TS-YHTYMÄ vuosikertomus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TS-YHTYMÄ vuosikertomus"

Transkriptio

1 XXXXXX 2013 TS-YHTYMÄ vuosikertomus 1

2 XXXXXX SISÄLTÖ Avainlukuja...4 Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat...4 Konsernin tilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt...5 Hallituksen toimintakertomus...8 Tilinpäätös Konsernin tuloslaskelma Konsernitase Konsernin rahoituslaskelma TS-Yhtymä Oy:n tuloslaskelma TS-Yhtymä Oy:n tase TS-Yhtymä Oy:n rahoituslaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot Tilintarkastuskertomus Hallintoneuvoston lausunto KEVÄINEN RUISSALO VEHREIMMILLÄÄN. 2 3

3 TS-YHTYMÄ AVAINLUKUJA KONSERNITILINPÄÄTÖKSEEN SISÄLTYVÄT YHTIÖT Liikevaihto milj Vienti milj Palkkakustannukset milj % liikevaihdosta % 34,9 34,1 35,3 32,5 31,7 Poistot milj Liikevoitto milj % liikevaihdosta % -4,3 0,2 1,9 8,5 8,9 Nettorahoituskulut milj % liikevaihdosta % -0,4 0,7-0,7-1,2-3,0 Investoinnit milj. 21,2 18,1 20,6 16,2 4,9 % liikevaihdosta % 9,6 8,5 10,2 8,8 2,9 Korollinen vieras pääoma milj Omavaraisuusaste % 77,1 76,3 72,9 72,8 73,0 Taseen loppusumma milj Jalostusarvo milj. 95,1 98,8 94,9 91,2 82,3 Paperin kulutus milj. kg 78,9 77,8 87,0 71,2 66,8 Henkilöstö yhteensä Liikevaihto / henkilö Yhtiö Perustettu Tuotteet, toiminta Liikevaihto, tai yhtymässä M vuodesta TS-Yhtymä Oy 1905 Konsernin emoyhtiö 30,0 hallintopalvelut ja omaisuuden hoito Turun Sanomat Oy *) 2013 Sanomalehti, sähköinen viestintä, painopalvelut 36,4 Polytypos Oy 1977 Lomaketuotanto 3,6 Polytypos AB 1977 Sijoitusyhtiö, Ruotsi 0,0 Turun Tietotarjonta Oy 1980 Kaupunkilehti, kustannustoiminta 2,1 Turun Tietokuva Oy **) 1980 Uutis- ja studiokuvaus 1,1 Kiinteistö Oy Turun Kauppakortteli 1981 Kiinteistöosakkeiden hallinta 0,1 Salon Seudun Sanomat Oy 1988 Sanomalehti, painopalvelut 17,1 Uudenkaupungin Sanomat Oy 1988 Sanomalehti 1,6 Varsinais-Suomen Tietojakelu Oy 2011 Jakelupalvelut 2,1 Kiinteistö Oy Turun Pläkkäri 1991 Kiinteistön hallinta 0,1 Turun Paikallisradio Oy 1993 Paikallisradiotoiminta 0,7 Salon Alueradio Oy 1993 Paikallisradiotoiminta 0,0 Sia Madonas Poligrafi sts 1994 Painotuotteiden valmistus, Latvia 0,2 Hansaprint Oy 1996 Volyymi- ja digitaalinen painaminen, 74,0 jälkikäsittely- ja logistiikkapalvelut Myymälämarkkinointi ja asiakasviestinnän ratkaisut Newprint Oy 2009 Arkkipainotoiminta 6,1 Hansaprint AB 1999 Myyntiyhtiö, Ruotsi 0,3 Kiinteistö Oy Pieni Roobertinkatu 2002 Kiinteistöosakkeiden hallinta 0,1 TS-Group Hungary KFT 2004 Kiinteistönhallinta, Unkari 0,1 Nitro Group Oy 2006 Sähköisten mediaratkaisujen tuotanto 4,4 Priimus Group Oy 2006 Ei liiketoimintaa 0,0 Priimus Media Oy 2006 Paikallislehden kustantaminen 3,3 YHTIÖN ORGANISAATIO, JOHTO JA TILINTARKASTAJAT *) perustettu liiketoimintasiirtona emoyhtiöstä **) fuusioitu Turun Sanomat Oy:öön HALLINTONEUVOSTO HALLITUS TOIMITUSJOHTAJA TILINTARKASTAJAT Virtanen Keijo, puheenjohtaja Kaartoaho Mikael Karlsson Sirkka Ketonen Helena Ketonen Jukka Ketonen Pekka Ketonen Timo Kinnunen Nina Nieminen Rami Vainio Kari Ketonen Mikko, puheenjohtaja Ketonen Heikki Ketonen Jaakko Kinnunen Niko Ruola Kati Ketonen Heikki PricewaterhouseCoopers Oy (KHT-Yhteisö), Päävastuullinen: Kaarisalo Mika (KHT) 4 5

4 TOIMINTAKERTOMUS VUOKOT VALTAAVAT RUISSALON. 6 7

5 Hallituksen toimintakertomus TILIKAUDELTA YLEISTÄ TOIMIALASTA Mediamainontaan käytettiin Suomessa vuonna 2013 yhteensä m. Mainontaan käytetty euromäärä laski lähes kaikissa mediaryhmissä. Painettujen medioiden osuus mediamainonnasta vuonna 2013 oli yhteensä 49,5 %. Laskua rahallisessa panostuksessa painettuun mediaan oli 15,9 %. Painettuun sanomalehtimainontaan käytettiin rahaa 15,8 % vähemmän kuin edellisvuonna. Verkkomediamainonnan osuus mediamainonnan määrästä oli 19,7 % ja siinä rahallinen panostus kasvoi 6,8 %. Vuoden aikana mainonnan siirtyminen printistä verkkoon jatkui entistä nopeammalla tahdilla. Graafi sen teollisuuden volyymikehitys on ollut vuoden 2013 aikana edelleen laskeva. Sekä yritysten että henkilöstön määrä graafisella alalla on jatkanut laskuaan. Vallitseva Euroopan-laajuinen ylikapasiteetti ja tästä seuraava hintakilpailu vaikeuttavat edelleen tilannetta. OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA TS-Yhtymä Konsernirakenteen muutokset TS-Yhtymä Oy:n harjoittama Turun Sanomien kustannusliiketoiminta yhtiöitettiin TS-Yhtymä Oy:n täysin omistamaan tytäryhtiöön, joka rekisteröitiin kaupparekisteriin nimellä Turun Sanomat Oy. Turun Sanomat Oy:n toiminta alkoi , joten tammi-huhtikuun kustannustoiminta sisältyy TS-Yhtymä Oy:n lukuihin. Polytypos Oy:n tytäryhtiön Lenta S.P.:n osakkeet myytiin huhtikuussa Priimus Group Oy:n ja porilaisen Kehitys Oy:n yhteisyritys Allatum Oy asetettiin konkurssiin huhtikuussa Hansaprint Oy:n tytäryhtiön Hansaprint Russia Oy:n pitkään jatkunut purkaminen saatiin päätökseen siten, että purkautuminen merkittiin kaupparekisteriin Myös Hansaprint Elanders Kft:n vuosia jatkunut purkaminen saatiin päätökseen Toimimattomien tytäryhtiöiden Varsinais-Suomen Viestintä Oy:n ja Radio Hansa Oy:n tilikaudella 2013 aloitettu purkautuminen merkittiin kaupparekisteriin Turun Tietokuva Oy fuusioitiin perustettuun Turun Sanomat Oy:öön Konsernin kiinteistöhuolto-, tuotantokoneiden kunnossapito- sekä kuljetus- ja autohuoltotoiminnot siirtyivät Artukaisten kiinteistö- ja huoltopalvelu Oy:öön, joka on TS- Yhtymä Oy:n tytäryhtiö. Konsernin liiketoiminta TS-Yhtymän vuoden 2013 liikevaihto oli 170,5 M (183,2). Viestinnän osuus konsernin liikevaihdosta oli 43,1 % (45,0), painopalveluiden 48,4 % (47,1), kiinteistöliiketoiminnan 3,4 % (2,2) ja palveluiden 5,1 % (5,7). Viennin osuus liikevaihdosta oli 10,3 % (9,3) suurimpina alueina muut pohjoismaat ja Venäjä. Konsernin henkilöstö keskimäärin vuonna 2013 oli (1 322) ja henkilöstökulut 54,0 m (59,5). Päättyneen tilikauden investoinnit olivat 4,9 m (16,2). Suunnitelman mukaiset poistot olivat 10,5 m (13,7) ja liikevoitto 15,2 m (15,5). Nettorahoituserät olivat 5,2 m positiiviset (2,9). Konsernin tilikauden tulos oli 19,3 m (15,1). Emoyhtiö TS-Yhtymä Oy Emoyhtiön liikevaihto oli 30,0 m (71,8). Viestinnän osuus liikevaihdosta oli 60,7 % (84,9), painopalveluiden 1,0 % (2,0), kiinteistöliiketoiminnan 29,6 % (9,6) ja palveluiden 8,7 % (3,5). Liikevaihdon laskuun ja muutoksiin liikevaihdon jakaumassa vaikutti osaltaan viestintäliiketoiminnan yhtiöittäminen Turun Sanomat Oy:öön 1.5. alkaen. Liikevoitto oli 2,5 m (14,6). Nettorahoituserät olivat 13,1 m positiiviset (26,7). Rahoitustuottoihin ei päättyneellä tilikaudella sisältynyt vastaavia merkittäviä lisäosinkoja kuin vertailuvuonna. Yhtiö antoi konserniavustusta 6,1 m (0,5). Tilikauden tulos oli 9,5 m (37,2). Viestintäryhmän tytäryhtiöt Turun Sanomat Oy Turun Sanomat Oy aloitti toimintansa 1.5., jolloin TS- Yhtymä Oy:n viestintäliiketoiminta siirrettiin uuteen aloittavaan yhtiöön. Yhtiön ensimmäisen tilikauden liikevaihto oli 36,4 m ja liikevoitto 9,5 m. Satunnaisiin eriin sisältyy fuusiovoitto 0,9 m ja annettu konserniavustus 9,8 m. Yhtiön tilikauden tulos oli 0,3 m. Turun Sanomat -lehden vuoden 2013 mediamyynti oli 29,6 m (36,5) ja lehtimyynti 23,6 m (24,1). Lehden kokonaislevikki on Levikintarkastus Oy:n tarkastuksen mukaan , mistä 91 % on edelleen painettua lehteä. Kun paperilehden lisäksi mukaan luetaan digitaaliset kanavat on lehden kokonaistavoittavuus lukijaa. Salon Seudun Sanomat Oy Salon Seudun Sanomat Oy:n liikevaihto oli 17,1 m (17,2). Liikevaihdon lasku johtui ilmoitusmyynnin laskusta, mitä kuitenkin loivensi Lehtitehtaan hyvä myynnin kehitys. Suunnitelman mukaiset poistot olivat 1,4 m (1,5) ja liikevoittoa kertyi 1,5 m (1,8). Nettorahoitustuotot olivat 1,5 m (3,5) sisältäen osinkotuloja 1,4 m. Tulos ennen satunnaisia eriä oli 2,9 m (5,3). Satunnaisiin eriin sisältyy annettu konserniavustus 2,5 m. Tilikauden voitto oli 0,8 m (4,5). Varsinais-Suomen Tietojakelu Oy Vuonna 2011 toimintansa aloittaneen Varsinais-Suomen Tietojakelu Oy:n toiminta on vakiintunut ja konsernin oma jakelu kattaa nyt Salon alueen noin taloutta. Yhtiön tilikauden liikevaihto oli 2,1 m (2,2). Liikevoitto oli 43 t (-82). Satunnaisiin eriin sisältyy annettu konserniavustus 91 t, kun vertailuvuonna yhtiö sai konserniavustusta 70 t. Yhtiön tilikauden tulos oli 0,5 t (5). Turun Tietotarjonta Oy Aamuset-lehteä kustantavan Turun Tietotarjonta Oy:n liikevaihto oli 2,1m (2,5). Yhtiön liiketulos oli -70 t tappiollinen (157). Rahoitustuottoihin ja kuluihin sisältyy pääomalainan osakuittaus 26 t. Yhtiön tilikauden tulos oli -31 t (118). Turun Paikallisradio Oy Turun Paikallisradio Oy:n liikevaihto oli 660 t (494). Liikevaihdon kasvusta huolimatta jäi liiketulos vielä negatiiviseksi -122 t (-238). Yhtiön tilikauden tulos oli -111 t (25). Vertailuvuoden tulosta paransi saatu konserniavustus 250 t. Nitro Group Oy Digitaalisen markkinointitoimisto Nitro Group Oy:n vuoden 2013 liikevaihto oli 4,4 m (5,3). Liikevaihdon lasku oli merkittävä. Jatkuneista säästötoimenpiteistä huolimatta jäi yhtiön liiketulos t (-782) negatiiviseksi. Yhtiö sai emoyhtiöltä konserniavustusta 1 135,0 t (830), minkä jälkeen yhtiön tilikauden tulos oli -30,8 t (3). Painopalvelut-ryhmän tytäryhtiöt Hansaprint Oy Yhtiön liikevaihto oli 74,0 m (78,2 m ). Liikevaihdon lasku johtui yleisen taloustaantuman vaikutuksesta kysyntään, kireästä hintakilpailusta sekä kapasiteetin vähentämisestä. Toimintavuonna yhtiössä jatkettiin toiminnan tehostamista ja kustannusten sopeuttamista. Näistä toimenpiteistä huolimatta toimintavuosi oli yhtiölle edelleen tappiollinen. Liiketappio oli -2,9 m (-3,9). Yhtiön tulos oli kuitenkin satunnaisista tuotoista johtuen 15,5 m (-3,3). Polytypos Oy Polytypos Oy:n vuoden 2013 liikevaihto oli 3,6 m (4,1). Säästötoimenpiteistä huolimatta liikevaihdon laskiessa jäi yhtiön liiketulos 237 t (-170) negatiiviseksi. Rahoitus- 8 9

6 TS-YHTYMÄN LIIKEVAIHTO TOIMIALOITTAIN TILIKAUSI 2013 PAINOPALVELUT 48,4% VIESTINTÄ 48,2% KIINTEISTÖT 3,4% tuottoihin ja -kuluihin sisältyy osakkeiden alaskirjauksia 192 t (520). Yhtiön tilikauden tulos oli -456 t (-668). Newprint Oy Painopalvelutoimialan näkymä on keskimäärin heikko. Toimintaympäristön uhkatekijöitä ovat heikot talousnäkymät, kustannusten nousu mm. jakelun ja henkilökustannusten osalta sekä alan volyymin lasku. TS-YHTYMÄN TASE Newprint Oy:n liikevaihto vuonna 2013 oli 6,1 m (5,8). Onnistuneen uusasiakashankinnan ja lisämyynnin ansiosta liikevaihto kasvoi 6,6 %. Samalla yhtiön tulos kehittyi myönteisesti liikevoiton ollessa 420 t (297). Tilikauden tulos oli 376 t (310). Tutkimus- ja kehitystoiminta Tutkimus- ja tuotekehitystoiminta on osa yhtymän liiketoimintaa ja siitä aiheutuvat kustannukset vähennetään normaaleina vuosikuluina. VASTAAVAA M Arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä RAHOITUSOMAISUUS VAHITO-OMAISUUS KÄYTTÖOMAISUUS Alkaneen vuoden näkymät Yleiset talousnäkymät ovat edelleen heikot taantuman jatkuessa. Mainostajat jatkavat budjettileikkauksiaan ja levikkiin kohdistuu myös paineita kuluttajien ostovoiman supistuessa. Turun Sanomat Oy suunnittelee yhdessä viiden muun suomalaisen lehtikustantajan kanssa alueellisten sanomalehtiensä journalistisen yhteistyön merkittävää laajentamista. Lehtien suunnitelmissa on perustaa tämän vuoden aikana Lännen Media -niminen yhtiö. Yhtiöt ovat allekirjoittaneet asiasta aiesopimuksen. Sanomalehden jakelu siirtyy Itellalta TS-Konserniin kuuluvalle Lounais-Suomen Tietojakelu Oy:lle alkaen. TS-Yhtymällä ei ole merkittäviä konserniyhtiöiden toimintaan vaikuttavia riskejä edelleen hyvän taloudellisen tilanteen, korkean omavaraisuusasteen, asiakaskunnan rakenteen ja kattavan vakuutusturvan vuoksi. Sanomalehden ilmoitus- ja levikkimyynnin oletetaan kuitenkin edelleen laskevan alkaneena vuonna. Mahdollinen tilattavien sanomalehtien alemman arvonlisäverokannan korottaminen tai sen kokonaan poistaminen vaikuttaisi merkittävästi lehtiyhtiöiden toiminnan laajuutta ja kannattavuutta alentavasti. Painotoimialan ylikapasiteetista johtuva jatkuva hintaeroosio on merkittävä uhkatekijä yhtiön ja koko painotoimialan näkökulmasta. Jakelukustannusten rajut hinnankorotukset ovat akuutti uhka toimialan volyymikehitykselle. TS-YHTYMÄN TASE M VASTATTAVAA 350 LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 300 PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 250 OMA PÄÄOMA + VARAUKSET YMS. Tunnusluvut liiketoiminnasta sekä taloudellisesta asemasta ja tuloksesta konserni emo konserni emo konserni emo Liikevaihto, m 170,5 30,0 183,2 71,8 202,6 74,7 Liikevoitto(-tappio), m 15,2 2,5 15,5 14,6 3,8 11,7 Liikevoitto-% 8,9 8,5 8,5 20,3 1,9 15,6 Omavaraisuusaste % 73,1 67,8 72,8 72,7 72,9 59,7 ilman konsernireserviä 10 11

7 Osakkeet kpl kpl Kaikilla osakkeilla on yhtäläinen ääni- ja osinko-oikeus ja niitä koskee yhtiöjärjestyksen mukainen lunastuslauseke. Henkilöstöä koskevat tiedot Konsernin palveluksessa oli vuonna 2013 keskimäärin henkilöä. Vuosittain henkilöluvut jakaantuvat konsernin ja emoyhtiön osalta seuraavasti: konserni emo konserni emo konserni emo Yhtymän henkilökustannukset, m konserni emo konserni emo konserni emo 54,0 8,8 59,5 20,1 71,6 21,4 Vuoden 2013 aikana toteutettiin Turun Sanomien liiketoiminnan yhtiöittäminen, jonka seurauksena liiketoimintaan kuulunut henkilöstö siirtyi TS-Yhtymä Oy:stä ja Turun Tietokuva Oy:stä uuden Turun Sanomat Oy:n palvelukseen. Järjestely koski yhteensä 300 henkilöä. Turussa 25. päivänä maaliskuuta 2014 Mikko Ketonen Heikki Ketonen Jaakko Ketonen hallituksen puheenjohtaja Kati Ruola Niko Kinnunen Ympäristövastuu TS-Yhtymässä panostetaan vastuulliseen ympäristöasioiden hoitoon ja kestävään kehitykseen. Pyrimme aktiivisesti saavuttamaan paremman tason kuin lainsäädäntö ja viranomaismääräykset edellyttävät. Tuotantoprosessit täyttävät kaikki ympäristövaatimukset. Otamme materiaalivalinnoissa huomioon ympäristöseikat ja etsimme uusia vähemmän kuormittavia vaihtoehtoja. Jätteet lajitellaan jo syntypaikoillaan ja kierrätetään uudelleen hyötykäyttöön. Uskomme että ympäristöä säästävä toiminta on myös liiketaloudellisesti kannattavaa. Hallinto ja tilintarkastajat Yhtiökokouksessa valittiin hallituksen jäseniksi Mikko Ketonen (puheenjohtaja), Jaakko Ketonen, Heikki Ketonen, Niko Kinnunen ja Kati Ruola. Hallintoneuvoston puheenjohtajaksi valittiin Keijo Virtanen ja jäseniksi Mikael Kaartoaho, Sirkka Karlsson, Helena Ketonen, Jukka Ketonen, Pekka Ketonen, Timo Ketonen, Nina Kinnunen, Rami Nieminen ja Kari Vainio. Tilintarkastajaksi valittiin PricewaterhouseCoopers Oy, KHT-yhteisö päävastuullisena tilintarkastajana Mika Kaarisalo, KHT. Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Heikki Ketonen. Voittovarojen käyttöesitys Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat ,04 euroa, josta tilikauden voitto on ,12 euroa. Hallitus esittää, että voitonjakokelpoiset varat käytetään seuraavasti: Osinkoa jaetaan 10 euroa / osake eli yhteensä Omaan pääomaan jätetään Yhteensä ,00 euroa ,04 euroa ,04 euroa Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä eikä ehdotettu voitonjako hallituksen näkemyksen mukaan vaaranna yhtiön maksukykyä. TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus. Turussa 25. päivänä maaliskuuta 2014 PricewaterhouseCoopers Oy KHT-yhteisö Mika Kaarisalo KHT 12 13

8 M :N TASE VASTAAVAA RAHOITUSOMAISUUS VAIHTO-OMAISUUS KÄYTTÖOMAISUUS M :N TASE VASTATTAVAA LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA OMA PÄÄOMA + VARAUKSET RUISSALON YMPÄRIVUOTISIA ASUKKAITA

9 TILINPÄÄTÖS AAMU-USVAA SYKSYISESSÄ SAARONNIEMESSÄ

10 KONSERNIN TULOSLASKELMA KONSERNITASE 1000 Liitetieto LIIKEVAIHTO Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) ja vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalennukset Liiketoiminnan muut kulut Osuus osakkuusyritysten tuloksista LIIKEVOITTO (-TAPPIO) Osuus osakkuusyritysten tuloksista 1 22 Rahoitustuotot ja -kulut VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ Satunnaiset erät 8 VOITTO (TAPPIO) ENNEN VEROJA Liitetieto VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Konserniliikearvo Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset saamiset Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ VASTAAVAA YHTEENSÄ Tuloverot Muut välittömät verot Vähemmistöosuudet TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)

11 KONSERNITASE KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA 1000 Liitetieto VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA 17 Osakepääoma Ylikurssirahasto Arvonkorotusrahasto Vararahasto Muut rahastot Edellisten tilikausien voitto (tappio) Tilikauden voitto (tappio) OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ VÄHEMMISTÖOSUUS PAKOLLISET VARAUKSET KONSERNIRESERVI VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ VASTATTAVAA YHTEENSÄ LIIKETOIMINTA Liikevoitto Oikaisut liikevoittoon Poistot Käyttöomaisuuden myyntivoitot/tappiot Pakollisen varauksen muutos Osuus osakkuusyhtiöiden voitosta Nettokäyttöpääoman muutos Korot Saadut osingot Muut rahoituserät Verot Liiketoiminnan nettokassavirta INVESTOINNIT Ostetut konserniyhtiöt 1 91 Osakkuusyhtiön purku 32 Osakkeiden lisäys Muun käyttöomaisuuden lisäys Osakkeiden vähennys Muun käyttöomaisuuden vähennys Muiden pitkäaikaisten sijoitusten lisäys Muiden pitkäaikaisten sijoitusten vähennys -66 Investointien kassavirta yhteensä KASSAVIRTA ENNEN RAHOITUSTA RAHOITUS Pitkäaikaisten lainojen nostot 29 Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset Pitkäaikaisten saamisten lisäys/vähennys Maksetut osingot Rahoitus yhteensä Likvidien varojen lisäys/vähennys Likvidit varat Likvidit varat

12 TULOSLASKELMA TASE 1000 Liitetieto LIIKEVAIHTO Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) ja vähennys (-) 5 Valmistus omaan käyttöön 1 10 Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalennukset Liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITTO (-TAPPIO) Rahoitustuotot ja -kulut VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ Satunnaiset erät VOITTO (TAPPIO) ENNEN VEROJA Liitetieto VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset saamiset Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ VASTAAVAA YHTEENSÄ Tilinpäätössiirrot Tuloverot TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) TASE 1000 Liitetieto VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA 17 Osakepääoma Ylikurssirahasto Muut rahastot Edellisten tilikausien voitto ( tappio ) Tilikauden voitto ( tappio ) OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ PAKOLLISET VARAUKSET VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ VASTATTAVAA YHTEENSÄ

13 RAHOITUSLASKELMA LIIKETOIMINTA Liikevoitto Oikaisut liikevoittoon Käyttöomaisuuden luovutusvoitot/tappiot Poistot Pakollisen varauksen muutos Nettokäyttöpääoman muutos Korot Saadut osingot Muut rahoituserät -484 Verot Liiketoiminnan nettokassavirta INVESTOINNIT Osakkeiden osto Muun käyttöomaisuuden osto Osakkeiden myynti Muun käyttöomaisuuden myynti Muiden pitkäaikaisten sijoitusten lisäys Muiden pitkäaikaisen sijoitusten vähennys Investointien kassavirta yhteensä KASSAVIRTA ENNEN RAHOITUSTA RAHOITUS Pitkäaikaisten lainojen nostot 27 Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset Pitkäaikaisten saamisten lisäys/vähennys Maksetut osingot Saadut ja maksetut konserniavustukset Rahoitus yhteensä Likvidien varojen lisäys/vähennys Likvidit varat Likvidit varat TALVIPÄIVÄNSEISAUS RUISSALOSSA

14 LIITETIEDOT RUISSALO TARJOAA UPEAT ULKOILUMAHDOLLISUUDET KAUPUNKILAISILLE YMPÄRI VUODEN

15 TS-YHTYMÄ TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET TS-Yhtymä -konsernin emoyhtiö on TS-Yhtymä Oy, kotipaikka Turku. TS-Yhtymän konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa Länsikaari 15, Turku. KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAAJUUS Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty kaikki konsernija osakkuusyritykset, kiinteistö- ja asuntoyhtiöitä sekä lepääviä yhtiöitä lukuunottamatta. Konsernitilinpäätöksestä pois jätetyt yhtiöt eivät vaikuta oikeiden ja riittävien tietojen antamiseen konsernin toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LASKENTAPERIAATTEET Sisäinen osakeomistus Konsernitilinpäätös on laadittu hankintamenomenetelmällä. Tytäryhtiöiden hankintamenon ja hankittua osuutta vastaava oman pääoman ero on esitetty konserniliikearvona tai konsernireservinä. Konserniliikearvon poistoaika on 5 vuotta ja konsernireservin tuloutusaika 5 vuotta. Sisäiset liiketapahtumat ja katteet Konsernin sisäiset liiketapahtumat, sisäisten toimitusten realisoitumattomat katteet, sisäiset saamiset ja velat samoin kuin sisäinen voitonjako on eliminoitu. Vähemmistöosuudet Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin omasta pääomasta ja tuloksesta sekä esitetty omana eränään. Muuntoerot Ulkomaisten konserniyhtiöiden tuloslaskelmat ja taseet on muutettu euroiksi tilinpäätöspäivän vahvistettuun kurssiin. Tytäryhtiöiden omien pääomien eliminoinnissa syntyneet muuntoerot on kirjattu omaan pääomaan. Osakkuusyritykset Osakkuusyritykset on yhdistelty pääomaosuusmenetelmällä paitsi Plari Oy, jonka tuloslaskelma, tase ja liitetiedot on yhdistelty omistusosuuden mukaisesti. Konsernin omistusosuuden mukainen osuus osakkuusyhtiöiden tilikauden tuloksesta on esitetty rahoituserissä sekä liiketoiminnan muissa tuotoissa. Rahoitusomaisuus Rahoitusomaisuusarvopaperit on arvostettu hankintamenoon tai sitä alempaan markkinahintaan. Vaihto-omaisuus Vaihto-omaisuus on arvostettu välittömään hankintamenoon tai sitä alhaisempaan todennäköiseen luovutushintaan. Käyttöomaisuus ja muut pitkäaikaiset sijoitukset Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina käyttöomaisuusesineiden taloudellisen pitoajan perusteella. Suunnitelman mukaiset poistoajat ovat: Aineettomat oikeudet 10 vuotta Muut pitkävaikutteiset menot 3 25 vuotta Rakennukset vuotta Koneet ja kalusto 3 15 vuotta Muut aineelliset hyödykkeet 10 vuotta Konserniliikearvo 5 vuotta Valuuttamääräiset erät Valuuttamääräiset erät on muutettu euroiksi tilinpäätöspäivän vahvistettuun kurssiin. Eläkemenojen jaksotus Henkilöstön eläketurva yhtiöissä on hoidettu vakuutusyhtiöiden kautta. Laskennalliset verovelat ja saamiset Laskentaperiaatteena on, että laskennalliset verovelat ja -saamiset merkitään taseeseen konsernitilinpäätöksessä, mutta ei yksittäisten yhtiöiden tilinpäätöksissä. TS-YHTYMÄ / TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT KONSERNI LIIKEVAIHTO TOIMIALOITTAIN JA MARKKINA-ALOITTAIN Toimialoittainen jakauma Viestintä Painopalvelut Kiinteistöt Palvelut Yhteensä Maantieteellinen jakauma Kotimaa Muut Pohjoismaat EU-maat Baltian maat Venäjä Muut maat 9 85 Yhteensä LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT Käyttöomaisuuden myyntivoitot Vuokrat Konserniyhtiön myynti 602 Muut Yhteensä MATERIAALIT JA PALVELUT Aineet ja tarvikkeet Ostot tilikauden aikana Varaston muutos Ulkopuoliset palvelut Materiaalit ja palvelut yhteensä HENKILÖSTÖN KULUT JA HENKILÖSTÖN KESKIMÄÄRÄINEN LUKUMÄÄRÄ Henkilöstökulut Palkat Eläkekulut Muut henkilösivukulut Yhteensä Johdon palkat ja palkkiot Hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja Hallintoneuvoston jäsenet Henkilöstö keskimäärin Toimihenkilöitä Työntekijöitä Yhteensä Yhteisyrityksissä POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot Konserniliikearvon poisto Konsernireservin tuloutus Yhteensä LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT Tilintarkastajan palkkiot PricewaterhouseCoopers Oy Tilintarkastuspalkkiot Veroneuvonta Muut palkkiot Yhteensä

16 TS-YHTYMÄ / TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT TS-YHTYMÄ / TASEEN LIITETIEDOT KONSERNI RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Tuotot osuuksista saman konsernin yrityksissä Tuotot osuuksista omistusyhteysyrityksissä Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista Saman konsernin yrityksiltä 2 4 Muilta Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista yhteensä Muut korko- ja rahoitustuotot Saman konsernin yrityksiltä Omistusyhteysyrityksiltä 7 Muilta Korkotuotot yhteensä Muut korko- ja rahoitustuotot yhteensä Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista Korkokulut ja muut rahoituskulut Omistusyhteysyrityksille 14 Saman konsernin yrityksille Muille Korkokulut yhteensä Korkokulut ja muut rahoituskulut yhteensä Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä Erään muut korko- ja rahoitustuotot sisältyy kurssivoittoja (-tappioita) SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT Satunnaiset tuotot/konserniavustus Satunnaiset kulut/konserniavustus TILINPÄÄTÖSSIIRROT Tuloverot Tuloverot satunnaisista eristä Tuloverot varsinaisesta toiminnasta Laskennallisen verovelan muutos -378 Laskennallisen verosaamisen muutos KONSERNI AINEETTOMAT HYÖDYKKEET AINEETTOMAT OIKEUDET Hankintameno Lisäykset tilikauden aikana Vähennykset tilikauden aikana -19 Siirrot erien välillä -445 Hankintameno Kertyneet poistot Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot Tilikauden poisto Siirrot erien välillä -445 Kertyneet poistot Kirjanpitoarvo LIIKEARVO Hankintameno Lisäykset tilikauden aikana Vähennykset tilikauden aikana Siirrot erien välillä Hankintameno Kertyneet poistot Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot Tilikauden poistot Siirrot erien välillä Kertyneet poistot Kirjanpitoarvo KONSERNILIIKEARVO Hankintameno Lisäykset tilikauden aikana 65 Vähennykset tilikauden aikana -245 Siirrot erien välillä Hankintameno Kertyneet poistot Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot -245 Tilikauden poisto Siirrot erien välillä Kertyneet poistot Kirjanpitoarvo MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT Hankintameno Lisäykset tilikauden aikana Vähennykset tilikauden aikana Siirrot erien välillä -230 Hankintameno Kertyneet poistot Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot Tilikauden poisto Siirrot erien välillä -230 Kertyneet poistot Kirjanpitoarvo

17 TS-YHTYMÄ / TASEEN LIITETIEDOSTOT TS-YHTYMÄ / TASEEN LIITETIEDOSTOT KONSERNI AINEETTOMAT HYÖDYKKEET YHTEENSÄ Hankintameno Lisäykset tilikauden aikana Vähennykset tilikauden aikana Siirrot erien välillä Hankintameno Kertyneet poistot Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot Tilikauden poisto Siirrot erien välillä Kertyneet poistot Kirjanpitoarvo AINEELLISET HYÖDYKKEET MAA- JA VESIALUEET OMISTETUT Hankintameno Lisäykset tilikauden aikana 390 Vähennykset tilikauden aikana Hankintameno VUOKRAOIKEUDET Hankintameno Lisäykset tilikauden aikana Vähennykset tilikauden aikana Hankintameno Kertyneet poistot 1.1. Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot Tilikauden poisto Kertyneet poistot Kirjanpitoarvo ARVONKOROTUKSET MAA- JA VESIALUEET Arvonkorotukset Lisäykset tilikauden aikana Vähennykset tilikauden aikana Arvo Arvonkorotuksen määrä perustuu riippumattoman ulkopuolisen asiantuntijan lausuntoon maa-alueen todennäköisestä luovutushinnasta. RAKENNUKSET Hankintameno Lisäykset tilikauden aikana Vähennykset tilikauden aikana Siirrot erien välillä -548 Hankintameno Kertyneet poistot Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot Tilikauden poisto Siirrot erien välillä -548 Kertyneet poistot Kirjanpitoarvo KONSERNI KONEET JA KALUSTO Hankintameno Lisäykset tilikauden aikana Vähennykset tilikauden aikana Siirrot erien välillä Hankintameno Kertyneet poistot Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot Tilikauden poisto Siirrot erien välillä Kertyneet poistot Kirjanpitoarvo Koneiden ja laitteiden osuus kirjanpito arvosta MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET Hankintameno Lisäykset tilikauden aikana 10 Vähennykset tilikauden aikana Siirrot erien välillä -258 Hankintameno Kertyneet poistot Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot Tilikauden poisto Siirrot erien välillä -258 Kertyneet poistot Kirjanpitoarvo ENNAKKOMAKSUT Hankintameno Lisäykset tilikauden aikana Vähennykset tilikauden aikana Hankintameno AINEELLISET HYÖDYKKEET YHTEENSÄ Hankintameno Lisäykset tilikauden aikana Vähennykset tilikauden aikana Siirrot erien välillä Hankintameno Kertyneet poistot Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot Tilikauden poisto Siirrot erien välillä Kertyneet poistot Kirjanpitoarvo SIJOITUKSET KONSERNIOSAKKEET Kirjanpitoarvo Lisäykset tilikauden aikana Vähennykset tilikauden aikana -360 Kirjanpitoarvo SAAMISET KONSERNIYHTIÖILTÄ Kirjanpitoarvo Lisäykset tilikauden aikana Vähennykset tilikauden aikana Kirjanpitoarvo

18 TS-YHTYMÄ / TASEEN LIITETIEDOSTOT TS-YHTYMÄ / TASEEN LIITETIEDOT KONSERNI OSAKKUUSYHTIÖOSAKKEET Kirjanpitoarvo Lisäykset tilikauden aikana Vähennykset tilikauden aikana Siirto Muut osakkeet ja osuudet Kirjanpitoarvo SAAMISET OSAKKUUSYHTIÖILTÄ Kirjanpitoarvo Lisäykset tilikauden aikana Vähennykset tilikauden aikana -204 Kirjanpitoarvo MUUT OSAKKEET JA OSUUDET Kirjanpitoarvo Lisäykset tilikauden aikana Vähennykset tilikauden aikana Arvonalennukset -15 Siirto Osakkuusyhtiöosakkeet Kirjanpitoarvo PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET Kirjanpitoarvo Lisäykset tilikauden aikana Vähennykset tilikauden aikana -382 Kirjanpitoarvo MUUT SAAMISET PÄÄOMALAINASAAMISET Kirjanpitoarvo Lisäykset tilikauden aikana Vähennykset tilikauden aikana Arvonalennukset Kirjanpitoarvo SIJOITUKSET YHTEENSÄ Kirjanpitoarvo Lisäykset tilikauden aikana Vähennykset tilikauden aikana Arvonalennukset -15 Kirjanpitoarvo OSAKKEET JA OSUUDET Konsernin omistusosuus-% Emoyhtiön omistusosuus-% KONSERNIYRITYKSET Turun Sanomat Oy, perustettu liiketoimintasiirtona emoyhtiöstä 100,00 100,00 Polytypos Oy, Turku 100,00 83,33 Turun Tietotarjonta Oy, Turku 100,00 100,00 Kiinteistö Oy Turun Kauppakortteli, Turku 100,00 100,00 Kiinteistö Oy Pieni Roobertinkatu 11, Helsinki 100,00 100,00 Polytypos Svenska AB, Ruotsi 100,00 100,00 Turun Tietokuva Oy, Turku, fuusioitu Turun Sanomat Oy:n 100,00 100,00 Salon Seudun Sanomat Oy, Salo 99,80 99,80 Uudenkaupungin Sanomat Oy, Uusikaupunki 93,28 Kiinteistö Oy Turun Pläkkäri, Turku 100,00 100,00 TS-Kiinteistöhuolto Oy, Turku 100,00 100,00 ei liiketoimintaa tilikaudella Turun Paikallisradio Oy, Turku 100,00 50,23 Hansaprint Oy, Turku 100,00 85,46 Nitro Group Oy, Turku 100,00 100,00 Salon Alueradio Oy, Salo 91,59 Salolehti Oy, Salo** 100,00 ei liiketoimintaa tilikaudella Sia Madonas Poligrafi sts, Latvia 100,00 Hansaprint AB, Ruotsi 100,00 Salon Seutu Oy, Salo** ei liiketoimintaa tilikaudella 100,00 Hansaprint Russia Oy, Turku, fuusioitu Hansaprint Oy:n ,00 TS-Group Hungary Kft, Unkari 100,00 100,00 Priimus Group Oy, Loimaa 100,00 62,65 Priimus Media Oy, Loimaa 100,00 Newprint Oy, Raisio 66,50 Varsinais-Suomen Tietojakelu Oy, Turku 100,00 100,00 OSAKKUUSYRITYKSET Turku-Palvelu Oy, Turku 50,00 50,00 Plari Oy, Laitila 50,00 Newprint Kiinteistöt Oy, Raisio 49,00 Äkäskeron Vesihuolto Oy, Muonio** 25,00 ei liiketoimintaa tilikaudella ** Ei konsernitilinpäätöksessä Kaikki osakkuusyritykset on yhdistetty pääomaosuusmenetelmällä., lukuunottamatta Plari Oy:tä, jonka tuloslaskelma- ja tase-erät sekä liitetiedot on yhdistelty omistusosuuden mukaisesti. OSAKKUUSYRITYSTEN POISTAMATON KONSERNIAKTIIVA Arvo Kertyneet poistot Poistamaton aktiiva

19 TS-YHTYMÄ / TASEEN LIITETIEDOT TS-YHTYMÄ / TASEEN LIITETIEDOT KONSERNI VAIHTO-OMAISUUS Aineet ja tarvikkeet Keskeneräiset tuotteet Valmiit tuotteet/tavarat Muu vaihto-omaisuus 7 Ennakkomaksut PITKÄAIKAISET SAAMISET Saamiset saman konserniin kuuluvilta yrityksiltä Lainasaamiset Saamiset omistusyhteysyrityksiltä Lainasaamiset Laskennallinen verosaaminen Muut saamiset Pitkäaikaiset saamiset yhteensä LYHYTAIKAISET SAAMISET Myyntisaamiset Saamiset saman konserniin kuuluvilta yrityksiltä Myyntisaamiset 28 Lainasaamiset Muut saamiset Saamiset omistusyhteysyrityksiltä Myyntisaamiset Lainasaamiset Muut saamiset Lainasaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Lyhytaikaiset saamiset yhteensä SIIRTOSAAMISTEN OLENNAISET ERÄT Tyel-maksut Sosiaalivakuutusmaksut Verosaamiset Vuosihyvitykset Sijoitusten korkotulot Osakkeiden myynti Muut HALLITUKSEN JA TOIMITUSJOHTAJAN ELÄKESITOUMUKSET Konserniyhtiöissä hallitusten jäsenten ja toimitusjohtajien eläkeikä on konsernissa työskentelevien osalta vuotta 16 RAHOITUSARVOPAPERIT RAHOITUSOMAISUUSARVOPAPERIT Jälleenhankintahinta Kirjanpitoarvo Erotus KONSERNI OMA PÄÄOMA Sidottu oma pääoma Osakepääoma Osakepääoma Ylikurssirahasto Ylikurssirahasto Arvonkorotusrahasto Arvonkorotusrahasto Vararahasto Muuntoero 1 Vararahasto Sidottu oma pääoma yhteensä Vapaa oma pääoma Muut rahastot Muut rahastot Voitto edellisiltä tilikausilta Muuntoero Muu oman pääoman muutos Osingonjako Voitto edellisiltä tilikausilta Tilikauden voitto/tappio Vapaa oma pääoma yhteensä Oma pääoma yhteensä LASKELMA JAKOKELPOISESTA OMASTA PÄÄOMASTA Muut rahastot Muuntoero Voitto edellisiltä tilikausilta Tilikauden voitto Rakennusten arvonkorotuksen ja arvonkorotusrahaston välinen ero Kertyneestä poistoerosta ja vapaaehtoisista varauksista omaan pääomaan merkitty osuus Yhteensä Yhtiön osakepääoma jakautuu osakelajeittain seuraavasti A-sarja (1 ääni/osake) kpl t kpl t 36 37

20 TS-YHTYMÄ / TASEEN LIITETIEDOT TS-YHTYMÄ / TASEEN LIITETIEDOT KONSERNI TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Tilinpäätössiirtojen kertymä emoyhtiössä muodostuu kertyneestä poistoerosta. 18 PAKOLLISET VARAUKSET Työttömyyseläkevaraus KONSERNIRESERVI Arvo Lisäykset Vähennykset Arvo Kertyneet tuloutukset Kirjanpitoarvo LASKENNALLISET VEROSAAMISET Yhdistelytoimenpiteistä Tilinpäätössiirroista Jaksotuseroista Yhteensä LASKENNALLISET VEROVELAT Yhdistelytoimenpiteistä 9 11 Tilinpäätössiirroista Yhteensä VIERAS PÄÄOMA 20 PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA Pääomalainat Lainat rahoituslaitoksilta Laskennalliset verovelat Muut pitkäaikaiset velat Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA Saadut ennakot Ostovelat Velat saman konserniin kuuluville yrityksille Siirtovelat Muut lyhytaikaiset velat Velat omistusyhteysyrityksille Ostovelat 6 1 Muut velat Siirtovelat Lyhytaikainen vieraspääoma yhteensä SIIRTOVELKOJEN OLENNAISET ERÄT Palkat Korot Verot Muut KONSERNI ANNETUT VAKUUDET, VASTUU- SITOUMUKSET JA MUUT VASTUUT Omasta velasta Kiinteistökiinnitykset Yrityskiinnitykset Pantatut tilivarat Pantatut osakkeet Konserniyhtiön velasta Takaukset Osakkuusyhtiön velasta Takaukset Muiden puolesta Takaukset Leasingvastuut Vuonna 2014 erääntyvät Vuoden 2014 jälkeen erääntyvät Leasingsopimukset ovat pääsääntöisesti viiden vuoden leasingsopimuksia, joihin ei liity lunastusehtoja. Muut vastuut Johdannaissopimukset Koronvaihtosopimukset Käypä arvo Kohde-etuuden arvo Velat, joista annettu vakuuksia Rahalaitoslainat Lainojen määrä Vakuudet Kiinteistökiinnitykset Yrityskiinnitykset Panttien määrä

TS-YHTYMÄ vuosikertomus

TS-YHTYMÄ vuosikertomus 2014 TS-YHTYMÄ vuosikertomus 1 Sisältö Avainlukuja...4 Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat...4 Konsernin tilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt...5 Hallituksen toimintakertomus...8 Tilinpäätös...

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N 0 2 0 7 4 1 3 8 7 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 143. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU 50 50 YHTEISKUNTAA RAKENTAMASSA 1961-2011 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU HÄMEEN KULJETUS OY:N VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2010-31.12.2010

Lisätiedot

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy Roineenkatu 24, PL 89 37601 VALKEAKOSKI Puh. (03) 5691 101 Telefax (03) 5846 000 Y-tunnus 1032198-3 Kaupparekisteri nro 647.731 Sisällysluettelo

Lisätiedot

SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS

SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS Suomen Lähikauppa Oy Suomen Lähikauppa -konserni SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS 2009 Y-tunnus 1905481-8 Suomen Lähikauppa Oy Suomen Lähikauppa -konserni SISÄLLYSLUETTELO SIVU HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2013 ST1 NORDIC OY

VUOSIKERTOMUS 2013 ST1 NORDIC OY OY 1 2 4 6 7 8 10 Hallituksen toimintakertomus 14 Tulos, tase ja rahoituslaskelma 20 Liitetiedot 34 35 T I LI NPÄ ÄTÖS Sisällys Olemme suomalainen energia yhtiö, joka haastaa totutut toimintatavat. Etenemme

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N ( 0 9 ) 4 7 6 4 4 2 0 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 142. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 1 (27) OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 sivu Toimintakertomus 2-3 tuloslaskelma 4 tase 5 n rahoituslaskelma 6 n tuloslaskelma 7 n tase 8 n rahoituslaskelma 9 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Lisätiedot

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0486406-8 PricewaterhouseCoopers Oy Sisällys Toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 7 Tase 8 Rahoituslaskelma 9 Liitetiedot 10 Allekirjoitukset

Lisätiedot

Finnet. etujärjestö ja yhteistyöfoorumi. Sen tarkoituksena on edistää puhelinyhtiöiden kehitystä ja yhteistoimintaa sekä valvoa niiden etua.

Finnet. etujärjestö ja yhteistyöfoorumi. Sen tarkoituksena on edistää puhelinyhtiöiden kehitystä ja yhteistoimintaa sekä valvoa niiden etua. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Finnet FINNET on suomalainen tietoliikenneryhmä, johon kuuluu 29 alueellista puhelinyhtiötä tytär- ja osakkuusyhtiöineen sekä Finnet-liitto ry. Ryhmän yhtiöt tarjoavat asiakkailleen

Lisätiedot

Liitetiedot... 18. Toimitusjohtajan katsaus...4. Tilintarkastuskertomus...25. PPO:n historia...4. Hallintoneuvoston lausunto...25

Liitetiedot... 18. Toimitusjohtajan katsaus...4. Tilintarkastuskertomus...25. PPO:n historia...4. Hallintoneuvoston lausunto...25 T O I M I N T A K E R T O M U S 2 0 1 2 OSUUSKUNNAN KOKOUS Osuuskunta PPO:n osuuskunnan kokous pidetään perjantaina 31. päivänä toukokuuta 2013 Raahen Kauppaporvarin Raahesalissa os. Kirkkokatu 28, Raahe.

Lisätiedot

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0486406-8 PricewaterhouseCoopers Oy Sisällys Toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 7 Tase 8 Rahoituslaskelma 9 Liitetiedot 10 Allekirjoitukset

Lisätiedot

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy Tyynenmerenkatu 11 00220 HELSINKI Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1456344-5 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2011-31.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA

TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Vuosikertomus 2013 ESP:n 120 v. juhlatilaisuuksia Sylvään koululla, Vexve Areenalla ja Myllymaan urheilutalolla syksyllä 2013 Toimitusjohtajan katsaus

Lisätiedot

I K E R T O M U S V U O S

I K E R T O M U S V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 7 V U O S 2 sisältö 4 Vuosi 2007 lyhyesti 5 tunnuslukuja 6 toimitusjohtajan katsaus 7 hallitus, johto ja tilintarkastajat 7 GWs-yhtiöt 8 Glaston 10 Detection technology 12 hallituksen

Lisätiedot

NEXIAOY. '(/.v' Fax +358 (0)20 1419 289 www. nexia- fì

NEXIAOY. '(/.v' Fax +358 (0)20 1419 289 www. nexia- fì NEXIAOY KHT-yhteisö/ CGR-samfund TI LI NTAR KASTUSKERTOM US Oy Kotojärvi Golf Ab:n yhtiökokoukselle Olemme tilintarkastaneet Oy Kotojärvi Golf Ab:n kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tilikaudelta

Lisätiedot

Liikevaihto 7,6 milj. euroa, liikevoitto 1,8 milj. euroa, voitto 475 t. euroa Taseen loppusumma 41 milj. euroon, omavaraisuusaste nousi 62 %:iin

Liikevaihto 7,6 milj. euroa, liikevoitto 1,8 milj. euroa, voitto 475 t. euroa Taseen loppusumma 41 milj. euroon, omavaraisuusaste nousi 62 %:iin RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.03. 2004 28.02. 2005 TILIKAUSI LYHYESTI KONSERNI Liikevaihto 7,6 milj. euroa, liikevoitto 1,8 milj. euroa, voitto 475 t. euroa Taseen loppusumma 41 milj. euroon, omavaraisuusaste

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4 VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen

Lisätiedot

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2013

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2013 HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2013 Toimintakertomus 1 LIIKETOIMINTA Hermo Pharma Oy kehittää ja kaupallistaa lääkkeitä keskushermostosairauksiin. 2 LIIKEVAIHTO JA TULOS Vuonna 2013 liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n VUOSIKERTOMUS 2013

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n VUOSIKERTOMUS 2013 Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n VUOSIKERTOMUS 2013 Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj Suomalaistentie 7, 02270 Espoo Puh. 0207 420 720 www.jtkoyj.com Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n vuosikertomus 2013

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

Tilinpäätös. Tilinpäätös 2014 2013

Tilinpäätös. Tilinpäätös 2014 2013 Tilinpäätös Tilinpäätös 2014 2013 Tuloste verkkovuosikertomuksesta www.annualreport.finnfund.fi/2014 Sisältö Tilinpäätös Johtokunnan toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Finnet. FINNET-LIITTO on jäsentensä edunvalvontajärjestö.

Finnet. FINNET-LIITTO on jäsentensä edunvalvontajärjestö. TOIMINTAKERTOMUS 2011 Finnet FINNET-LIITTO on jäsentensä edunvalvontajärjestö. Finnet-liitossa on varsinaisena jäsenenä 27 alueellista operaattoriyhtiötä. Alueelliset jäsenyritykset tarjoavat asiakkailleen

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

VUODEN 2012 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2012 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET 1 TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA VUODEN 2012 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Arvosteluperuste ei ole mallivastaus. Arvosteluperusteessa on kuvattu seikat, joiden perusteella on annettu pisteitä. Arvosteluperusteessa

Lisätiedot

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013 Hallituksen toimintakertomus Tilintarkastuskertomus Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin tuloslaskelma Konsernin laaja tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin

Lisätiedot

sisällysluettelo Yhteystiedot 43

sisällysluettelo Yhteystiedot 43 sisällysluettelo Panostaja-konsernin esittely Tietoja osakkeenomistajille 4 Konsernikaavio 5 Panostaja lyhyesti 6 Toimitusjohtajan katsaus 7 Visio, strategia ja tavoitteet 8 Toimintatavat 9 Panostaja Oyj:n

Lisätiedot

Vuokra-asuntoja kotikäyttöön VUOSIKERTOMUS 2012

Vuokra-asuntoja kotikäyttöön VUOSIKERTOMUS 2012 Vuokra-asuntoja kotikäyttöön VUOSIKERTOMUS 2012 YLEISTÄ TVT Asunnot Oy on Turun kaupungin täysin omistama vuokra-asuntoja omistava ja hallinnoiva yhtiö. Yhtiö muodostaa konsernin tytär- ja osakkuusyhtiöineen.

Lisätiedot

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014 TILINPÄÄTÖS 2014 RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014 Hallituksen toimintakertomus Tilintarkastuskertomus Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin tuloslaskelma Konsernin laaja tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin

Lisätiedot

TRADEKA OY VUOSIKERTOMUS 2005

TRADEKA OY VUOSIKERTOMUS 2005 TRADEKA OY VUOSIKERTOMUS 2005 SISÄLTÖ Tradeka Oy lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Tapahtumia 6 Brändit ja myymälät 7 Hallituksen toimintakertomus 8 Tilinpäätös 10 Yhtiön omistus 25 Hallitus ja tilintarkastajat

Lisätiedot