Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry. Toimintakertomus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry. Toimintakertomus"

Transkriptio

1 Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry Toimintakertomus

2 SISÄLLYSLUETTELO 1 YHDISTYKSEN TOIMINTA Yhdistyksen kokoukset Hallitus Yhteistyö Suomen Ekonomiliitto SEFE Turun Seudun Ekonomit (TSE) ry Kylteriyhteistyö Muut turkulaiset opiskelijärjestöt TuKY-lista TYY ALUMNITOIMINTA Alumnipäivä Mentorointi Kunniaseura KANSAINVÄLISYYS Kansainvälisten asioiden jaosto (CIA TuKY) Kansainvälinen edunvalvonta Kehitysyhteistyö YRITYSSUHTEET TALOUS KOULUTUSPOLITIIKKA HYVINVOINTI JA TUTOROINTI Edunvalvontajaosto (EVA) Tutorointi Ruokalan asiakastoimikunta VIESTINTÄ TuKY.fi Sähköpostiviestinnän yhdenmukaistaminen Viestintäjaosto KYliste Pupuopas KYräilijä Graafinen ohjeistus Brändityöryhmä Seuraavalle kaudelle KULTTUURI JA TRADITIOT Traditiot Huomionosoitukset Hopeinen ansiomerkki Kultainen ansiomerkki Kunnianauha Kultainen kunniamerkki Kultainen taskumatti Standaari Vuoden opettaja JÄSENYYDET JA EDUSTUS Edustukset Turun kauppakorkeakoulussa Turun kauppakorkeakoulun johtokunta Toimikunnat Edustukset Turun yliopiston ylioppilaskunnassa Edustukset Turun yliopistossa Muut edustukset Vuosijuhlat PARKKI JA MONTTU PARKKI Parkin hankinnat ja korjaukset Parkkiryhmä Monttu KY-SPORT Viikoittaiset vuorot... 25

3 13.2 Kokoukset Tapahtumat KYlumpialaiset KylteriRUN Academic Beer Pong Championship (ABPC) Joukkueet Talous KULTTUURIJAOSTO Kokoukset Tapahtumat Kevät Syksy Lopuksi NESU-TUKY Kokoukset Tapahtumat Kevät Syksy Muu NESU-toiminta Talous ULKOASIAINJAOSTO Tapahtumat Kevät Bongaus Pikkulaskiainen Syksy... 35

4 3 1 YHDISTYKSEN TOIMINTA Olli Tehikari Yhdistyksen kolmen ensimmäisen vuoden aikana luotujen käytäntöjen ja toiminnan vakiinnuttamisen jälkeen vuonna 2013 päätettiin olla tekemättä suurempia organisaatiomuutoksia ja sen sijaan pyrittiin keskittymään toiminnan kehittämiseen. Kuten aiempinakin yhdistysvuosina, ylioppilaskunta-ajan perintöä pyrittiin hyödyntämään aina, kun se koettiin relevantiksi. Viime vuonna valmistunutta ja yhdistyksen kokouksessa hyväksyttyä strategiaa oli tarkoitus alkaa vuonna 2013 toteuttamaan ja arvioimaan siinä onnistumista tarkoitusta varten valmistellulla mittaristolla. Vuoden alussa pidettiin koko organisaation laajuinen toiminnansuunnittelupäivä, jossa strategian tärkeimmät tavoitteet ja toimintaperiaatteet koulutettiin uusille toimijoille, tässä hyvin onnistuen. Kevään loppuun mennessä hallitus kuitenkin totesi, että vuoden 2012 aikana valmisteltu strategian toimintasuunnitelma oli todella monisyinen ja hankala soveltaa heti käytäntöön, joten se päätettiin palauttaa valmisteluun syksyn ajaksi, jotta vuoden 2014 alusta strategian toteuttaminen olisi selkeämpää ja helpompaa, ja ennen kaikkea siksi, että strategian toteutumisen seuranta olisi helpompaa. Vuoden 2012 syksyllä suunnitellut ja yhdistyksen syyskokouksessa hyväksytyt organisaatiomuutokset pantiin käytäntöön vuoden 2013 alusta. Käytännössä tämä tarkoitti päivittäisten talousasioiden hoidon siirtämistä toiminnanjohtajalta uutena rekrytoitavalle talouspäällikölle. Tästä johtuen toiminnanjohtajalle lisättiin enemmän vastuuta edunvalvontasektorilla. Lisäksi yhdistyksen kokouksen päätöksellä siirrettiin strategisten talousasioiden hoitaminen hallituksen jäseneltä uutena rekrytoitavalle taloustoimikunnan puheenjohtajalle. Muutenkin kevättä leimasivat rekrytoinnit, sillä monen toimihenkilön ja luottamushenkilön toimikaudet tulivat päätökseen. Rekrytointeihin tuli kuhunkin useita hakemuksia ja ne saatiin toteutettua hyvällä menestyksellä. Kaiken kaikkiaan organisaatiomuutosten toteuttamisessa on ollut jonkin verran totuttelua erityisesti talousasioiden osalta, kun talousasiat eivät enää ole hallituksen vastuulla päivittäin, vaan niistä vastaavat talouspäällikkö ja taloustoimikunnan puheenjohtaja. Tähän tulee kiinnittää jatkossa myös huomiota, jotta talousasioista viestiminen on saumatonta, sillä hallitus on kuitenkin vastuussa talousasioiden hoitumisesta ja laillisuudesta. Vuoden loppua kohti toiminta on ollut koko ajan jouhevampaa ja voidaan sanoa, että uudet rekrytoinnit ovat olleet onnistuneita. Yhdistyksen kokouksen päätöksen mukaisesti hallituksen koko pysyi 12:ssa. Vuoden 2013 lopussa yhdistyksellä oli 1888 jäsentä. Jäsenmäärä tulee todennäköisesti edelleen kasvamaan tulevina vuosina, kun vuoden 2010 yhdistymisen jälkeen yhdistykseen liittymättä jättäneet valmistuvat ja uusia jäseniä saadaan rekrytoitua tehokkaasti. Lisäksi tulevina vuosina pitää kiinnittää enemmän huomiota maisteriopiskelijoiden aktivoimiseen ja palvelutarjonnan kehittämiseen heille. 1.1 Yhdistyksen kokoukset

5 Yhdistys piti kevätkokouksensa ja syyskokouksensa Tämän lisäksi pidettiin kaksi ylimääräistä yhdistyksen kokousta. 1.2 Hallitus Hallitus kokoontui vuoden 2013 aikana viikoittain lukuun ottamatta kesäaikaa ja muutamaa muuta poikkeustapausta. Kokousten lisäksi hallitus kokoontui useita kertoja iltakouluun käsittelemään asioita, jotka vaativat tarkempaa perehtymistä, jotta kokouksissa ja toiminnassa yleisemminkin voitiin tehdä informoituja päätöksiä ja noudattaa hyvää hallintotapaa. Hallituksessa toimi puheenjohtajan lisäksi 11 jäsentä: Olli Tehikari; Puheenjohtaja Jussi Nieminen; Varapuheenjohtaja Markus Häkli; Yrityssuhdevastaava Jarkko Louhelainen; Koulutuspoliittinen vastaava Sofi Laiho; Hyvinvointi- ja tutorointivastaava Timo Kovala; Kansainvälisten asioiden vastaava Joonas Hokka; Viestintävastaava Ossi Tursas; Kuntamestari Miro Korhonen; Vapaa-ajan vastaava Antti Rikkilä; Liikuntavastaava Ilona Häsänen; Kulttuurivastaava Ann-Sofie Leimu; NESU-vastaava 1.3 Yhteistyö Suomen Ekonomiliitto SEFE Turun KY:llä oli vuonna 2013 yksi edustaja kylteripuheenjohtajien verkostossa (KPV) sekä kaksi edustajaa opiskelijapoliittisessa toimikunnassa. Edustajat toimivat aktiivisesti koko vuoden ajan herättäen hyvää keskustelua ja siten vaikuttaen ekonomiliiton opiskelijoita koskeviin asioihin. Kevätliittokokouksessa mm. Turun KY oli yhdessä Warrantin edustajan kanssa esittelemässä opiskelijatoiminnan uudelleenorganisointia liitossa. Syysliittokokouksessa Turun KY teki ponnen liiton hallitusvalinnan tekemisestä avoimemmaksi. Ponsi hyväksyttiin yksimielisesti. Lisäksi KPV:n kautta jaettiin parhaita käytäntöjä kylteriyhdistysten kesken. Lisäksi syksyllä olleen edustajistovaalikierroksen suhteen käytiin paljon keskustelua, parhaita käytäntöjä jaettiin ja kannustettiin pienimpiäkin kylteriyhdistyksiä osallistumaan aktiivisesti omien ylioppilaskuntiensa vaaleihin. Jälkikäteen voitaneen sanoa, että edustajistovaaleissa onnistuttiin erityisen hyvin koko kylterikentällä Turun Seudun Ekonomit (TSE) ry

6 Turun KY:n hallituksen puheenjohtaja toimi vuonna 2013 TSE ry:n johtokunnan opiskelijajäsenenä, osallistuen johtokunnan kokouksiin ja suunnittelutapahtumiin. Yhteistyötä pyrittiin syventämään entisestään viime vuodesta ja tässä onnistuttiin hyvin. Turun KY:n hallitus ja TSE ry:n johtokunta pitivät yhteisen toiminnansuunnitteluillan keväällä, jossa ideoitiin uusia yhteistyömalleja. Mm. mentoritoiminnasta käytiin keskustelua sekä kummankin yhdistyksen toiminnasta ja tapahtumista pyritään viestimään entistä aktiivisemmin toiselle yhdistykselle. Turun KY:n ja TSE ry:n yhteistoiminta on monella tapaa ainutlaatuisen aktiivista koko maan mittakaavassa, ja tätä pyritään jatkossa edelleen kehittämään Kylteriyhteistyö Porin Kylterit ry:n (PorKy) kanssa pidettiin yhteyttä läpi vuoden erityisesti tapahtumiin ja syksyllä pidettyihin edustajistovaaleihin liittyen. Keväällä puheenjohtajisto kävi Porissa tapaamassa PorKyn toimijoita ja suunnittelemassa vuoden yhteistyötä. On tärkeää, että Turun KY:n ja PorKyn välit pysyvät jatkossakin hyvinä ja yhteistyötä tulee kehittää erityisesti historiallisista syistä. Lisäksi edustajistoyhteistyö on korvaamatonta ja yhteinen edunvalvonta Turun Kauppakorkeakoulussa myös tärkeää. Vapaa-ajan sektorilla tehtiin koko vuoden ajan läheistä yhteistyötä Merkantila Klubben rf:n (MK) kanssa. Järjestettiin monia yhteisiä tapahtumia molempien yhdistysten jäsenille. Lisäksi edunvalvonnallisella puolella tehtiin yhteistyötä SEFE-tasolla. Laajempaa SEFE- ja SYL-tason edunvalvontayhteistyötä tehtiin vuonna 2013 Helsingin KY:n, Svenska Handelshögskolans Studentkårin (SHS), Tampereen kauppatieteiden opiskelijoiden (Boomi) sekä Oulun kauppatieteiden opiskelijoiden (Finanssi) kanssa. SYL:n liittokokouksessa Turun KY toimi osana kylterirengasta Muut turkulaiset opiskelijärjestöt T-Klubi ry otettiin vuonna 2012 osaksi Turun KY:n toimintaa toimijarekisteriin lisäämisen kautta. T- Klubin kanssa pyrittiin tekemään yhteistyötä myös vuonna TLKS:n ja Lexin kanssa pidettiin yhteyttä tiiviisti. Parhaita käytäntöjä jaettiin kaikkien kolmen toimijan kesken pitkin vuotta. Edustajistossa yhteistyö näiden kahden toimijan kanssa jatkui erittäin lämminhenkisenä. Yhteistyötä tehtiin luonnollisesti myös muiden turkulaisten opiskelijajärjestöjen kanssa sekä edunvalvonnan että vapaa-ajan parissa TuKY-lista TuKY-lista jatkoi aktiivista toimintaansa edustajiston suurimpana ryhmänä. Vuonna 2013 Turun KY:llä oli myös edustus TYYn hallituksessa. Aku Kähkönen toimi linkkinä hallituksen sekä edustajistoryhmän välillä mahdollistaen paremman informaation kulun sekä vaikutusmahdollisuudet

7 TuKY-listalle. Edustajistoryhmän puheenjohtajana toimi Juho Harmaa ja varapuheenjohtajana Ida Peltonen. Suurimpana ponnistuksena listalla oli syksyisten edustajistovaalien organisointi. Vaalipäälliköt rekrytoitiin jo keväällä ja vaalit olivat suurena teemana koko yhdistyksen hallinnossa läpi vuoden. TuKY-listaan kuuluvat jälleen myös ensi kaudella taloustieteilijöiden ainejärjestö T-Klubi sekä Porin kauppatieteilijöiden järjestö PorKy. TuKY organisoitui vaaleissa yhteiseen renkaaseen ryhmä Lexin ja TyTen (TYY Terveeksi) kanssa. Vaalien lopputuloksena TuKY-lista lähtee ensi edustajistokaudelle 11 paikalla ja rengas 21 paikalla TYY Turun KY oli jälleen hyvin edustettuna TYY eri toimijoissa. Hallituksen jäsenenä toimi Aku Kähkönen vastuinaan alayhdistykset, liikunta sekä yrityssuhteet. TYYn taloustoimikunnan puheenjohtajana toimi KY:n Otto Sulin. Valiokunnissakin oli hyvä edustus Turun KY:ltä. Jatkossa on kuitenkin edelleen tärkeää rohkaista jäsenistöä lähteä mukaan TYYn toimintaan, jotta hyvä edustuksemme jatkuu myös tulevaisuudessa. Syksyllä TYYn edustajisto valitsi Aku Kähkösen KY:ltä TYYn edustajaksi Turun yliopiston hallitukseen. Vuodelle 2014 TuKY-lista sai TYYn hallituksen puheenjohtajaksi Jussi Niemisen KY:ltä sekä hallituksen jäseniksi Ilona Häsäsen ja Timo Kovalan, myös KY:ltä. Taloustoimikunnan puheenjohtajaksi tuli valituksi KY:n Ossi Tursas vietettiin ylioppilaskuntien yhdistymisen vuosipäivää. Tapahtumaa kehitettiin edellisten vuosien tapaan eteenpäin. Päivän cocktail-tilaisuuden lisäksi järjestettiin myös akateemiset pöytäjuhlat Montussa. Jatkossa tämän tapahtuman roolia tulee ennestään korostaa ja muistuttaa niin TYYn kuin KY:n jäsenistöä Turun kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnan perinteistä ja historiasta. 2 ALUMNITOIMINTA Jussi Nieminen 2.1 Alumnipäivä Turun kauppakorkeakoulun alumniyhdistyksen alumnipäivä järjestettiin lauantaina Alumniyhdistyksellä oli heti vuoden alusta asti tahtotila uudistaa tapahtumaa nuorempien vuosikurssien houkuttelemiseksi. Tapahtuma oli pysynyt muuttumattomana jo vuosikymmenen verran. Varapuheenjohtaja istui opiskelijaedustajana alumnityöryhmässä ja Turun KY oli aktiivisesti mukana tapahtuman suunnittelussa sekä toteutuksessa. 2.2 Mentorointi

8 Mentorointi-projektin suunnittelu aloitettiin keväällä 2013 yhdessä ekonomiliiton kylteriyhdyshenkilön kanssa. Projektia on valmisteltu huolella ja se on tarkoitus toteuttaa ensimmäisen kerran vuonna Kohderyhmänä projektissa ovat loppuvaiheen opiskelijat ja se toteutetaan yhdessä Turun seudun ekonomien sekä alumniyhdistyksen kanssa. 2.3 Kunniaseura Turun KY:n kunniaseura kokoontui vuoden 2013 aikana kaksi kertaa, kerran toukokuussa ja toisen kerran lokakuussa. Yhdistyksen hallitus sai paljon hyötyä vanhojen aktiivitoimijoiden ajatuksista ja kokemuksesta. 3 KANSAINVÄLISYYS Timo Kovala Turun KY nosti vuodelle 2013 kansainvälisyyden yhdeksi toiminnan painopisteistä. Tästä kertoo mm. se, että kansainväliset asiat otettiin ensimmäistä kertaa yhdistysaikana hallituksen jäsenen pääsektoriksi. Kansainvälisten asioiden vastaava on vuonna 2013 toiminut paitsi Turun KY:n hallituksen jäsenenä, myös yhdyssiteenä Turun kauppakorkeakoulussa opiskelevien kv-tutoreiden ja Turun KY:n välillä sekä kansainvälisten asioiden jaoston, CIA TuKYn, puheenjohtajana. Kansainvälisen edunvalvonnan lisäksi kehitysyhteistyö on otettu aiempia vuosia kokonaisvaltaisemmin huomioon. 3.1 Kansainvälisten asioiden jaosto (CIA TuKY) Kansainvälisten asioiden jaostossa toimivat kaudella 2013: Timo Kovala; puheenjohtaja Veli-Matti Keskipoikela; varapuheenjohtaja ja sihteeri Ella Iivanainen; rahastonhoitaja Liisa Lundell; opintovastaava Milla Anttonen; viestintävastaava Laura Pinjamaa; sisäkansainvälisyysvastaava (ESN- ja ISTU-yhteistyö) Ville Talvitie; ulkokansainvälisyysvastaava (suhteet ulkomaille) Kansainvälisten asioiden jaosto perustettiin vuoden 2012 keväällä. Jaoston tehtävänä on ollut edistää Turun KY:n kansainvälisyyttä, tuottaa jäsenistölle lisäarvoa kansainvälistymisen kautta ja tehdä kansainvälistä edunvalvontaa. Vuoden 2012 syksyllä huomattiin, että jaoston silloinen toimintamalli vaati työstämistä. Vuonna 2013 jaosto sai uuden englanninkielisen nimen CIA TuKY sekä oman visuaalisen identiteetin. Turun KY:n missiota mukaillen CIA TuKYn pyrkimyksenä on tehdä Turun kauppakorkeakoulussa opiskelevien ajasta paras mahdollinen. Kansainvälisten asioiden jaoston esikuvaksi voi ajatella entisen Turun kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnan kv-valiokuntaa

9 ja tietyssä mielessä entistä ESN TuKYä. CIA TuKY on erittäin nuori toimija ja hakee näin ollen vielä hieman paikkaansa TuKYn toimijoiden kentällä. CIA TuKYn rooli vuonna 2013 on ollut järjestää tapahtumia, joihin haetaan aktiivisesti sekä suomalaisia että kansainvälisiä opiskelijoita. Kaikki jaoston toiminta on lähtökohtaisesti ollut avointa sekä kansainvälisille että kotimaisille opiskelijoille. CIA TuKY on pyrkinyt erilaisten projektien, viestinnän ja tapahtumien kautta kaventamaan kuilua kansainvälisten ja kotimaisten opiskelijoiden välillä. Vaihto- ja kv-tutkinto-opiskelijat halutaan integroida entistä paremmin Turun kauppakorkeakouluun ja Turun KY:hyn. Tähän liittyen CIA TuKY on vuonna 2013 ollut aktiivisesti mukana myös TYYn edustajistovaalien promootiossa kansainvälisille opiskelijoille. Jaosto järjesti esimerkiksi edustajistovaali-illan kauppakorkeakoulun kv-tutoreille ja kv-tutkinto-opiskelijoille. Vuoden 2013 aikana aktiivinen yhteistyö muiden Turun kansainvälisten opiskelijajärjestöjen kanssa on ollut yksi olennainen painopiste. Turun KY:n kehitysyhteistyöviikko on esimerkki tästä yhteistyöstä. Asiallisemman sisällön lisäksi CIA TuKYn tapahtumatarjontaan on kuulunut myös tapahtumia ja muuta hauskanpitoa. Eri kulttuurien vuorovaikutus on näissäkin tapahtumissa ollut keskeistä. Perinteitä kunnioittaen CIA TuKY on ottanut hoitaakseen Turun KY:n ylioppilaskunta-ajoilta peräisin olevat TuKY Evening ja Cottage Weekend -tapahtumat. Myös Language Café järjestettiin Turun KY:n jäsenistön toiveesta Mercatorilla loppusyksystä. Tapahtumien järjestelyissä ei esiintynyt kertaakaan suuria ongelmia. Jaoston nuori ikä huomioon ottaen kaikkiin tapahtumiin saatiin hyvä määrä osallistujia. Toiminnan vakiintuessa tulevina vuosina jaosto saataneen entistä vetovoimaisemmaksi ja toiminta jäsenistöä kiinnostavammaksi. 3.2 Kansainvälinen edunvalvonta Vaihto-opiskeluun liittyvä edunvalvonta on pitkälti koulutuspoliittista edunvalvontaa. Tästä syystä on nähty parhaaksi luoda oma luottamustehtävä ajamaan asiaa Turun KY:ssä. Turun KY:n kansainvälisten asioiden jaostossa (CIA TuKY) on toiminut kaudella opintovastaava, joka on osallistunut yhdessä Turun KY:n toimijaryhmien koulutuspoliittisten vastaavien kanssa pidettyihin kopo-tapaamisiin. Opintovastaavan suurimmat edut kopo-tapaamisissa ovat olleet tiedonkulun kehittyminen kv-asioissa, kv-näkökulman tuominen muuhun koulutuspoliittiseen keskusteluun sekä vastuun jakaminen eri toimijoiden kesken. Turun KY:n hallituksen kv-vastaava on toiminut linkkinä Turun KY:n ja kauppakorkeakoulussa opiskelevien vaihto-opiskelijoiden tutoreiden välillä. Menneinä vuosina kv-tutoreiksi ei ole tullut tarpeeksi hakijoita Turun kauppakorkeakoulusta, minkä vuoksi osa kauppakorkeakoulun vaihtoopiskelijoista on saanut itselleen tiedekunnassa opiskelevan tutorin. Tilannetta on pyritty paikkaamaan aktiivisella kv-tutoroinnin puolesta kampanjoinnilla Turun kauppakorkeakoulun opiskelijoille. Tämä on kuitenkin jatkuva prosessi, joka vaatii vuosittaista panostusta Turun KY:n kvvastaavalta ja tarpeen mukaan CIA TuKYltä. Kv-tutorit on nähty parhaaksi kanavaksi vaihtoopiskelijoiden edunvalvonnassa. Tärkeä osa kansainvälistä edunvalvontaa Turun KY:ssä vuonna 2013 on ollut sidosryhmäsuhteiden rakentaminen. Turun KY:llä ei ole aikaisempina vuosina ollut tiivistä

10 yhteistyötä Turun seudulla toimiviin kansainvälisiin opiskelijaorganisaatioihin. Tämä nähtiin asiana, johon tulee puuttua pikimmiten. Yhteistyöverkostoa lähdettiin aluksi rakentamaan ESN Uni Turun suuntaan, minkä jälkeen keskustelua käytiin myös ISTUn, UTU Debate Clubin sekä TYYn kvvaliokunnan kanssa. Sidosryhmäsuhteet on saatu vuoden aikana hyvälle alulle, mistä kertoo mm. TYYn edustajistovaaleissa TuKY-listalta ehdolla olleet kaksi kansainvälistä tutkinto-opiskelijaa. 3.3 Kehitysyhteistyö Kehitysyhteistyö on ollut osa pyrkimystä saada Turun KY toimimaan kestävän kehityksen ja yhteiskuntavastuun edesauttamiseksi sekä toimia esimerkkinä ja suunnannäyttäjänä yhteiskunnallisen vaikuttamisen kentällä. Turun KY:n kehitysyhteistyö juontaa juurensa ylioppilaskunta-ajoilta. Turun kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnassa kv-valiokunta järjesti vuosittain kehy-päiviä. Jo 2000-luvulla kehitysyhteistyössä tehtiin läheistä yhteistyötä TYYn kanssa. Päivän aikana koululla oli eri järjestöjen ständejä ja puhujia eri organisaatioista pitämässä luentoja aiheesta. Turun KY:n kehitysyhteistyöviikko konseptina aloitettiin 2012 keväällä KYlumpialais-viikolla kehyviikon idea sai alkunsa siitä, kun Turun KY:ssä ei koettu TYYn kehitysyhteistyötoimintaa Turun KY:n jäsenistölle helposti lähestyttäväksi. Kehitysyhteistyö haluttiin tuoda esille tavalla, joka puhuttelisi jäsenistöä. Ideana oli tuoda yhteen Turun KY:n toimijat sekä TYYn kehitysyhteistyövaliokunta. Tapahtumakonsepti oli pienimuotoinen ja toimi olosuhteet huomioon ottaen varsin mallikkaasti. Vuonna 2013 Turun KY:n hallituksessa ei oltu täysin yksimielisiä siitä, että oma kehitysyhteistyöviikko järjestetään toista kertaa. Kehitysyhteistyötä ei aluksi koettu Turun KY:n ydintarjonnaksi. Suuri epävarmuus liittyi myös TYYn omaan kehitysyhteistyöhön. Aikaisemmin keväällä Turun KY:n hallitus oli kuitenkin mukana TuKKK:n strategiatyö-workshopissa, jossa konsulttina toimiva Anders Aspling (professori, GRLI, Tongji Uni-versity) kertoi siitä, kuinka maailmanluokan kauppakorkeakouluissa opiskelijayhteisöt ottavat huomattavasti aktiivisemman roolin yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa. Tilaisuuden jälkeen nousi halu nostaa yhteiskuntavastuun periaatteet entistä vahvemmaksi toiminnan kärjeksi Turun KY:ssä. Kehitysyhteistyöviikko päätettiin näin ollen järjestää uudelleen. CIA TuKYn kokouksissa keskusteltiin siitä, millainen kehitysyhteistyöviikon pitäisi olla. Jo alkutekijöissä haluttiin kumota stereotyyppinen käsitys kehitysyhteistyöstä: lahjoitetaan rahaa ja katsotaan, mitä siitä seuraa. Haluttiin tuoda esiin rajapinta, jossa liiketalous ja kehitysmaiden tulevaisuus kohtaavat. Koettiin, että paras tapa tuoda näitä asioita esille ja herättää keskustelua olisi tuoda viikolle alan huippuosaajia puhumaan. Viikon kulku meni niin, että puhujien esityksiä oli maanantaina aamulla ja iltapäivällä sekä keskiviikkona iltapäivällä. Samoihin aikoihin TuKKK:n aulassa oli pitämässä omia ständejään KEKO (kestävän kehityksen opintokokonaisuus), KEPA (Kehitysyhteistyön palvelukeskus ry) sekä TYYn kehy-valiokunta. Puhujien kartoittaminen ja kontaktointi aloitettiin jo helmikuussa. Tavoitteena oli saada monipuolisia ja kylterin näkökulmasta kiinnostavia puhujia. Kehitysyhteistyöviikon suurimmat

11 haasteet liittyivät sen ajankohtaan ja aiheen kiinnostavuuteen. Osallistujamäärät jäivätkin toivottua pienemmiksi. Viikkoon osallistuneilta saatiin kuitenkin kuulla kiitosta mielenkiintoisista puhujista.

12 11 4 YRITYSSUHTEET Markus Häkli Vuonna 2013 yrityssuhdetiimi on koostunut yrityssuhdevastaavasta, myyntipäälliköstä sekä viiden hengen yrityssuhdetiimistä. Tiimihaun suuri suosio yllätti positiivisesti ja alkuvuodesta muodostettu yrityssuhdetiimi aloitti vahvasti muun muassa Speksin osalta. Tiimin kevät oli jokseenkin hiljainen, mikä on suoraan verrattavissa isojen tapahtumien määrään. Tämän pohjalta on mietitty, pitäisikö tiimin kauden alkaa tammikuun sijaan huhtikuussa. Uusi CRM-järjestelmä, joka saatiin käyttöön edellisenä vuonna, päätettiin hylätä alkukesästä ja alettiin etsiä uutta vaihtoehtoa. Pienen etsinnän jälkeen muutaman jäsenen avulla löysimme myyntiorganisaatioille tarkoitetun järjestelmän, joka toimii yrityssuhdetiimin tarpeisiin huomattavasti paremmin. Järjestelmä otettiin onnistuneesti käyttöön vuoden 2013 aikana. Kaikki Turun KY:n sopimukset nykyisten yhteistyökumppaneiden kanssa toteutuivat odotetusti. Yksinoikeudelliset sopimukset, jotka loppuivat vuonna 2013, uusittin ilman yksinoikeutta. Turun KY:n yhteistyökumppanit olivat vuonna 2013 Accenture, PwC, Cloetta, Hartwall, Tallink Silja, Lyyti, Sefe, Kauppalehti, Celebration Brothers, Sportia sekä Turun Seudun OP. Kauppalehden sopimusta ei kuitenkaan uusittu heidän pyynnöstään ja Turun Seudun OP kanssa ei tehty vielä lopullista sopimusta. Turun Seudun OP:n neuvottelut jatkuvat siis vuonna Myyntipäällikkö on vuoden aikana aloittanut useampien yrityksien kanssa neuvottelut mahdollisen yhteistyön osalta. Yrityssuhdetiimin kokoonpano vuonna 2013: Markus Häkli; Yrityssuhdevastaava Ristomatti Vahe; Myyntipäällikkö Jaakko Kari; Myyntineuvottelija Jaana Miettinen; Myyntineuvottelija Oskari Rankamo; Myyntineuvottelija Millie Degni; Myyntineuvottelija Joonas Kukkonen; Myyntineuvottelija Tiimi toimi suhteellisen hyvin yhteistyössä eri projektien osalta. Vapaat työajat ja kokouksien puuttuminen hankaloitti hieman kokonaiskuvan ylläpitämistä, ja tiimin jäsenet keskenään eivät aina tienneet kunkin projektin edistymisestä. Tästä on otettu opiksi ja vuodelle 2014 on laadittu tarkempi toimintamalli yrityssuhdetiimille. Vuonna 2014 myyntipäällikkönä toimii Ristomatti Vahe ja uudeksi yrityssuhdevastaavaksi on valittu Oskari Rankamo. 5 TALOUS Otto Sulin Vuosi 2013 oli talouden puolella todennäköisesti aktiivisin vuosi pitkään aikaan. Taloussektori koki paljon muutoksia ja kehitystyötä tehtiin paljon, ja nämä päätökset tulevat vaikuttamaan koko yhdistyksen toimintaan pitkään.

13 Kun yhdistyksen kokous oli hyväksynyt kompromissiesityksen taloussektorin tehtävänjaon muutoksista, asetettiin 2012 marraskuun alussa työryhmä, joka selvitti parasta tapaa jakaa tehtävät. Työryhmä päätyi selvityksen jälkeen hallituksen alkuperäiseen esitykseen, jossa taloustoimikunnan puheenjohtaja hoitaa rahoitustehtäviä ja on itsenäinen talouden johtamisesta vastaava henkilö. Hänen työparikseen järjestötaloudesta vastaamaan rekrytoitiin osa-aikainen talouspäällikkö. Talouspäälliköksi valittiin Tiina Mänty, joka aloitti työssään maaliskuussa. Huhtikuussa toiminnanjohtajalta siirtyivät pois talouteen liittyvät tehtävät. Talousstrategia ja omistajaohjausstrategia uudistettiin alkusyksystä. Olennaisimpana muutoksena jatkossa tarkoitus on pyrkiä keskipitkällä aikavälillä tekemään vain pieni positiivinen kassavirta järjestötaloudesta salkkuun. Aiemmin kassavirta oli ollut noin positiivinen. Taloustoimikunnan asemaa vahvistettiin molemmilla dokumenteilla ja vastuu talousjohtamisesta siirrettiin taloustoimikunnalle kirjaamalla se selkeästi taloudenhoidon ohjesääntöön. Hallitus ei muutoksen jälkeen kykene tekemään lyhytnäköisiä päätöksiä ilman taloustoimikunnan puuttumista asiaan. Järjestötalouden johtamista ajettiin aiempaa tavoitteellisemmaksi. Rahastonhoitajilta ja controllereilta vaadittiin aiempaa tarkempaa budjetointia ja raportointia, jotta budjeteissa pysyttäisiin paremmin ja toiminta olisi suunnitelmallisempaa. Keväällä aloitettiin sijoitussalkun rakenteellinen uudistaminen. Aktiivisen täyden valtakirjan varainhoidon hyötyjä ei nähty selkeinä, laatu epäilytti ja kustannuksetkin olivat suurehkot. Salkusta laadittiin malli, jossa salkku koostuisi viidestä indeksiosuus-etf:stä, säilyttäen vanhan allokaation. Varainhoidon järkevyyden arviointi ja muiden mahdollisten toimenpiteiden suunnittelu siirrettiin vuodelle 2014 aikapulasta johtuen. Salkunhoitajaan oltiin vuoden aikana aktiivisesti yhteydessä ja salkun kehitystä seurattiin säännöllisesti. Salkku tuotti kohtuullisen tuloksen taloustilanteeseen nähden. Liiketoiminnan kannalta vuosi oli erittäin aktiivinen. Omistajaohjausta hoidettiin poikkeuksellisen aktiivisesti ja lähdettiin tarkentamaan omistajaohjauksen tavoitteita yhdessä yritysten kanssa. Työ jatkuu vuonna 2014 vielä. Creditiuksen liiketoiminta joutui ongelmiin lakimuutoksen vuoksi, koska uusi laki leikkasi perinnän kannattavuuden puoleen aiemmasta. Taloustoimikunta arvioi jatkuvasti liiketoiminnan näkymiä ja päätti yhdessä osakas OTM Vesa Anttilan kanssa marraskuun alussa lakkauttaa yrityksen. Projektista realisoitui noin seitsemän tuhannen euron tappio kokonaisuudessaan. 6 KOULUTUSPOLITIIKKA Jarkko Louhelainen Vuosi 2013 oli koulutuspoliittisesti erinomainen. Vuoden aikana vakiinnutettiin edunvalvonnan säännönmukaista suunnittelua, sidosryhmien tapaamista, edustuksia kauppakorkeakoulun hallinnossa ja uudistettiin voimakkaasti viestintää koulutuspoliittisista asioista perustamalla ainutlaatuinen MERCAtalks-keskustelualusta Facebookiin.

14 Koulutuspoliittinen vastaava toimi vuonna 2013 seuraavissa toimielimissä Turun KY:n hallituksen jäsenyyden ja Edunvalvontajaoston varapuheenjohtajuuden lisäksi: TuKKK:n johtokunnan varsinaisena jäsenenä maaliskuusta lähtien TuKKK:n laajennetun johtoryhmän jäsenenä TuKKK:n koulutuksen kehittämisen toimikunnan (KouKe) sekä opiskelijavalintatoimikunnan jäsenenä Turun kauppakorkeakoulun (TuKKK) hallinnon opiskelijaedustajien koordinaattorina Turun yliopiston ylioppilaskunnassa (TYY) Turun kauppakorkeakoulun strategian suunnitteluryhmissä ja Value Mill -workshopin suunnitteluryhmässä Tämän lisäksi koulutuspoliittinen vastaava oli mukana TYYn delegaatiossa, joka osallistui SYL:n liittokokoukseen. TuKKK:n johtajiston, laitosten ja opintotoimiston kanssa tehtiin yhteistyötä pitkin vuotta hyvässä hengessä. Erityisesti yhteistyötä tehtiin johtajiston kanssa saaden lisäedustajien paikkoja vakiintuneisiin ryhmiin, kuten KouKe, ja aivan uusi edustus laajennettuun johtoryhmään. Opintoasioissa vaikutus tapahtui ennen kaikkea johtokunnassa, johtajistotapaamisissa ja koulutuksen kehittämisen toimikunnassa. Keväällä koulutuksen kehittämistoimikunta alkoi valmistella opetuksen varajohtajan kanssa KTK-tutkinnon uudistamista ohjelmamuotoon. Esitys kuitenkin pöydättiin sellaisenaan kesäkuun johtokunnassa, ja valmistelutyötä jatkettiin syksyllä. Joulukuun johtokunnassa uudesta esityksestä käytiin lähetekeskustelu jo paremmassa hengessä. Turun kauppakorkeakoulu alkoi valmistella uutta strategiaansa heti alkuvuodesta, ja Turun KY olikin mukana alusta asti vahvana. Maaliskuussa järjestettiin opiskelijoiden oma workshop-päivä, johon johto ja TuKKK:n Advisory Boardin johtaja osallistuivat. Keskustelu oli hyvähenkistä, ja yhteistyötä päätettiin tiivistää. Elokuussa Turun KY organisoi opiskelijoiden noin 25 hengen delegaation kauppakorkeakoulun strategiapäivään, joka koostui useasta teemaworkshopista. Lokakuussa järjestettiin strategiapäivän jatkoksi Value Mill -päivä, jossa OP-Pohjola-sali muutettiin kutsuvaksi arvoja pohtivaksi eteistilaksi yhden päivän ajaksi, jolloin henkilökunta ja opiskelijat saivat tulla kertomaan omia ajatuksiaan arvoja edistävästä ja arvoja tuhoavasta toiminnasta. TYYn halloped-koordinaattorina koulutuspoliittinen vastaava osallistui TYYn hallopedkoordinaattoritapaamisiin ja piti yhteyttä kauppakorkeakoulun hallinnon opiskelijaedustajien puolesta TYYn hallitukseen. Kopon ja ainejärjestöjen kopojen yhteistyötä pyrittiin edelleen tiivistämään säännöllisissä tapaamisissa. Tapaamiset olivat onnistuneita, sillä niiden johdosta tiedonkulku toimi entistä paremmin, saatiin ideoida edunvalvontaa yhdessä, ja tulevaisuudessa toimintaa voidaan suunnitella ja koordinoida entistä enemmän. Huonoksi nähtiin kuitenkin se, että tapaamisia ainejärjestöjen edustajien kanssa on vaikea organisoida kokoon ainejärjestöjen suuren määrän vuoksi. Lisäksi koulutuspoliittisen vastaavan muuten hyvin laajan tehtäväkentän vuoksi tapaamiset eivät saavuttaneet sitä frekvenssiä ja tarkoitustaan, mitä niillä alun perin haettiin. Jatkossa koulutuspoliittisen vastaavan ja edunvalvontajaoston laitosvastaavien rooleja tulee tarkastella tässä tapauksessa uudesta kulmasta, jotta edunvalvonnan koordinointia voidaan toteuttaa tehokkaasti. Edunvalvonnallinen viestintä koki suuren harppauksen eteenpäin, kun Facebookiin perustettiin huhtikuun alussa avoin ja sitoutumaton keskustelualusta MERCAtalks vapaata keskustelua varten

15 edunvalvonnasta ja yleisistä asioista kauppakorkeakoulussa. Vuoden loppuun mennessä jäseniä ryhmään on tullut jo lähes tuhat, ja se on alkanut laajentua myös henkilökunnan keskuuteen. Tällä tavoin on ensimmäistä kertaa saavutettu avoin, vuorovaikutteinen ja matalan kynnyksen kanava ideoiden ja kehitysehdotusten saamiseen ja toisaalta myös avoimempaan viestintään TuKYn toimijoilta jäsenistölle. 7 HYVINVOINTI JA TUTOROINTI Sofi Laiho Kauden aikana Turun KY:n hyvinvointi- ja tutorointisektori keskittyi uusien toimintamuotojen vakiinnuttamiseen sekä kehittämiseen edellisen hallituksen osoittamalla tavalla. Yhteistyötä TYYn edunvalvonnallisten toimijoiden kanssa jatkettiin. 7.1 Edunvalvontajaosto (EVA) Edunvalvontajaoston puheenjohtajana toimi hyvinvointi- ja tutorointivastaava. EVA keskittyi oman profiilinsa nostamiseen Turun kauppakorkeakoulussa sekä pyrki toiminnassaan kasvattamaan koulutuspolitiikan roolia. Jaoston hallitukseen haki runsaasti jäseniä ja uudet jäsenet valittiin hakemusten perusteella. Edunvalvontajaosto kokousti vuonna 2013 viikoittain. Keväällä EVA järjesti kaksi lautapeli-iltaa, kaksi leffailtaa, Oh Behave! -luentoiskun, laskiaispullayllätyksen, Turun KY:n hyvinvointipäivän sekä pupuille suunnatun pääaineinfon. Jaosto järjesti myös Hyvinvointikyselyn Turun kauppakorkeakoulun opiskelijoille. Syksyllä EVA järjesti lautapeli-illan, verenluovutuksen yhteistyössä SPR:n kanssa, Pimppaa mun haalarit -tapahtuman sekä pikkujoulut. Edunvalvontajaosto päivitti myös tenttiarkistoa keväällä ja syksyllä. Jokainen Edunvalvontajaoston järjestämä tapahtuma oli alkoholiton ja alkoholittomien sekä opiskelijoiden hyvinvointia sekä opiskelujaksamista kasvattavien tapahtumien määrää pyritään lisäämään entisestään. Edunvalvontajaoston kokoonpano vuonna 2013: Sofi Laiho; puheenjohtaja Jarkko Louhelainen; varapuheenjohtaja Sanni Sirkiä Sofia Heikkilä Otto Rouhiainen Emmi Takala Sonja Lemmetty Petri Rautiainen Noora Hendolin Merja Suhonen Emmi Vilkanen

16 Tutorointi Keväällä järjestettiin tutorhaku perinteisesti yhteistyössä opintotoimiston kanssa. Vuonna 2013 käyttöön otettiin paritutorointi yksilötutoroinnin rinnalle. Uudistuksesta tuli hyvää palautetta, joten paritutorointia tullaan jatkamaan myös vuonna Tutorointivastaava piti tutorkoulutukset keväällä ja syksyllä niin normaalipuolen tutoreille kuin kv-tutoreillekin yhdessä Turun KY:n hallituksen kanssa. Hyvinvointi- ja tutorointivastaava koordinoi tutortapahtumavastaavien toimintaa, ja tapahtumavastaavat yhdessä tiimiensä kanssa vastasivat tutortapahtumien suunnittelusta ja alkujärjestelyistä. Kaikki tutorit olivat vastuussa tapahtumien käytännön järjestelyistä sekä toteuttamisesta. Tutoreiden järjestämät tapahtumat syksyllä olivat Ekan illan bileet Marilynissä, Hengailuilta Arcanumin nurmialueella, Kaupunkisuunnistus Turun keskustassa, Tutustumisbileet Montussa, Pupujaiset Puolalanmäen puistossa ja Pupujen lakitustilaisuus Montussa. Vaihto-opiskelijoita pyrittiin tutustuttamaan Turun KY:n toimintaan kv-tutoroinnin kautta ja vaihto-opiskelijat osallistuivat tutoreidensa johdolla syksyllä Ekan illan bileisiin, Kaupunkisuunnistukseen, Tutustumisbileisiin sekä Pupujaisiin. 7.3 Ruokalan asiakastoimikunta Hyvinvointisektori osallistui keväällä ja syksyllä ruokalan asiakastoimikunnan kokouksiin. Kokouksissa käytiin läpi opiskelijoiden sekä henkilökunnan palautteita, pohdittiin tapoja parantaa Montun sujuvuutta ruuhka-aikoina sekä keskusteltiin muun muassa Bistron ja Montun valikoimien monipuolistamisesta. Asiakastoimikunnan jäseninä toimivat: Sofi Laiho; Hyvinvointi- ja tutorointivastaava Ossi Tursas; Kuntamestari Henna Lunkka; Toiminnanjohtaja 8 VIESTINTÄ Joonas Hokka Viestintäsektorilla jatkettiin kaudella 2013 yhä strategisempaa työtä ja tiedottamisen lisäksi pohdittiin myös Turun KY:n sisäisen ja ulkoisen viestinnän rooleja. Erityisesti Turun KY:tä alettiin tarkastella brändinä. TuKYn lyhenteenä on yhä aiempaa enemmän käytetty varsinkin virallisessa viestinnässä Turun KY:tä. 8.1 TuKY.fi 396 Turun KY:n nettisivujen kävijämäärät ovat vakiintuneet viime vuoden muutosten jälkeen.

17 Yleisesti voidaan sanoa, että blogit ovat kaikkein suosituinta sisältöä tenttiarkiston ja tapahtumakalenterin jälkeen, joten vuonna 2014 niiden kanssa tulee myös olla aktiivinen. Sivuston navigaatiota kehitettiin syksyllä käyttäjäystävällisempään suuntaan suoritetun käytettävyystestauksen perusteella. Kuvagalleriat palasivat pitkän tauon jälkeen etusivulle. Varsinaisen sivuston selkeyttämiseksi on erillisiä kokonaisuuksia nostettu teemasivuiksi, kuten vuosijuhlat, edustajistovaalit ja hallitusvalinta. Sivuston käyttöehdot ja -ohjeet kirjattiin kommentoinnin pelisääntöjen selkeyttämiseksi. Uudeksi Webmasteriksi nimettiin vuosikurssilta 2013 Lauri Moisio. 8.2 Sähköpostiviestinnän yhdenmukaistaminen Aiemman kauden linjan mukaisesti sähköpostiviestinnän yhdenmukaistamista jatkettiin johdonmukaisesti, mutta joustavasti. Jaosto- ja toimijaryhmätiedottajat koulutettiin tammikuussa asialliseen viestintään. Viestintävastaava valvoi ja hallinnoi yhdessä toiminnanjohtajan kanssa sähköpostilistojen käyttöä. 8.3 Viestintäjaosto Viestintäjaosto jatkoi aiemmalla kaudella linjattua rooliaan viestinnän asiantuntijoiden keskustelufoorumina, johon mandaattipaikoilta valittiin viestintävastaavan (puheenjohtaja) johdolla KY:n webmaster, KYlisteen päätoimittajat, TuKYn myyntipäällikkö sekä KY-Dealingin markkinointipäällikkö. Vakituisesti myös aiempien vuosien aktiiviset viestintävastaavat on kutsuttu tapaamisiin. Vuoden aikana Viestintäjaosto muun muassa toimi KYlisteen toimitusneuvostona, tuotti Pupuoppaan, suunnitteli Turun KY:n viestintää niin sisäisesti kuin ulkoisestikin, alusti brändistrategian ja brändityöryhmän luomista, ja kaikkein tärkeimpänä loi keskusteluyhteyden muuten yksilöinä työtä tekevien asiantuntijoiden välille. Näin viestintää voitiin ja voidaan jatkossakin tarkastella strategisena kokonaisuutena. Viestintäjaostossa toimiville päätettiin antaa mahdollisuus jatkaa toiminnassa myös seuraavana vuonna, jolloin toimintaan saadaan jatkuvuutta ja parhaita käytäntöjä voidaan jakaa saumattomasti jatkossakin. 8.4 KYliste KYlisteen toimintaa ohjasi vuoden ajan Viestintäjaosto toimitusneuvoston roolissa. KYlisteen vuonna 2012 luotu uusi graafinen ilme on pysynyt lähes muuttumattomana. Päätoimittajana toimi Pia Rawlins, jonka Sara Lehtinen korvasi loppuvuodesta. KYlisteen toimitus on myös vakiintunut ja lehti on kaikin puolin muuttunut aiempaa ammattimaisemmaksi. KYliste ilmestyi viime vuoden tapaan viisi kertaa. Pupuoppaan tuottamisessa ja taitossa hyödynnettiin KYlisteen osaamista, joten Pupuopas taitettiin lehden erikoisnumerona. Opas todettiin sisällöllisten suurten uudistusten jälkeen toimivaksi ja myös KYliste sai näkyvyyttä Turun KY:n lehtenä alusta asti uusille opiskelijoille.

18 Pupuopas Pupuopas tuotettiin KYlisteen erikoisnumerona 3/13 ja lähetettiin perinteiseen tapaan uusille opiskelijoille hyväksymiskirjeiden mukana. Sisältö pidettiin samanlaisena, Viestintäjaoston ohjeistuksen mukaisena, jolloin se vastaa pupujen tarpeita paremmin. Huomiota kiinnitettiin jälleen erityisesti graafiseen ilmeeseen. Opas tilattiin NewPrintiltä. 8.6 KYräilijä KYräilijä-viikkotiedotetta julkaistiin kevät- ja syyslukukauden ajan normaalisti. Ulkoasu pysyi hyvin samanlaisena aiempaan nähden. Tärkeimpinä KYräilijässä sisällöllisesti ovat TuKYn ajankohtaiset uutiset, blogit, Intranetin tärkeimmät uutiset ja tapahtumakalenteri. 8.7 Graafinen ohjeistus Yhdistyksen strategian päivittämisen jälkeen tarkastettiin, että graafinen ohjeistus vastaa nykyistä strategiaa. Yhdistyksen logon käytön ohjeistusta päivitettiin vastaamaan nykyisellään vakiintunutta käytäntöä. 8.8 Brändityöryhmä Keväällä perustettiin yhdistyksen strategian perusteella työryhmä suunnittelemaan yhdistyksen brändin kehittämistä. Työryhmä teetti jäsenistölle kyselyn yhdistyksen nykyisestä imagosta, ja tulosten perusteella työryhmä loi raamit viestinnän järjestelmälliselle kehittämiselle koko loppukauden ajan. Brändityöryhmään vuonna 2013 kuuluivat yhdistyksen puheenjohtaja ja viestintävastaava sekä hakemusten perusteella Juho Harmaa, Juha Eskola ja Tenho Saavedra. Brändityöryhmä jatkaa toimintaansa keväällä Seuraavalle kaudelle Tulevalla kaudella Turun KY:n viestinnän suuntaa määrittää dokumenttien laadinnan (viestintäsuunnitelma/ohjesääntö ja brändistrategia) lisäksi erityisesti Turun KY:n brändin ja viestintäkanavien johdonmukainen kehittäminen kokonaisuus huomioiden.

19 18 9 KULTTUURI JA TRADITIOT Ilona Häsänen Kulttuuritoimintaa Turun KY:ssä edistävät erityisesti Kulttuurijaosto Kulttis, KYSS, Cantus Mercurialis ja TuKY-Speksi. Cantus Mercurialiksen pitkäaikainen kuoron johtaja Hannu Wuorela lopetti ja uudeksi taiteelliseksi johtajaksi valittiin Pekka Nebelung. TuKY-Speksi 2013 oli erittäin onnistunut. Speksitiimi oli loistava, näytökset onnistuneita ja täynnä yleisöä. Speksi 2014 on lähtenyt hyvin käyntiin. 9.1 Traditiot Helmikuussa järjestettiin ylioppilaskuntien yhdistymisen vuosipäivä neljättä kertaa. Tänä vuonna päätimme järjestää cocktailtilaisuuden ja sitsit. Sitseille kutsuttuna oli koko TYYn jäsenistö tiedekuntakiintiöittäin. Tapahtuma oli kaikin puolin onnistunut ja sitsit päätettiin pitää ohjelmistossa tulevinakin vuosina. Maaliskuussa sai ensi-iltansa 5-vuotias TuKY-Speksi. Viime vuoden vaikeuksista ei ollut enää tietoakaan, vaan tuottajat ja koko speksitiimi onnistuivat todella hyvin. Näytöksissä riitti yleisöä ja TuKY-Speksiä kehuttiin. Tämän vuoden onnistumisella takaamme jatkuvuuden seuraaville vuosille. Turun KY:n hallitus järjesti jo perinteeksi muodostuneet Kuntalaisbailut jäsenistön iloksi ja ylioppilaskunnan muistoksi. Osallistuimme Vappukulkueeseen ja paikkamme oli osakuntien jälkeen ensimmäisenä. Lisäksi vappuna osallistuttiin Tapiolan Wappusoutuihin ja vietettiin istuvan ja edellisen hallituksen vappubrunssia. Pupujen lakitustilaisuus järjestettiin kolmatta kertaa. Tutorit lakittavat omat pupunsa virallisesti kyltereiksi vaihdettuaan pupujen ylioppilaslakkeihin TuKY-lakkimerkit. Turun KY näkyy täten paremmin katukuvassa myös vappuna. Turun KY:n 63. vuosijuhlien emännäksi valittiin Salli Laakio ja isännäksi Otto Sillanpää. Cocktailtilaisuus järjestettiin perinteisesti Mercatorilla, mistä jatkettiin pääjuhlaan VPK-talolle. Juhlia vietettiin arvokkaasti, ja juhlapuhujana oli Turun kauppakorkeakoulun kasvatti Juuso Enala. Jatkoille palattiin juhlavaksi koristeltuihin kauppakorkeakoulun yläaulaan ja juhlasaliin. High School - teemainen silliaamiainen järjestettiin tällä kertaa Rymättylän VPK-talolla. Lisäksi vuosijuhlaviikolla järjestettiin vuosijuhlaviikon avajaistilaisuus, jossa jaettiin hopeiset ansiomerkit. Tämän jälkeen vierailtiin Maija Grundströmin haudalla ja palattiin koululle tanssikurssia varten. Tiistaina oli vuorossa etikettikurssi ja keskiviikkona Kulttiksen Rahvaanjuhlat. Perjantaina ja lauantaina juhlittiin vuosijuhlia ja sillistä. Turun KY:n hallitus piti juhlakokouksensa jo kolmantena vuonna muualla kuin Kauppiaskadun Aschanissa, joka on yleensä jatkanut Lehtisen kahvilan perinteitä. Tänä vuonna hallitus kokousti Puolalanmäen lukiossa, Aurakatu 11:ssä, jossa Turun kauppakorkeakoulu aloitti toimintansa. 9.2 Huomionosoitukset

20 Hopeinen ansiomerkki Maanantaina jaettiin hopeiset ansiomerkit seuraaville Turun KY:ssä ansioituneille jäsenille: Laura Haakana, Aleksi Huttunen, Jussi Nieminen, Anna Perkkola, Tuomo Mäkitalo, Joonas Kantoluoto, Petri Lyytikäinen, Timo Kovala, Miro Korhonen, Ann-Sofie Leimu, Markus Häkli, Sofi Laiho, Ossi Tursas, Otto Rouhiainen, Jenny Piitulainen, Liisa Lundell, Perttu Toppari, Jenna Heinonen, Eemil Yli-Pietilä, Milla Anttonen, Sofia Heikkilä, Salli Laakio, Joonas Kukkonen, Ville Talvitie, Anne Dahl, Maija Kaunismaa, Konsta Weber, Otto Rosendahl, Juhani Häyrinen, Oskari Rankamo, Jouni Mustalahti, Joonas Joki-Korpela ja Kati Nenonen Kultainen ansiomerkki Perjantaina jaettiin kultainen ansiomerkki seuraaville ansioituneille jäsenille: Olli Tehikari, Sanni Sirkiä, Emmi Takala, Ristomatti Vahe, Pauliina Ääri, Henna Lunkka ja Jani Grönberg Kunnianauha jaettiin kunnianauha seuraaville ansioituneille jäsenille: Ville Valkonen, Mikko Leino, Joona Rauhamäki, Juho Harmaa, Jussi Heikkonen ja Jukka Kujala Kultainen kunniamerkki jaettiin kultainen kunniamerkki seuraavalle ansioituneelle jäsenelle: Janne Haikonen Kultainen taskumatti jaettiin kultainen taskumatti Pia Rawlinsille Standaari myönnettiin standaari Teppo Toivaselle Proffan kellarin ja Turun KY:n pitkäaikaisesta yhteistyöstä Vuoden opettaja 494 Vuoden opettajaksi valittiin taloustieteiden kvantitatiivisten menetelmien lehtori Irma Luhta.

9.11. Edustajiston juhlakokous ja TYYn vuosijuhlat (juhlallisuudet alkavat klo 11.00 kulkueella H. G. Porthanin patsaalle)

9.11. Edustajiston juhlakokous ja TYYn vuosijuhlat (juhlallisuudet alkavat klo 11.00 kulkueella H. G. Porthanin patsaalle) Sivu 1/6 EDUSTAJISTON LOKAKUUN KOKOUS Aika: Keskiviikko 30.10.2013 klo 18.15 Paikka: Turku-sali, Rehtorinpellonkatu 4 A, Ylioppilastalo A Esityslista 242 Kokouksen avaus 243 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

Virva Viljanen, varapuheenjohtaja Ilona Häsänen Timo Kovala Mikko Mononen Matti Vähä-Heikkilä Kukka-Maaria Wessman

Virva Viljanen, varapuheenjohtaja Ilona Häsänen Timo Kovala Mikko Mononen Matti Vähä-Heikkilä Kukka-Maaria Wessman Sivu 1/6 Pöytäkirja Aika: 12. kesäkuuta 2014 klo 9.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Jussi Nieminen, puheenjohtaja Virva Viljanen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KYE 7/2013 ti 15. lokakuuta 2013

KYE 7/2013 ti 15. lokakuuta 2013 KYE 7/2013 ti 15. lokakuuta 2013 Ehdotettu rakenne Sisältöjen läpikäynti Prosessin loppuunvienti Johdanto Kaikkeen toimintaan vaikuttavat taustatekijät Toimintasuunnitelman tarkoitus jne. Projektit Organisaatio

Lisätiedot

Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku

Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Sivu 1/5 Pöytäkirja 8/2016 Aika: 25. helmikuuta 2016 klo 10.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Riina Lumme, puheenjohtaja Miika Tiainen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

3.12. Uuden edustajiston järjestäytymiskokous Itsenäisyyspäivän soihtukulkue

3.12. Uuden edustajiston järjestäytymiskokous Itsenäisyyspäivän soihtukulkue Sivu 1 / 5 EDUSTAJISTON MARRASKUUN KOKOUS Aika: Keskiviikko 25.11.2015 klo 18.15 Paikka: Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista 267 Kokouksen avaaminen 268 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 269 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Virva Viljanen, varapuheenjohtaja Ilona Häsänen Timo Kovala Mikko Mononen Matti Vähä-Heikkilä Kukka-Maaria Wessman

Virva Viljanen, varapuheenjohtaja Ilona Häsänen Timo Kovala Mikko Mononen Matti Vähä-Heikkilä Kukka-Maaria Wessman Sivu 1/5 Pöytäkirja Aika: 6. helmikuuta 2014 klo 9.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Jussi Nieminen, puheenjohtaja Virva Viljanen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Virva Viljanen, varapuheenjohtaja Ilona Häsänen Timo Kovala Mikko Mononen Matti Vähä-Heikkilä Kukka-Maaria Wessman

Virva Viljanen, varapuheenjohtaja Ilona Häsänen Timo Kovala Mikko Mononen Matti Vähä-Heikkilä Kukka-Maaria Wessman Sivu 1/6 Pöytäkirja Aika: 21. elokuuta 2014 klo 9.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Jussi Nieminen, puheenjohtaja Virva Viljanen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kokous oli kutsuttu koolle ajoissa ja paikalla oli päätösvaltainen määrä hallituslaisia. Todettiin kokous täten päätösvaltaiseksi.

Kokous oli kutsuttu koolle ajoissa ja paikalla oli päätösvaltainen määrä hallituslaisia. Todettiin kokous täten päätösvaltaiseksi. Informaatioverkostojen kilta Athene ry Hallituksen kokous 10/2013, 21.3.2013 klo 11.15 @T-talo Paikalla: Emmi Peltonen, Vesa Laakso, Otso Hannula, Tiitu Lahti, Lotta Ahonen, Pietari Keskinen, Sofia Ahanen,

Lisätiedot

Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku

Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Sivu 1/5 Pöytäkirja 7/2016 Aika: 18. helmikuuta 2016 klo 10.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Riina Lumme, puheenjohtaja Miika Tiainen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa.

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa. TOIMINTAKERTOMUS 2015 YLEISTÄ Metsäkansan kyläyhdistyksen toiminta vuonna 2015 oli aktiivista. Vuotta värittivät erityisesti hyvin onnistuneet tapahtumat ja kyläyhdistyksen saama positiivinen huomio. Yhdistys

Lisätiedot

Oikeusapuvaliokunnan kiitosillallisella on muistettu valvontaneuvoston puheenjohtajan tehtävät jättävää professori Martti Majasta lahjalla.

Oikeusapuvaliokunnan kiitosillallisella on muistettu valvontaneuvoston puheenjohtajan tehtävät jättävää professori Martti Majasta lahjalla. PÖYTÄKIRJA 23.10.2006 45/2006 PYKÄLÄ RY:N HALLITUKSEN KOKOUS Aika: Maanantai 23.10.2006 Paikka: Läsnä: Yhdistyksen kerhotilat Sörnäisten rantatie 33 Eero Kärki, puheenjohtaja Sonja Sairo, sihteeri Heidi

Lisätiedot

Puheenjohtaja Tukiainen kertoi Kiitossitsien ja Kevätkauden päättäjäisten järjestettävän Kaivohuoneella.

Puheenjohtaja Tukiainen kertoi Kiitossitsien ja Kevätkauden päättäjäisten järjestettävän Kaivohuoneella. PYKÄLÄ RY Opintovaliokunnan kokous 3/2015 AIKA: 15.4.2015 klo 19.00 PAIKKA: LÄSNÄ: Pykälän ry:n toimisto Mannerheimintie 3 B, 5.kerros Asta Tukiainen, puheenjohtaja Laura Linnove, varapuheenjohtaja Tiia

Lisätiedot

1 YLEISTÄ 2 ORGANISAATIO. Jäsenet

1 YLEISTÄ 2 ORGANISAATIO. Jäsenet 1 YLEISTÄ Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (myöhemmin O Diako) on Diakonia-ammattikorkeakoulun (myöhemmin Diak) sitoutumaton opiskelijoiden etujärjestö, opiskelijakunta. O Diakon tarkoitus

Lisätiedot

HALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/2015

HALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 OAJ PIRKKALAN PAIKALLIYHDISTYS ry HALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/2015 Aika: Perjantai 6.3. lauantai 7.3. 2015 Paikka: Villa Merja s Garden Osallistujat: jäsen varajäsen toimihenkilö Almi Susanna Kanto

Lisätiedot

Janika Takatalo, varapuheenjohtaja Jesse Huovinen Lauri Liljenbäck Julia Litokorpi Riina Lumme Sami-Petteri Seppä

Janika Takatalo, varapuheenjohtaja Jesse Huovinen Lauri Liljenbäck Julia Litokorpi Riina Lumme Sami-Petteri Seppä Sivu 1/6 Esityslista 26/2015 Aika: 10. syyskuuta 2015 klo 10.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Muu jakelu: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Mikko Mononen, puheenjohtaja Janika Takatalo, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2011

Toimintakertomus vuodelta 2011 Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ry Toimintakertomus vuodelta 2011 YLEISTÄ PANA ry:n tarkoitus on saattaa yhteen nörttikulttuurista kiinnostuneita ja sitä harrastavia ihmisiä ja järjestää

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

Esitettiin kokouksen puheenjohtajaksi Miika Länsi-Seppänen. Oli käytettävissä. Valittiin Miika Länsi-Seppänen kokouksen puheenjohtajaksi.

Esitettiin kokouksen puheenjohtajaksi Miika Länsi-Seppänen. Oli käytettävissä. Valittiin Miika Länsi-Seppänen kokouksen puheenjohtajaksi. Asteriski ry Pöytäkirja 2015 1 (6) ASTERISKIN RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2015 Aika Tiistaina 17.11.2015 klo 17.00 Paikka Luentosali Beta, ICT-talo Läsnä Miika Länsi-Seppänen, Janne Iltanen, Arttu

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunta

Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunta 27.10.2014 Sivu 1(6) PÖYTÄKIRJA 2/2013 LTKY:N EDUSTAJISTON KOKOUS 6.2.2013 AIKA 31.1.2013, klo 17.00 PAIKKA: Ylioppilastalon auditorio LÄSNÄ: Alopaeus Erik Bebek Peter C., varalla Kuuva Joel Bremer Britt,

Lisätiedot

Yliopistonkatu 8. 96300 Rovaniemi REMBURSSI RY:N HALLITUKSEN KOKOUS. Aika: 10.11.2014 klo 16:00. Paikka: Ahkiomaantie 2 A 9, 96300 Rovaniemi

Yliopistonkatu 8. 96300 Rovaniemi REMBURSSI RY:N HALLITUKSEN KOKOUS. Aika: 10.11.2014 klo 16:00. Paikka: Ahkiomaantie 2 A 9, 96300 Rovaniemi Remburssi ry PÖYTÄKIRJA Yliopistonkatu 8 96300 Rovaniemi REMBURSSI RY:N HALLITUKSEN KOKOUS Aika: 10.11.2014 klo 16:00 Paikka: Ahkiomaantie 2 A 9, 96300 Rovaniemi Läsnä: Varsinaiset jäsenet: Anni-Sofia

Lisätiedot

Lunkka Henna Mannonen Elina Markkanen Niko Ryhmä Lex Auressalmi Teemu

Lunkka Henna Mannonen Elina Markkanen Niko Ryhmä Lex Auressalmi Teemu EDUSTAJISTON HUHTIKUUN KOKOUS Aika: Keskiviikko 24.4.2013 klo 19.00 Paikka: sali 3001, Porin yliopistokeskus, Pohjoisranta 11 A Pöytäkirja (keskustelu ääninauhoilla) 188 Kokouksen avaus Edustajiston varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Janika Takatalo, varapuheenjohtaja Jesse Huovinen Lauri Liljenbäck Julia Litokorpi Riina Lumme Sami-Petteri Seppä

Janika Takatalo, varapuheenjohtaja Jesse Huovinen Lauri Liljenbäck Julia Litokorpi Riina Lumme Sami-Petteri Seppä Sivu 1/5 Pöytäkirja 32/2015 Aika: 22. lokakuuta 2015 klo 10.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Muu jakelu: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Mikko Mononen, puheenjohtaja Janika Takatalo, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 15.2.2002 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 Kulunut vuosi oli kiltamme 37. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin vuosikymmenet

Työhyvinvoinnin vuosikymmenet kuntoutuksen ja työhyvinvoinnin erikoislehti Työhyvinvoinnin vuosikymmenet Työyhteisö keskeisessä roolissa: SAIRAUSPOISSAOLOT PUOLITTUIVAT VERVE 1965-2015 Palvelujärjestelmän MONIMUTKAISUUS HÄMMENTÄÄ TYÖKYKYJOHTAMINEN

Lisätiedot

3. Työjärjestyksen hyväksyminen Lisätty kohdat 12. Työelämäpäivät, 16. Kevätkokous, 11. Opintotukikannanotto ja 7. Ruutisalaliiton tuomitseminen.

3. Työjärjestyksen hyväksyminen Lisätty kohdat 12. Työelämäpäivät, 16. Kevätkokous, 11. Opintotukikannanotto ja 7. Ruutisalaliiton tuomitseminen. TIIMA RY PÖYTÄKIRJA HALLITUKSEN KOKOUS 06/2013 4.3.2013 klo 12.00 Tiimahuone, Linnanmaa Läsnäolijat: Ilkka Peuna Noora Alatainio Anton Kurttila Taneli Sihvonen Riku Yliviuhkola Aleksi Oja Tuomas Timonen

Lisätiedot

12.2.2012. Varsinaiset edustajat: 1 Teemu Tiilikainen EPJ Paikalla 2 Julia Anjala EVPJ Paikalla 3 Janne Kuikka Paikalla 4 Jani Savolainen Paikalla

12.2.2012. Varsinaiset edustajat: 1 Teemu Tiilikainen EPJ Paikalla 2 Julia Anjala EVPJ Paikalla 3 Janne Kuikka Paikalla 4 Jani Savolainen Paikalla PÖYTÄKIRJA 1(7) EDUSTAJISTON KOKOUS AIKA 12.2.2013 Klo 17.30 PAIKKA Pasilan toimipiste, tila 1205 KUTSUTUT Varsinaiset edustajat: 1 Teemu Tiilikainen EPJ Paikalla 2 Julia Anjala EVPJ Paikalla 3 Janne Kuikka

Lisätiedot

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on pitämässään kokouksessa päättänyt:

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on pitämässään kokouksessa päättänyt: Hallituksen päätösluettelo 8/2013 Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on 21.2.2013 pitämässään kokouksessa päättänyt: - hyväksyä Universitas Turku hankkeen budjetin. - opintoasiainneuvostolle tehtävistä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 EPSILON RY 1 YLEISTÄ Yhdistyksen toiminta tulee jatkumaan vuoden 2015 sääntöjä 2 ja 3 mukaillen. Epsilon ry:n tärkeimpänä tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä, tukea

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1 1. YLEISTÄ Keski Suomen Ekonomit ry. on v.1937 perustettu yhdistys, jonka tehtävänä on toimia korkeamman taloustieteellisen koulutuksen hankkineiden yhdyssiteenä toiminta alueellaan,

Lisätiedot

Hallitus esittää edustajistolle, että se hyväksyy TYYn toimintakertomuksen vuodelta 2015.

Hallitus esittää edustajistolle, että se hyväksyy TYYn toimintakertomuksen vuodelta 2015. Sivu 1 / 5 EDUSTAJISTON MAALISKUUN KOKOUS Aika: Keskiviikko 30.3.2016 klo 18.15 Paikka: Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista 43 Kokouksen avaaminen 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 45 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Oikeustieteiden ainejärjestö. järjestäytymiskokous. Aika: 12.12.2014 Paikka: Kirkkokatu 18, 80100 Joensuu

Oikeustieteiden ainejärjestö. järjestäytymiskokous. Aika: 12.12.2014 Paikka: Kirkkokatu 18, 80100 Joensuu Itä-Suomen yliopisto Oikeustieteiden ainejärjestö Legio Ostiensis ry Esityslista Hallituksen järjestäytymiskokous Aika: 12.12.2014 Paikka: Kirkkokatu 18, 80100 Joensuu Paikalla: Elina Mäkinen Hannele Remes

Lisätiedot

9. Syksyn seuraseminaari, HSRC ehdottanut ajankohdaksi 4.-5.9.2010

9. Syksyn seuraseminaari, HSRC ehdottanut ajankohdaksi 4.-5.9.2010 SSqL:n hallituksen kokous 7. / 2010 pöytäkirja AIKA 17.6.2010 torstai klo 17.30 20.30 PAIKKA Helsinki, SLU, Kunto kabinetti Läsnä Leo Hatjasalo pj. Lars Ekholm (esittelijä) Tomi Niinimäki Juha Sarlund

Lisätiedot

Asteriski ry Syyskokous (7) Vesilinnantie Turku

Asteriski ry Syyskokous (7) Vesilinnantie Turku Asteriski ry Syyskokous 2016 1 (7) ASTERISKI RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2016 Aika 3.11.2016 klo 16.15 Paikka Sali XXI, Agora Läsnä Juha Jaaksi, Janne Iltanen, Jesse Rauha, Arttu Laitinen (poistui

Lisätiedot

Edustajiston puheenjohtaja avasi kokouksen klo Päätösvaltaisuus todettiin pääsihteerin suorittamalla nimenhuudolla:

Edustajiston puheenjohtaja avasi kokouksen klo Päätösvaltaisuus todettiin pääsihteerin suorittamalla nimenhuudolla: EDUSTAJISTON LOKAKUUN KOKOUS Aika: Keskiviikko 29.10.2014 klo 18.15 Paikka: Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Pöytäkirja keskustelu ääninauhalla 108 Kokouksen avaus Edustajiston puheenjohtaja avasi kokouksen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012

TOIMINTAKERTOMUS 2012 TOIMINTAKERTOMUS 2012 1. Hallitus ja toimihenkilöt Airtime ry:n johtokunnan puheenjohtajana on toiminut Hannes Björninen, sihteerinä ja varapuheenjohtajana Jukka Mäennenä ja rahastonhoitajana Vesa Ulvila.

Lisätiedot

Virva Viljanen, varapuheenjohtaja Ilona Häsänen Timo Kovala Mikko Mononen Matti Vähä-Heikkilä Kukka-Maaria Wessman

Virva Viljanen, varapuheenjohtaja Ilona Häsänen Timo Kovala Mikko Mononen Matti Vähä-Heikkilä Kukka-Maaria Wessman Sivu 1/5 Pöytäkirja Aika: 9. tammikuuta 2014 klo 9.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Jussi Nieminen, puheenjohtaja Virva Viljanen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Edustajisto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksikymmentä (20) jäsentä ja puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä.

Edustajisto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksikymmentä (20) jäsentä ja puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. EDUSTAJISTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS Aika: Keskiviikko 3.12.2013 klo 18.15 Paikka: Turku-sali, Rehtorinpellonkatu 4 A, Ylioppilastalo A Esityslista 1 Kokouksen avaus 2 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kutsu

Lisätiedot

TYÖELÄMÄTOIMIKUNNAN OHJESÄÄNTÖ

TYÖELÄMÄTOIMIKUNNAN OHJESÄÄNTÖ TYÖELÄMÄTOIMIKUNNAN OHJESÄÄNTÖ 1 SEFEn hallitus asettaa toimintakautensa ensimmäisessä kokouksessa työelämätoimikunnan. Puheenjohtajan lisäksi toimikuntaan kuuluu vähintään seitsemän ja enintään kymmenen

Lisätiedot

Aalto-yliopiston kauppatieteiden ylioppilaat ry:n hallituksen järjestäytymiskokous 1/2017

Aalto-yliopiston kauppatieteiden ylioppilaat ry:n hallituksen järjestäytymiskokous 1/2017 Aalto-yliopiston kauppatieteiden ylioppilaat ry:n hallituksen järjestäytymiskokous 1/2017 Aika: Perjantai 16.12.2016 klo 12.10 12.27 Paikka: KY-talo, Pieni puoli Läsnä: Jyri Heimo Hallituksen puheenjohtaja

Lisätiedot

OPPILASKUNTA 2012-2013 TOIMINTAKERTOMUS

OPPILASKUNTA 2012-2013 TOIMINTAKERTOMUS OPPILASKUNTA 2012-2013 1. KALEVANKANKAAN KOULUN OPPILASKUNNAN KOKOONPANO JA TEHTÄVÄ Oppilaskuntatoiminta on tärkeä osa Kalevankankaan kouluyhteisöä. Sen tavoitteena on kehittää oppilaiden valmiuksia toimia

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Hallituksen kokous 11 / 2012

PÖYTÄKIRJA Hallituksen kokous 11 / 2012 18.9.2012 PL 1627 70211 KUOPIO hallitus@serveriry.fi serveriry.fi Aika: Tiistaina 18.9.2012 klo 10:00 Paikka: TKT-laitos, Bioteknia B1438, Kuopio Hallituksen kokous 11 / 2012 Läsnä: Aappo Alamäki, hallituksen

Lisätiedot

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio 1/6 1 KOKOUKSEN AVAUS Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry:n puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Vainio kertoi Suomen Pelastusalan Keskusjärjestössä meneillään olevasta luottamusjohdon valintaprosessista,

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 15.5.2013 19/2013

PÖYTÄKIRJA 15.5.2013 19/2013 PYKÄLÄ RY:N HALLITUKSEN KOKOUS Aika: Keskiviikko 15.5.2013 Paikka: Läsnä: Mannerheimintie 3B Suvi Syvänen, puheenjohtaja Julia Parikka, sihteeri Tommi Kolehmainen (saapui kohdassa 4.) Britta Riipinen Eero

Lisätiedot

JYTY JÄMSÄ RY. Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS

JYTY JÄMSÄ RY. Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS JYTY JÄMSÄ RY Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS 2015 1 1. HALLINTO 1.1 Hallitus Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Sihteeri Ulla Mäkiaho Riitta Leiman Ulla Peltonen

Lisätiedot

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry Toimintakertomus 2015 Sisällys 1. Yhdistyksen tarkoitus 1 2. Hallitus 1 3. Yhdistyksen kokoukset 1 4. Toiminta 2 5. Tiedottaminen 2 6. Talous 3 1 1. YHDISTYKSEN

Lisätiedot

15.2.2012. 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

15.2.2012. 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja 3/2012 1(6) Hallituksen kokous Aika 8.2.2012 klo 17.30 Paikka Itä-Suomen yliopisto, AU101 Osallistujat: Petri Makkonen Puheenjohtaja Jenni Soininen Sihteeri Eeva Kalliomaa Poissa Petteri Lauronen

Lisätiedot

Aika: Keskiviikko klo Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista. 143 Kokouksen avaus. 144 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Aika: Keskiviikko klo Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista. 143 Kokouksen avaus. 144 Laillisuus ja päätösvaltaisuus EDUSTAJISTON JOULUKUUN KOKOUS Aika: Keskiviikko 10.12.2014 klo 18.15 Paikka: Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista 143 Kokouksen avaus 144 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 145 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Järvenpään Vasemmisto

Järvenpään Vasemmisto Toimintakertomus vuodelta 2013 1. Yleistä Järvenpään Vasemmisto onnistui 2012 kunnallisvaaleissa hyvin ja sai yhden lisäpaikan eli kolme valtuutettua kaupunginvaltuustoon. Onnistunut tekninen vaaliliitto

Lisätiedot

Saaja Summa Perustelu Päätös. Meri Terho 28,29 euroa Hallitusten megaherkkuaamupala Hyväksyttiin

Saaja Summa Perustelu Päätös. Meri Terho 28,29 euroa Hallitusten megaherkkuaamupala Hyväksyttiin Informaatioverkostojen kilta Athene ry Hallituksen kokous 3/2015 Aika: 23.1.2015, 13.15 Paikka: TTalo, B115 Paikalla: Meri Terho, Reetta Arokoski, Aleksi Pyykkönen, Emmi Peltonen, Julia Isotalo, Mira Lindroos,

Lisätiedot

FINANSSI RY:N HALLITUKSEN KOKOUS 06/ Aika: klo 10:00 Paikka: Finanssi ry:n kiltahuone, Oulun yliopisto

FINANSSI RY:N HALLITUKSEN KOKOUS 06/ Aika: klo 10:00 Paikka: Finanssi ry:n kiltahuone, Oulun yliopisto :N HALLITUKSEN KOKOUS 06/2014 24.02.2014 Aika: 26.02.2014 klo 10:00 Paikka: Finanssi ry:n kiltahuone, Oulun yliopisto Läsnä: Jenni Ruuti Nelli Koutaniemi Miia Paavola Samuli Tala Jukka Ojala Oskari Auranaho

Lisätiedot

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu.

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu. JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma MALLI Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 19.02.2004 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003 Kulunut vuosi oli kiltamme 39. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

Toimintakertomus

Toimintakertomus Pörssin Alumnit ry www.porssinalumnit.fi Toimintakertomus 10.12.2014 31.12.2015 Toimintakertomus 10.12.2014 31.12.2015 YLEISTÄ HALLITUS YHDISTYKSEN KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ Kokoukset Yhdistyksen jäsenet

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Asteriski ry:n hallituksen kokous 2/2010

Asteriski ry:n hallituksen kokous 2/2010 Asteriski ry Pöytäkirja Sivu 1 Asteriski ry:n hallituksen kokous 2/2010 Aika 18.01.2010 Paikka Asteriskin toimisto, ICT-talo Läsnä Mikko Jaakola(pj) Teemu Mäntyharju(vpj) Hannu Ala-Olla Pekka Rantala Laura

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

SYL:n toiminnan suunnittelun ja kuvaamisen uudistaminen

SYL:n toiminnan suunnittelun ja kuvaamisen uudistaminen Hyvä ylioppilaskuntatoimija, Liittokokousmateriaaleista järjestettiin lausuntokierros 21.9. 12.10. Lausunnot liittokokousmateriaaleista saatiin 15 jäsenyhteisöltä. Lausuntojen pohjalta liiton hallitus

Lisätiedot

Lakeuden Bioanalyytikot

Lakeuden Bioanalyytikot Lakeuden Bioanalyytikot LaBit ry. järjestää jäsenilleen opintotapahtumia sekä vapaaajan virkistäytymistilaisuuksia. 1 Yhdistyksen historiaa Kaikki sai alkunsa ajatuksesta perustaa oma yhdistys Seinäjoen

Lisätiedot

Vice President for Student Trainee Exchange Programme

Vice President for Student Trainee Exchange Programme HALLITUKSEN KOKOUS 34/2014 PÖYTÄKIRJA Aika: 11.12.2014 klo 8.00 Paikka: Vanha mikroluokka Caloniankuja 3 20014 Turun yliopisto Läsnä: Jussi Raitanen Jenni Jalonen Antti Malmberg Johanna Mäkitalo Tuomas

Lisätiedot

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1 Johdanto Tämän toimintasuunnitelman on valmistellut Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus yhdessä asiantuntijoiden kanssa. Valmistelussa

Lisätiedot

Turun Seudun Pool ry. Tilinpäätös

Turun Seudun Pool ry. Tilinpäätös Turun Seudun Pool ry Tilinpäätös 1.6.2015 31.5.2016 Sisällys Sisällysluettelo...2 Toimintakertomus...3 Vuosikertomus...5 Taseet...7 Tilinpäätöksen allekirjoitukset...8 Toimintakertomus 2015-2016 YLEISTÄ

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 4/2005 HALLITUKSEN KOKOUS Suomen Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 4/2005 HALLITUKSEN KOKOUS Suomen Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki 1(5) Aika 6.4.2005 Paikka Läsnä Poissa Suomen Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki Janne Nyman, hallituksen puheenjohtaja Salla Tuominen, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen jäsen Olli Kärkkäinen, hallituksen

Lisätiedot

Ynnä ry, hallituksen kokous 10/2015 1/6. x x x x x x x x, poistui kohdassa 11.f x, poistui kohdassa 11.f x, läsnä kohdat 9.a 11.f

Ynnä ry, hallituksen kokous 10/2015 1/6. x x x x x x x x, poistui kohdassa 11.f x, poistui kohdassa 11.f x, läsnä kohdat 9.a 11.f Ynnä ry, hallituksen kokous 10/2015 1/6 Hallituksen kokous 10/2015 Aika: 10.3.2015 15.15 Paikka: Ynnän ainejärjestötila MaD242 Hallitus: Juho Siitari Teemu Vasama Janne Arkke Miikka Harju Joonas Hartikainen

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma VIESTINTÄSUUNITELMA 1(10) Viestintäsuunnitelma Tervarit Juniorit ry VIESTINTÄSUUNITELMA 2(10) Sisällys 1. Johdanto 2. Tervarit Juniorit 3. Arvot 4. Viestinnän kohteet ja tavoitteet 5. Tervarit Juniorit

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN ARVOT JA PAINOPISTEET 2013 LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN HALLINTOMALLI PÄÄTÖKSENTEON VUODENKIERTO

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN ARVOT JA PAINOPISTEET 2013 LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN HALLINTOMALLI PÄÄTÖKSENTEON VUODENKIERTO Kokousaika Keskiviikko 24.4. klo 17 Kokouspaikka Lempoisten srk-talo, pieni sali 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 KOKOUKSEN AVAUS VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN ARVOT JA PAINOPISTEET

Lisätiedot

Asetettu nähtäväksi ylioppilaskunnan ilmoitustaululle 21.4/2015.

Asetettu nähtäväksi ylioppilaskunnan ilmoitustaululle 21.4/2015. LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA ESITYSLISTA EDUSTAJISTON KOKOUS 3/2015 2015 AIKA: 23.4.2015, klo 16.00, LS3 PAIKKA: Lapin yliopisto, Yliopistonkatu 8, LS2 JAKELU: varsinaiset jäsenet: varajäsenet: Ville

Lisätiedot

MAANTIETEEN OPISKELIJAT RY KUUKAUSIKOKOUS

MAANTIETEEN OPISKELIJAT RY KUUKAUSIKOKOUS MAANTIETEEN OPISKELIJAT RY KUUKAUSIKOKOUS Paikka: Laitoksen kahvihuone, Physicum Aika: 25.2.2014 klo 17:20 Läsnä: Aliisa Priha, opintovastaava Sampo Vesanen Johannes Nyman Aleksi Rautio, isäntä Sonja Pietiläinen

Lisätiedot

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PYKÄLÄ RY:N HALLITUKSEN KOKOUS Aika: Keskiviikko 25.11.2009 Paikka: Läsnä: Yhdistyksen kerhohuoneisto Sörnäisten rantatie 33 B Iina-Mari Supperi, puheenjohtaja Kristiina Lindholm, sihteeri Johanna Säteri

Lisätiedot

Suomen Changemakerin säännöt

Suomen Changemakerin säännöt Suomen Changemakerin säännöt Hyväksytty jäsenkokouksessa 6.10.2012 1 Tavoitteet ja yleiset toimintaperiaatteet A) Tavoite Suomen Changemaker on nuorten vaikuttamisverkosto, jonka tavoitteena on globaali

Lisätiedot

Päätös: Päätettiin hyväksyä esityslista kokouksen työjärjestykseksi esitetyin muutoksin.

Päätös: Päätettiin hyväksyä esityslista kokouksen työjärjestykseksi esitetyin muutoksin. 19.10.2016 Sivu 1(5) Pöytäkirja 17/2016 19.9.2016 LTKY:N HALLITUKSEN KOKOUS 17/2016 AIKA: 19.9.2016, klo 8.00 PAIKKA: LTKY:n toimiston kokoushuone LÄSNÄ: Ville-Matti Rissanen, puheenjohtaja Daria Minashkina

Lisätiedot

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen.

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen. SUOMEN PALLOLIITON KAAKKOIS-SUOMEN PIIRI RY:n SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi 1. Yhdistyksen nimi on Suomen Palloliiton Kaakkois-Suomen piiri ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta 2. Näissä säännöissä yhdistystä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Pörssin Alumnit ry www.porssinalumnit.fi Yleistä Yleistoiminta Jäsenhankinta Kokoukset Opinto ja koulutustoiminta JSBE:n luennot Helsingissä Yritysvierailut/ esittelyt Yhteistoiminta Jyväskylän yliopiston

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta VIESTINTÄSTRATEGIA 2017 2020 Oulun yliopiston ylioppilaskunta Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Nykytila 2.1. Kehittämiskohteiden toteutuminen 3. Perusviesti 4. Viestintä ylioppilaskunnan strategian toteuttajana

Lisätiedot

Esityslistaa muokattiin. Ops-asiat lisättiin kohtaan 6. Tämän jälkeen esityslista hyväksyttiin.

Esityslistaa muokattiin. Ops-asiat lisättiin kohtaan 6. Tämän jälkeen esityslista hyväksyttiin. Nefa-Jyväskylä Ry. Esityslista Historian ja etnologian laitos 6/2014 Historica PL 35 40014 Jyväskylän yliopisto nefa-hallitus@lists.jyu.fi 7.5.2014 Hallituksen kokous Aika: 7.5.2014 Klo 16.00 Paikka: Yliopiston

Lisätiedot

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Johdanto Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Tamyn toiminta päättyy 31.12.2017 kolmen tamperelaisen korkeakoulun yhdistymisen myötä. Tamy ja Tampereen teknillisen

Lisätiedot

Ynnä ry, hallituksen kokous 27/2015 1/5. x x x, saapui 9:ssä. x, poistui 7:ssä x x x. x, saapui 7:ssä. x, saapui 7:ssä

Ynnä ry, hallituksen kokous 27/2015 1/5. x x x, saapui 9:ssä. x, poistui 7:ssä x x x. x, saapui 7:ssä. x, saapui 7:ssä Ynnä ry, hallituksen kokous 27/2015 1/5 Hallituksen kokous 27/2015 Aika: 13.10.2015 16.01 Paikka: Ynnän ainejärjestötila MaD242 Hallitus: Juho Siitari Teemu Vasama Janne Arkke Miikka Harju Tuomo Huttu

Lisätiedot

Suomen Yhteiskunta-alan Ylioppilaat SYY ry Sääntömääräinen liittokokous 14.-15.11.2014 TOIMINTAKERTOMUS 2013. 1. Yleistä

Suomen Yhteiskunta-alan Ylioppilaat SYY ry Sääntömääräinen liittokokous 14.-15.11.2014 TOIMINTAKERTOMUS 2013. 1. Yleistä Suomen Yhteiskunta-alan Ylioppilaat SYY ry Sääntömääräinen liittokokous 14.-15.11.2014 TOIMINTAKERTOMUS 2013 1. Yleistä Liiton toimintaa on leimannut vuonna 2013 15-vuotisjuhla ja valtuustovaalit. Juhlavuoden

Lisätiedot

Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry:n perinneohjesääntö

Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry:n perinneohjesääntö Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry:n perinneohjesääntö (viimeiset hyväksytyt päivitykset vaalikokouksessa 25.11.2016) 1 Ohjesäännön käytöstä Tämä perinneohjesääntö täydentää ja tarkentaa Aalto-yliopiston

Lisätiedot

VALTUUSKUNNAN KEVÄTKOKOUS 2009

VALTUUSKUNNAN KEVÄTKOKOUS 2009 pöytäkirja 1/09 Suomen Eläinlääkäriliitto ry Finlands Veterinärförbund rf VALTUUSKUNNAN KEVÄTKOKOUS 2009 Aika: 26.4.2009 klo 9.12 10.20 Paikka: Radisson SAS Marina Palace Hotel, Linnankatu 32, Turku Läsnä:

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS. EETANET RY. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Järjestökatu POSTITOIMIPAIKKA

TOIMINTAKERTOMUS. EETANET RY. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Järjestökatu POSTITOIMIPAIKKA 1 TOIMINTAKERTOMUS 2 Sisällysluettelo TOIMINTAKERTOMUS...1 1. Katsaus edellisvuoteen...3 2. Edunvalvonta...4 2.1 Edunvalvonnan päätavoitteen toteutuminen...4 2.2. Edunvalvonnan sekundaarinen tavoite...5

Lisätiedot

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220.

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. 1 2 3 4 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry TOIMINTAKERTOMUS 1.7.2013 30.6.2014 YLEISTÄ Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. Toimintaa

Lisätiedot

1.10.2015 PÄÄTÖSLUETTELO 1(6) HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA HALLITUKSEN KOKOUS 11/2015

1.10.2015 PÄÄTÖSLUETTELO 1(6) HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA HALLITUKSEN KOKOUS 11/2015 1(6) HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA HALLITUKSEN KOKOUS 11/2015 Aika: Maanantai 1.10.2015 Kello 15:12-18:34. Paikka: Visamäki, Hämeenlinna Kutsutut: Emma Heinänen, puheenjohtaja Lauri Säilä,

Lisätiedot

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Sotaveteraaniliitto ry, ruotsiksi Finlands Krigsveteranförbund rf. Näissä säännöissä

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

Valittiin Aleksi Järvenpää ja Petteri Koskenniemi molempiin tehtäviin.

Valittiin Aleksi Järvenpää ja Petteri Koskenniemi molempiin tehtäviin. PÖYTÄKIRJA Sampsa ry:n vaalikokous Paikka: Luentosali C1, (Latokartanonkaari 5, 00790 Helsinki) Aika: 23.11.2016 klo 14.00 Läsnä: (piilotettu) 1. Kokouksen avaus Kokous avattiin ajassa 14.09. 2. Kokouksen

Lisätiedot

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1 MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry, jota näissä

Lisätiedot

TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN EDUSTAJISTO

TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN EDUSTAJISTO Sivu 1 TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN EDUSTAJISTO PÖYTÄKIRJA 5/2015 KOKOUSAIKA Torstai 20.8.2015 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Auditorio Omega, ICT-city, Joukahaisenkatu, TURKU ASIALUETTELO 1 Kokouksen

Lisätiedot

Seurakuntayhtymän kokoustila, Yo-talo B, Rehtorinpellonkatu 4 Turku

Seurakuntayhtymän kokoustila, Yo-talo B, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Sivu 1/5 Pöytäkirja 17/2016 Aika: 11. toukokuuta 2016 klo 12.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Muu jakelu: Seurakuntayhtymän kokoustila, Yo-talo B, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Riina Lumme, puheenjohtaja Miika Tiainen,

Lisätiedot

Puheenjohtaja kertoi edellisen viikon olleen tietoturvaviikko.

Puheenjohtaja kertoi edellisen viikon olleen tietoturvaviikko. PYKÄLÄ RY Opintovaliokunnan kokous 2/2012 AIKA: 16.02.2012 PAIKKA: LÄSNÄ: Yhdistyksen toimisto Mannerheimintie 3 B 5, Helsinki Outi Iso-Markku (puheenjohtaja) Otto Pulkkinen (sihteeri) Noora Kinnunen Maria

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI Pohjois-Savon terveydenhoitajayhdistys ry TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI YHDISTYKSEN HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT HALLITUS Puheenjohtaja Fatima Moursad (Maaninka),

Lisätiedot

Kokouksen paikka ja ajankohta on ilmoitettu toimikauden alussa.

Kokouksen paikka ja ajankohta on ilmoitettu toimikauden alussa. 06/2011 Aika: Tiistaina 5.4.2011, klo 16 18 Paikka: JAO:n Harjun toimipiste Sepänkatu 3, 40100 Jyväskylä 1. Kokouksen avaus Varapuheenjohtaja Camilla Posa avasi kokouksen klo 16.02. 2. Kokouksen toteaminen

Lisätiedot

Conduksen hallituksen linjaus aktiivinauhojen ja tiedekuntajärjestön tunnuksien myöntämisestä

Conduksen hallituksen linjaus aktiivinauhojen ja tiedekuntajärjestön tunnuksien myöntämisestä 10.2.2016 Conduksen hallituksen linjaus aktiivinauhojen ja tiedekuntajärjestön tunnuksien myöntämisestä Nauha- ja merkkiohjesäännössä määritellään Conduksen nauhojen ja merkkien myöntämisperusteet. Linjauksen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 ESITYSLISTA

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 ESITYSLISTA Aika: Tiistaina 8.10.2013, klo 16 20 Paikka: Nuortentila Vaihde, Veturitallinkatu 6, 40100 Jyväskylä ESITYSLISTA 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja Heidi Sahivaara avasi kokouksen klo 16.13 2. Kokouksen

Lisätiedot

Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä

Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä Aika 22.01. 2010, kello 9:00 16:00 Paikka Finanssialan keskusliitto, Bulevardi 28 Paikalla Martti From TIEKE, pj Ari Pulkkinen Agentit, ohjelmistotalotyöryhmä pj Pirjo Ilola

Lisätiedot

CROWD -hanke. EU-rahoitetun kulttuurihankkeen järjestäminen Laura Serkosalo, Nuoren Voiman Liitto

CROWD -hanke. EU-rahoitetun kulttuurihankkeen järjestäminen Laura Serkosalo, Nuoren Voiman Liitto CROWD -hanke EU-rahoitetun kulttuurihankkeen järjestäminen Laura Serkosalo, Nuoren Voiman Liitto Mikä CROWD? Creating Other Ways of Dissemination Eurooppalainen kirjallisuusverkosto: kirjailijat, kääntäjät,

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 7/2006 HALLITUKSEN KOKOUS 21.6.2006

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 7/2006 HALLITUKSEN KOKOUS 21.6.2006 1(6) Aika 21.6.2006 Paikka Läsnä Poissa Suomen Lakimiesliitto Finlands Juristförbund ry:n (SLML) Ylähuone, Helsinki Janne Nyman, hallituksen puheenjohtaja Salla Tuominen, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen

Lisätiedot

1. Hallituksen puheenjohtaja Petra Jormalainen avasi kokouksen klo. 13.00 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

1. Hallituksen puheenjohtaja Petra Jormalainen avasi kokouksen klo. 13.00 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. KOKOUSPÖYTÄKIRJA Marika Englund 15.2.2011 BARBET FINLAND RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS Aika ja paikka: 5.2.2011, Taiteentekijäntie 7, Helsinki Läsnä: Paula Horne (pj), Marika Englund (siht), Petra Jormalainen,

Lisätiedot

TYÖELÄMÄTOIMIKUNNAN OHJESÄÄNTÖ

TYÖELÄMÄTOIMIKUNNAN OHJESÄÄNTÖ TYÖELÄMÄTOIMIKUNNAN OHJESÄÄNTÖ 1 SEFEn hallitus asettaa toimintakautensa ensimmäisessä kokouksessa työelämätoimikunnan. Puheenjohtajan lisäksi toimikuntaan kuuluu vähintään viisi ja enintään kahdeksan

Lisätiedot