PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 374"

Transkriptio

1 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus AIKA klo 16:00-19:16 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Otava KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 203 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Kaupunginjohtajan katsaus Särkivaaran ranta-asemakaavan osittainen muutos Lausunto/ Pohjois-Suomen hallinto-oikeus / valitus Särkivaaran 386 ranta-asemakaavan osittainen muutos 208 Lumenkaatopaikan vuokrasopimus / Pudasjärven seurakunta Maanvuokrasopimus Pudasjärven Lämpö Oy Ruokapalvelupäällikön viran täyttäminen Hyvän mielen paikat-hanke Oikaisuvaatimus opetus- ja sivistysjohtajan viranhaltijapäätöksestä 33/ Oikaisuvaatimus opetus- ja sivistysjohtajan viranhaltijapäätöksestä 34/ Puskuriraha-anomus / Pintamon yhteinen kalaveden osakaskunta Virka- ja työehtosopimusten täytäntöönpano/kunnallisen teknisen henkilöstön 400 virka- ja työehtosopimus TS 216 Valtuuston päätösten täytäntöönpano Lautakuntien/viranhaltijain päätösten ottaminen kaupunginhallituksen 402 käsiteltäväksi 218 Kuntayhtymä- ja konsernikatsaus Tiedoksi saatettavat asiat 405 Kh:n puheenjohtaja Vesa Riekki Hallintojohtaja Seija Turpeinen Pöytäkirjantarkastajat:

2 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Aika klo 16:00-19:16 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone Otava OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Riekki Vesa 16:00-19:16 Puheenjohtaja Parkkisenniemi Hilkka 16:00-19:16 1. varapj. Tykkyläinen Kari 16:00-19:16 2. varapj. Honkanen-Rönkkö 16:00-19:16 Jäsen Sari Ikonen Eija 16:00-19:16 Jäsen Kuukasjärvi Tuula 16:00-19:16 Jäsen Lantto Marja 16:00-19:16 Jäsen Ronkainen Onerva 16:00-19:16 Jäsen Talala Reijo 16:00-19:16 Jäsen Tihinen Paavo 16:00-19:16 Jäsen Turpeinen Alpo 16:00-19:16 Jäsen Vähäkuopus Timo 16:00-19:16 Valtuuston pj. Hämäläinen Henrik 16:00-19:16 Valt. 1. varapj. Törrö Marja-Leena 16:00-19:16 Valt. 2. varapj. Veivo Sointu 16:00-19:16 Valt. 3. varapj. Timonen Tomi 16:00-19:16 Kaupunginjohtaja Turpeinen Seija 16:00-19:16 Hallintojohtaja MUU Jorma Pietiläinen 16:02-17:06 Kehittämisjohtaja ALLEKIRJOITUKSET Vesa Riekki Puheenjohtaja Seija Turpeinen Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU Pudasjärvi Hilkka Parkkisenniemi Kari Tykkyläinen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ kaupunginvirastossa keskustoimistossa klo Seija Turpeinen, hallintojohtaja Pöytäkirjantarkastajat:

3 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen KH Kaupunginjohtajan esitys: Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin. Pöytäkirjantarkastajat:

4 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjantarkastajien valinta KH Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Hilkka Parkkisenniemi ja Kari Tykkyläinen. Pöytäkirjantarkastajat:

5 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan katsaus KH Kuultiin kaupunginjohtajan katsaus ajankohtaisista asioista. --- Merkitään pöytäkirjaan, että kaupunginjohtajan katsauksen alussa kehittämisjohtaja Jorma Pietiläinen esitteli elinkeinotoiminnan ja kehittämistoimen ajankohtaisia asioita klo Pöytäkirjantarkastajat:

6 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Valtuusto Kaupunginhallitus Särkivaaran ranta-asemakaavan osittainen muutos 486/08.15/2014 KH KimmoKaava / DI Kimmo Mustonen on laatinut maanomistajien aloitteesta luonnoksen Särkivaaran ranta-asemakaavan osittaisesta muutoksesta Syötteen Kovalammen etelärannalle. Kaavaluonnos on päivätty Kaavoitus koskee Naamangan kylän tiloja Olos 2:104, Repoharju 2:124, Kukkula 2:172, Vasikkalampi 2:174 ja Harju 2:171. Ranta-asemakaavalla muodostuvat korttelit 1, 4-5, 7 (osittain) ja 8-9 sekä niihin liittyvät maa- ja metsätalousalueet. Vs. kaupunginjohtajan esitys: Muutettavan kaava-alueen pinta-ala on n. 9,6. Luonnoksen mukaan alueen rakennusoikeus kasvaa 1344 kerrosneliömetriä. Ranta-asemakaavaluonnos on laadittu osittain omarantaisena ja osittain yhteisrantaisena lomarakentamisen kaavana. Lomarakennuskortteleita on alueelle sijoitettu 8 kpl ja niissä on rakennuspaikkoja yhteensä 15 kpl. Lomarakennusten rakennuspaikkakohtainen rakennusoikeus on 120 k-m2. Muutosalueen rakennusoikeus on yhteensä 1875 k-m2. Kaavaluonnos jaetaan esityslistan mukana. Asian on valmistellut maankäyttöinsinööri Markku Mattinen, puh kaupunginhallitus päättää: 1) Kuuluttaa kaavoituksen vireille tulosta; 2) Asettaa kaavaluonnoksen sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville; 3) Pyytää kaavaluonnoksesta tarvittavat lausunnot. Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti. --- Merkitään pöytäkirjaan, että maankäyttöinsinööri Markku Mattinen esitteli asiaa kokouksessa. KH Pöytäkirjantarkastajat:

7 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Valtuusto Kaupunginhallitus Kaavaluonnos pidettiin nähtävänä Luonnoksesta pyydettiin lausunnot Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta, Museovirastolta, Caruna Oy:ltä, Oulu-Koillismaan pelastuslaitokselta, Oulunkaaren ympäristölautakunnalta, Särkivaaran vesiosuuskunnalta ja kaupungin viranomaislautakunnalta. Kaavaluonnoksesta antoivat lausuntonsa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Museovirasto, Caruna Oy, Oulu-Koillismaan pelastuslaitos ja kaupungin viranomaislautakunta. Kirjallisen mielipiteensä luonnoksesta esitti kuusi yksityistä maanomistajaa. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus esittää lausunnossaan, että uuden rakentamisen määrä on liian suuri ja käyttää olemassa olevan nykyisenkin jo vähäisen rantaviivan kokonaan. Uuden rakentamisen sijoittamista arvokkaalle luontokohteelle ei ole perusteltu. ELY:n mielestä luonnos ei täytä MRL:n 73 :n sisältövaatimuksia eikä esitetyssä muodossa kaavatyön jatkamiselle ole edellytyksiä. Caruna Oy esittää, että tulevaisuudessa alueelle on rakennettava uutta jakeluverkkoa, jolle on asemakaavassa osoitettava muuntamon paikka. Museovirasto esittää tehdyn arkeologisen perusselvityksen tarkentamista. Tarkennettu selvitys tulee toimittaa museovirastoon tarkempaa arviointia varten. Selvityksessä havaittu painanne tulee merkitä kaavaan. Oulu-Koillismaan pelastuslaitos kiinnittää huomiota rakennusten välisiin etäisyyksiin. Viranomaislautakunnan mielestä rakennuspaikkojen lisääminen kortteleihin tulisi tarkastella uudelleen. Kortteleiden merkintöjen tulee vastata kaavaselostuksen tekstiä. Kulkuväylien rakentamiseen tulee kiinnittää huomiota. Lisäksi viranomaislautakunta kiinnittää huomiota jäteveden käsittelyyn. Naapurimaanomistajien mielipiteissä vastustetaan liian suurta rakentamisoikeutta, jota ei voida tasapuolisesti taata kaikille maanomistajille. Kaavamuutoksen ulkopuoliset maat koetaan jäävän uusien rakennuspaikkojen virkistyskäyttöön. Osa naapureista on sitä mieltä, että nykyinen rakentaminenkin on liian tiheää. Vastustusta herättää myös uusien teiden osoittaminen kaavoitettavan alueen ulkopuolelle. Ely-keskuksen lausunnon pohjalta pidettiin Ely-keskuksen, kaupungin edustajan, kaavan laatijan ja kaavoittavan maanomistajan kesken neuvottelu. Neuvottelussa Ely-keskuksen Pöytäkirjantarkastajat:

8 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Valtuusto Kaupunginhallitus edustaja toisti aikaisemmin lausunnossa mainitut kaavaluonnoksen puutteet. Kaupungin edustaja oli asiassa samoilla linjoilla. Kaavamuutosalueen maanomistajat on Tauno ja Seija Parviainen ovat antaneet vastineensa esitettyihin puutteisiin. Maanomistajien mielestä rantasaunat eivät estä muiden liikkumista rannalla eikä kortteli 4 sijaitse rantavyöhykkeellä. Maanomistajia tulee kohdella yhdenvertaisesti. Kaavaluonnoksessa esitetty rakentamistehokkuus on alhaisempi kuin Kovalammen ranta-asemakaavassa ja Särkiperän asemakaavassa. Kaupunginjohtajan esitys: Palautteen pohjalta on laadittu päivätty kartta asemakaavaehdotukseksi. Kaavaluonnokseen verrattuna korttelin 1 rakennuspaikka 2 on poistettu ja rakennuspaikkaa 1 on pienennetty. Kortteleiden 4, 5, 9 sekä luo-2 -alueen rajauksiin on tehty pieniä muutoksia. Tehdyt muutokset eivät juurikaan lisää viheryhteyksiä rantaan. Luo-2 alueen rakennuspaikkojen sijoittelulle ei ole esitetty perusteluita. Kaavamuutosalueen rakentaminen on Kovalammen rantaan tukeutuvaa lomarakentamista. Rakentamisen tasapuolisuutta mitoittaessa vertailukohteena voidaan käyttää Kovalammen pohjoisrannan ranta-asemakaava-aluetta. Siinä on rantaviivaa noin 550 metriä ja omarantaisia rakennuspaikkoja kaksi, rantasauna ja vapaa-ajan asunto. Koko ranta on näistä huolimatta muiden vapaasti käytettävissä. Nyt kaavoitettavalla alueella on rantaviivaa noin 160 metriä, josta ei jää vapaaksi käytännössä yhtään. Kaavan laatijan tiivistelmät muistutuksista ja lausunnoista ja hänen vastineensa niihin sekä maanomistajan vastine ja vastineiden pohjalta laadittu kaavaehdotuskartta jaetaan esityslistan mukana. Asian on valmistellut maankäyttöinsinööri Markku Mattinen, puh Kaupunginhallitus päättää esittää kaavaehdotusta muutettavaksi ennen jatkokäsittelyä seuraavasti: 1) Uudet rantasaunat (2 kappaletta) poistetaan; 2) korttelin 4 rakennuspaikat 2 ja 3 poistetaan; 3) luo-2 alueella olevat rakennuspaikat sijoitellaan niin, ettei rakentaminen uhkaa geomorfologista muodostumaa; Pöytäkirjantarkastajat:

9 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Valtuusto Kaupunginhallitus ) ranta-asemakaavateiden ohjeelliset merkinnät kaavamuutosalueen ulkopuolella poistetaan. Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti. -- Merkitään pöytäkirjaan, että maankäyttöinsinööri Markku Mattinen esitteli asiaa kokouksessa. KH Maanomistajat eivät halunneet tehdä kaavaehdotukseen kaupunginhallituksen esittämiä muutoksia, vaan toimittivat kaupungille käsiteltäväksi päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen, joka on sisällöltään lähes identtinen luonnosvaiheen version kanssa. Kaavaehdotus pidettiin julkisesti nähtävänä Kaavaehdotuksesta pyydettiin lausunnot Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta, Museovirastolta, Oulu-Koillismaan pelastuslaitokselta, Caruna Oy:ltä, Särkivaaran vesiosuuskunnalta, Oulunkaaren ympäristölautakunnalta ja kaupungin viranomaislautakunnalta. Kaavaehdotuksesta antoivat lausuntonsa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Pohjois-Pohjanmaan museo, Oulu-Koillismaan pelastuslaitos, Caruna Oy, Oulunkaaren ympäristölautakunta ja kaupungin viranomaislautakunta. Kaavaehdotuksesta jätettiin lisäksi neljä muistutusta. Lausunnot: Ely-keskus katsoo, että ranta-alueelle ei tulisi sallia uusia rakennuspaikkoja. Sen sijaan luontoselvityksen laatijan lausunnon perusteella korttelien 5,7,8 ja 9 osalta kaavaehdotuksen hyväksymiselle ei ole estettä. Oulu-Koillismaan pelastuslaitos esittää eri tonteilla sijaitsevien rakennusten väliseksi etäisyydeksi vähintään 8 metriä. Oulunkaaren ympäristöpalvelut esittää, että alueelle tuleva lisärakentaminen tulisi sijoittaa siten, että alueen jäljellä olevien geologisten muodostumien erityispiirteet säilyisivät. Rakentamista tulee ohjata kauemmaksi vesistöstä ja rakennusten vesi- ja viemäriverkkoon liittyminen tulee olla kaavamääräyksenä. Kaupungin viranomaislautakunta esittää lausunnossaan, että määräykset vesi- ja viemäriverkkoon liittymisestä ovat kohtuuttomia, koska laitosten toiminta-alue ei ylety kaikille kaavan osoittamille rakennuspaikoille. Kaavaehdotukseen ei ole tehty luonnosvaiheessa esitettyä riittävää rakennuspaikkojen Pöytäkirjantarkastajat:

10 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Valtuusto Kaupunginhallitus uudelleen tarkastelua. Kaavasta puuttuvat virkistysalueet, MU-1 alueet eivät korvaa niitä kokonaan. Kovalammen kuormitusta ei saa lisätä. Jätteiden keräilypisteen ohjeellista aluetta ei löydy kaavasta. Pohjois-Pohjanmaan museolla ja Caruna Oy:llä ei ollut huomautettavaa kaavaehdotuksesta. Muistutukset: Muistutuksissa yksityiset maanomistajat vastustavat kaavan muutosta kokonaisuudessaan ja erityisesti ranta-alueiden rakentamisen osalta. heidän mielestään ranta-alueet ovat jo nyt liian tiheään rakennettu. Kaavasta puuttuvat lisäksi riittävät selvitykset eikä muutos ei turvaa muiden maanomistajien tasapuolisia oikeuksia. Kaavan laatijan tiivistelmät lausunnoista ja muistutuksista sekä vastineet niihin jaetaan esityslistan mukana. Kaavan laatija esittää lausuntojen ja muistutusten pohjalta kaavaehdotusta muutettavaksi seuraavasti: - saunan (sa 6/2) rakennusala siirretään lähimmillään n. 35 metrin päähän rannasta; - kaavamääräyksiin lisätään kohta "5. Eri rakennuspaikoilla olevien rakennusten välisen etäisyyden tulee olla vähintään 8 metriä." Esitetty vastine ei sisällä lausunnoissa, muistutuksissa ja kaupunginhallituksen kokouksessa esitettyjä linjauksia rakentamisen määrän vähentämisestä ranta-alueella. Kaavaehdotuksessa esitetään muutoksen kohteena olevan alueen rakennusoikeuden lisäämistä yli kaksinkertaiseksi aikaisempaan ranta-asemakaavaan verrattuna. Kaavaehdotuksessa alueella on 14 lomarakennuspaikkaa ja 3 rantasaunan rakennuspaikkaa, kun vastaavat luvut voimassa olevassa ranta-asemakaavassa ovat 6 ja 1. Kaavamuutosalueen rantaviivan pituus on noin 140 metriä, Kovalammen pinta-ala on noin 14 hehtaaria ja rantaviivan pituus on noin 1,7 kilometriä. Koska Kovalammen ympäristöön sijoittuva lomarakentaminen tukeutuu pääosiltaan lammen käyttöön ja ulkoiluun sen ympäristössä, tulee ranta-alueiden rakentaminen mitoittaa sen mukaisesti. Kaavaehdotuksen mukainen rakentaminen heikentää merkittävästi Kovalammen virkistysarvoa ja muiden rannanomistajien tasapuolisia oikeuksia. Asian on valmistellut maankäyttöinsinööri Markku Mattinen, puh Pöytäkirjantarkastajat:

11 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Valtuusto Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle Särkivaaran ranta-asemakaavan muutosehdotuksen hyväksymistä seuraavasti muutettuna. 1) rantasaunat sa 6/2 ja sa 4,5,7-10 poistetaan; 2) korttelin 4 rakennuspaikat 2 ja 3 poistetaan; 3) kaavamääräyksiin lisätään kohta "5. Eri rakennuspaikoilla olevien rakennusten välisen etäisyyden tulee olla vähintään 8 metriä." Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti. VALT 23 Kaupunginhallituksen esitys: Valtuusto hyväksyy Särkivaaran ranta-asemakaavan muutosehdotuksen seuraavasti muutettuna. 1) rantasaunat sa 6/2 ja sa 4,5,7-10 poistetaan; 2) korttelin 4 rakennuspaikat 2 ja 3 poistetaan; 3) kaavamääräyksiin lisätään kohta "5. Eri rakennuspaikoilla olevien rakennusten välisen etäisyyden tulee olla vähintään 8 metriä." Valtuusto hyväksyi esityksen yksimielisesti. -- Merkitään pöytäkirjaan, että maankäyttöinsinööri Markku Mattinen esitteli asiaa valtuustolle. KH Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on tehnyt päätöksestä oikaisukehotuksen. Ely-keskus katsoo, että valtuuston hyväksymä kaavakartta ei ole päätöksen mukainen. Hyväksytty kaavakartta mahdollistaa lisärakentamisen ranta-alueelle, joka ei täytä maankäyttö- ja rakennuslain 73 :n mukaisia sisältövaatimuksia ranta-asemakaavalle. Kaupunginvaltuusto on päätöksellään poistanut ranta-asemakaavaehdotuksen korttelin 4 rakennuspaikat 2 ja 3. Valtuuston kokouksen jälkeen kaavakarttaan tehty muutos kuitenkin jättää voimaan 1995 vahvistetun Pöytäkirjantarkastajat:

12 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Valtuusto Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan esitys: ranta-asemakaavankorttelin 4, jolloin lopputulos olisi sama kuin kaavaehdotuksessa esitetyt korttelin 4 rakennuspaikat 2 ja 3. Tämä johtaisi lisärakentamiseen ranta-alueella, mikä ei ollut päätöksen tarkoitus. Oikaisukehotuksen johdosta kaupunginvaltuuston on tehtävä kaavaa koskeva uusi päätös. Jollei valtuusto tee päätöstä kuuden kuukauden kuluessa oikaisukehotuksesta, kaavan hyväksymispäätös katsotaan rauenneeksi. Oikaisukehotus koskee ainoastaan päätöksessä poistettavaksi rajattua aluetta. Päätöksen mukainen ranta-asemakaavakartta jaetaan esityslistan mukana. Asian on valmistellut maankäyttöinsinööri Markku Mattinen, puh Kaupunginhallituksen esitys: Valtuusto päättää muuttaa oikaisukehotuksen johdosta aikaisemman hyväksymispäätöksen kohdan 2 muotoon: korttelin 4 rakennuspaikat 2 ja 3 poistetaan ja alue muutetaan MU-1 alueeksi. Muilta osin aikaisempi hyväksymispäätös pysyy muuttumattomana. Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti. Pöytäkirjantarkastajat:

13 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Lausunto/ Pohjois-Suomen hallinto-oikeus / valitus Särkivaaran ranta-asemakaavan osittainen muutos KH Pohjois-Suomen hallinto-oikeus pyytää valtuuston lausuntoa tai, jos se hallituksen johtosäännön mukaan on mahdollista, antamaan lausunnon Tauno Parviaisen, Seija Parviaisen ja Alpo Parviaisen valituksesta Särkivaaran ranta-asemakaavan osittaista muutosta koskevasta valtuuston päätöksestä Valittajat vaativat päätöksen kumoamista ja kaavan vahvistamista päivätyn luonnoksen mukaisesti niin, että korttelin 4 rakennuspaikat 2 ja 4 sekä rantasaunojen rakennuspaikat sa 4,5,7-10 ja sa 6/2 palautetaan. Perusteluna vaatimukselleen valittajat esittävät, että rakennuspaikkojen poistamiselle ei ole mitään perustetta ja se poikkeaa normaalista tasa-arvoisesta kaavoituskäytännöstä samalla alueella. Korttelin 4 poistetut rakennuspaikat eivät sijaitse rantavyöhykkeellä eivätkä haittaa rannan käyttöä tai ole käytön esteenä. Päätöksessä on todettu, että kaavoitettavan alueen tehokkuusluku on liian suuri, vaikka lammen vastakkaisella puolella on ranta-asemakaavassa käytetty vastaavaa tehokkuutta. Rantasaunat ovat pieniä rakennuksia ja sijaitsevat yli 35 metrin päässä rannasta. Niiden rakentaminen ei häiritse rannan käyttöä ja ne eivät ole rannan välittömässä läheisyydessä eivätkä vaikuta vapaan rantaviivan määrään. Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on todennut kaavoituksen eri vaiheissa viranomaisneuvotteluissa ja lausunnoissaan, että korttelin 4 rakentaminen on toteutunut aiemmasta kaavasta poikkeavalla tavalla, mikä entisestään sulkee viheryhteyttä rantaan. Rannan lähettyville ei kaavan kokonaisuus huomioiden tulisi sallia enää uusia rakennuspaikkoja eli uudet saunojen rakennusalat ja korttelin 4 uudet rakennuspaikat tulee poistaa. Maanomistajan esittämät kaavaluonnos ja kaavaehdotus eivät siten ELY:n mielestä täytä maankäyttö- ja rakennuslain 73 :n mukaisia sisältövaatimuksia. Maakuntakaava ohjaa rantojen suunnittelua seuraavasti: Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa tulee ottaa huomioon ranta-alueen ympäristöolosuhteet, vesihuollon järjestäminen sekä rakennusoikeuden, yhteiskäyttöalueiden ja yleisten alueiden tasapuolinen jakautuminen eri maanomistajille. Yksityiskohtaisemmissa kaavoissa voidaan enintään puolet rantaviivasta osoittaa rakennusmaaksi. Pienissä vesistöissä rantarakentamisen mitoituksessa tulee lisäksi ottaa huomioon vesistön sietokyky ja vesipinta-ala. Pienissä saarissa mitoituksen tulee perustua saaren pinta-alaan. Kaava-asiakirjoista ei ilmene selvitystä rakennusoikeuden, yhteiskäyttöalueiden ja yleisten alueiden jakautumisesta eri maanomistajien kesken Kovalammen ranta-alueella. Kaavaselostuksessa on todettu Kovalammen muunnetun Pöytäkirjantarkastajat:

14 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus rantaviivan pituudeksi 1400 metriä, josta kaavamuutosalueeseen sisältyy noin 160 metriä. Särkivaaran ranta-asemakaavaan sisältyvän muunnetun rantaviivan pituus on noin 260 metriä, mikä on noin 19 % koko lammen rantaviivan pituudesta. Alkuperäisessä Särkivaaran ranta-asemakaavassa on kaksi omarantaista lomarakennuspaikka, kaksi yhteissaunaa sekä yksi yhteisrantainen lomarakennuspaikka noin 120 metrin päässä rannasta. Muutoksella halutaan lisätä kaksi yhteissaunaa ja kaksi yhteisrantaista loma-asuntoa noin 120 metrin etäisyydelle rantaviivasta. Muutettavassa ranta-asemakaavassa oli vapaata rantaviivaa 50 metriä (40+50 metriä), jotka kaavamuutoksella pyrittiin saamaan rantasaunojen rakennuspaikoiksi. Kaavaehdotuksen mukainen rakentaminen tarkoittaa käytännössä sitä, että Särkivaaran ranta-asemakaavan alueelle ei jää yhtään rakentamatonta rantaviivaa. Valittajat vetoavat vastineessaan maanomistajien tasavertaiseen kohteluun vertaamalla kaavaehdotuksen kokonaisrakennusoikeutta lammen vastakkaisella puolella olevan Kovalammen ranta-asemakaavan kokonaisrakennusoikeuteen. Vertailussa ei kuitenkaan oteta kantaa rakentamattoman rantaviivan määrään eikä yhteisrantaisen lomarakennuspaikkojen ja yhteiskäyttöalueiden sijoittumiseen. Verrattavassa kohteessa on rantaviivaa noin 530 m, jolle on osoitettu yksi sauna/ kokoustila ja yksi omarantainen mökki. Uusien rakennuspaikkojen jättäminen pois ranta-asemakaavasta johtuu siitä, että rannan virkistyskäytölle on jäänyt niukasti tilaa jo voimassa olevan ranta-asemakaavan takia. Ehdotettu kaavamuutos vähentäisi entisestään tätä tilaa. Samanaikaisesti kaavamuutoksella on lisätty rantaan ja vesistöön tukeutuvaa lomarakentamista kortteleissa 5,7-9. Asian on valmistellut maankäyttöinsinööri Markku Mattinen, puh Kaupunginjohtajan esitys : Kaupunginhallitus esittää lausuntonaan hallinto-oikeudelle, että ranta-asemakaavan muutos valittajien esittämällä tavalla ei täytä maankäyttö- ja rakennuslain 73 :n mukaisia sisältövaatimuksia. Maanomistajia on kohdeltu kaavoitustilanteissa tasa-arvoisesti eikä syrjivälle kohtelulle ole esitetty todellista näyttöä. Valitus on hylättävä perusteettomana. Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti. Pöytäkirjantarkastajat:

15 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Lumenkaatopaikan vuokrasopimus / Pudasjärven seurakunta KH Pudasjärven kaupunki on vuokrannut Pudasjärven seurakunnalta n. 2 ha:n suuruisen alueen lumenkaatopaikaksi Heteharjun varastoalueen välittömästä läheisyydestä, Pappila-nimisestä tilasta Rn:o 5:62. Vuokrasopimuksen kestoaika on ollut viisi vuotta kerrallaan allekirjoitettu vuokrasopimus on päättynyt vuoden 2014 lopussa. Kaupunginjohtajan esitys: Pudasjärven kaupunki on esittänyt lumenkaatopaikan vuokrasopimuksen jatkamista. Kirkkoneuvosto on hyväksynyt vuokrattavaksi Pudasjärven kaupungille Pappila 5:62 tilasta määräalan lumenkaatopaikaksi erikseen laadittavalla vuokrasopimuksella. Vuokra-aika on 5 vuotta alkaen ja vuosivuokra 200 euroa. Vuokrasopimusluonnos toimitetaan kaupunginhallitukselle esityslistan mukana. Asian on valmistellut maankäyttöinsinööri Markku Mattinen, puh Kaupunginhallitus päättää jatkaa lumenkaatopaikan vuokrasopimusta vuokrasopimusluonnoksen mukaisesti. Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti. --- Merkitään pöytäkirjaan, että Kari Tykkyläinen, Eija Ikonen, Sointu Veivo ja Marja Lantto ilmoittivat esteellisyytensä Hallintolain 28 :n 5 kohdan yhteisöjäävi perusteella ja poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Tämän asian osalta pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa. Pöytäkirjantarkastajat:

16 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Maanvuokrasopimus Pudasjärven Lämpö Oy KH Kaukolämpötoiminnan siirryttyä Pudasjärven Lämpö Oy:lle on teknisellä osastolla valmisteltu maanvuokrasopimus lämpövoimaloiden tonteista. Vuokra-alue muodostuu kolmesta tontista, jotka on rajattu asemakaavan ja nykyisen toiminnan mukaan seuraavasti: 1) Kurenalan lämpökeskus, tila Lieko RN:o 2:457, pinta-ala noin m2; 2) Törrönkankaan lämpökeskus, tila Meijeri RN:o 9:58, pinta-ala noin m2; 3) Laidunalueen lämpökeskus, tila Pirinrannan laidunalue RN:o 57:216, pinta-ala noin m2. Vuokrasopimusluonnoksen mukainen vuokra-aika on 50 vuotta, vuokra-alueen kokonaispinta-ala-ala on noin m2, perusvuokra on 2 243,16 euroa vuodessa ja lunastushinta, mikäli vuokralainen lunastaa vuokra-alueen itselleen, on euroa. Vuosivuokra ja vuokra-aikainen lunastushinta ovat sidottu elinkustannusindeksiin. Vuokrasopimus on mahdollista siirtää kolmannelle. Lämpövoimalarakennuksista sekä niihin liittyvistä varusteista ja laitteista sovitaan eri sopimuksella. Vuokrasopimusluonnos jaetaan esityslistan mukana. Asian on valmistellut maankäyttöinsinööri Markku Mattinen, puh Hallintojohtajan esitys: Kaupunginhallitus päättää vuokrata lämpökeskusten tontit Pudasjärven Lämpö Oy:lle laaditun maanvuokrasopimuksen mukaisesti. Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti. --- Merkitään pöytäkirjaan, että Tomi Timonen, Timo Vähäkuopus ja Alpo Turpeinen ilmoittivat esteellisyytensä Hallintolain 28 :n 5 kohdan yhteisöjäävi perusteella ja poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Pöytäkirjantarkastajat:

17 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Ruokapalvelupäällikön viran täyttäminen 726/03.05/2015 KH Ruokapalvelupäällikkönä toimineen Marja Pitkäsen ir ti sa nou duttua ruokapalvelupäällikön virasta kaupunginhallitus ko kouk sessaan päätti julistaa viran haettavaksi vakinaista täyt tä mis tä varten. Viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva am mat ti kor kea kou lutut kin to tai suurtalousesimiehen tutkinto taikka vastaava ai kaisem pi koulutus. Lisäksi viranhoidossa edellytetään vahvaa alan työ ko ke mus ta ja hyvää talouden tuntemusta, työnjohtotaitoja, kehit tä mis ky kyä ja muutosvalmiutta sekä atk-taitoja. Ruo ka pal ve lupääl lik kö vastaa koko kaupungin ruokapalvelusta ja sen ke hit tämi ses tä itsenäisesti sekä johtaa ruuanvalmistusta. Ruo ka pal ve lupääl lik kö osallistuu myös mahdollisuuksien mukaan käytännön ruu an val mis tus työ hön. Uuteen koulukeskukseen sijoittuvan keskus keit tiön toiminnan kehittämisessä ruokapalvelupäälliköllä on kes kei nen rooli. Palkkaus on KVTES:n mukainen, alkupalkka euroa + mahdol li set lisät. Virka oli haettavana välisenä aikana. Kuulutus jul kais tiin kaupungin ilmoitustaulun lisäksi Kuntarekryssä, Te-toimis ton sivuilla, Kalevassa, Iijokiseudussa ja kaupungin net ti si vuilla. Virkaan haki kuusi henkilöä, joista yksi perui hakemuksensa. Virkaan hakijoista kutsuttiin haastatteluun kolme: Liisa Lehto, Han ne le Kortetjärvi ja Teemu Talala. Teemu Talala perui ha kemuk sen sa virkaan eikä näin ollen osallistunut haastatteluun. Haas tat te lut pidettiin , jossa mukana olivat valtuuston va ra pu heen joh ta jat Henrik Hämäläinen, Sointu Veivo ja Marja-Lee na Törrö, kaupunginhallituksen jäsenistä Marja Lantto, Oner va Ronkainen ja Reijo Talala sekä teknisen toimen vi ran halti jois ta vs. tekninen johtaja Eero Talala ja osastosihteeri Terttu Määt tä. Haastatteluryhmän yhteisenä kantana tehtyjen haastattelujen jälkeen oli, että ruokapalvelupäällikön viran hakuaikaa jatketaan vie lä saakka siten, että ensimmäisellä hakukierroksella jätetyt ha ke muk set otetaan valintaa tehtäessä huomioon. Viran toinen hakukierros päättyy klo 16:00. Kuulutus julkais tiin kaupungin ilmoitustaululla, Kuntarekryssä, Te-toimiston sivuilla, Kalevassa, Lapin Kan sas sa, Helsingin Sanomissa ja nettisivuilla. Kaupunginhallitukselle toimitetaan hakuajan päättymisen jälkeen yhteenveto vir kaa hakeneista. Asian on valmistellut osastosihteeri Terttu Määttä, Kaupunginjohtajan esitys: Pöytäkirjantarkastajat:

18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus päättää ruokapalvelupäällikön viran valinnan jat ko toi men pi teis tä. Kaupunginjohtajan muutettu esitys: Kaupunginhallitus päättää kutsua ruokapalvelupäällikön viran haastatteluun: Hökkä Heli, Ilmoniemi Jari, Timonen Heidi ja Ervasti Aira. Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti. --- Merkitään pöytäkirjaan, että Timo Vähäkuopus ilmoitti esteellisyytensä Hallintolain 28 :n 1 kohdan osallisuusjäävi perusteella ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Pöytäkirjantarkastajat:

19 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Hyvän mielen paikat-hanke 769/02.20/2015 KH Maaseudun Sivistysliitto hakee rakennerahasto-ohjelman sosiaalirahastosta (ESR) rahoitusta Hyvän mielen paikat hankkeelle. Hanke on tarkoitus toteuttaa kolmen kunnan (Pudasjärvi, Pyhäjoki ja Tyrnävä) kanssa tiiviissä yhteistyössä. Hankkeen tavoitteena on luoda kuntaan Hyvän mielen paikka, joka edistää sosiaalista osallisuutta, ehkäisee syrjäytymistä, edistää kohderyhmän työllistymistä ja työelämävalmiuksia. Tarkoitus on yhdessä kunnan kanssa etsiä sopiva tila tai paikka, jonne toimintamalli yhdessä rakennetaan. Oulussa toimiva Hyvän mielen talon toimintamalli on tämän hankkeen suunnittelun taustalla. Hankkeen pääasiallinen kohderyhmä on työmarkkinoiden ulkopuolella olevat henkilöt, erityisesti nuoret ja maahanmuuttajat sekä syrjäytymisuhan alla olevat henkilöt. Hyvän mielen paikan toiminnassa on mukana myös aktiiviväestö, paikalliset järjestöt ja virkamiehet (nuoriso-, sosiaali- ja terveystoimi). Yhteisellä kohtaamisella varmistetaan Hyvän mielen paikan avoimuus ja estetään paikan leimautuminen erityisryhmien paikaksi. Toiminta perustuu yhdessä tekemiseen, yhteiseen suunnitteluun ja ympäristösivistyksellisiin menetelmiin. Toimintaa on sekä hankkeen että yhteistyötahojen (järjestöt) järjestämänä. Esimerkkejä toiminnasta ovat mm. kurssit, luennot, työpajat, pop up tapahtumat, ravintolapäivä, siivouspäivä, ympäristötaide, kulttuuritapahtumat ja paikallisluotsikoulutus. Hyvän mielen paikat hankkeen resurssit ovat rekrytoitava projektikoordinaattori sekä kolme aluevastaavaa 50 % työajalla. Kunnilla on mahdollisuus työllistää aluevastaava omalla rahoituksella 50 % työajalle. Aluevastaavat ovat käytännön vastuussa Hyvän mielen paikoista kunnissa. Maaseudun Sivistysliiton valtakunnallinen henkilöstöresurssi on myös hankkeen käytössä. Hankkeella on vaikutetaan sekä kohderyhmän että toimintaan osallistuvien asukkaiden hyvinvointiin, ehkäistään syrjäytymistä ja mahdollistetaan toisten ihmisten kohtaaminen matalan kynnyksen periaatteen mukaisesti. Viranomaisyhteistyölle avautuu myös uusia mahdollisuuksia kohdata erityisryhmiä ja jakaa tietoaan Hyvän mielen paikassa. Tuloksena osallistujien osallisuuden tunne vahvistuu, kulttuurien välinen ymmärrys kasvaa, syrjäytyminen ja yksinäisyys vähenevät. Paikallisen aluevastaavan kautta toimintamalli jää kuntaa pysyväksi toiminnaksi ja sitä voidaan kehittää eteenpäin. Maaseudun Sivistysliitto on toteuttanut useita kehittämishankkeita Pohjois-Pohjanmaalla sekä maaseuturahaston että Pöytäkirjantarkastajat:

20 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus rakennerahastojen rahoituksella vuosien aikana. Tuloksina on syntynyt yhteisöllistä toimintaa, maaseudun ja kaupunkialueiden vuorovaikutusta sekä kansalaisyhteiskuntaan edistäviä toimintamalleja. Hankkeen kokonaisbudjetti on euroa jakautuen vuosille Kolmen kunnan yhteinen rahoitusosuus on 20 % kokonaisrahoituksesta yhteensä , kuntakohtaisesti / vuosi, kolmen vuoden ajalla / kunta. Hankkeen toiminta-aika on Pudasjärven kaupungin maksuosuus / vuosi, yhteensä kuntarahaa hankkeeseen. Pudasjärven kaupunki palkkaa hankkeen ajalle hyvinvointikoordinaattorin, jonka palkasta 50 % menee hankkeesta ja 50 % varataan kehittämistoimen talousarvioon. Vuosittainen osuus kehittämistoimesta palkan osalta on ,00. Kulttuurikeskus Pohjantähden toimintoja kehitetään hankkeen aikana. Tavoitteena on uuden yhteisöllisyyttä lisäävän toimintamallin kehittäminen toimijoille ja kuntalaisille. Asiaa on valmistellut kehittämisasiantuntija Virpi Harilahti-Juola, puh Kaupunginjohtajan esitys: 1. Pudasjärven kaupunki sitoutuu kuntarahaosuuteen /vuosi vuosina Maksetaan kehittämisrahastosta. 2. Pudasjärven kaupunki palkkaa tapahtuma- ja kulttuurikoordinaattorin vuosille Palkasta 50 % menee hankkeesta ja 50 % kehittämisrahastosta. 3. Tapahtuma- ja kulttuurikoordinaattorin työpiste sijaitsee Kulttuurikeskus Pohjantähdessä ja tilavuokra menee kulttuuritoimen budjetista. 4. Kaupunginhallitus nimeää ohjausryhmän jäsenen. Kaupunginjohtajan muutettu esitys: 1. Pudasjärven kaupunki sitoutuu kuntarahaosuuteen /vuosi vuosina Maksetaan kehittämisrahastosta. 2. Pudasjärven kaupunki palkkaa hyvinvointikoordinaattorin vuosille Palkasta 50 % menee hankkeesta ja 50 % varataan kehittämistoimen talousarvioon. 3. Kaupunginhallitus nimeää ohjausryhmän jäsenen. Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti ja nimesi hankkeen ohjausryhmään kaupunginhallituksen edustajaksi Kari Tykkyläisen. Pöytäkirjantarkastajat:

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 50

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 50 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 50 Valtuusto 21.05.2015 AIKA 21.05.2015 klo 16:00-17:50 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Otava KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013 KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013 KOKOUSAIKA Tiistai 12.11.2013 klo 10.00 13.40 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 634 321 Arkistotoimen

Lisätiedot

151 POIKKEAMISHAKEMUS / JARI JA SIRPA HEINILUOMA 190 152 MAANVUOKRASOPIMUS, PARKANON KAUPUNKI / FENNOSTEEL OY

151 POIKKEAMISHAKEMUS / JARI JA SIRPA HEINILUOMA 190 152 MAANVUOKRASOPIMUS, PARKANON KAUPUNKI / FENNOSTEEL OY PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 181 Kaupunginhallitus 24.06.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 146 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 184 147 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 185 148 LISÄMÄÄRÄRAHA

Lisätiedot

55 Toivola-Mynttilä-Peruvesi rantaosayleiskaava (kuntoutumiskeskus) 56 Lausuntopyyntö Päijät-Hämeen maakuntakaavaehdotuksesta

55 Toivola-Mynttilä-Peruvesi rantaosayleiskaava (kuntoutumiskeskus) 56 Lausuntopyyntö Päijät-Hämeen maakuntakaavaehdotuksesta Mäntyharju Pöytäkirja 5/2015 1 (39) Aika 22.06.2015, klo 17:04-17:55 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 53 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 54 Pöytäkirjan tarkastus 55 Toivola-Mynttilä-Peruvesi

Lisätiedot

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1 Kunnanhallitus Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 222 Pohjois-Savon kaupan

Lisätiedot

16:00-17:30 II varapuheenjohtaja. Korvala Markku 16:00-17:30 jäsen. Leskinen Seppo 16:00-17:30 jäsen. Vuononvirta Aarne (Aku) 16:00-17:30 jäsen

16:00-17:30 II varapuheenjohtaja. Korvala Markku 16:00-17:30 jäsen. Leskinen Seppo 16:00-17:30 jäsen. Vuononvirta Aarne (Aku) 16:00-17:30 jäsen HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/2010 Aika 15.11.2010 klo 16:00-17:30 Paikka kunnanvirasto Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Kortesalmi Hannes 16:00-17:30 puheenjohtaja Enojärvi Annemari 16:00-17:30 jäsen

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151 Kunnanhallitus 22.04.2014 AIKA 22.04.2014 15:00-18:30 PAIKKA KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 79 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 153 80 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 14/2007 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.8.2007 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 107 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 (35 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 (35 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 (35 ) Kaupunginhallitus 04.05.2015 AIKA 04.05.2015 klo 14:00-16:22 PAIKKA Kaupungintalo, 2. kerroksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 185 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 19.09.2013

Ympäristölautakunta 19.09.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 282 Ympäristölautakunta 19.09.2013 Aika 19.09.2013 klo 18:43-20:38 Paikka Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 82 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 284 83 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 15 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuuston istuntosali. 15 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2007 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 19.3.2007 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 15 33 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2014 531. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2014 531. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2014 531 Kaupunginhallitus Aika 08.09.2014 klo 18:00-21:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 215 Kirkonseudun asemakaavan

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 112 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 203 113 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

Haapavedellä 24.11.2009 Ilmoitustaulunhoitaja

Haapavedellä 24.11.2009 Ilmoitustaulunhoitaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 22/2009 435 KOKOUSAIKA 23.11.2009 klo 18.05-20.22 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaupungintalo Erkki Rytky, puheenjohtaja Heikki Halla-aho,

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 326 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 310 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 12/09 Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien vaali

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2010 50. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2010 50. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2010 50 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 24.02.2010 ASIAT Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 53 24 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Lisätiedot

Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta.

Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta. LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Aika 16.06.2015 klo 13:00-14:38 Paikka Kuntala, Kokoushuone 1 Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta.

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 1 Kunnanhallitus 08.09.2014 AIKA 08.09.2014 klo 17:00-20:30 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 240 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 10/2014 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 10/2014 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 10/2014 1 Kunnanhallitus Aika 16.06.2014 klo 14:00-17:27 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 136 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 Kunnanhallitus 07.11.2013 AIKA 07.11.2013 klo 15:00-17:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 254 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2010 1 Kaupunginhallitus, julkinen AIKA 24.05.2010 kello 12:00-14:38 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 163 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 19:00-20:54 PAIKKA Kaupungintalo, Iso Auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 08.04.2014 klo 18:00-20:05 Paikka Kaupungintalon II -krs kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Väli-Torala Tapio 18:00-20:05 puheenjohtaja

Lisätiedot