KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 15/2009 Yhteinen kirkkoneuvosto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 15/2009 Yhteinen kirkkoneuvosto 12.11.2009"

Transkriptio

1 1 (16) KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 15/2009 Yhteinen kirkkoneuvosto AIKA Torstai klo PAIKKA Taloustoimisto, Kustaa Aadolfinkatu 16 KOKOUSASIAT Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä pitäminen Työjärjestyksen hyväksyminen 188 Kokkolan ja Lohtajan seurakuntien metsäsuunnittelutarjoukset 189 Vuokratarjous turvealueesta 190 Leirikeskusten suunnittelutyöryhmän loppuraportti ja jatkotoimenpiteet 191 Lausunto pesänselvitys- ja perinnönjakosuunnitelmaan 192 Seurakuntamestarin viran täyttäminen 193 Työsuhteen vakinaistaminen / Suvanto 194 Kälviän kirkon ja hautausmaan seurakuntamestarin työaika 195 Sivutoimilupa-anomus / Palola 196 Kokouspalkkioiden maksaminen työntekijöille 197 Kuvataidetyöryhmän kokouksen pöytäkirja Kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastusraportit 199 Talousarvion 2010 erilliskysymyksiä 200 Hautaukseen liittyvien maksujen tarkistaminen 201 Vuoden 2010 talousarvio 202 Vakuutusyhtiön takautumisoikeuteen liittyvä maksuvaatimus 203 Työsuojelun toimintaohjelma 204 Työympäristötoimikunnan kokouksen pöytäkirja Muut mahdolliset asiat Merk. ERKKI MURTOMÄKI puheenjohtaja Veikko Hillilä hallintojohtaja

2 2 (16) KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 15/2009 Yhteinen kirkkoneuvosto AIKA Torstai klo PAIKKA Taloustoimisto, Kustaa Aadolfinkatu 16 LÄSNÄ x Murtomäki Erkki puheenjohtaja x Hautamäki Esko varapuheenjohtaja - (Holm Per-Ole) x Björndahl Maj-Britt - (Jansson Peter) x Göös Sakari - (Mäkelä Jukka) x Harju Jari - (Salo Tuula) x Isohanni Irma (Heino Salme) - Juvonen Martti - (Urpilainen Kari) x Kallinen Markku - (Hankaniemi Irma) x Klemola Annikki - (Pihlajamaa Juha) x Pikkarainen Kaija - (Mehtälä Anja) - Puutio Eeva x (Herlevi Mikko) - Rytioja Antti - (Rajaniemi Tuula) x Stenman Nils-Erik - (Varhama Borghild) x Maijala Aimo ykv:n puheenjohtaja x Snellman Hans ykv:n varapuheenjohtaja Harju Veli-Pekka kirkkoherra, Kaustinen ja Ullava - Jukkola Tuomo kirkkoherra, Lohtaja x Kankkonen Peter kirkkoherra, Kokkolan ruots Niemelä Heikki kirkkoherra, Kälviä x Hillilä Veikko hallintojohtaja x Björkström Aune-Inkeri viestintäpäällikkö x Hanni Eero toimistopäällikkö x Herlevi Susanna pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja käsittää pykälät KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Puheenjohtaja onnitteli Aimo Maijalaa tässä kuussa olleen syntymäpäivän johdosta. Kirkkoherra Peter Kankkonen piti alkuhartauden, jonka jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3 3 (16) PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA JA PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Esko Hautamäki ja Maj-Britt Björndahl. Tarkastus on maanantaina klo taloustoimistossa. Tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä taloustoimistossa TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Työjärjestykseksi hyväksyttiin esityslistan mukaiset asiat. 188 / 09 KOKKOLAN JA LOHTAJAN SEURAKUNTIEN METSÄSUUNNITTELUTARJOUKSET Yhtymään kuuluvien Kokkolan ja Lohtajan seurakuntien metsäsuunnitelmat vanhenevat. Lohtajan suunnitelma vanhenee kuluvan vuoden ja Kokkola vuoden 2010 lopussa. Suunnitelma käsittää Kokkolan seurakuntien alueella n ha ja Lohtajan seurakunnan alueella n. 873 ha metsäalaa. Kirkkojärjestyksen 15 luvun 8a :n seurakunnan tulee hoitaa metsiä vahvistetun metsäsuunnitelman mukaisesti ja sen tulee olla ammattiasiantuntemusta edustavan yhteisön tai henkilön laatima. Tekniikka tuo jatkossa mahdollisuuden ylläpitää metsäsuunnitelmaa päivitettynä, jolloin erillisistä 10-vuotissuunnitelmista voidaan luopua. Metsäpalvelusopimukseen kirjattiinkin kohta, jossa Metsänhoitoyhdistys tarjoaa ajan tasalla olevan metsäsuunnitelman ylläpidon. Ajantasainen metsäsuunnitelma on siten aina metsänomistajan saatavilla nettipalvelun kautta. Tässä vaiheessa kuitenkin on vielä laadittava suunnitelmat manuaaliversioin ja olemme pyytäneet tarjoukset kolmelta toimijalta ja sen ovat jättäneet seuraavat yhteisöt: Skogsvårdsföreningen Österbotten, Metsäkeskus Etelä-Pohjanmaa ja Metsänhoitoyhdistys Keskipohja. Tarjoukset voidaan hyväksyä suunnitelmakohtaisesti, jolloin saadaan kokonaisedullinen sopimus. Tarjoukset esitellään kokouksessa. Toimistopäällikkö: 1. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että yhtymä teettää Lohtajan seurakunnan metsäsuunnitelman Etelä-Pohjanmaan Metsäkeskuksella kokonaishintaan euroa + alv 22 %. Kokkolan seurakuntien metsäsuunnitelman tekee Skogsvårdsföreningen Österbotten hintaan 11 euroa/ha eli hintaan n euroa + alv 22 %. 2. Sopimukset allekirjoittaa yhtymän puolesta toimistopäällikkö Eero Hanni. Päätösehdotuksen kohdat 1 ja 2 hyväksyttiin yksimielisesti.

4 4 (16) 189 / 09 VUOKRAUSTARJOUS TURVEALUEESTA Vapo on lähestynyt seurakuntayhtymää vuokraustarjouksella, joka koskisi suoaluetta Sievin kunnan rajalla. Kyseessä on entisistä Lohtajan seurakunnan tiloista ja rajattu yhteensä 108 hehtaarin alue, jonka Vapo haluaisi vuokrata turvetuotantoon 40 vuodeksi. Vuosivuokratarjous alueesta on 80 euroa/ha eli euroa. Lisäksi Vapo maksaisi kertaluontoista varausmaksua 100 euroa/ha eli euroa. Työryhmä Eero Hanni, Veikko Hillilä, Aimo Maijala ja Esko Hautamäki kävi metsäasiantuntija Maritta Niemen johdolla tutustumassa alueeseen ja totesi alueen kylläkin soveltuvan turvetuotantoon, mutta piti läheistä Rättyänojaa riskialttiina mahdollisille valumille. Toisaalta haluttiin tuoda esille julkisyhteisön kanta luontoon ja ympäristöön, jonka tulee olla kestävän kehityksen periaatetta noudattava. Kolmanneksi on perusteltua odottaa Länsi-Suomen ympäristökeskuksen suunnitelmaa läheisten järvien ennallistamiseksi. Neljänneksi taloudellinen merkitys ainakin tässä vaiheessa katsottiin niin vähäiseksi, ettei tuotantoa ole tarpeen aloittaa. Maritta Niemen asiantuntijalausunto liitteenä A/ 189. Toimistopäällikkö: Tarjoukseen vastataan kieltävästi pohjautuen asiantuntijalausuntoon ja todetaan tämän hetken tilanteen olevan sellainen, ettei tuotantoa ole syytä käynnistää. Tilanne arvioidaan tarvittaessa uudelleen ympäristökeskuksen päätösten jälkeen. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 190 / 09 LEIRIKESKUSTEN SUUNNITTELUTYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI JA JATKOTOIMENPITEET Leirikeskusten suunnittelutyöryhmä jäseninään Paananen Juhani pj luottamushenkilö Kokkola, Hautaniemi Riitta Vasikkasaaren emäntä Kokkola, Kankkonen Peter kirkkoherra Karleby sv. Kokkola, Hanni Eero siht. toimistopäällikkö, Isolankila Oiva luottamushenkilö Kälviä, Koutonen Tatu kasvatustyön johtaja Kokkola ja Ijäs Oili nuorisotyönohjaaja Lohtaja sai yhteiseltä kirkkoneuvostolta tehtäväkseen seurakuntayhtymän leirikeskusten kokonaiskartoituksen. Toimeksiannossa tuli selvittää ennen kaikkea leirikeskusten kapasiteetti, mahdolliset remontti- ja investointitarpeet sekä käyttöaste. Yhtymään kuuluvat seuraavat leirikeskukset: Suviranta, Torsö, Soldatskär, Vasikkasaari, Pirskeri ja Nuolinen. Muut paitsi Nuolinen sijaitsevat nykyisen Kokkolan kaupungin alueella n. 10 km:n säteellä Kokkolan keskustasta, Nuolinen

5 5 (16) Kaustisen kunnassa. Pirskeriin on matkaa n. 20 km, Nuoliseen reilut 40 km. Ainoastaan kesäkäytössä ovat Suviranta, Torsö ja Soldatskär. Työryhmä toteaa, että yhtymällä on varsin kattava oma leirikeskus-kapasiteetti, joiden käyttöä voidaan vielä tasoittaa eri seurakuntien kesken. Rakennusten ikä ja kunto on vaihteleva. Niiden peruskunnostuksiin sekä huoltokorjauksiin on hyvä varautua vuosittain säännöllisten katselmusten avulla. Lisäksi on paikallaan uusia vanhentunutta konekantaa erityisesti työturvallisuuden ja työergonomian näkökulmasta katsottuna. Varauskäytäntöä haluttiin myös selventää perustamalla yhtymään pysyvä suunnittelutyöryhmä ja antamalla ensisijainen varausoikeus paikallisseurakunnille. Leirikeskusten suunnittelutyöryhmän raportti, liite A/ 190 Toimistopäällikkö: 1. Perustetaan yhtymään pysyvä suunnittelutyöryhmä, joka koordinoi leirikeskusten käyttöä. Työryhmään kuuluisi joka seurakunnasta yksi viranhaltija ja yhtymästä kaksi. Ryhmä suunnittelisi ja kokoaisi syksyn aikana tulevan vuoden leirit. Leiritysohjelma annettaisiin tiedoksi mennessä. 2. Perustetaan Pirskeriä varten oma kehittämis-/suunnittelutyöryhmä, johon kuuluisi kiinteistöpäällikkö, toimistopäällikkö, Kälviän seurakunnasta yksi työntekijä- ja yksi luottamushenkilöedustaja Tehtävänä on laatia selvitys käyttötarpeista ja/tai uudisrakentamisesta. Työryhmän tulee antaa toimeksiannosta raportti huhtikuun loppuun mennessä Keskustelun jälkeen päätösehdotuksen kohdat 1 ja 2 hyväksyttiin yksimielisesti. Seurakuntaneuvostot tekevät esityksen työryhmiin nimettävistä henkilöistä. Pirskeri-työryhmään nimettiin myös leirikeskusten suunnittelutyöryhmän puheenjohtaja Juhani Paananen. 191 / 09 LAUSUNTO PESÄNSELVITYS- JA PERINNÖNJAKOSUUNNITELMAAN Seurakuntayhtymältä on pyydetty lausuntoa Eino ja Maria Isohannin kuolinpesän perinnönjakosuunnitelmaan. Eino ja Maria Isohanni ovat tehneet yhdessä ja erikseen useita erinäisiä testamentteja. Testamenteissa on mainittu useita erityistestamentin saajia, joista yksi on Kokkolan suom. seurakunta.

6 6 (16) Seurakunta on mainittu kahdessa testamentissa yhdessä Himangan, Kannuksen, Toholammin ja Lestijärven seurakuntien kanssa, jotka saisivat Himangan edustalla olevan Klipin saaren rakennuksineen yhteiseen omistukseen. Käyttö on määritelty työntekijöiden ja pienten nuorisoryhmien virkistyspaikaksi, eikä sitä voi myydä tai luovuttaa muuhun tarkoitukseen. Myöhemmässä testamentissa Toholampi ja Lestijärvi ovat pudonneet saajien joukosta pois. Tarkoitus on varmaan ollut jalo ja vilpitön, mutta yhteisomistus tuo omia käytännön vaikeuksia, eikä saareen ole kovin helppo järjestää toimivaa huoltoa tai aikataulutusta. Toimistopäällikkö: Kokkolan suom. seurakunta ja Kokkolan seurakuntayhtymä ei vetoa testamenttiin, eikä ole vaatimassa testamentissa mainittua osuuttaan. Seurakunta ja seurakuntayhtymä haluaa kunnioittaa Eino ja Maria Isohannin yhteistä, keskinäistä tahtoa ja toivoo asian ratkaisussa päädyttävän siihen, mitä kumpikin yhdessä ovat esittäneet ja että omaisuus jaetaan kuolinpesän osakkaiden sopimalla tavalla. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 192 / 09 SEURAKUNTAMESTARIN VIRAN TÄYTTÄMINEN Avoinna olleen seurakuntamestarin viran hakuaika päättyi Määräaikaan mennessä saatiin 12 hakemusta. Yhdistelmä hakijoista on kokouksen pöytäkirjan liitteenä A/ 168. Seurakuntamestarin tehtäviin kuuluu Annan ja Marian hautausmaiden työnjohtotehtävät sekä huolehtiminen kiinteistöistä ja hautaamiseen liittyvistä tehtävistä. Viran kelpoisuusehtona on soveltuva ammatillinen koulutus tai käytännön työkokemus. Lisäksi arvostetaan teknistä osaamista ja kokemusta työnjohtotehtävistä. Tehtävä edellyttää molempien kotimaisten kielten hyvää taitoa. Haastatteluryhmän yksimielinen ehdotus on, että seurakuntamestarin virkaan valitaan Katrina Rönnqvist. Varalle ehdotetaan Risto Juntusta. Hakijoiden arvioinnissa kiinnitettiin huomiota koulutukseen, työalan tuntemiseen, asiakaspalvelutaitoihin ja työnjohdollisiin valmiuksiin. Lisäksi huomioitiin hakijoiden kotimaisten kielten taito. Katrina Rönnqvistin koulutus, työkokemus ja haastattelussa saatu yleisvaikutelma vastaavat parhaiten tehtävälle asetettuja vaatimuksia.

7 7 (16) Sekä Kokkolan suom. seurakuntaneuvosto että Kokkolan ruots. seurakuntaneuvosto puoltavat haastatteluryhmän ehdotusta. Yhteinen kirkkoneuvosto 1. valitsee haastatteluryhmän ehdotuksen pohjalta seurakuntamestarin alkaen tai sopimuksen mukaan ja varalle toisen henkilön, 2. vahvistaa viranhaltijan vaativuusryhmäksi 403, 3. toteaa, että viran täyttämisessä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa ja virkavaali voidaan vahvistaa sen jälkeen, kun valittu on esittänyt hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan. Keskustelun jälkeen seurakuntamestarin virkaan valittiin yksimielisesti Katrina Rönnqvist tai sopimuksen mukaan. Varalle valittiin yksimielisesti Risto Juntunen. Kukaan ei vaatinut suljettua lippuäänestystä virkaa täytettäessä. Päätösehdotuksen kohdat 2 ja 3 hyväksyttiin yksimielisesti. 193 / 09 TYÖSUHTEEN VAKINAISTAMINEN / SUVANTO Annan ja Marian hautausmailla työskentelevän suntio Jouko Suvannon työsuhde päättyy Hän on hoitanut myös suntion tehtäviä siunauskappelissa. Hän on työskennellyt hautausmaalla alkaen. Jouko Suvanto on opiskellut oppisopimuskoulutuksessa suntioksi alkaen. Hän valmistuu Hautausmaajohtokunta ehdottaa, että Jouko Suvannon työsuhde vakinaistetaan alkaen. Vuoden 2010 talousarviossa on huomioitu määrärahaa yhden vakinaisen työsuhteen perustamiseen. Eläkepoistumaa on myös hautaustoimella edessä. Lähivuosina on eläkkeelle jäämässä 3 4 henkilöä. Suuri haaste on pätevien henkilöiden rekrytointi hautaustoimen palvelukseen. Hyväksytään hautausmaajohtokunnan ehdotus ja vakinaistetaan suntio/haudankaivaja Jouko Suvannon työsuhde alkaen, työn vaativuusryhmä 401. Koska yhteinen kirkkovaltuusto ei ole vielä vahvistanut vuoden 2010 talousarviota, päätettiin yksimielisesti siirtää asian käsittely pidettävään kokoukseen.

8 8 (16) 194 / 09 KÄLVIÄN KIRKON JA HAUTAUSMAAN SEURAKUNTAMESTARIN TYÖAIKA Kälviän kirkossa ja hautausmaalla työskentelee osa-aikainen (78 %/30 viikkotyötuntia) seurakuntamestari Timo Alatupa. Työaika koostuu kirkon suntion tehtävistä (24 viikkotyötuntia) ja hautausmaan seurakuntamestarin tehtävistä (6 viikkotyötuntia). Viime vuoden kesään asti Kälviän seurakunnan palveluksessa oli kaksi osaaikaista (52 %/20 viikkotyötuntia) seurakuntamestaria. Kiinteistöpäällikkö esittää, että virka muutettaisiin kokoaikaiseksi alkaen siten että työajasta 60 % koostuisi kirkon suntion tehtävistä ja 40 % hautausmaan seurakuntamestarin tehtävistä. Hyväksytään kiinteistöpäällikön ehdotus Timo Alatuvan työajan muuttamisesta kokoaikaiseksi alkaen. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 195 / 09 SIVUTOIMILUPA-ANOMUS / PALOLA Tiedottaja Eveliina Palola anoo sivutoimilupaa työskennelläkseen omassa viestintäalan yrityksessä, Evie viestintätoimisto Eveliina Palola, tiedottajan viran ohessa. Tunteja viikossa kertynee korkeintaan 4. Yritys on perustettu syksyllä Yrityksen työtehtäviin kuuluu tällä hetkellä pääosin esitteiden, mainosten ja kirjojen taittoa. Työtehtävien kautta Eveliina Palola saa hyötyä ja kokemusta myös tiedottajan työtä ajatellen. Hyväksytään Eveliina Palolan sivutoimilupa-anomus. Ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti. Sivutoimi ei saa haitata tiedottajan toimen hoitamista. 196 / 09 KOKOUSPALKKIOIDEN MAKSAMINEN TYÖNTEKIJÖILLE Luottamushenkilöiden palkkiosäännön mukaan Kokkolan seurakuntayhtymän ja siihen kuuluvien seurakuntien virallisesti asettamien hallinto- ja toimielinten kokouksista on suoritettu luottamushenkilöille ja läsnäoleville viranhaltijoille kokouspalkkio, jonka suuruus on 27 euroa.

9 9 (16) Kokouksen puheenjohtajana ja sihteerinä enimmän ajan toimineille maksetaan kokouspalkkio 50 prosentilla korotettuna. Jos kokous kestää yli kolme tuntia, korotetaan kokouspalkkiota 25 prosentilla jokaiselta täydeltä tunnilta, jonka luottamushenkilö yli kolmen tunnin on kokouksessa saapuvilla. Virka- ja työehtosopimuksen 62 4 mom. mukaan viranhaltijat, joihin noudatetaan työaikamääräyksiä ja joiden virkatehtäviin kokouksiin osallistuminen kuuluu, saavat kokousten ajalta palkan ja kokousaika on heidän työaikaansa. Saman pykälän 2 mom. mukaan viranhaltijalle voidaan seurakunnan asianomaisen viranomaisen harkinnan mukaan maksaa kokouspalkkio. Kälviän seurakunta on myös maksanut työntekijöille kokouspalkkiot. Kaustisen seurakunta on maksanut kokouspalkkiot virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti palkkana. Lohtajalla ei ole maksettu kokouspalkkioita. Päätetään maksaa työntekijöille kokouspalkkiot luottamushenkilöiden palkkiosäännön mukaan. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Aune-Inkeri Björkström, Eero Hanni ja Susanna Herlevi eivät osallistuneet asian käsittelyyn ja päätöksentekoon. 197 / 09 KUVATAIDETYÖRYHMÄN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Kuvataidetyöryhmä on pitänyt kokouksen 2.11., liite A/ 197. Merkitään työryhmän päätökset tiedoksi ja hyväksytään sen toimenpide-ehdotukset. Nimetään työryhmän sihteeriksi suostumuksen perusteella Kristina Holm. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

10 10 (16) 198 / 09 KIINTEÄN JA IRTAIMEN OMAISUUDEN TARKASTUSRAPORTIT Kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastajat ovat tehneet tarkastukset ja jättäneet tarkastusraportit, A/ 198. Taloussäännön 31 :n mukaan tilintarkastajien tehtävänä on tarvittaessa suorittaa myös kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastus, ellei yhteinen kirkkovaltuusto ole erikseen valinnut kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastajia. Seurakuntayhtymän laajentuessa tämän vuoden alussa sovittiin, että jokaisen liittyneen seurakunnan seurakuntaneuvosto valitsee omat tarkastajat valtuustokauden loppuun asti. Merkitään tarkastusraportit tiedoksi ja tarkastuksissa havaitut korjaustarpeet huomioon otettaviksi. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 199 / 09 TALOUSARVION 2010 ERILLISKYSYMYKSIÄ Yhteinen kirkkoneuvosto päätti vahvistaa ensi vuoden budjettiraamiksi, että käyttötalousmenot, sisältäen myös palkka- ja henkilöstömenot, saavat kasvaa 1 % vuodesta Viime vuonna myönnettiin Kaustisen ja Ullavan seurakunnalle euron lisäsumma kappeliseurakunnan aiheuttamiin ylimääräisiin hallintomenoihin. Tämä summa unohtui, kun vahvistettiin seurakuntien talousarviovarojen jakotaulukko vuodelle Hautausmaajohtokunnassa on keskusteltu historiikin julkaisemisesta Marian hautausmaasta. Vuonna 2010 Marian hautausmaa täyttää 200 vuotta. Johtokunta esittää, että yhteinen kirkkoneuvosto asettaa 5-jäsenisen asiantuntijaryhmän selvittämään ja tekemään kirjaa Marian hautausmaasta juhlavuoden kunniaksi sekä varaa myös tarvittavat määrärahat. Johtokunta ehdottaa ryhmään johtokunnan puheenjohtajaa, Eero Huimaa ja Seija Johnsonia. Kustannukset olisivat noin euroa / kirjaa. Kirjoja voitaisiin myydä kesällä opastettujen hautausmaakierrosten aikana ja osittain antaa myös lahjaksi. Myyntiä voitaisiin kohdistaa kesäksi, kun muualla asuvat käyvät haudoilla.

11 11 (16) Viime vuonna talousarvioon ehdotettiin euron määrärahaa flyygelin hankintaan kaupungin kirkkoon. Se poistettiin listoilta, perusteluna mm. kallis hinta. Nyt yhtymän kanttorit ehdottavat paljon halvemman ja jonkin verran pienemmän, Yamaha-merkkisen flyygelin hankintaa. Hinta euroa. Liite A/ 199 Kokkolan kanttorien anomus 1. Päätetään myöntää Kaustisen ja Ullavan seurakunnalle euron lisäsumma kappeliseurakunnan aiheuttamiin ylimääräisiin hallintomenoihin. 2. Keskustellaan ja päätetään historiikin julkaisemisesta. 3. Päätetään kanttoreitten ehdottamasta flyygelihankinnasta. 1. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 2. Marian hautausmaan historiikin julkaiseminen päätettiin palauttaa hautausmaajohtokunnalle. Todettiin, että Marian hautausmaasta on julkaistu kirja joitakin vuosia sitten. Toivottiin, että kaikista kolmesta Kokkolan hautausmaasta julkaistaisiin esittelyvihkonen 2 3 kielellä. Myös Kokkolan matkailuoppaiden asiantuntemusta tulisi hyödyntää vihkosen laatimisessa. 3. Keskustelun jälkeen päätettiin yksimielisesti hyväksyä kanttorien anomus ja varata flyygelin hankintaan euroa. Lisäksi varataan valkokangasta ja mahdollista dataprojektoria ja pimennysverhoja varten euroa. 200 / 09 HAUTAUKSEEN LIITTYVIEN MAKSUJEN TARKISTAMINEN Hautausmaajohtokunta on tehnyt esityksen uusista hautaukseen liittyvistä maksuista. Hautapaikkamaksut on yhteisen kirkkovaltuuston vahvistettava, liite A/ 200. Rintamatunnuksen omaaville henkilöille ja heidän puolisoilleen hautapaikka on ilmainen. Jaettaessa vuotuiset hautaustoimen välittömät nettomenot (ilman poistoja ja sisäisiä kuluja) hautausten lukumäärällä, tulee yhden hautauksen hinnaksi n euroa. Edellisen kerran maksuja on tarkistettu

12 12 (16) Yhteinen kirkkoneuvosto ehdottaa, että yhteinen kirkkovaltuusto vahvistaa uudet hautapaikkamaksut alkaen. Keskustelun jälkeen ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Markku Kallinen esitti eriävän mielipiteen Kälviän hautapaikkamaksuista. Maksuista olisi hänen mukaansa pitänyt pyytää seurakuntaneuvostojen lausunnot. 201 / 09 VUODEN 2010 TALOUSARVIO Laajentuneen seurakuntayhtymän toinen talousarvio on valmisteltu perinteisen, varovaisen linjan mukaisesti, mutta tällä kertaa menneitä vuosia tiukemmassa taloudellisessa tilanteessa. Yhteinen kirkkoneuvoston päätti 22.9./ 153 vuoden 2010 talousarvion raameista. Talousarvion suunnitteluohjeeksi vahvistettiin, että käyttötalousmenot, sisältäen myös palkka- ja muut henkilöstömenot, saavat kasvaa 1 % vuodesta Tähän tavoitteeseen ei kuitenkaan päästy, käyttötalouden kasvuprosentti on 2,5. Yhtymän ja siihen kuuluvien seurakuntien toiminnat on talousarviossa jaoteltu perustehtäviin ja tukitoimiin. Perustehtäviä ovat hengellinen työ (pääluokat 2 ja 3, seurakunnallinen toiminta ja yhteiset seurakunnalliset tehtävät), hautaustoimi (pääluokka 4), sekä kirkonkirjojen pito (sisältyy 1. pääluokkaan). Kaikki muut ovat tukitoimia, joiden kustannukset laskentateknisin menetelmin kohdistetaan perustehtäville. Talousarvion käyttötalousosa jakautuu seuraaviin pääluokkiin 1 5: 1. Yleishallinto (sisältää myös kirkonkirjojen pidon) 2. Seurakunnallinen toiminta 3. Yhteiset seurakunnalliset tehtävät 4. Hautaustoimi 5.Kiinteistötoimi (sisältää myös metsätalouden ja sijoitusasunnot) Yleishallinto: Yleishallinnon kustannusten nousu aiheutuu syksyllä järjestettävistä kirkollisista vaaleista sekä alueellisen IT-palvelukeskuksen toiminnan alkamisesta. Seurakunnallinen toiminta: Kaikkien seurakuntien osalla toimintaa jatketaan ja kehitetään seurakuntien omien linjausten mukaisesti. Kaustisen ja Ullavan seurakunta saa viimeisen erän (viides vuosi) kirkkohallituksen myöntämää yhdistymisavustusta toiminnan sopeuttamiseen. Yhteiset seurakunnalliset tehtävät osalla on perustettu kaksi uutta tehtävää: tiedotukseen ja viestintään toinen tiedottajan toimi ja erityisdiakonian virka

13 13 (16) katulähetystyöhön. Yhtymän kirkolliset avustukset maksetaan edelleen tästä pääluokasta. Hautaustoimessa palvelujen yhtenäistäminen tuo mukanaan lisätyövoiman tarvetta. Kiinteistötoimen menolisäyksiä aiheuttaa mm. metsätalouden tulojen vähentyminen ja vuokrattujen tilojen ottaminen omaan käyttöön. Kiinteistötoimi sisältää myös metsätalouden ja sijoitusasunnot, joiden kuluja ei kohdisteta päätoiminnoille. Suurimpina investointeina on Ykspihlajan kirkon siipirakennuksen peruskorjaus, johon varataan euroa. Alustavassa investointisuunnitelmassa on hahmoteltu tulevien vuosien hankkeita, mm. Marian siunauskappelin peruskorjausta ja laajennusta sisältäen krematorion ja Pirskerin peruskorjausta. Näistä hankkeista yhteinen kirkkovaltuusto tekee aikanaan rakentamispäätökset. Talousarvion yhteenvetolaskelmina on tuloslaskelma, sekä rahoituslaskelma. Nämä osoittavat, että seurakuntayhtymän taloudelle vuosi 2009 on suotuisa, vaikka talous on yleisesti tiukentunut. Käyttötalouden menojen kasvu on pidemmällä aikavälillä mahdollista vain sikäli kun verotulot kasvavat. Verotulojen kasvua ei ainakaan vielä talousarviovuonna ole haettu veroprosenttia korottamalla. Veroprosentti on vuodesta 1998 saakka ollut 1,5. Talousarvioehdotus sisältää lisäksi hautainhoitorahastojen talousarviot, sekä liitteitä. Talousarvioehdotukseen ei sisälly uusia virkoja tai työsuhteisia tehtäviä. Liite A/ 201 Talousarvio Yhteinen kirkkoneuvosto ehdottaa, että yhteinen kirkkovaltuusto vahvistaa vuoden 2010 talousarvion perusteluineen ja liitteineen. 2. Oikeutetaan taloustoimisto tekemään talousarvioon tarvittaessa pieniä teknisiä tarkistuksia. 3. Pyydetään seurakuntaneuvostojen lausunnot talousarviosta mennessä. Hallintojohtaja ja -sihteeri esittelivät vuoden 2010 talousarvioehdotusta. Vuoden 2008 lopullinen verotulokertymä näyttää kirkollisverotulojen osalla 5,54 %:n kasvua, yhteisövero-osuudessa vähennystä on 7,11 %. Kaikkiaan verotulot kasvoivat 4,04 %. Ensi vuoden verotuloarvio on 9,5 milj. euroa. Kuluvan vuoden alkuperäinen verotuloarvio, 9,5 milj. euroa, toteutunee. Seurakunnat saavat korotettua yhteisövero-osuutta vuoteen 2011.

14 14 (16) Annikki Klemola kysyi voidaanko talousarvioehdotus esittää kirkkovaltuustolle ilman kirkkojärjestyksen mukaista vähintään kolmea vuotta koskevaa toiminta- ja taloussuunnitelmaa. Hallintojohtaja totesi, että vuosi 2009 on laajentuneen yhtymän ensimmäinen toimintavuosi joten ei ole ollut perspektiiviä laatia 3- vuotissuunnitelmaa. Markku Kallinen ehdotti, että Pirskerin suunnitteluun varataan ensi vuodelle euroa sekä rakentamiseen 1 milj. euroa vuodelle Seurakunta ei tarvitse pappilaa ja kanttorilaa toiminnalliseen käyttöön, joten kiinteistöt ovat seurakunnan puolesta realisoitavissa. Ehdotusta kannatettiin. Hallintojohtaja ilmoitti, ettei esittelijänä kannata Markku Kallisen ehdotusta. Nyt ei ole syytä kiirehtiä, vaan kiinteistöjä on myytävä ennen Pirskerin rakentamista. Ennen rakentamismäärärahan varaamista olisi Kälviän seurakunnalta tultava selvitys todellisesta tarpeesta. Nils-Erik Stenman yhtyi hallintojohtajan puheenvuoroon. Esko Hautamäki näki hyvänä näinkin suuren suunnittelurahan varaamisen hanketta varten. Lopputulos on kuitenkin tärkein. Sakari Göös kannatti Esko Hautamäen puheenvuoroa. Pirskeriä ei ole paikkana varaa tuhlata. Se antaa mahdollisuuden monipuoliseen leiritoimintaan. Suunnittelussa olisi edettävä nopeasti. Jari Harjun mielestä tärkeintä on liikkeellelähtö. Samalle aikajanalle Pirskerin valmistumisen kanssa on laitettava kiinteistöjen myynti. Keskustelun jälkeen äänestettiin Pirskerin suunnittelumäärärahasta. Äänestyksessä hallintojohtajan ehdotus ( euroa) sai 4 ääntä ja Markku Kallisen ehdotus ( euroa) 6 ääntä. Puheenjohtaja totesi, että vuodelle 2010 varataan euroa Pirskerin suunnitteluun. Seuraavaksi äänestettiin rakentamismäärärahan varaamisesta vuodelle Hallintojohtajan ehdotus, ettei 1 milj. euron määrärahaa varata, sai 5 ääntä ja Markku Kallisen ehdotus sai 2 ääntä, 3 tyhjää. Puheenjohtaja totesi, että vuodelle 2011 ei varata 1 milj. euroa Pirskerin rakentamiseen.

15 15 (16) Yksityiskohtaisen käsittelyn aikana korjattiin teksteihin jääneitä virheitä. 3. pääluokan tiedotukseen ja viestintään lisätään euron määräraha nettisivujen uudistamiseen. Hautaustoimen tavoitteisiin lisätään Kälviän ja Kaustisen hautausmaiden huoltorakennusten rakentaminen. Kaustisen kirkon kellotapulin kellonsoittoautomatiikan uusiminen aikaistetaan vuodelle 2010 ja Nuolisen kunnostus siirretään vuodelle vuotista talous- ja toimintasuunnitelma laaditaan pääluokkatasolla, tuloslaskelmassa ja rahoituslaskelmassa. Päätösehdotuksen kohdat 1 3 hyväksyttiin yksimielisesti. 202 / 09 VAKUUTUSYHTIÖN TAKAUTUMISOIKEUTEEN LIITTYVÄ MAKSUVAATIMUS 203 / 09 TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA Työturvallisuuslain 9 :n mukaan seurakuntien on laadittava työsuojelun toimintaohjelma. Leena Kuismin, Pekka Sauna-aho ja Kristina Holm ovat laatineet toimintaohjelman, jonka työympäristötoimikunta on käsitellyt , liite A/ 203. Työsuojelun toimintaohjelmaan on koottu keskeiset työsuojelutoiminnan periaatteet. Hyväksytään työsuojelun toimintaohjelma. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 204 / 09 TYÖYMPÄRISTÖTOIMIKUNNAN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Työympäristötoimikunta on pitänyt kokouksen , liite A/ 204.

16 16 (16) Merkitään pöytäkirja tiedoksi ja hyväksytään tehdyt ehdotukset. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 205 / 09 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS SEKÄ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMI- NEN Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus ovat pöytäkirjan liitteenä A/ 205. Puheenjohtaja piti loppuhartauden ja päätti kokouksen klo Kokouksen puolesta Vakuudeksi Erkki Murtomäki puheenjohtaja Susanna Herlevi pöytäkirjanpitäjä Olemme tarkastaneet pöytäkirjan. Kokkolassa 23. marraskuuta 2009 Esko Hautamäki Maj-Britt Björndahl

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/2010 Yhteinen kirkkovaltuusto 21.12.2010 1 (10)

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/2010 Yhteinen kirkkovaltuusto 21.12.2010 1 (10) KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/2010 Yhteinen kirkkovaltuusto 21.12.2010 1 (10) AIKA Keskiviikko 29.12.2010 klo 18.00 PAIKKA Kaarlelan seurakuntakoti, Öja-auditorio, Kruunupyyntie 3 KOKOUSASIAT

Lisätiedot

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 3/2015 Yhteinen kirkkovaltuusto 9.6.2015 1 ( )

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 3/2015 Yhteinen kirkkovaltuusto 9.6.2015 1 ( ) KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 3/2015 Yhteinen kirkkovaltuusto 9.6.2015 1 ( ) AIKA Tiistai 16.6.2015 klo 18.00 PAIKKA Seurakuntakeskus, Pikkusali, Kustaa Aadolfinkatu 16 KOKOUSASIAT 33

Lisätiedot

Airi Musto yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Airi Musto yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 76 AIKA 15.12.2009 klo 18.00 - (jouluateria klo 17.00 alkaen) PAIKKA Tuosan leirikeskus, Vehkataipaleentie 520 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 77 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 16.12.2013 klo 16.30 18.00 Paikka Kokoonpano ja läsnäolo Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 24.4.2012 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman Sali 2. krs, Kirkkotie 6 Liite Asia sivu 125 KOKOUKSEN AVAUS 188 126 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.1.2006 36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 40 68 Aika torstai 26.1.2006 klo 17.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 12.1.2006 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 1 39 Aika torstai 12.1.2006 klo 16.00 18.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 16.5.2013 klo 16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 26.2.2013 klo 18.30 21.32 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 60 KOKOUKSEN AVAUS 80 61 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Seurakuntaneuvosto Kokous 29.10.2014

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Seurakuntaneuvosto Kokous 29.10.2014 TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Aika Paikka 29.10.2014 klo 17.00-19.00 Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Osallistujat Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja Alaja, Riitta Eskelinen,

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 18.11.2014 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 224 KOKOUKSEN AVAUS... 317 225 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Aika Torstai 29.3.2012 klo 16.15 18.10 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja, 47-54, 56-64 Alaja, Riitta

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 31.10.2013 klo 16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.1.2007 31. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.1.2007 31. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 25.1.2007 31 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 34 59 Aika torstai 25.1.2007 klo 16.00 16.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.11.2010 562. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.11.2010 562. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 25.11.2010 562 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 584 610 Aika torstai 25.11.2010 klo16.00 16.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.4.2005 226. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.4.2005 226. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 21.4.2005 226 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 207 235 Aika torstai 21.4.2005 klo 16.00 17.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja Hlavatý Jari jäsen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 18.10.2007 475 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 495 532 Aika torstai 18.10.2007 klo 16.00 17.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 (21) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 19.11.2013 16/2013

KIRKKONUMMEN SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 (21) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 19.11.2013 16/2013 KIRKKONUMMEN SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 (21) Kokouspäivä Paikka ja aika: Kirkkonummen seurakuntatalo, Sali 4 19.11.2013 klo 18.00 - Jäsenet: Posti Timo, puheenjohtaja Ehrnstén Viveka Erkkilä Pentti

Lisätiedot

Keskiviikko 26.2.2014 klo 17.15 20.45. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 26.2.2014 klo 17.15 20.45. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 2/2014 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (31) 25 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 26.2.2014 klo 17.15 20.45 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 10.3.2005 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 10.3.2005 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 10.3.2005 138 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 123 149 Aika torstai 10.3.2005 klo 16.00 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2010 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2010 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2010 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 7.12.2010 klo 18.30 PAIKKA: Laurilan srk-koti, Riihitie 2 Liite Asia sivu 242 KOKOUKSEN AVAUS 359 243 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 16.11.2006 90. (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 16.11.2006 90. (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan Yhteinen kirkkovaltuusto 16.11.2006 90 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 16.11.2006 klo 18.00 19.45 Paikka Osallistujat Toimitalon juhlasali Eerikinkatu 3A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

A S I A T. 111 Kiinteistö Oy Ulvilanpuiston taloudellinen tukeminen (lainasta luopuminen)

A S I A T. 111 Kiinteistö Oy Ulvilanpuiston taloudellinen tukeminen (lainasta luopuminen) Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 15.6.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.3.2006 156. Paikka Ruotsalainen seurakuntatalo, Aurelia, Aurakatu 18

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.3.2006 156. Paikka Ruotsalainen seurakuntatalo, Aurelia, Aurakatu 18 23.3.2006 156 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 172 206 Aika torstai 23.3.2006 klo 16.00 17.55 Paikka Ruotsalainen seurakuntatalo, Aurelia, Aurakatu 18 Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka

Lisätiedot

K O K O U S K U T S U

K O K O U S K U T S U K O K O U S K U T S U Porin evankelisluterilaisen seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous on keskiviikkona, lokakuun 8. päivänä 2014 kello 18.30 Porin seurakuntakeskuksen seurakuntasalissa,

Lisätiedot

Aika Torstaina 30. päivänä elokuuta 2012 klo 17.00 18.35. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Aika Torstaina 30. päivänä elokuuta 2012 klo 17.00 18.35. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 6/2012 1 (15) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 30. päivänä elokuuta 2012 klo 17.00 18.35 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Rasimus Risto puheenjohtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2014 1(43) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 4.9.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2014 1(43) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 4.9.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2014 1(43) Aika Torstai 4.9.2014 klo 16.15 17.37 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Mäkinen, Jussi puheenjohtaja Alaja, Riitta Alajoki, Asko Karhola,

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto. PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014. Päivämäärä

Kirkkovaltuusto. PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014. Päivämäärä PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014 Kirkkovaltuusto Päivämäärä Aika 10.12.2014 klo 18 19.30 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Seurakunnan virastotalo, Linnankatu 12, valtuustosali Hurskainen Timo, puheenjohtaja,

Lisätiedot

RAUTAVAARAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2010 Kirkkovaltuusto 11.11.2010 1(24) Juha Luukkonen kirkkoherra x Hanna Lehto vs talouspäällikkö, siht x

RAUTAVAARAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2010 Kirkkovaltuusto 11.11.2010 1(24) Juha Luukkonen kirkkoherra x Hanna Lehto vs talouspäällikkö, siht x Kirkkovaltuusto 1(24) KOKOUSTIEDOT: AIKA: torstaina klo 18:00 PAIKKA: Rautavaaran seurakuntatalo PYKÄLÄT: 14-26 KOKOUKSEEN KUTSUTUT: läsnä Aila Hyvärinen x Arja Keinänen x Eila Keinänen x Eila Korhonen

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 50. Aika: Torstaina 11.10.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 50. Aika: Torstaina 11.10.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Seurakuntaneuvosto 50 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 11.10.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Paikka: Poikluoman seurakuntatalo, Poikluomantie 9 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Andersson,

Lisätiedot