Aurinkomäen palvelukeskus. 628 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aurinkomäen palvelukeskus. 628 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen"

Transkriptio

1 PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 23/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistai klo KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Aurinkomäen palvelukeskus 628 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 628 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Toimintamalli esimiehille työntekijän tukemiseksi sairauspoissaolotapauksissa 294 * 630 Työterveyshuollon toimintasuunnitelman hyväksyminen Pornaisten kunnan työsuojelun toimintaohjelma vuosille * 632 Löytöeläinten talteenottaminen ja säilyttäminen Konsultin palkkaaminen Mäntsälä-Pornaisten perusturvaselvitystä varten Aravavuokratalojen omakustannusvuokralaskelmat Ilmoitusasiat Vuoden 2006 avustuksen maksaminen Etelä-Pornaisten Vesiosuuskunnalle Rakennustöiden aloittamisen jatkoaika-anomus Tiedustelu muiden kuntien halukkuudesta sosiaali- ja terveystoimen yhteistyöhön Pornaisten kunnan kanssa Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

2 PORNAISTEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistai klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Aurinkomäen palvelukeskus Lempinen Tapani Janhunen Sari Nurmi Keijo Rantala Markku Rusi Tuula Tanner Tuula Virkki Juha KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 23/2006 puheenjohtaja Sivu 628 MUUT SAAPUVILLA OL- LEET (ja läsnäolon peruste) Leivoja Matti Peltoniemi Jouni Yrtti Seppo Vähähyyppä Juhani, poissa Marttila Seija Kaikkonen Timo kunnanvaltuuston pj kunnanvaltuuston I vpj kunnanvaltuuston II vpj kunnanjohtaja hallintojohtaja kamreeri LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUSTAPA (tarkastuspaikka ja aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta) Pöytäkirja tarkastetaan Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Juha Virkki ja Sari Janhunen. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIR- JOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUSTOIMITUS Tapani Lempinen Tuula Rusi Timo Kaikkonen :n 300 aikana Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Pornainen Allekirjoitukset Juha Virkki Sari Janhunen PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka Pornainen Virka-asema Kamreeri Timo Kaikkonen

3 Kunnanhallitus Yhteistyötoimikunta TOIMINTAMALLI ESIMIEHILLE TYÖNTEKIJÄN TUKEMISEKSI SAIRAUSPOISSAOLOTAPAUKSISSA Yhteistyötmk. 29 Yhteistyötoimikunta on kokouksessaan :ssä 23 kirjannut ilmoitusasioissa tiedokseen toimintamalliluonnoksen, koskien työntekijän tukemista sairauspoissaolotapauksissa ja päättänyt, että asiaan palataan myöhemmin. Toimintamalliluonnos lähetetään esityslistan mukana tiedoksi. Yhteistyötoimikunnan ehdotus: Yhteistyötoimikunta päättää toimintamalliluonnoksen esittämisestä edelleen kunnanhallituksen hyväksyttäväksi. (019) tai Yhteistyötoimikunnan päätös: Yhteistyötoimikunta päätti yksimielisesti esittää kunnanhallitukselle toimintamallin hyväksymistä. Khall 293, liite 58 Toimintamalliluonnos on liitteenä nro 58. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan toimintamallin työntekijän tukemiseksi sairauspoissaolotapauksissa. Tämän päätöksen osalta antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh. (019) tai

4 Kunnanhallitus Yhteistyötoimikunta TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN Yhteistyötmk 30 Voimassa oleva työterveyshuollon toimintasuunnitelma päättyy vuoden 2006 lopussa. Työterveyshuollossa on valmisteltu työterveyshuollon toimintasuunnitelma vuosille Työterveyshuollon ja kunnan edustajien kesken on pidetty palaveri, jossa käytiin lävitse toimintasuunnitelmaluonnosta ja siihen liittyviä asioita. Työterveyshuollon toimintasuunnitelma luonnos vuosille lähetetään esityslistan mukana tiedoksi. Yhteistyötoimikunnan ehdotus: Yhteistyötoimikunta esittää työterveyshuollon toimintasuunnitelman vuosille kunnanhallituksen hyväksyttäväksi. (019) tai Yhteistyötoimikunnan päätös: Khall 294 Työterveyshuollon toimintasuunnitelma luonnos vuosille lähetetään esityslistan mukana tiedoksi. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy työterveyshuollon toimintasuunnitelman vuosille yhteistyötoimikunnan esityksen mukaisena. (019) tai

5 Kunnanhallitus Yhteistyötoimikunta PORNAISTEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE Yhteistyötmk 31 Työsuojelupäällikkö on valmistellut kunnan työsuojelun toimintaohjelman vuosille Työsuojelun toimintaohjelman laatimisessa on käytetty pohjana kunnanhallituksessa hyväksyttyä Pornaisten kunnan työsuojelun toimintaohjelmaa vuosille sekä päivitettyä työterveyshuollon toimintasuunnitelma vuosille Työsuojelun toimintasuunnitelma luonnos lähetetään esityslistan mukana tiedoksi. Yhteistyötoimikunnan ehdotus: Yhteistyötoimikunta esittää työsuojelun toimintasuunnitelman vuosille kunnanhallituksen hyväksyttäväksi. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Juhani Vähähyyppä, puh. (019) tai Yhteistyötoimikunnan päätös: Khall 295, liite 59 Työsuojelun toimintasuunnitelman luonnos vuosille on esityslistan liitteenä nro 59. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy kunnan työsuojelun toimintaohjelman vuosille liitteen nro 59 mukaisena. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Juhani Vähähyyppä, puh. (019) tai

6 Kunnanhallitus LÖYTÖELÄINTEN TALTEENOTTAMINEN JA SÄILYTTÄMINEN Khall 296 Pornaisten kunnalla on ollut sopimus löytöeläinten talteenottamisesta ja säilyttämisestä T:mi Rinis/Riitta Nikulan kanssa. Yritys on ilmoittanut irtisanovansa sopimuksen päättymään toiminnan kannattamattomuuden vuoksi. Eläinsuojelulain 15 velvoittaa kuntia huolehtimaan alueellaan irallaan tavattujen ja talteenotettujen koirien ja kissojen sekä muiden vastaavien pienikokoisten seura- ja harrastuseläinten tilapäisen hoidon ja talteenoton järjestämisestä. Löytöeläinten talteenottamisesta ja säilyttämisestä pyydettiin tarjoukset Nelitassu Ky:ltä, Tmi Mäntsälän Pieneläinhoitolalta, Koirahoitola Teija Hiljaselta ja Porvoon seudun Eläinsuojeluyhdistykseltä. Tarjoukset pyydettiin klo mennessä. Määräaikana ei saatu yhtään tarjousta. Hallintojohtaja on neuvotellut Riitta Nikulan kanssa löytöeläinten talteenottamisesta ja säilyttämisestä ja mahdollisuudesta jatkaa/tarkistaa voimassa olevaa sopimusta. Neuvottelun jälkeen T:mi Rinis/Riitta Nikula on jättänyt kunnalle saapuneen kirjeen, jossa hän ilmoittaa olevansa kiinnostunut jatkamaan tekemäänsä sopimusta löytöeläinten talteenotosta ja säilyttämisestä. Kopio kirjeestä lähetetään esityslistan mukana. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää tehdä jatkosopimuksen löytöeläinten säilyttämisestä T:mi Rinis/Riitta Nikulan kanssa päivätyn tarjouksen mukaisesti. Sopimus on voimassa saakka ja jatkuu vuoden kerrallaan ellei jompikumpi osapuoli irtisano sopimusta kolmea (3) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä. (019) tai _

7 Kunnanhallitus Perusturvalautakunta KONSULTIN PALKKAAMINEN MÄNTSÄLÄ-PORNAISTEN PERUSTURVASELVITYSTÄ VARTEN Perust.ltk 112 Perusturvaselvitys on käynnistynyt molempien kuntien osalta syyskuussa. Parhaillaan on menossa kartoitus kuntien sosiaali- ja terveyspalvelujen nykytilanteesta. Selvityksessä kartoitetaan toimintokohtaisesti asukkaille tarjottavat palvelut, nykyiset voimavarat ja niiden riittävyys seuraavan viiden vuoden aikana, palvelujen nykyiset organisoimistavat ja yhteistyö alueen toimijoiden kesken sekä kustannukset vuoden 2005 tilinpäätöksen mukaisena. Selvitystyön laajuudesta, vaativuudesta sekä kuntien perusturvan resurssitilanteesta johtuen on syntynyt tarve saada asiantuntija-apua ko. selvityksen tekemistä varten. Selvitys ehdotuksineen tulisi olla valmis toukokuun loppuun mennessä. Yhteisessä tapaamisessa sovittiin, että molempien kuntien perusturvalautakunnat tekevät omalta osaltaan esitykset kunnanhallituksille konsultin palkkaamista varten. Asiantuntija-avun tarve ajoittuu ensi vuoden puolelle. Tarkempi ajankohta selviää oman kartoitustyön valmistumisen myötä. Perusturvajohtajan ehdotus: Perusturvalautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että palkataan Mäntsälän ja Pornaisten kuntien yhteinen konsultti työstämään perusselvitystä ehdotuksineen yhteistyössä kuntien sosiaalija terveystoimien kanssa. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja perusturvajohtaja Arja Tolttila, puh. (019) tai Perusturvalautakunnan päätös: Khall 297 Perusturvalautakunta käsittelee asiaa kokouksessaan /..

8 Kunnanhallitus Khall 297./.. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy perusturvalautakunnan esityksen. Kunnanhallituksen mielestä selvitys ehdotuksineen tulisi olla valmis viimeistään huhtikuun 2007 loppuun mennessä. Pornaisten kunta osallistuu selvityksen kustannuksiin asukaslukujen suhteessa. (019) tai

9 Kunnanhallitus ARAVAVUOKRATALOJEN OMAKUSTANNUSVUOKRALASKELMAT Khall 298 Porvoon SKV Oy:n isännöitsijä Karl-Erik Blomqvist on toimittanut Kunta-asunnot Oy-konsernin omistamien kunnassa sijaitsevien aravavuokratalojen (As.Oy Pornaisten Ansatie, As.Oy Pornaisten Ansakaarre, As.Oy Pornaisten Ansalehto ja As.Oy Pornaisten Metso) omakustannusvuokralaskelmat kuntaan Aravarajoituslain 7 :n mukaisesti. Omakustannusvuokralaskelmat on käsitelty asukasdemokratiaelimessä, joka on hyväksynyt esitetyt laskelmat. Omakustannusvuokralaskelmat esitellään kokouksessa. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy Kunta-asunnot Oy-konsernin omistamien vuokratalojen (As.Oy Pornaisten Ansatie, As.Oy Pornaisten Ansalehto, As.Oy Pornaisten Ansakaarre ja As.Oy Pornaisten Metso) omakustannusvuokralaskelmat esitetyn mukaisina. (019) tai

10 Kunnanhallitus ILMOITUSASIAT Khall 299 Kunnanhallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi: Sisäasiainministeriön päätös SM /Ha-62, : Alueiden nimeäminen aluekeskusohjelmaan ja aluekeskus- ja kaupunkipoliittisiin toimenpiteisiin varatusta määrärahasta rahoitettaviin kaupunkiohjelmiin ohjelmakaudelle Nurmijärven kunnan palvelustrategia vuoteen Porvoonseudun musiikkiopiston kirje : Vuoden 2007 talousarvioesityksen muutokset, oppilaskohtainen nettomenoarvio vuodelle Keski-Uudenmaan ammattikoulutusyhtymän yhtymävaltuuston pöytäkirja 2/2006, Uudenmaan erityispalvelut kuntayhtymän yhtymäkokouksen pöytäkirja 2/2006, Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuuston pöytäkirja 2/2006, Mäntsälän kunnanvaltuuston esityslista 10/2006, Mäntsälän kunnanhallituksen esityslista 24/2006, Tuusulan kunnanhallituksen esityslista 37/2006, Nurmijärven kunnanhallituksen esityslista 26/2006, Itä-Uudenmaan sosiaali- ja terveysalueselvitys (ISTER), ohjausryhmän kokouksen pöytäkirja 8/2006, KUUMA-hankkeet, tarkemmin valmisteltavat hankkeet. Pohjavesialueiden geologisen rakenteen selvitys, Pornaisten Kuvataiteilijat Part ry:n kirje : Kiitos myönnetystä yhteisöavustuksesta. Etelä-Pornaisten vesiosuuskunta : Etelä-Pornaisten Vesiosuuskunnan vesihuoltoverkoston rakentamisen avustukset v Sivistyslautakunnan pöytäkirja 9/2006, /..

11 Kunnanhallitus Khall 299./.. Askolan kunta, rakennus- ja ympäristölautakunnan esityslista 11/2006, Yhteistyötoimikunnan pöytäkirja 6/2006, Merkittiin.

12 Kunnanhallitus VUODEN 2006 AVUSTUKSEN MAKSAMINEN ETELÄ-PORNAISTEN VESIOSUUSKUNNALLE Khall 300 Pornaisten kunnanvaltuusto on tehnyt päätöksen avustaa alueellaan toimivien vesiosuuskuntien verkostojen rakentamista ns. kuntarahalla, joka voi olla enintään 25 % hankkeen toteutuneista kustannuksista. Avustuksen määrä on enintään /v (hankkeet yhteensä) enintään 8 vuoden ajan. Etelä-Pornaisten Vesiosuuskunta on esittänyt Pornaisten kunnalle avustuksen maksamista seuraavassa esitettyjä toteutuneiden rakennusvaiheiden kustannuksia (alv 0 %) vastaan: - Laukkoski I ,17 - Isoniitty ,09 - Ruokijärvi ,11 - Kotojärvi ,08 - Niinikoski (rakenteilla) ,68. Keskeneräinen rakennushanke valmistuu helmikuussa Etelä-Pornaisten Vesiosuuskunta esittää ,70 :n avustuksen maksamista syntyneitä kustannuksia vastaan. Aikaisemmin Pornaisten kunta on maksanut vesiosuuskunnalle avustusta ,59. Kaiken kaikkiaan investointikustannuksia on syntynyt vesihuollon toteuttamisesta osuuskunnan ilmoituksen mukaisesti ,13. Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy avustuksen maksattamisen osuuskunnan esityksen mukaisesti. (019) tai Kunnanhallitus totesi Tapani Lempisen olevan esteellinen, joten hän poistui kokouksesta asiasta käydyn keskustelun ja päätöksenteon ajaksi. Puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Tuula Rusi.

13 Kunnanhallitus RAKENNUSTÖIDEN ALOITTAMISEN JATKOAIKA-ANOMUS Khall 301 K.A. Löfgren Ky/Heimo Löfgren on jättänyt kunnanhallitukselle päivätyn seuraavansisältöisen kirjeen: Anomme jatkoaikaa teollisuushalliin rakentamisen aloittamiseksi Järvenpääntien varrella olevalle teollisuustontille. Perustelut, miksi aloittaisimme rakentamisen vasta v. 2007, on vesi- ja viemärilinjan saapuminen kyseiselle tontille vasta v Jos aloittaisimme rakentamisen v. 2006, joutuisimme tekemään veden ja viemärin suhteen jotain tilapäisratkaisuja, tai keskeyttämään rakentamisen jossain vaiheessa. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy hakijan anomuksen mukaisesti teollisuushallin rakentamisen aloittamisen v (019) tai

14 Kunnanhallitus TIEDUSTELU MUIDEN KUNTIEN HALUKKUUDESTA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN YHTEISTYÖHÖN PORNAISTEN KUNNAN KANSSA Khall 302 Kunnanhallituksen kokouksessa esitettiin, että kunnan tulee selvittää yhteistyöhalukkuus sosiaali- ja terveystoimessa myös muiden lähikuntien kuin Mäntsälän kanssa. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää tiedustella Tuusulan ja Sipoon kunnilta sekä Keravan, Järvenpään ja Porvoon kaupungeilta näiden halukkuutta yhteistyöhön Pornaisten kunnan kanssa sosiaali- ja terveystoimessa. Vastaukset toivotaan saatavan mennessä. (019) tai _

15 Kunta/kuntayhtymä Pornainen OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Hallitus/lautakunta Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu Kunnanhallitus MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain perusteet valmistelua tai täytäntöönpanoa Pykälät 293, 294, 295, 297, 298, 299, 301, Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 296, 300 HLL 5 :n./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviran- Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite. Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. omainen ja aika Pornaisten kunnanhallitus Kirkkotie 176, PL Pornainen Lautakunta/hallitus Pykälät 296, 300 Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Liitetään pöytäkirjaan

16 642 VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Helsingin hallinto-oikeus PL Helsinki Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite - Pykälät 30 päivää Valitusaika 30 päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valitusasiakirjojen toimittaminen Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava 1 ): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Pornaisten kunnanviraston aukioloajat: ma - ke to pe Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 80 euroa. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1 ) Jos toimitettava

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 403 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 190 405 Järjestö- ja seurataloavustusten myöntäminen vuonna 2008

Kunnanhallitus. 403 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 190 405 Järjestö- ja seurataloavustusten myöntäminen vuonna 2008 PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 18/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistai 30.9.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 403 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 18/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 17.10.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 2 Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 2 Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 1/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.1.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 104 16 173 Uudenmaan liiton perussopimuksen muutoksen hyväksyminen

Kunnanhallitus. 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 104 16 173 Uudenmaan liiton perussopimuksen muutoksen hyväksyminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 8/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 17.5.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 19/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 20.12.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Aurinkomäen palvelukeskus. 565 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 263 566 Takauksen myöntäminen Vesiosuuskunta Mustijoelle

Aurinkomäen palvelukeskus. 565 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 263 566 Takauksen myöntäminen Vesiosuuskunta Mustijoelle PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 27.11.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Aurinkomäen palvelukeskus 565 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 14/2007 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.8.2007 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 15 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuuston istuntosali. 15 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2007 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 19.3.2007 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 15 33 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 16 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 6 40 Rakennuskielto osayleiskaavojen johdosta

Kunnanvaltuuston istuntosali. 16 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 6 40 Rakennuskielto osayleiskaavojen johdosta PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2006 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 6.3.2006klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 16 37 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 151 Kutsu Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän toimintaan

Kunnanhallitus. 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 151 Kutsu Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän toimintaan PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 7/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 3.5.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 Pöytäkirjan tarkastajien valinta. 1 2 Kunnan ilmoitusten julkaiseminen vuonna 2015

1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 Pöytäkirjan tarkastajien valinta. 1 2 Kunnan ilmoitusten julkaiseminen vuonna 2015 PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 1/2015 Lähettämispäivä Kunnanhallitus 14.1.2015 KOKOUSAIKA Maanantai 19.1.2015 klo 16.30 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 1 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19. Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19. Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19 Tukipalvelulautakunta AIKA 09.03.2015 klo 17:30 19:15 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Lahna ASIAT Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 10.06.2014 Nro 4/2014 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 42 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 43 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kunnanhallitus 5.5.2014 Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 69. Merkkipäivälista 2014...87 70. Eksoten kuntalaskutusmallin uudistaminen...72 71. Vanhan pappilan ohjausryhmän kokoonpano...73

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014. 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150. 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014. 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150. 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen... PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014 Asialista 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen...151 124. Talouden tasapainotusohjelma 2015-2019...152 125.

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Perusturvalautakunta Aika 10.03.2015 klo 17:19-18:33 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 20 Nakkilan kunnan toimeetulotukiohjeiden

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kokousaika 30.5.2013 klo 18.30 19.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanvirasto, yhteispalvelupiste KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 9/2014 Kokousaika 19.5.2014 klo 18.00-20.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013. 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013. 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343 PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013 Asialista 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343 262. Yleiskaavan muutos Särkemänkankaan alueella...345 263. Lastentarhanopettajan tehtävän

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 2/2014 25

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 2/2014 25 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 2/2014 25 Kokousaika 28.2.2014 klo 13.00-15.10 Kokouspaikka Kokemäen terveysasema, kokoushuone Kallaskabinetti Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 1.3.2010 14:00 Kokousaika Maanantai 1.3.2010 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 6/2011 97 KOKOUSAIKA Torstai 12.5.2011 klo 09.00-10.17. Haapaveden kaupungintalo

Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 6/2011 97 KOKOUSAIKA Torstai 12.5.2011 klo 09.00-10.17. Haapaveden kaupungintalo HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA/JULKINEN Nro Sivu Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 6/2011 97 KOKOUSAIKA Torstai 12.5.2011 klo 09.00-10.17 KOKOUSPAIKKA Haapaveden kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot