OPISKELIJAN OPAS.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPISKELIJAN OPAS. www.psk.fi"

Transkriptio

1 OPISKELIJAN OPAS

2

3 SISÄL LY S 1. REHTORIN SAATESANAT AIKUISKOULUTUKSEN TEHTÄVÄT LAINSÄÄDÄNTÖ TUTKINNOT JA AMMATTITUTKINTOLAKI ORGANISAATION ESITTELY PSK-AIKUISOPISTON KOULUTUSALAT POHJOIS-POHJANMAAN OPPISOPIMUSKESKUS OPISKELUN ALKAESSA OPINTOSOSIAALISET ETUUDET OPISKELIJAN VAKUUTUSTURVA OPISKELIJAN TERVEYDENHUOLTO HOPS KOULUTUKSEEN HAKEUTUMINEN JA OPISKELIJAVALINNAT OPISKELU PSK-AIKUISOPISTOSSA AIKUINEN OPISKELIJANA VERKKO-OPISKELU TYÖAIKA TYÖSSÄOPPIMINEN LÄSNÄ- JA POISSAOLOT OPINNOISTA OPETUSSUUNNITELMAT KOKEET JA OPINNÄYTTEET NÄYTTÖTUTKINNOT JA TUTKINTOSUORITUKSET PALAUTTEEN ANTAMINEN TODISTUKSET OPPIMATERIAALIEN KÄYTTÖSOPIMUS OPINTOJEN KESKEYTYMINEN OMA PYYNTÖ POISSAOLOT KÄYTÄNNÖN JÄRJESTELYJÄ OPISKELUTARVIKKEET MATKAPUHELIMEN KÄYTTÖ AJANKOHTAISET ILMOITUKSET YHTEYSTIETOJEN PÄIVITTÄMINEN TUPAKOINTI PSK- AIKUISOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNNÖT LIITE

4 1. REHTORIN SAATESANAT Hyvä aikuinen opiskelija Lämpimästi tervetuloa opiskelemaan PSK-Aikuisopistoon. Tässä Opiskelijan oppaassa kerromme Sinulle oppilaitoksestamme, toimintamme periaatteista, käytännön toimintatavoista ja palveluista. Uskomme, että oppaasta on Sinulle hyötyä, joten perehdy siihen tarkasti. Voit kuitenkin aina kääntyä henkilökuntamme puoleen, kun Sinulla on jotain kysyttävää! Koulutuksesta on tullut yhä tärkeämpi edellytys työelämässä ja yleensä yhteiskunnassa toimimiselle. Se parantaa työntekijän kykyä kehittyä omassa työssään, lisää valmiuksia jatko- ja täydennyskoulutukseen sekä parantaa mahdollisuuksia liikkua työmarkkinoilla ammatista, työpaikasta ja alueelta toiseen. Työtehtävissä vaaditaan entistä enemmän monipuolista ammatillista osaamista, kommunikaatiotaitoja sekä tieto- ja viestintätekniikan hallintaa. On sanottu, että opiskelu on tehokkainta silloin, kun se on hauskaa. Haluamme luoda opiskeluasi tukevan rennon, palvelualttiin ja kaikin puolin tuloksellisen opiskeluympäristön. Arvostamme toiminnassamme ja opiskelussamme toisten huomioon ottamista, avoimuutta, rehellisyyttä, vastuuntuntoa ja sisäistä yrittäjyyttä. Onnea ja menestystä opiskelussasi! Rehtori Jaakko Tarakkamäki 4

5 PSK-Aikuisopisto oppilaitoksena 2. AIKUISKOULUTUKSEN TEHTÄVÄT 2.1 LAINSÄÄDÄNTÖ PSK- Aikuisopiston (Ammatillinen aikuiskoulutuskeskus alkaen) toiminta on määritelty ammatillisesta aikuiskoulutuskeskuksesta annetussa laissa ja asetuksessa. PSK-Aikuisopisto toimii Opetusministeriön alaisena oppilaitoksena. PSK-Aikuisopisto on yksityinen Ammatillinen Aikuiskoulutuskeskus, jonka ylläpitäjänä toimii Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö. 2.2 TUTKINNOT JA AMMATTITUTKINTOLAKI Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/98) ja ammatillista aikuiskoulutusta koskeva asetus (812/98) tulivat voimaan vuoden 1999 alussa. Tässä laissa ja asetuksessa määritellään tarkemmin koulutuksen ja tutkintojen järjestäminen. Lain keskeinen sisältö koskee tutkintojen suorittamista ammattitaidon hankkimistavasta riippumattomina näyttötutkintoina, joita ovat ammatilliset per ust utkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot. Ammatillisessa perustutkinnossa osoitetaan ammattitaidon saavuttamisen edellyttämät tiedot ja taidot. Ammattitutkinnossa osoitetaan alan työntekijöiltä edellytetty ammattitaito. Erikoisammattitutkinnossa osoitetaan jo alan vaativimpien työtehtävien hallinta. Ammattitutkintojen ja erikoisammattitutkintojen nimikkeitä saa käyttää vain tutkinnoista, jotka on suoritettu edellä mainitun lain mukaisesti. Ammatillisten perustutkintojen tutkintonimikkeitä saa käyttää myös näyttötutkintona suoritettavista ammatillisista perustutkinnoista. PSK-Aikuisopisto antaa valmistavan koulutuksen kaikkiaan 13 eri tutkinnossa. Tutkinnon vaatima ammattitaito osoitetaan ko. ammatin tutkintosuorituksessa (aiemmin näyttötutkinnossa), joiden järjestämisestä ja valvomisesta vastaavat tutkintotoimikunnat. PSK-Aikuisopistolla on sopimus tutkintotoimikuntien kanssa 11 tutkinnon osalta. Johtamistaidon erikoisammattitutkintojen ja lähihoitajien tutkinnon toteuttamisessa teemme yhteistyötä sellaisten organisaatioiden kanssa, joilla on ao. tutkinnon järjestämisoikeus. Tarkempia tietoja valmentavasta koulutuksesta ja tutkintojen järjestämisestä saat kouluttajaltasi. 5

6 3. ORGANISAATION ESITTELY PSK-Aikuisopisto on yksi Suomen 45 aikuiskoulutuskeskuksesta. Ylläpitäjänä on Pohjois- Suomen Koulutuskeskussäätiö, joka on perustettu vuonna Laajapohjaisen säätiön perustajina oli 46 kuntaa ja kuntayhtymää sekä Oulun yliopisto, KTV, KVL, Haapaveden Opisto ja Postipankki. PSK-Aikuisopistolla on kiinteät toimipisteet Oulussa osoitteissa Kansankatu 47, 3. krs., Oulu, Rautionkatu 2 C, Oulu puh ja Haapavedellä, osoitteessa Kytökyläntie 11, Haapavesi, puh Aikuisopiston kotisivut löytyvät osoitteesta Sieltä löytyvät myös henkilökunnan yhteystiedot. 4. PSK-AIKUISOPISTON KOULUTUSALAT Toiminnan painopiste on Opetusministeriön, Työministeriön, Euroopan sosiaalirahaston ja yritysten sekä yksityisten rahoittamissa koulutuksissa. Tulemme keskittymään ammattitutkintoihin valmistavaan koulutukseen. ORGANISAATIOIDEN KEHITTÄMINEN, JOHTAMINEN Järjestämme organisaatiokohtaisesti räätälöityjä työyhteisön kehittämishankkeita, esimies- ja johtamisvalmennusta sekä tiimikoulutusta. Koulutusta j ärj estetään mm. s euraa v ista te emoista: Johtamisen erikoisammattitutkinto (valmistava koulutus) Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja (valmistava koulutus) Sihteerin ammattitutkinto Laatujohtaminen, laatuvalmennus Tiimityö Johtajuus, johtamisen osa-alueet Asiakaspalvelu, viestintä Projektityötaidot Kouluttajataidot, koulutussuunnittelu Rekrytointi, työnhakuvalmennus TYKY-hankkeet Työvoimapoliittinen koulutus, johon haetaan työvoimatoimiston kautta EU-koulutukset TIETOTEKNI IKKA Voit opiskella mm. seuraav issa koulutuksissa: Tietokoneenkäyttäjän A-kortti Tietokoneenkäyttäjän AB-kortti 6

7 Tietojenkäsittelyn perustutkinto (120 ov) tutkintonimike datanomi Tietojenkäsittelyn ammattitutkinto Tietojenkäsittelyn erikoisammattitutkinto Lyhytkestoinen atk-koulutus, mm. www-sivujen tuottaminen, julkaisu ja kuvankäsittely Työvoimapoliittinen koulutus, johon haetaan työvoimatoimiston kautta. Y RITTÄJÄINSTITUUTTI Yrittäjäinstituutin toiminta on suunnattu yrittäjille, yrittäjiksi aikoville sekä yritysjohdon työskentelyä tukevalle henkilöstölle, kuten taloushallinnossa toimiville. Yrittäjyyskasvatukseen liittyen asiakkaina ovat myös kouluttajat ja yrittäjyyttä oppilaitoksissa opiskelevat. Yrittäjäinstituutil la on tutkintotoimikuntien kanssa tehtyjen sopimusten perusteel la oikeudet j ärj estää : Yrittäjän ammattitutkintoja Yritysjohtamisen erikoisammattitutkintoja Taloushallinnon ammattitutkintoja Myynnin ammattitutkintoja Liiketalouden perustutkintoja Luonto- ja ympäristöalan perustutkintoja Maaseudun kehittäjän erikoisammattitutkintoja Yrittäj äinstituutti tarjoaa koulutusta j a pal v e luj a: Yrittäjänä toimiville Yrittäjiksi aikoville Osuuskuntaa perustaville Taloushallinnon alalta Yrittäjyyskasvatuksesta Yritysten henkilöstölle Konsultointipalveluja Kehittämishankkeisiin liittyen Koulutuspalvelujen rahoitus voi tulla työvoimapoliittisen, ammatillisen lisä-, perustutkinto- tai oppisopimuskoulutuksen rahoitusjärjestelmien kautta. 5. POHJOIS-POHJANMAAN OPPISOPIMUSKESKUS Oppisopimuskoulutus on sekä nuorille että aikuisille soveltuva joustava tapa hankkia ammattitaito ja suorittaa perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinto työn ohessa. Työssä oppimista täydennetään tietopuolisilla opinnoilla. Koulutuksen kestoon ja sisältöön vaikuttavat opiskelijan aikaisempi koulutus ja työkokemus. Lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta löytyy osoitteesta w ww.op h.fi/op pisopim us. 7

8 Pohjois-Pohjanmaan oppisopimuskeskus toimii osoitteessa Kansankatu 47 B 3. krs., Oulu, puh Lisätietoja Pohjois-Pohjanmaan oppisopimuskeskuksesta löytyy osoitteesta 6. OPISKELUN ALKAESSA 6.1 OPINTOSOSIAALISET ETUUDET Opiskelijan opiskeluaikana saamaan taloudelliseen tukeen vaikuttaa koulutuksen rahoitusmuoto (esim. työvoimapoliittinen- tai oppisopimuskoulutus). Kaikissa tapauksissa opiskelijan on itse haettava opintososiaalisia etuuksia. Voit vierailla esim. opintotukea myöntävän Kelan internet-osoitteessa ja hankkia sieltä tietoa opintotuen sisällöstä ja määräytymisperusteista tai tutustua uusimpiin Opintotuki - ja Aikuiskoulutusoppaisiin. Työvoimapoliittisiin koulutuksiin liittyvistä opintososiaalisista etuuksista saa tietoja paikallisista työvoimatoimistoista ja internet-osoitteesta Oppisopimuskoulutuksiin liittyvistä opintososiaalisista eduista saat tietoa esim. Pohjois-Pohjanmaan oppisopimuskeskuksesta 6.2 OPISKELIJAN VAKUUTUSTURVA PSK-Aikuisopisto on vakuuttanut kaikki koulutuksessa olevat opiskelijansa työtapaturmien varalta. Vakuutusturva korvaa oppitunneilla ja työssäoppimisjaksolla sattuneet tapaturmat. 6.3 OPISKELIJAN TERVEYDENHUOLTO PSK-Aikuisopistossa päätoimisesti opiskelevilla sekä yli 4 kuukautta kestävässä työvoimakoulutuksessa mukana olevilla opiskelijoilla on oikeus kaupungin/kunnan järjestämään opiskelijaterveydenhuoltoon. Saat lisätietoja asiasta kouluttajilta. 6.4 HOPS PSK-Aikuisopistossa opiskelu toteutetaan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) mukaisesti. Opiskelija laatii HOPS:n yhdessä vastuukouluttajan kanssa. HOPS:n laatimiseen sisältyy tarvittaessa lähtötason mittaus, henkilökohtaista ohjausta tms. HOPS:iin voi myös sisältyä hyväksilukuja aiemmista opinnoista tai työtehtävistä. 8

9 6.5 KOULUTUKSEEN HAKEUTUMINEN JA OPISKELIJAVALINNAT PSK-Aikuisopistoon on suora haku. Voit ilmoittautua koulutuksiimme sähköisellä lomakkeella (http://www.psk.fi/hae-meille.html) tai ottamalla yhteyttä opintotoimistoomme puh Järjestämiimme työvoimakoulutuksiin sinun tulee hakea paikkakuntasi työ- ja elinkeinotoimiston kautta. Opiskelijavalinnat koulutuksiin tehdään yleensä haastattelujen perusteella. Joihinkin koulutuksiin opiskelijat valitaan hakupapereiden pohjalta. 7. OPISKELU PSK-AIKUISOPISTOSSA 7.1 AIKUINEN OPISKELIJANA Aikaisemmasta opiskelustasi saattaa olla vierähtänyt jo aikaa, ja tästä syystä olosi voi olla hivenen epävarma opiskelun alkaessa. Aluksi opiskelu voi tuntua vaikealta ja tuloksia ei näytä syntyvän riittävän nopeasti. Harjoittelun avulla oppimiskyky kuitenkin kehittyy. Tutkimusten mukaan ihmisen oppimiskyky paranee aina noin 30 ikävuoteen asti ja vielä 50-vuotiaana se on samalla tasolla kuin noin 18-vuotiaalla. PSK- Aikuisopiston kouluttajilla ja henkilökunnalla on pitkä kokemus nimenomaan aikuisten kanssa työskentelemisestä. Kouluttaja on ohjaaja, jonka tehtävänä on auttaa opiskelijoita oppimaan. Kannattaakin kysyä välittömästi, mikäli jokin asia jää epäselväksi. Toisinaan myös keskustelu toisten opiskelijoiden kanssa auttaa asioiden sisäistämistä. Lopullinen vastuu opintojen onnistumisesta on kuitenkin sinulla itselläsi. Lähiopetus tapahtuu joko päivällä, illalla tai toisinaan myös viikonloppuisin. Osa opetuksesta voi olla myös etä- ja /tai monimuoto-opetusta. Opetusmenetelmät vaihtelevat perinteisestä luokkaopetuksesta itsenäiseen työskentelyyn ja tiedonhakuun. Opetuksessa käytetään kulloinkin sopivinta oppimismuotoa. Lisätietoja opiskeltavista aiheista löydät Internetistä, kirjastoista, tiedotusvälineistä ja työssäoppimispaikoista. Opiskelu on täyttä työtä. Tutustu opiskelukavereihisi niin, että voit tarvittaessa saada heiltä apua opinnoissasi esim. poissa ollessasi. Kotijoukkojen ja läheisten tuki on myös tärkeää. Varaa itsellesi iltaisin aikaa kerrata päivällä käsiteltyjä asioita, koska siten ne painuvat parhaiten mieleen. Järjestä kotona opiskelullesi rauhallinen, hyvin valaistu paikka ja pidä tavarasi järjestyksessä. Muista myös levätä riittävästi. Antoisaa opiskelua! 7.2 VERKKO-OPISKELU Verkko-opiskelu tuo joustavuutta sinulle, joka haluat opiskella osan ajasta kotona, työpaikalla tai jossain muussa paikassa silloin, kun sinulle parhaiten sopii. 9

10 PSK-Aikuisopistossa on käytössä Moodle -verkko-oppimisalusta. Kouluttajat käyttävät verkkooppimisalustaa koulutuksissaan tarpeen mukaan mm. materiaalin jakoon, tehtävien palauttamiseen, keskusteluihin ja ryhmätehtäviin. Opintojen alussa saat kouluttajaltasi ohjeet verkkoympäristön käytöstä sekä henkilökohtaisen käyttäjätunnuksesi ja salasanasi. Verkkooppimisympäristön osoite on Lisäksi oppilaitoksessamme on käytössä Kemi-Tornion AMK:n hallinnoima LearnLinketäopetusjärjestelmä. LearnLink on reaaliaikainen virtuaalinen oppimisympäristö, jossa voit kommunikoida kouluttajan ja opiskelijoiden kanssa "suorassa lähetyksessä". Learnlinc löytyy osoitteesta Ohje-välilehdeltä löytyy myös Learnlincin latausohje. Kehitämme jatkuvasti opetusmenetelmiämme palvelemaan parhaalla mahdollisella tavalla opiskelijoitamme. Verkkoympäristöjä hyödynnetään valmistavan koulutuksen lisäksi tutkinnon suorittamisen tukena. 7.3 TYÖAIKA PSK-Aikuisopistossa opiskellaan yleensä viitenä päivänä viikossa. Päivittäinen opiskeluaika sisältää 7 8 oppituntia (a 45 min), kaksi kahvitaukoa sekä lounastauon klo 8.00 ja välillä. Iltaopiskeluun sisältyy tavallisesti 4 5 oppituntia klo välillä. Tarkemmat aikataulut sovitaan kouluttajan kanssa koulutuksen alussa. Oppilaitoksemme ovi avautuu arkipäivisin klo Opiskelijat käyttävät rakennuksen B-ovea. Työharjoittelupaikoissa noudatetaan harjoittelupaikkojen työaikoja ja -sääntöjä. 7.4 TYÖSSÄOPPIMINEN Lähes kaikkiin opetussuunnitelmiin sisältyy eripituisia työharjoittelujaksoja/työssäoppimista, jossa opiskelijat työskentelevät oppilaitoksen ulkopuolisissa työpaikoissa. Koulutuksen tavoitteiden mukaisen työssäoppimispaikan hankkii ensisijassa opiskelija itse. Jos hän ei onnistu hankkimaan työssäoppimispaikkaa, PSK-Aikuisopiston henkilökunta auttaa häntä työssäoppimispaikan hankinnassa. Työssäoppimisjaksosta tehdään kirjallinen sopimus työnantajan, työssäoppijan ja PSK:n kesken. Useimmissa koulutuksissa työssäoppimisjaksosta peritään työnantajalta korvaus, jonka suuruus ilmoitetaan työssäoppimispaikkaa hankittaessa. Työssäoppiminen on osa koulutusta, joten opiskelija on PSK:n kirjoilla myös työssäoppimisjakson aikana eikä yleensä saa palkkaa työssäoppimispaikan työnantajalta. PSK:n sääntöjen lisäksi opiskelijan tulee noudattaa myös työssäoppimispaikan sääntöjä. Sairaus- tai muista poissaoloista tulee ilmoittaa sekä oppilaitokseen että työssäoppimispaikkaan. Työssäoppimisjakson aikana noudatetaan työssäoppimispaikan työaikoja. Työssäoppimisjakson sopimusta solmittaessa otetaan kuitenkin huomioon koulutuksen keskimääräinen opiskeluaika 7 8 oppituntia (a 45 min) päivässä eli oppituntia viikossa. Tarkemmat ohjeet työssäoppimisjaksosta antaa koulutuksen vastuukouluttaja. 10

11 Työssäoppimisen tietopalvelu TONET löytyy osoitteesta TONETista saat tietoa siitä mitä työssäoppiminen opiskelijan näkökulmasta tarkoittaa. 7.5 LÄSNÄ- JA POISSAOLOT Opintojen onnistumisen kannalta on tärkeää osallistua opetukseen säännöllisesti. Lain mukaan opiskelijan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta. Opiskelijan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti (L630/98 34) Myös PSK:n säännöt korostavat säännöllisyyttä opiskeluun osallistumisessa. Opiskelijan on myös ilmoitettava sairauspoissaoloistaan tai anottava poissaoloon erikseen lupa, sillä opiskelija voidaan katsoa eronneeksi, jos hän pätevää syytä ilmoittamatta on poissa opetuksesta ja on ilmeistä, että hänen tarkoituksenaan ei ole jatkaa opiskelua (L630/98 31). Sairastumisen vuoksi 1 3 päivän poissaolosta riittää oma ilmoitus oppilaitokseen joko koulutuksen vastuukouluttajalle tai PSK:n toimistoon. Etukäteen tiedossa olevasta poissaolosta on sovittava kouluttajan kanssa. Pidemmistä poissaoloista on esitettävä lääkärintodistus tai muu luotettava todistus koulutuksen vastuukouluttajalle. Poissaoloista h uolimatta opiskelijan on kyettävä saav uttamaan opintotavoitteet. Poissaolot edellyttävät hyväksyttävää syytä, joita ovat esim. sairastuminen, lapsen sairaus, työhaastattelut, pääsykokeet jne. Runsaat poissaolot saattavat johtaa opiskelun keskeyttämiseen. Luvattomat/selvittämättömät poissaolot ilmoitetaan koulutustuen maksajalle ja johtavat kurinpitotoimiin. Myös laissa julkisesta työvoimapalvelusta (8 ) säädetään opiskelijan oikeuksista ja velvollisuuksista. Pääsääntönä on, että työvoimakoulutukseen ja koulutuksessa oleviin opiskelijoihin (mm. opintojen hyväksilukeminen, opiskeluoikeuden menettäminen, kurinpito ja muutoksenhaku koulutuspalvelujen tuottajan päätöksiin) sovelletaan samaa lainsäädäntöä kuin muuhun vastaavaan koulutukseen ja mikäli tällaista lakia ei ole olemassa, ammatillista aikuiskoulutusta koskevaa lakia (ks. liite). HOPS:n perusteella voidaan tietyissä koulutuksissa tehdä hyväksilukuja. Aiemmin suoritetut opinnot ja työkokemus voidaan kirjata opiskelijan hyväksi mikäli ne sisältyvät nykyiseen opinto-ohjelmaan. Hyväksilukuhakemus tulee täyttää ja palauttaa sille kouluttajalle tai koulutuspäällikölle, jolta hakee hyväksilukua. Tässä yhteydessä tulee ko. kouluttajalle/koulutuspäällikölle esittää myös hakemuksen perusteena olevat todistukset. Kouluttaja/koulutuspäällikkö tarkastaa hyväksilukuhakemuksen ja tekee tämän jälkeen rehtorille esityksen hakemuksen hyväksymisestä/hylkäämisestä. Rehtori vahvistaa allekirjoituksellaan kouluttajan/koulutuspäällikön esityksen. Opiskelijalla on oikeus kirjallisesti valittaa päätöksestä. Säätiön hallitus/johtokunta käsittelee valituksen. 11

12 8. OPINNOISTA 8.1 OPETUSSUUNNITELMAT Opetussuunnitelmasta käy ilmi koulutuksen tavoitteet, laajuus ja opintojaksot keskeisine tavoitteineen ja opetusjärjestelyineen. Opetussuunnitelma siis säätelee koulutuksen toteutusta ja sen pohjalta laaditaan työ- ja lukujärjestykset. PSK-Aikuisopistossa käytetään opetushallituksen vahvistamia valtakunnallisia näyttötutkintojen perusteita. Näiden pohjalta PSK laatii näyttötutkintoihin valmentavat koulutuskohtaiset opetussuunnitelmat. Aikuiskoulutuskeskuksessa koulutusajat ovat pääsääntöisesti lyhyempiä kuin nuorten ammatillisessa koulutuksessa, koska aikuinen hallitsee jo entuudestaan paljon asioita, joita nuorten on vielä opiskeltava. Henkilökohtaisen opetussuunnitelman (HOPS) laativat opiskelija ja koulutuksen vastuukouluttaja yhdessä opetussuunnitelman pohjalta kunkin opiskelijan tarpeita vastaavaksi. Tällöin voidaan ottaa huomioon opiskelijan tietojen ja taitojen taso joka on voitu hankkia aikaisempien opintojen, työkokemuksen tai harrastusten avulla. Lyhytmuotoisessa koulutuksessa ohjelma on laadittu jonkin asiasisällön oppimiseksi tai tilaajan toivomien aiheiden mukaisesti. 8.2 KOKEET JA OPINNÄYTTEET Opetussuunnitelmassa esitettyjen tavoitteiden saavuttamista arvioidaan kunkin oppimäärän ja koulutuksen osalta kirjallisilla ja/tai suullisilla kokeilla sekä näyttökokeilla tai muilla opinnäytteillä. Perustutkintokoulutuksen opintosuoritusten arvioinnissa käytetään alkaen opetushallituksen vahvistamaa arvosteluasteikkoa: 1 = tyydyttävä 2 = hyvä 3 = kiitettävä Alin hyväksytty suoritus on siis tyydyttävä 1. Tätä arvosteluasteikkoa voidaan käyttää myös muiden koulutusten opintosuoritusten arvioinnissa. Opintosuoritusten arvioinnissa voidaan käyttää myös asteikkoa hyväks ytty/ hylätty. Koulutusten hintaan sisältyy mahdollisuus uusia koe enintään kaksi kertaa seuraavissa uusintakoetilaisuuksissa. Useammista uusintakerroista peritään erillinen maksu, josta sovitaan lähemmin koulutuksen vastuukouluttajan kanssa. Näyttötutkintoihin valmistavissa koulutuksissa koulutuksen hintaan sisältyy yksi näyttötutkintojen tutkintosuoritusten uusintamahdollisuus. Seuraavista uusintakerroista peritään erillinen maksu, josta sovitaan lähemmin vastuukouluttajan kanssa. 12

13 Luvaton poissaolo koe- tai uusintakoetilaisuudesta katsotaan kokeeseen osallistumiseksi. Poissaolo sairauden johdosta ei vähennä osallistumismahdollisuuksia. Uusintakoetilaisuuksia järjestetään erikseen sovittavina ajankohtina. Lisätietoa antaa koulutuksen vastuukouluttaja. Opiskelija saa tiedon kokeiden tuloksista yleensä kolmen viikon sisällä. Opiskelijalle toimitetaan kopio hänen koepapereistaan. 8.3 NÄYTTÖTUTKINNOT JA TUTKINTOSUORITUKSET Näyttötutkinnot perustuvat lakiin (631/1998) ja asetukseen (812/1998) ammatillisesta aikuiskoulutuksesta. Näyttötutkinnot on kehitetty aikuisväestön ja kehittyvän työelämän tarpeisiin. Tutkinnot ovat ammattitaidon hankkimistavasta riippumattomia. Erilaisin opinnoin, työkokemuksella ja harrastuksista hankittu osaaminen voidaan virallisesti tunnustaa ja tunnustuttaa näyttötutkinnoilla. Näyttötutkinnot voi siis suorittaa ilman niihin liittyvää koulutusta. Yleensä kuitenkin tutkinnot suoritetaan valmistavan koulutuksen yhteydessä. Näyttötutkintoina voidaan suorittaa n. 350 eri ammatti- tai erikoisammattitutkintoa sekä myös perustutkintoja. Näyttötutkintojen perusteet hyväksyy ja vahvistaa Opetushallitus. Voimassa olevat tutkintonimikkeet ja tutkintojen perusteista löytyy lisätietoja Opetushallituksen nettisivuilta osoitteesta Tutkintojen järjestämisestä ja valvomisesta vastaavat Opetushallituksen nimeämät tutkintotoimikunnat. Nämä tutkintotoimikunnat tekevät oppilaitosten kanssa sopimukset tutkintojen järjestämisestä ja oppilaitos järjestää tutkintosuoritukset. Tutkinnot arvioi kolmikantaperiaatteella koostettu arviointiryhmä, jossa ovat edustettuina: työnantaja työntekijä kouluttaja Ammattitutkintojen ja erikoisammattitutkintojen tutkintosuoritukset arvioidaan asteikolla hyväksytty/ hylätty. Perustutkintojen tutkintosuoritukset arvioidaan asteikolla 1 5. Lisätietoja tutkinnoista ja tutkintosuorituksista saa Opetushallituksen nettisivuilta sekä saman organisaation julkaisemasta Näyttötutkinto-oppaasta. 8.4 PALAUTTEEN ANTAMINEN Riippuen koulutuksen pituudesta opiskelijoita pyydetään antamaan sähköinen AIPAL - palautekysely käymästään koulutuksesta joko kerran loppupalautteen tai kaksi kertaa väli- ja loppupalautteen muodossa. Työvoimahallinnon tilaamissa koulutuksissa koulutukseen osallistujat täyttävät tämän lisäksi yleensä sähköisessä muodossa olevan työvoimahallinnon OPAL -palautekyselyn. Opiskelijoilta saadun palautteen perusteella koulutuksia kehitetään jatkuvasti toimivimmiksi. 13

14 8.5 TODISTUKSET Koulutuksen päättyessä annetaan opiskelijalle todistus, joka voi olla mm. tutkintotodistus tai osallistumistodistus. Todistuksen antaa useimmissa tapauksissa oppilaitos. Ammattitaidon hankkimistavasta riippumattomissa näyttötutkinnoissa näyttötutkinnon hyväksyttävästi suorittaneelle tutkintotodistuksen antaa ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun asetuksen 6 :n nojalla tutkintotoimikunta. 8.6 OPPIMATERIAALIEN KÄYTTÖSOPIMUS Opiskelijat allekirjoittavat koulutuksen alussa oppimateriaalien käyttösopimuksen. Siinä sovitaan opiskelijan oikeuksista PSK-Aikuisopiston verkko-oppimateriaaleihin ja muihin oppimateriaaleihin sekä PSK-Aikuisopiston oikeutta opiskelijan työstämiin materiaaleihin. 8.7 TEHTÄVIEN JA DOKUMENTTIEN ARKISTOINTI Todistukset ja muut opiskeluun liittyvät viralliset dokumentit arkistoidaan oppilaitoksessamme yleisten oppilaitossäädösten mukaisesti. Valmistavan koulutuksen aikana tuotetut materiaalit puolestaan säilytetään kouluttajan toimesta lukitussa tilassa ja ne hävitetään koulutuksen päätyttyä. 8.8 OPINTOJEN KESKEYTYMINEN OMA PYYNTÖ Opiskelun voi joutua keskeyttämään esimerkiksi elämäntilanteessa tapahtuneiden muutosten takia. Tällaisessa tilanteessa opiskelijan tulee välittömästi ottaa yhteys koulutuksen vastuuhenkilöön ja sopia hänen kanssaan menettelytavoista. Käytännössä opiskelija täyttää lopettamisilmoituksen ja oppilaitos kirjoittaa hänelle erotodistuksen POISSAOLOT PSK:n järjestyssääntöjen ja koulutuksia säätelevän lainsäädännön mukaan opiskelijan on osallistuttava opetussuunnitelman mukaiseen koulutukseen, muutoin opiskelu voidaan keskeyttää liikojen poissaolojen takia. 9. KÄYTÄNNÖN JÄRJESTELYJÄ 9.1 OPISKELUTARVIKKEET Koulutuksen alussa opiskelijoille annetaan muistiinpanovälineet, jotka ovat opiskelijoille maksuttomia. Oppikirjat ym. annetaan joissakin koulutuksissa koulutuksen ajaksi käyttöön 14

15 kuittausta vastaan ja ne tulee palauttaa opintojen päätyttyä tai keskeytyessä. Palauttamatta jääneet tai vahingoittuneet tavarat tulee korvata PSK-Aikuisopistolle. 9.2 MATKAPUHELIMEN KÄYTTÖ Pääsääntöisesti matkapuhelin tulee pitää äänettömänä/suljettuna oppituntien aikana. Poikkeustapauksissa (esim. lapsi sairaana) tulee matkapuhelimen aukipitämisestä sopia kouluttajan kanssa. 9.3 AJANKOHTAISET ILMOITUKSET PSK-Aikuisopiston ajankohtaiset ilmoitukset viestitään lähiopetuksen ohella sähköisten kanavien (Edu -verkko-oppimisympäristö, sähköposti ym.) kautta opiskelijoille. 9.4 YHTEYSTIETOJEN PÄIVITTÄMINEN Pidättehän yhteystietonne ajan tasalla koko koulutuksen ajan. Voitte ilmoittaa muutoksista toimistoon tai vastuukouluttajallenne. 9.5 TUPAKOINTI Tupakointi tapahtuu ulkona ja on sallittua vain siihen varatuilla paikoilla. 10. PSK- AIKUISOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 1 Näiden järjestyssääntöjen piiriin kuuluvat PSK:ssa työaikana opiskelevat. 2 Järjestyssääntöjen ja hyvien tapojen noudattamisen tarkoituksena on luoda PSK:ssa opiskeleville ja työskenteleville viihtyisät, innostavat ja kehittävät olosuhteet. 3 PSK:n omaisuutta on käsiteltävä huolellisesti. Vahingon sattuessa on siitä ilmoitettava välittömästi kouluttajalle tai muulle henkilökuntaan kuuluvalle. Jos vahinko on aiheutettu tahallisesti tai törkeällä tuottamuksella on vahingon aiheuttanut korvausvelvollinen. PSK:n omaisuutta ei saa luvatta viedä koulutustilojen ulkopuolelle. 4 Lupa ennalta tiedossa olevaan poissaoloon on saatava etukäteen. Poissaolojen vaikutuksesta opiskelun jatkamiseen noudatetaan koulutuksen maksajan antamia ohjeita. Mikäli poissaolo on johtunut sairaudesta (yli 3 pv) on siitä toimitettava lääkärintodistus. Lyhyemmistä poissaoloista (1 3 pv) opiskelijan tulee välittömästi ilmoittaa koulutuksen vastuukouluttajalle tai muulle PSK:n työntekijälle. Opiskelijan tulee säännöllisesti osallistua koulutus- ja opetussuunnitelman mukaiseen koulutukseen. 5 Päihdyttävien ja huumaavien aineiden käyttö ja esiintyminen niiden vaikutuksen alaisena on kielletty. 15

16 6 Atk-tilojen, tietokoneiden ja tietoliikenneyhteyksien käyttösäännöt Tietokoneet on tarkoitettu ensisijaisesti opiskelukäyttöön, joten opiskelutehtäviä tekevät opiskelijat ovat etuoikeutettuja käyttämään atk-laitteita. Käytön tärkeysjärjestys määritellään seuraavasti: 1. Kontaktiopetus 2. Koneiden ja ohjelmien asennus ja huolto 3. Kurssiin liittyvien harjoitustehtävien teko 4. Tutkielman ja esitelmän teko 5. Opiskeluun liittyvän tiedon haku internetistä 6. Sähköpostin luku ja www-sivujen ei opiskeluun liittyvä selailu 7. Muu käyttö Pääsääntöisesti luokan käyttö määräytyy luokkien vieressä ja toimistossa olevan varauslistan mukaan. Jos luokassa on opetus käynnissä, ilman kouluttajan lupaa ei luokassa saa olla opetukseen kuulumattomia henkilöitä. Koneen käynnistyksen yhteydessä tulee käyttää koneen paikallista käyttäjätunnusta joka löytyy ko. koneen monitorista. Järjestelmänvalvojan käyttäjätunnusta EI SAA käyttää. Verkossa työskentelyn periaate on, ettei käyttäjä saa aiheuttaa muille käyttäjille, tietokoneille, verkolle tai organisaatiolle haittaa tai vahinkoa. Näin ollen kiellettyä on mm: o o o o Nimettömien kirjeiden, ketjukirjeiden, mainosten ja automaattisesti leviävien tiedostojen lähettäminen, hyvien tapojen vastaisen ja epäsiveellisen materiaalin säilytys, tulostamien, kopiointi ja levittäminen. Muihin tietokoneisiin tunkeutuminen ja tietomurto eli toisen käyttäjän tunnuksen käyttö ja tiedostojen lukeminen (koskee myös sähköpostia). Myös yritys on rangaistava teko (Suomen rikoslaki luku 38). Tietojärjestelmästä tai työasemasta löytyneen tietoturva-aukon hyödyntäminen. Löydetystä tietoturva-aukosta on välittömästi ilmoitettava atkhenkilöstölle. Internetistä tapahtuva peli-, musiikki- ja multimediatiedostojen imuroiminen on kielletty, mikäli se ei liity opiskeluun. Omien tiedostojen tallentamisessa voidaan käyttää koneen kovalevyä. Tätä tarkoitusta varten koneelle tulee luoda oma henkilökohtainen kansio, johon tallennukset tehdään. Muiden käyttäjien tiedostoja ja kansioita ei saa käyttää eikä poistaa. Tärkeät tiedostot, kuten harjoitustyöt yms. on syytä tallentaa myös levykkeille tai CD:lle, sillä pääsääntöisesti työasemista ei oteta varmuuskopioita. Jos koneelta tai levykkeeltäsi löytyy virus, pyri poistamaan virus välittömästi. Tarvittaessa ota yhteyttä kouluttajaan tai atk-henkilöstöön. Raportoi viruksesta henkilökunnalle. 16

17 Omien ohjelmien asentaminen ja tiedostojen kopiointi kovalevylle edellyttää aina atkhenkilöstön lupaa. Koneen käynnistystiedostojen muokkaaminen ja ohjelmien asetustietojen muuttaminen on ehdottomasti kielletty. Asennuskielto koskee myös internetistä imuroituja taustakuvia, näytönohjaimia ja multimediatiedostoja. Jos opetustapahtuma edellyttää asetusten muokkaamista ja asennusten tekemistä, tulee koneet saattaa alkuperäisiin asetuksiinsa kouluttajan ohjeen mukaisesti opetuksen lopussa. Ohjelmien ja ohjelmatiedostojen kopiointi kovalevyltä on ehdottomasti kielletty. Eväiden tuonti atk-tiloihin on kielletty. Työasemiin asennettuja siirtokovalevykehikoita ei saa vetää. Jos kehikko ei ole kunnolla paikallaan, kone ei käynnisty. Jos käytät luottamuksellisia tietoja sisältäviä www-sivuja (esim. pankkiyhteyksiä), muista tyhjentää internet-selaimen välimuisti, kun lopetat netin käytön. Kouluttajan koneet on tarkoitettu vain opetuskäyttöön. Päivän viimeiset käyttäjät sammuttavat koneet. Viimeinen luokasta lähtijä huolehtii siitä, että valot ja työasemat ovat sammutettuja. Samalla hän lukitsee ovet. Palvelimena toimivia koneita ei tarvitse/ei saa sammuttaa. Neuvottele vastuukouluttajan kanssa, jos haluat käyttää atk-luokkaa muulloin kuin lähiopetuksen aikana. Mikäli väärinkäytöksiä laitteiden tai verkon käytössä havaitaan, voidaan ryhtyä seuraaviin toimenpiteisiin: o Tutkinnan ajaksi voidaan atk-käyttölupa peruuttaa. Lisäksi voidaan rikkomuksen luonteen mukaan antaa: 1. Määräaikainen tai pysyvä tietoliikenneyhteyksien käyttökielto 2. Määräaikainen tai pysyvä tietokoneiden käyttökielto 3. Oppilaitoksen sisäinen huomautus tai varoitus 4. Aiheutettujen kustannusten perimispäätös 5. Rikosoikeudellinen haaste Edellä mainittujen ohjeiden lisäksi maalaisjärjen käyttäminen on sallittua, jopa suotavaa! Public-verkkoasema tyhjennetään kahden viikon kuluttua koulutuksen päättymisestä. Otathan omat tiedostosi talteen ennen sitä. Epäselvissä asioissa ota yhteys atk-henkilöstöön. 7. Näiden sääntöjen rikkomisesta aiheutuvissa seuraamuksissa noudatetaan, mitä on säädetty laissa ammatillisista oppilaitoksista (630/1998) ja sen perusteella annetuissa asetuksissa. 17

18 LIITE Työvoimapoliittista aikuiskoulut usta koskevaa lainsääd äntöä Seuraavat lait ja asetukset koskevat työvoimapoliittista aikuiskoulutusta: Laki julkisesta työvoimapalvelusta 1295/2002 Valtioneuvoston asetus julkisesta työvoimapalvelusta 1344/2002 Työministeriön asetus työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen yleisistä hankintaehdoista ja opiskelijoiden valintamenettelystä 1334/2002 Työministeriön ohje (O78/2007TM) työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta ja siihen hakeutuville ja osallistuville maksettavista etuuksista Laki julkisista hankinnoista (348/2007) Valtioneuvoston asetus julkisista hankinnoista (614/2007) Hallintolainkäyttölaki (586/1996) Hallintolaki (434/2003) Opiskelijan oikeuksista ja velvollisuuksista säädetään julkista työvoimapalvelua koskevan lain 8 :ssä. Pääsääntönä on, että työvoimakoulutukseen ja koulutuksessa oleviin opiskelijoihin (mm. opintojen hyväksilukeminen, opiskeluoikeuden menettäminen, kurinpito ja muutoksenhaku koulutuspalvelujen tuottajan päätöksiin) sovelletaan samaa lainsäädäntöä kuin muuhun vastaavaan koulutukseen ja mikäli tällaista lakia ei ole olemassa, ammatillista aikuiskoulutusta koskevaa lakia. Opiskelijalla on lain mukaan oikeus saada koulutus- tai opetussuunnitelman mukaista opetusta, johon hänen tulee säännöllisesti osallistua sekä suorittaa tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäytyä asiallisesti (8 1 momentti). Lain 9 :n mukaan koulutus on katsottava keskeytyneeksi, jos opiskelija on ollut poissa koulutuksesta siten, ettei hän ilmeisesti tule suoriutumaan suunnitelman mukaisista opinnoista tai hän on muuten olennaisesti laiminlyönyt opiskeluaan. Olennaisesta laiminlyönnistä on lain mukaan aina kysymys, jos opiskelija on ollut luvatta poissa koulutuksesta yhtäjaksoisesti viisi (5) opetuspäivää. Koska opiskelijalla on velvollisuus osallistua säännöllisesti opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen, myös luvattomat viittä päivää lyhyemmät poissaolot voivat johtaa koulutuksen keskeyttämiseen varsinkin silloin, kun poissaolot ovat toistuvia. Ratkaisevaa koulutuksen keskeyttämisen kannalta on, onko poissaoloja niin paljon, että ne todennäköisesti estävät koulutuksen tavoitteiden saavuttamisen. Vastuu poissaololupien myöntämisestä ja opintojen olennaisen laiminlyönnin tulkinnasta on aina kouluttajalla. Ennen keskeyttämispäätöksen tekemistä opiskelijalle on aina varattava tilaisuus tulla kuulluksi. Opiskelijalta on pyydettävä yhteydenottoa tai kirjallista vastinetta määräajassa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että opintojen keskeyttämistä koskeva lausuntopyyntö annetaan opis- 18

19 kelijalle kuittausta vastaan tai lähetetään postitse opiskelijan ilmoittamaan osoitteeseen. Tästä syystä opiskelijoiden on pidettävä osoitetietonsa ajan tasalla. Mikäli muuta ei näytetä, opiskelijalle lähetetyn kirjeen katsotaan tulleen perille viimeistään 7 päivän kuluttua sen postittamisesta. Jos yhteydenottoa ei tule tai vastinetta ei saada, keskeyttämispäätös voidaan näin ollen tehdä 5 päivän kuluttua lausuntopyynnön vastaanottamisesta tai 12 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Keskeyttämispäätös tehdään aina kirjallisesti. Sen tekee pääsääntöisesti julkisen valvonnan alainen koulutuspalvelujen tuottaja. Koulutuspalvelujen tuottajan on ennen keskeyttämispäätöksen tekemistä neuvoteltava asiasta yhteystyö- ja elinkeinotoimiston kanssa ja tehdystä päätöksestä on viipymättä ilmoitettava opiskelijalle ja yhteystyö- ja elinkeinotoimistolle. Opiskelijalle annettavaan keskeyttämispäätökseen on liitettävä valitusosoitus. Siitä säädetään julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 13. luvun 4 :ssä. Opiskelija voi valittaa keskeyttämispäätöksestä hallinto-oikeuteen ja tarvittaessa korkeimpaan hallinto-oikeuteen. 19

20

SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ

SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ Hallitus 3.5.2015 64 1 1 Järjestyssäännön tarkoitus Järjestyssääntö luo edellytykset opiskelun kasvatuksellisten ja opetuksellisten tavoitteiden saavuttamiselle

Lisätiedot

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio tori t Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 www.sakky.fi/oppisopimuskoulutus etunimi.sukunimi(at)sakky.fi

Lisätiedot

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS. Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio. Asiakaspalvelu p. 044 785 3067

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS. Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio. Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 www.sakky.fi/oppisopimuskoulutus etunimi.sukunimi(at)sakky.fi tai oppisopimuskeskus@sakky.fi

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen esittely

Oppisopimuskoulutuksen esittely Oppisopimuskoulutuksen esittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

Näyttötutkinnot. Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa

Näyttötutkinnot. Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa Näyttötutkinnot Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa Tietoa näyttötutkinnoista tutkintoja järjestävistä oppilaitoksista työvoimatoimistoista oppisopimustoimistoista kirjastoista

Lisätiedot

OPPISOPIMUS. www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen

OPPISOPIMUS. www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen OPPISOPIMUS www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen OPPISOPIMUSKOULUTUS TYÖSSÄ OPPIMINEN TEORIAOPINNOT TUTKINTOTILAISUUDET työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettäviä

Lisätiedot

Laki. Lain tarkoitus ja soveltamisala. Rahoituksen periaatteet. Määritelmä. HE 186/1996 vp. EV 207/1996 vp -

Laki. Lain tarkoitus ja soveltamisala. Rahoituksen periaatteet. Määritelmä. HE 186/1996 vp. EV 207/1996 vp - EV 207/1996 vp - HE 186/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitusta koskevaksi lainsäädännöksi Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 186/1996 vp ammatillisen

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 2014 788/2014 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen!

Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen! OPPISOPIMUS Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen! KEUDA 1 1.4.2015 OPPISOPIMUS Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Omistajakunnat Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula sekä

Lisätiedot

Aikuisten ammatillisesta peruskoulutuksesta on voimassa, mitä ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (630/1998) säädetään.

Aikuisten ammatillisesta peruskoulutuksesta on voimassa, mitä ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (630/1998) säädetään. Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta 21.8.1998/631 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Soveltamisala ja tarkoitus 1 Määritelmä ja suhde muihin säädöksiin Ammatillisella aikuiskoulutuksella

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUS SELKOSUOMEKSI. LATUVA - laatua, tukea ja valmennusta työssä tapahtuvaan ammatillisen kielen oppimiseen

OPPISOPIMUSKOULUTUS SELKOSUOMEKSI. LATUVA - laatua, tukea ja valmennusta työssä tapahtuvaan ammatillisen kielen oppimiseen OPPISOPIMUSKOULUTUS SELKOSUOMEKSI LATUVA - laatua, tukea ja valmennusta työssä tapahtuvaan ammatillisen kielen oppimiseen Oppisopimuskoulutus Alkupalaveri, jossa arvioidaan oppisopimuksen edellytykset.

Lisätiedot

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON TIE NÄYTTÖTUTKINTOON Käytännönläheinen opiskelijan opas Porvoon Kauppaoppilaitos Yrityspalvelu Företagsservice Opistokuja 1, 06100 Porvoo www.pkol.fi 019-5740700 yp@ pkol.fi 1 Opas on tarkoitettu opiskelemaan

Lisätiedot

Opiskelijan poissaoloja ja eronneeksi katsomista koskeva menettelyohje (aikuiset)

Opiskelijan poissaoloja ja eronneeksi katsomista koskeva menettelyohje (aikuiset) Ohje 1 (4) Opiskelijan poissaoloja ja eronneeksi katsomista koskeva menettelyohje (aikuiset) Koulutuksen tavoitteet Ammatillisen koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijoille laadukasta opetusta ammattitaidon

Lisätiedot

Mikä on ammatillinen tutkinto?

Mikä on ammatillinen tutkinto? Mikä on ammatillinen tutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä ammatillinen tutkinto tarkoittaa. Kainuun ammattiopisto Opintie 3, 87100 Kajaani p. (08) 61 651 www.kao.fi Mikä on

Lisätiedot

ARVIOIJAKOULUTUS. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

ARVIOIJAKOULUTUS. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja ARVIOIJAKOULUTUS Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ NÄYTTÖTUTKINNOISTA 2. TUTKINTORAKENNE 3. AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN 1. Tutkintotilaisuuden suorittamissuunnitelma

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi

Ammatillisen koulutuksen reformi Ammatillisen koulutuksen reformi Laki ammatillisesta koulutuksesta hyväksyttiin eduskunnassa 30.6.2017 Keskeiset muutokset Uusi laki ammatillisesta koulutuksesta voimaan 1.1.2018 Yksi näyttöön perustuva

Lisätiedot

OTA TALTEEN! Muoviteollisuuden ammatilliset näyttötutkinnot MUOVISTA AMMATTI. - Ammatista tutkinto

OTA TALTEEN! Muoviteollisuuden ammatilliset näyttötutkinnot MUOVISTA AMMATTI. - Ammatista tutkinto Muoviteollisuuden ammatilliset näyttötutkinnot OTA TALTEEN! MUOVISTA AMMATTI - Ammatista tutkinto Suorita perus-, ammattitai erikoisammattitutkinto Muovien kiehtovaan maailmaan pääsee montaa reittiä. Ilman

Lisätiedot

Toimikunta päättää aikaisemmin osoitetun osaamisen tunnustamisesta. (Näyttötutkintoopas 2015 s, 27)

Toimikunta päättää aikaisemmin osoitetun osaamisen tunnustamisesta. (Näyttötutkintoopas 2015 s, 27) OPETUSHALLITUS TUTKINTOTOI MIKUNN AT UTBILD NINGSSTYRELSEN E XAME NSKOMMISSIONERNA Lasten ja nuorten erityisohjauksen tutkintotoimikunta (8452) 1.8.2013 31.7.2016 Ohje näyttötutkinnon järjestäjille 11/2015

Lisätiedot

Pirkanmaan oppisopimuskeskus - TEKEMÄLLÄ OPPII -

Pirkanmaan oppisopimuskeskus - TEKEMÄLLÄ OPPII - Pirkanmaan oppisopimuskeskus - TEKEMÄLLÄ OPPII - Pirkanmaan oppisopimuskeskus p Perus, ammatti- ja erikoisammattitutkintokoulutusta Yhteistyöoppilaitokset 17 kuntaa Valittavana yli 360 tutkintoa Tietopuolinen

Lisätiedot

TERV ETULOA

TERV ETULOA 2 TERV ETULOA VALINTAINFOON 3 Video näyttötutkinnosta SUOMEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄ 4 Y L I O P I S T O T J A T I E D E K O R K E A K O U L U T A M M AT T I K O R K E A K O U L U TYÖELÄMÄ Erikoisammattitutkinnot

Lisätiedot

Omnian oppisopimustoimisto järjestää työpaikkakouluttajille ilmaista koulutusta, joka tukee työpaikalla tapahtuvaa opiskelijan ohjausta.

Omnian oppisopimustoimisto järjestää työpaikkakouluttajille ilmaista koulutusta, joka tukee työpaikalla tapahtuvaa opiskelijan ohjausta. Yleistä oppisopimuksesta Oppisopimustoimisto laatii virallisen oppisopimuksen yhdessä työnantajan ja opiskelijan kanssa. Oppisopimus on juridisesti pätevä määräaikainen työsopimus, jossa noudatetaan normaaleja

Lisätiedot

Näyttötutkintojen rahoitus. Olli Vuorinen

Näyttötutkintojen rahoitus. Olli Vuorinen Näyttötutkintojen rahoitus Olli Vuorinen Ammatillinen peruskoulutus tutkintoon johtava (opetussuunnitelmaperusteinen ammatillinen peruskoulutus) tutkintoon valmistava (näyttötutkintona suoritettavaan ammatilliseen

Lisätiedot

Henkilökohtaistaminen, arvioinnin uudet käytännöt ja todistusmääräys

Henkilökohtaistaminen, arvioinnin uudet käytännöt ja todistusmääräys Henkilökohtaistaminen, arvioinnin uudet käytännöt ja todistusmääräys Opso ry:n syysseminaari 29.10.2015 Tampere Riikka Vacker opetusneuvos Henkilökohtaistaminen 1.8.2015 alkaen Valtioneuvoston asetus 794/2015,

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii Oppisopimuskoulutus Tekemällä oppii Sopii kuin nakutettu Perustietoa oppisopimuksesta Oppisopimus on käytännöllinen tapa kouluttautua ja kouluttaa yritykseen ammattitaitoista henkilöstöä sekä kehittää

Lisätiedot

Tehdään yhdessä! Mitä, miten ja miksi?

Tehdään yhdessä! Mitä, miten ja miksi? Tehdään yhdessä! Mitä, miten ja miksi? Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan ja tutkinnon järjestäjien yhteistyöpäivä 23.10.2015 Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunta 8509 Soila Osaamisen

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Opiskelijan ja näyttötutkinnon suorittajan arviointi 6-7.2.2013 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja

Lisätiedot

Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen

Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen Ammatillisen aikuiskoulutuksen ja näyttötutkintotoiminnan kehittämisseminaari Maaliskuu 2016 Markku Kokkonen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa

Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa Verkostoseminaari 24.-25.11.2010 Helsinki Ulla Aunola, opetusneuvos, Ammattikoulutus/Tutkinnot Opiskelijan arviointi opsin luku 4. Oppimisen arviointi

Lisätiedot

SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ

SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ Hallitus 6.9.2016 102 1 1 Järjestyssäännön tarkoitus Järjestyssääntö luo edellytykset opiskelun kasvatuksellisten ja opetuksellisten tavoitteiden saavuttamiselle

Lisätiedot

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia Voimaan 28.8.2014 sisältävät opiskelijan tai harjoittelijan oikeuksia ja velvollisuuksia koskevia määräyksiä, joiden lähtökohtana ovat ammatillisesta

Lisätiedot

AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE

AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE Sisällys AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN (AHOT)... 3 Mitä on AHOT?... 3 Millaisesta osaamisesta AHOTointia voi hakea?... 4 Osaamisen osoittaminen,

Lisätiedot

Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi. Markku Kokkonen Opetushallitus

Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi. Markku Kokkonen Opetushallitus Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus L ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998, 8 ) Koulutuksen järjestäjä päättää näyttötutkintoon valmistavan

Lisätiedot

Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen

Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen Media-alan koulutuksen kehittämispäivä 22.11.2016 Markku Kokkonen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Sisältö Yleiset periaatteet

Lisätiedot

Arvioinnin uusiminen ja arvosanan korottaminen

Arvioinnin uusiminen ja arvosanan korottaminen Arvioinnin uusiminen ja arvosanan korottaminen Arvioinnin uusiminen ja arvosanan korottaminen (1) Opiskelijalle tulee järjestää mahdollisuus näytön tai muun osaamisen osoittamisen uusintaan tai hyväksytyn

Lisätiedot

Näyttötutkintojen henkilökohtaistaminen ja arviointi

Näyttötutkintojen henkilökohtaistaminen ja arviointi Näyttötutkintojen henkilökohtaistaminen ja arviointi Logistiikan koulutuksen kehittämispäivät 24.-25.3.2010 Henkilökohtaistamista ohjaavat säädökset ja ohjeet 1/2 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta

Lisätiedot

Yhteistyö tutkinnon järjestäjän ja vankilan välillä. Näyttötutkintojen arviointi

Yhteistyö tutkinnon järjestäjän ja vankilan välillä. Näyttötutkintojen arviointi Yhteistyö tutkinnon järjestäjän ja vankilan välillä Näyttötutkintojen arviointi Sirpa Rintala Tekemällä oppii -projekti TEKEMÄLLÄ OPPII 1.8.2010-31.12.2013 Vankeudesta vapauteen ja opiskelusta työpaikalle

Lisätiedot

AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET

AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET Ammatillisen tutkinnon suorittamista ja ammatillista koulutusta koskevat yleiset siirtymäsäännökset Vuoden 2018 alusta

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUS Kouluttaudu ammattiin työtä tekemällä.

OPPISOPIMUSKOULUTUS Kouluttaudu ammattiin työtä tekemällä. OPPISOPIMUSKOULUTUS Kouluttaudu ammattiin työtä tekemällä. MITÄ OPPISOPIMUKSELLA VOI OPISKELLA? Oppisopimus on työssäoppimista ja opiskelua oppilaitoksessa Oppisopimuksen avulla voit suorittaa perustutkinnon

Lisätiedot

Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen. (työpaja 4) Oulu Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja

Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen. (työpaja 4) Oulu Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen (työpaja 4) Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja Oulu 27.9.2017 Keskeiset käsitteet Henkilökohtaistaminen = toiminta, jossa tunnistetaan ja

Lisätiedot

Työvoimakoulutus. Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto Koulutuksen aloitus

Työvoimakoulutus. Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto Koulutuksen aloitus Työvoimakoulutus 1 Työvoimakoulutuksen tavoitteet Työllistyminen Koulutuksen tavoitteena olevan tutkinnon saavuttaminen Muut yleiset valmiudet 2 Opiskelijan oikeudet Koulutus on opiskelijalle maksutonta

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Suunnittelun lähtökohdat Suunnittelun pohjana aina voimassa oleva

Lisätiedot

TODISTUS AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN, 20 0V 40 OV. Opinnot Opintojen laajuus Arvosana

TODISTUS AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN, 20 0V 40 OV. Opinnot Opintojen laajuus Arvosana MALLI 1. ESIMERKKILÄN SEUDUN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ ESIMERKKILÄN AMMATTIOPPILAITOS TODISTUS Tiiti Tokko (300681-6148) on suorittanut AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN

Lisätiedot

SAVONLINNAN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO OPPISOPIMUSTOIMISTO. Ari Haapasaari

SAVONLINNAN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO OPPISOPIMUSTOIMISTO. Ari Haapasaari SAVONLINNAN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO OPPISOPIMUSTOIMISTO Ari Haapasaari MIKSI OPPISOPIMUSKOULUTUS? Oppisopimuskoulutus on yrittäjälle hyvä vaihtoehto kun haluat laajentaa tai päivittää omaa ammatillista

Lisätiedot

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Hyvinvointi Liike-elämä Palvelut Tekniikka ja taito Video Näyttötutkinnosta https://www.youtube.com/watch?v=4rg3c 3Krpko&feature=youtu.be Omnian aikuisopiston toimipisteet

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Tervetuloa. oppisopimuskoulutukseen

Tervetuloa. oppisopimuskoulutukseen Tervetuloa oppisopimuskoulutukseen Stadin oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus Tervetuloa oppisopimuskoulutukseen! Kun haluat yhdistää työnteon ja opiskelun, oppisopimuskoulutus on juuri sinulle sopiva

Lisätiedot

OTA TALTEEN! Kemianteollisuuden ammatilliset näyttötutkinnot. Laatua elämään AMMATTITUTKINNOLLA

OTA TALTEEN! Kemianteollisuuden ammatilliset näyttötutkinnot. Laatua elämään AMMATTITUTKINNOLLA Kemianteollisuuden ammatilliset näyttötutkinnot OTA TALTEEN! Laatua elämään AMMATTITUTKINNOLLA Kehity kemian ammattilaisena suorita näyttötutkinto Kemianteollisuus on jatkuvasti kehittyvä toimiala, jonka

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI

OPISKELIJAN ARVIOINTI OPISKELIJAN ARVIOINTI 26.3.2013 Jyväskylä Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Lisätiedot

LIITE 1 - KOULUTUSPALVELUN LAADULLISET EHDOT OMN/140/ / TIETOPUOLINEN KOULUTUS JA NÄYTTÖTUTKINNON JÄRJESTÄMINEN

LIITE 1 - KOULUTUSPALVELUN LAADULLISET EHDOT OMN/140/ / TIETOPUOLINEN KOULUTUS JA NÄYTTÖTUTKINNON JÄRJESTÄMINEN TIETOPUOLINEN KOULUTUS JA NÄYTTÖTUTKINNON JÄRJESTÄMINEN Tässä palvelukuvauksessa määritellään tutkinnon tavoitteet, toimintatavan kuvaukset sekä palvelutasovaatimukset. Hankintasopimuksessa edellytetään

Lisätiedot

KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa alkaen

KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa alkaen KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO... 3 1.1. JOHDANTO... 3 1.2. VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET...

Lisätiedot

1. Yleistä... 2. 2. Näyttötutkinnon järjestämisedellytykset... 2. 3. Tiedotus, neuvonta ja ohjaus... 2. 4. Tutkintosuoritusten arvioijat...

1. Yleistä... 2. 2. Näyttötutkinnon järjestämisedellytykset... 2. 3. Tiedotus, neuvonta ja ohjaus... 2. 4. Tutkintosuoritusten arvioijat... Pysyväisohjeet tutkintojen järjestäjille Hyväksytty suntion tutkintotoimikunnan kokouksessa 19.3.2012 SISÄLLYS 1. Yleistä... 2 2. Näyttötutkinnon järjestämisedellytykset... 2 3. Tiedotus, neuvonta ja ohjaus...

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Arvioinnin mukauttaminen ja arvioinnista poikkeaminen

Arvioinnin mukauttaminen ja arvioinnista poikkeaminen Arvioinnin mukauttaminen ja arvioinnista poikkeaminen Mukauttaminen ja erityinen tuki (1) Opiskelijalla on oikeus erityiseen tukeen, jos hän oppimisvaikeuksien, vamman, sairauden tai muun syyn vuoksi tarvitsee

Lisätiedot

Opintojen yksilöllistäminen ja henkilökohtaistaminen. Verkostoista voimaa -seminaari , Amiedu

Opintojen yksilöllistäminen ja henkilökohtaistaminen. Verkostoista voimaa -seminaari , Amiedu Opintojen yksilöllistäminen ja henkilökohtaistaminen Verkostoista voimaa -seminaari 9.10.2017, Amiedu Sisältö Ammatillisen koulutuksen reformin mukainen henkilökohtaistaminen (Laki 531/2017) Pohdinta ryhmissä

Lisätiedot

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012 Kelan etuudet aikuisopiskelijalle Nina Similä 28.8.2012 Opintotuki Aikuisopiskelija voi hakea Kelasta opintotukea, jos hänen opintojaan ei tueta muun lain perusteella. Ensin kannattaa selvittää oikeudet

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammatilliset tutkinnot Yhteensä yli 350 kpl erilaisia tutkintoja

Lisätiedot

Opetusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) nojalla:

Opetusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) nojalla: Lukioasetus 6.11.1998/810 Opetusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) nojalla: 1 luku Opetus 1 Opetuksen määrä Opetusta eri oppiaineissa ja opinto-ohjausta

Lisätiedot

LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA

LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA Oppisopimuskoulutus on ammatillista peruskoulutusta, joka koostuu työnopetuksesta työpaikalla ja tietopuolisesta opetuksesta oppilaitoksessa sekä ohjatuista

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT Ammatillinen lisäkoulutus 3.9.2013 Kuopio 5.9.2013 Tampere 10.9.2013 Helsinki 12.9.2013 Oulu Antti Markkanen Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta

Lisätiedot

Näyttötutkintojen ja tutkintotoimikuntien tilannekatsaus

Näyttötutkintojen ja tutkintotoimikuntien tilannekatsaus Näyttötutkintojen ja tutkintotoimikuntien tilannekatsaus Luonnonvara- ja ympäristöalan ammatillisen koulutuksen kehittämispäivä 3.-4.11.2015 Anne Liimatainen Esityksen aiheet Ajankohtaiset säädösmuutokset

Lisätiedot

Näyttötutkintojärjestelmän kehittäminen. 27.1.2015 Minna Bálint Opetushallitus

Näyttötutkintojärjestelmän kehittäminen. 27.1.2015 Minna Bálint Opetushallitus Näyttötutkintojärjestelmän kehittäminen 27.1.2015 Minna Bálint Opetushallitus Laadun itsearviointi eperusteet tutkinnon perusteisiin Ammatillisen koulutuksen kehittäminen Opetushallituksessa Perustutkintojen

Lisätiedot

Näyttötutkinnon suorittajan opas sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Näyttötutkinnon suorittajan opas sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Näyttötutkinnon suorittajan opas sosiaali- ja terveysalan perustutkinto TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon suorittajan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon

Lisätiedot

SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Yksi Suomen suurimmista ammatillisen perus-, jatko- ja täydennyskoulutuksen järjestäjistä n. 8000 opiskelijaa Henkilöstöä n. 850 Koulutamme ammattilaisia neljällä eri paikkakunnalla

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttö Ammatillisiin perustutkintoihin on liitetty ammattiosaamisen näytöt osaksi opiskelijan arviointia

Lisätiedot

Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa.

Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa. Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa. Aikuisten maahanmuuttajien ammatillisten näyttötutkintojen kehittäminen hyvinvointialalla -hanke

Lisätiedot

Oppimisen aikainen arviointi Osallistumistodistukset

Oppimisen aikainen arviointi Osallistumistodistukset Oppimisen aikainen arviointi Osallistumistodistukset Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi L ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998,

Lisätiedot

Näyttötutkintojen järjestämisestä sopiminen

Näyttötutkintojen järjestämisestä sopiminen Näyttötutkintojen järjestämisestä sopiminen Arviointiriihi AEL 25.3.2014 Markku Kokkonen Opetushallitus Säädökset ja ohjeet Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998, 7 ) Koulutuksen järjestäjä

Lisätiedot

Opetusministerin esittelystä säädetään ammatillisesta koulutuksesta 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lain (630/1998) nojalla:

Opetusministerin esittelystä säädetään ammatillisesta koulutuksesta 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lain (630/1998) nojalla: Asetus ammatillisesta koulutuksesta 6.11.1998/811 Opetusministerin esittelystä säädetään ammatillisesta koulutuksesta 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lain (630/1998) nojalla: 1 luku Opetus 1 Koulutusalat

Lisätiedot

Tervetuloa. oppisopimuskoulutukseen

Tervetuloa. oppisopimuskoulutukseen Tervetuloa oppisopimuskoulutukseen Stadin aikuisopisto Oppisopimuskoulutus Tervetuloa oppisopimuskoulutukseen! Kun haluat yhdistää työnteon ja opiskelun, oppisopimuskoulutus on juuri sinulle sopiva vaihtoehto.

Lisätiedot

Opetustoimen muutoksenhaku

Opetustoimen muutoksenhaku Opetustoimen muutoksenhaku Perusopetuksen muutoksenhaku (hallintolainkäyttölaki) Opetuksen järjestäjän päätös: PL 13 Uskonto ja elämänkatsomustieto 30 pv KHO = korkein hal-lintooikeus Opetuksen järjestäjän

Lisätiedot

UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 17.3.2008 Opetusneuvos Seppo Hyppönen Aikuiskoulutuksen kehittäminen Osaamisen ja sivistyksen asialla Ammatillisten perustutkintojen kehittämisen Näyttötutkintona

Lisätiedot

Näyttötutkinnon arvioinnin opas

Näyttötutkinnon arvioinnin opas Näyttötutkinnon arvioinnin opas TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon arvioijan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot? 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon suorittaminen ja osaamisen arviointi 5 Tutkintotodistus

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen laatuhankkeen loppuraportin keskeiset viestit koulutuksen järjestäjille

Oppisopimuskoulutuksen laatuhankkeen loppuraportin keskeiset viestit koulutuksen järjestäjille 11.5.2011 Oppisopimuskoulutuksen laatuhankkeen loppuraportin keskeiset viestit koulutuksen järjestäjille Pasi Kankare, Opetushallitus Oppisopimusten määrän kehitys Oppisopimuskoulutuksella koko tutkinnon

Lisätiedot

1. HENKILÖKOHTAISTAMISSUUNNITELMA

1. HENKILÖKOHTAISTAMISSUUNNITELMA Liite 1.1 Savon ammatti- ja aikuisopisto Liiketalous, kauppa ja tietojenkäsittely Kuopion toimialue 1. HENKILÖKOHTAISTAMISSUUNNITELMA 1.1 / Savon ammatti- ja aikuisopisto PL 87 (Presidentinkatu 3 E1) www.sakky.fi

Lisätiedot

Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot

Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Hämeen ammattikorkeakoulu 2015 Lähde: www.minedu.fi, Suomen koulutus- ja tutkintojärjestelmä 1 Tutkintorakenne Tutkintorakenteessa yli 370 ammatillista tutkintoa

Lisätiedot

Valo-valmennus oppilaitosyhteistyön aloittaminen:

Valo-valmennus oppilaitosyhteistyön aloittaminen: 1 Valo-valmennus oppilaitosyhteistyön aloittaminen: 1. Kartoitetaan valmennusyksikössä suoritettavat koulutusalat a. Etsitään valmennusyksikön aloja vastaavia koulutusaloja tarjoavat oppilaitokset. i.

Lisätiedot

Joustava hakeutuminen ja koulutuksen pääsy. Amiskiertue 2017

Joustava hakeutuminen ja koulutuksen pääsy. Amiskiertue 2017 Joustava hakeutuminen ja koulutuksen pääsy Amiskiertue 2017 Joustava hakeutuminen ja koulutuksen pääsy Asiakaslähtöinen ammatillinen koulutus joustava hakeutuminen ja koulutukseen pääsy Hakeutuminen ja

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta

Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta Mitä muutoksia on tulossa 2017-2019 http://www.oph.fi/download/171627_toisen_asteen_ammatillisen_koulutuksen_reformi.pdf Ammatillisen koulutuksen reformi on esitelty eduskunnalle ja tulee päätettäväksi

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja 30.1.2013 Arvioinnin opas Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimisen arviointi Osaamisen

Lisätiedot

Näyttötutkinnon arvioijan opas

Näyttötutkinnon arvioijan opas Näyttötutkinnon arvioijan opas TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon arvioijan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot? 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon suorittaminen ja osaamisen arviointi 5 Tutkintotodistus

Lisätiedot

LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA SEUROISSA TYÖSKENTELEVILLE

LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA SEUROISSA TYÖSKENTELEVILLE LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA SEUROISSA TYÖSKENTELEVILLE Oppisopimuskoulutus on ammatillista peruskoulutusta, joka koostuu työnopetuksesta työpaikalla ja tietopuolisesta opetuksesta

Lisätiedot

Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen 2016

Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen 2016 Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen 2016 15.3.2016 Helsinki 16.3.2016 Tampere 21.3.2016 Oulu Anne Liimatainen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Näyttötutkintojärjestelmästä

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta

Lisätiedot

Ammatillisten oppilaitosten ja yritysten yhteistyö

Ammatillisten oppilaitosten ja yritysten yhteistyö Ammatillisten oppilaitosten ja yritysten yhteistyö Ammattilaisen kädenjälki 8.11.2017 Helsinki Kiertotalous ja kestävän kehityksen osaaminen koulutusreformissa Kiertotalous ja kestävän kehityksen osaaminen

Lisätiedot

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Sisältö 1. Suomen koulutusjärjestelmä 2. Ammattitaidon hankkiminen (näyttötutkinto ja ammatillinen peruskoulutus) 3. Arviointi KORKEAKOULUTUTKINTO

Lisätiedot

Ammatilliseen. koulutukseen. liittyvää sanastoa

Ammatilliseen. koulutukseen. liittyvää sanastoa Ammatilliseen koulutukseen liittyvää sanastoa Ammatillinen aikuiskoulutus Ammatillisella aikuiskoulutuksella tarkoitetaan ammattitaidon hankkimistavasta riippumattomia, näyttötutkintoina suoritettavia

Lisätiedot

Näyttötutkintojen järjestäminen ja tutkintotoimikuntien tehtävät

Näyttötutkintojen järjestäminen ja tutkintotoimikuntien tehtävät Näyttötutkintojen järjestäminen ja tutkintotoimikuntien tehtävät Markku Kokkonen, Opetushallitus Luonnonvara- ja ympäristöalan kehittämispäivät 13-14.11.2012 Näyttötutkintojen järjestämissopimus (1) Näyttötutkintoina

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutus Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ilmoittautuminen: www.osao.fi/koulutuskalenteri Lisätietoja: Anu Hultqvist Koulutuspäällikkö, OSAO anu.hultqvist@osao.fi Koulutuksen toteutus Kontaktiopetuksena: Oppilaitoksella

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformitiedotus jatkaville opiskelijoille siirtymävaiheessa. Jyväskylän koulutuskuntayhtymä syksy 2017

Ammatillisen koulutuksen reformitiedotus jatkaville opiskelijoille siirtymävaiheessa. Jyväskylän koulutuskuntayhtymä syksy 2017 Ammatillisen koulutuksen reformitiedotus jatkaville opiskelijoille siirtymävaiheessa Jyväskylän koulutuskuntayhtymä syksy 2017 Mikä on ammatillisen koulutuksen reformi? Nuoria koskeva ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Kuvasanakirja näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Suomen koulutusjärjestelmä Yliopisto- ja korkeakoulututkinnot Ammattikorkeakoulututkinnot Työelämä Erikoisammattitutkinnot Lukio/ Ylioppilastutkinto

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO, PELIGRAFIIKAN

Lisätiedot

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon perusteiden ja koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman hierarkia Laki ja asetukset Ammatillisen

Lisätiedot

ARVIOINTI ARVIOINNIN OPPAASSA

ARVIOINTI ARVIOINNIN OPPAASSA ARVIOINTI ARVIOINNIN OPPAASSA Ammatillinen peruskoulutus 21.3.2013 Arvioinnin opas, sisältö Luvut A ja B samansisältöisiä: Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Lisätiedot

Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 160/2005 vp Hallituksen esitys laeiksi ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon. Muutokset näyttötutkinnon järjestämisessä ym.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon. Muutokset näyttötutkinnon järjestämisessä ym. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon uudistuminen i Muutokset näyttötutkinnon järjestämisessä ym. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon uudistuminen 30.11.2009 Helsinki Aira Rajamäki LUKU 3 PERUSTUTKINNON

Lisätiedot

Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10.

Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10. Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10.2011 Sisältö 1. WinNova 2. Opiskelijoiden perehdyttäminen arviointiin 3.

Lisätiedot

AMMATTIOPPILAITOKSET Metsäalan Näyttötutkinnoista vastaavat

AMMATTIOPPILAITOKSET Metsäalan Näyttötutkinnoista vastaavat 8476 TIEDOTE 2/2015 1 (5) AMMATTIOPPILAITOKSET Metsäalan Näyttötutkinnoista vastaavat Metsäalan perustutkinto, metsätalouden osaamisala, näyttötutkinnot 1.8.2015 alkaen Uudet metsäalan perustutkinnon perusteet

Lisätiedot

SOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON TOIMIPAIKKOJEN KÄYTTÄMISESTÄ SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPISKELIJOIDEN KOULUTUKSEEN

SOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON TOIMIPAIKKOJEN KÄYTTÄMISESTÄ SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPISKELIJOIDEN KOULUTUKSEEN HELSINGIN KAUPUNKI 1 SOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN N TOIMIPAIKKOJEN KÄYTTÄMISESTÄ SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPISKELIJOIDEN KOULUTUKSEEN 1 SOPIJAPUOLET Tämän sopimuksen osapuolia ovat Helsingin kaupungin sosiaali-

Lisätiedot

Tiemerkitsijän tutkinto. MAARAKENNUSALAN AMMATTITUTKINTO 2.3.2015 31.12.2015 Nro 3

Tiemerkitsijän tutkinto. MAARAKENNUSALAN AMMATTITUTKINTO 2.3.2015 31.12.2015 Nro 3 Tiemerkitsijän tutkinto MAARAKENNUSALAN AMMATTITUTKINTO 2.3.2015 31.12.2015 Nro 3 SISÄLTÖ AMIEDU Näyttötutkinnot Hyödyt yritykselle Hyödyt henkilöstölle Tutkintojen rahoitus AMIEDU kumppaniksi Maarakennusalan

Lisätiedot