Oy Victor Ek Ab Oy Victor Ek Ab 5

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oy Victor Ek Ab Oy Victor Ek Ab 5"

Transkriptio

1

2 OY victor ek ab

3 sisällys innehåll Esipuhe Förord Henkilökuva Personporträtt Victor Ek Kauppaneuvos Victor Ekin aika Tiden under kommerserådet Yrityksestä osakeyhtiöksi Företaget blir aktiebolag Toinen maailmansota Andra världskriget Uudelleen rakentaminen ja vahva kasvu Återuppbyggnad och stark tillväxt Henkilökuva Personporträtt Victor Procopé Henkilökuva Personporträtt Magnus Cedercreutz Saneerauksen kautta kehitykseen Från sanering till utveckling Mullistusten ajanjakso En tid av omvälvningar Markasta euroon Från mark till euro Vakauttaminen ja kasvu Konsolidering och tillväxt Uusi aikakausi En ny era tar vid Taantuman uhka Hot om recession Omistajien puheenvuoro Ägarna har ordet Sukupuu Släktträd Victor & Anna Ek Liite Bilaga Oy Victor Ek Ab Kuvat Bilder Victor Ekin suvun kuva-arkistot Släkten Victor Eks bildarkiv Oy Victor Ek Ab:n kuva-arkisto Oy Victor Ek Ab:s bildarkiv Anton Sucksdorff Ulkoasu Layout Ramona Lindberg Tammisaaren Kirjapaino Oy Ekenäs Tryckeri Ab Oy Victor Ek Ab 2010

4 Oy Victor Ek Ab Oy Victor Ek Ab 5 esipuhe förord Oy Victor Ek Ab:n hallitus päätti julkaista 25. huhtikuuta 2010 vietettävän 125. juhlavuotensa kunniaksi jatkoa yrityksen historiikkiin, joka julkaistiin vuonna 1995 yrityksen 110-vuotisjuhlan yhteydessä. Työtä johtamaan nimettiin työryhmä, johon kuuluivat Eija Kuismin, Michael Cedercreutz ja Anton Sucksdorff. Työryhmä katsoi tarpeelliseksi työstää yhtenäisyyden vuoksi myös vuoteen 1995 asti ulottuvaa historiikkia, jonka oli kirjoittanut pääasiassa Lars-Johan Homén. Päivityksestä on vastannut Michael Cedercreutz. Göran Cedercreutz ja Eija Kuismin ovat laatineet vuodesta 1996 eteenpäin kertovat tekstit. Paljon ainutlaatuista ja uutta materiaalia sisältävät kuvat on saatu yrityksen monipuolisesta asiakirja- ja kuva-arkistosta, ja työryhmä on koonnut ne yhteen. Kirjan on taittanut Ramona Lindberg. Hallitus haluaa esittää lämpimän kiitoksensa kaikille niille, jotka ovat olleet tekemässä tätä historiikkia, ja toivoo kirjan löytävän kiinnostuneen ja asiantuntevan yleisön. Helsingissä, huhtikuussa 2010 Oy Victor Ek Ab Hallitus Styrelsen för Oy Victor Ek Ab beslöt, att inför 125-års jubileet den 25 april 2010, ge ut en fortsättning på den historik över bolaget, som utgavs i samband med bolagets 110-års jubileum För att leda arbetet tillsattes en arbetsgrupp bestående av Eija Kuismin, Michael Cedercreutz och Anton Sucksdorff. Arbetsgruppen fann det ändamålsenligt att samtidigt göra en bearbetning av historiken fram till 1995, som i huvudsak hade författats av Lars-Johan Homén, för att göra historiken mera enhetlig. Michael Cedercreutz har uppdaterat texten. Göran Cedercreutz och Eija Kuismin har stått för texten gällande perioden från 1996 framåt. Bildmaterialet, som innehåller mycket unikt och nytt material, har tagits ur bolagets rika dokument- och bildarkiv och sammanställts av arbetsgruppen. Bokens ombrytning har gjorts av Ramona Lindberg. Styrelsen önskar frambära sitt varma tack till alla de personer, som varit med om att färdigställa denna historik och hoppas, att den skall finna en både intresserad och initierad publik. Helsingfors, april 2010 Oy Victor Ek Ab Styrelsen

5 Oy Victor Ek Ab Oy Victor Ek Ab victor ek ictor Ekin perustaja, kauppaneuvos Victor Reinhold Ek syntyi Helsingissä. Hän oli espoolaisen kestikievarin pitäjän Victor Ekin ja tämän vaimon Carolina Gustavan (os. Hagert) poika. Victor Ek syntyi vaatimattomiin oloihin, minkä takia hänen täytyi keskeyttää koulunkäyntinsä Helsingin Normaalikoulussa (Normaalilyseossa) neljännellä luokalla vuonna 1875 huolimatta siitä, että hän oli hyvin lahjakas oppilas. Hänen elämänsä alkoi tyhjin käsin ja neljän vuoden opiskelun turvin. Kaukainen sukulainen, apteekkari Knut Kjellin huomasi kuitenkin nuorukaisen lahjakkuuden, ja hänen ansiostaan Victor Ek pystyi jatkamaan opiskelujaan ulkomailla. Vuosina Victor Ek opiskeli Praktische Handelsinstitutissa Lyypekissä, joka siihen aikaan oli erittäin merkittävä merenkulkukaupunki. Opiskeluiden jälkeen Victor Ek työskenteli Lyypekissä muun muassa agentuuriliike Piehl & Fehling:issä sekä varustamo Flensburg Stettiner Dampfschiffahrts Gesellschaft:issa ja Rudolf Christian Gribel:issä. Kahden viimeksi mainitun alukset liikennöivät linjalla Stettin Helsinki. Nuoren Victor Ekin ajatus merenkulkualan yrityksen perustamisesta kotiin palaamisen jälkeen syntyi varmasti juuri Lyypekissä. Hufvudstadsbladetissa oli huhtikuussa 1885 tahdikas ilmoitus, joka kertoi kauppias Victor Ekin perustaneen höyrylaivahuolintayrityksen, jonka konttori sijaitsi Helsingissä osoitteessa Länsiranta, kuten sen nimi tuohon aikaan kuului. Yrityksen ensimmäinen mainos koski Stettinin liikennettä Saturn- ja Stolpnimisillä aluksilla. Pian tämän jälkeen lehdessä oli toinen ilmoitus, jossa yritys Victor Ek tiedotti höyrylaivoilla Thor ja Thyra liikennöitävästä kotimaanliikenteestä. Jälkimmäinen liikennöi Upinniemen kautta muun muassa Siuntion Pikkalaan. Tästä seudusta tuli myöhemmin Kehlan kartanon oston myötä tärkeä pakopaikka Victor Ekille ja ommerserådet Victor Reinhold Ek, firman Victor Eks grundare, föddes den i Helsingfors. Han var son till gästgivaren i Esbo Victor Ek och dennes hustru Carolina Gustava f. Hagert. Victor Ek kom från enkla förhållanden, vilket resulterade i att han måste avbryta sin skolgång vid Normalskolan i Helsingfors (Normallyceum) på fjärde klassen år 1875 trots att han var en mycket begåvad elev. Hans start i livet skedde med tomma händer och fyra års skolgång. Tack vare en avlägsen släkting, apotekare Knut Kjellin, som insåg att det var gott gry och prima virke i ynglingen, blev det möjligt för Victor Ek, att få studera vidare utomlands. Åren var han inskriven vid Praktische Handelsinstitut i Lübeck, som på den tiden var en ur sjöfartssynpunkt mycket betydande stad. Efter avslutade studier arbetade Victor Ek i Lübeck bl.a. vid agenturaffären Piehl & Fehling samt vid rederierna Flensburg Stettiner Dampfschiffahrts Gesellschaft och Rudolf Christian Gribel. De två sistnämndas fartyg trafikerade linjen Stettin-Helsingfors. Det var säkert under tiden i Lübeck, som tanken på att efter hemkomsten börja ett företag i sjöfartsbranschen, vaknade hos den unge Victor Ek. I Hufvudstadsbladet ingick i slutet av april 1885 ett artigt meddelande, att handlanden Victor Ek startat en egen firma för ångbåtsspedition med kontor vid - som det då hette - Västra Kajen i Helsingfors. Den första annonsen om verksamheten gäller trafiken på Stettin med fartygen Saturn och Stolp. Kort därpå ingick en annan annons, där bolaget Victor Ek aviserar om inrikestrafik med ångbåtarna Thor och Thyra. Den sistnämnda gick via Obbnäs till bl.a. Pickala i Sjundeå, en trakt som senare, genom förvärvet av Kehla gård, blev en kär tillflyktsort för Victor Ek och hans familj. Det kan nämnas, att Victor Ek höll den här agenturen endast en kortare tid. Den långsamma farten

6 8 Oy Victor Ek Ab Oy Victor Ek Ab 9 hänen perheelleen. Victor Ek jatkoi kyseistä agentuuria vain lyhyen aikaa. Hitaan vauhdin takia kumpikaan saaristohöyrylaivoista ei ollut järin suosittu, ja sen aikainen pilapiirtäjä antoikin s/s Thorin ja s/s Thyran omistaneelle varustamolle pilanimen TORTYR (kidutus). Maaliskuussa 1890, Victorin päivänä, 31-vuotias Victor Ek meni naimisiin nuoren näyttelijättären Anna Gertrud Adolfina Waldenströmin kanssa, joka oli Ruotsin Karlstadin pormestarin Anders Adolf Waldenströmin tytär. Anna oli muuttanut Helsinkiin, jossa hänen kasvattivanhempinaan olivat muusikko Karl Kristoffer Moeller ja Christina Elisabeth Sundberg. Anna Waldenström oli saanut kiinnityksen Svenska Teaterniin, mutta tuleva kauppaneuvos Victor Ek sai arvonimen vuonna 1896 ei pitänyt työtä sopivana, joten näyttelijänura jäi lyhyeksi. Anna Ekin kiinnostus teatteria ja näyttämötaidetta kohtaan säilyi kuitenkin koko hänen elämänsä ajan, ja leskenä ollessaan ( ) hän oli yksi Svenska Teaternin suurista hyväntekijöistä. Victor ja Anna Ekin liitosta syntyi kaksi tytärtä: Mary (avionimi Procopé) ja Gertrud (avionimi Cedercreutz). Victor Ek ei ollut pelkästään yksi aikansa menestyneimmistä liikemiehistä vaan myös erittäin aktiivinen yhteiskuntapoliittisissa tehtävissä. Vuonna 1894 hänestä tuli Brasilian varakonsuli ja kauppaneuvoksen arvonimen saatuaan Yhdysvaltain varakonsuli vuonna Ystäviensä ja kollegoidensa Karl Stockmannin, Julius Tallbergin, valtioneuvos August Ramsayn ja pankinjohtaja Alfred Norrménin tavoin Victor Ek oli mukana myös kunnallispolitiikassa. Hän oli Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuutettu Helsingin kaupunginvaltuustossa vuosina ja Lisäksi hän kuului useaan valio- ja toimikuntaan, jotka käsittelivät kaupankäyntiin ja merenkulkuun liittyviä kysymyksiä. Hän oli jäsen myös monissa vaikutusvaltaisissa johtokunnissa, kuten Kangas Pappersbruk Ab:n (Kankaan paperitehdas), Lohjan Kalkkitehdas Oy:n ja Suomen Merivakuutusyhdistyksen johtokunnissa. Lisäksi hän kuului usean vuoden ajan gjorde att de båda skärgårdsångarna var föga populära; av dåtida skämttecknare fick rederiet, som ägde s/s Thor och s/s Thyra öknamnet TORTYR-bolaget. I mars, på Victor-dagen 1890, gifte sig den 31 årige Victor Ek med den unga skådespelerskan Anna Gertrud Adolfina Waldenström, dotter till borgmästaren i Karlstad i Sverige, Anders Adolf Waldenström. Hon hade flyttat över till Helsingfors, där hennes fosterföräldrar var musikern Karl Kristoffer Moeller och Christina Elisabeth Sundberg. Anna Waldenström hade fått anställning vid Svenska Teatern, men det blivande kommerserådet - Victor Ek fick titeln ansåg inte detta arbete vara lämpligt, varför skådespelarbanan blev kortvarig. Livet ut bevarade Anna Ek dock sitt intresse för teater och scenkonst. Som änka ( ) var hon en av Svenska Teaterns stora välgörare. I äktenskapet föddes två döttrar, Mary, gift Procopé och Gertrud, gift Cedercreutz. Victor Ek var inte bara en av sin tids mest framgångsrika affärsmän utan även mycket anlitad i olika samhällspolitiska värv. År 1894 blev han brasiliansk vicekonsul och efter att ha fått kommerserådstiteln, amerikansk vicekonsul år I likhet med sina fyra vänner och kolleger Karl Stockmann, Julius Tallberg, statsrådet August Ramsay och bankdirektör Alfred Norrmén drog sig Victor Ek inte för engagemang i kommunalpolitiken. Han satt såsom representant för Svenska Folkpartiet i Helsingfors stadsfullmäktige åren och Likaså var han medlem i flere utskott och kommittéer, som behandlade frågor i samband med handel och sjöfart. Många mäktiga direktioner räknade honom även såsom medlem, bl.a. Kangas Pappersbruk Ab, Lojo Kalkverk Ab och Sjöassuransföreningen i Finland. Föreningsbankens förvaltningsråd tillhörde han under en följd av år. Han var stiftande medlem av bl.a. Finland-Amerika Linien Ab, Finska Lufttrafik Ab och Finlands Resebyrå. Han var även stiftande och senare hedersmedlem av

7 10 Oy Victor Ek Ab Oy Victor Ek Ab 11 Yhdyspankin hallintoneuvostoon. Victor Ek oli muun muassa Suomi-Amerikka Linjan, Suomen Ilmailuliikenne Oy:n ja Suomen Matkatoimiston perustajajäsen. Hän oli myös Helsingin Pörssiklubin perustajajäsen ja myöhemmin kunniajäsen ja kuului Julius Tallbergin ja Max Fazerin ohella niihin kaukokatseisiin aloitteentekijöihin, jotka ostivat omissa nimissään tontin, jolle Pörssitalo sittemmin rakennettiin. Victor Ek oli kiinnostunut myös nuorten koulutuksesta ja opiskelusta. Hän oli yksi Högre Svenska Handelsläroverketin ja Helsingin kauppakoulun perustajista. Lisäksi hän oli Sailors Home:n ja Gubbhemmet-kodin johtokunnan jäsen usean vuoden ajan yksi Gubbhemmet-kodin rahastoista onkin nimetty Victor Ekin mukaan. Helsingfors Börsklubb och hörde jämte Julius Tallberg och Max Fazer till de förutseende initiativtagarna, vilka i eget namn (!) inköpte den tomt, på vilken Börshuset sedermera uppfördes. Victor Ek intresserade sig även för ungdomens skolning och utbildning och var en av stiftarna av Högre Svenska Handelsläroverket och Helsingfors Handelsskola. Han var även medlem av direktionen för Sailors Home och Gubbhemmet under flere år; en av fonderna i Gubbhemmet bär Victor Eks namn. Pliktuppfyllelse, punktlighet och precision var det som i förening med framåtanda och ekonomiskt sinne förde fram Victor Ek från ingenting till en rangplats i samhället. Men han insåg också att man måste lyssna på andra inte minst, då det gällde uteblivna vinstresultat Velvollisuudentunto, täsmällisyys ja tarkkuus yhdessä kunnianhimon ja talousosaamisen kanssa olivat niitä avuja, joilla Victor Ek nousi tyhjästä arvostettuun asemaan yhteiskunnassa. Matkallaan hän oppi, että muita kannatti kuunnella etenkin silloin, kun kyseessä oli saavuttamatta jäänyt voitto tai mahdolliset vastoinkäymiset. Aika ajoin oli tärkeätä painaa jarrua, saneerata yritystä ja ottaa askel taaksepäin sen sijaan, että koko ajan pyrittäisiin etenemään nopeasti ja isoin askelin. Tämä oli yksi syy siihen nousuun ja menestykseen, jotka olivat tunnusomaisia Victor Ekin elämäntyölle. Se on omalta osaltaan luonut sen yrityksen, joka ylpeydellä ja kiitollisuudella kantaa Victor Ekin nimeä ja jolla on hyvä, moitteeton ja vankka asema liike- ja yhteiskuntaelämässä. och eventuella bakslag i rörelsen. Ibland kunde det vara lika viktigt att slå på bromsarna, att sanera och ta ett steg tillbaka, i stället för att satsa snabbt och stort. Här låg nog också en av orsakerna till den uppgång och framgång, som utmärkte hans livsgärning och som än i den dag som är ger det företag, vilket med stolthet och tacksamhet bär Victor Eks namn en god, gedigen och grundmurad ställning i affärs- och samhällslivet.

8 KAUPPANEUVOs victor ekin AIKA TIDEN UNDER KOMMERSERÅDET

9 14 Oy Victor Ek Ab Oy Victor Ek Ab 15 un Victor Ek perusti yrityksensä 25. huhtikuuta 1885, Suomen elinkeinoelämässä oli vahvan kasvun ajanjakso. Vuosisadan vaihdetta ympäröivät vuosikymmenet antoivat vauhtia maan teollistumiselle. Sahateollisuus kasvoi nopeammin kuin muut teollisuuden alat, ja puutavaran viennin osuus muodosti yli puolet Suomen kokonaisviennistä vuosisadan vaihteessa. Samalla myös puunjalostusteollisuutta kehitettiin voimakkaasti luvun alusta vuonna 1914 alkaneeseen maailmansotaan mennessä sekä Suomen vienti että tuonti kolminkertaistuivat. Maassa elettiin voimakkaan kasvun aikaa, ja monet nykyäänkin toimivat suuryritykset perustettiin tuolloin. Vuonna 1879 Suomen väkiluku ylitti kaksi miljoonaa, ja vuonna 1908 saavutettiin jo kolmen miljoonan raja, mikä tarkoitti 50 %:n kasvua vajaassa 30 vuodessa. Samalla väestörakenne muuttui suuresti niin asuinpaikan kuin ammatinkin suhteen. Vuonna 1880 asui Suomen väestöstä 8,5 % kaupungeissa, vuonna 1910 osuus oli jo 14,7 %. Vuosina maatalousväestön osuus koko väestöstä väheni 80 %:sta 72 %:iin, kun taas å Victor Ek grundade sin firma den 25 april 1885 genomlevde Finlands näringsliv ett skede av stark tillväxt. Decennierna kring sekelskiftet bildade upptakten till landets industrialisering. Sågverksindustrin var den industrigren som växte snabbast och exporten av trävaror utgjorde över hälften av Finlands totala export vid sekelskiftet. Samtidigt utvecklades också träförädlingsindustrin kraftigt. Från 1880-talets början fram till världskriget 1914 mer än trefaldigades Finlands såväl export som import. Landet genomlevde en stark expansion och flere av våra idag verksamma storbolag grundades under denna tid. År 1879 överskred Finlands befolkning två miljoner och nådde 1908 tre miljoner, vilket betydde en ökning med 50 % på mindre än 30 år. Samtidigt skedde stora förändringar av befolkningsstrukturen i fråga om boningsort och yrke. År 1880 bodde 8,5 % av Finlands befolkning i städer, 1910 var det redan 14,7 %. Samtidigt minskade lantbruksbefolkningens andel av den totala befolkningen från 80 % till 72 %, medan industribefolkningens andel hade vuxit från 7 % till 15 %. teollisuusväestön osuus kasvoi 7 %:sta 15 %:iin. Yrityksen konttori sijaitsi kaksi ensimmäistä vuotta vuokratiloissa osoitteessa Länsiranta 6 (nykyinen Eteläranta 6). Vuonna 1888 yritys muutti Länsiranta 16:een (nykyinen Eteläranta 16). Victor Ek osti vuonna 1893 konsuli Gösta Sundmanilta tilan das Sundmannische Patrizierhaus markalla. Maksu suoritettiin osaksi käteisellä, osaksi Victor Ek otti haltuunsa kiinteistöön kiinnitetyt velkakirjat. C. L. Engelin piirtämässä talossa toimi Victor Ekin lisäksi muun muassa yritykset Gustav Paulig ja M. E. Fazer & Co. Vuonna 1913 Victor Ek otti koko kiinteistön omaan käyttöönsä. Pihalla oli sekä hevostalli että vaunuvaja. Yrityksen toiminta kasvoi voimakkaasti, mikä aiheutti tarvetta omille varastotiloille. Syksyllä 1911 kauppaneuvos Victor Ek osti markalla rouva Bertha Maria Pauligilta kaksi varastotonttia Katajanokan pohjoisrannasta, missä yritys toimi aina vuoteen 2002 asti. Tonteilla oli alun perin kaksi varastorakennusta. Kauppakirjasta käy ilmi, että kauppaan kuului myös kaksi tavarahissiä niihin kuuluvine moottoreineen sekä makasiinilavoja ja konttorikalustoa. Firmans kontor låg de två första åren i hyrda lokaler vid Västra Kajen 6 (nuvarande Södra kajen 6). År 1888 flyttade kontoret till gården Västra Kajen 16 (nuvarande Södra kajen 16). År 1893 köpte Victor Ek gården, das Sundmannische Patrizierhaus, av konsul Gösta Sundman för mark. Delvis skedde betalningen kontant, delvis övertog Victor Ek skuldsedlar som var intecknade i fastigheten. I det av C.L. Engel ritade huset verkade förutom Victor Ek också bl.a. firmorna Gustav Paulig och M.E. Fazer & Co. Från och med 1913 övertog Victor Ek ensam hela fastigheten. På gården fanns såväl häststall som vagnslider. I och med att firmans verksamhet kraftigt växte uppstod behovet att disponera över egna lagerlokaler. På hösten 1911 köpte kommerserådet Victor Ek för mark av fru Bertha Maria Paulig två magasinstomter vid Skatuddens norra kaj, vid vilken adress bolaget opererade fram till På tomterna fanns ursprungligen två magasinsbyggnader. Ur köpebrevet framgår att i köpet ingick även två varuhissar med till dem hörande motorer även som magasinstrallar och kontorsinventarier.

10 16 Oy Victor Ek Ab Oy Victor Ek Ab 17 Aluekonttorit Filialerna Ensimmäinen aluekonttori avattiin Hankoon jo vuonna 1888, kolme vuotta yrityksen perustamisen jälkeen. Hanko oli pitkän aikaa Suomen ainoa talvisatama, ja talvikuukausien aikana, jolloin kaikki muut satamat oli suljettu jääesteiden vuoksi, vienti ja tuonti kulkivat Hangon kautta luvulla Hangon konttori toimi agenttina eri varustamoille, jotka kuljettivat paitsi tavaraa myös matkustajia linjoilla Hanko Tukholma ja Hanko Kööpenhamina. Ensimmäisen maailmansodan aikana yrityksen koko henkilökunta siirrettiin Tornioon, sillä Saksa oli miinoittanut kaikki Suomen satamat ja ainoa turvallinen liikennöintitie maan yli kulki Ruotsin kautta. Odotusten vastaisesti huolintatoiminta koki varsinaisen nousun maailmansodan aikana vuosina Huolitsijoita työllistivät lähinnä Venäjälle vietävät suuret määrät sotatarvikkeita, jotka kuljetettiin Pohjois-Suomen satamien kautta ja lähetettiin eteenpäin rautateitse. Den första filialen öppnades i Hangö redan 1888, tre år efter att firman grundats. Hangö var under långa tider Finlands enda vinterhamn och under vintermånaderna, då alla andra hamnar var stängda på grund av issvårigheter, löpte exporten och importen över Hangö. Under 1890-talet var Hangö-kontoret agent för olika rederier som förutom last även transporterade passagerare på linjerna Hangö-Stockholm och Hangö-Köpenhamn. Under första världskriget flyttades hela personalen till Torneå då alla finska hamnar minerats av Tyskland och den enda säkra transportvägen var över land via Sverige. Helt emot vad man trodde upplevde speditionsnäringen en verklig boom under världskriget Det var framför allt fråga om stora mängder krigsmaterial till Ryssland, vilket importerades över nord-finska hamnar och sändes vidare per järnväg, som sysselsatte Ensimmäisen maailmansodan aikana yritys avasi sivukonttorit Turkuun ja Vaasaan (1915), Raumalle, Mäntyluotoon, Ykspihlajaan, Kemiin, Tornioon, Ouluun ja Rovaniemelle. Aluekonttoreiden tehtävänä oli huolehtia Venäjälle suuntautuvasta transitoliikenteestä. Sodan aikana yrityksellä oli konttori myös Pietarissa. Sodan päätyttyä aluekonttorit lakkautettiin lukuun ottamatta Turun ja Vaasan konttoreita. 20- ja 30-luvuilla maastamuuttoliikenne toi paljon toimintaa Turun konttorille, ja toisen maailmansodan jälkeen toiminta käynnistettiin uudestaan. Nämä lyhyet uutiset yrityksen toiminta-alueista kertovat paljon siitä, minkälaista nousu- ja kukoistusaikaa ensimmäisen maailmansodan alku oli Suomessa. Ne todistavat myös, kuinka nopeasti liikemies Victor Ek reagoi ympäristön muutoksiin ja käytti hyväkseen kaikki mahdollisuudet. speditörerna. Under första världskriget öppnades filialer i Åbo och Vasa (1915), i Raumo, Mäntyluoto, Yxpila, Kemi, Torneå, Uleåborg och Rovaniemi. Filialernas uppgift var att ta hand om transitotrafiken till Ryssland. Under kriget hade firman även ett kontor i St Petersburg. När kriget tog slut, avvecklades filialerna med undantag av Åbo och Vasa. På 20- och 30-talet var emigranttrafiken den stora verksamheten i Åbo, och efter andra världskriget kom denna igen igång. Dessa korta notiser om firmans verksamhetsområde säger en hel del, om vilken uppgångs- och blomstringstid början av första världskriget kunde vara i Finland. Det visar också hur snabbt affärsmannen Victor Ek reagerade till förändringar i omvärlden och utnyttjade alla möjligheter.

11 18 Oy Victor Ek Ab Oy Victor Ek Ab 19 Toiminnan rakenne Yrityksen toiminta koostui vuosisadan vaihteessa merkittävästä varustamotoiminnasta ja omista aluksista. Lisäksi yritys edusti useita ulkomaisia varustamoja niin matkustaja- kuin tavaraliikenteessäkin. Myös tuonti- ja vientihuolinta olivat osa toimintaa alusta lähtien. Myöhemmin myös polttoaineen käsittelystä tuli osa yrityksen toimintaa, ja siitä vastasi erityinen hiili- ja koksiosasto. Yrityksellä oli omat hiilivarastot Helsingissä, Hangossa ja Vaasassa. Verksamhetens struktur Verksamheten omfattade vid sekelskiftet en betydande rederirörelse med egna fartyg; dessutom representerade firma Victor Ek ett stort antal utländska rederier. Det var fråga om såväl passagerar- som lasttrafik. Importoch exportspedition var även en del av verksamheten från första början. Senare tillkom bränslehanteringen, som sköttes av en särskild avdelning för kol och koks. Företaget hade egna kollager i Helsingfors, Hangö och Vasa. Huolintatoiminta Huolinta oli alusta alkaen osa Victor Ekin uutta yritystä. Lähinnä Stettinin linjaliikenne ja myöhemmin Hampurin liikenne kuljettivat suuria määriä tuontitavaroita Suomeen. Saksa oli jo tuohon aikaan tärkein teollisuustuotteiden toimittaja. Koska Victor Ek oli näiden alusten meklari, oli luonnollista, että yrityksen hoidettavaksi annettiin myös tuontitullaus. Meklari toimii varustamon edustajana satamassa ja valvoo varustamon etuja esimerkiksi viranomaisiin, ahtaajiin ja lastin omistajiin nähden. Toiminta kehittyi nopeasti. Vielä vuosisadan vaihteessa huolintaosastoon kuului yksi huolitsija, yksi tullaaja ja pari kirjuria. Kuljetukset hoidettiin hevoskärryillä. Jo vuonna 1912 huolintaosastolla oli 38 työntekijää ja kaksi omaa kuorma-autoa. Seuraavana vuonna osasto hankki vielä kaksi kuorma-autoa. Speditionsverksamheten Från första början var speditionen en del av Victor Eks nya företag. Det var främst linjetrafiken på Stettin och senare Hamburg, som hämtade stora mängder importgods till Finland. Tyskland var redan då vår viktigaste leverantör av industriprodukter. Genom att Victor Ek var mäklare för dessa fartyg var det naturligt, att även importförtullningen anförtroddes företaget. Mäklaren är rederiets förlängda arm i hamnen och tillvaratar rederiets intressen gentemot myndigheter, stuvare, lastens ägare m.m. Utvecklingen var god och snabb. Ännu vid sekelskiftet bestod speditionsavdelningen av en speditör, en förtullare och ett par skrivare. Transporterna sköttes med häst och kärra. Men redan 1912 hade speditionsavdelningen en personal på 38 personer och två egna lastbilar. Följande år införskaffades ytterligare två lastbilar. Polttoaineen käsittely Victor Ek aloitti polttoaineen maahantuonnin jo varhain; kyseessä oli hiilen ja koksin sekä tukku- että vähittäismyynti. Hiilen ja koksin tuonti kehittyi nopeasti ensimmäistä maailmansotaa edeltävien vuosien aikana, ja siitä tuli olennainen osa yrityksen toimintaa. Toiminta laajeni varsinaisesti sodan jälkeen luvuilla. Bränslehanteringen Redan tidigt började Victor Ek med import av bränsle. Det var fråga om såväl parti- som minutförsäljning av kol och koks. Kol- och koksimporten utvecklades mycket snabbt under åren före första världskriget och blev snart en väsentlig del av firmans verksamhet. Den verkliga expansionen ägde rum efter kriget på 1920-talet och fortsatte på 1930-talet.

12 YrityksestÄ osakeyhtiöksi företaget blir aktiebolag

13 Oy Victor Ek Ab 23 auppaneuvos Victor Ek kuoli marraskuussa 1922 sairauden uuvuttamana. Victor Ekin testamentin mukaan yritys muutettiin vahvasti perhekeskeiseksi osakeyhtiöksi, ja hänen kaksi vävyään ottivat johdon käsiinsä. Varatuomari (myöhemmin ministeri) Hjalmar J. Procopésta tuli uusi toimitusjohtaja ja varatuomari Gustaf Cedercreutz nimitettiin hallintoneuvoston puheenjohtajaksi. Yhteiskunnallisten ja poliittisten tehtäviensä vuoksi Procopé erosi virastaan jo seuraavana vuonna, ja toimitusjohtajaksi valittiin konsuli J. W. (Johny) Cadenius, joka johti yritystä menestyksekkäästi vuoteen 1940 asti. Toisen maailmansodan puhjetessa syksyllä 1939 viranomaiset antoivat käskyn, jonka mukaan kaikkien kiinteistöjen ullakot oli tyhjennettävä palavasta materiaalista. Oy Victor Ek Ab:n osalta tämä merkitsi muun muassa sitä, että vanhat arkistomateriaalit lastattiin suojeluskunnan kuorma-autoihin ja kuljetettiin kaatopaikalle. Tämän seurauksena yrityksen vuosista ei löydy nykyään muuta tietoa kuin johtokunnan vuosikertomukset. Vaikka vuosikertomukset ovat valitettavan suppeita, niistä voi kuitenkin poimia monia tietoja maan november 1922 avled kommerserådet Victor Ek efter en svår sjukdom. Enligt hans testamente, ombildades företaget till ett aktiebolag med starkt familjecentrerad karaktär, och hans två svärsöner övertog ledningen. Vicehäradshövding (senare minister) Hjalmar J. Procopé övertog posten som verkställande direktör och vicehäradshövding Gustaf Cedercreutz blev ordförande för förvaltningsrådet. På grund av sina samhälleliga och politiska engagemang lämnade Procopé dock posten redan följande år, och till verkställande direktör utsågs konsul J.W. (Johny) Cadenius, som ledde bolaget framgångsrikt till Då andra världskriget på hösten 1939 bröt ut, gav myndigheterna order om att alla vindar skulle tömmas på brännbart material. Det betydde för Oy Victor Ek Ab:s del att bl.a. gammalt arkivmaterial lastades på skyddskårens lastbilar och fördes till avstjälpningsplatsen. Följden är att det i dag inte finns annat material kvar än direktionens årsberättelser från tiden Tyvärr är årsberättelserna mycket knapphändiga, men ett och annat kan dock plockas ut om den ekonomiska situationen i landet och om företagets utveckling. Under hela 20-talet kan det konstateras att bolagets taloustilanteesta ja yrityksen kehityksestä. Yrityksen tulos oli koko 20-luvun ajan hyvin suuressa määrin riippuvainen hiilen myynnin kehityksestä. Yritys teki kuitenkin koko ajan voittoa. Vuosi 1930 oli suuren maailmanlaajuisen laman ensimmäinen vuosi. Kaikilla mailla oli vaikeuksia, ja työttömyysluvut olivat korkeita. Johtokunta toteaa vuosikertomuksessaan, että yleisen laman seurauksena yrityksen tulos jää huomattavasti huonommaksi kuin aikaisempina vuosina lukuun ottamatta vuotta Vaikeat ajat koettelivat eniten huolintaosastoa. 30-luvun loppu oli yrityksen kulta-aikaa kasvavien toimintojen ja hyvän kannattavuuden ansiosta. Yritys ylsi ennätystulokseen vuonna 1937, jolloin se teki voittoa lähes 4 miljoonaa markkaa. Toinen maailmansota syttyi 1. syyskuuta 1939, ja muutama kuukausi myöhemmin 30. marraskuuta Neuvostoliitto hyökkäsi Suomeen. Talvisota alkoi. Johtokunnan vuosikertomuksesta käy ilmi, että ottaen huomioon vallitsevat vakavat ajat yritys on vuoden aikana tehnyt seuraavat lahjoitukset: mk Suomen Punaiselle Ristille mk Suomen Puolustusministeriölle resultat berodde i mycket hög grad på hur försäljningen av kol utvecklades. Bolaget gick dock med vinst hela tiden. År 1930 var det första året av den stora världsomfattande depressionen. Alla länder hade svårigheter och arbetslösheten var hög. Direktionen konstaterar i sin årsberättelse, att till följd av den allmänna depressionen utvisar året ett betydligt sämre resultat än något föregående år, med undantag av år Speditionsavdelningen var den avdelning som kanske hade den största känningen av de dåliga tiderna. Resten av 30-talet var gyllene år för bolaget med växande verksamhet och god lönsamhet. Rekordåret var 1937 då bolaget redovisade en vinst på nästan 4 miljoner mark. Den 1 september 1939 bröt andra världskriget ut och några månader senare den 30 november angrep Sovjetunionen Finland. Vinterkriget började. Ur direktionens årsberättelse framgår, att med beaktande av rådande allvarsamma tider har under året utbetalats följande donationer: mk till Finlands Röda Kors mk till Finlands Försvarsministerium

14 24 Oy Victor Ek Ab Oy Victor Ek Ab 25 TOINEN MAAILMANSOTA ANDRA VÄRLDSKRIGET

15 26 Oy Victor Ek Ab Oy Victor Ek Ab 27 otavuosien aikana ulkomaankauppa oli lamassa ja viranomaiset valvoivat kaikkea vientiä ja tuontia. Pääesikunnan alaisuudessa Helsingin Korkeavuorenkadulla sijaitsi toimisto, joka vastasi muun muassa ulkomaankuljetuksista. Toimisto jakoi tuonti- ja vientitoimeksiantoja kaupungin huolitsijoille. Toimiston virkamiehet olivat tärkeitä herroja. Myös Kansanhuoltoministeriö jakoi huolitsijoille toimeksiantoja, jotka koskivat pääasiassa elintarvikkeiden tuontia. Vaikeiden sotavuosien aikana yritystä johti ministeri ja pääkonsuli Axel Solitander, joka yhteiskunta-asemansa ja Suomen vientiteollisuuteen solmimiensa hyvien suhteiden avulla johti yritystä tämän hankalan ajanjakson läpi. Vuoden 1940 vuosikertomuksessa johtokunta toteaa lakonisesti, että sota on vaikuttanut haitallisesti yrityksen tulokseen ja yritys on tehnyt voittoa ainoastaan ,62 markkaa. Esimerkiksi huolintaosastolta kaikki muut paitsi yksi miestyöntekijä oli kutsuttu rintamalle. Vuoden 1941 ensimmäisen puoliskon aikana yrityksen toiminta oli melko vilkasta, mutta se lamaantui suurimmaksi osaksi, kun merenkulku pysähtyi kesäkuussa ja sota alkoi uudelleen. Valtio peri sotaa rahoittaakseen ylimääräisen varallisuuteen perustuvan varainsiirtoveron, joka Victor Ekin osalta oli markkaa, eli varsin merkittävä summa. Vuodesta 1942 johtokunta kirjoittaa vuosikertomukseensa, että sota ja siitä johtuvat tuntuvasti nousseet kulut, erityisesti verot ja palkat, ovat vaikuttaneet toimintaan merkittävästi, mutta tulosta on siitä huolimatta pidettävä tyydyttävänä. Hangon konttori oli avattu jälleen Hangon takaisinvaltauksen jälkeen, ja yritys sai kiinteistöön omistusoikeuden. Huolintaosaston toiminnasta johtokunta toteaa, että yksityinen tuonti ja vienti olivat vähentyneet huomattavasti sodan vuoksi, mutta osasto oli sen sijaan pystynyt saamaan suuren osan puolustusvoimien tuontitoimeksiannoista. Lisäksi osasto oli toiminut saksalaisen Marine- nder krigsåren låg utrikeshandeln nere och den export och import, som ägde rum var helt kontrollerad av myndigheterna. Underlydande Huvudstaben vid Högbergsgatan i Helsingfors fanns en transportbyrå med ansvar bl.a. för utrikestransporterna. Denna byrå fördelade import- och exportuppdragen mellan stadens speditörer. Tjänstemännen där var viktiga herrar. Även Folkförsörjningsministeriet fördelade uppdrag mellan speditörerna. Det gällde främst import av livsmedel. Under de svåra krigsåren leddes bolaget av ministern och generalkonsuln Axel Solitander, som med sin position i samhället och med sina goda kontakter till Finlands exportindustri hjälpte att styra företaget genom denna dystra period. I sin årsberättelse för 1940 konstaterar direktionen lakoniskt att resultatet av bolagets verksamhet har av kriget menligt påverkats och utvisar en vinst av endast mk ,62. Från t.ex. speditionsavdelningen hade alla manliga anställda förutom en blivit inkallade. Under första hälften av 1941 var verksamheten rätt livlig men lamslogs till en betydande del, då sjöfarten avstannade i juni månad och kriget bröt ut på nytt. För att finansiera kriget uppbar staten en extra förmögenhetsöverlåtelseskatt som för bolagets del utgjorde mk , en betydande summa. Beträffande året 1942 skriver direktionen i sin årsberättelse, att verksamheten kännbart påverkats av kriget och de till följd därav kraftigt stegrade kostnaderna, särskilt i form av skatter och löner, men bör resultatet likväl anses tillfredsställande. Då Hangö i december 1941 återerövrats kunde filialen där öppnas och bolaget återfick äganderätten till fastigheten. För speditionsavdelningens del konstaterar direktionen, att den privata importen och exporten på grund av kriget inskränkts till ett minimum, men istället har avdelningen kunnat tillförsäkra sig en betydande andel av försvarsmaktens importuppdrag. Därutöver har Verpflegungsamt:in ainoana huolitsijana. Myös kuljetustoiminta oli ollut melko vilkasta. Ne muutamat autot, jotka yhtiöllä oli käytössään, olivat olleet täydessä toiminnassa. Ostamalla ja kunnostamalla käytettyjä autoja yrityksen liikkuvaan kalustoon oli saatu vuoden loppuun mennessä kymmenen autoa. Sama määrä autoja oli edelleen liikekannalla, kuten johtokunta asian ilmaisi. Syyskuussa 1944 Suomi teki Neuvostoliiton kanssa välirauhan. Pitkä sota oli ohi. avdelningen fungerat som ensam speditör för det tyska Marine-Verpflegungsamt. Transportverksamheten har även varit rätt livlig. De fåtal bilar, som bolaget kunde förfoga över, har varit fullt sysselsatta. Genom inköp och iståndsättning av en del begagnade bilar bestod den rullande vagnsparken vid årets utgång av 10 bilar. Samma antal var fortsättningsvis mobiliserade såsom direktionen uttryckte sig. I september 1944 slöt Finland vapenstillestånd med Sovjetunionen. Det långa kriget var slut.

16 UUDELLEEN RAKENTAMINEN JA VAHVA KASVU ÅTERUPPBYGGNAD OCH STARK TILLVÄXT

17 30 Oy Victor Ek Ab Oy Victor Ek Ab 31 aailmansodan päätyttyä ja rauhan palattua Eurooppaan aloitettiin maan jälleenrakennustyö. Samanaikaisesti oli hoidettava rankat sotakorvaustoimitukset Neuvostoliitolle. Axel Solitanderia seurasi vuonna 1944 pitkän linjan victorekiläinen Oscar Ekholm, joka oli palkattu juoksupojaksi vuonna 1900, ja oli nyt ylennyt toimitusjohtajaksi. Oy Victor Ek Ab:lle ajanjakso merkitsi toiminnan nopeaa kasvattamista. Yrityksen eri konttorit ja varastot olivat selvinneet sodasta ilman suurempia vaurioita, mutta suurin osa kuorma-autokannasta oli menetetty. fter att världskriget var slut och fred åter rådde i Europa, började det tunga arbetet att återuppbygga landet samtidigt som de hårda krigsskadeståndsleveranserna till Sovjetunionen skulle skötas. Axel Solitander efterträddes 1944 av en verklig urekare, Oscar Ekholm, som blivit anställd år 1900 som springpojke och nu stigit till verkställande direktör. För Oy Victor Ek Ab gällde det att snabbt bygga upp verksamheten. Bolagets olika kontor och lager hade klarat sig genom kriget utan större skador. Däremot gick större delen av lastbilsparken förlorad.

18 32 Oy Victor Ek Ab Oy Victor Ek Ab 33 Suomesta ei voinut ostaa kuorma-autoja sodan jälkeen, mutta ongelma ratkaistiin osaksi siten, että yritys osti pari GMC-kuorma-autoa Yhdysvaltain armeijan ylijäämävarastosta Saksasta. Kauppaneuvos Victor Ekin tyttärenpoika Magnus Cedercreutz matkusti Saksaan järjestämään kaupat. Kun Oscar Ekholm jäi eläkkeelle vuonna 1950 oltuaan yrityksen palveluksessa puoli vuosisataa, toimitusjohtajaksi valittiin Magnus Cedercreutz. Magnus Cedercreutzin harteille jäi yrityksen johtaminen vaikeiden jälleenrakennusvuosien aikana ja yrityksen kehittäminen siten, että se täyttäisi paikkansa yhtenä Suomen suurimmista huolinta- ja kuljetusyrityksistä. Yrityksen täytyi solmia uudestaan suhteet vanhoihin päämiehiin ja agentteihin sotaa edeltävältä ajalta, kuten varustamoihin H.M. Gehrckens, Svenska Amerika Linien, Transatlantic ja Wilh. Wilhelmsen. Tämän lisäksi yrityksen tuli rakentaa suhteet uudestaan myös muutto- ja huolintaosastojen agentteihin. Yritys oli ensimmäinen huolitsija, joka hankki oman trukin, joka helpotti merkittävästi lastin ja tavaroiden käsittelyä satamassa luvuilla Hangon satama oli koko Suomen Lastbilar fanns inte att köpa i Finland efter kriget, men problemet löstes i viss mån genom att ett par GMClastbilar kunde inhandlas från amerikanska arméns överskottslager i Tyskland. Det var Magnus Cedercreutz, dotterson till kommerserådet Victor Ek, som reste ner till Tyskland och ordnade affären. Då Oscar Ekholm, efter ett halvsekel i bolagets tjänst, gick i pension 1950, utnämndes Cedercreutz till verkställande direktör. Det föll på Magnus Cedercreutz lott att leda bolaget under de svåra återuppbyggnadsåren samt att utveckla bolaget så, att det kunde fylla sin plats som en av de stora speditions- och transportfirmorna i Finland. Det gällde även att snabbt på nytt knyta kontakter till tidigare huvudmän och agenter från tiden före kriget. Främst gällde det rederier som H.M. Gehrckens, Svenska Amerika Linien, Transatlantic och Wilh. Wilhelmsen. Men även kontakterna till flyttnings- och speditionsavdelningarnas agenter måste återknytas. Bolaget var också den första speditören som anskaffade en egen truck som lättade ansenligt på hanteringen av last och gods i hamnen. talvisatama, eli myös Hangon konttorin toiminta keskittyi täysin talvikuukausiin. Vilkkaan talviliikenteen aikana Hangossa saattoi olla tuhansittain ylimääräistä työvoimaa. Työvoima oli Hangossa tullilaitoksen, rautateiden sekä huolinta- ja ahtausyritysten palveluksessa. Toisen maailmansodan jälkeen Vaasan konttori panosti voimakkaasti polttoaineen myyntiin. Kilpailu oli kovaa, sillä markkinaosuudet menivät asemansa vakiinnuttaneille kilpailijoille. Panostus kuitenkin onnistui, ja luvuilla yrityksen osuus kiinteän polttoaineen myynnistä Vaasassa ympäristöineen oli noin 70 % luvuilla öljy valtasi alaa markkinoilla, mutta öljyn myynnistä ei koskaan tullut yhtä kannattavaa toimintaa kuin kiinteän polttoaineen myynnistä. Yritys hankki vuonna 1947 ensimmäisen kuormaauton Turun konttoriin ja muuttokuljetuskampanja käynnistettiin. Vuosien saatossa autokanta on kasvanut samaan tahtiin henkilöstön kanssa luvulla lakkautettu polttoaineen myynti aloitettiin Turussa uudelleen vuonna På och 50-talet var Hangö hamn hela Finlands vinterhamn d.v.s. även Hangö-kontorets verksamhet var helt koncentrerad till vinterhalvåret. Under en livlig vintertrafik kunde tusentals man extra arbetskraft vara stationerad i Hangö. Arbetskraften var kommenderad till Hangö av tullverket, järnvägen, speditions- och stuverifirmorna. Efter andra världskriget satsade Vasa-kontoret kraftigt på bränsleförsäljningen. Kampen var hård, då marknadsandelar skulle tas av etablerade konkurrenter. Aktionen lyckades och under och 50-talet var bolagets andel av den fasta bränsleförsäljningen i Vasa med omnejd ca 70 %. Under och 70-talet tog oljan över marknaden, men försäljningen av olja blev aldrig samma lönsamma affär som försäljningen av fast bränsle. År 1947 anskaffades den första lastbilen till Åbokontoret och en flyttningskampanj verkställdes. Med åren har bilparken ökat i samma takt som personalen. År 1950 återupptogs bränsleförsäljningen i Åbo, vilken nedlagts i slutet på 1920-talet.

19 66 Oy Victor Ek Ab Oy Victor Ek Ab 67 Yrityksen entinen pääomistaja ja monivuotinen hallituksen puheenjohtaja Victor Procopé menehtyi 7. elokuuta Procopén luottamus yrityksen sisäiseen vahvuuteen ja hänen järkkymätön tahtonsa nähdä perheyrityksen jatkavan vahvana, itsenäisenä yrityksenä oli syynä siihen, että hallitus oli hänen johdollaan onnistunut väistämään useat vakavat uhkakuvat. Yritys oli pienentynyt niin työntekijöiden lukumäärän kuin liikevaihdon osalta, mutta vastavuoroisesti yrityksen taloustilanne oli vahva ja tulevaisuuden näkymät olivat myönteiset niillä aloilla, joilla yritys toimi. Ilmassa vallitsi haikeus mutta suuri kiitollisuus, kun hallitus muisti monivuotista puheenjohtajaansa hiljaisella minuutilla kokouksessaan 13. elokuuta Neuvottelut matkatoimisto Travekin myymisestä John Nurminen Oy:hyn kuuluvan MatkaKalevan kanssa saatiin päätökseen vuoden 1998 alussa. Travek myytiin kokonaisuudessaan henkilökuntineen MatkaKalevalle, ja yrityksen toimitusjohtaja Mona Björklund siirtyi siirtymävaiheen aikana MatkaKalevan palvelukseen. Matkatoimistoalalla vallitseva kilpailu oli johtanut siihen, että pienten, erikoistumattomien matkatoimistojen oli hyvin vaikea pitää pintansa. Björklund oli tehnyt suurenmoisen työn ja onnistunut tekemään toiminnasta kannattavan, mutta pitkällä aikavälillä uhka oli kuitenkin niin suuri, että Victor Ekin hallituksen mielestä matkatoimistotoiminta ei voinut selviytyä tulevaisuudessa. Danzas oli yrityksen kumipyöräliikenteen oston jälkeen jäänyt Katajanokalle vuokralaiseksi, mutta vuoden 1998 alussa se päätti siirtää toimintansa Hakkilaan, jolloin sen tilat jäivät tyhjiksi. Hallituksen mielestä Victor Ekin ei olisi kannattavaa jäädä omaan kiinteistöön Katajanokalle, sillä tiloja oli vaikea käyttää, koska suuri Den 7 augusti 1998 avled bolagets tidigare huvudägare och mångårige styrelseordförande Victor Procopé. Tack vare Procopés tilltro till bolagets inneboende styrka och hans okuvliga vilja att se familjebolaget fortsätta som ett starkt, fristående företag hade styrelsen under hans ledning lyckats avvärja ett flertal allvarliga hotbilder. Bolaget hade visserligen blivit avsevärt mycket mindre, både i avseende å personalantalet och omsättningen, men i gengäld var bolagets finansiella ställning stark och framtidsutsikterna inom de branscher, där bolaget verkade, var positiva. Det var med förstämning men med stor tacksamhet, som styrelsen ihågkom sin mångårige ordförande med en tyst minut under mötet den 13 augusti Underhandlingarna med Matkakaleva, som hörde till John Nurminen Oy, om försäljning av resebyrån Travek slutfördes tidigt under Travek såldes i sin helhet med personal till Matkakaleva och bolagets verkställande direktör, Mona Björklund övergick under en övergångsperiod till Matkakalevas tjänst. Konkurrensen inom resebyråbranchen hade lett till att det var mycket svårt för mindre resebyråer, som inte specialiserat sig, att hävda sig. Björklund hade utfört ett storartat arbete och lyckats få verksamheten lönsam, men på sikt var dock hoten så stora, att styrelsen för Victor Ek inte ansåg, att resebyråverksamheten i framtiden skulle kunna hävda sig. Danzas, som efter inköpet av bolagets gummihjulstrafik stannat som hyresgäst på Skatudden, beslöt under början av 1998 att flytta sin verksamhet till Haxböle varvid deras utrymmen friställdes. I samband med detta konstaterade styrelsen, att det inte är ändamålsenligt för Victor Ek att i längden stanna kvar Kuvassa Kunnallisneuvos Victor Procopé ja tyttärentytär Annika Sucksdorff. På bild Kommunalrådet Victor Procopé med dotterdotter Annika Sucksdorff.

20 68 Oy Victor Ek Ab Oy Victor Ek Ab 69 osa oli vuokrattu, ja lisäksi kiinteistö muodosti turhan suuren osan taseen loppusummasta. Katajanokan kiinteistön myyntiä valmisteltiin vuoden 1998 aikana, ja lokakuussa 2000 kiinteistö myytiin Merimieseläkekassalle sillä ehdolla, että Victor Ek sai jäädä vuokralaiseksi vuoden 2001 loppuun asti. ATK-projekti jatkui vuoden 1997 ajan, ja se saatiin päätökseen vuoden 1998 alussa. Kaikki operatiiviset järjestelmät uusittiin ja konekanta vaihdettiin. Uusi järjestelmä oli varustettu yhteistä valuuttaa euroa ja vuosituhannen vaihtumista varten. Hankkeen aikataulu ja budjetti pitivät yllättävän hyvin, ja perehdytysvaiheen jälkeen järjestelmä toimi kaikkien helpotukseksi. Vuosituhannelta toiselle siirryttiin ilman ongelmia, mikä ei olisi ollut mahdollista vanhalla ATK-järjestelmällä. Myös euroon siirtyminen sujui ongelmitta. Linjamerenkulkuosaston viimeiset vuodet ennen vuosituhannen vaihtumista olivat kasvun ja parantuneen kannattavuuden aikaa. Kolme suurta puunjalostusyritystä saivat nauttia sekä paperin että puutavaran viennin lisääntymisestä. Japanilainen varustamo K Line, jota Victor Ek oli edustanut Suomessa jo pitkän aikaa, suhtautui myönteisesti Suomen lisääntyneisiin vientimääriin huolimatta siitä, että tuonnin ja viennin epätasapainon takia Suomeen täytyi kuljettaa tyhjiä kontteja, jotta vientimäärät voitiin täyttää. Suhteellisen lyhyen ajan kuluessa K Linen tilausmäärät kasvoivat niin voimakkaasti, että linja oli yksi johtavista toimijoista, jotka veivät paperia Kaukoitään. Todistaakseen suomalaisille paperiyrityksille panostavansa tosissaan Suomeen K Line perusti oman feederlinjan Hampurin ja Rauman/Mäntyluodon välille vuoden 2000 aikana. Linjalla toimi jäälujitettu konttialus, jonka kapasiteetti oli 500 TEU. Linjaosasto yritti löytää luotettavia yhteistyökumppaneita myös Baltiasta ja Venäjältä voidakseen lisätä osuuttaan transitoliikenteestä. Osasto aloitti Moskovassa yhteistyön Juuranto-Yhtiöihin kuuluvan Scanrapidin i den egna fastigheten på Skatudden. Dels var utrymmena svåra att disponera, då en stor del var uthyrda, dels utgjorde fastigheten en onödigt stor del av balansomslutningen. Förberedelserna för försäljningen av Skatuddsfastigheten gjordes under 1998 och i oktober 2000 försåldes fastigheten åt Sjömanspensionskassan på villkor att Victor Ek fick fortsätta som hyresgäst till utgången av året ADB projektet, som fortgått under hela 1997 slutfördes i början av Alla operativa system förnyades och maskinparken byttes ut. De nya systemen var rustade för övergång till den den nya gemensamma valutan euro, samt för millennieskiftet. Projektets tidtabell och budget höll förvånansvärt bra, och efter en inkörsperiod fungerade systemen till allmän belåtenhet. Millenieskiftet genomfördes utan problem vilket inte hade varit möjligt med de gamla ADB-systemen. Även övergången till euro gick problemfritt. För linjesjöfartsavdelningen innebar de sista åren före millenieskiftet en period av tillväxt och förbättrad lönsamhet. De tre stora träförädlingsbolagen upplevde en ökande export både av papper och trävaror. Det japanska rederiet K Line, som representerats av Victor Ek i Finland under en längre tid, ställde sig positiva till en ökad exportvolym från Finland, trots att obalansen i fråga om import och export gjorde, att tomma containers måste skeppas till Finland för att tillfredsställa exportvolymerna. Under en relativt kort tid ökade K Lines volymer kraftigt så att linjen hörde till de ledande exportörerna av papper till Fjärran Östern. För att understyrka för de finska pappersbolagen att de seriöst satsar på Finland, grundade K Line en egen feederlinje mellan Hamburg och Rauma/Mäntyluoto med ett isförstärkt containerfartyg med en kapacitet på 500 teu under år Linjeavdelningen sökte även finna pålitliga samarbetspartner i Baltikum och i Ryssland, för att på så sätt öka sin andel i transitotrafiken. I Moskva inleddes kanssa, mikä toi tervetullutta volyymin kasvua. Baltiassa hyvien yhteistyökumppaneiden löytäminen oli vaikeampaa, ja niinpä Baltian kautta Venäjälle suuntautuneen liikenteen tilausmäärät jäivät vaatimattomiksi. Vuoden 1998 alussa yritys aloitti neuvottelut Fennoscandia Charteringin omistajan kanssa tämän yrityksen ostosta. Yritys edusti muun muassa Shipping Corporation of India nimistä yritystä, joka olisi houkutteleva lisä linjaosaston portfolioon. Kaupat tehtiin maaliskuussa 1999, ja yrityksestä tuli Victor Ekin kokonaan omistama tytäryhtiö luvun loppu oli Hangon satamalle laskun aikaa, mikä näkyi Victor Ekin pienentyneissä tilausmäärissä. Konttorin toiminta oli täysin riippuvainen Hangon Vapaasatamasta Venäjälle ja Ukrainaan kulkevista transitoautoista. Aikaisemmin toiminnan ytimen muodostaneiden huolintatoimeksiantojen määrä väheni rajusti. Vuoden 2000 alussa Victor Ekiin otti yhteyttä kreikkalainen varustamo Superfast Ferries, joka suunnitteli avaavansa auto- ja matkustajalauttaliikenteen Suomen ja entisessä Itä-Saksassa sijaitsevan Rostockin välille. Varustamo oli tilannut neljä pika-alusta Kielissä sijaitsevalta HDW:n telakalta ja aikoi sijoittaa kaksi niistä Hangon ja Rostockin väliseen liikenteeseen ja kaksi Södertäljen ja Rostockin välille. Superfast Ferries tarvitsi Hangon toiminnalleen agentin, ja neuvottelut agenttisopimuksesta käytiin vuoden aikana ja saatiin päätökseen kesäkuussa. Victor Ek valittiin ainoaksi Superfast Ferriesin agentiksi, ja se vastasi kaikesta Hangon satamatoiminnasta mukaan lukien lastin ja matkustajien lähtöselvityksen sekä varustamon edustamisen viranomaisasioissa. Kesäkuussa 2000 Superfast Ferries solmi sopimuksen Hangon sataman kanssa, ja saman vuoden marraskuussa se valitsi Victor Ekin agentikseen Hangossa. Lokakuussa 2000 Victor Ek avasi konttorin Tampereelle. Tampereen sivukonttorin tarkoituksena oli helpottaa Victor Ekin linjamerenkulkutoimintojen myyntiä Pirkkalan alueen teollisuusasiakkaille. samarbete med Scanrapid, som hörde till Juurantobolagen. Detta samarbete gav ett välkommet volymtillskott. I Baltikum var det svårare att hitta goda samarbetspartners, och volymerna genom Baltikum till Ryssland förblev blygsamma. Under början av 1998 inleddes förhandlingar med ägaren till Fennoscandia Chartering om köp av detta bolag. Bolaget representerade bland annat Shipping Corporation of India, vilket skulle vara ett attraktivt tillskott till linjeavdelningens agenturportfölj. Köpet fullföljdes i mars 1999 och bildade ett helägt dotterbolag till Victor Ek. Under slutet av 1990-talet upplevde hamnen i Hangö en nedgångsperiod, vilket visade sig i minskade volymer för Victor Ek. Kontorets verksamhet var helt beroende av transitobilarna via Hangö Frihamn till Ryssland och Ukraina. Speditionsuppdragen, som tidigare utgjort kärnan av verksamheten, minskade drastiskt i antal. I början av år 2000 kontaktades Victor Ek av det grekiska rederiet Superfast Ferries, som planerade att öppna en bil- och passagerarfärjetrafik mellan Finland och Rostock i det forna Östtyskland. Rederiet hade beställt fyra snabbgående färjor från varvet HDW i Kiel och ämnade sätta två av dem i trafik mellan Hangö och Rostock och de två andra mellan Södertälje och Rostock. Superfast Ferries behövde en agent för verksamheten i Hangö och förhandlingar om ett agentkontrakt fördes under året och slutfördes i juni. Victor Ek utsågs till exklusiv agent för Superfast Ferries med ansvar för alla hamnaktiviteter i Hangö inkluderande incheckning av last och passagerare och för att representera rederiet inför myndigheterna. I juni år 2000 slöt Superfast Ferries ett avtal med Hangö hamn och i november samma år utsåg Superfast Ferries Victor Ek till sin agent i Hangö. I oktober år 2000 öppnades Victor Eks kontor i Tammerfors. Avsikten med en filial i Tammerfors var, att lättare kunna sälja Victor Eks linjesjöfart för industrikunderna i Birkala området.

LUOTSILIITON ÄÄNENKANNATTAJA ORGAN FÖR LOTSFÖRBUNDET

LUOTSILIITON ÄÄNENKANNATTAJA ORGAN FÖR LOTSFÖRBUNDET 2009 LUOTSILIITON ÄÄNENKANNATTAJA ORGAN FÖR LOTSFÖRBUNDET 3 KANNEN KUVA: PETER SILVENDOIN Pääkirjoitus Finnpilotin kurssi on käännettävä oikealle suunnalle TEKSTI ANTTI RAUTAVA Noin vuosi sitten alkanut

Lisätiedot

VAPAAVAHTI FRIVAKT. Meriauras nya fartyg. Dennis Maritimes mannar och fartyg i Helsingfors. Saattohinaaja Ahdin porukka voitti minuuttikisan

VAPAAVAHTI FRIVAKT. Meriauras nya fartyg. Dennis Maritimes mannar och fartyg i Helsingfors. Saattohinaaja Ahdin porukka voitti minuuttikisan MERIMIESPALVELUTOIMISTO SJÖMANSSERVICEBYRÅN VAPAAVAHTI FRIVAKT Meriauras nya fartyg Dennis Maritimes mannar och fartyg i Helsingfors 4/2012 Saattohinaaja Ahdin porukka voitti minuuttikisan Kai Korhonen

Lisätiedot

LUOTSILIITON Ä ÄNENK ANNAT TAJA ORGAN FÖR LOTSFÖRBUNDET

LUOTSILIITON Ä ÄNENK ANNAT TAJA ORGAN FÖR LOTSFÖRBUNDET LUOTSILIITON Ä ÄNENK ANNAT TAJA ORGAN FÖR LOTSFÖRBUNDET KANNEN ALKUPERÄINEN KUVA: TOMMI SJÖBLOM Pääkirjoitus Uusia tuulia, karikoita luotsaus jatkuu We care how we carry Kuljetamme vuosittain yli 40 miljoonaa

Lisätiedot

Katternöbolagens årsberättelse Katternöyhtiöiden vuosikertomus

Katternöbolagens årsberättelse Katternöyhtiöiden vuosikertomus Katternöbolagens årsberättelse Katternöyhtiöiden vuosikertomus Katternögruppens årsberättelse 2008 Katternöryhmän vuosikertomus 2008 Pärmbilden: Karin Storbacka från IK Falken vann FM i 400 m, damklassen.

Lisätiedot

HELSINGFORS STADS FAKTACENTRAL HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS KVARTTI 109 NELJÄNNESVUOSIJULKAISU KVARTALSPUBLIKATION

HELSINGFORS STADS FAKTACENTRAL HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS KVARTTI 109 NELJÄNNESVUOSIJULKAISU KVARTALSPUBLIKATION HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS HELSINGFORS STADS FAKTACENTRAL KVARTTI 109 NELJÄNNESVUOSIJULKAISU KVARTALSPUBLIKATION KVARTTI 1 09 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS HELSINGFORS STADS FAKTACENTRAL CITY OF

Lisätiedot

Merenkulku historian muutosvoima. Sjöfarten historiens förändringskraft. Hei, me nuorruttiin! Hejsan, vi blev yngre! Albatrossen 1/2009

Merenkulku historian muutosvoima. Sjöfarten historiens förändringskraft. Hei, me nuorruttiin! Hejsan, vi blev yngre! Albatrossen 1/2009 MERIMIESELÄKEKASSAN ASIAKASLEHTI SJÖMANSPENSIONSKASSANS KUNDTIDNING Albatrossen 1/2009 Merenkulku historian muutosvoima Sjöfarten historiens förändringskraft Hei, me nuorruttiin! Hejsan, vi blev yngre!

Lisätiedot

SuomenMerenkulku FinlandsSjöfart

SuomenMerenkulku FinlandsSjöfart SuomenMerenkulku FinlandsSjöfart 3 15 Merikapteeni Sampsa Sihvola Mepan ruorissa s. 5 8 Sjökapten Sampsa Sihvola i SSB:s roder s. 9 11 J vuosikertomus 2014 J årsberättelse 2014 J vuosikertomus 2014 J årsberättelse

Lisätiedot

VAPAAVAHTI FRIVAKT. Sjöfartsmässa i Åbo. Arja Ahonen Årets sjömansidrottare 2011. M/s Alppila Intiasta Suomeen. M/s Containerships VII Vuosaaressa

VAPAAVAHTI FRIVAKT. Sjöfartsmässa i Åbo. Arja Ahonen Årets sjömansidrottare 2011. M/s Alppila Intiasta Suomeen. M/s Containerships VII Vuosaaressa MERIMIESPALVELUTOIMISTO SJÖMANSSERVICEBYRÅN VAPAAVAHTI FRIVAKT Sjöfartsmässa i Åbo Arja Ahonen Årets sjömansidrottare 2011 4/2011 M/s Alppila Intiasta Suomeen 4 / 2011 M/s Containerships VII Vuosaaressa

Lisätiedot

Merenkulun yhteistyön tulokset näkyvät Resultatet av samarbetet inom sjöfarten kan ses

Merenkulun yhteistyön tulokset näkyvät Resultatet av samarbetet inom sjöfarten kan ses MERIMIESELÄKEKASSAN ASIAKASLEHTI SJÖMANSPENSIONSKASSANS KUNDTIDNING Albatrossen 3/2009 Merenkulun yhteistyön tulokset näkyvät Resultatet av samarbetet inom sjöfarten kan ses Laivan arki tallentuu jälkipolville

Lisätiedot

3/2009 SEUTULEHTI REGIONBLADET

3/2009 SEUTULEHTI REGIONBLADET 3/2009 SEUTULEHTI REGIONBLADET Kilpailukyvyn säilyminen edellyttää uudistumista Vi behöver förnya oss för att förbli konkurrenskraftiga 2 Asiakastyytyväisyys kiinnostaa yrityksiä Kundnöjdhet intresserar

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU MÖTESKALLELSE

KOKOUSKUTSU MÖTESKALLELSE Vaasan Golf r.y. / Vasa Golf r.f. KOKOUSKUTSU MÖTESKALLELSE Oy Kråklund Golf Ab:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 24.04.2014 klo 18.00 klubitalolla, Golfkentäntie 61, Vaasa Oy Kråklund Golf

Lisätiedot

Mathias Kullström klar förstärkning s. 16-17 Maajoukkuevalmentajan

Mathias Kullström klar förstärkning s. 16-17 Maajoukkuevalmentajan FOTBOLL I VASA - JALKAPALLOA VAASASSA VIFK:s INFOBLAD - VIFK:n INFOLEHTI 2/2011 * INTERVJUER * HISTORIA * TEKNIK * HAASTATTELUJA * HISTORIAA * TEKNIIKKAA Mathias Kullström klar förstärkning s. 16-17 Maajoukkuevalmentajan

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI 1/2004 VASA STADS INFORMATIONSTIDNING

VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI 1/2004 VASA STADS INFORMATIONSTIDNING VSSS HJO VS OPO VS H V ÄGSVSPO Y YYSO Y FÖGSO VSSD HYS OY YÖHÖ VSGOS VCG B D S VSH VS PG DOSH 1/2004 VS SDS FOOSDG ktiivinen elinkeinopolitiikka hyvinvoinnin edistäjänä Vaasan kaupunki on päivittänyt strategiansa

Lisätiedot

DYNAMIC. Närpes Närpiö. coast NÄRPES FINLAND NÄRPIÖ SUOMI

DYNAMIC. Närpes Närpiö. coast NÄRPES FINLAND NÄRPIÖ SUOMI DYNAMIC coast Närpes Närpiö NÄRPES FINLAND NÄRPIÖ SUOMI FAKTA OM NÄRPES - TIETOA NÄRPIÖSTÄ DANZATORES 90% 80% 70% 60% SPRÅKFÖRDELNING KIELIJAKAUTUMINEN SVENSKSPRÅKIGA RUOTSINKIELISIÄ 85,5% FINSKSPRÅKIGA

Lisätiedot

FORUM2/2008. s. 3. s. 22. s. 8. Tavarat liikkuvat monilla tavoin Varor transporteras på många sätt

FORUM2/2008. s. 3. s. 22. s. 8. Tavarat liikkuvat monilla tavoin Varor transporteras på många sätt FORUM2/2008 VAASANSEUDUN KEHITYS OY:N TIEDOTUSLEHTI - VASAREGIONENS UTVECKLING AB:S INFORMATIONSTIDNING s. 3 Tavarat liikkuvat monilla tavoin Varor transporteras på många sätt s. 22 Tapahtumistaan seutu

Lisätiedot

VAPAAVAHTI FRIVAKT. Sjömansidrottare av alla slag på Amorella. M/t Mastera i Sköldvik. PM -valokuvakilpailussa palkintoja Suomeen

VAPAAVAHTI FRIVAKT. Sjömansidrottare av alla slag på Amorella. M/t Mastera i Sköldvik. PM -valokuvakilpailussa palkintoja Suomeen MERIMIESPALVELUTOIMISTO SJÖMANSSERVICEBYRÅN VAPAAVAHTI FRIVAKT 1/2012 Sjömansidrottare av alla slag på Amorella M/t Mastera i Sköldvik PM -valokuvakilpailussa palkintoja Suomeen M/s Pasilan painolastivedet

Lisätiedot

VANHAN PORVOON ASUKASYHDISTYS FÖRENINGEN INVÅNARNA I GAMLA BORGÅ

VANHAN PORVOON ASUKASYHDISTYS FÖRENINGEN INVÅNARNA I GAMLA BORGÅ VANHAN PORVOON ASUKASYHDISTYS FÖRENINGEN INVÅNARNA I GAMLA BORGÅ NO: NR: 56 1/2014 Kuvat Maria Lindborg-Wigert Innehåll Styrelsen har ordet/hallituksen tervehdys... 3 Årsmöte 2014 Vuosikokous... 4 Stiftelsen

Lisätiedot

Hyvää matkaa! Trevlig resa!

Hyvää matkaa! Trevlig resa! Hyvää matkaa! Trevlig resa! Grankulla järnvägstation 100 Kauniaisten rautatieasema RANTARATA / Kustbanan Helsingin ja Turun yhdistävä rautatie valmistui vuonna 1903. Seuraavana vuonna radan varteen avattiin

Lisätiedot

Kapsäkki. Martti Lehtinen. Elias Muukka. Suomen vapauden temppelin toteutus Finlands frihetstempel förverkligades. Haastattelussa: kivitohtori

Kapsäkki. Martti Lehtinen. Elias Muukka. Suomen vapauden temppelin toteutus Finlands frihetstempel förverkligades. Haastattelussa: kivitohtori 1 2010 Pohjanmaan museon tiedotuslehti - Österbottens museums informationblad Kapsäkki Haastattelussa: kivitohtori Martti Lehtinen Österbottens museums informationsblad 1 2010 Taiteilija Konstnär Elias

Lisätiedot

Utmaningar. Haasteita LEDARE PÄÄKIRJOITUS STADEN/KAUPUNKI 1/2013

Utmaningar. Haasteita LEDARE PÄÄKIRJOITUS STADEN/KAUPUNKI 1/2013 LEDARE PÄÄKIRJOITUS Utmaningar Vi har i skrivande stund levt i år 2013 i dryga fem månader. Året innebar att vi har fått nya förtroendevalda i olika organ i allt från stadsfullmäktige till olika direktioner.

Lisätiedot

ASUKAS INVÅNAREN. www.a-yhtiot.fi A-YHTIÖT. asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja

ASUKAS INVÅNAREN. www.a-yhtiot.fi A-YHTIÖT. asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja ASUKAS INVÅNAREN 3 2014 A-yhtiöiden tiedotusja sidosryhmälehti A-bolagens info- och intressenttidning A-YHTIÖT asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja www.a-yhtiot.fi Pääkirjoitus l Ledare

Lisätiedot

Pohjola-Norden. Iloinen Perhetapahtuma Turussa Familjejippo i Åbo. Alueen vanhat rakennukset tarjosivat. De gamla byggnaderna på området

Pohjola-Norden. Iloinen Perhetapahtuma Turussa Familjejippo i Åbo. Alueen vanhat rakennukset tarjosivat. De gamla byggnaderna på området Varsinais-Suomen ja Satakunnan piiri 1 Pohjola-Norden Varsinais-Suomen ja Satakunnan piiri Distriktet för Egentliga Finland och Satakunda Juni 2011 Kesäkuu 2011 Iloinen Perhetapahtuma Turussa Familjejippo

Lisätiedot

Merenkulku on Suomelle elintärkeää Sjöfarten är livsviktig för Finland. Positiivisuutta peliin! Positivitet i spelet! 2 3/2011

Merenkulku on Suomelle elintärkeää Sjöfarten är livsviktig för Finland. Positiivisuutta peliin! Positivitet i spelet! 2 3/2011 2 3/2011 MERIMIESELÄKEKASSAN ASIAKASLEHTI I SJÖMANSPENSIONSKASSANS KUNDTIDNING Merenkulku on Suomelle elintärkeää Sjöfarten är livsviktig för Finland Positiivisuutta peliin! Positivitet i spelet! 1 2 3/2011

Lisätiedot

Vesa Keskinen Katse välillä taaksepäin 3 Vi blickar tillbaka också

Vesa Keskinen Katse välillä taaksepäin 3 Vi blickar tillbaka också SISÄLLYS INNEHÅLL Vesa Keskinen Katse välillä taaksepäin 3 Vi blickar tillbaka också Laura Kolbe Helsinki eurooppalaisena pääkaupunkina 6 Helsingfors som europeisk huvudstad Anja Kervanto Nevanlinna Kaupunkikuvan

Lisätiedot

VANHAN PORVOON ASUKASYHDISTYS FÖRENINGEN INVÅNARNA I GAMLA BORGÅ

VANHAN PORVOON ASUKASYHDISTYS FÖRENINGEN INVÅNARNA I GAMLA BORGÅ VANHAN PORVOON ASUKASYHDISTYS FÖRENINGEN INVÅNARNA I GAMLA BORGÅ NO: NR: 49 2/2010 21.8.2010 Kirpputoritapahtuma Lopptorgsevenemang Ledare Då hösten och mörkret sänker sig över vårt land sker en stor förändring.

Lisätiedot

Vaasan seudusta kertovaa viestiä yhtenäistetään. Ett fungerande vägnät är viktigt för industrin. Tuulivoimalla on tulevaisuutta

Vaasan seudusta kertovaa viestiä yhtenäistetään. Ett fungerande vägnät är viktigt för industrin. Tuulivoimalla on tulevaisuutta Pohjanmaan Kauppakamarilehti - Österbottens Handelskammartidning CONNECTING BUSINESS 3 /09 Ett fungerande vägnät är viktigt för industrin Tuulivoimalla on tulevaisuutta Vaasan seudusta kertovaa viestiä

Lisätiedot

Vuosikertomus. Årsberättelse. Rosk n Roll Oy Ab

Vuosikertomus. Årsberättelse. Rosk n Roll Oy Ab Vuosikertomus Årsberättelse Sisältö Innehåll Toimitusjohtajan katsaus Pohjoismaista mallia kohti 1 Tusinan kunnan yhtiö 3 Hallitus ja henkilöstö 4 Jätteet talteen 5 Hyötyjätteiden keräys raaka-aineeksi

Lisätiedot

Kauniaisten paikallislehti

Kauniaisten paikallislehti Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 2/ Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla ANNIKA MANNSTRÖM Talous Ekonomi Mitä Kauniaisten pankit

Lisätiedot

Asta Manninen Menestyvä kaupunkiseutu kilpailukykyä, yhteistyötä, eheyttä 3 En framgångsrik stadsregion konkurrenskraft, samarbete, sammanhållning

Asta Manninen Menestyvä kaupunkiseutu kilpailukykyä, yhteistyötä, eheyttä 3 En framgångsrik stadsregion konkurrenskraft, samarbete, sammanhållning SISÄLLYS INNEHÅLL Asta Manninen Menestyvä kaupunkiseutu kilpailukykyä, yhteistyötä, eheyttä 3 En framgångsrik stadsregion konkurrenskraft, samarbete, sammanhållning Pekka Vuori Helsingin seudun väestökehitysnäkymät

Lisätiedot

Näkökulmia. vammaisuuteen. Toimittaneet Tiina Oikarinen ja Hannaleena Pölkki

Näkökulmia. vammaisuuteen. Toimittaneet Tiina Oikarinen ja Hannaleena Pölkki Näkökulmia vammaisuuteen Toimittaneet Tiina Oikarinen ja Hannaleena Pölkki Artikkelikokoelma on tehty osana Vammaisfoorumi ry:n alaisuudessa toimivan Vammaisten maahanmuuttajien tukikeskus Hilman toimintaa.

Lisätiedot