Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma 2010-2012"

Transkriptio

1 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma Huolehdimme peruspalveluista. Investoinneilla rakennamme tulevaisuutta. Kunnanhallitus

2 Yleishallinto 1 KÄYTTÖTALOUSOSA KÄYTTÖTALOUSOSA sivu Yleishallinto...3 Tarkastuslautakunta...5 Kunnanhallitus...5 Perusturva...15 Perusturvalautakunta...16 Sivistystoimi...41 Sivistyslautakunta...43 Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta...55 Ruotsinkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta...64 Liikuntalautakunta...71 Nuorisolautakunta...76 Yhdyskuntatekniikka...79 Yhdyskuntatekniikan lautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta...93 Palvelutuotannon johtokunta...96 Vesihuoltolaitoksen johtokunta Eerikinkartanon johtokunta...106

3 KÄYTTÖTALOUSOSA 2 Yleishallinto KÄYTTÖTALOUSOSAN YHTEENVETO Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Taloussuunnitelma * Yleishallinto Toimintatulot muutos % 49,1 0,7 2,1 4,4 1,9 Toimintamenot /asukas muutos % 27,9 9,0-2,5 1,9 4,0 Toimintakate Perusturva Toimintatulot muutos % 9,1 5,0 2,9 1,0 1,3 Toimintamenot /asukas muutos % 11,8 3,3 0,7 3,6 3,7 Toimintakate Sivistystoimi Toimintatulot muutos % 23,1-12,5 17,5 2,7 6,1 Toimintamenot /asukas muutos % 11,0 4,5 2,9 3,6 4,9 Toimintakate Yhdyskuntatekniikka Toimintatulot muutos % 6,1 0,9 3,2 4,4 5,9 Toimintamenot /asukas muutos % 12,8 2,9 2,0 6,2 5,7 Toimintakate Yhteensä Toimintatulot muutos % 10,4-0,5 5,0 3,6 5,0 Toimintamenot /asukas muutos % 12,2 3,9 1,6 3,9 4,5 Toimintakate muutos % 12,7 5,1 0,8 4,0 4,4 * Sis mennessä talousarvioon tehdyt muutokset

4 Yleishallinto 3 KÄYTTÖTALOUSOSA YLEISHALLINTO Tarkastustoimi Luottamushenkilöhallinto Varaukset ja projektit (kh) Konsernihallinto Sisäiset palvelut YLEISHALLINTO 8,8 milj 4,3 % Talousarvio 2010 Toimintamenot 204,1 milj 21 % 1 % 6 % 12 % Tarkastustoimi Varaukset ja projektit (kh) Sisäiset palvelut 60 % Luottamushenkilöhallinto Konsernihallinto

5 KÄYTTÖTALOUSOSA 4 Yleishallinto YLEISHALLINTO Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Taloussuunnitelma Tuloslaskelma Toimintatulot: Myyntitulot Maksutulot 803 Tuet ja avustukset Vuokrat Muut toimintatulot Toimintatulot yhteensä muutos % 0,7 2,1 4,4 1,9 Toimintamenot: Palkat ja palkkiot Muut henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintamenot Toimintamenot yhteensä muutos % 9,0-2,5 1,9 4,0 /asukas Toimintakate Suunnitelmapoistot Tilikauden tulos INVESTOINNIT Atk-ohjelmat ja käyttöönottoprojektit Menot Tulot Irtain omaisuus Menot Tulot Vakanssien määrä kokoaikaiset osa-aikaiset vakanssittomat Muutokset

6 Yleishallinto 5 KÄYTTÖTALOUSOSA TARKASTUSLAUTAKUNTA TARKASTUSTOIMI Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Taloussuunnitelma Toimintatulot Toimintamenot Sitova toimintakate Menot euroa/asukas Suunnitelmapoistot Tilikauden tulos Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat ja arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet (kuntalaki 71 2 mom.). Valtuuston valitseman tilintarkastajan tehtävänä on tarkastaa hyvän tilintarkastustavan mukaisesti tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. KUNNANHALLITUS Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Taloussuunnitelma Toimintatulot Toimintamenot Sitova toimintakate Menot euroa/asukas Suunnitelmapoistot Tilikauden tulos INVESTOINNIT Atk-ohjelmat ja käyttöönottoprojektit Menot Tulot Vakanssien määrä kokoaikaiset osa-aikaiset 1 vakanssittomat Muutokset

7 KÄYTTÖTALOUSOSA 6 Yleishallinto LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Taloussuunnitelma Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Menot euroa/asukas Suunnitelmapoistot Tilikauden tulos Vakanssien määrä kokoaikaiset 1 1 osa-aikaiset vakanssittomat Muutokset Tehtävän määräraha kattaa keskusvaalilautakunnan, kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen, kunnanhallituksen henkilöstöjaoston ja kunnanhallituksen asettamien työryhmien kokousmenot. Suunnittelukaudella järjestetään eduskuntavaalit vuonna 2011 ja presidentinvaali vuonna Toimielinten kokousmäärä on arvioitu aiempien vuosien perusteella. VARAUKSET JA PROJEKTIT Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Taloussuunnitelma Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Menot euroa/asukas Suunnitelmapoistot Tilikauden tulos Käyttövarausmäärärahat Kunnanvaltuuston käyttövarat Kunnanhallituksen käyttövarat Kunnanjohtajan käyttövarat Kunnanhallituksen ja valtuuston koulutus Henkilöstön keskitetysti järjestetty koulutus

8 Yleishallinto 7 KÄYTTÖTALOUSOSA Varaus Tehyn vuosien virka- ja työehtosopimuksen palkantarkistuksia varten Työllisyyden edistäminen Järjestöjen tukeminen Kirkkonummen palvelukeskussäätiön tuki - sopimuksen mukainen yleisavustus toimitila-avustus Vesihuoltoavustukset Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy, toimintatuki Ystävyyskuntatoiminta Ansiomerkit Valmiusharjoitukset Hallisopimusten toteu ttaminen Projektit Henkilöstön TYKY-valmennus Leader + Västnyland en bygd i samverkan Paras-hankkeen arviointitutkimus Elinkeinotoimen projektit Muut kehittämisprojektit (k h) KONSERNIHALLINTO Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Taloussuunnitelma Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Menot euroa/asukas Suunnitelmapoistot Tilikauden tulos INVESTOINNIT Atk-ohjelmat ja käyttöönottoprojektit Menot Tulot Vakanssien määrä kokoaikaiset osa-aikaiset 1 vakanssittomat Muutokset Konsernihallinto tukee ja luo edellytyksiä kunnan muiden toimialojen tulokselliselle toiminnalle ja seuraa asetettujen tavoitteiden toteutumista. Konsernihallinnossa toimivat seuraavat koko kuntaorganisaatiota palvelevat yksiköt:

9 KÄYTTÖTALOUSOSA 8 Yleishallinto Hallinto- ja kehittämisyksikkö Talousyksikkö Henkilöstöyksikkö ja Elinkeinopalvelut. Hallinto- ja kehittämisyksikkö toteuttaa kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen sekä muiden konsernihallinnon toimielinten toimintaan liittyviä hallintotehtäviä. Yksikkö vastaa lisäksi osaltaan kunnan hallinnon kehittämis- ja koordinointitehtävistä ja muista erillisistä kehittämisja koordinointihankkeista. Henkilöstöyksikkö sisältää kunnan keskitetyt henkilöstö- ja palkkahallintotehtävät. Se vastaa lisäksi osaltaan kunnan henkilöstöstrategian mukaisista koko organisaatiota koskevista henkilöstöhallinnon kehittämis-, seuranta- ja koordinointitehtävistä. Talousyksikkö hoitaa keskitetysti kunnan rahatointa ja huolehtii kuntatason laskenta- ja seurantajärjestelmien ylläpidosta ja kehittämisestä yhteistyössä toimialojen ja hallintokuntien kanssa. Elinkeinopalvelut on koottu konsernihallintoon. Yksikkö tuottaa kunnan yritysten tarvitsemia neuvonta- yms. palveluja, on yritysten ensilinkki kunnan hallinto-organisaatioon sekä toteuttaa kunnan markkinointiin, keskustan kehittämiseen ja maaseutuelinkeinoihin liittyviä tehtäviä ja kehittämishankkeita. Taloussuunnitelma Toimintaympäristön muutosten vaikutukset toimintaan Ulkoiset muutokset Kunnan väestönkasvu ja sen vaikutukset esim. palvelujen kysynnän lisääntyminen ja palvelutuotannon kasvu- ja muutostarpeet edellyttävät entistä tarkempaa ja eri tekijät huomioivaa suunnittelua. Vallitseva laskusuhdanne hillitsee kokonaan uusien toimintojen ja palvelumuotojen käyttöönottoa lähivuosina. Kilpailu ammattitaitoisesta henkilökunnasta kiristyy kunnan työntekijöiden vaihtuvuusprosentti ollessa kasvussa. Sisäiset muutokset Hallintokuntien välinen yhteistyö lisääntyy ja johtoryhmätyöskentelyä tiivistetään ja jäntevöitetään. Konsernihallinto tehostaa muiden toimialojen tukea hallinnon, henkilöstöhallinnon ja talouden aloilla ja jatkaa toimia hallintotehtävien yhdenmukaistamiseksi. Kuntaorganisaation toimintatapoja kehitetään kunnan kasvun asettamien haasteiden mukaan ottaen huomioon uuden kunnantalon tuomat mahdollisuudet ja arvioimalla uudelleen hallinnollisia palvelutoimintoja. Toiminnan painopistealueet Konsernihallinnon toiminnan painopistealueita ovat eri kehittämishankkeet, joita edistetään talousarviovuoden aikana. Näitä ovat mm.: Rakentamisohjelman päivittäminen Elinkeinorakenteen monipuolistamista tukevien yritystoiminta-alueiden kehittäminen Kysyntää vastaavien työpaikka-alueiden luominen

10 Yleishallinto 9 KÄYTTÖTALOUSOSA Uuden kunnantalon käyttöönottoon liittyvä hallinnon toimintatapojen ja henkilöstön kehit- täminen Kunnanvaltuuston sähköisten toimintatapojen ja kokoustoimintojen kehittäminen Kunnan viestinnän kehittäminen (mm. viestintästrategia ja -suunnitelma, viestinnästä vastaavien kouluttaminen) Henkilöstösuunnittelun kehittäminen Henkilöstön rekrytointi prosessin uudistaminen Työhyvinvoinnin kehittäminen Talousarvio 2010 Toiminnalliset tavoitteet Arviointikriteeri Kunnan henkilöstö-, talous- ja yleishallinnon henkilöstön yhteistyön lisääminen Tavoite 1 /tavoitetila Tavoitetaso v Mittari/Seurantatapa Kunnan henkilöstö-, talousja yleishallinnon henkilöstön yhteistyön lisääminen; pooliajattelun kehittäminen Matriisiorganisaation kokoaminen v aikana toimialojen palveluorganisaatioiden tueksi Kunnan henkilöstö-, talousja yleishallinnon henkilöstö ja henkilöstötarve määritelty ja yhteistyömallit suunniteltu Arviointikriteeri Uuden kunnantalon käyttöönottoon liittyvä hallinnon toimintatapojen kehittäminen Tavoite 2 /tavoitetila Tavoitetaso v Mittari/Seurantatapa Konkretisoida hallinnon ja toimintojen uudistus nykytilanteen ja mm. Efekon toimintoselvityksen pohjalta Hallinnon uudistaminen v aikana Uudet yhteistyö- ja toimintatavat suunniteltu vuoden loppuun mennessä Arviointikriteeri Päätöksentekoa tukevan ajan tasalla olevan talousinformaation saannin turvaaminen Tavoite 3 /tavoitetila Tavoitetaso v Mittari/Seurantatapa Päivitetty taloudenohjauksen perusjärjestelmä käytössä vuoden 2011 alusta 3-vaiheisen käyttöönottosuunnitelman läpivieminen yhdessä toimialojen edustajien kanssa Käyttöönottosuunnitelman toteutumisen seuranta

11 KÄYTTÖTALOUSOSA 10 Yleishallinto Arviointikriteeri Henkilökunnalta vaadittavan osaamisen määrittely Tavoite 4 /tavoitetila Tavoitetaso v Mittari/Seurantatapa Vakanssien kelpoisuusvaatimusten päivittäminen Kelpoisuusvaatimukset tarkistetaan kaikilla toimialoilla Uudistettujen kelpoisuusvaatimusten, rekisteröintiaste Prima-järjestelmässä Arviointikriteeri Tavoite 5 /tavoitetila Tavoitetaso v Mittari/Seurantatapa Kunnan sisäisen viestinnän ja tiedonkulun parantaminen. Sisäiselle viestinnälle luodaan toimiva sähköinen intranet-kanava. Intranet-kanava on luotu, sen päivittäjäverkosto on koulutettu ja kanava on toiminnassa. Intranetissä on kävijälaskuri, jonka tavoitteena on, että vähintään 65 % kunnan henkilöstöstä. Arviointikriteeri Yrityksille suunnattujen palvelujen saavutettavuuden lisäys Tavoite 6 /tavoitetila Tavoitetaso v Mittari/Seurantatapa Aloittavien yritysten neuvonnan kehittäminen yhteistyössä palveluja tarjoavien tahojen kanssa. Uusyritysneuvonnan ja yrityshautomoiden palveluiden hankinta kunnan yrittäjien käyttöön. Uusyrityskeskuksen neuvonnan asiakasmäärät ja yrityshautomoiden toimenpiteissä mukana olevien yrittäjien määrä Arviointikriteeri Yritysten toimintaedellytysten parantaminen Tavoite 7 /tavoitetila Tavoitetaso v Mittari/Seurantatapa Elinkeinopoliittisen ohjelman toteuttaminen. Omien toimenpiteiden lisäksi kunta osallistuu yhteistyökumppaneidensa toimenpiteisiin, joissa hyödynsaajina ovat yrittäjät ja työvoima. Yhteistyöprojektien määrä ja osallistuvien hyödynsaajien kohderyhmän suuruus.

12 Yleishallinto 11 KÄYTTÖTALOUSOSA SISÄISET PALVELUT Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Taloussuunnitelma Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Menot euroa/asukas Suunnitelmapoistot Tilikauden tulos INVESTOINNIT Atk-ohjelmat ja käyttöönottoprojektit Menot Tulot Vakanssien määrä kokoaikaiset osa-aikaiset vakanssittomat Muutokset Sisäisiin palveluihin kuuluvat kunnan arkisto, asianhallinta, monistus- ja lähettipalvelut, palvelupiste, puhelinkeskuspalvelut ja atk-palvelukeskus. Sisäiset palvelut on nettobudjetoitu tehtävä. Atk- palvelukeskus toimii kunnan sisäisenä palvelulaitoksena, joka tuottaa kunnan toimialoille niiden tarvitsemat tietotekniset palvelut ja -järjestelmät. Atk- palvelukeskus kehittää kunnan informaatioteknologiaa, jotta se tukisi mahdollisimman hyvin kunnassa valittuja toimintatapoja ja malleja. Tavoitteena on varmistaa käytössä olevan tietojärjestelmä infrastruktuurin mahdollisimman häiriötön käyttö. Atk- palvelukeskus toimii nettobudjetoituna yksikkönä, joka kattaa menonsa muilta yksiköiltä saamillaan sisäisillä tuloilla. Työasemien määrä kasvaa vuosittain noin 60:llä. Taloussuunnitelma Muutosten vaikutukset toimintaan Sisäiset muutokset Monet kansalaisille suunnatut palvelut muuttuvat yhä enemmän sähköiseen muotoon. Myös jo lainsäädäntö määrittelee ja tulee enenevässä määrin edellyttämään sähköisiä palveluita kuntalaisille. Kunnan tietojärjestelmien pitää pystyä tuottamaan näitä sähköisiä palveluita ja lähiaikoina toimialojen käytössä oleviin tietojärjestelmiin pitää tehdä päivityksiä näitä toimintoja varten. Sivistystoimen toimialalla tietojärjestelmät tulevat yhä enemmän opetuksen avuksi ja tietoteknisten ratkaisujen pitää pystyä toimimaan monimutkaisimmissa ympäristöissä. Kuntien välinen yhteistyö tietojärjestelmien osalta tulee kasvamaan. Näin voidaan rakentaa tehokkaampia ratkaisuja sekä vähentää tietojärjestelmäkustannuksia.

13 KÄYTTÖTALOUSOSA 12 Yleishallinto Uuden kunnantalon toteuttaminen tullee aiheuttamaan muutospaineita kunnan sisäisten palvelujen toimintaan ja yhteistyöhön. Puhelinvaihde uusitaan kustannustehokkaaseen ja toiminnallisesti ajanmukaiseen järjestelmään uuden kunnantalon valmistuessa. Käyttäjillä työasemia hallinnossa n. 850 kpl sekä oppilastyöasemia n. 800 kpl. Hallintoyksiköissä tietotekniikan käyttäjien sekä työasemien määrä kasvaa lähivuosina mm. toimipisteiden lukumäärän kasvaessa (koulut ja päivähoitoyksiköt) sekä Tiimipostin sekä web-tallennuksen käytön laajenemisen myötä noin 60 käyttäjällä vuosittain. Toimintavolyymin kasvaminen uusien toimipisteiden myötä aiheuttaa ongelmia palvelutuotannossa. Tilanteen parantamiseksi on esitetty mikrotukihenkilön toimen perustamista vuoden 2010 aikana. Luottamushenkilöiden sähköisen asioinnin laajentuminen edellyttää kunnalta julkisten tilojen tietotekniikan käytön lisäämistä ja/tai parantamista (kirjastot, palvelupiste, sosiaaliosaston asiakastilat, palvelupisteen palvelut). Uusi kunnantalo aiheuttaa henkilöstön lisäystarvetta sisäisiin palveluihin suunnitelmakaudella pääosin sisäisten järjestelyjen mahdollistamana. Kunnanhallituksen päättämän sähköistä asiointia koskevan linjauksen pohjalta on esitetty rakenteellisena uudistuksena sovellusneuvojan toimen perustamista kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen sekä muiden toimielinten kokoustoiminteiden ja toiminnan varmistamiseksi ja kehittämiseksi. Atk-palvelukeskuksen toimintaa tehostetaan ottamalla uusia toimintatapoja sekä tekniikoita käyttöön. Toiminnan kehittämisen tärkeä edellytys on henkilökunnan ammattitaidon kehittäminen ja ylläpito tarvittavan koulutuksen avulla. Atk-palvelukeskus toimii yhä tiiviimmin yhdessä kunnan eri toimialueiden kanssa tulevien uusien tietoteknisten haasteiden voittamiseksi. Ulkoiset muutokset Lainsäädäntö tuo uusia vaatimuksia kunnan kansalaisille tarjoamiin palveluihin mm Kansallinen terveyshanke Kanta hanke edellyttää, että e-resepti, e-arkisto ja e-katselu tulevat kuntalaisten käyttöön muutaman vuoden sisällä. Valtakunnan tasolla on tietoteknisiä hankkeita, joiden käyttöönotto tulee myös Kirkkonummen kunnalle jossain vaiheessa ajankohtaiseksi. Kunta on mukana seudullisissa yhteistyöhankkeissa erityisesti seutuverkkohankkeessa. Toiminnan painopistealueet Sähköisen asioinnin kehittäminen ja toiminnan vakiinnuttaminen, sähköisten palveluiden käyttöönoton avustaminen Asianhallinta ja dokumenttienhallintajärjestelmän käyttöönotto Kunnantalon sisäisten palvelujen toiminnallinen suunnittelu FCG Efeko Oy:n selvityksen suuntaviivojen pohjalta Tietotekniikan toimintavarmuuden ja henkilöstön osaamisen lisääminen Työasemien hyötyasteen kohottaminen ja hallintamenetelmien kehittäminen Uuden työasemateknologian käyttöönotto Koulujen tietotekniikkajärjestelmien virtualisointi Toimintatapojen kehittäminen ja uusien hallintamenetelmien käyttöönotto Kuntien välisen yhteistyön kehittäminen

14 Yleishallinto 13 KÄYTTÖTALOUSOSA Talousarvio 2010 Arviointikriteeri Sähköinen työskentely ensisijaisena toimintatapana Tavoite /tavoitetila Tavoitetaso v Mittari/Seurantatapa Sähköisen työtavan kehittäminen sekä luottamushenkilötoiminnassa että kunnan eri toimialoilla Arviointikriteeri Työskentelyn tehostuminen Valtuusto kokonaisuudessaan sähköisen kokouskäytännön piiriin, kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston uusien toimintamuotojen ja - mallien kehittäminen Paperitulosteiden väheneminen, lähettipalvelujen väheneminen. Säästöt henkilöresursseissa ja materiaaleissa Tavoite /tavoitetila Tavoitetaso v Mittari/Seurantatapa Alueverkon käytön tehostaminen Arviointikriteeri Adsl yhteyksien korvaaminen nopeammilla kiinteillä / langattomilla ratkaisuilla Ohjelmistojen tehokkaampi hyödyntäminen Tavoite /tavoitetila Tavoitetaso v Mittari/Seurantatapa Opetustoimen työasemien virtualisointi Koulujen työasemien vaihtaminen ThinkClienttyyppisiksi ThinkClient-tyyppisten työasemien määrä

15 KÄYTTÖTALOUSOSA 14 Yleishallinto

16 Perusturva 15 KÄYTTÖTALOUSOSA PERUSTURVA Hallintopalvelut Sosiaalipalvelut Terveyspalvelut Erikoissairaanhoito Toimintakyvyn tukipalvelut Ikäihmisten hyvinvointipalvelut Perusturva 83,0 milj 41,3 % Talousarvio 2010 Toimintamenot 200,7 milj 21 % 2 % 16 % 13 % 13 % 35 % Hallintopalvelut Terveyspalvelut Toimintakyvyn tukipalvelut Sosiaalipalvelut Erikoissairaanhoito Ikäihmisten hyvinvointipalvelut

17 KÄYTTÖTALOUSOSA 16 Perusturva PERUSTURVA Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Taloussuunnitelma Tuloslaskelma Toimintatulot: Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Vuokrat Muut toimintatulot Toimintatulot yhteensä muutos % 5,0 2,9 1,0 1,3 Toimintamenot: Palkat ja palkkiot Muut henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintamenot Toimintamenot yhteensä muutos % 3,3 0,7 3,6 3,7 /asukas Toimintakate Suunnitelmapoistot Tilikauden tulos INVESTOINNIT Atk-ohjelmat ja käyttöönottoprojektit Menot Tulot Irtain omaisuus Menot Tulot Vakanssien määrä Muutokset kokoaikaiset ,5 18,5 osa-aikaiset 6 6 vakanssittomat

18 Perusturva 17 KÄYTTÖTALOUSOSA PERUSTURVALAUTAKUNTA Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Taloussuunnitelma Toimintatulot Toimintamenot Sitova toimintakate Menot euroa/asukas Suunnitelmapoistot Tilikauden tulos INVESTOINNIT Atk-ohjelmat ja käyttöönottoprojektit Menot Tulot Irtain omaisuus Menot Tulot Vakanssien määrä Muutokset kokoaikaiset ,5 18,5 osa-aikaiset 6 6 vakanssittomat PERUSTURVA Perusturvan keskeiset pitkän aikavälin strategiset tavoitteet perustuvat STM:n Kaste ohjelman päätavoitteisiin, jotka ovat seuraavat: ihmisten osallisuuden lisääminen ja syrjäytymisen vähentäminen ihmisten hyvinvoinnin ja terveyden lisääminen, hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen palveluiden laadun, vaikuttavuuden ja saatavuuden parantaminen sekä palveluiden alueellisten erojen vähentäminen. Ohjelman tavoitteiden saavuttamisen keinoja ovat: ongelmien ehkäisy ja varhainen puuttuminen henkilöstön riittävyyden varmistaminen ja osaamisen vahvistaminen sosiaali- ja terveydenhuollon eheiden palvelukokonaisuuksien ja vaikuttavien toimintamallien luominen. Lisäksi perusturvassa hyödynnetään helmikuussa 2009 julkistetun Mieli 2009 työryhmän ehdotuksia mielenterveys- ja päihdetyön kehittämiseksi. Vuonna 2009 valmistuneessa perusturvan mielenterveys- ja päihdepalveluiden selvityksessä konkretisoituvat perusturvan mielenterveys- ja päihdepalveluiden tulevaisuuden kehittämisvaihtoehdot. Kirkkonummi on mukana Etelä-Suomen läänin kuntien mielenterveys- ja päihdepalveluiden kehittämishankkeessa, johon haetaan rahoitusta KASTE ohjelmasta. Hankkeen keskeisinä tavoitteina ovat mm. matalankynnyksen avopalveluiden kehittäminen, osaamisen vahvistaminen sekä alle 25 vuotiaiden elämänhallinnan tukeminen.

19 KÄYTTÖTALOUSOSA 18 Perusturva Sosiaali- ja terveyspalveluiden yhdistämisen yhtenä keskeisenä tavoitteena oli asiakaslähtöisten, toimivien hoito- ja palveluketjujen luominen siten, että kuntalaisten palvelutarpeet huomioidaan nykyistä kokonaisvaltaisemmin. Hoito- ja palveluketjujen osalta on konkretisoitu kaksi konkreettista tavoitetta: Lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointi palveluketjujen ja -prosessien saumattomuus. Ikäihmisten palvelurakenteen kehittäminen ja palveluketjujen sujuvuus. Tähän liittyen vuonna 2010 jatketaan huhtikuussa 2009 käynnistynyttä ns. syvennettyä prosessityötä, jonka avulla: Määritellään prosessit, tunnistetaan prosessien ns. kriittiset pisteet eli pullonkaulat Sovitaan mahdolliset korjaavat toimenpiteet Sovitaan seurannasta ja arvioinnista Prosessityön alkuperäistä aikataulutusta (v ) pidennetään ajoittumaan vuosiin Perusturvan strategian laadinnan käynnistämisen ajankohta arvioidaan loppuvuodesta Taloussuunnitelma Toimintaympäristön muutosten vaikutukset toimintaan Ulkoiset muutokset a) väestön kasvu ja ikärakenteen muutokset sekä lisääntyvät ja entistä monimuotoisemmat palvelutarpeet b) päihde- ja mielenterveyspalveluiden kysynnän kasvu c) sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisen kehittämisohjelman (KASTE) toimeenpanosuunnitelma vuosille d) valmisteilla olevat lainsäädäntömuutokset a. sosiaaliturvan kokonaisuudistus b. kansanterveys- ja erikoissairaanhoitolain yhdistäminen uudeksi terveyden huoltolaiksi c. vammaispalveluja koskevan lainsäädännön yhdistäminen d. ehkäisevää terveydenhuoltoa koskevan asetuksen täytäntöönpanovelvoitteet e) seudullinen yhteistyö, PKSSOSTER yhteistyö sekä yhteistyö muiden Etelä-Suomen läänin kuntien kanssa - erityisesti Espoon ja Vihdin kanssa f) työllisyystilanteen kehitys g) globaalin taloustaantuman vaikutukset kuntatalouteen, sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoitukseen sekä palveluiden kysynnän kasvuun. Sisäiset muutokset a) perusturvan organisaation sekä uuden toimintatavan ja kulttuurin jalkauttaminen b) eri tulosyksiköiden (esim. lääkäreiden ja hoitajien vastaanottotoiminta, psykososiaaliset palvelut, ikäihmisten kotihoito, kuntoutus- ja akuuttisairaala ja lastensuojelu) uusien toimintamallien kehittäminen ja vakiinnuttaminen (pidennetty aikataulu) c) prosessityön kehittäminen tarkastetulla aikataululla Toiminnan painopistealueet alle 25 vuotiaiden elämänhallinta - aktivointi koulutukseen ja/työelämään kansansairauksien ehkäisy ikäihmisten hoito ja palveluketjujen sujuvuus

20 Perusturva 19 KÄYTTÖTALOUSOSA henkilöstön työhyvinvointi ja osaamisen vahvistaminen hyvän työnantajakuvan vahvistaminen uuden organisaation toimintatapojen kehittäminen ja vakiinnuttaminen/johtamisen kehittäminen HALLINTOPALVELUT Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Taloussuunnitelma Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Menot euroa/asukas Suunnitelmapoistot Tilikauden tulos INVESTOINNIT Atk-ohjelmat ja käyttöönottoprojektit Menot Tulot Vakanssien määrä kokoaikaiset osa-aikaiset vakanssittomat Muutokset Taloussuunnitelma Toimintaympäristön muutosten vaikutukset toimintaan Ulkoiset muutokset Tiiviimpi yhteistyö lähikuntien ja varsinkin pääkaupunkiseudun kuntien kanssa tuo mukanaan uusia haasteita. Huononevan taloudellisen tilanteen johdosta toiminnan tehostamiselle asetetaan uusia vaatimuksia. Sisäiset muutokset Tulosalueiden välisten ja tulosalueiden sisäisen työnjaon selkeyttämisprosessi jatkuu. Toiminnan painopistealueet Palvelutuotannosta vastaavien tulosalueiden toimintaedellytysten parantaminen. Perusturvan organisaation sisäänajon jatkaminen

21 KÄYTTÖTALOUSOSA 20 Perusturva Talousarvio 2010 Toiminnalliset tavoitteet Arviointikriteeri Perustuvan hallinnollisten resurssien kartoittamistyön jatko Tavoite 1/tavoitetila Tavoitetaso v Mittari/Seurantatapa Sisäisen sijaistamisen sujuvuuden parantaminen Hallinnosta ja toimistotyöstä vastaavien osaamisen laajentaminen Arviointikriteeri Osaamisen kehittäminen - sisäisen koulutustoiminnan kehittäminen sisäisten koulutus- /perehdytystilaisuuksien määrä/osanottajien määrä Tavoite 2/tavoitetila Tavoitetaso v Mittari/Seurantatapa Suurempia henkilöstöryhmiä Kattavan koulutussuunnitelman 30 % henkilökunnasta osal- koskevien koulutustilaisuuksien järjestäminen aikaansaaminen listunut sisäisiin koulutusti- laisuuksiin SOSIAALIPALVELUT Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Taloussuunnitelma Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Menot euroa/asukas Suunnitelmapoistot Tilikauden tulos INVESTOINNIT Irtain omaisuus Menot Tulot Vakanssien määrä kokoaikaiset Muutokset osa-aikaiset vakanssittomat

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT Kriittiset menestystekijät: Asiat, joissa on onnistuttava, jotta tavoitteet toteutuisivat. Kriittiset menestystekijät ovat tärkeitä ja sellaisia joihin organisaatio

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: P1: Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiohjelma P2: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma P3: Ikääntyneiden ja vajaakuntoisten hyvinvointiohjelma

Lisätiedot

JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanvaltuuston päätöksen mukaisena

JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanvaltuuston päätöksen mukaisena 1 STLTK 26.02.2015 Liite 3 A JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016 2017 kunnanvaltuuston 16.12.2014 päätöksen mukaisena SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN OSUUS 2 Toiminnan

Lisätiedot

Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa. Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10.

Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa. Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10. Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10.2016 1 Sosiaalihuoltoyksikön tehtävät ohjausta, yhteistyötä, lupahallintoa,

Lisätiedot

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa Kaikille oikeus terveelliseen ja turvalliseen elämään Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen lähtökohtana ovat

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

Kasvu, oppiminen, perheet

Kasvu, oppiminen, perheet Kasvu, oppiminen, perheet Pirjo Tuosa, selvityshenkilö Uudistuksen lähtökohtia Jyväskylän kaupungissa toteutetaan palvelu- ja organisaatiouudistus vuoden 2013 alussa hallinnon ja palvelujen järjestämissopimuksen

Lisätiedot

Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä

Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä Auta lasta ajoissa- moniammatillisessa yhteistyössä 14.1.2016 Alkoholi, perhe- ja lähisuhdeväkivalta lapsiperheiden palvelut tunnistamisen ja puuttumisen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysryhmä

Sosiaali- ja terveysryhmä Porin seudun kuntarakenneuudistus TOIMEKSIANTO: Sosiaali- ja terveysryhmä Johtopäätökset sosiaali- ja terveyspalveluiden nykytilan arvioinnista Sosiaalipalvelujen visio ja tavoitteet uudessa kunnassa Sosiaali-

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 1 STLTK 28.10.2015 Liite 3 A TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 TOIMIELIN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteena on tuottaa palveluita, 1. joilla

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Sosiaalilautakunta 18.2.2016 1 liite 1 Toimintakertomus 2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 KASTE-HANKESUUNNITELMA JA - HAKEMUS. Silja Ässämäki

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 KASTE-HANKESUUNNITELMA JA - HAKEMUS. Silja Ässämäki KESKI-SUOMEN SOTE 2020 KASTE-HANKESUUNNITELMA JA - HAKEMUS Silja Ässämäki 11.12.2013 Kaste-hankesuunnitelma 2014-2016 Keski-Suomen SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti Hakijana

Lisätiedot

Merikarvia MERIKARVIA PORI ULVILA PORIN PERUSTURVAKESKUS

Merikarvia MERIKARVIA PORI ULVILA PORIN PERUSTURVAKESKUS MERIKARVIA PORI ULVILA KUNTAKORTTI 6 Väestöennuste Huoltosuhde 3 ja ennusteet, ja 4 3 346, 4,6 3 4 8 79,8 8,9 8, 77 6 3 3 4 4 6 8 483 36 64-6 7-4 -64 6-74 7-84 8- yhteensä 3 4 4 *Tilastokeskus *Tilastokeskus

Lisätiedot

Pori MERIKARVIA PORI PORIN PERUSTURVAKESKUS

Pori MERIKARVIA PORI PORIN PERUSTURVAKESKUS MERIKARVIA PORI ULVILA KUNTAKORTTI 216 Väestöennuste Huoltosuhde 21 ja ennusteet 21, 22 ja 24 9 8418 8 71,7 7,1 8 7 7 6 9,8 61, 62, 6 4 2 2947 214 21 22 22 2 2 24 4 2 1 1914 84 6721 641 2441-6 7-14 1-64

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Miten turvataan sosiaalipalvelujen osuus sosiaali- ja terveyspiirissä? Anu Olkkonen-Nikula Koti- ja asumispalvelujen johtaja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Sosiaalipalvelut Ympäristöpalvelut Terveyspalvelut Suupohjan peruspalvelu- liikelaitoskuntayhtymä Sosiaalipalvelut Tuotamme ja kehitämme lapsiperheiden sosiaalityötä, aikuissosiaalityötä

Lisätiedot

Palvelusuunnitelman kuvaus Perusturvan toimialan hallintopalvelut huolehtii toimialan yleisistä toimintaedellytyksistä

Palvelusuunnitelman kuvaus Perusturvan toimialan hallintopalvelut huolehtii toimialan yleisistä toimintaedellytyksistä Savonlinnan kaupunki TA 2017 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö Perusturva Perusturvalautakunta Hallinto perusturvajohtaja Palvelusuunnitelman kuvaus Perusturvan toimialan hallintopalvelut huolehtii

Lisätiedot

1 KÄYTTÖTALOUSOSA. Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta

1 KÄYTTÖTALOUSOSA. Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta 1 KÄYTTÖTALOUSOSA Liikuntalautakunta Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta muutosten jälk. TOT2015 TOT-% TOT2014 TP2014 Toimintatuotot 745150 745150 288515 38,7 284441 845490

Lisätiedot

Työryhmä on pitänyt nyt yhteensä 5 kokousta. Näiden kokousten perusteella raportoidaan seuraavaa:

Työryhmä on pitänyt nyt yhteensä 5 kokousta. Näiden kokousten perusteella raportoidaan seuraavaa: 1 Väliraportti (Luonnos) Karkkilan vuoden 2012 talousarvion sopeuttaminen Karkkilan kaupunginhallitus nimesi 7.11.2011 pitämässään kokouksessa työryhmän valmistelemaan esitystä PTKY Karviaisen toiminnan

Lisätiedot

Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu

Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu Palveluohjelma: Työikäisten palvelut Avopalvelujen vahvistaminen Kehittämishanke: Avopalvelujen vahvistaminen mielenterveystyö ja vastaanottotoiminta Tuotantopuolen

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Kehitysvammahuolto ja vammaispalvelut PALVELU-/VASTUUALUE: Kehityspoliklinikka ja vammaispalvelun sosiaalityö VASTUUHENKILÖ: Miia Luokkanen TOIMINTA-AJATUS: Vammaispalvelut tuottavat asiakkaidensa

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP Horisontti 6 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja 5 000 4 000 3 000 1 000 1 161 649 263 600 518 271 1 749 542 960 2 288 1 384 4 348 960 3 261 120 365 600 2 165 14 TP14 14

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ VASTUUHENKILÖ: Toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti. ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 12. 12 Toimeentulotuen tilanne ja uudistukset sekä lastensuojelupalvelujen palvelurakennemuutos

Espoon kaupunki Pöytäkirja 12. 12 Toimeentulotuen tilanne ja uudistukset sekä lastensuojelupalvelujen palvelurakennemuutos 17.09.2014 Sivu 1 / 1 3684/05.17.00/2014 12 Toimeentulotuen tilanne ja uudistukset sekä lastensuojelupalvelujen palvelurakennemuutos Valmistelijat / lisätiedot: Marja Dahl, puh. 050 306 2416 Mari Ahlström,

Lisätiedot

Terveydenhuoltolaki - viitekehys terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen

Terveydenhuoltolaki - viitekehys terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen Terveydenhuoltolaki - viitekehys terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen Kohti sähköistä hyvinvointikertomusta Alueellinen koulutus Ylä-Savon kunnille ja yhteistoiminta-alueille Iisalmi 25.10.2011 Ulla

Lisätiedot

TAVOITE TOIMENPITEET VASTUUTAHO AIKATAULU. kartoitetaan ennaltaehkäisevä työ kaikki ikäryhmät

TAVOITE TOIMENPITEET VASTUUTAHO AIKATAULU. kartoitetaan ennaltaehkäisevä työ kaikki ikäryhmät TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 1. ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ 1.1 Tehostetaan ennaltaehkäisevää työtä kartoitetaan ennaltaehkäisevä työ kaikki ikäryhmät Aloitetaan työ 2011 ja päivitetään vuosittain Toimenpiteet jaetaan

Lisätiedot

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , ,

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , , Lasten, nuorten ja TP 2013 TA 2014 Menot ajalta 1.1-31.3.2014 TP 2014 arvio josta perheiden palvelut Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Vihti Karkkila Tuote Suorite Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot

Lisätiedot

Perusturvatoimen vuoden 2016 talousarvion muuttaminen - esitys valtuustolle (ohm. 120)

Perusturvatoimen vuoden 2016 talousarvion muuttaminen - esitys valtuustolle (ohm. 120) Perusturvalautakunta 73 25.08.2016 Kunnanhallitus 167 12.09.2016 Perusturvalautakunta 85 29.09.2016 Kunnanhallitus 207 17.10.2016 Perusturvatoimen vuoden 2016 talousarvion muuttaminen - esitys valtuustolle

Lisätiedot

Perusturvan palveluverkkoselvitys 2016

Perusturvan palveluverkkoselvitys 2016 Perusturvan palveluverkkoselvitys 2016 Perusturvalautakunnan 28.1.2016 päätös Perusturvan palvelut Suurin osa perusturvan toimialan eli sosiaali- ja terveyden huollon palveluista ovat lakisääteisiä. Palvelut

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 ptltk 28.10.2015 PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 Toimintaympäristöanalyysi Suunnitelmakaudella perusturvapalvelujen toimintaan tulee voimakkaasti vaikuttamaan valtakunnan tason päätökset

Lisätiedot

Palvelut järjestetään monimuotoisesti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa

Palvelut järjestetään monimuotoisesti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa Ryhmän nimi: Sosiaali- ja terveyskeskus TOIMINTAA OHJAAVAT TAVOITTEET TOIMENPITEET JA SEURANTA TOTEUTUMINEN 25.4.2016 1. Sujuvat arjen palvelut Kuntalaiset saavat lain edellyttämät sotepalvelut Palvelut

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Keski-Suomen liiton maakuntavaltuustoseminaari Kati Hokkanen STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

2009 Lastensuojelun asiakkaana olevien alle 18-vuotiaiden osuus ikäluokasta, tavoitteena osuuden pieneneminen.

2009 Lastensuojelun asiakkaana olevien alle 18-vuotiaiden osuus ikäluokasta, tavoitteena osuuden pieneneminen. Sosiaali- ja terveystoimen strategisen palvelusopimuksen mittarit YDINPROSESSI: LASTEN JA NUORTEN KASVUN TUKEMINEN SPS: Tuetaan lasten ja nuorten normaalia kasvua ja kehitystä Lastensuojelun asiakkaana

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen

Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen Hankepäällikkö Marja Heikkilä Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Eläköön elämä ja työ V Laajavuori

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2018 sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.2015 Strategia Strategia (kreik. στρατός sotaväki ) tarkoittaa

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Hyvinvointitoimiala Palvelualue: Perhe ja sosiaalipalvelut Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään palvelualueen tavoitteet palveluiden järjestämiseen,

Lisätiedot

Terveyden edistäminen Kainuussa

Terveyden edistäminen Kainuussa Terveyden edistäminen Kainuussa Kainuulaiset järjestöt 4.12.2013 Terveyteen vaikuttavat tekijät Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kunnassa ja kuntayhtymässä Järjestöt, yhdistykset Terveyden edistämisen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Kotona kokonainen elämä / Etelä- Kymenlaakson osakokonaisuus Sara Haimi-Liikkanen, kehittämiskoordinaattori 14.10.2013

Lisätiedot

Lapsiperheissä on tulevaisuus verkostoissa on voimaa. Eine Heikkinen lääninsosiaalitarkastaja

Lapsiperheissä on tulevaisuus verkostoissa on voimaa. Eine Heikkinen lääninsosiaalitarkastaja Lapsiperheissä on tulevaisuus verkostoissa on voimaa Eine Heikkinen lääninsosiaalitarkastaja Lapset ja lapsiperheet Suomessa Lapsia lasten osuus lapsiperh. koko väestöstä Koko maa 1 091 560 20,50 % 587

Lisätiedot

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus

Lisätiedot

2014 Toimintakertomus

2014 Toimintakertomus sosiaalilautakunta 29.1.2015 1 2014 Toimintakertomus 2.6 Sosiaalilautakunta Sosiaalitoimen tehtävänä on edistää ja ylläpitää yksityisen henkilön, perheen ja yhteisön sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä

Lisätiedot

Siun sote tehdään NYT. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

Siun sote tehdään NYT. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Siun sote tehdään NYT Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Sote-uudistus Pohjois-Karjalassa Siun sote yhdistää Pohjois-Karjalan kaikkien 14 kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut sekä

Lisätiedot

Tiivistelmä Soten tuottavuusohjelmasta

Tiivistelmä Soten tuottavuusohjelmasta Tiivistelmä Soten tuottavuusohjelmasta Tuottavuutta kehitetään tilaamalla Seuranta arviointi Oman toiminnan ja markkinoiden seuranta Tarjonta Laatu Hinta Tulevaisuuden palvelutarpeen ja tarjonnan kehitys

Lisätiedot

Kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma - Pohjanmaa-hankkeen tarjoamat mahdollisuudet. Projektinjohtaja Antero Lassila Pohjanmaa-hanke

Kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma - Pohjanmaa-hankkeen tarjoamat mahdollisuudet. Projektinjohtaja Antero Lassila Pohjanmaa-hanke Kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma - Pohjanmaa-hankkeen tarjoamat mahdollisuudet Projektinjohtaja Antero Lassila Pohjanmaa-hanke POHJANMAA- HANKE 2005-2014 Kehitämme uutta vaikuttavaa mielenterveys-

Lisätiedot

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus YHTEENVETO

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus YHTEENVETO Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus YHTEENVETO 2013-2014 9.10.2014 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Pirkanmaan alueellisen terveyden edistämisen koordinaation painopisteet 2013 2016, Pirkanmaan

Lisätiedot

PÄIHDEPALVELUT 2006 Nykytila ja haasteet. Kari Haavisto, STM

PÄIHDEPALVELUT 2006 Nykytila ja haasteet. Kari Haavisto, STM PÄIHDEPALVELUT 2006 Nykytila ja haasteet Kari Haavisto, STM Alkoholin kulutus ennätystasolla 100 % alkoholia henkeä kohti 1901-2004 9 8 7 1919 kieltolaki 2004 matkustajatuonti + alkoholiveron alennukset

Lisätiedot

HYVINVOINTI JA TERVEYS ON YHTEINEN TAVOITE. Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma

HYVINVOINTI JA TERVEYS ON YHTEINEN TAVOITE. Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma HYVINVOINTI JA TERVEYS ON YHTEINEN TAVOITE Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma 2008-2011 Kaikille mahdollisuus terveelliseen ja turvalliseen elämään KASTE-ohjelma on sosiaali- ja

Lisätiedot

Tämän hetkisen arvion mukaan talousarvio on ylittymässä noin 1 058 300, josta erikoissairaanhoidon osuus on 670 000.

Tämän hetkisen arvion mukaan talousarvio on ylittymässä noin 1 058 300, josta erikoissairaanhoidon osuus on 670 000. 1 PERUSTURVALAUTAKUNTA Yleistä perusturvan taloudesta ajalta 1-4/2016: Perusturvan toimintakulut 1-4/2016 ovat 8 193 995 (käyttö 102,6%) ja toimintakulujen ylitys 208 325. Ylitystä selittää suurimmaksi

Lisätiedot

Hyvinvoinnin palvelumalli hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto

Hyvinvoinnin palvelumalli hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto Hyvinvoinnin palvelumalli 2020 16.4.2013 hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto Hyvinvointipalveluiden talouden kokonaishaasteet Skenaariossa 1 menojen kasvuvauhti jatkuu vuoden 2012 mukaisena kantaoulun

Lisätiedot

Case Kouvola: Sivistystoimen palveluissa tilaaja-tuottajamallista prosessiorganisaatioon

Case Kouvola: Sivistystoimen palveluissa tilaaja-tuottajamallista prosessiorganisaatioon Case Kouvola: Sivistystoimen palveluissa tilaaja-tuottajamallista prosessiorganisaatioon Valtakunnalliset sivistystoimen neuvottelupäivät 3.-4.10.2012 Kuntatalo Ismo Korhonen, sivistysjohtaja Kouvolan

Lisätiedot

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto Mäntyharjun kunta Sivu 1 004110 Perusturvan hallinto TOIMINTAKULUT -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 004111 Seutu-sote TOIMINTAKULUT -32 000-10

Lisätiedot

Strategiset painopisteet hyvinvoinnin palvelualueella. Kaupunginvaltuuston talous- ja strategiaseminaari Johtaja Taru Kuosmanen

Strategiset painopisteet hyvinvoinnin palvelualueella. Kaupunginvaltuuston talous- ja strategiaseminaari Johtaja Taru Kuosmanen Strategiset painopisteet hyvinvoinnin palvelualueella Kaupunginvaltuuston talous- ja strategiaseminaari 6.6.2016 Johtaja Taru Kuosmanen 1 Tampereen kaupungin organisaatio 1.6.2017 Kaupunginvaltuusto PORMESTARI

Lisätiedot

Pirkanmaan alueellinen. hyvinvointikertomus Lausuntopyynnön esittelyn tueksi

Pirkanmaan alueellinen. hyvinvointikertomus Lausuntopyynnön esittelyn tueksi Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2017 2020 Lausuntopyynnön esittelyn tueksi TAVOITE: TERVEYSEROJEN KAVENTAMINEN Linjaa terveyden edistämisen alueellisen koordinaation painopisteet Pirkanmaalla

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/40 29.4.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/40 29.4.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) historia Opetuslautakunta 26.03.2013 40 Opetuslautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle: Perusopetuslain ja opetussuunnitelman perusteiden

Lisätiedot

Tilinpäätös > Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta )

Tilinpäätös > Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta ) Tilinpäätös 214 --> Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta (anu.vuorinen@oulunkaari.com, 44 365 5473) Perhepalvelut Kuntien väkiluvut 9 61 8 537 3 356 2 945 3 193 Katso myös kuvaajat

Lisätiedot

Siun sote tehdään NYT

Siun sote tehdään NYT Siun sote tehdään NYT Ilkka Pirskanen 25.10.2016 Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Sote-uudistus Pohjois-Karjalassa Siun sote yhdistää Pohjois-Karjalan kaikkien 14 kunnan sosiaali-

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma Valtakunnallinen mielenterveys- ja päihdetyön kehittämisseminaari -samanaikaiset mielenterveys- ja päihdeongelmat palvelujärjestelmän haasteena 28.8.2007 Suomen Kuntaliitto, Helsinki Apulaisosastopäällikkö

Lisätiedot

Kemin kaupunkistrategia Toimenpideohjelma 2016

Kemin kaupunkistrategia Toimenpideohjelma 2016 Kemin kaupunkistrategia 2025 2016 Kuntalainen ja asiakas Strategiset Tavoite vuonna 2016 Toimenpiteet tavoitteen Hyvinvoiva kuntalainen Ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ VASTUUHENKILÖ: Toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti. ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA

Lisätiedot

Kuntoutujien ryhmä-/ päivätoiminta kaupungin omana toimintana

Kuntoutujien ryhmä-/ päivätoiminta kaupungin omana toimintana UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Selvitys 1 (5) Sosiaali- ja terveyskeskus Kuntoutujien ryhmä-/ päivätoiminta kaupungin omana toimintana Toiminnan taustaa ja käsitteen määrittelyä: Mielenterveyskuntoutuja tarkoittaa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen osallistuminen STM:n Kaste II -ohjelmaan valmisteltavaan lasten ja nuorten palveluja kehittävään hankkeeseen

Sosiaali- ja terveyskeskuksen osallistuminen STM:n Kaste II -ohjelmaan valmisteltavaan lasten ja nuorten palveluja kehittävään hankkeeseen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 799/02.05.02/2012 223 Sosiaali- ja terveyskeskuksen osallistuminen STM:n Kaste II -ohjelmaan valmisteltavaan lasten ja nuorten palveluja kehittävään hankkeeseen

Lisätiedot

Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus

Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus Vaikuttamistoiminnan päällikkö Marika Ahlstén, Kehitysvammaliitto 4.3.2015 1 Nykytila Sosiaalihuoltolaki

Lisätiedot

Erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen integraatio sote-uudistuksessa mitä se on käytännössä?

Erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen integraatio sote-uudistuksessa mitä se on käytännössä? Erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen integraatio sote-uudistuksessa mitä se on käytännössä? Asiantuntijalääkäri Markku Puro Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Keski-Suomen Sote

Lisätiedot

Siun sote tapa ajatella, lupa kehittää Anu Niemi, ylilääkäri, perusterveydenhuollon yksikkö, PKSSK

Siun sote tapa ajatella, lupa kehittää Anu Niemi, ylilääkäri, perusterveydenhuollon yksikkö, PKSSK Siun sote tapa ajatella, lupa kehittää Anu Niemi, ylilääkäri, perusterveydenhuollon yksikkö, PKSSK Pohjois-Karjalan sote-hanke tekee suunnitelman kuntien päätöksentekoa varten siitä, miten alueen sosiaali-

Lisätiedot

Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä. Seminaari Reumaa sairastavien hoito ja kuntoutus Syksy 2010

Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä. Seminaari Reumaa sairastavien hoito ja kuntoutus Syksy 2010 Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä Seminaari Reumaa sairastavien hoito ja kuntoutus Syksy 2010 Hallituksen esitys Terveydenhuoltolaiksi - Yhteinen sisältölaki perusterveydenhuollolle

Lisätiedot

Näkökulma Lapin uudistuksen etenemiseen. Kaisa Kostamo-Pääkkö Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Näkökulma Lapin uudistuksen etenemiseen. Kaisa Kostamo-Pääkkö Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Näkökulma Lapin uudistuksen etenemiseen Kaisa Kostamo-Pääkkö Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Sote-uudistuksesta Mikä uudessa sote-mallissa on sosiaalihuollon näkökulmasta hyvää? Järjestämisvastuu

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto MUUTOSOHJELMA 1 Muutosohjelman lähtökohdat Strategiset päämäärät Järvenpäätä johdetaan strategialähtöisesti

Lisätiedot

Perusturvatoimen palveluverkko. Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto

Perusturvatoimen palveluverkko. Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto Perusturvatoimen palveluverkko Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto Palveluverkon kehittämisen tavoitteita Toiminta on laadukasta ja perustuu todettuun hyötyyn potilaalle tai asiakkaalle Asiakasystävällisyys

Lisätiedot

Aluelautakuntien tehtävät

Aluelautakuntien tehtävät Aluelautakuntien tehtävät 28.11.2012 Palveluiden järjestäminen Hallinto- ja johtosäännön mukaisesti Lautakuntien yleiset tehtävät ja lautakuntien yleinen ratkaisuvalta Kullekin lautakunnalle erikseen määritellyt

Lisätiedot

Lausunto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2016 ja talousarvion vuosien taloussuunnitelman valmisteluperusteista

Lausunto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2016 ja talousarvion vuosien taloussuunnitelman valmisteluperusteista Kunnanhallitus 127 15.06.2015 Lausunto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2016 ja talousarvion vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman valmisteluperusteista 201/00.04.01/2015 Kunnanhallitus 15.06.2015 127

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä Akaan lapsiperhepalvelujen kehittämishanke Onnistunut työ tekee hyvää

Hyvinvointia työstä Akaan lapsiperhepalvelujen kehittämishanke Onnistunut työ tekee hyvää Sosiaalialan asiantuntijapäivät 15.3.2016 Hyvinvointia työstä Akaan lapsiperhepalvelujen kehittämishanke Onnistunut työ tekee hyvää Elina Anttila, perusturvajohtaja ja Sirkka Rousu, yliopettaja Metropolia

Lisätiedot

MITEN IKÄIHMISILLE TURVATAAN INHIMILLISET PALVELUT?

MITEN IKÄIHMISILLE TURVATAAN INHIMILLISET PALVELUT? MITEN IKÄIHMISILLE TURVATAAN INHIMILLISET PALVELUT? Valtakunnalliset Kuntoutuspäivät 19.3.2010 Helsinki Jussi Merikallio johtaja, sosiaali- ja terveysasiat Sosiaali- ja terveyspalvelujen lähivuosien haasteet

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma 2016

Henkilöstösuunnitelma 2016 Henkilöstösuunnitelma 2016 Yt-toimikunta 16.11.2015 Kunnahallitus 16.11.2015 Kunnanvaltuusto 30.11.2015 1 SISÄLLYS 1. Henkilöstösuunnitelman tavoite... 3 2. Henkilöstöpoliittiset linjaukset... 3 3. Työvoimatarpeen

Lisätiedot

Asiakkaan valinnanvapaus laajenee alkaen

Asiakkaan valinnanvapaus laajenee alkaen Asiakkaan valinnanvapaus laajenee 1.1.2019 alkaen Uudet maakunnat alkavat vastata sosiaali ja terveyspalvelujen järjestämisestä alueensa asukkaille 1.1.2019. Asiakas voi valita palvelun julkisen, yksityisen

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö. Helena Vorma Terveyttä Lapista

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö. Helena Vorma Terveyttä Lapista Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Helena Vorma Terveyttä Lapista 2014 8.10.2014 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin ja terveyden

Lisätiedot

Siun sote tehdään NYT

Siun sote tehdään NYT Siun sote tehdään NYT Ilkka Pirskanen 13.10.2016 Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Sote-uudistus Pohjois-Karjalassa Siun sote yhdistää Pohjois-Karjalan kaikkien 14 kunnan sosiaali-

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 5.1.216] KUUKAUSIRAPORTTI MARRASKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Marraskuu 215 MARRASKUU PÄHKINÄNKUORESSA Marraskuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa:

Lisätiedot

KH KV

KH KV Kiteen kaupungin palveluohjelma 2010 KH 10.5.2010 112 KV 17.5.2010 26 Sisältö 1. Palveluohjelman tarkoitus ja suhde kaupunkistrategiaan... 1-2 2. Palveluohjelman oleellisimmat päämäärät, toteuttaminen

Lisätiedot

Vanhuspalvelujen hoitoketjujen kokonaistarkastelu, kunnanhallitus

Vanhuspalvelujen hoitoketjujen kokonaistarkastelu, kunnanhallitus Vanhuspalvelujen hoitoketjujen kokonaistarkastelu, kunnanhallitus 31.3.2016 Tähän tarvittaessa otsikko Perusturvajohtaja Liisa Ståhle ja vt. Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden tulosalueen vastuuhenkilö

Lisätiedot

Kehittyvä NAPERO II hanke vuosille 2008 2009 perhepalvelujen kehittäminen perustyössä

Kehittyvä NAPERO II hanke vuosille 2008 2009 perhepalvelujen kehittäminen perustyössä Kehittyvä NAPERO II hanke vuosille 2008 2009 perhepalvelujen kehittäminen perustyössä NAPERO HANKKEEN TAUSTAA : Lapin lääninhallitus myönsi Rovaniemen kaupungille 150.000 euron hankerahoituksen vuosille

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallista kehittämisohjelmaa toteuttavat hankkeet, joille myönnetään vuosille 2008-2010 valtionavustus

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallista kehittämisohjelmaa toteuttavat hankkeet, joille myönnetään vuosille 2008-2010 valtionavustus 31.10.2008 Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallista kehittämisohjelmaa toteuttavat hankkeet, joille myönnetään vuosille 2008-2010 valtionavustus I Lasten, nuorten ja perheiden palvelut REMONTTI- lasten,

Lisätiedot

Laitoshoidon ja palveluasumisen asiakasmaksupäätökset

Laitoshoidon ja palveluasumisen asiakasmaksupäätökset HALLINTO- JA TUKIPALVELUT / PERUSTURVA TP2013 TP2014 TP2015 Varhaiskasvatus Asiakasmaksupäätökset 1 762 2 145 1 644 Yksityisen hoidon tukipäätökset 314 252 278 Ostopalvelupäätökset sekä lasten kotihoidontuen

Lisätiedot

Terveydenhuoltolaki ja terveyden edistäminen - mitä muutoksia yhteistoiminta-alueilla?

Terveydenhuoltolaki ja terveyden edistäminen - mitä muutoksia yhteistoiminta-alueilla? Terveydenhuoltolaki ja terveyden edistäminen - mitä muutoksia yhteistoiminta-alueilla? YHTEISTOIMINTA-ALUEVERKOSTON XIV TAPAAMINEN 17.2.2011 Helsinki Neuvotteleva virkamies Kerttu Perttilä, STM 1 2.3.2011

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveystoimen toimialan 2.2.2 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Perusturvajohtaja 28.12.2015 Voimaan 1.1.2016

Lisätiedot

HYVINVOINTI JA TERVEYS ON YHTEINEN TAVOITE Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma

HYVINVOINTI JA TERVEYS ON YHTEINEN TAVOITE Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma HYVINVOINTI JA TERVEYS ON YHTEINEN TAVOITE Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma 2008-2011 Kaikille mahdollisuus terveyteen ja turvalliseen elämään Kaste-ohjelma on sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 29.6.216] KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Toukokuu 216 TOUKOKUU PÄHKINÄNKUORESSA Toukokuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

Kaupunkien arviot lastensuojelun määrärahojen riittävyydestä, henkilöstöresursseista ja ehkäisevästä toiminnasta

Kaupunkien arviot lastensuojelun määrärahojen riittävyydestä, henkilöstöresursseista ja ehkäisevästä toiminnasta Tero Ristimäki Lastensuojelulain toimeenpanoon valmistautuminen Suurimpien kaupunkien suunnitelmat resurssien lisäämisestä lastensuojeluun vuodelle 2008 ja arviot lastensuojelulain velvoitteista selviytymisestä

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö

Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö Sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä on oltava perusterveydenhuollon yksikkö, jossa on moniammatillinen terveysalan asiantuntemus ja joka tukee alueen

Lisätiedot

Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori

Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori 19.4.2016 29.4.2016 Mikä on kunnan tehtävä? Kuntalaki (410/2015) 1 Kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta TALOUSARVIOESITYKSEN 2017 YHTEYDESSÄ KÄSITELTÄVÄT KUNTALAISALOITTEET

Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta TALOUSARVIOESITYKSEN 2017 YHTEYDESSÄ KÄSITELTÄVÄT KUNTALAISALOITTEET TALOUSARVIOESITYKSEN 2017 YHTEYDESSÄ KÄSITELTÄVÄT KUNTALAISALOITTEET Kuntalaisaloite asumispalveluiden järjestämiseksi tamperelaisille kehitysvammaisille - Tarja Viitapohja ym. (Dno TRE: 4108/05.01.05/2016)

Lisätiedot

Palvelurakennetyöryhmä Perhe- ja sosiaalipalvelut Kick off. Tanja Penninkangas peruspalvelujohtaja Järvi-Pohjanmaan perusturva

Palvelurakennetyöryhmä Perhe- ja sosiaalipalvelut Kick off. Tanja Penninkangas peruspalvelujohtaja Järvi-Pohjanmaan perusturva Palvelurakennetyöryhmä Perhe- ja sosiaalipalvelut 17.1.2017 Kick off Tanja Penninkangas peruspalvelujohtaja Järvi-Pohjanmaan perusturva Perhe- ja sosiaalipalvelut NEUVONTA ja OHJAUS, sosiaaliasiamiestoiminta

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

Strategianäkökulmat: A=asiakas, P=prosessit ja rakenteet, T=talous, H=henkilöstö

Strategianäkökulmat: A=asiakas, P=prosessit ja rakenteet, T=talous, H=henkilöstö TOIMIELIN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN HALLINTO 311 Sosiaali- ja terveyspalvelujen hallinto Sosiaali- ja terveyspalvelujen hallinnon tulosyksikköön kuuluvat sosiaali- ja terveysjohtajan palkkakustannukset,

Lisätiedot

Uudistuva sosiaali- ja terveydenhuolto

Uudistuva sosiaali- ja terveydenhuolto Uudistuva sosiaali- ja terveydenhuolto Kansliapäällikkö Aikuissosiaalityön päivät 2013 Tampere 24.1.2013 Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistaminen Tiivistelmä sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Perheneuvolaan on saatu avoimiksi tuleviin toimiin pätevät työntekijät ja perheneuvolan kaikki toimet saadaan täytettyä.

Perheneuvolaan on saatu avoimiksi tuleviin toimiin pätevät työntekijät ja perheneuvolan kaikki toimet saadaan täytettyä. PERUSTURVALAUTAKUNTA, TALOUDEN JA TOIMINNAN TOTEUTUMINEN 1.1. 30.4.2016 TALOUS Perusturvalautakunta 1000 TAM 2016 Ennuste 2016 Poikkeama enn./tam Tot 04/2015 Tot 04/2016 Tot-% tot/tam Kasvu % 2015-2016

Lisätiedot

Kasvun ja oppimisen palvelualue 2016

Kasvun ja oppimisen palvelualue 2016 Kaupunginhallitus 5.10.2016 Kuopion kaupungin talousarvio 2016 sekä vuosien 2016-2019 toimintaja taloussuunnitelma Sivu 87: sivun loppuun lisätään kasvun ja oppimisen palvelualueen toiminnalliset tavoitteet

Lisätiedot