TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 17.3.2011 126. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A"

Transkriptio

1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t Aika torstai klo Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Nappu Juha varapuheenjohtaja Ainasoja Merja jäsen Hemling Seija jäsen Nurmio Merja jäsen Paasio Pertti jäsen, poistui klo Puhakka Maria jäsen Sandberg Siv jäsen Suominen Ari jäsen Kaituri Heli varajäsen Huovinen Pentti Hermonen Merja Hirvonen Martti Järvensivu Jukka Loukiala Kimmo Norvasuo Tuomo Pätsi Toni Vahtola Pirjo Heino Paula Hokka Irma Hurme Hannu Kallio Hannu Kosola Seppo kv:n pj kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra vt. kirkkoherra kirkkoherra vs. kirkkoherra kirkkoherra tiedotuspäällikkö vt. talous- ja suunnittelujohtaja yhteisten työmuotojen johtaja hallintojohtaja, sihteeri kiinteistöjohtaja Poissa Rinne Heimo puheenjohtaja Lahti Marika jäsen Saarela Pekka jäsen Aaltonen Niko varajäsen Saksa Kirsti kv:n vpj Lehikoinen Jouni kirkkoherra Mäntylä Heikki kirkkoherra Sepponen Eero kirkkoherra 145 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avaa kokouksen. Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2 KOKOUKSEN LAILLISUUS Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden. Kokous todettiin lailliseksi. 147 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 148 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouksen esityslistan. lista hyväksyttiin. 149 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Maria Puhakka ja Ari Suominen. 150 ILMOITUSASIAT 1. Pöytäkirjoja kiinteistölautakunnan pöytäkirja nro 2/ diakoniatyön johtokunnan pöytäkirja nro 2/ Pöytäkirjojen johdosta ei ole huomautettavaa. Kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen. hyväksyttiin.

3 Hallintojohtajan asiat 151 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE NRO 8 / 2011 Kirkkohallitus ilmoittaa yleiskirjeessä kirkon kirjanpidon ja palkanlaskennan palvelukeskuksen (HeTa) valmistelun tilanteesta helmikuussa Toimipisteiden sijaintipaikkakunnat: Ensimmäinen toimipiste, joka on myös palvelukeskuksen pääpaikka, sijoitetaan Ouluun. Seuraavat tulevat Lahteen ja Kuopioon. Ruotsikielisen toimipisteen sijaintipaikka on Porvoo. Pilottiseurakunnat: Oulun seurakuntayhtymä sekä Rovaniemen, Ylivieskan, Kiimingin, Kalajoen, Nivalan, Oulaisten, Haapaveden, Sievin, Alavieskan, Paltamon, Utajärven, Hailuodon ja Haapajärven seurakunnat. Avainhenkilöiden valinta: Palvelukeskuksen johtajan, tietohallintopäällikön ja henkilöstöpäällikön virat täytetään keväällä Heidän työskentelypaikkansa tulee olemaan Oulussa. Tietojärjestelmähankinta: Neuvottelut käynnistyvät maaliskuun alussa. Hankintapäätökset tehdään kevään 2011 aikana. Palvelukeskuksen nimi: Palvelukeskuksen virallinen nimi on kirkon kirjanpidon ja palkanlaskennan palvelukeskus. Lyhyestä, epävirallisesta nimestä on nimikilpailu Sakastin HeTa-sivustolla. Nimiehdotukset 2.5. mennessä. HeTa-infokiertue: Turussa suomenkielinen ja ruotsinkielinen infotilaisuus klo Ilmoittautumiset mennessä tai Ilmoittautuneille lähetetään erikseen tarkempi aikataulu ja aiheet. Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi kirkkohallituksen yleiskirjeen nro 8 / Ilmoitus taloustoimistolle. hyväksyttiin.

4 TIEDOTUSTOIMIKUNNAN ASETTAMINEN VUOSIKSI Tiedotustoimikunnan johtosäännön mukaan tiedotustoimintaa johtaa ja valvoo yhteisen kirkkoneuvoston alainen tiedotustoimikunta. Toimikuntaan kuuluu puheenjohtaja sekä kuusi muuta kirkkoneuvoston kahdeksi vuodeksi valitsemaa jäsentä. Kirkkoneuvoston puheenjohtajalla ja hallintojohtajalla on läsnäolo-oikeus kokouksissa. Toimikunnan jäsenistössä tulee seurakuntatyön ja tiedotusalan tuntemus sekä ruotsalaisen seurakunnan olla edustettuina. Toimikunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan. Tiedotustoimikuntaan ovat vuosina kuuluneet seuraavat henkilöt: puheenjohtaja Winter Leena, ekonomi jäsenet Elo Jarkko, virtuaaliasioiden koordinaattori Häggman Bengt, valtiotieteen maisteri Leppänen Päivi, toimittaja Raitis Harri, kirjailija Rannikko Ann-Mari, toimittaja Skogman Siv, uutispäällikkö. Toimikunnan sihteerinä on toiminut tiedotuspäällikkö Paula Heino. Seurakunnan toimielimiä valittaessa tulee huomioida sukupuolten tasa-arvo (KL 25:10a). Kirkkovaltuuston valitsemat neuvottelijat ovat esittäneet tiedotustoimikuntaan valittaviksi seuraavat henkilöt: puheenjohtaja Anni Itähaarla, FM, opettaja jäsenet Pasi Ahola, opiskelija Harri Raitis, kirjailija Ann-Mari Rannikko, toimittaja Uolevi Salonen, varastotyöntekijä Arja von Schöneman, HuK, matkailuopas Siv Skogman, uutispäällikkö

5 Johtoryhmä yhtyy neuvottelijoiden esitykseen. Kirkkoneuvosto päättää valita tiedotustoimikuntaan vuosiksi seuraavat henkilöt: puheenjohtaja: Anni Itähaarla, FM, opettaja jäsenet: Pasi Ahola, opiskelija Harri Raitis, kirjailija Ann-Mari Rannikko, toimittaja Uolevi Salonen, varastotyöntekijä Arja von Schöneman, HuK, matkailuneuvoja Siv Skogman, uutispäällikkö. Ilmoitus tiedotustoimikuntaan valituille ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 153 N VAMMAISNEUVOSTON JÄSENTEN NIMEÄMINEN VUOSIKSI Kirkkoneuvosto perusti diakoniatyön johtokunnan alaisuuteen vammaisneuvoston. Vammaisneuvoston kokoonpanosta ja tehtävistä päätettiin seuraavaa: Kokoonpano Vammaistyöryhmä nimeää vammaisneuvostoon 3 vammaisjärjestöjen edustajaa ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Yhteisen diakoniatyön johtokunta nimeää 3 jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen seurakuntayhtymän niistä luottamushenkilöistä ja viranhaltijoista, joiden toimialaan vammaisia koskevat asiat kuuluvat. Vammaisneuvoston sihteerinä toimii diakoniakeskuksen vammaistyöntekijä. Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajalla, hallintojohtajalla, yhteisten työmuotojen johtajalla, tiedotuksen edustajalla ja kiinteistöosaston edustajalla on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. nimeää vammaisneuvoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, joista toinen valitaan vammaisjärjestöjä edustavien henkilöiden keskuudesta ja toinen seurakuntayhtymän eri hallintokuntia edustavista henkilöistä. Puheenjohtajuus vuorottelee toimikausittain seurakuntayhtymän ja vammaisjärjestöjen välillä.

6 Tehtävät: 1. Vammaisneuvosto seuraa tasa-arvoisen osallistumisen ja yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden toteutumista vammaisten ihmisten elämässä ja yhteisöjen rakenteissa Turussa ja Kaarinassa. 2. Vammaisneuvosto edistää seurakunnallisten palvelujen saatavuutta ja soveltuvuutta kaikille. 3. Vammaisneuvosto edistää vammaisten ihmisten mahdollisuutta osallistua ja vaikuttaa seurakuntayhtymän päätöksentekoon. 4. Vammaisneuvosto tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja seurakuntayhtymän hallintoelimille. 5. Vammaisneuvosto lisää seurakunnan työntekijöiden ja luottamushenkilöiden sekä seurakuntalaisten osaamista vammaisten ihmisten kohtaamisessa. 6. Vammaisneuvosto toimii osallistumisen esteiden poistamiseksi koulutuksen ja tiedotuksen avulla. 7. Vammaisneuvosto pitää yhteyttä toimialan yhteistyökumppaneihin. 8. Vammaisneuvosto laatii seurakuntayhtymän vammaisohjelman ja edistää sen toteutumista. 9. Vammaisneuvosto laatii vammaisneuvoston toimintasuunnitelman. Toimikaudella vammaistoimikunnan kokoonpano on ollut seuraava: Vammaistyöryhmän nimeämät jäsenet Leila Häkkinen, Turun Seudun Invalidit ry varajäsen Veijo Lehtonen, Turun Seudun kehitysvammaisten tuki ry Riitta Nissilä, Varsinais-Suomen Polioinvalidit ry varajäsen Markku Vuorinen, Kynnys ry Pirkko Heino, Palveluyhdistys Kaseva ry varajäsen Aino Rantala, Turun Seudun Lihastautiyhdistys Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden edustajat Merja Nurmio, diakoniatyön johtokunnan pj. varajäsen Pertti Saarinen, yhteisen diakoniatyön johtokunnan vpj. Heikki Arikka, kasvatuksen teologi varajäsen Jani Käsmä, nuorisosihteeri Hannu Suihkonen, diakoniajohtaja varajäsen Helvi Lähteenmäki, diakoniatyöntekijä Puheenjohtajuusvuoro on ollut luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden edustajalla. Merja Nurmio toimi puheenjohtajan ja Leila Häkkinen varapuheenjohtaja. Sihteerin tehtäviä ovat hoitaneet Tarja Mäntyvaara ja Helvi Lähteenmäki.

7 Diakoniatyön johtokunta esittää kirkkoneuvostolle, että seurakuntayhtymän vammaisneuvostoon toimikaudeksi valitaan jäsenet ja varajäsenet seuraavasti: Vammaistyöryhmän nimeämät jäsenet Leila Häkkinen, Turun Seudun Invalidit ry varajäsen Aino Rantala, Turun Seudun Lihastautiyhdistys Riitta Nissilä, Varsinais-Suomen Polioinvalidit ry varajäsen Pirjo Seppälä, Turun huonokuuloiset ry Markku Vuorinen, Varsinais-Suomen näkövammaiset ry varajäsen Marja-Liisa Lahtinen, Turun seudun mielenterveysyhdistys ITU ry Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden edustajat Sari Silvo, diakoniatyön johtokunta varajäsen Matti Pennanen, diakoniatyön johtokunta Heikki Arikka, kasvatuksen teologi varajäsen Jani Käsmä, nuorisosihteeri Hannu Suihkonen, diakoniajohtaja varajäsen, vs. kehitysvammaistyön diakoniatyöntekijä (sijaisuus auki) Sihteeri diakoniatyöntekijä Helvi Lähteenmäki Vammaisneuvoston puheenjohtajaksi diakoniatyön johtokunta esittää valittavaksi Leila Häkkisen ja varapuheenjohtajaksi Sari Silvon. Kirkkoneuvosto päättää, että seurakuntayhtymän vammaisneuvostoon toimikaudeksi valitaan jäsenet ja varajäsenet seuraavasti: Vammaistyöryhmän nimeämät jäsenet Leila Häkkinen, Turun Seudun Invalidit ry varajäsen Aino Rantala, Turun Seudun Lihastautiyhdistys Riitta Nissilä, Varsinais-Suomen Polioinvalidit ry varajäsen Pirjo Seppälä, Turun huonokuuloiset ry Markku Vuorinen, Varsinais-Suomen näkövammaiset ry varajäsen Marja-Liisa Lahtinen, Turun seudun mielenterveysyhdistys ITU ry Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden edustus Sari Silvo, diakoniatyön johtokunta

8 varajäsen Matti Pennanen, diakoniatyön johtokunta Heikki Arikka, kasvatuksen teologi varajäsen Jani Käsmä, nuorisosihteeri Hannu Suihkonen, diakoniajohtaja varajäsen, vs. kehitysvammaistyön diakoniatyöntekijä (sijaisuus auki) Vammaisneuvoston puheenjohtajaksi nimetään Leila Häkkinen ja varapuheenjohtajaksi Sari Silvo. Sihteerinä toimii diakoniatyöntekijä Helvi Lähteenmäki. Osallistumisoikeus kokouksiin on yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Heimo Rinteellä, hallintojohtaja Hannu Kalliolla, yhteisten työmuotojen johtaja Hannu Hurmeella, kiinteistöjohtaja Seppo Kosolalla ja tiedotuspäällikkö Paula Heinolla. Ilmoitus vammaisneuvostoon valituille ja diakoniatyön johtokunnalle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 154 MIRKKA TORPAN LUOTTAMUSTEHTÄVÄN LAKKAAMINEN KM Mirkka Torppa on valittu lapsityön johtajan virkaan lukien. Seurakunnan viranhaltija ei voi toimia yhteisen kirkkovaltuuston varajäsenenä, joten Mirkka Torppa on pyytänyt, että kirkkovaltuusto toteaisi hänen luottamustoimensa lakanneeksi. (KL 8:4,2, KJ 7:2,3) Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että Mirkka Torpan luottamustehtävä yhteisen kirkkovaltuuston varajäsenenä todetaan päättyväksi lukien. Ilmoitus kirkkovaltuustolle. hyväksyttiin. 155 LILLEMOR WENNERSTRÖMIN YM. VALTUUSTOALOITE Valtuutetut Lillemor Wennerström, Ann-Sofie Hurme, Kim Fröman, Folke Åminne ja Eivor Huldén tekivät kirkkovaltuustossa aloitteen

9 Lastenkirkko.fi verkkosivuston ruotsinkielisen version laatimisesta. Aloite kuuluu seuraavasti: Liite Lastenkirkko.fi on suurten seurakuntayhtymien ja Kirkon tiedotuskeskuksen yhteisesti kustantama palvelu, jossa me olemme vain osatoimija. Palvelua koordinoidaan Vantaan seurakuntayhtymästä. Käytännössä siellä on yksi tiedottaja hoitaa palvelua oman työnsä ohella. Aloite annettiin tiedotustoimiston valmisteltavaksi, ja tiedotuspäällikkö Paula Heino selvitti mahdollisuutta toteuttaa aloitteessa esitetty ruotsinkielinen sivusto. Aloitteen tekoaikaan eivät Lastenkirkko.fi valtakunnallisen palvelun resurssit eivät sitä mahdollistaneet, ja tilanne on edelleen valitettavasti sama. Aloitteen toive on kuitenkin viety eteenpäin Vantaan seurakuntayhtymän viestintäpäällikkö Aila Alarodulle. Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että Lillemor Wennerströmin ym. aloite merkittäisiin loppuun käsitellyksi. Aloitteessa esitetty toive on viety eteenpäin Lastenkirkko.fi verkkosivustoa ylläpitävälle Vantaan seurakuntayhtymälle. Ilmoitus kirkkovaltuustolle. hyväksyttiin. 156 JAANA KOSKENNIEMEN JA PENTTI HUOVISEN VALTUUSTOALOITE Jaana Koskenniemi ja Pentti Huovinen tekivät kirkkovaltuustossa seuraavan aloitteen: Kirkollisessa kalenterissa joka sunnuntaille on annettu psalmi-, vanhan testamentin-, kirje- ja evankeliumitekstit. Me allekirjoittaneet esitämme, että jokaisen sunnuntain raamatunjakeet ja kohdat (esim. PS. 28:1-2, 6-9; Joos. 24:21-27; Hepr. 12:25-29; Luuk 6:27-31) voitaisiin ilmoittaa kirkollisten ilmoitusten yhteydessä jossain sopivassa ilmoituksen kohdassa, esimerkiksi vasemmassa yläreunassa, jossa useimmiten on tyhjää tilaa. Itse tekstejä ei ilmoitetukseen luonnollisestikaan mahdu. Näin joka sunnuntaille tärkeät raamatunjakeet olisivat kaikkien lukijoiden saatavilla etukäteen, tulivatpa he kirkkoon tai eivät.

10 Aloite annettiin tiedotustoimiston valmisteltavaksi. Tiedotustoimisto on ryhtynyt noudattamaan aloitteessa esitettyä käytäntöä vuodesta 2008 alkaen. Sunnuntain teksti on varsinaisten seurakuntakohtaisten ilmoitusten lopussa. Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että Jaana Koskenniemen ja Pentti Huovisen aloite merkittäisiin loppuun käsitellyksi, koska aloitteessa esitetty käytäntö on toteutettu. Ilmoitus kirkkovaltuustolle. Käsittely Vastauksena kirkkovaltuuston puheenjohtaja Pentti Huovisen kommenttiin hallintojohtaja Hannu Kallio katsoi, että esittelyssä pitäisi puhua sunnuntain teemasta sunnuntain tekstin asemesta. Jäsen Merja Ainasoja esitti, että kirkollisten ilmoitusten yhteydessä esitetään päivän teema, sunnuntain Raamatun tekstikohdat sekä vielä nettiviittaus näihin tekstikohtiin. Jäsen Seija Hemling kannatti esitystä. Hallintojohtaja muutti esittelyään Ainasojan esityksen mukaiseksi. Kirkkoneuvosto päätti, että kirkollisten ilmoitusten yhteydessä esitetään päivän teema, sunnuntain Raamatun tekstikohdat sekä vielä nettiviittaus näihin tekstikohtiin. Lisäksi kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että Jaana Koskenniemen ja Pentti Huovisen aloite merkittäisiin loppuun käsitellyksi, koska aloitteessa esitetty käytäntö on osin toteutettu ja muilta osin päätetty toteuttaa. Ilmoitus kirkkovaltuustolle. 157 RAILI PAJULAN VALTUUSTOALOITE Raili Pajula teki kirkkovaltuustossa seuraavan aloitteen: TEOSTOMAKSUJEN MAKSAMINEN KAUNEIMMAT JOULULAULUT TILAISUUKSISTA Seurakuntien jäsenmäärät pienenevät. Kirkon ja kansalaisen kohtaamisesta puhutaan paljon. Joulun aikaan kansalaiset hakeutuvat kirkon yhteyteen. Kauneimmat joululaulut tilaisuudet keräävät Turussakin kirkon täyteen. Silloin kukaan ei kysy minkä seurakunnan jäsen olet tai oletko ollenkaan kirkon jäsen.

11 Teosto perii näistä tilaisuuksista oman osansa. Koska tilaisuudet ovat yleistä seurakukuntatyötä kirkon hyväksi, niin Teoston perimistä kustannuksista pitäisi seurakuntayhtymän huolehtia. Esitän, että Turun Kaarinan seurakuntayhtymä ottaa vastatakseen kauneimpien joululaulujen Teostokorvaukset. Seurakuntayhtymä on vuodesta 2009 lähtien maksanut 8 prosenttia vuosittaisesta teostomaksusta. Muu osuus maksusta on jyvitetty jäsenmäärän suhteessa seurakuntien maksettavaksi. Yhtymän osuuteen sisältyvät mm. Kauneimmat joululaulut tilaisuudet, joten aloitteessa esitetty on toteutunut. Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että Raili Pajulan aloite Kauneimmat joululaulut tilaisuuksien teostomaksujen maksamisesta seurakuntayhtymän määrärahoista merkitään käsitellyksi. Aloitteessa esitetty käytäntö on toteutunut vuodesta 2009 lähtien. Ilmoitus kirkkovaltuustolle. hyväksyttiin. 158 UOLEVI LAHDEN ALOITE Uolevi Lahti teki kirkkoneuvostossa seuraavan aloitteen: Aloite kirkkoneuvostolle aloite koskee kaikkia Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän alueella. Esitän seuraavaa: On valmistettava karttoja, joista selviää seurakuntien rajat kirjattuna katujen ja teiden nimillä! Allekirjoittanut pyysi keskusrekisteriltä ja Martin seurakuntasihteeriltä tietoa Martinseurakunnan rajoista, mutta kumpikaan ei niitä osannut antaa. Kun keskustelin rekisterin ihmisten kanssa seurakuntien rajoista, esittivät he pyynnön tuoda asia kirkkoneuvoston päätettäväksi. Asiaa selvitettäessä tavoitteena oli toteuttaa kartta suoraan seurakuntayhtymän nettisivuille. Tarvittavaa sähköistä aineistoa kadunnimistä ei ollut kuitenkaan saatavilla. Turun kaupungin kanssa saatiin vuonna 2010 aikaan sopimus, että kaupunki toteuttaa kartan. Niinpä seurakuntavaaleihin valmistauduttaessa syksyllä 2010 Internetiin hankittiin kartta, josta selviävät seurakuntien rajat. Seurakuntien sivulta on linkki Turun seudun opaskartta sivustolle, Seurakuntarajat. Karttaa voi käyttää niin, että osoitteen syöttämällä karttaohjelma ilmoittaa seurakunnan, johon

12 kyseisessä osoitteessa asuva kuuluu. Kartta löytyy myös Internetin kautta osoitteesta Kirkkoneuvosto merkitsee Uolevi Lahden aloitteen käsitellyksi, koska aloitteessa esitetty on toteutunut. Ilmoitus Uolevi Lahdelle. hyväksyttiin. 159 TEOSTOMAKSUT VUONNA 2011 Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto r.y:n kanssa on solmittu alkaen voimaan tullut seurakuntasopimus, joka kattaa seurakunnan piirissä esitetyn teostomaksun alaisen musiikin esittämisen. Sopimus on tehty jatkumaan toistaiseksi ja hinta tarkistetaan vuosittain. Sopimuksen hinta määräytyy seurakunnan jäsenmäärän mukaan. Jäsenmaksu oli 7,92 senttiä + alv 9 % vuonna 2009 ja 8,30 senttiä + alv 9 % per seurakunnan jäsen vuonna Vuonna 2009 teostomaksuja on maksettu yhteensä ,85 euroa ja vuonna ,32 euroa. Seurakuntayhtymä maksoi teostomaksun tilaisuuskohtaisesti kuhunkin tilaisuuteen sovellettavan tariffin mukaisesti vuoden 2008 loppuun saakka. Järjestelmä edellytti sekä etukäteisilmoitusta että jälkikäteistä raportointia. Vertailukelpoiset seurakuntayhtymät olivat jo tuolloin siirtyneet jäsenperusteiseen seurakuntasopimukseen. Tämä käytäntö perustuu kirkkohallituksen vuonna 1999 antamaan suositukseen. Todellisten musiikinkäyttöön perustuva järjestelmä edellyttää niin työlästä raportointia, että mahdollinen kustannussäästö hukkuu lisääntyneen työmäärän alle. Tämän vuoksi vaihtoehtoisen toimintatavan kustannuksia ei kannata selvittää. Teostomaksu on jyvitetty seurakunnille jäsenmäärän mukaan. Koska seurakuntayhtymä järjestää myös teostomaksun alaista toimintaa, on seurakuntayhtymän osuudeksi teostomaksusta laskettu vuosittain 8 prosenttia. Seurakuntayhtymän osuuteen sisältyvät Kauneimmat joululaulut tilaisuudet ja muut hyväntekeväisyystilaisuudet. Koska yhtymän yksiköillä ei ole yhteistä kustannuspaikkaa, on yhtymän osuus teostomaksusta maksettu musiikkitoimikunnan varoista. Teosto r.y. on ilmoittanut korottavansa jäsenkohtaisen hinnan 8,50 sentiksi + alv 9 %. Muilta osin sopimuksen sisältö ei muutu. Musiikkitoimikunnan vuoden 2011 talousarvioon on edelleen varattu seurakuntayhtymän teostomaksua varten määräraha. Yhtymän 8 prosentin osuus tulee olemaan noin 1200 euroa.

13 Konserttien ja musiikkifestivaalien teostomaksuhinnasto vuonna 2011on seuraava: Liite Kiinteitä hintoja on korotettu hieman, mutta korvausprosentit pysyvät ennallaan. Pääsymaksuttomien konserttien ja musiikkifestivaalien musiikin hinta perustuu yleisön määrään. Yleisömäärien mukainen porrastus on uudessa hinnastossa entisen kaltainen. Niiden pääsymaksuttomien konserttien ja musiikkifestivaalien, joiden ohjelmasta vähintään 1/3 on suojattua musiikkia, musiikin hinta nousee yhdellä sentillä per kuuntelija. Kirkkoneuvosto hyväksyy Teosto r.y:n korotuksen vuoden 2011 teostomaksuihin ja päättää jatkaa jäsenmäärään perustuvaa seurakuntasopimusta muutoin entisin ehdoin. Teostomaksu päätetään jyvittää aiempien vuosien tapaan seurakunnille jäsenmäärän suhteessa ja seurakuntayhtymän osuudeksi lasketaan 8 prosenttia. Yhtymän osuus maksetaan musiikkitoimikunnan varoista. Konserttien ja musiikkifestivaalien hinnasto merkitään tiedoksi. Ilmoitus kaikille yksiköille ja taloustoimistolle. hyväksyttiin. 160 PUHELINVAIHTEENHOITAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN Taloustoimistossa on ollut päättyvin hakuajoin haettavana puhelinvaihteenhoitajan (402) virka. Hakuilmoitus julkaistiin Turun Sanomissa seuraavan sisältöisenä: Puhelinvaihteenhoitajan virka on haettavana. Katso lisätiedot ja hakuohjeet: Hakuaika päättyy Kirkkoneuvosto ja sähköinen rekrytointikanava Oikotiellä seuraavasti:

14 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä on haettavana PUHELINVAIHTEENHOITAJAN VIRKA taloustoimistossa Viran kelpoisuusehtona on merkonomin tutkinto tai muu alan koulutus. Viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää kokemusta vastaavissa tehtävissä, selkeää puhelinääntä sekä tarvittavaa ruotsinkielen taitoa. Valittavan tulee olla Suomen evankelisluterilaisen kirkon jäsen. Puhelinvaihteenhoitajan viran peruspalkka määräytyy vaativuusryhmän 402 mukaan ja on euroa. Lisäksi on mahdollista saada työkokemukseen perustuva vuosisidonnainen palkanosa, jonka suuruus on enintään 18 %. Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä seurakuntayhtymän työterveyshuollon antama hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan. Virassa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Tiedusteluihin vastaa vt. talous- ja suunnittelujohtaja Irma Hokka, puh Lisätiedot ja sähköinen haku osoitteessa viimeistään Kirkkoneuvosto Määräaikaan mennessä virkaa haki 60 henkilöä. Hakijayhteenveto on seuraava: Liite Haastatteluun kutsuttiin hakupapereiden perusteella Marina Hamnström, Margit Hokkanen, Anu Junnila, Anneli Kuneinen, Anitta Oksa, Sirpa Rinne, Rhea Söderström ja Tanja Viljanto-Ruuhimäki. Haastattelun suorittivat hallintojohtaja Hannu Kallio ja vt. talous- ja suunnittelujohtaja Irma Hokka. Haastatteluun kutsutuista sopivimmaksi avoinna olevaan puhelinvaihteenhoitajan virkaan katsottiin tradenomi Tanja Viljanto-Ruuhimäki. Kirkkoneuvosto päättää valita puhelinvaihteenhoitajan (402) virkaan tradenomi Tanja Viljanto-Ruuhimäen ehdolla, että hän toimittaa hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan. Tanja Viljanto-Ruuhimäki on hoitanut useissa jaksoissa sijaisena puhelinvaihteenhoitajan virkaa, joten häneen ei sovelleta hakuilmoituksessa mainittua 6 kuukauden koeaikaa.

15 Ilmoitus Tanja Viljanto-Ruuhimäelle, muille virkaa hakeneille, henkilöstörekisterin hoitajalle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. Käsittely Hallintojohtaja Hannu Kallio täydensi esitystään siten, että Tanja Viljanto- Ruuhimäki valitaan virkaan alkaen. Kirkkoneuvosto päätti valita puhelinvaihteenhoitajan (402) virkaan alkaen tradenomi Tanja Viljanto-Ruuhimäen ehdolla, että hän toimittaa hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan. Tanja Viljanto-Ruuhimäki on hoitanut useissa jaksoissa sijaisena puhelinvaihteenhoitajan virkaa, joten häneen ei sovelleta hakuilmoituksessa mainittua 6 kuukauden koeaikaa. Ilmoitus Tanja Viljanto-Ruuhimäelle, muille virkaa hakeneille, henkilöstörekisterin hoitajalle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. 161 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE NRO 7 / 2011 UUDET OIKAISUVAATIMUSOHJE- JA VALITUSOSOITUSMALLIT Muutoksia kirkon muutoksenhakujärjestelmään aiheuttavat voimaan tullut kirkkolain muutos. Kirkkolain muutoksen taustalla on voimaan tullut hankintalain muutos ja voimaan tullut hallintolain muutos. Oikaisuvaatimus Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä kirkkoneuvoston, yhteisen kirkkoneuvoston tai seurakuntaneuvoston alistettavassa asiassa tekemään päätökseen, vaan muutosta haetaan näissä tapauksissa suoraan alistusviranomaiselta alistusvalituksella. Alistusvalitus voidaan tehdä myös tarkoituksenmukaisuusperiaatteella. Kirkkolaki 24:3. Alistusasioita koskeva muutoksenhakumenettelyn muutos on otettu huomioon kirkkohallituksen laatimissa uusissa yhteisen kirkkoneuvoston ja seurakuntaneuvoston pöytäkirjoihin ja päätöksiin liitettävissä muutoksenhakuohjeissa. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä sekä laillisuus- että tarkoituksenmukaisuusperusteilla. Kirkollisvalituksen oikaisuvaatimuksesta tehtyyn seurakunnan päätökseen saa sen sijaan tehdä enää laillisuusperusteilla eli sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt vi-

16 ranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muutoin lainvastainen (KL 24:4). Suuri osa oikaisuvaatimusta koskevista säännöksistä sisältyy voimassa olevaan kirkkolakiin, ja hallintolaki vain täydentää kirkkolain säännöksiä. Hallintolain edellyttämät muutokset uusituissa muutoksenhaun mallilomakkeissa näkyvät lähinnä oikaisuvaatimuksen muotoa ja sisältöä koskevien vaatimusten täsmentymisenä. Muutoksenhaku hankintapäätökseen Kirkkolain mukaista oikaisuvaatimusta tai kirkollisvalitusta ei saa tehdä kirkollisen viranomaisen päätökseen hankinta-asiassa, jos asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan eli päätöksissä, joissa hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon. Kansallisen kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa ovat käytössä yksinomaan hankintalain mukaiset oikeussuojakeinot. Kirkkolain 24 luvun 14 :n 3 momentin säännös on siirretty luvun 8 a :n 2 momentiksi. Kansallisen kynnysarvon alittavissa pienhankinnoissa muutoksenhakijalla on kirkkovaltuuston ja yhteisen kirkkovaltuuston hankintapäätöksen osalta mahdollisuus kirkollisvalituksen tekoon hallinto-oikeudelle. Muiden toimielinten osalta on rinnalla mahdollisuus kirkkolain mukaiseen oikaisuvaatimuksen tekoon. Hankintalain mukaista hankintaoikaisua sovelletaan kansallisen kynnysarvon ylittävien ja sellaisen hankintayksikön päätöksen tai muun hankintamenettelyssä tehdyn ratkaisun korjaamiseen, johon ei muutoin sovelleta hankintalakia (ns. pienhankinnat). Mallilomakkeissa muutoksenhakuohjaus markkinaoikeuteen on siirretty valitusosoitus-kohdan alle. Malleissa on huomioitu myös hankintalain mukainen hankintaoikaisu (hankintalaki ), jossa hankintayksikkö voi itse poistaa virheellisen päätöksensä tai peruuttaa toimenpiteen sekä ratkaista asian uudelleen. Kirkkolain 24 luvun 8a pykälän 2 momenttia sovelletaan myös sellaisiin hankintoihin, jotka on aloitettu ennen Tiedoksiantoa koskevan säännöksen selkeyttäminen Kirjetiedoksiannoissa tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Oikaisuvaatimusohjeen ja valitusosoituksen antaminen virkasuhdetta koskevaan päätökseen Virkasuhde on julkisoikeudellinen palvelussuhde. Virkasuhdetta koskevissa riitaisuuksissa noudatetaan tämän vuoksi hallintolainkäyttölain ja kirkko-

17 lain säännöksiä oikaisuvaatimusohjeen ja valitusosoituksen antamisessa. Riitaisuudet ratkaistaan hallinto-oikeudellisessa lainkäyttömenettelyssä. Palvelussuhteen ehtoja koskeva päätös Palvelussuhteen ehdoista on sovittu virkaehtosopimuksella. Palvelussuhteen ehtoja ovat virkaehtosopimuksessa palkkausta, virkavapautta, vuosilomaa, matkakorvauksia ja työaikaa koskevat määräykset sekä eräät erillisillä virkaehtosopimuksilla sovitut asiat (esim. henkilöstökoulutuksen ajalta annettavat etuudet). Näitä koskevat riitaisuudet ratkaistaan Kiron pääsopimuksen 7-12 :n mukaisessa menettelyssä (paikallinen tulkintaneuvottelu, keskusneuvottelu, työtuomioistuin). Päätöksistä ei voi tehdä oikaisuvaatimusta tai kirkollisvalitusta. Tämän vuoksi tällaisiin päätöksiin ei anneta lainkaan oikaisuvaatimusohjetta tai valitusosoitusta. Tämä on huomioitu mallilomakkeissa. Virkasuhteeseen valitsemista, siitä irtisanomista sekä kurinpitomenettelyä koskeva päätös Kirkkoneuvostossa tai seurakuntaneuvostossa tehtyyn virkasuhteeseen ottamista tai virkasuhteen päättämistä koskevaan päätökseen annetaan aina oikaisuvaatimusohje. Jos asiasta tehdään oikaisuvaatimus, oikaisuvaatimuksesta tehtyyn päätökseen annetaan valitusosoitus hallinto-oikeuteen. Kurinpitomenettelyä koskevaan päätökseen (KL 24:4) samoin kirkkovaltuustossa käsiteltyyn virkasuhteeseen ottamista tai virkasuhteen päättämistä koskevaan päätökseen annetaan valitusosoitus hallinto-oikeuteen. Kirkkovaltuustoon päätökseen ei voi tehdä oikaisuvaatimusta. Oikaisuvaatimusohjeen ja valitusosoituksen antaminen työsuhdetta koskevaan päätökseen Työsuhde on yksityisoikeudellinen sopimussuhde. Sen vuoksi työsuhdetta koskevissa riitaisuuksissa pääsääntönä on se, että ne käsitellään yleisissä oikeuksissa riita-asioina eikä työsuhdetta koskevaan päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksella tai kirkollisvalituksella. Periaatteesta on kuitenkin poikkeuksia. Palvelussuhteen ehtoja koskeva päätös Palvelussuhteen ehdoista on sovittu työsopimuksella. Työsuhteessa palvelussuhteen ehtoja koskevissa päätöksistä ei anneta oikaisuvaatimusohjetta tai valitusosoitusta. Riitaisuudet ratkaistaan Kirkon pääsopimuksessa sovitulla tavalla. Työsuhteeseen valitsemista ja siitä irtisanomista koskeva päätös Työsuhteeseen valitsemista tai siitä irtisanomista koskeva päätökset ovat luonteeltaan yksityisoikeudellisia työsopimuslain soveltamiseen liittyviä päätöksiä. Niihin liittyvät riitaisuudet käsitellään siviilikanteina käräjäoikeudessa. Siksi lähtökohtaisesti työsuhdetta koskevaan päätökseen ei anneta valitusosoitusta.

18 Periaatteesta on yksi poikkeus. Se koskee sellaisia työsuhteita, joihin on asetettu kelpoisuusvaatimus. Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksessä (KHO 2006:28) on katsottu, että jos työsuhteeseen on asetettu kelpoisuusvaatimus, muutoksenhakuohjaus on annettava. Kelpoisuusvaatimuksen asettaminen työsuhteeseen katsotaan luonteeltaan julkisoikeudelliseksi päätökseksi, vaikka se liittyy yksityisoikeudelliseen sopimussuhteeseen. Siksi työsuhteeseen valittaessa kelpoisuusvaatimuksen noudattamista koskeva riita-asia ratkaistaan kirkollista muutoksenhakua koskevassa järjestyksessä. Jos seurakunnan työsuhteeseen on asetettu kelpoisuusvaatimus, valintapäätöksestä on siten annettava muutoksenhakuohjaus. Työsuhteita, joissa on kelpoisuusvaatimus, voi tulla eteen yhteistyösopimuksissa kunnan kanssa. Näin esimerkiksi silloin, jos seurakunta hoitaa yhteistyösopimuksen perusteella kunnan puolesta lasten iltapäiväkerhotoimintaa, ja yhteistyösopimukseen on kirjattu kelpoisuutta koskeva sopimuskohta. Tällöin seurakunta joutuu edellyttämään yhteistyösopimuksen mukaisissa tehtävissä olevilta sitä kelpoisuutta, jota vastaavassa työssä kunnassa olevilta edellytetään. Työsuhteeseen valinnasta annetaan tällöin muutoksenhakuohjaus. Uudet oikaisuvaatimusohje- ja valitusosoitusmallit Aiemmat oikaisuvaatimusohje- ja valitusosoitusmallit ovat vuodelta Nyt kirkkohallituksen on laatinut uudet oikaisuvaatimusohje- ja valitusosoitusmallit, joissa on otettu huomioon hankintalain, hallintolain ja kirkkolain muutokset. Lainmuutoksista aiheutuvien sisällöllisten muutosten lisäksi mallilomakkeiden yleisilmettä ja käytettävyyttä on selkeytetty ja mallien soveltamisohjeet on uusittu. Mallilomakkeet sisältävät oman oikaisuvaatimusohjeen ja valitusosoituksen liitettäväksi seurakunnan ja yhtymän toimielinten pöytäkirjaan sekä omat oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitukset liitettäväksi pöytäkirjanotteeseen ja seurakunnassa ja yhtymähallinnossa tehtyyn yksittäiseen päätökseen. Uudet mallilomakkeet täyttöohjeineen tullaan tallentamaan käytettäviksi T- asemalle Muutoksenhaku-kansioon. 1. Mallilomakkeet kirkkovaltuuston pöytäkirjaan (lomake 1) ja pöytäkirjanotteeseen (lomake 5). 2. Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus yhteisen kirkkoneuvoston, seurakuntaneuvoston, niiden jaostojen, johtokuntien sekä seurakunnan ja seurakuntayhtymän muiden toimielinten pöytäkirjaan Oikaisuvaatimusohje- ja valitusosoituslomake (lomake 2) liitetään yhteisen seurakuntaneuvoston, yhteisen kirkkoneuvoston, niiden jaoston, johtokun-

19 nan sekä seurakunnan ja seurakuntayhtymän muiden toimielinten pöytäkirjaan. Oikaisuvaatimus/valitusosoitus (lomake 6) seurakuntaneuvoston, yhteisen kirkkoneuvoston, neuvoston jaoston, johtokuntien sekä luottamushenkilön ja viranhaltijan päätökseen. Oikaisuvaatimus/valitusosoitus (lomake 7) yhteisen kirkkoneuvoston, sen jaoston, johtokunnan, luottamushenkilön, viranhaltijan sekä muiden toimielinten pöytäkirjanotteeseen tai päätökseen, josta voidaan tehdä kirkkolain mukainen oikaisuvaatimus. 3.Valitusosoitus seurakuntaneuvoston oikaisuvaatimuksen johdosta antamaan päätökseen Valitusosoitus (lomake 8) seurakuntaneuvoston kirkollisasiassa oikaisuvaatimuksen johdosta antamaan päätökseen. 4.Valitusosoitus yhteisen kirkkoneuvoston oikaisuvaatimuksen johdosta antamaan päätökseen Valitusosoitus (lomake 9) yhteisen kirkkoneuvoston kirkollisasiassa oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen. 5. Muutoksenhakukielto Muutoksenhakukielto pöytäkirjanotteeseen / viranhaltijapäätökseen (lomake 3). Lomaketta käytetään pöytäkirjanotteeseen tai päätökseen, joista ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, kirkollisvalitusta tai hallintovalitusta, koska päätös on vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Uudet mallilomakkeet täyttöohjeineen ovat esityslistan liitteenä: Liite Kirkkoneuvosto päättää lähettää materiaalin seurakuntaneuvostoille ja johtaville viranhaltijoille käytettäväksi valitusosoituksina. Uudet lomakkeet ja täyttöohjeet ovat tallennettuina T-asemalle Muutoksenhaku-kansioon. Ilmoitus seurakuntaneuvostoille ja johtaville viranhaltijoille. hyväksyttiin.

20 Talous- ja suunnittelujohtajan asiat 162 SAIRAUSLOMIEN MYÖNTÄMINEN Seuraavat seurakuntien palveluksessa olevat henkilöt ovat anoneet sairauslomaa lääkärintodistuksella todetun työkyvyttömyyden perusteella: Liite 1 162, jaetaan vain kokoukseen osallistuville. Koska sairauslomat ovat henkilökohtaisina asioina salassa pidettävää tietoa, taltioidaan liite suoraan salassa pidettävien asioiden pöytäkirjakansioon. Kirkkoneuvoston jäsenet voivat halutessaan kokouksen aikana luovuttaa omat liitteensä sihteerille hävitettäviksi luotettavalla tavalla. Liitteessä on sairauslomaa esitetty 75 henkilölle. Kirkkoneuvosto päättää myöntää sairauslomat liitteessä esitetyllä tavalla. Ei muutoksenhakuoikeutta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 163 HARRI RUSKEEPÄÄN OMAN AUTON KÄYTÖN LASKUTUSOIKEUSANOMUS Turun tuomiokirkkoseurakunnan vs. kappalainen Harri Ruskeepää on pyytänyt oman auton käytön laskutusoikeutta. Hän asuu osoitteessa ---. Virkapaikaksi on esitetty Turun tuomiokirkkoseurakuntaa, Eerikinkatu 3. Tuomiorovasti Heimo Rinne puoltaa anomusta. Kirkkoneuvosto päättää myöntää oman auton käytön laskutusoikeuden Harri Ruskeepäälle hänen liikkuessaan virkamatkoilla seurakuntayhtymän alueella ja työpisteissä. Ruskeepään virkapaikaksi määrätään seurakuntayhtymän toimitalo osoitteessa Eerikinkatu 1 3. Ruskeepään tulee tutustua seurakuntayhtymän voimassa olevaan matkustussääntöön. Ilmoitus Harri Ruskeepäälle, Heimo Rinteelle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 164

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 12.1.2006 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 1 39 Aika torstai 12.1.2006 klo 16.00 18.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.3.2012 131. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.3.2012 131. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 29.3.2012 131 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 171 193 Aika torstai 29.3.2012 klo 14.00 14.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.3.2006 156. Paikka Ruotsalainen seurakuntatalo, Aurelia, Aurakatu 18

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.3.2006 156. Paikka Ruotsalainen seurakuntatalo, Aurelia, Aurakatu 18 23.3.2006 156 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 172 206 Aika torstai 23.3.2006 klo 16.00 17.55 Paikka Ruotsalainen seurakuntatalo, Aurelia, Aurakatu 18 Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.11.2010 562. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.11.2010 562. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 25.11.2010 562 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 584 610 Aika torstai 25.11.2010 klo16.00 16.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 16.5.2013 klo 16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 22/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.10.2005 502. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 22/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.10.2005 502. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 27.10.2005 502 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 488 514 Aika torstai 27.10.2005 klo 16.00 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.1.2006 36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 40 68 Aika torstai 26.1.2006 klo 17.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.4.2005 226. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.4.2005 226. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 21.4.2005 226 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 207 235 Aika torstai 21.4.2005 klo 16.00 17.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja Hlavatý Jari jäsen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.9.2013 394. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.9.2013 394. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 19.9.2013 394 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 19.9.2013 klo 16.00 17.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 24.4.2012 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman Sali 2. krs, Kirkkotie 6 Liite Asia sivu 125 KOKOUKSEN AVAUS 188 126 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.1.2007 31. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.1.2007 31. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 25.1.2007 31 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 34 59 Aika torstai 25.1.2007 klo 16.00 16.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 31.10.2013 klo 16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 18.10.2007 475 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 495 532 Aika torstai 18.10.2007 klo 16.00 17.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 10.3.2005 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 10.3.2005 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 10.3.2005 138 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 123 149 Aika torstai 10.3.2005 klo 16.00 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Aika Torstai 29.3.2012 klo 16.15 18.10 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja, 47-54, 56-64 Alaja, Riitta

Lisätiedot

PÄÄTÖSLUETTELO. Hollolassa 13.8.2014. Antti Lahtinen kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja

PÄÄTÖSLUETTELO. Hollolassa 13.8.2014. Antti Lahtinen kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja PÄÄTÖSLUETTELO Hollolan seurakunnan kirkkoneuvoston 13.8.2014 Sovituksenkirkossa pitämän kokouksen päätösluettelo. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 15.8.2014-29.8.2014 ma-pe klo 9-15 kirkkoherranvirastossa.

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) KOKOUSTIEDOT Aika 24.3.2015 klo 18-20.24 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16) Aika: Keskiviikko 19.12.2012 kello 17.45-18.25 Paikka: Langinkosken kirkko, Toivonsali Läsnä: Heikki J. Oksanen puheenjohtaja Aimo Ilomäki varapuheenjohtaja Tellervo Aho

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) KOKOUSTIEDOT Aika 11.2.2015 klo 18-19.58 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 11/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (11)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 11/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (11) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (11) Aika: Keskiviikko 9.10.2013 kello 16.30-17.34 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2014 1(43) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 4.9.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2014 1(43) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 4.9.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2014 1(43) Aika Torstai 4.9.2014 klo 16.15 17.37 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Mäkinen, Jussi puheenjohtaja Alaja, Riitta Alajoki, Asko Karhola,

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) ASIALISTA 2/2015 16 Kokouksen avaus 17 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 18 Yhteisen kirkkovaltuuston sihteerin valinta 19 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Seurakuntaneuvosto Kokous 29.10.2014

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Seurakuntaneuvosto Kokous 29.10.2014 TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Aika Paikka 29.10.2014 klo 17.00-19.00 Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Osallistujat Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja Alaja, Riitta Eskelinen,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 12/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.5.2008 279. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 12/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.5.2008 279. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 29.5.2008 279 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 298 331 Aika torstai 29.5.2008 klo 16.00 18.35 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(16) Diakonian ja yhteiskuntavastuun johtokunta Kokous 2.10.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(16) Diakonian ja yhteiskuntavastuun johtokunta Kokous 2.10.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(16) Aika Torstai 2.10.2014 klo 16.00-17.25 Paikka Kokoushuone Ateena, Seurakuntien talo Osallistujat Jäsenet Aumala, Olli puheenjohtaja Karttunen,

Lisätiedot

Keskiviikko 23.10.2013 klo 17.15 20.35. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 23.10.2013 klo 17.15 20.35. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 9/2013 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (25) 217 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 23.10.2013 klo 17.15 20.35 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 5/2015 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (29) 120 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 26.2.2014 klo 17.15 20.45. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 26.2.2014 klo 17.15 20.45. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 2/2014 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (31) 25 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 26.2.2014 klo 17.15 20.45 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2013 1 (17) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 7.3.2013 ASIALISTA 2 / 2013

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2013 1 (17) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 7.3.2013 ASIALISTA 2 / 2013 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2013 1 (17) ASIALISTA 2 / 2013 Sivu 33 Kokouksen avaus 3 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 35 Pöytäkirjantarkastajien valinta 3 36 Kokouksen

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 17.6.2014. Paikka Kaukajärven seurakuntakoti, Keskisenkatu 20

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 17.6.2014. Paikka Kaukajärven seurakuntakoti, Keskisenkatu 20 TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1(12) Aika 17.6.2014 klo 18.00 20.05 Paikka Kaukajärven seurakuntakoti, Keskisenkatu 20 Osallistujat Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Ahonen, Valtteri

Lisätiedot