Opinto-opas SAVONLINNAN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opinto-opas SAVONLINNAN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO"

Transkriptio

1 Opinto-opas SAVONLINNAN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO

2 2 SISÄLTÖ HYVÄT SAMILAISET AMMATILLINEN KOULUTUS AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON RAKENNE AMMATILLISET OPINNOT AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON OSAT (YHTEISET OPINNOT), ATTO-OPINNOT VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT URAOHJAUS Henkilökohtainen opintosuunnitelma, HOPS Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Lukio-opinnot Kansainvälinen toiminta Maahanmuuttajataustaisten sekä ulkomaalaisten opiskelu ARVIOINTI JATKO-OPINTOKELPOISUUS LUKUVUOSI Uusintasuorituspäivät Opintorekisteriote Tutkintotodistus OPISKELU OPISKELIJAN TUKI Opinto-ohjaus Koulukuraattori ja palveluohjaaja Tietoverkko, opiskelijoiden sähköposti ja Wilma Opintotoimisto Erityisopetus Opiskeluterveydenhuolto Opiskelijapappi ja nuorisodiakoni Opiskelijapoliisi ASUMINEN JA VAPAA-AIKA RUOKAILUT JA KAHVILAT OPINTOJEN RAHOITUS Opiskelukustannukset Opintotuki Koulumatkatuki Aikuisopiskelijan koulutustuet Koulutustuet työssäoppimisen aikana Opiskelijakortit VAKUUTUKSET JA TYÖTURVALLISUUS OPINTOJEN KESKEYTTÄMINEN OPPILASKUNTA- JA TUTOR-TOIMINTA AMMATTIOSAAJAN TYÖKYKYPASSI KOULUTUSPALVELUT YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA KULTTUURIALA MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALA SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA ASIANTUNTIJAPALVELUT NIVELVAIHEEN OPETUS AIKUISKOULUTUS... 28

3 3 HYVÄT SAMILAISET Tervetuloa opiskelemaan, oppimaan ja kasvamaan ammattiin. Toivotan SAMIn kaikki uudet ja entiset opiskelijat tervetulleiksi aloittamaan uutta lukuvuotta! Opiskelijan omat suunnitelmat ja tavoitteet opinnoissa motivoivat ja innostavat. Ole aktiivinen ja tietoinen opinnoistasi, kysy heti kun tarvitset lisää tietoa. Henkilökohtaiset opiskelusuunnitelmat, opintopolut ovat jokaisen opiskelijan valintoja. Kaikki aiemmin tai opintojen aikana, esimerkiksi kesätöissä, hankittu osaaminen voidaan tunnustaa osaksi ammatillista tutkintoa. Opiskelija sitoutuu henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa olemaan läsnä opinnoissa, ja läsnäolosta kannattaa pitää huolta. Oppiminen vaatii vahvaa sitoutumista jokaiselta opiskelijalta. Henkilökunnan edustajat ovat etsimässä kanssasi yksilöllisiä mahdollisuuksia yhteisissä rajoissa. SAMIssa opiskelee yli 2000 opiskelijaa vuosittain. Oppilaitos on myös 280 ammattilaisen työpaikka. Jotta suuri joukko toimisi hyvin yhteen, toimintaa ohjaavat erilaiset säännöt. Yhteisesti sovitut pelisäännöt luovat turvallisen oppimisympäristön meille kaikille. SAMI on ollut jo vuosia savuton oppilaitos. Niin henkilökunnan kuin opiskelijoiden osalta tupakointi on koulun alueella kielletty. Tupakkalaki yksiselitteisesti kieltää tupakoinnin koulun alueella. Tarvitsemme jokaisen ymmärrystä tupakkalain noudattamisessa. Monen opiskelijan kohdalla hyvä ja monipuolinen oppimisympäristö löytyy työelämästä. Työssäoppimisen aikana opiskelija oppii ammatin vaatimia tietoja ja taitoja sekä näyttää osaamisensa työelämässä. Työelämä arvostaa oppimishaluisia ja vuorovaikutustaitoisia työntekijöitä. Haluamme tukea opiskelijaa näihin taitoihin valmentautumisessa. Osaamisensa opiskelija näyttää ammattiosaamisen näytöissä ja tutkintotilaisuuksissa, jotka ovat ammatillisten opintojen tärkein arviointiväline. Opettajien lisäksi SAMIssa on ammattilaisia, jotka neuvovat ja ohjaavat opiskelijaa. Käytä heidän osaamistaan rohkeasti hyväksesi. Opettajat, ryhmänohjaaja, opinto-ohjaaja, koulukuraattori, asuntolanhoitaja, palveluohjaaja, terveydenhoitaja ja vielä monet muut ammattilaiset ovat täällä sinua varten. Kun tulet SAMIn opiskelijaksi, edellytämme sinulta henkilökorttia. Kela-kortti ja ajokortti ovat myös virallisia henkilökortteja. Kortti oikeuttaa sinut ilmaiseen päivittäiseen ateriaan. Voit myös hankkia SAKKI ry:n opiskelijakortin, joka oikeuttaa sinut opiskelija-alennuksiin esim. julkisissa kulkuneuvoissa. Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto tarvitsee myös sinun mielipidettäsi toiminnan kehittämiseksi. Tulo-, olo- ja lähtökyselyt sekä auditoinnit antavat arvokasta palautetta oppilaitoksen toiminnasta. Niihin vastaaminen on tärkeää, ja opiskelijan kannalta hyödyllistä. Oppilaitoksessa toimii aktiivinen oppilaskunta, jonka jäsenenä pääset vaikuttamaan ja ottamaan kantaa oppilaitoksen toimintaan. Tervetuloa joukkoomme! Jukka Pesonen koulutuspäällikkö asiantuntijapalvelut

4 4 1 AMMATILLINEN KOULUTUS 1.1 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON RAKENNE Kaikki ammatilliset perustutkinnot ovat laajuudeltaan 120 ov. Opiskeluaika on normaalisti kolme vuotta. Aikaisemmat opinnot ja työkokemus voivat lyhentää opiskeluaikaa. Opinnot koostuvat tutkinnon osista, joiden kesto ilmoitetaan opintoviikkoina. Lukuvuosi, 40 opintoviikkoa (ov), jakautuu kuuteen 6-7 opintoviikon jaksoon. Opiskelijan työnä opintoviikko on 40 tuntia. Siitä on 28 tuntia kontaktiopetusta ja loput opiskelijan itsenäistä työskentelyä. Opiskelija voi tehdä omia urasuunnitelmia tai harrastuksia tukevia valintoja toisista ammatillisten tutkintojen koulutusohjelmista, lukioista tai muista vastaavia opintoja tarjoavista oppilaitoksista, esim. musiikki-, kansalais- tai kansanopistoista, avoimesta korkeakoulusta tai ammattikorkeakoulusta. Opiskelija voi valita joko yksittäisiä kursseja tai tutkinnon osia. AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON TUTKINNON PERUSTEET, 120 OV AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, 90 OV (sisältää työssäoppimista vähintään 20 ov, yrittäjyyttä vähintään 5 ov ja opinnäytteen vähintään 2 ov) pakolliset tutkinnon osat valinnaiset tutkinnon osat TUTKINNON OSA MUUSTA AMMATILLISESTA PERUSTUTKINNOSTA PAIKALLISESTI TARJOTTAVAT TUTKINNON OSAT MUUT VALINNAISET TUTKINNON OSAT AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON OSAT (YHTEISET OPINNOT), 20 OV pakolliset 16 ov valinnaiset 4 ov VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT, 10 OV oman alan tai eri alan opintoja lukio-opintoja tai yhteisiä opintoja työkokemusta työssäoppimista harrasteopintoja AMMATILLISTA OSAAMISTA YKSILÖLLISESTI SYVENTÄVÄT TUTKINNON OSAT

5 5 1.2 AMMATILLISET OPINNOT Ammatillinen tutkinto sisältää 90 ov ammatillisia opintoja. Pakollisten opintojen määrä vaihtelee tutkintokohtaisesti. Jokaisessa tutkinnossa on valittavana oma koulutusohjelma, joka yleensä sisältää sekä pakollisia että valinnaisia tutkinnon osia. Ammatillisten opintojen muissa valinnaisissa tutkinnon osissa opiskelija voi halutessaan opiskella tutkinnon osan muusta ammatillisista tutkinnoista, korkeintaan 10 ov ammattitaitoa täydentäviä opintoja tai lukio-opintoja. Ammatillinen tutkinto sisältää opinnäytteen, joka koostuu yleensä oman alan työtehtävän suunnittelusta, toteutuksesta ja sen selostuksesta. Opinnäytettä ohjaa ammattiaineiden opettaja. Ammatilliseen tutkintoon kuuluu vähintään 20 ov työssäoppimista, jota työpaikkaohjaaja (ja opettaja) ohjaa alan työpaikalla. Oppilaitoksen työssäoppimisen ohjaava opettaja tekee työssäoppimissopimuksen työnantajan kanssa. Samassa yhteydessä sovitaan myös arvioinnin periaatteista. Kuten muutenkin opiskelussa myös työssäoppimisessa opiskelija arvioi omaa kehittymistään ja osaamistaan. Arviointiin osallistuu työpaikkaohjaajan lisäksi ohjaava opettaja. Ammattiosaamisen näytöissä opiskelija osoittaa, miten hyvin hän on saavuttanut ammatillisten opintojen tavoitteet ja työelämän edellyttämän ammattitaidon. Ammattiosaamisen näytöt järjestetään yleensä työssäoppimisjaksojen aikana. Niitä ei suoriteta ammattitaitoa täydentävistä tutkinnon osista eikä vapaasti valittavista tutkinnon osista. 1.3 AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON OSAT (YHTEISET OPINNOT), ATTO-OPINNOT Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat eli ATTO-opinnot (yhteiset opinnot) antavat opiskelijalle laajan ja yleissivistävän pohjan jatko-opintoihin sekä ammatillisten opintojen tueksi. Vieraat kielet, matematiikka, liikunta ja muut ammattitaitoa täydentävät opinnot tuovat opiskeluun vaihtelua ja syventävät ammatillisia opintoja. Jokaisessa ammatillisessa perustutkinnossa on ATTO-opintoja 20 ov. Näistä on pakollisia 16 ov ja valinnaisia 4 ov. Ne järjestetään ATTO-jaksoilla, joita on yksi tai kaksi jaksoa vuoteen. Pakolliset tutkinnon osat ovat: äidinkieli 4 ov ruotsi 1 ov englanti 2 ov matematiikka 3 ov yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto 1 ov liikunta 1 ov terveystieto 1 ov fysiikka ja kemia 2 ov taide ja kulttuuri 1 ov Valinnaisia ATTO-opintoja voi valita edellä mainituista tai seuraavista valinnaisista tutkinnon osista: ympäristötieto, tieto- ja viestintätekniikka, etiikka, kulttuurien tuntemus, psykologia, vieras kieli ja yritystoiminta. ATTO-valinnaiset opiskelija valitsee Wilman kurssitarjottimelta yhdeksi lukuvuodeksi kerrallaan. Jos maahanmuuttaja ei ole opiskellut ruotsia, hän suorittaa sen sijalla yhden opintoviikon lisää suomea toisena kielenä tai äidinkieltä suomea. Jos opiskelijan äidinkieli on muu kuin suomi, hän opiskelee suomea toisena kielenä -tavoitteiden mukaisesti. Jos opettaja ja opiskelija yhdessä arvioivat opiskelijan suomen kielen taidon äidinkieli, suomi tasoiseksi, osaaminen arvioidaan äidinkieli, suomi tasoisena.

6 6 1.4 VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT 1.5 URAOHJAUS Jokaisessa ammatillisessa perustutkinnossa on 10 ov vapaasti valittavia opintoja. Ne voivat olla oman tai muun alan ammatillisia opintoja, ammattitaitoa täydentäviä opintoja tai lukion opintoja, valinnaista työssäoppimista, työkokemusta tai harrasteopintoja. Opiskelijalla on mahdollisuus valita erilaisia opintopolkuja ammatillisen koulutuksen aikana. Ne toteuttavat uraohjausta ja mahdollistavat opiskelijan etenemisen henkilökohtaisella tavalla työelämään ja jatko-opintoihin. Savonlinnan seudun oppilaitosten yhteistyö (Mun juttu) parantaa opiskelijan mahdollisuuksia valita erilaisia opintoja eri oppilaitoksista. Opiskelija voi valita oman opintopolkunsa seuraavista poluista: Peruspolku: Opiskelija suorittaa ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Siinä ei ole liioin mukana alueellisia tai kansainvälisiä painotuksia. Henkilökohtaistaminen toteutuu eri tutkinnon osien valinnaisuuden avulla. Ammatti+lukiopolku vähintään 10 ov: Opiskelija suorittaa vähintään 10 ov ammatillisen perustutkinnon sisään lukio-opintoja, jotka antavat hänelle valmiuksia edetä ammattikorkeakouluun ja yliopistoon. Opiskelijan on mahdollista suorittaa ylioppilastutkinto. Taitajapolku vähintään 10 ov: Opiskelija valitsee Taitaja- ja World Skills-valmennuksen, jossa hän voi syventää ammatillista osaamistaan sekä halutessaan osallistua alan erilaisiin ammattitaitokilpailuihin. Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen valmennusohjelma. Tätä polkua tukevat opiskelijan erilaiset harrastukset, joissa järjestetään kilpailutoimintaa. Jos opiskelija on saanut taitajavalmennusta ainakin kahtena vuonna ja on osallistunut ammattitaitajakisoihin, hänet katsotaan taitajapolkulaiseksi. Työssäoppimispolku vähintään 40 ov: Tämä polku sopii erityisesti kädentaitajille, jotka oppivat parhaiten työelämässä. Ammatillisten opintojen ja vapaasti valittavien opintojen opiskelu toteutuu suurelta osin työpaikalla. Kaikkiin tutkintoihin sisältyy vähintään 20 ov työssäoppimista. Opiskelijan ohjausta ja tukea tehostetaan hyödyntämällä tieto- ja viestintätekniikkaa. Opiskelija voi suorittaa osan opinnoistaan oppisopimuksella. Moniosaajapolku vähintään 10 ov: Opiskelija valitsee tutkinnon osan tai osia eri ammatillisista perustutkinnoista omaan ammatilliseen perustutkintoonsa tai hän suorittaa useamman ammatillisen perustutkinnon joko samanaikaisesti tai peräkkäin. Yrittäjäpolku vähintään vähintään 15 ov: Opiskelija valitsee opinto-ohjelmaansa itsenäiseen yrittäjyyteen ohjaavia opintoja. Opintoihin liittyy liiketoimintasuunnitelman laatiminen. Oppimisympäristönä voi olla harjoitusyritys tai oppilaitoksessa toimiva osuuskunta. Oppilaitos tukee yritystoiminnan aloittamista tai jatkamista opiskelun aikana. Kaikkiin tutkintoihin sisältyy vähintään 5 ov yrittäjyyttä. Kansainvälinen polku vähintään 10 ov: Opinnot kehittävät valmiuksia toimia kansainvälisissä toimintaympäristöissä kotimaassa tai ulkomailla sekä hakeutua vieraskieliseen ammattikorkeakoulutukseen. Opiskelija voi valita kieliopintoja sekä kieli- ja kulttuurivalmennusta. Hänen opintoihinsa sisältyy työssäoppimista ulkomailla tai kansainvälisissä toimintaympäristöissä kotimaassa. Opiskelija hyödyntää oppilaitoksen kansainvälisen toiminnan verkostoa ja osallistuu ulkomaalaisten opiskelijoiden tutorointiin. Kilpaurheilupolku vähintään 10 ov: Opiskelija, joka on suuntautunut kilpaurheiluun, voi valita ammatilliseen tutkintoonsa urheiluopintoja enintään 24 ov. Osa urheiluopinnoista toteutetaan yhteistyössä Urheiluakatemian kanssa.

7 7 Opintopolun tavoitteena on, että opiskelija suorittaa tutkinnon kokonaan eli kaikki tutkinnon osat opinnoissa on tärkeintä ammatillinen kasvu ja ammattitaito, jotta opiskelija saa hyvän ammattitaidon pohjan siirtyessään työelämään opinnoissa on tärkeää työelämälähtöisyys opiskelija on vastuussa omasta opintopolustaan ja sen toteutumisesta yhteisöllisyys toteutuu opintojen aikana, joten jokainen opiskelija tuntee kuuluvansa omaan perusryhmäänsä henkilökohtainen opiskelusuunnitelma toteutuu opiskelija saa riittävästi uraohjausta opiskelija saa ohjausta ja tukea henkilökohtaisessa kasvussaan sekä arkielämän taidoissa ja tiedoissa Opintopolkujen toteutukseen varataan opetussuunnitelmista 10 ov ammatillisia valinnaisia, 10 ov vapaasti valittavia ja 4 ov valinnaisia ATTO-opintoja. TOP-polkuopintoihin varataan vähintään 40 ov työssäoppimista tai työtä. Kansainväliseen opintopolkuun sisältyy yksi tai useampi työssäoppimisjakso ulkomailla sekä koulutusalasta riippuen mahdollisesti myös vieraskielisiä ammattiopintoja. Kuvio 2. Opintopolut SAMIssa Työ Opiskelija Jatko-opinnot Muu Henkilökohtainen opintosuunnitelma, HOPS Opintojen alussa opiskelija laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) ryhmänohjaajan ja opintoohjaajan tai kuraattori/palveluohjaajan kanssa. Opintosuunnitelmaa päivitetään opiskelun edetessä ainakin kerran lukuvuodessa. Tämä henkilökohtainen opintosuunnitelma on apuna, kun ryhmänohjaaja, opinto-ohjaaja, koulukuraattori tai palveluohjaaja ohjaa opiskelijaa opiskelussa tai elämän eri tilanteiden hoitamisessa. Opiskelija voi täydentää HOPSia Wilman kautta milloin tahansa. Wilma on ajasta ja paikasta riippumaton liittymä, jonka käyttöön tarvitsee www-selaimen ja käyttäjätunnukset. Opiskelija saa Wilma-tunnukset ryhmänohjaajalta, joka hakee ne opintotoimistosta. Unohtuneen tunnuksen opiskelija voi uusia opintotoimistossa.

8 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Lukio-opinnot Opiskelijalla on oikeus saada opetussuunnitelman tavoitteita ja vaatimuksia keskeisiltä osin vastaavat aikaisemmin suorittamansa opinnot tai muutoin hankittu osaaminen arvioiduksi ja tunnustetuksi. Osaamisen tunnistamista on haettava ennen opintojakson alkua. Osaamisen tunnistamisella ja tunnustamisella voidaan korvata tutkinnon pakollisia, valinnaisia tai vapaasti valittavia opintoja. Nämä opinnot voivat olla kotimaisessa oppilaitoksessa suoritettuja opintoja, työkokemusta tai opintojen aikana ulkomailla suoritettuja opintoja ja työkokemusta. Periaatteena on, että tutkinnosta toiseen ja koulutusalalta toiselle tai lukiosta toisen asteen ammatilliseen koulutukseen siirryttäessä tunnistetaan ja tunnustetaan ammattitaitoa täydentävät opinnot ja vapaasti valittavat opinnot. Muiden tunnistettavien ja tunnustettavien opintojen tulee olla tavoitteiltaan ja keskeisiltä sisällöiltään opetussuunnitelman mukaisia. Tarvittaessa oppilaitos toteaa opiskelijan osaamisen erilaisin näytöin. SAMIn opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa lukio-opintoja, jotka sisältyvät opiskelijan ammatillisen perustutkinnon opintoihin. Opiskelijan tavoitteena voi olla ylioppilastutkinnon, yksittäisten lukiokurssien tai lukion oppimäärän suorittaminen. Lukio-opintoja kannattaa sisällyttää tutkintoon, mikäli opiskelija aikoo jatkaa opintoja ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa. Työelämän tehtävissä edellytetään usein kielitaitoa ja matemaattista osaamista, joita voi syventää lukiokursseilla. Opintokoordinaattori auttaa yhdistelmäopintojen suunnittelussa. Lisätietoa Jatkavien A + L opiskelijoiden lukioinfo ke 6.8. klo Tietokeskus, Vipunen Infoilta aloittaville A + L opiskelijoille ja kotiväelle to klo Vipusen auditorio Aloittavien A + L opiskelijoiden iltapäivä to klo 12 16, Tietokeskus, Vipunen Opintokoordinaattori Tiina Vellonen Kansainvälinen toiminta Savonlinnan ammatti- ja aikuisopistossa on monenlaista kansainvälistä toimintaa. Tämä antaa opiskelijalle valmiuksia toimia kansainvälistyvässä työelämässä, kehittää omatoimisuutta, kielitaitoa ja rohkeutta kohdata haasteita. Toiminta myös avartaa opiskelijoiden sekä henkilökunnan käsityksiä vieraista kulttuureista ja yhä monikulttuurisemmasta elin- ja työympäristöstä. Noin 60 opiskelijaa suorittaa vuosittain osan työssäoppimisestaan tai muista opinnoistaan ulkomailla. Jakson pituus vaihtelee viikosta kolmeen kuukauteen. Ulkomaan opiskelujaksosta voidaan opiskelijalle antaa kansainvälinen Europassi-todistus. Anomukset ulkomaan vaihtojaksoille tehdään vuosittain syyslukukauden alussa. Opiskelija- ja opettajavaihdon lisäksi oppilaitos osallistuu erilaisiin maakunnallisiin, kansallisiin sekä kansainvälistä yhteistyötä edistäviin kehittämisprojekteihin. Yhteistyömaat ovat pääasiassa Euroopasta. Lisätietoa kansainvälisestä toiminnasta antavat jokaisen koulutusalan kansainvälisestä toiminnasta vastaava opettaja sekä SAMIn KV- ja TVT-koordinaattori. KV- ja TVT-koordinaattori Anne-Mari Behm Kv-sihteeri: Helena Vihavainen

9 9 Kansainvälisestä toiminnasta vastaavat opettajat aloittain: Tekniikan ja liikenteen ala Luonnonvara- ja ympäristöala Anne Taiponen Kulttuuriala Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala Matkailu-, ravitsemis- ja talousala Seija Tikka Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Pasi Lensu Maahanmuuttajataustaisten sekä ulkomaalaisten opiskelu 1.6 ARVIOINTI Maahanmuuttajien kotouttamiskoulutusta sekä Maahanmuuttajien ammatilliseen perustutkintoon valmistavaa koulutusta, MAVA, järjestetään SAMIssa. Maahanmuuttajat opiskelevat ammatillisia perustutkintoja eri koulutusaloilla yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa. Lisätietoa löytyy Maahanmuuttajataustaisten sekä ulkomaalaisten opiskelijoiden koulutuksen järjestämisen suunnitelmasta. SAMIssa arviointi jaetaan oppimisen arviointiin ja osaamisen arviointiin. Oppiminen arvioidaan opintorekisteriin suoritusmerkinnällä (S) ja palautetta oppimisen edistymisestä annetaan opiskelijalle suullisesti ja kirjallisesti koko opiskelun ajan. Jokaisen jakson lopussa pidetään ryhmänohjaajan tapaaminen, jolloin kuluneen jakson oppimista arvioidaan. Ammatillinen osaaminen arvioidaan pääsääntöisesti ammattiosaamisen näytöissä, jota voidaan täydentää muulla arvioinnilla. Osaamista arvioidaan asteikolla kiitettävä (3), hyvä (2) ja tyydyttävä (1). Opiskelija-arvioinnin tehtävänä on ensisijaisesti vahvistaa opiskelijan myönteistä minäkuvaa ja halua oppia, tukea opiskelijan oppimista sekä kehittää opiskelijan itsearviointitaitoa. Opiskelija-arviointi tuottaa tietoa opiskelijan osaamisen tasosta ja antaa koko oppilaitokselle palautetta oman toiminnan tuloksellisuudesta ja opetustoimen vaikuttavuudesta. 1.7 JATKO-OPINTOKELPOISUUS 1.8 LUKUVUOSI Kolmivuotinen ammatillinen perustutkinto oikeuttaa hakemaan jatko-opintoihin mihin tahansa ammattikorkeakouluun tai yliopistoon. Jatko-opintokelpoiseksi katsotaan myös henkilö, joka on suorittanut ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa (631/1998) tarkoitetun ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon, erikoisammattitutkinnon tai niitä vastaavan aikaisemman tutkinnon. Lukuvuosi alkaa ja päättyy Oppilaitoksen työajat lukuvuonna ovat opinto-oppaan viimeisellä sivulla. Opetus oppilaitoksessa järjestetään kuudessa jaksossa: 1. jakso ke pe jakso ma pe jakso ma pe jakso ke pe jakso ma pe jakso ma pe Lukuvuodessa on 190 koulutyöpäivää ja 40 opintoviikkoa. Opintoviikko, 40 tuntia, sisältää lähiopetusta 28 tuntia sekä opiskelijan itsenäistä työskentelyä 12 tuntia. Jokaisen jakson viimeisenä päivänä pidetään ryhmänohjaajan tunnit.

10 Uusintasuorituspäivät Opintorekisteriote Tutkintotodistus Opiskelija voi uusia kesken jääneitä opintojaan tai korottaa suorittamiensa opintojen arvosanoja. Hän toimittaa ilmoittautumislomakkeen viimeistään viikkoa ennen uusintasuorituspäivää Pohjolankadun tai Humanian infoon. Ilmoittautumislomakkeita saa näistä infoista. MARATAlla toimitetaan ilmoittautumislomake Pohjolankadun kolmannen kerroksen tai Paviljongin tenttilokeroon. MARATAn ilmoittautumislomakkeita saa tenttilokeron vierestä. Uusintasuorituspäivät Pohjolankadulla, Tietokeskuksessa perjantaisin klo , , , , , Uusintasuorituspäivät Humaniassa, Auditoriossa keskiviikkoisin klo , , , , , , , Uusintasuorituspäivät Paviljongilla keskiviikkoisin klo , , , , , , , Opintosuoritukset merkitään opintorekisteriin kahden viikon kuluessa opintosuoritusten päättymisestä. Opiskelija ja/tai hänen huoltajansa voivat seurata opintojen edistymistä Wilman kautta. Tutkintotodistus on kaksiosainen: päättötodistus ja näyttötodistus. Päättötodistus sisältää arvioinnit kaikista opinnoista. Näyttötodistuksessa on arvioituina ammattiosaamisen näytöt ammatillisista opinnoista. Jotta opiskelija saa tutkintotodistuksensa sovittuna antopäivänä, on opiskelijan varmistettava ryhmänohjaajalta, että kaikki vaadittavat opinnot on hyväksytysti suoritettu että kaikki tutkintoon vaadittavat suoritukset on hyväksytty ja rekisteröity viimeistään kaksi viikkoa ennen valmistumispäivää VASTATTAVA PÄÄTTÖKYSELYYN pidettävä osoitetietonsa ajan tasalla ilmoittamalla siitä opintotoimistoon Opiskelija voi saada tutkintotodistuksen ja valmistua lukuvuoden aikana seuraavina päivinä: Opintosuoritukset oltava Primuksessa viimeistään Valmistumispäivä pe pe klo 9.00 pe pe klo 9.00 pe pe klo 9.00 pe pe klo 9.00 ke pe klo pe pe klo 9.00 pe pe klo 9.00 pe pe klo 9.00 pe pe klo 9.00 ke pe klo 10.00

11 11 Valmistujaisjuhla järjestetään kuukausittain Pohjolankadun kampuksella ja/tai Humaniassa. Tilaisuudessa jaetaan valmistuville todistukset ja stipendit, pidetään puheet ja tarjotaan juhlakahvit. Toukokuussa on kevätjuhla, jossa jaetaan toukokuussa valmistuville todistukset ja stipendit. Tähän juhlaan ovat tervetulleita vieraina myös lukuvuoden aikana valmistuneet. 2 OPISKELU 2.1 OPISKELIJAN TUKI Opinto-ohjaus Opiskelijapalvelut tarjoavat ohjausta ja neuvontaa opiskelijoiden moniin kysymyksiin ja elämäntilanteisiin, jotta opiskelija pystyisi sitoutumaan opintoihinsa ja saamaan tutkinnon. Opinto-ohjauksella tuetaan opiskelijan oppimista ja henkilökohtaista kasvua sekä kasvua oman alansa ammattilaiseksi. Opinto-ohjauksen tavoitteena on tukea opiskelijan opintotavoitteiden saavuttamista, opintojen suorittamista määräajassa sekä sijoittumista työelämään tai jatko-opintoihin. Opinto-ohjaaja ohjaa opiskelijaa opintosuunnitelman teossa yhdessä ryhmänohjaajan kanssa. Opintojen alussa laaditaan opintosuunnitelma, jota tarkennetaan opintojen kuluessa. Tämä suunnitelma viitoittaa opiskelijan jatko-opintoja ja/tai työelämään menoa. Opinto-ohjaaja selvittää opiskelijan kanssa myös opintoihin liittyviä ongelmia. Hän ohjaa tarvittaessa opiskelijaa saamaan asianmukaista apua muualta. Opinto-ohjaajat Ulla Nokelainen Koordinoiva opinto-ohjaaja Pohjolankatu tekniikan ja liikenteen ala (nuoret) Silja Loikkanen Pohjolankatu kulttuuriala (nuoret) yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala (nuoret) Paviljonki matkailu-, ravitsemis- ja talousala (nuoret ja aikuiskoulutus) Pirjo Nokelainen Pohjolankatu luonnonvara- ja ympäristöala (nuoret ja aikuiskoulutus) kulttuuriala (aikuiskoulutus) luonnontieteiden ala (aikuiskoulutus) tekniikan ja liikenteen ala (aikuiskoulutus) yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala (aikuiskoulutus) Timo Kemppainen Humania sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala (nuoret ja aikuiskoulutus) Riitta Poikala Humania sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala (aikuiskoulutus)

12 Koulukuraattori ja palveluohjaaja Opiskelija saa ohjausta, neuvontaa ja tukea koulukuraattorilta ja palveluohjaajalta, kun opiskelija etsii vaihtoehtoja ja ratkaisumalleja omaan henkilökohtaiseen elämäntilanteeseensa esim. opintojen rahoitus, taloudellinen tilanne, asuminen, koulumatkat sekä muut opintoihin liittyvät asiat ovat epäselviä ja vaikeita. Koulukuraattori ja palveluohjaaja tekevät yhteistyötä opiskelijan kodin, opetushenkilöstön ja oppilaitoksen ulkopuolisen verkoston kanssa. Tämä yhteistyö edistää opiskelijan suoriutumista opinnoistaan. Lisäksi koulukuraattori konsultoi tarvittaessa kaikilla kampuksilla mm. koulukiusaamisasioissa. Koulukuraattori Katri Silvennoinen Opiskelijahuollon koordinoija Pohjolankatu tekniikan ja liikenteen ala (poislukien Sari Härkösen tekniikan vastuualueet) Ammattistartti Palveluohjaajat Sari Härkönen Pohjolankatu logistiikan, autoalan sekä kone- ja metallialan perustutkinnot SAMIn maahanmuuttajaryhmät Sari Nyrhinen Humania sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Paviljonki matkailu-, ravitsemis- ja talousala luonnonvara- ja ympäristöala: kalatalous valmentava ja kuntouttava: Paussi-ryhmä Riitta Turtiainen Pohjolankatu kulttuuriala luonnonvara- ja ympäristöala: metsäala, luonto- ja ympäristöala yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala valmentava ja kuntouttava: Portti- ja Vakuympäristö-ryhmä

13 Tietoverkko, opiskelijoiden sähköposti ja Wilma Pohjolankadun kampuksella tietokeskus on SAMIn kaikkien opiskelijoiden käytettävissä omaehtoiseen opiskeluun koulupäivinä maanantaista torstaihin klo Tietokeskuksessa on kannettavat tietokoneet. Lisäksi käytössä on opiskelijatietokoneita eri puolella SAMIa vastaavaan tarkoitukseen. SAMIn tiloissa on käytettävissä langaton verkkoyhteys Jokainen opiskelija saa käyttäjätunnuksen tietokoneelle ja Moodle-oppimisympäristöön sekä Wilman tunnukset. Opiskelija saa Wilma-tunnukset ryhmänohjaajalta, joka hakee ne opintotoimistosta. Unohtuneen tunnuksen opiskelija voi uusia opintotoimistossa. Käyttäjätunnuksen opiskelija saa tietohallinnosta ryhmänohjaajan kautta. Tietokeskuksessa opastajana toimii toimistosihteeri Päivi Timonen p. (015) Opiskelijan oma sähköposti löytyy osoitteesta Ryhmänohjaaja hankkii tietohallinnosta sähköpostiosoitteen ja tiedot Wilma-tunnusta varten jokaiselle opiskelijalle. Ohje opiskelijalle sähköpostiosoitteen käytöstä: mene valitse vasemmasta reunasta samis.fi sähköposti linkki kirjoita käyttäjätunnus (sama kuin verkossa) salasana on ensimmäisellä kerralla sama kuin käyttäjätunnus, sen jälkeen vaihda salasana käytä samis.fi sähköpostia kaikissa opintoihin liittyvissä asioissa.

14 Opintotoimisto Opintosihteerit palvelevat opintotoimistoissa. Sieltä opiskelija saa opiskeluun liittyvää tietoa ja materiaalia, esim. opiskelutodistuksia, hakulomakkeita, anomuksia koulumatkatukea varten ym. Opintosihteerit Humania, sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Anne Happonen Heli Inkinen Airi Taskinen (aikuiset) Paviljonki, matkailu-, ravitsemis- ja talousala luonnonvara- ja ympäristöala: kalatalous Mari Korhonen Pohjolankatu, kulttuuriala Satu Ukkonen Pohjolankatu tekniikan ja liikenteen ala luonnonvara- ja ympäristöala: metsäala, luonto- ja ympäristöala Kristiina Wright (nuoret) Taru Pulkkinen (aikuiset) Pohjolankatu, yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala, luonnontieteiden ala Info, Pohjolankatu 4 Riitta Ahonen Päivi Timonen (015)

15 Erityisopetus Erityisopetus on opiskelijan yksilölliset tarpeet huomioivaa opetusta, joka perustuu opiskelijalle laadittavaan henkilökohtaiseen opetuksen järjestämistä koskevaan suunnitelmaan (HOJKS). Erityisopetusta annetaan erillisissä erityisopetusryhmissä (valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus) sekä muun opetuksen yhteydessä kaikissa perustutkinnoissa. Ryhmänohjaaja huolehtii kokonaisvaltaisesti oman ryhmänsä erityistä tukea tarvitsevista opiskelijoista sekä heidän tarvitsemiensa tukitoimenpiteiden järjestämisestä yhteistyössä erityisopetuksen koordinaattorin ja opiskelijapalvelujen henkilöstön kanssa. Opiskelija voi siirtyä erityisopetukseen määräaikaisesti, jos hänen opintonsa eivät etene omassa ryhmässä siellä annettavilla tukitoimilla. Opiskelija saa yksilöllistä tukea erityisopettajalta opintoihinsa ja siirtyy myöhemmin takaisin omaan ryhmäänsä. Erityisopetuksesta vastaavat opettajat Erityisopetuksen koordinaattori Liisa Turtiainen ATTO (ammattitaitoa täydentävät opinnot) Sari Jaskio Taija Mustonen Johanna Venäläinen Asko Linnaranta

16 Opiskeluterveydenhuolto Terveydenhoitaja ohjaa opiskelijaa terveyden- ja sairaanhoitoon liittyvissä asioissa. Uusille opiskelijoille tehdään terveystarkastus ensimmäisen lukuvuoden aikana. Terveystarkastuksessa määritetään terveydentila, selvitetään opiskeluun ja työhön liittyvät terveydelliset tekijät, annetaan ohjausta ja neuvontaa. Myös huoltajat voivat ottaa yhteyttä terveydenhoitajaan ja lääkäriin. Opiskeluterveydenhuollon SAMIssa järjestää Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä SOSTERI. Terveydenhoitajat Satu Jakonen Maanantaista perjantaihin Pohjolankadulla Vipunen ja Artemia Sinikka Tolvanen Maanantaina, keskiviikkona ja perjantaina Pohjolankadulla LIKE ja Paviljonki Tiistaina ja torstaina Humaniassa Koululääkäri Pohjolankadulla tiistaisin Humaniassa torstaisin Koululääkärille ajanvaraus terveydenhoitajien kautta Opiskelijapappi ja nuorisodiakoni Savonlinnan ev. lut. seurakunta tekee yhteistyötä SAMIn kanssa. Sitä koordinoi opiskelijapappi. Hän on opiskelijoiden, henkilöstön ja opiskelijoiden kotiväen tukena kriisitilanteissa. Nuoriso-ohjaaja tai nuorisodiakoni on mukana SAMIn leiripäivillä ja pitää tarvittaessa oppitunteja. Leiripäivät 2014 ovat seuraavat: KM (metallin opiskelijat) Ma (merkonomit) PK (parturikampaajat) tai Mb (merkonomit) LOGa (logistiikka) LOGb (logistiikka) AU (ajoneuvoasentajat) PU (puusepät), 14VE (veneenrakentajat), 14TALO (putkiasentajat) MPT JA 14MV (matkailupalvelutuottajat ja virkailijat), 14META (metsäkoneenkuljettajat), 14KAPE (kalatalous), 14LUONTO (luonto-ohjaajat) RAa (talonrakentajat) RAb (talonrakentajat) TI (ICT-asentajat) LÄHI (lähihoitajat) SÄa (sähköasentajat)

17 SÄb (sähköasentajat) HORACAa (hotelli- ja ravintola-ala) HORACAb (hotelli- ja ravintola-ala) Leiripäivään osallistuvat opiskelijoiden lisäksi ryhmänohjaaja sekä tutorit Opiskelijapoliisi SAMIn opiskelijapoliisi opettaa laillisuuskasvatusta ensimmäisen vuoden opiskelijoille sekä osallistuu liikenne- ja päihteettömyyskasvatukseen. Hänet tavoittaa myös SOMEsta. 2.2 ASUMINEN JA VAPAA-AIKA Opiskelija voi hakea asuntolapaikkaa oppilaitoksen asuntolasta. Asuminen on maksutonta ja valvottua. Vapaa-ajanohjaaja järjestää ja kehittää yhdessä opiskelijoiden kanssa vapaa-ajantoimintoja ja harrastusmahdollisuuksia. Opiskelija voi hakea myös vuokra-asuntoa Savonlinnan opiskelija-asunnoilta eli SAO:lta tai vapailta markkinoilta. Savonlinnan opiskelija-asuntojen (SAO Oy:n) vuokra-asuntoja on monessa kohteessa eri puolilla kaupunkia. Maksullisiin asuntoihin voi saada opintotuen asumislisää. Lisätietoja saa asuntolanhoitajalta tai SAO:n toimistosta, Puistokatu 13, Savonlinna, puh. (015) tai Asuntolanhoitaja Kaisa Ruusuvuori Vapaa-ajanohjaaja Mika Räisänen RUOKAILUT JA KAHVILAT Ammatillisen perustutkinnon opiskelijalla on oikeus yhteen maksuttomaan ateriaan koulupäivänä. Luonnonvara- ja ympäristöalan perustutkintojen opiskelijat saavat myös maksuttoman aamupalan ja päivällisen. Opiskelijan on ilmoitettava itse erityisruokavaliostaan ruokalaan. Ruokailua varten opiskelijalla on oltava mukanaan henkilökortti esim. Kela-kortti tai ajokortti. Tällä tavoin tunnistetaan, että opiskelijalla on oikeus maksuttomaan ruokailuun.

18 OPINTOJEN RAHOITUS Opiskelukustannukset Opintotuki Koulumatkatuki Ammatillisten perustutkintojen opiskelu on maksutonta. Oppikirjat, työvaatetus, -välineet sekä - materiaalit voivat maksaa alasta riippuen euroa koko tutkinnon aikana. Opiskelija voi saada Kelan opintotukea ammatilliseen perus- ja lisäkoulutukseen, jos hän opiskelee päätoimisesti. Tällöin opinnot etenevät vähintään kolme opintoviikkoa kuukaudessa. Kela valvoo opintojen edistymistä ja voi tarvittaessa periä opintotukea takaisin Opintotuki tarkoittaa opintorahaa, asumislisää ja opintolainan valtiontakausta. Opintorahan perusosa myönnetään 17 vuotta täyttäneille opiskelijoille. Alle 17-vuotiaat saavat lapsilisää. Alle 20-vuotiaan opintorahaan ja alle 18-vuotiaan asumislisään vaikuttavat vanhempien tulot. Uusi opiskelija voi täyttää opintotukihakemuksen heti oppilaitokseen hyväksymisen jälkeen. Hakemuksen voi täyttää myös sähköisesti Kelan sivuilla. Siihen liitetään kopio kouluun hyväksymisestä ja se tulee toimittaa oppilaitoksen loma-aikana Kelalle, muuna aikana opinto-ohjaajalle, koulukuraattorille tai palveluohjaajalle. Hakemuslomakkeita on saatavilla sekä koululta. Opintojaan jatkava opiskelija jättää opintotukihakemuksen palveluohjaajalle, koulukuraattorille tai opintoohjaajalle, joka tarkastaa hakemuksen ja tekee siihen oppilaitoksen merkinnät. Lisätietoja saa opinto-ohjaajalta, koulukuraattorilta tai palveluohjaajalta ja Kelan kotisivuilta Opiskelijalle. Kelan koulumatkatukeen ovat oikeutettuja päätoimisesti ammatillista perustutkintoa opiskelevat (myös näyttötutkintoon valmistava koulutus), Ammattistartin opiskelijat sekä valmentavan ja kuntouttavan koulutuksessa opiskelevat. Koulumatkatukea voi anoa, mikäli päivittäinen koulumatka yhteen suuntaan kotoa kouluun on yli 10 km ja koulumatkan kustannukset ovat vähintään 54 euroa/kk. Omavastuuosuus on 43 euroa/kk. Jos matka yhteen suuntaan on yli 100 km, ylimenevän osuuden opiskelija maksaa itse. Koulumatkatuki maksetaan kymmenen kertaa lukuvuoden aikana. Koulumatkatukea eivät saa palkallisessa työssäoppimisessa, mikäli palkka on yli 660 euroa/kk (opintotukea ei saa, jos työssäoppimisajan palkka on yli 660 euroa/kk) maksuttomassa asuntolassa asuvat opiskelijat opiskelijat, jotka saavat tukea matkoihinsa muun lain nojalla (esim. vammaispalvelulaki, työttömyysetuus ylläpitokorvauksella) Hakemukset jätetään oppilaitoksen opintotoimistoon opintosihteerille. Sieltä annetaan ostotodistus, jolla opiskelija voi ostaa matkalipun matkahuollosta. Lisätietoja koulumatkatuesta saa oppilaitoksen opintosihteereiltä tai Kelasta. Huom. Joskus kaupunkilippu on edullisin vaihtoehto. Sillä voi matkustaa paikallisbusseilla keltaisten pysäkkien alueella. Lippu on voimassa 30 vrk. Sillä on rajaton matkustusoikeus.

19 Aikuisopiskelijan koulutustuet Aikuisopiskelijan kannattaa selvittää opiskelun rahoitusvaihtoehdot ennen opintojen alkua. Aikuisopiskelija voi rahoittaa opintonsa opintotuella, koulutusrahalla tai aikuiskoulutustuella. Mahdollisia tukimuotoja ovat myös vuorottelukorvaus. Aikuisopiskelija voi opiskella myös työttömyysetuudella tuetussa omaehtoisessa koulutuksessa, mikä edellyttää työ- ja elinkeinotoimiston päätöstä. Katso tarkemmin aikuiskoulutusoppaasta Koulutustuet työssäoppimisen aikana Raha-asiat Jos opiskelija saa palkkaa työssäoppimisjakson aikana, maksetun palkan suuruus vaikuttaa opintotukeen. Opiskelijan tulee itse ilmoittaa Kelalle, jos hän saa palkkaa. Jos työssäoppimisajan palkka on enintään 660 euroa/kk, opintorahaa ei myönnetä. Aikuisopiskelijan tulorajat ovat erilaiset riippuen hänen saamastaan tukimuodosta. Voit arvioida oman vuositulorajaasi Kelan sivulla opiskelijan omien tulojen laskurilla tai tarkistaa asian suoraan Kelasta. Matkat Opiskelija voi saada Kelan koulumatkatukea työssäoppimisjaksolta, mikäli työssäoppiminen kestää vähin tään 18 kalenteripäivää kuukaudessa. Katso lisää kohdasta Koulumatkatuki. Yli 660 euron kuukausitulot estävät koulumatkatuen saamisen. Asuminen Opiskelija hoitaa itse asumisjärjestelynsä. Asuntolapaikkoja kannattaa aina kysellä. Kun asumispaikka muuttuu, on opiskelijan selvitettävä yhdessä Kelan kanssa asumistukiasiat. Vakuutukset Opiskelijoiden tapaturmavakuutus on vakuutusyhtiö Pohjolassa. Se on voimassa työssäoppimisen jaksoilla seuraavasti: jos opiskelija ei saa palkkaa, koulun tapaturmavakuutus on voimassa jos opiskelija saa palkkaa, hän on työsuhteessa ja työnantaja hoitaa vakuutukset. Koulun vakuutukset eivät tällöin ole voimassa Ruokailu Työssäoppimisen ohjaaja järjestää opiskelijan ruokailun tehdessään työssäoppimissopimusta työnantajan kanssa: Jos työnantaja tarjoaa opiskelijalle ilmaisen aterian, ruokailukorvausta ei makseta. Opiskelija voi ruokailla SAMIn ruokaloissa kuten muinakin koulupäivinä. Opiskelija ruokailee SAMIn sopimusruokaloissa, jolloin hän saa oppilaitoksesta työssäoppimispäiviä vastaavan määrän ruokalippuja. Ruokaillessa ruokalippu jätetään ruokailupaikkaan ja lippuun tulee merkitä päiväys ja allekirjoitus. Poikkeuksena ovat Liken opiskelijat, jotka nimellään kuittaavat ruokailunsa ruokalaan toimitettuun nimilistaan. Ruokailijat täytyy ilmoittaa ennakkoon *) tähdellä merkityissä ruokailupaikoissa, koska ruoka valmistetaan keskuskeittiössä ja toimitetaan ruokailupaikaan. Ateria, joka ruokaillaan muualla kuin oppilaitoksessa, on oltava ruokapaikan edullisin vaihtoehto, esim. kevytlounas. Opettaja voi sopia ruokailun samalla hinnalla myös muussa ruokailupaikassa, elleivät em. tavat ole mahdollisia. Mikäli ruokailua ei voida kohtuudella ollenkaan järjestää, opiskelijalle maksetaan eväsrahaa 2,70 euroa/työpäivä kuukausittain tai työssäoppimisjakson päätyttyä.

20 20 Ruokailupaikat Savonlinnan kaupungin ruokalat: Hakan päiväkoti Kämmekänkatu 2, Savonlinna Milja Hara, puh Hernemäen vuorohoitokoti Pihlajavedenkuja 2, Savonlinna Arja Juuti, puh Juvolan ala-aste Juvolantie 2331, Savonlinna Laila Bruman, puh Kallislahden ala-aste Männynmäentie 4, Savonlinna Hanne Niskanen, puh Karpalokodin aluekeittiö Mertajärventie 14, Savonlinna Tiina Laamanen tai Pirkko Kervinen, puh Kellarpellon ala-aste Koulutie 63, Savonlinna Anja Suomalainen puh Kellarpellon päiväkoti *) Aapelintie 12, Savonlinna Ella Reponen tai Marjut Pirinen puh Keskikaupungin päiväkoti *) Sääminginkatu 6, Savonlinna Tuula Kutvonen, puh Lyseon lukion keittiö Kirkkokatu 1, Savonlinna Varpu Lahtela puh Mertalan koulu Simasalonkatu 2, Savonlinna Riitta Sallinen, puh Moinsalmen ala-aste Hakomäentie 21, Savonlinna Heli Tiihonen, puh Musiikkiopiston keittiö Puistokatu 3, Savonlinna Anitta Nissinen puh Nojanmaan ala-aste Kulmatie 3, Savonlinna Sari Autio, puh Nojanmaan päiväkoti *) Nojanmaanlahdentie 65, Savonlinna Irma Hämäläinen, puh Nätkin ala-aste Hirvastie 19, Savonlinna Kaija Heinonen puh Nätkin päiväkoti *) Telakkatie 2, Savonlinna Marjatta Silvennoinen tai Pirjo Leinonen, puh Pihlajaniemen ala-aste Ritalanmäentie 35, Savonlinna Pirjo Loikkanen, puh Pihlajaniemen päiväkoti *) Tuulastajantie 1, Savonlinna Päivi Utriainen, puh Talvisalon yläaste, Pihlajaveden koulu Muurarinkatu 4, Savonlinna Saila Löppönen puh Tuokkolan päiväkoti *) Pohjolankatu 19, Savonlinna Sirkka Tynkkynen puh Äkkiväärän henkilöstöravintola Olavinkatu 27, Savonlinna Anne Kröger, puh Miekkoniemen päiväkoti *) Vetehisenkatu 11, Savonlinna Anu Laapio, PUH Savonlinnan keskussairaalan ruokala, Keskussairaalantie 6, Savonlinna Ruokalassa voivat käydä aterioimassa opiskelijat, joilla on työssäoppimisjakso sairaalassa tai sairaalan läheisyydessä. Oppilaitoksesta saatava aterialippu oikeuttaa kevytateriaan. Savonlinnan pääterveysaseman ruokala, Pihlajavedentie 8, Savonlinna Ruokalassa voivat käydä aterioimassa vain ne opiskelijat, jotka suorittavat työssäoppimisen jaksoa joko pääterveysasemalla tai Pihlajan vanhainkodissa. Oppilaitoksesta saatava aterialippu oikeuttaa kevytateriaan.

Opiskelijan opas 2015 2016. Ammatillinen perustutkinto. Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi

Opiskelijan opas 2015 2016. Ammatillinen perustutkinto. Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi Opiskelijan opas 2015 2016 Ammatillinen perustutkinto Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi 2 Opiskelijan opas 2013-2014 / Oulun seudun ammattiopisto Julkaisija: Oulun seudun ammattiopisto OSAO Taitto,

Lisätiedot

Mikä sinusta tulee. isona? Hakijan opas 2015

Mikä sinusta tulee. isona? Hakijan opas 2015 Mikä sinusta tulee isona? Hakijan opas 2015 Aikuinen, vilkaise tämä SISÄLTÖ HAKEMINEN SAMIIN... 4 OPISKELIJAKSI OTTAMISEN EDELLYTYKSIÄ... 6 YHTEISHAUN AIKATAULU 2015... 7 ETUUDET SAMISSA... 8 SAVONLINNAAN

Lisätiedot

Opiskelijan Opas 2015 2016

Opiskelijan Opas 2015 2016 Opiskelijan opas 2015 2016 SALPAUKSEN KOULUTUSTARJONTA Onnittelut opiskelupaikan johdosta! HUMANISTINEN JA KASVATUSALA Nuoriso ja vapaa-aika KULTTUURIALA Kulta, hopea ja kaiverrus Musiikki Puuala Rakennusala

Lisätiedot

Oppaan kuvat: istockphoto, Lasse Kantola, Karoliina Kivistö, Pia Rautio, Sonja Siikanen, Petri Smura

Oppaan kuvat: istockphoto, Lasse Kantola, Karoliina Kivistö, Pia Rautio, Sonja Siikanen, Petri Smura Hyvän elämän puolesta OPISKELIJAN OPAS syksy 2014 - kevät 2015 Info lukujärjestyksistä Työjärjestykset ja luokkatilat ovat näkyvissä Wilmassa, internetosoitteessa https://dila.starsoft.fi Jokaisella opiskelijalla

Lisätiedot

Opetussuunnitelman. yhteinen osa

Opetussuunnitelman. yhteinen osa Opetussuunnitelman yhteinen osa Keudan opetussuunnitelman yhteinen osa Sisällys 1. Johdanto...4 1.1 Keudan toiminta-ajatus, visio, arvot ja strategiat 1.2 Toimintaa ohjaavat periaatteet 1.3 Pedagoginen

Lisätiedot

OPISKELUOPAS 2014-2015

OPISKELUOPAS 2014-2015 OPISKELUOPAS 2014-2015 Sisällysluettelo TERVETULOA OPISKELEMAAN LUKUVUOSI 2014-2015 OPISKELIJAN ETUUDET NEUVOJA JA OHJAUSTA POISSAOLO-OHJEISTUS TYÖSSÄOPPIMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT OPINTOJEN YHDISTÄMINEN

Lisätiedot

Ahlmanin ammattiopisto TÄHTÄIMESSÄ TULEVAISUUS MEILLÄ VERSOO TULEVAISUUS

Ahlmanin ammattiopisto TÄHTÄIMESSÄ TULEVAISUUS MEILLÄ VERSOO TULEVAISUUS Ahlmanin ammattiopisto OPISKELIJAN OPAS 2013 2014 TÄHTÄIMESSÄ TULEVAISUUS hlman MEILLÄ VERSOO TULEVAISUUS AMMATTIOPISTO NUORiLLE MATKAILUPALVELUJEN TUOTTAJA, ELÄINTENHOITAJA, PUUTARHURI, TARJOILIJA ja

Lisätiedot

Opiskelijan. opas. Oulun yksikkö

Opiskelijan. opas. Oulun yksikkö Opiskelijan opas 2015 2016 Oulun yksikkö Opiskelijan oma sivu Nimi Osoite Puhelin Luokanvalvoja Puhelin Opiskeluhyvinvoinnin yhteyshenkilöt Nimi Puhelin Nimi Puhelin Sisällysluettelo Tervetuloa opiskelemaan

Lisätiedot

hlman TULEVAISUUS TÄHTÄIMESSÄ OPISKELIJAN OPAS 2015 2016 MEILLÄ VERSOO TULEVAISUUS AMMATTIOPISTO NUORiLLE

hlman TULEVAISUUS TÄHTÄIMESSÄ OPISKELIJAN OPAS 2015 2016 MEILLÄ VERSOO TULEVAISUUS AMMATTIOPISTO NUORiLLE OPISKELIJAN OPAS 2015 2016 TÄHTÄIMESSÄ TULEVAISUUS hlman MEILLÄ VERSOO TULEVAISUUS AMMATTIOPISTO NUORiLLE MATKAILUPALVELUJEN TUOTTAJA, ELÄINTENHOITAJA, PUUTARHURI, TARJOILIJA ja KOKKI AHLMANIN ammatti-

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma Asiakaspalvelun ja markkinoinnin koulutusohjelma Toimistopalvelun ja tietohallinnon koulutusohjelma Taloushallinnon koulutusohjelma Liiketalouden

Lisätiedot

Opiskelijan. opas. Helsingin yksikkö

Opiskelijan. opas. Helsingin yksikkö Opiskelijan opas 2015 2016 Helsingin yksikkö Opiskelijan oma sivu Nimi Osoite Puhelin Luokanvalvoja Puhelin Opiskeluhyvinvoinnin yhteyshenkilöt Nimi Puhelin Nimi Puhelin Sisällysluettelo Tervetuloa opiskelemaan

Lisätiedot

RAISION KAUPPAOPISTO OPINTO-OPAS

RAISION KAUPPAOPISTO OPINTO-OPAS 1 RAISION KAUPPAOPISTO OPINTO-OPAS 2014 2015 2 SISÄLLYS 1 TERVETULOA RAISION KAUPPAOPISTOON... 3 2 HALLINTO... 3 2.1 Omistaja... 3 2.2 Yhteystiedot... 3 3 KOULUTUSJÄRJESTELMÄ... 3 3.1 Rakenne... 3 3.2

Lisätiedot

Opiskelijan. opas. Alavuden yksikkö

Opiskelijan. opas. Alavuden yksikkö Opiskelijan opas 2015 2016 Alavuden yksikkö Opiskelijan oma sivu Nimi Osoite Puhelin Luokanvalvoja Puhelin Opiskeluhyvinvoinnin yhteyshenkilöt Nimi Puhelin Nimi Puhelin 2 OPISKELIJAN OPAS 2015 2016 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarha-alan perustutkinto, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarhatuotannon koulutusohjelma Viheralan koulutusohjelma Kukka- ja puutarhakaupan koulutusohjelma Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin

Lisätiedot

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa OSAO LTK 18.11.2014 Sivu 1/39 Lukijalle Tämä julkaisu Opetussuunnitelman yhteinen osa kertoo, kuinka eduskunnan säätämät

Lisätiedot

Opiskelijan opas 2012-2013. Ammattiopisto Livia Maaseutuopisto

Opiskelijan opas 2012-2013. Ammattiopisto Livia Maaseutuopisto Opiskelijan opas 2012-2013 Ammattiopisto Livia Maaseutuopisto 1 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT... 3 KOULUTUSOHJELMAT... 4 TOIMITILAT TUORLASSA... 5 TOIMITILAT PAIMIOSSA... 6 I TUTKINTORAKENNE... 7 AMMATILLISET

Lisätiedot

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Rehtori hyväksynyt 10.9.2012, 89. Voimaantulo 1.8.2012 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON KESKEISET ARVOT... 3 3 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON

Lisätiedot

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE. POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE. POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke Pointti Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa hanke 2008 2013 Pointin neuvonta- ja ohjauspalvelut

Lisätiedot

TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUIDEN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI

TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUIDEN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUIDEN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 7 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 7 2.1 Arvot... 7 2.2 Missio... 8 2.3 Visio... 8 3. KOULUTUKSELLE

Lisätiedot

Luonnonvara-ala OPISKELUN OPAS

Luonnonvara-ala OPISKELUN OPAS Luonnonvara-ala OPISKELUN OPAS www.poke.fi Luonnonvara- ja ympäristöala Uuraistentie 240, 43130 TARVAALA, puh. (014) 5192 600 SISÄLTÖ Johdanto... 1 1. POKE, luonnonvara- ja ympäristöala... 2 2. Yleistä

Lisätiedot

Lukion opinto-opas 2012 2013 3 4

Lukion opinto-opas 2012 2013 3 4 Lukion opinto-opas 2012 2013 3 4 Laivurinkatu 3, 00150 Helsinki toinen toimipiste: Iso-Roobertinkatu 20 22, 00120 Helsinki www.eira.fi Toimisto toimisto@eira.fi puh. (09) 4542 270 fax. (09) 4542 2720 aukioloajat

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 1 (35) Opetussuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 2 (35) Sisällysluettelo 1 Opiskelijan arvioinnin...

Lisätiedot

HAE AMMATTIOPPILAITOKSEEN! Selkokielinen hakijan opas. Parempaan alkuun -hanke Marianne Aalto

HAE AMMATTIOPPILAITOKSEEN! Selkokielinen hakijan opas. Parempaan alkuun -hanke Marianne Aalto HAE AMMATTIOPPILAITOKSEEN! Selkokielinen hakijan opas Parempaan alkuun -hanke Marianne Aalto SISÄLLYS 1. Suomalainen koulutusjärjestelmä... 1 2. Ammatilliseen koulutukseen valmistavat koulutukset... 3

Lisätiedot

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 6 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 6 2.1 Arvot... 6 2.2 Missio... 7 2.3 Visio... 7

Lisätiedot

1 OPINTO-OHJAUS JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN... 1

1 OPINTO-OHJAUS JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN... 1 OPINTO-OHJAUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2012-2013 Sisällys 1 OPINTO-OHJAUS JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN... 1 2 OPINTO-OHJAUS KPEDUSSA... 2 2.1 Opinto-ohjauksen merkitys opiskelijalle... 2 2.2 Opinto-ohjauksen toteutus...

Lisätiedot

Tampereen klassillinen lukio 2015-2016

Tampereen klassillinen lukio 2015-2016 Tampereen klassillinen lukio 2015-2016 OPISKELIJAN OPAS Studieguide A Student s guide Guide de l étudiant Studienführer Guia del estudiante Guida dello studente Справочнк учащегося CLAVIS STUDIORUM 1 Sisällys

Lisätiedot

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa kestävä kehityksen sertifioitu ammatillinen oppilaitos Ravintolakoulu Perho - Helsinki Culinary School Perho Perhonkatu 11 00100 HELSINKI

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 1 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 1 2.1 Arvot... 1 2.2 Missio... 2 2.3 Visio... 2 3. KOULUTUKSELLE ASETETUT

Lisätiedot

innostu opiskelusta, onnistu elämässä

innostu opiskelusta, onnistu elämässä innostu opiskelusta, onnistu elämässä Löydä helmi opetussuunnitelman yhteinen osa www.facebook.com/liiketalousopisto Sisällysluettelo 1. Koulutuksen yleiset periaatteet Helmi Liiketalousopistossa... 3

Lisätiedot

oppilaitokset ja lukiot

oppilaitokset ja lukiot Espoo Kauniainen Kirkkonummi Ammatilliset Lukuvuosi 2014 2015 oppilaitokset ja lukiot Suomen koulutusjärjestelmät Yliopistot Ammattikorkeakoulut Erikois ammattitutkinnot (Aikuiskoulutus) TYÖKOKEMUS Ammattitutkinnot

Lisätiedot