VALOKUVALLISET MENETELMÄT APUNA ITSENSÄ KOHTAAMI- SESSA JA OMIEN VAL- MIUKSIEN KÄYTTÖÖN- OTOSSA HELSINKI TARJA.KOFFERT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VALOKUVALLISET MENETELMÄT APUNA ITSENSÄ KOHTAAMI- SESSA JA OMIEN VAL- MIUKSIEN KÄYTTÖÖN- OTOSSA HELSINKI 9.3.2015 TARJA.KOFFERT"

Transkriptio

1 VALOKUVALLISET MENETELMÄT APUNA ITSENSÄ KOHTAAMI- SESSA JA OMIEN VAL- MIUKSIEN KÄYTTÖÖN- OTOSSA HELSINKI TARJA.KOFFERT

2 TARJA KOFFERT, KOGNITIIVINEN YKSILÖPSYKOTERAPIA JA PERHETERAPIA KOULUTTAJA,TYÖNOHJAAJA Tarja Koffert

3

4 VALOKUVATYÖSKENTELY

5 JATKUU..

6 1.MIKÄ ON ERILAISTA POTILAAN NÄKÖKULMASTA KUN VALOKUVAT YHDISTETÄÄN KUNTOUTUKSEEN?

7 HOITOSUHTEESSA KOKEMUKSESTA KERTOMINEN JA ASIOIDEN MERKITYSTEN KUVAAMINEN ON OLENNAISTA

8 ITSESTÄ KERTOMINEN ON VAIKEAA PUHUMINEN JA OMAN HAAVOITTU- VUUDEN KOHTAAMINEN ON VAIKEAA OMIIN HEIKKOUKSIIN JA KIPEISIIN KOKEMUKSIIN LIITTYY HÄPEÄÄ VALOKUVA ULKOISTAA JA ETÄÄNNYTTÄÄ ITSELLE VAIKEAN ASIAN JA SIIHEN LIITTYVÄT TUNTEET ITSEÄÄN JA OMIA REAKTIOITAAN VOI TARKASTELLA ETÄÄLTÄ

9 VALOKUVAN LISÄ PUHEESEEN KUVAA KATSOESSA AKTIVOITUU ENSIMMÄISENÄ KOKEMUS, JOKA LIITTYY KUVAN SISÄLTÖÖN.SITTEN VASTA SELITETÄÄN MIHIN ASIAAN TAI TAPAHTUMAAN KUVA LIITTYY. VALOKUVA ON LUONTEELTAAN AJATON, SE ON DOKUMENTTI JOSTAKIN, JOKA ON OLLUT. KUVA ASETTAA FOKUKSEKSI JONKIN TIETYN TAPAHTUMAN JA SIIHEN LIITTYVÄT KOKEMUKSET.

10 2.TOIMINNALLISISTA TYÖMENETELMISTÄ VARAA RIITTÄVÄSTI AIKAA VOIVAT PURKAA KONTROLLIA; YLLÄTTÄVIÄ TUNTEITA SAATTAA PURKAUTUA VALITSE TYÖSKENTELYTILA, JOKA SOPII TYÖMENETELMÄÄN

11 ENNEN KUIN ALOITTAA.. TUTUSTU RIITTÄVÄSTI TYÖMENETELMÄN PERIAATTEISIIN HARJOITTELE KUVAN KÄYTTÖÄ MENETELMÄÄ KÄYTTÄNEEN TYÖNTEKIJÄN TAI KOLLEGAN KANSSA,SIIRRY SITTEN VASTA ASIAKKAISIIN ALOITA YKSILÖLLÄ/PIENELLÄ RYHMÄLLÄ MIETI MISTÄ VOIT SAADA APUA ONGELMATILANTEISSA (SISÄINEN KONSULTAATIO, TYÖNOHJAUS)

12 MUISTOT PEILAUTUVAT MIELEEN POHDITTAVAA

13 MITEN LISÄÄN TURVALLISUUTTA TURVAKUVA: MIKÄ KUVA LISÄÄ TURVALLISUUDEN TUNNETTA,ESIM LAPSUUDEN TURVAPAIKKA ONNISTUMISIEN/SELVIYTYMIS- KOKEMUSTEN MUISTELELEMINEN RAUHOITTAVA JA KANNUSTAVA SISÄINEN PUHE ITSELLE RENTOUTUS/HENGITYSHARJOITUKSET

14 3.TYÖPROSESSISSA ON STRUKTUURI

15 TYÖPROSESSI JÄSENTYNYT; ELÄMÄNTARINAN ERI EPISDODIT INTEGROITUVAT KOKONAISUUDEKSI KUVALLISEN TYÖSKENTYN AVULLA HOITOSUHDE DOKUMENTOITUU KUVIN, ONGELMATILANTEISSA KOTONA KUVAT AUTTAVAT MUISTAMAAN HOITOKESKUSTELUISSA ESIIN TULLEET RATKAISUT (VISUAALINEN MUISTI) ASIAKKAAN ROOLI AKTIIVIINEN; VALITSEE JA OTTAA HOITOTAPAAMISTEN VÄLIAIKOINA ITSESTÄ KUVIA, TEKEE HAVAINNOT KUVISTA, ITSETUNTEMUS KASVAA OSALLISTAVA JA AKTIVOIVA HOITO-OTE TUKEE SELVIYTYMISAJATUKSIA ITSESTÄ

16 3.Emotioiden rooli Muistut aktivoituvat Valokuva ohittaa kontrollin Kokemuksellisuus, avautuu yhteys valokuvan tapahtumahetkeen Aikakäsite muuttuu Moniaistisuus Valokuvan herättämät muistot aktivoivat kehollisia kokemuksia Mieleen nousseet aistikokemukset (ääni, liike, haju ym.) yhdistyvät menneisyyden muistoihin Kuntoutettava tarkastelee itseään 2 aistikanavaa avulla; visuaalisen ja kinesteettisen

17 KIPEÄÄ TEKEVIEN ASIOIDEN KERTOMINEN VALOKUVA ULKOISTAA JA ETÄÄNNYTTÄÄ VAIKEAN ASIAN JA SIIHEN LIITTYVÄN TUNTEEN VAIKEAAN ASIAAN SUHTEESSA OLEMINEN JA SEN TARKASTELU HELPOTTUU, JONKA SEURAUKSENA ITSENSÄ HYVÄKSYMINEN ON HELPOMPAA

18 4.SISÄINEN TARINA IHMISEN MIELEN SISÄINEN PROSESSI, JOSSA IHMINEN TULKITSEE OMAA ELÄMÄNSÄ TAPAHTUMIA SEKÄ SITUAATIONSA TARJOAMIA MAHDOLLISUUKSIA JA RAJOJA SOSIAALISESTA TARINAVARANNOSTA OMAKSUMIENSA TARINALLISTEN MALLIEN AVULLA.

19 SOSIAALINEN TARINAVARANTO TARINOITA OMAKSUTAAN KOKO ELÄMÄNHISTORIAN AJAN: JOTKUT NIISTÄ JÄÄVÄT OSAKSI HENKILÖKOHTAISTA TARINAVARANTOA HENKILÖKOHTAINEN TARINAVARANTO SISÄLTÄÄ MYÖS OMASSA HENKILÖHISTORIASSA KERTYNEET, TARINALLISESTI TULKITUT KOKEMUKSET VANHAN TERVEEN ELÄMÄN AJAN TARINAN SEKÄ SAIRASTUMISEEN LIITTYVÄN TARINAN YHDISTÄMINEN ON TÄRKEÄÄ KUNTOUKSESSA

20 TARINALLINEN AJATTELEMINEN Tarinallinen ajatteleminen on yhteistä kaikille mielille Tarinallinen ajatteleminen on yhteistä kaikille mielille, sekä meidän että punapuumetsien merivuokkojen (Bateson. 1988)

21 TARINALLINEN KIERTOKULKU (Hänninen, 1999) KERTOMUS DRAAMA SISÄINEN TARINA SOSIAALINEN TARINA VARASTO SITUAATIO c.

22 UUDEN MERKITYKSEN LÖYTÄMINEN TÄRKEÄÄ KUN SAIRASTUU menetys/muutos merkitsee meidän elämän narratiiveihin ja identiteettiimme suremisen kautta joudumme ;opiskelemaan itseämme uudelleen opiskelemaan maailmaa uudelleen Mitä minä olin Mitä maailma on ympärilläni Mitä olen jatkossa

23 ELÄMÄNTARINAN KOKOAMINEN JA TULEVAISUUDEN HAHMOTTAMINEN KUVIN MIKÄ ON OLLUT TÄRKEÄÄ? MITEN HYÖDYNNÄN AIKAISEMMIN ELÄMÄSSÄNI OPPIMANI ASIAT TULEVAISUUDESSA?

24 5.TILANTEEN YHDESSÄ TUTKIMINEN VALOKUVAT OVAT KOSKETUKSISSA ASIAKKAAN MIELIKUVIIN JA MUISTIKUVIIN ITSESTÄÄN KUNTOUTETTAVA KATSELLESSA KUVIA VOI NÄHDÄ VALOKUVIEN KEHOLLISEN JA EMOTIONAALISEN VOIMAN KATSOMINEN HERÄTTÄÄ IHMISESSÄ FYSIOLOGISIA VAIKUTUKSIA, JOTKA VOIVAT ILMETÄ ILMEISSÄ, ELEISSÄ, RUUMIIN LIIKKEISSÄ JA HENGITYKSESSÄ. KUNTOTUSTAPAHTUMAAN TULEE PALJON LISÄINFORMAATIOTA TYÖOTE ON TUTKIVA

25 VALOKUVAN INFORMAATIO 1. KUVASTA SAA LISÄINFORMAATIOTA ITSESTÄ.ESIM. AJATUS ITSESTÄ RIITTÄMÄTTÖMÄNÄ JA HUONONA KYSEENALAISTUU UUDEN KEHOLLISEN KUVAINFORMAATION KAUTTA. KUN NÄKEE KUVASTA ASIOITA, JOTKA OVAT VAIKEUTTANEET OMAA SELVIYTYMISTÄ, ESIM. HUOMAA VÄSYMYKSENSÄ. ITSESYYTÖKSET OMASTA RIITTÄMÄTTÖMYYDESTÄ SAAVAT UUDEN SELITYKSEN. EN OLE PYSTYNYT SUORIUTUMAAN KAIKESTA, KOSKA OLEN OLLUT VÄSYNYT. 2. KUVAN KONKREETTINEN INFORMAATIO MAHDOLLISTAA UUDENLAISEN SALLIVAMMAN SUHTAUTUMISEN ITSEEN. OMAT TARPEET TULEVAT ESILLE. TARVITSEN LEPOA, KOSKA OLEN VÄSYNYT. VASTA LEVÄTTYÄNI ON MAHDOLLISTA ONNISTUA

26 VALOKUVIEN KATSOMINEN

27 TUNTEET, KIELI JA MERKITYKSENANTO VALOKUVIEN KATSOMISESSA MONET EMOTIONAALISET VOIMAKKAAT MUISTOT OVAT AJOILTA, JOLLOIN SYMBOLISET JA NARRATIIVISET KYVYT EIVÄT OLE VIELÄ KEHITTYNEET, NIINPÄ NE OVAT MUISTISSA EMOOTIOINA, JOITA EI VOI ILMAISTA KIELELLISTEN SYMBOLIEN SANALLISESSA MUODOSSA (GREENBERG, PAIVIO 1997) KUVIEN KATSELU HERÄTTÄÄ AISTIT MUISTAMAAN JA SAA IHMISESSÄ AIKAAN TUNNEREAKTIOITA, JOTKA

28 JATKUU VOIVAT ILMETÄ FYSIOLOGISINA VAIKUTUKSINA ESIM. ILMEISSÄ, ELEISSÄ, HENGITYKSESSÄ JNE.JOTKUT MUISTAVAT KUVIA KATSELLESSA HAJUJA, ÄÄNIÄ NÄKYMIÄ JNE. VALOKUVIA VOIDAAN TUTKIA TOISAALTA KOGNITIIVISINA, TIETOISINA, VISUAALISINA HAVAINTOINA JA TOISAALTA TUNNETASOLLA MERKITYKSELLISINÄ INFORMAATION LÄHTEINÄ, JOLLOIN VOIDAAN SAADA AVOIN YHTEYS EI- TIETOISEEN

29 JATKUU.. GUIDANO; TUNTEITA VOI VAAN MUUTTAA TUNTEMALLA UUSIA TUNTEITA VALOKUVAN VOI HELPOTTAA TUNTEESEEN PALAAMISTA JA AUTTAA TULEMAAN TIETOISEKSI OMISTA TUNNEKOKEMUKSISTA KUVAMUISTO AKTIVOI AIVOT, EPISODINEN MUISTI AKTIVOITUU

30 VALOKUVAN AVULLA KUNTOUTETTAVA VOI KÄYDÄ LÄPI OMAAN TERVEYTENSÄ MUUTOKSEEN LIITTYVÄÄ TILANNETTA KUVIN KUNTOUTETTAVA PYSTYY TARKASTELEMAAN ITSEÄÄN VALOKUVASTA JA OPPII HYVÄKSYMÄÄN ITSENSÄ

31 KYSYMYKSIÄ (DAVID KUKA OTTI KUVAN JA MIKÄ ON SUHTEESI KUVAN OTTAJAAN? MIKÄ KUVASSA ON TODELLISINTA.MIKSI? MIKÄ KUVASSA ON FALSKIA..MIKSI? NÄYTÄ MIKÄ ON LEMPIKUVASI.MIKSI? NÄYTÄ MIKÄ KUVISTA ON VÄHITEN MIELUINEN SINULLE.MIKSI? KERRO MITÄ TUNTEITA KUVASTA NÄKYY/ENTÄ FYYSISET HAVAINNOT KERRO MINULLE KUVASSA OLEVIEN IHMISTEN VÄLISISTÄ SUHTEISTA

32 Jatkuu. ONKO KENELLÄKÄÄN KUVASSA OLEVALLA TEENNÄISTÄ ILMETTÄ, JOS OLI VAIKUTTIKO SIIHEN JOKU KULTTUURINEN TEKIJÄ TAI JOKIN MUU MIKÄ SAA SINUT AJATTELEMAAN EM. ASIASTA TUOLLA TAVALLA MITÄ TÄSSÄ NYT NÄYTTÄMÄSI KUVAT KERTOVAT PERHEESTÄSI MITÄ VOISIT SANOA KUVIESI HENKILÖIDEN FORMAALISUUDESTA<>EPÄFORMAALISUUDESTA TEE JOKIN MOTTO/SLOGAN KUVISTASI JOITA TOIT MUKANASI

33 JATKUU MITÄ VALOKUVASI KERTOO LÄHEISYYDESTÄ? OLLAANKO JOISSAKIN KUVISSA FYYSISESTI LÄHEMPÄNÄ KUIN TOISISSA? ONKO KUVISSA ENEMMÄN IHMISIÄ KUIN TÄRKEITÄ ESINEITÄ KUTEN VENEITÄ JNE.? ONKO KUVIASI YRITETTY TUHOTA TAI PILATA? ONKO KUVIISI PIIRRETTY VÄKIVALTAISIA KUVIA? JOS ON, NIIN KENEN KASVOJA ON ENITEN MUSTATTU?

34 5.VALOKUVATERAPIAN 3-JAKO VALOKUVATYÖSKENTELY VOIDAAN LIITTÄÄ PSYKOTERAPIAAN KOLMELLA ERI TAVALLA: 1.PERHEALBUMIKUVIA KÄYTTÄEN 2.ASSOSIATIIVISTA KUVAA KÄYTTÄEN 3.MINÄKUVIEN AVULLA

35 6..ASSOSIATIIVINEN KUVA(KUVAT ULLA HALKOLA) ON SYMBOLI JOLLEKIN KÄYTETÄÄN YKSINÄÄN/YHDESSÄ PERHEKUVISSA VOIDAAN KÄYTTÄÄ TÄYDENTÄVINÄ PERHEKUVAN YHTEYDESSÄ

36 MISSÄ AUTTAA? JOS MIELIKUVIA ON VAIKEA SYNNYTTÄÄ TAI TUOTTAA VOIVAT KUVAT AUTTAA TUNNEKIELEN VAIKEUS KIELELLISEN ILMAISUN VAIKEUS HÄPEÄ JA VETÄYTYMINEN

37 KUVAT ULLA HALKOLA/SPECTROVISIO

38 KUVAT ULLA HALKOLA/SPECTROVISIO

39 KUVAT ULLA HALKOLA/SPECTROVISIO

40 7.PERHEALBUMIT PERHEALBUMIKUVAT KERTOVAT PERHEEN HISTORIASTA SEKÄ PERHEEN JÄSENTEN ELÄMÄSTÄ PERHEEN OSANA. KUVISTA VOIDAAN NÄHDÄ PERHEEN TARINA SEN ERI KÄÄNTEINEEN. VALOKUVISTA VOIDAAN TARKASTELLA KUNKIN PERHEEN JÄSENEN TILANNEKOHTAISIA REAKTIOTA TAI TILANTEELLE ANTAMIA MERKITYKSIÄ.

41 PERHEVALOKUVAT PERHEVALOKUVAT JA NÄPPÄILYKUVAT OVAT MATERIAALIA, JOISTA VOI AMMENTAA KUVALLISTA VALAISUA IHMISEN ELÄMÄNTILANTEEN YMMÄRTÄMISEKSI

42 MILLAISIA HAVAINTOJA PERHEALBUMEISTA VOI TEHDÄ? MITEN LIITYN PERHEENJÄSENIIN KATSEKONTAKTEJA KASVOJEN ILMEITÄ ILMAPIIRIÄ ETÄISYYS-LÄHEISYYSSUHTEITA VALTASUHTEITA

43 ERI AIKAKAUSIEN KUVIEN SAMANAIKAINEN KATSELEMINEN

44 USEAMMAN KUVAN YHTÄAIKAINEN KATSOMINEN SYNNYTTÄÄ TARINAN

45 KATSELE ILMEITÄ, TUNNELMIA, ELEITÄ, MIETI MITÄ HE AJATTELEVAT KUVASSA?

46 TÄRKEÄT MUISTOT MENNEISYYDESTÄ

47 MITEN KASVUPERHEKOKEMUKSET EROAVAT SIITÄ MITEN OLEN NYKYPERHEESSÄNI

48 Lähde tuntematon

49 Kuva Olga Oksasen Studio

50 Leena Saraste, valokuva tradition ja toden välissä, Musta taide, Helsinki 1996

51 YHDISTETTY MALLI; ALBUMIKUVA JA TUNNE JOS ON VAIKEA SANOIN KERTOA KUVAN MERKITYSTÄ VOI KERTOMISTA HELPOTTAA ASSOSIATIIVISEN KUVAN AVULLA

52

53 8.OMAKUVA ENNEN 1400-LUKUA REALISTINEN ITSENSÄ KUVAAMINEN OLI VAIKEAA, MUTTA RENESSANSSIN AIKANA YLEISTYNYT PEILI MAHDOLLISTI TAITEILIJOILLE ITSENSÄ KUVAAMISEN. OMAKUVA HEIJASTI JO TUONA AIKANA TAITEILIJAN ITSEKÄSITYSTÄ, EI VAIN PELKÄSTÄÄN KÄSITYÖLÄISENÄ VAAN UUDEN LUOJANA.

54 OMA KUVAN OTTAMINEN HALUAN KUVAN OLEVAN OMANLAISENI. TARKOITUKSENA ON OTTAA KUVA ITSE PARAS TAPA TOTEUTTAA OMAKUVA ON VALOKUVATA ERI TUNNETILOJA ITSESTÄ AUTTAA TUNNISTAMAAN TUNNETILOJA

55 OMAKUVA ITSESTÄ ESIM. ITSELAUKAISIJALLA

56 9.KASVOISTA SUURI OSA SANATTOMASTA IHMISTEN VÄLISESTÄ VIESTINNÄSTÄ TAPAHTUU KASVOJEN AVULLA SOSIAALISEN VUOROVAIKUTUKSEN AIKANA KASVOT OVAT KOKO AJAN KÄYTÄNNÖSSÄ LIIKKEESSÄ TIETYT AIVOJEN ALUEET OVAT ERIKOISTUNEET KASVOJEN ILMEIDEN KÄSITTELEMISEEN JO SYNTYMÄSTÄ SAAKKA VAUVAT OVAT KIINNOSTUNEITA KASVOISTA

57 KASVOT KATSOMINEN JA KATSOTUKSI TULEMINEN KUVIEN KAUTTA LAUKAISEE ESILLE MUISTIKUVAT SIITÄ MITEN ITSE ON TULLUT KATSOTUKSI. HOITAVAN ÄIDIN KASVOT JA SILMÄT MUISTUVAT MIELEEN JA USEIN TULEE JOLLAKIN TAVALLA UUDELLEEN KÄSITTELYYN. KUVAN LUONNE ON SOSIAALINEN. KUVATTAVA LUO SUHTEEN KUVAAJAAN. LAPSUUDEN SOSIAALISET SUHTEET JA NIIHIN LIITTYVÄT MUISTOT AKTIVOITUVAT

58 CORRUGATOR TUOTTAMISEEN VIHAN, ZYGOMATICUS MIELIHYVÄ ILMAUSTEN

59 ESIMERKKI/kuva Richard Avelon

60 ESIMERKKI (Willian A Ewing, FACE, The New Photographic Potrait, Thames and Hudson, 2008)

61 ENNEN JA JÄLKEEN SYN- NYTYKSEN (Willian A Ewing, FACE, The New Photographic Potrait, Thames and Hudson, 2008)

62 SUHDE ITSEEN KUN VAIKEAT TUNTEET KUVALLISTETAAN SAA NIIHIN HELPOMMIN SUHTEEN JA SELITYKSEN. OLEN KUVASSA AHDISTUNUT, MUTTA OIKEASTAAN ESTEETTISEN RUMANKAUNIS TAI OLEN KUVASSA TOSI SURKEAN NÄKÖINEN. OLEN INHONNUT TUOTA PUOLTA ITSESTÄNI, NYT NÄEN, ETTÄ SIINÄ ISTUU SURKEA PIENI TYTTÖ, JOKA TARVITSISI LOHDUTTAJAA, TUNNEN EMPATIAA HÄNTÄ KOHTAAN. VAIKEASTI HYVÄKSYTTÄVÄT PUOLET ITSESTÄ TULEVAT NÄKYVIIN JA INTEGROITUVAT ITSESSÄ OLEVIIN MUIHIN PUOLIIN KUN EMPATIA ITSEÄ KOHTAAN HERÄÄ

63 OMA KEHOLLISUUS

64 TUNNEPERUSTAINEN MUISTI EI LIITÄ EPÄMIELLYTTÄVÄÄN TAPAHTUMAAN KIELELLISTÄ KOODIA TÄMÄ EI OLE KIVAA, VAAN SE LIITTÄÄ EPÄMIELLYTTÄVÄÄN TAPAHTUMAAN EPÄMIELLYTTÄVÄN TUNNEREAKTION EMME LÄHESKÄÄN AINA OLE TIETOISIA SIITÄ MIKSI TIETYT TAPAHTUMAT HERÄTTÄVÄT MEISSÄ EPÄMIELLYTTÄVIÄ TUNTEMUKSIA

65 KEHOMUISTI, KUULOMUISTI JA VISUAALINEN MUISTAMINEN KUVIEN KATSELEMINEN HERÄTTÄÄ KEHOLLISEN MUISTIN. POTILAAT KERTOVAT KEHOLLISISTA TUNTEMUKSISTAAN. ESIM. ALOIN TUNTEA HEIJAUSTA KEHOSTANI. YLEISTÄ ON, ETTÄ ÄIDIN KASVOT TAI SILMÄT MUISTUVAT MIELEEN.

66 KOTONA.

67 10.TAPAAMISTEN VÄLIAJAT POTILAAT KERTOVAT, ETTÄ KUVAT JA NIIDEN TEEMAT JÄÄVÄT VISUAALISENA MUISTIIN JA NE TYÖSTYVÄT EDELLEEN MIELESSÄ. JOTKUT OTTAVAT ITSE UUSIA KUVIA JA TUTKIVAT ITSEÄÄN. POTILAALLA SÄILYY INTENSIIVISESTI TYÖPROSESSI MIELESSÄ. SE KANTAA JA ELÄÄ ISTUNTOJEN VÄLISSÄKIN.

68 COPING, KUVIEN MUISTAMINEN ESIM. MASENTUNUT POTILAS, JOLLA ON VAIKEAA ASIOIDEN ALOITTAMISESSA MUISTAA ITSESTÄÄN KUVAN, JOKA EDUSTAA MINÄN TOIMIVAA PUOLTA. KUVA ITSESTÄ MIELESSÄ SÄILYY INTEGROITUNEEMPANA, MONIPUOLI- SEMPANA.

69 KUNTOUTTAVA MERKITYS POTILAS ON AKTIIVINEN. HÄN VALITSEE TEEMOJA JA ON AKTIIVINEN NIIDEN TOTEUTTAMISESSA. VALITESSAAN HÄN JOUTUU ZOOMAAMAAN JOHONKIN. KUVA ON AINA OTOS JOSTAKIN JA SE ILMAISEE MIKÄ ON KULLAKIN HETKELLÄ MIELESSÄ. JOTKUT KERTOVAT LÖYTÄNEENSÄ UUDELLEEN KAUNEUDEN ELÄMÄÄNSÄ ETSIESSÄÄN KUVAUSKOH- TEITA. KUVA ON HETKI JOSTAKIN.

70 KIITOS!

Kun vanhempi on trans*

Kun vanhempi on trans* Seta Transtukipiste Kun vanhempi on trans* Linda Korpikoski 15.3.2013 Sisällys 1 Apua, vanhempani on trans!... 3 1.1 Mitä minun kannattaa tehdä?... 4 1.2 Transmikä?... 4 1.3 Eikö sukupuoli ole itsestään

Lisätiedot

ENO - Ennakoiva ohjaus työelämässä TYÖELÄMÄN SOSIAALISET JA VUOROVAIKUTUSTAIDOT

ENO - Ennakoiva ohjaus työelämässä TYÖELÄMÄN SOSIAALISET JA VUOROVAIKUTUSTAIDOT ENO - Ennakoiva ohjaus työelämässä OHDANTO ENO - Ennakoiva ohjaus työelämässä on Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävään kuuluva valtakunnallinen verkostohanke, jonka kumppaneina toimivat 15 aikuiskoulutuskeskusta

Lisätiedot

Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut?

Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut? Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut? Opas läheisille sekä lasten ja nuorten parissa työskenteleville Uittomäki Susanna, Mynttinen Sirpa ja Laimio Anne 1 Uittomäki Susanna, Mynttinen Sirpa, Laimio

Lisätiedot

Reflektiivisyys asiantuntijan työssä

Reflektiivisyys asiantuntijan työssä Reflektiivisyys asiantuntijan työssä Juhani Tiuraniemi Teoksessa Niemi P. & Keskinen E. (2002) Taitavan toiminnan psykologia. Turun yliopiston psykologian laitoksen julkaisuja, Turku, 165-195. Abstrakti.

Lisätiedot

opiskelijan ohjaajana

opiskelijan ohjaajana Työpaikkaohjaaja opiskelijan ohjaajana Frisk, T. (toim.) www.ohjaan.fi Tämänteoksenkopioiminenontekijänoikeuslain (404/61, muutt. 712/96) ja valokuvalain (495/61, muutt. 446/96) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Oma suunta. yksilökeskeisen suunnittelun kansio. Asumisen yksilölliset tukimallit -projekti, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö

Oma suunta. yksilökeskeisen suunnittelun kansio. Asumisen yksilölliset tukimallit -projekti, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Oma suunta yksilökeskeisen suunnittelun kansio Asumisen yksilölliset tukimallit -projekti, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Sisällys 1. Mikä Oma suunta -kansio on ja miten sitä käytetään s. 4 2. Kommunikaatio

Lisätiedot

Elä sitä, mitä jo olet!

Elä sitä, mitä jo olet! ! Co-Creating meaningful futures. Mikko Paloranta mikko.paloranta@mirrorlearning.com 040 585 0022 Elä sitä, mitä jo olet!... 1 1.1. Lukijalle... 4 2. Luomme oman todellisuutemme... 5 2.1. Minä ja todellisuuteni...

Lisätiedot

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas Löydä oma tarinasi -ryhmämalli Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille Ryhmänohjaajan opas Suomen Mielenterveysseura Suomen Mielenterveysseura on kansanterveys- ja kansalaisjärjestö.

Lisätiedot

LAPSET PUHEEKSI. - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Manuaali ja lokikirja. Tytti Solantaus

LAPSET PUHEEKSI. - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Manuaali ja lokikirja. Tytti Solantaus LAPSET PUHEEKSI - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia Manuaali ja lokikirja Tytti Solantaus 1 SISÄLLYS LAPSET PUHEEKSI -TYÖMENETELMÄN TAUSTA JA PERIAATTEET... 3 JOHDANTO... 3 TOIMIVA LAPSI&PERHE

Lisätiedot

Varhaisnuoruuden kasvu ja kehitys vanhempi nuoren kasvun tukena

Varhaisnuoruuden kasvu ja kehitys vanhempi nuoren kasvun tukena Varhaisnuoruuden kasvu ja kehitys vanhempi nuoren kasvun tukena Mannerheimin Lastensuojeluliitto Varhaisnuoruuden kasvu ja kehitys vanhempi nuoren kasvun tukena 1 Tämä opas on osa Mannerheimin Lastensuojeluliiton

Lisätiedot

LAPSI JA VANHEMMAN SYÖPÄ

LAPSI JA VANHEMMAN SYÖPÄ LAPSI JA VANHEMMAN SYÖPÄ 1 Oppaan suunnittelussa on ollut apuna työryhmä Kaisu Johansson Mika Niemelä Arja Mainio Kaisa-Mari Paananen Sami Räsänen Kuvat Tarja Paananen OPAS VANHEMMILLE LASTEN TUKEMISEEN,

Lisätiedot

Tarja Kotamäki [tarja.kotamaki@kirkkonummi.fi] Kantvikin päiväkoti Eija Renvall [eija.renvall@kirkkonummi.fi]

Tarja Kotamäki [tarja.kotamaki@kirkkonummi.fi] Kantvikin päiväkoti Eija Renvall [eija.renvall@kirkkonummi.fi] Medialeikki yhteydet Kirkkonummen varhaiskasvatus Tarja Kotamäki [tarja.kotamaki@kirkkonummi.fi] Kantvikin päiväkoti Eija Renvall [eija.renvall@kirkkonummi.fi] medialeikin mediataiteellinen ohjaus Markus

Lisätiedot

Kirjan voi ladata maksutta osoitteesta www.nektaria.fi

Kirjan voi ladata maksutta osoitteesta www.nektaria.fi Mitä ihmettä? Opas ammattilaisille. Seksuaalikasvatusta 3-9 -vuotiaille. Katriina Bildjuschkin, Susanna Ruuhilahti Nektaria ry Kansi: Nina Cord Piirros, sivu 4, Mervi Lahkela Graafinen suunnittelu ja taitto:

Lisätiedot

Tuki- ja virikeaineisto

Tuki- ja virikeaineisto Osallistavat menetelmät Tuki- ja virikeaineisto Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 1 OSALLISTAVAT MENETELMÄT 2 1.1 Osallistavien menetelmien määritelmä 2 1.2 Ohjaajan rooli 3 1.3 Osallistavat menetelmät

Lisätiedot

Taide- ja kulttuurikasvatuksen menetelmäopas monikulttuuriseen nuorisotoimintaan

Taide- ja kulttuurikasvatuksen menetelmäopas monikulttuuriseen nuorisotoimintaan Taide- ja kulttuurikasvatuksen menetelmäopas monikulttuuriseen nuorisotoimintaan 1 Oppaasta Luovuutta! Taide- ja kulttuurikasvatuksen menetelmäopas monikulttuuriseen nuorisotoimintaan on kokoelma taide-

Lisätiedot

Modul 1: LAPSET PUHEEKSI - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Tytti Solantaus. www.strong-kids.eu

Modul 1: LAPSET PUHEEKSI - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Tytti Solantaus. www.strong-kids.eu Modul 1: LAPSET PUHEEKSI - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia Tytti Solantaus www.strong-kids.eu Hanke on rahoitettu Euroopan komission tuella. Tästä julkaisusta (tiedotteesta) vastaa ainoastaan

Lisätiedot

Vertaistoiminta KANNATTAA

Vertaistoiminta KANNATTAA Vertaistoiminta KANNATTAA Vertaistoiminta KANNATTAA Kustantaja: Asumispalvelusäätiö ASPA www.aspa.fi Toimitus: Tanja Laatikainen Graafinen suunnittelu ja taitto: Marja Muhonen Paino: SOLVER palvelut Oy

Lisätiedot

HAVAINNOINTI JA PEDAGOGINEN TUKI 3-5 VUOTIAIDEN LASTEN VARHAISKASVATUKSESSA

HAVAINNOINTI JA PEDAGOGINEN TUKI 3-5 VUOTIAIDEN LASTEN VARHAISKASVATUKSESSA HAVAINNOINTI JA PEDAGOGINEN TUKI 3-5 VUOTIAIDEN LASTEN VARHAISKASVATUKSESSA Lasten päivähoito Oppaita ja työkirjoja 2008:3 1 HELSINGIN KAUPUNKI SOSIAALIVIRASTO HELSINGFORS STAD SOCIALVERKET CITY OF HELSINKI

Lisätiedot

Mä tanssin kuin myrsky!

Mä tanssin kuin myrsky! Sanna Lepoaho Mä tanssin kuin myrsky! Tanssi-ilmaisu osana päiväkodin varhaiskasvatusta Metropolia Ammattikorkeakoulu Hyvinvointi ja toimintakyky Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi Opinnäytetyö 07.04.2015

Lisätiedot

Taiteellinen prosessi ja sen sanallistaminen

Taiteellinen prosessi ja sen sanallistaminen Taiteellinen prosessi ja sen sanallistaminen Taidekasvatuksen seminaarityö Jari Vesterinen TaiK, TKO 17.4.2010 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 1 2 PROSESSIN SANALLISTAMISEN TUTKIMINEN... 1 3 HUUMAANTUMINEN... 3

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 23. Sanni Mäkelä & Elina Peltonen. Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 23. Sanni Mäkelä & Elina Peltonen. Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 23 Sanni Mäkelä & Elina Peltonen Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja Sanni Mäkelä & Elina Peltonen Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja Diakonia-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Kansalaisen astuessa sosiaaliviraston. Asiakkaiden ja asiakirjojen väliset. näkökulma 1. Tiivistelmä. & McGhee 2008, 10 11; Clapton 2008, 136).

Kansalaisen astuessa sosiaaliviraston. Asiakkaiden ja asiakirjojen väliset. näkökulma 1. Tiivistelmä. & McGhee 2008, 10 11; Clapton 2008, 136). Asiakkaiden ja asiakirjojen väliset suhteet lastensuojelussa. Vanhempien näkökulma 1 Tarja Vierula: YTM, tutkija, Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto tarja.vierula@uta.fi Janus

Lisätiedot

Kun kulttuurit tulevat tiskille

Kun kulttuurit tulevat tiskille OPAS 4 2013 eila isotalus Kun kulttuurit tulevat tiskille Opas kulttuurienväliseen osaamiseen asiakaspalvelussa Opas kulttuurienväliseen osaamiseen asiakaspalvelussa Sisältö Miksi puhua kulttuurista?...

Lisätiedot

Mediametkaa! Mediakasvattajan käsikirja kaikilla mausteilla. Hanna Niinistö (toim.) Anu Ruhala (toim.) Annika Henriksson Leena Pentikäinen

Mediametkaa! Mediakasvattajan käsikirja kaikilla mausteilla. Hanna Niinistö (toim.) Anu Ruhala (toim.) Annika Henriksson Leena Pentikäinen 1 Hanna Niinistö (toim.) Anu Ruhala (toim.) Annika Henriksson Leena Pentikäinen Mediametkaa! Mediakasvattajan käsikirja kaikilla mausteilla Mediakasvatuskeskus Metka ry Mediamuffinssi-hanke BTJ Kirjastopalvelu

Lisätiedot

VAPAAEHTOIS- OHJAAJAN TIETOPAKKI POLKU ILOISEEN VAPAAEHTOISTOIMINTAAN

VAPAAEHTOIS- OHJAAJAN TIETOPAKKI POLKU ILOISEEN VAPAAEHTOISTOIMINTAAN VAPAAEHTOIS- OHJAAJAN TIETOPAKKI POLKU ILOISEEN VAPAAEHTOISTOIMINTAAN Eija Peräkylä HUMAK, opinnäytetyö 29.11.2013 2 Opas vapaaehtoisohjaajalle Sisällys VAPAAEHTOISOHJAAJAN TIETOPAKKI Alkusanat...4 1.

Lisätiedot

Joka sadas meistä on autismin kirjolla. tietoa ikääntymisestä autismin kirjolla sosiaali- ja terveysalalle

Joka sadas meistä on autismin kirjolla. tietoa ikääntymisestä autismin kirjolla sosiaali- ja terveysalalle Joka sadas meistä on autismin kirjolla tietoa ikääntymisestä autismin kirjolla sosiaali- ja terveysalalle Joka sadas meistä on autismin kirjolla Miksi puhutaan autismin kirjosta? Autismin kirjon diagnoosit

Lisätiedot

Parasta oli kaikki. Fiiliksistä vaikutuksiin taiteen ja kulttuurin kautta. Kulttuurilla osalliseksi 2012 2015. Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry

Parasta oli kaikki. Fiiliksistä vaikutuksiin taiteen ja kulttuurin kautta. Kulttuurilla osalliseksi 2012 2015. Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry Kulttuurilla osalliseksi 2012 2015 Parasta oli kaikki Fiiliksistä vaikutuksiin taiteen ja kulttuurin kautta Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry Tekstit ja toimitus: Katri Mäkeläinen Kuvat: Fahima Rezaei,

Lisätiedot

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 7. Jännittäminen osana elämää opiskelijaopas

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 7. Jännittäminen osana elämää opiskelijaopas YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 7 2013 Jännittäminen osana elämää opiskelijaopas 1 Terveyden edistämisen keskus ry:n arvioima Julkaisija: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö Tilaukset: Ylioppilaiden

Lisätiedot