OR-T 400 BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE NORSK SVENSKA SUOMI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OR-T 400 BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE NORSK SVENSKA SUOMI"

Transkriptio

1 NORSK SVENSKA SUOMI BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Oversettelse av original bruksanvisning Översättning av tillverkarens orginalmanual Käännös alkuperäisestä käyttöohjeeseen OR-T 400 Fra seire nr. C/91001 Från serie-nr. C/91001 Sarjanumerosta C/91001alkaen Batteridrevet-håndapparat for strapping med plastbånd Laddningsbart friktionssvetsverktyg för bandning med PP- och PET-band Käsikäyttöinen akkulaite, jolla vannehditaan tuotteita muovivanteella Før man tar i bruk apparatet, må man lese bruksanvisningen grundig. Läs igenom bruksanvisningen noga innan du använder maskinen. Lue käyttöohje huolellisesti läpi, ennen kuin alat käyttää laitetta. Innmeldt patent Patentsökt Patenttihakemus vireillä 09.09/WE

2 Lading batteri / Ladda batteriet / Ladda up batteriet KORT BRUKSANVISNING Det viktigste kort fortalt! Sette inn batteri/sätt i batteriet/laita akku paikoilleen rød / röd / punainen Feil / Fel / Virhe grønn / grön / grün 1. ladning > 5 t. / Oppladning ca min. 1. laddning > 5 tim. / laddning ca min.. 1. Lataus > 5 tuntia / purku noin minuuttia. + Apparatet er slått på Verktyget är på påslaget. Laite on kytketty päälle Betjening / Anvàndning / Ohjaus Driftsmåte: / Driftläge: / Toimintatapa: Halvautomatisk / Halvautomatisk / Puoliautomaattinen Spenne / Sträckning / Kiristys Sveise / Svetsning / Hitsaus /WE

3 SNABBMANUAL Det viktigaste i sammfattning! Betjeningspanel / Manöverpanel / Ohjauspaneeli PIKAOHJE Tärkeimmät asiat lyhyesti! Batterinivå / Laddnivå / Akun lataustila Lade opp Ladda Lataus grønn / grön / vihreä rød / röd / punainen + / - + / - Driftsmåte / Driftläge / Toimintatapa Halvautomatisk / Halvautomatisk / Puoliautomaattinen: + = Spennkraft / Bandspänning / Kiristysvoima LED-visning / Indikering i display / LED-nàyttö: 1 = ca N (264 lbs.) Soft 400 N (88 lbs.) 9 = ca N (882 lbs.) Soft 1600 N (353 lbs.) Sveisetid / Svetstid / Hitsausaika + / - + / - LED-visning / Indikering i display / LED-nàyttö 1 = min. 7 = max. Helautomatisk / Helautomatisk / Täysautomaattinen: blinkende / blink / vilkkuva Manuell / Manuell / Manuaalinen: Mykspenning / Lättare bandspänning / Pehmeä kiristys: (PP-bånd / PP Band / PP-vanne) = = For skjørt kolli = För lätt eller ömtåligt gods Pehmeille tuotteille Kontroll / Kontroll / Tarkastus God sveising / Fullgod svetsning / Hyvä hitsaus Dårlig sveising / Dålig svetsning / Huono hitsaus For detaljert beskrivelse, se Bruksanvisningen fra side 4! Se bruksanvisningen sidan 4 för mer detaljerad information! Tarkempi kuvaus löytyy käyttöohjeista alkaen sivulta 4! 09.09/WE 3

4 CH ORGAPACK GmbH Packaging Technology Silbernstrasse 14 CH-8953 Dietikon Telefon Fax Internet Zertifi kat ISO 9001 / EN INNHOLDSFORTEGNELSE Side KORT BRUKSANVISNING 2 1 Teknisk data 6 2 Generelt Merknader angående miljøvern 8 3 Sikkerhetsforskrifter 10 4 Beskrivelse Oppbygging Betjeningspanel Funksjonsprinsipp 12 5 Betjening Lading av batteriet Betjening av apparatet Plombekontroll Kontrollere ladetilstanden til batteriet Innstille driftsmåter Innstille spennkraft Innstille mykspenning Innstille sveisetid Innstille båndbredde 20 6 Spesialfunksjoner Slå av og på tastelåsen Sovemodus Apparat-reset 22 7 Vedlikehold og reparasjon Rengjøre/bytte strammehjul Rengjøre/bytte tannplate Bytte kutter Rettelse av feil 26 8 Slitasjedeler / Anbefalte reservedeler Deleliste 28 Detaljert illustrasjon 32 SAMSVARSERKLÆRING Vi erklærer hermed at apparatet OR-T 400 som denne erklæringen gjelder, stemmer overens med de gjeldene bestemmelsene retningslinjen til Rådet fra 17. mai 2006 (2006/42/EEC), maskinretningslinjen. I tillegg gjelder overenstemmelsen med de gjeldende bestemmelsene til Rådets retningslinje fra 12. desember 2006 (2006/95/EG) Retningslinje for lavspenning og av 15. desember 2004 (2004/108/EG) EMV-ret ningslinje. Normene det er tatt hensyn til: EN ISO , EN ISO , EN 349, EN ISO , EN , EN EEC-Bevitnelse: No 1201 Embete: NSBIV AG, SIBE Sveits CH-8953 Dietikon, General Manager General Manager Products Packaging Technology: Packaging Technology: U. Schweizer M. Binder /WE

5 INNEHÅLL Sida SNABBMANUAL 2 1 Tekniska data 7 2 Allmänt Miljöinformation 9 3 Säkerhetsföreskrifter 11 4 Beskrivning Sammansättning Manöverpanel Funktion 13 5 Användning Laddning av batteriet Använda verktyget Kontroll av svetsen Kontrollera batteriets laddningsnivå Val av driftlägen Ställa in bandspänningen Val av område för bandspänningen Ställa in svetstiden Ställa in bandbredden 21 6 Specialfunktioner Kodlås för manöverpanelen Strömsparläge Reset av verktyget 23 7 Underhåll och reparation Rengöring / byte av drivhjul Rengöring / byte av svetsmekanismen Byte av kniv Felsökning 27 8 Slitdelar / rekommenderade reservdelar Reservdelslista 28 Sprängskiss 32 FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE Vi försäkrar härmed på eget ansvar att utrustningen OR-T 400, som denna försäkran syftar till, överensstämmer med gällande bestämmelser direktiv från 17. Kan 2006 (2006/42/EG), även känt som Maskindirektvet. Dessutom gäller överensstämmelse med gällande bestämmelser i rådets direktiv från 12. December 2006 (2006/95/EG) Lågspänningsdirektivet och 15. December 2004 (2004/108/EG) EMC-direktivet. Tillämpade standarder: EN ISO , EN ISO , EN 349, EN ISO , EN , EN EG-Certifi kat: No 1201 Certifi ering: NSBIV AG, SIBE Schweiz CH-8953 Dietikon, General Manager General Manager Products Packaging Technology: Packaging Technology: SISÄLLYSLUETTELO Sivu PIKAOHJE 2 1 Tekniset tiedot 7 2 Yleistä Ympäristönsuojeluohjeet 9 3 Turvallisuusmääräykset 11 4 Kuvaus Rakenne Ohjauspaneeli Toimintaperiaate 13 5 Ohjaus Akun lataus Laitteen käyttö Hitsin tarkastus Akun lataustilan tarkastus Toimintatavan valinta Kiristysvoiman säätö Pehmeän kiristyksen valinta Hitsausajan asetus Vannenauhan leveyden säätö 21 6 Erikoistoiminnot Painikkeiden lukitseminen ja lukituksen poista Lepotila Laitteen resetointi 23 7 Huolto ja korjaus Kiristyspyörän puhdistus/vaihto Hammaslevyn puhdistus/vaihto Leikkuuterän vaihto Toiminta häiriötilanteessa 27 8 Kuluvat osat / Suositeltavat varaosat Osaluettelo 28 Kokoonpanopiirustus 32 VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS Todistamme omalla vastuullamme, että laite OR-T 400, jota tämä vakuutus koskee, täyttää neuvoston 17. toukokuu 2006 säätämän direktiivin (2006/42/EY, Kone direktiivi ) vaatimukset. Lisäksi laite täyttää neuvoston 12. joulukuuta 2006 säätämän direktiivin (2006/95/EY, Pienjännitedirektiivi) ja 15. joukuuta 2004 säätämän direktiivin (2004/108/EY, Sähkömagneettista yhteensopivuutta koskeva direktiivi) vaatimukset. Käytetyt standardit: EN ISO , EN ISO , EN 349, EN ISO , EN , EN EEC-Tyyppitarkastustodistus: No 1201 Varmentajan: NSBIV AG, SIBE Sveitsi CH-8953 Dietikon, General Manager General Manager Products Packaging Technology: Packaging Technology: U. Schweizer M. Binder 09.09/WE U. Schweizer M. Binder 5

6 1 TEKNISKE DATA Vekt 4,2 kg (inkl. batteri.) Mål Spennkraft Spennhastighet Plombe Lengde 334 mm Bredde 138 mm Bredde 148 mm (0) N Soft: N 175 mm/s Friksjonssveiseplombe Måle A-vurdert emisjonslydtrykksnivå (EN ISO 11202) L pa 79 db (A) Hånd-arm-svingninger (EN ISO ) a h,w 2,2 ms -2 Brukstemperatur 10 C til +40 C Luftfukighet Til 90 % LADEAPPARAT / BATTERI Strømtype Ladeapparat Ladeapparattype Ladetid Antall strappinger per lading Batteri 100 / 110 / 230 V BOSCH AL 1860 CV minutter, etter 20 min ca. 70 % ladekapasitet 180 til 300 avhengig av båndkvalitet, spennkraft og kolli 18 V / 2,6 Ah, Li-Ion BOSCH PLASTBÅND Båndkvalitet Båndbredde kan innstilles til Båndtykkelse Polypropylen (PP) Polyester (PET) 15 16, mm 0,8 1,3 mm (PET) 0,8 1,0 mm (PP) /WE

7 1 TEKNISKA DATA Vikt 4,2 kg (inkl. batteri) 1 TEKNISET TIEDOT Paino 4,2 kg (ml. akku) Mått Längd 334 mm Bredd 138 mm Höjd 148 mm Mitat pituus 334 mm leveys 138 mm korkeus 148 mm Bandspänning (normalt) Lättare bandspänning: (0) N (0) N Kiristysvoima (0) N Pehmeä: N Spännhastighet 175 mm/s Kiristysnopeus 175 mm/s Förslutning Friktionssvets Hitsaus kitkahitsaus Uppmätt A-vägd emissions-ljudtrycksnivå (EN ISO 11202) L pa 79 db (A) Hand-arm-vibrationer (EN ISO ) a h,w 2,2 ms -2 Insatstemperatur 10 C tills +40 C Relativ fuktighet Tills 90 % Mitattu melutaso (A) (EN ISO 11202) L pa 79 db (A) Tärinä käsi-käsivarsi (EN ISO ) a h,w 2,2 ms -2 Lämpötila 10 C kunnes +40 C Kosteudessa Kunnes 90 % LADDARE / BATTERI LATAUSLAITE / AKKU Spänning 100 / 110 / 230 V Jännite Laturi 100 / 110 / 230 V Laddare typ BOSCH AL 1860 CV Laturin tyyppi BOSCH AL 1860 CV Laddningstid Antal bandningar per laddning Batteri BANDSPECIFIKATIONER minuter, efter 20 min. ca 70% laddningskapacitet 180 till 300 beroende på bandkvalitet, -spänning, och godsets egenskaper 18 V / 2,6 Ah, Li-Ion BOSCH Latausaika Vannenauhojen kiertojen määrä latausta kohti Akku MUOVINAUHA minuuttia, 20 minuutin jälkeen lataus on noin 70-prosenttinen nauhaa laadusta, kiristysvoimasta ja pakkaustavarasta riippuen 18 V / 2,6 Ah, Li-Ion BOSCH Bandkvalitet Polypropen (PP) Polyester (PET) Nauhan laatu polypropeeni (PP) polyesteri (PET) Bandbredd inställbar på 15 16, mm Nauhan leveys säädettävissä välillä 15 16, mm Bandtjocklek 0,8 1,3 mm (PET) 0,8 1,0 mm (PP) Nauhan paksuus 0,8 1,3 mm (PET) 0,8 1,0 mm (PP) 09.09/WE 7

8 2 GENERELT Denne bruksanvisningen skal gjøre det enklere å bli kjent med apparatet og hvordan det brukes på riktig måte. Bruksanvisningen inneholder viktige informasjoner angående hvordan man bruker apparatet på en sikker og økonomisk riktig måte. Bruksanvisningen må befi nne seg der apparatet brukes. Alle som arbeider med apparatet må lese og bruke den. Til dette arbeidet regnes spesielt betjening, feilretting og vedlikehold. I tillegg til bruksanvisningen og de gjeldene reglene angående forebygging av ulykker som gjelder i brukerlandet, må man også ta hensyn til de anerkjente reglene for sikkerhets- og fagmessig riktig arbeid. FORSIKTIG! Benyttes ved fare for liv og helse. OBS! Benyttes ved farer som forårsaker materialskader. MERKNAD! Benyttes for generelle merknader og merknader, som hvis de ikke tas hensyn til, kan føre til feil i driftsprosesen. 2.1 MERKNADER ANGÅENDE MILJØVERN Det ble ikke benyttet fysikalske eller kjemiske stoffer som er helseskadelige i produksjonen av apparatet. For bortskaffi ng må man følge de til enhver tid gjeldene forskriftene. Elektrokomponentene må demonteres slik at de mekaniske, elektromekaniske og elektroniske komponentene kan bortskaffes separat. Ladeapparat og batterier skal deponeres på et miljømessig korrekt gjenvinningsanlegg. Ikke åpne batteriet. Den brukte akkumulatoren må ikke kastes i husholdningsavfallet, i ovnen eller i vann. Defekte akumulatorer som ikke lenger kan benyttes, blir sendt til gjenvinning /WE

9 2 ALLMÄNT Denna bruksanvisning syftar till att informera dig om maskinens funktioner samt underlätta den ändamålsenliga användningen. Bruksanvisningen innehåller viktiga anvisningar för säker, ändamålsenlig och effektiv användning av verktyget. Bruksanvisningen måste hållas tillgänglig där verktyget används och läsas och tillämpas av all personal som använder verktyget. I tillägg till denna bruksanvisning och gällande arbetarskyddsregler, måste övriga lokala föreskrifter iakttagas. 2 YLEISTÄ Tämän käyttöohjeen tarkoitus on kertoa laitteen toiminnoista ja helpottaa sen käyttöä. Käyttöohje sisältää tärkeitä asioita turvallisuudesta sekä oikeanlaisesta ja tehokkaasta käytöstä. Käyttöohjetta pitää säilyttää laitteen käyttöpaikalla. Kaikkien laitetta käyttävien henkilöiden pitää lukea käyttöohje ja noudattaa siinä annettuja ohjeita. Laitetta käytettäessä pitää noudattaa paitsi käyttöohjetta ja työsuojelusta säädettyjä määräyksiä, myös ammattilaisten yleisesti hyväksymä turvallisuusohjeita ja muita määräyksiä. VARNING! Symbolen används vid fara för liv och lem. VARO! Käytetään osoittamaan sellaisia vaaroja, jotka uhkaavat henkeä ja terveyttä. OBS! Symbolen används vid risk för materiella skador. HUOMIO! Käytetään osoittamaan sellaisia vaaroja, jotka voivat aiheuttaa esinevahinkoja. MÄRK! Symbolen används för allmänna instruktioner samt för instruktioner som måste följas för att undvika störningar i driften. OHJE! Tällä osoitetaan sellaisia ohjeita, joiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa toimintahäiriöitä. 2.1 ANVISNINGAR OM MILJÖSKYDD Vid tillverkningen av maskinen har inga hälsovådliga fysikaliska eller kemiska ämnen använts. Vid skrotning ska gällande lagstadgade föreskrifter beaktas. Verktyget ska demonteras så att mekaniska, elektromekaniska och elektroniska komponenter kan deponeras separat. 2.1 YMPÄRISTÖNSUOJELUOHJEET Laitteen valmistuksessa ei käytetä terveydelle haitallisia fysikaalisia tai kemiallisia aineita. Hävitettäessä on noudatettava voimassa olevia lakeja ja määräyksiä. Sähkörakenneryhmät on purettava niin, että mekaaniset, sähkömekaaniset ja elektroniset komponentit voidaan hävittää erikseen. Laddare och batteri skall återvinnas miljövänligt! Öppna inte batteriet. Kasta inte det förbrukade batteriet i hushållssoporna, och utsätt det inte för eld eller vatten. Defekta batterier som inte längre används lämnas in för återvinning /WE Laturi ja akut pitää toimittaa ympäristöystävälliseen kierrätykseen. Älä avaa akkua. Älä heitä kulunutta akkua talousjätteeseen, tuleen tai veteen. Vialliset, käytöstä poistettavat akut toimitetaan täydelliseen kierrätykseen. 9

10 3 SIKKERHETSFORSKRIFTER Hold deg informert! Før man tar i bruk apparatet må man lese bruksanvisningen grundig. Apparatet skal kun vedlikeholdes og repareres av personale som har dertil egnet utdannelse. Beskytt deg selv! Under arbeidet må man ha på øye-, ansikts-, håndbeskyttelse (hansker det ikke kan skjæres igjennom) og sikkerhez skotøy. Energikilde! Før vedlikeholds- og reparasjonsarbeid: Trekk batteriet ut av apparatet. Før hver bruk skal du kontrollere kontakt og kabel, og i tilfelle skade skal du la en fagmann skifte dem ut. OBS: Båndet spretter opp! Når båndet skjæres over må man holde fast den øvre delen og stå litt på siden. OBS: Den nedre delen av båndet spretter opp. OBS: Båndet kan slites av! Det kan hende båndet slites av når det strammes! Ikke stå for nær båndet. Forsiktig: Kun kolli må strappes! Under strapping må ikke hender eller andre kroppsdeler befi nne seg mellom bånd og kolli. Forsiktig: Fare for klemming! Ikke grip inn i strammehjuls-området. Ikke bruk vann! Man må verken bruke vann eller vanndamp til rengjøring av apparatet. Original ORGAPACK Man må kun benytte originale reservedeler fra ORGAPACK! Benyttes andre reservedeler enn de originale fra ORGA- PACK, er ORGAPACK ikke lenger ansvarlig og garantien opphører. Riktig bruk Dette apparatet er ment brukt til strapping av pakker, pallelaster osv. Apparatet er ment brukt til strapping med strammebånd laget av polypropylen eller polyester. Mulig misbruk Det er ikke mulig å foreta strapping med stålbånd med dette apparatet /WE

11 3 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Informera dig! Läs igenom bruksanvisningen noga innan du använder maskinen. Maskinen får endast under hållas och repareras av utbildad personal Skyddsutrustning! Bär skyddsutrustning för ögon, ansikte och händer när du använder verktyget! Energikälla! Före underhåll och reparation: Dra ut batteriet ur maskinen. Kontrollera kontakt och kable före varje användning och låt fackman reparera vid behov! Obs! Bandet snärtar framåt! När bandet klipps av, håll ned den övre änden och undvik att stå i bandets längdriktning. Risken fi nns att bandet snärtar iväg. Obs! Bandet kan gå av! Stå inte i bandets längdriktning när du spänner bandet (hårt). Bandet kan gå av. Varning! Akta fingrarna! Stoppa inte fi ngrar eller andra kroppsdelar mellan bandet och godset när du bandar! Varning! Klämrisk! Stoppa inte in fi ngrarna i drivhjulet! 3 TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET Lue kaikki esitetyt ohjeet! Ennen laitteen käyttöä lue käyttöohje huolellisesti läpi. Vain koulutuksen saaneet henkilöt saavat huoltaa ja korjata laitetta. Suojaa itsesi! Käytä työskennellessäsi silmä-, kasvo-, käsisuojaimia (viiltoja kestäviä käsineitä) ja turvakengistä. Akku ja laturi! Ennen huolto- ja kunnossapitotöitä: Vedä akku ulos laitteesta. Tarkasta ennen jokaista käyttökertaa pistokkeen ja sähköjohdon kunto. Jos niissä on vikaa, pyydä ammattilaista vaihtamaan ne. Huomio: Vannenauha irtoaa! Kun vannenauhaa katkaistaan, pidä kiinni sen yläosasta ja seiso sivulla. Huomio: Vannenauhan alempi osa irtoaa Huomio: Vannenauha voi repeytyä! Kiristettäessä vannenauha voi repeytyä! Älä ole vannenauhan lähellä. Varo: Vannenauhan saa kiertää vain pakattavan tuotteen ympärille Kierrettäessä vannenauhaa kädet ja muut kehonosat eivät saa olla vannenauhan ja tuotteen välissä. Varo: Puristumisvaara! Älä vie sormiasi kiristyspyörän alueelle. Använd inte vatten! Använd varken vatten eller ånga för att rengöra maskinen. Älä käytä vettä! Laitteen puhdistamiseen ei saa käyttää vettä eikä vesihöyryä. Endast originalreservdelar från ORGAPACK får användas! I annat fall upphävs garanti och övrigt ansvar från tillverkaren! Käytä vain alkuperäisiä ORGAPACK-varaosia! Jos käytät muita kuin ORGAPACK-varaosia, ORGAPACK in takuu ja vastuu raukeavat. Ändamålsenlig användning Verktyget är avset för bandning av paket, gods på pall eller och liknanden. Verktyget skall användas med PP- eller PET-band. Käyttötarkoitus Tämä laite on tarkoitettu vannenauhojen kiertämiseen pakettien, lavalla olevien kuormien jne. ympärille. Laite on tarkoitettu vannenauhojen (polypropeeni ja polyesteri) kiertämiseen pakattavien tuotteiden ympärille. Möjligt missbruk Verktyget är inte avsett för bandning med stålband /WE Mahdollinen väärinkäyttö Tätä laitetta ei voi käyttää teräsnauhoilla vannehtimseen. 11

12 4 BESKRIVELSE OPPBYGGING + / - + / Betjeningspanel 2 Spennknapp Spenn bånd/sveise (Helautom.) 3 Håndtak 4 Batteri, 18 V 5 Vippehendel 6 Sveiseknapp Sveise/kutte (Manuell) 7 Sveise/kutte 8 Stramme 9 Batteriets ladeapparat For detaljerte opplysninger skal du se en separat vedlagt Bruksanvisning for batteriet og ladeapparatet. 7 8 Fig BETJENINGSPANEL / - + / LED-visning Batterinivå 2 Trykknapp Spennkraft 3 Trykknapp Funksjon 4 Trykknapp Driftsmåte 5 Trykknapp Sveisetid 6 LED-visning Mykspenning 7 LED-visning Manuell strapping (konstant grønt lys) 8 LED-visning for: Halvautomatisk strapping (konstant grønt lys) Helautomatisk strapping (grønt blinklys) 9 Segment-angivelse for: Spennkraft (1 9) Sveisetid (1 7) Avkjølingstid (nedtelling 3,2,1) Feilangivelse 5 For de enkelte beskrivelsene/innstillingene, se kapittel 5 og 6. Fig BESKRIVELSE Klem fast båndene ved hjelp av tannplate i vippe (3/1). Stram mot klokken ved hjelp av strammehjulet (3/2). Sveis båndene ved friksjonssveising (3/3). Kutt av det øvre båndet med kutteren (3/4). Fig /WE

13 4 BESKRIVNING 4.1 SAMMANSÄTTNING 1 Manöverpanel 2 Tryckknapp för att sträcka bandet / startknapp vid automatisk drift. 3 Handtag 4 Batteri, 18 V 5 Spak för att öppna verktyget. 6 Knapp för svetsning / avklippning (manuell) 7 Meikanism för svetsning och avklippning 8 Drivhjul 9 Batteriladdare För detaljerade uppgifter, se separat bifogade instruktioner för batteri och batteriladdare. 4 KUVAUS 4.1 RAKENNE 1 Ohjauspaneeli 2 Kiristyspainike vanteen kiristys/hitsaus (täysautomaattinen) 3 Kantokahva 4 Akku, 18 V 5 Vipu 6 Hitsaus- ja katkaisupainike (käsikäyttö) 7 Hitsaus/katkaisu 8 Kiristys 9 Akun latauslaite Tarkemmat ohjeet akun ja laturin käyttöohjeissa. 4.2 MANÖVERPANEL 1 Lysdiodsindikering Laddnivå batteri 2 Tryckknapp Inställning av bandspänning 3 Tryckknapp Meny 4 Tryckknapp Val av driftläge 5 Tryckknapp Inställning av svetstid 6 Lysdiodsindikering: Lättare bandspänning kp. 7 Lysdiodsindikering Manuell bandning (grön lampa) 8 Lysdiodsindikering für: halvautomatisk bandning (grön lampa) helautomatisk bandning (grön lampa) 9 Display-indikering för Bandspänning (1 9) Svetstid (1 7) Kyltid (nedräkning 3,2,1) Felindikering För detaljerad information se avsnitt 5/ OHJAUSPANEELI 1 LED-näyttö Akun lataustilanne 2 Kiristysvoimapainike 3 Toimintopainike 4 Toimintatapapainike 5 Hitsausaikapainike 6 LED-näyttö Pehmeä kiristys 7 LED-näyttö Manuaalinen vannehtiminen (vihreä valo palaa jatkuvasti) 8 LED-näyttö: Puoliautomaattinen vannehtiminen (vihreä valo palaa jatkuvasti) Täysautomaattinen vannehtiminen (vihreä valo vilkkuu) 9 Segmenttinäyttö: Kiristysvoima (1 9) Hitsausaika (1 7) Jäähtymisaika (laskee alaspäin 3,2,1) Häiriönäyttö Tarkemmat kuvaukset ja asetusohjeet löytyvät luvuista 5 ja FUNKTIONSPRINCIP bandet låses av svetsmekanismen (3/1). bandet sträcks av drivhjulet (3/2) moturs bandet friktionssvetsas (3/3). övre bandet skärs av med kniven (3/4) 4.3 TOIMINTAPERIAATE Vanteiden kiinnipitäminen vivussa (3/1) sijaitsevan hammaslevyn avulla. Kiristys vastapäivään kiristyspyörän (3/2) avulla. Vanteiden hitsaus yhteen kitkahitsausmenetelmällä (3/3). Ylemmän vanteen katkaisu leikkuuterällä (3/4) /WE 13

14 5 BETJENING Brukeren er ansvarlig for sikker stropping og riktig båndvalg i henhold til pakkgodset (dimensjon, vekt, kanter, stabilitet, transport, lagring). Bare bånddimensjonene som er tillatt for denne apparattypen (side 6) skal brukes. Apparatet skal stilles inn i henhold til båndet som brukes og pakkgodset (kapittel 5.6/5.8/5.9). Brukeren er ansvarlig for de riktige innstillingane av apparatet LADING AV BATTERIET Fig Kople ladeapparat AL 1860 CV (4/2) til nettspenningen. Sett batteriet (18 V) (4/1) inn i ladesjakten. Lading og feilfunksjoner blir vist med en grønn (4/3) og en rød indikator (4/4). For detaljerte opplysninger skal du se den separat vedlagte bruksanvisningen for batteriet og ladeapparatet. Ladetider: Første ladning av et nytt batteri, min. 5 t. Oppladning av et tomt batteri: ca minutter + Det konstante lyset til den grønne LED-visningen (4/3) signalisiserer at batteriet er ladet helt opp. Den makismale ladestrømmen oppnås, når temperaturen til batteriet ligger på mellom 15 og 40 ºC. Man må unngå batteritemperaturer på under 0 C og over + 40 C ved ladeprosessen. Batteriet kan lades opp når som helst uavhengig av batterinvå! Når batteriet ikke skal brukes over lengre tid (dager), må batteriet tas ut av apparatet og lades/oppbevares i ladeapparatet. For å ta batteriet ut av apparatet skal du trykke inn knappen på batteriet og samtidig ta ut batteriet. 5.2 BETJENING AV APPARATET 1 + Ved denne beskrivelsen gås det ut fra at driftsmåten er innstilt på halvautomatisk (se kapittel 5.5). Sett inn oppladet batteri (5/1) i apparatet. Legg båndet rundt kolliet, slik at båndene på oversiden ligger over hverandre. Begynnelsen på båndet ligger under. Hold båndene med den venstre hånden slik at begynnelsen på båndet er ca. 20 cm unna. Fig /WE

15 5 ANVÄNDNING För ett säkert emballage och ett lämpligt urval av bandet enligt respektive produkt som ska förpackas (dimension, vikt, kanter, stabilitet, transport, lagring) är operatören ansvarig. Det får endast sådana banddimensioner (sida 6) användas som är tillåtna för denna apparattyp. Apparaten ska inställas enligt det använda bandet och produkten som ska förpackas (kapitel 5.6/5.8/5.9). För lämpliga inställningar av apparaten ansvarar operatören. 5.1 LADDA UPP BATTERIET Anslut laddaren AL 1860 CV (4/2) till nätspänning. Sätt batteriet (18 V) (4/1) i laddaren. Laddning och felindikeringar visas med grön (4/3) och röd (4/4). För detaljerad information, se bifogad bruksanvisning för laddare och batteri. Laddningstid: Första laddning av nytt batteri: min. 5 timmar Uppladning av tomt batteri: minuter + Kontinuerligt grönt ljus (4/3) indikerar att batteriet är fulladdat. Maximal laddningström ges om batteriets temperatur ligger mellan 15 och 40 0 C. Undvik att ladda batteriet om dess temperatur ligger under 0 C eller över +40 C. Batteriet kan laddas när som helst oavsett laddningsinivå! Om batteriet inte ska användas under längre tid (dagar), ska det dras ut ur maskinen och laddas/förvaras i laddaren. Plocka ur batteriet genom att trycka på knappen och dra ur batteriet. 5 OHJAUS Käyttäjä vastaa siitä, että vanne kiinnitetään luotettavasti ja että vannenauha valitaan oikein, pakattavan tuotteen mukaisesti (mitta, paino, reunat, lujuus, kuljetus laakerointi). Laitteella saa käyttää vain vannenauhoja, joiden mitat ovat sallituissa rajoissa (sivu 6). Laitteen säädöt pitää tehdä käytetyn vannenauhan ja pakattavan tuotteen mukaisesti (luvut 5.6/5.8 /5.9). Käyttäjä vastaa siitä, että laitteen säädöt ja asetukset tehdään oikein. 5.1 AKUN LATAUS Liitä laturi AL 1860 CV (4/2) verkkojännitteen. Aseta akku (18 V) (4/1) latauskuiluun. Latauksen edistymisestä ja häiriöistä kertovat vihreä (4/3) ja punainen (4/4) merkkivalo. Tarkemmat tiedot löytyvät akun ja laturin käyttöohjeesta. Latausajat: Uuden akun ensimmäinen latua: vähintään 5 tuntia Tyhjenneen akun lataus: noin minuuttia + Kun vihreä merkkivalo(4/3) palaa jatkuvasti, akku on ladattu täyteen. Akku latautuu tehokkaimmin, kun sen lämpötila on C välillä. Ladattavana olevan akunn lämpötila ei saa olla alle 0 C eikä yli +40 C. Akun voi ladata milloin tahansa sen lataustasosta riippumatta! Jos akkua ei tarvita pitempään aikaan (moneen päivään), akku kannattaa ottaa pois laitteesta ja asettaa laturiin, jolloin se pysyy ladattuna. Akun ottaminen pois laitteesta: paina akun painiketta ja vedä se ulos. 5.2 ANVÄNDNING AV VERKTYGET 5.2 LAITTEEN KÄYTTÖ + Denna beskrivning förutsätter att verktyget är satt i driftläge Halv- Automatisk (se kapitel 5.5). + Tässä kuvauksessa lähdetään siitä, että on valittu puoliautomaattinen toimintatapa (katso lukua 5.5). Sätt ett laddat batteri (5/1) i maskinen. Lägg bandet om godset så att bandets ändar ligger över varandra på ovansidan. Bandets början ligger undertill. Håll fast bandets ändar med vänster hand så att bandets början befi nner sig ca 20 cm från handen. Aseta ladattu akku (5/1) laitteeseen. Aseta vannenauha pakattavan tuotteen ympärille niin, että vanteet ovat päällekkäin tuotteen yläpuolella. Vanteen alkupää on alapuolella. Tartu vanteisiin vasemmalla kädellä siten, että vannenauhan alkupää on n. 20 cm:n etäisyydellä kädestä /WE 15

16 1 Hold apparatet med den høyre hånden og trekk vippehendelen (6/1) mot håndtaket. Legg de to båndene som ligger over hverandre helt inn i apparatet. Begynnelsen av båndet rager ca. 5 cm ut av apparatet. Slipp vippehendelen. Fig. 6 1 Trykk spennknappen (7/1) til den forhåndsvalgte båndspenningen nås. Så snart denne båndspenningen nås, slår apparatet seg automatisk om. Båndene blir sveiset og det øvre båndet kuttes. Spennprosessen kan når som helst stanses og startes på nytt. Båndspenningen kan oppheves ved å bruke vippehendelen (6/1). Båndspenningen stilles inn ved å bruke betjeningspanelet (se kapittel 5.6). Spenne sveise: Skal en sveising gjennomføres, uten at en båndspenning er stilt inn, må apparatet først slås på driftsmåten Manuell. Før sveisingen må du trykke inn spennknappen. Fig. 7 + / - + / - 1 Segment-visningen (8/1) viser avkjølingsitden til sammenføyningen. Etter en utført friksjonssveising teller segmentvisningen tilbake (3,2,1). I løpet av denne tiden skal apparatet ennå ikke tas ut! Lydsignal låter én gang: Sveisingen er avsluttet. Etter at lydsignalet låter, skal du dra vippehendelsen mot håndtaket. Drei apparatet bakfra til høyre fra strapping. Blir apparatet fjernet for tidlig, låter lydsignalet flere ganger. Gjennomfør en plombekontroll (se kapittel 5.3). Et kolli som ikke har korrekt utført friksjonssveiseplombering må ikke transporteres eller beveges. Fig. 8 Ved sterk tilsmussing anbefales det at apparatet rengjøres regelmessig (daglig). Spesielt må strammehjulet og tannplaten kontrolleres for skader og de må holdes rene. Dette gjøres enklest ved blåsing med trykkluft (benytt vernebrille) /WE

17 Håll verktyget i höger hand och tryck in handtaget (6/1). Dra in bandet i verktyget. Släpp spaken. Bandänden ska nu vara minst 5 cm framför verktyget. Tartu laitteeseen oikealla kädellä ja vedä joustovipu (6/1) kantokahvaa vasten. Aseta päällekkäin sijaitsevat vannenauhat laitteeseen vasteeseen asti. Vanteen alku ulottuu n. 5 cm laitteen ulkopuolelle. Päästä vipu irti. Tryck och håll ned startknappen (7/1) tills dess att inställd bandspänningn uppnåtts. Så snart inställd bandspänning uppnåtts, slår verktyget om till automatisk svetsning och avklippning av bandet. Bandtsträckningen kan när som hels avbrytas och återstartas. Det går att släppa på bandspänningen igen genom att klämma ihop spaken (6/1) mot handtaget. Bandspänningen kan justeras med knappar på manöverpanelen (se avsnitt 5.6) Bandspänning - svetsning: För att svetsa bandet innan inställd bandspänning har uppnåtts, sätt först verktyget i läge Manuell. Tryck ned knappen för svetsning för att starta svetsningen. Paina kiristyspainiketta (7/1), kunnes edeltäkäsin valittu vanteen kireys on saavutettu. Kun kireys on oikea, laite hitsaa vanteet automaattisesti yhteen ja katkaisee ylemmän vanteen. Kiristysprosessin voi keskeyttää milloin tahansa ja taas jatkaa. Vanteen voi löysätä painamalla vipua (6/1). Vannenauhan kireys voidaan säätää käyttöpaneelista (katso lukua 5.6). Kiristys hitsaus: Jos hitsaus alkaa eikä vannenauhaa ole vielä kiristetty, on ensin siirryttävä käsikäyttöön (manuaaliseen käyttöön) ja painettava ennen hitsausta kiristyspainiketta. Displayen (8/1) visar kyltiden efter svetsning. Efter en avslutad bandning och friktionssvetsning räknar displayen ned (3,2,1). Öppna inte verktyget under denna tid. Ljudsignal låter (ett pip).: Bandningscykeln är avslutad, verktyget kan öppnas. När ljudsignalen hörts, kläm ihop spaken mot handtaget för att öppna verktyget. För verktyget bakåt och åt höger för att lossa det från bandningen. Om verktyget tas bort för tidigt, hörs upprepade pip från ljusignalen. Kontrollera svetsen (se avsnitt 5.3). Transportera eller flytta aldrig bandat gods om inte förslutningen är fullgod! Om verktyget används i smutsig miljö rekommenderar vi att verktyget rengöres regelbundet (varje dag). Kotrollera särskilt att drivhjul och svetsmekansim ej är defekta och att de hålles rena. Detta utföres enklast med tryckluft. (använd skyddsglasögon). Segmenttinäyttö (8/1) näyttää hitsin jäähtymisen. Kitkahitsauksen päätyttyä segmenttinäyttö alkaa laskea alaspäin (3,2,1). Tänä aikana laitetta ei saa ottaa pois! Laite antaa yhden äänimerkin: Hitsaus on suoritettu. Kun laite on antanut äänimerkin, vedä vipu kantokahvaan päin. Käännä laite taakse oikealle irti vanteesta. Jos laite otetaan pois liian aikaisin, se varoittaa monella äänimerkillä. Tarkista hitsin laatu (katso lukua 5.3). Älä kuljeta tai liikuta pakkausta, jos kitkahitsausta ei ole suoritettu oikein. Jos laite likaantuu pahasti, se kannattaa puhdistaa joka päivä. Erityisesti on tarkastettava kiristyspyörän ja hammaslevyn kunto, ja ne on pidettävä puhtaina. Ne voi puhdistaa paineilmalla puhaltamalla (käytä silloin suojalaseja!) 09.09/WE 17

18 1 5.3 PLOMBEKONTROLL Plomben må regelmessig kontrolleres visuelt (se fi g. 9). Ved bånd som er dårlig sveiset: Kontroller innstillingen av sveisetiden (se kapittel 5.8) God sveising (hele plombeflaten er godt sveiset, uten at overfl ødig materiale er trykket ut på siden). 2 Dårlig sveising (hele plombefl aten er ikke sveiset), innstilt sveisetid er for kort. 3 Dårlig sveising (overfl ødig materiale er presset ut på siden), innstilt sveisetid er for lang. Fig KONTROLLERE BATTERINIVÅ Fig Kontroller batterinivået på LED-visningen (fi g. 10): 1 = Grønn visning: Maksimal ladning 2 = Grønn visning: God ladning 3 = Rød visning: Minimal ladning (Batteri må lades opp) INNSTILLE DRIFTSMÅTER Trykk knappen Funksjon (11/1) inn kort. Segmentvisningen F (Funksjon) vises. Den innstilte driftsmåten vises. Etter det skal du trykke inn knappen Driftsmåte (11/2) til den ønskede driftsmåten vises Halvautomatisk strapping (standard): Strappingen skjer etter tastetrykk. Når båndspenningen nås, blir det automatisk sveiset og kuttet. Trykk inn knappen Driftsmåte (11/2). Lyser LEDvisningene (11/3) og MAN (11/4) grønt konstant, er driftsmåten stilt inn på Halvautomatisk. 5 blinkende / blink / vilkkuu Helautomatisk strapping: Strappingen skjer etter at du trykker inn knappen. Spenning, sveising og kutting skjer helautomatisk. Trykk inn knappen Driftsmåte (11/2). Blinker LEDvisningen (11/5) grønt, er driftsmåten Helautomatisk innstilt. Stoppe helautomatisk drift: Gjennom å trykke spennings- /sveiseknappen eller dra vippehendelen Manuell strapping (manuell sveising): Spenningen skjer ved tastetrykk (1.). Etter at båndspenningen nås, skal du trykke knappen (2.) Sveise. Trykk inn tasen Driftsmåte (11/2). Lyser LEDvisningen MAN (11/6) konstant grønt, er driftsmåten Manuell innstilt. Fig /WE

19 5.3 KONTROLL AV SVETSEN Kontrollera svetsen regelbundet (se fi g. 9). Om svetsningen ej är fullgod: Kontrollera inställningen av svets tiden (se avsnitt 5.8). 1 Fullgod svetsning (hela svetsytan har svetsats ordentligt utan att överfl ödigt material tryckts ut i sidled). 2 Dålig svetsning (vissa delar av ytan har inte svetsats, den inställda svetstiden är för kort). 3 Dålig svetsning (överfl ödigt material pressas ut i sidled, den inställda svetstiden är för lång). 5.3 HITSILIITOKSEN TARKASTUS Tarkasta säännöllisesti hitsiliitosten ulkonäkö (katso kuvaa 9). Jos vanteet hitsautuvat huonosti, säädä hitsausaikaa (katso lukua 5.8). 1 Hyvä hitsaus (koko pinta on siististi hitsautunut). 2 Huono hitsaus (hitsi ei kata koko pintaa). Hitsausaika on säädetty liian lyhyeksi. 3 Huono hitsaus (sivulta pursuu materiaalia). Hitsau saika on säädetty liian pitkäksi. 5.4 KONTROLLERA BATTERIETS LADDNINGSNIVÅ Läs av batteriets laddnivå på lysdioderna (Fig. 10): 1 = Grön lampa: maximal laddning 2 = Grön lampa: tillräcklig laddning 3 = Röd lampa: batteriet tomt (måste laddas inom kort). 5.4 AKUN LATAUSTILAN TARKASTUS Tarkista akun lataustila LED-näytöstä (kuva 10): 1 = vihreä valo: akku ladattu täyteen 2 = vihreä valo: hyvä lataus 3 = punainen valo: heikko lataus (akku on ladattava) 5.5 VAL AV DRIFTLÄGE Tryck kort på knappen Funktion (11/1). Displayen visar F (Funktion). Valt driftsläge visas. Därefter tryck på knappen Driftläge (11/2) tills dess att önskat driftläge visas. Halvautomatisk bandning (Standard): Bandningen utförs genom att hålla nere startknappen. När inställd bandspänning uppnåtts slår verktyget automatiskt över till svetsning och avklippning. Tryck på Driftläge (11/2). När lamporna (11/3) OCH MAN (11/4) lyser kontinuerligt grönt är verktygt ställt i driftläge Halvautomatisk. Helautomatisk bandning: Bandning startas genom ett tryck på startknappen. Sträckning, svetsning och avklippning utförs automatiskt. Tryck på knappen Driftläge (11/2). När lampan (11/5) blinkar grönt är verktyget ställt i driftläge Helautomatisk. En pågående automatisk banningscykel stoppas genom att trycka på startknappen eller genom att klämma ihop spaken mot handtaget. Manuell bandning (manuell svetsning): Sträck bandet genom att hålla nere startknappen (1). När lämplig bandspänning uppnåtts, tryck på knappen (2.) för svetsning av bandet Schweissen. Tryck på knappen Driftläge (11/2). När lampan MAN (11/6) lyser kontinuerligt grön är verktyget ställt i driftläge Manuell. 5.5 TOIMINTATAVAN VALINTA Paina lyhyesti toimintopainiketta (11/1). Segmentti näyttää kohtaa F (toiminto). Näytetään tällä hetkellä valittuna oleva toimintatapa. Painele sitten lyhyesti toimintatapapainiketta (11/2), kunnes näyttö osoittaa haluttua toimintatapaa. Puoliautomaattinen vannehtiminen (normaali): Vanne kiinnitetään painiketta painamalla. Kun valittu kireys on saavutettu, laite hitsaa ja katkaisee vannenauhat automaattisesti. Paina toimintatapapainiketta (11/2). Kun LED-näyttää näyttää jatkuvasti palavalla kohtaa (11/3) ja MAN (11/4), valittuna on puoliautomaattinen toimintatapa. Täysautomaattinen vannehtiminen: Vannenauha kiinnitetään kiristyspainiketta painamalla. Kiristys, hitsaus ja katkaisu tapahtuvat täysin automaattisesti. Paina toimintatapapainiketta (11/2). Jos LED-näyttö osoittaa vihreällä kohtaa (11/5), valittuna on täysautomaattinen toimintatapa. Täysautomaattisen toiminnan keskeytys: Painamalla kiristys-/hitsaustapainiketta tai vivusta vetämällä. Manuaalinen vannehtiminen (manuaalinen hitsaus): Kiristä vannenauha painamalla painiketta (1). Kun säädetty kireys on saavutettu, paina hitsauspainiketta (2). Paina toimintatapapainiketta (11/2). Jos LED-näyttö osoittaa vihreällä kohtaa MAN (11/6)m valittuna on on manuaalinen toimintatapa (käsikäyttö) /WE 19

20 Fig = + / INNSTILLE SPENNKRAFT Trykk inn knappen Funksjon (12/1) én gang. Trykk inn knappen Spennkraft (12/2) fl ere ganger, til den blinkende segment-visningen (12/3) viser den ønskede spennkraften (vent 2 sek. til verdien er lagret). 1 = minimal spennkraft ca. 400/1200 N* (PP) 9 = maksimal spennkraft ca. 1600/4000 N* (PET) * se kapittel INNSTILLE MYKSPENNING Fig. 13 = 3 A) N lbs. B) N lbs. Følgende to båndspenningsområder kan innstil les på apparatet: A = N, Standard, PET-bånd B = N, Mykspenning*, PP-bånd * Mykspenning: langsom stramming av spennhjulet. Hindrer for mye tilskitning ved PP-båndet. Innstille mykspenning: Trykk inn knappen Funksjon (13/1) kort én gang. Trykk inn knappen Driftsmåte (13/2) fl ere ganger, til den grønne LED-visningen (13/3) sammen med den ønskede driftsmåten lyser opp (se kapittel 5.5). Fig = + / INNSTILLE SVEISETID Trykk inn knappen Funksjon (14/1) kort én gang. Trykk inn knappen Sveisetid (14/2) fl ere ganger, til den blinkende segment-visningen (14/3) viser den ønskede sveisetiden (vent 2 sek. til verdien er lagret). 1 = minimal sveisetid 7 = maksimal sveisetid 5.9 INNSTILLE BÅNDBREDDE Apparatet kan betjenes med to forskjellige båndbredder: mm mm a) Ombygging fra mm til mm Trekk batteriet ut av apparatet. Løsne undersenkeskruen (15/2) og ta av båndstanseanordningen foran 16 mm (15/1). Dra vippehendelen mot håndtaket, løsne senkeskruen (15/4) og fjern båndføringen 16 mm (15/3) Fortsettelse side 22 Fig /WE

Kompressor/Kompressori

Kompressor/Kompressori Bruksanvisning/Käyttöohje Kompressor/Kompressori Art. 17-620 Art. 17-625 Art. 17-630 Art. 17-635 Art. 17-640 Art. 17-645 Art. 17-6030 Art. 17-6033 Art. 17-6040 Art. 17-6043 S N Fin S FUNKTION Kompressorn

Lisätiedot

SLaDDLöST MaSKINSET OPPLaDBaRT MaSKINSETT akkukäyttöinen TyöKONESaRJa LEDNINgSFRIT MaSKINSæT

SLaDDLöST MaSKINSET OPPLaDBaRT MaSKINSETT akkukäyttöinen TyöKONESaRJa LEDNINgSFRIT MaSKINSæT SLaDDLöST MaSKINSET OPPLaDBaRT MaSKINSETT akkukäyttöinen TyöKONESaRJa LEDNINgSFRIT MaSKINSæT MK 8V Original manual 2010 Biltema Nordic Services AB Sladdlöst Maskinset MK 8V INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2.

Lisätiedot

ConvertaMAX 20/26 BA 550 / BA 650

ConvertaMAX 20/26 BA 550 / BA 650 ConvertaMAX 20/26 BA 550 / BA 650 Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Advance MODELS 56397010, 56397011 Nilfisk MODELS 56397012, 56397013 Dansk Norsk Svenska Suomi 9/99 revised 1/01 Form Number 56041459

Lisätiedot

C 6U. Cirkelsåg Randsav Sirkelsag Sirkkelisaha Circular Saw. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions

C 6U. Cirkelsåg Randsav Sirkelsag Sirkkelisaha Circular Saw. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions Cirkelsåg Randsav Sirkelsag Sirkkelisaha Circular Saw C 6U Läs bruksanvisningen noga igenom före verktygets användning. Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug. Les grundig og forstå

Lisätiedot

alarm clock // radio controlled //

alarm clock // radio controlled // Electronics alarm clock // radio controlled // Radio controlled (100% accurate) // Alarm function with snooze // Indoor thermometer // Calendar with day of week // Type 4943 4943_UL_UVN_100214.indd 1 2/13/2014

Lisätiedot

25 kgf ø 110 mm. Bruksanvisning og installasjonsinstrukser. Bruksanvisning och monteringsinstruktioner. Käyttö- ja asennusohje NORSK SVENSKA SUOMEKSI

25 kgf ø 110 mm. Bruksanvisning og installasjonsinstrukser. Bruksanvisning och monteringsinstruktioner. Käyttö- ja asennusohje NORSK SVENSKA SUOMEKSI Bruksanvisning og installasjonsinstrukser Bruksanvisning och monteringsinstruktioner Käyttö- ja asennusohje NORSK SVENSKA SUOMEKSI 25 kgf ø 110 mm Copyright 2003, 2004 Vetus den Ouden n.v. Schiedam Holland

Lisätiedot

1 Sätt in tryckknappen A i ramen B framifrån, se till att den fastnar med ett klickande. Symbolen "+" på batterifacket måste vara uppåt.

1 Sätt in tryckknappen A i ramen B framifrån, se till att den fastnar med ett klickande. Symbolen + på batterifacket måste vara uppåt. CONNECT radiotryckknapp Merten009V0--000/0 sv CONNECT radiotryckknapp Bruksanvisning no fi För din säkerhet CONNECT radiotryckknapp, -kanal Art.nr WDE0090, WDE0090, WDE0090 CONNECT Radiotryckknapp, -kanal

Lisätiedot

Busch-Jaeger Elektro GmbH. Busch-Wächter 180 UP-Sensoren - 6810-21x-101 und - 6800-xxx-102/104-6800-xxx-102M/103M/104M

Busch-Jaeger Elektro GmbH. Busch-Wächter 180 UP-Sensoren - 6810-21x-101 und - 6800-xxx-102/104-6800-xxx-102M/103M/104M Busch-Jaeger Elektro GmbH 0073--626 26396 Busch-Wächter 80 UP-ensoren - 680-2x-0 und - 6800-xxx-02/04-6800-xxx-02M/03M/04M F Betriebsanleitung Nur für autorisiertes Elektrofachpersonal 200 20 202 Kuva

Lisätiedot

Electronic Service Manuals

Electronic Service Manuals Electronic Service Manuals This electronic document is provided as a service to our customers. We do not create the contents of the information contained in this document. Should you have detailed questions

Lisätiedot

HUOMIO!!! KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING SUOMEKSI - SVENSKA

HUOMIO!!! KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING SUOMEKSI - SVENSKA KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING SUOMEKSI - SVENSKA HUOMIO!!! MUISTA LUKEA TÄMÄ KÄYTTÖ- OHJEKIRJA HUOLELLISESTI ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖ- KERTAA. VAROMATON KÄYTTÖ VOI AIHEUTTAA VAARATILAN- TEEN! MUISTA VARUSTEET!

Lisätiedot

MANUAL TJEP ST15/50 Concrete bradgun

MANUAL TJEP ST15/50 Concrete bradgun MANUAL TJEP ST15/50 Concrete bradgun ESSVE art no: 711057 Model: TJEP ST15/50 Length: 270 mm Width: 70 mm Height: 255 mm Weight: 1,5 kg Magazine capacity: 50 brads Air pressure: 4,9 7,8 bar Brad type:

Lisätiedot

PRINT & WEB VERSION 14T, 18T & 23T PRODUCTS VERSION. Användarmanual (Svensk) Brukerhåndbok (Norsk) Ohjekirja (Suomi)

PRINT & WEB VERSION 14T, 18T & 23T PRODUCTS VERSION. Användarmanual (Svensk) Brukerhåndbok (Norsk) Ohjekirja (Suomi) PRINT & WEB VERSION 14T, 18T & 23T PRODUCTS VERSION Användarmanual (Svensk) Brukerhåndbok (Norsk) Ohjekirja (Suomi) Tack för ditt val av Opranic! Med detta köp, har du valt en modern, högkvalitativ värmare.

Lisätiedot

Hair Trimmer SHBS 1000 A1

Hair Trimmer SHBS 1000 A1 PERSONAL CARE Hair Trimmer SHBS 1000 A1 Hiusleikkuri Käyttö- a turvaoheet Hårklippare Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Hårtrimmer Brugs- og sikkerhedsanvisninger Käännä ennen lukemista molemmat

Lisätiedot

MARINStEREo/CD MARINStEREo/CD-SPILLER VENEStEREot/CD MARINStEREo/CD

MARINStEREo/CD MARINStEREo/CD-SPILLER VENEStEREot/CD MARINStEREo/CD MARINStEREo/CD MARINStEREo/CD-SPILLER VENEStEREot/CD MARINStEREo/CD FM/AM(RDS)/CD/USB/MP3/WMA 2011 Biltema Nordic Services AB Marinstereo/CD Denna manual innehåller viktig information om hur produkten

Lisätiedot

Series 10.5 ELHO. ProFlow 6000 Hapotin/Syrapump. Oy ELHO Ab 68910 Pännäinen FINLAND ww.elho.fi elho@elho.fi SUOMI/SVENSKA

Series 10.5 ELHO. ProFlow 6000 Hapotin/Syrapump. Oy ELHO Ab 68910 Pännäinen FINLAND ww.elho.fi elho@elho.fi SUOMI/SVENSKA Series 10.5 ELHO ProFlow 6000 Hapotin/Syrapump 933756 SUOMI/SVENSKA Oy ELHO Ab 68910 Pännäinen FINLAND ww.elho.fi elho@elho.fi EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus Oy ELHO AB Teollisuustie 6 68910 Pännäinen

Lisätiedot

Favorit 88030 I. Downloaded from DishWasher-Manual.com Manuals

Favorit 88030 I. Downloaded from DishWasher-Manual.com Manuals Favorit 88030 I Käyttöohje Bruksanvisning Astianpesukone Diskmaskin 2 Sisällys Kiitos, että olet valinnut erään laadukkaista tuotteistamme. Lue nämä ohjeet huolellisesti varmistaaksesi laitteen ongelmattoman

Lisätiedot

MR, MF, MRF 2/2 Marine Cabinets

MR, MF, MRF 2/2 Marine Cabinets Asennus- ja käyttöohjeet Installations- och bruksanvisning Installation and operation manual Installasjons- og bruksanvisning MR, MF, MRF 2/2 Marine Cabinets Rev. 201306 SUOMI TÄMÄ OHJE ON MARINE KAAPEILLE

Lisätiedot

Bruksanvisning Interaktiv plasmaskärm TH-65PB1E. Svenska. Norsk. Suomi. Se bruksanvisningen på DVD-ROM-skivan för mer detaljerade anvisningar.

Bruksanvisning Interaktiv plasmaskärm TH-65PB1E. Svenska. Norsk. Suomi. Se bruksanvisningen på DVD-ROM-skivan för mer detaljerade anvisningar. Svenska Norsk Modellnummer TH-65PB1E Suomi Bruksanvisning Interaktiv plasmaskärm Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter...2 Säkerhetsföreskrifter...3 Tillbehör...10 Anslutningar...12 Att slå strömmen på

Lisätiedot

UHB51-1500 INSTRUCTIONS FOR USE. 12/12 revised 5/13 FORM NO. 56091086. Dansk (2-9) Norsk (10-17) Svenska (18-25) Suomi (26-33)

UHB51-1500 INSTRUCTIONS FOR USE. 12/12 revised 5/13 FORM NO. 56091086. Dansk (2-9) Norsk (10-17) Svenska (18-25) Suomi (26-33) 12/12 revised 5/13 FORM NO. 56091086 Model: 01610A This manual is only for machines after serial number 3000117136. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje DK NO SE FI Dansk (2-9) Norsk

Lisätiedot

Ice Cream Box For fresh and creamy ice cream

Ice Cream Box For fresh and creamy ice cream Ice Cream Box For fresh and creamy ice cream Up to 1.5 L ready ice cream Timer > 30 minutes Recipe included 2 inner bowls included Pre-freezing bowls Bruksanvisning - svenska...sida 3-12 Brugsanvisning

Lisätiedot

Motorsåg 14" bensin. Motorsag 14" bensin. Moottorisaha 14" bensiini. Motorsav 14" benzin

Motorsåg 14 bensin. Motorsag 14 bensin. Moottorisaha 14 bensiini. Motorsav 14 benzin Motorsåg 14" bensin Motorsag 14" bensin Moottorisaha 14" bensiini Motorsav 14" benzin 1. CE-CERTIFIKAT/CE-SERTIFIKAATTI 2 SE Motorsåg 14" bensin 2. INTRODUKTION Denna manual skall anses som en del av motorsågen

Lisätiedot

Wireless optical smoke alarm

Wireless optical smoke alarm Wireless optical smoke alarm Trådlös optisk brandvarnare Trådløs optisk brannvarsler Langaton optinen palovaroitin Optischer Funk-Rauchwarnmelder English Svenska Deutsch Suomi Norsk Art.no 36-4556 Ver.

Lisätiedot

Hot Line ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING INSTALLATION AND OPERATION MANUAL INSTALLASJONS- OG BRUKSANVISNING

Hot Line ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING INSTALLATION AND OPERATION MANUAL INSTALLASJONS- OG BRUKSANVISNING Hot Line ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING INSTALLATION AND OPERATION MANUAL INSTALLASJONS- OG BRUKSANVISNING 0 SUOMI TÄMÄ OHJE ON HOT LINE LÄMPÖSÄILYTYSKALUSTEILLE HL-NT, HL-HT,

Lisätiedot

1 / 16 1 SPISLÄKT 760 OPAL S INSTALLATION Spisfläkt 760 OPAL är tillverkad för montering på vägg. läkten är utrustad med Easy-Clean motorpaket, halogenlampor och metalltrådsfilter. Spisfläkten har fyra

Lisätiedot

PUMPAUTOMAT PA 1100A PUMPEAUTOMAT PA 1100A AUTOMAATTIPUMPPU PA 1100A PUMPEAUTOMAT PA 1100A

PUMPAUTOMAT PA 1100A PUMPEAUTOMAT PA 1100A AUTOMAATTIPUMPPU PA 1100A PUMPEAUTOMAT PA 1100A 17-381_manual_120507.indd 2012-05-7, 13.17.02 Art. 17-381 PUMPAUTOMAT PA 1100A PUMPEAUTOMAT PA 1100A AUTOMAATTIPUMPPU PA 1100A PUMPEAUTOMAT PA 1100A Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB PUMPAUTOMAT

Lisätiedot

Comfort Contego Bruksanvisning

Comfort Contego Bruksanvisning Comfort Contego Bruksanvisning Läs bruksanvisningen innan du använder denna produkt. Sverige Danmark Suomi Comfort Contego T800 Sändare Comfort Contego R800 Mottagare Innehållsförteckning Sida Introduktion

Lisätiedot

KKI 7544-90 T KKI 6542-90 T KKI 6544-90 T KKI 6441-00 T

KKI 7544-90 T KKI 6542-90 T KKI 6544-90 T KKI 6441-00 T KKI 7544-90 T KKI 6542-90 T KKI 6544-90 T KKI 6441-00 T FI SE Käyttöohje et...2 Bruk sa nvi sning...31 IOAA-634_A (11.2012/1) HYVÄ ASIAKAS FI Gram-liedessäsi poikkeuksellinen helppokäyttöisyys yhdistyy

Lisätiedot

Series 10.1 ELHO. EcoFlow 18 Hapotin/Syrapump. Oy ELHO Ab 68910 Pännäinen SUOMI www.elho.fi elho@elho.fi SUOMI/SVENSKA

Series 10.1 ELHO. EcoFlow 18 Hapotin/Syrapump. Oy ELHO Ab 68910 Pännäinen SUOMI www.elho.fi elho@elho.fi SUOMI/SVENSKA Series 10.1 ELHO EcoFlow 18 Hapotin/Syrapump 933853 SUOMI/SVENSKA Oy ELHO Ab 68910 Pännäinen SUOMI www.elho.fi elho@elho.fi EY-Vaatimustenmukaisuusvakuutus Oy ELHO AB Teollisuustie 6 68910 Pännäinen SUOMI

Lisätiedot

Läs anvisningarna noga och behåll dem så att du kan komma tillbaka till dem vid behov.

Läs anvisningarna noga och behåll dem så att du kan komma tillbaka till dem vid behov. Lipovacuum - enkelt men verksamt Vi gratulerar dig till ditt inköp av Lipovacuum. Med Lipovacuum får du alla fördelarna med Lipo-Dermology utan att behöva gå på kostsamma salongbehandlingar. Lipo-Dermology

Lisätiedot

BENSIN/DIESELSUG BENSIN-/DIESELSUGER BENSIININ/DIESELPOLTTOAINEEN IMULAITE BENZIN/DIESELPUMPE

BENSIN/DIESELSUG BENSIN-/DIESELSUGER BENSIININ/DIESELPOLTTOAINEEN IMULAITE BENZIN/DIESELPUMPE BENSIN/DIESELSUG BENSIN-/DIESELSUGER BENSIININ/DIESELPOLTTOAINEEN IMULAITE BENZIN/DIESELPUMPE Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Lisätiedot