TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: SYYSKUU 2008 puh ja Julkistettavissa klo 9.00

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: SYYSKUU 2008 puh. 010 604 8051 ja 010 604 8050 Julkistettavissa 21.10.2008 klo 9.00"

Transkriptio

1 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: SYYSKUU 28 puh ja Julkistettavissa klo 9. ISSN (pdf) 4 ' (1) (2) Kuvio 1. Työttömät työnhakijat (1) ja avoimet työpaikat (2) työnvälityksessä kuukausittain ja kausitasoitettuna Trendit: - Työttömiä työnhakijoita 1 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin - Työvoimatoimistoissa avoinna syyskuussa kaikkiaan 73 työpaikkaa, mikä on 4 5 vähemmän kuin vuosi sitten - Työvoimapoliittisin toimin sijoitettuna 2 vähemmän kuin vuosi sitten Työnhakijat Työvoimatoimistoissa oli syyskuun lopussa työtöntä työnhakijaa, mikä on 1 1 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Elokuuhun verrattuna työttömien työnhakijoiden määrä väheni 6 8:lla. Työttömien naisten määrä laski elokuusta 5 5:lla. Työttömyys laski edellisestä vuodesta kaikkialla muualla maassa paitsi Pohjois-Pohjanmaan työvoima- ja elinkeinokeskuksen alueella, sekä kaikissa muissa ammattiryhmissä paitsi talonrakennustyössä ja luokittelemattomassa työssä. Työttömistä oli syyskuussa lomautettuna 6 eli 7 enemmän kuin elokuussa. Edellisen vuoden syyskuusta lomautettujen määrä nousi 2 :lla. Lyhennettyä työviikkoa tekeviä työnhakijoita oli 1, mikä on sama määrä kuin vuotta aikaisemmin. Syyskuun lopussa työvoimatoimistoissa oli kaikkiaan työnhakijaa, mikä on 19 5 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työnhakijoista oli työssä olevia 12 7, joista 62 6 oli yleisillä työmarkkinoilla ja 4 1 sijoitettuna työhallinnon tukitoimenpitein. Työvoimaan kuulumattomia työnhakijoita oli Työttömyyseläkkeen saajia oli 48 3, mikä on 1 7 enemmän kuin vuosi sitten.

2 Avoimet työpaikat Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin työvoimatoimistoihin syyskuun aikana 44 6, mikä on 1 7 enemmän kuin edellisen vuoden syyskuussa. Kaikkiaan työvoimatoimistoissa oli syyskuussa avoinna 72 6 työpaikkaa, mikä on 4 5 vähemmän kuin vuosi sitten. Työpaikoista täytettiin syyskuun aikana 41, joista 17 2 työvoimatoimiston hakijalla. Työvoimatoimistoissa oli syyskuun lopussa edelleen avoinna 3 8 työpaikkaa, mikä on 5 6 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Avoimet työpaikat olivat vähentyneet lähes kaikissa ammattiryhmissä; eniten teollisessa työssä, rakennus- ja kaivosalan työssä sekä kuljetus- ja liikennetyössä. Avoimet työpaikat lisääntyivät vain kahdessa ammattiryhmässä; terveydenhuolto- ja sosiaalialan työssä sekä hallinto- ja toimistotyössä. Työttömyyden rakenne Työttömien työnhakijoiden määrä laski edellisestä vuodesta kaikkialla muualla maassa paitsi Pohjois-Pohjanmaan (kasvua 2 %) työvoima- ja elinkeinokeskuksen alueella. Työttömyys laski edellisestä vuodesta eniten Uudellamaalla (-9 %), Satakunnassa (-7 %), Pohjois-Savossa (-7 %), Keski-Suomessa (-7 %) ja Kainuussa (-7 %). Ammattiryhmittäin tarkasteltuna työttömyys laski edellisen vuoden syyskuuhun verrattuna eniten teollisessa työssä (-3 ), hallinto- ja toimistotyössä (-2 6) sekä palvelutyössä (-2 ), mutta nousi talonrakennustyössä (6) ja luokittelemattomassa työssä (5). Työttömistä työnhakijoista oli miehiä 97 8 (52 %) ja naisia 9 6 (48 %). Elokuusta miesten työttömyys laski 1 4:lla ja naisten 5 5:lla. Edellisvuoden syyskuuhun verrattuna miesten työttömyys laski 1 6:lla (-2 %) ja naisten 8 5:lla (-9 %). Syyskuun lopussa alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 2 2, mikä on 4 enemmän kuin edellisen vuoden syyskuussa. Nuorten työttömyys laski elokuusta 2 1:lla. Alle 2-vuotiaita oli työttömänä 5 4. Yli 5-vuotiaita oli työttömänä 74 3 eli 7 6 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Yli 55-vuotiaita oli työttömänä 52 9, mikä on 6 1 vähemmän kuin vuosi sitten. Syyskuun lopussa yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita pitkäaikaistyöttömiä oli 42, mikä on 7 3 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Yli kaksi vuotta yhtäjaksoisesti työttömänä olleita näistä oli 18 8, mikä on 5 vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömistä työnhakijoista oli ulkomaiden kansalaisia 12 2, mikä on 1 enemmän kuin edellisen vuoden syyskuussa. Ulkomaalaisista työttömistä työnhakijoista oli EU/ETA-maiden kansalaisia syyskuun lopussa 2 4, mikä on 1 enemmän kuin vuosi sitten. Toimenpiteet Syyskuun lopussa työ- ja elinkeinohallinnon koulutus- ja tukityöllistämistoimenpiteiden piirissä oli 84 4 henkilöä, mikä on 1 8 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Elokuuhun verrattuna toimenpiteillä sijoitettujen määrä lisääntyi 7 8:lla. Kaikkiaan näillä toimenpiteillä oli 3,2 % työvoimasta. Työ- ja elinkeinohallinnon työllistämistukitoimenpiteillä sijoitettuna oli syyskuun lopussa 38 1 henkilöä, mikä on 4 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Sijoitetuista 4 % oli valtion, 24 % kuntien ja 72 % yksityisen sektorin töissä. Edellisen vuoden syyskuusta työllistäminen oli laskenut valtiolle 25 % ja kunnille 3 % sekä noussut yksityiselle sektorille 4 %. Työmarkkinatuen työharjoittelussa ja työelämävalmennuksessa oli syyskuussa 9 6 henkilöä, mikä on 1 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Vuorottelutyöpaikkaan sijoitettuna oli syyskuun lopussa 7 8 henkilöä, mikä on 6 enemmän kuin vuosi sitten. Työvoimakoulutuksessa oli syyskuun lopussa 28 8 oppilasta, mikä on 1 7 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työvoimakoulutuksen aloitti syyskuun aikana 1 6 uutta oppilasta. Työmarkkinatukeen oikeutettuja oli työnhakijoista noin 86. Heistä oli työttömänä 71, työharjoittelussa 9 6 ja työvoimakoulutuksessa 7 3. Työmarkkinatukeen oikeutetuista 55 % oli henkilöitä, joilla työttömyysturvan saannin työssäoloehto ei ollut täyttynyt, ja 45 % (38 3), joilla työttömyysturvan saannin enimmäisraja (5 pv) oli tullut täyteen. Maahanmuuttajille tarkoitettua työmarkkinatukea vastaavan kotoutumistuen saantiin oikeutettuja oli lisäksi 1 7.

3 TAULU 1. TYÖLLISYYSTILANNE SYYSKUUN LOPUSSA (I) JA TYÖVOIMATOIMISTOJEN TOIMINTA SYYSKUUN AIKANA (II) MUUTOS I TILANNE KUUKAUDEN LOPUSSA SYYSK. 8 SYYSK. 7 HENK. % A. TYÖNHAKIJAT 1. Työttömät työnhakijat ,1 - lomautetut ,3 2. Lyhennetyllä työviikolla ,2 3. Työssä olevat , - yleisillä työmarkkinoilla ,4 - tukitoimenpiteillä sijoitetut ,9 4. Työvoiman ulkopuolella ,9 5. Työttömyyseläkettä saavat ,7 1-5 Kaikki työnhakijat ,7 B. TYÖVOIMAN KYSYNTÄ 1. Avoimet työpaikat ,5 - yli kuukauden avoinna olleet ,2 - yli 2 kuukautta avoinna olleet ,6 C. TOIMENPITEILLÄ SIJOITETUT 1. Valtiolle sijoitetut ,1 2. Kuntiin sijoitetut , 3. Yksityiselle sektorille sijoitetut ,2 1-3 Työllistämistukitoimenpiteillä yht , 4. Työvoimakoulutuksessa ,7 5. Työmarkkinatuen työharj./työelämävalm ,5 6. Vuorottelupaikkaan työllistettyjä ,5 1-6 Toimenpiteillä yhteensä , D. TYÖTTÖMYYDEN RAKENNE 1. Työttömät naiset ,5 2. Alle 25-vuotiaat työttömät , 3. Pitkäaikaistyöttömät ,8 E. TOIMEENTULOTURVA 1. Työttömyyskassojen jäsenet ,3 II TOIMINTA KUUKAUDEN AIKANA 1. Työttömät työnhakijat* ,7 2. Muut työnhakijat ,5 1-2 Työnhakijat yhteensä ,4 3. Kuukauden kaikki työpaikat ,8 - kuukauden uudet työpaikat , - täyttyneet työpaikat ,5 - työvoimatoimiston hakijalla ,5 4. Alkaneet työttömyysjaksot ,2 5. Päättyneet työttömyysjaksot ,6 6. Uudet sijoitukset tukitoimenpiteillä ,6 7. Aloittanut työvoimakoulutuksen ,3 * Ilman lomautettuja

4 Taulu 2. Työttömät työnhakijat (lomautetut mukaanlukien) ja avoimet työpaikat työnvälityksessä TE-keskuksittain, syyskuu 28 Muutos Työt- Työt- Muutos Työvoima- ja Syysk. Elok. Syysk. Syysk. 28 tömis- tömien Syysk. Elok. Syysk. Syysk. 28 elinkeino Syysk. 27 tä lo- osuus Syysk. 27 keskusalue mau- työtetut voim.* Työttömät työnhakijat % % Avoimet työpaikat ** % Uusimaa , Varsin.-Suomi , Satakunta , Häme , Pirkanmaa , Kaakkois-Suomi , Etelä-Savo , Pohjois-Savo , Pohj.-Karjala , Keski-Suomi , Etelä-Pohjanm , Pohjanmaa , Pohj.-Pohjanm , Kainuu , Lappi , Yhteensä , Taulu 3. Työttömät työnhakijat (ilman lomautettuja) ja avoimet työpaikat työnvälityksessä ammattiryhmittäin, syyskuu 28 Muutos Muutos Ammattiryhmä Syysk. Elok. Syysk. Syysk. 28 Syysk. Elok. Syysk. Syysk Syysk Syysk. 27 Työttömät työnhakijat % Avoimet työpaikat % Tieteellinen, tekninen, ym. työ Terveydenhuolto ja sosiaaliala Hallinto- ja toimistotyö Kaupallinen työ Maa- ja metsätaloustyö siitä: metsätyö Kuljetus ja liikenne Rakennus- ja kaivosala siitä: talonrakennus Teollinen työ Palvelutyö Muualla luokittelematon työ Lomautetut Yhteensä Luvut tarkoittavat niitä työttömiä työnhakijoita, joiden työhakemus oli laskentapäivänä voimassa ja niitä työpaikkoja, jotka laskentapäivänä olivat edelleen avoinna. Laskentapäivät olivat , ja *Työttömien työnhakijoiden prosenttinen osuus työvoimasta, mikä on Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen edellisen vuoden vastaavan neljänneksen työvoima. Tilastokeskus laskee virallisen työttömyysasteen. **Sisältää ulkomailla avoinna olevat työpaikat

5 Kuvio 2. Nuoret työttömät työnhakijat kuukausittain vuosina ` Yli vuoden joista yli kaksi vuotta 2 1 Kuvio 3. Yli vuoden työttömänä yhdenjaksoisesti olleet kuukausittain vuosina 2-28