SISÄYKSIKKÖ. Käyttöohje FI CALLIDUS HMD 1(E)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄYKSIKKÖ. Käyttöohje FI CALLIDUS HMD 1(E)"

Transkriptio

1 Käyttöohje FI CALLIDUS SISÄYKSIKKÖ HMD 1(E)

2 Lue ennen käyttöä Tämä käyttöohje tarjoaa tärkeää tietoa lämpöpumpun käsittelystä. Käyttöohje on erottamaton osa tuotetta, ja se täytyy säilyttää niin, että se on helposti käytettävissä lämpöpumpun välittömässä läheisyydessä. Sen on oltava käytettävissä lämpöpumpun koko käyttöiän ajan. Se täytyy luovuttaa lämpöpumpun myöhemmille omistajille tai käyttäjille. Lue käyttöohje ennen kuin työskentelet lämpöpumpun parissa tai käytät sitä. Tämä koskee erityisesti turvallisuutta koskevaa lukua. Noudata aina kaikkia ohjeita täydellisesti ja ilman rajoituksia. Mikäli sinulla on kysyttävää tai olet epävarma jostakin, ota yhteyttä myyjään tai maahantuojan valtuuttamaan huoltokumppaniin. Koska tämä käyttöohje on tarkoitettu useille eri lämpöpumppumalleille, noudata aina kyseessä olevan mallin ohjeita. Tämä käyttöohje on tarkoitettu ainoastaan sellaisille henkilöille, jotka on määrätty työskentelemään lämpöpumpun parissa tai käyttämään sitä. Pidä kaikki olennaiset osat luottamuksellisina. Tässä olevat tiedot on suojattu tekijänoikeudella. Mitään osaa tästä käyttöohjeesta ei saa jäljentää, siirtää, kopioida, tallentaa sähköisiin tietojärjestelmiin tai kääntää toiselle kielelle, joko kokonaisuudessaan tai osittain, ilman valmistajan nimenomaista kirjallista lupaa. Symbolit Seuraavat symbolit ovat käytössä tässä käyttöohjeessa. Niillä on seuraavat merkitykset: Tietoa käyttäjille Tietoa tai ohjeita asentajille VAARA! Ilmaisee vaaraa, joka voi johtaa vakaviin vammoihin tai kuolemaan. Varoitus! Ilmaisee mahdollisesti vaarallista tilannetta, joka saattaa johtaa vakaviin vammoihin tai kuolemaan. Huomio! Ilmaisee mahdollisesti vaarallista tilannetta, joka saattaa johtaa kohtalaisiin tai lieviin vammoihin. Huomautus! Noudata VaroVaIsuutta. Ilmaisee mahdollisesti vaarallista tilannetta, joka saattaa johtaa omaisuusvahinkoihin. Huomio. Tärkeää tietoa. Energiansäästövinkki Ilmaisee vinkin, jonka avulla voit säästää energiaa, raakamateriaaleja ja rahaa. Viittaa käyttöohjeen muihin osioihin. Viittaa valmistajan muihin asiakirjoihin. 2 UK830536/ Käyttöohjeen käännös

3 Sisältö Tietoja käyttäjille ja koulutetulle henkilökunnalle Tietoja ASENTAJILLE Lue ENNEN KÄYTTÖÄ...2 Symbolit...2 Käyttötarkoitus...4 VASTUUN VAPAUTUS...4 Turvallisuus...4 ASIAKASPALVelu...5 Takuu...5 HÄVITTÄMINEN...5 Tietoa käyttäjille Lämmön säätö...6 Toiminta...6 Yksikön hoito...6 Yksikön huolto...7 Toimintahäiriöt...7 Lisää virhekoodeja...7 Toimituksen sisältö...7 Yksikön komponentit...8 Perusmalli (HMD 1)...8 PLUS-malli (HMD 1/E)...8 Asennus...9 Asennustila...9 Kuljetus asennuspaikkaan...9 Asennus...9 Asennus/putkistoliitännät lämmityspiiriin...11 Varolaiteryhmä...11 Paisunta-astiat...11 Sähköliitännät...11 Väyläkaapelin kytkentä...13 Järjestelmän huuhtelu, täyttö ja ilmaus...14 Lämmityspiirin huuhtelu, täyttö ja ilmaus...14 PUTKISTOJEN eristys...15 Ohjain...16 Käyttöönotto...17 Lämpötilan turvakytkin...17 Ensimmäinen päällekytkentä...17 PURKAMINEN...17 Tekniset tiedot / toimituksen sisältö...18 Suoritusarvokäyrät HMD HMD 1/E...20 Painehäviöt...20 MITTAPIIRROKSET...21 KYTKENTÄKAAVIO...24 Piirikaaviot EY-vaatimusteNMUKAISUUSVAKUUTUS

4 Käyttötarkoitus Ulos asennettavat ilma-vesilämpöpumput vaativat toimiakseen lisävarusteena toimitettavan sisäyksikön. Yksikköä voidaan käyttää ulos asennettavien ilma-vesilämpöpumppujen kanssa uusissa tai jo käytössä olevissa lämmitysjärjestelmissä käyttöalan rajoissa. Yksikköä saa käyttää vain sille tarkoitetulla tavalla. Ilmavesilämpöpumppujen osalta tämä tarkoittaa, että niitä saa käyttää: lämmitykseen, käyttöveden lämmitykseen. Yksikköä saa käyttää vain sen teknisten parametrien sallimissa rajoissa. Katso kohta Tekniset tiedot / toimituksen sisältö ja sisäyksikköön kytketyn lämpöpumpun käyttohjeen kohta Tekniset tiedot / toimituksen sisältö. Vastuun rajoitus Valmistaja ei ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat lämpöpumpun valtuuttamattomasta käytöstä. Valmistajan vastuuvelvollisuus mitätöityy myös seuraavissa tapauksissa: jos lämpöpumpun ja sen komponenttien parissa tehdään töitä sellaisella tavalla, joka ei noudata tämän käyttöohjeen ehtoja; jos lämpöpumpun ja sen komponenttien parissa tehdään töitä sopimattomalla tavalla; jos lämpöpumpun parissa tehdään työtä, jota ei ole kuvattu tässä käyttöohjeessa, ja valmistaja ei ole antanut nimenomaista kirjallista hyväksyntäänsä tälle työlle; jos lämpöpumppua tai sen komponentteja muute taan, suunnitellaan uudelleen tai poistetaan ilman valmistajan nimenomaista kirjallista lupaa. Turvallisuus Lämpöpumppu on turvallinen käyttää, kun sitä käytetään sille suunniteltuun tarkoitukseen. Lämpöpumppu on rakenteeltaan ja suunnittelultaan tämänhetkistä huipputasoa, ja se noudattaa kaikkia asiaankuuluvia DIN-/VDE- ja turvallisuussäännöksiä. Jokaisen lämpöpumpun parissa työskentelevän täytyy olla lukenut ja ymmärtänyt käyttöohje ennen minkään työn aloittamista. Tämä pätee myös silloin, jos kyseessä oleva henkilö on jo työskennellyt tällaisella lämpöpumpulla tai vastaavalla, tai hän on valmistajan kouluttama. Jokaisen lämpöpumpun parissa työskentelevän henkilön täytyy noudattaa sovellettavia onnettomuuksien ehkäisyyn ja turvallisuuteen liittyviä säännöksiä. Tämä koskee erityisesti henkilökohtaisten suojavarusteiden käyttöä. VAARA! Sähkövirta voi aiheuttaa tappavan henkilövamman vaaran! Vain sähköasentajat saavat asentaa sähköliitäntöjä. Ennen kuin avaat laitteen, irrota järjestelmä virtalähteestä ja varmista, että sitä ei voi kytkeä takaisin päälle! VarOITUS! Ainoastaan luvanvaraiset asentajat (koulutetut lämmitys-, jäähdytys-, kylmäaine- ja sähköasentajat) saavat työskennellä lämpöpumpun ja sen komponenttien parissa. VarOITUS! Noudata lämpöpumpussa olevia turvatarroja. Huomautus! Turvallisuussyistä: Älä koskaan irrota lämpöpumppua virtalähteestä, ellei lämpöpumppua olla avaamassa. 4 UK830536/ Käyttöohjeen käännös

5 Asiakaspalvelu Jos tarvitset teknistä apua, ota yhteyttä asentajaan tai maahantuojan paikalliseen huoltokumppaniin. Lämpöpumpun käyttöohje, Liite, asiakaspalvelu Takuu Katso takuuehdot laitteen mukana toimitetuista asiakirjoista. Tiedoksi Takuuasioissa ota yhteyttä jälleenmyyjään. Hävittäminen Poistaessasi lämpöpumppua käytöstä noudata sovellettavia lakeja, direktiivejä ja standardeja koskien jäähdytysyksiköiden materiaalien ja komponenttien talteenottoa, kierrätystä ja hävitystä. Purkaminen 5

6 Lämmön säätö Yksikön tehokkuuden todistamisen lisäksi EEWaermeG vaatii myös lämmön mittausta. Lämmön mittaus on pakollista ilma-vesilämpöpumpuille. Lämmön mittaustoiminto tulee asentaa liuos vesi- ja vesi vesilämpöpumppuihin, kun virtauslämpötila on 35 C. Lämmön mittauksen tulee tallentaa tiedot rakennukseen vapautuneesta kokonaislämpöenergiasta (lämmitys ja lämmin käyttövesi). Lämmön mittaustoiminnolla varuistetuissa lämpöpumpuissa säädin suorittaa tämän analyysin. Säädin näyttää lämmitysjärjestelmään vapautuneen lämpöenergian määrän kilowattitunteina. TIEDOKSI Saatavana on sekä malleja, joihin lämmön mittaustoiminto on asennettu, että malleja, joissa sitä ei ole. Käyttö Lämpöpumpun tai lämpöpumppujärjestelmän hankkiminen on kestävä panostus luonnonsuojeluun, koska pumpun päästöt ovat pienet ja primaarienergian käyttö vähenee. Voit käyttää ja ohjata lämpöpumppujärjestelmää lämmityksen ja lämpöpumpun säätimen ohjaimella. TIEDOKSI Varmista, että ohjausasetukset ovat oikein. Lämmityksen ja lämpöpumpun säätimen käyttöohje. Jotta lämpöpumppusi tai lämpöpumppujärjestelmäsi toimisi tehokkaasti ja ekologisesti, seuraavat seikat ovat erityisen tärkeitä: Energiansäästövinkki Vältä korkeita virtauslämpötiloja aina kun mahdollista. Alhainen virtauslämpötila lämpimän veden puolella lisää järjestelmän tehokkuutta. Energiansäästövinkki Tuuleta nopeasti. Älä jätä ikkunoita auki pitkäksi aikaa, niin säästät energiaa ja pienennät lämmityskustannuksia. Lämpöpumpun hoito Lämpöpumpun ulkopinnat voidaan puhdistaa kostealla liinalla ja kodin puhdistustuotteilla. Älä käytä puhdistus- tai hoitotuotteita, jotka sisältävät hankausaineita, happoja ja/tai klooria. Tällaiset tuotteet tuhoaisivat pinnat ja vahingoittaisivat myös lämpöpumpun teknisiä komponentteja. 6

7 Lämpöpumpun huolto Toimituksen sisältö Lämmitys- tai kylmäasentajan tulisi tarkistaa ja puhdistaa tarvittaessa lämmityspiirin ja lämmönlähteen komponentit (venttiilit, paisuntasäiliöt, kiertopumput, suodattimet, lian kerääjät) vähintään vuosittain. Huoltosopimuksen tekemistä lämmitysasennusyrityksen kanssa suositellaan. Yritys suorittaa kaikki vaaditut huoltotoimenpiteet säännöllisin väliajoin. Toimintahäiriöt Vikatilanteessa voit katsoa vian syyn lämmityksen ja lämpöpumpun säätimen vianetsintäohjelmasta. Lämmityksen ja lämpöpumpun ohjaimen käyttöohje. 1 Sisäyksikkö 2 Varolaiteryhmä 3 Lisävarustepaketti Lisävarustepaketin osien sijoittelu, esimerkki: virhekoodeja Kuvaus Ratkaisu 761 LIN-aikakatkaisu Tarkista kaapeli/liitäntä 762 Tü-anturin virhe Tarkista anturi, vaihda jos tarpeen 763 Tü1-anturin virhe Tarkista anturi, vaihda jos tarpeen 764 Tarkista anturi Tarkista anturi, vaihda jos tarpeen Kompressorin lämmitin 765 Jos kylmäaineen tulistus on suurempi kuin 2K yli 5 min. 766 Kompressori on yli 5 min. toiminta-alueensa ulkopuolella (esimerkiksi kylmäaineen lämpötilat) Huomautus! Lämpöpumpun komponenttien huolto- ja korjaustyöt saa suorittaa ainoastaan maahantuojan valtuuttama henkilöstö. Huomaa, ettei virheilmoitusta anneta, jos läpivirtausvastuksen lämpötilan turvakytkin on lauennut. Käyttöönotto, Lämpötilan turvakytkin. 1 Tasotiiviste 1 (2) 2 Kuulaventtiilit Kuulasulkuventtiilit (2) (2) 3 Seinätelineen kannatuspultit (M 10) (3) 4 Ulkoilma-anturi 5 Mutterit (M 10), sileät aluslaatat (3 kpl. jokaista) 6 Seinätelineen ankkurit ruuvitulpat (3) (3) 7 Vedonpoistajien (16 - eivät näy kuvassa) Tarkista, ettei toimituksessa ole ulkoisia vaurioita. Tarkista, ettei toimituksesta puutu mitään. Kaikista toimituksessa havaituista puutteeista ja virheistä on ilmoitettava välittömästi. TIEDOKSI Huomioi aina, mikä malli on kyseessä. Katso kohta Tekniset tiedot / toimituksen sisältö tai koneen tehokilpi. 7

8 Yksikön komponentit Sisäyksikösta on saatavana kaksi mallia: PERUSmalli (HMD 1) PLUS-malli (HMD 1/E) 1 Varolaiteryhmä (eristettu) Varolaiteryhmä (eristettu) 2 Ilmanpoistin Ilmanpoistin 3 Läpivirtausvastus, 6kW Läpivirtausvastus, 6kW 4 Virtausmittari Kalorimetri 5 Paisunta-astia, 12 l Paisunta-astia, 12 l 6 Lämmityspiirin kierrätyspumppu Energiaa säästävä lämmityspiirin kierrätyspumppu 7 Tulovirtauksen lähtö Tulovirtauksen lähtö 8 Lämmityspiirin täyttö-/tyhjennyshana Lämmityspiirin täyttö-/tyhjennyshana 9 Ilmausyhde Ilmausyhde 10 Tulovirtauksen tulo Tulovirtauksen tulo 11 Sähkökeskuskaappi Sähkökeskuskaappi 12 Ohjain Luxtronik 2.0 Ohjain Luxtronik Comfort-lisäkortti 8

9 Asennus Seuraavat tiedot koskevat kaikkia tehtäviä töitä: TIEDOKSI Noudata aina soveltuvia onnettomuuksien ehkäisemiseksi laadittuja säädöksiä, lain määräyksiä, säädöksiä ja direktiivejä. Asennus HUOMAUTUS! Varmista, että seinä kestää tarpeeksi suuren kuormituksen. Asennustila HUOMAUTUS! Asenna yksikkö vain vain kuiviin rakennusten sisätiloihin. sisäpuolelle. Asennustilan on oltava roudaton ja kuiva. Paikan on oltava soveltuvien paikallisten määräysten mukainen. Kyseisen mallin mittapiirustus ja asennussuunnitelma. Kyseisen mallin mittapiirustus ja asennusohje. Kuljetus asennustilaan Kuljetuksen aikaisten vaurioiden välttämiseksi kuljeta yksikkö lopulliseen asennustilaan aina alkuperäispakkauksessa Asennustilanne, esimerkki 1 Sisäyksikkö 2 Puskurivaraaja 3 Lämpimän käyttöveden varaaja Pidä porausmallia sopivassa kulmassa ja merkitse siihen 3 porausreikää Huomioi turvallisuus- ja huollon vaatimat etäisyydet, ks. kohta Asennussuunnitelma. asennuspiirustus Nosta sisäyksikkö laatikosta: HUOMAUTUS! Yksikköä ei saa nostaa kytkinkaapista ja sitten siirtää. Benennung Datum Name Blatt siehe Typenschild Erstellt Gepr. ArtikelNr. von HUOMAUTUS! Älä koskaan siirrä yksikköä sen komponenteista ja putkiyhteistä pidellen. siehe Typenschild $replaced Ers. d. $replaces Ers. f. Alpha-InnoTec GmbH Industriestraße 3 D Kasendorf Zust. Änderungstext Datum Von 9

10 Poista yläosa edestä vetämällä upotuksista kahvoista. Massiivitiilet Pystysuunnassa rei itetyt tiilet Ontot savitiilestä, betonista tai muusta vastaavasta materiaalista tehdyt lattiat/välikatot Umpikipsilevyseinät Kipsi- ja kipsikuitulevyt Lastulevy Levyjen tulee olla tarpeeksi paksuja, jotta kiinnityksestä tulee varma. Muunlaisiin seiniin kiinnitystä varten tulee asennuspaikalle hankkia sopivat kiinnitysmateriaalit. 1 Upotetut kahvat Poista pakkausmateriaali (kuljetussuojat). Kiinnitä sisäyksikkö seinään paketissa olevilla ankkureilla ja pulteille: Huomautus! Jätä yksikön ja seinän väliin väli. Tämä helpottaa takaosan ilmanvaihtoa. Väliä ei saa sulkea. Kaapeliputket tulee vetää vähintään 2 cm:n etäisyydelle sisäyksiköstä. HUOMAUTUS! Kädet ja sormet voivat ruhjoutua seuraavissa töissä! Ankkurit soveltuvat vain seuraavien seinämateriaalien kanssa kaäytettäväksi: Betoni Umpikevytbetoniharkot Kevytbetonista valmistetut ontot harkot Solubetoni Esijännitetty betoni - ontot välipohjan betonilevyt Luonnonkivi, jossa tiivistetyt saumat Umpi kalkki-hiekkaharkot Rei itetyt kalkki-hiekkatiilet 10

11 Asennus/PUtkistoliitännät lämmityspiiriin Lämmityspiirin liitännät on sijoitettu yksikön pohjaan. Turvakokoonpanokytkentä löytyy yksikön päältä. TIEDOKSI Mitoita lämmitysjärjestelmä niin, että yksikön kierrätyspumppujen nostokorkeus riittää aina lämmitysveden pienimmän mahdollisen virtausnopeuden. Huomioi aina lämpöpumpun ja sisäyksikön väliset yhdysputket. Suunnitteluohje Paisunta-astiat Lämmityspiirin paisunta-astia on mukana toimituksessa. Tarkista aina, että paisunta-astian koko on tarpeeksi suuri järjestelmässä käyttöä varten. Tarpeen mukaan kohteeseen tulee asentaa toinen paisunta-astia standardien ja määräysten mukaisesti. TIEDOKSI Paisunta-astian tulopaine tulee säätää järjestelmään sopivaksi (noin. 0,5 baaria järjestelmän täyttöpainetta pienemmäksi) noudatettavan stadardin (EN 12828) pohjalta tehtyjen laskelmien mukaisesti. VAARA! Ennen kuin avaat laitteen, irrota järjestelmä virtalähteestä ja varmista, että sitä ei voi kytkeä takaisin päälle! HUOMAUTUS! Liitäntöjä tehdessäsi varmista, etteivät yksikön liitännät pääse kiertymään, jotta yksikön sisällä olevat kupariputket eivät vaurioidu. Huuhtele lämmityspiiri perusteellisesti, ennen kuin liität yksikön lämmityspiiriin. Järjestelmän huuhtelu, täyttö ja ilmaaminen TIEDOKSI Lämmityspiiriin joutuneet epäpuhtaudet ja sakka voivat aiheuttaa toimintahäiriöitä. Asenna lämmityspiirin merkittyihin kohtiin myös täyttö- ja tyhjennyslaitteet, sulkuventtiilit ja vastaventtiilit. Sähköliitännät Noudata seuraavia ohjeita kaikkia töitä suoritettaessa: VAARA! Sähkövirta voi aiheuttaa tappavan henkilövamman vaaran! Vain valtuutetut sähköasentajat saavat tehdä sähkökytkentöjä. Ennen kuin avaat laitteen, irrota järjestelmä virtalähteestä ja varmista, että sitä ei voi kytkeä takaisin päälle! VAARA! Noudata sähköturvallisuussäännöksiä asennuksen aikana ja kaikkien sähkötöiden aikana. Noudata käyttämäsi sähköyhtiön teknisten liitäntöjen vaatimuksia! Putkistoasiakirjat-asiakirjat VAROLAITERYHMÄ Lämmityspiirin varolaiteryhmä on lisätarvikekotelossa. Liitä varolaiteryhmä sisäyksikön päällä olevaan liitäntään. Varoventtiilin poistoputki tulee kytkeä viemäriin suppiloletkulla standardien ja määräysten mukaisesti. Poistoputki on kytkettävä! 11

12 Varoitus! Asenna kaikki sähköliitännät ainoastaan mallillesi tarkoitetun kytkentäkaavion ja piirikaavioiden mukaisesti. Tiedoksi Kaikki jännitteelliset johtimet on kuorittava, ennen kuin ne asennetaan kytkentäkaappien kaapelikanavaan! Huomautus! Varmista, että varustat lämpöpumpun virtalähteen 3-napaisella automaattisella varokkeella, jossa on vähintään 3 mm kosketinväli. Huomioi varokkeiden laukaisuvirran taso. Katso kohta Tekniset tiedot / toimituksen sisältö, Sähkö. 1 Virtaus lämmityspiiriin/ lämpimän käyttöveden säiliöön 2 Virtaus lämpöpumpusta 3 Paluuvirtausanturi - 1,5 m sisäyksikössä 4 Paluuvirtaus lämpöpumpulle Kiinnitä paluuvirtausanturi (3) lämpöpumppuun (4) menevään paluuvirtaan (lämpöä kuljettavaan putkeen) nippusiteillä ja piitahnalla. Putkistoasiakirjat Tee lämpöpumpun ja sisäyksikön välinen sähköliitäntä yhdistämällä 3 esiasennettua johdinta lämpöpumppuun (5 m). Paikan päällä sisäyksikkö kytketään alakeskuksesta seuraavilla johtimilla Kyseisen mallin piirikaavio. 1 Riviliitin, virransyöttöjohto - Lämpöpumppu - Lämmityselementti 2 Väyläkaapeliliitäntä 3 Ohjausjännitte V -tulot 5 Riviliitin, ulkoiset anturit 6 Paluuvirtausanturi 7 Kaapelireitti 1 Kompressori (5 säiettä) 2 Ohjain (3 säiettä) 3 LIN-väylä (3 säiettä, suojattu) 4 Läpivirtausvastuksen virtajohto (5 säiettä) 5 Ohjausjännite (3 säiettä) 6 Alakeskus 12

13 2x M Jos työ tehdään paikan päällä: - Eristä yksikön puolella olevat apukanavat... Työnnä kolme kytkentäkaapelia Q kolmen seinän läpäisevän kanavan läpi - käytä voiteluainetta! Säikeet: HUOMIO Kun vedät kaapelia rakennuksen sisällä, varmista, että suojaamattomat Rsähköjoh- dot (ulkoyksikön jännitesyöttö) ja suojatut kaapelit (LIN-väylä) vedetään toisistaan erillään. Jos vedät kaapelit seinän läpi, jätä viereisiin putkiin ja kaapeleihin tarpeeksi etäisyyttä TIEDOKSI Lämpöpumpun ohjain voi olla liitettynä tietokoneeseen tai lähiverkkoon käyttämällä tällaiseen käyttöön J tarkoitettua verkkokaapelia, jolloin lämpöpumppua voidaan etähallita. Jos haluat ottaa etähallinnan käyttöön, asenna suojattu verkkokaapeli (kategoria 6, rj--45-liittimellä) ohjaimeen viemällä se laitteen etupaneelin läpi samansuuntaisesti valmiiksi asennetun lämpöpumpun ohjaimen kaapelin kanssa V 2 MAA 3 LIN Vedä vihreä väyläliitin irti ohjaimesta ja kytke kaapeli liitäntäkaaviossa näytetyllä tavalla. Yhdistä sitten liitin takaisin ohjaimeen. Suoritettuasi kaikki sähköasennustyöt, sulje lämpöpumpun sisällä sähkökeskuksen oleva sähkökeskuskaappi.. kansi asenna paikalleen. Väyläkaapelin kytkentä Kuori väyläkaapelin eriste ja työnnä suoja takaisin eristeen päälle. Syötä eristetyn kaapelin pää suojineen suoja-asemaan. Syötä yksittäisten säikeiden puoleinen pää toisen läpivientieristeen läpi. 13

14 Järjestelmän huuhtelu, täyttö ja ilmaaminen A Huomautus! Järjestelmästä on poistettava kaikki ilma ennen käyttöönottoa. Järjestelmään joutuneet epäpuhtaudet voivat aiheuttaa toimintahäiriöitä. 000 J Järjestelmän huuhtelu, täyttö ja ilmaaminen Huomautus! Älä ylitä 2,5 baarin painetta, kun huuhtelet yksikköä. Lämmityspiirin varoventtiilin poistoputki on suljettava ennen huuhtelua ja täyttöä. ulos H ulos sisään Yhdistä letku täyttö- ja tyhjennyshana ja aseta se viemäriin... Yhdistä sisäyksikön täyttö- ja tyhjennyshana (lämmitysveden lähtö lämpöpumppuun)... Sulje sisäyksikön lämpöpumpun puoleiset sulkuventtiilit. Avaa sisäyksikön lämmityspiirin puoleiset sulkuventtiilit. 1 Täyttöhana 2 Virtaus, lämmitysvesi / lämmin käyttövesi 3 Paluuvirtaus, lämmitysvesi 4 Paluuvirtaus, lämmin käyttövesi 5 Viemäri Kytkentäventtiilin käyttöohje Pura käyttöveden lämmityksen 3-tieventtiilin moottori (lisävaruste). Purkaminen onnistuu irrottamalla U-kiinnike moottorin alustasta ja vetämällä moottoria varovasti ylhäältä. Käännä akselia karaa 180 ja huuhtele lämpimän käyttöveden piiriä noin minuutin ajan. Käännä akselia karaa 180 takaisin alkuasentoon (karan akselin pyöristetty puoli osoittaa B:hen). Huuhtele lämmityspiiri! Lämmitys- ja lämpimän käyttöveden piirit voidaan tarvittaessa huuhdella samanaikaisesti! Tämä onnistuu, kun käännät akselia karaa 30. Kun huuhtelu ja täyttö on suoritettu, siirrä akseli kara alkuasentoon ja kiinnitä 3-tieventtiilin moottori paikoilleen. 14

15 Yksikkö ilmataan automaattisesti, kun varolaiteryhmän automaattiset ilmanpoistimet (mustat hatut) ovat avoinna. Kun lämmityspiiriä täytetään tai tyhjennetään, ilmausventtiili avautuu... Avaa sisäyksikön lämpöpumpun puoleiset sulkuventtiilit. Sulje sisäyksikön lämmityspiirin puoleiset sulkuventtiilit. Sulje lämpöpumpun puoleiset sulkuventtiilit: Putkistojen eristys Seuraavat osat täytyy eristää: lämmityspiirin kiinteä putkisto, sisäyksikön ja lämpöpumpun väliset yhdysputket sekä lämpimän käyttöveden varaajan liitännät. TIEDOKSI Tee eristys paikallisten standardien ja direktiivien mukaisesti. A 000 J sisään ulos H sisään 1 Täyttöhana 2 Virtaus, lämmitysvesi / lämmin käyttövesi 3 Paluuvirtaus, lämmitysvesi 4 Paluuvirtaus, lämmin käyttövesi 5 Viemäri Vapauta Vaihda täyttö- ja tyhjennyshanojen letkut, ja huuhtele lämpöpumpun lauhdutin paluuvirtauksella. Avaa myös lämpöpumpun lauhduttimen ilmausventtiili. Ilmaa lauhdutin, ja sulje ilmausventtiili kun ilmaus on suoritettu. 15

16 OHJAIN VAARA! Sähkövirta voi aiheuttaa tappavan henkilövamman vaaran! Vain valtuutetut sähköasentajat saavat tehdä sähkökytkentöjä. Ennen kuin avaat laitteen, irrota järjestelmä virtalähteestä ja varmista, että sitä ei voi kytkeä takaisin päälle! Yksikön jakorasian kotelon yläosassa on 4 syvennystä ohjaimen kiinnitystä varten: Lämmityksen ja lämpöpumpun säätimen käyttöohje, koulutetun asentajan version kohta Internet-palvelin. Jos verkkokaapelia käytetään, työnnä verkkokaapelin RJ-45-pistoke ohjaimen vasemmanpuoleiseen liitäntään. TIEDOKSI Verkkokaapeli voidaan irroittaa milloin tahansa. TIEDOKSI Lämpöpumpun ohjain voi olla liitettynä tietokoneeseen tai lähiverkkoon käyttämällä tällaiseen käyttöön tarkoitettua verkkokaapelia, jolloin lämpöpumppua voidaan etähallita. Jos haluat ottaa etähallinnan käyttöön, asenna suojattu verkkokaapeli (kategoria 6, rj--45-liittimellä) ohjaimeen viemällä se laitteen etupaneelin läpi samansuuntaisesti valmiiksi asennetun lämpöpumpun ohjaimen kaapelin kanssa. 16

17 Käyttöönotto Noudata lämpöpumpun käyttöohjeen luvun Käyttöönotto ohjeita. Lämpötilan turvakytkin Lämpötilan turvakytkin on liitetty läpivirtausvastukseen. Jos lämpöpumpussa on toimintahäiriö tai jos järjestelmässä on ilmaa, tarkista, onko lämpötilan turvakytkimen kuittauspainike lauennut. Jos näin on, paina painike sisään. Purkaminen VAARA! Sähkövirta voi aiheuttaa tappavan henkilövamman vaaran! Vain valtuutetut sähköasentajat saavat tehdä sähkökytkentöjä. Ennen kuin avaat laitteen, irrota järjestelmä virtalähteestä ja varmista, että sitä ei voi kytkeä takaisin päälle! VAROITUS! Ainoastaan luvanvaraiset lämmitys- tai kylmälaiteasentajat saavat poistaa lämpöpumpun järjestelmästä. VAROITUS! Ainoastaan luvanvaraiset lämmitys- tai kylmälaiteasentajat saavat purkaa lämpöpumpun ja sen komponentit. 1 Lämpötilan turvakytkin läpivirtausvastuksessa 2 Kuittauspainike HUOMAUTUS! Kierrätä tai varmista lämpöpumpun komponenttien, kylmäaineiden ja öljyn asianmukainen hävitys sovellettavien säännösten, standardien ja direktiivien mukaisesti. Ensimmäinen KÄYNNISTYS Kun ohjausjännite kytketään päälle, näytössä saattaa näkyä seuraava teksti: varmuusakun poisto HUOMAUTUS! Ennen lämpöpumpun ohjaimen romuttamista, poista akku prosessorilevystä. akku voidaan poistaa sivuleikkurilla. Hävitä akku ja elektroniikkakomponentit ottaen huomioon ympäristönäkökohdat. Jos teksti häviää näytöltä, yksikköä voidaan käyttää normaalisti. Jos teksti ei häviä, tarkista ulkoyksikön väyläliitännän kolminapainen kaapeli. TIEDOKSI Kun laite käynnistetään ensimmäisen kerran, laitteen lämpiäminen ja kompressorin käynnistyminen voivat kestää useita tunteja. 17

18 Tekniset tiedot / toimituksen sisältö Yksikkö Lisävaruste lämpöpumppumalliin: LWD 50A ı LWD 70A kyllä ı ei Toiminnan kannalta välttämätön kyllä ı ei Asennuspaikka Sisätila ı Ulkotila kyllä ı ei Vaatimustenmukaisuus CE Lämmityspiiri Pyörintänopeussäätöinen kiertovesipumppu integroitu: kyllä ei Lämmityspiirin painehäviö p (tehdasasetus) ı Suurin painehäviö pmax ı Tilavuusvirtaus bar ı bar ı l/h Tilavuusvirtaus: vähimmäisvirtausnopeus ı enimmäisvirtausnopeus l/h suurin sallittu käyttöpaine bar Integroitu paisunta-astia ı Tilavuus ı Alkupaine kyllä ei ı l ı bar Puskurivaraaja integroitu: kyllä ei Antoenergian ja/tai virtausnopeuden näyttö integroitu: kyllä ei Yleiset yksikön tiedot Kotelon mitat (korkeus ı leveys ı syvyys) mm ı mm ı mm Kokonaispaino kg Liitännät Lämpimän veden sisäänvirtaus... Lämpimän veden ulosvirtaus... Sähkö Jännitesyöttö ı kompressori **)... ı A Jännitesyöttö ı ohjain **)... ı A Jännitesyöttö ı Läpivirtausvastus **)... ı A Suojaustyyppi IP Läpivirtausvastus 3- ı 2- ı 1-vaiheinen kw ı kw ı kw Lämmityspiirin pumppu: enimmäistehonkulutus ı -virrankulutus kw ı A Sisältyy toimitukseen: Turvalaitteet Lämmityspiirin varolaiteryhmä ı Lämmönlähteen varolaiteryhmä kyllä ei Lämmityksen ja lämpöpumpun ohjain Sisältyy toimitukseen: kyllä ei Varoventtiili integroitu kyllä ei ** paikallisten määräysten mukainen 18

19 HMD 1 HMD 1/E ı ı ı ı ı ı 0,46 ı 0,46 ı ,46 ı 0,59 ı ı ı ı 12 ı 1,5 ı 12 ı 1,5 695 ı 550 ı ı 550 ı R 1" SK R 1" SK R 1" SK R 1" SK 3~/N/PE/400V/50Hz ı C16 3~/N/PE/400V/50Hz ı C16 1~/N/PE/230V/50Hz ı B16 1~/N/PE/230V/50Hz ı B16 3~/N/PE/400V/50Hz ı B10 3~/N/PE/400V/50Hz ı B ı 4 ı 2 6 ı 4 ı 2 0,12 ı 0,53 0,07 ı 0,31 ı ı a a 19

20 Painehäviöt HMD 1 0,8 0,7 0,6 0,5 p PI p PII p PIII p (bar) 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 (m 3 /h) Selite: Lämmitysveden tilavuusvirtaus, m ³ /h p PI Painehäviö, pumpun tehotaso pyörintänopeus I I p PII Painehäviö, pumpun tehotaso pyörintänopeus II II p PIII Painehäviö, pumpun tehotaso pyörintänopeus III III HMD 1(E) 0,8 p (bar) 0, Legende: 0,6 Volumenstrom Heizwasser in m 3 /h p PI freie Pressung Pumpenleistungsstufe I p PII freie Pressung Pumpenleistungsstufe II 0,5 p PIII freie Pressung Pumpenleistungsstufe II 0,4 0,3 p pmax 0,2 0,1 0,0 Änd./ÄM/Ersteller/Datum - /PEP / Liska / Bezeichnung: Seite: 1/1 Freie Pressung HMD 1 Zeichnungsnummer: ,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 Datei: Freie Pressung HMD 1 (m 3 /h) Selite: Lämmitysveden tilavuusvirtaus, m³/h p Painehäviö (tehdasasetus) Δpmax Suurin painehäviö 20

21 Mittapiirustukset Sisäyksikkö F D A E D Schutzvermerk ISO beachten C Selite: D Kaikki mitat millimetreinä. A D Etunäkymä Sivunäkymä oikealta B Sisäyksikkö on asennettava lämpöpumpun latausputkistossa lämpimälle puolelle! Tunnus Nimike Koko 1 Legende: Ohjain D Das Hydraulikmodul wird im Heizungsvorlauf 2 Technische Paluuvirtausanturi Änderungen vorbehalten. 1,5 m:n etäisyydelle yksiköstä installiert! Alle Maße in mm. 3 Lämmitysveden paluu Rp 1ʺ SK 4 A Lämmitysveden Vorderansicht meno Rp 1ʺ SK 5 D Läpiviennit Seitenansicht sähkö-/anturikaapeleille von rechts A 21

22 Schutzvermerk ISO beacht E Sisäyksikkö Porauskaavio D C B Selite Legende Abstände Porauskaavion für Bohrbild etäisyydet 1= ankkurin reikä (lisäkotelo) Ø 12 1= Bohrung für Dübel (Beipack) 12 Blattformat: A4 hoch Allgemeintoleranz DIN ISO c Oberflächen Maßstab 1:10 Werkstoff Det. Maßstab Gewicht - Zust. PEP 006/2011 Änderungstext RA Datum Von Erstellt Gepr. Norm. Datum Name Aepfelbach Alpha-InnoTec GmbH Industriestraße 3 D Kasendorf Benennung Hydraulikmodul Bohrbild ArtikelNr Ers. f. Ers. d. Blatt 1 von 1 22

23 1 Asennusmitat Sisäyksikkö >200 >1350 >600 >170 FS OKF PS >850 FS >500 Legende: Technische Änderungen vorbehalten. Selite: Alle Maße in mm. Kaikki mitat millimetreinä. OKF Oberkante Fertigfussboden FS Freiraum für Servicezwecke PS Freiraum für wandhängenden OKF Valmiin lattian yläpinta Pufferspeicher 50L (Zubehör) FS möglich Huoltoon tarvittava vapaa tila PS Vapaa tila seinäkiinnitteistä puskurisäiliö 50L (lisävaruste) varten 1 2 mahdollinen Zust. PEP 006/2011 Änderungstext 9.6. Dat 23

24 Liitännät LWDA / Sisäyksikkö L1 Sulakekoot ovat mainittu teknisissä tiedoissa A5 -F10 -F11 -F12 -F13 A2 -Q14 A2 EVU F13 Q14 Liitäntä BUP Vaihtoventtiili lämmitykselle ja käyttövedelle EVU Kompressorin estotilan etäohjaus. Siltaa, jos ei käytössä FP1 1. Shunttauksen jälkeinen lämmönjohtopumppu HUP Lämmönjohto-/ lämmönlatauspumppu LIN LIN-väyläliitäntä Luxtronikin ja ulkoyksikön välillä MA1/MIS 1. Shunttaus auki. 230 VAC MZ1/MIS 1. Shunttaus kiinni. 230 VAC MOT Moottorin lämpörele PEX Ei käytössä RFV Lisävaruste: Huoneanturi TA Ulkolämpötila-anturi TB1 1. Shunttauksen menovesianturi TBW Lämpimän käyttöveden anturi/termostaatti TRL Ulkoinen paluuvesianturi X0-X4 Piirilevyn liitännät X8 Kompressorin syöttöliitäntä X9 Sisäyksikössä olevan lisälämpövastuksen syöttöliitäntä X10 Sisäyksikön syöttöliitäntä ja N/PE-liitännät ulkoisille 230 VAC laitteille ZUP Lisälatauspumppu ZIP Lämpimän käyttöveden kiertopumppu ZW1 Lisälämpö 1. Sisäisesti johdotettu läpivirtauslämmittimelle ZW2/SST Lisälämpö 2 ohjaus / yhteishäiriöulostulo (230 VAC) A1 A ~N/PE/400V/50Hz 3~N/PE/400V/50Hz 3~N/PE/400V/50Hz 1~N/PE/230V/50Hz F10 F11 Kompressorin johdonsuoja-automaatit. HUOM! 1 x 3-vaihe. HUOM! Myötäsuuntainen pyörimissuunta pakollinen F12 Lisälämpö 2 johdonsuoja-automaatit Luxtronik-säätimen johdonsuoja-automaatit ZW2 Käyttövesivaraajan tai puskurivaraajan lisälämpökontaktori Artikkeli: Merkintä A1 A2 A3 A4 A5 UK Tarkoitus Piirilevy; HUOM!: I-max = 6A/230VAC Näyttöyksikkö Ulkoyksikkö Käyttövesi- tai puskurivaraaja Ulkoinen ryhmäkeskus varokkeita varten Läpivirtauslämmittimen johdonsuoja-automaatit 3 x 1-vaihe HUP FP1 ZUP BUP MIS ZIP M M RFV TB1 TBW TA X10 LIN X8 ZW2 L1 L1 MOT ASD EVU HUP FP1 ZUP BUP VBO ZW1 ZW2/SST MA1 MZ1 ZIP PEX GND RFV GND TB1 GND TBW GND TA GND TRL GND PE PE N N L L L1 L2 L3 N PE L1 L2 L3 N PE -X0 -X2 -X3 -X4 -X -X10 -X9 A1 A2 X10 X9 X8 A3 A

25 HMD 1(E) Piirikaavio 1/ K11 -X Q5 / E22 ZW PE -X9 -X8 Artikkeli: Merkintä L1 L2 L3 N PE 3~N/PE/400V/50Hz 3~N/PE/400V/50Hz X8 3~N/PE/400V/50Hz X9 E22 K11 Q5 UK Tarkoitus L1 L2 L3 N PE 3~N/PE/400V/50Hz L1 L2 L3 N PE X8 Kompressorin sähkön syöttö. HUOMIO! Myötäpäiväinen pyörimissuunta pakollinen. Lisälämmön sähkön syöttö ZW1 Lisälämpö 1 (läpivirtausvastus) Näyttö Lisälämpö 1 kontaktori PE GND/LIN/12V LIN LIN X8 LIN väyläkaapeli Kompressorin sähkön syöttö ulkoyksikölle 25

NIBE ILMAVESILÄMPÖPUMPPUOPAS OSA 1: SISÄYKSIKÖT VVM 310 VVM 320 VVM 500

NIBE ILMAVESILÄMPÖPUMPPUOPAS OSA 1: SISÄYKSIKÖT VVM 310 VVM 320 VVM 500 NIBE ILMAVESILÄMPÖPUMPPUOPAS OSA 1: SISÄYKSIKÖT VVM 310 VVM 320 VVM 500 Tämä opas ei ole täydellinen opas asennukseen ja käyttöön. Tarkempaa tietoa löytyy NIBE lämpöpumppujen ja niiden lisävarusteiden

Lisätiedot

Asennusohje AXC 40 IHB FI 1006-1 AXC 40 IHB FI 1

Asennusohje AXC 40 IHB FI 1006-1 AXC 40 IHB FI 1 Asennusohje AXC 40 IHB FI 1006-1 AXC 40 IHB FI 1 SISÄLTÖ 1 Yleistä Sisältö Komponenttien sijainti 2 Sähkökytkennät yleisesti Syötön kytkentä Tiedonsiirron kytkentä 3 Shunttiventtiilillä ohjattu lisälämpö

Lisätiedot

Vitocal 200 pikaohje asennusliikkeelle

Vitocal 200 pikaohje asennusliikkeelle Vitocal 200 pikaohje asennusliikkeelle Perustietoa Lämpöpumput vaativat minimivirtauksen ja lämpötilaeron toimiakseen, huomioi tämä suunnittelussa ja asennuksessa. Minimivirtaukset lämmityspiirissä:

Lisätiedot

Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245

Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245 Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245 IHB FI 1006-1 ECS 40 IFB FI 1 Asennusohje ECS 40 Yleistä Tätä lisävarustetta käytetään, kun F1145/ F1245 on asennettu rakennukseen, jossa on enintään neljä

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje

Asennus- ja käyttöohje SE - 140 SE - 200 SE - 250 SE - 300 SE - 400 Käyttövesivaraaja Asennus- ja käyttöohje Varoitus! Vesisäiliö on varustettu magnesiumanodilla joka suojaa korroosiota vastaan. Anodin kuluminen on tarkastettava

Lisätiedot

PIKA- OHJE Jäspi Tehowatti Air Asentajan pikaohje

PIKA- OHJE Jäspi Tehowatti Air Asentajan pikaohje Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita. PIKA- OHJE Jäspi Tehowatti Air Asentajan pikaohje D104875 09/2015 ver1 Pikaohjeen sisältö Sisällysluettelo

Lisätiedot

Järjestelmäräätälöinti kohteen mukaan

Järjestelmäräätälöinti kohteen mukaan Järjestelmäräätälöinti kohteen mukaan Kiinteistölämpöpumput: Hotellit, toimistorakennukset Monipumppuratkaisut tai kiinteistölämpöpumput: Kerrostalot, asunto-osakeyhtiöt Monipumppuratkaisut tai kiinteistölämpöpumput:

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 0-40 / 0-80 BAR 0-600 / 0-1200 PSI Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 1 10-2015 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje CALLIDUS. Maalämpöpumppu. WZS-sarja. Varaamme oikeuden muuttaa teknisiä määrityksiä ilman ennakkoilmoitusta.

Käyttö- ja asennusohje CALLIDUS. Maalämpöpumppu. WZS-sarja. Varaamme oikeuden muuttaa teknisiä määrityksiä ilman ennakkoilmoitusta. Käyttö- ja asennusohje CALLIDUS FI Maalämpöpumppu WZS-sarja Lue ennen käyttöä Tämä käyttöohje tarjoaa tärkeää tietoa lämpöpumpun käsittelystä. Käyttöohje on erottamaton osa tuotetta, ja se täytyy säilyttää

Lisätiedot

Asennusohje. Lämmityksen säätöryhmä LSRSi 1-6

Asennusohje. Lämmityksen säätöryhmä LSRSi 1-6 Asennusohje Lämmityksen säätöryhmä LSRSi 1-6 2 www.gebwell.fi v1.1 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 4 2. Toimitussisältö... 4 3. Lämpötila-anturi... 4 4. Liitännät / mitat... 5 5. Periaatekaaviot... 6 6.

Lisätiedot

EW-TULISIJA PAK ASENNUSOHJE

EW-TULISIJA PAK ASENNUSOHJE EW-TULISIJA PAK ASENNUSOHJE Kaukora Oy 2014 EW tulisija PAK Asennusohje 2 Sisällysluettelo 1 Tärkeää... 4 Turvallisuustiedot... 4 2 Yleistä... 4 Tuotekuvaus... 4 Takuu... 4 Kierrätys... 4 3 Putkiliitännät...

Lisätiedot

Asennusohje. Lämmityksen säätöryhmä LSR Si

Asennusohje. Lämmityksen säätöryhmä LSR Si Asennusohje Lämmityksen säätöryhmä LSR Si Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Toimitussisältö... 3 3. Lämpötila-anturi... 3 4. Liitännät / mitat... 4 5. Periaatekaaviot... 5 6. Sähkökaaviot... 6 7. Pumppu-

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoTank 300/310. Providing sustainable energy solutions worldwide

Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoTank 300/310. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 502 30-2 Providing sustainable energy solutions worldwide Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoTank 300/310 TÄRKEÄÄ LUE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ SÄILYTÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN 2016-04-25 Asennus-

Lisätiedot

Maalämpöpumppu. Käyttö- ja asennusohje. SWC-sarja CALLIDUS

Maalämpöpumppu. Käyttö- ja asennusohje. SWC-sarja CALLIDUS Käyttö- ja asennusohje CALLIDUS Maalämpöpumppu SWC-sarja UK8000/00 Käännös alkuperäisestä käyttöohjeesta Lue ennen käyttöä Tämä käyttöohje tarjoaa tärkeää tietoa lämpöpumpun käsittelystä. Käyttöohje on

Lisätiedot

Tehowatti Air PIKA- OHJE. Asentajan pikaohje. Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita.

Tehowatti Air PIKA- OHJE. Asentajan pikaohje. Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita. Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita. PIKA- OHJE Tehowatti Air Asentajan pikaohje D104385 06/2015 ver1 Ohjeen sisältö Sisällysluettelo s. 2

Lisätiedot

ALFEA HYBRID DUO OIL ILMAVESILÄMPÖPUMPPU. www.atlantic.fi. Maahantuoja: Atlantic Suomi

ALFEA HYBRID DUO OIL ILMAVESILÄMPÖPUMPPU. www.atlantic.fi. Maahantuoja: Atlantic Suomi ALFEA HYBRID DUO OIL ILMAVESILÄMPÖPUMPPU Maahantuoja: Atlantic Suomi www.atlantic.fi Atlantic Suomi FI20130218 1 ALFEA HYBRID DUO OIL Malli ALFEA HYBRID DUO 11 Teholuokka 11 kw ALFEA HYBRID DUO 14 14 kw

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1 Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden noudattamatta jättäminen tai laitteen

Lisätiedot

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI kit Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI Mahdollistaa lämmityksen ja jäähdytyksen tuotteille, joissa on vain yksi patteripiiri Tarkka virtaussäätö Jäähdytys/lämmitys 4-putkijärjestelmiin

Lisätiedot

- Tämä asennus- ja käyttöopas on luettava ja ymmärrettävä ennen työn aloittamista, ja oppaan ohjeita on noudatettava työssä.

- Tämä asennus- ja käyttöopas on luettava ja ymmärrettävä ennen työn aloittamista, ja oppaan ohjeita on noudatettava työssä. Asennusohje FlowBox Solar 7000 TÄRKEÄÄ - Tämä asennus- ja käyttöopas on luettava ja ymmärrettävä ennen työn aloittamista, ja oppaan ohjeita on noudatettava työssä. - Vain koulutettu ammattilainen saa koota,

Lisätiedot

MOOTTORIVENTTIILI. Käsikirja

MOOTTORIVENTTIILI. Käsikirja MOOTTORIVENTTIILI Käsikirja Tutustu käsikirjaan huolella ennen järjestelmän käyttöönottoa. Ainoastaan valtuutettu huoltohenkilökunta on oikeutettu suorittamaan säätöja korjaustoimenpiteitä. Korjauksessa

Lisätiedot

VIESMANN VITOCAL 200-S Ilma/vesi-lämpöpumppu, Split-malli 3,0-10,6 kw

VIESMANN VITOCAL 200-S Ilma/vesi-lämpöpumppu, Split-malli 3,0-10,6 kw VIESMANN VITOCAL 200-S Ilma/vesi-lämpöpumppu, Split-malli 3,0-10,6 kw Tietolehti Tilausnumero ja hinnat: ks. hintaluettelo VITOCAL 200-S Tyyppi AWB 201.B/ AWB 201.C Split-rakenteinen sähkökäyttöinen lämpöpumppu,

Lisätiedot

POC D/G 5L LÄMMINVESIVARAAJAT. Asennus- ja käyttöohje

POC D/G 5L LÄMMINVESIVARAAJAT. Asennus- ja käyttöohje POC D/G 5L LÄMMINVESIVARAAJAT Asennus- ja käyttöohje Tätä tuotetta ei saa hävittää normaalin yhdyskuntajätteen mukana. Purettu laite on vietävä asianmukaiseen kierrätyspisteeseen jossa käsitellään sähkö-ja

Lisätiedot

MAAKAASU ILMAVESILÄMPÖPUMPPU

MAAKAASU ILMAVESILÄMPÖPUMPPU ALFEA HYBRID DUO MAAKAASU ILMAVESILÄMPÖPUMPPU ALFEA HYBRID DUO GAS Mallit ALFEA HYBRID DUO GAS tri 11 Suoritusteho 11 kw ALFEA HYBRID DUO GAS tri 14 ALFEA HYBRID DUO GAS tri 16 14 kw 16 kw Kondenssikaasukattila

Lisätiedot

OSV-20 OSV-30 OSV-40 OSV-50 OSV-60 OSV-80 KÄYTTÖVESIVARAAJA SLIM. Asennus- ja käyttöohje

OSV-20 OSV-30 OSV-40 OSV-50 OSV-60 OSV-80 KÄYTTÖVESIVARAAJA SLIM. Asennus- ja käyttöohje OSV-20 OSV-30 OSV-40 OSV-50 OSV-60 OSV-80 KÄYTTÖVESIVARAAJA SLIM Asennus- ja käyttöohje Tätä tuotetta ei saa hävittää normaalin yhdyskuntajätteen mukana. Purettu laite on vietävä asianmukaiseen kierrätyspisteeseen

Lisätiedot

Siemens Building Technologies Landis & Staefa Division

Siemens Building Technologies Landis & Staefa Division 2 360 Käyttöveden säädin RVD139/109 Lämmönjakokeskuksia ja -laitoksia varten tarkoitettu säädin. Suora lämpimän käyttöveden valmistus tai käyttöveden valmistus käyttövesivaraajalla. Käyttöjännite 230 VAC,

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA T12 TULOILMAYKSIKÖLLE

KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA T12 TULOILMAYKSIKÖLLE KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA T12 TULOILMAYKSIKÖLLE www.scanoffice.fi CZ12037 PB1 ComfortZone CE50 Installation Sisällys Sisällys 0 Yleistä 1 Käsittely 2 Huolto 2 Asennus 3 Asetukset 7 Suunnittelu 8 Sähkökaavio

Lisätiedot

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje TE 270217/01 LVI 3618240 Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje SISÄLTÖ Rakenne 2 Asennus 3-4 Käyttö ja ylläpito 5 Tekniset tiedot 5 Sähkökaavio 6 Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

290 A/W. Käyttöohje 6 720 641 730 (2010/04) 6 720 614 054-00.1D

290 A/W. Käyttöohje 6 720 641 730 (2010/04) 6 720 614 054-00.1D 290 A/W 6 720 614 054-00.1D Käyttöohje 6 720 641 730 (2010/04) Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet.... 3 1.1 Symbolien selitykset................. 3 1.2 Turvallisuusohjeet...................

Lisätiedot

Oilon Geocube, MH, GT, SH ja RE

Oilon Geocube, MH, GT, SH ja RE Kotimaiset maalämpöpumput Oilon Geocube, MH, GT, SH ja RE Omakotitalot - Kerrostalot - Teollisuus Maalämpöpumppu Oilon Geocube 5 kw - 11 kw Rakennuksille 90-300 m² Suuri käyttöveden tuotto Oilon Geocube

Lisätiedot

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Käyttöohje. 6 720 818 996 (2015/12) fi

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Käyttöohje. 6 720 818 996 (2015/12) fi 6 720 813 694-00.1I Compress 7000 12 LWM Käyttöohje 6 720 818 996 (2015/12) fi 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet........ 2 1.1 Symbolien selitykset.....................

Lisätiedot

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Kytkentäkaavio DHP-S, 400V 3N.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Kytkentäkaavio DHP-S, 400V 3N. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Kytkentäkaavio www.heating.danfoss.com Danfoss A/S myöntämä takuu ei ole voimassa eikä Danfoss A/S ole korvausvelvollinen, jos näitä ohjeita ei noudateta asennuksen ja huollon

Lisätiedot

ASENTAJAN KÄSIKIRJA. Jäspi Basic jäähdytyspaketti. Kaukora Oy. MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin.

ASENTAJAN KÄSIKIRJA. Jäspi Basic jäähdytyspaketti. Kaukora Oy. MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin. ASENTAJAN KÄSIKIRJA Jäspi Basic jäähdytyspaketti MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin. Kaukora Oy 1 Sisällys Turvallisuustiedot... 3 1. Toimitus... 4 Toimitussisältö... 4 2. Muut asennuksessa

Lisätiedot

5kW, 6kW, 8kW, 10kW, 14kW, 16kW model. Ilma-vesilämpöpumppu WATERSTAGE

5kW, 6kW, 8kW, 10kW, 14kW, 16kW model. Ilma-vesilämpöpumppu WATERSTAGE 5kW, 6kW, 8kW, 10kW, 14kW, 16kW model Ilma-vesilämpöpumppu WATERSTAGE 2 WATERSTAGE VESIPATTERI LÄMPIMÄN VEDEN TUOTTO KÄYTTÖVESI LATTIALÄMMITYS KÄYTTÖVESI- VARAAJA ULKOYKSIKKÖ FUJITSU GENERAL ilma-vesilämpöpumppu

Lisätiedot

Jäspi GTV ja Jäspi Ovali

Jäspi GTV ja Jäspi Ovali Jäspi GTV ja Jäspi Ovali Energiavaraajat lataa lämpöenergia talteen! jäspi gtv -energiavaraajat Jäspi GTV -energiavaraajat soveltuvat erinomaisesti niin uudis- kuin saneeraustalonkin lämmitysjärjestelmän

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje

Asennus- ja käyttöohje SW - 100 SW - 120 SW - 140 SW - 200 SW - 250 SW - 300 SW - 400 Käyttövesivaraaja yhdellä kierukalla Asennus- ja käyttöohje Varoitus! Vesisäiliö on varustettu magnesiumanodilla joka suojaa korroosiota vastaan.

Lisätiedot

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Kytkentäkaavio. DHP-A Opti.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Kytkentäkaavio. DHP-A Opti. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Kytkentäkaavio www.heating.danfoss.com Danfoss A/S myöntämä takuu ei ole voimassa eikä Danfoss A/S ole korvausvelvollinen, jos näitä ohjeita ei noudateta asennuksen ja huollon

Lisätiedot

Joustavaa tehokkuutta kotisi lämmöntarpeeseen

Joustavaa tehokkuutta kotisi lämmöntarpeeseen Joustavaa tehokkuutta kotisi lämmöntarpeeseen LÄMPÖÄSSÄ by ROTEX HPSU Compact on todistetusti monipuolinen ja energiatehokas ilma/vesilämpöpumppu patteri- ja lattialämmitysjärjestelmiin sekä käyttöveden

Lisätiedot

ALFÉA EXCELLIA DUO. : 11 16 kw ( ) 190 L

ALFÉA EXCELLIA DUO. : 11 16 kw ( ) 190 L DUO : 11 16 kw ( ) COP.3 S 19 L Alféa Excellia KORKEA SUORITUSKYKY: Loistava ratkaisu lämmityssaneerauksiin Korkean suorituskyvyn omaavan AIféa Excellia avulla pystytään tuottamaan 6 C asteista käyttövettä

Lisätiedot

Asennusohje ilmaiskylmälle NIBE F1145/F1245

Asennusohje ilmaiskylmälle NIBE F1145/F1245 Asennusohje ilmaiskylmälle NIBE F1145/F1245 IHB FI 1006-1 PCS 44 IHB FI 1 Yleistä Tämä lisävaruste tarvitaan kun F1145 / F1245 asennuksessa käytetään ilmaiskylmää. Sisältö 1 x kiertopumppu 1 x pumpun eriste

Lisätiedot

Aurinkolämpöasema. Thermotech aurinkolämpöasema EDUT TIEDOT

Aurinkolämpöasema. Thermotech aurinkolämpöasema EDUT TIEDOT Thermotech aurinkolämpöasema EDUT Tyylipuhdas design Toimitetaan koottuna Kevyt Sisäänrakennettu ilmaus elppo asentaa Säätökeskus jossa mm. - Pumpun kierroslukuohjaus - 1 esiasetettua järjestelmää TEDOT

Lisätiedot

Jäähdytysnesteen ulostulo ulkoiselle lämmitykselle

Jäähdytysnesteen ulostulo ulkoiselle lämmitykselle Moottorin jäähdytysnesteellä voidaan lämmittää ulkoisia elementtejä. Tällaisia ovat mm. umpikorit, nosturiohjaamot ja säilytyslaatikot. Lämpö otetaan sylinteriryhmän virtauksesta ja se palautetaan jäähdyttimen

Lisätiedot

12VF Vedenlämmitin. Asennus & Käyttöohje

12VF Vedenlämmitin. Asennus & Käyttöohje JS D24-12VF 12VF Vedenlämmitin SW Exergon Tuotenr. 13-0950 Asennus & Käyttöohje Pin:0063BT7591 VVB 12VF 090826 Käyttö- ja asennusohje Vedenlämmittimen käynnistys Vedenlämmitin käynnistyy automaattisesti

Lisätiedot

Tekniset tiedot LA 11PS

Tekniset tiedot LA 11PS Tekniset tiedot LA 11PS Laitteen tekniset tiedot LA 11PS Rakenne - Lämmönlähde Ulkoilma - Toteutus Yleisrakenne - Säätö WPM 2006 seinään asennettu - Asennuspaikka Ulkotila - Suoritustasot 1 Käyttörajat

Lisätiedot

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet ekninen tuote-esite NRQ4A oimilaite ja 3 tie säätöpalloventtiileille Vääntömomentti: 8 Nm Nimellisjännite AC/DC: 4 V Ohjaus: auki-kiinni oiminta-aika 9 s ekniset tiedot urvallisuusohjeet Sähköiset tiedot

Lisätiedot

TEKNISET TIEDOT. LÄMPÖÄSSÄ by ROTEX HPSU Compact ILMA/VESILÄMPÖPUMPPU

TEKNISET TIEDOT. LÄMPÖÄSSÄ by ROTEX HPSU Compact ILMA/VESILÄMPÖPUMPPU TEKNISET TIEDOT LÄMPÖÄSSÄ by ROTEX HPSU Compact ILMA/VESILÄMPÖPUMPPU Rev. 9B/2017 TEKNISET TIEDOT LÄMPÖÄSSÄ by ROTEX HPSU Compact ilma/vesilämpöpumppu HPSU Compact on todistetusti monipuolinen ja energiatehokas

Lisätiedot

Asennusja käyttöohje. Agrosec Optivol M11. 408107 (fi)

Asennusja käyttöohje. Agrosec Optivol M11. 408107 (fi) Asennusja käyttöohje Agrosec Optivol M11 408107 (fi) ANTTI-TEOLLISUUS OY Koskentie 89 25340 Kanunki, Salo Puh. +358 2 774 4700 Fax +358 2 774 4777 E-mail: antti@antti-teollisuus.fi www.antti-teollisuus.fi

Lisätiedot

Lämpöässä Maaenergiakeskus Käyttövalmis ratkaisu. Maaenergiakeskus L 40 80 Maaenergiakeskus XL 120 200

Lämpöässä Maaenergiakeskus Käyttövalmis ratkaisu. Maaenergiakeskus L 40 80 Maaenergiakeskus XL 120 200 Lämpöässä Maaenergiakeskus Käyttövalmis ratkaisu Maaenergiakeskus L 40 80 Maaenergiakeskus XL 120 200 Lämpöässä Maaenergiakeskus Uusi tuotesarja kiinteistöluokkaan Lämpöässä Maaenergiakeskus on tehtaalla

Lisätiedot

-BT1 -QM31 -XL15 -HQ1 -EB100 F1145

-BT1 -QM31 -XL15 -HQ1 -EB100 F1145 Kytkentäkaavio Soveltuvuus Pientalot joissa on vesikiertoinen lämmitys. Toiminta F1145 priorisoi käyttöveden lämmityksen. Lämpöpumppua ohjataan ulkoanturin (BT1) ja sisäisen menovesianturin mittaustietojen

Lisätiedot

ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360

ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 ASENNUSOHJE Sivu 1 / 5 ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 YLEISTÄ Varmista, että seuraavat dokumentit ovat konetoimituksen mukana: asennusohje (tämä dokumentti) CTS 600 ohjausjärjestelmän käyttöohje

Lisätiedot

Kaukolämpö on lähilämpöä

Kaukolämpö on lähilämpöä Uusiin ja vanhoihin omakotitaloihin Kauko 20/60 kaukolämmön alajakokeskus Kaukolämpö on lähilämpöä Kaukolämpö on lämmitystä helpoimmillaan Lämmitysjärjestelmän toiminta on täysin automaattista ja huoltovapaata.

Lisätiedot

Turvaohjeet. Turva- ja ohjetarrat. Viimeistelysarja Vaahtomerkitsin Multi Pro ruiskutuslaitteelle VAARA. Asennusohjeet

Turvaohjeet. Turva- ja ohjetarrat. Viimeistelysarja Vaahtomerkitsin Multi Pro ruiskutuslaitteelle VAARA. Asennusohjeet Form No. Viimeistelysarja Vaahtomerkitsin Multi Pro 1750 -ruiskutuslaitteelle Mallinro: 136-0457 3411-665 Rev A Asennusohjeet Huomaa: Vaahtomerkitsinsarja on edellytys tämän tuotteen asennukselle. Lisätietoja

Lisätiedot

JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET KAUKORA OY 2(10) SISÄLLYSLUETTELO Tärkeää... 4 Takuu... 4 Solar 300 (500) Economy... 5 Toimintakuvaus... 5 Yleiset asennusohjeet... 5

Lisätiedot

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN Asennus- ja käyttöohje 1. Symbolien selitykset 2. Sisällysluettelo Ohje 1. Symbolien selitykset.........2 2. Sisällysluettelo..............2 3. Yleisiä turvallisuusohjeita.....3

Lisätiedot

PANASONIC WH-SXC09F9E8/ WH-UX09FE8 WH-SXC12F9E8/ WH-UX12FE8 WH-SXC16F9E8/ WH-UX16FE8 ILMA-VESI LÄMPÖPUMPUN ASENNUSOHJE

PANASONIC WH-SXC09F9E8/ WH-UX09FE8 WH-SXC12F9E8/ WH-UX12FE8 WH-SXC16F9E8/ WH-UX16FE8 ILMA-VESI LÄMPÖPUMPUN ASENNUSOHJE PANASONIC WH-SXC09F9E8/ WH-UX09FE8 WH-SXC12F9E8/ WH-UX12FE8 WH-SXC16F9E8/ WH-UX16FE8 ILMA-VESI LÄMPÖPUMPUN ASENNUSOHJE Versio 3.2 Kiitos valinnastanne, olette asentamassa Panasonic ilma-vesilämpöpumppumalliston

Lisätiedot

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Movair AF 170 Käyttöohje Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Sisällysluettelo Yleistä... 3 Varoitus!... 3 Laitteen käyttö ja suodattimien vaihto... 4 Alipaineistajan käyttö... 4 Suodattimien

Lisätiedot

Lisäkontaktoriyksikkö

Lisäkontaktoriyksikkö Lisäkontaktoriyksikkö S2-18 / S2-18S / S2-30 Asennusohjeet Versio 09/2015 Sisällysluettelo 1. Tietoa asennusohjeesta 2. Tärkeää tietoa turvallisuudesta 2.1. Käyttötarkoitus 2.2. Turvallisuuteen liittyvää

Lisätiedot

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Asennusohjeet

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Asennusohjeet KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL Asennusohjeet Ennen jääkaapin asentamista 4 Vesiliitäntä 4 Sähköliitäntä 5 Jääkaapin sijoitus ja tasapainottaminen 6 Asennusmitat ja -vaatimukset 7 Pakastimen

Lisätiedot

Tekninen tuote-esite. Yleiskuvaus. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet

Tekninen tuote-esite. Yleiskuvaus. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet Tekninen tuote-esite D6..W Läppäventtiili kierteettömillä korvakekiinnikkeillä Avoimiin ja suljettuihin kylmän ja lämpimän veden järjestelmiin Lämmitys- ja jäähdytyskojeiden auki-kiinni -sovelluksiin Yleiskuvaus

Lisätiedot

ECONET -nestelämmönsiirrinyksikkö EQRZ-05 ja LQRZ-05

ECONET -nestelämmönsiirrinyksikkö EQRZ-05 ja LQRZ-05 Sisältö Sivu ECONET -nestelämmönsiirrinyksikkö, toimitusrajat...1 Kokoonpano ja asennus...4 luettelo...5 Tuotetunnukset...6 Toimitusrajat Järjestelmäkuvaus Nestelämmönsiirrinyksikkö (kuvassa), toimitetaan

Lisätiedot

ALFÉA EXCELLIA. : 11 16 kw COP 4.3

ALFÉA EXCELLIA. : 11 16 kw COP 4.3 EXCELLIA : 11 1 kw COP. Alféa Excellia KORKEA SUORITUSKYKY: Loistava ratkaisu lämmityssaneerauksiin Korkean suorituskyvyn omaavan AIféa Excellian avulla pystytään tuottamaan C asteista käyttövettä jopa

Lisätiedot

VIESMANN. VITOCAL Jäätymätön liuos/vesi-lämpöpumput Yhdistelmälaitteet 5,9-10,0 kw. Tietolehti. VITOCAL 242-G Tyyppi BWT-M 241.A06

VIESMANN. VITOCAL Jäätymätön liuos/vesi-lämpöpumput Yhdistelmälaitteet 5,9-10,0 kw. Tietolehti. VITOCAL 242-G Tyyppi BWT-M 241.A06 VIESMANN VITOCAL Jäätymätön liuos/vesi-lämpöpumput Yhdistelmälaitteet 5,9-10,0 kw Tietolehti Tilausnumero ja hinnat: ks. hintaluettelo Yhdistelmälämpöpumput, joissa on liuos/vesi-lämpöpumppu, varaaja-vedenlämmitin,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE EX35/EX50/EX65

KÄYTTÖOHJE EX35/EX50/EX65 KÄYTTÖOHJE EX35/EX50/EX65 www.scanoffice.fi CZ06516 Versio A 01/2013 Sisällys Käyttö Aluksi... 1 Ohjauspaneeli ja -yksikkö... 2 Käyttöasetukset... 3 Näyttö...3 Lisäkäyttövesi...3 Sisälämpötila...4 Käyttöveden

Lisätiedot

FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje. Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy

FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje. Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy 1 Johdanto FX-pumppu on suunniteltu, valmistettu ja testattu FX Airguns AB:ssä Ruotsissa. Pumpuissa käytetyt kaksi eri järjestelmää

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero:

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero: LevelControl Basic 2 Akun huoltosarja: tyyppi BC Liite Materiaalinumero: 19 074 194 Julkaisutiedot Liite LevelControl Basic 2 Alkuperäinen käyttöohje Kaikki oikeudet pidätetään. Sisältöä ei saa levittää,

Lisätiedot

Itserajoittuvien lämmityskaapelien PST W asennusohje

Itserajoittuvien lämmityskaapelien PST W asennusohje Itserajoittuvien lämmityskaapelien PST 10 40 W asennusohje Itserajoittuvien lämmityskaapelien PST 10 33 W asennusohje Tuotetiedot: Itserajoittuva lämpökaapeli Teho 10 W/m +10 C, 230 V AC. Elintarvikehyväksytty

Lisätiedot

6 20 kw ILMA/VESI R 410 A. > Lämmitys ja jäähdytys > Veden lämpötila 30/35 C lämmitystilassa

6 20 kw ILMA/VESI R 410 A. > Lämmitys ja jäähdytys > Veden lämpötila 30/35 C lämmitystilassa Usean yksikön Lämpöpumput tasavirtainvertteri mataliin lämpötiloihin R A 0 60 PHR 6/0 Säästöt UUSIUTUVA ENERGIA PHR 6 0 kw > Lämmitys ja jäähdytys > Veden lämpötila 30/35 C lämmitystilassa (ja 8/3 C jäähdytystilassa)

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. Lattialämmitystermostaatti PST FS-2020

ASENNUSOHJE. Lattialämmitystermostaatti PST FS-2020 ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti PST FS-2020 KÄYTTÖKOHTEET Lattialämmityksen ohjaus PST FS-2020 on elektroninen lattiatermostaatti luotettavaan lämmityksen ohjaukseen. Termostaattia voidaan käyttää

Lisätiedot

Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/COMPACT

Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/COMPACT Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/COMPACT 1. Yleistä Patteripiirin toisiopuolella olevan kiertopumpun avulla varmistetaan jäätymisvahtitoiminto, kun käytetään pattereita, joissa ei ole jäätymishalkeamissuojaa.

Lisätiedot

SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1

SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1 SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1 TÄRKEÄÄ HUOMIOITAVAA Välttyäksemme vahingoilta ja jotta takuu on voimassa, asettakaa laite pystyasentoon vähintään 2 tuntia ennen käyttöönottoa

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

Asennusohjeet. Devireg 130, 131 ja 132

Asennusohjeet. Devireg 130, 131 ja 132 FI Asennusohjeet Devireg 130, 131 ja 132 Sisältö: 1. Käyttökohteet ja toiminto 2. Asennusohjeet a. Lattia-anturin asennus, Devireg 130 ja 132 b. Asennuskohde, Devireg 130,131 j 132 c. Kytkentäkaaviot,

Lisätiedot

ULTRAÄÄNIVIRTAUSMITTARI SHARKY 474 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ULTRAÄÄNIVIRTAUSMITTARI SHARKY 474 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ULTRAÄÄNIVIRTAUSMITTARI SHARKY 474 Saint-Gobain Pipe Systems Oy Merstolantie 16 29200 Harjavalta Finland Tel. +358 (0) 207 424 600 Fax +358 (0) 207 424 601 www.sgps.fi Nuijamiestentie 3 A 00400 Helsinki

Lisätiedot

TIV 500L TIP 320-750L TIDA 300-500L

TIV 500L TIP 320-750L TIDA 300-500L TIV 500L TIP 320-750L TIDA 300-500L Ruotsalaista Borö Pannan Ab laatua jo 1976 vuodesta saakka. Ruotsi on edelläkävijä niin maalämmössä kuin ilma-vesi lämpöpumpuissakin, siitä johtuen pitkäaikainen kokemus

Lisätiedot

Fernanzeige DuoC. Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa!

Fernanzeige DuoC. Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Fernanzeige DuoC Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! A DuoComfort 1 4 5 6 DuoControl CS 4 5 6 DuoComfort 2 9 1 2 9 50 cm 50 cm DuoControl 4 5 6 B 55 mm 14 1 2 9 50 cm 10 19 18 - + 12 V 13 12 15 11

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein paitsi S42 malli. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

KAKSOISKATTILAT. Arimax 520 kaksoiskattilat Arimax 520 plus kaksoiskattilat

KAKSOISKATTILAT. Arimax 520 kaksoiskattilat Arimax 520 plus kaksoiskattilat KAKSOISKATTILAT Arimax 520 kaksoiskattilat Arimax 520 plus kaksoiskattilat ARIMAX 520 -kaksoiskattila ARIMAX 520 Teho - puu Vesitila 15-20 kw - öljy 20 kw - sähkövalmius 6 kw Lämminvesituotto Sähkövastuksen

Lisätiedot

Aurinkolämpö. Tässä on tarkoitus kertoa aurinkolämmön asentamisesta ja aurinkolämmön talteen ottamiseen tarvittavista osista ja niiden toiminnasta.

Aurinkolämpö. Tässä on tarkoitus kertoa aurinkolämmön asentamisesta ja aurinkolämmön talteen ottamiseen tarvittavista osista ja niiden toiminnasta. Aurinkolämpö Tässä on tarkoitus kertoa aurinkolämmön asentamisesta ja aurinkolämmön talteen ottamiseen tarvittavista osista ja niiden toiminnasta. Keräimien sijoittaminen ja asennus Kaikista aurinkoisin

Lisätiedot

Lue huolella koko käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa. Muista säästää käyttöohje tulevaisuuden varalle TURVALLISUUSTIETOJA

Lue huolella koko käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa. Muista säästää käyttöohje tulevaisuuden varalle TURVALLISUUSTIETOJA Lue huolella koko käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa. Muista säästää käyttöohje tulevaisuuden varalle Pidätämme kaikki oikeudet teknisten tietojen muutoksiin, emme myöskään vastaa mahdollisista teksti

Lisätiedot

Vesi-ilmalämpöpumppu KFRS-9 Käyttäjän ja asentajan opas

Vesi-ilmalämpöpumppu KFRS-9 Käyttäjän ja asentajan opas Vesi-ilmalämpöpumppu KFRS-9 Käyttäjän ja asentajan opas Sisältö sivu 1 LAITTEEN ESITTELY... 1 1.1 Toimintaperiaate... 1 1.2 KFRS-9 vesi-ilmalämpumppuun kuuluvat yksiköt... 1 1.3 Vesi-ilmalämpöpumpun tärkeimmät

Lisätiedot

ASENNUSOHJE IHB FI 1029-1 POOL 40 IHB FI 1

ASENNUSOHJE IHB FI 1029-1 POOL 40 IHB FI 1 ASENNUSOHJE IHB FI 1029-1 POOL 40 IHB FI 1 Yleistä POOL 40 on lisävaruste, joka mahdollistaa uima-altaan lämmittämisen F1145/F1245 avulla. Lämpöpumppu ohjaa vaihtoventtiiliä (QN19), altaan kiertopumppua

Lisätiedot

EConEt premium KÄYNTIINAJO

EConEt premium KÄYNTIINAJO AIR COMFORT AIR TREATMENT 1009 FI 2017.06.14 EConEt premium KÄYNTIINAJO EConEtin KäynnistysmEnEttEly: 1. Pöytäkirja, ennen käynnistystä 2. 10 tärkeintä asiaa. Käynnistyspöytäkirja EConEt-järjEstElmän Käynnistys

Lisätiedot

VIESMANN. VITOCAL 300-G/350-G Liuos/vesi-lämpöpumppu 5,9-34,0 kw Vesi/vesi-lämpöpumppu 7,9-46,0 kw Yksi- tai kaksitehoinen. Tietolehti VITOCAL 350-G

VIESMANN. VITOCAL 300-G/350-G Liuos/vesi-lämpöpumppu 5,9-34,0 kw Vesi/vesi-lämpöpumppu 7,9-46,0 kw Yksi- tai kaksitehoinen. Tietolehti VITOCAL 350-G VIESMANN VITOCAL 300-G/350-G Liuos/vesi-lämpöpumppu 5,9-34,0 kw Vesi/vesi-lämpöpumppu 7,9-46,0 kw Yksi- tai kaksitehoinen Tietolehti Tilausnumero ja hinnat: ks. hintaluettelo Sähkökäyttöiset lämpöpumput

Lisätiedot

ALFÉA EXCELLIA DUO. : 11 16 kw ( ) 190 L

ALFÉA EXCELLIA DUO. : 11 16 kw ( ) 190 L DUO : 11 16 kw ( ) COP.3 S 19 L Alféa Excellia Duo KORKEA SUORITUSKYKY: Loistava ratkaisu lämmityssaneerauksiin Korkean suorituskyvyn omaavan AIféa Excellia Duon avulla pystytään tuottamaan 6 C asteista

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Irrotettava kahva helpottaa asennusta. Kahvaa voidaan kääntää sekä vasemmalle että oikealle, kun palloventtiili suljetaan.

Irrotettava kahva helpottaa asennusta. Kahvaa voidaan kääntää sekä vasemmalle että oikealle, kun palloventtiili suljetaan. Laadukas pallosulkuventtiili LENO MSV-S Kuvaus LENO TM MSV-S on pallosulkuventtiili kaikille LENOtuoteryhmän kertasääteisille linjasäätöventtiileille. LENO TM MSV-S-venttiiliä voidaan käyttää myös laadukkaana

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. Sulanapidon ohjauskeskus ETR2-1550

ASENNUSOHJE. Sulanapidon ohjauskeskus ETR2-1550 ASENNUSOHJE Sulanapidon ohjauskeskus ETR2-1550 KÄYTTÖKOHTEET Sulanapidon ohjaus Ohjauskeskusten toiminta perustuu sekä lämpötilan mittaukseen että kohteeseen kertyvän lumen tai jään samanaikaiseen havaitsemiseen.

Lisätiedot

MAALÄMPÖPUMPPUJEN ASENTAJAN OPAS

MAALÄMPÖPUMPPUJEN ASENTAJAN OPAS MAALÄMPÖPUMPPUJEN ASENTAJAN OPAS Käyttöönotto - aloitusopas 2 F1245 3 F1145 5 UKV kytkennän periaate 7 F1145 ja käyttöveden lämmitys 8 F1145 kiinteällä lauhdutuksella 9 ECS 40 / 41 - alashunttiryhmä 10

Lisätiedot

Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote.

Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote. KnapSack reppuimuri Turvallisuusohjeet Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote. Toivottavasti koneesta on sinulle paljon iloa. Jos sinulla on kommentteja

Lisätiedot

Asennusopas. DEVIreg 610. Elektroninen termostaatti.

Asennusopas. DEVIreg 610. Elektroninen termostaatti. Asennusopas DEVIreg 610 Elektroninen termostaatti www.devi.com Sisällysluettelo 1 Johdanto................. 3 1.1 Tekniset tiedot.......... 4 1.2 Turvaohjeet............ 5 2 Asennusohjeet.............

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje

Asennus- ja käyttöohje SB - 200 SB - 250 SB - 300 SB - 400 Käyttövesivaraaja kahdella kierukalla Asennus- ja käyttöohje Varoitus! Vesisäiliö on varustettu magnesiumanodilla joka suojaa korroosiota vastaan. Anodin kuluminen on

Lisätiedot

Henny Penny Poistetun öljyn kuljetin ODS-300.02 ODS-300.03. (Finnish) (Käännetyt asiakirjat saatavilla käsikirjan mukana olevalla CD:llä)

Henny Penny Poistetun öljyn kuljetin ODS-300.02 ODS-300.03. (Finnish) (Käännetyt asiakirjat saatavilla käsikirjan mukana olevalla CD:llä) Model ODS-300 Henny Penny Poistetun öljyn kuljetin ODS-300.02 ODS-300.03 (Finnish) FM07-702-B 11-22-10 (Käännetyt asiakirjat saatavilla käsikirjan mukana olevalla CD:llä) KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA REKISTERÖI

Lisätiedot

Käyttöönotto-ohje. Laajennuspaketti EH-800-sarjan säätimille. www.ouman.fi EXP-800

Käyttöönotto-ohje. Laajennuspaketti EH-800-sarjan säätimille. www.ouman.fi EXP-800 Käyttöönotto-ohje Laajennuspaketti EH-800-sarjan säätimille EXP-800 www.ouman.fi Laajennuspaketti EH-800-sarjan säätimille MUISTIINPANOJA 2 SISÄLTÖ EXP-800 toisen lämmönlähteen rinnakkaisohjaukseen sivu

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 1200W/2000W Hipaisukytkimet 0,5-7,5 tunnin ajastin Pyörimistoiminto (oskillointi) LED-merkkivalo osoittaa valitun toiminnon

Lisätiedot

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 FI SUOMI 1 YLEISTÄ Tämä kuvake tarkoittaa VAROITUS. Ohjeita on

Lisätiedot

Ilmalämpöpumput (ILP)

Ilmalämpöpumput (ILP) Ilmalämpöpumput (ILP) 1 TOIMINTA Lämmönlähteenä ulkoilma Yleensä yksi sisäja ulkoyksikkö Lämmittää sisäilmaa huonejärjestelyn vaikutus suuri 2 1 ULKO- JA SISÄYKSIKKÖ Ulkoyksikkö kierrättää lävitseen ulkoilmaa

Lisätiedot

Aurinkokeräinten asennusohjeet

Aurinkokeräinten asennusohjeet Aurinkokeräinten asennusohjeet Solar keymark sertifioitu Yleistä Kiitos, että valitsit St1 aurinkokeräimet. Seuraavilta sivuilta löydät ohjeita St1 tyhjiöputkikeräinten kokoamiseen ja asennukseen. Asennuksessa

Lisätiedot