Estejuoksu luovaan Suomeen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Estejuoksu luovaan Suomeen"

Transkriptio

1 polemia Tarja Cronberg Estejuoksu luovaan Suomeen KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ

2 Estejuoksu luovaan Suomeen

3 Tarja Cronberg Estejuoksu luovaan Suomeen kaks kunnallisalan kehittämissäätiö

4 ESTEJUOKSU LUOVAAN SUOMEEN Kunnallisalan kehittämissäätiön Polemia-sarjan julkaisu nro 86 Pole-Kuntatieto Oy ja Tarja Cronberg Vammalan Kirjapaino Oy, Sastamala 2012 ISBN (nid.) ISBN (PDF) ISSN

5 Sisällys Esipuhe... 9 Johdanto LUOVAAN KASVUUN Pärjääkö Suomi? Rajaton luovuus Yksitoista askelta Luovuuden mittarit Luovaan kasvuun KOKEILEMATTA PARAS Kansalaistyötä Työn hakuun Yhdenvertaisuus esteenä YHDEN TOTUUDEN MAA Puhdas ja puhtaampi Miten muualla? Liian vähän, liian myöhään Yksi maa, yksi ajatus

6 4. TEKNOLOGIAOPTIMISMIN SUDENKUOPPA Missä viipyy 31 Teknologiaa voidaan arvioida Nokia ja käyttäjä eivät kohtaa Ei vain yksi käyttäjä Pelkkää tekniikkaa Teknologiakriittinen ilmapiiri TAIDE YTIMESSÄ Taiteesta ei elä Luova talous ei innosta Taiteilijoita työttömänä! Pieni maa, pieni yleisö Vapaata tilaa KEKSIJÄN KURJUUS Yksi viidestäsadasta Pentin Paja Patentti: tuki vai este? AALLON HUIPULLE Huiput kohtaavat Kantavatko rajapinnat? Näkymätön kolmas tehtävä Näyteikkunassa KIUSATTU JA KIIREINEN Liian vähän unta Taukojen tarve Tyypillisen epätyypillinen Työn armoilla PORTINVARTIJAT Herra ja orja Järjestyshäiriö EU estää vai estääkö?

7 10. YLI RAJOJEN Menetetty mahdollisuus Luovuus on välissä Kenelle kuuluu kokonaisturvallisuus? Valaistu latu LUOVUUS JA LUOTTAMUS Joustoturva Taiteilijapalkka Pitkä matka NÄIN ESTÄMME LUOVUUDEN: 11 keinoa Lähteet

8 Esipuhe Luovuus ei ole vain taitelijoiden, tieteentekijöiden ja keksijöiden asia. Sitä piilee meissä kaikissa. Haaste on vapauttaa luovuus lentoon. Uutta luodaan yleensä rajapinnoissa ja sekalaisissa seurakunnissa. Oma kysymyksensä on, kuinka sellaisiin asetelmiin päästään. Yhteiskunnan tehtävä on yhdistää sopivassa suhteessa turvallisuutta ja vapautta. Uuden luominen edellyttää, että henki saa leijua hyvässä hapessa, mutta elämän perusedellytykset ovat reilassa. Tarja Cronberg valottaa tässä Polemia-sarjan kirjassa Estejuoksu luovaan Suomeen useita tapoja edistää luovuutta tasavallassamme ja päissämme. Nykyinen europarlamentaarikko, tekniikan ja kauppatieteen tohtori, on ollut asian kanssa tekemisissä lukuisissa yhteyksissä monipuolisesti vuosikymmenten ajan. Lämmin kiitos kirjoittajalle! Helsingissä joulukuussa 2012 Antti Mykkänen asiamies KAKS Kunnallisalan kehittämissäätiö 9

9 Johdanto Pärjäämme tulevaisuudessa vain luovuudella. Onko pienessä, syrjäisessä ja arktisessa Suomessa tarpeeksi luovuutta? Varmasti on, mutta se tukehtuu ja tukahdutetaan tietoisesti ja tiedostamatta. Paneudun tässä kirjassa Suomen luovuuden esteisiin. Pyrin myös hahmottamaan niitä välttämättömiä muutoksia, joita luovan ilmapiirin syntyminen tarvitsee. Suomen luovuusstrategiassa määriteltiin yksitoista askelta luovuuteen. Vuodeksi 2020 asetetuista tavoitteista mikään ei ole kuitenkaan toteutumassa. Estestrategiassa esitänkin yksitoista estettä, jotka on poistettava, jotta syntyy avointa, vapaata tilaa ja luovalle kasvulle ominaista ajattelun avaruutta. Nämä luovuuden esteet eivät perustu teorioihin tai kokonaisvaltaiseen analyysiin. Ne pohjautuvat kokemuksiini maakuntajohtajana, kansanedustajana, ministerinä ja europarlamentaarikkona. Työskentelyni Tanskassa teknologiasosiologian tutkijana, asuntotutkimuksen tutkimusjohtajana ja teknologian arvioinnin apualaisprofessorina on mahdollistanut sen, että olen päässyt katsoman asioita myös toisesta näkökulmasta ja vertaamaan kahta eri tavalla toimivaa yhteiskuntaa toisiinsa. 11

10 Luovuuden esteitä kartoitettaessa saattaa syntyä hyvinkin kielteinen kuva. Monet esteet ovat syvällä asenteissa ja rakenteissa. Silti ei ole syytä vaipua toivottomuuteen. Nyt on aika katsoa laajasti, tunnistaa ja poistaa esteet ja luoda uudenlaiset, luovuutta tukevat asenteet ja rakenteet! Se on tärkeämpää kuin juhlapuheet ja kauniit yleistavoitteet. Omistan tämän kirjan Liisalle, läheiselle työtoverille, joka tätä kirjoitettaessa poistui luotamme. Teerisaaressa heinäkuussa 2012 Tarja Cronberg europarlamentaarikko, tekn. tri, kauppat. tri 12

11 1. Luovaan kasvuun Tulevaisuudenkuvia, visioita, niitä meillä riittää. Filosofi Pekka Himasen mielestä Suomi voisi olla uuden hyvinvointiyhteiskunnan edelläkävijä. Maabrändivaltuuskunta esittää Suomen tavaramerkiksi puhtautta ja luomuviljelyn voimakasta lisäämistä. Tekes tarjoaa ratkaisuksi ympäristöteknologiaa. Yhä useampi poliitikko nostaa vihreän talouden esiin, kun puhutaan tulevaisuuden avaimista. Myös onnellisella Suomella on kannattajia talouskasvun ehtyessä. Vaikka meillä on visioita, miksi ne eivät toteudu? Miksi emme ole hyvinvointiyhteiskunnan edelläkävijämaa tai ympäristöteknologian suurvalta? Puuttuuko Suomelta luova ilmapiiri? Pärjääkö Suomi? Kun työpaikkoja alettiin siirtää halvan tuotannon maihin, oli läntisten teollisuusmaiden vastareaktio osaaminen: näin pysyttäisiin taloudellisen kehityksen edelläkävijänä. Tutkimukseen ja kehitykseen panostettaisiin, innovaatioita tuettaisiin. Koulutettu väes tö takaisi pärjäämisen, ja nopea uuden teknologian kehitys olisi vastaus kaikkiin ongelmiin. 13

12 Tilanne on nyt kuitenkin muuttunut. Myös osaaminen on siirtymässä muualle. Intiassa on enemmän tietokoneinsinöörejä kuin Suomessa ihmisiä. Tanska, tuulivoimaosaamisen luvattu maa, häviää yhä useamman tilauksen Kiinalle. Myös osaamista ostetaan entisiin kehitysmaihin. Korealaiset ostivat Nokian suuralihankkijan Perloksen, mikä johti tuhansien työpaikkojen menetykseen Joensuun seudulla. Intialaiset ostivat Suomen ainoan menestyvän tuulivoimaloiden rakentajan ja ovat siirtämässä osaamisensa Intiaan. Valitettavasti esimerkkejä ei ole juuri esittää siitä, että teollisuus olisi ostanut osaamista ulkomailta ja siirtänyt sen Suomeen. Tekniset innovaatiot siirtyvät yhä helpommin ulkomaille. Maiden välisessä luovuuskilpailussa kannattaakin katsoa sitä, minne suuryritykset sijoittavat tutkimus- ja tuotekehityslaitoksiaan. Yritykset arvioivat luovuutta edistävää ilmapiiriä. Sekä IBM että Nokia sijoittivat tutkimuslaitoksiansa Tanskaan. Suomeen ei ole tullut kansainvälisiä sijoituksia, vaikka niin on toivottu ja pyritty eri ohjelmilla laajasti tukemaan. Ulkomaiset yritykset eivät halua tänne huolimatta maamme vähäisestä korruptiosta ja hyvästä turvallisuudesta. Puuttuko meiltä luovuutta? Onko meillä maailmalla maine luovan ilmapiirin ja uusien ajatusten maana? Entä toimiiko virkakoneistomme luovasti ja tukeeko se uusia ajatuksia? Meille saadut ulkomaiset investoinnit ovat edustaneet työvoimavaltaisia aloja tai tulleet Venäjän rajan läheisyyden vuoksi. Suomeen investoivia luovien alojen yrityksiä, jotka etsisivät meiltä erityisesti luovuutta, on sen sijaan erittäin vähän. Luova talous on jäänyt paljolti pelkiksi juhlapuheiksi ja selonteoiksi. Luovat alat ja luova yrittäjyys määritellään niin, että niistä suljetaan pois toiminta; sen ei katsota kuuluvan luoviin aloihin tai sitä ei pidetä yrittäjyytenä. Miten luova energia pääsee irti kahleistaan? Mitä konkreettisia esteitä luova yksilö kohtaa? Rajaton luovuus Mitä sitten on luova talous? Luovaa taloutta, creative industries, on pyritty määrittelemään eri tavoin. Esimerkiksi Luova Suomi -kehittämisohjelmassa luova talous käsitetään kulttuurin ja sen 14

13 lähellä olevien toimialojen tuotannollisena toimintana, jossa syntyy teoksia, tekijänoikeuksia ja palveluita. Määrittelyn perustana on usein markkinatalous. Luova osuus pyritään rajaamaan muusta toiminnasta liittämällä termeihin sana luovuus. Näin muodostetaan käsitteet luovat alat, luova yrittäjyys ja luova teollisuus. Eikö kaikki yrittäjyys sitten ole luovuutta, vaan ainoastaan luova yrittäjyys? Creative industries käännetään usein sanalla kulttuuriteollisuus. Jos luovan talouden tavoitteena on tähdätä tulevaisuuteen, luoda uusia ajatuksia ja uusia rakenteita, on tämä mahdollisimman huono käännös. Se luo mielikuvan historiasta ja perinteestä tai massateollisuudesta. Siirtymistä luovaan talouteen mitataan samoin kuin aikaisemmin mitattiin siirtymistä maataloudesta teollisuusyhteiskuntaan: eri alojen työntekijöiden määrällä. Luovan talouden työntekijöiden määrän tulisi ylittää edellisen yhteiskuntamuodon tässä tapauksessa teollisuusyhteiskunnan työntekijöiden määrä. Luovien alojen voittokulkua todistaa se, että aloilla toimii Euroopassa jo enemmän ihmisiä kuin autoteollisuudessa. Mitä luovaan talouteen kuuluu? Työ- ja elinkeinoministeriön strategisessa hankkeessa luovia toimialoja ovat mm. animaatio, arkkitehtuuri, digitaaliset pelit, markkinointiviestintä, muotoilu ja käsityö, musiikki sekä tv-elokuvat. Ne eivät kuitenkaan sinänsä kuvaa henkistä liikkuvuutta, elin- ja toimintaympäristön monimuotoisuutta eivätkä työntekijöiden halua toimia vapaasti ja ottaa riskejä. Rajauksista ja luovuuden pakottamisesta tietyille aloille pitää irrottautua. Luovuutta on kaikkialla, ja sitä on myös analysoitava kaiken läpäisevänä toimintana. Yksitoista askelta Pääministeri Matti Vanhasen 1. hallitusohjelmaan sisältyi koko maata koskevan luovuusstrategian laatiminen. Se julkaistiin vuonna 2006 nimellä Yksitoista askelta luovaan Suomeen. Sen visio vuoteen 2020 oli seuraava: Suomalainen yhteiskunta arvostaa luovaa toimintaa ja kannustaa siihen. Esteet sen tieltä on raivattu. Suomalaisten luovuus on käytössä heidän itsensä, yhteisöjensä ja suomalaisen yhteiskunnan hyväksi. 15

14 Luovuus on tunnistettava ja sitä edistettävä kaikilla toiminnan alueilla. Ei ole kyse pelkästään tieteestä tai taiteesta. Luovuus tarkoittaa kykyä yhdistellä merkityksiä ja asioita ennenkokemattomilla tavoilla. Luovuus nousee yksilöiden henkisestä liikkuvuudesta ja ajattelun avaruudesta. Elin- ja toimintaympäristön monimuotoisuus ja joustavuus mahdollistavat sen toteutumisen. Halu toimia vapaasti ja ottaa riskejä siivittää usein luovuutta. Luovuuden kannalta on tärkeää, että riskinoton mahdollisuudet, perusturvallisuus ja kansalaisten keskinäinen luottamus ovat tasapainossa. Suomen menestys on perustunut suurelta osin yhteiskunnallisten olojen vakauteen sekä koulutukseen, tutkimukseen, tuotekehitykseen ja kulttuuriin tehtyihin investointeihin. Jatkossa niitä on kuitenkin kyettävä hyödyntämään aiempaa selvästi paremmin. Myös henkistä hyvinvointia on vahvistettava. Luovuuden edistäminen on tämän tavoitteen toteuttamisessa keskeistä. Lisäksi on otettava huomioon, että myös muualla panostetaan luovan toiminnan ja innovaatiokykyjen vahvistamiseen, eikä menestyksemme jatkuminen ole itsestäänselvyys. Näin sanotaan Suomen luovuusstrategiassa, mutta minne kätkeytyy arjen ajattelun avaruus, minne elin- ja toimintaympäristöjen monimuotoisuus? Haluaako kukaan toimia vapaasti, kun riskinä on työpaikan ja taloudellisen turvallisuuden menetys? Ovatko riskinottomahdollisuudet, perusturvallisuus ja kansalaisten keskinäinen luottamus tasapainossa? 16

15 Yksitoista askelta luovuuteen: 1 Lasten luovuutta vaalitaan 2 Eheytetystä koulupäivästä luovuutta tukeva rytmi koulutukseen 3 Kulttuurin kaikki alueet kukoistamaan 4 Ikkunoita auki arvoja ja asenteita tarkistamalla 5 Innostaviin ympäristöihin 6 Työelämän käytännöt luovuudelle suosiollisiksi 7 Motivoinnilla, johtamisella ja urakierrolla vauhtia luovuuteen 8 Luovuutta ja innovatiivisuutta kaikille toimialoille ja alueille 9 Ideat tuotteiksi yrityksissä 10 Hallinnon rakenteita ja toimintatapoja uudistetaan 11 Luovuussopimus Luovuuden mittarit Luovuutta on mahdotonta mitata, mutta tilan luovuutta on mitattu. Richard Florida, joka on tutkinut luovan luokan esiinmarssia, on vertaillut maantieteellisten alueiden luovuutta keskenään. Tätä varten on kehitetty myös indeksit. Tietyn tilan tai paikan, kaupunkiympäristön tai yhteisön luovuutta voidaan mitata kahdeksalla indeksillä. Näistä perinteisimmät ovat nk. huipputekniikan ja innovatiivisuuden indeksit, joilla mitataan teknologian tasoa ja patentoituja innovaatioita. Mielenkiintoisempi on kuitenkin monimuotoisuuden yhdistelmäindeksi, jolla mitataan paikan monimuotoisuutta. Monimuotoisuus on tärkeää, koska erilaisuuden ja erilaisten ihmisten kohtaaminen on luovuuden yksi ehto. Monimuotoisuuden yhdistelmäindeksi koostuu Floridan mukaan kolmesta alaindeksistä: homo- ja lesboindeksistä, boheemiusindeksistä ja monikulttuurisuusindeksistä. Näillä mitataan homoseksuaalisten miesten ja naisten määrää tietyllä alueella, 17

16 taiteellisesti luovien ihmisten määrää ja ulkomaalaissyntyisten osuutta väestöstä. On helppo ymmärtää, että taiteellisesti luovien ihmisten määrä vaikuttaa tilan luovuuteen. Homojen ja lesbojen sekä maahanmuuttajien merkitystä on ainakin Suomessa vaikeam pi hahmottaa. Erilaisten ihmisten läsnäolo lisää kaikkien luovuutta. Jotta erilaisuus voi kohdata, on pystyttävä sulauttamaan monia vaikutteita, hyväksymään ne, antamaan niille tilaa. Homot, lesbot ja maahanmuuttajat kyseenalaistavat perinteisen ajattelun. Tämän mukaan Pekka Haaviston presidenttikampanja lisäsi suomalaisten luovuutta. Moni sai ajattelemisen aihetta, asia herätti voimakasta keskustelua ja jokainen joutui ottamaan asiaan kantaa. Luovan tilan tärkein ominaisuus onkin avoimuus. Luovaan kasvuun Suomen luovuusstrategian vision mukaan vuonna 2020 yhteiskunta arvostaa luovaa toimintaa ja kannustaa siihen. Esteet on raivattu, ja luovuus on kaikkien käytössä. Tässä yhteydessä puhun mieluummin luovasta kasvusta kuin luovasta taloudesta. Kyse on yhteiskuntaa läpileikkaavasta periaatteesta, ei BKT:hen liittyvästä kasvusta. Kyse ei ole myöskään ensisijaisesti materiaalisesta kasvusta tai työntekijöiden määrästä, vaan arvoista, asenteista ja avoimuudesta. Esteiden ja rajojen poistaminen antaa tilaa luovalle kasvulle, vaikka sitä ei kovin helposti huomaa saati että sitä voisi mitata. Luova kasvu ilmenee yhtälailla niin yksilössä, yhteisössä kuin yhteiskunnassakin: kokeilut lisääntyvät ja uusia ajatuksia tulee vanhojen rinnalle. Luovuuden esteet ovat usein arkisia, kuten taiteilijan huono toimeentulo tai keksijän työn heikko arvostus. Myös yhteiskunnan hallintorajat voivat olla esteenä. Perustuslain tulkinnat nostavat luovuuden esteet demokratian peruskysymyksiksi. Esteet voivat olla myös näkymättömiä itsestäänselvyyksiä, jotka on sisäänrakennettu yhteiskunnallisiin asenteisiin, esimerkiksi kykenemättömyytemme puuttua työpaikkakiusaamiseen. Yhteiskunnan luova ilmapiiri on epäselvä käsite, mutta silti käsin kosketeltavissa. Tiedämme, milloin ilmapiiri on luova ja in- 18

17 nostava ja milloin luovuutta torjutaan ja kontrolloidaan. Niin yksilön kuin yhteiskunnankin luova kasvu on luovan ilmapiirin rakentamista ja tilan antamista ajattelun avaruudelle. 19

18 2. Kokeilematta paras Perustuslaki on yllättävä luovuuden este. Siihen vetoamalla voidaan tehokkaasti estää yhteiskunnallisesti hyväksi katsotut uudet ratkaisut. Tilanne ei varmaakaan olisi niin vakava, jos perustuslain ja uusien ratkaisujen yhteensopivuutta selvitettäisiin perustuslakivaliokunnassa. Asiat eivät kuitenkaan etene niin pitkälle. Ajatukset ja ideat torjutaan jo hallinnossa ennen oikeudellista analyysiä. Kansalaistyötä Sivakka ja Rasivaara ovat kaksi pientä kylää Valtimon kunnassa Pohjois-Karjalassa. Ne eroavat muista Suomen kylistä siinä, että niiden kehitystä on tutkittu vuosien ajan. Näihin tutkimuksiin perustuen tutkijat tekivät vuonna 1997 aloitteen näissä perinnekylissä järjestettävästä nk. kansalaistyökokeilusta. Päätoimiselle työttömyydelle haluttiin luoda vaihtoehto kansalaistyöstä. Työtön voisi perusturvan turvin osallistua yhteiskunnallisesti hyödylliseen työhön, esimerkiksi vanhusten hoitoon, kylän kehittämiseen, maiseman hoitoon, matkailijoiden opastamiseen, ympäristötaiteen tekemiseen, perinteen vaalimiseen tai vaikkapa energiapuun talteenottamiseen. Myös osa-aikainen työ 20

19 olisi mahdollista, ja se olisi työttömyyden ja kokopäiväisen työn välimuoto. Kylien työttömät voisivat itse vapaaehtoisesti ilmoittautua kokeiluun, joka kestäisi viisi vuotta. Valtimon kunta teki suunnitelmat, ja kansanedustajat Anu Vehviläinen ja Matti Väistö veivät asian eduskuntaan. Anu Vehviläinen teki aloitteen kansalaistyökokeilulaista. Valtimon kunnan edustajat kävivät työministeriössä esittelemässä suunnitelmia. Ministeriön virkamiehet vetosivat perustuslakiin. Kokeilu ei ollut mahdollinen, koska se vaarantaisi kansalaisten yhdenvertaisuuden. Pohjois-Karjalan kansanedustajat eivät jättäneet asiaa sikseen, vaan painostivat työministeri Liisa Jaakonsaarta viemään kansalaistyökokeilun perustuslakivaliokunnan käsiteltäväksi. Seuraavassa ote ministerin vastauksesta Anu Vehviläiselle maaliskuussa 1998: Vaikka Valtimon Sivakan ja Rasivaaran työllistämiskokeiluille asetetut tavoitteet ovat sekä maaseudun elvyttämisen että työllisyyden hoidon kannalta tärkeitä, emme voi sivuuttaa aloitteeseen liittyviä kansalaisten yhdenvertaiseen kohteluun liittyviä kysymyksiä. Perusoikeuksien käyttämisestä säädetään lailla, ja tämä perusoikeuskysymyksissä tärkeä lailla säätämisen vaatimus ulottuu myös yhdenvertaisuusperiaatteeseen. Tästä syystä olen antamassani nyt esitetyn kysymyksen perusteluissa mainitussa lehtihaastattelussa tarkoittanut sitä, että jos eduskunta tekee kansalaistyökokeilusta lakialoitteen, olisi lakiehdotuksen vaikutukset kansalaisten perusoikeuksiin ja lainsäätämisjärjestykseen tutkittava perustuslakivaliokunnassa. Perustuslakivaliokunta ei ilmeisesti käsitellyt kokeilua koskaan tämän jälkeen, vaan se sensuroitiin jo sitä ennen. Pohjois-Karjalaan jäi yleinen käsitys, että lakialoite kansalaistyökokeilusta oli perustuslain vastainen huolimatta sen tärkeistä yhteiskunnallisista tavoitteista. Työn hakuun Matti Vanhasen 2. hallituksen ohjelman tavoitteena oli lisätä pitkäaikaistyöttömien työllistymismahdollisuutta. Yhtenä keinona nähtiin pitkäaikaistyöttömien oma työnhaku. Jos siihen kannus- 21

20 tettaisiin rahallisesti, työttömät aktivoituisivat etsimään itse töitä sen sijaan, että odottavat passiivisina kortistossa. Työ- ja elinkeinoministeriö sopi yhdessä valtiovarainministeriön kanssa, että valituilla viidellä alueella Suomessa pitkäaikaistyöttömille maksettaisiin bonusta. Pitkäaikaistyötön saisi sadan euron bonuksen löydettyään itse työtä. Työ- ja elinkeinotoimistojen kannalta pitkäaikaistyöttömät olivat nk. aula-asiakkaita tai auttamattomia: he odottivat aulassa eikä heille enää tarjottu työtä eli he olivat siis pysyvästi työn ulkopuolella. He voisivat tässä oli kokeilun ydin rahallisen bonuksen turvin sittenkin omaaloitteisesti löytää työtä ja työllistyä edes tilapäisesti. Asiaa pidettiin kokeilun arvoisena. Kaikki keinot, myös bonus, tuli käyttää, jotta työtön saadaan pysymään kiinni yhteiskunnassa. Jos lopputulos olisi kielteinen eikä työtön itsekään löytäisi työtä, perustulo olisi perusteltua. Työvoimaviranomaiset voitaisiin näin vapauttaa etsimästä töitä niille, joiden työllistyminen on mahdollista. Kokeilua ei koskaan toteutettu. Jo ennen kuin sitä esitettiin hallitukselle, arvioivat työ- ja elinkeinoministeriön sekä valtiovarainministeriön virkamiehet sen perustuslain vastaiseksi. Se olisi asettanut pitkäaikaistyöttömät eriarvoiseen asemaan eri puolilla maata. Perustelu on käsittämätön. Eivätkö työttömät ole jo erittäin eriarvoisessa asemassa eri puolilla maata? Joillakin alueilla on työtä, toisilla ei. Niin työttömän kuin yhteiskunnankin etu on, että kaikki työmahdollisuudet kaivetaan esiin vaikka kiven kolosta, jotta ihmiset saavat toimeentulonsa työstä. Sadan euron bonus omaehtoiseen aktiiviseen työnetsimiseen olisi ollut pieni hinta verrattuna pitkäaikaistyöttömyyden muihin kustannuksiin. Yhdenvertaisuus esteenä Mitä perustuslaissa oikeastaan sanotaan? Pykälässä 6 taataan kansalaisten yhdenvertaisuus: Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuk sen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. 22

21 Miksi juuri kokeilut, joiden tavoitteena olisi parantaa vähävaraisten, huono-osaisten tai syrjäytyneiden elämää, ovat yhdenvertaisuuden esteitä? Vaikka kokeilu ehkä kohdistuukin alkuvaiheessa alueellisesti vain tiettyyn ryhmään, on tavoitteena tuoda ratkaisu kaikkien ulottuville, jos kokeilu siis onnistuu. Muutoksia on tulossa: globalisaatio, ikääntyminen ja ilmastonmuutos. Niitä voidaan ennakoida, mutta niihin varautumiseen ei useinkaan ole poliittista tahtoa. Monimuotoisessa yhteiskunnassa muutokseen on varauduttava kokeilujen avulla. Kokeilut antavat paremman pohjan tehdä oikeita valintoja. Ne mahdollistavat ja vauhdittavat samalla yhteiskunnallista keskustelua. Perustuslakia ei ole testattu suhteessa kokeiluihin. Tämä ristiriita tulisi ehdottomasti selvittää, jotta muutokset ovat jatkossa hallitumpia. Maallikon näkökulmasta nousee esiin monia kysymyksiä: Onko niin, että perustuslaki sinänsä ei estä ihmisten eriarvoisuutta kokeilujen aikana, vaan hallintokulttuurimme mieluummin estää kuin tukee uutta ajattelua? Toteutuuko yhdenvertaisuus yhteiskunnallisissa rakenteissa? Miksi juuri yhteiskunnallisia muutoksia koskevat kokeilut ovat perustuslain ja yhdenvertaisuuden vastaisia? Ja ydinkysymys: Miksi yhdenvertaisuus vaarantuu Suomessa, mutta ei muissa Pohjoismaissa? Muissa Pohjoismaissa kokeiluja tehdään koko ajan, vaikka ihmisryhmät ovat kokeilujen aikana eriarvoisia. Onko Ruotsilla ja Tanskalla yhdenvertaisuuden näkökulmasta väljempi perustuslaki? 23

22 3. Yhden totuuden maa Voiko Suomessa olla kerrallaan vain yksi ajatus? Miksi vaihtoehtoiset ajatukset torjutaan ja niitä kannattavat tehdään naurunalaisiksi ja puuhastelijoiksi, jotka eivät ymmärrä maan etua? Edes kahden ajatuksen ei anneta elää rinnakkain. Vahvat eturyhmät ajavat omaa hyötyään. Puhdas ja puhtaampi Luomu torjuttiin koko järjestelmässämme yliopistokoulutuksesta aina maatalouspolitiikkaan asti. Voimakas etujärjestö, tässä tapauksessa MTK, puolusti puhdasta suomalaista ruokaa torjumalla vieläkin puhtaamman vaihtoehdon. Puhtaus ja puhdas ruoka ovat Suomen voimavaroja. Sen sijaan, että luomua olisi tuettu yhtenä puhtaana vaihtoehtona, saatiin aikaan vastakkainasettelu tavanomaisesti tuotetun melkein luomun ja luomutuotannon välille. Luomu tuli Suomeen 1980-luvulla. Alku olikin lupaava. Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan ja muiden toimijoiden aloitteesta perustettiin Juvalle Partalan tutkimusasema. Partalassa tehtäisiin luomututkimusta yhdessä lähellä olevien viljelijöiden kanssa, kehitettäisiin ilmastoomme sopivia lajikkeita, etsittäisiin 24

23 uusia ideoita, oltaisiin yhteydessä kansainvälisiin verkostoihin ja koulutettaisiin tulevia maanviljelijöitä ja kuluttajia kokonaisvaltaisesti ymmärtämään luomua. Juvan viljelijät puhuvat vielä edelleenkin Partalan mallista, sillä tavoitteessa onnistuttiin. Kansainvälisiin verkostoihin liityttiin ja tutkimuksessa edettiin. Säätiöpohjainen tutkimusasema siirrettiin sittemmin Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskukselle MTT:lle, joka myöhemmin halusi keskittää toimintansa Mikkeliin ja lakkautti Partalan. Juvan kunnanjohtaja puhui murhasta. Sitä ennen oli kuitenkin tapahtunut paljon. Tavanomaisesti viljelty ruoka oli saanut kilpailijan. Jos luomu oli puhdasta ja terveellistä, niin oliko muu suomalainen ruoka vähemmän terveellistä ja vähemmän puhdasta? Erityisesti MTK piti tilannetta hankalana. Se asettui vastustamaan luomua joskaan ei välttämättä julkisesti. Juvan Luomu Oy:n toimitusjohtaja toimi MTK:n luomuvaliokunnan puheenjohtajana 10 vuotta. Luopuessaan puheenjohtajuudesta hän totesi (6): Luomuvaliokunnan tehtävä oli tarjota toimeentuloturvaa, jotta saataisiin lisäarvoa. Valiokunnalle jäi avoimeksi kysymykseksi, miksi luomua vastustetaan MTK:ssa. Erityisesti toimihenkilöt vastustivat. Luomu koettiin uhkana tavanomaiselle tuotannolle. Esa (Härmälä) oli sitä mieltä, että myös tavanomainen tuotanto on puhdasta. Pyrittiin välttämään vastakkainasettelua, ei haluttu osoittaa toista. Tämä linja pidettiin, mutta se koettiin uhkaksi tavanomaiselle tuotannolle. Onneksi aika on muuttunut! MTK:n puheenjohtaja Esa Härmälä totesi minulle suoraan: Joka kerran, kun menen maitokauppaan, iloitsen, että siellä ei ole luomumaitoa. Se todistaa, että suomalaiset uskovat suomalaisen ruoan puhtauteen. Luomututkimukselle annettiin nopeasti risuparran ja ideologinen leima (6): Alun perin, kun ilmiö tuli esiin, se leimautui ideologiapohjaiseksi, lähes uskonnolliseksi. Luomu leimautui tutkimuksen risupartaan, stereotypiat vallitsivat. Keskusteluissa syyllistettiin puolin ja toisin. Luomu koettiin uhaksi niin maata lou dessa kuin politiikassakin. Lannoite- ja konekauppiaille se olikin selkeä uhka. Se haluttiin siivota pois nolaamalla, tekemällä naurunalai- 25

24 seksi. Keskustelu meni naurettavuuksiin. Ei mitään potentiaalia liiketoiminnaksi maallemuuttajien maaseuturomantiikkaa. Sama koski tutkimusta. Yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa oli mahdollista opiskella luomua, joskin niukasti. Mikkelissä sijaitseva Ruralia-instituutti kehitti kursseja ja antoi opetusta. Torjunta heijastui kuitenkin myös yliopiston sisälle, ja opiskelijat suhtautuivat luomuun vihamielisesti. Heidän asenteellisuutensa ja ennakkoluulonsa ilmenivät mm. sanoin: Puunhalaustako täällä pitäisi opetella? Myös kauppa ja kuluttajat tekivät osuutensa luomun torjunnassa. Kauppa korosti luomun kalleutta ja sen kysynnän vähäisyyttä. Suomessa tehtiin 2000-luvun alussa tutkimuksia, jotka osoittivat, että luomuruoka ei ole sen terveellisempää eikä ympäristöystävällisempää kuin muukaan ruoka. Miksi siis kuluttajat käyttäisivät vähiä rahojaan maksamalla enemmällä jostakin, mikä ei anna mitään lisää? Miten muualla? Suomalaisen luomun kansainvälisesti heikko kehitys ei todellakaan johdu visioiden eikä strategioiden puutteesta. Esimerkiksi valtakunnallisessa luomustrategiavisiossa todettiin vuonna 2006: Vuonna 2015 Suomi on Euroopan kärkimaita luomutuotannossa ja kulutuksessa. Tuotantovalikoima vastaa kuluttajan hyvinvoinnin ja modernin elämäntyylin tarpeisiin. Vuonna 2009 Suomen luomumarkkinat olivat Pohjoismaiden pienimmät. Vuosittaiset ostot olivat 14 euroa/henkilö. Vastaava luku Ruotsissa oli 75 euroa/henkilö ja Tanskassa noin kymmenkertainen eli 139 euroa/henkilö. Luomumarkkinoiden koko vuonna 2009 oli Suomessa 75 miljoonaa euroa, Tanskassa 765 miljoonaa euroa. Luomutuotteita on Suomessa käytetty erittäin vähän. Euroopan unionin 15 vanhan maan (EU-15-maiden) ruoan kulutuksesta on 2 prosenttia luomua, Suomessa vain 1 prosentti. Luomun kulutuksessa johtaa Tanska, jossa jo yli 7 prosenttia ruuan kulutuksesta on luomua. Tanskalaiset kuluttavat tällä hetkellä suhteellisesti eniten luomua maailmassa. Myös Tanskassa oli alussa lyhytaikaista vastak- 26

25 kainasettelua luomutuotannon ja perinteisen tuotannon välillä. Maatalousministeriön johtavan virkamiehen mukaan raha on kuitenkin ollut hyvä konsultti. Nyt maan luomuviljelijät ovat ammattitaitoisia ja kehittävät tuotantoa ja teknologiaa. Kysynnän lisääntyessä he ovat pärjänneetkin paremmin kuin tavanomaiset viljelijät. Halpaketju Netto aloitti 1990-luvun alussa luomun markkinoinnin teemalla Luomu on kaikille, ei luomun kalleudella. Luomumerkintä on ollut johdonmukaista. Statskontrolleret økologisk on jo pitkään ollut selkeä kaikissa luomutuotteissa käytetty merkki. Suomessa merkit ovat vaihtuneet leppäkertusta aurinkomerkkiin. Nyt tosin jo käytetään EU:n vaatimaa erikoismerkintää. Tanskassa luomututkimusta ei leimattu ideologiseksi. Siellä panostettiin kansainvälisyyteen, rahoitettiin tutkimusta ja kehitettiin kansainvälisiä tutkimusverkostoja omalla rahoituksella. Tanska on myös tutkimuksessa ja kansainvälisissä verkostoissa näkyvästi esillä. Se on hyötynyt, kun kaksi tuotantotapaa on voinut kehittyä rinta rinnan. Nyt Tanskassa panostetaan siihen, että siitä tulisi maailman johtava luomutuotannon maa. Luomuruoan kysyntä kasvaakin koko maailmassa voimakkaasti. Tanskalaiset haluavat olla osa tätä kehitystä (6). Kuva Tanskasta luomun edelläkävijämaana piirtyy yhä selvemmin. Tanskalainen ekologinen kehittämismalli on yhdellä kertaa moderni, innovatiivinen ja taloudellinen siinä, missä luomulle muissa maissa on ominaista taaksepäin katsova, matalateknologinen ja fundamentalistinen (puhdasoppinen) lähtökohta. Tanska luo perustaa ekologisille elintarvikejärjestelmille, jotka siirtyvät idealistisesta fata morganasta (kangastuksesta) uudeksi, globaaliksi normiksi kestävälle kehitykselle. Liian vähän, liian myöhään Suomalaista ruokaa on yritetty markkinoida kansainvälisille markkinoille. Puhtaasta suomalaisesta, tavanomaisesti tuotetusta ruoasta ei kuitenkaan ole syntynyt kansainvälistä brändiä. Melkein luomua taas ei tunneta kansainvälisesti. Esimerkiksi EU tun- 27

26 tee vain tavanomaisen ja luomutuotannon, toteaa maa- ja metsätalousministeriön virkamies (6): Vuonna 1991 harmonisoitiin EU-lainsäädäntö. Siinä ei ole käytännössä ollenkaan kansallista liikkumavaraa, eikä käsitettä voida enää Suomessa määritellä uudelleen. Se, että suomalainen tuotanto sellaisenaan nykyisellään olisi luomua, ei ole mahdollista. Meidän tavanomainen tuotantomme ei sellaisenaan täytä mitään luomuvaatimuksia. Luomutuotannolla on paljon enemmän ympäristötavoitteita kuin mitä EU-lainsäädäntö tällä hetkellä minimissään vaatii. Myöskään alan kansainvälisten järjestöjen luomutuotannolle asettamiin sosiaalisiin tavoitteisiin ei EU-lainsäädännössä pystytä tällä hetkellä vastaamaan. Luomustandardi on dynaaminen mutta liikkuu vain yhteen suuntaan. Kyse ei ole ei-kieltolistasta, vaan kokonaisvaltaisesta ruokajärjestelmäajattelusta. On maail manlaajuinen eikä vain ruokaa koskeva, ei edes poliittinen, vaan pohjimmiltaan filosofinen näkökulma. Luomun kulutuksen maailmanlaajuinen kasvu heijastuu myös Suomeen. Luomun kysyntä on voimakkaassa kasvussa, ja nyt myös kauppa on lähtenyt aktiivisesti mukaan. Kauppa pystyisi myymään kolme kertaa enemmän luomua kuin mitä on tarjolla. Tämä on ongelma. Luomuruuasta tulee lähivuosina yhä enemmän tuontiruokaa. Valiosta todetaankin (6): Luomumaidon tuotanto ei ehdi mukaan. Luomu kasvaa 20 prosenttia vuodessa. On kolmen vuoden siirtymävaihe. Luomutuotteista maksetaan parempaa hintaa. Suurin osa tavallisista tuottajista miettii luomuun siirtymistä. Mutta ei voida sanoa, että luomu on parempaa kuin tavallinen maito. Heidän tuotteensa saavat parempaa hintaa. Aikaisemmin ei ollut kysyntää, nyt on. Valiol la on 18 tuotetta luomussa. Valio markkinoi luomua suoraan kuluttajille. Suurin markkinointipanostus. Kuviteltiin, että luo mutuotteiden käyttäjät olisivat vihreiden kannattajia. Kun tutkittiin, yllättäen olivatkin kyseessä laatua arvostavat ihmiset. Luomua markkinoidaan tuoreuden ja laadun kautta. Enemmän tiedostavia ihmisiä, miettivät, mitä pistävät suuhunsa. Maabrändivaltuuskunnan mukaan Suomen tavoitemielikuvana on olla maa, joka ratkaisee ongelmat. Mielikuvaan kuuluu oleellisesti myös toimivuus, koulutus ja luonto. Valtuuskunta määritteli tältä pohjalta maatalouden haasteen: 28

Luomu: Tehtävä Suomelle?

Luomu: Tehtävä Suomelle? Luomu: Tehtävä Suomelle? Luomuinstituutti Mikkeliin Selvittäjä Tarja Cronbergin raportti - 1 - - 2 - Esipuhe Maabrändivaltuuskunnan 1 mukaan Suomen tavoitemielikuvana on olla maa, joka ratkaisee ongelmat.

Lisätiedot

Monikulttuurisuus ja tietoyhteiskunta

Monikulttuurisuus ja tietoyhteiskunta Monikulttuurisuus ja tietoyhteiskunta Mikko Pakarinen SITRAN RAPORTTEJA 36 Monikulttuurisuus ja tietoyhteiskunta Mikko Pakarinen S I T R A H E L S I N K I Sitran raportteja 36 Sitra ja Mikko Pakarinen

Lisätiedot

MERCURIUS. Ennakointitieto poliisijohdon apuna. Taru From: Radical Futures -verkostossa tulkitaan tulevaisuutta

MERCURIUS. Ennakointitieto poliisijohdon apuna. Taru From: Radical Futures -verkostossa tulkitaan tulevaisuutta TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN TIEDOTUSLEHTI 1 /2008 MERCURIUS Taru From: Radical Futures -verkostossa tulkitaan tulevaisuutta Ennakointitieto poliisijohdon apuna P ÄÄKIRJOITUS Tulevaisuuden hahmottaminen Juha

Lisätiedot

Kari Välimäki. Kakkua jaettavaksi. polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ

Kari Välimäki. Kakkua jaettavaksi. polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ polemia Kari Välimäki Kakkua jaettavaksi KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kakkua jaettavaksi Kari Välimäki Kakkua jaettavaksi kaks kunnallisalan kehittämissäätiö KAKKUA JAETTAVAKSI Kunnallisalan kehittämissäätiön

Lisätiedot

Miten Suomi ratkaisee maailman viheliäisimpiä ongelmia Consider it solved Maabrändiraportti 25.11.10.

Miten Suomi ratkaisee maailman viheliäisimpiä ongelmia Consider it solved Maabrändiraportti 25.11.10. TEHTÄVÄ SUOMELLE! Miten Suomi ratkaisee maailman viheliäisimpiä ongelmia Consider it solved Maabrändiraportti 25.11.10. 3 Tehtävä Suomelle Miten Suomi osoittaa vahvuutensa ratkaisemalla maailman viheliäisimpiä

Lisätiedot

Tulevaisuusfoorumit 1998 - raportti

Tulevaisuusfoorumit 1998 - raportti Valtioneuvoston kanslia Tulevaisuusfoorumit 1998 - raportti Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 1999/2 Valtioneuvoston kanslia Tulevaisuusfoorumit 1998 - raportti Toimittanut Pauliina Peltonen Valtioneuvoston

Lisätiedot

Luova kasvu ja taiteilijan toimeentulo

Luova kasvu ja taiteilijan toimeentulo Luova kasvu ja taiteilijan toimeentulo Selvittäjä Tarja Cronbergin raportti Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2010:6 Luova kasvu ja taiteilijan toimeentulo Selvittäjä Tarja

Lisätiedot

Yrityksen yhteiskuntavastuu ja sosiaalinen yritystoiminta

Yrityksen yhteiskuntavastuu ja sosiaalinen yritystoiminta Yrityksen yhteiskuntavastuu ja sosiaalinen yritystoiminta Kestävää työllisyyttä sosiaalisissa yrityksissä -projekti Kirsi Hanikka Päivi Korpela Arto Mähönen Christer Nyman 1 2 Yrityksen yhteiskuntavastuu

Lisätiedot

UUSI NOUSU. Alexander Stubb Vaaliohjelma

UUSI NOUSU. Alexander Stubb Vaaliohjelma UUSI NOUSU Alexander Stubb Vaaliohjelma KOLME POINTTIA ALEXISTA Suomen kansa riippumattomana ja vapaana parhaiten voi työskennellä sen tehtävän toteuttamiseksi, jonka suorittamiselle se toivoo ansaitsevansa

Lisätiedot

SUOMEN TUTKIMUKSEN RAHOITUS - TARPEET JA SUUNTAUS

SUOMEN TUTKIMUKSEN RAHOITUS - TARPEET JA SUUNTAUS JULKAISUJA 1/2000 SUOMEN TUTKIMUKSEN RAHOITUS - TARPEET JA SUUNTAUS Toimittanut Ulrica Gabrielsson Tutkijoiden ja kansanedustajien seura - TUTKAS - järjesti 9.2.2000 keskustelutilaisuuden aiheesta "Suomen

Lisätiedot

MUUTOKSEN SUOMI. Ihmiset muutoksen tekijöinä, instituutiot ihmisten tukijoina. Toimittanut Antti Hautamäki. Muutoksen Suomi 49

MUUTOKSEN SUOMI. Ihmiset muutoksen tekijöinä, instituutiot ihmisten tukijoina. Toimittanut Antti Hautamäki. Muutoksen Suomi 49 MUUTOKSEN SUOMI Ihmiset muutoksen tekijöinä, instituutiot ihmisten tukijoina Toimittanut Antti Hautamäki Muutoksen Suomi 49 MUUTOKSEN SUOMI TYÖRYHMÄN JÄSENET kansleri Ilkka Niiniluoto, puheenjohtaja fi

Lisätiedot

Hyvinvointivaltio yhteisöjen ajalla

Hyvinvointivaltio yhteisöjen ajalla Yksilön ääni Hyvinvointivaltio yhteisöjen ajalla Roope Mokka & Aleksi Neuvonen Sitran raportteja 69 Yksilön ääni Hyvinvointivaltio yhteisöjen ajalla Sitran raportteja 69 Yksilön ääni Hyvinvointivaltio

Lisätiedot

Millaisen hallintomallin ja yhteiskunnan sinä loisit, jos voisit aloittaa tyhjältä pöydältä?

Millaisen hallintomallin ja yhteiskunnan sinä loisit, jos voisit aloittaa tyhjältä pöydältä? 1 2 Millaisen hallintomallin ja yhteiskunnan sinä loisit, jos voisit aloittaa tyhjältä pöydältä? ***** Voimakkaampi kuin maailman kaikkien armeijoiden voima on idea, jonka aika on tullut. Victor Hugo Omistettu

Lisätiedot

Uuskasvun anatomia. opas parempaan tuottavuuteen

Uuskasvun anatomia. opas parempaan tuottavuuteen Uuskasvun anatomia opas parempaan tuottavuuteen Kypsyystasot, ICT:n merkitys organisaatiolle Uudistava Erottava Lisäarvoa tuottava Mahdollistava Toiminnallinen hyöty Gartnerin arvion mukaan 80 % organisaatioista

Lisätiedot

YRITTÄJYYDEN PARADOKSI. Karl-Erik Michelsen

YRITTÄJYYDEN PARADOKSI. Karl-Erik Michelsen YRITTÄJYYDEN PARADOKSI Karl-Erik Michelsen www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi Kustantaja: Taloustieto Oy Kansi: Antti Eklund Painopaikka: Yliopistopaino

Lisätiedot

Tilitoimistotyo n vetovoima

Tilitoimistotyo n vetovoima Tilitoimistotyo n vetovoima Innovaatioleiri Tertin kartano 6. kesäkuuta 2014 Maailman muutoksissa uusi tilitoimistotyö Toisen asteen koulutusjärjestelmä on rakentunut tarpeeseen varmistaa ammattitaitoista

Lisätiedot

Luova talous ja kulttuuri innovaatiopolitiikan ytimessä

Luova talous ja kulttuuri innovaatiopolitiikan ytimessä Opetusministeriö Undervisningsministeriet Luova talous ja kulttuuri innovaatiopolitiikan ytimessä Opetusministeriön julkaisuja 2009:30 Luova talous ja kulttuuri innovaatiopolitiikan ytimessä Opetusministeriön

Lisätiedot

Julkishallinto ja sosiaalinen media

Julkishallinto ja sosiaalinen media polemia Pekka Sauri Julkishallinto ja sosiaalinen media KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Julkishallinto ja sosiaalinen media Pekka Sauri Julkishallinto ja sosiaalinen media kaks kunnallisalan kehittämissäätiö

Lisätiedot

Mikael Jungner. Otetaan digiloikka! Suomi digikehityksen kärkeen

Mikael Jungner. Otetaan digiloikka! Suomi digikehityksen kärkeen Mikael Jungner Otetaan digiloikka! Suomi digikehityksen kärkeen Mikael Jungner Otetaan digiloikka! Suomi digikehityksen kärkeen Sisällysluettelo Esipuhe... 5 Digitalisaation perusperiaatteet... 5 1. Johdanto...

Lisätiedot

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Sosiaalisen polkumyynnin torjunta kuljetusalalla POHJOISMAINEN KULJETUSTYÖVÄEN FEDERAATIO 2008 Kirjoittajat: Bo Rönngren, Malte Segerdahl

Lisätiedot

Vapa Media -julkaisu

Vapa Media -julkaisu MISTÄ ON KYSE? Hiljainen signaali -trendiraportti käsittelee digitaalista murrosta ja sen moninaisia seurauksia yritysten, kuluttajien ja median arkeen. Kolme kertaa vuodessa ilmestyvä trendiraportti koostuu

Lisätiedot

Avauksia tietämyksen hallintaan

Avauksia tietämyksen hallintaan Avauksia tietämyksen hallintaan Teknologian arviointi tulevaisuusvaliokunnassa Esiselvitys kasvigeenitekniikasta (Tulevaisuusvaliokunnan teknologiajaosto, Teknologian arviointeja 1: Ahti Salo ja Veli Kauppinen,

Lisätiedot

Uuskasvua ymmärtämässä. kutsu kestävään tuottavuuteen

Uuskasvua ymmärtämässä. kutsu kestävään tuottavuuteen Uuskasvua ymmärtämässä kutsu kestävään tuottavuuteen Uuskasvua ymmärtämässä kutsu kestävään tuottavuuteen 1 Julkaisija: TeliaSonera Finland Oyj Toimitus: Riitta Grönroos (TeliaSonera) Kirjoittajat: Mika

Lisätiedot

Nettikioskeja ja laajakaistaa

Nettikioskeja ja laajakaistaa SITRAN RAPORTTEJA 49 Nettikioskeja ja laajakaistaa KANSALAISTEN TIETOYHTEISKUNTAA RAKENTAMASSA Heli Rantanen S I T R A H E L S I N K I Sitran raportteja 49 2005 Sitra ja kirjoittaja Graafinen suunnittelu:

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

Pasi Ahola, Pentti Arajärvi & Aulikki Kananoja (toim.) YHTEISET VAI OSTETUT? Sosiaalipalvelut hyvinvoinnin ja osallisuuden tuottajina

Pasi Ahola, Pentti Arajärvi & Aulikki Kananoja (toim.) YHTEISET VAI OSTETUT? Sosiaalipalvelut hyvinvoinnin ja osallisuuden tuottajina Pasi Ahola, Pentti Arajärvi & Aulikki Kananoja (toim.) YHTEISET VAI OSTETUT? Sosiaalipalvelut hyvinvoinnin ja osallisuuden tuottajina Kirjoittajat ja Kalevi Sorsa -säätiö rs Kansi ja ulkoasu: Harri Heikkilä

Lisätiedot

Teitä tarvitaan! 1/10. kaks.fi. Ilkka Niiniluoto ulkomaalaisille: Lue lisää. Koulujen medialaitteet VANHANAIKAISIA. Vippaskonsteista EI APUA KUNNILLE

Teitä tarvitaan! 1/10. kaks.fi. Ilkka Niiniluoto ulkomaalaisille: Lue lisää. Koulujen medialaitteet VANHANAIKAISIA. Vippaskonsteista EI APUA KUNNILLE uuden kuntatiedon erikoislehti 1/10 Lue lisää kaks.fi Koulujen medialaitteet VANHANAIKAISIA Vippaskonsteista EI APUA KUNNILLE Ilkka Niiniluoto ulkomaalaisille: Teitä tarvitaan! 1/10 6 14 polemiikki 6 Maahanmuuton

Lisätiedot

-lehti. Haastattelu tulevaisuudentutkimuksen grande damen kanssa: Eleonora Massini. Peter Piot ja hänen visionsa epidemian voittamisesta

-lehti. Haastattelu tulevaisuudentutkimuksen grande damen kanssa: Eleonora Massini. Peter Piot ja hänen visionsa epidemian voittamisesta C I V I S T I -lehti Citizen Visions on Science Technology and Innovation Katse huomisessa Haastattelu tulevaisuudentutkimuksen grande damen kanssa: Eleonora Massini Peter Piot ja hänen visionsa epidemian

Lisätiedot

Kehitysyhteistyö ei ole vain raha-apua

Kehitysyhteistyö ei ole vain raha-apua Kehitysyhteistyö ei ole vain raha-apua Väheneekö köyhyys suoraan suhteessa siihen, kuinka paljon kehitysyhteistyöhön käytetään rahaa? Pelastuuko maailma, jos pohjoisessa vain yksinkertaisesti hellitetään

Lisätiedot

1 JOHDANTO 1.1 Menestys on aina ansaittava uudestaan 1.2 Millaisia ongelmia Suomella on edessään?

1 JOHDANTO 1.1 Menestys on aina ansaittava uudestaan 1.2 Millaisia ongelmia Suomella on edessään? SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE 1 JOHDANTO 1.1 Menestys on aina ansaittava uudestaan 1.2 Millaisia ongelmia Suomella on edessään? Väestön ikääntyminen Laman opetukset: hyvinvointipalvelut ja talous Globalisaatio

Lisätiedot