Geodemografinen luokitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Geodemografinen luokitus"

Transkriptio

1 Boligejere med overskud A Geodemografinen luokitus Apua myynnin ja markkinoinnin optimointiin Suomi 1

2 conzoom luokitus conzoom luokitus julkaisija: Geomatic a/s Geoinformatiikan keskus Ny Kongensgade Kööpenhamina Tanska Y-tunnus: Puh da.conzoom.eu Kehitetty yhteistyössä: Lähteet: Geomatic 2015, Tilastokeskus 2012, Väestörekisterikeskus 2014, TNS Gallup Logo: Scandinavian Branding a/s Design: Everiin Silas ja Christina Petersen, Geomatic a/s ja Advice, Asettelu: Christina Petersen, Geomatic a/s ja Mouret/Co, Kuvat: Veera Hakala Teksti: Maiju Hämäläinen, Geomatic a/s Paino: Clausen Grafisk ApS

3 Sisällys Johdanto Indholdsfortegnelse Sisällys sivu Suomen väestö käsissäsi 5 Luokituksen tulkinta 6 Kuvaajien tulkinta 6 Tietojen arkaluonteisuus 7 Sukupuu 8 Ryhmät A Varakkaat talonomistajat 12 B Pientalojen asukkaat 20 C Maalaiselämää 28 D Rikkaat 36 E Lähiöarki 44 F City-eliitti 52 G Seniorit 60 H Nuoriso 68 I Kerrostaloelämää suurkaupungeissa 76 J Kirkonkylien kerrostalolaiset 84 Luokat A1 Omakotitalounelma 94 A2 Aktiiviset lapsiperheet 102 A3 Varakkaat eläkeläiset 110 A4 Tuttua ja turvallista 118 B1 Ahkerat työläiset 126 B2 Työläisperheet 134 B3 Eläkepäivät 142 C1 Maanomistajat 150 C2 Maalaisperheet 158 C3 Eläkeläiset maaseudulla 166 C4 Maalaisidylli 174 D1 Raharikkaat 182 D2 Varakkaat lapsiperheet 190 D3 Elämä hymyilee 198 E1 Vuokralaiset 206 E2 Vuokrakämppä ja saunavuoro 214 F1 Business-eliitti 222 F2 Trendieliitti 230 G1 Elämää ja eläkettä 238 G2 Vanhemmat eläkeläiset 246 H1 Opiskelijaelämää 254 H2 Työuran ensiaskel 262 I1 Bilekansa 270 I2 Elämänmenoa 278 I3 Kulttuuria ja perinteitä 286 I4 Palkansaajat 294 I5 Duunarit 302 J1 Kylän nuoret aikuiset 310 J2 Arki ja rutiinit 318 J3 Kirkonkylien seniorit 326 J4 Asunnonomistajat 334 Loppusanat Geomatic 342 Kiitos 343 Bonustietoja 344 Yhteenveto 31 conzoom luokasta ja 10 conzoom ryhmästä Katso takakannen alle 3

4

5 Johdanto Suomen väestö käsissäsi! Business-eliitti, Maalaisperhe vai Duunari? Tämän kirjan avulla pääset tutustumaan suomalaiseen yhteiskuntaan. Kirjassa Suomen väestö jaetaan 10 eri ryhmään ja 31 luokkaan Tilastokeskuksen ja Väestörekisterikeskuksen tilastotietojen pohjalta. Tietojen avulla kirjassa kuvaillaan ryhmien ja luokkien väestörakennetta, ominaispiirteitä ja kulutustottumuksia. conzoom on uusi geodemografinen luokitus Suomen väestöstä. Luokituksen kehittänyt Geomatic on erikoistunut geodemografisiin luokituksiin jo vuodesta 2002 lähtien. Odotamme innolla tulevaa yhteistyötä uusien conzoom käyttäjien sekä yhteistyökumppaniemme Postin ja TNS Gallupin kanssa. Miten conzoom luokitus toimii käytännössä? Voidaanko ihmisiä oikeasti luokitella tilastojen avulla? Eivätkö kaikki ihmiset olekaan niin erilaisia? Totta kai ihmiset voidaan luokitella! conzoom luokituksen avulla saat paljon tietoa kokonaisista ihmisryhmistä ilman, että annamme yksityiskohtaista tietoa yksittäisistä ihmisistä. Useiden vuosien kokemuksen perusteella geodemografisen tiedon, matemaattisten mallien, tilastojen ja haastattelujen parissa työskentelystä tiedämme, että yksittäiset ominaisuudet ja erityispiirteet nousevat esille, kun tutkitaan väestön yleispiirteitä. Kirjan avulla saat uutta tietoa alueellisesta kuluttajakäyttäytymisestä ja markkina-alueestasi. Kirja antaa vertailupohjan ennakkokäsityksillesi sekä kertoo, mitä Business-eliitti harrastaa, mitä kauppaa Maalaisperheet suosivat ja mihin Duunarit käyttävät rahansa. conzoom luokitus auttaa sekä markkinoinnissa, oikeiden kohderyhmien löytämisessä, asiakaslähtöisessä tuotekehityksessä ja palvelujen rakentamisessa, viestinnän kohdentamisessa että muussa kuluttajia ja väestöä koskevassa suunnittelutyössä ja toimintaprosessien kehittämisessä. Toivomme, että conzoom kirja tarjoaa sinulle uusia ideoita ja uutta tietoa Suomesta ja Suomen kansasta. Martin Kaae Glarvig Toimitusjohtaja, Geomatic a/s Kääntänyt Maiju Hämäläinen, Geomatic a/s 5

6 Johdanto Luokituksen tulkinta conzoom on markkinoiden kehittynein tilastopohjainen luokitus Suomen väestölle ja sen elämäntavoille, käyttäytymiselle ja asenteille. conzoom pohjautuu homogeenisiin 83 metrin, 125 metrin ja 250 metrin ruuturyhmiin. Olemme jakaneet väestön 10 pääryhmään (A:sta J:hin) ja 31 alaluokkaan (A1, A2, jne.) tilastoista löytyvien yhteispiirteiden ja erojen avulla. Luokituksen rakentamisessa lähdimme liikkeelle homogeenisten väestöryhmien määrittämisestä. Määritimme kymmenen pääryhmää, jotka erosivat toisistaan mahdollisimman monella eri tavalla. Kirjassa esittelemme ensiksi kymmenen pääryhmää: annamme tietoa ryhmien ominaispiirteistä, kuluttajakäyttäytymisestä ja medioiden käytöstä. Markkinainformaatiotiedot olemme keränneet TNS Gallupin kyselytutkimuksista. Pääryhmäkuvausten jälkeen tutustumme paremmin alaluokkiin ja esittelemme niiden ominaispiirteitä, muun muassa ikärakenteen, taloudellisen tilan, asuinalueet ja kuluttajakäyttäytymisen. On hyvä muistaa, että kuvaajia ja dataa täytyy tulkita pienellä varauksella väärin tulkitsemisen välttämiseksi. Yleisiä virheitä ovat muuttujien erillinen tai vapaa tulkinta. Teksteissä olemme päättäneet olla käyttämättä numeroarvoja, jotta ryhmäkuvaukset olisivat mahdollisimman helppolukuisia eivätkä johdattelisi lukijoita harhaan. Haluamme, että lukijoiden on helppo muodostaa nopea yleiskuva ryhmistä ilman ylimääräistä ponnistelua lukujen tulkitsemisessa tai suhteuttamisessa. Olemme erittäin tyytyväisiä tuloksiimme ja toivomme, että conzoom auttaa sinua työssäsi. Kuvaajien tulkinta Luokituksen kuvaamisessa olemme käyttäneet pylväsdiagrammeja. Olemme valinneet kirjaan muuttujat, jotka antavat parhaimman yleiskuvan ryhmien ja luokkien väestörakenteesta ja elämäntavoista. Pylväsdiagrammeja on helppo lukea. Ne kertovat, miten ryhmä eroaa keskivertosuomalaisesta. Esimerkiksi luokan D1 Raharikkaat pylväsdiagrammi golfin peluulle sijoittuu

7 Johdanto keskiakselin oikealle puolelle. Tämä tarkoittaa, että D1 Raharikkaat pelaavat Suomen keskivertoa enemmän golfia. Pylväsdiagrammin sijoittuminen vasemmalle tarkoittaa, että kyseisessä ryhmässä on keskivertoa vähemmän kyseisen asian harrastajia tai edustajia. Esimerkiksi C3 Eläkeläiset maaseudulla käyttävät keskivertoa vähemmän pikaviestintäohjelmia. Jokaisessa kuvaajassa esitetään ryhmän indeksiarvo ja sekä ryhmän että koko Suomen prosenttiosuus kyseisessä väestörakennetai elämäntapamuuttujassa. Indeksiarvo 150 tarkoittaa, että ryhmässä on 50 % Suomen keskivertoa enemmän asian edustajia. Indeksiarvo 100 tarkoittaa, että luokka ei eroa keskivertosuomalaisista. Tällöin pylväsdiagrammi ei siirry keskiakselilta kumpaankaan suuntaan. Prosenttiosuudet kertovat, kuinka monta prosenttia suomalaisista ja kyseisestä ryhmästä on edustettuna kyseisessä muuttujassa. Tulkinnassa on hyvä pitää mielessä todelliset prosenttiluvut. Katsomalla pelkkiä indeksiarvoja voidaan helposti tehdä harhaanjohtavia tulkintoja. Esimerkiksi tutkimalla luokan D1 Raharikkaat kuvaajaa Purjehdus ja veneily voisi helposti tulkita, että suuri osa Raharikkaista purjehtii tai veneilee, sillä indeksiarvo on 229. Todelliset prosenttiluvut kuitenkin kertovat, että 3,3 % suomalaisista ja 7,5 % Raharikkaista purjehtii tai veneilee. Näin ollen vaikka vain harva Raharikkaista purjehtii tai veneilee, keskivertosuomalaisiin verrattuna tämä on merkittävää. Kutsumme tätä indeksisokeudeksi : mitä pienempi perusjoukko, sitä epävarmempaa tulkinta on. Tämän takia kuvaajien tulkinnassa on hyvä olla varovainen varsinkin numeroiden ollessa pieniä. Tietojen arkaluonteisuus Geomaticin toiminta perustuu luottamukseen. Toimimme siten, että asiakkaamme ja yhteistyökumppanimme pystyvät luottamaan meihin. Meille on tärkeää, että yhteistyökumppaneiltamme saatujen ja asiakkaillemme toimitettujen tietojen käsittelyyn ei liity epävarmuustekijöitä. conzoom ei sisällä yksilöllistä tietoa yksilöistä eikä kotitalouksista. Kaikki tiedot, joita esitämme kirjassa, ovat yhteenlaskettuja arvoja. Henkilötietolaki suojaa yksilöitä ja määrittelee säännöt yksityishenkilöitä koskevien tietojen käsittelylle ja suojaamiselle. conzoom luokituksen avulla ei pystytä yksilöimään henkilöitä eikä kotitalouksia. 7

8 Johdanto Sukupuu Sukupuu kuvaa visuaalisesti conzoom luokitusta. Sen avulla on helppo hahmottaa luokkien väliset yhtäläisyydet ja eroavaisuudet. conzoom luokat erkanevat rungosta niiden vahvimpien ominaispiirteiden perusteella. Ehyet mustat viivat kuvaavat näitä ominaispiirteitä. Ehyiden viivojen lisäksi sukupuun oksia yhdistävät katkoviivat, jotka kuvaavat conzoom luokkien välillä olevia yhtäläisyyksiä. Esimerkiksi luokan G1 vahvin ominaispiirre on vanhempi ikä. Tämän takia luokka jakautuu rungosta Seniori -ominaisuuden perusteella. Oksasta lähtee katkoviivoja muihin luokkiin, joiden yhtenä vahvimpana ominaispiirteenä on vanhempi ikä (esim. B3). Olemme valinneet sukupuuhun vain kolme ominaispiirrettä, jotta se olisi selkeä ja helppolukuinen. Iän, tulojen ja lasten lisäksi luokkien väliltä löytyy toki myös muita yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia. B3 Seniori A3 G1 Seniori B1 Lapsia Keskiluokka B2 Omakotitalo Muu pientalo Hyvätuloinen Talonomistaja D1 Seniori A4 Rikas Lapsia Eliitti A2 Rikas D2 Lapsia A1 D3 Vanhempi Maaseutu Vanhempi G2 E2 Pienituloinen E1 Nuori F1 F2 Pienituloinen I5 Rikas I2 Kerrostalo Suuret kaupungit Nuori Nuori Asunnonomistaja C4 H2 Opiskelijat H1 J1 Nuori I1 Lapsia Pienet ja keskisuuret kaupungit C2 Rikas C1 Asunnonomistaja Seniori J2 Seniori C3 Seniori I4 J4 I3 J3 Ikä Lapset Tulot Vahvimmat ominaispiirteet Yhdistävät ominaispiirteet

9 Johdanto Ryhmät J 14,3% A 15,9 % I 17,6% B 13,5 % H 4,6 % G 6,2 % C 13,4 % F 3,6 % E 3,2 % D 7,7 % Luokat I4 2,8 % I3 3,4 % I2 3,5 % I1 4,9 % I5 3,0 % J1 2,7 % J2 4,7 % J3 5,0 % J4 1,9 % A1 3,4 % A2 3,3 % A3 3,8 % A4 5,4 % B1 5,3 % B2 3,0 % B3 5,2 % C1 2,2 % I4 2,8 % I3 3,4 % I2 3,5 % I1 4,9 % I5 3,0 % 2, H2 2,8 % H1 1,8 % G2 3,6 % G1 2,6 % F2 1,8 % F1 1,8 % E2 1,3 % E1 1,9 % D3 1,8 % D2 3,5 % D1 2,4 % C4 5,0 % C3 4,5 % C2 1,7 % H2 2,8 % H1 1,8 % 9

10

11 Ryhmät A-J

12 A Varakkaat talonomistajat 59 % suosii Prismaa ja muita S-ryhmän kauppoja perusmenoihin 7 % ostaa usein verkosta autotarvikkeita ja auton varaosia

13 Varakkaat talonomistajat A Överrepresenterade orter/kommuner

14 A Varakkaat talonomistajat Varakkaat talonomistajat Varakkaat talonomistajat ryhmä muodostuu hyvin toimeentulevista perheistä, joiden talouden tukipilarina toimii oma koti. Ryhmä sisältää niin lapsiperheitä kuin keski-ikäisiä ja vanhempia pariskuntiakin. Lapsiperheissä aikuisten ikä on tyypillisesti yli 30, sillä he ovat tarvinneet muutamia vuosia koulusta valmistumisen jälkeen hankkiakseen tarvittavat tulot ostaakseen omakotitalon tai muun pientalon. Varakkaat talonomistajat asuvat suurten ja keskisuurten kaupunkien hyvillä omakotitalo- ja pientaloalueilla, joissa koko naapuruston asukkaat omistavat omat asuntonsa. Tyypillisesti lapsiperheet ovat keskittyneet uudemmille asuinalueille, josta he ovat ostaneet kasvavalle perheelle sopivan asunnon tai rakentaneet sinne oman talon. Kun taas keski-ikäisiä ja vanhempia pariskuntia löytyy hieman enemmän vanhemmilta asuinalueilta, joilta he ovat ostaneet talonsa lasten asuessa vielä kotona. Ryhmällä on hyvä tulotaso. Monella on ammattikoulu- tai korkeakoulututkinto, ja he toimivat erilaisissa toimihenkilötason ja työntekijätason tehtävissä muun muassa teollisuusalalla, rakennusalalla, koulutuspalveluissa ja kuljetus- ja varastointialalla. Hyvän tulotason ja suuren perhekoon vuoksi ryhmän kulutus on korkeaa. Ryhmän edustajat ovat S-ryhmän kanta-asiakkaita ja käyttävät ylimääräisen rahan usein kodin sisustamiseen ja kunnostamiseen, lomamatkoihin sekä harrastuksiin. Ryhmä on erittäin liikunnallinen ja harrastaa erilaisia liikuntamuotoja, kuten hiihtoa, luonnossa liikkumista ja kalastusta. Tämän lisäksi monella ryhmän edustajalla on iso pihamaa, jonka hoitoon he kuluttavat paljon aikaa varsinkin keväisin ja kesäisin. Ryhmä käyttää internetiä hieman keskivertoa enemmän tietokoneen ja kännykän lisäksi tabletin avulla. He seuraavat sen kautta uutisia, lukevat sähköpostia ja käyttävät pankkipalveluita ja sosiaalista mediaa. Televisiosta he katsovat enimmäkseen maksuttomia kanavia, ja mainokset ja tarjoukset he haluavat mieluiten saada postitse. Osa pitää myös sähköpostimainonnasta.

15 A Varakkaat talonomistajat A conzoom ryhmä A verrattuna Suomen kansaan Koulutus Perusasteen suorittaneet Ylioppilastutkinnon suorittaneet Ammatillisen tutkinnon suorittaneet Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet A 22,3 5,6 50,4 11,9 9,8 28,3 9,6 41,3 10,3 10,6 Tulonsaajien tuloryhmät Yli A 12,7 60,9 26,5 20,6 59,4 20,0 Tulonsaajien tulot Keskitulot ( ) 112 A Sosioekonominen asema Yrittäjät Ylemmät toimihenkilöt Alemmat toimihenkilöt Työntekijät Opiskelijat Eläkeläiset Muut A 6,6 17,4 26,3 20,0 6,2 17,5 6,0 5,3 14,6 21,8 17,3 7,4 23,6 10,0 Pääasiallinen toiminta Työlliset Työttömät Opiskelijat Eläkeläiset Muut A 61,3 4,3 9,6 21,7 3,1 53,5 6,3 9,6 26,1 4,5 Työpaikat sektoreittain Alkutuotanto Jalostus Palvelut A 1,4 29,9 68,7 1,6 14,3 84,1 Talouksien elämänvaihe Lapsiperheet Aikuisten taloudet (18-64 v.) Eläkeläisten taloudet (65- v. ) A 33,9 42,3 23,8 22,2 49,6 28,2 Talouksien koko Keskikoko 122 A 2,5 2,1 15

16 A Varakkaat Boligejere talonomistajat med overskud conzoom ryhmä A verrattuna Suomen kansaan Ikäryhmät 0-17 vuotiaat vuotiaat vuotiaat 65 - vuotiaat A 25,8 17,3 43,3 13,6 20,0 21,3 39,9 18,8 Sukupuoli Naiset Miehet A 49,9 50,1 51,0 49,0 Asuinmuoto Pientalo Kerrostalo A 93,3 6,7 53,4 46,6 Rakennusvuosi Ennen jälkeen Tuntematon A 11,1 11,0 9,0 15,3 22,7 12,5 13,6 3,9 0,9 15,5 11,6 10,2 15,6 18,8 11,7 12,2 3,1 1,2 Asuntojen keskipinta-ala Keskipinta-ala 127 A 100,0 79,0 Autot Oma auto Työsuhdeauto Muu auto Ei ole autoa A TV kanavat Yle TV1 Yle TV2 MTV3 MTV3 Leffa Sub Nelonen Eurosport Music Television A

17 A Varakkaat talonomistajat A conzoom ryhmä A verrattuna Suomen kansaan Internetin käyttö Musiikkipalveluiden kuuntelu Nettipuhelin tai VoIP Netti-TV Nettivideoiden katselu Pankkipalveluiden käyttö Pikaviestiohjelmat Rahapelit, vedonlyönti, veikkaus Sähköposti Uutisten seuraaminen Verkkolehtien lukeminen Verkko-ostaminen Verkkoyhteisöt tai sosiaaliset mediat A Verkosta ostaminen Autotarvikkeet ja auton varaosat Hotellivaraukset Junaliput Kulutus- ja viihde-elektroniikka Lentoliput Pikalainat Pääsyliput tapahtumiin Sähkösopimukset Vaatteet A Internetin käyttölaite Kannettava tietokone Matkapuhelin Tabletti, sähköinen lukulaite Tietokone A Sanomalehdet Helsingin Sanomat Hufvudstadsbladet Iltalehti Ilta-Sanomat Kauppalehti A Kiinnostunut mainonnasta Osoitteettomasta suoramainonnasta Osoitteellisesta suoramainonnasta Saamaan tarjouksia sähköpostitse Saamaan tarjouksia tekstiviestitse A

18 A Varakkaat talonomistajat conzoom ryhmä A verrattuna Suomen kansaan Rahankäyttö Auto, vene Eläkevakuutukset Harrastukset Jäävät säästöön pankkitilille Kauneudenhoito Kesämökki, loma-asunto Kodin kunnostus, sisustus Kodinkoneet Lomamatka Matkapuhelin, matkapuhelinpalvelut Oma asunto Pelit, musiikki, DVD:t, videot Rahapelit Sijoitusasunto Sijoitusrahastot, osakkeet, muut arvopaperit Ulkona syöminen ja juominen, juhliminen Viihde-elektroniikkalaitteet Vaatteet A Harrastukset Aerobic, tanssi Golf Hiihto Lenkkeily, juoksu Kalastus, metsästys Kirjojen lukeminen Kuntosaliharjoittelu Laskettelu, lumilautailu Luonnossa liikkuminen Matkustaminen kotimaassa Matkustaminen ulkomailla Moottoriurheilu, autoilu Nikkarointi, kodin puutyöt Ompelu, käsityöt, askartelu Purjehdus, veneily Ristisanatehtävät, sudokut Rullaluistelu Ruuanlaitto Sisustaminen ja kodin kunnostaminen Tansseissa käynti Yhdistys- ja järjestötoiminta Viherkasvien tai puutarhan hoito A

19 Varakkaat talonomistajat A conzoom ryhmä A verrattuna Suomen kansaan Eniten käytetty kanta-asiakaskortti Plussa-kortti S-Etukortti Stockmann Pins A Muut kanta-asiakaskortit Apteekkien kanta-asiakaskortit Finnair Plus SAS EuroBonus Silja Line (Club One) Viking Line (Viking Club) Veikkaus-kortti Jokin muu kanta-asiakaskortti A Mielipiteet Haluaisin perustaa oma yrityksen Harrastan liikuntaa viikoittain EU-jäsenyys on Suomelle eduksi Korjaan ja huollan autoja itse Käytän hyväkseni erikoistarjouksia Maksan luomuruuasta enemmän Ostan luotolla, jos muuten ei ole varaa Suosin ympäristöystävällisiä tuotteita Kannatan tasa-arvoa Pidän etnisestä ruuasta Seuraan uusimpia muotitrendejä Näen työni urana enkä pelkkänä työnä Olen kiinnostunut viineistä Olen seikkailijaluonne Olen uskollinen tuotemerkeille Perinteet ovat minulle tärkeitä Olen enemmän merkki- kuin hintatietoinen Ostan välillä tuotteita osamaksulla Pidän riskien ottamisesta Seuraan teknologian kehitystä Pyrin tietoisesti kierrättämään Suhtaudun maahanmuuttajiin myönteisesti Syön pikaruokia mielelläni Säästöni turvaavat suuretkin yllättävät kulut Uskoni on minulle todella tärkeää Suosin kotimaisia ja paikallisia tuotteita Velan ottaminen on minusta luonnollista A

20 B Pientalojen asukkaat 23 % harrastaa nikkarointia tai kodin puutöitä 21 % käy paljon kalassa tai metsästää

21 Pientalojen asukkaat B

22 B Pientalojen asukkaat Pientalojen asukkaat Pientalojen asukkaat -ryhmä sisältää paljon työläisperheitä, pareja ja senioreita. Ryhmän edustajia löytyy pieniltä paikkakunnilta ja keskisuurten kaupunkien taajama-alueilta. Heidän tulotasonsa on muita pientaloissa asuvia heikompi, ja tämän takia ryhmä sisältää asunnonomistajien lisäksi paljon vuokralla asuvia kotitalouksia. Ryhmän edustajat asuvat tyypillisesti Varakkaat talonomistajat- ja Rikkaat-ryhmiä pienemmissä asunnoissa omakotitaloalu - eilla ja muilla pientaloalueilla. Usea asuu rivitalossa. Pientalojen asukkaiden asunnon koko vaihtelee perhekoon mukaan. Lapsiperheillä on tyypillisesti muita suuremmat ja uudemmat asunnot. Ryhmän työssäkäyvällä väestöllä on ammattikoulutus, ja he toimivat työntekijätason tehtävissä kaikilla toimisektoreilla: jalostusalalla, palvelualalla ja alkutuotannossa. He ansaitsevat keskitason palkkaa, ja ryhmän eläkkeellä olevat seniorit elävät pienillä eläketuloilla. Pientalojen asukkaat -ryhmässä on paljon remontoijia, kalastajia ja metsästäjiä. Moni pitää kunnostus- ja remontointiprojekteista, pihanhoidosta sekä käsitöistä. Tämän lisäksi joukosta löytyy aktiivisia järjestö- ja yhdistystoiminnan jäseniä ja autoilun ja moottoriurheilun ystäviä. Matkailussa Pientalojen asukkaat suosivat kotimaan kohteita. Pientalojen asukkaat käyttävät internetiä uutisten seuraamiseen, sähköpostiin ja pankkipalveluihin. Televisiosta he katselevat maksuttomien kanavien lisäksi hieman muita enemmän maksullisia kanavapaketteja. Erityisesti elokuvien katselu on suosittua heidän keskuudessaan. Mainonnan ryhmän edustajat haluavat mieluiten saada postilaatikkoon osoitteellisena tai osoitteettomana suoramainontana.

23 Pientalojen asukkaat B conzoom ryhmä B verrattuna Suomen kansaan Koulutus Perusasteen suorittaneet Ylioppilastutkinnon suorittaneet Ammatillisen tutkinnon suorittaneet Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet B 32,3 4,4 51,8 7,4 4,2 28,3 9,6 41,3 10,3 10,6 Tulonsaajien tuloryhmät Yli B 21,0 66,2 12,8 20,6 59,4 20,0 Tulonsaajien tulot Keskitulot ( ) 84 B Sosioekonominen asema Yrittäjät Ylemmät toimihenkilöt Alemmat toimihenkilöt Työntekijät Opiskelijat Eläkeläiset Muut B 5,9 8,2 20,6 23,1 6,6 26,2 9,3 5,3 14,6 21,8 17,3 7,4 23,6 10,0 Pääasiallinen toiminta Työlliset Työttömät Opiskelijat Eläkeläiset Muut B 48,9 6,8 9,0 31,3 3,9 53,5 6,3 9,6 26,1 4,5 Työpaikat sektoreittain Alkutuotanto Jalostus Palvelut B 2,0 30,5 67,5 1,6 14,3 84,1 Talouksien elämänvaihe Lapsiperheet Aikuisten taloudet (18-64 v.) Eläkeläisten taloudet (65- v. ) B 24,2 45,5 30,3 22,2 49,6 28,2 Talouksien koko Keskikoko 107 B 2,2 2,1 23

24 B Pientalojen asukkaat conzoom ryhmä B verrattuna Suomen kansaan Ikäryhmät 0-17 vuotiaat vuotiaat vuotiaat 65 - vuotiaat B 21,7 18,9 40,5 18,9 20,0 21,3 39,9 18,8 Sukupuoli Naiset Miehet B 50,3 49,7 51,0 49,0 Asuinmuoto Pientalo Kerrostalo B 88,6 11,4 53,4 46,6 Rakennusvuosi Ennen jälkeen Tuntematon B 15,4 12,9 11,9 20,6 20,2 9,4 6,5 2,1 1,0 15,5 11,6 10,2 15,6 18,8 11,7 12,2 3,1 1,2 Asuntojen keskipinta-ala Keskipinta-ala 108 B 85,0 79,0 Autot Oma auto Työsuhdeauto Muu auto Ei ole autoa B TV kanavat Yle TV1 Yle TV2 MTV3 MTV3 Leffa Sub Nelonen Eurosport Music Television B

25 Pientalojen asukkaat B conzoom ryhmä B verrattuna Suomen kansaan Internetin käyttö Musiikkipalveluiden kuuntelu Nettipuhelin tai VoIP Netti-TV Nettivideoiden katselu Pankkipalveluiden käyttö Pikaviestiohjelmat Rahapelit, vedonlyönti, veikkaus Sähköposti Uutisten seuraaminen Verkkolehtien lukeminen Verkko-ostaminen Verkkoyhteisöt tai sosiaaliset mediat B Verkosta ostaminen Autotarvikkeet ja auton varaosat Hotellivaraukset Junaliput Kulutus- ja viihde-elektroniikka Lentoliput Pikalainat Pääsyliput tapahtumiin Sähkösopimukset Vaatteet B Internetin käyttölaite Kannettava tietokone Matkapuhelin Tabletti, sähköinen lukulaite Tietokone B Sanomalehdet Helsingin Sanomat Hufvudstadsbladet Iltalehti Ilta-Sanomat Kauppalehti B Kiinnostunut mainonnasta Osoitteettomasta suoramainonnasta Osoitteellisesta suoramainonnasta Saamaan tarjouksia sähköpostitse Saamaan tarjouksia tekstiviestitse B

26 B Pientalojen asukkaat conzoom ryhmä B verrattuna Suomen kansaan Rahankäyttö Auto, vene Eläkevakuutukset Harrastukset Jäävät säästöön pankkitilille Kauneudenhoito Kesämökki, loma-asunto Kodin kunnostus, sisustus Kodinkoneet Lomamatka Matkapuhelin, matkapuhelinpalvelut Oma asunto Pelit, musiikki, DVD:t, videot Rahapelit Sijoitusasunto Sijoitusrahastot, osakkeet, muut arvopaperit Ulkona syöminen ja juominen, juhliminen Viihde-elektroniikkalaitteet Vaatteet B Harrastukset Aerobic, tanssi Golf Hiihto Lenkkeily, juoksu Kalastus, metsästys Kirjojen lukeminen Kuntosaliharjoittelu Laskettelu, lumilautailu Luonnossa liikkuminen Matkustaminen kotimaassa Matkustaminen ulkomailla Moottoriurheilu, autoilu Nikkarointi, kodin puutyöt Ompelu, käsityöt, askartelu Purjehdus, veneily Ristisanatehtävät, sudokut Rullaluistelu Ruuanlaitto Sisustaminen ja kodin kunnostaminen Tansseissa käynti Yhdistys- ja järjestötoiminta Viherkasvien tai puutarhan hoito B

27 Pientalojen asukkaat B conzoom ryhmä B verrattuna Suomen kansaan Eniten käytetty kanta-asiakaskortti Plussa-kortti S-Etukortti Stockmann Pins B Muut kanta-asiakaskortit Apteekkien kanta-asiakaskortit Finnair Plus SAS EuroBonus Silja Line (Club One) Viking Line (Viking Club) Veikkaus-kortti Jokin muu kanta-asiakaskortti B Mielipiteet Haluaisin perustaa oma yrityksen Harrastan liikuntaa viikoittain EU-jäsenyys on Suomelle eduksi Korjaan ja huollan autoja itse Käytän hyväkseni erikoistarjouksia Maksan luomuruuasta enemmän Ostan luotolla, jos muuten ei ole varaa Suosin ympäristöystävällisiä tuotteita Kannatan tasa-arvoa Pidän etnisestä ruuasta Seuraan uusimpia muotitrendejä Näen työni urana enkä pelkkänä työnä Olen kiinnostunut viineistä Olen seikkailijaluonne Olen uskollinen tuotemerkeille Perinteet ovat minulle tärkeitä Olen enemmän merkki- kuin hintatietoinen Ostan välillä tuotteita osamaksulla Pidän riskien ottamisesta Seuraan teknologian kehitystä Pyrin tietoisesti kierrättämään Suhtaudun maahanmuuttajiin myönteisesti Syön pikaruokia mielelläni Säästöni turvaavat suuretkin yllättävät kulut Uskoni on minulle todella tärkeää Suosin kotimaisia ja paikallisia tuotteita Velan ottaminen on minusta luonnollista B

28 C Maalaiselämää 51 % suosii kotimaisia ja lähellä tuotettuja tuotteita 33 %:lle usko on tärkeä

29 Maalaiselämää C

30 C Maalaiselämää Maalaiselämää Ryhmä Maalaiselämää sisältää paljon erilaisia kotitalouksia, joita yhdistää maaseudulla asuminen. He asuvat sekä kaupunkien lähettyvillä että kauempana niistä. Ryhmän joukosta löytyy niin lapsiperheitä, keski-ikäisiä pariskuntia, eläkeläisiä kuin yhden hengen talouksiakin. Varakkaammat kotitaloudet ja lapsiperheet omistavat tyypillisesti asuntonsa ja asuvat lähellä suurempia kaupunkikeskuksia hyvien työmahdollisuuksien takia. Vanhempia pariskuntia ja yksineläjiä löytyy paljon myös kauempaa maaseudulta, ja heidän keskuudessaan vuokralla asuminen ei ole täysin tavatonta. Ryhmän edustajat työskentelevät lähellä sijaitsevien teollisuusalan, rakennusalan ja palvelualan yritysten palveluksessa tai toimivat maa- tai metsätaloudessa yksityisyrittäjinä tai toisen palveluksessa. Ryhmästä löytyy tämän lisäksi muun yksityisen liiketoiminnan harjoittajia. Suurella osalla on pohjakoulutuksena ammatti- tai peruskoulututkinto. Maalaiselämää-ryhmän edustajat pitävät luonnossa liikkumisesta, hiihtämisestä, puutarhanhoidosta ja kotiaskareista. Heidän joukostaan löytyy paljon innokkaita remonttimiehiä sekä ompelun että muiden käsitöiden harrastajia. Tämän lisäksi järjestö- ja yhdistystoiminta on yleistä heidän keskuudessaan. He ovat kiinnostuneita paikkakuntakohtaisista tapahtumista ja suosivat kotimaisia ja paikkakunnalla tuotettuja tuotteita. He ovat tyypillisesti hieman muita suomalaisia perinteisimpiä perusarvoissaan, ja usealle uskonto on tärkeä osa elämää. Internetin käyttö on ryhmän keskuudessa keskimääräistä vähäisempää. Ryhmän edustajat käyttävät internetiä pääasiassa sähköpostiin, uutisten lukemiseen ja pankkipalveluihin. Televisiosta he katsovat maksuttomia kanavia, ja mainonnan he haluavat saada postitse.

31 Maalaiselämää C conzoom ryhmä C verrattuna Suomen kansaan Koulutus Perusasteen suorittaneet Ylioppilastutkinnon suorittaneet Ammatillisen tutkinnon suorittaneet Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet C 34,1 3,8 51,7 6,4 4,0 28,3 9,6 41,3 10,3 10,6 Tulonsaajien tuloryhmät Yli C 22,4 61,8 15,8 20,6 59,4 20,0 Tulonsaajien tulot Keskitulot ( ) 90 C Sosioekonominen asema Yrittäjät Ylemmät toimihenkilöt Alemmat toimihenkilöt Työntekijät Opiskelijat Eläkeläiset Muut C 14,2 8,9 18,0 22,3 5,9 23,6 7,1 5,3 14,6 21,8 17,3 7,4 23,6 10,0 Pääasiallinen toiminta Työlliset Työttömät Opiskelijat Eläkeläiset Muut C 50,9 5,2 7,9 32,4 3,6 53,5 6,3 9,6 26,1 4,5 Työpaikat sektoreittain Alkutuotanto Jalostus Palvelut C 23,4 27,3 49,3 1,6 14,3 84,1 Talouksien elämänvaihe Lapsiperheet Aikuisten taloudet (18-64 v.) Eläkeläisten taloudet (65- v. ) C 24,8 40,8 34,5 22,2 49,6 28,2 Talouksien koko Keskikoko 115 C 2,4 2,1 31

MARKKINOINTIRATKAISUT TAPAHTUMANJÄRJESTÄJILLE MEDIA- JA MARKKINOINTIPALVELUT 2014 SYKSY

MARKKINOINTIRATKAISUT TAPAHTUMANJÄRJESTÄJILLE MEDIA- JA MARKKINOINTIPALVELUT 2014 SYKSY MARKKINOINTIRATKAISUT TAPAHTUMANJÄRJESTÄJILLE 2014 MEDIA- JA MARKKINOINTIPALVELUT 2014 SYKSY SISÄLTÖ. 3 Tapahtumanjärjestäjän menestyskumppani. Tuloksellisia ja mitattavia medioita. 7 Markkinointiratkaisut

Lisätiedot

Motiivit mediakäytölle. Aikuisten maa. Aikuisten mediakäyttö. Mediaan keskittyminen. Aikuiset somessa. Suhde mainontaan

Motiivit mediakäytölle. Aikuisten maa. Aikuisten mediakäyttö. Mediaan keskittyminen. Aikuiset somessa. Suhde mainontaan M AIKUISET OPAS MAINOSTAJALLE 50+ KOHDERYHMÄÄN 2 M AIKUISET M AIKUISET 4 6 3 10 Aikuisten maa Aikuisten mediakäyttö Motiivit mediakäytölle 12 14 16 Mediaan keskittyminen Aikuiset somessa Suhde mainontaan

Lisätiedot

1. YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA...3 2. TUTKIMUSAINEISTON KUVAUS...7 3. TULOKSET...9 4. YHTEENVETO BAROMETRIN PÄÄTULOKSET...32

1. YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA...3 2. TUTKIMUSAINEISTON KUVAUS...7 3. TULOKSET...9 4. YHTEENVETO BAROMETRIN PÄÄTULOKSET...32 1 SISÄLLYS 1. YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA...3 2. TUTKIMUSAINEISTON KUVAUS...7 3. TULOKSET...9 3.1. Oma asuinseutu...9 3.2. Turvallisuus...15 3.3. Toimeentulo...17 3.4. Opiskelu ja työ...20 3.5. Huolet, tyytyväisyys

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2012

Tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2012 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta Tieto- ja viestintätekniikan käyttö Kaksi kolmasosaa suomalaisista on verkkokaupan asiakkaita Internetin käyttö yleistyy enää hitaasti. Internetin käyttäjien osuus

Lisätiedot

SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS

SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS SPECIAN JULKAISU 1/2007 Specia Kannet: Public Design Oy Piirrokset: Miiku Lehtelä Taitto: Olli Luotonen Forssan kirjapaino 2007 ISBN 978-952-5738-00-1 ISSN 1797-1810 SPECIAN

Lisätiedot

SUOMI EUROOPASSA 2008 - HAASTATTELULOMAKE

SUOMI EUROOPASSA 2008 - HAASTATTELULOMAKE SUOMI EUROOPASSA 2008 - HAASTATTELULOMAKE TIEDOTUSVÄLINEET Intro. Ensimmäiset kysymykset koskevat tiedotusvälineiden seuraamista. Pyrkikää koko haastattelun ajan vastaamaan spontaanisti (liikoja miettimättä)

Lisätiedot

Nuorista Suomessa. Tietoa nuorista, heidän asemastaan, elinoloistaan ja nuorisotyöstä 2012. Nuorista Suomessa 2012 1

Nuorista Suomessa. Tietoa nuorista, heidän asemastaan, elinoloistaan ja nuorisotyöstä 2012. Nuorista Suomessa 2012 1 Nuorista Suomessa Tietoa nuorista, heidän asemastaan, elinoloistaan ja nuorisotyöstä 2012 Nuorista Suomessa 2012 1 2 Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry Nuorista Suomessa

Lisätiedot

Ab Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia Oy Pietarsaaren seudun Kehittämisyhtiö Concordia

Ab Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia Oy Pietarsaaren seudun Kehittämisyhtiö Concordia Gustav Nygård 3-2015 Ab Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia Skolgatan 25-27, 68600 Jakobstad tel puh 010 239 7550 Oy Pietarsaaren seudun Kehittämisyhtiö Concordia Koulukatu 25-27, 68600 Pietarsaari

Lisätiedot

Verkkokauppa Pohjoismaissa 2013

Verkkokauppa Pohjoismaissa 2013 Verkkokauppa Pohjoismaissa 2013 Sisältö Tietoja raportista 2 Alkusanat: Pohjoismaiden markkinat vahvassa kasvussa 3 Asiantuntijat: Pohjoismaat kiinnostava alue globaalin verkkokaupan kartalla 4 Pohjoismaat

Lisätiedot

Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2014

Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2014 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö Puolet suomalaisista mukana yhteisöpalveluissa Korjaus. Julkistusta korjattu... Korjatut kohdat on merkitty punaisella.

Lisätiedot

Suomen elokuvasäätiö. Kotimaisen elokuvan yleisöt -tutkimus

Suomen elokuvasäätiö. Kotimaisen elokuvan yleisöt -tutkimus Suomen elokuvasäätiö Kotimaisen elokuvan yleisöt -tutkimus Parametra Tammikuu 2008 2 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ.. 3 1 JOHDANTO 4 1.1 Tutkimuksen tausta 4 1.2 Otos ja vastanneiden taustatiedot. 4 2 ELOKUVIEN

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2010

Tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2010 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta Tieto- ja viestintätekniikan käyttö Internet vuorovaikutuksen välineenä Jo joka toinen suomalainen käyttää internetiä useasti päivässä Korjattu.. klo. Ensimmäisessä

Lisätiedot

Working Papers in Economic Sociology:

Working Papers in Economic Sociology: OUTI SARPILA, PEKKA RÄSÄNEN, JANI EROLA, JOONAS KEKKI & KAROLIINA PITKÄNEN Working Papers in Economic Sociology: Suomi 2009: Tutkimusseloste ja aineistojen 1999 2009 vertailua Turun yliopisto/sosiaalitieteiden

Lisätiedot

Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2013

Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2013 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö Yli neljännes -vuotiaista käyttää internetiä Internetin käyttö yleistyy edelleen. prosenttia -vuotiaasta väestöstä käytti

Lisätiedot

Raha-asiat järjestyksessä

Raha-asiat järjestyksessä Raha-asiat järjestyksessä 2013 Apua budjetin tekoon Neuvoja ja vinkkejä Taloutesi hoitoon Taloutesi hoitoon Kaikilla meillä on tulevaisuutta koskevia unelmia. Osa haluaa ehkä ostaa asunnon tai auton tai

Lisätiedot

LINKKI NUORTEN TALOUS- OSAAMISEEN. nuorisofoorumi 2011

LINKKI NUORTEN TALOUS- OSAAMISEEN. nuorisofoorumi 2011 LINKKI NUORTEN TALOUS- OSAAMISEEN nuorisofoorumi 2011 NÄKÖKULMIA NUORTEN TALOUSOSAAMISEEN Tykkää taloudesta! Linkki nuorten talousosaamiseen Nuorisofoorumi 2011 Kari Väisänen Valtteri Aine Tomi Alakoski

Lisätiedot

Kansi: Eeva Haartio Ulkoasun suunnittelu: Vesa Pesonen Taitto: Eeva Haartio. Helsingissä 22.9.2005

Kansi: Eeva Haartio Ulkoasun suunnittelu: Vesa Pesonen Taitto: Eeva Haartio. Helsingissä 22.9.2005 ERILAISET JA SAMANLAISET NUORISOBAROMETRI TERHI-ANNA WILSKA (TOIM.) OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA ESIPUHE Nuorisoasiain neuvottelukunta, julkaisuja 31 Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura,

Lisätiedot

Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden käyttäjinä ja tuottajina. Anelma Lammi Ekaterina Protassova Helsingin yliopiston nykykielten laitos

Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden käyttäjinä ja tuottajina. Anelma Lammi Ekaterina Protassova Helsingin yliopiston nykykielten laitos Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden käyttäjinä ja tuottajina Anelma Lammi Ekaterina Protassova Helsingin yliopiston nykykielten laitos Helsinki 2011 Sivu 1 / 60 Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos. Velkaantuminen ja kulutusluotot

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos. Velkaantuminen ja kulutusluotot ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos Velkaantuminen ja kulutusluotot Pro gradu-tutkielma Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Taloushallinto

Lisätiedot

Kahden kerroksen kännykkäkansaa

Kahden kerroksen kännykkäkansaa Päivi Kurikka Kahden kerroksen kännykkäkansaa Nuorten tietotekniikan käyttö ja asenteet tietoyhteiskuntaa kohtaan Nuorten Suomi 2001 tutkimuksessa 2002 Sitra Sitra OSKU Helsinki 2002 ISBN 951-563-424-5

Lisätiedot

4.5.2010. Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat

4.5.2010. Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat ..00 Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat Kevät 00 Toukokuu 00 SISÄLTÖ YHTEENVETO JOHDANTO RAHA-ASIOIDEN SUUNNITTELEMINEN JA NYKYINEN RAHATILANNE RAHANKÄYTTÖSUUNNITELMAT, -KOHTEET, ASUNNON OSTON SEKÄ

Lisätiedot

Miten lähestyä käymättömiä? Ei-kävijyyden esitarkastelua asiantuntijahaastattelujen valossa Tutkimusraportti

Miten lähestyä käymättömiä? Ei-kävijyyden esitarkastelua asiantuntijahaastattelujen valossa Tutkimusraportti Miten lähestyä käymättömiä? Ei-kävijyyden esitarkastelua asiantuntijahaastattelujen valossa Tutkimusraportti Päivi Karhio Toukokuu 2003 Sisällys 1. Tutkimuksen tavoitteet ja tausta...3 2. Haastateltavat...4

Lisätiedot

Sami Myllyniemi. Aika vapaalla. Nuorten vapaa-aikatutkimus 2009 OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA

Sami Myllyniemi. Aika vapaalla. Nuorten vapaa-aikatutkimus 2009 OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA Sami Myllyniemi Aika vapaalla Nuorten vapaa-aikatutkimus 2009 OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 92 Nuorisoasiain

Lisätiedot

VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet

VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet Christina Daous Yrittäjyys ja tuotteistaminen (5+5 op) Maaliskuu 2013 SISÄLLYS 1 Yrittäjyysajattelu - sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys 1 op 4 2 Yrityksen

Lisätiedot

Suomalaiset auttajina ja luottamus avun lähteisiin

Suomalaiset auttajina ja luottamus avun lähteisiin AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 19 Anne Birgitta Pessi Suomalaiset auttajina ja luottamus avun lähteisiin RAY:n juhlavuoden kansalaiskyselyjen tulokset AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 19 Anne Birgitta Pessi Suomalaiset

Lisätiedot

Taru Tanska. Kosketa minua! Interaktiivinen näyttö Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjastossa

Taru Tanska. Kosketa minua! Interaktiivinen näyttö Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjastossa Oulun yliopisto Humanistinen tiedekunta Taru Tanska Kosketa minua! Interaktiivinen näyttö Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjastossa Informaatiotutkimuksen pro gradu -tutkielma Oulu 2015 Sisällys Sisällys...

Lisätiedot

Asuintalojen yhteiskäyttötilat ja kotitalouspalveluiden käyttö

Asuintalojen yhteiskäyttötilat ja kotitalouspalveluiden käyttö Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos. Rakennustuotanto ja -talous. Raportti 7 Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering. Construction Management and Economics.

Lisätiedot

OMAN ELÄMÄNSÄ YRITTÄJÄT? NUORISOBAROMETRI 2004

OMAN ELÄMÄNSÄ YRITTÄJÄT? NUORISOBAROMETRI 2004 OMAN ELÄMÄNSÄ YRITTÄJÄT? NUORISOBAROMETRI 2004 TERHI-ANNA WILSKA (TOIM.) OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA Nuorisoasiain neuvottelukunta, julkaisuja 28 Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura,

Lisätiedot

Kuluttajatutkimuskeskuksen. vuosikirja 2009

Kuluttajatutkimuskeskuksen. vuosikirja 2009 Kuluttajatutkimuskeskuksen vuosikirja 2009 Kuluttajatutkimuskeskuksen vuosikirja 2009 Kulutuksen liikkeet Minna Lammi, Mari Niva, Johanna Varjonen (toim.) Kuluttajatutkimuskeskuksen vuosikirjoja 5 Kuluttajatutkimuskeskuksen

Lisätiedot

kqwr tpln onml Impulssi Liikuntakynnyksen yli ohjelmista ihmisen kohtaamiseen nro 28 Liikuntatieteellisen Seuran

kqwr tpln onml Impulssi Liikuntakynnyksen yli ohjelmista ihmisen kohtaamiseen nro 28 Liikuntatieteellisen Seuran kqwr Esa Rovio Anita Saaranen-Kauppinen Teijo Pyykkönen Liikuntakynnyksen yli ohjelmista ihmisen kohtaamiseen tpln Liikuntatieteellisen Seuran Impulssi onml nro 28 2 Liikuntatieteellisen Seuran Impulssi

Lisätiedot