Kohti yrittäjyysyhteiskuntaa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kohti yrittäjyysyhteiskuntaa"

Transkriptio

1

2 Kohti yrittäjyysyhteiskuntaa Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n PK-ohjelma vuoteen 2010 Sinun rikkautesi on minun rikkauteni ja sen tähden sinun etusi on minun etuni ja minun on kaikessa katsottava sinun etuasi. - Kaptah, PK-yrittäjä, kapakoitsija ja isäntänsä omaisuuden hoitaja, 1300 ekr. Mika Waltarin romaanissa Sinuhe egyptiläinen. Elinkeinoelämän keskusliitto EK 2005 Kohti yrittäjyysyhteiskuntaa41

3 Juuri nyt tarvittavat toimintalinjat 1. Työn tarjoaminen kunniaan Yrittäminen lähtee luovuudesta, uusien mahdollisuuksien löytämisestä ja niihin tarttumisesta. Yrittäjät ovat yrittäjyysyhteiskunnan sankareita. Vain kannattavat yritykset luovat työpaikkoja. On aika nostaa työn tarjoaminen ja yrittäjyys kunniaan. Sitä korostetaan myös pääministeri Matti Vanhasen hallituksen hallitusohjelmassa, jonka nimi on Työllä, yrittämisellä ja yhteisvastuulla uuteen nousuun. On huolehdittava siitä, että hallitusohjelman liitteenä olevan Yrittäjyyden politiikkaohjelman toimenpiteet toteutuvat myös käytännössä. On astuttava monta askelta yrittäjyysyhteiskunnan suuntaan. Päämääränä on kansalaisten yrityshalukkuuden ja -tuntemuksen lisääminen ja yrittämisen merkityksen tunnustaminen. 2. Työn ilo työelämään Ilman työhalua ja yritteliästä elämänasennetta ei tulostakaan synny. Siksi työpaikoille on luotava työn iloa, tekemisen ja aikaansaamisen meininkiä. Vastuu hyvästä työilmapiiristä on sekä työnantajalla että työntekijöillä. Yrittäjät ovat valmiit työelämän kehittämiseen. He pyrkivät siihen, että työntekijöiden asenteet yrittämistä kohtaan kehittyvät myönteisiksi. EK edistää jäsenyrityksissään yrittäjien esimies-, työnjohto- ja viestintätaitoja. Vastuu itsensä kehittämisestä on kaikilla työyhteisön jäsenillä. 3. Verottajasta yhteiskunnan yritysasiamies Yritykset, kuten myös kansalaiset, ovat verottajalle tuottoisia asiakkaita, joita tulee kohdella, kuten yrittäjä kohtelee asiakkaitaan. Peruspäämäärät ovat verotuksen kannustavuuden lisääminen, verotuksen yksinkertaistaminen sekä yhtenäinen ja ennakoitavissa oleva verotuskäytäntö. Pois harmaa talous ja epäterve kilpailu suomalaisesta yhteiskunnasta. EK kiinnittää päättäjien huomiota verotuksen epäkohtiin ja kehittämisen tarpeisiin sekä ehdottaa niihin ratkaisuja. Kannustavuuden lisäämiseksi käteen pitää aina jäädä verotuksen jälkeen yli puolet ansioista. PK-yritysten välillisten työvoimakulujen taakkaa on helpotettava. 4. Asiakas ratkaisee menestyksen Kotoa ei hyvääkään tuotetta tulla hakemaan. Tuote tai palvelu on valmis vasta sitten, kun se on myyty asiakkaille. Se vaatii suunnittelun, tuotannon ja markkinoinnin yhteistyötä, asiakkaiden tarpeiden tuntemista sekä verkostoitumisen ja muiden liiketoiminnan osien hallitsemista. Tutkimukseen ja tuotekehitykseen saadaan apua. Miksi ei myös markkinointiin, joka viimeistelee tuotteen menestyksen maailmalla? EK korostaa jäsenkunnalleen moraalisesti kestävien ja vastuullisten periaatteiden noudattamista. EK edistää paikallista sopimista ja hyvää yhteistyötä ammattiyhdistysliikkeen kanssa. 24Kohti yrittäjyysyhteiskuntaa Elinkeinoelämän keskusliitto EK 2005

4 5. Yrityspalvelut maata kattaviksi Julkisilla yrityspalveluilla on suuri merkitys yritystoiminnan eri vaiheissa. Palvelujärjestelmän tulee tunnistaa kehityskelpoiset yritysideat ja kannustaa uusien yritysten perustamiseen, yritysten kehittämiseen, kasvuun ja kansainvälistymiseen. EK tekee aloitteita yritysten rahoitus- ja kehityspalvelujen sekä viennin ja kansainvälistymisen edistämisverkoston kohentamiseksi niin, että PKyrittäjillä kaikkialla maassa on mahdollisuus saada asiantuntevaa ja kohtuuhintaista palvelua. Palveluja tulee kehittää yhdessä yritysten kanssa, asiakasyritysten tarpeiden mukaisesti. 6. Palveluntuottajat samalle lähtöviivalle EK pitää tärkeänä yhteistyön lisäämistä palvelujen tuottamisessa yhteiskunnan ja yritysten välillä. Yksityinen palvelutarjonta on tasokasta ja monipuolista. Siksi yhteiskunnan kannattaa käyttää nykyistä enemmän hyväkseen yksityisiä yrityksiä julkisten palvelujen tuottamisessa. Se synnyttää uusia yrityksiä ja elvyttää talouskasvua. Tähän on nykyisin merkittävästi paremmat mahdollisuudet kuin aikaisemmin, jolloin keskeiset julkiset palvelut voitiin tuottaa vain yhteiskunnan varoin. Palvelujen tuottajia valittaessa on kohdeltava tasapuolisesti yksityisiä yrityksiä ja kunnallisia palveluntuottajia. Kilpailua vääristävät lainsäädäntöesteet tulee poistaa. Valtion ja kuntien virastojen sekä laitosten liiketoiminta tulee saada läpinäkyväksi, jotta päättäjät ja veronmaksajat voivat todeta, mihin palvelujen kustannukset perustuvat sekä verrata laatua ja hintaa. Elinkeinoelämän keskusliitto EK 2005 Kohti yrittäjyysyhteiskuntaa43

5 44Kohti yrittäjyysyhteiskuntaa Elinkeinoelämän keskusliitto EK 2005

6 Sisältö Lukijalle: Suomalaisen yrittämisen tila ja tulevaisuus 6 1. Tavoitteena yrittäjyysyhteiskunta Hyvinvointivaltio on murroksessa Pekka Kuusen sosiaalipolitiikasta 2010-luvun hyvinvointipolitiikkaan Suomalaisyrityksen menestyminen on monen asian summa 9 2. Tähän on tultu mutta miten? Suurteollisuuden Suomesta PK-yrittäjyyden Suomeen Perusedellytyksiä yrittäjyys-suomelle, talouskasvulle ja työllisyyden parantumiselle Valtaosa kaikista yrityksistä on PK-yrityksiä PK-yritykset ovat tulevaisuuden työllistäjiä PK-yritysten viennissä kasvuvaraa Kehittämisen polut: mitä siis pitäisi tehdä? Toimelias yrittäjä on myös riskejä ottava uudistaja Luovuus ja vastuullisuus ovat yrittäjyyden perusarvoja Asenteet myönteisiksi Kynnys yrittäjäksi on korkea Suomessa Asenneilmapiirillä on suuri merkitys Toimintaympäristö yrittäjyyttä suosivaksi Selkeitä lakeja, parempia säädöksiä Palveluntuottajat samalle lähtöviivalle Kannustavaan verotukseen Verokiila syö ostovoimaa ja nostaa työn hintaa Puolet lisätuloista käteen Perintö- ja lahjaverotuksesta luovuttava kokonaan Lisää poistoja, lisää investointeja Yrityskiinteistöt verovapaiksi Muutoksenhakujärjestelmään oikeusturvaa PK-rahoitus turvattava Tuottavuutta työelämän kehittämisestä Työn tekemisen iloa työpaikoille Työaikaa asiakkaiden tarpeiden mukaan Paikallista sopimista edistettävä Kannustavaan palkitsemiseen Yrittäjänkin muutosturvasta on huolehdittava PK-palveluihin panostaminen kannattaa Kehitys- ja rahoituspalvelut yritysten tarpeiden mukaisiksi Vienti- ja kansainvälistymispalveluilla kohennetaan työllisyyttä Suomessa Keksinnöt käyttöön ja markkinointi kuntoon Erityishuomio ammattitaitoisen työvoiman saatavuuteen Uusyrittäjyyttä kaivataan Kokenut yrittäjä on esimerkki uusille Naisyrittäjyydessä on mahdollisuuksia Työvoiman tarve vaatii maahanmuuttoyrittäjyyttä Päämääränä menestyvä yrittäjyys 29 Elinkeinoelämän keskusliitto EK 2005 Kohti yrittäjyysyhteiskuntaa45

7 Lukijalle: Suomalaisen yrittämisen tila ja tulevaisuus Yrittäjyys Suomessa elää voimakasta murrosta. Keskeinen kysymys on, riittääkö Suomessa toimiva yrittäjyys turvaamaan hyvinvointimme rahoituksen. Siitä PKyritykset ovat aidosti huolissaan. PK-yrityksillä tarkoitetaan yrityksiä, joiden henkilöstön määrä on alle 250. Valtaosa EK:n jäsenyrityksistä on PK-yrityksiä. EK on työllistämisellä mitattuna suurin PK-yrityksiä edustava järjestö. PKyritykset ovat eräänlainen Suomen talouden täsmäase: niihin kohdistetaan suuria odotuksia erityisesti työllisyyden osalta. Emme ole tässä tilanteessa yksin: kaikissa kehittyneissä EU-maissa lasketaan PK-yritysten varaan ja pyritään helpottamaan niiden toimintaedellytyksiä. Suomessa on viime aikoina tehty nelisenkymmentä erilaista selvitystä siitä, mitä talouden ja työllisyyden elvyttämiseksi pitäisi tehdä. Kukaan ei kuitenkaan ole kysynyt asiaa niiltä, jotka työpaikkoja luovat: yrittäjiltä. Tämä EK:n selvitys on ensimmäinen, jonka lähtökohtana ovat PK-yrittäjien asiantuntemus ja mielipiteet. Se perustuu haastattelukierrokseen, jonka EK:n yrittäjyysasiantuntijat tekivät PK-yritysvaltuuskunnan jäsenten keskuudessa. PK-yrittäjien kanssa käytiin luottamuksellisia keskusteluja. Miten yrittäjä arvioi toimintaympäristön muuttuvan viiden vuoden kuluessa? Millainen on yrittäjien mielestä yhteiskunnan asenneilmasto? Mikä on yrityksen tämänhetkinen tilanne: mikä myönteistä, mikä epävarmaa, mikä kielteistä? Millaisia tulevaisuuden tavoitteita on? Onko näköpiirissä kansainvälistymishankkeita, yrityksen laajentamista, tutkimuksen ja tuotekehityksen uudistamista, henkilöstömuutoksia? Mitkä ovat yrityksen vahvuudet ja menestystekijät, missä ongelmat ja kehittämisen kohteet? Kysyttiin myös, mitä yritys odottaa omalta keskusjärjestöltään, Elinkeinoelämän keskusliitolta. Entä mitä mieltä yrittäjät ovat suomalaisesta omistajuudesta ja mitä heidän mielestään sisältyy vastuulliseen yritystoimintaan? Onko omistamisella väliä? Tietoa on lisäksi hankittu kyselyillä ja selvityksillä, joita EK on tehnyt jäsenyritystensä parissa yrityspalveluista, yritysten kasvutarpeista ja kansainvälistymisestä. * * * Tämä toimintaohjelma on ajankohtainen juuri nyt, kun poliittiset päätöksentekijät toivovat pienten ja keskisuurten yritysten palkkaavan lisää henkilöstöä, jotta jo toistakymmentä vuotta jatkunut laaja työttömyys talttuisi. Yrittäjien päämäärä tässä asiassa on sama kuin kansalaisten, poliitikkojen, viranomaisten, ammattiyhdistysliikkeen ja taloudellisten päätöksentekijöiden: suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan rakentaminen. Se on mahdollista voimakkaan ja aloitekykyisen yrittäjyyden keinoin. Mutta pystytäänkö siihen? Se riippuu siitä, miten määrätietoisesti ja käytännönläheisesti yrittämisen olosuhteita Suomessa kohennetaan. * * * 64Kohti yrittäjyysyhteiskuntaa Elinkeinoelämän keskusliitto EK 2005

8 PK-yritysvaltuuskunta päätti ohjelmatyön aloittamisesta toimitusjohtaja Pekka Sairasen valmistelutyön pohjalta. Kiitokset tämän julkaisun ajatuksista kuuluvat Elinkeinoelämän keskusliiton PK-yritysvaltuuskunnan jäsenille, jotka ovat uhranneet aikaansa keskusteluihin EK:n yrittäjyysasiantuntijoiden kanssa, eritelleet nykypäivää ja arvioineet tulevaisuutta oman kokemuksensa perusteella. Ohjelmaa on valmisteltu PK-yritysvaltuuskunnan kolmessa eri työryhmässä. PK-verotyöryhmän puheenjohtajana on toiminut hallituksen puheenjohtaja Timo Parmasuo, Yrittäjyys- ja yhteiskuntatyöryhmän puheenjohtajana yrittäjäneuvos Lars Gästgivars ja PK-viestintätyöryhmän puheenjohtajana toimitusjohtaja Juhani Ristimäki. PK-yritysvaltuuskunnan työryhmät PK-verotyöryhmä Timo Parmasuo Pekka Tsupari Kaisu Greus Tero Honkavaara Eero Mölsä Taisto Sorjonen Meconet Oy, puheenjohtaja EK, sihteeri Kiinteistökaari Oy EK Sidoste Oy Tasowheel Oy Yrittäjyys- ja yhteiskunta työryhmä Lars Gästgivars Oy Vallonia Ab, puheenjohtaja Pekka Tsupari EK, sihteeri Anna-Kaisa Auvinen EK Kaisu Greus Kiinteistökaari Oy Jukka Hurme Vita-Terveyspalvelut Oy Aino Hänninen Siivouspiste Oy Leena Jussila Palvelutalo Hovila Pentti Keränen Kotipartio Kannel Pekka Ropponen EK Viestintätyöryhmä Juhani Ristimäki Pekka Tsupari Petri Heinola Aino Hänninen Timo Immonen Helvi Kaijomaa Matti Nurminen Taustavoima Oy, puheenjohtaja EK, sihteeri Coperdia Oy Siivouspiste Oy EK EK Hakaniemen Metalli Oy Myös EK:n eri sektorien asiantuntijat ovat antaneet apuaan tämän ohjelman rakentamisessa. Veroasiantuntijana on toiminut Tero Honkavaara. Julkaisun ovat toimittaneet Pekka Tsupari, Tarja Nissinen, Heikki Pitkänen, Pekka Ropponen, Juhani Seppälä, Juhapekka Suutarinen ja Sirkka-Liisa Vilonen EK:n yrittäjyys-yksiköstä sekä Timo Immonen EK:n viestintäyksiköstä. Taiton on tehnyt Sampo Saarinen EK:n viestintäyksiköstä. Etelärannassa Eero Kotkasaari EK:n PK-yritysvaltuuskunnan puheenjohtaja Heimo J. Aho EK:n PK-yritysvaltuuskunnan varapuheenjohtaja Rauno Mattila EK:n PK-yritysvaltuuskunnan varapuheenjohtaja Gretel Ramsay EK:n PK-yritysvaltuuskunnan varapuheenjohtaja Elinkeinoelämän keskusliitto EK 2005 Kohti yrittäjyysyhteiskuntaa47

9 1. Tavoitteena yrittäjyysyhteiskunta Suomalaista yhteiskuntaa voidaan luonnehtia monin tavoin: Suomi on demokratia, teollisuusmaa, palveluyhteiskunta, oikeusvaltio ja hyvinvointivaltio. Haluamme säilyttää tämän perustan ja kehittää sitä niin, että kaikilla kansalaisilla olisi täällä hyvä asua ja työskennellä. Hyvin toimivasta kansalaisyhteiskunnasta haluamme tehdä myös hyvin toimivan yrittäjyysyhteiskunnan. Oikeastaan se on välttämätöntä, jotta pystymme säilyttämään nuo edellä mainitut perusarvot. Yrittäjyysyhteiskunta on juuri nyt ajankohtainen ja tavoiteltu tulevaisuudenkuva myös muissa Euroopan teollisuusmaissa ja kauempanakin. Yhteiskuntaa rakentava yrittäjyys luo työllisyyttä. Se synnyttää uusia toimintatapoja ja oivalluksia, kohentaa Suomen eri alueiden elinkeinoelämää ja tukee julkista palvelutoimintaa. Lisäksi yrittäjyys on yritteliäisyyden muodossa arvo sinänsä. Olipa työtehtävä mikä tahansa, yritteliäisyys on aina myönteinen henkilökohtainen ominaisuus. Yhteiskunnan työnjaossa yrityksillä on keskeinen asema. Yritysten tärkein tehtävä on tietenkin tuottaa omistajien sijoituksille riittävä tuotto ottaen huomioon yritystoiminnan sisältämä riski. Koko yhteiskunnan kannalta katsoen yritykset tuottavat tarvittavat tavarat, hyödykkeet ja palvelut sekä kehittävät niitä. Yritykset maksavat viennillään yhteiskunnan tarvitseman tuonnin, tarjoavat työpaikkoja ja kustantavat erilaisina veroina merkittävän osan julkisista hyvinvointipalveluista. 1.1 Hyvinvointivaltio on murroksessa Hyvinvointivaltiolla tarkoitetaan valtiota, jossa yhteiskunnallisia ongelmia lievennetään yhteisvastuullisesti varsinkin valtion ja kuntien toimenpitein. Keinoja ovat vähimmäistoimeentulon takaaminen ja erilaisten palvelujen tarjoaminen. Hyvinvointivaltioon kuuluvat mm. koulutus, terveydenhuolto, sairausvakuutus, työttömyyskorvaukset, lapsilisät, eläkkeet, verovähennykset, asunto- ja opintotuki, lasten päiväkodit ja vanhusten hoito. Kaikkea tätä ylläpidetään verovaroin. Avainasemassa ovat yritykset. Ne synnyttävät taloudellista vaurautta, maksavat veroja ja luovat työpaikkoja, joiden kautta kertyy ostovoimaa ja verotuloja. Niillä taas kustannetaan mm. terveydenhoito, koulutus ja perusrakenteet. Ilman yrityksiä ja yrittäjyyttä ei ole hyvinvointivaltiota. Hyvinvointivaltiota on myös arvosteltu. Onko yhteiskunnallinen suunnittelu viety jo liian pitkälle? Tukahduttaako järjestelmä ihmisten oma-aloitteisuuden? Käyttävätkö kansalaiset väärin avokätisiä sosiaalipalveluja? Viekö liian raskaaksi koettu verotus kansalaisten työhalut? Hyvinvointivaltiosta ei haluta luopua. Sitä voidaan kehittää. Joka tapauksessa se tarvitsee rahoittajansa. Hyvinvointivaltion kriisi on sen rahoittamisen kriisi. Se on syntynyt osaksi siitä, että hyvinvointitarpeet ovat lisääntyneet, osaksi siitä, että poliittiset päätökset eivät ole olleet sopusoinnussa hyvinvointipalvelujen tehokkaan tuottamisen ja niiden vaatimien kustannusten kanssa. Suomalainen hyvinvointivaltio on nyt murroksessa kuten monet muutkin hyvinvointivaltiot Euroopassa. Hyvinvointivaltiosta on aika rakentaa hyvinvointiyhteiskunta, jossa valtio ja kunnat toki takaavat tietyn hyvinvointitason kansalaisilleen, mutta jossa hyvinvoinnin rakentamiseen käytetään yksityisten yritysten palveluja paljon nykyistä enemmän. Myös kansalaisten vapaaehtoinen järjestötoiminta on tärkeä hyvinvointiyhteiskunnan työväline. 1.2 Pekka Kuusen sosiaalipolitiikasta 2010-luvun hyvinvointipolitiikkaan Kun sosiaalipoliitikko Pekka Kuusi hahmotteli neljäkymmentä vuotta sitten 60-luvun sosiaalipolitiikka -kirjassaan optimistisesti tulevaa hyvinvointiyhteiskuntaa, hän vannoi talouskasvun ja sosiaalipolitiikan yhteisten päämäärien nimiin. Kuusi uskoi, että yhteiskunnassa voidaan valita ongelmatilanteissa järkevät ratkaisut, joiden myötä seuraisi muukin hyvä: täystyöllisyys ja yritteliäisyys. Kuusi oli varma siitä, että ainakin vaikeimmanlaatuisilta lamakausilta vastedes vältytään. 84Kohti yrittäjyysyhteiskuntaa Elinkeinoelämän keskusliitto EK 2005

10 Kuusen hahmottelemassa kasvuhakuisessa mallissa oli se vika, että sen lähtökohtaolettamukset muuttuivat ajan mukana. Kun esimerkiksi perusrakenteet olivat sodan jälkeen surkealla tolalla, olivat yhteiskunnan sijoitukset niihin välttämättömiä. Kun terveydenhuolto mm. lääkäritiheys oli vaatimattomalla tasolla, oli miltei mikä tahansa panostus terveydenhuoltoon erittäin tärkeä. Mutta nyt elämme kokonaan toisenlaisessa maailmassa. Työttömyystyöt siirtotyömaineen ovat jääneet historiaan; terveyspalveluista suuri osa tulee kulumaan iäkkäiden ihmisten hyväksi. Yrityksissä hyvinvointivaltion perusongelma kävi käytännönläheisesti ilmi 70-luvun öljykriisien jälkeen. Yritykset eivät kyenneet sopeutumaan riittävän nopeasti ja joustavasti äkillisiin muutoksiin, joita aiheuttivat ulottumattomissamme olevat kansainvälisen talouden tekijät. Tuotanto- ja työvoimakustannukset kohosivat, asiakkaiden vaatimukset kasvoivat. Uusi tekniikka muutti toimintatapoja, lyhensi välimatkoja ja nopeutti aikatauluja. Myöskään yhteiskunta ei ole kyennyt sopeutumaan: lainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka ovat vain hitaasti muutettavissa. Rakenteiden jäykkyydestä on selvimpänä osoituksena jo toistakymmentä vuotta jatkunut laaja työttömyys. Vaikka epäilijöitä riittää, Pekka Kuusen lujaa uskoa järkiperäisen yhteiskuntapolitiikan mahdollisuuksiin ei ole nykyisinkään syytä hylätä. Kuusen optimismiin voidaan yhtyä samalla tavalla kuin tulevaisuudentutkimuksessa, joka lähtee liikkeelle kolmesta perusoletuksesta: 1) Tulevaisuutta ei voida ennustaa. 2) Tulevaisuus ei ole ennalta määrätty. 3) Tulevaisuuteen voidaan vaikuttaa omilla valinnoilla ja teoilla. Korkeatkaan verotulot eivät vastedes riitä hyvinvointivaltion ylläpitämiseen. Verotus on Suomessa jo nyt raskas. Rahoitus ei voi syntyä verojen korottamisen tietä vaan muilla keinoin. Niistä tehokkain on yrittäjyyden edistäminen. Sitä tarjotaan ratkaisuksi muissakin EU-maissa. Yksityisten yritysten mahdollisuudet tuottaa hyvinvointipalveluja ovat tänään toiset kuin vuosikymmeniä sitten, jolloin vain julkisin varoin voitiin toteuttaa nämä tehtävät. Yksi näkyvimpiä piirteitä, joissa nykypäivä eroaa Pekka Kuusen 60-luvusta, on talousyksiköiden kansainvälistyminen ja yritysten maailmalaajuinen toiminta. Monet suuret suomalaiset yritykset ovat joutuneet omaksumaan tällaisen toimintatavan, irtautuneet kotimaastaan ensin henkisesti ja sitten myös käytännössä. Myös monet pienet ja keskisuuret yritykset ovat kohdanneet tai kohtaamassa tämän muutoksen. Kansainvälisillä markkinoilla on oltava lähellä asiakkaita. Kotimaiset voimavarat eivät riitä eivätkä tarjoa riittäviä suhteellisia etuja näiden yritysten laajentumiselle ja kasvulle yksinomaan Suomessa. 1.3 Suomalaisyrityksen menestyminen on monen asian summa Suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan rakentamiseen ja työllisyyden kohentamiseen ei ole yhtä ainoata ratkaisua. Mutta yksi yhteinen tekijä siihen tarvitaan: yritys ja sen tarjoamat työpaikat. Yritys tarvitsee syntyäkseen ja kehittyäkseen kannustavan yhteiskunnallisen asenneilmaston. On oivallettava yrityksen rooli hyvinvoinnin työvälineenä ja annettava yritykselle tilaa ja mahdollisuuksia kehittyä. Kansalaisten ja poliitikkojen on silmäiltävä yritystä ja yrittäjää suopeasti ja hyväksyen. Yrittäjä tekee työtä heidän hyväkseen. Asenneilmaston lisäksi yritys tarvitsee ravinnepitoisen toimintaympäristön. Yrityksen ravinnetta ovat selkeät ja tarkoituksenmukaiset lait ja viranomaisten määräykset, joilla vaikutetaan yrittämisen edellytyksiin. Myös uusien toimintamallien ja keksintöjen suosiminen on tärkeää. Hyvään toimintaympäristöön kuuluu tehokas tutkimus-, kehitys- ja patenttijärjestelmä. Yrittäjäystävälliseen toimintaympäristöön liittyvät myös joustavasti toimivat työmarkkinat; hyvä yhteistoiminta ammattiyhdistysliikkeen kanssa ja selkeästi kirjoitetut työehtosopimukset. Yrittäminen on tehtävä houkuttelevaksi vaihtoehdoksi palkkatyölle: on aikaansaatava yrittämishalua, yrittämisen nälkää. Riskinoton vastapainoksi on hyväksyttävä yrittäjän vaurastuminen. Uusien yritysten perustaminen ei saa olla hankalaa. Neuvoja tarvitaan, kun aloittava yrittäjä asioi viranomaisten kanssa. Elinkeinoelämän keskusliitto EK 2005 Kohti yrittäjyysyhteiskuntaa49

11 Arvokkaita ovat asiantuntevat neuvontapalvelut ja muut julkiset järjestelmät, joiden tehtävänä on auttaa yrittäjää löytämään rahoitusta tuoteidealleen, koulutusta henkilöstölleen tai markkinoita keksinnölleen. Kaiken päämääränä on menestyvä yrittäminen. Kun yritys on vakiinnuttanut asemansa ja osoittautunut menestyväksi, se tarvitsee jatkuvasti suotuisan kasvualustan. Tarvitaan kykyä verkostoitua ja olla yhteistyössä toisten kanssa, mahdollisuuksia vastata joustavasti toimintaympäristön muutoksiin ja intoa tarttua uusiin mahdollisuuksiin, valmiutta kilpailla kansainvälisillä markkinoilla ja halua jatkaa toimintaa ja kehittyä. 104Kohti yrittäjyysyhteiskuntaa Elinkeinoelämän keskusliitto EK 2005

12 2. Tähän on tultu mutta miten? Yritysten nykyvaihetta Suomessa on edeltänyt kuudenkymmenen viime vuoden aikana erilaisia jaksoja. Elinkeinopolitiikassa olivat aluksi vallalla keskitetty ohjaus ja virkamiesvetoisuus. Sitten seurasi erikoistumisen ja tekniikan kehittämisen vaihe. Verkostojen hyväksikäyttäminen ja tiedonhallinta ovat nykyisen kehityksen näkyvimmät piirteet. 2.1 Suurteollisuuden Suomesta PK-yrittäjyyden Suomeen Sotien jälkeen, noin , voitiin puhua suurteollisuus-suomesta. Aluksi sen tunnusmerkkeinä olivat tiukka säännöstelytalous, sotakorvausteollisuuden ensisijaisuus tuotannossa sekä palkkojen ja hintojen kilpajuoksu. Teollisuutemme oli enimmäkseen metsäja metalliteollisuutta. Ne vaativat paljon pääomia. Idänkauppa oli laajaa, enimmillään lähes neljännes ulkomaankaupastamme. Säännöstelystä päästiin vähitellen irti, mutta elinkeinopolitiikan kehittymistä jarruttivat epävakaat poliittiset olot: varsinkin 50- ja 60-luvuilla hallitukset olivat lyhytikäisiä ja puoluepoliittiset vastakohtaisuudet suuret. Työmarkkinoilla oli levotonta, palkansaajien ja työnantajien välit kärjistyneet. Palkat, kustannukset ja hinnat kohosivat kilpaa. Rahan arvoa alentamalla korjattiin työmarkkinapolitiikan virheet. Hyvinvointivaltio-Suomi rakennettiin suurin piirtein Ajalle olivat ominaisia kunnallistalouden kasvu, julkisiin palveluihin panostaminen, tulopoliittiset järjestelmät, veroasteen nousu, säätelytalous ja hallinnollinen ohjaus. Suomen elinkeinorakenteessa tapahtui suuri murros: jo aiemmin alkanut maatalouden rakennemuutos kiihtyi. Kansalaisista tuli kaupunkilaisia, työntekijöistä toimihenkilöitä. Metsäteollisuuden ja metalliteollisuuden rinnalle syntyi monipuolinen valikoima erilaista tuotantotoimintaa, josta tietotekniikka osoittautui nopeimmin kehittyväksi avainalaksi. Palvelualojen merkitys työllistäjänä ja elinkeinopolitiikassa laajemminkin kasvoi huomattavasti. Palvelujen osuus kokonaistuotannosta kohosi 60 prosenttiin. Työmarkkinoilla huomattiin, että työnantajien, palkansaajien ja valtiovallan yhteispäätökset ovat edullisia kaikille osapuolille: vakautuksen kautta päädyttiin tulopolitiikkaan. Samalla tavalla huomattiin, että myös eri elinkeinot tarvitsevat toisiaan: raakaainekysymyksiä, kuljetusta, varastointia, tuotantoa, palveluja ja kauppaa ryhdyttiin tarkastelemaan yhtenäisenä järjestelmänä. Kansainvälisellä kentällä tätä kehitystä vastasi kauppajärjestelmien kehittyminen monen vaikean välivaiheen jälkeen. Suunnilleen vuosiin voidaan ajoittaa teknistaloudellinen EU-Suomi. Taloutta ovat leimanneet tutkimus- ja kehityspanostuksen voimakas kasvu, tekniikan valta-asema tuotannossa, EU-jäsenyys kauppapolitiikassa ja yhteisvaluutta rahapolitiikassa sekä niiden myötä markkinoiden avautuminen. Yrityskentällä pantiin painoa sille, että työvoimakustannukset ovat keskeinen kustannuserä. Kuitenkin yritysten tulokseen vaikuttavat myös monet muut seikat. Havaittiin, että verotuksen, kauppapoliittisten päätösten, työlainsäädännön ja koulutuspolitiikan ratkaisujen yritysystävällisyyttä on elinkeinopolitiikassa syytä pitää tarkasti silmällä. Etelärannassa se johti ensin talous- ja työmarkkinapoliittisen järjestötoiminnan yhdistymiseen, sitten tuotanto- ja palvelualojen työnantajatoiminnan yhtymiseen elinkeinopolitiikan kanssa. Varsinkin PKyritysten tiedettiin tarvitsevan esimerkiksi työehtosopimuksiin, työlainsäädäntöön ja kansantalouteen liittyvää tietoa ja palveluja. Nyt ollaan aloittamassa uutta vaihetta. Se on kansainvälistynyt yrittäjyys-suomi. Sille tunnusomaisia piirteitä ovat mahdollisuuksien nopea hyödyntäminen, verkostojen hyväksikäyttäminen, tiedonhallinta, yrittäjyyden vahva merkitys, yksityisten yritysten ja julkisten järjestelmien yhteistyö, palvelujen esiinmarssi ja asiakkaiden tarpeiden arvostaminen. Elinkeinoelämän keskusliitto EK 2005 Kohti yrittäjyysyhteiskuntaa411

13 Isot kansainväliset yritykset verkostoituvat tehokkaiden ja kansainvälistymistä pelkäämättömien PKyritysten kanssa. Kun väestökehitys hidastuu suurten ikäluokkien siirryttyä pois työelämästä, joutuvat yritykset kilpailemaan työntekijöistä. Koulutuksen merkitys lisääntyy. Yrityksiin tarvitaan varsinkin ammatillisista oppilaitoksista valmistuneita, sillä pelkkä yleissivistävä koulutus ei vaativiin ammattitehtäviin enää riitä. Yrittäjyys-Suomelle on tunnusomaista myös se, että PK-yritysten merkitys kasvaa suomalaisten hyvinvoinnin rakentajana ja työllistäjinä. Elinkeinopolitiikkaa tarkastellaan yhtenä kokonaisuutena. Yritysten sisäisten toimintojen, tuotannon, palvelujen ja yhteistyötä tekevien verkostoyritysten rajat hämärtyvät. Siksi yritysten oman asiantuntijajärjestön on katettava koko elinkeinoelämän ketju. Se ulottuu alkutuotannosta kaupan ja liike-elämän palvelujen kautta kansainväliselle toimintatasolle saakka. 2.2 Perusedellytyksiä yrittäjyys- Suomelle, talouskasvulle ja työllisyyden parantumiselle PK-yritysten rooli ja merkitys suomalaisen yhteiskunnan rakentajana sekä työllisyyden ja hyvinvoinnin luojana kasvaa kansainvälistymisen johdosta huomattavasti. Yrittäjyys-Suomen rakentaminen on välttämätöntä, koska: Kansainvälinen kilpailu koskee kaikkia toimialoja ja yrityksiä Suomessa Kansainvälisten toimintojen merkitys lisääntyy erityisesti suurissa ja keskisuurissa yrityksissä Valtioiden välinen kilpailu investoinneista ja työpaikoista kiihtyy. Yrittäjyys-Suomen rakentaminen edellyttää mm. seuraavaa: 124Kohti yrittäjyysyhteiskuntaa Elinkeinoelämän keskusliitto EK 2005

14 Yritysten yhteiskunnallinen merkitys ja taloudellisen menestymisen välttämättömyys tunnustetaan ja hyväksytään Yritysten kannattavuus, jatkuvuus ja menestyminen turvataan Edistetään erilaisia yrittäjyyden kehittämishankkeita, joilla Suomeen saadaan lisää yrittäjiä ja yrityksiä Yrityksiä kannustetaan kasvuun, jotta saamme nykyistä enemmän keskikokoisia PK-yrityksiä Yhteiskunta kehittää lainsäädäntöä siten, että yrittämishalu ja kasvukannusteet vahvistuvat Julkiset ja yksityiset palveluntarjoajat saatetaan tasavertaiseen kilpailuasemaan. Palvelut tunnustetaan yhdeksi kansantalouden avainalaksi. PK-yritysten vientitavoitteiden saavuttamiseksi tehostetaan nykyisiä viennin ja kansainvälistymisen edistämispalveluja Onnistuneille sukupolvenvaihdoksille luodaan edellytykset. Yrityksen ensisijainen tehtävä on kannattava liiketoiminta. Kilpailu asiakkaista on kovaa, ja kansainvälinen kilpailu koskee nykyisin kaikkia suomalaisia toimialoja ja yrityksiä. Yrityksen kannattavuus ja palkanmaksukyky mitataan markkinoilla joka päivä. Vain kannattavasti toimiva yritys voi kasvaa ja palkata lisää työntekijöitä. Maailmanmarkkinoiden voimakkain kasvu on siirtynyt Aasiaan, asuuhan siellä yli puolet maapallon väestöstä. Läsnäolo nopeasti kasvavilla markkinoilla on elinehto maailmanlaajuisesti toimiville yrityksille. Kun vielä työn hinta näissä maissa on hyvin edullinen, on luonnollista, että osa työstä siirtyy nykyisistä teollisuusmaista uusiin maailmantalouden kärkimaihin. Maailmanlaajuistumisen seurauksena suurten suomalaisten yritysten tuotantolaitokset ovat siirtyneet yhä enemmän kasvaville markkinoille, muun muassa Kiinaan, Intiaan ja Etelä-Amerikkaan. Tämä kehitys on muuttanut väistämättä myös PK-yritysten toimintaedellytyksiä, kun kustannusten alentamispaineet ovat siirtyneet tuotantoketjussa suurten vientiyritysten osahankkijoille. Kansainvälisillä markkinoilla käydään nykyisin kovaa kilpailua siitä, missä maassa työ tehdään. Valtiot siis kilpailevat työpaikoista, Suomi muiden valtioiden mukana. On tärkeää huomata, että kansainvälisessä kilpailussa eivät kilpaile yksinomaan yritykset vaan myös eri maat omalla talous- ja yrityspolitiikallaan. Suomalaiset yritykset Suomessa voivat kilpailla ainoastaan kehittämällä maailman parhaita toimintatapoja tuotteiden ja palveluiden jalostusketjussa. Esimerkiksi hyödyntämällä lähialueiden edullisen työvoiman maita ja käyttämällä uudenaikaisia tuotantomenetelmiä voidaan turvata huipputekniikkaa vaativien työpaikkojen säilyminen Suomessa. PK-yrityksille keskeisin kansainvälistymisen muoto on yhä suora vienti Suomesta. Kynnys rakentaa tuotantolaitos vaikkapa Kiinaan on varsin korkea. Lähialueet, kuten Venäjä, tarjoavat usein selvästi parempia toimintamahdollisuuksia erityisesti PK-yrityksille. Suomi tarvitsee investointeja ja talouskasvua, jotta suomalaisilla on työtä ja hyvinvointipalvelut voidaan rahoittaa. PK-yrityksillä on lähivuosina suuri tehtävä investointien, työllisyyden ja talouskasvun ylläpitämisessä. Mutta onko niillä edellytykset suoriutua siitä? Tämä kysymys on osa yritysten yhteiskuntavastuuta. Asialla on kaksi puolta. Toisaalta joudutaan kysymään, mitä yhteiskunnan on tehtävä yritysten hyväksi. Mutta PK-yrittäjät kysyvät myös, mitä yritysten itse tulee tehdä täyttääkseen sen yhteiskunnallisen tehtävän, mikä niille on annettu Valtaosa kaikista yrityksistä on PK-yrityksiä Vuoden 2003 lopussa pienten ja keskisuurten yritysten osuus Suomen noin yrityksestä oli 99,7 prosenttia. Suuria, yli 250 henkeä työllistäviä yrityksiä oli ainoastaan 575. Taulukko 1: Yritykset Suomessa koon mukaan 2003 Työntekijöitä Lukumäärä yrityksessä Yhteensä Lähde: Tilastokeskus Valtaosa PK-yrityksistä työllistää alle 10 henkeä eli kuuluu ns. mikroyrityksiin. Tässä ryhmässä ovat mukana myös yksinyrittäjät, joilla ei ole palveluksessaan muita työntekijöitä. Keskisuuria yrityksiä (yrityksessä vähintään 50 ja enintään 249 työntekijää) oli vuoden 2003 lopussa kaikkiaan Työpaikkoja näissä yrityksissä oli yhteensä runsaat , ja liikevaihtoa niiden toiminta kerrytti yli 5,3 miljardia euroa. Elinkeinoelämän keskusliitto EK 2005 Kohti yrittäjyysyhteiskuntaa413

Yrittäjyyden positiivinen kierre

Yrittäjyyden positiivinen kierre Kansanedustaja Eero Lehden raportti Yrittäjyyden positiivinen kierre Kokoomuksen eduskuntaryhmä Sisällysluettelo 1. Johdanto 5 2. Sanasto 9 3. Yrittäjyys Suomessa 12 3.1. Perustietoa yrittäjistä ja yrityksistä

Lisätiedot

Kristillisdemokraattien. Yrittäjyysohjelma 2015. 1Yrittäjä sitä työtä luo

Kristillisdemokraattien. Yrittäjyysohjelma 2015. 1Yrittäjä sitä työtä luo 1 Kristillisdemokraattien Yrittäjyysohjelma 2015 1Yrittäjä sitä työtä luo 2. Perustietoa suomalaisesta yrittäjyydestä 2.1. Yrittäjyys 2.2. Yrittäminen 2.3. Yritysmuodot 2.4. Yksinyrittäjyys 2.5. Naisyrittäjyys

Lisätiedot

Rahoitus tukemaan vakautta ja kasvua. PK-yritysten rahoituksen kehittämislinjat

Rahoitus tukemaan vakautta ja kasvua. PK-yritysten rahoituksen kehittämislinjat Rahoitus tukemaan vakautta ja kasvua PK-yritysten rahoituksen kehittämislinjat Rahoitus tukemaan vakautta ja kasvua PK-yritysten rahoituksen kehittämislinjat Raha on hyvä renki mutta huono isäntä. Sen

Lisätiedot

työllä hyvinvointia Yhteistyöllä

työllä hyvinvointia Yhteistyöllä työllä hyvinvointia Yhteistyöllä vinvointia Yhteistyöllä hyvin tia Yhteistyöllä hyvinvointia a Yhteistyöllä hyvinvointia työllä hyvinvointia Yhteistyöllä llä Julkiset hyvinvointia palvelut avautuvat Yhteistyöllä

Lisätiedot

1 JOHDANTO 1.1 Menestys on aina ansaittava uudestaan 1.2 Millaisia ongelmia Suomella on edessään?

1 JOHDANTO 1.1 Menestys on aina ansaittava uudestaan 1.2 Millaisia ongelmia Suomella on edessään? SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE 1 JOHDANTO 1.1 Menestys on aina ansaittava uudestaan 1.2 Millaisia ongelmia Suomella on edessään? Väestön ikääntyminen Laman opetukset: hyvinvointipalvelut ja talous Globalisaatio

Lisätiedot

Toimivat työmarkkinat - hyvinvoiva yhteiskunta. Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n työmarkkinapoliittiset linjaukset 2006

Toimivat työmarkkinat - hyvinvoiva yhteiskunta. Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n työmarkkinapoliittiset linjaukset 2006 Toimivat työmarkkinat - hyvinvoiva yhteiskunta Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n työmarkkinapoliittiset linjaukset 2006 Toimivat työmarkkinat hyvinvoiva yhteiskunta Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n työmarkkinapoliittiset

Lisätiedot

ZSJUUBKZZT Blujwjtnjb ZSJUUBKZZT PIKFMNB

ZSJUUBKZZT Blujwjtnjb ZSJUUBKZZT PIKFMNB ZSJUUBKZZT Blujwjtnjb ZSJUUBKZZT PIKFMNB Yrittajyysohjelma_v2.indd 1 21.5.2010 00:57:41 Yrittäjyysohjelma 2010 Suomen Kristillisdemokraatit r.p. Sisältö 1. Yrittäjä sitä työtä luo 3 2. Perustietoa suomalaisesta

Lisätiedot

Yrityksen yhteiskuntavastuu ja sosiaalinen yritystoiminta

Yrityksen yhteiskuntavastuu ja sosiaalinen yritystoiminta Yrityksen yhteiskuntavastuu ja sosiaalinen yritystoiminta Kestävää työllisyyttä sosiaalisissa yrityksissä -projekti Kirsi Hanikka Päivi Korpela Arto Mähönen Christer Nyman 1 2 Yrityksen yhteiskuntavastuu

Lisätiedot

YRITTÄJYYDEN PARADOKSI. Karl-Erik Michelsen

YRITTÄJYYDEN PARADOKSI. Karl-Erik Michelsen YRITTÄJYYDEN PARADOKSI Karl-Erik Michelsen www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi Kustantaja: Taloustieto Oy Kansi: Antti Eklund Painopaikka: Yliopistopaino

Lisätiedot

ULOS TALOUSKRIISISTÄ KESKUSKAUPPAKAMARIN NÄKEMYKSIÄ SUOMEN TALOUDEN NOUSUN EDELLYTYKSISTÄ

ULOS TALOUSKRIISISTÄ KESKUSKAUPPAKAMARIN NÄKEMYKSIÄ SUOMEN TALOUDEN NOUSUN EDELLYTYKSISTÄ ULOS TALOUSKRIISISTÄ KESKUSKAUPPAKAMARIN NÄKEMYKSIÄ SUOMEN TALOUDEN NOUSUN EDELLYTYKSISTÄ Julkaistavissa 16.6.2009 klo 11 ULOS TALOUSKRIISISTÄ Keskuskauppakamarin näkemyksiä Suomen talouden nousun edellytyksistä

Lisätiedot

PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA

PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA B 8 Hannu Nyqvist, Marko Iljin & Mikko Pärnänen PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 8 Pk-yritysten haasteet

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON KANSLIA. Työllisyystyöryhmän loppuraportti

VALTIONEUVOSTON KANSLIA. Työllisyystyöryhmän loppuraportti VALTIONEUVOSTON KANSLIA Työllisyystyöryhmän loppuraportti Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 5/2003 Työllisyystyöryhmän loppuraportti Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 5/2003 ISBN 952-5354-32-6

Lisätiedot

TYÖTÄ, YRITTÄMISTÄ JA VÄLITTÄMISTÄ Kokoomuksen keinot hyvinvointiyhteiskunnan turvaamiseksi

TYÖTÄ, YRITTÄMISTÄ JA VÄLITTÄMISTÄ Kokoomuksen keinot hyvinvointiyhteiskunnan turvaamiseksi Kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Jyrki Kataisen työryhmä hyvinvointiyhteiskunnan pelastamiseksi Loppuraportti 29.1.2011 TYÖTÄ, YRITTÄMISTÄ JA VÄLITTÄMISTÄ Kokoomuksen keinot hyvinvointiyhteiskunnan

Lisätiedot

Yrityskatsaus 2013. Näkökulmia elinkeinopolitiikkaan, yrityksiin ja yrittäjyyteen

Yrityskatsaus 2013. Näkökulmia elinkeinopolitiikkaan, yrityksiin ja yrittäjyyteen Yrityskatsaus 2013 Näkökulmia elinkeinopolitiikkaan, yrityksiin ja yrittäjyyteen Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Kilpailukyky 25/2013 Yrityskatsaus 2013 Näkökulmia elinkeinopolitiikkaan, yrityksiin

Lisätiedot

Kari Välimäki. Kakkua jaettavaksi. polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ

Kari Välimäki. Kakkua jaettavaksi. polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ polemia Kari Välimäki Kakkua jaettavaksi KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kakkua jaettavaksi Kari Välimäki Kakkua jaettavaksi kaks kunnallisalan kehittämissäätiö KAKKUA JAETTAVAKSI Kunnallisalan kehittämissäätiön

Lisätiedot

21 polkua Kitkattomaan Suomeen

21 polkua Kitkattomaan Suomeen 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti 17.1.2013 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio-osasto 17.1.2013 Julkaistaan myöhemmin TEM:n julkaisuja sarjassa Sisällys Sisällys

Lisätiedot

näkökulmia globalisaatioon

näkökulmia globalisaatioon halavaara hulkko mäkilä ritvos näkökulmia globalisaatioon sanomalehdet taloustiedon opetuksessa 02 20 Globalisaatio, maailmanlaajuinen talous, on nykyisessä merkityksessään tullut laajasti tunnetuksi vasta

Lisätiedot

TALOUDELLISTA PÄÄOMAA

TALOUDELLISTA PÄÄOMAA 1 Ensio Tikkanen Pentti Vartia TALOUDELLISTA PÄÄOMAA Johdatus kansantalouteen 2 Kansi: Mainos Mayday Oy, Vantaa Valokuvat: Lehtikuva Oy (paitsi kuva sivulla 8 Kimmo Aaltonen) Tekijät ja Taloustieto Oy

Lisätiedot

Pääomamarkkinat. Kasvun paikka

Pääomamarkkinat. Kasvun paikka Pääomamarkkinat Kasvun paikka Raportti pähkinänkuoressa Suomen pääomamarkkinoiden puutteet ja ongelmat ovat korostuneet finanssikriisin myötä Yritykset ja sijoittajat tarvitsevat toimivia kotimaisia pääomamarkkinoita

Lisätiedot

21 polkua Kitkattomaan Suomeen. ICT 2015 -työryhmän raportti

21 polkua Kitkattomaan Suomeen. ICT 2015 -työryhmän raportti 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 4/2013 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

Alumiiniosaamista Suomesta. Alihankkijat kohtaavat globaalin kilpailun. Osaamisen johtaminen vaatii johtamisen osaamista

Alumiiniosaamista Suomesta. Alihankkijat kohtaavat globaalin kilpailun. Osaamisen johtaminen vaatii johtamisen osaamista TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 3 2006 Alihankkijat kohtaavat globaalin kilpailun s. 6 Osaamisen johtaminen vaatii johtamisen osaamista s. 10-14 SP:n Pentti Hakkarainen muistuttaa yritysrahoituksen

Lisätiedot

MAINETTAAN PAREMPI TYÖ

MAINETTAAN PAREMPI TYÖ MAINETTAAN PAREMPI TYÖ Kymmenen väitettä työelämästä Tuomo Alasoini www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi. Raportit ovat ladattavissa EVAn kotisivuilta.

Lisätiedot

YRITTÄJYYS OLE LÄSNÄ JA AVOIN - SITOUTAT HENKILÖSTÖN HAITIA

YRITTÄJYYS OLE LÄSNÄ JA AVOIN - SITOUTAT HENKILÖSTÖN HAITIA ILMOITUSLIITE TÄMÄ ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA ERIKOISJULKAISU ILMOITUSLIITE Vakuutus ja rahoitus Perusasiat kuntoon asiantuntijan avulla Alihankinta Hanki apua ja keskity ydinliiketoimintaasi Franchising

Lisätiedot

LYHYEN ELINKAAREN OMAAVIEN PK-YRITYSTEN LIIKETOIMINNAN PÄÄTTYMISEN SYYT ESPOON JA KAUNIAISTEN ALUEELLA

LYHYEN ELINKAAREN OMAAVIEN PK-YRITYSTEN LIIKETOIMINNAN PÄÄTTYMISEN SYYT ESPOON JA KAUNIAISTEN ALUEELLA LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 6 Silva Laaksonen, Heikki Sipilä LYHYEN ELINKAAREN OMAAVIEN PK-YRITYSTEN LIIKETOIMINNAN PÄÄTTYMISEN SYYT ESPOON JA KAUNIAISTEN ALUEELLA Laurea-ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

HÄMEEN UUSYRITYSKESKUS RY MINUSTAKO YRITTÄJÄ?

HÄMEEN UUSYRITYSKESKUS RY MINUSTAKO YRITTÄJÄ? HÄMEEN UUSYRITYSKESKUS RY MINUSTAKO YRITTÄJÄ? SISÄLLYSLUETTELO 4 LUKIJALLE 5 YRITTÄJYYDEN SYNTYTARINA 6 KÄSITYS YRITTÄJYYDESTÄ 7 AJATTELEMISEN AIHETTA 7 Minustako yrittäjä? 7 Yrittäjyyden asema tänään

Lisätiedot

Timo Nurmi YRITTÄJYYDEN EDISTÄMINEN:

Timo Nurmi YRITTÄJYYDEN EDISTÄMINEN: Timo Nurmi YRITTÄJYYDEN EDISTÄMINEN: YRITTÄJYYDEN UUSI KUVA 2020 VÄLIRAPORTTI TUTU-JULKAISU 2/2003 Yrittäjyyden edistäminen: Yrittäjyyden uusi kuva 2020 väliraportti Timo Nurmi Projektipäällikkö, KTM Tulevaisuuden

Lisätiedot

Suomen talouskriisin luonne ja kasvun edellytykset

Suomen talouskriisin luonne ja kasvun edellytykset 1 Bengt Holmström, Sixten Korkman ja Matti Pohjola 21.2.2014 Suomen talouskriisin luonne ja kasvun edellytykset Johdanto Suomi ei ole toipunut vuonna 2008 alkaneesta teollisuuden romahduksesta, jonka myötä

Lisätiedot

TOIMIALAVUOROPUHELU HOTELLI-, RAVINTOLA- JA MATKAILUTOIMIALA

TOIMIALAVUOROPUHELU HOTELLI-, RAVINTOLA- JA MATKAILUTOIMIALA Suomi maailmantaloudessa -seminaari 12.10.2004, Dipoli TOIMIALAVUOROPUHELU HOTELLI-, RAVINTOLA- JA MATKAILUTOIMIALA Palvelualojen Ammattiliitto PAM ry Suomen Hotelli- ja Ravintolaliitto SHR ry Suomen Restonomit

Lisätiedot

Käsin tehty tulevaisuus

Käsin tehty tulevaisuus Käsin tehty tulevaisuus NÄKÖKULMIA KÄSITYÖYRITTÄJYYTEEN Toim. Marketta Luutonen Anne Äyväri SITRAN RAPORTTEJA 24 Käsin tehty tulevaisuus NÄKÖKULMIA KÄSITYÖYRITTÄJYYTEEN Toim. Marketta Luutonen Anne Äyväri

Lisätiedot