Irja Haaranen Leila Karttunen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Irja Haaranen Leila Karttunen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen."

Transkriptio

1 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 242) 7/ (- KOKOUSAIKA Maanantaina 18. huhtikuuta 2005 klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet nro sivu Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone Toivo Pehkonen Irja Haaranen Leila Karttunen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen MUUT SAAPUVILLA OLLEET n puheenjohtaja n 1. varapuheenjohtaja Jorma Huttunen Anja Hyvärinen Kunnanjohtaja/esittelijä Pauli Vaittinen Hallintojohtaja/ pöytäkirjanpitäjä Helena Kaasinen Asiat :t ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU Toivo Pehkonen Helena Kaasinen Aika ja paikka Perjantaina klo 9.00 kunnanvirastolla Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Irja Haaranen Asko Mustonen Aika ja paikka Tiistaina klo kunnanvirastolla Todistaa Virka-asema Allekirjoitus Hallintojohtaja Helena Kaasinen

2 225 Kunnanhallitus / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall. 121 Ehdotus Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Khall. 122 Ehdotus Kunnanhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi kunnanhallituksen jäsenet Irja Haarasen ja Leila Karttusen. Päätös Kunnanhallitus päätti valita tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Irja Haarasen ja Asko Mustosen.

3 226 Kunnanhallitus / VÄLIAIKAISET KOULUTILAT KOULUKESKUKSEN PERUSKORJAUKSEN AJAKSI Khall. 123 Vs. sivistysjohtaja Jaakko Antikainen on yhdessä kunnan teknisen osaston ja keskushallinnon kanssa valmistellut koulukeskuksen peruskorjauksen tarvitsemien väliaikaisten tilojen järjestämistä. Tavoitteena on, että mahdollisimman paljon hyödynnetään Polvijärven kunnan omistuksessa olevia tiloja väliaikaisin järjestelyin. Kuitenkin ottaen huomioon peruskorjauksen laajuus kunnan omat tilat eivät ole riittävät koulutoimintaa varten ja sen vuoksi väliaikaisten tilojen vuokraamisesta on neuvoteltu Kapiteeli Oy:n kanssa ja yhtiön kanssa on päästy neuvotteluratkaisuun väliaikaisten tilojen vuokraamisesta. Periaatteena on ollut, että vuokralaisena Polvijärven kunta huolehtii tilojen tarvitsemista pienehköistä kunnostustöistä. Esityslistan liitteenä on Jaakko Antikaisen laatima esitys väliaikaisten tilojen järjestämisestä koulukeskuksen peruskorjauksen ajaksi ja Kapiteeli Oy:n tarjoustilojen vuokraamisesta. Ehdotus Kunnanhallitus päättää hyväksyä väliaikaisten koulutilojen järjestelyn vs. sivistysjohtaja Jaakko Antikaisen esityksen mukaisesti ja kunnanhallitus päättää hyväksyä Kapiteeli Oy:n tarjouksen tilojen vuokraamisesta. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 1.

4 227 Kunnanhallitus / SEUTUOPISTOHANKKEEN ESITTELY Khall. 124 Esityslistan liitteenä on seutuhallituksen nimeämän työryhmän laatima selonteko mahdollisen seutuopiston perustamiseen liittyvistä näkökohdista ja selvityksistä. Seutuhallitus käsittelee asiaa huhtikuun lopulla pidettävässä kokouksessaan ja ennen seutuhallituksen käsittelyä on asiaa syytä käsitellä kunnanhallituksessa mahdollista evästyskeskustelua varten. Seutuhallituksen käsittelyn jälkeen asia käsitellään seutuvaltuustossa, jonka jälkeen mahdollinen seutuopiston perustamisasia käsitellään peruskunnissa ja päätösvalta asiassa on kuntien valtuustoilla. Asiaa esitellään kunnanhallitukselle kokouksessa. Ehdotus Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi selonteon seutuopistohankkeen nykytilanteesta ja antaa tarvittaessa evästystä seutuhallituksen käsittelyä varten. Päätös Kunnanhallitus merkitsi tiedoksi selonteon seutuopistohankkeen nykytilanteesta ja keskusteli seutuopistohankkeesta. Liite nro 2.

5 228 Kunnanhallitus / TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA Khall. 125 Kunnassa on valmisteltu liitteenä oleva työsuojelun toimintaohjelma. Työsuojelun toimintaohjelma on ollut työsuojelutoimikunnassa käsittelyssä Yhteistoimintaelin on käsitellyt asian Ehdotus Kunnanhallitus päättää hyväksyä työsuojelun toimintaohjelman liitteen mukaisesti. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti lisäyksellä, että työnohjaukseen suhtaudutaan myönteisesti. Liite nro 3.

6 229 Kunnanhallitus / TERVEYDELLE HAITALLISEN HÄIRINNÄN, KIUSAAMISEN JA SYRJINNÄN ESTÄMISEN-TOIMINTAOHJEET Khall. 126 Kunnassa on valmisteltu toimintaohjeet terveydelle haitallisen häirinnän, kiusaamisen ja syrjinnän estämiseksi. Ko. ohjeet ovat olleet työsuojelutoimikunnan käsittelyssä Yhteistoimintaelin on käsitellyt asian Ehdotus Kunnanhallitus päättää hyväksyä ko. toimintaohjeet liitteen mukaisesti. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 4.

7 230 Kunnanhallitus / TASA-ARVOSUUNNITELMA Khall. 127 Kunnassa on valmisteltu tasa-arvosuunnitelma. Suunnitelma on ollut työsuojelutoimikunnan käsittelyssä Yhteistoimintaelin on käsitellyt asian Ehdotus Kunnanhallitus päättää hyväksyä ko. suunnitelman liitteen mukaisesti. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 5.

8 231 Kunnanhallitus / MAA-ALUEEN OSTAMINEN PUUNESTORIT OY:LTÄ Khall. 128 Polvijärven kunta on myynyt allekirjoitetulla kauppakirjalla Puunestorit Oy:lle Sotkuman teollisuusalueelta m²:n suuruisen Petäjikkö RN:o 19:59 tilan markan kauppahinnalla. Kauppakirjan ehtojen mukaan ostaja on sitoutunut rakentamaan tontille viiden vuoden kuluessa kauppakirjan allekirjoittamisesta teollisuusrakennuksen. Kunnanhallituksen päätöksellä rakentamisvelvoitteeseen on myönnetty 5 vuotta jatkoaikaa. Puunestorit Oy:n puolesta Martti Koistinen on kunnanjohtajan kanssa käymissään neuvotteluissa ilmoittanut, että hän on halukas myymään Polvijärven kunnalta ostamansa tilan takaisin Polvijärven kunnalle, koska Puunestorit Oy:llä ei ole nyt suunnitelmissa rakentaa teollisuustilaa ko. tilalle, vaan yhtiölle riittää vuokramaalla oleva sahaus ja puutavaran kuivauspaikka. Tulevan kesän aikana Polvijärven kunnan omistamalta maa-alueelta on mahdollista järjestää ko. tila Puunestorit Oy:n tarpeisiin. Polvijärven kunnan elinkeinotoimella on meneillään neuvotteluja yrityshankkeista, joiden sijoittumiselle Puunestorit Oy:n omistama tontti voi tulla kysymykseen yhtenä vaihtoehtona. Kunnan vuoden 2005 talousarviossa on maan ostoon varattu euroa ja kunnan hallintosäännön mukaan maan ostosta päättää kunnanhallitus määrärahojen puitteissa. Ehdotus Kunnanhallitus päättää, että Polvijärven kunta ostaa Puunestorit Oy:ltä Polvijärven kunnan Sotkuman kylässä m²:n suuruisen Petäjikkö RN:o 19:59 tilan euron kauppahinnalla. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

9 232 Kunnanhallitus / LUKIOLAISTEN TYÖPÄIVÄN PITUUS Khall. 129 Kunnanhallitus on joulukuussa 2004 päättänyt selvityttää, olisiko lukion työaika mahdollista sijoittaa klo väliseen aikaan, jolloin peruskoulun koululaiskuljetukset soveltuisivat lukiolaisten käyttöön. Liitteenä on rehtori Jaakko Antikaisen selvitys asiaan. Ehdotus Kunnanhallitus päättää merkitä asian tietoonsa saatetuksi. Päätös Kunnanhallitus päätti merkitä asian tietoonsa saatetuksi. Liite nro 6.

10 233 Kunnanhallitus / TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALTA Khall. 130 Liitteenä on yhdistelmä talousarvion toteutumisesta ajalta Ehdotus Kunnanhallitus päättää merkitä selvityksen tietoonsa saatetuksi. Päätös Kunnanhallitus päätti merkitä selvityksen tietoonsa saatetuksi. Liite nro 7.

11 234 Kunnanhallitus / ILMOITUSASIAT Khall. 131 Ehdotus Kunnanhallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuiksi seuraavat eri viranomaisilta saapuneet päätökset ja kirjelmät: 1. Viranhaltijapäätöksiä: - vs. kunnanviraston päällikkö Helena Kaasisen päätös vaakunaviirin luovuttamisesta - kunnankamreeri Heikki Hallikaisen päätökset 16-21/ johtava lääkäri Raili Mönttisen päätökset 19-25/ sosiaalijohtaja Liisa Antikaisen päätökset 9-12/ toimistonhoitaja Raija Karttusen päätökset 5-6/ terveysvalvonnan johtaja Marja-Leena Ratilaisen päätökset 4B-5/ kotipalvelun ohjaaja Anja Malisen päätökset 61-98/ pääemäntä Helena Holopaisen päätökset 23-34/ kunnanrakennusmestari Hugo Miettisen päätökset 18-21/ kanslisti Arja Lätin päätökset 16-21/ lomasihteeri Eila Mustosen päätökset , sekä henkilöstöä koskevat :t 29-51/ sivistysjohtaja Kauko Kuuselan toimenhoidonkeskeytyspäätökset 8-14/Fbb²/2005, virkavapauspäätökset 36-54/Fba²/ vs. laitoshoidon johtava hoitaja Leena Kiiskin päätökset ja 90-96/ apulaisosastonhoitaja Heikki Kuikan päätökset 3-6/2005

12 235 Kunnanhallitus / Kokouspöytäkirjoja: - sivistyslautakunta Joensuun kaupunki, P-K:n Pelastuslaitos, Neuvottelukunta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, kuntayhtymän hallitus Pohjois-Karjalan sairaanhoitoiirin kuntayhtymän hallitus

13 236 Kunnanhallitus / Kiinteistönluovutusilmoituksia: - luovuttajana Tuula Eronen-Huhtala Jyväskylästä - luovutuksen saajina Onni ja Heli Kirjavainen Polvijärveltä - luovutuksen kohteena määräala Polvijärven kunnan Sotkuman kylässä sijaitsevasta tilasta Koivikkoranta RN:o 221:0. - luovuttajina Rauno ja Sisko Ristimäki Sotkumasta - luovutuksen saajina Päivi Väistö ja Sami Kärkkäinen Polvijärveltä - luovutuksen kohteena Polvijärven kunnan Sotkuman kylässä sijaitseva tila Palmula RN:o 217:17. - luovuttajina Juha Tanskanen Martonvaarasta - suostumuksen antajana Minna Tanskanen Martonvaarasta - luovutuksen saajana Ritva Tanskanen Vantaalta - luovutuksen kohteena määräala Polvijärven kunnan Martonvaaran kylässä sijaitsevasta tilasta Koivumäki RN:o 6:8. - luovuttajana Toivo Tukiainen Hukkalasta - luovutuksen saajana Berit Pellikka Polvijärveltä - luovutuksen kohteena Polvijärven kunnan Sotkuman kylässä sijaitseva tila Koivukumpu RN:o 79:79. - luovuttajina Hilkka Hiltunen Polvijärveltä, Sirkka Tanskanen Helsingistä, Hannu Lehtonen Espoosta, Seppo Tanskanen Vantaalta ja Lassi Tanskanen Tampereelta - luovutuksen saajina Veikko Tanskanen Martonvaarasta ja Erkki Tanskanen Martonvaarasta - luovutuksen kohteena määräosa Polvijärven kunnan Martonvaaran kylässä sijaitsevista tiloista Väliaho ja Uutela RN:ot 21:58 ja 21:57.

14 237 Kunnanhallitus / luovuttajina Erkki ja Seija Muje Sotkumasta - luovutuksen saajina Antti ja Satu Saukkonen Ylämyllyltä - luovutuksen kohteena Polvijärven kunnan Sotkuman kylässä sijaitseva tila Päivärinne RN:o 22:25. - luovuttajina Erkki ja Seija Muje Sotkumasta - luovutuksen saajina Antti ja Satu Saukkonen Ylämyllyltä - luovutuksen kohteena Polvijärven kunnan Sotkuman kylässä sijaitseva tila Mäkirinne RN:o 22:26. - luovuttajina Marja-Liisa Mäkisalo Polvijärveltä, Jukka Mäkisalo Joensuusta ja Päivi Mäkisalo-Kauhanen Poljästä - luovutuksen saajana Hugo Miettinen Polvijärveltä - luovutuksen kohteena Polvijärven kunnan Sotkuman kylässä sijaitseva tila Tornimäki RN:o 121:36. Päätös Kunnanhallitus päätti merkitä ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi.

15 238 Kunnanhallitus / PALKATTOMAN VIRKAVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN EEVA SIRVIÖLLE Khall. 132 Eeva Sirviö on anonut palkatonta virkavapautta Avohoidon johtava hoitaja Maijaleena Karhunen on puoltanut, että Eeva Sirviölle myönnetään palkaton virkavapaus kyseiseksi ajaksi. Samalla Karhunen on pyytänyt lupaa palkata sairaanhoitaja ajalle hoitamaan kyseessä olevaa virkaa. Ehdotus Kunnanhallitus päättää myöntää Eeva Sirviölle palkatonta virkavapautta anomuksensa mukaisesti Samalla kunnanhallitus myöntää luvan palkata sairaanhoitaja ko. ajalle hoitamaan kyseessä olevaa virkaa. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

16 239 Kunnanhallitus / KUNNANJOHTAJA PAULI VAITTISELLE VUOSILOMAN MYÖNTÄMINEN Khall. 133 Kunnanjohtaja Pauli Vaittinen on esittänyt pitävänsä vuosilomaa Ehdotus Kunnanhallitus hyväksyy kunnanjohtajan esityksen. Päätös Kunnanjohtaja Pauli Vaittinen katsoi itsensä asiassa esteelliseksi ja poistui kokoushuoneesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi koska asia koskee häntä henkilökohtaisesti. Asian osalta esittelijänä toimi hallintojohtaja Helena Kaasinen. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

17 240 Kunnanhallitus / Kunta/kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Polvijärvi Hallitus/lautakunta Kunnanhallitus Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 131 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät , HallintolainkäyttöL 5 :n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET

18 241 Kunnanhallitus / Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti Hallitus/lautakunta Polvijärven kunnanhallitus Polvijärventie 18 PL POLVIJÄRVI Sähköposti: Pykälät , Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Oikaisuvaatimuskirjelmän sisältö ja toimittaminen. Kts. jäljempänä Liitetään pöytäkirjaan

19 242 Kunnanhallitus / Kunnanhallitus Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti: Kuopion hallinto-oikeus Maaherrankatu 21 PL KUOPIO Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, Pykälät Valitusaika päivää osoite ja postiosoite, sähköposti: päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

20 243 Kunnanhallitus / Oikaisuvaatimus-/ valituskirjelmän sisältö ja toimittaminen Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan nimi ja kotikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen/valituksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle/valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys oikaisuvaatimus-/valitusajan alkamisen ajankohdasta. Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä/valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintolain 12 :ssä/ HLL 21 :ssä säädetään. Oikaisuvaatimusasiakirjat/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle viimeistään oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimus-/valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Valitusasiakirjat on toimitettava 1 ): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Pykälät Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa euroa. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1 ) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. Liitetään pöytäkirjaan

21 244 Kunnanhallitus / POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSKUTSU nro sivu Kunnanhallitus 7/ KOKOUSAIKA Maanantaina 18. huhtikuuta 2005 klo KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone nro Liite liite 124 liite 125 liite 126 liite 127 liite liite 130 liite Asia Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkistajien valinta Väliaikaiset koulutilat koulukeskuksen peruskorjauksen ajaksi Seutuopistohankkeen esittely Työsuojelun toimintaohjelma Terveydelle haitallisen häirinnän, kiusaamisen ja syrjinnän estämisen-toimintaohjeet Tasa-arvosuunnitelma Maa-alueen ostaminen Puunestorit Oy:ltä Lukiolaisten työpäivän pituus Talousarvion toteutuminen ajalta Ilmoitusasiat Palkattoman virkavapauden myöntäminen Eeva Sirviölle Kunnanjohtaja Pauli Vaittiselle vuosiloman myöntäminen

22 245 Kunnanhallitus / PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä PUHEENJOHTAJA JULKIPANOTODISTUS Toivo Pehkonen Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle. Todistaa: Ilmoitustaulun hoitaja KUNNANHALLITUKSEN KOKOUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Toimenpide 121 Ei toimenpiteitä 122 Ei toimenpiteitä 123 Ote Jaakko Antikaiselle, Kauko Kuuselalle, sivistyslautakunnalle, ote Kapiteeli Oy:lle 124 Ote kunnanjohtajalle 125 Ote hallintokunnat 126 Ote hallintokunnat 127 Ote hallintokunnat 128 Ote Puunestorit Oy Martti Koistiselle, kunnanjohtajalle ja hallintojohtajalle 129 Ote Jaakko Antikaiselle, sivistyslautakunnalle 130 Ote kirjanpitoon 131 Ei toimenpiteitä 132 Ote palkat, ote Eeva Sirviö, ote Raili Mönttinen, ote Maijaleena Karhunen, ote sosiaali- ja terveyslautakunta 133 Ote Pauli Vaittinen, ote palkat

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 13/2014 333 (-346) Aika Maanantaina 8. syyskuuta 2014 klo 18.00-18.45 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 8/2005 243 (-289) KOKOUSAIKA Maanantaina 23. toukokuuta 2005 klo 18.30-20.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko Kunnanhallitus 16/2014 406 (-426) Aika Maanantaina 27. lokakuuta 2014 klo 18.00-19.20 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kunnanhallitus 5.5.2014 Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 69. Merkkipäivälista 2014...87 70. Eksoten kuntalaskutusmallin uudistaminen...72 71. Vanhan pappilan ohjausryhmän kokoonpano...73

Lisätiedot

Polvijärven koulukeskuksen auditorio

Polvijärven koulukeskuksen auditorio Valtuusto 3/2015 42 (-55) Aika Torstaina 26. maaliskuuta 2015 klo 19.00-19.56 Paikka Polvijärven koulukeskuksen auditorio SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Huttunen Jorma Muut valtuutetut Pöytäkirjan liite

Lisätiedot

Veli Haaranen Harri Kaituri Tiina Mustonen Heli Routa-Mutanen Raija Suvanto. Esko Tanskanen Jorma Tanskanen. Raili Tanskanen.

Veli Haaranen Harri Kaituri Tiina Mustonen Heli Routa-Mutanen Raija Suvanto. Esko Tanskanen Jorma Tanskanen. Raili Tanskanen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 12/2009 413 (- 471) KOKOUSAIKA Maanantaina 17. elokuuta 2009 klo 17.30-19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014. 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150. 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014. 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150. 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen... PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014 Asialista 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen...151 124. Talouden tasapainotusohjelma 2015-2019...152 125.

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013. 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013. 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343 PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013 Asialista 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343 262. Yleiskaavan muutos Särkemänkankaan alueella...345 263. Lastentarhanopettajan tehtävän

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kokousaika 30.5.2013 klo 18.30 19.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanvirasto, yhteispalvelupiste KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 9/2014 Kokousaika 19.5.2014 klo 18.00-20.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus 10/2015 295 (-329) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Kunnanhallitus 10/2015 295 (-329) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 10/2015 295 (-329) Aika Maanantaina 8. kesäkuuta 2015 klo 18.00-20.50 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Valtuusto 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05

Valtuusto 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Polvijärven koulukeskuksen auditorio Jorma

Lisätiedot

Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 6/2011 97 KOKOUSAIKA Torstai 12.5.2011 klo 09.00-10.17. Haapaveden kaupungintalo

Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 6/2011 97 KOKOUSAIKA Torstai 12.5.2011 klo 09.00-10.17. Haapaveden kaupungintalo HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA/JULKINEN Nro Sivu Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 6/2011 97 KOKOUSAIKA Torstai 12.5.2011 klo 09.00-10.17 KOKOUSPAIKKA Haapaveden kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57 Kunnanhallitus 02.03.2015 Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56 Paikka Valtion virastotalo, valtuustosali Käsitellyt asiat 34-37 Otsikko Sivu 34 Kiinteistönhoitajan tehtävän

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2008 Maaseutulautakunta Sivu 1

SODANKYLÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2008 Maaseutulautakunta Sivu 1 Maaseutulautakunta Sivu 1 Kokousaika 23.05.2008 klo 10.00 13.00 Kokouspaikka Kunnanviraston kokoushuone 1 Käsittellyt asiat Asia no 10 Järjestäytymisasiat 3 11 Lainan myöntäminen kyläyhdistyksille 4 12

Lisätiedot

Haapavedellä 24.11.2009 Ilmoitustaulunhoitaja

Haapavedellä 24.11.2009 Ilmoitustaulunhoitaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 22/2009 435 KOKOUSAIKA 23.11.2009 klo 18.05-20.22 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaupungintalo Erkki Rytky, puheenjohtaja Heikki Halla-aho,

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 112. Sivistyslautakunta 02.10.2013. Aika 02.10.2013 klo 18:00-18:30. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 112. Sivistyslautakunta 02.10.2013. Aika 02.10.2013 klo 18:00-18:30. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 112 Sivistyslautakunta 02.10.2013 Aika 02.10.2013 klo 18:00-18:30 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 63 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 114 64 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Käsittellyt asiat. Asia no 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4

Käsittellyt asiat. Asia no 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1/2008 Kokousaika Torstai 24.01.2008 klo 14.00 15.15 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsittellyt asiat sivu Asia no 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336. Kunnanhallitus 04.11.2013. Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15. Kunnanhallituksen kokoushuone

Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336. Kunnanhallitus 04.11.2013. Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15. Kunnanhallituksen kokoushuone Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 206-212 Otsikko Sivu 206 Toiminnan ja talouden seurantaraportti

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Mervi Niemelä, Eino Jokitulppo, Esko Kalapudas,

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1. Yhtymähallitus. Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1. Yhtymähallitus. Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1 Yhtymähallitus Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 16.12.2013 klo 15.30 15.50 Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä

Lisätiedot

Ympäristöpalvelut Helmi Nro Sivu Ympäristöterveyslautakunta 5/2010 85 KOKOUSAIKA Torstai 16.12.2010 klo 13.00-16.05

Ympäristöpalvelut Helmi Nro Sivu Ympäristöterveyslautakunta 5/2010 85 KOKOUSAIKA Torstai 16.12.2010 klo 13.00-16.05 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA/JULKINEN Ympäristöpalvelut Helmi Nro Sivu Ympäristöterveyslautakunta 5/2010 85 KOKOUSAIKA Torstai 16.12.2010 klo 13.00-16.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345 Kunnanhallitus 19.08.2013 Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 218 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot