SISÄYKSIKKÖ. Käyttöohje FI CALLIDUS HMD 1(E)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄYKSIKKÖ. Käyttöohje FI CALLIDUS HMD 1(E)"

Transkriptio

1 Käyttöohje FI CALLIDUS SISÄYKSIKKÖ HMD 1(E)

2 Lue ennen käyttöä Tämä käyttöohje tarjoaa tärkeää tietoa lämpöpumpun käsittelystä. Käyttöohje on erottamaton osa tuotetta, ja se täytyy säilyttää niin, että se on helposti käytettävissä lämpöpumpun välittömässä läheisyydessä. Sen on oltava käytettävissä lämpöpumpun koko käyttöiän ajan. Se täytyy luovuttaa lämpöpumpun myöhemmille omistajille tai käyttäjille. Lue käyttöohje ennen kuin työskentelet lämpöpumpun parissa tai käytät sitä. Tämä koskee erityisesti turvallisuutta koskevaa lukua. Noudata aina kaikkia ohjeita täydellisesti ja ilman rajoituksia. Mikäli sinulla on kysyttävää tai olet epävarma jostakin, ota yhteyttä myyjään tai maahantuojan valtuuttamaan huoltokumppaniin. Koska tämä käyttöohje on tarkoitettu useille eri lämpöpumppumalleille, noudata aina kyseessä olevan mallin ohjeita. Tämä käyttöohje on tarkoitettu ainoastaan sellaisille henkilöille, jotka on määrätty työskentelemään lämpöpumpun parissa tai käyttämään sitä. Pidä kaikki olennaiset osat luottamuksellisina. Tässä olevat tiedot on suojattu tekijänoikeudella. Mitään osaa tästä käyttöohjeesta ei saa jäljentää, siirtää, kopioida, tallentaa sähköisiin tietojärjestelmiin tai kääntää toiselle kielelle, joko kokonaisuudessaan tai osittain, ilman valmistajan nimenomaista kirjallista lupaa. Symbolit Seuraavat symbolit ovat käytössä tässä käyttöohjeessa. Niillä on seuraavat merkitykset: Tietoa käyttäjille Tietoa tai ohjeita asentajille VAARA! Ilmaisee vaaraa, joka voi johtaa vakaviin vammoihin tai kuolemaan. Varoitus! Ilmaisee mahdollisesti vaarallista tilannetta, joka saattaa johtaa vakaviin vammoihin tai kuolemaan. Huomio! Ilmaisee mahdollisesti vaarallista tilannetta, joka saattaa johtaa kohtalaisiin tai lieviin vammoihin. Huomautus! Noudata VaroVaIsuutta. Ilmaisee mahdollisesti vaarallista tilannetta, joka saattaa johtaa omaisuusvahinkoihin. Huomio. Tärkeää tietoa. Energiansäästövinkki Ilmaisee vinkin, jonka avulla voit säästää energiaa, raakamateriaaleja ja rahaa. Viittaa käyttöohjeen muihin osioihin. Viittaa valmistajan muihin asiakirjoihin. 2 UK830536/ Käyttöohjeen käännös

3 Sisältö Tietoja käyttäjille ja koulutetulle henkilökunnalle Tietoja ASENTAJILLE Lue ENNEN KÄYTTÖÄ...2 Symbolit...2 Käyttötarkoitus...4 VASTUUN VAPAUTUS...4 Turvallisuus...4 ASIAKASPALVelu...5 Takuu...5 HÄVITTÄMINEN...5 Tietoa käyttäjille Lämmön säätö...6 Toiminta...6 Yksikön hoito...6 Yksikön huolto...7 Toimintahäiriöt...7 Lisää virhekoodeja...7 Toimituksen sisältö...7 Yksikön komponentit...8 Perusmalli (HMD 1)...8 PLUS-malli (HMD 1/E)...8 Asennus...9 Asennustila...9 Kuljetus asennuspaikkaan...9 Asennus...9 Asennus/putkistoliitännät lämmityspiiriin...11 Varolaiteryhmä...11 Paisunta-astiat...11 Sähköliitännät...11 Väyläkaapelin kytkentä...13 Järjestelmän huuhtelu, täyttö ja ilmaus...14 Lämmityspiirin huuhtelu, täyttö ja ilmaus...14 PUTKISTOJEN eristys...15 Ohjain...16 Käyttöönotto...17 Lämpötilan turvakytkin...17 Ensimmäinen päällekytkentä...17 PURKAMINEN...17 Tekniset tiedot / toimituksen sisältö...18 Suoritusarvokäyrät HMD HMD 1/E...20 Painehäviöt...20 MITTAPIIRROKSET...21 KYTKENTÄKAAVIO...24 Piirikaaviot EY-vaatimusteNMUKAISUUSVAKUUTUS

4 Käyttötarkoitus Ulos asennettavat ilma-vesilämpöpumput vaativat toimiakseen lisävarusteena toimitettavan sisäyksikön. Yksikköä voidaan käyttää ulos asennettavien ilma-vesilämpöpumppujen kanssa uusissa tai jo käytössä olevissa lämmitysjärjestelmissä käyttöalan rajoissa. Yksikköä saa käyttää vain sille tarkoitetulla tavalla. Ilmavesilämpöpumppujen osalta tämä tarkoittaa, että niitä saa käyttää: lämmitykseen, käyttöveden lämmitykseen. Yksikköä saa käyttää vain sen teknisten parametrien sallimissa rajoissa. Katso kohta Tekniset tiedot / toimituksen sisältö ja sisäyksikköön kytketyn lämpöpumpun käyttohjeen kohta Tekniset tiedot / toimituksen sisältö. Vastuun rajoitus Valmistaja ei ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat lämpöpumpun valtuuttamattomasta käytöstä. Valmistajan vastuuvelvollisuus mitätöityy myös seuraavissa tapauksissa: jos lämpöpumpun ja sen komponenttien parissa tehdään töitä sellaisella tavalla, joka ei noudata tämän käyttöohjeen ehtoja; jos lämpöpumpun ja sen komponenttien parissa tehdään töitä sopimattomalla tavalla; jos lämpöpumpun parissa tehdään työtä, jota ei ole kuvattu tässä käyttöohjeessa, ja valmistaja ei ole antanut nimenomaista kirjallista hyväksyntäänsä tälle työlle; jos lämpöpumppua tai sen komponentteja muute taan, suunnitellaan uudelleen tai poistetaan ilman valmistajan nimenomaista kirjallista lupaa. Turvallisuus Lämpöpumppu on turvallinen käyttää, kun sitä käytetään sille suunniteltuun tarkoitukseen. Lämpöpumppu on rakenteeltaan ja suunnittelultaan tämänhetkistä huipputasoa, ja se noudattaa kaikkia asiaankuuluvia DIN-/VDE- ja turvallisuussäännöksiä. Jokaisen lämpöpumpun parissa työskentelevän täytyy olla lukenut ja ymmärtänyt käyttöohje ennen minkään työn aloittamista. Tämä pätee myös silloin, jos kyseessä oleva henkilö on jo työskennellyt tällaisella lämpöpumpulla tai vastaavalla, tai hän on valmistajan kouluttama. Jokaisen lämpöpumpun parissa työskentelevän henkilön täytyy noudattaa sovellettavia onnettomuuksien ehkäisyyn ja turvallisuuteen liittyviä säännöksiä. Tämä koskee erityisesti henkilökohtaisten suojavarusteiden käyttöä. VAARA! Sähkövirta voi aiheuttaa tappavan henkilövamman vaaran! Vain sähköasentajat saavat asentaa sähköliitäntöjä. Ennen kuin avaat laitteen, irrota järjestelmä virtalähteestä ja varmista, että sitä ei voi kytkeä takaisin päälle! VarOITUS! Ainoastaan luvanvaraiset asentajat (koulutetut lämmitys-, jäähdytys-, kylmäaine- ja sähköasentajat) saavat työskennellä lämpöpumpun ja sen komponenttien parissa. VarOITUS! Noudata lämpöpumpussa olevia turvatarroja. Huomautus! Turvallisuussyistä: Älä koskaan irrota lämpöpumppua virtalähteestä, ellei lämpöpumppua olla avaamassa. 4 UK830536/ Käyttöohjeen käännös

5 Asiakaspalvelu Jos tarvitset teknistä apua, ota yhteyttä asentajaan tai maahantuojan paikalliseen huoltokumppaniin. Lämpöpumpun käyttöohje, Liite, asiakaspalvelu Takuu Katso takuuehdot laitteen mukana toimitetuista asiakirjoista. Tiedoksi Takuuasioissa ota yhteyttä jälleenmyyjään. Hävittäminen Poistaessasi lämpöpumppua käytöstä noudata sovellettavia lakeja, direktiivejä ja standardeja koskien jäähdytysyksiköiden materiaalien ja komponenttien talteenottoa, kierrätystä ja hävitystä. Purkaminen 5

6 Lämmön säätö Yksikön tehokkuuden todistamisen lisäksi EEWaermeG vaatii myös lämmön mittausta. Lämmön mittaus on pakollista ilma-vesilämpöpumpuille. Lämmön mittaustoiminto tulee asentaa liuos vesi- ja vesi vesilämpöpumppuihin, kun virtauslämpötila on 35 C. Lämmön mittauksen tulee tallentaa tiedot rakennukseen vapautuneesta kokonaislämpöenergiasta (lämmitys ja lämmin käyttövesi). Lämmön mittaustoiminnolla varuistetuissa lämpöpumpuissa säädin suorittaa tämän analyysin. Säädin näyttää lämmitysjärjestelmään vapautuneen lämpöenergian määrän kilowattitunteina. TIEDOKSI Saatavana on sekä malleja, joihin lämmön mittaustoiminto on asennettu, että malleja, joissa sitä ei ole. Käyttö Lämpöpumpun tai lämpöpumppujärjestelmän hankkiminen on kestävä panostus luonnonsuojeluun, koska pumpun päästöt ovat pienet ja primaarienergian käyttö vähenee. Voit käyttää ja ohjata lämpöpumppujärjestelmää lämmityksen ja lämpöpumpun säätimen ohjaimella. TIEDOKSI Varmista, että ohjausasetukset ovat oikein. Lämmityksen ja lämpöpumpun säätimen käyttöohje. Jotta lämpöpumppusi tai lämpöpumppujärjestelmäsi toimisi tehokkaasti ja ekologisesti, seuraavat seikat ovat erityisen tärkeitä: Energiansäästövinkki Vältä korkeita virtauslämpötiloja aina kun mahdollista. Alhainen virtauslämpötila lämpimän veden puolella lisää järjestelmän tehokkuutta. Energiansäästövinkki Tuuleta nopeasti. Älä jätä ikkunoita auki pitkäksi aikaa, niin säästät energiaa ja pienennät lämmityskustannuksia. Lämpöpumpun hoito Lämpöpumpun ulkopinnat voidaan puhdistaa kostealla liinalla ja kodin puhdistustuotteilla. Älä käytä puhdistus- tai hoitotuotteita, jotka sisältävät hankausaineita, happoja ja/tai klooria. Tällaiset tuotteet tuhoaisivat pinnat ja vahingoittaisivat myös lämpöpumpun teknisiä komponentteja. 6

7 Lämpöpumpun huolto Toimituksen sisältö Lämmitys- tai kylmäasentajan tulisi tarkistaa ja puhdistaa tarvittaessa lämmityspiirin ja lämmönlähteen komponentit (venttiilit, paisuntasäiliöt, kiertopumput, suodattimet, lian kerääjät) vähintään vuosittain. Huoltosopimuksen tekemistä lämmitysasennusyrityksen kanssa suositellaan. Yritys suorittaa kaikki vaaditut huoltotoimenpiteet säännöllisin väliajoin. Toimintahäiriöt Vikatilanteessa voit katsoa vian syyn lämmityksen ja lämpöpumpun säätimen vianetsintäohjelmasta. Lämmityksen ja lämpöpumpun ohjaimen käyttöohje. 1 Sisäyksikkö 2 Varolaiteryhmä 3 Lisävarustepaketti Lisävarustepaketin osien sijoittelu, esimerkki: virhekoodeja Kuvaus Ratkaisu 761 LIN-aikakatkaisu Tarkista kaapeli/liitäntä 762 Tü-anturin virhe Tarkista anturi, vaihda jos tarpeen 763 Tü1-anturin virhe Tarkista anturi, vaihda jos tarpeen 764 Tarkista anturi Tarkista anturi, vaihda jos tarpeen Kompressorin lämmitin 765 Jos kylmäaineen tulistus on suurempi kuin 2K yli 5 min. 766 Kompressori on yli 5 min. toiminta-alueensa ulkopuolella (esimerkiksi kylmäaineen lämpötilat) Huomautus! Lämpöpumpun komponenttien huolto- ja korjaustyöt saa suorittaa ainoastaan maahantuojan valtuuttama henkilöstö. Huomaa, ettei virheilmoitusta anneta, jos läpivirtausvastuksen lämpötilan turvakytkin on lauennut. Käyttöönotto, Lämpötilan turvakytkin. 1 Tasotiiviste 1 (2) 2 Kuulaventtiilit Kuulasulkuventtiilit (2) (2) 3 Seinätelineen kannatuspultit (M 10) (3) 4 Ulkoilma-anturi 5 Mutterit (M 10), sileät aluslaatat (3 kpl. jokaista) 6 Seinätelineen ankkurit ruuvitulpat (3) (3) 7 Vedonpoistajien (16 - eivät näy kuvassa) Tarkista, ettei toimituksessa ole ulkoisia vaurioita. Tarkista, ettei toimituksesta puutu mitään. Kaikista toimituksessa havaituista puutteeista ja virheistä on ilmoitettava välittömästi. TIEDOKSI Huomioi aina, mikä malli on kyseessä. Katso kohta Tekniset tiedot / toimituksen sisältö tai koneen tehokilpi. 7

8 Yksikön komponentit Sisäyksikösta on saatavana kaksi mallia: PERUSmalli (HMD 1) PLUS-malli (HMD 1/E) 1 Varolaiteryhmä (eristettu) Varolaiteryhmä (eristettu) 2 Ilmanpoistin Ilmanpoistin 3 Läpivirtausvastus, 6kW Läpivirtausvastus, 6kW 4 Virtausmittari Kalorimetri 5 Paisunta-astia, 12 l Paisunta-astia, 12 l 6 Lämmityspiirin kierrätyspumppu Energiaa säästävä lämmityspiirin kierrätyspumppu 7 Tulovirtauksen lähtö Tulovirtauksen lähtö 8 Lämmityspiirin täyttö-/tyhjennyshana Lämmityspiirin täyttö-/tyhjennyshana 9 Ilmausyhde Ilmausyhde 10 Tulovirtauksen tulo Tulovirtauksen tulo 11 Sähkökeskuskaappi Sähkökeskuskaappi 12 Ohjain Luxtronik 2.0 Ohjain Luxtronik Comfort-lisäkortti 8

9 Asennus Seuraavat tiedot koskevat kaikkia tehtäviä töitä: TIEDOKSI Noudata aina soveltuvia onnettomuuksien ehkäisemiseksi laadittuja säädöksiä, lain määräyksiä, säädöksiä ja direktiivejä. Asennus HUOMAUTUS! Varmista, että seinä kestää tarpeeksi suuren kuormituksen. Asennustila HUOMAUTUS! Asenna yksikkö vain vain kuiviin rakennusten sisätiloihin. sisäpuolelle. Asennustilan on oltava roudaton ja kuiva. Paikan on oltava soveltuvien paikallisten määräysten mukainen. Kyseisen mallin mittapiirustus ja asennussuunnitelma. Kyseisen mallin mittapiirustus ja asennusohje. Kuljetus asennustilaan Kuljetuksen aikaisten vaurioiden välttämiseksi kuljeta yksikkö lopulliseen asennustilaan aina alkuperäispakkauksessa Asennustilanne, esimerkki 1 Sisäyksikkö 2 Puskurivaraaja 3 Lämpimän käyttöveden varaaja Pidä porausmallia sopivassa kulmassa ja merkitse siihen 3 porausreikää Huomioi turvallisuus- ja huollon vaatimat etäisyydet, ks. kohta Asennussuunnitelma. asennuspiirustus Nosta sisäyksikkö laatikosta: HUOMAUTUS! Yksikköä ei saa nostaa kytkinkaapista ja sitten siirtää. Benennung Datum Name Blatt siehe Typenschild Erstellt Gepr. ArtikelNr. von HUOMAUTUS! Älä koskaan siirrä yksikköä sen komponenteista ja putkiyhteistä pidellen. siehe Typenschild $replaced Ers. d. $replaces Ers. f. Alpha-InnoTec GmbH Industriestraße 3 D Kasendorf Zust. Änderungstext Datum Von 9

10 Poista yläosa edestä vetämällä upotuksista kahvoista. Massiivitiilet Pystysuunnassa rei itetyt tiilet Ontot savitiilestä, betonista tai muusta vastaavasta materiaalista tehdyt lattiat/välikatot Umpikipsilevyseinät Kipsi- ja kipsikuitulevyt Lastulevy Levyjen tulee olla tarpeeksi paksuja, jotta kiinnityksestä tulee varma. Muunlaisiin seiniin kiinnitystä varten tulee asennuspaikalle hankkia sopivat kiinnitysmateriaalit. 1 Upotetut kahvat Poista pakkausmateriaali (kuljetussuojat). Kiinnitä sisäyksikkö seinään paketissa olevilla ankkureilla ja pulteille: Huomautus! Jätä yksikön ja seinän väliin väli. Tämä helpottaa takaosan ilmanvaihtoa. Väliä ei saa sulkea. Kaapeliputket tulee vetää vähintään 2 cm:n etäisyydelle sisäyksiköstä. HUOMAUTUS! Kädet ja sormet voivat ruhjoutua seuraavissa töissä! Ankkurit soveltuvat vain seuraavien seinämateriaalien kanssa kaäytettäväksi: Betoni Umpikevytbetoniharkot Kevytbetonista valmistetut ontot harkot Solubetoni Esijännitetty betoni - ontot välipohjan betonilevyt Luonnonkivi, jossa tiivistetyt saumat Umpi kalkki-hiekkaharkot Rei itetyt kalkki-hiekkatiilet 10

11 Asennus/PUtkistoliitännät lämmityspiiriin Lämmityspiirin liitännät on sijoitettu yksikön pohjaan. Turvakokoonpanokytkentä löytyy yksikön päältä. TIEDOKSI Mitoita lämmitysjärjestelmä niin, että yksikön kierrätyspumppujen nostokorkeus riittää aina lämmitysveden pienimmän mahdollisen virtausnopeuden. Huomioi aina lämpöpumpun ja sisäyksikön väliset yhdysputket. Suunnitteluohje Paisunta-astiat Lämmityspiirin paisunta-astia on mukana toimituksessa. Tarkista aina, että paisunta-astian koko on tarpeeksi suuri järjestelmässä käyttöä varten. Tarpeen mukaan kohteeseen tulee asentaa toinen paisunta-astia standardien ja määräysten mukaisesti. TIEDOKSI Paisunta-astian tulopaine tulee säätää järjestelmään sopivaksi (noin. 0,5 baaria järjestelmän täyttöpainetta pienemmäksi) noudatettavan stadardin (EN 12828) pohjalta tehtyjen laskelmien mukaisesti. VAARA! Ennen kuin avaat laitteen, irrota järjestelmä virtalähteestä ja varmista, että sitä ei voi kytkeä takaisin päälle! HUOMAUTUS! Liitäntöjä tehdessäsi varmista, etteivät yksikön liitännät pääse kiertymään, jotta yksikön sisällä olevat kupariputket eivät vaurioidu. Huuhtele lämmityspiiri perusteellisesti, ennen kuin liität yksikön lämmityspiiriin. Järjestelmän huuhtelu, täyttö ja ilmaaminen TIEDOKSI Lämmityspiiriin joutuneet epäpuhtaudet ja sakka voivat aiheuttaa toimintahäiriöitä. Asenna lämmityspiirin merkittyihin kohtiin myös täyttö- ja tyhjennyslaitteet, sulkuventtiilit ja vastaventtiilit. Sähköliitännät Noudata seuraavia ohjeita kaikkia töitä suoritettaessa: VAARA! Sähkövirta voi aiheuttaa tappavan henkilövamman vaaran! Vain valtuutetut sähköasentajat saavat tehdä sähkökytkentöjä. Ennen kuin avaat laitteen, irrota järjestelmä virtalähteestä ja varmista, että sitä ei voi kytkeä takaisin päälle! VAARA! Noudata sähköturvallisuussäännöksiä asennuksen aikana ja kaikkien sähkötöiden aikana. Noudata käyttämäsi sähköyhtiön teknisten liitäntöjen vaatimuksia! Putkistoasiakirjat-asiakirjat VAROLAITERYHMÄ Lämmityspiirin varolaiteryhmä on lisätarvikekotelossa. Liitä varolaiteryhmä sisäyksikön päällä olevaan liitäntään. Varoventtiilin poistoputki tulee kytkeä viemäriin suppiloletkulla standardien ja määräysten mukaisesti. Poistoputki on kytkettävä! 11

12 Varoitus! Asenna kaikki sähköliitännät ainoastaan mallillesi tarkoitetun kytkentäkaavion ja piirikaavioiden mukaisesti. Tiedoksi Kaikki jännitteelliset johtimet on kuorittava, ennen kuin ne asennetaan kytkentäkaappien kaapelikanavaan! Huomautus! Varmista, että varustat lämpöpumpun virtalähteen 3-napaisella automaattisella varokkeella, jossa on vähintään 3 mm kosketinväli. Huomioi varokkeiden laukaisuvirran taso. Katso kohta Tekniset tiedot / toimituksen sisältö, Sähkö. 1 Virtaus lämmityspiiriin/ lämpimän käyttöveden säiliöön 2 Virtaus lämpöpumpusta 3 Paluuvirtausanturi - 1,5 m sisäyksikössä 4 Paluuvirtaus lämpöpumpulle Kiinnitä paluuvirtausanturi (3) lämpöpumppuun (4) menevään paluuvirtaan (lämpöä kuljettavaan putkeen) nippusiteillä ja piitahnalla. Putkistoasiakirjat Tee lämpöpumpun ja sisäyksikön välinen sähköliitäntä yhdistämällä 3 esiasennettua johdinta lämpöpumppuun (5 m). Paikan päällä sisäyksikkö kytketään alakeskuksesta seuraavilla johtimilla Kyseisen mallin piirikaavio. 1 Riviliitin, virransyöttöjohto - Lämpöpumppu - Lämmityselementti 2 Väyläkaapeliliitäntä 3 Ohjausjännitte V -tulot 5 Riviliitin, ulkoiset anturit 6 Paluuvirtausanturi 7 Kaapelireitti 1 Kompressori (5 säiettä) 2 Ohjain (3 säiettä) 3 LIN-väylä (3 säiettä, suojattu) 4 Läpivirtausvastuksen virtajohto (5 säiettä) 5 Ohjausjännite (3 säiettä) 6 Alakeskus 12

13 2x M Jos työ tehdään paikan päällä: - Eristä yksikön puolella olevat apukanavat... Työnnä kolme kytkentäkaapelia Q kolmen seinän läpäisevän kanavan läpi - käytä voiteluainetta! Säikeet: HUOMIO Kun vedät kaapelia rakennuksen sisällä, varmista, että suojaamattomat Rsähköjoh- dot (ulkoyksikön jännitesyöttö) ja suojatut kaapelit (LIN-väylä) vedetään toisistaan erillään. Jos vedät kaapelit seinän läpi, jätä viereisiin putkiin ja kaapeleihin tarpeeksi etäisyyttä TIEDOKSI Lämpöpumpun ohjain voi olla liitettynä tietokoneeseen tai lähiverkkoon käyttämällä tällaiseen käyttöön J tarkoitettua verkkokaapelia, jolloin lämpöpumppua voidaan etähallita. Jos haluat ottaa etähallinnan käyttöön, asenna suojattu verkkokaapeli (kategoria 6, rj--45-liittimellä) ohjaimeen viemällä se laitteen etupaneelin läpi samansuuntaisesti valmiiksi asennetun lämpöpumpun ohjaimen kaapelin kanssa V 2 MAA 3 LIN Vedä vihreä väyläliitin irti ohjaimesta ja kytke kaapeli liitäntäkaaviossa näytetyllä tavalla. Yhdistä sitten liitin takaisin ohjaimeen. Suoritettuasi kaikki sähköasennustyöt, sulje lämpöpumpun sisällä sähkökeskuksen oleva sähkökeskuskaappi.. kansi asenna paikalleen. Väyläkaapelin kytkentä Kuori väyläkaapelin eriste ja työnnä suoja takaisin eristeen päälle. Syötä eristetyn kaapelin pää suojineen suoja-asemaan. Syötä yksittäisten säikeiden puoleinen pää toisen läpivientieristeen läpi. 13

14 Järjestelmän huuhtelu, täyttö ja ilmaaminen A Huomautus! Järjestelmästä on poistettava kaikki ilma ennen käyttöönottoa. Järjestelmään joutuneet epäpuhtaudet voivat aiheuttaa toimintahäiriöitä. 000 J Järjestelmän huuhtelu, täyttö ja ilmaaminen Huomautus! Älä ylitä 2,5 baarin painetta, kun huuhtelet yksikköä. Lämmityspiirin varoventtiilin poistoputki on suljettava ennen huuhtelua ja täyttöä. ulos H ulos sisään Yhdistä letku täyttö- ja tyhjennyshana ja aseta se viemäriin... Yhdistä sisäyksikön täyttö- ja tyhjennyshana (lämmitysveden lähtö lämpöpumppuun)... Sulje sisäyksikön lämpöpumpun puoleiset sulkuventtiilit. Avaa sisäyksikön lämmityspiirin puoleiset sulkuventtiilit. 1 Täyttöhana 2 Virtaus, lämmitysvesi / lämmin käyttövesi 3 Paluuvirtaus, lämmitysvesi 4 Paluuvirtaus, lämmin käyttövesi 5 Viemäri Kytkentäventtiilin käyttöohje Pura käyttöveden lämmityksen 3-tieventtiilin moottori (lisävaruste). Purkaminen onnistuu irrottamalla U-kiinnike moottorin alustasta ja vetämällä moottoria varovasti ylhäältä. Käännä akselia karaa 180 ja huuhtele lämpimän käyttöveden piiriä noin minuutin ajan. Käännä akselia karaa 180 takaisin alkuasentoon (karan akselin pyöristetty puoli osoittaa B:hen). Huuhtele lämmityspiiri! Lämmitys- ja lämpimän käyttöveden piirit voidaan tarvittaessa huuhdella samanaikaisesti! Tämä onnistuu, kun käännät akselia karaa 30. Kun huuhtelu ja täyttö on suoritettu, siirrä akseli kara alkuasentoon ja kiinnitä 3-tieventtiilin moottori paikoilleen. 14

15 Yksikkö ilmataan automaattisesti, kun varolaiteryhmän automaattiset ilmanpoistimet (mustat hatut) ovat avoinna. Kun lämmityspiiriä täytetään tai tyhjennetään, ilmausventtiili avautuu... Avaa sisäyksikön lämpöpumpun puoleiset sulkuventtiilit. Sulje sisäyksikön lämmityspiirin puoleiset sulkuventtiilit. Sulje lämpöpumpun puoleiset sulkuventtiilit: Putkistojen eristys Seuraavat osat täytyy eristää: lämmityspiirin kiinteä putkisto, sisäyksikön ja lämpöpumpun väliset yhdysputket sekä lämpimän käyttöveden varaajan liitännät. TIEDOKSI Tee eristys paikallisten standardien ja direktiivien mukaisesti. A 000 J sisään ulos H sisään 1 Täyttöhana 2 Virtaus, lämmitysvesi / lämmin käyttövesi 3 Paluuvirtaus, lämmitysvesi 4 Paluuvirtaus, lämmin käyttövesi 5 Viemäri Vapauta Vaihda täyttö- ja tyhjennyshanojen letkut, ja huuhtele lämpöpumpun lauhdutin paluuvirtauksella. Avaa myös lämpöpumpun lauhduttimen ilmausventtiili. Ilmaa lauhdutin, ja sulje ilmausventtiili kun ilmaus on suoritettu. 15

16 OHJAIN VAARA! Sähkövirta voi aiheuttaa tappavan henkilövamman vaaran! Vain valtuutetut sähköasentajat saavat tehdä sähkökytkentöjä. Ennen kuin avaat laitteen, irrota järjestelmä virtalähteestä ja varmista, että sitä ei voi kytkeä takaisin päälle! Yksikön jakorasian kotelon yläosassa on 4 syvennystä ohjaimen kiinnitystä varten: Lämmityksen ja lämpöpumpun säätimen käyttöohje, koulutetun asentajan version kohta Internet-palvelin. Jos verkkokaapelia käytetään, työnnä verkkokaapelin RJ-45-pistoke ohjaimen vasemmanpuoleiseen liitäntään. TIEDOKSI Verkkokaapeli voidaan irroittaa milloin tahansa. TIEDOKSI Lämpöpumpun ohjain voi olla liitettynä tietokoneeseen tai lähiverkkoon käyttämällä tällaiseen käyttöön tarkoitettua verkkokaapelia, jolloin lämpöpumppua voidaan etähallita. Jos haluat ottaa etähallinnan käyttöön, asenna suojattu verkkokaapeli (kategoria 6, rj--45-liittimellä) ohjaimeen viemällä se laitteen etupaneelin läpi samansuuntaisesti valmiiksi asennetun lämpöpumpun ohjaimen kaapelin kanssa. 16

17 Käyttöönotto Noudata lämpöpumpun käyttöohjeen luvun Käyttöönotto ohjeita. Lämpötilan turvakytkin Lämpötilan turvakytkin on liitetty läpivirtausvastukseen. Jos lämpöpumpussa on toimintahäiriö tai jos järjestelmässä on ilmaa, tarkista, onko lämpötilan turvakytkimen kuittauspainike lauennut. Jos näin on, paina painike sisään. Purkaminen VAARA! Sähkövirta voi aiheuttaa tappavan henkilövamman vaaran! Vain valtuutetut sähköasentajat saavat tehdä sähkökytkentöjä. Ennen kuin avaat laitteen, irrota järjestelmä virtalähteestä ja varmista, että sitä ei voi kytkeä takaisin päälle! VAROITUS! Ainoastaan luvanvaraiset lämmitys- tai kylmälaiteasentajat saavat poistaa lämpöpumpun järjestelmästä. VAROITUS! Ainoastaan luvanvaraiset lämmitys- tai kylmälaiteasentajat saavat purkaa lämpöpumpun ja sen komponentit. 1 Lämpötilan turvakytkin läpivirtausvastuksessa 2 Kuittauspainike HUOMAUTUS! Kierrätä tai varmista lämpöpumpun komponenttien, kylmäaineiden ja öljyn asianmukainen hävitys sovellettavien säännösten, standardien ja direktiivien mukaisesti. Ensimmäinen KÄYNNISTYS Kun ohjausjännite kytketään päälle, näytössä saattaa näkyä seuraava teksti: varmuusakun poisto HUOMAUTUS! Ennen lämpöpumpun ohjaimen romuttamista, poista akku prosessorilevystä. akku voidaan poistaa sivuleikkurilla. Hävitä akku ja elektroniikkakomponentit ottaen huomioon ympäristönäkökohdat. Jos teksti häviää näytöltä, yksikköä voidaan käyttää normaalisti. Jos teksti ei häviä, tarkista ulkoyksikön väyläliitännän kolminapainen kaapeli. TIEDOKSI Kun laite käynnistetään ensimmäisen kerran, laitteen lämpiäminen ja kompressorin käynnistyminen voivat kestää useita tunteja. 17

18 Tekniset tiedot / toimituksen sisältö Yksikkö Lisävaruste lämpöpumppumalliin: LWD 50A ı LWD 70A kyllä ı ei Toiminnan kannalta välttämätön kyllä ı ei Asennuspaikka Sisätila ı Ulkotila kyllä ı ei Vaatimustenmukaisuus CE Lämmityspiiri Pyörintänopeussäätöinen kiertovesipumppu integroitu: kyllä ei Lämmityspiirin painehäviö p (tehdasasetus) ı Suurin painehäviö pmax ı Tilavuusvirtaus bar ı bar ı l/h Tilavuusvirtaus: vähimmäisvirtausnopeus ı enimmäisvirtausnopeus l/h suurin sallittu käyttöpaine bar Integroitu paisunta-astia ı Tilavuus ı Alkupaine kyllä ei ı l ı bar Puskurivaraaja integroitu: kyllä ei Antoenergian ja/tai virtausnopeuden näyttö integroitu: kyllä ei Yleiset yksikön tiedot Kotelon mitat (korkeus ı leveys ı syvyys) mm ı mm ı mm Kokonaispaino kg Liitännät Lämpimän veden sisäänvirtaus... Lämpimän veden ulosvirtaus... Sähkö Jännitesyöttö ı kompressori **)... ı A Jännitesyöttö ı ohjain **)... ı A Jännitesyöttö ı Läpivirtausvastus **)... ı A Suojaustyyppi IP Läpivirtausvastus 3- ı 2- ı 1-vaiheinen kw ı kw ı kw Lämmityspiirin pumppu: enimmäistehonkulutus ı -virrankulutus kw ı A Sisältyy toimitukseen: Turvalaitteet Lämmityspiirin varolaiteryhmä ı Lämmönlähteen varolaiteryhmä kyllä ei Lämmityksen ja lämpöpumpun ohjain Sisältyy toimitukseen: kyllä ei Varoventtiili integroitu kyllä ei ** paikallisten määräysten mukainen 18

19 HMD 1 HMD 1/E ı ı ı ı ı ı 0,46 ı 0,46 ı ,46 ı 0,59 ı ı ı ı 12 ı 1,5 ı 12 ı 1,5 695 ı 550 ı ı 550 ı R 1" SK R 1" SK R 1" SK R 1" SK 3~/N/PE/400V/50Hz ı C16 3~/N/PE/400V/50Hz ı C16 1~/N/PE/230V/50Hz ı B16 1~/N/PE/230V/50Hz ı B16 3~/N/PE/400V/50Hz ı B10 3~/N/PE/400V/50Hz ı B ı 4 ı 2 6 ı 4 ı 2 0,12 ı 0,53 0,07 ı 0,31 ı ı a a 19

20 Painehäviöt HMD 1 0,8 0,7 0,6 0,5 p PI p PII p PIII p (bar) 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 (m 3 /h) Selite: Lämmitysveden tilavuusvirtaus, m ³ /h p PI Painehäviö, pumpun tehotaso pyörintänopeus I I p PII Painehäviö, pumpun tehotaso pyörintänopeus II II p PIII Painehäviö, pumpun tehotaso pyörintänopeus III III HMD 1(E) 0,8 p (bar) 0, Legende: 0,6 Volumenstrom Heizwasser in m 3 /h p PI freie Pressung Pumpenleistungsstufe I p PII freie Pressung Pumpenleistungsstufe II 0,5 p PIII freie Pressung Pumpenleistungsstufe II 0,4 0,3 p pmax 0,2 0,1 0,0 Änd./ÄM/Ersteller/Datum - /PEP / Liska / Bezeichnung: Seite: 1/1 Freie Pressung HMD 1 Zeichnungsnummer: ,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 Datei: Freie Pressung HMD 1 (m 3 /h) Selite: Lämmitysveden tilavuusvirtaus, m³/h p Painehäviö (tehdasasetus) Δpmax Suurin painehäviö 20

21 Mittapiirustukset Sisäyksikkö F D A E D Schutzvermerk ISO beachten C Selite: D Kaikki mitat millimetreinä. A D Etunäkymä Sivunäkymä oikealta B Sisäyksikkö on asennettava lämpöpumpun latausputkistossa lämpimälle puolelle! Tunnus Nimike Koko 1 Legende: Ohjain D Das Hydraulikmodul wird im Heizungsvorlauf 2 Technische Paluuvirtausanturi Änderungen vorbehalten. 1,5 m:n etäisyydelle yksiköstä installiert! Alle Maße in mm. 3 Lämmitysveden paluu Rp 1ʺ SK 4 A Lämmitysveden Vorderansicht meno Rp 1ʺ SK 5 D Läpiviennit Seitenansicht sähkö-/anturikaapeleille von rechts A 21

22 Schutzvermerk ISO beacht E Sisäyksikkö Porauskaavio D C B Selite Legende Abstände Porauskaavion für Bohrbild etäisyydet 1= ankkurin reikä (lisäkotelo) Ø 12 1= Bohrung für Dübel (Beipack) 12 Blattformat: A4 hoch Allgemeintoleranz DIN ISO c Oberflächen Maßstab 1:10 Werkstoff Det. Maßstab Gewicht - Zust. PEP 006/2011 Änderungstext RA Datum Von Erstellt Gepr. Norm. Datum Name Aepfelbach Alpha-InnoTec GmbH Industriestraße 3 D Kasendorf Benennung Hydraulikmodul Bohrbild ArtikelNr Ers. f. Ers. d. Blatt 1 von 1 22

23 1 Asennusmitat Sisäyksikkö >200 >1350 >600 >170 FS OKF PS >850 FS >500 Legende: Technische Änderungen vorbehalten. Selite: Alle Maße in mm. Kaikki mitat millimetreinä. OKF Oberkante Fertigfussboden FS Freiraum für Servicezwecke PS Freiraum für wandhängenden OKF Valmiin lattian yläpinta Pufferspeicher 50L (Zubehör) FS möglich Huoltoon tarvittava vapaa tila PS Vapaa tila seinäkiinnitteistä puskurisäiliö 50L (lisävaruste) varten 1 2 mahdollinen Zust. PEP 006/2011 Änderungstext 9.6. Dat 23

24 Liitännät LWDA / Sisäyksikkö L1 Sulakekoot ovat mainittu teknisissä tiedoissa A5 -F10 -F11 -F12 -F13 A2 -Q14 A2 EVU F13 Q14 Liitäntä BUP Vaihtoventtiili lämmitykselle ja käyttövedelle EVU Kompressorin estotilan etäohjaus. Siltaa, jos ei käytössä FP1 1. Shunttauksen jälkeinen lämmönjohtopumppu HUP Lämmönjohto-/ lämmönlatauspumppu LIN LIN-väyläliitäntä Luxtronikin ja ulkoyksikön välillä MA1/MIS 1. Shunttaus auki. 230 VAC MZ1/MIS 1. Shunttaus kiinni. 230 VAC MOT Moottorin lämpörele PEX Ei käytössä RFV Lisävaruste: Huoneanturi TA Ulkolämpötila-anturi TB1 1. Shunttauksen menovesianturi TBW Lämpimän käyttöveden anturi/termostaatti TRL Ulkoinen paluuvesianturi X0-X4 Piirilevyn liitännät X8 Kompressorin syöttöliitäntä X9 Sisäyksikössä olevan lisälämpövastuksen syöttöliitäntä X10 Sisäyksikön syöttöliitäntä ja N/PE-liitännät ulkoisille 230 VAC laitteille ZUP Lisälatauspumppu ZIP Lämpimän käyttöveden kiertopumppu ZW1 Lisälämpö 1. Sisäisesti johdotettu läpivirtauslämmittimelle ZW2/SST Lisälämpö 2 ohjaus / yhteishäiriöulostulo (230 VAC) A1 A ~N/PE/400V/50Hz 3~N/PE/400V/50Hz 3~N/PE/400V/50Hz 1~N/PE/230V/50Hz F10 F11 Kompressorin johdonsuoja-automaatit. HUOM! 1 x 3-vaihe. HUOM! Myötäsuuntainen pyörimissuunta pakollinen F12 Lisälämpö 2 johdonsuoja-automaatit Luxtronik-säätimen johdonsuoja-automaatit ZW2 Käyttövesivaraajan tai puskurivaraajan lisälämpökontaktori Artikkeli: Merkintä A1 A2 A3 A4 A5 UK Tarkoitus Piirilevy; HUOM!: I-max = 6A/230VAC Näyttöyksikkö Ulkoyksikkö Käyttövesi- tai puskurivaraaja Ulkoinen ryhmäkeskus varokkeita varten Läpivirtauslämmittimen johdonsuoja-automaatit 3 x 1-vaihe HUP FP1 ZUP BUP MIS ZIP M M RFV TB1 TBW TA X10 LIN X8 ZW2 L1 L1 MOT ASD EVU HUP FP1 ZUP BUP VBO ZW1 ZW2/SST MA1 MZ1 ZIP PEX GND RFV GND TB1 GND TBW GND TA GND TRL GND PE PE N N L L L1 L2 L3 N PE L1 L2 L3 N PE -X0 -X2 -X3 -X4 -X -X10 -X9 A1 A2 X10 X9 X8 A3 A

25 HMD 1(E) Piirikaavio 1/ K11 -X Q5 / E22 ZW PE -X9 -X8 Artikkeli: Merkintä L1 L2 L3 N PE 3~N/PE/400V/50Hz 3~N/PE/400V/50Hz X8 3~N/PE/400V/50Hz X9 E22 K11 Q5 UK Tarkoitus L1 L2 L3 N PE 3~N/PE/400V/50Hz L1 L2 L3 N PE X8 Kompressorin sähkön syöttö. HUOMIO! Myötäpäiväinen pyörimissuunta pakollinen. Lisälämmön sähkön syöttö ZW1 Lisälämpö 1 (läpivirtausvastus) Näyttö Lisälämpö 1 kontaktori PE GND/LIN/12V LIN LIN X8 LIN väyläkaapeli Kompressorin sähkön syöttö ulkoyksikölle 25

Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245

Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245 Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245 IHB FI 1006-1 ECS 40 IFB FI 1 Asennusohje ECS 40 Yleistä Tätä lisävarustetta käytetään, kun F1145/ F1245 on asennettu rakennukseen, jossa on enintään neljä

Lisätiedot

PIKA- OHJE Jäspi Tehowatti Air Asentajan pikaohje

PIKA- OHJE Jäspi Tehowatti Air Asentajan pikaohje Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita. PIKA- OHJE Jäspi Tehowatti Air Asentajan pikaohje D104875 09/2015 ver1 Pikaohjeen sisältö Sisällysluettelo

Lisätiedot

Asennusohje. Lämmityksen säätöryhmä LSRSi 1-6

Asennusohje. Lämmityksen säätöryhmä LSRSi 1-6 Asennusohje Lämmityksen säätöryhmä LSRSi 1-6 2 www.gebwell.fi v1.1 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 4 2. Toimitussisältö... 4 3. Lämpötila-anturi... 4 4. Liitännät / mitat... 5 5. Periaatekaaviot... 6 6.

Lisätiedot

Asennusohje. Lämmityksen säätöryhmä LSR Si

Asennusohje. Lämmityksen säätöryhmä LSR Si Asennusohje Lämmityksen säätöryhmä LSR Si Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Toimitussisältö... 3 3. Lämpötila-anturi... 3 4. Liitännät / mitat... 4 5. Periaatekaaviot... 5 6. Sähkökaaviot... 6 7. Pumppu-

Lisätiedot

Tehowatti Air PIKA- OHJE. Asentajan pikaohje. Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita.

Tehowatti Air PIKA- OHJE. Asentajan pikaohje. Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita. Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita. PIKA- OHJE Tehowatti Air Asentajan pikaohje D104385 06/2015 ver1 Ohjeen sisältö Sisällysluettelo s. 2

Lisätiedot

- Tämä asennus- ja käyttöopas on luettava ja ymmärrettävä ennen työn aloittamista, ja oppaan ohjeita on noudatettava työssä.

- Tämä asennus- ja käyttöopas on luettava ja ymmärrettävä ennen työn aloittamista, ja oppaan ohjeita on noudatettava työssä. Asennusohje FlowBox Solar 7000 TÄRKEÄÄ - Tämä asennus- ja käyttöopas on luettava ja ymmärrettävä ennen työn aloittamista, ja oppaan ohjeita on noudatettava työssä. - Vain koulutettu ammattilainen saa koota,

Lisätiedot

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI kit Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI Mahdollistaa lämmityksen ja jäähdytyksen tuotteille, joissa on vain yksi patteripiiri Tarkka virtaussäätö Jäähdytys/lämmitys 4-putkijärjestelmiin

Lisätiedot

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje TE 270217/01 LVI 3618240 Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje SISÄLTÖ Rakenne 2 Asennus 3-4 Käyttö ja ylläpito 5 Tekniset tiedot 5 Sähkökaavio 6 Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

ASENTAJAN KÄSIKIRJA. Jäspi Basic jäähdytyspaketti. Kaukora Oy. MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin.

ASENTAJAN KÄSIKIRJA. Jäspi Basic jäähdytyspaketti. Kaukora Oy. MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin. ASENTAJAN KÄSIKIRJA Jäspi Basic jäähdytyspaketti MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin. Kaukora Oy 1 Sisällys Turvallisuustiedot... 3 1. Toimitus... 4 Toimitussisältö... 4 2. Muut asennuksessa

Lisätiedot

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet ekninen tuote-esite NRQ4A oimilaite ja 3 tie säätöpalloventtiileille Vääntömomentti: 8 Nm Nimellisjännite AC/DC: 4 V Ohjaus: auki-kiinni oiminta-aika 9 s ekniset tiedot urvallisuusohjeet Sähköiset tiedot

Lisätiedot

Asennusja käyttöohje. Agrosec Optivol M11. 408107 (fi)

Asennusja käyttöohje. Agrosec Optivol M11. 408107 (fi) Asennusja käyttöohje Agrosec Optivol M11 408107 (fi) ANTTI-TEOLLISUUS OY Koskentie 89 25340 Kanunki, Salo Puh. +358 2 774 4700 Fax +358 2 774 4777 E-mail: antti@antti-teollisuus.fi www.antti-teollisuus.fi

Lisätiedot

JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET KAUKORA OY 2(10) SISÄLLYSLUETTELO Tärkeää... 4 Takuu... 4 Solar 300 (500) Economy... 5 Toimintakuvaus... 5 Yleiset asennusohjeet... 5

Lisätiedot

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Käyttöohje. 6 720 818 996 (2015/12) fi

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Käyttöohje. 6 720 818 996 (2015/12) fi 6 720 813 694-00.1I Compress 7000 12 LWM Käyttöohje 6 720 818 996 (2015/12) fi 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet........ 2 1.1 Symbolien selitykset.....................

Lisätiedot

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Kytkentäkaavio DHP-S, 400V 3N.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Kytkentäkaavio DHP-S, 400V 3N. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Kytkentäkaavio www.heating.danfoss.com Danfoss A/S myöntämä takuu ei ole voimassa eikä Danfoss A/S ole korvausvelvollinen, jos näitä ohjeita ei noudateta asennuksen ja huollon

Lisätiedot

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero:

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero: LevelControl Basic 2 Akun huoltosarja: tyyppi BC Liite Materiaalinumero: 19 074 194 Julkaisutiedot Liite LevelControl Basic 2 Alkuperäinen käyttöohje Kaikki oikeudet pidätetään. Sisältöä ei saa levittää,

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Kytkentäkaavio. DHP-A Opti.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Kytkentäkaavio. DHP-A Opti. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Kytkentäkaavio www.heating.danfoss.com Danfoss A/S myöntämä takuu ei ole voimassa eikä Danfoss A/S ole korvausvelvollinen, jos näitä ohjeita ei noudateta asennuksen ja huollon

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

Itserajoittuvien lämmityskaapelien PST W asennusohje

Itserajoittuvien lämmityskaapelien PST W asennusohje Itserajoittuvien lämmityskaapelien PST 10 40 W asennusohje Itserajoittuvien lämmityskaapelien PST 10 33 W asennusohje Tuotetiedot: Itserajoittuva lämpökaapeli Teho 10 W/m +10 C, 230 V AC. Elintarvikehyväksytty

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein paitsi S42 malli. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä

Lisätiedot

ULTRAÄÄNIVIRTAUSMITTARI SHARKY 474 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ULTRAÄÄNIVIRTAUSMITTARI SHARKY 474 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ULTRAÄÄNIVIRTAUSMITTARI SHARKY 474 Saint-Gobain Pipe Systems Oy Merstolantie 16 29200 Harjavalta Finland Tel. +358 (0) 207 424 600 Fax +358 (0) 207 424 601 www.sgps.fi Nuijamiestentie 3 A 00400 Helsinki

Lisätiedot

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak 5040XXXXXX ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak SARJA SISÄLTÄÄ FI TVM110 KESKUSYKSIKKÖ JOHTOSARJA IRROTA AJONEUVON AKKU GPS ANTENNI GSM ANTENNI KIIHTYVYYSANTURI TARVIKEPUSSI TEKNISET TIEDOT Mitat...104 x 75 x 27

Lisätiedot

ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti A2015

ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti A2015 ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti A2015 KÄYTTÖKOHTEET Lattialämmityksen ohjaus Uppoasennettava termostaatti lattialämmityksen ohjaamiseen. Termostaatti pitää huolen, että huoneessa pysyy koko ajan

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan.

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan. Ympäristöystävällinen hävittäminen Hoito ja puhdistus Hoito ja puhdistus Huoltopalvelu Hävitä pakkaus ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita

Lisätiedot

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Kiertovalitsin

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Kiertovalitsin FI Käyttöohje Käyttölaite Kiertovalitsin 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta 1 Käyttötilan näyttö / vikakoodin näyttö / huoltonäyttö 2 Kiertonuppi (lämpötila) 1 2 Tähän asiakirjaan liittyvää tietoa 2.1 Asiakirjan

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

ASENNUSOHJE IHB FI 1029-1 POOL 40 IHB FI 1

ASENNUSOHJE IHB FI 1029-1 POOL 40 IHB FI 1 ASENNUSOHJE IHB FI 1029-1 POOL 40 IHB FI 1 Yleistä POOL 40 on lisävaruste, joka mahdollistaa uima-altaan lämmittämisen F1145/F1245 avulla. Lämpöpumppu ohjaa vaihtoventtiiliä (QN19), altaan kiertopumppua

Lisätiedot

VIESMANN. VITOCAL Jäätymätön liuos/vesi-lämpöpumput Yhdistelmälaitteet 5,9-10,0 kw. Tietolehti. VITOCAL 242-G Tyyppi BWT-M 241.A06

VIESMANN. VITOCAL Jäätymätön liuos/vesi-lämpöpumput Yhdistelmälaitteet 5,9-10,0 kw. Tietolehti. VITOCAL 242-G Tyyppi BWT-M 241.A06 VIESMANN VITOCAL Jäätymätön liuos/vesi-lämpöpumput Yhdistelmälaitteet 5,9-10,0 kw Tietolehti Tilausnumero ja hinnat: ks. hintaluettelo Yhdistelmälämpöpumput, joissa on liuos/vesi-lämpöpumppu, varaaja-vedenlämmitin,

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

CENTER 1400 Käyttö- ja huolto-ohje

CENTER 1400 Käyttö- ja huolto-ohje CENTER 1400 Käyttö- ja huolto-ohje Suomen Imurikeskus Oy Tehtaankatu 18 38700 Kankaanpää Puh. +358 (0)2 576 700 www.suomenimurikeskus.fi eurovac@suomenimurikeskus.fi Y-tunnus / VAT FI0590849 Tämä ohjekirja

Lisätiedot

Komposiitti- ja valumarmorialtaat

Komposiitti- ja valumarmorialtaat Komposiitti- ja valumarmorialtaat SISÄLLYS Komposiittialtaat sivut 3-9 Valumarmorialtaat sivut 10-17 Erikoismitta valumarmorialtaat sivut 18-19 komposiittialtaat Komposiittialtaat: kestää kylmää ja kuumaa

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle

Lisätiedot

Uponor G12 -lämmönkeruuputki. Asennuksen pikaohje

Uponor G12 -lämmönkeruuputki. Asennuksen pikaohje Uponor G12 -lämmönkeruuputki Asennuksen pikaohje poraajille Uponor G12 -lämmönkeruuputken asennus neljässä vaiheessa Uponor G12 -putket asennetaan periaatteessa samalla menetelmällä kuin tavanomaiset keruuputket.

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Aurinkolämmitin XP2. Käyttöopas FI

Aurinkolämmitin XP2. Käyttöopas FI Aurinkolämmitin XP2 Käyttöopas FI ID-KOODI: M-1631.2013 ID-KOODI: M-1633.2013 Swim & Fun Scandinavia info@swim-fun.com www.swim-fun.com Sivu 1 Sisällysluettelo 1. Turvallisuusohjeet 2 2. Laitteen toimintatapa

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TDS 100 FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TRT-BA-TDS 100 -TC-001-FI TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Lisätiedot

SBL-LAMINAARIPALKKI. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet

SBL-LAMINAARIPALKKI. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet SBL-LAMINAARIPALKKI Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Lue tarkasti tämä ohjekirja ennen asennusta ja laitteen käyttöönottoa. ei ota mitään juridista vastuuta asennuksessa ja huollossa syntyneistä vahingoista.

Lisätiedot

1. Osat: VEDEN MENO SEKOITUKSEN SÄÄDIN KOVUUDEN SÄÄDIN

1. Osat: VEDEN MENO SEKOITUKSEN SÄÄDIN KOVUUDEN SÄÄDIN ASENNUSOHJE D E L T A S I MP L E X C O MP A C T 1. Osat: 1. OHITUSVENTTIILI 2. VENTTIILIN PESÄKE 3. HARTSISÄILIÖ KOTELO LAITTEELLE 4. JA SUOLALLE 5. SUOLALIUOKSEN VENTT. (uimuri) 6. VEDEN TULO Oy Callidus

Lisätiedot

ASENNUSOHJE VPM

ASENNUSOHJE VPM ASENNUSOHJE 24.9.2007 Sivu 1 / 7 ASENNUSOHJE VPM 600-3200 1. Tilantarve. Koneiden sijoittelussa on huomioitava vapaa huoltotila koneen ympäristössä. Seuraava huoltotila tarvitaan vähintään koneen edessä:

Lisätiedot

Hairdryer. Register your product and get support at HP4962/22 HP4961/22. Käyttöopas

Hairdryer. Register your product and get support at  HP4962/22 HP4961/22. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4962/22 HP4961/22 FI Käyttöopas Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

Asennus, käyttö ja huolto

Asennus, käyttö ja huolto Asennus, käyttö ja huolto Sähkökattila EP 26 NIBE 1 1102-2 Toiminta.. 2 Tekniset tiedot 3 Tekniset tiedot..... 3 Yleistä asennuksesta... 4 Ympäristön lämpötila Vedenlaatu Kattilan asennus Kaapeloinnin

Lisätiedot

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas CECH-ZCD1 7020229 Yhteensopiva laitteisto PlayStation 3-järjestelmä (CECH-400x-sarja) Varotoimet Lue tämä käyttöopas ja PlayStation 3-käyttöopas ennen tuotteen

Lisätiedot

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS.

Lisätiedot

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE LÄMMINILMAPUHALLIN HKP A. ASENNUSOHJE...1 Yleistä...1 Toimitus ja varastointi...1 Laitteiden sijoitus...1 Mittakuva...1 Lämmönsiirto-osa...1 HKP asennuskannake...2 Puhaltimet ja

Lisätiedot

Handsfree, asennussarja (Ericsson & Nokia)

Handsfree, asennussarja (Ericsson & Nokia) Ohje nro Versio Osa nro 8682402 1.0 Handsfree, asennussarja (Ericsson & Nokia) A3602095 Sivu 1 / 16 Varuste A0000162 A3901819 Sivu 2 / 16 A3903163 Sivu 3 / 16 M3602626 Sivu 4 / 16 M3903606 Sivu 5 / 16

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä (esim. asennettu

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE WME CH-200 Puoliautomaattinen kaasukeskus lääkkeellisille kaasuille

KÄYTTÖOHJE WME CH-200 Puoliautomaattinen kaasukeskus lääkkeellisille kaasuille Kuva ei välttämättä vastaa toimitettavaa laitetta. KÄYTTÖOHJE WME CH-200 Puoliautomaattinen kaasukeskus lääkkeellisille kaasuille Alkuperäinen ohje: Gloor, Operating Instructions BM0112E 2nd edition (06/2010)

Lisätiedot

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT AF21/AG21 Sähkömoottorit KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTO AF21/AG21 - IS - 10530-3 - FI TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselkäyttöiset. - SYMBOLIT

Lisätiedot

Asennus. Johdinsarja Workman HDX-D -työajoneuvo, nelipyöräveto ja lava VAARA. Irralliset osat. Asennusohjeet

Asennus. Johdinsarja Workman HDX-D -työajoneuvo, nelipyöräveto ja lava VAARA. Irralliset osat. Asennusohjeet Form No. Johdinsarja Workman HDX-D -työajoneuvo, nelipyöräveto ja lava Mallinro: 132-6774 3405-657 Rev B Asennusohjeet VAARA KALIFORNIA Lakiesityksen 65 mukainen varoitus Tämä tuote sisältää kemikaaleja,

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-60 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-60 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-60 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖPAISTINPANNU OBRE 40 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO... 2 KÄYTTÖ... 2 PUHDISTUS

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä (esim. asennettu

Lisätiedot

FORMULA 1 RACE MASTER

FORMULA 1 RACE MASTER FORMULA 1 RACE MASTER Käyttöohje Versio 1.0 Tekijänoikeus Tätä käsikirjaa ei saa miltään osin kopioida tai luovuttaa missään muodossa tai millään tavalla: sähköisesti, mekaanisesti, valokopiona tai äänitteenä

Lisätiedot

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Altaan asennus... 3 3. Altaan puhallus... 3 4. Altaan täyttäminen... 5 5. Pumppuyksikön käyttäminen... 6 6. Altaan käyttäminen ja vinkkejä...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

Ultraäänivirtausmittari Sharky BR473. Asennusohje

Ultraäänivirtausmittari Sharky BR473. Asennusohje Ultraäänivirtausmittari Sharky BR473 Sisältö: 2 Tärkeää Huomioita Virtausmittarin asennus 3 Syöttöjännite Pulssilähtö Lämpötilat 4 Asennus 5 Kytkennät 6 Mittapiirrokset 7 Mittataulukko 8 Muita huomioita

Lisätiedot

HV3 sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje

HV3 sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0601050/1 IM-P060-04 ST Issue 1 HV3 sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Käyttö 6. Huolto 7. Varaosat IM-P060-04 ST Issue

Lisätiedot

"THE FLOW" TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03)

THE FLOW TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03) THE FLOW TECHNO TFT OY KORVENKYLÄNTIE 10 P.O. BOX 50 40951 MUURAME, FINLAND TEL: +358-14-3722113 FAX: +358-14-3722012 E-mail: flowtechno@flowtechno.com TIIVISTENESTELAITE: TFT W03 A F Sivu: 1/7 Korvaa:

Lisätiedot

Ureasähkökalvopumppu 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 FIN

Ureasähkökalvopumppu 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 FIN Ureasähkökalvopumppu 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 FIN Sisällysluettelo 1. Yleiset tiedot 2 1.1 Asianmukainen käyttö 2 1.2 Rakenne ja toiminnan kuvaus 3 1.3 Käyttöalue 4 1.4 Tekniset tiedot 4

Lisätiedot

Metallilevysarja Z Master Commercial sarjan ajoleikkuri

Metallilevysarja Z Master Commercial sarjan ajoleikkuri Metallilevysarja Z Master Commercial 000 -sarjan ajoleikkuri Mallinro: 5-4790 Form No. 78-59 Rev A Asennusohjeet Huomaa: Pidä leikkuupöydän hihna asennettuna tämän sarjan asennuksen aikana. Sarjan asennus

Lisätiedot

C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin

C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin Tuotetiedot Vastaanotin Hiiri Näppäimistö A: Ilmaisin B: Yhteyspainike Asennus C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin H: Paristotila I:

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEEN KÄÄNNÖS SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT LAUHTEIDEN ÖLJYNEROTUSYKSIKÖILLE TOIMINTA 04/13 SEPREMIUM sarjan öljynerotusyksiköllä puhdistetaan paineilmajärjestelmän öljyä sisältäviä lauhteita

Lisätiedot

Roth DVT Öljysäiliö. Living full of energy. Installation DVT 1000 L DVT 1500 L 1/5

Roth DVT Öljysäiliö. Living full of energy. Installation DVT 1000 L DVT 1500 L 1/5 Roth DVT Öljysäiliö Installation DVT 1000 L DVT 1500 L Living full of energy 1/5 Roth DVT Öljysäiliö Johdanto Kuljetus-, asennus- ja käyttöohje koskee kaikkia Roth-öljysäiliöitä. Tässä käsitellyille säiliöille

Lisätiedot

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC/DC 24 V Nimellisjännitteen taajuus. Tehontarve ajossa Tehontarve pidossa Tehontarve mitoitus

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC/DC 24 V Nimellisjännitteen taajuus. Tehontarve ajossa Tehontarve pidossa Tehontarve mitoitus ekninen tuote-esite GR4A-7 Kiertoliiketoimilaite läppäventtiileille Nimellisvääntömomentti 40 Nm Nimellisjännite AC/DC 4 V Ohjaus auki-kiinni ekniset tiedot Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC/DC 4 V Nimellisjännitteen

Lisätiedot

Tämä symboli ilmaisee, että laite on suojattu kokonaan kaksoiseristyksellä tai vahvistetulla eristyksellä.

Tämä symboli ilmaisee, että laite on suojattu kokonaan kaksoiseristyksellä tai vahvistetulla eristyksellä. 123 Turvallisuus Tämä symboli toisen symbolin, liittimen tai käyttölaitteen vieressä ilmaisee, että käyttäjän on katsottava oppaasta lisätietoja välttääkseen loukkaantumisen tai mittarin vaurioitumisen.

Lisätiedot

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1.

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1. AT 3 kw FI AT A min 300 mm B 0 A B 3 355 55 76 5 355 55 76 9 405 35 335 min 300 mm min,8 m Minimum distance in a permanent assembly Fig. AT Technical data Type E-nr (SE) EL-nr (O) Output [kw] 3 87 03 49

Lisätiedot

Center H2600 Käyttöohje

Center H2600 Käyttöohje Center H2600 Käyttöohje Suomen Imurikeskus Oy Tehtaankatu 18 38700 Kankaanpää Puh. +358 (0)2 576 700 Fax. +358 (0)2 576 7010 www.suomenimurikeskus.fi eurovac@suomenimurikeskus.fi Krnro 346.703 ALV rek.

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

Sulanapitomattojen asennusohje. SnowTec-300 (300 W/m 2 ) ja PST

Sulanapitomattojen asennusohje. SnowTec-300 (300 W/m 2 ) ja PST Sulanapitomattojen asennusohje SnowTec-300 (300 W/m 2 ) ja PST SnowTec-300- ja PSTsulanapito mattojen asennusohje Tuotetiedot: Kaksijohtiminen vakiovastuskaapeli, sisältää kylmäkaapelin 4 m 3 x 1,5 mm

Lisätiedot

SM21, SM21Y, SM24, SM24Y ja SM24H bi-metalliset lauhteenpoistimet Asennus- ja huolto-ohje

SM21, SM21Y, SM24, SM24Y ja SM24H bi-metalliset lauhteenpoistimet Asennus- ja huolto-ohje 0765050/2 IM-P076-07 ST Issue 2 SM21, SM21Y, SM24, SM24Y ja SM24H bi-metalliset lauhteenpoistimet Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet SM21 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Omni-Tract-hakasjärjestelmä

KÄYTTÖOHJE. Omni-Tract-hakasjärjestelmä KÄYTTÖOHJE Omni-Tract-hakasjärjestelmä JÄLLEENMYYJÄ Mediplast Fenno Oy Tähtäinkuja 9, 01530 Vantaa Asiakaspalvelu 09 276 360 mediplast.info@mediplast.com www.mediplast.com 1 SISÄLLYS Sisällys Sivu Tärkeää...

Lisätiedot

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002 TAC 2112 0FL-3664-002 Asennusohje 1. Asennus 1.1 Säädin Sijoita säädin sellaiseen paikkaan, että säätimen arvot on helppo lukea ja asetella ja että sen luukulle jää avautumistilaa. Sallittua ympäristönlämpötilaa

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP PAVILION ELITE M9000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/856406

Käyttöoppaasi. HP PAVILION ELITE M9000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/856406 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP PAVILION ELITE M9000. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP PAVILION ELITE M9000 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET

VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET Lue käyttöohjeet huolella ennen käyttöä! Alla on listattuna vintturin komponenttejä ja niiden käyttö. Vintturi on tarkoitettu ainoastaan ajoneuvoihin

Lisätiedot

ASENNUS JA LIITÄNNÄT, NÄYTTÖTAULU EFI-TAF

ASENNUS JA LIITÄNNÄT, NÄYTTÖTAULU EFI-TAF ASENNUS JA LIITÄNNÄT, NÄYTTÖTAULU EFI-TAF YLEISTÄ Digitaalinen näyttötaulu on elektroninen alusta, joka korvaa paperille merkityt tiedot kerrostalojen auloissa. Kolme : - Kaksi mallia asennettavaksi sisälle:

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

Asennusohje. 7340069 v.2

Asennusohje. 7340069 v.2 FI Asennusohje 7340069 v.2 FI IMP PUMS vakuuttaa, että nämä tuotteet ovat seuraavien EU-direktiivien vaatimusten mukaisia: FI Vianmääritys Vika Syy Korjaus Pumppu ei Virransyöttövika Tarkasta

Lisätiedot

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ YLEISTÄ ENT 20-3F valvontajärjestelmä on tarkoitettu höyrykattiloihin, joiden paine on alle 60 bar ja syöttöveden säätö tapahtuu jaksottaisella syöttövesipumpun käytöllä. Järjestelmä koostuu elektrodilaipasta,

Lisätiedot

Versio 5 FIN 06-2015 ROHS. Sähkönumero 71 660 10. teknisen tukkukaupan asiantuntija

Versio 5 FIN 06-2015 ROHS. Sähkönumero 71 660 10. teknisen tukkukaupan asiantuntija Asennus- ja käyttöohje vuoto- ja kosteushälytin Vahinkovakuutusyhtiöiden hyväksymä 2 ROHS Vakuutusyhtiöt suosittavat sekä voivat antaa maksu- tai muita etuja. Sähkönumero 71 660 10 teknisen tukkukaupan

Lisätiedot

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas Printed in Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen 20 40 minuuttia Ennen

Lisätiedot

Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella.

Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella. JBL CristalProfi e701, e901, e1501 greenline Turvallisuusohjeet: Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella. Laitteen magneettikenttä saattaa vaikuttaa

Lisätiedot

NIBE ILMAVESILÄMPÖPUMPPUOPAS OSA 3: OHJAUSYKSIKÖT SMO 20 SMO 40

NIBE ILMAVESILÄMPÖPUMPPUOPAS OSA 3: OHJAUSYKSIKÖT SMO 20 SMO 40 NIBE ILMAVESILÄMPÖPUMPPUOPAS OSA 3: OHJAUSYKSIKÖT SMO 20 SMO 40 NIBE ILMAVESILÄMPÖPUMPPUOPAS 1417-3 34 NIBE SMO 20 Putkikytkentä (sähkövastus ennen vaihtoventtiiliä) AA25 SMO 20 BT1 Ulkolämpö lan anturi

Lisätiedot

Valaistus jälkivarustesarja

Valaistus jälkivarustesarja Valaistus jälkivarustesarja S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Sivu Sivu Valaistus jälkivarustesarja S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Sisällysluettelo

Lisätiedot

Tekniset tiedot LA 12TU

Tekniset tiedot LA 12TU Tekniset tiedot LA 1TU Laitteen tekniset tiedot LA 1TU Rakenne - Lämmönlähde Ulkoilma - Toteutus Yleisrakenne - Säätö - Lämmönmäärän laskenta sisäänrakennettu - Asennuspaikka Ulkotila - Suoritustasot 1

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT

Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT FI.TBPA5.1615 Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT 1. Yleistä Patteripiirin toisiopuolella olevan kiertopumpun avulla varmistetaan jäätymisvahtitoiminto, kun käytetään pattereita, joissa ei

Lisätiedot