Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry. Toimintakertomus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry. Toimintakertomus"

Transkriptio

1 Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry Toimintakertomus

2 SISÄLLYSLUETTELO 1 YHDISTYKSEN TOIMINTA Yhdistyksen kokoukset Hallitus Yhteistyö Suomen Ekonomiliitto SEFE Turun Seudun Ekonomit (TSE) ry Kylteriyhteistyö Muut turkulaiset opiskelijärjestöt TuKY-lista TYY ALUMNITOIMINTA Alumnipäivä Mentorointi Kunniaseura KANSAINVÄLISYYS Kansainvälisten asioiden jaosto (CIA TuKY) Kansainvälinen edunvalvonta Kehitysyhteistyö YRITYSSUHTEET TALOUS KOULUTUSPOLITIIKKA HYVINVOINTI JA TUTOROINTI Edunvalvontajaosto (EVA) Tutorointi Ruokalan asiakastoimikunta VIESTINTÄ TuKY.fi Sähköpostiviestinnän yhdenmukaistaminen Viestintäjaosto KYliste Pupuopas KYräilijä Graafinen ohjeistus Brändityöryhmä Seuraavalle kaudelle KULTTUURI JA TRADITIOT Traditiot Huomionosoitukset Hopeinen ansiomerkki Kultainen ansiomerkki Kunnianauha Kultainen kunniamerkki Kultainen taskumatti Standaari Vuoden opettaja JÄSENYYDET JA EDUSTUS Edustukset Turun kauppakorkeakoulussa Turun kauppakorkeakoulun johtokunta Toimikunnat Edustukset Turun yliopiston ylioppilaskunnassa Edustukset Turun yliopistossa Muut edustukset Vuosijuhlat PARKKI JA MONTTU PARKKI Parkin hankinnat ja korjaukset Parkkiryhmä Monttu KY-SPORT Viikoittaiset vuorot... 25

3 13.2 Kokoukset Tapahtumat KYlumpialaiset KylteriRUN Academic Beer Pong Championship (ABPC) Joukkueet Talous KULTTUURIJAOSTO Kokoukset Tapahtumat Kevät Syksy Lopuksi NESU-TUKY Kokoukset Tapahtumat Kevät Syksy Muu NESU-toiminta Talous ULKOASIAINJAOSTO Tapahtumat Kevät Bongaus Pikkulaskiainen Syksy... 35

4 3 1 YHDISTYKSEN TOIMINTA Olli Tehikari Yhdistyksen kolmen ensimmäisen vuoden aikana luotujen käytäntöjen ja toiminnan vakiinnuttamisen jälkeen vuonna 2013 päätettiin olla tekemättä suurempia organisaatiomuutoksia ja sen sijaan pyrittiin keskittymään toiminnan kehittämiseen. Kuten aiempinakin yhdistysvuosina, ylioppilaskunta-ajan perintöä pyrittiin hyödyntämään aina, kun se koettiin relevantiksi. Viime vuonna valmistunutta ja yhdistyksen kokouksessa hyväksyttyä strategiaa oli tarkoitus alkaa vuonna 2013 toteuttamaan ja arvioimaan siinä onnistumista tarkoitusta varten valmistellulla mittaristolla. Vuoden alussa pidettiin koko organisaation laajuinen toiminnansuunnittelupäivä, jossa strategian tärkeimmät tavoitteet ja toimintaperiaatteet koulutettiin uusille toimijoille, tässä hyvin onnistuen. Kevään loppuun mennessä hallitus kuitenkin totesi, että vuoden 2012 aikana valmisteltu strategian toimintasuunnitelma oli todella monisyinen ja hankala soveltaa heti käytäntöön, joten se päätettiin palauttaa valmisteluun syksyn ajaksi, jotta vuoden 2014 alusta strategian toteuttaminen olisi selkeämpää ja helpompaa, ja ennen kaikkea siksi, että strategian toteutumisen seuranta olisi helpompaa. Vuoden 2012 syksyllä suunnitellut ja yhdistyksen syyskokouksessa hyväksytyt organisaatiomuutokset pantiin käytäntöön vuoden 2013 alusta. Käytännössä tämä tarkoitti päivittäisten talousasioiden hoidon siirtämistä toiminnanjohtajalta uutena rekrytoitavalle talouspäällikölle. Tästä johtuen toiminnanjohtajalle lisättiin enemmän vastuuta edunvalvontasektorilla. Lisäksi yhdistyksen kokouksen päätöksellä siirrettiin strategisten talousasioiden hoitaminen hallituksen jäseneltä uutena rekrytoitavalle taloustoimikunnan puheenjohtajalle. Muutenkin kevättä leimasivat rekrytoinnit, sillä monen toimihenkilön ja luottamushenkilön toimikaudet tulivat päätökseen. Rekrytointeihin tuli kuhunkin useita hakemuksia ja ne saatiin toteutettua hyvällä menestyksellä. Kaiken kaikkiaan organisaatiomuutosten toteuttamisessa on ollut jonkin verran totuttelua erityisesti talousasioiden osalta, kun talousasiat eivät enää ole hallituksen vastuulla päivittäin, vaan niistä vastaavat talouspäällikkö ja taloustoimikunnan puheenjohtaja. Tähän tulee kiinnittää jatkossa myös huomiota, jotta talousasioista viestiminen on saumatonta, sillä hallitus on kuitenkin vastuussa talousasioiden hoitumisesta ja laillisuudesta. Vuoden loppua kohti toiminta on ollut koko ajan jouhevampaa ja voidaan sanoa, että uudet rekrytoinnit ovat olleet onnistuneita. Yhdistyksen kokouksen päätöksen mukaisesti hallituksen koko pysyi 12:ssa. Vuoden 2013 lopussa yhdistyksellä oli 1888 jäsentä. Jäsenmäärä tulee todennäköisesti edelleen kasvamaan tulevina vuosina, kun vuoden 2010 yhdistymisen jälkeen yhdistykseen liittymättä jättäneet valmistuvat ja uusia jäseniä saadaan rekrytoitua tehokkaasti. Lisäksi tulevina vuosina pitää kiinnittää enemmän huomiota maisteriopiskelijoiden aktivoimiseen ja palvelutarjonnan kehittämiseen heille. 1.1 Yhdistyksen kokoukset

5 Yhdistys piti kevätkokouksensa ja syyskokouksensa Tämän lisäksi pidettiin kaksi ylimääräistä yhdistyksen kokousta. 1.2 Hallitus Hallitus kokoontui vuoden 2013 aikana viikoittain lukuun ottamatta kesäaikaa ja muutamaa muuta poikkeustapausta. Kokousten lisäksi hallitus kokoontui useita kertoja iltakouluun käsittelemään asioita, jotka vaativat tarkempaa perehtymistä, jotta kokouksissa ja toiminnassa yleisemminkin voitiin tehdä informoituja päätöksiä ja noudattaa hyvää hallintotapaa. Hallituksessa toimi puheenjohtajan lisäksi 11 jäsentä: Olli Tehikari; Puheenjohtaja Jussi Nieminen; Varapuheenjohtaja Markus Häkli; Yrityssuhdevastaava Jarkko Louhelainen; Koulutuspoliittinen vastaava Sofi Laiho; Hyvinvointi- ja tutorointivastaava Timo Kovala; Kansainvälisten asioiden vastaava Joonas Hokka; Viestintävastaava Ossi Tursas; Kuntamestari Miro Korhonen; Vapaa-ajan vastaava Antti Rikkilä; Liikuntavastaava Ilona Häsänen; Kulttuurivastaava Ann-Sofie Leimu; NESU-vastaava 1.3 Yhteistyö Suomen Ekonomiliitto SEFE Turun KY:llä oli vuonna 2013 yksi edustaja kylteripuheenjohtajien verkostossa (KPV) sekä kaksi edustajaa opiskelijapoliittisessa toimikunnassa. Edustajat toimivat aktiivisesti koko vuoden ajan herättäen hyvää keskustelua ja siten vaikuttaen ekonomiliiton opiskelijoita koskeviin asioihin. Kevätliittokokouksessa mm. Turun KY oli yhdessä Warrantin edustajan kanssa esittelemässä opiskelijatoiminnan uudelleenorganisointia liitossa. Syysliittokokouksessa Turun KY teki ponnen liiton hallitusvalinnan tekemisestä avoimemmaksi. Ponsi hyväksyttiin yksimielisesti. Lisäksi KPV:n kautta jaettiin parhaita käytäntöjä kylteriyhdistysten kesken. Lisäksi syksyllä olleen edustajistovaalikierroksen suhteen käytiin paljon keskustelua, parhaita käytäntöjä jaettiin ja kannustettiin pienimpiäkin kylteriyhdistyksiä osallistumaan aktiivisesti omien ylioppilaskuntiensa vaaleihin. Jälkikäteen voitaneen sanoa, että edustajistovaaleissa onnistuttiin erityisen hyvin koko kylterikentällä Turun Seudun Ekonomit (TSE) ry

6 Turun KY:n hallituksen puheenjohtaja toimi vuonna 2013 TSE ry:n johtokunnan opiskelijajäsenenä, osallistuen johtokunnan kokouksiin ja suunnittelutapahtumiin. Yhteistyötä pyrittiin syventämään entisestään viime vuodesta ja tässä onnistuttiin hyvin. Turun KY:n hallitus ja TSE ry:n johtokunta pitivät yhteisen toiminnansuunnitteluillan keväällä, jossa ideoitiin uusia yhteistyömalleja. Mm. mentoritoiminnasta käytiin keskustelua sekä kummankin yhdistyksen toiminnasta ja tapahtumista pyritään viestimään entistä aktiivisemmin toiselle yhdistykselle. Turun KY:n ja TSE ry:n yhteistoiminta on monella tapaa ainutlaatuisen aktiivista koko maan mittakaavassa, ja tätä pyritään jatkossa edelleen kehittämään Kylteriyhteistyö Porin Kylterit ry:n (PorKy) kanssa pidettiin yhteyttä läpi vuoden erityisesti tapahtumiin ja syksyllä pidettyihin edustajistovaaleihin liittyen. Keväällä puheenjohtajisto kävi Porissa tapaamassa PorKyn toimijoita ja suunnittelemassa vuoden yhteistyötä. On tärkeää, että Turun KY:n ja PorKyn välit pysyvät jatkossakin hyvinä ja yhteistyötä tulee kehittää erityisesti historiallisista syistä. Lisäksi edustajistoyhteistyö on korvaamatonta ja yhteinen edunvalvonta Turun Kauppakorkeakoulussa myös tärkeää. Vapaa-ajan sektorilla tehtiin koko vuoden ajan läheistä yhteistyötä Merkantila Klubben rf:n (MK) kanssa. Järjestettiin monia yhteisiä tapahtumia molempien yhdistysten jäsenille. Lisäksi edunvalvonnallisella puolella tehtiin yhteistyötä SEFE-tasolla. Laajempaa SEFE- ja SYL-tason edunvalvontayhteistyötä tehtiin vuonna 2013 Helsingin KY:n, Svenska Handelshögskolans Studentkårin (SHS), Tampereen kauppatieteiden opiskelijoiden (Boomi) sekä Oulun kauppatieteiden opiskelijoiden (Finanssi) kanssa. SYL:n liittokokouksessa Turun KY toimi osana kylterirengasta Muut turkulaiset opiskelijärjestöt T-Klubi ry otettiin vuonna 2012 osaksi Turun KY:n toimintaa toimijarekisteriin lisäämisen kautta. T- Klubin kanssa pyrittiin tekemään yhteistyötä myös vuonna TLKS:n ja Lexin kanssa pidettiin yhteyttä tiiviisti. Parhaita käytäntöjä jaettiin kaikkien kolmen toimijan kesken pitkin vuotta. Edustajistossa yhteistyö näiden kahden toimijan kanssa jatkui erittäin lämminhenkisenä. Yhteistyötä tehtiin luonnollisesti myös muiden turkulaisten opiskelijajärjestöjen kanssa sekä edunvalvonnan että vapaa-ajan parissa TuKY-lista TuKY-lista jatkoi aktiivista toimintaansa edustajiston suurimpana ryhmänä. Vuonna 2013 Turun KY:llä oli myös edustus TYYn hallituksessa. Aku Kähkönen toimi linkkinä hallituksen sekä edustajistoryhmän välillä mahdollistaen paremman informaation kulun sekä vaikutusmahdollisuudet

7 TuKY-listalle. Edustajistoryhmän puheenjohtajana toimi Juho Harmaa ja varapuheenjohtajana Ida Peltonen. Suurimpana ponnistuksena listalla oli syksyisten edustajistovaalien organisointi. Vaalipäälliköt rekrytoitiin jo keväällä ja vaalit olivat suurena teemana koko yhdistyksen hallinnossa läpi vuoden. TuKY-listaan kuuluvat jälleen myös ensi kaudella taloustieteilijöiden ainejärjestö T-Klubi sekä Porin kauppatieteilijöiden järjestö PorKy. TuKY organisoitui vaaleissa yhteiseen renkaaseen ryhmä Lexin ja TyTen (TYY Terveeksi) kanssa. Vaalien lopputuloksena TuKY-lista lähtee ensi edustajistokaudelle 11 paikalla ja rengas 21 paikalla TYY Turun KY oli jälleen hyvin edustettuna TYY eri toimijoissa. Hallituksen jäsenenä toimi Aku Kähkönen vastuinaan alayhdistykset, liikunta sekä yrityssuhteet. TYYn taloustoimikunnan puheenjohtajana toimi KY:n Otto Sulin. Valiokunnissakin oli hyvä edustus Turun KY:ltä. Jatkossa on kuitenkin edelleen tärkeää rohkaista jäsenistöä lähteä mukaan TYYn toimintaan, jotta hyvä edustuksemme jatkuu myös tulevaisuudessa. Syksyllä TYYn edustajisto valitsi Aku Kähkösen KY:ltä TYYn edustajaksi Turun yliopiston hallitukseen. Vuodelle 2014 TuKY-lista sai TYYn hallituksen puheenjohtajaksi Jussi Niemisen KY:ltä sekä hallituksen jäseniksi Ilona Häsäsen ja Timo Kovalan, myös KY:ltä. Taloustoimikunnan puheenjohtajaksi tuli valituksi KY:n Ossi Tursas vietettiin ylioppilaskuntien yhdistymisen vuosipäivää. Tapahtumaa kehitettiin edellisten vuosien tapaan eteenpäin. Päivän cocktail-tilaisuuden lisäksi järjestettiin myös akateemiset pöytäjuhlat Montussa. Jatkossa tämän tapahtuman roolia tulee ennestään korostaa ja muistuttaa niin TYYn kuin KY:n jäsenistöä Turun kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnan perinteistä ja historiasta. 2 ALUMNITOIMINTA Jussi Nieminen 2.1 Alumnipäivä Turun kauppakorkeakoulun alumniyhdistyksen alumnipäivä järjestettiin lauantaina Alumniyhdistyksellä oli heti vuoden alusta asti tahtotila uudistaa tapahtumaa nuorempien vuosikurssien houkuttelemiseksi. Tapahtuma oli pysynyt muuttumattomana jo vuosikymmenen verran. Varapuheenjohtaja istui opiskelijaedustajana alumnityöryhmässä ja Turun KY oli aktiivisesti mukana tapahtuman suunnittelussa sekä toteutuksessa. 2.2 Mentorointi

8 Mentorointi-projektin suunnittelu aloitettiin keväällä 2013 yhdessä ekonomiliiton kylteriyhdyshenkilön kanssa. Projektia on valmisteltu huolella ja se on tarkoitus toteuttaa ensimmäisen kerran vuonna Kohderyhmänä projektissa ovat loppuvaiheen opiskelijat ja se toteutetaan yhdessä Turun seudun ekonomien sekä alumniyhdistyksen kanssa. 2.3 Kunniaseura Turun KY:n kunniaseura kokoontui vuoden 2013 aikana kaksi kertaa, kerran toukokuussa ja toisen kerran lokakuussa. Yhdistyksen hallitus sai paljon hyötyä vanhojen aktiivitoimijoiden ajatuksista ja kokemuksesta. 3 KANSAINVÄLISYYS Timo Kovala Turun KY nosti vuodelle 2013 kansainvälisyyden yhdeksi toiminnan painopisteistä. Tästä kertoo mm. se, että kansainväliset asiat otettiin ensimmäistä kertaa yhdistysaikana hallituksen jäsenen pääsektoriksi. Kansainvälisten asioiden vastaava on vuonna 2013 toiminut paitsi Turun KY:n hallituksen jäsenenä, myös yhdyssiteenä Turun kauppakorkeakoulussa opiskelevien kv-tutoreiden ja Turun KY:n välillä sekä kansainvälisten asioiden jaoston, CIA TuKYn, puheenjohtajana. Kansainvälisen edunvalvonnan lisäksi kehitysyhteistyö on otettu aiempia vuosia kokonaisvaltaisemmin huomioon. 3.1 Kansainvälisten asioiden jaosto (CIA TuKY) Kansainvälisten asioiden jaostossa toimivat kaudella 2013: Timo Kovala; puheenjohtaja Veli-Matti Keskipoikela; varapuheenjohtaja ja sihteeri Ella Iivanainen; rahastonhoitaja Liisa Lundell; opintovastaava Milla Anttonen; viestintävastaava Laura Pinjamaa; sisäkansainvälisyysvastaava (ESN- ja ISTU-yhteistyö) Ville Talvitie; ulkokansainvälisyysvastaava (suhteet ulkomaille) Kansainvälisten asioiden jaosto perustettiin vuoden 2012 keväällä. Jaoston tehtävänä on ollut edistää Turun KY:n kansainvälisyyttä, tuottaa jäsenistölle lisäarvoa kansainvälistymisen kautta ja tehdä kansainvälistä edunvalvontaa. Vuoden 2012 syksyllä huomattiin, että jaoston silloinen toimintamalli vaati työstämistä. Vuonna 2013 jaosto sai uuden englanninkielisen nimen CIA TuKY sekä oman visuaalisen identiteetin. Turun KY:n missiota mukaillen CIA TuKYn pyrkimyksenä on tehdä Turun kauppakorkeakoulussa opiskelevien ajasta paras mahdollinen. Kansainvälisten asioiden jaoston esikuvaksi voi ajatella entisen Turun kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnan kv-valiokuntaa

9 ja tietyssä mielessä entistä ESN TuKYä. CIA TuKY on erittäin nuori toimija ja hakee näin ollen vielä hieman paikkaansa TuKYn toimijoiden kentällä. CIA TuKYn rooli vuonna 2013 on ollut järjestää tapahtumia, joihin haetaan aktiivisesti sekä suomalaisia että kansainvälisiä opiskelijoita. Kaikki jaoston toiminta on lähtökohtaisesti ollut avointa sekä kansainvälisille että kotimaisille opiskelijoille. CIA TuKY on pyrkinyt erilaisten projektien, viestinnän ja tapahtumien kautta kaventamaan kuilua kansainvälisten ja kotimaisten opiskelijoiden välillä. Vaihto- ja kv-tutkinto-opiskelijat halutaan integroida entistä paremmin Turun kauppakorkeakouluun ja Turun KY:hyn. Tähän liittyen CIA TuKY on vuonna 2013 ollut aktiivisesti mukana myös TYYn edustajistovaalien promootiossa kansainvälisille opiskelijoille. Jaosto järjesti esimerkiksi edustajistovaali-illan kauppakorkeakoulun kv-tutoreille ja kv-tutkinto-opiskelijoille. Vuoden 2013 aikana aktiivinen yhteistyö muiden Turun kansainvälisten opiskelijajärjestöjen kanssa on ollut yksi olennainen painopiste. Turun KY:n kehitysyhteistyöviikko on esimerkki tästä yhteistyöstä. Asiallisemman sisällön lisäksi CIA TuKYn tapahtumatarjontaan on kuulunut myös tapahtumia ja muuta hauskanpitoa. Eri kulttuurien vuorovaikutus on näissäkin tapahtumissa ollut keskeistä. Perinteitä kunnioittaen CIA TuKY on ottanut hoitaakseen Turun KY:n ylioppilaskunta-ajoilta peräisin olevat TuKY Evening ja Cottage Weekend -tapahtumat. Myös Language Café järjestettiin Turun KY:n jäsenistön toiveesta Mercatorilla loppusyksystä. Tapahtumien järjestelyissä ei esiintynyt kertaakaan suuria ongelmia. Jaoston nuori ikä huomioon ottaen kaikkiin tapahtumiin saatiin hyvä määrä osallistujia. Toiminnan vakiintuessa tulevina vuosina jaosto saataneen entistä vetovoimaisemmaksi ja toiminta jäsenistöä kiinnostavammaksi. 3.2 Kansainvälinen edunvalvonta Vaihto-opiskeluun liittyvä edunvalvonta on pitkälti koulutuspoliittista edunvalvontaa. Tästä syystä on nähty parhaaksi luoda oma luottamustehtävä ajamaan asiaa Turun KY:ssä. Turun KY:n kansainvälisten asioiden jaostossa (CIA TuKY) on toiminut kaudella opintovastaava, joka on osallistunut yhdessä Turun KY:n toimijaryhmien koulutuspoliittisten vastaavien kanssa pidettyihin kopo-tapaamisiin. Opintovastaavan suurimmat edut kopo-tapaamisissa ovat olleet tiedonkulun kehittyminen kv-asioissa, kv-näkökulman tuominen muuhun koulutuspoliittiseen keskusteluun sekä vastuun jakaminen eri toimijoiden kesken. Turun KY:n hallituksen kv-vastaava on toiminut linkkinä Turun KY:n ja kauppakorkeakoulussa opiskelevien vaihto-opiskelijoiden tutoreiden välillä. Menneinä vuosina kv-tutoreiksi ei ole tullut tarpeeksi hakijoita Turun kauppakorkeakoulusta, minkä vuoksi osa kauppakorkeakoulun vaihtoopiskelijoista on saanut itselleen tiedekunnassa opiskelevan tutorin. Tilannetta on pyritty paikkaamaan aktiivisella kv-tutoroinnin puolesta kampanjoinnilla Turun kauppakorkeakoulun opiskelijoille. Tämä on kuitenkin jatkuva prosessi, joka vaatii vuosittaista panostusta Turun KY:n kvvastaavalta ja tarpeen mukaan CIA TuKYltä. Kv-tutorit on nähty parhaaksi kanavaksi vaihtoopiskelijoiden edunvalvonnassa. Tärkeä osa kansainvälistä edunvalvontaa Turun KY:ssä vuonna 2013 on ollut sidosryhmäsuhteiden rakentaminen. Turun KY:llä ei ole aikaisempina vuosina ollut tiivistä

10 yhteistyötä Turun seudulla toimiviin kansainvälisiin opiskelijaorganisaatioihin. Tämä nähtiin asiana, johon tulee puuttua pikimmiten. Yhteistyöverkostoa lähdettiin aluksi rakentamaan ESN Uni Turun suuntaan, minkä jälkeen keskustelua käytiin myös ISTUn, UTU Debate Clubin sekä TYYn kvvaliokunnan kanssa. Sidosryhmäsuhteet on saatu vuoden aikana hyvälle alulle, mistä kertoo mm. TYYn edustajistovaaleissa TuKY-listalta ehdolla olleet kaksi kansainvälistä tutkinto-opiskelijaa. 3.3 Kehitysyhteistyö Kehitysyhteistyö on ollut osa pyrkimystä saada Turun KY toimimaan kestävän kehityksen ja yhteiskuntavastuun edesauttamiseksi sekä toimia esimerkkinä ja suunnannäyttäjänä yhteiskunnallisen vaikuttamisen kentällä. Turun KY:n kehitysyhteistyö juontaa juurensa ylioppilaskunta-ajoilta. Turun kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnassa kv-valiokunta järjesti vuosittain kehy-päiviä. Jo 2000-luvulla kehitysyhteistyössä tehtiin läheistä yhteistyötä TYYn kanssa. Päivän aikana koululla oli eri järjestöjen ständejä ja puhujia eri organisaatioista pitämässä luentoja aiheesta. Turun KY:n kehitysyhteistyöviikko konseptina aloitettiin 2012 keväällä KYlumpialais-viikolla kehyviikon idea sai alkunsa siitä, kun Turun KY:ssä ei koettu TYYn kehitysyhteistyötoimintaa Turun KY:n jäsenistölle helposti lähestyttäväksi. Kehitysyhteistyö haluttiin tuoda esille tavalla, joka puhuttelisi jäsenistöä. Ideana oli tuoda yhteen Turun KY:n toimijat sekä TYYn kehitysyhteistyövaliokunta. Tapahtumakonsepti oli pienimuotoinen ja toimi olosuhteet huomioon ottaen varsin mallikkaasti. Vuonna 2013 Turun KY:n hallituksessa ei oltu täysin yksimielisiä siitä, että oma kehitysyhteistyöviikko järjestetään toista kertaa. Kehitysyhteistyötä ei aluksi koettu Turun KY:n ydintarjonnaksi. Suuri epävarmuus liittyi myös TYYn omaan kehitysyhteistyöhön. Aikaisemmin keväällä Turun KY:n hallitus oli kuitenkin mukana TuKKK:n strategiatyö-workshopissa, jossa konsulttina toimiva Anders Aspling (professori, GRLI, Tongji Uni-versity) kertoi siitä, kuinka maailmanluokan kauppakorkeakouluissa opiskelijayhteisöt ottavat huomattavasti aktiivisemman roolin yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa. Tilaisuuden jälkeen nousi halu nostaa yhteiskuntavastuun periaatteet entistä vahvemmaksi toiminnan kärjeksi Turun KY:ssä. Kehitysyhteistyöviikko päätettiin näin ollen järjestää uudelleen. CIA TuKYn kokouksissa keskusteltiin siitä, millainen kehitysyhteistyöviikon pitäisi olla. Jo alkutekijöissä haluttiin kumota stereotyyppinen käsitys kehitysyhteistyöstä: lahjoitetaan rahaa ja katsotaan, mitä siitä seuraa. Haluttiin tuoda esiin rajapinta, jossa liiketalous ja kehitysmaiden tulevaisuus kohtaavat. Koettiin, että paras tapa tuoda näitä asioita esille ja herättää keskustelua olisi tuoda viikolle alan huippuosaajia puhumaan. Viikon kulku meni niin, että puhujien esityksiä oli maanantaina aamulla ja iltapäivällä sekä keskiviikkona iltapäivällä. Samoihin aikoihin TuKKK:n aulassa oli pitämässä omia ständejään KEKO (kestävän kehityksen opintokokonaisuus), KEPA (Kehitysyhteistyön palvelukeskus ry) sekä TYYn kehy-valiokunta. Puhujien kartoittaminen ja kontaktointi aloitettiin jo helmikuussa. Tavoitteena oli saada monipuolisia ja kylterin näkökulmasta kiinnostavia puhujia. Kehitysyhteistyöviikon suurimmat

11 haasteet liittyivät sen ajankohtaan ja aiheen kiinnostavuuteen. Osallistujamäärät jäivätkin toivottua pienemmiksi. Viikkoon osallistuneilta saatiin kuitenkin kuulla kiitosta mielenkiintoisista puhujista.

12 11 4 YRITYSSUHTEET Markus Häkli Vuonna 2013 yrityssuhdetiimi on koostunut yrityssuhdevastaavasta, myyntipäälliköstä sekä viiden hengen yrityssuhdetiimistä. Tiimihaun suuri suosio yllätti positiivisesti ja alkuvuodesta muodostettu yrityssuhdetiimi aloitti vahvasti muun muassa Speksin osalta. Tiimin kevät oli jokseenkin hiljainen, mikä on suoraan verrattavissa isojen tapahtumien määrään. Tämän pohjalta on mietitty, pitäisikö tiimin kauden alkaa tammikuun sijaan huhtikuussa. Uusi CRM-järjestelmä, joka saatiin käyttöön edellisenä vuonna, päätettiin hylätä alkukesästä ja alettiin etsiä uutta vaihtoehtoa. Pienen etsinnän jälkeen muutaman jäsenen avulla löysimme myyntiorganisaatioille tarkoitetun järjestelmän, joka toimii yrityssuhdetiimin tarpeisiin huomattavasti paremmin. Järjestelmä otettiin onnistuneesti käyttöön vuoden 2013 aikana. Kaikki Turun KY:n sopimukset nykyisten yhteistyökumppaneiden kanssa toteutuivat odotetusti. Yksinoikeudelliset sopimukset, jotka loppuivat vuonna 2013, uusittin ilman yksinoikeutta. Turun KY:n yhteistyökumppanit olivat vuonna 2013 Accenture, PwC, Cloetta, Hartwall, Tallink Silja, Lyyti, Sefe, Kauppalehti, Celebration Brothers, Sportia sekä Turun Seudun OP. Kauppalehden sopimusta ei kuitenkaan uusittu heidän pyynnöstään ja Turun Seudun OP kanssa ei tehty vielä lopullista sopimusta. Turun Seudun OP:n neuvottelut jatkuvat siis vuonna Myyntipäällikkö on vuoden aikana aloittanut useampien yrityksien kanssa neuvottelut mahdollisen yhteistyön osalta. Yrityssuhdetiimin kokoonpano vuonna 2013: Markus Häkli; Yrityssuhdevastaava Ristomatti Vahe; Myyntipäällikkö Jaakko Kari; Myyntineuvottelija Jaana Miettinen; Myyntineuvottelija Oskari Rankamo; Myyntineuvottelija Millie Degni; Myyntineuvottelija Joonas Kukkonen; Myyntineuvottelija Tiimi toimi suhteellisen hyvin yhteistyössä eri projektien osalta. Vapaat työajat ja kokouksien puuttuminen hankaloitti hieman kokonaiskuvan ylläpitämistä, ja tiimin jäsenet keskenään eivät aina tienneet kunkin projektin edistymisestä. Tästä on otettu opiksi ja vuodelle 2014 on laadittu tarkempi toimintamalli yrityssuhdetiimille. Vuonna 2014 myyntipäällikkönä toimii Ristomatti Vahe ja uudeksi yrityssuhdevastaavaksi on valittu Oskari Rankamo. 5 TALOUS Otto Sulin Vuosi 2013 oli talouden puolella todennäköisesti aktiivisin vuosi pitkään aikaan. Taloussektori koki paljon muutoksia ja kehitystyötä tehtiin paljon, ja nämä päätökset tulevat vaikuttamaan koko yhdistyksen toimintaan pitkään.

13 Kun yhdistyksen kokous oli hyväksynyt kompromissiesityksen taloussektorin tehtävänjaon muutoksista, asetettiin 2012 marraskuun alussa työryhmä, joka selvitti parasta tapaa jakaa tehtävät. Työryhmä päätyi selvityksen jälkeen hallituksen alkuperäiseen esitykseen, jossa taloustoimikunnan puheenjohtaja hoitaa rahoitustehtäviä ja on itsenäinen talouden johtamisesta vastaava henkilö. Hänen työparikseen järjestötaloudesta vastaamaan rekrytoitiin osa-aikainen talouspäällikkö. Talouspäälliköksi valittiin Tiina Mänty, joka aloitti työssään maaliskuussa. Huhtikuussa toiminnanjohtajalta siirtyivät pois talouteen liittyvät tehtävät. Talousstrategia ja omistajaohjausstrategia uudistettiin alkusyksystä. Olennaisimpana muutoksena jatkossa tarkoitus on pyrkiä keskipitkällä aikavälillä tekemään vain pieni positiivinen kassavirta järjestötaloudesta salkkuun. Aiemmin kassavirta oli ollut noin positiivinen. Taloustoimikunnan asemaa vahvistettiin molemmilla dokumenteilla ja vastuu talousjohtamisesta siirrettiin taloustoimikunnalle kirjaamalla se selkeästi taloudenhoidon ohjesääntöön. Hallitus ei muutoksen jälkeen kykene tekemään lyhytnäköisiä päätöksiä ilman taloustoimikunnan puuttumista asiaan. Järjestötalouden johtamista ajettiin aiempaa tavoitteellisemmaksi. Rahastonhoitajilta ja controllereilta vaadittiin aiempaa tarkempaa budjetointia ja raportointia, jotta budjeteissa pysyttäisiin paremmin ja toiminta olisi suunnitelmallisempaa. Keväällä aloitettiin sijoitussalkun rakenteellinen uudistaminen. Aktiivisen täyden valtakirjan varainhoidon hyötyjä ei nähty selkeinä, laatu epäilytti ja kustannuksetkin olivat suurehkot. Salkusta laadittiin malli, jossa salkku koostuisi viidestä indeksiosuus-etf:stä, säilyttäen vanhan allokaation. Varainhoidon järkevyyden arviointi ja muiden mahdollisten toimenpiteiden suunnittelu siirrettiin vuodelle 2014 aikapulasta johtuen. Salkunhoitajaan oltiin vuoden aikana aktiivisesti yhteydessä ja salkun kehitystä seurattiin säännöllisesti. Salkku tuotti kohtuullisen tuloksen taloustilanteeseen nähden. Liiketoiminnan kannalta vuosi oli erittäin aktiivinen. Omistajaohjausta hoidettiin poikkeuksellisen aktiivisesti ja lähdettiin tarkentamaan omistajaohjauksen tavoitteita yhdessä yritysten kanssa. Työ jatkuu vuonna 2014 vielä. Creditiuksen liiketoiminta joutui ongelmiin lakimuutoksen vuoksi, koska uusi laki leikkasi perinnän kannattavuuden puoleen aiemmasta. Taloustoimikunta arvioi jatkuvasti liiketoiminnan näkymiä ja päätti yhdessä osakas OTM Vesa Anttilan kanssa marraskuun alussa lakkauttaa yrityksen. Projektista realisoitui noin seitsemän tuhannen euron tappio kokonaisuudessaan. 6 KOULUTUSPOLITIIKKA Jarkko Louhelainen Vuosi 2013 oli koulutuspoliittisesti erinomainen. Vuoden aikana vakiinnutettiin edunvalvonnan säännönmukaista suunnittelua, sidosryhmien tapaamista, edustuksia kauppakorkeakoulun hallinnossa ja uudistettiin voimakkaasti viestintää koulutuspoliittisista asioista perustamalla ainutlaatuinen MERCAtalks-keskustelualusta Facebookiin.

14 Koulutuspoliittinen vastaava toimi vuonna 2013 seuraavissa toimielimissä Turun KY:n hallituksen jäsenyyden ja Edunvalvontajaoston varapuheenjohtajuuden lisäksi: TuKKK:n johtokunnan varsinaisena jäsenenä maaliskuusta lähtien TuKKK:n laajennetun johtoryhmän jäsenenä TuKKK:n koulutuksen kehittämisen toimikunnan (KouKe) sekä opiskelijavalintatoimikunnan jäsenenä Turun kauppakorkeakoulun (TuKKK) hallinnon opiskelijaedustajien koordinaattorina Turun yliopiston ylioppilaskunnassa (TYY) Turun kauppakorkeakoulun strategian suunnitteluryhmissä ja Value Mill -workshopin suunnitteluryhmässä Tämän lisäksi koulutuspoliittinen vastaava oli mukana TYYn delegaatiossa, joka osallistui SYL:n liittokokoukseen. TuKKK:n johtajiston, laitosten ja opintotoimiston kanssa tehtiin yhteistyötä pitkin vuotta hyvässä hengessä. Erityisesti yhteistyötä tehtiin johtajiston kanssa saaden lisäedustajien paikkoja vakiintuneisiin ryhmiin, kuten KouKe, ja aivan uusi edustus laajennettuun johtoryhmään. Opintoasioissa vaikutus tapahtui ennen kaikkea johtokunnassa, johtajistotapaamisissa ja koulutuksen kehittämisen toimikunnassa. Keväällä koulutuksen kehittämistoimikunta alkoi valmistella opetuksen varajohtajan kanssa KTK-tutkinnon uudistamista ohjelmamuotoon. Esitys kuitenkin pöydättiin sellaisenaan kesäkuun johtokunnassa, ja valmistelutyötä jatkettiin syksyllä. Joulukuun johtokunnassa uudesta esityksestä käytiin lähetekeskustelu jo paremmassa hengessä. Turun kauppakorkeakoulu alkoi valmistella uutta strategiaansa heti alkuvuodesta, ja Turun KY olikin mukana alusta asti vahvana. Maaliskuussa järjestettiin opiskelijoiden oma workshop-päivä, johon johto ja TuKKK:n Advisory Boardin johtaja osallistuivat. Keskustelu oli hyvähenkistä, ja yhteistyötä päätettiin tiivistää. Elokuussa Turun KY organisoi opiskelijoiden noin 25 hengen delegaation kauppakorkeakoulun strategiapäivään, joka koostui useasta teemaworkshopista. Lokakuussa järjestettiin strategiapäivän jatkoksi Value Mill -päivä, jossa OP-Pohjola-sali muutettiin kutsuvaksi arvoja pohtivaksi eteistilaksi yhden päivän ajaksi, jolloin henkilökunta ja opiskelijat saivat tulla kertomaan omia ajatuksiaan arvoja edistävästä ja arvoja tuhoavasta toiminnasta. TYYn halloped-koordinaattorina koulutuspoliittinen vastaava osallistui TYYn hallopedkoordinaattoritapaamisiin ja piti yhteyttä kauppakorkeakoulun hallinnon opiskelijaedustajien puolesta TYYn hallitukseen. Kopon ja ainejärjestöjen kopojen yhteistyötä pyrittiin edelleen tiivistämään säännöllisissä tapaamisissa. Tapaamiset olivat onnistuneita, sillä niiden johdosta tiedonkulku toimi entistä paremmin, saatiin ideoida edunvalvontaa yhdessä, ja tulevaisuudessa toimintaa voidaan suunnitella ja koordinoida entistä enemmän. Huonoksi nähtiin kuitenkin se, että tapaamisia ainejärjestöjen edustajien kanssa on vaikea organisoida kokoon ainejärjestöjen suuren määrän vuoksi. Lisäksi koulutuspoliittisen vastaavan muuten hyvin laajan tehtäväkentän vuoksi tapaamiset eivät saavuttaneet sitä frekvenssiä ja tarkoitustaan, mitä niillä alun perin haettiin. Jatkossa koulutuspoliittisen vastaavan ja edunvalvontajaoston laitosvastaavien rooleja tulee tarkastella tässä tapauksessa uudesta kulmasta, jotta edunvalvonnan koordinointia voidaan toteuttaa tehokkaasti. Edunvalvonnallinen viestintä koki suuren harppauksen eteenpäin, kun Facebookiin perustettiin huhtikuun alussa avoin ja sitoutumaton keskustelualusta MERCAtalks vapaata keskustelua varten

15 edunvalvonnasta ja yleisistä asioista kauppakorkeakoulussa. Vuoden loppuun mennessä jäseniä ryhmään on tullut jo lähes tuhat, ja se on alkanut laajentua myös henkilökunnan keskuuteen. Tällä tavoin on ensimmäistä kertaa saavutettu avoin, vuorovaikutteinen ja matalan kynnyksen kanava ideoiden ja kehitysehdotusten saamiseen ja toisaalta myös avoimempaan viestintään TuKYn toimijoilta jäsenistölle. 7 HYVINVOINTI JA TUTOROINTI Sofi Laiho Kauden aikana Turun KY:n hyvinvointi- ja tutorointisektori keskittyi uusien toimintamuotojen vakiinnuttamiseen sekä kehittämiseen edellisen hallituksen osoittamalla tavalla. Yhteistyötä TYYn edunvalvonnallisten toimijoiden kanssa jatkettiin. 7.1 Edunvalvontajaosto (EVA) Edunvalvontajaoston puheenjohtajana toimi hyvinvointi- ja tutorointivastaava. EVA keskittyi oman profiilinsa nostamiseen Turun kauppakorkeakoulussa sekä pyrki toiminnassaan kasvattamaan koulutuspolitiikan roolia. Jaoston hallitukseen haki runsaasti jäseniä ja uudet jäsenet valittiin hakemusten perusteella. Edunvalvontajaosto kokousti vuonna 2013 viikoittain. Keväällä EVA järjesti kaksi lautapeli-iltaa, kaksi leffailtaa, Oh Behave! -luentoiskun, laskiaispullayllätyksen, Turun KY:n hyvinvointipäivän sekä pupuille suunnatun pääaineinfon. Jaosto järjesti myös Hyvinvointikyselyn Turun kauppakorkeakoulun opiskelijoille. Syksyllä EVA järjesti lautapeli-illan, verenluovutuksen yhteistyössä SPR:n kanssa, Pimppaa mun haalarit -tapahtuman sekä pikkujoulut. Edunvalvontajaosto päivitti myös tenttiarkistoa keväällä ja syksyllä. Jokainen Edunvalvontajaoston järjestämä tapahtuma oli alkoholiton ja alkoholittomien sekä opiskelijoiden hyvinvointia sekä opiskelujaksamista kasvattavien tapahtumien määrää pyritään lisäämään entisestään. Edunvalvontajaoston kokoonpano vuonna 2013: Sofi Laiho; puheenjohtaja Jarkko Louhelainen; varapuheenjohtaja Sanni Sirkiä Sofia Heikkilä Otto Rouhiainen Emmi Takala Sonja Lemmetty Petri Rautiainen Noora Hendolin Merja Suhonen Emmi Vilkanen

16 Tutorointi Keväällä järjestettiin tutorhaku perinteisesti yhteistyössä opintotoimiston kanssa. Vuonna 2013 käyttöön otettiin paritutorointi yksilötutoroinnin rinnalle. Uudistuksesta tuli hyvää palautetta, joten paritutorointia tullaan jatkamaan myös vuonna Tutorointivastaava piti tutorkoulutukset keväällä ja syksyllä niin normaalipuolen tutoreille kuin kv-tutoreillekin yhdessä Turun KY:n hallituksen kanssa. Hyvinvointi- ja tutorointivastaava koordinoi tutortapahtumavastaavien toimintaa, ja tapahtumavastaavat yhdessä tiimiensä kanssa vastasivat tutortapahtumien suunnittelusta ja alkujärjestelyistä. Kaikki tutorit olivat vastuussa tapahtumien käytännön järjestelyistä sekä toteuttamisesta. Tutoreiden järjestämät tapahtumat syksyllä olivat Ekan illan bileet Marilynissä, Hengailuilta Arcanumin nurmialueella, Kaupunkisuunnistus Turun keskustassa, Tutustumisbileet Montussa, Pupujaiset Puolalanmäen puistossa ja Pupujen lakitustilaisuus Montussa. Vaihto-opiskelijoita pyrittiin tutustuttamaan Turun KY:n toimintaan kv-tutoroinnin kautta ja vaihto-opiskelijat osallistuivat tutoreidensa johdolla syksyllä Ekan illan bileisiin, Kaupunkisuunnistukseen, Tutustumisbileisiin sekä Pupujaisiin. 7.3 Ruokalan asiakastoimikunta Hyvinvointisektori osallistui keväällä ja syksyllä ruokalan asiakastoimikunnan kokouksiin. Kokouksissa käytiin läpi opiskelijoiden sekä henkilökunnan palautteita, pohdittiin tapoja parantaa Montun sujuvuutta ruuhka-aikoina sekä keskusteltiin muun muassa Bistron ja Montun valikoimien monipuolistamisesta. Asiakastoimikunnan jäseninä toimivat: Sofi Laiho; Hyvinvointi- ja tutorointivastaava Ossi Tursas; Kuntamestari Henna Lunkka; Toiminnanjohtaja 8 VIESTINTÄ Joonas Hokka Viestintäsektorilla jatkettiin kaudella 2013 yhä strategisempaa työtä ja tiedottamisen lisäksi pohdittiin myös Turun KY:n sisäisen ja ulkoisen viestinnän rooleja. Erityisesti Turun KY:tä alettiin tarkastella brändinä. TuKYn lyhenteenä on yhä aiempaa enemmän käytetty varsinkin virallisessa viestinnässä Turun KY:tä. 8.1 TuKY.fi 396 Turun KY:n nettisivujen kävijämäärät ovat vakiintuneet viime vuoden muutosten jälkeen.

17 Yleisesti voidaan sanoa, että blogit ovat kaikkein suosituinta sisältöä tenttiarkiston ja tapahtumakalenterin jälkeen, joten vuonna 2014 niiden kanssa tulee myös olla aktiivinen. Sivuston navigaatiota kehitettiin syksyllä käyttäjäystävällisempään suuntaan suoritetun käytettävyystestauksen perusteella. Kuvagalleriat palasivat pitkän tauon jälkeen etusivulle. Varsinaisen sivuston selkeyttämiseksi on erillisiä kokonaisuuksia nostettu teemasivuiksi, kuten vuosijuhlat, edustajistovaalit ja hallitusvalinta. Sivuston käyttöehdot ja -ohjeet kirjattiin kommentoinnin pelisääntöjen selkeyttämiseksi. Uudeksi Webmasteriksi nimettiin vuosikurssilta 2013 Lauri Moisio. 8.2 Sähköpostiviestinnän yhdenmukaistaminen Aiemman kauden linjan mukaisesti sähköpostiviestinnän yhdenmukaistamista jatkettiin johdonmukaisesti, mutta joustavasti. Jaosto- ja toimijaryhmätiedottajat koulutettiin tammikuussa asialliseen viestintään. Viestintävastaava valvoi ja hallinnoi yhdessä toiminnanjohtajan kanssa sähköpostilistojen käyttöä. 8.3 Viestintäjaosto Viestintäjaosto jatkoi aiemmalla kaudella linjattua rooliaan viestinnän asiantuntijoiden keskustelufoorumina, johon mandaattipaikoilta valittiin viestintävastaavan (puheenjohtaja) johdolla KY:n webmaster, KYlisteen päätoimittajat, TuKYn myyntipäällikkö sekä KY-Dealingin markkinointipäällikkö. Vakituisesti myös aiempien vuosien aktiiviset viestintävastaavat on kutsuttu tapaamisiin. Vuoden aikana Viestintäjaosto muun muassa toimi KYlisteen toimitusneuvostona, tuotti Pupuoppaan, suunnitteli Turun KY:n viestintää niin sisäisesti kuin ulkoisestikin, alusti brändistrategian ja brändityöryhmän luomista, ja kaikkein tärkeimpänä loi keskusteluyhteyden muuten yksilöinä työtä tekevien asiantuntijoiden välille. Näin viestintää voitiin ja voidaan jatkossakin tarkastella strategisena kokonaisuutena. Viestintäjaostossa toimiville päätettiin antaa mahdollisuus jatkaa toiminnassa myös seuraavana vuonna, jolloin toimintaan saadaan jatkuvuutta ja parhaita käytäntöjä voidaan jakaa saumattomasti jatkossakin. 8.4 KYliste KYlisteen toimintaa ohjasi vuoden ajan Viestintäjaosto toimitusneuvoston roolissa. KYlisteen vuonna 2012 luotu uusi graafinen ilme on pysynyt lähes muuttumattomana. Päätoimittajana toimi Pia Rawlins, jonka Sara Lehtinen korvasi loppuvuodesta. KYlisteen toimitus on myös vakiintunut ja lehti on kaikin puolin muuttunut aiempaa ammattimaisemmaksi. KYliste ilmestyi viime vuoden tapaan viisi kertaa. Pupuoppaan tuottamisessa ja taitossa hyödynnettiin KYlisteen osaamista, joten Pupuopas taitettiin lehden erikoisnumerona. Opas todettiin sisällöllisten suurten uudistusten jälkeen toimivaksi ja myös KYliste sai näkyvyyttä Turun KY:n lehtenä alusta asti uusille opiskelijoille.

18 Pupuopas Pupuopas tuotettiin KYlisteen erikoisnumerona 3/13 ja lähetettiin perinteiseen tapaan uusille opiskelijoille hyväksymiskirjeiden mukana. Sisältö pidettiin samanlaisena, Viestintäjaoston ohjeistuksen mukaisena, jolloin se vastaa pupujen tarpeita paremmin. Huomiota kiinnitettiin jälleen erityisesti graafiseen ilmeeseen. Opas tilattiin NewPrintiltä. 8.6 KYräilijä KYräilijä-viikkotiedotetta julkaistiin kevät- ja syyslukukauden ajan normaalisti. Ulkoasu pysyi hyvin samanlaisena aiempaan nähden. Tärkeimpinä KYräilijässä sisällöllisesti ovat TuKYn ajankohtaiset uutiset, blogit, Intranetin tärkeimmät uutiset ja tapahtumakalenteri. 8.7 Graafinen ohjeistus Yhdistyksen strategian päivittämisen jälkeen tarkastettiin, että graafinen ohjeistus vastaa nykyistä strategiaa. Yhdistyksen logon käytön ohjeistusta päivitettiin vastaamaan nykyisellään vakiintunutta käytäntöä. 8.8 Brändityöryhmä Keväällä perustettiin yhdistyksen strategian perusteella työryhmä suunnittelemaan yhdistyksen brändin kehittämistä. Työryhmä teetti jäsenistölle kyselyn yhdistyksen nykyisestä imagosta, ja tulosten perusteella työryhmä loi raamit viestinnän järjestelmälliselle kehittämiselle koko loppukauden ajan. Brändityöryhmään vuonna 2013 kuuluivat yhdistyksen puheenjohtaja ja viestintävastaava sekä hakemusten perusteella Juho Harmaa, Juha Eskola ja Tenho Saavedra. Brändityöryhmä jatkaa toimintaansa keväällä Seuraavalle kaudelle Tulevalla kaudella Turun KY:n viestinnän suuntaa määrittää dokumenttien laadinnan (viestintäsuunnitelma/ohjesääntö ja brändistrategia) lisäksi erityisesti Turun KY:n brändin ja viestintäkanavien johdonmukainen kehittäminen kokonaisuus huomioiden.

19 18 9 KULTTUURI JA TRADITIOT Ilona Häsänen Kulttuuritoimintaa Turun KY:ssä edistävät erityisesti Kulttuurijaosto Kulttis, KYSS, Cantus Mercurialis ja TuKY-Speksi. Cantus Mercurialiksen pitkäaikainen kuoron johtaja Hannu Wuorela lopetti ja uudeksi taiteelliseksi johtajaksi valittiin Pekka Nebelung. TuKY-Speksi 2013 oli erittäin onnistunut. Speksitiimi oli loistava, näytökset onnistuneita ja täynnä yleisöä. Speksi 2014 on lähtenyt hyvin käyntiin. 9.1 Traditiot Helmikuussa järjestettiin ylioppilaskuntien yhdistymisen vuosipäivä neljättä kertaa. Tänä vuonna päätimme järjestää cocktailtilaisuuden ja sitsit. Sitseille kutsuttuna oli koko TYYn jäsenistö tiedekuntakiintiöittäin. Tapahtuma oli kaikin puolin onnistunut ja sitsit päätettiin pitää ohjelmistossa tulevinakin vuosina. Maaliskuussa sai ensi-iltansa 5-vuotias TuKY-Speksi. Viime vuoden vaikeuksista ei ollut enää tietoakaan, vaan tuottajat ja koko speksitiimi onnistuivat todella hyvin. Näytöksissä riitti yleisöä ja TuKY-Speksiä kehuttiin. Tämän vuoden onnistumisella takaamme jatkuvuuden seuraaville vuosille. Turun KY:n hallitus järjesti jo perinteeksi muodostuneet Kuntalaisbailut jäsenistön iloksi ja ylioppilaskunnan muistoksi. Osallistuimme Vappukulkueeseen ja paikkamme oli osakuntien jälkeen ensimmäisenä. Lisäksi vappuna osallistuttiin Tapiolan Wappusoutuihin ja vietettiin istuvan ja edellisen hallituksen vappubrunssia. Pupujen lakitustilaisuus järjestettiin kolmatta kertaa. Tutorit lakittavat omat pupunsa virallisesti kyltereiksi vaihdettuaan pupujen ylioppilaslakkeihin TuKY-lakkimerkit. Turun KY näkyy täten paremmin katukuvassa myös vappuna. Turun KY:n 63. vuosijuhlien emännäksi valittiin Salli Laakio ja isännäksi Otto Sillanpää. Cocktailtilaisuus järjestettiin perinteisesti Mercatorilla, mistä jatkettiin pääjuhlaan VPK-talolle. Juhlia vietettiin arvokkaasti, ja juhlapuhujana oli Turun kauppakorkeakoulun kasvatti Juuso Enala. Jatkoille palattiin juhlavaksi koristeltuihin kauppakorkeakoulun yläaulaan ja juhlasaliin. High School - teemainen silliaamiainen järjestettiin tällä kertaa Rymättylän VPK-talolla. Lisäksi vuosijuhlaviikolla järjestettiin vuosijuhlaviikon avajaistilaisuus, jossa jaettiin hopeiset ansiomerkit. Tämän jälkeen vierailtiin Maija Grundströmin haudalla ja palattiin koululle tanssikurssia varten. Tiistaina oli vuorossa etikettikurssi ja keskiviikkona Kulttiksen Rahvaanjuhlat. Perjantaina ja lauantaina juhlittiin vuosijuhlia ja sillistä. Turun KY:n hallitus piti juhlakokouksensa jo kolmantena vuonna muualla kuin Kauppiaskadun Aschanissa, joka on yleensä jatkanut Lehtisen kahvilan perinteitä. Tänä vuonna hallitus kokousti Puolalanmäen lukiossa, Aurakatu 11:ssä, jossa Turun kauppakorkeakoulu aloitti toimintansa. 9.2 Huomionosoitukset

20 Hopeinen ansiomerkki Maanantaina jaettiin hopeiset ansiomerkit seuraaville Turun KY:ssä ansioituneille jäsenille: Laura Haakana, Aleksi Huttunen, Jussi Nieminen, Anna Perkkola, Tuomo Mäkitalo, Joonas Kantoluoto, Petri Lyytikäinen, Timo Kovala, Miro Korhonen, Ann-Sofie Leimu, Markus Häkli, Sofi Laiho, Ossi Tursas, Otto Rouhiainen, Jenny Piitulainen, Liisa Lundell, Perttu Toppari, Jenna Heinonen, Eemil Yli-Pietilä, Milla Anttonen, Sofia Heikkilä, Salli Laakio, Joonas Kukkonen, Ville Talvitie, Anne Dahl, Maija Kaunismaa, Konsta Weber, Otto Rosendahl, Juhani Häyrinen, Oskari Rankamo, Jouni Mustalahti, Joonas Joki-Korpela ja Kati Nenonen Kultainen ansiomerkki Perjantaina jaettiin kultainen ansiomerkki seuraaville ansioituneille jäsenille: Olli Tehikari, Sanni Sirkiä, Emmi Takala, Ristomatti Vahe, Pauliina Ääri, Henna Lunkka ja Jani Grönberg Kunnianauha jaettiin kunnianauha seuraaville ansioituneille jäsenille: Ville Valkonen, Mikko Leino, Joona Rauhamäki, Juho Harmaa, Jussi Heikkonen ja Jukka Kujala Kultainen kunniamerkki jaettiin kultainen kunniamerkki seuraavalle ansioituneelle jäsenelle: Janne Haikonen Kultainen taskumatti jaettiin kultainen taskumatti Pia Rawlinsille Standaari myönnettiin standaari Teppo Toivaselle Proffan kellarin ja Turun KY:n pitkäaikaisesta yhteistyöstä Vuoden opettaja 494 Vuoden opettajaksi valittiin taloustieteiden kvantitatiivisten menetelmien lehtori Irma Luhta.

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintakertomus vuodelta 2013

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintakertomus vuodelta 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintakertomus vuodelta 2013 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA 2014 TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Sisällys Sisällys... 2 1. Pääsektori... 7 1.1. Toimijat... 7 1.2. Toimintasuunnitelman mukaiset projektit... 7 1.3. Henkilöstö... 8 1.4. Muuta... 9 Yliopisto...

Lisätiedot

KY Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunta

KY Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunta KY Toimintakertomus 2004 KY Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunta Toimintakertomus 2004 KY Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunta Sisällys Pääsihteerin tervehdys 6 Mikä KY on? 8 Edustajisto

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2004

TOIMINTAKERTOMUS 2004 1 YLEISTÄ Vuosi 2004 oli Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta OSAKO:n seitsemäs toimintavuosi. Oulun seudun ammattikorkeakoulun Opiskelijat ry (OSAKO) perustettiin 5.12.1997. Perustamisasiakirjat

Lisätiedot

Auli Aaltonen. Eläköön ekonomit! 2

Auli Aaltonen. Eläköön ekonomit! 2 Auli Aaltonen Eläköön ekonomit! 2 Porin Seudun Ekonomit ry 2003 2013 Julkaisija ISBN ISBN Kuvat Taitto Paino Porin Seudun Ekonomit ry 978-952-93-1781-3 (nid.) 978-952-93-1783-7 (PDF) Porin Seudun Ekonomit

Lisätiedot

OPISKELIJAEDUSTAJAN OPAS. Turun yliopiston kauppakorkeakoulun hallinnon opiskelijaedustajille ja TuKY:n toimijoille

OPISKELIJAEDUSTAJAN OPAS. Turun yliopiston kauppakorkeakoulun hallinnon opiskelijaedustajille ja TuKY:n toimijoille OPISKELIJAEDUSTAJAN OPAS Turun yliopiston kauppakorkeakoulun hallinnon opiskelijaedustajille ja TuKY:n toimijoille 2 Sisällys 1 ALKUSANAT... 4 Kokemuksia opiskelijaedustamisesta... 5 Opiskelijaedustajan

Lisätiedot

Toimintakertomus 2010

Toimintakertomus 2010 Prometheus-leirin tuki ry Toimintakertomus 2010 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 6.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Kokoukset, seminaarit ja

Lisätiedot

6-7. mikä on ky? mukaan ky-toimintaan 58-60. opinnot kauppakorkeakoulussa. Opiskelijan arki ja hyvinvointi 64-67. Puheenjohtajan tervehdys

6-7. mikä on ky? mukaan ky-toimintaan 58-60. opinnot kauppakorkeakoulussa. Opiskelijan arki ja hyvinvointi 64-67. Puheenjohtajan tervehdys 3 4-5 Puheenjohtajan tervehdys 1 2 6-7 35 8 9 10-11 12-13 14-15 16-17 18-19 20-21 22-23 24-25 26-27 28-29 30-31 32-34 Mitä KY tekee? Ketkä KY:llä toimivat? KY:n organisaatio Mitä hyötyä on KY:n jäsenyydestä?

Lisätiedot

Optimi ry Toimintasuunnitelma 2014

Optimi ry Toimintasuunnitelma 2014 Optimi ry Toimintasuunnitelma 2014 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ 2 2 TALOUS 3 3 KOULUTUSPOLITIIKKA 3 4 YRITYSSUHTEET 4 5 JUHLAT 5 5.1 Vuosijuhlat 5 5.2 Kyltereiden syyscocktailit 5 6 TAPAHTUMAT JA LIIKUNTA

Lisätiedot

Osavuosikatsaus OPTIMI RY:N VIRALLINEN ÄÄNENKANNATTAJA 12.VSK. NRO 4 JOULUKUU 2013

Osavuosikatsaus OPTIMI RY:N VIRALLINEN ÄÄNENKANNATTAJA 12.VSK. NRO 4 JOULUKUU 2013 Osavuosikatsaus OPTIMI RY:N VIRALLINEN ÄÄNENKANNATTAJA 12.VSK. NRO 4 JOULUKUU 2013 Q4 Pääkirjoitus Kaikki loppuu aikanaan Hmm... Kerrankin olen sanaton. Se on jotain sellaista mitä omasta suustani harvoin

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012 Inkubio ry

Toimintakertomus 2012 Inkubio ry Inkubio ry Sisällysluettelo 1 Johdanto...3 2 Fuksitoimikunta... 4 2.1 Kevään toiminta... 4 2.2 Syksyn toiminta... 4 3 Opintotoimikunta...5 3.1 Edunvalvonta... 6 3.2 Laskupiiri ja opintokysely... 6 4 Sisä-

Lisätiedot

Osavuosikatsaus OPTIMI RY:N VIRALLINEN ÄÄNENKANNATTAJA 12.VSK. NRO 1 MAALISKUU 2014 Q4 Q4

Osavuosikatsaus OPTIMI RY:N VIRALLINEN ÄÄNENKANNATTAJA 12.VSK. NRO 1 MAALISKUU 2014 Q4 Q4 Osavuosikatsaus Q4 Q1 OPTIMI RY:N VIRALLINEN ÄÄNENKANNATTAJA 12.VSK. NRO 1 MAALISKUU 2014 Q4 Q4 Pääkirjoitus Kohti uutta ja tuntematonta Vuoden vaihtuessa vaihtui jälleen valta myös Optimissa. Marraskuussa

Lisätiedot

Automaatio- ja systeemitekniikan kilta ry. TOIMINTAKERTOMUS. Markus Heimonen 17.2.2008

Automaatio- ja systeemitekniikan kilta ry. TOIMINTAKERTOMUS. Markus Heimonen 17.2.2008 Automaatio- ja systeemitekniikan kilta ry. TOIMINTAKERTOMUS 2007 Markus Heimonen 17.2.2008 1 Yleistä (Puheenjohtaja Markus Heimonen) Automaatio- ja systeemitekniikan kilta ry:n yhdeksännen toimintavuoden

Lisätiedot

I N D E K S I 4/2008

I N D E K S I 4/2008 I N D E K S I 4/2008 Päätoimittaja Leila Uotila lkuoti@utu.fi Toimittajat Anette Almgren Eero Hokkanen Mari Jokiranta Petteri Järvinen Maija Karjalainen Esa Karonen Niko Korte Maiju Kujala Elias Laitinen

Lisätiedot

Toimintakertomus 2013

Toimintakertomus 2013 Toimintakertomus 2013 1 Johdanto Lapin yliopiston ylioppilaskunnan toiminta oli vuonna 2013 aktiivista. Vuoden teemana oli yhteisöllisyys, jonka avulla ylioppilaskunta pyrki lisäämään opiskelijoiden yhteenkuuluvuuden

Lisätiedot

Tita, Tapiolan tytär Tieto-Tapiola 1974 2004

Tita, Tapiolan tytär Tieto-Tapiola 1974 2004 Tita, Tapiolan tytär Tieto-Tapiola 1974 2004 Seppo Tamminen Veijo Åberg Historiikista lyhentänyt Päivi Hirki Esipuhe Kolmenkymmenen vuoden ikä on tänä päivänä kunnioitettava saavutus IT-palveluyritykselle,

Lisätiedot

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintakertomus 2009. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintakertomus 2009. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintakertomus 2009 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintakertomus 2009 Pasilan puistotie 7 00240 Helsinki

Lisätiedot

ADOPTIVFAMILJER RF 21.3.2011

ADOPTIVFAMILJER RF 21.3.2011 ADOPTIOPERHEET RY, TOIMINTAKERTOMUS ADOPTIVFAMILJER RF 21.3.2011 TOIMINTAVUOSI 2010 Yleistä Kulunut toimikausi oli yhdistyksen neljästoista. Yhdistyksen toiminnan vakiintuminen jatkui Raha-automaattiyhdistyksen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012 www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliiton visio 2014 Asiantunteva ja toimiva vammais- ja kansanterveysjärjestö Aivovammaliiton asiantuntevuus tarkoittaa monipuolista,

Lisätiedot

Yhteinen organisaatiomuistio Koordinaattorit 6.7.2009

Yhteinen organisaatiomuistio Koordinaattorit 6.7.2009 Yhteinen organisaatiomuistio KY, TOKYO, TKY Muistio ylioppilaskuntien eri sektoreilla kevään 2009 aikana käytyjen organisaatiokeskustelujen tuloksista Koordinaattorit 6.7.2009 Sisällysluettelo 1 Hallinto...

Lisätiedot

Hallitus kokoontui vuoden aikana 27 kertaa, kokouksia on pidetty tarpeen mukaan.

Hallitus kokoontui vuoden aikana 27 kertaa, kokouksia on pidetty tarpeen mukaan. Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan TOIMINTAKERTOMUS 2013 JOHDANTO Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (OSAKO) on Oulun seudun ammattikorkeakoulun (Oamk) opiskelijoiden etu-

Lisätiedot

TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2014

TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2014 TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS JOHDANTO...1 1 JÄRJESTÖLÄHTÖINEN AUTTAMISTYÖ...2 1.1 VERKKOPALVELUT...3 1.1.1 Verkkosivut...3 1.1.2 Nettiryhmät...4

Lisätiedot

Timo-Erkki Varpainen ALAN OPISKELIJOIDEN AINEJÄRJESTÖN HISTORIA suppea oppimäärä

Timo-Erkki Varpainen ALAN OPISKELIJOIDEN AINEJÄRJESTÖN HISTORIA suppea oppimäärä Timo-Erkki Varpainen ALAN OPISKELIJOIDEN AINEJÄRJESTÖN HISTORIA suppea oppimäärä Julkaistu toimittajakoulutuksen 80-vuotisjuhlaa varten 6.10.2006 laaditussa monisteessa Dokumentteja toimittajakoulutuksesta

Lisätiedot

YKKÖSKETJU LIIKUNTAEXTRA. Ykkösketju toivottaa kaikille lukijoille Rauhaisaa Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2012. Sivuilla 5-8

YKKÖSKETJU LIIKUNTAEXTRA. Ykkösketju toivottaa kaikille lukijoille Rauhaisaa Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2012. Sivuilla 5-8 Euroopan NMKY vierasilla 4.-6.11.2011 3 Nuorisopolitiikkaa ja kohtaamisia Berliinissä 4 LIIKUNTAEXTRA 5-8 Suomen NMKY:n syysliittopäivät Kuopiossa 9 Kohti urheiluvuotta 2012 10 Liitolta hyvää tarjolla

Lisätiedot

M E R C U R I U S. Tietoturvaosaajille riittää työsarkaa. Yhteistyöstä käytännön hyötyä. Harri Koponen:

M E R C U R I U S. Tietoturvaosaajille riittää työsarkaa. Yhteistyöstä käytännön hyötyä. Harri Koponen: T U R U N K A U P P A K O R K E A K O U L U N T I E D O T U S L E H T I 4 / 2 0 0 9 M E R C U R I U S Harri Koponen: Yhteistyöstä käytännön hyötyä Seppo Virtanen, Juhani Karhumäki ja Reima Suomi: Tietoturvaosaajille

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Hyväksytty kevätkokouksessa 26.4.2015

VUOSIKERTOMUS 2014 Hyväksytty kevätkokouksessa 26.4.2015 VUOSIKERTOMUS 2014 Hyväksytty kevätkokouksessa 26.4.2015 Adoptioperheet-yhdistyksen perustivat 1997 adoptiovanhemmat, jotka huomasivat hyötyvänsä toistensa kokemuksista. Kahdeksantoista vuotta myöhemmin

Lisätiedot

Juhlajulkaisu marraskuu 2009

Juhlajulkaisu marraskuu 2009 20 vuotta Juhlajulkaisu marraskuu 2009 HAI on Huolenpitoa, Ammattimaisuutta sekä Iloa ja Innostusta HAI on tässä matkalla Vilnaan. Kuva Heikki Kylliäinen Helsingin Ammatti-Isännöitsijät HAI ry:n toimintaa

Lisätiedot

BirdLifen paikallistoimintamalli

BirdLifen paikallistoimintamalli BirdLifen paikallistoimintamalli ohjeita paikalliseen lintuharrastustoimintaan alueellisen lintuyhdistyksen sisällä Käyttöohje: Jos dokumentti näyttää pitkältä, lue aluksi sisällysluettelo ja kappaleet

Lisätiedot

ESITYSLISTA. 2.3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat

ESITYSLISTA. 2.3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat Puoluehallitus 19.5.2011 1(1) ESITYSLISTA Piraattipuolue r.p. Yhdistyksen kevätkokous Aika: 18. kesäkuuta 2011 kello 12.00 Paikka: Kylmäkosken työväentalo, Kylmäkoskentie 22, Akaa 1. Kokouksen avaus 2.

Lisätiedot