CULTURE FINLAND kulttuurimatkailun katto-ohjelma. Sähköisiä ja perinteisiä jakelukanavia kulttuurimatkailussa. Saksa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "CULTURE FINLAND kulttuurimatkailun katto-ohjelma. Sähköisiä ja perinteisiä jakelukanavia kulttuurimatkailussa. Saksa"

Transkriptio

1 CULTURE FINLAND kulttuurimatkailun katto-ohjelma Sähköisiä ja perinteisiä jakelukanavia kulttuurimatkailussa Huhtikuu 2012

2 CULTURE FINLAND Sähköisiä ja perinteisiä jakelukanavia kulttuurimatkailussa n markkinoilla Huhtikuu 2012 Jyrki Oksanen / Anne Ruokamo / Anu Koski

3 Sisällysluettelo Johdanto... 4 Lomakkeiden tiedot... 8 Kulttuurimatkanjärjestäjät... 9 ADAC Musikreisen... 9 ARTE Reisen Bavaria Fernreisen B & T Touristik Classic Highlights Compact Tours Cool- Tours ConcerTour Cultoura Droste Reisen DRP Kulturtours Euridice Opéra Opernreisen Fly & Travel Service Hauser Hörmann Reisen IBK Institut für Bildung und Kulturreisen KULTUR & KOMMUNIKATION Kulturreisen.de Kulturreisen Naffin Kunst und Genuss Reisen Lloyd Touristik Musica Èvita Musikreisen Beck Opernreiseführer Palco Reale Poppe & Co Reisekunst Röhm- Classics e.k Spillmann Studiosus Kultimer Zeitreisen ZEIT REISEN Blogit Bad Blog of Musick Classical Network Classissima Klassik.com Klassik.de Das Jazz Blog Für die Musik Musica Classica Opernblog Festivaalihakemistot Festivalguide Festivalhopper

4 Media Kulturmarken nmz neue musikzeitung Crescendo das KlassikMagazin

5 Johdanto Sähköisiä ja perinteisiä jakelukanavia kulttuurimatkailuun - selvitykset on tehty keväällä 2012 Culture Finland - kulttuurimatkailun katto- ohjelman toimeksiannosta. Selvitykset tehtiin koskien Iso- Britannian, Ranskan, Venäjän ja n markkinoita. Ne on tuotettu opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Matkailun edistämiskeskuksen tuella. Tehtävänä oli löytää ja analysoida uusia potentiaalisia jakelukanavia suomalaisten kulttuurimatkailutuottei- den markkinoimiseksi, myymiseksi ja näkyvyyden lisäämiseksi ssa. Kulttuurikansana saksalaiset ovat luonnollisesti vahvasti läsnä myös verkossa ja tutkimusta on rajattu matkailun osalta merkittävimpiin kulttuurisivustoihin ja matkanjärjestäjiin. ssa ei olla yhtä pitkällä verkkomaailmassa kaikissa segmenteissä ja näin esimerkiksi Britannian tai Venäjän bloggaajat ovat a edellä. Kehitys on käynnissä ja se on nopeaa. Käytännössä kaikki saksalaiset (86 %) ovat online ja näin oikeilla toimenpiteillä voi toimia menestyksekkäästi jo nyt. Oma verkkopalvelu on välttämätön ja aktiivinen läsnäolo sosiaalisessa mediassa suositeltavaa. Etenkin kulttuurin kuluttajat ovat hyvin perillä intresseistään ja haasteena on tavoittaa heidät ja herättää heidän kiinnostuksensa. Parhaassa tapauksessa tuotetta fanitetaan, linkit jaetaan ystävien kanssa. Näin syntyy hyvää ja uskottavaa näkyvyyttä kohderyhmässä suhteellisen pienin kustannuksin. Lopputuloksena on vahva suositus käyttää matkanjärjestäjiä ja heidän verkostojaan markkinoilla kustannustehokkaan ja pitkäjänteisen markkinoinnin, näkyvyyden, kiinnostavuuden ja sitä kautta tuotteen myynnin varmistamiseksi. Kulttuurimatkailussa on alueita, joissa Suomi ei ssa ole juuri mitenkään näkyvillä. Esimerkiksi ssa suositut luontoa ja kulttuuria yhdistelevät kiertomatkat yksittäisille matkailijoille ja ryhmille olisivat kokonaan uusi aluevaltaus Suomessa, jossa olisi paljon potentiaalia. Kulttuurimatkakin on myytävä asiakkaalle ja tässä yhteydessä kiinnostava ja myyvä sisältö on avainasemassa. Esimerkki Marco Polo Reisenin otsikot kutkuttavat lukijaa heti: Venäjä Moskova Gold, Glanz & Glamour tai Italia Rooma Paavi, Piazza & Pantheon. Suomessa ilmeinen tuote Finnland - Helsinki Sibelius, Sauna & Sisu kulttuurielämysmatka odottaa tuottajaa! Pikavoittoja ei verkostakaan löydy. Oma pitkäjänteinen sitoutuminen, verkottuminen ja kiinnostava sisältö kuuluvat menestyksen avaimiin. Kilpailijat pyrkivät erottumaan kulttuurin avulla enenevästi ja kartoituksen tekijät näkevät Suomessa olevan paljon saksalaisia kuluttajia puhuttelevia kulttuurisisältöjä. Tekijät saivat tässäkin yhteydessä palautetta siitä, että Suomi erottuu omanlaisella kulttuurisisällöllä Eu- konkannosta Kuhmon kamarimusiikkiin. Eri kulttuurisisältöjen yhdistäminen laajempiin matkakokonaisuuk- siin on nähdäksemme menestyksen avain: usein kulttuuriteemaiset matkat kestävät jopa 14 päivää. Marco Polon otsikot sen kertovat: Kulttuurimatkailijat haluavat kiinnostavaa viihdettä lomansa ajaksi rentoutuak- seen arjen haasteista. Mukavaa on, että kulttuurimatkailijat ovat yleensä maksukykyisiä asiakkaita, joita eivät pienemmät talouskriisit heiluta. n kieli ja sisällön sovittaminen markkinoille edesauttaa merkittävästi toimituksellisen näkyvyyden lisäämisessä. 4

6 Frau Ruokamo Media & Marketing on Anne Ruokamon yritys, joka toteutti tietojen keruun ja analyysin Nordica Travel Netin alihankintana. Aineistoa ja tutkimuksen kohteita on työstetty yhdessä Nordican Jyrki Oksasen ja Anu Kosken kanssa. Yhdessä kolmikolla on kymmenien vuosien kokemus Suomen matkailu- ja kulttuuriviennistä an. Tämä tausta selittää osin keskittymistä jakelukanaviin, jotka arvioitiin suomalaisten toimijoiden kannalta kiinnostaviksi ja joilla oli sisällössään selkeä matkailuaspekti. Toimeksianto toteutettiin helmi- huhtikuussa Suomi ssa Suomalaisia ja suomalaisuutta edustaa ssa koko joukko aktiivisia järjestöjä ja yhteisöjä kuten Suomen n- suurlähetystö, Suomen n- instituutti, Finpro- vientikeskus ja lais- suomalainen seura DFG. Suomalainen seurakuntatyö on vilkasta ympäri maan. Suomen kieltä voi opiskella monessa saksalaisessa yliopistossa. Nämä tahot ovat kaikki verkottuneet erinomaisesti ja suosittelemme myös näille tiedotusta, jonka voi tehdä ihan suomeksikin. Tässäkin yhteydessä mielekkäät, uutisarvon omaavat sisällöt huomioidaan usein uutisina omissa medioissa ja tiedotteissa n medialle, kuluttajille tai jakelukanaville. Suomen n- suurlähetystöllä on kattava verkkopalvelu ja mm. Facebook- sivu. Suurlähetystö julkaisee internet- sivuillaan Suomeen liittyviä tiedotteita ja uutisia. Facebook- sivuilla käyttäjät voivat ilmoitella ssa järjestettävistä tapahtumista tai muista Suomi- aiheisista uutisista. Yhteyshenkilö: maria.heiskanen- Yhteyshenkilö kulttuuriin liittyvissä asioissa: kulttuurineuvos Mikko Missi, Suomen n- instituutti institut.de toivoo tietoja tapahtumista - osoitteeseen ja lisäksi FB- ehdotuksia voi mieluiten laittaa suoraan mediaharjoittelijalle Sisällöllistä tietoa voi lähettää kulttuurivastaavalle eli Emma Aulangolle, MEKillä on oma edustusto ssa. Jakeluteille suunnattuja uutisia voi lähettää osoitteeseen Lehdistötiedotteisiin ja muihin omiin medioihin suunnattua materiaalia voi tarjota MEKin viestintäsuunnittelijalle Henri Anundille, Jyrki Oksanen, on vastuussa n markkinaedustuksesta ja työhön kuuluu auttaa suomalaisia matkailuyritysten suuntautumista n markkinoille. Suosittelemme Suomen suurlähetystön ylläpitämää Suomi ssa hakemistoa, josta löytyvät mm. Finpron, lais- suomalaisen seuran DFG:n ja suomalaisen merimieskirkon yhteystiedot. Hakemisto löytyy suurlähetystön verkkosivuilta kohdasta Suomi ssa. Matkanjärjestäjät ssa on hieman vajaa sata suomalaisille toimijoille kiinnostavaa kulttuurimatkanjärjestäjää. Savonlinnan Oopperajuhlat on omassa luokassaan jälleenmyyjien määrässä. Muut kulttuuritapahtumat tai tuotteet ovat yksittäin myynnissä. Sysmä, Kuhmo ja Helsingin Juhlaviikot ovat näistä tärkeimpiä. Suurimmalla osalla tutkituista matkanjärjestäjistä ei ole Suomea ohjelmassa, mutta arvioimme potentiaalia löytyvän. Savonlinnan menestys selittyy paitsi ainutlaatuisilla puitteilla, myös ja erityisesti sillä, että he julkaisevat ohjelmansa alustavasti jo yli vuosi ennen festivaalia. Lisäksi festivaali on taitavasti verkottunut sekä markkina- alueella että liikenneyhtiöiden kanssa. Tärkeää on myös, että he ovat sovittaneet tuotettaan jakeluteille sopivaksi, paketoineet ohjelmakokonaisuuksia ja ylittävät asiakkaiden odotuksen. Näin on rakentunut Suomen brändiä maailmalla positiivisesti vahvistava tapahtuma. 5

7 Kulttuurimatkanjärjestäjät voi myös määrittää potentiaaleiksi agentuureiksi, jotka toimivat myyntiin perustuvalla provisiopalkkiolla. Monet tässä listatut matkanjärjestäjät markkinoivat tuotetta paitsi omissa medioissaan, myös verkossa ja esitteissä. Matkanjärjestäjät investoivat resurssejaan tuotteen markkinointiin ja myynnin edistämiseksi. Matkanjärjestäjillä on usein omat mainos- ja PR- toimistot ja tätä agentuuriverkostoa tulisi käyttää aktiivisesti tuotteen markkinoimiseen, kun myyntiin on päästy. Usein matkanjärjestäjillä on myös omat kontaktit mediaan ja he saattavat ehdottaa mediavierailua tapahtumassa teidän kustannuksella. Esimerkiksi Visit Finlandilla on juuri tätä varten olemassa tuotemediamatkoihin budjetti. Listattujen kulttuurimatkanjärjestäjien lisäksi MEKiltä on saatavissa listaus perinteisistä Suomen matkanjärjestäjistä, joista suuri osa myy myös kulttuurimatkoja. Toimintamallit matkanjärjestäjillä ylläkuvatun ulkopuolella ovat kovin moninaiset. Lähtökohtaisesti: jos pystytään luomaan odotus siitä, että tuote myy ja on kiinnostava matkanjärjestäjän asiakkaille, niin se helpottaa kovasti. Tässä yhteydessä sinnikäs henkilökohtainen myyntityö, oma usko tuotteen erinomaisuuteen sekä kyky ymmärtää mitä/miten matkanjärjestäjän edustaja haluaa, on tärkeitä tuotannon aloittamiseksi. Lomakkeiden kohdalla 9 agentuuriprovisiolla tarkoitetaan provisiota, jonka matkanjärjestäjä antaa omille jakelukanavilleen. Tämän mukaan pystyy ratkomaan omaa provisiota. Useimmin agentuuriprovisio on 10 % ja sikäli kun ei anna vähintään 15 % provisiota, on turha lähteä tarjoamaan tuotteita matkanjärjestäjille. Näin matkanjärjestäjä laskuttaa myös matkatoimiston ja edellyttää siten itse usein käytännössä % provisiota, jonka pitäisi sisältyä hintaan. Suositeltavaa olisi rakentaa paketti ulkomaisille jakeluteille, jolla voi olla oma hinnoittelu, jottei tarvitse takertua pelkkään lipun myyntiin. Tämä olisi suositeltavaa myös pidemmän viipymän vuoksi. Suomessa on DMC- (Destination Management Company) ja incoming- toimistoja, joiden palveluita voi varmasti käyttää tuotteen rakentamiseen. DMC toimii myös provisiopohjalla. Hyvä ja markkinoilla tunnettu matkanjärjestäjä on myös hyvä referenssi, joka kohottaa tuotteen brändiä markkinoilla ja mahdollistaa helpomman laajentamisen toiselle markkina- alueelle sekä lisää merkittävästi tuotteen näkyvyyttä kohderyhmässä. Myös matkanjärjestäjillä on omat sosiaalisen median palvelut käytössä ja kun tuotanto on alkanut, he mielellään levittävät videoita ja muita sisältöjä eteenpäin rummuttaen tuotteenne erinomaisuutta. Facebook Kulttuurimatkailu toimialana on ssa yllättävän huonosti edustettuna Facebookissa. Näin ollen suosittelemme Suomi ssa yhteistyötahoja, jotka julkaisevat kaikki omilla Facebook- sivuillaan uutisia Suomesta. Blogit ssa blogit ovat vielä tulossa. Esimerkiksi musiikkiin keskittyviä blogeja on toki valtavasti, mutta suurin osa ei ole kaupallisia eikä niissä käsitellä kulttuurimatkailua tai ulkomaisia festivaaleja. Listasimme esimerkinomaisesti joitakin aktiivisempia oopperaan keskittyviä blogeja ja huomioimme tilaajien määrää. ssa on tärkeää huomata bloggaajien etiketti: ensin kysytään bloggaajalta, onko tämä kiinnostunut tiedotteista, sovitaan sisällöstä ja toimitaan sen mukaan. ssa kulttuuriin keskittyvät blogit ovat useimmiten yksityishenkilöiden pitämiä ja näin myös saksan kieli on tärkeä. Parhaan tuloksen saa kutsumalla bloggaajan tutustumaan omaan tuotteeseen ja bloggaamaan livenä. 6

8 Kulttuurihakemistot ssa on paljon eri teemoihin liittyviä online- hakemistoja. Tässä yhteydessä olemme listanneet erityisesti kulttuuritapahtumiin erikoistuneita varteenotettavia hakemistoja. Hakemistoihin voi usein itse syöttää tiedot ja se on usein maksutonta. Media Kulttuurista kirjoittavat lähes kaikki mediat jossain muodossa. Olemme listanneet muutamia kiinnostavia esimerkkejä. Mediaa kannattaa lähestyä (saksankielisten) tiedotteiden ja uutisten kautta. Mainoshinnat ovat yleensä korkeita sekä online- että offline- mediassa. Kuusi vinkkiä online- mediaan 1. Paljon sisältöä - Määrällä on suuri merkitys netissä ja myös korvaa osin laadun 2. Bloggaa - Korosta tuotteiden laatua, myyntiargumentteja, tarjouksia jne. 3. Tee video - Lyhyet esim. Youtubeen sijoitetut videot ovat monikäyttöisiä ja sopivat erinomaisesti myös jaettavaksi partnereiden sivuille, esimerkiksi festarihakemistoihin tai matkanjärjestäjille. 4. Jaa muiden sisältöjä - Kun löydät sellaisia sisältöjä, joiden luulet kiinnostavan asiakkaitasi, jaa se myös omilla sivuillasi. Jos linkistä tulee suosittu, saat näkyvyyttä, kävijöitä ja asiakkaita. 5. Jaa tietoa agentuuriesi kanssa - Jos käytät agentuureja, varmista että heillä on tarvittava tieto äläkä säästele tiedon määrässä. 6. Hae asiakkaidesi olennainen tieto - Kysy asiakkailtasi palautetta parantaaksesi palvelua, mutta älä rasita heitä turhalla vaivalla. Lopuksi Näillä vinkeillä pääsee hyvään alkuun. Menestykseen tarvitaan lisäksi pitkäjänteinen ja suunnitelmallinen strategia. on iso markkina- alue ja näin koko n valloitus yhdellä postituksella tuskin onnistuu. Suositeltavaa on löytää aluksi yksi jakelukanava, joka innostuu myymään tuotetta ja kehittää muita sitten yksi kerrallaan. Tuotteen kuvauksiin ja sisältöön sekä muuhun kv- myyntiin ja - markkinointiin saa apua ja tarkempia vinkkejä MEKiltä ja alueesi matkailuorganisaatiolta. Finland Festivals on suositeltava partneri verkottumiseen ja heillä on paljon osaamista kulttuuritapahtumien viennissä. Berliini, Jyrki Oksanen 7

9 Lomakkeiden tiedot 1. Teema, kanavan nimi ja URL- osoite 2. Sivuston kieli, kuka ohjaa palvelua ja kuka tuottaa sisältöä (jos poikkeaa edellisestä) 4. Tarkemmin käyttäjäkohderyhmä (palvelun tuottajan määrittelemä tai jos ei tiedossa, oma analyysi) 5. Sivuston luonne; portaali, myyntikanava, mainospaikkoja, keskustelupalsta, blogi, sos.media, muu teemakohtainen informaatio (asiasisältö ja/tai tuotesisältö esimerkein) 6. Minkälaisista asioista keskustellaan (keskustelupalstoilta pääaiheet hakusanoin) 7. Teemakohtainen suuntautuminen, minkä tyyppistä tarjontaa sivulla. Suomen kilpailijoiden näkyminen 9. Kriteerit sivustolle pääsyyn (mitä edellytetään tuotteelta), hinta miten itse mukaan palvelujen tarjoajaksi; tapa ja hinta 10. Kontaktitiedot yrittäjän yhteydenottoa varten (myynti- tai 11. Oma arvio sivuston tärkeydestä matkailun jakelukanavana ko. maassa 8

10 Kulttuurimatkanjärjestäjät ADAC Musikreisen 1. Teema, kanavan nimi ja URL- osoite Musiikkimatkat ADAC Musikreisen musikreisen.de 2. Sivuston kieli, kuka ohjaa palvelua, kuka ADAC Hessen- Thüringen e.v. Reisen für Musikfreunde Taustalla ADAC eli n autoliitto 4. Tarkemmin käyttäjäkohderyhmä Musiikin harrastajat 5. Sivuston luonne Myyntikanava 7. Teemakohtainen suuntautuminen Musiikkimatkoja. n ulkopuolisesta tarjonnassa mukana muun muassa Breslau, Budapest, Milano, Moskova, New York ja Riika 9. Kriteerit sivustolle pääsyyn Provisio neuvoteltava Lomake sivulla https://www.adac- musikreisen.de/index.php?id=55 musikreisen.de Oma arvio sivuston merkityksestä Suosittelemme yhteydenottoa 9

11 ARTE Reisen 1. Teema, kanavan nimi ja URL- osoite Kulttuurimatkat ARTE Reisen reisen.de ARTE GmbH 3. Sivuston kävijämäärä tai muu mittari (arvio) - sivuston tehokkuudesta ja 4. Tarkemmin käyttäjäkohderyhmä Hyvin toimeen tulevat kulttuurista ja eksoottisista matkakohteista kiinnostuneet 5. Sivuston luonne Markkinointikanava (ei suoraa tilausmahdollisuutta) 7. Teemakohtainen suuntautuminen Individuaali- ja ryhmämatkat, maailmanympärimatkat, teatteri- ja konserttimatkat, incentive Omaa tarjontaa. Kulttuurisivuilla mainitaan Riga festspiele ja Tallinnan laulujuhlat 9. Kriteerit sivustolle pääsyyn 10% perusprovisio, porrastus Puh reisen.de 11. Oma arvio sivuston merkityksestä Monipuolinen, laadukkaaseen tarjontaan panostava toimija 10

12 Bavaria Fernreisen 1. Teema, kanavan nimi ja URL- osoite Opinto- ja vaellusmatkat Bavaria Fernreisen fernreisen.de Bavaria Fernreisen GmbH Iso yritys, 23 työntekijää. Paljon kohteita. 4. Tarkemmin käyttäjäkohderyhmä Kohdemaiden kulttuurista kiinnostuneet matkailijat. 5. Sivuston luonne Myyntikanava 7. Teemakohtainen suuntautuminen Kiertomatkoja ryhmille (pankit, kansalaisopistot jne.) ja yksittäisille matkailijoille Euroopasta mukana mm. Baltia ja Skotlanti 9. Kriteerit sivustolle pääsyyn 10 % provisio , Wolfgang Huber fernreisen.de 11. Oma arvio sivuston merkityksestä Kultur & Genuss (kulttuuri & nautinto) on kiinnostava konsepti, johon jonkun ruokatapahtuman ympärille rakennettu paketti sopisi hyvin. Esimerkiksi Skotlannin paketti on rakennettu viskin ympärille. 11

13 B & T Touristik 1. Teema, kanavan nimi ja URL- osoite Opinto- ja kulttuurimatkat B & T Touristik touristik.de B & T Touristik (Thomas Oepen + Johannes Oepen GbR) Pieni, neljän työntekijän tiimi, mutta sivut ammattimaiset ja tarjontaa paljon 4. Tarkemmin käyttäjäkohderyhmä Pääosin opinto- ja ryhmämatkoja valmiille ryhmille, esim. järjestöille tai kansalaisopistoryhmille 5. Sivuston luonne Myyntikanava 7. Teemakohtainen suuntautuminen Opintomatkoja, myös kulttuuri- ja oopperamatka Israeliin Ryhmämatkojen puolella matka Suomeen ja Ruotsiin (Suomessa kiertoajelu, Uspenskin katedraali ja Hvitträsk). Myös Baltian maat ja Norja tarjonnassa 9. Kriteerit sivustolle pääsyyn 10 % provisio touristik.de 11. Oma arvio sivuston merkityksestä Kiinnostava, potentiaalinen asiakaskohderyhmä 12

14 Classic Highlights 1. Teema, kanavan nimi ja URL- osoite Ooppera- ja musiikkimatkat Classic Highlights highlights.de Classic Highlights Reisen GmbH Pieni tiimi, paljon erityisesti oopperan ympärille keskittynyttä tarjontaa 4. Tarkemmin käyttäjäkohderyhmä Oopperan harrastajat 5. Sivuston luonne Myyntikanava 7. Teemakohtainen suuntautuminen Oopperamatkoja ja musiikkiristeilyjä Myynnissä oopperamatka Osloon. Savonlinnan oopperajuhlat mainittu ryhmämatkoissa mahdollisena kohteena 9. Kriteerit sivustolle pääsyyn Provisio 10 % , Burkhard Gellesch highlights.de 11. Oma arvio sivuston merkityksestä Potentiaalinen yhteistyökumppani 13

15 Compact Tours 1. Teema, kanavan nimi ja URL- osoite Matkoja osin myös kulttuuripainotuksella Compact Tours tours.com ja englanti Compact Tours GmbH Ilmoittaa järjestävänsä vuodessa asiakkaan matkan 4. Tarkemmin käyttäjäkohderyhmä Pääroolissa ryhmät, yksittäisille vain kaupunkimatkoja Berliinin lähistöllä. Järjestää myös incentive- matkoja sekä erityisiä kuoromatkoja, joissa mukana esiintyminen. 5. Sivuston luonne Myyntikanava 7. Teemakohtainen suuntautuminen Tarjonnan laajuudesta vaikea saada kokonaiskuvaa sivuston sekavuuden vuoksi Kuoromatkojen yhteydessä tarjotaan myös matkoja Suomeen (http://www.choir- travel.com/front_content.php?idcat=111) 9. Kriteerit sivustolle pääsyyn 10% provisio tours.com 11. Oma arvio sivuston merkityksestä Suosittelemme korkeintaan niille, joilla kuoroille sopivaa tarjontaa 14

16 Cool- Tours 1. Teema, kanavan nimi ja URL- osoite Pop- ja rock- festivaalimatkat Cool- Tours englanti Cool- Tours Festivalreisen Hyvä domain 4. Tarkemmin käyttäjäkohderyhmä Nuoret ja nuoret aikuiset, tyypilliset festarikävijät 5. Sivuston luonne Myyntikanava, facebook.com/cooltours (279 fania) 7. Teemakohtainen suuntautuminen Matkoja pop- ja rock- festivaaleille Mukana mm. Kroatia, Serbia, Espanja ja jopa USA 9. Kriteerit sivustolle pääsyyn Provisio neuvoteltava (Stefan Sendelbach) festivalreisen(at)cool- tours.de 11. Oma arvio sivuston merkityksestä Suosittelemme pop- ja rock- festivaalien yhteydenottoa 15

17 ConcerTour 1. Teema, kanavan nimi ja URL- osoite Ooppera-, konsertti- ja festivaalimatkat ConcerTour ConcerTour Guido Sareyko Toiminut jo 20 vuotta, matkoja myös lähialueiden ulkopuolelle kuten New Yorkiin ja Lontooseen 4. Tarkemmin käyttäjäkohderyhmä Musiikin harrastajat 5. Sivuston luonne Myyntikanava 7. Teemakohtainen suuntautuminen Tyypillisiä konserttimatkoja. Matkoja voi hakea myös oopperalaulajien perusteella Ei Pohjoismaita eikä Baltiaa tarjonnassa 9. Kriteerit sivustolle pääsyyn Konserttitarjonnassa usein vetonaulana tähtiluokan esiintyjä/ provisio neuvoteltava Oma arvio sivuston merkityksestä Kannattaa esitellä tapahtumia, varsinkin jos tunnettuja nimiä esiintymässä 16

18 Cultoura 1. Teema, kanavan nimi ja URL- osoite Kulttuurimatkat Cultoura Yhden naisen toimisto, eli pieni toimija. Keskittynyt tarjonta. 4. Tarkemmin käyttäjäkohderyhmä Erityisesti kuvataiteesta kiinnostuneet kulttuuriharrastajat, sekä järjestöt ja organisaatiot 5. Sivuston luonne Myyntikanava 7. Teemakohtainen suuntautuminen Matkoja museoihin (Berliini, Bilbao, Madrid, München) sekä näyttelyihin (mm. Tate Modern) Kilpailijat todella nimekkäitä, mm. Tate, Kasselin documenta 9. Kriteerit sivustolle pääsyyn Neuvoteltava provisio (Margret Klären) 11. Oma arvio sivuston merkityksestä Kiinnostava taide- ja kulttuurifestivaaleille 17

19 Droste Reisen 1. Teema, kanavan nimi ja URL- osoite Baletti-, konsertti- ja oopperamatkat Droste Reisen reisen.de Droste Reisen GmbH Laaja valikoima 4. Tarkemmin käyttäjäkohderyhmä Korkeakulttuurin harrastajat 5. Sivuston luonne Myyntikanava 6. Minkälaisista asioista keskustellaan ( - 7. Teemakohtainen suuntautuminen Konserttimatkoissa mukana mm. Lontoo (ooppera), Milano (ooppera, baletti ja konsertit) ja New York (ooppera ja konsertti), musiikkimatkoista Menuhin Festival sekä Moskova/Bolshoi Osloon tarjolla ooppera- ja balettimatkoja 9. Kriteerit sivustolle pääsyyn Porrastettu provisio alk 7 % Holger Sandig hsandig(at)droste- reisen.de 11. Oma arvio sivuston merkityksestä Suosittelemme yhteydenottoa ja potentiaalisen tuotteen esittelyä 18

20 DRP Kulturtours 1. Teema, kanavan nimi ja URL- osoite Kulttuurimatkat DRP Kulturtours kulturtours.de 2. Sivuston kieli, kuka ohjaa palvelua, kuka drp Kulturtours Harald Kother & Matthias Pätzold GbR Helmikuu kävijää. Tarjonnassa 398 matkaa 4. Tarkemmin käyttäjäkohderyhmä Mediakortin mukaan: Hyvätuloiset, koulutetut kulttuurin harrastajat. Tyypillinen asiakas yli 50- v., päättävässä asemassa työskentelevä. 5. Sivuston luonne Myyntikanava 7. Teemakohtainen suuntautuminen Kulttuuri- ja festivaalimatkoja. Suomesta mukana Lahden Sibelius- festivaali sekä Savonlinna. Ruotsista Drottningholmin oopperafestivaali. 9. Kriteerit sivustolle pääsyyn Mainonta: bannerimainonta ja maksetut uutiset mahdollisia. Uutiset alk. 90 /kk, bannerit alk. 400 /kk. Hintaan kuuluu bannerin sijoittaminen myös kulturreisejournal.de- sivustolla E- Mail: kulturtours.de 11. Oma arvio sivuston merkityksestä Aktiivinen toimija, sopiva kohderyhmä. Kiinnostava myös julkaisemansa kulturreisejournal.de- sivuston puolesta. 19

21 Sisarsivu 20

22 Euridice Opéra Opernreisen 1. Teema, kanavan nimi ja URL- osoite Ooppera- ym. kulttuurimatkat Euridice Opéra Opernreisen opera.de, ranska, englanti Euridice Opéra (ranskalainen toimija) Matkoja tarjotaan kymmeniin oopperataloihin, esim. Moskova, Helsinki, Los Angeles. 4. Tarkemmin käyttäjäkohderyhmä Painopiste hyvätuloisissa oopperan ystävissä. Yksittäiset matkailijat ja yritykset. Paketit á la carte. 5. Sivuston luonne Myyntikanava 7. Teemakohtainen suuntautuminen Ooppera-, näyttely-, museo-, teatteri-, baletti- ja konserttimatkat Festivaaleista mainittu mm. Bergen, Riika, Savonlinna, Edinburgh, Pietari 9. Kriteerit sivustolle pääsyyn Korkealaatuinen tuote, provisio sovittava (Ranskassa) opera.fr 11. Oma arvio sivuston merkityksestä Vaikuttaa potentiaaliselta yhteistyökumppanilta 21

23 Fly & Travel Service 1. Teema, kanavan nimi ja URL- osoite Taide- ja musiikkimatkat Fly & Travel Service FLY & TRAVEL SERVICE Annegret Petersheim Yksittäiset matkailijat ja ryhmät 4. Tarkemmin käyttäjäkohderyhmä Tunnetuista nimistä kiinnostuneet taiteen ja kulttuurin harrastajat 5. Sivuston luonne Myyntikanava 7. Teemakohtainen suuntautuminen Myynnissä muun muassa 2 vrk matka Lontooseen Tate Galleryyn Munchin tai Picasson näyttelyä katsomaan. Musiikista mukana saksankielisen Euroopan lisäksi Praha, Milano, Venetsia; taiteesta Lontoo, Pariisi ja Venetsian biennaali 9. Kriteerit sivustolle pääsyyn Provisio neuvoteltava Oma arvio sivuston merkityksestä Kiinnostava festivaaleille, joilla esiintyy kansainvälisesti tunnettuja nimiä 22

24 Hauser 1. Teema, kanavan nimi ja URL- osoite Musiikki-, konsertti- ja festivaalimatkat Hauser online.de Firmengruppe HAUSER Yritys toimii vuodesta 1948, satoja matkoja vuodessa 4. Tarkemmin käyttäjäkohderyhmä Painopiste bussimatkoissa 5. Sivuston luonne Myyntikanava 7. Teemakohtainen suuntautuminen Bussi- ja lentomatkoja sekä risteilyjä eri puolille Eurooppaa Kulttuurimatkoissa myynnissä muun muassa Milano/Scala, Veronan oopperajuhlat ja Bregenzin juhlaviikot. Muissa matkoissa myös Skandinavia ja Baltian maat 9. Kriteerit sivustolle pääsyyn Provisio neuvoteltava online.de 11. Oma arvio sivuston merkityksestä Relevantti pääasiassa niille kulttuurin toimijoille, joilla tarvittava kapasiteetti myynnissä 23

25 Hörmann Reisen 1. Teema, kanavan nimi ja URL- osoite Juhlaviikko- ja oopperamatkoja Hörmann Reisen reisen.de Hörmann- Reisen GmbH Tarjontaa paljon: hiihtoa, vaeltamista, wellnesiä, kaupunkipyrähdyksiä 4. Tarkemmin käyttäjäkohderyhmä Tarjonnasta päätellen heterogeeninen kohderyhmä 5. Sivuston luonne Myyntikanava, Facebookissa 572 fania 7. Teemakohtainen suuntautuminen Matkatoimisto, joka järjestää monen muun ohessa jonkin verran kulttuurimatkoja, joiden painopisteessä musiikki Ulkomaisista kohteista mukana esim. Toskana (Puccini- festivaali) ja Verona (Aida). Ei Pohjoismaita eikä Baltiaa. Helsinki mukana Itämeren pääkaupungit - paketissa (ei kulttuurimatka) 9. Kriteerit sivustolle pääsyyn Provisio neuvoteltava (Xaver Hörmann) xaverhoermann(at)hoermann- reisen.de 11. Oma arvio sivuston merkityksestä Relevanssi kärsii tarjonnan hajonnasta 24

26 IBK Institut für Bildung und Kulturreisen 1. Teema, kanavan nimi ja URL- osoite Kulttuurimatkat IBK Institut für Bildung und Kulturreisen reisen.de IBK Institut für Bildung und Kulturreisen GmbH Toimii vuodesta 1997, matkoja 20 maahan 4. Tarkemmin käyttäjäkohderyhmä Järjestää pääosin matkoja kansalaisopistoille ja muille aikuiskoulutuksen toimijoille, taide- ja kulttuuriyhteisöille, kuoroille, rotareille ja Lions- klubille. Jokainen matka suunnitellaan erikseen ryhmän toiveiden mukaan 5. Sivuston luonne Myyntikanava, myös uutiskirje 6. Minkälaisista asioista keskustellaan Ei keskustelupalstaa 7. Teemakohtainen suuntautuminen Taidematkoja (kuvataide, arkkitehtuuri), kirjallisuusmatkoja ja musiikki- ja teatterimatkoja Suomesta mainittu Tallinnan kanssa yhteinen arkkitehtuurimatka klassisismin jäljillä sekä maisema- ja arkkitehtuurimatka. Ruotsiin oopperamatka, Norjaan musiikkimatka. Irlantiin, Gulliverin maahan, kirjallisuusmatka 9. Kriteerit sivustolle pääsyyn Pelkkä konsertti tunnetussa talossa ei riitä, muu kulttuuri ympärillä tärkeä osa paketteja. Provisio neuvoteltava ibk- Online.de 11. Oma arvio sivuston merkityksestä Hyvä konsepti. Sijainti Hampurissa etu. 25

27 KULTUR & KOMMUNIKATION 1. Teema, kanavan nimi ja URL- osoite Kulttuurimatkat (kirjallisuus, taide, kamarimusiikki) KULTUR & KOMMUNIKATION detmold.de Anne Tegtmeier- Breit Matkanjärjestäjän matkoja myy myös kulturreisen.de 4. Tarkemmin käyttäjäkohderyhmä Painopiste pienryhmämatkailijoissa, mutta järjestävät myös matkoja yksittäisille asiakkaille sekä incentive- paketteja yrityksille 5. Sivuston luonne Myyntikanava 7. Teemakohtainen suuntautuminen Kirjallisuus-, taide- ja kamarimusiikkimatkoja sekä päiväretkiä. Ryhmille ja yksittäisille matkailijoille. Matkoja myös erityisesti naisille ja lapsiperheille Pohjoismaista mukana Gotlannin ja. Stavangerin kamarimusiikkijuhlat 9. Kriteerit sivustolle pääsyyn Provisio neuvoteltava breit.de 11. Oma arvio sivuston merkityksestä Erityisesti Kuhmon ja Meidän kamarimusiikkijuhlille ja Mäntän kuvataideviikoille kiinnostava toimija 26

28 Kulturreisen.de 1. Teema, kanavan nimi ja URL- osoite Kulttuurimatkat Kulturreisen.de City Reisebüro - Udo Hell GmbH Hyvä domain, iso tiimi (10 hlöä), ja laaja muiden toimijoiden paketeista koostuva valikoima 4. Tarkemmin käyttäjäkohderyhmä Kulttuurimatkailijat 5. Sivuston luonne Portaali/myyntikanava, joka myy muiden toimistojen (esim. Dertours, Neckermann) kulttuurimatkoja. Julkaisee uutiskirje ja ilmaiseksi tilattavissa olevaa Kulturreisen.de - lehteä 7. Teemakohtainen suuntautuminen Myynnissä musiikki-, teatteri- ja taidenäyttelymatkoja Tarjonnassa paljon isoja matkatoimistoja,. joilla laajat valikoimat 9. Kriteerit sivustolle pääsyyn Matkatoimistona pitäisi olla esimekiksi DMCn tai incoming toimiston tuottama paketti Oma arvio sivuston merkityksestä Matkatoimistoille hyvä myyntikanava, mutta ei yksittäisille tapahtumajärjestäjille 27

29 Kulturreisen Naffin 1. Teema, kanavan nimi ja URL- osoite Kulttuuri-, ooppera- ja konserttimatkat Kulturreisen Naffin naffin.de Reisen zu Kunst und Kultur Christiane & Werner Naffin Vuonna 2012 myynnissä seitsemän ooppera- ja musiikkimatkaa 4. Tarkemmin käyttäjäkohderyhmä Kulttuurista kiinnostuneet ryhmämatkalaiset 5. Sivuston luonne Myyntikanava 7. Teemakohtainen suuntautuminen Matkoja konsertteihin ja festivaaleille n ulkopuolelle suuntautuvissa matkoissa mukana Lissabon, Madeira, Torre del Lago, Salzburg 9. Kriteerit sivustolle pääsyyn Provisio neuvoteltava naffin- 11. Oma arvio sivuston merkityksestä Pieni toimija ja erittäin vanhanaikaiset verkkosivut, mutta ehkä kiinnostava sijaintinsa kannalta (Etelä- ) 28

CULTURE FINLAND kulttuurimatkailun katto-ohjelma. Sähköisiä ja perinteisiä jakelukanavia kulttuurimatkailussa. Iso-Britannia

CULTURE FINLAND kulttuurimatkailun katto-ohjelma. Sähköisiä ja perinteisiä jakelukanavia kulttuurimatkailussa. Iso-Britannia CULTURE FINLAND kulttuurimatkailun katto-ohjelma Sähköisiä ja perinteisiä jakelukanavia kulttuurimatkailussa Iso-Britannia Huhtikuu 2012 Kulttuurimatkailun sähköisten jakelukanavien kartoitus Iso-Britanniassa

Lisätiedot

Kesäaktiviteettitarjonnan ja kylämatkailun sähköiset jakelukanavat Isossa-Britanniassa

Kesäaktiviteettitarjonnan ja kylämatkailun sähköiset jakelukanavat Isossa-Britanniassa Kesäaktiviteettitarjonnan ja kylämatkailun sähköiset jakelukanavat Isossa-Britanniassa 31.8.2011 Sirkku Hirvonen Sähköinen Liiketoiminta Suomi Oy Outdoors Finland - Teemapohjaisen kylämatkailun kehittäminen-

Lisätiedot

MATKAILUYRITTÄJÄN KANSAIN- VALISTYMIS- OPAS

MATKAILUYRITTÄJÄN KANSAIN- VALISTYMIS- OPAS MATKAILUYRITTÄJÄN KANSAIN- VALISTYMIS- OPAS Kirjoittajat: Heli Saari, Jyrki Oksanen, Anne Ruokamo Tekstin editointi: Anna-Kaisa Hakkarainen SISÄLLYS TEKIJÖIDEN TERVEISET 2 LUE EDES TÄMÄ! TIIVIS KATSAUS

Lisätiedot

Kulttuurin Ketju Kulttuurimatkailutuotteiden jakelukanavaselvitys 2011 YHTEENVETO

Kulttuurin Ketju Kulttuurimatkailutuotteiden jakelukanavaselvitys 2011 YHTEENVETO Kulttuurin Ketju Kulttuurimatkailutuotteiden jakelukanavaselvitys 2011 YHTEENVETO 12.12.2011 INNOLINK RESARCH OY Tutkimusjohtaja xxx Tutkimuspäällikkö xxx KULTTUURIN KETJU / KULTTUURIMATKAILUTUOTTEIDEN

Lisätiedot

OPAS TAPAHTUMAN VIESTINTÄÄN & MARKKINOINTIIN TAMPEREELLA

OPAS TAPAHTUMAN VIESTINTÄÄN & MARKKINOINTIIN TAMPEREELLA OPAS TAPAHTUMAN VIESTINTÄÄN & MARKKINOINTIIN TAMPEREELLA Mitä ja miksi? Markkinointi on yksi tärkeimmistä avaimista onnistuneeseen tapahtumaan. Tämä markkinointiopas on tehty käyttöösi tapahtumajärjestämisen

Lisätiedot

Sosiaalinen media osana Viherympäristöliiton markkinointia ja viestintää

Sosiaalinen media osana Viherympäristöliiton markkinointia ja viestintää Sosiaalinen media osana Viherympäristöliiton markkinointia ja viestintää Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Puutarhatalouden koulutusohjelma Lepaa, kevät 2015 Oma Allekirjoituksesi Ville Miettinen & Jussi

Lisätiedot

Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden käyttäjinä ja tuottajina. Anelma Lammi Ekaterina Protassova Helsingin yliopiston nykykielten laitos

Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden käyttäjinä ja tuottajina. Anelma Lammi Ekaterina Protassova Helsingin yliopiston nykykielten laitos Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden käyttäjinä ja tuottajina Anelma Lammi Ekaterina Protassova Helsingin yliopiston nykykielten laitos Helsinki 2011 Sivu 1 / 60 Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden

Lisätiedot

Internetmarkkinoinnin aloittajan pikaopas

Internetmarkkinoinnin aloittajan pikaopas Opas vastaa mm. seuraaviin kysymyksiin: Miksi markkinoida Internetissä? Miten saada internetmarkkinoinnilla tulosta? Mitä askeleita kohti tehokasta internetmarkkinointia? Mistä saat lisätietoa menestyksekkäästä

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA MARKKINOINTI

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA MARKKINOINTI VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA MARKKINOINTI Olli Kopakkala VERKKOKAUPAN INTERNET-MARKKINOINNIN TOIMEPITEIDEN KUSTANNUSTEHOKAS ALLOKOINTI KÄVIJÄSEURANNAN TUOTTAMIA TIETOJA HYÖDYNTÄEN Markkinoinnin

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Sara Häkkinen SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Opinnäytetyö Kulttuurituotannon koulutusohjelma Huhtikuu 2015 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 31.3.2015 Tekijä(t) Sara

Lisätiedot

Sosiaalinen media osana Viherympäristöliiton markkinointia ja viestintää

Sosiaalinen media osana Viherympäristöliiton markkinointia ja viestintää Sosiaalinen media osana Viherympäristöliiton markkinointia ja viestintää Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Puutarhatalouden koulutusohjelma Lepaa, kevät 2015 Oma Allekirjoituksesi Ville Miettinen & Jussi

Lisätiedot

Ajankohtaista asiaa verkkokaupasta. Julkaisija; Klarna Oy Nro 02/2012

Ajankohtaista asiaa verkkokaupasta. Julkaisija; Klarna Oy Nro 02/2012 Ajankohtaista asiaa verkkokaupasta. Julkaisija; Klarna Oy Nro 02/2012 HAASTATTELU EMP Finland tarjoaa rokkia kansalle meille on tärkeää toimia suomalaisten asiakkaidemme ehdoilla NES 2012; Pohjoismaiden

Lisätiedot

-opas Näin markkinoit yritystäsi internetissä.

-opas Näin markkinoit yritystäsi internetissä. -opas Näin markkinoit yritystäsi internetissä. Hakusanamainonta internetissä onnistuneen mainoksen luominen vaihe vaiheelta. Lue, miten muut yritykset ovat onnistuneet mainonnassaan Google AdWordsin avulla.

Lisätiedot

Markkinointiyhteistyö 2014

Markkinointiyhteistyö 2014 Markkinointiyhteistyö 2014 Hyvä yhteistyökumppani Helsingin Matkailu Oy on Helsingin kaupungin kokonaan omistama tytäryhtiö, jonka tehtävänä on hoitaa Helsingin operatiivista matkailumarkkinointia yhteistyössä

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN B2B- YMPÄRISTÖSSÄ

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN B2B- YMPÄRISTÖSSÄ Opinnäytetyö (AMK) Tietojenkäsittely Tietojärjestelmät 2010 Jussi-Matti Korpela SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN B2B- YMPÄRISTÖSSÄ Case Markkinointitoimisto ÖÖÖ Oy OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN

Lisätiedot

Miten teinit kokevat jakamisen sosiaalisessa mediassa?

Miten teinit kokevat jakamisen sosiaalisessa mediassa? Miten teinit kokevat jakamisen sosiaalisessa mediassa? Ahonen, Atso Hepolehto, Iida 2014 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Miten teinit kokevat jakamisen sosiaalisessa mediassa? Ahonen,

Lisätiedot

Sosiaalisen median strategia

Sosiaalisen median strategia Sosiaalisen median strategia Fiksu toiminta somessa tukee työtämme Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus Sisällysluettelo Sosiaalisen median strategia 1. Sosiaalisen median opas 1.1. MEKU sosiaalisessa mediassa

Lisätiedot

KULTTUURIMATKAILUN KEHITTÄMISSTRATEGIA KANSAINVÄLISILLE MARKKINOILLE 2014 2018

KULTTUURIMATKAILUN KEHITTÄMISSTRATEGIA KANSAINVÄLISILLE MARKKINOILLE 2014 2018 KULTTUURIMATKAILUN KEHITTÄMISSTRATEGIA KANSAINVÄLISILLE MARKKINOILLE 2014 2018 Matkailun edistämiskeskus, 2014 1 TIIVISTELMÄ Kulttuurimatkailun kehittämisstrategia kansainvälisille markkinoille 2014-2018

Lisätiedot

Matkailuyritysten kansainvälistymisopas. www.mek.fi

Matkailuyritysten kansainvälistymisopas. www.mek.fi Matkailuyritysten kansainvälistymisopas www.mek.fi 3. painos 2004 2 Sisällysluettelo Lukijalle...3 1. MEK ja sen tehtävät...4 2. Vienti ja sen edellytykset...5 2.1. Miksi vientiin?...5 2.2. Onko voimavaroja

Lisätiedot

MEDIA- JA MARKKINOINTIPALVELUT 2013

MEDIA- JA MARKKINOINTIPALVELUT 2013 TARJOAMME TAPAHTUMAJÄRJESTÄJÄLLE ENEMMÄN 1. INTERNETISSÄ 2. SÄHKÖISESSÄ SUORAMARKKINOINNISSA 3. PRINTTIMEDIASSA 2013 MEDIA- JA MARKKINOINTIPALVELUT 2013 MEDIATIEDOT. SISÄLTÖ. 3 Kohdennettua markkinointia,

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN MATKAILUYRITYKSEN LIIKETOIMINNASSA ONNISTUMISEN ESIMERKKEJÄ

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN MATKAILUYRITYKSEN LIIKETOIMINNASSA ONNISTUMISEN ESIMERKKEJÄ OPINNÄYTETYÖ Katariina Kinnunen Johanna Niemi 2011 SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN MATKAILUYRITYKSEN LIIKETOIMINNASSA ONNISTUMISEN ESIMERKKEJÄ MATKAILUN KOULUTUSOHJELMA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU MATKAILU-,

Lisätiedot

DIGITAALISEN MARKKINOINTIVIESTINNÄN SUUNNITELMA

DIGITAALISEN MARKKINOINTIVIESTINNÄN SUUNNITELMA DIGITAALISEN MARKKINOINTIVIESTINNÄN SUUNNITELMA Case: Outdoors Finland LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden ala Liiketalouden koulutusohjelma Johtaminen ja viestintä Opinnäytetyö 2014 Carita Hinkka

Lisätiedot

TOIMIVAT KOTISIVUT. ja menestyvä markkinointi 2014. Sisään! Roy Gonzalez

TOIMIVAT KOTISIVUT. ja menestyvä markkinointi 2014. Sisään! Roy Gonzalez TOIMIVAT KOTISIVUT ja menestyvä markkinointi 2014 Sisään! Roy Gonzalez 2 TOIMIVAT KOTISIVUT ja menestyvä markkinointi 2014 Hyvä lukija, Olen koko aikuisikäni ollut mukana markkinoinnin ja mainonnan maailmassa.

Lisätiedot

Brändimarkkinoijan FaceBook-opaS

Brändimarkkinoijan FaceBook-opaS Suomen ensimmäinen, aito ja alkuperäinen Brändimarkkinoijan FaceBook-opaS janne niini / Fiercer media 1 Lue kuinka Facebook-markkinoinnin avulla kasvatat brändiäsi kustannustehokkaasti ja tarkasti eri

Lisätiedot

Venäjän sähköinen liiketoiminta matkailualalla. RuCoLa Plus -hankkeen anti ja kootut opit

Venäjän sähköinen liiketoiminta matkailualalla. RuCoLa Plus -hankkeen anti ja kootut opit Venäjän sähköinen liiketoiminta matkailualalla RuCoLa Plus -hankkeen anti ja kootut opit 1. JOHDANTO... 3 1.1. VENÄJÄN SÄHKÖINEN MARKKINOINTI TAUSTAA... 4 1.2. SÄHKÖINEN LIIKETOIMINTAPROSESSI... 6 1.3.

Lisätiedot

Kuusamo Lapland matkalla kansainvälisyyteen 2010

Kuusamo Lapland matkalla kansainvälisyyteen 2010 Kuusamo Lapland matkalla kansainvälisyyteen 2010 Strategiapäivitys 2008 Johdanto Kuusamo Lapland alueen muodostavat alunperin Kuusamo, Taivalkoski, Posio ja Salla. Vuonna 2008 mukaan ovat liittyneet myös

Lisätiedot

INTERNETIN MAHDOLLISUUDET MATKAILUN PK-YRITYKSEN MARKKINOINNISSA

INTERNETIN MAHDOLLISUUDET MATKAILUN PK-YRITYKSEN MARKKINOINNISSA INTERNETIN MAHDOLLISUUDET MATKAILUN PK-YRITYKSEN MARKKINOINNISSA Mika Aleksi Vauhkala Toukokuu Opinnäytetyö 2005 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-,

Lisätiedot

Lankutusta ja vinkkailua. Vertaileva tutkimus kirjastojen sosiaalisen median käytöstä

Lankutusta ja vinkkailua. Vertaileva tutkimus kirjastojen sosiaalisen median käytöstä Lankutusta ja vinkkailua Vertaileva tutkimus kirjastojen sosiaalisen median käytöstä Marianne Kotiranta Pro gradu -tutkielma Turun yliopisto Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos Kulttuurituotannon

Lisätiedot

Blogimarkkinoinnin vaikutus miesten ostopäätöksen syntyyn

Blogimarkkinoinnin vaikutus miesten ostopäätöksen syntyyn Blogimarkkinoinnin vaikutus miesten ostopäätöksen syntyyn Heikkilä, Erika Lehikoinen, Elisa 2014 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Blogimarkkinoinnin vaikutus miesten ostopäätöksen syntyyn

Lisätiedot

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja.

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja. Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia ja saavutat parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja Mukana myös sosiaalinen media ja mobiilioptimointi SISÄLTÖ 1.

Lisätiedot