LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA B 21/2003. Matkakeskusten informaatiojärjestelmien toteuttamisperiaatteet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA B 21/2003. Matkakeskusten informaatiojärjestelmien toteuttamisperiaatteet"

Transkriptio

1 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA B 21/2003 Matkakeskusten informaatiojärjestelmien toteuttamisperiaatteet Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, 2003

2 ESIPUHE Tämän työn tavoitteena on ollut selvittää matkakeskusten informaatiojärjestelmien toteuttamiseen ja ylläpitoon liittyvät pelisäännöt sekä varmistaa näyttölaitteiden ja infokioskien yhteentoimivuus tausta- ja ohjausjärjestelmien kanssa. Siten on mahdollista luoda matkakeskuksiin toimivat informaatiojärjestelmät organisatorisesti, teknisesti ja taloudellisesti. Toteuttamisperiaatteiden laadintaa on ohjannut seuraava työryhmä: Seppo Öörni Osmo Moisio Jukka Ylitalo Kimmo Turunen Pertti Vanhala Maarit Laakkonen Pekka Söderling Juhani Vehviläinen Liikenne- ja viestintäministeriö, pj Liikenne- ja viestintäministeriö Oy Matkahuolto Ab Ratahallintokeskus Kouvolan kaupunki VR Osakeyhtiö VR Osakeyhtiö Jussa Consulting. Työn tekemisestä ovat vastanneet SCC Viatek Oy (Juhani Bäckström, Misa Ahola, Mette Granberg) ja SysOpen Oy (Jukka Lähesmaa, Juha Levo). Työ alkoi joulukuussa 2002 ja valmistui huhtikuussa Helsingissä Seppo Öörni Yli-insinööri

3 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO SUOSITUKSET TOTEUTTAMISPERIAATTEIKSI Yleistä Informaatiojärjestelmän tehtävä ja sen osat Kustannusten muodostuminen ja elinkaari Suositusten noudattaminen Tausta- ja ohjausjärjestelmät Laitteiden kustannusjakoperiaatteet Tietotekniset arkkitehtuuriratkaisut Näyttö- ja kuulutusjärjestelmät Infokioskit Tulevaisuuden vaihtoehtoja näyttölaitteille SOPIMUKSET JA VASTUUT JATKOTOIMENPITEET Liite 1. Tilaajaosapuolten keskinäinen sopimuspohja Liite 2. Yhteenveto toteutetuista matkakeskuksista Liite 3. Kokemuksia toteutetuista matkakeskuksista Liite 4. Järjestelmäarkkitehtuurit toteutetuissa matkakeskuksissa Liite 5. Rajapintakuvaukset toteutetuissa matkakeskuksissa Liite 5. Rajapintakuvaukset toteutetuissa matkakeskuksissa Liite 6. Käsitteelliset arkkitehtuurit toteutetuissa matkakeskuksissa... 44

4 9 1 JOHDANTO Matkakeskus on liikenteen palvelupaikka kaupungin keskustassa. Siellä yhdistyvät kaikkien liikennevälineiden asemapaikat yhdeksi kokonaisuudeksi, jolloin vaihtaminen kulkumuodosta toiseen (juna, bussi, lentokone, taksi, henkilöauto, kevytliikenne) on vaivatonta. Tavoitteena on, että matkakeskuksessa on kaikkien liikennemuotojen yhteinen lipunmyynti, neuvonta, odotustilat ja muut palvelut. Matkakeskuksessa kohtaavat paikallinen, seudullinen ja valtakunnallinen henkilöliikenne. Liikenne- ja viestintäministeriön matkakeskushanke on maanlaajuinen, vuosina toteutettava joukkoliikenteen kehitysprojekti. Tavoitteena on luoda korkeatasoinen 22 matkakeskuksen verkko. Kaikille matkakeskuksille on tarkoitus luoda yhtenäinen ilme ja informaatiotekniikka. Suomessa on valmistunut neljä matkakeskusta huhtikuuhun 2003 mennessä (Seinäjoki, Lappeenranta, Kouvola ja Jyväskylä). Liikenneministeriön ohjauksessa on tehty matkakeskusten informaatiojärjestelmiä varten suunnitteluohjeet. Niissä on esitetty sekä yleisperiaatteita että hyvinkin tarkkoja määrityksiä. Lähtökohtana on se, että kaikessa opastamisessa pyritään käyttäjälähtöisyyteen ja henkilöiden erityistarpeiden huomioimiseen. Myös EU:n komissio suosittaa tätä näkökulmaa. Ohjeissa on luonnollisesti huomioitu se, että jokaisen matkakeskuksen informaatiojärjestelmä on oma ainutlaatuinen kokonaisuutensa, jossa on huomioitava mm. kaupungin ja seudun omat vaatimukset. Suunnitteluohjeilla on haluttu varmistaa se, että matkakeskusten informaatiolaitteet suunnitellaan korkeatasoisina ja yhteneväisinä siitä huolimatta, että laitteiden omistajia on useita, useat eri tahot toimittavat aikataulu- ja matkailutietoja ja luonnollisesti on myös eri laitetoimittajia.

5 10 Neljän jo toteutetun matkakeskuksen valmistumisen myötä on havaittu tarpeelliseksi laatia yhteiset periaatteet koskien informaatiolaitteiden hankintaa, omistusta, ylläpitoa ja huoltoa. Tämän työn tavoitteena on ollut selvittää matkakeskusten informaatiojärjestelmien toteuttamiseen ja ylläpitoon liittyvät pelisäännöt sekä varmistaa näyttölaitteiden ja infokioskien yhteentoimivuus tausta- ja ohjausjärjestelmien kanssa. Siten on mahdollista luoda matkakeskuksiin toimiva informaatiojärjestelmä organisatorisesti, teknisesti ja taloudellisesti. Työn kulku on esitetty kuvassa 1. TYÖMUISTIO, RATKAISUT HAASTATTELUT LÄHTÖAINEISTO Kyselyt TOTEUTTAMIS- PERIAATTEET Tilaajakaupungit Aineiston ylläpitäjät Workshopit Ohjelmistotalot Laitetoimittajat Sisäiset kokoukset 12/2002-1/2003 2/2003 3/2003 4/2003 Kuva 1. Työn kulku.

6 11 2 SUOSITUKSET TOTEUTTAMISPERIAATTEIKSI 2.1 Yleistä Informaatiojärjestelmän tehtävä ja sen osat Informaatiota voidaan antaa näkö-, kuulo- ja tuntohavaintoja hyväksikäyttäen eli tieto voidaan saada silmien, korvien, käsien ja jalkojen kautta. Informaatio voi olla määräävää, varoittavaa, ohjaavaa ja selittävää. Informaatiolle voidaan asettaa tavoitteita tiedon sisällön, määrän, sijoituksen ja merkinnän osalta. Näköhavaintoja palvelevat mm. liikennemerkit, viitat, näyttölaitteet, infokioskit, julistekehykset ja opasteet. Näissä informaatio annetaan tekstillä, kuvilla symboleilla ja väreillä tai näiden yhdistelmillä. Kuulohavaintoja palvelevat kuulutusjärjestelmät ja merkinantolaitteet kuten summerit ja äänimerkit. Tuntohavaintoja palveleva informaatio liittyy yleensä materiaalin ja muodon vaihteluihin. Ympäristöstä poikkeavan materiaalin valintaa esim. laitureiden ja tasonvaihtolaitteiden ympäristössä tarvitaan erityisesti näkövammaisten orientoitumisen parantamiseksi. Muodon vaihtelulla voidaan ilmaista tiettyjä toimintoja vaihtelemalla muotoja järjestelmällisesti toimintojen mukaan. Matkakeskusten informaatiojärjestelmien toteutuksessa on tarkasteltava informaatiojärjestelmää kokonaisuutena, jossa voidaan erottaa 7 keskeistä elementtiä: 1. Tausta- ja ohjausjärjestelmä. Taustajärjestelmät sisältävät näyttö- ja kuulutuslaitteilla esitettävän tiedon. Taustajärjestelmien yhteyteen on usein toteutettu näyttö- ja kuulutuslaitteiden ohjausjärjestelmä, joilla ohjataan taustajärjestelmistä tieto laitteille. Näin toimitaan sekä Ratahallintokeskuksen että Matkahuollon järjestelmissä. *) Seinäjoen ja Jyväskylän matkakeskuksissa on toteutettu omia erillisiä taustajärjestelmiä ja näyttölaitteiden ohjausjärjestelmiä, mutta näitä ratkaisumalleja ei suositella jatkossa toteutettavaksi. 2. Näyttölaitteet, joilla esitetään junien ja bussien muuttuvia saapumis- ja lähtöaikoja. Näyttölaitteiden näyttötekniikka on matkakeskuksissa ollut LCD- tai monitoritekniikka. Kuva 2. Esimerkkejä linja-autojen laiturinäytöstä ja aikataulunäytöstä.

7 12 3. Julistekehykset (kuva 3), jotka ovat joko valaisemattomia tai valaistuja. Julistekehyksissä esitetään pääosin paperisia aikatauluja ja linjakarttoja, mutta niissä voidaan esittää myös muuta paperista informaatiota. 4. Opasteet (kuva 3), jotka ovat joko valaisemattomia tai valaistuja. Opasteilla ohjataan matkustajien liikkumista matkakeskuksessa. Kuva 3. Julistekehyksiä ja opaste Jyväskylän matkakeskuksessa. 5. Infokioski, joka on varustettu interaktiivisella kosketusnäytöllä, jolla selataan matkojen reittejä ja aikatauluja ja tutkitaan esimerkiksi kaupungin karttoja. Infokioskin yläosaan on mahdollista asentaa monitori muuta tiedottamista varten kuten matkailuvideoita tai tietoiskuja varten. Kuva 4. Infokioski Helsingin linja-autoasemalla (kuva: Creadesign Oy).

8 13 6. Automaattinen kuulutuslaitteisto, jolla: kaukoliikenteen bussien lähtevät pikavuorot kuulutetaan. Kuulutusten tiedot tulevat samasta Matkahuollon tausta- ja ohjausjärjestelmästä kuin näyttöjen aikataulutieto junaliikenteen saapuvat ja lähtevät junat kuulutetaan RHK:n tausta- ja ohjausjärjestelmästä, kuten tehdään Lappeenrannassa, Kouvolassa ja Jyväskylässä HUOM! Seinäjoella kuulutustiedot tulevat RHK:n SAD 10 järjestelmästä, mutta tätä ratkaisumallia ei suositella jatkossa toteutettavaksi. juna- ja bussiliikenteen kuulutukset tahdistetaan ja priorisoidaan. Lisäksi on mahdollista tehdä vapaita kuulutuksia, jotka menevät kaikkien muiden kuulutusten päälle. 7. Edellisten vaatimat tiedonsiirtoyhteydet Kustannusten muodostuminen ja elinkaari Matkakeskusten informaatiojärjestelmien toteutuksessa on tarkasteltava koko informaatiojärjestelmän elinkaarta. Matkakeskusten informaatiojärjestelmän kokonaiskustannukset muodostuvat seuraavista eristä: suunnittelukustannukset laitteiden investointikustannukset (sis. asennukset ja käyttöönoton) laitteiden huolto- ja ylläpitokustannukset. Edellisten osalta voidaan nyrkkisääntönä pitää, että suunnittelukustannukset ovat noin 5-10 % investointikustannuksista ja huolto- ja ylläpitokustannukset noin % vuodessa investointikustannuksista. Lisäksi informaatiojärjestelmiin liittyy muita kustannuseriä, joiden kohdentaminen yksittäiselle matkakeskuksella on vaikeaa. Näitä ovat: tausta- ja ohjausjärjestelmien investointi-, kehitys- ja ylläpitokustannukset tilaajaorganisaatioiden omat työpanokset toteutus- ja ylläpitovaiheessa (usein toteutusvaihe työllistää eri henkilöitä kuin ylläpitovaihe) tiedonsiirron investointi- ja ylläpitokustannukset. Matkakeskusten informaatiojärjestelmien elinikä on tänä päivänä ainakin 10 vuotta. Tästä syystä on perusteltua vaatia ainakin 10 vuoden takuu kriittisten varaosien saatavuudelle. Yksittäisille näyttölaitteille luvatut eliniät vaihtelevat laitetoimittajasta ja laitetyypistä riippuen 5-15 vuoteen. Kuvassa 5 on hahmoteltu informaatiojärjestelmän elinkaarta ja kustannusten ker-

9 14 tymää. Kustannuksissa eivät ole mukana tausta- ja ohjausjärjestelmien, oman työn ja tiedonsiirron kustannuksia. KUSTANNUKSET Laitteiston ikääntymisen aiheuttama kustannusten kasvu ja niiden tulevaisuuden tarpeisiin vastaaminen ei ole enää riittävä riittävällä tasolla, joten 12 vuotta katsottaneen ko. järjestelmän elinkaareksi HW / SW -kustannukset Näyttöjen vaihto 6v.: -CRT -Plasma -TFT Yo. näyttöjen osuus kaikkien näyttöjen hankintakustannuksista ~25 % HW/SW-päivitykset Näyttöjen vaihto 12v.: -LCD -LED Yo. näyttöjen osuus kaikkien näyttöjen hankintakustannuksista ~75 % HW/SW-päivitykset Toteutus ~1v. Takuu HW ~2v. SW ~1v. AIKATAULU Ylläpitovaihe ~12v. Kuva 5. Informaatiojärjestelmien elinkaari Suositusten noudattaminen Tämä työ on tarkoitettu ohjeeksi toteutettaessa matkakeskusten informaatiojärjestelmiä. Tietoteknisiä ratkaisuja ei kuitenkaan ole tarkoituksenmukaista rajoittaa liikaa ja paikalliset olosuhteet määräävät matkakeskusten informaatiojärjestelmissä käytettävät lopulliset ratkaisut. Tärkein lähtökohta on luoda matkustajia parhaiten palveleva informaatiojärjestelmä. Työn keskeisinä tuloksina on esitetty suositukset: tausta- ja ohjausjärjestelmien vastuutahoiksi (kappale 2.2) laitteiden kustannusjakoperiaatteiksi (kappale 2.3) tietoteknisiksi arkkitehtuuriratkaisuiksi (kappale 2.4) mallipohjaksi tilaajaosapuolten väliseksi informaatiosopimukseksi (liite 1).

10 15 Muita matkakeskusten informaatiojärjestelmien toteutukseen liittyviä julkaisuja ovat: 1. Matkakeskus, visuaalinen ohje, varusteiden ja opasteiden ilme (LVM) 2. Matkakeskusten informaatiojärjestelyjen yleissuunnitteluohje (LVM B3/1999) ja suunnitteluohje (LVM B13/1999) 3. Matkakeskusten infokioskien suunnitteluohje (ei julkaistu) 4. Joukkoliikenteen tiedotuspalvelujen käytettävyys: Ohje käyttäjäystävällisyyden parantamiseksi (LVM B2/2003). 2.2 Tausta- ja ohjausjärjestelmät Tausta- ja ohjausjärjestelmien osalta vastuut ovat muodostuneet hyvin selkeiksi taulukon 1 mukaisesti. Tausta- ja ohjausjärjestelmistä vastaavat: junaliikenteen osalta RHK bussien kaukoliikenteen ja seudullisen liikenteen osalta Matkahuolto paikallisliikenteen osalta matkakeskuskaupunki tai Matkahuolto (uuden tietokantapalvelun valmistuttua), paikallisliikenteen taustajärjestelmä voidaan päättää matkakeskuskohtaisesti matkailun osalta matkakeskuskaupunki. Taustajärjestelmien merkitys on informaatiojärjestelmien toiminnan elinehto. Usein unohdetaan se, että taustajärjestelmien kehittämiseen ja toteutukseen on yleensä kulunut merkittävästi resursseja. Lisäksi taustajärjestelmien ylläpito vaatii resursseja. Taustajärjestelmien yhteyteen on usein rakennettu näyttö- ja kuulutuslaitteiden ohjausjärjestelmät, kuten on Ratahallintokeskuksen ja Matkahuollon tapauksissa. Usein näyttölaitteissa ilmeneviä vikoja voidaan korjata suoraan ohjausjärjestelmistä käymättä lainkaan laitteilla. Tämä edellyttää puolestaan sitä, että näyttölaitteiden toteutuksessa on otettava nykyistä enemmän huomioon laitteiden etähallinta. Infokioskien osalta asiaa on käsitelty kappaleessa 2.4.2, koska niissä lähestymistapa poikkeaa edellisistä.

11 16 Taulukko1. Vastuutahot koskien tausta- ja ohjausjärjestelmien hankintaa, huoltoa ja ylläpitoa. Näyttölaitteet ja kuulutukset RHK Matkahuolto Kaupunki tai matkakeskusyhtiö Junaliikenne Bussien kaukoliikenne ja seutuliikenne ja mahdollisesti myös paikallisliikenne Paikallisliikenne, joka voi tulla myös paikallisen liikenteenharjoittajan taustajärjestelmästä. (Vaihtoehtona on myös Matkahuollon uusi taustajärjestelmä). VR Osallistuu Infokioskit Bussien kaukoliikenne ja seutuliikenne ja mahdollisesti myös paikallisliikenne Matkailu: Kaupungin tai seudun matkailusta vastaava taho Paikallisliikenne, joka voi tulla myös paikallisen liikenteenharjoittajan taustajärjestelmästä. (Vaihtoehtona on myös Matkahuollon uusi taustajärjestelmä). Junaliikenne Paperinen aineisto Bussien kaukoliikenne ja seutuliikenne Matkailu: Kaupungin tai seudun matkailusta vastaava taho Paikallisliikenne, joka voi tulla myös paikallisen liikenteenharjoittajan taustajärjestelmästä. Junaliikenne Matkailu: Kaupungin tai seudun matkailusta vastaava taho Lisäksi tausta- ja ohjausjärjestelmien osalta on syytä huomioida seuraavaa: Vapaamuotoisista kuulutuksista ja vapaateksteistä näyttölaitteille vastaavat taustaja ohjausjärjestelmien haltijat samalla tavalla kuin vastaavat aikataulutiedon tuottamisesta. Mahdollisista häiriötiedoista vastaavat tausta- ja ohjausjärjestelmien haltijat samalla tavalla kuin vastaavat aikataulutiedon tuottamisesta.

12 Laitteiden kustannusjakoperiaatteet Informaatiolaitteiden hankinnan keskeisiä periaatteita ovat: Informaatiojärjestelmän ja opastuksen suunnittelu ja hankinta suositellaan tehtäväksi yhtenä kokonaisuutena. Yksi kokonaisvastuullinen laitetoimittaja koko matkakeskusalueella on suositeltava (laiturialueet, matkakeskusrakennus, rakennuksen ulkopuoliset tilat ja mahdolliset ostoskeskukset jne.). Hankintaa tehtäessä on syytä tarkastella hankinnan lisäksi laitteiden huoltoa ja ylläpitoa. Takuuajan jälkeinen huoltosopimus on yksinkertaisinta tehdä vain yhden yrityksen kanssa. Tässä on kuitenkin syytä huomioida, että Ratahallintokeskuksella on erittäin mittavia huoltosopimuksia, joihin informaatiojärjestelmien huoltosopimusten liittäminen on tarkoituksenmukaista. Sen sijaan muiden organisaatioiden laitteiden osalta tämä ei välttämättä ole taloudellisesti edullisin ratkaisu. Huolto- ja ylläpitosopimuksia voi siis täten syntyä useampia. Kannattaa harkita pyytää optiona pidennettyjä takuuaikoja laitteille. Normaalitakuuajaksi suositellaan 24 kk, mutta optiona voi pyytää takuuaikojen pidentämistä 36/48/60 kk, jolloin huolto- ja ylläpitosopimuksia ei tarvitse tehdä. Tosin tämä vaatii tarkkoja määrityksiä esimerkiksi huollon vasteajoille. Takuuaikojen pyytäminen mahdollistaa luonnollisesti erillisten kilpailevien huolto- ja ylläpitotarjousten pyytämisen. Matkakeskusten informaatiojärjestelmien toteutuksen, huollon ja ylläpidon kannalta on kolme keskeistä organisaatiota: (1) kaupunki/matkakeskusyhtiö, (2) Ratahallintokeskus, (3) Oy Matkahuolto Ab. Liikenteenharjoittajille (VR Osakeyhtiö, linja-autoyritykset) ei ole informaatiojärjestelmien kannalta niin keskeistä asemaa. VR Osakeyhtiö vastaa junaliikenteen osalta infokioskien taustajärjestelmästä (käsitelty tarkemmin kappaleessa 2.4.2), paperisen aineiston ylläpidosta ja informaatiojärjestelmien häiriöistä ilmoittamisesta. Lisäksi VR ja linjaautoyritykset voivat informoida poikkeustilanteista, jolloin he voivat ilmoittaa matkakeskukseen vuoron myöhästymisestä, peruuntumisesta tms. Taulukossa 2 on esitetty vastuut koskien muuttuvaa informaatiota esittävien informaatiolaitteiden hankintaa, huoltoa ja ylläpitoa. Nyrkkisääntönä voidaan pitää sitä, että jokainen vastaa omien laitteidensa huollosta ja ylläpidosta. Taulukossa 3 on vastaavat tiedot kiinteää informaatiota esittävistä laitteista.

13 18 Taulukko 2. Vastuutahot koskien informaatiolaitteiden hankintaa, huoltoa ja ylläpitoa (X=päävastuu, O=osallistuu). Kaupunki tai matkakeskusyhtiö Matkakeskusalueella tai laiturialueilla olevat näyttölaitteet RHK Matkahuolto VR suunnittelu X (junaliikenne) O X (muut kuin junaliikenne) O hankinta X (junaliikenne) X (muut kuin junaliikenne) huolto- ja ylläpito X (junaliikenne) O (toimintahäiriöistä ilmoittaminen) X (muut kuin junaliikenne) O (toimintahäiriöistä ilmoittaminen) Muiden alueiden näyttölaitteet (esim. ostoskeskukset) Kaupunki, matkakeskusyhtiö tai kyseinen liiketila Kuulutusjärjestelmän laitteisto *) X (junaliikenne) X (muut kuin junaliikenne) Infokioski (infokioskissa voi harkita myös vuokraamista) X Tiedonsiirto **) - taustajärjestelmästä matkakeskukseen - taustajärjestelmästä junien laiturialueille - matkakeskuksessa X (junaliikenne) X (junaliikenne) X (kauko- ja seutuliikenne) X (paikallisliikenne) X (paikallisliikenne) *) Kuulutusjärjestelmä voidaan myös suunnitella siten, että koko aluetta palvelee yksi yhteinen kuulutusjärjestelmä (joukkoliikenne, viranomaiskuulutukset, kaupalliset kuulutukset jne.), jolloin kustannuksista on sovittava erikseen. **) Tarkka rajaus päätetään matkakeskuskohtaisesti.

14 19 Taulukko3. Vastuutahot koskien julistekehysten ja opasteiden hankintaa, huoltoa ja ylläpitoa (X=päävastuu, O=osallistuu). RHK Matkahuolto Kaupunki tai matkakeskusyhtiö VR Lähtökohtana on se, että julistekehykset ja opasteet hankkii kiinteistön omistaja, joka useimmissa tapauksissa on kaupunki tai matkakeskusyhtiö. Julistekehykset - suunnittelu - hankinta - huolto - aineiston ylläpito Opasteet - suunnittelu - hankinta - huolto ja ylläpito O X (kauko- ja seutuliikenne) O O X X X X X X X (paikallisliikenne, matkailu) O X (junaliikenne) O Lisäksi laitteiden osalta on syytä huomioida seuraavaa: Valvontakamerajärjestelmän ja -laitteiden suunnittelu, hankinta ja toteutus saattaa olla tapauskohtaisesti järkevää yhdistää informaatiojärjestelmän toteutukseen. Etenkin tiedonsiirtoverkon kapasiteetin suunnittelussa on valvontakamerat syytä ottaa huomioon. Mahdolliset liikkumis- ja toimimisesteisten informaatiolaitteet (kohokuviokartat, erikoiskuulutusjärjestelmät), joista vastaa kaupunki tai matkakeskusyhtiö. Näyttölaitteiden hankkijat vastaavat kaikista niistä ohjelmistoista, joita tarvitaan näyttölaitteiden ohjaamiseen (pois lukien taustajärjestelmien yhteyteen rakennetut näyttölaitteiden ohjausjärjestelmät, joista vastaavat taustajärjestelmien omistajat, katso kappale 2.1.1).

15 Tietotekniset arkkitehtuuriratkaisut Näyttö- ja kuulutusjärjestelmät Lähtökohtaisesti suositellaan järjestelmäarkkitehtuuri toteutettavaksi liikennemuotokohtaisesti hajautettuna, jolloin: kunkin liikennemuodon tietoja hallitaan ja ohjataan erikseen tiedot välitetään tausta- ja ohjausjärjestelmistä näyttölaitteille mahdollisimman suoraan (ei välivarastointia ja/tai tietojen uudelleen järjestelyä) tiedot liikennemuodoittain järjestettynä saavutetaan matkustajille selkein esitystapa suositeltavaa mallia edustavat lähinnä Lappeenrannan ja Kouvolan toteutusmallit. Suositeltavassa mallissa Ratahallintokeskus vastaa keskitetysti junaliikenteen ja Matkahuolto kaukoliikenteen linja-autojen näyttölaitteiden ohjaamisesta. Paikallisliikenteen tietoja hallitaan ja ohjataan joko keskitetysti Matkahuollon taustajärjestelmän kautta tai paikallisella taustajärjestelmällä (kaupunki, paikallinen liikenteenharjoittaja) kuvan 6 mukaisesti. RHK MH junien taustajärjestelmä bussien taustajärjestelmä hajautettu ohjausmahdollisuus R2 R1 hajautettu ohjausmahdollisuus M2 M1 aikataulunäytöt junista aikataulunäytöt busseista Matkakeskusyhtiö /kaupunki paikallinen taustajärjestelmä P1 aikataulunäytöt paikallisliikenteestä matkailunäytöt liikennöitsijä kaupunki/tms. paikallisliikenteen tiedot R1 = RHK:n ja Mitronin välinen rajapinta M1 = MH:n ja Mitronin välinen rajapinta R2 = RHK:n ja IVS:n välinen rajapinta M2 = MH:n ja IVS:n välinen rajapinta P1 = Paikallisliikenteen rajapinta (erilainen eri matkakeskuksissa) Kuva 6. Pelkistetty kuva hajautusperiaatteesta nykytilanteessa.

16 21 Ratahallintokeskuksen valtakunnalliseen taustajärjestelmään kootaan junien aikataulutiedot, joiden perusteella junista informaatiota antavia näyttö- ja kuulutuslaitteita ohjataan. RHK:n valtakunnallista ohjausjärjestelmää on mahdollista etäkäyttää paikallisesti. Myös muissa järjestelmissä tuotetut tiedot esimerkiksi häiriötilanteista välitetään junanäytöille RHK:n ohjausjärjestelmän kautta. Yhdestä paikallisesta ohjausjärjestelmän etäkäyttöpisteestä on mahdollista ohjata useampien matkakeskusten junanäyttöjä. Yhteys ohjausjärjestelmän ja näytön välillä pidetään mahdollisimman suorana. Näyttöjen tehtävänä on tausta- ja ohjausjärjestelmän antamien tietojen ja ohjauskäskyjen esittäminen. Linja-autojen kaukoliikenteen osalta hajautusarkkitehtuuri on vastaava kuin junaliikenteen. Valtakunnallisesta järjestelmästä vastaa Matkahuolto ja se toimii erillään junaliikenteen järjestelmästä. Paikallisliikenteen näyttöjen ohjaamiseen hajautusarkkitehtuurissa on kaksi vaihtoehtoa. Paikallisliikenteen tiedot voidaan viedä Matkahuollon valtakunnalliseen taustajärjestelmään, jota käytetään tällöin myös paikallisliikenteen näyttölaitteiden ohjaamiseen. Tässä vaihtoehdossa ei tarvita ollenkaan omaa paikallista tausta- ja ohjausjärjestelmää paikallisliikenteen näyttöjen ohjaamiseen. Vaihtoehtoisena ratkaisuna paikallisliikenteen näyttöjen ohjaamiseen käytetään omaa paikallista tausta- ja ohjausjärjestelmää. Tämä on perusteltua silloin kun taustajärjestelmää käytetään samalla laajemmin paikallisen liikenteen informaatiojärjestelmän perustana. Oma järjestelmä tarjoaa myös paremmat mahdollisuudet häiriötietojen hallintaan ja paikallisten erityispiirteiden huomioimiseen tiedotuksessa. RAJAPINNAT Tausta- ja ohjausjärjestelmien ja näyttöjen välisen rajapinnan toteutukseen suositellaan jatkossakin ensisijaisesti käytettävän jo toteutettuja eri rajapintoja seuraavista tekijöistä johtuen: nykyiset rajapintaratkaisut ovat jo käytössä toteutetuissa matkakeskuksissa, jolloin uutta määrittelytyötä rajapintojen toteuttamiseksi ei tarvitse tehdä nykyisten ratkaisujen käyttäminen jatkossakin ei vaadi olennaisia muutoksia nykyisiin tausta- ja ohjausjärjestelmiin (Ratahallintokeskus, Matkahuolto). Nykyisin käytössä on viisi erilaista rajapintaa näyttöjen ohjaamiseen. Sekä RHK:n että Matkahuollon taustajärjestelmistä on omat rajapinnat eri näyttölaitetoimittajille (Mitron, IVS) ja lisäksi Lappeenrannan paikallisesta tausta- ja ohjausjärjestelmästä on oma rajapinta näytöille. Rajapintojen kuvaukset ovat laitetoimittajien omaisuutta, joten tarvittavan tasoista rajapintamäärittelyä uusien matkakeskushankkeiden lähtökohdaksi ei ole olemassa.

17 22 Jatkossa näitä olemassa olevia rajapintoja voidaan luonnollisesti käyttää seuraavien matkakeskusten näyttötoimitusten pohjana, jos toimittajaksi valitaan jokin nykyisistä toimittajista. Mahdollinen uusi näyttölaitetoimittaja tekee oman rajapinnan, joka toimii yhteen Ratahallintokeskuksen, Matkahuollon ja kyseisen kaupungin tausta- ja ohjausjärjestelmien kanssa. Kuvassa 7 on pelkistetysti esitetty nykyisten rajapintojen käytön jatkamisratkaisu. RHK junien taustajärjestelmä R uusi R2 R1 aikataulunäytöt junista MH bussien M uusi taustajärjestelmä M2 M1 aikataulunäytöt busseista Matkakeskusyhtiö /kaupunki P uusi P1 paikallinen taustajärjestelmä aikataulunäytöt paikallis- - liikenteestä Kuva 7. Pelkistetty kuva nykyisten eri rajapintojen käytön jatkamisesta (suositusvaihtoehto).

18 Infokioskit Suositeltava toteutustapa: Web-sivujen linkitysratkaisu Tässä ratkaisuvaihtoehdossa Matkakeskuksella on omat internet-sivunsa, joita käytetään infokioskissa. Matkakeskuksen internet-palvelusta on yhteydet muiden sisällön toimittajien internet-sivuille. Kuvassa 8 on esitetty periaatekuva tästä ratkaisusta. www-sivut VR/RHK junaliikenteen infoa Matkahuolto/ liikennöitsijät www-sivut kaukoliikenteen bussien infoa www-sivut Liikennöitsijät/ kaupunki/tms. paikallisliikenteen infoa Matkakeskusyhtiö/ kaupunki www-palvelu yleisinfoa matkakeskuksesta ja yhteydet muualle infokioski tiedon esitys www-sivut Kaupunki /tms. matkailu yms. paikallisinfoa LVM www-sivut valtakunnallinen reitinsuunnittelu - palvelu Kuva 8. Infokioskin tiedon tuottamisen prosessi (suositusvaihtoehto). Matkakeskuksen internet-palvelu tarjoaa yhtenäisen kehyksen kaiken infopisteessä olevan tiedon esittämiselle. Matkakeskuksen omilla sivuilla voidaan toteuttaa kaikille matkakeskuksille sama yleisilme, mutta huomioida myös paikalliset erityistarpeet. Näiden sivujen suunnittelussa tulee myös huomioida muut infokioskien suunnittelusta annetut suositukset esimerkiksi aloitussivua ja sivujen hierarkiaa koskien. Matkakeskuksen omilla sivuilla on myös yleisinformaatiota matkakeskuksesta, kuten matkakeskuksen pohjakuva ja tietoa matkakeskuksen eri toiminnoista. Matkakeskuksen internet-sivuja ylläpitää Matkakeskusyhtiö tai kaupunki. Infokioskilla käytettävältä matkakeskuksen www-sivustolta on yhteydet eri tiedontoimittajien www-sivuille. Muiden toimittajien www-sivut voidaan esittää matkakeskuksen sivuston kehyksissä, jolloin esimerkiksi matkakeskuksen sivujen perusvalikot ovat koko ajan nähtävissä. Matkakeskuksen internet-palvelussa voidaan tarvittaessa myös muokata eri toimijoiden sivuja infokioskissa helpommin esitettävään muotoon.

19 24 Infokioskissa esitetään eri toimijoiden www-sivuilta esimerkiksi valtakunnalliset kulkuyhteydet reitteineen ja aikatauluineen, paikallisen joukkoliikennejärjestelmän reitti- ja aikataulutiedot, kaupungin opaskartta sekä matkailu- ja kaupunki-infoa. Kukin eri tiedontuottaja vastaa omien internet-sivujensa ylläpidosta. Matkakeskusten osalta tiedon tuottajien kanssa sovitaan, mitä heidän sivujaan matkakeskuksen infokioskeissa käytetään ja samalla sovitaan, mitä vaatimuksia tämä mahdollisesti vaatii kyseisiltä sivuilta. Kukin tiedon tuottaja sitoutuu ylläpitämään kyseisiä sivuja tietyn ajan ja ilmoittamaan sivustoonsa tulevista muutoksista hyvissä ajoin matkakeskusten sivustojen ylläpitäjille. Toteutus kannattaa tehdä white -list periaatteella eli infokioskissa on määritetty, mille sivuille on sallittua siirtyä. Black -list menetelmä, jossa määritellään ne sivut, jonne ei ole oikeutta mennä, on huomattavasti työläämpi ylläpitää. Pelkkään kosketusnäyttöön perustuvalla käyttöliittymällä useimpien nykyisten www-sivujen käytettävyydessä sellaisinaan on ongelmia. Näin ollen infokioskissa tulisi olla näppäimistö tai ainakin näytön alaosassa tarvittaessa käytettävä virtuaalinäppäimistö. Matkakeskusten infokioskeissa voidaan hyödyntää myös joitakin valtakunnallisia internetpalveluja. Tulevaisuudessa matkakeskuksen infokioskin kautta voidaan käyttää Liikenne- ja viestintäministeriön valtakunnallista joukkoliikenneportaalia ja/tai joukkoliikenteen reitinsuunnittelupalvelua. Tähän palveluun voidaan tehdä matkakeskusten infokioskipalveluita varten myös oma käyttöliittymä, jolla esimerkiksi huomioidaan matkakeskusilme ja helpotetaan palvelun käyttöä infokioskissa. Vaihtoehtoinen toteutustapa: erillinen tiedotuspalvelu infokioskia varten Tässä ratkaisuvaihtoehdossa Matkakeskuksen infokioskiin tehdään oma tiedotuspalvelu, johon osapuolet tuottavat tietonsa tiedostomuodossa. Matkakeskusyhtiö tai kaupunki voi toteuttaa infokioskia varten oman matkakeskuksen tiedotuspalvelun, josta käyttäjä saa yksilöllisesti tarvitsemansa tiedot. Matkakeskuksen tiedotuspalvelussa tarvittavat tiedot saadaan eri toimijoilta yhteisesti sovitun rajapinnan mukaisina siirtotiedostoina. Matkakeskuksen oman tiedotuspalvelun toteutuksessa voidaan huomioida paremmin infokioskin käyttöliittymän rajoitukset sekä tuottaa yksilöllisempää palvelua matkustajille. Useiden eri toimittajien tietojen kokoaminen ja muokkaaminen kokonaan uudeksi palveluksi vaatii kuitenkin merkittäviä resursseja etenkin ylläpitovaiheessa. Tätä vaihtoehtoa ei suositella toteutettavaksi.

20 Tulevaisuuden vaihtoehtoja näyttölaitteille Tausta- ja ohjausjärjestelmien ja näyttöjen välisen rajapinnan toteutuksessa mahdollisia tulevaisuuden vaihtoehtoja ovat: 1) selainpohjainen näyttöjen ohjaus 2) yleisen rajapinnan määrittely ja käyttöönotto. Näiden toteutusvaihtoehtojen harkitseminen on ajankohtaista, mikäli useissa tulevaisuudessa toteutettavien matkakeskusten näyttölaitteiden toimituksissa päädytään nykyisistä rajapinnoista poikkeaviin vaihtoehtoihin. 1) Selainpohjaisen näyttöjen ohjauksen toteutus: Selainpohjaisen näyttöjen ohjauksen toteutus on mahdollista näyttöteknologian edelleen kehittyessä. Valmiudet toteutukseen ovat jo olemassa, mutta luotettavan ja käytännössä testatun teknologian kehittyminen kestänee vielä 3-5 vuotta. Toteutustavan etuja ovat: ei vaadi erillistä rajapintamäärittelyä valmis standardirajapinta yleisen verkon kautta. Tausta- ja ohjausjärjestelmissä on valmiudet selainpohjaisen näyttöjen ohjauksen toteutukseen. Tässä vaihtoehdossa tausta- ja ohjausjärjestelmässä näytön tiedot tallennetaan tiettyyn osoitteeseen, josta näyttölaite käy internet-verkon välityksellä hakemassa tiedot. Vaihtoehdon yleinen periaate on esitetty kuvassa 9. Tämä toimintatapa soveltuu erityisesti monitorinäyttöihin, joissa erillistä selailtavien tietojen muotoilua ei tarvitse tehdä. Yleisenä kehityssuuntana on kuitenkin se, että myös muut näyttölaitteet pystyvät muotoilemaan näin välitettävän tiedon. Tämä edellyttää kuitenkin tietokoneen ja selainohjelmiston sijoittamista näyttölaitteisiin. Tässä vaihtoehdossa ei varsinaista yleisen rajapinnan määrittelyä tarvitse tehdä, kun tietojen selailu tapahtuu standarditekniikoilla yleisen verkon kautta. Tarvittaessa voidaan sopia tietojen esitystavasta taustajärjestelmässä. Internet-tekniikan käyttö voi kuitenkin tehdä ratkaisusta epäluotettavamman ja vaikeammin huollettavan kuin nykyinen ratkaisu. Myös päivitystiheys liikenteen häiriötilanteiden tietojen ajantasaiseksi esittämiseksi voi muodostua ongelmaksi.

KESKITETTY RAIDELIIKENTEEN INFORMAATIOJÄRJESTELMÄ. Järjestelmän yleiskuvaus

KESKITETTY RAIDELIIKENTEEN INFORMAATIOJÄRJESTELMÄ. Järjestelmän yleiskuvaus KESKITETTY RAIDELIIKENTEEN INFORMAATIOJÄRJESTELMÄ Järjestelmän yleiskuvaus Laatinut Tarkastanut Hyväksynyt Kari Ryyppö Tarkoitus: Keskitetyn raideliikenteen informaatiojärjestelmän ohjausjärjestelmän tekninen

Lisätiedot

Liikennetiedot Yleisradion palveluissa

Liikennetiedot Yleisradion palveluissa Liikennetiedot Yleisradion palveluissa Liikennetelematiikan kansallinen arkkitehtuuri Esimerkki 1.0 19.05.2004 Liikennetiedot Yleisradion palveluissa Tavoite Arkkitehtuuri kuvaa, kuinka Yleisradio saa

Lisätiedot

Miksi HEILI-ohjelma 3.6.2003. Yli-insinööri Seppo Öörni Liikenne- ja viestintäministeriö

Miksi HEILI-ohjelma 3.6.2003. Yli-insinööri Seppo Öörni Liikenne- ja viestintäministeriö Miksi HEILI-ohjelma 3.6.2003 Yli-insinööri Seppo Öörni Liikenne- ja viestintäministeriö 1 HEILI Henkilöliikenteen info-ohjelma Edistää yhteistyötä henkilöliikenteen tiedotuspalveluiden ja joukkoliikenteen

Lisätiedot

Junaliikenteen häiriötilannetietojen tuottaminen ja tiedotus

Junaliikenteen häiriötilannetietojen tuottaminen ja tiedotus Junaliikenteen häiriötilannetietojen tuottaminen ja tiedotus Esiselvitys ja vaatimusmäärittely 28.10.2004 Hankkeen tavoitteet Toimiva prosessi junaliikenteen häiriötilanteiden tietojen tuottamiseen, ylläpitämiseen

Lisätiedot

OULA TelemArk - arkkitehtuuri

OULA TelemArk - arkkitehtuuri OULA TelemArk - arkkitehtuuri Fax +358 (0)8 551 3870 www.buscom.fi Date: 9.12.2004 Page: 1 Versiohistoria Versio Pvm Tekijä Muutoksen kuvaus 0.01 02.03.2004 Pvu Ensimmäinen versio. 0.02 11.03.2004 Pvu

Lisätiedot

Helsinki-Vantaan lentoaseman joukkoliikennemonitorit

Helsinki-Vantaan lentoaseman joukkoliikennemonitorit Heili-loppuraportti Ilmailulaitos Sähkö- ja teletoimisto Juha Sarkkinen 20.10.04 Helsinki-Vantaan lentoaseman joukkoliikennemonitorit 1. Yleistä Helsinki-Vantaan lentoasema on Suomen toiseksi suurin linja-autoasema,

Lisätiedot

Bussikorttien latausta ja seutulipun rinnakkaiskortin myyntiä koskeva myyntipalvelu

Bussikorttien latausta ja seutulipun rinnakkaiskortin myyntiä koskeva myyntipalvelu 1 Sopimus LUONNOS Dnro xxxx-2014 xx.xx.2014 Ympäristötoimiala Bussikorttien latausta ja seutulipun rinnakkaiskortin myyntiä koskeva myyntipalvelu 1 Sopimuksen osapuolet Oy Matkahuolto Ab (jäljempänä Matkahuolto)

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki SOPIMUS DIGIROAD-TIETOJÄRJESTELMÄN TIETOJEN YLLÄPIDOSTA

Jyväskylän kaupunki SOPIMUS DIGIROAD-TIETOJÄRJESTELMÄN TIETOJEN YLLÄPIDOSTA Jyväskylän kaupunki SOPIMUS DIGIROAD-TIETOJÄRJESTELMÄN TIETOJEN YLLÄPIDOSTA Sopimus Digiroad-tietojärjestelmän tietojen ylläpidosta 2/6 1. Sopijapuolet Liikennevirasto Jyväskylän kaupunki Opastinsilta

Lisätiedot

Multimodaalisilla ratkaisuilla kohti asiakaslähtöisempiä liikkumisen palveluja. ECOMM 2014 jälkiseminaari 24.9.2014 Jenni Eskola

Multimodaalisilla ratkaisuilla kohti asiakaslähtöisempiä liikkumisen palveluja. ECOMM 2014 jälkiseminaari 24.9.2014 Jenni Eskola Multimodaalisilla ratkaisuilla kohti asiakaslähtöisempiä liikkumisen palveluja ECOMM 2014 jälkiseminaari 24.9.2014 Jenni Eskola Liikkumistili kohti yhteiskäyttöisyyttä ja liikkumisen palveluja 23.9.2014

Lisätiedot

Itä-Suomen kaupunkien joukkoliikennetiedotuksen kehittäminen. FITS-kevättapaaminen 22.04.2002 Martti Varis, Joensuun kaupunki

Itä-Suomen kaupunkien joukkoliikennetiedotuksen kehittäminen. FITS-kevättapaaminen 22.04.2002 Martti Varis, Joensuun kaupunki Itä-Suomen kaupunkien joukkoliikennetiedotuksen kehittäminen FITS-kevättapaaminen 22.04.2002 Martti Varis, Joensuun kaupunki Mukana hankkeessa Joensuun, Mikkelin ja Kuopion kaupungit Itä-Suomen lääninhallitus

Lisätiedot

LIITE 8 BRUTTOSOPIMUS(MALLI) LINJA-AUTOLIIKENTEEN HOITAMISESTA Riihimäen paikallisliikenne

LIITE 8 BRUTTOSOPIMUS(MALLI) LINJA-AUTOLIIKENTEEN HOITAMISESTA Riihimäen paikallisliikenne LIITE 8 BRUTTOSOPIMUS(MALLI) LINJA-AUTOLIIKENTEEN HOITAMISESTA Riihimäen paikallisliikenne 1. Sopijapuolet... 2 2. Sopimuksen kohde... 2 3. Sopimusasiakirjat... 2 4. Liikennöintikorvaus ja lipputulojen

Lisätiedot

PILETTI. Tekninen vaatimusmäärittely. v. 0.2

PILETTI. Tekninen vaatimusmäärittely. v. 0.2 PILETTI Tekninen vaatimusmäärittely v. 0.2 2 Sisällysluettelo 1. Yleiskuvaus... 3 2. Taustajärjestelmä... 4 3. Palvelupisteiden sovellus... 4 4. Korttisovellus ja turvaratkaisu... 4 5. Rajapinnat... 5

Lisätiedot

Hankintasopimus (luonnos) Liite 4.

Hankintasopimus (luonnos) Liite 4. 1 Hankintasopimus (luonnos) Liite 4. Allekirjoittaneet Mäntsälän kunta/ Mustijoen perusturva, jota tässä sopimuksessa nimitetään tilaajaksi ja Toimittaja Oy, jota tässä sopimuksessa nimitetään toimittajaksi,

Lisätiedot

Joukkoliikenteen reititys- ja aikataulupalvelu (MATKA.FI)

Joukkoliikenteen reititys- ja aikataulupalvelu (MATKA.FI) Liikennetelematiikan kansallinen arkkitehtuuri Valtakunnallinen joukkoliikenteen reititys- ja aikataulupalvelu (MATKA.FI) Versio 0.9 06.03.2005 Tavoite Joukkoliikenteen reititys- ja aikataulupalvelu (MATKA.FI)

Lisätiedot

Kooste kotitehtävien vastauksista. Kotitehtävä 6 - Ylläpito- ja kehittämismalli 29.4.2011

Kooste kotitehtävien vastauksista. Kotitehtävä 6 - Ylläpito- ja kehittämismalli 29.4.2011 Kooste kotitehtävien vastauksista Kotitehtävä 6 - Ylläpito- ja kehittämismalli 29.4.2011 1.) Järjestelmän ylläpitomalli? ja 2.) Järjestelmän jatkokehittämismalli? OPH on omistaja ja ylläpitäjä ja huolehtii

Lisätiedot

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Eurajoen kunnan koulutoimi pyytää tarjoustanne koululaiskuljetuksista lukuvuodelle 2015-2016. 1

Lisätiedot

Yhteistyösopimus. 1. Osapuolet

Yhteistyösopimus. 1. Osapuolet Yhteistyösopimus 1. Osapuolet Kangasalan kunta Lempäälän kunta Nokian kaupunki Oriveden kaupunki Pirkkalan kunta Tampereen kaupunki Vesilahden kunta Ylöjärven kaupunki 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus

Lisätiedot

Liite 3. Puitesopimusmalli

Liite 3. Puitesopimusmalli PUITESOPIMUS 1. PUITESOPIMUSTOIMITTAJA Pankkiyhteys: Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: 2. TILAAJA Oy Helsingin Asuntohankinta Ab Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: Tukholmankatu 2, 3. kerros, 00250 Helsinki 3. SOPIMUKSEN

Lisätiedot

Raitiotiehankkeen toteutusmalliesiselvitys

Raitiotiehankkeen toteutusmalliesiselvitys Raitiotiehankkeen toteutusmalliesiselvitys Tampereen kaupunki Kaupunginvaltuuston iltakoulu raitiotiehankkeeseen liittyen 24.4.2014 Toteutusmallin valinta Toteutusmallitarkastelu käynnistettiin kesällä

Lisätiedot

Henkilöliikenteen asemapaikkojen ja rata-alueiden kehittämistarpeet ylijohtaja Kari Ruohonen 14.5.2014

Henkilöliikenteen asemapaikkojen ja rata-alueiden kehittämistarpeet ylijohtaja Kari Ruohonen 14.5.2014 Henkilöliikenteen asemapaikkojen ja rata-alueiden kehittämistarpeet ylijohtaja Kari Ruohonen 14.5.2014 Kaupungit kasvaneet ja kehittyneet ratapihojen ympärille Asuminen ja muun maankäyttö sijaitsee ratapihojen

Lisätiedot

Liikennetiedotus digi-tv:ssä -pilottiprojekti

Liikennetiedotus digi-tv:ssä -pilottiprojekti Liikennetiedotus digi-tv:ssä pilottiprojekti Liikennetelematiikan kansallinen arkkitehtuuri 1.0 27.1.2005 Liikennetiedotus digi-tv:ssä -pilottiprojekti Tavoite Arkkitehtuuri kuvaa, kuinka liikennetiedot

Lisätiedot

LIITE 6 LIPPU-, MAKSU- JA INFORMAATIOJÄRJESTELMÄN KUVAUS Riihimäen paikallisliikenne

LIITE 6 LIPPU-, MAKSU- JA INFORMAATIOJÄRJESTELMÄN KUVAUS Riihimäen paikallisliikenne LIITE 6 LIPPU-, MAKSU- JA INFORMAATIOJÄRJESTELMÄN KUVAUS Riihimäen paikallisliikenne 1. Lippujärjestelmä... 2 2. Maksujärjestelmä... 2 2.1. Tilaajan vastuut, tehtävät ja oikeudet... 2 2.2. Liikenteenharjoittajan

Lisätiedot

Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus COSS ry

Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus COSS ry Viisaat hankinnat: Avoimuudet uusissa JIT 2015 -ehdoissa JulkICTLab-seminaari 20.11.2015 Martin von Willebrand, puheenjohtaja Avoin arkkitehtuuri Luo jäsenien menestystarinoita avoimilla ratkaisuilla Avoimet

Lisätiedot

Matka.fi LVM Informaatio ja maksujärjestelmätyöryhmä:

Matka.fi LVM Informaatio ja maksujärjestelmätyöryhmä: LVM Informaatio ja maksujärjestelmätyöryhmä: Tavoitetilana on, että kuka tahansa saa yhdestä lähteestä kaiken tarvitsemansa liikennetiedon: ennen matkaa valitakseen kulkumuodon, reitin ja matkustusajankohdan

Lisätiedot

Hintatiedotus ja tietojen välitys. Loppuraportti

Hintatiedotus ja tietojen välitys. Loppuraportti Hintatiedotus ja tietojen välitys Loppuraportti Henkilöliikenne 18. marraskuuta 2002 1 Lähtökohdat VR Henkilöliikenteellä on käytössä Journey Planner reitinsuunnittelupalvelu. Palvelua käyttävät matkustajat

Lisätiedot

Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen

Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen Puitesopimus Keski-Suomen työpajoilla tapahtuvaa nuorisoasteen koulutuksena toteutettavaa opetussuunnitelmaperusteisen koulutuksen opintojaksojen suorittamista koskien Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen

Lisätiedot

Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017)

Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017) Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017) Eurajoen kunnan koulutoimi pyytää tarjoustanne koululaiskuljetuksista lukuvuodelle

Lisätiedot

SOPIMUS TILOJEN VUOKRAUKSESSA NOUDATETTAVISTA YLEISISTÄ PERIAATTEISTA. 1.4 Kauniaisten kaupunki Kauniaistentie 10, 02700 Kauniainen

SOPIMUS TILOJEN VUOKRAUKSESSA NOUDATETTAVISTA YLEISISTÄ PERIAATTEISTA. 1.4 Kauniaisten kaupunki Kauniaistentie 10, 02700 Kauniainen SOPIMUS TILOJEN VUOKRAUKSESSA NOUDATETTAVISTA YLEISISTÄ PERIAATTEISTA 1 Osapuolet 1.1 Helsingin kaupunki PL 1, 00099 Helsingin kaupunki 1.2 Espoon kaupunki PL 5, 02771 Espoo 1.3 Vantaan kaupunki Asematie

Lisätiedot

LIIKKUMISEN OHJAUKSEN OHJELMA LOHJELMA TULOSKORTTI

LIIKKUMISEN OHJAUKSEN OHJELMA LOHJELMA TULOSKORTTI Hanke: Karjaan matkakeskus ja Tammisaaren liikennekeskus Tausta ja tavoitteet Raaseporissa suunnitellaan Karjaalle matkakeskusta ja Tammisaareen liikennekeskusta, jotka sijoittuisivat nykyisten juna-asemien

Lisätiedot

LIITTYMISSOPIMUS NRO 5XXX ASIAKAS OY FINGRID OYJ

LIITTYMISSOPIMUS NRO 5XXX ASIAKAS OY FINGRID OYJ 20XX-S-XXX SOPIMUSLUONNOSMALLI 18.5.2015 Huom! Tämä sopimusmalli on kytkinlaitosliityntää varten. Punaiset kohdat päivitetään. LIITTYMISSOPIMUS NRO 5XXX ASIAKAS OY JA FINGRID OYJ 2(5) Sisällys 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

LÄÄKINTÄLAITTEEN VASTAANOTTOTARKASTUS

LÄÄKINTÄLAITTEEN VASTAANOTTOTARKASTUS LÄÄKINTÄLAITTEEN VASTAANOTTOTARKASTUS SGS Fimko Oy Ilpo Pöyhönen Ilpo.Poyhonen@sgs.com Hermiankatu 12 B 33720 Tampere, Finland Puh. 043 8251326 MISTÄ PUHUTAAN Tarkoitus Vastaako hankinnassa sovitut asiat

Lisätiedot

Marja-radan liikennepalvelukonsepti

Marja-radan liikennepalvelukonsepti Marja-radan liikennepalvelukonsepti Marja-radan liikennepalvelukonsepti on YTV:n, Vantaan kaupungin, Liikenne- ja viestintäministeriön ja Ratahallintokeskuksen yhteinen projekti. Konsulttina työssä toimivat

Lisätiedot

SOPIMUS [...] PALVELUSTA

SOPIMUS [...] PALVELUSTA Julkisen hallinnon IT- hankintojen sopimusehdot (JIT 2007) 1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [JHS 166

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriö (jäljempänä LVM)

Liikenne- ja viestintäministeriö (jäljempänä LVM) 1 SOPIMUS KAUKO- JA LÄHIJUNALIIKENTEEN OSTAMISESTA 1. OSAPUOLET Liikenne- ja viestintäministeriö (jäljempänä LVM) VR-Yhtymä Oy (jäljempänä VR) 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS JA KOHDE LVM ostaa VR:ltä sopimuskauden

Lisätiedot

Liikennetelematiikan kansallinen järjestelmäarkkitehtuuri. TYÖPAJA ARKKITEHTUURIN KÄYTÖSTÄ FITS-ohjelman hankkeille.

Liikennetelematiikan kansallinen järjestelmäarkkitehtuuri. TYÖPAJA ARKKITEHTUURIN KÄYTÖSTÄ FITS-ohjelman hankkeille. Liikennetelematiikan kansallinen järjestelmäarkkitehtuuri TYÖPAJA ARKKITEHTUURIN KÄYTÖSTÄ FITS-ohjelman hankkeille Ohjeet ja ohjelma Luonnos 16.5.2002 Sisällys 1 LÄHTÖKOHDAT...4 2 ETUKÄTEISVALMISTELU...5

Lisätiedot

Joukkoliikenteen pysäkkitietojen valtakunnallinen ylläpito

Joukkoliikenteen pysäkkitietojen valtakunnallinen ylläpito Joukkoliikenteen pysäkkitietojen valtakunnallinen ylläpito Perustiedot pysäkkitietojen ylläpidosta kunnille ja Ely-keskuksille 12.5.2014 Tavoitteet pysäkkitiedon kansallisessa ylläpidossa Kattava ja laadukas

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS Opintojaksopalautejärjestelmän rakentamisesta

SOPIMUSLUONNOS Opintojaksopalautejärjestelmän rakentamisesta 1 (5) SOPIMUSLUONNOS Opintojaksopalautejärjestelmän rakentamisesta 1 SOPIJAPUOLET Tilaaja: HAAGA-HELIA Oy Ab konserni Y- tunnus: 2029188-8 Osoite: Ratapihankatu 13, 00520 Helsinki Tilaajan yhteyshenkilö

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Valokaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus...

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Valokaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus... Palvelukuvaus 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Valokaistaliittymä... 2 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1 Päätelaite... 3 2.2 Nopeus... 3 2.3 IP- osoitteet... 3 3 TOIMITUS

Lisätiedot

Hankinnan suunnittelu, hankinnoista ilmoittaminen ja viestintä

Hankinnan suunnittelu, hankinnoista ilmoittaminen ja viestintä Hankinnan suunnittelu, hankinnoista ilmoittaminen ja viestintä Julkisten hankintojen neuvontayksikön seminaari 21.10.2013 Lakimies, VT Jonna Törnroos Sähköiset viestintävälineet Jäsenvaltioiden on huolehdittava

Lisätiedot

SOPIMUS 1/6. Viite: Asiantuntijapalvelujen puitesopimus 00I8D,241/2013/KES/1,28.5.2013. Kannonkosken kunta Opintie 2 C, 43300 Kannonkoski

SOPIMUS 1/6. Viite: Asiantuntijapalvelujen puitesopimus 00I8D,241/2013/KES/1,28.5.2013. Kannonkosken kunta Opintie 2 C, 43300 Kannonkoski SOPIMUS 1/6 16.12.2014 KESELY/563/2014/KES/2 TOIMEKSIANTOSOPIMUS Viite: Asiantuntijapalvelujen puitesopimus 00I8D,241/2013/KES/1,28.5.2013 1. SOPIJAOSAPUOLET Tilaajat: Keski-Suomen ELY-keskus, PL 250,

Lisätiedot

Helsingin seudun paikallistelevisio Stadi.TV:n Projektisopimus

Helsingin seudun paikallistelevisio Stadi.TV:n Projektisopimus Helsingin seudun paikallistelevisio Stadi.TV:n Projektisopimus 1 Sopijapuolet 1. Helsingin kaupungin kaupunginkanslian tietotekniikka- ja viestintäosasto (jäljempänä Helsingin kaupunki ) 2. Forum Virium

Lisätiedot

Kysymykset ja vastaukset:

Kysymykset ja vastaukset: Kysymykset ja vastaukset: Kysymys 1 Voidaanko JYSE2009 Palvelut sopimusehtoja täydentää JIT2007 sopimusehdoin (Yleiset sopimusehdot, JIT2007 sovellukset, JIT2007 Palvelut)? Vastaus 1 Hankinnassa noudatetaan

Lisätiedot

Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista.

Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista. KIRKKONUMMEN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 1(5) SUUN TERVEYDENHUOLLON LAITEHANKINTA 2009 Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista. Hankitaan kaksi hoitokonetta tarvikkeineen;

Lisätiedot

Mikä on avoimen tuotteen hallintamalli perustiedot ja taustoitus. Jukka Kääriäinen, Tapio Matinmikko, Raija Kuusela 22.4.2015 Jukka.kaariainen@vtt.

Mikä on avoimen tuotteen hallintamalli perustiedot ja taustoitus. Jukka Kääriäinen, Tapio Matinmikko, Raija Kuusela 22.4.2015 Jukka.kaariainen@vtt. Mikä on avoimen tuotteen hallintamalli perustiedot ja taustoitus Jukka Kääriäinen, Tapio Matinmikko, Raija Kuusela 22.4.2015 Jukka.kaariainen@vtt.fi Avoimen tuotteenhallinta Esityksen sisältö Mitä on tuotteenhallinta?

Lisätiedot

HANKINTAILMOITUKSEEN LIITTYVÄT KYSYMYKSET JA VASTAUKSET

HANKINTAILMOITUKSEEN LIITTYVÄT KYSYMYKSET JA VASTAUKSET HANKINTAILMOITUKSEEN LIITTYVÄT KYSYMYKSET JA VASTAUKSET HANKITTAVA PALVELU: Sähköinen infotaulupilotti (Digital Signage) 10.1.2014 Juha Sorjonen Kysymys #1: Mediasoitin / tietokone: Laite, joka pyörittää

Lisätiedot

Rautateiden henkilöliikennepaikat esteettömiksi Pysäkkien palvelutasoa kehitetään

Rautateiden henkilöliikennepaikat esteettömiksi Pysäkkien palvelutasoa kehitetään Rautateiden henkilöliikennepaikat esteettömiksi Pysäkkien palvelutasoa kehitetään Arja Aalto 3.6.2015 Liikennevirasto vastaa Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta

Lisätiedot

1/5. TULOS/VIDEOTAULU Unidors Oy Pomi Finland Oy Tulos/videotaulu Max pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet. Pisteiden laskentatapa

1/5. TULOS/VIDEOTAULU Unidors Oy Pomi Finland Oy Tulos/videotaulu Max pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet. Pisteiden laskentatapa 1/5 TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO 26148 / TULOS/VIDEOTAULU (Pisteytys kokonaishankinnan mukaan) Saapuneita tarjouksia yhteensä: 2 Kelvollisia tarjouksia yhteensä: 2 TULOS/VIDEOTAULU Unidors Oy Pomi Finland

Lisätiedot

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa.

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa. 16.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ MASTONOSTIMESTA Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen käytetystä siististä mastonostimesta tarjouspyyntöliitteen mukaisesti. Tarjous koskee kaupungin kulttuuritalolle (Kalevankatu

Lisätiedot

Tarjouspyyntö monitoimilaitteista

Tarjouspyyntö monitoimilaitteista Sivu 1 / 5 Tarjouspyyntö monitoimilaitteista Tilaaja Epilepsialiito ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki Y-tunnus: 0221136-2 Hankintamenettely Hankintamenettelynä käytetään avointa menettelyä. Hankinnasta

Lisätiedot

Miten Helsingin seudun liikennettä voidaan hallita telematiikan avulla?

Miten Helsingin seudun liikennettä voidaan hallita telematiikan avulla? 1 Miten Helsingin seudun liikennettä voidaan hallita telematiikan avulla? Rita Piirainen Tiejohtaja Uudenmaan tiepiiri 2 Helsingin seudun liikenteen hallinnan kehittäminen PKS:n liikenneneuvottelukunta

Lisätiedot

XXX kaupunki / kunta SOPIMUS DIGIROAD-TIETOJÄRJESTELMÄN TIETOJEN YLLÄPIDOSTA

XXX kaupunki / kunta SOPIMUS DIGIROAD-TIETOJÄRJESTELMÄN TIETOJEN YLLÄPIDOSTA XXX kaupunki / kunta SOPIMUS DIGIROAD-TIETOJÄRJESTELMÄN TIETOJEN YLLÄPIDOSTA Sopimus Digiroad-tietojärjestelmän tietojen ylläpidosta 2/6 1. Sopijapuolet Liikennevirasto Opastinsilta 12 A XXX kaupunki /

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunkiseudun joukkoliikenne

Jyväskylän kaupunkiseudun joukkoliikenne Jyväskylän kaupunkiseudun joukkoliikenne Miksi uudistus? - EU:n palvelusopimusasetus - Joukkoliikennelaki (2009) Toimijat 1.7.2014 alkaen Joukkoliikennejaosto - joukkoliikenteen toimivaltainen viranomainen

Lisätiedot

Turun Seudun Kehittämiskeskus hallitus 11.11.2015 LIITE 2 SOPIMUS TURUN SEUDUN ELINKEINOYHTEISTYÖSTÄ

Turun Seudun Kehittämiskeskus hallitus 11.11.2015 LIITE 2 SOPIMUS TURUN SEUDUN ELINKEINOYHTEISTYÖSTÄ Turun Seudun Kehittämiskeskus hallitus 11.11.2015 LIITE 2 SOPIMUS TURUN SEUDUN ELINKEINOYHTEISTYÖSTÄ SOPIMUS TURUN SEUDUN ELINKEINOYHTEISTYÖSTÄ 2 (5) 1. Sopimuksen tarkoitus Tämä sopimus on perusasiakirja,

Lisätiedot

SUOMEN KUNTALIITTO RY

SUOMEN KUNTALIITTO RY Karttaliittymä Versio: 18.10.2011 Julkaistu: 27.10.2011 Voimassaoloaika: Toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Suosituksen tausta... 2 1.2 Suosituksen rakenne... 2 2 Soveltamisala... 2 3 Lyhenteet...

Lisätiedot

Henkilöliikenteen telematiikan kansallinen järjestelmäarkkitehtuuri TelemArk

Henkilöliikenteen telematiikan kansallinen järjestelmäarkkitehtuuri TelemArk Henkilöliikenteen telematiikan kansallinen järjestelmäarkkitehtuuri TelemArk 29.6.2001 Tausta ja tavoitteet! Henkilöliikenteen kansallista järjestelmäarkkitehtuuria tarvitaan ohjaamaan liikennetelematiikan

Lisätiedot

Verkkopalkan palvelukuvaus

Verkkopalkan palvelukuvaus 27.1.2012 1 (6) Verkkopalkan palvelukuvaus 27.1.2012 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Verkkopalkka-palvelun toiminta palkanmaksajalle... 3 3 Verkkopalkan käyttöönotto... 4 4 Verkkopalkka-palvelun

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

tp wilkk peruskorjaus.doc Tarjouspyyntö F-luokan öljyntorjunta-aluksen peruskorjaus ja modernisointi

tp wilkk peruskorjaus.doc Tarjouspyyntö F-luokan öljyntorjunta-aluksen peruskorjaus ja modernisointi tp wilkk peruskorjaus.doc Tarjouspyyntö F-luokan öljyntorjunta-aluksen peruskorjaus ja modernisointi 2012 F-LUOKAN ÖLJYNTORJUNTA-ALUKSEN PERUSKORJAUS JA MODERNISOINTI Tarjouspyynnön sisältö Satakunnan

Lisätiedot

KUUMA seutu liikelaitos (y tunnus 0127485-5) Kauppakaari 1-3 C 04200 Kerava

KUUMA seutu liikelaitos (y tunnus 0127485-5) Kauppakaari 1-3 C 04200 Kerava 1 SOPIMUS KUUMA -seutu liikelaitos tilaajana ja Oy toimittajana ovat tehneet seuraavan sopimuksen koskien Paikallisen kehittämisen ja lähidemokratian toimintamalli projektia. 1. SOPIJAPUOLET 1.1 Tilaaja:

Lisätiedot

Joukkoliikenteen ennustepalvelu

Joukkoliikenteen ennustepalvelu Ennustepalvelun arkkitehtuuri Liikennetelematiikan kansallinen arkkitehtuuri Versio 1.0 Pvm 27.11.2008 Joukkoliikenteen ennustepalvelu Tavoite Dokumentin tarkoitus Dokumentit tarkoitus on dokumentoida

Lisätiedot

Waltti - Joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä hanke Tilannekatsaus

Waltti - Joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä hanke Tilannekatsaus Itä-Suomen liikennejärjestelmäpäivät 2014 Ilkka Kankkunen Toimitusjohtaja TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy 29.10.2014 Waltti - Joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä hanke Tilannekatsaus 2 Waltti-hanke

Lisätiedot

Kaupunki vastaa liityntäpysäköintialueen suunnittelusta aina rataalueenturva-aitaan

Kaupunki vastaa liityntäpysäköintialueen suunnittelusta aina rataalueenturva-aitaan Dnro 4308/0824/2014 LIIKENNEVIRASTON JA KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VÄLINEN SOPIMUS KAUNIAISTEN RAUTATIEASEMAN LIITYNTÄPYSÄKÖINTIALUEEN YLLÄPIDOSTA JA KULKUYHTEYKSIEN TURVALLISUUDEN PARANTAMISESTA 2 (5) Tämän

Lisätiedot

Junailmoitinjärjestelmä JILMO JÄRJESTELMÄKUVAUS

Junailmoitinjärjestelmä JILMO JÄRJESTELMÄKUVAUS JILMO JIL001 Järjestelmäkuvaus.doc Versio: 1.2 2.1.2004 VERSIONHALLINTALUETTELO Laatija: Tarkastaja: Tiedosto: Arkistoviite: Hyväksynyt: Jarkko Vehkala JIL001 Järjestelmäkuvaus.doc Versio: Muutettu kohta

Lisätiedot

UUSI PYSÄKKITYÖKALU - koulutus

UUSI PYSÄKKITYÖKALU - koulutus UUSI PYSÄKKITYÖKALU - koulutus 29.4.2014 Susanna Kymäläinen / Liikennevirasto Kouluttajat Tietopalveluasiantuntija Susanna Kymäläinen / Liikennevirasto Susanna.kymalainen@liikennevirasto.fi, p. 040 6766

Lisätiedot

Ohje 2 (6) Dnro LIVI/996/07.02.00/2015

Ohje 2 (6) Dnro LIVI/996/07.02.00/2015 Ohje 2 (6) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Töiden priorisointi järjestelmähäiriöissä... 3 3 Mahdolliset ongelmatilanteet, niiden vaikutukset ja toimintaohjeet... 3 3.1 LIIKE työasema ei toimi... 3 3.2

Lisätiedot

Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11. Voimassa 1.7.2011 alkaen

Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11. Voimassa 1.7.2011 alkaen Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11 Voimassa 1.7.2011 alkaen Energiateollisuus ry:n suosittelema LIITE VERKKOPALVELUEHTOIHIN KOSKIEN SÄHKÖNTUOTANNON VERKKOPALVELUA

Lisätiedot

SUUN TERVEYDENHUOLLON LAITEHANKINTA 2010 (Dno 539/531/2010) Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista.

SUUN TERVEYDENHUOLLON LAITEHANKINTA 2010 (Dno 539/531/2010) Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista. KIRKKONUMMEN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 1(6) SUUN TERVEYDENHUOLLON LAITEHANKINTA 2010 (Dno 539/531/2010) Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista. Hankitaan kaksi hoitokonetta

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ

TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ Äänekosken kaupunki pyytää tarjoustanne. Tuoteryhmä Tietokonepäätteet Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Hankintakausi Joulukuu 2012. Ohutpäätteiden

Lisätiedot

Raahen kaupunki Projektiohjeet luonnos 30.11.2004

Raahen kaupunki Projektiohjeet luonnos 30.11.2004 Raahen kaupunki Projektiohjeet luonnos 30.11.2004 Vastine Kari Pietilän SDP:n valtuustoryhmän aloitteeseen Raahen kaupungin projektiohjeista (KV 25.2.2004) Pertti Malkki (FT, YTM) Kehittämiskonsultti pertti.malkki@yritystaito.fi

Lisätiedot

TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM!

TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM! TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (5) TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM! Tällä liitteellä yksilöidään hankinnan kohteen ominaisuuksia ja toiminnallisuuksia, jotka

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ LIITE 1 3.6.2008 1

KIRKKONUMMEN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ LIITE 1 3.6.2008 1 3.6.2008 1 VERKKOLASKUJEN VÄLITYSPALVELUT HANKINNAN YKSILÖINTI 1 Hankinnan tausta 1.1 Ostolaskut 1.2 Myyntilaskut Kirkkonummen kunnalla on käytössä ostolaskujen käsittelyssä Rondojärjestelmä. Kunnalla

Lisätiedot

SOPIMUS SOPIMUS MATKAHUOLLON PERUSKOULULAISTEN MATKAKORTTIPALVELUSTA

SOPIMUS SOPIMUS MATKAHUOLLON PERUSKOULULAISTEN MATKAKORTTIPALVELUSTA SOPIMUS SOPIMUS MATKAHUOLLON PERUSKOULULAISTEN MATKAKORTTIPALVELUSTA Oy Matkahuolto Ab (Matkahuolto) ja Kunta X (Kunta) ovat sopineet Matkahuollon peruskoululaisten matkakorttipalvelusta Kunnassa seuraavaa:

Lisätiedot

JÄRJESTELMÄN KUVAUS. Hankittavan järjestelmän lohkokaavio

JÄRJESTELMÄN KUVAUS. Hankittavan järjestelmän lohkokaavio JÄRJESTELMÄN KUVAUS Hankittavan järjestelmän lohkokaavio Yleisönohjauksen serveri Järjestelmän keskukseksi hankitaan yksi serveritietokone jonka tehtävä on olla yhteydessä Soforin toimittamaan ja Valtorin

Lisätiedot

TETRA-laajakaistatoistin Kuvaus ja vaatimukset

TETRA-laajakaistatoistin Kuvaus ja vaatimukset Liite 1 10.2.2010 Liite 1 2(6) Sisällysluettelo 1. Hankinnan kohteen määrittely... 3 2. Sähkötekniset vaatimukset... 3 3. Käyttöympäristö... 4 4. Mekaaniset vaatimukset... 4 5. Huoltoliitäntä [local maintenance

Lisätiedot

ABB Drives and Controls, 26.05.2015 Koneenrakentajan ja laitetoimittajan yhteistoiminta toiminnallisen turvallisuuden varmistamisessa

ABB Drives and Controls, 26.05.2015 Koneenrakentajan ja laitetoimittajan yhteistoiminta toiminnallisen turvallisuuden varmistamisessa ABB Drives and Controls, 26.05.2015 Koneenrakentajan ja laitetoimittajan yhteistoiminta toiminnallisen turvallisuuden varmistamisessa Sisältö 1. Koneenrakentajan haasteita koneiden turvallistamisessa 2.

Lisätiedot

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n ja Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä 2 (8) Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan luovutuskirjan (jäljempänä

Lisätiedot

MUINAISJÄÄNNÖSKOHTEEN NIMI ADOPTOINTISOPIMUS. Maanomistaja Pirkanmaan maakuntamuseo. 1. Sopimuksen tarkoitus. 2. Sopimuksen osapuolet

MUINAISJÄÄNNÖSKOHTEEN NIMI ADOPTOINTISOPIMUS. Maanomistaja Pirkanmaan maakuntamuseo. 1. Sopimuksen tarkoitus. 2. Sopimuksen osapuolet Tampereen museot, Pirkanmaan maakuntamuseo Adoptoi monumentti toiminta 12.11.2015 / MH Maanomistaja Pirkanmaan maakuntamuseo 1. Sopimuksen tarkoitus Tällä sopimuksella sovitaan ehdoista ja yksityiskohdista,

Lisätiedot

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut Asiantuntijapalvelut SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Soveltaminen... 2 1.2 Työmenetelmät... 2 2 TOIMITTAJAN VELVOLLISUUDET... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tiedottaminen palvelun edistymisestä... 2 3 TILAAJAN

Lisätiedot

REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO

REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO LIITE 1 KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO 1. Sopijapuolet Tilaaja: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 36,

Lisätiedot

Hankinnan kohteen määrittely, vertailuperusteet

Hankinnan kohteen määrittely, vertailuperusteet Hankinnan kohteen määrittely, vertailuperusteet Julkisten hankintojen neuvontayksikön seminaari 21.10.2013 Vanhempi hallitussihteeri, OTL Markus Ukkola TEM 1 Hankinnan kohteen määrittely 1(2) Nykylainsäädännön

Lisätiedot

3. Sopimuksen kohteena olevan verkkopalvelun ominaisuudet

3. Sopimuksen kohteena olevan verkkopalvelun ominaisuudet 1 Helsinki-Turku Finnishcourses.fi -yhteistyösopimus 1. Sopijapuolet ja yhteyshenkilöt Helsingin kaupunki Kaupunginkanslia PL 1 00099 Helsingin kaupunki Yhteyshenkilö: Eija Kyllönen-Saarnio, eija.kyllonen-saarnio@hel.fi,

Lisätiedot

Sähköisen kilpailutusjärjestelmän toteuttaminen: Millaista järjestelmää ollaan kilpailuttamassa ja missä vaiheessa kilpailutus on?

Sähköisen kilpailutusjärjestelmän toteuttaminen: Millaista järjestelmää ollaan kilpailuttamassa ja missä vaiheessa kilpailutus on? Sähköisen kilpailutusjärjestelmän toteuttaminen: Millaista järjestelmää ollaan kilpailuttamassa ja missä vaiheessa kilpailutus on? Julkisten hankintojen ajankohtaisfoorumi 17.11.2011 KL-Kuntahankinnat

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot 1. Yleistä Näitä verkkopalvelun käyttöehtoja sovelletaan Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen (jäljempänä Palveluntarjoaja) tuottamaan

Lisätiedot

MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN PUHEENJOHTAJAN ESITYS

MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN PUHEENJOHTAJAN ESITYS MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN PUHEENJOHTAJAN ESITYS 25.6.2008 Sakari Aalto 2 MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA

Lisätiedot

Waltti lippu- ja maksujärjestelmä Kokemuksia käyttöönotosta Jyväskylästä

Waltti lippu- ja maksujärjestelmä Kokemuksia käyttöönotosta Jyväskylästä Waltti lippu- ja maksujärjestelmä Kokemuksia käyttöönotosta Jyväskylästä Paikallisliikennepäivät, Jyväskylä 17.9.2015 Ari Tuovinen Jyväskylän paikallisliikenne Waltin piirissä Paikallisliikenteen tunnusluvut

Lisätiedot

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut.

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut. HÄMEENLINNAN KAUPUNKI YHDYSKUNTARAKENNE 1 (9) TARJOUS- JA HINNOITTELULOMAKE Tiehöylä Tarjoaja tekee tarjouksen täyttämällä ja allekirjoittamalla tämän tarjous- ja hinnoittelulomakkeen. Tarjouksen jättäessään

Lisätiedot

Liikkumisen ohjaus olennainen osa uutta liikennepolitiikkaa

Liikkumisen ohjaus olennainen osa uutta liikennepolitiikkaa Liikkumisen ohjaus olennainen osa uutta liikennepolitiikkaa Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö Liikkumisen ohjaus ohjelman avajaistilaisuus 30.9.2010 Liikkumisen ohjaus Liikkumisen ohjauksella

Lisätiedot

SOPIMUS RAKENNUKSEN NIMI LUOVUTTAMISESTA ADOPTOITAVAKSI

SOPIMUS RAKENNUKSEN NIMI LUOVUTTAMISESTA ADOPTOITAVAKSI Tampereen museot, Pirkanmaan maakuntamuseo Adoptoi monumentti toiminta 12.11.2015 / MH SOPIMUS RAKENNUKSEN NIMI LUOVUTTAMISESTA ADOPTOITAVAKSI 1. Sopimuksen tarkoitus ja osapuolien vastuut Tällä sopimuksella

Lisätiedot

TIETOPYYNTÖ. Vaurio- ja onnettomuusrekisteri (VARO) 1 Tietopyynnön tausta ja tavoitteet. 2 Tietopyynnön kohde

TIETOPYYNTÖ. Vaurio- ja onnettomuusrekisteri (VARO) 1 Tietopyynnön tausta ja tavoitteet. 2 Tietopyynnön kohde 1 (6) 1.2.2011 TIETOPYYNTÖ Vaurio- ja onnettomuusrekisteri (VARO) 1 Tietopyynnön tausta ja tavoitteet 1.1 Yleistä Tämä asiakirja on tietopyyntö. Tämä ei ole hankintailmoitus tai tarjouspyyntö, vaan alustava

Lisätiedot

HSL-tietoisku: Uusi Avoin reittiopas ja pysäkkikuulutukset. Kerkko Vanhanen, VAMPO-seminaari 3.6.2015

HSL-tietoisku: Uusi Avoin reittiopas ja pysäkkikuulutukset. Kerkko Vanhanen, VAMPO-seminaari 3.6.2015 HSL-tietoisku: Uusi Avoin reittiopas ja pysäkkikuulutukset Kerkko Vanhanen, VAMPO-seminaari 3.6.2015 HSL-liikenteessä tehdään päivittäin noin miljoona nousua joukkoliikennevälineisiin Infopalveluilla paras

Lisätiedot

Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri

Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri Yhteiskäyttöisten komponenttien kehitys ja hallinta Kurttu 18.4.2013 Ohjelmistokomponenttien uudelleenkäyttö Kustannussäästöjä» Kehityskustannukset» Lisenssikustannukset

Lisätiedot

LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS. Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki

LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS. Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki 1 (5) LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS II Asiamies: Y-tunnus: Yhteystiedot: Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki Yhteystiedot: PL 111, Lauttasaarentie 8

Lisätiedot

Storage IT Automaattinen Tiedonvarmennuspalvelu. Palvelukuvaus 1 (5)

Storage IT Automaattinen Tiedonvarmennuspalvelu. Palvelukuvaus 1 (5) Storage IT Automaattinen Tiedonvarmennuspalvelu Palvelukuvaus 1 (5) 1. Palvelun yleiskuvaus Storage IT automaattinen tiedonvarmennuspalvelu on Storage IT Oy:n asiakkailleen tarjoama palvelu, joka mahdollistaa

Lisätiedot

ESITYSTEKNIIKAN JA KULUTUSELEKTRONIIKAN LAITTEIDEN JA NIIHIN LIITTYVIEN PALVELUJEN HANKINTA

ESITYSTEKNIIKAN JA KULUTUSELEKTRONIIKAN LAITTEIDEN JA NIIHIN LIITTYVIEN PALVELUJEN HANKINTA LISÄTIETO 16.1.2009 ESITYSTEKNIIKAN JA KULUTUSELEKTRONIIKAN LAITTEIDEN JA NIIHIN LIITTYVIEN PALVELUJEN HANKINTA TRE: 11590/02.07.01/2008 1. Kysymys: Tarjouspyyntönne liite 1 (Kohta 1. AV LAITTEET JA VALKOKANKAAT,

Lisätiedot

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 1 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS 2 Sisällysluettelo 1. YLEISKUVAUS... 3 2. PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1. Käyttöönotto ja opastus... 3 2.2. Huolto ja asennus... 3

Lisätiedot

RAHOITUSSUUNNITELMA JA TOTEUTETTAVUUS Tuukka Forsell, Jyrki Harjula, Annikki Niiranen ja Inspira 5/16/2013 1

RAHOITUSSUUNNITELMA JA TOTEUTETTAVUUS Tuukka Forsell, Jyrki Harjula, Annikki Niiranen ja Inspira 5/16/2013 1 RAHOITUSSUUNNITELMA JA TOTEUTETTAVUUS Tuukka Forsell, Jyrki Harjula, Annikki Niiranen ja Inspira 5/16/2013 1 Rahoitus- ja toteutusmallien arviointi 1. Hankeen lähtökohtien määrittely 2. Vaihtoehtoiset

Lisätiedot

vaihtoehtoinen tuote nykyisin käytössä olevalle asukaspysäköintitunnukselle.

vaihtoehtoinen tuote nykyisin käytössä olevalle asukaspysäköintitunnukselle. 1 HELSINGIN KAUPUNGIN JA YKSITYISTEN PYSÄKÖINTIOPERAATTOREIDEN VÄLINEN SOPIMUS KANTAKAUPUNGIN ASUKKAIDEN PYSÄKÖINNISTÄ PYSÄKÖINTIOPERAATTOREIDEN PYSÄKÖINTILAITOKSISSA (Asukaspysäköintilaitostunnus) 1.

Lisätiedot

Kuntien ja Liikenneviraston hankintojen yhteinen kehittäminen kohti julkisten hankintojen yhteistä portaalia

Kuntien ja Liikenneviraston hankintojen yhteinen kehittäminen kohti julkisten hankintojen yhteistä portaalia Kuntien ja Liikenneviraston hankintojen yhteinen kehittäminen kohti julkisten hankintojen yhteistä portaalia Kirsi Rontu Infra-alasta tuottavampi yhteistyöllä 2 Kirsi Rontu 1 Julkiset hankkijat yhteistyöhön

Lisätiedot