Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma 2010-2012"

Transkriptio

1 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma Huolehdimme peruspalveluista. Investoinneilla rakennamme tulevaisuutta. Kunnanhallitus

2 Yleishallinto 1 KÄYTTÖTALOUSOSA KÄYTTÖTALOUSOSA sivu Yleishallinto...3 Tarkastuslautakunta...5 Kunnanhallitus...5 Perusturva...15 Perusturvalautakunta...16 Sivistystoimi...41 Sivistyslautakunta...43 Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta...55 Ruotsinkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta...64 Liikuntalautakunta...71 Nuorisolautakunta...76 Yhdyskuntatekniikka...79 Yhdyskuntatekniikan lautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta...93 Palvelutuotannon johtokunta...96 Vesihuoltolaitoksen johtokunta Eerikinkartanon johtokunta...106

3 KÄYTTÖTALOUSOSA 2 Yleishallinto KÄYTTÖTALOUSOSAN YHTEENVETO Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Taloussuunnitelma * Yleishallinto Toimintatulot muutos % 49,1 0,7 2,1 4,4 1,9 Toimintamenot /asukas muutos % 27,9 9,0-2,5 1,9 4,0 Toimintakate Perusturva Toimintatulot muutos % 9,1 5,0 2,9 1,0 1,3 Toimintamenot /asukas muutos % 11,8 3,3 0,7 3,6 3,7 Toimintakate Sivistystoimi Toimintatulot muutos % 23,1-12,5 17,5 2,7 6,1 Toimintamenot /asukas muutos % 11,0 4,5 2,9 3,6 4,9 Toimintakate Yhdyskuntatekniikka Toimintatulot muutos % 6,1 0,9 3,2 4,4 5,9 Toimintamenot /asukas muutos % 12,8 2,9 2,0 6,2 5,7 Toimintakate Yhteensä Toimintatulot muutos % 10,4-0,5 5,0 3,6 5,0 Toimintamenot /asukas muutos % 12,2 3,9 1,6 3,9 4,5 Toimintakate muutos % 12,7 5,1 0,8 4,0 4,4 * Sis mennessä talousarvioon tehdyt muutokset

4 Yleishallinto 3 KÄYTTÖTALOUSOSA YLEISHALLINTO Tarkastustoimi Luottamushenkilöhallinto Varaukset ja projektit (kh) Konsernihallinto Sisäiset palvelut YLEISHALLINTO 8,8 milj 4,3 % Talousarvio 2010 Toimintamenot 204,1 milj 21 % 1 % 6 % 12 % Tarkastustoimi Varaukset ja projektit (kh) Sisäiset palvelut 60 % Luottamushenkilöhallinto Konsernihallinto

5 KÄYTTÖTALOUSOSA 4 Yleishallinto YLEISHALLINTO Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Taloussuunnitelma Tuloslaskelma Toimintatulot: Myyntitulot Maksutulot 803 Tuet ja avustukset Vuokrat Muut toimintatulot Toimintatulot yhteensä muutos % 0,7 2,1 4,4 1,9 Toimintamenot: Palkat ja palkkiot Muut henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintamenot Toimintamenot yhteensä muutos % 9,0-2,5 1,9 4,0 /asukas Toimintakate Suunnitelmapoistot Tilikauden tulos INVESTOINNIT Atk-ohjelmat ja käyttöönottoprojektit Menot Tulot Irtain omaisuus Menot Tulot Vakanssien määrä kokoaikaiset osa-aikaiset vakanssittomat Muutokset

6 Yleishallinto 5 KÄYTTÖTALOUSOSA TARKASTUSLAUTAKUNTA TARKASTUSTOIMI Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Taloussuunnitelma Toimintatulot Toimintamenot Sitova toimintakate Menot euroa/asukas Suunnitelmapoistot Tilikauden tulos Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat ja arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet (kuntalaki 71 2 mom.). Valtuuston valitseman tilintarkastajan tehtävänä on tarkastaa hyvän tilintarkastustavan mukaisesti tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. KUNNANHALLITUS Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Taloussuunnitelma Toimintatulot Toimintamenot Sitova toimintakate Menot euroa/asukas Suunnitelmapoistot Tilikauden tulos INVESTOINNIT Atk-ohjelmat ja käyttöönottoprojektit Menot Tulot Vakanssien määrä kokoaikaiset osa-aikaiset 1 vakanssittomat Muutokset

7 KÄYTTÖTALOUSOSA 6 Yleishallinto LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Taloussuunnitelma Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Menot euroa/asukas Suunnitelmapoistot Tilikauden tulos Vakanssien määrä kokoaikaiset 1 1 osa-aikaiset vakanssittomat Muutokset Tehtävän määräraha kattaa keskusvaalilautakunnan, kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen, kunnanhallituksen henkilöstöjaoston ja kunnanhallituksen asettamien työryhmien kokousmenot. Suunnittelukaudella järjestetään eduskuntavaalit vuonna 2011 ja presidentinvaali vuonna Toimielinten kokousmäärä on arvioitu aiempien vuosien perusteella. VARAUKSET JA PROJEKTIT Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Taloussuunnitelma Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Menot euroa/asukas Suunnitelmapoistot Tilikauden tulos Käyttövarausmäärärahat Kunnanvaltuuston käyttövarat Kunnanhallituksen käyttövarat Kunnanjohtajan käyttövarat Kunnanhallituksen ja valtuuston koulutus Henkilöstön keskitetysti järjestetty koulutus

8 Yleishallinto 7 KÄYTTÖTALOUSOSA Varaus Tehyn vuosien virka- ja työehtosopimuksen palkantarkistuksia varten Työllisyyden edistäminen Järjestöjen tukeminen Kirkkonummen palvelukeskussäätiön tuki - sopimuksen mukainen yleisavustus toimitila-avustus Vesihuoltoavustukset Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy, toimintatuki Ystävyyskuntatoiminta Ansiomerkit Valmiusharjoitukset Hallisopimusten toteu ttaminen Projektit Henkilöstön TYKY-valmennus Leader + Västnyland en bygd i samverkan Paras-hankkeen arviointitutkimus Elinkeinotoimen projektit Muut kehittämisprojektit (k h) KONSERNIHALLINTO Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Taloussuunnitelma Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Menot euroa/asukas Suunnitelmapoistot Tilikauden tulos INVESTOINNIT Atk-ohjelmat ja käyttöönottoprojektit Menot Tulot Vakanssien määrä kokoaikaiset osa-aikaiset 1 vakanssittomat Muutokset Konsernihallinto tukee ja luo edellytyksiä kunnan muiden toimialojen tulokselliselle toiminnalle ja seuraa asetettujen tavoitteiden toteutumista. Konsernihallinnossa toimivat seuraavat koko kuntaorganisaatiota palvelevat yksiköt:

9 KÄYTTÖTALOUSOSA 8 Yleishallinto Hallinto- ja kehittämisyksikkö Talousyksikkö Henkilöstöyksikkö ja Elinkeinopalvelut. Hallinto- ja kehittämisyksikkö toteuttaa kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen sekä muiden konsernihallinnon toimielinten toimintaan liittyviä hallintotehtäviä. Yksikkö vastaa lisäksi osaltaan kunnan hallinnon kehittämis- ja koordinointitehtävistä ja muista erillisistä kehittämisja koordinointihankkeista. Henkilöstöyksikkö sisältää kunnan keskitetyt henkilöstö- ja palkkahallintotehtävät. Se vastaa lisäksi osaltaan kunnan henkilöstöstrategian mukaisista koko organisaatiota koskevista henkilöstöhallinnon kehittämis-, seuranta- ja koordinointitehtävistä. Talousyksikkö hoitaa keskitetysti kunnan rahatointa ja huolehtii kuntatason laskenta- ja seurantajärjestelmien ylläpidosta ja kehittämisestä yhteistyössä toimialojen ja hallintokuntien kanssa. Elinkeinopalvelut on koottu konsernihallintoon. Yksikkö tuottaa kunnan yritysten tarvitsemia neuvonta- yms. palveluja, on yritysten ensilinkki kunnan hallinto-organisaatioon sekä toteuttaa kunnan markkinointiin, keskustan kehittämiseen ja maaseutuelinkeinoihin liittyviä tehtäviä ja kehittämishankkeita. Taloussuunnitelma Toimintaympäristön muutosten vaikutukset toimintaan Ulkoiset muutokset Kunnan väestönkasvu ja sen vaikutukset esim. palvelujen kysynnän lisääntyminen ja palvelutuotannon kasvu- ja muutostarpeet edellyttävät entistä tarkempaa ja eri tekijät huomioivaa suunnittelua. Vallitseva laskusuhdanne hillitsee kokonaan uusien toimintojen ja palvelumuotojen käyttöönottoa lähivuosina. Kilpailu ammattitaitoisesta henkilökunnasta kiristyy kunnan työntekijöiden vaihtuvuusprosentti ollessa kasvussa. Sisäiset muutokset Hallintokuntien välinen yhteistyö lisääntyy ja johtoryhmätyöskentelyä tiivistetään ja jäntevöitetään. Konsernihallinto tehostaa muiden toimialojen tukea hallinnon, henkilöstöhallinnon ja talouden aloilla ja jatkaa toimia hallintotehtävien yhdenmukaistamiseksi. Kuntaorganisaation toimintatapoja kehitetään kunnan kasvun asettamien haasteiden mukaan ottaen huomioon uuden kunnantalon tuomat mahdollisuudet ja arvioimalla uudelleen hallinnollisia palvelutoimintoja. Toiminnan painopistealueet Konsernihallinnon toiminnan painopistealueita ovat eri kehittämishankkeet, joita edistetään talousarviovuoden aikana. Näitä ovat mm.: Rakentamisohjelman päivittäminen Elinkeinorakenteen monipuolistamista tukevien yritystoiminta-alueiden kehittäminen Kysyntää vastaavien työpaikka-alueiden luominen

10 Yleishallinto 9 KÄYTTÖTALOUSOSA Uuden kunnantalon käyttöönottoon liittyvä hallinnon toimintatapojen ja henkilöstön kehit- täminen Kunnanvaltuuston sähköisten toimintatapojen ja kokoustoimintojen kehittäminen Kunnan viestinnän kehittäminen (mm. viestintästrategia ja -suunnitelma, viestinnästä vastaavien kouluttaminen) Henkilöstösuunnittelun kehittäminen Henkilöstön rekrytointi prosessin uudistaminen Työhyvinvoinnin kehittäminen Talousarvio 2010 Toiminnalliset tavoitteet Arviointikriteeri Kunnan henkilöstö-, talous- ja yleishallinnon henkilöstön yhteistyön lisääminen Tavoite 1 /tavoitetila Tavoitetaso v Mittari/Seurantatapa Kunnan henkilöstö-, talousja yleishallinnon henkilöstön yhteistyön lisääminen; pooliajattelun kehittäminen Matriisiorganisaation kokoaminen v aikana toimialojen palveluorganisaatioiden tueksi Kunnan henkilöstö-, talousja yleishallinnon henkilöstö ja henkilöstötarve määritelty ja yhteistyömallit suunniteltu Arviointikriteeri Uuden kunnantalon käyttöönottoon liittyvä hallinnon toimintatapojen kehittäminen Tavoite 2 /tavoitetila Tavoitetaso v Mittari/Seurantatapa Konkretisoida hallinnon ja toimintojen uudistus nykytilanteen ja mm. Efekon toimintoselvityksen pohjalta Hallinnon uudistaminen v aikana Uudet yhteistyö- ja toimintatavat suunniteltu vuoden loppuun mennessä Arviointikriteeri Päätöksentekoa tukevan ajan tasalla olevan talousinformaation saannin turvaaminen Tavoite 3 /tavoitetila Tavoitetaso v Mittari/Seurantatapa Päivitetty taloudenohjauksen perusjärjestelmä käytössä vuoden 2011 alusta 3-vaiheisen käyttöönottosuunnitelman läpivieminen yhdessä toimialojen edustajien kanssa Käyttöönottosuunnitelman toteutumisen seuranta

11 KÄYTTÖTALOUSOSA 10 Yleishallinto Arviointikriteeri Henkilökunnalta vaadittavan osaamisen määrittely Tavoite 4 /tavoitetila Tavoitetaso v Mittari/Seurantatapa Vakanssien kelpoisuusvaatimusten päivittäminen Kelpoisuusvaatimukset tarkistetaan kaikilla toimialoilla Uudistettujen kelpoisuusvaatimusten, rekisteröintiaste Prima-järjestelmässä Arviointikriteeri Tavoite 5 /tavoitetila Tavoitetaso v Mittari/Seurantatapa Kunnan sisäisen viestinnän ja tiedonkulun parantaminen. Sisäiselle viestinnälle luodaan toimiva sähköinen intranet-kanava. Intranet-kanava on luotu, sen päivittäjäverkosto on koulutettu ja kanava on toiminnassa. Intranetissä on kävijälaskuri, jonka tavoitteena on, että vähintään 65 % kunnan henkilöstöstä. Arviointikriteeri Yrityksille suunnattujen palvelujen saavutettavuuden lisäys Tavoite 6 /tavoitetila Tavoitetaso v Mittari/Seurantatapa Aloittavien yritysten neuvonnan kehittäminen yhteistyössä palveluja tarjoavien tahojen kanssa. Uusyritysneuvonnan ja yrityshautomoiden palveluiden hankinta kunnan yrittäjien käyttöön. Uusyrityskeskuksen neuvonnan asiakasmäärät ja yrityshautomoiden toimenpiteissä mukana olevien yrittäjien määrä Arviointikriteeri Yritysten toimintaedellytysten parantaminen Tavoite 7 /tavoitetila Tavoitetaso v Mittari/Seurantatapa Elinkeinopoliittisen ohjelman toteuttaminen. Omien toimenpiteiden lisäksi kunta osallistuu yhteistyökumppaneidensa toimenpiteisiin, joissa hyödynsaajina ovat yrittäjät ja työvoima. Yhteistyöprojektien määrä ja osallistuvien hyödynsaajien kohderyhmän suuruus.

12 Yleishallinto 11 KÄYTTÖTALOUSOSA SISÄISET PALVELUT Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Taloussuunnitelma Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Menot euroa/asukas Suunnitelmapoistot Tilikauden tulos INVESTOINNIT Atk-ohjelmat ja käyttöönottoprojektit Menot Tulot Vakanssien määrä kokoaikaiset osa-aikaiset vakanssittomat Muutokset Sisäisiin palveluihin kuuluvat kunnan arkisto, asianhallinta, monistus- ja lähettipalvelut, palvelupiste, puhelinkeskuspalvelut ja atk-palvelukeskus. Sisäiset palvelut on nettobudjetoitu tehtävä. Atk- palvelukeskus toimii kunnan sisäisenä palvelulaitoksena, joka tuottaa kunnan toimialoille niiden tarvitsemat tietotekniset palvelut ja -järjestelmät. Atk- palvelukeskus kehittää kunnan informaatioteknologiaa, jotta se tukisi mahdollisimman hyvin kunnassa valittuja toimintatapoja ja malleja. Tavoitteena on varmistaa käytössä olevan tietojärjestelmä infrastruktuurin mahdollisimman häiriötön käyttö. Atk- palvelukeskus toimii nettobudjetoituna yksikkönä, joka kattaa menonsa muilta yksiköiltä saamillaan sisäisillä tuloilla. Työasemien määrä kasvaa vuosittain noin 60:llä. Taloussuunnitelma Muutosten vaikutukset toimintaan Sisäiset muutokset Monet kansalaisille suunnatut palvelut muuttuvat yhä enemmän sähköiseen muotoon. Myös jo lainsäädäntö määrittelee ja tulee enenevässä määrin edellyttämään sähköisiä palveluita kuntalaisille. Kunnan tietojärjestelmien pitää pystyä tuottamaan näitä sähköisiä palveluita ja lähiaikoina toimialojen käytössä oleviin tietojärjestelmiin pitää tehdä päivityksiä näitä toimintoja varten. Sivistystoimen toimialalla tietojärjestelmät tulevat yhä enemmän opetuksen avuksi ja tietoteknisten ratkaisujen pitää pystyä toimimaan monimutkaisimmissa ympäristöissä. Kuntien välinen yhteistyö tietojärjestelmien osalta tulee kasvamaan. Näin voidaan rakentaa tehokkaampia ratkaisuja sekä vähentää tietojärjestelmäkustannuksia.

13 KÄYTTÖTALOUSOSA 12 Yleishallinto Uuden kunnantalon toteuttaminen tullee aiheuttamaan muutospaineita kunnan sisäisten palvelujen toimintaan ja yhteistyöhön. Puhelinvaihde uusitaan kustannustehokkaaseen ja toiminnallisesti ajanmukaiseen järjestelmään uuden kunnantalon valmistuessa. Käyttäjillä työasemia hallinnossa n. 850 kpl sekä oppilastyöasemia n. 800 kpl. Hallintoyksiköissä tietotekniikan käyttäjien sekä työasemien määrä kasvaa lähivuosina mm. toimipisteiden lukumäärän kasvaessa (koulut ja päivähoitoyksiköt) sekä Tiimipostin sekä web-tallennuksen käytön laajenemisen myötä noin 60 käyttäjällä vuosittain. Toimintavolyymin kasvaminen uusien toimipisteiden myötä aiheuttaa ongelmia palvelutuotannossa. Tilanteen parantamiseksi on esitetty mikrotukihenkilön toimen perustamista vuoden 2010 aikana. Luottamushenkilöiden sähköisen asioinnin laajentuminen edellyttää kunnalta julkisten tilojen tietotekniikan käytön lisäämistä ja/tai parantamista (kirjastot, palvelupiste, sosiaaliosaston asiakastilat, palvelupisteen palvelut). Uusi kunnantalo aiheuttaa henkilöstön lisäystarvetta sisäisiin palveluihin suunnitelmakaudella pääosin sisäisten järjestelyjen mahdollistamana. Kunnanhallituksen päättämän sähköistä asiointia koskevan linjauksen pohjalta on esitetty rakenteellisena uudistuksena sovellusneuvojan toimen perustamista kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen sekä muiden toimielinten kokoustoiminteiden ja toiminnan varmistamiseksi ja kehittämiseksi. Atk-palvelukeskuksen toimintaa tehostetaan ottamalla uusia toimintatapoja sekä tekniikoita käyttöön. Toiminnan kehittämisen tärkeä edellytys on henkilökunnan ammattitaidon kehittäminen ja ylläpito tarvittavan koulutuksen avulla. Atk-palvelukeskus toimii yhä tiiviimmin yhdessä kunnan eri toimialueiden kanssa tulevien uusien tietoteknisten haasteiden voittamiseksi. Ulkoiset muutokset Lainsäädäntö tuo uusia vaatimuksia kunnan kansalaisille tarjoamiin palveluihin mm Kansallinen terveyshanke Kanta hanke edellyttää, että e-resepti, e-arkisto ja e-katselu tulevat kuntalaisten käyttöön muutaman vuoden sisällä. Valtakunnan tasolla on tietoteknisiä hankkeita, joiden käyttöönotto tulee myös Kirkkonummen kunnalle jossain vaiheessa ajankohtaiseksi. Kunta on mukana seudullisissa yhteistyöhankkeissa erityisesti seutuverkkohankkeessa. Toiminnan painopistealueet Sähköisen asioinnin kehittäminen ja toiminnan vakiinnuttaminen, sähköisten palveluiden käyttöönoton avustaminen Asianhallinta ja dokumenttienhallintajärjestelmän käyttöönotto Kunnantalon sisäisten palvelujen toiminnallinen suunnittelu FCG Efeko Oy:n selvityksen suuntaviivojen pohjalta Tietotekniikan toimintavarmuuden ja henkilöstön osaamisen lisääminen Työasemien hyötyasteen kohottaminen ja hallintamenetelmien kehittäminen Uuden työasemateknologian käyttöönotto Koulujen tietotekniikkajärjestelmien virtualisointi Toimintatapojen kehittäminen ja uusien hallintamenetelmien käyttöönotto Kuntien välisen yhteistyön kehittäminen

14 Yleishallinto 13 KÄYTTÖTALOUSOSA Talousarvio 2010 Arviointikriteeri Sähköinen työskentely ensisijaisena toimintatapana Tavoite /tavoitetila Tavoitetaso v Mittari/Seurantatapa Sähköisen työtavan kehittäminen sekä luottamushenkilötoiminnassa että kunnan eri toimialoilla Arviointikriteeri Työskentelyn tehostuminen Valtuusto kokonaisuudessaan sähköisen kokouskäytännön piiriin, kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston uusien toimintamuotojen ja - mallien kehittäminen Paperitulosteiden väheneminen, lähettipalvelujen väheneminen. Säästöt henkilöresursseissa ja materiaaleissa Tavoite /tavoitetila Tavoitetaso v Mittari/Seurantatapa Alueverkon käytön tehostaminen Arviointikriteeri Adsl yhteyksien korvaaminen nopeammilla kiinteillä / langattomilla ratkaisuilla Ohjelmistojen tehokkaampi hyödyntäminen Tavoite /tavoitetila Tavoitetaso v Mittari/Seurantatapa Opetustoimen työasemien virtualisointi Koulujen työasemien vaihtaminen ThinkClienttyyppisiksi ThinkClient-tyyppisten työasemien määrä

15 KÄYTTÖTALOUSOSA 14 Yleishallinto

16 Perusturva 15 KÄYTTÖTALOUSOSA PERUSTURVA Hallintopalvelut Sosiaalipalvelut Terveyspalvelut Erikoissairaanhoito Toimintakyvyn tukipalvelut Ikäihmisten hyvinvointipalvelut Perusturva 83,0 milj 41,3 % Talousarvio 2010 Toimintamenot 200,7 milj 21 % 2 % 16 % 13 % 13 % 35 % Hallintopalvelut Terveyspalvelut Toimintakyvyn tukipalvelut Sosiaalipalvelut Erikoissairaanhoito Ikäihmisten hyvinvointipalvelut

17 KÄYTTÖTALOUSOSA 16 Perusturva PERUSTURVA Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Taloussuunnitelma Tuloslaskelma Toimintatulot: Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Vuokrat Muut toimintatulot Toimintatulot yhteensä muutos % 5,0 2,9 1,0 1,3 Toimintamenot: Palkat ja palkkiot Muut henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintamenot Toimintamenot yhteensä muutos % 3,3 0,7 3,6 3,7 /asukas Toimintakate Suunnitelmapoistot Tilikauden tulos INVESTOINNIT Atk-ohjelmat ja käyttöönottoprojektit Menot Tulot Irtain omaisuus Menot Tulot Vakanssien määrä Muutokset kokoaikaiset ,5 18,5 osa-aikaiset 6 6 vakanssittomat

18 Perusturva 17 KÄYTTÖTALOUSOSA PERUSTURVALAUTAKUNTA Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Taloussuunnitelma Toimintatulot Toimintamenot Sitova toimintakate Menot euroa/asukas Suunnitelmapoistot Tilikauden tulos INVESTOINNIT Atk-ohjelmat ja käyttöönottoprojektit Menot Tulot Irtain omaisuus Menot Tulot Vakanssien määrä Muutokset kokoaikaiset ,5 18,5 osa-aikaiset 6 6 vakanssittomat PERUSTURVA Perusturvan keskeiset pitkän aikavälin strategiset tavoitteet perustuvat STM:n Kaste ohjelman päätavoitteisiin, jotka ovat seuraavat: ihmisten osallisuuden lisääminen ja syrjäytymisen vähentäminen ihmisten hyvinvoinnin ja terveyden lisääminen, hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen palveluiden laadun, vaikuttavuuden ja saatavuuden parantaminen sekä palveluiden alueellisten erojen vähentäminen. Ohjelman tavoitteiden saavuttamisen keinoja ovat: ongelmien ehkäisy ja varhainen puuttuminen henkilöstön riittävyyden varmistaminen ja osaamisen vahvistaminen sosiaali- ja terveydenhuollon eheiden palvelukokonaisuuksien ja vaikuttavien toimintamallien luominen. Lisäksi perusturvassa hyödynnetään helmikuussa 2009 julkistetun Mieli 2009 työryhmän ehdotuksia mielenterveys- ja päihdetyön kehittämiseksi. Vuonna 2009 valmistuneessa perusturvan mielenterveys- ja päihdepalveluiden selvityksessä konkretisoituvat perusturvan mielenterveys- ja päihdepalveluiden tulevaisuuden kehittämisvaihtoehdot. Kirkkonummi on mukana Etelä-Suomen läänin kuntien mielenterveys- ja päihdepalveluiden kehittämishankkeessa, johon haetaan rahoitusta KASTE ohjelmasta. Hankkeen keskeisinä tavoitteina ovat mm. matalankynnyksen avopalveluiden kehittäminen, osaamisen vahvistaminen sekä alle 25 vuotiaiden elämänhallinnan tukeminen.

19 KÄYTTÖTALOUSOSA 18 Perusturva Sosiaali- ja terveyspalveluiden yhdistämisen yhtenä keskeisenä tavoitteena oli asiakaslähtöisten, toimivien hoito- ja palveluketjujen luominen siten, että kuntalaisten palvelutarpeet huomioidaan nykyistä kokonaisvaltaisemmin. Hoito- ja palveluketjujen osalta on konkretisoitu kaksi konkreettista tavoitetta: Lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointi palveluketjujen ja -prosessien saumattomuus. Ikäihmisten palvelurakenteen kehittäminen ja palveluketjujen sujuvuus. Tähän liittyen vuonna 2010 jatketaan huhtikuussa 2009 käynnistynyttä ns. syvennettyä prosessityötä, jonka avulla: Määritellään prosessit, tunnistetaan prosessien ns. kriittiset pisteet eli pullonkaulat Sovitaan mahdolliset korjaavat toimenpiteet Sovitaan seurannasta ja arvioinnista Prosessityön alkuperäistä aikataulutusta (v ) pidennetään ajoittumaan vuosiin Perusturvan strategian laadinnan käynnistämisen ajankohta arvioidaan loppuvuodesta Taloussuunnitelma Toimintaympäristön muutosten vaikutukset toimintaan Ulkoiset muutokset a) väestön kasvu ja ikärakenteen muutokset sekä lisääntyvät ja entistä monimuotoisemmat palvelutarpeet b) päihde- ja mielenterveyspalveluiden kysynnän kasvu c) sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisen kehittämisohjelman (KASTE) toimeenpanosuunnitelma vuosille d) valmisteilla olevat lainsäädäntömuutokset a. sosiaaliturvan kokonaisuudistus b. kansanterveys- ja erikoissairaanhoitolain yhdistäminen uudeksi terveyden huoltolaiksi c. vammaispalveluja koskevan lainsäädännön yhdistäminen d. ehkäisevää terveydenhuoltoa koskevan asetuksen täytäntöönpanovelvoitteet e) seudullinen yhteistyö, PKSSOSTER yhteistyö sekä yhteistyö muiden Etelä-Suomen läänin kuntien kanssa - erityisesti Espoon ja Vihdin kanssa f) työllisyystilanteen kehitys g) globaalin taloustaantuman vaikutukset kuntatalouteen, sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoitukseen sekä palveluiden kysynnän kasvuun. Sisäiset muutokset a) perusturvan organisaation sekä uuden toimintatavan ja kulttuurin jalkauttaminen b) eri tulosyksiköiden (esim. lääkäreiden ja hoitajien vastaanottotoiminta, psykososiaaliset palvelut, ikäihmisten kotihoito, kuntoutus- ja akuuttisairaala ja lastensuojelu) uusien toimintamallien kehittäminen ja vakiinnuttaminen (pidennetty aikataulu) c) prosessityön kehittäminen tarkastetulla aikataululla Toiminnan painopistealueet alle 25 vuotiaiden elämänhallinta - aktivointi koulutukseen ja/työelämään kansansairauksien ehkäisy ikäihmisten hoito ja palveluketjujen sujuvuus

20 Perusturva 19 KÄYTTÖTALOUSOSA henkilöstön työhyvinvointi ja osaamisen vahvistaminen hyvän työnantajakuvan vahvistaminen uuden organisaation toimintatapojen kehittäminen ja vakiinnuttaminen/johtamisen kehittäminen HALLINTOPALVELUT Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Taloussuunnitelma Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Menot euroa/asukas Suunnitelmapoistot Tilikauden tulos INVESTOINNIT Atk-ohjelmat ja käyttöönottoprojektit Menot Tulot Vakanssien määrä kokoaikaiset osa-aikaiset vakanssittomat Muutokset Taloussuunnitelma Toimintaympäristön muutosten vaikutukset toimintaan Ulkoiset muutokset Tiiviimpi yhteistyö lähikuntien ja varsinkin pääkaupunkiseudun kuntien kanssa tuo mukanaan uusia haasteita. Huononevan taloudellisen tilanteen johdosta toiminnan tehostamiselle asetetaan uusia vaatimuksia. Sisäiset muutokset Tulosalueiden välisten ja tulosalueiden sisäisen työnjaon selkeyttämisprosessi jatkuu. Toiminnan painopistealueet Palvelutuotannosta vastaavien tulosalueiden toimintaedellytysten parantaminen. Perusturvan organisaation sisäänajon jatkaminen

21 KÄYTTÖTALOUSOSA 20 Perusturva Talousarvio 2010 Toiminnalliset tavoitteet Arviointikriteeri Perustuvan hallinnollisten resurssien kartoittamistyön jatko Tavoite 1/tavoitetila Tavoitetaso v Mittari/Seurantatapa Sisäisen sijaistamisen sujuvuuden parantaminen Hallinnosta ja toimistotyöstä vastaavien osaamisen laajentaminen Arviointikriteeri Osaamisen kehittäminen - sisäisen koulutustoiminnan kehittäminen sisäisten koulutus- /perehdytystilaisuuksien määrä/osanottajien määrä Tavoite 2/tavoitetila Tavoitetaso v Mittari/Seurantatapa Suurempia henkilöstöryhmiä Kattavan koulutussuunnitelman 30 % henkilökunnasta osal- koskevien koulutustilaisuuksien järjestäminen aikaansaaminen listunut sisäisiin koulutusti- laisuuksiin SOSIAALIPALVELUT Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Taloussuunnitelma Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Menot euroa/asukas Suunnitelmapoistot Tilikauden tulos INVESTOINNIT Irtain omaisuus Menot Tulot Vakanssien määrä kokoaikaiset Muutokset osa-aikaiset vakanssittomat

Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2009-2011

Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2009-2011 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2009-2011 Laadukkaita palveluita kirkkonummelaisille Kunnanhallitus 10.11.2008 Liikkeellä kohti uutta. Kirkkonummi yllättävän lähellä. TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2012-2013

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2012-2013 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2012-2013 Kunnanvaltuusto 29.11.2010 (Kunnanhallituksen esitys) TALOUSARVIO 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2011 2013 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut 1 Käyttötalousosa

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALA

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALA 75 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALA 76 12 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO KAIKKI YHTEENSÄ 77 Vastuuhenkilö: Jukka T Salminen Toimielin: Sosiaali- ja terveyslautakunta Puheenjohtaja Eija Grönfors Määrärahat

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontui vuoden 2014 aikana 11 kertaa ja käsitteli 132 julkista asiaa sekä 83 ei julkista yksilöasiaa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontui vuoden 2014 aikana 11 kertaa ja käsitteli 132 julkista asiaa sekä 83 ei julkista yksilöasiaa. 1/23 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Sosiaali- ja terveyslautakunta jäsenet Jämsän kaupunki: Jorma Poti, puheenjohtaja Auli Salonen, varapuheenjohtaja Eija Aaltonen Lotta Ahola Antero Koivula Jyrki Kokko Pertti

Lisätiedot

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2015

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2015 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2015 Kunnanvaltuusto 15.12.2012 Kunnanhallituksen esitys TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2015 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut 1 Käyttötalousosa

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 18 100 KUNTAJOHTAMINEN eurot 12.11.2014 Sitovuus Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 Toimintakulut Sitova -7 551 439-7 569 387-7 416 709-7 448 228-7 516 519 Toimintatuotot Sitova 4 137 707 4 306 599

Lisätiedot

Järjestämissuunnitelma 2014 2017

Järjestämissuunnitelma 2014 2017 2013 Järjestämissuunnitelma 2014 2017 Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Tiivistelmä... 2 2.1 Toimintaympäristön kuvaus... 2 2.2 Palvelutarvearviosta johdetut keskeiset linjaukset ja tavoitteet sosiaali- ja

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODEKSI 2015 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2015 2017

TALOUSARVIO VUODEKSI 2015 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2015 2017 TALOUSARVIO VUODEKSI 2015 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2015 2017 Sisällys 1. SIPOO 2025 -STRATEGIA----------------------------------------------------------------------------------------- 1 1.1 Valtuustokauden

Lisätiedot

HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016

HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016 1 (27) Valtuusto 11.12.2013, LIITE 4 Fullmäktige BILAGA HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016 Versio 2013-06-14 2 (27) 1. JOHDANTO... 3 2. JÄRJESTÄMISSUUNNITELMAN LAATIMINEN

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016 2 (54) SISÄLLYSLUETTELO 1 SUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT 3 1.1 YLEISTÄ 3 1.2 TOIMINNAN JA TALOUDEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013. Kunnanvaltuusto 14.12.2009 76

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013. Kunnanvaltuusto 14.12.2009 76 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013 Kunnanvaltuusto 14.12.2009 76 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2. Työpaikat

Lisätiedot

Järjestämissuunnitelma 2014 2017. Päivitys 2014 2015

Järjestämissuunnitelma 2014 2017. Päivitys 2014 2015 2014 Järjestämissuunnitelma 2014 2017 Päivitys 2014 2015 Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Tiivistelmä... 2 2.1 Toimintaympäristön kuvaus... 2 2.2 Palvelutarvearviosta johdetut keskeiset linjaukset ja tavoitteet

Lisätiedot

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ Karhukuntien palvelustrategia 2008 K O U L U T U S P A L V E L U T Hyväksytty Karhukuntien neuvottelukunnassa 10.12.2003 sekä seudun kuntien valtuustoissa tammikuussa 2004. SISÄLLYS

Lisätiedot

1. PALVELUSTRATEGIAN TARKOITUS JA LÄHTÖKOHDAT... 1

1. PALVELUSTRATEGIAN TARKOITUS JA LÄHTÖKOHDAT... 1 Kh 26.5.2008 Val 9.6.2008 SISÄLTÖ 1. PALVELUSTRATEGIAN TARKOITUS JA LÄHTÖKOHDAT... 1 2. PALVELUSTRATEGIAN SISÄLTÖ... 2 2.1 Kuntastrategia... 2 2.2 Paras-hanke... 3 2.2.1 Kunnan toimeenpanosuunnitelma/palvelutarveanalyysi...

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Yhteistyötoimikunta 27.10. Omistajaohjausryhmä 29.10. Yhtymähallitus 29.10. Pyhäjoen kunnanvaltuusto 17.12. Raahen kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014. Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014. Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2. Työpaikat

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 TALOUSARVIO 2012. Kaupunginvaltuusto 12.12.2011 95

TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 TALOUSARVIO 2012. Kaupunginvaltuusto 12.12.2011 95 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 TALOUSARVIO 2012 Kaupunginvaltuusto 12.12.2011 95 Sisältö YLEISPERUSTELUT... 1 KAUPUNKISTRATEGIA JA TOTEUTTAMISOHJELMAT... 1 TALOUDELLISET LÄHTÖKOHDAT... 3 Yleinen taloudellinen

Lisätiedot

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄ Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut Päivitetty 9.12.2010 sivu 2 Tiivistelmä Oulunkaaren tehtävänä on toimia palvelukuntayhtymänä jäsenkuntien

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA OSAVUOSIRAPORTOINTI 1-4 KK/2015 KUNTA JA VESIHUOLTOLAITOS KÄYTTÖTALOUS

JOROISTEN KUNTA OSAVUOSIRAPORTOINTI 1-4 KK/2015 KUNTA JA VESIHUOLTOLAITOS KÄYTTÖTALOUS JOROISTEN KUNTA OSAVUOSIRAPORTOINTI 1-4 KK/2015 KUNTA JA VESIHUOLTOLAITOS KÄYTTÖTALOUS 2 VALTUUSTON TAVOITTEET VUODELLE 2015/TOTEUTUMA 1-4 KK Strategiset tavoitteet: 1. Valtuuston laatima strategia vuosille

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT VUOSINA 2009 2020

KIRKKONUMMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT VUOSINA 2009 2020 PTL 4.11.2009 164 Liite 1 Dno1007/213/2009 KIRKKONUMMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT VUOSINA 2009 2020 NYKYTILA SEKÄ TULEVAISUUDEN HAASTEET JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET lautakunta 4.11.2009 1 Sisällys 1

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010 Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2.

Lisätiedot

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kunnanvaltuuston 19.12.2013 hyväksymä TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut 1 Käyttötalousosa 25

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2015-2019 TALOUSARVIO 2015. Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 88

TALOUSSUUNNITELMA 2015-2019 TALOUSARVIO 2015. Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 88 TALOUSARVIO 2015 Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 88 Sisällys YLEISPERUSTELUT... 2 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 2 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKISTRATEGIA... 4 TALOUDELLISET LÄHTÖKOHDAT... 5 Yleinen taloudellinen tilanne...

Lisätiedot

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 1 Lastensuojelun arviointi Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 2 Turun kaupungin tarkastuslautakunta Lastensuojelun arviointi SISÄLLYSLUETTELO Arvioinnin tavoite ja keskeiset johtopäätökset 1

Lisätiedot

Siilinjärven kunta Siiliset-yhteistoiminta-alue. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2012

Siilinjärven kunta Siiliset-yhteistoiminta-alue. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2012 Siilinjärven kunta Siiliset-yhteistoiminta-alue Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2012 1 Siilinjärven kunta Maaningan kunta Nilsiän kaupunki Perusturvalautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 26.3.2014 liite nro 2. Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017

Perusturvalautakunta 26.3.2014 liite nro 2. Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017 Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017 Kuva: Jukka Nousiainen 2012 Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2014-2017 1 Tiivistelmä 2 1. Suunnitelman laadintaprosessi

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA

SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA KH 07.05.2008, liite nro 2 KH 03.06.2008, liite nro 2 KV 11.06.2008, liite nro 6 SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2009 2012 2 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1. JOHDANTO 3 2. AIEMMAT

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA OSAVUOSIRAPORTOINTI 1-8 KK/2014 KUNTA JA VESIHUOLTOLAITOS KÄYTTÖTALOUS ENERGIALAITOS

JOROISTEN KUNTA OSAVUOSIRAPORTOINTI 1-8 KK/2014 KUNTA JA VESIHUOLTOLAITOS KÄYTTÖTALOUS ENERGIALAITOS JOROISTEN KUNTA OSAVUOSIRAPORTOINTI 1-8 KK/2014 KUNTA JA VESIHUOLTOLAITOS KÄYTTÖTALOUS ENERGIALAITOS 2 VALTUUSTON TAVOITTEET VUODELLE 2014/TOTEUTUMA 1-8 KK Strategiset tavoitteet: 1. Vuoden 2014 käyttötalous

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 Kaupunginhallitus 28.11.2011 Kaupunginvaltuusto 19.12.2011 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Taloudenhoidon keskeiset periaatteet

Lisätiedot

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Sivu 1 Sisällys ESIPUHE 3 1 LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN TAUSTA 5 2 SOTE-UUDISTUKSEN TAUSTAA JA KÄSITTEITÄ 8 2.1 Väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot