RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 2/2014 Kunnanhallitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 2/2014 Kunnanhallitus 22.01.2014"

Transkriptio

1 KOKOUSKUTSU NRO 2/2014 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai klo KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite Rautavaara-Savotta: USO2-teemaseminaari nro 4/ /Tiukan talouden johtaminen poliittisen ja viranhaltijajohdon yhteistyönä Rautavaara-Savotta: Vuoden 2013 talousarvion toteutumavertailu ajalta Rautavaara-Savotta: Kunnanhallituksen käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle Rautavaara-Savotta: Valtionosuudet vuonna 2014 kunnalle Kutsuntalautakunnan jäsenten nimeäminen vuodelle Kutsuntalääkärin nimeäminen vuodelle Rautavaaran kunnan työsuojelun toimintaohjelman hyväksyminen vuodelle Rautavaara-Savotta: Yleisten toimintaohjeiden hyväksyminen Kunnan työterveyshuollon toimintasuunnitelman päivittäminen ajalle /Soisalon työterveyshuolto Eron myöntäminen Mira Tirroselle keskusvaalilautakunnan varajäsenyydestä ja kunnan sisäinen tarkastajan tehtävästä ja uusien luottamushenkilöiden vaali Nilsiässä sijaitsevien eläinlääkärin vastaanottotilojen vuokraus Rautavaaran kunnalle/uusi vuokrasopimus/kuopion kaupungin tilakeskus ja Rautavaaran kunta Vaalilautakunnan asettaminen vuoden 2014 europarlamenttivaaleja varten Vaalitoimikunnan asettaminen vuoden 2014 europarlamenttivaaleja varten Vuoden 2014 europarlamenttivaalien ennakkoäänestyspaikkojen ja vaalipäivän äänestyspaikan määrääminen Rautavaara-Savotta: Kari Vanhalan kuntalaisaloite moottoripyörien/moottoripolkupyörien harjoitusalueesta Rautavaara-Savotta: Satu Ahosen kuntalaisaloite reikihoidosta Rautavaara-Savotta: Kari Vanhalan tekemä kuntalaisaloite vesien johtamisesta Harjutiellä ja Harjukujalla Rautavaara-Savotta: Matti Rinteen kuntalaisaloite Armas Maasalon syntymän muistomerkistä ja cd-levystä Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset Ilmoitusasiat ja saapuneet kirjelmät Rautavaara-Savotta: Kuntayhtymä- ja konsernikatsaus Kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ja muut esille tulevat asiat Rautavaara-Savotta: Kunnanhallituksen keskusteluasiat PÖYTÄKIRJAN Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja NÄHTÄVÄNÄPITO valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä ke klo PUHEENJOHTAJA MERK: MATTI AHONEN ILMOITUSMENETTELY Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle keskiviikkona Ilmoitustaulunhoitaja Kaisu Heikkinen

2 KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2014 Sivu 52 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Matti Ahonen, poissa/varajäsen Rauno Ovaskainen Mikko Korhonen Kirsi Kokkonen Jorma Korhonen Mika Mustonen, poistui kokouksesta klo : 42 käsittelyn aikana Rauha Partanen Marita Riekkinen MUUT SAAPUVILLA OLLEET Matti Matikainen, kv:n pj., poissa Veijo Oinonen, kv:n 1. vpj. Rauni Pursiainen, kv:n 2. vpj. Unto Murto, kunnanjohtaja, pöytäkirjanpitäjä, esittelijä LAILLISUUS JA PÄÄ- TÖSVALTAISUUS Kunnanhallituksen kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT :t PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Pöytäkirjantarkastusvuorossa ovat Jorma Korhonen ja Kirsi Kokkonen sekä varalle Rauha Partanen ja Mika Mustonen. Valitaan ko. henkilöt. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Mikko Korhonen Unto Murto puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TAR KASTUS Jorma Korhonen Kirsi Kokkonen PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ klo Ilmoitustaulunhoitaja Kaisu Heikkinen

3 Kunnanhallitus RAUTAVAARA-SAVOTTA: USO2-TEEMASEMINAARI NRO 4/ /TIUKAN TALOUDEN JOHTAMINEN POLIITTISEN JA VIRANHALTIJAJOHDON YHTEISTYÖNÄ Khall 22 RAUTAVAARA-SAVOTTA on mukana Uuden sukupolven organi saatiot ja johtaminen (USO2/vv verkostohanke) hankkeissa, jossa kehitetään kuntien uuden sukupolven johtamistapoja ja organisaatiorakenteita 2020-luvun haasteisiin. Hanke on kumppanuushanke, jotka toteutetaan yhteistyössä Kuntaliittokonsernin, 35 kehittäjäkumppanikunnan ja Sitran julkishallinnon johtamisohjelman kanssa. Hanke on osa laajempaa Suomen Kuntaliiton Uusi Kunta 2017-ohjelmaa. Pohjois-Savon kunnista mukana ovat: Rautavaara ja Kuopio. Hankkeen organisoinnista vastaavat yhteistyössä Suomen Kuntaliitto (valtakunnallinen hanke- ja kehittämistyö) ja Audiapro Oy (kuntakohtainen kehittäminen ja konsultointi). Rautavaaran kunta ei ollut mukana USO1-hankkeessa vuosina Sen sijaan USO2-verkostohankkeessa kunta on mukana. USO2-verkostoprojektin perustehtävä: Uuden sukupolven organisaatiot ja johtaminen -projektin toinen vaihe USO2 on kuntien, Kuntaliittokonsernin ja sidosryhmien yhteistä kehittämistoimintaa, joka toteutetaan verkostoprojektina eri osioineen. USO2-projekti painottuu erityisesti strategisen johtamisen ja strategian toimeenpanon sekä strategisen luottamushenkilötyön ja kaksoisjohtamisen kehittämiseen. USO2:n ydinviesti kunnan kehittäjille: 1. Hyvä johtaminen on kunnan keskeinen menestystekijä. 2. Poliittisen ja ammatillisen johdon yhteistyöllä strategisesti johdetut kunnat menestyvät tulevaisuuden haasteissa. 3. Verkostoprojekti tukee johtamisen kehittämistä vertaisoppimisen ja kuntakohtaisen konsultoinnin menetelmin. Ict-teknologia ja avoimet oppimisympäristöt käyttöön kunnan kaikilla palvelutasoilla: valtuusto, hallitus, lautakunnat, johtoryhmä ja kuntakonserni/tytäryhtiöt jne. Tavoitteena on, että Rautavaaran kunnalle saadaan kevään 2014 aikana Uusi Kuntastrategia, jolla turvataan kuntalaisille hyvät lähipalvelut myös pitkien etäisyyksien ja harvan asutuksen olosuhteissa. Verkostotyömme käynnistyy todenteolla torstaina pidettävässä talousseminaarissa. Koska talouden tasapainottaminen kunnissa on monilta osilta melkoinen urheilusuoritus, tällä kertaa paikkana Helsingin Olympiastadion. Kutsumme paikalle USO2-kuntien poliittista ja viranhaltijajohtoa (2-6 osallistujaa/kunta). Tarkempi ohjelma on liitteenä 1.

4 Kunnanhallitus Ilmoittautumiset ja etäyhteyden tilaus ilmoittautumislomakkeella viimeistään : ilmoittautuminen täällä ( https://www.webropolsurveys.com/s/2c667e474dc7eb67.par ). Lisätietoja edellä mainituista asioista USO2-verkostoprojektin yhdyshenkilö/kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Esityslistan liite 1: - USO2-teemaseminaari 4/Tiukan talouden johtaminen poliittisen ja viranhaltijajohdon yhteistyönä torstaina klo Kunnanhallitus päättää: 1. nimetä osallistujat USO2-teemaseminiaari 4/Tiukan talouden johtaminen poliittisen ja viranhaltijajohdon yhteistyönä torstaina klo Paikka Olympiastadion, monitoimitila, Helsinki D.C. 2. merkitä tietoonsa saatetuksi, että kunnanjohtaja on ilmoittanut viikolla 4 Suomen Kuntaliitolle, että muut kunnan osallistujat seuraavat seminaaria etäyhteyden välityksellä. Seminaariin kutsutaan kunnanvaltuusto, kunnanhallitus, lautakuntien pj:t ja vpj:t, kunnanviraston jory, kunnan atk-tukihenkilö, Etsivä Nuorisotyö/Marita Rautiainen, Niina Keinänen, Anja Hakkarainen, Ulla Ohtonen, Kirsi Karvinen, Ulla-Maija Happonen ja atk-tukihenkilö sekä edustajat RTVO:sta. 3. velvoittaa kaikkien kunnanviraston operatiivisen joryn jäsenten on osallistuva USO2- teemaseminaariin 4 joko kauko- tai kotipesässä.

5 Kunnanhallitus RAUTAVAARA-SAVOTTA: VUODEN 2013 TALOUSARVION TOTEUTUMAVERTAILU AJALTA Khall 23 Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessa nro 4/ :ssä Rautavaaran kunnan talousarvion 2013 ja taloussuunnitelman vuosille Kuntatalous on yksi keskeisimmistä valtioneuvostomme asettamista kuntarakenneuudistusta ohjaavista kriteereistä. Talousarvion toteutumavertailu ajalta sisältää: 1. Verotulojen kertymä: siitä yhteisöverot /Tot% 109,9% (hyvä) 2. Valtionosuudet: toteutuma /Tot% 91,7 (hyvä), Huom! Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuden palautus valtiolle 3. Toimintatuotot (ulkoiset erät): /Tot% 88,9% 4. Toimintamenot (ulkoiset erät): /Tot% 86,0% 5. Toteutuman tulosalueittain (ulkoiset erät: okey) 6. Investoinnit: varattu , josta toteutunut Talousarviolainat: TA-2013 budjetoitu 3 milj. /nostettu Kassalainat: Kassalainaa ei ole (hyvä). Kassavarojen riittävyys/pv. 9. Tuloslaskelma (ulkoinen): vuosikate riittää kattamaan poistot 10. Rahoituslaskelma (ulkoinen): vaikutus maksuvalmiuteen Tasaisella taulukolla toteutuman tulee olla 91,6 %. Tilikauden vuosikate osoittaa Suunnitelman mukaiset eli Sumu-poistot arvioitu Tilikauden tulos (oikein hyvä näissä sumuisissa oloissa/ta-2013 ennakoitiin alijäämäiseksi ). Kunnan talous tulee pysyttää vakaalla pohjalla ja talouden tulee mahdollistaa kunnan palveluiden tasaisen, vakaan, häiriöttömän ja oikea-aikaisen tarjonnan sekä kehittämisen lainsäädännön ja ennalta määrättyjen periaatteiden mukaan. RAUTAVAARA-SAVOTA:ssa on keskeistä hoitaa kunnan palvelutuotanto mahdollisimman hyvin ja käyttötaloutta säästäväisesti Lisätietoja edellä mainituista asioista antaa kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Esityslistan liite numerotta: - kunnan talousarvion toteutumavertailu ajalta Kunnanhallitus päättää: 1. merkitä tietoonsa saatetuksi vuoden 2013 talousarviosta annetun toteutumavertailun ajalta ja seurata kuukausittain Rautavaaran kunnan talouskehitystä: analyysi ja käyttötaloussuunnitelma. Rautavaaran kunnan talousarvion seurannassa toteutetaan Rullaavaa budjettia ja talouden vakaana pitämistä. 2. antaa vuoden 2013 talousarviosta annetun toteutumavertailun ajalta tarkastuslautakunnalle tiedoksi. Toteuttamisvastuu: - kunnanjohtaja, kunnanhallitus, kaikki tulosalueet ja lautakunnat, kunnan konsernihallinto

6 Kunnanhallitus RAUTAVAARA-SAVOTTA: KUNNANHALLITUKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN VUODELLE 2014 Khall 24 Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessa nro 7/ :ssä Rautavaaran kunnan talousarvion vuodelle 2014 ja taloussuunnitelman vuosille Asiakirja nimettiin itsenäisen kunnan peruspalvelut turvaavaksi ja kehityshakuiseksi budjetiksi (Unto III). Painopistealueina eli keihäänkärkinä: kuntatalous, ikääntyminen, työvoima ja tuottavuus. Valtuuston hyväksyttyä talousarvion, saattaa kunnanhallitus sen täytäntöönpano-ohjein lautakuntien ja muiden viranomaisten noudatettavaksi. (kunnanhallitus nro 1/ : Vuoden 2014 täytäntöönpanoohjeet ). Kunnanhallitus, lautakunta tai johtokunta päättää sen jälkeen käyttösuunnitelmasta, jolla tarkistetaan asianomaisen toimielimen talousarvioehdotukseen sisältynyt alustava käyttösuunnitelma valtuuston päätöksiä vastaavaksi ja päättää omalta osaltaan tehtävien toteuttamisesta ja määrärahojen käytöstä. Urakkasopimukset niiden investointihankkeiden osalta, joiden kokonaisurakkasumma on enemmän kuin euroa, on alistettava aina kunnanhallituksen hyväksyttäväksi. Kunnanhallitus vahvistaa omalta osaltaan käyttösuunnitelman vastuualue- ja tulosyksikkötasolla kustannuspaikkaosa. Kunnanhallituksen tehtäväalueina ovat: hallinto, talous, henkilöstöpolitiikka, kunnan maapolitiikka (mm. maan osto ja myynti sekä alueiden käytön suunnittelu) ja asuntopolitiikka sekä projektien seuranta (TA Hankesalkku). Lisätietoja edellä mainituista asioista antaa kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Esityslistan liite 2: - RAUTAVAARA-SAVOTTA: käyttösuunnitelma hallinnon, käyttötalousosa, tytäryhtiöt, kustannuspaikkaerittely, investoinnit ja kunnan Hankesalkku Kunnanhallitus päättää: 1. hyväksyä kunnanhallituksen käyttösuunnitelman vuodelle 2014 liitteen 1 mukaisena. 2. tarkistaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti kokouksessa julkilukemalla.

7 Kunnanhallitus RAUTAVAARA-SAVOTTA: VALTIONOSUUDET VUONNA 2014 KUNNALLE Khall 25 Kunnanjohtaja Unto Murto antaa Valtionosuuksista vuonna kunnalle seuraavan selvityksen: Valtiovarainministeriö (VM) myöntää kunnan peruspalveluiden valtionosuuden sekä päättää verotuloihin perustuvasta valtionosuuden tasauksesta. Valtiovarainministeriön hallinnoimasta kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta sekä kotikuntakorvauksista säädetään kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetussa laissa (1704/2009). Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) myöntää opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa (1705/2009) sekä vapaasta sivistystyöstä annetussa laissa (1765/2009) tarkoitetut valtionosuudet. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus maksaa valtionosuudet ja muun rahoituksen kunnille ja muille valtionosuuden tai rahoituksen saajille yhtenä kokonaisuutena varainhoitovuoden alusta kuukausittain yhtä suurina erinä, viimeistään kuukauden 11. päivänä. Tämä on kunnan toinen tilipäivä. Yhdistettyyn maksatukseen sisältyvät valtiovarainministeriön myöntämä kunnan peruspalvelujen valtionosuus ja kotikuntakorvaukset sekä opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa sekä vapaasta sivistystyöstä annetussa laissa tarkoitettu rahoitus. Valtionosuus muodostuu, kun kunnan laskennallisista kustannuksista vähennetään yhden putken omarahoitusosuus, joka on asukasta kohti yhtä suuri kaikille kunnille. Tähän erotukseen lisätään yleinen osa korotuksineen, otetaan huomioon harvan asutuksen lisät ja muut valtionosuuksiin tehtävät eräät lisäykset ja vähennykset, otetaan huomioon verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus ja vielä lopuksi uudistukseen liittyvä järjestelmämuutoksen tasaus, jolla uudistuksen kuntakohtaiset vaikutukset nollataan. Kunnan saamaan kokonaisvaltionosuuden määrään vaikuttaa lisäksi muu kuin yhteen putkeen kuuluva opetustoimi. Tällä tarkoitetaan jäljelle jäävää ns. ylläpitäjäjärjestelmää, johon kuuluvat lukiokoulutus, ammatillinen koulutus ja ammattikorkeakoulu. Ylläpitäjäjärjestelmässä on oma erillinen asukaskohtainen rahoitusosuus, joka otetaan huomioon yhden putken omarahoitusosuuden lisäksi. Ylläpitäjäjärjestelmän asukaskohtainen rahoitusosuus vähentää lisäksi jokaisen kunnan saamaa valtionosuutta, vaikkei kunta itse ylläpidä lukiota tai muuta koulutuslaitosta. Lisäksi kunnan saamiin valtionosuuksiin kuuluvat aiemmat liikunnan, nuorisotyön, kansalaisopistojen, museoiden, teattereiden ja orkestereiden sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan valtionosuudet. Ylläpitäjälle maksetaan (6 15 v. -ikäluokan mukaan määräytyvän valtionosuuden lisäksi) oppilaskohtaista rahoitusta perusopetuksen lisäopetuksesta, maahanmuuttajien perusopetuksen valmistavasta

8 Kunnanhallitus opetuksesta, muille kuin oppivelvollisille järjestettävästä esi- ja perusopetuksesta, pidennettyyn oppivelvollisuuteen kuuluvasta perusopetuksesta (vammaisopetus) ja sisäoppilaitoslisää järjestettäessä perusopetusta sisäoppilaitosmuotoisesti. Kaikkien edellä mainittujen valtionosuuksien, kotikuntakorvausten ja rahoituksen maksatus tapahtuu kootusti yhtenä kokonaisuutena valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta (entinen valtiokonttori). Maksatus tapahtuu kuukausittain viimeistään kunkin kuukauden 11. päivänä kuten tähänkin saakka. Yhden putken valtionosuuksia hallinnoi valtiovarainministeriö (VM). Muita valtionosuuksia, kuten nykyiseen ylläpitäjäjärjestelmään jääviä ja veikkausvoittovaroihin perustuvia ja eräitä muita valtionosuuksia, hallinnoi opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM). Valtiovarainministeriö lähetti Rautavaaran kunnalle päivätyn seuraavan sisältöisen maksuerittelyn: Euroa/vuosi Kunnan peruspalvelujen valtionosuus (sis. verotuloihin perustuvan valtionosuuden tasauksen) mistä verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus mistä elatustuen takaisinperinnän palautus Kotikuntakorvaustulot Kotikuntakorvausmenot Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa sekä vapaasta sivistystyöstä annetussa laissa tarkoitettu rahoitus Yhteensä = Vuonna 2014 Rautavaaran kunta saa valtionosuutta vuodessa ( x 12). Vuoden 2014 talousarvioon arvioin omissa laskelmissani valtionosuuksiksi , joten arvio budjetissa on liian suuri, mutta ei merkittävä. Lisätietoja edellä mainituista asioista kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Kunnanhallitus päättää merkitä Rautavaaran kunnan peruspalvelujen valtionosuuden ja opetustoimen muun rahoituksen vuodelle 2014 tietoon saatetuksi.

9 Kunnanhallitus KUTSUNTALAUTAKUNNAN JÄSENTEN NIMEÄMINEN VUODELLE 2014 Khall 26 Asevelvollisuuslain 22 :n perusteella Itä-Suomen Sotilasläänin Esikun nan Pohjois-Savon aluetoimisto pyytää kirjeellä nimeämään kunnan edustajat ja varaedustajat kutsuntalautakuntiin sekä ilmoittamaan jäsenen ja varajäsenen nimen sotilasläänin esikunnan Pohjois- Savon aluetoimistolle mennessä. Ensisijaisesti on pyydetty valitsemaan heidät nuoriso- ja/tai sosiaalitoimialalta. Siinä tapauksessa, että varsinainen jäsen on estynyt saapumasta kutsuntatilaisuuteen, tulee hänen ilmoittaa siitä ajoissa varamiehelleen. Itä-Suomen sotilasläänin esikunnassa/pohjois-savon aluetoimistossa Kuopiossa pidettiin torstaina vuoden 2012 kutsuntojen tulospalaute Pohjois-Savon kunnille. Tilaisuudessa sovittiin: kaikki kunnat, joissa on käynnissä Etsivä Nuorisotyö-hanke (rahoitus OPM:ltä) lähettävät erityisnuorisotyöntekijänsä kuntansa kutsuntatilaisuuteen. Rautavaaran laajakaistakunnasta erityisnuorisotyöntekijä osallistui vuoden 2012 ja vuoden 2013 kutsuntatilaisuuteen. Lisätietoja edellä mainituista asioista kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Kunnanhallitus päättää: 1. nimetä kutsuntalautakuntaan tiistai klo alkaen, Juankosken lukio, Juankoskentie 24: - sosiaalityöntekijä Anna-Liisa Väyrynen - varalle perusturvajohtaja Helvi Mustonen. 2.velvoittaa Etsivä Nuorisotyö-hankkeen erityisnuorisotyöntekijä Marita Rautiaisen ja fysioterapeutti Tiina Miettisen osallistumaan vuoden 2014 kutsuntatilaisuuteen. Perustelut: - AsevL 22, 119 ja Valtioneuvoston asetus 5 ja kutsunnan toimipaikkana Juankosken lukio: Juankoski, Kaavi, Tuusniemi ja Rautavaaran asevelvolliset.

10 Kunnanhallitus KUTSUNTALÄÄKÄRIN NIMEÄMINEN VUODELLE 2014 Khall 27 Itä-Suomen Sotilasläänin Esikunnan Pohjois-Savon aluetoimisto pyytää kuntia nimeämään asevelvollisuuslain 22 :n ja valtioneuvoston asetuksen 5 :n mukaisesti lääkärit, jotka toimivat syksyn kutsunnoissa kutsuntalääkäreinä sekä ilmoittamaan heidän nimensä ja virkapuhelinnumerot sotilasläänin esikunnaan Pohjois-Savon aluetoimistolle mennessä. Lääkärien tulee olla kutsuntapaikalla klo mennessä. Kutsunnat kunnissa ovat yksipäiväiset. Sotilaslääni esittää: kutsuntalääkäreinä toimisivat samat lääkärit, jotka suorittivat keväällä kutsunnanalaisten ennakkoterveystarkastukset. Rautavaaralla kutsunnat järjestetään yhdessä Juankosken, Kaavin ja Tuusniemen kanssa. Toimipaikkana Juankosken lukion tilat. Juankosken kaupunki, Kaavin, Keiteleen, Leppävirran, Pielaveden, Rautavaaran, Tervon ja Vesannon kunnat ovat siirtäneet perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon järjestämisvastuun Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle. Tämä perusterveydenhuollon liikelaitos KYSTERI, joka on yksi palvelualue sairaanhoitopiirin neljästä palvelualueesta aloitti toimintansa Rautavaaran kunta kuuluu KYSTERIn Koillis-Savon palveluyksikköön yhdessä Juankosken kaupungin ja Kaavin kunnan kanssa. Lisätietoja edellä mainituista asioista kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Kunnanhallitus ilmoittaa, että kutsuntalääkärinä vuonna 2014 toimii KYSTERIn Koillis-Savon palveluyksikön vastuuhenkilö/ylilääkäri Esa Häkli. Perustelut: - AsevL 22, 119 ja Valtioneuvoston asetus 5.

11 Yhteistyökomitea Kunnanhallitus RAUTAVAARAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMAN HYVÄKSYMINEN VUODELLE 2014 Ytk. 2 Työsuojelun tavoitteena on tukea henkilöstön työkykyä, fyysistä, psyyk kistä ja sosiaalista hyvinvointia. Työsuojeluasioiden hoitaminen ja työolojen kehittäminen toteutetaan työsuojelun toimintaohjelmalla. Työsuojelun toimintaohjelman seuranta: päivitetään kerran vuodessa. Työsuojelun toimintaohjelma on esityslistan liitteenä 2. Esitetään toimintaohjelma kunnanhallituksen hyväksyttäväksi. Khall 28 Viimeksi Rautavaaran kunnan työsuojelun toimintaohjelma on hyväk sytty kunnanhallituksen kokouksessa Aikaisemmin Itä- Suomen Aluehallintovirasto/Työsuojelun vastuualueen (tarkastaja Auni Miettinen) oli tarkastuskertomuksissa vuodesta 2008 alkaen todennut, että työpaikoille ei ole laadittu/päivitetty työsuojelun toimintaohjelmia. Työturvallisuuslain (738/2002) 9 :n mukaan työnantajalla on oltava kirjallinen työsuojelun toimintaohjelma ja toimintaohjelmaan pohjautuvia tavoitteita on käsiteltävä yhteistoiminnassa. Rautavaaran kunnan yhteistyökomitea käsitteli omalta osaltaan kokouksessaan kunnan työsuojelun toimintaohjelman ja sen muutoksia vuodelle Ohjelmaan lisättiin uutena Perehdyttämisen tarkistuslista. Vastuu perehdyttämisestä on esimiehellä, mutta myös perehdyttäjällä ja hänen työtovereillaan sekä perehdyttävällä itsellään! Lisätietoja edellä mainituista asioista antavat: kunnan työsuojelupäällikkö Petri Kettunen, puh ja kunnanjohtaja/yhteistyökomitean puheenjohtaja Unto Murto, puh sekä sp:t: Esityslistan liite numerotta: - Rautavaaran kunnan työsuojelun toimintaohjelma vuodelle 2014 Kunnanhallitus päättää: 1. hyväksyä Rautavaaran kunnan työsuojelun toimintaohjelman vuodelle 2014 liitteen mukaisena. 2. pitää erittäin hyvänä yhteistyökomitean esityksessä Perehdyttämisen tarkistuslistaa, joka tulee ottaa käyttöön heti kaikilla kunnan työpisteissä esimiesten toimesta.

12 Yhteistyökomitea Kunnanhallitus RAUTAVAARA-SAVOTTA: YLEISTEN TOIMINTAOHJEIDEN HYVÄKSYMINEN Ytk. 2 Rautavaaran kunnasta puuttuu mm. Häirinnän tai muun epäasiallisen kohtelun hallinnan ja ehkäisyn menettelytapaohje, sairauspoissaolojen ilmoitus- ja raportointikäytäntöohje sekä väkivallan ja uhkaavien tilanteiden hallinnan ehkäisyn menettelytapaohje. Yleiset toimintaohjeet toimivat osana kunnan työsuojelun toimintaohjelmaa. Toimintaohje kokoaa yksiin kansiin toimintaohjeet eri tilanteisiin. Esitys: Edellisessä kokouksessa käsiteltiin yleisen toimintaohjeen luonnosta, joka lähetettiin tulosalueille I-IV lausuntopyyntöä varten. Hyväksytään yleiset toimintaohjeet niillä muutoksilla, jotka tulosalueilta I-IV tulivat. Tulosalueilta I-IV ei tullut yhtään muutosesitystä. Yleiset toimintaohjeet lähetetään kunnanhallituksen hyväksyttäväksi. Khall 29 Yhteistyökomitean laatimat yleiset toimintaohjeet ovat ihan uutta kun nan organisaatiossa. Ohjeiden tarkoituksena on toimia kunnan työsuojelun toimintaohjelman tukena. Nämä toimintaohjeet sisältävät käytännön ohjeita työpaikalla esiintyviin eri tilanteisiin. Henkinen hyvinvointi ilmenee monin tavoin sekä työyhteisössä, että sen yksittäisissä jäsenissä. Se tuntuu hyvänä ja turvallisena ilmapiirinä, työpaikan me-henkenä, toiminnan häiriöttömyytenä ja yhteistyön sujumisena. Sairauspoissaolot ja henkilöstön vaihtuvuus vähenevät ja tuottavuus lisääntyy. Työntekijä kokee henkisen hyvinvoinnin mm. haluna tehdä työtä, tunteena, että työ sujuu ja että hän hallitsee työnsä. Hyvin järjestetty ja mitoitettu työ tuntuu mielekkäältä ja sopivan haastavalta, siinä voi oppia uutta ja kehittyä. Sekä työnantajalla että työntekijällä on vastuu työhyvinvoinnin kehittämisestä. Työhyvinvoinnin edistäminen työpaikalla tapahtuu johdon, esimiesten ja työntekijöiden yhteistyönä. Keskeiset työhyvinvointia tukevat toimijat ovat kunnan työsuojeluhenkilöstö, yhteistyökomitea ja henkilöjärjestöjen eli ammattiyhdistystoiminnan luottamusmiehet.

13 Yhteistyökomitea Kunnanhallitus Kuntavaaleilla valitut luottamushenkilöt eri tehtäviin sekä kunnan vakituiset viranhaltijat ja työntekijät ovat erittäin tärkeässä asemassa, millainen työilmapiiri kunnan organisaatiossa vallitsee. Tehdäänkö valituksia, kanteluita ja rikosilmoituksia jne. Työkyvyn, työterveyden ja työhyvinvoinnin ylläpitämisessä työpaikan kumppani on työterveyshuolto/soisalon Työterveys. Lisätietoja edellä mainituista asioista antavat: kunnan työsuojelupäällikkö Petri Kettunen, puh ja kunnanjohtaja/yhteistyökomitean puheenjohtaja Unto Murto, puh sekä sp:t: Esityslistan liite 3: - Rautavaaran kunnan Yleiset toimintaohjeet/työpaikalla esiintyviin tilanteisiin Kunnanhallitus päättää: 1. hyväksyä Rautavaaran kunnan Yleiset toimintaohjeet Työpaikalla esiintyviin tilanteisiin liitteen mukaisena. 2. Yleiset toimintaohjeet Työpaikalla esiintyviin tilanteisiin otetaan käyttöön alkaen.

14 Yhteistyökomitea Kunnanhallitus KUNNAN TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMAN PÄIVITTÄMINEN AJALLE /SOISALON TYÖTERVEYSHUOLTO Ytk. 3 Rautavaaran kunnassa on käytössä voimassaoleva työterveyshuollon toimintasuunnitelma, joka on tehty ajalle Kyseinen toimintasuunnitelma on tehty minimisopimuksen pohjalta, joten se ei sisällä sairaanhoitopalveluita. Soisalon työterveys liikelaitoksen kanssa on allekirjoitettu uusi sopimus (Liite 1), joka sisältää. sairaanhoitopalvelut. Sopimus on tullut voimaan Tämän uuden ja laajemman sopimuksen johdosta työterveyshuollon toimintasuunnitelma täytyy päivittää ajan tasalle. Esitys: Päivitetään työterveyshuollon toimintasuunnitelma (Liite 2) ajan tasalle ja tehdään suunnitelmaan tarvittavat muutokset. Toimintasuunnitelman hyväksyy kunnanhallitus. Uusi toimintasuunnitelma tehdään ajalle Lisätään toimintasuunnitelmaan varhaisen puuttumisen keskustelun lomake (Liite 3, hyväksytty Yhteistyökomitean kokouksessa nro 1/ ). Lisätään toimintasuunnitelmaan seuraavanlaiset tekstit: Työterveyshuoltoon sisältyy sairaanhoitopalvelut. Psykologin työpaikkakäynnin toteutus ainoastaan siinä tapauksessa kun tarve on harkittu. Työfysioterapeutille ohjaus työterveyslääkärin tai hoitajan lähetteellä ennaltaehkäisevänä työterveyshuoltona. Työnantaja toimittaa muualla kirjoitetut sairaslomat työterveyshuoltoon. Sopimus käytiin lävitse kohta kohdalta. Soisalon työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan tehtiin seuraavanlaiset muutokset: - Etusivulle pitää lisätä kunnan vaakuna. - s. 1 Yrityksen perustietoihin: Eläkevakuutusyhtiö KEVA, Työterveyshuollon yhteyshenkilö Raili Tossavainen, Johtaja/vastuuhenkilö kunnanjohtaja/työsuojelupäällikkö - s. 2 ei muutoksia - s. 3 ei muutoksia - s. 4 Raija Karppinen puh. nron lisäys: varatyösuojeluvaltuutettu Marjaleena Laakkonen, puh

15 Yhteistyökomitea Kunnanhallitus s. 4 Työterveyshuolto osallistuu kutsuttaessa yhteistyökomitean kokouksiin - s. 5 Työpaikan johdon ja yhteistyökomitean/työsuojeluvaltuutetun - s. 6 Työkyvyn varhaisen tukemisen malli käytössä, Liite 1 työkyvyn varhainen tuki - s. 6 Sairauspoissaolojen seurantamalli on käytössä. Liite 1 työkyvyn varhainen tuki - s. 7 Päihdetyön hoitoonohjausmalli on käytössä. Liite 2 Rautavaaran kunnan päihdeohjelma - s. 8 ei muutoksia - s. 9 ei muutoksia - s. 10 ei muutoksia - s. 11 ei muutoksia - s. 12 ei muutoksia - s. 13 ei muutoksia - s. 14 Vajaakuntoisuuteen.. otsikon alle: Esimies toimii yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. - s. 15 ei muutoksia - s. 16 ei muutoksia. Khall 30 Työterveyshuollon toimintasuunnitelma laaditaan työpaikkaselvityksen perusteella. Kyseinen toimintasuunnitelma tarkistetaan vuosittain. Kunnanhallitus hyväksyi kokouksessa nro 2/ :ssä 71 voimassa olevan Työterveyshuollon toimintasuunnitelman ajalle Työterveyshuollon toimintasuunnitelma sisältää työterveyshuollon o- suuden työpaikkakohtaisessa työsuojelutoiminnassa. Työterveyshuollon toimintasuunnitelma on osa kunnan työsuojelun toimintaohjelmaa. Varhaisen puuttumisen malli on edelleen toimintasuunnitelmassa. Kela korvaa kunnalle 60% menoista, jos siinä on varhaisen puuttumisen malli. Muutoin korvaus on vain 50%. Rautavaaran kunnan työterveyshuolto siirtyi alkaen ostopalveluna Soisalon Työterveys liikelaitokselle. Liikelaitos toimii palvelujen tuottajaorganisaationa voimassa olevan työterveyshuollon toimintasuunnitelman mukaisesti. Kunnan ja Soisalon Työterveys sopimuksen perusteena on : - lakisääteinen työterveyshuolto (THL 12 ) - muut terveydenhuoltopalvelut: sairaanhoitopalvelut (THL 14 ). Sopimus tulee voimaan ja on voimassa toistaiseksi. Sopimuksen irtisanomisaika on 1 kuukautta. Palvelujen käyttö laskutetaan kuukausittain.

16 Yhteistyökomitea Kunnanhallitus Lisätietoja edellä mainituista asioista antavat: kunnan työsuojelupäällikkö Petri Kettunen, puh ja sp: ja kunnanjohtaja/yhteistyökomitean puheenjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Esityslistan liitteet numerotta: - 1: sopimus Soisalon Työterveys ja Rautavaaran kunta : Rautavaaran kunnan työterveyshuollon toimintasuunnitelma ajalle (korjattu). Kunnanhallitus päättää hyväksyä: allekirjoitetun sopimuksen Soisalon Työterveys kanssa liitteen mukaisena. 2. Rautavaaran kunnan työterveyshuollon toimintasuunnitelman ajalle liitteen mukaisena. Perustelut: - TyöterveyshuoltoL 4 :n/12 :n mukainen työterveyshuolto - KansanterveysL 14

17 Kunnanhallitus ERON MYÖNTÄMINEN MIRA TIRROSELLE KESKUSVAALILAUTAKUNNAN VARAJÄSE- NYYDESTÄ JA KUNNAN SISÄINEN TARKASTAJAN TEHTÄVÄSTÄ JA UUSIEN LUOTTA- MUSHENKILÖIDEN VAALI Khall 31 Mira Tirronen on toimittanut kunnanhallitukselle päivätyn kirjeen: Minä Mira Tirronen luovun Rautavaaran kunnan luottamustehtävistä paikkakunnalta muuton vuoksi. Mira Tirrosen luottamustoimet: - keskusvaalilautakunnan varajäsen v (kunnanvaltuuston valinta) - kunnan sisäinen tarkastaja v (kunnanhallituksen valinta). Kuntalain 33 :ssä säädetään yleisestä vaalikelpoisuudesta seuraavasti: Vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö: 1) jonka kotikunta kyseinen kunta on; 2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kunnallisvaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja 3) joka ei ole holhouksen alainen. Kuntalain 37 :ssä säädetään vaalikelpoisuuden menettämisestä seuraavasti: Luottamushenkilön menettäessä vaalikelpoisuutensa on sen toimielimen, jonka valittava luottamushenkilö on, todettava luottamustoimi päättyneeksi. Valtuutetun osalta päätöksen tekee valtuusto. Päätös pannaan täytäntöön heti. Kuntalain 38 :n mukaan: - luottamustoimesta on oikeus kieltäytyä, jos henkilö on täyttänyt 60 vuotta tai ollut samassa tai samaan toimielimeen kuuluvassa luottamustoimessa neljä (4) lähinnä edellistä vuotta taikka ollut kunnallisessa luottamustoimessa yhteensä kahdeksan (8) vuotta. Luottamustoimesta voi kieltäytyä myös muusta pätevästä syystä. Kieltäytymisen hyväksymisestä päättää se toimielin, jonka valittava luottamushenkilö on. Kuntalain 39.1 :n mukaan: Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen on valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi luottamushenkilö. Lisätietoja edellä mainituista antaa kunnanjohtaja Unto Murto, puh sekä Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää: 1. myöntää eron Mira Tirroselle keskusvaalilautakunnan varajäsenyydestä vv ja valitsee Veijo Oinosen keskusvaalilautakunnan varajäseneksi vv Kunnanhallitus päättää myöntää eron Mira Tirroselle kunnan sisäisen tarkastajan tehtävästä ja valitsee Jukka Korkalaisen kunnan sisäiseksi tarkastajaksi vuodelle tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti kokouksessa julkilukemalla.

18 Kunnanhallitus NILSIÄSSÄ SIJAITSEVIEN ELÄILÄÄKÄRIN VASTAANOTTOTILOJEN VUOKRAUS RAUTAVAARAN KUNNALLE/UUSI VUOKRASOPIMUS/KUOPION KAUPUNGIN TILA- KESKUS JA RAUTAVAARAN KUNTA Khall 32 Nilsiän ja Rautavaaran välistä vuokrasopimusta eläinlääkäritiloista on on käsitelty kunnan hallinnossa useasti: - kunnanhallitus kunnanhallitus perusturvalautakunta kunnanhallitus eläinlääkärin toimitilojen vuokrasta pidettiin neuvottelu 1/ klo 9:30-11:00 Nilsiän kaupungintalolla. Osallistujat Rautavaaran kunnasta: Eero Kukkonen, Veijo Oinonen ja Janne Tervo sekä Kuopio/Nilsiästä: Mikko Lehto ja Riitta Kokkonen. Kunnanvaltuusto päätti kokouksessa nro 4/ : 1. myöntää ,35 :n lisämäärärahan vuoden 2013 talousarvioon kustannuspaikalle Eläinlääkintähuolto (Tulosalue II/perusturvatoimi ja perusturvalautakunta). 2. merkitä tietoon saatetuksi vuoden 2013 ja tulevien vuosien eläinlääkintätilojen kustannuksista: neuvotellaan Kuopion kaupungin tilapalvelukeskuksen kanssa. Rautavaaran kunta ei hyväksy Nilsiän ja Rautavaaran eläinlääkintätiloja koskevan vuokrasopimuksen kustannusten jaonsuhteeksi esitettyä, jossa Rautavaaran kunnan osuus vuotuisista eläinlääkintätilojen kiinteistökustannuksista on 1/3. Rautavaaran kunnan esitys: kunta osallistuu Nilsiän toimitilojen kustannuksiin 1/6 osalta. Kustannusjakoperusteena tulee olla toteutunut käyttö. 3. yhteistoimintasopimuksen 6 :n mukaan ympäristöterveyspalveluiden toimipisteverkosto on arvioitava vuonna 2013 ja eläinlääkärivastaanottojen tilakustannusten uudelleenjako on uudelleenarvioitava tässä yhteydessä. Rautavaaran kunta esittää, että ympäristöterveyspalveluissa eläinlääkärivastaanottojen kustannukset siirretään ympäristöterveyspalveluille ja niiden jakamista edelleen sopimuskuntiin osana tuotehintoja. Tavoitteena tulee olla se, että ympäristöterveyslautakunnalla on käytössä tuotepohjainen talousarvio vuodelle saattaa asian ympäristöterveyslautakunnan esittelijän Hanna Rintalan tietoon toimenpiteitä varten. Juankosken ja Nilsiän kaupunkien sekä Kaavin, Lapinlahden, Maaningan, Rautavaaran, Tuusniemen ja Siilinjärven kuntien kesken on ollut sopimus ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen muodostamisesta. Rautavaaran kunnanvaltuusto hyväksyi sopimuksen vuonna 2010.

19 Kunnanhallitus Sopimuksen 6 :ssä on sovittu kiinteistöjen ja toimitilojen jaosta seuraavaa: "Eläinlääkärin vastaanottotilan ja siihen liittyvien sivutoimipisteiden ylläpidon maksavat yhteisvastuullisesti ne kunnat, joita tilat palvelevat. Toimipisteverkosto arvioidaan vuonna Sopimuksen 15 :ssä on sovittu erimielisyyksien ratkaisemisesta: Tästä sopimuksesta mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan sopimuskuntien välisin neuvotteluin. Mikäli neuvottelut eivät johda yhteisymmärrykseen, erimielisyydet ratkaistaan hallintoriitaasiana Kuopion hallinto-oikeudessa. Nilsiän kaupunginhallitus oli kokouksessa :ssä 393 käsitellyt eläinlääkäritilojen vuokrasopimusta. Nilsiän kaupungintaloon ovat maaliskuussa 2012 valmistuneet uudet eläinlääkärin vastaanottotilat ja niihin liittyvät toimisto-, asuin ja autotallitilat. Tilojen kokonais-pinta-ala on 322 m 2, josta autotallin osuus on 87 m 2. Rakennuskustannukset olivat yhteensä euroa. Uusissa tiloissa on vastaanottotilat kolmelle eläinlääkärille. Tiloissa on sähkön ja veden erillismittaus. Rautavaaran kunnalle esitetyssä laskussa on käyttökorvauksen laskentaperusteena käytetty Nilsiän kaupungintalon ns. perusvuokratasoa, johon lisätään eläinlääkäritilojen rakennuskustannuksille laskettava 5 %:n pääomakustannus. Perusvuokrataso ko. tiloissa euroa ja muutoksen pääomakustannus euroa, yhteensä kuukausikustannus on euroa, josta Rautavaaran osuudeksi esitetään kolmannes. Jaon perusteena on eläinlääkäreiden määrä. Kolmesta eläinlääkäristä Nilsiän osuus on kaksi. Rautavaaran kunnalle esitetään maksettavaksi päivätyllä laskulla: ,35. Nilsiän kaupunki on liittynyt Kuopion kaupunkiin alkaen. Kunta katsoi, että päivätty lasku on nulliteetti. Nilsiän virastotalossa sijaitsevista eläinlääkäritoiminnan vastaanottotiloista ja autotallista ei ole neuvoteltu vuonna 2012 Rautavaaran kunnan kanssa niin kuin sopimus ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen muodostamisesta vuodelta 2010 edellytti. Nilsiän kaupungilla ja Rautavaaran kunnalla oli tuolloin vielä voimassa yhteistyön puitesopimus alkaen. Tässä yhteistyön puitesopimuksessa osapuolet ilmaisivat halua luottamukselliseen vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön. Rautavaaran kunta ei hyväksynyt Nilsiän ja Rautavaaran eläinlääkintätiloja koskevan vuokrasopimuksen kustannusten jaon suhteeksi esitettyä: Rautavaaran osuus vuotuisista kiinteistökustannuksista on yksi kolmasosa. Laskutus alkaa lukien ja laskutus loppuu heti, jos Rautavaaralle tulee eläinlääkäri omaan vastaanottopisteeseen Nilsiän eläinlääkäritiloista ja siihen liittyvästä kustannustenjaosta järjestettiin kunnanjohtaja Unto Murron johdolla uusi neuvottelu nro 2.

20 Kunnanhallitus Rautavaaran kunnantalolla klo Neuvotteluun osallistuivat: - Rautavaaran kunnasta: kunnanhallituksen pj Matti Ahonen, kunnanjohtaja Unto Murto, - Kuopio/Nilsiä: ympäristöterveyspäällikkö Hannu Kirjavainen, toimitilapäällikkö Harri Korkalainen, yritysasiamies Mikko Lehto - Siilinjärvi/ympäristöpalveluiden isäntäkunta: vs. ympäristöterveysjohtaja Heidi Kangas ja vastaava eläinlääkäri Leena Manner. Neuvottelutulos on selvitetty liitteessä ja esittelijän päätösehdotuksessa. Lisätietoja edellä mainituista antavat kunnan neuvottelija hallituksen puheenjohtaja Matti Ahonen, puh kunnanjohtaja Unto Murto, puh sekä Esityslistan liitteet numerotta: - Neuvottelumuistio ja sen liitteet neuvottelun esityslista , tilastot eläinlääkäri käynneistä Nilsiän ja Rautavaaran vastaanotoilla tammi-elokuussa 2013 ja Uusi vuokrasopimus/kuopion kaupungin tilakeskus ja Rautavaaran kunta Kunnanhallitus päättää: 1. hyväksyä pidetyn neuvottelun tuloksen: - jatketaan nykyisellä kustannusjaolla siihen saakka, kunnes Siilinjärven ympäristöterveydenhuollon tuotteistus otetaan käyttöön. Kuopion tilakeskus päivittää vuokrasopimukseen Nilsiän kaupungin tilalle Kuopion kaupungin - Rautavaaralla on eläinlääkärin vastaanotto keskiviikkoisin pieneläimille - ympäristöterveydenhuollon toimitilaverkosto on arvioitava välittömästi, kun tuotteistus on saatu valmiiksi. - Kuopio ja Rautavaara edellyttävät, että vuoden 2015 talousarvion pitää perustua tuotteistukseen. 2. hyväksyä liitteenä olevan uuden vuokrasopimuksen Kuopion kaupungin tilakeskuksen kanssa. Kuukausivuoka on 1.105,00 /kk (10,33 /m2/kk). Vuokrasopimus alkaa ja on voimassa toistaiseksi. Määräraha on varattu talousarvioon käyttötalousosaan kustannuspaikalle 292. Perustelut: - kesällä 2012 aloitettu ympäristöterveydenhuollon tuotteistaminen ei ole edennyt alkuperäisen suunnitelman mukaisesti. Vuoden 2014 talousarvio ei perustu tuotteistukseen.

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013 KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013 KOKOUSAIKA Tiistai 12.11.2013 klo 10.00 13.40 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 634 321 Arkistotoimen

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA. Talousarvio 2014 ja Taloussuunnitelma 201 5 - Kunnanhallitus nro 17/25.11.2013 343 Kunnanvaltuusto nro 7/16.12.

RAUTAVAARAN KUNTA. Talousarvio 2014 ja Taloussuunnitelma 201 5 - Kunnanhallitus nro 17/25.11.2013 343 Kunnanvaltuusto nro 7/16.12. RAUTAVAARAN KUNTA Talousarvio 214 ja Taloussuunnitelma 21 5-216 Kunnanhallitus nro 17/25.11.213 343 Kunnanvaltuusto nro 7/16.12.213 82 2 SISÄLLYSLUETTELO Sivu. Kunnanjohtajan katsaus vuodelle 214 3 1.

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 27.1.2014 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 27.1.2014 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KHALL, 27.1.2014 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 22 Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta... 2 Pykälän liite: Kysely/lausunto

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 KUNNANHALLITUS 28.1.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 KUNNANHALLITUS 28.1.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 VALTIONOSUUSPÄÄTÖKSET VUODELLE 2014... 2 2 VUODEN 2014 TALOUSARVIO / KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN / TEKNISEN TOIMEN VASTUUALUE... 5 3 VUODEN 2014

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 12/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 01.11.2005 kello 15.00-19.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kunnanjohtajan info

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kunnanjohtajan info MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 15.3.2005 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 131 132 133 134 135

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 ASIAT 86 Kokouksen avaus 87 Valtuutettujen läsnäolon toteaminen 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Kunnanviraston valtuustosali

Kunnanviraston valtuustosali Kunnanvaltuusto 22.5.2006 1 Kokousaika Maanantaina 22.5.2006 kello 16.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanviraston valtuustosali 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1. Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1. Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 404 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 179 9/2011 KOKOUSAIKA Torstaina 8.12.2011 kello 14.00-16.20 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 4/2012 26.3.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 4/2012 26.3.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 4/2012 SISÄLLYSLUETTELO KH 51 Kokouksen järjestäytyminen KH 52 Talouden seuranta KH 53 Talouden tasapainotusohjelman päättyminen KH 54 Toiminnallisten tavoitteiden poistaminen KH 55 Vuoden 2011 tilinpäätös

Lisätiedot

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 No 1/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.01.2005 kello 16.00-17.35 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 14/2012 1.10.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 14/2012 1.10.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 14/2012 SISÄLLYSLUETTELO KH 179 KH 180 KH 181 KH 182 KH 183 KH 184 KH 185 KH 186 KH 187 KH 188 KH 189 Kokouksen järjestäytyminen Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Talouden

Lisätiedot

HALLITUKSEN KOKOUS 5/2015. Kokousaika 16.3.2015, klo 17.40 19.50. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 31-37. Asialista

HALLITUKSEN KOKOUS 5/2015. Kokousaika 16.3.2015, klo 17.40 19.50. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 31-37. Asialista HÄMEENKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA HALLITUKSEN KOKOUS 5/2015 Kokousaika 16.3.2015, klo 17.40 19.50 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 31-37 Asialista H 31 Antolainojen takaisinmaksuehdot... 65 H 32 Edustajan

Lisätiedot

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2013 1 (37) Kaupunginvaltuusto. Aika 25.02.2013 maanantai klo 18:00-19:45

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2013 1 (37) Kaupunginvaltuusto. Aika 25.02.2013 maanantai klo 18:00-19:45 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2013 1 (37) Kokoustiedot Aika maanantai klo 18:00-19:45 Paikka Valtuusto-virastotalo, valtuustosali, Suokatu 42 Saapuvilla olleet jäsenet Markku Rossi, puheenjohtaja (Suomen

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 1/2011 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.01.2011 kello 16.00-17.08 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA Auer

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49.

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49. 154 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 6.5.2013/101 Kh 101 Kunnanhallituksen kokous on kutsuttu koolle toimittamalla kokouskutsu ja esityslista kunnanhallituksen jäsenille kirjeitse

Lisätiedot

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk)

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 135 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 6/2009 KOKOUSAIKA Tiistaina 19.05.2009 kello 16.00 17.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147 Kunnanhallitus 04.05.2015 AIKA 04.05.2015 klo 17:30-19:35 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 89 Kokouksen järjestäytyminen 149 90 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 09.02.2015 kello 17:00-18:33 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Kunnanvaltuusto Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Käsiteltävät asiat liite 52 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 53 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 54 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 55 LUOTTAMUSTOIMESTA

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/2008 1

SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/2008 1 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/2008 1 Sastamalan kaupunginvaltuusto 15.12.2008 AIKA 15.12.2008 klo 9:00 PAIKKA Sylvään koulu KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 110 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 110 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 7/2007 Kokousaika 28.8.2007 kello 15.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 12/09 Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien vaali

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 5/2007 Kokousaika 29.5.2007 kello 14.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat liite 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 26 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot