Terveyskeskus. Pallok. Valtion. virastotalo. Sos.- tsto. Kunnan virasto. Kirjasto. Linjaautoas. Perusk. yläaste. lukio. Kirkko. Srk.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Terveyskeskus. Pallok. Valtion. virastotalo. Sos.- tsto. Kunnan virasto. Kirjasto. Linjaautoas. Perusk. yläaste. lukio. Kirkko. Srk."

Transkriptio

1 7 a Liikuntauisto Ojankotie Pinomäent Puimalant Riihiellont Ruisellont Kauraellont Vehnäellontie Päiväkoti 9c Pekonkuja Junnunkj Maaniituntie Väinöläntie Vesselikj Timont Pihakj Raalantie nönkj Somionkj Ahjolant Rantakj Kirstaant V Askolan r Pratikankuja aksentie Malaki Suntionkj Kinkerikj Aleksis Kiven tie Kirstaantie Keskustie Pirkankj Pailantie Lääkärint Antturintie Paloasema Linjaautoas 7 Kotis museo Srkkeskus Kirkko lukio Perusk yläaste Hautausmaa Siunauskaeli Pekkola Reuna Lumerint Maaniitun koulu 9 7 Maaniittu Lumerinmäki 7 8 Krannila 9 0 Kiven koulu Lukkarin koulu Puontilant Järvitie Polvitie Somio ntie ullan ti e Puontilankaari 9 Ahjola Laaksot Kirkkotie Karrinkj Jukankuja Lumerinmäki Heikkiläntie Tammistontie Kau Oj akkalantie 0 7 Tori Heikkarinkj Keskuskj Päiväkoti Rajamäentie Jukolantie Seäntie Helsingintie Krannilan Ruohonkj Aaont Ihantolantie Venlantie Suojalantie Peltotie Peltot Kirkkarintie Aroellont Toreenintie Vesitornint Seäläntie Sairaalantie Piennar Mahlamäent Punamullantie Kuokkalant Salkolant 97 Jukolaisten maja 0 Päiväkoti 7 Juhanintie 9 Perttulantie Terveyskeskus Palvelukoti 0 9 Heikkiläntie Laurintie Lautamiehent Simeonint Tuomaant Hindrikan Annan Taavan Ylöstalo Mahlamäki 0 Päiväkoti Sos- tsto Pallok Hellunt srk B Kirjasto Kunnan virasto virastotalo Valtion NURMIJÄRVI Parkkimkj Urheilut Hölkkä Rinnekj Nahkurintie Krannilantie 9 8 KIRKONKYLÄ Kortteli 0 tontti 0 ALUEEN SIJAINTI NURMIJÄRVEN KUNTA YMPÄRISTÖTOIMIALA Asemakaavoitus

2 ajo j 00 KESKUSTIE K -80 AL- /t/h /t/h VILHO ASKOLAN RAITTI mu le -I t0 e=00 AL LPA LP YL K sr (,,) ET -0 AK 09 t I LANPOLKU -00 TP 890(n0) 700(n0) -0 AK 0 I I 890(n0) e=00 a PL e=0-07 AR e=0 I -0 YT AL sr- e=0 AK AL as0% 0% IV e=070 - VP AK I e=00 e=00 sr- AL AL PIRKANKUJA as0% e=00 e=00 e=00 ALK e=00 I as 0% e=00 - YL 0 VP SVOLAN PUISTO VILHO ALEKSIS KIVEN TIE AP e=00 e=00 I e=00 ALK AK I I 70(n0) 700(n0) 0 e=00 LÄÄKÄRINTIE -0 AKR e=00 AR I AKR e= ANTTURINTIE ANTTURI RANTAKUJA -070 VU ANTAPUISTO YO e=00 I KESKUSTIE KIRSTAA AK I sr- sr- as0% ajo AL AL as 0% e=00 I PRATIKANKUJA AK -8 +yht 0 I 00 VP AK ALEKSIS KIVEN PUISTO Kortteli 0 tontti 0 KIRKONKYLÄ KAAVOITETTAVA ALUE NURMIJÄRVEN KUNTA YMPÄRISTÖTOIMIALA Asemakaavoitus

3 Sivu / Kaavatunnus -0 Asianumero 7/000/0 Päiväys 080 KIRKONKYLÄN KESKUSTAN KORTTELIN 0 TONTIN 0 ASEMAKAAVAN MUUTOS Suunnittelualueen sijainti Suunnittelualue sijaitsee Kirkonkylän keskusta-alueen eteläosassa, Kirstaan korttelissa 0 tontilla 0 Tontti sijaitsee Pratikankujan ja Aleksis Kiven tien risteyksessä Alueen nykytilanne Alueella sijaitsee säilytettävä rakennus, vanha oliistalo Rakennus on ollut äiväkotikäytössä ja on nyt ääosin tyhjillään Mitä alueelle suunnitellaan? Alueelle suunnitellaan ienimittakaavaista asumista ja alveluja Rakennuksen rakennussuojelu ja tontinkäyttömahdollisuudet tutkitaan kaavatyön yhteydessä Aloite kaavan muuttamiseksi Kaavamuutos on tullut vireille Nurmijärven kunnan aloitteesta Alueen maanomistus Kaavoitustyön alkaessa alue oli Nurmijärven kunnan omistuksessa Kiinteistö ja sillä sijaitseva rakennus myytiin keväällä 07 Aluetta koskevat kaavat Voimassa olevassa asemakaavassa vuodelta 99 alue on julkisten lähialvelurakennusten korttelialuetta, YL Alueella ei ole oikeusvaikutteista yleiskaavaa Uudenmaan vaihemaakuntakaavassa vuodelta 0 alue on tiivistettävää taajama- ja keskustatoimintojen aluetta Aluetta koskevat erilliset suunnitelmat ja äätökset Nurmijärven kunnan maankäytön kehityskuvassa 00 alue on Kirkonkylän taajama-aluetta

4 Sivu / Tässä yhteydessä selvitetään vaikutukset ymäristöön ja elinoloihin, kuten maisemaan ja rakennussuojeluun Osallistuminen kaavahankkeessa Uudenmaan vaihemaakuntakaava, eävirallinen yhdistelmäkartta, 0 Alueelle ja sen ymäristöön tehdyt selvitykset Suunnittelualuetta koskevia selvityksiä: Nurmijärven rakennuserintöselvitys, Arkkitehtitoimisto LPV Oy, 00 (luonnos) Nurmijärven kauan alveluverkkoselvitys, Santasalo Ky, 0 Nurmijärven kevyen liikenteen verkoston ja ulkoilureitistön suunnitelma, Ramboll 00 Kirkonkylän luonto ja maisema, Ymäristösuunnittelu Enviro Oy, 00 Nurmijärven Kirkonkylän ja Rajamäen liikenneverkkoselvitys 007 ja sen äivitys 0, Strafica Nurmijärven Kirkonkylällä laaditaan uutta rakennuserintöselvitystä, joka valmistuu vuoden 07 aikana Asemakaavan muutoksen vaikutusten arviointi Asemakaavayksikkö ja muut asiantuntijat arvioivat kaavan toteuttamisen vaikutuksia kaavan valmistelun yhteydessä Valmisteluvaihe Suunnittelurosessi käynnistyy kun asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta äättää kaavan vireille tulosta Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, OAS, asetetaan nähtäville ja mieliiteet siitä tulee esittää ennen kaavaehdotuksen nähtäville asettamista Osallisella on tätä ennen mahdollisuus myös esittää elinkeino-, liikenne- ja ymäristökeskukselle neuvottelun käymistä osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä (MRL ) Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma on esillä koko kaavarosessin ajan kunnaviraston aulassa, kaavoituksen asiakasalvelussa Kaavan valmistelijat ovat tavattavissa kunnanvirastolla soimuksen mukaan Asemakaavan muutosluonnos Asemakaavaluonnos laaditaan keväällä 0 Kunnahallituksen hyväksymä kaavaluonnos asetetaan alustavasti nähtäville vuorokaudeksi Nähtävilläolosta ilmoitetaan kirjeillä, kuulutuksella sekä kunnan Internet-sivuilla ja osallisilla on mahdollisuus esittää siitä mieliiteitä Viranomaisja muu asiantuntijayhteistyö järjestetään lausuntoyynnöin ja erillisin neuvotteluin Asemakaavan muutosehdotus Kaavaluonnoksen ja siitä saadun alautteen ohjalta valmistellaan kaavaehdotus Kunnanhallituksen hyväksymä kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville 0 vuorokaudeksi Nähtävilläolosta ilmoitetaan kirjeillä, kuulutuksella sekä kunnan Internet-sivuilla Osalliset voivat tehdä kaavaehdotuksesta muistutuksen sen nähtävilläoloaikana Muistutus tulee osoittaa asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnalle ja toimittaa kunnaviraston kirjaamoon Vi-

5 Sivu / ranomais- ja muu asiantuntijayhteistyö järjestetään lausuntoyynnöin ja erillisin neuvotteluin Hyväksyminen Asemakaava on vaikutuksiltaan merkittävä ja sen hyväksyy valtuusto Kaavahankkeen osalliset Alueen suunnittelussa osallisia ovat: - alueen ja lähialueiden asukkaat ja maanomistajat - Nurmijärven kunnan hallinto (mm Ymäristötoimiala ja luottamuselimet (asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta, kunnanhallitus, kunnanvaltuusto) - muut viranomaiset: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ymäristökeskus (ELY), Keski-Uudenmaan ymäristökeskus, Keski-Uudenmaan elastuslaitos, Keski- Uudenmaan maakuntamuseo, Uudenmaan liitto - yritykset: Nurmijärven Sähkö Oy Kaavahankkeesta tiedottaminen Kaavahankkeen etenemistä ja äätöksentekoa voi seurata Nurmijärven kunnan sivuilta osoitteesta wwwnurmijarvifi Kaava-asiakirjat ovat esillä asemakaavoituksen sivulla asemakaavoitus/ajankohtaiset asemakaavahankkeet Suunnittelun etenemisestä sekä osallistumismahdollisuuksista tiedotetaan: kirjeillä osallisille (alueen maanomistajat) Nurmijärven Uutisissa kunnanviraston ilmoitustaululla tai kaavoituksen asiakasalvelussa kunnan verkkosivuilla wwwnurmijarvifi lausuntoyynnöillä (viranomaiset) Asemakaavaluonnoksen ja -ehdotuksen nähtävilläolosta tiedotetaan kuulutuksella, joka julkaistaan Nurmijärven Uutisissa Mieliiteet ja muistutukset Kirjalliset mieliiteet ja muistutukset tulee toimittaa osoitteeseen: Nurmijärven kunta, Asemakaavoitus ja rakennuslautakunta, Keskustie B, PL 7, 090 Nurmijärvi tai sähköostilla osoitteeseen Kaavaa valmistelevat Kaavoitusarkkitehti Katri Peltoniemi uhelin Kaavavalmistelija Pirkko Laakso-Mäki uhelin 00 7 Kaavoitusinsinööri Mirka Karttunen uhelin Sähköosti: Aikataulu Asemakavan muutosluonnos käsiteltiin syksyllä 0 ja muutosehdotus keväällä 07 Asemakaavan hyväksymiskäsittely on syksyllä 07

6 NURMIJÄRVI KIRKONKYLÄ, Kortteli 0, tontti 0 Vanha Poliisitalo Asemakaavan muutos koskee korttelin 0 tonttia 0 Asemakaavan muutoksella muodostuu korttelin 0 tontti NURMIJÄRVEN KUNNAN YMPÄRISTÖTOIMIALA Asemakaavoitus Nurmijärvellä äivänä lokakuuta 07 Juha Oksanen suunnitteluäällikkö Katri Peltoniemi kaavoitusarkkitehti kaavan laatija Mirka Karttunen kaavoitusinsinööri Taneli Heikkilä asemakaavaäällikkö Pohjakartta täyttää Maankäyttö- ja rakennuslain a :n asettamat vaatimukset ja on ajantasalla Riku Hellgren kiinteistöinsinööri NURMIJÄRVI KIRKONKYLÄ Suunnitellut Piirtänyt Katri Peltoniemi NURMIJÄRVEN KUNTA Pirkko Laakso-Mäki Ymäristötoimiala Asemakaavoitus Mk :000 KOORDINAATTIJÄRJESTELMÄ ETRS-GK KORKEUSJÄRJESTELMÄ N000 VIREILLETULO ASRAKLTK KH ALUSTNÄHT ASRAKLTK KH JULKNÄHT ASRAKLTK KH KV KUULUTUS , 07 07, 07-07,

7 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: AL- Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue Aluelle saa sijoittaa liike-, toimisto- ja näyttelytiloja sekä yhden asunnon m kaava-alueen rajan ulkouolella oleva viiva 0 0 I u Korttelin, korttelinosan ja alueen raja Osa-alueen raja Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja Korttelin numero Tontin numero Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun Murtoluku roomalaisen numeron jäljessä osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen suurimman kerroksen alasta ullakon tasolla saa käyttää kerrosalaan laskettavaksi tilaksi Rakennusala t- Ohjeellinen ysäköimisaikka Rakennusala, jolle saa sijoittaa talousrakennuksen Rakennuksen arkkitehtuurin tulee olla hillittyä sekä yksinkertaista ja se tulee sovittaa äärakennuksen arkkitehtuuriin Rakennuksen korkeus tulee olla alisteinen suhteessa äärakennukseen sr- sä- Suojeltava rakennus Rakennustaiteellisesti, historiallisesti ja miljöön kannalta arvokasta rakennusta ei saa urkaa eikä siinä saa tehdä sellaisia korjaus- ja muutostöitä, jotka muuttavat rakennuksen julkisivujen tai vesikaton arkkitehtuurin ominaisiirteitä Julkisivujen aukotusta ei saa muuttaa eikä rakennusta saa laajentaa ulkovaian ulkouolelle Entistävät muutokset ovat mahdollisia Rakennusta kunnostettaessa julkisivujen ja vesikaton materiaalit, detaljointi ja väritys tulee säilyttää alkueräisen kaltaisina Alkueräiset rakennusosat, kuten kadun uoleisten sellien ikkunat, tulee säilyttää Kunnostuskelvottomat rakennusosat voidaan korvata uusilla, alkueräisen mallin mukaan valmistetuilla rakennusosilla Edellä mainitusta oiketen itäjulkisivulla sallitaan vähäisiä muutoksia Istutettava alueen osa Alueen uustoa tulee hoitaa jatkuvasti uudistuvana siten, että sen taajamakuvallinen merkitys säilyy ajo Alueella oleva ajoyhteys Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää Hulevesien hallintaa koskevat määräykset korttelialueella: Piha-alueiden intarakenteissa tulee suosia vettälääiseviä intoja Vettä lääisemättömiltä innoilta tulevia hulevesiä tulee viivyttää alueella siten, että viivytysainanteiden, -altaiden tai säiliöiden mitoitustilavuuden tulee olla yksi kuutiometri jokaista sataa vettä lääisemätöntä inta-alaneliömetriä kohti Näiden tulee tyhjentyä tunnin kuluessa ja niissä tulee olla suunniteltu ylivuoto Tontille on osoitettava autoaikkoja seuraavasti käyttötarkoituksen mukaan: Asunnot: autoaikkaa / asunto Liike-, toimisto- ja näyttelytilat: a/70k-m kohti Alueelle on laadittava erillinen sitova tonttijako

8 ajo LÄÄKÄRINTIE sä I I I I I -0 KIRKONKYLÄ, Kortteli 0, tontti 0 u I 0 sr- t- e=00 e=00 e=00 e=00 as0% sr- as0% as0% as0% e=00 e=00 e=00 e=00 e=00 sr- e= kt kt Lääkärintie kt yr kt ar k I k k ar k I kt kt yr Päiväkoti k ar k I k k k kt yr kt kt k kt yr yr kt kt kt yr Pratikankuja kt k k k k ar k Yläaste Lukio sr- t- e=00 e=00 e=00 e=00 as0% sr- as0% as0% as0% e=00 e=00 e=00 e=00 e=00 sr- e=00 ajo AL- AK AK AL AL AL ALK AKR AKR AL YO AL ALEKSIS KIVEN TIE PRATIKANKUJA PIRKANKJ

9 Kaavatunnus: -0 Asianumero: 7/000/0 ASRAltk: Nurmijärven kunta /Ymäristötoimiala/Asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu Asemakaavan muutoksen selostus Kirkonkylä, keskusta, kortteli 0, tontti 0 Asemakaavan muutos koskee korttelin 0 tonttia 0 Asemakaavan muutoksella muodostuvat korttelin 0 tontti Asemakaavan muutoksen selostus koskee 007 äivättyä asemakaavakarttaa Vireilletulo 080 Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta Kunnanhallitus Valtuusto Nurmijärven kunta Ymäristötoimiala Asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu PL 7, 0900 Nurmijärvi Kaavoitusarkkitehti Katri Peltoniemi, uh Kaavoitusinsinööri Mirka Karttunen, uh ASEMAKAAVAN MUUTOS, Kirkonkylän korttelin 0 tontti 0 Kaavatunnus -0

10 SISÄLLYSLUETTELO PERUSTIEDOT Tunnistetiedot Kaava-alueen sijainti Kaavan nimi ja tarkoitus Selostuksen liitteet TVISTELMÄ LÄHTÖKOHDAT 7 Alueen yleiskuvaus 7 Rakennettu ymäristö 7 Luonnonymäristö ja maaerä 8 Väestö 8 Palvelut 8 Työaikat 9 Virkistys 9 7 Liikenne 9 8 Maanomistus 0 Suunnittelutilanne 0 Maakuntakaava 0 Yleiskaava ja Nurmijärven kunnan kehityskuva 00 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, äätökset ja selvitykset ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Asemakaavan suunnittelun tarve Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat äätökset Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Vireille tulo Osallistuminen, viranomaisyhteistyö ja vuorovaikutusmenettelyt Viranomaisyhteistyö Asemakaavan muutoksen tavoitteet Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Asemakaavaratkaisu ja sen vaikutukset 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS, Kirkonkylän korttelin 0 tontti 0 Kaavatunnus -0

11 ASEMAKAAVAN KUVAUS 8 Asemakaavan muutoksen mitoitus ja aluevaraukset 8 Kaavan vaikutukset 8 Vaikutukset rakennettuun ymäristöön ja maisemaan 8 Vaikutukset luontoon ja luonnonymäristöön 9 Muut vaikutukset 9 Asemakaavan muutoksen suhde yleiskaavan sisältövaatimuksiin 9 Vaikutukset maakuntakaavaan Vaikutukset yleiskaavaan ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTUS 7 KAAVATYÖHÖN OSALLISTUNEET ASEMAKAAVAN MUUTOS, Kirkonkylän korttelin 0 tontti 0 Kaavatunnus -0

12 PERUSTIEDOT Tunnistetiedot Kaavan nimi: Kirkonkylän korttelin 0 tontti 0 Kaavatunnus: -0 Kaava-alue: Kaavan laatijat: Yhteystiedot: Asemakaavan muutos koskee Kirkonkylän korttelin 0 tonttia 0 kaavoitusarkkitehti Katri Peltoniemi kaavasuunnittelija Janne Oittinen kaavoitusinsinööri Mirka Karttunen Nurmijärven kunta Ymäristötoimiala, Asemakaavoitus PL Nurmijärvi Vireilletuloäivä: 080 Luonnos nähtävillä: 0 0 Ehdotus nähtävillä: 07 Ehdotus nähtävillä uudelleen: Hyväksymisäivä: XXXXXXXX Kaava-alueen sijainti Suunnittelualue sijaitsee Kirkonkylän keskusta-alueen eteläosassa, Pratikankujan ja Aleksis Kiven tien risteyksessä, korttelissa 0 Kuva Ote oaskartasta Kuva Ilmakuva, Bloom Kartta Oy ASEMAKAAVAN MUUTOS, Kirkonkylän korttelin 0 tontti 0 Kaavatunnus -0

13 Kaavan nimi ja tarkoitus Kaavan nimi on Kirkonkylän korttelin 0 tontti 0, -0 Alueelle suunnitellaan ienimittakaavaista asumista ja alveluja Rakennuksen rakennussuojelutarve ja tontinkäyttömahdollisuudet tutkitaan kaavatyön yhteydessä Alueen voimassa olevan asemakaavan mukainen rakennusoikeus on osittain toteutunut Selostuksen liitteet Asemakaavan muutoksen selostukseen on liitetty seuraavat asiakirjat: o o o o o o o alueen sijainti asemakaavoitettava alue osallistumis- ja arviointisuunnitelma, OAS asemakaavakartta asemakaavamerkinnät ja määräykset tilastolomake Vanhan oliisitalon suunnitelmat Alueen suunnitteluun liittyvät myös seuraavat selvitykset: Nurmijärven rakennuserintöselvitys, arkkitehtitoimisto LPV, 00 Nurmijärven Kirkonkylän keskustan rakennuserintöselvitys, arkkitehtitoimisto LPV (selvitys valmistuu vuoden 07 aikana) Selvitykset ovat tarvittavilta osin esillä asemakaavan muutoksen sivuilla osoitteessa wwwnurmijarvifi/asuminen ja ymäristö ASEMAKAAVAN MUUTOS, Kirkonkylän korttelin 0 tontti 0 Kaavatunnus -0

14 TVISTELMÄ Nurmijärven kunta on tehnyt aloitteen asemakaavan muuttamiseksi Kirkonkylän keskustan korttelissa 0 Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on tutkia ienimittakaavaisen asumisen tai alvelutarjonnan sijoittamista alueelle Kunnanhallitus äätti kokouksessaan 700 suunnittelualueella sijaitsevan kiinteistön myymisestä Alueella ei ole oikeusvaikutteista yleiskaavaa Uudenmaan vaihemaakuntakaavassa vuodelta 0 alue on tiivistettävää keskusta- ja taajamatoimintojen aluetta Nurmijärven kunnan maankäytön kehityskuvassa 00 alue on Kirkonkylän taajama-aluetta Voimassa olevassa asemakaavassa vuodelta 99 alue on julkisten lähialvelurakennusten korttelialuetta, YL Alueella sijaitsee vanha oliisitalo, joka on rakennettu arviolta vuonna 9 Se on Nurmijärven kunnan rakennuserintöselvityksessä esitetty suojeltavaksi luokkaan Rakennus on selvityksen mukaan aikallishistoriallisesti, rakennushistoriallisesti sekä maiseman ja lähiymäristön kannalta merkittävä säilytettävä kohde Myös ihaiiri ja lähiymäristö tulisi säilyttää Myös vuoden 07 aikana laadittavan rakennuserintöselvityksen luonnoksessa rakennus on arvotettu luokkaan Rakennus on tällä hetkellä ääosin tyhjillään Sen osoittaminen asumiseen, ienimittakaavaisten alvelujen tuottamiseen ja yksityiseen käyttöön sekä edellä mainittujen rakennussuojelutavoitteiden toteutuminen, edellyttää asemakaavan tarkistamista Asemakaavan muutos on vaikutuksiltaan merkittävä ja sen hyväksyy valtuusto Kuva Rakennuksen yksinkertaista julkisivua rytmittävät kuusiruutuiset ikkunat Kuva Kadulle avautuu näkymä kellarikerroksen autotallin sisäänajosta ASEMAKAAVAN MUUTOS, Kirkonkylän korttelin 0 tontti 0 Kaavatunnus -0

15 LÄHTÖKOHDAT Alueen yleiskuvaus Asemakaavamuutoksen käynnistyessä alue oli ääosin Nurmijärven kunnan omistuksessa Kiinteistö on myyty keväällä 07 Alueella sijaitsee 90-luvulla rakennettu, alun erin oliisitaloksi suunniteltu raattu rakennus sekä sitä ymäröivä uu- ja ensasistutusten rajaama iha-alue Kaavoitettavan korttelialueen inta-ala on n 0, ha Rakennettu ymäristö Alueella sijaitseva rakennus on arkkitehti Yrjö Sadeniemen suunnittelema noin vuonna 9 valmistunut L:n muotoinen, aiheiltaan klassisistinen ja vaaleaksi raattu rakennus, jossa on loiva satulakatto Rakennus on ulkoa ääosin säilynyt aikakaudelleen ominaisena Kuva Ote rakennuksen ohjaiirustuksesta Rakennuksen sisätilojen erikoisuus on ieni-ikkunaiset sellikoit Kuva Rakennuksen arkkitehtuuri on klassisistisen hillittyä 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS, Kirkonkylän korttelin 0 tontti 0 Kaavatunnus -0

16 Luonnonymäristö ja maaerä Väestö Palvelut Alueen ymäristö on ääosin ihmisen iha-alueeksi muokkaamaa nurmikenttää Alueen maaerä on ääosin kalliota Kirkonkylän alueella asuu n 800 asukasta (tilastotieto vuodelta 0) Asukasluvun arvioidaan olevan n 0 00 vuonna 00 (Nurmijärven maankäytön kehityskuva 00) Alueen lähiymäristössä on taajaluonteista kerros- rivi- ja omakotitaloasutusta Kiinteistöllä sijaitseva rakennus on tällä hetkellä tyhjillään Suunnittelualue liittyy läheisesti keskustan alveluihin Alueen välittömässä läheisyydessä sijaitsee koulu, erikoiskauan liiketiloja sekä hammashoitola Kirjasto, kunnanvirasto sekä äivittäistavarakauat sijaitsevat noin uolen kilometrin äässä suunnittelualueesta Rakennuksessa on aikaisemmin toiminut äiväkoti Se ei kuitenkaan jatkossa sellaisenaan sovellu aikaisemaan käyttötarkoitukseensa rakennuksen erusratkaisun, siihen kohdistuvien suojelutavoitteiden ja toisaalta aikaisemman toiminnan luonteen vuoksi Kunnan alvelutarjonnasta on laadittu erillinen alveluverkkosuunnitelma, joka hyväksytään vuosittain Siinä on määritelty kunnan alveluiden sijoittuminen ja tilatareet tuleviksi vuosiksi Kuva 7 Vanha oliisitalo liittyy Kirkonkylän vanhan keskustan kyläraittiin, jonka varrella on ienimittakaavaisia erikoiskauan liiketiloja ja alveluja Aleksis Kiven tie on Kirkonkylän alueen ulkoilijoiden suosima ulkoilureitti Poliisitalo on kuvassa keskellä 8 ASEMAKAAVAN MUUTOS, Kirkonkylän korttelin 0 tontti 0 Kaavatunnus -0

17 Työaikat Virkistys 7 Liikenne Keskustan koulut ja kaualliset sekä kunnan järjestämät alvelut tarjoavat työaikkoja alueen läheisyydessä Läheinen liikuntauisto, kuivatun järven alueen reitistöt sekä Parkkimäen ulkoilualue tarjoavat mahdollisuuksia virkistykseen Aleksis Kiven tie on suosittu ulkoilureitti taajaman sisällä Katuverkko ja ajoliittymät Suunnittelualue rajautuu Pratikankujaan ja Aleksis Kiven tiehen Kiinteistön läi kulkee ajoyhteys toiselle tontille Kiinteistölle johtaa katualueelta kaksi ajoliittymää, joista toinen johtaa autotalliin, kellarikerrokseen Joukkoliikenne Uudenmaan ELY-keskuksen v 0 hyväksymän alvelutasoselvityksen mukaan Nurmijärven kirkonkylältä tulee järjestää houkuttelevan tason alvelua Helsingin ja Nurmijärven välisessä joukkoliikenteessä Houkuttelevan alvelutason vuoroväli on arkiruuhkaliikenteessä -0 minuuttia Muilta osin Kirkonkylältä on kohtalaiset kulkuyhteydet Rajamäen ja Hyvinkään suuntaan, sekä Hyrylään ja mm Klaukkalaan Lisäksi kunnassa on käytettävissä alveluliikenne Kivenkyyti, joka mahdollistaa arkiäivien kulkemista tältäkin asemakaava-alueelta Nurmijärven sisäisiin matkoihin Asemakaavan muutosalue on saavutettavissa joukkoliikenteellä hyvin Vuorotarjonta on kattavaa niin työaikkaliikenteen, kuin asiointiliikenteenkin osalta Vuorotarjontaa on myös viikonlouisin Kunta tukee joukkoliikenteen järjestämistä merkittävästi, joten mm liutuotevalikoima on kattava ja liut ovat erittäin kilailukykyisiä omalla autolla kulkemiseen verrattuna Kevyt liikenne Kevyen liikenteen reiteistä on tehty vuonna 00 Nurmijärven kevyen liikenteen verkoston ja ulkoilureitistön suunnitelma, sekä Nurmijärven kunnan liikenneturvallisuussuunnitelma Kirkonkylältä on kevyenliikenteen reitti Ilvesvuoren kautta aina Tuusulaan saakka Rakenteilla on kevyen liikenteen väylä myös Rajamäelle ja sen valmistettua reitti on yhtenäinen Herusten kautta Hyvinkäälle asti Suunnittelualuetta ymäröivillä katualuilla on ajoradasta reunakivellä korotetut jalkakäytävät molemmin uolin katua 9 ASEMAKAAVAN MUUTOS, Kirkonkylän korttelin 0 tontti 0 Kaavatunnus -0

18 8 Maanomistus Kaavatyön käynnistyessä alue oli Nurmijärven kunnan omistuksessa Nurmijärven kunnanhallitus äätti alueella sijaitsevan kiinteistön myymisestä kokouksessaan 700 Keväällä 07 kiinteistöstä erotettu määräala ja sillä sijaitseva rakennus myytiin Kuva 8 Maanomistus kaavatyön alussa Kunnan maanomistus on esitetty vaaleanunaisella Kuva 9 Tilasta erotettu määräala (karttaote 007) Suunnittelutilanne Maakuntakaava Vuonna 0 lainvoiman saaneessa Uudenmaan vaihemaakuntakaavassa alue on osoitettu taajamatoimintojen alueeksi ja tiivistettäväksi alueeksi Uudenmaan maakuntavaltuusto on kokouksessaan 07 hyväksynyt vaihemaakuntakaavan Uudenmaan maakuntahallitus äätti kokouksessaan 807 neljännen vaihemaakuntakaavan voimaantulosta vaihemaakuntakaava ei osoita suunnittelualueelle toimintoja, mutta osoittaa alueen läheisyyteen valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriymäristön: Nurmijärven kirkonmäen 0 Kuva 0 Ote vaihemaakuntakaavasta, yhdistelmäkartta 0 ASEMAKAAVAN MUUTOS, Kirkonkylän korttelin 0 tontti 0 Kaavatunnus -0

19 Yleiskaava ja Nurmijärven kunnan kehityskuva 00 Nurmijärven valtuusto on 0 hyväksynyt Nurmijärven maankäytön kehityskuvan 00 Nurmijärven kunnan maankäytön kehityskuvassa 00 alue on Kirkonkylän taajama-aluetta Kuva Ote Nurmijärven kunnan maankäytön kehityskuvasta Alueella ei ole oikeusvaikutteista yleiskaavaa Asemakaavaan muutos tulee valmistella yleiskaavan sisältövaatimukset huomioiden Voimassa oleva asemakaava Voimassa olevassa asemakaavassa vuodelta 99 alue on julkisten lähialvelurakennusten korttelialuetta, YL Asemakaavan mukainen rakennusoikeus alueella on osittain toteutunut Kuva Ote voimassa olevasta asemakaavasta Asemakaavan muutoksen kohteena on tontti 0 ASEMAKAAVAN MUUTOS, Kirkonkylän korttelin 0 tontti 0 Kaavatunnus -0

20 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, äätökset ja selvitykset Aluetta ja sen lähiymäristöä koskevat laajemmat selvitykset: Nurmijärven Kirkonkylän ja Rajamäen liikenneverkon toimivuustarkastelu, Strafica 007 sekä äivitys 0 Kevyen liikenteen verkoston ja ulkoilureitistön suunnitelma, Liikenneturvallisuussuunnitelma, 00, Nurmijärven kunta, 00 Nurmijärven kauan alveluverkkoselvitys, Santasalo Ky 0 Kirkonkylän selvitysalueen luontoselvitys, Enviro, 0 Leakkoselvitys Nurmijärven kirkonkylän osayleiskaavaa varten 0, Bathouse, 0 Nurmijärven luonnoltaan arvokkaat ienvedet; Nironen, M, 99 Nurmijärven kallioselvitys, Ymäristötutkimus Oy Metsätähti, 99 Nurmijärven arkeologinen inventointi, Johanna Seä, 00 Nurmijärven rakennusinventointi, arkkitehtitoimisto Lehto-Peltonen-Valkama Oy, 00 Krannila, liikenneselvitys, Strafica 008 Luonnos kiertoliittymästä Rajamäen- ja Raalantien risteykseen, Ramboll, 00 Tätä asemakaavan muutosta lähinnä koskevat selvitykset: Nurmijärven rakennuserintöselvityksessä todetaan, että alueella sijaitseva rakennus on esitetty suojeltavaksi luokkaan Rakennus on selvityksen mukaan aikallishistoriallisesti, rakennushistoriallisesti sekä maiseman ja lähiymäristön kannalta merkittävä säilytettävä kohde Myös ihaiiriä ja lähiymäristöä tulisi säilyttää Rakennus vaikuttaa säilyneen aikakaudelleen ominaisena Rakennuksen kunnosta on tehty selvitys Kuntotutkimus ja haitta-aineraortissa, Jakitec, 0, esitetään, että rakennuksen salaojitus tulee tarkistaa, alaohjan kuivumismahdollisuuksia arantaa intamateriaaleja tarkistamalla, orgaaninen aines oistaa tuulettuvasta alaohjasta, seinärakenteiden kosteusvauriot sekä ikkunaeristeet korjata ja havaitut vesikaton vuotokohdat aikata Rakennuksen utkieristeissä on havaittu asbestia Rakennuksessa ei ole sadevesien oistojärjestelmää, mikä rasittaa erusmuuria Selvitykset ovat tarvittavilta osin esillä asemakaavan muutoksen sivuilla osoitteessa wwwnurmijarvifi/asuminen ja ymäristö Kuva Rakennuksen alkueräisestä käyttötarkoituksesta kertovat ienet sellin ikkunat Ne ovat olennainen osa rakennuksen historiaa ASEMAKAAVAN MUUTOS, Kirkonkylän korttelin 0 tontti 0 Kaavatunnus -0

21 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Asemakaavan suunnittelun tarve Aiemmin äiväkotikäytössä ollut rakennus on jäänyt tyhjilleen, eikä sille ole löydetty tarkoituksenmukaista käyttöä Jotta rakennus voitaisiin ottaa uudelleen käyttöön ja rakennuksen suojeluyrkimykset voitaisiin toteuttaa, on voimassa olevaa asemakaavaa tareen tarkistaa Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat äätökset Kaavoitustyö on käynnistynyt Nurmijärven kunnan aloitteesta Se tuli vireille asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnan äätöksellä elokuussa 0 Kunnanhallitus on kokouksessaan 700 äättänyt laittaa suunnittelualueella olevan kiinteistön myytäväksi Asemakaavan muutos tehdään Nurmijärven kunnan asemakaavoituksen omana työnä Asemakaavan muutos on vaikutukseltaan merkittävä ja sen hyväksyy valtuusto Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Vireille tulo Osallisia ovat alueen maanomistajat sekä ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asemakaavan muutos saattaa huomattavasti vaikuttaa Lisäksi osallisia ovat viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään Tässä asemakaavan muutoksessa osallisia ovat: - alueen ja lähialueiden asukkaat, maanomistajat, yritykset, työntekijät ja yhdistykset - Nurmijärven kunnan hallinto- (yleis- ja asemakaavoitus, kiinteistö- ja mittaus, kunnallistekniikan suunnittelu, rakennusvalvonta, ymäristötoimi) ja luottamuselimet (asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta) - muut viranomaiset: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ymäristökeskus (ELY), Keski-Uudenmaan ymäristökeskus, Keski-Uudenmaan elastuslaitos, Keski- Uudenmaan maakuntamuseo ja Uudenmaan liitto - yritykset: Telia Oyj, Elisa Oyj, Nurmijärven Sähkö Oy ja Nurmijärven Vesi Asemakaavan muutos tuli vireille asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnan äätöksellä 080 Osallistuminen, viranomaisyhteistyö ja vuorovaikutusmenettelyt Osallistuminen ja vuorovaikutus taahtuu laaditun osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) mukaisesti vaiheittain kaavahankkeen edetessä (MRL ) ASEMAKAAVAN MUUTOS, Kirkonkylän korttelin 0 tontti 0 Kaavatunnus -0

22 Asemakaavan muutosluonnos oli nähtävillä 0-0 välisenä aikana Tänä aikana siitä esitettiin kaksi lausuntoa Uudenmaan Elinkeino-, liikenne- ja ymäristökeskus, ELY, katsoo, että suunniteltu ienimittakaavaiset asuminen ja alvelut täydentävät hyvin olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta, sekä alueen rakennussuojelun tavoitteet ovat huomioitu asemakaavan muutoksessa asianmukaisesti Keski-Uudenmaan maakuntamuseo on tutustunut lausuntoyynnön liiteasiakirjoihin ja esittää kantanaan, että vanhan oliisitalon suojelumääräys on hyvä ja riittävä, joten maakuntamuseo uoltaa asemakaavaluonnoksen hyväksymistä Kaavakarttaan on tehty muutos koskien liittymäkieltoa, jota on hieman jatkettu Asemakaavan muutosehdotus oli nähtävillä - 07 Tänä aikana siitä saatiin kaksi lausuntoa ja yksi muistutus Lausunnot saatiin Uudenmaan Elinkeino-, liikenne- ja ymäristökeskus (ELY) ja Keski-Uudenmaan maakuntamuseo Uudenmaan ELY-keskus katsoo, että suunniteltu ienimittakaavaiset asuminen ja alvelut täydentävät hyvin olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta, sekä alueen rakennussuojelun tavoitteet on huomioitu asemakaavan muutoksessa asianmukaisesti Keski-Uudenmaan maakuntamuseo on tutustunut lausuntoyynnön liiteasiakirjoihin ja esittää kantanaan, että vanhan oliisitalon suojelumääräys on hyvä ja riittävä, joten maakuntamuseo uoltaa asemakaavaluonnoksen hyväksymistä Muistutuksen sisältö koski nykyisen autotallin liittymän oistoa ja kerrosalan vastaavuutta todellisuuteen Asemakaavoituksen vastine: Asemakaavoitus tutki yhdessä muiden suunnittelualojen kanssa muistutusta Vanhan autotallin liittymä on lähellä risteysaluetta Risteysalueen läheisyys saattaa aiheuttaa vaaratilanteita Asemakaavoitus tutki yhdessä rakennusvalvonnan kanssa rakennuksen kerrosalaa Samalla tutkittiin tulevan omistajan esittämiä suunnitelmia rakennusoikeuden määrästä Rakennusoikeutta on lisätty vastaamaan rakennuksen mahdollista tulevaa käyttöä Uudistettu asemakaavan muutosehdotus oli nähtävillä Tänä aikana siitä saatiin kaksi lausuntoa Uudenmaan ELY-keskus viittaa kaavaluonnoksesta ja kaavaehdotuksesta antamiinsa lausuntoihin ja toteaa, ettei sillä ole huomautettavaa muutetusta asemakaavaehdotuksesta Keski-Uudenmaan maakuntamuseo on tutustunut lausuntoyynnön liiteasiakirjoihin ja toteaa, että museo on lausunut kaavaluonnoksesta 8007 ja kaavaehdotuksesta 907 Edellisessä lausunnossaan Keski-Uudenmaan maakuntamuseo totesi, ettei se uolla luonnoksen jälkeen suojelumerkinnän määräysosaan lisättyä kohtaa Edellä mainitusta oiketen itäjulkisivulla sallitaan vähäisiä muutoksi ja että luonnosvaiheen suojelumääräys turvaa suojelutavoitteiden toteutumisen aremmin Maakuntamuseo esittää kantanaan luonnosvaiheen suojelumääräyksen kuvaukseen alaamista Lisäksi maakuntamuseo toteaa, että ASEMAKAAVAN MUUTOS, Kirkonkylän korttelin 0 tontti 0 Kaavatunnus -0

23 kerrosalan merkittävä lisäys ei saa mahdollistaa ullakkokerroksessa sellaisia muutostöitä, jotka muuttavat vesikaton arkkitehtuurin ominaisiirteitä tai aukotusta kaavan suojelumääräyksen vastaisesti Asemakaavoituksen vastine: Asemakaavoitus oli lausunnon johdosta yhteydessä Keski-Uudenmaan maakuntamuseoon uhelimitse ja sähköostitse Suojelumääräyksen kohta koskien vähäisten muutosten sallimista rakennuksen itäjulkisivulla on ollut mukana jo asemakaavan luonnoksessa, mutta lausunnonantaja ei ollut ollut tästä jostain syystä tietoinen Kaavamuutosalueelle on tehty maastokäynti ja rakennukseen sallittavista muutoksista on keskusteltu Nurmijärven kunnan ja Keski-Uudenmaan maakuntamuseon edustajien kesken ennen kaavatyön aloittamista Todettiin, että lausuntoja antaessa on taahtunut väärinkäsitys koskien rakennuksessa sallittavia muutoksia Keski-Uudenmaan maakuntamuseo tarkisti kantaansa ja totesi, että suojelumääräys on kaavaehdotuksessa esitettynä hyvä Rakennusoikeuden lisääminen ei mahdollista vesikaton arkkitehtuurin tai aukotuksen muuttamista, sillä kaavan suojelumääräys ei salli vesikaton arkkitehtuuria tai julkisivujen aukotusta muuttavia toimeniteitä eikä rakennuksen laajentamista ulkovaian ulkouolelle Poikkeuksena itäjulkisivulla sallitaan vähäisiä muutoksia Viranomaisyhteistyö Asemakaavan muutoksen luonnosvaiheessa suojelumääräyksistä on alustavasti keskusteltu Keski-Uudenmaan maakuntamuseon kanssa Lisäksi maakuntamuseon edustaja on tehnyt maastokäynnin asemakaavamuutoksen kohteena olevalle alueelle Asemakaavan muutoksesta on järjestetty ELY-keskuksen kanssa neuvottelu kesällä 0 Asemakaavan muutoksen tavoitteet Alueen asemakaavaa tarkistetaan siten, että ääosin toteutumaton julkisten alvelujen korttelialue (YL) muutetaan asuin- ja liikerakennusten korttelialueeksi (AL) Kaavamerkintä sallii näin ollen sekä asumisen että ienimittakaavaisten alvelujen tuottamisen alueella Asemakaavan muutoksen tavoitteena on osoittaa ääosin tyhjilleen jäänyt rakennus uuteen käyttöön ja varmistaa rakennuksen rakennussuojelutavoitteiden toteutuminen Rakennuksen suojelutavoitteet toteutuvat aremmin, jos rakennus saadaan osoitettua mahdollisimman noeasti sille soivaan uuteen käyttötarkoitukseen ja mahdollistetaan uuden toiminnan edellyttämät muutostyöt ja samalla kuntokartoituksen edellyttämät tareelliset korjaustoimeniteet Samalla mahdollistetaan kiinteistön siirtyminen yksityiseen omistukseen Asemakaavan muutoksessa tutkitaan mahdollisten muutostöiden sekä lisärakentamisen luonne ja laajuus, siten että rakennuksen rakennushistorialliset arvot eivät vaarannu Asemakaavan muutoksella säilytetään osa Nurmijärven Kirkonkylän erinteistä kylämiljöötä ja mahdollistetaan olemassa olevan rakennuskannan tarkoituksenmukainen käyttö ASEMAKAAVAN MUUTOS, Kirkonkylän korttelin 0 tontti 0 Kaavatunnus -0

24 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää Alueidenkäyttötavoitteiden tehtävänä on mm varmistaa valtakunnallisesti merkittävien seikkojen huomioon ottaminen maakuntien ja kuntien kaavoituksessa sekä valtion viranomaisten toiminnassa Lisäksi ne auttavat saavuttamaan maankäyttö- ja rakennuslain sekä alueidenkäytön suunnittelun tavoitteet, joista tärkeimmät ovat hyvä elinymäristö ja kestävä kehitys (Ymäristöministeriö) Valtakunnalliset alueiden käyttötavoitteet toteutuvat asemakaavan muutoksessa Toimiva aluerakenne Nurmijärven Kirkonkylä on osa Helsingin seudun ymäryskuntien kyläkeskusten muodostamaa verkostoa ja se sijaitsee edullisesti hyvien liikenneyhteyksien äärellä lähellä ääkauunkiseudun kehittyviä keskuksia Asemakaavalla turvataan olemassa olevan rakennuskannan tarkoituksenmukainen käyttö Asemakaavan muutoksessa hyödynnetään jo olemassa olevia yhdyskuntateknisiä verkostoja ja liikenne- sekä joukkoliikenneyhteyksiä Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinymäristön laatu Asemakaavan muutos sijoittuu rakennetun ja tiivistyvän taajamarakenteen sisälle Rakentamista ohjataan kaavamääräyksin moniuolisen taajamakuvan säilyttämiseksi Suunnittelualue ei sijoitu tulvien tai myrskyjen kannalta erityisen riskialttiille alueelle Lähin kemikaalivaarallinen (Seveso) laitos sijaitsee n, kilometrin etäisyydellä suunnittelualueesta Kulttuuri- ja luonnonerintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat Alueella ei ole havaittu merkittäviä luontoarvoja, virkistysarvoja tai luonnonvaraesiintymiä Alueen inventoitu rakennuserintökohde suojellaan asemakaavalla Alueen ohi kulkee aikallisesti merkittävä taajaman sisäinen ulkoilureitti Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto Alue liittyy olemassa olevaan ja kaavamuutoksen myötä edelleen kehittyvään liikenneverkkoon ja kunnallistekniseen sekä energiahuollon verkostoon Se liittyy luontevasti hyviin kevyenliikenteen sekä joukkoliikenteen yhteyksiin Helsingin seudun erityiskysymykset Kirkonkylän keskusta sijaitsee liikenteellisesti edullisella sijainnilla ja Helsingin seudun työaikka-alueet ja alvelut ovat hyvin saavutettavissa Kaavamuutoksella sijoitetaan asumista ja alveluja taajaman keskusta-alueelle hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärelle, mikä hillitsee yksityisautoilun tarvetta ja ilmastonmuutosta Luonto- ja kulttuuriymäristöinä erityiset aluekokonaisuudet Alueella ei ole merkittäviä luonto- tai kulttuuriymäristöjä Suhde maakuntakaavaan Asemakaavan muutos on maakuntakaavan mukainen (Kts kohta ) ASEMAKAAVAN MUUTOS, Kirkonkylän korttelin 0 tontti 0 Kaavatunnus -0

25 Asemakaavaratkaisu ja sen vaikutukset Asemakaavan muutoksella alue osoitetaan asumiseen ja ienimittakaavaiseen alvelutarjontaan Asemakaavan muutoksella olemassa oleva rakennus, joka on rakennuserintöselvityksessä esitetty suojeltavaksi luokkaan, säilytetään ja sen ulkoasu suojellaan kaavamääräyksellä Myös ihaiiri säilytetään lukuun ottamatta ienimuotoisia muutoksia, joilla mahdollistetaan rakennuksen tarkoituksenmukainen käyttö uudessa käyttötarkoituksessa Itäjulkisivulla mahdollistetaan vähäiset muutokset, jotta rakennus voitaisiin helommin osoittaa uuteen käyttötarkoitukseen Sallittavista muutoksista on neuvoteltu kaavamuutoksen yhteydessä Keski-Uudenmaan maakuntamuseon kanssa Korttelialueelle osoitetaan rakennusala ienelle talousrakennukselle sekä olemassa olevan rasitteen mukainen ajoyhteys naauritontille Kaavaehdotuksen nähtävillä olon jälkeen rakennuksen tulevan omistajan kanssa käytiin keskustelua rakennusoikeudenmäärästä Poliisitaloon mahdollistetaan 0 k-m ja iharakennukseen k-m rakennusoikeutta Rakennusoikeudenmäärä on tehokkuusluvulla esitettynä noin e=0 Lähialueen tehokkuusluku vaihtelee väleillä e=00 ja e=00, joten tontin rakennusoikeus ei merkittävästi oikkea ymäristöstä Koska oliisitalon ulkoasu suojellaan kaavassa, ei rakennusoikeutta ystytä käyttämään muuten kuin rakennuksen sisällä Tällä mahdollistetaan rakennuksen mahdollinen tuleva käyttö esitettyjen suunnitelmien mukaisesti Kaavaehdotuksen uudelleen nähtävillä olon jälkeen kaavakarttaa tehtiin vähäisiä teknisiä korjauksia Talousrakennuksen, t-, rakennusalaa laajennettiin vähäisesti ja kaavamääräystä täydennettiin seuraavasti: Rakennuksen korkeus tulee olla alisteinen suhteessa äärakennukseen Lisäksi rakennusoikeuksien merkintää yhdenmukaistettiin lisäämällä talousrakennuksen rakennusoikeus k-m kaavamääräyksistä kaavamerkinnäksi äärakennuksen taaan Alueen asemakaavan muutoksen valmistelu alkoi Nurmijärven kunnan aloitteesta kun olemassa olevalle rakennukselle ei voitu kunnan uolesta enää osoittaa voimassa olevan asemakaavan mukaista käyttöä Kunnanhallitus on kokouksessaan 700 äättänyt laittaa suunnittelualueella olevan kiinteistön myytäväksi Asemakaavan muutos tuli vireille asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnan äätöksellä 080 Nurmijärven kunnanhallitus on 00 hyväksynyt asemakaavan muutosluonnoksen ja asettanut sen nähtäville Asemakaavan muutosluonnos oli nähtävillä 0-0 välisenä aikana Nurmijärven kunnanhallitus on 07 hyväksynyt asemakaavan muutosehdotuksen ja asettanut sen nähtäville Asemakaavan muutosehdotus oli nähtävillä -07 Nurmijärven kunnanhallitus on 07 8 hyväksynyt äivitetyn asemakaavan muutosehdotuksen ja asettanut sen nähtäville Uudistettu asemakaavan muutosehdotus oli nähtävillä ASEMAKAAVAN MUUTOS, Kirkonkylän korttelin 0 tontti 0 Kaavatunnus -0

26 ASEMAKAAVAN KUVAUS Asemakaavan muutoksen mitoitus ja aluevaraukset Asemakaavan muutoksella alue osoitetaan asuin- ja liikerakennusten korttelialueeksi, AL, siten, että alue on mahdollista osoittaa ientaloasumiseen tai ienimittakaavaisille alveluille Olemassa oleva rakennus saa suojelumerkinnän sr- Asemakaavakartassa annetaan määräyksiä koskien rakennuksen ja sen julkisivun säilyttämistä ja hulevesien hallintaa sekä osoitetaan ajoyhteys (ajo) taaemmalle tontille ko kiinteistön kautta Tontin rakennusoikeutta on tutkittu yhdessä rakennuksen uuden omistajan kanssa Uudella omistajalla on kiinnostusta tutkia mahdollisuutta käyttää rakennusta osittain liiketilana Tämä on syytä huomioida rakennusoikeudenmäärässä, jotta suunniteltu toiminta olisi mahdollista Rakennuksen tuleva omistaja on esittänyt suunnitelmassa arvion äärakennuksen sekä talousrakennuksen rakennusoikeudenmäärästä Suunnitelmat ovat asemakaavan liitteenä Pihaiiri tulee jatkossakin rajata katualueesta ensasaidanteella ja sille osoitetaan yksi ajoliittymä tontin länsiosasta Pratikankujalle Ajoyhteys kellarin autosuojasta alvelee jatkossa vain jalankulkua kellarikerroksen sisäänkäyntinä, sillä nykyinen liittymä kadulle sijaitsee Pratikankujan ja Aleksis Kiven tien risteysalueella Muodostettavan tontin inta-ala on 7 m ja sen yhteenlaskettu rakennusoikeus on k-m (äärakennus 0 k-m ja talousrakennus k-m ) Asemakaavakartta määräyksineen on selostuksen liitteenä Kaavan vaikutukset Vaikutukset rakennettuun ymäristöön ja maisemaan Asemakaava ei toteutuessaan oleellisesti muuta lähtötilannetta, vaan kaavamuutos on luonteeltaan ymäristöä säilyttävä Vaikutukset alueen rakennettuun kulttuuriymäristöön Asemakaavalla suojellaan rakennus- ja aikallishistoriallisesti merkittävä rakennus iha-alueineen Vaikutukset asumiseen Asemakaavalla mahdollistetaan asuminen ja yrittäminen alueella, joka sijoittuu monenlaisen asumismuodon ja alvelutarjonnan rajaintaan Vaikutukset alveluihin Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan ienimittakaavaisen alvelutarjonnan sijoittuminen alueelle 8 ASEMAKAAVAN MUUTOS, Kirkonkylän korttelin 0 tontti 0 Kaavatunnus -0

27 Vaikutukset luontoon ja luonnonymäristöön Alueella ei ole laadittujen laajemien yleiskaavatasoisten luontoselvityksen mukaan merkittäviä luontoarvoja Ymäristöön johdettavien hulevesien hallintaa ohjataan kaavamääräyksillä Taajamakuvallisesti merkittävää kasvillisuutta säilytetään kaavamerkinnöillä Vaikutukset inta- ja ohjavesiin Ymäristöön aiheutuvaa sadevesikuormitusta vähennetään kaavamääräyksillä Alue ei ole ohjavesialuetta eikä rakentamisella ole merkittäviä vaikutuksia ohjavesiin Alueen hulevedet valuvat ääosin hulevesiverkostossa vanhan järven alueelle ja edelleen avo-ojassa Kyläjokeen Muut vaikutukset Vaikutukset ilman laatuun Asemakaavan muutoksen vaikutus ilmanlaatuun on vähäinen Alue sijoittuu keskusta-alueelle ja on hyvin saavutettavissa myös kevyen ja julkisen liikenteen keinoin, mikä vähentää autoilun tarvetta Vaikutukset liikenteeseen Kaavamuutoksella ei ole merkittäviä vaikutuksia liikenteeseen Rakentamisen määrä ei oleellisesti lisäänny Ajoliittymien määrä alueella vähenee Vaikutukset tekniseen huoltoon Alue sijaitsee valmiin rakennetun kunnallisteknisen verkoston alueella Rakennuksen käytön mahdollistaminen jatkossakin edistää olemassa olevien teknisten verkostojen hyödyntämistä Kaavamääräyksien myötä sade- ja hulevesien hallintaa arannetaan Vaikutukset työaikkoihin ja elinkeinotoimintaan Asemakaavalla lisätään alueen alveluiden asiakasohjaa ja mahdollistetaan alveluiden tuottaminen Vaikutukset virkistykseen Alueelle ei osoiteta virkistysalueita Alueen läheisyydessä sijaitsee ulkoiluun tarkoitettuja alueita, kuten Parkkimäki sekä kuivatun järven alueen reitistöt Alueen ohi, Aleksis Kiven tien ja uiston kautta edelleen Kirkkouistoon ja hautausmaalle, kulkee aikallisesti merkittävä ja kylämiljööltään mielenkiintoinen ulkoilureitti Asemakaavan muutoksen suhde yleiskaavan sisältövaatimuksiin Koska alueen osayleiskaava ei ole oikeusvaikutteinen, on maankäyttö- ja rakennuslain :n mukaan asemakaavaa laadittaessa soveltuvin osin otettava huomioon yleiskaavan sisältövaatimukset 9 ASEMAKAAVAN MUUTOS, Kirkonkylän korttelin 0 tontti 0 Kaavatunnus -0

28 Sisältövaatimus Yleiskaavaa laadittaessa on maakuntakaava otettava huomioon siten kuin siitä edellä säädetään Yleiskaavaa laadittaessa on otettava huomioon: ) yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja ekologinen kestävyys ) olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttö ) asumisen tareet ja alveluiden saatavuus ) mahdollisuudet liikenteen, erityisesti joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen, sekä energia-, vesi- ja jätehuollon tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen ymäristön, luonnonvarojen ja talouden kannalta kestävällä tavalla ) mahdollisuudet turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kannalta tasaainoiseen elinymäristöön Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos noudattaa maakuntakaavaa Asemakaavan muutos noudattaa valmisteltavaa osayleiskaavaa Yhdyskuntarakenteen toimivuutta tehostetaan hyödyntämällä olemassa olevaa rakennuskantaa ja arantamalla hulevesien hallintaa Alueen uusi käyttötarkoitus hyödyntää jo olemassa olevia alveluita, kouluja ja liikenneyhteyksiä Rakentaminen tukee kestävää kehitystä hyödyntämällä olemassa olevaa katuverkkoa ja kunnallistekniikkaa Rakentaminen liittyy olemassa olevaan kunnallistekniikkaan ja katuverkkoon Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan asuminen taajaman keskustassa Alue sijaitsee keskustan muiden alveluiden välittömässä läheisyydessä Alue liittyy nykyiseen liikenne- ja kunnallistekniikan verkostoon Alue liittyy kevyen liikenteen verkostoon Energia-, vesi- ja jätehuolto voidaan järjestää olemassa olevaa infrastruktuuria hyödyntäen Hulevesien hallinta vähentää tulvariskiä urku-uomissa ja arantaa huleveden laatua Ajoliittymän sijoittelussa on huomioitu liikenteen turvallisuus- ja sujuvuusnäkökohdat Asemakaavan muutos mahdollistaa ienimuotoisen alvelutarjonnan mikä tukee kylämiljöön elävöittämistä alueella Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan työaikkojen sijoittamisen alueelle ) kunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset 7) ymäristöhaittojen vähentäminen Alueella ei selvitysten erusteella ole havaittu maaerän saastumista Nykyistä osittain toteutumatonta asemakaava tarkistetaan toteuttamiskeloiseksi 8) rakennetun ymäristön, maiseman ja luontoarvojen vaaliminen 9) virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys Rakennuserintökohde saa asemakaavan muutoksen myötä suojelumerkinnän Alueella ei ole havaittu merkittäviä luontoarvoja, mutta taajamakuvallisia arvoja vaalitaan kaavamääräyksin Alueella ei ole merkitystä virkistysalueena, mutta rakennuksen säilyminen osana erinteistä kylämiljöötä tukee Aleksis Kiven tien käyttöä ulkoiluun ja virkistykseen 0 ASEMAKAAVAN MUUTOS, Kirkonkylän korttelin 0 tontti 0 Kaavatunnus -0

29 Vaikutukset maakuntakaavaan Uudenmaan vaihemaakuntakaavassa alue on merkitty tiivistettäväksi alueeksi Suunnitteilla oleva asemakaavan muutos on maakuntakaavan mukainen Vaikutukset yleiskaavaan Alueella ei ole voimassa oikeusvaikutteista osayleiskaavaa Asemakaavan laatimisessa huomioidaan yleiskaavan sisältövaatimukset ja tehdään yhteistyötä yleiskaavoituksen kanssa, jotta hanke on valmisteltavan Kirkonkylän osayleiskaavan mukainen ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTUS Sitova tonttijako laaditaan asemakaavaan yhteydessä Korttelialueen toteuttamisesta vastaa maanomistaja Koska alue on rakennettu ja sen ymäristössä on ääosin olemassa olevat kadut ja kunnallistekninen verkosto, on alueen käyttöönotto mahdollista kun asemakaavan muutos on saanut lainvoiman 7 KAAVATYÖHÖN OSALLISTUNEET Asemakaavan laadintaan ovat osallistuneet seuraavat henkilöt Nurmijärven kunnan asemakaavayksiköstä: Katri Peltoniemi Janne Oittinen Pirkko Laakso-Mäki Mirka Karttunen Taneli Heikkilä kaavoitusarkkitehti, kaavan laatija kaavasuunnittelija kaavavalmistelija kaavoitusinsinööri asemakaavaäällikkö Nurmijärvellä 007 Juha Oksanen Katri Peltoniemi, Mirka Karttunen suunnitteluäällikkö kaavoitusarkkitehti kaavoitusinsinööri kaavan laatija Taneli Heikkilä asemakaavaäällikkö Nurmijärven kunta (kunnanvirasto) Asemakaavoitus Keskustie B/PL Nurmijärvi Sähköosti: ASEMAKAAVAN MUUTOS, Kirkonkylän korttelin 0 tontti 0 Kaavatunnus -0

30 X Nurmijärven rakennuserintöselvitys, A B C D E B F E G H B I J K L I M L L N G A O D H P A Q D I I T! " # $ % & % ' ' % ( ' ) ' * % ' ' % +! " # % * $ % ( " " % +, " ( ' ' $ ( * ( - % % * % ) - % ) " / % ' ' % ' - % * ' ( $ % ( * ( 0 " ' * % " % ( ) ' ( ' ) ) * ( " " ) * % * ( & * % ( ( / ' % % * % ) - % : ; " ) ) " % ' * % % ' ) ) * * % % ( ) ' < = / ) * ( + % & ( " * % % " % ' ' ' * ( + $ % % " ( % ' % 0 % * * ) - % ' # " $ % ' % * ) " % % * * # #! ' ' # 0 ) "! / 0! # / ) * ( " ) ( * * ; ) % Arvotus Kaavatilanne R S Käyttötarkoitus: Arvioitu valmistumisaika Sailyneisyys Luettelointieruste Luettelointieruste, tarkennus Suositus >? S U V W W V > Y X X >

31 Liiketila Varasto/liiketila WC Käytävä UUSI KATOS Sauna Keittiö iirustus n E 07 :0:09 VANHA POLSITALO Pratikankuja, 0900 Numijärvi LUONNOS KTS 0 luuvun kellariiirustus

32 800 Työtila WC KHH Käytävä TK Pesuhuone (U) Keittiö Käytävä UP MH OH 00 MH OH Porrashuone TK Tuakeittiö iirustus n E :0:09 VANHA POLSITALO Pratikankuja, 0900 Numijärvi LUONNOS

33 Huone UP Porrashuone Varastotila VANHA VARAAJAHUONE PURETAAN iirustus n E 07 :0:09 VANHA POLSITALO Pratikankuja, 0900 Numijärvi LUONNOS Toimisto/liiketila/asuinhuone KATON LAPPEEN MUKAISET KATTOIKKUNAT

34 kerrosala kaavio Pinta-ala Kerrosala Kerros Kerrosala 09 m² Kerrosala Kellari 70 m² Kerrosala kerros 07 m² Kerrosala Ullakko X kerrosala 97 m² X kerrosala Kellari 8 m² Nykyisen rakennuksen kerrosala on n 8 m, mistä n 00m sijaitsee kellarikerroksessa, n 7 m kerroksessa selä ullakolla n m X Kerrosala merkitty kellarin tiloihin joka erustuu vuodelta oleviin iirustuksiin Kyseisiä tiloja ja niiden valmiutta ei ole tarkistettu Ovi kyseisille tiloille on myös muurattu umeen Kellari X kerrosala 97 m² kerros Ullakko VANHA POLSITALO Pratikankuja, 0900 Numijärvi LUONNOS Kerrosala 09 m² Kerrosala 70 m² Kerrosala 07 m² iirustus n E 07 :0:0

35 iirustus n E 7 07 :0: VANHA POLSITALO Pratikankuja, 0900 Numijärvi LUONNOS Ovi muurattu umeen

36 Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan erustiedot ja yhteenveto Kunta Nurmijärvi Täyttämisvm 007 Kaavan nimi KIRKONKYLÄ, vanha oliisiasema Hyväksymisvm Ehdotusvm Hyväksyjä Vireilletulosta ilm vm Hyväksymisykälä Kunnan kaavatunnus 0 Generoitu kaavatunnus Kaava-alueen inta-ala [ha] 0,7 Uusi asemakaavan inta-ala [ha] Maanalaisten tilojen inta-ala [ha] Asemakaavan muutoksen inta-ala [ha] 0,7 Ranta-asemakaava Rantaviivan ituus [km] Rakennusaikat [lkm] Omarantaiset Ei-omarantaiset Lomarakennusaikat [lkm] Omarantaiset Ei-omarantaiset Aluevaraukset Pinta-ala [ha] Pinta-ala [%] Kerrosala [km²] Tehokkuus [e] Pinta-alan muut [ha +/-] Kerrosalan muut [km² +/-] Yhteensä 0,7 00,0 0 0, 0, A yhteensä 0,7 00,0 0 0, 0,7 00 P yhteensä Y yhteensä -0,7-0 C yhteensä K yhteensä T yhteensä V yhteensä R yhteensä L yhteensä E yhteensä S yhteensä M yhteensä W yhteensä Maanalaiset tilat Pinta-ala [ha] Pinta-ala [%] Kerrosala [km²] Pinta-alan muut [ha +/-] Kerrosalan muut [k-m² +/-] Yhteensä Suojellut rakennukset Suojeltujen rakennusten muutos Rakennussuojelu [lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-] Yhteensä