Aikuiskoulutusta. Käytännön tekijöille

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aikuiskoulutusta. Käytännön tekijöille"

Transkriptio

1 Aikuiskoulutusta Käytännön tekijöille OPISKELIJAN OPAS

2 opiskelijan opas Sisällysluettelo TERVETULOA OPISKELEMAAN AHLMANILLE Hyvä opiskelija, TERVETULOA OPISKELEMAAN AHLMANILLE AHLMAN-INSTITUUTIN HENKILÖSTÖ YLEISTÄ AHLMAN-INSITUUTIN AIKUISKOULUTUKSESTA KOULUTUSMUODOT NÄYTTÖTUTKINTOJÄRJESTELMÄ JA HENKILÖKOHTAISTAMINEN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON MUODOSTUMINEN Ammatillinen lisäkoulutus OHJEITA OPISKELUUN AHLMAN-INSTITUUTISSA AIKUISENA OPISKELUN ERITYISYYS OPISKELIJAN ARVIOINTI OPINTOSOSIAALISET ETUUDET JATKO-OPINTOKELPOISUUS TULEVAISUUDESSA VERKKO-MONIMUOTOKOULUTUS ON NYKYAIKAA LISÄ- JA TÄYDENNYSKOULUTUSTA HANKEKOULUTUKSET SANASTOA olet tullut opiskelemaan Ahlman-instituuttiin, joka on yksityisen Ahlmanin koulun Säätiön aikuiskoulutusyksikkö. Ahlmanin toiminnassa arvoina ovat arvostus, hyvinvointi, luonnon läheisyys, maaseudun elinvoimaisuus, ammattitaito ja näkyvyys. Henkilöstö on sitoutunut edellä mainittuihin arvoihin toiminnassaan. Tämä näkyy seuraavilla tavoilla: Sinua arvostetaan yksilöllisenä opiskelijana, jonka hyvinvoinnista halutaan huolehtia Meille kaikille on tärkeää luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen sekä kestävän kehityksen eri sektoreiden huomioiminen toiminnassamme Olemme sitoutuneet tarjoamaan Sinulle ammattitaidolla laadukasta koulutusta Vahvuutemme on sijaintimme ja näkyvyytemme Maaseutumaisena luontokeitaana Tampereella Toivon Sinulle viihtyisää ja menestyksellistä opiskelua Ahlmanilla koko henkilökunnan puolesta. Tarja Hovila rehtori 2 3

3 AHLMAN-INSTITUUTIN HENKILÖSTÖ YLEISTÄ AHLMAN-INSITUUTIN AIKUISKOULUTUKSESTA Hutko Eija, koulutuspäällikkö Majava Esa, koulutuspäällikkö Harsu Piia, puutarha-alan opettaja Mandelin Tomi, erä- ja luontoalan opettaja Historia Kruununvouti, asessori Gabriel Ahlman ( ) testamenttasi puolet omaisuudestaan käytettäväksi opetuksen antamiseen talonpojille, rengeille, piioille ja muille vähäosasille. Ammatillista perustutkintokoulutusta Puutarhatalouden perustutkinto, osaamisaloina viherala sekä kukka- ja puutarhakauppa Arponen Leila, opintojen ohjaus ja neuvonta Harju Taru, opintosihteeri Kortekangas Anna, koulutussuunnittelija Mellin Anette, koulutussuunnittelija Nurminen Katja, floristiikan opettaja Paltila Harri, yrittäjyyden opettaja Meriläinen Tytti, klinikkaeläintenhoitaja Maamies- ja emäntäkoulu aloitti toimintansa Ahlmanin koulun Säätiö perustettiin Ahlman-instituutti on yksi Ahlmanin koulun Säätiön yksiköistä. Tämän lisäksi Ahlmanin yksiköitä ovat toisen asteen koulutusta erityisesti nuorille tarjoava Ahlmanin ammattiopisto sekä kokous-, juhla- ja majoituspalveluita tarjoava Ahlmanin Kartano. Ahlman-instituutti Ahlman-instituutissa järjestetään aikuisille luonnonvara- ja ympäristöalan sekä matkailu-, ravitsemus- ja talousalan sekä näihin läheisesti liittyvien alojen ammatillista perusja lisäkoulutusta sekä lyhytkursseja. Instituutti toteuttaa tutkintoja erilaisiin työelämän tar- Ammattitutkintojen koulutusta Floristin ammattitutkintoon valmistava koulutus Eläintenhoitajan ammattitutkintoon valmistavaa koulutusta Erä- ja luonto-oppaan ammattitutkintoa Tuotantoeläinten hoidon ja hyvinvoinnin ammattitutkintoa Yrittäjän ammattitutkintoa Henkilöstökoulutuksia: Lomahallinnon ja maatalouslomittajien täydennyskoulutusta valtakunnallisesti, asiakkaiden tarpeiden ja toiveiden mukaisesti räätälöitynä. peisiin perustutkinnoin, ammattitutkinnoin ja henkilöstökoulutuksena. Aikuiskoulutuksessa opiskelee pitkäkestoisissa tai kurssimuotoisissa koulutuksissa vuosittain yli 1500 henkilöä. 4 5

4 KOULUTUSMUODOT NÄYTTÖTUTKINTOJÄRJESTELMÄ JA HENKILÖKOHTAISTAMINEN Omaehtoinen monimuotokoulutus Ahlman-instituutin tarjoama koulutus on muodoltaan monimuotokoulutusta. Tutkinnon suorittamiseen hakeutuvat ovat suorittaneet ylioppilastutkinnon, muun toisen asteen tutkinnon tai heillä on vankka työkokemus. Monimuotokoulutuksessa opiskellaan pääasiassa itsenäisesti verkossa ja työssä oppimalla. Lähiopetukseen osallistutaan ryhmän kanssa 2-10 arkipäivänä kuukaudessa. Opiskelu voi olla pää- tai sivutoimista. Päätoiminen opiskelu oikeuttaa opintososiaalisiin etuuksiin (esim. Kelan opintotuki, Koulutusrahaston aikuiskoulutustuki, TE-toimiston työttömyys- etuudella opiskelu). Oppisopimuskoulutus Oppisopimuskoulutus on työelämälähtöinen tapa hankkia ammattitaito ja suorittaa tutkinto. Koulutus toteutetaan työpaikalla työtehtävien yhteydessä, tietopuolisen koulutuksen täydentäessä työtehtäviä. Oppisopimus perustuu määräaikaiseen työsuhteeseen, joka voidaan tehdä uuteen tai aiemmin solmittuun työsuhteeseen. Oppisopimus laaditaan työntekijän, työnantajan ja oppisopimustoimiston kesken. Opiskelu ja tutkinnon suorittaminen näyttötutkintojärjestelmässä Näyttötutkinnot on erityisesti aikuisille suunniteltu tutkinnon suoritustapa. Näyttötutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa Opetushallituksen alaisen tutkintotoimikunnan hyväksymissä tutkintotilaisuuksissa. Kaikki Ahlman-instituutin koulutukset ovat näyttötutkintoon valmistavia. Näyttötutkinnot ovat ammattitaidon hankkimistavasta riippumattomia. Koulutuksessa, työelämässä ja harrastuksissa hankittua osaamista voi hyödyntää tutkinnoissa vaaditun ammattitaidon tutkintotilaisuuksissa. Tärkeintä on ammatin hallinta ja sen osoittaminen. Ammattitaito ja tutkinnon edellyttämä osaaminen osoitetaan ammatin tyypillisissä työtehtävissä aidossa työympäristössä. Näyttötehtävät ja -järjestelyt suunnitellaan siten, että tutkinnon voi suorittaa tutkinnon osa kerrallaan. Näyttötutkintoon voi osallistua kuka tahansa, jolla on riittävä ammattitaito tutkinnon suorittamiseksi. Pääsääntöisesti tutkintoa suorittamaan hakeudutaan valintahaastattelun ja valmistavan koulutuksen kautta, mutta tutkinto on myös mahdollista suorittaa ilman tutkintoon valmistavaa koulutusta. Opintojen henkilökohtaistamissuunnitelma on jokaisen opiskelijan oma kartta tutkinnon suorittamiseen Henkilökohtaistamisella tarkoitetaan ohjaus-, neuvonta-, opetus- ja tukitoimien suunnittelua ja toteuttamista. Kun aikuinen hakeutuu suorittamaan tutkintoa, selvitetään hänen aikaisemmin hankkimansa osaaminen ja muut opiskelun lähtökohdat. Samoin pohditaan onko ko. tutkinto soveltuva ja mikä on valmistavan koulutuksen tarve sekä ohjauksen ja muiden tukitoimien tarve. Koulutuksen alussa laaditaan yhdessä vastuukouluttajan tai opinto-ohjaajan kanssa henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS), joka perustuu osaamisen tunnistamiseen. Osaamisen tunnistamisella tarkoitetaan aiemman työkokemuksen ja koulutuksen (todistukset) sisällyttämistä osaksi valmistavaa koulutusta. Opiskelijalla voi olla esim. valmiiksi suoritettuja tietotekniikan opintoja, kieliopintoja, 6 7

5 erilaisia lyhytkursseja, passeja, kortteja ja testejä jo suoritettuna. Aikaisempi työkokemus voi vaikuttaa koulutukseen sisältyvien työssä oppimisen jaksojen pituuteen. Suunnitelman hyväksyvät tutkinnon suorittaja ja vastuukouluttaja ja tarvittaessa muut kuten esim. oppisopimuksen edustaja. Lisäksi tutkinnon suorittajan kanssa arvioidaan mahdolliset oppimista vaikeuttavat tekijät. Jokaisella tutkinnon suorittajalla on nimetty vastuukouluttaja, joka tukee opiskelijaa opintojen suunnittelussa ja opintoihin liittyvissä valinnoissa esimerkiksi työssä oppimisen työpaikkojen ja valinnaisten tutkinnon osien valinnassa. Koko koulutuksen ajan ohjataan opiskelua ja neuvotaan tarvittaessa erilaisten tukipalvelujen käytössä. Opintojen henkilökohtaistamissuunnitelman teon yhteydessä perehdytetään ammattitaitovaatimuksiin, pohditaan omaa oppimistapaa sekä suunnitellaan henkilökohtaiset oppimispolut. Opintojen henkilökohtaistamissuunnitelmat ovat yksilöllisiä riippuen opiskelijan aikaisemmasta koulutuksesta, työkokemuksesta ja muusta elämänkokemuksesta (todistukset). Näin myös opiskeluaika, oppimistehtävien määrä, työssä oppimisen jaksojen kestot ym. ovat yksilöllisiä eikä niitä voi verrata tai rinnastaa keskenään toisten ryhmän opiskelijoiden suunnitelmien kanssa. Opintojen henkilökohtaistamissuunnitelmaa päivitetään koko koulutuksen ajan, joten myös opiskeluaikana hankitulla työkokemuksella ja muulla kokemuksella on merkitystä suunnitelman kehittymisessä. AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON MUODOSTUMINEN Ahlman-instituutissa perustutkintoon valmistavan koulutuksen kesto määräytyy henkilön aikaisempien opintojen ja työkokemuksen perusteella. Tutkinnon suorittaja osallistuu valmistavaan koulutukseen henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa mukaisesti. Esimerkkitutkintona Puutarhatalouden perustutkinto: Kukka ja puutarhakaupan osaamisala Asiakkaiden palveleminen ja myymälätyöskentely kukka- tai puutarhakaupassa 30 ov Työskentely puutarha-alalla 20 ov Yrittäminen puutarha-alalla 10 ov tai Viheralan osaamisala Viheralueiden rakentaminen ja ylläpitotöiden tekeminen 30 ov Työskentely puutarha-alalla 20 ov Yrittäminen puutarha-alalla 10 ov Molemmille osaamisaloille yhteiset Valinnaiset tutkinnon osat (3 valitaan): taimitarhakasvien tuottaminen 10ov paikallisesti valitun kasvin tuottaminen 10ov hautausmaiden viheralueista huolehtiminen 10ov erityisviheralueiden ylläpitäminen 10ov viheralueiden kivitöiden tekeminen 10ov viheralueiden puutöiden tekeminen 10ov viheralan koneiden ja laitteiden käyttäminen 10ov viherrakentamisen kasvien käyttäminen pihasuunnittelussa 10ov puuvartisten kasvien tuottaminen 10ov kukkasidontatöiden tekeminen 10ov kukkasidontatyökokonaisuuksien tekeminen 10ov tilojen tai tapahtumien koristelu ja näyttelytoiminta 10ov somistaminen, tekstaaminen ja piirtäminen 10ov vihersisustuskasvien istutus- ja huoltotyöt 10ov asiakkaiden neuvominen puutarhamyymälässä 10ov 8 9

6 Ammatillinen lisäkoulutus Ahlman-instituutissa voi suorittaa: Eläintenhoitajan ammattitutkintoon valmistavan koulutuksen Osaamisalana Klinikkaeläintenhoitaja Eläinten hoito ja tuntemus Toimenpide- ja laboratoriotyöt Asiakaspalvelu ja viestinä Floristin ammattitutkintoon valmistavan koulutuksen Asiakkaiden palveleminen kukkakaupassa Kukkasidontatöiden suunnitteleminen ja tekeminen Markkinointi floristisella alalla Valinnaiset tutkinnot osat (1 valitaan ): Tuotantoeläintenhoidon ja hyvinvoinnin ammattitutkinto Tuotantoeläinyrittämisen osaamisala: Johtaminen ja kehittäminen maaseutuyrityksessä Maatalouslomittamisen osaamisala: Asiakaspalvelu ja työelämätaidon YRITTÄJÄN AMMATTITUTKINNON Aloittavan yrittäjän osaamisala Yritystoiminnansuunnittelu Yritystoiminnan käynnistäminen tai franchisingyrittäminen Yritystoiminnan kehittämisen osaamisala Yritystoiminnan analysointi ja Koulutukseen sisältyy työssä oppimista Kasveilla stailaaminen Juhlakoristelun suunnitteleminen ja lomitustoimessa Valinnaiset tutkinnon osat (2 valitaan): kehittäminen Molemmille osaamisaloille yhteiset erä- ja luonto-oppaan ammattitutkinnon Erä- ja luonto-opastaminen Valinnaiset tutkinnon osat: (4 valitaan) Luonnossa liikkumisen opastaminen Erä- ja luonto-opasyrittäjänä toimiminen Luonnontuntemukseen perustuva opastaminen Erä- ja maastoruokapalveluiden järjestä- toteuttaminen Yrittäjänä toimiminen floristisella alalla Floristisen alan kilpailijana toimiminen Työpaikkaohjaaminen kukkakauppa-alalla Maidon tuottaminen Naudanlihan tuottaminen Sianlihan ja porsaiden tuottaminen Siipikarjanlihan ja/tai munien tuottaminen Hevosten hoitaminen tuotantoeläintilalla Lampaanlihan ja/tai villan tuottaminen Luonnonmukainen kotieläintuotanto Eläinten kuljettaminen valinnaiset tutkinnon osat: Tuotteistaminen Taloushallinto Tuotannon hallinta minen Kulttuuriin ja eräperinteeseen perustuva luonto-opastaminen Teemallisten luonto-opaspalveluiden järjestäminen 10 11

7 OHJEITA OPISKELUUN AHLMAN-INSTITUUTISSA Järjestyssäännöt Ahlmanin koulun säätiön järjestyssäännöt toimitetaan kaikille aikuisopiskelijoille sähköisesti, joko Moodlessa tai sähköpostilla. Halutessasi voit pyytää säännöt paperiversiona henkilökunnalta. Niitä ja tämän oppaan toimintaohjeita noudattamalla luomme viihtyisän oppimisympäristön. tonta, vain tutkintomaksun oppisopimusopiskelija maksaa itse. Koulutukseen osallistuvalta peritään opiskelijamaksu Opiskelija- ja tutkintomaksujen lisäksi opiskelijalle tulee kuluja oppikirjoista tai muista oppimateriaaleista, työvaatteista, alalla tarvittavista luvista tms. aiheutuvista kustannuk- POISSAOLOT Tutkinnon suorittajalta edellytetään läsnäoloa ja osallistumista valmistavan koulutuksen opetukseen niissä opinnoissa, joihin hän on henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa sitoutunut. Poissaoloissa noudatetaan työelämän toimintatapoja. Poissaoloista on ilmoitettava aina kyseisen lähiopetusjakson opettajal- KESKEYTYS JA EROAMINEN Opiskelijalla on oikeus keskeyttää opintonsa väliaikaisesti enintään kahdeksi vuodeksi. Perusteita keskeytykselle on todettu sairaus, äitiysloma, asevelvollisuuden suorittaminen tai muu painava peruste, josta on vastuuopetajan hyväksyntä. Keskeyttämisestä ja ero misista on aina ilmoitettava kirjallisesti. Tämä Opiskelukustannukset Valtionosuusjärjestelmän piiriin kuuluva ammatillinen lisäkoulutus on opiskelijalle maksullista. Tutkintoon valmistavan koulutuksen hinta vaihtelee koulutuksesta riippuen. Valtiolle tilitettävä tutkintomaksu on 58 ja se maksetaan tutkintotilaisuutta järjestävään oppilaitokseen ennen ensimmäistä tutkintotilaisuutta. sista. Laskun maksamatta jättäminen johtaa perintään. Laskuihin liittyvissä asioissa ota yhteyttä taloussihteeriin sähköpostitse: le. Pitempiaikaisesta poissaolosta on tehtävä ilmoitus myös vastuuopettajalle. Opiskelijalla on velvollisuus itse selvittää, mitä on opiskeltu hänen poissa ollessaan sekä suorittaa annetut tehtävät. Oppilaitokset ilmoittavat säännöllisesti opiskelijan suorittamat opintoviikot opintoja tukeville tahoille (KELA, TE-toimisto, Koulutusrahasto). Mikäli opiskelija ei ole syystä tai ilmoitus toimitetaan vastaavalle kouluttajalle, opintoohjaajalle tai opintosihteerille. Varaa aika opinto-ohjaajalta, jos mietit opintojen keskeyttämistä tai oppilaitoksesta eroamista. Opintomaksut peritään niiltä lukukausilta, kun opiskelija on läsnä oleva. Jo maksettuja materiaalimaksuja ei palauteta. toisesta suorittanut päätoimiseen opiskeluun Tutkintomaksu on tutkintokohtainen kertamaksu, joka pätee kyseisen tutkinnon kaikkiin tutkintosuorituksiin järjestäjästä riippumatta. Henkilö ei voi osallistua tutkintotilaisuuteen, jos hän ei ole maksanut tutkintomaksua. Oppisopimusopiskelijalle koulutus on maksu- tarvittavia opintoviikkoja (min. 3 ov/kk), tuki lakkautetaan ja peritään takaisin siltä ajalta, kun opiskelu ei ole edennyt. Opiskelijan on itse huolehdittava, että opintoja kertyy tasaisesti koko opiskelun ajan. Opiskelijan tulee tehdä oppimistehtäviä, osallistua lähiopetuk- Opiskelu katsotaan päättyneeksi, kun opiskelija tekee kirjallisen eroilmoituksen. Oppilaitoksella on oikeus katsoa opinnot päättyneeksi, mikäli opiskelija ei suorita opintomaksuja ajallaan tai opinnot eivät etene liiallisten poissaolojen vuoksi. Mikäli opiskelija ei osallistu seen ja työssä oppimiseen opintojen henkilö- lähiopetukseen tai ole yhteydessä oppilaitok- kohtaistamissuunnitelman mukaisesti. seen kuuden (6) kuukauden aikana hänet katsotaan eronneeksi

8 Peruutus tai keskeyttäminen Opiskelijamaksua ei palauteta, jos opiskelija eroaa koulutuksesta koulutuksen järjestäjästä riippumattomista syistä. Opetushallitus ei myöskään palauta tutkintomaksua. Jos koulutukseen tulon peruuttaa ennen sen alkua, opiskelijamaksua ei tarvitsemaksaa. Jos opiskelujen keskeytyksestä tai eroamisesta ilmoitetaan vastuukouluttajalle kaksi viikkoa ennen lukukauden alkamista, laskua ei tarvitse maksaa. Palautteet Opiskelijoita kerätään säännöllisin väliajoin palautetta (marras- ja huhtikuussa) opettajien opetuksesta sekä oppituntien laadusta. Lukujärjestykset Koulutuskohtaiset lukujärjestykset ovat nähtävissä sähköisesti osoitteessa Lukuvuosi ja loma-ajat Aikuiskoulutuksissa loma-ajat ja lukuvuodet vaihtelevat koulutuksittain. Ne ilmoitetaan opiskelijalle aina koulutuksen alkaessa. Vakuutukset Opiskelija on vakuutettu lähiopetuspäivien ja työssä oppimisen aikana. Soita tapaturmaan liittyvissä asioissa: Henkilöstösihteeri Päivi Perämaa puh tai Taloussihteeri Erja Rantanen puh Ruokailu Opiskelijalla on mahdollisuus ruokailla oppilaitoksen ruokailukorttia näyttämällä opiskelijahintaan opiskelijaravintola Kapustassa ja opetusravintola Annassa. Majoitus Ahlmanin Kartanossa on mahdollista yöpyä opiskelijahintaan. Majoitus kannattaa varata vähintään kahta viikkoa ennen lähiopetusjaksoa. Tupakointi Ahlman on savuton työ- ja opiskelupaikka. Tupakkalaki 698/2010 kieltää tupakoinnin oppilaitosten piha-alueella. Terveydenhuolto Aikuisopiskelijalla ei ole oppilaitoksen puolesta järjestettyä terveydenhuoltopalvelua. Jokaisen tulee huolehtia omasta rokotussuojastaan. Maksuttomia tehosterokotuksia ja apua aiempien rokotustietojen selvittämiseen saa terveyskeskuksista (jäykkäkouristuskurkkumätärokotus voimassa 10 v.)

9 AIKUISENA OPISKELUN ERITYISYYS OPISKELIJAN ARVIOINTI OHJAUS Aikuisopiskelijan ohjauksen ensisijaisena tavoitteena on tukea elinikäistä oppimista. Tutkintojen ja opintojen suunnittelussa otetaan huomioon tutkintoa suorittavan opiskelijan Opiskelua voi vaikeuttaa esimerkiksi Eri syistä johtuvat oppimisvaikeudet, kuten lukihäiriö, kirjallisen ilmaisun vaikeus Opiskelutaitojen ruosteisuus, pitkä aika kun viimeksi opiskellut täydellisen opis- Perustutkintojen sekä valmistavan koulutuksien oppimisen ja osaamisen arviointi tapahtuu asteikolla: T1 (tyydyttävä) Tutkinnon suorittaja voi pyytää 14 päivän kuluttua siitä ajankohdasta, jolloin hän on saanut tutkintotoimikunnalta tiedon näyttötutkinnon tai sen osan arvioinnista arvioinnin oikaisua tutkintotoimikunnalta. ohjaus-, neuvonta- ja opetustarpeet. Järjestämme aikuisopiskelijoille lukitestin, johon kelun tavoitteet, jotka aiheuttavat suorituspaineita ja epäonnistumisen pelkoa H2 (hyvä) ja K3 (kiitettävä). Oikaisupyyntö tehdään kirjallisesti. osallistuminen on vapaaehtoista. Lukitestissä selvitetään mahdolliset lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudet. Mikäli opiskelijalla ilmenee oppimisvaikeuksia, häntä pyritään tukemaan opinnoissa mahdollisuuksien mukaan vaihtoehtoisin opiskelutavoin ja lisä/ tukiopetuksen avulla. Ahlman-instituutissa opiskelijan ohjauksesta vastaavat vastuukouluttajat, opettajat, opinto-ohjaaja ja opintosihteeri. Älä epäröi ottaa yhteyttä, jos tarvitset henkilökohtaista ohjausta, tukea tai neuvontaa opintoihin liittyvissä asioissa. Opinto-ohjaajalta voi varata tapaamisajan puhelimitse tai sähköpostilla. perhe-elämän, työn ja opiskelun yhteensovittaminen Toimeentulon järjestäminen Oma tai lähiomaisen sairastaminen Aikuisena opiskelu on toisaalta palkitsevaa. On hienoa huomata, että opiskelua helpottavat oma elämänkokemus ja erityisesti: Kehittynyt kyky yhdistellä asioita ja asiakokonaisuuksia Asioiden kokonaisvaltainen hahmottaminen Harkitsevaisuus Kyky pohdiskella ja perustella Työ- ja elämänkokemus Arvioinnin tehtävänä on ohjata, kannustaa ja motivoida opiskelijaa hänen oppimisprosessissaan. Se vahvistaa opiskelijan minäkuvaa ja kasvua ammatti-ihmisenä. Arviointiin kuuluu myös itsearviointi, jonka avulla opiskelija tiedostaa vahvuutensa ja omat kehittymistarpeensa. Näyttötutkintojen arviointi Tutkintotilaisuuden arvioidaan kolmikanta- arviointina eli tutkintotilaisuudessa on työnantajan, työntekijän ja opettajan arviointi. Arviointi kirjataan tutkintotoimikunnan hyväksymiin arviointilomakkeisiin. Tutkinto- todistuksiin tulee arviointi hyväksytty tai Ammattitutkintoon valmistavasta koulutuksesta opiskelija saa osallistumistodistuksen sekä opintosuoritusotteen suoritetuista opinnoista Aikuisiässä oppiminen on erilaista kuin nuo- hylätty. rena. Motivaatio opiskella voi vaihdella opintojen edetessä. Alkuinnostuksen jälkeen oppiminen ja opiskelu voi tuntua raskaalta, jopa vaikealta

10 OPINTOSOSIAALISET ETUUDET Aikuisopiskelijan opintososiaaliset etuudet riippuvat mm. siitä, onko hän töissä vai työtön sekä opiskelun päätoimisuudesta. KELA: n Opintotuki Osa koulutuksistamme on päätoimista opiskelua ja oikeuttaa Kelan opintotukeen. Opintotukeen kuuluvat opintoraha, asumislisä ja opintolainan valtiontakaus. Opintotuen myöntämisen yleisiä edellytyksiä ovat oppilaitokseen hyväksyminen, päätoiminen opiskelu, opinnoissa edistyminen ja taloudellisen tuen tarve. Tarkemmat tiedot tuesta Aikuiskoulutustuki Koulutusrahaston Aikuiskoulutustukea voi saada omaehtoiseen ammatilliseen koulutukseen osallistuva aikuisopiskelija, joka on työ- tai virkasuhteessa tai toimii yrittäjänä ja joka: On ollut työelämässä yhteensä vähintään viisi vuotta On ollut nykyisen työnantajanpalveluksessa tai toiminut yrittäjänä vähintään vuoden ennen tuettavan opiskelun alkua Jää työnantajan myöntämälle palkattomalle opintovapaalle yhdenjaksoises- Aikuiskoulutustuen kestoaika Lasketaan työssäoloajan perusteella. Jos olet hakemassa aikuiskoulutustukea tai opintovapaata, kannattaa muistaa, että riippuen työhistoriastasi, tuen kestoaika on enimmillään noin 18 kuukautta. Aikuiskoulutustuen saamisen edellytyksenä on, että henkilö on työstään opintovapaalla tai vastaavalla koulutuksen perusteella myönnetyllä palkattomalla vapaalla. Aikuiskoulutustuesta lisää sivuilta Te-toimiston koulutustuen saamisen ehdot: Olet työttömänä työnhakijana työ- ja elinkeinotoimistossa; Olet täyttänyt 25 vuotta viimeistään opintojen alkamishetkellä Sinulla on työ- ja elinkeinotoimiston toteama koulutustarve Opiskelustasi on sovittu työllistymissuunnitelmassa ja Opinnot ovat päätoimisia Lisätietoja MYEL: n opintoraha Maaseutuyrittäjän starttikoulutuksen käyneet voivat hakea koulutuksen päätyttyä Maatalousyrittäjien opintorahaa TE-keskukselta. Opintotuki pitää hakea viimeistään 60 päivän kuluessa opintojen päättymisestä TE-keskuksesta tai kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle. Lisätietoja tuesta ti vähintään kahdeksi kuukaudeksi tai opiskelee lyhyemmillä opintojaksoilla tai osa-aikaisesti yhteensä vähintään 43 päivän ajan Ei saa opiskeluun muuta tukea Opiskelee tukiaikana päätoimisesti Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella (TE-toimiston koulutustuki) astui voimaan uusi laki, joka mahdollistaa työttömän työnhakijan omaehtoisen opiskelun työttömyysetuudella. Koulumatkatuet VR:n ja Matkahuollon opiskelija-alennuksia ei järjestämissämme koulutuksissa ole mahdollista saada

11 JATKO-OPINTOKELPOISUUS TULEVAISUUDESSA LISÄ- JA TÄYDENNYS- KOULUTUSTA Perustutkinto antaa jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Ammattitutkinto antaa kelpoisuuden korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin ja yleisen kelpoisuuden ammattikorkea- kouluopintoihin. VERKKO-MONIMUOTO- KOULUTUS ON NYKYAIKAA Ahlman-instituutissa monimuotokoulutus tarkoittaa sitä, että lähiopetuspäiviä on koulutuksesta riippuen 2-10 kuukaudessa. Pääasiassa opiskellaan verkossa ja työssä oppimalla. Työssä oppiminen on tärkeä oppimistapa ammatillisessa koulutuksessa. Työssä oppimista sisältyy pakollisena kaikkeen ammatilliseen peruskoulutukseen ja siitä tehdään aina kirjallinen sopimus työnantajan, opiskelijan ja oppilaitoksen edustajan allekirjoituksin. Työssä oppimisen lopuksi tehdään arviointi. Ammattitutkintoon valmistavissa ja johtavissa koulutuksissa työssä oppiminen on tärkeää, jotta voit osoittaa ammattitaitosi näyttötutkinnossa. Tämä työssä oppiminen perustuu osittain vapaaehtoisuuteen ja tarvita. Työssä oppiminen voi sisältyä opintojen henkilökohtaistamissuunnitel- maasi osana tarvittavan ammattitaidon hankkimista. Oppimista tapahtuu sekä ohjatusti että itsenäisesti oppien ja oivaltaen. Aikuisopiskelijat hankkivat työssä oppimispaikkansa aina itse. Työssä oppiminen tapahtuu yleensä ilman työsuhdetta ja palkkaa. Tällöin opiskelija on oppilaitoksen puolesta vakuutettu. Halutessaan opiskelija voi sopia työnantajan kanssa muunlaisista ehdoista, esim. palkasta. Työpaikalla olet paitsi oppimassa ammattia myös markkinoimassa itseäsi työntekijänä ja tunnustelemassa sen työpaikan kiinnostavuutta sinun kannaltasi. Moni opiskelija on saanut valmistuttuaan työpaikan sieltä, missä on ollut työssä oppijana. Ahlman-instituutissa on mahdollisista hankkia kurssien avulla mm. uusia ideoita omaan kotiin tai harrastuksiin. Lyhytkurssit Tarjoamme mm. seuraavia kursseja: Alkoholilainsäädännön testi Hygieniaosaamisen testi Koiran EA-kurssi Kukkasidonnan peruskurssi Luonnonyrttipoimijakurssi Maaseutuyrittäjän startti Pihasuunnittelu Ruokakurssit Tilamaidon jatkojalostus Kurssit ovat avoimia kaikille, eivätkä vaadi aiempaa kokemusta. HANKEKOULUTUKSET Ahlmanin koulun Säätiö on mukana monissa kehittämishankkeissa. Hankkeiden tavoitteena ovat esim. laadulliset parannukset, prosessin kehittäminen tai jonkin uuden taidon hallinta ja käyttö. Tärkeää on tiedon levittäminen, viestintä ja koulutukset. Toimimme sekä hankkeiden vastuullisena vetäjänä että hankekumppanina. Toimiminen aktiivisesti hankkeissa vaikuttaa oman toimintamme, Tampereen seudun sekä maakuntamme kehittymiseen. Hankkeet ja projektit joita toteutamme, ovat sidoksissa Ahlmanin koulun Säätiön strategiaan. Lähtökohtana on, että hankkeet ovat Nuorten ja aikuisten oppimista tukevia Työelämän kehittämistarpeisiin vastaavia Työelämäyhteistyötä lisääviä Maaseudun ja kaupungin vuorovaikutusta kasvattavia Yritysverkostoja rakentavia Maaseudun elinvoimaisuutta lisääviä Elinkeinojen kehittämiseen keskittyviä Vuosina toteutamme mm. seuraavia hankkeita: Parasta Pöytään Pirkanmaalta Pirkanmaan perinnepiha Potkua lammaspisnekseen Puutarhakarkulaiset kuriin Lomituksen palvelusuunnitelma Lompsa Lisätietoa hankkeista:

12 SANASTOA - Ammatillisen koulutusjärjestelmän käsitteitä Aikuiskoulutustuki Ammattitutkinto Arviointikeskustelu Henkilökohtaistamissuunnitelma Työssä olevan aikuisen tukijärjestelmä Ammattitutkinnossa osoitetaan alan ammattityöntekijältä Arvioijat käyvät suorittajan kanssa tutkinto- Jokaiselle tutkinnonsuorittajalle tehdään (www.koulutusrahasto.fi) edellytettävä ammattitaito. tilaisuuden loppuvaiheessa henkilökohtaisen suunnitelma siitä, miten opinnot etenevät. Ammattitutkinnossa ammattitaitovaatimukset arviointikeskustelun, jonka tarkoituksena on Suunnitelmaa päivitetään opintojen edetessä. Ammattitutkintostipendi Stipendi myönnetään kertasuorituksena henkilölle, joka on suorittanut näyttötutkintonna on tasollisesti määritelty niin, että henki- lö, jolla on alan peruskoulutus tai sitä vastaavat tiedot ja lisäksi täydentäviä ja syventäviä antaa palautetta tehtävistä sekä kertoa arvioinnin perusteista. Keskustelun aikana mitataan tutkinnon suorittajan näkemystä omasta Kolmikanta Kolmikantainen edustus näyttötutkinto-järjestelmässä ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon opintoja ja noin kolmen vuoden työkokemus, ammattitaidostaan. Keskustelussa arvioidaan tarkoittaa työnantajien, työnte- tai erikoisammattitutkinnon. Ammat- titutkintostipendin myöntää hakemuksesta Koulutusrahasto (www.koulutusrahasto.fi) Ammatillinen koulutus pystyy todennäköisesti suoriutumaan ko. ammattitutkinnosta. Arvioija Ammattitaidon osoittamista eli tutkintosuoritusta tutkinnon suorittajan osoittamaa osaamista tutkinnon perusteiden vaatimuksiin vertaamalla. Etäopetus kijöiden ja opettajien edustusta näyttötutkintoprosessin eri vaiheiden toteutuksessa sekä edustusta tutkintotoimikunnassa. Monimuoto-opetus Ammatillinen koulutus on käytännönläheistä arvioiva henkilö. Opetusmuoto, jossa opiskelija itsenäises- Opetusmuoto, jossa etä-ja lähiopetus vuorot- ja ammatillisiin tehtäviin valmistavaa. Ammatillista koulutusta ovat ammatilliset perustutkinnot ja ammatti- ja erikoisammattitutkinnot. Ammatillista koulutusta on myös ammattitaitoa ylläpitävä ja kehittävä lisäkoulutus. Arvioinnin kohteet Arvioinnin kohteet kuvataan ko. tutkinnon perusteissa. Arviointi kohdistetaan tutkinnon osan keskeisiin ammattitaitovaatimuksiin. ti opiskelee oppilaitoksen ohjeiden mukaan tiettyä aineistoa esim. kotona, työpaikalla tai verkko-opiskeluna. Henkilökohtaistaminen televat. Erilaisten opetusjärjestelyjen, ohjatun etäopetuksen ja lähiopetuksen yhdistelmä. Näyttötutkinto Näyttötutkintoja ovat ammatilliset perus- Koulutuksen järjestäjälle asetettu velvoite tartutkinnot, ammattitutkinnot tai erikoisam- Arvioinnin oikaisu jota aikuisille asiakaslähtöisesti suunniteltua mattitutkinnot. Aikuisen voivat osoittaa Ammatillinen lisäkoulutus Tutkinnon suorittaja voi, 14 päivän ja toteutettua neuvontaa, ohjausta sekä muita, näyttötutkinnolla ammattitaitonsa ja saada Ammatillista lisäkoulutusta järjestetään sekä kuluessa siitä ajankohdasta, jolloin hän yhteisesti sovittavia tukimuotoja ja palveluja osaamisestaan virallisen tunnustuksen, tutkintotodistuksen. pidempikestoisena koulutuksena, että lyhytkursseina. on saanut tutkinto-toimikunnalta tiedon näyttötutkintoon ja siihen valmistavan kou- Näyttötutkinnoissa ammat- Koulutuksen pääsyvaatimukset näyttötutkinnon tai sen osan arvioinnista, lutuksen hakeutumisessa, näyttötutkinnon titaito osoitetaan työelämässä riippumatta vaihtelevat. Vaatimuksena voi olla esim. perustutkinto tai alaan liittyvä työkokemus. Ammatti - ja erikoisammattitutkintoihin valmistava koulutus on ammatillista lisäkoulutusta. pyytää kirjallisesti arvioinnin oikaisua ao. tutkintotoimikunnalta. suorittamisessa ja tarvittavan ammattitaidon hankkimisessa. siitä, onko osaaminen kertynyt työkokemuksen, opintojen tai muun toiminnan kautta

13 Omaehtoinen koulutus Opintojen rahoitukseen viittaava termi; omaehtoiseen koulutukseen henkilö voi hakeutua omasta aloitteesta ja opintojen rahoitusta varten voi hakea esim. opintotukea. Osaamisen tunnistaminen Osaaminen tunnistetaan käyttämällä monipuolisesti erilaisia alalle soveltuvia menetelmiä. Osaamisen tunnistuksessa selvitetään tutkinnon suorittajan lähtötilanne eli on osoitettua osaamista, saavutettua osaamista, niin että hänet voidaan ohjata suoraan osoittamaan osaamisensa tutkintotilaisuudessa tai onko hänellä ammattitaidon täydentämisen tarvetta. Osaamisen tunnustaminen Näyttötutkinnossa osaamisen tunnustaa virallisesti ao. tutkintotoimikunta allekirjoittamalla tutkintotodistuksen kolmikantaisen arvioijaryhmän esityksen perusteella. Opetussuunnitelman perusteet Opetushallituksen määräys, jossa on päätetty perustutkintoon johtavan koulutuksen tavoitteet, tutkinnon osat ja niiden laajuudet, keskeiset sisällöt ja arviointi. Opinnäytetyö Opinnäytetyö on laajuudeltaan vähintään 2 opintoviikkoa ja se sisältyy ammatillisiin tutkintoihin. Opinnäytettyö voi olla joko opintoja kokoava tai keskittyä jonkin osa-alueen erikoisosaamiseen. Sen voi suorittaa yksin tai ryhmässä. Opinnäytetyö palvelee työelämän tarpeita, antaa mahdollisuuden osallistua työelämään ja helpottaa työelämään siirtymistä. Opintoviikko Opintojen mitoituksen perusyksikkö, joka ilmoittaa koulutuksen laajuuden. Yksi opintoviikko tarkoittaa opiskelijan keskimäärin 40 tunnin työpanosta. Oppisopimuskoulutus Työvaltainen opiskelumuoto, jossa suurin osa ammattitaidosta hankitaan työpaikalla. Koulutusta täydennetään tietopuolisilla opinnoilla oppilaitoksessa. Oppisopimuskoulutus johtaa samoihin ammatillisiin tutkintoihin kuin oppilaitoksessa järjestettävä koulutus. Perustutkinto Perustutkinnoissa osoitetaan ammattitaidon saavuttamisen edellyttämät tiedot ja taidot. Perustutkinnon vaatimustaso määritetään ammatillisen peruskoulutuksen opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon perusteissa. Näyttötutkintona suoritettava perustutkinto vastaa ammatillisessa peruskoulutuksessa suoritettavaa tutkintoa (120ov). Tutkintoon valmistava koulutus Valmistavan koulutuksen opetussuunnitelma on suunniteltu kyseisen tutkinnon perusteiden mukaisesti. Tutkinnon suorittaja voi täydentää puuttuvaa ammattitaitoaan valmistavassa koulutuksessa. Näyttötutkintoon valmistava koulutus on tutkinnon perusteissa vaadittavan ammattitaidon hankkimistapa, joka toteutuetaan joustavasti ja asiakaslähtöisesti, tutkinnon suorittajan henkilökohtaiset mahdollisuudet ja tarpeet huomioon ottaen. Tutkintotodistus Opetussuunnitelmaperusteissa perustutkinnon tutkintotodistus on virallinen asiakirja, jonka sisällössä tulee noudattaa tutkinnon perusteita. Tutkintotodistus on kokonaisuus, joka sisältää päättö- ja näyttötodistuksen. Näyttötodistus on todistus ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon suorittamisesta. Todistuksen antaa tutkintotoimikunta, kun kaikki tutkinnossa vaadittavat osat on suoritettu hyväksytysti. Tutkintotilaisuus Todellisen ammattitaidon osoittamistapa. Näytöt järjestetään ja suoritetaan joustavasti tutkinnon osa kerrallaan. Aikuiset, joilla on riittävästi ammattitaitoa, voivat osallistua näyttöihin myös ilman tutkintoon valmistavaa koulutusta. Tutkintomaksu Näyttötutkintoon osallistuvalta tutkintoon ilmoittautumisen yhteydessä perittävä tutkintokohtainne maksu (58 ), jonka tutkinnon järjestäjä tilittää Opetushallitukselle. Tutkintotoimikunta Tutkintotoimikunta on työnantajia, työntekijöitä, ammatinharjoittajia ja kouluttajia edustava luottamuselin, jonka opetushallitus nimeää. Tutkintotoimikunnat valvovat järjestämistä ja näyttötutkintatoiminnan laatua. Toimikunnat vahvistavat tutkintosuoritukset ja allekirjoittavat tutkintotodistukset

14 Ahlmanin koulun Säätiö Ahlman-instituutti Hallilantie 24, Tampere 26

AIKUISKOULUTUSTA. käytännön tekijöille. Ahlman-instituutti

AIKUISKOULUTUSTA. käytännön tekijöille. Ahlman-instituutti AIKUISKOULUTUSTA käytännön tekijöille Ahlman-instituutti TERVETULOA OPISKELEMAAN AHLMANILLE 2 AHLMAN-INSTITUUTIN HENKILÖSTÖ 3 YLEISTÄ AHLMAN-INSITUUTIN AIKUISKOULUTUKSESTA 4 KOULUTUSMUODOT 5 NÄYTTÖTUTKINTOJÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

Ammatilliseen. koulutukseen. liittyvää sanastoa

Ammatilliseen. koulutukseen. liittyvää sanastoa Ammatilliseen koulutukseen liittyvää sanastoa Ammatillinen aikuiskoulutus Ammatillisella aikuiskoulutuksella tarkoitetaan ammattitaidon hankkimistavasta riippumattomia, näyttötutkintoina suoritettavia

Lisätiedot

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON TIE NÄYTTÖTUTKINTOON Käytännönläheinen opiskelijan opas Porvoon Kauppaoppilaitos Yrityspalvelu Företagsservice Opistokuja 1, 06100 Porvoo www.pkol.fi 019-5740700 yp@ pkol.fi 1 Opas on tarkoitettu opiskelemaan

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammatilliset tutkinnot Yhteensä yli 350 kpl erilaisia tutkintoja

Lisätiedot

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Hyvinvointi Liike-elämä Palvelut Tekniikka ja taito Video Näyttötutkinnosta https://www.youtube.com/watch?v=4rg3c 3Krpko&feature=youtu.be Omnian aikuisopiston toimipisteet

Lisätiedot

Näyttötutkinnot. Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa

Näyttötutkinnot. Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa Näyttötutkinnot Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa Tietoa näyttötutkinnoista tutkintoja järjestävistä oppilaitoksista työvoimatoimistoista oppisopimustoimistoista kirjastoista

Lisätiedot

Näyttötutkinnon suorittajan opas sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Näyttötutkinnon suorittajan opas sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Näyttötutkinnon suorittajan opas sosiaali- ja terveysalan perustutkinto TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon suorittajan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon

Lisätiedot

TERV ETULOA

TERV ETULOA 2 TERV ETULOA VALINTAINFOON 3 Video näyttötutkinnosta SUOMEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄ 4 Y L I O P I S T O T J A T I E D E K O R K E A K O U L U T A M M AT T I K O R K E A K O U L U TYÖELÄMÄ Erikoisammattitutkinnot

Lisätiedot

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio tori t Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 www.sakky.fi/oppisopimuskoulutus etunimi.sukunimi(at)sakky.fi

Lisätiedot

Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot

Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Hämeen ammattikorkeakoulu 2015 Lähde: www.minedu.fi, Suomen koulutus- ja tutkintojärjestelmä 1 Tutkintorakenne Tutkintorakenteessa yli 370 ammatillista tutkintoa

Lisätiedot

Näyttötutkinnon arvioijan opas

Näyttötutkinnon arvioijan opas Näyttötutkinnon arvioijan opas TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon arvioijan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot? 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon suorittaminen ja osaamisen arviointi 5 Tutkintotodistus

Lisätiedot

Näyttötutkinnon arvioinnin opas

Näyttötutkinnon arvioinnin opas Näyttötutkinnon arvioinnin opas TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon arvioijan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot? 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon suorittaminen ja osaamisen arviointi 5 Tutkintotodistus

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii Oppisopimuskoulutus Tekemällä oppii Sopii kuin nakutettu Perustietoa oppisopimuksesta Oppisopimus on käytännöllinen tapa kouluttautua ja kouluttaa yritykseen ammattitaitoista henkilöstöä sekä kehittää

Lisätiedot

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Sisältö 1. Suomen koulutusjärjestelmä 2. Ammattitaidon hankkiminen (näyttötutkinto ja ammatillinen peruskoulutus) 3. Arviointi KORKEAKOULUTUTKINTO

Lisätiedot

perustutkinnon uudistaminen

perustutkinnon uudistaminen P t h t l d tilli Puutarhatalouden ammatillisen perustutkinnon uudistaminen Puutarhatalouden perustutkinto Työskenteleminen puutarha alalla Yrittäminen puutarha alalla Puutarhatuotannon koulutusohjelma/osaamisala

Lisätiedot

Näyttötutkintojen henkilökohtaistaminen ja arviointi

Näyttötutkintojen henkilökohtaistaminen ja arviointi Näyttötutkintojen henkilökohtaistaminen ja arviointi Logistiikan koulutuksen kehittämispäivät 24.-25.3.2010 Henkilökohtaistamista ohjaavat säädökset ja ohjeet 1/2 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen

Lisätiedot

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Arviointiriihi AEL 25.3.2014 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Säädökset

Lisätiedot

AIKUISKOULUTUSTA. Käytännön tekijöille. Aikuisopiskelijan opas

AIKUISKOULUTUSTA. Käytännön tekijöille. Aikuisopiskelijan opas AIKUISKOULUTUSTA Käytännön tekijöille Aikuisopiskelijan opas 1 OPISKELIJAN OPAS Sisällysluettelo TERVETULOA OPISKELEMAAN AHLMANILLE Hyvä opiskelija, 3 4 5 6 7 8 9 10 12 17 19 21 22 TERVETULOA OPISKELEMAAN

Lisätiedot

Näyttötutkinnon arvioijan opas

Näyttötutkinnon arvioijan opas Näyttötutkinnon arvioijan opas TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon arvioijan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot? 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon suorittaminen ja osaamisen arviointi 5 Tutkintotodistus

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutus Työpaikkaohjaajakoulutus Aikuisten näyttötutkinnot 1 Luksia, Leena Rantanen- Väntsi Ammatillisen koulutuksen kehityshaasteet Arvomuutos ja kulutuskansalaisuus psykologisen sopimuksen murros Työelämän muuttuvat

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUS Kouluttaudu ammattiin työtä tekemällä.

OPPISOPIMUSKOULUTUS Kouluttaudu ammattiin työtä tekemällä. OPPISOPIMUSKOULUTUS Kouluttaudu ammattiin työtä tekemällä. MITÄ OPPISOPIMUKSELLA VOI OPISKELLA? Oppisopimus on työssäoppimista ja opiskelua oppilaitoksessa Oppisopimuksen avulla voit suorittaa perustutkinnon

Lisätiedot

Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen. (työpaja 4) Oulu Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja

Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen. (työpaja 4) Oulu Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen (työpaja 4) Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja Oulu 27.9.2017 Keskeiset käsitteet Henkilökohtaistaminen = toiminta, jossa tunnistetaan ja

Lisätiedot

Henkilökohtaistaminen, arvioinnin uudet käytännöt ja todistusmääräys

Henkilökohtaistaminen, arvioinnin uudet käytännöt ja todistusmääräys Henkilökohtaistaminen, arvioinnin uudet käytännöt ja todistusmääräys Opso ry:n syysseminaari 29.10.2015 Tampere Riikka Vacker opetusneuvos Henkilökohtaistaminen 1.8.2015 alkaen Valtioneuvoston asetus 794/2015,

Lisätiedot

ARVIOIJAKOULUTUS. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

ARVIOIJAKOULUTUS. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja ARVIOIJAKOULUTUS Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ NÄYTTÖTUTKINNOISTA 2. TUTKINTORAKENNE 3. AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN 1. Tutkintotilaisuuden suorittamissuunnitelma

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Opiskelijan ja näyttötutkinnon suorittajan arviointi 6-7.2.2013 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen Laki ammatillisesta

Lisätiedot

Opintososiaaliset edut

Opintososiaaliset edut Opintososiaaliset edut Miten rahoitan opiskeluni? Miten rahoitan kouluttautumiseni? Omaehtoinen koulutus Oppisopimuskoulutus Työvoimakoulutus - Kelan opintotuki - Aikuiskoulutustuki - Työttömyysetuus opintoihin

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi

Ammatillisen koulutuksen reformi Ammatillisen koulutuksen reformi Laki ammatillisesta koulutuksesta hyväksyttiin eduskunnassa 30.6.2017 Keskeiset muutokset Uusi laki ammatillisesta koulutuksesta voimaan 1.1.2018 Yksi näyttöön perustuva

Lisätiedot

OPPISOPIMUS. www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen

OPPISOPIMUS. www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen OPPISOPIMUS www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen OPPISOPIMUSKOULUTUS TYÖSSÄ OPPIMINEN TEORIAOPINNOT TUTKINTOTILAISUUDET työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettäviä

Lisätiedot

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS. Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio. Asiakaspalvelu p. 044 785 3067

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS. Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio. Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 www.sakky.fi/oppisopimuskoulutus etunimi.sukunimi(at)sakky.fi tai oppisopimuskeskus@sakky.fi

Lisätiedot

Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa.

Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa. Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa. Aikuisten maahanmuuttajien ammatillisten näyttötutkintojen kehittäminen hyvinvointialalla -hanke

Lisätiedot

Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen Laki ammatillisesta

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO, PELIGRAFIIKAN

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUS SELKOSUOMEKSI. LATUVA - laatua, tukea ja valmennusta työssä tapahtuvaan ammatillisen kielen oppimiseen

OPPISOPIMUSKOULUTUS SELKOSUOMEKSI. LATUVA - laatua, tukea ja valmennusta työssä tapahtuvaan ammatillisen kielen oppimiseen OPPISOPIMUSKOULUTUS SELKOSUOMEKSI LATUVA - laatua, tukea ja valmennusta työssä tapahtuvaan ammatillisen kielen oppimiseen Oppisopimuskoulutus Alkupalaveri, jossa arvioidaan oppisopimuksen edellytykset.

Lisätiedot

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Kuvasanakirja näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Suomen koulutusjärjestelmä Yliopisto- ja korkeakoulututkinnot Ammattikorkeakoulututkinnot Työelämä Erikoisammattitutkinnot Lukio/ Ylioppilastutkinto

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt

Ammattiosaamisen näytöt Työpaikkaohjaaja kouluttajakoulutus Veijo Kykkänen Ammattiosaamisen näytöt Ammattiosaamisen näytöt ovat ammatillisten perustutkintojen opetussuunnitelmaperusteisessa koulutuksessa osa opiskelijan arviointia.

Lisätiedot

Lisätietoja ja syvempää tietoa työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ja koulutuksesta ja

Lisätietoja ja syvempää tietoa työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ja koulutuksesta  ja Starttikoulutus 1 Sisällys Mitä oppisopimuskoulutus tarkoittaa? 2 Yhteistyön osapuolet, roolit ja tehtävät 3-5 Oppisopimuksen alussa sovittavat asiat 7-8 Työpaikalla tapahtuvan koulutuksen suunnittelu

Lisätiedot

ARVIOINTI ARVIOINNIN OPPAASSA

ARVIOINTI ARVIOINNIN OPPAASSA ARVIOINTI ARVIOINNIN OPPAASSA Ammatillinen peruskoulutus 21.3.2013 Arvioinnin opas, sisältö Luvut A ja B samansisältöisiä: Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Lisätiedot

Näyttötutkintojen ja tutkintotoimikuntien tilannekatsaus

Näyttötutkintojen ja tutkintotoimikuntien tilannekatsaus Näyttötutkintojen ja tutkintotoimikuntien tilannekatsaus Luonnonvara- ja ympäristöalan ammatillisen koulutuksen kehittämispäivä 3.-4.11.2015 Anne Liimatainen Esityksen aiheet Ajankohtaiset säädösmuutokset

Lisätiedot

Tullialan ammattitutkinnon infotilaisuus 9.3.2012 Tullin asiakkaille. Munkkiniemen koulutustalo/ Tullin koulutus Hollantilaisentie 11, Helsinki

Tullialan ammattitutkinnon infotilaisuus 9.3.2012 Tullin asiakkaille. Munkkiniemen koulutustalo/ Tullin koulutus Hollantilaisentie 11, Helsinki Tullialan ammattitutkinnon infotilaisuus 9.3.2012 Tullin asiakkaille Munkkiniemen koulutustalo/ Tullin koulutus Hollantilaisentie 11, Helsinki Tullialan ammattitutkinnon kohderyhmä (lähde: OPH/ Näyttötutkinnon

Lisätiedot

Bongaa putoava. Ohjaa aikuinen opintielle. Valtakunnalliset työpajapäivät Levi 27.4.2011 Sirpa Karvonen & Pirjo Poutala

Bongaa putoava. Ohjaa aikuinen opintielle. Valtakunnalliset työpajapäivät Levi 27.4.2011 Sirpa Karvonen & Pirjo Poutala Bongaa putoava Ohjaa aikuinen opintielle Valtakunnalliset työpajapäivät Levi 27.4.2011 Sirpa Karvonen & Pirjo Poutala Sinä ohjaajana? Surutyö Ohjauksen tavoite Opiskelun rahoitus? Asiakas voimavarana Aikuisen

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus. Aikuisten näyttötutkinnot

Työpaikkaohjaajakoulutus. Aikuisten näyttötutkinnot Työpaikkaohjaajakoulutus Aikuisten näyttötutkinnot 21.11.2016 1 Ammatillisen koulutuksen kehityshaasteet Reformi 2018?: Ammatillisen toisen asteen koulutuksen yhtenäistäminen Arvomuutos ja kulutuskansalaisuus

Lisätiedot

Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen!

Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen! OPPISOPIMUS Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen! KEUDA 1 1.4.2015 OPPISOPIMUS Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Omistajakunnat Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula sekä

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 2014 788/2014 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

MITEN AMMATIN OSAAMISTA VOIDAAN

MITEN AMMATIN OSAAMISTA VOIDAAN MITEN AMMATIN OSAAMISTA VOIDAAN ARVIOIDA, Tero Hotanen, Turun Aikuiskoulutuskeskus 1. Hakeutumisvaihe verkossa 2. Valmistavan koulutuksen arviointi ja ohjaaminen tutkintotilaisuuteen 3. Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI

OPISKELIJAN ARVIOINTI OPISKELIJAN ARVIOINTI 26.3.2013 Jyväskylä Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto (YAT) ja Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto (YJEAT) Ulla Luukas Tiimiakatemia

Yrittäjän ammattitutkinto (YAT) ja Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto (YJEAT) Ulla Luukas Tiimiakatemia Yrittäjän ammattitutkinto (YAT) ja Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Ulla Luukas Tiimiakatemia Tulisielut Yrittäjän ammattitutkinto Tulisoihtu Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Ammattitutkinnoista

Lisätiedot

Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen

Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen Ammatillisen aikuiskoulutuksen ja näyttötutkintotoiminnan kehittämisseminaari Maaliskuu 2016 Markku Kokkonen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus

Lisätiedot

Pirkanmaan oppisopimuskeskus - TEKEMÄLLÄ OPPII -

Pirkanmaan oppisopimuskeskus - TEKEMÄLLÄ OPPII - Pirkanmaan oppisopimuskeskus - TEKEMÄLLÄ OPPII - Pirkanmaan oppisopimuskeskus p Perus, ammatti- ja erikoisammattitutkintokoulutusta Yhteistyöoppilaitokset 17 kuntaa Valittavana yli 360 tutkintoa Tietopuolinen

Lisätiedot

KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa alkaen

KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa alkaen KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO... 3 1.1. JOHDANTO... 3 1.2. VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon. Muutokset näyttötutkinnon järjestämisessä ym.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon. Muutokset näyttötutkinnon järjestämisessä ym. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon uudistuminen i Muutokset näyttötutkinnon järjestämisessä ym. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon uudistuminen 30.11.2009 Helsinki Aira Rajamäki LUKU 3 PERUSTUTKINNON

Lisätiedot

Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi. Markku Kokkonen Opetushallitus

Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi. Markku Kokkonen Opetushallitus Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus L ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998, 8 ) Koulutuksen järjestäjä päättää näyttötutkintoon valmistavan

Lisätiedot

AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET

AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET Ammatillisen tutkinnon suorittamista ja ammatillista koulutusta koskevat yleiset siirtymäsäännökset Vuoden 2018 alusta

Lisätiedot

Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen

Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen Media-alan koulutuksen kehittämispäivä 22.11.2016 Markku Kokkonen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Sisältö Yleiset periaatteet

Lisätiedot

Ammatillinen peruskoulutus vs. näyttötutkinto. Tutke-uudistuksen myötä tulevia muutoksia

Ammatillinen peruskoulutus vs. näyttötutkinto. Tutke-uudistuksen myötä tulevia muutoksia Ammatillinen peruskoulutus vs. näyttötutkinto Tutke-uudistuksen myötä tulevia muutoksia Erja Kotimäki 14.3.2014 Osaava työelämäpedagogi -koulutus Ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskelijan arviointia

Lisätiedot

Välinehuoltajan ammattitutkinto ja työ

Välinehuoltajan ammattitutkinto ja työ Välinehuoltajan ammattitutkinto ja työ Välinehuoltajan ammattitutkinto näyttötutkintona tai oppisopimuksella VÄLINEHUOLTAJAN AMMATTITUTKINNON SUORITTAMINEN Välinehuoltajan ammattitutkinto suoritetaan pääsääntöisesti

Lisätiedot

UUDISTETUT AMMATILLISTEN

UUDISTETUT AMMATILLISTEN UUDISTETUT AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEET PAASITORNI 19.11.2008 Opetusneuvos Seppo Hyppönen Aikuiskoulutuksen kehittäminen Osaamisen ja sivistyksen asialla LAKI AMMATILLISESTA AIKUISKOULUTUKSESTA

Lisätiedot

LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA

LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA Oppisopimuskoulutus on ammatillista peruskoulutusta, joka koostuu työnopetuksesta työpaikalla ja tietopuolisesta opetuksesta oppilaitoksessa sekä ohjatuista

Lisätiedot

AHLMAN. yksityinen koulutus- ja palveluorganisaatio, jonka tehtävänä on edistää maaseudun ja kaupungin vuorovaikutusta. Maaseutu keskellä kaupunkia

AHLMAN. yksityinen koulutus- ja palveluorganisaatio, jonka tehtävänä on edistää maaseudun ja kaupungin vuorovaikutusta. Maaseutu keskellä kaupunkia AHLMAN yksityinen koulutus- ja palveluorganisaatio, jonka tehtävänä on edistää maaseudun ja kaupungin vuorovaikutusta Maaseutu keskellä kaupunkia tasokasta koulutusta, aidot työelämälähtöiset oppimisympäristöt

Lisätiedot

TULISIELUT = Yrittäjän ammattitutkinto TULISOIHDUT =Yrittäjän erikoisammattitutkinto. Opetusministeriön virallinen

TULISIELUT = Yrittäjän ammattitutkinto TULISOIHDUT =Yrittäjän erikoisammattitutkinto. Opetusministeriön virallinen TULISIELUT = Yrittäjän ammattitutkinto TULISOIHDUT =Yrittäjän erikoisammattitutkinto Opetusministeriön virallinen ja sertifioima ammatillinen näyttötutkintö Aikuisten ammatti- ja erikoisammattitutkintoon

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Suunnittelun lähtökohdat Suunnittelun pohjana aina voimassa oleva

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen esittely

Oppisopimuskoulutuksen esittely Oppisopimuskoulutuksen esittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

Näyttötutkinnon suorittaminen, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Näyttötutkinnon suorittaminen 2008

Näyttötutkinnon suorittaminen, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Näyttötutkinnon suorittaminen 2008 , sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 1 1 Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Sinä voit osoittaa eli näyttää ammattitaitosi, kun teet näyttötutkinnon. Näyttötutkinnon jälkeen voit saada tutkintotodistuksen,

Lisätiedot

Näyttötutkintojen rahoitus. Olli Vuorinen

Näyttötutkintojen rahoitus. Olli Vuorinen Näyttötutkintojen rahoitus Olli Vuorinen Ammatillinen peruskoulutus tutkintoon johtava (opetussuunnitelmaperusteinen ammatillinen peruskoulutus) tutkintoon valmistava (näyttötutkintona suoritettavaan ammatilliseen

Lisätiedot

Tehdään yhdessä! Mitä, miten ja miksi?

Tehdään yhdessä! Mitä, miten ja miksi? Tehdään yhdessä! Mitä, miten ja miksi? Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan ja tutkinnon järjestäjien yhteistyöpäivä 23.10.2015 Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunta 8509 Soila Osaamisen

Lisätiedot

Oppisopimusopiskelijan arviointi työpaikalla

Oppisopimusopiskelijan arviointi työpaikalla OPPISOPIMUS Oppisopimusopiskelijan arviointi työpaikalla Palaute jokapäiväisessä työssä Työssä oppimisen arviointi - työpaikkakouluttaja Tutkinnon suorittaminen Aikuisilla tutkintotilaisuudet Nuorilla

Lisätiedot

Oppimisen aikainen arviointi Osallistumistodistukset

Oppimisen aikainen arviointi Osallistumistodistukset Oppimisen aikainen arviointi Osallistumistodistukset Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi L ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998,

Lisätiedot

Turvallisuusalan perustutkinnon tutkintotilaisuuksien järjestäminen

Turvallisuusalan perustutkinnon tutkintotilaisuuksien järjestäminen TURVALLISUUSALAN TUTKINTOTOIMIKUNNAN (8332) OHJE Turvallisuusalan perustutkinnon tutkintotilaisuuksien järjestäminen Hyväksytty turvallisuusalan tutkintotoimikunnan kokouksessa 20.11.2012 Tämä ohje on

Lisätiedot

TutkintoInfo 19.10.2015

TutkintoInfo 19.10.2015 TutkintoInfo 19.10.2015 Näyttötutkintojärjestelmä Luotiin 1994 säädetyllä ammattitutkintolailla & täydentävällä asetuksella Nykyinen asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta 1.8.2015 Tutkintorakenteet

Lisätiedot

Yhteistyö tutkinnon järjestäjän ja vankilan välillä. Näyttötutkintojen arviointi

Yhteistyö tutkinnon järjestäjän ja vankilan välillä. Näyttötutkintojen arviointi Yhteistyö tutkinnon järjestäjän ja vankilan välillä Näyttötutkintojen arviointi Sirpa Rintala Tekemällä oppii -projekti TEKEMÄLLÄ OPPII 1.8.2010-31.12.2013 Vankeudesta vapauteen ja opiskelusta työpaikalle

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutus Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ilmoittautuminen: www.osao.fi/koulutuskalenteri Lisätietoja: Anu Hultqvist Koulutuspäällikkö, OSAO anu.hultqvist@osao.fi Koulutuksen toteutus Kontaktiopetuksena: Oppilaitoksella

Lisätiedot

Nuorten Oppisopimuskoulutus

Nuorten Oppisopimuskoulutus Nuorten Oppisopimuskoulutus Oppisopimuksella tarkoitetaan työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä harjoitettavia ammatillisia opintoja, joita täydennetään tietopuolisilla opinnoilla. Työ + koulu

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINTOARVIOIJIEN PEREHDYTYSTILAISUUS

NÄYTTÖTUTKINTOARVIOIJIEN PEREHDYTYSTILAISUUS NÄYTTÖTUTKINTOARVIOIJIEN PEREHDYTYSTILAISUUS 10.2.2014 1 Yleistä näyttötutkinnosta NÄYTTÖTUTKINNOT ovat työelämän tutkintoja Yliopisto- ja korkeakoulututkinnot Ammattikorkeakoulututkinnot Työelämä Erikoisammattitutkinnot

Lisätiedot

1. Yleistä... 2. 2. Näyttötutkinnon järjestämisedellytykset... 2. 3. Tiedotus, neuvonta ja ohjaus... 2. 4. Tutkintosuoritusten arvioijat...

1. Yleistä... 2. 2. Näyttötutkinnon järjestämisedellytykset... 2. 3. Tiedotus, neuvonta ja ohjaus... 2. 4. Tutkintosuoritusten arvioijat... Pysyväisohjeet tutkintojen järjestäjille Hyväksytty suntion tutkintotoimikunnan kokouksessa 19.3.2012 SISÄLLYS 1. Yleistä... 2 2. Näyttötutkinnon järjestämisedellytykset... 2 3. Tiedotus, neuvonta ja ohjaus...

Lisätiedot

työpaikka oppisopmuskoulutus koulutus Ammatti tutkinto yrittäjä

työpaikka oppisopmuskoulutus koulutus Ammatti tutkinto yrittäjä työpaikka oppisopmuskoulutus koulutus Ammatti tutkinto yrittäjä Hanki tutkinto tai kehitä osaamistasi! OPISKELE AMMATTI OPPISOPIMUKSELLA. Oppisopimuskoulutus on työsuhteeseen tai yrittäjyyteen perustuvaa

Lisätiedot

AIKUISTEN AMMATILLINEN NÄYTTÖTUTKINTO PÄHKINÄNKUORESSA

AIKUISTEN AMMATILLINEN NÄYTTÖTUTKINTO PÄHKINÄNKUORESSA AIKUISTEN AMMATILLINEN NÄYTTÖTUTKINTO PÄHKINÄNKUORESSA 1.11.2010 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO LÄHIHOITAJA AIKUISTEN AMMATILLINEN NÄYTTÖTUTKINTO PÄHKINÄNKUORESSA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO

Lisätiedot

LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA SEUROISSA TYÖSKENTELEVILLE

LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA SEUROISSA TYÖSKENTELEVILLE LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA SEUROISSA TYÖSKENTELEVILLE Oppisopimuskoulutus on ammatillista peruskoulutusta, joka koostuu työnopetuksesta työpaikalla ja tietopuolisesta opetuksesta

Lisätiedot

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ (Luonnos 19.11.2008) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ Johdanto 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON, LÄHIHOITAJA, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN 1.1 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tavoitteet 1.2 Sosiaali-

Lisätiedot

Koulunkäynnin tukitehtävien tutkintotoimikunta

Koulunkäynnin tukitehtävien tutkintotoimikunta Koulunkäynnin tukitehtävien tutkintotoimikunta Näyttötutkinnon järjestämissopimuksen hakeminen Päivi Kuivalainen Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen erikoisammattitutkinto Tutkinnon

Lisätiedot

Näyttötutkinnoista Näyttötutkintoon valmistavasta koulutuksesta Näyttötutkintoon valmistavasta oppisopimuskoulutuksesta

Näyttötutkinnoista Näyttötutkintoon valmistavasta koulutuksesta Näyttötutkintoon valmistavasta oppisopimuskoulutuksesta TODISTUKSET Näyttötutkinnoista Näyttötutkintoon valmistavasta koulutuksesta Näyttötutkintoon valmistavasta oppisopimuskoulutuksesta MÄÄRÄYS 56/011/2009 Määräykset ja ohjeet 2010:6 Opetushallitus Määräykset

Lisätiedot

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015 Muutoksia 1.8.2015 Laki ammatillisesta koulutuksesta L787/2014 tulee voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle mahdollisuuden yksilölliseen

Lisätiedot

Tiemerkitsijän tutkinto. MAARAKENNUSALAN AMMATTITUTKINTO 2.3.2015 31.12.2015 Nro 3

Tiemerkitsijän tutkinto. MAARAKENNUSALAN AMMATTITUTKINTO 2.3.2015 31.12.2015 Nro 3 Tiemerkitsijän tutkinto MAARAKENNUSALAN AMMATTITUTKINTO 2.3.2015 31.12.2015 Nro 3 SISÄLTÖ AMIEDU Näyttötutkinnot Hyödyt yritykselle Hyödyt henkilöstölle Tutkintojen rahoitus AMIEDU kumppaniksi Maarakennusalan

Lisätiedot

OPAS NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTIIN. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Lähihoitaja

OPAS NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTIIN. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Lähihoitaja OPAS NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTIIN Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Lähihoitaja 29.1.2014 TERVETULOA NÄYTTÖTUTKINNON MAAILMAAN Mitä näyttötutkinnot ovat? Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja,

Lisätiedot

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta.

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta. Arviointisuunnitelma Arviointisuunnitelma on osa Raahen Porvari- ja Kauppakoulun 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa Opetushallituksen määräyksiin perustuvien liiketalouden perustutkinnon (Dno

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 2011 Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus uusissa perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA Määräys 90/011/2014 Muutos 15.6.2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 SISÄLTÖ

Lisätiedot

UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 17.3.2008 Opetusneuvos Seppo Hyppönen Aikuiskoulutuksen kehittäminen Osaamisen ja sivistyksen asialla Ammatillisten perustutkintojen kehittämisen Näyttötutkintona

Lisätiedot

SAVONLINNAN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO OPPISOPIMUSTOIMISTO. Ari Haapasaari

SAVONLINNAN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO OPPISOPIMUSTOIMISTO. Ari Haapasaari SAVONLINNAN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO OPPISOPIMUSTOIMISTO Ari Haapasaari MIKSI OPPISOPIMUSKOULUTUS? Oppisopimuskoulutus on yrittäjälle hyvä vaihtoehto kun haluat laajentaa tai päivittää omaa ammatillista

Lisätiedot

Omnian oppisopimustoimisto järjestää työpaikkakouluttajille ilmaista koulutusta, joka tukee työpaikalla tapahtuvaa opiskelijan ohjausta.

Omnian oppisopimustoimisto järjestää työpaikkakouluttajille ilmaista koulutusta, joka tukee työpaikalla tapahtuvaa opiskelijan ohjausta. Yleistä oppisopimuksesta Oppisopimustoimisto laatii virallisen oppisopimuksen yhdessä työnantajan ja opiskelijan kanssa. Oppisopimus on juridisesti pätevä määräaikainen työsopimus, jossa noudatetaan normaaleja

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Pirkko Laurila

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Pirkko Laurila ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Arvioinnin opas, sisältö Luvut A ja B samansisältöisiä: Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimisen arviointi

Lisätiedot

Tutkinnon, opetuksen ja arvioinnin tietomalli, luonnos

Tutkinnon, opetuksen ja arvioinnin tietomalli, luonnos , opetuksen ja arvioinnin tietomalli, luonnos OPH Koulutusala Opintoala / Osaamisala Koulutusohjelma Tutkintonimike Koulutuksen järjestäjä & Työelämä Opiskelija & Opettaja Koulutus Hakemus Koulutuksen

Lisätiedot

Lasten ja nuorten erityisohjauksen tutkintotoimikunnan pysyväisohjeet näyttötutkinnon järjestäjille (päivitetty 12/2011)

Lasten ja nuorten erityisohjauksen tutkintotoimikunnan pysyväisohjeet näyttötutkinnon järjestäjille (päivitetty 12/2011) Lasten ja nuorten erityisohjauksen tutkintotoimikunnan pysyväisohjeet näyttötutkinnon järjestäjille (päivitetty 12/2011) Järjestämissuunnitelma Yksinkertaisinta on laatia järjestämissuunnitelma OPH:n näyttötutkinto-oppaan

Lisätiedot

Aikuiskoulutustukea maksetaan yhteensä enintään 19 kuukauden ajalta

Aikuiskoulutustukea maksetaan yhteensä enintään 19 kuukauden ajalta Koulutusrahasto Työmarkkinaosapuolten hallinnoima rahasto, jonka tehtävänä on edistää työssä tarvittavia valmiuksia myöntämällä tukea ammatilliseen koulutukseen ja kehittymiseen Rahasto on aloittanut toimintansa

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT Ammatillinen lisäkoulutus 3.9.2013 Kuopio 5.9.2013 Tampere 10.9.2013 Helsinki 12.9.2013 Oulu Antti Markkanen Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta

Lisätiedot

Tervetuloa. oppisopimuskoulutukseen

Tervetuloa. oppisopimuskoulutukseen Tervetuloa oppisopimuskoulutukseen Stadin oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus Tervetuloa oppisopimuskoulutukseen! Kun haluat yhdistää työnteon ja opiskelun, oppisopimuskoulutus on juuri sinulle sopiva

Lisätiedot

Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen 2016

Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen 2016 Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen 2016 15.3.2016 Helsinki 16.3.2016 Tampere 21.3.2016 Oulu Anne Liimatainen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Näyttötutkintojärjestelmästä

Lisätiedot

OPAS TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITTELU JA NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTI LÄHIHOITAJA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO

OPAS TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITTELU JA NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTI LÄHIHOITAJA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO OPAS TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITTELU JA NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTI SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO LÄHIHOITAJA YLEISTÄ Tämä opas on tarkoitettu - tutkintotilaisuuden suunnitteluun, toteutukseen ja

Lisätiedot