SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU, KUOPION MUOTOILUAKATEMIA MUOTOILUN KOULUTUSOHJELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU, KUOPION MUOTOILUAKATEMIA MUOTOILUN KOULUTUSOHJELMA"

Transkriptio

1 SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU, KUOPION MUOTOILUAKATEMIA MUOTOILUN KOULUTUSOHJELMA Tutkintoon kuuluva harjoittelu

2 TIEDOTE OPISKELIJOILLE /PV Sisältö DHAR HARJOITTELU 30 op / YYTY HARJOITTELU 30 op 1 Tavoite ja sisältö Harjoittelun laajuus ja suoritusajankohta Harjoittelupaikan hakeminen ja etukäteissuunnittelu Harjoittelupaikan hakeminen ulkomailta Näyte / esittelyportfolio LLP Erasmus harjoittelu/harjoittelijavaihto Harjoittelun suorittaminen Muotoilufoorumin projektityöntekijänä Harjoittelun suorittaminen omassa yrityksessä (toiminimi, freelancer tai yrittäjä), toimeksiantoon perustuvana taiteellisena työskentelynä tai kilpailuosallistumisena Aikaisempi työkokemus Työaika Kotimaassa suoritettavan harjoittelun sopimukset ja vakuutus Ulkomailla suoritettavan harjoittelun sopimukset ja vakuutus Opintotuki, palkka vai apuraha? Sairastuminen harjoittelujakson aikana Harjoittelua ohjaavat opettajat lukuvuonna Harjoittelun oppimistehtävä ja raportointi Harjoittelun arviointi ja suoritusmerkintä Harjoitteluraporttien tallennus ja säilytys Onnistunut harjoittelukokonaisuus on monen osa-alueen summa. Onnistunut harjoittelu edellyttää valmistautumista, työskentelyjakson hyödyntämistä ja kokemuksen analysointia jälkikäteen. Harjoittelu on yksi opiskeluajan antoisimmista oppimiskokemuksista, ota siitä irti kaikki mahdollinen. 1

3 DHAR HARJOITTELU 30 op / YYTY HARJOITTELU 30 op Muotoilija (AMK) ja medianomi (AMK) tutkintoihin sisältyy 30 opintopisteen laajuinen ohjattu harjoittelu. Opiskelijalle harjoittelu on teoriaa ja käytäntöä yhdistävä koulutusvaihe, joka antaa mahdollisuuden opinnoissa hankitun osaamisen soveltamiseen ja testaamiseen käytännössä sekä luo pohjaa oman osaamisen arviointiin ja itsensä kehittämiseen. Harjoittelu voidaan suorittaa koulutusalaan liittyvässä kotimaisessa tai ulkomaisessa yrityksessä, julkisyhteisössä tai muussa soveltavassa organisaatiossa. Myös työskentely yrittäjänä, projektityöskentely erilaisissa hankkeissa sekä taiteellinen työ soveltuvat harjoitteluksi, mikäli harjoittelun muut ehdot täyttyvät. Harjoittelu suoritetaan perusopintojen opiskelun jälkeen, henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan määriteltyinä aikoina. Se on osa opiskelijan henkilökohtaista erikoistumista ja kytkeytyy kiinteäksi osaksi valitsemasi suuntautumisalan opintoja. 1 Tavoite ja sisältö Tutkintoon kuuluvan harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija suuntautumisalan ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä. Harjoittelu tukee opiskelijan oman ammatti-identiteetin kehittymistä, harjaannuttaa arvioimaan omaa työtään ja organisoimaan erilaisia työprosesseja. Harjoittelu antaa opiskelijalle käytännön kokemusta ja varmuutta työnhaussa, omien valmiuksien esittelyssä ja työtehtävien suunnittelussa. Harjoittelun aikana opiskelija hankkii tietoa oman alansa yleisistä ammattikäytännöistä sekä harjoittelupaikkansa henkilöstön järjestäytymisestä ja työehtosopimuksesta. Harjoittelu suoritetaan opiskelun kuluessa joko kotimaassa tai ulkomailla. Myös lomien aikana suoritettava harjoittelu on mahdollista. Opiskelija hakee harjoittelupaikan ja hyväksyttää sen laitoksensa harjoittelua ohjaavalla opettajalla, joka toimii myös yhdyshenkilönä ja ohjaajana harjoittelun kuluessa. Harjoittelun suorittaminen ulkomailla Muotoilija (AMK) tai medianomi (AMK) -tutkintoihin kuuluvan harjoittelun tai osan siitä voi suorittaa ulkomailla. Ulkomaanharjoittelujakso on hyvä tapa saada kansainvälistä työkokemusta ja siten laajentaa osaamista tutustumalla alan eri työkulttuureihin ja toimintatapoihin. Kansainvälisen opiskelijavaihdon ja ulkomailla suoritettavan harjoittelun yhteensovittaminen on myös erinomainen vaihtoehto. Halutessasi suorittaa harjoittelun ulkomailla, on mahdollista hakea ensin ko. maahan kansainväliseen opiskelijavaihtoon ja hoitaa harjoittelupaikan hakemiseen liittyvät käytännöt ja mahdolliset tapaamiset harjoittelutyönantajan kanssa opiskeluaikana. Ulkomailla opiskelu ennen harjoittelun suorittamista antaa hyvän pohjan vieraalla kielellä toimimiseen ja erilaisessa toimintakulttuurissa työskentelyyn. Vaihtojakson jälkeen on kenties helpompaa siirtyä ulkomaisen työyhteisön harjoittelijajäseneksi. 2 Harjoittelun laajuus ja suoritusajankohta Harjoittelu on laajuudeltaan 30 opintopistettä (2 x 15 op). Harjoittelun kesto/pituus on n. 800 h eli 20 työviikkoa. Harjoittelu on mahdollista suorittaa useammassa jaksossa ja suoritusajankohtana voi olla kesä tai muu loma-aika. Harjoittelun tulisi tapahtua opintojen etenemisen myötä riittävän pitkissä jaksoissa. Mikäli opiskelija suorittaa osan harjoittelusta kesällä, siitä on etukäteen neuvoteltava laitoksella harjoittelusta vastaavan opettajan tai opinto-ohjaajan kanssa. Jokaisen jakson opintopistemäärä on määriteltävä ennen sopimusten kirjoittamista ja merkittävä sopimukseen. Opiskelija on vastuussa yhteensä 30 opintopisteen laajuisen kokonaisuuden toteutumisesta. Yhden viikon työskentelystä (työaika n viikkotuntia) kertyy opiskelijalle 1,5 op:n laajuinen opintosuoritus. 2

4 Ulkomailla suoritettavan harjoittelun periaatteet ovat samat kuin kotimaan harjoittelussa, lukuun ottamatta harjoittelujakson vähimmäispituutta, joka ulkomailla suoritettavassa harjoittelussa on kolme kuukautta. 3 Harjoittelupaikan hakeminen ja etukäteissuunnittelu Harjoittelupaikan hakeminen vastaa työpaikan hakemista. Opiskelijan on oltava itse aktiivinen ja oma-aloitteinen, sillä avoimia harjoittelupaikkoja on harvoin tarjolla. Harjoittelupaikan etsiminen kannattaakin aloittaa hyvissä ajoin. Kiinnostavan mahdollisuuden löydyttyä, lähetä yrityksen henkilöstöpäällikölle tai muulle yhteyshenkilölle vapaamuotoinen (ns. avoin) hakemus. Esittele itsesi, opintosi ja kuvaile, minkälaista harjoittelua etsit. Kerro mille aikavälille harjoittelusi tulisi sijoittua ja selvitä, miten harjoittelusi liittyy opintoihisi. Varaudu esittämään osaamistasi hakemuksen lisäksi työnäytteiden (cv + portfolio) ja todistusten avulla. Soita tai lähetä sähköpostia muutaman viikon kuluttua ja tiedustele mahdollisuuksiasi. Joskus voi kuitenkin käydä niin, että saat tietää työpaikasta vasta viime hetkellä. Silloin kannattaakin käyttää mahdollisuus rohkeasti hyväkseen. Harjoittelupaikan varmistuttua on hyvä keskustella harjoittelutyönantajan kanssa harjoittelun tavoitteista ja sisällöstä. Sovi työnantajan kanssa etukäteen, mitä tulet harjoitteluaikana tekemään. Näin voit varmistua siitä, että harjoittelusta on riittävästi ammatillista hyötyä. Harjoittelun sisältöön ja työtehtäviin liittyvät asiat kirjataan harjoittelusopimukseen. 4 Harjoittelupaikan hakeminen ulkomailta Muotoiluakatemialla ei ole tarjottavana valmiita kansainvälisiä harjoittelupaikkoja, joten opiskelijan on oltava itse aktiivinen ja oma-aloitteinen. Ulkomailta harjoittelupaikkaa hakevan opiskelijan opintosuoritusten on oltava kunnossa. Harjoittelun ja mahdollisen kansainvälisen opiskelijavaihdon ajoittamisessa on otettava huomioon myös se, ettei ulkomailla opiskelu ja harjoittelu pidennä tutkinnon suoritusaikaa. Harjoittelupaikan etsiminen kannattaa aloittaa hyvissä ajoin. Ennen etsimisen aloittamista kannattaakin miettiä tarkasti, mitä harjoittelulta odottaa sekä sitä, miten harjoittelu edesauttaa omaa urasuunnitelmaa. Tutustu järjestöihin, yrityksiin ja yhteisöihin, jotka voisivat tarjota tai järjestää harjoittelupaikan. Ammattiliitot, opiskelijajärjestöt, kansainvälisen henkilövaihdon keskuksen CIMOn Maailmalle.net -sivusto ja työvoimahallinnon Eures-tietokanta ovat hyviä lähteitä, joista voi aloittaa harjoittelupaikan etsimisen. Etsi tietoa valtiosta ja yrityksestä, johon haluat harjoittelemaan. Muista ottaa selvää työlupien ja viisumien tarpeellisuudesta, verotuksesta ja mahdollisesta palkkauksesta. Ota rohkeasti yhteyttä suoraan ulkomaiseen yritykseen tai yhteisöön, josta olet kiinnostunut. Lähetä yrityksen henkilöstöpäällikölle tai muulle yhteyshenkilölle paikallisella kielellä tai englanniksi kirjoitettu vapaamuotoinen (ns. avoin) hakemus. Esittele itsesi, opintosi ja kuvaile, minkälaista harjoittelua etsit. Kerro mille aikavälille harjoittelusi tulisi sijoittua ja selvitä, miten harjoittelusi liittyy opintoihisi. Liitä kirjeeseesi CV (ansioluettelosi) ja opintorekisteriote, jonka saat englanninkielisenä opintotoimistosta. Opintotoimistosta saatavalla englanninkielisellä saatekirjeellä (Information for Placement Provider) opiskelija todistaa harjoittelun olevan osa tutkintoa. Eurooppalaisen mallin mukaisen CV:n tekemiseen löytyy ohjeita CEDEFOP:n www-sivuilta. Tarvittaessa pyydä kieltenopettajalta lähetettävän materiaalin kieliasun tarkastus. 3

5 5 Näyte- / esittelyportfolio Näyteportfoliota käytetään oman osaamisen ja oppimisen osoittamiseen. Avoimeen hakemukseen mahdollisesti liitettävän näyteportfolion sisällön ja muodon määrää opiskelija itse. On hyvä etukäteen miettiä, mitkä ovat ne osaamisen alueet, joista harjoittelutyönantaja tai muu taho kiinnostuu. Portfolio tulee aina suunnitella ja sitä tulee tarkastella silmälläpitäen sen tulevaa käyttötarkoitusta. Se on tiivistelmä perusportfoliosta ja siihen valitaan osia, jotka kuvaavat parhaiten työskentelyä, kehitystä ja saavutuksia. Näyteportfolio on virallinen ja julkinen kuvaus työstä ja oppimisesta, sen laadusta ja ansioista. Näyteportfolion voi muotoilla myös niin, että sen tekstiosat on kirjoitettu kahdella kielellä. Portfolion tulisi olla hyvin käytännöllinen ja sen käyttötarkoitus ohjaakin sen sisältöä ja rakennetta. Portfolion sisältö voi koostua monenlaisista aineistoista. Se voi sisältää perinteistä paperille tulostettua tai erilaisissa sähköisissä muodoissa olevaa teksti- ja kuvamateriaalia. On mietittävä aina vastaanottajakohtaisesti millaisen portfolion lähettäminen on tarkoituksenmukaista. Autenttiset materiaalit olisi hyvä säilyttää itsellä. Hyvä portfolio kertoo juuri sen, mitä vastaanottaja haluaa tietää. Sen rakenne on loogisesti etenevä ja visuaalisesti harmoninen. Portfolio voi olla visuaalisesti harmoninen ja kaunis mutta kertoa sisältönsä puolesta kovin vähän. Sisällön ja ulkoasun tulisikin olla suhteessa toisiinsa. Näyteportfolio, jonka tarkoituksena on saada tekijälleen kaupallinen sopimus, eroaa huomattavasti portfoliosta, joka on tehty harjoittelupaikan tai vakituisen työpaikan saamista tai galleristille näyttelytilojen saamista varten. On myös muistettava, että on ammattiryhmiä, joilla on omat tarkat tavat ja säännöt jotka koskevat portfolioita ja töiden esittelyä. Esimerkkinä tästä ovat vaatetussuunnittelijat ja valokuvaajat. Portfolion laatijalla eli sinulla on portfolioosi tekijänoikeus. 6 LLP Erasmus harjoittelu/harjoittelijavaihto Savonia ammattikorkeakoulun opiskelijat voivat lähteä Erasmus-ohjelman kautta harjoitteluun Eurooppaan. Erasmus-harjoittelujakson kesto voi olla 3-12 kuukautta. Harjoittelun tulee olla opintoihin kuuluvaa ja työn tulee olla päätoimista (työaika vähintään 30h/viikko). Pääsääntöisesti opiskelija hankkii Erasmus-harjoittelupaikan itsenäisesti. Harjoittelupaikaksi soveltuvat yritykset, yksityiset ja julkiset organisaatiot EU- ja ETA- maissa sekä Turkissa. Seuraavat eivät kuitenkaan sovellu harjoittelupaikaksi: EU-organisaatiot, EU-ohjelmia hoitavat organisaatiot eivätkä opiskelijan kotimaan suurlähetystöt ulkomailla. Harjoitteluun lähtevän opiskelijan tulee olla läsnä olevana opiskelijana ja hänen tulee olla EUtai ETA-maan kansalainen tai hänellä tulee olla pysyvä oleskelulupa Suomessa. Opiskelijalla tulee olla suoritettuna vähintään yhden vuoden opinnot ennen harjoitteluun lähtemistä. Erasmus-harjoittelijavaihtoon voi lähteä, vaikka olisikin jo osallistunut Erasmus-opiskelijavaihtoon. Erasmus-opiskelijavaihtoon ja harjoittelijavaihtoon voi kumpaankin osallistua yhden kerran. Erasmus harjoittelija saa Erasmus -stipendin, jonka suuruus määrittyy harjoittelun keston ja mahdollisen palkan perusteella. Erasmus-harjoitteluun lähtevä opiskelija voi hakea intensiivisille kielikursseille (EILC), joita järjestetään osassa kohdemaista yleensä kaksi kertaa vuodessa. Näille kielikursseille on erillinen haku ja apuraha. 7 Harjoittelun suorittaminen Muotoilufoorumin projektityöntekijänä Muotoilufoorumi on Kuopion Muotoiluakatemian muotoiluinnovaatioiden tutkimus-, tuotekehitysja palvelukeskus. Muotoilufoorumi toimii linkkinä yritysten ja opiskelijoiden välillä. Muotoilufoorumin kautta tehtävät projektit ovat pääasiassa yritysten tilaamia muotoilun tuotekehitysprojekteja. Opiskelijan on mahdollista suorittaa harjoittelu tai osa siitä työskentelemällä projektityönte- 4

6 kijänä Muotoilufoorumin projekteissa. Projekteissa työskentelevät opiskelijat valitaan suuntautumisvaihtoehdon ja henkilökohtaisen mielenkiinnon sekä projektissa tarvittavan osaamisen perusteella. Tavallisimmin harjoittelua projektityöntekijänä tekevät opiskelijat ovat jo aiemmin opintojensa kuluessa aloittaneet työskentelyn ko.projektissa ja jatkavat sitä myöhemmin harjoitteluna. Muotoilufoorumi hoitaa erilaisia niin EU:n kuin yritystenkin rahoittamia projekteja. Opiskelijan on mahdollista työskennellä Muotoilufoorumissa myös työsopimussuhteessa, jolloin Muotoilufoorumi maksaa harjoitteluajalta palkkaa. Työskentely voi olla mahdollista myös kesällä kesäkuun aikana. Rahoituksesta johtuen opiskelijoiden työskentelystään saama opintopistemäärä ja/tai rahallinen korvaus sovitaan aina tapauskohtaisesti ja voi näin ollen vaihdella. Tämä tarkoittaa sitä, että eri projekteissa harjoittelua suorittavat opiskelijat voivat saada työstään toisistaan poikkeavan korvauksen. 8 Harjoittelun suorittaminen omassa yrityksessä (toiminimi, freelancer tai yrittäjä), toimeksiantoon perustuvana taiteellisena työskentelynä tai kilpailuosallistumisena Harjoittelun yhtenä tavoitteena on oman pääaineen käytännön työtehtäviin tutustuminen. Opiskelijan on mahdollista suorittaa korkeintaan puolet harjoittelustaan omassa yrityksessä, toimeksiantoon perustuvana taiteellisena työskentelynä tai osallistumalla kansainväliseen muotoilukilpailuun. Opiskelijalle, jolla on oma yritys, tai hän toimii freelancerina tai omalla toiminimellä, harjoittelu joka suoritetaan vaikkapa kilpailevassa yrityksessä, tarjoaa hyvän tilaisuuden benchmark -tyyppiseen tutustumiseen. Suositeltavaa olisi suorittaa harjoittelu niin, että omassa yrityksessä suoritettava harjoittelu ajoittuu toisen palveluksessa suoritetun jälkeen. Omassa yrityksessä suoritettavan harjoittelun, toimeksiantoon perustuvan taiteellisen työskentelyn sekä kilpailuosallistumisen on oltava opiskelijan omaan ammatilliseen suuntautumisvaihtoehtoon kiinteästi liittyvää ja opiskelijan ammatillista osaamista syventävää. Omassa yrityksessä suoritettavasta harjoittelusta, omasta taiteellisesta työskentelystä tai kilpailuun osallistumisesta sovitaan ja se hyväksytetään aina ennakkoon harjoittelua ohjaavalla opettajalla. Tässä yhteydessä opiskelija esittää ohjaavalle opettajalle kirjallisesti harjoitteluun liittyvät yksityiskohdat. Hyväksymistä varten esitetään toimeksiantajan tiedot, tehtäväkuvaukset, arvioitu työaika/työtunnit sekä mahdolliset muut yhteistyötahot. Edellä mainitut asiat hyväksytetään kirjallisesti ennen harjoittelusopimuksen allekirjoittamista. Harjoittelusopimuksen toisena sopijaosapuolena on oppilaitos. Toisena sopijaosapuolena voi tapauskohtaisesti olla yrittäjä, freelancer, opiskelijan oma toiminimi tai toimeksiantaja. Näin tehty Harjoittelusopimus voi sisältää useita eri toimeksiantoja. Kilpailuosallistumisissa harjoittelutyönantajana toimii Muotoilufoorumi. Harjoittelu ja opinnäytetyö Suositeltava jatko harjoittelulle on opinnäytetyön tekeminen harjoittelupaikan toimeksiannosta. Työyhteisöä onkin hyödyllistä tarkastella harjoittelun aikana mahdollisten opinnäytetyöaiheiden kannalta ja pohtia mahdollisuuksia liittää opinnäytetyö harjoittelupaikan kehittämis-, tuotekehitys- ja muotoilutarpeisiin. 9 Aikaisempi työkokemus Harjoittelun osaksi voidaan hyväksilukea opiskelijan aikaisempaa työkokemusta erityistapauksessa. Hyväksiluku voi tulla kyseeseen esimerkiksi pitkän ammatillisen taustan omaavien aikuisopiskelijoiden ja jo aikaisemman korkeakoulututkinnon suorittaneitten kohdalla. Osaksi harjoittelua hyväksyttävä työkokemus ei voi olla viittä vuotta vanhempaa ja sen tulee liittyä keskei- 5

7 sesti opiskelijan oman suuntautumisvaihtoehdon ammattialaan. Päätöksen aikaisemman työkokemuksen hyväksymisestä tekee laitoksen harjoittelua ohjaava opettaja. Hyväksiluettavasta aikaisemmasta työkokemuksesta raportoidaan harjoittelua ohjaavalle opettajalle samoin kuin muustakin harjoittelusta. 10 Työaika Harjoittelun aikana opiskelija noudattaa harjoittelutyönantajan yleistä viikkotyöaikaa. Työaika määräytyy työaikalain (605/1996) ja kyseisellä harjoittelupaikalla sovellettavan työehtosopimuksen perusteella. Osa harjoittelusta voidaan tehdä osa-aikatyössä. Opiskelija seuraa viikoittaisen työajan sekä laaditun harjoittelusuunnitelman toteutumista pitämällä harjoitteluajalta päiväkirjaa, jonka pohjalta oppimistehtävään perustuva harjoitteluraportti laaditaan. Harjoitteluajan viikkotyötunnit voivat vaihdella. Kokonaistuntimäärä 30 op:n harjoittelussa 800 työtuntia. 11 Kotimaassa suoritettavan harjoittelun sopimukset ja vakuutus Harjoittelusta tehdään kirjallinen sopimus harjoittelutyönantajan kanssa ennen harjoittelun alkua. Mikäli opiskelija suorittaa harjoittelun useammassa osassa, jokaisesta jaksosta tulee tehdä erillinen sopimus, jossa on määritelty kyseessä olevan harjoittelun laajuus opintopisteinä. Yleisperiaate on seuraava: Harjoittelusopimus tehdään kolmena (3) kappaleena silloin, kun harjoittelutyönantaja ei maksa harjoittelijalle palkkaa. Sopimus tehdään seuraavasti: 1. Opiskelija täyttää harjoittelusopimuksiin omat henkilötietonsa sekä ne tiedot, jotka hänellä on harjoittelutyönantajasta. 2. Opiskelija toimittaa sopimukset harjoittelutyönantajalle, joka täydentää ja allekirjoittaa kaikki kolme sopimusta. Opiskelija tarkistaa, että kaikki kohdat on täytetty asianmukaisesti. 3. Opiskelija toimittaa työnantajan ja itse allekirjoittamansa sopimukset opintotoimistoon, joka huolehtii harjoittelua ohjaavan opettajan sekä koulutuspäällikön allekirjoitukset sopimuksiin. Opintotoimisto postittaa sopimukset edelleen asianosaisille. Harjoittelusopimus ja työsopimus tehdään silloin, kun harjoittelutyönantaja maksaa harjoittelijalle palkkaa. Opiskelija on silloin työsopimussuhteessa ja harjoittelutyönantajan lakisääteisen vakuutuksen piirissä. Tämä tarkoittaa, että harjoittelutyönantaja on vakuuttanut opiskelijan työtapaturman varalta. Opiskelija on kaikissa tapauksissa velvollinen noudattamaan työpaikan työaikaa ja järjestystä sekä työturvallisuudesta annettuja ohjeita ja määräyksiä. Moodlen repusta tai opintotoimistosta on saatavilla seuraavat kotimaassa suoritettavaan harjoitteluun liittyvät asiakirjat: harjoittelusopimus saatekirje työnantajalle Harjoittelusopimus päättyy normaalisti harjoittelun päättyessä. Muut sopimukset Työnantaja- ja ammattialakohtaisesti voi käytössä olla sopimuksia, jotka koskevat vaitiolovelvollisuutta, työtehtävien salassapitoa tai toisen työnantajan palvelukseen siirtymisen ehtoja. Opis- 6

8 kelijalle voidaan esittää allekirjoitettavaksi kirjallisia, opiskelijaa sitovia sopimuksia. Ennen allekirjoitusta tulee sopimuksiin tutustua huolellisesti. Vakuutus Savonia-ammattikorkeakoulu on vakuuttanut opiskelijat opintoihin kuuluvan harjoittelun ajalle. Opiskelijoilla on oppilaitoksen lakisääteinen työtapaturmavakuutus, joka on voimassa työajaksi katsottavalla ajalla sekä päivittäisillä työmatkoilla, ei siis 24h vuorokaudessa. Lisätietoja vakuutuksesta saat opintotoimistosta. 12 Ulkomailla suoritettavan harjoittelun sopimukset ja vakuutus Ulkomailla suoritettavasta harjoittelusta sovitaan samaa sopimusmenettelyä noudattaen kuin kotimaan harjoittelusta eli harjoittelu suoritetaan harjoittelu- tai työsuhteessa, joka vahvistetaan harjoittelu/työsopimuksella. Yleisperiaate on seuraava: A. Harjoittelusopimus (Work Placement Contract) tehdään kolmena (3) kappaleena. Opiskelija, ammattikorkeakoulu ja työnantaja laativat ennen harjoittelun alkua harjoittelusopimukset. Sopimuksissa määritellään mm. harjoittelijan tehtävät, harjoittelun tavoitteet ja arviointi. Lisäksi opiskelijan ja vastaanottavan organisaation tulee tehdä kyseisen maan lainsäädännön mukainen työsopimus, mikäli työnantaja maksaa harjoitteluajalta palkkaa. Sopimus tehdään seuraavasti: 1. Opiskelija täyttää harjoittelusopimuksiin omat henkilötietonsa sekä ne tiedot, jotka hänellä on harjoittelutyönantajasta. 2. Opiskelija toimittaa sopimukset harjoittelutyönantajalle, joka täydentää ja allekirjoittaa kaikki kolme sopimusta. Opiskelija tarkistaa, että kaikki kohdat on täytetty asianmukaisesti. 3. Opiskelija toimittaa työnantajan ja itse allekirjoittamansa sopimukset opintotoimistoon, joka huolehtii harjoittelua ohjaavan opettajan sekä koulutuspäällikön allekirjoitukset sopimuksiin. Opintotoimisto postittaa sopimukset edelleen asianosaisille. Opintotoimisto liittää harjoittelutyönantajalle postitettavaan sopimukseen selvityksen oppilaitoksen opiskelijan ulkomaisen harjoittelun ajalle ottamasta vakuutusturvasta. Harjoittelusopimuksen lisäksi opiskelijat täyttävät Savonian sähköisessä kvhakujärjestelmässä, Mobility Onlinessa tapauskohtaisesti jokin seuraavista: B. Eurooppaan harjoittelujaksolle lähtevät opiskelijat tekevät em. lisäksi Mobility Oninen kautta Erasmus-harjoittelusopimuksen (Training Agreement and Quality Commitment for Erasmus placement). C. Euroopan ulkopuolelle lähtevät opiskelijat tekevät em. lisäksi Mobility Onlinen kautta harjoittelusopimuksen (Work Placement Contract). D. Harjoittelusopimus ja työsopimus (Work Placement Contract and Contract of Employment) tehdään silloin kun lähdet harjoitteluun Euroopan ulkopuolelle ja harjoittelutyönantaja maksaa palkkaa. Vahvistusdokumentti Ennen varsinaisten harjoittelusopimusten lähettämistä tarvitset ulkomaiselta harjoittelutyönantajaltasi aina vahvistusdokumentin, joka voi vaihdella sähköpostiviestistä sitovaan työpaikkatarjoukseen. Vahvistuksesta tulisi käydä ilmi ainakin seuraavat asiat: 7

9 Yrityksen yhteystiedot Milloin aloitat ja milloin työsuhteesi päättyy Saatko työstäsi palkkaa ja mikä on sen suuruus Harjoittelussa suoritettavan työn sisältö Kuka on yhteyshenkilösi Nämä tiedot vahvistetaan em. sopimuksilla. Tarvitset tiedot hyvissä ajoin, jotta voit hoitaa opintotukeen liittyvät asiat sekä suunnitella muun rahoituksesi ja matkustamisesi. Harjoittelun aloittamis- ja lopettamispäivämääriä sovittaessa kannatta huomioida se, että opintotuen saamisen edellytyksenä on 18 kalenteriin merkityn arkipäivän toteutuminen kuukautta kohden. Työsopimus Harjoittelusopimuksen lisäksi tulee laatia erillinen työsopimus silloin, kun ulkomainen harjoittelutyönantaja maksaa opiskelijalle palkkaa. Työsopimuksen laadinnassa tulee noudattaa ko. valtion yleisiä määräyksiä. Työsopimuksen muoto voi vaihdella. Suomen lainsäädännön mukaan suullinen sopimus on aivan yhtä pätevä kuin kirjallinen. Ongelmia kuitenkin tulee silloin, kun sopijaosapuolet muistavat, ymmärtävät ja tulkitsevat asioita eri tavoilla. Tietoa suomalaisista työsopimuskäytännöistä saat eri ammattiliittojen kotivivuilta. Näiden pohjalta voit muodostaa käsityksen keskeisimmistä asioista, jotka ulkomaisen harjoittelutyönantajan kanssa tehtävässä työsopimuksessa tulisi määritellä. Seuraavassa keskeisimmät: Muut sopimukset sopijaosapuolet ja molempien yhteystiedot pääasiallinen työtehtävä palkan suuruus työtehtävien alkaessa harjoittelusuhteen alkamisajankohta ja voimassaoloaika työskentelypaikka sovellettava koeaika / ei sovelleta säännöllinen työaika; tuntia päivässä, tuntia viikossa sovellettava työehtosopimus ja vakuutukset muut sovittavat asiat; tekijänoikeudet, matkakorvaukset, päivärahat Työnantaja- ja ammattialakohtaisesti voi käytössä olla sopimuksia, jotka koskevat vaitiolovelvollisuutta, työtehtävien salassapitoa tai toisen työnantajan palvelukseen siirtymisen ehtoja. Opiskelijalle voidaan esittää allekirjoitettavaksi kirjallisia, opiskelijaa sitovia sopimuksia. Ennen allekirjoitusta tulee sopimuksiin tutustua huolellisesti. Verotus Mikäli ulkomainen harjoittelutyönantaja maksaa opiskelijalle palkkaa, harjoittelija maksaa verot siihen valtioon, jossa hän on töissä. Verotuskäytännöt vaihtelevat maittain. Ulkomailla hankitut tulot vaikuttavat verotukseen ja opintotukeen Suomessa. Verotuskäytännöistä saa tietoa oman paikkakunnan verotoimistosta. Vakuutukset Harjoittelijalla tulee olla harjoittelun ja matkojen aikana vakuutus. Savonia-ammattikorkeakoulu on vakuuttanut opiskelijat ulkomailla suoritettavan opintoihin kuuluvan harjoittelun ajalle. Opiskelijoilla on oppilaitoksen lakisääteinen työtapaturmavakuutus, joka on voimassa työajaksi katsottavalla ajalla sekä päivittäisillä työmatkoilla, ei siis 24h vuorokaudessa. Opiskelijoilla ei ole oppilaitoksen puolesta jatkuvaa matkustajavakuutusta, joka korvaisi mm. sairastumisen tai matkan keskeytymiseen aiheuttamia kuluja eikä vastuuvakuutusta. Ulkomaille harjoitteluun lähtevän kannattaa harkita oman matka- ja/tai tapa-turmavakuutuksen ottamista. Kysyessäsi matka- ja tapaturmavakuutusta mainitse harjoittelijastatuksesi ja kysy 8

10 alennusta. Muutamilla vakuutusyhtiöillä on CIMOn ja opiskelijajärjestöjen kanssa yhteistyösopimus, joka takaa harjoittelijalle alennuksia vakuutusmaksuista. Mikäli harjoittelutyönantaja maksaa opiskelijalle harjoitteluajalta palkkaa, opiskelija on silloin työsopimussuhteessa ja harjoittelutyönantajan vakuutuksen piirissä. Tämä tarkoittaa, että harjoittelutyönantaja on vakuuttanut opiskelijan työtapaturman varalta. Vakuutusten voimassaolo tulee tarkistaa harjoittelutyönantajalta. Opiskelija on kaikissa tapauksissa velvollinen noudattamaan työpaikan työaikaa ja järjestystä sekä työturvallisuudesta annettuja ohjeita ja määräyksiä. Eurooppalainen sairaanhoitokortti Kelan toimistosta saat Eurooppalaisen sairaanhoitokortin, joka oikeuttaa opiskelijan sosiaaliturvaan ja sairaanhoitopalveluihin EU:n jäsenvaltiossa oleskelun aikana. Sopimus sosiaaliturvasta on olemassa myös joidenkin muiden kuin EU-maiden kanssa, esim. Kanadan Quebecin. Kelalta saat myös tietoa siitä, kuinka toimia, jos sairastuu ulkomailla ("Jos sairastut Euroopassa" - opas). Oleskelu- ja työluvat Oleskelu- ja työlupaan sekä viisumiin liittyvät määräykset vaihtelevat maittain. Lisätietoja saat ko. valtion lähetystöstä tai edustustosta. Harjoittelu on osa tutkintoon johtavista opinnoista, joten on kysymys opiskelusta. EU- ja Eta-maissa opiskelija/harjoittelija tarvitsee oleskeluluvan, jos oleskelu maassa kestää yli kolme kuukautta. Oleskelulupa haetaan heti maahan saapumisen jälkeen asuinpaikkakunnan poliisilaitokselta tai vastaavalta rekisteri viranomaiselta. Oleskelulupa maksaa. Yleensä hakemuksen liitteeksi tarvitaan: passi (kopio, alkuperäinen esitettävä) opiskelutodistus opintorekisteriote (tai vastaava selvitys opintojen etenemisestä) työnantajalta todistus työskentelyajasta (harjoittelusopimus tai työsopimus) selvitys opintojen/harjoitteluajan rahoituksesta, jos ei saa palkkaa tai apurahaa Yleensä EU maiden välillä ei tarvita työlupia. Jos harjoittelun suorittaminen edellyttää viisumin ja työluvan hakemista, se kannattaa tehdä heti. Luvan käsittely saattaa kestää. Lisätietoja antaa Kuopion poliisilaitos, Suokatu 44 B, FIN KUOPIO puh. (017) Opintotuki, palkka vai apuraha? Harjoittelija tekee yrityksessä arvokasta työtä ja olisikin hyvä, jos yritys maksaisi harjoittelijalle palkkaa. Ellei näin ole, opiskelijan on itse katettava mm. asumisesta ja matkoista aiheutuvat kulut. Harjoittelu on osa opintoja, joten opiskelija saa sekä kotimaassa että ulkomailla suoritettavan harjoittelun ajalle saman opintojen rahoituksen kuin muuhunkin opiskeluun. Ulkomaan asumislisä sekä opintolainan takaus harjoittelun ajalle ovat suurempia. Harjoittelua varten on mahdollista saada myös apurahaa. Opintotuki Opintotuen saamisen edellytyksenä ovat opintojen eteneminen ja harjoittelussa suoritettavien opintopisteiden määrä. Myös harjoitteluajalta maksettavan palkan suuruus vaikuttaa opintotuen saamiseen. Opintotukea voi saada myös kesällä suoritettavaan opintoihin kuuluvaan harjoitteluun. Lisäksi opintotuen saamisen edellytyksenä on 18 kalenteripäivän toteutuminen kuukautta kohti. Tämä tulee ottaa huomioon suunniteltaessa harjoittelun aloitus- ja päättymispäivämääriä. Opintotukeen liittyvissä asioissa apua antaa ensisijaisesti Muotoiluakatemian opintotoimisto. Lisätietoja opintotukeen liittyvissä asioissa saat 9

11 Ulkomailla suoritettavaan harjoitteluun haetaan opintotukea seuraavilla lomakkeilla: OTm -lomake kopio vahvistusdokumentista tai harjoittelusopimuksesta Todistus tutkintoon kuuluvasta ulkomaan opintojaksosta -lomake LLP Erasmus-harjoitteluapuraha (Eurooppa) Savonia ammattikorkeakoulun opiskelijat voivat lähteä Erasmus-ohjelman kautta harjoitteluun Eurooppaan. Erasmus-harjoittelujaksolle myönnetään apuraha, jonka suuruudet on esitetty seuraavassa taulukossa. Apuraha haetaan harjoittelusopimusten allekirjoittamisen jälkeen Mobility Onlinen kautta täyttämällä Erasmus-harjoittelijavaihdon rahoitussopimus. Erasmus-harjoitteluapurahan suuruus määräytyy harjoittelun keston perusteella. 3 kk ,5 kk kk ,5 kk kk ,5 kk kk 1500 Taulukko 1: Erasmus-harjoitteluapurahan suuruudet alkaen Savonia-ammattikorkeakoulun harjoitteluapuraha Savonia-ammattikorkeakoulu myöntää vuoden 2010 aikana ulkomailla (Euroopan ulkopuolella) yli 3 kk:n pituisen harjoittelun suorittavalle opiskelijalle apurahan, jonka suuruudet on esitetty seuraavassa taulukossa. Apuraha haetaan Savonian Movility Onlinen kautta. Savoniaammattikorkeakoulun myöntämä harjoittelun apuraha on tarkoitettu matka- ja/tai elinkustannuksiin. Mikäli ulkomainen harjoittelutyönantaja maksaa harjoittelijalle palkkaa, apuraha myönnetään harkinnanvaraisesti. FOR STUDY and TRAINING PERIOD 3 9 kk Baltic Countries, Russia (not neighborng area) 400 Europe, Russia (other parts than neighborin area) 700 America, Africa, Australia, Asia 1500 Taulukko 2: Savonia-ammattikorkeakoulun myöntämän harjoitteluapurahan suuruudet alkaen 10

12 14 Sairastuminen harjoittelujakson aikana Opiskelija on harjoitteluaikana opiskelijaterveydenhuollon piirissä. Jos harjoittelu suoritetaan toisella paikkakunnalla, opiskelijalla on mahdollisuus käyttää akuuteissa tapauksissa terveyskeskuksen päivystyspalveluja sekä ajanvarauksella toimivia lääkäripalveluja. Mikäli opiskelija on työsuhteessa harjoittelutyönantajaan (työsopimukseen perustuva palkkaus), hän kuuluu työsuhteen kestosta riippuen harjoittelutyöpaikan työterveyshuollon palvelujen piiriin. Tarkempia tietoja antaa työnantajan edustaja. Harjoittelujakson aikana opiskelijalla on samat velvollisuudet kuin muilla yrityksen työntekijöillä. Opiskelija on velvollinen ilmoittamaan välittömästi työnantajalle sairauspoissaolosta ja neuvottelemaan poissaoloista, jotka johtuvat muista perustelluista syistä. Harjoittelutyönantaja myös määrittelee, milloin sairauspoissaolosta on toimitettava terveydenhoitajan tai lääkärin todistus. Opiskelijan tulee toimittaa sairauslomatodistuksesta kopio opintotoimistoon. Mikäli opiskelija joutuu harjoittelujakson aikana pitkälle sairauslomalle (yli viikko tai kuukausia), harjoittelutyönantaja, opiskelija ja ohjaava opettaja neuvottelevat harjoittelun jatkamista koskevista vaihtoehdoista eli miten harjoittelua on mahdollista jatkaa sairausloman jälkeen. Harjoittelua ohjaava opettaja arvioi sen, jääkö harjoittelun opintosuoritus vajaaksi ja neuvottelee opiskelijan kanssa opintosuorituksen täydentämisvaihtoehdoista. Mikäli harjoittelu keskeytyy, harjoittelusopimus puretaan kirjallisesti työnantajan ja oppilaitoksen välisellä sopimuksella. Jos päädytään tilanteeseen, jossa harjoittelusopimus puretaan kirjallisesti, Kuopion Muotoiluakatemian yhteyshenkilönä toimii harjoittelua ohjaava opettaja ja oppilaitoksen virallisena edustajana koulutus- ja kehittämispäällikkö. Harjoittelun keskeyttäminen Harjoittelujakson keskeyttämisen syynä voi sairauspoissaolojen ohella olla työharjoitteluosapuolen sellainen käyttäytyminen, ettei muilta osapuolilta voida edellyttää sopimussuhteen jatkamista. Harjoittelun keskeyttäminen tai harjoittelupaikan vaihtaminen kesken harjoittelujakson on mahdollista ainoastaan pakottavista syistä. 15 Harjoittelua ohjaavat opettajat lukuvuonna Keramiikka- ja lasimuotoilu: Marja-Leena Piippo, marja-leena.piippo(at)savonia.fi Tekstiilimuotoilu: Raili Mähönen, raili.mähonen(at)savonia.fi Jalometalli- ja korumuotoilu: Risto Nylund, risto.nylund(at)savonia.fi Tila- ja kalustemuotoilu: Teollinen muotoilu: Vaatetusmuotoilu: Graafisen viestintä: Heikki Nevalainen, heikki.nevalainen(at)savonia.fi Juha Miettinen, juha.miettinen(at)savonia.fi Sirpa Ryynänen, sirpa.ryynanen(at)savonia.fi Marja-Sisko Kataikko, marja-sisko.kataikko(at)savonia.fi Ulkomaan harjoittelut: Tiina Smolander, tiina.smolander(at)savonia.fi Savonia-amk liikkuvuustoimisto/ International Mobility Affairs, Käyntiosoite: Opistotien kampus, Opistotie 2, KUOPIO (huoneet B-2131 ja B-2132) 11

13 16 Harjoittelun oppimistehtävä ja raportointi Moodle-oppimisympäristöstä löydät harjoittelun aikana suoritettavat ohjaavat oppimistehtävät, jotka voit suorittaa osa osalta harjoittelun edetessä. Vaiheittain etenevien tehtävien avulla sinun on mahdollista koota raportti harjoittelusta. Opiskelija kokoaa oppimistehtävään perustuen harjoitteluraportin, jossa on kansilehti. Harjoittelusta laaditaan myös lyhyt tiivistelmä. 1. Tiivistelmä harjoittelusta Kirjoita yhdelle A4-paperille mahtuva tiivistelmä harjoittelusta, josta käyvät ilmi seuraavat asiat (asettelumalli liitteenä): Harjoittelijan nimi, ryhmätunnus ja opinto-oikeusnumero Harjoittelupaikka ja yhteystiedot Harjoittelupaikan yhteyshenkilön/työnantajan nimi Harjoittelun ajankohta ja suoritetut opintopisteet Lyhyt kuvaus harjoittelusta, josta käyvät ilmi mm. harjoitteluun kuuluneet tehtävät sekä oma arviosi harjoittelusta ja sen merkityksestä omalle ammattitaidollesi. Harjoittelutyönantaja hyväksyy tiivistelmän allekirjoituksellaan. Opiskelija toimittaa harjoittelutyönantajan allekirjoittaman tiivistelmän ohjaavalle opettajalle. 2. Harjoitteluraportti Harjoitteluraportin laajuus on n sivua ja se palautetaan pdf-muotoisena dokumenttina ohjaavalle opettajalle Moodleen suuntautumisalakohtaiselle harjoittelukurssille. Raportin tiedostokoko on max. 15 Mt Tämän lisäksi ulkomailla suoritetusta harjoittelusta kirjoitettu raportti tulee toimittaa sähköpostin liitteenä kv-koordinaattorille. Opiskelija voi koota harjoittelusta erilaista materiaalia (esitteitä, kuvia, työnäytteitä) omaa portfoliotaan varten. Portfoliomateriaalilla ei voi korvata harjoitteluraporttia. Opiskelija on velvoitettu esittelemään harjoittelukokemuksiaan harjoittelua suunnitteleville oman suuntautumisalan opiskelijoille. Esittelykäytännöt vaihtelevat laitoksittain. Harjoittelun/harjoittelujaksojen hyväksytty suorittaminen edellyttää edellä kuvatun koosteen ja raportin palauttamista laitoksen harjoittelusta vastaavalle opettajalle. Mikäli suoritat harjoittelun useammassa osassa, raportti kootaan ja palautetaan jokaisesta jaksosta erikseen. Aineisto palautetaan välittömästi harjoittelun päättymisen jälkeen, kuitenkin viimeistään kolmen viikon kuluessa harjoittelun päättymisestä. 17 Harjoittelun arviointi ja suoritusmerkintä Harjoittelu arvioidaan ja opintopistemäärä merkitään opintorekisteriin sen jälkeen, kun tiivistelmä ja harjoitteluraportti on palautettu harjoittelusta vastaavalle opettajalle. Suorituspäivämääräksi merkitään harjoittelun päättymispäivämäärä (ei raportin luovutuspäivämäärä). 1. Harjoittelu merkitään opintorekisteriin siten, että opiskelija palauttaa 30 opintopisteen suorituksen yhdellä kertaa. Harjoittelu on tässä tapauksessa suoritettu yhdessä jaksossa. 12

14 2. Mikäli harjoittelu suoritetaan useammassa jaksossa, arviointi ja suoritukset kirjataan opintorekisteriin sitä mukaa kun jaksoja suoritetaan ja opiskelija palauttaa raportit harjoittelusta vastaavalle opettajalle. Tällöin opintopisteet merkitään opintorekisteriin pienempinä kokonaisuuksina. Harjoittelu arvioidaan arvosanalla S (suoritettu) tai täydennettävä. Harjoittelua ohjaaja opettaja voi ennen suoritusmerkinnän antamista pyytää opiskelijaa täydentämään harjoitteluraporttia. Harjoittelua ohjaava opettaja ilmoittaa harjoittelusta laaditun tiivistelmän perusteella opintorekisteriin harjoittelutyönantajan nimen, harjoittelun alkamis- ja päättymispäivämäärän sekä suoritetun opintopistemäärän. Opintopisteistä tulee ilmoitetaan erikseen T&K&I -opintopisteet. 18 Harjoitteluraporttien tallennus ja säilytys Harjoitteluraportit tallennetaan ja ne säilytetään lukukappaleina Taitemian kirjastossa. Harjoittelua ohjaava opettaja toimittaa arvioidun harjoitteluraportin Moodlesta sähköpostin liitteenä Taitemian kirjastoon. Taitemian kirjasto tulostaa lukukappaleeksi tulevat raportit. Harjoitteluraportti on opintosuoritus, jonka säilyttämistä säätelee arkistointisääntö. Ohjaavan opettajan tulee säilyttää harjoitteluraportit joko sähköisenä tai paperiversiona viiden vuoden ajan. 13

15 LIITE 1 TIIVISTELMÄ HARJOITTELUSTA Harjoittelija Ryhmätunnus Oiva Opiskelija KUA6SM Op.oikeus.nro Harjoitteluaika ja op:t Työtehtävä/ammattinimike Harjoittelupaikka , suoritettu 15 op Suunnitteluassistentti Yritys Katuosoite Postinumero ja postitoimipaikka puh / fax Yhteyshenkilö Matti Mäki Otsikko Kirjoita lyhyt kooste suoritetusta harjoittelusta. Koosteesta tulee käydä ilmi mm. kuinka sait harjoittelupaikan, harjoitteluun kuuluneita työtehtäviä sekä oma arvio harjoittelusta ja sen merkityksestä omalle ammattitaidolle. 14

KANSAINVÄLISET ASIAT ERASMUS-HARJOITTELIJAN OPAS 2012-2013

KANSAINVÄLISET ASIAT ERASMUS-HARJOITTELIJAN OPAS 2012-2013 KANSAINVÄLISET ASIAT ERASMUS-HARJOITTELIJAN OPAS 2012-2013 Tampereen yliopisto Opintopalvelut/Kansainväliset asiat 33014 Tampereen yliopisto Puh 040 190 9737 tai 050 318 6006 Fax 03 219 1006 Internet:

Lisätiedot

Arvoisa työnantaja, Palveluksessanne! Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO

Arvoisa työnantaja, Palveluksessanne! Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO Arvoisa työnantaja, Lämpimät kiitoksemme siitä, että olet tarjonnut harjoittelupaikan ulkomaiselle nuorelle! Samalla olet auttanut suomalaista opiskelijaa tai vasta tutkintonsa suorittanutta nuorta saamaan

Lisätiedot

Kaikki irti harjoittelusta Osa 1 Käytännön opas harjoittelijalle 2015

Kaikki irti harjoittelusta Osa 1 Käytännön opas harjoittelijalle 2015 Kaikki irti harjoittelusta Osa 1 Käytännön opas harjoittelijalle 2015 Lampila Satu, Jurvakainen Anne, Pesonen Johanna ja Liimatainen Jaana O. Yliopisto-opintojen työelämäintegraatio hanke 2013 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Työnhakuopas. Turun yliopiston työelämäpalvelut

Työnhakuopas. Turun yliopiston työelämäpalvelut Työnhakuopas Turun yliopiston työelämäpalvelut TÖITÄ ETSIMÄSSÄ? Sanotaan, että työnhaku käy työstä. Totta, usein se vaatii aikaa ja vaivaakin. Toisaalta tuloksena voi olla kiva duunipaikka, joten turhaa

Lisätiedot

Työelämäsertifikaatti

Työelämäsertifikaatti Työelämäsertifikaatti Työelämäsertifikaatti on osaamissertifikaatti, jonka sisältää keskeisiä asioita suomalaisen työelämän pelisäännöistä sekä suomalaisesta työlainsäädännöstä. Työelämäsertifikaatin tavoitteena

Lisätiedot

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15 OpasVuokratyöopas Sisältö 1. Johdanto 4 2. Yleistä vuokratyöstä 5 Mitä vuokratyö tarkoittaa? 5 Miten vuokratyö poikkeaa muista työsuhteista? 5 Milloin vuokratyötä voi käyttää? 6 Saako vuokratyöntekijältä

Lisätiedot

Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille

Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille Sisältö Johdanto... 3 Osa 1 Työlainsäädäntö 1. Yleistä Suomesta... 4 2. Osaaminen ja koulutus... 8 3. Työnhaku... 12 4. Työmarkkinajärjestelmä... 13 5. Työsopimus...

Lisätiedot

OPAS. oppisopimusta harkitsevalle oppisopimusopiskelijalle työpaikkakouluttajalle työnantajalle yrittäjälle OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN

OPAS. oppisopimusta harkitsevalle oppisopimusopiskelijalle työpaikkakouluttajalle työnantajalle yrittäjälle OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN n perustutkinto baarimest erikoisammattitutkinto eläintenhoitaja sähköasentajan oppisopimuskoulutus lähihoitaja ja viestintätekniikan perustutkinto kaukolämpöasentajan ammattitutkinto markkinointiviestinnän

Lisätiedot

40 000 MAHDOLLISUUTTA! KÄSIKIRJA YRITYKSEN OPISKELIJA- YHTEISTYÖHÖN

40 000 MAHDOLLISUUTTA! KÄSIKIRJA YRITYKSEN OPISKELIJA- YHTEISTYÖHÖN 40 000 MAHDOLLISUUTTA! KÄSIKIRJA YRITYKSEN OPISKELIJA- YHTEISTYÖHÖN Yhteistyö voi olla satunnaista tai jatkuvaa ja monen tasoista. PÄIVÄSTÄ PUOLEEN VUOTEEN ESIMERKKI- TEHTÄVIÄ VAIHTOEHTOJA ERILAISIIN TARPEISIIN

Lisätiedot

HARJOITTELUOHJE (2007 tai myöhemmin aloittaneet) HARJOITTELUOHJE

HARJOITTELUOHJE (2007 tai myöhemmin aloittaneet) HARJOITTELUOHJE HARJOITTELUOHJE Harjoittelu on osa ammattikorkeakouluopintoja. Tradenomin tutkintoon kuuluu Opetusministeriön päätöksen mukaan 30 opintopisteen laajuinen harjoittelu koulutusalaan liittyvässä työympäristössä,

Lisätiedot

ULKOMAISEN TYÖNTEKIJÄN REKRYTOINTI JA PALKKAAMINEN

ULKOMAISEN TYÖNTEKIJÄN REKRYTOINTI JA PALKKAAMINEN ULKOMAISEN TYÖNTEKIJÄN REKRYTOINTI JA PALKKAAMINEN -OPAS TYÖNANTAJILLE JA ULKOMAISILLE TYÖNTEKIJÖILLE >>>> SISÄLLYSLUETTELO > 1. Johdanto 3 > 2.Työntekijän rekrytointi ulkomailta 4 2.1. EURES 4 2.2. EURESin

Lisätiedot

I OPISKELU TAIDETEOLLISESSA KORKEAKOULUSSA

I OPISKELU TAIDETEOLLISESSA KORKEAKOULUSSA 10 I OPISKELU TAIDETEOLLISESSA KORKEAKOULUSSA Taideteollisen alan tutkinnot Tutkintojärjestelmä Taideteollisen alan tutkintojärjestelmän (A440/ 94) mukaan taideteollisen alan yliopistollisia tutkintoja

Lisätiedot

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE. POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE. POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke Pointti Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa hanke 2008 2013 Pointin neuvonta- ja ohjauspalvelut

Lisätiedot

Sosiaaliturva, työeläke ja verotus työkomennuksen aikana

Sosiaaliturva, työeläke ja verotus työkomennuksen aikana Sosiaaliturva, työeläke ja verotus työkomennuksen aikana Lukijalle Tämä esite on tarkoitettu työntekijälle, joka on lähdössä tilapäisesti työskentelemään ulkomaille suomalaisen työnantajan lähettämänä.

Lisätiedot

työelämä tutuksi Työelämätietoutta maahanmuuttajalle Paasikivi-Opisto Turun kristillinen opisto

työelämä tutuksi Työelämätietoutta maahanmuuttajalle Paasikivi-Opisto Turun kristillinen opisto työelämä tutuksi Työelämätietoutta maahanmuuttajalle Paasikivi-Opisto Turun kristillinen opisto Paasikivi-Opiston ja Turun kristillisen opiston oppimateriaalia 1 työelämä tutuksi Työelämätietoutta maahanmuuttajalle

Lisätiedot

m a t k a o p a s t y ö e l ä m ä ä n

m a t k a o p a s t y ö e l ä m ä ä n T E K - S A F A m a t k a o p a s t y ö e l ä m ä ä n Arkkitehtiopiskelijan arkea Kaisa oli opiskeluaikana töissä enonsa arkkitehtitoimistossa. Palkasta sovittiin suullisesti, kun Kaisa siitä parin työpäivän

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2012:9 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ISBN 978-952-13-5194-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5195-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

We are FiMSIC, who are you?

We are FiMSIC, who are you? ABROAD 1 2 We are FiMSIC, who are you? Takasivuilla esiteltävien vaihtopaikkojen myötä FiMSIC lähettää medisiinarit maailmalle 60. kertaa. Tavoitteenamme on tehdä ulkomaille suuntaaminen helpoksi. Kuukauden

Lisätiedot

Erasmus+ KA1 Liikkuvuus. Opas korkeakouluille ja liikkuvuuskonsortiolle. Lukuvuosi 2014 15

Erasmus+ KA1 Liikkuvuus. Opas korkeakouluille ja liikkuvuuskonsortiolle. Lukuvuosi 2014 15 Erasmus+ KA1 Liikkuvuus Opas korkeakouluille ja liikkuvuuskonsortiolle Lukuvuosi 2014 15 Päivitetty 9.9.2014 Sisällysluettelo Lukijalle... 4 Yhteystiedot... 5 Erasmus+ -ohjelmassa käytetyt termit ja lyhenteet...

Lisätiedot

Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkötekniikan osasto Tietotekniikan osasto Tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Teknillinen tiedekunta Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkötekniikan osasto Tietotekniikan osasto Tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

1. JOHDANTO 3 2. VALMISTAUDU ULKOMAAN TYÖHÖN 4 2.1 Hanki tietoa, ota selvää! 4

1. JOHDANTO 3 2. VALMISTAUDU ULKOMAAN TYÖHÖN 4 2.1 Hanki tietoa, ota selvää! 4 Ulkomaantyön opas Sisällys 1. JOHDANTO 3 2. VALMISTAUDU ULKOMAAN TYÖHÖN 4 2.1 Hanki tietoa, ota selvää! 4 3. SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ JA TYÖ SUHTEEN EHDOT 5 3.1 Lähetettyjä työntekijöitä koskeva direktiivi

Lisätiedot

Opiskelijan opas 2015 2016. Ammatillinen perustutkinto. Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi

Opiskelijan opas 2015 2016. Ammatillinen perustutkinto. Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi Opiskelijan opas 2015 2016 Ammatillinen perustutkinto Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi 2 Opiskelijan opas 2013-2014 / Oulun seudun ammattiopisto Julkaisija: Oulun seudun ammattiopisto OSAO Taitto,

Lisätiedot

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto Lääketieteen lisensiaatin tutkinto Lääketieteen lisensiaatin tutkinto on paitsi akateeminen myös selkeästi ammattiin johtava tutkinto. Suurin osa opinnoista on kaikille yhteistä ja pakollista. Ensimmäisten

Lisätiedot

Työelämään! Opas työuraa sosiaalialalla aloittavalle

Työelämään! Opas työuraa sosiaalialalla aloittavalle Työelämään! Opas työuraa sosiaalialalla aloittavalle Hyvä sosiaalialan opiskelija 3 Tartu ylpeänä sosiaalialan työhön 4 Sosiaalialan ammattilainen on luotu vaikuttamaan 6 Kelpoisuuslaki on vankka perusta

Lisätiedot

Hyvää työtä. Työelämäopas nuorille

Hyvää työtä. Työelämäopas nuorille Hyvää työtä Työelämäopas nuorille 1 Sisällys Hyvää työtä työelämäopas nuorille 3 1. Sinä ja valinnat 4 2. Työnhaku 10 3. Ensimmäinen työpaikka 18 4. Ohjeita ongelmatilanteisiin 28 ISBN 978-952-5628-69-2

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Työsuojeluhallinto Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluhallinto

Lisätiedot

Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkö- ja tietotekniikan osasto Tuotantotalouden osasto Linnanmaa

Lisätiedot

Haluaisitko työskennellä toisessa EU/ETA-maassa?

Haluaisitko työskennellä toisessa EU/ETA-maassa? Haluaisitko työskennellä toisessa EU/ETA-maassa? 6. Asettuminen uuteen maahan 5. Muuttajan muistilista 4. Testit ja haastattelu 3. Hakemuksen tekeminen 2. Käytännön kysymyksiä 1. Tietoa työskentelystä

Lisätiedot

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE Maaseutuverkoston julkaisuja 1/2008 1. JOHDANTO HANKETOIMINTAAN... 4 1.1. Hankekäsikirjan tehtävä

Lisätiedot