OPISKELIJAN OPAS.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPISKELIJAN OPAS. www.psk.fi"

Transkriptio

1 OPISKELIJAN OPAS

2

3 SISÄL LY S 1. REHTORIN SAATESANAT AIKUISKOULUTUKSEN TEHTÄVÄT LAINSÄÄDÄNTÖ TUTKINNOT JA AMMATTITUTKINTOLAKI ORGANISAATION ESITTELY PSK-AIKUISOPISTON KOULUTUSALAT POHJOIS-POHJANMAAN OPPISOPIMUSKESKUS OPISKELUN ALKAESSA OPINTOSOSIAALISET ETUUDET OPISKELIJAN VAKUUTUSTURVA OPISKELIJAN TERVEYDENHUOLTO HOPS KOULUTUKSEEN HAKEUTUMINEN JA OPISKELIJAVALINNAT OPISKELU PSK-AIKUISOPISTOSSA AIKUINEN OPISKELIJANA VERKKO-OPISKELU TYÖAIKA TYÖSSÄOPPIMINEN LÄSNÄ- JA POISSAOLOT OPINNOISTA OPETUSSUUNNITELMAT KOKEET JA OPINNÄYTTEET NÄYTTÖTUTKINNOT JA TUTKINTOSUORITUKSET PALAUTTEEN ANTAMINEN TODISTUKSET OPPIMATERIAALIEN KÄYTTÖSOPIMUS OPINTOJEN KESKEYTYMINEN OMA PYYNTÖ POISSAOLOT KÄYTÄNNÖN JÄRJESTELYJÄ OPISKELUTARVIKKEET MATKAPUHELIMEN KÄYTTÖ AJANKOHTAISET ILMOITUKSET YHTEYSTIETOJEN PÄIVITTÄMINEN TUPAKOINTI PSK- AIKUISOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNNÖT LIITE

4 1. REHTORIN SAATESANAT Hyvä aikuinen opiskelija Lämpimästi tervetuloa opiskelemaan PSK-Aikuisopistoon. Tässä Opiskelijan oppaassa kerromme Sinulle oppilaitoksestamme, toimintamme periaatteista, käytännön toimintatavoista ja palveluista. Uskomme, että oppaasta on Sinulle hyötyä, joten perehdy siihen tarkasti. Voit kuitenkin aina kääntyä henkilökuntamme puoleen, kun Sinulla on jotain kysyttävää! Koulutuksesta on tullut yhä tärkeämpi edellytys työelämässä ja yleensä yhteiskunnassa toimimiselle. Se parantaa työntekijän kykyä kehittyä omassa työssään, lisää valmiuksia jatko- ja täydennyskoulutukseen sekä parantaa mahdollisuuksia liikkua työmarkkinoilla ammatista, työpaikasta ja alueelta toiseen. Työtehtävissä vaaditaan entistä enemmän monipuolista ammatillista osaamista, kommunikaatiotaitoja sekä tieto- ja viestintätekniikan hallintaa. On sanottu, että opiskelu on tehokkainta silloin, kun se on hauskaa. Haluamme luoda opiskeluasi tukevan rennon, palvelualttiin ja kaikin puolin tuloksellisen opiskeluympäristön. Arvostamme toiminnassamme ja opiskelussamme toisten huomioon ottamista, avoimuutta, rehellisyyttä, vastuuntuntoa ja sisäistä yrittäjyyttä. Onnea ja menestystä opiskelussasi! Rehtori Jaakko Tarakkamäki 4

5 PSK-Aikuisopisto oppilaitoksena 2. AIKUISKOULUTUKSEN TEHTÄVÄT 2.1 LAINSÄÄDÄNTÖ PSK- Aikuisopiston (Ammatillinen aikuiskoulutuskeskus alkaen) toiminta on määritelty ammatillisesta aikuiskoulutuskeskuksesta annetussa laissa ja asetuksessa. PSK-Aikuisopisto toimii Opetusministeriön alaisena oppilaitoksena. PSK-Aikuisopisto on yksityinen Ammatillinen Aikuiskoulutuskeskus, jonka ylläpitäjänä toimii Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö. 2.2 TUTKINNOT JA AMMATTITUTKINTOLAKI Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/98) ja ammatillista aikuiskoulutusta koskeva asetus (812/98) tulivat voimaan vuoden 1999 alussa. Tässä laissa ja asetuksessa määritellään tarkemmin koulutuksen ja tutkintojen järjestäminen. Lain keskeinen sisältö koskee tutkintojen suorittamista ammattitaidon hankkimistavasta riippumattomina näyttötutkintoina, joita ovat ammatilliset per ust utkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot. Ammatillisessa perustutkinnossa osoitetaan ammattitaidon saavuttamisen edellyttämät tiedot ja taidot. Ammattitutkinnossa osoitetaan alan työntekijöiltä edellytetty ammattitaito. Erikoisammattitutkinnossa osoitetaan jo alan vaativimpien työtehtävien hallinta. Ammattitutkintojen ja erikoisammattitutkintojen nimikkeitä saa käyttää vain tutkinnoista, jotka on suoritettu edellä mainitun lain mukaisesti. Ammatillisten perustutkintojen tutkintonimikkeitä saa käyttää myös näyttötutkintona suoritettavista ammatillisista perustutkinnoista. PSK-Aikuisopisto antaa valmistavan koulutuksen kaikkiaan 13 eri tutkinnossa. Tutkinnon vaatima ammattitaito osoitetaan ko. ammatin tutkintosuorituksessa (aiemmin näyttötutkinnossa), joiden järjestämisestä ja valvomisesta vastaavat tutkintotoimikunnat. PSK-Aikuisopistolla on sopimus tutkintotoimikuntien kanssa 11 tutkinnon osalta. Johtamistaidon erikoisammattitutkintojen ja lähihoitajien tutkinnon toteuttamisessa teemme yhteistyötä sellaisten organisaatioiden kanssa, joilla on ao. tutkinnon järjestämisoikeus. Tarkempia tietoja valmentavasta koulutuksesta ja tutkintojen järjestämisestä saat kouluttajaltasi. 5

6 3. ORGANISAATION ESITTELY PSK-Aikuisopisto on yksi Suomen 45 aikuiskoulutuskeskuksesta. Ylläpitäjänä on Pohjois- Suomen Koulutuskeskussäätiö, joka on perustettu vuonna Laajapohjaisen säätiön perustajina oli 46 kuntaa ja kuntayhtymää sekä Oulun yliopisto, KTV, KVL, Haapaveden Opisto ja Postipankki. PSK-Aikuisopistolla on kiinteät toimipisteet Oulussa osoitteissa Kansankatu 47, 3. krs., Oulu, Rautionkatu 2 C, Oulu puh ja Haapavedellä, osoitteessa Kytökyläntie 11, Haapavesi, puh Aikuisopiston kotisivut löytyvät osoitteesta Sieltä löytyvät myös henkilökunnan yhteystiedot. 4. PSK-AIKUISOPISTON KOULUTUSALAT Toiminnan painopiste on Opetusministeriön, Työministeriön, Euroopan sosiaalirahaston ja yritysten sekä yksityisten rahoittamissa koulutuksissa. Tulemme keskittymään ammattitutkintoihin valmistavaan koulutukseen. ORGANISAATIOIDEN KEHITTÄMINEN, JOHTAMINEN Järjestämme organisaatiokohtaisesti räätälöityjä työyhteisön kehittämishankkeita, esimies- ja johtamisvalmennusta sekä tiimikoulutusta. Koulutusta j ärj estetään mm. s euraa v ista te emoista: Johtamisen erikoisammattitutkinto (valmistava koulutus) Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja (valmistava koulutus) Sihteerin ammattitutkinto Laatujohtaminen, laatuvalmennus Tiimityö Johtajuus, johtamisen osa-alueet Asiakaspalvelu, viestintä Projektityötaidot Kouluttajataidot, koulutussuunnittelu Rekrytointi, työnhakuvalmennus TYKY-hankkeet Työvoimapoliittinen koulutus, johon haetaan työvoimatoimiston kautta EU-koulutukset TIETOTEKNI IKKA Voit opiskella mm. seuraav issa koulutuksissa: Tietokoneenkäyttäjän A-kortti Tietokoneenkäyttäjän AB-kortti 6

7 Tietojenkäsittelyn perustutkinto (120 ov) tutkintonimike datanomi Tietojenkäsittelyn ammattitutkinto Tietojenkäsittelyn erikoisammattitutkinto Lyhytkestoinen atk-koulutus, mm. www-sivujen tuottaminen, julkaisu ja kuvankäsittely Työvoimapoliittinen koulutus, johon haetaan työvoimatoimiston kautta. Y RITTÄJÄINSTITUUTTI Yrittäjäinstituutin toiminta on suunnattu yrittäjille, yrittäjiksi aikoville sekä yritysjohdon työskentelyä tukevalle henkilöstölle, kuten taloushallinnossa toimiville. Yrittäjyyskasvatukseen liittyen asiakkaina ovat myös kouluttajat ja yrittäjyyttä oppilaitoksissa opiskelevat. Yrittäjäinstituutil la on tutkintotoimikuntien kanssa tehtyjen sopimusten perusteel la oikeudet j ärj estää : Yrittäjän ammattitutkintoja Yritysjohtamisen erikoisammattitutkintoja Taloushallinnon ammattitutkintoja Myynnin ammattitutkintoja Liiketalouden perustutkintoja Luonto- ja ympäristöalan perustutkintoja Maaseudun kehittäjän erikoisammattitutkintoja Yrittäj äinstituutti tarjoaa koulutusta j a pal v e luj a: Yrittäjänä toimiville Yrittäjiksi aikoville Osuuskuntaa perustaville Taloushallinnon alalta Yrittäjyyskasvatuksesta Yritysten henkilöstölle Konsultointipalveluja Kehittämishankkeisiin liittyen Koulutuspalvelujen rahoitus voi tulla työvoimapoliittisen, ammatillisen lisä-, perustutkinto- tai oppisopimuskoulutuksen rahoitusjärjestelmien kautta. 5. POHJOIS-POHJANMAAN OPPISOPIMUSKESKUS Oppisopimuskoulutus on sekä nuorille että aikuisille soveltuva joustava tapa hankkia ammattitaito ja suorittaa perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinto työn ohessa. Työssä oppimista täydennetään tietopuolisilla opinnoilla. Koulutuksen kestoon ja sisältöön vaikuttavat opiskelijan aikaisempi koulutus ja työkokemus. Lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta löytyy osoitteesta w ww.op h.fi/op pisopim us. 7

8 Pohjois-Pohjanmaan oppisopimuskeskus toimii osoitteessa Kansankatu 47 B 3. krs., Oulu, puh Lisätietoja Pohjois-Pohjanmaan oppisopimuskeskuksesta löytyy osoitteesta 6. OPISKELUN ALKAESSA 6.1 OPINTOSOSIAALISET ETUUDET Opiskelijan opiskeluaikana saamaan taloudelliseen tukeen vaikuttaa koulutuksen rahoitusmuoto (esim. työvoimapoliittinen- tai oppisopimuskoulutus). Kaikissa tapauksissa opiskelijan on itse haettava opintososiaalisia etuuksia. Voit vierailla esim. opintotukea myöntävän Kelan internet-osoitteessa ja hankkia sieltä tietoa opintotuen sisällöstä ja määräytymisperusteista tai tutustua uusimpiin Opintotuki - ja Aikuiskoulutusoppaisiin. Työvoimapoliittisiin koulutuksiin liittyvistä opintososiaalisista etuuksista saa tietoja paikallisista työvoimatoimistoista ja internet-osoitteesta Oppisopimuskoulutuksiin liittyvistä opintososiaalisista eduista saat tietoa esim. Pohjois-Pohjanmaan oppisopimuskeskuksesta 6.2 OPISKELIJAN VAKUUTUSTURVA PSK-Aikuisopisto on vakuuttanut kaikki koulutuksessa olevat opiskelijansa työtapaturmien varalta. Vakuutusturva korvaa oppitunneilla ja työssäoppimisjaksolla sattuneet tapaturmat. 6.3 OPISKELIJAN TERVEYDENHUOLTO PSK-Aikuisopistossa päätoimisesti opiskelevilla sekä yli 4 kuukautta kestävässä työvoimakoulutuksessa mukana olevilla opiskelijoilla on oikeus kaupungin/kunnan järjestämään opiskelijaterveydenhuoltoon. Saat lisätietoja asiasta kouluttajilta. 6.4 HOPS PSK-Aikuisopistossa opiskelu toteutetaan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) mukaisesti. Opiskelija laatii HOPS:n yhdessä vastuukouluttajan kanssa. HOPS:n laatimiseen sisältyy tarvittaessa lähtötason mittaus, henkilökohtaista ohjausta tms. HOPS:iin voi myös sisältyä hyväksilukuja aiemmista opinnoista tai työtehtävistä. 8

9 6.5 KOULUTUKSEEN HAKEUTUMINEN JA OPISKELIJAVALINNAT PSK-Aikuisopistoon on suora haku. Voit ilmoittautua koulutuksiimme sähköisellä lomakkeella (http://www.psk.fi/hae-meille.html) tai ottamalla yhteyttä opintotoimistoomme puh Järjestämiimme työvoimakoulutuksiin sinun tulee hakea paikkakuntasi työ- ja elinkeinotoimiston kautta. Opiskelijavalinnat koulutuksiin tehdään yleensä haastattelujen perusteella. Joihinkin koulutuksiin opiskelijat valitaan hakupapereiden pohjalta. 7. OPISKELU PSK-AIKUISOPISTOSSA 7.1 AIKUINEN OPISKELIJANA Aikaisemmasta opiskelustasi saattaa olla vierähtänyt jo aikaa, ja tästä syystä olosi voi olla hivenen epävarma opiskelun alkaessa. Aluksi opiskelu voi tuntua vaikealta ja tuloksia ei näytä syntyvän riittävän nopeasti. Harjoittelun avulla oppimiskyky kuitenkin kehittyy. Tutkimusten mukaan ihmisen oppimiskyky paranee aina noin 30 ikävuoteen asti ja vielä 50-vuotiaana se on samalla tasolla kuin noin 18-vuotiaalla. PSK- Aikuisopiston kouluttajilla ja henkilökunnalla on pitkä kokemus nimenomaan aikuisten kanssa työskentelemisestä. Kouluttaja on ohjaaja, jonka tehtävänä on auttaa opiskelijoita oppimaan. Kannattaakin kysyä välittömästi, mikäli jokin asia jää epäselväksi. Toisinaan myös keskustelu toisten opiskelijoiden kanssa auttaa asioiden sisäistämistä. Lopullinen vastuu opintojen onnistumisesta on kuitenkin sinulla itselläsi. Lähiopetus tapahtuu joko päivällä, illalla tai toisinaan myös viikonloppuisin. Osa opetuksesta voi olla myös etä- ja /tai monimuoto-opetusta. Opetusmenetelmät vaihtelevat perinteisestä luokkaopetuksesta itsenäiseen työskentelyyn ja tiedonhakuun. Opetuksessa käytetään kulloinkin sopivinta oppimismuotoa. Lisätietoja opiskeltavista aiheista löydät Internetistä, kirjastoista, tiedotusvälineistä ja työssäoppimispaikoista. Opiskelu on täyttä työtä. Tutustu opiskelukavereihisi niin, että voit tarvittaessa saada heiltä apua opinnoissasi esim. poissa ollessasi. Kotijoukkojen ja läheisten tuki on myös tärkeää. Varaa itsellesi iltaisin aikaa kerrata päivällä käsiteltyjä asioita, koska siten ne painuvat parhaiten mieleen. Järjestä kotona opiskelullesi rauhallinen, hyvin valaistu paikka ja pidä tavarasi järjestyksessä. Muista myös levätä riittävästi. Antoisaa opiskelua! 7.2 VERKKO-OPISKELU Verkko-opiskelu tuo joustavuutta sinulle, joka haluat opiskella osan ajasta kotona, työpaikalla tai jossain muussa paikassa silloin, kun sinulle parhaiten sopii. 9

10 PSK-Aikuisopistossa on käytössä Moodle -verkko-oppimisalusta. Kouluttajat käyttävät verkkooppimisalustaa koulutuksissaan tarpeen mukaan mm. materiaalin jakoon, tehtävien palauttamiseen, keskusteluihin ja ryhmätehtäviin. Opintojen alussa saat kouluttajaltasi ohjeet verkkoympäristön käytöstä sekä henkilökohtaisen käyttäjätunnuksesi ja salasanasi. Verkkooppimisympäristön osoite on Lisäksi oppilaitoksessamme on käytössä Kemi-Tornion AMK:n hallinnoima LearnLinketäopetusjärjestelmä. LearnLink on reaaliaikainen virtuaalinen oppimisympäristö, jossa voit kommunikoida kouluttajan ja opiskelijoiden kanssa "suorassa lähetyksessä". Learnlinc löytyy osoitteesta Ohje-välilehdeltä löytyy myös Learnlincin latausohje. Kehitämme jatkuvasti opetusmenetelmiämme palvelemaan parhaalla mahdollisella tavalla opiskelijoitamme. Verkkoympäristöjä hyödynnetään valmistavan koulutuksen lisäksi tutkinnon suorittamisen tukena. 7.3 TYÖAIKA PSK-Aikuisopistossa opiskellaan yleensä viitenä päivänä viikossa. Päivittäinen opiskeluaika sisältää 7 8 oppituntia (a 45 min), kaksi kahvitaukoa sekä lounastauon klo 8.00 ja välillä. Iltaopiskeluun sisältyy tavallisesti 4 5 oppituntia klo välillä. Tarkemmat aikataulut sovitaan kouluttajan kanssa koulutuksen alussa. Oppilaitoksemme ovi avautuu arkipäivisin klo Opiskelijat käyttävät rakennuksen B-ovea. Työharjoittelupaikoissa noudatetaan harjoittelupaikkojen työaikoja ja -sääntöjä. 7.4 TYÖSSÄOPPIMINEN Lähes kaikkiin opetussuunnitelmiin sisältyy eripituisia työharjoittelujaksoja/työssäoppimista, jossa opiskelijat työskentelevät oppilaitoksen ulkopuolisissa työpaikoissa. Koulutuksen tavoitteiden mukaisen työssäoppimispaikan hankkii ensisijassa opiskelija itse. Jos hän ei onnistu hankkimaan työssäoppimispaikkaa, PSK-Aikuisopiston henkilökunta auttaa häntä työssäoppimispaikan hankinnassa. Työssäoppimisjaksosta tehdään kirjallinen sopimus työnantajan, työssäoppijan ja PSK:n kesken. Useimmissa koulutuksissa työssäoppimisjaksosta peritään työnantajalta korvaus, jonka suuruus ilmoitetaan työssäoppimispaikkaa hankittaessa. Työssäoppiminen on osa koulutusta, joten opiskelija on PSK:n kirjoilla myös työssäoppimisjakson aikana eikä yleensä saa palkkaa työssäoppimispaikan työnantajalta. PSK:n sääntöjen lisäksi opiskelijan tulee noudattaa myös työssäoppimispaikan sääntöjä. Sairaus- tai muista poissaoloista tulee ilmoittaa sekä oppilaitokseen että työssäoppimispaikkaan. Työssäoppimisjakson aikana noudatetaan työssäoppimispaikan työaikoja. Työssäoppimisjakson sopimusta solmittaessa otetaan kuitenkin huomioon koulutuksen keskimääräinen opiskeluaika 7 8 oppituntia (a 45 min) päivässä eli oppituntia viikossa. Tarkemmat ohjeet työssäoppimisjaksosta antaa koulutuksen vastuukouluttaja. 10

11 Työssäoppimisen tietopalvelu TONET löytyy osoitteesta TONETista saat tietoa siitä mitä työssäoppiminen opiskelijan näkökulmasta tarkoittaa. 7.5 LÄSNÄ- JA POISSAOLOT Opintojen onnistumisen kannalta on tärkeää osallistua opetukseen säännöllisesti. Lain mukaan opiskelijan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta. Opiskelijan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti (L630/98 34) Myös PSK:n säännöt korostavat säännöllisyyttä opiskeluun osallistumisessa. Opiskelijan on myös ilmoitettava sairauspoissaoloistaan tai anottava poissaoloon erikseen lupa, sillä opiskelija voidaan katsoa eronneeksi, jos hän pätevää syytä ilmoittamatta on poissa opetuksesta ja on ilmeistä, että hänen tarkoituksenaan ei ole jatkaa opiskelua (L630/98 31). Sairastumisen vuoksi 1 3 päivän poissaolosta riittää oma ilmoitus oppilaitokseen joko koulutuksen vastuukouluttajalle tai PSK:n toimistoon. Etukäteen tiedossa olevasta poissaolosta on sovittava kouluttajan kanssa. Pidemmistä poissaoloista on esitettävä lääkärintodistus tai muu luotettava todistus koulutuksen vastuukouluttajalle. Poissaoloista h uolimatta opiskelijan on kyettävä saav uttamaan opintotavoitteet. Poissaolot edellyttävät hyväksyttävää syytä, joita ovat esim. sairastuminen, lapsen sairaus, työhaastattelut, pääsykokeet jne. Runsaat poissaolot saattavat johtaa opiskelun keskeyttämiseen. Luvattomat/selvittämättömät poissaolot ilmoitetaan koulutustuen maksajalle ja johtavat kurinpitotoimiin. Myös laissa julkisesta työvoimapalvelusta (8 ) säädetään opiskelijan oikeuksista ja velvollisuuksista. Pääsääntönä on, että työvoimakoulutukseen ja koulutuksessa oleviin opiskelijoihin (mm. opintojen hyväksilukeminen, opiskeluoikeuden menettäminen, kurinpito ja muutoksenhaku koulutuspalvelujen tuottajan päätöksiin) sovelletaan samaa lainsäädäntöä kuin muuhun vastaavaan koulutukseen ja mikäli tällaista lakia ei ole olemassa, ammatillista aikuiskoulutusta koskevaa lakia (ks. liite). HOPS:n perusteella voidaan tietyissä koulutuksissa tehdä hyväksilukuja. Aiemmin suoritetut opinnot ja työkokemus voidaan kirjata opiskelijan hyväksi mikäli ne sisältyvät nykyiseen opinto-ohjelmaan. Hyväksilukuhakemus tulee täyttää ja palauttaa sille kouluttajalle tai koulutuspäällikölle, jolta hakee hyväksilukua. Tässä yhteydessä tulee ko. kouluttajalle/koulutuspäällikölle esittää myös hakemuksen perusteena olevat todistukset. Kouluttaja/koulutuspäällikkö tarkastaa hyväksilukuhakemuksen ja tekee tämän jälkeen rehtorille esityksen hakemuksen hyväksymisestä/hylkäämisestä. Rehtori vahvistaa allekirjoituksellaan kouluttajan/koulutuspäällikön esityksen. Opiskelijalla on oikeus kirjallisesti valittaa päätöksestä. Säätiön hallitus/johtokunta käsittelee valituksen. 11

12 8. OPINNOISTA 8.1 OPETUSSUUNNITELMAT Opetussuunnitelmasta käy ilmi koulutuksen tavoitteet, laajuus ja opintojaksot keskeisine tavoitteineen ja opetusjärjestelyineen. Opetussuunnitelma siis säätelee koulutuksen toteutusta ja sen pohjalta laaditaan työ- ja lukujärjestykset. PSK-Aikuisopistossa käytetään opetushallituksen vahvistamia valtakunnallisia näyttötutkintojen perusteita. Näiden pohjalta PSK laatii näyttötutkintoihin valmentavat koulutuskohtaiset opetussuunnitelmat. Aikuiskoulutuskeskuksessa koulutusajat ovat pääsääntöisesti lyhyempiä kuin nuorten ammatillisessa koulutuksessa, koska aikuinen hallitsee jo entuudestaan paljon asioita, joita nuorten on vielä opiskeltava. Henkilökohtaisen opetussuunnitelman (HOPS) laativat opiskelija ja koulutuksen vastuukouluttaja yhdessä opetussuunnitelman pohjalta kunkin opiskelijan tarpeita vastaavaksi. Tällöin voidaan ottaa huomioon opiskelijan tietojen ja taitojen taso joka on voitu hankkia aikaisempien opintojen, työkokemuksen tai harrastusten avulla. Lyhytmuotoisessa koulutuksessa ohjelma on laadittu jonkin asiasisällön oppimiseksi tai tilaajan toivomien aiheiden mukaisesti. 8.2 KOKEET JA OPINNÄYTTEET Opetussuunnitelmassa esitettyjen tavoitteiden saavuttamista arvioidaan kunkin oppimäärän ja koulutuksen osalta kirjallisilla ja/tai suullisilla kokeilla sekä näyttökokeilla tai muilla opinnäytteillä. Perustutkintokoulutuksen opintosuoritusten arvioinnissa käytetään alkaen opetushallituksen vahvistamaa arvosteluasteikkoa: 1 = tyydyttävä 2 = hyvä 3 = kiitettävä Alin hyväksytty suoritus on siis tyydyttävä 1. Tätä arvosteluasteikkoa voidaan käyttää myös muiden koulutusten opintosuoritusten arvioinnissa. Opintosuoritusten arvioinnissa voidaan käyttää myös asteikkoa hyväks ytty/ hylätty. Koulutusten hintaan sisältyy mahdollisuus uusia koe enintään kaksi kertaa seuraavissa uusintakoetilaisuuksissa. Useammista uusintakerroista peritään erillinen maksu, josta sovitaan lähemmin koulutuksen vastuukouluttajan kanssa. Näyttötutkintoihin valmistavissa koulutuksissa koulutuksen hintaan sisältyy yksi näyttötutkintojen tutkintosuoritusten uusintamahdollisuus. Seuraavista uusintakerroista peritään erillinen maksu, josta sovitaan lähemmin vastuukouluttajan kanssa. 12

13 Luvaton poissaolo koe- tai uusintakoetilaisuudesta katsotaan kokeeseen osallistumiseksi. Poissaolo sairauden johdosta ei vähennä osallistumismahdollisuuksia. Uusintakoetilaisuuksia järjestetään erikseen sovittavina ajankohtina. Lisätietoa antaa koulutuksen vastuukouluttaja. Opiskelija saa tiedon kokeiden tuloksista yleensä kolmen viikon sisällä. Opiskelijalle toimitetaan kopio hänen koepapereistaan. 8.3 NÄYTTÖTUTKINNOT JA TUTKINTOSUORITUKSET Näyttötutkinnot perustuvat lakiin (631/1998) ja asetukseen (812/1998) ammatillisesta aikuiskoulutuksesta. Näyttötutkinnot on kehitetty aikuisväestön ja kehittyvän työelämän tarpeisiin. Tutkinnot ovat ammattitaidon hankkimistavasta riippumattomia. Erilaisin opinnoin, työkokemuksella ja harrastuksista hankittu osaaminen voidaan virallisesti tunnustaa ja tunnustuttaa näyttötutkinnoilla. Näyttötutkinnot voi siis suorittaa ilman niihin liittyvää koulutusta. Yleensä kuitenkin tutkinnot suoritetaan valmistavan koulutuksen yhteydessä. Näyttötutkintoina voidaan suorittaa n. 350 eri ammatti- tai erikoisammattitutkintoa sekä myös perustutkintoja. Näyttötutkintojen perusteet hyväksyy ja vahvistaa Opetushallitus. Voimassa olevat tutkintonimikkeet ja tutkintojen perusteista löytyy lisätietoja Opetushallituksen nettisivuilta osoitteesta Tutkintojen järjestämisestä ja valvomisesta vastaavat Opetushallituksen nimeämät tutkintotoimikunnat. Nämä tutkintotoimikunnat tekevät oppilaitosten kanssa sopimukset tutkintojen järjestämisestä ja oppilaitos järjestää tutkintosuoritukset. Tutkinnot arvioi kolmikantaperiaatteella koostettu arviointiryhmä, jossa ovat edustettuina: työnantaja työntekijä kouluttaja Ammattitutkintojen ja erikoisammattitutkintojen tutkintosuoritukset arvioidaan asteikolla hyväksytty/ hylätty. Perustutkintojen tutkintosuoritukset arvioidaan asteikolla 1 5. Lisätietoja tutkinnoista ja tutkintosuorituksista saa Opetushallituksen nettisivuilta sekä saman organisaation julkaisemasta Näyttötutkinto-oppaasta. 8.4 PALAUTTEEN ANTAMINEN Riippuen koulutuksen pituudesta opiskelijoita pyydetään antamaan sähköinen AIPAL - palautekysely käymästään koulutuksesta joko kerran loppupalautteen tai kaksi kertaa väli- ja loppupalautteen muodossa. Työvoimahallinnon tilaamissa koulutuksissa koulutukseen osallistujat täyttävät tämän lisäksi yleensä sähköisessä muodossa olevan työvoimahallinnon OPAL -palautekyselyn. Opiskelijoilta saadun palautteen perusteella koulutuksia kehitetään jatkuvasti toimivimmiksi. 13

14 8.5 TODISTUKSET Koulutuksen päättyessä annetaan opiskelijalle todistus, joka voi olla mm. tutkintotodistus tai osallistumistodistus. Todistuksen antaa useimmissa tapauksissa oppilaitos. Ammattitaidon hankkimistavasta riippumattomissa näyttötutkinnoissa näyttötutkinnon hyväksyttävästi suorittaneelle tutkintotodistuksen antaa ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun asetuksen 6 :n nojalla tutkintotoimikunta. 8.6 OPPIMATERIAALIEN KÄYTTÖSOPIMUS Opiskelijat allekirjoittavat koulutuksen alussa oppimateriaalien käyttösopimuksen. Siinä sovitaan opiskelijan oikeuksista PSK-Aikuisopiston verkko-oppimateriaaleihin ja muihin oppimateriaaleihin sekä PSK-Aikuisopiston oikeutta opiskelijan työstämiin materiaaleihin. 8.7 TEHTÄVIEN JA DOKUMENTTIEN ARKISTOINTI Todistukset ja muut opiskeluun liittyvät viralliset dokumentit arkistoidaan oppilaitoksessamme yleisten oppilaitossäädösten mukaisesti. Valmistavan koulutuksen aikana tuotetut materiaalit puolestaan säilytetään kouluttajan toimesta lukitussa tilassa ja ne hävitetään koulutuksen päätyttyä. 8.8 OPINTOJEN KESKEYTYMINEN OMA PYYNTÖ Opiskelun voi joutua keskeyttämään esimerkiksi elämäntilanteessa tapahtuneiden muutosten takia. Tällaisessa tilanteessa opiskelijan tulee välittömästi ottaa yhteys koulutuksen vastuuhenkilöön ja sopia hänen kanssaan menettelytavoista. Käytännössä opiskelija täyttää lopettamisilmoituksen ja oppilaitos kirjoittaa hänelle erotodistuksen POISSAOLOT PSK:n järjestyssääntöjen ja koulutuksia säätelevän lainsäädännön mukaan opiskelijan on osallistuttava opetussuunnitelman mukaiseen koulutukseen, muutoin opiskelu voidaan keskeyttää liikojen poissaolojen takia. 9. KÄYTÄNNÖN JÄRJESTELYJÄ 9.1 OPISKELUTARVIKKEET Koulutuksen alussa opiskelijoille annetaan muistiinpanovälineet, jotka ovat opiskelijoille maksuttomia. Oppikirjat ym. annetaan joissakin koulutuksissa koulutuksen ajaksi käyttöön 14

15 kuittausta vastaan ja ne tulee palauttaa opintojen päätyttyä tai keskeytyessä. Palauttamatta jääneet tai vahingoittuneet tavarat tulee korvata PSK-Aikuisopistolle. 9.2 MATKAPUHELIMEN KÄYTTÖ Pääsääntöisesti matkapuhelin tulee pitää äänettömänä/suljettuna oppituntien aikana. Poikkeustapauksissa (esim. lapsi sairaana) tulee matkapuhelimen aukipitämisestä sopia kouluttajan kanssa. 9.3 AJANKOHTAISET ILMOITUKSET PSK-Aikuisopiston ajankohtaiset ilmoitukset viestitään lähiopetuksen ohella sähköisten kanavien (Edu -verkko-oppimisympäristö, sähköposti ym.) kautta opiskelijoille. 9.4 YHTEYSTIETOJEN PÄIVITTÄMINEN Pidättehän yhteystietonne ajan tasalla koko koulutuksen ajan. Voitte ilmoittaa muutoksista toimistoon tai vastuukouluttajallenne. 9.5 TUPAKOINTI Tupakointi tapahtuu ulkona ja on sallittua vain siihen varatuilla paikoilla. 10. PSK- AIKUISOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 1 Näiden järjestyssääntöjen piiriin kuuluvat PSK:ssa työaikana opiskelevat. 2 Järjestyssääntöjen ja hyvien tapojen noudattamisen tarkoituksena on luoda PSK:ssa opiskeleville ja työskenteleville viihtyisät, innostavat ja kehittävät olosuhteet. 3 PSK:n omaisuutta on käsiteltävä huolellisesti. Vahingon sattuessa on siitä ilmoitettava välittömästi kouluttajalle tai muulle henkilökuntaan kuuluvalle. Jos vahinko on aiheutettu tahallisesti tai törkeällä tuottamuksella on vahingon aiheuttanut korvausvelvollinen. PSK:n omaisuutta ei saa luvatta viedä koulutustilojen ulkopuolelle. 4 Lupa ennalta tiedossa olevaan poissaoloon on saatava etukäteen. Poissaolojen vaikutuksesta opiskelun jatkamiseen noudatetaan koulutuksen maksajan antamia ohjeita. Mikäli poissaolo on johtunut sairaudesta (yli 3 pv) on siitä toimitettava lääkärintodistus. Lyhyemmistä poissaoloista (1 3 pv) opiskelijan tulee välittömästi ilmoittaa koulutuksen vastuukouluttajalle tai muulle PSK:n työntekijälle. Opiskelijan tulee säännöllisesti osallistua koulutus- ja opetussuunnitelman mukaiseen koulutukseen. 5 Päihdyttävien ja huumaavien aineiden käyttö ja esiintyminen niiden vaikutuksen alaisena on kielletty. 15

16 6 Atk-tilojen, tietokoneiden ja tietoliikenneyhteyksien käyttösäännöt Tietokoneet on tarkoitettu ensisijaisesti opiskelukäyttöön, joten opiskelutehtäviä tekevät opiskelijat ovat etuoikeutettuja käyttämään atk-laitteita. Käytön tärkeysjärjestys määritellään seuraavasti: 1. Kontaktiopetus 2. Koneiden ja ohjelmien asennus ja huolto 3. Kurssiin liittyvien harjoitustehtävien teko 4. Tutkielman ja esitelmän teko 5. Opiskeluun liittyvän tiedon haku internetistä 6. Sähköpostin luku ja www-sivujen ei opiskeluun liittyvä selailu 7. Muu käyttö Pääsääntöisesti luokan käyttö määräytyy luokkien vieressä ja toimistossa olevan varauslistan mukaan. Jos luokassa on opetus käynnissä, ilman kouluttajan lupaa ei luokassa saa olla opetukseen kuulumattomia henkilöitä. Koneen käynnistyksen yhteydessä tulee käyttää koneen paikallista käyttäjätunnusta joka löytyy ko. koneen monitorista. Järjestelmänvalvojan käyttäjätunnusta EI SAA käyttää. Verkossa työskentelyn periaate on, ettei käyttäjä saa aiheuttaa muille käyttäjille, tietokoneille, verkolle tai organisaatiolle haittaa tai vahinkoa. Näin ollen kiellettyä on mm: o o o o Nimettömien kirjeiden, ketjukirjeiden, mainosten ja automaattisesti leviävien tiedostojen lähettäminen, hyvien tapojen vastaisen ja epäsiveellisen materiaalin säilytys, tulostamien, kopiointi ja levittäminen. Muihin tietokoneisiin tunkeutuminen ja tietomurto eli toisen käyttäjän tunnuksen käyttö ja tiedostojen lukeminen (koskee myös sähköpostia). Myös yritys on rangaistava teko (Suomen rikoslaki luku 38). Tietojärjestelmästä tai työasemasta löytyneen tietoturva-aukon hyödyntäminen. Löydetystä tietoturva-aukosta on välittömästi ilmoitettava atkhenkilöstölle. Internetistä tapahtuva peli-, musiikki- ja multimediatiedostojen imuroiminen on kielletty, mikäli se ei liity opiskeluun. Omien tiedostojen tallentamisessa voidaan käyttää koneen kovalevyä. Tätä tarkoitusta varten koneelle tulee luoda oma henkilökohtainen kansio, johon tallennukset tehdään. Muiden käyttäjien tiedostoja ja kansioita ei saa käyttää eikä poistaa. Tärkeät tiedostot, kuten harjoitustyöt yms. on syytä tallentaa myös levykkeille tai CD:lle, sillä pääsääntöisesti työasemista ei oteta varmuuskopioita. Jos koneelta tai levykkeeltäsi löytyy virus, pyri poistamaan virus välittömästi. Tarvittaessa ota yhteyttä kouluttajaan tai atk-henkilöstöön. Raportoi viruksesta henkilökunnalle. 16

17 Omien ohjelmien asentaminen ja tiedostojen kopiointi kovalevylle edellyttää aina atkhenkilöstön lupaa. Koneen käynnistystiedostojen muokkaaminen ja ohjelmien asetustietojen muuttaminen on ehdottomasti kielletty. Asennuskielto koskee myös internetistä imuroituja taustakuvia, näytönohjaimia ja multimediatiedostoja. Jos opetustapahtuma edellyttää asetusten muokkaamista ja asennusten tekemistä, tulee koneet saattaa alkuperäisiin asetuksiinsa kouluttajan ohjeen mukaisesti opetuksen lopussa. Ohjelmien ja ohjelmatiedostojen kopiointi kovalevyltä on ehdottomasti kielletty. Eväiden tuonti atk-tiloihin on kielletty. Työasemiin asennettuja siirtokovalevykehikoita ei saa vetää. Jos kehikko ei ole kunnolla paikallaan, kone ei käynnisty. Jos käytät luottamuksellisia tietoja sisältäviä www-sivuja (esim. pankkiyhteyksiä), muista tyhjentää internet-selaimen välimuisti, kun lopetat netin käytön. Kouluttajan koneet on tarkoitettu vain opetuskäyttöön. Päivän viimeiset käyttäjät sammuttavat koneet. Viimeinen luokasta lähtijä huolehtii siitä, että valot ja työasemat ovat sammutettuja. Samalla hän lukitsee ovet. Palvelimena toimivia koneita ei tarvitse/ei saa sammuttaa. Neuvottele vastuukouluttajan kanssa, jos haluat käyttää atk-luokkaa muulloin kuin lähiopetuksen aikana. Mikäli väärinkäytöksiä laitteiden tai verkon käytössä havaitaan, voidaan ryhtyä seuraaviin toimenpiteisiin: o Tutkinnan ajaksi voidaan atk-käyttölupa peruuttaa. Lisäksi voidaan rikkomuksen luonteen mukaan antaa: 1. Määräaikainen tai pysyvä tietoliikenneyhteyksien käyttökielto 2. Määräaikainen tai pysyvä tietokoneiden käyttökielto 3. Oppilaitoksen sisäinen huomautus tai varoitus 4. Aiheutettujen kustannusten perimispäätös 5. Rikosoikeudellinen haaste Edellä mainittujen ohjeiden lisäksi maalaisjärjen käyttäminen on sallittua, jopa suotavaa! Public-verkkoasema tyhjennetään kahden viikon kuluttua koulutuksen päättymisestä. Otathan omat tiedostosi talteen ennen sitä. Epäselvissä asioissa ota yhteys atk-henkilöstöön. 7. Näiden sääntöjen rikkomisesta aiheutuvissa seuraamuksissa noudatetaan, mitä on säädetty laissa ammatillisista oppilaitoksista (630/1998) ja sen perusteella annetuissa asetuksissa. 17

18 LIITE Työvoimapoliittista aikuiskoulut usta koskevaa lainsääd äntöä Seuraavat lait ja asetukset koskevat työvoimapoliittista aikuiskoulutusta: Laki julkisesta työvoimapalvelusta 1295/2002 Valtioneuvoston asetus julkisesta työvoimapalvelusta 1344/2002 Työministeriön asetus työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen yleisistä hankintaehdoista ja opiskelijoiden valintamenettelystä 1334/2002 Työministeriön ohje (O78/2007TM) työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta ja siihen hakeutuville ja osallistuville maksettavista etuuksista Laki julkisista hankinnoista (348/2007) Valtioneuvoston asetus julkisista hankinnoista (614/2007) Hallintolainkäyttölaki (586/1996) Hallintolaki (434/2003) Opiskelijan oikeuksista ja velvollisuuksista säädetään julkista työvoimapalvelua koskevan lain 8 :ssä. Pääsääntönä on, että työvoimakoulutukseen ja koulutuksessa oleviin opiskelijoihin (mm. opintojen hyväksilukeminen, opiskeluoikeuden menettäminen, kurinpito ja muutoksenhaku koulutuspalvelujen tuottajan päätöksiin) sovelletaan samaa lainsäädäntöä kuin muuhun vastaavaan koulutukseen ja mikäli tällaista lakia ei ole olemassa, ammatillista aikuiskoulutusta koskevaa lakia. Opiskelijalla on lain mukaan oikeus saada koulutus- tai opetussuunnitelman mukaista opetusta, johon hänen tulee säännöllisesti osallistua sekä suorittaa tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäytyä asiallisesti (8 1 momentti). Lain 9 :n mukaan koulutus on katsottava keskeytyneeksi, jos opiskelija on ollut poissa koulutuksesta siten, ettei hän ilmeisesti tule suoriutumaan suunnitelman mukaisista opinnoista tai hän on muuten olennaisesti laiminlyönyt opiskeluaan. Olennaisesta laiminlyönnistä on lain mukaan aina kysymys, jos opiskelija on ollut luvatta poissa koulutuksesta yhtäjaksoisesti viisi (5) opetuspäivää. Koska opiskelijalla on velvollisuus osallistua säännöllisesti opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen, myös luvattomat viittä päivää lyhyemmät poissaolot voivat johtaa koulutuksen keskeyttämiseen varsinkin silloin, kun poissaolot ovat toistuvia. Ratkaisevaa koulutuksen keskeyttämisen kannalta on, onko poissaoloja niin paljon, että ne todennäköisesti estävät koulutuksen tavoitteiden saavuttamisen. Vastuu poissaololupien myöntämisestä ja opintojen olennaisen laiminlyönnin tulkinnasta on aina kouluttajalla. Ennen keskeyttämispäätöksen tekemistä opiskelijalle on aina varattava tilaisuus tulla kuulluksi. Opiskelijalta on pyydettävä yhteydenottoa tai kirjallista vastinetta määräajassa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että opintojen keskeyttämistä koskeva lausuntopyyntö annetaan opis- 18

19 kelijalle kuittausta vastaan tai lähetetään postitse opiskelijan ilmoittamaan osoitteeseen. Tästä syystä opiskelijoiden on pidettävä osoitetietonsa ajan tasalla. Mikäli muuta ei näytetä, opiskelijalle lähetetyn kirjeen katsotaan tulleen perille viimeistään 7 päivän kuluttua sen postittamisesta. Jos yhteydenottoa ei tule tai vastinetta ei saada, keskeyttämispäätös voidaan näin ollen tehdä 5 päivän kuluttua lausuntopyynnön vastaanottamisesta tai 12 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Keskeyttämispäätös tehdään aina kirjallisesti. Sen tekee pääsääntöisesti julkisen valvonnan alainen koulutuspalvelujen tuottaja. Koulutuspalvelujen tuottajan on ennen keskeyttämispäätöksen tekemistä neuvoteltava asiasta yhteystyö- ja elinkeinotoimiston kanssa ja tehdystä päätöksestä on viipymättä ilmoitettava opiskelijalle ja yhteystyö- ja elinkeinotoimistolle. Opiskelijalle annettavaan keskeyttämispäätökseen on liitettävä valitusosoitus. Siitä säädetään julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 13. luvun 4 :ssä. Opiskelija voi valittaa keskeyttämispäätöksestä hallinto-oikeuteen ja tarvittaessa korkeimpaan hallinto-oikeuteen. 19

20

Päivitetty 19.8.2014. Aikuisopiskelijan opas

Päivitetty 19.8.2014. Aikuisopiskelijan opas Päivitetty 19.8.2014 Aikuisopiskelijan opas Tervetuloa Kainuun ammattiopistoon! Olet ottanut merkittävän askeleen elämässäsi siirtyessäsi opiskelemaan Kainuun ammattiopistoon. Onnittelut hyvästä valinnasta.

Lisätiedot

Opiskelijan opas 2015 2016. Ammatillinen perustutkinto. Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi

Opiskelijan opas 2015 2016. Ammatillinen perustutkinto. Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi Opiskelijan opas 2015 2016 Ammatillinen perustutkinto Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi 2 Opiskelijan opas 2013-2014 / Oulun seudun ammattiopisto Julkaisija: Oulun seudun ammattiopisto OSAO Taitto,

Lisätiedot

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa OSAO LTK 18.11.2014 Sivu 1/39 Lukijalle Tämä julkaisu Opetussuunnitelman yhteinen osa kertoo, kuinka eduskunnan säätämät

Lisätiedot

Opiskelijan opas 2012-2013. Ammattiopisto Livia Maaseutuopisto

Opiskelijan opas 2012-2013. Ammattiopisto Livia Maaseutuopisto Opiskelijan opas 2012-2013 Ammattiopisto Livia Maaseutuopisto 1 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT... 3 KOULUTUSOHJELMAT... 4 TOIMITILAT TUORLASSA... 5 TOIMITILAT PAIMIOSSA... 6 I TUTKINTORAKENNE... 7 AMMATILLISET

Lisätiedot

Oppaan kuvat: istockphoto, Lasse Kantola, Karoliina Kivistö, Pia Rautio, Sonja Siikanen, Petri Smura

Oppaan kuvat: istockphoto, Lasse Kantola, Karoliina Kivistö, Pia Rautio, Sonja Siikanen, Petri Smura Hyvän elämän puolesta OPISKELIJAN OPAS syksy 2014 - kevät 2015 Info lukujärjestyksistä Työjärjestykset ja luokkatilat ovat näkyvissä Wilmassa, internetosoitteessa https://dila.starsoft.fi Jokaisella opiskelijalla

Lisätiedot

OPAS. oppisopimusta harkitsevalle oppisopimusopiskelijalle työpaikkakouluttajalle työnantajalle yrittäjälle OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN

OPAS. oppisopimusta harkitsevalle oppisopimusopiskelijalle työpaikkakouluttajalle työnantajalle yrittäjälle OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN n perustutkinto baarimest erikoisammattitutkinto eläintenhoitaja sähköasentajan oppisopimuskoulutus lähihoitaja ja viestintätekniikan perustutkinto kaukolämpöasentajan ammattitutkinto markkinointiviestinnän

Lisätiedot

Opiskelijan. opas. Helsingin yksikkö

Opiskelijan. opas. Helsingin yksikkö Opiskelijan opas 2015 2016 Helsingin yksikkö Opiskelijan oma sivu Nimi Osoite Puhelin Luokanvalvoja Puhelin Opiskeluhyvinvoinnin yhteyshenkilöt Nimi Puhelin Nimi Puhelin Sisällysluettelo Tervetuloa opiskelemaan

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2014-2015

OPINTO-OPAS 2014-2015 OPINTO-OPAS 2014-2015 2 OULUN PALVELUALAN OPISTON KEHITYSPOLKU OULUN MARTTAKOULUN PERUSTAMINEN 1.3.1942 12 OPISKELIJAA PERHEENEMÄNTÄKOULUTUSTA VALION HENKILÖKUNNAN RUOKALA ENSIMMÄISENÄ TOIMITILANA POROPUTAAN

Lisätiedot

OPISKELUOPAS 2014-2015

OPISKELUOPAS 2014-2015 OPISKELUOPAS 2014-2015 Sisällysluettelo TERVETULOA OPISKELEMAAN LUKUVUOSI 2014-2015 OPISKELIJAN ETUUDET NEUVOJA JA OHJAUSTA POISSAOLO-OHJEISTUS TYÖSSÄOPPIMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT OPINTOJEN YHDISTÄMINEN

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS. Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön. Oppaat ja käsikirjat 2011:4

NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS. Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön. Oppaat ja käsikirjat 2011:4 NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön Oppaat ja käsikirjat 2011:4 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2011:4 ISBN 978-952-13-4701-6 (nid.) ISBN 978-952-13-4702-3

Lisätiedot

OPS, yhteinen osa 1 (43) Hyväksytty 14.4.2014 /jory Päivitetty 2.10.2014 2.10.2014. Opetussuunnitelman yhteinen osa

OPS, yhteinen osa 1 (43) Hyväksytty 14.4.2014 /jory Päivitetty 2.10.2014 2.10.2014. Opetussuunnitelman yhteinen osa OPS, yhteinen osa 1 (43) Päivitetty Opetussuunnitelman yhteinen osa OPS, yhteinen osa 2 (43) Päivitetty Sisällysluettelo JOHDANTO... 4 I HYRIA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄNÄ... 5 1 HYRIAN ORGANISAATIO, STRATEGIA

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2012:9 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ISBN 978-952-13-5194-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5195-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma Asiakaspalvelun ja markkinoinnin koulutusohjelma Toimistopalvelun ja tietohallinnon koulutusohjelma Taloushallinnon koulutusohjelma Liiketalouden

Lisätiedot

TYA-oppilaitokset Opiskelijan opas 2015 1

TYA-oppilaitokset Opiskelijan opas 2015 1 TYA-oppilaitokset Opiskelijan opas 2015 1 Tervetuloa opiskelemaan TYA-oppilaitokset on Turun Aikuisopetuskeskus Oy:n ja M.S.F-oppilaitos Oy:n muodostama koulutusyhteenliittymä, joka järjestää sosiaali-,

Lisätiedot

Opiskelijan Opas 2014-2015

Opiskelijan Opas 2014-2015 Opiskelijan Opas 2014-2015 Opiskelijan opas 2014-2015 2(28) SISÄLLYS 1. Tervetuloa opiskelemaan, elämään ja toimimaan lle... 4 2. Vuosisuunnitelma, lukuvuoden työpäivät ja lomat... 5 3. Opiskelijapalvelut...

Lisätiedot

1 OPINTO-OHJAUS JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN... 1

1 OPINTO-OHJAUS JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN... 1 OPINTO-OHJAUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2012-2013 Sisällys 1 OPINTO-OHJAUS JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN... 1 2 OPINTO-OHJAUS KPEDUSSA... 2 2.1 Opinto-ohjauksen merkitys opiskelijalle... 2 2.2 Opinto-ohjauksen toteutus...

Lisätiedot

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Rehtori hyväksynyt 10.9.2012, 89. Voimaantulo 1.8.2012 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON KESKEISET ARVOT... 3 3 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 1 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 1 2.1 Arvot... 1 2.2 Missio... 2 2.3 Visio... 2 3. KOULUTUKSELLE ASETETUT

Lisätiedot

TÄ? mi lukion jälkeen. Tietoa ammatillisista perusopinnoista lukion päättäneille

TÄ? mi lukion jälkeen. Tietoa ammatillisista perusopinnoista lukion päättäneille TÄ? mi lukion jälkeen Tietoa ammatillisista perusopinnoista lukion päättäneille Toimitus: Kirsi Mäkinen Taitto: Kimmo Säikkä Julkaisija: Turun kaupungin kasvatus- ja opetustoimi/vasite-hanke Rahoittajat:

Lisätiedot

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarha-alan perustutkinto, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarhatuotannon koulutusohjelma Viheralan koulutusohjelma Kukka- ja puutarhakaupan koulutusohjelma Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin

Lisätiedot

Opiskelijan Opas 2015 2016

Opiskelijan Opas 2015 2016 Opiskelijan opas 2015 2016 SALPAUKSEN KOULUTUSTARJONTA Onnittelut opiskelupaikan johdosta! HUMANISTINEN JA KASVATUSALA Nuoriso ja vapaa-aika KULTTUURIALA Kulta, hopea ja kaiverrus Musiikki Puuala Rakennusala

Lisätiedot

Opiskelijan. opas. Alavuden yksikkö

Opiskelijan. opas. Alavuden yksikkö Opiskelijan opas 2015 2016 Alavuden yksikkö Opiskelijan oma sivu Nimi Osoite Puhelin Luokanvalvoja Puhelin Opiskeluhyvinvoinnin yhteyshenkilöt Nimi Puhelin Nimi Puhelin 2 OPISKELIJAN OPAS 2015 2016 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Tampereen klassillinen lukio 2015-2016

Tampereen klassillinen lukio 2015-2016 Tampereen klassillinen lukio 2015-2016 OPISKELIJAN OPAS Studieguide A Student s guide Guide de l étudiant Studienführer Guia del estudiante Guida dello studente Справочнк учащегося CLAVIS STUDIORUM 1 Sisällys

Lisätiedot

RAISION KAUPPAOPISTO OPINTO-OPAS

RAISION KAUPPAOPISTO OPINTO-OPAS 1 RAISION KAUPPAOPISTO OPINTO-OPAS 2014 2015 2 SISÄLLYS 1 TERVETULOA RAISION KAUPPAOPISTOON... 3 2 HALLINTO... 3 2.1 Omistaja... 3 2.2 Yhteystiedot... 3 3 KOULUTUSJÄRJESTELMÄ... 3 3.1 Rakenne... 3 3.2

Lisätiedot

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE. POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE. POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke Pointti Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa hanke 2008 2013 Pointin neuvonta- ja ohjauspalvelut

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Työsuojeluhallinto Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluhallinto

Lisätiedot

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluoppaita- ja ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluhallinto Tampere 2006 SSN 1456-257X ISBN 952-479-034-3 Kirjapaino Hermes, Tampere 2006 18. uusittu painos Sisällysluettelo

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2015:2

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2015:2 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2015:2 5. uudistettu painos (verkkojulkaisu) Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2015:2 ISBN 978-952-13-6048-0

Lisätiedot

TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUIDEN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI

TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUIDEN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUIDEN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 7 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 7 2.1 Arvot... 7 2.2 Missio... 8 2.3 Visio... 8 3. KOULUTUKSELLE

Lisätiedot

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 6 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 6 2.1 Arvot... 6 2.2 Missio... 7 2.3 Visio... 7

Lisätiedot