Oy Victor Ek Ab Oy Victor Ek Ab 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oy Victor Ek Ab Oy Victor Ek Ab 5"

Transkriptio

1

2 OY victor ek ab

3 sisällys innehåll Esipuhe Förord Henkilökuva Personporträtt Victor Ek Kauppaneuvos Victor Ekin aika Tiden under kommerserådet Yrityksestä osakeyhtiöksi Företaget blir aktiebolag Toinen maailmansota Andra världskriget Uudelleen rakentaminen ja vahva kasvu Återuppbyggnad och stark tillväxt Henkilökuva Personporträtt Victor Procopé Henkilökuva Personporträtt Magnus Cedercreutz Saneerauksen kautta kehitykseen Från sanering till utveckling Mullistusten ajanjakso En tid av omvälvningar Markasta euroon Från mark till euro Vakauttaminen ja kasvu Konsolidering och tillväxt Uusi aikakausi En ny era tar vid Taantuman uhka Hot om recession Omistajien puheenvuoro Ägarna har ordet Sukupuu Släktträd Victor & Anna Ek Liite Bilaga Oy Victor Ek Ab Kuvat Bilder Victor Ekin suvun kuva-arkistot Släkten Victor Eks bildarkiv Oy Victor Ek Ab:n kuva-arkisto Oy Victor Ek Ab:s bildarkiv Anton Sucksdorff Ulkoasu Layout Ramona Lindberg Tammisaaren Kirjapaino Oy Ekenäs Tryckeri Ab Oy Victor Ek Ab 2010

4 Oy Victor Ek Ab Oy Victor Ek Ab 5 esipuhe förord Oy Victor Ek Ab:n hallitus päätti julkaista 25. huhtikuuta 2010 vietettävän 125. juhlavuotensa kunniaksi jatkoa yrityksen historiikkiin, joka julkaistiin vuonna 1995 yrityksen 110-vuotisjuhlan yhteydessä. Työtä johtamaan nimettiin työryhmä, johon kuuluivat Eija Kuismin, Michael Cedercreutz ja Anton Sucksdorff. Työryhmä katsoi tarpeelliseksi työstää yhtenäisyyden vuoksi myös vuoteen 1995 asti ulottuvaa historiikkia, jonka oli kirjoittanut pääasiassa Lars-Johan Homén. Päivityksestä on vastannut Michael Cedercreutz. Göran Cedercreutz ja Eija Kuismin ovat laatineet vuodesta 1996 eteenpäin kertovat tekstit. Paljon ainutlaatuista ja uutta materiaalia sisältävät kuvat on saatu yrityksen monipuolisesta asiakirja- ja kuva-arkistosta, ja työryhmä on koonnut ne yhteen. Kirjan on taittanut Ramona Lindberg. Hallitus haluaa esittää lämpimän kiitoksensa kaikille niille, jotka ovat olleet tekemässä tätä historiikkia, ja toivoo kirjan löytävän kiinnostuneen ja asiantuntevan yleisön. Helsingissä, huhtikuussa 2010 Oy Victor Ek Ab Hallitus Styrelsen för Oy Victor Ek Ab beslöt, att inför 125-års jubileet den 25 april 2010, ge ut en fortsättning på den historik över bolaget, som utgavs i samband med bolagets 110-års jubileum För att leda arbetet tillsattes en arbetsgrupp bestående av Eija Kuismin, Michael Cedercreutz och Anton Sucksdorff. Arbetsgruppen fann det ändamålsenligt att samtidigt göra en bearbetning av historiken fram till 1995, som i huvudsak hade författats av Lars-Johan Homén, för att göra historiken mera enhetlig. Michael Cedercreutz har uppdaterat texten. Göran Cedercreutz och Eija Kuismin har stått för texten gällande perioden från 1996 framåt. Bildmaterialet, som innehåller mycket unikt och nytt material, har tagits ur bolagets rika dokument- och bildarkiv och sammanställts av arbetsgruppen. Bokens ombrytning har gjorts av Ramona Lindberg. Styrelsen önskar frambära sitt varma tack till alla de personer, som varit med om att färdigställa denna historik och hoppas, att den skall finna en både intresserad och initierad publik. Helsingfors, april 2010 Oy Victor Ek Ab Styrelsen

5 Oy Victor Ek Ab Oy Victor Ek Ab victor ek ictor Ekin perustaja, kauppaneuvos Victor Reinhold Ek syntyi Helsingissä. Hän oli espoolaisen kestikievarin pitäjän Victor Ekin ja tämän vaimon Carolina Gustavan (os. Hagert) poika. Victor Ek syntyi vaatimattomiin oloihin, minkä takia hänen täytyi keskeyttää koulunkäyntinsä Helsingin Normaalikoulussa (Normaalilyseossa) neljännellä luokalla vuonna 1875 huolimatta siitä, että hän oli hyvin lahjakas oppilas. Hänen elämänsä alkoi tyhjin käsin ja neljän vuoden opiskelun turvin. Kaukainen sukulainen, apteekkari Knut Kjellin huomasi kuitenkin nuorukaisen lahjakkuuden, ja hänen ansiostaan Victor Ek pystyi jatkamaan opiskelujaan ulkomailla. Vuosina Victor Ek opiskeli Praktische Handelsinstitutissa Lyypekissä, joka siihen aikaan oli erittäin merkittävä merenkulkukaupunki. Opiskeluiden jälkeen Victor Ek työskenteli Lyypekissä muun muassa agentuuriliike Piehl & Fehling:issä sekä varustamo Flensburg Stettiner Dampfschiffahrts Gesellschaft:issa ja Rudolf Christian Gribel:issä. Kahden viimeksi mainitun alukset liikennöivät linjalla Stettin Helsinki. Nuoren Victor Ekin ajatus merenkulkualan yrityksen perustamisesta kotiin palaamisen jälkeen syntyi varmasti juuri Lyypekissä. Hufvudstadsbladetissa oli huhtikuussa 1885 tahdikas ilmoitus, joka kertoi kauppias Victor Ekin perustaneen höyrylaivahuolintayrityksen, jonka konttori sijaitsi Helsingissä osoitteessa Länsiranta, kuten sen nimi tuohon aikaan kuului. Yrityksen ensimmäinen mainos koski Stettinin liikennettä Saturn- ja Stolpnimisillä aluksilla. Pian tämän jälkeen lehdessä oli toinen ilmoitus, jossa yritys Victor Ek tiedotti höyrylaivoilla Thor ja Thyra liikennöitävästä kotimaanliikenteestä. Jälkimmäinen liikennöi Upinniemen kautta muun muassa Siuntion Pikkalaan. Tästä seudusta tuli myöhemmin Kehlan kartanon oston myötä tärkeä pakopaikka Victor Ekille ja ommerserådet Victor Reinhold Ek, firman Victor Eks grundare, föddes den i Helsingfors. Han var son till gästgivaren i Esbo Victor Ek och dennes hustru Carolina Gustava f. Hagert. Victor Ek kom från enkla förhållanden, vilket resulterade i att han måste avbryta sin skolgång vid Normalskolan i Helsingfors (Normallyceum) på fjärde klassen år 1875 trots att han var en mycket begåvad elev. Hans start i livet skedde med tomma händer och fyra års skolgång. Tack vare en avlägsen släkting, apotekare Knut Kjellin, som insåg att det var gott gry och prima virke i ynglingen, blev det möjligt för Victor Ek, att få studera vidare utomlands. Åren var han inskriven vid Praktische Handelsinstitut i Lübeck, som på den tiden var en ur sjöfartssynpunkt mycket betydande stad. Efter avslutade studier arbetade Victor Ek i Lübeck bl.a. vid agenturaffären Piehl & Fehling samt vid rederierna Flensburg Stettiner Dampfschiffahrts Gesellschaft och Rudolf Christian Gribel. De två sistnämndas fartyg trafikerade linjen Stettin-Helsingfors. Det var säkert under tiden i Lübeck, som tanken på att efter hemkomsten börja ett företag i sjöfartsbranschen, vaknade hos den unge Victor Ek. I Hufvudstadsbladet ingick i slutet av april 1885 ett artigt meddelande, att handlanden Victor Ek startat en egen firma för ångbåtsspedition med kontor vid - som det då hette - Västra Kajen i Helsingfors. Den första annonsen om verksamheten gäller trafiken på Stettin med fartygen Saturn och Stolp. Kort därpå ingick en annan annons, där bolaget Victor Ek aviserar om inrikestrafik med ångbåtarna Thor och Thyra. Den sistnämnda gick via Obbnäs till bl.a. Pickala i Sjundeå, en trakt som senare, genom förvärvet av Kehla gård, blev en kär tillflyktsort för Victor Ek och hans familj. Det kan nämnas, att Victor Ek höll den här agenturen endast en kortare tid. Den långsamma farten

6 8 Oy Victor Ek Ab Oy Victor Ek Ab 9 hänen perheelleen. Victor Ek jatkoi kyseistä agentuuria vain lyhyen aikaa. Hitaan vauhdin takia kumpikaan saaristohöyrylaivoista ei ollut järin suosittu, ja sen aikainen pilapiirtäjä antoikin s/s Thorin ja s/s Thyran omistaneelle varustamolle pilanimen TORTYR (kidutus). Maaliskuussa 1890, Victorin päivänä, 31-vuotias Victor Ek meni naimisiin nuoren näyttelijättären Anna Gertrud Adolfina Waldenströmin kanssa, joka oli Ruotsin Karlstadin pormestarin Anders Adolf Waldenströmin tytär. Anna oli muuttanut Helsinkiin, jossa hänen kasvattivanhempinaan olivat muusikko Karl Kristoffer Moeller ja Christina Elisabeth Sundberg. Anna Waldenström oli saanut kiinnityksen Svenska Teaterniin, mutta tuleva kauppaneuvos Victor Ek sai arvonimen vuonna 1896 ei pitänyt työtä sopivana, joten näyttelijänura jäi lyhyeksi. Anna Ekin kiinnostus teatteria ja näyttämötaidetta kohtaan säilyi kuitenkin koko hänen elämänsä ajan, ja leskenä ollessaan ( ) hän oli yksi Svenska Teaternin suurista hyväntekijöistä. Victor ja Anna Ekin liitosta syntyi kaksi tytärtä: Mary (avionimi Procopé) ja Gertrud (avionimi Cedercreutz). Victor Ek ei ollut pelkästään yksi aikansa menestyneimmistä liikemiehistä vaan myös erittäin aktiivinen yhteiskuntapoliittisissa tehtävissä. Vuonna 1894 hänestä tuli Brasilian varakonsuli ja kauppaneuvoksen arvonimen saatuaan Yhdysvaltain varakonsuli vuonna Ystäviensä ja kollegoidensa Karl Stockmannin, Julius Tallbergin, valtioneuvos August Ramsayn ja pankinjohtaja Alfred Norrménin tavoin Victor Ek oli mukana myös kunnallispolitiikassa. Hän oli Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuutettu Helsingin kaupunginvaltuustossa vuosina ja Lisäksi hän kuului useaan valio- ja toimikuntaan, jotka käsittelivät kaupankäyntiin ja merenkulkuun liittyviä kysymyksiä. Hän oli jäsen myös monissa vaikutusvaltaisissa johtokunnissa, kuten Kangas Pappersbruk Ab:n (Kankaan paperitehdas), Lohjan Kalkkitehdas Oy:n ja Suomen Merivakuutusyhdistyksen johtokunnissa. Lisäksi hän kuului usean vuoden ajan gjorde att de båda skärgårdsångarna var föga populära; av dåtida skämttecknare fick rederiet, som ägde s/s Thor och s/s Thyra öknamnet TORTYR-bolaget. I mars, på Victor-dagen 1890, gifte sig den 31 årige Victor Ek med den unga skådespelerskan Anna Gertrud Adolfina Waldenström, dotter till borgmästaren i Karlstad i Sverige, Anders Adolf Waldenström. Hon hade flyttat över till Helsingfors, där hennes fosterföräldrar var musikern Karl Kristoffer Moeller och Christina Elisabeth Sundberg. Anna Waldenström hade fått anställning vid Svenska Teatern, men det blivande kommerserådet - Victor Ek fick titeln ansåg inte detta arbete vara lämpligt, varför skådespelarbanan blev kortvarig. Livet ut bevarade Anna Ek dock sitt intresse för teater och scenkonst. Som änka ( ) var hon en av Svenska Teaterns stora välgörare. I äktenskapet föddes två döttrar, Mary, gift Procopé och Gertrud, gift Cedercreutz. Victor Ek var inte bara en av sin tids mest framgångsrika affärsmän utan även mycket anlitad i olika samhällspolitiska värv. År 1894 blev han brasiliansk vicekonsul och efter att ha fått kommerserådstiteln, amerikansk vicekonsul år I likhet med sina fyra vänner och kolleger Karl Stockmann, Julius Tallberg, statsrådet August Ramsay och bankdirektör Alfred Norrmén drog sig Victor Ek inte för engagemang i kommunalpolitiken. Han satt såsom representant för Svenska Folkpartiet i Helsingfors stadsfullmäktige åren och Likaså var han medlem i flere utskott och kommittéer, som behandlade frågor i samband med handel och sjöfart. Många mäktiga direktioner räknade honom även såsom medlem, bl.a. Kangas Pappersbruk Ab, Lojo Kalkverk Ab och Sjöassuransföreningen i Finland. Föreningsbankens förvaltningsråd tillhörde han under en följd av år. Han var stiftande medlem av bl.a. Finland-Amerika Linien Ab, Finska Lufttrafik Ab och Finlands Resebyrå. Han var även stiftande och senare hedersmedlem av

7 10 Oy Victor Ek Ab Oy Victor Ek Ab 11 Yhdyspankin hallintoneuvostoon. Victor Ek oli muun muassa Suomi-Amerikka Linjan, Suomen Ilmailuliikenne Oy:n ja Suomen Matkatoimiston perustajajäsen. Hän oli myös Helsingin Pörssiklubin perustajajäsen ja myöhemmin kunniajäsen ja kuului Julius Tallbergin ja Max Fazerin ohella niihin kaukokatseisiin aloitteentekijöihin, jotka ostivat omissa nimissään tontin, jolle Pörssitalo sittemmin rakennettiin. Victor Ek oli kiinnostunut myös nuorten koulutuksesta ja opiskelusta. Hän oli yksi Högre Svenska Handelsläroverketin ja Helsingin kauppakoulun perustajista. Lisäksi hän oli Sailors Home:n ja Gubbhemmet-kodin johtokunnan jäsen usean vuoden ajan yksi Gubbhemmet-kodin rahastoista onkin nimetty Victor Ekin mukaan. Helsingfors Börsklubb och hörde jämte Julius Tallberg och Max Fazer till de förutseende initiativtagarna, vilka i eget namn (!) inköpte den tomt, på vilken Börshuset sedermera uppfördes. Victor Ek intresserade sig även för ungdomens skolning och utbildning och var en av stiftarna av Högre Svenska Handelsläroverket och Helsingfors Handelsskola. Han var även medlem av direktionen för Sailors Home och Gubbhemmet under flere år; en av fonderna i Gubbhemmet bär Victor Eks namn. Pliktuppfyllelse, punktlighet och precision var det som i förening med framåtanda och ekonomiskt sinne förde fram Victor Ek från ingenting till en rangplats i samhället. Men han insåg också att man måste lyssna på andra inte minst, då det gällde uteblivna vinstresultat Velvollisuudentunto, täsmällisyys ja tarkkuus yhdessä kunnianhimon ja talousosaamisen kanssa olivat niitä avuja, joilla Victor Ek nousi tyhjästä arvostettuun asemaan yhteiskunnassa. Matkallaan hän oppi, että muita kannatti kuunnella etenkin silloin, kun kyseessä oli saavuttamatta jäänyt voitto tai mahdolliset vastoinkäymiset. Aika ajoin oli tärkeätä painaa jarrua, saneerata yritystä ja ottaa askel taaksepäin sen sijaan, että koko ajan pyrittäisiin etenemään nopeasti ja isoin askelin. Tämä oli yksi syy siihen nousuun ja menestykseen, jotka olivat tunnusomaisia Victor Ekin elämäntyölle. Se on omalta osaltaan luonut sen yrityksen, joka ylpeydellä ja kiitollisuudella kantaa Victor Ekin nimeä ja jolla on hyvä, moitteeton ja vankka asema liike- ja yhteiskuntaelämässä. och eventuella bakslag i rörelsen. Ibland kunde det vara lika viktigt att slå på bromsarna, att sanera och ta ett steg tillbaka, i stället för att satsa snabbt och stort. Här låg nog också en av orsakerna till den uppgång och framgång, som utmärkte hans livsgärning och som än i den dag som är ger det företag, vilket med stolthet och tacksamhet bär Victor Eks namn en god, gedigen och grundmurad ställning i affärs- och samhällslivet.

8 KAUPPANEUVOs victor ekin AIKA TIDEN UNDER KOMMERSERÅDET

9 14 Oy Victor Ek Ab Oy Victor Ek Ab 15 un Victor Ek perusti yrityksensä 25. huhtikuuta 1885, Suomen elinkeinoelämässä oli vahvan kasvun ajanjakso. Vuosisadan vaihdetta ympäröivät vuosikymmenet antoivat vauhtia maan teollistumiselle. Sahateollisuus kasvoi nopeammin kuin muut teollisuuden alat, ja puutavaran viennin osuus muodosti yli puolet Suomen kokonaisviennistä vuosisadan vaihteessa. Samalla myös puunjalostusteollisuutta kehitettiin voimakkaasti luvun alusta vuonna 1914 alkaneeseen maailmansotaan mennessä sekä Suomen vienti että tuonti kolminkertaistuivat. Maassa elettiin voimakkaan kasvun aikaa, ja monet nykyäänkin toimivat suuryritykset perustettiin tuolloin. Vuonna 1879 Suomen väkiluku ylitti kaksi miljoonaa, ja vuonna 1908 saavutettiin jo kolmen miljoonan raja, mikä tarkoitti 50 %:n kasvua vajaassa 30 vuodessa. Samalla väestörakenne muuttui suuresti niin asuinpaikan kuin ammatinkin suhteen. Vuonna 1880 asui Suomen väestöstä 8,5 % kaupungeissa, vuonna 1910 osuus oli jo 14,7 %. Vuosina maatalousväestön osuus koko väestöstä väheni 80 %:sta 72 %:iin, kun taas å Victor Ek grundade sin firma den 25 april 1885 genomlevde Finlands näringsliv ett skede av stark tillväxt. Decennierna kring sekelskiftet bildade upptakten till landets industrialisering. Sågverksindustrin var den industrigren som växte snabbast och exporten av trävaror utgjorde över hälften av Finlands totala export vid sekelskiftet. Samtidigt utvecklades också träförädlingsindustrin kraftigt. Från 1880-talets början fram till världskriget 1914 mer än trefaldigades Finlands såväl export som import. Landet genomlevde en stark expansion och flere av våra idag verksamma storbolag grundades under denna tid. År 1879 överskred Finlands befolkning två miljoner och nådde 1908 tre miljoner, vilket betydde en ökning med 50 % på mindre än 30 år. Samtidigt skedde stora förändringar av befolkningsstrukturen i fråga om boningsort och yrke. År 1880 bodde 8,5 % av Finlands befolkning i städer, 1910 var det redan 14,7 %. Samtidigt minskade lantbruksbefolkningens andel av den totala befolkningen från 80 % till 72 %, medan industribefolkningens andel hade vuxit från 7 % till 15 %. teollisuusväestön osuus kasvoi 7 %:sta 15 %:iin. Yrityksen konttori sijaitsi kaksi ensimmäistä vuotta vuokratiloissa osoitteessa Länsiranta 6 (nykyinen Eteläranta 6). Vuonna 1888 yritys muutti Länsiranta 16:een (nykyinen Eteläranta 16). Victor Ek osti vuonna 1893 konsuli Gösta Sundmanilta tilan das Sundmannische Patrizierhaus markalla. Maksu suoritettiin osaksi käteisellä, osaksi Victor Ek otti haltuunsa kiinteistöön kiinnitetyt velkakirjat. C. L. Engelin piirtämässä talossa toimi Victor Ekin lisäksi muun muassa yritykset Gustav Paulig ja M. E. Fazer & Co. Vuonna 1913 Victor Ek otti koko kiinteistön omaan käyttöönsä. Pihalla oli sekä hevostalli että vaunuvaja. Yrityksen toiminta kasvoi voimakkaasti, mikä aiheutti tarvetta omille varastotiloille. Syksyllä 1911 kauppaneuvos Victor Ek osti markalla rouva Bertha Maria Pauligilta kaksi varastotonttia Katajanokan pohjoisrannasta, missä yritys toimi aina vuoteen 2002 asti. Tonteilla oli alun perin kaksi varastorakennusta. Kauppakirjasta käy ilmi, että kauppaan kuului myös kaksi tavarahissiä niihin kuuluvine moottoreineen sekä makasiinilavoja ja konttorikalustoa. Firmans kontor låg de två första åren i hyrda lokaler vid Västra Kajen 6 (nuvarande Södra kajen 6). År 1888 flyttade kontoret till gården Västra Kajen 16 (nuvarande Södra kajen 16). År 1893 köpte Victor Ek gården, das Sundmannische Patrizierhaus, av konsul Gösta Sundman för mark. Delvis skedde betalningen kontant, delvis övertog Victor Ek skuldsedlar som var intecknade i fastigheten. I det av C.L. Engel ritade huset verkade förutom Victor Ek också bl.a. firmorna Gustav Paulig och M.E. Fazer & Co. Från och med 1913 övertog Victor Ek ensam hela fastigheten. På gården fanns såväl häststall som vagnslider. I och med att firmans verksamhet kraftigt växte uppstod behovet att disponera över egna lagerlokaler. På hösten 1911 köpte kommerserådet Victor Ek för mark av fru Bertha Maria Paulig två magasinstomter vid Skatuddens norra kaj, vid vilken adress bolaget opererade fram till På tomterna fanns ursprungligen två magasinsbyggnader. Ur köpebrevet framgår att i köpet ingick även två varuhissar med till dem hörande motorer även som magasinstrallar och kontorsinventarier.

10 16 Oy Victor Ek Ab Oy Victor Ek Ab 17 Aluekonttorit Filialerna Ensimmäinen aluekonttori avattiin Hankoon jo vuonna 1888, kolme vuotta yrityksen perustamisen jälkeen. Hanko oli pitkän aikaa Suomen ainoa talvisatama, ja talvikuukausien aikana, jolloin kaikki muut satamat oli suljettu jääesteiden vuoksi, vienti ja tuonti kulkivat Hangon kautta luvulla Hangon konttori toimi agenttina eri varustamoille, jotka kuljettivat paitsi tavaraa myös matkustajia linjoilla Hanko Tukholma ja Hanko Kööpenhamina. Ensimmäisen maailmansodan aikana yrityksen koko henkilökunta siirrettiin Tornioon, sillä Saksa oli miinoittanut kaikki Suomen satamat ja ainoa turvallinen liikennöintitie maan yli kulki Ruotsin kautta. Odotusten vastaisesti huolintatoiminta koki varsinaisen nousun maailmansodan aikana vuosina Huolitsijoita työllistivät lähinnä Venäjälle vietävät suuret määrät sotatarvikkeita, jotka kuljetettiin Pohjois-Suomen satamien kautta ja lähetettiin eteenpäin rautateitse. Den första filialen öppnades i Hangö redan 1888, tre år efter att firman grundats. Hangö var under långa tider Finlands enda vinterhamn och under vintermånaderna, då alla andra hamnar var stängda på grund av issvårigheter, löpte exporten och importen över Hangö. Under 1890-talet var Hangö-kontoret agent för olika rederier som förutom last även transporterade passagerare på linjerna Hangö-Stockholm och Hangö-Köpenhamn. Under första världskriget flyttades hela personalen till Torneå då alla finska hamnar minerats av Tyskland och den enda säkra transportvägen var över land via Sverige. Helt emot vad man trodde upplevde speditionsnäringen en verklig boom under världskriget Det var framför allt fråga om stora mängder krigsmaterial till Ryssland, vilket importerades över nord-finska hamnar och sändes vidare per järnväg, som sysselsatte Ensimmäisen maailmansodan aikana yritys avasi sivukonttorit Turkuun ja Vaasaan (1915), Raumalle, Mäntyluotoon, Ykspihlajaan, Kemiin, Tornioon, Ouluun ja Rovaniemelle. Aluekonttoreiden tehtävänä oli huolehtia Venäjälle suuntautuvasta transitoliikenteestä. Sodan aikana yrityksellä oli konttori myös Pietarissa. Sodan päätyttyä aluekonttorit lakkautettiin lukuun ottamatta Turun ja Vaasan konttoreita. 20- ja 30-luvuilla maastamuuttoliikenne toi paljon toimintaa Turun konttorille, ja toisen maailmansodan jälkeen toiminta käynnistettiin uudestaan. Nämä lyhyet uutiset yrityksen toiminta-alueista kertovat paljon siitä, minkälaista nousu- ja kukoistusaikaa ensimmäisen maailmansodan alku oli Suomessa. Ne todistavat myös, kuinka nopeasti liikemies Victor Ek reagoi ympäristön muutoksiin ja käytti hyväkseen kaikki mahdollisuudet. speditörerna. Under första världskriget öppnades filialer i Åbo och Vasa (1915), i Raumo, Mäntyluoto, Yxpila, Kemi, Torneå, Uleåborg och Rovaniemi. Filialernas uppgift var att ta hand om transitotrafiken till Ryssland. Under kriget hade firman även ett kontor i St Petersburg. När kriget tog slut, avvecklades filialerna med undantag av Åbo och Vasa. På 20- och 30-talet var emigranttrafiken den stora verksamheten i Åbo, och efter andra världskriget kom denna igen igång. Dessa korta notiser om firmans verksamhetsområde säger en hel del, om vilken uppgångs- och blomstringstid början av första världskriget kunde vara i Finland. Det visar också hur snabbt affärsmannen Victor Ek reagerade till förändringar i omvärlden och utnyttjade alla möjligheter.

11 18 Oy Victor Ek Ab Oy Victor Ek Ab 19 Toiminnan rakenne Yrityksen toiminta koostui vuosisadan vaihteessa merkittävästä varustamotoiminnasta ja omista aluksista. Lisäksi yritys edusti useita ulkomaisia varustamoja niin matkustaja- kuin tavaraliikenteessäkin. Myös tuonti- ja vientihuolinta olivat osa toimintaa alusta lähtien. Myöhemmin myös polttoaineen käsittelystä tuli osa yrityksen toimintaa, ja siitä vastasi erityinen hiili- ja koksiosasto. Yrityksellä oli omat hiilivarastot Helsingissä, Hangossa ja Vaasassa. Verksamhetens struktur Verksamheten omfattade vid sekelskiftet en betydande rederirörelse med egna fartyg; dessutom representerade firma Victor Ek ett stort antal utländska rederier. Det var fråga om såväl passagerar- som lasttrafik. Importoch exportspedition var även en del av verksamheten från första början. Senare tillkom bränslehanteringen, som sköttes av en särskild avdelning för kol och koks. Företaget hade egna kollager i Helsingfors, Hangö och Vasa. Huolintatoiminta Huolinta oli alusta alkaen osa Victor Ekin uutta yritystä. Lähinnä Stettinin linjaliikenne ja myöhemmin Hampurin liikenne kuljettivat suuria määriä tuontitavaroita Suomeen. Saksa oli jo tuohon aikaan tärkein teollisuustuotteiden toimittaja. Koska Victor Ek oli näiden alusten meklari, oli luonnollista, että yrityksen hoidettavaksi annettiin myös tuontitullaus. Meklari toimii varustamon edustajana satamassa ja valvoo varustamon etuja esimerkiksi viranomaisiin, ahtaajiin ja lastin omistajiin nähden. Toiminta kehittyi nopeasti. Vielä vuosisadan vaihteessa huolintaosastoon kuului yksi huolitsija, yksi tullaaja ja pari kirjuria. Kuljetukset hoidettiin hevoskärryillä. Jo vuonna 1912 huolintaosastolla oli 38 työntekijää ja kaksi omaa kuorma-autoa. Seuraavana vuonna osasto hankki vielä kaksi kuorma-autoa. Speditionsverksamheten Från första början var speditionen en del av Victor Eks nya företag. Det var främst linjetrafiken på Stettin och senare Hamburg, som hämtade stora mängder importgods till Finland. Tyskland var redan då vår viktigaste leverantör av industriprodukter. Genom att Victor Ek var mäklare för dessa fartyg var det naturligt, att även importförtullningen anförtroddes företaget. Mäklaren är rederiets förlängda arm i hamnen och tillvaratar rederiets intressen gentemot myndigheter, stuvare, lastens ägare m.m. Utvecklingen var god och snabb. Ännu vid sekelskiftet bestod speditionsavdelningen av en speditör, en förtullare och ett par skrivare. Transporterna sköttes med häst och kärra. Men redan 1912 hade speditionsavdelningen en personal på 38 personer och två egna lastbilar. Följande år införskaffades ytterligare två lastbilar. Polttoaineen käsittely Victor Ek aloitti polttoaineen maahantuonnin jo varhain; kyseessä oli hiilen ja koksin sekä tukku- että vähittäismyynti. Hiilen ja koksin tuonti kehittyi nopeasti ensimmäistä maailmansotaa edeltävien vuosien aikana, ja siitä tuli olennainen osa yrityksen toimintaa. Toiminta laajeni varsinaisesti sodan jälkeen luvuilla. Bränslehanteringen Redan tidigt började Victor Ek med import av bränsle. Det var fråga om såväl parti- som minutförsäljning av kol och koks. Kol- och koksimporten utvecklades mycket snabbt under åren före första världskriget och blev snart en väsentlig del av firmans verksamhet. Den verkliga expansionen ägde rum efter kriget på 1920-talet och fortsatte på 1930-talet.

12 YrityksestÄ osakeyhtiöksi företaget blir aktiebolag

13 Oy Victor Ek Ab 23 auppaneuvos Victor Ek kuoli marraskuussa 1922 sairauden uuvuttamana. Victor Ekin testamentin mukaan yritys muutettiin vahvasti perhekeskeiseksi osakeyhtiöksi, ja hänen kaksi vävyään ottivat johdon käsiinsä. Varatuomari (myöhemmin ministeri) Hjalmar J. Procopésta tuli uusi toimitusjohtaja ja varatuomari Gustaf Cedercreutz nimitettiin hallintoneuvoston puheenjohtajaksi. Yhteiskunnallisten ja poliittisten tehtäviensä vuoksi Procopé erosi virastaan jo seuraavana vuonna, ja toimitusjohtajaksi valittiin konsuli J. W. (Johny) Cadenius, joka johti yritystä menestyksekkäästi vuoteen 1940 asti. Toisen maailmansodan puhjetessa syksyllä 1939 viranomaiset antoivat käskyn, jonka mukaan kaikkien kiinteistöjen ullakot oli tyhjennettävä palavasta materiaalista. Oy Victor Ek Ab:n osalta tämä merkitsi muun muassa sitä, että vanhat arkistomateriaalit lastattiin suojeluskunnan kuorma-autoihin ja kuljetettiin kaatopaikalle. Tämän seurauksena yrityksen vuosista ei löydy nykyään muuta tietoa kuin johtokunnan vuosikertomukset. Vaikka vuosikertomukset ovat valitettavan suppeita, niistä voi kuitenkin poimia monia tietoja maan november 1922 avled kommerserådet Victor Ek efter en svår sjukdom. Enligt hans testamente, ombildades företaget till ett aktiebolag med starkt familjecentrerad karaktär, och hans två svärsöner övertog ledningen. Vicehäradshövding (senare minister) Hjalmar J. Procopé övertog posten som verkställande direktör och vicehäradshövding Gustaf Cedercreutz blev ordförande för förvaltningsrådet. På grund av sina samhälleliga och politiska engagemang lämnade Procopé dock posten redan följande år, och till verkställande direktör utsågs konsul J.W. (Johny) Cadenius, som ledde bolaget framgångsrikt till Då andra världskriget på hösten 1939 bröt ut, gav myndigheterna order om att alla vindar skulle tömmas på brännbart material. Det betydde för Oy Victor Ek Ab:s del att bl.a. gammalt arkivmaterial lastades på skyddskårens lastbilar och fördes till avstjälpningsplatsen. Följden är att det i dag inte finns annat material kvar än direktionens årsberättelser från tiden Tyvärr är årsberättelserna mycket knapphändiga, men ett och annat kan dock plockas ut om den ekonomiska situationen i landet och om företagets utveckling. Under hela 20-talet kan det konstateras att bolagets taloustilanteesta ja yrityksen kehityksestä. Yrityksen tulos oli koko 20-luvun ajan hyvin suuressa määrin riippuvainen hiilen myynnin kehityksestä. Yritys teki kuitenkin koko ajan voittoa. Vuosi 1930 oli suuren maailmanlaajuisen laman ensimmäinen vuosi. Kaikilla mailla oli vaikeuksia, ja työttömyysluvut olivat korkeita. Johtokunta toteaa vuosikertomuksessaan, että yleisen laman seurauksena yrityksen tulos jää huomattavasti huonommaksi kuin aikaisempina vuosina lukuun ottamatta vuotta Vaikeat ajat koettelivat eniten huolintaosastoa. 30-luvun loppu oli yrityksen kulta-aikaa kasvavien toimintojen ja hyvän kannattavuuden ansiosta. Yritys ylsi ennätystulokseen vuonna 1937, jolloin se teki voittoa lähes 4 miljoonaa markkaa. Toinen maailmansota syttyi 1. syyskuuta 1939, ja muutama kuukausi myöhemmin 30. marraskuuta Neuvostoliitto hyökkäsi Suomeen. Talvisota alkoi. Johtokunnan vuosikertomuksesta käy ilmi, että ottaen huomioon vallitsevat vakavat ajat yritys on vuoden aikana tehnyt seuraavat lahjoitukset: mk Suomen Punaiselle Ristille mk Suomen Puolustusministeriölle resultat berodde i mycket hög grad på hur försäljningen av kol utvecklades. Bolaget gick dock med vinst hela tiden. År 1930 var det första året av den stora världsomfattande depressionen. Alla länder hade svårigheter och arbetslösheten var hög. Direktionen konstaterar i sin årsberättelse, att till följd av den allmänna depressionen utvisar året ett betydligt sämre resultat än något föregående år, med undantag av år Speditionsavdelningen var den avdelning som kanske hade den största känningen av de dåliga tiderna. Resten av 30-talet var gyllene år för bolaget med växande verksamhet och god lönsamhet. Rekordåret var 1937 då bolaget redovisade en vinst på nästan 4 miljoner mark. Den 1 september 1939 bröt andra världskriget ut och några månader senare den 30 november angrep Sovjetunionen Finland. Vinterkriget började. Ur direktionens årsberättelse framgår, att med beaktande av rådande allvarsamma tider har under året utbetalats följande donationer: mk till Finlands Röda Kors mk till Finlands Försvarsministerium

14 24 Oy Victor Ek Ab Oy Victor Ek Ab 25 TOINEN MAAILMANSOTA ANDRA VÄRLDSKRIGET

15 26 Oy Victor Ek Ab Oy Victor Ek Ab 27 otavuosien aikana ulkomaankauppa oli lamassa ja viranomaiset valvoivat kaikkea vientiä ja tuontia. Pääesikunnan alaisuudessa Helsingin Korkeavuorenkadulla sijaitsi toimisto, joka vastasi muun muassa ulkomaankuljetuksista. Toimisto jakoi tuonti- ja vientitoimeksiantoja kaupungin huolitsijoille. Toimiston virkamiehet olivat tärkeitä herroja. Myös Kansanhuoltoministeriö jakoi huolitsijoille toimeksiantoja, jotka koskivat pääasiassa elintarvikkeiden tuontia. Vaikeiden sotavuosien aikana yritystä johti ministeri ja pääkonsuli Axel Solitander, joka yhteiskunta-asemansa ja Suomen vientiteollisuuteen solmimiensa hyvien suhteiden avulla johti yritystä tämän hankalan ajanjakson läpi. Vuoden 1940 vuosikertomuksessa johtokunta toteaa lakonisesti, että sota on vaikuttanut haitallisesti yrityksen tulokseen ja yritys on tehnyt voittoa ainoastaan ,62 markkaa. Esimerkiksi huolintaosastolta kaikki muut paitsi yksi miestyöntekijä oli kutsuttu rintamalle. Vuoden 1941 ensimmäisen puoliskon aikana yrityksen toiminta oli melko vilkasta, mutta se lamaantui suurimmaksi osaksi, kun merenkulku pysähtyi kesäkuussa ja sota alkoi uudelleen. Valtio peri sotaa rahoittaakseen ylimääräisen varallisuuteen perustuvan varainsiirtoveron, joka Victor Ekin osalta oli markkaa, eli varsin merkittävä summa. Vuodesta 1942 johtokunta kirjoittaa vuosikertomukseensa, että sota ja siitä johtuvat tuntuvasti nousseet kulut, erityisesti verot ja palkat, ovat vaikuttaneet toimintaan merkittävästi, mutta tulosta on siitä huolimatta pidettävä tyydyttävänä. Hangon konttori oli avattu jälleen Hangon takaisinvaltauksen jälkeen, ja yritys sai kiinteistöön omistusoikeuden. Huolintaosaston toiminnasta johtokunta toteaa, että yksityinen tuonti ja vienti olivat vähentyneet huomattavasti sodan vuoksi, mutta osasto oli sen sijaan pystynyt saamaan suuren osan puolustusvoimien tuontitoimeksiannoista. Lisäksi osasto oli toiminut saksalaisen Marine- nder krigsåren låg utrikeshandeln nere och den export och import, som ägde rum var helt kontrollerad av myndigheterna. Underlydande Huvudstaben vid Högbergsgatan i Helsingfors fanns en transportbyrå med ansvar bl.a. för utrikestransporterna. Denna byrå fördelade import- och exportuppdragen mellan stadens speditörer. Tjänstemännen där var viktiga herrar. Även Folkförsörjningsministeriet fördelade uppdrag mellan speditörerna. Det gällde främst import av livsmedel. Under de svåra krigsåren leddes bolaget av ministern och generalkonsuln Axel Solitander, som med sin position i samhället och med sina goda kontakter till Finlands exportindustri hjälpte att styra företaget genom denna dystra period. I sin årsberättelse för 1940 konstaterar direktionen lakoniskt att resultatet av bolagets verksamhet har av kriget menligt påverkats och utvisar en vinst av endast mk ,62. Från t.ex. speditionsavdelningen hade alla manliga anställda förutom en blivit inkallade. Under första hälften av 1941 var verksamheten rätt livlig men lamslogs till en betydande del, då sjöfarten avstannade i juni månad och kriget bröt ut på nytt. För att finansiera kriget uppbar staten en extra förmögenhetsöverlåtelseskatt som för bolagets del utgjorde mk , en betydande summa. Beträffande året 1942 skriver direktionen i sin årsberättelse, att verksamheten kännbart påverkats av kriget och de till följd därav kraftigt stegrade kostnaderna, särskilt i form av skatter och löner, men bör resultatet likväl anses tillfredsställande. Då Hangö i december 1941 återerövrats kunde filialen där öppnas och bolaget återfick äganderätten till fastigheten. För speditionsavdelningens del konstaterar direktionen, att den privata importen och exporten på grund av kriget inskränkts till ett minimum, men istället har avdelningen kunnat tillförsäkra sig en betydande andel av försvarsmaktens importuppdrag. Därutöver har Verpflegungsamt:in ainoana huolitsijana. Myös kuljetustoiminta oli ollut melko vilkasta. Ne muutamat autot, jotka yhtiöllä oli käytössään, olivat olleet täydessä toiminnassa. Ostamalla ja kunnostamalla käytettyjä autoja yrityksen liikkuvaan kalustoon oli saatu vuoden loppuun mennessä kymmenen autoa. Sama määrä autoja oli edelleen liikekannalla, kuten johtokunta asian ilmaisi. Syyskuussa 1944 Suomi teki Neuvostoliiton kanssa välirauhan. Pitkä sota oli ohi. avdelningen fungerat som ensam speditör för det tyska Marine-Verpflegungsamt. Transportverksamheten har även varit rätt livlig. De fåtal bilar, som bolaget kunde förfoga över, har varit fullt sysselsatta. Genom inköp och iståndsättning av en del begagnade bilar bestod den rullande vagnsparken vid årets utgång av 10 bilar. Samma antal var fortsättningsvis mobiliserade såsom direktionen uttryckte sig. I september 1944 slöt Finland vapenstillestånd med Sovjetunionen. Det långa kriget var slut.

16 UUDELLEEN RAKENTAMINEN JA VAHVA KASVU ÅTERUPPBYGGNAD OCH STARK TILLVÄXT

17 30 Oy Victor Ek Ab Oy Victor Ek Ab 31 aailmansodan päätyttyä ja rauhan palattua Eurooppaan aloitettiin maan jälleenrakennustyö. Samanaikaisesti oli hoidettava rankat sotakorvaustoimitukset Neuvostoliitolle. Axel Solitanderia seurasi vuonna 1944 pitkän linjan victorekiläinen Oscar Ekholm, joka oli palkattu juoksupojaksi vuonna 1900, ja oli nyt ylennyt toimitusjohtajaksi. Oy Victor Ek Ab:lle ajanjakso merkitsi toiminnan nopeaa kasvattamista. Yrityksen eri konttorit ja varastot olivat selvinneet sodasta ilman suurempia vaurioita, mutta suurin osa kuorma-autokannasta oli menetetty. fter att världskriget var slut och fred åter rådde i Europa, började det tunga arbetet att återuppbygga landet samtidigt som de hårda krigsskadeståndsleveranserna till Sovjetunionen skulle skötas. Axel Solitander efterträddes 1944 av en verklig urekare, Oscar Ekholm, som blivit anställd år 1900 som springpojke och nu stigit till verkställande direktör. För Oy Victor Ek Ab gällde det att snabbt bygga upp verksamheten. Bolagets olika kontor och lager hade klarat sig genom kriget utan större skador. Däremot gick större delen av lastbilsparken förlorad.

18 32 Oy Victor Ek Ab Oy Victor Ek Ab 33 Suomesta ei voinut ostaa kuorma-autoja sodan jälkeen, mutta ongelma ratkaistiin osaksi siten, että yritys osti pari GMC-kuorma-autoa Yhdysvaltain armeijan ylijäämävarastosta Saksasta. Kauppaneuvos Victor Ekin tyttärenpoika Magnus Cedercreutz matkusti Saksaan järjestämään kaupat. Kun Oscar Ekholm jäi eläkkeelle vuonna 1950 oltuaan yrityksen palveluksessa puoli vuosisataa, toimitusjohtajaksi valittiin Magnus Cedercreutz. Magnus Cedercreutzin harteille jäi yrityksen johtaminen vaikeiden jälleenrakennusvuosien aikana ja yrityksen kehittäminen siten, että se täyttäisi paikkansa yhtenä Suomen suurimmista huolinta- ja kuljetusyrityksistä. Yrityksen täytyi solmia uudestaan suhteet vanhoihin päämiehiin ja agentteihin sotaa edeltävältä ajalta, kuten varustamoihin H.M. Gehrckens, Svenska Amerika Linien, Transatlantic ja Wilh. Wilhelmsen. Tämän lisäksi yrityksen tuli rakentaa suhteet uudestaan myös muutto- ja huolintaosastojen agentteihin. Yritys oli ensimmäinen huolitsija, joka hankki oman trukin, joka helpotti merkittävästi lastin ja tavaroiden käsittelyä satamassa luvuilla Hangon satama oli koko Suomen Lastbilar fanns inte att köpa i Finland efter kriget, men problemet löstes i viss mån genom att ett par GMClastbilar kunde inhandlas från amerikanska arméns överskottslager i Tyskland. Det var Magnus Cedercreutz, dotterson till kommerserådet Victor Ek, som reste ner till Tyskland och ordnade affären. Då Oscar Ekholm, efter ett halvsekel i bolagets tjänst, gick i pension 1950, utnämndes Cedercreutz till verkställande direktör. Det föll på Magnus Cedercreutz lott att leda bolaget under de svåra återuppbyggnadsåren samt att utveckla bolaget så, att det kunde fylla sin plats som en av de stora speditions- och transportfirmorna i Finland. Det gällde även att snabbt på nytt knyta kontakter till tidigare huvudmän och agenter från tiden före kriget. Främst gällde det rederier som H.M. Gehrckens, Svenska Amerika Linien, Transatlantic och Wilh. Wilhelmsen. Men även kontakterna till flyttnings- och speditionsavdelningarnas agenter måste återknytas. Bolaget var också den första speditören som anskaffade en egen truck som lättade ansenligt på hanteringen av last och gods i hamnen. talvisatama, eli myös Hangon konttorin toiminta keskittyi täysin talvikuukausiin. Vilkkaan talviliikenteen aikana Hangossa saattoi olla tuhansittain ylimääräistä työvoimaa. Työvoima oli Hangossa tullilaitoksen, rautateiden sekä huolinta- ja ahtausyritysten palveluksessa. Toisen maailmansodan jälkeen Vaasan konttori panosti voimakkaasti polttoaineen myyntiin. Kilpailu oli kovaa, sillä markkinaosuudet menivät asemansa vakiinnuttaneille kilpailijoille. Panostus kuitenkin onnistui, ja luvuilla yrityksen osuus kiinteän polttoaineen myynnistä Vaasassa ympäristöineen oli noin 70 % luvuilla öljy valtasi alaa markkinoilla, mutta öljyn myynnistä ei koskaan tullut yhtä kannattavaa toimintaa kuin kiinteän polttoaineen myynnistä. Yritys hankki vuonna 1947 ensimmäisen kuormaauton Turun konttoriin ja muuttokuljetuskampanja käynnistettiin. Vuosien saatossa autokanta on kasvanut samaan tahtiin henkilöstön kanssa luvulla lakkautettu polttoaineen myynti aloitettiin Turussa uudelleen vuonna På och 50-talet var Hangö hamn hela Finlands vinterhamn d.v.s. även Hangö-kontorets verksamhet var helt koncentrerad till vinterhalvåret. Under en livlig vintertrafik kunde tusentals man extra arbetskraft vara stationerad i Hangö. Arbetskraften var kommenderad till Hangö av tullverket, järnvägen, speditions- och stuverifirmorna. Efter andra världskriget satsade Vasa-kontoret kraftigt på bränsleförsäljningen. Kampen var hård, då marknadsandelar skulle tas av etablerade konkurrenter. Aktionen lyckades och under och 50-talet var bolagets andel av den fasta bränsleförsäljningen i Vasa med omnejd ca 70 %. Under och 70-talet tog oljan över marknaden, men försäljningen av olja blev aldrig samma lönsamma affär som försäljningen av fast bränsle. År 1947 anskaffades den första lastbilen till Åbokontoret och en flyttningskampanj verkställdes. Med åren har bilparken ökat i samma takt som personalen. År 1950 återupptogs bränsleförsäljningen i Åbo, vilken nedlagts i slutet på 1920-talet.

19 66 Oy Victor Ek Ab Oy Victor Ek Ab 67 Yrityksen entinen pääomistaja ja monivuotinen hallituksen puheenjohtaja Victor Procopé menehtyi 7. elokuuta Procopén luottamus yrityksen sisäiseen vahvuuteen ja hänen järkkymätön tahtonsa nähdä perheyrityksen jatkavan vahvana, itsenäisenä yrityksenä oli syynä siihen, että hallitus oli hänen johdollaan onnistunut väistämään useat vakavat uhkakuvat. Yritys oli pienentynyt niin työntekijöiden lukumäärän kuin liikevaihdon osalta, mutta vastavuoroisesti yrityksen taloustilanne oli vahva ja tulevaisuuden näkymät olivat myönteiset niillä aloilla, joilla yritys toimi. Ilmassa vallitsi haikeus mutta suuri kiitollisuus, kun hallitus muisti monivuotista puheenjohtajaansa hiljaisella minuutilla kokouksessaan 13. elokuuta Neuvottelut matkatoimisto Travekin myymisestä John Nurminen Oy:hyn kuuluvan MatkaKalevan kanssa saatiin päätökseen vuoden 1998 alussa. Travek myytiin kokonaisuudessaan henkilökuntineen MatkaKalevalle, ja yrityksen toimitusjohtaja Mona Björklund siirtyi siirtymävaiheen aikana MatkaKalevan palvelukseen. Matkatoimistoalalla vallitseva kilpailu oli johtanut siihen, että pienten, erikoistumattomien matkatoimistojen oli hyvin vaikea pitää pintansa. Björklund oli tehnyt suurenmoisen työn ja onnistunut tekemään toiminnasta kannattavan, mutta pitkällä aikavälillä uhka oli kuitenkin niin suuri, että Victor Ekin hallituksen mielestä matkatoimistotoiminta ei voinut selviytyä tulevaisuudessa. Danzas oli yrityksen kumipyöräliikenteen oston jälkeen jäänyt Katajanokalle vuokralaiseksi, mutta vuoden 1998 alussa se päätti siirtää toimintansa Hakkilaan, jolloin sen tilat jäivät tyhjiksi. Hallituksen mielestä Victor Ekin ei olisi kannattavaa jäädä omaan kiinteistöön Katajanokalle, sillä tiloja oli vaikea käyttää, koska suuri Den 7 augusti 1998 avled bolagets tidigare huvudägare och mångårige styrelseordförande Victor Procopé. Tack vare Procopés tilltro till bolagets inneboende styrka och hans okuvliga vilja att se familjebolaget fortsätta som ett starkt, fristående företag hade styrelsen under hans ledning lyckats avvärja ett flertal allvarliga hotbilder. Bolaget hade visserligen blivit avsevärt mycket mindre, både i avseende å personalantalet och omsättningen, men i gengäld var bolagets finansiella ställning stark och framtidsutsikterna inom de branscher, där bolaget verkade, var positiva. Det var med förstämning men med stor tacksamhet, som styrelsen ihågkom sin mångårige ordförande med en tyst minut under mötet den 13 augusti Underhandlingarna med Matkakaleva, som hörde till John Nurminen Oy, om försäljning av resebyrån Travek slutfördes tidigt under Travek såldes i sin helhet med personal till Matkakaleva och bolagets verkställande direktör, Mona Björklund övergick under en övergångsperiod till Matkakalevas tjänst. Konkurrensen inom resebyråbranchen hade lett till att det var mycket svårt för mindre resebyråer, som inte specialiserat sig, att hävda sig. Björklund hade utfört ett storartat arbete och lyckats få verksamheten lönsam, men på sikt var dock hoten så stora, att styrelsen för Victor Ek inte ansåg, att resebyråverksamheten i framtiden skulle kunna hävda sig. Danzas, som efter inköpet av bolagets gummihjulstrafik stannat som hyresgäst på Skatudden, beslöt under början av 1998 att flytta sin verksamhet till Haxböle varvid deras utrymmen friställdes. I samband med detta konstaterade styrelsen, att det inte är ändamålsenligt för Victor Ek att i längden stanna kvar Kuvassa Kunnallisneuvos Victor Procopé ja tyttärentytär Annika Sucksdorff. På bild Kommunalrådet Victor Procopé med dotterdotter Annika Sucksdorff.

20 68 Oy Victor Ek Ab Oy Victor Ek Ab 69 osa oli vuokrattu, ja lisäksi kiinteistö muodosti turhan suuren osan taseen loppusummasta. Katajanokan kiinteistön myyntiä valmisteltiin vuoden 1998 aikana, ja lokakuussa 2000 kiinteistö myytiin Merimieseläkekassalle sillä ehdolla, että Victor Ek sai jäädä vuokralaiseksi vuoden 2001 loppuun asti. ATK-projekti jatkui vuoden 1997 ajan, ja se saatiin päätökseen vuoden 1998 alussa. Kaikki operatiiviset järjestelmät uusittiin ja konekanta vaihdettiin. Uusi järjestelmä oli varustettu yhteistä valuuttaa euroa ja vuosituhannen vaihtumista varten. Hankkeen aikataulu ja budjetti pitivät yllättävän hyvin, ja perehdytysvaiheen jälkeen järjestelmä toimi kaikkien helpotukseksi. Vuosituhannelta toiselle siirryttiin ilman ongelmia, mikä ei olisi ollut mahdollista vanhalla ATK-järjestelmällä. Myös euroon siirtyminen sujui ongelmitta. Linjamerenkulkuosaston viimeiset vuodet ennen vuosituhannen vaihtumista olivat kasvun ja parantuneen kannattavuuden aikaa. Kolme suurta puunjalostusyritystä saivat nauttia sekä paperin että puutavaran viennin lisääntymisestä. Japanilainen varustamo K Line, jota Victor Ek oli edustanut Suomessa jo pitkän aikaa, suhtautui myönteisesti Suomen lisääntyneisiin vientimääriin huolimatta siitä, että tuonnin ja viennin epätasapainon takia Suomeen täytyi kuljettaa tyhjiä kontteja, jotta vientimäärät voitiin täyttää. Suhteellisen lyhyen ajan kuluessa K Linen tilausmäärät kasvoivat niin voimakkaasti, että linja oli yksi johtavista toimijoista, jotka veivät paperia Kaukoitään. Todistaakseen suomalaisille paperiyrityksille panostavansa tosissaan Suomeen K Line perusti oman feederlinjan Hampurin ja Rauman/Mäntyluodon välille vuoden 2000 aikana. Linjalla toimi jäälujitettu konttialus, jonka kapasiteetti oli 500 TEU. Linjaosasto yritti löytää luotettavia yhteistyökumppaneita myös Baltiasta ja Venäjältä voidakseen lisätä osuuttaan transitoliikenteestä. Osasto aloitti Moskovassa yhteistyön Juuranto-Yhtiöihin kuuluvan Scanrapidin i den egna fastigheten på Skatudden. Dels var utrymmena svåra att disponera, då en stor del var uthyrda, dels utgjorde fastigheten en onödigt stor del av balansomslutningen. Förberedelserna för försäljningen av Skatuddsfastigheten gjordes under 1998 och i oktober 2000 försåldes fastigheten åt Sjömanspensionskassan på villkor att Victor Ek fick fortsätta som hyresgäst till utgången av året ADB projektet, som fortgått under hela 1997 slutfördes i början av Alla operativa system förnyades och maskinparken byttes ut. De nya systemen var rustade för övergång till den den nya gemensamma valutan euro, samt för millennieskiftet. Projektets tidtabell och budget höll förvånansvärt bra, och efter en inkörsperiod fungerade systemen till allmän belåtenhet. Millenieskiftet genomfördes utan problem vilket inte hade varit möjligt med de gamla ADB-systemen. Även övergången till euro gick problemfritt. För linjesjöfartsavdelningen innebar de sista åren före millenieskiftet en period av tillväxt och förbättrad lönsamhet. De tre stora träförädlingsbolagen upplevde en ökande export både av papper och trävaror. Det japanska rederiet K Line, som representerats av Victor Ek i Finland under en längre tid, ställde sig positiva till en ökad exportvolym från Finland, trots att obalansen i fråga om import och export gjorde, att tomma containers måste skeppas till Finland för att tillfredsställa exportvolymerna. Under en relativt kort tid ökade K Lines volymer kraftigt så att linjen hörde till de ledande exportörerna av papper till Fjärran Östern. För att understyrka för de finska pappersbolagen att de seriöst satsar på Finland, grundade K Line en egen feederlinje mellan Hamburg och Rauma/Mäntyluoto med ett isförstärkt containerfartyg med en kapacitet på 500 teu under år Linjeavdelningen sökte även finna pålitliga samarbetspartner i Baltikum och i Ryssland, för att på så sätt öka sin andel i transitotrafiken. I Moskva inleddes kanssa, mikä toi tervetullutta volyymin kasvua. Baltiassa hyvien yhteistyökumppaneiden löytäminen oli vaikeampaa, ja niinpä Baltian kautta Venäjälle suuntautuneen liikenteen tilausmäärät jäivät vaatimattomiksi. Vuoden 1998 alussa yritys aloitti neuvottelut Fennoscandia Charteringin omistajan kanssa tämän yrityksen ostosta. Yritys edusti muun muassa Shipping Corporation of India nimistä yritystä, joka olisi houkutteleva lisä linjaosaston portfolioon. Kaupat tehtiin maaliskuussa 1999, ja yrityksestä tuli Victor Ekin kokonaan omistama tytäryhtiö luvun loppu oli Hangon satamalle laskun aikaa, mikä näkyi Victor Ekin pienentyneissä tilausmäärissä. Konttorin toiminta oli täysin riippuvainen Hangon Vapaasatamasta Venäjälle ja Ukrainaan kulkevista transitoautoista. Aikaisemmin toiminnan ytimen muodostaneiden huolintatoimeksiantojen määrä väheni rajusti. Vuoden 2000 alussa Victor Ekiin otti yhteyttä kreikkalainen varustamo Superfast Ferries, joka suunnitteli avaavansa auto- ja matkustajalauttaliikenteen Suomen ja entisessä Itä-Saksassa sijaitsevan Rostockin välille. Varustamo oli tilannut neljä pika-alusta Kielissä sijaitsevalta HDW:n telakalta ja aikoi sijoittaa kaksi niistä Hangon ja Rostockin väliseen liikenteeseen ja kaksi Södertäljen ja Rostockin välille. Superfast Ferries tarvitsi Hangon toiminnalleen agentin, ja neuvottelut agenttisopimuksesta käytiin vuoden aikana ja saatiin päätökseen kesäkuussa. Victor Ek valittiin ainoaksi Superfast Ferriesin agentiksi, ja se vastasi kaikesta Hangon satamatoiminnasta mukaan lukien lastin ja matkustajien lähtöselvityksen sekä varustamon edustamisen viranomaisasioissa. Kesäkuussa 2000 Superfast Ferries solmi sopimuksen Hangon sataman kanssa, ja saman vuoden marraskuussa se valitsi Victor Ekin agentikseen Hangossa. Lokakuussa 2000 Victor Ek avasi konttorin Tampereelle. Tampereen sivukonttorin tarkoituksena oli helpottaa Victor Ekin linjamerenkulkutoimintojen myyntiä Pirkkalan alueen teollisuusasiakkaille. samarbete med Scanrapid, som hörde till Juurantobolagen. Detta samarbete gav ett välkommet volymtillskott. I Baltikum var det svårare att hitta goda samarbetspartners, och volymerna genom Baltikum till Ryssland förblev blygsamma. Under början av 1998 inleddes förhandlingar med ägaren till Fennoscandia Chartering om köp av detta bolag. Bolaget representerade bland annat Shipping Corporation of India, vilket skulle vara ett attraktivt tillskott till linjeavdelningens agenturportfölj. Köpet fullföljdes i mars 1999 och bildade ett helägt dotterbolag till Victor Ek. Under slutet av 1990-talet upplevde hamnen i Hangö en nedgångsperiod, vilket visade sig i minskade volymer för Victor Ek. Kontorets verksamhet var helt beroende av transitobilarna via Hangö Frihamn till Ryssland och Ukraina. Speditionsuppdragen, som tidigare utgjort kärnan av verksamheten, minskade drastiskt i antal. I början av år 2000 kontaktades Victor Ek av det grekiska rederiet Superfast Ferries, som planerade att öppna en bil- och passagerarfärjetrafik mellan Finland och Rostock i det forna Östtyskland. Rederiet hade beställt fyra snabbgående färjor från varvet HDW i Kiel och ämnade sätta två av dem i trafik mellan Hangö och Rostock och de två andra mellan Södertälje och Rostock. Superfast Ferries behövde en agent för verksamheten i Hangö och förhandlingar om ett agentkontrakt fördes under året och slutfördes i juni. Victor Ek utsågs till exklusiv agent för Superfast Ferries med ansvar för alla hamnaktiviteter i Hangö inkluderande incheckning av last och passagerare och för att representera rederiet inför myndigheterna. I juni år 2000 slöt Superfast Ferries ett avtal med Hangö hamn och i november samma år utsåg Superfast Ferries Victor Ek till sin agent i Hangö. I oktober år 2000 öppnades Victor Eks kontor i Tammerfors. Avsikten med en filial i Tammerfors var, att lättare kunna sälja Victor Eks linjesjöfart för industrikunderna i Birkala området.

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA Tietoisku 3/2009 Arja Munter Kesk skushallin ushallinto Kehit ehittämis tämis- - ja tutkimus utkimusyk yksikkö Ulkomaalaistaustaisia henkilöitä oli pääkaupunkiseudulla

Lisätiedot

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa SKILLNADEN II Samverkan som strategi MUUTOS II Strategiana yhteistyö 24.11.2015 Tua Heimonen Specialplanerare,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja

Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja Mötet ägde rum i klubbhuset den 3.4.2014 Kokous pidettiin kerhon tiloissa 3.4.2014 1 Öppnandet

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 845/2006 vp Internetin hankkiminen yhteydenpitoon työvoimaviranomaisten kanssa Eduskunnan puhemiehelle Työttömän työnhakijan piti lähettää työvoimaviranomaiselle kuittaus sähköisen

Lisätiedot

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Osuuskauppa Varuboden-Osla haluaa omalla toimialueellaan,

Lisätiedot

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖELÄMÄSSÄ 2007

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖELÄMÄSSÄ 2007 ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖELÄMÄSSÄ 2007 Tietoisku 2/2010 Kuva: Ee-mailin toimitus Arja Munter Keskushallinto Kehittämis- ja tutkimusyksikkö Vuoden 2007 lopussa Suomessa asui 217 700 ulkomaalaistaustaista,

Lisätiedot

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver.

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver. Torgmöte 3½ 3.3 kl. 12:30-14 i Saima, stadshuset Kim Mäenpää presenterade projektet Skede 1 av HAB och torgparkeringen Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2014

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2014 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2014 Tietoisku 8/2014 Sisällys 1. Asuntokuntien keskikoko pysynyt ennallaan 2. Perheiden keskikoko hieman pienentynyt 3. Monilapsisuus yleisintä Pohjois-Espoossa 4. Perheiden kaksikielisyys

Lisätiedot

Tervetuloa tähän Pohjanmaan liiton järjestämään laajakaistaseminaarin, joka kantaa nimeä Sadan megan Pohjanmaa.

Tervetuloa tähän Pohjanmaan liiton järjestämään laajakaistaseminaarin, joka kantaa nimeä Sadan megan Pohjanmaa. Tervetuloa tähän Pohjanmaan liiton järjestämään laajakaistaseminaarin, joka kantaa nimeä Sadan megan Pohjanmaa. Välkomna till Österbottens förbunds bredbandsseminarium, som fått namnet Österbotten kör

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

Eriksnäs. Katsaus historiallisiin karttoihin Översikt av de historiska kartorna

Eriksnäs. Katsaus historiallisiin karttoihin Översikt av de historiska kartorna Eriksnäs atsaus historiallisiin karttoihin Översikt av de historiska kartorna Eriksnäs, såsom de flesta byar i Sibbo, förekommer som namn i handlingar först på 1500-talet, trots att bybosättingen sannolikt

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 777/2004 vp Työntekijöiden työehtojen heikentyminen ISS:ssä Eduskunnan puhemiehelle Pietarsaaressa sijaitsevassa Snellmanin lihanjalostuslaitoksessa hoidettiin tuotantorakennusten siivoustyö

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 71/2004 vp Ulkomailla työskentelyn vaikutukset kansaneläkkeen viivästymiseen Eduskunnan puhemiehelle Ulkomailla työskennelleiden Suomen kansalaisten eläkepäätökset viipyvät usein kuukausikaupalla.

Lisätiedot

Lasten tarinoita Arjen sankareista

Lasten tarinoita Arjen sankareista Arjen sankarit Lasten tarinoita Arjen sankareista 112-päivää vietetään vuosittain teemalla Ennakointi vie vaaroilta voimat. Joka vuosi myös valitaan Arjen sankari, joka toiminnallaan edistää turvallisuutta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 678/2001 vp Ansiosidonnaisen työttömyysturvan parantaminen Eduskunnan puhemiehelle Maan suurin ammattijärjestö SAK ehdotti maanantaina 14.5.2001, että ansiosidonnaiselle työttömyysturvalle

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013 Tietoisku 8/2013 Sisällys 1. Asuntokuntien keskikoko pieneni hieman 2. Perheiden keskikoko pysynyt ennallaan 3. Monilapsisuus yleisintä Pohjois-Espoossa 4. Perheiden kaksikielisyys

Lisätiedot

Varhennetulle vanhuuseläkkeelle jäävä henkilö ei ehkä aina saa riittävästi tietoa siitä, minkä suuruiseksi hänen eläkkeensä muodostuu loppuelämäksi.

Varhennetulle vanhuuseläkkeelle jäävä henkilö ei ehkä aina saa riittävästi tietoa siitä, minkä suuruiseksi hänen eläkkeensä muodostuu loppuelämäksi. KK 1370/1998 vp Kirjallinen kysymys 1370 Mikko Kuoppa Iva-r: Varhennetun vanhuuseläkkeen riittävyydestä Eduskunnan Puhemiehelle Varhennettua vanhuuseläkettä on markkinoitu ikääntyneille työntekijöille

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1254/2001 vp Osa-aikalisän myöntämisen perusteet Eduskunnan puhemiehelle Kun osa-aikalisäjärjestelmä aikoinaan otettiin käyttöön, sen yhtenä perusteena oli lisätä työssä jaksamista

Lisätiedot

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, Sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 264/2013 vp Eduskunnan suullinen kyselytunti radiossa Eduskunnan puhemiehelle Eduskunnan suullisella kyselytunnilla ministerit vastaavat kansanedustajien kysymyksiin. Kyselytunti mahdollistaa

Lisätiedot

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kommunal verksamhet och service nu på finska! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosan kunta osa suomen kielen hallintoaluetta Kommunal

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1101/2001 vp Poliisin voimavarojen lisääminen Keravalla Eduskunnan puhemiehelle Poliisin turvallisuusbarometrin mukaan keravalaisista naisista 19 % ei uskalla käydä kaupungin keskustassa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 431/2001 vp Yrittäjien asema uudessa aikuiskoulutustuessa Eduskunnan puhemiehelle Työllisyyden hoito on merkittävä osa köyhyyden torjuntaa. Pienyritteliäisyyttä on siten tuettava, jotta

Lisätiedot

Suomalaisten varustamoiden ulkomailla rekisteröidyt ja ulkomailta aikarahtaamat alukset 2012 Finländska rederiers utlandsregistrerade och

Suomalaisten varustamoiden ulkomailla rekisteröidyt ja ulkomailta aikarahtaamat alukset 2012 Finländska rederiers utlandsregistrerade och Suomalaisten varustamoiden ulkomailla rekisteröidyt ja ulkomailta aikarahtaamat alukset 2012 Finländska rederiers utlandsregistrerade och tidsbefraktade utländska fartyg Trafin julkaisuja Trafis publikationer

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 773/2013 vp Lahden alueen äkillisen rakennemuutoksen tukitoimet Eduskunnan puhemiehelle Hallitus nimesi lähes päivälleen vuosi sitten Lahden alueen äkillisen rakennemuutoksen alueeksi.

Lisätiedot

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Marraskuu 2012 Sysselsättningsöversikt: november 2012

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Marraskuu 2012 Sysselsättningsöversikt: november 2012 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Työllisyyskatsaus: Marraskuu 2012 Sysselsättningsöversikt: november 2012 TYÖLLISYYSKATSAUS Marraskuu 2012 Lisätiedot: Olli Peltola puh +358 50 312 8727 Pohjanmaan työllisyyskatsaus

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 133/2009 vp Valtion eläkevastuut Eduskunnan puhemiehelle Edellisen hallituksen aikana arvioitiin, että valtionhallinnosta voitaisiin vähentää vuoteen 2011 mennessä 9 650 työpaikkaa.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 546/2010 vp Kuljettajantutkintojen kilpailuttaminen Eduskunnan puhemiehelle Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi kilpailuttaa kuljettajantutkintojen vastaanottamisen 19 maakunnassa,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 767/2001 vp Postinjakelu Kangasalan Kuohenmaalla Eduskunnan puhemiehelle Postin toiminta haja-asutusalueilla on heikentynyt. Postin jakaminen myöhään iltapäivällä ei ole kohtuullista.

Lisätiedot

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken?

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken? Kommenttipyyntö Tulevaisuuden kunta-parlamentaarisen työryhmän väliraportista / Begäran om kommentarer till mellanrapporten från parlamentariska arbetsgruppen för Framtidens kommun Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter:

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2001 vp Kunnan oikeus ilman perillisiä kuolleen henkilön kiinteistöön Eduskunnan puhemiehelle Perintökaaren mukaan ilman perillisiä kuolleen henkilön omaisuuden perii valtio. Omaisuus

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 30/2005 vp Digitaalisiin televisiolähetyksiin siirtyminen Eduskunnan puhemiehelle Analogiset tv-lähetykset loppuvat nykytiedon mukaan 31.8.2007. Kuitenkin useimmat ihmiset ovat ostaneet

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1256/2001 vp Palkansaajan järjestäytymättömyys ammattiliittoihin Eduskunnan puhemiehelle Perustuslaki turvaa oikeuden olla järjestäytymättä ammattiliittoon. Käytännössä valinnanvapautta

Lisätiedot

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken?

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken? Kommenttipyyntö Tulevaisuuden kunta-parlamentaarisen työryhmän väliraportista / Begäran om kommentarer till mellanrapporten från parlamentariska arbetsgruppen för Framtidens kommun Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter:

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN TYÖLLISYYDELLÄ JA OSALLISUUDELLA HYVINVOINTIA POHJANMAALLE - alueellisen yhteistyön mahdollisuudet ja haasteet

MAAHANMUUTTAJIEN TYÖLLISYYDELLÄ JA OSALLISUUDELLA HYVINVOINTIA POHJANMAALLE - alueellisen yhteistyön mahdollisuudet ja haasteet MAAHANMUUTTAJIEN TYÖLLISYYDELLÄ JA OSALLISUUDELLA HYVINVOINTIA POHJANMAALLE - alueellisen yhteistyön mahdollisuudet ja haasteet INVANDRARES SYSSELSÄTTNING OCH DELAKTIGHET FÖR VÄLFÄRDEN I ÖSTERBOTTEN -

Lisätiedot

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Syyskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: September 2013

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Syyskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: September 2013 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Työllisyyskatsaus: Syyskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: September 2013 TYÖLLISYYSKATSAUS Syyskuu 2013 Lisätiedot: Jorma Höykinpuro puh +358 50 312 8568 ja Olli Peltola tfn +358 50

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 767/2010 vp Risteilyalusten jätevedet Eduskunnan puhemiehelle Itämerellä vierailee vuosittain 350 risteilyalusta, jotka poikkeavat yli 2 100 kertaa Itämeren satamissa. Näiden alusten

Lisätiedot

1. 3 4 p.: Kansalaisjärjestöjen ja puolueiden ero: edelliset usein kapeammin tiettyyn kysymykseen suuntautuneita, puolueilla laajat tavoiteohjelmat. Puolueilla keskeinen tehtävä edustuksellisessa demokratiassa

Lisätiedot

VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD. Kauniainen - Grankulla

VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD. Kauniainen - Grankulla VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD Kauniainen - Grankulla Kauniaisissa on toiminut vuodesta 1989 lähtien vammaisneuvosto, joka edistää ja seuraa kunnallishallinnon eri aloilla tapahtuvaa toimintaa vammaisten

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2010

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2010 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2010 Tietoisku 8/2010 Sisällys 1. Suur-Matinkylässä eniten pieniä asuntokuntia 2. Lapsettomien parien osuus perheistä kasvaa 3. Yksinhuoltajaperheiden osuus pysynyt ennallaan 4.

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2016

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2016 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2016 Tietoisku 11/2016 Sisällys 1. Asuntokuntien koko pysyi samana 2. Perheiden keskikoko pysynyt ennallaan 3. Monilapsisuus yleisintä Pohjois-Espoossa 4. Perheiden kaksikielisyys

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2008

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2008 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2008 Tietoisku 13/2008 Sisällys 1. Suur-Matinkylässä eniten yksin eläjiä 2. Lapsettomia pareja entistä enemmän 3. Viidennes lapsiperheistä yksinhuoltajaperheitä 4. Kielikirjo perheissä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 281/2011 vp Lapsettomien leskien leskeneläkkeen ikärajojen laajentaminen Eduskunnan puhemiehelle Lapsettomien leskien leskeneläkettä saavat tämänhetkisen lainsäädännön mukaan 50 65-

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 876/2010 vp Työnantajien Kela-maksun poiston vaikutus työpaikkojen määrään Eduskunnan puhemiehelle Työnantajien Kela-maksu on hallituksen esityksestä poistettu. Hallitus perusteli esityksessään

Lisätiedot

Hyvien yhteyksien solmukohdassa. I förbindelsernas knutpunkt

Hyvien yhteyksien solmukohdassa. I förbindelsernas knutpunkt Perspektiivi-2-heinä15 klo12 Monien mahdollisuuksien liiketilaa energisen alueen ytimessä Det nyaste företagscentret i energiska Runsor WAASA KIINTEISTÖ WASAPLAN OY JUHA KOIVUSALO, RA RUNSOR Toimisto-

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 350/2007 vp Oikeus sairauspäivärahaan tai eläkkeeseen Eduskunnan puhemiehelle Kontiolahtelainen Kauko Riikonen koki melkoisen yllätyksen, kun hän 1.6.2004 nilkkavammasta alkaneen sairausloman

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 759/2004 vp Liikunnanopettajien pätevöityminen terveystiedon opettajiksi Eduskunnan puhemiehelle Uuden lain myötä aikaisemmin valmistuneet liikunnanopettajat eivät ole päteviä opettamaan

Lisätiedot

Jarmo Oksanen. Victor Reinhold Ek ja Loviselund Albergassa

Jarmo Oksanen. Victor Reinhold Ek ja Loviselund Albergassa Jarmo Oksanen Victor Reinhold Ek ja Loviselund Albergassa Kauppaneuvos Victor Ek oli oman aikansa merkittävimpiä helsinkiläisiä liikemiehiä. Vuoden 1885 huhtikuussa hän perusti pääkaupunkiin huolinta-

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 680/2009 vp Nuorten akateemisten työttömyyden vähentäminen Eduskunnan puhemiehelle Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työttömyys on kasvanut keväällä 2009 erityisesti 25 30-vuotiaiden

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 110/2007 vp Alkoholin liikakäyttöön puuttuminen työpaikoilla Eduskunnan puhemiehelle Suomessa saattaa olla Työterveyslaitoksen selvityksen mukaan jopa 500 000 700 000 alkoholin suurkuluttajaa.

Lisätiedot

Filmhandledning från Svenska nu för svenskundervisningen Rekommenderas för åk 7-10

Filmhandledning från Svenska nu för svenskundervisningen Rekommenderas för åk 7-10 Medan vi lever Filmhandledning från Svenska nu för svenskundervisningen Rekommenderas för åk 7-10 Till läraren Filmen och övningarna är främst avsedda för eleverna på högstadiet, men övningarna kan också

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 391/2001 vp Valtiokonttorin maksamien pienten eläkkeiden maksatuksen järkeistäminen Eduskunnan puhemiehelle Useimpien eläkkeellä olevien ihmisten kokonaiseläke koostuu monien eläkelaitosten

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 874/2010 vp Poliisikoiratoiminnan keskittäminen Itä-Uudenmaan poliisilaitoksella Eduskunnan puhemiehelle Itä-Uudenmaan poliisilaitoksella on valmisteilla muutos, jossa poliisikoiratoiminta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 857/2005 vp Vakuutusmeklaritutkinto Eduskunnan puhemiehelle 1.9.2005 tuli voimaan laki vakuutusedustuksesta (570/2005). Lain 49 :n mukaan siirtymäsäännöksistä säädetään seuraavasti:

Lisätiedot

Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten. Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen

Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten. Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen 10 Lag om vattentjänster 119/2001 Vesihuoltolaki 119/2001 Anslutning av fastigheter till vattentjänstverkets

Lisätiedot

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne NBS Workshop Antti Paananen 22.11.2013 Sisältö 1. Mitä tähän mennessä on tehty ja missään ollaan NordREG työssä? 2. Millaista poliittista ohjausta hankkeelle on saatu?

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 953/2001 vp Kemira Oy:n työpaikkojen turvaaminen Eduskunnan puhemiehelle Kemira Oy:n kohdalla ollaan tekemässä omistusjärjestelyjä talouspoliittisen ministerivaliokunnan päätöksellä.

Lisätiedot

Asuntokunnat ja perheet 2007 TIETOISKU 9/2007. Sisällys

Asuntokunnat ja perheet 2007 TIETOISKU 9/2007. Sisällys Asuntokunnat ja perheet 2007 TIETOISKU 9/2007 Sisällys 1 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 1.1 Asuntokuntien määrä ja koko 2 PERHEET 2.1 Perhetyyppi 2.2 Lapsiperheet 2.3 Perheiden äidinkieli Kuva: Ee-mailin toimitus

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1258/2001 vp Kelan asumistuki Eduskunnan puhemiehelle Yleinen vuokrataso on noussut viime vuosien aikana huomattavan korkeaksi. Varsinkin pienten asuntojen neliövuokrat ovat kaupungeissa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 987/2009 vp 72 tunnin viisumivapaus venäläisille turisteille Eduskunnan puhemiehelle Vuonna 2008 Venäjältä tehtiin 2,3 miljoonaa matkaa Suomeen. Näistä 67 % eli 1,6 miljoonaa oli päivämatkoja.

Lisätiedot

Kaupunkiseutujen talouskasvu 1994 2002 Den ekonomiska tillväxten i våra stadsregioner 1994 2002

Kaupunkiseutujen talouskasvu 1994 2002 Den ekonomiska tillväxten i våra stadsregioner 1994 2002 Kaupunkiseutujen talouskasvu 1994 2002 Den ekonomiska tillväxten i våra stadsregioner 1994 2002 Juha Suokas Artikkelissa tarkastellaan talouskasvun jakautumista maan eri osien välillä kuvaamalla alueellisina

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 220/2002 vp Työajan vähentäminen iän perusteella Eduskunnan puhemiehelle Puron työryhmän valmisteleman yksityisalojen työeläkkeiden eläkeuudistuksen tärkein tavoite oli tehdä työeläkejärjestelmään

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2011

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2011 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2011 Tietoisku 8/2011 Sisällys 1. Asuntokuntien keskikoko pienentynyt 2. Perheiden keskikoko pysynyt ennallaan 3. Yksilapsisuus yleisintä Suur-Matinkylässä 4. Perheiden kaksikielisyys

Lisätiedot

Yhteisen kirkkovaltuuston kokous 2/2015 Gemensamma kyrkofullmäktiges sammanträde 2/2015

Yhteisen kirkkovaltuuston kokous 2/2015 Gemensamma kyrkofullmäktiges sammanträde 2/2015 Yhteisen kirkkovaltuuston kokous 2/2015 Gemensamma kyrkofullmäktiges sammanträde 2/2015 Aika Tid ti/tis 19.5.2015 klo/kl. 17.00 18.23 Paikka Plats Kauniaisten kirkko, Kavallintie 3 Grankulla kyrka, Kavallvägen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1355/2001 vp Ulkomaaneläkkeiden sairausvakuutusmaksut Eduskunnan puhemiehelle EU:n tuomioistuimen päätös pakottaa Suomen muuttamaan niiden eläkeläisten verotusta, jotka saavat eläkettä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 435/2003 vp Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoito Eduskunnan puhemiehelle Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoidon osalta on ilmennyt ongelmia ympäri Suomea. Monet kunnat

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 619/2002 vp EU-direktiivi satamapalvelujen järjestämisestä Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unioni on laatimassa direktiiviä satamapalvelujen järjestämisestä. Tämänkin EU-direktiivin

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 276/2003 vp Lasinkeräyksen järjestäminen ja kierrätys Eduskunnan puhemiehelle Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV on ilmoittanut lopettavansa jätelasin keräämisen toimialueellaan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1333/2010 vp Näkövammaisten kirjaston Celian tulevaisuus Eduskunnan puhemiehelle Celia on näkövammaisten kirjasto, joka on tarkoitettu Suomessa kaikille lukemisesteisille kansalaisille.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1173/2006 vp Vastasyntyneiden neonataaliseulonta Eduskunnan puhemiehelle Vastasyntyneiden seulonta on ehkäisevä terveydellinen toimenpide, jossa etsitään näennäisesti terveistä lapsista

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 447/2010 vp Au pair -ilmoitusten välittämisen jatkaminen työministeriön MOL-palvelussa Eduskunnan puhemiehelle Työministeriön www.mol.fi on työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämä verkkopalvelu,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 118/2004 vp Osa-aikaeläkkeeltä vanhuuseläkkeelle siirtyminen Eduskunnan puhemiehelle Vuoden 2005 alussa voimaan tulevan eläkeuudistuksen myötä vanhuuseläkkeelle voi siirtyä 63 68-vuotiaana.

Lisätiedot

LUVY - jo 40 vuotta rannikkoseurantaa LUVY- uppföljning av kustvattnen i redan 40 år. LUVY:n juhlaseminaari

LUVY - jo 40 vuotta rannikkoseurantaa LUVY- uppföljning av kustvattnen i redan 40 år. LUVY:n juhlaseminaari LUVY - jo 40 vuotta rannikkoseurantaa LUVY- uppföljning av kustvattnen i redan 40 år LUVY:n juhlaseminaari 13.10.2016 LUVY:n tarkkailutoiminnan lähtötilanne Läget då LUVY:s kontrollverksamhet inleddes

Lisätiedot

Missa. Mie käväsin niinku kissa kuumassa uunissa. 1 Harjotus. 2 Harjotus. Kunka Missa ellää S.4. Mikä Missa oon? ... Minkälainen Missa oon? ...

Missa. Mie käväsin niinku kissa kuumassa uunissa. 1 Harjotus. 2 Harjotus. Kunka Missa ellää S.4. Mikä Missa oon? ... Minkälainen Missa oon? ... Missa Mie käväsin niinku kissa kuumassa uunissa Kunka Missa ellää S.4 1 Harjotus Mikä Missa oon?.. Minkälainen Missa oon?.. Miksi Missa hääty olla ykshiin niin ushein?.. Missä Liinan mamma oon töissä?

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 612/2003 vp Käsityöläisten arvonlisävero Eduskunnan puhemiehelle Erilaiset maatilatorit toimivat käsityöläisten ja muiden pienten tavarantoimittajien myyntipaikkoina. Nykyinen arvonlisäverojärjestelmä

Lisätiedot

Turun hallinto-oikeus Åbo förvaltningsdomstol. Toimintakertomus 2016 Verksamhetsberättelse 2016

Turun hallinto-oikeus Åbo förvaltningsdomstol. Toimintakertomus 2016 Verksamhetsberättelse 2016 Turun hallinto-oikeus Åbo förvaltningsdomstol Toimintakertomus 2016 Verksamhetsberättelse 2016 SAATTEEKSI Vuonna 2016 Turun hallinto-oikeuteen saapui 1 772 asiaa. Hallinto-oikeus ratkaisi 1 880 asiaa.

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 946/2010 vp Adr-ajolupavaatimukset Helsinki-Vantaan lentokentällä Eduskunnan puhemiehelle Autonkuljettajilta vaaditaan adr-ajolupa, mikäli he kuljettavat vaarallisia aineita yli sallittujen

Lisätiedot

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng 1 *Starttirahalla edistetään uuden yritystoiminnan syntymistä ja työllistymistä turvaamalla yrittäjän toimeentulo yritystoiminnan käynnistämisvaiheen

Lisätiedot

ESPOOSEEN MUUTTANEIDEN TAUSTOJA

ESPOOSEEN MUUTTANEIDEN TAUSTOJA ESPOOSEEN MUUTTANEIDEN TAUSTOJA Tietoisku 3/2011 Kuva: Teija Jokiranta Arja Munter Keskushallinto Kehittämis- ja tutkimusyksikkö Vuoden 2007 aikana Espooseen muuttaneista oli nuoria vähemmän kuin koko

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 440/2012 vp Taksiautoilijoiden ajoluvan ikäraja Eduskunnan puhemiehelle Taksiautoilijat sekä linja- ja kuorma-auton kuljettajat ovat olennainen osa tieliikennettämme, ja heidän kykynsä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 482/2012 vp Leskeneläkkeen 50 vuoden ikäraja Eduskunnan puhemiehelle Leskeneläkettä koskevat säännökset edellyttävät leskeltä 50 vuoden ikää tietyissä tilanteissa. Kansaneläkelain mukaan

Lisätiedot

Till riksdagens talman

Till riksdagens talman KK 496/2009 vp Mikaela Nylander /r ym. SKRIFTLIGT SPÖRSMÅL 496/2009 rd Publicering av platsannonser också i svenska dagstidningar Till riksdagens talman Enligt språklagen är en tvåspråkig myndighet skyldig

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 528/2006 vp Talous- ja velkaneuvonnan valtionosuuden kohdentaminen Enon kunnalle Eduskunnan puhemiehelle Valtion talousarviossa on määräraha talous- ja velkaneuvontaan. Lääninhallitusten

Lisätiedot

Liike-elämä Sähköposti

Liike-elämä Sähköposti - Aloitus Ruotsi Suomi Bäste herr ordförande, Arvoisa Herra Presidentti Erittäin virallinen, vastaanottajalla arvonimi jota käytetään nimen sijasta Bäste herrn, Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 986/2009 vp Auton katsastamisen mahdollistaminen Espanjassa Eduskunnan puhemiehelle Huomattava määrä suomalaisia asuu osan vuotta Espanjassa. Monilla on siellä oma Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 95/2006 vp Saamenkieliset ylioppilaskirjoitukset Eduskunnan puhemiehelle Saamen kielen aseman parantamiseksi Suomessa tuli vuonna 1992 voimaan kielilaki. Vuonna 2004 tuli voimaan saamen

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2015

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2015 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2015 Tietoisku 9/2015 Sisällys 1. Asuntokuntien koko pysyi samana 2. Perheiden keskikoko pysynyt ennallaan 3. Monilapsisuus yleisintä Pohjois-Espoossa 4. Perheiden kaksikielisyys

Lisätiedot

Väestön pääasiallinen toiminta Befolkningens huvudsakliga verksamhet, LOHJA LOJO (vuoden 2016 aluerajat områdesindelningen år 2016)

Väestön pääasiallinen toiminta Befolkningens huvudsakliga verksamhet, LOHJA LOJO (vuoden 2016 aluerajat områdesindelningen år 2016) 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Väestön pääasiallinen toiminta LOHJA LOJO (vuoden 2016 aluerajat områdesindelningen år 2016) 8962 9014 9157 9284 9554 9719 9942 10168 10562 10741

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2009

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2009 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2009 Tietoisku 10/2009 Sisällys 1. Suur-Matinkylässä eniten yksin asuvia 2. Lapsettomia pareja entistä enemmän 3. Viidennes lapsiperheistä yksinhuoltajaperheitä 4. Kielikirjo perheissä

Lisätiedot

Mr. Adam Smith Smith's Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ

Mr. Adam Smith Smith's Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ - Osoite Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs, CA 92926 Osoitteen ulkoasu amerikkalaisittain: katunumero + katuosoite kaupungin nimi + osavaltion nimi + osavaltion

Lisätiedot

Ännu större kanalutbud för våra fiber- och kabel-tv-kunder Vieläkin laajempi kanavavalikoima kuitu- ja kaapeli-tv-asiakkaillemme

Ännu större kanalutbud för våra fiber- och kabel-tv-kunder Vieläkin laajempi kanavavalikoima kuitu- ja kaapeli-tv-asiakkaillemme Trevlig sommar! Hauskaa kesää! Ännu större kanalutbud för våra fiber- och kabel-tv-kunder Vieläkin laajempi kanavavalikoima kuitu- ja kaapeli-tv-asiakkaillemme KUNDINFORMATION ASIAKASTIEDOTE 4/2011 Snart

Lisätiedot

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning TYÖNANTAJA ABETSGIVAE TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENEKSI / VALTAKIJA AY-JÄSENMAKSUN PEIMISEKSI / MUUTOSILMOITUS ANSLUTNINGSBLANKETT FÖ MEDLEMSKAP I JYTYS MEDLEMSFÖENING OCH OFFENTLIGA OCH PIVATA SEKTONS FUNKTIONÄES

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 79/2001 vp Kardiologien lisääminen maassamme Eduskunnan puhemiehelle Kardiologian erikoislääkärien määrä Suomessa on asukaslukuun suhteutettuna pienempi kuin missään muussa Euroopan

Lisätiedot