Sopeuttamissuunnitelma / Hyvinvointipalvelut / Terveyspalvelut. Lisätiedot/toteutusvaihtoehdot/ perustelut VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sopeuttamissuunnitelma 2016-2018 / Hyvinvointipalvelut / Terveyspalvelut. Lisätiedot/toteutusvaihtoehdot/ perustelut VAIKUTUSTEN ARVIOINTI"

Transkriptio

1 Sopeuttamissuunnitelma / Hyvinvointipalvelut / Terveyspalvelut Psykiatrisen erikoissairaanhoidon vuodeosastopaikkojen käytön vähennys 2 vuodepaikkaa/vuosi Edellyttää sairaanhoitopiirin luopumista vapautuvasta kapasiteetista. Somaattinen erikoissairaanhoito Erityistason päivystyksen keskittäminen TYKS:iin Edellyttää kaupungin tahtoa muuttaa sairaanhoitopiirin päätöstä synnytystoiminnan ja siihen liittyvän asetuksen mukaisen päivystysvalmiuden siirrosta TYKS:iin, mukaan lukien lastentautien osaston lakkautus. Ao. päätökseen saakka Salo maksaa pääosan paikallisen sairaalan päivystysvalmiuden edellyttämistä korkeammista suoritekustannuksista. Asumispalveluiden siirto Kajalasta Pahkavuoreen Yövalvonnasta -1 työntekijä / yö Edellyttää vanhuspalveluiden toiminnan siirtoa Pahkavuoresta muualle, jolloin Kajalan kiinteistöstä voidaan luopua. Yhteistyön tiivistäminen esh:n kanssa mielenterveyspotilaiden kotikuntoutuksessa Päällekkäisen toiminnan väheneminen (psykiatrinen erikoissairaanhoito ja vanhuspalvelut)

2 Opiaattiriippuvaisten korvaushoidon uudet lääkemuodot ja järjestelyt Hoitajaresurssi voidaan siirtää muuhun mielenterveys- ja päihdetyöhön, jolloin välillinen vaikutus esh-käyttöön. Tutkimus- ja hoitopalvelut, tarvikkeiden käyttö: Vierianalytiikan käytön lisäys ja näyttöön perustuvat käytännöt/laboratoriokäytön arviointi suhteessa hoitosuorituksiin Terveyskeskussairaala: Esimerkki pika Hb a1c, oleellista kustannuskehityksen hidastaminen ja välillisen työn vähentäminen. Esimerkkinä diabeteshoito, seurantakäytäntöjen arviointitutkimus 2015, toimenpiteiden suunnittelu 2016 ja käynnistys, selvittely VSSHP, Aaltoyliopisto Ecomed Terveyskeskussairaalan pääterveysasemalla olevien osastojen ravitsemuspalvelusopimuksen uusiminen 1 hlö/pv Ruokakärrykuljetuksesta vapautuu 1 työntekijä, johtaa muutoksiin myös vanhuspalveluissa / Kukonkallion ruokapalvelu Kuntouttavan työotteen tehostaminen 2,5 htv Siirtoviivemaksut. Pitkäaikaispotilaiden osuus hoitopäivistä vähenee. Perusterveydenhuollon yölääkäripäivystyksestä luovutaan Pilotoidaan syksyllä Ensihoito/ päivystysliikelaitoksen kustannukset nousevat, mutta terveyskeskuslääkäriresurssia voidaan suunnata ennakoivaan, erityisesti iäkkäämpien poti-

3 laiden puolikiireelliseen ja ennakoivaan hoitoon, jolloin erikoissairaanhoidon ja tk-sairaalan käytön tarve vähenevät. Hoitajavastaanottoa perusterveydenhuollon hoidon tarpeen arvioinnissa lisätään, ml. mielenterveystyön akuutti hoitajavastaanotto Lääkärille suuntautuvat kiireelliset käynnit vähenevät, edellyttää hoitajaresurssia ja reseptihoitajien koulutuksen toteutumista. Suun terveydenhuolto Toimipisteiden lukumäärän vähentäminen, tavoite 3 isompaa hammashoitolaa Nykytilanteessa tarkoituksenmukaisinta olisi Perniön hammashoitolan lakkautus, sisäilmaongelmien takia. Synergiaetu välinehuollossa ja sijaisten käytössä. Säästö sisäisistä vuokrista ja investoinneissa. Peruuttamattomien suun terveydenhuollon käyntien vähentäminen nykyisestä puoleen Peruuttamattomista käynneistä laskennallinen säästö palvelusuoritteiden /laskutuksen lisäyksenä, edellyttää jkv atk/ym ohjelma/ ominaisuusinvestointeja.

4 Sopeuttamissuunnitelma / Hyvinvointipalvelut / Opetus Rehtoreiden tehtävien uudelleen tarkastelu rehtoria Jokaisen eläköityvän rehtorin/ koulujohtaja rehtorin kohdalla tarkastellaan rehtorin tehtävien yhdistämistä toisen yksikön rehtorin tehtävään (Esimerkkinä lv Komisuon koulunjohtaja hoitanut Rekijoen koulunjohtajan tehtävät ja Marian koulun rehtorin eläköityessä yhtenäiskoulun perustaminen, jolloin hallintomallina virkarehtori & virkaapulaisrehtori). Suunnitelmakaudella tapahtunee 3-4 eläköitymistä. Kyllä Perusopetuksen opetusryhmien jatkuva tarkastelu. Huomioitava avustuksiin liittyvät ryhmäkokorajoitukset luokanopettajan vakanssia Mikäli yksisarjaisessa koulussa (1-6 luokilla) yleisopetuksen ryhmän koko alittaa 11 oppilasta suunnitellaan ryhmäjako uudelleen koulun sisällä niin, että yksi luokanopettajan vakanssi vähenee. Mikäli luokkamuotoisessa erityisopetuksessa on 6 oppilasta tai alle ryhmän tarpeellisuutta yksikössä pohditaan uudelleen. Pajulan koulun lakkautus luokanopettajan vakanssin Oppilassijoittelua muutetaan niin, että oppilaat sijoittuvat Ollikkalan ja Keskustan kouluihin (myös Marian

5 lopettaminen koulu on mahdollinen sijoittelun kannalta). Muuttamalla Sirkkulan, Alhaisten, Teijon koulun oppilassijoittelua saadaan mm. Keskustan kouluun tilaa. Samalla turvataan Sirkkulan ja Teijon koulun oppilaspohjaa. Osa oppilaista mahtuu olemassa oleviin yleisopetuksen ryhmiin. Keskustan ja Ollikkalan kouluihin on mahdollista perustaa myös uusia yleisopetuksen ryhmiä. Tällöin osa Pajulan luokanopettajista siirtyisi toiseen kouluyksikköön. Toimi ei aiheuta merkittäviä koulukuljetuskuluja nykyistä enempää, koska Pajulan koulun nykyisestä sijoittelualueesta on Ollikkalaan sekä Keskustan kouluun etäisyyttä alle 5 km. Ruotsinkielinen opetus Luokanopettajan ja koulunkäynnin ohjaajan vakanssien lopettaminen 2 Ruotsinkielisessä perusopetuksessa on lukuvuonna alakouluikäistä oppilasta. Ennusteen mukaisesti oppilasmäärä tulee laskemaan tai pysymään ennallaan. Yläkouluun oppilaat siirtyvät Turkuun tai Kemiöön. Jatkossa oppilaille tarjottaisiin koko perusopetuksen ajaksi oppilaspaikkaa kotiosoitteen mukaisesti lähimmästä yhteistyökunnasta. Kyllä

6 Meritalon erityiskoulun lakkautus Rehtori ja vararehtori 2 Meritalon erityiskoulun pienryhmät hajautetaan ylä- ja alakouluille. Tällöin ryhmät palvelevat lähikouluperiaatteen mukaisesti oppilaiden koulunkäyntiä. Ryhmät toimivat lähikoulun yhteydessä kokoaikaisina erityisopetuksen ryhminä. Hajasijoitus mahdollistaa opetussuunnitelmauudistuksen mukaisen integraatioluokan järjestämisen kaikille erityisluokkien oppilaille. Rekijoen koulun lakkautuksen vaikutus vuodelle Opetuksen tukipalveluiden esimiehen tehtävien uudelleen järjestely Esimiestehtävä 1 Tukipalveluiden organisaation osittainen hajauttaminen sote palveluihin koulukuraattorien - ja psykologien osalta ja koulunkäynnin ohjaajien lähiesimiestehtävät rehtoreille. Oppilassijoittelu lanupäällikön perustehtävään, samoin huoltaja- sekä verkostoyhteistyö joka liittyy kiinteästi oppilassijoittelutehtävään. Salon aikuislukion lakkauttaminen Lehtoreiden ja tuntiopettajien vakanssien lakkauttaminen 5 Aikuislukion toiminta lakkautetaan lukuvuoden 2016 alusta alkaen. Vastaavaa toimintaa kuntalaisilla tarjolla mm. Salon kansalaisopistossa sekä Otavan opistossa, joka tarjoaa esimerkiksi kaikille avointa nettiluki-

7 ota, jossa voi opiskella koko aikuislukion oppimäärän etäopintoina. Ratkaisu tukee kansalaisopiston toiminnan kehittämistä ja monipuolistamista. Tietyt kurssit voi suorittaa kansalaisopistossa ja mahdollisesti halutessaan yo-tutkinnon lähimmässä mahdollisessa ilta- tai aikuislukiossa. Tällöin kurssitarjonta on laajemman kuntalaisjoukon käytettävissä. Mikäli aikuislukio liitettäisiin Salon lukioon, jäisi säästöksi pieni summa hallinnon kuluista. Aikuislukio liitettynä Salon lukioon vaatisi oman virkaapulaisrehtorin tehtävän. Palkkakulu olisi tällöin -7% virkarehtorin palkasta. Perniön lukion lakkautus Mahdollisuus kuntatasolla huomioida eläköitymistä; lehtorit sijoittuvat avoimiin vakansseihin, tällöin vakanssien määrä kokonaisuutena vähenee. 7 Perniön lukion opiskelijoilla on mahdollisuus sijoittua Salon lukioon sekä tarvittaessa Halikon lukioon. Opiskelijat sijoittuvat pääasiassa nykyisiin opiskelijaryhmiin. Salon lukiossa on laajempi mahdollisuus valita kurssitarjontaa. Säästöt muodostuvat pääosin henkilöstökuluista. Olennaista on ennakoida korotetun valtionosuuden poistumista vuonna 2017, josta ei vielä kuitenkaan ole tehty päätöstä. Tällöin kunta opetuksen järjestäjänä maksaa erotuksen (n euroa/opiskelija) Perniön tapauksessa omasta kassastaan. Perniö on Salossa ainoana

8 lukioyksikkönä saanut kokonsa vuoksi korotettua valtionosuutta. Eläkemenoperusteisen maksun siirtäminen Salon Seudun koulutuskuntayhtymälle

9 Sopeuttamissuunnitelma / Hyvinvointipalvelut / Varhaiskasvatus Ei lakisääteisestä henkilöstöstä luopuminen htv Ei lakisääteistä henkilöstöä (hoitoapulaiset) ei voida laskea päivähoitolain ja asetuksen mukaiseen hoitoja kasvatushenkilöstöön. Henkilöillä ei myöskään ole päiväkotityöhön vaadittavaa kelpoisuusehdot täyttävää koulutusta. Kokonaisuutena ei lakisääteisestä henkilöstöstä luopumalla saataisiin varhaiskasvatuspalveluiden henkilöstökuluihin säästöä (noin /vuosi). IVA Opetuslautakunnan päätös Piritan varhaiskasvatusyksikön lauantaihoidon lopettaminen htv Säästönä tällä muutoksella voidaan lakkauttaa kaksi hoitajan vakanssia lähtien. Säästö 2htv/vuosi, ( kk) yht., /vuosi (vuosi 2015 säästöä ). Lakkautettava palvelu korvautuu tarvittaessa määritellyillä palveluilla. Sohvin yksikön laajennetun aukioloajan lopettaminen ja muuttaminen normaali aukioloaikaan alkaen.

10 Palvelusetelin käyttöönotto päiväkotihoidossa v alkaen ja yksityisen hoidon tuen kuntalisän korottaminen alla 3- vuotiaille. 10% edullisempaa kuin kunnan tuottama päivähoito n. 20 perhepäivähoitajaa Palvelusetelillä tuotettu päivähoito on noin 10% edullisempaa kuin kunnallinen päivähoito. Palveluseteli korvaa tulevaisuudessa kunnallisen päivähoidon lisäyksen tarvetta ja siirtää nykyistä hoitopaikkatarjontaa palvelusetelillä tuotetuksi. Voidaan luopua etenkin vuokratiloista ja huonokuntoisista yksiköistä. Myös perhepäivähoitajien eläköitymisen myötä on tarvetta kattaa syntyvää varhaiskasvatuksen hoitopaikkavajetta. Palveluseteli lisää yksityisiä päiväkotipaikkoja ja yksityisen hoidon kuntalisää korottamalla voidaan saada lisää yksityisiä perhepäivähoitajia. Tulevan viiden vuoden aikana on perhepäivähoidosta poistumassa noin 110 hoitopaikkaa perhepäivähoitajien eläköitymisten myötä. Palvelusetelillä saatavaa säästöä voi arvioida sillä, että kunnallisten yksiköiden koko kasvaa pienten yksiköiden poistumisen myötä, jolloin hoitopaikan hinta alenee, kaupungin omia investointikuluja ei synny yksityisten palveluntuottajien investoidessa uusiin päiväkoteihin. Tavoite: viim. v voidaan sulkea 2 yksikköä eli 4 ryhmää /keskustassa. Yksityisen hoidon kuntalisän korottaminen alle 3-vuotiaiden osalta mahdollistaa yksityisten perhepäivähoitajien määrän lisäyksen

11 2 730 henkilöä 3 ja vapauttaa hoitopaikkoja kunnalliselta puolelta

12 Sopeuttamissuunnitelma / Hyvinvointipalvelut / Nuoriso Leirisalon leirikeskuksen käytöstä luopuminen Kiinteistö on kaupungin omistuksessa. IVA

13 Sopeuttamissuunnitelma / Hyvinvointipalvelut / Vanhuspalvelut Pahkavuoren ryhmäkodin uudet tilat ja Kukonkallion 12-paikkaisen osaston lakkauttaminen Kukonkalliosta 5 vakanssia tyhjäksi 1 Vaihtoehto: Usealla alan markkinatoimijalla on samantyyppinen kunnille tarjottava konsepti. Konseptissa palveluntuottajayritys rakentaa yhteistyössä rakennusalan yrityksen kanssa hoivakiinteistön. Tyypillisesti hoivayksikkö on 60-paikkainen rivitalokiinteistö, joka muodostuu kahdesta yhteisten tilojen yhdistämästä siivestä. IVA Uusien tilojen hankinta voidaan toteuttaa välivuokraamalla yksikkö. Toiminta voidaan toteuttaa joko siten, että kaupungin työntekijät työskentelevät tiloissa, kaupungin työntekijät siirtyvät uudelle tuottajalle tai tuottaja rekrytoi uudet työntekijät. 2 Vaihtoehto: Tehostetun palveluasumisen ostopalvelut kilpailutettiin ja toteutettiin palvelusetelituottajaksi ilmoittautuminen vuonna Kaupunki myöntää palvelusetelin, jonka perusarvo on 96 euroa. Asukas hoitaa muut kulut. Parhaillaan rekisteriin on hyväksytty 12 palveluntuottajaa.

14 Ostopalveluissa tuottajiksi valittujen neljän tuottajan tarjoushinnat hoitovuorokaudelta olivat euroa, euroa, euroa ja euroa.

15 Sopeuttamissuunnitelma / Hyvinvointipalvelut / Sosiaalityön palvelut Palveluasumisen tarpeen arviointi- ja sijoitusprosessin kehittäminen Vammaistyön ja kehitysvammahuollon kevyempien palvelumallien kehittäminen perhehoitoa ja tukiasumisen ohjausta lisäämällä. Lastensuojelu ja sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut Ehkäisevän työn aseman vahvistaminen ja organisointi; aidon moniammatillisuuden lisääminen. Varhaisempi avun antaminen perheille oikea-aikaisesti ja suunnitelmallisesti (SHL: lapsiperheiden kotipalvelu, tukiperheet, perhetyö). Varhaisen puuttumisen tehostaminen (Ankkuritoiminta). Osa lastensuojelumenoista siirtyy sosiaalihuoltolain mukaisiksi menoiksi. Säästöjä tavoitellaan sijoituskustannusten pienenemisenä. Toimeentulotuki (lainsäädäntömuutos) Perustoimeentulotuki siirtyy Kelalle vuonna Henkilöstömenojen lisäksi kaupungilta poistuu toimeentulotuen kuntaosuus. Henkilökunnan kuljetuspalvelukustannusten vähentäminen Oman auton hankkiminen sosiaalityön työntekijöiden käyttöön.

16 Sopeuttamissuunnitelma / Hyvinvointipalvelut / Liikunta Uimahallilipun hinnan korotus Nostetaan uimahallilippujen hintaa. Aikuiset 6, lapset, eläkeläiset, opiskelijat ja työttömät 3. IVA Liikuntapaikkojen hoitajan vakanssien täyttämättä jättäminen Liikuntahallin valvontaa vähennetään. Eräiden uimarantojen saunojen hoitamisesta luopuminen Luovutaan Märynummen, Varvojärven ja Naarjärven saunojen ylläpidosta. Tarjotaan yhdistysten käyttöön käyttökustannusten hinnalla. Kavilannummen ratahoitoavustusten leikkaaminen Leikataan avustus vuoden 2014 tasolle

17 Sopeuttamissuunnitelma / Hyvinvointipalvelut / Kirjastot Kiikalan ja Muurlan kirjastot muutetaan automatisoiduiksi itsepalvelukirjastoiksi. Halikon kirjaston toiminnan ja tilojen muuttaminen siten, että samassa kiinteistössä toimivat nuorisopalvelut Tällä hetkellä molemmilla toimipisteillä on yhteinen työntekijä. Hänen eläkkeellesiirtymisensä myötä alueiden koulujen ja päiväkotien kanssa tehtävä yhteistyö hoidetaan muuttamalla kirjastoautojen reittejä siten, että autot käyvät sovitusti Kiikalan ja Muurlan kouluilla. kiikalan ja Muurlan yksiköiden automatisoinnin jälkeen pääkirjaston työntekijät vastaavat lähikirjastojen alueiden koulujen oppilaille annettavasta kirjastonkäytön ja tiedonhaun opetuksesta. Vapauttamalla tiloja nuorisotoimen käyttöön pienenevät kirjastokäyttökulut ja parannetaan Halikon kirkonkylän nuorisopalveluita esille tulleiden tarpeiden mukaisesti. Palveluiden automatisointi turvaa jatkossa alueellisten palveluiden saavutettavuuden. Kirjastoautojen palveluilla täydennetään. Muiden lähikirjastojen henkilökunta vastaa jatkossa Kiikalan ja Muurlan osalta tarvittavista valmistelevista töistä, kuten hyllytyksistä ja varausten lähettämisestä eteenpäin.

18 Sopeuttamissuunnitelma / Hyvinvointipalvelut / Kansalaisopisto Vakanssien täyttämättä jättäminen ,5 Tehtävät järjestellään uudelleen.

19 Sopeuttamissuunnitelma / Kaupunkikehityspalvelut Eläköitymiseen perustuvat vakanssien täyttämättä jättämiset (koko kaupunkikehityspalvelut) Organisaatiota on koko ajan tarkasteltu luonnollisen poistuman hyödyntämiseksi ja tämä jatkuu Älykkään teknologian hyödyntäminen (maankäyttöpalvelut) Edellyttää investointeja älykkääseen teknologiaan, mutta säästöt kattavat investoinnin nopeasti. Esimerkkejä ovat mm. LED-valaistuksen lisääminen ja ohjauksen kehittäminen, ajoneuvojen käytön GPS-analysointi jne. Kaupunkikehityspalvelujen ja vesihuoltolaitoksen yhteisen varallaolojärjestelmän toteuttaminen Edellyttää neuvotteluja ja yhteisymmärrystä eri tahojen kanssa. Perniön varhaiskasvatuksen tilajärjestelyjen seurannaiset Varhaiskasvatuksen ja sen tukipalvelujen synergiahyödyn lisäksi saadaan muiden tilojen vapautumisesta myöhemmin lisäsäästöjä. Älykkään teknologian hyödyntäminen (tilapalvelut) Edellyttää investointeja älykkääseen teknologian, mutta säästöt kattavat investoinnin nopeasti. Esimerkkejä

20 Kaupungin kustantaman työmarkkinatuen piirissä olevien määrän aktiivinen vähentäminen ovat mm. kiinteistöjen kaukovalvonnan laajentaminen, LEDvalaistuksen käyttöönotto, ajoneuvojen käytön GPS-analysointi, energiatehokkuuden kehittäminen ja uudet lämmitysratkaisut jne. Palkataan kuntarahoitteisen työmarkkinatuen piirissä olevia työsuhteiseen kaupunkiin, yrityksiin ja yhdistyksiin sekä tehdään muita aktivointitoimenpiteitä. Edellyttää alkuvaiheessa nykyistä suurempaa rahan käyttöä työllisyyspalveluihin, mutta n. vuoden kuluttua kuntaosuus vähenee lisäkuluja enemmän.

21 Sopeuttamissuunnitelma / Kaupunginhallitus Eläköitymiseen perustuvat vakanssien täyttämättä jättämiset

Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista

Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Lopullinen versio 150611 Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Oy Audiapro Ab Aija Tuimala 2 Sisällysluettelo 1. Selvityksen taustaa...3 1.1.Kuntalaiskysely palveluverkosta...3

Lisätiedot

OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET Hollolan kunta Palvelustrategia, 25.5.2004 1 OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 1. Kuntapalvelujen muutos Verorahoitus ei tulevaisuudessa riitä kaikkiin palvelutuotannon tarpeisiin. Rahoitus on lyhyellä tähtäimellä

Lisätiedot

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä.

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Porin kaupunki, lokakuu 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Taustatietoa ja käsitteitä 5 2.1.

Lisätiedot

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS Hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus sekä suunnitelma palvelurakenteiden yhteensovittamiseksi 1. KUNTIEN YHDISTYMISEN

Lisätiedot

Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta

Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta KHALL 7.9.2009 138, LIITE 2 VALT 13.10.2009 68, LIITE 4 Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta SISÄLLYSLUETTELO 2(2) LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA... 4 I NYKYTILA JA KEHITYKSEN

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015

Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015 Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015 LEMPÄÄLÄN KUNTA SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 15.12.2010 Kunnanhallitus 24.1.2011 Kunnanvaltuusto 25.1.2012 Sisältö Sisältö... 5 Esipuhe... 3 1. Oppimisen

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKESUUNNITELMA KASTE II -OHJELMAAN KESKI-SUOMEN SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti 30.9.2013 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 4 1.1 Keski-Suomessa tehty sosiaali-

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS Meri - Lapin kehittämiskeskus Leena Leväsvirta, Seija Parviainen 31.3.2014 Kuva Roosa Sieriä 2 SISÄLTÖ 1. LÄNSI-POHJAN ALUEEN YHTEINEN TAHTOTILA JA AIKAISEMMAT

Lisätiedot

Toisen asteen koulutuksen yhteistyövaihtoehtoja

Toisen asteen koulutuksen yhteistyövaihtoehtoja Tässä selvityksessä kuvataan Itäisen Uudenmaan toisen asteen koulutuksen järjestämisen vaihtoehtoja, vaihtoehtojen suhdetta opetus- ja kulttuuriministeriön antamiin ohjeisiin sekä vaihtoehtojen taloudellisia

Lisätiedot

Tuotantolautakunta LIITTEET 11.6.2014

Tuotantolautakunta LIITTEET 11.6.2014 Tuotantolautakunta LIITTEET 11.6.2014 Mikkelin pty ja Pertunmaan pty 1 Sotepalveluselvitys / Toimipisteselvitys Loppuraportti versio 1.1 Laura Käsmä 15.5.2014 Sisällys 1. Yhteenveto 4 2. Johdanto 8 Selvityksen

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA. Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017

KITTILÄN KUNTA. Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017 KITTILÄN KUNTA Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017 1 SISÄLTÖ 1 TAUSTA 3 1.1 Terveydenhuoltolain velvoitteet 3 1.2 Muut keskeiset valtakunnalliset määräykset ja ohjeet 4 1.3 Organisaatio ja kuntastrategia

Lisätiedot

NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016

NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016 NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016 Lapuan kaupunki Perusturvalautakunta xx.4.2013 x SISÄLLYS LUETTELO 1. TAUSTAA

Lisätiedot

1 Taustaa 2. 3 Suun terveydenhuolto 8 3.1 Suun terveydenhuollon palvelualue 8

1 Taustaa 2. 3 Suun terveydenhuolto 8 3.1 Suun terveydenhuollon palvelualue 8 0 Hyvinvointipalvelut Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelman päivitys vuosille 2015-2018 SISÄLLYS LUETTELO 1 1 Taustaa

Lisätiedot

TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011

TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011 OULUN KAUPUNGIN, POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN JA OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HANKINTAYHTEISTYÖN KEHITTÄMISTÄ SELVITTÄNEEN TYÖRYHMÄN RAPORTTI TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011 Sisällys 1. Työryhmän

Lisätiedot

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Naantalin kaupunki Naantali 2013 NAANTALIN

Lisätiedot

4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ

4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ 4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ 4.1 Terveysneuvonta Vastuualueen tarkoituksena on tarjota kuntalaisille lakisääteisiä terveyspalveluja. Neuvolapalvelut ovat kuntalaisille maksuttomia.

Lisätiedot

PALVELUSETELIoPAS oiminnan kehittäminen JyVäSkyLäSSä PALVELUSETELIT

PALVELUSETELIoPAS oiminnan kehittäminen JyVäSkyLäSSä PALVELUSETELIT PALVELUSETELIopas Palvelusetelitoiminnan kehittäminen Jyväskylässä Copyright Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö JYKES Oy Tämän teoksen tekstin ja kuvien jäljentäminen painamalla, monistamalla, skannaamalla

Lisätiedot

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI SUUNNITELMA JÄRVI-POHJANMAAN LASTENSUOJELUN JÄRJES- TÄMISESTÄ JA KEHITTÄMISESTÄ VUOSILLE 2013-2016 -ENNALTA EHKÄISYSTÄ KORJAAVAAN TYÖHÖN SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 3

Lisätiedot

Väestö- ja palvelutarveanalyysi vuosille 2015 ja 2025 sekä selvitys palveluverkon kattavuudesta (169/2007, Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta)

Väestö- ja palvelutarveanalyysi vuosille 2015 ja 2025 sekä selvitys palveluverkon kattavuudesta (169/2007, Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta) Kiinteistöryhmä Palveluverkkosuunnitelma 23.5.2007 1 (35) Väestö- ja palvelutarveanalyysi vuosille 2015 ja 2025 sekä selvitys palveluverkon kattavuudesta (169/2007, Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta)

Lisätiedot

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh.

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp l a s t e n s u o j e l u n keskusliitto Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 Julkaisija: Lastensuojelun

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 Hirvensalmi Kangasniemi Mikkeli Mäntyharju Pertunmaa Puumala Ristiina Suomenniemi Laatija Johanna Will-Orava Lapsiperhepalveluiden

Lisätiedot

NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA

NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA Kuva Milla von Konow Lohjan kaupunki Terveyden edistäminen Tiivistelmä Valtioneuvoston

Lisätiedot

Toimintamalli tilanteessa, jossa lapsella on vakavia koulunkäyntiongelmia ja lastensuojelutarve

Toimintamalli tilanteessa, jossa lapsella on vakavia koulunkäyntiongelmia ja lastensuojelutarve Toimintamalli tilanteessa, jossa lapsella on vakavia koulunkäyntiongelmia ja lastensuojelutarve..................... Prosessit, toimintamallit ja vastuualueet Sisällysluettelo Johdanto... 3 Hyvät käytännöt

Lisätiedot

OSALLISTUJAT Arola Mika puheenjohtaja Päätöksentekijät Räsänen Veikko varapuheenjohtaja

OSALLISTUJAT Arola Mika puheenjohtaja Päätöksentekijät Räsänen Veikko varapuheenjohtaja -1, LIILA 25.9.2014 17:00 OSALLISTUJAT Arola Mika puheenjohtaja Päätöksentekijät Räsänen Veikko varapuheenjohtaja Heino Leena jäsen Hirvonen Arto jäsen Holmberg Mia Hynninen Marja Koch Gerhard Leppänen

Lisätiedot

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 HYVÄ IKÄÄNTYMINEN PORVOOSSA Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 Kaupunginhallitus 28.6.2010 Sisältö 1 Tiivistelmä... 3 2 Johdanto... 5 3 Väestömäärä ja ennusteet... 6 4 Porvoon

Lisätiedot

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2013 2016 Sivistystoimi Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön visio... 4 3 Teknisen oppimisympäristön

Lisätiedot

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto 1 LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018 Oppilashuolto Johdanto Tämä opetussuunnitelma on laadittu yhteistyössä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä hoitavien viranomaisten kanssa. Nuorisovaltuusto

Lisätiedot

INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA

INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA RAPORTTEJA 31 SELVITYSHENKILÖIDEN RAPORTTI KESKI-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELURAKENNESELVITYSHANKKEELLE 30.4.2011 INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON UUDISTAMISTARPEISIIN

Lisätiedot

KOULUN KONSTIT II. Oppilashuollon strategia ja toimintatavat VARKAUDEN. Esi- ja perusopetus / v. 2010 > Oppijan polku Eskarista eteenpäin KAUPUNKI

KOULUN KONSTIT II. Oppilashuollon strategia ja toimintatavat VARKAUDEN. Esi- ja perusopetus / v. 2010 > Oppijan polku Eskarista eteenpäin KAUPUNKI KOULUN KONSTIT II Oppijan polku Eskarista eteenpäin VARKAUDEN KAUPUNKI Oppilashuollon strategia ja toimintatavat Esi- ja perusopetus / v. 2010 > Koulun Konstit II - 6 / 2011 Sivu 1 (101) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia kunnat ja kilpailu KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk

Lisätiedot