SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU, KUOPION MUOTOILUAKATEMIA MUOTOILUN KOULUTUSOHJELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU, KUOPION MUOTOILUAKATEMIA MUOTOILUN KOULUTUSOHJELMA"

Transkriptio

1 SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU, KUOPION MUOTOILUAKATEMIA MUOTOILUN KOULUTUSOHJELMA Tutkintoon kuuluva harjoittelu

2 TIEDOTE OPISKELIJOILLE /PV Sisältö DHAR HARJOITTELU 30 op / YYTY HARJOITTELU 30 op 1 Tavoite ja sisältö Harjoittelun laajuus ja suoritusajankohta Harjoittelupaikan hakeminen ja etukäteissuunnittelu Harjoittelupaikan hakeminen ulkomailta Näyte / esittelyportfolio LLP Erasmus harjoittelu/harjoittelijavaihto Harjoittelun suorittaminen Muotoilufoorumin projektityöntekijänä Harjoittelun suorittaminen omassa yrityksessä (toiminimi, freelancer tai yrittäjä), toimeksiantoon perustuvana taiteellisena työskentelynä tai kilpailuosallistumisena Aikaisempi työkokemus Työaika Kotimaassa suoritettavan harjoittelun sopimukset ja vakuutus Ulkomailla suoritettavan harjoittelun sopimukset ja vakuutus Opintotuki, palkka vai apuraha? Sairastuminen harjoittelujakson aikana Harjoittelua ohjaavat opettajat lukuvuonna Harjoittelun oppimistehtävä ja raportointi Harjoittelun arviointi ja suoritusmerkintä Harjoitteluraporttien tallennus ja säilytys Onnistunut harjoittelukokonaisuus on monen osa-alueen summa. Onnistunut harjoittelu edellyttää valmistautumista, työskentelyjakson hyödyntämistä ja kokemuksen analysointia jälkikäteen. Harjoittelu on yksi opiskeluajan antoisimmista oppimiskokemuksista, ota siitä irti kaikki mahdollinen. 1

3 DHAR HARJOITTELU 30 op / YYTY HARJOITTELU 30 op Muotoilija (AMK) ja medianomi (AMK) tutkintoihin sisältyy 30 opintopisteen laajuinen ohjattu harjoittelu. Opiskelijalle harjoittelu on teoriaa ja käytäntöä yhdistävä koulutusvaihe, joka antaa mahdollisuuden opinnoissa hankitun osaamisen soveltamiseen ja testaamiseen käytännössä sekä luo pohjaa oman osaamisen arviointiin ja itsensä kehittämiseen. Harjoittelu voidaan suorittaa koulutusalaan liittyvässä kotimaisessa tai ulkomaisessa yrityksessä, julkisyhteisössä tai muussa soveltavassa organisaatiossa. Myös työskentely yrittäjänä, projektityöskentely erilaisissa hankkeissa sekä taiteellinen työ soveltuvat harjoitteluksi, mikäli harjoittelun muut ehdot täyttyvät. Harjoittelu suoritetaan perusopintojen opiskelun jälkeen, henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan määriteltyinä aikoina. Se on osa opiskelijan henkilökohtaista erikoistumista ja kytkeytyy kiinteäksi osaksi valitsemasi suuntautumisalan opintoja. 1 Tavoite ja sisältö Tutkintoon kuuluvan harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija suuntautumisalan ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä. Harjoittelu tukee opiskelijan oman ammatti-identiteetin kehittymistä, harjaannuttaa arvioimaan omaa työtään ja organisoimaan erilaisia työprosesseja. Harjoittelu antaa opiskelijalle käytännön kokemusta ja varmuutta työnhaussa, omien valmiuksien esittelyssä ja työtehtävien suunnittelussa. Harjoittelun aikana opiskelija hankkii tietoa oman alansa yleisistä ammattikäytännöistä sekä harjoittelupaikkansa henkilöstön järjestäytymisestä ja työehtosopimuksesta. Harjoittelu suoritetaan opiskelun kuluessa joko kotimaassa tai ulkomailla. Myös lomien aikana suoritettava harjoittelu on mahdollista. Opiskelija hakee harjoittelupaikan ja hyväksyttää sen laitoksensa harjoittelua ohjaavalla opettajalla, joka toimii myös yhdyshenkilönä ja ohjaajana harjoittelun kuluessa. Harjoittelun suorittaminen ulkomailla Muotoilija (AMK) tai medianomi (AMK) -tutkintoihin kuuluvan harjoittelun tai osan siitä voi suorittaa ulkomailla. Ulkomaanharjoittelujakso on hyvä tapa saada kansainvälistä työkokemusta ja siten laajentaa osaamista tutustumalla alan eri työkulttuureihin ja toimintatapoihin. Kansainvälisen opiskelijavaihdon ja ulkomailla suoritettavan harjoittelun yhteensovittaminen on myös erinomainen vaihtoehto. Halutessasi suorittaa harjoittelun ulkomailla, on mahdollista hakea ensin ko. maahan kansainväliseen opiskelijavaihtoon ja hoitaa harjoittelupaikan hakemiseen liittyvät käytännöt ja mahdolliset tapaamiset harjoittelutyönantajan kanssa opiskeluaikana. Ulkomailla opiskelu ennen harjoittelun suorittamista antaa hyvän pohjan vieraalla kielellä toimimiseen ja erilaisessa toimintakulttuurissa työskentelyyn. Vaihtojakson jälkeen on kenties helpompaa siirtyä ulkomaisen työyhteisön harjoittelijajäseneksi. 2 Harjoittelun laajuus ja suoritusajankohta Harjoittelu on laajuudeltaan 30 opintopistettä (2 x 15 op). Harjoittelun kesto/pituus on n. 800 h eli 20 työviikkoa. Harjoittelu on mahdollista suorittaa useammassa jaksossa ja suoritusajankohtana voi olla kesä tai muu loma-aika. Harjoittelun tulisi tapahtua opintojen etenemisen myötä riittävän pitkissä jaksoissa. Mikäli opiskelija suorittaa osan harjoittelusta kesällä, siitä on etukäteen neuvoteltava laitoksella harjoittelusta vastaavan opettajan tai opinto-ohjaajan kanssa. Jokaisen jakson opintopistemäärä on määriteltävä ennen sopimusten kirjoittamista ja merkittävä sopimukseen. Opiskelija on vastuussa yhteensä 30 opintopisteen laajuisen kokonaisuuden toteutumisesta. Yhden viikon työskentelystä (työaika n viikkotuntia) kertyy opiskelijalle 1,5 op:n laajuinen opintosuoritus. 2

4 Ulkomailla suoritettavan harjoittelun periaatteet ovat samat kuin kotimaan harjoittelussa, lukuun ottamatta harjoittelujakson vähimmäispituutta, joka ulkomailla suoritettavassa harjoittelussa on kolme kuukautta. 3 Harjoittelupaikan hakeminen ja etukäteissuunnittelu Harjoittelupaikan hakeminen vastaa työpaikan hakemista. Opiskelijan on oltava itse aktiivinen ja oma-aloitteinen, sillä avoimia harjoittelupaikkoja on harvoin tarjolla. Harjoittelupaikan etsiminen kannattaakin aloittaa hyvissä ajoin. Kiinnostavan mahdollisuuden löydyttyä, lähetä yrityksen henkilöstöpäällikölle tai muulle yhteyshenkilölle vapaamuotoinen (ns. avoin) hakemus. Esittele itsesi, opintosi ja kuvaile, minkälaista harjoittelua etsit. Kerro mille aikavälille harjoittelusi tulisi sijoittua ja selvitä, miten harjoittelusi liittyy opintoihisi. Varaudu esittämään osaamistasi hakemuksen lisäksi työnäytteiden (cv + portfolio) ja todistusten avulla. Soita tai lähetä sähköpostia muutaman viikon kuluttua ja tiedustele mahdollisuuksiasi. Joskus voi kuitenkin käydä niin, että saat tietää työpaikasta vasta viime hetkellä. Silloin kannattaakin käyttää mahdollisuus rohkeasti hyväkseen. Harjoittelupaikan varmistuttua on hyvä keskustella harjoittelutyönantajan kanssa harjoittelun tavoitteista ja sisällöstä. Sovi työnantajan kanssa etukäteen, mitä tulet harjoitteluaikana tekemään. Näin voit varmistua siitä, että harjoittelusta on riittävästi ammatillista hyötyä. Harjoittelun sisältöön ja työtehtäviin liittyvät asiat kirjataan harjoittelusopimukseen. 4 Harjoittelupaikan hakeminen ulkomailta Muotoiluakatemialla ei ole tarjottavana valmiita kansainvälisiä harjoittelupaikkoja, joten opiskelijan on oltava itse aktiivinen ja oma-aloitteinen. Ulkomailta harjoittelupaikkaa hakevan opiskelijan opintosuoritusten on oltava kunnossa. Harjoittelun ja mahdollisen kansainvälisen opiskelijavaihdon ajoittamisessa on otettava huomioon myös se, ettei ulkomailla opiskelu ja harjoittelu pidennä tutkinnon suoritusaikaa. Harjoittelupaikan etsiminen kannattaa aloittaa hyvissä ajoin. Ennen etsimisen aloittamista kannattaakin miettiä tarkasti, mitä harjoittelulta odottaa sekä sitä, miten harjoittelu edesauttaa omaa urasuunnitelmaa. Tutustu järjestöihin, yrityksiin ja yhteisöihin, jotka voisivat tarjota tai järjestää harjoittelupaikan. Ammattiliitot, opiskelijajärjestöt, kansainvälisen henkilövaihdon keskuksen CIMOn Maailmalle.net -sivusto ja työvoimahallinnon Eures-tietokanta ovat hyviä lähteitä, joista voi aloittaa harjoittelupaikan etsimisen. Etsi tietoa valtiosta ja yrityksestä, johon haluat harjoittelemaan. Muista ottaa selvää työlupien ja viisumien tarpeellisuudesta, verotuksesta ja mahdollisesta palkkauksesta. Ota rohkeasti yhteyttä suoraan ulkomaiseen yritykseen tai yhteisöön, josta olet kiinnostunut. Lähetä yrityksen henkilöstöpäällikölle tai muulle yhteyshenkilölle paikallisella kielellä tai englanniksi kirjoitettu vapaamuotoinen (ns. avoin) hakemus. Esittele itsesi, opintosi ja kuvaile, minkälaista harjoittelua etsit. Kerro mille aikavälille harjoittelusi tulisi sijoittua ja selvitä, miten harjoittelusi liittyy opintoihisi. Liitä kirjeeseesi CV (ansioluettelosi) ja opintorekisteriote, jonka saat englanninkielisenä opintotoimistosta. Opintotoimistosta saatavalla englanninkielisellä saatekirjeellä (Information for Placement Provider) opiskelija todistaa harjoittelun olevan osa tutkintoa. Eurooppalaisen mallin mukaisen CV:n tekemiseen löytyy ohjeita CEDEFOP:n www-sivuilta. Tarvittaessa pyydä kieltenopettajalta lähetettävän materiaalin kieliasun tarkastus. 3

5 5 Näyte- / esittelyportfolio Näyteportfoliota käytetään oman osaamisen ja oppimisen osoittamiseen. Avoimeen hakemukseen mahdollisesti liitettävän näyteportfolion sisällön ja muodon määrää opiskelija itse. On hyvä etukäteen miettiä, mitkä ovat ne osaamisen alueet, joista harjoittelutyönantaja tai muu taho kiinnostuu. Portfolio tulee aina suunnitella ja sitä tulee tarkastella silmälläpitäen sen tulevaa käyttötarkoitusta. Se on tiivistelmä perusportfoliosta ja siihen valitaan osia, jotka kuvaavat parhaiten työskentelyä, kehitystä ja saavutuksia. Näyteportfolio on virallinen ja julkinen kuvaus työstä ja oppimisesta, sen laadusta ja ansioista. Näyteportfolion voi muotoilla myös niin, että sen tekstiosat on kirjoitettu kahdella kielellä. Portfolion tulisi olla hyvin käytännöllinen ja sen käyttötarkoitus ohjaakin sen sisältöä ja rakennetta. Portfolion sisältö voi koostua monenlaisista aineistoista. Se voi sisältää perinteistä paperille tulostettua tai erilaisissa sähköisissä muodoissa olevaa teksti- ja kuvamateriaalia. On mietittävä aina vastaanottajakohtaisesti millaisen portfolion lähettäminen on tarkoituksenmukaista. Autenttiset materiaalit olisi hyvä säilyttää itsellä. Hyvä portfolio kertoo juuri sen, mitä vastaanottaja haluaa tietää. Sen rakenne on loogisesti etenevä ja visuaalisesti harmoninen. Portfolio voi olla visuaalisesti harmoninen ja kaunis mutta kertoa sisältönsä puolesta kovin vähän. Sisällön ja ulkoasun tulisikin olla suhteessa toisiinsa. Näyteportfolio, jonka tarkoituksena on saada tekijälleen kaupallinen sopimus, eroaa huomattavasti portfoliosta, joka on tehty harjoittelupaikan tai vakituisen työpaikan saamista tai galleristille näyttelytilojen saamista varten. On myös muistettava, että on ammattiryhmiä, joilla on omat tarkat tavat ja säännöt jotka koskevat portfolioita ja töiden esittelyä. Esimerkkinä tästä ovat vaatetussuunnittelijat ja valokuvaajat. Portfolion laatijalla eli sinulla on portfolioosi tekijänoikeus. 6 LLP Erasmus harjoittelu/harjoittelijavaihto Savonia ammattikorkeakoulun opiskelijat voivat lähteä Erasmus-ohjelman kautta harjoitteluun Eurooppaan. Erasmus-harjoittelujakson kesto voi olla 3-12 kuukautta. Harjoittelun tulee olla opintoihin kuuluvaa ja työn tulee olla päätoimista (työaika vähintään 30h/viikko). Pääsääntöisesti opiskelija hankkii Erasmus-harjoittelupaikan itsenäisesti. Harjoittelupaikaksi soveltuvat yritykset, yksityiset ja julkiset organisaatiot EU- ja ETA- maissa sekä Turkissa. Seuraavat eivät kuitenkaan sovellu harjoittelupaikaksi: EU-organisaatiot, EU-ohjelmia hoitavat organisaatiot eivätkä opiskelijan kotimaan suurlähetystöt ulkomailla. Harjoitteluun lähtevän opiskelijan tulee olla läsnä olevana opiskelijana ja hänen tulee olla EUtai ETA-maan kansalainen tai hänellä tulee olla pysyvä oleskelulupa Suomessa. Opiskelijalla tulee olla suoritettuna vähintään yhden vuoden opinnot ennen harjoitteluun lähtemistä. Erasmus-harjoittelijavaihtoon voi lähteä, vaikka olisikin jo osallistunut Erasmus-opiskelijavaihtoon. Erasmus-opiskelijavaihtoon ja harjoittelijavaihtoon voi kumpaankin osallistua yhden kerran. Erasmus harjoittelija saa Erasmus -stipendin, jonka suuruus määrittyy harjoittelun keston ja mahdollisen palkan perusteella. Erasmus-harjoitteluun lähtevä opiskelija voi hakea intensiivisille kielikursseille (EILC), joita järjestetään osassa kohdemaista yleensä kaksi kertaa vuodessa. Näille kielikursseille on erillinen haku ja apuraha. 7 Harjoittelun suorittaminen Muotoilufoorumin projektityöntekijänä Muotoilufoorumi on Kuopion Muotoiluakatemian muotoiluinnovaatioiden tutkimus-, tuotekehitysja palvelukeskus. Muotoilufoorumi toimii linkkinä yritysten ja opiskelijoiden välillä. Muotoilufoorumin kautta tehtävät projektit ovat pääasiassa yritysten tilaamia muotoilun tuotekehitysprojekteja. Opiskelijan on mahdollista suorittaa harjoittelu tai osa siitä työskentelemällä projektityönte- 4

6 kijänä Muotoilufoorumin projekteissa. Projekteissa työskentelevät opiskelijat valitaan suuntautumisvaihtoehdon ja henkilökohtaisen mielenkiinnon sekä projektissa tarvittavan osaamisen perusteella. Tavallisimmin harjoittelua projektityöntekijänä tekevät opiskelijat ovat jo aiemmin opintojensa kuluessa aloittaneet työskentelyn ko.projektissa ja jatkavat sitä myöhemmin harjoitteluna. Muotoilufoorumi hoitaa erilaisia niin EU:n kuin yritystenkin rahoittamia projekteja. Opiskelijan on mahdollista työskennellä Muotoilufoorumissa myös työsopimussuhteessa, jolloin Muotoilufoorumi maksaa harjoitteluajalta palkkaa. Työskentely voi olla mahdollista myös kesällä kesäkuun aikana. Rahoituksesta johtuen opiskelijoiden työskentelystään saama opintopistemäärä ja/tai rahallinen korvaus sovitaan aina tapauskohtaisesti ja voi näin ollen vaihdella. Tämä tarkoittaa sitä, että eri projekteissa harjoittelua suorittavat opiskelijat voivat saada työstään toisistaan poikkeavan korvauksen. 8 Harjoittelun suorittaminen omassa yrityksessä (toiminimi, freelancer tai yrittäjä), toimeksiantoon perustuvana taiteellisena työskentelynä tai kilpailuosallistumisena Harjoittelun yhtenä tavoitteena on oman pääaineen käytännön työtehtäviin tutustuminen. Opiskelijan on mahdollista suorittaa korkeintaan puolet harjoittelustaan omassa yrityksessä, toimeksiantoon perustuvana taiteellisena työskentelynä tai osallistumalla kansainväliseen muotoilukilpailuun. Opiskelijalle, jolla on oma yritys, tai hän toimii freelancerina tai omalla toiminimellä, harjoittelu joka suoritetaan vaikkapa kilpailevassa yrityksessä, tarjoaa hyvän tilaisuuden benchmark -tyyppiseen tutustumiseen. Suositeltavaa olisi suorittaa harjoittelu niin, että omassa yrityksessä suoritettava harjoittelu ajoittuu toisen palveluksessa suoritetun jälkeen. Omassa yrityksessä suoritettavan harjoittelun, toimeksiantoon perustuvan taiteellisen työskentelyn sekä kilpailuosallistumisen on oltava opiskelijan omaan ammatilliseen suuntautumisvaihtoehtoon kiinteästi liittyvää ja opiskelijan ammatillista osaamista syventävää. Omassa yrityksessä suoritettavasta harjoittelusta, omasta taiteellisesta työskentelystä tai kilpailuun osallistumisesta sovitaan ja se hyväksytetään aina ennakkoon harjoittelua ohjaavalla opettajalla. Tässä yhteydessä opiskelija esittää ohjaavalle opettajalle kirjallisesti harjoitteluun liittyvät yksityiskohdat. Hyväksymistä varten esitetään toimeksiantajan tiedot, tehtäväkuvaukset, arvioitu työaika/työtunnit sekä mahdolliset muut yhteistyötahot. Edellä mainitut asiat hyväksytetään kirjallisesti ennen harjoittelusopimuksen allekirjoittamista. Harjoittelusopimuksen toisena sopijaosapuolena on oppilaitos. Toisena sopijaosapuolena voi tapauskohtaisesti olla yrittäjä, freelancer, opiskelijan oma toiminimi tai toimeksiantaja. Näin tehty Harjoittelusopimus voi sisältää useita eri toimeksiantoja. Kilpailuosallistumisissa harjoittelutyönantajana toimii Muotoilufoorumi. Harjoittelu ja opinnäytetyö Suositeltava jatko harjoittelulle on opinnäytetyön tekeminen harjoittelupaikan toimeksiannosta. Työyhteisöä onkin hyödyllistä tarkastella harjoittelun aikana mahdollisten opinnäytetyöaiheiden kannalta ja pohtia mahdollisuuksia liittää opinnäytetyö harjoittelupaikan kehittämis-, tuotekehitys- ja muotoilutarpeisiin. 9 Aikaisempi työkokemus Harjoittelun osaksi voidaan hyväksilukea opiskelijan aikaisempaa työkokemusta erityistapauksessa. Hyväksiluku voi tulla kyseeseen esimerkiksi pitkän ammatillisen taustan omaavien aikuisopiskelijoiden ja jo aikaisemman korkeakoulututkinnon suorittaneitten kohdalla. Osaksi harjoittelua hyväksyttävä työkokemus ei voi olla viittä vuotta vanhempaa ja sen tulee liittyä keskei- 5

7 sesti opiskelijan oman suuntautumisvaihtoehdon ammattialaan. Päätöksen aikaisemman työkokemuksen hyväksymisestä tekee laitoksen harjoittelua ohjaava opettaja. Hyväksiluettavasta aikaisemmasta työkokemuksesta raportoidaan harjoittelua ohjaavalle opettajalle samoin kuin muustakin harjoittelusta. 10 Työaika Harjoittelun aikana opiskelija noudattaa harjoittelutyönantajan yleistä viikkotyöaikaa. Työaika määräytyy työaikalain (605/1996) ja kyseisellä harjoittelupaikalla sovellettavan työehtosopimuksen perusteella. Osa harjoittelusta voidaan tehdä osa-aikatyössä. Opiskelija seuraa viikoittaisen työajan sekä laaditun harjoittelusuunnitelman toteutumista pitämällä harjoitteluajalta päiväkirjaa, jonka pohjalta oppimistehtävään perustuva harjoitteluraportti laaditaan. Harjoitteluajan viikkotyötunnit voivat vaihdella. Kokonaistuntimäärä 30 op:n harjoittelussa 800 työtuntia. 11 Kotimaassa suoritettavan harjoittelun sopimukset ja vakuutus Harjoittelusta tehdään kirjallinen sopimus harjoittelutyönantajan kanssa ennen harjoittelun alkua. Mikäli opiskelija suorittaa harjoittelun useammassa osassa, jokaisesta jaksosta tulee tehdä erillinen sopimus, jossa on määritelty kyseessä olevan harjoittelun laajuus opintopisteinä. Yleisperiaate on seuraava: Harjoittelusopimus tehdään kolmena (3) kappaleena silloin, kun harjoittelutyönantaja ei maksa harjoittelijalle palkkaa. Sopimus tehdään seuraavasti: 1. Opiskelija täyttää harjoittelusopimuksiin omat henkilötietonsa sekä ne tiedot, jotka hänellä on harjoittelutyönantajasta. 2. Opiskelija toimittaa sopimukset harjoittelutyönantajalle, joka täydentää ja allekirjoittaa kaikki kolme sopimusta. Opiskelija tarkistaa, että kaikki kohdat on täytetty asianmukaisesti. 3. Opiskelija toimittaa työnantajan ja itse allekirjoittamansa sopimukset opintotoimistoon, joka huolehtii harjoittelua ohjaavan opettajan sekä koulutuspäällikön allekirjoitukset sopimuksiin. Opintotoimisto postittaa sopimukset edelleen asianosaisille. Harjoittelusopimus ja työsopimus tehdään silloin, kun harjoittelutyönantaja maksaa harjoittelijalle palkkaa. Opiskelija on silloin työsopimussuhteessa ja harjoittelutyönantajan lakisääteisen vakuutuksen piirissä. Tämä tarkoittaa, että harjoittelutyönantaja on vakuuttanut opiskelijan työtapaturman varalta. Opiskelija on kaikissa tapauksissa velvollinen noudattamaan työpaikan työaikaa ja järjestystä sekä työturvallisuudesta annettuja ohjeita ja määräyksiä. Moodlen repusta tai opintotoimistosta on saatavilla seuraavat kotimaassa suoritettavaan harjoitteluun liittyvät asiakirjat: harjoittelusopimus saatekirje työnantajalle Harjoittelusopimus päättyy normaalisti harjoittelun päättyessä. Muut sopimukset Työnantaja- ja ammattialakohtaisesti voi käytössä olla sopimuksia, jotka koskevat vaitiolovelvollisuutta, työtehtävien salassapitoa tai toisen työnantajan palvelukseen siirtymisen ehtoja. Opis- 6

8 kelijalle voidaan esittää allekirjoitettavaksi kirjallisia, opiskelijaa sitovia sopimuksia. Ennen allekirjoitusta tulee sopimuksiin tutustua huolellisesti. Vakuutus Savonia-ammattikorkeakoulu on vakuuttanut opiskelijat opintoihin kuuluvan harjoittelun ajalle. Opiskelijoilla on oppilaitoksen lakisääteinen työtapaturmavakuutus, joka on voimassa työajaksi katsottavalla ajalla sekä päivittäisillä työmatkoilla, ei siis 24h vuorokaudessa. Lisätietoja vakuutuksesta saat opintotoimistosta. 12 Ulkomailla suoritettavan harjoittelun sopimukset ja vakuutus Ulkomailla suoritettavasta harjoittelusta sovitaan samaa sopimusmenettelyä noudattaen kuin kotimaan harjoittelusta eli harjoittelu suoritetaan harjoittelu- tai työsuhteessa, joka vahvistetaan harjoittelu/työsopimuksella. Yleisperiaate on seuraava: A. Harjoittelusopimus (Work Placement Contract) tehdään kolmena (3) kappaleena. Opiskelija, ammattikorkeakoulu ja työnantaja laativat ennen harjoittelun alkua harjoittelusopimukset. Sopimuksissa määritellään mm. harjoittelijan tehtävät, harjoittelun tavoitteet ja arviointi. Lisäksi opiskelijan ja vastaanottavan organisaation tulee tehdä kyseisen maan lainsäädännön mukainen työsopimus, mikäli työnantaja maksaa harjoitteluajalta palkkaa. Sopimus tehdään seuraavasti: 1. Opiskelija täyttää harjoittelusopimuksiin omat henkilötietonsa sekä ne tiedot, jotka hänellä on harjoittelutyönantajasta. 2. Opiskelija toimittaa sopimukset harjoittelutyönantajalle, joka täydentää ja allekirjoittaa kaikki kolme sopimusta. Opiskelija tarkistaa, että kaikki kohdat on täytetty asianmukaisesti. 3. Opiskelija toimittaa työnantajan ja itse allekirjoittamansa sopimukset opintotoimistoon, joka huolehtii harjoittelua ohjaavan opettajan sekä koulutuspäällikön allekirjoitukset sopimuksiin. Opintotoimisto postittaa sopimukset edelleen asianosaisille. Opintotoimisto liittää harjoittelutyönantajalle postitettavaan sopimukseen selvityksen oppilaitoksen opiskelijan ulkomaisen harjoittelun ajalle ottamasta vakuutusturvasta. Harjoittelusopimuksen lisäksi opiskelijat täyttävät Savonian sähköisessä kvhakujärjestelmässä, Mobility Onlinessa tapauskohtaisesti jokin seuraavista: B. Eurooppaan harjoittelujaksolle lähtevät opiskelijat tekevät em. lisäksi Mobility Oninen kautta Erasmus-harjoittelusopimuksen (Training Agreement and Quality Commitment for Erasmus placement). C. Euroopan ulkopuolelle lähtevät opiskelijat tekevät em. lisäksi Mobility Onlinen kautta harjoittelusopimuksen (Work Placement Contract). D. Harjoittelusopimus ja työsopimus (Work Placement Contract and Contract of Employment) tehdään silloin kun lähdet harjoitteluun Euroopan ulkopuolelle ja harjoittelutyönantaja maksaa palkkaa. Vahvistusdokumentti Ennen varsinaisten harjoittelusopimusten lähettämistä tarvitset ulkomaiselta harjoittelutyönantajaltasi aina vahvistusdokumentin, joka voi vaihdella sähköpostiviestistä sitovaan työpaikkatarjoukseen. Vahvistuksesta tulisi käydä ilmi ainakin seuraavat asiat: 7

9 Yrityksen yhteystiedot Milloin aloitat ja milloin työsuhteesi päättyy Saatko työstäsi palkkaa ja mikä on sen suuruus Harjoittelussa suoritettavan työn sisältö Kuka on yhteyshenkilösi Nämä tiedot vahvistetaan em. sopimuksilla. Tarvitset tiedot hyvissä ajoin, jotta voit hoitaa opintotukeen liittyvät asiat sekä suunnitella muun rahoituksesi ja matkustamisesi. Harjoittelun aloittamis- ja lopettamispäivämääriä sovittaessa kannatta huomioida se, että opintotuen saamisen edellytyksenä on 18 kalenteriin merkityn arkipäivän toteutuminen kuukautta kohden. Työsopimus Harjoittelusopimuksen lisäksi tulee laatia erillinen työsopimus silloin, kun ulkomainen harjoittelutyönantaja maksaa opiskelijalle palkkaa. Työsopimuksen laadinnassa tulee noudattaa ko. valtion yleisiä määräyksiä. Työsopimuksen muoto voi vaihdella. Suomen lainsäädännön mukaan suullinen sopimus on aivan yhtä pätevä kuin kirjallinen. Ongelmia kuitenkin tulee silloin, kun sopijaosapuolet muistavat, ymmärtävät ja tulkitsevat asioita eri tavoilla. Tietoa suomalaisista työsopimuskäytännöistä saat eri ammattiliittojen kotivivuilta. Näiden pohjalta voit muodostaa käsityksen keskeisimmistä asioista, jotka ulkomaisen harjoittelutyönantajan kanssa tehtävässä työsopimuksessa tulisi määritellä. Seuraavassa keskeisimmät: Muut sopimukset sopijaosapuolet ja molempien yhteystiedot pääasiallinen työtehtävä palkan suuruus työtehtävien alkaessa harjoittelusuhteen alkamisajankohta ja voimassaoloaika työskentelypaikka sovellettava koeaika / ei sovelleta säännöllinen työaika; tuntia päivässä, tuntia viikossa sovellettava työehtosopimus ja vakuutukset muut sovittavat asiat; tekijänoikeudet, matkakorvaukset, päivärahat Työnantaja- ja ammattialakohtaisesti voi käytössä olla sopimuksia, jotka koskevat vaitiolovelvollisuutta, työtehtävien salassapitoa tai toisen työnantajan palvelukseen siirtymisen ehtoja. Opiskelijalle voidaan esittää allekirjoitettavaksi kirjallisia, opiskelijaa sitovia sopimuksia. Ennen allekirjoitusta tulee sopimuksiin tutustua huolellisesti. Verotus Mikäli ulkomainen harjoittelutyönantaja maksaa opiskelijalle palkkaa, harjoittelija maksaa verot siihen valtioon, jossa hän on töissä. Verotuskäytännöt vaihtelevat maittain. Ulkomailla hankitut tulot vaikuttavat verotukseen ja opintotukeen Suomessa. Verotuskäytännöistä saa tietoa oman paikkakunnan verotoimistosta. Vakuutukset Harjoittelijalla tulee olla harjoittelun ja matkojen aikana vakuutus. Savonia-ammattikorkeakoulu on vakuuttanut opiskelijat ulkomailla suoritettavan opintoihin kuuluvan harjoittelun ajalle. Opiskelijoilla on oppilaitoksen lakisääteinen työtapaturmavakuutus, joka on voimassa työajaksi katsottavalla ajalla sekä päivittäisillä työmatkoilla, ei siis 24h vuorokaudessa. Opiskelijoilla ei ole oppilaitoksen puolesta jatkuvaa matkustajavakuutusta, joka korvaisi mm. sairastumisen tai matkan keskeytymiseen aiheuttamia kuluja eikä vastuuvakuutusta. Ulkomaille harjoitteluun lähtevän kannattaa harkita oman matka- ja/tai tapa-turmavakuutuksen ottamista. Kysyessäsi matka- ja tapaturmavakuutusta mainitse harjoittelijastatuksesi ja kysy 8

10 alennusta. Muutamilla vakuutusyhtiöillä on CIMOn ja opiskelijajärjestöjen kanssa yhteistyösopimus, joka takaa harjoittelijalle alennuksia vakuutusmaksuista. Mikäli harjoittelutyönantaja maksaa opiskelijalle harjoitteluajalta palkkaa, opiskelija on silloin työsopimussuhteessa ja harjoittelutyönantajan vakuutuksen piirissä. Tämä tarkoittaa, että harjoittelutyönantaja on vakuuttanut opiskelijan työtapaturman varalta. Vakuutusten voimassaolo tulee tarkistaa harjoittelutyönantajalta. Opiskelija on kaikissa tapauksissa velvollinen noudattamaan työpaikan työaikaa ja järjestystä sekä työturvallisuudesta annettuja ohjeita ja määräyksiä. Eurooppalainen sairaanhoitokortti Kelan toimistosta saat Eurooppalaisen sairaanhoitokortin, joka oikeuttaa opiskelijan sosiaaliturvaan ja sairaanhoitopalveluihin EU:n jäsenvaltiossa oleskelun aikana. Sopimus sosiaaliturvasta on olemassa myös joidenkin muiden kuin EU-maiden kanssa, esim. Kanadan Quebecin. Kelalta saat myös tietoa siitä, kuinka toimia, jos sairastuu ulkomailla ("Jos sairastut Euroopassa" - opas). Oleskelu- ja työluvat Oleskelu- ja työlupaan sekä viisumiin liittyvät määräykset vaihtelevat maittain. Lisätietoja saat ko. valtion lähetystöstä tai edustustosta. Harjoittelu on osa tutkintoon johtavista opinnoista, joten on kysymys opiskelusta. EU- ja Eta-maissa opiskelija/harjoittelija tarvitsee oleskeluluvan, jos oleskelu maassa kestää yli kolme kuukautta. Oleskelulupa haetaan heti maahan saapumisen jälkeen asuinpaikkakunnan poliisilaitokselta tai vastaavalta rekisteri viranomaiselta. Oleskelulupa maksaa. Yleensä hakemuksen liitteeksi tarvitaan: passi (kopio, alkuperäinen esitettävä) opiskelutodistus opintorekisteriote (tai vastaava selvitys opintojen etenemisestä) työnantajalta todistus työskentelyajasta (harjoittelusopimus tai työsopimus) selvitys opintojen/harjoitteluajan rahoituksesta, jos ei saa palkkaa tai apurahaa Yleensä EU maiden välillä ei tarvita työlupia. Jos harjoittelun suorittaminen edellyttää viisumin ja työluvan hakemista, se kannattaa tehdä heti. Luvan käsittely saattaa kestää. Lisätietoja antaa Kuopion poliisilaitos, Suokatu 44 B, FIN KUOPIO puh. (017) Opintotuki, palkka vai apuraha? Harjoittelija tekee yrityksessä arvokasta työtä ja olisikin hyvä, jos yritys maksaisi harjoittelijalle palkkaa. Ellei näin ole, opiskelijan on itse katettava mm. asumisesta ja matkoista aiheutuvat kulut. Harjoittelu on osa opintoja, joten opiskelija saa sekä kotimaassa että ulkomailla suoritettavan harjoittelun ajalle saman opintojen rahoituksen kuin muuhunkin opiskeluun. Ulkomaan asumislisä sekä opintolainan takaus harjoittelun ajalle ovat suurempia. Harjoittelua varten on mahdollista saada myös apurahaa. Opintotuki Opintotuen saamisen edellytyksenä ovat opintojen eteneminen ja harjoittelussa suoritettavien opintopisteiden määrä. Myös harjoitteluajalta maksettavan palkan suuruus vaikuttaa opintotuen saamiseen. Opintotukea voi saada myös kesällä suoritettavaan opintoihin kuuluvaan harjoitteluun. Lisäksi opintotuen saamisen edellytyksenä on 18 kalenteripäivän toteutuminen kuukautta kohti. Tämä tulee ottaa huomioon suunniteltaessa harjoittelun aloitus- ja päättymispäivämääriä. Opintotukeen liittyvissä asioissa apua antaa ensisijaisesti Muotoiluakatemian opintotoimisto. Lisätietoja opintotukeen liittyvissä asioissa saat 9

11 Ulkomailla suoritettavaan harjoitteluun haetaan opintotukea seuraavilla lomakkeilla: OTm -lomake kopio vahvistusdokumentista tai harjoittelusopimuksesta Todistus tutkintoon kuuluvasta ulkomaan opintojaksosta -lomake LLP Erasmus-harjoitteluapuraha (Eurooppa) Savonia ammattikorkeakoulun opiskelijat voivat lähteä Erasmus-ohjelman kautta harjoitteluun Eurooppaan. Erasmus-harjoittelujaksolle myönnetään apuraha, jonka suuruudet on esitetty seuraavassa taulukossa. Apuraha haetaan harjoittelusopimusten allekirjoittamisen jälkeen Mobility Onlinen kautta täyttämällä Erasmus-harjoittelijavaihdon rahoitussopimus. Erasmus-harjoitteluapurahan suuruus määräytyy harjoittelun keston perusteella. 3 kk ,5 kk kk ,5 kk kk ,5 kk kk 1500 Taulukko 1: Erasmus-harjoitteluapurahan suuruudet alkaen Savonia-ammattikorkeakoulun harjoitteluapuraha Savonia-ammattikorkeakoulu myöntää vuoden 2010 aikana ulkomailla (Euroopan ulkopuolella) yli 3 kk:n pituisen harjoittelun suorittavalle opiskelijalle apurahan, jonka suuruudet on esitetty seuraavassa taulukossa. Apuraha haetaan Savonian Movility Onlinen kautta. Savoniaammattikorkeakoulun myöntämä harjoittelun apuraha on tarkoitettu matka- ja/tai elinkustannuksiin. Mikäli ulkomainen harjoittelutyönantaja maksaa harjoittelijalle palkkaa, apuraha myönnetään harkinnanvaraisesti. FOR STUDY and TRAINING PERIOD 3 9 kk Baltic Countries, Russia (not neighborng area) 400 Europe, Russia (other parts than neighborin area) 700 America, Africa, Australia, Asia 1500 Taulukko 2: Savonia-ammattikorkeakoulun myöntämän harjoitteluapurahan suuruudet alkaen 10

12 14 Sairastuminen harjoittelujakson aikana Opiskelija on harjoitteluaikana opiskelijaterveydenhuollon piirissä. Jos harjoittelu suoritetaan toisella paikkakunnalla, opiskelijalla on mahdollisuus käyttää akuuteissa tapauksissa terveyskeskuksen päivystyspalveluja sekä ajanvarauksella toimivia lääkäripalveluja. Mikäli opiskelija on työsuhteessa harjoittelutyönantajaan (työsopimukseen perustuva palkkaus), hän kuuluu työsuhteen kestosta riippuen harjoittelutyöpaikan työterveyshuollon palvelujen piiriin. Tarkempia tietoja antaa työnantajan edustaja. Harjoittelujakson aikana opiskelijalla on samat velvollisuudet kuin muilla yrityksen työntekijöillä. Opiskelija on velvollinen ilmoittamaan välittömästi työnantajalle sairauspoissaolosta ja neuvottelemaan poissaoloista, jotka johtuvat muista perustelluista syistä. Harjoittelutyönantaja myös määrittelee, milloin sairauspoissaolosta on toimitettava terveydenhoitajan tai lääkärin todistus. Opiskelijan tulee toimittaa sairauslomatodistuksesta kopio opintotoimistoon. Mikäli opiskelija joutuu harjoittelujakson aikana pitkälle sairauslomalle (yli viikko tai kuukausia), harjoittelutyönantaja, opiskelija ja ohjaava opettaja neuvottelevat harjoittelun jatkamista koskevista vaihtoehdoista eli miten harjoittelua on mahdollista jatkaa sairausloman jälkeen. Harjoittelua ohjaava opettaja arvioi sen, jääkö harjoittelun opintosuoritus vajaaksi ja neuvottelee opiskelijan kanssa opintosuorituksen täydentämisvaihtoehdoista. Mikäli harjoittelu keskeytyy, harjoittelusopimus puretaan kirjallisesti työnantajan ja oppilaitoksen välisellä sopimuksella. Jos päädytään tilanteeseen, jossa harjoittelusopimus puretaan kirjallisesti, Kuopion Muotoiluakatemian yhteyshenkilönä toimii harjoittelua ohjaava opettaja ja oppilaitoksen virallisena edustajana koulutus- ja kehittämispäällikkö. Harjoittelun keskeyttäminen Harjoittelujakson keskeyttämisen syynä voi sairauspoissaolojen ohella olla työharjoitteluosapuolen sellainen käyttäytyminen, ettei muilta osapuolilta voida edellyttää sopimussuhteen jatkamista. Harjoittelun keskeyttäminen tai harjoittelupaikan vaihtaminen kesken harjoittelujakson on mahdollista ainoastaan pakottavista syistä. 15 Harjoittelua ohjaavat opettajat lukuvuonna Keramiikka- ja lasimuotoilu: Marja-Leena Piippo, marja-leena.piippo(at)savonia.fi Tekstiilimuotoilu: Raili Mähönen, raili.mähonen(at)savonia.fi Jalometalli- ja korumuotoilu: Risto Nylund, risto.nylund(at)savonia.fi Tila- ja kalustemuotoilu: Teollinen muotoilu: Vaatetusmuotoilu: Graafisen viestintä: Heikki Nevalainen, heikki.nevalainen(at)savonia.fi Juha Miettinen, juha.miettinen(at)savonia.fi Sirpa Ryynänen, sirpa.ryynanen(at)savonia.fi Marja-Sisko Kataikko, marja-sisko.kataikko(at)savonia.fi Ulkomaan harjoittelut: Tiina Smolander, tiina.smolander(at)savonia.fi Savonia-amk liikkuvuustoimisto/ International Mobility Affairs, Käyntiosoite: Opistotien kampus, Opistotie 2, KUOPIO (huoneet B-2131 ja B-2132) 11

13 16 Harjoittelun oppimistehtävä ja raportointi Moodle-oppimisympäristöstä löydät harjoittelun aikana suoritettavat ohjaavat oppimistehtävät, jotka voit suorittaa osa osalta harjoittelun edetessä. Vaiheittain etenevien tehtävien avulla sinun on mahdollista koota raportti harjoittelusta. Opiskelija kokoaa oppimistehtävään perustuen harjoitteluraportin, jossa on kansilehti. Harjoittelusta laaditaan myös lyhyt tiivistelmä. 1. Tiivistelmä harjoittelusta Kirjoita yhdelle A4-paperille mahtuva tiivistelmä harjoittelusta, josta käyvät ilmi seuraavat asiat (asettelumalli liitteenä): Harjoittelijan nimi, ryhmätunnus ja opinto-oikeusnumero Harjoittelupaikka ja yhteystiedot Harjoittelupaikan yhteyshenkilön/työnantajan nimi Harjoittelun ajankohta ja suoritetut opintopisteet Lyhyt kuvaus harjoittelusta, josta käyvät ilmi mm. harjoitteluun kuuluneet tehtävät sekä oma arviosi harjoittelusta ja sen merkityksestä omalle ammattitaidollesi. Harjoittelutyönantaja hyväksyy tiivistelmän allekirjoituksellaan. Opiskelija toimittaa harjoittelutyönantajan allekirjoittaman tiivistelmän ohjaavalle opettajalle. 2. Harjoitteluraportti Harjoitteluraportin laajuus on n sivua ja se palautetaan pdf-muotoisena dokumenttina ohjaavalle opettajalle Moodleen suuntautumisalakohtaiselle harjoittelukurssille. Raportin tiedostokoko on max. 15 Mt Tämän lisäksi ulkomailla suoritetusta harjoittelusta kirjoitettu raportti tulee toimittaa sähköpostin liitteenä kv-koordinaattorille. Opiskelija voi koota harjoittelusta erilaista materiaalia (esitteitä, kuvia, työnäytteitä) omaa portfoliotaan varten. Portfoliomateriaalilla ei voi korvata harjoitteluraporttia. Opiskelija on velvoitettu esittelemään harjoittelukokemuksiaan harjoittelua suunnitteleville oman suuntautumisalan opiskelijoille. Esittelykäytännöt vaihtelevat laitoksittain. Harjoittelun/harjoittelujaksojen hyväksytty suorittaminen edellyttää edellä kuvatun koosteen ja raportin palauttamista laitoksen harjoittelusta vastaavalle opettajalle. Mikäli suoritat harjoittelun useammassa osassa, raportti kootaan ja palautetaan jokaisesta jaksosta erikseen. Aineisto palautetaan välittömästi harjoittelun päättymisen jälkeen, kuitenkin viimeistään kolmen viikon kuluessa harjoittelun päättymisestä. 17 Harjoittelun arviointi ja suoritusmerkintä Harjoittelu arvioidaan ja opintopistemäärä merkitään opintorekisteriin sen jälkeen, kun tiivistelmä ja harjoitteluraportti on palautettu harjoittelusta vastaavalle opettajalle. Suorituspäivämääräksi merkitään harjoittelun päättymispäivämäärä (ei raportin luovutuspäivämäärä). 1. Harjoittelu merkitään opintorekisteriin siten, että opiskelija palauttaa 30 opintopisteen suorituksen yhdellä kertaa. Harjoittelu on tässä tapauksessa suoritettu yhdessä jaksossa. 12

14 2. Mikäli harjoittelu suoritetaan useammassa jaksossa, arviointi ja suoritukset kirjataan opintorekisteriin sitä mukaa kun jaksoja suoritetaan ja opiskelija palauttaa raportit harjoittelusta vastaavalle opettajalle. Tällöin opintopisteet merkitään opintorekisteriin pienempinä kokonaisuuksina. Harjoittelu arvioidaan arvosanalla S (suoritettu) tai täydennettävä. Harjoittelua ohjaaja opettaja voi ennen suoritusmerkinnän antamista pyytää opiskelijaa täydentämään harjoitteluraporttia. Harjoittelua ohjaava opettaja ilmoittaa harjoittelusta laaditun tiivistelmän perusteella opintorekisteriin harjoittelutyönantajan nimen, harjoittelun alkamis- ja päättymispäivämäärän sekä suoritetun opintopistemäärän. Opintopisteistä tulee ilmoitetaan erikseen T&K&I -opintopisteet. 18 Harjoitteluraporttien tallennus ja säilytys Harjoitteluraportit tallennetaan ja ne säilytetään lukukappaleina Taitemian kirjastossa. Harjoittelua ohjaava opettaja toimittaa arvioidun harjoitteluraportin Moodlesta sähköpostin liitteenä Taitemian kirjastoon. Taitemian kirjasto tulostaa lukukappaleeksi tulevat raportit. Harjoitteluraportti on opintosuoritus, jonka säilyttämistä säätelee arkistointisääntö. Ohjaavan opettajan tulee säilyttää harjoitteluraportit joko sähköisenä tai paperiversiona viiden vuoden ajan. 13

15 LIITE 1 TIIVISTELMÄ HARJOITTELUSTA Harjoittelija Ryhmätunnus Oiva Opiskelija KUA6SM Op.oikeus.nro Harjoitteluaika ja op:t Työtehtävä/ammattinimike Harjoittelupaikka , suoritettu 15 op Suunnitteluassistentti Yritys Katuosoite Postinumero ja postitoimipaikka puh / fax Yhteyshenkilö Matti Mäki Otsikko Kirjoita lyhyt kooste suoritetusta harjoittelusta. Koosteesta tulee käydä ilmi mm. kuinka sait harjoittelupaikan, harjoitteluun kuuluneita työtehtäviä sekä oma arvio harjoittelusta ja sen merkityksestä omalle ammattitaidolle. 14

HARJOITTELU VUONNA Tiedotustilaisuus ke klo

HARJOITTELU VUONNA Tiedotustilaisuus ke klo TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden yksikkö Elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen koulutus HARJOITTELU VUONNA 2017 Tiedotustilaisuus ke 23.11.2016 klo 10.00-11 (Virta 114) Harjoittelu osana opintoja KASELOHA

Lisätiedot

HARJOITTELU VUONNA Tiedotustilaisuus ti klo

HARJOITTELU VUONNA Tiedotustilaisuus ti klo TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden yksikkö Elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen koulutus HARJOITTELU VUONNA 2016 Tiedotustilaisuus ti 1.12.2015 klo 13.00-14 (Virta 113) Harjoittelu osana opintoja KASELOHA

Lisätiedot

Työharjoittelu ulkomailla. www.jyu.fi/tep

Työharjoittelu ulkomailla. www.jyu.fi/tep Työharjoittelu ulkomailla www.jyu.fi/tep Ohjelmassa tänään Rhodesnow harjoittelupaikat Työharjoitteluohjelmat ja harjoittelupaikan haku Annamari Rovamo & Muru Linjala Työelämäpalveluista Aiesec-harjoittelu

Lisätiedot

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet Opintoasiain päällikön päätös 1 (1) Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet Aalto-yliopisto tukee perustutkinto-opiskelijoiden kansainvälistä opiskelijavaihtoa

Lisätiedot

Minäkö maailmalle? Quoi? Mihin? Comment? Qué? Miten? Cómo? Was? πώς;

Minäkö maailmalle? Quoi? Mihin? Comment? Qué? Miten? Cómo? Was? πώς; Minäkö maailmalle? Quoi? Mihin? Comment? Qué? Miten? Cómo? Was? πώς; Keski-Suomen TE-toimiston EURES-palvelut 2013 EURES European Employment Services 850 EURES-neuvojaa 32 EU/ETA-maassa, Suomessa 33. Keski-Suomen

Lisätiedot

Tämä päätös kumoaa 11.10.2013 tehdyn harjoittelua koskevan päätöksen ja ohjeen (Dnro 1027/12.01/2013).

Tämä päätös kumoaa 11.10.2013 tehdyn harjoittelua koskevan päätöksen ja ohjeen (Dnro 1027/12.01/2013). 1528/12.02.02.00/2015 1 (6) YLIOPISTON RAHOITTAMAA HARJOITTELUA KOSKEVA PÄÄTÖS JA OHJE Tämä päätös kumoaa 11.10.2013 tehdyn harjoittelua koskevan päätöksen ja ohjeen ( 1027/12.01/2013). Päätän yliopiston

Lisätiedot

Päätöksen pvm Tampereen yliopisto Myönnetään euroa. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi Etunimet (puhuttelunimi alleviivataan)

Päätöksen pvm Tampereen yliopisto Myönnetään euroa. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi Etunimet (puhuttelunimi alleviivataan) TAMPEREEN YLIOPISTO Saapunut Opinto ja kansainvälisten asiain osasto Päätöksen pvm 33014 Tampereen yliopisto Myönnetään euroa OPISKELIJOIDEN MATKA APURAHAHAKEMUS HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi Etunimet

Lisätiedot

+ + Syntymäpaikkakunta. Siviilisääty Naimisissa Naimaton Eronnut Leski Avoliitto

+ + Syntymäpaikkakunta. Siviilisääty Naimisissa Naimaton Eronnut Leski Avoliitto OLE_TY3 1 *1159901* OLESKELULUPAHAKEMUS TYÖHARJOITTELUN PERUSTEELLA Tämä oleskelulupahakemuslomake on tarkoitettu sinulle, joka olet tulossa Suomeen työtä tai työharjoittelua varten, joka sisältyy valtioiden

Lisätiedot

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012 Kelan etuudet aikuisopiskelijalle Nina Similä 28.8.2012 Opintotuki Aikuisopiskelija voi hakea Kelasta opintotukea, jos hänen opintojaan ei tueta muun lain perusteella. Ensin kannattaa selvittää oikeudet

Lisätiedot

AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE

AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE Sisällys AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN (AHOT)... 3 Mitä on AHOT?... 3 Millaisesta osaamisesta AHOTointia voi hakea?... 4 Osaamisen osoittaminen,

Lisätiedot

INFIM-harjoittelu. Infotilaisuus 14.2.2013. Harjoitteluinfon sisältö

INFIM-harjoittelu. Infotilaisuus 14.2.2013. Harjoitteluinfon sisältö INFIM-harjoittelu Infotilaisuus 14.2.2013 Harjoitteluinfon sisältö Harjoittelutuki ja harjoittelusopimus Harjoittelun tavoitteet ja sisältö Harjoittelun suorittaminen Harjoittelupaikan hakeminen Vinkkejä

Lisätiedot

Ulkomailla työskentelevän hoitooikeus Suvi Lummila, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus

Ulkomailla työskentelevän hoitooikeus Suvi Lummila, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Ulkomailla työskentelevän hoitooikeus 25.8.2016 Suvi Lummila, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Sisältö 1. Yleistä hoito-oikeuksista Suomessa 2. Työskentely EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä ja hoitooikeus

Lisätiedot

OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE

OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE Ammattikorkeakoulun hallitus hyväksynyt 28.8.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Hyväksilukeminen... 3 2.1. Hyväksilukemismenettelyyn liitetään

Lisätiedot

Kansainvälisen työharjoittelun monet mahdollisuudet. Urapalvelujen kesätyöinfo tiistaina

Kansainvälisen työharjoittelun monet mahdollisuudet. Urapalvelujen kesätyöinfo tiistaina Kansainvälisen työharjoittelun monet mahdollisuudet Urapalvelujen kesätyöinfo tiistaina 8.2.2011 8.2.2011 1 Miksi työharjoitteluun ulkomaille? Kielitaito kehittyy Kulttuuri tutuksi Kontakteja & verkostoja

Lisätiedot

HARJOITTELU VUONNA Tiedotustilaisuus ke klo

HARJOITTELU VUONNA Tiedotustilaisuus ke klo TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden yksikkö Elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen koulutus HARJOITTELU VUONNA 2013 Tiedotustilaisuus ke 21.11.2012 klo 12.30-13.30 Harjoittelu osana opintoja KM-tutkintoon

Lisätiedot

+ + Onko sinulla tai onko sinulla ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_OPI_040116PP +

+ + Onko sinulla tai onko sinulla ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_OPI_040116PP + OLE_OPI 1 *1079901* OLESKELULUPAHAKEMUS OPISKELUN PERUSTEELLA Tämä oleskelulupahakemuslomake on tarkoitettu sinulle, jonka oleskelun tarkoituksena on opiskelu suomalaisessa oppilaitoksessa, johon sinut

Lisätiedot

Omnian oppisopimustoimisto järjestää työpaikkakouluttajille ilmaista koulutusta, joka tukee työpaikalla tapahtuvaa opiskelijan ohjausta.

Omnian oppisopimustoimisto järjestää työpaikkakouluttajille ilmaista koulutusta, joka tukee työpaikalla tapahtuvaa opiskelijan ohjausta. Yleistä oppisopimuksesta Oppisopimustoimisto laatii virallisen oppisopimuksen yhdessä työnantajan ja opiskelijan kanssa. Oppisopimus on juridisesti pätevä määräaikainen työsopimus, jossa noudatetaan normaaleja

Lisätiedot

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle Tätä ohjetta sovelletaan ennen 1.10.2016 alkaneisiin työsuhteisiin. TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden

Lisätiedot

OPISKELIJAVAIHTOON HAKU, opiskelijat

OPISKELIJAVAIHTOON HAKU, opiskelijat OPISKELIJAVAIHTOON HAKU, opiskelijat ASIO OHJEET Ohjeen sisällys 1. Hakemuksen sijainti... 1 2. Hakemuksen täyttäminen...1 3. Hakemuksen lähettäminen... 4 4. Hakemuksen käsittely ja päätös... 4 4.1 Hakemuksen

Lisätiedot

CV-OPAS. Ansioluettelon lyhyt oppimäärä

CV-OPAS. Ansioluettelon lyhyt oppimäärä CV-OPAS Ansioluettelon lyhyt oppimäärä Millainen on hyvä CV? Ansioluettelo, Curriculum Vitae eli CV, on työnhaun tärkein ja käytetyin asiakirja ja se kannattaa tehdä ajatuksella. Hyvä CV on looginen ja

Lisätiedot

SA / Opiskelijat / Korvaavuus

SA / Opiskelijat / Korvaavuus SA / Opiskelijat / Korvaavuus Korvaavuudella tarkoitetaan koulutusohjelman opetussuunnitelmaan kuuluvien opintojen korvaamista vastaavilla korkeakoulutasoisilla opinnoilla. Korvaavuuden yhteydessä sinun

Lisätiedot

Maailma haltuun. Tutkinto-opiskelijaksi ulkomaille

Maailma haltuun. Tutkinto-opiskelijaksi ulkomaille Maailma haltuun Tutkinto-opiskelijaksi ulkomaille Koko tutkinnon suorittaminen ulkomailla Tutkintoon johtavaa opiskelua, jonka kesto riippuu suoritettavasta tutkinnosta 2. asteen ammatilliset opinnot Alempi

Lisätiedot

Näin täytät sähköisen hakemuksen

Näin täytät sähköisen hakemuksen Ohjeita käyttäjälle Voit lähettää hakemuksen sähköisesti paperilomakkeen sijaan. Paperista hakemuslomaketta ei tarvitse toimittaa, jos lähetät sähköisen hakemuksen. Hakemukseen ei voi liittää liitteitä,

Lisätiedot

Kela OT 15. Muutosilmoitus Opintotuki. 1. Hakijan tiedot Henkilötunnus. 270896-123A Matti Meikäläinen. 00000 Helsinki Puhelinnumero

Kela OT 15. Muutosilmoitus Opintotuki. 1. Hakijan tiedot Henkilötunnus. 270896-123A Matti Meikäläinen. 00000 Helsinki Puhelinnumero Kela Muutosilmoitus Opintotuki OT 15 Voit tehdä tämän ilmoituksen ja lähettää sen liitteet myös verkossa /asiointi Lisätietoja /opiskelijat Voit kysyä lisää opiskelijan tukien palvelunumerosta 020 692

Lisätiedot

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan.

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan. VALINTAKRITEERIT Terveydenhoitajan erityispätevyyttä hakevan henkilön tulee olla Suomen Terveydenhoitajaliiton jäsen. Hakijalla tulee olla suoritettuna terveydenhoitajan tutkinto (opistoaste tai amk) ja

Lisätiedot

Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op

Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op Minna Daniel 15.6.2016 1 Opinnot Joka vuosi aloittaa 85 aikuisopetukseen suuntautuvaa opiskelijaa, joista puolet tutkintoopiskelijoita

Lisätiedot

+ + Syntymäpaikkakunta. Siviilisääty Naimisissa Naimaton Eronnut Leski Avoliitto OLE_TY5_130415PP +

+ + Syntymäpaikkakunta. Siviilisääty Naimisissa Naimaton Eronnut Leski Avoliitto OLE_TY5_130415PP + OLE_TY5 1 *1155501* OLESKELULUPAHAKEMUS TYÖNTEON PERUSTEELLA Tämä lomake on tarkoitettu sinulle, jos olet tulossa työskentelemään Suomeen suomalaisen tai Suomessa toimivan työnantajan palvelukseen ja olet

Lisätiedot

Orientoivat opinnot, osa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot, osa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot, osa 3 28.10.2015 Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö LTLY16 Orientoivat opinnot ja HOPS, 2 op Orientoivat opinnot, osat 1-3 Tutkinto-ohjelmien omat infot HOPS: tutkinto-ohjelmien

Lisätiedot

MUUALLA KUIN MUODOLLISESSA KOULUTUKSESSA HANKITUN OSAAMI- SEN HYVÄKSILUKEMISLOMAKE

MUUALLA KUIN MUODOLLISESSA KOULUTUKSESSA HANKITUN OSAAMI- SEN HYVÄKSILUKEMISLOMAKE 1 Hakemus on saapunut käsiteltäväksi (pvm) MUUALLA KUIN MUODOLLISESSA KOULUTUKSESSA HANKITUN OSAAMI- SEN HYVÄKSILUKEMISLOMAKE Tällä lomakkeella tutkintoa suorittavat opiskelijat hakevat korvaavuuksia Vaasan

Lisätiedot

ULKOMAISEN HARJOITTELUN TUKI OULUN YLIOPISTOSSA. Elina Koskinen/Opiskelijakeskus, Student Center elina.koskinen@oulu.fi

ULKOMAISEN HARJOITTELUN TUKI OULUN YLIOPISTOSSA. Elina Koskinen/Opiskelijakeskus, Student Center elina.koskinen@oulu.fi ULKOMAISEN HARJOITTELUN TUKI OULUN YLIOPISTOSSA Elina Koskinen/Opiskelijakeskus, Student Center elina.koskinen@oulu.fi MIKSI HARJOITTELUUN ULKOMAILLE? Lähde: http://www.cimo.fi/ajankohtaista/101/1/kansainvalisyys_kannattaa_tutkitusti

Lisätiedot

LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA HARJOITTELUKIRJA

LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA HARJOITTELUKIRJA LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA HARJOITTELUKIRJA 2 Harjoittelujaksoista Tutkintoon kuuluvan harjoittelun kokonaislaajuus on 24 op (4kk). Harjoittelu suoritetaan opiskelijan itse valitsemissa paikoissa vähintään

Lisätiedot

Hakijan opas englanninkieliseen liiketalouden perustutkintoon

Hakijan opas englanninkieliseen liiketalouden perustutkintoon Hakijan opas englanninkieliseen liiketalouden perustutkintoon 2017 Oulun seudun ammattiopisto OSAO Kaukovainion yksikkö, liiketalous Kotkantie 2 C, 90250 Oulu www.osao.fi Sisällys Pääsyvaatimukset... 2

Lisätiedot

Mitä Nordplus ohjelmalla on tarjota opiskelijalle?

Mitä Nordplus ohjelmalla on tarjota opiskelijalle? Opiskelijoiden liikkuvuus Pohjoismaissa seminaari 3.12.2009 Kuopio Merja Kuokkanen/Kansainväliset opiskelijapalvelut, Itä Suomen yliopisto, Joensuun kampus Mitä Nordplus ohjelmalla on tarjota opiskelijalle?

Lisätiedot

HARJOITTELUOHJE OPISKELIJALLE

HARJOITTELUOHJE OPISKELIJALLE Opettajan pedagogiset opinnot yliopisto-opettajille Pilottikoulutus 2011-2013, Oulun yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta Harjoittelu (laaja-alainen opettaja) 7 op HARJOITTELUOHJE OPISKELIJALLE Harjoittelusta

Lisätiedot

OPAS OPISKELIJALLE Matkalla mestariksi JEDUsta

OPAS OPISKELIJALLE Matkalla mestariksi JEDUsta OPAS OPISKELIJALLE Matkalla mestariksi JEDUsta ERASMUS+ Matkalla mestariksi JEDUsta Kansainvälinen opiskelijaliikkuvuushanke TAVOITTEET Kansainvälinen työssäoppiminen on hyvä tapa kokeilla millaista ulkomailla

Lisätiedot

PL 4600, Oulun yliopisto p HOPS

PL 4600, Oulun yliopisto p HOPS PL 4600, 90014 Oulun yliopisto p. 029 448 2920 http://www.oulu.fi/kauppakorkeakoulu/ HOPS henkilökohtainen opintosuunnitelma Pelkkää KTM-tutkintoa suorittamaan siirtyvät opiskelijat Nimi: Opiskelijanumero:

Lisätiedot

Osallistumislupahakemus ja ilmoittautuminen tilintarkastajatutkintoon

Osallistumislupahakemus ja ilmoittautuminen tilintarkastajatutkintoon Hakemusta voi tarvittaessa täydentää erillisillä liitteillä Haen osallistumislupaa (Ohje 1) HT-tutkintoon KHT- tutkintoon JHT- tutkintoon Ilmoittaudun tutkintokokeeseen HT-tutkinto KHT-tutkinto JHT-tutkinto

Lisätiedot

Opintotuki voidaan myöntää aikaisintaan hakemuksen saapumiskuukauden alusta.

Opintotuki voidaan myöntää aikaisintaan hakemuksen saapumiskuukauden alusta. Kela Hakemus Opintotuki Ammattikorkeakoulut ja yliopistot OT 2 Voit tehdä tämän hakemuksen ja lähettää sen liitteet myös verkossa /asiointi Lisätietoja /opiskelijat Voit arvioida tuen määrän /laskurit

Lisätiedot

Valitsen ohjatusti työssäoppimis- ja näytön toteuttamista. Suunnittelee työssäoppimisen. Työssäoppimisjakson suunnitteleminen

Valitsen ohjatusti työssäoppimis- ja näytön toteuttamista. Suunnittelee työssäoppimisen. Työssäoppimisjakson suunnitteleminen PROSESSIKAAVIO ammattiosaamisen arviointi (näytöt) (luonnos 5) 15.8.2007 1 (7) OPISKELIJAN PROSESSI Valmentaudun topjaksoon Valitsen ohjatusti työssäoppimis- ja näyttöpaikan Suunnittelen työssäoppimisen

Lisätiedot

USKONTOTIETEEN HOPS. Humanistinen tiedekunta

USKONTOTIETEEN HOPS. Humanistinen tiedekunta USKONTOTIETEEN HOPS Humanistinen tiedekunta ORIENTOIVIEN OPINTOJEN HOPS (2 op) Jakson aikana opiskelija hankkii valmiudet opintojensa aloittamiseen ja tutkintonsa suunnitteluun sekä tutustuu opiskeluympäristöönsä

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

Opiskelu ulkomailla. Maailmalle! Linda Tuominen, CIMO

Opiskelu ulkomailla. Maailmalle! Linda Tuominen, CIMO Opiskelu ulkomailla Maailmalle! 15.11.2016 Linda Tuominen, CIMO Opiskelu Työharjoittelu Nuorisotoiminta Vaihtoehtoja kansainvälistymiseen Tutkintoopiskelu Ammatillinen koulutus Vapaaehtoistyö Vaihtoopiskelu

Lisätiedot

Tulokaskoulutus 9.9.2009. Lähtevän vaihto-opiskelijan prosessi Kaisa Kurki Kansainväliset asiat

Tulokaskoulutus 9.9.2009. Lähtevän vaihto-opiskelijan prosessi Kaisa Kurki Kansainväliset asiat Tulokaskoulutus 9.9.2009 Lähtevän vaihto-opiskelijan prosessi Kaisa Kurki Kansainväliset asiat Lähtevät vaihto-opiskelijat Yleisneuvonta ja tiedotus oppaat Pähkinä Erasmus-opiskelijan opas www-sivut toimisto

Lisätiedot

Opiskelu ja harjoittelu ulkomailla

Opiskelu ja harjoittelu ulkomailla Opiskelu ja harjoittelu ulkomailla Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat III / syyskuu 2016 Mira Pihlström kansainvälisten asioiden koordinaattori 1) Erasmus-opiskelijavaihto 2)

Lisätiedot

Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen

Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen Puitesopimus Keski-Suomen työpajoilla tapahtuvaa nuorisoasteen koulutuksena toteutettavaa opetussuunnitelmaperusteisen koulutuksen opintojaksojen suorittamista koskien Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen

Lisätiedot

SAK ry Hallituksen suositus 1(6) koulutusohjesäännöksi

SAK ry Hallituksen suositus 1(6) koulutusohjesäännöksi SAK ry Hallituksen suositus 1(6) HENKILÖSTÖN KOULUTUKSEN KORVAUKSET JA TUKIMUODOT Sisällys Sivu 1. Ammatillinen henkilöstökoulutus.. 2 1.1 Perehdyttämiskoulutus. 2 1.2 Täydennys- ja uudelleenkoulutus.

Lisätiedot

Tutkintojen tunnustaminen ja rinnastaminen

Tutkintojen tunnustaminen ja rinnastaminen Tutkintojen tunnustaminen ja rinnastaminen Opiskelupaikan hakijalle Suomessa ammatilliseen koulutukseen voi hakea peruskoulun tai lukion todistuksella Jos olet suorittanut koulutuksen ulkomailla, haet

Lisätiedot

HARJOITTELUINFO 2016 5.2.2016 klo 12 Paavo Arvola, harjoitteluasioista vastaava

HARJOITTELUINFO 2016 5.2.2016 klo 12 Paavo Arvola, harjoitteluasioista vastaava HARJOITTELUINFO 2016 5.2.2016 klo 12 Paavo Arvola, harjoitteluasioista vastaava Työssäoppiminen (ITIA02) 10 op Harjoittelu (~8op) 3 kk kokoaikaista työskentelyä harjoittelupaikalla Palkallinen harjoittelutuki

Lisätiedot

Portfoliotyöskentely sosiaali- ja terveydenhuollon johtajan pätevyys opinnoissa sekä erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkäritutkinnoissa

Portfoliotyöskentely sosiaali- ja terveydenhuollon johtajan pätevyys opinnoissa sekä erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkäritutkinnoissa Päivitetty 30.6.2011 Portfoliotyöskentely sosiaali- ja terveydenhuollon johtajan pätevyys opinnoissa sekä erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkäritutkinnoissa Ohjeita tuutorille ja koulutettavalle Taustaa

Lisätiedot

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA TIEDOTE 1(5) TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA 1.8.2015 Tutkinnon perusteet muuttuvat valtakunnallisesti syksyllä 2015, ja kaikki oppilaitoksen opiskelijat siirtyvät suorittamaan tutkintonsa

Lisätiedot

HOPS - HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUSUUNNITELMA (Tietojenkäsittelytieteet)

HOPS - HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUSUUNNITELMA (Tietojenkäsittelytieteet) HOPS - HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUSUUNNITELMA (Tietojenkäsittelytieteet) Nimi: Täytetty..2016 Tämä lomake on tarkoitettu opiskelijoille, jotka suorittavat sekä kandidaatin että maisterin tutkinnon. Tässä

Lisätiedot

Opetussuunnitelma alkaen

Opetussuunnitelma alkaen Opetussuunnitelma 1.8.2015 alkaen Ennen 1.8.2015 aloittaneet siirtyvät opiskelemaan 1.8.2015 jälkeen uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Muutosta ohjaavat lainsäädäntö ja asetusmuutokset sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU OPINTOTUKILAUTAKUNNAN OHJESÄÄNTÖ 1 LUKU YLEISET SÄÄNNÖKSET. 1 Opintotukilautakunnan asettaminen

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU OPINTOTUKILAUTAKUNNAN OHJESÄÄNTÖ 1 LUKU YLEISET SÄÄNNÖKSET. 1 Opintotukilautakunnan asettaminen KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU OPINTOTUKILAUTAKUNNAN OHJESÄÄNTÖ Hyväksytty Kajaanin ammattikorkeakoulun hallituksen kokouksessa 13.8.2009. Opintotukilautakunnan ohjesääntö on laadittu opintotukilaissa (21.1.1994/65

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Liiketalouden perustutkinto Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Haapajärven ammattiopisto Hyväksytty: 2 Sisällys JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT...

Lisätiedot

Mikkelin ammattikorkeakoululla on toimipisteet Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä.

Mikkelin ammattikorkeakoululla on toimipisteet Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä. Ohjeen nimi MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ Vastuuhenkilö Opetusjohtaja Tuija Vänttinen Voimaantulo 1.8.2011 Päätös Koulutustiimi 17.5.2011 76 Johtoryhmä 24.5.2011 74 AMK-hallitus 14.6.2011

Lisätiedot

WIIPURILAISEN OSAKUNNAN STIPENDISÄÄTIÖN APURAHAT 2017 OHJEET. Apurahoja voivat hakea vain Wiipurilaisen Osakunnan nykyiset ja entiset jäsenet.

WIIPURILAISEN OSAKUNNAN STIPENDISÄÄTIÖN APURAHAT 2017 OHJEET. Apurahoja voivat hakea vain Wiipurilaisen Osakunnan nykyiset ja entiset jäsenet. WIIPURILAISEN OSAKUNNAN STIPENDISÄÄTIÖN APURAHAT 2017 OHJEET Apurahoja voivat hakea vain Wiipurilaisen Osakunnan nykyiset ja entiset jäsenet. Hakuaika alkaa 1.12.2016 ja päättyy 31.1.2017 klo 19.00. Ajoissa

Lisätiedot

Opintojen ohjattu suunnittelu (ITIY1) ja HOPS. Paavo Arvola, FT, yliopistotutkija, HOPS-vastaava

Opintojen ohjattu suunnittelu (ITIY1) ja HOPS. Paavo Arvola, FT, yliopistotutkija, HOPS-vastaava Opintojen ohjattu suunnittelu (ITIY1) ja HOPS Paavo Arvola, FT, yliopistotutkija, HOPS-vastaava 29.8.2012 29.8.2012 Opintojen ohjattu suunnittelu (ITIY1 2op) Pakollinen opintojakso kandidaatintutkinnossa

Lisätiedot

Lapin innovaatioassistentti -valmennuskokonaisuus (kevät 2017)

Lapin innovaatioassistentti -valmennuskokonaisuus (kevät 2017) Lapin innovaatioassistentti -valmennuskokonaisuus (kevät 2017) Lapin innovaatioassistentti -valmennuksen tiedot: Valmennuksen osiot: Hakijasta tekijäksi -valmennus ja Innoassari-valmennus Valmennuksen

Lisätiedot

Opiskelijan ohje Wilmassa (wilma.diak.fi) tehtäville ahot -hakemuksille

Opiskelijan ohje Wilmassa (wilma.diak.fi) tehtäville ahot -hakemuksille Osaamisen tunnistamisen hakeminen_ohje opiskelija_20161219 19.12.2016 PM, EN Opiskelijan ohje Wilmassa (wilma.diak.fi) tehtäville ahot -hakemuksille Hakuaika Ahot-hakuaika on viimeistään elokuussa seuraavaa

Lisätiedot

Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti klo Tervetuloa! UEF ADUCATE

Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti klo Tervetuloa! UEF ADUCATE Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti 10.2.2015 klo 17.00-18 Tervetuloa! Kaikille avoin yliopisto Avoin yliopisto opetus vastaa yliopiston perusopetusta eli avoimessa yliopistossa tehdyt opintosuoritukset

Lisätiedot

HARJOITTELU II INFOTILAISUUS 1.10.2015 MERVI JEHKONEN

HARJOITTELU II INFOTILAISUUS 1.10.2015 MERVI JEHKONEN HARJOITTELU II INFOTILAISUUS 1.10.2015 MERVI JEHKONEN Osaamistavoitteet Opiskelija osaa soveltaa psykologin työssä vaadittavia työtapoja ja menetelmiä jollakin psykologian sovellusalueella. Hän pystyy

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa 12.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Oppimisen arviointi Oppimista arvioidaan antamalla opiskelijalle suullista tai

Lisätiedot

1/6. Erikoissosiaalityöntekijän koulutus Hyvinvointipalveluiden erikoisalan hakulomake 2011

1/6. Erikoissosiaalityöntekijän koulutus Hyvinvointipalveluiden erikoisalan hakulomake 2011 1/6 Täytä hakulomake tietokoneella (lomakkeen saa sähköisesti osoitteesta: www.sosnet.fi) tai selvällä käsialalla. Valintaprosessin helpottamiseksi toivomme, ettet niittaa papereita yhteen, vaan käytät

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto Työllisyyspoliittinen avustus 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen * parannetaan yleisiä työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista Erityisesti

Lisätiedot

AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa

AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa Anna-Leena Ruotsalainen AHOT:lla eli aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisella ja tunnustamisella tarkoitetaan opiskelijan

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

OSAAMISKARTOITUS 1 (7) Monialakoulutus Etelä-Pohjanmaa v. 2009-2011 hakeutumisen vaiheeseen

OSAAMISKARTOITUS 1 (7) Monialakoulutus Etelä-Pohjanmaa v. 2009-2011 hakeutumisen vaiheeseen 1. TYÖNHAKIJAN PERUSTIEDOT OSAAMISKARTOITUS 1 (7) Työnhakijan nimi Sosiaaliturvatunnus Lähiosoite Postinumero Sähköpostiosoite 2. AIKAISEMPI KOULUTUS Postitoimipaikka puh. gsm Pohjakoulutus, suoritusvuosi

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Kohti duunia: työnhaun opas nuorille

Kohti duunia: työnhaun opas nuorille Kohti duunia: työnhaun opas nuorille Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto 1 2013 Uudenmaan TE-toimisto/ Marina Misukka Perusohjeita työnhakuun - Kaiken perusta on oma aktiivisuutesi. Kyse on Sinun työnhaustasi,

Lisätiedot

KesäJeesi -toiminta Koulutuskeskus Sedun tiloissa. Kokemuksia ja käytännön ohjeita

KesäJeesi -toiminta Koulutuskeskus Sedun tiloissa. Kokemuksia ja käytännön ohjeita KesäJeesi -toiminta Koulutuskeskus Sedun tiloissa Kokemuksia ja käytännön ohjeita 2 SISÄLTÖ 1 KesäJeesi -toiminnan taustaa... 3 2 Toiminta KesäJeesi -pajoilla - mitä, miksi ja miten... 4 3 Uraohjaus osana

Lisätiedot

Muistilista: Heikompien lähtökohtien omaavien opiskelijoden lähettäminen kv-vaihtoihin

Muistilista: Heikompien lähtökohtien omaavien opiskelijoden lähettäminen kv-vaihtoihin Muistilista: Heikompien lähtökohtien omaavien opiskelijoden lähettäminen kv-vaihtoihin Ennen vaihtoa KUKA Informaatio Tietoa kansainvälisistä (KV) vaihdoista Henkilö joka on vastuussa kv-vaihdoista ja/tai

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja

Lisätiedot

Näin täytät sähköisen hakemuksen

Näin täytät sähköisen hakemuksen Ohjeita käyttäjälle Voit lähettää hakemuksen sähköisesti paperilomakkeen sijaan. Paperista hakemuslomaketta ei tarvitse toimittaa, jos lähetät sähköisen hakemuksen. Hakemukseen ei voi liittää liitteitä,

Lisätiedot

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp OPPIMISTAVOITTEET n opintokortin runko Työelämälähtöiset työtehtävät Arvioidaan S = oppimistavoite saavutettu Valmentautuminen ja raportointi Valmentautuminen työelämässä

Lisätiedot

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA Määräys 90/011/2014 Muutos 15.6.2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 SISÄLTÖ

Lisätiedot

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU 1/7 TARJOUSPYYNTÖ 7.9.2012 TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn liikennemallitarkastelun laadinnasta tässä tarjouspyynnössä ja tarjouspyynnön liitteissä kuvatulla

Lisätiedot

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Opas oppilaille, opetusharjoittelijoille ja ohjaaville opettajille 2014-2015 Sisällys YLEISTÄ TIETOA HARJOITUSMUSIIKKIOPISTOSTA HAKU VALINTAPERUSTEET

Lisätiedot

+ + Onko sinulla tai onko sinulla ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_PH2_040116PP +

+ + Onko sinulla tai onko sinulla ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_PH2_040116PP + OLE_PH2 1 *1309901* OLESKELULUPAHAKEMUS PUOLISO SUOMEN KANSALAINEN Tämä lomake on tarkoitettu sinulle, jos olet hakemassa ensimmäistä oleskelulupaa Suomeen perhesiteen perusteella. Puolisosi on Suomen

Lisätiedot

AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN HUMANISTISESSA AMMATTIKORKEAKOULUSSA Opiskelijan ohjeistus

AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN HUMANISTISESSA AMMATTIKORKEAKOULUSSA Opiskelijan ohjeistus AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN HUMANISTISESSA AMMATTIKORKEAKOULUSSA Opiskelijan ohjeistus Tämä ohjeistus koskee opiskelijoita, joiden opintojen aloitus on 1.8.2015 tai myöhemmin

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen 19.3.2015 Messukeskus Aira Rajamäki, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus Oppimisen

Lisätiedot

Miksi lähtisin opiskelija-vaihtoon ulkomaille?

Miksi lähtisin opiskelija-vaihtoon ulkomaille? Miksi lähtisin opiskelija-vaihtoon ulkomaille? Kansainvälisten asian toimisto 2 Niin, miksi lähtisin? Työnantajan odotukset ammatilliselle pätevyydelle ovat tänä päivänä erittäin monipuoliset. Menestyvällä

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA 1 (6) HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA Tohtoriopintojen opetussuunnitelma löytyy tiedekunnan jatko-opinto-oppaasta: www.utu.fi/fi/yksikot/edu/tutkimus/tohtorikoulutus/opinnot/opinto-opas/sivut/home.aspx

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2012 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia. valtiolla työskenteleville

Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia. valtiolla työskenteleville Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia valtiolla työskenteleville Virkamiesvaihdossa syvennetään maailmalla oman alan osaamista, kielitaitoa ja kansainvälisiä verkostoja. Vaihdossa hankitut tiedot,

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen Aikaisemmin hankittua osaamista verrataan perustutkinnon perusteissa määriteltyihin ammattitaitovaatimuksiin

Lisätiedot

Esteettömyys ja kansainvälinen opiskelijavaihto Tarkistuslista vaihtoon lähteville opiskelijoille ja korkeakouluille

Esteettömyys ja kansainvälinen opiskelijavaihto Tarkistuslista vaihtoon lähteville opiskelijoille ja korkeakouluille Esteettömyys ja kansainvälinen opiskelijavaihto Tarkistuslista vaihtoon lähteville opiskelijoille ja korkeakouluille Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO on yhteistyössä Esteetön opiskelu

Lisätiedot

European Mobility työssäoppimissopimus Toisessa Euroopan unionin maassa työssäoppimiseen osallistuva suomalainen oppisopimusopiskelija

European Mobility työssäoppimissopimus Toisessa Euroopan unionin maassa työssäoppimiseen osallistuva suomalainen oppisopimusopiskelija European Mobility työssäoppimissopimus Toisessa Euroopan unionin maassa työssäoppimiseen osallistuva suomalainen oppisopimusopiskelija Johdanto Työssäoppiminen on pääasiallisin osa oppisopimuskoulutusta.

Lisätiedot

Opinnäytetyön prosessikuvaus

Opinnäytetyön prosessikuvaus OPTISEN MITTAUSTEKNIIKAN LABORATORIO Opinnäytetyön prosessikuvaus Raportti, PAL hanke, TP 2.2 Versio: 13.8.08, tekniikan johtoryhmän hyväksymä. Harri Pikkarainen, Jani Sipola, Kemi-Tornion amk, tekniikka

Lisätiedot

www.koulutusrahasto.fi Ammattitutkintostipendi

www.koulutusrahasto.fi Ammattitutkintostipendi www.koulutusrahasto.fi Ammattitutkintostipendi l näyttötutkinnon suorittaneelle Ammattitutkintostipendi lyhyesti l ammatillisen näyttötutkinnon (ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto)

Lisätiedot

+ + 3 Alaikäiset lapset Jos myös lapselle haetaan oleskelulupaa Suomeen, hänestä täytetään oma oleskelulupahakemus. PK1_plus_040116PP +

+ + 3 Alaikäiset lapset Jos myös lapselle haetaan oleskelulupaa Suomeen, hänestä täytetään oma oleskelulupahakemus. PK1_plus_040116PP + PK1_plus 1 *1429901* PERHESELVITYSLOMAKE PUOLISOLLE JOKA OLESKELULUVALLA SUOMESSA Tämä lomake on tarkoitettu sinulle, jonka puoliso on hakemassa ensimmäistä oleskelulupaa Suomeen perhesiteen perusteella.

Lisätiedot

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET 1 AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET Opiskelija täyttää itse hakemansa opintojakson tiedot eli mitä opintojaksoa tai opintojakson osaa hän hakee tunnustettavaksi. Samoin opiskelija

Lisätiedot

Palkkatuen muutokset 2017

Palkkatuen muutokset 2017 Palkkatuen muutokset 2017 Timo Jalvanti Pirkanmaan TE-toimisto/Tukitiimi 1 Palkkatuen muutoksia vuoden 2017 alusta. Tuen hakeminen - Palkkatukihakemuksessa ei enää kysytä työsopimuslakiin viittaavia asioita

Lisätiedot

Koulutuskeskus Sedun työelämäyhteistyön kehittämisjaksot / työelämäjaksot lukuvuonna

Koulutuskeskus Sedun työelämäyhteistyön kehittämisjaksot / työelämäjaksot lukuvuonna Koulutuskeskus Sedun työelämäyhteistyön kehittämisjaksot / työelämäjaksot lukuvuonna 2014 2015 Koulutuskeskus Sedun henkilöstöllä on mahdollisuus hakea jatkuvalla haulla työelämäyhteistyön kehittämisjaksolle

Lisätiedot

TEHYYN ON OIKEUS KUULUA TEHY ON VAHVA VAIKUTTAJA TEHY EDUSTAA SINUA

TEHYYN ON OIKEUS KUULUA TEHY ON VAHVA VAIKUTTAJA TEHY EDUSTAA SINUA TEHY OPISKELIJAT ON OIKEUS KUULUA TEHYYN Tehy on Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan ammattiliitto. Jäseninä voivat olla kaikki alan tutkinnon suorittaneet sekä alaa opiskelevat toisesta asteesta korkeakoulututkintoon

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE Nimi: Hyväksilukeminen Prosessi johon toimintaohje liittyy (nimi,nro):

TOIMINTAOHJE Nimi: Hyväksilukeminen Prosessi johon toimintaohje liittyy (nimi,nro): HYVÄKSILUKEMINEN Tavoite Ohjeessa kuvatun menettelyn tarkoituksena on varmistaa yhtenäinen käytäntö opiskelijan aiemmin tai opintojen aikana muualla hankkiman osaamisen tunnustamiseksi. Määritelmät Opiskelija

Lisätiedot

+ + Onko lapsella tai onko lapsella ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_PH4_040116PP +

+ + Onko lapsella tai onko lapsella ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_PH4_040116PP + OLE_PH4 1 *1319901* OLESKELULUPAHAKEMUS LAPSELLE Tällä lomakkeella haetaan alle 18-vuotiaalle lapselle ensimmäistä oleskelulupaa Suomeen perhesiteen perusteella. Oleskeluluvan hakemisen tarkoituksena on,

Lisätiedot

Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014

Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014 1. Maisteriohjelman nimi Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014 Kauppatieteiden maisterin tutkinto Valintaperusteet 2. Maisteriohjelman yleiskuvaus Maisteritason erillisessä

Lisätiedot

Opintotuki. Opintotukisihteeri Päivi Piiroinen, Joensuun kampus. Opintotukilautakunnan sihteeri Ulla Pitkänen, Kuopion kampus

Opintotuki. Opintotukisihteeri Päivi Piiroinen, Joensuun kampus. Opintotukilautakunnan sihteeri Ulla Pitkänen, Kuopion kampus Johdatus akateemisiin opintoihin 1 op Opintotuki Opintotukisihteeri Päivi Piiroinen, Joensuun kampus Opintotukilautakunnan sihteeri Ulla Pitkänen, Kuopion kampus Opintotuki Itä-Suomen yliopistolla on oma

Lisätiedot

Töihin ja työnhakuun ulkomaille

Töihin ja työnhakuun ulkomaille Töihin ja työnhakuun ulkomaille Leena Ikonen 31.8.2010 Sisältö Yleiset edellytykset Töihin ulkomaille Hakemuksesta Suomeen sosiaaliturvaan kuuluminen edellytykset Hakemuksetta Suomen sosiaaliturvaan kuluminen

Lisätiedot

SOPIMUS työssäoppimisen/harjoittelun järjestämisestä työpaikalla

SOPIMUS työssäoppimisen/harjoittelun järjestämisestä työpaikalla Liite 1 SOPIMUS työssäoppimisen/harjoittelun järjestämisestä työpaikalla Järjestettävä työssäoppimisjakso on osa Ura Inno Lab /X71 koulutuskokonaisuutta, jonka järjestää Oulun yliopiston Koulutus ja tutkimuspalvelut

Lisätiedot