Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma 2010-2012"

Transkriptio

1 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma Huolehdimme peruspalveluista. Investoinneilla rakennamme tulevaisuutta. Kunnanhallitus

2 Yleishallinto 1 KÄYTTÖTALOUSOSA KÄYTTÖTALOUSOSA sivu Yleishallinto...3 Tarkastuslautakunta...5 Kunnanhallitus...5 Perusturva...15 Perusturvalautakunta...16 Sivistystoimi...41 Sivistyslautakunta...43 Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta...55 Ruotsinkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta...64 Liikuntalautakunta...71 Nuorisolautakunta...76 Yhdyskuntatekniikka...79 Yhdyskuntatekniikan lautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta...93 Palvelutuotannon johtokunta...96 Vesihuoltolaitoksen johtokunta Eerikinkartanon johtokunta...106

3 KÄYTTÖTALOUSOSA 2 Yleishallinto KÄYTTÖTALOUSOSAN YHTEENVETO Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Taloussuunnitelma * Yleishallinto Toimintatulot muutos % 49,1 0,7 2,1 4,4 1,9 Toimintamenot /asukas muutos % 27,9 9,0-2,5 1,9 4,0 Toimintakate Perusturva Toimintatulot muutos % 9,1 5,0 2,9 1,0 1,3 Toimintamenot /asukas muutos % 11,8 3,3 0,7 3,6 3,7 Toimintakate Sivistystoimi Toimintatulot muutos % 23,1-12,5 17,5 2,7 6,1 Toimintamenot /asukas muutos % 11,0 4,5 2,9 3,6 4,9 Toimintakate Yhdyskuntatekniikka Toimintatulot muutos % 6,1 0,9 3,2 4,4 5,9 Toimintamenot /asukas muutos % 12,8 2,9 2,0 6,2 5,7 Toimintakate Yhteensä Toimintatulot muutos % 10,4-0,5 5,0 3,6 5,0 Toimintamenot /asukas muutos % 12,2 3,9 1,6 3,9 4,5 Toimintakate muutos % 12,7 5,1 0,8 4,0 4,4 * Sis mennessä talousarvioon tehdyt muutokset

4 Yleishallinto 3 KÄYTTÖTALOUSOSA YLEISHALLINTO Tarkastustoimi Luottamushenkilöhallinto Varaukset ja projektit (kh) Konsernihallinto Sisäiset palvelut YLEISHALLINTO 8,8 milj 4,3 % Talousarvio 2010 Toimintamenot 204,1 milj 21 % 1 % 6 % 12 % Tarkastustoimi Varaukset ja projektit (kh) Sisäiset palvelut 60 % Luottamushenkilöhallinto Konsernihallinto

5 KÄYTTÖTALOUSOSA 4 Yleishallinto YLEISHALLINTO Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Taloussuunnitelma Tuloslaskelma Toimintatulot: Myyntitulot Maksutulot 803 Tuet ja avustukset Vuokrat Muut toimintatulot Toimintatulot yhteensä muutos % 0,7 2,1 4,4 1,9 Toimintamenot: Palkat ja palkkiot Muut henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintamenot Toimintamenot yhteensä muutos % 9,0-2,5 1,9 4,0 /asukas Toimintakate Suunnitelmapoistot Tilikauden tulos INVESTOINNIT Atk-ohjelmat ja käyttöönottoprojektit Menot Tulot Irtain omaisuus Menot Tulot Vakanssien määrä kokoaikaiset osa-aikaiset vakanssittomat Muutokset

6 Yleishallinto 5 KÄYTTÖTALOUSOSA TARKASTUSLAUTAKUNTA TARKASTUSTOIMI Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Taloussuunnitelma Toimintatulot Toimintamenot Sitova toimintakate Menot euroa/asukas Suunnitelmapoistot Tilikauden tulos Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat ja arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet (kuntalaki 71 2 mom.). Valtuuston valitseman tilintarkastajan tehtävänä on tarkastaa hyvän tilintarkastustavan mukaisesti tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. KUNNANHALLITUS Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Taloussuunnitelma Toimintatulot Toimintamenot Sitova toimintakate Menot euroa/asukas Suunnitelmapoistot Tilikauden tulos INVESTOINNIT Atk-ohjelmat ja käyttöönottoprojektit Menot Tulot Vakanssien määrä kokoaikaiset osa-aikaiset 1 vakanssittomat Muutokset

7 KÄYTTÖTALOUSOSA 6 Yleishallinto LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Taloussuunnitelma Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Menot euroa/asukas Suunnitelmapoistot Tilikauden tulos Vakanssien määrä kokoaikaiset 1 1 osa-aikaiset vakanssittomat Muutokset Tehtävän määräraha kattaa keskusvaalilautakunnan, kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen, kunnanhallituksen henkilöstöjaoston ja kunnanhallituksen asettamien työryhmien kokousmenot. Suunnittelukaudella järjestetään eduskuntavaalit vuonna 2011 ja presidentinvaali vuonna Toimielinten kokousmäärä on arvioitu aiempien vuosien perusteella. VARAUKSET JA PROJEKTIT Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Taloussuunnitelma Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Menot euroa/asukas Suunnitelmapoistot Tilikauden tulos Käyttövarausmäärärahat Kunnanvaltuuston käyttövarat Kunnanhallituksen käyttövarat Kunnanjohtajan käyttövarat Kunnanhallituksen ja valtuuston koulutus Henkilöstön keskitetysti järjestetty koulutus

8 Yleishallinto 7 KÄYTTÖTALOUSOSA Varaus Tehyn vuosien virka- ja työehtosopimuksen palkantarkistuksia varten Työllisyyden edistäminen Järjestöjen tukeminen Kirkkonummen palvelukeskussäätiön tuki - sopimuksen mukainen yleisavustus toimitila-avustus Vesihuoltoavustukset Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy, toimintatuki Ystävyyskuntatoiminta Ansiomerkit Valmiusharjoitukset Hallisopimusten toteu ttaminen Projektit Henkilöstön TYKY-valmennus Leader + Västnyland en bygd i samverkan Paras-hankkeen arviointitutkimus Elinkeinotoimen projektit Muut kehittämisprojektit (k h) KONSERNIHALLINTO Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Taloussuunnitelma Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Menot euroa/asukas Suunnitelmapoistot Tilikauden tulos INVESTOINNIT Atk-ohjelmat ja käyttöönottoprojektit Menot Tulot Vakanssien määrä kokoaikaiset osa-aikaiset 1 vakanssittomat Muutokset Konsernihallinto tukee ja luo edellytyksiä kunnan muiden toimialojen tulokselliselle toiminnalle ja seuraa asetettujen tavoitteiden toteutumista. Konsernihallinnossa toimivat seuraavat koko kuntaorganisaatiota palvelevat yksiköt:

9 KÄYTTÖTALOUSOSA 8 Yleishallinto Hallinto- ja kehittämisyksikkö Talousyksikkö Henkilöstöyksikkö ja Elinkeinopalvelut. Hallinto- ja kehittämisyksikkö toteuttaa kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen sekä muiden konsernihallinnon toimielinten toimintaan liittyviä hallintotehtäviä. Yksikkö vastaa lisäksi osaltaan kunnan hallinnon kehittämis- ja koordinointitehtävistä ja muista erillisistä kehittämisja koordinointihankkeista. Henkilöstöyksikkö sisältää kunnan keskitetyt henkilöstö- ja palkkahallintotehtävät. Se vastaa lisäksi osaltaan kunnan henkilöstöstrategian mukaisista koko organisaatiota koskevista henkilöstöhallinnon kehittämis-, seuranta- ja koordinointitehtävistä. Talousyksikkö hoitaa keskitetysti kunnan rahatointa ja huolehtii kuntatason laskenta- ja seurantajärjestelmien ylläpidosta ja kehittämisestä yhteistyössä toimialojen ja hallintokuntien kanssa. Elinkeinopalvelut on koottu konsernihallintoon. Yksikkö tuottaa kunnan yritysten tarvitsemia neuvonta- yms. palveluja, on yritysten ensilinkki kunnan hallinto-organisaatioon sekä toteuttaa kunnan markkinointiin, keskustan kehittämiseen ja maaseutuelinkeinoihin liittyviä tehtäviä ja kehittämishankkeita. Taloussuunnitelma Toimintaympäristön muutosten vaikutukset toimintaan Ulkoiset muutokset Kunnan väestönkasvu ja sen vaikutukset esim. palvelujen kysynnän lisääntyminen ja palvelutuotannon kasvu- ja muutostarpeet edellyttävät entistä tarkempaa ja eri tekijät huomioivaa suunnittelua. Vallitseva laskusuhdanne hillitsee kokonaan uusien toimintojen ja palvelumuotojen käyttöönottoa lähivuosina. Kilpailu ammattitaitoisesta henkilökunnasta kiristyy kunnan työntekijöiden vaihtuvuusprosentti ollessa kasvussa. Sisäiset muutokset Hallintokuntien välinen yhteistyö lisääntyy ja johtoryhmätyöskentelyä tiivistetään ja jäntevöitetään. Konsernihallinto tehostaa muiden toimialojen tukea hallinnon, henkilöstöhallinnon ja talouden aloilla ja jatkaa toimia hallintotehtävien yhdenmukaistamiseksi. Kuntaorganisaation toimintatapoja kehitetään kunnan kasvun asettamien haasteiden mukaan ottaen huomioon uuden kunnantalon tuomat mahdollisuudet ja arvioimalla uudelleen hallinnollisia palvelutoimintoja. Toiminnan painopistealueet Konsernihallinnon toiminnan painopistealueita ovat eri kehittämishankkeet, joita edistetään talousarviovuoden aikana. Näitä ovat mm.: Rakentamisohjelman päivittäminen Elinkeinorakenteen monipuolistamista tukevien yritystoiminta-alueiden kehittäminen Kysyntää vastaavien työpaikka-alueiden luominen

10 Yleishallinto 9 KÄYTTÖTALOUSOSA Uuden kunnantalon käyttöönottoon liittyvä hallinnon toimintatapojen ja henkilöstön kehit- täminen Kunnanvaltuuston sähköisten toimintatapojen ja kokoustoimintojen kehittäminen Kunnan viestinnän kehittäminen (mm. viestintästrategia ja -suunnitelma, viestinnästä vastaavien kouluttaminen) Henkilöstösuunnittelun kehittäminen Henkilöstön rekrytointi prosessin uudistaminen Työhyvinvoinnin kehittäminen Talousarvio 2010 Toiminnalliset tavoitteet Arviointikriteeri Kunnan henkilöstö-, talous- ja yleishallinnon henkilöstön yhteistyön lisääminen Tavoite 1 /tavoitetila Tavoitetaso v Mittari/Seurantatapa Kunnan henkilöstö-, talousja yleishallinnon henkilöstön yhteistyön lisääminen; pooliajattelun kehittäminen Matriisiorganisaation kokoaminen v aikana toimialojen palveluorganisaatioiden tueksi Kunnan henkilöstö-, talousja yleishallinnon henkilöstö ja henkilöstötarve määritelty ja yhteistyömallit suunniteltu Arviointikriteeri Uuden kunnantalon käyttöönottoon liittyvä hallinnon toimintatapojen kehittäminen Tavoite 2 /tavoitetila Tavoitetaso v Mittari/Seurantatapa Konkretisoida hallinnon ja toimintojen uudistus nykytilanteen ja mm. Efekon toimintoselvityksen pohjalta Hallinnon uudistaminen v aikana Uudet yhteistyö- ja toimintatavat suunniteltu vuoden loppuun mennessä Arviointikriteeri Päätöksentekoa tukevan ajan tasalla olevan talousinformaation saannin turvaaminen Tavoite 3 /tavoitetila Tavoitetaso v Mittari/Seurantatapa Päivitetty taloudenohjauksen perusjärjestelmä käytössä vuoden 2011 alusta 3-vaiheisen käyttöönottosuunnitelman läpivieminen yhdessä toimialojen edustajien kanssa Käyttöönottosuunnitelman toteutumisen seuranta

11 KÄYTTÖTALOUSOSA 10 Yleishallinto Arviointikriteeri Henkilökunnalta vaadittavan osaamisen määrittely Tavoite 4 /tavoitetila Tavoitetaso v Mittari/Seurantatapa Vakanssien kelpoisuusvaatimusten päivittäminen Kelpoisuusvaatimukset tarkistetaan kaikilla toimialoilla Uudistettujen kelpoisuusvaatimusten, rekisteröintiaste Prima-järjestelmässä Arviointikriteeri Tavoite 5 /tavoitetila Tavoitetaso v Mittari/Seurantatapa Kunnan sisäisen viestinnän ja tiedonkulun parantaminen. Sisäiselle viestinnälle luodaan toimiva sähköinen intranet-kanava. Intranet-kanava on luotu, sen päivittäjäverkosto on koulutettu ja kanava on toiminnassa. Intranetissä on kävijälaskuri, jonka tavoitteena on, että vähintään 65 % kunnan henkilöstöstä. Arviointikriteeri Yrityksille suunnattujen palvelujen saavutettavuuden lisäys Tavoite 6 /tavoitetila Tavoitetaso v Mittari/Seurantatapa Aloittavien yritysten neuvonnan kehittäminen yhteistyössä palveluja tarjoavien tahojen kanssa. Uusyritysneuvonnan ja yrityshautomoiden palveluiden hankinta kunnan yrittäjien käyttöön. Uusyrityskeskuksen neuvonnan asiakasmäärät ja yrityshautomoiden toimenpiteissä mukana olevien yrittäjien määrä Arviointikriteeri Yritysten toimintaedellytysten parantaminen Tavoite 7 /tavoitetila Tavoitetaso v Mittari/Seurantatapa Elinkeinopoliittisen ohjelman toteuttaminen. Omien toimenpiteiden lisäksi kunta osallistuu yhteistyökumppaneidensa toimenpiteisiin, joissa hyödynsaajina ovat yrittäjät ja työvoima. Yhteistyöprojektien määrä ja osallistuvien hyödynsaajien kohderyhmän suuruus.

12 Yleishallinto 11 KÄYTTÖTALOUSOSA SISÄISET PALVELUT Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Taloussuunnitelma Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Menot euroa/asukas Suunnitelmapoistot Tilikauden tulos INVESTOINNIT Atk-ohjelmat ja käyttöönottoprojektit Menot Tulot Vakanssien määrä kokoaikaiset osa-aikaiset vakanssittomat Muutokset Sisäisiin palveluihin kuuluvat kunnan arkisto, asianhallinta, monistus- ja lähettipalvelut, palvelupiste, puhelinkeskuspalvelut ja atk-palvelukeskus. Sisäiset palvelut on nettobudjetoitu tehtävä. Atk- palvelukeskus toimii kunnan sisäisenä palvelulaitoksena, joka tuottaa kunnan toimialoille niiden tarvitsemat tietotekniset palvelut ja -järjestelmät. Atk- palvelukeskus kehittää kunnan informaatioteknologiaa, jotta se tukisi mahdollisimman hyvin kunnassa valittuja toimintatapoja ja malleja. Tavoitteena on varmistaa käytössä olevan tietojärjestelmä infrastruktuurin mahdollisimman häiriötön käyttö. Atk- palvelukeskus toimii nettobudjetoituna yksikkönä, joka kattaa menonsa muilta yksiköiltä saamillaan sisäisillä tuloilla. Työasemien määrä kasvaa vuosittain noin 60:llä. Taloussuunnitelma Muutosten vaikutukset toimintaan Sisäiset muutokset Monet kansalaisille suunnatut palvelut muuttuvat yhä enemmän sähköiseen muotoon. Myös jo lainsäädäntö määrittelee ja tulee enenevässä määrin edellyttämään sähköisiä palveluita kuntalaisille. Kunnan tietojärjestelmien pitää pystyä tuottamaan näitä sähköisiä palveluita ja lähiaikoina toimialojen käytössä oleviin tietojärjestelmiin pitää tehdä päivityksiä näitä toimintoja varten. Sivistystoimen toimialalla tietojärjestelmät tulevat yhä enemmän opetuksen avuksi ja tietoteknisten ratkaisujen pitää pystyä toimimaan monimutkaisimmissa ympäristöissä. Kuntien välinen yhteistyö tietojärjestelmien osalta tulee kasvamaan. Näin voidaan rakentaa tehokkaampia ratkaisuja sekä vähentää tietojärjestelmäkustannuksia.

13 KÄYTTÖTALOUSOSA 12 Yleishallinto Uuden kunnantalon toteuttaminen tullee aiheuttamaan muutospaineita kunnan sisäisten palvelujen toimintaan ja yhteistyöhön. Puhelinvaihde uusitaan kustannustehokkaaseen ja toiminnallisesti ajanmukaiseen järjestelmään uuden kunnantalon valmistuessa. Käyttäjillä työasemia hallinnossa n. 850 kpl sekä oppilastyöasemia n. 800 kpl. Hallintoyksiköissä tietotekniikan käyttäjien sekä työasemien määrä kasvaa lähivuosina mm. toimipisteiden lukumäärän kasvaessa (koulut ja päivähoitoyksiköt) sekä Tiimipostin sekä web-tallennuksen käytön laajenemisen myötä noin 60 käyttäjällä vuosittain. Toimintavolyymin kasvaminen uusien toimipisteiden myötä aiheuttaa ongelmia palvelutuotannossa. Tilanteen parantamiseksi on esitetty mikrotukihenkilön toimen perustamista vuoden 2010 aikana. Luottamushenkilöiden sähköisen asioinnin laajentuminen edellyttää kunnalta julkisten tilojen tietotekniikan käytön lisäämistä ja/tai parantamista (kirjastot, palvelupiste, sosiaaliosaston asiakastilat, palvelupisteen palvelut). Uusi kunnantalo aiheuttaa henkilöstön lisäystarvetta sisäisiin palveluihin suunnitelmakaudella pääosin sisäisten järjestelyjen mahdollistamana. Kunnanhallituksen päättämän sähköistä asiointia koskevan linjauksen pohjalta on esitetty rakenteellisena uudistuksena sovellusneuvojan toimen perustamista kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen sekä muiden toimielinten kokoustoiminteiden ja toiminnan varmistamiseksi ja kehittämiseksi. Atk-palvelukeskuksen toimintaa tehostetaan ottamalla uusia toimintatapoja sekä tekniikoita käyttöön. Toiminnan kehittämisen tärkeä edellytys on henkilökunnan ammattitaidon kehittäminen ja ylläpito tarvittavan koulutuksen avulla. Atk-palvelukeskus toimii yhä tiiviimmin yhdessä kunnan eri toimialueiden kanssa tulevien uusien tietoteknisten haasteiden voittamiseksi. Ulkoiset muutokset Lainsäädäntö tuo uusia vaatimuksia kunnan kansalaisille tarjoamiin palveluihin mm Kansallinen terveyshanke Kanta hanke edellyttää, että e-resepti, e-arkisto ja e-katselu tulevat kuntalaisten käyttöön muutaman vuoden sisällä. Valtakunnan tasolla on tietoteknisiä hankkeita, joiden käyttöönotto tulee myös Kirkkonummen kunnalle jossain vaiheessa ajankohtaiseksi. Kunta on mukana seudullisissa yhteistyöhankkeissa erityisesti seutuverkkohankkeessa. Toiminnan painopistealueet Sähköisen asioinnin kehittäminen ja toiminnan vakiinnuttaminen, sähköisten palveluiden käyttöönoton avustaminen Asianhallinta ja dokumenttienhallintajärjestelmän käyttöönotto Kunnantalon sisäisten palvelujen toiminnallinen suunnittelu FCG Efeko Oy:n selvityksen suuntaviivojen pohjalta Tietotekniikan toimintavarmuuden ja henkilöstön osaamisen lisääminen Työasemien hyötyasteen kohottaminen ja hallintamenetelmien kehittäminen Uuden työasemateknologian käyttöönotto Koulujen tietotekniikkajärjestelmien virtualisointi Toimintatapojen kehittäminen ja uusien hallintamenetelmien käyttöönotto Kuntien välisen yhteistyön kehittäminen

14 Yleishallinto 13 KÄYTTÖTALOUSOSA Talousarvio 2010 Arviointikriteeri Sähköinen työskentely ensisijaisena toimintatapana Tavoite /tavoitetila Tavoitetaso v Mittari/Seurantatapa Sähköisen työtavan kehittäminen sekä luottamushenkilötoiminnassa että kunnan eri toimialoilla Arviointikriteeri Työskentelyn tehostuminen Valtuusto kokonaisuudessaan sähköisen kokouskäytännön piiriin, kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston uusien toimintamuotojen ja - mallien kehittäminen Paperitulosteiden väheneminen, lähettipalvelujen väheneminen. Säästöt henkilöresursseissa ja materiaaleissa Tavoite /tavoitetila Tavoitetaso v Mittari/Seurantatapa Alueverkon käytön tehostaminen Arviointikriteeri Adsl yhteyksien korvaaminen nopeammilla kiinteillä / langattomilla ratkaisuilla Ohjelmistojen tehokkaampi hyödyntäminen Tavoite /tavoitetila Tavoitetaso v Mittari/Seurantatapa Opetustoimen työasemien virtualisointi Koulujen työasemien vaihtaminen ThinkClienttyyppisiksi ThinkClient-tyyppisten työasemien määrä

15 KÄYTTÖTALOUSOSA 14 Yleishallinto

16 Perusturva 15 KÄYTTÖTALOUSOSA PERUSTURVA Hallintopalvelut Sosiaalipalvelut Terveyspalvelut Erikoissairaanhoito Toimintakyvyn tukipalvelut Ikäihmisten hyvinvointipalvelut Perusturva 83,0 milj 41,3 % Talousarvio 2010 Toimintamenot 200,7 milj 21 % 2 % 16 % 13 % 13 % 35 % Hallintopalvelut Terveyspalvelut Toimintakyvyn tukipalvelut Sosiaalipalvelut Erikoissairaanhoito Ikäihmisten hyvinvointipalvelut

17 KÄYTTÖTALOUSOSA 16 Perusturva PERUSTURVA Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Taloussuunnitelma Tuloslaskelma Toimintatulot: Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Vuokrat Muut toimintatulot Toimintatulot yhteensä muutos % 5,0 2,9 1,0 1,3 Toimintamenot: Palkat ja palkkiot Muut henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintamenot Toimintamenot yhteensä muutos % 3,3 0,7 3,6 3,7 /asukas Toimintakate Suunnitelmapoistot Tilikauden tulos INVESTOINNIT Atk-ohjelmat ja käyttöönottoprojektit Menot Tulot Irtain omaisuus Menot Tulot Vakanssien määrä Muutokset kokoaikaiset ,5 18,5 osa-aikaiset 6 6 vakanssittomat

18 Perusturva 17 KÄYTTÖTALOUSOSA PERUSTURVALAUTAKUNTA Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Taloussuunnitelma Toimintatulot Toimintamenot Sitova toimintakate Menot euroa/asukas Suunnitelmapoistot Tilikauden tulos INVESTOINNIT Atk-ohjelmat ja käyttöönottoprojektit Menot Tulot Irtain omaisuus Menot Tulot Vakanssien määrä Muutokset kokoaikaiset ,5 18,5 osa-aikaiset 6 6 vakanssittomat PERUSTURVA Perusturvan keskeiset pitkän aikavälin strategiset tavoitteet perustuvat STM:n Kaste ohjelman päätavoitteisiin, jotka ovat seuraavat: ihmisten osallisuuden lisääminen ja syrjäytymisen vähentäminen ihmisten hyvinvoinnin ja terveyden lisääminen, hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen palveluiden laadun, vaikuttavuuden ja saatavuuden parantaminen sekä palveluiden alueellisten erojen vähentäminen. Ohjelman tavoitteiden saavuttamisen keinoja ovat: ongelmien ehkäisy ja varhainen puuttuminen henkilöstön riittävyyden varmistaminen ja osaamisen vahvistaminen sosiaali- ja terveydenhuollon eheiden palvelukokonaisuuksien ja vaikuttavien toimintamallien luominen. Lisäksi perusturvassa hyödynnetään helmikuussa 2009 julkistetun Mieli 2009 työryhmän ehdotuksia mielenterveys- ja päihdetyön kehittämiseksi. Vuonna 2009 valmistuneessa perusturvan mielenterveys- ja päihdepalveluiden selvityksessä konkretisoituvat perusturvan mielenterveys- ja päihdepalveluiden tulevaisuuden kehittämisvaihtoehdot. Kirkkonummi on mukana Etelä-Suomen läänin kuntien mielenterveys- ja päihdepalveluiden kehittämishankkeessa, johon haetaan rahoitusta KASTE ohjelmasta. Hankkeen keskeisinä tavoitteina ovat mm. matalankynnyksen avopalveluiden kehittäminen, osaamisen vahvistaminen sekä alle 25 vuotiaiden elämänhallinnan tukeminen.

19 KÄYTTÖTALOUSOSA 18 Perusturva Sosiaali- ja terveyspalveluiden yhdistämisen yhtenä keskeisenä tavoitteena oli asiakaslähtöisten, toimivien hoito- ja palveluketjujen luominen siten, että kuntalaisten palvelutarpeet huomioidaan nykyistä kokonaisvaltaisemmin. Hoito- ja palveluketjujen osalta on konkretisoitu kaksi konkreettista tavoitetta: Lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointi palveluketjujen ja -prosessien saumattomuus. Ikäihmisten palvelurakenteen kehittäminen ja palveluketjujen sujuvuus. Tähän liittyen vuonna 2010 jatketaan huhtikuussa 2009 käynnistynyttä ns. syvennettyä prosessityötä, jonka avulla: Määritellään prosessit, tunnistetaan prosessien ns. kriittiset pisteet eli pullonkaulat Sovitaan mahdolliset korjaavat toimenpiteet Sovitaan seurannasta ja arvioinnista Prosessityön alkuperäistä aikataulutusta (v ) pidennetään ajoittumaan vuosiin Perusturvan strategian laadinnan käynnistämisen ajankohta arvioidaan loppuvuodesta Taloussuunnitelma Toimintaympäristön muutosten vaikutukset toimintaan Ulkoiset muutokset a) väestön kasvu ja ikärakenteen muutokset sekä lisääntyvät ja entistä monimuotoisemmat palvelutarpeet b) päihde- ja mielenterveyspalveluiden kysynnän kasvu c) sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisen kehittämisohjelman (KASTE) toimeenpanosuunnitelma vuosille d) valmisteilla olevat lainsäädäntömuutokset a. sosiaaliturvan kokonaisuudistus b. kansanterveys- ja erikoissairaanhoitolain yhdistäminen uudeksi terveyden huoltolaiksi c. vammaispalveluja koskevan lainsäädännön yhdistäminen d. ehkäisevää terveydenhuoltoa koskevan asetuksen täytäntöönpanovelvoitteet e) seudullinen yhteistyö, PKSSOSTER yhteistyö sekä yhteistyö muiden Etelä-Suomen läänin kuntien kanssa - erityisesti Espoon ja Vihdin kanssa f) työllisyystilanteen kehitys g) globaalin taloustaantuman vaikutukset kuntatalouteen, sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoitukseen sekä palveluiden kysynnän kasvuun. Sisäiset muutokset a) perusturvan organisaation sekä uuden toimintatavan ja kulttuurin jalkauttaminen b) eri tulosyksiköiden (esim. lääkäreiden ja hoitajien vastaanottotoiminta, psykososiaaliset palvelut, ikäihmisten kotihoito, kuntoutus- ja akuuttisairaala ja lastensuojelu) uusien toimintamallien kehittäminen ja vakiinnuttaminen (pidennetty aikataulu) c) prosessityön kehittäminen tarkastetulla aikataululla Toiminnan painopistealueet alle 25 vuotiaiden elämänhallinta - aktivointi koulutukseen ja/työelämään kansansairauksien ehkäisy ikäihmisten hoito ja palveluketjujen sujuvuus

20 Perusturva 19 KÄYTTÖTALOUSOSA henkilöstön työhyvinvointi ja osaamisen vahvistaminen hyvän työnantajakuvan vahvistaminen uuden organisaation toimintatapojen kehittäminen ja vakiinnuttaminen/johtamisen kehittäminen HALLINTOPALVELUT Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Taloussuunnitelma Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Menot euroa/asukas Suunnitelmapoistot Tilikauden tulos INVESTOINNIT Atk-ohjelmat ja käyttöönottoprojektit Menot Tulot Vakanssien määrä kokoaikaiset osa-aikaiset vakanssittomat Muutokset Taloussuunnitelma Toimintaympäristön muutosten vaikutukset toimintaan Ulkoiset muutokset Tiiviimpi yhteistyö lähikuntien ja varsinkin pääkaupunkiseudun kuntien kanssa tuo mukanaan uusia haasteita. Huononevan taloudellisen tilanteen johdosta toiminnan tehostamiselle asetetaan uusia vaatimuksia. Sisäiset muutokset Tulosalueiden välisten ja tulosalueiden sisäisen työnjaon selkeyttämisprosessi jatkuu. Toiminnan painopistealueet Palvelutuotannosta vastaavien tulosalueiden toimintaedellytysten parantaminen. Perusturvan organisaation sisäänajon jatkaminen

21 KÄYTTÖTALOUSOSA 20 Perusturva Talousarvio 2010 Toiminnalliset tavoitteet Arviointikriteeri Perustuvan hallinnollisten resurssien kartoittamistyön jatko Tavoite 1/tavoitetila Tavoitetaso v Mittari/Seurantatapa Sisäisen sijaistamisen sujuvuuden parantaminen Hallinnosta ja toimistotyöstä vastaavien osaamisen laajentaminen Arviointikriteeri Osaamisen kehittäminen - sisäisen koulutustoiminnan kehittäminen sisäisten koulutus- /perehdytystilaisuuksien määrä/osanottajien määrä Tavoite 2/tavoitetila Tavoitetaso v Mittari/Seurantatapa Suurempia henkilöstöryhmiä Kattavan koulutussuunnitelman 30 % henkilökunnasta osal- koskevien koulutustilaisuuksien järjestäminen aikaansaaminen listunut sisäisiin koulutusti- laisuuksiin SOSIAALIPALVELUT Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Taloussuunnitelma Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Menot euroa/asukas Suunnitelmapoistot Tilikauden tulos INVESTOINNIT Irtain omaisuus Menot Tulot Vakanssien määrä kokoaikaiset Muutokset osa-aikaiset vakanssittomat

Uusi sosiaalihuoltolaki - lasten, nuorten ja lapsiperheiden ehkäisevät palvelut

Uusi sosiaalihuoltolaki - lasten, nuorten ja lapsiperheiden ehkäisevät palvelut Uusi sosiaalihuoltolaki - lasten, nuorten ja lapsiperheiden ehkäisevät palvelut Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 29.9.2015 1 Uusi sosiaalihuoltolaki ja lasten

Lisätiedot

JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanvaltuuston päätöksen mukaisena

JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanvaltuuston päätöksen mukaisena 1 STLTK 26.02.2015 Liite 3 A JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016 2017 kunnanvaltuuston 16.12.2014 päätöksen mukaisena SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN OSUUS 2 Toiminnan

Lisätiedot

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT Kriittiset menestystekijät: Asiat, joissa on onnistuttava, jotta tavoitteet toteutuisivat. Kriittiset menestystekijät ovat tärkeitä ja sellaisia joihin organisaatio

Lisätiedot

TERVEYS JA TOIMINTAKYKY TA 2015 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

TERVEYS JA TOIMINTAKYKY TA 2015 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET TERVEYS JA TOIMINTAKYKY TA 2015 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Valiokuntaesittely Jouko Koskela 27.1.2015 TERVEYS JA TOIMINTAKYKY Palvelujen tehtävänä on kuntalaisten elämänhallinnan edistäminen, terveyden,

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: P1: Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiohjelma P2: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma P3: Ikääntyneiden ja vajaakuntoisten hyvinvointiohjelma

Lisätiedot

Lastenjalapsiperheiden palvelut sote-uudistuksessa

Lastenjalapsiperheiden palvelut sote-uudistuksessa Lastenjalapsiperheiden palvelut sote-uudistuksessa Lasten ja nuorten terveyden ja hyvinvoinnin neuvottelukunnan ehdotuksen pääpiirteet Marjaana Pelkonen Neuvotteleva virkamies Sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA / MÄNTSÄLÄ ja PORNAINEN

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA / MÄNTSÄLÄ ja PORNAINEN 1 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA / MÄNTSÄLÄ ja PORNAINEN 3. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma (strategia) vuosille 2012; versio 26.11.2009 Kriittinen Yleisiin kasvuoloihin vaikuttaminen

Lisätiedot

Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa. Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10.

Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa. Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10. Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10.2016 1 Sosiaalihuoltoyksikön tehtävät ohjausta, yhteistyötä, lupahallintoa,

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2016 ja TP Simo 1-4/2016. Simo TP 2015

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2016 ja TP Simo 1-4/2016. Simo TP 2015 Horisontti 14/2016 7 000 6 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 14/2016 ja 5 000 4 000 3 000 1 000 809 1 654 205 765 154 363 1 582 121 1 652 3 573 1 649 4 551 841 2 920 242 594

Lisätiedot

Perusturvan palveluverkkosuunnitelma vuoteen 2025. Veikkolan kyläyhdistyksen tilaisuus 12.1.2011 Liisa Ståhle perusturvajohtaja Kirkkonummen kunta

Perusturvan palveluverkkosuunnitelma vuoteen 2025. Veikkolan kyläyhdistyksen tilaisuus 12.1.2011 Liisa Ståhle perusturvajohtaja Kirkkonummen kunta Perusturvan palveluverkkosuunnitelma vuoteen 2025 Veikkolan kyläyhdistyksen tilaisuus 12.1.2011 Liisa Ståhle perusturvajohtaja Kirkkonummen kunta Miten haasteet otetaan haltuun? lapsiperheiden %-osuus

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät Si TP15. Si TP14

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät Si TP15. Si TP14 Horisontti TP 7 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 2014 6 000 4 000 3 000 1 000 809 649 1 654 1 161 537 1 749 3 573 2 692 4 551 4 456 2 920 3 816 594 365 2 128 2 646 TP15 TP14

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

Peruspalvelukeskus Aavan päihde- ja mielenterveysstrategia 2013-2016. Peruspalvelukeskus Aava

Peruspalvelukeskus Aavan päihde- ja mielenterveysstrategia 2013-2016. Peruspalvelukeskus Aava n päihde- ja mielenterveysstrategia 2013-2016 Strategia on syntynyt yhteistyössä Strategiaa on ollut valmistelemassa laaja ja moniammatillinen joukko peruspalvelukeskus Aavan työntekijöitä organisaation

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN ORGANISOINTI KARVIAISES- SA (sk 26.9.12)

LASTENSUOJELUN ORGANISOINTI KARVIAISES- SA (sk 26.9.12) Yhtymähallitus 9.10.2012 115 LASTENSUOJELUN ORGANISOINTI KARVIAISES- SA (sk 26.9.12) Lastensuojelussa toimivien eri ammattiryhmien osaamista yhdistetään tarkoituksenmukaisesti asiakasprosessin eri vaiheissa

Lisätiedot

Kasvu, oppiminen, perheet

Kasvu, oppiminen, perheet Kasvu, oppiminen, perheet Pirjo Tuosa, selvityshenkilö Uudistuksen lähtökohtia Jyväskylän kaupungissa toteutetaan palvelu- ja organisaatiouudistus vuoden 2013 alussa hallinnon ja palvelujen järjestämissopimuksen

Lisätiedot

Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä

Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä Auta lasta ajoissa- moniammatillisessa yhteistyössä 14.1.2016 Alkoholi, perhe- ja lähisuhdeväkivalta lapsiperheiden palvelut tunnistamisen ja puuttumisen

Lisätiedot

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa Kaikille oikeus terveelliseen ja turvalliseen elämään Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen lähtökohtana ovat

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 1 STLTK 28.10.2015 Liite 3 A TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 TOIMIELIN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteena on tuottaa palveluita, 1. joilla

Lisätiedot

Vastaanottopalvelut

Vastaanottopalvelut Vastaanottopalvelut 2018 1 Tervetuloa! Vastaanottopalvelujen palvelulinjan päällikkö, johtava ylihammaslääkäri Eeva Torppa-Saarinen Vastaanottopalvelut käsittää Vastaanottotoiminnan palvelut Suun terveydenhuollon

Lisätiedot

Merikarvia MERIKARVIA PORI ULVILA PORIN PERUSTURVAKESKUS

Merikarvia MERIKARVIA PORI ULVILA PORIN PERUSTURVAKESKUS MERIKARVIA PORI ULVILA KUNTAKORTTI 6 Väestöennuste Huoltosuhde 3 ja ennusteet, ja 4 3 346, 4,6 3 4 8 79,8 8,9 8, 77 6 3 3 4 4 6 8 483 36 64-6 7-4 -64 6-74 7-84 8- yhteensä 3 4 4 *Tilastokeskus *Tilastokeskus

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin valmistelutyö. Vammaistyö osana piirin valmistelutyötä 10.9.2008

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin valmistelutyö. Vammaistyö osana piirin valmistelutyötä 10.9.2008 sosiaali- ja terveyspiirin valmistelutyö Vammaistyö osana piirin valmistelutyötä 10.9.2008 Organisoitumisen lähtökohdat Organisaation on vastattava n perussopimuksen ja perustamissuunnitelman tavoitteita

Lisätiedot

Pori MERIKARVIA PORI PORIN PERUSTURVAKESKUS

Pori MERIKARVIA PORI PORIN PERUSTURVAKESKUS MERIKARVIA PORI ULVILA KUNTAKORTTI 216 Väestöennuste Huoltosuhde 21 ja ennusteet 21, 22 ja 24 9 8418 8 71,7 7,1 8 7 7 6 9,8 61, 62, 6 4 2 2947 214 21 22 22 2 2 24 4 2 1 1914 84 6721 641 2441-6 7-14 1-64

Lisätiedot

TAVOITE 2016 1 906 308 000 TAVOITE 2015 2 160 502 000. Hoitopäivät Kustannukset. Suunnitelma valmis Toiminnan aloittaminen 12/2015 8/2016

TAVOITE 2016 1 906 308 000 TAVOITE 2015 2 160 502 000. Hoitopäivät Kustannukset. Suunnitelma valmis Toiminnan aloittaminen 12/2015 8/2016 Joensuu Palveluohjelma: Työikäisten palvelut Kehitysvammaisten palvelujen organisointi Kärkihanke: Kehitysvammaisten asumispalveluiden avopainotteisuuden edistäminen Tuotantopuolen vastuuhenkilö: Sosiaalipalvelujen

Lisätiedot

Mielenterveystyö osana Vantaan kaupungin terveydenhuoltoa

Mielenterveystyö osana Vantaan kaupungin terveydenhuoltoa Mielenterveystyö osana Vantaan kaupungin terveydenhuoltoa Timo Aronkytö Terveyspalvelujen johtaja 1 Mielenterveystyö osana Vantaan kaupungin terveydenhuoltoa Mikä Vantaata vaivaa? Vantaalaisen hyvä mieli

Lisätiedot

Lastensuojelun tilannekatsaus 20.1.2015. Lastensuojelupäällikkö Sari Lahti

Lastensuojelun tilannekatsaus 20.1.2015. Lastensuojelupäällikkö Sari Lahti Lastensuojelun tilannekatsaus 20.1.2015 Lastensuojelupäällikkö Sari Lahti Lastensuojelun ja lapsiperheiden erityispalveluiden yksikön kokonaisrakenne Lastensuojelupäällikkö Lastensuojelu palvelut Sosiaalityön

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Sosiaalipalvelut Ympäristöpalvelut Terveyspalvelut Suupohjan peruspalvelu- liikelaitoskuntayhtymä Sosiaalipalvelut Tuotamme ja kehitämme lapsiperheiden sosiaalityötä, aikuissosiaalityötä

Lisätiedot

Terveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palvelut Markku Oinaala

Terveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palvelut Markku Oinaala Terveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palvelut 2013 Markku Oinaala 7.2.2013 Terveydenhuollon palvelut, palvelusopimus 2013 Terveydenhuollon palvelut sisältävät: lääkäreiden ja hoitajien vastaanottotoiminnan,

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN UUDET KÄYTÄNNÖT JA HAASTEET VANTAALLA

LASTENSUOJELUN UUDET KÄYTÄNNÖT JA HAASTEET VANTAALLA LASTENSUOJELUN UUDET KÄYTÄNNÖT JA HAASTEET VANTAALLA Palveluinnovaatiot ja tuottavuus seminaari Perhepalvelujen johtaja Maritta Pesonen VASTAANOTETUT LASTENSUOJELUILMOITUKSET VANTAALLA VUOSINA 2002-2010

Lisätiedot

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Sosiaalilautakunta 18.2.2016 1 liite 1 Toimintakertomus 2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

Lapin sairaanhoitopiirin asiakasprosessiryhmien työskentelyn tilanne Lapin tuotantoalueen ohjausryhmän linjausten mukaisesti

Lapin sairaanhoitopiirin asiakasprosessiryhmien työskentelyn tilanne Lapin tuotantoalueen ohjausryhmän linjausten mukaisesti Lapin sairaanhoitopiirin asiakasprosessiryhmien työskentelyn tilanne 25.04.2016 Lapin tuotantoalueen ohjausryhmän 20.1.2015 linjausten mukaisesti TYÖRYHMÄTYÖSKENTELYN TAVOITEET Tavoitteena on nykyisen

Lisätiedot

1 KÄYTTÖTALOUSOSA. Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta

1 KÄYTTÖTALOUSOSA. Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta 1 KÄYTTÖTALOUSOSA Liikuntalautakunta Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta muutosten jälk. TOT2015 TOT-% TOT2014 TP2014 Toimintatuotot 745150 745150 288515 38,7 284441 845490

Lisätiedot

Tehtäväalue Toiminto Säästö vuonna 2014 Säästö vuonna 2015 Hallinto Perusturvajohtajan työpanoksen myynti Pöytyän kansanterveystyön

Tehtäväalue Toiminto Säästö vuonna 2014 Säästö vuonna 2015 Hallinto Perusturvajohtajan työpanoksen myynti Pöytyän kansanterveystyön SELVITYS TALOUSTOIMIKUNNALLE PERUSTURVAPALVELUT/Eeva-Sirkku Pöyhönen TOTEUTUNEET SÄÄSTÖT 2014 2015 Tehtäväalue Toiminto Säästö vuonna 2014 Säästö vuonna 2015 Hallinto Perusturvajohtajan työpanoksen myynti

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP Horisontti 6 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja 5 000 4 000 3 000 1 000 1 161 649 263 600 518 271 1 749 542 960 2 288 1 384 4 348 960 3 261 120 365 600 2 165 14 TP14 14

Lisätiedot

Palvelusuunnitelman kuvaus Perusturvan toimialan hallintopalvelut huolehtii toimialan yleisistä toimintaedellytyksistä

Palvelusuunnitelman kuvaus Perusturvan toimialan hallintopalvelut huolehtii toimialan yleisistä toimintaedellytyksistä Savonlinnan kaupunki TA 2017 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö Perusturva Perusturvalautakunta Hallinto perusturvajohtaja Palvelusuunnitelman kuvaus Perusturvan toimialan hallintopalvelut huolehtii

Lisätiedot

Työryhmä on pitänyt nyt yhteensä 5 kokousta. Näiden kokousten perusteella raportoidaan seuraavaa:

Työryhmä on pitänyt nyt yhteensä 5 kokousta. Näiden kokousten perusteella raportoidaan seuraavaa: 1 Väliraportti (Luonnos) Karkkilan vuoden 2012 talousarvion sopeuttaminen Karkkilan kaupunginhallitus nimesi 7.11.2011 pitämässään kokouksessa työryhmän valmistelemaan esitystä PTKY Karviaisen toiminnan

Lisätiedot

Talouden seuranta. Toukokuu 2014

Talouden seuranta. Toukokuu 2014 Talouden seuranta Toukokuu 2014 Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma - lisäksi %-vertailu edelliseen vuoteen Rullaava 12 kk - sisältää 12 kuukauden toteutuneet eurot Koko kunta:

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta. Tehtäväalue. 210 Perusturvakuntayhtymä Akseli

Sosiaalilautakunta. Tehtäväalue. 210 Perusturvakuntayhtymä Akseli Sosiaalilautakunta Tehtäväalue Vanhustenhuolto ja kotipalvelut Tilivelvollinen Sosiaalijohtaja ja avopalveluohjaaja Vanhustenhuolto ja kotipalvelut -vastuualue siirtyy Perusturvakuntayhtymä Akseliin 1.1.2011

Lisätiedot

PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018

PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018 PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018 Perusturvan hallinto Hyvinvointilautakunta vahvistaa sitovat käyttösuunnitelmat tulosyksikkö I-tasolla. Perusturvajohtaja, johtava

Lisätiedot

Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu

Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu Palveluohjelma: Työikäisten palvelut Avopalvelujen vahvistaminen Kehittämishanke: Avopalvelujen vahvistaminen mielenterveystyö ja vastaanottotoiminta Tuotantopuolen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI. Avopalvelut - yhdessä tehden Esittely 2015

TAMPEREEN KAUPUNKI. Avopalvelut - yhdessä tehden Esittely 2015 Avopalvelut - yhdessä tehden Esittely 2015 Toiminta-ajatus Avopalvelut edistävät, tukevat ja hoitavat tamperelaisten terveyttä, psyykkistä hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta sekä valmiuksia sujuvaan

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Miten turvataan sosiaalipalvelujen osuus sosiaali- ja terveyspiirissä? Anu Olkkonen-Nikula Koti- ja asumispalvelujen johtaja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun Lähtökohdat talousarvion valmisteluun Tilaajajohtaja Kari Hakari Kaupunginvaltuuston talous- ja strategiaseminaari 5.5.2014 Toimintaympäristö 2 Väestö Väestön kasvun osatekijät 3500 3000 2500 2000 1500

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13 23.04.2015 Sivu 1 / 1 1682/00.01.02/2013 13 Väliraportti lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman (2013-16) toimeenpanosta ja suunnitelman täydentäminen oppilashuollon osalta (Kh/Kv) Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalvelut

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalvelut Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalvelut - Kohti näyttöön perustuvaa toimintaa Joanna Briggs Instituutin yhteistyökeskuksen julkistamistilaisuus, Helsinki 23.9.2010 Peruspalveluministeri Paula Risikko

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja TP Simo Simo TP 2016

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja TP Simo Simo TP 2016 Horisontti 7 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja 6 5 1 89 4 3 116 328 1 24 1 44 3 463 1 56 4 795 761 2 76 6 48 365 1 92 12 649 472 1 445 Perhehoidon ja lyhytaikaisen avohuollon

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysryhmä

Sosiaali- ja terveysryhmä Porin seudun kuntarakenneuudistus TOIMEKSIANTO: Sosiaali- ja terveysryhmä Johtopäätökset sosiaali- ja terveyspalveluiden nykytilan arvioinnista Sosiaalipalvelujen visio ja tavoitteet uudessa kunnassa Sosiaali-

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen TA 1 KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010 A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen C) Palvelualue: Vapaa-aikakeskus D) Vastuuhenkilö: Tapio Miettunen

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA

KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2019 KH 26.9.2016 1..1 Keskusvaalilautakunta Keskusvaalilautakunta Toimintatuotot 14 490 0 0 Toimintakulut -18

Lisätiedot

Horisontti: Osavuosikatsaus, tammi-elokuu 2016 Perhepalvelut

Horisontti: Osavuosikatsaus, tammi-elokuu 2016 Perhepalvelut Horisontti: Osavuosikatsaus, Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset nuoret (perhehoito, lyhytaikaiset avohuollon sijoitukset, laitoshoito ja ammatilliset perhekodit) Määrä yhteensä (lapset

Lisätiedot

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä 1.1.2014 Raahe-Siikajoki-Pyhäjoki Väestö 34.570 Henkilöstö

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman eli Kaste-ohjelman (2012-2015) valmistelu

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman eli Kaste-ohjelman (2012-2015) valmistelu Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman eli Kaste-ohjelman (2012-2015) valmistelu Alueellinen ohjelmapäällikkö Jouko Miettinen Itä- ja Keski-Suomen alueellinen johtoryhmä KASTE-ohjelman

Lisätiedot

Oulun palvelumalli 2020:

Oulun palvelumalli 2020: Oulun palvelumalli 2020: asiakaslähtöisyyttä, yhteisöllisyyttä ja monituottajuutta OSAAVA KUNTA tutkimuksen -SEMINAARI KUNTAPÄIVILLÄ 15.5.2013 Kehittämispäällikkö Maria Ala-Siuru Oulun palvelumalli 2020:

Lisätiedot

Hyvinvoitityö kuntien vahvuudeksi - seminaari Vuokatti, Katinkulta

Hyvinvoitityö kuntien vahvuudeksi - seminaari Vuokatti, Katinkulta Hyvinvoitityö kuntien vahvuudeksi - seminaari 28.9.2017 Vuokatti, Katinkulta Maire Ahopelto, kuntayhtymän johtaja, sairaanhoitopiirin johtaja, sote - ja maakuntauudistuksen valmisteluryhmän varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit

Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit 6.4.2017 Sosisaalihuollon palvelutehtätäkohtaiset palveluprosessit / Niina Häkälä ja Antero Lehmuskoski 1 Sosiaalihuollon palveluprosessit Yleiset

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 KASTE-HANKESUUNNITELMA JA - HAKEMUS. Silja Ässämäki

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 KASTE-HANKESUUNNITELMA JA - HAKEMUS. Silja Ässämäki KESKI-SUOMEN SOTE 2020 KASTE-HANKESUUNNITELMA JA - HAKEMUS Silja Ässämäki 11.12.2013 Kaste-hankesuunnitelma 2014-2016 Keski-Suomen SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti Hakijana

Lisätiedot

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Tätä haluamme olla Edistämme kokonaisvaltaisesti ja ennakoivasti ihmisten terveyttä, toimintakykyä

Lisätiedot

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , ,

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , , Lasten, nuorten ja TP 2013 TA 2014 Menot ajalta 1.1-31.3.2014 TP 2014 arvio josta perheiden palvelut Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Vihti Karkkila Tuote Suorite Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot

Lisätiedot

Salon kaupunki Organisaation uudistaminen 24.6.2013. johtava konsultti Jaakko Joensuu

Salon kaupunki Organisaation uudistaminen 24.6.2013. johtava konsultti Jaakko Joensuu Salon kaupunki Organisaation uudistaminen johtava konsultti Jaakko Joensuu Taustaa Kevään 2013 aikana Salossa on valmisteltu selviytymissuunnitelmaa, jossa tavoitellaan 33 miljoonan euron muutosta kaupungin

Lisätiedot

Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit

Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit Versio 2.0 Lokakuu 2017 11.10.2017 Esityksen nimi / Tekijä 1 Keskeisiä käsitteitä Palvelutehtäväkohtainen palveluryhmä koostuu joukosta sosiaalipalveluja.

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ VASTUUHENKILÖ: Toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti. ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA

Lisätiedot

Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta. Eveliina Pöyhönen

Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta. Eveliina Pöyhönen Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta Eveliina Pöyhönen Uusi sosiaalihuoltolaki Lain tarkoitus: Edistää ja ylläpitää hyvinvointia sekä sosiaalista turvallisuutta Vähentää eriarvoisuutta ja edistää osallisuutta

Lisätiedot

2009 Lastensuojelun asiakkaana olevien alle 18-vuotiaiden osuus ikäluokasta, tavoitteena osuuden pieneneminen.

2009 Lastensuojelun asiakkaana olevien alle 18-vuotiaiden osuus ikäluokasta, tavoitteena osuuden pieneneminen. Sosiaali- ja terveystoimen strategisen palvelusopimuksen mittarit YDINPROSESSI: LASTEN JA NUORTEN KASVUN TUKEMINEN SPS: Tuetaan lasten ja nuorten normaalia kasvua ja kehitystä Lastensuojelun asiakkaana

Lisätiedot

Liite 1 Kaupunginhallitus 3.11.2014. Ulvila MERIKARVIA PORI LAVIA ULVILA PORIN PERUSTURVAKESKUS

Liite 1 Kaupunginhallitus 3.11.2014. Ulvila MERIKARVIA PORI LAVIA ULVILA PORIN PERUSTURVAKESKUS Kaupunginhallitus 3.11.214 MERIKARVIA PORI LAVIA ULVILA KUNTAKORTTI 215 Kaupunginhallitus 3.11.214 Väestöennuste 212-24 Vuosi 212 22 225 23 235 24 9 8-6 199 1 176 136 113 117 7-14 136 1329 1336 1315 1278

Lisätiedot

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole LASTEN JA NUORTEN KASVUN TUKEMINEN 81 971 312 (13,3 %) Ltk 15.2.2012 s. 1/6 Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole SOTEN PALVELURYHMÄT

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 ptltk 28.10.2015 PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 Toimintaympäristöanalyysi Suunnitelmakaudella perusturvapalvelujen toimintaan tulee voimakkaasti vaikuttamaan valtakunnan tason päätökset

Lisätiedot

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT Vastaanottopalvelut + 0,9 me Hoitoonpääsy ja yhteydensaanti parantunut Tavoite 90 %:n vastausprosentti lokakuussa > tason ylläpitäminen ja parantaminen Siilaisen vastaanottotilojen

Lisätiedot

Perusturvan toimialan organisaatio (578 työntekijää*)

Perusturvan toimialan organisaatio (578 työntekijää*) Perusturvan toimialan organisaatio (578 työntekijää*) Perusturva Liisa Ståhle Sosiaalipalvelut (3) Terveyspalvelut (3) Toimintakyvyn tukipalvelut (2) Ikäihmisten hyvinvointipalvelut (10) Hallintopalvelut

Lisätiedot

Terveydenhuoltolaki - viitekehys terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen

Terveydenhuoltolaki - viitekehys terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen Terveydenhuoltolaki - viitekehys terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen Kohti sähköistä hyvinvointikertomusta Alueellinen koulutus Ylä-Savon kunnille ja yhteistoiminta-alueille Iisalmi 25.10.2011 Ulla

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 12. 12 Toimeentulotuen tilanne ja uudistukset sekä lastensuojelupalvelujen palvelurakennemuutos

Espoon kaupunki Pöytäkirja 12. 12 Toimeentulotuen tilanne ja uudistukset sekä lastensuojelupalvelujen palvelurakennemuutos 17.09.2014 Sivu 1 / 1 3684/05.17.00/2014 12 Toimeentulotuen tilanne ja uudistukset sekä lastensuojelupalvelujen palvelurakennemuutos Valmistelijat / lisätiedot: Marja Dahl, puh. 050 306 2416 Mari Ahlström,

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Hyvinvointitoimiala Palvelualue: Perhe ja sosiaalipalvelut Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään palvelualueen tavoitteet palveluiden järjestämiseen,

Lisätiedot

Perusturvatoimen vuoden 2016 talousarvion muuttaminen - esitys valtuustolle (ohm. 120)

Perusturvatoimen vuoden 2016 talousarvion muuttaminen - esitys valtuustolle (ohm. 120) Perusturvalautakunta 73 25.08.2016 Kunnanhallitus 167 12.09.2016 Perusturvalautakunta 85 29.09.2016 Kunnanhallitus 207 17.10.2016 Perusturvatoimen vuoden 2016 talousarvion muuttaminen - esitys valtuustolle

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 16. Kulttuurilautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 16. Kulttuurilautakunta Sivu 1 / 1 Kulttuurilautakunta 24.03.2015 Sivu 1 / 1 1682/00.01.02/2013 16 Väliraportti lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman (2013-16) toimeenpanosta ja suunnitelman täydentäminen oppilashuollon osalta (Kh/Kv)

Lisätiedot

Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella

Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella Suunnitelma perustuu ns. Vanhuspalvelulain 5 : Kunnan on laadittava suunnitelma ja se on osa kaupungin/kunnan

Lisätiedot

EHKÄISEVÄN TYÖN TURVAAMINEN KUNNISSA

EHKÄISEVÄN TYÖN TURVAAMINEN KUNNISSA EHKÄISEVÄN TYÖN TURVAAMINEN KUNNISSA Juha Mieskolainen Länsi-Suomen lääninhallitus 12.11.2008 Päihdehaittojen ehkäisy eri KASTE-ohjelma 2008-2011: Päätavoitteet: ohjelmissa Osallisuus lisääntyy ja syrjäytymien

Lisätiedot

Sosiaalihuollon ja terveystoimen lainsäädännön uudistus ja toiminnalliset muutokset

Sosiaalihuollon ja terveystoimen lainsäädännön uudistus ja toiminnalliset muutokset Sosiaalihuollon ja terveystoimen lainsäädännön uudistus ja toiminnalliset muutokset Sosiaali- ja terveystoimi huomenna seminaari 19.3.2010 Suomen Kuntaliitto Vesa Rantahalvari, valtiosihteeri Vesa Rantahalvari

Lisätiedot

TAVOITE TOIMENPITEET VASTUUTAHO AIKATAULU. kartoitetaan ennaltaehkäisevä työ kaikki ikäryhmät

TAVOITE TOIMENPITEET VASTUUTAHO AIKATAULU. kartoitetaan ennaltaehkäisevä työ kaikki ikäryhmät TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 1. ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ 1.1 Tehostetaan ennaltaehkäisevää työtä kartoitetaan ennaltaehkäisevä työ kaikki ikäryhmät Aloitetaan työ 2011 ja päivitetään vuosittain Toimenpiteet jaetaan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteutuminen

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteutuminen Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteutuminen Osavuosikatsaus 03/2014 Keskeiset huomiot Yksityiskohtaiset tilaustaulukon toteumat raportoitu kaupunginhallitukselle, löydettävissä kaupungin nettisivuilta

Lisätiedot

Perusturvan palveluverkkoselvitys 2016

Perusturvan palveluverkkoselvitys 2016 Perusturvan palveluverkkoselvitys 2016 Perusturvalautakunnan 28.1.2016 päätös Perusturvan palvelut Suurin osa perusturvan toimialan eli sosiaali- ja terveyden huollon palveluista ovat lakisääteisiä. Palvelut

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Kehitysvammahuolto ja vammaispalvelut PALVELU-/VASTUUALUE: Kehityspoliklinikka ja vammaispalvelun sosiaalityö VASTUUHENKILÖ: Miia Luokkanen TOIMINTA-AJATUS: Vammaispalvelut tuottavat asiakkaidensa

Lisätiedot

LASTENSUOJELU LOIMAALLA ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ SEKÄ SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISET PALVELUT - AVO- JA SIJAISHUOLTO - JÄLKIHUOLTO

LASTENSUOJELU LOIMAALLA ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ SEKÄ SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISET PALVELUT - AVO- JA SIJAISHUOLTO - JÄLKIHUOLTO LASTENSUOJELU LOIMAALLA 2017 - ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ SEKÄ SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISET PALVELUT - AVO- JA SIJAISHUOLTO - JÄLKIHUOLTO ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ - Jo peruspalveluissa tulisi tehdä valtaosa ennaltaehkäisevästä

Lisätiedot

LOHJAN KAUPUNKI ELINVOIMA TOIMIALA KONSERNIHALLINTO TULOSALUE TALOUSARVIOEHDOTUS 2018

LOHJAN KAUPUNKI ELINVOIMA TOIMIALA KONSERNIHALLINTO TULOSALUE TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 LOHJAN KAUPUNKI ELINVOIMA TOIMIALA KONSERNIHALLINTO TULOSALUE TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 Palvelutuotantolautakunta 30.8.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 KONSERNIHALLINNON VUODEN 2018 TAVOITTEET...1 1.1 Toiminnan sisältö

Lisätiedot

Tavoite Toimenpiteet 2012 Mittarit Toteutuma Henkilöstö Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö

Tavoite Toimenpiteet 2012 Mittarit Toteutuma Henkilöstö Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö 4.2 Perusturvatoimi TOIMIELIN SOSIAALITYÖ JA HALLINTO Perusturvajohtaja Anne Hokkanen Sosiaalityön ja hallinnon osasto vastaa sosiaalitoimen hallinnosta ja sosiaalityöstä. Sosiaalityön tehtävänä on asiakkaan

Lisätiedot

Muutostiimin ehdotus Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen uudeksi organisaatioksi

Muutostiimin ehdotus Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen uudeksi organisaatioksi Muutostiimin ehdotus Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen uudeksi organisaatioksi Lautakuntien seminaari 20.3.2012 Muutostiimi 21.3.2012 Muutostiimi 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Ensimmäinen

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen

Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen Hankepäällikkö Marja Heikkilä Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Eläköön elämä ja työ V Laajavuori

Lisätiedot

Tilinpäätös > Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta )

Tilinpäätös > Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta ) Tilinpäätös 214 --> Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta (anu.vuorinen@oulunkaari.com, 44 365 5473) Perhepalvelut Kuntien väkiluvut 9 61 8 537 3 356 2 945 3 193 Katso myös kuvaajat

Lisätiedot

Järjestämissopimusten toteutuminen Liikennevaloraportit, osavuosikatsaus 1-4/2016

Järjestämissopimusten toteutuminen Liikennevaloraportit, osavuosikatsaus 1-4/2016 Järjestämissopimusten toteutuminen Liikennevaloraportit, osavuosikatsaus 1-4/2016 Perhepalvelut: seudullinen katsaus Toimii hyvin, tavoitteisiin päästy Toimeentulotuen Kela-siirtoon valmistauduttu

Lisätiedot

Terveyden edistäminen Kainuussa

Terveyden edistäminen Kainuussa Terveyden edistäminen Kainuussa Kainuulaiset järjestöt 4.12.2013 Terveyteen vaikuttavat tekijät Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kunnassa ja kuntayhtymässä Järjestöt, yhdistykset Terveyden edistämisen

Lisätiedot

Lapsiperheissä on tulevaisuus verkostoissa on voimaa. Eine Heikkinen lääninsosiaalitarkastaja

Lapsiperheissä on tulevaisuus verkostoissa on voimaa. Eine Heikkinen lääninsosiaalitarkastaja Lapsiperheissä on tulevaisuus verkostoissa on voimaa Eine Heikkinen lääninsosiaalitarkastaja Lapset ja lapsiperheet Suomessa Lapsia lasten osuus lapsiperh. koko väestöstä Koko maa 1 091 560 20,50 % 587

Lisätiedot

Ajankohtaista järjestöjen roolista maakunta- ja soteuudistuksessa

Ajankohtaista järjestöjen roolista maakunta- ja soteuudistuksessa Kekohankkeen järjestöjen yhteinen tilaisuus Postitalolla 23.11.2017 Ajankohtaista järjestöjen roolista maakunta ja soteuudistuksessa VATES säätiö, 23.11.2017 Sarita FrimanKorpela, STM 1 27.11.2017 2 27.11.2017

Lisätiedot

Sote tukijana ja tekijänä kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä

Sote tukijana ja tekijänä kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Sote tukijana ja tekijänä kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Varhaiskasvatus ja opetus Terhi Päivärinta Johtaja, opetus ja kulttuuri Kuntatalo 4.2.2015 Nykyinen yhteistyö Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

2015 Toimintasuunnitelma/sosiaalitoimi

2015 Toimintasuunnitelma/sosiaalitoimi 1 2015 Toimintasuunnitelma/sosiaalitoimi Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2018 sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.2015 Strategia Strategia (kreik. στρατός sotaväki ) tarkoittaa

Lisätiedot

PÄIHDEPALVELUT 2006 Nykytila ja haasteet. Kari Haavisto, STM

PÄIHDEPALVELUT 2006 Nykytila ja haasteet. Kari Haavisto, STM PÄIHDEPALVELUT 2006 Nykytila ja haasteet Kari Haavisto, STM Alkoholin kulutus ennätystasolla 100 % alkoholia henkeä kohti 1901-2004 9 8 7 1919 kieltolaki 2004 matkustajatuonti + alkoholiveron alennukset

Lisätiedot

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto Mäntyharjun kunta Sivu 1 004110 Perusturvan hallinto TOIMINTAKULUT -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 004111 Seutu-sote TOIMINTAKULUT -32 000-10

Lisätiedot

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus

Lisätiedot

Perusturvan toimiala

Perusturvan toimiala Perusturvan toimiala perehdytystilaisuus 14082017 Ulla Kuittu toimialajohtaja http://www.jyvaskyla.fi/info/talous/ta- 2017/final/kayttotalous/perusturva Toimialan vahva tukipalvelu konsernista Talouspäällikkö

Lisätiedot

Palvelut järjestetään monimuotoisesti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa

Palvelut järjestetään monimuotoisesti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa Ryhmän nimi: Sosiaali- ja terveyskeskus TOIMINTAA OHJAAVAT TAVOITTEET TOIMENPITEET JA SEURANTA TOTEUTUMINEN 25.4.2016 1. Sujuvat arjen palvelut Kuntalaiset saavat lain edellyttämät sotepalvelut Palvelut

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.4.2017 Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto Yhtymähallitus Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus 1 Osavuosikatsaus

Lisätiedot