TÄYDENNYSRAKENTAMISEN TALOUSVAIKUTUKSET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TÄYDENNYSRAKENTAMISEN TALOUSVAIKUTUKSET"

Transkriptio

1 HOTR Attractive and Programmatic Infill Building Expertise in the Systems of Urban Production 2012 TÄYDENNYSRAKENTAMISEN TALOUSVAIKUTUKSET Seppälä Tiina Aalto yliopisto Julkaistu

2 Sisällys Johdanto... 2 Täydennysrakentamisen kustannukset... 2 Rakentamisen kustannusten laskentamenetelmät... 2 Taloudellisen arvioinnin perusteista... 2 Väinölänranta, Jyväskylä... 3 Taustatiedot... 3 Alueen kehittämiskulut... 3 Kannattavuuslaskenta... 5 Taloudellinen analysointi... 6 Suunnitelma... 6 Sijainti... 6 Markkinatilanne... 7 Pysäköinti... 8 Kannelmäki, Helsinki... 8 Taustatiedot... 8 Alueen kehittämiskulut... 9 Kannattavuuslaskenta Taloudellinen analysointi Suunnitelma Sijainti Markkinatilanne Pysäköinti Herttoniemi, Helsinki Taustatiedot Alueen kehittämiskulut Kannattavuuslaskenta Taloudellinen analysointi Suunnitelma Sijainti Markkinatilanne Pysäköinti Yhteenveto Lähteet

3 Johdanto Tämä selvitys on laadittu osana Aaltoyliopiston hanketta, jossa kolmen arkkitehdin laatimia alueellisia täydennysrakentamissuunnitelmia tarkastellaan taloudellisesta ja ekologisesta näkökulmasta. Suunnitelmat on laadittu Jyväskylän Väinölänrantaan, Helsingin Herttoniemeen sekä Helsingin Kannelmäkeen. Käytetty kustannus aineisto laskentamalleineen perustuu Tiina Seppälän valmisteille olevaan lisensiaattityöhön. Täydennysrakentamisen kustannukset Täydennysrakentamisen rakennuskustannukset eivät poikkea olennaisesti aluerakennuskustannuksista. Kustannuksiin vaikuttavat mm. maantieteellinen sijainti, työvoiman saatavuus, tontin maaperän ominaisuudet, rakennuksen tyyppi ja materiaalivalinnat sekä vallitseva taloussuhdanne. Täydennysrakentamisen ja aluerakentamisen kokonaiskustannusten ero muodostuu lähinnä infrarakentamiskustannuksista. Täydennysrakentamisessa yleensä infarakenteet ovat jo valmiina rakennustyömaan läheisyydessä kuten kaukolämpö, vesijohto, sähkö ja tietoliikenneverkot ja jopa katuverkko. Täydennysrakentamisessa lisäkustannuksia voi muodostua pysäköintijärjestelyistä, liikennejärjestelyistä ja turvallisuustekijöistä esimerkiksi räjähdystyön toteuttamisessa. Toisaalta kunnallistekniikan kustannuksissa säästetään, koska alueella on jo infrarakenteet käyttövalmiina. Infrakustannusten osalta täydennysrakentamiselle on hyvät perusteet. Rakentamisen kustannusten laskentamenetelmät Kustannuksia arvioitiin kaavoitustasolla tietäen suunnitellut kerrosneliömetrit, rakennustyypit ja selvitys mahdollisista poikkeavista käyttötavoista kuten kuntosali, toimisto tai pesula. Kustannusten laskennassa käytettiin TAKU TM tilaperusteista laskentaohjelmaa (versio 2012), Haahtela & Kiiras: Talonrakennuksen kustannustieto 2012 kirjaa ja RIL Infrarakentamisen kustannushallinta Hanke ja rakennushinnasto julkaisua. Infran hintatiedot muutettiin nykyarvoon tilastokeskuksen maanrakennuksen kustannusindeksien avulla. Kustannuksien laskennassa käytettiin talonrakennuksen kustannustiedon vertailutasojen esimerkkirakennuksia (Haahtela & Kiiras 2012 s ). Esimerkkikohteet olivat: kerrostalo, rivitalo, liikuntahalli, opetusrakennus, päivähoitorakennus ja toimistorakennus. Esimerkkikohteet täyttävät kaikki voimassa olevat rakennusvaatimukset ja ovat materiaalitasoltaan normaalit. Näistä kohteista voitiin laskea rakentamis ja käyttökustannukset ja energian ja sähkönkustannukset kerrosneliömetriä kohden. Lukuja käytettiin projektin tutkimusalueiden suunnitelmien kustannustietona. Taloudellisen arvioinnin perusteista Toteuttamisen taloudellista kannattavuutta arvioitiin tutkimusalueilla laskemalla arviot kokonaiskustannuksille ja potentiaalisille myyntituloille. Suunniteltuja rakennuksia pyrittiin tarkastelemaan kokonaisuuksina, jotka vastaisivat tulevaisuudessa asunto osakeyhtiön tai kiinteistöosakeyhtiön muodostumisrajoja. Lisäksi alueiden kehittämiseen tehtyjen kokonaissuunnitelmien toteuttamiskustannuksia on arvioitu erikseen. Näihin kuuluu muun muassa pysäköintijärjestelyt ja alueen ympäristön kehittäminen. Asunto osakeyhtiöiden kokonaiskustannuksiin laskettiin rakentaminen, hissit ja portaat, kaukolämpöön liittyminen ja muut kustannukset (mm. lisälouhinnat, vanhanrakennuksen purku, pihatyöt). Muihin kustannuksiin laskettiin mm. tonttikatu liittymineen, poikkeavan suuret louhinnat ja pihamaan muokkaaminen perustasolle. Potentiaalista myyntituloa laskettaessa asuinrakennuksissa käytettiin yleistä uudisrakennuksen keskimääräistä myyntihintaa alueittain. Toimistojen osalta arvioitiin potentiaalista 2

4 myyntihintaa vuokratuottojen kautta. Seuraavaksi esitettyihin lukuihin tulee suhtautua ohjeellisina. Käytännön syistä lukuja ei ole pyöristetty lähimpään sataan. Väinölänranta, Jyväskylä Taustatiedot Väinölänrannan suunnitelmassa muodostettaisiin asunto osakeyhtiöitä tonttikohtaisesti. Rakennukset on 2 3 kerroksia ja niihin ei tulla asentamaan hissejä. Asuinmuoto muistuttaa rivitalo tai pienkerrostalo tyyppistä asumista. Rakennuskustannuksissa on sen vuoksi käytetty referenssinä rivitaloa. Peruskustannus Jyväskylässä on noin / k m 2 (TAKU 2012) rivitalolle ja kerrostalolle vastaavat olisi noin / k m 2 (TAKU 2012). Vaikutus tehdyllä kustannusarvovalinnalla on noin 3,7 % korkeampi. Hinnat ovat arvonlisäverottomia. Taulukossa 1 esitetään pinta alatietoja asunto osakeyhtiöiden suuruuksista. Laskennallinen asunto ala on noin 90 % bruttoalasta (1). Potentiaalinen myyntitulo määräytyy myytävän asuntoalan perusteella. Se on nettoala niissä kiinteistöissä, joissa ei ole yhteistiloja. Yhteisiä tiloja on runsaasti asuntoyhtiöissä As Oy 1A C, As Oy 2A C sekä As Oy 3A C, mistä syystä niiden kohdalla laskennallinen asuntoala jää selvästi alle 90 % tason. Taulukko 1 Väinölänrannan suunnitelman rakennusten pinta alatiedot asunto osakeyhtiökohtaisesti Bruttoala kerrosala nettoala laskennallinen asuntoala 1) brm 2 k m 2 m 2 as.m 2 As.Oy 1A C As Oy 2A C As.Oy 3A C As.Oy 4 A C As.Oy 5 A C As.Oy 6 A D As.Oy 7 A C As.Oy 8 A B As.Oy 9 A C As. Oy 10 A B As Oy 11 A C Alueen kehittämiskulut Täydennysrakentamissuunnitelmassa on esitetty alueen kehittämiseksi toimenpiteitä. Kustannuksien maksaja olisi Jyväskylän kaupunki. Taulukossa 2 esitetään arviot tulevista kustannuksista. Kustannuksiin ei ole laskettu luontoon liittyviä toimenpiteitä kuten hakkuita, ruoppauksia, purojen kunnostamista jne. Kaukolämpöverkon laajentaminen on laskettu mukaan. Kokonaisuudessa alueenkehittämiskustannukset 3

5 ovat noin 4,24 miljoonaa euroa. Suurimmat investoinnit olisi Rantatalo, Rantasaunat, puutarhamökkikylä. Kyseisistä investoinneista on mahdollista saada myyntituloa. Rantasaunat voi vuokrata/myydä asuntoosakeyhtiöille ja muistakin voisi saada vuokratuottoa. Taulukko 2 Väinölänrannan kehittämissuunnitelman kustannukset ALV 0% Hanke kpl jm m 2 á hinta ALV0 ALV 0% yhteensä Rantatalon pysäköintipaikat 1) /kpl Pysäköintipaikan ympäristö 2) /m Rantasaunat 3) /kpl Laituri 4) /kpl Rantatalo 5) /kpl Puutarhamökkikylä 6) /kpl Kadut /jm Vesi ja viemärilinja katulinjassa /jm Valaistus katulinjassa /jm Silta auto /jm Kevyenliikenteen väylät 8) /jm Silta kevyt 8) /jm ) ei sisällä liittymän rakentamista ( ). (á hinta lähde: RIL 2006; Helsingin Kaupunki 2009) 2) kivituhka 50 % nurmi 50 %, pohjan esirakentaminen (á hinta lähde: RIL 2006) 3) (á hinta lähde Finlamelli Oy 2012 a) 4) Kahdesta osasta yhdistetty Raskas ponttonilaituri M8 matalalla puukannella. Osan pituus 8 m ja leveys 2,5m. (á hinta lähde A laiturit Oy 2012) 5) suunnittelu Mari Ariluoma. á hinta lähde yksiöllinen kustannuslaskenta TAKU ) (á hinta lähde Finlamelli Oy 2012 b) 7) matkat mitattu kartasta. 2 kaistaa L 5,5m routiva maaperä (RIL 2006) 8) matkat mitattu kartasta (á hinta lähde RIL 2006) Käytetty kustannusmuutoskerroin 2006 >2012/5 on 1,28=136/106,1 (Tilastokeskus 2012a) Käytetty rahanarvonmuutoskerroin 2009 >2012/5 on 1,07= 115,9/108,3 (Tilastokeskus 2012e) Haahtela & Kiiras Talonrakennuksen kustannustieto Haahtela kehitys Oy ISBN TAKU Taku lisensoitu talonrakennuskustannus ohjelma versio Haahtela kehitys Oy. RIL RIL Infrarakentamisen kustannushallinta Hanke ja rakennusosahinnasto. ISBN Tilastokeskus.2012a. Tilastokeskuksen tietokannat. Maanrakennuksen kustannusindeksi Saatavissa: Viitattu Helsingin kaupunki autopaikkojen toteuttamiskustannukset ja niiden kohdistaminen nykyistä suuremmassa määrin autopaikkojen käyttäjille. Autopaikkatyöryhmä Helsingin Kaupunki. Saatavissa: _Kslk_4_Pk/FCE C A2AC AAB78C71D007/Liite.pdf Viitattu: A laiturit Oy Hinnasto. Saatavissa: laiturit.fi/ viitattu Finnlamelli Oy. 2012a. Aalto yliopisto rantasauna. 43 k m 2. Kaksi saunaosastoa. suunnittelija Kirsti Aro. Tarjous Finnlamelli Oy. Finnlamelli Oy. 2012b. Aprillia C. parvekkeeton pienmökki n. 50k m 2. Tarjous Finnlamelli Oy 4

6 Kannattavuuslaskenta Suunnitelman kustannukset on laskettu taulukossa 3. Tuloksia tarkasteltaessa on huomioitava, että kustannukset eivät sisällä tontin/rakennusoikeuden hintaa, kaavoitusmaksuja, maaperän ominaisuuksista johtuvia lisäkuluja: paalutusta, pilaantuneiden maiden käsittelyä ja normaalia laajempia massanvaihtoja eikä vesi ja viemäri ja sähköliittymismaksuja. Laskelma on muutoinkin karkealla tasolla, koska potentiaaliset myyntitulot ovat riippuvaisia siitä, minkä kokoisia asuntoja kuhunkin rakennukseen sijoitetaan. Näin laskettuna minimi erotuksena voidaan pitää noin 500 /k m 2, mikä kattaisi korvauksen rakennusoikeudesta noin 200 /k m 2 ja jättäisi rakennuttajalle edes tyydyttävän tuoton 300 /k m 2. Lopputuotteeseen, myytävään asuntoon, sisältyy vielä 23 % arvonlisävero, mikä nostaa asuntojen hintaa niiden ostajalle. Yleiseksi myyntihinnaksi on asetettu 2600 /as.m 2 (sis. ALV 23%), mikä vastaa taulukossa käytettyä 2114 /as.m 2 ALV 0%. Myyntihinnan valintaa on perusteltu tarkemmin taloudellinen analysointi osuudessa. Taulukko 3 Väinölänrannan toteuttamiskustannukset ja potentiaalinen bruttokate (erotus) (ALV 0%) rakentaminen 1a) Kustannukset (ALV 0%) potentiaaliset myyntitulot potentiaalinen bruttokate (erotus) katu ja liittymä 1b) muut 1) kaukolämpöön yhteensä laskennallinen /hanke /k m 2 liittyminen 2) 3) As.Oy A C As Oy A C As.Oy A C As.Oy 4 A C As.Oy 5 A C As.Oy 6 A D As.Oy 7 A C As.Oy 8 A B As.Oy 9 A C As. Oy 10 A B As Oy 11 A C a) Ei huomioitu: mm. tontin hintaa (korvaus rakennusoikeudesta), perustuksen vahvistuksia tai kaavoitusmaksua. Huomioitu: Asunto osakeyhtiöiden 1 ja 2 autotallit rakennuksen rungossa 1b) Pihakadun pituus on 10 m joka as.oy yhtiössä parkkialueelle. 1c) Muut kustannukset koostuvat: hiekkakentistä (pihaparkkipaikat sisältyy), nurmikoista, puista, kasveista 2) yhteinen liittyminen as.oy kohtaisesti, patteri lattialämpö järjestelmä 3) laskennallisen myyntitulon laskemisessa on neliöhintana. myyntihinta 2114 /m 2 ALV 0% 1) Haahtela & Kiiras Talonrakennuksen kustannustieto Haahtela kehitys Oy ISBN ) Taku lisensoitu talonrakennuskustannus ohjelma versio Haahtela kehitys Oy. 1) RIL RIL Infrarakentamisen kustannushallinta Hanke ja rakennusosahinnasto. ISBN )Tilastokeskus.2012a. Tilastokeskuksen tietokannat. Maanrakennuksen kustannusindeksi Saatavissa: Viitattu

7 2) Jyväskylän Energia b. Liittymishinnasto Saatavissa: https://www.jenergia.fi/files/liittymishinnasto_1_12_2011.pdf Viitattu ) Tilastokeskus.2012b. Tilastokeskuksen tietokannat. Asuntojenhintojen kehitys. Saatavissa: Viitattu ) Tilastokeskus.2012c. Tilastokeskuksen tietokannat. Vanhojen vapaarahoitteisten asuntojen hinnat postinumeroalueittain ja rakennusvuosittain. Saatavissa: ) Rakennuslehti Rakennuslehti numero 19. Uusien asuntojen kauppa lisääntyi pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Lehden julkaisupäivä sivu 4 3) Asuntojen myyntikanavat (Oikotie, Jokakoti, Etuovi myyntiportaalit). Tontit ja uudistuotanto. Tarkastelujakso 8/2012 6/2012. Asuntojen myynti ilmoitukset 3/2012 6/2012. Taloudellinen analysointi Suunnitelma Suunnitelman toteuttamiseen tarvittavat avainluvut ovat esitetty edellä (taulukot 1 3). Suunnitelman toteuttamisen kannalta kriittiseksi muodostuu valmiista asunnoista tarvittava hinta. Alueelle suunniteltu yhtenäinen ilme vaatii yhtäaikaista toteuttamista. Tämän edellytys on, että asuntojen kysyntä olisi riittävää. Yhteensä alueelle on suunniteltu 113 asuntoa. Asunto osakeyhtiöiden 1 3 asunnot ovat kooltaan noin m 2 ja asunto osakeyhtiöiden 4 11 asunnot ovat noin m 2. Asunnot ovat selvästi perheasuntoja. Ne kilpailevat samoista ostajista Jyskän, Väinölän, Kuokkalan omakotialueen kanssa. Venesataman kehittäminen ja rantaraitin parantaminen näyttäisi olevan hyvä tavoite. Rantatalon rakentaminen voisi tuoda sisävesimatkailijoita alueelle. Yhteiskäyttöautoilla voisi Rantatalo palvella myös venematkailijoita. Taulukossa 2 esitetty rantatalon hinta sisältää: sisääntuloaulan, infopalvelun, puodin, matkailijoiden pesulapalvelut, tilaussaunan, matkailijoiden pesutilat, oleskelutilat (päiväkotioptio), ravintolan ja tekniset tilat. Rakennuksen voisi vuokrata esim. veneily yhdistykselle. Tiloihin soveltuu myös päiväkoti, joka alueelta puuttuu. Rantaraitille on tulossa rantasaunoja (yhteensä 6 saunaosastoa) ja laiturit asunto osakeyhtiöiden käyttöön, joiden toteutuksessa on yhteistyömahdollisuus. Näin saadaan käyttöaste suureksi ympärivuoden. Puutarhamökkikylän toteutus voisi olla kaupungin vastuulla, jotta yhtenäinen ilme saadaan alueelle. Puutarhamökit voidaan myydä tai vuokrata kaupungin asukkaille. Jyväskylässä kyseistä toimintaa on vain Sulkurannassa. Kysyntää palvelulle luultavasti on. Muut taulukossa 2 esitetyt kustannukset ovat normaalia kaupungin alueiden kehittämistoimintaa. Sijainti Väinölänranta sijoittuu noin 5 kilometrin päähän Jyväskylän keskusta. Linnuntietä matkaa keskustaan on noin 3 kilometriä. Väinölänrannan asunnot sijoitettiin niin, että järvimaisema olisi mahdollisimman monessa asunnossa. Ympäristön on tarkoitus olla puistomainen ja liikuntapolut olisivat käden ulottuvilla. Alueen asukkaat nojautuvat keskustan ja Vaajakosken palveluihin. Tutkimusalueesta itään rakennetaan asuntomessut 2014 alue. Tämä tuo uudisrakentamista lähialueelle ja mahdollisesti vetää puoleensa potentiaalisia Väinölänrannan asukkaita ennen tutkimusalueen rakentamista. Toisaalta, jos asukkaita löytyy molemmille alueille, mahdollistaisi se palvelukeskittymän alueiden väliin Kuokkalantielle. Perustusolosuhteita ei alueella ole otettu huomioon kustannusten laskennassa. Jos alueella tarvitsee tehdä mittavia pohjatöitä tai paalutusperustuksia, niiden kustannus on lisättävä kokonaiskustannuksiin. Pilaantuneet maat on tutkimusalueelta Suomen Ympäristökeskuksesta selvitetty ja telakka alueella on mahdollinen epäily saastuneesta maasta. Se on hyvä huomioida Rantatalon ja sen parkkipaikan kannattavuusarvioinnissa. 6

8 Markkinatilanne Tavoitteelliseksi keskimääräiseksi myyntihinnaksi on asetettu 2600 /as.m 2 (sis. ALV 23%). Potentiaalista myyntituloa laskettaessa on käytetty hintana 2114 /as.m2 (ALV 0%). Perusolettamuksena on, että asuntojen hintakehitys jatkuu viime vuosien kaltaisena vuonna Tutkimuksessa tarkkailtiin myynti ilmoituksia elokuusta 2011 lähtien Jyväskylässä myytävien tonttien ja uudistuotannon osalta. Aluerajaus oli 4 km:n säteeltä tutkimusalueelta. Asuntojen myynti ilmoituksia tarkkailtiin 3/2012 6/2012 alueilla postinumero ja Hinta arvio pohjautuu kevään 2012 asuntojen myynti ilmoituksien tarkasteluun (Oikotie, Etuovi, Jokakoti) Jyväskylässä ja toteutuneisiin hintoihin postinumeroalueella (Tilastokeskus, YM 2012). Rakennuslehden julkaisemassa tutkimustuloksessa kerrostalon verollinen myyntihinta per neliö oli /m 2 ja rivitalolle /m 2 Jyväskylässä toukokuussa Myytävät Väinölänrannan asunnot muistuttavat enemmän rivitaloa kuin 4 5 kerroksista kerrostaloa. Lähialueelle (itään etäisyys 500 m) rakennettava uudiskerrostalon hintapyynti on keskimäärin /m 2 (sis. ALV 23%) ja (pohjoiseen 1,5 km) rakennetaan rivitaloja hintapyynti 2370 /m 2 (sis. ALV 23%). Kohteet ovat olleet myynnissä alkukeväästä Erityisseurannassa olleen kerrostalokohteen ennakkomarkkinointi aloitettiin vuosi sitten ja myyntitoimet ja rakentaminen vuoden 2011 lopussa. Seurannan havainto oli, että edellä viitatussa rakenteilla olevasta kerrostalosta on 70 % asunnoista vielä myymättä. Oikotie portaalissa oli Jyväskylässä ( ) 472 uudiskerros ja rivitaloasuntoa myynnissä. Vanhoja omakotitaloja oli 76 kappaletta ja vanhoja kerros ja rivitalokohteita 257 kappaletta, joista lähes viidennes alle kymmenen vuotta vanhoja. Tavoitteellinen myyntihinta 2600 /as.m 2 on haasteellinen. Onkin syytä tarkastella myyntihinnan muutoksen vaikutusta hankkeen kannattavuuteen. Asuntojen hintojen jyrkkäkin lasku on mahdollista vallitsevassa Euroopan taloustilanteessa. Myös asuntojen ylitarjonta Jyväskylän alueella voi kääntää hintapyynnöt ja hinnat laskuun. Tutkimusalueen välittömässä läheisyydessä on Asuntomessu 2014 alue, jonka rakennustyöt ovat jo käynnissä. Moni potentiaalinen Väinölän lähiseudusta pitävä asukas ehtii muuttaa asuntomessualueelle. Taulukossa 4 esitetään myyntihinnan muutoksen vaikutusta potentiaaliseen katteeseen. Hankkeen lopullinen kannattavuus riippuu laskelmista puuttuvista tekijöistä: tontin ostohinta tai rakennusoikeuden hinta, kaavoitusmaksut, laajat massanvaihdot, erikoisperustukset, ja vesi ja viemäri ja sähköliittymismaksut sekä rakennuttajan tuottotavoite. Nämä kustannustekijät eivät voi kuitenkaan olla taloudellisesti merkityksettömiä. Verollisen myyntihinnan jäädessä alle /as.m 2, hankkeen kannattavuus muodostuu jo kriittiseksi. Laskelmat sisältävät myös oletuksen, että rakennuskustannukset pysyvät todellisuudessakin laskennallisten (Haahtela & Kiiras 2012) kustannusten tasolla. 7

9 Taulukko 4 Väinölänrannan potentiaalisen myyntihinnan vaikutus saatavaan bruttokatteeseen ALV 0%. /k m 2 myyntihinta ALV 23% myyntihinta ALV 0% As.Oy 1A C As Oy 2A C As.Oy 3A C As.Oy 4 A C As.Oy 5 A C As.Oy 6 A D As.Oy 7 A C As.Oy 8 A B As.Oy 9 A C As. Oy 10 A B As Oy 11 A C Pysäköinti Pysäköintipaikkalaskelma on tehty alueelle. Autopaikkanormit eivät muodosta ongelmaa. Auton käyttö on alueen sijainnin vuoksi välttämätöntä tuleville asukkaille. Pysäköintipaikat eivät tule olemaan ratkaisevana tekijänä hankkeiden kannattavuuden näkökulmasta. Autotalleja on vain kohteissa 1B (12 autopaikka autotallissa) ja 2B (6 autopaikkaa tallissa). Tallipaikan hinnaksi muodostuu /autopaikka. Muissa kohteissa on suunniteltu pihapysäköinti. Autopaikka maksaa keskimäärin 3240 /autopaikka. Vaihteluväli on noin /autopaikka. Autopaikan perustamiskustannukset ovat laskettuna taulukossa 3 kohdassa muut. Kannelmäki, Helsinki Taustatiedot Kannelmäen suunnitelmassa nykyisen asuntokannan tonteille on suunniteltu uusia asuinrakennuksia, toimistorakennuksia ja nykyisten asuinrakennusten korottamisia. Rakennuskustannuksien laskennassa on käytetty referenssinä kerrostaloa, jonka rakennuskustannus on Helsingissä noin / k m 2 (TAKU 2012) ALV 0%. Townhouse talolle on käytetty kustannukseksi rivitalon referenssiä 1239 / k m 2 ALV 0% (TAKU 2012). Hissi ja portaikkokustannukset (Haahtela & Kiiras 2012 s. 226, 301) on lisätty erikseen. Hissitukea voi hakea osa taloyhtiöistä ja se on huomioitu kokonaiskustannuksissa. Olemassa olevan asuinrakennuksen korottamisessa on nostettu peruskustannusta 20% kerrosneliöltä (Saari 2012). Taulukossa 5 esitetään pinta alatietoja lisärakentamisen suuruudesta. Laskennallista asuntoalaa käytetään potentiaalisten myyntitulojen laskennassa. Laskennallinen asuntoala ei sisällä yhteistiloja. 8

10 Taulukko 5 Kannelmäen suunnitelman täydennysrakentamisen pinta alatiedot osoitekohtaisesti Klaneettitie 4 Klaneettitie 4 townhouse Klaneettitie 4 liiketila Klaneettipolku 7 Klaneettipolku 7 townhouse Klaneettipolku 7 liiketila Bruttoala kerrosala nettoala laskennallinen asuntoala1) brm 2 kem 2 m 2 as.m Klaneettitie 2 asuminen Klaneettitie 2 liiketilat+kuntosali Pelimannintie Pelimannintie Pelimannintie Pelimannintie Purpuripolku 7 9 VAIHTOEHTO A Purpuripolku 7 9 VAIHTOEHTO B Purpurinpolku Purpurikuja 4 VAIHTOEHTO A Purpurikuja 4 VAIHTOEHTO B Purpurinkuja Pelimannintie Pelimannintie 28 toimisto Purpurinkuja 2 4 VAIHTOEHTO C (A) Purpurinkuja 2 4 VAIHTOEHTO C (U) Pelimannintie 30 toimisto Klaneettitie 2 VAIHTOEHTO A 367ap parkkihalli Klaneettitie 2 VAIHTOEHTO C 454 ap parkkihalli Pelimannintie 28 pysäköintihalli 390 ap parkkihalli 1) asuinkerrostalon laskennallinen asunto ala on 71 % nettoalasta, toimistotalon toimistoala on 90% nettoalasta, korotukset ja rivitalon asunto ala 100% nettoalasta. Tavoitteelliseksi myyntihinnaksi on asetettu 4500 /as.m 2 (sis. ALV 23%), vastaten laskennassa on käytettyä 3659 /as.m 2 (ALV 0%) hintaa. Toimisto ja liiketilan neliöhinnaksi on asetettu 2000 /as.m 2 (ALV 0%). Vuokratuottoon perustuvaa myyntihintaa on perusteltu tarkemmin analysointiosuudessa. Purpurikuja 4:n lunastushinnaksi on asetettu 1285 /as.m 2 (ALV 0%) ja vuosivuokrakorvaukseksi noin Alueen kehittämiskulut Täydennysrakentamissuunnitelmassa on esitetty myös alueen kehittämiseksi uusia toimenpiteitä. Kustannuksien maksajana voisi olla Helsingin kaupunki. Taulukossa 6 esitetään arviot tulevista kustannuksista. Kaukolämpöverkon laajentaminen sisältyy laskemiin. Nämä alueenkehittämiskustannukset ovat noin 1,5 miljoonaa euroa. Jos alueella rakennuksia lunastetaan, korttelisuunnitelman 12 lisäautopaikan yhteiskustannus on noin euroa. Näiden lisäksi osoitteelle Purpuripolku 3 5 tulee järjestää menetetyt autopaikat (1,9 milj. euroa) menetettyjen tilalle. 9

11 Taulukko 6 Kannelmäen kehittämissuunnitelman kustannukset ALV 0% Klaneettitien pysäköinti Klaneettikujan uusinta Klaneettikujan aukio ja alikulku, uusittu Purpuripolku 3 5 uusi leikkipaikka Pelimannintie keskiosan vinoparkki Purpurinpolun parantaminen SUMMA ALV 0% kpl jm m 2 a hinta ALV 0% yhteensä ALV Purpurikujan jatko Purpurinkujan kadunvarsipysäköinti Purpurikujan pääty Pelimannintie päädyn vinoparkki pysäköintipaikka 1) /kpl puut 8 385/kpl asfaltin poisto /m koripallokenttä /m istutusalue /m uusikiveys /m asfaltin uusinta 44 75/m istutusalue 41 64/m uusi istutusalue /m uusi kivetetty aukio /m luonnonkiviportaat 11,5 449/m rakennuksen purku 2) /m asfaltin poisto /m nurmi /m istutusalue 50 64/m leikkialue /m puut /kpl pohjatyö:vanha reuna 4,17e/m 2 9,5 asfaltti&kivet pois /jm pysäköintipaikka 1) /kpl uusi istutusalue /m asfaltin poisto 55 5/m kasvien istutus 55 64/m päällystys luonnonkivillä /m uusi tonttikatu L 5, /jm T liittymä tonttikatu /kpl pysäköintipaikka 1) /kpl uusi tonttikatu L 5, /jm asfaltin uusinta /m puut 9 385/kpl asfaltin poisto 552 5/m viheralue /m puut /kpl pohjatyö:vanha reuna 4,17e/m 2 +9, asfaltti&kivet pois /jm pysäköintipaikka 1) /kpl Purpuripolku autopaikat pysäköintipaikka 3) ) (á hinta Helsingin Kaupunki 2009) 2) (á hinta Seppälä 2012) 3) Suunnitelman mukainen keskihinta pysäköinnille /ap. Kaupungin omistama vuokratalo. muut hinnat: RIL 2006 Käytetty kustannusmuutoskerroin 2006 >2012/5 on 1,28= 136/106,1 (Tilastokeskus 2012a) Käytetty rahanarvonmuutoskerroin 2009 >2012/5 on 1,07= 115,9/108,3 (Tilastokeskus 2012 e) RIL RIL Infrarakentamisen kustannushallinta Hanke ja rakennusosahinnasto. ISBN

12 Tilastokeskus.2012a. Tilastokeskuksen tietokannat. Maanrakennuksen kustannusindeksi Saatavissa: Viitattu Helsingin kaupunki autopaikkojen toteuttamiskustannukset ja niiden kohdistaminen nykyistä suuremmassa määrin autopaikkojen käyttäjille. Autopaikkatyöryhmä Helsingin Kaupunki. Saatavissa: _Kslk_4_Pk/FCE C A2AC AAB78C71D007/Liite.pdf Viitattu: Seppälä T Täydennysrakentamisen haasteet ja talous, ympäristö ja energiavaikutukset. lisensiaattityö. Energiatekniikan laitos. Aalto yliopisto. Saatavissa: Aalto yliopiston kirjaston Inssi tietokantapalvelu Kannattavuuslaskenta Suunnitelmalle on laskettu toteuttamisen kokonaiskustannukset taulukossa 7. Tuloksia tarkastellessa, on huomioitava, ettei kyseisiin kustannuksiin ole huomioitu tontin hintaa tai korvausta rakennusoikeudesta, täydennysrakentamiskorvausta, kaavoitusmaksuja, maaperän ominaisuuksista johtuvia lisäkuluja; paalutusta, pilaantuneiden maiden käsittelyä ja normaalia laajempia massanvaihtoja tai vesi ja viemäri ja sähköliittymismaksuja. Laskelma on karkealla tasolla, eivätkä huomioi sitä, että potentiaaliset myyntitulot ovat riippuvaisia asuntojen lukumäärästä ja koosta. Rakennuttaja on myös ALV 23% maksuvelvollinen. Taulukko 7 Kannelmäen toteuttamiskustannukset ja potentiaaliset myyntitulo ja bruttokate (erotus). Kaikki luvut ovat ALV 0% Rakentamiskustannukset (sis ALV 0%) rakentaminen 1) hissi ja portaat 1) hissituki 2) muut 1) kaukolämpöö n Pysäköintikustannuks et Potentiaali nen myyntitulo yhteensä 5) laskennallinen 4) Potentiaa linen bruttokat e (erotus) liittymi /k 2 nen 3) Klaneettitie Klaneettitie 4 townhouse Klaneettitie 4 liiketila Klaneettipolku Klaneettipolku 7 townhouse Klaneettipolku 7 liiketila Klaneettitie 2 asuminen Klaneettitie 2 liiketilat+kuntosali Pelimannintie Pelimannintie Pelimannintie

13 Pelimannintie Purpuripolku 7 9 VAIHTOEHTO A Purpuripolku 7 9 VAIHTOEHTO B Purpurinpolku Purpurikuja 4 VAIHTOEHTO A Purpurikuja 4 VAIHTOEHTO B Purpurinkuja Pelimannintie Pelimannintie 28 toimisto Purpurinkuja 2 4 VAIHTOEHTO C (A) Purpurinkuja 2 4 VAIHTOEHTO C (U) Pelimannintie 30 toimisto Klaneettitie 2 VAIHTOEHTO A 367ap Klaneettitie 2 VAIHTOEHTO C 454 ap ei arvioitu ei arvioitu Pelimannintie 28 pysäköintihalli 390 ap ei arvioitu 1) Ei huomioitu: tontin ostohintaa tai rakennusoikeuden hintaa, kaavoitusmaksuja, maaperän ominaisuuksista johtuvia lisäkuluja; paalutus, pilaantuneiden maiden käsittely ja normaalia laajemmat massanvaihdot tai vesi ja viemäri ja sähköliittymismaksuja, pysäköintijärjestelyä, täydennysrakennuskorvausta. Muut kustannukset: louhinta, rakennuksen purku, lunastushinta 1285 /as.m 2 ALV 0% 2) Hissituki 60% hissin ALV 0% hinnasta vain nykyisiin hissittömiin taloihin 3) yhteinen liittyminen as.oy kohtaisesti, patteri lattialämpö järjestelmä 4) laskennallisen myyntitulon laskemisessa on neliöhintana 3659 /as.m 2 ALV 0% asunnot ja toimisto/liiketilat 2000 /toim. m 2 5) autopaikka (katu, halli PMT 28, KLT 2) /ap 1) Haahtela & Kiiras Talonrakennuksen kustannustieto Haahtela kehitys Oy ISBN

14 1) Taku lisensoitu talonrakennuskustannus ohjelma versio Haahtela kehitys Oy. 2) Helsingin Energia 2012a. Liittymishinnasto Saatavissa: Viitattu ) Helsingin Energia 2012b. Kaukolämpömaksuhinnasto Saatavissa: Viitattu ) Tilastokeskus 2012b. Tilastokeskuksen tietokannat. Asuntojenhintojen kehitys. Saatavissa: Viitattu ) Tilastokeskus 2012c. Tilastokeskuksen tietokannat. Vanhojen vapaarahoitteisten asuntojen hinnat postinumeroalueittain ja rakennusvuosittain. Saatavissa: ) Asuntojen myyntikanavat (Oikotie, Jokakoti, Etuovi myyntiportaalit). Asuntojen myynti ilmoitukset 08/2011 6/2012. Taloudellinen analysointi Suunnitelma Suunnitelman toteuttamiseen tarvittavat avainluvut ovat esitetty edellä (taulukot 5 7). Suunnitelman taloudellisuuden kannalta kriittiseksi muodostuvat pysäköintijärjestelyistä aiheutuvat kustannukset ja toimistorakennusten rakentamisen kannattavuus. Tutkimusalueelle kuuluu Kehä I:sen liikennemelu selkeästi ja toimistorakennukset on suunniteltu meluestetarkoituksessa. Nykyinen melutaso luultavasti estäisi täydennysrakentamisen alueella. Yhteensä alueelle on suunniteltu asuntoa. Asuntojen keskimääräinen koko on melko suuri. Asunnot ovat selvästi perheasuntoja. Täydennysrakentamisessa Helsingin kaupungin tarkoituksena olisi houkutella lapsiperheitä takaisin alueelle ja virkistää alueen ilmettä. Vaihtoehdossa C on asuntoosakeyhtiön lunastus ja purku, jota tutkittiin myös projektissa. Käytetty lunastushinta perustuu rakennustyypin arvoon ja asunto osakeyhtiön asiakirjoihin. Ympäristön kehittäminen ja Purpurinpolun parantaminen on myös asukkaiden toive. Klaneettitie 2 tuo alueelle senioriasumisen ja toimivamman kuntosalin ja kokoontumistilan. Kävelykatua parannettaisiin ja viihtyvyyttä lisättäisiin alueella. Alueelle tulisi mm. lasten leikkikenttä ja koripallokenttä. Muut taulukossa 6 esitetyt kustannukset ovat normaalia kaupungin alueiden kehittämistoimintaa. Sijainti Kannelmäen tutkimusalue alue sijaitsee 500 m säteellä lähijunayhteydestä. Tulevaisuudessa asemalta on raideyhteys lentokentälle. Sijaintinsa puolesta se on houkutteleva asuinpaikka. Kohtuullinen matkustusaika junalla keskustaan ja liikuntareitit löytyvät läheisestä keskuspuistosta. Kehä I:sen välitön läheisyys nopeuttaa poikittaissiirtymisiä. Haittana on tutkimusalueelle kuuluva Kehän liikennemelu. Perustusolosuhteita ei alueella ole otettu huomioon toteuttamiskustannusten laskennassa. Oletus on, että vain Klaneettitie 2:ssa ja Pelimannintie 28:ssa tehdään normaalia suuremmat louhinnat. Jos alueella tarvitsee tehdä mittavia pohjatöitä tai paalutusperustuksia, se on arvioitava erikseen ja vähennettävä potentiaalisesta bruttokatteesta. Markkinatilanne Myyntihinnaksi on asetettu 4500 /as.m 2 (sis. ALV 23%). mikä vastaa taulukoissa on käytettyä /as. m 2 ALV 0% hintaa. Perusolettamuksena on, että asuntojen hintakehitys on jatkuu viime vuosien kaltaisena vuonna Tutkimuksessa tarkkailtiin Kannelmäen (00420 Helsinki) myynti ilmoituksia elokuusta 2011 lähtien myytävien asuntojen ja uudistuotannon osalta. Hinta arvio pohjautuu kevään 2012 asuntojen myyntiilmoituksien tarkasteluun (Oikotie, Etuovi, Jokakoti) Kannelmäessä ja toteutuneisiin hintoihin postinumeroalueella (Tilastokeskus, Asuntojenhinnat.fi). Tutkimusalueen ulkopuolella (aseman 13

15 vieressä) rakennettava uudiskerrostalon pyyntihinta on keskimäärin 4575 /as.m 2 (sis.alv 23%). Kohteen talot A ja B valmistuvat syksyksi 2012 ja talo C kevääksi Syksyllä valmistuvista asunnoista vajaa 60% on myymättä ( ). Uudistuotannon haasteeksi muodostuu, että tutkimusalueella olemassa olevien vanhojen asuntojen toteutuneet myyntihinnat ovat olleet noin 2500 /m 2 (Tilastokeskus 2012 a,b). Jos hintaan lisää kaikki peruskorjauksen tuomat kustannukset (noin 1000 /m 2 ), hinta pysyy matalampana kuin uudistuotanto. Tämä muodostuu haasteeksi etenkin tutkimusalueelle uudistuotantoa rakennettaessa. Vanhan asuntokannan houkuttelevuus voisi lisääntyä. Toteutuneista myyntihinnoista havaittiin, että Kannelmäen luvulla rakennetuista asuintaloista on maksettu noin 200 /as.m 2 korkeampaa neliöhintaa kuin 70 luvun asuintaloista. Tämä viittaa matalampaan aluearvostukseen ja tuleviin peruskorjaustarpeisiin. Taulukossa 8 esitetään myyntihinnan vaikutusta potentiaaliseen katteeseen. Hankkeen kannattavuus riippuu myös laskelmista puuttuvista tekijöistä: tontin ostohinta, rakennusoikeuden hinta, kaavoitusmaksut, laajat massanvaihdot, erikoisperustukset, vesi, viemäri ja sähköliittymismaksut sekä rakennuttajan tuottotavoitteesta. Liike ja toimistotilan myyntihinta arvioitiin vuokratuoton avulla. Kannelmäen alue kilpailee houkuttelevuudesta Konalan, Haagan, Lassilan ja Pitäjänmäen vanhojen yritys ja teollisuusalueiden kanssa. Vuokrattavia kohteita kyseisillä alueilla oli yhteensä 473 kappaletta ja myytävänä 59 kappaletta. Kannelmäestä tulee tulevaisuudessa olemaan raideyhteys lentoasemalle, joka voi lisätä alueen kiinnostusta yritysten keskuudessa. Syksyllä 2011 toimitilojen vajaakäyttöaste oli 10, 8% ja liiketilojen 2,7 % (Helsingin Tietokeskus 2012). Pääkaupunkiseudulla vajaakäyttöennusteen arvioitiin vuoden 2012 syksylle olevan toimistotiloille 15,9 % (Kiinteistötieto Oy 2012). Toimisto ja liiketilahuoneiston neliöhinta laskettiin käyttäen vuokratuottoperusteena 8 prosenttia ja ohjeellisena viitearvona toimiston bruttoneliövuokria Helsingin alueella (Helsinki tilastokeskus 2012). Nettovuokratuoton perusteella 8 % tuottovaatimuksella toimistojen neliöhinta jää 2000 euron tasoon. Toimistojen arvo riippuu puhtaasti kahdesta muuttujasta; nettovuokratulosta ja sijoittajan tuottoodotuksista. Uusien kaavamääräysten mukaisista pysäköinninjärjestelyistä aiheutuvat kustannukset ovat poikkeavan suuret, minkä vuoksi autopaikoista aiheutuvat kustannukset on otettava huomioon ratkaisevina kustannustekijöitä. Taulukosta 8 esitetään laskennallisia bruttokatteita eri myyntihinnoilla. Havaitaan, että osa hankkeista tulee kannattamattomaksi jo ilman laskennasta puuttuvia tontti yms. kustannuksia. Samassa taulukossa havainnollistaan, miten kannattavuuteen vaikuttaa alempi asuntojen hintapyyntö ja toimisto ja liiketilojen osalta korkeampi joskin teoreettinen myyntihinta. Viimeksi mainitussa on hyvä huomata, että toimistovuokraodotukset nousevat reilusti tilastollisen keskiarvon yläpuolelle (Helsingin tietokeskus 2012). Lisäksi taulukossa 8 esitetään myös asunto osakeyhtiön maksettava rakennusoikeuskorvauksen (# summa) tai sen vastaanottaman täydennysrakentamiskorvauksen (* summa) arvo ( /k m 2 ) 14

16 Taulukko 8 Kannelmäen potentiaalisen myyntihinnan vaikutus saatavaan katteeseen (sis. pysäköintikustannukset) ilman korvauksia ALV 0%. /k m2. Täydennysrakentamiskorvaus (+), korvaus rakentamisoikeudesta ( ) esitetty rinnalla Asunto ALV 23% /as.m 2 Asunto ALV 0% korvaus korvaus 3252 korvaus korvaus korvaus /as.m korvaus Klaneettitie # 611 # 467 # 324 # 180 # 37 # Klaneettitie # 1748 # 1537 # 1366 # 1174 # 983 # townhouse Klaneettipolku # 712 # 569 # 425 # 282 # 138 # Klaneettipolku # 1767 # 1576 # 1385 # 1194 # 1002 # townhouse Klaneettitie asuminen Pelimannintie * - * * - * - * * Pelimannintie * -378 * -522 * -665 * -809 * -952 * Pelimannintie * 84 * -60 * -203 * -347 * -490 * 26 Pelimannintie * -969 * * - * - * * Purpuripolku * 658 * 467 * 276 * 85 * -107 * VAIHTOEHTO A Purpuripolku * 446 * 255 * 64 * -128 * -319 * VAIHTOEHTO B Purpurinpolku Purpurikuja * * * * * *+41 VAIHTOEHTO A Purpurikuja * * * * * *+31 VAIHTOEHTO B Purpurinkuja Purpurinkuja , VAIHTOEHTO C (A) Purpurinkuja VAIHTOEHTO C (U) Pelimannintie Toimisto ALV 0% /m korvaus korvaus korvaus korvaus korvaus korvaus Klaneettitie 4 liiketila Klaneettipolku 7 liiketila Klaneettitie 2 liiketilat+kuntosali Pelimannintie 28 toimisto Pelimannintie 30 toimisto 535 # 347 # 158 # -30 # # 346 # 158 # -31 # # # *As.Oy:llä mahdollisuus saada täydennysrakennuskorvausta. Ko. tilanteessa ei nykykäytännön mukaan anneta, koska nettoarvonnousu < 0 # As.Oy on velvollinen maksamaan rakennusoikeudesta korvausta, kun arvo ylittää 1 milj.. Ko. tilanteessa raja alittuu # # 15

17 Pysäköinti Uudisrakentamishanke laukaisee pysäköintijärjestelyvelvoitteen. Siksi on syytä tarkastella kuinka pysäköintikustannukset kohdentuvat eri taloyhtiöille. Jos osakkaista löytyy halukkuutta ostaa uusia pysäköintihalliosakkeita, voidaan (taulukossa 8) esitetystä negatiivisesta katteesta huolimatta voidaan hanke toteuttaa. Tähän ei voida kuitenkaan vanhoja asuntoyhtiöitä velvoittaa. Näin on katsottava, että saadulla tuotolla kustantaa pysäköintivelvoite. Pysäköinnin kustannukset nousevat maanalaisen pysäköinnin myötä, kun suunnitelmassa koko alueen pysäköintivelvoite otetaan huomioon. Pysäköintiratkaisut tuovat eri suuruisia kustannuksia: kadunvarteen tehdyn vinoparkkipaikan kustannus on noin 4500, maanalainen pysäköinti Pelimannintie 28 pysäköintihallissa noin /ap. Klaneettitie 2:n pysäköintihallissa riippuen toteutettavasta koosta on hinta noin /ap tai /ap. Huomattavaa on, jos pienempi pysäköintihalli ei riitä, niin lisäpaikkojen hinta kohoaa /ap. Suunnitelmassa ei ole jaettu asunto osakeyhtiöittäin uusien pysäköintilaitosten paikkoja. Näin keskiarvokustannukseksi saadaan noin /ap, johon on mukaan laskettu katupaikkojen hintaa alentava vaikutus. Tätä arvoa käytettiin taulukossa 8. Taulukossa 9 esitetään pysäköintijärjestelyiden kustannukset. Pysäköinnin kokonaiskustannukset tekevät useimmat suunnitelman hankkeet kannattamattomiksi. Autopaikan kustannusvaikutus noin 400 /k m2 rakennettavaa kerrosneliötä kohden. Nykyisten asemakaavassa merkittyjen pysäköintitonttien vuokrasopimusten purkamisen (Helsingin kaupungin aloitteesta) yhteydessä asunto osakeyhtiöillä on oikeus saada vastaavan tasoinen autopaikka kohtuulliselta etäisyydeltä. Näin ollen ko. asuinyhtiöllä on suurempi todennäköisyys saada kadunvarsipaikka kuin muilla ja näin vähentää pysäköintihalliosakkeiden lunastuksien määrää.. 16

18 Taulukko 9 Kannelmäen alueen pysäköintijärjestelyiden kustannukset osoitteittain uudet autopaikat sis.vierasp järjestettävät paikat pysäköinnin kokonaiskustannuksesta kpl kpl ALV 0% Klaneettitie Klaneettitie townhouse Klaneettitie 4 liiketila Klaneettipolku Klaneettipolku townhouse Klaneettipolku liiketila Klaneettitie asuminen Klaneettitie liiketilat+kuntosali Pelimannintie Pelimannintie Pelimannintie Pelimannintie Purpuripolku VAIHTOEHTO A Purpuripolku VAIHTOEHTO B Purpurinpolku Purpurikuja VAIHTOEHTO A Purpurikuja VAIHTOEHTO B Purpurinkuja Pelimannintie Pelimannintie 28 toimisto Purpurinkuja 2 4 VAIHTOEHTO C (A) Purpurinkuja 2 4 VAIHTOEHTO C (U) Pelimannintie 30 toimisto Purpuripolku 3 5 2) ) Rasitepaikkojen velvollisuus siirretty kerrostalolle 2) Kaupungin omistama talo, joka menettää pysäköintimahdollisuudet Kokonaisuudessa pysäköintijärjestelyjen kustannukset koko alueella on noin 21,2 miljoonaa euroa. Samalla rahalla voitaisiin toteuttaa 13 km tie ja infraverkoston rakentaminen uudelle asuinalueelle ja toteuttaa 4 tonttikatua (500 m) katuliittymineen. Arvioilta kerrostalotontteja (leveys 50 m, pituus 75 m) voisi olla ko. alueella 90 kpl tonttikatujen ympäristöön. Asumiseen tarkoitettuja kerrosneliöitä olisi noin k m 2 tai asuntoa. Autopaikat pystyttäisiin järjestämään pihapaikkoina suhteessa 1 ap/asunto. 17

19 Herttoniemi, Helsinki Taustatiedot Herttoniemen suunnitelmassa muodostettaisiin asunto osakeyhtiöitä tonttikohtaisesti. Rakennuskustannuksissa on sen vuoksi käytetty referenssinä kerrostaloa, jonka peruskustannus Helsingissä on noin / k m 2 (TAKU 2012) ALV 0 %. Townhouse talolle on käytetty kustannukseksi rivitalon referenssiä 1239 / k m 2 (TAKU 2012) ALV 0 %. Hissi ja portaikkokustannukset (Haahtela & Kiiras 2012 s. 226, 301) on lisätty erikseen. Taulukossa 10 esitetään pinta alatietoja asunto osakeyhtiöiden suuruuksista. Taulukko 10 Herttoniemen suunnitelman rakennusten pinta alatiedot tonttikohtaisesti Bruttoala kerrosala nettoala laskennallinen 1) brm2 kem2 m2 as.m2 Mäenlaskijantie Mäenlaskijantie Mäenlaskijantie Hiihtomäentie 21 B Hiihtomäentie 21 C Mäyrätie 5 B Mäyrätie Susikuja Susikuja ) laskennallinen asunto ala on laskettu 71 % bruttoalasta Myyntihinnaksi on asetettu 4500 as.m 2 (sis. ALV 23%). Laskennassa on käytetty ALV 0 % hintaa 3658 /as.m 2. Valinta on perusteltu tarkemmin analysointiosuudessa. Tontit olisivat kaupungin vuokratontteja. Alueen kehittämiskulut Täydennysrakentamissuunnitelmassa on esitetty alueen kehittämiseksi toimenpiteitä. Taulukossa 11 esitetään arviot Helsingin kaupungille tulevista kustannuksista. Kustannuksiin ei ole laskettu luontoon liittyviä toimenpiteitä: hakkuita, ruoppauksia, ojien kunnostamista jne. Kaukolämpöverkon laajentaminen on laskettu. Kokonaisuudessa kustannukset ovat noin 0,5 miljoonaa euroa puistoon. Suurin investointi olisi reilut 5,5 miljoonaa euroa maauimalaan, jonka investoinnista puuttuu mm. vesi ja viemäri sekä sähkölinjan tuominen alueelle. 18

20 Taulukko 11 Herttoniemen kehittämissuunnitelman kustannukset ALV 0% Mäenlaskijan puisto Rantapuisto SUMMA ALV 0% kpl jm m2 ALV0 per yhteensä m/m 2 /kpl ALV pelikenttä pelikenttä kevytliikenne 3m kevytliikenne hiekka m pukukoppi 1) ulkopenkit 2) kesäkioski uusia puut huvimaja sauna nurmikenttä uudet puut ranta kahvila Maauimala laituri ponttonit 4) uima altaat 4) ) pihavarasto Pauli 4,8 x 6,0 kahdella ikkunalla. Kaksi kappaletta. a hinta lähde Wood Group 2012a 2) a hinta lähde Wood Group 2012b 3) 4mx4m kesäkioski, a hinta lähde Planiatalo Oy 4) Arvioitu: muottityöt, vedenalainen betonointi, betonityöt. V=5xala. Haahtela & Kiiras ) a hinta lähde Finnlamelli Oy 2012c muut: a hinta lähde RIL 2006 Käytetty kustannusmuutoskerroin 2006 >2012/5 on 1,28= 136/106,1 (Tilastokeskus 2012a) Käytetty rahanarvonmuutoskerroin 2009 >2012/5 on 1,07= 115,9/108,3 (Tilastokeskus 2012e) RIL RIL Infrarakentamisen kustannushallinta Hanke ja rakennusosahinnasto. ISBN Wood Group 2012a. Wood Group pihavarasto Pauli. Saatavissa group.fi/tuotesivut/tuuri.htm Viitattu: Wood Group 2012b. Wood Group piha pöytä ja penkit.saatavissa group.fi/tuotesivut/tuuri.htm Viitattu: Planiatalo Oy sähköpostiviesti neliöhintatiedoista T.Seppälä T. Kärsikäs (Iin Fasadi Oy) T.Seppälä Tilastokeskus.2012a. Tilastokeskuksen tietokannat. Maanrakennuksen kustannusindeksi Saatavissa: Viitattu Haahtela & Kiiras Talonrakennuksen kustannustieto Haahtela kehitys Oy ISBN Finnlamelli Oy 2012c. Huvila 134. Tarjous Finnlamelli Oy Kannattavuuslaskenta Suunnitelmalle on laskettu kokonaiskustannukset taulukossa 12. Tuloksia tarkasteltaessa on huomioitava, ettei kustannuksiin ole huomioitu mm. kaavoitusmaksuja, maaperän ominaisuuksista johtuvia lisäkuluja; paalutusta, pilaantuneiden maiden käsittelyä ja normaalia laajempia massanvaihtoja eikä vesi, viemäri ja sähköliittymismaksuja. Laskelma on karkealla tasolla, koska potentiaaliset myyntitulot ovat riippuvaisia asuntojen lukumäärästä ja koosta. Rakennuttaja on myös ALV 23% maksuvelvollinen. 19

Täydennysrakentaminen ja taloyhtiön talous

Täydennysrakentaminen ja taloyhtiön talous Tammelan täydennysrakentamisen pilottiprojektin aloitusseminaari 18.4.2011 Täydennysrakentaminen ja taloyhtiön talous 18.4.2011 Antti Kurvinen Tampereen teknillinen yliopisto Rakennustekniikan laitos Rakennustuotanto

Lisätiedot

Selvitys 2/2016. ARA-tuotanto 2015 18.2.2016. Normaalit vuokra-as. Erityisryhmien as. ASO-asunnot Omistusasunnot Välimallin asunnot Takauslainoitetut

Selvitys 2/2016. ARA-tuotanto 2015 18.2.2016. Normaalit vuokra-as. Erityisryhmien as. ASO-asunnot Omistusasunnot Välimallin asunnot Takauslainoitetut ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola p. 0400 996 067 Selvitys 2/2016 ARA-tuotanto 2015 18.2.2016 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Lisätiedot

Vanhojen asuntojen hintojen kasvu yhtä ripeää kuin pääkaupunkiseudulla

Vanhojen asuntojen hintojen kasvu yhtä ripeää kuin pääkaupunkiseudulla Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 14.2.2013 Vanhojen asuntojen hintojen kasvu yhtä ripeää kuin pääkaupunkiseudulla Asunnon hintaan vaikuttaa moni tekijä, joista mainittakoon rakennuksen talotyyppi,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 73. 73 Kerrostalotontin määräosan myynti Tapiolasta VVO Kodit Oy:lle, korttelin 12220 tontti 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 73. 73 Kerrostalotontin määräosan myynti Tapiolasta VVO Kodit Oy:lle, korttelin 12220 tontti 1 31.08.2015 Sivu 1 / 1 2478/02.07.00/2015 73 Kerrostalotontin määräosan myynti Tapiolasta VVO Kodit Oy:lle, korttelin 12220 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot: Laura Schrey, puh. 040 536 1739 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Satakunnankatu 28 TSTO 1 33210 Tampere

Satakunnankatu 28 TSTO 1 33210 Tampere Toimistotilaa, 370m2 + 107m2, Keskusta Satakunnankatu 28 TSTO 1 33210 Tampere Huom! Pirkanmaan Laatuvälitys Oy Pyynikintori 8 Li 2, 33230 Tampere Y-tunnus: 2456454-8 puh: 0207802660 www: www.huom.fi Toimistotila,

Lisätiedot

TÄYDENNYS- RAKENTAMINEN

TÄYDENNYS- RAKENTAMINEN TÄYDENNYS- RAKENTAMINEN Lisärakentamista tontille HYÖTYÄ TÄYDENNYS- RAKENTAMISESTA Uusien asuinalueiden lisäksi Helsingin vanhoilla alueilla rakennetaan paljon. Kaupunki kannustaa taloyhtiöitä täydennysrakentamiseen,

Lisätiedot

Tutkimusalueiden ekologiset mittarit

Tutkimusalueiden ekologiset mittarit HOTR Attractive and Programmatic Infill Building Expertise in the Systems of Urban Production 2012 Tutkimusalueiden ekologiset mittarit Seppälä Tiina Aalto yliopisto 19.9.2012 Seppälä Tiina Aalto yliopisto

Lisätiedot

Hitas on Helsingin kaupungin omistamille tonteille rakennettujen asuntojen hinta- ja laatutason sääntelyjärjestelmä.

Hitas on Helsingin kaupungin omistamille tonteille rakennettujen asuntojen hinta- ja laatutason sääntelyjärjestelmä. MIKÄ HITAS ON? Hitas on Helsingin kaupungin omistamille tonteille rakennettujen asuntojen hinta- ja laatutason sääntelyjärjestelmä. Hitasin tarkoituksena on tarjota asunnon ostajille kohtuuhintaisia omistusasuntoja

Lisätiedot

MYYDÄÄN TOIMISTO-/LIIKEHUONEISTOT VALKEAKOSKEN KESKUSTASTA

MYYDÄÄN TOIMISTO-/LIIKEHUONEISTOT VALKEAKOSKEN KESKUSTASTA MYYDÄÄN TOIMISTO-/LIIKEHUONEISTOT VALKEAKOSKEN KESKUSTASTA Tulli Business Park, Åkerlundinkatu 11 A - PL 352-33101 Tampere Puh. 010 5220 100 - Fax 03 222 9835 - www.catella.fi KIINTEISTÖN SIJAINTI Myytävät

Lisätiedot

Ote ja tiivistelmä Lohjan keskustan pysäköintiselvityksestä 2006. Lohjan keskustan pysäköintiselvitys

Ote ja tiivistelmä Lohjan keskustan pysäköintiselvityksestä 2006. Lohjan keskustan pysäköintiselvitys Ote ja tiivistelmä Lohjan keskustan pysäköintiselvityksestä 2006 Lohjan keskustan pysäköintiselvitys Syyskuu 2006 14 Kuva 2. Maksimikäyttöasteet. Lohjan keskustan pysäköintiselvitys Lohjan keskustan pysäköintiselvitys

Lisätiedot

Toimintaympäristö. Asuntojen hinnat ja vuokrat. 16.6.2014 Leena Salminen

Toimintaympäristö. Asuntojen hinnat ja vuokrat. 16.6.2014 Leena Salminen Toimintaympäristö Asuntojen hinnat ja vuokrat Asuntojen hinnat laskeneet Asuntojen hinnat Vuoden 2008 finanssikriisin aiheuttaman asuntojen hintojen notkahduksen jälkeen ne ovat suhteellisen nopeasti palanneet

Lisätiedot

MAAKUNTALÄHIÖN TÄYDENNYS- JA LISÄRAKENTAMISEN TALOUDELLISHALLINNOLLISET EDELLYTYKSET

MAAKUNTALÄHIÖN TÄYDENNYS- JA LISÄRAKENTAMISEN TALOUDELLISHALLINNOLLISET EDELLYTYKSET 1 MAAKUNTALÄHIÖN TÄYDENNYS- JA LISÄRAKENTAMISEN TALOUDELLISHALLINNOLLISET EDELLYTYKSET Eheyttämisen edellytykset (EHED) Oulun yliopisto, Arkkitehtuurin tiedekunta Tutkijatohtori Sari Hirvonen-Kantola sari.hirvonen-kantola@oulu.fi

Lisätiedot

SUUNNITELMASELOSTUS. 45568/10 Ryynimyllynkatu 4 00920 Helsinki. Tontin koko on 4905 m 2.

SUUNNITELMASELOSTUS. 45568/10 Ryynimyllynkatu 4 00920 Helsinki. Tontin koko on 4905 m 2. HANKESELOSTUS 1 (10) SUUNNITELMASELOSTUS Sijainti 45568/10 Ryynimyllynkatu 4 00920 Helsinki Tontti Tontin koko on 4905 m 2. Tontti on rakennuspaikkana haasteellinen tiiviille kaupunkirakenteelle. Tiukat

Lisätiedot

Väestöarvion laadinta ja väestötietojen hyödyntäminen Jyväskylässä

Väestöarvion laadinta ja väestötietojen hyödyntäminen Jyväskylässä Väestöarvion laadinta ja väestötietojen hyödyntäminen Jyväskylässä Kymppi Moni työpaja 22.3.2012 Leena Rossi ja Anna Isopoussu Jyväskylän väestöarvio Koko kaupungin väestöarvio Käsitteistö: väestöennuste,

Lisätiedot

Asuintonttien pysäköintipaikkamäärien laskentaohjeilla on seuraavat Helsingin pysäköintipolitiikasta johdetut tavoitteet:

Asuintonttien pysäköintipaikkamäärien laskentaohjeilla on seuraavat Helsingin pysäköintipolitiikasta johdetut tavoitteet: ASUINTONTTIEN PYSÄKÖINTIPAIKKAMÄÄRIEN LASKENTAOHJEET Laskentaohjeen tavoitteet Asuintonttien pysäköintipaikkamäärien laskentaohjeilla on seuraavat Helsingin pysäköintipolitiikasta johdetut tavoitteet:

Lisätiedot

AHLMANIN KOULUN SÄÄTIÖN PIENTEOLLISUUSALUEEN JA PUISTOALUEIDEN OSIEN MUUTTAMINEN PIENTALOALUEEKSI ASEMAKAAVA 8153

AHLMANIN KOULUN SÄÄTIÖN PIENTEOLLISUUSALUEEN JA PUISTOALUEIDEN OSIEN MUUTTAMINEN PIENTALOALUEEKSI ASEMAKAAVA 8153 AHLMANIN KOULUN SÄÄTIÖN PIENTEOLLISUUSALUEEN JA PUISTOALUEIDEN OSIEN MUUTTAMINEN PIENTALOALUEEKSI ASEMAKAAVA 8153 LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET EHDOTUSVAIHEEN TARKASTELU (päivitetty 23.3.2007) 1. NYKYINEN

Lisätiedot

Ratapihaan liittyvien alueiden sekä kaupungintalon tontin asemakaavamuutoksen tärinäselvitys Suonenjoen kaupunki

Ratapihaan liittyvien alueiden sekä kaupungintalon tontin asemakaavamuutoksen tärinäselvitys Suonenjoen kaupunki Ratapihaan liittyvien alueiden sekä kaupungintalon tontin asemakaavamuutoksen tärinäselvitys Suonenjoen kaupunki 27.8.2014 1 Taustatiedot Suonenjoen kaupungin keskustassa on käynnissä asemakaavatyö, jonka

Lisätiedot

Mellunkylä 47298/1. Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) 21.03.

Mellunkylä 47298/1. Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) 21.03. HANKESELOSTUS 1 (11) Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu 21.03.2014 Mellunkylä 47298/1 Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu Sijainti Tontti 47298 / 1 Vuokkiniemenkatu, Mellunkylä 00920 Helsinki Tontti on Kontulantien,

Lisätiedot

Asuinrakennusten korjaustarve

Asuinrakennusten korjaustarve Asuinrakennusten korjaustarve Asuntoreformiyhdistys (ARY) 28.4.2015 Harri Hiltunen Roolitus Toteuttajat: PTT, VTT, KTI Tilaajat: Suomen Kiinteistöliitto, Kiinteistöalan koulutussäätiö, Rakennusteollisuus

Lisätiedot

VIROJOKI-VAALIMAA OSAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

VIROJOKI-VAALIMAA OSAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS VIROLAHDEN KUNTA VIROJOKI-VAALIMAA OSAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24767 Taloudellisten vaikutusten Tvrdy Jan Sisällysluettelo... 1 1 Johdanto... 1 1.1 Lähtökohdat ja

Lisätiedot

Hissi vanhaan taloon 1.4.2014. www.hel.fi/hissiprojekti 1

Hissi vanhaan taloon 1.4.2014. www.hel.fi/hissiprojekti 1 Hissi vanhaan taloon 1.4.2014 www.hel.fi/hissiprojekti 1 Helsingin kaupunki Talous- ja suunnitteluosasto PL 20 (Aleksanterinkatu 24) 00099 Helsingin kaupunki Simo Merilä Hissiasiamies Puhelin: (09) 310

Lisätiedot

Pysäköintiratkaisut kiinteistösijoittajan näkökulma. Veli-Pekka Tanhuanpää

Pysäköintiratkaisut kiinteistösijoittajan näkökulma. Veli-Pekka Tanhuanpää Pysäköintiratkaisut kiinteistösijoittajan näkökulma Veli-Pekka Tanhuanpää 08.10.2015 Spondan pysäköintitilat 16 pysäköintiyksikköä/laitosta, joista 9 kpl yli 200 ap Pysäköintiä 98 eri kohteessa Hallinnoituja

Lisätiedot

Energiakorjausinvestointien kannattavuus ja asumiskustannukset. Seinäjoki 26.11.2013 Jukka Penttilä

Energiakorjausinvestointien kannattavuus ja asumiskustannukset. Seinäjoki 26.11.2013 Jukka Penttilä Energiakorjausinvestointien kannattavuus ja asumiskustannukset Seinäjoki 26.11.2013 Jukka Penttilä Kiinteistöliitto Etelä-Pohjanmaa ry - Suomen Kiinteistöliitto Paikallinen vaikuttaja - Vahva valtakunnallinen

Lisätiedot

hot-r Houkutteleva ohjelmallinen täydennysrakentaminen

hot-r Houkutteleva ohjelmallinen täydennysrakentaminen hot-r Houkutteleva ohjelmallinen täydennysrakentaminen eheyttämispeli prototyyppi sovelluskonseptista asukkaan hyödyn/houkuttelevuuden näkökulmasta Tietokanta strategioiden ja sopimusten päästötavoitteista

Lisätiedot

XXXII valtakunnallinen asunto- ja yhdyskuntapäivä 6.5.2010 Pasi Heiskanen KTM, MBA, Arkkitehti (Safa)

XXXII valtakunnallinen asunto- ja yhdyskuntapäivä 6.5.2010 Pasi Heiskanen KTM, MBA, Arkkitehti (Safa) XXXII valtakunnallinen asunto- ja yhdyskuntapäivä 6.5.2010 Pasi Heiskanen KTM, MBA, Arkkitehti (Safa) Ranta-Tampella Tonttimaata 5,4-6,8 ha Ratinan Eteläranta Tonttimaata 3,2 ha Amuri Tonttimaata 3,2 ha

Lisätiedot

Tonttikohtainen lisärakentaminen: Prosessi taloyhtiöissä ja kaupungilla

Tonttikohtainen lisärakentaminen: Prosessi taloyhtiöissä ja kaupungilla Tonttikohtainen lisärakentaminen: Prosessi taloyhtiöissä ja kaupungilla Pohjois-Haagan renessanssi 18.4.2011 Kaupunki haluaa edistää täydennysrakentamista Tasapainoinen kestävä kehitys edellyttää panostusta

Lisätiedot

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Ulkoasu selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen korttelialue, jolle saa sijoittaa liike- ja toimistotiloja enintään 10 prosenttia kerrosalasta. Asuin-, liike- hotelli- ja toimistorakennusten

Lisätiedot

Energiatodistusten laatijat, ryhmäkeskustelujen kooste 18.11.2015

Energiatodistusten laatijat, ryhmäkeskustelujen kooste 18.11.2015 Energiatodistusten laatijat, ryhmäkeskustelujen kooste 18.11.2015 (Suluissa olevat tekstit ovat joko alkuperäisessä kommentissa olleet epäselvää tekstiä tai kommentin ymmärtämiseksi asiayhteyden mukaan

Lisätiedot

KUSTANNUSSELVITYS. Active. Uudisrakennus SAAMELAISKULTTUURIKESKUS, INARI 01.12.2004. Active - kustannushallinta. Laajennustyöt 1 (5)

KUSTANNUSSELVITYS. Active. Uudisrakennus SAAMELAISKULTTUURIKESKUS, INARI 01.12.2004. Active - kustannushallinta. Laajennustyöt 1 (5) Active - kustannushallinta Tocoman Finland Oy Helsingin aluetoimisto Mäkelänkatu 52 A FIN-00510 HELSINKI Puh. +358 (0)20 7420 200 Fax. +358 (0)20 7420 249 www.tocoman.fi Active KUSTANNUSSELVITYS Laajennustyöt

Lisätiedot

TÄYDENNYS- RAKENTAMINEN TAMPEREELLA

TÄYDENNYS- RAKENTAMINEN TAMPEREELLA TÄYDENNYS- RAKENTAMINEN TAMPEREELLA Onko taloyhtiöönne tulossa isoja remontteja? Mistä rahaa putkiremonttiin tai muihin perusparannuksiin? Täydennysrakentaminen samalla tontilla tai nykyisen asuinrakennuksen

Lisätiedot

Miten uusi energiatodistus poikkeaa aiemmasta?

Miten uusi energiatodistus poikkeaa aiemmasta? Miten uusi energiatodistus poikkeaa aiemmasta? Koulutusilta, HyRiMä:n kiinteistöyhdistys 20.11.2013, HAMK, Riihimäki DI Petri Pylsy EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2010/31/EU, annettu 19 päivänä

Lisätiedot

1. ASUINRAKENNUSTONTIT

1. ASUINRAKENNUSTONTIT 1 JOROISTEN KUNTA TONTTIHINNOITTELU VOIMASSA 1.1.2013 ALKAEN (KV 8.10.2012 36) (Muutos KV 16.9.2013 69) Tonttien myyntihinta on esitetty muodossa /m2. Kaikki jäljempänä esitetyt tontit ovat myös vuokrattavissa.

Lisätiedot

Mellunkylä 47295/1. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto 21.03.

Mellunkylä 47295/1. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto 21.03. HANKESELOSTUS 1 (11) Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto 21.03.2014 Mellunkylä 47295/1 Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto Sijainti Tontti 47295 / 1 Vienankatu, Mellunkylä 00920 Helsinki Tontti

Lisätiedot

Toimintaympäristö: Asuntojen hinnat ja vuokrat 14.3.2012

Toimintaympäristö: Asuntojen hinnat ja vuokrat 14.3.2012 Toimintaympäristö: Asuntojen hinnat ja vuokrat 14.3.2012 T A M P E R E E N K A U P U N K I Toimintaympäristö: Asuntojen hinnat ja vuokrat Tampere 14.3.2012 Jesse Marola www.tampere.fi/tilastot etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun tonttivarantokatsaus 2015. Pääkaupunkiseutua koskevia tunnuslukuja SeutuRAMAVA 1/2015 -aineistosta

Pääkaupunkiseudun tonttivarantokatsaus 2015. Pääkaupunkiseutua koskevia tunnuslukuja SeutuRAMAVA 1/2015 -aineistosta Pääkaupunkiseudun tonttivarantokatsaus 2015 Pääkaupunkiseutua koskevia tunnuslukuja SeutuRAMAVA 1/2015 -aineistosta SeutuRAMAVA-aineisto HSY tuottaa Seudullisen perusrekisterin pohjalta kaksi kertaa vuodessa,

Lisätiedot

RAKENNUSLIIKKEIDEN PALAUTTEEN TIIVISTELMÄ JA VASTINEET 30.4.2014 / Kaupunginarkkitehti

RAKENNUSLIIKKEIDEN PALAUTTEEN TIIVISTELMÄ JA VASTINEET 30.4.2014 / Kaupunginarkkitehti RAKENNUSLIIKKEIDEN PALAUTTEEN TIIVISTELMÄ JA VASTINEET 30.4.2014 / Kaupunginarkkitehti Kaupunkisuunnittelujaosto pyysi lausuntoa seuraavilta rakennusliikkeiltä, jotka kaikki jättivät lausuntonsa. Lausunnot

Lisätiedot

Rakennus on rakennettu asuinrakennuksena, mutta sen käyttötarkoitus on muutettu v päiväkodiksi.

Rakennus on rakennettu asuinrakennuksena, mutta sen käyttötarkoitus on muutettu v päiväkodiksi. Kiinteistö 3485/16, Kiikkaistenkuja 13, 01800 Klaukkala Tontti Tontti sijaitsee Klaukkalan asemakaava-alueella. Asemakaavamerkintä on AO2 ½I, erillispientalojen korttelialue. Tontin pinta-ala on 1 882

Lisätiedot

RAY:N INVESTOINTIAVUSTUSTEN PERIAATTEET

RAY:N INVESTOINTIAVUSTUSTEN PERIAATTEET Avustustoiminta RAY:N INVESTOINTIAVUSTUSTEN PERIAATTEET tarkentavia ohjeita hakijoille 1 2 Taitto: Grafiksi/Pauliina Sjöholm Julkaisija: RAY RAY:N INVESTOINTI AVUSTUSTEN PERIAATTEET - tarkentavia ohjeita

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiöiden korjausrakentamisen rahoitus lisärakentamisella

Asunto-osakeyhtiöiden korjausrakentamisen rahoitus lisärakentamisella Korjausrakentaminen palvelua ja teollista toimintaa KESTÄVÄ KEHITYS Asunto-osakeyhtiöiden korjausrakentamisen rahoitus lisärakentamisella 3.10.2014 kello 10.20-10.27 Messukeskus, Finnbuild Messuaukio 1,

Lisätiedot

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus Pikku Huopalahti Kaupallinen mitoitus 24.9.2014 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Pikku Huopalahden kaupallinen rakenne 2014... 3 2. Pikku Huopalahden kehittäminen... 7 3. Pikku Huopalahden markkinoiden

Lisätiedot

Turun Vaasanpuiston aluekehitys

Turun Vaasanpuiston aluekehitys Turun Vaasanpuiston aluekehitys 2 Hankkeen yleiskuvaus Entisen jätevedenpuhdistamon alueelle, Linnakaupungin ensimmäiseen rakennettavaan osaan Vaasanpuistoon on suunniteltu asuinkerrostaloja, liiketilaa

Lisätiedot

Käyttöpalaute asiakkaille - Kaukolämmön käyttöraportti

Käyttöpalaute asiakkaille - Kaukolämmön käyttöraportti Käyttöpalaute asiakkaille - Kaukolämmön käyttöraportti, Energiateollisuus ry Energiatehokkuussopimus - Energiapalvelujen toimenpideohjelman toteuttaminen Helsinki 9.11.2010 Laki energiamarkkinoilla toimivien

Lisätiedot

Markkinakommentti. Julkaisuvapaa 7.10.2009 ARVOASUNTOJEN KAUPPA KIIHTYY PERHEASUNTOJEN RINNALLA

Markkinakommentti. Julkaisuvapaa 7.10.2009 ARVOASUNTOJEN KAUPPA KIIHTYY PERHEASUNTOJEN RINNALLA Markkinakommentti Julkaisuvapaa 7.10.2009 ARVOASUNTOJEN KAUPPA KIIHTYY PERHEASUNTOJEN RINNALLA Jos perheasuntojen kauppalukumäärät ovat loppukesän ja alkusyksyn aikana kasvaneet voimakkaasti verrattuna

Lisätiedot

KIINTEISTÖARVIOINTI. Kohde: Yrittäjätalo Företagshuset, Näsby, Houtskari

KIINTEISTÖARVIOINTI. Kohde: Yrittäjätalo Företagshuset, Näsby, Houtskari KIINTEISTÖARVIOINTI Kohde: Yrittäjätalo Företagshuset, Näsby, Houtskari Laatinut Ralf Rehnberg 7.4.2014 1. Yleistä Toimeksiantaja Paraisten kaupunki / kaupungingeodeetti Susanna Lönnberg Arvioitsija Kiinteistöarviointitoimisto

Lisätiedot

Asuntotuotanto Vantaalla

Asuntotuotanto Vantaalla Asuntotuotanto Vantaalla Vantaan kaupunkirakenteen kehitys 1960-2014 Asuntopolitiikan päätavoitteita Täydennysrakentamisen edistäminen Vantaan asuntorakentamisennuste 2015-2024 ARY:n vierailu Vantaalla

Lisätiedot

ilmoitettiin tonttiosaston internet-sivujen lisäksi Helsingin Sanomissa, Hufvudstads-bladetissa ja Metrossa.

ilmoitettiin tonttiosaston internet-sivujen lisäksi Helsingin Sanomissa, Hufvudstads-bladetissa ja Metrossa. 1 MUISTIO / KN Tontin (ALY) ja sillä sijaitsevan rakennuksen myynti (sr-2) State Control Oy:lle perustettavan As Oy Helsingin Konstaapeli Spaakin lukuun (Vanhakaupunki, tontti 27930/2) Vanhankaupungintie

Lisätiedot

Hitas on Helsingin kaupungin omistamille tonteille rakennettujen asuntojen hinta- ja laatutason sääntelyjärjestelmä.

Hitas on Helsingin kaupungin omistamille tonteille rakennettujen asuntojen hinta- ja laatutason sääntelyjärjestelmä. MIKÄ HITAS ON? Hitas on Helsingin kaupungin omistamille tonteille rakennettujen asuntojen hinta- ja laatutason sääntelyjärjestelmä. Hitasin tarkoituksena on tarjota asunnon ostajille kohtuuhintaisia omistusasuntoja

Lisätiedot

Tariffit 2012 (versio 5.12.2011)

Tariffit 2012 (versio 5.12.2011) Tariffit 2012 (versio 5.12.2011) Tariffien merkitys Indeksitalovertailun perusteella on seuraavan piiraan mukainen: 1. Kaukolämpö Vattenfallin kaukolämmön kulutukseen perustuvat hinnat ovat vuonna 2012

Lisätiedot

HELSINKI HIGH-RISE SUUNNITTELUOHJELMA. Arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailu. (Beta) www.helsinkihighrise.fi

HELSINKI HIGH-RISE SUUNNITTELUOHJELMA. Arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailu. (Beta) www.helsinkihighrise.fi 1 HELSINKI HIGH-RISE Arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailu www.helsinkihighrise.fi (Beta) SUUNNITTELUOHJELMA 2 SUUNNITTELUOHJELMA Luonnos 1.12.2014 Suunnitteluvaatimukset ja -ohjeet Suunnitelmalle on alla

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 57

Espoon kaupunki Pöytäkirja 57 02.06.2014 Sivu 1 / 1 2228/02.07.00/2014 57 Asuinkerrostalotontin myynti Niittykummusta Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varmalle, SATO Asunnot Oy:lle ja SRV Rakennus Oy:lle, kortteli 15051 tuleva tontti

Lisätiedot

Esteettömyys asuntorakentamisessa

Esteettömyys asuntorakentamisessa Esteettömyys asuntorakentamisessa Lisäkustannus vai hyvää suunnittelua? 1.9.2015 Rakennusfoorumi RTS Sampo Vallius arkkitehti SAFA, kehittämisarkkitehti Jokaisella on oikeus hyvään asumiseen ESITYKSEN

Lisätiedot

Asumismenot 2012. Tiedotustilaisuus 12.6.2012

Asumismenot 2012. Tiedotustilaisuus 12.6.2012 Asumismenot 2012 Tiedotustilaisuus 12.6.2012 Tutkimuskysymys Mitä asuminen maksaa eri kotitalouksille, eri asumismuodoissa ja eri kaupungeissa nyt ja viiden vuoden päästä? Yhteenveto Keskimääräinen asumismenojen

Lisätiedot

KEHITTÄMISKORVAUSTEN ARVIOINTI

KEHITTÄMISKORVAUSTEN ARVIOINTI KEHITTÄMISKORVAUSTEN ARVIOINTI KUNTIEN JA MAANMITTAUSLAITOKSEN KIINTEISTÖTEHTÄVIEN KOULUTUSPÄIVÄ 20.9.2011 Seppo Sadeharju Varsinais-Suomen maanmittaustoimisto 1 MAANMITTAUSLAITOS TIETOA MAASTA MIKÄ KEHITTÄMISKORVAUS,

Lisätiedot

Suomen johtava asuntovuokrausyritys. VVO isännöi ja vuokraa omistamansa asunnot omalla henkilökunnallaan.

Suomen johtava asuntovuokrausyritys. VVO isännöi ja vuokraa omistamansa asunnot omalla henkilökunnallaan. TILINPÄÄTÖS 2013 Suomen johtava asuntovuokrausyritys VVO isännöi ja vuokraa omistamansa asunnot omalla henkilökunnallaan. Tilinpäätös 27.2.2014 Meitä on VVO:laista (keskimäärin v. 2013) Toimintaympäristö

Lisätiedot

Kirkkokatu 9. Asemakaavan muutos, 689. Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6.

Kirkkokatu 9. Asemakaavan muutos, 689. Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6. Kirkkokatu 9 Asemakaavan muutos, 689 Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6.2015 Tontin sijainti Heinolan keskustassa Lähtökohdat Korttelin 20 tontille

Lisätiedot

Suvelan Onni kehittämishanke. Anne Savolainen 24.9.2012

Suvelan Onni kehittämishanke. Anne Savolainen 24.9.2012 Suvelan Onni kehittämishanke Anne Savolainen 24.9.2012 Kiinteistöt kartalla HOAS: Kirstin harju 1 & Kirsinh arju3 2 Tekijätiedot ja/tai esityksen nimi 3 Espoonkruunun kiinteistöjen tiedot Kirstinharju

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 2.00 Yleisten rakennusten korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 2.00 Yleisten rakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.05 Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Liike- ja toimistotilaa saa olla 10

Lisätiedot

Sulkavan vuokra-asumisen kehittämissuunnitelma

Sulkavan vuokra-asumisen kehittämissuunnitelma Sulkavan vuokra-asumisen kehittämissuunnitelma 1. Toimintaympäristö Kunnan väestökehitys vuoteen 2040 asti on selvästi laskeva. Kunnan asukasmäärä 30.6.2015 oli 2 775. Asukasluku on vuoden alusta lukien

Lisätiedot

PYSÄKÖINTITALON HANKESUUNNITELMA

PYSÄKÖINTITALON HANKESUUNNITELMA ETELÄ-SAVON HANKESUUNNITELMA SAIRAANHOITOPIIRI 15.5.2014 Sivu 1/7 Tilaaja: Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Porrassalmenkatu 35-37 50100 Mikkeli Hanke: ESPER 2014 PYSÄKÖINTITALON HANKESUUNNITELMA

Lisätiedot

ISSN Lisätiedot: Hannu Ahola, ARA Puh Selvitys 2/2011. ARA-tuotanto 2010

ISSN Lisätiedot: Hannu Ahola, ARA Puh Selvitys 2/2011. ARA-tuotanto 2010 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola, ARA Puh. +358 4 996 67 Selvitys 2/211 ARA-tuotanto 21 2.3.211 Sisällys 1 ASUNTOMARKKINAT TOIPUIVAT NOPEASTI 3 2 YLI 12 UUTTA ARA-ASUNTOA RAKENTEILLE VUONNA 21 4

Lisätiedot

tonttiosasto TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄT PIENTALOTONTIT VANTAALTA 2006 Tiedustelut: suunnittelija Helena Vuolanto Puh.

tonttiosasto TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄT PIENTALOTONTIT VANTAALTA 2006 Tiedustelut: suunnittelija Helena Vuolanto Puh. tonttiosasto TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄT PIENTALOTONTIT VANTAALTA 2006 Tiedustelut: suunnittelija Helena Vuolanto Puh. 169 3955 Helsingin kaupungin kiinteistöviraston tonttiosasto Helsinki 14.2.2006

Lisätiedot

www.asli.fi Tampere University of Technology Construction Management and Economics Korkeakoulunkatu 5 P.O. Box 600 FI-33101 Tampere Finland

www.asli.fi Tampere University of Technology Construction Management and Economics Korkeakoulunkatu 5 P.O. Box 600 FI-33101 Tampere Finland www.asli.fi Tampere University of Technology Construction Management and Economics Korkeakoulunkatu 5 P.O. Box 600 FI-33101 Tampere Finland Asumisen liiketoiminnan tutkimusryhmä ASLI Ensimmäinen asumisen

Lisätiedot

Nykyinen energiatodistuskäytäntö

Nykyinen energiatodistuskäytäntö ENERGIATODISTUS- LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUS PÄHKINÄNKUORESSA MITÄ JOKAISEN ON TIEDETTÄVÄ? 1 Nykyinen energiatodistuskäytäntö Suomessa energiatodistuslaki voimaan vuoden 2008 alussa Energiatodistus on ollut

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS- LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUS PÄHKINÄNKUORESSA MITÄ JOKAISEN ON TIEDETTÄVÄ? ENERGIA-ASIANTUNTIJA PETRI PYLSY KIINTEISTÖLIITTO

ENERGIATODISTUS- LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUS PÄHKINÄNKUORESSA MITÄ JOKAISEN ON TIEDETTÄVÄ? ENERGIA-ASIANTUNTIJA PETRI PYLSY KIINTEISTÖLIITTO ENERGIATODISTUS- LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUS PÄHKINÄNKUORESSA MITÄ JOKAISEN ON TIEDETTÄVÄ? ENERGIA-ASIANTUNTIJA PETRI PYLSY KIINTEISTÖLIITTO 1 Nykyinen energiatodistuskäytäntö Suomessa energiatodistuslaki voimaan

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.05 Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Prosenttiluku ilmaisee kuinka suuren osan rakennusoikeudesta saa rakentaa

Lisätiedot

Kustannuskaaviopiirrokset

Kustannuskaaviopiirrokset Kustannuskaaviopiirrokset Luonnos. Laskelmat Riitta Eloranta ja Anne Papunen, Laskelmien valinnat ja johtopäätökset Laskelmien lähtökohtia Näissä laskelmissa on vertailtu kuvitteellista perustaloa kuvitteelliseen

Lisätiedot

NURMEKSEN ASEMAPUISTON ALUEEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 14/ 10/ 2009 JENNI LEINONEN OULUN YLIOPISTO

NURMEKSEN ASEMAPUISTON ALUEEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 14/ 10/ 2009 JENNI LEINONEN OULUN YLIOPISTO NURMEKSEN ASEMAPUISTON ALUEEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 14/ 10/ 2009 JENNI LEINONEN OULUN YLIOPISTO ALUEEN RAKEISUUSKAAVIO - SYVENTYMISALUE PUNAISELLA ALUESUUNNITELMALUONNOS PAIKOITUS - VÄHINTÄÄN 1 AUTOPAIKKA

Lisätiedot

MYYDÄÄN TAI VUOKRATAAN UUDEHKO KIINTEISTÖ PIRKKALASTA kem 2

MYYDÄÄN TAI VUOKRATAAN UUDEHKO KIINTEISTÖ PIRKKALASTA kem 2 MYYDÄÄN TAI VUOKRATAAN UUDEHKO KIINTEISTÖ PIRKKALASTA 3.469 kem 2 MYYTÄVÄ KOHDE Osoitteessa Turkkirata 27-29, 33960 Pirkkala, sijaitseva uudehko tuotantorakennus ja tontin vuokraoikeus. Vuokratontin kiinteistötunnus

Lisätiedot

Asuntojen keskihinnat Helsingin postinumeroalueilla vuosina 2000 2010

Asuntojen keskihinnat Helsingin postinumeroalueilla vuosina 2000 2010 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 3 211 Asunnot yhteensä 21 Asuntojen keskihinnat Helsingin postinumeroalueilla vuosina 2 21 /neliö 1 95-2 699 2 7-3 699 3 7-4 699 4 7-6 vähän kauppoja/ tieto epävarma

Lisätiedot

Hissi omaan taloyhtiöön mitä mahdollisuuksia avustuksiin. 31.3.2015 Eeva-Liisa Anttila

Hissi omaan taloyhtiöön mitä mahdollisuuksia avustuksiin. 31.3.2015 Eeva-Liisa Anttila Hissi omaan taloyhtiöön mitä mahdollisuuksia avustuksiin 31.3.2015 Eeva-Liisa Anttila Asunto-osakeyhtiölaki 1.7.2010 Hissihankkeesta päätetään aina yhtiökokouksessa! Hissipäätökseen riittää enemmistöpäätös

Lisätiedot

Helsingin Asumisoikeus Oy / Palopostinpuisto. Luonnokset 27.01.2014. HANKESELOSTUS 1 (3) Haso Palopostinpuisto Tapulikaupungintie 34.

Helsingin Asumisoikeus Oy / Palopostinpuisto. Luonnokset 27.01.2014. HANKESELOSTUS 1 (3) Haso Palopostinpuisto Tapulikaupungintie 34. HANKEELOTU 1 (3) Haso Palopostinpuisto Tapulikaupungintie 34 hnro 730 2003 27.1.2014 Helsingin Asumisoikeus Oy / Palopostinpuisto Luonnokset 27.01.2014 ijainti Kortteli 40122, tontti 2 Tapulikaupungintie

Lisätiedot

Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta

Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta Asemakaavan muutos Rajamäki, Kylänpää Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta 29.9.2015 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Johdanto... 3 2. Kaupan nykytilanne Rajamäellä... 4 3. Kaupan liiketilatarve

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat Helsingissä vuonna 2012

Asuntojen vuokrat Helsingissä vuonna 2012 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 11 13 Lassila Munkkiniemi Etelä- Haaga Länsi- Pakila Lauttasaari Ruoholahti Käpylä Kallio Kaivopuisto Tapanila Pihlajamäki Länsi- Herttoniemi Kulosaari Malmi Myllypuro

Lisätiedot

Myytäviksi tai vuokrattaviksi vuosina 2014-2015 esitetyt rakennetut kiinteistöt

Myytäviksi tai vuokrattaviksi vuosina 2014-2015 esitetyt rakennetut kiinteistöt KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 60 11.08.2014 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 72 29.09.2014 Myytäviksi tai vuokrattaviksi vuosina 2014-2015 esitetyt rakennetut kiinteistöt 354/10.01.02/2013 KSJ 60 Vs. kaupunginjohtaja

Lisätiedot

PUU LISÄ- JA TÄYDENNYSRAKENTAMISESSA

PUU LISÄ- JA TÄYDENNYSRAKENTAMISESSA PUU LISÄ- JA TÄYDENNYSRAKENTAMISESSA Puupäivä 26.11.2015 Consti Yhtiöt Mari Mäkelä Hankekehityspäällikkö 0400 932 312 Kaikki korjausrakentamisen Constit www.consti.fi CONSTI YHTIÖT Suomen johtava korjausrakentamiseen

Lisätiedot

MYYDÄÄN VARIKKOKIINTEISTÖ KAUPPAKATU 69 VARKAUS

MYYDÄÄN VARIKKOKIINTEISTÖ KAUPPAKATU 69 VARKAUS MYYDÄÄN VARIKKOKIINTEISTÖ KAUPPAKATU 69 VARKAUS Helsinki. Y-tunnus 1048559-0 Kauppakatu 69, 78200 Varkaus Myyntikohde: Myyntikohteena on varikkokiinteistö, jolla sijaitsee noin 1 842 kem 2 toimisto- ja

Lisätiedot

Näkökulmia pysäköintitarpeeseen

Näkökulmia pysäköintitarpeeseen Näkökulmia pysäköintitarpeeseen Antti Pirhonen 24.9.2015 NCC-yhtiöt 1 Liikkuminen muuttuu radikaalisti lähivuosina Metro Espoonlahteen Arvot (hyötyliikunta, ekologisuus, jakamistalous) Uudet liikkumisvälineet

Lisätiedot

Kiinteän omaisuuden myynti/määräala kiinteistöstä Gröndal 753-421-12-1 sekä kiinteistö 753-421-878-4/Louhintahiekka Oy

Kiinteän omaisuuden myynti/määräala kiinteistöstä Gröndal 753-421-12-1 sekä kiinteistö 753-421-878-4/Louhintahiekka Oy Valtuusto 65 18.06.2012 Kiinteän omaisuuden myynti/määräala kiinteistöstä Gröndal 753-421-12-1 sekä kiinteistö 753-421-878-4/Louhintahiekka Oy 299/10.00.02/2012 KAAVJAOS 39 Kaavoitusjaosto 28.03.2012 Valmistelija:

Lisätiedot

asumista, kiitos! Rakentajaforum 5.3.2012 Tarja Laine

asumista, kiitos! Rakentajaforum 5.3.2012 Tarja Laine Kohtuuhintaista ja laadukasta asumista, kiitos! Rakentajaforum 5.3.2012 Tarja Laine Ihminen käyttää asumiseen yhä suuremman osan tuloistaan Yhden neliön hinta on lähes 10% keskimäärin käytettävissä olevasta

Lisätiedot

MATINKYLÄN METROASEMAN MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU ARKKITEHDIT TOMMILA OY ESPOON KAUPUNKISUUNNITTELUKESKUS 29.1.2008

MATINKYLÄN METROASEMAN MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU ARKKITEHDIT TOMMILA OY ESPOON KAUPUNKISUUNNITTELUKESKUS 29.1.2008 MATINKYLÄN METROASEMAN MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU ARKKITEHDIT TOMMILA OY ESPOON KAUPUNKISUUNNITTELUKESKUS 29.1.2008 YLEISTÄ Suunnittelutehtävän tavoitteena oli määritellä kauppakeskus Ison Omenan eteläpuolella

Lisätiedot

Osakeasuntojen postinumeroalueittaiset hinnat Helsingissä 2000 2012

Osakeasuntojen postinumeroalueittaiset hinnat Helsingissä 2000 2012 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 22 213 Osakeasuntojen keskihinnat 212 Paloheinä Tapanila Osakeasuntojen postinumeroalueittaiset hinnat Helsingissä 2 212 Lassila Länsi-Pakila Pihlajamäki Kontula

Lisätiedot

NUMMELAN HAAKKOINMAAN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVA 110 (HIIDENRANNAN KOULUKORTTELI)

NUMMELAN HAAKKOINMAAN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVA 110 (HIIDENRANNAN KOULUKORTTELI) Ympa 31.10.2002 Ympa liite VIHDIN KUNTA NUMMELAN HAAKKOINMAAN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVA 110 (HIIDENRANNAN KOULUKORTTELI) RAKENTAMISOHJE KORTTELEILLE 417 JA 457 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖKESKUS 31.10.2002

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 2/2015

Asuntotuotantokysely 2/2015 Asuntotuotantokysely 2/2015 Sami Pakarinen Kesäkuu 2015 1 (2) Kesäkuun 2015 asuntotuotantokyselyn tulokset RT:n asuntotuotantokysely lähetettiin Talonrakennusteollisuuden jäsenille. Kysely tehdään kolmesti

Lisätiedot

Sörnäistenrannan-Hermanninrannan osayleiskaavaehdotus, vaikutusten arvioinnit. Selvitys liikennemelusta osayleiskaava-alueella 16

Sörnäistenrannan-Hermanninrannan osayleiskaavaehdotus, vaikutusten arvioinnit. Selvitys liikennemelusta osayleiskaava-alueella 16 Sörnäistenrannan-Hermanninrannan osayleiskaavaehdotus, vaikutusten arvioinnit Selvitys liikennemelusta osayleiskaava-alueella 16 KSV/L HHä 21.8.2007 SÖRNÄISTENRANTA-HERMANNINRANTA OSAYLEISKAAVAEHDOTUS

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS- LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUS PÄHKINÄNKUORESSA MITÄ JOKAISEN ON TIEDETTÄVÄ?

ENERGIATODISTUS- LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUS PÄHKINÄNKUORESSA MITÄ JOKAISEN ON TIEDETTÄVÄ? ENERGIATODISTUS- LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUS PÄHKINÄNKUORESSA MITÄ JOKAISEN ON TIEDETTÄVÄ? Nykyinen energiatodistuskäytäntö Suomessa energiatodistuslaki voimaan 2008 Nykyisin useita eri todistuslomakkeita,

Lisätiedot

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012 asuntokuntia Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 30.9.2013 Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012 Lahdessa oli vuoden 2012 lopussa 53 880 asuntokuntaa, joiden määrä kasvoi vuodessa 558 asuntokunnalla.

Lisätiedot

HYVINKÄÄN MAAPOLITIIKASTA

HYVINKÄÄN MAAPOLITIIKASTA HYVINKÄÄN MAAPOLITIIKASTA Kymppi-Moni Työpaja 15.2-16.2.2012 Marko Kankare kaupungingeodeetti HYVINKÄÄ KARTALLA HYVINKÄÄ (31.12.2011) Asukkaita 45 500 Pinta-ala 337 km2 Asemakaava-alue 3 100 ha osuus väestöstä

Lisätiedot

Liiketilaa, 86m2, Lamminpää. Vuorentaustantie 2 B 20 A 33420 Tampere

Liiketilaa, 86m2, Lamminpää. Vuorentaustantie 2 B 20 A 33420 Tampere Liiketilaa, 86m2, Lamminpää Vuorentaustantie 2 B 20 A 33420 Tampere Huom! Pirkanmaan Laatuvälitys Oy Pyynikintori 8 Li 2, 33230 Tampere Y-tunnus: 2456454-8 puh: 0207802660 www: www.huom.fi Liiketila, Liikehuoneisto,

Lisätiedot

Karkkilan kaupungin. Myytävät omakotitontit 2008

Karkkilan kaupungin. Myytävät omakotitontit 2008 Karkkilan kaupungin Myytävät omakotitontit 2008 Karkkilan kaupungin vaihde Puhelin (09) 22 5051 Mittaus- ja kiinteistötoimi Mittaus- ja kiinteistöpäällikkö Tapio Jokela puh. 044 553 3421 tapio.jokela@karkkila.fi

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS- LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUS PÄHKINÄNKUORESSA MITÄ JOKAISEN ON TIEDETTÄVÄ? Hannu Sipilä Suomen LVI-liitto SuLVI

ENERGIATODISTUS- LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUS PÄHKINÄNKUORESSA MITÄ JOKAISEN ON TIEDETTÄVÄ? Hannu Sipilä Suomen LVI-liitto SuLVI ENERGIATODISTUS- LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUS PÄHKINÄNKUORESSA MITÄ JOKAISEN ON TIEDETTÄVÄ? Hannu Sipilä Suomen LVI-liitto SuLVI 1 Nykyinen energiatodistuskäytäntö Suomessa energiatodistuslaki voimaan vuoden

Lisätiedot

Raahen kaupunginhallitus teki 16.2.2015 äänestyspäätöksen myötä esityksen siitä, että lukion lisäsiipi rakennettaisiin.

Raahen kaupunginhallitus teki 16.2.2015 äänestyspäätöksen myötä esityksen siitä, että lukion lisäsiipi rakennettaisiin. Arvoisa kaupunginvaltuutettu, kun tarkastellaan kassamaksuja, investointikustannuksia sekä nykyarvomenettelyä on edullisin ratkaisu katettuputki sekä vuokraus. Merikadun hidasteet tai tienkatkaisu häviävät

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Kahden kerrostalotontin myyntipäätöksen jatkaminen Saunalahdesta, korttelin tontit 2 ja 5

Espoon kaupunki Pöytäkirja Kahden kerrostalotontin myyntipäätöksen jatkaminen Saunalahdesta, korttelin tontit 2 ja 5 13.04.2015 Sivu 1 / 1 1487/10.00.02/2015 35 Kahden kerrostalotontin myyntipäätöksen jatkaminen Saunalahdesta, korttelin 42213 tontit 2 ja 5 Valmistelijat / lisätiedot: Henry Laine, puh. 050 395 2151 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Lähiöstrategioiden laadinta Tiekartta hyviin lähiöihin -työpajaosuus

Lähiöstrategioiden laadinta Tiekartta hyviin lähiöihin -työpajaosuus Lähiöstrategioiden laadinta Tiekartta hyviin lähiöihin -työpajaosuus Sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävä kehitys Elinkaarijohtaminen ja resurssiviisaus Osaamisen kokoaminen ja synergioiden

Lisätiedot

MYYDÄÄN KOULUTUS- JA MAJOITUSKESKUSKIINTEISTÖ ESPOON SIIKAJÄRVELLÄ

MYYDÄÄN KOULUTUS- JA MAJOITUSKESKUSKIINTEISTÖ ESPOON SIIKAJÄRVELLÄ MYYDÄÄN KOULUTUS- JA MAJOITUSKESKUSKIINTEISTÖ ESPOON SIIKAJÄRVELLÄ Catella Property Oy Aleksanterinkatu 15 B 00100 Helsinki Puh. 010 5220 100 Fax 010 5220 217 www.catella.fi Helsinki. Y-tunnus 1048559-0

Lisätiedot

HANKESELOSTUS 1 (14) Asunto Oy Helsingin Parrulaituri 26.04.2013. Asunto Oy Helsingin Parrulaituri. Parrulaituri 10

HANKESELOSTUS 1 (14) Asunto Oy Helsingin Parrulaituri 26.04.2013. Asunto Oy Helsingin Parrulaituri. Parrulaituri 10 HANKESELOSTUS 1 (14) Parrulaituri 10 HANKESELOSTUS 2 (14) Yleistä Sijainti 10589 / 14 Parrulaituri 10, Kalasatama 00540 Helsinki Tontti Tontin koko on 1328m 2. Tontti on entistä mereen täyttömaalle tehtyä

Lisätiedot

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ SASTAMALASTA

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ SASTAMALASTA MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ SASTAMALASTA MYYTÄVÄ KOHDE Sastamalassa, osoitteessa Harjukatu 8, sijaitseva teollisuuskiinteistö. Vammalan keskusta sijoittuu noin 1 km kohteesta pohjoiseen. Valtatie 12:sta

Lisätiedot

Hämeenlinnan keskustan pysäköintivaihtoehtojen vertailu

Hämeenlinnan keskustan pysäköintivaihtoehtojen vertailu Hämeenlinnan keskustan pysäköintivaihtoehtojen vertailu 4.3.2015 Juha Mäkinen, Sito Oy When infrastructure counts. 2 Keskustan pysäköintipaikkojen tilanne nyt Nykyisistä autopaikoista suurin osa on lyhytaikaisia

Lisätiedot

Viher-Nikkilä. A-36.1152 Yhdyskuntasuunnittelun perusteet, MaKa2

Viher-Nikkilä. A-36.1152 Yhdyskuntasuunnittelun perusteet, MaKa2 Viher-Nikkilä 00 A-36.115 Yhdyskuntasuunnittelun perusteet, MaKa SELOSTUS Suunnittelemamme alueen valintaan vaikuttivat monet tekijät. Päädyimme alueeseen, joka sijaitsee lähellä Nikkilän keskustaa ja

Lisätiedot

Esikaupunkialueiden ajankohtaisia hankkeita

Esikaupunkialueiden ajankohtaisia hankkeita Esikaupunkialueiden ajankohtaisia hankkeita ASUNTOINFO 7.2.2014 projektinjohtaja Outi Säntti Tässä esityksessä hankkeita lännestä itään. Uusien asuinalueiden lisäksi Helsingin vanhoilla alueilla rakennetaan

Lisätiedot