V Aluehallintovirasto SeurantaraporttI LAAVln30/ SM032:00J2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "V Aluehallintovirasto SeurantaraporttI LAAVln30/00.04.0112014 SM032:00J2012"

Transkriptio

1 V Aluehallintovirasto SeurantaraporttI LAAVln3/.4.11 SM32:J SISÄMINISTERiÖ Sisäministeriö PL23 23 VALTlONEWOSTO I~JR1KESMJN]sTEqjEiF Lapin slsllsen turvallisuuden toimeenpanosuunnitelman seurantaraporttl Lapin aluehallintovirasto lähettää ohessa Lapin sisäisen turvallisuuden toimeenpanosuunnitelman seurantaraportin. Lapin sisäisen turvallisuuden toimeenpanosuunnitelmaan on kirjattu 73 erillistä toimenpidettä. Toimenpiteet on suunniteltu ja toteutettu laajassa yhteistyössä lappilaisten viranomaisten, järjestöjen ja elinkeinojen edustajien kesken. Valmisteluun ja toteutukseen osallistuneet tahot on esitetty liitteenä olevan seurantaraportin taulukossa nro 3 Toimenpiteistä päävastuussa olevien tahojen kanssa suoritetun arvioinnin perusteella toimenpiteistä 52 kpl (71 %) on toteutunut Ja 21 kpl (39 %) on tavalla tai toisella aloitettu, mutta keskeneräisiä. Toiminnan aktimsuutta todistaa se, etta yksiään Lapin toimeenpanosuunnitefman toimenpiteistä ei ole jäänyt aloittamatta. Taulukko 1: Lapin sisäisen turvallisuuden toimeenpanosuunnitelman toimenpiteiden toteutumisaste TOimenpiteen valmistelu 73 kpl/1 % 6kp1l8% okpllo % aioittamatta toimenpiteen valmistelu OkpllO% 54 kpl/74 % 21 kp1/39% I aloitettu I Toimenpide toteutunut OkpllO% 13 kpl/18 % 52 kpl/71 % I LAPIN ALUEHALLINTOVlRASTO PL 82, Valtakatu Rovaniemi puh fax

2 212 Yksittäisten toimenpiteiden toteutuma on esitetty liitteenä olevassa, Lapin sisäisen turvallisuuden seurantaraportin taulukossa nro 4. Ylijohtaja Johtaja

3 l~ Aluehallintovirasto

4 lapin aluehallintovirasto Lapin sisäisen turvallisuuden toimeenpanosuunnitelma Seurantaraportti Sisäisen turvallisuuden ohjelma Rovaniemi

5 Sisällysluettelo 1. Lapin sisäisen turvallisuuden toimeenpanosuunnitelman...5 toteutuminen Ohjausryhmä Lapin sisäisen turvallisuuden yhteistyöverkosto Toimenpiteiden toteutumistilanne Toimenpiteet ja niiden toteutus Lisätään turvallisuuden tunnetta Lisätään asukkaiden mahdollisuuksia osallistua oman alueensa turvallisuutta ja viihtyisyyttä lisäävään työhön Parannetaan maahanmuuttajataustaisen väestön turvallisuutta ja turvallisuuden tunnetta ja lisätään heidän luottamustaan viranomaisiin Kehitetään ennalta ehkäisevän turvallisuustyön tuloksia mittaavia indikaattoreita ja varmistetaan kansallisten kyselytutkimusten säännöllinen toteutuminen Varmistetaan turvallinen oppimisympäristö Parannetaan julkisten tilojen turvallisuutta Parannetaan kauppakeskusten turvallisuutta Varmistetaan työtään tekevien ihmisten turvallisuus Parannetaan rakennetun ympäristön turvallisuutta Lisätään liikkumisen turvallisuutta Varmistetaan nuorille turvallinen kasvuympäristö Katkaistaan nuorten rikoskierre ajoissa Vähennetään nuorten uusintarikollisuutta Varmistetaan turvallinen elämä iäkkäille Lisätään kotona asuvien iäkkäiden turvallisuutta Vähennetään väkivaltaa ja sen uhkaa Luodaan toimintamalli vakavan väkivallan ehkäisemiseksi nopeaa toimintaa vaativissa tilanteissa Parannetaan yritystoiminnan turvallisuutta Lisätään turvallisuusjohtamisen edellytyksiä Vähennetään omaisuuteen ja henkilöihin kohdistuvia riskejä Vähennetään alkoholin käytöstä johtuvia turvallisuusongelmia Parannetaan rikoksen uhrin palveluja ja rikoksen tekijän tukea Lisätään rikoksen uhrille tarkoitettujen palvelujen määrää ja alueellista kattavuutta Ehkäistään uusintarikollisuutta parantamalla vapautuvan vangin tukea Varmistetaan vapaaehtoisten saatavuus turvallisuus- ja hälytystehtäviin 37

6 1. Lapin sisäisen turvallisuuden toimeenpanosuunnitelman toteutuminen Syksyn 213 ja kevään kuluessa Lapin sisäisen turvallisuuden yhteistyöverkosto on toteuttanut aktiivisesti Lapin sisäisen turvallisuuden toimeenpanosuunnitelmaan kirjattuja toimenpiteitä. Aktiivisuudestaja yhteistoimintaan sitoutumisesta kertoo se, että toimenpidesuunnitelman 73:sta toimenpiteestä 52 toimenpidettä (71 %) on arvioitu toteutuneen suunnitellun mukaisesti. Tämän lisäksi yhtään toimenpidettä ei ole jätetty ottamatta valmisteluprosessiin. Taulukko 1: Lapin sisäisen turvallisuuden toimeenpanosuunnitelman toimenpiteiden toteutumisaste Toimenpiteen 73 kpl/loo % 6 kpl/8 % OkpllO % valmistelu aloittamatta Toimenpiteen OkpllO% 54 kpl/74 % 22 kpll 3 / valmistelu aloitettu Toimenpide okpl/o % 13 kpl/18 % 51kpl/7 % toteutunut Väheksymättä muiden yksittäisten toimenpiteiden merkitystä voidaan sanoa, että merkittävin Lapin sisäisen turvallisuuden toimeenpanosuunnitelman tulos on poikkihallinnollisenja sektorirajat ylittävän yhteistyön vakiintuminen pysyväksi ja tulokselliseksi yhteistoimintamuodoksi. Yhteistoimintamuodoksi, joka on saanut viranomaiset, kunnat, järjestöt sekä elinkeinojen harjoittajat yhdistämään resurssinsa toteuttaakseen yhdessä sovittuja, paikallista hyvinvointia ja turvallisuutta edistäviä ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä. Lapin sisäisen turvallisuuden yhteistyöverkoston toimijoiden yleinen mielipide on, että uusi yhteistoimintatapa (Toimenpide nro 3, sivu 11/ Lapin arjen turvallisuuden toimintamalli) on lisännyt eri toimijoiden välistä ymmärrystä, tuonut uusia kumppaneita ja yhteistoimintaideoita sekä mahdollistanut eri toimijoiden resurssien yhteiskäytön. Tämän seurauksena on saatu syntymään uutta innostusta, jostajohtuen myös oma toiminta on aktivoitunut. Lopputuloksena on ollut se, että yhteistyön keinoin on kyetty tehostamaan kunkin toimijan sääntöjen tai tulostavoitteiden mukaista toimintaa sekä vahvistamaan paikallista hyvinvointia ja turvallisuutta. Edellä mainitusta johtuen Lapin arjen turvan toimintamallin mukainen työskentely avoimessa yhteistyöverkostossa on koettu tehokkaaksi ja innostavaksi toimintatavaksi, jota sekä alueelliset että paikalliset yhteistyökumppanit haluavat jatkaa. Euroopan julkishallinnon instituutti EIPA valitsi Arjen turvaa kunnissa -hankkeessa kehitetyn toimintamallin Euroopan parhaaksi alueelliseksi toimintamalliksi marraskuussa 213. European Publie Sector Award EPSA 213 -kilpailussa etsittiin luovia ratkaisuja Euroopan taloudellisen kriisin taltuttarniseksi ja siihen osallistui 23 toimintamallia 26 Euroopan maasta. Arjen turvaa kunnissa -hankkeen toimintamalli arvioitiin erittäin vaikuttavaksi, vaikkakin todelliset sosioekonomiset tulokset näkyvät vasta pidemmällä aikaväli1lä. Hankkeessa käsiteltiin onnistuneesti maaseudun kehittämisen ja kansalaisten hyvinvoinnin haasteita tilanteessa, jossa,..,..:" ".':::::==':::,,,,:,===~=:~J

7 sosiaali- ja terveystoimen resurssit ovat vähenemässä. Myös muilla Euroopan alueilla haasteet ovat samankaltaiset. "Hankkeessa kehitetty toimintamalli on huippu innovaatio, joka rikkoo julkishallinnon perinteistä siilomentaliteettia poikkihallinnollisella ja sektorirajat ylittävällä yhteistyöllä"...., _==- '. M!.I!_ ~i"iii"it\ Kuva 1. European Publia Sector Award EPSA 213 -voittajat kolmessa kategoriassa: kansallinen, alueellinen ja paikallinen salja. Kuva 2. European Publia Sector Award EPSA 213 -palkinto: Mother Europe. 6 Lapin aluehalhntovlrasto I TurvallisempI huominen

8 2. Ohjausryhmä Lapin sisäisen turvallisuuden toimeenpanosuunnitelman toteutumista ohjaa Lapin hyvinvointi- ja turvallisuustyön ohjausryhmä. Ohjausryhmään on kutsuttu edustajat sekä esittelijät Lapin hyvinvointi- ja turvallisuusyhteistyön kannalta keskeisimmiltä toimijoilta Taulukko 2: Lapin hyvinvointi- ja turvallisuustyön ohjausryhmä: Kaisa Ainasoja pj. Ylijohtaja LapinAVI Raimo Pantti Johtaja LapinAVI Jari Aalto Johtaja LapinAVI Pirkko Saarela Ylijohtaja Lapin EL Y -keskus Mika Riipi Maakuntajohtaja Lapin liitto Sirkka-Liisa Oinaala Toiminnanjohtaja SPR Lapin piiri Arja Kilpeläinen Varapuheenjohtaja Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys Martti Kallio Poliisipäällikkö Lapin poliisilaitos Seppo Kinnunen Apulaispoliisipäällikkö Lapin poliisilaitos Esittelijät: Sanna YlitaIo Järjestökoordinaattori Lapin järjestörakenne / Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys Veli-Matti Ahtiainen Projektipäällikkö SPR Lapin piiri Marko Palmgren Projektipäällikkö Arjen turvaa kunnissa-hanke / Lapin AVI Seppo Lehto siht. Pelastusylitarkastaja LapinAVI I

9 3. Lapin sisäisen turvallisuuden yhteistyöverkosto Lapin sisäisen turvallisuuden toimeenpanosuunnitelman toteuttamiseen on osallistunut suuri joukko toimijoita sekä alueellisella että paikallisella tasolla. Toiminnan tehokkuuden kannalta on ollut merkittävää, että alueelliset toimijat ovat ohjanneet, tukeneet ja kannustaneet omia paikallisia yhdistyksiä ja virkamiehiä osallistumaan paikalliseen yhteistyöhön. Toimenpiteitä on tmjottu toteutettaviksi ja on toteutettu kaikissa Lapin kunnissa, mutta aktiivisimpia kuntakumppaneita ovat olleet Lapin AVI:n hallinnoiman ja Maaseuturahaston rahoittaman Arjen turvaa kunnissa -hankkeen pilottikunnat Kemijärvi, Tornio, Pelkosenniemi ja Posio. Taulukko 3: Lapin sisäisen turvallisuuden toimeenpanosuunnitelman toteutukseen osallistuneet alueelliset toimijat: Julkinen sektori Kolmas sektori Elinkeinot Hankkeet Lapin aluehallintovirasto SPRI Lapin yrittäjät ry Arjen Turvaa kunnissa VAPEPA hanke Lapin EL Y - keskus Lapin ensi- ja turvakoti Lapin matkailun PAKASTE -hanke turvallisuusverkoston jäsenyritykset Lapin liitto MPK Lapin koulutus- ja Lapin järjestötoiminta h tukiyksikkö Lapin poliisilaitos MLL:n Lapin piiri Järjestöt kylässä -hanke Lapin pelastus laitos SåmiSoster ry Taatusti turvassahuolehtiva kyläyhteisö hanke Lapin Ammattikorkeakoulu RIK U I Rovalan Lapin matkailun Setlementti ry turvallisuusjärjestelmä hankekokonaisuus Matkailualan tutkimus- ja Lappilaiset Kylät ry Kymmenen virran maa koulutusinstituutti hanke Lapin Lapin Tunturikeskukset lasten liikenneturvallisuustyöryhmä eläkeläisjärjestöjen ja nuorten silmin - hanke neuvottelukunta Liikenneturva SPEK ABe kohtaa nuoria hanke MTT Rovaniemi Pohjois-Suomen Sosiaalialan osaamiskeskus POSKE ' :1;

10 4. Toimenpiteiden toteutumistilanne Toimenpiteiden toteutumista seurataan "liikennevalomenetelmällä" seuraavasti: Punainen: Toimenpidettä ei ole aloitettu Keltainen: Toimenpidettä valmistellaan tai se ei ole muotoutunut pysyväksi toiminnaksi Vibrel: Toimenpide on valmis tai se on muotoutunut pysyväksi toiminnaksi Taulukko 4. Lapin sisäisen turvallisuuden toimeenpanosuunnitelman toimenpiteiden toteutumistilanne Toimenpideryhmä ja toimenpiteiden lukumäärä Lapissa Lisätään asukkaiden mahdollisuuksia osallistua oman alueensa 3 5 turvallisuuttaja viihtyisyyttä lisäävään työhön (8 kpl) Parannetaan maahanmuuttajataustaisen väestön turvallisuutta ja 1 turvallisuuden tunnettaja lisätään heidän luottamustaan viranomaisiin (1 kpl) Kehitetään ennalta ehkäisevän turvallisuustyön tuloksia mittaavia 1 3 indikaattoreitajavarmistetaan kansallisten kyselytutkimusten säännöllinen toteutuminen (4 kpl) Varmistetaan turvallinen oppimisympäristö (1 kpl) 6 4 Parannetaan kauppakeskusten turvallisuutta (2 kpl) 2 I Varmistetaan työtään tekevien ihmisten turvallisuus (1 kpl) 2 Parannetaan rakennetun ympäristön turvallisuutta (3 kpl) 1 2 Lisätään liikkumisen turvallisuutta (5 kpl) 4 Varmistetaan nuorille turvallinen kasvuympäristö (5 kpl) 1 5 Katkaistaan nuorten rikoskierre ajoissa (5 kpl) 1 4 Vähennetään nuorten uusintarikollisuutta (2 kpl) 2 Ehkäistään lapsiin ja nuoriin kohdistuvaa seksuaalista häirintää ja seksuaalirikoksia ( kpl) Lisätään kotona asuvien iäkkäiden turvallisuutta (9 kpl) 3 6 Luodaan toimintamalli vakavan väkivallan ehkäisemiseksi nopeaa 2 3 toimintaa vaativissa tilanteissa (5 kpl) Parannetaan turvallisuusiohtamisen edellytyksiä (3 kpl) 3 Vähennetään omaisuuteen ja henkilöihin kohdistuvia riskejä (1 kpl) 1 Vähennetään alkoholin käytöstä johtuvia ongelmia (3 kpl) 1 2 Lisätään rikoksen uhrille tarkoitettujen palvelujen määrää ja 2 alueellista kattavuutta ((2 kpl) Ehkäistään uusintarikollisuutta parantamalla vapautuvan vangin 2 tukea (2 kpl) Ennalta ehkäistään ääriajatteluun perustuvia väkivaltaisia tekoja ( kpl) Varmistetaan vapaaehtoisten saatavuus turvallisuus-ja 1 hälytystehtäviin (1 kpl) Yhteensi Okpl 21kpl 52kpl % 39% 71%!

11 5. Toimenpiteet ja niiden toteutus Toimenpiteiden suunnittelukokouksissa päätetyt, toimenpidekohtaiset päätökset on kirjattu ohessa kunkin toimenpiteen yhteyteen. Päivämäärällä viitataan kokouksen ajankohtaan, jolloin asiasta on sovittu Lisätään turvallisuuden tunnetta Nro 1. o 2. o Lisätään asukkaiden mahdollisuuksia osallistua oman alueensa turvallisuutta ja viihtyisyyttä lisäävään työhön Toimenpide Jokaisessa Lapin kunnassa on ajantasainen turvallisuussuunnitelma. Järjestöjen ja kylien edustajat osallistuvat kunnan turvallisuussuunnitteluun. Toteutus: Pysyvää toimintaa Vastuu: Kunnat. Lapin a1uehallintovirasto, poliisi, Lapin pelastuslaitos, Lapinjärjestötoiminnan kehittämisrakenne -hanke, SPR, Lappilaiset Kylät ry, MPK, SamiSoster ry, Lapin eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunta Toimenpide: 1.Selvitetään mahdollisuus kehittää kuntien turvallisuussuunnittelun sähköinen työskentelyalusta hyödyntäen kunnan sähköisen hyvinvointikertomuksen rakennetta. 2. Liitetään VAPEPA yhteistyö kuntien turvallisuussuunnitelmiin. 3. Toteutetaan yhteistyössä Lapin kuntien hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitteluseminaari Aikataulu: Kevät 213 Valmistelusta vastaavat: Lapin AVI Lapin kuntien hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitteluseminaari Sisäasiainministeriö on perustanut, Lapin A VI:n esityksestä, hankkeen valmistelemaan sähköisen hyvinvointikertomuksen rakennetta hyödyntävää, kunnan turvallisuussuunnitelman sähköistä työskentelyalustaa. Sisäasiainministeriön asettama työryhmä on valmistellut laajassa yhteistyössä julkaisun Päätöksiä turvallisuudesta - Turvallisuus osaksi kunnan sähköistä hyvinvointikertomusta (SM 15/). Lapin aluehallintovirasto järjestää yhteistyössä toimenpiteen vastuutahojen kanssa vuoden syksyllä keväällä kuntien turvallisuussuunnitteluseminaarin, missä esitellään mahdollisuutta liittää kunnan turvallisuussuunnitelma osaksi kunnan sähköistä hyvinvointikertomusta sekä käynnistetään Lapin kuntien turvallisuussuunnitelmien päivitys. Lapin kunnat ottavat laaja-alaisen hyvinvointi- ja arjen turvallisuustyön koordinoinnin apuvälineeksi sähköisen hyvinvointikertomuksen, jossa yhteen sovitetaan hyvinvointi- ja turvallisuusohjelmia, paikallisia tarpeita (esim. kylien hyvinvointi- ja turvallisuuskartoitusten avulla) ja eri toimijoiden toimenpiteitä Toteutus: Pilotointi Pysyvää toimintaa Vastuu: Pohjois-Suomen Sosiaalialan osaamiskeskus 1PAKASTE -hanke, kunnat, Lapin aluehallintovirasto, Lapin järjestötoiminnan kehittämisrakenne -hanke, SamiSoster ry

12 Toimenpide: 1.Toteutetaan Lapissa, sekä kunta- että aluetasolla, sähköisen hyvinvointikertomuksen laaja-alainen käyttöönotto. Nostetaan sähköisten hyvinvointikertomusten kautta paikalliset painopistealueet ja tarpeet alueellisen ohjelma-ja suunnittelutyön pohjaksi. Kirjataan toimenpide tulevaan Lapin hyvinvointiohjelmaan. (Lapin hyvinvointi- ja turvallisuustyön ohjausryhmän päätös) 2.Sähköistä hyvinvointikertomusta on esitelty Lapin kuntien edustajille seutukuntatilaisuuksissa sekä kuntien hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitteluseminaarissa 3. Sähköisen hyvinvointikertomuksen tehokasta käyttöä pilotoidaan Arjen turvaa kunnissahankkeen viidessä pilottikunnassa Aikataulu: Valmistelusta vastaavat: Lapin A VI, Arjen turvaa kunnissa -hanke, POSKE Lapin 21 kunnasta 19 käyttää sähköistä hyvinvointikertomusta. Näistä viisi kuntaa valmistelee ohjelman käyttöä laaja-alaisesti hyvinvointi- ja arjen turvallisuustyön koordinoinnin apuvälineenä. 3. Vahvistetaan kuntien laaja-alaista turvallisuus- ja hyvinvointityötä. Perustetaan Lapin aluehallintoviraston hallinnoiman Arjen turvaa kunnissa - hankkeen Lapin pilottikuntiin (Kemijärvi, Tornio, Pelkosenniemi, Posio) laaja-alaiset hyvinvointi- ja turvallisuustyöryhmät Gulkinen, elinkeino- jajärjestösektori) koordinoimaan arjen turvaan liittyvää ohjelmatyötäja käytännön toimenpiteitä kunnissa. Jalkautetaan käytäntö myöhemmin muihin Lapin kuntiin. Toteutus: Jalkauttaminen muihin Lapin kuntiin -. Pysyvää toimintaa Vastuu: Lapin aluehallintovirasto, Kemijärvi, Tornio, Pelkosenniemi, Posio, poliisi, POSKE IPAKASTE -hanke, Lapin järjestötoiminnan kehittämisrakenne -hanke, MPK, SPR, Lappilaiset Kylät ry, Lapin eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunta Toimenpide: Arjen turvaa kunnissa -hankkeen pilottikunniat Tornio, Kemijärvi, Pelkosenniemi ovat perustaneet laaja-alaiset hyvinvointi- ja turvallisuustyöryhmät. Posion ja Pudasjärven järjestelyjä suunnitellaan syksyn 213 aikana. Aikataulu: 213- Valmistelusta vastaavat: Arjen turvaa kunnissa -hanke 4. Kaikki hankkeen pilottikunnat ovat perustaneet laaja-alaiset hyvinvointi- ja turvallisuustyöryhmät. Työryhmien työskentely kunnissa on käynnistynyt. Turvallisuuden I syrjäytymisen ehkäisyn - teema on pysyvä aihe Lapissajärjestettävien järjestöfoorumien ohjelmassa. Toteutus: Pysyvää toimintaa 213 alkaen. Vastuu: Lapin i!!rjestötoiminnan kehittämisrakenne -hanke, SPR. J!!rjestöt kxlässä -hanke, Lapin al uehall into virasto Toimenpide: Lapin järjestörakenne tiedottaa Lapin sisäisen turvallisuuden yhteistyöverkostoa valmisteltaessa kunnallisia järjestöfoorumeita. Tarjotaan verkostokumppaneille mahdollisuus käyttää puheenvuoroja järjestöfoorumeissa Aikataulu: Pysyvää toimintaa Valmistelusta vastaavat: Lapinjärjestörakenne

13 5. Lapin kyliin ja taajamiin laaditaan hyvinvointi- ja turvallisuuskartoitukset. Kartoituksessa saatu tieto hyödynnetään kuntien turvallisuussuunnitelmissa sekä kylätaajamien laaja-alaisten kehittämisohjelmien valmistelussa. Toteutus: Pilotointi Pysyvää toimintaa Vastuu: Lappilaiset Kylät ry, kunnat, SamiSoster ry, MTT Rovaniemi Toimenpide: Yhteistyöpalaveri Pohjoisimman Lapin Leader ry:n kanssa. Sovittiin, että selvitetään maaseudun toimintaryhmien mahdollisuus toimia maaseudun hyvinvointi- ja tirvallisuuskartoitusten koordinoij ana. Aikataulu: 213- Valmistelusta vastaavat: Pohjoisimman Lapin Leader ry, Lapin AVI, SPR Päivämäärä: Toimenpide: Lapin A VI on esittänyt Lapin maaseutuohjelmaan 22 seuraavan kirjauksen: Varmistetaan kylien asukaslähtöisen tiedon saanti laatimalla valtuustokausittain kylien hyvinvointija turvallisuuskartoitukset. Saatu tieto hyödynnetään kuntien hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelmissa, jotka liitetään kunnan sähköiseen hyvinvointikertomukseen. Saatu tietopohja hyödynnetään laajasti myös muussa kuntien, järjestöjen ja viranomaisten hyvinvointi-ja turvallisuussuunnittelussa ja päätöksenteossa. Valmistelusta vastaavat: Lapin liitto, Lapin AVI, Lapin maaseutuohjelmaan 22 on kirjattu edellä esitetty kirjaus. Hyvinvointi ja turvallisuuskartoitukset on tehty lapin aluehallintoviraston hallinnoiman Arjen turvaa kunnissa -hankkeen pilotti kuntiin (Kemijärvi, Tornio, Pelkosenniemi, Posio, Pudasjärvi). Kylien hyvinvointi- ja turvallisuuskartoitusmallin edelleen kehittäminen sekä toteutus on sovittu toteutettavaksi yhteistyössä Suomen kuntaliiton Vaikuttavat lähipalvelut -hankkeen sekä Pohjoisimman Lapin Leader ry:n kanssa sekä SPR:n Lapin piirin kanssa. 6. Järjestetään jokaisessa Lapin kunnassa vähintään yksi turvallisuustapahtuma yhteistyössä viranomaisten ja kylien / asukasyhdistyksien kanssa. Kartoitetaan kylien tilannetta nyt ja katsotaan tulevaisuuteen. Toteutus: 212- Vastuu: Lappilaiset Kylät ty, Lapin asukasyhdistykset, kunnat, poliisi, Lapin pelastuslaitos, SPR, Järjestöt kylässä -hanke, Lapin järjestötoiminnan kehittämisrakenne -hanke, SPEK, MPK Toimenpide: Toteutetaan koulutus nykyisen, hyväksi havaitun koulutusohjelman mukaan. Laaditaan vuoden 213 koulutuksen aikataulu. Aikataulu: Kevät 213 Valmistelusta vastaavat: Lappilaiset kylät ry Kylien turvallisuustapahtumia on järjestetty kaikissa Lapin kunnissa. Osan tapahtumista on järjestänyt SPR:n Lapin piiri ja Arjen turvaa kunnissa -hanke

14 7. o 8. o Vahvistetaan saamelaisalueen turvall isuutta suunnittelemalla jajärjestämällä erityisesti saamelaisille suunnattua turvallisuustilaisuuskoulutusta. Toteutus: Suunnittelu Pysyvää toimintaa 213 Vastuu: Såmi Soster ry, poliisi, Lapin pelastuslaitos, saamelaisalueen kunnat, Lapin ensi- ja turvakoti, RIKU, Lapin aluehallintovirasto Toimenpide: Koulutus toteutetaan hyödyntäen toimenpide nro 6:den koulutusohjelmaa. Ohjelma valmistellaan yhteistyössä SamiSoster ry:n kanssa Aikataulu: Kevät 213 Valmistelusta vastaavat: Järjestö kylässä -hanke, SamiSoster ry, SPR, Saamelaisalueen koulutuskeskus - Utsjoelle ja Enontekiölle on koulutettu henkisen tuen osaajia. Molemmissa kunnissa on nyt valmius henkisen tuen antamiseen. - Utsjoelle on perustettu Vapepa:n paikallistoimikuntaja siellä on järjestetty etsintlikurssi. - Poromiehille on pidetty Vapepa:n infotilaisuudet saamelaisalueilla Ivalossa, Inarissa, Vuotsossa, Utsjoella, Karigasniemellä, Hetassaja Kilpisjärvellä. Saamelaisalueen paliskuntia on saatu mukaan Vapepa:n toimintaan. - GPS -harjoitus- ja koulutuspäivät on järjestetty yhdessä Saamelaisalueen koulutuskeskuksen kanssa Vuotsossa, Utsjoella, Karigasniemellä, Inarissa, Ivalossa, Hetassa, Karesuvannossaja Kilpisjärvellä. - Lisäksi turvakortteja, missä ohjeet hätäilmoituksen tekemiseen ja koordinaatit omaan asuntoon sekä mökille on painettu myös saamen kielellä. Kortteja on jaettu ja koordinaatteja haettu useissa kylätapahtumissa saamelaisalueella. Jokaisessa Lapin kunnassa on MLL:n perhekahvilaja vertaistukiryhmiä. Toteutus: Pysyvää toimintaa Vastuu: MLL, kunnat, Lappilaiset Kylät ry, SåmiSoster ry Toimenpide: Vaikutetaan siihen, että saadaan kuntien iltapäiväkerhojenja vastaavien tiloja perhekahviloiden käyttöön. Liitetään perhekahvilaja vertaistukiryhmätoiminta matkailukeskusten turvallisuussuunnitelmi in. Aikataulu: Suunnittelu keväällä Valmistelusta vastaavat: MLL, Lappilaiset kylät ry, SPR, Lapin ensi- ja turvakoti, Lapin matkailun turvallisuusverkosto, Arjen turvaa kunnissa -hanke MLL:n perhekahvila- ja vertaistukiryhmätoimintaa on niissä Lapin kunnissa, missä on paikallista tarvettaja missä joku muu toimija ei tuota vastaavaa palvelua.

15 Parannetaan maahanmuuttajataustaisen väestön turvallisuutta ja turvallisuuden tunnetta ja lisätään heidän luottamustaan viranomaisiin Nro Toimenpide 9. Jätjestetään maahanmuuttajille arjen turvakursseja. Kohderyhminä ovat aikuiset, opiskelijat, varttuneet miehet ja kotona olevat naiset. o Toteutus: Pilotointi 213. Pysyvää toimintaa alkaen. Vastuu: MPK, SPR, Lapin ensi- ja turvakoti, SPEK, Poliisi, Lapin pelastuslaitos, kunnat, maahanmuuttajajätjestöt, Lapin järjestötoiminnan kehittämisrakenne -hanke, Lapin EL Y -keskus Toimenpide: Valmistellaan MPK:n koulutusohjelman mukaan. Tavoitteena toteuttaa 2 kurssia I vuosi Rovaniemen ja Kemi-Tornio -alueella. Keväällä 213 onjätjestetty Rovaniemellä kaksi maahanmuuttajille suunnattua turvakurssia: Maahanmuuttajien turvakurssi (5 osallistujaa), Maahanmuuttajat I varttuneet miehet (15 osallistujaa) Aikataulu: Syksyllä 213 järjestetään kaksi kurssia Rovaniemellä. Valmistelusta vastaavat: MPK, yhdessä vastuutahojen kanssa Vuoden syksylläjätjestetään kaksi kurssia: yksi Rovaniemelläja yksi Kemissä Kehitetään ennalta ehkäisevän turvallisuustyön tuloksia mittaavia indikaattoreita ja varmistetaan kansallisten kyselytutkimusten säännöllinen toteutuminen Nro Toimenpide 1. Luodaan Lappiin yhteiset hyvinvoinnin ja arjen turvallisuuden indikaattorit. Toteutus: Pohjois-Suomen Sosiaalialan osaamiskeskus I PAKASTE -hanke Jalkautetaan kaikkiin Lapin kuntiin. Pysyvää toimintaa. Vastuu: Lapin liitto, POSKE I PAKASTE -hanke, kunnat, Lapin aluehallintovirasto, Sairaanhoitopiirien perusterveydenhuollon yksiköt, Lapinjätjestötoiminnan kehittämisrakenne hanke, SPR, poliisi, SamiSoster ry Toimenpide: Kehitetään indikaattoreita osana Lapin sähköisen hyvinvointikertomuksenja kuntien sähköisen turvall isuussuunnitelma - hankkeen yhteistyötä. Aikataulu: Valmistelusta vastaavat: Lapin A VI, POSKE Toimenpide: SM:n hankkeen" Turvallisuussuunnittelun kehittäminen osaksi sähköistä hyvinvointikertomusta" -hankkeen aloituskokous. Sovittiin hyvinvointi- ja turvallisuusindikaattoreiden tarkastelusta hankkeen yhteydessä. Indikaattorit ovat myöhemmin Lapin kuntien sekä muiden paikallis- ja aluetoimijoiden käytössä. Toimenpide on toteutunut edellä mainitun SM:n hankkeen kautta.

16 11. Otetaan nuorisotyön arviointimalli käyttöön Lapissa Toteutus: Pysyvää toimintaa vuoden 213 alusta o Vastuu: Lapin ensi- ja turvakoti, Lapin ELY-keskus, kunnat Nuorisotyön auditointi- ja itsearviointimallia on pilotoitu Rovaniemellä. Toimintamallista on jmjestetty koulutustilaisuus Lapin kunnille 12. Kouluterveyskyselyn hyödyntllmismal1injalkauttaminen kuntayhteistyössä. Toteutus: Pysyvää toimintaa o Vastuu: Lapin aluehallintovirasto Aikataulu: Valtakunnalliset kouluterveyspäivät Valmistelusta vastaavat: Lapin AVI / POL, kunnat, koulut, kouluterveyslähettiläät Kouluterveyskyselyäja sen tuloksia on esitelty Lapin kunnille sekä suositeltu kuntia hyödyntllmään kyselyn tuloksia tehokkaammin. Aihe on esillä syksyn tilaisuuksissa. 13. Tuetaan indikaattorikorin kehittämistä ja myöhemmin hyödynnetään indikaattoritietoa valvonnassa ja ohjauksessa. o Toteutus: Kehittäminen 213 ja sen jälkeen pysyvää toimintaa Vastuu: Lapin aluehallintovirasto Toimenpide: Kehitetään indikaattoreita osana Lapin sähköisen hyvinvointikertomuksen ja kuntien sähköisen turvallisuussuunnitelma hankkeen yhteistyötä. Aikataulu: Valmistelusta vastaavat: Lapin AVI, POSKE Toimenpiteen hyvinvointi- ja turvallisuusindikaattorikori toteutui kansallisena SM:n julkaisussa Päätöksiä turvallisuudesta - Turvallisuus osaksi kunnan sähköistä hyvinvointikertomusta (SM 15/) 5 3 Varmistetaan turvallinen opplmlsympäristö Nro Toimenpide 14. Kaikki Lapin koulut ovat mukana KiVa Koulu -hankkeessa. o Toteutus: Pysyvää toimintaa Vastuu: Kunnat! koulut. Lapin aluehallintovirasto Toimenpide: Selvitetään Lapin koulujen osallistumistilanne KiVa Koulu -hankkeeseen Aikataulu: Syksy 213 Valmistelusta vastaavat: Lapin AVI Lapin aluehallintoviraston opetus- ja kulttuuritoimne vastuualuen arvion mukaan lähes kaikki Lapin koulut toteuttavat KiVa Koulu toimintamallia.

17 Jokaisella Lapin koululla on oma koulupoliisi. Toteutus: Pysyvää toimintaa Vastuu: Poliisi, kunnat / koulut Toimenpide: On pysyvää toimintaa Lapin ja Peräpohjolan poliisilaitoksissa. Aikataulu: Pysyvää toimintaa Valmistelusta vastaavat: Poliisi Jokaisessa Lapin koulussa on koulutetut tukioppilaat. Tarjotaan tukioppilaskoulutusta jokaiseen Lapin kuntaan. Toteutus: Pilotointi Pysyvää toimintaa Vastuu: MLL, Kunnat / koulut, poliisi, Lapin pelastuslaitos, Lapin aluehallintovirasto Toimenpide: Asia otetaan esille rehtorien / opettajien koulutustilaisuuksissa. Aikataulu: Kevät 213 Valmistelusta vastaavat: MLL, Lapin AVI Toimenpide: Asia oli esillä Lapin kuntien sivistys- ja koulutoimenjohtajien kokouksessa. Asiaan suhtauduttiin myönteisesti. Aikataulu: Suunnittelukokous Esitellään Lapin koulutoimenjohtajakokouksessa Valmistelusta vastaavat: Lapin AVI, poliisi, MLL Toimenpide: MLL valmistelee esityksen siitä, miten kunnan tukioppilaskoulutus voidaan toteuttaa tehokkaasti ja mahdollisimman edullisesti. Esitellään asia Lapin sivistys- ja koulutoimenjohtajakokouksessa. Vastuuhenkilö: Mervi Kestilä, MLL Lapin piiri 17. Tukioppilaskoulutusta on tarjottu aktiivisesti kaikiin Lapin kuntiin. Arviolta noin 8%:ssa Lapin kouluista on koulutetut tuki oppilaat. Jokaisessa Lapin oppilaitoksessa on ajantasainen, viranomaisten ohjeiden mukaan laadittu turvallisuussuunnitelma Toteutus: 2] 2-. Pysyvää toimintaa Vastuu: Kunnat / oppilaitokset, Lapin pelastuslaitos, poliisi, Lapin aluehallintovirasto, MLL, SPR Toimenpide: Selvitetään Lapin oppilaitosten turvallisuussuunnitelmatilanne. Aikataulu: Suunnittelukokous Esitellään Lapin koulutoimenjohtajakokouksessa Valmistelusta vastaavat: Lapin AVI, Lapin pelastuslaitos, poliisi Lapin koulujen turvallisuussuunnitelmat on tehty. Suunnitelmien päivitys tarkastetaan -215.

18 18. Perustetaan ja koulutetaan yläkouluihin nuorten omia ensiapuryhmiä. Toteutus: Pilotointi Pysyvää toimintaa Vastuu: SPR. Järjestöt kylässä -hanke, MLL, kunnat Iyläkoulut, poliisi, Lapin pelastuslaitos, Lapin al uehall intovirasto Toimenpide: Pilottikuntina Enontekiö, Kittilä, Inari. Suositellaan kunnille hyvänä käytäntönä. Liitetään toiminta koulujen turvallisuussuunnitelmiin. Suositellaan nuorten ryhmien käyttöä koulun tilaisuuksissa ja turvallisuusharjoituksissa Aikataulu: Suunnittelukokous Esitellään Lapin koulutoimenjoh1l\jakokouksessa Valmistelusta vastaavat: SPR Lapin piiri, Lapin A VI Toimenpide: SPR Lapin piiri valmistelee yhteistyössä A VI:n edustajan kanssa esityksen siitä, miten yläkoulujen yhteyteen olisi mahdollista perustaa oppilaiden ensiapuryhmiä. Esitellään asia Lapin sivistys- ja koulutoimenjohtajakokouksessa Vastuuhenkilö: Veli-Matti Ahtiainen, SPR Lapin piiri Toimintaa pilotoidaan Enontekiön, Ivalonia Kittilän kunnissa. 19. Tehostetaan viranomaisten ja koulujen välistä turvallisuusyhteistyötä ottamalla koulujenja oppilaitosten turvallisuuskävelyt pysyväksi yhteistyömuodoksi. Toteutus: Pysyvä käytäntö. Vuosittaisen suunnitelman mukaan. Vastuu: Kunnat I Koulut, poliisi, Lapin pelastuslaitos Toimenpide: Onjo pysyvää toimintaa Lapin ja Peräpohjolan poliisin, Lapin pelastuslaitoksenja kuntien välisessä yhteistoiminnassa Aikataulu: Pysyvää toimintaa Valmistelusta vastaavat: Poliisi, Lapin pelastuslaitos Toimenpide: Poliisi valmistelee yhteistyössä Lapin pelastuslaitoksen kanssa esityksen koulun turvallisuuskävelyn sisällöstä, etukäteisvalmisteluistaja toteuttamisesta Esitellään ohje Lapin sivistys- ja koulutoimenjoh1l\jakokouksessa Vastuuhenkilö: Jari Seppälä, Peräpohjolan poliisilaitos 2. Jokaisessa Lapin oppilaitoksessajärjestetään harjoituksia onnettomuus-ja uhkatilanteiden varalta Harjoitukset suunnitellaan yhteistyössä koulun ja viranomaisten kanssa Toteutus: Pysyvää toimintaa Vastuu: Kunnat I oppilaitokset, Lapin pelastuslaitos, poliisi, SPEK, SPR, Järjestöt kylässä -hanke Toimenpide: 1. Suositellaan oppilaitosten perusharjoitukseksi vähintään poistumisharjoitusta 1 kerta I vuosi. 2. Liitetään poistumisharjoitus koulun turvallisuusvuosikelloon. 3. Esitellään asia Lapin koulujen koulu- ja sivistystoimenjohtajien kokouksessa toukokuussa 213. Aikataulu: Toukokuu 213 Valmistelusta vastaavat: Lapin AVI, poliisi Toimenpide: Esiteltiin yllä oleva toimenpide Lapin kuntien koulu- ja sivistystoimenjohtajien

19 kokouksessa Esitys hyväksyttiin toteutettavaksi Lapin kouluissa Aikataulu: Suunnittelukokous Esitellään Lapin koulutoimenjohtajakokouksessa Valmistelusta vastaavat: Lapin AVI, poliisi Toimenpide: Lapin pelastuslaitos valmistelee ohjeen koulun poistumisharjoituksenjärjestämisestä. Ohjeistus toteutetaan hyödyntäen Suomen Palopäällystöliiton koulutusmateriaalia Ohje esitellään Lapin sivistys- ja koulutoimenjohtajakokouksessa. Vastuuhenkilö: Timo Rantala., Lapin pelastuslaitos Lapin pelastuslaitos ja poliisi laativat yhteistyössä kouluille suosituksen poistumishaljoituksen toteuttamisesta. Ohje postitetaan Lapin kuntien koulutoimen johtajille ja kouluille Lapin A VI:n toimesta elokuussa. 21. Opettajien koulutuspäivien pysyvänä aiheena on turvallisuus ja syrjäytymisen ehkäisy. Katsaus kunnan turvallisuustilanteeseen, tietoiskuja väkivallan ilmenemismuodoistaja tiedotetaan mistä voi hakea apua., päihdetil annetietoa... Toteutus: Pysyvänä teemana Lapin opettajien VESO -koulutuksessa 213 alkaen. Pysyvää toimintaa Vastuu: Lapin aluehallintovirasto, kunnat, Lapin ensi- ja turvakoti, MLL, SPR, poliisi, Lapin pelastuslaitos Toimenpide: Esitetään toimenpide Lapin kuntien koulu- ja sivistystoimenjohtajille toukokuussa 213. Aikataulu: Toukokuu 213 Valmistelusta vastaavat: Lapin A VI, poliisi Toimenpide: Esiteltiin edellä esitetty toimenpide Lapin kuntien koulu- ja sivistystoimenjohtajille. Esitys hyväksyttiin. Aikataulu: Suunnittelukokous Esitellään Lapin koulutoimenjohtajakokouksessa Valmistelusta vastaavat: Lapin A VI, poliisi Poliisi ja pelastuslaitos ohjeistavat oman henkilökuntansa kuntakohtaisen yhteistyön aloittamiseksi. Yhteistyöpalavereissa sovitaan mm mahdollisista turvallisuusaiheista opettajien koulutuspäivien yhteydessä. 22. Vahvistetaan koulujen turvallisuutta väkivalta- ja onnettomuustilanteiden varalle. Edistetään suojatun, selainpohjaisen tietojärjestelmän käyttöä koulujen sähköisissä turvallisuussuunnitelmissa Toimenpide: Tiedottaminen Vastuu: Lapin aluehallintovirasto, Rovaniemen kaupunki, poliisi, Lapin pelastuslaitos Toimenpide: Pidetään asiaa esillä. Esitellään toimintamallia eri tilaisuuksissa Palataan aiheeseen syksyllä 213. Aikataulu: Syksy 213

20 23. o Edistetiiän koulujen "turvallisuuskalenterin" käyttöönottoa. Lapin kouluissa laaditaan koulukohtainen turvallisuuskalenteri, osana koulun toiminnan suunnittelua. Kalenteriin aikataulutetaan turvallisuuteen liittyvät toimenpiteet: suunnitelmien päivitykset, koulutukset, ohjeistukset, tarkastukset yms. Toteutus: Pilotointi Pysyvää toimintaa. Vastuu: Kunta / koulu, Lapin aluehallintovirasto, Rovaniemen kaupunki, SPR, Jätjestöt kylässä hanke Toimenpide: Liitetään koulujen "Turvallisuuskalenteri" koulujen turvallisuussuunnitelmiin. Esitetään tavoite toukokuussa 213 pidettävässä Lapin kuntien koulu- ja sivistystoimenjohtajien kokouksessa. Aikataulu: Toukokuu 213, valmistelu 213 Valmistelusta vastaavat: Lapin AVI, Poliisi Toimenpide: Esiteltiin edellä esitetty toimenpide Lapin kuntien koulu- ja sivistystoimenjohtajille. Esitys hyväksyttiin toteutettavaksi Lapin kouluissa. Sovittiin, että valmistellaan koulujen turvallisuuskalenteri syksyn 213 kokoukseen. Aikataulu: Suunnittelukokous Esitellään Lapin koulutoimenjohtajakokouksessa Valmistelusta vastaavat: Lapin AVI, poliisi Toimenpide: Esitellään Lapin sivistys- ja koulutoimenjohtajakokouksessa koulun turvallisuuskellon malli käyttöön otettavaksi kaikissa Lapin kunnissa. Vastuuhenkilö: Seppo Lehto, Lapin A VI Lapin pelastuslaitos ja poliisi laativat yhteistyössä kouluille suosituksen turvallisuustoimenpiteiden aikatauluttamisesta. Ohje postitetaan Lapin kuntien koulutoimen johtajille ja kouluille Lapin AVI:n toimesta elokuussa 5.4. Nro 24. o Parannetaan julkisten tilojen turvallisuutta Parannetaan kauppakeskusten turvallisuutta Toimenpide Parannetaan Lapin kauppakeskusten turvallisuutta kehittämällä turvallisuutta edistäviä toimintamallejaja jalkauttamalla niitä kaikkiin Lapin kauppakeskuksiin. Toteutus: Yhteistyön aloitus 213. Pysyvää toimintaa Vastuu: Lapin yrittäjäjätjestöt, Poliisi, Lapin pelastuslaitos, kunnat, SPEK Toimenpide: Pyydetään Lapin ja Länsi-Pohjan yrittäjäjätjestöjen sekä Kemi-Tornio -alueen kauppakeskusten edustajia seuraavaan tapaamiseen, tutustumaan hankkeeseen. Aikataulu: Kevät 213 Valmistelusta vastaavat: Nuorten Palvelu ry, Lapin matkailun turvallisuusverkosto, Lapin AVI

21 25. Uusissa liikennemyymälöissä Ga mahdollisuuksien mukaan kauppakeskuksissa) tatjotaan nuorille mahdollisuus osallistua tilan suunnitteluun (suunnitteilla ja rakenteilla olevat tilat) ja tilan käytön o pelisääntöjen laatimiseen. Kauppakeskuksissaja liikennemyymälöissä työskenteleville kaupanja vartioinnin edustajille tarjotaan nuorten kohtaamiseen liittyvää valmennustaja perehdytysmateriaalia vrt "ABe ja nuoret -opas" Toteutus: Nuorten Palvelu ry / ABe kohtaa nuoria Vastuu: Kauppakeskusyhdistykset, kauppa- ja palveluyrittäjät, Nuorten Palvelu ry / ABe kohtaa nuoria -hanke, Lapin matkailun turvallisuusverkosto Toimenpide: Pyydetään Lapinja Länsi-Pohjan yrittäjäjärjestöjen sekä Kemi-Tornio -alueen kauppakeskusten edustajia seuraavaan tapaamiseen, tutustumaan hankkeeseen. Aikataulu: Kevät 213 Valmistelusta vastaavat: Nuorten Palvelu ry, Lapin matkailun turvallisuusverkosto, Lapin AVI 5.5. Varmistetaan työtään tekevien ihmisten turvallisuus Nro Toimenpide 26. Lisätään kaupanalan työntekijöiden turvallisuusvalmiuksia. Järjestetään jokaisessa Lapin kunnassa koulutustilaisuuksia, joiden kohderyhmänä on myymälöiden henkilökunta. Aiheina mm. yksin työskentelevien työntekijöiden turvallisuus... Toteutus: koulutusta tarjotaan jokaiseen Lapin kuntaan ja toteutetaan niissä kunnissa, missä on halukkuutta. Arvioidaan pysyvän toiminnan mahdollisuus. Vastuu: Lapin yrittäjäjäijestöt, MPK, kunta, Lapin Ensi- ja turvakoti, SPR, poliisi, Lapin pelastuslaitos, Lapin järjestötoiminnan kehittämisrakenne -hanke Toimenpide: Valmistellaan MPK:n koulutusohjelman mukaan. Aikataulu: Valmistelu kevät 213, Toteutus Valmistelusta vastaavat: Lapin yrittäjäjärjestöt, MPK Toimenpide: Suunnittelupalaveri Lapin yrittäjäjärjestöjen kanssa. Sovittiin, koulutuksen toteuttamisesta. Yrittäjäjärjestöt maksavat koulutuskustannukset. Päivämäärä: Toimenpide: Vahvistettiin MPK:n laatima koulutusohjelma. Toteutetaan vuoden 213 syksyllä koulutustilaisuudet Kemi-Tornion ja Rovaniemen alueilla. Valmistelusta vastaavat: Lapin- ja Länsi-Pohjan Yrittäjät ry:t, MPK, Lapin A VI Koulutustilaisuuksia on toteutettu Rovaniemelläja syksyllä koulutustilaisuus pidetään Kemijärvellä Koulutustoteutettu yhteistyössä Lapin yrittäjien, MPK:nja Lapin A VI:n kesken. Syksyllä keskustellaan toiminnan jatkamisesta yhteistyökumppaneitten ksken. 27. Toteutetaan laaja tiedotuskampanja,jossa levitetään tietoa vuonna 211 voimaan tulleesta lievää pahoinpitelyä koskevasta lainmuutoksestaja mahdollisuuksista vähentää työssä kohdattua väkivaltaa sen avulla ottaen huomioon erilaiset työtehtävät ja ympäristöt. Toteutus: 213 Vastuu: Lapin AVI / POL yhteistyössä alueellisten sisäisen turvallisuuden yhteistyöryhmien kanssa, työsuojeluviranomaiset

22 Toimenpide: Asiasta tiedotettu eri seminaarien, työkokousten ja koulutustilaisuuksien yhteydessä. Toteutetaan tiedotuskampanja syksyn 213 kuluessa. Vastuu: Lapin A VI/POL Lapin A VI:n POL -vastuualue on toteuttanut tiedotuskampanjan vuoden 213 kuluessa. Koulutuksen ja tiedotteiden lisäksi aihe on ollut esillä myös Lapin mediassa. 5.6 Nro 28. o Parannetaan rakennetun ympäristön turvallisuutta Tobneopide Lapin vammaistyöryhmän kannanotot esteettömän liikkumisen puolesta. Kiinnitetään huomiota ympäristön ja toimitilojen esteettömyyteen lupa- ja valvonta tarkastuksissa. Toteutus: Pysyvää toimintaa Vastuu: Lapin aluehal1intovirasto, Lapin vammaistyöryhmä 29. o 3. o Toimenpide: Keskustelu toimenpiteestä yhdessä Lapin vammaistyöryhmän puheenjohtajan kanssa. Sovittiin, että palataan asiaan syksyllä 213. Aikataulu: Syksy 213 Valmistelusta vastaavat: Lapin A VI, Lapin vammaistyöryhmä Lapin vammaistyöryhmän puheenjohtaja on osallistunut yhdessä Lapin eläkeläisjäijestöjen neuvottelukunnan, Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin sekä Lapin ELY -keskuksen rakentamisen ohjauksen vastuuhenkilön kanssa kansainvälisen esteettömän matkailun julkaisun valmisteluun. Toteutetaan vuoden syksylläyhteistyöneuvottelu Lapin ELY -keskuksen rakentamisen ohjauksesta vastaavan henkilön, Lapin pelastuslaitoksen ja Lapin vammaisneuvoston välinen yhteistoimintapalaveri. Vahvistetaan hyvän ja turvallisen rakennetun ympäristön suunnittelua, toteutustaja hoitoa poikkihallinnollisesti. Osallistutaan Lapin ELY -keskuksen ylläpitämään rakentamisen ohjauksen tiimityöskentelyyn. Toteutus: Pysyvää toimintaa 212 Vastuu: Lapin ELY-keskus/ Alueidenkäyttöyksikkö, Lapin pelastuslaitos, Lapin aluehallintovirasto Lapin pelastuslaitos osallistuu säännöllisesti Lapin ELY -keskuksen ylläpitämään rakentamisen ohjauksen neljän eri tiimin työskentelyyn. Lapin rakentamisen ohjauksen tiimit ovat: vakiintuneen yhteistoiminnan tiimi, kaupungit ja lähiympäristö, matkailukeskuksetja lomarakentaminen, kaivosrakentaminen. Toiminta on muuttunut pysyväksi yhteistoiminnaksi. Vahvistetaan paloturvallista rakentamista sekä pelastus- ja rakennusvalvontaviranomaisten välistä yhteistyötä. JäIjestetään vuosittain rakenteellisen palonehkäisyn opintopäivät, jotka on suunnattu Lapin rakennustarkastus- ja pelastusviranomaisille ja rakentajille. Pysyvänä teemana on hyvä ja paloturvallinen rakentaminen. Toteutus: Pysyvää toimintaa Vastuu: SPEK, Lapin pelastuslaitos, kunnat, Lapin ELY -keskus, Lapin aluehallintovirasto

23 Toimenpide: SPEK Lappi järjestää ,yhteistyössä SPEK:n alueorganisaation ja Pohjois-Suomen A VI:n kanssa, rakenteellisen palonehkäisyn opintopäivät Vuokatissa Opintopäivä on suunnattu Lapin rakennus- ja pelastustoimen henkilöstölle. Valmistelusta vastaavat: SPEK Lappi 5.7. Lisätään liikkumisen turvallisuutta Nro Toimenpide 31. Toteutetaan aktiivisesti Lapin liikenneturvallisuussuunnitelmassa kitjattuja toimenpiteitä. Toteutus: Pysyvää toimintaa Vastuu: Lapin liikenneturvallisuusryhmä Toimenpide: Sovittiin, että Lapin liikenneturvallisuustyöryhmäja Lapin sisäisen turvallisuuden yhteistyöverkosto tekevät kiinteää yhteistyötä parannettaessa Lapin liikenneturvallisuutta Valmistelusta vastaavat: Lapin liikenneturvallisuustyöryhmä, Lapin AVI Lapin liikenneturvallisuustyöryhmä kokoontuu neljä kertaa vuodessa ja on aktiivisesti yhteistyössä keskenään muulloinkin. Liikenneturvallisuustyöryhmäjärjestää liitu-foorumin vuosittain. 32. Vahvistetaan j a ylläpidetään kunnallista liikenneturvallisuustyötä tukemalla kuntien liikenneturvallisuustyöryhmiä. Tavoitteena, että jokaisessa Lapin kunnassa on toimiva liikenneturvallisuustyöryhmä. Toiminta: Pysyvää toimintaa Vastuu: Lapin ELY-keskus, Lapin liikenneturvallisuusryhmä Toimenpide: Lapin sisäisen turvallisuuden yhteistyöverkosto tukee paikallista liikenneturvallisuustyötä. Valmistelusta vastaavat: Lapin liikenneturvallisuustyöryhmä, Lapin A VI Kaikki Lapin kunnat ovat päättäneet perustaa liikenneturvallisuustyöryhmän ja ryhtyä toteuttamaan kunnallista liikenneturvallisuustyötä. Lapin 21 kunnasta työryhmä on perustettu 2 kuntaan, yhdessä kunnassa työryhmän perustaminen on valmistelussa. 33. Kaikissa Lapin kunnissa on käytössä "Vaaran paikat" -ilmoitusjärjestelmä, missä kuntalaiset voivat ilmoittaa havaitsemansa liikenne- ja muita vaaranpaikkoja Toteutus: Tiedottaminen ja esittely muille Lapin kunnille Vastuu: Kunnat, Liikenneturvallisuustyöryhmät, poliisi, Lapin pelastus laitos, Lapin EL Y -keskus, Liikenneturva, Lapin aluehallintovirasto, Atjen turvaa kunnissa -hanke, SPR. Lappilaiset Kylät ry Jokaiseen Lapin kuntaan on luotu toimintamalli,jonka avulla käydään säännöllisesti läpi kunnassa havaitut liikenteen vaaran paikat ja päätetään toimenpiteistä niiden eliminoimiseksi. Toiminta on osa Lapin kunnallista liikenneturvallisuustyötä

24 34. Vahvistetaan ikäihmisten liikenneturvallisuustietoutta ja -taitoja. Jatketaan Lapin ikäihminen liikenteessä - vertaiskouluttaja hankkeen pilotointia järjestämällä alueellisia koulutustilaisuuksia ja vertaiskouluttajien yhteistapaamisia. Toteutus: Pilotointi 212- Vastuu: Lapin eläkeläisjädestöjen neuvottelukunta. Liikenneturva, Lapin liikenneturvallisuusryhmä, Lapin aluehallintovirasto Toimenpide: I.Toteutetaan syksyllä 213 yksi koulutustilaisuus (mahdollisesti Länsi-Lapissa). 2. On järjestetty täydennyskoulutustilaisuus vertaiskouluttajille. 3. järjestetään täydennyskoulutus vertaiskouluttajille Valmistelusta vastaavat: Lapin eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunta, Liikenneturva, Lapin AVI Vertaiskouluttajien koulutustilaisuus pidetään Rovanielellä Ikänsä ratissa tapahtumat verkoston jäsenille järjestetään Kemissä ja Torniossa. Toiminta on vakiintunut ja muuttunut osaksi Lapin eläkeläisjärjestöjen ja Liikenneturvan pysyvää yhteistyötä. Koulutustilaisuuksia pidetään säännöllisesti, vertaiskouluttajien verkostoa ylläpidetään ja toimintaa kehitetään. 35. Lisätään varusmiesten liikenneturvallisuustietoutta. Järjestetään Särmänä liikenteessä koulutustilaisuuksiajokaisen saapumiserän ryhmänjohtajille Sodankylän ja Rovaniemen varuskunnissa. Toteutus: Pysyvää toimintaa Vastuu: Puolustusvoimat. Liikenneturva. Lapin liikenneturvallisuusryhmä Toimenpide: Toteutetaan yhteistyössä puolustusvoimien kanssa. Aikataulu: Pysyvää toimintaa Valmistelusta vastaavat: Liikenneturva 58 Varmistetaan nuorille turvallinen kasvuympäristö Nro Tobnenpide 36. Käynnistetään Lapissa yhteistyö toteuttamaan nuorten osallisuutta lisääviä ja syrjäytymistä o ehkäiseviä toimenpiteitä Hyödynnetään yhteistyössä mm." Ihan tavallisia asioita" -työryhmän ja "Sinisen kirjan" toimenpide-ehdotuksia. Toteutus: Toiminnan aloittaminen 212. Pysyvää toimintaa Vastuu: Lapin aluehallintovirasto/yliiohtaj!!, Lapinjärjestötoiminnan kehittämisrakenne -hanke, SPR Toimenpide: Toimenpiteessä mainittuna työryhmänä toimii Lapin hyvinvointi- ja turvallisuustyön ohjausryhmä. Valmistelusta vastaavat: Lapin AVI / ylijohtaja

25 37. Vahvistetaan lapsiperheille suunnattua ehkäisevän perhetyön apua. Laaditaan yhteistyössä ehkäisevän perhetyön toteuttamismalli Lapin kuntien käyttöön. Sovelletaan toteuttamissuunnitelman valmistelussa Rovaniemen toimintamallia. Toteutus: Suunnittelu , Jalkautus Pysyvää toimintaa Vastuu: POSKE, Lapin alueha11intovirasto, Lapin liitto, SamiSoster ry, SPR, MLL, Lapin järjestötoiminnan kehittämisrakenne -hanke, Lapin vammaistyöryhmä, kunnat, Lapin ensi-ja turvakoti, Rovaniemen kaupunki, Lappilaiset Kylät ry Toimenpide: 1. Lapin A VI kutsuu koolle työryhmän valmistelemaan toteuttamissuunnitelman Lapin ehkäisevän perhetyön toimintamallin toteuttamiseksi. 2. Työryhmään kutsutaan edustus seuraavista tahoista: Lapin A VI, POSKE, SPR, Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys, Lapin sairaanhoitopiirien perusterveydenhuollon yksiköt. 3.Työryhmä esittelee toteuttamissuunnitelman Lapin hyvinvointi- ja turvallisuustyön ohjausryhmälle kesäkuun 213 kokouksessa. Aikataulu: Kevät 213 Valmistelusta vastaavat: Lapin A VI Toimenpide: Lapin ehkäisevän perhetyön toteuttamissuunnitelma esiteltiin Lapin hyvinvointi- ja turvallisuustyön ohjausryhmälle. Päätettiin, että toimintamalliin kirjataan ehkäisevän perhetyön keskeiset periaatteet sekä hyviä käytäntöjäja toimintamalleja. Toimintamallin luonnos esitellään ohjausryhmän seuraavassa kokouksessa Aikataulu: Valmistelusta vastaavat. Lapin A VI, työryhmä Tehostetaan lapsiperheille ja nuorille suunnattuja järjestöjen tuottamia palveluja. Lapin järjestötoiminnan kehittämisrakenne kokoaa Lapin sosiaali- ja terveysalan järjestöjen "Palvelutarjottimen" lapsiperheille ja nuorille, arjen turvaa parantavista palveluista. Tarjotaan palveluja kaikkiin Lapin kuntiin. Toteutus: Palvelutatjottimen suunnittelu Pysyvää toimintaa Vastuu: Lapin järjestötoiminnan kehittämisrakenne Toimenpide: Toimenpide on käsitelty ja hyväksytty toteutettavaksi Lapin hyvinvointi- ja turvallisuustyön ohjausryhmässä. Aikataulu: Syksy 213 Valmistelusta vastaavat: Lapin järjestörakenne, Arjen turvaa kunnissa -hanke Kuntakohtaiset "palvelutarjottimet" ovat lähes valmiit. Markkinointi ja tiedottaminen kunnille aloitetaan syksyllä. Toteutetaan lapsille ja nuorille suunnattu Turvallisesti netissä -koulutushanke. Tarjotaan koulutusta jokaiseen Lapin kuntaan. Toteutus: 213- Vastuu: Kunnat, MLL, Lapin aluehallintovirasto, Rovaniemen kaupunki, kunnat, poliisi, Lapin järjestötoiminnan kehittämisrakenne -hanke, SPR, Såmi Soster ry Toimenpide: Asia otetaan esille rehtorien / opettajien koulutustilaisuuksissa. Selvitetään mahdollisuus järjestää koulutusta turvallisuushankkeitten kautta. ( Järjestö kylässä -hanke, Arjen

26 turvaa kunnissa -hanke, kylätoiminnan hankkeet) Aikataulu: Kevät 213 Valmistelusta vastaavat: MLL, Lapin AVI Toimenpide: Käsitellään syksyn 213 oppilaitosturvallisuuskokouksessa. Aikataulu: Syksy 213 Valmistelusta vastaavat: MLL, Lapin A VI Turvallisesti netissä -koulutusta sekä muuta mediakasvatuskoulutusta on taljotaan kaikkiin Lapin kuntiin. Koulutustitaisuuksia järjestetään aktiivisesti Lapin kunnissa. MLL:n paikallisosastot ovat olleet mediakasvatu!$koulutuksen suhteen erittäin aktiivisia. 4. Lisätään tunturi keskuksissa nuorille suunnattuja päihteettömiä vapaa~ajanviettomahdollisuuksiaja vapaaehtoista huoltopäivystystoimintaa. Iltaisin auki olevia kahvilapalveluita, joissa nuoret voivat viettää vapaa-aikaajajoista he voivat tarvittaessa kysyä apua ja neuvoa aikuistumiseen liittyviin kysymyksiin. Toteutus: Ylläs Vastuu: Nuorten Palvelu ry I Tunturlkeskukset lasten ja nuorten silmin -hanke, Lapin matkailun turvallisuusverkosto, Ylläksen matkailualue Toimenpide: Järjestetään Lapin turvallisuusverkostonja Nuorten Palvelut ry:n kesken vuosittain kaksi yhteistyöpalaveria, missä keskustellaan Nuorten Palvelut ry:n hankkeitten etenemisestä Lapissa. Tuetaan hanketta ja osallistutaan tarvittaessa käytännön toimenpiteisiin. Aikataulu: Valmistelusta vastaavat: Nuorten Palvelu ry, Lapin AVI Nro 41. o Katkaistaan nuorten rikoskierre ajoissa Toimenpide Kemin ja Rovaniemen kaupungeissa otetaan käyttöön alle 18 -vuotiaiden rikoskierteen katkaisemiseksi kehitetty Ankkuri -malli. Toteutus: Pysyvää toimintaa Vastuu: Lapin aluehallintovirasto, kunnat, poliisi Toimenpide: Lapin AVI toimii koollekutsuhana. Päätös: Alun perin tavoitteena oli ottaa Ankkuri malli käyttöön kaikissa Lapin kunnissa. Asiantuntijakokouksessa päätettiin muuttaa tavoitetta niin, että Ankkurimalli otetaan ensiksi käyttöön Kemin ja Rovaniemen kaupungeissa. Toiminta laajennetaan myöhemmin muihin kuntiin. Aikataulu: 213- Valmistelusta vastaavat: Lapin AVI I POL, poliisi, kunnat Ankkurimalli otetaan käyttöön Kemin ja Rovaniemen kaupungeissa 1.1. alkaen.

OPPILAITOSTEN TURVALLISUUS OSANA LAPIN SISÄISEN TURVALLISUUDEN YHTEISTYÖTÄ. Rovaniemi Lapin aluehallintovirasto Seppo Lehto 15.5.

OPPILAITOSTEN TURVALLISUUS OSANA LAPIN SISÄISEN TURVALLISUUDEN YHTEISTYÖTÄ. Rovaniemi Lapin aluehallintovirasto Seppo Lehto 15.5. OPPILAITOSTEN TURVALLISUUS OSANA LAPIN SISÄISEN TURVALLISUUDEN YHTEISTYÖTÄ Rovaniemi Lapin aluehallintovirasto 13.5.2013 Lapin aluehallintovirasto Seppo Lehto 15.5.2013 1 SISÄISEN TURVALLISUUDEN OHJELMAN

Lisätiedot

Arjen turvaa kunnissa -toimintamalli

Arjen turvaa kunnissa -toimintamalli Arjen turvaa kunnissa -toimintamalli European Public Sector Award Winner 2013 Hyvinvointia ja turvallisuutta kuntalaisille taloudellisuutta ja tehokkuutta kuntatasolle Kemi 30.9.2014 Pelastusylitarkastaja

Lisätiedot

- Pohjois-Lapin kunnat

- Pohjois-Lapin kunnat Hyvinvointi- ja turvallisuuspalveluja koskeva neuvottelu Saariselkä 4.9.2013 - Pohjois-Lapin kunnat Lapin aluehallintovirasto Laaja-alainen hyvinvointi- ja turvallisuuskäsitys / Arjen turva TOIMEENTULO

Lisätiedot

Lapin sisäisen turvallisuuden toimeenpanosuunnitelman seurantaraportti 2014

Lapin sisäisen turvallisuuden toimeenpanosuunnitelman seurantaraportti 2014 Lapin sisäisen turvallisuuden toimeenpanosuunnitelman seurantaraportti 73 hyvinvointi- ja turvallisuustoimenpidettä Lapin kuntien ja paikallisen toiminnan tueksi 1.10. Lapin aluehallintovirasto Lapin

Lisätiedot

Haasteita riittää, riittävätkö resurssit? - Verkostotoimijan kommenttipuheenvuoro

Haasteita riittää, riittävätkö resurssit? - Verkostotoimijan kommenttipuheenvuoro Haasteita riittää, riittävätkö resurssit? - Verkostotoimijan kommenttipuheenvuoro Alkoholi ja väkivalta seminaari Rovaniemi 6.11.2013 Seppo Lehto Pelastusylitarkastaja Lapin aluehallintovirasto 1 Jaana

Lisätiedot

Lapin sisäisen turvallisuuden toimeenpanosuunnitelman seurantaraportti 2013

Lapin sisäisen turvallisuuden toimeenpanosuunnitelman seurantaraportti 2013 Lapin sisäisen turvallisuuden toimeenpanosuunnitelman seurantaraportti 2013 73 hyvinvointi- ja turvallisuustoimenpidettä Lapin kuntien ja paikallisen toiminnan tueksi 19.8.2013 Lapin aluehallintovirasto

Lisätiedot

Turvallisempi huominen

Turvallisempi huominen Turvallisempi huominen 72 hyvinvointi- ja turvallisuustoimenpidettä Lapin kuntien ja paikallisen toiminnan tueksi Sisäisen turvallisuuden ohjelma Lapin alueellinen toimeenpanosuunnitelma 15.11.2012 Lapin

Lisätiedot

Turvallisempi huominen

Turvallisempi huominen Turvallisempi huominen 73 hyvinvointi- ja turvallisuustoimenpidettä Lapin kuntien ja paikallisen toiminnan tueksi Sisäisen turvallisuuden ohjelma Lapin alueellinen toimeenpanosuunnitelma 8.10.2013 Lapin

Lisätiedot

Arjen turvaa kunnissa -hanke

Arjen turvaa kunnissa -hanke Arjen turvaa kunnissa -hanke Arjen turvaa ja palveluja kuntalaisille taloudellisuutta ja tehokkuutta kunnille Esittelydiat 12.4.2013 Projektipäällikkö Marko Palmgren Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto

Lisätiedot

Arjen turvaa kunnissa

Arjen turvaa kunnissa Arjen turvaa kunnissa Virtaviivaista turvallisuus- ja hyvinvointityötä Yhteistyöstä yhteiseen tekemiseen Valtakunnallinen paikallisen turvallisuussuunnittelun seminaari Kotka 26.11.2013 Arjen turvaa kunnissa

Lisätiedot

Turvallisempi huominen

Turvallisempi huominen Turvallisempi huominen 72 hyvinvointi- ja turvallisuustoimenpidettä Lapin kuntien ja paikallisen toiminnan tueksi Ryhmitellyt toimenpiteet Sisäisen turvallisuuden ohjelma Lapin alueellinen toimeenpanosuunnitelma

Lisätiedot

Arjen turvaa kunnissa

Arjen turvaa kunnissa Arjen turvaa kunnissa Miten kuntien hyvinvointi- ja turvallisuustyötä kehitetään? Sisäisen turvallisuuden alueellisen yhteistyön seminaari Mikkeli, Itä-Suomen AVI, 5.9.2013 Projektipäällikkö Marko Palmgren

Lisätiedot

Arjen turvaa kunnissa

Arjen turvaa kunnissa Arjen turvaa kunnissa Turvallisuusyhteistyön kehittäminen kunnissa Alueellinen sisäisen turvallisuuden yhteistyö Vaasa 25.9.2012 Marko Palmgren, projektipäällikkö Lapin aluehallintovirasto 1.10.2012 1

Lisätiedot

Yhteistyötä ja yhteisten resurssien hallintaa koskevat toimenpiteet kunnissa

Yhteistyötä ja yhteisten resurssien hallintaa koskevat toimenpiteet kunnissa Yhteistyötä ja yhteisten resurssien hallintaa koskevat toimenpiteet kunnissa Näkökulmia Arjen turvaa kunnissa -hankkeesta Pohjois-Lapin seutukunnan kehittämisneuvottelu Saariselkä 4.9.2013 Projektipäällikkö

Lisätiedot

Arjen turvaa kunnissa -hanke

Arjen turvaa kunnissa -hanke Arjen turvaa kunnissa -hanke Tehoa kuntien hyvinvointi- ja turvallisuusyhteistyöhön Turvallisuussuunnittelun ohjaus- ja seurantaryhmä 14.12.2012 Marko Palmgren Projektipäällikkö Lapin aluehallintovirasto

Lisätiedot

Onko harvaan asutuilla seuduilla sijaa sisäisen turvallisuuden ohjelmassa?

Onko harvaan asutuilla seuduilla sijaa sisäisen turvallisuuden ohjelmassa? Onko harvaan asutuilla seuduilla sijaa sisäisen turvallisuuden ohjelmassa? Valtakunnallinen harvaan asuttujen alueiden turvallisuusseminaari Mikkeli 29.1.2013 Ari Evwaraye Sisäministeriö 29.1.2013 Sisäisen

Lisätiedot

Onko turvallisuuden parantaminen rahasta vai asenteista kiinni?

Onko turvallisuuden parantaminen rahasta vai asenteista kiinni? Onko turvallisuuden parantaminen rahasta vai asenteista kiinni? Lapin malli sisäisen turvallisuuden verkostoyhteistyössä - Sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää arjen turvaa Valtakunnallinen harvaan

Lisätiedot

Keskiyön Savotta Vaattunkiköngäs. Ylijohtaja Timo E. Korva. Lapin aluehallintovirasto, ylijohtaja Timo E. Korva

Keskiyön Savotta Vaattunkiköngäs. Ylijohtaja Timo E. Korva. Lapin aluehallintovirasto, ylijohtaja Timo E. Korva Keskiyön Savotta 20.-21.6.2011 Vaattunkiköngäs Ylijohtaja Timo E. Korva Lapin aluehallintovirasto, ylijohtaja Timo E. Korva 20.6.2011 1 Alueellisen sisäisen turvallisuuden yhteistyön toimintamallin tavoitteet

Lisätiedot

Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus

Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus Erityisrikostorjuntasektorin johtaja, rikosylikomisario Antero Aulakoski 1 Turvallisuus on osa hyvinvointia

Lisätiedot

Laaja-alainen hyvinvointi- ja turvallisuusyhteistyön toimintamalli Torniossa

Laaja-alainen hyvinvointi- ja turvallisuusyhteistyön toimintamalli Torniossa ARJEN TURVAA KUNNISSA - HANKE Laaja-alainen hyvinvointi- ja turvallisuusyhteistyön toimintamalli Torniossa Hyvinvointijohtamisella onnistumisen poluille ja hyvään arkeen Länsi-Pohjassa seminaari 18.3.2014

Lisätiedot

Alueellinen ja paikallinen hyvinvointi- ja

Alueellinen ja paikallinen hyvinvointi- ja Alueellinen ja paikallinen hyvinvointi- ja turvallisuustyö Lapin maaseutufoorumi 21.2.2012 Ylijohtaja Timo E. Korva Lapin aluehallintovirasto 22.2.2012 1 Ensimmäisestä ohjelmasta kolmanteen Arjen turvaa

Lisätiedot

Arjen turvaa ja huolenpitoa kylissä - Järjestöt kylässä hankkeen kokemuksia. Veli-Matti Ahtiainen projektipäällikkö Punainen Risti Lapin piiri

Arjen turvaa ja huolenpitoa kylissä - Järjestöt kylässä hankkeen kokemuksia. Veli-Matti Ahtiainen projektipäällikkö Punainen Risti Lapin piiri Arjen turvaa ja huolenpitoa kylissä - Järjestöt kylässä hankkeen kokemuksia Veli-Matti Ahtiainen projektipäällikkö Punainen Risti Lapin piiri Hyvinvointia ja turvallisuutta v-ma 2014 kriittiset resurssit

Lisätiedot

VI Valtakunnallinen depressiofoorumi ja IV Lapin mielenterveys- ja päihdepäivät Levillä 5.-7.9.2011

VI Valtakunnallinen depressiofoorumi ja IV Lapin mielenterveys- ja päihdepäivät Levillä 5.-7.9.2011 VI Valtakunnallinen depressiofoorumi ja IV Lapin mielenterveys- ja päihdepäivät Levillä 5.-7.9.2011 Ylijohtaja Timo E. Korva Lapin aluehallintovirasto 9.9.2011 1 Suomen hallituksen talouspolitiikka (2011

Lisätiedot

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen nykytila Lapissa

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen nykytila Lapissa Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen nykytila Lapissa Tuula Kokkonen, ylitarkastaja, Lapin AVI, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue 7.3.217 1 Sisältö Terveydenedistämisaktiivisuus Lapin maakunnassa

Lisätiedot

Arjen turvaa kunnissa -toimintamalli

Arjen turvaa kunnissa -toimintamalli Arjen turvaa kunnissa -toimintamalli European Public Sector Award Winner 2013 Hyvinvointia ja turvallisuutta kuntalaisille taloudellisuutta ja tehokkuutta kuntatasolle PIENKUNTASEMINAARI Kannus 24.4.2014

Lisätiedot

Kustannustietoisuudella puhtia ennalta ehkäisyyn - Neljä näkökulmaa taloudellisuuteen ja tehokkuuteen

Kustannustietoisuudella puhtia ennalta ehkäisyyn - Neljä näkökulmaa taloudellisuuteen ja tehokkuuteen Kustannustietoisuudella puhtia ennalta ehkäisyyn - Neljä näkökulmaa taloudellisuuteen ja tehokkuuteen Harvaan asuttujen alueiden turvallisuusseminaari 17.2.2011 Joensuu Seppo Lehto Pelastusylitarkastaja

Lisätiedot

Sisäisen turvallisuuden ohjelman vuosiraportin sisällöstä ja valmistelusta Mikkeli Tarja Mankkinen Sisäministeriö

Sisäisen turvallisuuden ohjelman vuosiraportin sisällöstä ja valmistelusta Mikkeli Tarja Mankkinen Sisäministeriö 9.9.2013 Sisäisen turvallisuuden ohjelman vuosiraportin sisällöstä ja valmistelusta Mikkeli 5.9.2013 Tarja Mankkinen Sisäministeriö Mistä puhun Valtakunnallisen sisäisen turvallisuuden ohjelman vuosiraportin

Lisätiedot

Matkailun turvallisuus - katsaus yhteistyösopimuksen tavoitteisiin. MTI 10.4.2013 Eija Raasakka, projektipäällikkö

Matkailun turvallisuus - katsaus yhteistyösopimuksen tavoitteisiin. MTI 10.4.2013 Eija Raasakka, projektipäällikkö Matkailun turvallisuus - katsaus yhteistyösopimuksen tavoitteisiin MTI 10.4.2013 Eija Raasakka, projektipäällikkö Yhteistyösopimus Allekirjoitettiin 15.6.2010 Rovaniemellä MTI:n ja syksyllä 2010 Santasportin

Lisätiedot

Ajankohtaista sisäisestä turvallisuudesta. Hamina 18.4.2013 Kia Vertio Sisäasiainministeriö

Ajankohtaista sisäisestä turvallisuudesta. Hamina 18.4.2013 Kia Vertio Sisäasiainministeriö Ajankohtaista sisäisestä turvallisuudesta Hamina 18.4.2013 Kia Vertio Sisäasiainministeriö 17.4.2013 Sisäisen turvallisuuden tavoite Pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelma 20.6.2011 Suomi on Euroopan

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI Hyvinvointi- ja turvallisuustyö OULU 10.11.2015 Tomi Timonen

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI Hyvinvointi- ja turvallisuustyö OULU 10.11.2015 Tomi Timonen Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys PUDASJÄRVEN KAUPUNKI Hyvinvointi- ja turvallisuustyö OULU 10.11.2015 Tomi Timonen TAUSTAA Arjen turvaa kunnissa -hanke Arjen turvaa.. Arjen turvaa kunnissa -hankkeessa

Lisätiedot

Sisäinen turvallisuus

Sisäinen turvallisuus Sisäinen turvallisuus Alkoholi ja väkivalta seminaari Tampere 2.10.2013 Ari Evwaraye Sisäministeriö 8.10.2013 Sisäisen turvallisuuden ohjelmat arjen turvallisuutta 8.10.2013 2 Sisäisen turvallisuuden tavoite

Lisätiedot

Itä-Suomen sisäisen turvallisuuden toimeenpanosuunnitelma ja sen toteuttaminen

Itä-Suomen sisäisen turvallisuuden toimeenpanosuunnitelma ja sen toteuttaminen KAMU kaikki mukaan turvallisuustyöhön Itä-Suomen sisäisen turvallisuuden toimeenpanosuunnitelma ja sen toteuttaminen Pelastusylitarkastaja Kullervo Lehikoinen Itä-Suomen aluehallintovirasto Pelastustoimi

Lisätiedot

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO hankesuunnitelma Sisällys 1. Tausta... 3 2. Päätavoitteet... 3 3. Toimintasuunnitelma... 4 4. Ohjausryhmä... 5 5. Johtotyhmä... 6 6. Henkilöstö... 6 7. Kustannukset ja rahoitus...

Lisätiedot

KUTSU HYVINVOINNIN SEUTUSEMINAARIT /LÄNSI-POHJA

KUTSU HYVINVOINNIN SEUTUSEMINAARIT /LÄNSI-POHJA KUTSU HYVINVOINNIN SEUTUSEMINAARIT /LÄNSI-POHJA Lapin aluehallintovirasto, Lapin liitto, Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri, Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Lapin taidetoimikunta, Terveys ry ja

Lisätiedot

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen nykytila Lapissa. Tuula Kokkonen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen verkostovastaava

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen nykytila Lapissa. Tuula Kokkonen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen verkostovastaava Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen nykytila Lapissa Tuula Kokkonen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen verkostovastaava Tuula Kokkonen, ylitarkastaja, Lapin AVI, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI. _ Lausunto 13.8.2014. Sisäministeriö Pl 26 00023 Valtioneuvosto. Tuija. Koivisto

KEURUUN KAUPUNKI. _ Lausunto 13.8.2014. Sisäministeriö Pl 26 00023 Valtioneuvosto. Tuija. Koivisto Lausunto 13.8.2014 Sisäministeriö Pl 26 00023 Valtioneuvosto Viite: Toimenpidepyyntö 17.6.2014 SM021:00/2013 Lausuntona raportista Päätöksiä turvallisuudesta. Turvallisuus osaksi kunnan sähköistä hyvinvointikertomusta

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan turvallisuuspäivä. Turvallisuus on yhteinen etumme

Pohjois-Karjalan turvallisuuspäivä. Turvallisuus on yhteinen etumme Pohjois-Karjalan turvallisuuspäivä Kontiolahti 7.5.2013 Turvallisuus on yhteinen etumme Elli Aaltonen ylijohtaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto 7.5.2013 1 KAMU kaikki mukaan

Lisätiedot

Hyvinvointijohtamisella onnistumisen poluille ja hyvään arkeen Lapissa

Hyvinvointijohtamisella onnistumisen poluille ja hyvään arkeen Lapissa Hyvinvointijohtamisella onnistumisen poluille ja hyvään arkeen Lapissa HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN KUNNAN TEHTÄVÄNÄ Kuntalain mukaisesti kunta pyrkii edistämään asukkaidensa hyvinvointia ja kestävää kehitystä

Lisätiedot

Turvallisuus sähköisessä hyvinvointikertomuksessa. Espoo Ari Evwaraye

Turvallisuus sähköisessä hyvinvointikertomuksessa. Espoo Ari Evwaraye Turvallisuus sähköisessä hyvinvointikertomuksessa Espoo 28.1.2015 Ari Evwaraye Tausta Sähköinen hyvinvointikertomus Terveydenhuoltolaki 12 - hyvinvointikertomus kerran valtuustokaudessa, kuntalaisten terveyden

Lisätiedot

Sisäinen turvallisuus Alkoholi ja väkivalta -seminaari. Turku, ylitarkastaja Ari Evwaraye

Sisäinen turvallisuus Alkoholi ja väkivalta -seminaari. Turku, ylitarkastaja Ari Evwaraye Sisäinen turvallisuus Alkoholi ja väkivalta -seminaari Turku, 22.1.2014 ylitarkastaja Ari Evwaraye Sisäisen turvallisuuden ohjelmat arjen turvallisuutta 2 Sisäisen turvallisuuden tavoite Pääministeri Jyrki

Lisätiedot

Sisäisen turvallisuuden ohjelma ja järjestöt. Elina Pajula, 24.4.2012 järjestöjen aluetyön kokous, Kuopio

Sisäisen turvallisuuden ohjelma ja järjestöt. Elina Pajula, 24.4.2012 järjestöjen aluetyön kokous, Kuopio Sisäisen turvallisuuden ohjelma ja järjestöt Elina Pajula, 24.4.2012 järjestöjen aluetyön kokous, Kuopio 3. Sisäisen turvallisuuden ohjelma Laaja käsitys turvallisuudesta Ennalta ehkäisy, tilanteen mukainen,

Lisätiedot

Maaseudun arjen palveluverkosto - Paikallisten ja alueellisten resurssien järkevää käyttöä kuntalaisten hyväksi

Maaseudun arjen palveluverkosto - Paikallisten ja alueellisten resurssien järkevää käyttöä kuntalaisten hyväksi Maaseudun arjen palveluverkosto - Paikallisten ja alueellisten resurssien järkevää käyttöä kuntalaisten hyväksi 30.1.2017 Pirjo Nikula Verkostokoordinaattori Lapin liitto Yhteys kunta-, maakunta- ja sote-uudistukseen

Lisätiedot

ALUEELLISEN LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TILANNEKATSAUS

ALUEELLISEN LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TILANNEKATSAUS ALUEELLISEN LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TILANNEKATSAUS 24.9.2013 Kajaani Timo Mäkikyrö Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus/ Timo Mäkikyrö 18.10.2013 1 Pohjois-Pohjanmaan ELY:n Liikenne -vastuualueen toimialue Rovaniemi

Lisätiedot

MUISTIO. Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

MUISTIO. Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus MUISTIO JOHTORYHMÄN KOKOUS 8, 4/2007 Aika 20.11.2007 klo 14.00 16.00 Paikka Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Rovaniemi Ryhmän jäsenet Läsnä: Mervi Kestilä MLL:n Lapin piiri Ristenrauna Magga

Lisätiedot

Matkailun turvallisuus meillä ja hiukan maailmallakin Keskiyön Savotta

Matkailun turvallisuus meillä ja hiukan maailmallakin Keskiyön Savotta Matkailun turvallisuus meillä ja hiukan maailmallakin Keskiyön Savotta 20. 21.6.2011 Pekka Iivari Mitä Lapissa? Muutama fakta - Lapin majoitusliikkeissä rekisteröidään vuosittain noin 2 miljoonaa yöpymistä

Lisätiedot

Sisäisen turvallisuuden alueellinen yhteistyömalli

Sisäisen turvallisuuden alueellinen yhteistyömalli Sisäisen turvallisuuden alueellinen yhteistyömalli Varautumisen valtakunnalliset opintopäivät Tampere 19-20.10.2011 Järjestöt kylässä vma/2011 Arjen turvan keskeiset elementit Lähtökohtia Laaja turvallisuusajattelu

Lisätiedot

KAMU -yhteistyö. Suomen Punainen Risti. Savo-Karjalan ja Kaakkois-Suomen piirit. Suomen Punainen Risti

KAMU -yhteistyö. Suomen Punainen Risti. Savo-Karjalan ja Kaakkois-Suomen piirit. Suomen Punainen Risti KAMU -yhteistyö Savo-Karjalan ja Kaakkois-Suomen piirit Toiminta - alue Toiminta- alueeseen kuuluu Savo Karjalan piirin alueella 51 paikallista osastoa Kaakkois Suomen piirin alueella 22 osastoa Yhteensä

Lisätiedot

Pöytäkirja 16.10.2012

Pöytäkirja 16.10.2012 LAPIN LIITTO Pöytäkirja 16.10.2012 Järjestöneuvottelukunnan 1. kokous Aika: 16.10.2012 klo 14.00 16.00 Osallistujat: Läsnä Poissa Nimi Järjestö x Raili Kerkelä Kemijärven Järjestökiehinen ry Nina Peronius

Lisätiedot

Arjen turvaa kunnissa -toimintamalli

Arjen turvaa kunnissa -toimintamalli Arjen turvaa kunnissa -toimintamalli European Public Sector Award Winner 2013 Hyvinvointia ja turvallisuutta kuntalaisille taloudellisuutta ja tehokkuutta kuntatasolle Projektipäällikkö Marko Palmgren

Lisätiedot

TURVALLISEMPI HUOMINEN Kutsu valtakunnalliseen paikallisen turvallisuussuunnittelun seminaariin 22. 23.1.2013

TURVALLISEMPI HUOMINEN Kutsu valtakunnalliseen paikallisen turvallisuussuunnittelun seminaariin 22. 23.1.2013 24.9.2012 TURVALLISEMPI HUOMINEN Kutsu valtakunnalliseen paikallisen turvallisuussuunnittelun seminaariin 22. 23.1.2013 Arvoisa vastaanottaja Vuoden 2013 valtakunnallinen paikallisen turvallisuussuunnittelun

Lisätiedot

LAPIN JÄRJESTÖTOIMINNAN KEHITTÄMISRAKENNE. Myllärintie 35 96400 Rovaniemi info@lapinsoste.fi OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 2/2011

LAPIN JÄRJESTÖTOIMINNAN KEHITTÄMISRAKENNE. Myllärintie 35 96400 Rovaniemi info@lapinsoste.fi OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 2/2011 LAPIN JÄRJESTÖTOIMINNAN KEHITTÄMISRAKENNE Myllärintie 35 96400 Rovaniemi info@lapinsoste.fi OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 2/2011 AIKA: 16.5.2011 klo 14.00 16.00 PAIKKA: Rovaniemi, Hotelli Oppipoika, kokoustila Oltermanni

Lisätiedot

Sanna Hiltunen, Itä-Lapin MAKO-verkosto , Kemijärvi

Sanna Hiltunen, Itä-Lapin MAKO-verkosto , Kemijärvi Sanna Hiltunen, Itä-Lapin MAKO-verkosto 23.3.2017, Kemijärvi Maahanmuutto- ja kotouttamistyön (MAKO) verkoston tausta kansalaisten määrä Lapissa 2001-2015 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 1863 2033 2361

Lisätiedot

EK-ARTU. Etelä-Kymenlaakson kuntien turvallisuussuunnitelma. Safe Community seminaari 18.4.2013 Hamina

EK-ARTU. Etelä-Kymenlaakson kuntien turvallisuussuunnitelma. Safe Community seminaari 18.4.2013 Hamina EK-ARTU Etelä-Kymenlaakson kuntien turvallisuussuunnitelma Safe Community seminaari 18.4.2013 Hamina KyAMK Sosiaali- ja terveysala / EK-ARTU-hanke 18.4.2013 1 EK-ARTU-HANKE Etelä-Kymenlaakson kunnat Hamina,

Lisätiedot

Arjen turvaa nyt ja tulevaisuudessa Enemmän yhdessä tekemistä - Enemmän yhteisillä resursseilla

Arjen turvaa nyt ja tulevaisuudessa Enemmän yhdessä tekemistä - Enemmän yhteisillä resursseilla Arjen turvaa nyt ja tulevaisuudessa Enemmän yhdessä tekemistä - Enemmän yhteisillä resursseilla Lapin kuntapäivät 25.9.2015 Seppo Lehto Pelastusylitarkastaja Lapin aluehallintovirasto Lapin hyvinvointi-

Lisätiedot

AVAUS. RUNDI 2013: Helsinki Tupakka, päihteet ja (raha)pelit -varhaisen puuttumisen työvälineitä haittojen ehkäisyyn

AVAUS. RUNDI 2013: Helsinki Tupakka, päihteet ja (raha)pelit -varhaisen puuttumisen työvälineitä haittojen ehkäisyyn AVAUS RUNDI 2013: Helsinki Tupakka, päihteet ja (raha)pelit -varhaisen puuttumisen työvälineitä haittojen ehkäisyyn 23.5.2013 Kirsti Riihelä Yksikön päällikkö 1 Aluehallintovirastojen toiminta-ajatus Aluehallintovirasto

Lisätiedot

Pöytäkirja. Pirjo Riskilä (vara) x Mervi Kestilä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lapin piiri ry Mira Uusiportimo (vara)

Pöytäkirja. Pirjo Riskilä (vara) x Mervi Kestilä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lapin piiri ry Mira Uusiportimo (vara) LAPIN LIITTO Pöytäkirja 5.4.2013 Järjestöneuvottelukunnan 2. kokous Aika: 5.4.2013 klo 9.00-11.00 Paikka: Lapin liitto Osallistujat: Läsnä Poissa Nimi Järjestö x Raili Kerkelä Kemijärven Järjestökiehinen

Lisätiedot

LAPIN JÄRJESTÖTOIMINNAN KEHITTÄMISRAKENNE. Myllärintie Rovaniemi p OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 4/2011

LAPIN JÄRJESTÖTOIMINNAN KEHITTÄMISRAKENNE. Myllärintie Rovaniemi p OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 4/2011 LAPIN JÄRJESTÖTOIMINNAN KEHITTÄMISRAKENNE Myllärintie 35 96400 Rovaniemi p.0440452139 info@lapinsoste.fi OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 4/2011 AIKA: 8.11.2011 klo 14.00 16.00 PAIKKA: Rovaniemi, Hotelli Oppipoika,

Lisätiedot

Tarjolla herkkuja PaKasteesta seminaari Oulu. Terveyden edistämisen suunnittelija Terveyden edistämisen suunnittelija

Tarjolla herkkuja PaKasteesta seminaari Oulu. Terveyden edistämisen suunnittelija Terveyden edistämisen suunnittelija Sähköinen hyvinvointikertomus hyvinvoinnin edistämisessä Tarjolla herkkuja PaKasteesta seminaari 1.11.2012 Oulu Terveyden edistämisen suunnittelija Terveyden edistämisen suunnittelija Tuula Kokkonen Inkerelli

Lisätiedot

Karkkilan kaupungin turvallisuussuunnitelma 2015 2016

Karkkilan kaupungin turvallisuussuunnitelma 2015 2016 Karkkilan kaupungin turvallisuussuunnitelma 2015 2016 Sisällys 1 Taustaa... 3 1.1 Valtioneuvoston periaatepäätös sisäisen turvallisuuden ohjelmasta... 3 1.2 Turvallisuussuunnitelman laatiminen Laurea-ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Maaseudun arjen palveluverkosto Enemmän vähemmällä verkostot hyvinvointipalvelujen toteuttajina

Maaseudun arjen palveluverkosto Enemmän vähemmällä verkostot hyvinvointipalvelujen toteuttajina Maaseudun arjen palveluverkosto Enemmän vähemmällä verkostot hyvinvointipalvelujen toteuttajina 2016-2018 Mirja Kettunen Verkostokoordinaattori Lapin liitto Arjen turvan lähtökohta Palvelut Toimeentulo

Lisätiedot

YHDISTYS JA JÄRJESTÖFOORUMIT 2011

YHDISTYS JA JÄRJESTÖFOORUMIT 2011 YHDISTYS JA JÄRJESTÖFOORUMIT 2011 SEUTUKUNNAT 1. Pohjois-Lappi / Ivalo ( Inari, Sodankylä, Utsjoki) 2. Itä Lappi / Kemijärvi (Kemijärvi, Pelkosenniemi, Savukoski, Salla, Posio) 3. Rovaseutu / Rovaniemi

Lisätiedot

KYLÄN ABC. turvallisuussuunnittelun. Kylien turvallinen ja toimiva arki

KYLÄN ABC. turvallisuussuunnittelun. Kylien turvallinen ja toimiva arki suomeksi KYLÄN turvallisuussuunnittelun ABC Kylien turvallinen ja toimiva arki Törmäätkö kylälläsi ongelmiin, jotka mielestäsi kaipaisivat ratkaisuja? Ongelmat voivat olla erilaisia arjen epäkohtia vaikkapa

Lisätiedot

LAPIN JÄRJESTÖTOIMINNAN KEHITTÄMISRAKENNE. Myllärintie Rovaniemi p OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 3/2011

LAPIN JÄRJESTÖTOIMINNAN KEHITTÄMISRAKENNE. Myllärintie Rovaniemi p OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 3/2011 LAPIN JÄRJESTÖTOIMINNAN KEHITTÄMISRAKENNE Myllärintie 35 96400 Rovaniemi p.0440452139 eeva.marttala@lapinsoste.fi OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 3/2011 AIKA: 13.9.2011 klo 14.00 16.00 PAIKKA: Rovaniemi, Hotelli Oppipoika,

Lisätiedot

JOENSUUN TURVALLISUUSSUUNNITELMAN VALMISTELU MITÄ OPITTIIN?

JOENSUUN TURVALLISUUSSUUNNITELMAN VALMISTELU MITÄ OPITTIIN? JOENSUUN TURVALLISUUSSUUNNITELMAN VALMISTELU MITÄ OPITTIIN? Valtakunnallinen turvallisuusseminaari Joensuussa 27. 28.1.2016 Kaupunginsihteeri Jari Horttanainen JOENSUUN KAUPUNGIN TURVALLISUUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

SISÄASIAINMINISTERIÖ. Jakelussa mainitut JÄSENEN NIMEÄMINEN ALUEELLISEN SISÄISEN TURVALLISUUDEN TOIMINTAMALLIA LAATIVAAN TYÖRYHMÄÄN

SISÄASIAINMINISTERIÖ. Jakelussa mainitut JÄSENEN NIMEÄMINEN ALUEELLISEN SISÄISEN TURVALLISUUDEN TOIMINTAMALLIA LAATIVAAN TYÖRYHMÄÄN SISÄASIAINMINISTERIÖ 25.10.2010 SM050:00/2010 Jakelussa mainitut JÄSENEN NIMEÄMINEN ALUEELLISEN SISÄISEN TURVALLISUUDEN TOIMINTAMALLIA LAATIVAAN TYÖRYHMÄÄN Saatekirje jäsenen nimeäminen 26.10.2010 Sisäasiainministeriö

Lisätiedot

Hyvinvoitityö kuntien vahvuudeksi - seminaari Vuokatti, Katinkulta

Hyvinvoitityö kuntien vahvuudeksi - seminaari Vuokatti, Katinkulta Hyvinvoitityö kuntien vahvuudeksi - seminaari 28.9.2017 Vuokatti, Katinkulta Maire Ahopelto, kuntayhtymän johtaja, sairaanhoitopiirin johtaja, sote - ja maakuntauudistuksen valmisteluryhmän varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Ikäihmisten elämänhallinnan ja

Ikäihmisten elämänhallinnan ja Ikäihmisten elämänhallinnan ja hyvinvoinnin tukeminen (IKÄEHYT) 1.3.2011 31.8.2013 Hyvinvoinnin Lappi http://some.lappia.fi/blogs/ikaehyt/ Esitys päivitetty 30.1.2012 Hankkeen tausta Väestön ikääntyminen

Lisätiedot

Aluehallintovirastot ja kuntien varautuminen

Aluehallintovirastot ja kuntien varautuminen Aluehallintovirastot ja kuntien varautuminen SPEK Varautumisseminaari 1.12.2010 Anneli Taina, ylijohtaja Etelä-Suomen aluehallintovirasto 1 Uudet viranomaiset Lääninhallitukset (6) TE-keskukset (15) Alueelliset

Lisätiedot

ARJEN TURVAA YHTEISTYÖLLÄ

ARJEN TURVAA YHTEISTYÖLLÄ ARJEN TURVAA YHTEISTYÖLLÄ Alueellisen sisäisen turvallisuuden yhteistyön toimintamalli Lahti 24.1.2012 Anneli Taina Aluehallintovirastot Etelä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA yhteistyöryhmä ALVA hanke alueelliset ja valtakunnalliset verkostot riitta.prittinen-maarala@rko.fi puh. 050 4691 946

Lisätiedot

Rovaniemi, Kolpeneen palvelukeskuksen ky, Myllärintie 35, Monitoimitila

Rovaniemi, Kolpeneen palvelukeskuksen ky, Myllärintie 35, Monitoimitila Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/ ESITYSLISTA Lapin toimintayksikkö Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Myllärintie 35 96400 ROVANIEMI 4.6.2010 PaKaste - Lapin -osahankkeen ohjausryhmän kokous

Lisätiedot

TURVALLISEMPI HUOMINEN Kutsu valtakunnalliseen paikallisen turvallisuussuunnittelun seminaariin 22. 23.1.2013

TURVALLISEMPI HUOMINEN Kutsu valtakunnalliseen paikallisen turvallisuussuunnittelun seminaariin 22. 23.1.2013 Tarkistettu 2.1.2013 TURVALLISEMPI HUOMINEN Kutsu valtakunnalliseen paikallisen turvallisuussuunnittelun seminaariin 22. 23.1.2013 Arvoisa vastaanottaja Vuoden 2013 valtakunnallinen paikallisen turvallisuussuunnittelun

Lisätiedot

Lapin aluehallintovirasto

Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto 1 Toimintaympäristö 3 % koko maan väestöstä - väkiluku 180 848 (joulukuu 2015) - 75-v täyttäneitä 18209, 2030 ennuste 10 800 enemmän 30 % koko Suomen maapinta-alasta - maapinta-ala

Lisätiedot

Kuntamarkkinat 11.9.2013

Kuntamarkkinat 11.9.2013 Kuntamarkkinat 11.9.2013 Järvenpään kaupungin turvallisuussuunnitelma Erkki Kukkonen kaupunginjohtaja LÄHTÖKOHTIA JÄRVENPÄÄN TURVALLISUUSSUUNNITTELULLE - Syrjäytyminen on sisäisen turvallisuuden keskeisin

Lisätiedot

23.9.2014 24.9.2014 1

23.9.2014 24.9.2014 1 23.9.2014 RIKU TURVALLISUUSTYÖSSÄ MUKANA 24.9.2014 1 RIKU TURVALLISUUSTYÖSSÄ POHJOIS - KARJALAN ALUEELLA TYÖRYHMÄT 1. Itä-Suomen AVIn sisäisen turvallisuuden työryhmä (Sto3) KAMU- KAIKKI MUKAAN TURVALLISUUSTYÖHÖN

Lisätiedot

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Neuvolan perhetyön asiakkaan ääni: Positiivinen raskaustesti 2.10.2003 Miten tähän on tultu? Valtioneuvoston

Lisätiedot

Lapin turvallisuuden arki: resursseja siirrettävä korjaavista toimenpiteistä ennalta ehkäisyyn

Lapin turvallisuuden arki: resursseja siirrettävä korjaavista toimenpiteistä ennalta ehkäisyyn Lapin turvallisuuden arki: resursseja siirrettävä korjaavista toimenpiteistä ennalta ehkäisyyn Lapin aluekehityspäivä, Rovaniemi 23.9.2010 Ylijohtaja Timo E. Korva 1 Kuntien terveys-, sosiaali- ja koulutussektorien

Lisätiedot

Oulun poliisilaitos Road Show seminaari Moniammatilliset toimintamallit tutuiksi. Apulaispoliisipäällikkö Arto Karnaranta

Oulun poliisilaitos Road Show seminaari Moniammatilliset toimintamallit tutuiksi. Apulaispoliisipäällikkö Arto Karnaranta Oulun poliisilaitos Road Show seminaari 25.- Moniammatilliset toimintamallit tutuiksi Apulaispoliisipäällikkö Arto Karnaranta 1 Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 Lappi 11 poliisilaitosaluetta

Lisätiedot

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA yhteistyöryhmä ALVA hanke alueelliset ja valtakunnalliset verkostot Kehityskasvatushanke (RKO/Kepa) riitta.prittinen-maarala@rko.fi

Lisätiedot

Lapin liikenneturvallisuustoimija

Lapin liikenneturvallisuustoimija Lapin liikenneturvallisuustoimija Työn esittely 12.5.2016 Noora Airaksinen Teemu Kinnunen Lappi toimija-alueena Kaksi toimija-aluetta: Länsi Itä Kemi-Tornion seutukunta (n. 60 300 as.) Kemi, Keminmaa,

Lisätiedot

Tulevaisuuden tärkeät asiat STM:n näkökulma. Joensuu 16.-17.2.2011 Merja Söderholm, STM

Tulevaisuuden tärkeät asiat STM:n näkökulma. Joensuu 16.-17.2.2011 Merja Söderholm, STM Tulevaisuuden tärkeät asiat STM:n näkökulma Joensuu 16.-17.2.2011 Merja Söderholm, STM Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020 - Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia 1. Hyvinvoinnille vahva perusta Terveys

Lisätiedot

Ihmisten kokoisille ideoille! För dina idéer!

Ihmisten kokoisille ideoille! För dina idéer! Ihmisten kokoisille ideoille! För dina idéer! Trygga och aktiva byar Hankkeen tarve ja tausta yhteiskunta muuttuu nopeasti ja varsinkin maaseutualueiden palveluita supistetaan kylien turvallisuussuunnitelmilla,

Lisätiedot

Oulun Turvallisuusohjelma 2013-2016 http://www.ouka.fi/oulu/turvallisuus/

Oulun Turvallisuusohjelma 2013-2016 http://www.ouka.fi/oulu/turvallisuus/ Oulun Turvallisuusohjelma 2013-2016 http://www.ouka.fi/oulu/turvallisuus/ Sisäinen turvallisuus ja kolmas sektori Kansallinen turvallisuusseminaari Oulussa 10.11.2015 Riskienhallintapäällikkö Heikki Kontsas,

Lisätiedot

Lausunto: Päätöksiä turvallisuudesta

Lausunto: Päätöksiä turvallisuudesta Lausunto: Päätöksiä turvallisuudesta KH 156 (valm. Mikko Saari) 2014 INRIKESMIi'JlSTERIET Sisäasiainministeriö on pyytänyt kunnilta lausuntoa suunnitelmaan, jonka mukaan kuntien turvallisuussuunnittelu

Lisätiedot

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Lapin aikuiskoulutusstrategia 2020 TIIVISTELMÄ Suomen huipulla Lapissa on laadukkaat ja joustavat jatkuvan oppimisen pitkospuut, jotka takaavat tulevaisuuden osaamisen,

Lisätiedot

Turvallisempi huominen

Turvallisempi huominen Turvallisempi huominen III sisäisen turvallisuuden ohjelma ja kunnat Valtakunnallinen paikallisen turvallisuussuunnittelun seminaari 22-23.1.2013, Hyvinkää Kansliapäällikkö Päivi Nerg Sisäasiainministeriö

Lisätiedot

Matkailun turvallisuus

Matkailun turvallisuus Matkailun turvallisuus Matkailun turvallisuuden kehittäminen kilpailukykytekijänä Pekka Iivari 29.9.2010 Lapin matkailuparlamentti Mitä se on? Matkailun turvallisuus Käsite? Yksilötasolla jokainen meistä

Lisätiedot

HYVINVOINTIKERTOMUS. auttaa tarkastelemaan hyvinvointia kokonaisuutena ja kantamaan yhdessä vastuuta hyvinvoinnista

HYVINVOINTIKERTOMUS. auttaa tarkastelemaan hyvinvointia kokonaisuutena ja kantamaan yhdessä vastuuta hyvinvoinnista HYVINVOINTIKERTOMUS kuntajohtamisen työväline, joka tukee hyvinvoinnin näkökulmien kytkemistä toiminnan ja talouden suunnitteluun, seurantaan ja arviointiin, 225 kuntaa käyttää auttaa tarkastelemaan hyvinvointia

Lisätiedot

Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään

Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään Työkokouspäivä 22.3.2011 Avauspuheenvuoro Yksikön päällikkö Riitta Pöllänen Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva

Lisätiedot

Turvallisuuden monialainen edistäminen

Turvallisuuden monialainen edistäminen Turvallisuuden monialainen edistäminen Jyväskylä, Turvallisuutta ja hyvinvointia hoitotyössä -seminaari 25.11.2014 Anne Lounamaa. THL, Tapaturmien ehkäisyn yksikkö Tapaturmissa kuolleet ja ennuste vuoteen

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta pioneerityötä tekemässä! Vapaaehtoistoiminnan seminaari kehittämispäällikkö Elina Pajula

Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta pioneerityötä tekemässä! Vapaaehtoistoiminnan seminaari kehittämispäällikkö Elina Pajula Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta pioneerityötä tekemässä! Vapaaehtoistoiminnan seminaari 5.12.2008 -kehittämispäällikkö Elina Pajula Aktiivisesti Pohjois-Karjalassa toimii 375 sosiaali-

Lisätiedot

Etelä-Kymenlaakson turvallisuussuunnitelman rakentuminen

Etelä-Kymenlaakson turvallisuussuunnitelman rakentuminen Hamina, Kotka, Miehikkälä, Pyhtää, Virolahti Valtuustokaudelle 2013 2016 Etelä-Kymenlaakson turvallisuussuunnitelman rakentuminen Hankkeen työ- ja ohjausryhmän työskentely Asukas- ja järjestötapaamiset

Lisätiedot

Kyläturvallisuus tukea maaseudun asukkaiden omatoimiseen varautumiseen 2015-2016

Kyläturvallisuus tukea maaseudun asukkaiden omatoimiseen varautumiseen 2015-2016 Aikku Eskelinen, projektipäällikkö aikku.eskelinen.@spek.fi 040-834 4545 Kyläturvallisuus tukea maaseudun asukkaiden omatoimiseen varautumiseen 2015-2016 19.11.2015 Ikääntyminen Urbanisoituminen Myrskyt,

Lisätiedot

Turvallisuutta älykkäästi

Turvallisuutta älykkäästi Turvallisuutta älykkäästi Valtakunnallinen turvallisuusseminaari Joensuussa 27. 28.1.2016 Valtakunnallinen turvallisuusseminaari järjestetään 27. 28.1.2016 Joensuussa hotelli Kimmelissä, Itäranta 1, Joensuu.

Lisätiedot

Istanbulin sopimuksen toimeenpano Suomessa

Istanbulin sopimuksen toimeenpano Suomessa Istanbulin sopimuksen toimeenpano Suomessa 22.1.2018 Martta October 1 Istanbulin sopimus Euroopan neuvoston yleissopimus naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta

Lisätiedot

Kokonaisturvallisuuden yhteistoiminta esimerkkinä Hyvinvoinnin ja turvallisuuden toiminnan ohjausjärjestelmä & Välittämisen koodi

Kokonaisturvallisuuden yhteistoiminta esimerkkinä Hyvinvoinnin ja turvallisuuden toiminnan ohjausjärjestelmä & Välittämisen koodi Kokonaisturvallisuuden yhteistoiminta esimerkkinä Hyvinvoinnin ja turvallisuuden toiminnan ohjausjärjestelmä & Välittämisen koodi Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

Turvallisempaan huomiseen Lounais-Suomessa

Turvallisempaan huomiseen Lounais-Suomessa Valtakunnallinen sisäisen turvallisuuden alueellisen yhteistyön seminaari Mikkeli 5.-6.9.2013 Kehittämispäällikkö Raija Hurskainen, LSAVI Turvallisempaan huomiseen Lounais-Suomessa Sisäisen turvallisuuden

Lisätiedot

Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ

Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ Järjestöt muutokseen yhteistyössä hanke (2017-2020) Hankkeen taustaa Sote ja maakuntauudistus Toimintaympäristö ja rakenteet ovat murroksessa: sote-

Lisätiedot

KYLIEN TURVALLISUUSSUUNNITTELU Miten se tehdään? Mitä se vaatii onnistuakseen? TAATUSTI TURVASSA huolehtiva kyläyhteisö

KYLIEN TURVALLISUUSSUUNNITTELU Miten se tehdään? Mitä se vaatii onnistuakseen? TAATUSTI TURVASSA huolehtiva kyläyhteisö KYLIEN TURVALLISUUSSUUNNITTELU Miten se tehdään? Mitä se vaatii onnistuakseen? TAATUSTI TURVASSA huolehtiva kyläyhteisö Arjen turva? Läheisistä huolehtiminen vähentynyt yhteiskunta erottanut sukupolvet

Lisätiedot

Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ

Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ Lapin Paikka auki -verkosto Paikka auki -avustusohjelma (2014-2017) edistää erityisesti vaikeasti työllistyvien ja työelämän ulkopuolella olevien

Lisätiedot