Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry. Toimintakertomus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry. Toimintakertomus"

Transkriptio

1 Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry Toimintakertomus

2 SISÄLLYSLUETTELO 1 YHDISTYKSEN TOIMINTA Yhdistyksen kokoukset Hallitus Yhteistyö Suomen Ekonomiliitto SEFE Turun Seudun Ekonomit (TSE) ry Kylteriyhteistyö Muut turkulaiset opiskelijärjestöt TuKY-lista TYY ALUMNITOIMINTA Alumnipäivä Mentorointi Kunniaseura KANSAINVÄLISYYS Kansainvälisten asioiden jaosto (CIA TuKY) Kansainvälinen edunvalvonta Kehitysyhteistyö YRITYSSUHTEET TALOUS KOULUTUSPOLITIIKKA HYVINVOINTI JA TUTOROINTI Edunvalvontajaosto (EVA) Tutorointi Ruokalan asiakastoimikunta VIESTINTÄ TuKY.fi Sähköpostiviestinnän yhdenmukaistaminen Viestintäjaosto KYliste Pupuopas KYräilijä Graafinen ohjeistus Brändityöryhmä Seuraavalle kaudelle KULTTUURI JA TRADITIOT Traditiot Huomionosoitukset Hopeinen ansiomerkki Kultainen ansiomerkki Kunnianauha Kultainen kunniamerkki Kultainen taskumatti Standaari Vuoden opettaja JÄSENYYDET JA EDUSTUS Edustukset Turun kauppakorkeakoulussa Turun kauppakorkeakoulun johtokunta Toimikunnat Edustukset Turun yliopiston ylioppilaskunnassa Edustukset Turun yliopistossa Muut edustukset Vuosijuhlat PARKKI JA MONTTU PARKKI Parkin hankinnat ja korjaukset Parkkiryhmä Monttu KY-SPORT Viikoittaiset vuorot... 25

3 13.2 Kokoukset Tapahtumat KYlumpialaiset KylteriRUN Academic Beer Pong Championship (ABPC) Joukkueet Talous KULTTUURIJAOSTO Kokoukset Tapahtumat Kevät Syksy Lopuksi NESU-TUKY Kokoukset Tapahtumat Kevät Syksy Muu NESU-toiminta Talous ULKOASIAINJAOSTO Tapahtumat Kevät Bongaus Pikkulaskiainen Syksy... 35

4 3 1 YHDISTYKSEN TOIMINTA Olli Tehikari Yhdistyksen kolmen ensimmäisen vuoden aikana luotujen käytäntöjen ja toiminnan vakiinnuttamisen jälkeen vuonna 2013 päätettiin olla tekemättä suurempia organisaatiomuutoksia ja sen sijaan pyrittiin keskittymään toiminnan kehittämiseen. Kuten aiempinakin yhdistysvuosina, ylioppilaskunta-ajan perintöä pyrittiin hyödyntämään aina, kun se koettiin relevantiksi. Viime vuonna valmistunutta ja yhdistyksen kokouksessa hyväksyttyä strategiaa oli tarkoitus alkaa vuonna 2013 toteuttamaan ja arvioimaan siinä onnistumista tarkoitusta varten valmistellulla mittaristolla. Vuoden alussa pidettiin koko organisaation laajuinen toiminnansuunnittelupäivä, jossa strategian tärkeimmät tavoitteet ja toimintaperiaatteet koulutettiin uusille toimijoille, tässä hyvin onnistuen. Kevään loppuun mennessä hallitus kuitenkin totesi, että vuoden 2012 aikana valmisteltu strategian toimintasuunnitelma oli todella monisyinen ja hankala soveltaa heti käytäntöön, joten se päätettiin palauttaa valmisteluun syksyn ajaksi, jotta vuoden 2014 alusta strategian toteuttaminen olisi selkeämpää ja helpompaa, ja ennen kaikkea siksi, että strategian toteutumisen seuranta olisi helpompaa. Vuoden 2012 syksyllä suunnitellut ja yhdistyksen syyskokouksessa hyväksytyt organisaatiomuutokset pantiin käytäntöön vuoden 2013 alusta. Käytännössä tämä tarkoitti päivittäisten talousasioiden hoidon siirtämistä toiminnanjohtajalta uutena rekrytoitavalle talouspäällikölle. Tästä johtuen toiminnanjohtajalle lisättiin enemmän vastuuta edunvalvontasektorilla. Lisäksi yhdistyksen kokouksen päätöksellä siirrettiin strategisten talousasioiden hoitaminen hallituksen jäseneltä uutena rekrytoitavalle taloustoimikunnan puheenjohtajalle. Muutenkin kevättä leimasivat rekrytoinnit, sillä monen toimihenkilön ja luottamushenkilön toimikaudet tulivat päätökseen. Rekrytointeihin tuli kuhunkin useita hakemuksia ja ne saatiin toteutettua hyvällä menestyksellä. Kaiken kaikkiaan organisaatiomuutosten toteuttamisessa on ollut jonkin verran totuttelua erityisesti talousasioiden osalta, kun talousasiat eivät enää ole hallituksen vastuulla päivittäin, vaan niistä vastaavat talouspäällikkö ja taloustoimikunnan puheenjohtaja. Tähän tulee kiinnittää jatkossa myös huomiota, jotta talousasioista viestiminen on saumatonta, sillä hallitus on kuitenkin vastuussa talousasioiden hoitumisesta ja laillisuudesta. Vuoden loppua kohti toiminta on ollut koko ajan jouhevampaa ja voidaan sanoa, että uudet rekrytoinnit ovat olleet onnistuneita. Yhdistyksen kokouksen päätöksen mukaisesti hallituksen koko pysyi 12:ssa. Vuoden 2013 lopussa yhdistyksellä oli 1888 jäsentä. Jäsenmäärä tulee todennäköisesti edelleen kasvamaan tulevina vuosina, kun vuoden 2010 yhdistymisen jälkeen yhdistykseen liittymättä jättäneet valmistuvat ja uusia jäseniä saadaan rekrytoitua tehokkaasti. Lisäksi tulevina vuosina pitää kiinnittää enemmän huomiota maisteriopiskelijoiden aktivoimiseen ja palvelutarjonnan kehittämiseen heille. 1.1 Yhdistyksen kokoukset

5 Yhdistys piti kevätkokouksensa ja syyskokouksensa Tämän lisäksi pidettiin kaksi ylimääräistä yhdistyksen kokousta. 1.2 Hallitus Hallitus kokoontui vuoden 2013 aikana viikoittain lukuun ottamatta kesäaikaa ja muutamaa muuta poikkeustapausta. Kokousten lisäksi hallitus kokoontui useita kertoja iltakouluun käsittelemään asioita, jotka vaativat tarkempaa perehtymistä, jotta kokouksissa ja toiminnassa yleisemminkin voitiin tehdä informoituja päätöksiä ja noudattaa hyvää hallintotapaa. Hallituksessa toimi puheenjohtajan lisäksi 11 jäsentä: Olli Tehikari; Puheenjohtaja Jussi Nieminen; Varapuheenjohtaja Markus Häkli; Yrityssuhdevastaava Jarkko Louhelainen; Koulutuspoliittinen vastaava Sofi Laiho; Hyvinvointi- ja tutorointivastaava Timo Kovala; Kansainvälisten asioiden vastaava Joonas Hokka; Viestintävastaava Ossi Tursas; Kuntamestari Miro Korhonen; Vapaa-ajan vastaava Antti Rikkilä; Liikuntavastaava Ilona Häsänen; Kulttuurivastaava Ann-Sofie Leimu; NESU-vastaava 1.3 Yhteistyö Suomen Ekonomiliitto SEFE Turun KY:llä oli vuonna 2013 yksi edustaja kylteripuheenjohtajien verkostossa (KPV) sekä kaksi edustajaa opiskelijapoliittisessa toimikunnassa. Edustajat toimivat aktiivisesti koko vuoden ajan herättäen hyvää keskustelua ja siten vaikuttaen ekonomiliiton opiskelijoita koskeviin asioihin. Kevätliittokokouksessa mm. Turun KY oli yhdessä Warrantin edustajan kanssa esittelemässä opiskelijatoiminnan uudelleenorganisointia liitossa. Syysliittokokouksessa Turun KY teki ponnen liiton hallitusvalinnan tekemisestä avoimemmaksi. Ponsi hyväksyttiin yksimielisesti. Lisäksi KPV:n kautta jaettiin parhaita käytäntöjä kylteriyhdistysten kesken. Lisäksi syksyllä olleen edustajistovaalikierroksen suhteen käytiin paljon keskustelua, parhaita käytäntöjä jaettiin ja kannustettiin pienimpiäkin kylteriyhdistyksiä osallistumaan aktiivisesti omien ylioppilaskuntiensa vaaleihin. Jälkikäteen voitaneen sanoa, että edustajistovaaleissa onnistuttiin erityisen hyvin koko kylterikentällä Turun Seudun Ekonomit (TSE) ry

6 Turun KY:n hallituksen puheenjohtaja toimi vuonna 2013 TSE ry:n johtokunnan opiskelijajäsenenä, osallistuen johtokunnan kokouksiin ja suunnittelutapahtumiin. Yhteistyötä pyrittiin syventämään entisestään viime vuodesta ja tässä onnistuttiin hyvin. Turun KY:n hallitus ja TSE ry:n johtokunta pitivät yhteisen toiminnansuunnitteluillan keväällä, jossa ideoitiin uusia yhteistyömalleja. Mm. mentoritoiminnasta käytiin keskustelua sekä kummankin yhdistyksen toiminnasta ja tapahtumista pyritään viestimään entistä aktiivisemmin toiselle yhdistykselle. Turun KY:n ja TSE ry:n yhteistoiminta on monella tapaa ainutlaatuisen aktiivista koko maan mittakaavassa, ja tätä pyritään jatkossa edelleen kehittämään Kylteriyhteistyö Porin Kylterit ry:n (PorKy) kanssa pidettiin yhteyttä läpi vuoden erityisesti tapahtumiin ja syksyllä pidettyihin edustajistovaaleihin liittyen. Keväällä puheenjohtajisto kävi Porissa tapaamassa PorKyn toimijoita ja suunnittelemassa vuoden yhteistyötä. On tärkeää, että Turun KY:n ja PorKyn välit pysyvät jatkossakin hyvinä ja yhteistyötä tulee kehittää erityisesti historiallisista syistä. Lisäksi edustajistoyhteistyö on korvaamatonta ja yhteinen edunvalvonta Turun Kauppakorkeakoulussa myös tärkeää. Vapaa-ajan sektorilla tehtiin koko vuoden ajan läheistä yhteistyötä Merkantila Klubben rf:n (MK) kanssa. Järjestettiin monia yhteisiä tapahtumia molempien yhdistysten jäsenille. Lisäksi edunvalvonnallisella puolella tehtiin yhteistyötä SEFE-tasolla. Laajempaa SEFE- ja SYL-tason edunvalvontayhteistyötä tehtiin vuonna 2013 Helsingin KY:n, Svenska Handelshögskolans Studentkårin (SHS), Tampereen kauppatieteiden opiskelijoiden (Boomi) sekä Oulun kauppatieteiden opiskelijoiden (Finanssi) kanssa. SYL:n liittokokouksessa Turun KY toimi osana kylterirengasta Muut turkulaiset opiskelijärjestöt T-Klubi ry otettiin vuonna 2012 osaksi Turun KY:n toimintaa toimijarekisteriin lisäämisen kautta. T- Klubin kanssa pyrittiin tekemään yhteistyötä myös vuonna TLKS:n ja Lexin kanssa pidettiin yhteyttä tiiviisti. Parhaita käytäntöjä jaettiin kaikkien kolmen toimijan kesken pitkin vuotta. Edustajistossa yhteistyö näiden kahden toimijan kanssa jatkui erittäin lämminhenkisenä. Yhteistyötä tehtiin luonnollisesti myös muiden turkulaisten opiskelijajärjestöjen kanssa sekä edunvalvonnan että vapaa-ajan parissa TuKY-lista TuKY-lista jatkoi aktiivista toimintaansa edustajiston suurimpana ryhmänä. Vuonna 2013 Turun KY:llä oli myös edustus TYYn hallituksessa. Aku Kähkönen toimi linkkinä hallituksen sekä edustajistoryhmän välillä mahdollistaen paremman informaation kulun sekä vaikutusmahdollisuudet

7 TuKY-listalle. Edustajistoryhmän puheenjohtajana toimi Juho Harmaa ja varapuheenjohtajana Ida Peltonen. Suurimpana ponnistuksena listalla oli syksyisten edustajistovaalien organisointi. Vaalipäälliköt rekrytoitiin jo keväällä ja vaalit olivat suurena teemana koko yhdistyksen hallinnossa läpi vuoden. TuKY-listaan kuuluvat jälleen myös ensi kaudella taloustieteilijöiden ainejärjestö T-Klubi sekä Porin kauppatieteilijöiden järjestö PorKy. TuKY organisoitui vaaleissa yhteiseen renkaaseen ryhmä Lexin ja TyTen (TYY Terveeksi) kanssa. Vaalien lopputuloksena TuKY-lista lähtee ensi edustajistokaudelle 11 paikalla ja rengas 21 paikalla TYY Turun KY oli jälleen hyvin edustettuna TYY eri toimijoissa. Hallituksen jäsenenä toimi Aku Kähkönen vastuinaan alayhdistykset, liikunta sekä yrityssuhteet. TYYn taloustoimikunnan puheenjohtajana toimi KY:n Otto Sulin. Valiokunnissakin oli hyvä edustus Turun KY:ltä. Jatkossa on kuitenkin edelleen tärkeää rohkaista jäsenistöä lähteä mukaan TYYn toimintaan, jotta hyvä edustuksemme jatkuu myös tulevaisuudessa. Syksyllä TYYn edustajisto valitsi Aku Kähkösen KY:ltä TYYn edustajaksi Turun yliopiston hallitukseen. Vuodelle 2014 TuKY-lista sai TYYn hallituksen puheenjohtajaksi Jussi Niemisen KY:ltä sekä hallituksen jäseniksi Ilona Häsäsen ja Timo Kovalan, myös KY:ltä. Taloustoimikunnan puheenjohtajaksi tuli valituksi KY:n Ossi Tursas vietettiin ylioppilaskuntien yhdistymisen vuosipäivää. Tapahtumaa kehitettiin edellisten vuosien tapaan eteenpäin. Päivän cocktail-tilaisuuden lisäksi järjestettiin myös akateemiset pöytäjuhlat Montussa. Jatkossa tämän tapahtuman roolia tulee ennestään korostaa ja muistuttaa niin TYYn kuin KY:n jäsenistöä Turun kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnan perinteistä ja historiasta. 2 ALUMNITOIMINTA Jussi Nieminen 2.1 Alumnipäivä Turun kauppakorkeakoulun alumniyhdistyksen alumnipäivä järjestettiin lauantaina Alumniyhdistyksellä oli heti vuoden alusta asti tahtotila uudistaa tapahtumaa nuorempien vuosikurssien houkuttelemiseksi. Tapahtuma oli pysynyt muuttumattomana jo vuosikymmenen verran. Varapuheenjohtaja istui opiskelijaedustajana alumnityöryhmässä ja Turun KY oli aktiivisesti mukana tapahtuman suunnittelussa sekä toteutuksessa. 2.2 Mentorointi

8 Mentorointi-projektin suunnittelu aloitettiin keväällä 2013 yhdessä ekonomiliiton kylteriyhdyshenkilön kanssa. Projektia on valmisteltu huolella ja se on tarkoitus toteuttaa ensimmäisen kerran vuonna Kohderyhmänä projektissa ovat loppuvaiheen opiskelijat ja se toteutetaan yhdessä Turun seudun ekonomien sekä alumniyhdistyksen kanssa. 2.3 Kunniaseura Turun KY:n kunniaseura kokoontui vuoden 2013 aikana kaksi kertaa, kerran toukokuussa ja toisen kerran lokakuussa. Yhdistyksen hallitus sai paljon hyötyä vanhojen aktiivitoimijoiden ajatuksista ja kokemuksesta. 3 KANSAINVÄLISYYS Timo Kovala Turun KY nosti vuodelle 2013 kansainvälisyyden yhdeksi toiminnan painopisteistä. Tästä kertoo mm. se, että kansainväliset asiat otettiin ensimmäistä kertaa yhdistysaikana hallituksen jäsenen pääsektoriksi. Kansainvälisten asioiden vastaava on vuonna 2013 toiminut paitsi Turun KY:n hallituksen jäsenenä, myös yhdyssiteenä Turun kauppakorkeakoulussa opiskelevien kv-tutoreiden ja Turun KY:n välillä sekä kansainvälisten asioiden jaoston, CIA TuKYn, puheenjohtajana. Kansainvälisen edunvalvonnan lisäksi kehitysyhteistyö on otettu aiempia vuosia kokonaisvaltaisemmin huomioon. 3.1 Kansainvälisten asioiden jaosto (CIA TuKY) Kansainvälisten asioiden jaostossa toimivat kaudella 2013: Timo Kovala; puheenjohtaja Veli-Matti Keskipoikela; varapuheenjohtaja ja sihteeri Ella Iivanainen; rahastonhoitaja Liisa Lundell; opintovastaava Milla Anttonen; viestintävastaava Laura Pinjamaa; sisäkansainvälisyysvastaava (ESN- ja ISTU-yhteistyö) Ville Talvitie; ulkokansainvälisyysvastaava (suhteet ulkomaille) Kansainvälisten asioiden jaosto perustettiin vuoden 2012 keväällä. Jaoston tehtävänä on ollut edistää Turun KY:n kansainvälisyyttä, tuottaa jäsenistölle lisäarvoa kansainvälistymisen kautta ja tehdä kansainvälistä edunvalvontaa. Vuoden 2012 syksyllä huomattiin, että jaoston silloinen toimintamalli vaati työstämistä. Vuonna 2013 jaosto sai uuden englanninkielisen nimen CIA TuKY sekä oman visuaalisen identiteetin. Turun KY:n missiota mukaillen CIA TuKYn pyrkimyksenä on tehdä Turun kauppakorkeakoulussa opiskelevien ajasta paras mahdollinen. Kansainvälisten asioiden jaoston esikuvaksi voi ajatella entisen Turun kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnan kv-valiokuntaa

9 ja tietyssä mielessä entistä ESN TuKYä. CIA TuKY on erittäin nuori toimija ja hakee näin ollen vielä hieman paikkaansa TuKYn toimijoiden kentällä. CIA TuKYn rooli vuonna 2013 on ollut järjestää tapahtumia, joihin haetaan aktiivisesti sekä suomalaisia että kansainvälisiä opiskelijoita. Kaikki jaoston toiminta on lähtökohtaisesti ollut avointa sekä kansainvälisille että kotimaisille opiskelijoille. CIA TuKY on pyrkinyt erilaisten projektien, viestinnän ja tapahtumien kautta kaventamaan kuilua kansainvälisten ja kotimaisten opiskelijoiden välillä. Vaihto- ja kv-tutkinto-opiskelijat halutaan integroida entistä paremmin Turun kauppakorkeakouluun ja Turun KY:hyn. Tähän liittyen CIA TuKY on vuonna 2013 ollut aktiivisesti mukana myös TYYn edustajistovaalien promootiossa kansainvälisille opiskelijoille. Jaosto järjesti esimerkiksi edustajistovaali-illan kauppakorkeakoulun kv-tutoreille ja kv-tutkinto-opiskelijoille. Vuoden 2013 aikana aktiivinen yhteistyö muiden Turun kansainvälisten opiskelijajärjestöjen kanssa on ollut yksi olennainen painopiste. Turun KY:n kehitysyhteistyöviikko on esimerkki tästä yhteistyöstä. Asiallisemman sisällön lisäksi CIA TuKYn tapahtumatarjontaan on kuulunut myös tapahtumia ja muuta hauskanpitoa. Eri kulttuurien vuorovaikutus on näissäkin tapahtumissa ollut keskeistä. Perinteitä kunnioittaen CIA TuKY on ottanut hoitaakseen Turun KY:n ylioppilaskunta-ajoilta peräisin olevat TuKY Evening ja Cottage Weekend -tapahtumat. Myös Language Café järjestettiin Turun KY:n jäsenistön toiveesta Mercatorilla loppusyksystä. Tapahtumien järjestelyissä ei esiintynyt kertaakaan suuria ongelmia. Jaoston nuori ikä huomioon ottaen kaikkiin tapahtumiin saatiin hyvä määrä osallistujia. Toiminnan vakiintuessa tulevina vuosina jaosto saataneen entistä vetovoimaisemmaksi ja toiminta jäsenistöä kiinnostavammaksi. 3.2 Kansainvälinen edunvalvonta Vaihto-opiskeluun liittyvä edunvalvonta on pitkälti koulutuspoliittista edunvalvontaa. Tästä syystä on nähty parhaaksi luoda oma luottamustehtävä ajamaan asiaa Turun KY:ssä. Turun KY:n kansainvälisten asioiden jaostossa (CIA TuKY) on toiminut kaudella opintovastaava, joka on osallistunut yhdessä Turun KY:n toimijaryhmien koulutuspoliittisten vastaavien kanssa pidettyihin kopo-tapaamisiin. Opintovastaavan suurimmat edut kopo-tapaamisissa ovat olleet tiedonkulun kehittyminen kv-asioissa, kv-näkökulman tuominen muuhun koulutuspoliittiseen keskusteluun sekä vastuun jakaminen eri toimijoiden kesken. Turun KY:n hallituksen kv-vastaava on toiminut linkkinä Turun KY:n ja kauppakorkeakoulussa opiskelevien vaihto-opiskelijoiden tutoreiden välillä. Menneinä vuosina kv-tutoreiksi ei ole tullut tarpeeksi hakijoita Turun kauppakorkeakoulusta, minkä vuoksi osa kauppakorkeakoulun vaihtoopiskelijoista on saanut itselleen tiedekunnassa opiskelevan tutorin. Tilannetta on pyritty paikkaamaan aktiivisella kv-tutoroinnin puolesta kampanjoinnilla Turun kauppakorkeakoulun opiskelijoille. Tämä on kuitenkin jatkuva prosessi, joka vaatii vuosittaista panostusta Turun KY:n kvvastaavalta ja tarpeen mukaan CIA TuKYltä. Kv-tutorit on nähty parhaaksi kanavaksi vaihtoopiskelijoiden edunvalvonnassa. Tärkeä osa kansainvälistä edunvalvontaa Turun KY:ssä vuonna 2013 on ollut sidosryhmäsuhteiden rakentaminen. Turun KY:llä ei ole aikaisempina vuosina ollut tiivistä

10 yhteistyötä Turun seudulla toimiviin kansainvälisiin opiskelijaorganisaatioihin. Tämä nähtiin asiana, johon tulee puuttua pikimmiten. Yhteistyöverkostoa lähdettiin aluksi rakentamaan ESN Uni Turun suuntaan, minkä jälkeen keskustelua käytiin myös ISTUn, UTU Debate Clubin sekä TYYn kvvaliokunnan kanssa. Sidosryhmäsuhteet on saatu vuoden aikana hyvälle alulle, mistä kertoo mm. TYYn edustajistovaaleissa TuKY-listalta ehdolla olleet kaksi kansainvälistä tutkinto-opiskelijaa. 3.3 Kehitysyhteistyö Kehitysyhteistyö on ollut osa pyrkimystä saada Turun KY toimimaan kestävän kehityksen ja yhteiskuntavastuun edesauttamiseksi sekä toimia esimerkkinä ja suunnannäyttäjänä yhteiskunnallisen vaikuttamisen kentällä. Turun KY:n kehitysyhteistyö juontaa juurensa ylioppilaskunta-ajoilta. Turun kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnassa kv-valiokunta järjesti vuosittain kehy-päiviä. Jo 2000-luvulla kehitysyhteistyössä tehtiin läheistä yhteistyötä TYYn kanssa. Päivän aikana koululla oli eri järjestöjen ständejä ja puhujia eri organisaatioista pitämässä luentoja aiheesta. Turun KY:n kehitysyhteistyöviikko konseptina aloitettiin 2012 keväällä KYlumpialais-viikolla kehyviikon idea sai alkunsa siitä, kun Turun KY:ssä ei koettu TYYn kehitysyhteistyötoimintaa Turun KY:n jäsenistölle helposti lähestyttäväksi. Kehitysyhteistyö haluttiin tuoda esille tavalla, joka puhuttelisi jäsenistöä. Ideana oli tuoda yhteen Turun KY:n toimijat sekä TYYn kehitysyhteistyövaliokunta. Tapahtumakonsepti oli pienimuotoinen ja toimi olosuhteet huomioon ottaen varsin mallikkaasti. Vuonna 2013 Turun KY:n hallituksessa ei oltu täysin yksimielisiä siitä, että oma kehitysyhteistyöviikko järjestetään toista kertaa. Kehitysyhteistyötä ei aluksi koettu Turun KY:n ydintarjonnaksi. Suuri epävarmuus liittyi myös TYYn omaan kehitysyhteistyöhön. Aikaisemmin keväällä Turun KY:n hallitus oli kuitenkin mukana TuKKK:n strategiatyö-workshopissa, jossa konsulttina toimiva Anders Aspling (professori, GRLI, Tongji Uni-versity) kertoi siitä, kuinka maailmanluokan kauppakorkeakouluissa opiskelijayhteisöt ottavat huomattavasti aktiivisemman roolin yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa. Tilaisuuden jälkeen nousi halu nostaa yhteiskuntavastuun periaatteet entistä vahvemmaksi toiminnan kärjeksi Turun KY:ssä. Kehitysyhteistyöviikko päätettiin näin ollen järjestää uudelleen. CIA TuKYn kokouksissa keskusteltiin siitä, millainen kehitysyhteistyöviikon pitäisi olla. Jo alkutekijöissä haluttiin kumota stereotyyppinen käsitys kehitysyhteistyöstä: lahjoitetaan rahaa ja katsotaan, mitä siitä seuraa. Haluttiin tuoda esiin rajapinta, jossa liiketalous ja kehitysmaiden tulevaisuus kohtaavat. Koettiin, että paras tapa tuoda näitä asioita esille ja herättää keskustelua olisi tuoda viikolle alan huippuosaajia puhumaan. Viikon kulku meni niin, että puhujien esityksiä oli maanantaina aamulla ja iltapäivällä sekä keskiviikkona iltapäivällä. Samoihin aikoihin TuKKK:n aulassa oli pitämässä omia ständejään KEKO (kestävän kehityksen opintokokonaisuus), KEPA (Kehitysyhteistyön palvelukeskus ry) sekä TYYn kehy-valiokunta. Puhujien kartoittaminen ja kontaktointi aloitettiin jo helmikuussa. Tavoitteena oli saada monipuolisia ja kylterin näkökulmasta kiinnostavia puhujia. Kehitysyhteistyöviikon suurimmat

11 haasteet liittyivät sen ajankohtaan ja aiheen kiinnostavuuteen. Osallistujamäärät jäivätkin toivottua pienemmiksi. Viikkoon osallistuneilta saatiin kuitenkin kuulla kiitosta mielenkiintoisista puhujista.

12 11 4 YRITYSSUHTEET Markus Häkli Vuonna 2013 yrityssuhdetiimi on koostunut yrityssuhdevastaavasta, myyntipäälliköstä sekä viiden hengen yrityssuhdetiimistä. Tiimihaun suuri suosio yllätti positiivisesti ja alkuvuodesta muodostettu yrityssuhdetiimi aloitti vahvasti muun muassa Speksin osalta. Tiimin kevät oli jokseenkin hiljainen, mikä on suoraan verrattavissa isojen tapahtumien määrään. Tämän pohjalta on mietitty, pitäisikö tiimin kauden alkaa tammikuun sijaan huhtikuussa. Uusi CRM-järjestelmä, joka saatiin käyttöön edellisenä vuonna, päätettiin hylätä alkukesästä ja alettiin etsiä uutta vaihtoehtoa. Pienen etsinnän jälkeen muutaman jäsenen avulla löysimme myyntiorganisaatioille tarkoitetun järjestelmän, joka toimii yrityssuhdetiimin tarpeisiin huomattavasti paremmin. Järjestelmä otettiin onnistuneesti käyttöön vuoden 2013 aikana. Kaikki Turun KY:n sopimukset nykyisten yhteistyökumppaneiden kanssa toteutuivat odotetusti. Yksinoikeudelliset sopimukset, jotka loppuivat vuonna 2013, uusittin ilman yksinoikeutta. Turun KY:n yhteistyökumppanit olivat vuonna 2013 Accenture, PwC, Cloetta, Hartwall, Tallink Silja, Lyyti, Sefe, Kauppalehti, Celebration Brothers, Sportia sekä Turun Seudun OP. Kauppalehden sopimusta ei kuitenkaan uusittu heidän pyynnöstään ja Turun Seudun OP kanssa ei tehty vielä lopullista sopimusta. Turun Seudun OP:n neuvottelut jatkuvat siis vuonna Myyntipäällikkö on vuoden aikana aloittanut useampien yrityksien kanssa neuvottelut mahdollisen yhteistyön osalta. Yrityssuhdetiimin kokoonpano vuonna 2013: Markus Häkli; Yrityssuhdevastaava Ristomatti Vahe; Myyntipäällikkö Jaakko Kari; Myyntineuvottelija Jaana Miettinen; Myyntineuvottelija Oskari Rankamo; Myyntineuvottelija Millie Degni; Myyntineuvottelija Joonas Kukkonen; Myyntineuvottelija Tiimi toimi suhteellisen hyvin yhteistyössä eri projektien osalta. Vapaat työajat ja kokouksien puuttuminen hankaloitti hieman kokonaiskuvan ylläpitämistä, ja tiimin jäsenet keskenään eivät aina tienneet kunkin projektin edistymisestä. Tästä on otettu opiksi ja vuodelle 2014 on laadittu tarkempi toimintamalli yrityssuhdetiimille. Vuonna 2014 myyntipäällikkönä toimii Ristomatti Vahe ja uudeksi yrityssuhdevastaavaksi on valittu Oskari Rankamo. 5 TALOUS Otto Sulin Vuosi 2013 oli talouden puolella todennäköisesti aktiivisin vuosi pitkään aikaan. Taloussektori koki paljon muutoksia ja kehitystyötä tehtiin paljon, ja nämä päätökset tulevat vaikuttamaan koko yhdistyksen toimintaan pitkään.

13 Kun yhdistyksen kokous oli hyväksynyt kompromissiesityksen taloussektorin tehtävänjaon muutoksista, asetettiin 2012 marraskuun alussa työryhmä, joka selvitti parasta tapaa jakaa tehtävät. Työryhmä päätyi selvityksen jälkeen hallituksen alkuperäiseen esitykseen, jossa taloustoimikunnan puheenjohtaja hoitaa rahoitustehtäviä ja on itsenäinen talouden johtamisesta vastaava henkilö. Hänen työparikseen järjestötaloudesta vastaamaan rekrytoitiin osa-aikainen talouspäällikkö. Talouspäälliköksi valittiin Tiina Mänty, joka aloitti työssään maaliskuussa. Huhtikuussa toiminnanjohtajalta siirtyivät pois talouteen liittyvät tehtävät. Talousstrategia ja omistajaohjausstrategia uudistettiin alkusyksystä. Olennaisimpana muutoksena jatkossa tarkoitus on pyrkiä keskipitkällä aikavälillä tekemään vain pieni positiivinen kassavirta järjestötaloudesta salkkuun. Aiemmin kassavirta oli ollut noin positiivinen. Taloustoimikunnan asemaa vahvistettiin molemmilla dokumenteilla ja vastuu talousjohtamisesta siirrettiin taloustoimikunnalle kirjaamalla se selkeästi taloudenhoidon ohjesääntöön. Hallitus ei muutoksen jälkeen kykene tekemään lyhytnäköisiä päätöksiä ilman taloustoimikunnan puuttumista asiaan. Järjestötalouden johtamista ajettiin aiempaa tavoitteellisemmaksi. Rahastonhoitajilta ja controllereilta vaadittiin aiempaa tarkempaa budjetointia ja raportointia, jotta budjeteissa pysyttäisiin paremmin ja toiminta olisi suunnitelmallisempaa. Keväällä aloitettiin sijoitussalkun rakenteellinen uudistaminen. Aktiivisen täyden valtakirjan varainhoidon hyötyjä ei nähty selkeinä, laatu epäilytti ja kustannuksetkin olivat suurehkot. Salkusta laadittiin malli, jossa salkku koostuisi viidestä indeksiosuus-etf:stä, säilyttäen vanhan allokaation. Varainhoidon järkevyyden arviointi ja muiden mahdollisten toimenpiteiden suunnittelu siirrettiin vuodelle 2014 aikapulasta johtuen. Salkunhoitajaan oltiin vuoden aikana aktiivisesti yhteydessä ja salkun kehitystä seurattiin säännöllisesti. Salkku tuotti kohtuullisen tuloksen taloustilanteeseen nähden. Liiketoiminnan kannalta vuosi oli erittäin aktiivinen. Omistajaohjausta hoidettiin poikkeuksellisen aktiivisesti ja lähdettiin tarkentamaan omistajaohjauksen tavoitteita yhdessä yritysten kanssa. Työ jatkuu vuonna 2014 vielä. Creditiuksen liiketoiminta joutui ongelmiin lakimuutoksen vuoksi, koska uusi laki leikkasi perinnän kannattavuuden puoleen aiemmasta. Taloustoimikunta arvioi jatkuvasti liiketoiminnan näkymiä ja päätti yhdessä osakas OTM Vesa Anttilan kanssa marraskuun alussa lakkauttaa yrityksen. Projektista realisoitui noin seitsemän tuhannen euron tappio kokonaisuudessaan. 6 KOULUTUSPOLITIIKKA Jarkko Louhelainen Vuosi 2013 oli koulutuspoliittisesti erinomainen. Vuoden aikana vakiinnutettiin edunvalvonnan säännönmukaista suunnittelua, sidosryhmien tapaamista, edustuksia kauppakorkeakoulun hallinnossa ja uudistettiin voimakkaasti viestintää koulutuspoliittisista asioista perustamalla ainutlaatuinen MERCAtalks-keskustelualusta Facebookiin.

14 Koulutuspoliittinen vastaava toimi vuonna 2013 seuraavissa toimielimissä Turun KY:n hallituksen jäsenyyden ja Edunvalvontajaoston varapuheenjohtajuuden lisäksi: TuKKK:n johtokunnan varsinaisena jäsenenä maaliskuusta lähtien TuKKK:n laajennetun johtoryhmän jäsenenä TuKKK:n koulutuksen kehittämisen toimikunnan (KouKe) sekä opiskelijavalintatoimikunnan jäsenenä Turun kauppakorkeakoulun (TuKKK) hallinnon opiskelijaedustajien koordinaattorina Turun yliopiston ylioppilaskunnassa (TYY) Turun kauppakorkeakoulun strategian suunnitteluryhmissä ja Value Mill -workshopin suunnitteluryhmässä Tämän lisäksi koulutuspoliittinen vastaava oli mukana TYYn delegaatiossa, joka osallistui SYL:n liittokokoukseen. TuKKK:n johtajiston, laitosten ja opintotoimiston kanssa tehtiin yhteistyötä pitkin vuotta hyvässä hengessä. Erityisesti yhteistyötä tehtiin johtajiston kanssa saaden lisäedustajien paikkoja vakiintuneisiin ryhmiin, kuten KouKe, ja aivan uusi edustus laajennettuun johtoryhmään. Opintoasioissa vaikutus tapahtui ennen kaikkea johtokunnassa, johtajistotapaamisissa ja koulutuksen kehittämisen toimikunnassa. Keväällä koulutuksen kehittämistoimikunta alkoi valmistella opetuksen varajohtajan kanssa KTK-tutkinnon uudistamista ohjelmamuotoon. Esitys kuitenkin pöydättiin sellaisenaan kesäkuun johtokunnassa, ja valmistelutyötä jatkettiin syksyllä. Joulukuun johtokunnassa uudesta esityksestä käytiin lähetekeskustelu jo paremmassa hengessä. Turun kauppakorkeakoulu alkoi valmistella uutta strategiaansa heti alkuvuodesta, ja Turun KY olikin mukana alusta asti vahvana. Maaliskuussa järjestettiin opiskelijoiden oma workshop-päivä, johon johto ja TuKKK:n Advisory Boardin johtaja osallistuivat. Keskustelu oli hyvähenkistä, ja yhteistyötä päätettiin tiivistää. Elokuussa Turun KY organisoi opiskelijoiden noin 25 hengen delegaation kauppakorkeakoulun strategiapäivään, joka koostui useasta teemaworkshopista. Lokakuussa järjestettiin strategiapäivän jatkoksi Value Mill -päivä, jossa OP-Pohjola-sali muutettiin kutsuvaksi arvoja pohtivaksi eteistilaksi yhden päivän ajaksi, jolloin henkilökunta ja opiskelijat saivat tulla kertomaan omia ajatuksiaan arvoja edistävästä ja arvoja tuhoavasta toiminnasta. TYYn halloped-koordinaattorina koulutuspoliittinen vastaava osallistui TYYn hallopedkoordinaattoritapaamisiin ja piti yhteyttä kauppakorkeakoulun hallinnon opiskelijaedustajien puolesta TYYn hallitukseen. Kopon ja ainejärjestöjen kopojen yhteistyötä pyrittiin edelleen tiivistämään säännöllisissä tapaamisissa. Tapaamiset olivat onnistuneita, sillä niiden johdosta tiedonkulku toimi entistä paremmin, saatiin ideoida edunvalvontaa yhdessä, ja tulevaisuudessa toimintaa voidaan suunnitella ja koordinoida entistä enemmän. Huonoksi nähtiin kuitenkin se, että tapaamisia ainejärjestöjen edustajien kanssa on vaikea organisoida kokoon ainejärjestöjen suuren määrän vuoksi. Lisäksi koulutuspoliittisen vastaavan muuten hyvin laajan tehtäväkentän vuoksi tapaamiset eivät saavuttaneet sitä frekvenssiä ja tarkoitustaan, mitä niillä alun perin haettiin. Jatkossa koulutuspoliittisen vastaavan ja edunvalvontajaoston laitosvastaavien rooleja tulee tarkastella tässä tapauksessa uudesta kulmasta, jotta edunvalvonnan koordinointia voidaan toteuttaa tehokkaasti. Edunvalvonnallinen viestintä koki suuren harppauksen eteenpäin, kun Facebookiin perustettiin huhtikuun alussa avoin ja sitoutumaton keskustelualusta MERCAtalks vapaata keskustelua varten

15 edunvalvonnasta ja yleisistä asioista kauppakorkeakoulussa. Vuoden loppuun mennessä jäseniä ryhmään on tullut jo lähes tuhat, ja se on alkanut laajentua myös henkilökunnan keskuuteen. Tällä tavoin on ensimmäistä kertaa saavutettu avoin, vuorovaikutteinen ja matalan kynnyksen kanava ideoiden ja kehitysehdotusten saamiseen ja toisaalta myös avoimempaan viestintään TuKYn toimijoilta jäsenistölle. 7 HYVINVOINTI JA TUTOROINTI Sofi Laiho Kauden aikana Turun KY:n hyvinvointi- ja tutorointisektori keskittyi uusien toimintamuotojen vakiinnuttamiseen sekä kehittämiseen edellisen hallituksen osoittamalla tavalla. Yhteistyötä TYYn edunvalvonnallisten toimijoiden kanssa jatkettiin. 7.1 Edunvalvontajaosto (EVA) Edunvalvontajaoston puheenjohtajana toimi hyvinvointi- ja tutorointivastaava. EVA keskittyi oman profiilinsa nostamiseen Turun kauppakorkeakoulussa sekä pyrki toiminnassaan kasvattamaan koulutuspolitiikan roolia. Jaoston hallitukseen haki runsaasti jäseniä ja uudet jäsenet valittiin hakemusten perusteella. Edunvalvontajaosto kokousti vuonna 2013 viikoittain. Keväällä EVA järjesti kaksi lautapeli-iltaa, kaksi leffailtaa, Oh Behave! -luentoiskun, laskiaispullayllätyksen, Turun KY:n hyvinvointipäivän sekä pupuille suunnatun pääaineinfon. Jaosto järjesti myös Hyvinvointikyselyn Turun kauppakorkeakoulun opiskelijoille. Syksyllä EVA järjesti lautapeli-illan, verenluovutuksen yhteistyössä SPR:n kanssa, Pimppaa mun haalarit -tapahtuman sekä pikkujoulut. Edunvalvontajaosto päivitti myös tenttiarkistoa keväällä ja syksyllä. Jokainen Edunvalvontajaoston järjestämä tapahtuma oli alkoholiton ja alkoholittomien sekä opiskelijoiden hyvinvointia sekä opiskelujaksamista kasvattavien tapahtumien määrää pyritään lisäämään entisestään. Edunvalvontajaoston kokoonpano vuonna 2013: Sofi Laiho; puheenjohtaja Jarkko Louhelainen; varapuheenjohtaja Sanni Sirkiä Sofia Heikkilä Otto Rouhiainen Emmi Takala Sonja Lemmetty Petri Rautiainen Noora Hendolin Merja Suhonen Emmi Vilkanen

16 Tutorointi Keväällä järjestettiin tutorhaku perinteisesti yhteistyössä opintotoimiston kanssa. Vuonna 2013 käyttöön otettiin paritutorointi yksilötutoroinnin rinnalle. Uudistuksesta tuli hyvää palautetta, joten paritutorointia tullaan jatkamaan myös vuonna Tutorointivastaava piti tutorkoulutukset keväällä ja syksyllä niin normaalipuolen tutoreille kuin kv-tutoreillekin yhdessä Turun KY:n hallituksen kanssa. Hyvinvointi- ja tutorointivastaava koordinoi tutortapahtumavastaavien toimintaa, ja tapahtumavastaavat yhdessä tiimiensä kanssa vastasivat tutortapahtumien suunnittelusta ja alkujärjestelyistä. Kaikki tutorit olivat vastuussa tapahtumien käytännön järjestelyistä sekä toteuttamisesta. Tutoreiden järjestämät tapahtumat syksyllä olivat Ekan illan bileet Marilynissä, Hengailuilta Arcanumin nurmialueella, Kaupunkisuunnistus Turun keskustassa, Tutustumisbileet Montussa, Pupujaiset Puolalanmäen puistossa ja Pupujen lakitustilaisuus Montussa. Vaihto-opiskelijoita pyrittiin tutustuttamaan Turun KY:n toimintaan kv-tutoroinnin kautta ja vaihto-opiskelijat osallistuivat tutoreidensa johdolla syksyllä Ekan illan bileisiin, Kaupunkisuunnistukseen, Tutustumisbileisiin sekä Pupujaisiin. 7.3 Ruokalan asiakastoimikunta Hyvinvointisektori osallistui keväällä ja syksyllä ruokalan asiakastoimikunnan kokouksiin. Kokouksissa käytiin läpi opiskelijoiden sekä henkilökunnan palautteita, pohdittiin tapoja parantaa Montun sujuvuutta ruuhka-aikoina sekä keskusteltiin muun muassa Bistron ja Montun valikoimien monipuolistamisesta. Asiakastoimikunnan jäseninä toimivat: Sofi Laiho; Hyvinvointi- ja tutorointivastaava Ossi Tursas; Kuntamestari Henna Lunkka; Toiminnanjohtaja 8 VIESTINTÄ Joonas Hokka Viestintäsektorilla jatkettiin kaudella 2013 yhä strategisempaa työtä ja tiedottamisen lisäksi pohdittiin myös Turun KY:n sisäisen ja ulkoisen viestinnän rooleja. Erityisesti Turun KY:tä alettiin tarkastella brändinä. TuKYn lyhenteenä on yhä aiempaa enemmän käytetty varsinkin virallisessa viestinnässä Turun KY:tä. 8.1 TuKY.fi 396 Turun KY:n nettisivujen kävijämäärät ovat vakiintuneet viime vuoden muutosten jälkeen.

17 Yleisesti voidaan sanoa, että blogit ovat kaikkein suosituinta sisältöä tenttiarkiston ja tapahtumakalenterin jälkeen, joten vuonna 2014 niiden kanssa tulee myös olla aktiivinen. Sivuston navigaatiota kehitettiin syksyllä käyttäjäystävällisempään suuntaan suoritetun käytettävyystestauksen perusteella. Kuvagalleriat palasivat pitkän tauon jälkeen etusivulle. Varsinaisen sivuston selkeyttämiseksi on erillisiä kokonaisuuksia nostettu teemasivuiksi, kuten vuosijuhlat, edustajistovaalit ja hallitusvalinta. Sivuston käyttöehdot ja -ohjeet kirjattiin kommentoinnin pelisääntöjen selkeyttämiseksi. Uudeksi Webmasteriksi nimettiin vuosikurssilta 2013 Lauri Moisio. 8.2 Sähköpostiviestinnän yhdenmukaistaminen Aiemman kauden linjan mukaisesti sähköpostiviestinnän yhdenmukaistamista jatkettiin johdonmukaisesti, mutta joustavasti. Jaosto- ja toimijaryhmätiedottajat koulutettiin tammikuussa asialliseen viestintään. Viestintävastaava valvoi ja hallinnoi yhdessä toiminnanjohtajan kanssa sähköpostilistojen käyttöä. 8.3 Viestintäjaosto Viestintäjaosto jatkoi aiemmalla kaudella linjattua rooliaan viestinnän asiantuntijoiden keskustelufoorumina, johon mandaattipaikoilta valittiin viestintävastaavan (puheenjohtaja) johdolla KY:n webmaster, KYlisteen päätoimittajat, TuKYn myyntipäällikkö sekä KY-Dealingin markkinointipäällikkö. Vakituisesti myös aiempien vuosien aktiiviset viestintävastaavat on kutsuttu tapaamisiin. Vuoden aikana Viestintäjaosto muun muassa toimi KYlisteen toimitusneuvostona, tuotti Pupuoppaan, suunnitteli Turun KY:n viestintää niin sisäisesti kuin ulkoisestikin, alusti brändistrategian ja brändityöryhmän luomista, ja kaikkein tärkeimpänä loi keskusteluyhteyden muuten yksilöinä työtä tekevien asiantuntijoiden välille. Näin viestintää voitiin ja voidaan jatkossakin tarkastella strategisena kokonaisuutena. Viestintäjaostossa toimiville päätettiin antaa mahdollisuus jatkaa toiminnassa myös seuraavana vuonna, jolloin toimintaan saadaan jatkuvuutta ja parhaita käytäntöjä voidaan jakaa saumattomasti jatkossakin. 8.4 KYliste KYlisteen toimintaa ohjasi vuoden ajan Viestintäjaosto toimitusneuvoston roolissa. KYlisteen vuonna 2012 luotu uusi graafinen ilme on pysynyt lähes muuttumattomana. Päätoimittajana toimi Pia Rawlins, jonka Sara Lehtinen korvasi loppuvuodesta. KYlisteen toimitus on myös vakiintunut ja lehti on kaikin puolin muuttunut aiempaa ammattimaisemmaksi. KYliste ilmestyi viime vuoden tapaan viisi kertaa. Pupuoppaan tuottamisessa ja taitossa hyödynnettiin KYlisteen osaamista, joten Pupuopas taitettiin lehden erikoisnumerona. Opas todettiin sisällöllisten suurten uudistusten jälkeen toimivaksi ja myös KYliste sai näkyvyyttä Turun KY:n lehtenä alusta asti uusille opiskelijoille.

18 Pupuopas Pupuopas tuotettiin KYlisteen erikoisnumerona 3/13 ja lähetettiin perinteiseen tapaan uusille opiskelijoille hyväksymiskirjeiden mukana. Sisältö pidettiin samanlaisena, Viestintäjaoston ohjeistuksen mukaisena, jolloin se vastaa pupujen tarpeita paremmin. Huomiota kiinnitettiin jälleen erityisesti graafiseen ilmeeseen. Opas tilattiin NewPrintiltä. 8.6 KYräilijä KYräilijä-viikkotiedotetta julkaistiin kevät- ja syyslukukauden ajan normaalisti. Ulkoasu pysyi hyvin samanlaisena aiempaan nähden. Tärkeimpinä KYräilijässä sisällöllisesti ovat TuKYn ajankohtaiset uutiset, blogit, Intranetin tärkeimmät uutiset ja tapahtumakalenteri. 8.7 Graafinen ohjeistus Yhdistyksen strategian päivittämisen jälkeen tarkastettiin, että graafinen ohjeistus vastaa nykyistä strategiaa. Yhdistyksen logon käytön ohjeistusta päivitettiin vastaamaan nykyisellään vakiintunutta käytäntöä. 8.8 Brändityöryhmä Keväällä perustettiin yhdistyksen strategian perusteella työryhmä suunnittelemaan yhdistyksen brändin kehittämistä. Työryhmä teetti jäsenistölle kyselyn yhdistyksen nykyisestä imagosta, ja tulosten perusteella työryhmä loi raamit viestinnän järjestelmälliselle kehittämiselle koko loppukauden ajan. Brändityöryhmään vuonna 2013 kuuluivat yhdistyksen puheenjohtaja ja viestintävastaava sekä hakemusten perusteella Juho Harmaa, Juha Eskola ja Tenho Saavedra. Brändityöryhmä jatkaa toimintaansa keväällä Seuraavalle kaudelle Tulevalla kaudella Turun KY:n viestinnän suuntaa määrittää dokumenttien laadinnan (viestintäsuunnitelma/ohjesääntö ja brändistrategia) lisäksi erityisesti Turun KY:n brändin ja viestintäkanavien johdonmukainen kehittäminen kokonaisuus huomioiden.

19 18 9 KULTTUURI JA TRADITIOT Ilona Häsänen Kulttuuritoimintaa Turun KY:ssä edistävät erityisesti Kulttuurijaosto Kulttis, KYSS, Cantus Mercurialis ja TuKY-Speksi. Cantus Mercurialiksen pitkäaikainen kuoron johtaja Hannu Wuorela lopetti ja uudeksi taiteelliseksi johtajaksi valittiin Pekka Nebelung. TuKY-Speksi 2013 oli erittäin onnistunut. Speksitiimi oli loistava, näytökset onnistuneita ja täynnä yleisöä. Speksi 2014 on lähtenyt hyvin käyntiin. 9.1 Traditiot Helmikuussa järjestettiin ylioppilaskuntien yhdistymisen vuosipäivä neljättä kertaa. Tänä vuonna päätimme järjestää cocktailtilaisuuden ja sitsit. Sitseille kutsuttuna oli koko TYYn jäsenistö tiedekuntakiintiöittäin. Tapahtuma oli kaikin puolin onnistunut ja sitsit päätettiin pitää ohjelmistossa tulevinakin vuosina. Maaliskuussa sai ensi-iltansa 5-vuotias TuKY-Speksi. Viime vuoden vaikeuksista ei ollut enää tietoakaan, vaan tuottajat ja koko speksitiimi onnistuivat todella hyvin. Näytöksissä riitti yleisöä ja TuKY-Speksiä kehuttiin. Tämän vuoden onnistumisella takaamme jatkuvuuden seuraaville vuosille. Turun KY:n hallitus järjesti jo perinteeksi muodostuneet Kuntalaisbailut jäsenistön iloksi ja ylioppilaskunnan muistoksi. Osallistuimme Vappukulkueeseen ja paikkamme oli osakuntien jälkeen ensimmäisenä. Lisäksi vappuna osallistuttiin Tapiolan Wappusoutuihin ja vietettiin istuvan ja edellisen hallituksen vappubrunssia. Pupujen lakitustilaisuus järjestettiin kolmatta kertaa. Tutorit lakittavat omat pupunsa virallisesti kyltereiksi vaihdettuaan pupujen ylioppilaslakkeihin TuKY-lakkimerkit. Turun KY näkyy täten paremmin katukuvassa myös vappuna. Turun KY:n 63. vuosijuhlien emännäksi valittiin Salli Laakio ja isännäksi Otto Sillanpää. Cocktailtilaisuus järjestettiin perinteisesti Mercatorilla, mistä jatkettiin pääjuhlaan VPK-talolle. Juhlia vietettiin arvokkaasti, ja juhlapuhujana oli Turun kauppakorkeakoulun kasvatti Juuso Enala. Jatkoille palattiin juhlavaksi koristeltuihin kauppakorkeakoulun yläaulaan ja juhlasaliin. High School - teemainen silliaamiainen järjestettiin tällä kertaa Rymättylän VPK-talolla. Lisäksi vuosijuhlaviikolla järjestettiin vuosijuhlaviikon avajaistilaisuus, jossa jaettiin hopeiset ansiomerkit. Tämän jälkeen vierailtiin Maija Grundströmin haudalla ja palattiin koululle tanssikurssia varten. Tiistaina oli vuorossa etikettikurssi ja keskiviikkona Kulttiksen Rahvaanjuhlat. Perjantaina ja lauantaina juhlittiin vuosijuhlia ja sillistä. Turun KY:n hallitus piti juhlakokouksensa jo kolmantena vuonna muualla kuin Kauppiaskadun Aschanissa, joka on yleensä jatkanut Lehtisen kahvilan perinteitä. Tänä vuonna hallitus kokousti Puolalanmäen lukiossa, Aurakatu 11:ssä, jossa Turun kauppakorkeakoulu aloitti toimintansa. 9.2 Huomionosoitukset

20 Hopeinen ansiomerkki Maanantaina jaettiin hopeiset ansiomerkit seuraaville Turun KY:ssä ansioituneille jäsenille: Laura Haakana, Aleksi Huttunen, Jussi Nieminen, Anna Perkkola, Tuomo Mäkitalo, Joonas Kantoluoto, Petri Lyytikäinen, Timo Kovala, Miro Korhonen, Ann-Sofie Leimu, Markus Häkli, Sofi Laiho, Ossi Tursas, Otto Rouhiainen, Jenny Piitulainen, Liisa Lundell, Perttu Toppari, Jenna Heinonen, Eemil Yli-Pietilä, Milla Anttonen, Sofia Heikkilä, Salli Laakio, Joonas Kukkonen, Ville Talvitie, Anne Dahl, Maija Kaunismaa, Konsta Weber, Otto Rosendahl, Juhani Häyrinen, Oskari Rankamo, Jouni Mustalahti, Joonas Joki-Korpela ja Kati Nenonen Kultainen ansiomerkki Perjantaina jaettiin kultainen ansiomerkki seuraaville ansioituneille jäsenille: Olli Tehikari, Sanni Sirkiä, Emmi Takala, Ristomatti Vahe, Pauliina Ääri, Henna Lunkka ja Jani Grönberg Kunnianauha jaettiin kunnianauha seuraaville ansioituneille jäsenille: Ville Valkonen, Mikko Leino, Joona Rauhamäki, Juho Harmaa, Jussi Heikkonen ja Jukka Kujala Kultainen kunniamerkki jaettiin kultainen kunniamerkki seuraavalle ansioituneelle jäsenelle: Janne Haikonen Kultainen taskumatti jaettiin kultainen taskumatti Pia Rawlinsille Standaari myönnettiin standaari Teppo Toivaselle Proffan kellarin ja Turun KY:n pitkäaikaisesta yhteistyöstä Vuoden opettaja 494 Vuoden opettajaksi valittiin taloustieteiden kvantitatiivisten menetelmien lehtori Irma Luhta.

Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku

Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Sivu 1/5 Esityslista 34/2014 Aika: 16. lokakuuta 2014 klo 9.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Muu jakelu: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Jussi Nieminen, puheenjohtaja Virva Viljanen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

JOHTAMISKORKEAKOULUN YLIOPPILAIDEN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2012

JOHTAMISKORKEAKOULUN YLIOPPILAIDEN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2012 JOHTAMISKORKEAKOULUN YLIOPPILAIDEN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2012 19.3.2012 SISÄLLYS: 1. Viestinnän tavoitteet ja periaatteet 2. JKY:n hallituksen viestinnälliset vastuualueet 3. JKY:n viestintäkanavat 4. Viestintäsuunnitelman

Lisätiedot

9.11. Edustajiston juhlakokous ja TYYn vuosijuhlat (juhlallisuudet alkavat klo 11.00 kulkueella H. G. Porthanin patsaalle)

9.11. Edustajiston juhlakokous ja TYYn vuosijuhlat (juhlallisuudet alkavat klo 11.00 kulkueella H. G. Porthanin patsaalle) Sivu 1/6 EDUSTAJISTON LOKAKUUN KOKOUS Aika: Keskiviikko 30.10.2013 klo 18.15 Paikka: Turku-sali, Rehtorinpellonkatu 4 A, Ylioppilastalo A Esityslista 242 Kokouksen avaus 243 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry. Toimintakertomus

Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry. Toimintakertomus Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry Toimintakertomus 1.1. - 31.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 YHDISTYKSEN TOIMINTA...3 1.1 Yhdistyksen kokoukset...4 1.2 Hallitus...4 1.3 Yhteistyö...4 1.3.1 SEFE...4 1.3.2

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 SISÄLLYS SISÄLLYS...2 PÄÄSEKTORI...3 TALOUS...6 KOULUTUSPOLITIIKKA...7 KV-SEKTORI...9 YRITYSSUHTEET... 10 VIESTINTÄ... 11 SOSIAALIPOLITIIKKA... 12 KUNTAMESTARI... 14 LIIKUNTA...

Lisätiedot

Virva Viljanen, varapuheenjohtaja Ilona Häsänen Timo Kovala Mikko Mononen Matti Vähä-Heikkilä Kukka-Maaria Wessman

Virva Viljanen, varapuheenjohtaja Ilona Häsänen Timo Kovala Mikko Mononen Matti Vähä-Heikkilä Kukka-Maaria Wessman Sivu 1/5 Pöytäkirja 39/2014 Aika: 20. marraskuuta 2014 klo 9.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Jussi Nieminen, puheenjohtaja Virva Viljanen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

SYL:n liittokokous Espoon Korpilammella

SYL:n liittokokous Espoon Korpilammella Sivu 1/5 EDUSTAJISTON MARRASKUUN KOKOUS Aika: Keskiviikko 27.11.2013 klo 18.15 Paikka: Turku-sali, Rehtorinpellonkatu 4 A, Ylioppilastalo A Esityslista 270 Kokouksen avaus 271 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Viestintä ja vaikuttaminen

Viestintä ja vaikuttaminen Viestintä ja vaikuttaminen Joachim Kratochvil, Anne Soinsaari ja Virve Valtonen 3.4.2013 Viestintä opiskelija-aktiivien kesken Vaihtakaa ryhmissä kokemuksia siitä, kuinka yksikkönne opiskelija-aktiivit

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

Kehitetään johtamisen käytäntöjä ja tarkastellaan yhdistyksen toimijoiden palkitsemiskäytäntöjä

Kehitetään johtamisen käytäntöjä ja tarkastellaan yhdistyksen toimijoiden palkitsemiskäytäntöjä TOIMINTASUUNNITELMA 2016 SISÄLLYS SISÄLLYS...2 PÄÄSEKTORI...3 TALOUS...6 KOULUTUSPOLITIIKKA...7 KV-SEKTORI...9 YRITYSSUHTEET... 10 VIESTINTÄ... 11 SOSIAALIPOLITIIKKA... 12 KUNTAMESTARI... 13 LIIKUNTA...

Lisätiedot

Virva Viljanen, varapuheenjohtaja Ilona Häsänen Timo Kovala Mikko Mononen Matti Vähä-Heikkilä Kukka-Maaria Wessman

Virva Viljanen, varapuheenjohtaja Ilona Häsänen Timo Kovala Mikko Mononen Matti Vähä-Heikkilä Kukka-Maaria Wessman Sivu 1/6 Pöytäkirja 34/2014 Aika: 16. lokakuuta 2014 klo 9.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Jussi Nieminen, puheenjohtaja Virva Viljanen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Virva Viljanen, varapuheenjohtaja Ilona Häsänen Timo Kovala Mikko Mononen Matti Vähä-Heikkilä Kukka-Maaria Wessman

Virva Viljanen, varapuheenjohtaja Ilona Häsänen Timo Kovala Mikko Mononen Matti Vähä-Heikkilä Kukka-Maaria Wessman Sivu 1/6 Pöytäkirja Aika: 12. kesäkuuta 2014 klo 9.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Jussi Nieminen, puheenjohtaja Virva Viljanen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PÄÄSEKTORI Aloitetun strategiatyön päätökseen saattaminen Seurataan TuKKK:n asemaa Turun yliopistossa

PÄÄSEKTORI Aloitetun strategiatyön päätökseen saattaminen Seurataan TuKKK:n asemaa Turun yliopistossa TOIMINTASUUNNITELMA 2012 SISÄLLYS PÄÄSEKTORI... 3 TALOUS... 5 KOULUTUSPOLITIIKKA... 7 YRITYSSUHTEET... 9 VIESTINTÄ... 11 HYVINVOINTI JA TUTOROINTI... 13 KLUBIMESTARI... 15 LIIKUNTA... 17 KULTTUURI JA PERINTEET...

Lisätiedot

KYE 7/2013 ti 15. lokakuuta 2013

KYE 7/2013 ti 15. lokakuuta 2013 KYE 7/2013 ti 15. lokakuuta 2013 Ehdotettu rakenne Sisältöjen läpikäynti Prosessin loppuunvienti Johdanto Kaikkeen toimintaan vaikuttavat taustatekijät Toimintasuunnitelman tarkoitus jne. Projektit Organisaatio

Lisätiedot

Virva Viljanen, varapuheenjohtaja Ilona Häsänen Timo Kovala Mikko Mononen Matti Vähä-Heikkilä Kukka-Maaria Wessman

Virva Viljanen, varapuheenjohtaja Ilona Häsänen Timo Kovala Mikko Mononen Matti Vähä-Heikkilä Kukka-Maaria Wessman Sivu 1/5 Pöytäkirja Aika: 6. helmikuuta 2014 klo 9.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Jussi Nieminen, puheenjohtaja Virva Viljanen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku

Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Sivu 1/5 Pöytäkirja 8/2016 Aika: 25. helmikuuta 2016 klo 10.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Riina Lumme, puheenjohtaja Miika Tiainen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Toimintakertomus 2014. Vaasan Ekonomit - Vasa Ekonomer ry.

Toimintakertomus 2014. Vaasan Ekonomit - Vasa Ekonomer ry. Toimintakertomus 2014 Vaasan Ekonomit - Vasa Ekonomer ry. Vuosi 2014 Vuosi 2014 oli yhdistyksen 77. toimintavuosi. Jäsenistölle järjestettiin vuoden aikana koulutustilaisuuksia, yritysvierailuja ja virkistystilaisuuksia.

Lisätiedot

JAOSTO-OHJESÄÄNTÖ I LUKU. 1 Yleistä

JAOSTO-OHJESÄÄNTÖ I LUKU. 1 Yleistä JAOSTO-OHJESÄÄNTÖ I LUKU 1 Yleistä Sen lisäksi mitä yhdistyksen säännöissä soveltuvin osin ja muissa yhdistyksen ohjesäännöissä ja työjärjestyksissä on sanottu, noudatetaan Turun kauppatieteiden ylioppilaat

Lisätiedot

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 1 Tampereen yliopisto PÖYTÄKIRJA STAABI ry 1 / 2015 STAABI RY:N HALLITUKSEN KOKOUS Aika: 05.01.2015 klo 14:00 Paikka: Paikalla: Kasino-kabinetti Markus Lappi Juulia Koivisto Saara Asikainen Marika Anttila

Lisätiedot

Janika Takatalo, varapuheenjohtaja Jesse Huovinen Lauri Liljenbäck Julia Litokorpi Riina Lumme Sami-Petteri Seppä

Janika Takatalo, varapuheenjohtaja Jesse Huovinen Lauri Liljenbäck Julia Litokorpi Riina Lumme Sami-Petteri Seppä Sivu 1/6 Esityslista 26/2015 Aika: 10. syyskuuta 2015 klo 10.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Muu jakelu: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Mikko Mononen, puheenjohtaja Janika Takatalo, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Virva Viljanen, varapuheenjohtaja Ilona Häsänen Timo Kovala Mikko Mononen Matti Vähä-Heikkilä Kukka-Maaria Wessman

Virva Viljanen, varapuheenjohtaja Ilona Häsänen Timo Kovala Mikko Mononen Matti Vähä-Heikkilä Kukka-Maaria Wessman Sivu 1/5 Pöytäkirja Aika: 8. toukokuuta 2014 klo 9.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Jussi Nieminen, puheenjohtaja Virva Viljanen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kokous 4/2013. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen

Kokous 4/2013. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen Fokus ry Kokous 6.5.2013 Pöytäkirja Aika: 6.5.2013 klo 18.15 Paikka: Hub Jyväskylän toimitilat Osallistujat: Hallituksen jäsenet: Armi Korhonen, Anna Kettunen, Sanna Heikkinen, Arttu Säynäjäkangas, Miika

Lisätiedot

Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku

Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Sivu 1/5 Pöytäkirja 7/2016 Aika: 18. helmikuuta 2016 klo 10.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Riina Lumme, puheenjohtaja Miika Tiainen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Virva Viljanen, varapuheenjohtaja Ilona Häsänen Timo Kovala Mikko Mononen Matti Vähä-Heikkilä Kukka-Maaria Wessman

Virva Viljanen, varapuheenjohtaja Ilona Häsänen Timo Kovala Mikko Mononen Matti Vähä-Heikkilä Kukka-Maaria Wessman Sivu 1/6 Pöytäkirja Aika: 21. elokuuta 2014 klo 9.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Jussi Nieminen, puheenjohtaja Virva Viljanen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ISYY:n JÄRJESTÖPÄIVÄ Ainejärjestöjen kv-vastaavat. Järjestökoulutus 11.2.2014

ISYY:n JÄRJESTÖPÄIVÄ Ainejärjestöjen kv-vastaavat. Järjestökoulutus 11.2.2014 ISYY:n JÄRJESTÖPÄIVÄ Ainejärjestöjen kv-vastaavat Järjestökoulutus 11.2.2014 Keskustelun teemoja Kansainvälisyys yliopistossa ja ylioppilaskunnassa Miten kansainvälisyys tällä hetkellä näkyy ainejärjestöissä?

Lisätiedot

Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry

Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry Toimintakertomus vuodelta 2013 Nykytila: Yhdistyksemme jäsenmäärä kasvoi 14.11.1013 lähes kaksinkertaiseksi, kun Helsingin sosiaaliviraston henkilöstö

Lisätiedot

Virva Viljanen, varapuheenjohtaja Ilona Häsänen Timo Kovala Mikko Mononen Matti Vähä-Heikkilä Kukka-Maaria Wessman

Virva Viljanen, varapuheenjohtaja Ilona Häsänen Timo Kovala Mikko Mononen Matti Vähä-Heikkilä Kukka-Maaria Wessman Sivu 1/5 Esityslista Aika: 4. syyskuuta 2014 klo 9.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Muu jakelu: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Jussi Nieminen, puheenjohtaja Virva Viljanen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Edustajiston puheenjohtaja avasi kokouksen klo Päätösvaltaisuus todettiin pääsihteerin suorittamalla nimenhuudolla:

Edustajiston puheenjohtaja avasi kokouksen klo Päätösvaltaisuus todettiin pääsihteerin suorittamalla nimenhuudolla: EDUSTAJISTON LOKAKUUN KOKOUS Aika: Keskiviikko 29.10.2014 klo 18.15 Paikka: Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Pöytäkirja keskustelu ääninauhalla 108 Kokouksen avaus Edustajiston puheenjohtaja avasi kokouksen

Lisätiedot

3.12. Uuden edustajiston järjestäytymiskokous Itsenäisyyspäivän soihtukulkue

3.12. Uuden edustajiston järjestäytymiskokous Itsenäisyyspäivän soihtukulkue Sivu 1 / 5 EDUSTAJISTON MARRASKUUN KOKOUS Aika: Keskiviikko 25.11.2015 klo 18.15 Paikka: Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista 267 Kokouksen avaaminen 268 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 269 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Yhteistyösopimus. eli yhteisymmärrys ylioppilaskunnan ja yhdistyksen työnjaosta

Yhteistyösopimus. eli yhteisymmärrys ylioppilaskunnan ja yhdistyksen työnjaosta Yhteistyösopimus eli yhteisymmärrys ylioppilaskunnan ja yhdistyksen työnjaosta Tähän asiakirjaan kirjataan Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan (AYY) ja sen piirissä toimivan erityisaseman yhdistyksen Inkubio

Lisätiedot

Janika Takatalo, varapuheenjohtaja Jesse Huovinen Lauri Liljenbäck Julia Litokorpi Riina Lumme Sami-Petteri Seppä

Janika Takatalo, varapuheenjohtaja Jesse Huovinen Lauri Liljenbäck Julia Litokorpi Riina Lumme Sami-Petteri Seppä Sivu 1/5 Pöytäkirja 32/2015 Aika: 22. lokakuuta 2015 klo 10.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Muu jakelu: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Mikko Mononen, puheenjohtaja Janika Takatalo, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kokous oli kutsuttu koolle ajoissa ja paikalla oli päätösvaltainen määrä hallituslaisia. Todettiin kokous täten päätösvaltaiseksi.

Kokous oli kutsuttu koolle ajoissa ja paikalla oli päätösvaltainen määrä hallituslaisia. Todettiin kokous täten päätösvaltaiseksi. Informaatioverkostojen kilta Athene ry Hallituksen kokous 10/2013, 21.3.2013 klo 11.15 @T-talo Paikalla: Emmi Peltonen, Vesa Laakso, Otso Hannula, Tiitu Lahti, Lotta Ahonen, Pietari Keskinen, Sofia Ahanen,

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012. Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry

Toimintakertomus 2012. Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry Toimintakertomus 2012 Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry VasE:n toimintakertomus vuodelta 2012 Vuosi 2012 oli yhdistyksen 75. toimintavuosi. Jäsenistölle järjestettiin vuoden aikana koulutustilaisuuksia,

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2006

TOIMINTAKERTOMUS 2006 TOIMINTAKERTOMUS 2006 YLEISTÄ Vuosi 2006 oli OuLVI:n 44. toimintavuosi. Vuoden aikana järjestetty toiminta oli edellisten vuosien mukaista.tapahtumissa keskityttiin laatuun ja panostettiin tapahtumaympäristöön

Lisätiedot

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on pitämässään kokouksessa päättänyt:

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on pitämässään kokouksessa päättänyt: Hallituksen päätösluettelo 8/2013 Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on 21.2.2013 pitämässään kokouksessa päättänyt: - hyväksyä Universitas Turku hankkeen budjetin. - opintoasiainneuvostolle tehtävistä

Lisätiedot

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli tilinpäätöksen tarkastus ja alllekirjoitus), Roby oli sihteerinä

Lisätiedot

Yliopistonkatu 8. 96300 Rovaniemi REMBURSSI RY:N HALLITUKSEN KOKOUS. Aika: 10.11.2014 klo 16:00. Paikka: Ahkiomaantie 2 A 9, 96300 Rovaniemi

Yliopistonkatu 8. 96300 Rovaniemi REMBURSSI RY:N HALLITUKSEN KOKOUS. Aika: 10.11.2014 klo 16:00. Paikka: Ahkiomaantie 2 A 9, 96300 Rovaniemi Remburssi ry PÖYTÄKIRJA Yliopistonkatu 8 96300 Rovaniemi REMBURSSI RY:N HALLITUKSEN KOKOUS Aika: 10.11.2014 klo 16:00 Paikka: Ahkiomaantie 2 A 9, 96300 Rovaniemi Läsnä: Varsinaiset jäsenet: Anni-Sofia

Lisätiedot

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa.

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa. TOIMINTAKERTOMUS 2015 YLEISTÄ Metsäkansan kyläyhdistyksen toiminta vuonna 2015 oli aktiivista. Vuotta värittivät erityisesti hyvin onnistuneet tapahtumat ja kyläyhdistyksen saama positiivinen huomio. Yhdistys

Lisätiedot

1 YLEISTÄ 2 ORGANISAATIO. Jäsenet

1 YLEISTÄ 2 ORGANISAATIO. Jäsenet 1 YLEISTÄ Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (myöhemmin O Diako) on Diakonia-ammattikorkeakoulun (myöhemmin Diak) sitoutumaton opiskelijoiden etujärjestö, opiskelijakunta. O Diakon tarkoitus

Lisätiedot

Turun humanistisen tiedekunnan opiskelijoiden edunvalvontajärjestö Humanitas ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012

Turun humanistisen tiedekunnan opiskelijoiden edunvalvontajärjestö Humanitas ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 Turun humanistisen tiedekunnan opiskelijoiden edunvalvontajärjestö Humanitas ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 (hallituksen pohjaesitys, laadittu 7.11. -kokouksessa) Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan

Lisätiedot

Oikeusapuvaliokunnan kiitosillallisella on muistettu valvontaneuvoston puheenjohtajan tehtävät jättävää professori Martti Majasta lahjalla.

Oikeusapuvaliokunnan kiitosillallisella on muistettu valvontaneuvoston puheenjohtajan tehtävät jättävää professori Martti Majasta lahjalla. PÖYTÄKIRJA 23.10.2006 45/2006 PYKÄLÄ RY:N HALLITUKSEN KOKOUS Aika: Maanantai 23.10.2006 Paikka: Läsnä: Yhdistyksen kerhotilat Sörnäisten rantatie 33 Eero Kärki, puheenjohtaja Sonja Sairo, sihteeri Heidi

Lisätiedot

Lunkka Henna Mannonen Elina Markkanen Niko Ryhmä Lex Auressalmi Teemu

Lunkka Henna Mannonen Elina Markkanen Niko Ryhmä Lex Auressalmi Teemu EDUSTAJISTON HUHTIKUUN KOKOUS Aika: Keskiviikko 24.4.2013 klo 19.00 Paikka: sali 3001, Porin yliopistokeskus, Pohjoisranta 11 A Pöytäkirja (keskustelu ääninauhoilla) 188 Kokouksen avaus Edustajiston varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PL 207 www.helga.fi Y 2075366-7. 00520 Helsinki. PÖYTÄKIRJA 1(7) Edustajisto 6/12 16.4.2012 EDUSTAJISTON KEVÄTKOKOUS. AIKA 16.4.2012 Klo 17.

PL 207 www.helga.fi Y 2075366-7. 00520 Helsinki. PÖYTÄKIRJA 1(7) Edustajisto 6/12 16.4.2012 EDUSTAJISTON KEVÄTKOKOUS. AIKA 16.4.2012 Klo 17. PÖYTÄKIRJA 1(7) EDUSTAJISTON KEVÄTKOKOUS AIKA Klo 17.00 PAIKKA Pasilan toimipiste, tila 1207 KUTSUTUT Varsinaiset edustajat: 1 Juho Karhumäki pj paikalla 2 Eetu Salminen vpj paikalla 3 Salla Korhonen paikalla

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2011

Toimintakertomus vuodelta 2011 Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ry Toimintakertomus vuodelta 2011 YLEISTÄ PANA ry:n tarkoitus on saattaa yhteen nörttikulttuurista kiinnostuneita ja sitä harrastavia ihmisiä ja järjestää

Lisätiedot

Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry. Yhdistyksen vuosikokous. Läsnä 14 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1.

Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry. Yhdistyksen vuosikokous. Läsnä 14 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1. 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry Pöytäkirja Yhdistyksen vuosikokous Aika 13.10.2012 klo 12.00 12.25 Paikka Järvenpään lukio, Lukionkatu 1, Järvenpää Läsnä 14 yhdistyksen jäsentä, joiden

Lisätiedot

Hallitus esittää edustajistolle, että se hyväksyy TYYn toimintakertomuksen vuodelta 2015.

Hallitus esittää edustajistolle, että se hyväksyy TYYn toimintakertomuksen vuodelta 2015. Sivu 1 / 5 EDUSTAJISTON MAALISKUUN KOKOUS Aika: Keskiviikko 30.3.2016 klo 18.15 Paikka: Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista 43 Kokouksen avaaminen 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 45 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Puheenjohtaja Tukiainen kertoi Kiitossitsien ja Kevätkauden päättäjäisten järjestettävän Kaivohuoneella.

Puheenjohtaja Tukiainen kertoi Kiitossitsien ja Kevätkauden päättäjäisten järjestettävän Kaivohuoneella. PYKÄLÄ RY Opintovaliokunnan kokous 3/2015 AIKA: 15.4.2015 klo 19.00 PAIKKA: LÄSNÄ: Pykälän ry:n toimisto Mannerheimintie 3 B, 5.kerros Asta Tukiainen, puheenjohtaja Laura Linnove, varapuheenjohtaja Tiia

Lisätiedot

Ynnä ry, hallituksen kokous 24/2015 1/5. x x. x x x x x. x x

Ynnä ry, hallituksen kokous 24/2015 1/5. x x. x x x x x. x x Ynnä ry, hallituksen kokous 24/2015 1/5 Hallituksen kokous 24/2015 Aika: Maanantai 21.9.2015 16.15 Paikka: MaD259 Hallitus: Juho Siitari Teemu Vasama Janne Arkke Miikka Harju Tuomo Huttu Magnus Jyrkkänen

Lisätiedot

Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008

Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008 Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008 YLEISTÄ Vuosi 2008 oli Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston 32. toimintavuosi. Ammattiosastomme toiminta on ollut jälleen kuluneena

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunta

Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunta 27.10.2014 Sivu 1(6) PÖYTÄKIRJA 2/2013 LTKY:N EDUSTAJISTON KOKOUS 6.2.2013 AIKA 31.1.2013, klo 17.00 PAIKKA: Ylioppilastalon auditorio LÄSNÄ: Alopaeus Erik Bebek Peter C., varalla Kuuva Joel Bremer Britt,

Lisätiedot

SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO VUONNA SYL-kummi Mikko Koskinen ÅASn vieraana

SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO VUONNA SYL-kummi Mikko Koskinen ÅASn vieraana SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO VUONNA 2006 SYL-kummi Mikko Koskinen ÅASn vieraana 14.2.2006 KUKA MIKKO? SYLH 2006 Koulutuspolitiikka, ympäristö, tasa-arvo pehmeä kopo TYYn kasvatti hallitus 2005, tylkkärin

Lisätiedot

EDUSTAJISTON LOKAKUUN KOKOUS. Esityslista. Aika: klo Turku-sali, Rehtorinpellonkatu 4 A, Turku. 226 Kokouksen avaaminen

EDUSTAJISTON LOKAKUUN KOKOUS. Esityslista. Aika: klo Turku-sali, Rehtorinpellonkatu 4 A, Turku. 226 Kokouksen avaaminen Page 1/5 EDUSTAJISTON LOKAKUUN KOKOUS Aika: 18.10.2017 klo 18.15 Paikka: Turku-sali, Rehtorinpellonkatu 4 A, 20500 Turku Esityslista 226 Kokouksen avaaminen 227 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 228 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Oikeustieteiden ainejärjestö. Aika: 5.1.2014 klo 17.00 Paikka:Kauppakatu 23, 80100 Joensuu. Paikalla:

Oikeustieteiden ainejärjestö. Aika: 5.1.2014 klo 17.00 Paikka:Kauppakatu 23, 80100 Joensuu. Paikalla: Itä-Suomen yliopisto Oikeustieteiden ainejärjestö Legio Ostiensis ry Esityslista Hallituksen järjestäytymiskokous Aika: 5.1.2014 klo 17.00 Paikka:Kauppakatu 23, 80100 Joensuu Paikalla: Buket Yüksel Tuulia

Lisätiedot

Esitettiin kokouksen puheenjohtajaksi Miika Länsi-Seppänen. Oli käytettävissä. Valittiin Miika Länsi-Seppänen kokouksen puheenjohtajaksi.

Esitettiin kokouksen puheenjohtajaksi Miika Länsi-Seppänen. Oli käytettävissä. Valittiin Miika Länsi-Seppänen kokouksen puheenjohtajaksi. Asteriski ry Pöytäkirja 2015 1 (6) ASTERISKIN RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2015 Aika Tiistaina 17.11.2015 klo 17.00 Paikka Luentosali Beta, ICT-talo Läsnä Miika Länsi-Seppänen, Janne Iltanen, Arttu

Lisätiedot

Virva Viljanen, varapuheenjohtaja Ilona Häsänen Timo Kovala Mikko Mononen Matti Vähä-Heikkilä Kukka-Maaria Wessman

Virva Viljanen, varapuheenjohtaja Ilona Häsänen Timo Kovala Mikko Mononen Matti Vähä-Heikkilä Kukka-Maaria Wessman Sivu 1/5 Pöytäkirja Aika: 9. tammikuuta 2014 klo 9.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Jussi Nieminen, puheenjohtaja Virva Viljanen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

HALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/2015

HALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 OAJ PIRKKALAN PAIKALLIYHDISTYS ry HALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/2015 Aika: Perjantai 6.3. lauantai 7.3. 2015 Paikka: Villa Merja s Garden Osallistujat: jäsen varajäsen toimihenkilö Almi Susanna Kanto

Lisätiedot

Strategiatyön toimintasuunnitelma 2013

Strategiatyön toimintasuunnitelma 2013 Strategiatyön toimintasuunnitelma 2013 Strategiatyöryhmä 18.2.2013 HUOM! Tämän toimintasuunnitelman on tarkoitus kuvata strategiatyöryhmän työtä ja tavoitteita, ei vielä itse strategiaprosessin yksityiskohtia.

Lisätiedot

Neuvotteluhuone Rahiala, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 A

Neuvotteluhuone Rahiala, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 A Sivu 1/5 Pöytäkirja 35/2016 Aika: 27. lokakuuta 2016 klo 10.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Neuvotteluhuone Rahiala, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 A Riina Lumme, puheenjohtaja Miika Tiainen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalisen median käyttö autokaupassa Autoalan Keskusliitto ry 3/1 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalinen media suomessa Kaikista suomalaisista yli % on rekisteröitynyt

Lisätiedot

KOULUTUS JÄRJESTÖJEN KV-VASTAAVILLE. Järjestökoulutus 12.2.2014

KOULUTUS JÄRJESTÖJEN KV-VASTAAVILLE. Järjestökoulutus 12.2.2014 KOULUTUS JÄRJESTÖJEN KV-VASTAAVILLE Järjestökoulutus 12.2.2014 Koulutuksen sisältö Kansainvälisyys yliopistossa ja ylioppilaskunnassa Miten kansainvälisyys tällä hetkellä näkyy ainejärjestöissä? Kvvastaavana

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen 2011 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2011 Oikaristen 11-vuotias sukuseura toimii

Lisätiedot

KANSAINVÄLISTYMISEN YHDISTYSOPAS

KANSAINVÄLISTYMISEN YHDISTYSOPAS KANSAINVÄLISTYMISEN YHDISTYSOPAS Kansainvälisyys on aina jollain tavalla osa koko yhdistyskentän toimintaa. Kun yhdistys pitää kansainvälisyyttä tärkeänä arvona ja kansainvälisiä opiskelijoita potentiaalisina

Lisätiedot

Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry. Toimintakertomus 2013

Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry. Toimintakertomus 2013 Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry Toimintakertomus 2013 Vuosi 2013 Vuosi 2013 oli yhdistyksen 76. toimintavuosi. Jäsenistölle järjestettiin vuoden aikana koulutustilaisuuksia, yritysvierailuja ja virkistystilaisuuksia.

Lisätiedot

1(5) SF- CARAVAN YDIN-HÄME RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA YLEISTÄ

1(5) SF- CARAVAN YDIN-HÄME RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA YLEISTÄ 1(5) SF- CARAVAN YDIN-HÄME RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 1. YLEISTÄ SF-Caravan Ydin-Häme ry on perustettu Tuusulassa 19.11.2011 Kantele Caravan nimellä. Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin

Lisätiedot

1. Kokouksen avaus. 2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien sekä tarvittaessa kahden ääntenlaskijan valinta

1. Kokouksen avaus. 2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien sekä tarvittaessa kahden ääntenlaskijan valinta STAABI RY:N HALLITUKSEN KOKOUS 1/2017 Aika: 7.1.2017 klo 15.07 Paikka: TOAS Markuksentorin kerhotila Paikalla: Julius Tavasti Kyösti Husso Timo Nättinen Lassi Hursti Mikko Koikkalainen Assi-Jutta Kuusela

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 22.8.2011 22/2011

PÖYTÄKIRJA 22.8.2011 22/2011 PYKÄLÄ RY:N HALLITUKSEN KOKOUS Aika: Maanantai 22.8.2011 Paikka: Läsnä: Pykälän kerhohuoneisto, Suvilahdenkatu 10B Kristiina Lindholm, puheenjohtaja Annika Pynnä, sihteeri Jonna Vihavainen Otto Pulkkinen

Lisätiedot

Taloudenhoitaja Vehviläinen kehotti kaikkia ottamaan ruokaa. Kiitettiin Vehviläistä ruoasta.

Taloudenhoitaja Vehviläinen kehotti kaikkia ottamaan ruokaa. Kiitettiin Vehviläistä ruoasta. PYKÄLÄ RY:N HALLITUKSEN KOKOUS 31/2017 AIKA: klo 18.30 PAIKKA: LÄSNÄ: Yhdistyksen kerhohuoneisto Suvilahdenkatu 10 B, 5. krs Helinä Teittinen, puheenjohtaja Jemina Fallenius, sihteeri Tuomas Rudanko Joel

Lisätiedot

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on pitämässään kokouksessa päättänyt:

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on pitämässään kokouksessa päättänyt: Hallituksen päätösluettelo 29/2013 Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on 19.9.2013 pitämässään kokouksessa päättänyt: - hyväksyä verkkomainosmyyntisopimuksen RC kustannus Oy:n kanssa. - valita

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 Turun humanistisen tiedekunnan opiskelijoiden edunvalvontajärjestö Humanitas ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 Esitys yhdistyksen kokoukselle 19.11.2013 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 4.11.2013

Lisätiedot

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY Toimintakertomus 2010 Sisältö 1. Toiminnan ydinalueet 1 2. Toiminta 1 2.1 Säännöllinen toiminta 1 2.2 Tapahtumat 1 2.3 Tapahtumia, joihin osallistuimme

Lisätiedot

Virva Viljanen, varapuheenjohtaja Ilona Häsänen Timo Kovala Mikko Mononen Matti Vähä-Heikkilä Kukka-Maaria Wessman

Virva Viljanen, varapuheenjohtaja Ilona Häsänen Timo Kovala Mikko Mononen Matti Vähä-Heikkilä Kukka-Maaria Wessman Sivu 1/5 Pöytäkirja Aika: 20. helmikuuta 2014 klo 9.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Jussi Nieminen, puheenjohtaja Virva Viljanen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 5/2007 HALLITUKSEN KOKOUS 20.6.2007

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 5/2007 HALLITUKSEN KOKOUS 20.6.2007 1(6) Aika 13.6.2007 Paikka Läsnä Asianajotoimisto Fredman & Månsson Mikko Salo, hallituksen puheenjohtaja Une Tyynilä, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen jäsen Jan Hjelt, hallituksen jäsen Salla Korhonen,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1 1. YLEISTÄ Keski Suomen Ekonomit ry. on v.1937 perustettu yhdistys, jonka tehtävänä on toimia korkeamman taloustieteellisen koulutuksen hankkineiden yhdyssiteenä toiminta alueellaan,

Lisätiedot

Toimijaryhmäohjesääntö

Toimijaryhmäohjesääntö 1 Toimijaryhmäohjesääntö 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Ohjesäännön tarkoitus on selkeyttää TuKYn ja toimijaryhmien välinen

Lisätiedot

Neuvotteluhuone Rahiala, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 A

Neuvotteluhuone Rahiala, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 A Sivu 1/5 Pöytäkirja 10/2017 Aika: 16. maaliskuuta 2017 klo 9.30 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Neuvotteluhuone Rahiala, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 A Miika Tiainen, puheenjohtaja Inari Harjuniemi,

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2018 Prosessiteekkarit ry

Toimintasuunnitelma 2018 Prosessiteekkarit ry Toimintasuunnitelma 2018 Prosessiteekkarit ry 13.11.2017 Johdanto Prosessiteekkarit ry (myöh. Yhdistys) on vuonna 2012 perustettu teekkariyhdistys, jonka tarkoituksena on yhdistää Kemian tekniikan korkeakoulun

Lisätiedot

Edustajisto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksikymmentä (20) jäsentä ja puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä.

Edustajisto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksikymmentä (20) jäsentä ja puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. EDUSTAJISTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS Aika: Keskiviikko 3.12.2013 klo 18.15 Paikka: Turku-sali, Rehtorinpellonkatu 4 A, Ylioppilastalo A Esityslista 1 Kokouksen avaus 2 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kutsu

Lisätiedot

AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI

AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI 1. LÄHTÖKOHDAT Sosiaalityöntekijät kokivat osan asiakastilanteista

Lisätiedot

TYÖELÄMÄTOIMIKUNNAN OHJESÄÄNTÖ

TYÖELÄMÄTOIMIKUNNAN OHJESÄÄNTÖ TYÖELÄMÄTOIMIKUNNAN OHJESÄÄNTÖ 1 SEFEn hallitus asettaa toimintakautensa ensimmäisessä kokouksessa työelämätoimikunnan. Puheenjohtajan lisäksi toimikuntaan kuuluu vähintään seitsemän ja enintään kymmenen

Lisätiedot

Puolue ry pöytäkirja 3/14. Hallituksen kokous. Aika: 3.2.2014 klo 17.00-20.00. Paikka: Ylä-Ruth. Läsnä: Topi-Veli Arpiainen (pj)

Puolue ry pöytäkirja 3/14. Hallituksen kokous. Aika: 3.2.2014 klo 17.00-20.00. Paikka: Ylä-Ruth. Läsnä: Topi-Veli Arpiainen (pj) Puolue ry pöytäkirja 3/14 Hallituksen kokous Aika: 3.2.2014 klo 17.00-20.00 Paikka: Ylä-Ruth Läsnä: Topi-Veli Arpiainen (pj) Joonas Majava (sihteeri) Sonja Kuvaja Essi Tarkiainen Noora Luukka Miia Pietilä

Lisätiedot

PYKÄLÄ RY:N PÖYTÄKIRJA 7/2007 ULKOASIAINVALIOKUNNAN KOKOUS 3.5.2007

PYKÄLÄ RY:N PÖYTÄKIRJA 7/2007 ULKOASIAINVALIOKUNNAN KOKOUS 3.5.2007 PYKÄLÄ RY:N PÖYTÄKIRJA 7/2007 ULKOASIAINVALIOKUNNAN KOKOUS 3.5.2007 Aika: Torstai 3.5.2007 Paikka: Läsnä: Excursiovastaava Viljasen residenssi Pihlajatie 15 Hannu Häkkänen, puheenjohtaja Iina-Mari Supperi,

Lisätiedot

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on 29.11.2012 pitämässään kokouksessa päättänyt:

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on 29.11.2012 pitämässään kokouksessa päättänyt: Hallituksen päätösluettelo 40/2012 Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on 29.11.2012 pitämässään kokouksessa päättänyt: - jakaa projekti- ja erillisavustukset 4/2012 liitteen mukaisesti. - nimetä

Lisätiedot

Suomen lastensuojelun avohuollon toimijat ry Toimintakertomus Yhdistyksen

Suomen lastensuojelun avohuollon toimijat ry Toimintakertomus Yhdistyksen Suomen lastensuojelun avohuollon toimijat ry 2.1.2014 Toimintakertomus 2012-2013 Yhdistyksen alku Yhdistyksen idea sai alkunsa 2011 Vaasassa lastensuojelun sijaishuollon päivillä, jossa muutamien toimijoiden

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014-2015

TOIMINTAKERTOMUS 2014-2015 TOIMINTAKERTOMUS 2014-2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 2. KOKOUKSET... 3 3. TAPAHTUMAT... 4 5. VAIKUTTAMINEN... 5 6. SOSIAALINEN MEDIA... 6 TOIMINTAKERTOMUS 2014-2015 3(6) 1. YLEISTÄ Tehyn opiskelijayhdistyksen

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Esitys: Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Esitys: Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat. Sivu 1 / 5 Pöytäkirja 15/2017 Porin Ylioppilasyhdistys Pointer ry:n hallituksen kokous Aika: Torstai 16.11.2017 klo 15.30 Paikka: Porin yliopistokeskus NH Ideasatama Paikalla: Puheenjohtaja Antti-Jussi

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 15.2.2002 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 Kulunut vuosi oli kiltamme 37. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

Yhteiso toiminnan pisteytys

Yhteiso toiminnan pisteytys () Yhteiso toiminnan pisteytys 6 7 8 9. luku Tarkoitus Tätä ohjeistoa käytetään määritettäessä AYY:n stipendiohjesäännön mukaisten yhteisöstipendin, opintostipendin ja vaihtostipendin 9 :ssä tarkoitetun

Lisätiedot

TKO-äly ry. Talouskertomus

TKO-äly ry. Talouskertomus TKO-äly ry Talouskertomus 1.1.2016 31.12.2016 TKO-äly ry on tietojenkäsittelytieteen ainejärjestö. Vuonna 2016 yhdistys järjesti jäsenilleen yhteisiä tilaisuuksia, toimi heidän edunvalvojanaan Helsingin

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014 sivu 2 / 8 Toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus vuodelle 2014 SISÄLLYSLUETTELO 3. VUODEN 2014 TOIMINNAN PAINOPISTEET 1. PARANNETAAN NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

15.2.2012. 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

15.2.2012. 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja 3/2012 1(6) Hallituksen kokous Aika 8.2.2012 klo 17.30 Paikka Itä-Suomen yliopisto, AU101 Osallistujat: Petri Makkonen Puheenjohtaja Jenni Soininen Sihteeri Eeva Kalliomaa Poissa Petteri Lauronen

Lisätiedot

Virva Viljanen, varapuheenjohtaja Ilona Häsänen Timo Kovala Mikko Mononen Matti Vähä-Heikkilä Kukka-Maaria Wessman

Virva Viljanen, varapuheenjohtaja Ilona Häsänen Timo Kovala Mikko Mononen Matti Vähä-Heikkilä Kukka-Maaria Wessman Sivu 1/5 Esityslista 38/2014 Aika: 13. marraskuuta 2014 klo 9.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Muu jakelu: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Jussi Nieminen, puheenjohtaja Virva Viljanen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Aalto-yliopiston kauppatieteiden ylioppilaat ry:n hallituksen järjestäytymiskokous 1/2017

Aalto-yliopiston kauppatieteiden ylioppilaat ry:n hallituksen järjestäytymiskokous 1/2017 Aalto-yliopiston kauppatieteiden ylioppilaat ry:n hallituksen järjestäytymiskokous 1/2017 Aika: Perjantai 16.12.2016 klo 12.10 12.27 Paikka: KY-talo, Pieni puoli Läsnä: Jyri Heimo Hallituksen puheenjohtaja

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA HÄMÄLÄIS OSAKUNNAN JOULUKUUN YLEISKOKOUKSESTA 2014

PÖYTÄKIRJA HÄMÄLÄIS OSAKUNNAN JOULUKUUN YLEISKOKOUKSESTA 2014 1(5) PÖYTÄKIRJA HÄMÄLÄIS OSAKUNNAN JOULUKUUN YLEISKOKOUKSESTA 2014 Aika 17.12.2014 klo 18.00 Paikka HO / Osakuntabaari Läsnä: Pekka Hassinen, kuraattori Jenni Rönkkö, sihteeri Teemu Laakso, toiminnanohjaaja

Lisätiedot

Omaisuuskysymys 23.11.2011 AYYE

Omaisuuskysymys 23.11.2011 AYYE Omaisuuskysymys 23.11.2011 AYYE Sisällys Vuoden aikana tapahtunutta Tahtotilan kirkastus Ymmärryksen rakentaminen Sovinnon hakeminen PRH, Hao Arkisto Missä ollaan nyt ja mitä seuraavaksi tehdään? Tämän

Lisätiedot

PYKÄLÄ RY. Opintovaliokunnan kokous 5/2013 AIKA: PAIKKA: Pykälä ry:n toimisto, Mannerheimintie 5

PYKÄLÄ RY. Opintovaliokunnan kokous 5/2013 AIKA: PAIKKA: Pykälä ry:n toimisto, Mannerheimintie 5 PYKÄLÄ RY Opintovaliokunnan kokous 5/2013 AIKA: 24.04.2013 PAIKKA: Pykälä ry:n toimisto, Mannerheimintie 5 LÄSNÄ: Niina Karjunen, puheenjohtaja Heini Wiik, varapuheenjohtaja Katariina Vuorela, sihteeri

Lisätiedot

PL 207 www.helga.fi Y 2075366-7. 00520 Helsinki. ESITYSLISTA 1(6) Edustajisto 7/12 7.5.2012 EDUSTAJISTON KEVÄTKOKOUS. AIKA 7.5..2012 Klo 17.

PL 207 www.helga.fi Y 2075366-7. 00520 Helsinki. ESITYSLISTA 1(6) Edustajisto 7/12 7.5.2012 EDUSTAJISTON KEVÄTKOKOUS. AIKA 7.5..2012 Klo 17. ESITYSLISTA 1(6) EDUSTAJISTON KEVÄTKOKOUS AIKA 7.5..2012 Klo 17.00 PAIKKA Pasilan toimipiste, tila 2002 KUTSUTUT Varsinaiset edustajat: 1 Juho Karhumäki pj paikalla 2 Eetu Salminen vpj myöhässä 3 Salla

Lisätiedot

Toimintakertomus

Toimintakertomus Pörssin Alumnit ry www.porssinalumnit.fi Toimintakertomus 10.12.2014 31.12.2015 Toimintakertomus 10.12.2014 31.12.2015 YLEISTÄ HALLITUS YHDISTYKSEN KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ Kokoukset Yhdistyksen jäsenet

Lisätiedot

Neuvotteluhuone Rahiala, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 A

Neuvotteluhuone Rahiala, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 A Sivu 1/5 Pöytäkirja 23/2017 Aika: 8. kesäkuuta 2017 klo 8.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Neuvotteluhuone Rahiala, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 A Miika Tiainen, puheenjohtaja Inari Harjuniemi,

Lisätiedot