V U O S I K E R T O M U S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "V U O S I K E R T O M U S"

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS 2017

2

3 Markkinat vahvistuivat Kuljetusmarkkinoiden piristyminen vuonna 2017 paransi Ahola Transportin edellytyksiä jatkaa dynaamisen logistiikan kehittämistä. Uusi suunnittelukeskus oli merkittävä välitavoite yhtiön jatkuvassa strategiatyössä, jonka painopisteitä ovat asiakaspalvelu, laatu ja brändäys. Sisällys Toimitusjohtajan katsaus 4 Toimintakertomus Digitalisaation merkkipaalu 6 Fokuksessa rekrytointi 7 Avustavat autot ovat raskaan liikenteen tulevaisuutta 9 Uusia ajoneuvoja ja yhteistyökumppaneita 10 Lisää panoksia koulutukseen 11 Hyviä tuloksia pitkäjänteisellä ympäristötyöllä 12 Parannettu taloushallinto 13 Uusi kuljetusjohtaja operatiivisen toiminnan ohjaksissa 13 AT Special Transport sai vaativia tehtäviä 14 Yrityskauppa vahvistaa digitalisaatiokehitystä 15 Hallituksen toimintakertomus 16 Tuloslaskelma Oyj Ahola Transport Abp -konserni 18 Tase Oyj Ahola Transport Abp -konserni 19 Tuloslaskelma Oyj Ahola Transport Abp 20 Tase Oyj Ahola Transport Abp 21 Rahoituslaskelma Oyj Ahola Transport Abp -konserni 22 Rahoituslaskelma Oyj Ahola Transport Abp 23 Tilinpäätöksen liitetiedot Tunnusluvut 30 Hallituksen allekirjoitukset 31 Tilintarkastuskertomus 32 VUOSIKERTOMUS 3

4 Toimitusjohtajan katsaus Vuodesta 2017 muodostui Ahola Transportille mielenkiintoinen ja tapahtumarikas. Sekä liiketoiminnassa että organisaation kehittämisessä kohdattiin muutoksia ja haasteita. vuoksi hallitus päätti toukokuussa toteuttaa henkilövaihdoksia, ja Hans Ahola otti itse johtovastuun projektista yhdessä konsernin johtoryhmän kanssa alkaen. Vuoden 2017 liikevaihto oli 98,4 miljoonaa euroa ja liiketulos kasvoi 1,3 miljoonasta eurosta 1,7 miljoonaan euroon. Vuoden 2017 tuloskehitykseen jäi toivomisen varaa, mutta heikko alkuvuosi huomioon ottaen tulos oli kuitenkin tyydyttävä. Vuoden jälkipuoliskolla saavutettiin merkittävä tulosparannus tehostuneen toiminnan ja markkinoiden piristymisen ansiosta. Tämän johdosta koko vuoden tulos parani hiukan edellisvuotisesta, vaikka ensimmäinen neljännes jäi heikoksi. Vuoden 2017 avausneljännes oli Ahola Transportille haastava, sillä liiketulos jäi yhtiön historiassa erittäin poikkeuksellisesti miinukselle. Tuloskehitys parani merkittävästi kesän 2017 kuluessa, etenkin heinäkuussa, vaikka tavaravolyymit yleensä ovat lomakauden johdosta alhaisempia. Myös markkinoiden kokonaisaktiviteetti piristyi ja Suomen vientikuljetukset kasvoivat. Tuonti muualta Pohjoismaista Suomeen ei sen sijaan kasvanut samassa tahdissa kuin vienti. Itä- Euroopan markkinoilla puolestaan tilanteemme oli päinvastainen: tavaravirroissa oli tuntuvaa epätasapainoa, koska tuonti Suomeen oli laajaa mutta vienti Baltiaan huomattavasti vähäisempää. Selitys on luonnollisesti se, että Pohjoismaista on siirtynyt tuotantoa kasvavassa määrin edullisempien kustannusten perässä Baltiaan ja Puolaan. Tytäryhtiö AT Special Transportin vuoden 2017 alkupuolisko erikois- ja projektikuljetussegmentillä oli heikko, mutta senkin tulos parani merkittävästi 3. ja 4. neljänneksellä. Yhtiö sai useita isoja projekteja, joista saatiin hyvää palautetta ja jotka myös olivat kannattavia. Näemme tässä toiminnassa merkittäviä kasvumahdollisuuksia, johtuen etenkin julkisten rakennusten laajojen kosteusongelmien aiheuttamista väistötilojen kuljetustarpeista. Maantiekuljetusten uuden liiketoiminta-aluejohtajan johdolla aloitettiin vuonna 2016 organisaatiomuutos, joka ulottui vuoden 2017 alkupuoliskolle. Organisaatiomuutos on osoittautunut täysin oikeaksi ja liiketoiminnan kehityksen kannalta välttämättömäksi päätökseksi. Muutosten täysimittainen vaikutus jäi kuitenkin vielä näkemättä johtuen siitä, että strategiaprojekti osaksi viivästyi ja osaksi toimenpiteet jäivät kokonaan toteuttamatta. Tämän Ahola Transportin visiona on saavuttaa johtoasema Pohjois-Euroopan logistiikka-alan uudistamisessa ja uusien digitaalisten palveluiden kehittämisessä. Välineitä vision saavuttamiseksi ovat tarvelähtöiset asiakaskonseptit ja dynaamista resurssienhallintaa tukeva teknologia. Vision toteutus on käynnistetty muun muassa voimakkailla digitalisaatio- ja visualisointipanostuksilla. Tähän liittyen uudistimme kuljetussuunnittelumme hyödyntäen asiakastarpeiden, resurssien ja tavaravirtojen reaaliaikaista visualisointia. Uusi työskentelytapa antaa myös paremmat mahdollisuudet asiakas- ja resurssitarpeiden ennakointiin. Muutosten tavoitteena oli luonnollisesti sekä kannattavuuden että asiakaspalvelun parantaminen, ja vuoden 2017 jälkipuoliskolla nähtiin, että tavoitteet saavutettiin. Sekä 3. että 4. neljänneksen kannattavuus parani merkittävästi vuoden 2016 vastaavista jaksoista. Ahola Transport käynnisti vuonna 2017 yhteistyössä Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän Kpedun kanssa rekrytointikoulutukset, joiden tarkoituksena oli rekrytoida uusia kuljetussuunnittelijoita. Koulutus herätti runsaasti mielenkiintoa, ja hakemuksia tuli paljon. Koulutukseen valittiin kahdeksan henkilöä. Opinnot toteutettiin runsaan kolmen kuukauden intensiivikoulutuksena, minkä jälkeen Ahola Transport solmi opiskelijoiden kanssa työsuhteen ja koulutus jatkui työn ohessa. Syyskuussa aloitettiin lisäksi johtajakoulutus, niin ikään yhteistyössä Kpedun ja EVE-hankkeen kanssa. Johtajakoulutukseen osallistuu 15 esimiestä, ja tavoitteena on kehittää heidän edellytyksiään esimiestehtävissä. Yhteistyö Kpedu:n kanssa on ollut Ahola Transportille antoisaa ja tuloksellista. Henkilöstön kehittäminen ja koulutus ovat yritykselle pysyvä ja uusien projektien myötä entistäkin monipuolisempi painopistealue. Ahola Transport investoi myös viime vuonna brändäykseen ja uuteen kuljetuskalustoon, joka lisää entisestään vuonna 2016 käyttöön otetun uuden brändin näkyvyyttä. Isolta osin samanaikaisesti on kehitetty myös Aholan Transportin sopimusliikennöitsijäkonseptia. Tavoitteena on, että entistä intensiivisemmällä ja syvemmällä yhteistyöllä saadaan hyvät edellytykset kehittää toimintaa molemmille osapuolille kannattavasti. 4 AHOLA TRANSPORT

5 Näkymät vuodelle 2018 Markkinakehitys vuoden 2018 alusta on ollut positiivista johtuen viennin kasvusta sekä myönteisestä kehityksestä niin Suomen kuin Ruotsin kotimarkkinoilla. Ahola Transport hyötyy tilanteesta, sillä yhtiö aloitti äskettäin kummassakin maassa kotimaankuljetukset. Uskomme, että nämä markkinat tarjoavat hyvät edellytykset toiminnan kehittämiseen ja kasvuun, missä tukenamme on vuonna 2017 käyttöön otettu uusi digitaalinen kuljetustensuunnittelu ja Kokkolan pääkonttorin yhteyteen rakennettu uusi Service Tower -suunnittelukeskus. Ahola Transport lähti uuteen vuoteen luottavaisissa tunnelmissa, ja luotamme yhä positiiviseen kehitykseen vuonna 2018 sekä kasvun että kannattavuuden osalta. Painopisteinä ovat asiakaspalvelun parantaminen ja toiminnan tehostaminen sekä uusien palveluiden kehittäminen asiakkaiden tarpeisiin. Hans Ahola Toimitusjohtaja VUOSIKERTOMUS 5

6 Digitalisaation merkkipaalu Ahola Transport tähtää parhaaseen mahdolliseen asiakaspalveluun, missä painopisteitä ovat tehokkuus, laatu ja ympäristöystävällisyys. Kesällä 2017 valmistui yksi yhtiön isoimmista investoinneista tällä alueella: Kokkolan pääkonttorin uusi Service Tower -suunnittelukeskus. Service Tower ohjaa ja tukee nyt konsernin kaikkia ajoneuvoja Pohjoismaissa, Baltiassa ja Keski- ja Itä-Euroopassa. Uutta keskuksessa ovat niin työtavat kuin digitaaliset ratkaisutkin. Se on monin tavoin merkittävä askel Ahola Transportin jatkuvalla tiellä kohti digitaalisia logistiikkaratkaisuja. eduksi niin asiakkaille, henkilöstölle, ympäristölle kuin toiminnan vastuullisuudellekin. Uuden suunnittelukeskuksen lisäksi Ahola Transportin Kokkolan pääkonttoriin tehtiin vuonna 2017 uusi ruokala ja lisää kokoustiloja. Parempi ilmapiiri ja moderni konttori uudistavat merkittävästi Ahola Transportin toimintatapoja, kuten yhtiön strategia edellyttää. Uusissa tiloissa työskentelee noin 60 henkilöä. Kaikki työskentelyä helpottava ja Ahola Transportin toimintaa optimoiva informaatio on nähtävissä isoilta näytöillä ympäri työskentelytilaa. Jokainen työntekijä voi hyödyntää oman näyttönsä lisäksi myös isojen yhteisten näyttöjen karttoja ja muita yleisnäkymiä. Näin kaikkien Ahola Transportin yli 400 ajoneuvon lastit pystytään suunnittelemaan ja optimoimaan tehokkaasti ja nopeasti. Myynti, kuljetussuunnittelu ja asiakaspalvelu ovat lähempänä toisiaan, jakautuneena kukin omasta alueestaan vastaaviin tiimeihin. Muutos on vahvistanut yhteistyötä ja yhteishenkeä, mikä on 6 AHOLA TRANSPORT

7 Fokuksessa rekrytointi Uusi Service Tower ja Kokkolan pääkonttorin koko toimintatavan uudistus vuonna 2017 nosti esiin uusia henkilöstötarpeita. Ahola Transport päätti tavanomaisten rekrytointikeinojen sijasta lähteä yhteistyöhön TE-toimiston ja paikallisen koulutustarjoajan Kpedu:n kanssa. Yhteistyökumppaneiden kanssa aloitettiin Ahola Transportin tarpeisiin räätälöity hakuprosessi ja rekrytointikoulutus. Pääkonttorissa tarvittiin runsaasti uusia kuljetussuunnittelijoita, ja kiinnostus työpaikkoja kohtaan osoittautui laajaksi. Ahola Transport valitsi yhteistyössä koulutuskumppaneiden kanssa kahdeksan uutta työntekijää, jotka perehtyivät ensin tehtäviinsä testausympäristössä ja siirtyivät sitten vähitellen mukaan päivittäiseen työskentelyyn. Yhteistyö sujui Ahola Transportin kannalta loistavasti. Rekrytointikoulutuksesta saatiin hyvät tulokset ja arvokasta kokemusta tuleviin rekrytointeihin. Ahola Transportin rekrytointimallia on muutoinkin päivitetty vuoden 2018 kehittämällä verkkoläsnäoloa ja osallistumalla rekrytointimessuille. Ahola Transportin uusi Service Tower aiheutti myös rekrytointitarpeita. Jelena Letner on yksi uusista työntekijöistä. VUOSIKERTOMUS 7

8 Avustavat autot parantavat liikenneturvallisuutta, säästävät polttoainetta ja vähentävät ympäristövaikutuksia. Ahola Transport näkee, että avustavat autot voivat helpottaa kuljettajan työtä, mutta eivät korvaa häntä. 8 AHOLA TRANSPORT

9 Avustavat autot ovat raskaan liikenteen tulevaisuutta Parempi liikenneturvallisuus, tukea kuljettajan työhön ja polttoainesäästöt siinä Ahola Transportin pääargumentit raskaan liikenteen ajoneuvoyhdistelmien saattueajolle ja avustaville autoille. Vuonna 2017 alalla otettiin tärkeitä edistysaskelia, joissa Ahola Transport oli tiiviisti mukana. Ahola Transport on ollut jo vuosikymmeniä kuljetusalan digitalisaatiokehityksen johtavia toimijoita. Aktiivinen panostus on tuonut tulosta, ja vuonna 2017 tällä alueella mentiin jälleen eteenpäin. Ahola Transport seuraa tiiviisti tekniikan kehitystä ja pitää yllä läheisiä yhteyksiä ruotsalaiseen Scaniaan, joka on yksi johtavista avustavien kuorma-autojen ja ajoneuvoyhdistelmien kehittäjistä. Ahola Transport näkee uudessa teknologiassa perinteisten ratkaisujen täydentäjän. Tavoitteena ei vielä ole täysin automatisoitu liikenne ilman kuljettajaa. Ahola Transport uskoo, että uusi tekniikka voi myös vähentää kuljettajan työn yksinäisyyttä ja tukea monin tavoin työskentelyä. Tavoitteena on helpottaa kuljettajan arkista työtä, saada ympäristöetuja ja optimoida liikennettä. Näin voittajia ovat sekä kuljettajat, koko yhteiskunta että Ahola Transportin asiakkaat. VUOSIKERTOMUS 9

10 Lisää ajoneuvoja ja yhteistyökumppaneita Ahola Transport uudisti vuonna 2017 kalustoaan tämän päivän odotusten ja ympäristövaatimusten mukaisesti runsaalla 30 uudella ajoneuvoyhdistelmällä. Uushankinnat tehtiin pääosin uusien sopimusliikennöitsijöiden nimiin. Ahola Transportin jatkuva kasvu sekä tähänastisilla että uusilla toiminta-alueilla johti siihen, että vuoden aikana panostettiin yhä enemmän uusiin sopimusliikennöitsijöihin. Markkinointia sekä nykyisille että mahdollisille uusille sopimusliikennöitsijöille on laajennettu ja uudistettu. Ahola Transport otti vuonna 2017 myös käyttöön ns. konseptiauton, jossa on mahdollisimman tarkoituksenmukainen ja moderni varustelu niin ympäristön, taloudellisuuden kuin ergonomiankin kannalta. Lisäksi on panostettu uusiin painomateriaaleihin, videoihin ja verkkosivustoihin, joilla tiedotetaan Ahola Transportin sopimusliikennöitsijöiden eduista laatutyössä, ajoneuvohankinnoissa, hallinnossa ja rahoituksessa. Tuloksia saatiin jo vuoden jälkipuoliskolla: Ahola Transport solmi useita uusia liikennöitsijäsopimuksia sekä tavanomaisten maantiekuljetusten että AT Special Transportin puolella. Sopimusliikennöitsijät ovat Ahola Transportin toiminnalle erittäin tärkeitä. At Special Transportin tj Jonas Ahola (vas.) toivottaa uuden sopimusliikennöitsijän Ismo Partasen tervetulleeksi. 10 AHOLA TRANSPORT

11 Lisää panoksia kuljettajien koulutukseen Turvallisuus-, ympäristö- ja laatuasioissa Ahola Transportin keskeinen painopiste vuonna 2017 oli henkilöstön kouluttaminen. Isoimpia panostuksia oli Driver s Guide -oppaan sekä visuaalinen että sisällöllinen uudistaminen. Opas sisältää kattavat tekstimuotoiset ja kuvalliset ohjeistukset lastin kiinnittämisestä ja lastaus- ja purkutyön tiedonkulusta aina ympäristöystävällisiin ajotapoihin ja vastuullisuusnäkökohtiin saakka. Se on Ahola Transportille tärkeä väline, joka osaltaan varmistaa jokaisen lastin tehokkaan, varman, ympäristöystävällisen ja vastuullisen perille pääsyn. Jotta tieto varmasti saavuttaa kaikki kuljettajat, opas on saata- vissa kuudella kielellä sekä painotuotteena että verkkosivustona, jota voi käyttää kaikissa ajoneuvojen tietokoneissa. Tiedon perillemeno varmistetaan sillä, että jokaisen kuljettajan on läpäistävä ohjeistusta koskeva koe. Vuonna 2017 aloitettua työtä jatketaan vuonna Driver s Guiden uudistamisen lisäksi Ahola Transportille alettiin rakentaa syksyllä 2017 perävaunusta siirrettävää koulutuskeskusta, johon asennetaan tarvittavat välineet, mukaan lukien ajosimulaattori. Koulutusyhdistelmää käytetään oman henkilöstön ja Ahola Transportin eri toimipisteiden koulutuksiin, mahdollisimman lähellä kuljettajia. Ahola Transportin työ asiakaspalvelun ja laadun parantamiseksi entisestään näkyy myös uutena palautejärjestelmänä, jolla kerätään henkilöstön parannusehdotuksia kaikilta paikkakunnilta. VUOSIKERTOMUS 11

12 Hyviä tuloksia pitkäjänteisellä ympäristötyöllä Ympäristö ja laatu ovat Ahola Transportin toiminnan pysyviä painopisteitä. Yhtiö sai ympäristösertifikaatin vuonna 2002 ja laatusertifikaatin vuonna 2004, mutta ympäristö- ja laatutyö aloitettiin jo paljon aikaisemmin. Vuonna 2017 Ahola Transport otti jälleen uusia askelia pitkäjänteisessä ympäristötyössä. Vuoden aikana päätettiin yhtiön uudesta ympäristöohjelmasta vuosille Yksi ohjelman lähtökohdista on Ahola Transportin jatkuva pyrkimys pienentää polttoaineenkulutusta taloudellisella ajotavalla ja uudella kalustolla. Jatkuvat kalustohankinnat kasvattavat myös korkeimpien ympäristöluokkien Euro 5 ja Euro 6 osuutta autokannasta. Viimevuotisten investointien jälkeen parhaiden ympäristöluokkien osuus Ahola Transportin ajoneuvokannasta ylittää jo 80 prosenttia. Vuodesta 2016 lähtien uushankinnat ovat olleet pelkästään korkeimpien ympäristöluokkien autoja. Ahola Transportin vuoden 2017 ympäristötavoitteisiin kuului myös ajoneuvojen täyttöasteen parantaminen ja tyhjänäajon vähentäminen. Täyttöasteisiin kiinnitettiin erityishuomiota, ja tilannetta pyritään edelleen parantamaan. Lisäksi toimipaikkojen energiankulutusta vähennettiin esimerkiksi lastienoptimointikeskusten valaistusta uusimalla. Ahola Transport jatkaa pitkäjänteisen ympäristöohjelmansa tarkkoja seurantoja sekä huolehtii myös yhteiskuntavastuun, kestävän kehityksen, kuljetusten turvallisuuden sekä ensiluokkaisen laadun vaatimuksista. Ajoneuvojen täyttöasteisiin panostettiin erityisen paljon vuonna 2017, ja työ jatkuu vuonna Tyhjänäajoa keskimäärin, km/auto Polttoaineenkulutus, litraa per auto/100 km Polttoaineenkulutus, litraa per tonni ja km km litraa litraa Ahola Transport *Alan keskiarvo * Alan keskiarvo VTT:n (Valtion Teknillinen Tutkimuskeskus) standardin EN mukaisesti. Viitenumerot julkaistu osoitteessa lipasto.vtt.fi 12 AHOLA TRANSPORT

13 Parannettu taloushallinto Ahola Transport kehitti vuonna 2017 myös taloushallintoaan ottamalla keväällä käyttöön uuden tietojärjestelmän. Uusi taloushallintojärjestelmä helpottaa päivittäistä työskentelyä ja vuosiraportointia, koska koko kirjanpito ja reskontra ovat nyt samassa ohjelmistossa, samoin palkanlaskenta. Järjestelmällä voidaan automatisoida monia hallintotehtäviä, ja saatujen maksujen ja menojen jaksottaminen on helpompaa. Uuden tietojärjestelmän lisäksi taloushallinto otti myös käyttöön uuden tililuettelon ja maksatusohjelman ja päivitti matkalaskuohjelman. Parannuksia on siis saatu aikaan kutakuinkin kaikilla taloushallinnon alueilla. Uusi taloushallintojärjestelmä helpottaa päivittäistä työtä. Uudistukset säästävät aikaa ja helpottavat raportointia. Vuonna 2017 aloitetut käyttöönotot ja järjestelmien kehittäminen jatkuu vuonna Uusi kuljetusjohtaja operatiivisen toiminnan ohjaksissa Strategisen kehitysohjelman toteutus vahvisti kuluneena vuotena Ahola Transportin operatiivista toimintaa. Kehitysohjelman myötä mm. organisaatiota on uudistettu jakamalla uudelleen konsernin johtoryhmän vastuut ja perustamalla uusi tehtävä. Tehtävä on yhtiössä uusi. Kuljetusjohtajana Åke Nyblom vastaa Ahola Transportin operatiivisesta kuljetustoiminnasta, ja Business Unit Managerit raportoivat hänelle. Åke Nyblom puolestaan raportoi uudessa tehtävässään konsernijohtaja Hans Aholalle ja kuuluu konsernin johtoryhmään. Konsernijohtaja Hans Ahola otti keväällä toimitusjohtajan ominaisuudessa vastuulleen konsernin johtoryhmän vetovastuun. Syksyllä Ahola Transportin kuljetusjohtajaksi nimitettiin Åke Nyblom. Åke Nyblom on ollut Ahola Transportin palveluksessa vuodesta 1995 ja on viimeksi toiminut Naantalin-yksikön Site Managerina. Hän jatkaa myös tässä tehtävässä kuljetusjohtajan tehtävänsä ohella. Åke Nyblom on Ahola Transportin uusi kuljetusjohtaja. VUOSIKERTOMUS 13

14 AT Special Transportilla oli menestyksekäs, nopean kasvun vuosi. Yhtiö sai kiinnostavia toimeksiantoja ja uusia sopimusliikennöitsijöitä. AT Special Transport sai vaativia tehtäviä Ahola Transportin tytäryrityksellä AT Special Transportilla on takana useita hyviä vuosia. Sekä liikevaihto että toiminta-alue ovat kasvaneet. Myös viime vuonna otettiin isoja askelia eteenpäin. Yhtiö hoiti onnistuneesti useita poikkeuksellisia kuljetuksia, esimerkiksi ylipitkiä ja korkeita kuljetuksia Suomessa sekä moniosaisen kuljetusprojektin Suomesta ja Virosta Ruotsiin. 14 AHOLA TRANSPORT

15 Yrityskauppa vahvistaa digitalisaatiokehitystä Ahola Transportin tytäryhtiö Attracs ja tuore hankinta Adminotech jatkavat yhteistyötä tulevaisuuden digitaalisten logistiikkaratkaisujen hyväksi. Ahola Transport -konserni jatkoi vuonna 2017 IT- ja logistiikkaratkaisuihin liittyvien toimintojen vahvistamista. Yksi tulos tästä oli Adminotech Oy:n osto vuodenvaihteessa 2017/2018. Adminotech liittyy Ahola Transportin IT- ja logistiikkaratkaisujen liiketoimintayksikköön, joka on ollut yhtiölle jo runsaat 20 vuotta keskeinen, alan huippuosaamista edustava toiminta-alue. Yrityskauppa tukee Ahola Transportin visiota perinteisen logistiikan ja kuljetusalan uudistamisesta uusien teknologisten ratkaisujen avulla. Adminotechin toiminta jatkuu entisellään ja samalla nimellä. Adminotechin toimitusjohtaja Tommi Hollström jatkaa tehtävässään ja toimii samalla ohjelmistoyritys Attracsin toimitusjohtajana. Vuodesta 2009 Ahola Transportin tytäryhtiönä toiminut Attracs kehittää kuljetus- ja logistiikka-alan IT-järjestelmiä, erityisesti reittien ja tavaravirtojen optimointiin. Ennen vuonna 2009 tapahtunutta yhtiöittämistä toiminta kuului Ahola Transportin IT-osastoon. Adminotech on jo aiemmin toimittanut teknologiaa Attracsille, ja nyt yhteistyö jatkuu Ahola Transport -konsernin sisällä. Adminotech on suomalainen IT-yritys, joka tarjoaa monipuolisia ja korkealaatuisia teknologian kehittämispalveluja mm. ohjelmistojen suunnitteluun, toteutukseen, kehitykseen ja ylläpitoon. Yrityksellä on yhteensä 15 työntekijää Suomessa, Makedoniassa ja Italiassa. Yritys on perustettu vuonna 2003, ja sillä on toimistot Oulussa ja Helsingissä. VUOSIKERTOMUS 15

16 Hallituksen toimintakertomus Konsernin taloudellinen katsaus Oyj Ahola Transport Abp:n liikevaihto katsauskaudella oli 98,4 (95,3) milj. euroa ja liiketulos oli 1,7 (1,3) milj. euroa. Nettotulos oli 1,0 (0,8) milj. euroa eli 0,068 (0,054) euroa/osake. Tilinpäätös sisältää kertaluontoisia eriä johtuen leasingsopimusten uudelleenjärjestelystä. Kertaluonteiset erät on kirjattu muihin tuloihin, ja erät vaikuttivat tulokseen positiivisesti. Yhtiön osakkeista 10,24 % on listattuna First North Finlandissa. Oyj Ahola Transport Abp muodostuu konsernista, jossa itse emoyhtiö Oyj Ahola Transport Abp muodostaa 93 % konsernin liikevaihdosta. Emoyhtiön harjoittama liiketoiminta muodostuu maantiekuljetuksista, jotka hoidetaan Ahola Transportille vuokratulla kuljetuskalustolla. Kuljetukset tapahtuvat Ahola Transport -brändin alaisuudessa. Kuljetuskalusto koostuu noin 400 täysperävanullisesta ajoneuvosta. Ahola-konserni muodostuu yhtiörakenteesta, jossa Oyj Ahola Transport Abp on emoyhtiö, ja sen alle kuuluu kahdeksan tytäryhtiötä, ja ne ovat: Oy AT Special Transport Ab hoitaa erikoiskuljetuksia siihen vaadittavalla erikoisosaamisella ja omalla kalustollaan. Oy AT Motortrans Ab hoitaa omalla kalustollaan uusien ajoneu vojen siirtoja ajoneuvojen valmistajain omassa jakeluketjussa. Ab AT Cargo Oy hoitaa samaa maantiekuljetusta kuin emoyhtiö Ahola Transport Oy mutta osakeyhtiön itsensä omistamalla kul jetuskalustolla. Oy Attracs Ab tuottaa IT- ja logistiikkapalveluja konsernin omaan ja konsernin ulkopuoliseen käyttöön kuljetusalalla. Ahola Transport AB, Ahola Transport Oü ja Ahola Transport Sp. z o.o. ovat Ruotsissa, Eestissä ja Puolassa olevat tytäryhtiöt, joiden tehtävänä on hoitaa maakohtaisia toimintoja. Adminotech Oy (hankittu ) tuottaa yhdessä Attracsin kanssa IT- ja logistiikkapalveluja konsernin omaan ja konsernin ulkopuoliseen käyttöön. Toimintaympäristö Ahola Transportin markkina-alueessa ei tapahtunut huomattavia muutoksia. Markkina-alue muodostuu pääosaksi akselista Suomi Ruotsi Baltia. Lisäksi pienempiä määriä kuljetetaan muualla Euroopassa. Maiden välinen laivakapasiteetti on erittäin ratkaiseva ja strateginen tekijä sekä kuljetusmäärien kasvun että kannattavuuden näkökulmasta. Teollisuuden tilauskantojen lisääntyminen sekä yleinen kansantalouden kasvu lisäsivät kuljetuspalvelujen kysyntää erityisesti katsauskauden lopulla. Muutoin toimintaympäristössä jatkui kehitys yhä vastuullisempaan toimintaan sekä asiakkaiden että lainsäätäjien taholta. Ympäristöasiat ja toiminnan eettisyys korostuivat. Samoin eri instanssien taholta tuodaan uusia strategisia ohjelmia, joilla tähdätään logistiikan perusteiden uusimiseen tulevaisuudessa. Ahola Transport tutkii erityisesti ekologisten haasteiden vaikutuksia ja niihin liittyviä uusia liiketoiminnan malleja. Toiminnan kehitys Katsauskaudella Ahola Transportin toiminnot selkeytettiin ja henkilöorganisaatiota muutettiin vastaavasti. Myös johtoryhmän kokoonpano uusittiin vastaamaan uusittuja rakenteita. Merkittävä rakenteellinen muutos tehtiin erottamalla online-kuljetukset ja ns. mainline-kuljetukset toisistaan. Niiden strateginen kehittäminen ja asiakaspalvelu vahvistuvat paremmin itsenäisinä toimintoina. Vuoden aikana on otettu käyttöön uusiin digitaalisiin ratkaisuihin perustuva ajojärjestelyn uudistettu ohjausmalli. Siihen liittyen pääkonttorilla tehtiin huomattavia rakennusteknisiä uudistuksia ja toteutettiin mittava koulutus. Kehitystyö jatkuu edelleen digitalisaation käyttöasteen ja sen kautta asiakaspalvelun parantamiseksi. Riskit Suurimmat riskit ovat kuljetusalaan liittyviä taloudellisia riskejä, johtuen maiden välisestä kuljetusmäärien tasapainon vaihtelusta. Meno-paluukuormien tasainen jakautuminen on oleellista talouden näkökulmasta. Taloudellisiin riskeihin pyritään varautumaan tehostamalla omaa toimintaa ja sopeutumalla joustavasti vallitseviin tilanteisiin. Muut riskit ovat epäjohdonmukaisia maantiekuljetuksiin liittyviä onnettomuusriskejä sekä muihin kaluston vaurioihin liittyviä riskejä. Näihin riskeihin varaudutaan henkilökunnan kouluttamisella, turvallisuusmääräyksillä ja kattavilla vakuutuksilla. Autoihin on asennettu liikenneturvallisuutta parantavaa laitteistoa kuljettajien avuksi. Hallitus seuraa yhtiön riskienhallintaa ja vaikuttaa sen kehittämiseen. Vastuullinen toiminta Kuljetusten aiheuttamaa ympäristökuormitusta minimoidaan aktiivisesti, niin että kuljetuksiin käytettävää kalustoa uusitaan jatkuvasti. Autokanta valitaan teknisesti parhaimmasta laatuluokasta, jolloin päästöarvojen jatkuva parantaminen on kalustohankintojen yksi pääkriteereistä. Kuljettajien jatkuvalla kouluttamisella edistetään hyviä ajotottumuksia, jolla on suora vaikutus auton tuottamiin päästöihin. Suurin ympäristön kuormittamista vähentävä asia on Ahola Transportin tehokas toiminta. Tavarat kuljetetaan täysissä kuormissa ns. dynaamisen logistiikan periaattein. Tällöin autot eivät kulje tyhjinä tai vajaakuormilla. Ahola Transport kehittää 16 AHOLA TRANSPORT

17 Yhtiön hallitus vasemmalta puheenjohtaja Martti Vähäkangas ja jäsenet Lars Ahola, Nils Ahola, Anette Björkman ja Ida Saavalainen. jatkuvasti uusia toimintamalleja, jotka perustuvat korkeaan digitalisaatioasteeseen ja hyviin ekoloogisiin ratkaisuihin. Esimerkkinä tällaisesta on Attracs-alustalla toimiva kuljetuksenohjaus. Se optimoi automaattisesti autojen kuljetusreitit ja lastauspaikat. Tuotekehitys Ahola Transport jatkaa mittavaa hanketta koskien toiminnan digitalisoitumista. Hankkeella edistetään Ahola Transportin dynaamisen logistiikan mukaista toimintaa. Digitalisoitumisprojekti tuo säästöjä sekä asiakkaalle että Ahola Transportille. Lisäksi tulee yhteiskunnallisia säästöjä ja ympäristökuormitus vähenee. Pitkän tähtäimen kehitysprojektin tulosten uskotaan jo osaksi realisoituvan lähivuosien aikana sitä mukaa kun digitalisoitumisen aste nousee. Lähipiiritapahtumat Oyj Ahola Transport Abp on myöntänyt 100 T lainan Speys Oy:lle. Lainan korko on 3,5 %. Tulevaisuuden näkymät Hallitus uskoo, että tilikauden 2018 aikana kuljetusten kysyntä säilyy hyvänä Ahola Transportin perinteisissä maantiekuljetuksissa. Lisäksi Special Transportin toimialueella käynnistyneen hyvän kehityksen uskotaan jatkuvan. Oman toiminnan parantunut tehokkuus yhdessä ulkoisten tekijöiden kanssa vaikuttavat siihen, että Ahola Transportin liikevaihdon ja kannattavuuden ennustetaan paranevan edellisestä vuodesta. Henkilökunta, hallitus ja tilintarkastajat Ahola Transport -konsernissa työskenteli katsauskauden lopussa 211 henkilöä. Konsernin toimitusjohtajana toimi Hans Ahola. Palkkoja sekä palkkioita maksettiin konsernissa euroa. Ahola Transport Oy:n yhtiökokouksessa valittiin hallitus, johon kuuluvat varsinaisina jäseninä: Martti Vähäkangas (puheenjohtaja), Lars Ahola, Nils Ahola, Anette Björkman ja Ida Saavalainen. EY tilintarkastusyhtiö ja vastaava tarkastaja Kjell Berts, Ernst & Young Ab:lta ovat toimineet Ahola Transport -konsernin yhtiöiden tilintarkastajina. Voitonjako Jaettavissa olevat varat ovat emoyhtiön tilinpäätöksessä ,40 euroa, josta katsauskauden voitto on ,06 euroa. Yrityksen taloudellisessa tilanteessa ei ole tapahtunut huomattavaa muutosta katsauskauden päättyessä eikä OYL 13:2 määritelty testi vaikuta poikkeavasti jaettavissa olevien varojen käyttöön. Hallitus ehdottaa, että voittovarat jaetaan seuraavasti: Osinkoa maksetaan A-osakkeille 0,0144 euroa/osake, yhteensä ,28 euroa. Osinkoa maksetaan henkilökunnan omistamille B-osakkeille yhteensä ,00 euroa. Omaan vapaaseen pääomaan jätetään ,12 euroa. Tapahtumat tilikauden jälkeen Ahola Transport osti Adminotech Oy:n koko osakekannan. Kauppa toteutettiin sekä osakevaihtona että suorana ostona. Osakekaupan mukana Adminotech Oy:n henkilökunta siirtyi Ahola Transport -konserniin. Adminotechin kaupan myötä Ahola Transport sai lisää sekä IT-resursseja että osaamista. Toiminnollisesti Adminotech yhdistyy Attracsin kanssa. Näiden tytäryhtiöiden tavoitteena on tuottaa uusia digitaalisia palveluja, joilla Ahola Transport vahvistaa kuljetuspalvelujensa strategista kehitystä. Tilikauden liikevaihto oli T ( T, 2016) Tilikauden liikevoitto oli T (1 337 T, 2016) Tilikauden tulos oli T (809 T, 2016) Osakekohtainen tulos 0,068 (0,054, 2016) Tunnusluvut: katso sivu 30 VUOSIKERTOMUS 17

18 Tuloslaskelma OYJ AHOLA TRANSPORT ABP KONSERNI liite Liikevaihto Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Liikevoitto (-tappio) Rahoitustuotot ja -kulut Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja Verot Tilikauden tulos AHOLA TRANSPORT

19 Tase OYJ AHOLA TRANSPORT ABP KONSERNI VASTAAVA liite Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Pysyvät vastaavat yhteensä Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Lyhytaikaiset saamiset Rahat ja pankkisaamiset Vaihtuvat vastaavat yhteensä Vastaava yhteensä VASTATTAVA Oma pääoma 14. Osakepääoma Ylikurssirahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Edellisten tilikausien voitto (tappio) Tilikauden voitto Oma pääoma yhteensä Vieras pääoma Pitkäaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma Vieras pääoma yhteensä Vastattavaa yhteensä VUOSIKERTOMUS 19

20 Tuloslaskelma OYJ AHOLA TRANSPORT ABP liite Liikevaihto , ,56 Liiketoiminnan muut tuotot , ,92 Materiaalit ja palvelut , ,97 Henkilöstökulut , ,05 Poistot ja arvonalentumiset , ,17 Liiketoiminnan muut kulut , ,93 Liikevoitto (-tappio) , ,36 Rahoitustuotot ja -kulut , ,87 Tulos ennen tilinpätössiirtoja , ,51 Tilinpäätössiirtoja , ,00 Tulos ennen veroja , ,49 Verot , ,47 Tilikauden tulos , ,02 20 AHOLA TRANSPORT

21 Tase OYJ AHOLA TRANSPORT ABP VASTAAVA liite Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet , ,10 Aineelliset hyödykkeet , ,90 Sijoitukset , ,16 Pysyvät vastaavat yhteensä , ,16 Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus , ,55 Lyhytaikaiset saamiset , ,67 Rahat ja pankkisaamiset , ,37 Vaihtuvat vastaavat yhteensä , ,59 Vastaava yhteensä , ,75 VASTATTAVA Oma pääoma 14. Osakepääoma , ,40 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto , ,45 Edellisten tilikausien voitto (tappio) , ,85 Tilikauden voitto , ,02 Oma pääoma yhteensä , ,02 Vieras pääoma Pitkäaikainen vieras pääoma , ,31 Lyhytaikainen vieras pääoma , ,42 Vieras pääoma yhteensä , ,73 Vastattavaa yhteensä , ,75 VUOSIKERTOMUS 21

22 Kassavirtalaskelma OYJ AHOLA TRANSPORT ABP KONSERNI Liiketoiminnan kassavirta: Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja Suunnitelman mukaiset poistot Rahoitustuotot- ja kulut Kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta Käyttöpääoman muutokset Lyhytaikaisten saamisten muutokset Muutokset vaihto-omaisuudessa Muutokset lyhytaikaisissa korottomissa lainoissa Käyttöpääoman muutokset Kassavirta ennen rahoituseriä ja varoja Korot ja muut rahoitukselliset kulut Saadut korot liiketoiminnasta Saadut osingot 455 Verot Liiketoiminnan rahavirta (A) Investointien rahavirta: Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin Saadut maksut myydyistä hyödykkeistä Investointien rahavirta (B) Rahoituksen rahavirta: Maksullinen osakeanti Lyhytaikaisten lainojen muutokset Pitkäaikaisten lainojen muutokset Maksetut osingot ja voitonjako Rahoituksen rahavirta (C) Muutokset rahavirroissa (A+B+C) Kassavarat tilikauden alussa Kassavarat tilikauden lopussa Kassavarojen muutos AHOLA TRANSPORT

23 Kassavirtalaskelma OYJ AHOLA TRANSPORT ABP Liiketoiminnan kassavirta: Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja , ,51 Suunnitelman mukaiset poistot , ,17 Rahoitustuotot- ja kulut , ,87 Kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta , ,53 Käyttöpääoman muutokset Lyhytaikaisten saamisten muutokset , ,87 Muutokset vaihto-omaisuudessa , ,18 Muutokset lyhytaikaisissa korottomissa lainoissa , ,82 Käyttöpääoman muutokset , ,87 Kassavirta ennen rahoituseriä ja varoja , ,40 Korot ja muut rahoitukselliset kulut , ,79 Saadut korot liiketoiminnasta , ,92 Saadut osingot ,15 0,00 Verot , ,47 Liiketoiminnan rahavirta (A) , ,06 Investointien rahavirta: Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin , ,43 Saadut maksut myydyistä hyödykkeistä , ,00 Investointien rahavirta (B) , ,43 Rahoituksen rahavirta: Lyhytaikaisten lainojen muutokset , ,49 Pitkäaikaisten lainojen muutokset ,83 Konserniavustus , ,00 Maksetut osingot ja voitonjako , ,28 Rahoituksen rahavirta (C) , ,77 Muutokset rahavirroissa (A+B+C) , ,86 Kassavarat tilikauden alussa , ,51 Kassavarat tilikauden lopussa , ,37 Kassavarojen muutos , ,86 VUOSIKERTOMUS 23

24 Tilinpäätöksen liitetiedot TILINPÄÄTÖSSTANDARDIT Tilinpäätös on laadittu Suomen kirjanpitolainsäädännön mukaan, IFRS-tilinpäätöstä ei ole laadittu. KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN PERIAATTEET Konserniomaisuus Oy Ahola Group Ab on Ahola-konsernin emoyhtiö, ja Oy Ahola Transport Ab sen alakonserni Oyj Ahola Transport Abp -konsernin kotipaikka on Kokkola, Suomi. Konsernitilinpäätös on saatavissa osoitteesta: Oy Ahola Group Ab, PL 550, KOKKOLA. Konsernitilinpäätös sisältää emoyhtiö Oy Ahola Transport Ab:n lisäksi konserniyhtiöt: Ab AT Cargo Oy / Y-tunnus: Oy AT Motortrans Ab / Y-tunnus: Oy Attracs Ab / Y-tunnus: Oy AT Special Transport Ab / Y-tunnus: Ahola Transport AB, Ruotsi / ALV-numero: SE Ahola Transport Oü, Viro / ALV-numero: EE Ahola Transport Sp z o.o., Puola / ALV-numero Sisäiset osakeomistukset Tytäryhtiön osakkeista maksettu hinta on eliminoitu emoyhtiön sijoituksista. Konsolidointierot kirjataan liikearvoksi. Sisäiset liiketoimet Konsernin sisäiset liiketapahtumat, realisoitumattomat katteet sisäisistä toimituksista, sisäiset saamiset ja velat sekä sisäinen voitonjako on eliminoitu Muuntoerot Ulkomaisten konserniyhtiöiden tuloslaskelmat on muunnettu Suomen valuutaksi keskimääräisen kurssin mukaan tilikauden aikana ja taseet tilinpäätöspäivän kurssin mukaan Kurssierot on otettu mukaan kohtaan jakamaton voitto edellisiltä tilikausilta. Vähemmistöosuudet Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin omasta pääomasta ja tuloksesta ja on esitetty erillisenä eränä. Ei konsernissa eikä emoyhtiössä ole vähemmistöosuuksia. Laskennalliset verosaamiset Konsernilla on piileviä verosaamisia Ruotsissa noin 67 T. Piileviä verosaamisia ei ole Suomen laskentamenetelmän mukaan ja varovaisuusperiaate huomioiden otettu mukaan taseessa. Seuraavissa liitetiedoissa käytetty yksikkö on euroa. 24 AHOLA TRANSPORT

25 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT KONSERNI EMOYHTIÖ Liikevaihto markkina-alueittain Markkina-alue Suomi Muu Skandinavia ja Baltia Yhteensä Liiketoiminnan muut tuotot Vuokratulot Käyttöomaisuuden myyntivoitot Palvelut Muut Yhteensä Materiaalit ja palvelut Ostot kauden aikana Varaston muutos Ostot ja varastonmuutos Ulkopuoliset palvelut Yhteensä Ajoneuvojen vuokrakustannukset on aiemmin esitetty materiaaleissa ja palveluissa. Nämä kustannukset esitetään nyt toiminnan muissa kuluissa, vertailutiedot on muutettu uuden periaatteen mukaisesti 4. Henkilöstökustannukset Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut sivukulut Yhteensä Johdon palkat ja palkkiot Hallitus ja toimitusjohtaja Henkilökunnan keskimääräinen määrä kauden aikana Eläketurva on hoidettu ulkopuolisen eläkeyhtiön kautta ja kustannukset tapahtuvat suoriteperusteisesti. 5. Suunnitelman mukaiset poistot Aineettomat oikeudet Rakennukset Koneet ja kalusto Liikearvo Yhteensä Muut kiinteät kulut Vuokrat ja leasing-kulut Ostopalvelut Matka- ja kokouskulut Kiinteistökulut Ajoneuvokustannukset Mainoskulut Luottotappiot Muut henkilökuntakustannukset Muut kulut Yhteensä Tilintarkastajan palkkiot sisältyvät muihin kuluihin Tilintarkastuspalkkiot Muut palvelut Yhteensä VUOSIKERTOMUS 25

26 KONSERNI EMOYHTIÖ Rahoitustuotot ja -kulut Osinkotuotot Konsernin sisäisten yritysten 300 Muut rahoitustuotot Konsernin sisäisten yritysten Muut Arvonalennukset Muut Yhteensä Tilinpäätössiirtoja Saadut konserniavustukset Yhteensä Verot Laskennalliset verovelat Tuloverot varsinaisesta toiminnasta Yhteensä KONSERNI 10. Pysyvät vastaavat Taseeseen merkittyjen aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankintamenosta on vähennetty suunnitelman mukaiset poistot. Poistoajat ovat: Rakennukset Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Aineettomat oikeudet Liikearvo 3-5 % jäljellä olevasta hankintamenosta 20 % jäljellä olevasta hankintamenosta 10 vuotta 5 vuotta 5 vuotta Hankintameno Lisäykset Vähennykset Hankintameno Tilikauden poistot Kirjanpitoarvo Sijoitukset Aineettomat oikeudet Sijoitukset Hankintameno Lisäykset Vähennykset 6 Hankintameno Kirjanpitoarvo Aineettomat hyödykkeet Liikearvo Yhteensä Rakennukset Koneet ja kalusto Aineelliset hyödykkeet Yhteensä 26 AHOLA TRANSPORT

27 Osakeomistukset Omistusosuus Omistusosuus Tytäryhtiöt Ab AT Cargo Oy 100% 100% Oy AT Motortrans Ab 100% 100% Ahola Transport Oü / Viro 100% 100% Ahola Transport AB / Ruotsi 100% 100% Ahola Transport S.p. z oo / Puola 100% 100% Oy AT Special Transport Ab 100% 100% Oy Attracs Ab 100% 100% EMOYHTIÖ Taseeseen merkittyjen aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankintamenosta on vähennetty suunnitelman mukaiset poistot. Poistoajat ovat: Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet 20 % jäljellä olevasta hankintamenosta 5 vuotta Muut aineettomat hyödykkeet Aineettomat hyödykkeet Liikearvo Yhteensä Koneet ja kalusto Aineelliset hyödykkeet Yhteensä Yhteensä Hankintameno Lisäykset Vähennykset Hankintameno Tilikauden poistot Kirjanpitoarvo Sijoitukset Sijoitukset Hankintameno Lisäykset Vähennykset Hankintameno Kirjanpitoarvo VUOSIKERTOMUS 27

28 TASEEN LIITETIEDOT Vaihto-omaisuuden arvona käytetään alempaa seuraavista: hankintameno tai käypäarvo. Muut kuin euromääräiset avoimet saatavat arvostetaan tilinpäätöksessä tilinpäätöspäivän virallisella valuuttakurssilla. KONSERNI EMOYHTIÖ Vaihto-omaisuus Kuljetusvälineiden jälleenmyynti Yhteensä Lyhytaikaiset saamiset Saamiset Myyntisaamiset Lainasaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Yhteensä Saamiset saman konsernin yrityksiltä Myyntisaamiset Lainasaamiset Yhteensä Lyhytaikaiset saamiset yhteensä Siirtosaamiset Sopimussaamiset Vakuutusmaksusaamiset Muut saamiset Vuokrasaamiset Verosaamiset Muut siirtosaamiset Yhteensä Oma pääoma Osakepääoma Osakepääoman muutos Osakepääoma Ylikurssirahasto Ylikurssirahaston muutos Ylikurssirahasto Sijoitetun vapaan pääoman rahasto Muutokset rahastossa Sijoitetun vapaan pääoman rahasto Voittovarat Muut muutokset Muuntoerot -1 4 Voittovarat Tilikauden tulos Omat pääomat Laskelma voitonjakokelpoisista varoista Vapaat omat pääomat Aikaisempien tilikausien voitot Tilikauden voitto Jakokelpoiset varat AHOLA TRANSPORT

29 KONSERNI EMOYHTIÖ Emoyhtiön osakemäärä A osakkeita (10 ääntä/osake) B osakkeita (1 ääni/osake) Pitkäaikainen vieras pääoma Laskennallinen verovelka Lainat rahoituslaitoksilta Pitkäaikaiset yhteensä Lainat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden päästä Lainat rahoituslaitoksilta Yhteensä Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta Ostosvelat Muut velat Siirtovelat Yhteensä Velat konserniyhtiölle Lainat Yhteensä Lyhytaikaiset yhteensä Siirtovelat Palkkavelat Menovelat Verovelat Korkovelat 2 0 Eläkevakuutusmaksuvelat Muut siirtovelat 111 Yhteensä Annetut vakuudet, vastuusitoumukset ja muut vastuut Yrityskiinnitykset * 1500* Muut omat vastuut Leasingvastuut, jotka erääntyvät seuraavan tilikauden aikana Leasingvastuut, jotka erääntyvät myöhemmin Vastuut rahoitetuista myyntisaamisista Takaisinostovastuut Yhteensä *) Annettu vakuudeksi yhteinen vakuus koko Ahola Group konsernissa Luettelo tilikauden aikana käytetyistä kirjanpitokirjoista Päiväkirja Pääkirja Myyntipäiväkirja Toimittajapäiväkirja Palkkalistat ja -kortit Tasekirja Konsernin tasekirja Tilinpäätöstositteet CD-tallenteena CD-tallenteena CD-tallenteena CD-tallenteena CD-tallenteena Sidottuna Sidottuna ja CD-lllä CD-tallenteena VUOSIKERTOMUS 29

30 Tunnusluvut 01/ / / / / /2015 Liikevaihto, T Liikevoitto, T Liikevoitto, % 1,69 % 1,40 % 1,70 % Oman pääoman tuotto, % (ROE) 13,17 % 11,53 % 16,50 % Omavaraisuusaste, % 31,22 % 30,10 % 28,40 % Osakekohtainen tulos, 0,068 0,054 0,071 Osakekohtainen oma pääoma, 0,517 0,468 0,428 Henkilöstö Henkilöstön määrä keskimäärin Palkat ja palkkiot, T Johdon palkat, T Osakkeet A-osakkeiden lukumäärä B-osakkeiden lukumäärä Yhteensä Omistusrakenne Omistaja Osakelaji Määrä Osuus osakkeista Osuus äänistä OY AHOLA GROUP AB AHOLA ,76 % 91,17 % HULKKO JUHA OLAVI AHOLA ,03 % 1,04 % DANSKE BANK OYJ * AHOLA ,91 % 0,92 % NORDNET BANK AB * AHOLA ,61 % 0,62 % FORTEL INVEST OY AHOLA ,46 % 0,46 % KRONMAN KENNET DAVY BERNHARD AHOLA ,42 % 0,43 % OY SUNDINVEST AB AHOLA ,37 % 0,38 % SEB AB (PUBL) HELSINGIN SIVUKONTTORI * AHOLA ,35 % 0,36 % 4CAPES OY AHOLA ,34 % 0,34 % RUUSKA PERTTI JUHANI AHOLA ,27 % 0,27 % MUUT A-OSAKKEET AHOLA ,77 % 3,78 % MUUT B-OSAKKEET AHOLB ,72 % 0,22 % Yhteensä ,00 % 100,00% * Hallinatrekisteröity Johdon omistukset Nimi Tehtävänimike Osakelaji A Osakelaji B Hans Ahola Toimitusjohtaja 0 0 Martti Vähäkangas Hallituksen puheenjohtaja Anette Björkman Hallituksen jäsen 0 0 Nils Ahola Hallituksen jäsen 0 0 Lars Ahola Hallituksen jäsen 0 0 Ida Saavalainen Hallituksen jäsen Ole Nyblom Hankintapäälikkö. konsernijr Jonas Ahola Tj, Special, konsernijr Mika Sorvisto Tj, Attracs, konsernijr 0 0 Åke Nyblom Director, Kuljetus 0 0 Stefan Kaptens Talouspäälikkö, konsernijr Hans, Nils, Lars ja Rolf Ahola omistavat kaikki Oy Ahola Group Ab:n osakkeet, joka on Oyj Ahola Transport Abp:n suurin osakkeenomistaja ( ). 30 AHOLA TRANSPORT

31 Hallituksen allekirjoitukset Kokkola Martti Vähäkangas Hallituksen puheenjohtaja Lars Ahola Hallituksen jäsen Nils Ahola Hallituksen jäsen Anette Björkman Hallituksen jäsen Ida Saavalainen Hallituksen jäsen Hans Ahola Toimitusjohtaja VUOSIKERTOMUS 31

32 Tilintarkastuskertomus Lausunto Olemme tilintarkastaneet Oyj Ahola Transport Abp:n (y-tunnus ) tilinpäätöksen tilikaudelta Tilinpäätös sisältää sekä konsernin että emoyhtiön taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot. Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan konsernin sekä emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Lausunnon perustelut Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvän tilintarkastustavan mukaisia velvollisuuksiamme kuvataan tarkemmin kohdassa Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa. Olemme riippumattomia emoyhtiöstä ja konserniyrityksistä niiden Suomessa noudatettavien eettisten vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat suorittamaamme tilintarkastusta ja olemme täyttäneet muut näiden vaatimusten mukaiset eettiset velvollisuutemme. Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Tilinpäätöstä koskevat hallituksen ja toimitusjohtajan velvollisuudet Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen laatimisesta siten, että se antaa oikean ja riittävän kuvan Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat myös sellaisesta sisäisestä valvonnasta, jonka ne katsovat tarpeelliseksi voidakseen laatia tilinpäätöksen, jossa ei ole väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä. Hallitus ja toimitusjohtaja ovat tilinpäätöstä laatiessaan velvollisia arvioimaan emoyhtiön ja konsernin kykyä jatkaa toimintaansa ja soveltuvissa tapauksissa esittämään seikat, jotka liittyvät toiminnan jatkuvuuteen ja siihen, että tilinpäätös on laadittu toiminnan jatkuvuuteen perustuen. Tilinpäätös laaditaan toiminnan jatkuvuuteen perustuen, paitsi jos emoyhtiö tai konserni aiotaan purkaa tai toiminta lakkauttaa tai ei ole muuta realistista vaihtoehtoa kuin tehdä niin. Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa Tavoitteenamme on hankkia kohtuullinen varmuus siitä, onko tilinpäätöksessä kokonaisuutena väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä, sekä antaa tilintarkastuskertomus, joka sisältää lausuntomme. Kohtuullinen varmuus on korkea varmuustaso, mutta se ei ole tae siitä, että olennainen virheellisyys aina havaitaan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti suoritettavassa tilintarkastuksessa. Virheellisyyksiä voi aiheutua väärinkäytöksestä tai virheestä, ja niiden katsotaan olevan olennaisia, jos niiden yksin tai yhdessä voisi kohtuudella odottaa vaikuttavan taloudellisiin päätöksiin, joita käyttäjät tekevät tilinpäätöksen perusteella. Hyvän tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen kuuluu, että käytämme ammatillista harkintaa ja säilytämme ammatillisen skeptisyyden koko tilintarkastuksen ajan. Lisäksi: tunnistamme ja arvioimme väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvat tilinpäätöksen olennaisen virheellisyyden riskit, suunnittelemme ja suoritamme näihin riskeihin vastaavia tilintarkastustoimenpiteitä ja hankimme lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Riski siitä, että väärinkäytöksestä johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, on suurempi kuin riski siitä, että virheestä johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, sillä väärinkäytökseen voi liittyä yhteistoimintaa, väärentämistä, tietojen tahallista esittämättä jättämistä tai virheellisten tietojen esittämistä taikka sisäisen valvonnan sivuuttamista. muodostamme käsityksen tilintarkastuksen kannalta relevantista sisäisestä valvonnasta pystyäksemme suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta emme siinä tarkoituksessa, että pystyisimme antamaan lausunnon emoyhtiön tai konsernin sisäisen valvonnan tehokkuudesta. 32 AHOLA TRANSPORT