Tulevaisuuden muutosvoimia: Signaalit, trendit ja megatrendit

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tulevaisuuden muutosvoimia: Signaalit, trendit ja megatrendit"

Transkriptio

1 Tulevaisuuden muutosvoimia: Signaalit, trendit ja megatrendit What s Next? Ennakoinnin Studia Generalia Osa III HAMK, Hämeenlinna

2 Tulevaisuuden muutosvoimia Arvojen ja elämäntapojen muutos Globalisaatio Kiristyvä kilpailu Kulttuurin ja elämysten merkityksen kasvu Keskittyminen Ikääntyminen Osaaminen ja tietointensiivisyys Ympäristön ja ekologian merkityksen kasvu Teknologian kiihtyvä kehitys Venäjän merkityksen kasvu Robotisoituminen Digitalisoituminen Liikkumisen ja liikenteen muutokset Energian ja raaka-aineiden merkityksen kasvu

3 YHTEENVETO Tulevaisuuden muutosvoimat paketin rakenne AINEISTO Teema-välilehti MEGATRENDI

4

5 TOP Globalisaation eteneminen 1. Kilpailu kiristyy: yritysten ja valtioiden on haettava kilpailuetuja (leikattava kustannuksia, kasvatettava markkinoitaan, päästävä käsiksi parhaaseen mahdolliseen teknologiaan, jne ) 2. Keskittyminen 3. Kasautuminen: omistus ja valta kasautuvat (elintasokuilut syvenevät valtioiden välillä, alueiden välillä, yksilöiden ja ryhmien välillä) 4. VERKOSTOITUMINEN: Riippuvuudet lisääntyvät työnjaon myötä: verkostoitumisen edetessä kukaan tai mikään ei enää tule toimeen yksin. On liittouduttava. Rajapinnat hämärtyvät. Tapahtuu sulautumista. 5. Työnajo merkitsee kiinailmiötä = työ teetetään siellä missä se on edullisinta. Mitä tapahtuu tulevaisuudessa? Venäjäilmiö? Kiinan keskiluokkaistuessa siirrytäänkö Kambodža-ilmiöön? 6. Maapalloistuminen merkitsee myös kaikenlaista kansainvälistymistä (liiketoiminnan lisäksi kieli, kulttuuri, kanssakäyminen, tavat ) 7. Globalisaation mahdollistaja ja ylläpitäjä on ICT - Informaatio ja kommunikaatioteknologian nopea kehittys (mikä jatkuu) 8. Globalisaation eräs ilmenemismuoto ja seuraus on ylikansallinen institutionalisoituminen Maailmanlaajuinen työnjako Riippuvuuksien lisääntyminen Verkostoituminen Teknologian kehitys ICT Kulttuurinen muutos Kansainvaellukset Monikultturistuminen Turvallisuus 5

6 TOP Globalisaation eteneminen 9. Monikulttuuristuminen etenee: Mosaiikkimaistuminen, alakulttuurit 10. Turvallisuuden merkitys kasvaa: Turvattomuuden tunteet saattavat lisääntyä (kulttuurisia yhteentörmäyksiä, rasismia, uskonnollisia törmäyksiä, rikollisuutta, terrorismi, ) 11. Globaali tietoisuus vai paikallinen identiteetti 12. Yksilöllistyminen vai yhteisöllistyminen KUVA: Wikimedia Commons. Originally posted to Flickr as War and Peace, Author Jayel Aheram 13. Globaali tietoisuus VAI paikallinen identiteetti 14. Yhteisöllistyminen VAI Yksilöllistyminen 15. Aatteet, vakaumus ja opit VAI yksilön oma harkinta Onko käymässä niin, että kuilu globalisoituvan maailman ja yksilön arkipäivän välillä levenee? 16. Avoimuus ja läpinäkyvyys lisääntyvät (ICT, Wikileaks) KUVA: Wikimedia Commons. This image or media file contains material based on a work of a National Park Service employee, created during the course of the person's official duties. As a work of the U.S. federal government, such work is in the public domain. 17. Maailman poliitinen järjestys: Islamin suunta? Vastakkainasettelun kärjistyminen länsimaiden kanssa

7

8 TOP Kilpailun kiristyminen 1. Tehokkuuden ja tuottavuuden pakko 2. Kasautuminen ja organisatorinen keskittyminen 3. Alueellinen keskittyminen 4. Maaton kansainvälistyminen etenee 5. Kiinailmiö = työ teetetään siellä missä se on edullisinta 6. Isot kasvavat isommiksi - Pienet kuolevat tai erikoistuvat 7. Kilpailu asiakkaista kiristyy ristiriita kustannustehokkuuden ja asiakastyytyväisyden välillä 8. Hallinnon ja julkisen palvelutuotannon kiristyvät rahoitusehdot johtavat yksikkökoon kasvuun ja Suomen julkisen sektrorin rajuun supistumiseen ja ohenemiseen

9 Vieläkin lähemmäs asiakakasta 1. Kuluttaja/asiakasajattelusta siirrytään ihmisten kohtaamiseen 2. Tarpeita täyttävistä tuotteista siirrytään toiveita täyttäviin elämyksiin 3. Rehellisyydestä siirrytään luottamuksen rakentamiseen 4. Laadusta siirrytään paremmuuteen 5. Tunnettuudesta siirrytään haluttavuuteen 6. Identiteetistä siirrytään persoonallisuuteen 7. Toimivuudesta siirrytään miellyttävään kokemukseen 8. Näkyvyydestä siirrytään tunneyhteyteen 9. Viestinnästä siirrytään dialogiin 10. Palvelusta ollaan siirtymässä arvostavaan ihmissuhteeseen LÄHDE: Marc Gobénin artikkeli: The Ten Commandments of Emotional Branding Teoksessa: Markkinointia rakkaudella, Anja Kulovesi

10 TOP Liiketoiminnan muutoksia 8. LIIKETOIMINNAN MUUTOKSIA 1. ICT - Informaatio ja kommunikaatioteknologia kehittyy yhä nopeammin. Tutkimus ja tuotekehitys yhä tärkeämpää. 2. Automaation edetesssä tuottavuus nousee, työttömyys pahenee? 3. Palvelujen osuus tuotteista kasvaa (koko prosessit, käyttö, ylläpito, kehitys) 4. Tuotteen toimittajasta tuotannon toimittajaksi (tarjotaan kapasiteettia) 5. Kaikki minkä voi nähdä tai kuulla (eli tieto, informaatio) muuttuu digitaaliseksi, nolliksi ja ykkösiksi - aineettomaksi:... Immateriaalioikeudet, omistusoikeudet? 6. Johtaminen muuttuu: Maatalousyhteiskunnan ja teollisuusyhteiskunnan käskyttävästä johtamisesta. Verkostoyhteiskunnan innostavaan johtamiseen 7. Tulevaisuuden liiketoiminnassa "ostamisen osaaminen" eli hankintaprosessit ovat keskeisiä (tavaroiden hankinta, teettämisen hankinta, osaajien hankinta,.). Tämä siksi, että kaikki mikä ei ole omaa ydinosaamista ulkoistetaan tai ostetaan ulkopuolelta. 8. TULEVAISUUDEN JOHTAMISEN OSA-ALUEET 2025 a) Tiedon johtaminen ja auditointi (tuotekehitys, tuoterakenne) b) Markkinajohtaminen (tuote- ja toimintamahdollisuuksien generointi, ) c) Ostokanavien ja verkostojen johtaminen (ulkoisten resurssien optimointi, ) d) Prosessien johtaminen (toiminnallisten etuuksien maksimointi, ) LÄHDE: Pentti Sydänmaanlakka Tulevaisuuden johtajuus. Pertec Consulting Oy, JATKUVA UUDISTUMINEN (Kirja). Tulevaisuuden johtajuus seminaari, Tulevaisuuden tutkimuksen seura, Helsinki LÄHDE: Riikka Merisalo Tulevai-suuden johtamisen haasteet ver-kosto-osaamisen hallinnassa. Planner, toimitusjohtaja, Mainos-toimisto PUNDA. Tulevaisuuden johtajuus seminaari, Tulevaisuuden tutkimuksen seura, Tieteiden talo, Helsinki 10

11 TOP Liiketoiminnan muutoksia 8. LIIKETOIMINNAN MUUTOKSIA 9. Teknologia siirtyy tuotteissa taustalle, keskeiseksi tulee käytettävyys 10. Käyttäjien osallistuminen tuotekehitykseen (Living Lab) ja ratkaisujen luomiseen. Yrittäjyyden yhteisölliset muodot nostavat suosioitaan. 11. Erikoistuminen, erikoisosaaminen ja erikoismarkkinan löytäminen tärkeää globaalissa kilpailussa menestymiselle 12. Verkostoituminen ja oikeiden kumppanien löytyminen tärkeää kilpailussa menestymiselle 13. Yllättävyydestä ja ketteryydestä kilpailuvaltti LÄHDE: TEKES (2010): Tekesin strategiauudistus Yhteenveto muutosvoimista. Yhteistyön ja edelläkävijyyden strategia

12

13 TOP 1. Kaupungistuminen jatkuu (84 % eurooppalaisista asuu kaupunkiseuduilla) 2. Kasautuminen jatkuu 3. Ruuhkautuminen jatkuu 4. Ympäristöongelmat pahenevat 5. Aluerakenteen muutokset: KESKITTYIMINEN = HAJAUTUMINEN - Suurpääkaupunkiseudun metropolialue paisuu (kahvikuppi-ilmiö) - Yhdistyneet kaupunkiseudut keskittyvät sisäisesti - Kaupunkien keskustat autioituvat, kun kauppa keskittyy (TOSIN TULEVAISUUDEN SUUNTA VOI JO OLLA TOINEN: voi käydä niin, että asiakkaat hylkäävät syrjäiset marketalueet ja kauppa siirtyy takaisin keskustaan, USA:ssa jo merkkejä tästä) 6. Hallinnon ja julkisen palvelutuotannon yksikkökoon kasvu ja Suomen julkisen sektrorin rajuun supistuminen Keskittyminen ja kaupungistuminen jatkuu 7. Asumisen vaihtoehdot (hinta vs. laatu) PERINTEINEN MALLI - nuoret ja vanhukset keskustaan (lähellä) - lapsiperheet kaupunkiseutujen kehälle (halpaa) TULEVAISUUDEN MALLI? - nuoret? - suuri ikäluokka?

14 Osaaminen ja tietointensiivisyys

15 TOP Osaamisen merkitys kasvaa - Kouluttautumisen pakko 1. Mikä on oikea polku? a) VALKOKAULUSSTRATEGIA: "Suomen tie : Korkean osaamisen kansakunta on kilpailukykyinen globaaleilla markkinoilla b) SINIKAULUSSTRATEGIA: Kuka tekee käytännön työt, jos suomalaiset koko ajan koulussa ja kaikista tulee maistereita? Korkeasti koulutetuille tarkoitettujen työpaikkojen määrän odotetaan nousevan EU:ssa 16 miljoonalla vuoteen 2020 mennessä, kun taas heikosti koulutettujen työpaikat vähenevät noin 12 miljoonalla. 2. Elinikäinen oppiminen: useita tutkintoja, useita ammatteja elämän aikana 3. Erikoistuminen vai moniosaajat? - Tuottavuuden kasvu ajaa sitä kohti, että kaikkien on osattava kaikkea - Elinikäisen kertakäyttötutkinnon arvo vähenee - Tiedon uusiutumisnopeuden kiihtyminen ja jatkuva muutos tekee perinteisestä spesialistin ammatista mahdottoman (tai sitten on erikoistuttava vielä pitemmälle) - Ammattinimikkeet katoavat - Tulevaisuudessa holistin tutkinto ja generalistin ammatti (tosin edellyttää myös kokemusta, näkemystä ja iän mukaan tuomaa viisautta) LÄHDE: Eurooppa 2020 strategia - Uuden osaamisen ja työllisyyden ohjelma, Eurooppa-neuvosto

16 TOP Osaamisen merkitys kasvaa - Kouluttautumisen pakko 4. Koulutuksesta syntyy henkilökohtaisten oppimispolkujen verkosto: - Ei enää opintoputkia - Ei enää maantieteelliseen paikkaan sidottua koulutusta - Opettajasta tulee oppimisluotsi tai valmentaja, ei enää tiedon siirtäjä 5. Koulutuksen tulevaisuus: Autoritaarinen malli (1920-luku) Keskusteleva malli ( luvut) (Nykyisin vallalla: konstruktivistinen oppimiskäistys) Uusi elävän verkoston malli ( luvut) (Tuomo Kuosa, ) Neuro-kognitiivinen oppimiskäsitys (Taru Kivi: Optimistinen oppimiskäistys 1994) 6. Työmarkkinoiden polarisoituminen eliittiin ja mariginaalityövoimaan (Kevätsalo) 7. Uuden vuosituhannen torpparit - Työtä tehdöään perinteisen, pysyvän palkkatyösuhteen ja yrittäjyyden välimaastossa - Tehdään työtä ja turvataan jatkuvuus myymällä omaan osaamista ja tehokkuutta JOKA PÄIVÄ! - Puuttuu tai on puutteellinen vaikuitsen palkkatyön sosiaaliturva - Työtä tehdään usein yrittäjämäisellä riskillä - Freelancerit, pätkätyöläiset : Projektityöntekijät, koodaajat, sairaanhoidon ammattilaiset, toimittajat, kääntäjät, tulkit, taiteilijat, siivoojat,. LÄHDE: Alanko-Kahiluoto Outi & Koivulaakso Dan (2010): 2000-luvun työmarkkinoiden torpparit on vapautettava. ARTIKKELI: Helsingin Sanomat , s. C

17 TOP Osaamisen merkitys kasvaa - Kouluttautumisen pakko 8. Nuorten paradigma työhön muuttunut: Työ ei ole enää elämäntehtävä. Pitää olla myös kivaa (Neuvonen). Nuoret vierastavat kellokortti-maailmaa. Jos työ on kivaa, sitä voi tehdä kellon ympäri. Nuoret valikoivat työnantajia ei päinvastoin = Työpaikkashoppailu. Nuoret eivät tulevaisuudessa sitoudu yritykseen tai organisaatioon vaan mielekkääseen tekemiseen. MUTTA Tilastokeskuksen työolotutkimuksessa (2008) ansiotyötä erittäin tärkeänä elämän alueena pitävien nuorten osuus on kasvanut 20 vuodessa. Erityisesti nuorten keskuudessa niiden osuus, jotka eivät halua vaihtaa toiseen työpaikkaan, on kasvanut 1990-luvun alusta. LÄHDE: Tutkimuspäällikkö, Anna-Maija Lehto (Tilastokeskus): Nuoret ovat työelämässä mainettaan perempia. Artikkeli , Helsingin Sanomat, s A2 ESIMERKIKSI LÄHTEET: Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA (2010): Kuluttajakansalaiset tulevat Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA (2010): Arvo ja asennetutkimus: Työelämän kulttuurivallankumous KUVA: Wikimedia Commons

18 TOP Osaamisen merkitys kasvaa - Kouluttautumisen pakko 9. Työ ja Ei-työ on hankala erottaa toisistaan. 10. Green Jobs Ympäristönsuojelu, ympäristöteknologia ja ympäristöbusiness työllisyyden uusi turvaaja 11. Mihin pitäisi kouluttautua? KUMPI VAIHTOEHTO ON OIKEA? a) Vanhemmat ohjaavat nuoret oikeaan ammattiin b) Nuoret luovat itselleen tulevaisuuden 12. OSAAMISEN MÄÄRÄLLINEN VAJE - Työvoima ei tule pienenevien ikäluokkien vuoksi riittämään kaikille työnantajille = Ero kysynnän ja tarjonnan välillä: 6300 henk/vuosi - Koulutuksen suurimmat aloittajatarpeet Tekniikan ja liikenteen alat 2. Sosiaali- ja terveydenhoidon alat 3. Yhteiskuntatieteelliset, liiketalouden ja hallinnon alat - Suurimmat supistukset tämänhetkiseen koulutustarjon-taan verrattuna tapahtuvat KT2016-työryhmän mie-lestä käsija taideteollisuuden sekä viestinnän aloilla - Suurimmat lisäykset vastaavasti sosiaali- ja terveysaloilla, liikunta-alalla sekä kotitalous- ja puh-distuspalveluissa KUVA: Wikimedia Commons / 1908 US editorial cartoon on Theodore Roosevelt and conservation. Tämä ennen vuotta 1923 julkaistu yhdysvaltalainen teos on ilman tekijänoikeuden suojaa Yhdysvalloissa

19 Tulevaisuuden ammatit

20 KESU Työpaikat Työlliset

21 Työllisten osuus kaikista työllisistä toimialoittain Suomessa Julkistettu: LÄHDE: OKM (2011): Tasapainoiseen työllisyyskehitykseen Ehdotus koulutustarjonnan tavoitteiksi vuodelle KT2016 työryhmän raportti. Opetus ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2011:

22 Työpaikkonen muutos pääammattiryhmittäin Suomessa? LÄHDE: OKM (2011): Tasapainoiseen työllisyyskehitykseen Ehdotus koulutustarjonnan tavoitteiksi vuodelle KT2016 työryhmän raportti. Opetus ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2011:16. Julkistettu:

23 KESU Ammattirakenne 23

24 Työpaikkojen määrän tavoitekehitys pääammattiryhmittäin Suomessa Julkistettu: LÄHDE: OKM (2011): Tasapainoiseen työllisyyskehitykseen Ehdotus koulutustarjonnan tavoitteiksi vuodelle KT2016 työryhmän raportti. Opetus ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2011:

25 Eniten työllistävien ammattiryhmien avautuvat työpaikat keskimäärin vuodessa Suomessa Julkistettu: LÄHDE: OKM (2011): Tasapainoiseen työllisyyskehitykseen Ehdotus koulutustarjonnan tavoitteiksi vuodelle KT2016 työryhmän raportti. Opetus ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2011:

26 Muutosprosessi, jonka tuloksena syntyy Learning Intensive Society (Riel Miller) Ainutkertainen luovuus Tutkija Taiteilija Oppija Arvonlisäyksen organisointi ja perusta Tiimityöntekijä Valistunut kuluttaja Massatuotanto Massatuotannon työntekijä ja kuluttaja Matala Osaamisintensiivisyys Korkea LÄHDE: Riel Miller: FUTURES LITERACY WORKSHOP Thinking About The Future of Research and Science. Tulevaisuuden Tutkimuskeskuksen järjestämä WORKSHOP "Tieteen tulevaisuus", , Helsingin Yliopisto

27 TALOUDELLINEN DYNAMIIKKA Uniikin luominen (Unique Creation) (Riel Miller) Korkea Learning Intensive Society Tehtävien ennaltaarvaamattomuus (Unpredictability of Tasks) Matala Massojen Aikakausi Matala Valinnanvapaus ja mahdollisuus tehdä omia valintoja (Liberty and capacity to make your own choices) Korkea LÄHDE: Riel Miller: FUTURES LITERACY WORKSHOP Thinking About The Future of Research and Science. Tulevaisuuden Tutkimuskeskuksen järjestämä WORKSHOP "Tieteen tulevaisuus", , Helsingin Yliopisto 27

28

29 TOP Teknologian kiihtyvä kehitys 1. ICT - Informaatio ja kommunikaatioteknologia kehittyy yhä nopeammin. 2. Kaikki minkä voi nähdä tai kuulla (eli tieto, informaatio) muuttuu digitaaliseksi, nolliksi ja ykkösiksi - aineettomaksi: - voi varastoida rajattomasti, kuljettaa ja siirtää rajttomasti, kopioida ilmaiseksi - fyysistä tallennetta tai tavaraa ei enää tarvita - kaikki on saatavissa missä tahansa ja milloin tahansa sormia näpsäyttämällä (jo nyt siirrytään pilvipalveluihin ja uploudaukseen)... Immateriaalioikeudet, omistusoikeudet? 3. Pilvipalvelut (Cloud Computing): Paluu 70-luvulle. Ohjelmat, sovellukset, tallenteet, tiedostot, materiaalit eivät enää sijaitsekaan omalla laitteelamme tai serverillämme vaan jossakin "isoveljen" varastossa, josta ne "uploadataan" omaan käyttöön. 4. Internet ja ubiikkiyhteiskunta etenevät. UBIIKKI = kaikkialla läsnä oleva mobiili tietotekniikka ja tiedonsiirto = joka paikan tietotekniikka. Eli KAIKKEEN SULAUTUVA TIETOTEKNIIKKA = Erillisten laitteiden sijasta ympäröivä infrastruktuuri ja materiaalit muuttuvat älykkäiksi. Laitteiden koko pienenee melkein näkymättömiin (korvakorupuhelin, älyvaate). 5. Reaaliaikainen langaton läsnäolo (RFID-viivakoodi+radiolähetin, sensorit). Interaktiiviset tuotteet

30 TOP Teknologian kiihtyvä kehitys 6. Kommunikaatioteknologia: Mobiili, mukana kulkeva kommunikointivälineistö ja tietokoneet kehittyvät. Geotäggäys yleistyy (esim. kaupalliset tiedotteet ohikulkijan laitteeseen: Foursquare, Gowalla). AUGMENTED RALITY: Laajennettu todellisuus (laitteeseen ylipäätään lisätietoa ympäröivästä maailmasta). REAL TIME WEB = Hetinet. Reaaliaikainen sosiaalisen median tiedon leviäminen jokaisen henkilön silmiin ja korviin missä tahansa milloin tahansa Auktorieteettien valta ohjata joukkoja heikkenee MUTTA MYÖS: laumassa tyhmyys tiivistyy) 7. Samaan aikaan kun esineet ja ihmiset ovat kaikki tietoisia toisistaan, voi tapahtua myös pitemmälle menevä yksityisyyden hallinta. Ihmiset sulkevat itsensä pois jatkuvasta tietovirrasta. 8. Teknologia siirtyy tuotteissa taustalle, keskeiseksi tulee käytettävyys. Käyttäjien osallistuminen tuotekehitykseen ja ratkaisujen luomiseen

31 TOP Teknologian kiihtyvä kehitys LÄHDE: Wikimedia Commons. This work has been released into the public domain by its author, StevenJMUK at the wikipedia project. This applies worldwide. 9. Lääketiede: kudosteknologia, farmasia, medikalisoituminen; lääketiede kehittyy, ihmiset yhä terveempiä mutta samalla yhä sairaampia, koska uusia sairauksia löydetään kiihtyvällä tahdilla lisää 10. Geeniteknologia, kasviteknologia kehittyvät 11. Bioteknologia 12. Materiaaliteknologia: hybridi- ja yhdistelmä-materiaalit ja älykkäät materiaalit, esimerkiksi sähköinen paperi (elektroniset välineet) tulee korvaamaan puupaperin. Vihreä betoni = hiilidioksidin varastointi sementtiin. 13. Nanoteknologia (Hiilinanoputket): "Touch Interface", "tulostettavaa älykkyyttä". Voidaan tehdä joustavaa ja taippuisaa hiilinanoputki-kalvoa, jossa on "tietokone" itsessään. 14. Hyötysumu (utility fog) = nanotietokoneet, mikroskooppiset tietokoneet sumuna. Tietokoneiden upottaminen ihmiseen. 15. "Niukkuusteknologia", säästämisen teknologia

32 TOP Robotisoituminen, automaatio, tuotantoteknologioiden ja -prosessien muutos 1. Kaikki muuttuu aineettomaksi, digitaaliseksi 2. Koneet tekevät työn, ihmisten vapaa-aika lisääntyy 3. Tuottavuus nousee, työttömyys pahenee? 4. Ohjausjärjestelmät, sensorit, itseohjautuvat, itsesäätyvät tunnistimet (ubiikkiyhteiskunta) 5. 3D, animaatio, puheohjaus, konenäkö 6. Keinoelämä (nano, tieto- ja bioteknologian kehitys mahdollistaa lisääntymiskykyiset, oppivat nanorobotit) 7. Tekoäly (robotit ovat älykkäitä, syntyy älykkäitä tietojärjestelmiä, älykkäitä hakukoneita, älykäs internet, joiden älyllinen suorituskyky ylittää monikertaisesti ihmisen ongelmanratkaisykyvyn) 8. Robottien yleistyminen tulee muuttamaan ihmisten elämää yhtä mittavasti kuin T-Ford ja PC 9. Kyborgi-teknologia (ihmisen ja koneen raja hämärtyy, tietokoneet ihmisen sisällä, aistien parantaminen) 10. Ihminen joutuu/pääsee elämään sulautuneena tietoteknisen puolihumaanin verkko-olennon kanssa, jonka kapasiteettii ylittää ihmisen älyllisen suorituskyvyn

33

34 TOP Energian ja raaka-aineiden niukkuus, saatavuus ja hinta 1. Öljyn kulutus kasvaa absoluuttisesti, mutta sen osuus maailman kulutetusta energiasta vähenee suhteellisesti 2. Öljyn ja energian hinta nousee 3. Jo olemassa olevien energiateknologioiden tehokkaampi käyttöönotto (bioenergia, aurinko, tuuli, aalto, avaruus ) 4. Maailmassa on käytössä lähes 450 ydinvoimalaa, noin 200 on lisäksi rakenteilla tai suunnitteilla.... Harrisburg 1979, Tšernobyl 1986, Fukushima Uudet energiateknologiat: vety, polttokenno, fuusio, 6. Ilmastonmuutos pakottaa energiantuotannon muutoksiin, mikä aiheuttaa muutoksia myös energiateknologiassa ja hinnoissa 7. Liikkumisen käydessä yhä kalliimmaksi ja kenties ei-hyväksyttäväksi, saattaa maailma jälleen "laajentua (liikenneteknologian ja öljyn vuoksi maailma supistui luvulla ja 1900-luvun aikana) 8. Asumisen energiatalous?

35 Öljyn aikakausi loppuu

36 TOP Energian ja raaka-aineiden niukkuus, saatavuus ja hinta 9. Maailman tärkeimmät metallit ovat teräksen raaka-aineet: rauta, kupari ja kulta. Niiden tuotannon arvo on koko maailman kaivosteollisuuden kokonaistuotannosta 2/3 osaa 10. Metallien kulutus kasvaa edelleen, niin kauan kuin kehittyvät taloudet kaupungistuvat ja kasvavat. Metallien käytön nopea kasvu alkoi 2000-luvulla. Kehittyvät taloudet alkoivat kahmia metalleja ja niiden hinnat kolminkertaistuivat vuosina Metallit ovat poliittinen asia. Eurooppa käyttää maailman metalleista 30 %, mutta tuottavat itse vain 3 %. Suurin osa Euroopan käyttämistä metalleista tulee Afrikasta. 12. Afrikan apajilla toimii myös Kiina: kuparia Sambiasta, kobolttia Kongosta, rautaa Etelä-Afrikasta ja platinaa Zimbabwesta. Myös Intia on tulossa mukaan. LÄHDE: Matti Mielonen: Metallien mahtiaika. Artikkeli: Helsingin Sanomat, , s. B

37

38 TOP Liikenteen kasvu, logistiikka ja liikkumisen lisääntyminen 1. Liikenne lisääntyy.... (globalisaatio, verkostoituminen, työnjako, kasvava elintaso ja kulutus, teknologia mahdollistaa) 2. Tai sitten EI, jos muuttuu liian kalliiksi tai kielletään lailla. Liikenne ja liikkuminen voi vähentyä ekologisista syistä 3. Ympäristöystävällisyys ratkaisevaksi : - juna - sähköauto, polttokenno/vety, akkuteknologia - uudet liikennevälineet (ilmalaiva, ) 4. Logistiikan merkitys kasvaa (energian hinta!) 5. Tiedonsiirron ja tietoliikenteen merkitys kasvaa 6. Verkostoituminen syvenee, rajapinnat sulautuvat 7. Venäjän transit-liikenne lisääntyy 8. Matkailu kasvaa (vaurastuvat venäläiset, kiinalaiset, intialaiset, 9. Liikenteen määrään vaikuttaa myös alue- ja yhdyskuntarakenteen muutokset 10. Ihmisten monipaikkaisuus lisääntyy: töitä voidaan tehdä monessa paikassa 11. Virtuaaliläsnäolo lisääntyy tietoliikenneyhteyksien avulla, mikä vähentää fyysistä liikennettä (virtuaalimatkailu)

39

40 TOP Venäjän taloudellinen merkitys kasvaa 1. Työvoima 2. Markkinat, kysyntä, vienti 3. Yhteiset kehityshankkeet 4. Politiikka 5. Kulttuuri, kieli Barentsinmeren, Kuolan ja Siperian luonnonvarat Suomen sijainti, Yhteishankkeet Koillisväylä

41

42 TOP Ympäristön merkityksen kasvu 1. Ympäristön saastuminen ja ympäristö ongelmat eivät tule vähenemään 2. Biodiversiteetti kaventuu 3. Ympäristön kaikkinainen merkitys ja rooli tulee edelleen kasvamaan 4. Energiatalous muuttuu ja on kytkökisssä ympäristöön 5. Puhtaasta ympäristöstä tulee maksullinen ylellisyyshyödyke 6. Vesipula - veden hinta nousee. Onko vain rikkailla tulevaisuudessa varaa ostaa puhdasta vettä 7. Tuotteiden ekologisuuden merkitys kasvaa 8. Tuotteen elinkaariajattelu yleistyy 9. Puumateriaalin kysyntä kasvaa 10. Kierrätys lisääntyy

43 TOP 11. Ilmastonmuutos: kasvihuoneilmiö voimistuu - vuosi 2010 oli globaalisti tilastoidun historian lämpimin - meriveden pinta on nousemassa enemmän kuin kuin tähän saakka arvioitu - arktinen jäätikkö sulaa nopeammin kuin on tähän saakka arvioitu Ympäristön merkityksen kasvu LÄHDE: Maailmanlaajuinen ilmastosopu yhä kaukana. Helsingin Sanomat, pääkirjoitus, , s A2 - maapallon keskilämpötilan nousua ei enää saada pysäytettyä kahteen asteeseen - pakolaisuus lisääntyy - tulvat lisääntyvät - syntyy vesipula 12. Ratkaisuja ilmaston lämpenemiseen - Hiilen talteenotto ja varastointi maan alle, meren pohjaan tai esim. betoniin LÄHDE: Wikimedia Commons. This file is in the public domain because it was created by NASA. NASA copyright policy states that "NASA material is not protected by copyright unless noted"

44 TOP Ympäristön merkityksen kasvu 13. Ylikansalliset ympäristösopimukset - Jos kaikki maapallon ihmiset eläisivät kuten keskiverto eurooppalainen, vuonna 2050 tarvitaan kaksi maapalloa. Vuonna 2100 tarvitaan jo 4 maapalloa - KIOTO: Ihmiskunnan on vähennettävä energia- ja materiaalivirtojaan kymmenesosaan nykyisestä seuraavien vuoden aikana (eli yhden sukupolven aikana). Verrattuna vuoteen 1990 teollisuusmaiden tulee vähentää kasvihuonekaasupäästöjään % vuoteen Samoin 80 % vuoteen 2050 mennessä, jotta 2 asteen lämpenemisraja ei ylittyisi - UNEP:n (YK:n ympäristöohjelma) mukaan ilmastonmuutos ei pysähdy 2 asteeseen nykyisillä päätöksillä - Meksiko, Cancún 2010: Vahvistettiin tavoite 2 asteen rajasta, mutta ei päätöksiä KIOTON jatkosta vuodesta 2012 eteenpäin. Päätöksenteko siirrettiin seuraavaan kokoukseen (2012 Durban, Etelä-Afrikka) - Etelä-Afrikka, Durban 2012? - Voi olla, että Kioton sopimus katkeaa Erityisesti USA ja Kiina vastustavat sitovaa sopimusta

45 Maapallon kantokyky

46 Maailman hiilidioksidipäästöt

47

48 TOP Ikääntyminen 1. KYSYNTÄ LISÄÄNTYY: Julkisen palvelutuotannon kriisi, sosiaali- ja terveydenhuolto 2. KUSTANNUKSET KASVAA: Kunnallistalouden (julkisen talouden) tulevaisuus, huoltosuhde? Kuka rahoittaa palvelut? 3. TYÖVOIMAA JA OSAAMISTA POISTUU: Osaavan työvoiman pula, suuret poistumat, hiljaisen tiedon ja viisauden poistuma 4. SYNTYY UUSIA MARKKINOITA: Seniorikulutus, seniorimarkkinat ikäteknologia 5. ARVOT JA ELÄMÄNTAPA: Arvot, maailmankuva, elämäntapa Vallankumous?

49 TOP Ikääntyminen 6. ESIMERKKEJÄ: - Eläköityvät hipit toteuttavat nuoruuden unelmansa yhteisasumisesta kommuunissa (yksinäisyyden sijaan) Syntyy uudenlaisia senioripalvelutaloja ja päiväkeskuksia, syntyy "seniorijengejä" - USA:ssa "Baby-Boomer"eiden ikääntyminen ei ole demografisesti ja taloudellisesti yhtä dramaattinen ilmiö kuin esim. Suomessa, koska väestön ikärakenne on paljon tasapainoisempi. Mutta ilmiö on kuitenkin olemassa. Amerikkalaiset eläkeläiset muuttavat pohjoiseseta etelän aurinkoisiin osavaltioihin. KUVA: Wikimedia Commons

50 TOP Julkisten palvelujen ja julkisen hallinnon supistuminen 1. Kunnallistalouden ahdinko 2. Huoltosuhteen heikkeneminen. Suomen hyvinvointivaltion malli on luotu aikakautena, jolloin huoltosuhde oli edullinen. Ennen 1960 lukua oli paljon lapsia, 2000-luvulla on paljon vanhuksia. Nyt tätä toienlaisiin olosuhteisiin luotua mallia tulisi ylläpitää. 3. Julkisten palveluorganisaatioiden yksikkökoon kasvu sekä Suomen julkisen sektrorin raju supistuminen ja oheneminen 4. Tilaaja-tuottaja malli sekä Public-private partnership = julkisten palvelujen siirtyminen yksityiseen tuotantoon 5. Talkootyön ja sosiaalisten yhteisöjen oman huolenpidon lisääntyminen pakon edessä 6. Laitoshoidosta itsehoitoon 7. Itsehoitoteknologian kehittyminen 8. KOLIKOLLA KAKSI PUOLTA - Palveluntarvitsijan oikeusturva (palveluja riittävästi ja laadukkaasti) - Veronmaksajan oikeusturva (kustannustehokkuus) 9. Julkisen sektorin kannustaminen erityisesti johtamis- ja toimintatapainnovaatioihin LÄHDE: TEKES (2010): Tekesin strategiauudistus Yhteenveto muutosvoimista. Yhteistyön ja edelläkävijyyden strategia

51

52 TOP Kulttuurin ja ajanvietteen merkitys kasvaa 1. Vapaa-aika lisääntyy 2. Monikulttuuristuminen 3. Kaksi rinnakkaista toisiaan vahvistavaa polkua: Globaali yhtenäiskulttuuri VS. Alakulttuurit voimistuvat 4. Kulttuurin rooli kasvaa 5. Hömppä, sirkushuvit, pelaaminen lisäävät suosiotaan 6. Urheilun ja liikunnan rooli? 7. Räätälöity erikoismatkailu lisääntyy

53

54 TOP 1. Koulutustason nousun vaikutukset? 2. 24h-yhteiskunta Arvot ja elämäntavat muuttuvat 3. Sukupolvien ristiriidat: Suuri ikäluokka vs. Sukupolvi X vs. Sukupolvi.com 4. Poliittinen aktiivisuus? 5. Teledemokratia, uudet demokratian muodot 6. Avoimuus ja läpinäkyvyys lisääntyvät (ICT, Wikileaks) 7. Tasa-arvokysymykset (sukupuolet, sukupolvet, alueet, etniset ryhmät) 8. Privatisoituminen vs. yhteisöllisyys (kumpi voimistuu?) 9. Mosaiikkimaistuminen ja alakulttuurit. Massojen aikakausi on ohi. Yhä erilastuneempaa, yhä yksilöllistyneemää ja yhä pienempiin kuttuurisiin alaryhmiin jakautuneempaa. 10. Monikulttuuristuminen (myös yhteentörmäyksiä, rasismia, uskonnollisia törmäyksiä) 11. Globaali tietoisuus VAI paikallinen identiteetti 12. Yhteisöllistyminen VAI Yksilöllistyminen 13. Aatteet, vakaumus ja opit VAI yksilön oma harkinta Onko käymässä niin, että kuilu globalisoituvan maailman ja yksilön arkipäivän välillä levenee? Kapinaliikkeitä, poliittista liikehdintää, levottomuuksia?

55 TOP 14. Fundamentalismi, uskonto Arvot ja elämäntavat muuttuvat 15. Turvallisuuden merkitys kasvaa (turvattomuus lisääntyy: rikollisuus, terrorismi, ) 16. Taloudellinen opportunismi (säilyy) nuorison ohjenuorana. "Kulutususkonto" jatkuu ja voimistuu? (Suomi?, kehittyvät maat?, kehitysmaat?) 17. Taloudellisten arvojen rinnalle yhä vahvemmin myös muita päämääriä 18. Monipaikkaisuus, monipaikkainen elämäntapa 19. Downshifting, leppoistaminen, slow-life 20. Mielihyvän metsästys: medikalisoituminen, onnellisuuspillerit, huumeet 21. Terveysmuoti = Terveen elämän metsästys: terveysruoka, fuktionaalinen ruoka, liikunta 22. Terveysbisnes, terveyskulutuskäyttäytyminen: Lääke-firma ostaa (tarjoaa) terveyskeskukselle "ilmaisen" sairaanhoitajan, joka sitten muun työn ohessa soittelee ja myy ihmisille hoitoja ja lääkkeitä. Sairaala tekee tulevaisuudessa konkurssin ja antaa potkut potilaille. KUVA: Wikimedia Commons / Credit: LocalFitness.com.au Attribution

56 TOP Arvot ja elämäntavat muuttuvat 23. Sosiaalinen media: Tekstarit, Sähköposti, Messenger, Skype, LinkedIn, Facebook, Twitter, Wiki, Slideshare/Flikr/You Tube (avoin kuvien ja videon jakelu), Bambuser/Qik/Audioboo (avoin live videojako), Google Reader (keskustelujen ja aineistojen seurantapalvelu), Google Etherpad (jaettu työpöytä, työprosessien jakaminen ja pilvipalveluiden käyttö) Tietoturva: Mikä nettiin on laitettu ei lähde sieltä ikinä pois (digitaalinen tatuointi) - Se mitä teet reaalimaailmassa ei yleensä taltioidu mihinkään - Se mitä teet reaalimaailmassa ei yleensä ole kaikkien muiden nähtävissä - FB on amerikkalainen yritys, joka tekee bisnestä teidän nimillänne ja tiedoillanne (ei minkään yhteiskunnan, valtion tai "korkeimman oikeuden" valvonnassa) - FB on kaikkien aikojen "stasi-arkisto" 24. Tosi-TV (Idols, Big Brother, ) 25. Jatkossa Sosiaalinen TV, Tosi-Radio, Tosi-Lehdistö 26. WikiLeaks, läpinäkyvyys 27. Piraattipuolueet, kaikki on yhteistä omaisuutta Copyright? - Tuleeko uudenmallinen 2020-luvun kommunismi? 28. Tee-Se-Itse kulttuuri (musiikki, kirjat, ) 29. Yhteisöllinen tiedon luominen (vrt. käyttäjälähtöisyys teknologiassa ja innovaatiotoiminnassa) 30. Rajaton media-avaruus: 1000 TV-kanavaa, 1000 radio-kanavaa, 1000 mitä-tahansa auki ja saatavissa jatkuvasti missä tahansa, milloin tahansa

57 TOP Arvot ja elämäntavat muuttuvat 31. Kommunikaatioteknologia: Mobiili, mukana kulkeva kommunikointivälineistö ja tietokoneet kehittyvät. Geotäggäys yleistyy (esim. kaupalliset tiedotteet ohikulkijan laitteeseen: Foursquare, Gowalla). AUGMENTED REALITY: Laajennettu todellisuus (laitteeseen ylipäätään lisätietoa ympäröivästä maailmasta). REAL TIME WEB = Hetinet. Reaaliaikainen sosiaalisen median tiedon leviäminen jokaisen henkilön silmiin ja korviin missä tahansa milloin tahansa Auktorieteettien valta ohjata joukkoja heikkenee 32. KUKA TAHANSA maailma (uusi nuorten maailma) = Kuka tahansa voi olla mikä tahansa ja tehdä mitä tahansa, milloin tahansa ja missä tahansa, kenelle tahansa. HIERARKISEN MAAILMAN KATOAMINEN KUVA: Wikimedia Commons = Tämän on saanut aikaiseksi a) tiedonvälitysteknologian kehitys ja interaktiivisuus, b) koulutustason nousu ja auktoriteettien mureneminen = Kenellä tahansa pitää olla pääsy asioihin, kenellä tahansa pitää olla mahdollisuus vaikuttaa ja muokata asioita, asiat pitää voida jakaa, levittää ja jatkaa kenelle tahansa

58 TOP Arvot ja elämäntavat muuttuvat 33. VASTAREAKTIO: Samaan aikaan kun esineet ja ihmiset ovat kaikki tietoisia toisistaan, voi tapahtua myös pitemmälle menevä yksityisyyden hallinta. Ihmiset sulkevat itsensä pois jatkuvasta tietovirrasta. Facebook-itsemurhat = Luovuta tunnarit itsemurhakoneille, niin ne järjestävät FB-hautajaisesi - Web 2.0 Suicide Machine - Seppukoo.com 58

59 CHECK LIST

60 Tulevaisuuden muutosvoimia Arvojen ja elämäntapojen muutos Globalisaatio Kiristyvä kilpailu Kulttuurin ja elämysten merkityksen kasvu Keskittyminen Ikääntyminen Osaaminen ja tietointensiivisyys Ympäristön ja ekologian merkityksen kasvu Teknologian kiihtyvä kehitys Venäjän merkityksen kasvu Robotisoituminen Digitalisoituminen Liikkumisen ja liikenteen muutokset Energian ja raaka-aineiden merkityksen kasvu

61 Check List Mikä asia muuttuu tulevaisuudessa maailmalla, Euroopassa, Suomessa, omalla toimialaueellani? Miten muutos vaikuttaa omaan toimintaani, omaan organisaatiooni, omaan alueeseeni, jne? Pilvipalvelut (Cloud Computing) ja jatkuva reaaliaikainen kiinniolo webissä missä tahansa ja milloin tahansa Mitä tämä tarkoittaa.? A) ULKOINEN: Kirjaston asiakkaiden tarpeissa B) SISÄINEN: Kirjasto-organisaation työssä?

MUUTOKSEN SUOMI. Ihmiset muutoksen tekijöinä, instituutiot ihmisten tukijoina. Toimittanut Antti Hautamäki. Muutoksen Suomi 49

MUUTOKSEN SUOMI. Ihmiset muutoksen tekijöinä, instituutiot ihmisten tukijoina. Toimittanut Antti Hautamäki. Muutoksen Suomi 49 MUUTOKSEN SUOMI Ihmiset muutoksen tekijöinä, instituutiot ihmisten tukijoina Toimittanut Antti Hautamäki Muutoksen Suomi 49 MUUTOKSEN SUOMI TYÖRYHMÄN JÄSENET kansleri Ilkka Niiniluoto, puheenjohtaja fi

Lisätiedot

PANEELIEN RAPORTIT. Tieteen. teknologian ja. yhteiskunnan näkymät

PANEELIEN RAPORTIT. Tieteen. teknologian ja. yhteiskunnan näkymät PANEELIEN RAPORTIT Tieteen teknologian ja yhteiskunnan näkymät PANEELIEN RAPORTIT Tieteen teknologian ja yhteiskunnan näkymät www.finnsight2015.fi ISBN 951-715-610-3 Tekes PL 69 (Kyllikinportti 2) 00101

Lisätiedot

Kohti hyvinvoivaa ja kilpailukykyistä yhteiskuntaa

Kohti hyvinvoivaa ja kilpailukykyistä yhteiskuntaa Innovaatio-ohjelma Timo Hämäläinen Kohti hyvinvoivaa ja kilpailukykyistä yhteiskuntaa Kansallisen ennakointiverkoston näkemyksiä Suomen tulevaisuudesta Innovaatio-ohjelma Timo Hämäläinen Kohti hyvinvoivaa

Lisätiedot

LIIKETALOUSALAN OSAAMISTARPEET

LIIKETALOUSALAN OSAAMISTARPEET Ritva Rajander-Juusti LIIKETALOUSALAN OSAAMISTARPEET Ennakointitietoa koulutuksen suunnittelun tueksi Raportit ja selvitykset 2013:1 Opetushallitus ja tekijät Raportit ja selvitykset 2013:1 ISBN 978-952-13-5365-9

Lisätiedot

Katsaus Viestintäviraston TOIMINTAYMPÄRISTÖÖN

Katsaus Viestintäviraston TOIMINTAYMPÄRISTÖÖN Katsaus Viestintäviraston TOIMINTAYMPÄRISTÖÖN 2012 2016 Sisällys Johdanto 3 MUUTOSTEKIJÄT 4... Poliittiset muutostekijät 5... Taloudelliset muutostekijät 7... Sosiaaliset muutostekijät 9... Teknologiset

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Sisällys Johdanto... 2 Kehittämishankkeet

Lisätiedot

Megatrendit ja me. Eija Ahola ja Anne Palkamo (toim.)

Megatrendit ja me. Eija Ahola ja Anne Palkamo (toim.) Megatrendit ja me Eija Ahola ja Anne Palkamo (toim.) Tekesin katsaus 255/2009 12 Megatrendit ja me Eija Ahola ja Anne Palkamo (toim.) Tekesin katsaus 255/2009 Helsinki 2009 Tekes rahoitusta ja asiantuntemusta

Lisätiedot

Tämä sivu on jätetty tarkoituksella tyhjäksi kaksipuoleista tulostusta varten

Tämä sivu on jätetty tarkoituksella tyhjäksi kaksipuoleista tulostusta varten Tämä sivu on jätetty tarkoituksella tyhjäksi kaksipuoleista tulostusta varten Julkaisuvapaa 20.6.2012 klo 12:00 Suuri hämmennys Työ ja tuotanto digitaalisessa murroksessa Matti Lehti, Petri Rouvinen ja

Lisätiedot

Mikael Jungner. Otetaan digiloikka! Suomi digikehityksen kärkeen

Mikael Jungner. Otetaan digiloikka! Suomi digikehityksen kärkeen Mikael Jungner Otetaan digiloikka! Suomi digikehityksen kärkeen Mikael Jungner Otetaan digiloikka! Suomi digikehityksen kärkeen Sisällysluettelo Esipuhe... 5 Digitalisaation perusperiaatteet... 5 1. Johdanto...

Lisätiedot

II TUOMIOISTUIMET MUUTTUVASSA YHTEIS- KUNNASSA

II TUOMIOISTUIMET MUUTTUVASSA YHTEIS- KUNNASSA 40 II TUOMIOISTUIMET MUUTTUVASSA YHTEIS- KUNNASSA 1. Johdanto Komitean asettamispäätöksen mukaan komitean työskentelyn painopisteen tuli olla oikeusturva- ja tulevaisuusanalyysissa sekä yhteiskunnallisten

Lisätiedot

Digitaalisten palvelujen tuottamisen perusta. Heikki Sundquist Klaus Oesch

Digitaalisten palvelujen tuottamisen perusta. Heikki Sundquist Klaus Oesch Digitaalisten palvelujen tuottamisen perusta Heikki Sundquist Klaus Oesch 1 Sisällysluettelo: ALKUSANAT...3 JOHDANTO... 4 1. DATAJALOSTUKSEN TAUSTAA 1.1. Teollisen ajan käytännöistä tietoyhteiskuntaan...

Lisätiedot

TEM raportteja 14/2012

TEM raportteja 14/2012 TEM raportteja 14/2012 Suomen työelämä vuonna 2030 Miten ja miksi se on toisennäköinen kuin tällä hetkellä Tuomo Alasoini, Anu Järvensivu, Jorma Mäkitalo Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Julkaisuaika 13.5.2012

Lisätiedot

Suuri siirtymä. Uusia lähestymistapoja tietämysverkostojen kehittämiseen

Suuri siirtymä. Uusia lähestymistapoja tietämysverkostojen kehittämiseen Suuri siirtymä Uusia lähestymistapoja tietämysverkostojen kehittämiseen Petri Vasara, Antti Hautamäki, Katja Bergroth, Hannele Lehtinen, Pia Nilsson, Laura Peuhkuri Sitran raportteja 79 Suuri siirtymä

Lisätiedot

Katsaus suomalaisen työn tulevaisuuteen

Katsaus suomalaisen työn tulevaisuuteen Katsaus suomalaisen työn tulevaisuuteen Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 30/2014 LEENA PENTIKÄINEN (TOIM.) Katsaus suomalaisen työn tulevaisuuteen Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Koillis-Suomen elinkeinostrategiaprosessi

Koillis-Suomen elinkeinostrategiaprosessi Koillis-Suomen elinkeinostrategiaprosessi Delfoi-paneelin 2. haastattelukierros Väliyhteenveto 16.2.2011 YMy. Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto Koillis-Suomen kehittämiskeskus Naturpolis Oy

Lisätiedot

ENNAKOINTISELVITYS METSÄTEOLLISUUDEN JA KEMIANTEOLLISUUDEN LAADULLISISTA OSAAMISTARPEISTA

ENNAKOINTISELVITYS METSÄTEOLLISUUDEN JA KEMIANTEOLLISUUDEN LAADULLISISTA OSAAMISTARPEISTA ENNAKOINTISELVITYS METSÄTEOLLISUUDEN JA KEMIANTEOLLISUUDEN LAADULLISISTA OSAAMISTARPEISTA Maija Pohjakallio, Katme Consulting Oy Opetushallitus 2012 Tiivistelmä Selvityksessä tarkastellaan kemianteollisuuden

Lisätiedot

Oppimisen muuttuva maasto

Oppimisen muuttuva maasto 0 Kansallinen ennakointiverkosto Oppimisen muuttuva maasto Taloudellisesta taantumasta nousuun oppimista kehittämällä Toim. Antti Hautamäki ISBN 978-951-563-670-6 Helsinki 2008 Oppiminen ja koulutus tulevaisuustyöryhmän

Lisätiedot

Ympäristöosaajat2025. tulevaisuuden osaamistarpeet ympäristöaloilla

Ympäristöosaajat2025. tulevaisuuden osaamistarpeet ympäristöaloilla ÖOSAAJAT MPÄR YM YMPÄRISTÖOSAAJAT 2025 Ympäristöosaajat2025 tulevaisuuden osaamistarpeet ympäristöaloilla Sisältö JOHDANTO 3 ENNAKOINTIPROSESSI 5 KESKEISET MUUTOSVOIMAT 7 NELJÄ SKENAARIOTA TULEVAISUUDESTA

Lisätiedot

MAINETTAAN PAREMPI TYÖ

MAINETTAAN PAREMPI TYÖ MAINETTAAN PAREMPI TYÖ Kymmenen väitettä työelämästä Tuomo Alasoini www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi. Raportit ovat ladattavissa EVAn kotisivuilta.

Lisätiedot

Julkishallinto ja sosiaalinen media

Julkishallinto ja sosiaalinen media polemia Pekka Sauri Julkishallinto ja sosiaalinen media KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Julkishallinto ja sosiaalinen media Pekka Sauri Julkishallinto ja sosiaalinen media kaks kunnallisalan kehittämissäätiö

Lisätiedot

Diginatiivit, työ, kansalaisuus

Diginatiivit, työ, kansalaisuus Kansallinen ennakointiverkosto Diginatiivit, työ, kansalaisuus Toim. Tomi Leivo, Marjut Mutanen, Riitta Nieminen-Sundell ISBN 978-951-563-698-0 Helsinki 2009 Kuvitukset: Riina ja Sami Kaarla Esipuhe Sukupolvisidonnaiset

Lisätiedot

Hyvinvointivaltio yhteisöjen ajalla

Hyvinvointivaltio yhteisöjen ajalla Yksilön ääni Hyvinvointivaltio yhteisöjen ajalla Roope Mokka & Aleksi Neuvonen Sitran raportteja 69 Yksilön ääni Hyvinvointivaltio yhteisöjen ajalla Sitran raportteja 69 Yksilön ääni Hyvinvointivaltio

Lisätiedot

Palvelut 2020. Osaaminen kansainvälisessä palveluyhteiskunnassa

Palvelut 2020. Osaaminen kansainvälisessä palveluyhteiskunnassa Palvelut 2020 Osaaminen kansainvälisessä palveluyhteiskunnassa Palvelut 2020 Osaaminen kansainvälisessä palveluyhteiskunnassa Loppuraportti Elinkeinoelämän keskusliitto EK 2006 Palvelut 2020 1 Sisältö

Lisätiedot

Arvot, työ ja vastuu. Kansallinen Ennakointiverkosto. Yritystoiminnan ehdot arvonmuodostuksen uudessa logiikassa

Arvot, työ ja vastuu. Kansallinen Ennakointiverkosto. Yritystoiminnan ehdot arvonmuodostuksen uudessa logiikassa Kansallinen Ennakointiverkosto Yritystoiminnan tulevaisuus - asiantuntijaryhmän loppuraportti 1 Arvot, työ ja vastuu Yritystoiminnan ehdot arvonmuodostuksen uudessa logiikassa Toimittanut Antti Hautamäki

Lisätiedot

Uuskasvua ymmärtämässä. kutsu kestävään tuottavuuteen

Uuskasvua ymmärtämässä. kutsu kestävään tuottavuuteen Uuskasvua ymmärtämässä kutsu kestävään tuottavuuteen Uuskasvua ymmärtämässä kutsu kestävään tuottavuuteen 1 Julkaisija: TeliaSonera Finland Oyj Toimitus: Riitta Grönroos (TeliaSonera) Kirjoittajat: Mika

Lisätiedot

HÄMEEN TULEVAISUUSKUVIA

HÄMEEN TULEVAISUUSKUVIA Sirkka Heinonen HÄMEEN TULEVAISUUSKUVIA Hahmotuksia Hämeen maakunnan tulevaisuuden kehitysvaihtoehdoista TUTU-eJULKAISUJA 17/2009 TUTU-eJULKAISUJA 17/2009 HÄMEEN TULEVAISUUSKUVIA Hahmotuksia Hämeen tulevaisuuden

Lisätiedot

Tarmo Pukkila. Ikävallankumous

Tarmo Pukkila. Ikävallankumous Ikävallankumous Tarmo Pukkila Ikävallankumous K U N N A L L I S A L A N K E H I T T Ä M I S S Ä Ä T I Ö K A K S IKÄVALLANKUMOUS Kunnallisalan kehittämissäätiön Polemia-sarjan julkaisu nro 57 Pole-Kuntatieto

Lisätiedot

Tekesin katsaus 271/2010. Automaatio liiketoimintaprosessien

Tekesin katsaus 271/2010. Automaatio liiketoimintaprosessien Tekesin katsaus 271/2010 Automaatio liiketoimintaprosessien tukena 10 Jean-Peter Ylén, Olli Ventä, Teemu Tommila, Jari Lappalainen, Juhani Hirvonen, Tommi Karhela, Matti Paljakka, Hannu Lehtinen, Juhani

Lisätiedot

Vapa Media -julkaisu

Vapa Media -julkaisu MISTÄ ON KYSE? Hiljainen signaali -trendiraportti käsittelee digitaalista murrosta ja sen moninaisia seurauksia yritysten, kuluttajien ja median arkeen. Kolme kertaa vuodessa ilmestyvä trendiraportti koostuu

Lisätiedot

Luova talous ja kulttuuri innovaatiopolitiikan ytimessä

Luova talous ja kulttuuri innovaatiopolitiikan ytimessä Opetusministeriö Undervisningsministeriet Luova talous ja kulttuuri innovaatiopolitiikan ytimessä Opetusministeriön julkaisuja 2009:30 Luova talous ja kulttuuri innovaatiopolitiikan ytimessä Opetusministeriön

Lisätiedot