Ilmastonmuutoksen vuoksi Helsingin uudessa yleiskaavassa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ilmastonmuutoksen vuoksi Helsingin uudessa yleiskaavassa"

Transkriptio

1 Laituri / MRM - ATa ENERGIA JA ILMASTONMUUTOS SEMINAARI Yleisön post-it lapuille kirjaamat ehdotukset Ilmastonmuutoksen vuoksi Helsingin uudessa yleiskaavassa Liikenne Pyritään autopaikkanormin poistoon ja kannustetaan autottomiin kortteleihin. Sähköautot eivät ole mikään ratkaisu. Etenkään ellei ole riittävästi uusiutuvaa energiaa. Ei edistetä autoilua Vaikuttaa liikkumiseen ja sen CO2 päästöjen alentamiseen. Yksityisautoilu alisteiseksi ja väheneväksi, kaupunki selvästi joukkoliikennettä suosivaksi Ruuhkamaksut + pysäköinnin kustannusten suuntaaminen käyttäjille Yksityisautoilua vähennettävä merkittävästi Uudessa yleiskaavassa on syytä luopua kalliista yksityisautoilua tukevasta ja tilaa vievästä 60- lukulaisesta väyläsuunnitelmista!!! Esimerkiksi Pasilan Veturitiesuunnitelma, Pasilanväylän tunnelit MILD MOBILITY liikenteen teknologian kehitys sallii samalla alueella kävelyvauhdilla ajamisen ja poistaa reunoja kävelykadun ja muun alueen välillä? Vähennetään liikkumistarvetta Tullijärjestelmä pääkaupungille, tulojen ohjaus raideliikenteeseen Kyläkaupungissa alue, jolta löytyvät kävelymatkan päästä koti, työpaikka ja palvelut mahdollistaa vähäisen liikenteen tarpeen. Todella toimiva ja maksuton julkinen liikenne tarjoaa vaihtoehdon omalle autolle. Yhteissuunnittelu koko työssäkäyntialueelle on välttämätöntä. Jos asuminen työpaikan lähellä metron tms, halvan kulkumahdollisuuden varrella olisi taloudellisesti mahdollista pendelöinti ja liikenneruhkat asettuisivat haitattomiksi Joukkoliikenne Raideliikenne yhdyskuntarakenteen kehittämisen perusta Toimiva joukkoliikenne poikittaisyhteydet, metron laajennus Poikittaisen joukkoliikenteen kehittäminen, siten että se kytkeytyy säteittäiseen liikenteeseen. Lisää pikaraitioteitä tulee varata riittävästi alueita teille ja väylille, jotta liikenne sujuu eikä seiso ja saastuta! Miksi ääripäästä toiseen raitiovaunuliikenteessä? Miksi liian moni raitiovaunu ajaa peräkkäin Mannerheimintiellä? Saumaton joukkoliikenne! (Pyörät juniin, ratikoihin yms.) Huomioidaan kasvava joukkoliikennetarve ja siirrytään uusiutuvia energiamuotoja käyttäviin kulkuneuvoihin Pyöräilyn suosiminen Seudulliset pyöräily- ja autoliityntäparkkipaikat (radan, metron varteen) Pyöräilyä suosiva yleiskaava

2 Pyöräilyn pikateitä! joissa ramppityyppiset liittymät vrt. Hollanti yms. Pyöräilyn moottoritie rautatien varteen, radan korkeudessa, ei nousuja ja laskuja. Jalankulku ohjattu muualle. Huollettu talvellakin. Reitit naapurikuntiin. Seudullisuus On katsottava myös kaupungin rajojen yli > seudullisuus Päästöjä ei saa siirtää rajan toiselle puolelle. Energia-asioita on tarkasteltava kokonaisuuksina Helsingin kaupunkirakenne, korttelirakenne Kaupunki on täysi > yksi mahdollisuus. Luodaan edellytyksiä kävelykeskustalle. Täydennysrakentaminen viheralueet säilyttäen (Brownfield-kehitystä, liikennealueille lisäkierroksia) Saa kaavoittaa uusia asuntoja ainoastaan toimivien joukkoliikenneväylien varrelle Täydennysrakentaminen tärkeää Kannustaa monipuoliseen ja viihtyisään täydennysrakentamiseen Tiivistyvän kaupunkirakenteen vihreä kipuaakin horisontaalisesti Kivikaupunki vai viherkaupunki parempi? Mihin lumi viedään kun kaupunkia tiivistetään? Kysytään asukkailta ideoita paikoista, joihin voisi sijoittaa täydennysrakentamista (esim. iso kilpailu) Epäviihtyisä kaupunki lisää vapaa-ajan liikennettä Ei hallita liikaa väestöä Tulee tiivistämisestä huolimatta säästää tarpeeksi viheralueita Tuleeko Helsingistä sietämättömän kuuma, jos rakennettu pinta-ala kasvaa? Kävelykeskusta on laajentunut Yritysalueet (=työpaikat) sijoittaa hyvin saavutettaville paikoille keskitetysti Tuulitunneleita ei saisi syntyä! Huom! Korttelirakenne suorassa yhteydessä rakennusten varjostukseen Autopaikat irti asuinalueiden tonteista kaavamääräyksin lähes kaikkiin kohtiin Kesäisin isot puut katujen varsilla ja talojen välissä viilentävät katutiloja ja asuntoja ilmaiseksi miellyttävästi, kauniisti varjoista myös ilmaista taidetta kaduille ja sisätiloihin Luodaan vihreää kaupunkikuvaa Varasto- ja teollisuustilaa julkisen liikenteen solmukohtien läheisyyteen Varataan alueita kaupuniviljelylle (+viherkatot) Minne varastoidaan talvella lumi ja kesällä vesi Tulisi välttää rannoille rakentamista (meren nousu ) Jätetään viheralueita keuhkoiksi Turvataan lähiluonto ilman viilentäjänä Turvataan hiilinielujen säilyminen Edistetään monimuotoisten viheralueiden syntymistä/säilymistä Säästää nykyiset vanhat pientaloalueet ja varata uusia alueita joille mahtuu pihoille runsaasti kasvillisuutta Ratkotaan luonnon monimuotoisuuden hupenemisen riskejä yhteensopivasti ilmastonmuutoksen hillitsemisen kanssa

3 Metsät ja luonnontilaiset rannat suojaavat äärimmäisiltä luonnonilmiöiltä. Ilmastonmuutoksenkin vuoksi ne säilytettävä! Viherkompensointiin tulee määrittää yhteisesti (kaupunkiyhteisesti) sovitut säännöt, jotta se todellisesti tapahtuu Ekosysteemipalvelutarkastelun yhdistäminen kaavatyöhön: hulevedet (ja lumet); vihreä ilman laatu, pienilmasto, viihtyvyys; luonnon monimuotoisuus (lajistolle aidot mahdollisuudet levitä); viherkatot auttavat osaltaan Koko tuleva kaupunkirakentaminen on suunniteltava ihmiselle kelvolliseksi kehdosta hautaan! Vanhoja kaunita ja kertakaikkisen esteellisiä rakennuksia, puistoteitä portaineen ja tarpeettomia pieniä tasoeroja niin sisällä kuin ulkona riittää sadoille sukupolville, vaikka tästedes ei tehtäisi ainoatakaan luiskaa kauas kunnon ihmisten portaista niin kapeaksi etteivät lastenrattaat voi ohittaa pyörätuolia. Lähikauppojen ja muiden palveluiden tasainen levittäminen kattamaan kaikki asuinalueet, keskustan liikekeskusket riittävät kaikille. Helsingin ulkopuoliset kamalat ostoshelvetit aiheuttavat paljon turhaa liikkumista, jota tuskin voi vhentää kuin tiivistämällä niiden läheistä asutusta unohtamatta luonnolle jätettävää elintilaa ja viihtyisyyttä. Ekologisen elämän malli mahdolliseksi jokaiselle toteuttaa arkielämässä! Kokeilualue Helsinkiin Missä on täydennysrakentamisen ja perusparannusten ja energiasaneerausten yhdistäminen projektialue? Energia-innovaatio alue, edes yksi asuminen tai työpaikka. Jatkoa energia innovatiiviseen alueeseen kohde-ehdotus: Keski-Pasilan eteläinen ratapiha-alue! Yhteiskunnallinen koerakentamiskohde energiaravinnekierto Toimintatapaideoita myös vihreän talouden kehittymisen tueksi. Alueita? Mitä? Rakentaminen - rakennukset Talot kuin kehyksiä huomioidaan että rakennusten käyttömuodot muuttuu ja niitä voitaisiin muuttaa enemmän ja useammin asuintalosta > liiketila > asuintila > urheilutila. Ei ylikorkeaa säälle altista tornirakentamista, vaan suljettua korttelirakentamista Rantarakentamisen korkeus on mietittävä tarkkaan Miten tonttien voimakkuus on otettu huomioon rantarakentamisessa? Miten ilmaston lämpeneminen vaikuttaa tuulisuuteen? Miten haaveet pilvenpiirtäjistä sopivat kaavoitukseen miten varjot vaikuttaisivat niiden alla olevien talojen lämmitykseen ja energian käyttöön? Lisätään viherkattoja ja seiniä Katot vihreiksi, seiniä myös Viherkatot+viheralueista huolehtiminen Rakentamisen materiaalitietoisuus Rakennusaikaiset CO2 päästöt ovat vain murto-osa rakennusten elinkaaren aikaisista päästöistä! Eikä puu ole ratkaisu Vähähiilinen betoni rakennusmateriaalina Suositaan täydennysrakentamista puuelementeillä

4 Taloja rakennetaan ihmisille ja ympäristön ehdoilla! Nyt liian usein vain arkkitehtien taidetuotoksia ilman ajatuksia loppukäyttäjästä Olemassaolevan rakennuskannan elinkaaren pidentäminen Arvostaa olemassa olevaa ennen kuin rakennetaan uutta Aurinkokeräimet ja aurinkopaneelit vanhassa rakennuskannassa huomioon yleiskaavassa. Uusiutuvat energiamuodot Uusiutuvat energialähteet Uusiutuvan energian tilavaraukset huomioidaan Varataan riittävästi alueita ilmastoystävälliselle energiantuotannolle Uusiutuvien energialähteiden käytön mahdollistaminen (biokaasu maakaasuputkessa, puubiomassaa aurinkoenergiaa, tuulivoimaa) Lisää tuulivoimaa Varataan alueita tuulipuistoille. Kaavoitetaan tuulivoimaa Varaudutaan tuulivoima-alueisiin Tuulivoimaa Helsingin rannoille. Näyttää paremmalta kuin hiilikasat Tuulienergia ei ole kannattavaa toimii vain tukien varassa Aurinkotullivoimaa Helsingin edustalle Yleiskaavaan tilavaraukset tuulipuistoille ja suurille aurinkovoimaloille (vrt Barcelona/Diagonal) Aurinkoenergiaa enemmän käyttöön Hyödynnetään aurinkoa Aurinkosähkölle paikkoja Maalämpöä on syytä lisätä Yhteistuotanto Biopolttoaineet Mistä biopolttoaineet ovat peräisin? Näen riskin, että hiilestä biopolttoaineisiin siirtymisessä on kyse valinnasta ruton ja koleran välillä. Maalämmön/mereen sitoutuneen energian hyödyntäminen lämmityksessä/jähdytyksessä Aaltoenergialle kaavoitetaan alueita ja paikkoja Ei segregoida alueita energian tuotannon tai lämmityskäytön mukaan Jäähdytysveden käyttö lämmityksessä. Missä mennään? Hulevedet ja tulvat Hulevedet hallintaan oikealla suunnittelulla Mitä tapahtuu Helsingille, jos sen entiselle merenrannalle rakennettu keskusta hukkuu? Merenpinnan nousut ja merentäyttömaiden rakentaminen Kiinnostavia ratkaisuja ääriarvojen handlaamiselle, muuten kuin niitä pakoilemalla tulvarakentaminen Mitä tapahtuu jos merivesi täyttää metrotunnelit? meri oli +1,5 1 m alimmat metron sisäänkäynnit ovat vain noin 2 m eli katastrofi oli puolen metrin päässä Alueelliset hulevesijärjestelmät puistojen iloksi/sadepuutarhat jne

5 Varaudutaan +4 asteen ilmastonmuutokseen Ilmastonmuutos ja sen vaikutukset napa-alueella 1,5 kertaiset. Helsinki-napa? Alan asiantuntijoita mukaan uusilla työtavoilla Eri asiantuntijoita kuuleva ja tosissaan ottava vuorovaikutteinen kaavoitusprosessi Yleiskaavan tekemisessä oikeat osaajat oikeisiin paikkoihin Hallintokuntien välinen todellinen yhteistyö. Uudet työtavat jotta kaikki tieto saadaan tosissaan käyttöön! Työpajat on rikollista toimintaa. Riittävän pätevät ihmiset älyllisiin töihin asiallisilla palkoilla! Energiansäästämistä, asennekasvatusta ja tervettä järkeä Tarvitaan kestävä tapa elää ja toimia. Mallia luonnosta: ei tuoda mitään ei synny mitään Energiatehokkuus ok, energian säästö vielä parempi! Asennekasvatus terve järki Ohjataan hajautettuun energiantuotantoon. Energiansäästöasia ok, mutta esim. kaupungin vuokra-asunnoissa ihmiset joutuvat palelemaan ja sitä perustellaan säästetään energian kulutusta Omaisuuden turva > ei pakkolunastuksille. Helsinki edelläkävijäksi Rohkeutta Helsingin profiloitua ilmaston muutoksen huomioivassa energiakaavoituksessa > ottakaa siitä hyvä irti kaikin tavoin. On näytettävä aitoa edelläkävijyyttä maailman mittakaavassa. Kysymyksiä ja huomioita Hiillineutraalius edellyttäisi radikaaleja päätöksiä (ei vain tehokkuuden nostoa tai purakentamista). Mitä ne ovat? Mihin (realistisiin) visioon hiilineutraalius 2050 perustuu? Viheralueet läpäisevänä teemana seuraavassa yleiskaavaseminaarissa? CO2-määre ei ole ainoa ympäristövaikutuksen mittari CO2 päästöjen pääasialliset lähteet ovat: rakennusten käyttö, liikenne, ruokatuotanto, miten yleiskaavalla tuetaan paikallista ruokatuotantoa?

TIKKURILAN KESKUSTAN KAAVARUNKO 19.1.2015. Sisällys JOHDANTO... 1

TIKKURILAN KESKUSTAN KAAVARUNKO 19.1.2015. Sisällys JOHDANTO... 1 TIKKURILAN KESKUSTAN KAAVARUNKO 19.1.2015 Sisällys JOHDANTO... 1 1. TIKKURILA, TIKSI, STIDILÄ... 2 1.1 SUUNNITTELUALUEEN SIJAINTI JA RAJAUS...2 1.2 TIKKURILASSA ON VIRTAA...2 1.3 GLOBAALIT MEGATRENDIT

Lisätiedot

Tampereen Harava kysely 2013. Vapaa sana keskustan kehittämisestä, kaikki vastaukset.

Tampereen Harava kysely 2013. Vapaa sana keskustan kehittämisestä, kaikki vastaukset. 1. Hämeenkatu should be a pedestrian street. At the moment it is polluting, it is busy and dangerous. Tampere would be more visited, more green and beautiful with a pedestrian centric area. Keskustori

Lisätiedot

HELSINGIN ILMASTOTIEKARTTA Kohti hiilineutraalia ja ilmastoon sopeutunutta kaupunkiamme

HELSINGIN ILMASTOTIEKARTTA Kohti hiilineutraalia ja ilmastoon sopeutunutta kaupunkiamme LISÄTIETOA www.stadinilmasto.fi www.hel.fi/ymk jari.viinanen@hel.fi HELSINGIN ILMASTOTIEKARTTA Kohti hiilineutraalia ja ilmastoon sopeutunutta kaupunkiamme HELSINGIN ILMASTOTIEKARTTA kertoo, kuinka Helsingistä

Lisätiedot

Yhteenveto: Asumisen laatu / matkat

Yhteenveto: Asumisen laatu / matkat Yhteenveto: Asumisen laatu / matkat KESTI Kestävän aluerakentamisen uudet teknologiat ja menetelmät Itämeren alueella -verkostohanke, A32203 Yhteenvedon rakenne Tämän raportin ensimmäinen osa sisältää

Lisätiedot

tekninen- ja ympäristötoimiala Petri Peltonen Alueellisen energiatehokkuuden lisääminen rakennetussa kulttuuriympäristössä Kiveriön pientaloalueella

tekninen- ja ympäristötoimiala Petri Peltonen Alueellisen energiatehokkuuden lisääminen rakennetussa kulttuuriympäristössä Kiveriön pientaloalueella tekninen- ja ympäristötoimiala Petri Peltonen Alueellisen energiatehokkuuden lisääminen rakennetussa kulttuuriympäristössä Kiveriön pientaloalueella Tiivistelmä Lahden kaupungin strategisena päämääränä

Lisätiedot

Teknologian tutkimuskeskus VTT. Low Carbon Finland 2050 -platform ja SUSER -hankkeet: kuluttajakysely, kevät 2014

Teknologian tutkimuskeskus VTT. Low Carbon Finland 2050 -platform ja SUSER -hankkeet: kuluttajakysely, kevät 2014 Teknologian tutkimuskeskus VTT Low Carbon Finland 2050 -platform ja SUSER -hankkeet: kuluttajakysely, kevät 2014 Taustatietoja tutkimuksesta Tutkimuksen tavoitteet ja kohderyhmä Tutkimuksen tavoitteena

Lisätiedot

Kestävien kaupunkialueiden kehitys. Loppuraportti. Turun kaupungin ja Siemensin yhteisanalyysi

Kestävien kaupunkialueiden kehitys. Loppuraportti. Turun kaupungin ja Siemensin yhteisanalyysi s Kestävien kaupunkialueiden kehitys Loppuraportti Turun kaupungin ja Siemensin yhteisanalyysi Esipuhe Turun kaupungin ja Siemensin strategisen yhteistyön toinen vaihe käynnistyi syksyllä 2012, jolloin

Lisätiedot

Sibbesborgin osayleiskaavaluonnos. Vaikutustenarviointi ja toteutuksen vaiheistus

Sibbesborgin osayleiskaavaluonnos. Vaikutustenarviointi ja toteutuksen vaiheistus Sibbesborgin osayleiskaavaluonnos Vaikutustenarviointi ja toteutuksen vaiheistus 1 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Arviointiprosessi... 4 2.1 Kilpailuvaihe... 4 2.2 Kehityskuva, kestävyyskriteerit ja taustaselvitykset...

Lisätiedot

Vihreiden ympäristöohjelma

Vihreiden ympäristöohjelma Vihreät De Gröna Hyväksytty puoluevaltuuskunnan kokouksessa 3.4.2011 HUOM: KIELENHUOLTO TEKEMÄTTÄ - RAAKAVERSIO Vihreiden ympäristöohjelma Lisenssi: CC0 Sisällysluettelo Johdanto...1 OSA I Ekosysteemien

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto HELSINKI SUUNNITTELEE 2014:4. Nuorten Helsinki Nuorten Kaupunki

Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto HELSINKI SUUNNITTELEE 2014:4. Nuorten Helsinki Nuorten Kaupunki Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto HELSINKI SUUNNITTELEE 2014:4 Nuorten Helsinki Nuorten Kaupunki ... Nuorten Helsinki Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto Teksti: Kuvat: Graafinen suunnittelu

Lisätiedot

Vaasan keskustastrategia

Vaasan keskustastrategia Vaasan keskustastrategia Vaasan kaupunki 2012 Vaasan keskustastrategia Kansikuva: Sito Oy Valokuvat: Sito Oy (ellei toisin mainittu) Viistokuvat: Vaasan kaupunki Pohjakartat: Vaasan kaupunki Havainnekuvat:

Lisätiedot

Taustaselvitys Etelä-Karjalan ilmasto- ja energia-asioista ja toimenpide-ehdotukset suunnittelun tueksi

Taustaselvitys Etelä-Karjalan ilmasto- ja energia-asioista ja toimenpide-ehdotukset suunnittelun tueksi Taustaselvitys Etelä-Karjalan ilmasto- ja energia-asioista ja toimenpide-ehdotukset suunnittelun tueksi Joulukuu 2012 toimenpide-ehdotukset suunnittelun tueksi Versio 1 Marraskuu 2012 Etelä-Karjalan liitto

Lisätiedot

LOHJAN KAUPUNKI TAAJAMAOSAYLEISKAAVALUONNOKSEN ILMASTOVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

LOHJAN KAUPUNKI TAAJAMAOSAYLEISKAAVALUONNOKSEN ILMASTOVAIKUTUSTEN ARVIOINTI RAPORTTI 16USP0011 25.5.2011 LOHJAN KAUPUNKI TAAJAMAOSAYLEISKAAVALUONNOKSEN ILMASTOVAIKUTUSTEN ARVIOINTI 1 Esipuhe Lohjan kaupungin toimeksiannosta Pöyry Finland Oy on laatinut selvityksen Lohjan taajamaosayleiskaavaluonnoksen

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN ILMASTO- JA ENERGIAOHJELMA

PÄIJÄT-HÄMEEN ILMASTO- JA ENERGIAOHJELMA PÄIJÄT-HÄMEEN ILMASTO- JA ENERGIAOHJELMA Taustaraportti, luonnos 12.12.2011 LUONTO LIIKENNE ENERGIA TEOLLISUUS TUULIVOIMA PÄÄTÖS SUUNNITELMA KASVU TAHTO KAASU OHJELMA ILMASTO LÄMPÖ LUONNONVARAT AURINKO

Lisätiedot

TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma

TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma Julkaisija: Ulkoasu: Kansi: Painopaikka: Tekniikan Akateemisten Liitto TEK Uusi Insinööriliitto UIL ry Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki Salla Koivu ja Juhani Mykkänen

Lisätiedot

Uuden ajan alku maaseudulle Tasavertaisemman Suomen puolesta

Uuden ajan alku maaseudulle Tasavertaisemman Suomen puolesta Uuden ajan alku maaseudulle Tasavertaisemman Suomen puolesta Vihreiden maaseutupoliittinen ohjelma, hyväksytty valtuuskunnassa 20.4.2008 Sisällysluettelo Kahdeksan kärkeä maaseutuohjelmasta...2 Esipuhe...2

Lisätiedot

Kantakaupungin ja ydinkeskustan kehittäminen

Kantakaupungin ja ydinkeskustan kehittäminen HELSINGIN YLEISKAAVA Kantakaupungin ja ydinkeskustan kehittäminen Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2014:18 2 HELSINGIN

Lisätiedot

Tasavertaisuus, Oikeudenmukaisuus, Laillisuus Pispala Visio 2008 Rakennusoikeus -ryhmä

Tasavertaisuus, Oikeudenmukaisuus, Laillisuus Pispala Visio 2008 Rakennusoikeus -ryhmä Pispala Visio 2008 Rakennusoikeus -ryhmä Tasavertaisuus, Oikeudenmukaisuus, Laillisuus Pispala Visio 2008 Rakennusoikeus -ryhmä Näsijärveltä Ilmasta Pyhäjärveltä Julkaisun kokoajat: Antti Ivanoff, Aarne

Lisätiedot

ilmastotavoite Polkuja vähäpäästöiseen yhteiskuntaan Helsinki 16.3.2006

ilmastotavoite Polkuja vähäpäästöiseen yhteiskuntaan Helsinki 16.3.2006 ilmastotavoite 2050 Polkuja vähäpäästöiseen yhteiskuntaan Helsinki 16.3.2006 Päivitetty 24.3.2006 ilmastotavoite 2050 Polkuja vähäpäästöiseen yhteiskuntaan SISÄLTÖ Johdanto Tiivistelmä Yhdyskuntarakenne

Lisätiedot

Hidas asuminen ja energia vähähiiliyhdyskunnassa

Hidas asuminen ja energia vähähiiliyhdyskunnassa Sirkka Heinonen Hidas asuminen ja energia vähähiiliyhdyskunnassa Slow housing -konseptin kuvaus ja kytkennät energia-asioihin Sitran Energiaohjelma ja Tulevaisuuden tutkimuskeskus Helsinki 2008 Sitran

Lisätiedot

Tutkimus pikaraitiotien vaikutuksista

Tutkimus pikaraitiotien vaikutuksista s Tutkimus pikaraitiotien vaikutuksista Ekologinen ja taloudellinen arviointi Loppuraportti Turun kaupungin ja Siemensin yhteisanalyysi Esipuhe Pikaraitiotietä koskeva selvitys on ensimmäinen konkreettinen

Lisätiedot

Pirkanmaan ympäristöohjelma 2011-2016

Pirkanmaan ympäristöohjelma 2011-2016 Pirkanmaan ympäristöohjelma 2011-2016 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 5 2. VISIO 2030 7 3. KESTÄVÄ YHDYSKUNTARAKENNE 9 3.1. Nykytilan kuvaus 9 3.2. Muutoshaasteita 11 3.3. Strategiset tavoitteet vuoteen 2030

Lisätiedot

Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020

Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020 Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020 2 LUOTSI Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020 Piirros: Anne Myllyaho Murrekäännös: Risto Vuorinen, Turkuseura Sisällysluettelo Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Seutuhallinto. JOENSUUN KAUPUNKISEUDUN KUNTIEN ILMASTOSTRATEGIA Joensuu, Kontiolahti, Liperi, Outokumpu ja Polvijärvi

Seutuhallinto. JOENSUUN KAUPUNKISEUDUN KUNTIEN ILMASTOSTRATEGIA Joensuu, Kontiolahti, Liperi, Outokumpu ja Polvijärvi Seutuhallinto JOENSUUN KAUPUNKISEUDUN KUNTIEN ILMASTOSTRATEGIA Joensuu, Kontiolahti, Liperi, Outokumpu ja Polvijärvi Joensuun kaupunkiseudun ilmastostrategian valmisteluryhmä 10.12.2009 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

YLEISKAAVA 2035 RAKENNESUUNNITELMA

YLEISKAAVA 2035 RAKENNESUUNNITELMA YLEISKAAVA 2035 RAKENNESUUNNITELMA Riihimäen kaupunki Tekniikan ja ympäristön toimiala Kaavoitusyksikkö PL 125 (Eteläinen Asemakatu 2), 11101 Riihimäki 11101 Riihimäki p. 019 758 4000 27.3.2015 SISÄLLYS

Lisätiedot

Elinvoimainen kaupunkikeskusta

Elinvoimainen kaupunkikeskusta Raportti 8.9.2010 Elinvoimainen kaupunkikeskusta Puhutaanpa Oulusta Toimitus: SIsällöntuotanto: Oulun kaupunki, tekninen keskus Matti Karhula, vast. Juha Isoherranen Jere Klami Eini Vasu Mikko Törmänen

Lisätiedot

Taustamateriaalia kalvosarjaan

Taustamateriaalia kalvosarjaan Taustamateriaalia kalvosarjaan Tähän vihkoseen on koottu taustamateriaalia Ilmari-ilmastonmuutoshankkeen kalvosarjaan. Materiaalin tarkoituksena on auttaa kouluvierailijoita ja opettajia ilmastotuntien

Lisätiedot

KOUVOLAN KESKUSTAN YDINALUEEN IDEAKILPAILU OIKOTIE

KOUVOLAN KESKUSTAN YDINALUEEN IDEAKILPAILU OIKOTIE KOUVOLAN KESKUSTAN YDINALUEEN IDEAKILPAILU OIKOTIE JOHDANTO Kouvolan kaupunki tekee parhaillaan keskustavisiota, jolla luodaan keskustan kehittämisen suuntaviivat seuraaville vuosikymmenille. Visiohankkeessa

Lisätiedot

Taustamateriaalia kalvosarjaan

Taustamateriaalia kalvosarjaan Taustamateriaalia kalvosarjaan Tähän vihkoseen on koottu taustamateriaalia Ilmari-ilmastonmuutoshankkeen kalvosarjaan. Materiaalin tarkoituksena on auttaa kouluvierailijoita ja opettajia ilmastotuntien

Lisätiedot

Loppujulkaisu. Kestävä asuminen ja ympäristö

Loppujulkaisu. Kestävä asuminen ja ympäristö Loppujulkaisu Kestävä asuminen ja ympäristö Kestävä asuminen ja ympäristö Kestävä asuminen ja ympäristö -hanke, K-EASY, tarkasteli kiinteistöjen energiatehokkuuden ohella jätehuoltoa, kierrätystä sekä

Lisätiedot