Aikuiskoulutusta. Käytännön tekijöille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aikuiskoulutusta. Käytännön tekijöille"

Transkriptio

1 Aikuiskoulutusta Käytännön tekijöille OPISKELIJAN OPAS

2 opiskelijan opas Sisällysluettelo TERVETULOA OPISKELEMAAN AHLMANILLE Hyvä opiskelija, TERVETULOA OPISKELEMAAN AHLMANILLE AHLMAN-INSTITUUTIN HENKILÖSTÖ YLEISTÄ AHLMAN-INSITUUTIN AIKUISKOULUTUKSESTA KOULUTUSMUODOT NÄYTTÖTUTKINTOJÄRJESTELMÄ JA HENKILÖKOHTAISTAMINEN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON MUODOSTUMINEN Ammatillinen lisäkoulutus OHJEITA OPISKELUUN AHLMAN-INSTITUUTISSA AIKUISENA OPISKELUN ERITYISYYS OPISKELIJAN ARVIOINTI OPINTOSOSIAALISET ETUUDET JATKO-OPINTOKELPOISUUS TULEVAISUUDESSA VERKKO-MONIMUOTOKOULUTUS ON NYKYAIKAA LISÄ- JA TÄYDENNYSKOULUTUSTA HANKEKOULUTUKSET SANASTOA olet tullut opiskelemaan Ahlman-instituuttiin, joka on yksityisen Ahlmanin koulun Säätiön aikuiskoulutusyksikkö. Ahlmanin toiminnassa arvoina ovat arvostus, hyvinvointi, luonnon läheisyys, maaseudun elinvoimaisuus, ammattitaito ja näkyvyys. Henkilöstö on sitoutunut edellä mainittuihin arvoihin toiminnassaan. Tämä näkyy seuraavilla tavoilla: Sinua arvostetaan yksilöllisenä opiskelijana, jonka hyvinvoinnista halutaan huolehtia Meille kaikille on tärkeää luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen sekä kestävän kehityksen eri sektoreiden huomioiminen toiminnassamme Olemme sitoutuneet tarjoamaan Sinulle ammattitaidolla laadukasta koulutusta Vahvuutemme on sijaintimme ja näkyvyytemme Maaseutumaisena luontokeitaana Tampereella Toivon Sinulle viihtyisää ja menestyksellistä opiskelua Ahlmanilla koko henkilökunnan puolesta. Tarja Hovila rehtori 2 3

3 AHLMAN-INSTITUUTIN HENKILÖSTÖ YLEISTÄ AHLMAN-INSITUUTIN AIKUISKOULUTUKSESTA Hutko Eija, koulutuspäällikkö Majava Esa, koulutuspäällikkö Harsu Piia, puutarha-alan opettaja Mandelin Tomi, erä- ja luontoalan opettaja Historia Kruununvouti, asessori Gabriel Ahlman ( ) testamenttasi puolet omaisuudestaan käytettäväksi opetuksen antamiseen talonpojille, rengeille, piioille ja muille vähäosasille. Ammatillista perustutkintokoulutusta Puutarhatalouden perustutkinto, osaamisaloina viherala sekä kukka- ja puutarhakauppa Arponen Leila, opintojen ohjaus ja neuvonta Harju Taru, opintosihteeri Kortekangas Anna, koulutussuunnittelija Mellin Anette, koulutussuunnittelija Nurminen Katja, floristiikan opettaja Paltila Harri, yrittäjyyden opettaja Meriläinen Tytti, klinikkaeläintenhoitaja Maamies- ja emäntäkoulu aloitti toimintansa Ahlmanin koulun Säätiö perustettiin Ahlman-instituutti on yksi Ahlmanin koulun Säätiön yksiköistä. Tämän lisäksi Ahlmanin yksiköitä ovat toisen asteen koulutusta erityisesti nuorille tarjoava Ahlmanin ammattiopisto sekä kokous-, juhla- ja majoituspalveluita tarjoava Ahlmanin Kartano. Ahlman-instituutti Ahlman-instituutissa järjestetään aikuisille luonnonvara- ja ympäristöalan sekä matkailu-, ravitsemus- ja talousalan sekä näihin läheisesti liittyvien alojen ammatillista perusja lisäkoulutusta sekä lyhytkursseja. Instituutti toteuttaa tutkintoja erilaisiin työelämän tar- Ammattitutkintojen koulutusta Floristin ammattitutkintoon valmistava koulutus Eläintenhoitajan ammattitutkintoon valmistavaa koulutusta Erä- ja luonto-oppaan ammattitutkintoa Tuotantoeläinten hoidon ja hyvinvoinnin ammattitutkintoa Yrittäjän ammattitutkintoa Henkilöstökoulutuksia: Lomahallinnon ja maatalouslomittajien täydennyskoulutusta valtakunnallisesti, asiakkaiden tarpeiden ja toiveiden mukaisesti räätälöitynä. peisiin perustutkinnoin, ammattitutkinnoin ja henkilöstökoulutuksena. Aikuiskoulutuksessa opiskelee pitkäkestoisissa tai kurssimuotoisissa koulutuksissa vuosittain yli 1500 henkilöä. 4 5

4 KOULUTUSMUODOT NÄYTTÖTUTKINTOJÄRJESTELMÄ JA HENKILÖKOHTAISTAMINEN Omaehtoinen monimuotokoulutus Ahlman-instituutin tarjoama koulutus on muodoltaan monimuotokoulutusta. Tutkinnon suorittamiseen hakeutuvat ovat suorittaneet ylioppilastutkinnon, muun toisen asteen tutkinnon tai heillä on vankka työkokemus. Monimuotokoulutuksessa opiskellaan pääasiassa itsenäisesti verkossa ja työssä oppimalla. Lähiopetukseen osallistutaan ryhmän kanssa 2-10 arkipäivänä kuukaudessa. Opiskelu voi olla pää- tai sivutoimista. Päätoiminen opiskelu oikeuttaa opintososiaalisiin etuuksiin (esim. Kelan opintotuki, Koulutusrahaston aikuiskoulutustuki, TE-toimiston työttömyys- etuudella opiskelu). Oppisopimuskoulutus Oppisopimuskoulutus on työelämälähtöinen tapa hankkia ammattitaito ja suorittaa tutkinto. Koulutus toteutetaan työpaikalla työtehtävien yhteydessä, tietopuolisen koulutuksen täydentäessä työtehtäviä. Oppisopimus perustuu määräaikaiseen työsuhteeseen, joka voidaan tehdä uuteen tai aiemmin solmittuun työsuhteeseen. Oppisopimus laaditaan työntekijän, työnantajan ja oppisopimustoimiston kesken. Opiskelu ja tutkinnon suorittaminen näyttötutkintojärjestelmässä Näyttötutkinnot on erityisesti aikuisille suunniteltu tutkinnon suoritustapa. Näyttötutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa Opetushallituksen alaisen tutkintotoimikunnan hyväksymissä tutkintotilaisuuksissa. Kaikki Ahlman-instituutin koulutukset ovat näyttötutkintoon valmistavia. Näyttötutkinnot ovat ammattitaidon hankkimistavasta riippumattomia. Koulutuksessa, työelämässä ja harrastuksissa hankittua osaamista voi hyödyntää tutkinnoissa vaaditun ammattitaidon tutkintotilaisuuksissa. Tärkeintä on ammatin hallinta ja sen osoittaminen. Ammattitaito ja tutkinnon edellyttämä osaaminen osoitetaan ammatin tyypillisissä työtehtävissä aidossa työympäristössä. Näyttötehtävät ja -järjestelyt suunnitellaan siten, että tutkinnon voi suorittaa tutkinnon osa kerrallaan. Näyttötutkintoon voi osallistua kuka tahansa, jolla on riittävä ammattitaito tutkinnon suorittamiseksi. Pääsääntöisesti tutkintoa suorittamaan hakeudutaan valintahaastattelun ja valmistavan koulutuksen kautta, mutta tutkinto on myös mahdollista suorittaa ilman tutkintoon valmistavaa koulutusta. Opintojen henkilökohtaistamissuunnitelma on jokaisen opiskelijan oma kartta tutkinnon suorittamiseen Henkilökohtaistamisella tarkoitetaan ohjaus-, neuvonta-, opetus- ja tukitoimien suunnittelua ja toteuttamista. Kun aikuinen hakeutuu suorittamaan tutkintoa, selvitetään hänen aikaisemmin hankkimansa osaaminen ja muut opiskelun lähtökohdat. Samoin pohditaan onko ko. tutkinto soveltuva ja mikä on valmistavan koulutuksen tarve sekä ohjauksen ja muiden tukitoimien tarve. Koulutuksen alussa laaditaan yhdessä vastuukouluttajan tai opinto-ohjaajan kanssa henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS), joka perustuu osaamisen tunnistamiseen. Osaamisen tunnistamisella tarkoitetaan aiemman työkokemuksen ja koulutuksen (todistukset) sisällyttämistä osaksi valmistavaa koulutusta. Opiskelijalla voi olla esim. valmiiksi suoritettuja tietotekniikan opintoja, kieliopintoja, 6 7

5 erilaisia lyhytkursseja, passeja, kortteja ja testejä jo suoritettuna. Aikaisempi työkokemus voi vaikuttaa koulutukseen sisältyvien työssä oppimisen jaksojen pituuteen. Suunnitelman hyväksyvät tutkinnon suorittaja ja vastuukouluttaja ja tarvittaessa muut kuten esim. oppisopimuksen edustaja. Lisäksi tutkinnon suorittajan kanssa arvioidaan mahdolliset oppimista vaikeuttavat tekijät. Jokaisella tutkinnon suorittajalla on nimetty vastuukouluttaja, joka tukee opiskelijaa opintojen suunnittelussa ja opintoihin liittyvissä valinnoissa esimerkiksi työssä oppimisen työpaikkojen ja valinnaisten tutkinnon osien valinnassa. Koko koulutuksen ajan ohjataan opiskelua ja neuvotaan tarvittaessa erilaisten tukipalvelujen käytössä. Opintojen henkilökohtaistamissuunnitelman teon yhteydessä perehdytetään ammattitaitovaatimuksiin, pohditaan omaa oppimistapaa sekä suunnitellaan henkilökohtaiset oppimispolut. Opintojen henkilökohtaistamissuunnitelmat ovat yksilöllisiä riippuen opiskelijan aikaisemmasta koulutuksesta, työkokemuksesta ja muusta elämänkokemuksesta (todistukset). Näin myös opiskeluaika, oppimistehtävien määrä, työssä oppimisen jaksojen kestot ym. ovat yksilöllisiä eikä niitä voi verrata tai rinnastaa keskenään toisten ryhmän opiskelijoiden suunnitelmien kanssa. Opintojen henkilökohtaistamissuunnitelmaa päivitetään koko koulutuksen ajan, joten myös opiskeluaikana hankitulla työkokemuksella ja muulla kokemuksella on merkitystä suunnitelman kehittymisessä. AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON MUODOSTUMINEN Ahlman-instituutissa perustutkintoon valmistavan koulutuksen kesto määräytyy henkilön aikaisempien opintojen ja työkokemuksen perusteella. Tutkinnon suorittaja osallistuu valmistavaan koulutukseen henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa mukaisesti. Esimerkkitutkintona Puutarhatalouden perustutkinto: Kukka ja puutarhakaupan osaamisala Asiakkaiden palveleminen ja myymälätyöskentely kukka- tai puutarhakaupassa 30 ov Työskentely puutarha-alalla 20 ov Yrittäminen puutarha-alalla 10 ov tai Viheralan osaamisala Viheralueiden rakentaminen ja ylläpitotöiden tekeminen 30 ov Työskentely puutarha-alalla 20 ov Yrittäminen puutarha-alalla 10 ov Molemmille osaamisaloille yhteiset Valinnaiset tutkinnon osat (3 valitaan): taimitarhakasvien tuottaminen 10ov paikallisesti valitun kasvin tuottaminen 10ov hautausmaiden viheralueista huolehtiminen 10ov erityisviheralueiden ylläpitäminen 10ov viheralueiden kivitöiden tekeminen 10ov viheralueiden puutöiden tekeminen 10ov viheralan koneiden ja laitteiden käyttäminen 10ov viherrakentamisen kasvien käyttäminen pihasuunnittelussa 10ov puuvartisten kasvien tuottaminen 10ov kukkasidontatöiden tekeminen 10ov kukkasidontatyökokonaisuuksien tekeminen 10ov tilojen tai tapahtumien koristelu ja näyttelytoiminta 10ov somistaminen, tekstaaminen ja piirtäminen 10ov vihersisustuskasvien istutus- ja huoltotyöt 10ov asiakkaiden neuvominen puutarhamyymälässä 10ov 8 9

6 Ammatillinen lisäkoulutus Ahlman-instituutissa voi suorittaa: Eläintenhoitajan ammattitutkintoon valmistavan koulutuksen Osaamisalana Klinikkaeläintenhoitaja Eläinten hoito ja tuntemus Toimenpide- ja laboratoriotyöt Asiakaspalvelu ja viestinä Floristin ammattitutkintoon valmistavan koulutuksen Asiakkaiden palveleminen kukkakaupassa Kukkasidontatöiden suunnitteleminen ja tekeminen Markkinointi floristisella alalla Valinnaiset tutkinnot osat (1 valitaan ): Tuotantoeläintenhoidon ja hyvinvoinnin ammattitutkinto Tuotantoeläinyrittämisen osaamisala: Johtaminen ja kehittäminen maaseutuyrityksessä Maatalouslomittamisen osaamisala: Asiakaspalvelu ja työelämätaidon YRITTÄJÄN AMMATTITUTKINNON Aloittavan yrittäjän osaamisala Yritystoiminnansuunnittelu Yritystoiminnan käynnistäminen tai franchisingyrittäminen Yritystoiminnan kehittämisen osaamisala Yritystoiminnan analysointi ja Koulutukseen sisältyy työssä oppimista Kasveilla stailaaminen Juhlakoristelun suunnitteleminen ja lomitustoimessa Valinnaiset tutkinnon osat (2 valitaan): kehittäminen Molemmille osaamisaloille yhteiset erä- ja luonto-oppaan ammattitutkinnon Erä- ja luonto-opastaminen Valinnaiset tutkinnon osat: (4 valitaan) Luonnossa liikkumisen opastaminen Erä- ja luonto-opasyrittäjänä toimiminen Luonnontuntemukseen perustuva opastaminen Erä- ja maastoruokapalveluiden järjestä- toteuttaminen Yrittäjänä toimiminen floristisella alalla Floristisen alan kilpailijana toimiminen Työpaikkaohjaaminen kukkakauppa-alalla Maidon tuottaminen Naudanlihan tuottaminen Sianlihan ja porsaiden tuottaminen Siipikarjanlihan ja/tai munien tuottaminen Hevosten hoitaminen tuotantoeläintilalla Lampaanlihan ja/tai villan tuottaminen Luonnonmukainen kotieläintuotanto Eläinten kuljettaminen valinnaiset tutkinnon osat: Tuotteistaminen Taloushallinto Tuotannon hallinta minen Kulttuuriin ja eräperinteeseen perustuva luonto-opastaminen Teemallisten luonto-opaspalveluiden järjestäminen 10 11

7 OHJEITA OPISKELUUN AHLMAN-INSTITUUTISSA Järjestyssäännöt Ahlmanin koulun säätiön järjestyssäännöt toimitetaan kaikille aikuisopiskelijoille sähköisesti, joko Moodlessa tai sähköpostilla. Halutessasi voit pyytää säännöt paperiversiona henkilökunnalta. Niitä ja tämän oppaan toimintaohjeita noudattamalla luomme viihtyisän oppimisympäristön. tonta, vain tutkintomaksun oppisopimusopiskelija maksaa itse. Koulutukseen osallistuvalta peritään opiskelijamaksu Opiskelija- ja tutkintomaksujen lisäksi opiskelijalle tulee kuluja oppikirjoista tai muista oppimateriaaleista, työvaatteista, alalla tarvittavista luvista tms. aiheutuvista kustannuk- POISSAOLOT Tutkinnon suorittajalta edellytetään läsnäoloa ja osallistumista valmistavan koulutuksen opetukseen niissä opinnoissa, joihin hän on henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa sitoutunut. Poissaoloissa noudatetaan työelämän toimintatapoja. Poissaoloista on ilmoitettava aina kyseisen lähiopetusjakson opettajal- KESKEYTYS JA EROAMINEN Opiskelijalla on oikeus keskeyttää opintonsa väliaikaisesti enintään kahdeksi vuodeksi. Perusteita keskeytykselle on todettu sairaus, äitiysloma, asevelvollisuuden suorittaminen tai muu painava peruste, josta on vastuuopetajan hyväksyntä. Keskeyttämisestä ja ero misista on aina ilmoitettava kirjallisesti. Tämä Opiskelukustannukset Valtionosuusjärjestelmän piiriin kuuluva ammatillinen lisäkoulutus on opiskelijalle maksullista. Tutkintoon valmistavan koulutuksen hinta vaihtelee koulutuksesta riippuen. Valtiolle tilitettävä tutkintomaksu on 58 ja se maksetaan tutkintotilaisuutta järjestävään oppilaitokseen ennen ensimmäistä tutkintotilaisuutta. sista. Laskun maksamatta jättäminen johtaa perintään. Laskuihin liittyvissä asioissa ota yhteyttä taloussihteeriin sähköpostitse: le. Pitempiaikaisesta poissaolosta on tehtävä ilmoitus myös vastuuopettajalle. Opiskelijalla on velvollisuus itse selvittää, mitä on opiskeltu hänen poissa ollessaan sekä suorittaa annetut tehtävät. Oppilaitokset ilmoittavat säännöllisesti opiskelijan suorittamat opintoviikot opintoja tukeville tahoille (KELA, TE-toimisto, Koulutusrahasto). Mikäli opiskelija ei ole syystä tai ilmoitus toimitetaan vastaavalle kouluttajalle, opintoohjaajalle tai opintosihteerille. Varaa aika opinto-ohjaajalta, jos mietit opintojen keskeyttämistä tai oppilaitoksesta eroamista. Opintomaksut peritään niiltä lukukausilta, kun opiskelija on läsnä oleva. Jo maksettuja materiaalimaksuja ei palauteta. toisesta suorittanut päätoimiseen opiskeluun Tutkintomaksu on tutkintokohtainen kertamaksu, joka pätee kyseisen tutkinnon kaikkiin tutkintosuorituksiin järjestäjästä riippumatta. Henkilö ei voi osallistua tutkintotilaisuuteen, jos hän ei ole maksanut tutkintomaksua. Oppisopimusopiskelijalle koulutus on maksu- tarvittavia opintoviikkoja (min. 3 ov/kk), tuki lakkautetaan ja peritään takaisin siltä ajalta, kun opiskelu ei ole edennyt. Opiskelijan on itse huolehdittava, että opintoja kertyy tasaisesti koko opiskelun ajan. Opiskelijan tulee tehdä oppimistehtäviä, osallistua lähiopetuk- Opiskelu katsotaan päättyneeksi, kun opiskelija tekee kirjallisen eroilmoituksen. Oppilaitoksella on oikeus katsoa opinnot päättyneeksi, mikäli opiskelija ei suorita opintomaksuja ajallaan tai opinnot eivät etene liiallisten poissaolojen vuoksi. Mikäli opiskelija ei osallistu seen ja työssä oppimiseen opintojen henkilö- lähiopetukseen tai ole yhteydessä oppilaitok- kohtaistamissuunnitelman mukaisesti. seen kuuden (6) kuukauden aikana hänet katsotaan eronneeksi

8 Peruutus tai keskeyttäminen Opiskelijamaksua ei palauteta, jos opiskelija eroaa koulutuksesta koulutuksen järjestäjästä riippumattomista syistä. Opetushallitus ei myöskään palauta tutkintomaksua. Jos koulutukseen tulon peruuttaa ennen sen alkua, opiskelijamaksua ei tarvitsemaksaa. Jos opiskelujen keskeytyksestä tai eroamisesta ilmoitetaan vastuukouluttajalle kaksi viikkoa ennen lukukauden alkamista, laskua ei tarvitse maksaa. Palautteet Opiskelijoita kerätään säännöllisin väliajoin palautetta (marras- ja huhtikuussa) opettajien opetuksesta sekä oppituntien laadusta. Lukujärjestykset Koulutuskohtaiset lukujärjestykset ovat nähtävissä sähköisesti osoitteessa Lukuvuosi ja loma-ajat Aikuiskoulutuksissa loma-ajat ja lukuvuodet vaihtelevat koulutuksittain. Ne ilmoitetaan opiskelijalle aina koulutuksen alkaessa. Vakuutukset Opiskelija on vakuutettu lähiopetuspäivien ja työssä oppimisen aikana. Soita tapaturmaan liittyvissä asioissa: Henkilöstösihteeri Päivi Perämaa puh tai Taloussihteeri Erja Rantanen puh Ruokailu Opiskelijalla on mahdollisuus ruokailla oppilaitoksen ruokailukorttia näyttämällä opiskelijahintaan opiskelijaravintola Kapustassa ja opetusravintola Annassa. Majoitus Ahlmanin Kartanossa on mahdollista yöpyä opiskelijahintaan. Majoitus kannattaa varata vähintään kahta viikkoa ennen lähiopetusjaksoa. Tupakointi Ahlman on savuton työ- ja opiskelupaikka. Tupakkalaki 698/2010 kieltää tupakoinnin oppilaitosten piha-alueella. Terveydenhuolto Aikuisopiskelijalla ei ole oppilaitoksen puolesta järjestettyä terveydenhuoltopalvelua. Jokaisen tulee huolehtia omasta rokotussuojastaan. Maksuttomia tehosterokotuksia ja apua aiempien rokotustietojen selvittämiseen saa terveyskeskuksista (jäykkäkouristuskurkkumätärokotus voimassa 10 v.)

9 AIKUISENA OPISKELUN ERITYISYYS OPISKELIJAN ARVIOINTI OHJAUS Aikuisopiskelijan ohjauksen ensisijaisena tavoitteena on tukea elinikäistä oppimista. Tutkintojen ja opintojen suunnittelussa otetaan huomioon tutkintoa suorittavan opiskelijan Opiskelua voi vaikeuttaa esimerkiksi Eri syistä johtuvat oppimisvaikeudet, kuten lukihäiriö, kirjallisen ilmaisun vaikeus Opiskelutaitojen ruosteisuus, pitkä aika kun viimeksi opiskellut täydellisen opis- Perustutkintojen sekä valmistavan koulutuksien oppimisen ja osaamisen arviointi tapahtuu asteikolla: T1 (tyydyttävä) Tutkinnon suorittaja voi pyytää 14 päivän kuluttua siitä ajankohdasta, jolloin hän on saanut tutkintotoimikunnalta tiedon näyttötutkinnon tai sen osan arvioinnista arvioinnin oikaisua tutkintotoimikunnalta. ohjaus-, neuvonta- ja opetustarpeet. Järjestämme aikuisopiskelijoille lukitestin, johon kelun tavoitteet, jotka aiheuttavat suorituspaineita ja epäonnistumisen pelkoa H2 (hyvä) ja K3 (kiitettävä). Oikaisupyyntö tehdään kirjallisesti. osallistuminen on vapaaehtoista. Lukitestissä selvitetään mahdolliset lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudet. Mikäli opiskelijalla ilmenee oppimisvaikeuksia, häntä pyritään tukemaan opinnoissa mahdollisuuksien mukaan vaihtoehtoisin opiskelutavoin ja lisä/ tukiopetuksen avulla. Ahlman-instituutissa opiskelijan ohjauksesta vastaavat vastuukouluttajat, opettajat, opinto-ohjaaja ja opintosihteeri. Älä epäröi ottaa yhteyttä, jos tarvitset henkilökohtaista ohjausta, tukea tai neuvontaa opintoihin liittyvissä asioissa. Opinto-ohjaajalta voi varata tapaamisajan puhelimitse tai sähköpostilla. perhe-elämän, työn ja opiskelun yhteensovittaminen Toimeentulon järjestäminen Oma tai lähiomaisen sairastaminen Aikuisena opiskelu on toisaalta palkitsevaa. On hienoa huomata, että opiskelua helpottavat oma elämänkokemus ja erityisesti: Kehittynyt kyky yhdistellä asioita ja asiakokonaisuuksia Asioiden kokonaisvaltainen hahmottaminen Harkitsevaisuus Kyky pohdiskella ja perustella Työ- ja elämänkokemus Arvioinnin tehtävänä on ohjata, kannustaa ja motivoida opiskelijaa hänen oppimisprosessissaan. Se vahvistaa opiskelijan minäkuvaa ja kasvua ammatti-ihmisenä. Arviointiin kuuluu myös itsearviointi, jonka avulla opiskelija tiedostaa vahvuutensa ja omat kehittymistarpeensa. Näyttötutkintojen arviointi Tutkintotilaisuuden arvioidaan kolmikanta- arviointina eli tutkintotilaisuudessa on työnantajan, työntekijän ja opettajan arviointi. Arviointi kirjataan tutkintotoimikunnan hyväksymiin arviointilomakkeisiin. Tutkinto- todistuksiin tulee arviointi hyväksytty tai Ammattitutkintoon valmistavasta koulutuksesta opiskelija saa osallistumistodistuksen sekä opintosuoritusotteen suoritetuista opinnoista Aikuisiässä oppiminen on erilaista kuin nuo- hylätty. rena. Motivaatio opiskella voi vaihdella opintojen edetessä. Alkuinnostuksen jälkeen oppiminen ja opiskelu voi tuntua raskaalta, jopa vaikealta

10 OPINTOSOSIAALISET ETUUDET Aikuisopiskelijan opintososiaaliset etuudet riippuvat mm. siitä, onko hän töissä vai työtön sekä opiskelun päätoimisuudesta. KELA: n Opintotuki Osa koulutuksistamme on päätoimista opiskelua ja oikeuttaa Kelan opintotukeen. Opintotukeen kuuluvat opintoraha, asumislisä ja opintolainan valtiontakaus. Opintotuen myöntämisen yleisiä edellytyksiä ovat oppilaitokseen hyväksyminen, päätoiminen opiskelu, opinnoissa edistyminen ja taloudellisen tuen tarve. Tarkemmat tiedot tuesta Aikuiskoulutustuki Koulutusrahaston Aikuiskoulutustukea voi saada omaehtoiseen ammatilliseen koulutukseen osallistuva aikuisopiskelija, joka on työ- tai virkasuhteessa tai toimii yrittäjänä ja joka: On ollut työelämässä yhteensä vähintään viisi vuotta On ollut nykyisen työnantajanpalveluksessa tai toiminut yrittäjänä vähintään vuoden ennen tuettavan opiskelun alkua Jää työnantajan myöntämälle palkattomalle opintovapaalle yhdenjaksoises- Aikuiskoulutustuen kestoaika Lasketaan työssäoloajan perusteella. Jos olet hakemassa aikuiskoulutustukea tai opintovapaata, kannattaa muistaa, että riippuen työhistoriastasi, tuen kestoaika on enimmillään noin 18 kuukautta. Aikuiskoulutustuen saamisen edellytyksenä on, että henkilö on työstään opintovapaalla tai vastaavalla koulutuksen perusteella myönnetyllä palkattomalla vapaalla. Aikuiskoulutustuesta lisää sivuilta Te-toimiston koulutustuen saamisen ehdot: Olet työttömänä työnhakijana työ- ja elinkeinotoimistossa; Olet täyttänyt 25 vuotta viimeistään opintojen alkamishetkellä Sinulla on työ- ja elinkeinotoimiston toteama koulutustarve Opiskelustasi on sovittu työllistymissuunnitelmassa ja Opinnot ovat päätoimisia Lisätietoja MYEL: n opintoraha Maaseutuyrittäjän starttikoulutuksen käyneet voivat hakea koulutuksen päätyttyä Maatalousyrittäjien opintorahaa TE-keskukselta. Opintotuki pitää hakea viimeistään 60 päivän kuluessa opintojen päättymisestä TE-keskuksesta tai kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle. Lisätietoja tuesta ti vähintään kahdeksi kuukaudeksi tai opiskelee lyhyemmillä opintojaksoilla tai osa-aikaisesti yhteensä vähintään 43 päivän ajan Ei saa opiskeluun muuta tukea Opiskelee tukiaikana päätoimisesti Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella (TE-toimiston koulutustuki) astui voimaan uusi laki, joka mahdollistaa työttömän työnhakijan omaehtoisen opiskelun työttömyysetuudella. Koulumatkatuet VR:n ja Matkahuollon opiskelija-alennuksia ei järjestämissämme koulutuksissa ole mahdollista saada

11 JATKO-OPINTOKELPOISUUS TULEVAISUUDESSA LISÄ- JA TÄYDENNYS- KOULUTUSTA Perustutkinto antaa jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Ammattitutkinto antaa kelpoisuuden korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin ja yleisen kelpoisuuden ammattikorkea- kouluopintoihin. VERKKO-MONIMUOTO- KOULUTUS ON NYKYAIKAA Ahlman-instituutissa monimuotokoulutus tarkoittaa sitä, että lähiopetuspäiviä on koulutuksesta riippuen 2-10 kuukaudessa. Pääasiassa opiskellaan verkossa ja työssä oppimalla. Työssä oppiminen on tärkeä oppimistapa ammatillisessa koulutuksessa. Työssä oppimista sisältyy pakollisena kaikkeen ammatilliseen peruskoulutukseen ja siitä tehdään aina kirjallinen sopimus työnantajan, opiskelijan ja oppilaitoksen edustajan allekirjoituksin. Työssä oppimisen lopuksi tehdään arviointi. Ammattitutkintoon valmistavissa ja johtavissa koulutuksissa työssä oppiminen on tärkeää, jotta voit osoittaa ammattitaitosi näyttötutkinnossa. Tämä työssä oppiminen perustuu osittain vapaaehtoisuuteen ja tarvita. Työssä oppiminen voi sisältyä opintojen henkilökohtaistamissuunnitel- maasi osana tarvittavan ammattitaidon hankkimista. Oppimista tapahtuu sekä ohjatusti että itsenäisesti oppien ja oivaltaen. Aikuisopiskelijat hankkivat työssä oppimispaikkansa aina itse. Työssä oppiminen tapahtuu yleensä ilman työsuhdetta ja palkkaa. Tällöin opiskelija on oppilaitoksen puolesta vakuutettu. Halutessaan opiskelija voi sopia työnantajan kanssa muunlaisista ehdoista, esim. palkasta. Työpaikalla olet paitsi oppimassa ammattia myös markkinoimassa itseäsi työntekijänä ja tunnustelemassa sen työpaikan kiinnostavuutta sinun kannaltasi. Moni opiskelija on saanut valmistuttuaan työpaikan sieltä, missä on ollut työssä oppijana. Ahlman-instituutissa on mahdollisista hankkia kurssien avulla mm. uusia ideoita omaan kotiin tai harrastuksiin. Lyhytkurssit Tarjoamme mm. seuraavia kursseja: Alkoholilainsäädännön testi Hygieniaosaamisen testi Koiran EA-kurssi Kukkasidonnan peruskurssi Luonnonyrttipoimijakurssi Maaseutuyrittäjän startti Pihasuunnittelu Ruokakurssit Tilamaidon jatkojalostus Kurssit ovat avoimia kaikille, eivätkä vaadi aiempaa kokemusta. HANKEKOULUTUKSET Ahlmanin koulun Säätiö on mukana monissa kehittämishankkeissa. Hankkeiden tavoitteena ovat esim. laadulliset parannukset, prosessin kehittäminen tai jonkin uuden taidon hallinta ja käyttö. Tärkeää on tiedon levittäminen, viestintä ja koulutukset. Toimimme sekä hankkeiden vastuullisena vetäjänä että hankekumppanina. Toimiminen aktiivisesti hankkeissa vaikuttaa oman toimintamme, Tampereen seudun sekä maakuntamme kehittymiseen. Hankkeet ja projektit joita toteutamme, ovat sidoksissa Ahlmanin koulun Säätiön strategiaan. Lähtökohtana on, että hankkeet ovat Nuorten ja aikuisten oppimista tukevia Työelämän kehittämistarpeisiin vastaavia Työelämäyhteistyötä lisääviä Maaseudun ja kaupungin vuorovaikutusta kasvattavia Yritysverkostoja rakentavia Maaseudun elinvoimaisuutta lisääviä Elinkeinojen kehittämiseen keskittyviä Vuosina toteutamme mm. seuraavia hankkeita: Parasta Pöytään Pirkanmaalta Pirkanmaan perinnepiha Potkua lammaspisnekseen Puutarhakarkulaiset kuriin Lomituksen palvelusuunnitelma Lompsa Lisätietoa hankkeista:

12 SANASTOA - Ammatillisen koulutusjärjestelmän käsitteitä Aikuiskoulutustuki Ammattitutkinto Arviointikeskustelu Henkilökohtaistamissuunnitelma Työssä olevan aikuisen tukijärjestelmä Ammattitutkinnossa osoitetaan alan ammattityöntekijältä Arvioijat käyvät suorittajan kanssa tutkinto- Jokaiselle tutkinnonsuorittajalle tehdään (www.koulutusrahasto.fi) edellytettävä ammattitaito. tilaisuuden loppuvaiheessa henkilökohtaisen suunnitelma siitä, miten opinnot etenevät. Ammattitutkinnossa ammattitaitovaatimukset arviointikeskustelun, jonka tarkoituksena on Suunnitelmaa päivitetään opintojen edetessä. Ammattitutkintostipendi Stipendi myönnetään kertasuorituksena henkilölle, joka on suorittanut näyttötutkintonna on tasollisesti määritelty niin, että henki- lö, jolla on alan peruskoulutus tai sitä vastaavat tiedot ja lisäksi täydentäviä ja syventäviä antaa palautetta tehtävistä sekä kertoa arvioinnin perusteista. Keskustelun aikana mitataan tutkinnon suorittajan näkemystä omasta Kolmikanta Kolmikantainen edustus näyttötutkinto-järjestelmässä ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon opintoja ja noin kolmen vuoden työkokemus, ammattitaidostaan. Keskustelussa arvioidaan tarkoittaa työnantajien, työnte- tai erikoisammattitutkinnon. Ammat- titutkintostipendin myöntää hakemuksesta Koulutusrahasto (www.koulutusrahasto.fi) Ammatillinen koulutus pystyy todennäköisesti suoriutumaan ko. ammattitutkinnosta. Arvioija Ammattitaidon osoittamista eli tutkintosuoritusta tutkinnon suorittajan osoittamaa osaamista tutkinnon perusteiden vaatimuksiin vertaamalla. Etäopetus kijöiden ja opettajien edustusta näyttötutkintoprosessin eri vaiheiden toteutuksessa sekä edustusta tutkintotoimikunnassa. Monimuoto-opetus Ammatillinen koulutus on käytännönläheistä arvioiva henkilö. Opetusmuoto, jossa opiskelija itsenäises- Opetusmuoto, jossa etä-ja lähiopetus vuorot- ja ammatillisiin tehtäviin valmistavaa. Ammatillista koulutusta ovat ammatilliset perustutkinnot ja ammatti- ja erikoisammattitutkinnot. Ammatillista koulutusta on myös ammattitaitoa ylläpitävä ja kehittävä lisäkoulutus. Arvioinnin kohteet Arvioinnin kohteet kuvataan ko. tutkinnon perusteissa. Arviointi kohdistetaan tutkinnon osan keskeisiin ammattitaitovaatimuksiin. ti opiskelee oppilaitoksen ohjeiden mukaan tiettyä aineistoa esim. kotona, työpaikalla tai verkko-opiskeluna. Henkilökohtaistaminen televat. Erilaisten opetusjärjestelyjen, ohjatun etäopetuksen ja lähiopetuksen yhdistelmä. Näyttötutkinto Näyttötutkintoja ovat ammatilliset perus- Koulutuksen järjestäjälle asetettu velvoite tartutkinnot, ammattitutkinnot tai erikoisam- Arvioinnin oikaisu jota aikuisille asiakaslähtöisesti suunniteltua mattitutkinnot. Aikuisen voivat osoittaa Ammatillinen lisäkoulutus Tutkinnon suorittaja voi, 14 päivän ja toteutettua neuvontaa, ohjausta sekä muita, näyttötutkinnolla ammattitaitonsa ja saada Ammatillista lisäkoulutusta järjestetään sekä kuluessa siitä ajankohdasta, jolloin hän yhteisesti sovittavia tukimuotoja ja palveluja osaamisestaan virallisen tunnustuksen, tutkintotodistuksen. pidempikestoisena koulutuksena, että lyhytkursseina. on saanut tutkinto-toimikunnalta tiedon näyttötutkintoon ja siihen valmistavan kou- Näyttötutkinnoissa ammat- Koulutuksen pääsyvaatimukset näyttötutkinnon tai sen osan arvioinnista, lutuksen hakeutumisessa, näyttötutkinnon titaito osoitetaan työelämässä riippumatta vaihtelevat. Vaatimuksena voi olla esim. perustutkinto tai alaan liittyvä työkokemus. Ammatti - ja erikoisammattitutkintoihin valmistava koulutus on ammatillista lisäkoulutusta. pyytää kirjallisesti arvioinnin oikaisua ao. tutkintotoimikunnalta. suorittamisessa ja tarvittavan ammattitaidon hankkimisessa. siitä, onko osaaminen kertynyt työkokemuksen, opintojen tai muun toiminnan kautta

13 Omaehtoinen koulutus Opintojen rahoitukseen viittaava termi; omaehtoiseen koulutukseen henkilö voi hakeutua omasta aloitteesta ja opintojen rahoitusta varten voi hakea esim. opintotukea. Osaamisen tunnistaminen Osaaminen tunnistetaan käyttämällä monipuolisesti erilaisia alalle soveltuvia menetelmiä. Osaamisen tunnistuksessa selvitetään tutkinnon suorittajan lähtötilanne eli on osoitettua osaamista, saavutettua osaamista, niin että hänet voidaan ohjata suoraan osoittamaan osaamisensa tutkintotilaisuudessa tai onko hänellä ammattitaidon täydentämisen tarvetta. Osaamisen tunnustaminen Näyttötutkinnossa osaamisen tunnustaa virallisesti ao. tutkintotoimikunta allekirjoittamalla tutkintotodistuksen kolmikantaisen arvioijaryhmän esityksen perusteella. Opetussuunnitelman perusteet Opetushallituksen määräys, jossa on päätetty perustutkintoon johtavan koulutuksen tavoitteet, tutkinnon osat ja niiden laajuudet, keskeiset sisällöt ja arviointi. Opinnäytetyö Opinnäytetyö on laajuudeltaan vähintään 2 opintoviikkoa ja se sisältyy ammatillisiin tutkintoihin. Opinnäytettyö voi olla joko opintoja kokoava tai keskittyä jonkin osa-alueen erikoisosaamiseen. Sen voi suorittaa yksin tai ryhmässä. Opinnäytetyö palvelee työelämän tarpeita, antaa mahdollisuuden osallistua työelämään ja helpottaa työelämään siirtymistä. Opintoviikko Opintojen mitoituksen perusyksikkö, joka ilmoittaa koulutuksen laajuuden. Yksi opintoviikko tarkoittaa opiskelijan keskimäärin 40 tunnin työpanosta. Oppisopimuskoulutus Työvaltainen opiskelumuoto, jossa suurin osa ammattitaidosta hankitaan työpaikalla. Koulutusta täydennetään tietopuolisilla opinnoilla oppilaitoksessa. Oppisopimuskoulutus johtaa samoihin ammatillisiin tutkintoihin kuin oppilaitoksessa järjestettävä koulutus. Perustutkinto Perustutkinnoissa osoitetaan ammattitaidon saavuttamisen edellyttämät tiedot ja taidot. Perustutkinnon vaatimustaso määritetään ammatillisen peruskoulutuksen opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon perusteissa. Näyttötutkintona suoritettava perustutkinto vastaa ammatillisessa peruskoulutuksessa suoritettavaa tutkintoa (120ov). Tutkintoon valmistava koulutus Valmistavan koulutuksen opetussuunnitelma on suunniteltu kyseisen tutkinnon perusteiden mukaisesti. Tutkinnon suorittaja voi täydentää puuttuvaa ammattitaitoaan valmistavassa koulutuksessa. Näyttötutkintoon valmistava koulutus on tutkinnon perusteissa vaadittavan ammattitaidon hankkimistapa, joka toteutuetaan joustavasti ja asiakaslähtöisesti, tutkinnon suorittajan henkilökohtaiset mahdollisuudet ja tarpeet huomioon ottaen. Tutkintotodistus Opetussuunnitelmaperusteissa perustutkinnon tutkintotodistus on virallinen asiakirja, jonka sisällössä tulee noudattaa tutkinnon perusteita. Tutkintotodistus on kokonaisuus, joka sisältää päättö- ja näyttötodistuksen. Näyttötodistus on todistus ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon suorittamisesta. Todistuksen antaa tutkintotoimikunta, kun kaikki tutkinnossa vaadittavat osat on suoritettu hyväksytysti. Tutkintotilaisuus Todellisen ammattitaidon osoittamistapa. Näytöt järjestetään ja suoritetaan joustavasti tutkinnon osa kerrallaan. Aikuiset, joilla on riittävästi ammattitaitoa, voivat osallistua näyttöihin myös ilman tutkintoon valmistavaa koulutusta. Tutkintomaksu Näyttötutkintoon osallistuvalta tutkintoon ilmoittautumisen yhteydessä perittävä tutkintokohtainne maksu (58 ), jonka tutkinnon järjestäjä tilittää Opetushallitukselle. Tutkintotoimikunta Tutkintotoimikunta on työnantajia, työntekijöitä, ammatinharjoittajia ja kouluttajia edustava luottamuselin, jonka opetushallitus nimeää. Tutkintotoimikunnat valvovat järjestämistä ja näyttötutkintatoiminnan laatua. Toimikunnat vahvistavat tutkintosuoritukset ja allekirjoittavat tutkintotodistukset

14 Ahlmanin koulun Säätiö Ahlman-instituutti Hallilantie 24, Tampere 26

Opiskelijan opas 2015 2016. Ammatillinen perustutkinto. Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi

Opiskelijan opas 2015 2016. Ammatillinen perustutkinto. Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi Opiskelijan opas 2015 2016 Ammatillinen perustutkinto Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi 2 Opiskelijan opas 2013-2014 / Oulun seudun ammattiopisto Julkaisija: Oulun seudun ammattiopisto OSAO Taitto,

Lisätiedot

Hyvän elämän puolesta. Näyttötutkinto-opas 2014. - opas tutkinnon suorittajille, arvioijille ja opettajille

Hyvän elämän puolesta. Näyttötutkinto-opas 2014. - opas tutkinnon suorittajille, arvioijille ja opettajille Hyvän elämän puolesta Näyttötutkinto-opas 2014 - opas tutkinnon suorittajille, arvioijille ja opettajille Sisällysluettelo 1 Näyttötutkinto 3 2 Näyttötutkintojärjestelmän keskeisiä käsitteitä 4 3 Tarvittavan

Lisätiedot

Ahlmanin ammattiopisto TÄHTÄIMESSÄ TULEVAISUUS MEILLÄ VERSOO TULEVAISUUS

Ahlmanin ammattiopisto TÄHTÄIMESSÄ TULEVAISUUS MEILLÄ VERSOO TULEVAISUUS Ahlmanin ammattiopisto OPISKELIJAN OPAS 2013 2014 TÄHTÄIMESSÄ TULEVAISUUS hlman MEILLÄ VERSOO TULEVAISUUS AMMATTIOPISTO NUORiLLE MATKAILUPALVELUJEN TUOTTAJA, ELÄINTENHOITAJA, PUUTARHURI, TARJOILIJA ja

Lisätiedot

hlman TULEVAISUUS TÄHTÄIMESSÄ OPISKELIJAN OPAS 2015 2016 MEILLÄ VERSOO TULEVAISUUS AMMATTIOPISTO NUORiLLE

hlman TULEVAISUUS TÄHTÄIMESSÄ OPISKELIJAN OPAS 2015 2016 MEILLÄ VERSOO TULEVAISUUS AMMATTIOPISTO NUORiLLE OPISKELIJAN OPAS 2015 2016 TÄHTÄIMESSÄ TULEVAISUUS hlman MEILLÄ VERSOO TULEVAISUUS AMMATTIOPISTO NUORiLLE MATKAILUPALVELUJEN TUOTTAJA, ELÄINTENHOITAJA, PUUTARHURI, TARJOILIJA ja KOKKI AHLMANIN ammatti-

Lisätiedot

TÄ? mi lukion jälkeen. Tietoa ammatillisista perusopinnoista lukion päättäneille

TÄ? mi lukion jälkeen. Tietoa ammatillisista perusopinnoista lukion päättäneille TÄ? mi lukion jälkeen Tietoa ammatillisista perusopinnoista lukion päättäneille Toimitus: Kirsi Mäkinen Taitto: Kimmo Säikkä Julkaisija: Turun kaupungin kasvatus- ja opetustoimi/vasite-hanke Rahoittajat:

Lisätiedot

Päivitetty 19.8.2014. Aikuisopiskelijan opas

Päivitetty 19.8.2014. Aikuisopiskelijan opas Päivitetty 19.8.2014 Aikuisopiskelijan opas Tervetuloa Kainuun ammattiopistoon! Olet ottanut merkittävän askeleen elämässäsi siirtyessäsi opiskelemaan Kainuun ammattiopistoon. Onnittelut hyvästä valinnasta.

Lisätiedot

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarha-alan perustutkinto, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarhatuotannon koulutusohjelma Viheralan koulutusohjelma Kukka- ja puutarhakaupan koulutusohjelma Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin

Lisätiedot

Aikuiskoulutustarjonta

Aikuiskoulutustarjonta Aikuiskoulutustarjonta kevät - syksy 2013 Mahdollisuuksia ammattitaidon kehittämiseen ja tietojen päivittämiseen joustavasti työn ohessa. Tutustu esitteeseemme ja innostu osaamisesi kehittämisestä! Kainuun

Lisätiedot

AIVO - Aikuisopiskelun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut

AIVO - Aikuisopiskelun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut www.aikuiskoulutuksenvoima.fi SISÄLTÖ Johdanto...3 Aikuiskoulutus...3 1 Hakukelpoisuus...4 2 Koulutusväylät...5 2.1 Toisen asteen koulutus...5 Aikuisten lukiokoulutus...5 Ammatillinen aikuiskoulutus...5

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS. Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön. Oppaat ja käsikirjat 2011:4

NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS. Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön. Oppaat ja käsikirjat 2011:4 NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön Oppaat ja käsikirjat 2011:4 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2011:4 ISBN 978-952-13-4701-6 (nid.) ISBN 978-952-13-4702-3

Lisätiedot

AIVO - Aikuisopiskelun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut

AIVO - Aikuisopiskelun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut www.aikuiskoulutuksenvoima.fi SISÄLTÖ Johdanto...3 Aikuiskoulutus...3 1 Hakukelpoisuus...4 2 Koulutusväylät...5 2.1 Toisen asteen koulutus...5 Aikuisten lukiokoulutus...5 Ammatillinen aikuiskoulutus...5

Lisätiedot

Opetussuunnitelman. yhteinen osa

Opetussuunnitelman. yhteinen osa Opetussuunnitelman yhteinen osa Keudan opetussuunnitelman yhteinen osa Sisällys 1. Johdanto...4 1.1 Keudan toiminta-ajatus, visio, arvot ja strategiat 1.2 Toimintaa ohjaavat periaatteet 1.3 Pedagoginen

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma Asiakaspalvelun ja markkinoinnin koulutusohjelma Toimistopalvelun ja tietohallinnon koulutusohjelma Taloushallinnon koulutusohjelma Liiketalouden

Lisätiedot

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa OSAO LTK 18.11.2014 Sivu 1/39 Lukijalle Tämä julkaisu Opetussuunnitelman yhteinen osa kertoo, kuinka eduskunnan säätämät

Lisätiedot

OPAS. oppisopimusta harkitsevalle oppisopimusopiskelijalle työpaikkakouluttajalle työnantajalle yrittäjälle OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN

OPAS. oppisopimusta harkitsevalle oppisopimusopiskelijalle työpaikkakouluttajalle työnantajalle yrittäjälle OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN n perustutkinto baarimest erikoisammattitutkinto eläintenhoitaja sähköasentajan oppisopimuskoulutus lähihoitaja ja viestintätekniikan perustutkinto kaukolämpöasentajan ammattitutkinto markkinointiviestinnän

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 1 (35) Opetussuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 2 (35) Sisällysluettelo 1 Opiskelijan arvioinnin...

Lisätiedot

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 6 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 6 2.1 Arvot... 6 2.2 Missio... 7 2.3 Visio... 7

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2012:9 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ISBN 978-952-13-5194-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5195-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 1 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 1 2.1 Arvot... 1 2.2 Missio... 2 2.3 Visio... 2 3. KOULUTUKSELLE ASETETUT

Lisätiedot

TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUIDEN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI

TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUIDEN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUIDEN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 7 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 7 2.1 Arvot... 7 2.2 Missio... 8 2.3 Visio... 8 3. KOULUTUKSELLE

Lisätiedot

NÄKÖKULMIA HENKILÖ KOHTAISTAMISEEN

NÄKÖKULMIA HENKILÖ KOHTAISTAMISEEN NÄKÖKULMIA HENKILÖ KOHTAISTAMISEEN Onnistumisen edellytyksiä ja hyviä käytäntöjä Oppaat ja käsikirjat 2014:7 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2014:7 ISBN 978-952-13-5835-7 (nid.) ISBN 978-952-13-5836-4

Lisätiedot

Luonnonvara-ala OPISKELUN OPAS

Luonnonvara-ala OPISKELUN OPAS Luonnonvara-ala OPISKELUN OPAS www.poke.fi Luonnonvara- ja ympäristöala Uuraistentie 240, 43130 TARVAALA, puh. (014) 5192 600 SISÄLTÖ Johdanto... 1 1. POKE, luonnonvara- ja ympäristöala... 2 2. Yleistä

Lisätiedot

Oppaan kuvat: istockphoto, Lasse Kantola, Karoliina Kivistö, Pia Rautio, Sonja Siikanen, Petri Smura

Oppaan kuvat: istockphoto, Lasse Kantola, Karoliina Kivistö, Pia Rautio, Sonja Siikanen, Petri Smura Hyvän elämän puolesta OPISKELIJAN OPAS syksy 2014 - kevät 2015 Info lukujärjestyksistä Työjärjestykset ja luokkatilat ovat näkyvissä Wilmassa, internetosoitteessa https://dila.starsoft.fi Jokaisella opiskelijalla

Lisätiedot

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0 Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS versio 1.0 2 Hyvä arvioija, tämä arvioijan perehdytysmateriaali on valmistunut kolmen oppilaitoksen yhteistyönä Opetushallituksen osarahoittamassa LATU laadukas

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISTAMINEN NÄYTTÖTUTKINNOSSA välineitä näyttötutkintoprosessin toimijoille. AiHe-projekti

HENKILÖKOHTAISTAMINEN NÄYTTÖTUTKINNOSSA välineitä näyttötutkintoprosessin toimijoille. AiHe-projekti HENKILÖKOHTAISTAMINEN NÄYTTÖTUTKINNOSSA välineitä näyttötutkintoprosessin toimijoille AiHe-projekti Henkilökohtaistaminen näyttötutkinnossa välineitä näyttötutkintoprosessin toimijoille -kirjanen on syntynyt

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2015:2

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2015:2 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2015:2 5. uudistettu painos (verkkojulkaisu) Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2015:2 ISBN 978-952-13-6048-0

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINTOMESTARI, KOULUTUSOHJELMA (25 op.)

NÄYTTÖTUTKINTOMESTARI, KOULUTUSOHJELMA (25 op.) Määräykset ja ohjeet 2012:43 NÄYTTÖTUTKINTOMESTARI, KOULUTUSOHJELMA (25 op.) Määräykset ja ohjeet 2012:43 Opetushallitus ja tekijät Määräykset ja ohjeet 2012:43 ISBN 978-952-13-5283-6 (nid.) ISBN 978-952-13-5284-3

Lisätiedot

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET KAUNEUDENHOITOALAN perustutkinto 2009 KOSMETOLOGIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETOLOGI KAUNEUDENHOIDON JA TUOTENEUVONNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETIIKKANEUVOJA MÄÄRÄYS 26/011/2009 AMMATILLISEN

Lisätiedot

KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010

KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010 KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010 GRAAFISEN SUUNNITTELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KUVA- JA MEDIATAITEEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA VALOKUVAUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS

Lisätiedot

Työvoimakoulutukseen hakeutumisen opas. Esimerkkinä lähihoitajakoulutus

Työvoimakoulutukseen hakeutumisen opas. Esimerkkinä lähihoitajakoulutus Työvoimakoulutukseen hakeutumisen opas Esimerkkinä lähihoitajakoulutus Teksti: Marjo Nieminen, Anne Kumpula, Marja Nurmi-Vuorinen Taitto: Tuomas Korolainen Nasta Design Paino: Kirjapaino Öhrling Tampere

Lisätiedot