VALTUUSKUNTA Kouvola

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VALTUUSKUNTA 2015. 24. 26.4. Kouvola"

Transkriptio

1 VALTUUSKUNTA Kouvola

2 Tervetuloa valtuuskuntaan! Tästä vihkosesta löydät kaiken tarpeellisen viikonloppuasi varten. Ongelmatilanteessa voit ottaa yhteyttä toimiston väkeen: Jussi Sallinen (kokousasiat, järjestöllinen valiokunta ja ensiapu) Leena Siiri + 1 (majoitukset) Emmi Korkalainen (ohjelma) Tuomas Meriniemi + 0 (ensiapu ja poliittinen valiokunta) Minna Rantala (tapahtumasta viestintä). SISÄLLYS Valtuuskunnan ohjelma Esityslista Tilinpäätös Aloitteet Aluepoliittinen linjaus 1 Toimintakertomus 01 erillisenä liitteenä.

3 VALTUUSKUNNAN OHJELMA.. perjantai.00 Majoittuminen perjantaina saapuville alkaa 0.00 Liittohallituksen iltakoulu 0:00 Iltapalaa tarjolla.. lauantai 1:00 :00 Ilmoittautuminen ja valtakirjojen tarkistus 1:00 Lounas 1.00 Valtuuskunnan avaus - Tervehdykset - Valtuuskunnan järjestäytyminen - Pääsihteeri Jussi Sallisen puhe - Yleiskeskustelu 1.0 Iltapäiväkahvi : Valiokunnat - järjestö, talous- ja strategiavaliokunta - poliittinen valiokunta 0:00 Sauna ja illallinen 1:0 Iltaohjelma.. sunnuntai : Aamupala.00 Valiokunnat jatkavat tarvittaessa.00 Valtuuskunnan kokous jatkuu - Puheenjohtaja Teppo Säkkisen puhe 1:0 Lounas 1.00 Kotiinlähtö

4 Suomen Keskustanuoret ry Valtuuskunta Kouvola...01 ESITYSLISTA Suomen Keskustanuoret ry:n valtuuskunnan 01 esityslista 1) KOKOUKSEN AVAUS Liiton varapuheenjohtaja avaa kokouksen. ) TERVEHDYKSET ) JÄRJESTÄYTYMINEN Valitaan kolme puheenjohtajaa, pääsihteeri ja kaksi muuta sihteeriä, kaksi pöytäkirjantarkastajaa, neljä ääntenlaskijaa. ) KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Liiton sääntöjen. pykälän mukaan valtuuskunnan kokous on kutsuttava koolle liiton järjestölehdessä tai Suomen Keskusta r.p:n pää-äänenkannattajassa julkaistulla ilmoituksella kaksi () kuukautta ennen varsinaisen valtuuskunnan alkamista. ) KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN JA JÄRJESTYSSÄÄNNÖN HYVÄKSYMINEN Hallitus esittää, että esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi ja liitteenä oleva järjestyssääntö hyväksytään kokouksen järjestyssäännöksi ) VALIOKUNTIEN ASETTAMINEN Hallitus esittää asetettavaksi seuraavat valiokunnat: Menettelytapavaliokunta, poliittinen valiokunta sekä strategia-, talous- ja järjestövaliokunnan esitys. ) YLEISKESKUSTELU Keskustanuorten puheenjohtajan Teppo Säkkisen puhe Keskustanuorten pääsihteeri Jussi Sallisen puhe ) TOIMINTAKERTOMUS Esitetään liiton toimintakertomus vuodelta 01 ja päätetään siitä ) TILINPÄÄTÖS Esitetään tili ja tilintarkastuskertomus vuodelta 01 ja vahvistetaan tilinpäätös ) TILI- JA VASTUUVAPAUS Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja taloudesta vastaaville. ) STRATEGIAN TOTEUTUMINEN Keskustanuorten strategian 0 00 toteutumista seurataan valtuuskunnissa. Käsitellään strategia-, talous ja järjestövaliokunnan esitys sekä nimetään valtuuskunnan jäsenistä strategiatyöryhmä valmistelemaan strategian väliarviointi vuoden 01 liittokokoukselle. 1) KESKUSTANUORTEN ALUEPOLIITTISEN OHJELMAN HYVÄKSYMINEN Käsitellään poliittisen valiokunnan esitys

5 ) KESKUSTANUORTEN TAVOITTEET HALLITUSOHJELMAAN Käsitellään poliittisen valiokunnan esitys tavoitteiksi sekä merkitään tiedoksi käyty keskustelu sekä päätetään liittohallitukselle annettavasta tavoitelinjasta 1) VALTUUSKUNNALLE SAAPUNEIDEN ALOITTEIDEN KÄSITTELY Käsitellään valtuuskunnalle saapuneet aloitteet, poliittisen tai strategia- talous ja järjestövaliokunnan esitys 1) KOKOUKSEN KANNANOTOT Päätetään kokouksen kannanotoista. Poliittisen valiokunnan esitys. ) MUUT ASIAT Käsitellään muut asiat jotka valtuuskunta päättää ottaa käsiteltäväksi ) KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

6

7

8 ALOITTEET VALTUUSKUNNALLE 1. Etelä-Savon Keskustanuoret: Kekkosen Haarikka tasapuolisemmaksi pieniä piirejä kohtaan Etelä-Savon Keskustanuoret esittää, että Kekkosen Haarikan lajeja ja toimintatapoja uudistetaan. Nykyiset voimassaolevat toimintatavat suosivat isoja piirejä, joista tapahtumiin osallistuu pääsääntöisesti aina enemmän porukkaa kuin pienemmistä piireistä. Pienemmät piirit joutuvat usein muodostamaan yhdistelmäjoukkueen muiden pienempien piirien kanssa, kun isoimmilla piireillä on parhaassa tapauksessa jopa useampia omia joukkueita. Koska yhdistelmäjoukkueet saavat vain prosenttia saavutetuista pisteistä, nykyisessä tilanteessa pienimmillä piireillä ei ole realistista mahdollisuutta pärjätä kilpailussa. Etelä-Savon Keskustanuoret esittää, että Kekkosen Haarikan säännöt ja perimmäinen tarkoitus määritellään vastaamaan tämän päivän järjestörakennetta. Yhdistelmäjoukkueen jokaiselle osallistujapiirille tulee myöntää suoritetusta tehtävästä saadut pisteet täysimääräisenä. Lisäksi Etelä-Savon Keskustanuoret esittää Kekkosen Haarikkaan jokeritehtävää, joka suoritetaan etänä. Jokeritehtävän kautta jokaisella piirillä olisi tasa-arvoinen mahdollisuus osallistua ainakin yhteen tehtävään oman piirin voimin. Liittohallituksen aloitevastaus: Valtuuskunta ei yhdy aloitteeseen Urho Kekkonen on luovuttanut Kekkosen Haarikan Keskustanuorille vuonna. Haarikan tarkoituksena on ollut kohottaa piirien yhteishenkeä leikkimielisen kilpailun kautta. Koska Haarikka on nimenomaisesti piirien välinen kilpailu, on tarkoituksenmukaista korostaa piirien joukkuehenkeä ja osallistumista kaikkiin Haarikan osakilpailuihin. Jos yhdistelmäjoukkueiden pisteytystä muutetaan aloitteessa esitettyyn suuntaan, on vaarana että Haarikan voittaa piiri joka lähettää yhden edustajansa tapahtumiin ja onnistuu sopivasti liittoutumaan tapahtuman voittavan piirin kanssa. Kun yhdistelmäjoukkueiden saamia pisteitä on rajattu, luodaan piirien välille tervettä kilpailuhenkeä ja voittokampailun osalta myös painetta lähettää kokonainen joukkue kilpailemaan Haarikkaan. Vuoden 01 Kekkosen Haarikan johdossa ovat Kainuu, Pohjois-Karjala ja Kymenlaakso, jotka eivät lukeudu jäsenmäärältään suurimpien piirien joukkoon. Sen sijaan aloitteessa esitettyyn Jokeri-tehtävään valtuuskunta suhtautuu myönteisesti. Lisäksi valtuuskunta painottaa, että Haarikan osakilpailut järjestetään niin, että pienemmälläkin osallistujajoukolla pärjää.. Etelä-Savon Keskustanuoret: Kentän on saatava entistä paremmin tietoa päätösten edistymisestä Etelä-Savon Keskustanuoret ovat tyrmistyneitä Keskustanuorten yleisten kokousten päätösten toimimattomasta tiedottamisesta. Liittokokouksen ja valtuuskunnan hyväksymien aloitteiden tai ohjelmapapereiden toteutumista tulisi kyetä seuraamaan entistä paremmin. Nykyisessä tilanteessa liittokokous tai valtuuskunta hyväksyessään aloitteet jättää päätösvallan liittohallitukselle. Liittohallitus käsittelee aloitteet, mutta miten seurataan esitysten toteuttamista?

9 On olemassa aloitteita, jotka toistuvat kentän esittäminä vuodesta toiseen ja ovat käsittelyssä sekä yleisessä kokouksessa että liittohallituksessa, mutta eivät johda tuloksiin. Tällä hetkellä tiedotus kentän ja liittohallituksen välillä esimerkiksi liittokokouksen päätöksiä käsiteltäessä, ei toimi. Kentän olisikin äärettömän tärkeä tietää onko aloitteen eteen tapahtumassa tai mahdollisesti tapahtunut jotain. Etelä-Savon Keskustanuoret esittää, että aloitteiden ja ohjelmien toimeenpanemisesta tehtäisiin vuosittain erillinen selvitys esimerkiksi liiton toimintakertomuksen oheen. Liittohallituksen aloitevastaus: Valtuuskunta yhtyy aloitteeseen Keskustanuorten liittokokouksen aloitemäärä on kasvanut viime vuosina huomattavasti. Aloitteiden tekemistä varten liittotoimisto on koonnut vuosien 01 ja 01 hyväksytyt aloitevastaukset Keskustanuorten nettisivuille. Aloitteita tulee piireiltä lukuisista eri aiheista ja suurin osa aloitteista on poliittisia. Varsin moni on sisällöltään sellaisia, jonka toteutuminen ei ole vain Keskustanuorista kiinni, vaan vaatii työtä eduskunnassa ja kunnissa. Näiden aloitteiden osalta aloitevastauksen usein määrittelevät vain Keskustanuorten linjaa johonkin asiakysymykseen, eivät tarkkaa toimintasuuntaa niiden toteuttamiselle. Tällaisia aloitteita voidaan edistää sopivan tilaisuuden sattuessa niin puoluehallituksessa kuin julkisessa keskustelussa. Toiminnan selkeyttämiseksi liittotoimistolla on pyritty huomioimaan järjestölliset aloitteet jo valmiiksi toimintasuunnitelmaan, jolloin niiden seuraaminen on helppoa toimintakertomuksen kautta. Liittohallitus voi antaa lyhytsanaisen vastauksen tehtyihin aloitteisiin toimintakertomuksen yhteydessä. Jos aloitteisiin halutaan tarkat vastaukset tehdystä työstä, on aloiteisiin luotava tarkka muotovaatimus, jonka mukaisesti aloitteet on laadittava. Tällöin myös poliittisissa aloitteissa tulisi selkeästi käydä ilmi millaisiin toimenpiteisiin hallituksen on ryhdyttävä aloitteen toteuttamiseksi.. Pirkanmaan Keskustanuoret: Organisatorisen suorituskyvyn mittaamisen scorecard Pirkanmaan Keskustanuoret esittävät valtuuskunnalle standarsoidun organisatorisen suorituskyvyn mittarin luomista, jota voidaan soveltaa liiton tasolta aina paikallisosastoihin. Pirkanmaan Keskustanuoret uskovat, että toiminnan kehittämiseksi ja tehostamiseksi olisi hyvä luoda yksinkertainen, mutta selkeästi järjestön ydintoimintaa mittaava työkalu, jonka avulla pystyttäisiin helposti seuraamaan osaston, piirin ja liiton tasolla järjestötoiminnan kannalta keskeisten osa-alueiden tilaa ja kehitystä. Näitä osa-alueita voisivat olla esimerkiksi toiminnalliset tapahtumat, poliittiset tapahtumat/ tupaillat, hankitut jäsenet, kannanotot, tapahtumiin osallistuneiden henkilöiden määrä, yms. Pirkanmaan Keskustanuoret uskovat, että huolellisesti valmisteltu, suunniteltu ja toteutettu scorecard voi pitkällä aikavälillä tuottaa arvokasta tietoa osastoille, piirille ja liitolle toiminnan suorituskyvyn kehittymisestä ja auttaa keskittymään niihin osa-alueisiin, jotka tarvitsevat tulosten näkökulmasta panostusta. Lisäksi voidaan asettaa scorecardin osa-alueiden mukaisia tavoitteita osasto, piiri ja liitto kohtaisesti. Toimintavuoden

10 scorecard voidaan arkistoida, jotta toiminnan suorituskykyä voitaisiin pitkässä juoksussa seurata ja vertailla. Pirkanmaan Keskustanuoret esittävät valtuuskunnalle, että liittotoimisto asetetaan valmistelemaan pääsihteerin johdolla esitys suorituskykykortista, jonka avulla toiminnan suorituskyvyn mittaaminen voisi olla yksinkertaista ja hyödyllistä järjestötoiminnalle. Pirkanmaan Keskustanuoret uskovat, että standarsoitu scorecard työkalu toisi merkittävää lisäarvoa toiminnalle ja helpottaisi osastojen, piirien ja liiton ydintoiminnan kehittämistä, tavoitteen asettelua ja tavoitteiden toteutumisen seuraamista. Liittohallituksen aloitevastaus: Valtuuskunta ei yhdy aloitteeseen Keskustanuorilla on ollut aiemmin käytössä tulosohjausjärjestelmä tujo, jonka perusteella jaettiin piirien saamat valtioavut. Myöhemmin Keskustanuoret ovat luopuneet sekä tujo-järjestelmästä että piirien bonusosista. Järjestelmistä on luovuttu, koska niiden ei katsottu oikealla tavalla kannustavan piirejä toimintaan. Samalla järjestelmä rankaisi tai palkitsi toimijoita aina jälkikäteen. Vuodelle 01 pääsihteeri antoi piirien käyttöön toimintamittariston, jonka aktiivisella täyttämisellä on voinut seurata piirin toimintaa, tapahtumia sekä jäsenkehitystä. Opetus- ja kulttuuriministeriön muutettua vuoden 01 avustuskriteereitä, on lomaketta päivitetty vastaamaan nykytilaa. Lomakkeen kautta voidaan kerätä vertailtavaa tietoa piirien toiminnasta. Tällaisen seurannan laatiminen on ehdoton vaatimus laadukkaan toiminnan ja rahoituksen säilymisen kannalta.. Pirkanmaan Keskustanuoret: Liiton työntekijöiden tulospalkkaus Pirkanmaan Keskustanuoret esittävät valtuuskunnalle, että liittotoimiston työntekijöiden kohdalla selvitetään mahdollisen tulospalkitsemisen aloittamista. Pirkanmaan Keskustanuoret uskovat, että tulospalkkauksen käyttö liittotoimiston tehtävien hoidossa parantaisi työn tehokkuutta ja työntekijöiden motivaatiota. Lisäksi tulospalkkaus voisi nostaa liiton organisatorista suorituskykyä ja houkutella töihin tuloshakuisia ja ahkeria työntekijöitä. Pirkanmaan Keskustanuoret tunnistavat tulospalkkaukseen liittyvän problematiikan kolmannen sektorin organisaatioissa, joka ilmenee esimerkiksi tulosten määrittelemisen problematiikkana. Pidämme kuitenkin tärkeänä, että mahdollisen tulospalkkauksen aloittamista ja suhdetta peruspalkkaan pohdittaisiin, sekä sen hyötyjä ja haittoja arvioitaisiin kattavasti. Pirkanmaan Keskustanuoret esittävät, että valtuuskunta antaa mandaatin liittohallitukselle selvittää mahdollista tulospalkitsemista liiton työntekijöitä koskien sekä valtuuden päättä mahdollisten tulospalkkioiden käyttöönotosta. Liittohallituksen aloitevastaus: Valtuuskunta ei yhdy aloitteeseen Suomen Keskustanuoret ry:llä on työntekijöinä liittotoimistolla työskenteleviä yksittäisten alojen asiantuntijoita ja piireissä työskenteleviä laaja-alaisia toiminnanjohtajia. Keskustanuorten kaltaisessa matalassa organisaatiossa tulospalkkauksen käyttöönotto vain liittotoimiston työntekijöiden osalta ei ole mahdollista, vaan tulospalkkaus tulisi ulottaa kaikkiin työntekijöihin.

11 Pirkanmaan Keskustanuoret: Tempauksia ja näkyvyyttä liiton tapahtumiin Pirkanmaan Keskustanuorten mielestä nuorisojärjestömme tulisi olla nykyistä näkyvämmin esillä katukuvassa liiton tapahtumien yhteydessä. Keskustanuoret pitää ansiokkaasti kiinni periaatteestaan järjestää tapahtumia eri puolilla Suomea. Tästä vahvuudesta ei kuitenkaan ole otettu irti kaikkea hyötyä. Tapahtumien majoitus -ja kokoustilat ovat usein syrjässä ja paikkakunnan vilkkaaseen keskustaan on matkaa. Paikalliset eivät saa välttämättä ollenkaan vihiä siitä, että keskustanuoret ovat viettämässä viikonloppua paikkakunnalla. Pirkanmaan Keskustanuoret ehdottaa, että pyrimme liiton tapahtumien yhteydessä näkymään paikallisessa katukuvassa nykyistä paremmin. Esimerkiksi liittokokouksen, Lumimyrskyn tai Elokoulun yhteydessä voitaisi järjestää tempauksia, joilla saataisi hyvää mainosta liitollemme. Samalla voisimme joukolla vahvistaa isäntäpiirin asemaa paikallisessa nuorisopolitiikassa ja jopa hankkia uusia jäseniä. Seminaarit, uusien jäsenien rekrytointi-ilta, puheiden pitäminen torilla, kahvin tarjoileminen tai vaikka tulppaanien jakaminen kävelykadulla toisivat hymyn paikallisten huulille ja lisäisivät tunnettavuuttamme. Tapahtuma voisi olla hyvinkin lyhytkestoinen flash mob:in tyylinen irrotteluhetki. Lisäksi paikallislehtien toimittajia voitaisi kutsua paikalle. Liittohallituksen aloitevastaus: Valtuuskunta yhtyy aloitteeseen. Keski-Suomen Keskustanuoret: Lukioiden kurssitarjontaa ei saa enää supistaa leikkauksilla Kuluneella vaalikaudella koulutukseen kohdistetut leikkaukset ovat järsineet laadukasta ja tasaarvoista lukiokoulutusta monesta kohtaa: lukioita lakkautetaan, opettajia lomautetaan ja kurssivalikoimia supistetaan. Kurssitarjonnan osalta resurssien niukkeneminen tarkoittaa ensimmäisenä soveltavien kurssien karsimista, joita ovat usein reaaliaineiden kertauskurssit ja osa lyhyiden kielten kursseista. Koulut tarjoavat soveltavia kursseja rajallisten resurssiensa puitteissa. Joillain kunnilla on varaa kompensoida leikattuja avustuksia ja siten turvata monipuolinen opetus ja koulutuksen kehittäminen. Osassa kouluja on kiristettävä vyötä, jotta edes pakolliset kurssit saadaan järjestettyä. Kaikille yhteisiin ja jatko-opintoihin hakeutumisen kannalta tärkeisiin ylioppilaskirjoituksiin valmistautuvat opiskelijat joutuvat helposti eriarvoiseen asemaan. Nuorten jatko-opintovalmiudet ja oikeus laadukkaaseen ja monipuoliseen koulutukseen on oltavan tulevalle hallitukselle asia, josta ei voi enää tinkiä. Keskustanuorten on vaikutettava vaalien jälkeen vahvasti sen puolesta, että lukiokoulutukselle turvataan riittävä rahoitus.

12 Liittohallituksen vastausesitys: Valtuuskunta yhtyy aloitteeseen Keskustanuoret pitävät tärkeänä, että lukiokoulutuksessa säilyy korkea laatu ja monipuolisuus. Koulutuksen resurssit tulee turvata niin, että jokaisessa oppilaitoksessa on varaa järjestää sekä pakolliset kurssit että myös soveltavia kursseja. Myös eri kouluasteiden välillä tulisi lisätä yhteistyötä. Keskusta on sivistysliike ja jotta koulutuspolitiikkaan voidaan vaikuttaa vahvasti, tulee Keskustan tavoitella opetusministerin salkkua.. Etelä-Karjalan Keskustanuoret: Opintotuen tulorajoja nostettava Etelä-Karjalan Keskustanuorten mielestä työnteon pitäisi olla aina kannattavaa. Tällä hetkellä opiskelijoita rangaistaan siitä, mikäli vuosittainen tuloraja ylittyy. Korkeakouluopiskelija saa tienata bruttona 00 /tukikuukausi ja 0 /tueton kuukausi. Tukea ei tarvitse maksaa takaisin, mikäli tuloraja ylittyy maksimissaan 0, mutta tulorajan ylittyessä enemmän, peritään opintotuki kokonaan takaisin niiltä kuukausilta, jossa tuloraja ylittyi. Nykyisellään takaisinperintä voi johtaa isoihin taloudellisiin ongelmiin. Etelä-Karjalan Keskustanuoret esittävät, että opintotuen vuositulorajoja nostetaan kokonaisuudessaan, jottei opintolainaan tarvitsisi ensisijaisesti turvautua. Lisäksi kesä-elokuun aikana tienatun ansion tulee olla tarkasteluvapaata, mikäli opiskelija ei suorita opintojaan kesällä. Kesäkuukausien aikana tienatut ansiot auttavat opiskelijaa taloudellisesti myös lukuvuoden aikana. Etelä-Karjalan Keskustanuorten mielestä työn tekeminen opintojen ohella pitää olla positiivinen asia. Se kerryttää työkokemusta, joka tukee tutkintoa, ja usein se osa-aikainen työpaikka on väylä vakituiseen työpaikkaan. Työpaikka opintojen aikana ehkäisee myös työttömäksi jäämistä valmistumisen jälkeen vain sen vuoksi kun valmistuneella ei ole työkokemusta. Opiskeluaika saattaa olla muutenkin stressaavaa ilman tulorajojen tarkkailua. Kalliiden elämis- ja asuntokulujen vuoksi työnteko opintojen ohella on lähes välttämätön pakollisuus. Liittohallituksen aloitevastaus: Valtuuskunta ei yhdy aloitteeseen. Opintotuen tulorajoja tulee tarkastella tasaisin väliajoin, jotta ne eivät jää jälkeen yleisestä tulokehityksestä, mutta niitä ei tule kokonaan poistaa. Opintotuki on opiskelijan opiskeluaikaista sosiaaliturvaa ja se tulee kohdentaa sitä eniten tarvitseville. Opintotuen tulorajojen kokonaan poistaminen maksaisi valtiolle vuositasolla noin 00 miljoonaa euroa. Keskustanuorten mielestä opintotuen kehittämisessä on ensisijaisesti pyrittävä parantamaan mahdollisuutta kokopäiväiseen opiskeluun opintotuella niin, että etuus edelleen ohjautuisi sitä eniten tarvitsevalle. Opintotukea tulee kehittää esimerkiksi tarkastamalla opintotuen asumislisän suuruus vastaamaan paremmin nykyistä vuokratasoa, sitomalla asumislisä indeksiin yleisen asumistuen tavoin sekä korottamalla opintorahan määrää. On myös tarkasteltava mahdollisuutta yhdistää opintotuen asumislisä yleisen asumistuen piiriin. Opintotuen kehittämisen ensimmäisenä prioriteettina tulisi kuitenkin olla kaikista heikoimmassa asemassa olevan opiskelijaryhmän, eli perheellisten opiskelijoiden elämäntilanteen huomioiminen opintorahassa. Pitkällä tähtäimellä Keskustanuorten tavoitteena on sosiaaliturvan kokonaisuudistus ja siirtyminen yksilökohtaiseen, riittävään, työhön ja opiskeluun 1

13 kannustavaan perustuloon.. Etelä-Karjalan Keskustanuoret: Opintotukeen saatava lapsikorotus Etelä-Karjalan Keskustanuoret esittävät, että opintotukeen tulisi lisätä lapsikorotus. Tällä hetkellä opintotuki on kaikille sama, riippumatta perhetilanteesta. Lapsikorotus mahdollistaisi opiskelun kaikissa elämäntilanteissa oleville nuorille. Harva nuori tietää vielä peruskoulun tai lukion jälkeen mille alalle haluaa työllistyä. Usein uudelleen kouluttautuminen on todennäköistä ja monesti ammattitaitoa halutaan syventää myöhemmin. Lapsikorotus helpottaisi perheellisten opiskelijoiden taloudellista toimeentuloa ja auttaisi lyhentämään opiskeluaikoja. Perheellisillä opiskelijoilla ei useinkaan ole mahdollisuutta käydä töissä opintojen ohella, koska lapsia ei voi pitää päivähoidossa kellon ympäri. Liittohallituksen aloitevastaus: Valtuuskunta yhtyy aloitteeseen. Suomi on ainoa Pohjoismaa, jonka opintotukijärjestelmä ei ota huomioon perheellistymisen aiheuttamia kustannuksia opiskelijalle. Opiskelunaikainen heikko toimeentulo on usein perheen perustamista lykkäävä syy. Perheelliset opiskelijat ovat vähävaraisin opiskelijaryhmä: jopa 0 % opiskelijalapsiperheistä elää köyhyysrajan alapuolella. Huoltajakorotuksen tulee olla opintotuen kehittämisen prioriteeteista ensimmäisenä.. Etelä-Karjalan Keskustanuoret: Terveystietotunnit vastaamaan tämän päivän tarpeita! Etelä-Karjalan Keskustanuorten mielestä yhteiskunta, jossa tällä hetkellä elämme, painottaa todella paljon ulkonäkökeskeisyyttä. Mediassa korostuu kokoajan enemmän ulkonäkö ja se, miltä kenenkin pitäisi näyttää. Työelämässäkin halutaan kuvallisia työhakemuksia entistä enemmän. Nykyisin myös entistä nuoremmat miettivät omaa ulkonäköään, jopa liiallisuuksiin. Enää se ei siis ole vain teinityttöjen ongelma, vaan myös nuorempien tyttöjen ja poikien. Nuorilla aikuisilla ulkonäköpaineet korostuvat. Heistä saattaa tuntua siltä, että he ovat jollakin tapaa epäonnistuneet ihmisenä, koska poikkeavat ulkonäöltään median luomasta kuvasta. Etelä-Karjalan Keskustanuoret esittävät että, peruskoulun opetussuunnitelmaa päivitettäisiin terveystiedon osalta. Olemme tutustuneet peruskoulun terveystiedon opetussuunnitelmaan ja todenneet, että se ei ole sisällöllisesti vastaa tämän päivän nuorten maailmaa. Opetuksessa keskitytään ihmisen biologiaan, henkisen hyvinvoinnin sijaan Mielestämme jo peruskouluasteella, terveystiedon tunneilla, voitaisiin käyttää enemmän opetusaikaa positiivisen minäkuvan, terveen ruumiinkuvan, itsetunnon ja itseluottamuksen rakentumiseen ja hahmottamiseen. Peruskoulun aikana nuori on kaikista haavoittuvaisia ja vastaanottavaisia erilaisille median luomille kehonkuville. Näillä tunneilla voisi painottaa 1

14 enemmän sitä; Kuka minä olen? Mitä minä haluan? Millainen minä olen? Missä asioissa minä olen hyvä? Tärkeää olisi opettaa lapsille ja nuorille, että jokainen on kaunis ja riittävän hyvä omana itsenään. Tärkeintä elämässä on olla onnellinen ja hyvinvoiva. Ulkonäkö ei määritä ihmisen hyvyyttä tai onnellisuutta. Keskeistä olisi myös nostaa esiin se, että median luovat niin sanotusti täydelliset ihmiset, ovat usein taidokkaan kuvankäsittelyn tulosta ja ihmisen ei kuulu olla täydellinen nukke. Jos oman arvontunto rakentuu omaan ulkonäköön, se johtaa väistämättä ongelmiin. Liittohallituksen aloitevastaus: Valtuuskunta yhtyy aloitteeseen. Keskustanuorten arvot sivistys ja yhdenvertaisuus ovat juuri aloitteen mukaiset ja aloite on niiden hengessä kirjoitettu. Tästä syystä valtuuskunnan on helppo yhtyä aloitteen esittämään huoleen ihmiskuvan murroksesta. Myös koulutuksen tulee vastata tähän haasteeseen. Huoli on todellinen, ja se on nostettava keskiöön koulutusjärjestelmäämme kehitettäessä. Opetukseen käytettävissä olevan ajan ollessa rajallinen, näemme että terveystietotunnit eivät tarvitse erikseen asiaan keskittyviä osuuksia, vaan minäkuvan tervettä kehittymistä on mahdollista edesauttaa pedagogisin keinoin opetuksen ohessa. Opettajille on tarjottava riittäviä keinoja ja mahdollisuuksia kehittyä tässä. 1

15 KESKUSTANUORTEN ALUEPOLIITTINEN LINJAUS Keskustanuorten liittokokouksessa 01 saadun aloitteen pohjalta tehtiin liittokokouksen päätös valmistella aluepoliittinen ohjelma. Aluepolitiikka on ollut useassakin Keskustanuorten ohjelmassa vahvasti läsnä, mutta alueiden ääniä ja ajatuksia yhteen laittavaa ohjelmaa ei tässä mittakaavassa ollut aiemmin toteutettu. Varsinaisen aluepoliittisen ohjelman toteuttivat alueiden parhaat asiantuntijat: Keskustanuorten piirit. Piirien ohjelmien pohjalta syntyi kokoelma näkökulmista Suomen ja alueiden kokonaisvaltaiseen kehittämiseen. Piirien ohjelmat nostivat esiin niin yhteisiä kuin yksittäisille alueille ainutlaatuisia piirteitä. Yhteiset huomiot tuntuivat olevan samoja: biotalous, teknologia, luonto, liikenne, koulutus, yrittäjyys, palvelut ja paikalliskulttuuri. Lisäksi halusimme nostaa linjauksen osaksi Eurooppa-näkökulman sekä vastakkainasettelun purkamisen. Näiden huomioiden pohjalta liittohallituksen perustama työryhmä toteutti Keskustanuorten aluepoliittisen -linjauksen. Se tuo vahvan aluepoliittisen näkökulman Keskustanuorten poliittiseen vaikuttamiseen. Alueiden Suomi Keskustanuoret haluavat rakentaa hajautettua yhteiskuntaa, jossa Suomen kaikki mahdollisuudet ovat käytössä. Emme usko vain tiettyjen mahdollisimman urbaanien alueiden menestyksen olevan ennalta määrättyä, vaan erilaisten alueiden kykyyn luoda Suomelle mahdollisuuksia. Menestys voi syntyä monenlaisissa ympäristöissä ja ihmiset paikallisesti tietävät parhaiten, miten heitä lähellä olevat julkisen vallan palvelut kannattaa järjestää. Koko maa on saatava kasvun ja hyvinvoinnin tielle. Haluamme katsoa suomalaisen yhteiskunnan ja sen alueiden kehittymistä pitkällä tähtäimellä. Palvelujen keskittäminen ja rakenteelliset uudistukset ovat tarkoittaneet hyvinvointivaltion alasajoa ja valtion toimintojen keskittymistä ja etääntymistä. Näin on käynyt muun muassa poliisin ja verohallinnon kanssa. Paikallisten olosuhteiden ja tarpeiden tunteminen auttaa tekemään räätälöityjä ratkaisuja. Vaikeitakaan päätöksiä ei hyödytä jättää valtion tehtäväksi, siksi haluamme vahvan kansanvaltaisen maakuntahallinnon sekä ihmistä lähellä olevan uuden kunnallishallinnon, joissa paikallisdemokratia toteutuu ja kansalaisilla on käytössään suoria vaikutusmahdollisuuksia. Haluamme yhdenvertaisia palveluja kaikkialla maassa, teknologiakehityksen on oltava turva palvelujen laadulle ja saatavuudelle, ei keino hiljaa kurjistaa hajaasutusalueita. Keskustanuorten mielestä seuraavan hallituksen tärkein tehtävä on aluepolitiikan palauttaminen päätöksenteon eturintamaan. Alueellinen eriarvoisuus niin kaupunkien sisällä kuin alueiden välillä on käännettävä. Meidän on vaalittava yhteistä Suomea, jonka jokainen voi kokea kodikseen ja tarvittaessa puolustamisen arvoiseksi. Vastakkainasettelu kaupunkiseutujen ja maaseudun, maakuntakeskusten ja maakunnan tai Suomen ja EU:n välillä ei ratkaise ongelmia, vaikka se niitä näkyväksi tekeekin. Biotaloudella tulevaisuuteen Keskustanuorten energiapolitiikan kärjessä on kaksi tavoitetta Suomelle: omavaraisuus ja hiilineutraalius. Ne voidaan saavuttaa ainoastaan muutoksella, jossa energia tuotetaan hajautetusti, hyödyntäen uusiutuvia suomalaisia ja paikallisia energialähteitä. Biotalous tarkoittaa kokonaisvaltaisia palvelukokonaisuuksia, pienempiä päästöjä ja kotimaista energiantuotantoa. Alueellisesti ja paikallisesti toteutettuja tuotantoketjuja, joissa jokainen mahdollisuus 1

16 hyödyntää tuotannossa syntyviä sivuvirtoja energiantuottamiseen käytetään. Tästä syntyy työtä ja vaurautta paikallisesti ja koko Suomeen, puhtaampaa ympäristöä unohtamatta. Tarvitsemme erikokoisia tuotantolaitoksia. Omakotitalon katolle sijoitetut aurinkopaneelit tai talon kulmalla seisovat tuulimylly ja biopolttolaitos ovat pieniä, mutta tärkeitä palasia isossa kokonaisuudessa. Biodieseliä, -kaasua, -öljyä ja -etanolia tuottavat isommat laitokset mahdollistavat fossiilisten polttoaineiden korvaamisen myös liikenteessä. Lainsäädännön ja rahoituksen on mahdollistettava uusien käytäntöjen kokeilu. Biotalous on seuraavien vuosien ja vuosikymmenten suurin yksittäinen ponnistus, johon koko yhteiskunnan ja Suomen on oltava osallisena. Teknologia mahdollisuutena Digitalisaation synnyttämä muutos on isompi kuin osaamme sen keskellä eläessä tunnistaa. Maailma ei ole koskaan pienentynyt yhtä nopeasti kuin nyt. Suomen mahdollisuus on riittävän nopeat koko Suomen kattavat tietoliikenneyhteydet. Niiden avulla pystymme luomaan Suomesta tietoliikenteen solmukohdan ja takaamaan palveluja kaikkialle. Datakeskuksien rakentaminen ja keskittyminen Suomeen vaatii toimivan politiikan ja lainsäädännön lisäksi linkittymistä kansainvälisiin tietoverkkoihin. Tarvitsemme merkittäviä tukitoimia vauhdittamaan valokuituyhteyksien rakentamista. Aikaan ja paikkaan sitoutumaton työnteko on tulevaisuutta, vaikka kanssakäymisen merkitystä ei voi vähätellä. Kodeissa digitalisoituminen tarkoittaa laajempia mahdollisuuksia yhteydenpitoon talon ulkopuolelle sekä yhä älykkäämpiä ratkaisuja kodin toimintojen hallintaan. Tulevaisuuden tavoitteena on koko Suomen kattavan älyverkko, joka mahdollistaa energiankulutuksen pienentämisen. Älyverkko yhdistää niin energiankuluttajat kuin -tuottajat. Jokainen kiinteistö on osa aktiivista älyverkkoa, joka toimii joustavasti molemmin suuntaisesti ja hyödyntää kotitalouksien ja yrityksien energiaratkaisuja niin sähkön tuottamisessa, säästämisessä kuin varastoinnissa. Suomen ja suomalaisten kannalta muutos on merkittävä. Pitkien etäisyyksien maan on mahdollista hyödyntää kehitystä ennennäkemättömällä tavalla ja poikkeuksellisen korkealla hyötysuhteella. Tarvitsemme rohkeutta kokeilla ja mahdollisuuksia toteuttaa. Luontoarvoja kunnioittaen Suomen matkailun mahdollisuuksia yhdistävät kaikkialla luonto ja ympäristö: tuhannet järvemme, Euroopan metsäisin maa, Lapin ainutlaatuisuus, puhtaus ja hiljaisuus. Matkailun eteen on tehty runsaasti, mutta esimerkiksi Itä-Suomen venäläisturisteja sekä Rovaniemen joulupukinkylää lukuun ottamatta, menestys on ollut vaihtelevaa. Ulkomaalaisten turistien tuomat matkailutulot ovat lähes kaksinkertaistuneet kymmenessä vuodessa. Kehityksen jatkuessa yhtä suurena, on matkailulla suuri merkitys Suomen taloudelle. Suomen bruttokansantuotteesta arviolta, prosenttia tulee matkailusta. Muut Pohjoismaat ovat Suomen edellä. Uskomme, että matkailu voisi olla Suomessa yhtä merkittävä tulonlähde kuin Norjassa. Se tarkoittaisi bruttokansantuotteen osuuden kaksinkertaistumista. (Lähde: Suomen matkailustrategia 00, TEM) Matkailun lisääntyminen vaatii Suomelta tunnettuuden lisäämistä sekä riittävän ainutlaatuisten kohteiden kehittämistä, esiintuomista ja luomista. Matkailua ei voida rakentaa vain suurten yksiköiden varaan, vaan tarvitsemme monenlaisia kokonaisuuksia, monenlaisille matkailijoille ja kuluttajille. Alalla toimii niin yhden henkilön työllistäviä kuin kymmeniä tai jopa satoja työllistäviä yrityksiä, kaikille on tilaa ja kaikkia tarvitaan. Hiljaisuus, yksilöllisyys ja luonnonmukaisuus ovat asioita, joita erityisesti maaseutumatkailulta haetaan.

Odotan vilkasta keskustelua sekä valiokunnassa

Odotan vilkasta keskustelua sekä valiokunnassa Puheenjohtajan tervehdys Ohjelma Info Piirin tervehdykset Liittariopas Esityslista Menettelytapajärjestys Toimintasuunnitelma 0 Talousarvio 0 ja talousraportti 0 Hallituksen kertomus toiminnastaan Aloitteet

Lisätiedot

Poliittinen julistus

Poliittinen julistus Demarinuoret ohjelmat 12.11.2012 tilanteessa 1 / 87 Nämä kopioitu 12.11.2012 Poliittinen julistus Periaateohjelma Perusopetusohjelma Asuntopoliittinen ohjelma Ympäristöasiakirja Tasa-arvoasiakirja Tietoyhteiskunta-asiakirja

Lisätiedot

Puolueen sääntöjen mukaan oikeus aloitteiden tekemiseen puoluekokoukselle on puolueen varsinaisilla jäsenillä ja eduskuntaryhmällä.

Puolueen sääntöjen mukaan oikeus aloitteiden tekemiseen puoluekokoukselle on puolueen varsinaisilla jäsenillä ja eduskuntaryhmällä. PUOLUEKOKOUSALOITTEET Puolueen sääntöjen mukaan oikeus aloitteiden tekemiseen puoluekokoukselle on puolueen varsinaisilla jäsenillä ja eduskuntaryhmällä. Puolueen sääntöjen muuttamista koskevat aloitteet

Lisätiedot

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Hyväksytty syyskokouksessa 15.11.2008 Sisällys 1. Arvot, toiminta-ajatus ja yleiset periaatteet... 3 1.1. Arvot ja ihmiskäsitys... 3 1.2.

Lisätiedot

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Joulukuu 2014 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin

Lisätiedot

AYY:n lausunto SYL:n liittokokousmateriaaleista 2011

AYY:n lausunto SYL:n liittokokousmateriaaleista 2011 SYL-liittokokous 2011 LAUSUNTO 3.10.2011 AYY:n lausunto SYL:n liittokokousmateriaaleista 2011 Alustava versio sidosryhmien kommenteille 3.10.2011. AYY kiittää mahdollisuudesta lausua SYL:n toimintasuunnitelmasta

Lisätiedot

Opettajankoulutukselle riittää haasteita löytyykö vastauksia?

Opettajankoulutukselle riittää haasteita löytyykö vastauksia? Olli Luukkainen Opettajankoulutukselle riittää haasteita löytyykö vastauksia? Koulutus tasa-arvon turvaajana Yhteiskunta on hyvä, jos ihmiset voivat elää siinä hyvää elämää ja olla onnellisia. Hyvinvointiyhteiskunnan

Lisätiedot

Suomalaisten puolesta. Perussuomalaisten sosiaali- ja terveyspoliittinen ohjelma 2015

Suomalaisten puolesta. Perussuomalaisten sosiaali- ja terveyspoliittinen ohjelma 2015 Suomalaisten puolesta Perussuomalaisten sosiaali- ja terveyspoliittinen ohjelma 2015 Perussuomalainen sosiaalija terveyspolitiikka Suomalainen hyvinvointiyhteiskunta on käsite, josta olemme voineet suomalaisina

Lisätiedot

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Uuden ajan alku maaseudulle Tasavertaisemman Suomen puolesta

Uuden ajan alku maaseudulle Tasavertaisemman Suomen puolesta Uuden ajan alku maaseudulle Tasavertaisemman Suomen puolesta Vihreiden maaseutupoliittinen ohjelma, hyväksytty valtuuskunnassa 20.4.2008 Sisällysluettelo Kahdeksan kärkeä maaseutuohjelmasta...2 Esipuhe...2

Lisätiedot

SUOMEN TUTKIMUKSEN RAHOITUS - TARPEET JA SUUNTAUS

SUOMEN TUTKIMUKSEN RAHOITUS - TARPEET JA SUUNTAUS JULKAISUJA 1/2000 SUOMEN TUTKIMUKSEN RAHOITUS - TARPEET JA SUUNTAUS Toimittanut Ulrica Gabrielsson Tutkijoiden ja kansanedustajien seura - TUTKAS - järjesti 9.2.2000 keskustelutilaisuuden aiheesta "Suomen

Lisätiedot

Uusi kunta vai kuntaliitos kuntalaisen itsehallinto

Uusi kunta vai kuntaliitos kuntalaisen itsehallinto Uusi kunta vai kuntaliitos kuntalaisen itsehallinto Esa Halme Lauri Kuukasjärvi Uusi kunta vai kuntaliitos kuntalaisen itsehallinto K U N N A L L I S A L A N K E H I T T Ä M I S S Ä Ä T I Ö K A K S UUSI

Lisätiedot

KOHTI LUOTTAMUS YHTEIS KUNTAA

KOHTI LUOTTAMUS YHTEIS KUNTAA KOHTI LUOTTAMUS YHTEIS KUNTAA Nuorkeskustalainen periaateohjelma 1 2 KOHTI LUOTTAMUSYHTEISKUNTAA - Nuorkeskustalainen periaateohjelma SISÄLLYS Johdanto 4 Tulevaisuuden Suomi-neito 6 Ihminen ja luottamus

Lisätiedot

TULEVAISUUS- JA TAVOITEOHJELMA 2015 KOKOOMUKSEN NUORTEN LIITTO RY

TULEVAISUUS- JA TAVOITEOHJELMA 2015 KOKOOMUKSEN NUORTEN LIITTO RY TULEVAISUUS- JA TAVOITEOHJELMA 2015 KOKOOMUKSEN NUORTEN LIITTO RY JOHDANTO TALOUS...S. 4 FINANSSI-, TYÖ- JA ELINKEINOPOLITIIKKA HYVINVOINTI...S. 7 SOSIAALI- JA TERVEYSPOLITIIKKA SIVISTYS...S. 10 KOULUTUSPOLITIIKKA

Lisätiedot

TEK- paneeli: TEKin tavoitteet tasavallan seuraavan hallituksen hallitusohjelmassa

TEK- paneeli: TEKin tavoitteet tasavallan seuraavan hallituksen hallitusohjelmassa TEK- paneeli: TEKin tavoitteet tasavallan seuraavan hallituksen hallitusohjelmassa Rastita ne tulevaan hallitusohjelmaan liittyvät teemat, joihin TEKin pitäisi mielestäsi pyrkiä vaikuttamaan, sekä kerro

Lisätiedot

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Joanna Vihtonen (toim.) Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 166 1 Joanna Vihtonen

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot

Opiskelijan toimeentulo turvataan parhaiten siirtymällä perustuloon.

Opiskelijan toimeentulo turvataan parhaiten siirtymällä perustuloon. Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO Opiskelijapoliittisen ohjelman taustapaperi Opiskelijapoliittinen ohjelma hyväksytty liittokokouksessa 15.4.2012 Taustapaperi hyväksytty hallituksen kokouksessa

Lisätiedot

Ville Kopra ja Heidi Lehikoinen (toim.) Parempaa sosiaaliturvaa. 40 ensimmäistä esitystä

Ville Kopra ja Heidi Lehikoinen (toim.) Parempaa sosiaaliturvaa. 40 ensimmäistä esitystä Ville Kopra ja Heidi Lehikoinen (toim.) Parempaa sosiaaliturvaa 40 ensimmäistä esitystä Ville Kopra ja Heidi Lehikoinen / Kalevi Sorsa -säätiö rs Kansi ja ulkoasu: Harri Heikkilä Yliopistopaino Helsinki

Lisätiedot

KOKODEMO. Ikääntyminen on kunnia-asia s.6 Vappu Taipale kannustaa ikääntyneitä onnelliseen ja omannäköiseen elämään.

KOKODEMO. Ikääntyminen on kunnia-asia s.6 Vappu Taipale kannustaa ikääntyneitä onnelliseen ja omannäköiseen elämään. DEMO-verkosto KOKODEMO Ikääntyminen on kunnia-asia s.6 Vappu Taipale kannustaa ikääntyneitä onnelliseen ja omannäköiseen elämään. 2 Aktiivisen ikääntymisen teemavuosi 2012 Hyvät käytännöt ja toimintamallit

Lisätiedot

TÄHÄN ON TULTU! Suomi kuntoon JA NYT TEHDÄÄN TULEVAISUUTTA KESKUSTAN KANSANEDUSTAJIEN AJATUKSIA LÄHI- PALVELUT BIOTALOUS STOPPI KESKITTÄMI- SELLE

TÄHÄN ON TULTU! Suomi kuntoon JA NYT TEHDÄÄN TULEVAISUUTTA KESKUSTAN KANSANEDUSTAJIEN AJATUKSIA LÄHI- PALVELUT BIOTALOUS STOPPI KESKITTÄMI- SELLE BIOTALOUS Suomi kuntoon julkinen talous vastuunotto LÄHI- PALVELUT VÄHEMMÄN BYROKRA- TIAA huolenpito talouskasvu STOPPI KESKITTÄMI- SELLE TÄHÄN ON TULTU! JA NYT TEHDÄÄN TULEVAISUUTTA KESKUSTAN KANSANEDUSTAJIEN

Lisätiedot

Vapa Media -julkaisu

Vapa Media -julkaisu MISTÄ ON KYSE? Hiljainen signaali -trendiraportti käsittelee digitaalista murrosta ja sen moninaisia seurauksia yritysten, kuluttajien ja median arkeen. Kolme kertaa vuodessa ilmestyvä trendiraportti koostuu

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Sisällys Johdanto... 2 Kehittämishankkeet

Lisätiedot

KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017

KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 KAINUUN LIITTO 2014 A:3 Sisällys Esipuhe... 3 Tiivistelmä... 4 1 KAINUU OHJELMAN LÄHTÖKOHDAT... 6

Lisätiedot

Sinulla on oikeus - vaadi sen toteuttamista! eli mihin valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012-2015 velvoittaa

Sinulla on oikeus - vaadi sen toteuttamista! eli mihin valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012-2015 velvoittaa Sinulla on oikeus - vaadi sen toteuttamista! eli mihin valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012-2015 velvoittaa Sisältö Sinulla on oikeus - vaadi sen toteuttamista! - eli mihin

Lisätiedot

Monikulttuurisuus ja tietoyhteiskunta

Monikulttuurisuus ja tietoyhteiskunta Monikulttuurisuus ja tietoyhteiskunta Mikko Pakarinen SITRAN RAPORTTEJA 36 Monikulttuurisuus ja tietoyhteiskunta Mikko Pakarinen S I T R A H E L S I N K I Sitran raportteja 36 Sitra ja Mikko Pakarinen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa

TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa 1 Suomen lasten ja nuorten säätiö Yrjönkatu 29 A 00100 Helsinki saatio@nuori.fi www.nuori.fi 2 SISÄLTÖ ALKUSANAT... 4 1. SÄÄTIÖN TARKOITUS

Lisätiedot

ICA - KANSAINVÄLINEN OSUUSTOIMINTALIITTO OHJELMA OSUUSTOIMINNAN VUOSIKYMMENELLE 2011-2020 TAMMIKUU 2013

ICA - KANSAINVÄLINEN OSUUSTOIMINTALIITTO OHJELMA OSUUSTOIMINNAN VUOSIKYMMENELLE 2011-2020 TAMMIKUU 2013 ICA - KANSAINVÄLINEN OSUUSTOIMINTALIITTO OHJELMA OSUUSTOIMINNAN VUOSIKYMMENELLE 2011-2020 TAMMIKUU 2013 OHJELMA OSUUSTOIMINNAN VUOSIKYMMENELLE Tämän dokumentin ovat kirjoittaneet Kansainvälisen Osuustoimintaliiton

Lisätiedot

KESKUSTANUORTEN STRATEGIA 2010 2020. Vahva, vaikuttava ja välittävä

KESKUSTANUORTEN STRATEGIA 2010 2020. Vahva, vaikuttava ja välittävä KESKUSTANUORTEN STRATEGIA 2010 2020 Vahva, vaikuttava ja välittävä Keskustanuorten strategia 2010 2020 sisältää seuraavat osat Johdanto - Strategiaprosessin kuvaus - Toiminta-ajatus, visio ja arvot Strategiset

Lisätiedot

LINKKI NUORTEN TALOUS- OSAAMISEEN. nuorisofoorumi 2011

LINKKI NUORTEN TALOUS- OSAAMISEEN. nuorisofoorumi 2011 LINKKI NUORTEN TALOUS- OSAAMISEEN nuorisofoorumi 2011 NÄKÖKULMIA NUORTEN TALOUSOSAAMISEEN Tykkää taloudesta! Linkki nuorten talousosaamiseen Nuorisofoorumi 2011 Kari Väisänen Valtteri Aine Tomi Alakoski

Lisätiedot