Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 12/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 12/2014 205"

Transkriptio

1 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 12/ Kunnanhallitus Aika Paikka klo 18:00-19:40 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajien valinta Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Janne Hölsä ja Maiju Hölsä. Käsitellyt asiat Sivu 107 Korttelin 7 asemakaavan muutos, lopullinen hyväksyntä Etelä-Karjalan luonnonsuojelupiirin ja Etelä-Karjalan Lintutieteellisen yhdistyksen aloite kesähakkuiden lopettamiseksi 109 Lausunto Esa ja Marko Nurmisen maa-aineslupahakemukseen Lausunto Destia Oy:n maa-aines- ja ympäristölupahakemukseen Lausunto hallituksen esityksestä laiksi kuntien velvoitteiden ja ohjauksen vähentämisestä ja monialaisten toimintamallien tukemista koskevista kokeiluista 112 Talousarvion toteuma Palkantarkitukset Rahoituksen myöntäminen 4H-yhdistyksen Anna Aikaa -hankkeen välirahoitukseen 115 Määräalan myyminen tilasta Riihimäki RN:o 2:91 Matti Pihamolle Tiedoksi merkittävät

2 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 12/ Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Jäsenet Vuorinen Jukka puheenjohtaja Hölsä Janne varapuheenjohtaja Hölsä Maiju 2. varapuheenjohtaja Eteläpää Pentti jäsen Käyhty Matti jäsen Rasila Kirsi jäsen Valassaari Satu jäsen Muut Kylliäinen Kyösti Kunnanvaltuuston pj. Tossavainen Reijo Kunnanvaltuuston varapj. Kotirinta Kari Kunnanvaltuuston 2. varapj. Iso-Mustajärvi Tapio Esittelijä Myllyharju Virpi pöytäkirjanpitäjä Leikola Raija sivistystoimenjohtaja Allekirjoitukset Jukka Vuorinen Puheenjohtaja Virpi Myllyharju Pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat :t Pöytäkirjan tarkastus Savitaipaleella Janne Hölsä Maiju Hölsä Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Kunnanviraston hallintotoimistossa torstaina Arkistosihteeri Saara Muhonen

3 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 12/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Korttelin 7 asemakaavan muutos, lopullinen hyväksyntä 354/10.02/2013 Tekla Valmistelija: Antti Hirvikallio, , Tilan Maurinpelto 5:327 omistaja on jättänyt kuntaan asemakaavan muutoshakemuksen. Maankäyttöinsinööri ja kunnaninsinööri ovat neuvotelleet asiasta Kaavamuutoksella tavoitellaan tontin käyttötarkoituksen muutosta siten, että jatkossa tontilla olisi mahdollisuus harjoittaa pienimuotoista majoitustoimintaa. Tontin toivottu rakennusoikeus olisi 600 k-m2. Tontin kaavamuutos ei aiheuta kunnalle muutoksia infraverkostoihin eikä katualueisiin, joten MRL 91 b :n mukaista maankäyttösopimusta ei tarvitse laatia. Velvoitteet ja sitoutumiset kaavahankeeseen voidaan hoitaa kaavoitussopimuksella. Koko 7 korttelin osalta asemakaava on vanhentunut. Kiinteistöjaotus ei vastaa asemakaavan tonttijakoa. Muidenkin tonttien osalta on tarpeellista tarkastaa käyttätarkoitukset, rakennus- ja kulkuoikeudet. MRL 59 :n mukaan kunnalla on oikeus periä asemakaavan muutoksesta perittävät kustannukset, mikäli muutos palvelee pääosin yksityistä etua. Asemakaavamuutoksen latiminen kestää arviolta noin 8-10 kk. Esitys: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle koko korttelin 7 asemakaavamuutoksen käynnistämistä. Lisäksi esitetään, että kaavamuutoksen hakijaa laskutetaan lainvoimaisesta kaavamuutoksesta Kaavamuutoksen laatijaksi esitetään maankäyttöinsinööri Antti Hirvikalliota. Kunnaninsinööri laatii kaavoitussopimuksen kunnan ja hakijan välille. Esittelijä: Vesa Roiko-Jokela, , Valmistelijan esitys hyväksytään Hyväksyttiin yksimielisesti Khall Hyväksytään teknisen lautakunnan ehdotus.

4 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 12/ Tekla Valmistelija: Antti Hirvikallio, , Maankäyttöinsinööri on valmistellut päivätyt kaavaluonnosasiakirjat sekä sitä vastaavan päivätyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Kaavamuutosalueen pinta-ala on noin 1,8 ha. Asemakaavamuutoksella ajantasaistetaan korttelin 7 maankäyttö vastaamaan nykyistä tilannetta ja kiinteistöjaotusta. Vanhan terveystalon tontti osoitetaan majoitustoiminnan mahdollistavaksi. Vanha terveystalo ja Kiinteistö Oy Savitaipaleen Kukkaron rakennus osoitetaan arvokkaiksi ensisijaisesti säilytettäviksi rakennuksiksi. Kaavaselostus laaditaan ehdotusvaiheessa. Esityslistan oheismateriaalina ovat osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kaavaluonnoskartat ja kaavamerkinnät Esitys: Tekninen lautakunta asettaa päivätyn asemakaavaluonnoksen ja sitä vastaavan päivätyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman MRA 30 :n mukaisesti 21 päivän ajaksi, jonka aikana pyydetään viranomaisten lausunnot ja osallisten mielipiteet. Esittelijä: Vesa Roiko-Jokela, , Valmistelijan esitys hyväksytään Khall Valmistelija: maankäyttöinsinööri Antti Hirvikallio, puh , Asemakaavaluonnos ja sitä vastaava osallistumis- ja arviointisuunnitelma olivat MRA 30 :n mukaisesti nähtävillä välisenä aikana. Valmisteluaineistosta jättivät lausuntoja Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Etelä-Karjalan liitto, Lappeenrannan seudun ympäristötoimia ja maakuntamuseo. Kaavahuomautuksia jätettiin 1 kpl. Maankäyttöinsinööri on laatinut vastineet lausuntoihin ja huomautukseen. Lausuntojen ja täydentävän lisämateriaalin perusteella kaavoittaja on laatinut päivätyt kaavaehdotusasiakirjat. Esitys: Ehdotus Kunnahallitus hyväksyy kaavoittajan valmistelemat vastineet lausuntoihin ja huomautukseen. Kunnanhallitus asettaa päivätyt asemakaavaehdotusasiakirjat MRA 27 :n mukaisesti nähtäville 30 päivän ajaksi, jonka aikana pyydetään viranomaisten uudet lausunnot ja osallisten mielipiteet. Valmistelijan esitys hyväksytään

5 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 12/ Päätös Khall 107 Valmistelija: maankäyttöinsinööri Antti Hirvikallio, puh , Asemakaavaehdotuksen asiakirjat olivat MRA 27 :n mukaisesti nähtävillä välisenä aikana. Viranomaislausuntoja kaavasta antoivat Kaakkois-Suomen ELY-keskus ja Etelä-Karjalan museo. Viranomaislausuntojen perusteella kaavaehdotukseen ei tarvitse tehdä muutoksia. Tekninen lautakunta esitti omassa lausunnossaan maalämpöjärjestelmän kieltämistä sillä perusteella, että kortteli kuuluu kaukoläpöverkoston piiriin ja on tärkeää pohjavesialuetta. Maalämpökaivojen asennuskielto merkitään päivitettyihin kaavamääräyksiin. Kiinteistö Oy Savitaipaleen Kukkaro on jättänyt muistutuksen koskien rakennussuojelumerkintöjä. Kaavoittaja on laatinut yhteenvedon lausunnoista ja muistutuksista sekä laatinut vastineet niihin. Esitys: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle päivättyjen kaavaehdotusasiakirjojen hyväksymistä MRL 52 :n mukaisesti. Samalla hyväksytään kaavoittajan laatimat vastineet lausuntoihin. Muistutuksen tekijälle lähetetään tiedote hyväksyntään menevästä kaavaehdotuksesta ja kaavoittajan valmistelemasta vastineesta. Valmistelijan esitys hyväksytään.

6 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 12/ Kunnanhallitus Etelä-Karjalan luonnonsuojelupiirin ja Etelä-Karjalan Lintutieteellisen yhdistyksen aloite kesähakkuiden lopettamiseksi 560/11/2014 Khall 108 Valmistelija: kunnanjohtaja Tapio Iso-Mustajärvi, puh , Etelä-Karjalan luonnonsuojelupiirin ja Etelä-Karjalan Lintutieteellinen yhdistyksen lähettämä aloite kokonaisuudessaan: "Etelä-Karjalan luonnonsuojelupiiri ja Etelä-Karjalan Lintutieteellinen yhdistys esittävät, että kuntien ja seurakuntien metsissä lopetetaan lintujen pesimäaikaan touko-heinäkuussa tehtävät metsänhakkuut. Kesähakkuut ovat metsälinnuille tuhoisia sekä muuta metsäluontoa ja metsän terveyttä vahingoittavia. Kuntametsissä tehtävien kesäaikaisten hakkuiden lintujen pesintään ja muuhun luontoon kohdistuvista haittavaikutuksista huolestuneet kuntalaiset ovat ottaneet yhteyttä paikallisiin luontojärjestöihin. Etelä-Karjalan luonnonsuojelupiiri ja Etelä-Karjalan Lintutieteellinen yhdistys haluavat muistuttaa, että kesäaikaisten metsänhakkuiden vaikutus lintujen pesinnälle on tuhoisa. Vaikka luontoa pyrittäisiin ottamaan huomioon, vahinkoja on mahdotonta välttää. Lintujen pesiä, poikasia ja muuta luontoa ruhjoutuu telaketjujen alle vääjäämättä. Nämä tuhot voitaisiin välttää luopumalla kokonaan tarpeettomista kesähakkuista. Kevät- ja kesäaikaiset metsänhakkuut tuhoavat vuosittain kymmenien tuhansien lintujen pesinnän. Niissä tuhoutuu linnunpesiä, munia ja poikasia. Erityisen haitallisia pesimäaikaiset hakkuut ovat linnustollisesti monipuolisissa metsissä, joissa on korkea pesimätiheys. Tällaisia ovat mm. rantametsät, lehdot, kosteat painanteet, tuoreet kangasmetsät ja lehtimetsät. Touko-heinäkuu on kiivainta pesimäkautta koko maassa. Kesäaikainen hakkuutauko on kunnalta ja seurakunnalta selkeä osoitus halusta vaalia lintujen hyvinvointia ja luonnon monimuotoisuutta. Metsää omistavien kuntien ja seurakuntien tulisi tehdä periaatepäätös siitä, ettei niiden mailla tehdä hakkuita touko-heinäkuussa. Se olisi tärkeää monille kuntalaisille. Esimerkiksi Tampereen kaupunki on kieltänyt hakkuut metsissään lintujen pesimäaikana. Kesähakkuista luopumisella on taloudellisia hyötyjä metsänomistajalle, koska samalla vähennetään maaperälle ja puustolle aiheutuvia korjuuvaurioita ja ehkäistään talousmetsissä haitallisen juurikäävän leviämistä. Luopumalla kesähakkuista edistetään siten metsän terveyttä". Merkitään aloite tiedoksi.

7 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 12/ Kysytään metsäammattilaisten mielipidettä asiasta, jonka perusteella asiaa käsitellään mahdollisesti uudelleen.

8 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 12/ Kunnanhallitus Lausunto Esa ja Marko Nurmisen maa-aineslupahakemukseen 561/10/2014 Khall 109 Valmistelija: maankäyttöinsinööri Antti Hirvikallio, puh , Esa ja Marko Nurminen ovat jättäneet Lappeenrannan seudun ympäristölautakunnalle hakemuksen, jolla he hakevat maa-aineslupaa tilalle Nurminen 7:93 soran ja hiekan ottamiseen. Ottoalueen pinta-ala on n. 0,6 ha kokonaisottomäärä on k-trm3. Lupaa haetaan 10 vuodeksi. Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta pyytää Savitaipaleen kunnan lausuntoa Nurmisten maa-ainesten ottohakemukseen. Esityslistan oheismateriaalina on maankäyttöinsinöörin laatima kaavoittajan lausunto asiasta. Kunnanhallitus hyväksyy maankäyttöinsinöörin lausunnon. Kaavoittajan lausunto on pöytäkirjan liitteenä, liite nro 24.

9 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 12/ Kunnanhallitus Lausunto Destia Oy:n maa-aines- ja ympäristölupahakemukseen 562/10/2014 Khall 110 Valmistelija: maankäyttöinsinööri Antti Hirvikallio, puh , Desdia Oy on jättänyt Lappeenrannan seudun ympäristölautakunnalle hakemuksen, jolla se hakee maa-aines - ja ympäristölupaa tilalle Ahtiala 7:12 kalliokiviaineksen ottamiseen. Ottoalueen pinta-ala on n. 2,7 ha kokonaisottomäärä on k-trm3. Lupaa haetaan 10 vuodeksi. Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta pyytää Savitaipaleen kunnan lausuntoa Destia Oy:n maa-aines- ja ympäristölupahakemukseen. Esityslistan oheismateriaalina on maankäyttöinsinöörin laatima kaavoittajan lausunto asiasta. Kunnanhallitus hyväksyy maankäyttöinsinöörin lausunnon. Kaavoittajan lausunto on pöytäkirjan liitteenä, liite nro 25

10 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 12/ Kunnanhallitus Lausunto hallituksen esityksestä laiksi kuntien velvoitteiden ja ohjauksen vähentämisestä ja monialaisten toimintamallien tukemista koskevista kokeiluista 563/00/2014 Khall 111 Valmistelija: palvelujohtaja Kristiina Pihlajamäki, puh , Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoa hallituksen esityksestä laiksi kun tien velvoitteiden ja ohjauksen vähentämisestä ja monialaisten toi min ta mal lien tukemista koskevista kokeiluista mennessä. Ete lä-kar ja lan kuntien johtavat viranhaltijat ovat sopineet yhteisestä la ki luon nos lau sun non valmistelusta juhannuksen jälkeen. Hallituksen maaliskuussa 2013 tekemän kehyspäätöksen mukaan kuntien velvoit tei den vähentämisen toimintaohjelman tueksi käynnistetään vuoden 2014 alusta paikallisia kokeiluja. Paikallisissa kuntakokeiluissa ministeriöt ja kunnat sopivat yhdessä palveluja koskeva tavoitteet. Tarkoitus on ko keil la sellaisia säädösmuutoksia ja muita toimenpiteitä, joiden avulla kun nat voisivat poikkihallinnollisesti kehittää palvelurakennettaan ja pal ve lu pro ses se ja, sekä säästää kustannuksiaan kokeilun piirissä olevista kunnille ase te tuis ta velvoitteista riippumatta ja lainsäädännön mukaisesta pal ve lu jen tavoitellusta vaikuttavuudesta tinkimättä. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseudun kuntajohtajista koostuva seu tu työ va liokun ta päätti maakunnallisen kokeiluhakemuksen tekemisestä nuo ri so ta kuun toteuttamisesta sekä toimeentulotuen perusosan maksamisen siir tä mi ses tä KELA:lle. Kokeiluhakemukset valmisteltiin yhteistyössä Eksoten kans sa ja muodollisina hakijoina toimivat Lappeenrannan ja Imatran kau pun git. Valtiovarainministeriössä käytyjen neuvottelujen tuloksena nuo ri so takuun toteuttamiseen liittyvä kokeiluhakemus hyväksyttiin. Lisäksi Ete lä-kar ja lan kunnille tarjottiin mahdollisuutta liittyä myös Hyvinvoinnin in teg roi dun toimintamallin kokeiluun. Toimeentulotuen maksatuksen siir tä mi nen KE LA:l le ei ole enää kokeilukelpoinen, koska lainsäädäntöä ollaan täl tä osin muuttamassa vuoden 2015 alusta lukien. Kokeilujen keskeisimpänä tavoitteena on yhdistää eri lainsäädännön alais ten asiakaskohtaisten palvelu-, hoito- ja kuntoutussuunnitelmien laadinta ja toteutus, joilloin asiakkaan palveluprosessit yksinkertaistuvat ja asiak kaan palvelujen saanti helpottuu ja nopeutuu. Merkittävää hyötyä kokeiluun osallistumisesta odotetaan lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen tukemisessa, nuorten syrjäytymisen ehkäisyssä sekä vai keas ti työllistettävien henkilöiden saamisessa toimenpiteiden piiriin. Kokeilun keskeisenä työkaluna on eri viranomaisten rekisterissä olevien tie to jen kokoamisen helpottaminen. Tältä osin tarvitaan lainsäädännön muu tos ta, jotta voidaan ohittaa erityislainsäädännössä olevia määräyksiä sa las sa pi dos ta ja

11 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 12/ tietosuojasta. Lakiehdotuksessa todetaan mm, että kunnan virasto tai toimintayksikkö vas taa suunnitelmien yhdistämiskokeilusta ja toimii yhdistettyjen tietojen re kis te rin pi tä jänä. Hyvinvoinnin integroidun toimintamallin kokeilussa ja nuo ri so ta kuu ta koskevassa kokeilussa voi olla eri vastuuyksikkö. Kokeilua on tarkoitus ensisijassa toteuttaa Lappeenrannan kaupungin osal ta, mutta kokeilun onnistumisen kannalta on tärkeää, että nou da tet ta vak si sovittuja käytäntöjä voidaan soveltaa myös muissa Etelä-Karjalan kun nis sa, koska maakunnallinen yhteistyö toteutuu Eksoten ja TYPin kaut ta. Lappeenrannan kaupunki allekirjoittaa kokeilusopimuksen muiden Ek so te -kun tien puolesta. Tämä edellyttää myös muiden kuntien suos tu muk sen. Kunnanhallitus päättää valtuuttaa Lappeenrannan kaupungin sopimaan ja al lekir joit ta maan sopimuksen kuntakokeilujen toteuttamisesta ja antaa esit te li jäl le valtuudet antaa kunnan puolesta lausunto ko kei lu la ki luon nok ses ta määräajan kuluessa kuntien yhteisen valmistelun pohjalta. Päätämme osallistua hyvinvointipalvelujen integraatiota sekä nuorisotakuuta koskeviin kokeiluihin.

12 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 12/ Kunnanhallitus Talousarvion toteuma /02/2013 Khall 112 Valmistelija: hallintojohtaja Virpi Myllyharju, puh , Talousarvion toteutuminen SAVITAIPALE Talousarvio Toteuma Toteut. Talousarvio Toteuma Toteut. KÄYTTÖTALOUS % % TOIMINTATUOTOT , ,5 TOIMINTAKULUT , ,8 TOIMINTAKATE , VEROT Kunnan tulovero , Kiinteistövero , ,6 Yhteisövero , ,3 Verotulot yhteensä , ,9 VALTIONSUUDET Valtionosuudet , ,2 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot , ,2 Muut rahoitustuotot , Korkokulut , Muut rahoituskulut VUOSIKATE , ,2 Suunn.muk. poistot TILIK.TULOS (alijäämä) , ,9 INVESTOINNIT TULOT MENOT NETTO , , , ,

13 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 12/ Taulukossa on mukana myös sisäiset tulot ja menot. Tasaisella kulutuksella vertailu-% 50, henkilöstömenoissa 47,2 % (6/12,7 kk) Toimintatuotot ovat alle arvion n , mikä johtuu jälkikäteislaskutuksesta. Toimintatuotot toteutunevat budjetoidun mukaan. Toimintamenot alle tasaisen kulutuksen vertailu-%:n lähes , vaikka toteutuma sisältää Eksoten heinäkuun maksuerän, Toimintamenot pysynevät budjetoidussa koko vuodenkin tasolla. Verotuloissa kunnallisveroa on kertynyt yli tasaisen kertymän vertailuarvoa, mutta kunnan tuloveroa tasataan marraskuussa. Yhteisöveron tuotto on runsaat enemmän kuin puolen vuoden vertailuarvo tasaisella kertymällä. Kiinteistövero on vielä alle arvion, koska verotus toimitetaan syksyllä. Kiinteistöveron tuotto on tarkimmin ennalta arvioitavissa, joten lopullinen toteutuma ei olennaisesti poikenne arvioidusta. Puolen vuoden talousarvion toteutuman perusteella voidaan arvioida, että kunnan talous pysyy budjetoidussa. Ehdotus Valmistelija: kunnanjohtaja Tapio Iso-Mustajärvi, puh , Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen talousarvion toteutumisen Päätös Merkittiin tiedoksi.

14 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 12/ Kunnanhallitus Palkantarkistukset 552/01.02/2014 Khall 113 Valmistelija: hallintojohtaja Virpi Myllyharju, puh , Kunnanhallitus on käsitellyt asiaa ja palautti sen uudelleenvalmisteluun. Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan viranhaltijan/työntekijän tehtäväkohtaisen palkan määräysperusteena on ensisijaisesti viranhaltijan/työntekijän tehtävien vaativuus KVTES:n II luvun 10 :n 1 mom. mukaan jos viranhaltijan/työntekijän tehtävien vaativuus olennaisesti muuttuu vähintään kahden viikon ajaksi toiseen virkaan tai tehtävään siirtymisen tai tehtävien uudelleenjärjestelyn vuoksi, tehtäväkohtaista palkkaa tarkistetaan, jos se ei vastaa muuttuneita tehtäviä. Hallinto-osastolla on eläköitymisten johdosta tehty organisaatiomuutos ja keskushallinnon työtehtävien uudelleenjärjestelyjä. Säästyneestä palkkasummasta osa on mahdollista jakaa henkilöille, joiden tehtävät ovat lisääntyneet. Lisääntyneet tehtävät ja lisävastuut aiheuttavat tarvetta palkantarkistuksiin laskentasihteeri Sirkku Aholaakon, atk-vastaava Seppo Loisan, palkkasihteeri Pirkko Bilenin, palvelusihteeri Sirpa Hyrkkäsen ja arkistosihteeri Saara Muhosen osalta. Tehtävien vaativuutta arvioitaessa otetaan huomioon työn edellyttämä osaaminen (tiedot, taidot, harkinta), työn vaikutukset ja vastuu (laajuus, pysyvyys, johtaminen ja vaikutukset toimintaedellytyksiin) sekä työn edellyttämät yhteistyötaidot (vuorovaikutus, ihmissuhdevaatimukset) ja työolosuhteet. Kunnanhallitus päättää hyväksyä tehtäväkohtaisten palkkojen korotukset alkaen laskentasihteeri Sirkku Aholaakon, atk-vastaava Seppo Loisan, palkkasihteeri Pirkko Bilenin, palvelusihteeri Sirpa Hyrkkäsen ja arkistosihteeri Saara Muhosen osalta kokouksessa esiteltävän liitteen mukaisesti. Käydyn keskustelun kuluessa Matti Käyhty esitti, että asia siirretään ja käsitellään kaikkien osastojen kanssa samanaikaisesti. Esitys raukesi kannattamattoma. Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Palkantarkistusliite on pöytäkirjan liitteenä, liite nro 26.

15 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 12/ Kunnanhallitus Rahoituksen myöntäminen 4H-yhdistyksen Anna Aikaa -hankkeen välirahoitukseen 564/ /2014 Khall 114 Valmistelija: hallintojohtaja Virpi Myllyharju, puh , Savitaipaleen 4H-yhdistys on saanut Anna Aikaa-hankeelle rahoituksen Kaakkois-Suomen ELY-keskukselta. Hanke kuuluu maaseutualueiden elämänlaadun ja elinkeinoelämän monipuolistamisen toimintalinjaan. Hanke on seudullinen ja loppuu ja hankkeella on vielä käyttämätöntä hankerahaa noin Anna Aikaa hankkeen tavoitteena on löytää mm. yrittäjyydestä kiinnostuneita vapaaehtoisia aikuisia nuorten tukihenkilöiksi ja valmentajiksi, esitellä nuorille yrittäjyyttä mahdollisuutena työllistää itse itsensä ja tehdä kouluyhteistyötä yrittäjyyden saralla. Savitaipaleen 4H-yhdistys anoo välirahaa Hankkeelle palkataan oma hankevetäjä väliseksi ajaksi, jotta hanke saadaan toteutettua suunnitelmien mukaisesti. Saadakseen Anna Aikaa-hankkeen hankevetäjän palkat maksettua 4H-yhdistys tarvitsee välirahaa. Väliraha maksetaan takaisin hankkeen päätyttyä. Kunnanvaltuusto on tehnyt päätöksen hankkeiden välirahoituksesta. Päätettyjen ehtojen mukaan kunnanhallitus voi harkintansa mukaan myöntää savitaipalelaiselle rekisteröidylle yhdistykselle tai säätiölle lainaa osin tai kokonaan Savitaipaleella toteutettavan hankkeen rahoittamiseen. Laina-aika on enintään 36 kk. Lainamäärä on enintään / hanke. Lainasta ei peritä korkoa, eikä lainalle vaadita erillistä vakuutta, mutta yhdistyksen tulee sitoutua maksamaan laina takaisin suoraan Ely-keskuksen maksamasta hankerahasta. Periaatteiden mukaisesti kunnan välirahoitusta myönnetään enintään se määrä, mikä hankkeelle tulee julkista rahoitusta. Kunnanhallitus päättää myöntää 4H-yhdistykselle euron suuruisen lainan käytettäväksi Anna Aikaa -hankkeen toteuttamiseen. Lainasta ei peritä korkoa, eikä sille vaadita vakuutta. Laina-aika on enintään 36 kk. Laina tulee maksaa takaisin, kun 4H on saanut ELY-keskuksen loppumaksatuksen hankkeesta. Hankesuunnitelma on pöytäkirjan liitteenä, liite nro 27

16 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 12/ Kunnanhallitus Määräalan myyminen tilasta Riihimäki RN:o 2:91 Matti Pihamolle 545/10/2014 Khall 115 Valmistelijan ehdotus: Valmistelija: rakennustarkastaja Jaakko Nopanen, puh , Kunnan edustajat ja tilan Iltarusko RN:o 2:108 omistaja Matti Pihamo ovat neuvotelleet noin 1130 m2:n suuruisen määräalan myymisestä kunnan omistamasta tilasta Riihimäki RN:o 2:91 lisämaaksi omakotitonttiin. Matti Pihamo haluaa suojata tonttiaan kantatilalla olevaan venevalkamaan nähden. Po. määräalan hinnaksi on neuvoteltu puustoineen. Kaistan myyminen ei vaikeuta kunnan jäljelle jäävän maan käyttöä. Oheismateriaalina on kauppakirja ja kartta. Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se hyväksyisi pinta-alaltaan noin 1130 m2:n suuruisen määräalan myymisen tilasta Riihimäki RN:o 2:91 Savitaipaleen kunnan Marttilan kylässä Matti Pihamolle liitettäväksi omakotitontin lisämaaksi hänen omistamaansa tilaan Iltarusko RN:o 2:108 Savitaipaleen kunnan Marttilan kylässä :n kauppahinnalla ja muutoin oheismateriaalina olevan kauppakirjan mukaisin ehdoin. Hyväksytään valmistelijan ehdotus. Kauppakirjaluonnos on pöytäkirjan liitteenä, liite nro 28

17 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 12/ Kunnanhallitus Tiedoksi merkittävät Khall 116 Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat sille saapuneet kirjelmät ja päättää, ettei kuntalain 51 :n mukaisen otto-oikeuden perusteella oteta mainittujen lautakuntien ja kunnan viranhaltijoiden päätöksiä erikseen kunnanhallituksen käsiteltäväksi: - Oikeusministeriön päätös europarlamenttivaaleista 2014 kunnille suoritettavasta kertakorvauksesta vaalimenoihin. Kertakorvaus on 2 jokaiselta v 2014 europarlamenttivaalien lainvoimaiseen äänioikeusrekisteriin otetulta kunnan asukkaalta. - Puolustusvoimien Etelä-Karjalan aluetoimiston pyyntö kunnan edustajan nimeämisestä kutsuntatilaisuuteen. Kutsunnat ovat torstaina klo 9 alkaen Toimintakeskus Suvannossa. Kunnanhallitus on valinnut kunnan edustajaksi vuosiksi 2013 ja 2014 Kyösti Kylliäisen ja varalle Janne Hölsän. - Partakosken kyläyhdistyksen kirje kutsutaksireitin järjestämisestä Partakoskelle alkaen taksipalvelu Kotisalo Ky ajaa reitin Tinaniemi -Partakoski - Kirkonkylä. - Liikenneviraston päätös, jossa se määrää yleiselle 2,4 metrin kulkuväylälle 9 km/h nopeusrajoituksen ja aallokon aiheuttamisen kiellon Kotkatsaaren ja Männikkösaarten kohdalle Partakoskella. - Ote Lappeenrannan kaupunginhallituksen pöytäkirjasta, jossa se päättää hyväksyä Veteraanien maksuttoman 4 tunnin pysäköinnin veteraanipysäköintiluvalla pysäköintikiekkoa käyttäen Lappeerannan keskustan alueelle. Päätös koskee myös Savitaipaleella henkikirjoilla olevia veteraaneja. - Liikenneviraston kirje , jossa se pyytää väylänpitäjiä ja vesiliikennemerkin ylläpitäjiä tarkastamaan ja huoltamaan vastuullaan olevat kohteet säännöllisesti. - Kevan virkakirje , Kevan valtuuskunnan ja hallituksen päätös tiedoksianto jäsenyhteisöille - Pohjois-Savon Ely-keskuksen päätös Savonlinja Oy:lle reittiliikennelupahakemukseen Lappeeranta (Sle 15.05)- Mikkeli Jyväskylä Reitti ajetaan M-P, pikavuoro. - Aluehallintoviraston päätös Osaava-ohjelman mukaisen valtionavustuksen käytön vahvistamisesta. Savitaipaleen kunta sai Hanke päättynyt vuoden 2013 lopussa. - Lappeenrannan ympäristölautakunnan kokouspäätös : Savitaipaleen pieneläinvastaanotto ei ole toiminnassa kunnaneläinlääkäri Heidi Kummunsalon poissaolopäivien aikana (2 pv/viikko). Savitaipaleen alueen eläinlääkintöhuolto hoidetaan Lpr:n Pohjolankadun vastaanotolta käsin. - Korkeimman hallinto-oikeuden päätös Juhani Nurmisen jakamattoman kuolinpesän osakkaiden hakemukseen. Hakemuksessa he vaativan

18 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 12/ Savitaipaleen kunnanhallituksen päätöksen purkamista. Päätöksessään kunnanhallitus on päättänyt hylätä Rakennus-Bettene Oy:n yleiskaavamuutoksen käynnistämista koskevan hakemuksen. Korkeimman hallinto-oikeuden päätös on, että se ei tutki hakijan hakemusta. - Ely-keskuksen päätös avustuksen myöntämättä jättämisestä vesihuoltohankkeeseen. Avustusta on haettu Pöksänlahden alueen vesi- ja viemäröintisuunnitelman laatimiseen sekä Olvenlammen ja Supanahon alueiden paineenkorotusasemien hankintaan ja asentamiseen. - Pelastuspäällikön viranhaltijapäätös öljyvahinkojen jälkitorjuntaviranomaisen nimeämisestä. - Ely-keskuksen joukkoliikenteen valtionapupäätös seutulippujen hinnanalennukseen. Avustus vuodelle 2014 on Melan ennakontarkastusilmoitus lomituspalvelujen käyttökustannuksiin. Uusi ennakko on Ennakko voimassa lähtien. - Turvallisuus- ja kemikaaliviraston ilmoitus kaivospiirille annettavista määräyksistä. - Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös maa-ainesten ottamislupaa koskevasta valituksesta. Hallinto-oikeus hylkää valitukset. - Eksote valtuuston kokouspöytäkirja Eksote hallituksen kokouspöytäkirja Savitaipaleen sivistyslautakunnan kokouspöytäkirja Lappeenrannan seudun ympäristölautakunnan kokouspöytäkirja Työllisyystilanne: Väestökehitys: Verotulokertymä: Kiinteistönluovutusilmoitukset: Purtoismäki m Purtoismäki m Peltoinlahti m Niinimäki m Peltoinlahti m Peltoinlahti m Viranhaltijapäätökset: Merkittiin tiedoksi.

19 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 12/ Muutoksenhakukiellot/ kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: 107, 108, 109, 110, 111, 112, 115, 116 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: 113, 114 HvalL 3 :n 1 momentin/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet: Oikaisuvaatimusohjeet; oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Pykälät: 113, 114 Viranomainen: Savitaipaleen kunnanhallitus Kirkkotie 6, SAVITAIPALE fax Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa tiedoksiannosta. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja sen on tekijän allekirjoitettava. Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianomainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen ja osoite: Itä-Suomen hallinto-oikeus Puijonkatu 29 A, 2.krs,70100 Kuopio (PL Kuopio) fax puh Kunnallisvalitus, pykälät: Hallintovalitus, pykälät: Valitusaika 30 päivää Valitusaika 30 päivää Muu valitusviranomainen ja osoite: pykälät: Valitusaika 14 päivää Markkinaoikeus: Radanrakentajantie 5, Helsinki, fax Korkein hallinto-oikeus: PL 180, Fabianinkatu 15, Helsinki, fax Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viranpuolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Lisätietoja: Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. Liitetään pöytäkirjaan.

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 3/2014 44

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 3/2014 44 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 3/2014 44 Kunnanvaltuusto Aika Paikka 06.10.2014 klo 18:20-18:43 Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 20 Kokouksen laillisuuden toteaminen 47

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Vanhusneuvosto Aika Paikka 24.11.2015 klo 10:00-12:00 Toimintakeskus Suvanto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/ Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2016 68 Kunnanvaltuusto Aika Paikka 05.09.2016 klo 18:00-18:57 Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 29 Kokouksen laillisuuden toteaminen 71

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 1/2016 1

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Vanhusneuvosto Aika Paikka 10.02.2016 klo 10:00-11:30 Toimintakeskus Suvanto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 35

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 35 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 35 Lupa- ja toimitusjaosto Aika Paikka 28.05.2015 klo 18:00-18:30 Kunnanhallituksen kokoushuonen Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 1/2017 1

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Kunnanhallitus Aika Paikka 11.01.2017 klo 10:00-10:25 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 Tekninen lautakunta Nro 1/2017 KOKOUSAIKA Torstaina 2.2.2017 klo 17 17.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.2.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 17.5.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 9/

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 9/ Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 9/2015 173 Kunnanhallitus Aika Paikka 17.08.2015 klo 17:00-19:20 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 (9 ) Tarkastuslautakunta 14.03.2017 AIKA 14.03.2017 klo 14:33-16:33 PAIKKA Valtuustosali 9. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 13.01.2017 Aika 13.01.2017 klo 14:00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 09.04.2017 Aika 09.04.2017 klo 17:00-21:10 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 28 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109

PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109 PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 107 AIKA 12.10.2016 klo 09:00-09:15 PAIKKA Kunnanvirasto, Haanensali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109 PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2011 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.6.2011 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22 Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 24 15 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 25 16 TYÖNTUTKIMUKSEN

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 6.6.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 2.5.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2015 1 Keskusvaalilautakunta Aika 19.04.2015 klo 20:00-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2017 28 Tarkastuslautakunta Kokousaika 30.08.2017 klo 07:00-08:50 Kokouspaikka Kirjolan koulu,neuvotteluhuone, Kirjolankatu 5, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 15

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 67

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 67 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 67 Tekninen lautakunta Nro 8/2015 KOKOUSAIKA Torstaina 3.12.2015 klo 17-18.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 09.03.2017 klo 15:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 22 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 63 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 18:30-20:17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 65 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 11 Elinkeinotoimikunta 06.09.2017 AIKA 17:10-19:50 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 5 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 13 6 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ (11 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ (11 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 (11 ) Vapaan sivistystyön jaosto 12.04.2017 AIKA 12.04.2017 klo 18:00-18:40 PAIKKA Tervolan kunnantalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2017 8 Tarkastuslautakunta Kokousaika 02.05.2017 klo 14:00-17:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinolautakunta Aika 05.05.2014 klo 16:00-18:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 03.02.2012 klo 17:00-20:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 11 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (13 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (13 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (13 ) Vapaan sivistystyön jaosto 13.09.2016 AIKA 13.09.2016 klo 18:00-19:14 PAIKKA Simon kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2009 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.6.2009 klo 14.35-15.10 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 5/2015 54

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 5/2015 54 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 5/2015 54 Tekninen lautakunta Aika Paikka 27.08.2015 klo 18:00-19:05 Kunnanhalituksen kokoushuone Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja

Lisätiedot

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy 134 Kokousaika Tiistai 28.6.2011 kello 17.50 18.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 5/2009 32 KOKOUSAIKA Tiistai 27.10. 2009 klo 14-14.20 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 114 Kunnanhallitus 04.03.2015 AIKA 17:45-17:49 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 116 63 ERON MYÖNTÄMINEN MIRA YLETYISELLE

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 10.04.2017 klo 12:00-14:25 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 36 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 34 Sivistyslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 14.04.2016 klo 18:00-18:30 Paikka Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Flink Eija jäsen Salmela

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 14:00-17:35 Paikka Keskuspaloasema, Satakunnankatu 3, Pori ja Kokoushuone K1-K2, Ulvilan kaupungintalo Käsitellyt asiat Pykälä

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen, Marko Törmälehto. Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen, Marko Törmälehto. Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 1/2010 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 20.1.2010 klo 14-14.40 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Keskusvaalilautakunta Aika 23.05.2014 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 07.04.2017 klo 17:00-20:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 26 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 6/

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 6/ Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 6/2015 103 Sivistyslautakunta Aika Paikka 14.10.2015 klo 18:00-19:00 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 31.10.2012 klo 18:00-18:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 62 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Simo Saastamoinen, Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen Marko Törmälehto, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Simo Saastamoinen, Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen Marko Törmälehto, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2011 24 KOKOUSAIKA Keskiviikko 31.8. 2011 klo 14-15.30 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71

JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71 JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71 Sivistyslautakunta Aika 30.10.2015 klo 15:00-15:30 Paikka Kaupungintalo 3 krs. kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 49 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina klo 15.30-16.45 Kokouspaikka: Vretaantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara Tomas Stenström puheenjohtaja

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1 Kunnanhallitus Aika 11.11.2011 klo 8:30-9:40 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 262 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ TILINTARKASTAJAN KATSAUS VUODEN 2015 ARVIOINTIKERTOMUS MUUT ASIAT 121

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ TILINTARKASTAJAN KATSAUS VUODEN 2015 ARVIOINTIKERTOMUS MUUT ASIAT 121 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2015 117 Tarkastuslautakunta AIKA 18.11.2015 klo 16:30-18:08 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 60 TILINTARKASTAJAN KATSAUS

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2012 1 Tekninen lautakunta Aika 13.07.2012 klo 10:00-11:02 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 74 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot