OR-T 400 BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE NORSK SVENSKA SUOMI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OR-T 400 BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE NORSK SVENSKA SUOMI"

Transkriptio

1 NORSK SVENSKA SUOMI BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Oversettelse av original bruksanvisning Översättning av tillverkarens orginalmanual Käännös alkuperäisestä käyttöohjeeseen OR-T 400 Fra seire nr. C/91001 Från serie-nr. C/91001 Sarjanumerosta C/91001alkaen Batteridrevet-håndapparat for strapping med plastbånd Laddningsbart friktionssvetsverktyg för bandning med PP- och PET-band Käsikäyttöinen akkulaite, jolla vannehditaan tuotteita muovivanteella Før man tar i bruk apparatet, må man lese bruksanvisningen grundig. Läs igenom bruksanvisningen noga innan du använder maskinen. Lue käyttöohje huolellisesti läpi, ennen kuin alat käyttää laitetta. Innmeldt patent Patentsökt Patenttihakemus vireillä 09.09/WE

2 Lading batteri / Ladda batteriet / Ladda up batteriet KORT BRUKSANVISNING Det viktigste kort fortalt! Sette inn batteri/sätt i batteriet/laita akku paikoilleen rød / röd / punainen Feil / Fel / Virhe grønn / grön / grün 1. ladning > 5 t. / Oppladning ca min. 1. laddning > 5 tim. / laddning ca min.. 1. Lataus > 5 tuntia / purku noin minuuttia. + Apparatet er slått på Verktyget är på påslaget. Laite on kytketty päälle Betjening / Anvàndning / Ohjaus Driftsmåte: / Driftläge: / Toimintatapa: Halvautomatisk / Halvautomatisk / Puoliautomaattinen Spenne / Sträckning / Kiristys Sveise / Svetsning / Hitsaus /WE

3 SNABBMANUAL Det viktigaste i sammfattning! Betjeningspanel / Manöverpanel / Ohjauspaneeli PIKAOHJE Tärkeimmät asiat lyhyesti! Batterinivå / Laddnivå / Akun lataustila Lade opp Ladda Lataus grønn / grön / vihreä rød / röd / punainen + / - + / - Driftsmåte / Driftläge / Toimintatapa Halvautomatisk / Halvautomatisk / Puoliautomaattinen: + = Spennkraft / Bandspänning / Kiristysvoima LED-visning / Indikering i display / LED-nàyttö: 1 = ca N (264 lbs.) Soft 400 N (88 lbs.) 9 = ca N (882 lbs.) Soft 1600 N (353 lbs.) Sveisetid / Svetstid / Hitsausaika + / - + / - LED-visning / Indikering i display / LED-nàyttö 1 = min. 7 = max. Helautomatisk / Helautomatisk / Täysautomaattinen: blinkende / blink / vilkkuva Manuell / Manuell / Manuaalinen: Mykspenning / Lättare bandspänning / Pehmeä kiristys: (PP-bånd / PP Band / PP-vanne) = = For skjørt kolli = För lätt eller ömtåligt gods Pehmeille tuotteille Kontroll / Kontroll / Tarkastus God sveising / Fullgod svetsning / Hyvä hitsaus Dårlig sveising / Dålig svetsning / Huono hitsaus For detaljert beskrivelse, se Bruksanvisningen fra side 4! Se bruksanvisningen sidan 4 för mer detaljerad information! Tarkempi kuvaus löytyy käyttöohjeista alkaen sivulta 4! 09.09/WE 3

4 CH ORGAPACK GmbH Packaging Technology Silbernstrasse 14 CH-8953 Dietikon Telefon Fax Internet Zertifi kat ISO 9001 / EN INNHOLDSFORTEGNELSE Side KORT BRUKSANVISNING 2 1 Teknisk data 6 2 Generelt Merknader angående miljøvern 8 3 Sikkerhetsforskrifter 10 4 Beskrivelse Oppbygging Betjeningspanel Funksjonsprinsipp 12 5 Betjening Lading av batteriet Betjening av apparatet Plombekontroll Kontrollere ladetilstanden til batteriet Innstille driftsmåter Innstille spennkraft Innstille mykspenning Innstille sveisetid Innstille båndbredde 20 6 Spesialfunksjoner Slå av og på tastelåsen Sovemodus Apparat-reset 22 7 Vedlikehold og reparasjon Rengjøre/bytte strammehjul Rengjøre/bytte tannplate Bytte kutter Rettelse av feil 26 8 Slitasjedeler / Anbefalte reservedeler Deleliste 28 Detaljert illustrasjon 32 SAMSVARSERKLÆRING Vi erklærer hermed at apparatet OR-T 400 som denne erklæringen gjelder, stemmer overens med de gjeldene bestemmelsene retningslinjen til Rådet fra 17. mai 2006 (2006/42/EEC), maskinretningslinjen. I tillegg gjelder overenstemmelsen med de gjeldende bestemmelsene til Rådets retningslinje fra 12. desember 2006 (2006/95/EG) Retningslinje for lavspenning og av 15. desember 2004 (2004/108/EG) EMV-ret ningslinje. Normene det er tatt hensyn til: EN ISO , EN ISO , EN 349, EN ISO , EN , EN EEC-Bevitnelse: No 1201 Embete: NSBIV AG, SIBE Sveits CH-8953 Dietikon, General Manager General Manager Products Packaging Technology: Packaging Technology: U. Schweizer M. Binder /WE

5 INNEHÅLL Sida SNABBMANUAL 2 1 Tekniska data 7 2 Allmänt Miljöinformation 9 3 Säkerhetsföreskrifter 11 4 Beskrivning Sammansättning Manöverpanel Funktion 13 5 Användning Laddning av batteriet Använda verktyget Kontroll av svetsen Kontrollera batteriets laddningsnivå Val av driftlägen Ställa in bandspänningen Val av område för bandspänningen Ställa in svetstiden Ställa in bandbredden 21 6 Specialfunktioner Kodlås för manöverpanelen Strömsparläge Reset av verktyget 23 7 Underhåll och reparation Rengöring / byte av drivhjul Rengöring / byte av svetsmekanismen Byte av kniv Felsökning 27 8 Slitdelar / rekommenderade reservdelar Reservdelslista 28 Sprängskiss 32 FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE Vi försäkrar härmed på eget ansvar att utrustningen OR-T 400, som denna försäkran syftar till, överensstämmer med gällande bestämmelser direktiv från 17. Kan 2006 (2006/42/EG), även känt som Maskindirektvet. Dessutom gäller överensstämmelse med gällande bestämmelser i rådets direktiv från 12. December 2006 (2006/95/EG) Lågspänningsdirektivet och 15. December 2004 (2004/108/EG) EMC-direktivet. Tillämpade standarder: EN ISO , EN ISO , EN 349, EN ISO , EN , EN EG-Certifi kat: No 1201 Certifi ering: NSBIV AG, SIBE Schweiz CH-8953 Dietikon, General Manager General Manager Products Packaging Technology: Packaging Technology: SISÄLLYSLUETTELO Sivu PIKAOHJE 2 1 Tekniset tiedot 7 2 Yleistä Ympäristönsuojeluohjeet 9 3 Turvallisuusmääräykset 11 4 Kuvaus Rakenne Ohjauspaneeli Toimintaperiaate 13 5 Ohjaus Akun lataus Laitteen käyttö Hitsin tarkastus Akun lataustilan tarkastus Toimintatavan valinta Kiristysvoiman säätö Pehmeän kiristyksen valinta Hitsausajan asetus Vannenauhan leveyden säätö 21 6 Erikoistoiminnot Painikkeiden lukitseminen ja lukituksen poista Lepotila Laitteen resetointi 23 7 Huolto ja korjaus Kiristyspyörän puhdistus/vaihto Hammaslevyn puhdistus/vaihto Leikkuuterän vaihto Toiminta häiriötilanteessa 27 8 Kuluvat osat / Suositeltavat varaosat Osaluettelo 28 Kokoonpanopiirustus 32 VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS Todistamme omalla vastuullamme, että laite OR-T 400, jota tämä vakuutus koskee, täyttää neuvoston 17. toukokuu 2006 säätämän direktiivin (2006/42/EY, Kone direktiivi ) vaatimukset. Lisäksi laite täyttää neuvoston 12. joulukuuta 2006 säätämän direktiivin (2006/95/EY, Pienjännitedirektiivi) ja 15. joukuuta 2004 säätämän direktiivin (2004/108/EY, Sähkömagneettista yhteensopivuutta koskeva direktiivi) vaatimukset. Käytetyt standardit: EN ISO , EN ISO , EN 349, EN ISO , EN , EN EEC-Tyyppitarkastustodistus: No 1201 Varmentajan: NSBIV AG, SIBE Sveitsi CH-8953 Dietikon, General Manager General Manager Products Packaging Technology: Packaging Technology: U. Schweizer M. Binder 09.09/WE U. Schweizer M. Binder 5

6 1 TEKNISKE DATA Vekt 4,2 kg (inkl. batteri.) Mål Spennkraft Spennhastighet Plombe Lengde 334 mm Bredde 138 mm Bredde 148 mm (0) N Soft: N 175 mm/s Friksjonssveiseplombe Måle A-vurdert emisjonslydtrykksnivå (EN ISO 11202) L pa 79 db (A) Hånd-arm-svingninger (EN ISO ) a h,w 2,2 ms -2 Brukstemperatur 10 C til +40 C Luftfukighet Til 90 % LADEAPPARAT / BATTERI Strømtype Ladeapparat Ladeapparattype Ladetid Antall strappinger per lading Batteri 100 / 110 / 230 V BOSCH AL 1860 CV minutter, etter 20 min ca. 70 % ladekapasitet 180 til 300 avhengig av båndkvalitet, spennkraft og kolli 18 V / 2,6 Ah, Li-Ion BOSCH PLASTBÅND Båndkvalitet Båndbredde kan innstilles til Båndtykkelse Polypropylen (PP) Polyester (PET) 15 16, mm 0,8 1,3 mm (PET) 0,8 1,0 mm (PP) /WE

7 1 TEKNISKA DATA Vikt 4,2 kg (inkl. batteri) 1 TEKNISET TIEDOT Paino 4,2 kg (ml. akku) Mått Längd 334 mm Bredd 138 mm Höjd 148 mm Mitat pituus 334 mm leveys 138 mm korkeus 148 mm Bandspänning (normalt) Lättare bandspänning: (0) N (0) N Kiristysvoima (0) N Pehmeä: N Spännhastighet 175 mm/s Kiristysnopeus 175 mm/s Förslutning Friktionssvets Hitsaus kitkahitsaus Uppmätt A-vägd emissions-ljudtrycksnivå (EN ISO 11202) L pa 79 db (A) Hand-arm-vibrationer (EN ISO ) a h,w 2,2 ms -2 Insatstemperatur 10 C tills +40 C Relativ fuktighet Tills 90 % Mitattu melutaso (A) (EN ISO 11202) L pa 79 db (A) Tärinä käsi-käsivarsi (EN ISO ) a h,w 2,2 ms -2 Lämpötila 10 C kunnes +40 C Kosteudessa Kunnes 90 % LADDARE / BATTERI LATAUSLAITE / AKKU Spänning 100 / 110 / 230 V Jännite Laturi 100 / 110 / 230 V Laddare typ BOSCH AL 1860 CV Laturin tyyppi BOSCH AL 1860 CV Laddningstid Antal bandningar per laddning Batteri BANDSPECIFIKATIONER minuter, efter 20 min. ca 70% laddningskapacitet 180 till 300 beroende på bandkvalitet, -spänning, och godsets egenskaper 18 V / 2,6 Ah, Li-Ion BOSCH Latausaika Vannenauhojen kiertojen määrä latausta kohti Akku MUOVINAUHA minuuttia, 20 minuutin jälkeen lataus on noin 70-prosenttinen nauhaa laadusta, kiristysvoimasta ja pakkaustavarasta riippuen 18 V / 2,6 Ah, Li-Ion BOSCH Bandkvalitet Polypropen (PP) Polyester (PET) Nauhan laatu polypropeeni (PP) polyesteri (PET) Bandbredd inställbar på 15 16, mm Nauhan leveys säädettävissä välillä 15 16, mm Bandtjocklek 0,8 1,3 mm (PET) 0,8 1,0 mm (PP) Nauhan paksuus 0,8 1,3 mm (PET) 0,8 1,0 mm (PP) 09.09/WE 7

8 2 GENERELT Denne bruksanvisningen skal gjøre det enklere å bli kjent med apparatet og hvordan det brukes på riktig måte. Bruksanvisningen inneholder viktige informasjoner angående hvordan man bruker apparatet på en sikker og økonomisk riktig måte. Bruksanvisningen må befi nne seg der apparatet brukes. Alle som arbeider med apparatet må lese og bruke den. Til dette arbeidet regnes spesielt betjening, feilretting og vedlikehold. I tillegg til bruksanvisningen og de gjeldene reglene angående forebygging av ulykker som gjelder i brukerlandet, må man også ta hensyn til de anerkjente reglene for sikkerhets- og fagmessig riktig arbeid. FORSIKTIG! Benyttes ved fare for liv og helse. OBS! Benyttes ved farer som forårsaker materialskader. MERKNAD! Benyttes for generelle merknader og merknader, som hvis de ikke tas hensyn til, kan føre til feil i driftsprosesen. 2.1 MERKNADER ANGÅENDE MILJØVERN Det ble ikke benyttet fysikalske eller kjemiske stoffer som er helseskadelige i produksjonen av apparatet. For bortskaffi ng må man følge de til enhver tid gjeldene forskriftene. Elektrokomponentene må demonteres slik at de mekaniske, elektromekaniske og elektroniske komponentene kan bortskaffes separat. Ladeapparat og batterier skal deponeres på et miljømessig korrekt gjenvinningsanlegg. Ikke åpne batteriet. Den brukte akkumulatoren må ikke kastes i husholdningsavfallet, i ovnen eller i vann. Defekte akumulatorer som ikke lenger kan benyttes, blir sendt til gjenvinning /WE

9 2 ALLMÄNT Denna bruksanvisning syftar till att informera dig om maskinens funktioner samt underlätta den ändamålsenliga användningen. Bruksanvisningen innehåller viktiga anvisningar för säker, ändamålsenlig och effektiv användning av verktyget. Bruksanvisningen måste hållas tillgänglig där verktyget används och läsas och tillämpas av all personal som använder verktyget. I tillägg till denna bruksanvisning och gällande arbetarskyddsregler, måste övriga lokala föreskrifter iakttagas. 2 YLEISTÄ Tämän käyttöohjeen tarkoitus on kertoa laitteen toiminnoista ja helpottaa sen käyttöä. Käyttöohje sisältää tärkeitä asioita turvallisuudesta sekä oikeanlaisesta ja tehokkaasta käytöstä. Käyttöohjetta pitää säilyttää laitteen käyttöpaikalla. Kaikkien laitetta käyttävien henkilöiden pitää lukea käyttöohje ja noudattaa siinä annettuja ohjeita. Laitetta käytettäessä pitää noudattaa paitsi käyttöohjetta ja työsuojelusta säädettyjä määräyksiä, myös ammattilaisten yleisesti hyväksymä turvallisuusohjeita ja muita määräyksiä. VARNING! Symbolen används vid fara för liv och lem. VARO! Käytetään osoittamaan sellaisia vaaroja, jotka uhkaavat henkeä ja terveyttä. OBS! Symbolen används vid risk för materiella skador. HUOMIO! Käytetään osoittamaan sellaisia vaaroja, jotka voivat aiheuttaa esinevahinkoja. MÄRK! Symbolen används för allmänna instruktioner samt för instruktioner som måste följas för att undvika störningar i driften. OHJE! Tällä osoitetaan sellaisia ohjeita, joiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa toimintahäiriöitä. 2.1 ANVISNINGAR OM MILJÖSKYDD Vid tillverkningen av maskinen har inga hälsovådliga fysikaliska eller kemiska ämnen använts. Vid skrotning ska gällande lagstadgade föreskrifter beaktas. Verktyget ska demonteras så att mekaniska, elektromekaniska och elektroniska komponenter kan deponeras separat. 2.1 YMPÄRISTÖNSUOJELUOHJEET Laitteen valmistuksessa ei käytetä terveydelle haitallisia fysikaalisia tai kemiallisia aineita. Hävitettäessä on noudatettava voimassa olevia lakeja ja määräyksiä. Sähkörakenneryhmät on purettava niin, että mekaaniset, sähkömekaaniset ja elektroniset komponentit voidaan hävittää erikseen. Laddare och batteri skall återvinnas miljövänligt! Öppna inte batteriet. Kasta inte det förbrukade batteriet i hushållssoporna, och utsätt det inte för eld eller vatten. Defekta batterier som inte längre används lämnas in för återvinning /WE Laturi ja akut pitää toimittaa ympäristöystävälliseen kierrätykseen. Älä avaa akkua. Älä heitä kulunutta akkua talousjätteeseen, tuleen tai veteen. Vialliset, käytöstä poistettavat akut toimitetaan täydelliseen kierrätykseen. 9

10 3 SIKKERHETSFORSKRIFTER Hold deg informert! Før man tar i bruk apparatet må man lese bruksanvisningen grundig. Apparatet skal kun vedlikeholdes og repareres av personale som har dertil egnet utdannelse. Beskytt deg selv! Under arbeidet må man ha på øye-, ansikts-, håndbeskyttelse (hansker det ikke kan skjæres igjennom) og sikkerhez skotøy. Energikilde! Før vedlikeholds- og reparasjonsarbeid: Trekk batteriet ut av apparatet. Før hver bruk skal du kontrollere kontakt og kabel, og i tilfelle skade skal du la en fagmann skifte dem ut. OBS: Båndet spretter opp! Når båndet skjæres over må man holde fast den øvre delen og stå litt på siden. OBS: Den nedre delen av båndet spretter opp. OBS: Båndet kan slites av! Det kan hende båndet slites av når det strammes! Ikke stå for nær båndet. Forsiktig: Kun kolli må strappes! Under strapping må ikke hender eller andre kroppsdeler befi nne seg mellom bånd og kolli. Forsiktig: Fare for klemming! Ikke grip inn i strammehjuls-området. Ikke bruk vann! Man må verken bruke vann eller vanndamp til rengjøring av apparatet. Original ORGAPACK Man må kun benytte originale reservedeler fra ORGAPACK! Benyttes andre reservedeler enn de originale fra ORGA- PACK, er ORGAPACK ikke lenger ansvarlig og garantien opphører. Riktig bruk Dette apparatet er ment brukt til strapping av pakker, pallelaster osv. Apparatet er ment brukt til strapping med strammebånd laget av polypropylen eller polyester. Mulig misbruk Det er ikke mulig å foreta strapping med stålbånd med dette apparatet /WE

11 3 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Informera dig! Läs igenom bruksanvisningen noga innan du använder maskinen. Maskinen får endast under hållas och repareras av utbildad personal Skyddsutrustning! Bär skyddsutrustning för ögon, ansikte och händer när du använder verktyget! Energikälla! Före underhåll och reparation: Dra ut batteriet ur maskinen. Kontrollera kontakt och kable före varje användning och låt fackman reparera vid behov! Obs! Bandet snärtar framåt! När bandet klipps av, håll ned den övre änden och undvik att stå i bandets längdriktning. Risken fi nns att bandet snärtar iväg. Obs! Bandet kan gå av! Stå inte i bandets längdriktning när du spänner bandet (hårt). Bandet kan gå av. Varning! Akta fingrarna! Stoppa inte fi ngrar eller andra kroppsdelar mellan bandet och godset när du bandar! Varning! Klämrisk! Stoppa inte in fi ngrarna i drivhjulet! 3 TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET Lue kaikki esitetyt ohjeet! Ennen laitteen käyttöä lue käyttöohje huolellisesti läpi. Vain koulutuksen saaneet henkilöt saavat huoltaa ja korjata laitetta. Suojaa itsesi! Käytä työskennellessäsi silmä-, kasvo-, käsisuojaimia (viiltoja kestäviä käsineitä) ja turvakengistä. Akku ja laturi! Ennen huolto- ja kunnossapitotöitä: Vedä akku ulos laitteesta. Tarkasta ennen jokaista käyttökertaa pistokkeen ja sähköjohdon kunto. Jos niissä on vikaa, pyydä ammattilaista vaihtamaan ne. Huomio: Vannenauha irtoaa! Kun vannenauhaa katkaistaan, pidä kiinni sen yläosasta ja seiso sivulla. Huomio: Vannenauhan alempi osa irtoaa Huomio: Vannenauha voi repeytyä! Kiristettäessä vannenauha voi repeytyä! Älä ole vannenauhan lähellä. Varo: Vannenauhan saa kiertää vain pakattavan tuotteen ympärille Kierrettäessä vannenauhaa kädet ja muut kehonosat eivät saa olla vannenauhan ja tuotteen välissä. Varo: Puristumisvaara! Älä vie sormiasi kiristyspyörän alueelle. Använd inte vatten! Använd varken vatten eller ånga för att rengöra maskinen. Älä käytä vettä! Laitteen puhdistamiseen ei saa käyttää vettä eikä vesihöyryä. Endast originalreservdelar från ORGAPACK får användas! I annat fall upphävs garanti och övrigt ansvar från tillverkaren! Käytä vain alkuperäisiä ORGAPACK-varaosia! Jos käytät muita kuin ORGAPACK-varaosia, ORGAPACK in takuu ja vastuu raukeavat. Ändamålsenlig användning Verktyget är avset för bandning av paket, gods på pall eller och liknanden. Verktyget skall användas med PP- eller PET-band. Käyttötarkoitus Tämä laite on tarkoitettu vannenauhojen kiertämiseen pakettien, lavalla olevien kuormien jne. ympärille. Laite on tarkoitettu vannenauhojen (polypropeeni ja polyesteri) kiertämiseen pakattavien tuotteiden ympärille. Möjligt missbruk Verktyget är inte avsett för bandning med stålband /WE Mahdollinen väärinkäyttö Tätä laitetta ei voi käyttää teräsnauhoilla vannehtimseen. 11

12 4 BESKRIVELSE OPPBYGGING + / - + / Betjeningspanel 2 Spennknapp Spenn bånd/sveise (Helautom.) 3 Håndtak 4 Batteri, 18 V 5 Vippehendel 6 Sveiseknapp Sveise/kutte (Manuell) 7 Sveise/kutte 8 Stramme 9 Batteriets ladeapparat For detaljerte opplysninger skal du se en separat vedlagt Bruksanvisning for batteriet og ladeapparatet. 7 8 Fig BETJENINGSPANEL / - + / LED-visning Batterinivå 2 Trykknapp Spennkraft 3 Trykknapp Funksjon 4 Trykknapp Driftsmåte 5 Trykknapp Sveisetid 6 LED-visning Mykspenning 7 LED-visning Manuell strapping (konstant grønt lys) 8 LED-visning for: Halvautomatisk strapping (konstant grønt lys) Helautomatisk strapping (grønt blinklys) 9 Segment-angivelse for: Spennkraft (1 9) Sveisetid (1 7) Avkjølingstid (nedtelling 3,2,1) Feilangivelse 5 For de enkelte beskrivelsene/innstillingene, se kapittel 5 og 6. Fig BESKRIVELSE Klem fast båndene ved hjelp av tannplate i vippe (3/1). Stram mot klokken ved hjelp av strammehjulet (3/2). Sveis båndene ved friksjonssveising (3/3). Kutt av det øvre båndet med kutteren (3/4). Fig /WE

13 4 BESKRIVNING 4.1 SAMMANSÄTTNING 1 Manöverpanel 2 Tryckknapp för att sträcka bandet / startknapp vid automatisk drift. 3 Handtag 4 Batteri, 18 V 5 Spak för att öppna verktyget. 6 Knapp för svetsning / avklippning (manuell) 7 Meikanism för svetsning och avklippning 8 Drivhjul 9 Batteriladdare För detaljerade uppgifter, se separat bifogade instruktioner för batteri och batteriladdare. 4 KUVAUS 4.1 RAKENNE 1 Ohjauspaneeli 2 Kiristyspainike vanteen kiristys/hitsaus (täysautomaattinen) 3 Kantokahva 4 Akku, 18 V 5 Vipu 6 Hitsaus- ja katkaisupainike (käsikäyttö) 7 Hitsaus/katkaisu 8 Kiristys 9 Akun latauslaite Tarkemmat ohjeet akun ja laturin käyttöohjeissa. 4.2 MANÖVERPANEL 1 Lysdiodsindikering Laddnivå batteri 2 Tryckknapp Inställning av bandspänning 3 Tryckknapp Meny 4 Tryckknapp Val av driftläge 5 Tryckknapp Inställning av svetstid 6 Lysdiodsindikering: Lättare bandspänning kp. 7 Lysdiodsindikering Manuell bandning (grön lampa) 8 Lysdiodsindikering für: halvautomatisk bandning (grön lampa) helautomatisk bandning (grön lampa) 9 Display-indikering för Bandspänning (1 9) Svetstid (1 7) Kyltid (nedräkning 3,2,1) Felindikering För detaljerad information se avsnitt 5/ OHJAUSPANEELI 1 LED-näyttö Akun lataustilanne 2 Kiristysvoimapainike 3 Toimintopainike 4 Toimintatapapainike 5 Hitsausaikapainike 6 LED-näyttö Pehmeä kiristys 7 LED-näyttö Manuaalinen vannehtiminen (vihreä valo palaa jatkuvasti) 8 LED-näyttö: Puoliautomaattinen vannehtiminen (vihreä valo palaa jatkuvasti) Täysautomaattinen vannehtiminen (vihreä valo vilkkuu) 9 Segmenttinäyttö: Kiristysvoima (1 9) Hitsausaika (1 7) Jäähtymisaika (laskee alaspäin 3,2,1) Häiriönäyttö Tarkemmat kuvaukset ja asetusohjeet löytyvät luvuista 5 ja FUNKTIONSPRINCIP bandet låses av svetsmekanismen (3/1). bandet sträcks av drivhjulet (3/2) moturs bandet friktionssvetsas (3/3). övre bandet skärs av med kniven (3/4) 4.3 TOIMINTAPERIAATE Vanteiden kiinnipitäminen vivussa (3/1) sijaitsevan hammaslevyn avulla. Kiristys vastapäivään kiristyspyörän (3/2) avulla. Vanteiden hitsaus yhteen kitkahitsausmenetelmällä (3/3). Ylemmän vanteen katkaisu leikkuuterällä (3/4) /WE 13

14 5 BETJENING Brukeren er ansvarlig for sikker stropping og riktig båndvalg i henhold til pakkgodset (dimensjon, vekt, kanter, stabilitet, transport, lagring). Bare bånddimensjonene som er tillatt for denne apparattypen (side 6) skal brukes. Apparatet skal stilles inn i henhold til båndet som brukes og pakkgodset (kapittel 5.6/5.8/5.9). Brukeren er ansvarlig for de riktige innstillingane av apparatet LADING AV BATTERIET Fig Kople ladeapparat AL 1860 CV (4/2) til nettspenningen. Sett batteriet (18 V) (4/1) inn i ladesjakten. Lading og feilfunksjoner blir vist med en grønn (4/3) og en rød indikator (4/4). For detaljerte opplysninger skal du se den separat vedlagte bruksanvisningen for batteriet og ladeapparatet. Ladetider: Første ladning av et nytt batteri, min. 5 t. Oppladning av et tomt batteri: ca minutter + Det konstante lyset til den grønne LED-visningen (4/3) signalisiserer at batteriet er ladet helt opp. Den makismale ladestrømmen oppnås, når temperaturen til batteriet ligger på mellom 15 og 40 ºC. Man må unngå batteritemperaturer på under 0 C og over + 40 C ved ladeprosessen. Batteriet kan lades opp når som helst uavhengig av batterinvå! Når batteriet ikke skal brukes over lengre tid (dager), må batteriet tas ut av apparatet og lades/oppbevares i ladeapparatet. For å ta batteriet ut av apparatet skal du trykke inn knappen på batteriet og samtidig ta ut batteriet. 5.2 BETJENING AV APPARATET 1 + Ved denne beskrivelsen gås det ut fra at driftsmåten er innstilt på halvautomatisk (se kapittel 5.5). Sett inn oppladet batteri (5/1) i apparatet. Legg båndet rundt kolliet, slik at båndene på oversiden ligger over hverandre. Begynnelsen på båndet ligger under. Hold båndene med den venstre hånden slik at begynnelsen på båndet er ca. 20 cm unna. Fig /WE

15 5 ANVÄNDNING För ett säkert emballage och ett lämpligt urval av bandet enligt respektive produkt som ska förpackas (dimension, vikt, kanter, stabilitet, transport, lagring) är operatören ansvarig. Det får endast sådana banddimensioner (sida 6) användas som är tillåtna för denna apparattyp. Apparaten ska inställas enligt det använda bandet och produkten som ska förpackas (kapitel 5.6/5.8/5.9). För lämpliga inställningar av apparaten ansvarar operatören. 5.1 LADDA UPP BATTERIET Anslut laddaren AL 1860 CV (4/2) till nätspänning. Sätt batteriet (18 V) (4/1) i laddaren. Laddning och felindikeringar visas med grön (4/3) och röd (4/4). För detaljerad information, se bifogad bruksanvisning för laddare och batteri. Laddningstid: Första laddning av nytt batteri: min. 5 timmar Uppladning av tomt batteri: minuter + Kontinuerligt grönt ljus (4/3) indikerar att batteriet är fulladdat. Maximal laddningström ges om batteriets temperatur ligger mellan 15 och 40 0 C. Undvik att ladda batteriet om dess temperatur ligger under 0 C eller över +40 C. Batteriet kan laddas när som helst oavsett laddningsinivå! Om batteriet inte ska användas under längre tid (dagar), ska det dras ut ur maskinen och laddas/förvaras i laddaren. Plocka ur batteriet genom att trycka på knappen och dra ur batteriet. 5 OHJAUS Käyttäjä vastaa siitä, että vanne kiinnitetään luotettavasti ja että vannenauha valitaan oikein, pakattavan tuotteen mukaisesti (mitta, paino, reunat, lujuus, kuljetus laakerointi). Laitteella saa käyttää vain vannenauhoja, joiden mitat ovat sallituissa rajoissa (sivu 6). Laitteen säädöt pitää tehdä käytetyn vannenauhan ja pakattavan tuotteen mukaisesti (luvut 5.6/5.8 /5.9). Käyttäjä vastaa siitä, että laitteen säädöt ja asetukset tehdään oikein. 5.1 AKUN LATAUS Liitä laturi AL 1860 CV (4/2) verkkojännitteen. Aseta akku (18 V) (4/1) latauskuiluun. Latauksen edistymisestä ja häiriöistä kertovat vihreä (4/3) ja punainen (4/4) merkkivalo. Tarkemmat tiedot löytyvät akun ja laturin käyttöohjeesta. Latausajat: Uuden akun ensimmäinen latua: vähintään 5 tuntia Tyhjenneen akun lataus: noin minuuttia + Kun vihreä merkkivalo(4/3) palaa jatkuvasti, akku on ladattu täyteen. Akku latautuu tehokkaimmin, kun sen lämpötila on C välillä. Ladattavana olevan akunn lämpötila ei saa olla alle 0 C eikä yli +40 C. Akun voi ladata milloin tahansa sen lataustasosta riippumatta! Jos akkua ei tarvita pitempään aikaan (moneen päivään), akku kannattaa ottaa pois laitteesta ja asettaa laturiin, jolloin se pysyy ladattuna. Akun ottaminen pois laitteesta: paina akun painiketta ja vedä se ulos. 5.2 ANVÄNDNING AV VERKTYGET 5.2 LAITTEEN KÄYTTÖ + Denna beskrivning förutsätter att verktyget är satt i driftläge Halv- Automatisk (se kapitel 5.5). + Tässä kuvauksessa lähdetään siitä, että on valittu puoliautomaattinen toimintatapa (katso lukua 5.5). Sätt ett laddat batteri (5/1) i maskinen. Lägg bandet om godset så att bandets ändar ligger över varandra på ovansidan. Bandets början ligger undertill. Håll fast bandets ändar med vänster hand så att bandets början befi nner sig ca 20 cm från handen. Aseta ladattu akku (5/1) laitteeseen. Aseta vannenauha pakattavan tuotteen ympärille niin, että vanteet ovat päällekkäin tuotteen yläpuolella. Vanteen alkupää on alapuolella. Tartu vanteisiin vasemmalla kädellä siten, että vannenauhan alkupää on n. 20 cm:n etäisyydellä kädestä /WE 15

16 1 Hold apparatet med den høyre hånden og trekk vippehendelen (6/1) mot håndtaket. Legg de to båndene som ligger over hverandre helt inn i apparatet. Begynnelsen av båndet rager ca. 5 cm ut av apparatet. Slipp vippehendelen. Fig. 6 1 Trykk spennknappen (7/1) til den forhåndsvalgte båndspenningen nås. Så snart denne båndspenningen nås, slår apparatet seg automatisk om. Båndene blir sveiset og det øvre båndet kuttes. Spennprosessen kan når som helst stanses og startes på nytt. Båndspenningen kan oppheves ved å bruke vippehendelen (6/1). Båndspenningen stilles inn ved å bruke betjeningspanelet (se kapittel 5.6). Spenne sveise: Skal en sveising gjennomføres, uten at en båndspenning er stilt inn, må apparatet først slås på driftsmåten Manuell. Før sveisingen må du trykke inn spennknappen. Fig. 7 + / - + / - 1 Segment-visningen (8/1) viser avkjølingsitden til sammenføyningen. Etter en utført friksjonssveising teller segmentvisningen tilbake (3,2,1). I løpet av denne tiden skal apparatet ennå ikke tas ut! Lydsignal låter én gang: Sveisingen er avsluttet. Etter at lydsignalet låter, skal du dra vippehendelsen mot håndtaket. Drei apparatet bakfra til høyre fra strapping. Blir apparatet fjernet for tidlig, låter lydsignalet flere ganger. Gjennomfør en plombekontroll (se kapittel 5.3). Et kolli som ikke har korrekt utført friksjonssveiseplombering må ikke transporteres eller beveges. Fig. 8 Ved sterk tilsmussing anbefales det at apparatet rengjøres regelmessig (daglig). Spesielt må strammehjulet og tannplaten kontrolleres for skader og de må holdes rene. Dette gjøres enklest ved blåsing med trykkluft (benytt vernebrille) /WE

17 Håll verktyget i höger hand och tryck in handtaget (6/1). Dra in bandet i verktyget. Släpp spaken. Bandänden ska nu vara minst 5 cm framför verktyget. Tartu laitteeseen oikealla kädellä ja vedä joustovipu (6/1) kantokahvaa vasten. Aseta päällekkäin sijaitsevat vannenauhat laitteeseen vasteeseen asti. Vanteen alku ulottuu n. 5 cm laitteen ulkopuolelle. Päästä vipu irti. Tryck och håll ned startknappen (7/1) tills dess att inställd bandspänningn uppnåtts. Så snart inställd bandspänning uppnåtts, slår verktyget om till automatisk svetsning och avklippning av bandet. Bandtsträckningen kan när som hels avbrytas och återstartas. Det går att släppa på bandspänningen igen genom att klämma ihop spaken (6/1) mot handtaget. Bandspänningen kan justeras med knappar på manöverpanelen (se avsnitt 5.6) Bandspänning - svetsning: För att svetsa bandet innan inställd bandspänning har uppnåtts, sätt först verktyget i läge Manuell. Tryck ned knappen för svetsning för att starta svetsningen. Paina kiristyspainiketta (7/1), kunnes edeltäkäsin valittu vanteen kireys on saavutettu. Kun kireys on oikea, laite hitsaa vanteet automaattisesti yhteen ja katkaisee ylemmän vanteen. Kiristysprosessin voi keskeyttää milloin tahansa ja taas jatkaa. Vanteen voi löysätä painamalla vipua (6/1). Vannenauhan kireys voidaan säätää käyttöpaneelista (katso lukua 5.6). Kiristys hitsaus: Jos hitsaus alkaa eikä vannenauhaa ole vielä kiristetty, on ensin siirryttävä käsikäyttöön (manuaaliseen käyttöön) ja painettava ennen hitsausta kiristyspainiketta. Displayen (8/1) visar kyltiden efter svetsning. Efter en avslutad bandning och friktionssvetsning räknar displayen ned (3,2,1). Öppna inte verktyget under denna tid. Ljudsignal låter (ett pip).: Bandningscykeln är avslutad, verktyget kan öppnas. När ljudsignalen hörts, kläm ihop spaken mot handtaget för att öppna verktyget. För verktyget bakåt och åt höger för att lossa det från bandningen. Om verktyget tas bort för tidigt, hörs upprepade pip från ljusignalen. Kontrollera svetsen (se avsnitt 5.3). Transportera eller flytta aldrig bandat gods om inte förslutningen är fullgod! Om verktyget används i smutsig miljö rekommenderar vi att verktyget rengöres regelbundet (varje dag). Kotrollera särskilt att drivhjul och svetsmekansim ej är defekta och att de hålles rena. Detta utföres enklast med tryckluft. (använd skyddsglasögon). Segmenttinäyttö (8/1) näyttää hitsin jäähtymisen. Kitkahitsauksen päätyttyä segmenttinäyttö alkaa laskea alaspäin (3,2,1). Tänä aikana laitetta ei saa ottaa pois! Laite antaa yhden äänimerkin: Hitsaus on suoritettu. Kun laite on antanut äänimerkin, vedä vipu kantokahvaan päin. Käännä laite taakse oikealle irti vanteesta. Jos laite otetaan pois liian aikaisin, se varoittaa monella äänimerkillä. Tarkista hitsin laatu (katso lukua 5.3). Älä kuljeta tai liikuta pakkausta, jos kitkahitsausta ei ole suoritettu oikein. Jos laite likaantuu pahasti, se kannattaa puhdistaa joka päivä. Erityisesti on tarkastettava kiristyspyörän ja hammaslevyn kunto, ja ne on pidettävä puhtaina. Ne voi puhdistaa paineilmalla puhaltamalla (käytä silloin suojalaseja!) 09.09/WE 17

18 1 5.3 PLOMBEKONTROLL Plomben må regelmessig kontrolleres visuelt (se fi g. 9). Ved bånd som er dårlig sveiset: Kontroller innstillingen av sveisetiden (se kapittel 5.8) God sveising (hele plombeflaten er godt sveiset, uten at overfl ødig materiale er trykket ut på siden). 2 Dårlig sveising (hele plombefl aten er ikke sveiset), innstilt sveisetid er for kort. 3 Dårlig sveising (overfl ødig materiale er presset ut på siden), innstilt sveisetid er for lang. Fig KONTROLLERE BATTERINIVÅ Fig Kontroller batterinivået på LED-visningen (fi g. 10): 1 = Grønn visning: Maksimal ladning 2 = Grønn visning: God ladning 3 = Rød visning: Minimal ladning (Batteri må lades opp) INNSTILLE DRIFTSMÅTER Trykk knappen Funksjon (11/1) inn kort. Segmentvisningen F (Funksjon) vises. Den innstilte driftsmåten vises. Etter det skal du trykke inn knappen Driftsmåte (11/2) til den ønskede driftsmåten vises Halvautomatisk strapping (standard): Strappingen skjer etter tastetrykk. Når båndspenningen nås, blir det automatisk sveiset og kuttet. Trykk inn knappen Driftsmåte (11/2). Lyser LEDvisningene (11/3) og MAN (11/4) grønt konstant, er driftsmåten stilt inn på Halvautomatisk. 5 blinkende / blink / vilkkuu Helautomatisk strapping: Strappingen skjer etter at du trykker inn knappen. Spenning, sveising og kutting skjer helautomatisk. Trykk inn knappen Driftsmåte (11/2). Blinker LEDvisningen (11/5) grønt, er driftsmåten Helautomatisk innstilt. Stoppe helautomatisk drift: Gjennom å trykke spennings- /sveiseknappen eller dra vippehendelen Manuell strapping (manuell sveising): Spenningen skjer ved tastetrykk (1.). Etter at båndspenningen nås, skal du trykke knappen (2.) Sveise. Trykk inn tasen Driftsmåte (11/2). Lyser LEDvisningen MAN (11/6) konstant grønt, er driftsmåten Manuell innstilt. Fig /WE

19 5.3 KONTROLL AV SVETSEN Kontrollera svetsen regelbundet (se fi g. 9). Om svetsningen ej är fullgod: Kontrollera inställningen av svets tiden (se avsnitt 5.8). 1 Fullgod svetsning (hela svetsytan har svetsats ordentligt utan att överfl ödigt material tryckts ut i sidled). 2 Dålig svetsning (vissa delar av ytan har inte svetsats, den inställda svetstiden är för kort). 3 Dålig svetsning (överfl ödigt material pressas ut i sidled, den inställda svetstiden är för lång). 5.3 HITSILIITOKSEN TARKASTUS Tarkasta säännöllisesti hitsiliitosten ulkonäkö (katso kuvaa 9). Jos vanteet hitsautuvat huonosti, säädä hitsausaikaa (katso lukua 5.8). 1 Hyvä hitsaus (koko pinta on siististi hitsautunut). 2 Huono hitsaus (hitsi ei kata koko pintaa). Hitsausaika on säädetty liian lyhyeksi. 3 Huono hitsaus (sivulta pursuu materiaalia). Hitsau saika on säädetty liian pitkäksi. 5.4 KONTROLLERA BATTERIETS LADDNINGSNIVÅ Läs av batteriets laddnivå på lysdioderna (Fig. 10): 1 = Grön lampa: maximal laddning 2 = Grön lampa: tillräcklig laddning 3 = Röd lampa: batteriet tomt (måste laddas inom kort). 5.4 AKUN LATAUSTILAN TARKASTUS Tarkista akun lataustila LED-näytöstä (kuva 10): 1 = vihreä valo: akku ladattu täyteen 2 = vihreä valo: hyvä lataus 3 = punainen valo: heikko lataus (akku on ladattava) 5.5 VAL AV DRIFTLÄGE Tryck kort på knappen Funktion (11/1). Displayen visar F (Funktion). Valt driftsläge visas. Därefter tryck på knappen Driftläge (11/2) tills dess att önskat driftläge visas. Halvautomatisk bandning (Standard): Bandningen utförs genom att hålla nere startknappen. När inställd bandspänning uppnåtts slår verktyget automatiskt över till svetsning och avklippning. Tryck på Driftläge (11/2). När lamporna (11/3) OCH MAN (11/4) lyser kontinuerligt grönt är verktygt ställt i driftläge Halvautomatisk. Helautomatisk bandning: Bandning startas genom ett tryck på startknappen. Sträckning, svetsning och avklippning utförs automatiskt. Tryck på knappen Driftläge (11/2). När lampan (11/5) blinkar grönt är verktyget ställt i driftläge Helautomatisk. En pågående automatisk banningscykel stoppas genom att trycka på startknappen eller genom att klämma ihop spaken mot handtaget. Manuell bandning (manuell svetsning): Sträck bandet genom att hålla nere startknappen (1). När lämplig bandspänning uppnåtts, tryck på knappen (2.) för svetsning av bandet Schweissen. Tryck på knappen Driftläge (11/2). När lampan MAN (11/6) lyser kontinuerligt grön är verktyget ställt i driftläge Manuell. 5.5 TOIMINTATAVAN VALINTA Paina lyhyesti toimintopainiketta (11/1). Segmentti näyttää kohtaa F (toiminto). Näytetään tällä hetkellä valittuna oleva toimintatapa. Painele sitten lyhyesti toimintatapapainiketta (11/2), kunnes näyttö osoittaa haluttua toimintatapaa. Puoliautomaattinen vannehtiminen (normaali): Vanne kiinnitetään painiketta painamalla. Kun valittu kireys on saavutettu, laite hitsaa ja katkaisee vannenauhat automaattisesti. Paina toimintatapapainiketta (11/2). Kun LED-näyttää näyttää jatkuvasti palavalla kohtaa (11/3) ja MAN (11/4), valittuna on puoliautomaattinen toimintatapa. Täysautomaattinen vannehtiminen: Vannenauha kiinnitetään kiristyspainiketta painamalla. Kiristys, hitsaus ja katkaisu tapahtuvat täysin automaattisesti. Paina toimintatapapainiketta (11/2). Jos LED-näyttö osoittaa vihreällä kohtaa (11/5), valittuna on täysautomaattinen toimintatapa. Täysautomaattisen toiminnan keskeytys: Painamalla kiristys-/hitsaustapainiketta tai vivusta vetämällä. Manuaalinen vannehtiminen (manuaalinen hitsaus): Kiristä vannenauha painamalla painiketta (1). Kun säädetty kireys on saavutettu, paina hitsauspainiketta (2). Paina toimintatapapainiketta (11/2). Jos LED-näyttö osoittaa vihreällä kohtaa MAN (11/6)m valittuna on on manuaalinen toimintatapa (käsikäyttö) /WE 19

20 Fig = + / INNSTILLE SPENNKRAFT Trykk inn knappen Funksjon (12/1) én gang. Trykk inn knappen Spennkraft (12/2) fl ere ganger, til den blinkende segment-visningen (12/3) viser den ønskede spennkraften (vent 2 sek. til verdien er lagret). 1 = minimal spennkraft ca. 400/1200 N* (PP) 9 = maksimal spennkraft ca. 1600/4000 N* (PET) * se kapittel INNSTILLE MYKSPENNING Fig. 13 = 3 A) N lbs. B) N lbs. Følgende to båndspenningsområder kan innstil les på apparatet: A = N, Standard, PET-bånd B = N, Mykspenning*, PP-bånd * Mykspenning: langsom stramming av spennhjulet. Hindrer for mye tilskitning ved PP-båndet. Innstille mykspenning: Trykk inn knappen Funksjon (13/1) kort én gang. Trykk inn knappen Driftsmåte (13/2) fl ere ganger, til den grønne LED-visningen (13/3) sammen med den ønskede driftsmåten lyser opp (se kapittel 5.5). Fig = + / INNSTILLE SVEISETID Trykk inn knappen Funksjon (14/1) kort én gang. Trykk inn knappen Sveisetid (14/2) fl ere ganger, til den blinkende segment-visningen (14/3) viser den ønskede sveisetiden (vent 2 sek. til verdien er lagret). 1 = minimal sveisetid 7 = maksimal sveisetid 5.9 INNSTILLE BÅNDBREDDE Apparatet kan betjenes med to forskjellige båndbredder: mm mm a) Ombygging fra mm til mm Trekk batteriet ut av apparatet. Løsne undersenkeskruen (15/2) og ta av båndstanseanordningen foran 16 mm (15/1). Dra vippehendelen mot håndtaket, løsne senkeskruen (15/4) og fjern båndføringen 16 mm (15/3) Fortsettelse side 22 Fig /WE

OR-T 250 BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE NORSK SVENSKA SUOMI

OR-T 250 BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE NORSK SVENSKA SUOMI NORSK SVENSKA SUOMI BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Oversettelse av original bruksanvisning Översättning av tillverkarens orginalmanual Käännös alkuperäisestä käyttöohjeeseen OR-T 250 Fra seire

Lisätiedot

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Ennen Elis-korkkiruuvin ensimmäistä käyttökertaa: On suositeltavaa käydä käyttöohje huolellisesti läpi, jotta korkkiruuvisi toimisi pitkään ja hyvin. Tutki, ettei korkkiruuvisi

Lisätiedot

AKKUKÄYTTÖINEN MUOVIVANNEKONE

AKKUKÄYTTÖINEN MUOVIVANNEKONE AKKUKÄYTTÖINEN MUOVIVANNEKONE SISÄLLYS: TURVAOHJEET 3 TEKNISET TIEDOT 4 TAKUU 4 KÄYTTÖÖNOTTO 5 VARUSTEET 5 KONEEN SÄÄDÖT 7 KONEEN KÄYTTÖ 11 HUOLTO JA PUHDITUS 13 VIANETSINTÄ 14 2 TURVAOHJEET Konetta saa

Lisätiedot

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen Ver. 00-000 Modell/Malli: AC-90 Nr/Nro: -9 SVENSKA Stege till uppblåsbar pool Artikelnummer: -9, modell AC-90 Läs

Lisätiedot

Käsityökaluja muovivannehtimiseen

Käsityökaluja muovivannehtimiseen Käsityökaluja muovivannehtimiseen Akkukäyttöiset käsityökalut Yhdistelmätyökalu Käsikiristin/lukitsin Strapexin edut Käsityökalut, vanne ja huoltopalvelu kokonaispakettina Oikea työkalu Sovellukset käsin

Lisätiedot

LINC Niagara. sanka.fi 130625A

LINC Niagara. sanka.fi 130625A LINC Niagara 130625A SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. SANKA garanterar produktens funktion då monteringsanvisningen följs. sanka.fi Tarvittaessa. Vid behov. Vaihtoehto.

Lisätiedot

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Nr/Nro: 38-1259 Modell/Malli: S-420R SE Användningsområde Med hjälp av scartväxeln kan du ansluta fyra

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 001-200504 Firewirekort IEEE 1394 PCI Firewirekortti IEEE 1394 PCI Nr/Nro: 32-7172 Modell/Malli: FW3010 SE Presentation Firewirekort (IEEE 1394), snabb överföring upp till

Lisätiedot

Installation / Asennusohje SO-3396-V

Installation / Asennusohje SO-3396-V Installation / Asennusohje SO-3396-V SO-3396-V SO-3303 Black / Svart / Musta (0V) Connector / Skruv / Liitinruuvi 19. 0V Red / Röd / Punainen (+12V) 20. 12V Green / Grön / Vihreä (CLK) 29. CLK Yellow /

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 003-200311 Nr/Nro: 32-6826 Multiport USB-2.0 för 2,5 HDD USB 2.0 Multiportti 2,5 HDD -asemille Modell/Malli: FT-KUH-K36G SE Beskrivning: Du har nu köpt en produkt som står

Lisätiedot

D90 Användarmanual Käyttöohje

D90 Användarmanual Käyttöohje D90 Användarmanual Käyttöohje Läs denna användarmanual och säkerhetsanvisningarna noga innan bryggaren tas i bruk! Lue nämä käyttöohjeet sekä turvaohjeet ennen kuin alat käyttää keitintä! PÅ/AV brytare

Lisätiedot

TRIMFENA Ultra Fin FX

TRIMFENA Ultra Fin FX BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE TRIMFENA Ultra Fin FX TASAUSSIIVEKE Ultra Fin FX Artikelnr./nro 31-1766 vers. 001-2003-03 Trimfena/Tasaussiiveke Ultra Fin FX B. Ca 6 mm avstånd till växelhuset. B. Vaihe 2, noin

Lisätiedot

TYÖKALUVAUNU JA YLÄKAAPPI

TYÖKALUVAUNU JA YLÄKAAPPI MEG95 TYÖKALUVAUNU JA YLÄKAAPPI Käyttöohje (Alkuperäisten käyttöohjeiden käännös) FI Onnittelut tämän laadukkaan Meganex-tuotteen valinnasta. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata

Lisätiedot

AKKUKÄYTTÖINEN MUOVIVANNEKONE PAKSTB60

AKKUKÄYTTÖINEN MUOVIVANNEKONE PAKSTB60 AKKUKÄYTTÖINEN MUOVIVANNEKONE PAKSTB60 SISÄLLYSLUETTELO 1. Tekniset tiedot...3 2. Yleiset ohjeet...3 3. Turvallisuusohjeet...5 4. Laitteen kuvaus...7 5. Akku ja Laturi...8 6. Käyttöohjeet...9 7. Huolto

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 USB 2.0 kort Modell/Malli FT-UPC-124V Nr/Nro: 32-4468 USB 2.0 kortti SE Läs igenom anvisningen före installation. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel

Lisätiedot

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä SUOMI 49 Johdanto Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome. Yleiskuvaus (Kuva 1) 1 Terä

Lisätiedot

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk SmartWi II Installation Guide 中 文 Svenska Suomalainen Dansk 1 4 10-15 M 2 5 3 6 1 请 将 斯 马 特 维 主 机 安 置 在 你 家 的 中 心 位 置 斯 马 特 维 主 机 距 机 顶 盒 / 斯 马 特 维 客 戶 卡 之 间 的 最 大 距 离 为 10 至 15 米 2 斯 马 特 维 机 可 以 使 用 12v

Lisätiedot

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Lisätiedot

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria)

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria) Porejärjestelmä Tehokas porejärjestelmä jossa on myös hyvää tekevä hieromatoiminto. Sopii myös muihin markkinoilla oleviin kylpytynnyreihin, mutta tällöin meille tulee ilmoittaa tynnyrin halkaisija, istuimien

Lisätiedot

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0 TT-THERMO motorvärmare Installation och bruksanvisning v2.0 Importör: Address: Web: Email: Mob: Innehåll Leveransen innehåller: 2 Funktion OBS! Använd inte värmaren utan kylvätska. 3 Lämmittimien tekniset

Lisätiedot

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Lisätiedot

Asennusohje SpaDealers Löylytynnyri S1800 lisäohje

Asennusohje SpaDealers Löylytynnyri S1800 lisäohje Asennusohje SpaDealers Löylytynnyri S1800 lisäohje Huomioi erityisesti seuraavaa: 1. Kaikki puuosat on säilytettävä kuivassa tilassa ja niiden on oltava kuivia myös asennettaessa. Älä koskaan asenna sateessa

Lisätiedot

MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY

MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY 95.581.231/ÄM 232945/06.15 www.grohe.com 30 274 32 168 D...1 NL...6...3 PL...11...6 P...16...8 BG...21...11 CN...26...13 GB...2...1 S...7...4 UAE...12...6 TR...17...9

Lisätiedot

34-9208-2. Trolley Case. Resväska Trillekoffert Matkalaukku. Push-button locking tele scopic handle. Four 360 multidirectional wheels

34-9208-2. Trolley Case. Resväska Trillekoffert Matkalaukku. Push-button locking tele scopic handle. Four 360 multidirectional wheels 34-9208-2 Trolley Case Resväska Trillekoffert Matkalaukku Push-button locking tele scopic handle Four 360 multidirectional wheels Trolley Case Made of polycarbonate. Push-button locking telescopic handle

Lisätiedot

ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg

ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg 1. Turvallisuusohjeet Lue tämä käyttöohje ennen käyttöä! 1.1 Vaakaa ei saa ylikuormittaa. 1.2 Älä roikota painavaa takkaa pitkää aikaa vaa assa,

Lisätiedot

THGR810 Suomi 2 4 Norsk 5 7

THGR810 Suomi 2 4 Norsk 5 7 THGR810 Suomi 2 4 Norsk 5 7 LCD-näytöllä varustettu langaton anturi Malli: THGR810 Langaton anturi Malli THGN810 KÄYTTÖOHJE JOHDANTO Kiitos, että valitsit langattoman Oregon ScientificTM -lämpö-/kosteusmittarianturin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE Weather Station

KÄYTTÖOHJE Weather Station KN-WS500N A KÄYTTÖOHJE Weather Station Osa I Tässä sääasemassa on 7 eri kielivaihtoehtoa: Englanti, saksa, ranska, italia, espanja, hollanti ja tanska. Sääasemassa on kuusi painiketta: CH, ALERT, MAX/MIN,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Campinglampa Campinglykt Retkivalaisin Ver. 001-200703 Modell/Malli: CC-2782 Nr/Nro: 36-2744 SVENSKA Campinglampa Artikelnummer: 36-2744 Modell: CC-2782 Läs igenom hela bruksanvisningen

Lisätiedot

Multifunktionell energimätare Multifunksjonell energimåler Monikäyttöinen sähkönkulutusmittari

Multifunktionell energimätare Multifunksjonell energimåler Monikäyttöinen sähkönkulutusmittari Multifunktionell energimätare Multifunksjonell energimåler Monikäyttöinen sähkönkulutusmittari Multifunktionell energimätare Säkerhetsföreskrifter Läs och följ instruktionerna innan energilmätaren ansluts

Lisätiedot

ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI 36-1390. Headset. Headset Headset Kuulokkeet. Ver. 200802. Model: Lunar 600. www.clasohlson.com

ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI 36-1390. Headset. Headset Headset Kuulokkeet. Ver. 200802. Model: Lunar 600. www.clasohlson.com 36-1390 Headset Headset Headset Kuulokkeet ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI Model: Lunar 600 Ver. 200802 www.clasohlson.com Please read the entire instruction manual before using and save it for future use.

Lisätiedot

Wall clock Väggklocka DST Veggklokke Seinäkello DST

Wall clock Väggklocka DST Veggklokke Seinäkello DST 31-3771, 31-3772 Wall clock Väggklocka DST Veggklokke Seinäkello DST ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI Ver. 25-07 www.clasohlson.com ENGLISH Please read the entire instruction manual before using and save it

Lisätiedot

Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje. www.kuulotekniikka.com

Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje. www.kuulotekniikka.com Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje www.kuulotekniikka.com Sisällysluettelo Kuvaus laturista Sivu 3 Lataamisohjeet Sivu 4 Lataamisohjeet Sivu 5 Huolto ja hoito Sivu 6 Turvallisuutta koskevia huomautuksia

Lisätiedot

Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti

Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti Modell/Malli: SOHO-FAST/RE Nr/Nro: 38-5000 Ver. 001-200503 SE Presentation 100Base-TX med överföringshastighet upp till 10/100Mbps (Full duplex)

Lisätiedot

Headset med USB-anslutning Kuulokkeet, USB-liitäntä

Headset med USB-anslutning Kuulokkeet, USB-liitäntä KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Headset med USB-anslutning Kuulokkeet, USB-liitäntä Modell/Malli: HS-819USB Nr/Nro: 38-1601 Ver. 001-200506 SE Headset med USB-anslutning lämplig för Internet-chat, videokonferans

Lisätiedot

Manuell framdrift/ Käsisyöttö

Manuell framdrift/ Käsisyöttö Käyttöohje bruksanvisning i original. käännös ALKUPERÄISTÄ KÄYTTÖOHJEKIRJASTA. artikelnr./tuote nro: 0458-395-0595 Manuell framdrift/ Käsisyöttö LOGOSOL M8 : Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå

Lisätiedot

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning Tämä ohje antaa toivottavasti sellaisen kuvan, että jokainen voi asentaa itse CW-suotimen omaan QROlleen. Lähtökohtana on ollut säästää virtaa sekä

Lisätiedot

Käsitrukki 2.5 ton ST-DF2.5T

Käsitrukki 2.5 ton ST-DF2.5T Käsitrukki 2.5 ton ST-DF2.5T Käyttöohje Varoitukset Lue käyttöohje huolellisesti ennen kuin alat käyttää käsitrukkia. Säilytä ohje vastaisen varalle. Käytä trukkia vain sille tarkoitettuihin käyttötarkoituksiin.

Lisätiedot

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas DVD RDS AV-MOTTAGARE DVD RDS AV-MODTAGER DVD RDS AV -VASTAANOTIN AVH-270BT AVH-170DVD Svenska Syftet med den här guiden är att leda dig genom enhetens mest

Lisätiedot

- Dra ut kronan ett snäpp och ställ in rätt tid genom att vrida kronan, tryck in kronan igen.

- Dra ut kronan ett snäpp och ställ in rätt tid genom att vrida kronan, tryck in kronan igen. Armbandsklocka Analog/Digital Artikelnummer: 31-4146 Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Produktbeskrivning - Armbandsklocka, analog/digital - Alarm,

Lisätiedot

www.rosknroll.fi 0201 558 334

www.rosknroll.fi 0201 558 334 www.rosknroll.fi 0201 558 334 Rollella ei ole peukalo keskellä kämmentä, joten lähes kaikki rikki menneet tavarat Rolle korjaa eikä heitä pois. Etsi kuvista 5 eroavaisuutta! Rolle har inte tummen mitt

Lisätiedot

Käsityökaluja muovivannehtimiseen

Käsityökaluja muovivannehtimiseen Käsityökaluja muovivannehtimiseen Akkukäyttöiset käsityökalut Yhdistelmätyökalu Käsikiristin/lukitsin Strapexin edut Käsityökalut, vanne ja huoltopalvelu kokonaispakettina Oikea työkalu Sovellukset käsin

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

LANGATON SADEMITTARI No 854

LANGATON SADEMITTARI No 854 LANGATON SADEMITTARI No 854 KÄYTTÖOHJE Huom! Ennen käyttöönottoa poista suojakalvo näytön päältä. 1. Toiminnot Ulkolämpötilan ja sademäärän langaton tiedonsiirto taajuudella 433 MHz, kantavuus 30 m vapaassa

Lisätiedot

P-6210 aktiivisuusrannekkeen käyttöohje

P-6210 aktiivisuusrannekkeen käyttöohje P-6210 aktiivisuusrannekkeen käyttöohje Toiminnot Aktiivisuusranneke on yhteensopiva sellaisten älypuhelinten ja tablettien kanssa, joilla on Bluetooth 4.0 yhteys, ja käytössä joko Android 4.3 tai myöhäisempi

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

PSSA-8/PSSA-8UK OWNERS MANUAL

PSSA-8/PSSA-8UK OWNERS MANUAL PSSA-8/PSSA-8UK OWNERS MANUAL LED indicator Test Button Art. 36.3066 / Art. 8.40 GB Power Switch (PSSA-8 / PSSA-8UK) Identifying the parts LED indicator Test Button Getting Started Plug the Power Switch

Lisätiedot

SVENSKA. Batteriladdare. Batterilader Akkulaturi NORSK SUOMI. Art.nr Modell 36-3938 MCH6A. Ver. 200906. www.clasohlson.com

SVENSKA. Batteriladdare. Batterilader Akkulaturi NORSK SUOMI. Art.nr Modell 36-3938 MCH6A. Ver. 200906. www.clasohlson.com Batteriladdare Batterilader Akkulaturi SUOMI SVENSKA NORSK Art.nr Modell 36-3938 MCH6A Ver. 200906 www.clasohlson.com SVENSKA Batteriladdare Art.nr 36-3938 Modell MCH6A Läs igenom hela bruksanvisningen

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Radio-ohjattava vene RC FT008

Käyttöohjeet. Radio-ohjattava vene RC FT008 Radio-ohjattava vene RC FT008 Käyttöohjeet Pyydämme lukemaan käyttöohjeet huolella. Lähde ottamaan ulapasta mittaa tämän heti käyttövalmiin, huippuhauskan radioohjattavan veneen kanssa! RC FT008 on täydellinen

Lisätiedot

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual ARM-19 ARM-20 Fixed wall mount EN SE FI DK NO User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Brukermanual EN User guide SE Användarhandledning For mounting on concrete and wooden walls, please

Lisätiedot

Viktig: Ikke koble USB-kabelen før programvareinstallasjonen i trinn 15. tulostuskasetit. blekkpatroner. verkkolaite ja virtajohto

Viktig: Ikke koble USB-kabelen før programvareinstallasjonen i trinn 15. tulostuskasetit. blekkpatroner. verkkolaite ja virtajohto Aloita tästä Start her 1 2 Tärkeää: Älä liitä USB-kaapelia ennen ohjelmiston asentamista (kohta 15). Poista pakkausmateriaalit Fjern emballasjen Viktig: Ikke koble USB-kabelen før programvareinstallasjonen

Lisätiedot

Kompostimylly Kompostkvarn Kompostkvern. Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning

Kompostimylly Kompostkvarn Kompostkvern. Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning Kompostimylly Kompostkvarn Kompostkvern Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning GS2400B Varenr.540663 Kompostkvern GS2400B FORKLARING TIL ETIKETTER PÅ MASKINEN 1. Advarsel! Les bruksanvisnigen nøye før

Lisätiedot

PIKAOHJE DATAMAX EX2

PIKAOHJE DATAMAX EX2 PIKAOHJE DATAMAX EX2 Tulostusmateriaalin asettaminen Uuden rullan asettaminen paikoilleen 1. Vedä vihreät rullapidikkeet sivuille kunnes ne lukittuvat paikoilleen. 2. Aseta rulla paikoilleen. Tarvittaessa

Lisätiedot

Kokplatta Kokeplate Keittolevy

Kokplatta Kokeplate Keittolevy 34-7690 Kokplatta Kokeplate Keittolevy SVENSKA NORSK SUOMI Modell/Malli: HP102-D4 Ver. 2007-01 www.clasohlson.com SVENSKA Kokplatta, art.nr 34-7690, modell HP102-D4 Läs igenom hela bruksanvisningen före

Lisätiedot

T7963. www.fisher-price.fi

T7963. www.fisher-price.fi T7963 Säilytä käyttöohje, sillä se sisältää tärkeää tietoa. Käyttöön tarvitaan 3 AA-paristoa (mukana pakkauksessa). Paristojen vaihtoon tarvitaan aikuista. Paristojen vaihtoon tarvitaan ristipääruuvimeisseli

Lisätiedot

FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE

FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE TUOTENUMERO: 46324 SAUNIA SAUNAVALAISIN LYHTY LÄMPÖKÄSITELTY PUU MUUNTAJA LED Model: GOOBAY SET 12-15 LED TYPE 5050 Smd WW Input AC 200-240V, 50 Hz 2,9 WATTS, 0,24A Output DC 12V

Lisätiedot

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen 34-7686 Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen Modell/Malli: S825T/3 Nr/Nro: 34-7686 Svenska 3 Norsk 4 Suomi 5 Ver. 200709 Torkställning eluppvärmd, art.nr

Lisätiedot

TYÖLAITTEET KA250/400 KA300/450 KERÄÄVÄ AURAN KÄYTTÖOHJE. Mateko Oy Punasillantie 6 40950 Muurame PUH. 014 3349 400 FAX 014 2440 61

TYÖLAITTEET KA250/400 KA300/450 KERÄÄVÄ AURAN KÄYTTÖOHJE. Mateko Oy Punasillantie 6 40950 Muurame PUH. 014 3349 400 FAX 014 2440 61 TYÖLAITTEET KA250/400 KA300/450 KERÄÄVÄ AURAN KÄYTTÖOHJE Mateko Oy Punasillantie 6 40950 Muurame PUH. 014 3349 400 FAX 014 2440 61 EY-Vaatimustenmukaisuusvakuutus koneesta Lapinlahden levypalvelu Oy vakuuttaa,

Lisätiedot

VX200 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE VX200 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

VX200 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE VX200 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING 1 VX200 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE VX200 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING 2 SISÄLLYSLUETTELO INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 Yleiset tekniset tiedot Allmänna tekniska data 5 Asennus- ja käyttöohjeet Installations- och

Lisätiedot

Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet

Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet Mekaaninen asennus / Mekanisk montering PP- Nr. ok not ok M - 10 Sähkökaapelit asennetaan erilleen pneumatiikkajohdoista Elkablar monteras skilt från pneumatikslangar

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet LTY17, LTY17 Lisätehoyksikkö Extra effektenhet 21042016/ZVR-841 Tämä asennus- ja käyttöohje on tarkoitettu saunan, kiukaan, ohjauskeskuksen ja lisätehoyksikön omistajalle tai niiden hoidosta vastaavalle

Lisätiedot

ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200

ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200 ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 ----------------------------------------------------------------------------------- MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200 1516/MT

Lisätiedot

PIHATUOTTEET GÅRDSPRODUKTER GARDEN PRODUCTS

PIHATUOTTEET GÅRDSPRODUKTER GARDEN PRODUCTS PIHATUOTTEET GÅRDSPRODUKTER GARDEN PRODUCTS 2 PYYKINKUIVAUSTELINE 122 TORKVINDA 122 4751- PYYKINKUIVAUSTELINE 124 TORKVINDA 124 4750- PYYKINKUIVAUSTELINE 222 TORKVINDA 222 4754- Keskisalko/ mittrör n.

Lisätiedot

6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2

6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2 Manuaali Zitzi Flipper Pro FI1101-1 TM Zitzi Flipper Pro Kaasujousi Zitzi Flipper Pro Sähköinen Sisällysluettelo Zitzi Flipper Pro Alue nr 1 Manufaturer: 2010-03-26 2:1 Korkeussäätö - Kaasujousi 6:2 Yhteenveto

Lisätiedot

SVENSKA. FM-radio. FM-radio NORSK SUOMI. Art.no. Model 38-3244 H5021A. Ver. 200902. www.clasohlson.com

SVENSKA. FM-radio. FM-radio NORSK SUOMI. Art.no. Model 38-3244 H5021A. Ver. 200902. www.clasohlson.com FM-radio FM-radio SUOMI SVENSKA NORSK Art.no. Model 38-3244 H5021A Ver. 200902 www.clasohlson.com SVENSKA FM-radio Art.nr: 38-3244 Model: H5021A Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara

Lisätiedot

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv.

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. Passer sammen med andre eller sig selv. Passaa yhdessä toisten kanssa

Lisätiedot

Kuiva- ja märkäimuri Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr

Kuiva- ja märkäimuri Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr 170202 Manual 23-01-06 11:03 Side 1 Kuiva- ja märkäimuri Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Kayttoohje Bruksanvisning Bruksanvisning VC20A 1 Varenr. 170202 170202 Manual 23-01-06 11:03 Side 2 Støvsuger

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ICF SOLO-HENKILÖNOSTIN

KÄYTTÖOHJE ICF SOLO-HENKILÖNOSTIN ICF SOLO-HENKILÖNOSTIN ICF GROUP OY 1 ( 6 ) NOSTIN ON TARKOITETTU VAIN HENKILÖIDEN NOSTAMISEEN JA SE ON SUUNNITELTU SITEN, ETTÄ NOSTAMINEN ON MAHDOL- LISTA YHDEN AVUSTAJAN TOIMESTA. NOSTO MAKSIMIKUORAMA

Lisätiedot

Sval Topp. Aircondition. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual AC-W12

Sval Topp. Aircondition. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual AC-W12 Sval Topp Aircondition Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. AC-W12

Lisätiedot

Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa.

Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa. Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa. Lue tämä ohje huolella ennen kuin käytät Classicia. Lue myös sen laitteen ohjeet,

Lisätiedot

4. VERKKOVIRTA MERKKIVALO (ladatessa palaa

4. VERKKOVIRTA MERKKIVALO (ladatessa palaa HAKAMÄENKUJA 4-6 01510 VANTAA PUH : 09 3462574 FAX: 09 346 25 74 www.icf.fi KÄYTTÖOHJE SOLO-HENKILÖNOSTIN NOSTIN ON TARKOITETTU VAIN HENKILÖIDEN NOSTAMISEEN JA SE ON SUUNNITELTU SITEN, ETTÄ NOSTAMINEN

Lisätiedot

Locktång Krølltang Kiharrin

Locktång Krølltang Kiharrin 34-7242 Locktång Krølltang Kiharrin Artikelnummer: 34-7242 Modell: JL-2001-1 Svenska 2 Norsk 5 Suomi 8 Ver. 001-200703 SVENSKA Locktång COLINE Artikelnummer: 34-7242 Modell: JL-2001-1 Läs igenom hela bruksanvisningen

Lisätiedot

RF Dynamisk Fjärrkontroll. RF Dynaaminen Kaukosäädin

RF Dynamisk Fjärrkontroll. RF Dynaaminen Kaukosäädin Modell / Malli / Model: Art. no: 99 170 20 SE BRUKSANVISNING RF Dynamisk Fjärrkontroll FI KÄYTTÖOHJEET RF Dynaaminen Kaukosäädin EN INSTRUCTION MANUAL RF Dual Color Remote Controller SE Indikator Tryck

Lisätiedot

testo 410-1 Käyttöohje

testo 410-1 Käyttöohje testo 410-1 Käyttöohje FIN 2 Short manual testo 410-1 Pikaohje testo 410-1 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Siipipyörä 3 Lämpötilasensori 4 Näyttö 5 Toimintonäppäimet 6 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA MEDDELANDE TILL FÖRÄLDRAR: MODELLERA INNEHÅLLER VETE MELDING TIL FORELDRE: INNEHOLDER HVETE OPLYSNING TIL FORÆLDRE: INDEHOLDER HVEDE HUOMAUTUS VANHEMMILLE: MUOVAILUMASSA SISÄLTÄÄ VEHNÄÄ SKA MONTERAS AV

Lisätiedot

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO SM-EC79 HAKEMISTO Tarkistuslaitteen käyttö Ongelman sijainnin määritys tarkistuslaitteella 136 Ongelma etuvaihtajassa tai takavaihtajassa 137 Ongelma SM-EW79A + ST-7970:n toiminnassa 139 SM-EW79A tarkistus

Lisätiedot

450093 manual 23-03-07 15:28 Side 1 DF23-A BORDVIFTE FLÄKT BORDSMODELL PÖYTÄTUULETIN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE. Art. no.

450093 manual 23-03-07 15:28 Side 1 DF23-A BORDVIFTE FLÄKT BORDSMODELL PÖYTÄTUULETIN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE. Art. no. 450093 manual 23-03-07 15:28 Side 1 DF23-A BORDVIFTE FLÄKT BORDSMODELL PÖYTÄTUULETIN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE 1 Art. no. 450093 450093 manual 23-03-07 15:28 Side 2 N TEKNISKE DATA Spenning:

Lisätiedot

245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator

245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator PEM1527 3.4.2014 245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator FIN Käyttöohje Asennusohje SWE Bruksanvisning Installationsanvisning 1 Turvallisuusohjeet Ainoastaan sähköasennuksn perehtyneet

Lisätiedot

Mittalaite ja puhelin on laitettu toimimaan automaattisesti yhdessä, sinun tulee seurata puhelimen antamia ohjeita mittauksen suorittamiseen.

Mittalaite ja puhelin on laitettu toimimaan automaattisesti yhdessä, sinun tulee seurata puhelimen antamia ohjeita mittauksen suorittamiseen. TIETOA MITTAUKSESTA VERENPAINE Olet saanut käyttöösi Beurer-mittalaitteen ja puhelimen. Mittalaitteella mitataan verenpaine ja syke. Mittauksen jälkeen puhelin lähettää mitatut arvot hoitajalle. Käsittele

Lisätiedot

A 10 FORM NO. 769-03656B

A 10 FORM NO. 769-03656B A 10 FORM NO. 769-03656B 3 8 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 37 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Suomi Ruohonkokooja Turvallisuuden kannalta Noudata turvallisuusja käyttöohjeita

Lisätiedot

BRIC 3. sanka.fi 130619A. SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti.

BRIC 3. sanka.fi 130619A. SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. BRIC 3 130619A SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. sanka.fi 2,5 & 4mm 1 2 3 4 x 2 x 2 5a 6 7 5b 5c 5d 5e x 1 x 1 x 1 x 1 2 1 x 1 x 1 x 4 x 1 x 3 x 4 ~20mm Keskituen

Lisätiedot

ORDLAND PROFESSIONAL RADIO. ELK-68 Käyttöohje

ORDLAND PROFESSIONAL RADIO. ELK-68 Käyttöohje ELK-68 Käyttöohje Varotoimenpiteet Käytä tätä laitetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohje huolellisesti ennen käyttöä. Korjauksen saa suorittaa vain valtuutettu huolto. Sammuta virrat jos menet leimahdus

Lisätiedot

FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning

FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Lue myös Yleiset asennusohjeet. Tarkista laudekorkeus laudesuunnitelmastasi. Ohjeessa on käytetty vakiolaudekorkeuksia. Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning

Lisätiedot

ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 240/260-740/760 1154684-1500-PP304855-8533. Aug 85

ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 240/260-740/760 1154684-1500-PP304855-8533. Aug 85 AVO GRUPP NR OATUM SECTlON GAOuP NO DATE ERZEUGNIS AeT GRuPPE NR DATUM SECTlON GROUPE NO DATE P 3 39 5 Aug 85 ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 40/60-740/760 TAKMONTAGE 40/60 sid.

Lisätiedot

testo 831 Käyttöohje

testo 831 Käyttöohje testo 831 Käyttöohje FIN 2 1. Yleistä 1. Yleistä Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä varten. 2. Tuotekuvaus Näyttö Infrapuna- Sensori, Laserosoitin

Lisätiedot

AXA Tikkaiden käyttö- ja huolto-ohjeet

AXA Tikkaiden käyttö- ja huolto-ohjeet AXA Tikkaiden käyttö- ja huolto-ohjeet Maahantuoja: Kauppahuone Harju Oy, www.harju.fi Ennen käyttöä 1) Älä käytä tikkaita väsyneenä tai lääkkeiden- tai alkoholinvaikutuksenalaisena. 2) Kuljettaessasi

Lisätiedot

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN Asennus- ja käyttöohje 1. Symbolien selitykset 2. Sisällysluettelo Ohje 1. Symbolien selitykset.........2 2. Sisällysluettelo..............2 3. Yleisiä turvallisuusohjeita.....3

Lisätiedot

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 SUOMALAINEN FI SYMBOLIT TURVAMÄÄRÄYKSET Koneessa on seuraavat symbolit, jotka muistuttavat käytössä vaadittavasta

Lisätiedot

Puhdistusliina. Rengöringsduk.

Puhdistusliina. Rengöringsduk. SYNC 32 2015-02-24 Sanka takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. SANKA garanterar produktens funktion då monteringsanvisningen följs. 2.5 mm x 1 x 1 x 2 x 2 x 3 Puhdistusliina.

Lisätiedot

SIRKKELINTERÄN TEROITUSKONE SLIPMASKIN FÖR SÅGKLINGOR SAW BLADE SHARPENING MACHINE

SIRKKELINTERÄN TEROITUSKONE SLIPMASKIN FÖR SÅGKLINGOR SAW BLADE SHARPENING MACHINE XWS024 SIRKKELINTERÄN TEROITUSKONE SLIPMASKIN FÖR SÅGKLINGOR SAW BLADE SHARPENING MACHINE Käyttöohje Bruksanvisning Instruction manual Alkuperäisten käyttöohjeiden käännös Översättning av originalbruksanvisning

Lisätiedot

1-Suuntainen Moottoripyörähälytin. Käyttö- ja asennusohje

1-Suuntainen Moottoripyörähälytin. Käyttö- ja asennusohje 1-Suuntainen Moottoripyörähälytin Käyttö- ja asennusohje Sisällysluettelo Käyttöohje 2. Huomattavaa 2. Tekniset tiedot 3. Tärkeimmät ominaisuudet 3. Pikaohje 4. Toiminnot Asennusohje 7. Asennusopas 9.

Lisätiedot

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa Turvallisuusohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä nämä ohjeet, takuutodistus, ostokuitti ja, mikäli mahdollista, pakkauslaatikko sisäosineen. Tämä laite on tarkoitettu

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

Quha Zono. Käyttöohje

Quha Zono. Käyttöohje Quha Zono Käyttöohje 2 Virtakytkin/ merkkivalo USB-portti Kiinnitysura Tervetuloa käyttämään Quha Zono -hiiriohjainta! Tämä käyttöohje kertoo tuotteen ominaisuuksista ja opastaa laitteen käyttöön. Lue

Lisätiedot

Osat. Flare R. Mikro-USB-johto. Quick Connect -kiinnike

Osat. Flare R. Mikro-USB-johto. Quick Connect -kiinnike Tervetuloa. Osat Flare R Mikro-USB-johto Quick Connect -kiinnike Bikeurope BV / Trek Benelux Ceintuurbaan 2-20C 3847 LG Harderwijk Alankomaat Puhelin: +31 (0) 33 4500600 (BLX) Osoite (Yhdysvallat): 801

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Huippunopea radio-ohjattava pikavene RC FT009

Käyttöohjeet. Huippunopea radio-ohjattava pikavene RC FT009 Huippunopea radio-ohjattava pikavene RC FT009 Käyttöohjeet Pyydämme lukemaan käyttöohjeet huolella. Huippunopea RC FT009 pikavene on peli jonka kanssa ei tarvitse pidätellä! Jopa 30 km/h nopeuteen kiihtyvä

Lisätiedot

Wireless Optical Mouse Trådlös optisk mus Trådløs optisk mus Langaton optinen hiiri

Wireless Optical Mouse Trådlös optisk mus Trådløs optisk mus Langaton optinen hiiri 38-1479 Wireless Optical Mouse Trådlös optisk mus Trådløs optisk mus Langaton optinen hiiri ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI Model: NB-30 Ver. 200801 www.clasohlson.com ENGLISH Wireless Optical Mouse art. nr:

Lisätiedot

Bruksanvisning. Käyttöohje. Kompakt overlockmaskin. Kompakti saumuri. Svenska. Product Code (Produktkod): 884-B02 / B03. Suomi

Bruksanvisning. Käyttöohje. Kompakt overlockmaskin. Kompakti saumuri. Svenska. Product Code (Produktkod): 884-B02 / B03. Suomi Bruksanvisning Kompakt overlockmaskin Product Code (Produktkod): 884-B0 / B03 Käyttöohje Kompakti saumuri Product Code (Tuotekoodi): 884-B0 / B03 Svenska Suomi Läs det här dokumentet innan du använder

Lisätiedot

Väckarklocka Grå/Blå 230 V Vekkerur Grå/Blå 230 V Herätyskello harmaa/sininen 230 V

Väckarklocka Grå/Blå 230 V Vekkerur Grå/Blå 230 V Herätyskello harmaa/sininen 230 V 31-4469 Väckarklocka Grå/Blå 230 V Vekkerur Grå/Blå 230 V Herätyskello harmaa/sininen 230 V SVENSKA NORSK SUOMI Ver. 2007-06 www.clasohlson.com SVENSKA Väckarklocka Grå/Blå 230 V, art.nr 31-4469 Läs igenom

Lisätiedot