TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 7.2.2008 19 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS"

Transkriptio

1 seurakuntaneuvosto MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina klo Paikka Martin seurakuntatalo Läsnä Tuomo Norvasuo puheenjohtaja Pirjo Aaltonen varajäsen Aki Eriksson Kirsti Grönberg Anna-Liisa Kiviö Sakari Itähaarla Timo Kari Keijo Korkka Martti Lehto Seppo Muurinen Petra Määttänen Annika Raaska Pekka Saarela Anu Verho Seppo Riihimäki sihteeri Poissa 22 KOKOUKSEN AVAUS Jari Hlavatý, Marja Kytö Puheenjohtaja luki Laskiaissunnuntain evankeliumista, jonka jälkeen veisattiin virsi 54. Puheenjohtaja avasi kokouksen. 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokous todettaneen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 24 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Seurakuntaneuvoston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa, ellei sitä tarkasteta heti kokouksessa. Seurakuntaneuvosto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sakari Itähaarla ja Timo Kari.

2 seurakuntaneuvosto KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Seurakuntaneuvosto hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi. Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin esityslista sekä lisäesityslistan pykälät ILMOITUSASIAT 1. Turun arkkihiippakunnan kirjeet Ei ole. 2. Kirkkohallituksen yleiskirjeet - Kirkkohallituksen yleiskirje 1 /2008, Nelivuotiskauden tilastolomakkeet - Kirkkohallituksen yleiskirje 2 / 2008, Kirkolliskokouksen maallikkoedustajien ja hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenten vaalien toimittamista koskevat ohjeet puheenjohtajalle ja mallipöytäkirjat - Kirkkohallituksen yleiskirje 3 / 2008, Päivitetty malli seurakunnan arkistosäännöksi ja arkistonmuodostussuunnitelmaksi - Kirkkohallituksen yleiskirje 4 / 2008, Kolehtikohteiden vaihtaminen - Kirkkohallituksen yleiskirje 5 / 2008, Seurakunta työyhteisöjen tukena irtisanomis- ja lomautustilanteissa - Kirkkohallituksen yleiskirje 6 / 2008, Kiinteistöinvestointeja koskeva arvonlisäverolain muutos Kirkkohallituksen yleiskirje 7 / 2008, Tilastolomakkeiden A 7-A 9 lähettäminen kirkkohallitukseen tilastovuodelta Kirkkohallituksen yleiskirje 8 / 2008, 1. Seurakunnille tilitetyt verotulot vuonna 2007, 3. Kulttuuriperintö seurakuntien taloudessa -koulutuspäivä , 4. Kirjanpitoasioiden neuvottelukunnan lausunto sijoituskiinteistöjen käsittelystä, 5. Sisäinen korko , 6. Kirjanpitoasioiden neuvottelukunnan ja laskentatoimen kehittämistyöryhmän jäsenet alkaen 3. Muut asiat kirkosta eronneet ja kirkkoon liittyneet Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.

3 seurakuntaneuvosto Merkittiin tiedoksi. 27 SAAPUNEET PÖYTÄKIRJAT 1. Yhteisen kirkkoneuvoston ja valtuuston pöytäkirjat - Yhteisen kirkkoneuvoston pöytäkirja 1 / 2008, Yhteisen kirkkoneuvoston pöytäkirja 2 / 2008, Oman seurakunnan toimielinten pöytäkirjat Ei ole. 3. Muut pöytäkirjat Ei ole. 4. Kirkkoherran päätöspöytäkirjat Diakoniatyön laskujen hyväksyminen Perhetyön laskujen hyväksyminen Nuorisotyönohjaaja Juha Evilammen säästövapaa Muutos rippileirien vastuunjakoon Virkavapauden myöntäminen srk-pastori Ilona Hägglund- Viljaselle Virkavapauden myöntäminen kanttori Mikko Salakarille Tilapäisen (...)vapaan myöntäminen nuorisotyönohjaaja Juha Evilammelle Sijaisen palkkaaminen diakoni Katja Suomisen (...)vapaan ajaksi. Merkitään saapuneet pöytäkirjat tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. 28 JUMALANPALVELUSTEN KOLEHDIT MUUALLA KUIN MARTINKIRKOSSA Martinkirkon päiväjumalanpalveluksissa kootaan kolehdit seurakuntaneuvoston vuosittain hyväksymän kolehtisuunnitelman mukaisesti. Tämä kolehtisuunnitelma pohjautuu kirkkohallituksen seurakunnille toimittamaan listaan, jota seurakunta täydentää vapaiden kolehtien osalta itse. Seurakunnassa pidetään jumalanpalveluksia myös Uittamon seurakuntakodilla, Hirvensalon kirkossa sekä Kakskerran kirkossa. Näissä kolehtikäytäntö on ollut vaihtelevaa. Toisinaan kolehti kerätään, toisinaan ei. kolehdin keräämisestä sekä kohteen valinta tapahtuu

4 seurakuntaneuvosto yleensä spontaanisti juuri ennen tilaisuuden alkua. Olisi hyvä, että seurakuntaneuvosto tekisi periaatepäätöksen kolehtien kokoamisesta muissa jumalanpalveluksissa. Lisäksi olisi hyvä, että seurakuntaneuvosto antaisi ohjeistuksen siitä, mihin tarkoitukseen kolehdit kootaan. Vaihtoehtona voisi olla koota kolehti samaan tarkoitukseen kuin kulloinkin kootaan virallinenkin kolehti tai esim. oman seurakunnan nimikkolähettitoiminnan tai yhteisvastuun hyväksi. Käydään asiasta keskustelu. Puheenjohtaja tekee päätösesityksensä keskustelun pohjalta. Päätettiin, että kolehti kootaan pääsääntöisesti myös sivujumalanpalveluksissa Seurakuntaneuvoston hyväksymän Martinkirkon kolehtilistan mukaan. Tiedoksi Uittamon, Hirvensalon ja Kakskerran vahtimestarit, papit, taloustoimisto / Pirkko Koskinen 29 ILPOISTEN PIIRIN KOKOAMIEN KOLEHTIEN KOHDE Tiistai-iltaisin Martinkirkossa kokoontuu ns. Ilpoisten piiri. Toimijat eivät maksa kirkon käytöstä mitään vuokraan. Kiitoksena siitä, että he saavat käyttää kirkkoa, tilaisuuksissa kootaan vuosittain pari kolehtia seurakunnan toiminnan hyväksi. Määrällisesti kolehteja ei ole usein, mutta niiden tuotto varsin iso. Tähän saakka ilmeisesti toiminnan vastuuhenkilön ja kirkkoherran kesken on sovittu, että kolehdin tuotto ohjataan Viron Suure-Jaanin ystävyystoiminnan tukemiseksi. Keskusteltu on myös siitä, tulisiko kolehdin kohteessa olla vuorottelua. Olisi hyvä, että seurakuntaneuvosto raamittaisi kolehdin kohteet, koska kolehtien tilitys on osa seurakunnan rahaliikennettä. Kolehtivuoro voisi olla joko kiertävä tai vaikkapa pari kohdetta, joihin kolehti koottaisiin vuorotellen. Käydään asiasta keskustelu. Puheenjohtaja tekee päätösesityksensä keskustelun pohjalta. Päätettiin jatkaa entistä käytäntöä koota kolehti Suure-Jaanin seurakunnalle.

5 seurakuntaneuvosto Tiedoksi Tuula Ekbom (Ilpoisten piirin vastuuhenkilö), taloustoimisto / Pirkko Koskinen 30 KESÄTYÖNTEKIJÄN PALKKAAMINEN RIPPIKOULU- JA NUORISOTYÖHÖN Rippikoulu- ja nuorisotyöltä on tullut seurakuntaneuvostolle päivätty kesätyöntekijän palkkausta koskeva esitys, jota lapsi- ja nuorisotyö puoltaa. kuuluu seuraavasti: Rippikoulu- ja nuorisotyö tarvitsevat ylimääräisen työntekijän panosta, jotta voisimme suoriutua ensikesälle varatuista leireistä. Vajeen ensikesän työntekijämäärään aiheuttaa perhetyöntekijän poistuminen Martinseurakunnasta ja hänen kahden rippikoululeirin työpanoksen puuttuminen. Saimme jaettua nuorisotyön ja lähetystyön kesken leirit siten, että kesätyöntekijälle tulisi hoidettavaksi rippikoulu 508 ( ), varhaisnuorten leiri ( ) sekä yhtymän 10-leiri ( ). Kesätyöntekijän panos olisi todella tärkeä, jotta saamme ensi kesänä toimintaa myös varhaisnuorille, perheleirille ja 10-leirille. Mikäli panoksemme puuttuu esim. 10-leiriltä, sinne ei oteta lainkaan jäseniä. Lastenleirin ja rippikoulu 508 turvallisuusvaatimukset eivät täyty ilman kesätyöntekijää. Kesätyöntekijä voidaan palkata itse, tai maksaa Kasvatusasiainkeskuksen palkkaama työntekijä. Kesätyöntekijöiden palkkaus hoidetaan sen mukaisesti, missä tehtävissä ja rooleissa kesätyöntekijä kussakin tapauksessa leirillä on. Rippikoululeirin 508 osalta hän toimisi ns. toisena työntekijänä eli seurakunnasta tulee leirille vain yksi työntekijä. Tällöin kustannukset tulevat seurakunnalle. Samalla periaatteella myös 10-leirin kesätyöntekijän kuluista vastaa seurakunta. Sen sijaan varhaisnuorten leirin kesätyöntekijän palkkauksesta vastaa kasvatusasiainkeskus, koska seurakunnasta tulee oma työntekijä. Perheleirille lähtee seurakunnasta kaksi työntekijää (diakoniatyöntekijä ja nuorisotyönohjaaja), mutta turvallisuusvastuun vuoksi sinne tarvitaan myös kolmas palkattu työntekijä. Perheleirin kesätyöntekijä saadaan mahdollisesti kasvatusasiankeskuksen kautta, mutta tämän selvittäminen on vielä kesken. Kirkkoherra esittelee kokouksessa tarvittavat lisätiedot.

6 seurakuntaneuvosto Seurakuntaneuvosto päättää - palkata rippikoululeirille 508 ajalla kesätyöntekijän, jonka palkkauksesta vastaa Martinseurakunta - osoittaa määrärahat em. kesätyöntekijän palkkaukseen seurakuntaneuvoston käyttövaroista siirtämällä palkkauksen edellyttämä määrärahat kp 23810:sta rippikoulutyön kustannuspaikalle sekä valtuuttaa kirkkoherran suorittamaan palkkauksen päätöspöytäkirjapäätöksellä, joka annetaan tiedoksi seurakuntaneuvostolle - palkata yhtymän järjestämälle 10-leirlle ajalle kesätyöntekijän, jonka palkkauksesta vastaa Martinseurakunta - osoittaa määrärahat em. kesätyöntekijän palkkaukseen seurakuntaneuvoston käyttövaroista siirtämällä palkkauksen edellyttämä määrärahat kp 23810:sta varhaisnuorisotyön kustannuspaikalle sekä valtuuttaa kirkkoherran suorittamaan palkkauksen päätöspöytäkirjapäätöksellä, joka annetaan tiedoksi seurakuntaneuvostolle - palkata perheleirille ajalla kesätyöntekijän jonka palkkausperusteet selvitään lähemmin kokouksessa, sekä valtuuttaa kirkkoherran suorittamaan palkkauksen päätöspöytäkirjapäätöksellä, joka annetaan tiedoksi seurakuntaneuvostolle Lisäksi seurakuntaneuvosto merkitsee tiedoksi, että varhaisnuorten leirille palkataan kesätyöntekijä, jonka palkkakustannuksista vastaa kasvatusasiainkeskus Päätettiin esityksen mukaisesti. Tiedoksi Nuorisotyön ja diakoniatyön työryhmät, kirjanpito / Marita Vikman, palkkatoimisto 31 RIPPIKOULU- JA NUORTENLEIRIEN OHJELMA- JA TURVALLISUUSVASTUUT Nuorisotyönohjaaja Juha Evilampi on nuorisotyö työryhmän kanssa sopien tehnyt esityksen rippileirien sekä kevään ja kesän nuorisotyön leirien osalta ohjelma- ja turvallisuusvastaavista työntekijöistä. Seurakuntaneuvoston tulee tehdä päätös vastuuhenkilöistä, koska määrittely vaikuttaa sekä asianomaisten työntekijöiden tehtäviin ja vastuuseen leireillä että heille leirien ajalta maksettaviin korvauksiin. Rippileirien osalta esitys on seuraava: Rippileiri Aika Ohjelma- ja turvallisuusvastaava Ilona Hägglund-Viljanen Marjaana Erkamaa

7 seurakuntaneuvosto Lasse Mustonen Juha Evilampi Niina Kilpeläinen Hannele Turkki Mirja Metso Hannu Jaatinen Nuorisotyön leirien osalta esitys on seuraava: Leiri Aika Ohjelma- ja turvallisuusvastaava Nuisku-leiri Marjaana Erkamaa Nuortenleiri Niina Kilpeläinen Isosleiri Ilona Hägglund-Viljanen Perheleiri Marjaana Erkamaa Varhisleiri Juha Evilampi Seurakuntaneuvosto nimeää rippileirien sekä nuorisotyön leirien ohjelma- ja turvallisuusvastaavat esityksen mukaisesti seuraavasti: Rippileiri Aika Ohjelma- ja turvallisuusvastaava Ilona Hägglund-Viljanen Marjaana Erkamaa Lasse Mustonen Juha Evilampi Niina Kilpeläinen Hannele Turkki Mirja Metso Hannu Jaatinen Nuorisotyön leirien osalta esitys on seuraava: Leiri Aika Ohjelma- ja turvallisuusvastaava Nuisku-leiri Marjaana Erkamaa Nuortenleiri Niina Kilpeläinen Isosleiri Ilona Hägglund-Viljanen Perheleiri Marjaana Erkamaa Varhisleiri Juha Evilampi Päätettiin nimetä leirien ohjelma- ja turvallisuusvastuut seuraavasti: Rippileiri Aika Ohjelma- ja turvallisuusvastaava Hannu Jaatinen Marjaana Erkamaa Lasse Mustonen Juha Evilampi Niina Kilpeläinen Hannele Turkki

8 seurakuntaneuvosto Mirja Metso Niina Kilpeläinen Leiri Aika Ohjelma- ja turvallisuusvastaava Nuisku-leiri Marjaana Erkamaa Nuortenleiri Niina Kilpeläinen Isosleiri Ilona Hägglund-Viljanen Perheleiri Marjaana Erkamaa Varhisleiri Juha Evilampi Tiedoksi papit ja nuorisotyönohjaajat, palkanlaskenta 32 KESÄKANTTORIN PALKKAAMINEN Johtava kanttori Jukka Kuninkaanniemi on kirkkoherran kanssa käydyn keskustelun pohjalta tehnyt seuraavanlaisen esityksen kesäkanttorin palkkaamisesta ensi kesäksi: kirkkomusiikkitiimi esittää, että seurakuntaamme palkattaisiin kesäajaksi vakinainen sijainen, joka voisi työskennellä vakinaisten muusikoiden rinnalla jakamassa työvastuuta heidän loma-aikanaan, ja osallistumalla sopimuksen mukaan kesän rippikoulujen musiikin opetukseen ja toteuttamiseen. Toivomme, että näin voisimme tarjota opiskelijalle mahdollisuuden käytännön seurakuntatyöhön ja samalla poistaa kirjavan sijaiskäytännön. kirkkomuusikot ovat perinteisesti pitäneet lomansa vuorotteluperiaatteella niin, että kesäkuun vuorossa olija on seuraavana vuonna lomalla heinäkuussa jne. Yleensä pidetään vähintään 24 lomavuorokautta. Kuluvana vuonna olemme sopineet lomat seuraavasti: Jukka Kuninkaanniemi Mikko Salakari Pekka Elo Kesäkautena työmäärä ei suinkaan vähene, vaan lisääntyy lähinnä vihkimisten, rippikoulu- ja muiden leirien myötä. Laitokset toimivat normaalisti jne. Viikonlopun vapaille ja muihin tilanteisiin on jouduttu tietysti palkkaamaan sijainen. Näitä on ollut vähintään kuusi. Lisän mm. Hirvensalopäivät jne. Pätevien sijaisten saaminen on välillä ollut hieman vaikeaa, mutta taso on kuitenkin saatu jotenkuten säilymään. Suvimusiikki-sarja on tiiviinä kesäkautena ja toimituskeskustelut vievät runsaasti aikaa (vihkimiset).

9 seurakuntaneuvosto Ongelmaksi on muodostunut kesän rippikoulut, joiden tarpeeseen ei konfirmaatioita lukuun ottamatta ole voitu vastata. Todellisuudessa musiikin tunnit on pidetty talvella kaupungissa toimintalauantaina ja Martinkirkon kirkkomusiikkikäynnillä. Tuntimääräksi on tullut 4-5 tuntia rippikoulua kohti. Leirit ovat yleensä perjantaista perjantaihin. Mahdollisuus leirillä käyntiin on siis keskiviikko- ja torstaipäivät, kun suljetaan viikonloput ja vapaat pois. Niihin kuitenkin kasaantuu toimituksia, laitoksia ym- Suunnitelma on, että sijainen voisi vapaiden suunnittelussa ottaa leirit erityisesti huomioon. Kuninkaanniemen esityksessä on monta tärkeää näkökohtaa. Kanttoritiimi on ensinnäkin kokonaisuudessaan pieni ja joutuu hoitamaan käytännössä samat työtehtävät pappien kanssa, joita on määrällisesti enemmän. Sijaistyövoimaa on siis kesäaikana joka tapauksessa jossain määrin palkattava. Rippileirien tarpeet, joihin esityksessä viitataan, ovat myös perusteltu näkökohta. Kesäkanttorin palkkaaminen ratkaisisi sijaisjärjestelyjen käytännön puolen linjakkaasti. Kustannusten osalta on tässä vaiheessa vaikea tehdä tarkkaa vertailua, mutta kesän jälkeen voidaan kesäkanttorin palkkauskuluja verrata v kesän sijaisten palkkauskuluihin. Mikäli kesäkanttoriksi palkataan opiskelija, tulisi tämän olla opinnoissaan siinä vaiheessa, että hän kykenee itsenäisesti suoriutumaan tehtävistään. Tämä on tärkeää, jotta kesäkanttorista saataisiin seurakunnalle täyspainoinen työresurssi. Seurakuntaneuvosto päättää - palkata ajalle seurakuntaan kesäkanttorin - osoittaa määrärahat palkkakustannuksiin siirtämällä ne seurakuntaneuvoston kustannuspaikalta musiikkityön kustannuspaikalle 23204, kun kustannukset tarkentuvat - valtuuttaa kirkkoherra tekemään johtavan kanttorin esityksestä kesäkanttorin täsmennetty palkkauspäätös, joka annetaan tiedoksi seurakuntaneuvostolle Päätettiin esityksen mukaisesti. Tiedoksi Johtava kanttori Jukka Kuninkaanniemi, palkanlaskenta, kirjanpito / Marita Vikman 33

10 seurakuntaneuvosto TARKENNETTU TALOUSSUUNNITELMA V Seurakuntaneuvosto hyväksyi kokouksessaan seurakunnan taloussuunnitelman vuodelle Käsittelyn yhteydessä kirkkoherra lupasi tuoda tähän kokoukseen tarkennetun version, jossa näkyvät tarkemmin myös vertailuluvut henkilöstökulujen osalta. Tämä on tärkeää, koska kokonaismäärärahaan siirtyminen on tuonut mukanaan vastuun myös henkilöstömäärärahojen osalta. Lisäksi on syytä oikaista pari ristiriitaista tietoa Diakoniatyön kustannuspaikka on laskettu väärin yhteen, oikea loppusumma on eikä Muuttunut summa 400 on siten lisätty kustannuspaikalle ja vastaava summa 400 on vähennetty seurakuntaneuvoston kustannuspaikalta Budjettikäsittelyn sanallisessa osassa kustannuspaikka Työyhteisön kehittäminen puhutaan summasta 5.000, mutta budjetissa on Summan tulee olla Kustannuspaikalla Jumalanpalveluselämä pitäisi sanallisen selostuksen mukaan olla 6.000, mutta taulukossa on vain Summan tulee olla Kirkkoherra käy taloussuunnitelman korjaukset ja täydennykset vielä kirjanpitäjän kanssa läpi, ja korjattu taloussuunnitelma annetaan tiedoksi kokouksessa. Seurakuntaneuvosto vahvistaa v taloussuunnitelmaan edellä mainitut korjaukset ja täydennykset. Päätettiin esityksen mukaisesti vahvistaa v taloussuunnitelmaan mainitut korjaukset ja täydennykset. Tiedoksi Talouspäällikkö Irma Hokka, kirjanpito / Marita Vikman 34 PIETARIN-MATKAN JATKOSUUNNITTELU Seurakuntaneuvosto käsitteli Pietarin-matkaan liittyviä järjestelyjä kokouksessaan kohdalla seuraavasti Inkeri-toimikunta on v tehnyt esityksen, että seurakunnasta tehtäisiin matka Pietarin Pyhän Marian ystävyysseurakuntaan. Ehdotuksessa toivottiin, että matkaan lähtisivät Inkeri-toimikunnan, seurakuntaneuvoston ja työyhteisön jäsenet.

11 seurakuntaneuvosto Ajatukseen matkan järjestämisestä suhtauduttiin seurakuntaneuvostossa periaatteessa myönteisesti, mutta päätettiin siirtää se käsiteltäväksi taloussuunnitelman yhteyteen. Seurakuntaneuvoston kustannuspaikalla on varoja, joista myös tämän matkan kustannukset voitaisiin kattaa. Mikäli matkaan lähdettäisiin em. kokoonpanolla, lähtijöitä olisi kaikkiaan 32. Työjaostossa pohdittiin, että sopiva matkan ajankohta voisi olla keväällä (huhti-toukokuu). Matka voitaisiin toteuttaa lauantaista maanantaihin. Tämä olisi hyvä mm. siksi, että sunnuntaina jäisi aikaa yhdessäoloon seurakuntalaisten kanssa Pyhän Marian seurakunnan jumalanpalveluksen jälkeen. Ajankohdasta voitaisiin käydä alustava keskustelu kokouksessa Matkaan liittyy tarkemmin selvitettäviä käytännön asioita. Tässä vaiheessa voitaisiin kuitenkin tehdä periaatteellinen päätös siitä, että matka toteutetaan keväällä 2008 sekä siitä, että matkan kustannukset maksettaisiin seurakuntaneuvoston käyttövaroista. Kustannusarvio tarkentuu, kun saadaan selville lähtijöiden lopullinen määrä sekä matkaan liittyvät yksityiskohdat. Kappalainen Lasse Mustonen on Pyhän Marian ystävyysseurakunnan yhdyshenkilö Martissa, joten hänen tehtäväkseen voitaisiin yhdessä kirkkoherran kanssa antaa tarkempien järjestelyjen selvittäminen. Seurakuntaneuvosto päättää, että matka Pietarin Pyhän Marian ystävyysseurakuntaan toteutetaan keväällä 2008; matkan kustannukset katetaan seurakuntaneuvoston käyttövaroista; matkan käytännön järjestelyt ja tarkempien kustannusten selvittäminen annetaan kirkkoherran ja Lasse Mustosen selvitettäviksi. Päätettiin esityksen mukaisesti.. SN Työjaostossa keskusteltiin siitä, että Pietarin-matkan tarkempi ajankohta voisi olla toukokuulla. Kirkkoherra on pyytänyt Lasse Mustosta lähestymään Pyhän Marian ystävyysseurakuntaa tiedustelemalla heidän näkemystään vierailun toteutusmahdollisuuksista sekä kartoittamaan aikataulukysymyksen. Vaihtoehtoiset ajankohdat voisivat olla , sekä Vastausta ystävyysseurakunnasta toivotaan siten, että se ehtisi seurakuntaneuvoston kokoukseen mennessä. Kun ajankohta saataisiin vahvistettua, päästäisiin hoitamaan muita käytännön järjestelyjä eteenpäin. Kirkkoherra keskustelee 6.2. työntekijäpalaverissa asiasta myös työntekijöiden kanssa. Käydään käsillä olevan informaation pohjalta keskustelu mat-

12 seurakuntaneuvosto kan ajankohdasta sekä tarpeen mukaan muista siihen liittyvistä asioista. Ei muutoksenhakuoikeutta Päätettiin siirtää matka alkusyksyyn kevään aikatauluvaikeuksien vuoksi. Jatkosuunnittelussa selvitetään sopiva ajankohta Pyhän Marian kirkon seurakunnan kanssa sekä laaditaan kustannusarvio seuraavaan seurakuntaneuvoston kokoukseen. Tiedoksi Inkeri-toimikunta 35 SELVITYSPYYNTÖ LIIKUNTAESTEISTEN KULUSTA MARTINSEURAKUNTATALOON SEKÄ TOIMITILOJEN SIJAINNIN MERKITSEMINEN Diakoniatyön johtokunnalta on tullut kokouksesta seuraava esitys (7 :n kohdalla): Johtokunta kantaa huolta liikuntaesteisten pääsystä Martin seurakuntatalolle. Kanttorikahvilaan olisi tulossa mm. rollaattorin ja pyörätuolin avulla liikkuvia ihmisiä, mutta heidän pääsynsä taloon puuttuvien luiskien vuoksi on lähes mahdotonta. Päätettiin esittää seurakuntaneuvostolle, että se tutkisi edelleen mahdollisuudet liikuntaesteisten kululle seurakuntataloon. Asia on tärkeä ja siitä on aiemminkin keskusteltu. Nykyinen tilanne ei ole tyydyttävä, koska kulku pyörätuolin kanssa on käytännössä hyvin vaikeaa ja estää osaa seurakuntalaisista osallistumasta tilaisuuksiin siellä. Teknisesti asiaa ei ole aivan helppoa järjestää, mutta se tulisi kuitenkin tutkia. Vaihtoehtojen selvitystyö ja asian hoitaminen kuuluu kiinteistöosaston tehtäviin. Samalla seurakuntaneuvosto pyytää kiinteistöosastoa huolehtimaan seurakuntatalolle opasteet, jotta seurakuntalaiset tietävät tulleessaan, mihin heidän tulee mennä. Ulkona voisi olla esim. ilmoitustaulu, jossa lukisi valokirjaimin Martin seurakuntatalo ja valaistulla taululla olisi esim. piirroskaavio, johon merkattaisiin selkeästi eri toimitilojen sijainnit talossa. Seurakuntaneuvosto pyytää kiinteistöosastolta mennessä selvityksen mahdollisuuksista helpottaa liikuntaesteisten kulkua Martin seurakuntatalolle sekä ehdotuksen opasteiden saamiseksi seurakuntatalolle.

13 seurakuntaneuvosto Ei muutoksenhakuoikeutta Päätettiin esityksen mukaisesti pyytää kiinteistöosastolta mennessä selvitys mahdollisuuksista helpottaa liikuntaesteisten kulkua Martin seurakuntatalolle sekä ehdotus opasteiden saamiseksi seurakuntatalolle. Tiedoksi Kiinteistötoimisto / Seppo Kosola, diakoniatyön johtokunta 36 DIAKONIATYÖN JOHTOKUNNAN VARAJÄSENEN EROANOMUS SEKÄ UUDEN VARA- JÄSENEN VALITSEMINEN Diakoniatyön johtokunta on kokouksessaan käsitellyt johtokunnan kokoonpanoa seuraavasti: Johtokunnan varajäsen Irma Haapa-alho on ilmoittanut, ettei enää olisi käytettävissä tähän tehtävään työkiireiden vuoksi. Johtokunta päätti esittää seurakuntaneuvostolle eron tästä luottamustehtävästä. Johtokunta esittää samalla uudeksi varajäseneksi Tuomo Salmista, joka asuu (...) ja joka on tähän tehtävään antanut suostumuksensa. Kirkkojärjestyksen 7 luvun 2 2. momentissa todetaan seuraavasti: Jos muu kuin seurakuntavaaleilla valittu luottamushenkilö kuolee tai menettää vaalikelpoisuutensa, kieltäytyy tai saa eron 1 momentissa mainitusta syystä, jonka hänet valinnut toimielin hyväksyy, on tämän toimielimen viivytyksettä valittava hänen sijaansa uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. KJ:n 7 luvun 2 1 momentti puolestaan viittaa kirkkolain 7 luvun 3 2. momenttiin, jossa todetaan: Oikeus kieltäytyä seurakunnan luottamustoimesta on henkilöllä, joka on täyttänyt 60 vuotta tai on ollut neljän lähinnä edellisen vuoden ajan seurakunnan luottamustoimessa. Lisäksi KJ 7 luvun 2 1 momentti mainitsee eron perusteena muun kysymyksessä olevan toimielimen hyväksymän pätevän syyn. Lainsäädäntö siis korostaa sitä, että luottamustehtäviin tulee lähtökohtaisesti sitoutua. Toisaalta mikäli esim. elämäntilanne ratkaisevasti muuttuu, on ymmärrettävää, että myös edellytykset luottamustehtävien hoitamiseen voivat muuttua. Mikäli esim. työtilanteen vuoksi ei asianomaisella ole mahdollisuutta hoitaa tehtäväänsä, on eron myöntäminen perusteltua. Seurakuntaneuvosto myöntää eron Irma Haapa-alholle diakoniatyön johtokunnan varajäsenyydestä.

14 seurakuntaneuvosto Edelleen seurakuntaneuvosto päättää valita uudeksi varajäseneksi Tuomo Salmisen, joka on antanut suostumuksen tehtävään. Päätettiin esityksen mukaisesti.. Tiedoksi Irma Haapa-alho, Tuomo Salminen, diakoniatyön johtokunta 37 LEHMOSEN TESTAMENTTIRAHASTON V TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN SEKÄ TILI- JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN Liitteet 1-2 SN Liite 1 15 Seurakuntaneuvosto on käsitellyt Lehmosen testamenttirahaston tilinpäätöstä kokouksessaan seuraavasti: Seurakuntaneuvosto nimesi edellisessä kokouksessa Lehmosen testamenttirahaston tilintarkastajat sekä päätti, että tilinpäätös allekirjoitetaan seurakuntaneuvostossa kokouksessa (SN ). Seurakuntayhtymän tilintarkastajan Ilkka Yli-Räisäsen antamien ohjeiden mukaisesti tulee menetellä siten, että tilintarkastajiksi valitut seurakuntaneuvoston jäsenet Keijo Korkka ja Martti Lehto eivät allekirjoita tilinpäätöstä. Lehmosen testamenttirahaston tarkastettu tilinpäätös v tuodaan seurakuntaneuvoston pidettävään kokoukseen hyväksyttäväksi. Seurakuntaneuvosto käsittelee Lehmosen testamenttirahaston tilinpäätöksen v. 2006, allekirjoittaa sen sekä lähettää tilintarkastajille tilintarkastusta varten. Seurakuntaneuvosto käsitteli tilinpäätöksen vuodelta 2006, allekirjoitti sen sekä lähetti tilintarkastajille tilintarkastusta varten. Tilintarkastus suoritettiin ja tarkastajat antoivat tarkastuksen pohjalta lausunnon. Lausunto liitteenä 1 Seurakuntaneuvosto päättää vahvistaa Lehmosen testamenttirahaston tilinpäätöksen v sekä päättää tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.

15 seurakuntaneuvosto Seurakuntaneuvosto totesi, että Keijo Korkka ja Martti Lehto tilintarkastajina sekä Tuomo Norvasuo testamenttitoimikunnan jäsenenä jääväsivät itsensä asian käsittelyn ajaksi. Pykälän käsittelyn ajaksi puheenjohtajaksi valittiin Pekka Saarela. Päätettiin esityksen mukaisesti vahvistaa Lehmosen testamenttirahaston tilinpäätös v sekä myöntää tili- ja vastuuvapaus tilivelvollisille.. Tiedoksi Talouspäällikkö Irma Hokka 38 TYÖYMPÄRISTÖN LAADUN KARTOITUKSEN KÄSITTELYÄ KOSKEVAT TARJOUKSET toistaiseksi salainen (Laki viranomaisen toiminnasta julkisuudessa 6 ). 39 KANTTORI JUKKA KUNINKAANNIEMEN OSALLISTUMINEN POHJOISMAIDEN KIRK- KOMUSIIKKISYMPOSIUMIIN STAVANGERISSA Johtava kanttori Jukka Kuninkaanniemi anoo mahdollisuutta osallistua pohjoismaiseen kirkkomusiikkisymposiumiin Stavangerissa Norjassa Symposium rakentuu konsertista, jumalanpalveluksista sekä erilaisista seminaareista. Kyseessä ei ole puhtaasti koulutusmatkasta, mutta siihen sisältyy selkeästi myös koulutuksellisia elementtejä. Tässä vaiheessa matkasta on tiedossa alustava kustannusarvio, joka on euron luokkaa. Koska symposium sisältää selkeästi koulutuksellisia elementtejä ja koska Kuninkaanniemi ei ole osallistunut henkilöstökoulutuksiin lähivuosina, voitaisiin osa kustannuksista maksaa koulutusmäärärahoista. Koska mukana on kuitenkin myös selkeästi neuvottelupäivänomaista toimintaa, osa kustannuksista voisi mennä työmuodon omista varoista, joka on neuvottelupäivien osalta yleinen käytäntö. Ulkomaille suuntautuvat koulutusmatkat hyväksyy yhteinen kirkkoneuvosto seurakuntaneuvoston esityksen pohjalta. Symposium on rajatapaus, joten lienee viisasta esittää tämä matka yhteisen kirkkoneu-

16 seurakuntaneuvosto voston hyväksyttäväksi. Seurakuntaneuvosto - esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että se oikeuttaa johtavan kanttorin Jukka Kuninkaanniemen osallistumaan pohjoismaiseen kirkkomusiikkisymposiumiin Stavangerissa Norjassa ; - päättää, että matkan kustannukset jaetaan puoliksi kustannuspaikoille 2390 (henkilöstökoulutus) ja (muu musiikkitoiminta) edellyttäen että yhteinen kirkkoneuvosto myöntää matkan; - edellyttää asian tuomista uudelleen seurakuntaneuvostoon kustannusten osalta, mikäli kustannusarvio merkittävästi nykyisestä ylittyy Ei muutoksenhakuoikeutta Päätettiin esityksen mukaisesti. Tiedoksi Yhteinen kirkkoneuvosto, Jukka Kuninkaanniemi 40 MARTINSEURAKUNNAN TOIMINTA-ARVIO VUODELTA 2007 Liite 1 40 Seurakunnan tulee vuosittain laatia toiminta-arvio, jossa arvioidaan kuluneelle toimintavuodelle asetettujen toiminnallisten tavoitteiden toteutumista. Nykyinen suunnittelu- ja arviointijärjestelmä korostaa tavoitteellisuutta seurakunnan toiminnan suunnittelussa ja realistista arviointia, joka toimii pohjana myöhemmälle suunnittelulle. Tällä hetkellä seurakunnan eri työmuotojen toimintasuunnitelmat ovat melko irrallisia suhteessa seurakunnan yleiseen toimintasuunnitelmaan. Jatkossa tulisikin kiinnittää huomiota siihen, että työalojen suunnitelmilla olisi tukevampi liittymäpinta seurakunnan yleissuunnitelmaan. Kun seurakuntaan aikanaan saadaan hyväksyttyä strategia, tulee tämän operatiivisen kolmivuotissuunnittelun perustua siinä tehtäviin linjauksiin, sekä yleisellä että eri työmuotojen tasolla. Oheisessa toiminta-arviossa on arvioitu vuodelle 2007 asetettujen neljän keskeisen tavoitteen toteutumista. Seurakuntaneuvosto hyväksyy toiminta-arvion vuodelta Päätettiin esityksen mukaisesti

17 seurakuntaneuvosto MIESTEN YÖ-TAPAHTUMAN AVUSTUSANOMUS Jorma Kalajoki ja Olli Koskenniemi ovat lähestyneet seurakuntaa MIESTEN YÖ Meri-Karinan toimintakeskuksessa ja Pyhän Henrikin ekumeenisessa taidekappelissa Miesten Yö on jo perinteeksi muodostunut kristillinen tapahtuma, joka vuosittain kokoaa runsaasti Turun seudun miehiä seurakunnan, Sanan, keskinäisen yhteyden ja maukkaan illallisen ääreen. Muun muassa viime keväänä tilaisuuteen osallistui 170 miestä. Tulevana vuonna juhlan tuntu on tavallista merkittävämpi, sillä Miesten Yötä vietetään viidettätoista kertaa. Tapahtuman käytännöllisenä järjestäjänä on ollut Kansan Raamattuseuran miestyö. Tulevana vuonna on järjestelyvastuussa myös pastori Olli Koskenniemen johtama Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen Varsinais-Suomen piiri. Ensimmäiset tapahtumat toteutettiin yhdessä Tuomiokirkkoseurakunnan kanssa, sen jälkeen useina vuosina Mikaelinseurakunnan kanssa. Nyt on kolmatta kertaa yhteistyökumppanina Martinseurakunta. Katsomme, että kyseinen tapahtuma tukee merkittävällä tavalla paikallisseurakunnan miestyötä. Ohjelman valmistelu on hyvässä vauhdissa. Edellisvuosien tapaan klo 18 alkava Miesten pitkä iltaloma huipentuu Herran Pyhän Ehtoollisen viettoon puolen yön maissa Pyhän Henrikin ekumeenisessa taidekappelissa. Sitä ennen on kuunneltu miesten puheenvuoroja ja musiikkiesityksiä, laulettu yhdessä sekä nautittu ryhmäporinoista ja hyvästä illallisesta kakkukahveineen. Ruokailukulut korvautuvat pääsylipputuloilla. Sen sijaan esiintyjäpalkkioihin, esitteiden ja julisteiden painattamiseen, markkinointiin ja tiedotukseen pyritään keräämään sponsorirahoitusta ja tarvitaan seurakunnan avustusta. Anomme Martinseurakunnalta 1.000,00 euron avustusta tapahtuman kuluihin. Miesten Yön järjestelytoimikunnan puolesta Turussa Jorma Kalajoki Olli Koskenniemi rovasti, Kansan Raamattuseura piirijohtaja, pastori Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys

18 seurakuntaneuvosto Anomuksen yksi keskeinen peruste on se, että tilaisuus antaa panoksensa paikallisseurakunnankin toimintaan. Tämä on perusteltu näkökohta. Erityisen positiivista on se, että järjestetään tilaisuus, joka tavoittaa miehiä. Tämän kaltaisten tapahtumien järjestelyissä kristillisillä järjestöillä on vahva osaaminen. Samalla kuitenkin on paikallisseurakunnan näkökulmasta jossain määrin ongelmallista, jos toiminta tarjotaan ulkopuolelta valmiina pakettina. Vaikka toiminta olisi sisällöllisesti hyvää, tulisi toiminnan suunnittelun lähtökohtaisesti kasvaa paikallisseurakunnan tavoitteista käsin, mikäli toiminta halutaan kytkeä osaksi sitä. Tämä korostuu erityisesti kun toimintaan pyydetään taloudellisia ja työntekijäresursseja, koska ne mitoitetaan paikallisseurakunnassa omista toiminnallisista tavoitteista käsin. Yhtymän kirkkoherrojen kesken on keskusteltu eräiden samaan tyyliin suunniteltujen hankkeiden toteutuksen ja rahoituksen liittyvistä periaatteista. Yleinen arvio on se, että tapahtumia tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa. Olisi kuitenkin hyvä, että tarpeet ja tavoitteet nousisivat seurakuntien yksittäisten tai useampien puolelta. Tällöin ne lähtökohtaisesti nivoutuisivat kiinteämmin paikallisseurakunnan suunnitteluun. Tarpeiden ja suunnitelmien pohjalta voitaisiin sitten tarpeen mukaan etsiä mahdollisia yhteistyötahoja, joiden joukossa kristilliset järjestöt epäilemättä ovat tärkeässä asemassa. Seurakuntaneuvosto ei myönnä avustusta Miesten Yö-tapahtumaan. Mahdollisten henkilöstöresurssien käytöstä tapahtumassa neuvotellaan suoraan kirkkoherran kanssa.. Päätettiin esityksen mukaisesti. Tiedoksi KRS / Jorma Kalajoki, SLEY / Olli Koskenniemi 42 MARTIN KIRKKOA ESITTÄVÄ TAULU Martinrantaseuran järjestämässä tilaisuudessa Martin seurakuntatalolla Yrjö Roine niminen seuran jäsen jätti näytteille seurakuntasaliin Martin kirkkoa esittävän taulun. Hänen jätti harkittavaksi, olisiko seurakunta tai joku muu taho kiinnostunut ostamaan taulun. Kirkkoherra ei ole tavoittanut Yrjö Roinetta varmistaakseen tarkkaa hintaa, jota hän taulusta pyytää. Seurakuntaneuvosto voi tutustua tauluun paikan päällä ja muodostaa käsityksensä hankintahalukkuudesta.

19 seurakuntaneuvosto Seurakuntaneuvosto tutustuu Yrjö Roineen Martin kirkkoa esittävään tauluun sekä keskustelee taulun hankinnasta. Käydyssä keskustelussa taulun hankkimista kannatettiin yksimielisesti. Päätettiin valtuuttaa puheenjohtaja neuvottelemaan hankinnasta. Tiedoksi Yrjö Roine 43 JÄSENTEN ESILLE OTTAMAT ASIAT 44 MUUTOKSEN HAKU Keijo Korkka välitti seurakuntaneuvostolle perinnetoimikunnan tiedustelun koskien ensi syksyä, jolloin Martinkirkon valmistumisesta tulee kuluneeksi 75 vuotta. Puheenjohtaja totesi, että asiasta on jo keskusteltu työntekijäkokouksessa, jossa päätettiin suunnitella tapahtumaa Martinpäivän tienoille Marraskuussa. Liite 1 44/sn KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Vakuudeksi Tuomo Norvasuo puheenjohtaja Seppo Riihimäki sihteeri Pöytäkirjan tarkastajat

20 seurakuntaneuvosto Sakari Itähaarla Timo Kari

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.1.2006 36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 40 68 Aika torstai 26.1.2006 klo 17.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.11.2010 562. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.11.2010 562. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 25.11.2010 562 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 584 610 Aika torstai 25.11.2010 klo16.00 16.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 16.5.2013 klo 16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 26.2.2013 klo 18.30 21.32 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 60 KOKOUKSEN AVAUS 80 61 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 12.1.2006 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 1 39 Aika torstai 12.1.2006 klo 16.00 18.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.4.2005 226. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.4.2005 226. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 21.4.2005 226 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 207 235 Aika torstai 21.4.2005 klo 16.00 17.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja Hlavatý Jari jäsen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 12/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.5.2008 279. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 12/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.5.2008 279. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 29.5.2008 279 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 298 331 Aika torstai 29.5.2008 klo 16.00 18.35 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.1.2007 31. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.1.2007 31. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 25.1.2007 31 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 34 59 Aika torstai 25.1.2007 klo 16.00 16.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 50. Aika: Torstaina 11.10.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 50. Aika: Torstaina 11.10.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Seurakuntaneuvosto 50 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 11.10.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Paikka: Poikluoman seurakuntatalo, Poikluomantie 9 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Andersson,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 18.10.2007 475 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 495 532 Aika torstai 18.10.2007 klo 16.00 17.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 11.2.2010 1. Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 11.2.2010 1. Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan Yhteinen kirkkovaltuusto 11.2.2010 1 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 11.2.2010 klo 18.00 19.25 Paikka Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

Keskiviikko 26.2.2014 klo 17.15 20.45. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 26.2.2014 klo 17.15 20.45. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 2/2014 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (31) 25 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 26.2.2014 klo 17.15 20.45 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 16.11.2006 90. (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 16.11.2006 90. (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan Yhteinen kirkkovaltuusto 16.11.2006 90 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 16.11.2006 klo 18.00 19.45 Paikka Osallistujat Toimitalon juhlasali Eerikinkatu 3A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 16.12.2013 klo 16.30 18.00 Paikka Kokoonpano ja läsnäolo Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 31.10.2013 klo 16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 22/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.10.2005 502. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 22/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.10.2005 502. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 27.10.2005 502 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 488 514 Aika torstai 27.10.2005 klo 16.00 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

A S I A T. 111 Kiinteistö Oy Ulvilanpuiston taloudellinen tukeminen (lainasta luopuminen)

A S I A T. 111 Kiinteistö Oy Ulvilanpuiston taloudellinen tukeminen (lainasta luopuminen) Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 15.6.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.3.2006 156. Paikka Ruotsalainen seurakuntatalo, Aurelia, Aurakatu 18

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.3.2006 156. Paikka Ruotsalainen seurakuntatalo, Aurelia, Aurakatu 18 23.3.2006 156 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 172 206 Aika torstai 23.3.2006 klo 16.00 17.55 Paikka Ruotsalainen seurakuntatalo, Aurelia, Aurakatu 18 Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka

Lisätiedot

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 3/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(22) 81 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2014 1(43) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 4.9.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2014 1(43) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 4.9.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2014 1(43) Aika Torstai 4.9.2014 klo 16.15 17.37 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Mäkinen, Jussi puheenjohtaja Alaja, Riitta Alajoki, Asko Karhola,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 10.3.2005 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 10.3.2005 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 10.3.2005 138 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 123 149 Aika torstai 10.3.2005 klo 16.00 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 24.4.2012 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman Sali 2. krs, Kirkkotie 6 Liite Asia sivu 125 KOKOUKSEN AVAUS 188 126 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

K O K O U S K U T S U

K O K O U S K U T S U K O K O U S K U T S U Porin evankelisluterilaisen seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous on keskiviikkona, lokakuun 8. päivänä 2014 kello 18.30 Porin seurakuntakeskuksen seurakuntasalissa,

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 15/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 15/2014

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 15/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 15/2014 1 Aika 15.12.2014 klo 16.30 17.46 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 17.3.2011 126. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 17.3.2011 126. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 17.3.2011 126 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 145 174. Aika torstai 17.3.2011 klo16.00 17.28 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Nappu Juha varapuheenjohtaja Ainasoja Merja jäsen

Lisätiedot

SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 JA TALOUSARVIO 2015 (TTS 2015)

SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 JA TALOUSARVIO 2015 (TTS 2015) SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015-2017 1 / 40 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 JA TALOUSARVIO 2015 (TTS 2015) Sisällysluettelo ESIPUHE...2 1

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 25.2.2014 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 25 KOKOUKSEN AVAUS 38 26 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

*** Toimistopäällikön esittely 1 Keskusrahaston vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017 taloussuunnitelman linjaukset

*** Toimistopäällikön esittely 1 Keskusrahaston vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017 taloussuunnitelman linjaukset Kirkollishallituksen istunto 14.10.2014 Pöytäkirja Aika: 14.10.2014 klo 13.00-17.30 Paikka: Kirkollishallituksen kokoustilat, Karjalankatu 1, Kuopio Läsnä: arkkipiispa Leo (puheenjohtaja), metropoliitta

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kasvatusasiain johtokunta 4.9.2013 1

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kasvatusasiain johtokunta 4.9.2013 1 4.9.2013 1 TURUN JA KAARINAN N YHTEINEN KASVATUSASIAIN JOHTOKUNTA Aika Keskiviikko 4.9.2013 kello 17.35 18.55 Paikka Kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A, III kerros, Turku Läsnä Antti Koponen

Lisätiedot

Sammeli Juntunen Tuula Rasimus Seija Puustinen puheenjohtaja puheenjohtaja sihteeri 122-133, 139-143 134-138

Sammeli Juntunen Tuula Rasimus Seija Puustinen puheenjohtaja puheenjohtaja sihteeri 122-133, 139-143 134-138 SAVONLINNAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA Kirkkoneuvosto 7/2014 Kokous 19.8.2014 Aika Tiistai 19.8.2014 klo 16.00 18.05 Paikka Tavisalo, Kesäkodintie 32, Kerimäki Osallistujat Jäsenet ( x ) Juntunen

Lisätiedot