TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 7.2.2008 19 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS"

Transkriptio

1 seurakuntaneuvosto MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina klo Paikka Martin seurakuntatalo Läsnä Tuomo Norvasuo puheenjohtaja Pirjo Aaltonen varajäsen Aki Eriksson Kirsti Grönberg Anna-Liisa Kiviö Sakari Itähaarla Timo Kari Keijo Korkka Martti Lehto Seppo Muurinen Petra Määttänen Annika Raaska Pekka Saarela Anu Verho Seppo Riihimäki sihteeri Poissa 22 KOKOUKSEN AVAUS Jari Hlavatý, Marja Kytö Puheenjohtaja luki Laskiaissunnuntain evankeliumista, jonka jälkeen veisattiin virsi 54. Puheenjohtaja avasi kokouksen. 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokous todettaneen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 24 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Seurakuntaneuvoston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa, ellei sitä tarkasteta heti kokouksessa. Seurakuntaneuvosto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sakari Itähaarla ja Timo Kari.

2 seurakuntaneuvosto KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Seurakuntaneuvosto hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi. Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin esityslista sekä lisäesityslistan pykälät ILMOITUSASIAT 1. Turun arkkihiippakunnan kirjeet Ei ole. 2. Kirkkohallituksen yleiskirjeet - Kirkkohallituksen yleiskirje 1 /2008, Nelivuotiskauden tilastolomakkeet - Kirkkohallituksen yleiskirje 2 / 2008, Kirkolliskokouksen maallikkoedustajien ja hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenten vaalien toimittamista koskevat ohjeet puheenjohtajalle ja mallipöytäkirjat - Kirkkohallituksen yleiskirje 3 / 2008, Päivitetty malli seurakunnan arkistosäännöksi ja arkistonmuodostussuunnitelmaksi - Kirkkohallituksen yleiskirje 4 / 2008, Kolehtikohteiden vaihtaminen - Kirkkohallituksen yleiskirje 5 / 2008, Seurakunta työyhteisöjen tukena irtisanomis- ja lomautustilanteissa - Kirkkohallituksen yleiskirje 6 / 2008, Kiinteistöinvestointeja koskeva arvonlisäverolain muutos Kirkkohallituksen yleiskirje 7 / 2008, Tilastolomakkeiden A 7-A 9 lähettäminen kirkkohallitukseen tilastovuodelta Kirkkohallituksen yleiskirje 8 / 2008, 1. Seurakunnille tilitetyt verotulot vuonna 2007, 3. Kulttuuriperintö seurakuntien taloudessa -koulutuspäivä , 4. Kirjanpitoasioiden neuvottelukunnan lausunto sijoituskiinteistöjen käsittelystä, 5. Sisäinen korko , 6. Kirjanpitoasioiden neuvottelukunnan ja laskentatoimen kehittämistyöryhmän jäsenet alkaen 3. Muut asiat kirkosta eronneet ja kirkkoon liittyneet Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.

3 seurakuntaneuvosto Merkittiin tiedoksi. 27 SAAPUNEET PÖYTÄKIRJAT 1. Yhteisen kirkkoneuvoston ja valtuuston pöytäkirjat - Yhteisen kirkkoneuvoston pöytäkirja 1 / 2008, Yhteisen kirkkoneuvoston pöytäkirja 2 / 2008, Oman seurakunnan toimielinten pöytäkirjat Ei ole. 3. Muut pöytäkirjat Ei ole. 4. Kirkkoherran päätöspöytäkirjat Diakoniatyön laskujen hyväksyminen Perhetyön laskujen hyväksyminen Nuorisotyönohjaaja Juha Evilammen säästövapaa Muutos rippileirien vastuunjakoon Virkavapauden myöntäminen srk-pastori Ilona Hägglund- Viljaselle Virkavapauden myöntäminen kanttori Mikko Salakarille Tilapäisen (...)vapaan myöntäminen nuorisotyönohjaaja Juha Evilammelle Sijaisen palkkaaminen diakoni Katja Suomisen (...)vapaan ajaksi. Merkitään saapuneet pöytäkirjat tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. 28 JUMALANPALVELUSTEN KOLEHDIT MUUALLA KUIN MARTINKIRKOSSA Martinkirkon päiväjumalanpalveluksissa kootaan kolehdit seurakuntaneuvoston vuosittain hyväksymän kolehtisuunnitelman mukaisesti. Tämä kolehtisuunnitelma pohjautuu kirkkohallituksen seurakunnille toimittamaan listaan, jota seurakunta täydentää vapaiden kolehtien osalta itse. Seurakunnassa pidetään jumalanpalveluksia myös Uittamon seurakuntakodilla, Hirvensalon kirkossa sekä Kakskerran kirkossa. Näissä kolehtikäytäntö on ollut vaihtelevaa. Toisinaan kolehti kerätään, toisinaan ei. kolehdin keräämisestä sekä kohteen valinta tapahtuu

4 seurakuntaneuvosto yleensä spontaanisti juuri ennen tilaisuuden alkua. Olisi hyvä, että seurakuntaneuvosto tekisi periaatepäätöksen kolehtien kokoamisesta muissa jumalanpalveluksissa. Lisäksi olisi hyvä, että seurakuntaneuvosto antaisi ohjeistuksen siitä, mihin tarkoitukseen kolehdit kootaan. Vaihtoehtona voisi olla koota kolehti samaan tarkoitukseen kuin kulloinkin kootaan virallinenkin kolehti tai esim. oman seurakunnan nimikkolähettitoiminnan tai yhteisvastuun hyväksi. Käydään asiasta keskustelu. Puheenjohtaja tekee päätösesityksensä keskustelun pohjalta. Päätettiin, että kolehti kootaan pääsääntöisesti myös sivujumalanpalveluksissa Seurakuntaneuvoston hyväksymän Martinkirkon kolehtilistan mukaan. Tiedoksi Uittamon, Hirvensalon ja Kakskerran vahtimestarit, papit, taloustoimisto / Pirkko Koskinen 29 ILPOISTEN PIIRIN KOKOAMIEN KOLEHTIEN KOHDE Tiistai-iltaisin Martinkirkossa kokoontuu ns. Ilpoisten piiri. Toimijat eivät maksa kirkon käytöstä mitään vuokraan. Kiitoksena siitä, että he saavat käyttää kirkkoa, tilaisuuksissa kootaan vuosittain pari kolehtia seurakunnan toiminnan hyväksi. Määrällisesti kolehteja ei ole usein, mutta niiden tuotto varsin iso. Tähän saakka ilmeisesti toiminnan vastuuhenkilön ja kirkkoherran kesken on sovittu, että kolehdin tuotto ohjataan Viron Suure-Jaanin ystävyystoiminnan tukemiseksi. Keskusteltu on myös siitä, tulisiko kolehdin kohteessa olla vuorottelua. Olisi hyvä, että seurakuntaneuvosto raamittaisi kolehdin kohteet, koska kolehtien tilitys on osa seurakunnan rahaliikennettä. Kolehtivuoro voisi olla joko kiertävä tai vaikkapa pari kohdetta, joihin kolehti koottaisiin vuorotellen. Käydään asiasta keskustelu. Puheenjohtaja tekee päätösesityksensä keskustelun pohjalta. Päätettiin jatkaa entistä käytäntöä koota kolehti Suure-Jaanin seurakunnalle.

5 seurakuntaneuvosto Tiedoksi Tuula Ekbom (Ilpoisten piirin vastuuhenkilö), taloustoimisto / Pirkko Koskinen 30 KESÄTYÖNTEKIJÄN PALKKAAMINEN RIPPIKOULU- JA NUORISOTYÖHÖN Rippikoulu- ja nuorisotyöltä on tullut seurakuntaneuvostolle päivätty kesätyöntekijän palkkausta koskeva esitys, jota lapsi- ja nuorisotyö puoltaa. kuuluu seuraavasti: Rippikoulu- ja nuorisotyö tarvitsevat ylimääräisen työntekijän panosta, jotta voisimme suoriutua ensikesälle varatuista leireistä. Vajeen ensikesän työntekijämäärään aiheuttaa perhetyöntekijän poistuminen Martinseurakunnasta ja hänen kahden rippikoululeirin työpanoksen puuttuminen. Saimme jaettua nuorisotyön ja lähetystyön kesken leirit siten, että kesätyöntekijälle tulisi hoidettavaksi rippikoulu 508 ( ), varhaisnuorten leiri ( ) sekä yhtymän 10-leiri ( ). Kesätyöntekijän panos olisi todella tärkeä, jotta saamme ensi kesänä toimintaa myös varhaisnuorille, perheleirille ja 10-leirille. Mikäli panoksemme puuttuu esim. 10-leiriltä, sinne ei oteta lainkaan jäseniä. Lastenleirin ja rippikoulu 508 turvallisuusvaatimukset eivät täyty ilman kesätyöntekijää. Kesätyöntekijä voidaan palkata itse, tai maksaa Kasvatusasiainkeskuksen palkkaama työntekijä. Kesätyöntekijöiden palkkaus hoidetaan sen mukaisesti, missä tehtävissä ja rooleissa kesätyöntekijä kussakin tapauksessa leirillä on. Rippikoululeirin 508 osalta hän toimisi ns. toisena työntekijänä eli seurakunnasta tulee leirille vain yksi työntekijä. Tällöin kustannukset tulevat seurakunnalle. Samalla periaatteella myös 10-leirin kesätyöntekijän kuluista vastaa seurakunta. Sen sijaan varhaisnuorten leirin kesätyöntekijän palkkauksesta vastaa kasvatusasiainkeskus, koska seurakunnasta tulee oma työntekijä. Perheleirille lähtee seurakunnasta kaksi työntekijää (diakoniatyöntekijä ja nuorisotyönohjaaja), mutta turvallisuusvastuun vuoksi sinne tarvitaan myös kolmas palkattu työntekijä. Perheleirin kesätyöntekijä saadaan mahdollisesti kasvatusasiankeskuksen kautta, mutta tämän selvittäminen on vielä kesken. Kirkkoherra esittelee kokouksessa tarvittavat lisätiedot.

6 seurakuntaneuvosto Seurakuntaneuvosto päättää - palkata rippikoululeirille 508 ajalla kesätyöntekijän, jonka palkkauksesta vastaa Martinseurakunta - osoittaa määrärahat em. kesätyöntekijän palkkaukseen seurakuntaneuvoston käyttövaroista siirtämällä palkkauksen edellyttämä määrärahat kp 23810:sta rippikoulutyön kustannuspaikalle sekä valtuuttaa kirkkoherran suorittamaan palkkauksen päätöspöytäkirjapäätöksellä, joka annetaan tiedoksi seurakuntaneuvostolle - palkata yhtymän järjestämälle 10-leirlle ajalle kesätyöntekijän, jonka palkkauksesta vastaa Martinseurakunta - osoittaa määrärahat em. kesätyöntekijän palkkaukseen seurakuntaneuvoston käyttövaroista siirtämällä palkkauksen edellyttämä määrärahat kp 23810:sta varhaisnuorisotyön kustannuspaikalle sekä valtuuttaa kirkkoherran suorittamaan palkkauksen päätöspöytäkirjapäätöksellä, joka annetaan tiedoksi seurakuntaneuvostolle - palkata perheleirille ajalla kesätyöntekijän jonka palkkausperusteet selvitään lähemmin kokouksessa, sekä valtuuttaa kirkkoherran suorittamaan palkkauksen päätöspöytäkirjapäätöksellä, joka annetaan tiedoksi seurakuntaneuvostolle Lisäksi seurakuntaneuvosto merkitsee tiedoksi, että varhaisnuorten leirille palkataan kesätyöntekijä, jonka palkkakustannuksista vastaa kasvatusasiainkeskus Päätettiin esityksen mukaisesti. Tiedoksi Nuorisotyön ja diakoniatyön työryhmät, kirjanpito / Marita Vikman, palkkatoimisto 31 RIPPIKOULU- JA NUORTENLEIRIEN OHJELMA- JA TURVALLISUUSVASTUUT Nuorisotyönohjaaja Juha Evilampi on nuorisotyö työryhmän kanssa sopien tehnyt esityksen rippileirien sekä kevään ja kesän nuorisotyön leirien osalta ohjelma- ja turvallisuusvastaavista työntekijöistä. Seurakuntaneuvoston tulee tehdä päätös vastuuhenkilöistä, koska määrittely vaikuttaa sekä asianomaisten työntekijöiden tehtäviin ja vastuuseen leireillä että heille leirien ajalta maksettaviin korvauksiin. Rippileirien osalta esitys on seuraava: Rippileiri Aika Ohjelma- ja turvallisuusvastaava Ilona Hägglund-Viljanen Marjaana Erkamaa

7 seurakuntaneuvosto Lasse Mustonen Juha Evilampi Niina Kilpeläinen Hannele Turkki Mirja Metso Hannu Jaatinen Nuorisotyön leirien osalta esitys on seuraava: Leiri Aika Ohjelma- ja turvallisuusvastaava Nuisku-leiri Marjaana Erkamaa Nuortenleiri Niina Kilpeläinen Isosleiri Ilona Hägglund-Viljanen Perheleiri Marjaana Erkamaa Varhisleiri Juha Evilampi Seurakuntaneuvosto nimeää rippileirien sekä nuorisotyön leirien ohjelma- ja turvallisuusvastaavat esityksen mukaisesti seuraavasti: Rippileiri Aika Ohjelma- ja turvallisuusvastaava Ilona Hägglund-Viljanen Marjaana Erkamaa Lasse Mustonen Juha Evilampi Niina Kilpeläinen Hannele Turkki Mirja Metso Hannu Jaatinen Nuorisotyön leirien osalta esitys on seuraava: Leiri Aika Ohjelma- ja turvallisuusvastaava Nuisku-leiri Marjaana Erkamaa Nuortenleiri Niina Kilpeläinen Isosleiri Ilona Hägglund-Viljanen Perheleiri Marjaana Erkamaa Varhisleiri Juha Evilampi Päätettiin nimetä leirien ohjelma- ja turvallisuusvastuut seuraavasti: Rippileiri Aika Ohjelma- ja turvallisuusvastaava Hannu Jaatinen Marjaana Erkamaa Lasse Mustonen Juha Evilampi Niina Kilpeläinen Hannele Turkki

8 seurakuntaneuvosto Mirja Metso Niina Kilpeläinen Leiri Aika Ohjelma- ja turvallisuusvastaava Nuisku-leiri Marjaana Erkamaa Nuortenleiri Niina Kilpeläinen Isosleiri Ilona Hägglund-Viljanen Perheleiri Marjaana Erkamaa Varhisleiri Juha Evilampi Tiedoksi papit ja nuorisotyönohjaajat, palkanlaskenta 32 KESÄKANTTORIN PALKKAAMINEN Johtava kanttori Jukka Kuninkaanniemi on kirkkoherran kanssa käydyn keskustelun pohjalta tehnyt seuraavanlaisen esityksen kesäkanttorin palkkaamisesta ensi kesäksi: kirkkomusiikkitiimi esittää, että seurakuntaamme palkattaisiin kesäajaksi vakinainen sijainen, joka voisi työskennellä vakinaisten muusikoiden rinnalla jakamassa työvastuuta heidän loma-aikanaan, ja osallistumalla sopimuksen mukaan kesän rippikoulujen musiikin opetukseen ja toteuttamiseen. Toivomme, että näin voisimme tarjota opiskelijalle mahdollisuuden käytännön seurakuntatyöhön ja samalla poistaa kirjavan sijaiskäytännön. kirkkomuusikot ovat perinteisesti pitäneet lomansa vuorotteluperiaatteella niin, että kesäkuun vuorossa olija on seuraavana vuonna lomalla heinäkuussa jne. Yleensä pidetään vähintään 24 lomavuorokautta. Kuluvana vuonna olemme sopineet lomat seuraavasti: Jukka Kuninkaanniemi Mikko Salakari Pekka Elo Kesäkautena työmäärä ei suinkaan vähene, vaan lisääntyy lähinnä vihkimisten, rippikoulu- ja muiden leirien myötä. Laitokset toimivat normaalisti jne. Viikonlopun vapaille ja muihin tilanteisiin on jouduttu tietysti palkkaamaan sijainen. Näitä on ollut vähintään kuusi. Lisän mm. Hirvensalopäivät jne. Pätevien sijaisten saaminen on välillä ollut hieman vaikeaa, mutta taso on kuitenkin saatu jotenkuten säilymään. Suvimusiikki-sarja on tiiviinä kesäkautena ja toimituskeskustelut vievät runsaasti aikaa (vihkimiset).

9 seurakuntaneuvosto Ongelmaksi on muodostunut kesän rippikoulut, joiden tarpeeseen ei konfirmaatioita lukuun ottamatta ole voitu vastata. Todellisuudessa musiikin tunnit on pidetty talvella kaupungissa toimintalauantaina ja Martinkirkon kirkkomusiikkikäynnillä. Tuntimääräksi on tullut 4-5 tuntia rippikoulua kohti. Leirit ovat yleensä perjantaista perjantaihin. Mahdollisuus leirillä käyntiin on siis keskiviikko- ja torstaipäivät, kun suljetaan viikonloput ja vapaat pois. Niihin kuitenkin kasaantuu toimituksia, laitoksia ym- Suunnitelma on, että sijainen voisi vapaiden suunnittelussa ottaa leirit erityisesti huomioon. Kuninkaanniemen esityksessä on monta tärkeää näkökohtaa. Kanttoritiimi on ensinnäkin kokonaisuudessaan pieni ja joutuu hoitamaan käytännössä samat työtehtävät pappien kanssa, joita on määrällisesti enemmän. Sijaistyövoimaa on siis kesäaikana joka tapauksessa jossain määrin palkattava. Rippileirien tarpeet, joihin esityksessä viitataan, ovat myös perusteltu näkökohta. Kesäkanttorin palkkaaminen ratkaisisi sijaisjärjestelyjen käytännön puolen linjakkaasti. Kustannusten osalta on tässä vaiheessa vaikea tehdä tarkkaa vertailua, mutta kesän jälkeen voidaan kesäkanttorin palkkauskuluja verrata v kesän sijaisten palkkauskuluihin. Mikäli kesäkanttoriksi palkataan opiskelija, tulisi tämän olla opinnoissaan siinä vaiheessa, että hän kykenee itsenäisesti suoriutumaan tehtävistään. Tämä on tärkeää, jotta kesäkanttorista saataisiin seurakunnalle täyspainoinen työresurssi. Seurakuntaneuvosto päättää - palkata ajalle seurakuntaan kesäkanttorin - osoittaa määrärahat palkkakustannuksiin siirtämällä ne seurakuntaneuvoston kustannuspaikalta musiikkityön kustannuspaikalle 23204, kun kustannukset tarkentuvat - valtuuttaa kirkkoherra tekemään johtavan kanttorin esityksestä kesäkanttorin täsmennetty palkkauspäätös, joka annetaan tiedoksi seurakuntaneuvostolle Päätettiin esityksen mukaisesti. Tiedoksi Johtava kanttori Jukka Kuninkaanniemi, palkanlaskenta, kirjanpito / Marita Vikman 33

10 seurakuntaneuvosto TARKENNETTU TALOUSSUUNNITELMA V Seurakuntaneuvosto hyväksyi kokouksessaan seurakunnan taloussuunnitelman vuodelle Käsittelyn yhteydessä kirkkoherra lupasi tuoda tähän kokoukseen tarkennetun version, jossa näkyvät tarkemmin myös vertailuluvut henkilöstökulujen osalta. Tämä on tärkeää, koska kokonaismäärärahaan siirtyminen on tuonut mukanaan vastuun myös henkilöstömäärärahojen osalta. Lisäksi on syytä oikaista pari ristiriitaista tietoa Diakoniatyön kustannuspaikka on laskettu väärin yhteen, oikea loppusumma on eikä Muuttunut summa 400 on siten lisätty kustannuspaikalle ja vastaava summa 400 on vähennetty seurakuntaneuvoston kustannuspaikalta Budjettikäsittelyn sanallisessa osassa kustannuspaikka Työyhteisön kehittäminen puhutaan summasta 5.000, mutta budjetissa on Summan tulee olla Kustannuspaikalla Jumalanpalveluselämä pitäisi sanallisen selostuksen mukaan olla 6.000, mutta taulukossa on vain Summan tulee olla Kirkkoherra käy taloussuunnitelman korjaukset ja täydennykset vielä kirjanpitäjän kanssa läpi, ja korjattu taloussuunnitelma annetaan tiedoksi kokouksessa. Seurakuntaneuvosto vahvistaa v taloussuunnitelmaan edellä mainitut korjaukset ja täydennykset. Päätettiin esityksen mukaisesti vahvistaa v taloussuunnitelmaan mainitut korjaukset ja täydennykset. Tiedoksi Talouspäällikkö Irma Hokka, kirjanpito / Marita Vikman 34 PIETARIN-MATKAN JATKOSUUNNITTELU Seurakuntaneuvosto käsitteli Pietarin-matkaan liittyviä järjestelyjä kokouksessaan kohdalla seuraavasti Inkeri-toimikunta on v tehnyt esityksen, että seurakunnasta tehtäisiin matka Pietarin Pyhän Marian ystävyysseurakuntaan. Ehdotuksessa toivottiin, että matkaan lähtisivät Inkeri-toimikunnan, seurakuntaneuvoston ja työyhteisön jäsenet.

11 seurakuntaneuvosto Ajatukseen matkan järjestämisestä suhtauduttiin seurakuntaneuvostossa periaatteessa myönteisesti, mutta päätettiin siirtää se käsiteltäväksi taloussuunnitelman yhteyteen. Seurakuntaneuvoston kustannuspaikalla on varoja, joista myös tämän matkan kustannukset voitaisiin kattaa. Mikäli matkaan lähdettäisiin em. kokoonpanolla, lähtijöitä olisi kaikkiaan 32. Työjaostossa pohdittiin, että sopiva matkan ajankohta voisi olla keväällä (huhti-toukokuu). Matka voitaisiin toteuttaa lauantaista maanantaihin. Tämä olisi hyvä mm. siksi, että sunnuntaina jäisi aikaa yhdessäoloon seurakuntalaisten kanssa Pyhän Marian seurakunnan jumalanpalveluksen jälkeen. Ajankohdasta voitaisiin käydä alustava keskustelu kokouksessa Matkaan liittyy tarkemmin selvitettäviä käytännön asioita. Tässä vaiheessa voitaisiin kuitenkin tehdä periaatteellinen päätös siitä, että matka toteutetaan keväällä 2008 sekä siitä, että matkan kustannukset maksettaisiin seurakuntaneuvoston käyttövaroista. Kustannusarvio tarkentuu, kun saadaan selville lähtijöiden lopullinen määrä sekä matkaan liittyvät yksityiskohdat. Kappalainen Lasse Mustonen on Pyhän Marian ystävyysseurakunnan yhdyshenkilö Martissa, joten hänen tehtäväkseen voitaisiin yhdessä kirkkoherran kanssa antaa tarkempien järjestelyjen selvittäminen. Seurakuntaneuvosto päättää, että matka Pietarin Pyhän Marian ystävyysseurakuntaan toteutetaan keväällä 2008; matkan kustannukset katetaan seurakuntaneuvoston käyttövaroista; matkan käytännön järjestelyt ja tarkempien kustannusten selvittäminen annetaan kirkkoherran ja Lasse Mustosen selvitettäviksi. Päätettiin esityksen mukaisesti.. SN Työjaostossa keskusteltiin siitä, että Pietarin-matkan tarkempi ajankohta voisi olla toukokuulla. Kirkkoherra on pyytänyt Lasse Mustosta lähestymään Pyhän Marian ystävyysseurakuntaa tiedustelemalla heidän näkemystään vierailun toteutusmahdollisuuksista sekä kartoittamaan aikataulukysymyksen. Vaihtoehtoiset ajankohdat voisivat olla , sekä Vastausta ystävyysseurakunnasta toivotaan siten, että se ehtisi seurakuntaneuvoston kokoukseen mennessä. Kun ajankohta saataisiin vahvistettua, päästäisiin hoitamaan muita käytännön järjestelyjä eteenpäin. Kirkkoherra keskustelee 6.2. työntekijäpalaverissa asiasta myös työntekijöiden kanssa. Käydään käsillä olevan informaation pohjalta keskustelu mat-

12 seurakuntaneuvosto kan ajankohdasta sekä tarpeen mukaan muista siihen liittyvistä asioista. Ei muutoksenhakuoikeutta Päätettiin siirtää matka alkusyksyyn kevään aikatauluvaikeuksien vuoksi. Jatkosuunnittelussa selvitetään sopiva ajankohta Pyhän Marian kirkon seurakunnan kanssa sekä laaditaan kustannusarvio seuraavaan seurakuntaneuvoston kokoukseen. Tiedoksi Inkeri-toimikunta 35 SELVITYSPYYNTÖ LIIKUNTAESTEISTEN KULUSTA MARTINSEURAKUNTATALOON SEKÄ TOIMITILOJEN SIJAINNIN MERKITSEMINEN Diakoniatyön johtokunnalta on tullut kokouksesta seuraava esitys (7 :n kohdalla): Johtokunta kantaa huolta liikuntaesteisten pääsystä Martin seurakuntatalolle. Kanttorikahvilaan olisi tulossa mm. rollaattorin ja pyörätuolin avulla liikkuvia ihmisiä, mutta heidän pääsynsä taloon puuttuvien luiskien vuoksi on lähes mahdotonta. Päätettiin esittää seurakuntaneuvostolle, että se tutkisi edelleen mahdollisuudet liikuntaesteisten kululle seurakuntataloon. Asia on tärkeä ja siitä on aiemminkin keskusteltu. Nykyinen tilanne ei ole tyydyttävä, koska kulku pyörätuolin kanssa on käytännössä hyvin vaikeaa ja estää osaa seurakuntalaisista osallistumasta tilaisuuksiin siellä. Teknisesti asiaa ei ole aivan helppoa järjestää, mutta se tulisi kuitenkin tutkia. Vaihtoehtojen selvitystyö ja asian hoitaminen kuuluu kiinteistöosaston tehtäviin. Samalla seurakuntaneuvosto pyytää kiinteistöosastoa huolehtimaan seurakuntatalolle opasteet, jotta seurakuntalaiset tietävät tulleessaan, mihin heidän tulee mennä. Ulkona voisi olla esim. ilmoitustaulu, jossa lukisi valokirjaimin Martin seurakuntatalo ja valaistulla taululla olisi esim. piirroskaavio, johon merkattaisiin selkeästi eri toimitilojen sijainnit talossa. Seurakuntaneuvosto pyytää kiinteistöosastolta mennessä selvityksen mahdollisuuksista helpottaa liikuntaesteisten kulkua Martin seurakuntatalolle sekä ehdotuksen opasteiden saamiseksi seurakuntatalolle.

13 seurakuntaneuvosto Ei muutoksenhakuoikeutta Päätettiin esityksen mukaisesti pyytää kiinteistöosastolta mennessä selvitys mahdollisuuksista helpottaa liikuntaesteisten kulkua Martin seurakuntatalolle sekä ehdotus opasteiden saamiseksi seurakuntatalolle. Tiedoksi Kiinteistötoimisto / Seppo Kosola, diakoniatyön johtokunta 36 DIAKONIATYÖN JOHTOKUNNAN VARAJÄSENEN EROANOMUS SEKÄ UUDEN VARA- JÄSENEN VALITSEMINEN Diakoniatyön johtokunta on kokouksessaan käsitellyt johtokunnan kokoonpanoa seuraavasti: Johtokunnan varajäsen Irma Haapa-alho on ilmoittanut, ettei enää olisi käytettävissä tähän tehtävään työkiireiden vuoksi. Johtokunta päätti esittää seurakuntaneuvostolle eron tästä luottamustehtävästä. Johtokunta esittää samalla uudeksi varajäseneksi Tuomo Salmista, joka asuu (...) ja joka on tähän tehtävään antanut suostumuksensa. Kirkkojärjestyksen 7 luvun 2 2. momentissa todetaan seuraavasti: Jos muu kuin seurakuntavaaleilla valittu luottamushenkilö kuolee tai menettää vaalikelpoisuutensa, kieltäytyy tai saa eron 1 momentissa mainitusta syystä, jonka hänet valinnut toimielin hyväksyy, on tämän toimielimen viivytyksettä valittava hänen sijaansa uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. KJ:n 7 luvun 2 1 momentti puolestaan viittaa kirkkolain 7 luvun 3 2. momenttiin, jossa todetaan: Oikeus kieltäytyä seurakunnan luottamustoimesta on henkilöllä, joka on täyttänyt 60 vuotta tai on ollut neljän lähinnä edellisen vuoden ajan seurakunnan luottamustoimessa. Lisäksi KJ 7 luvun 2 1 momentti mainitsee eron perusteena muun kysymyksessä olevan toimielimen hyväksymän pätevän syyn. Lainsäädäntö siis korostaa sitä, että luottamustehtäviin tulee lähtökohtaisesti sitoutua. Toisaalta mikäli esim. elämäntilanne ratkaisevasti muuttuu, on ymmärrettävää, että myös edellytykset luottamustehtävien hoitamiseen voivat muuttua. Mikäli esim. työtilanteen vuoksi ei asianomaisella ole mahdollisuutta hoitaa tehtäväänsä, on eron myöntäminen perusteltua. Seurakuntaneuvosto myöntää eron Irma Haapa-alholle diakoniatyön johtokunnan varajäsenyydestä.

14 seurakuntaneuvosto Edelleen seurakuntaneuvosto päättää valita uudeksi varajäseneksi Tuomo Salmisen, joka on antanut suostumuksen tehtävään. Päätettiin esityksen mukaisesti.. Tiedoksi Irma Haapa-alho, Tuomo Salminen, diakoniatyön johtokunta 37 LEHMOSEN TESTAMENTTIRAHASTON V TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN SEKÄ TILI- JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN Liitteet 1-2 SN Liite 1 15 Seurakuntaneuvosto on käsitellyt Lehmosen testamenttirahaston tilinpäätöstä kokouksessaan seuraavasti: Seurakuntaneuvosto nimesi edellisessä kokouksessa Lehmosen testamenttirahaston tilintarkastajat sekä päätti, että tilinpäätös allekirjoitetaan seurakuntaneuvostossa kokouksessa (SN ). Seurakuntayhtymän tilintarkastajan Ilkka Yli-Räisäsen antamien ohjeiden mukaisesti tulee menetellä siten, että tilintarkastajiksi valitut seurakuntaneuvoston jäsenet Keijo Korkka ja Martti Lehto eivät allekirjoita tilinpäätöstä. Lehmosen testamenttirahaston tarkastettu tilinpäätös v tuodaan seurakuntaneuvoston pidettävään kokoukseen hyväksyttäväksi. Seurakuntaneuvosto käsittelee Lehmosen testamenttirahaston tilinpäätöksen v. 2006, allekirjoittaa sen sekä lähettää tilintarkastajille tilintarkastusta varten. Seurakuntaneuvosto käsitteli tilinpäätöksen vuodelta 2006, allekirjoitti sen sekä lähetti tilintarkastajille tilintarkastusta varten. Tilintarkastus suoritettiin ja tarkastajat antoivat tarkastuksen pohjalta lausunnon. Lausunto liitteenä 1 Seurakuntaneuvosto päättää vahvistaa Lehmosen testamenttirahaston tilinpäätöksen v sekä päättää tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.

15 seurakuntaneuvosto Seurakuntaneuvosto totesi, että Keijo Korkka ja Martti Lehto tilintarkastajina sekä Tuomo Norvasuo testamenttitoimikunnan jäsenenä jääväsivät itsensä asian käsittelyn ajaksi. Pykälän käsittelyn ajaksi puheenjohtajaksi valittiin Pekka Saarela. Päätettiin esityksen mukaisesti vahvistaa Lehmosen testamenttirahaston tilinpäätös v sekä myöntää tili- ja vastuuvapaus tilivelvollisille.. Tiedoksi Talouspäällikkö Irma Hokka 38 TYÖYMPÄRISTÖN LAADUN KARTOITUKSEN KÄSITTELYÄ KOSKEVAT TARJOUKSET toistaiseksi salainen (Laki viranomaisen toiminnasta julkisuudessa 6 ). 39 KANTTORI JUKKA KUNINKAANNIEMEN OSALLISTUMINEN POHJOISMAIDEN KIRK- KOMUSIIKKISYMPOSIUMIIN STAVANGERISSA Johtava kanttori Jukka Kuninkaanniemi anoo mahdollisuutta osallistua pohjoismaiseen kirkkomusiikkisymposiumiin Stavangerissa Norjassa Symposium rakentuu konsertista, jumalanpalveluksista sekä erilaisista seminaareista. Kyseessä ei ole puhtaasti koulutusmatkasta, mutta siihen sisältyy selkeästi myös koulutuksellisia elementtejä. Tässä vaiheessa matkasta on tiedossa alustava kustannusarvio, joka on euron luokkaa. Koska symposium sisältää selkeästi koulutuksellisia elementtejä ja koska Kuninkaanniemi ei ole osallistunut henkilöstökoulutuksiin lähivuosina, voitaisiin osa kustannuksista maksaa koulutusmäärärahoista. Koska mukana on kuitenkin myös selkeästi neuvottelupäivänomaista toimintaa, osa kustannuksista voisi mennä työmuodon omista varoista, joka on neuvottelupäivien osalta yleinen käytäntö. Ulkomaille suuntautuvat koulutusmatkat hyväksyy yhteinen kirkkoneuvosto seurakuntaneuvoston esityksen pohjalta. Symposium on rajatapaus, joten lienee viisasta esittää tämä matka yhteisen kirkkoneu-

16 seurakuntaneuvosto voston hyväksyttäväksi. Seurakuntaneuvosto - esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että se oikeuttaa johtavan kanttorin Jukka Kuninkaanniemen osallistumaan pohjoismaiseen kirkkomusiikkisymposiumiin Stavangerissa Norjassa ; - päättää, että matkan kustannukset jaetaan puoliksi kustannuspaikoille 2390 (henkilöstökoulutus) ja (muu musiikkitoiminta) edellyttäen että yhteinen kirkkoneuvosto myöntää matkan; - edellyttää asian tuomista uudelleen seurakuntaneuvostoon kustannusten osalta, mikäli kustannusarvio merkittävästi nykyisestä ylittyy Ei muutoksenhakuoikeutta Päätettiin esityksen mukaisesti. Tiedoksi Yhteinen kirkkoneuvosto, Jukka Kuninkaanniemi 40 MARTINSEURAKUNNAN TOIMINTA-ARVIO VUODELTA 2007 Liite 1 40 Seurakunnan tulee vuosittain laatia toiminta-arvio, jossa arvioidaan kuluneelle toimintavuodelle asetettujen toiminnallisten tavoitteiden toteutumista. Nykyinen suunnittelu- ja arviointijärjestelmä korostaa tavoitteellisuutta seurakunnan toiminnan suunnittelussa ja realistista arviointia, joka toimii pohjana myöhemmälle suunnittelulle. Tällä hetkellä seurakunnan eri työmuotojen toimintasuunnitelmat ovat melko irrallisia suhteessa seurakunnan yleiseen toimintasuunnitelmaan. Jatkossa tulisikin kiinnittää huomiota siihen, että työalojen suunnitelmilla olisi tukevampi liittymäpinta seurakunnan yleissuunnitelmaan. Kun seurakuntaan aikanaan saadaan hyväksyttyä strategia, tulee tämän operatiivisen kolmivuotissuunnittelun perustua siinä tehtäviin linjauksiin, sekä yleisellä että eri työmuotojen tasolla. Oheisessa toiminta-arviossa on arvioitu vuodelle 2007 asetettujen neljän keskeisen tavoitteen toteutumista. Seurakuntaneuvosto hyväksyy toiminta-arvion vuodelta Päätettiin esityksen mukaisesti

17 seurakuntaneuvosto MIESTEN YÖ-TAPAHTUMAN AVUSTUSANOMUS Jorma Kalajoki ja Olli Koskenniemi ovat lähestyneet seurakuntaa MIESTEN YÖ Meri-Karinan toimintakeskuksessa ja Pyhän Henrikin ekumeenisessa taidekappelissa Miesten Yö on jo perinteeksi muodostunut kristillinen tapahtuma, joka vuosittain kokoaa runsaasti Turun seudun miehiä seurakunnan, Sanan, keskinäisen yhteyden ja maukkaan illallisen ääreen. Muun muassa viime keväänä tilaisuuteen osallistui 170 miestä. Tulevana vuonna juhlan tuntu on tavallista merkittävämpi, sillä Miesten Yötä vietetään viidettätoista kertaa. Tapahtuman käytännöllisenä järjestäjänä on ollut Kansan Raamattuseuran miestyö. Tulevana vuonna on järjestelyvastuussa myös pastori Olli Koskenniemen johtama Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen Varsinais-Suomen piiri. Ensimmäiset tapahtumat toteutettiin yhdessä Tuomiokirkkoseurakunnan kanssa, sen jälkeen useina vuosina Mikaelinseurakunnan kanssa. Nyt on kolmatta kertaa yhteistyökumppanina Martinseurakunta. Katsomme, että kyseinen tapahtuma tukee merkittävällä tavalla paikallisseurakunnan miestyötä. Ohjelman valmistelu on hyvässä vauhdissa. Edellisvuosien tapaan klo 18 alkava Miesten pitkä iltaloma huipentuu Herran Pyhän Ehtoollisen viettoon puolen yön maissa Pyhän Henrikin ekumeenisessa taidekappelissa. Sitä ennen on kuunneltu miesten puheenvuoroja ja musiikkiesityksiä, laulettu yhdessä sekä nautittu ryhmäporinoista ja hyvästä illallisesta kakkukahveineen. Ruokailukulut korvautuvat pääsylipputuloilla. Sen sijaan esiintyjäpalkkioihin, esitteiden ja julisteiden painattamiseen, markkinointiin ja tiedotukseen pyritään keräämään sponsorirahoitusta ja tarvitaan seurakunnan avustusta. Anomme Martinseurakunnalta 1.000,00 euron avustusta tapahtuman kuluihin. Miesten Yön järjestelytoimikunnan puolesta Turussa Jorma Kalajoki Olli Koskenniemi rovasti, Kansan Raamattuseura piirijohtaja, pastori Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys

18 seurakuntaneuvosto Anomuksen yksi keskeinen peruste on se, että tilaisuus antaa panoksensa paikallisseurakunnankin toimintaan. Tämä on perusteltu näkökohta. Erityisen positiivista on se, että järjestetään tilaisuus, joka tavoittaa miehiä. Tämän kaltaisten tapahtumien järjestelyissä kristillisillä järjestöillä on vahva osaaminen. Samalla kuitenkin on paikallisseurakunnan näkökulmasta jossain määrin ongelmallista, jos toiminta tarjotaan ulkopuolelta valmiina pakettina. Vaikka toiminta olisi sisällöllisesti hyvää, tulisi toiminnan suunnittelun lähtökohtaisesti kasvaa paikallisseurakunnan tavoitteista käsin, mikäli toiminta halutaan kytkeä osaksi sitä. Tämä korostuu erityisesti kun toimintaan pyydetään taloudellisia ja työntekijäresursseja, koska ne mitoitetaan paikallisseurakunnassa omista toiminnallisista tavoitteista käsin. Yhtymän kirkkoherrojen kesken on keskusteltu eräiden samaan tyyliin suunniteltujen hankkeiden toteutuksen ja rahoituksen liittyvistä periaatteista. Yleinen arvio on se, että tapahtumia tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa. Olisi kuitenkin hyvä, että tarpeet ja tavoitteet nousisivat seurakuntien yksittäisten tai useampien puolelta. Tällöin ne lähtökohtaisesti nivoutuisivat kiinteämmin paikallisseurakunnan suunnitteluun. Tarpeiden ja suunnitelmien pohjalta voitaisiin sitten tarpeen mukaan etsiä mahdollisia yhteistyötahoja, joiden joukossa kristilliset järjestöt epäilemättä ovat tärkeässä asemassa. Seurakuntaneuvosto ei myönnä avustusta Miesten Yö-tapahtumaan. Mahdollisten henkilöstöresurssien käytöstä tapahtumassa neuvotellaan suoraan kirkkoherran kanssa.. Päätettiin esityksen mukaisesti. Tiedoksi KRS / Jorma Kalajoki, SLEY / Olli Koskenniemi 42 MARTIN KIRKKOA ESITTÄVÄ TAULU Martinrantaseuran järjestämässä tilaisuudessa Martin seurakuntatalolla Yrjö Roine niminen seuran jäsen jätti näytteille seurakuntasaliin Martin kirkkoa esittävän taulun. Hänen jätti harkittavaksi, olisiko seurakunta tai joku muu taho kiinnostunut ostamaan taulun. Kirkkoherra ei ole tavoittanut Yrjö Roinetta varmistaakseen tarkkaa hintaa, jota hän taulusta pyytää. Seurakuntaneuvosto voi tutustua tauluun paikan päällä ja muodostaa käsityksensä hankintahalukkuudesta.

19 seurakuntaneuvosto Seurakuntaneuvosto tutustuu Yrjö Roineen Martin kirkkoa esittävään tauluun sekä keskustelee taulun hankinnasta. Käydyssä keskustelussa taulun hankkimista kannatettiin yksimielisesti. Päätettiin valtuuttaa puheenjohtaja neuvottelemaan hankinnasta. Tiedoksi Yrjö Roine 43 JÄSENTEN ESILLE OTTAMAT ASIAT 44 MUUTOKSEN HAKU Keijo Korkka välitti seurakuntaneuvostolle perinnetoimikunnan tiedustelun koskien ensi syksyä, jolloin Martinkirkon valmistumisesta tulee kuluneeksi 75 vuotta. Puheenjohtaja totesi, että asiasta on jo keskusteltu työntekijäkokouksessa, jossa päätettiin suunnitella tapahtumaa Martinpäivän tienoille Marraskuussa. Liite 1 44/sn KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Vakuudeksi Tuomo Norvasuo puheenjohtaja Seppo Riihimäki sihteeri Pöytäkirjan tarkastajat

20 seurakuntaneuvosto Sakari Itähaarla Timo Kari

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/ 2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 12.01.2012 1

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/ 2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 12.01.2012 1 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 12.01.2012 1 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 12.1.2012 klo 18.00 19.48 Paikka Martin seurakuntatalo Läsnä Norvasuo, Tuomo puheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3 / 2009 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 19.3.2009 30 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3 / 2009 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 19.3.2009 30 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS seurakuntaneuvosto 19.3.2009 30 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 19.3. 2009 klo 18.00-19.05 Paikka Martin seurakuntatalo Läsnä Seppo Riihimäki puheenjohtaja Pirjo Aaltonen varajäsen

Lisätiedot

TÖÖLÖN SEURAKUNNAN VERKKOPÖYTÄKIRJA 5/2014 [1] SEURAKUNTANEUVOSTO

TÖÖLÖN SEURAKUNNAN VERKKOPÖYTÄKIRJA 5/2014 [1] SEURAKUNTANEUVOSTO TÖÖLÖN SEURAKUNNAN VERKKOPÖYTÄKIRJA 5/2014 [1] Aika 4.6.2014 Paikka Läsnä Seurakuntakoti, Runeberginkatu 39 A Naukkarinen Auvo, puheenjohtaja Akaan-Penttilä Aulikki Hirvonen-Nurmi Katri Kiviluoto Hilkka

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 18.02.2008 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 03.03.2008

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 18.02.2008 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 03.03.2008 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai klo 18.30 20.16 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Petri Jurkka

Lisätiedot

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2008 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2008 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2008 Aika: keskiviikkona 30.1.2008 klo 18.00 20.00 Paikka: Virastotalo (ent.suom.pappila), Kirkonkylä

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015 Sivu 1/4 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Tiistai 14.04.2015 klo 18.00 Paikka LÄSNÄ Virastotalo Jarmo Arvola Leena Hafrén Timo Isotalo Pekka Kalmi Outi Leino Kaija Mäki Taina Mäkinen Eila Saari Taru Sahla

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 21.1.2015 klo 17-18.20 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 1 RYMÄTTYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 Seurakuntaneuvosto 20.1.2010 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko 20.1.2010 klo 17-18.20 Paikka: Seurakuntakoti Läsnä: Sirén Petri puheenjohtaja Heino,

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6 1/6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Paikka Torstai klo 18.00 Virastotalo LÄSNÄ Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Holppi Hanna- Maria Ääri Anna- Liisa Mäki Kaija Pajula Heikki Toivonen Ari Sahla Taru Laakso Arvo

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen ,Aika 15.4.2014 klo 17.30 - Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Kangas Anja varajäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1 / 2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 20.1.2011 1

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1 / 2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 20.1.2011 1 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 20.1.2011 1 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika 20.1. 2011 klo 18.00 Paikka Martin seurakuntatalo Läsnä Norvasuo, Tuomo puheenjohtaja Grönberg, Kirsti

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2011. KOKOUSAIKA keskiviikkona 23. päivänä marraskuuta 2011

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2011. KOKOUSAIKA keskiviikkona 23. päivänä marraskuuta 2011 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2011 KOKOUSAIKA keskiviikkona 23. päivänä marraskuuta 2011 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA seurakuntatalo, takasali Markku Huttunen Erkki Huuskonen 146 153 Tuula Kaitila-Juntunen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA LAPPEENRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 1 Aika Keskiviikko 5.10.2011 klo 17.00 Paikka Seurakuntakeskus, Koulukatu 10, rippikoulusali Käsiteltävät asiat: 70 KOKOUKSEN AVAUS 71 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Leppäjoki, Siiri jäsen Muurinen, Seppo jäsen. Saarela, Pekka jäsen Sahlström, Ville varajäsen. Puheenjohtaja piti alkuhartauden.

Leppäjoki, Siiri jäsen Muurinen, Seppo jäsen. Saarela, Pekka jäsen Sahlström, Ville varajäsen. Puheenjohtaja piti alkuhartauden. Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 24.9. 2015 1 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai 24.9.2015 klo 18.00-19.27 Paikka Martin seurakuntatalo Läsnä Norvasuo, Tuomo puheenjohtaja ja

Lisätiedot

KAUNIAISTEN SUOMALAINEN PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 SEURAKUNTA SEURAKUNTANEUVOSTO 3.11.2015

KAUNIAISTEN SUOMALAINEN PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 SEURAKUNTA SEURAKUNTANEUVOSTO 3.11.2015 KAUNIAISTEN SUOMALAINEN PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 NEUVOSTO 3.11.2015 NEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai 3.11.2015 klo 17.00 18.45 Paikka Kauniaisten kirkko, alatakkahuone Läsnä Poissa 53 Kokouksen avaus Ala-Reinikka

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7 / 2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 22.8.2013 1

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7 / 2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 22.8.2013 1 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 22.8.2013 1 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai 22.8.2013 klo 18.00 Paikka Yrjänän seurakuntakoti (Itäinen Pitkäkatu 49, Turku) Läsnä Norvasuo,

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 36. Aika: Keskiviikkona 11.5.2011 klo 18, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 36. Aika: Keskiviikkona 11.5.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 36 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikkona 11.5.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 Paikka: Kuusiston kanttorila, Linnanrauniontie 157 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja Andersson, Jari

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 12. 2.2013 Kirkkoneuvosto 1/5

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 12. 2.2013 Kirkkoneuvosto 1/5 1/5 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai 12.2.2013 klo 18.00 Paikka Läsnä Auran seurakunnan virastotalo Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Kalmi Pekka Loukonen Terttu Moisala Taina Mäki Kaija Lindholm Minna

Lisätiedot

Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen.

Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa, poissa Jouni Lehtonen Pirkko

Lisätiedot

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, takkahuone. Hellsten Aino jäsen

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, takkahuone. Hellsten Aino jäsen ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 1(6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika 10.02.2010 klo 18.00 Paikka Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, takkahuone Läsnä jäsenet Puhakka Osmo kirkkoherra Anttila Maire jäsen

Lisätiedot

Pöytäkirja 6-2014. Lappeen Marian kirkko, Kirkkokatu 11, Lappeenranta

Pöytäkirja 6-2014. Lappeen Marian kirkko, Kirkkokatu 11, Lappeenranta PL 45, 53101 Lappeenranta P. 040 3126 601, 040 3126 602 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Tiistai 30.9.2014 klo 17.00 19.05 Paikka Lappeen Marian kirkko, Kirkkokatu 11, Lappeenranta ASIALISTA 66 KOKOUKSEN

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8/ 2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 02.10..2012 1

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8/ 2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 02.10..2012 1 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 02.10..2012 1 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 02.10.2012 klo 18.00-19.15 Paikka Uittamon seurakuntakoti Läsnä Norvasuo, Tuomo puheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 5.6. 2008 85

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 5.6. 2008 85 seurakuntaneuvosto 5.6. 2008 85 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 5.6.2008 klo 18.00-20.05 Paikka Martin seurakuntatalo Läsnä Tuomo Norvasuo puheenjohtaja Pirjo Aaltonen Marja

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 4.2.2014 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 4.2.2014 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 4.2.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.2.2014-11.3.2014 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015. Aro Jorma Heinonen Riitta-Leena Hynninen Kati Jumppainen Pauli Laitinen Pertti (vpj) Paatsola Pauli

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015. Aro Jorma Heinonen Riitta-Leena Hynninen Kati Jumppainen Pauli Laitinen Pertti (vpj) Paatsola Pauli Päivämäärä KIRKKONEUVOSTO 7.5.2015 1 Sivu KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 6.5.2015 klo 17.00 18.00 Paikka Majakan takkahuone, Ahlströminkatu 19 OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aro Jorma Heinonen Riitta-Leena

Lisätiedot

Läsnä: Anna-Kaisa Hautala puheenjohtaja, kirkkoherra

Läsnä: Anna-Kaisa Hautala puheenjohtaja, kirkkoherra Aika: Maanantai 09.11.2015 klo 18.00 19.18 Paikka: Seurakuntakodin kokoushuone Läsnä: Anna-Kaisa Hautala puheenjohtaja, kirkkoherra Lea Honkanen Anita Kamppi Leena Koivula Tellervo Kuusiranta Yrjö Rautiainen

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013 SIVU 53/2013. AIKA Maanantai 21.10.2013 klo 8.30 10.45. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013 SIVU 53/2013. AIKA Maanantai 21.10.2013 klo 8.30 10.45. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013 SIVU 53/2013 AIKA Maanantai 21.10.2013 klo 8.30 10.45 PAIKKA Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Jokinen

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 1. Aika: Keskiviikkona 19.1.2011 klo 18, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 1. Aika: Keskiviikkona 19.1.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikkona 19.1.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 Paikka: Poikluoman seurakuntatalo, Poikluomantie 9 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja Airio, Mirja Andersson,

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2015 SIVU 39/2015. AIKA Keskiviikko 20.5.2015 klo 16.00 17.45

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2015 SIVU 39/2015. AIKA Keskiviikko 20.5.2015 klo 16.00 17.45 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2015 SIVU 39/2015 AIKA Keskiviikko 20.5.2015 klo 16.00 17.45 PAIKKA Eräjärven seurakuntakoti, os. Eräjärventie 1553 LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Ahava

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 17.36 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet Gärdström Keijo pj. 15 Ainali Päivi

Lisätiedot

3.10.2011 Kokous 7/2011 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 3.10.2011 klo 18.00-19.30

3.10.2011 Kokous 7/2011 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 3.10.2011 klo 18.00-19.30 3.10.2011 Kokous 7/2011 Sivu 1 Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 3.10.2011 klo 18.00-19.30 Jäsenet Posti Timo pj Elonsalo Raimo Erkkilä Pentti Harinen Ari poissa Hickey Hanna-Leena Kaurila

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 Kirkkoneuvosto 05.08.2013 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 13.08.2013

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 Kirkkoneuvosto 05.08.2013 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 13.08.2013 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 18.00 20.40 Paikka Kirkko, hautausmaa ja virastotalo Läsnä Petteri Hämäläinen vt. kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja 6-2015. Aika Maanantai 8.6.2015 klo 18.15 19.30. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta.

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja 6-2015. Aika Maanantai 8.6.2015 klo 18.15 19.30. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta. PL 45, 53101 Lappeenranta P. 040 3126 601, 040 3126 602 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Maanantai 8.6.2015 klo 18.15 19.30 Paikka Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta ASIALISTA 81 KOKOUKSEN

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Tark: Seurakuntaneuvosto 28. Aika: Keskiviikkona 15.5.2013 klo 18, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Tark: Seurakuntaneuvosto 28. Aika: Keskiviikkona 15.5.2013 klo 18, kahvit klo 17.30 28 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikkona 15.5.2013 klo 18, kahvit klo 17.30 Paikka: Papinholman seurakuntakoti, Käräjäkalliontie 4 Läsnä: Kuoppala, Tatu puheenjohtaja Ainasoja, Merja jäsen Andersson,

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 3/2014 Pielaveden seurakunnan seurakuntaneuvosto

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 3/2014 Pielaveden seurakunnan seurakuntaneuvosto Ylä-Savon seurakuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 3/2014 Pielaveden seurakunnan seurakuntaneuvosto Seurakuntaneuvoston kokous 8.9.2014 Aika maanantaina 8.9.2014 klo 17 19.10 Paikka Seurakuntatalo, Pappilantie

Lisätiedot

TÖÖLÖN SEURAKUNNAN PÖYTÄKIRJA 2/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO

TÖÖLÖN SEURAKUNNAN PÖYTÄKIRJA 2/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO TÖÖLÖN SEURAKUNNAN PÖYTÄKIRJA 2/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika: 9.2.2011 kello 18.15-22.00 Paikka: Läsnä. Seurakuntakoti, Runeberginkatu 39 A Naukkarinen Auvo, puheenjohtaja Ahokas Lari Akaan-Penttilä Aulikki

Lisätiedot

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto Pöytäkirja Esityslista 1/2012

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto Pöytäkirja Esityslista 1/2012 Salon seurakunnan kirkkovaltuusto Pöytäkirja Esityslista 1/2012 Aika: Maanantaina 13.2.2012 klo 18.00 18.55 Paikka: Salon seurakunta, Juhlasali, Torikatu 6, Salo Osallistujat: Jäsenet Läsnä Poissa Varajäsenet

Lisätiedot

KÄSITELTÄVÄT ASIAT sivu. 1 Kokouksen avaus 3. 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 3 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

KÄSITELTÄVÄT ASIAT sivu. 1 Kokouksen avaus 3. 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 3 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 LISTA N:o Kirkkovaltuusto Pvm 13.01.2015 1/2015 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 13.01.2015 1 Aika 13.01.2015 klo 18.00 OSALLISTUJAT Jäsenet Buska Matti jäsen Rundgren Marjatta jäsen Gammelin Pertti jäsen Salminen

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012 NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 24.5.2013 klo 10.00 12.15 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Kalevi

Lisätiedot

Heikki Nissinen, kirkkoneuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra Seija Saarikko, pöytäkirjan pitäjä, vs. talouspäällikkö

Heikki Nissinen, kirkkoneuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra Seija Saarikko, pöytäkirjan pitäjä, vs. talouspäällikkö Kokousaika Torstai 15.1.2015 klo 18.00-19.25 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Seurakuntatalo Pirkko Hongisto Jouko Isoniemi Irmeli Juntunen Antti Koistinen Taisto Kokko Kyösti

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 18.55 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari Kantola Pentti Karjalainen Esa Markkanen

Lisätiedot

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. jäsen jäsen

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. jäsen jäsen VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 Aika: 20.5.2013 klo 17.30-18.00 Paikka: Seurakuntatalo Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kesola Anneli Luukkaala

Lisätiedot

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(6) Seurakuntaneuvosto. Aika Ti 19.4.2011 klo 18.30 Elimäen Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, takkahuone

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(6) Seurakuntaneuvosto. Aika Ti 19.4.2011 klo 18.30 Elimäen Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, takkahuone ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 4/2011 Aika Ti 19.4.2011 klo 18.30 Paikka Elimäen Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, takkahuone Läsnä Aalto Kari jäsen Hannula Ulla Maija

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Tark: Seurakuntaneuvosto. Aika: Keskiviikko 21.5.2014 klo 18, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Tark: Seurakuntaneuvosto. Aika: Keskiviikko 21.5.2014 klo 18, kahvit klo 17.30 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 36 Aika: Keskiviikko 21.5.2014 klo 18, kahvit klo 17.30 Paikka: Poikluoman seurakuntatalo, Poikluomantie 9 Läsnä: Kuoppala, Tatu puheenjohtaja Ainasoja, Merja jäsen Andersson,

Lisätiedot

18.3.2013 Kokous 2 /2013 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 18.3.2013 klo 18.00 19.45

18.3.2013 Kokous 2 /2013 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 18.3.2013 klo 18.00 19.45 18.3.2013 Kokous 2 /2013 Sivu 1 Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 18.3.2013 klo 18.00 19.45 Jäsenet Poissaolosta ilmoittaneiden tilalle kutsutut varajäsenet Posti Timo pj Elonsalo Raimo

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto sekä Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet:

Seurakuntaneuvosto sekä Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet: Kokouskutsu Seurakuntaneuvosto 13.2.2012 klo 18.00 Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto sekä Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet: Kokoonnumme ma. 13.2.2012 toimittamaan kirkolliskokouksen-

Lisätiedot

--- HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 SEURAKUNTANEUVOSTO. Kuntokallion kurssikeskus, Kuntokalliontie 6, 00890 Helsinki (Karhusaari)

--- HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 SEURAKUNTANEUVOSTO. Kuntokallion kurssikeskus, Kuntokalliontie 6, 00890 Helsinki (Karhusaari) --- HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika maanantai 10.12.2012 klo 18.00 Paikka Kuntokallion kurssikeskus, Kuntokalliontie 6, 00890 Helsinki (Karhusaari) Läsnä Poissa

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 Aika Keskiviikko 13.3.2013 klo 18.30 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen Raimo Honkanen

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalon kerhohuone. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45. Tervetuloa!

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19 kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19 Kokousaika: Keskiviikko 15.4.2015 klo 16.30 18.50 Kokouspaikka: Kerimäen seurakuntakoti Saapuvilla olleet jäsenet: Lamberg Jani, puheenjohtaja Hannonen Tapani, vara puh.joht.

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkoneuvosto 4/2012 28.5.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkoneuvosto 4/2012 28.5.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) KOKOUSTIEDOT Aika 28.5.2012 klo 17 19.10 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Muraja Asko kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Haikonen Jukka

Lisätiedot

Kokousaika 3.2.2015 klo 18.00 21.17 Kirkonkylän srk-talo, Iso Kylätie 1, 04130 Sipoo

Kokousaika 3.2.2015 klo 18.00 21.17 Kirkonkylän srk-talo, Iso Kylätie 1, 04130 Sipoo SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO Kokousaika 3.2.2015 klo 18.00 21.17 Kokouspaikka Kirkonkylän srk-talo, Iso Kylätie 1, 04130 Sipoo Läsnä: Anu Aalto Tuomas Alaterä Kaarlo

Lisätiedot

MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 1/2015

MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 1/2015 1 MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 1/2015 Aika ja paikka Pihlavan seurakuntatalo 27.1.2015 klo 18:00-20.05 Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, puheenjohtaja Gustafsson Tarja

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3 / 2010. Kirkkovaltuusto 12.7.2010 Sivu 1. AIKA 12.7.2010 Maanantai klo 17.30 17.52

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3 / 2010. Kirkkovaltuusto 12.7.2010 Sivu 1. AIKA 12.7.2010 Maanantai klo 17.30 17.52 NRO 3 / 2010 Kirkkovaltuusto 12.7.2010 Sivu 1 KOKOUSTIEDOT AIKA 12.7.2010 Maanantai klo 17.30 17.52 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Sulonen Ritva, puheenjohtaja Koivunen

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 22.03.2007 15. Aika: Torstaina 22.3.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 22.03.2007 15. Aika: Torstaina 22.3.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Seurakuntaneuvosto 22.03.2007 15 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 22.3.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja

Lisätiedot

Pöytäkirja 1-2015. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta

Pöytäkirja 1-2015. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta PL 45, 53101 Lappeenranta P. 040 3126 601, 040 3126 602 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Keskiviikko 14.1.2015 klo 17.00 18.15 Paikka Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta ASIALISTA 1

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 29 Kirkkoneuvosto 3/2015 23.04.2015

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 29 Kirkkoneuvosto 3/2015 23.04.2015 29 26 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto 23.04.2015 26 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja 7-2013. Aika Keskiviikko 4.12.2013 klo 17.00-19.00. Lappeen neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10, Lappeenranta.

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja 7-2013. Aika Keskiviikko 4.12.2013 klo 17.00-19.00. Lappeen neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10, Lappeenranta. PL 45, 53101 Lappeenranta P. 040 3126 601, 040 3126 602 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Keskiviikko 4.12.2013 klo 17.00-19.00 Paikka Lappeen neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10, Lappeenranta ASIALISTA

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 1/2012

SEURAKUNTANEUVOSTO 1/2012 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 1/2012 Kokousaika 7.2.2012 klo 18.00 20.09 Kokouspaikka srk-talo, Nikkilä Läsnä: Tuomas Alaterä Georg Bergström Raila Degerholm Harry Hänninen

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Käsiteltävät asiat 209 Kokouksen avaus 210 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 211 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 212 Ääntenlaskijoiden

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/2015 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/2015 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone KOKOUSKUTSU 1/2015 Kirkkoneuvosto Kokousaika keskiviikko 7.1.2014 klo 17 Kokouspaikka Simeon-talon kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kirkkovaltuusto 07.01.2015

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kirkkovaltuusto 07.01.2015 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika: Keskiviikona klo 18.00 18.25 Paikka: Seurakuntatalo Läsnä: Valtuutetut: läsnä poissa Auvinen Marketta Huhtinen Kaija Karjalainen Esa

Lisätiedot

Länsi-Porin kirkko, Liikastentie 28 Pori/Seurakuntasali

Länsi-Porin kirkko, Liikastentie 28 Pori/Seurakuntasali 1 LÄNSI-PORIN Pöytäkirja 3/2015 SEURAKUNTANEUVOSTO AIKA: Ti 7.4.2015 klo 18.00 Paikka: Länsi-Porin kirkko, Liikastentie 28 Pori/Seurakuntasali Jäsenet: Esa J. Anttila Katri Hirvola Petri Huru Taina Grau

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Taisto Jantunen Jorma Lundström. Markku Salmisaari

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Taisto Jantunen Jorma Lundström. Markku Salmisaari YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Tiistai 12.2.1.2015 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Heikki Kilpeläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 5/

PÖYTÄKIRJA 5/ Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 5/2012 5.6.2012 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SIVU 36 ILMOITUSASIAT 2 37 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO

Lisätiedot

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O 5/2015 Kirkkoneuvosto 23.9.2015 1 (6)

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O 5/2015 Kirkkoneuvosto 23.9.2015 1 (6) Kirkkoneuvosto 23.9.2015 1 (6) Kokousaika kello 18.00 20.40 Kokouspaikka Vuokatin kirkko Saapuvilla olleet Erkki Marin puheenjohtaja Pirjo Juntunen varapuheenjohtaja Arja Roivainen jäsen Jukka Kämäräinen

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 49-64 11.06.2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 49-64 11.06.2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Kirkkeuvosto 49-64 11.06.2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko 11.6.2014 kello 18.00 19.35 Paikka: Rusk seurakuntakeskuksen (Vanhatie 7, 21290 Rusko) Leipomo-kokoustilassa Kirkkeuvost jäsenet Pasi

Lisätiedot

Aika ja paikka: Maanantaina 2.3.2015 klo 18 (kahvitarjoilu alkaa klo 17.30) Bulevardin seurakuntasali Bulevardi 16 B, 00120 Helsinki

Aika ja paikka: Maanantaina 2.3.2015 klo 18 (kahvitarjoilu alkaa klo 17.30) Bulevardin seurakuntasali Bulevardi 16 B, 00120 Helsinki SEURAKUNTANEUVOSTO 2.3.2015 1 (5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 3/2015 Aika ja paikka: Maanantaina 2.3.2015 klo 18 (kahvitarjoilu alkaa klo 17.30) Bulevardin seurakuntasali Bulevardi 16 B, 00120 Helsinki

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 SIVU 24/2013. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 SIVU 24/2013. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 SIVU 24/2013 AIKA Perjantai 17.5.2013 klo 9 10.50 PAIKKA Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Jokinen

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto 20-32 07.04.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto 20-32 07.04.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Kirkkeuvosto 20-32 07.04.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Tiistai 07.04.2015 kello 18.00 20.30 Paikka: Rusk seurakuntakeskus, kokoustila (Vanhatie 7 21290 Rusko) Kirkkeuvost jäsenet Pasi Salminen, kirkkoherra,

Lisätiedot

Pihlavan seurakuntaneuvosto 4/ 2013. 23.4.2013 klo 18.00 19.04

Pihlavan seurakuntaneuvosto 4/ 2013. 23.4.2013 klo 18.00 19.04 1 PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 4/ 2013 Aika ja paikka Pihlavan kirkon seurakuntasali 23.4.2013 klo 18.00 19.04 Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, puheenjohtaja Harinen Seppo

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2009 Tark: Seurakuntaneuvosto 6. Aika: Torstaina 26.2.2009 klo 18, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2009 Tark: Seurakuntaneuvosto 6. Aika: Torstaina 26.2.2009 klo 18, kahvit klo 17.30 6 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 26.2.2009 klo 18, kahvit klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja jäsen Gustafsson, Irja jäsen Hyppönen,

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2008 Tark: Seurakuntaneuvosto 72. Aika: Torstaina 18.12.2008 klo 18, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2008 Tark: Seurakuntaneuvosto 72. Aika: Torstaina 18.12.2008 klo 18, kahvit klo 17.30 72 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 18.12.2008 klo 18, kahvit klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja poistui 143 Ainasoja, Merja jäsen Andersson,

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 6/2010 Kirkkoneuvosto 3.6.2010 52 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 6/2010

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 6/2010 Kirkkoneuvosto 3.6.2010 52 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 6/2010 Kirkkoneuvosto 3.6.2010 52 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 6/2010 KOKOUSAIKA torstaina 3. päivänä kesäkuuta 2010 kello 10.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo, takasali Sari Heiskanen Markku

Lisätiedot

KOKKOLAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2010 SEURAKUNTANEUVOSTO

KOKKOLAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2010 SEURAKUNTANEUVOSTO KOKKOLAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2010 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika: Torstai 25.03.2010 klo 19.30 - (HUOM! AIKA) Paikka: Kokkolan seurakuntakeskuksen Jussintupa, Kustaa Aadolfinkatu 16 (2.krs, taloustoimiston

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA 4/2008 KIRKKOVALTUUSTO 8.10.2008 1 ( 5 )

SYSMÄN SEURAKUNTA 4/2008 KIRKKOVALTUUSTO 8.10.2008 1 ( 5 ) 1 ( 5 ) Aika Keskiviikko klo 19.00 19.50 Paikka Olavin toimintakeskus, seurakuntasali Nuotta Läsnä Lauri Kirves puheenjohtaja Hannu Hyttinen Hannu Jolula Mari Kantola Pekka Koivisto Markku Kontinen Päivi

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 Kirkkoneuvosto 12.06.2013

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 Kirkkoneuvosto 12.06.2013 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 18.50 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Castrén Helena, kirkkoherra Hämäläinen Sari Kantola

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 SIVU 01/2015. LÄSNÄ AAKULA Kari kirkkoneuvoston varapj.

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 SIVU 01/2015. LÄSNÄ AAKULA Kari kirkkoneuvoston varapj. KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 SIVU 01/2015 AIKA Torstaina 4. kesäkuuta 2015 klo 10-11 PAIKKA Eräjärven seurakuntatalo, Eräjärventie 1553 LÄSNÄ AAKULA Kari kirkkoneuvoston varapj. KOPPANEN Elina

Lisätiedot

Aika: keskiviikko 2.5.2012 klo 18, kahvitarjoilu alkaa klo 17.30 20.25. Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B 2. krs, 00120 Helsinki

Aika: keskiviikko 2.5.2012 klo 18, kahvitarjoilu alkaa klo 17.30 20.25. Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B 2. krs, 00120 Helsinki 1 (6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 4/2012 Aika: keskiviikko 2.5.2012 klo 18, kahvitarjoilu alkaa klo 17.30 20.25 Paikka: Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B 2. krs, 00120 Helsinki Läsnä: Poutiainen

Lisätiedot

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2007 Seurakuntaneuvosto 07.06.2007 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh.

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2007 Seurakuntaneuvosto 07.06.2007 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 4/2007 Aika: Torstaina 07.06.2007 klo 18.00 Paikka: Kesäkoti, Koskensuuntie 31, 07820 PORLAMMI ASIALISTA 38 KOKOUKSEN AVAUS 39

Lisätiedot

Aika: maanantai 4.3.2013 klo 18, kahvitarjoilu alkaa klo 17.30. Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B 2. krs, 00120 Helsinki

Aika: maanantai 4.3.2013 klo 18, kahvitarjoilu alkaa klo 17.30. Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B 2. krs, 00120 Helsinki 1 (6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 3/2013 Aika: maanantai 4.3.2013 klo 18, kahvitarjoilu alkaa klo 17.30 Paikka: Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B 2. krs, 00120 Helsinki Läsnä: Poutiainen Matti puheenjohtaja

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 1(7) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 1(7) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 1(7) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet Gärdström Keijo pj. Aaltonen Pirjo jäsen

Lisätiedot

HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO

HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika maanantai 7.11.2011 klo 17.30 Paikka Mikaelinkirkon takkahuone, Emännänpolku 1, Helsinki Läsnä Poissa Häkkänen Martti, puh.johtaja

Lisätiedot

VIROLAHDEN KAPPELISEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kappelineuvosto 22.9.2014

VIROLAHDEN KAPPELISEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kappelineuvosto 22.9.2014 1 KAPPELINEUVOSTON KOKOUS AIKA maanantai 22.9.2014 klo 19.00 20.30 PAIKKA Lähivakuutuksen kokoustila, Kiputie 2, 2. krs., Virojoki läsnä/poissa OSALLISTUJAT Silander, Outi varapuheenjohtaja, kirkkoneuvoston

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA/ 2013-03 PÖYTÄKIRJA

Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA/ 2013-03 PÖYTÄKIRJA Aihe KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantaina klo 17.00 18.20. Paikka Seurakuntakeskuksen kokoushuoneessa läsnä / poissa Osanottajat Ylikangas Kimmo, kirkkoherra Grönlund Reino, jäsen Hartikainen

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kirkkoneuvosto 102-116 28.10.2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kirkkoneuvosto 102-116 28.10.2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Kirkkeuvosto 102-116 28.10.2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Tiistai 28.10.2014 kello 18.00 19.45 Paikka: Rusk seurakuntakeskuksen (Vanhatie 7, 21290 Rusko) kokoustilassa Kirkkeuvost jäsenet Pasi Salminen,

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto 9.3.2011 klo 18.00 Seurakuntakoti

Seurakuntaneuvosto 9.3.2011 klo 18.00 Seurakuntakoti klo 18.00 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä päättäminen 5. Työjärjestyksen

Lisätiedot

Kylliäinen Kylli. Mertanen Terttu. Suomalainen Mikko jäsen. Muut osallistujat Pasma Marko johtoryhmän puheenjohtaja

Kylliäinen Kylli. Mertanen Terttu. Suomalainen Mikko jäsen. Muut osallistujat Pasma Marko johtoryhmän puheenjohtaja Pöytäkirja HÄMEENLINNA-VANAJAN 13.10.2015 SEURAKUNTA Nro 5/2015 DIAKONIATYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1/5 Kokousaika Tiistai 13.10.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Keskusseurakuntatalo, kokoushuone 3. krs, Rauhankatu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 11 / 2009 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 17.12. 2009 149. Läsnä Tuomo Norvasuo puheenjohtaja

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 11 / 2009 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 17.12. 2009 149. Läsnä Tuomo Norvasuo puheenjohtaja Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 17.12. 2009 149 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 17.12. 2009 klo 18-20.20 Paikka Martin seurakuntatalo Läsnä Tuomo Norvasuo puheenjohtaja Pirjo

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 2 / 2012 13.3.2012 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

PÖYTÄKIRJA 2 / 2012 13.3.2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 2 / 2012 13.3.2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13 TYÖALOJEN TOIMINTAKERTOMUKSET VUODELTA 2011

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 19 Kirkkovaltuusto 29.10.2012

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 19 Kirkkovaltuusto 29.10.2012 19 17 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 17 KJ 8:5 KL 7:4 Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta

Lisätiedot

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS lista kokous 1/2016 Seurakuntaneuvosto 14.1.2016 sivu 1 (6) REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 14.1.2016 klo 18.00 Paikka Rekolan Pyhän Andreaan kirkko, srksali 2 Kustaantie 22,

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 17.01.2011 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 26.01.2011

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 17.01.2011 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 26.01.2011 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko klo 18.30 20.45 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto II/2013 26.2.2013 klo 18.00-

Seurakuntaneuvosto II/2013 26.2.2013 klo 18.00- Seurakuntaneuvosto II/2013 26.2.2013 klo 18.00-1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä päättäminen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 06/ 2014

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 06/ 2014 Kirkkoneuvosto Kokousaika: Tiistai 19.08.2014, klo 17.30 18.45 Kokouspaikka: Lempoisten seurakuntatalo Käsiteltävät asia 65 KOKOUKSEN AVAUS 66 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 67 PÖYTÄKIRJANTARKISTAJIEN

Lisätiedot

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10)

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10) VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10) 173 Kokouksen avaus Puheenjohtaja käytti puheenvuoron, jossa hän mm. kertasi kuluneena vuonna käsiteltyjä asioita, ja avasi kokouksen. 174 Kokouksen

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄN KAPPELISEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kappelineuvosto 18.5.2015

MIEHIKKÄLÄN KAPPELISEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kappelineuvosto 18.5.2015 1 KAPPELINEUVOSTON KOKOUS AIKA maanantai 18.5.2015 klo 18.00 20.25 PAIKKA Seurakuntakoti, Pappilankuja 3 läsnä/poissa OSALLISTUJAT Astola, Matti kappalainen, puheenjohtaja ( x ) Kaitainen, Markku kappelineuvoston

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 2015 03 1 / 6 7.5.2015

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 2015 03 1 / 6 7.5.2015 1 / 6 Aihe KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina klo 17.00 - Paikka Pytynlahden kesäkoti (HUOM. PAIKKA) Osanottajat Asioiden esittelijä: Ylikangas Kimmo, kirkkoherra, p. 040 591 8415 läsnä

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2015. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2015. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2015 Aika: ti 5.5.2015 klo 16 17.55 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja Heino Mirva

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 4 16.6.2015 LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 4 16.6.2015 LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 Kokousaika 16.6..2015 klo 18.00 19.50 Kokouspaikka Keskusseurakuntatalo 3. krs kokoushuone, Rauhankatu 14 Läsnä Jarmo Vainio Hannu Fagerlund Mia Heinonen Jukka-Pekka

Lisätiedot