KÄYTTÖOHJE. KFR-25GW/VJWa SEINÄÄN ASENNETTAVA ILMALÄMPÖPUMPPU

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÖOHJE. KFR-25GW/VJWa SEINÄÄN ASENNETTAVA ILMALÄMPÖPUMPPU"

Transkriptio

1 KÄYTTÖOHJE KFR-25GW/VJWa SEINÄÄN ASENNETTAVA ILMALÄMPÖPUMPPU

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO TURVALLISUUSTOIMENPITEET RAKENNE KÄYTTÖMENETELMÄ...4 a) Apuohjain ja LED-näyttö...4 b) Kauko-ohjain...5 c) Käyttömenetelmä KÄYTTÖOHJEET HUOLTO...11 a) Ilmanpuhdistimen puhdistus...11 b) Huolto VIANPAIKANNUS ASENNUS...14 a) Sisäyksikön vaatimukset...14 b) Ulkoyksikön vaatimukset...14 c) Asennusvaiheet TEKNISET TIEDOT Ympäristönsuojelu Takuu JOHDANTO Tämä seinään asennettava ilmastointilaite on yhtiömme uusin malli. Se edustaa viimeisintä tekniikkaa, jonka ansiosta sen käynti on erittäin hiljainen ja sen ohjaus-järjestelmä on täysin automatisoitu. Vain asianmukaisella asennuksella voi varmistaa ilmastointilaitteen täyden suorituskyvyn. Lue tämä ohjekirja huolellisesti läpi ennen käyttöä laitteen asianmukaisen ja turvallisen toiminnan varmistamiseksi. Vain pätevöitynyt henkilö (Tukesin rekisterissä oleva) saa asentaa ilmastointilaitteen, jotta varmistettaisiin sen turvallinen ja virheetön toiminta. Kylmäaineputkien ja sähköjen kytkennät jätettävä riittävät pätevyydet omaavan yrityksen tai henkilön tehtäväksi. (Kylmäainelainsäädäntö, sähköturvallisuuslaki.) 1

3 2. TURVALLISUUSTOIMENPITEET VAROITUS 1) Älä yritä itse asentaa, irrottaa tai asentaa uudelleen ilmastointilaitetta. Virheellinen asennus voi aiheuttaa vesivuotoja, tulipalon tai sähköiskun sekä kylmäaineen nestemäisestä purkaantumisesta erilaisia vammoja. 2) Laite on maadoitettava asianmukaisesti; muuten se voi aiheuttaa sähköiskun, tulipalon tai muita onnettomuuksia. 3) Varmista, että pistoke on kytketty asianmukaisesti; muuten se voi aiheuttaa sähköiskun, ylikuumenemista tai tulipalon. 4) Älä pysäytä laitetta vetämällä virtakosketin ulos; muuten se voi aiheuttaa laitevaurion. 5) Älä vahingoita johdinta tai käytä tarkastamatonta johdinta; muuten se voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon. 6) Älä kytke laitteen pistoketta ja muita pistokkeita samaan pistorasiaan; muuten se voi aiheuttaa sulakkeen palamisen 7) Älä huolla laitetta märin käsin; muuten voit saada sähköiskun. 8) Älä pistä esteitä ilman tuloaukkoon tai ilman poistoaukkoon; muuten voi sattua mekaanisia vahinkoja tai muita vahinkoja. 9) Älä altista henkilöitä yhdensuuntaiselle ilmavirralle pitkäksi aikaa välttääksesi sen aiheuttamat terveydelliset haitat. (sisäyksikön sijoitus) 10) Kytke laite pois päältä, jos toiminnan aikana ilmenee jotakin epänormaalia, voimakasta ääntä yms. Ota yhteys jälleenmyyjääsi tai laitteen huoltoon. 11) Älä yritä itse korjata ilmastointilaitetta. Virheellinen korjaus voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon. Ota yhteys jälleenmyyjääsi tai laitteen huoltoon. HUOMAUTUS 1) Sähkönsyötön tulee olla asianmukainen; muuten se voi aiheuttaa tulipalon tai muita onnettomuuksia. 2) Varmista sisäyksikön tippavesiputken asianmukainen liitäntä. Muuten se voi aiheuttaa vesivuotoja tai kosteuden muodostumista seiniin. 3) Laitteen alustan ja kannattimen on oltava jäykkä ja vakaa. Muuten laite voi pudota alas tai se voi kehittää epänormaalia värähtelyä sekä melua. 4) Laitetta ei saa käyttää sellaisissa tiloissa jotka on luokiteltu räjähdysvaaralliseksi tilaksi. 5) Älä irrota pistoketta vetämällä sitä johdosta vaan vedä se ulos pistokkeen rungosta. Muuten se voi aiheuttaa pistokkeen rikkoutumisen. 6) Irrota virtapistoke, jos et käytä ilmastointilaitetta pitkään aikaan. Jos pölyä kertyy ilmastointilaitteeseen runsaasti, se voi aiheuttaa ylikuumenemisen tai tulipalon. 7) Puhdista laite vasta sen jälkeen kun olet kytkenyt laitteen irti virransyötöstä; näin voit ehkäistä sähköiskun vaaran tai laitteen vaurioitumisen. 8) Älä käytä ilmastointilaitetta muihin tarkoituksiin. Ilmastointilaite ei ole sopiva ruokatavaroiden, kasvien jäähdyttämiseen. 9) Älä asenna polttoöljylämmitintä ilmastointilaitteen eteen. Epätäydellinen palaminen voi vapauttaa myrkyllistä kaasua, hiilimonoksidia (häkää). 10) Älä käytä vettä ilmastointilaitteen puhdistukseen; se voi aiheuttaa sähköiskun. 11) Tarkasta ilmastointikoneen kannattimen kunto pitkäaikaisen käytön jälkeen. Jos kannatin on viallinen, ulkoyksikkö voi pudota maahan tai vaurioitua. 12) Älä nouse ulkoyksikön päälle tai aseta mitään ulkoyksikön pinnalle sen putoamisen ehkäisemiseksi. 2

4 3. RAKENNE 3

5 4. KÄYTTÖMENETELMÄ a) Apuohjain ja LED-näyttö Kohde Apuohjain Testaus Auto Kaukoohjaus Toiminto Test - asennossa kompressorin käynnistyy välittömästi ja laite toimii jäähdyttäjänä. Tätä asentoa käytetään laitteen testaukseen tehtaalla. Älä käytä sitä satunnaisesti. Auto - asennossa laitetta ei ohjata kauko-ohjaimella, vaan se toimii automaattisesti. Kauko-ohjaus - asennossa laitetta ohjataan kauko-ohjaimella. Aseta tämä asento normaaliksi käyttöasennoksi. Virran osoitin. Osoittaa virran päälle kytkennän. Päävirranlähteessä, muuntajassa tai tasasuuntauspiirissä on vikaa, jos osoitin ei toimi. Osoittaa jäähdytystilan. Osoittaa lämmitystilan. LEDnäyttö Osoittaa kuivaustilan. Osoittaa huurteenpoistotilan. Osoittaa kompressorin käynnin. Osoittaa lämpötilan asetuksen. Osoitus E1, jos putken lämpötila on epänormaali RT2:n tarkastuksen jälkeen 4

6 b) Kauko-ohjain Näytön kuvaus. 1. Tilan näyttö: signaalin lähetys, unitila. 2. Puhaltimen nopeus: suuri nopeus, keskinopeus, matala nopeus autonopeus. 3. Kellon näyttö: ajastintoiminto ajastinaika ajan näyttö. 4. Lämpötilan asetus:. 5. Käyttötavan näyttö. JÄÄHDYTYS, LÄMMITYS KUIVAUS TUULETUS. Painikkeiden kuvaus ON/OFF COOL HEAT DRY VENT FAN VANE Käytä laitteen kytkentään ON/OFF. Tätä painamalla laite toimii jäähdytystilassa. Tätä painamalla laite toimii lämmitystilassa. Tätä painamalla laite toimii kuivaustilassa. Tätä painamalla laite toimii tuuletustilassa. Käytetään puhaltimen nopeuden valintaan: korkea, keskikorkea, matala tai auto Käytetään ilmanohjaimien tilan ja asennon säätöön. TIME Paina valitaksesi ja normaali tila. Käytetään tilassa aj ajan asetukseen. CLOCK Käytetään muuten asetuslämpötilan säätöön. Käytetään ajan säätöön näppäimillä Paristojen asennus: Irrota paristorasian kansi. Asenna kaksi paristoa. Varmista, että paristot ovat asennettuja oikeaan suuntaan. Asenna kansi takaisin paikalleen. 1. Osoita kauko-ohjaimella sisäyksikön vastaanottoikkunaa. 2. Varmista, että vastaanottoikkunan ja kauko-ohjaimen välissä ei ole esteitä. Sopiva osoitusetäisyys on alle 7 m. 3. Suojaa kauko-ohjain vesivuodoilta äläkä altista sitä auringonvalolle tai melunlähteille. 4. Älä pudota kauko-ohjainta tai altista sitä voimakkaille iskuille. Kun signaali on sisäyksikössä vastaanotettu, kuuluu äänisignaali. 5

7 c) Käyttömenetelmä (1) Jäähdytystoiminto 1. Kytke virransyöttö päälle ja käynnistä laite painamalla ON/OFF. 2. Valitse jäähdytyskäyttötila painamalla COOL. 3. Säädä lämpötila painamalla näppäimiä. 4. Valitse puhaltimen nopeus painamalla FAN. 5. Valitse ilmavirran suunta ja tila painamalla VANE. Huomautus: Jos kosteus on huoneessa hyvin suuri, muodostuu jonkin verran lauhdevettä ilmasäleikön ulostuloon. Käytä laitetta suurella nopeudella. Voi olla, että LRD näyttää E1, jos huoneen lämpötila on liian matala. Laite on suojaustilassa. (2) Lämmitystoiminto Huomautus: 1. Kytke virransyöttö päälle ja käynnistä laite painamalla ON/OFF. 2. Valitse lämmityskäyttötila painamalla HEAT. 3. Säädä lämpötila painamalla näppäimiä. 4. Valitse puhaltimen nopeus painamalla FAN. 5. Valitse ilmavirran suunta ja tila painamalla VANE. Valittaessa lämmityskäyttötapa tulisi asetuslämpötilan olla korkeampi kuin sisälämpötila, muuten laite ei toimi. Puhallin on asetettu viiveelle lyhyeksi aikaa, jotta ehkäistäisiin viileän ilman puhallus sisäyksiköstä käynnistyksen alussa. Lämmityksessä huurteen poisto on ohjattu ulkoyksiköstä automaattisesti lämmityksen aikana. LED osoittaa huurteen poiston. Kompressori käy ja sisä- sekä ulkoyksikön puhaltimet pitävät tauon. Laite toimii taas lämmityksessä automaattisesti huurteen poiston jälkeen. 6

8 (3) Tuuletustoiminto Huomautus: 1. Kytke virransyöttö päälle ja käynnistä laite painamalla ON/OFF. 2. Valitse tuuletuskäyttötila painamalla VENT. 3. Valitse puhaltimen nopeus painamalla FAN. 4. Valitse ilmavirran suunta ja tila painamalla VANE. Tuuletuskäyttötilassa unitilalla ei ole merkitystä. Ilmastointilaite ei voi säätää huoneen lämpötilaa. Valitse auto-nopeus. Puhaltimen nopeutta säätävä mikrotietokone muuttaa automaattisesti nopeutta järjestyksessä matala, keskinopeus, korkea asetetun lämpötilan ja huoneen lämpötilan välisen eron mukaisesti. (4) Kuivaustoiminto 1. Kytke virransyöttö päälle ja käynnistä laite painamalla ON/OFF. 2. Valitse kuivauskäyttötila painamalla DRY. 3. Valitse ilmavirran suunta ja tila painamalla VANE. Huomautus: Kuivauksen aikana ilmastointilaite toimii ON/OFF periaatteella. On/off aikaa ohjataan automaattisesti. Asetuslämpötila on 15 ºC kuivauksen aikana ja merkitystä. Unitilalla ei ole myöskään merkitystä. näppnäppäimillä ei ole Sisäyksikkö käy matalalla kierrosluvulla kuivauksen aikana. Painamisella FAN ei ole merkitystä. Jos huoneen lämpötila on alle 15 ºC, kuivaustoiminnolla ei ole merkitystä ja ilmastointilaite lopettaa toiminnan. 7

9 (5) Ajastus- ja unitoiminto 1. Paina TIME valitaksesi aika pois päältä ja aika päälle. Valitse haluttu aika näppäimillä sinä aikana, kun näytetty aika vilkkuu. Ajastintoiminnossa näytetty aika on ajastusaika. 2. Paina TIME valitaksesi unitoiminto. Unitoiminnossa laite pysähtyy automaattisesti 8 tunnin kuluttua. laite toimii unitilassa ja säätää huoneen lämpötilaa sopivaksi, sekä luo mukavan oleskelu-ympäristön samalla säästäen energiaa. (6) Kellotoiminto 1. Paina CLOCK ja säädä sen hetkinen aika näppäimillä. 2. Kauko-ohjaimessa on kellonäyttö. Se osoittaa sen hetkisen ajan, jos laite ei ole ajastintilassa, ja ajastimen ajan, kun laite on ajastintilassa.. (7) Ilmasäleikön toiminta 1. Pystysuoran ilmavirtauksen ohjaimesta voidaan ohjata ilman suuntaa oikealle, vasemmalle tai suoraan eteen niitä ohjaimia voi liikuttaa käsin. 2. Vaakasuoran ilmavirran suuntaa säädetään kaukosäätimen avulla ohjaamalla ilmanohjain haluttuun asentoon. Paina VANE säätöä varten, jatka painamista saavuttaaksesi tietyn ilmasäleikön asennon. Säädä ja suuntaa ilmavirta sopivaksi. 1. Älä käännä vaakasuoria ilmasäleikköjä käsin. Muuten mekanismit voivat vahingoittua niitä voidaan säätää ainoastaan kaukosäätimen avulla. 2. Jos ilmasäleikkö ei kohdistu oikein, se voidaan säätää udelleen sen jälkeen kun laite on suljettu, kytketty pois päältä ja käynnistetty uudelleen.. 3. Älä säädä säleikköjä ääriasentoihin: alaspäin, vasemmalle tai oikealle, muuten vesi voi tippua sisäyksikön ilman ulostulosta jäähdytyksen tai kuivauksen aikana paikoissa, joissa on korkea ilman kosteus. 8

10 (8) Auto-käyttötapa 1. Aseta apuohjain Auto - käyttötavalle, jolloin laite toimii automaattisesti.. 2. Auto-käyttötavan aikana laite toimii automaattisesti sisälämpötilan mukaan. 3. Auto-käyttötavan aikana laitetta ei voida ohjata kaukosäätimellä. Huoneen lämpötila Käyttötapa Asetuslämpötila > 28 ºC Jäähdytys 28 ºC 20 ºC ~ 28 ºC Tauko / < 20 ºC Lämmitys 20 ºC (9) Testauskäyttötapa 1. Aseta apuohjain Test - käyttötavalle, jolloin laite toimii jäähdytystoiminnolla. Laite pysähtyy automaattisesti 30 minuutin kuluttua. Tätä käyttötapaa käytetään laitteen testaamiseen tehtaalla. 2. Auto-käyttötavan aikana laite toimii automaattisesti sisälämpötilan mukaan. 3. Auto-käyttötavan aikana laitetta ei voida ohjata kaukosäätimellä. 9

11 5. KÄYTTÖOHJEET Aseta lämpötila sopivalle tasolle. Terveytesi ja energian säästön takia lämpötilaa ei saisi asettaa liian korkealle tai matalalle tasolle. Säädä ilmavirtauksen suunta sopivaksi. paras teho saavutetaan, kun vaakasuorat ilmasäleiköt käännetään alas lämmityksessä ja vaakasuoraan jäähdytyksessä. Sinun tulisi sulkea ovi ikkuna ja ikkunaverho jäähdytystehon parantamiseksi, jotta vältät suoran auringonvalon. Puhdista ilmanpuhdistin säännöllisesti. Jos se on tukkeutunut, lämmitys-/jäähdytysteho pienenee. Puhdista ilmanpuhdistin vähintään joka toinen viikko. Kuivaa se puhdistuksen jälkeen. Älä estä tuki ulkoyksikön ilman ulostuloa tai muuten lämmitys-/jäähdytysteho vähenee. Valitse sopiva ajastus tai unitoiminto vain omien vaatimustesi mukaiseksi. 10

12 6. HUOLTO a) Ilmanpuhdistimen puhdistus Ilmanpuhdistimen puhdistus. Koska huoneessa on pölyä, puhdista ilmanpuhdistin säännöllisesti. Seuraa alla esitettyjä ohjeita: 1. Avaa etupaneeli. 2. Vedä ilmanpuhdistin ulos ja puhdista se. Puhdista pöly ilmanpuhdistimesta pölyn kerääjällä tai pese se kylmällä vedellä. Anna sen kuivua varjoisassa paikassa. b) Huolto A. Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan. Käytä tuuletuskäyttötavalla 3 ~ 4 tuntia kaivataksesi sisäyksikön. Kytke ilmastointilaite pois päältä ja kytke se irti virransyötöstä. Ota pois paristot kauko-ohjaimesta. Puhdista ilmapuhdistin. Puhdista pöly ja roskat ulkoyksiköstä. B. Tarkasta laite ennen sen käyttöä pitkän ajanjakson jälkeen. Tarkasta maadoituksen virheettömyys. Tarkasta, onko ulkoyksikön ilman sisäänotto- tai poistoaukossa esteitä. Tarkasta, onko vedenpoistoputki kunnossa. Tarkasta, onko ulkoyksikön kannatin kunnossa. Tarkasta, onko kauko-ohjaimen paristot vaihdettava. Käytä ilmastointilaitetta 15 minuuttia. Jos lämpötilaero tuloilman ja poistoilman välillä jäähdytyskäyttötilassa on 8 ºC, laite toimii oikein. 1. Käännä virta pois päältä puhdistuksen ja huollon ajaksi. 2. Älä puhdista laitteita vedellä tai kastele niitä - sähköiskun vaara! 3. Älä käytä ilmastointilaitteen tai ilmanpuhdistimen puhdistukseen vettä, jonka lämpötila on 40 ºC, muuten sisäyksikön pinta voi vahingoittua. 4 Höyrystyvät nesteet, kuten bensiini, vahingoittavat ilmastointilaitteen pintaa. 11

13 7. VIANPAIKANNUS Vianpaikannus Seuraavat eivät ole vikoja. Tarkasta uudelleen, enne kuin otat yhteyttä huoltoon. Oire Analyysi Ilmastointilaite ei käynnisty välittömästi. Pysäytyksen jälkeen ilmastointilaite käynnistyy uudelleen vasta 3 minuutin kuluttua. Käynnistyshetkellä kehittyy joskus erikoista Syy on se, että ilmastointilaite imee ja puhaltaa ulos tuoksua. esim. huonekalujen ja savukkeen tuoksua, kun se kierrättää ilmaa. Heikkoa nesteenvirtausta on kuultavissa, kun Tämä on jäähdytysaineen tuottamaa ääntä laite on käynnissä. jäähdytyspiirissä. Joskus ilmenee höyryä ilmassa Tämä johtuu nopeasta ilman nopeasta jäähtymisestä. jäähdytyskäyttötilassa. Joskus heikkoa ritinää on kuultavissa, kun laite on, on/off tilassa. Ilmastointilaite ei toimi. Ilmastointilaitteen jäähdytys- ja lämmitysteho on huono. Kauko-ohjain ei toimi. Käytössä esiintyy voimakasta melua. Sisäyksikön LED näyttää huurteenpoisto lämmitystoiminto lopettaa toiminnan 2-8 minuutin kuluttua. Ulkoyksikön puhaltimen moottori ei pyöri jatkuvasti lämmityksen aikana. Tämä johtuu eräiden osien, kuten etupaneelin, alustan laajenemisesta, jonka syynä on lämpötilojen vaihtelu. Tarkasta, onko virta pois päältä. Tarkasta, onko pistoke pistorasiassa. Tarkasta, onko virrankatkaisin lauennut. Tarkasta, onko jännite normaali. Tarkasta, onko lämpötilan asetus normaali. Tarkasta, onko ajastustoiminto oikein asetettu. Tarkasta, onko lämpötilan asetus asianmukainen. Tarkasta, onko ulkoyksikön ilman tulo- tai lähtöaukko tukkeutunut. Ilmanpuhdistin voi olla pölyn tukkima. Tarkasta, onko ilman virtausnopeus asetettu alhaiselle nopeudelle. Tarkasta, onko lähellä muita lämmönlähteitä. Ovatko kaikki ikkunat ja ovet suljettuja. Tarkasta, ovatko paristojen lataus täysi. Muussa tapauksessa vaihda ne uusiin. Tarkasta, onko käyttöetäisyys riittävän lyhyt tai että lähettimen ja vastaanottimen välillä ei ole esteitä. Tarkasta, että sisäyksikön apuohjain on asetettu toiminnolle Kauko. Tarkasta, että ilmastointilaite on asennettu varmasti vaakasuoraan. Yksikkö on sulattamassa juuri sillä hetkellä ulkoyksikön huurretta. Tämä on sisäyksikönyksikön automaattista säätöä ja se on normaalia. Älä korjaa ilmastointilaitetta itse. Virheellinen korjaus voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon. Laitteiston korjaaminen on luvanvaraista toimintaa. 12

14 Vianpaikannus Kytke virransyöttö irti, jos havaitset käytössä epänormaaleja ilmiöitä ja ota yhteys jälleenmyyjään: Kovaa melua, kun ilmastointilaite on käynnissä. Varoke tai virtakatkaisin laukeaa usein. Virtajohto ja kosketin ovat hyvin kuumia. Sisäyksikkö vuotaa vettä. Laitteen pinta muuttuu sähköistetyksi. Omituinen haju, kun ilmastointilaite on käynnissä. 13

15 8. ASENNUS a) Sisäyksikön vaatimukset Asenna ilmastointilaite kiinteään värähtelemättömään seinään ja vaakasuoraan asentoon. Ilman sisäänotto- ja poistoaukoin edessä ei saa olla esteitä. Älä asenna laitetta lähelle lämmönlähteitä, ja paikkoihin, joissa on suuri kosteus sekä syttyviä kaasuja. Älä altista etupaneelia suoralle auringonvalolle tai vahvoille sähkömagneettisille häiriöille käytön aikana. Tippaveden pois johtamiseksi sisäyksiköstä se kannattaa asentaa ulkoseinään Kytke virransyöttö erikoiskaapelilla. Jätä tarpeeksi tilaa huoltotoimenpiteitä varten. Sisäyksikkö tulee asentaa silmien tasoa korkeammalle. Sisäyksikkö sijoitetaan niin että ettei sen alla tai läheisyydessä jouduta olemaan jatkuvasti, esim. television tai ruokailuryhmän läheisyyteen. Mahdollisimman keskeiselle pakalle ja suurimpaan tilaan, jotta lämpö pääsee paremmin jakautumaan. b) Ulkoyksikön vaatimukset Ulkoyksikkö tulisi ehdottomasti asentaa erilliselle maapukille, tai rakennuksen kivijalkaan erillisillä kivijalkaan tarkoitetuilla telineillä. Puu tai peltiverhoiltuun seinään asennusta ei suositella. Kaksinkertainen tiiliseinä on yleensä riittävän massiivinen rakenne josta ulkoyksikön resonanssi ääni ei tule läpi tai hyvin vaimea. Käytä mukana tulevia värinänvaimennin kumeja. Värinänvaimentimet asennetaan ulkoyksikön ja telineen väliin. Huolehdi että asennus tehdään riittävän laadukkaasti, jotta saataisiin mahdollisimman äänetön ja kaikilta osin onnistunut asennus laitteen käyttöä varten. Ulkoyksikkö tulee sijoittaa ulos tai tilaan joka on vapaasti yhteydessä ulkoilmaan. Lämmityskäytössä kostealla ilmalla ulkoyksiköstä tulee lauhdevettä litraa vuorokaudessa, tämä tulisi ottaa huomioon asennuspaikkaa valitessa. On tarpeellista jättää riittävä tila ulkoyksikön ympärille. Ulkoyksikkö on suojattava sateelta ja suoralta auringonvalolta. Yksikkö on sijoitettava loitolle lämmönlähteistä ja syttyvistä kaasuista. Talvikäyttövarustus asennettava aina jos lämpöpumppua käytetään lämmitykseen. 1) Sähkövaatimukset Laite tulee kytkeä omaan ryhmäjohtoon, suositeltava sulake ( 10 A) Ilmastointilaite tulisi varustaa turvakytkimellä tai, pistokytkimellä ja se tulisi maadoittaa luotettavasti.. Ilmastointilaite ei sovi käytettäväksi seuraavissa toimintaolosuhteissa: Ajoneuvot ja alukset Paikoissa, joissa on korkea kosteus, kuten kylpyhuoneet ja kellarit. Erikoisolosuhteissa. Paikoissa, joissa on öljyhöyryjä. Erittäin syövyttävissä ympäristöissä. Räjähdysvaarallisessa tilassa Paikoissa, joissa on korkeataajuuslaitteita. 14

16 c) Asennusvaiheet 15

17 2) Seinäasennuslevyn asennus 1. Määritä seinäasennuslevyn paikka sisäyksikön asennuspaikan ja putken suunnan mukaisesti. Jätä riittävästi tilaa asennusta varten. 2. Seinäasennuslevy tulee kiinnittää vaakasuoraan, ei pystyasentoon tai vesi voi tippua lattialle. 3. Seinäasennuslevy kiinnitetään suoraan seinään vähintään 6 ruuvilla. 4. Kiinnitetyn seinäasennuslevyn tulisi kestää 50 kg:n paino. 3) Seinäholkin asennus 1. Valitse yksi kohta merkityltä alueelta reiän poraamiseksi seinäholkin asennusta varten. 2. Reiän ulkopuolisen pään tulisi olla 5 ~ 10 mm alempana kuin sisäpuolen. 3. Leikkaa seinäholkki seinän paksuuden mukaan... 16

18 4) Tyhjennysputken asennus Tyhjennysputki tulisi suunnata alaspäin siten että vesi voi tippua. Putki ei saa olla vääntynyt, aaltoileva tai taittunut. Älä pistä putken päätä veteen. Jos tyhjennysputki ei ole riittävän pitkä, voitaan siihen liittää lisäputki. Huoneessa oleva putki tulisi eristää. Testaa sisäyksikön tippavesiputken toiminta kaatamalla vettä nokkakannulla tippavesikaukaloon ja tutki tuleeko vesi ulos oikeasta paikasta. 5) Kaapelien kytkentä yksiköiden välillä 17

19 Lämpökaapelin asennus ulkoyksikköön UAL 0010 Taivuta väliseinän alaosaa siten että kaapeli ei jää puristukseen Kytke sininen johdin riviliittimeen 2(N). ja ruskea johdin riviliittimeen numero 1. kelta-vihreä johdin maadoitus liittimeen. ( Devi- Itsestäänsäätyvä lämmitysvastus maksimi teho 16 W) Tuotekoodi. UAA 0699 KFR-25GW/VJWa UAL 0010 ruskea 1 sininen 2 kelta-vihreä maadoitus 18

20 ULKOYKSIKÖN ASENNUS KIVIJAKAAN PUTKIEN JA KAAPELEIDEN KOTELOINTI. 2. TÄRINÄN VAIMENNUSKUMET. 3. KIVIJALKATELINE. 19

21 ULKOYKSIKÖN SUOSITELTAVA ASENNUSTAPA Ulkoyksikön aiheuttamien resonanssiäänien eliminointi. Omakotitaloissa ulkoyksikön kiinnittäminen puuverhoiltuun pintaan ei ole suotavaa, Invertteripumpuissa kompressorin taajuus (pyörimisnopeus) muuttuu tehon tarpeen mukaan ja jollain taajuusalueella saattaa ääni kuulua sisälle ns. resonanssi ääni, vaikka ulkoyksikön äänitaso ulkona on hiljainen. Puu tai peltiverhoiltuun rakennukseen tulisi käyttää kivijalka asennukseen tarkoitettua telinettä UAL 0112, tai maa/lattiatelinettä UAL 0113, vaihtoehtoisesti erikseen tilattavaa kivijalkatelinettä hinta n. 80 (Kuva 4) Suositeltavaa on kivijalka tai maatelineen käyttäminen. Vanhemmissa taloissa ei välttämättä ole Betonista kivijalkaa, johon voi kivijalkatelineen kiinnittää, ko. tapauksessa tulisi käyttää maatelinettä. Kaksinkertainen Tiiliseinä on yleensä riittävän massiivinen rakenne johon voi kiinnittää myös seinätelineen. Tällaisessa tapauksessa voi käyttää seinäasennus kannaketta UAL Jokaisessa telinetyypissä on suositeltavaa käyttää mukana tulevaa värinänvaimennin kumea, mahdollisimman äänettömän käynnin saavuttamiseksi. viereinen kuva Ohje koskee myös on-off, lämpöpumppuja. Alla eri telinemalleja: UAL 0112 UAL 0113 UAL 0111 Kuva 4. 20

22 9. TEKNISET TIEDOT Malli KFR-25GW/VJWa Jäähdytysteho W 2580 Lämmitysteho W 2860 Ilmavirta sisäyksikkö max. m³/h 435 Tehonsyöttö V, Hz 1-vaihe, 230,50 Virrantarve jäähdytyksessä A 3.7 Virrantarve Lämmityksessä A 3.6 Nimellisteho jäähdytyksessä W 800 Nimellisteho lämmityksessä W 790 Suurin jäähdytyksen ottoteho W 998 Suurin lämmityksen ottoteho W 940 Melu Sisäyksikkö 37 db (A) Ulkoyksikkö 52 Ulkomitat (PxLxK) (cm) Nettopaino kg Jäähdytysaine Sisäyksikkö 67.7 x 19.8 x 25.0 Ulkoyksikkö 65.0 x 25.0 x 50.6 Sisäyksikkö 7 Ulkoyksikkö 25.5 Nimi R410A Täytös kg 0.63 Putken koko Nesteputki Ø 1/4 Kaasuputki Ø 3/8 Sisälämpötilan käyttöalue ºC 15 ~ 30 Suositeltava käyttölämpötila-alue (ulkolämpötila)ºc -7 ~ 43 Lämpökerroin (+7/20) 3,4 21

23 10. Ympäristönsuojelu Tuotteen pakkausta hävitettäessä noudata materiaalista riippuen paikallisia jätehuollosta ja kierrätyksestä annettuja ohjeita. Laitetta ei tule hävittää sekajätteen mukana, vaan se on toimitettava sähkö- ja elektroniikkaromun erilliskeräykseen. Lisätietoja 11. Takuu Tuotteen takuuaika on 12 kuukautta, ostopäivästä lukien. Takuun voimassaolo edellyttää, että laite on asennettu valtuutetun kylmäliikkeen toimesta, ja takuutodistus on täytetty ja palautettu. Takuun todistamiseksi riittävä on myös kopio lämpöpumpun asennuslaskusta. Maahantuoja vastaa epäkuntoon menneen laitteen tai osien korvaamisesta, materiaali- ja valmistusvikojen osalta, jos ne todetaan tarkastuksessa vialliseksi. Ostajan on esitettävä takuuvaatimuksen yhteydessä kassakuitti, ostolasku, takuutodistus tai lähetyslista. Takuuvaatimuksen yhteydessä on annettava selostus toimintahäiriöistä. Takuun piiriin ei sisälly: Ilmastollisista syistä aiheutuneet vahingot Sähköverkon häiriöistä aiheutuneet vahingot. Kuljetus ja kuljetusvauriot. Vahingot, jotka ovat aiheutuneet normaalista kulumisesta, väärästä käytöstä tai asiattomasta käsittelystä. Takuu raukeaa jos kone on avattu, osia vaihdettu, korjattu tai muutettu. Mitkään välilliset kustannukset. Täydelliset takuuehdot saatavissa erikseen. Takuukorjaukset saa tehdä vain maahantuojan valtuuttama huolto. Oikeudet muutoksiin pidätetään. EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS vakuuttamme että, Laite: Chunlan Ilmalämpöpumppu Tyyppikoodi: KFR-25GW/VJWa Täyttää seuraavien direktiivien vaatimukset ja on seuraavien yhdenmukaistettujen standardien mukainen EN :2002+A11:2004. EN :2003. EN :2000+A A2:2002,EN :2000. EN :1995+A1:2001,EN :1997+A1:2001. EN DIREKTIIVIT: 73/23/EEC, 89/336/EEC EU-maahantuoja: Veljekset Keskinen Oy Tuontipäällikkö. Onnentie 7 Kari Haka TUURI

24 BRUKSANVISNING KFR-25GW/VJWa LUFTVÄRMEPUMP FÖR VÄGGMONTERING 23

25 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING SÄKERHETSANVISNINGAR UPPBYGGNAD ANVÄNDNING...27 a) Kontrollpanel och LED-display...27 b) Fjärrkontroll...28 c) Användningsätt BRUKSANVISNING UNDERHÅLL...34 a) Rengöring av luftfilter...34 b) Underhåll FELSÖKNING MONTERING...37 a) Krav på inomhusenheten...37 b) Krav på utomhusenheten...37 c) Monteringssteg...38 Anvisningen gäller även för on-off värmepumpar TEKNISKA DATA Miljöskydd Garanti INLEDNING Den här är vårt företags nyaste modell av luftvärmepumpar för väggmontering. Den företräder det senaste inom tekniken och är därmed mycket tystgående med ett helautomatiserat styrsystem. Luftvärmepumpens maximala prestanda garanteras endast om den monterats korrekt.. Läs igenom denna anvisning noggrant innan du använder utrustningen för att försäkra korrekt och säker drift. Endast auktoriserad person (registrerad hos Tuke) får installera värmepumpen, för att försäkra att den fungerar säkert och felfritt. Kylmedelsrör- och elinstallationer får endast utföras av auktoriserad person eller serviceverkstad. (Kylmedelsföreskriften, elsäkerhetslagen.) 24

26 13. SÄKERHETSANVISNINGAR VARNING! 12) Försök inte själv installera, lossa eller montera om luftvärmepumpen. Felaktig montering kan medföra vattenläckor, eldsvådor eller elstötar samt olika skador på grund av läckage av kylarvätskor. 13) Utrustningen ska jordas på lämpligt sätt; annars kan den orsaka elstötar, eldsvådor eller andra olyckor. 14) Kontrollera att kontakten anslutits på lämpligt sätt; annars kan den orsaka elstötar, överhettning eller eldsvådor. 15) Stoppa inte maskinen genom att dra ur stickproppen; det kan medföra att utrustningen skada. 16) Använd inte skadade sladdar eller icke godkända sladdar; annars kan den orsaka elstötar eller eldsvådor. 17) Anslut inte utrustningens stickkontakt och andra kontakter i samma vägguttag; det kan överbelasta säkringarna. 18) Serva inte utrustningen med blöta händer: du kan utsättas för elstötar. 19) Täck inte för öppningen för luftintag eller -utblås; det kan orsaka mekaniska eller andra skador. 20) Utsätt inte personer för enkelriktat luftdrag en längre tid, för att undvika negativa hälsoeffekter som det kan medföra. (placering av inomhusenheten) 21) Koppla ur enheten om det uppkommer något onormalt, höga ljud etc. när den är igång. Kontakta din återförsäljare eller servicetekniker. 22) Försök inte laga luftvärmepumpen själv. Felaktig reparation kan leda till elstötar eller eldsvåda. Kontakta din återförsäljare eller servicetekniker. OBSERVERA 13) Strömmatningen ska sek på lämpligt sätt; annars kan den orsaka eldsvåda eller andra olyckor. 14) Kontrollera att droppröret är korrekt anslutet. Annars kan den orsaka vattenläckage eller kondensbildning på väggarna. 15) Pumpens platta och väggfästen ska vara fasta och stadiga. Annars kan enheten ramla ned eller skapa onormala vibrationer eller oljud. 16) Utrustningen får inte använda i lokaler som klassas som utrymmen med explosionsrisk. 17) Dra inte i sladden när du ska dra ur kontakten utan håll i själva stickkontakten. Annars kan stickkontakten skadas. 18) Dra ur stickkontakten om du inte använder luftvärmepumpen under en längre tid. Om det samlas mycket damm i luftvärmepumpen, kan det leda till överhettning eller eldsvåda. 19) Rengör utrustningen efter att du kopplat ur den från elnätet; så förebygger du risken för elstötar och att utrustningen skadas. 20) Använd inte luftvärmepumpen till andra ändamål. Luftvärmepumpen är inte lämpad för kylning av livsmedel eller växter. 21) Placera inte eldningsoljepanna framför luftvärmepumpen. Ofullständig förbränning kan medföra att giftiga gaser avges, kolmonoxid (kolos). 22) Använd inte vatten vid rengöring av luftvärmepumpen; det kan leda till elstötar. 23) Kontrollera skicket på luftvärmepumpens väggfästen efter en längre tids användning. Om ett fäste är skadat, kan enheten ramla ned eller skadas. 24) Stå inte på enheten eller placera någonting ovanpå den, för att undvika att den ramlar ned. 25

27 14. UPPBYGGNAD SISÄYKSIKKÖ INOMHUSENHET LED-näyttö LED-display Ilman tulo Luftingång Etupaneli Främre panel Apuhojain Kontrollpanel Virtajohdin Strömkabel Ilman poisto Luftutgång Pystysäleikkö Lodräta galler Vaakasäleikkö Vågräta galler Kauko-ohjain Fjärrkontroll Ilmanpuhdistin Luftfilter Putket ja johdot Rör och kablar Tyhjennysletku Dräneringsrör ULKOYKSIKKÖ UTOMHUSENHET Ilman tulo Luftingång Ilman poisto Luftutgång 26

28 15. ANVÄNDNING a) Kontrollpanel och LED-display Apuohjain Kaukokäyttö Auto Testaus Kontrollpanel Fjärrkontroll-läge Auto Testning l Kontrollpa nel Testning Auto Fjärrkont roll Funktion I Test -läge startar kompressorn direkt och enheten fungerar som en kylningsenhet. Detta läge används i fabriken för testning av enheten. Använd inte denna funktion sporadiskt. I Auto -läge ska inte enheten styras med fjärrkontrollen utan den fungerar automatiskt. I Fjärrkontroll-styrning -läget styrs enheten med fjärrkontrollen. Ställ in detta läge som normalt driftläge. Strömindikator. Indikerar att strömmen är påslagen. Om indikatorn inte fungerar har det uppstått ett fel i huvudströmkällan, transformatorn eller likriktarkretsen. Indikerar kylningsläge. Indikerar uppvärmningsläge. LEDdisplay Indikerar torkningsläge. Indikerar avfrostningsläge. Indikerar kompressordrift. Indikerar uppvärmningsinställning. Indikerar E1, om rörets temperatur är onormal efter kontroll av RT2. 27

29 b) Fjärrkontroll Beskrivning av displayen. 1. Visningsläge: sänder signal, viloläge. 2. Fläkthastighet: hög hastighet, medelhastighet, låg hastighet autohastighet. 3. Tidsvisning: timerfunktion timertid visning av tid. 4. Inställning av temperatur:. 5. Funktionsdisplay. KYLNING, UPPVÄRMNING TORKNING VÄDRING. Beskrivning av knapparna. ON/OFF COOL HEAT DRY VENT Använd ON/OFF för att starta enheten. Enheten fungerar i kylningsläge när du trycker på den här. Enheten fungerar i kylningsläge när du trycker på den här. Enheten fungerar i torkningsläge när du trycker på den här. Enheten fungerar i vädringsläge när du trycker på den här. FAN Används för att välja fläkthastighet: hög, medel, låg eller auto VANE Används för justering av luftcirkulationsläge och - inställning. TIME Tryck för att välja och normalläge. Används i läge tidsinställning. Används annars för justering av temperaturinställning. CLOCK Används för tidsinställning med knapparna Montering av batterier: Ta bort batterilocket. Sätt i två batterier. Kontrollera att batterierna är korrekt placerade. Sätt tillbaka locket. 1. Rikta fjärrkontrollen mot inomhusenhetens display. 2. Kontrollera att det inte finns några hinder mellan displayen och fjärrkontrollen. Lämplig räckvidd är under 7 m. 3. Skydda fjärrkontrollen från vattenläckor och utsätt den inte för solljus eller bullerkällor. 4. Tappa inte fjärrkontrollen eller utsätt den för kraftiga slag. När inomhusenheten har mottagit signalen, hörs en ljudsignal. 28

30 c) Användningsätt (10) Kylningsfunktion 1. Slå på strömmen och starta enheten genom att trycka på ON/OFF. 2. Välj kylningsläget genom att trycka på COOL. 3. Justera temperaturen genom att trycka på knapparna. 4. Välj fläkthastighet genom att trycka på FAN. 5. Välj luftflödets riktning och läge genom att trycka på VANE. Observera: Om luftfuktigheten i rummet är mycket hög, samlas en del kondens vid luftgallrets utflöde. Kör enheten på hög hastighet. Om rummets temperatur är för låg, kanhända att LED visar E1. Enheten är i skyddsläge. (11) Uppvärmningsläge Observera: 1. Slå på strömmen och starta enheten genom att trycka på ON/OFF. 2. Välj uppvärmningsläget genom att trycka på HEAT. 3. Justera temperaturen genom att trycka på knapparna. 4. Välj fläkthastighet genom att trycka på FAN. 5. Välj luftflödets riktning och läge genom att trycka på VANE. Vid val av drifttemperaturläge ska inställd temperatur vara högre än inomhustemperaturen, annars fungerar inte enheten. Fläktenheten har ställts in med en kort fördröjning för att undvika att inomhusenheten blåser ut sval luft vid starten. Vid uppvärmning styr utomhusenheten avfrostningen automatiskt under uppvärmningen. LED indikerar avfrostningen. Kompressorn går och inom- och utomhusenheternas luftutblåsning pausas. Enhetens uppvärmning fungerar åter automatiskt efter avfrostningen. 29

31 (12) Vädringsfunktion Observera: 1. Slå på strömmen och starta enheten genom att trycka på ON/OFF. 2. Välj vädringsläget genom att trycka på VENT. 3. Välj fläkthastighet genom att trycka på FAN. 4. Välj luftflödets riktning och läge genom att trycka på VANE. Vid vädringsläget har viloläget ingen funktion. Värmepumpen kan inte reglera rumstemperaturen. Välj auto-hastighet. Mikrodatorn som reglerar utblåsets hastighet ändrar automatiskt hastigheten i ordningen låg, medel, hög mellan inställd temperatur och inomhustemperatur. (13) Torkningsfunktion 1. Slå på strömmen och starta enheten genom att trycka på ON/OFF. 2. Välj torkningsläget genom att trycka på DRY. 3. Välj luftflödets riktning och läge genom att trycka på VANE. Observera: I torkningsläget fungerar värmepumpen enligt ON/OFF-principen. ON/OFF-tiden styrs automatiskt. Den inställda temperaturen är 15 ºC under torkningen och betydelse. Viloläget har heller ingen betydelse. -knapparna har ingen Inomhusenheten går med lågt varvtal under torkningen. Att trycka på FAN gör ingen skillnad. Om rumstemperaturen sjunker under 15 ºC har torkningsfunktionen ingen betydelse och värmepumpen stängs av. 30

32 (14) Timer- och vilolägesfunktion 1. Tryck på TIME för att stänga av timern och sätt på timern. Välj önskad tid med - knapparna medan visad tid blinkar. Tiden som visas i timerläget är timertid. 2. Tryck på TIME för att välja viloläge. I viloläge stannar enheten automatiskt efter 8 timmar. Enheten fungerar i viloläge och reglerar rumstemperaturen samt ger ett behagligt inomhusklimat samtidigt som den sparar energi. (15) Klockfunktion 1. Tryck på CLOCK och justera aktuell klocktid med -knapparna. 2. Fjärrkontrollen visar klocktiden. Den visar aktuell tid, om enheten inte är i timerläge, och timertiden när enheten är i timerläge. (16) Luftgallrets funktion 1. Den lodräta luftutblåsningens riktning kan styras åt höger, vänster eller rakt fram. Denna styrning kan göras manuellt. 2. Den vågräta luftutströmningen kan riktas med hjälp av fjärrkontrollen genom att styra luftflödesgallret i önskad position. Tryck på VANE för att justera, fortsätt trycka tills du uppnått önskad inställning av luftgallret. Justera och rikta till önskad luftström. 1. Vrid inte det vågräta gallret för hand. Mekanismerna kan skada, de kan endast justeras med hjälp av fjärrkontrollen. 2. Om luftgallret inte kan ställas korrekt, kan den justeras om efter att enheten har stängts av och startats om på nytt. 3. Justera inte gallret till yttersta position: nedåt, till vänster eller höger, annars kan vatten droppa ur inomhusenheten under kylning eller torkning på platser med hög luftfuktighet. 31

33 (17) Auto-läge 1. Ställ in kontrollpanelen på Auto -läge, och enheten fungerar automatiskt. 2. Vid Auto-läge fungerar enheten automatiskt efter inomhustemperaturen. 3. Vid Auto-läge kan enheten inte styras med fjärrkontrollen. Rumstemperatur Driftläge Inställd temperatur > 28 ºC Kylning 28 ºC 20 ºC ~ 28 ºC Paus / < 20 ºC Uppvärmning 20 ºC (18) Test-läge 1. Ställ in kontrollpanelen på Test -läge, och enheten fungerar med kylningsfunktion. Enheten stannar automatiskt efter 30 minuter. Detta läge används i fabriken för testning av enheten. 2. Vid Auto-läge fungerar enheten automatiskt efter inomhustemperaturen. 3. Vid Auto-läge kan enheten inte styras med fjärrkontrollen. Auto-käyttötapa Testauskäyttötapa Kauko Auto Testaus Auto-läge Test-läge Fjärr Auto Test 32

34 16. BRUKSANVISNING Ställ in önskad temperatur. Med hänsyn till din hälsa och energibesparing bör temperaturen inte ställas in för högt eller lågt. Justera luftströmningens riktning. Bäst effekt uppnås om de vågräta gallren vrids nedåt vid uppvärmning och vågrätt vid kylning. För bästa kylningseffekt bör du stänga dörrar och fönster samt gardiner, så att du undviker direkt solljus. Rengör luftfiltret regelbundet. Om den har täppts igen, minskar uppvärmnings-/kylningseffekt. Rengör luftfiltret minst varannan vecka. Torka av den efter rengöringen. Täck inte utomhusenhetens luftvägar för då minskar uppvärmnings-/kylningseffekten. Välj lämplig timer- eller vilolägesfunktion endast efter dina egna önskemål. 33

35 17. UNDERHÅLL c) Rengöring av luftfilter Rengöring av luftfilter. Eftersom rumsluft innehåller damm, rengör luftfiltret regelbundet. Följ nedanstående anvisningar: 3. Öppna främre panelen. 4. Dra ut luftfiltret och rengör det. Avlägsna damm från luftfiltret med en dammsugare eller tvätta det med kallt vatten. Låt det torka på skuggig plats. d) Underhåll C. Om enheten inte används under en längre tid. Använd vädringsfunktionen 3 ~ 4 timmar i inomhusenheten. Stäng av värmepumpen och dra ur stickkontakten. Ta ut batterierna ur fjärrkontrollen. Rengöring av luftfiltret. Avlägsna damm och smuts från utomhusenheten. D. Inspektera enheten innan du börjar använda den efter att den stått oanvänd en längre tid. Kontrollera att jordningen inte är skadad. Kontrollera att utomhusenhetens till- och frånluftsöppningar inte är tilltäppta. Kontrollera att dräneringsröret är oskadat. Kontrollera att utomhusenhetens konsoler är oskadade. Kontrollera om batterierna i fjärrkontrollen behöver bytas. Kör värmepumpen i 15 minuter. Om temperaturskillnaden i till- och frånluften vid kylningsläge är 8 ºC fungerar enheten korrekt. 1. Slå av strömmen vid underhåll och service. 2. Rengör inte enheten med vatten eller blöt ned den - risk för stötar! 3. Använd inte vatten med temperatur på 40 ºC för rengöring av värmepumpen eller luftfiltret, annars kan inomhusenhetens yta skadas. 4. Vätskor som avger ånga, såsom bensin, skadar värmepumpens yta. 34

MANUAL/ BRUKSANVISNING/ KÄYTTÖOHJE/ INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA

MANUAL/ BRUKSANVISNING/ KÄYTTÖOHJE/ INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA MANUAL/ BRUKSANVISNING/ KÄYTTÖOHJE/ INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA INNOVA X90NI (Indoor unit) INNOVA X90NO (Outdoor unit) INNOVA X120NI (Indoor unit) INNOVA X120NO (Outdoor unit) Thank you for choosing INNOVA

Lisätiedot

Favorit 88030 I. Downloaded from DishWasher-Manual.com Manuals

Favorit 88030 I. Downloaded from DishWasher-Manual.com Manuals Favorit 88030 I Käyttöohje Bruksanvisning Astianpesukone Diskmaskin 2 Sisällys Kiitos, että olet valinnut erään laadukkaista tuotteistamme. Lue nämä ohjeet huolellisesti varmistaaksesi laitteen ongelmattoman

Lisätiedot

SUOMEN LÄMPÖMITTARI OY

SUOMEN LÄMPÖMITTARI OY LANGATON LÄMPÖMITTARI No 7330 Käyttöohje SUOMEN LÄMPÖMITTARI OY 1 TOIMINNOT: Ripustusreikä LCD-näyttö Paristotilan kansi Näppäimet Pöytätuki 2 Radio-ohjattu kello (DCF-77) tai kvartsikello Päivämäärä Aikavyöhykkeen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET BRUKSANVISNING (1/11)

KÄYTTÖOHJEET BRUKSANVISNING (1/11) KÄYTTÖOHJEET BRUKSANVISNING (1/11) POLAR E30 & E50 ÖLJYKÄYTTÖISET LÄMMINILMAKEHITTIMET OLJE-ELDADE VARMLUFTPANNOR 1 EU DECLARATION OF CONFORMITY EU:N VAATIMUKSENMUKAISUUSVAKUUTUS It is ensured through

Lisätiedot

SE - 2-19 FI - 20-37 DK

SE - 2-19 FI - 20-37 DK SE - Monterings- och bruksanvisning anpassat till svenska säkerhetskrav 2-19 FI - Asennus- ja käyttöohje mukautettu suomalaisiin turvavaatimuksiin 20-37 DK - Monterings- og brugervejledning tilpasset Danske

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING INSTRUCTIONS FOR USE

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING INSTRUCTIONS FOR USE KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING INSTRUCTIONS FOR USE HIEKKAPUHALLUSSARJA SANDBLÄSTRINGSSERIE SANDBLASTING KIT DAC3100 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! Läs och sätt dig in i denna bruksanvisning

Lisätiedot

HUOMIO!!! KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING SUOMEKSI - SVENSKA

HUOMIO!!! KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING SUOMEKSI - SVENSKA KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING SUOMEKSI - SVENSKA HUOMIO!!! MUISTA LUKEA TÄMÄ KÄYTTÖ- OHJEKIRJA HUOLELLISESTI ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖ- KERTAA. VAROMATON KÄYTTÖ VOI AIHEUTTAA VAARATILAN- TEEN! MUISTA VARUSTEET!

Lisätiedot

KKI 7544-90 T KKI 6542-90 T KKI 6544-90 T KKI 6441-00 T

KKI 7544-90 T KKI 6542-90 T KKI 6544-90 T KKI 6441-00 T KKI 7544-90 T KKI 6542-90 T KKI 6544-90 T KKI 6441-00 T FI SE Käyttöohje et...2 Bruk sa nvi sning...31 IOAA-634_A (11.2012/1) HYVÄ ASIAKAS FI Gram-liedessäsi poikkeuksellinen helppokäyttöisyys yhdistyy

Lisätiedot

Series 10.5 ELHO. ProFlow 6000 Hapotin/Syrapump. Oy ELHO Ab 68910 Pännäinen FINLAND ww.elho.fi elho@elho.fi SUOMI/SVENSKA

Series 10.5 ELHO. ProFlow 6000 Hapotin/Syrapump. Oy ELHO Ab 68910 Pännäinen FINLAND ww.elho.fi elho@elho.fi SUOMI/SVENSKA Series 10.5 ELHO ProFlow 6000 Hapotin/Syrapump 933756 SUOMI/SVENSKA Oy ELHO Ab 68910 Pännäinen FINLAND ww.elho.fi elho@elho.fi EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus Oy ELHO AB Teollisuustie 6 68910 Pännäinen

Lisätiedot

CH-X350/X300 CD-VÄXLARE CD-VAIHTAJA Bruksanvisning Käyttöohjeet LVT0406-004A [E]

CH-X350/X300 CD-VÄXLARE CD-VAIHTAJA Bruksanvisning Käyttöohjeet LVT0406-004A [E] C-X30/X300 CD-ÄXLARE CD-AITAJA Bruksanvisning Käyttöohjeet LT0406-004A [E] C-X30 COMPACT DISC CANGER 12 DISC JC 1099MNMMDWJES SW, FI SENSKA SUOMI Tack för inköpet av denna JC-produkt. Läs igenom denna

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE 0086-CPD-535595 08 EN 14604: 2005 LUE JA SÄILYTÄ. ASENTAJA: Anna tämä käyttöohje tuotteen mukana.

KÄYTTÖOHJE 0086-CPD-535595 08 EN 14604: 2005 LUE JA SÄILYTÄ. ASENTAJA: Anna tämä käyttöohje tuotteen mukana. KÄYTTÖOHJE 4870(MALLI I240C) 4881(MALLI IAR230C) Ionisoiva 4973(MALLI PADC240) 4985(MALLI PAR230C) Optinen Malli 4870 Malli 4881 Malli 4973 Malli 4985 PALOVAROITTIMEN KUVAUS Ionisoiva 230V AC -palovaroitin

Lisätiedot

Turvallisuusvarotoimet

Turvallisuusvarotoimet Sisältö Turvallisuusvarotoimet... 2 Ympäristötietoa... 3 Sisältyvät lisäosat... 3 TV - Toiminnot... 3 TV:n katselu... 4 TV:n ohjauspainikkeet ja sen käyttö... 4 TV.n kaukosäätimen tarkasteleminen... 5

Lisätiedot

HUOMAUTUS. Turvallisuustiedot. TÄRKEÄÄ -Lue nämä ohjeet kokonaan ennen asennusta tai käyttöä.

HUOMAUTUS. Turvallisuustiedot. TÄRKEÄÄ -Lue nämä ohjeet kokonaan ennen asennusta tai käyttöä. Sisältö Sisältö... 1 Turvallisuustiedot... 2 TÄRKEÄÄ -Lue nämä ohjeet kokonaan ennen asennusta tai käyttöä... 2 Aloittaminen... 3 Ilmoitukset & ominaisuudet & varusteet... 3 Ympäristötietoa... 3 Valmiustilan

Lisätiedot

Kompressor/Kompressori

Kompressor/Kompressori Bruksanvisning/Käyttöohje Kompressor/Kompressori Art. 17-620 Art. 17-625 Art. 17-630 Art. 17-635 Art. 17-640 Art. 17-645 Art. 17-6030 Art. 17-6033 Art. 17-6040 Art. 17-6043 S N Fin S FUNKTION Kompressorn

Lisätiedot

PRINT & WEB VERSION 14T, 18T & 23T PRODUCTS VERSION. Användarmanual (Svensk) Brukerhåndbok (Norsk) Ohjekirja (Suomi)

PRINT & WEB VERSION 14T, 18T & 23T PRODUCTS VERSION. Användarmanual (Svensk) Brukerhåndbok (Norsk) Ohjekirja (Suomi) PRINT & WEB VERSION 14T, 18T & 23T PRODUCTS VERSION Användarmanual (Svensk) Brukerhåndbok (Norsk) Ohjekirja (Suomi) Tack för ditt val av Opranic! Med detta köp, har du valt en modern, högkvalitativ värmare.

Lisätiedot

Series 10.1 ELHO. EcoFlow 18 Hapotin/Syrapump. Oy ELHO Ab 68910 Pännäinen SUOMI www.elho.fi elho@elho.fi SUOMI/SVENSKA

Series 10.1 ELHO. EcoFlow 18 Hapotin/Syrapump. Oy ELHO Ab 68910 Pännäinen SUOMI www.elho.fi elho@elho.fi SUOMI/SVENSKA Series 10.1 ELHO EcoFlow 18 Hapotin/Syrapump 933853 SUOMI/SVENSKA Oy ELHO Ab 68910 Pännäinen SUOMI www.elho.fi elho@elho.fi EY-Vaatimustenmukaisuusvakuutus Oy ELHO AB Teollisuustie 6 68910 Pännäinen SUOMI

Lisätiedot

AlfaPlus 50. PNC 2075 AlfaPlus 60 PNC 2076. Asennus- ja käyttöohjeet 3 Monterings- och bruksanvisningar 13

AlfaPlus 50. PNC 2075 AlfaPlus 60 PNC 2076. Asennus- ja käyttöohjeet 3 Monterings- och bruksanvisningar 13 AlfaPlus 50 PNC 2075 AlfaPlus 60 PNC 2076 Kuva on viitteellinen. Bilden är riktgivande. Asennus- ja käyttöohjeet 3 Monterings- och bruksanvisningar 13 kuva/bild 1 1 3 412-512 21,5 369-469 21,5 2 258 31

Lisätiedot

UNIFIRE 30 KANNETTAVA PLASMALEIKKAUSLAITE

UNIFIRE 30 KANNETTAVA PLASMALEIKKAUSLAITE STATE OF THE ARC PLASMA CUTTING TECHNOLOGY KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING UNIFIRE 30 KANNETTAVA PLASMALEIKKAUSLAITE MANUELLT BÄRBART PLASMASKÄRSYSTEM KÄYTTÄJÄLLE: Lue tämä ohje huolellisesti ennen laitteen

Lisätiedot

ilmalämpöpumppu/ huoneilmajäähdytin

ilmalämpöpumppu/ huoneilmajäähdytin ilmalämpöpumppu/ huoneilmajäähdytin Käyttö- ja asennusopas Asuintilojen ilmastointilaitteet Asennustiedot tarkoitettu vain valtuutettujen asennusliikkeiden käyttöön! Kiitos, että valitsit tämän ilmastointilaitteen.

Lisätiedot

PO11, PO165. Sähkökiukaan asennus- ja käyttöohje Monterings- och bruksanvisning för bastuaggregat

PO11, PO165. Sähkökiukaan asennus- ja käyttöohje Monterings- och bruksanvisning för bastuaggregat PO11, PO165 Sähkökiukaan asennus- ja käyttöohje Monterings- och bruksanvisning för bastuaggregat PO11 PO165 15042011 Tämä asennus- ja käyttöohje on tarkoitettu saunan omistajalle tai saunan hoidosta vastaavalle

Lisätiedot

Kylskåp. Bruksanvisning. tänk dig möjligheterna

Kylskåp. Bruksanvisning. tänk dig möjligheterna SENA RS7* RS54H* RS57H* Kylskåp Bruksanvisning tänk dig möjligheterna Tack för att du köpt en produkt från Samsung. Registrera produkten på www.samsung. se för att få en mer komplett service. www.samsung.com/register

Lisätiedot

Käyttö- ja varaosakirja Instruktions- och reservdelsbok COMBISEED HT 3000/4000

Käyttö- ja varaosakirja Instruktions- och reservdelsbok COMBISEED HT 3000/4000 Käyttö- ja varaosakirja Instruktions- och reservdelsbok COMBISEED HT 3000/4000 INNEHÅLL 1. Förord och tillverkningsnummerplåt...6 2. Allmän presentation, billtyper och teknisk data...8 3. Säkerhetsinstruktioner....14

Lisätiedot

Läs anvisningarna noga och behåll dem så att du kan komma tillbaka till dem vid behov.

Läs anvisningarna noga och behåll dem så att du kan komma tillbaka till dem vid behov. Lipovacuum - enkelt men verksamt Vi gratulerar dig till ditt inköp av Lipovacuum. Med Lipovacuum får du alla fördelarna med Lipo-Dermology utan att behöva gå på kostsamma salongbehandlingar. Lipo-Dermology

Lisätiedot

KIP45, KIP60, KIP80, KIP45E, KIP60E, KIP80E, KIP90E

KIP45, KIP60, KIP80, KIP45E, KIP60E, KIP80E, KIP90E KIP45, KIP60, KIP80, KIP45E, KIP60E, KIP80E, KIP90E FI Sähkökiukaan asennus- ja käyttöohje Monterings- och bruksanvisning för bastuaggregat Harvia Oy PL 12 40951 Muurame Finland www.harvia.fi 22012007H

Lisätiedot

DVD VIDEO PLAYER DVD-SPELARE DVD-SOITIN DVD-VIDEOAFSPILLER XV-C5SL VIDEO INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖHJE INSTRUKTIONSBOG LET0227-007A [EN]

DVD VIDEO PLAYER DVD-SPELARE DVD-SOITIN DVD-VIDEOAFSPILLER XV-C5SL VIDEO INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖHJE INSTRUKTIONSBOG LET0227-007A [EN] DVD VIDEO PLAYER DVD-SPELARE DVD-SOITIN DVD-VIDEOAFSPILLER XV-C5SL VIDEO INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖHJE INSTRUKTIONSBOG LET0227-007A [EN] Varningar, att observera och övrigt Varoitukset, huomautukset,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING INSTRUCTIONS FOR USE HAKASNAULAIN HÄFTPISTOL CROWN STAPLER RUNKONAULAIN 34º STOMPISTOL 34º FRAMING NAILER 34º

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING INSTRUCTIONS FOR USE HAKASNAULAIN HÄFTPISTOL CROWN STAPLER RUNKONAULAIN 34º STOMPISTOL 34º FRAMING NAILER 34º KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING INSTRUCTIONS FOR USE HAKASNAULAIN HÄFTPISTOL CROWN STAPLER DAC3000 RUNKONAULAIN 34º STOMPISTOL 34º FRAMING NAILER 34º DAC 3060 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa!

Lisätiedot

K11G K13,5G K15G T9 T10,5 F10,5 F15 F16,5 F18

K11G K13,5G K15G T9 T10,5 F10,5 F15 F16,5 F18 K11G K13,5G K15G T9 T10,5 F10,5 F15 F16,5 F18 FI Sähkökiukaan käyttö- ja asennusohje Monterings- och bruksanvisning för bastuaggregat 18032008 SISÄLLYS FI 1. KÄYTTÖOHJE...3 1.1. Kiuaskivien latominen...3

Lisätiedot

2 vuoden takuu. 2 års garanti W 95 SF + S

2 vuoden takuu. 2 års garanti W 95 SF + S 2 vuoden takuu 2 års garanti W 95 SF + S 1 # 0209058 # 0050342 2 3 4 5 6 7 3 8 W 95 SF Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa ja huomioi turvallisuusohjeet. Säilytä käyttöohjetta

Lisätiedot

C100 Användarmanual Käyttöohje

C100 Användarmanual Käyttöohje C100 Användarmanual Käyttöohje Läs denna användarmanual och säkerhetsanvisningarna noga innan bryggaren tas i bruk! Lue nämä käyttöohjeet sekä turvaohjeet ennen kuin alat käyttää keitintä! Kaffepip Kahvisuukappale

Lisätiedot

Cold Line, Bar 550. Hotel Restaurant & Catering

Cold Line, Bar 550. Hotel Restaurant & Catering Hotel Restaurant & Catering Cold Line, Bar 550 Installation and operation manual Asennus- ja käyttöohjeet Installations- och bruksanvisning Installasjons- og bruksanvisning Rev. 201410 THESE INSTRUCTIONS

Lisätiedot