Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 12/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 12/2014 205"

Transkriptio

1 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 12/ Kunnanhallitus Aika Paikka klo 18:00-19:40 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajien valinta Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Janne Hölsä ja Maiju Hölsä. Käsitellyt asiat Sivu 107 Korttelin 7 asemakaavan muutos, lopullinen hyväksyntä Etelä-Karjalan luonnonsuojelupiirin ja Etelä-Karjalan Lintutieteellisen yhdistyksen aloite kesähakkuiden lopettamiseksi 109 Lausunto Esa ja Marko Nurmisen maa-aineslupahakemukseen Lausunto Destia Oy:n maa-aines- ja ympäristölupahakemukseen Lausunto hallituksen esityksestä laiksi kuntien velvoitteiden ja ohjauksen vähentämisestä ja monialaisten toimintamallien tukemista koskevista kokeiluista 112 Talousarvion toteuma Palkantarkitukset Rahoituksen myöntäminen 4H-yhdistyksen Anna Aikaa -hankkeen välirahoitukseen 115 Määräalan myyminen tilasta Riihimäki RN:o 2:91 Matti Pihamolle Tiedoksi merkittävät

2 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 12/ Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Jäsenet Vuorinen Jukka puheenjohtaja Hölsä Janne varapuheenjohtaja Hölsä Maiju 2. varapuheenjohtaja Eteläpää Pentti jäsen Käyhty Matti jäsen Rasila Kirsi jäsen Valassaari Satu jäsen Muut Kylliäinen Kyösti Kunnanvaltuuston pj. Tossavainen Reijo Kunnanvaltuuston varapj. Kotirinta Kari Kunnanvaltuuston 2. varapj. Iso-Mustajärvi Tapio Esittelijä Myllyharju Virpi pöytäkirjanpitäjä Leikola Raija sivistystoimenjohtaja Allekirjoitukset Jukka Vuorinen Puheenjohtaja Virpi Myllyharju Pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat :t Pöytäkirjan tarkastus Savitaipaleella Janne Hölsä Maiju Hölsä Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Kunnanviraston hallintotoimistossa torstaina Arkistosihteeri Saara Muhonen

3 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 12/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Korttelin 7 asemakaavan muutos, lopullinen hyväksyntä 354/10.02/2013 Tekla Valmistelija: Antti Hirvikallio, , Tilan Maurinpelto 5:327 omistaja on jättänyt kuntaan asemakaavan muutoshakemuksen. Maankäyttöinsinööri ja kunnaninsinööri ovat neuvotelleet asiasta Kaavamuutoksella tavoitellaan tontin käyttötarkoituksen muutosta siten, että jatkossa tontilla olisi mahdollisuus harjoittaa pienimuotoista majoitustoimintaa. Tontin toivottu rakennusoikeus olisi 600 k-m2. Tontin kaavamuutos ei aiheuta kunnalle muutoksia infraverkostoihin eikä katualueisiin, joten MRL 91 b :n mukaista maankäyttösopimusta ei tarvitse laatia. Velvoitteet ja sitoutumiset kaavahankeeseen voidaan hoitaa kaavoitussopimuksella. Koko 7 korttelin osalta asemakaava on vanhentunut. Kiinteistöjaotus ei vastaa asemakaavan tonttijakoa. Muidenkin tonttien osalta on tarpeellista tarkastaa käyttätarkoitukset, rakennus- ja kulkuoikeudet. MRL 59 :n mukaan kunnalla on oikeus periä asemakaavan muutoksesta perittävät kustannukset, mikäli muutos palvelee pääosin yksityistä etua. Asemakaavamuutoksen latiminen kestää arviolta noin 8-10 kk. Esitys: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle koko korttelin 7 asemakaavamuutoksen käynnistämistä. Lisäksi esitetään, että kaavamuutoksen hakijaa laskutetaan lainvoimaisesta kaavamuutoksesta Kaavamuutoksen laatijaksi esitetään maankäyttöinsinööri Antti Hirvikalliota. Kunnaninsinööri laatii kaavoitussopimuksen kunnan ja hakijan välille. Esittelijä: Vesa Roiko-Jokela, , Valmistelijan esitys hyväksytään Hyväksyttiin yksimielisesti Khall Hyväksytään teknisen lautakunnan ehdotus.

4 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 12/ Tekla Valmistelija: Antti Hirvikallio, , Maankäyttöinsinööri on valmistellut päivätyt kaavaluonnosasiakirjat sekä sitä vastaavan päivätyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Kaavamuutosalueen pinta-ala on noin 1,8 ha. Asemakaavamuutoksella ajantasaistetaan korttelin 7 maankäyttö vastaamaan nykyistä tilannetta ja kiinteistöjaotusta. Vanhan terveystalon tontti osoitetaan majoitustoiminnan mahdollistavaksi. Vanha terveystalo ja Kiinteistö Oy Savitaipaleen Kukkaron rakennus osoitetaan arvokkaiksi ensisijaisesti säilytettäviksi rakennuksiksi. Kaavaselostus laaditaan ehdotusvaiheessa. Esityslistan oheismateriaalina ovat osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kaavaluonnoskartat ja kaavamerkinnät Esitys: Tekninen lautakunta asettaa päivätyn asemakaavaluonnoksen ja sitä vastaavan päivätyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman MRA 30 :n mukaisesti 21 päivän ajaksi, jonka aikana pyydetään viranomaisten lausunnot ja osallisten mielipiteet. Esittelijä: Vesa Roiko-Jokela, , Valmistelijan esitys hyväksytään Khall Valmistelija: maankäyttöinsinööri Antti Hirvikallio, puh , Asemakaavaluonnos ja sitä vastaava osallistumis- ja arviointisuunnitelma olivat MRA 30 :n mukaisesti nähtävillä välisenä aikana. Valmisteluaineistosta jättivät lausuntoja Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Etelä-Karjalan liitto, Lappeenrannan seudun ympäristötoimia ja maakuntamuseo. Kaavahuomautuksia jätettiin 1 kpl. Maankäyttöinsinööri on laatinut vastineet lausuntoihin ja huomautukseen. Lausuntojen ja täydentävän lisämateriaalin perusteella kaavoittaja on laatinut päivätyt kaavaehdotusasiakirjat. Esitys: Ehdotus Kunnahallitus hyväksyy kaavoittajan valmistelemat vastineet lausuntoihin ja huomautukseen. Kunnanhallitus asettaa päivätyt asemakaavaehdotusasiakirjat MRA 27 :n mukaisesti nähtäville 30 päivän ajaksi, jonka aikana pyydetään viranomaisten uudet lausunnot ja osallisten mielipiteet. Valmistelijan esitys hyväksytään

5 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 12/ Päätös Khall 107 Valmistelija: maankäyttöinsinööri Antti Hirvikallio, puh , Asemakaavaehdotuksen asiakirjat olivat MRA 27 :n mukaisesti nähtävillä välisenä aikana. Viranomaislausuntoja kaavasta antoivat Kaakkois-Suomen ELY-keskus ja Etelä-Karjalan museo. Viranomaislausuntojen perusteella kaavaehdotukseen ei tarvitse tehdä muutoksia. Tekninen lautakunta esitti omassa lausunnossaan maalämpöjärjestelmän kieltämistä sillä perusteella, että kortteli kuuluu kaukoläpöverkoston piiriin ja on tärkeää pohjavesialuetta. Maalämpökaivojen asennuskielto merkitään päivitettyihin kaavamääräyksiin. Kiinteistö Oy Savitaipaleen Kukkaro on jättänyt muistutuksen koskien rakennussuojelumerkintöjä. Kaavoittaja on laatinut yhteenvedon lausunnoista ja muistutuksista sekä laatinut vastineet niihin. Esitys: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle päivättyjen kaavaehdotusasiakirjojen hyväksymistä MRL 52 :n mukaisesti. Samalla hyväksytään kaavoittajan laatimat vastineet lausuntoihin. Muistutuksen tekijälle lähetetään tiedote hyväksyntään menevästä kaavaehdotuksesta ja kaavoittajan valmistelemasta vastineesta. Valmistelijan esitys hyväksytään.

6 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 12/ Kunnanhallitus Etelä-Karjalan luonnonsuojelupiirin ja Etelä-Karjalan Lintutieteellisen yhdistyksen aloite kesähakkuiden lopettamiseksi 560/11/2014 Khall 108 Valmistelija: kunnanjohtaja Tapio Iso-Mustajärvi, puh , Etelä-Karjalan luonnonsuojelupiirin ja Etelä-Karjalan Lintutieteellinen yhdistyksen lähettämä aloite kokonaisuudessaan: "Etelä-Karjalan luonnonsuojelupiiri ja Etelä-Karjalan Lintutieteellinen yhdistys esittävät, että kuntien ja seurakuntien metsissä lopetetaan lintujen pesimäaikaan touko-heinäkuussa tehtävät metsänhakkuut. Kesähakkuut ovat metsälinnuille tuhoisia sekä muuta metsäluontoa ja metsän terveyttä vahingoittavia. Kuntametsissä tehtävien kesäaikaisten hakkuiden lintujen pesintään ja muuhun luontoon kohdistuvista haittavaikutuksista huolestuneet kuntalaiset ovat ottaneet yhteyttä paikallisiin luontojärjestöihin. Etelä-Karjalan luonnonsuojelupiiri ja Etelä-Karjalan Lintutieteellinen yhdistys haluavat muistuttaa, että kesäaikaisten metsänhakkuiden vaikutus lintujen pesinnälle on tuhoisa. Vaikka luontoa pyrittäisiin ottamaan huomioon, vahinkoja on mahdotonta välttää. Lintujen pesiä, poikasia ja muuta luontoa ruhjoutuu telaketjujen alle vääjäämättä. Nämä tuhot voitaisiin välttää luopumalla kokonaan tarpeettomista kesähakkuista. Kevät- ja kesäaikaiset metsänhakkuut tuhoavat vuosittain kymmenien tuhansien lintujen pesinnän. Niissä tuhoutuu linnunpesiä, munia ja poikasia. Erityisen haitallisia pesimäaikaiset hakkuut ovat linnustollisesti monipuolisissa metsissä, joissa on korkea pesimätiheys. Tällaisia ovat mm. rantametsät, lehdot, kosteat painanteet, tuoreet kangasmetsät ja lehtimetsät. Touko-heinäkuu on kiivainta pesimäkautta koko maassa. Kesäaikainen hakkuutauko on kunnalta ja seurakunnalta selkeä osoitus halusta vaalia lintujen hyvinvointia ja luonnon monimuotoisuutta. Metsää omistavien kuntien ja seurakuntien tulisi tehdä periaatepäätös siitä, ettei niiden mailla tehdä hakkuita touko-heinäkuussa. Se olisi tärkeää monille kuntalaisille. Esimerkiksi Tampereen kaupunki on kieltänyt hakkuut metsissään lintujen pesimäaikana. Kesähakkuista luopumisella on taloudellisia hyötyjä metsänomistajalle, koska samalla vähennetään maaperälle ja puustolle aiheutuvia korjuuvaurioita ja ehkäistään talousmetsissä haitallisen juurikäävän leviämistä. Luopumalla kesähakkuista edistetään siten metsän terveyttä". Merkitään aloite tiedoksi.

7 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 12/ Kysytään metsäammattilaisten mielipidettä asiasta, jonka perusteella asiaa käsitellään mahdollisesti uudelleen.

8 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 12/ Kunnanhallitus Lausunto Esa ja Marko Nurmisen maa-aineslupahakemukseen 561/10/2014 Khall 109 Valmistelija: maankäyttöinsinööri Antti Hirvikallio, puh , Esa ja Marko Nurminen ovat jättäneet Lappeenrannan seudun ympäristölautakunnalle hakemuksen, jolla he hakevat maa-aineslupaa tilalle Nurminen 7:93 soran ja hiekan ottamiseen. Ottoalueen pinta-ala on n. 0,6 ha kokonaisottomäärä on k-trm3. Lupaa haetaan 10 vuodeksi. Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta pyytää Savitaipaleen kunnan lausuntoa Nurmisten maa-ainesten ottohakemukseen. Esityslistan oheismateriaalina on maankäyttöinsinöörin laatima kaavoittajan lausunto asiasta. Kunnanhallitus hyväksyy maankäyttöinsinöörin lausunnon. Kaavoittajan lausunto on pöytäkirjan liitteenä, liite nro 24.

9 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 12/ Kunnanhallitus Lausunto Destia Oy:n maa-aines- ja ympäristölupahakemukseen 562/10/2014 Khall 110 Valmistelija: maankäyttöinsinööri Antti Hirvikallio, puh , Desdia Oy on jättänyt Lappeenrannan seudun ympäristölautakunnalle hakemuksen, jolla se hakee maa-aines - ja ympäristölupaa tilalle Ahtiala 7:12 kalliokiviaineksen ottamiseen. Ottoalueen pinta-ala on n. 2,7 ha kokonaisottomäärä on k-trm3. Lupaa haetaan 10 vuodeksi. Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta pyytää Savitaipaleen kunnan lausuntoa Destia Oy:n maa-aines- ja ympäristölupahakemukseen. Esityslistan oheismateriaalina on maankäyttöinsinöörin laatima kaavoittajan lausunto asiasta. Kunnanhallitus hyväksyy maankäyttöinsinöörin lausunnon. Kaavoittajan lausunto on pöytäkirjan liitteenä, liite nro 25

10 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 12/ Kunnanhallitus Lausunto hallituksen esityksestä laiksi kuntien velvoitteiden ja ohjauksen vähentämisestä ja monialaisten toimintamallien tukemista koskevista kokeiluista 563/00/2014 Khall 111 Valmistelija: palvelujohtaja Kristiina Pihlajamäki, puh , Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoa hallituksen esityksestä laiksi kun tien velvoitteiden ja ohjauksen vähentämisestä ja monialaisten toi min ta mal lien tukemista koskevista kokeiluista mennessä. Ete lä-kar ja lan kuntien johtavat viranhaltijat ovat sopineet yhteisestä la ki luon nos lau sun non valmistelusta juhannuksen jälkeen. Hallituksen maaliskuussa 2013 tekemän kehyspäätöksen mukaan kuntien velvoit tei den vähentämisen toimintaohjelman tueksi käynnistetään vuoden 2014 alusta paikallisia kokeiluja. Paikallisissa kuntakokeiluissa ministeriöt ja kunnat sopivat yhdessä palveluja koskeva tavoitteet. Tarkoitus on ko keil la sellaisia säädösmuutoksia ja muita toimenpiteitä, joiden avulla kun nat voisivat poikkihallinnollisesti kehittää palvelurakennettaan ja pal ve lu pro ses se ja, sekä säästää kustannuksiaan kokeilun piirissä olevista kunnille ase te tuis ta velvoitteista riippumatta ja lainsäädännön mukaisesta pal ve lu jen tavoitellusta vaikuttavuudesta tinkimättä. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseudun kuntajohtajista koostuva seu tu työ va liokun ta päätti maakunnallisen kokeiluhakemuksen tekemisestä nuo ri so ta kuun toteuttamisesta sekä toimeentulotuen perusosan maksamisen siir tä mi ses tä KELA:lle. Kokeiluhakemukset valmisteltiin yhteistyössä Eksoten kans sa ja muodollisina hakijoina toimivat Lappeenrannan ja Imatran kau pun git. Valtiovarainministeriössä käytyjen neuvottelujen tuloksena nuo ri so takuun toteuttamiseen liittyvä kokeiluhakemus hyväksyttiin. Lisäksi Ete lä-kar ja lan kunnille tarjottiin mahdollisuutta liittyä myös Hyvinvoinnin in teg roi dun toimintamallin kokeiluun. Toimeentulotuen maksatuksen siir tä mi nen KE LA:l le ei ole enää kokeilukelpoinen, koska lainsäädäntöä ollaan täl tä osin muuttamassa vuoden 2015 alusta lukien. Kokeilujen keskeisimpänä tavoitteena on yhdistää eri lainsäädännön alais ten asiakaskohtaisten palvelu-, hoito- ja kuntoutussuunnitelmien laadinta ja toteutus, joilloin asiakkaan palveluprosessit yksinkertaistuvat ja asiak kaan palvelujen saanti helpottuu ja nopeutuu. Merkittävää hyötyä kokeiluun osallistumisesta odotetaan lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen tukemisessa, nuorten syrjäytymisen ehkäisyssä sekä vai keas ti työllistettävien henkilöiden saamisessa toimenpiteiden piiriin. Kokeilun keskeisenä työkaluna on eri viranomaisten rekisterissä olevien tie to jen kokoamisen helpottaminen. Tältä osin tarvitaan lainsäädännön muu tos ta, jotta voidaan ohittaa erityislainsäädännössä olevia määräyksiä sa las sa pi dos ta ja

11 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 12/ tietosuojasta. Lakiehdotuksessa todetaan mm, että kunnan virasto tai toimintayksikkö vas taa suunnitelmien yhdistämiskokeilusta ja toimii yhdistettyjen tietojen re kis te rin pi tä jänä. Hyvinvoinnin integroidun toimintamallin kokeilussa ja nuo ri so ta kuu ta koskevassa kokeilussa voi olla eri vastuuyksikkö. Kokeilua on tarkoitus ensisijassa toteuttaa Lappeenrannan kaupungin osal ta, mutta kokeilun onnistumisen kannalta on tärkeää, että nou da tet ta vak si sovittuja käytäntöjä voidaan soveltaa myös muissa Etelä-Karjalan kun nis sa, koska maakunnallinen yhteistyö toteutuu Eksoten ja TYPin kaut ta. Lappeenrannan kaupunki allekirjoittaa kokeilusopimuksen muiden Ek so te -kun tien puolesta. Tämä edellyttää myös muiden kuntien suos tu muk sen. Kunnanhallitus päättää valtuuttaa Lappeenrannan kaupungin sopimaan ja al lekir joit ta maan sopimuksen kuntakokeilujen toteuttamisesta ja antaa esit te li jäl le valtuudet antaa kunnan puolesta lausunto ko kei lu la ki luon nok ses ta määräajan kuluessa kuntien yhteisen valmistelun pohjalta. Päätämme osallistua hyvinvointipalvelujen integraatiota sekä nuorisotakuuta koskeviin kokeiluihin.

12 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 12/ Kunnanhallitus Talousarvion toteuma /02/2013 Khall 112 Valmistelija: hallintojohtaja Virpi Myllyharju, puh , Talousarvion toteutuminen SAVITAIPALE Talousarvio Toteuma Toteut. Talousarvio Toteuma Toteut. KÄYTTÖTALOUS % % TOIMINTATUOTOT , ,5 TOIMINTAKULUT , ,8 TOIMINTAKATE , VEROT Kunnan tulovero , Kiinteistövero , ,6 Yhteisövero , ,3 Verotulot yhteensä , ,9 VALTIONSUUDET Valtionosuudet , ,2 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot , ,2 Muut rahoitustuotot , Korkokulut , Muut rahoituskulut VUOSIKATE , ,2 Suunn.muk. poistot TILIK.TULOS (alijäämä) , ,9 INVESTOINNIT TULOT MENOT NETTO , , , ,

13 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 12/ Taulukossa on mukana myös sisäiset tulot ja menot. Tasaisella kulutuksella vertailu-% 50, henkilöstömenoissa 47,2 % (6/12,7 kk) Toimintatuotot ovat alle arvion n , mikä johtuu jälkikäteislaskutuksesta. Toimintatuotot toteutunevat budjetoidun mukaan. Toimintamenot alle tasaisen kulutuksen vertailu-%:n lähes , vaikka toteutuma sisältää Eksoten heinäkuun maksuerän, Toimintamenot pysynevät budjetoidussa koko vuodenkin tasolla. Verotuloissa kunnallisveroa on kertynyt yli tasaisen kertymän vertailuarvoa, mutta kunnan tuloveroa tasataan marraskuussa. Yhteisöveron tuotto on runsaat enemmän kuin puolen vuoden vertailuarvo tasaisella kertymällä. Kiinteistövero on vielä alle arvion, koska verotus toimitetaan syksyllä. Kiinteistöveron tuotto on tarkimmin ennalta arvioitavissa, joten lopullinen toteutuma ei olennaisesti poikenne arvioidusta. Puolen vuoden talousarvion toteutuman perusteella voidaan arvioida, että kunnan talous pysyy budjetoidussa. Ehdotus Valmistelija: kunnanjohtaja Tapio Iso-Mustajärvi, puh , Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen talousarvion toteutumisen Päätös Merkittiin tiedoksi.

14 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 12/ Kunnanhallitus Palkantarkistukset 552/01.02/2014 Khall 113 Valmistelija: hallintojohtaja Virpi Myllyharju, puh , Kunnanhallitus on käsitellyt asiaa ja palautti sen uudelleenvalmisteluun. Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan viranhaltijan/työntekijän tehtäväkohtaisen palkan määräysperusteena on ensisijaisesti viranhaltijan/työntekijän tehtävien vaativuus KVTES:n II luvun 10 :n 1 mom. mukaan jos viranhaltijan/työntekijän tehtävien vaativuus olennaisesti muuttuu vähintään kahden viikon ajaksi toiseen virkaan tai tehtävään siirtymisen tai tehtävien uudelleenjärjestelyn vuoksi, tehtäväkohtaista palkkaa tarkistetaan, jos se ei vastaa muuttuneita tehtäviä. Hallinto-osastolla on eläköitymisten johdosta tehty organisaatiomuutos ja keskushallinnon työtehtävien uudelleenjärjestelyjä. Säästyneestä palkkasummasta osa on mahdollista jakaa henkilöille, joiden tehtävät ovat lisääntyneet. Lisääntyneet tehtävät ja lisävastuut aiheuttavat tarvetta palkantarkistuksiin laskentasihteeri Sirkku Aholaakon, atk-vastaava Seppo Loisan, palkkasihteeri Pirkko Bilenin, palvelusihteeri Sirpa Hyrkkäsen ja arkistosihteeri Saara Muhosen osalta. Tehtävien vaativuutta arvioitaessa otetaan huomioon työn edellyttämä osaaminen (tiedot, taidot, harkinta), työn vaikutukset ja vastuu (laajuus, pysyvyys, johtaminen ja vaikutukset toimintaedellytyksiin) sekä työn edellyttämät yhteistyötaidot (vuorovaikutus, ihmissuhdevaatimukset) ja työolosuhteet. Kunnanhallitus päättää hyväksyä tehtäväkohtaisten palkkojen korotukset alkaen laskentasihteeri Sirkku Aholaakon, atk-vastaava Seppo Loisan, palkkasihteeri Pirkko Bilenin, palvelusihteeri Sirpa Hyrkkäsen ja arkistosihteeri Saara Muhosen osalta kokouksessa esiteltävän liitteen mukaisesti. Käydyn keskustelun kuluessa Matti Käyhty esitti, että asia siirretään ja käsitellään kaikkien osastojen kanssa samanaikaisesti. Esitys raukesi kannattamattoma. Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Palkantarkistusliite on pöytäkirjan liitteenä, liite nro 26.

15 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 12/ Kunnanhallitus Rahoituksen myöntäminen 4H-yhdistyksen Anna Aikaa -hankkeen välirahoitukseen 564/ /2014 Khall 114 Valmistelija: hallintojohtaja Virpi Myllyharju, puh , Savitaipaleen 4H-yhdistys on saanut Anna Aikaa-hankeelle rahoituksen Kaakkois-Suomen ELY-keskukselta. Hanke kuuluu maaseutualueiden elämänlaadun ja elinkeinoelämän monipuolistamisen toimintalinjaan. Hanke on seudullinen ja loppuu ja hankkeella on vielä käyttämätöntä hankerahaa noin Anna Aikaa hankkeen tavoitteena on löytää mm. yrittäjyydestä kiinnostuneita vapaaehtoisia aikuisia nuorten tukihenkilöiksi ja valmentajiksi, esitellä nuorille yrittäjyyttä mahdollisuutena työllistää itse itsensä ja tehdä kouluyhteistyötä yrittäjyyden saralla. Savitaipaleen 4H-yhdistys anoo välirahaa Hankkeelle palkataan oma hankevetäjä väliseksi ajaksi, jotta hanke saadaan toteutettua suunnitelmien mukaisesti. Saadakseen Anna Aikaa-hankkeen hankevetäjän palkat maksettua 4H-yhdistys tarvitsee välirahaa. Väliraha maksetaan takaisin hankkeen päätyttyä. Kunnanvaltuusto on tehnyt päätöksen hankkeiden välirahoituksesta. Päätettyjen ehtojen mukaan kunnanhallitus voi harkintansa mukaan myöntää savitaipalelaiselle rekisteröidylle yhdistykselle tai säätiölle lainaa osin tai kokonaan Savitaipaleella toteutettavan hankkeen rahoittamiseen. Laina-aika on enintään 36 kk. Lainamäärä on enintään / hanke. Lainasta ei peritä korkoa, eikä lainalle vaadita erillistä vakuutta, mutta yhdistyksen tulee sitoutua maksamaan laina takaisin suoraan Ely-keskuksen maksamasta hankerahasta. Periaatteiden mukaisesti kunnan välirahoitusta myönnetään enintään se määrä, mikä hankkeelle tulee julkista rahoitusta. Kunnanhallitus päättää myöntää 4H-yhdistykselle euron suuruisen lainan käytettäväksi Anna Aikaa -hankkeen toteuttamiseen. Lainasta ei peritä korkoa, eikä sille vaadita vakuutta. Laina-aika on enintään 36 kk. Laina tulee maksaa takaisin, kun 4H on saanut ELY-keskuksen loppumaksatuksen hankkeesta. Hankesuunnitelma on pöytäkirjan liitteenä, liite nro 27

16 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 12/ Kunnanhallitus Määräalan myyminen tilasta Riihimäki RN:o 2:91 Matti Pihamolle 545/10/2014 Khall 115 Valmistelijan ehdotus: Valmistelija: rakennustarkastaja Jaakko Nopanen, puh , Kunnan edustajat ja tilan Iltarusko RN:o 2:108 omistaja Matti Pihamo ovat neuvotelleet noin 1130 m2:n suuruisen määräalan myymisestä kunnan omistamasta tilasta Riihimäki RN:o 2:91 lisämaaksi omakotitonttiin. Matti Pihamo haluaa suojata tonttiaan kantatilalla olevaan venevalkamaan nähden. Po. määräalan hinnaksi on neuvoteltu puustoineen. Kaistan myyminen ei vaikeuta kunnan jäljelle jäävän maan käyttöä. Oheismateriaalina on kauppakirja ja kartta. Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se hyväksyisi pinta-alaltaan noin 1130 m2:n suuruisen määräalan myymisen tilasta Riihimäki RN:o 2:91 Savitaipaleen kunnan Marttilan kylässä Matti Pihamolle liitettäväksi omakotitontin lisämaaksi hänen omistamaansa tilaan Iltarusko RN:o 2:108 Savitaipaleen kunnan Marttilan kylässä :n kauppahinnalla ja muutoin oheismateriaalina olevan kauppakirjan mukaisin ehdoin. Hyväksytään valmistelijan ehdotus. Kauppakirjaluonnos on pöytäkirjan liitteenä, liite nro 28

17 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 12/ Kunnanhallitus Tiedoksi merkittävät Khall 116 Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat sille saapuneet kirjelmät ja päättää, ettei kuntalain 51 :n mukaisen otto-oikeuden perusteella oteta mainittujen lautakuntien ja kunnan viranhaltijoiden päätöksiä erikseen kunnanhallituksen käsiteltäväksi: - Oikeusministeriön päätös europarlamenttivaaleista 2014 kunnille suoritettavasta kertakorvauksesta vaalimenoihin. Kertakorvaus on 2 jokaiselta v 2014 europarlamenttivaalien lainvoimaiseen äänioikeusrekisteriin otetulta kunnan asukkaalta. - Puolustusvoimien Etelä-Karjalan aluetoimiston pyyntö kunnan edustajan nimeämisestä kutsuntatilaisuuteen. Kutsunnat ovat torstaina klo 9 alkaen Toimintakeskus Suvannossa. Kunnanhallitus on valinnut kunnan edustajaksi vuosiksi 2013 ja 2014 Kyösti Kylliäisen ja varalle Janne Hölsän. - Partakosken kyläyhdistyksen kirje kutsutaksireitin järjestämisestä Partakoskelle alkaen taksipalvelu Kotisalo Ky ajaa reitin Tinaniemi -Partakoski - Kirkonkylä. - Liikenneviraston päätös, jossa se määrää yleiselle 2,4 metrin kulkuväylälle 9 km/h nopeusrajoituksen ja aallokon aiheuttamisen kiellon Kotkatsaaren ja Männikkösaarten kohdalle Partakoskella. - Ote Lappeenrannan kaupunginhallituksen pöytäkirjasta, jossa se päättää hyväksyä Veteraanien maksuttoman 4 tunnin pysäköinnin veteraanipysäköintiluvalla pysäköintikiekkoa käyttäen Lappeerannan keskustan alueelle. Päätös koskee myös Savitaipaleella henkikirjoilla olevia veteraaneja. - Liikenneviraston kirje , jossa se pyytää väylänpitäjiä ja vesiliikennemerkin ylläpitäjiä tarkastamaan ja huoltamaan vastuullaan olevat kohteet säännöllisesti. - Kevan virkakirje , Kevan valtuuskunnan ja hallituksen päätös tiedoksianto jäsenyhteisöille - Pohjois-Savon Ely-keskuksen päätös Savonlinja Oy:lle reittiliikennelupahakemukseen Lappeeranta (Sle 15.05)- Mikkeli Jyväskylä Reitti ajetaan M-P, pikavuoro. - Aluehallintoviraston päätös Osaava-ohjelman mukaisen valtionavustuksen käytön vahvistamisesta. Savitaipaleen kunta sai Hanke päättynyt vuoden 2013 lopussa. - Lappeenrannan ympäristölautakunnan kokouspäätös : Savitaipaleen pieneläinvastaanotto ei ole toiminnassa kunnaneläinlääkäri Heidi Kummunsalon poissaolopäivien aikana (2 pv/viikko). Savitaipaleen alueen eläinlääkintöhuolto hoidetaan Lpr:n Pohjolankadun vastaanotolta käsin. - Korkeimman hallinto-oikeuden päätös Juhani Nurmisen jakamattoman kuolinpesän osakkaiden hakemukseen. Hakemuksessa he vaativan

18 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 12/ Savitaipaleen kunnanhallituksen päätöksen purkamista. Päätöksessään kunnanhallitus on päättänyt hylätä Rakennus-Bettene Oy:n yleiskaavamuutoksen käynnistämista koskevan hakemuksen. Korkeimman hallinto-oikeuden päätös on, että se ei tutki hakijan hakemusta. - Ely-keskuksen päätös avustuksen myöntämättä jättämisestä vesihuoltohankkeeseen. Avustusta on haettu Pöksänlahden alueen vesi- ja viemäröintisuunnitelman laatimiseen sekä Olvenlammen ja Supanahon alueiden paineenkorotusasemien hankintaan ja asentamiseen. - Pelastuspäällikön viranhaltijapäätös öljyvahinkojen jälkitorjuntaviranomaisen nimeämisestä. - Ely-keskuksen joukkoliikenteen valtionapupäätös seutulippujen hinnanalennukseen. Avustus vuodelle 2014 on Melan ennakontarkastusilmoitus lomituspalvelujen käyttökustannuksiin. Uusi ennakko on Ennakko voimassa lähtien. - Turvallisuus- ja kemikaaliviraston ilmoitus kaivospiirille annettavista määräyksistä. - Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös maa-ainesten ottamislupaa koskevasta valituksesta. Hallinto-oikeus hylkää valitukset. - Eksote valtuuston kokouspöytäkirja Eksote hallituksen kokouspöytäkirja Savitaipaleen sivistyslautakunnan kokouspöytäkirja Lappeenrannan seudun ympäristölautakunnan kokouspöytäkirja Työllisyystilanne: Väestökehitys: Verotulokertymä: Kiinteistönluovutusilmoitukset: Purtoismäki m Purtoismäki m Peltoinlahti m Niinimäki m Peltoinlahti m Peltoinlahti m Viranhaltijapäätökset: Merkittiin tiedoksi.

19 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 12/ Muutoksenhakukiellot/ kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: 107, 108, 109, 110, 111, 112, 115, 116 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: 113, 114 HvalL 3 :n 1 momentin/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet: Oikaisuvaatimusohjeet; oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Pykälät: 113, 114 Viranomainen: Savitaipaleen kunnanhallitus Kirkkotie 6, SAVITAIPALE fax Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa tiedoksiannosta. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja sen on tekijän allekirjoitettava. Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianomainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen ja osoite: Itä-Suomen hallinto-oikeus Puijonkatu 29 A, 2.krs,70100 Kuopio (PL Kuopio) fax puh Kunnallisvalitus, pykälät: Hallintovalitus, pykälät: Valitusaika 30 päivää Valitusaika 30 päivää Muu valitusviranomainen ja osoite: pykälät: Valitusaika 14 päivää Markkinaoikeus: Radanrakentajantie 5, Helsinki, fax Korkein hallinto-oikeus: PL 180, Fabianinkatu 15, Helsinki, fax Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viranpuolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Lisätietoja: Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. Liitetään pöytäkirjaan.

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 88

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 88 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 88 Kunnanhallitus Aika Paikka 30.03.2015 klo 17:00-20:00 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 10/2014 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 10/2014 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 10/2014 1 Kunnanhallitus Aika 16.06.2014 klo 14:00-17:27 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 136 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 Kunnanvaltuusto AIKA 18.03.2015 klo 19:00-20:48 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151 Kunnanhallitus 22.04.2014 AIKA 22.04.2014 15:00-18:30 PAIKKA KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 79 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 153 80 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145 Kunnanhallitus Kokousaika 19.05.2015 klo 13:00-15:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 15:00-18:10 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

151 POIKKEAMISHAKEMUS / JARI JA SIRPA HEINILUOMA 190 152 MAANVUOKRASOPIMUS, PARKANON KAUPUNKI / FENNOSTEEL OY

151 POIKKEAMISHAKEMUS / JARI JA SIRPA HEINILUOMA 190 152 MAANVUOKRASOPIMUS, PARKANON KAUPUNKI / FENNOSTEEL OY PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 181 Kaupunginhallitus 24.06.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 146 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 184 147 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 185 148 LISÄMÄÄRÄRAHA

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 09.01.2012 kello 17.39 19.48. Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali. Käsitellyt asiat

Kokousaika Maanantai 09.01.2012 kello 17.39 19.48. Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali. Käsitellyt asiat Kokousaika Maanantai 09.01.2012 kello 17.39 19.48 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 1 Kunnanhallitus 08.09.2014 AIKA 08.09.2014 klo 17:00-20:30 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 240 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(25) Aika 01.06.2015 klo 16:00-17:27 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Halonen Juhani puheenjohtaja, varapuheenjohtaja Tuikkanen Tuija

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013. 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013. 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343 PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013 Asialista 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343 262. Yleiskaavan muutos Särkemänkankaan alueella...345 263. Lastentarhanopettajan tehtävän

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 Kunnanhallitus 07.11.2013 AIKA 07.11.2013 klo 15:00-17:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 254 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 326 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345 Kunnanhallitus 19.08.2013 Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 218 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 8/2015 160. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 8/2015 160. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 8/2015 160 Kunnanhallitus Aika 01.06.2015 klo 14:00-16:17 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 89 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Perusturvalautakunta Aika 10.03.2015 klo 17:19-18:33 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 20 Nakkilan kunnan toimeetulotukiohjeiden

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunta 25.02.2014

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunta 25.02.2014 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 25.02.2014 AIKA 25.02.2014 18:30-19:40 PAIKKA näyttelysali, Ylivieskatalo Akustiikka, Koulutie 2, Ylivieska KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kokouksen jälkeen kunnanhallitusten välinen illallinen. Mikkelin kaupungin virastotalo, Maaherrankatu 9-11, 2. krs kokoustila

Kokouksen jälkeen kunnanhallitusten välinen illallinen. Mikkelin kaupungin virastotalo, Maaherrankatu 9-11, 2. krs kokoustila 1 Kokousaika Maanantai 5.3.2012 kello 17.08-17:57. Kokouksen jälkeen kunnanhallitusten välinen illallinen. Kokouspaikka Mikkelin kaupungin virastotalo, Maaherrankatu 9-11, 2. krs kokoustila Käsitellyt

Lisätiedot

376 vuokraamisesta Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitokselle 200 Kuuleminen luonnonsuojelualueen perustamisesta tilalle Rantala,

376 vuokraamisesta Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitokselle 200 Kuuleminen luonnonsuojelualueen perustamisesta tilalle Rantala, Lappajärven kunta Pöytäkirja 21/2014 371 Kunnanhallitus 08.12.2014 Aika 08.12.2014 klo 18:00-21:39 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 197-210 Otsikko Sivu 197 Tero Annolan

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 348. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 348. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 348 Kunnanhallitus 23.09.2013 AIKA 23.09.2013 15:00-18:45 PAIKKA kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 189 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 05.02.2015

Ympäristölautakunta 05.02.2015 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ympäristölautakunta 05.02.2015 Aika 05.02.2015 klo 17:00-19:07 Paikka Kokoustila Viilari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Tekninen lautakunta Aika 25.03.2015 klo 18:00-18:40 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 23 Vesilaitoksen tarvikkeiden hankinta

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 5/2015 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 5/2015 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Maakuntahallitus 11.05.2015 KOKOUSTIEDOT AIKA 11.05.2015 klo 08:30-08:57 PAIKKA Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti KÄSITELLYT ASIAT

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1. Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1. Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17 PAIKKA Valtuustosali, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 89 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 90 Pöytäkirjan

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20) Kunnanhallitus 28.11.2011 AIKA 28.11.2011 klo 18:30-20:48 PAIKKA Kunnantoimiston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 140 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot