CULTURE FINLAND kulttuurimatkailun katto-ohjelma. Sähköisiä ja perinteisiä jakelukanavia kulttuurimatkailussa. Saksa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "CULTURE FINLAND kulttuurimatkailun katto-ohjelma. Sähköisiä ja perinteisiä jakelukanavia kulttuurimatkailussa. Saksa"

Transkriptio

1 CULTURE FINLAND kulttuurimatkailun katto-ohjelma Sähköisiä ja perinteisiä jakelukanavia kulttuurimatkailussa Huhtikuu 2012

2 CULTURE FINLAND Sähköisiä ja perinteisiä jakelukanavia kulttuurimatkailussa n markkinoilla Huhtikuu 2012 Jyrki Oksanen / Anne Ruokamo / Anu Koski

3 Sisällysluettelo Johdanto... 4 Lomakkeiden tiedot... 8 Kulttuurimatkanjärjestäjät... 9 ADAC Musikreisen... 9 ARTE Reisen Bavaria Fernreisen B & T Touristik Classic Highlights Compact Tours Cool- Tours ConcerTour Cultoura Droste Reisen DRP Kulturtours Euridice Opéra Opernreisen Fly & Travel Service Hauser Hörmann Reisen IBK Institut für Bildung und Kulturreisen KULTUR & KOMMUNIKATION Kulturreisen.de Kulturreisen Naffin Kunst und Genuss Reisen Lloyd Touristik Musica Èvita Musikreisen Beck Opernreiseführer Palco Reale Poppe & Co Reisekunst Röhm- Classics e.k Spillmann Studiosus Kultimer Zeitreisen ZEIT REISEN Blogit Bad Blog of Musick Classical Network Classissima Klassik.com Klassik.de Das Jazz Blog Für die Musik Musica Classica Opernblog Festivaalihakemistot Festivalguide Festivalhopper

4 Media Kulturmarken nmz neue musikzeitung Crescendo das KlassikMagazin

5 Johdanto Sähköisiä ja perinteisiä jakelukanavia kulttuurimatkailuun - selvitykset on tehty keväällä 2012 Culture Finland - kulttuurimatkailun katto- ohjelman toimeksiannosta. Selvitykset tehtiin koskien Iso- Britannian, Ranskan, Venäjän ja n markkinoita. Ne on tuotettu opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Matkailun edistämiskeskuksen tuella. Tehtävänä oli löytää ja analysoida uusia potentiaalisia jakelukanavia suomalaisten kulttuurimatkailutuottei- den markkinoimiseksi, myymiseksi ja näkyvyyden lisäämiseksi ssa. Kulttuurikansana saksalaiset ovat luonnollisesti vahvasti läsnä myös verkossa ja tutkimusta on rajattu matkailun osalta merkittävimpiin kulttuurisivustoihin ja matkanjärjestäjiin. ssa ei olla yhtä pitkällä verkkomaailmassa kaikissa segmenteissä ja näin esimerkiksi Britannian tai Venäjän bloggaajat ovat a edellä. Kehitys on käynnissä ja se on nopeaa. Käytännössä kaikki saksalaiset (86 %) ovat online ja näin oikeilla toimenpiteillä voi toimia menestyksekkäästi jo nyt. Oma verkkopalvelu on välttämätön ja aktiivinen läsnäolo sosiaalisessa mediassa suositeltavaa. Etenkin kulttuurin kuluttajat ovat hyvin perillä intresseistään ja haasteena on tavoittaa heidät ja herättää heidän kiinnostuksensa. Parhaassa tapauksessa tuotetta fanitetaan, linkit jaetaan ystävien kanssa. Näin syntyy hyvää ja uskottavaa näkyvyyttä kohderyhmässä suhteellisen pienin kustannuksin. Lopputuloksena on vahva suositus käyttää matkanjärjestäjiä ja heidän verkostojaan markkinoilla kustannustehokkaan ja pitkäjänteisen markkinoinnin, näkyvyyden, kiinnostavuuden ja sitä kautta tuotteen myynnin varmistamiseksi. Kulttuurimatkailussa on alueita, joissa Suomi ei ssa ole juuri mitenkään näkyvillä. Esimerkiksi ssa suositut luontoa ja kulttuuria yhdistelevät kiertomatkat yksittäisille matkailijoille ja ryhmille olisivat kokonaan uusi aluevaltaus Suomessa, jossa olisi paljon potentiaalia. Kulttuurimatkakin on myytävä asiakkaalle ja tässä yhteydessä kiinnostava ja myyvä sisältö on avainasemassa. Esimerkki Marco Polo Reisenin otsikot kutkuttavat lukijaa heti: Venäjä Moskova Gold, Glanz & Glamour tai Italia Rooma Paavi, Piazza & Pantheon. Suomessa ilmeinen tuote Finnland - Helsinki Sibelius, Sauna & Sisu kulttuurielämysmatka odottaa tuottajaa! Pikavoittoja ei verkostakaan löydy. Oma pitkäjänteinen sitoutuminen, verkottuminen ja kiinnostava sisältö kuuluvat menestyksen avaimiin. Kilpailijat pyrkivät erottumaan kulttuurin avulla enenevästi ja kartoituksen tekijät näkevät Suomessa olevan paljon saksalaisia kuluttajia puhuttelevia kulttuurisisältöjä. Tekijät saivat tässäkin yhteydessä palautetta siitä, että Suomi erottuu omanlaisella kulttuurisisällöllä Eu- konkannosta Kuhmon kamarimusiikkiin. Eri kulttuurisisältöjen yhdistäminen laajempiin matkakokonaisuuk- siin on nähdäksemme menestyksen avain: usein kulttuuriteemaiset matkat kestävät jopa 14 päivää. Marco Polon otsikot sen kertovat: Kulttuurimatkailijat haluavat kiinnostavaa viihdettä lomansa ajaksi rentoutuak- seen arjen haasteista. Mukavaa on, että kulttuurimatkailijat ovat yleensä maksukykyisiä asiakkaita, joita eivät pienemmät talouskriisit heiluta. n kieli ja sisällön sovittaminen markkinoille edesauttaa merkittävästi toimituksellisen näkyvyyden lisäämisessä. 4

6 Frau Ruokamo Media & Marketing on Anne Ruokamon yritys, joka toteutti tietojen keruun ja analyysin Nordica Travel Netin alihankintana. Aineistoa ja tutkimuksen kohteita on työstetty yhdessä Nordican Jyrki Oksasen ja Anu Kosken kanssa. Yhdessä kolmikolla on kymmenien vuosien kokemus Suomen matkailu- ja kulttuuriviennistä an. Tämä tausta selittää osin keskittymistä jakelukanaviin, jotka arvioitiin suomalaisten toimijoiden kannalta kiinnostaviksi ja joilla oli sisällössään selkeä matkailuaspekti. Toimeksianto toteutettiin helmi- huhtikuussa Suomi ssa Suomalaisia ja suomalaisuutta edustaa ssa koko joukko aktiivisia järjestöjä ja yhteisöjä kuten Suomen n- suurlähetystö, Suomen n- instituutti, Finpro- vientikeskus ja lais- suomalainen seura DFG. Suomalainen seurakuntatyö on vilkasta ympäri maan. Suomen kieltä voi opiskella monessa saksalaisessa yliopistossa. Nämä tahot ovat kaikki verkottuneet erinomaisesti ja suosittelemme myös näille tiedotusta, jonka voi tehdä ihan suomeksikin. Tässäkin yhteydessä mielekkäät, uutisarvon omaavat sisällöt huomioidaan usein uutisina omissa medioissa ja tiedotteissa n medialle, kuluttajille tai jakelukanaville. Suomen n- suurlähetystöllä on kattava verkkopalvelu ja mm. Facebook- sivu. Suurlähetystö julkaisee internet- sivuillaan Suomeen liittyviä tiedotteita ja uutisia. Facebook- sivuilla käyttäjät voivat ilmoitella ssa järjestettävistä tapahtumista tai muista Suomi- aiheisista uutisista. Yhteyshenkilö: maria.heiskanen- Yhteyshenkilö kulttuuriin liittyvissä asioissa: kulttuurineuvos Mikko Missi, Suomen n- instituutti institut.de toivoo tietoja tapahtumista - osoitteeseen ja lisäksi FB- ehdotuksia voi mieluiten laittaa suoraan mediaharjoittelijalle Sisällöllistä tietoa voi lähettää kulttuurivastaavalle eli Emma Aulangolle, MEKillä on oma edustusto ssa. Jakeluteille suunnattuja uutisia voi lähettää osoitteeseen Lehdistötiedotteisiin ja muihin omiin medioihin suunnattua materiaalia voi tarjota MEKin viestintäsuunnittelijalle Henri Anundille, Jyrki Oksanen, on vastuussa n markkinaedustuksesta ja työhön kuuluu auttaa suomalaisia matkailuyritysten suuntautumista n markkinoille. Suosittelemme Suomen suurlähetystön ylläpitämää Suomi ssa hakemistoa, josta löytyvät mm. Finpron, lais- suomalaisen seuran DFG:n ja suomalaisen merimieskirkon yhteystiedot. Hakemisto löytyy suurlähetystön verkkosivuilta kohdasta Suomi ssa. Matkanjärjestäjät ssa on hieman vajaa sata suomalaisille toimijoille kiinnostavaa kulttuurimatkanjärjestäjää. Savonlinnan Oopperajuhlat on omassa luokassaan jälleenmyyjien määrässä. Muut kulttuuritapahtumat tai tuotteet ovat yksittäin myynnissä. Sysmä, Kuhmo ja Helsingin Juhlaviikot ovat näistä tärkeimpiä. Suurimmalla osalla tutkituista matkanjärjestäjistä ei ole Suomea ohjelmassa, mutta arvioimme potentiaalia löytyvän. Savonlinnan menestys selittyy paitsi ainutlaatuisilla puitteilla, myös ja erityisesti sillä, että he julkaisevat ohjelmansa alustavasti jo yli vuosi ennen festivaalia. Lisäksi festivaali on taitavasti verkottunut sekä markkina- alueella että liikenneyhtiöiden kanssa. Tärkeää on myös, että he ovat sovittaneet tuotettaan jakeluteille sopivaksi, paketoineet ohjelmakokonaisuuksia ja ylittävät asiakkaiden odotuksen. Näin on rakentunut Suomen brändiä maailmalla positiivisesti vahvistava tapahtuma. 5

7 Kulttuurimatkanjärjestäjät voi myös määrittää potentiaaleiksi agentuureiksi, jotka toimivat myyntiin perustuvalla provisiopalkkiolla. Monet tässä listatut matkanjärjestäjät markkinoivat tuotetta paitsi omissa medioissaan, myös verkossa ja esitteissä. Matkanjärjestäjät investoivat resurssejaan tuotteen markkinointiin ja myynnin edistämiseksi. Matkanjärjestäjillä on usein omat mainos- ja PR- toimistot ja tätä agentuuriverkostoa tulisi käyttää aktiivisesti tuotteen markkinoimiseen, kun myyntiin on päästy. Usein matkanjärjestäjillä on myös omat kontaktit mediaan ja he saattavat ehdottaa mediavierailua tapahtumassa teidän kustannuksella. Esimerkiksi Visit Finlandilla on juuri tätä varten olemassa tuotemediamatkoihin budjetti. Listattujen kulttuurimatkanjärjestäjien lisäksi MEKiltä on saatavissa listaus perinteisistä Suomen matkanjärjestäjistä, joista suuri osa myy myös kulttuurimatkoja. Toimintamallit matkanjärjestäjillä ylläkuvatun ulkopuolella ovat kovin moninaiset. Lähtökohtaisesti: jos pystytään luomaan odotus siitä, että tuote myy ja on kiinnostava matkanjärjestäjän asiakkaille, niin se helpottaa kovasti. Tässä yhteydessä sinnikäs henkilökohtainen myyntityö, oma usko tuotteen erinomaisuuteen sekä kyky ymmärtää mitä/miten matkanjärjestäjän edustaja haluaa, on tärkeitä tuotannon aloittamiseksi. Lomakkeiden kohdalla 9 agentuuriprovisiolla tarkoitetaan provisiota, jonka matkanjärjestäjä antaa omille jakelukanavilleen. Tämän mukaan pystyy ratkomaan omaa provisiota. Useimmin agentuuriprovisio on 10 % ja sikäli kun ei anna vähintään 15 % provisiota, on turha lähteä tarjoamaan tuotteita matkanjärjestäjille. Näin matkanjärjestäjä laskuttaa myös matkatoimiston ja edellyttää siten itse usein käytännössä % provisiota, jonka pitäisi sisältyä hintaan. Suositeltavaa olisi rakentaa paketti ulkomaisille jakeluteille, jolla voi olla oma hinnoittelu, jottei tarvitse takertua pelkkään lipun myyntiin. Tämä olisi suositeltavaa myös pidemmän viipymän vuoksi. Suomessa on DMC- (Destination Management Company) ja incoming- toimistoja, joiden palveluita voi varmasti käyttää tuotteen rakentamiseen. DMC toimii myös provisiopohjalla. Hyvä ja markkinoilla tunnettu matkanjärjestäjä on myös hyvä referenssi, joka kohottaa tuotteen brändiä markkinoilla ja mahdollistaa helpomman laajentamisen toiselle markkina- alueelle sekä lisää merkittävästi tuotteen näkyvyyttä kohderyhmässä. Myös matkanjärjestäjillä on omat sosiaalisen median palvelut käytössä ja kun tuotanto on alkanut, he mielellään levittävät videoita ja muita sisältöjä eteenpäin rummuttaen tuotteenne erinomaisuutta. Facebook Kulttuurimatkailu toimialana on ssa yllättävän huonosti edustettuna Facebookissa. Näin ollen suosittelemme Suomi ssa yhteistyötahoja, jotka julkaisevat kaikki omilla Facebook- sivuillaan uutisia Suomesta. Blogit ssa blogit ovat vielä tulossa. Esimerkiksi musiikkiin keskittyviä blogeja on toki valtavasti, mutta suurin osa ei ole kaupallisia eikä niissä käsitellä kulttuurimatkailua tai ulkomaisia festivaaleja. Listasimme esimerkinomaisesti joitakin aktiivisempia oopperaan keskittyviä blogeja ja huomioimme tilaajien määrää. ssa on tärkeää huomata bloggaajien etiketti: ensin kysytään bloggaajalta, onko tämä kiinnostunut tiedotteista, sovitaan sisällöstä ja toimitaan sen mukaan. ssa kulttuuriin keskittyvät blogit ovat useimmiten yksityishenkilöiden pitämiä ja näin myös saksan kieli on tärkeä. Parhaan tuloksen saa kutsumalla bloggaajan tutustumaan omaan tuotteeseen ja bloggaamaan livenä. 6

8 Kulttuurihakemistot ssa on paljon eri teemoihin liittyviä online- hakemistoja. Tässä yhteydessä olemme listanneet erityisesti kulttuuritapahtumiin erikoistuneita varteenotettavia hakemistoja. Hakemistoihin voi usein itse syöttää tiedot ja se on usein maksutonta. Media Kulttuurista kirjoittavat lähes kaikki mediat jossain muodossa. Olemme listanneet muutamia kiinnostavia esimerkkejä. Mediaa kannattaa lähestyä (saksankielisten) tiedotteiden ja uutisten kautta. Mainoshinnat ovat yleensä korkeita sekä online- että offline- mediassa. Kuusi vinkkiä online- mediaan 1. Paljon sisältöä - Määrällä on suuri merkitys netissä ja myös korvaa osin laadun 2. Bloggaa - Korosta tuotteiden laatua, myyntiargumentteja, tarjouksia jne. 3. Tee video - Lyhyet esim. Youtubeen sijoitetut videot ovat monikäyttöisiä ja sopivat erinomaisesti myös jaettavaksi partnereiden sivuille, esimerkiksi festarihakemistoihin tai matkanjärjestäjille. 4. Jaa muiden sisältöjä - Kun löydät sellaisia sisältöjä, joiden luulet kiinnostavan asiakkaitasi, jaa se myös omilla sivuillasi. Jos linkistä tulee suosittu, saat näkyvyyttä, kävijöitä ja asiakkaita. 5. Jaa tietoa agentuuriesi kanssa - Jos käytät agentuureja, varmista että heillä on tarvittava tieto äläkä säästele tiedon määrässä. 6. Hae asiakkaidesi olennainen tieto - Kysy asiakkailtasi palautetta parantaaksesi palvelua, mutta älä rasita heitä turhalla vaivalla. Lopuksi Näillä vinkeillä pääsee hyvään alkuun. Menestykseen tarvitaan lisäksi pitkäjänteinen ja suunnitelmallinen strategia. on iso markkina- alue ja näin koko n valloitus yhdellä postituksella tuskin onnistuu. Suositeltavaa on löytää aluksi yksi jakelukanava, joka innostuu myymään tuotetta ja kehittää muita sitten yksi kerrallaan. Tuotteen kuvauksiin ja sisältöön sekä muuhun kv- myyntiin ja - markkinointiin saa apua ja tarkempia vinkkejä MEKiltä ja alueesi matkailuorganisaatiolta. Finland Festivals on suositeltava partneri verkottumiseen ja heillä on paljon osaamista kulttuuritapahtumien viennissä. Berliini, Jyrki Oksanen 7

9 Lomakkeiden tiedot 1. Teema, kanavan nimi ja URL- osoite 2. Sivuston kieli, kuka ohjaa palvelua ja kuka tuottaa sisältöä (jos poikkeaa edellisestä) 4. Tarkemmin käyttäjäkohderyhmä (palvelun tuottajan määrittelemä tai jos ei tiedossa, oma analyysi) 5. Sivuston luonne; portaali, myyntikanava, mainospaikkoja, keskustelupalsta, blogi, sos.media, muu teemakohtainen informaatio (asiasisältö ja/tai tuotesisältö esimerkein) 6. Minkälaisista asioista keskustellaan (keskustelupalstoilta pääaiheet hakusanoin) 7. Teemakohtainen suuntautuminen, minkä tyyppistä tarjontaa sivulla. Suomen kilpailijoiden näkyminen 9. Kriteerit sivustolle pääsyyn (mitä edellytetään tuotteelta), hinta miten itse mukaan palvelujen tarjoajaksi; tapa ja hinta 10. Kontaktitiedot yrittäjän yhteydenottoa varten (myynti- tai 11. Oma arvio sivuston tärkeydestä matkailun jakelukanavana ko. maassa 8

10 Kulttuurimatkanjärjestäjät ADAC Musikreisen 1. Teema, kanavan nimi ja URL- osoite Musiikkimatkat ADAC Musikreisen musikreisen.de 2. Sivuston kieli, kuka ohjaa palvelua, kuka ADAC Hessen- Thüringen e.v. Reisen für Musikfreunde Taustalla ADAC eli n autoliitto 4. Tarkemmin käyttäjäkohderyhmä Musiikin harrastajat 5. Sivuston luonne Myyntikanava 7. Teemakohtainen suuntautuminen Musiikkimatkoja. n ulkopuolisesta tarjonnassa mukana muun muassa Breslau, Budapest, Milano, Moskova, New York ja Riika 9. Kriteerit sivustolle pääsyyn Provisio neuvoteltava Lomake sivulla https://www.adac- musikreisen.de/index.php?id=55 musikreisen.de Oma arvio sivuston merkityksestä Suosittelemme yhteydenottoa 9

11 ARTE Reisen 1. Teema, kanavan nimi ja URL- osoite Kulttuurimatkat ARTE Reisen reisen.de ARTE GmbH 3. Sivuston kävijämäärä tai muu mittari (arvio) - sivuston tehokkuudesta ja 4. Tarkemmin käyttäjäkohderyhmä Hyvin toimeen tulevat kulttuurista ja eksoottisista matkakohteista kiinnostuneet 5. Sivuston luonne Markkinointikanava (ei suoraa tilausmahdollisuutta) 7. Teemakohtainen suuntautuminen Individuaali- ja ryhmämatkat, maailmanympärimatkat, teatteri- ja konserttimatkat, incentive Omaa tarjontaa. Kulttuurisivuilla mainitaan Riga festspiele ja Tallinnan laulujuhlat 9. Kriteerit sivustolle pääsyyn 10% perusprovisio, porrastus Puh reisen.de 11. Oma arvio sivuston merkityksestä Monipuolinen, laadukkaaseen tarjontaan panostava toimija 10

12 Bavaria Fernreisen 1. Teema, kanavan nimi ja URL- osoite Opinto- ja vaellusmatkat Bavaria Fernreisen fernreisen.de Bavaria Fernreisen GmbH Iso yritys, 23 työntekijää. Paljon kohteita. 4. Tarkemmin käyttäjäkohderyhmä Kohdemaiden kulttuurista kiinnostuneet matkailijat. 5. Sivuston luonne Myyntikanava 7. Teemakohtainen suuntautuminen Kiertomatkoja ryhmille (pankit, kansalaisopistot jne.) ja yksittäisille matkailijoille Euroopasta mukana mm. Baltia ja Skotlanti 9. Kriteerit sivustolle pääsyyn 10 % provisio , Wolfgang Huber fernreisen.de 11. Oma arvio sivuston merkityksestä Kultur & Genuss (kulttuuri & nautinto) on kiinnostava konsepti, johon jonkun ruokatapahtuman ympärille rakennettu paketti sopisi hyvin. Esimerkiksi Skotlannin paketti on rakennettu viskin ympärille. 11

13 B & T Touristik 1. Teema, kanavan nimi ja URL- osoite Opinto- ja kulttuurimatkat B & T Touristik touristik.de B & T Touristik (Thomas Oepen + Johannes Oepen GbR) Pieni, neljän työntekijän tiimi, mutta sivut ammattimaiset ja tarjontaa paljon 4. Tarkemmin käyttäjäkohderyhmä Pääosin opinto- ja ryhmämatkoja valmiille ryhmille, esim. järjestöille tai kansalaisopistoryhmille 5. Sivuston luonne Myyntikanava 7. Teemakohtainen suuntautuminen Opintomatkoja, myös kulttuuri- ja oopperamatka Israeliin Ryhmämatkojen puolella matka Suomeen ja Ruotsiin (Suomessa kiertoajelu, Uspenskin katedraali ja Hvitträsk). Myös Baltian maat ja Norja tarjonnassa 9. Kriteerit sivustolle pääsyyn 10 % provisio touristik.de 11. Oma arvio sivuston merkityksestä Kiinnostava, potentiaalinen asiakaskohderyhmä 12

14 Classic Highlights 1. Teema, kanavan nimi ja URL- osoite Ooppera- ja musiikkimatkat Classic Highlights highlights.de Classic Highlights Reisen GmbH Pieni tiimi, paljon erityisesti oopperan ympärille keskittynyttä tarjontaa 4. Tarkemmin käyttäjäkohderyhmä Oopperan harrastajat 5. Sivuston luonne Myyntikanava 7. Teemakohtainen suuntautuminen Oopperamatkoja ja musiikkiristeilyjä Myynnissä oopperamatka Osloon. Savonlinnan oopperajuhlat mainittu ryhmämatkoissa mahdollisena kohteena 9. Kriteerit sivustolle pääsyyn Provisio 10 % , Burkhard Gellesch highlights.de 11. Oma arvio sivuston merkityksestä Potentiaalinen yhteistyökumppani 13

15 Compact Tours 1. Teema, kanavan nimi ja URL- osoite Matkoja osin myös kulttuuripainotuksella Compact Tours tours.com ja englanti Compact Tours GmbH Ilmoittaa järjestävänsä vuodessa asiakkaan matkan 4. Tarkemmin käyttäjäkohderyhmä Pääroolissa ryhmät, yksittäisille vain kaupunkimatkoja Berliinin lähistöllä. Järjestää myös incentive- matkoja sekä erityisiä kuoromatkoja, joissa mukana esiintyminen. 5. Sivuston luonne Myyntikanava 7. Teemakohtainen suuntautuminen Tarjonnan laajuudesta vaikea saada kokonaiskuvaa sivuston sekavuuden vuoksi Kuoromatkojen yhteydessä tarjotaan myös matkoja Suomeen (http://www.choir- travel.com/front_content.php?idcat=111) 9. Kriteerit sivustolle pääsyyn 10% provisio tours.com 11. Oma arvio sivuston merkityksestä Suosittelemme korkeintaan niille, joilla kuoroille sopivaa tarjontaa 14

16 Cool- Tours 1. Teema, kanavan nimi ja URL- osoite Pop- ja rock- festivaalimatkat Cool- Tours englanti Cool- Tours Festivalreisen Hyvä domain 4. Tarkemmin käyttäjäkohderyhmä Nuoret ja nuoret aikuiset, tyypilliset festarikävijät 5. Sivuston luonne Myyntikanava, facebook.com/cooltours (279 fania) 7. Teemakohtainen suuntautuminen Matkoja pop- ja rock- festivaaleille Mukana mm. Kroatia, Serbia, Espanja ja jopa USA 9. Kriteerit sivustolle pääsyyn Provisio neuvoteltava (Stefan Sendelbach) festivalreisen(at)cool- tours.de 11. Oma arvio sivuston merkityksestä Suosittelemme pop- ja rock- festivaalien yhteydenottoa 15

17 ConcerTour 1. Teema, kanavan nimi ja URL- osoite Ooppera-, konsertti- ja festivaalimatkat ConcerTour ConcerTour Guido Sareyko Toiminut jo 20 vuotta, matkoja myös lähialueiden ulkopuolelle kuten New Yorkiin ja Lontooseen 4. Tarkemmin käyttäjäkohderyhmä Musiikin harrastajat 5. Sivuston luonne Myyntikanava 7. Teemakohtainen suuntautuminen Tyypillisiä konserttimatkoja. Matkoja voi hakea myös oopperalaulajien perusteella Ei Pohjoismaita eikä Baltiaa tarjonnassa 9. Kriteerit sivustolle pääsyyn Konserttitarjonnassa usein vetonaulana tähtiluokan esiintyjä/ provisio neuvoteltava Oma arvio sivuston merkityksestä Kannattaa esitellä tapahtumia, varsinkin jos tunnettuja nimiä esiintymässä 16

18 Cultoura 1. Teema, kanavan nimi ja URL- osoite Kulttuurimatkat Cultoura Yhden naisen toimisto, eli pieni toimija. Keskittynyt tarjonta. 4. Tarkemmin käyttäjäkohderyhmä Erityisesti kuvataiteesta kiinnostuneet kulttuuriharrastajat, sekä järjestöt ja organisaatiot 5. Sivuston luonne Myyntikanava 7. Teemakohtainen suuntautuminen Matkoja museoihin (Berliini, Bilbao, Madrid, München) sekä näyttelyihin (mm. Tate Modern) Kilpailijat todella nimekkäitä, mm. Tate, Kasselin documenta 9. Kriteerit sivustolle pääsyyn Neuvoteltava provisio (Margret Klären) 11. Oma arvio sivuston merkityksestä Kiinnostava taide- ja kulttuurifestivaaleille 17

19 Droste Reisen 1. Teema, kanavan nimi ja URL- osoite Baletti-, konsertti- ja oopperamatkat Droste Reisen reisen.de Droste Reisen GmbH Laaja valikoima 4. Tarkemmin käyttäjäkohderyhmä Korkeakulttuurin harrastajat 5. Sivuston luonne Myyntikanava 6. Minkälaisista asioista keskustellaan ( - 7. Teemakohtainen suuntautuminen Konserttimatkoissa mukana mm. Lontoo (ooppera), Milano (ooppera, baletti ja konsertit) ja New York (ooppera ja konsertti), musiikkimatkoista Menuhin Festival sekä Moskova/Bolshoi Osloon tarjolla ooppera- ja balettimatkoja 9. Kriteerit sivustolle pääsyyn Porrastettu provisio alk 7 % Holger Sandig hsandig(at)droste- reisen.de 11. Oma arvio sivuston merkityksestä Suosittelemme yhteydenottoa ja potentiaalisen tuotteen esittelyä 18

20 DRP Kulturtours 1. Teema, kanavan nimi ja URL- osoite Kulttuurimatkat DRP Kulturtours kulturtours.de 2. Sivuston kieli, kuka ohjaa palvelua, kuka drp Kulturtours Harald Kother & Matthias Pätzold GbR Helmikuu kävijää. Tarjonnassa 398 matkaa 4. Tarkemmin käyttäjäkohderyhmä Mediakortin mukaan: Hyvätuloiset, koulutetut kulttuurin harrastajat. Tyypillinen asiakas yli 50- v., päättävässä asemassa työskentelevä. 5. Sivuston luonne Myyntikanava 7. Teemakohtainen suuntautuminen Kulttuuri- ja festivaalimatkoja. Suomesta mukana Lahden Sibelius- festivaali sekä Savonlinna. Ruotsista Drottningholmin oopperafestivaali. 9. Kriteerit sivustolle pääsyyn Mainonta: bannerimainonta ja maksetut uutiset mahdollisia. Uutiset alk. 90 /kk, bannerit alk. 400 /kk. Hintaan kuuluu bannerin sijoittaminen myös kulturreisejournal.de- sivustolla E- Mail: kulturtours.de 11. Oma arvio sivuston merkityksestä Aktiivinen toimija, sopiva kohderyhmä. Kiinnostava myös julkaisemansa kulturreisejournal.de- sivuston puolesta. 19

21 Sisarsivu 20

22 Euridice Opéra Opernreisen 1. Teema, kanavan nimi ja URL- osoite Ooppera- ym. kulttuurimatkat Euridice Opéra Opernreisen opera.de, ranska, englanti Euridice Opéra (ranskalainen toimija) Matkoja tarjotaan kymmeniin oopperataloihin, esim. Moskova, Helsinki, Los Angeles. 4. Tarkemmin käyttäjäkohderyhmä Painopiste hyvätuloisissa oopperan ystävissä. Yksittäiset matkailijat ja yritykset. Paketit á la carte. 5. Sivuston luonne Myyntikanava 7. Teemakohtainen suuntautuminen Ooppera-, näyttely-, museo-, teatteri-, baletti- ja konserttimatkat Festivaaleista mainittu mm. Bergen, Riika, Savonlinna, Edinburgh, Pietari 9. Kriteerit sivustolle pääsyyn Korkealaatuinen tuote, provisio sovittava (Ranskassa) opera.fr 11. Oma arvio sivuston merkityksestä Vaikuttaa potentiaaliselta yhteistyökumppanilta 21

23 Fly & Travel Service 1. Teema, kanavan nimi ja URL- osoite Taide- ja musiikkimatkat Fly & Travel Service FLY & TRAVEL SERVICE Annegret Petersheim Yksittäiset matkailijat ja ryhmät 4. Tarkemmin käyttäjäkohderyhmä Tunnetuista nimistä kiinnostuneet taiteen ja kulttuurin harrastajat 5. Sivuston luonne Myyntikanava 7. Teemakohtainen suuntautuminen Myynnissä muun muassa 2 vrk matka Lontooseen Tate Galleryyn Munchin tai Picasson näyttelyä katsomaan. Musiikista mukana saksankielisen Euroopan lisäksi Praha, Milano, Venetsia; taiteesta Lontoo, Pariisi ja Venetsian biennaali 9. Kriteerit sivustolle pääsyyn Provisio neuvoteltava Oma arvio sivuston merkityksestä Kiinnostava festivaaleille, joilla esiintyy kansainvälisesti tunnettuja nimiä 22

24 Hauser 1. Teema, kanavan nimi ja URL- osoite Musiikki-, konsertti- ja festivaalimatkat Hauser online.de Firmengruppe HAUSER Yritys toimii vuodesta 1948, satoja matkoja vuodessa 4. Tarkemmin käyttäjäkohderyhmä Painopiste bussimatkoissa 5. Sivuston luonne Myyntikanava 7. Teemakohtainen suuntautuminen Bussi- ja lentomatkoja sekä risteilyjä eri puolille Eurooppaa Kulttuurimatkoissa myynnissä muun muassa Milano/Scala, Veronan oopperajuhlat ja Bregenzin juhlaviikot. Muissa matkoissa myös Skandinavia ja Baltian maat 9. Kriteerit sivustolle pääsyyn Provisio neuvoteltava online.de 11. Oma arvio sivuston merkityksestä Relevantti pääasiassa niille kulttuurin toimijoille, joilla tarvittava kapasiteetti myynnissä 23

25 Hörmann Reisen 1. Teema, kanavan nimi ja URL- osoite Juhlaviikko- ja oopperamatkoja Hörmann Reisen reisen.de Hörmann- Reisen GmbH Tarjontaa paljon: hiihtoa, vaeltamista, wellnesiä, kaupunkipyrähdyksiä 4. Tarkemmin käyttäjäkohderyhmä Tarjonnasta päätellen heterogeeninen kohderyhmä 5. Sivuston luonne Myyntikanava, Facebookissa 572 fania 7. Teemakohtainen suuntautuminen Matkatoimisto, joka järjestää monen muun ohessa jonkin verran kulttuurimatkoja, joiden painopisteessä musiikki Ulkomaisista kohteista mukana esim. Toskana (Puccini- festivaali) ja Verona (Aida). Ei Pohjoismaita eikä Baltiaa. Helsinki mukana Itämeren pääkaupungit - paketissa (ei kulttuurimatka) 9. Kriteerit sivustolle pääsyyn Provisio neuvoteltava (Xaver Hörmann) xaverhoermann(at)hoermann- reisen.de 11. Oma arvio sivuston merkityksestä Relevanssi kärsii tarjonnan hajonnasta 24

26 IBK Institut für Bildung und Kulturreisen 1. Teema, kanavan nimi ja URL- osoite Kulttuurimatkat IBK Institut für Bildung und Kulturreisen reisen.de IBK Institut für Bildung und Kulturreisen GmbH Toimii vuodesta 1997, matkoja 20 maahan 4. Tarkemmin käyttäjäkohderyhmä Järjestää pääosin matkoja kansalaisopistoille ja muille aikuiskoulutuksen toimijoille, taide- ja kulttuuriyhteisöille, kuoroille, rotareille ja Lions- klubille. Jokainen matka suunnitellaan erikseen ryhmän toiveiden mukaan 5. Sivuston luonne Myyntikanava, myös uutiskirje 6. Minkälaisista asioista keskustellaan Ei keskustelupalstaa 7. Teemakohtainen suuntautuminen Taidematkoja (kuvataide, arkkitehtuuri), kirjallisuusmatkoja ja musiikki- ja teatterimatkoja Suomesta mainittu Tallinnan kanssa yhteinen arkkitehtuurimatka klassisismin jäljillä sekä maisema- ja arkkitehtuurimatka. Ruotsiin oopperamatka, Norjaan musiikkimatka. Irlantiin, Gulliverin maahan, kirjallisuusmatka 9. Kriteerit sivustolle pääsyyn Pelkkä konsertti tunnetussa talossa ei riitä, muu kulttuuri ympärillä tärkeä osa paketteja. Provisio neuvoteltava ibk- Online.de 11. Oma arvio sivuston merkityksestä Hyvä konsepti. Sijainti Hampurissa etu. 25

27 KULTUR & KOMMUNIKATION 1. Teema, kanavan nimi ja URL- osoite Kulttuurimatkat (kirjallisuus, taide, kamarimusiikki) KULTUR & KOMMUNIKATION detmold.de Anne Tegtmeier- Breit Matkanjärjestäjän matkoja myy myös kulturreisen.de 4. Tarkemmin käyttäjäkohderyhmä Painopiste pienryhmämatkailijoissa, mutta järjestävät myös matkoja yksittäisille asiakkaille sekä incentive- paketteja yrityksille 5. Sivuston luonne Myyntikanava 7. Teemakohtainen suuntautuminen Kirjallisuus-, taide- ja kamarimusiikkimatkoja sekä päiväretkiä. Ryhmille ja yksittäisille matkailijoille. Matkoja myös erityisesti naisille ja lapsiperheille Pohjoismaista mukana Gotlannin ja. Stavangerin kamarimusiikkijuhlat 9. Kriteerit sivustolle pääsyyn Provisio neuvoteltava breit.de 11. Oma arvio sivuston merkityksestä Erityisesti Kuhmon ja Meidän kamarimusiikkijuhlille ja Mäntän kuvataideviikoille kiinnostava toimija 26

28 Kulturreisen.de 1. Teema, kanavan nimi ja URL- osoite Kulttuurimatkat Kulturreisen.de City Reisebüro - Udo Hell GmbH Hyvä domain, iso tiimi (10 hlöä), ja laaja muiden toimijoiden paketeista koostuva valikoima 4. Tarkemmin käyttäjäkohderyhmä Kulttuurimatkailijat 5. Sivuston luonne Portaali/myyntikanava, joka myy muiden toimistojen (esim. Dertours, Neckermann) kulttuurimatkoja. Julkaisee uutiskirje ja ilmaiseksi tilattavissa olevaa Kulturreisen.de - lehteä 7. Teemakohtainen suuntautuminen Myynnissä musiikki-, teatteri- ja taidenäyttelymatkoja Tarjonnassa paljon isoja matkatoimistoja,. joilla laajat valikoimat 9. Kriteerit sivustolle pääsyyn Matkatoimistona pitäisi olla esimekiksi DMCn tai incoming toimiston tuottama paketti Oma arvio sivuston merkityksestä Matkatoimistoille hyvä myyntikanava, mutta ei yksittäisille tapahtumajärjestäjille 27

29 Kulturreisen Naffin 1. Teema, kanavan nimi ja URL- osoite Kulttuuri-, ooppera- ja konserttimatkat Kulturreisen Naffin naffin.de Reisen zu Kunst und Kultur Christiane & Werner Naffin Vuonna 2012 myynnissä seitsemän ooppera- ja musiikkimatkaa 4. Tarkemmin käyttäjäkohderyhmä Kulttuurista kiinnostuneet ryhmämatkalaiset 5. Sivuston luonne Myyntikanava 7. Teemakohtainen suuntautuminen Matkoja konsertteihin ja festivaaleille n ulkopuolelle suuntautuvissa matkoissa mukana Lissabon, Madeira, Torre del Lago, Salzburg 9. Kriteerit sivustolle pääsyyn Provisio neuvoteltava naffin- 11. Oma arvio sivuston merkityksestä Pieni toimija ja erittäin vanhanaikaiset verkkosivut, mutta ehkä kiinnostava sijaintinsa kannalta (Etelä- ) 28

MARTAT VERKOSSA. Jouko Marttila

MARTAT VERKOSSA. Jouko Marttila MARTAT VERKOSSA Jouko Marttila 1.10.2016 Mobiili-internet on ykkönen Lähes puolet asiakkaista hakee tietoa sosiaalisesta mediasta ostopäätösten tueksi Facebook Yritykset käyttävät markkinointiin ja asiakaspalveluun.

Lisätiedot

Karttahuoneen karttavalikoima 2009

Karttahuoneen karttavalikoima 2009 www kartat marras 2009.xls Page 1 Karttahuoneen karttavalikoima 2009 16.11.2009 * tuote on kirja Hallwag Distoguide tiekartat 978-3-8283-0033-0 Alankomaat 1:200 000 978-3-8283-0005-7 Australia 1:4 milj.

Lisätiedot

Miten onnistumme yhdessä? Anne Lind, yhteyspäällikkö

Miten onnistumme yhdessä? Anne Lind, yhteyspäällikkö Miten onnistumme yhdessä? Anne Lind, yhteyspäällikkö Visit Finland maailmalla Visit Finland edustajat 10 maassa Venäjä, Peking, Chongqing, Shanghai, Hong Kong & Etelä-Kiina, Tokio, Berliini, Lontoo, Pariisi,

Lisätiedot

Klikit Myynniksi. Raahe Jaakko Suojanen

Klikit Myynniksi. Raahe Jaakko Suojanen Klikit Myynniksi Raahe 31.10.2016 Jaakko Suojanen Sisältö Verkossa myyminen Tehokas verkkosivu Liikennemäärän kehittäminen Hakukoneoptimointi Google Adwords Facebook Konversion kehittäminen Jaakko Suojanen

Lisätiedot

Tiedotuspalvelu.fi on Provisual Oy:n omistama viestintään, markkinointiin ja sosiaaliseen mediaan keskittyvä palvelu.

Tiedotuspalvelu.fi on Provisual Oy:n omistama viestintään, markkinointiin ja sosiaaliseen mediaan keskittyvä palvelu. Tiedotuspalvelu.fi on Provisual Oy:n omistama viestintään, markkinointiin ja sosiaaliseen mediaan keskittyvä palvelu. Tiedotuspalvelu.fi on toiminut yli viisi vuotta saavuttaen maineen luotettavana tiedonlähteenä.

Lisätiedot

Palaute kirjasta: www.talentumshop.fi. Copyright 2011 Talentum Media Oy ja tekijät. Kansi: Sanna-Reeta Meilahti Taitto: NotePad Ay, www.notepad.

Palaute kirjasta: www.talentumshop.fi. Copyright 2011 Talentum Media Oy ja tekijät. Kansi: Sanna-Reeta Meilahti Taitto: NotePad Ay, www.notepad. Talentum Helsinki 2011 Copyright 2011 Talentum Media Oy ja tekijät Kansi: Sanna-Reeta Meilahti Taitto: NotePad Ay, www.notepad.fi ISBN: 978-952-14-1723-8 ISBN: 978-952-14-1724-5 (sähkökirja) Kariston Kirjapaino

Lisätiedot

Case Visit Helsinki. Miten hyödyntää sosiaalista mediaa matkailutoimiston markkinoinnissa, viestinnässä ja matkailuneuvonnassa

Case Visit Helsinki. Miten hyödyntää sosiaalista mediaa matkailutoimiston markkinoinnissa, viestinnässä ja matkailuneuvonnassa Case Visit Helsinki Miten hyödyntää sosiaalista mediaa matkailutoimiston markkinoinnissa, viestinnässä ja matkailuneuvonnassa Matkailutiedottaja Elisabeth Henrichs Helsingin matkailu sosiaalisessa mediassa

Lisätiedot

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä)

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä) 1 MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS KESÄMATKAILUSTRATEGIA 2004-2006 1. Lähtökohtia Pohjana kesämatkailustrategialle on vuosille 2004 2007 laadittu MEKin toimintastrategia, jossa MEKin päätuoteryhmät määritellään.

Lisätiedot

Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti

Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti 2 4. 1 1. 2 0 1 6 Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti Hanna Repo, Asiakkuusjohtaja Risto Laine, Myyntijohtaja Otavamedia OMA Autamme asiakkaitamme luomaan merkityksellistä vuorovaikutusta

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki 15.9.2016 Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Miksi tiedottaa? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e. O h j a u s r y h m ä 1 3. 3.

To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e. O h j a u s r y h m ä 1 3. 3. To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e O h j a u s r y h m ä 1 3. 3. 2 0 1 4 L a h t i E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o

Lisätiedot

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Tuotteita käyttävistä ihmisistä on tullut parempia mainoksia, kuin perinteisistä medioista Miksi näin on? 3

Lisätiedot

gosaimaan yhteismarkkinointi - alueen matkailutoimijoiden ja yrityksien asialla

gosaimaan yhteismarkkinointi - alueen matkailutoimijoiden ja yrityksien asialla gosaimaan yhteismarkkinointi - alueen matkailutoimijoiden ja yrityksien asialla Yhteismarkkinointi Joukkueajattelu Paras matkailualue (joukkue) voittaa Resurssit Yhdessä enemmän kuin yksin Yhteinen suunta

Lisätiedot

Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat viisi prosenttia. Kasvua sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 23 miljoonaa euroa

Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat viisi prosenttia. Kasvua sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 23 miljoonaa euroa HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MARRASKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat viisi prosenttia Marraskuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 273 000 yöpymistä, joista suomalaisille 152 000 ja ulkomaalaisille

Lisätiedot

SOSIAALINEN MEDIA, EduBerry. Hannakaisa Markkanen, tiedottaja

SOSIAALINEN MEDIA, EduBerry. Hannakaisa Markkanen, tiedottaja SOSIAALINEN MEDIA, EduBerry Hannakaisa Markkanen, tiedottaja SOSIAALINEN MEDIA 2. OSIO Facebook ja Whatsapp fokuksessa Facebook-tehtävän purku ja harjoitteita Whatsapp-ryhmä EduBerry Miten Whatsapp-ryhmää

Lisätiedot

YOUSPORT.FI VERKKOSIVUSTO KULUTTAJILLE

YOUSPORT.FI VERKKOSIVUSTO KULUTTAJILLE YOUSPORT.FI VERKKOSIVUSTO KULUTTAJILLE YOUSPORT.FI PALVELUN ESITTELY OHJELMA YouSport.fi palvelun esittely ja sivuston sisältö Hanna Heikkilä, Urheilu- ja Vapaa-aikatukkuliikkeet ry Sivuston mahdollisuudet

Lisätiedot

Miksi tiedottaa (median kautta)?

Miksi tiedottaa (median kautta)? Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Miksi tiedottaa (median kautta)? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Eveliina Koivula Tiski piste fi http://tiski.fi puhelin 0400 230 612 Skypessä themarketinglady Twiittaa @evekoivulan

Eveliina Koivula Tiski piste fi http://tiski.fi puhelin 0400 230 612 Skypessä themarketinglady Twiittaa @evekoivulan 1. Asiakkaasi voi helposti levittää sanaa ja suositella palveluitasi eteenpäin omassa verkostossaan. Aktiivi-ikäisistä suomalaisista lähes kaikki käyttävät jotakin some-palvelua vähintään viikottain. 2.

Lisätiedot

The Baltic Guide -julkaisut

The Baltic Guide -julkaisut The Baltic Guide julkaisut The Baltic Guide matkailulehti on ilmestynyt jo 23 vuotta. Tavoita ostovoimaiset Viron matkailijat suomen, englannin, venäjän ja vironkielisten julkaisujemme kautta. Lehtien

Lisätiedot

Mafiat tulevat! Kulttuurimatkailun kehittäminen Lapissa ja valtakunnallisesti

Mafiat tulevat! Kulttuurimatkailun kehittäminen Lapissa ja valtakunnallisesti Mafiat tulevat! Kulttuurimatkailun kehittäminen Lapissa ja valtakunnallisesti Lapin Matkailuparlamentti 27.9.2013 Anne Lukkarila / Haaga-Perho Sanna Kortelainen / CF Lappi&Koillismaa Kulttuurimatkailun

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät kaksi prosenttia Joulukuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 264 000 yöpymistä, joista suomalaisille 122 500 ja ulkomaalaisille

Lisätiedot

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Jani Koivula, 21.11.2010 Kuka on se oikea? 23.11.2010 TULe urheiluseuraan liikkumaan 2 Ovatko sidosryhmänne sosiaalisessa mediassa? Oletteko te? Sosiaalisen

Lisätiedot

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTINTÄ Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista Yhteisöjen välistä monimuotoista

Lisätiedot

Matkailutoimijoiden toiveita museoille Raija Sierman

Matkailutoimijoiden toiveita museoille Raija Sierman Matkailutoimijoiden toiveita museoille 1 Matkailun toimiala Matkailuelinkeinoa on vaikea määritellä tarkasti, sillä useat alat ovat siihen yhteydessä. Matkailu kytkeytyy eri elinkeinoihin ja yhteiskuntaan.

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE Joulukuu 2015 Mira Matilainen LÄHTÖKOHDAT Kohderyhmät: Rahoittajat, tutkijakollegat, muut sosiaalisen median tutkimuksesta ja hankkeesta kiinnostuneet

Lisätiedot

Tämä opas on luotu verkkosivujen omistajille, verkkosivujen hankkimista

Tämä opas on luotu verkkosivujen omistajille, verkkosivujen hankkimista Tämä opas on luotu verkkosivujen omistajille, verkkosivujen hankkimista suunnitteleville sekä kaikille verkkosivujen kehittämisestä kiinnostuneille. Tässä oppaassa keskitytään perusasioihin, joiden korjaaminen

Lisätiedot

ecommerce Growth

ecommerce Growth MITEN TEEN TULOKSELLISTA YHTEISTYÖTÄ SISÄLLÖNTUOTTAJIEN KANSSA ecommerce Growth 15.9.2016 INNA- PIRJETTA LAHTI @innastus Inna-Pirjetta Lahti Kohtaamistoimisto Innastus PING Helsinki Elämyksiä, valmennuksia

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Sopimukselliset velvoitteet velvoite tiedottaa hankkeesta ja sen saamasta rahoituksesta tarkoituksenmukaisesti, avoimesti ja

Lisätiedot

Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville?

Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville? Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville? Mikä on tutkimusohjelman tai hankkeen tulos? Tutkijoille työtä, opinnäytteitä, meriittejä

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN TIEDOTUSTOIMINTA BRITTEIN SAARILLA TOIMENPITEET JA KUSTANNUSARVIO 2015

HELSINGIN KAUPUNGIN TIEDOTUSTOIMINTA BRITTEIN SAARILLA TOIMENPITEET JA KUSTANNUSARVIO 2015 TARJOUS HELSINGIN KAUPUNGIN TIEDOTUSTOIMINTA BRITTEIN SAARILLA TOIMENPITEET JA KUSTANNUSARVIO 2015 Media Strategy, Lontoo Media Strategy, Lontoo 1 Viestinnän lähtökohdat Tämä toimintasuunnitelma käsittelee

Lisätiedot

Miten hyödyntää sosiaalista mediaa tehokkaasti

Miten hyödyntää sosiaalista mediaa tehokkaasti Tiedepuisto // Sähäkkä-hanke Miten hyödyntää sosiaalista mediaa tehokkaasti mainonta markkinointi rekrytointi Santeri Lanér, VTM Tietotekniikan ammattilainen vuodesta 1996 Yrittäjänä ja konsulttina vuodesta

Lisätiedot

Trade Follow Up 2013: Iso-Britannia Brittiläisten matkanjärjestäjien tarjonta Suomesta ja lähialueilta

Trade Follow Up 2013: Iso-Britannia Brittiläisten matkanjärjestäjien tarjonta Suomesta ja lähialueilta Trade Follow Up 2013: Iso-Britannia Brittiläisten matkanjärjestäjien tarjonta Suomesta ja lähialueilta MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS 2014 Esipuhe Iso-Britannia on Saksan jälkeen Euroopan suurin lähtömaa. Britit

Lisätiedot

Ruukki sosiaalisessa mediassa

Ruukki sosiaalisessa mediassa Ruukki sosiaalisessa mediassa Sosiaalinen media ja yhteisölliset toimintatavat teknologiateollisuudessa - Facebook-hömpästä bisneksen tueksi 26.1.2011 Petri Kyrönviita Ruukki tänään Rakentamisen liiketoiminta

Lisätiedot

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO Katja Reinikainen Kansalaisareena 2016 Taustaa Tiedotteen kirjoittaminen lähtee tarpeesta tiedottaa yhteisöä/organisaatiota koskevasta asiasta. Tiedotteen tarkoitus

Lisätiedot

Luonto- ja aktiviteettimatkailusta uutta liiketoimintaa Kotka Pirjo Räsänen

Luonto- ja aktiviteettimatkailusta uutta liiketoimintaa Kotka Pirjo Räsänen Luonto- ja aktiviteettimatkailusta uutta liiketoimintaa 29.1.2014 Kotka Pirjo Räsänen Valmennuksessa opit: - kansainvälisen matkailun markkinoinnin peruskäsitteet - valmiudet aloittaa jakelukanaviin kohdentuvia

Lisätiedot

PLUSMARK PRINTTI TÄNÄÄN JA MITÄ SE MAKSAA?

PLUSMARK PRINTTI TÄNÄÄN JA MITÄ SE MAKSAA? PLUSMARK PRINTTI TÄNÄÄN JA MITÄ SE MAKSAA? HENGÄHDYSTAUKO PRINTTI ON KUOLLUT? Mieti, jos postilaatikostasi tulisi yhtä paljon mainoksia kuin mitä näät päivän aikana sähköisessä muodossa? Et ehkä edes

Lisätiedot

Tärkeimmät palvelut hakutulosten kärjessä CASE MM-KONEURAKOINTI

Tärkeimmät palvelut hakutulosten kärjessä CASE MM-KONEURAKOINTI Tärkeimmät palvelut hakutulosten kärjessä CASE MM-KONEURAKOINTI Toimiala: Rakennuspaikan valmistelutyöt Yritys: MM-Koneurakointi Oy Olen saanut rahoilleni vastinetta ja olen tyytyväinen yhteistyöhön 45

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 (7) Kulttuuri- ja kirjastolautakunta Kupo/Kultj/2 25.03.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 (7) Kulttuuri- ja kirjastolautakunta Kupo/Kultj/2 25.03.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 (7) 36 Kansainväliset matka-avustukset, 3. jako HEL 2014-003735 T 02 05 01 00 Päätös päätti myöntää kansainvälisiä matkaavustuksia seuraavasti: Hakija Kohdemaa Avustus

Lisätiedot

Suomi.fi julkishallinto ja julkiset palvelut yhdessä osoitteessa Suomi.fi / VM

Suomi.fi julkishallinto ja julkiset palvelut yhdessä osoitteessa Suomi.fi / VM Suomi.fi julkishallinto ja julkiset palvelut yhdessä osoitteessa Kansalaisen käsikirjasta Suomi.fi:hin Kansalaisen käsikirja kirjana v. 1992 Kansalaisen käsikirja verkkopalveluna v. 1997 Julkishallinnon

Lisätiedot

Pohjoismaat digitaalisessa uutismaisemassa

Pohjoismaat digitaalisessa uutismaisemassa Pohjoismaat digitaalisessa uutismaisemassa UUTISMEDIA VERKOSSA 2016 REUTERS INSTITUTE DIGITAL NEWS REPORT 2016 Esa Reunanen 1.9.2016 SISÄLTÖ Tausta ja metodologia Uutislähteet, laitteet ja luottamus uutisiin

Lisätiedot

MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit. Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com

MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit. Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com MEK VisitFinland ensisijaisia tehtäviä: Suomen maabrändin luominen ja sitä

Lisätiedot

OTTELUMARKKINOINNIN JA -VIESTINNÄN CHECKLIST

OTTELUMARKKINOINNIN JA -VIESTINNÄN CHECKLIST OTTELUMARKKINOINNIN JA -VIESTINNÄN CHECKLIST Käytä ottelutapahtumaa rakentaaksesi pysyviä SUHTEITA katsojien kanssa Ottelut eivät ole vain hetkiä ajassa, ne ovat SISÄLTÖÄ, joita voidaan hyödyntää monella

Lisätiedot

Somevinkkejä seurakuntavaalien ehdokkaille Eija Harju, Espoon seurakunnat, viestintäpalvelut

Somevinkkejä seurakuntavaalien ehdokkaille Eija Harju, Espoon seurakunnat, viestintäpalvelut Somevinkkejä seurakuntavaalien ehdokkaille 16.9.2014 Eija Harju, Espoon seurakunnat, viestintäpalvelut Some on vuorovaikutusta Kuuntelemista, oppimista ja jakamista Keskusteleva äänensävy Viestitään samanaikaisesti

Lisätiedot

Mitä kulttuurimatkailu on?

Mitä kulttuurimatkailu on? Kulttuurimatkailun kehittämisstrategia kansainvälisille markkinoille 2014-2018 Mitä kulttuurimatkailu on? Kulttuurimatkailussa tuotetaan alueellisia ja paikallisia kulttuurin voimavaroja arvostaen matkailutuotteita

Lisätiedot

Outdoors Finland Heli Saari

Outdoors Finland Heli Saari Outdoors Finland 20.08.2014 Heli Saari www.mek.fi/outdoorsfinland www.outdoorsfinland.fi www.visitfinland.com OF katto-ohjelma Aloitettu 2009, maaseuturahaston hankerahoitus Pitkäjänteinen yhteinen kansainvälistymisohjelma

Lisätiedot

Brändin rakentaminen somessa

Brändin rakentaminen somessa Terhi Aho Tulos Helsinki Oy 22.4.2016 #tuloslove Brändin rakentaminen somessa Brändin rakentamisesta johtamiseen Ennen Nyt Ei voi hallita, mutta voi vaikuttaa. Kuka johtaa yrityksen verkkoviestintää? Viestintä

Lisätiedot

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää,

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, 8.6.2016 Neuvonantaja osaksi yrityksen tiimiä Yrityksen tiimi = operatiivinen tiimi + hallitus + neuvonantajat

Lisätiedot

Valkoinen logo mustalla pohjalla + EU- logot mukaan

Valkoinen logo mustalla pohjalla + EU- logot mukaan Valkoinen logo mustalla pohjalla + EU- logot mukaan No ordinary Destination / Lapland -- The North of Finland Case 1 Lapland The North of Finland IAB Grand One 2013 seminaari 4.4.2013 Hanna-Mari Pyry Talvensaari,

Lisätiedot

Ajankohtaista markkinoilta

Ajankohtaista markkinoilta Ajankohtaista markkinoilta Markkinointiedustaja Jukka-Paco Halonen 1.5.2013 31.10.2013 11.11.2013 Sisältö Mitkä seikat ovat vaikuttaneet kuluneen kauden tuloksiin, erityisesti Suomen kannalta? Mitkä ovat

Lisätiedot

DIGITALISAATIO UUDISTAA SUHTEESI ASIAKKAASEEN

DIGITALISAATIO UUDISTAA SUHTEESI ASIAKKAASEEN DIGITALISAATIO UUDISTAA SUHTEESI ASIAKKAASEEN Koodiviidakko Oy Samuli Tursas CEO, Founder Twitter: @samulitursas Wait,... Codejungle,... whaaat! Suomen suurin digitaalisen markkinoinnin ja viestinnän ohjelmistopalveluihin

Lisätiedot

Kristina Ruuskanen TV09S1M1

Kristina Ruuskanen TV09S1M1 Kristina Ruuskanen TV09S1M1 1/24 1. Johdanto 2. Digitaalinen markkinointi 3. Digitaalisen markkinoinnin muotoja 4. Suosituimmat digitaalisen markkinoinnin keinot 5. Digitaalisen markkinoinnin käytön syyt

Lisätiedot

Tutkija somessa Jenni Valta Turun yliopiston viestintä

Tutkija somessa Jenni Valta Turun yliopiston viestintä Tutkija somessa Jenni Valta Turun yliopiston viestintä Mitä some antaa tutkijalle? Oma ääni kuuluviin Toimituksellisissa medioissa toimittaja päättää sisällön ja rakenteen somessa voit itse päättää, mitä

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Käsitteitä ja määritelmiä

Käsitteitä ja määritelmiä Käsitteitä ja määritelmiä Sanomalehti on 1-7 kertaa viikossa ilmestyvä, maksullinen ja painettu julkaisu, joka sisältää uutisia, artikkeleita, kirjeitä, kommentteja, mielipiteitä ja mainoksia. Lisäksi

Lisätiedot

Vinkkejä virastosi työnantajakuvan vahvistamistyölle

Vinkkejä virastosi työnantajakuvan vahvistamistyölle Vinkkejä virastosi työnantajakuvan vahvistamistyölle Niina Turumäki, Valtiokonttori Marjaana Laine, valtiovarainministeriö Valtiokonttori Työnantajakuvateoriaa Matkan varrella opittua Tavoitteet ja todellisuus

Lisätiedot

Kuvaa, tägää & keskustele miten hyödynnät somea tuloksellisesti. Veera Bianca Papinoja

Kuvaa, tägää & keskustele miten hyödynnät somea tuloksellisesti. Veera Bianca Papinoja Kuvaa, tägää & keskustele miten hyödynnät somea tuloksellisesti Veera Bianca Papinoja www.veerabianca.com @veerabianca Veera Bianca Some- ja PR -konsultti Matkabloggaaja / Instagrammaaja (www.veerabianca.com

Lisätiedot

Sosiaalinen markkinointi kasvattaa tunnettuutta ja liiketoimintaa!

Sosiaalinen markkinointi kasvattaa tunnettuutta ja liiketoimintaa! Sosiaalinen markkinointi kasvattaa tunnettuutta ja liiketoimintaa! Pitkä matka on tultu, muttei ikinä pidä unohtaa mistä on lähdetty. Ilman tavoitteita et voi niitä saavuttaa. Mitä haluat somelta? Mieti

Lisätiedot

Toteutuneet toimenpiteet ja tulokset 2015. 23.2.2016 Kaakko 135 / Hyvän tuulen rannikko

Toteutuneet toimenpiteet ja tulokset 2015. 23.2.2016 Kaakko 135 / Hyvän tuulen rannikko Toteutuneet toimenpiteet ja tulokset 2015 1 Majoitustilastot 2015 tammi joulukuu Yöpymiset 2014/1-12 2015/1-12 muutos% Yhteensä 191 247 169 716-11,3 % Suomi 122 321 120 728-1,3 % Ulkomaat 68 926 48 988-28,9

Lisätiedot

Verkkosivut tuloskuntoon

Verkkosivut tuloskuntoon Verkkosivut tuloskuntoon 10 tapaa kasvattaa yrityksen verkkosivuston markkinointivoimaa Jari Juslén 2013-2-7 Jari Juslén Jari Juslén KTM, MBA Yrittäjä, Akatemia 24/7 Oy Konsultoint, koulutukset, markkinointpalvelut

Lisätiedot

Välittämämme kuva Helsingistä Pohjois-Amerikan medialle vuonna 2016 korostaa seuraavia keskeisiä teemoja:

Välittämämme kuva Helsingistä Pohjois-Amerikan medialle vuonna 2016 korostaa seuraavia keskeisiä teemoja: Helsingin kaupungin viestintä Pohjois-Amerikassa Tarjous Toimintasuunnitelma 2016 Corem International Oy 10.01.2016 1. Viestinnän lähtökohdat Tämä toimintasuunnitelma käsittelee toimenpiteitä Helsingin

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään. Sykettä-hanke Jenni Tiainen

Vinkkejä hankeviestintään. Sykettä-hanke Jenni Tiainen Vinkkejä hankeviestintään Sykettä-hanke Jenni Tiainen Sivu 1 8.3.2016 Tiedottaminen Hankerahoituksen pelisääntöihin kuuluu, että hankkeista tiedotetaan avoimesti. Hankkeet ovat julkisia sen jälkeen, kun

Lisätiedot

Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen?

Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen? Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen? 1 Olet päättänyt perustaa yrityksen tai olet sen jo perustanut. Kertoaksesi potentiaalisille asiakkaillesi, että olet olemassa,

Lisätiedot

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Kulttuuria kaikille -palvelu 4.1.2017 2 / 6 Johdanto Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen on Kulttuuria

Lisätiedot

Kaupan liitto 26.10.2011

Kaupan liitto 26.10.2011 Kaupan liitto 26.10.2011 MIKKO KNUUTTILA TOIMINUT DIGITAALISEN MARKKINOINNIN JA SÄHKÖISEN KAUPANKÄYNNIN KEHITYS- JA JOHTOTEHTÄVISSÄ YLI 10 VUOTTA VIIMEISIMPÄNÄ VASTANNUT DNA:N DIGIMARKKINOINNISTA JA 1.

Lisätiedot

MAINOSTAJAN MAHDOLLISUUDET 2016

MAINOSTAJAN MAHDOLLISUUDET 2016 MAINOSTAJAN MAHDOLLISUUDET 2016 PRINTTIMEDIA definitiv Saksalais-Suomalaisen Kauppakamarin jäsenlehti definitiv on ainoa saksalais-suomalainen talouslehti. Kaksikielinen jäsenlehti puhuttelee erityisesti

Lisätiedot

Kanavan päämääränä on tarjota kuulijoille tunnelmallinen ja inspiroiva levähdyspaikka kauniin ja rentouttavan klassisen musiikin parissa.

Kanavan päämääränä on tarjota kuulijoille tunnelmallinen ja inspiroiva levähdyspaikka kauniin ja rentouttavan klassisen musiikin parissa. Viva Classica on helmikuussa 2010 avattu klassisen musiikin ystäville suunnattu verkkopalvelu ja radiokanava, jota voi kuunnella valtakunnallisesti internetissä osoitteessa www.vivaclassica.fi sekä matkapuhelimella

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN MAHDOLLISUUDET MATKAILUALALLA. Helsinki Sirkku Laine

SOSIAALISEN MEDIAN MAHDOLLISUUDET MATKAILUALALLA. Helsinki Sirkku Laine SOSIAALISEN MEDIAN MAHDOLLISUUDET MATKAILUALALLA Helsinki 4.11.2010 Sirkku Laine Luvassa... Katsahdus matkailijan näkökulmaan Paljon käytännön esimerkkejä Arviointia, onko sosiaalisesta mediasta oikeasti

Lisätiedot

VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke

VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke Eveliina Toivonen 9.9.2016 www.hamk.fi TIETOISKUN SISÄLTÖ 1. Markkinoinnin perusperiaatteet 2. Verkkomarkkinoinnin kolme teemaa

Lisätiedot

MARKKINOINNIN WORKSHOP PUOLUEPÄIVÄT 2015

MARKKINOINNIN WORKSHOP PUOLUEPÄIVÄT 2015 MARKKINOINNIN WORKSHOP PUOLUEPÄIVÄT 2015 KUKA TOI TYYPPI ON? Erilaisissa viestintä- ja markkinointitehtävissä, sekä palveluiden ja tuotteiden myynnin tehtävissä vuodesta 1989. Nykyisin eurooppalaisen ohjelmistotalon

Lisätiedot

Valmennusmajakka Jarkko Muhonen

Valmennusmajakka Jarkko Muhonen 1 Valmennusmajakka Jarkko Muhonen 2 Miksi Google AdWords? Ihmiset löytävät yrityksesi Googlessa juuri silloin, kun he etsivät tuotteita tai palveluita, joita myös sinulla on tarjolla. Google AdWordsin

Lisätiedot

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalista mediaa kannattaa hyödyntää tiedottamisessa ja markkinoinnissa monipuolisesti. Somen avulla tieto tapahtumastanne voi

Lisätiedot

Sosiaalinen media. Google. Reijo Fält G4S Cash Services (Finland) Oy IT-Koordinaattori PL 2525, 01741 VANTAA

Sosiaalinen media. Google. Reijo Fält G4S Cash Services (Finland) Oy IT-Koordinaattori PL 2525, 01741 VANTAA Sosiaalinen media Google Tutustuin ensin Googlen palveluihin ottamalla käyttöön GMail tunnukset ja kirjautumalla asiakkaaksi. Osoittautui, että Googlen tarjoamat palvelut ovat moninaisuudessaan ja laajuudessaan

Lisätiedot

Karttahuoneen karttavalikoima 2011 tammikuu

Karttahuoneen karttavalikoima 2011 tammikuu www_kh_0111.xls Page 1 Karttahuoneen karttavalikoima 2011 tammikuu * tuote on kirja Karttahuoneen tiekartat 978-952-99811-3-7 Tiekartta Etelä-Suomi 1:500 000 978-952-99811-5-1 Tiekartta Suomi ilm. 02/2011

Lisätiedot

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL - Companies engaged in online activities FIF A Myykö yrityksenne verkon kautta ja/tai käyttääkö

Lisätiedot

MAINOSTAJAN MAHDOLLISUUDET

MAINOSTAJAN MAHDOLLISUUDET MAINOSTAJAN MAHDOLLISUUDET PRINTTIMEDIA definitiv Saksalais-Suomalaisen Kauppakamarin jäsenlehti definitiv on ainoa saksalais-suomalainen talouslehti. Kaksikielinen jäsenlehti puhuttelee erityisesti molempien

Lisätiedot

Meri ja saaristo Visit Finlandin strategioissa

Meri ja saaristo Visit Finlandin strategioissa Meri ja saaristo Visit Finlandin strategioissa Jaakko Lehtonen, Executive Vice President 5.2.2015 2 JAAKKO LEHTONEN Ulkomaiset yöpymiset matkailun suuralueittain 2013 20 % 25 % 18 % 38 % Rannikko ja saaristo,

Lisätiedot

SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET

SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSIA SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N YHTEYSTIEDOT Suomen Monikkoperheet ry, Ilmarisenkatu 17 A, 40100 Jyväskylä

Lisätiedot

Miten sinne pääsee? Paikallismuseoiden markkinointi ja saavutettavuus

Miten sinne pääsee? Paikallismuseoiden markkinointi ja saavutettavuus Miten sinne pääsee? Paikallismuseoiden markkinointi ja saavutettavuus Kotkan paikallismuseo seminaari 27.4. Riina Nurmio, maakuntatutkija Etelä-Karjalan museo Potentiaalisista kävijöistä pitää saada kävijöitä

Lisätiedot

Matti Hirvonen. Mediashake

Matti Hirvonen. Mediashake Matti Hirvonen Mediashake Oy @mattihirvonen Ohjelma 1) Johdatus web-analytiikkaan 2) Google Analyticsin käyttöliittymän yleiskatsaus 3) Verkkosivuston liikenteen seuranta 4) Sisältöjen analysointi ja

Lisätiedot

Porvoolaisten sitoutuminen matkailuun MATKATIETO 2016 EVA HOLMBERG, JARMO RITALAHTI, OLIVIA MIETTINEN & RONJA LEHTINEN

Porvoolaisten sitoutuminen matkailuun MATKATIETO 2016 EVA HOLMBERG, JARMO RITALAHTI, OLIVIA MIETTINEN & RONJA LEHTINEN Porvoolaisten sitoutuminen matkailuun MATKATIETO 2016 EVA HOLMBERG, JARMO RITALAHTI, OLIVIA MIETTINEN & RONJA LEHTINEN Taustaa Matkailijat ovat olleet perinteisesti kiinnostuneita paikallisista kulttuureista,

Lisätiedot

Tampereen kaupunki PIKI-VERKKOKIRJASTON SISÄLTÖOSIOIDEN 1. PIKI-verkkokirjasto-projekti 13.12.2010. Osio: #6 Lue, katso, kuuntele

Tampereen kaupunki PIKI-VERKKOKIRJASTON SISÄLTÖOSIOIDEN 1. PIKI-verkkokirjasto-projekti 13.12.2010. Osio: #6 Lue, katso, kuuntele Tampereen kaupunki PIKI-VERKKOKIRJASTON SISÄLTÖOSIOIDEN 1 Osio: #6 Lue, katso, kuuntele 1 #6 lue-katsokuuntele Lue, katso, kuuntele -osion etusivu Nostoja alasivuilta ja erilaisia listoja. 6 alasivun esittelylaatikot,

Lisätiedot

TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen

TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen Esittelyteksti (mainostyylinen): Koskaan ihminen ei ole tiennyt niin paljon kuin nyt. Mutta huomenna tiedämme taas

Lisätiedot

MILLÄ TUOTTEILLA JA MILLE MARKKINOILLE? 28.11.2007 Ari Ålander Markkinointijohtaja Keski-Suomen matkailu

MILLÄ TUOTTEILLA JA MILLE MARKKINOILLE? 28.11.2007 Ari Ålander Markkinointijohtaja Keski-Suomen matkailu MILLÄ TUOTTEILLA JA MILLE MARKKINOILLE? 28.11.2007 Ari Ålander Markkinointijohtaja Keski-Suomen matkailu K-S MATKAILUN KEHITTÄMISEN TAVOITTEET VUODELLE 2013 alueellisen matkailutulon kasvattaminen 5% vuodessa

Lisätiedot

Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät hieman. Kasvua vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 22 miljoonaa euroa. Tax free myynti kasvoi 12 prosenttia

Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät hieman. Kasvua vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 22 miljoonaa euroa. Tax free myynti kasvoi 12 prosenttia HELSINGIN MATKAILUTILASTOT LOKAKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät hieman Lokakuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 298 000 yöpymistä, joista suomalaisille 159 000 ja ulkomaalaisille 138 000 yötä.

Lisätiedot

Voimaa Pirkanmaan matkailuun 2016 2017 (18 kk)

Voimaa Pirkanmaan matkailuun 2016 2017 (18 kk) Voimaa Pirkanmaan matkailuun 2016 2017 (18 kk) Lähtökohta Suomen matkailustrategia, Visit Finlandin katto ohjelmat, Pirkanmaan elämystalouden strategia ja Pirkanmaan matkailuyritysten toiveet (kysely tehty

Lisätiedot

Punomo Blogit BLOGIN LUOMINEN WORDPRESS-ALUSTALLA

Punomo Blogit BLOGIN LUOMINEN WORDPRESS-ALUSTALLA Punomo Blogit BLOGIN LUOMINEN WORDPRESS-ALUSTALLA Prologi Blogi voidaan määritellä verkkosivustoksi, johon yksi ihminen tai tietty ryhmä tuottaa ajankohtaista sisältöä. Blogi mahdollistaa omien ajatusten

Lisätiedot

Kulttuurimatkailun kehittämisen haasteet Kulttuurimatkailufoorumi Toivakka, Liisa Hentinen, MEK

Kulttuurimatkailun kehittämisen haasteet Kulttuurimatkailufoorumi Toivakka, Liisa Hentinen, MEK Kulttuurimatkailun kehittämisen haasteet Kulttuurimatkailufoorumi Toivakka, 17.5.2011 Liisa Hentinen, MEK Kulttuurimatkailun kehittämisstrategia kv markkinoille: MEK 2008 Kulttuurimatkailun visio Suomalainen

Lisätiedot

2016 ERINOMAINEN KOHDE -SERTIFIKAATTI MAINOSPAKKAUS

2016 ERINOMAINEN KOHDE -SERTIFIKAATTI MAINOSPAKKAUS 2016 ERINOMAINEN KOHDE -SERTIFIKAATTI MAINOSPAKKAUS Matkailijat ympäri maailman etsivät tietoa TripAdvisorista TripAdvisor on maailman suurin matkailusivusto 1, ja se sisältää yli 320 miljoonaa arvostelua

Lisätiedot

KORUNDI LIIKETOIMINTAKONSEPTI- JA YLLÄPITOMALLITYÖ PROJEKTISUUNNITELMA 29.5.2009 29.5.2009

KORUNDI LIIKETOIMINTAKONSEPTI- JA YLLÄPITOMALLITYÖ PROJEKTISUUNNITELMA 29.5.2009 29.5.2009 KORUNDI LIIKETOIMINTAKONSEPTI- JA YLLÄPITOMALLITYÖ PROJEKTISUUNNITELMA OHJAUSRYHMÄ Käynnistyspalaverin 30.3. 2009 mukaisesti: Projektitiimi, esittely Tilattavan työn osat Työsuunnitelma, esittely ja täsmennys

Lisätiedot

SOSIAALINEN MEDIA TYÖNHAUSSA

SOSIAALINEN MEDIA TYÖNHAUSSA SOSIAALINEN MEDIA TYÖNHAUSSA MMA-risteily 3.10.2015 Martti Kuusanmäki COO & FOUNDER martti@duunitori.fi 050 413 7667 kuusanmaki MARTTI KUUSANMÄKI COO & FOUNDER +358 50 413 7667 martti@duunitori.fi @kuusanmaki

Lisätiedot

KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN

KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN Kuinka myyn heille? JANNE HEPOLA 17.11.2016 JANNE HEPOLA Markkinoinnin tohtorikoulutettava Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa Erityisosaaminen kuluttajakäyttäytyminen,

Lisätiedot

Helsinki Design Week Innovation Thursday. Tekes,

Helsinki Design Week Innovation Thursday. Tekes, 30.9.2016 Helsinki Design Week 2016 Innovation Thursday Tekes, 29.9.2017 30.9.2016 Helsinki Design Week 2016 Tapahtumat muuttavat maailmaa 30.9.2016 #4 Helsinki Design Week Helsinki Design Week Pohjoismaiden

Lisätiedot

Talent Partners Group / Forma & Furniture lukijatutkimus 2007 LUKIJATUTKIMUS 2007

Talent Partners Group / Forma & Furniture lukijatutkimus 2007 LUKIJATUTKIMUS 2007 LUKIJATUTKIMUS 2007 Lukijoiden ammattiryhmät Ammati Otos (kpl) %-koko otannasta Vähittäiskauppias 141 kpl. 70,5 % Sisäänostaja 7 kpl. 3,4 % Sisustussuunnittelija 11 kpl. 5,7 % Muu 41 kpl. 20,5 % Yhteensä

Lisätiedot

Hei me tiedotetaan! Vinkkejä hankeviestintään. Tuettujen hankkeiden koulutus

Hei me tiedotetaan! Vinkkejä hankeviestintään. Tuettujen hankkeiden koulutus Hei me tiedotetaan! Vinkkejä hankeviestintään Tuettujen hankkeiden koulutus 12.1.2015 Tiedottaminen vs. viestintä Tiedottaminen on tiedon tuottamista lähettäjän näkökulmasta ja viestin yksisuuntaista tuuttaamista

Lisätiedot

Euroopan Hiihtomaratonliiton aloite

Euroopan Hiihtomaratonliiton aloite Esimerkkinä HelteRennet -kilpailu (Norway) 3-kielinen (maan kieli + saksa + englanti) Yleistietoa Hiihtoreitit Kuvia Yhteystiedot 1 Euroopan Hiihtomaratonliitto (European Union of Cross Country Skiing

Lisätiedot

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

LAULUN KESÄAKATEMIA 2016

LAULUN KESÄAKATEMIA 2016 Kangasniemen Musiikkiviikot LAULUN KESÄAKATEMIA 2016 Taiteellinen johtaja Mikko Franck 1. Mestarikurssit laulajille 18. 24.7.2016 Opettajat: Irina Gavrilovici Camilla Nylund (20. 24.7.2016) Seppo Ruohonen

Lisätiedot

Sisältää. Yrityksen tiedot verkkosivuille. Palvelualan yritysten listauksen toimialakohtaisesti verkossa sekä printtinä (FI, ENG)

Sisältää. Yrityksen tiedot verkkosivuille. Palvelualan yritysten listauksen toimialakohtaisesti verkossa sekä printtinä (FI, ENG) KLUBITUOTTEET 2017 Klubin jäsenyys 150 / vuosi Sisältää Yrityksen tiedot verkkosivuille Palvelualan yritysten listauksen toimialakohtaisesti verkossa sekä printtinä (FI, ENG) Muiden kuin palvelualan yritysten

Lisätiedot

ITK Näytteilleasettajan ABC Miten varmistat parhaan mahdollisen tuloksen

ITK Näytteilleasettajan ABC Miten varmistat parhaan mahdollisen tuloksen ITK Näytteilleasettajan ABC Miten varmistat parhaan mahdollisen tuloksen Päivitetty 18.8.2016. konferenssi Sisaltö: 1. Miksi ITK-konferenssiin kannattaa satsata 2. Miten varautua ITK-konferenssiin? 3.

Lisätiedot

kivi Kivikaudesta digiaikaan Kiven vuosi 2016 kivi Hinnat KIVEN VUOSI Suomalaisen kiven käytön erikoislehti

kivi Kivikaudesta digiaikaan Kiven vuosi 2016 kivi Hinnat KIVEN VUOSI Suomalaisen kiven käytön erikoislehti Kivikaudesta digiaikaan Suomalainen Kivi -lehti uudistuu. Alan vuosikirja Kiven vuosi 06 ilmestyy helmikuussa ja on luettavissa myös verkossa osoitteessa www.kivilehti.fi. SUOMALAINENkivi KIVEN VUOSI 05

Lisätiedot