SISÄYKSIKKÖ. Käyttöohje FI CALLIDUS HMD 1(E)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄYKSIKKÖ. Käyttöohje FI CALLIDUS HMD 1(E)"

Transkriptio

1 Käyttöohje FI CALLIDUS SISÄYKSIKKÖ HMD 1(E)

2 Lue ennen käyttöä Tämä käyttöohje tarjoaa tärkeää tietoa lämpöpumpun käsittelystä. Käyttöohje on erottamaton osa tuotetta, ja se täytyy säilyttää niin, että se on helposti käytettävissä lämpöpumpun välittömässä läheisyydessä. Sen on oltava käytettävissä lämpöpumpun koko käyttöiän ajan. Se täytyy luovuttaa lämpöpumpun myöhemmille omistajille tai käyttäjille. Lue käyttöohje ennen kuin työskentelet lämpöpumpun parissa tai käytät sitä. Tämä koskee erityisesti turvallisuutta koskevaa lukua. Noudata aina kaikkia ohjeita täydellisesti ja ilman rajoituksia. Mikäli sinulla on kysyttävää tai olet epävarma jostakin, ota yhteyttä myyjään tai maahantuojan valtuuttamaan huoltokumppaniin. Koska tämä käyttöohje on tarkoitettu useille eri lämpöpumppumalleille, noudata aina kyseessä olevan mallin ohjeita. Tämä käyttöohje on tarkoitettu ainoastaan sellaisille henkilöille, jotka on määrätty työskentelemään lämpöpumpun parissa tai käyttämään sitä. Pidä kaikki olennaiset osat luottamuksellisina. Tässä olevat tiedot on suojattu tekijänoikeudella. Mitään osaa tästä käyttöohjeesta ei saa jäljentää, siirtää, kopioida, tallentaa sähköisiin tietojärjestelmiin tai kääntää toiselle kielelle, joko kokonaisuudessaan tai osittain, ilman valmistajan nimenomaista kirjallista lupaa. Symbolit Seuraavat symbolit ovat käytössä tässä käyttöohjeessa. Niillä on seuraavat merkitykset: Tietoa käyttäjille Tietoa tai ohjeita asentajille VAARA! Ilmaisee vaaraa, joka voi johtaa vakaviin vammoihin tai kuolemaan. Varoitus! Ilmaisee mahdollisesti vaarallista tilannetta, joka saattaa johtaa vakaviin vammoihin tai kuolemaan. Huomio! Ilmaisee mahdollisesti vaarallista tilannetta, joka saattaa johtaa kohtalaisiin tai lieviin vammoihin. Huomautus! Noudata VaroVaIsuutta. Ilmaisee mahdollisesti vaarallista tilannetta, joka saattaa johtaa omaisuusvahinkoihin. Huomio. Tärkeää tietoa. Energiansäästövinkki Ilmaisee vinkin, jonka avulla voit säästää energiaa, raakamateriaaleja ja rahaa. Viittaa käyttöohjeen muihin osioihin. Viittaa valmistajan muihin asiakirjoihin. 2 UK830536/ Käyttöohjeen käännös

3 Sisältö Tietoja käyttäjille ja koulutetulle henkilökunnalle Tietoja ASENTAJILLE Lue ENNEN KÄYTTÖÄ...2 Symbolit...2 Käyttötarkoitus...4 VASTUUN VAPAUTUS...4 Turvallisuus...4 ASIAKASPALVelu...5 Takuu...5 HÄVITTÄMINEN...5 Tietoa käyttäjille Lämmön säätö...6 Toiminta...6 Yksikön hoito...6 Yksikön huolto...7 Toimintahäiriöt...7 Lisää virhekoodeja...7 Toimituksen sisältö...7 Yksikön komponentit...8 Perusmalli (HMD 1)...8 PLUS-malli (HMD 1/E)...8 Asennus...9 Asennustila...9 Kuljetus asennuspaikkaan...9 Asennus...9 Asennus/putkistoliitännät lämmityspiiriin...11 Varolaiteryhmä...11 Paisunta-astiat...11 Sähköliitännät...11 Väyläkaapelin kytkentä...13 Järjestelmän huuhtelu, täyttö ja ilmaus...14 Lämmityspiirin huuhtelu, täyttö ja ilmaus...14 PUTKISTOJEN eristys...15 Ohjain...16 Käyttöönotto...17 Lämpötilan turvakytkin...17 Ensimmäinen päällekytkentä...17 PURKAMINEN...17 Tekniset tiedot / toimituksen sisältö...18 Suoritusarvokäyrät HMD HMD 1/E...20 Painehäviöt...20 MITTAPIIRROKSET...21 KYTKENTÄKAAVIO...24 Piirikaaviot EY-vaatimusteNMUKAISUUSVAKUUTUS

4 Käyttötarkoitus Ulos asennettavat ilma-vesilämpöpumput vaativat toimiakseen lisävarusteena toimitettavan sisäyksikön. Yksikköä voidaan käyttää ulos asennettavien ilma-vesilämpöpumppujen kanssa uusissa tai jo käytössä olevissa lämmitysjärjestelmissä käyttöalan rajoissa. Yksikköä saa käyttää vain sille tarkoitetulla tavalla. Ilmavesilämpöpumppujen osalta tämä tarkoittaa, että niitä saa käyttää: lämmitykseen, käyttöveden lämmitykseen. Yksikköä saa käyttää vain sen teknisten parametrien sallimissa rajoissa. Katso kohta Tekniset tiedot / toimituksen sisältö ja sisäyksikköön kytketyn lämpöpumpun käyttohjeen kohta Tekniset tiedot / toimituksen sisältö. Vastuun rajoitus Valmistaja ei ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat lämpöpumpun valtuuttamattomasta käytöstä. Valmistajan vastuuvelvollisuus mitätöityy myös seuraavissa tapauksissa: jos lämpöpumpun ja sen komponenttien parissa tehdään töitä sellaisella tavalla, joka ei noudata tämän käyttöohjeen ehtoja; jos lämpöpumpun ja sen komponenttien parissa tehdään töitä sopimattomalla tavalla; jos lämpöpumpun parissa tehdään työtä, jota ei ole kuvattu tässä käyttöohjeessa, ja valmistaja ei ole antanut nimenomaista kirjallista hyväksyntäänsä tälle työlle; jos lämpöpumppua tai sen komponentteja muute taan, suunnitellaan uudelleen tai poistetaan ilman valmistajan nimenomaista kirjallista lupaa. Turvallisuus Lämpöpumppu on turvallinen käyttää, kun sitä käytetään sille suunniteltuun tarkoitukseen. Lämpöpumppu on rakenteeltaan ja suunnittelultaan tämänhetkistä huipputasoa, ja se noudattaa kaikkia asiaankuuluvia DIN-/VDE- ja turvallisuussäännöksiä. Jokaisen lämpöpumpun parissa työskentelevän täytyy olla lukenut ja ymmärtänyt käyttöohje ennen minkään työn aloittamista. Tämä pätee myös silloin, jos kyseessä oleva henkilö on jo työskennellyt tällaisella lämpöpumpulla tai vastaavalla, tai hän on valmistajan kouluttama. Jokaisen lämpöpumpun parissa työskentelevän henkilön täytyy noudattaa sovellettavia onnettomuuksien ehkäisyyn ja turvallisuuteen liittyviä säännöksiä. Tämä koskee erityisesti henkilökohtaisten suojavarusteiden käyttöä. VAARA! Sähkövirta voi aiheuttaa tappavan henkilövamman vaaran! Vain sähköasentajat saavat asentaa sähköliitäntöjä. Ennen kuin avaat laitteen, irrota järjestelmä virtalähteestä ja varmista, että sitä ei voi kytkeä takaisin päälle! VarOITUS! Ainoastaan luvanvaraiset asentajat (koulutetut lämmitys-, jäähdytys-, kylmäaine- ja sähköasentajat) saavat työskennellä lämpöpumpun ja sen komponenttien parissa. VarOITUS! Noudata lämpöpumpussa olevia turvatarroja. Huomautus! Turvallisuussyistä: Älä koskaan irrota lämpöpumppua virtalähteestä, ellei lämpöpumppua olla avaamassa. 4 UK830536/ Käyttöohjeen käännös

5 Asiakaspalvelu Jos tarvitset teknistä apua, ota yhteyttä asentajaan tai maahantuojan paikalliseen huoltokumppaniin. Lämpöpumpun käyttöohje, Liite, asiakaspalvelu Takuu Katso takuuehdot laitteen mukana toimitetuista asiakirjoista. Tiedoksi Takuuasioissa ota yhteyttä jälleenmyyjään. Hävittäminen Poistaessasi lämpöpumppua käytöstä noudata sovellettavia lakeja, direktiivejä ja standardeja koskien jäähdytysyksiköiden materiaalien ja komponenttien talteenottoa, kierrätystä ja hävitystä. Purkaminen 5

6 Lämmön säätö Yksikön tehokkuuden todistamisen lisäksi EEWaermeG vaatii myös lämmön mittausta. Lämmön mittaus on pakollista ilma-vesilämpöpumpuille. Lämmön mittaustoiminto tulee asentaa liuos vesi- ja vesi vesilämpöpumppuihin, kun virtauslämpötila on 35 C. Lämmön mittauksen tulee tallentaa tiedot rakennukseen vapautuneesta kokonaislämpöenergiasta (lämmitys ja lämmin käyttövesi). Lämmön mittaustoiminnolla varuistetuissa lämpöpumpuissa säädin suorittaa tämän analyysin. Säädin näyttää lämmitysjärjestelmään vapautuneen lämpöenergian määrän kilowattitunteina. TIEDOKSI Saatavana on sekä malleja, joihin lämmön mittaustoiminto on asennettu, että malleja, joissa sitä ei ole. Käyttö Lämpöpumpun tai lämpöpumppujärjestelmän hankkiminen on kestävä panostus luonnonsuojeluun, koska pumpun päästöt ovat pienet ja primaarienergian käyttö vähenee. Voit käyttää ja ohjata lämpöpumppujärjestelmää lämmityksen ja lämpöpumpun säätimen ohjaimella. TIEDOKSI Varmista, että ohjausasetukset ovat oikein. Lämmityksen ja lämpöpumpun säätimen käyttöohje. Jotta lämpöpumppusi tai lämpöpumppujärjestelmäsi toimisi tehokkaasti ja ekologisesti, seuraavat seikat ovat erityisen tärkeitä: Energiansäästövinkki Vältä korkeita virtauslämpötiloja aina kun mahdollista. Alhainen virtauslämpötila lämpimän veden puolella lisää järjestelmän tehokkuutta. Energiansäästövinkki Tuuleta nopeasti. Älä jätä ikkunoita auki pitkäksi aikaa, niin säästät energiaa ja pienennät lämmityskustannuksia. Lämpöpumpun hoito Lämpöpumpun ulkopinnat voidaan puhdistaa kostealla liinalla ja kodin puhdistustuotteilla. Älä käytä puhdistus- tai hoitotuotteita, jotka sisältävät hankausaineita, happoja ja/tai klooria. Tällaiset tuotteet tuhoaisivat pinnat ja vahingoittaisivat myös lämpöpumpun teknisiä komponentteja. 6

7 Lämpöpumpun huolto Toimituksen sisältö Lämmitys- tai kylmäasentajan tulisi tarkistaa ja puhdistaa tarvittaessa lämmityspiirin ja lämmönlähteen komponentit (venttiilit, paisuntasäiliöt, kiertopumput, suodattimet, lian kerääjät) vähintään vuosittain. Huoltosopimuksen tekemistä lämmitysasennusyrityksen kanssa suositellaan. Yritys suorittaa kaikki vaaditut huoltotoimenpiteet säännöllisin väliajoin. Toimintahäiriöt Vikatilanteessa voit katsoa vian syyn lämmityksen ja lämpöpumpun säätimen vianetsintäohjelmasta. Lämmityksen ja lämpöpumpun ohjaimen käyttöohje. 1 Sisäyksikkö 2 Varolaiteryhmä 3 Lisävarustepaketti Lisävarustepaketin osien sijoittelu, esimerkki: virhekoodeja Kuvaus Ratkaisu 761 LIN-aikakatkaisu Tarkista kaapeli/liitäntä 762 Tü-anturin virhe Tarkista anturi, vaihda jos tarpeen 763 Tü1-anturin virhe Tarkista anturi, vaihda jos tarpeen 764 Tarkista anturi Tarkista anturi, vaihda jos tarpeen Kompressorin lämmitin 765 Jos kylmäaineen tulistus on suurempi kuin 2K yli 5 min. 766 Kompressori on yli 5 min. toiminta-alueensa ulkopuolella (esimerkiksi kylmäaineen lämpötilat) Huomautus! Lämpöpumpun komponenttien huolto- ja korjaustyöt saa suorittaa ainoastaan maahantuojan valtuuttama henkilöstö. Huomaa, ettei virheilmoitusta anneta, jos läpivirtausvastuksen lämpötilan turvakytkin on lauennut. Käyttöönotto, Lämpötilan turvakytkin. 1 Tasotiiviste 1 (2) 2 Kuulaventtiilit Kuulasulkuventtiilit (2) (2) 3 Seinätelineen kannatuspultit (M 10) (3) 4 Ulkoilma-anturi 5 Mutterit (M 10), sileät aluslaatat (3 kpl. jokaista) 6 Seinätelineen ankkurit ruuvitulpat (3) (3) 7 Vedonpoistajien (16 - eivät näy kuvassa) Tarkista, ettei toimituksessa ole ulkoisia vaurioita. Tarkista, ettei toimituksesta puutu mitään. Kaikista toimituksessa havaituista puutteeista ja virheistä on ilmoitettava välittömästi. TIEDOKSI Huomioi aina, mikä malli on kyseessä. Katso kohta Tekniset tiedot / toimituksen sisältö tai koneen tehokilpi. 7

8 Yksikön komponentit Sisäyksikösta on saatavana kaksi mallia: PERUSmalli (HMD 1) PLUS-malli (HMD 1/E) 1 Varolaiteryhmä (eristettu) Varolaiteryhmä (eristettu) 2 Ilmanpoistin Ilmanpoistin 3 Läpivirtausvastus, 6kW Läpivirtausvastus, 6kW 4 Virtausmittari Kalorimetri 5 Paisunta-astia, 12 l Paisunta-astia, 12 l 6 Lämmityspiirin kierrätyspumppu Energiaa säästävä lämmityspiirin kierrätyspumppu 7 Tulovirtauksen lähtö Tulovirtauksen lähtö 8 Lämmityspiirin täyttö-/tyhjennyshana Lämmityspiirin täyttö-/tyhjennyshana 9 Ilmausyhde Ilmausyhde 10 Tulovirtauksen tulo Tulovirtauksen tulo 11 Sähkökeskuskaappi Sähkökeskuskaappi 12 Ohjain Luxtronik 2.0 Ohjain Luxtronik Comfort-lisäkortti 8

9 Asennus Seuraavat tiedot koskevat kaikkia tehtäviä töitä: TIEDOKSI Noudata aina soveltuvia onnettomuuksien ehkäisemiseksi laadittuja säädöksiä, lain määräyksiä, säädöksiä ja direktiivejä. Asennus HUOMAUTUS! Varmista, että seinä kestää tarpeeksi suuren kuormituksen. Asennustila HUOMAUTUS! Asenna yksikkö vain vain kuiviin rakennusten sisätiloihin. sisäpuolelle. Asennustilan on oltava roudaton ja kuiva. Paikan on oltava soveltuvien paikallisten määräysten mukainen. Kyseisen mallin mittapiirustus ja asennussuunnitelma. Kyseisen mallin mittapiirustus ja asennusohje. Kuljetus asennustilaan Kuljetuksen aikaisten vaurioiden välttämiseksi kuljeta yksikkö lopulliseen asennustilaan aina alkuperäispakkauksessa Asennustilanne, esimerkki 1 Sisäyksikkö 2 Puskurivaraaja 3 Lämpimän käyttöveden varaaja Pidä porausmallia sopivassa kulmassa ja merkitse siihen 3 porausreikää Huomioi turvallisuus- ja huollon vaatimat etäisyydet, ks. kohta Asennussuunnitelma. asennuspiirustus Nosta sisäyksikkö laatikosta: HUOMAUTUS! Yksikköä ei saa nostaa kytkinkaapista ja sitten siirtää. Benennung Datum Name Blatt siehe Typenschild Erstellt Gepr. ArtikelNr. von HUOMAUTUS! Älä koskaan siirrä yksikköä sen komponenteista ja putkiyhteistä pidellen. siehe Typenschild $replaced Ers. d. $replaces Ers. f. Alpha-InnoTec GmbH Industriestraße 3 D Kasendorf Zust. Änderungstext Datum Von 9

10 Poista yläosa edestä vetämällä upotuksista kahvoista. Massiivitiilet Pystysuunnassa rei itetyt tiilet Ontot savitiilestä, betonista tai muusta vastaavasta materiaalista tehdyt lattiat/välikatot Umpikipsilevyseinät Kipsi- ja kipsikuitulevyt Lastulevy Levyjen tulee olla tarpeeksi paksuja, jotta kiinnityksestä tulee varma. Muunlaisiin seiniin kiinnitystä varten tulee asennuspaikalle hankkia sopivat kiinnitysmateriaalit. 1 Upotetut kahvat Poista pakkausmateriaali (kuljetussuojat). Kiinnitä sisäyksikkö seinään paketissa olevilla ankkureilla ja pulteille: Huomautus! Jätä yksikön ja seinän väliin väli. Tämä helpottaa takaosan ilmanvaihtoa. Väliä ei saa sulkea. Kaapeliputket tulee vetää vähintään 2 cm:n etäisyydelle sisäyksiköstä. HUOMAUTUS! Kädet ja sormet voivat ruhjoutua seuraavissa töissä! Ankkurit soveltuvat vain seuraavien seinämateriaalien kanssa kaäytettäväksi: Betoni Umpikevytbetoniharkot Kevytbetonista valmistetut ontot harkot Solubetoni Esijännitetty betoni - ontot välipohjan betonilevyt Luonnonkivi, jossa tiivistetyt saumat Umpi kalkki-hiekkaharkot Rei itetyt kalkki-hiekkatiilet 10

11 Asennus/PUtkistoliitännät lämmityspiiriin Lämmityspiirin liitännät on sijoitettu yksikön pohjaan. Turvakokoonpanokytkentä löytyy yksikön päältä. TIEDOKSI Mitoita lämmitysjärjestelmä niin, että yksikön kierrätyspumppujen nostokorkeus riittää aina lämmitysveden pienimmän mahdollisen virtausnopeuden. Huomioi aina lämpöpumpun ja sisäyksikön väliset yhdysputket. Suunnitteluohje Paisunta-astiat Lämmityspiirin paisunta-astia on mukana toimituksessa. Tarkista aina, että paisunta-astian koko on tarpeeksi suuri järjestelmässä käyttöä varten. Tarpeen mukaan kohteeseen tulee asentaa toinen paisunta-astia standardien ja määräysten mukaisesti. TIEDOKSI Paisunta-astian tulopaine tulee säätää järjestelmään sopivaksi (noin. 0,5 baaria järjestelmän täyttöpainetta pienemmäksi) noudatettavan stadardin (EN 12828) pohjalta tehtyjen laskelmien mukaisesti. VAARA! Ennen kuin avaat laitteen, irrota järjestelmä virtalähteestä ja varmista, että sitä ei voi kytkeä takaisin päälle! HUOMAUTUS! Liitäntöjä tehdessäsi varmista, etteivät yksikön liitännät pääse kiertymään, jotta yksikön sisällä olevat kupariputket eivät vaurioidu. Huuhtele lämmityspiiri perusteellisesti, ennen kuin liität yksikön lämmityspiiriin. Järjestelmän huuhtelu, täyttö ja ilmaaminen TIEDOKSI Lämmityspiiriin joutuneet epäpuhtaudet ja sakka voivat aiheuttaa toimintahäiriöitä. Asenna lämmityspiirin merkittyihin kohtiin myös täyttö- ja tyhjennyslaitteet, sulkuventtiilit ja vastaventtiilit. Sähköliitännät Noudata seuraavia ohjeita kaikkia töitä suoritettaessa: VAARA! Sähkövirta voi aiheuttaa tappavan henkilövamman vaaran! Vain valtuutetut sähköasentajat saavat tehdä sähkökytkentöjä. Ennen kuin avaat laitteen, irrota järjestelmä virtalähteestä ja varmista, että sitä ei voi kytkeä takaisin päälle! VAARA! Noudata sähköturvallisuussäännöksiä asennuksen aikana ja kaikkien sähkötöiden aikana. Noudata käyttämäsi sähköyhtiön teknisten liitäntöjen vaatimuksia! Putkistoasiakirjat-asiakirjat VAROLAITERYHMÄ Lämmityspiirin varolaiteryhmä on lisätarvikekotelossa. Liitä varolaiteryhmä sisäyksikön päällä olevaan liitäntään. Varoventtiilin poistoputki tulee kytkeä viemäriin suppiloletkulla standardien ja määräysten mukaisesti. Poistoputki on kytkettävä! 11

12 Varoitus! Asenna kaikki sähköliitännät ainoastaan mallillesi tarkoitetun kytkentäkaavion ja piirikaavioiden mukaisesti. Tiedoksi Kaikki jännitteelliset johtimet on kuorittava, ennen kuin ne asennetaan kytkentäkaappien kaapelikanavaan! Huomautus! Varmista, että varustat lämpöpumpun virtalähteen 3-napaisella automaattisella varokkeella, jossa on vähintään 3 mm kosketinväli. Huomioi varokkeiden laukaisuvirran taso. Katso kohta Tekniset tiedot / toimituksen sisältö, Sähkö. 1 Virtaus lämmityspiiriin/ lämpimän käyttöveden säiliöön 2 Virtaus lämpöpumpusta 3 Paluuvirtausanturi - 1,5 m sisäyksikössä 4 Paluuvirtaus lämpöpumpulle Kiinnitä paluuvirtausanturi (3) lämpöpumppuun (4) menevään paluuvirtaan (lämpöä kuljettavaan putkeen) nippusiteillä ja piitahnalla. Putkistoasiakirjat Tee lämpöpumpun ja sisäyksikön välinen sähköliitäntä yhdistämällä 3 esiasennettua johdinta lämpöpumppuun (5 m). Paikan päällä sisäyksikkö kytketään alakeskuksesta seuraavilla johtimilla Kyseisen mallin piirikaavio. 1 Riviliitin, virransyöttöjohto - Lämpöpumppu - Lämmityselementti 2 Väyläkaapeliliitäntä 3 Ohjausjännitte V -tulot 5 Riviliitin, ulkoiset anturit 6 Paluuvirtausanturi 7 Kaapelireitti 1 Kompressori (5 säiettä) 2 Ohjain (3 säiettä) 3 LIN-väylä (3 säiettä, suojattu) 4 Läpivirtausvastuksen virtajohto (5 säiettä) 5 Ohjausjännite (3 säiettä) 6 Alakeskus 12

13 2x M Jos työ tehdään paikan päällä: - Eristä yksikön puolella olevat apukanavat... Työnnä kolme kytkentäkaapelia Q kolmen seinän läpäisevän kanavan läpi - käytä voiteluainetta! Säikeet: HUOMIO Kun vedät kaapelia rakennuksen sisällä, varmista, että suojaamattomat Rsähköjoh- dot (ulkoyksikön jännitesyöttö) ja suojatut kaapelit (LIN-väylä) vedetään toisistaan erillään. Jos vedät kaapelit seinän läpi, jätä viereisiin putkiin ja kaapeleihin tarpeeksi etäisyyttä TIEDOKSI Lämpöpumpun ohjain voi olla liitettynä tietokoneeseen tai lähiverkkoon käyttämällä tällaiseen käyttöön J tarkoitettua verkkokaapelia, jolloin lämpöpumppua voidaan etähallita. Jos haluat ottaa etähallinnan käyttöön, asenna suojattu verkkokaapeli (kategoria 6, rj--45-liittimellä) ohjaimeen viemällä se laitteen etupaneelin läpi samansuuntaisesti valmiiksi asennetun lämpöpumpun ohjaimen kaapelin kanssa V 2 MAA 3 LIN Vedä vihreä väyläliitin irti ohjaimesta ja kytke kaapeli liitäntäkaaviossa näytetyllä tavalla. Yhdistä sitten liitin takaisin ohjaimeen. Suoritettuasi kaikki sähköasennustyöt, sulje lämpöpumpun sisällä sähkökeskuksen oleva sähkökeskuskaappi.. kansi asenna paikalleen. Väyläkaapelin kytkentä Kuori väyläkaapelin eriste ja työnnä suoja takaisin eristeen päälle. Syötä eristetyn kaapelin pää suojineen suoja-asemaan. Syötä yksittäisten säikeiden puoleinen pää toisen läpivientieristeen läpi. 13

14 Järjestelmän huuhtelu, täyttö ja ilmaaminen A Huomautus! Järjestelmästä on poistettava kaikki ilma ennen käyttöönottoa. Järjestelmään joutuneet epäpuhtaudet voivat aiheuttaa toimintahäiriöitä. 000 J Järjestelmän huuhtelu, täyttö ja ilmaaminen Huomautus! Älä ylitä 2,5 baarin painetta, kun huuhtelet yksikköä. Lämmityspiirin varoventtiilin poistoputki on suljettava ennen huuhtelua ja täyttöä. ulos H ulos sisään Yhdistä letku täyttö- ja tyhjennyshana ja aseta se viemäriin... Yhdistä sisäyksikön täyttö- ja tyhjennyshana (lämmitysveden lähtö lämpöpumppuun)... Sulje sisäyksikön lämpöpumpun puoleiset sulkuventtiilit. Avaa sisäyksikön lämmityspiirin puoleiset sulkuventtiilit. 1 Täyttöhana 2 Virtaus, lämmitysvesi / lämmin käyttövesi 3 Paluuvirtaus, lämmitysvesi 4 Paluuvirtaus, lämmin käyttövesi 5 Viemäri Kytkentäventtiilin käyttöohje Pura käyttöveden lämmityksen 3-tieventtiilin moottori (lisävaruste). Purkaminen onnistuu irrottamalla U-kiinnike moottorin alustasta ja vetämällä moottoria varovasti ylhäältä. Käännä akselia karaa 180 ja huuhtele lämpimän käyttöveden piiriä noin minuutin ajan. Käännä akselia karaa 180 takaisin alkuasentoon (karan akselin pyöristetty puoli osoittaa B:hen). Huuhtele lämmityspiiri! Lämmitys- ja lämpimän käyttöveden piirit voidaan tarvittaessa huuhdella samanaikaisesti! Tämä onnistuu, kun käännät akselia karaa 30. Kun huuhtelu ja täyttö on suoritettu, siirrä akseli kara alkuasentoon ja kiinnitä 3-tieventtiilin moottori paikoilleen. 14

15 Yksikkö ilmataan automaattisesti, kun varolaiteryhmän automaattiset ilmanpoistimet (mustat hatut) ovat avoinna. Kun lämmityspiiriä täytetään tai tyhjennetään, ilmausventtiili avautuu... Avaa sisäyksikön lämpöpumpun puoleiset sulkuventtiilit. Sulje sisäyksikön lämmityspiirin puoleiset sulkuventtiilit. Sulje lämpöpumpun puoleiset sulkuventtiilit: Putkistojen eristys Seuraavat osat täytyy eristää: lämmityspiirin kiinteä putkisto, sisäyksikön ja lämpöpumpun väliset yhdysputket sekä lämpimän käyttöveden varaajan liitännät. TIEDOKSI Tee eristys paikallisten standardien ja direktiivien mukaisesti. A 000 J sisään ulos H sisään 1 Täyttöhana 2 Virtaus, lämmitysvesi / lämmin käyttövesi 3 Paluuvirtaus, lämmitysvesi 4 Paluuvirtaus, lämmin käyttövesi 5 Viemäri Vapauta Vaihda täyttö- ja tyhjennyshanojen letkut, ja huuhtele lämpöpumpun lauhdutin paluuvirtauksella. Avaa myös lämpöpumpun lauhduttimen ilmausventtiili. Ilmaa lauhdutin, ja sulje ilmausventtiili kun ilmaus on suoritettu. 15

16 OHJAIN VAARA! Sähkövirta voi aiheuttaa tappavan henkilövamman vaaran! Vain valtuutetut sähköasentajat saavat tehdä sähkökytkentöjä. Ennen kuin avaat laitteen, irrota järjestelmä virtalähteestä ja varmista, että sitä ei voi kytkeä takaisin päälle! Yksikön jakorasian kotelon yläosassa on 4 syvennystä ohjaimen kiinnitystä varten: Lämmityksen ja lämpöpumpun säätimen käyttöohje, koulutetun asentajan version kohta Internet-palvelin. Jos verkkokaapelia käytetään, työnnä verkkokaapelin RJ-45-pistoke ohjaimen vasemmanpuoleiseen liitäntään. TIEDOKSI Verkkokaapeli voidaan irroittaa milloin tahansa. TIEDOKSI Lämpöpumpun ohjain voi olla liitettynä tietokoneeseen tai lähiverkkoon käyttämällä tällaiseen käyttöön tarkoitettua verkkokaapelia, jolloin lämpöpumppua voidaan etähallita. Jos haluat ottaa etähallinnan käyttöön, asenna suojattu verkkokaapeli (kategoria 6, rj--45-liittimellä) ohjaimeen viemällä se laitteen etupaneelin läpi samansuuntaisesti valmiiksi asennetun lämpöpumpun ohjaimen kaapelin kanssa. 16

17 Käyttöönotto Noudata lämpöpumpun käyttöohjeen luvun Käyttöönotto ohjeita. Lämpötilan turvakytkin Lämpötilan turvakytkin on liitetty läpivirtausvastukseen. Jos lämpöpumpussa on toimintahäiriö tai jos järjestelmässä on ilmaa, tarkista, onko lämpötilan turvakytkimen kuittauspainike lauennut. Jos näin on, paina painike sisään. Purkaminen VAARA! Sähkövirta voi aiheuttaa tappavan henkilövamman vaaran! Vain valtuutetut sähköasentajat saavat tehdä sähkökytkentöjä. Ennen kuin avaat laitteen, irrota järjestelmä virtalähteestä ja varmista, että sitä ei voi kytkeä takaisin päälle! VAROITUS! Ainoastaan luvanvaraiset lämmitys- tai kylmälaiteasentajat saavat poistaa lämpöpumpun järjestelmästä. VAROITUS! Ainoastaan luvanvaraiset lämmitys- tai kylmälaiteasentajat saavat purkaa lämpöpumpun ja sen komponentit. 1 Lämpötilan turvakytkin läpivirtausvastuksessa 2 Kuittauspainike HUOMAUTUS! Kierrätä tai varmista lämpöpumpun komponenttien, kylmäaineiden ja öljyn asianmukainen hävitys sovellettavien säännösten, standardien ja direktiivien mukaisesti. Ensimmäinen KÄYNNISTYS Kun ohjausjännite kytketään päälle, näytössä saattaa näkyä seuraava teksti: varmuusakun poisto HUOMAUTUS! Ennen lämpöpumpun ohjaimen romuttamista, poista akku prosessorilevystä. akku voidaan poistaa sivuleikkurilla. Hävitä akku ja elektroniikkakomponentit ottaen huomioon ympäristönäkökohdat. Jos teksti häviää näytöltä, yksikköä voidaan käyttää normaalisti. Jos teksti ei häviä, tarkista ulkoyksikön väyläliitännän kolminapainen kaapeli. TIEDOKSI Kun laite käynnistetään ensimmäisen kerran, laitteen lämpiäminen ja kompressorin käynnistyminen voivat kestää useita tunteja. 17

18 Tekniset tiedot / toimituksen sisältö Yksikkö Lisävaruste lämpöpumppumalliin: LWD 50A ı LWD 70A kyllä ı ei Toiminnan kannalta välttämätön kyllä ı ei Asennuspaikka Sisätila ı Ulkotila kyllä ı ei Vaatimustenmukaisuus CE Lämmityspiiri Pyörintänopeussäätöinen kiertovesipumppu integroitu: kyllä ei Lämmityspiirin painehäviö p (tehdasasetus) ı Suurin painehäviö pmax ı Tilavuusvirtaus bar ı bar ı l/h Tilavuusvirtaus: vähimmäisvirtausnopeus ı enimmäisvirtausnopeus l/h suurin sallittu käyttöpaine bar Integroitu paisunta-astia ı Tilavuus ı Alkupaine kyllä ei ı l ı bar Puskurivaraaja integroitu: kyllä ei Antoenergian ja/tai virtausnopeuden näyttö integroitu: kyllä ei Yleiset yksikön tiedot Kotelon mitat (korkeus ı leveys ı syvyys) mm ı mm ı mm Kokonaispaino kg Liitännät Lämpimän veden sisäänvirtaus... Lämpimän veden ulosvirtaus... Sähkö Jännitesyöttö ı kompressori **)... ı A Jännitesyöttö ı ohjain **)... ı A Jännitesyöttö ı Läpivirtausvastus **)... ı A Suojaustyyppi IP Läpivirtausvastus 3- ı 2- ı 1-vaiheinen kw ı kw ı kw Lämmityspiirin pumppu: enimmäistehonkulutus ı -virrankulutus kw ı A Sisältyy toimitukseen: Turvalaitteet Lämmityspiirin varolaiteryhmä ı Lämmönlähteen varolaiteryhmä kyllä ei Lämmityksen ja lämpöpumpun ohjain Sisältyy toimitukseen: kyllä ei Varoventtiili integroitu kyllä ei ** paikallisten määräysten mukainen 18

19 HMD 1 HMD 1/E ı ı ı ı ı ı 0,46 ı 0,46 ı ,46 ı 0,59 ı ı ı ı 12 ı 1,5 ı 12 ı 1,5 695 ı 550 ı ı 550 ı R 1" SK R 1" SK R 1" SK R 1" SK 3~/N/PE/400V/50Hz ı C16 3~/N/PE/400V/50Hz ı C16 1~/N/PE/230V/50Hz ı B16 1~/N/PE/230V/50Hz ı B16 3~/N/PE/400V/50Hz ı B10 3~/N/PE/400V/50Hz ı B ı 4 ı 2 6 ı 4 ı 2 0,12 ı 0,53 0,07 ı 0,31 ı ı a a 19

20 Painehäviöt HMD 1 0,8 0,7 0,6 0,5 p PI p PII p PIII p (bar) 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 (m 3 /h) Selite: Lämmitysveden tilavuusvirtaus, m ³ /h p PI Painehäviö, pumpun tehotaso pyörintänopeus I I p PII Painehäviö, pumpun tehotaso pyörintänopeus II II p PIII Painehäviö, pumpun tehotaso pyörintänopeus III III HMD 1(E) 0,8 p (bar) 0, Legende: 0,6 Volumenstrom Heizwasser in m 3 /h p PI freie Pressung Pumpenleistungsstufe I p PII freie Pressung Pumpenleistungsstufe II 0,5 p PIII freie Pressung Pumpenleistungsstufe II 0,4 0,3 p pmax 0,2 0,1 0,0 Änd./ÄM/Ersteller/Datum - /PEP / Liska / Bezeichnung: Seite: 1/1 Freie Pressung HMD 1 Zeichnungsnummer: ,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 Datei: Freie Pressung HMD 1 (m 3 /h) Selite: Lämmitysveden tilavuusvirtaus, m³/h p Painehäviö (tehdasasetus) Δpmax Suurin painehäviö 20

21 Mittapiirustukset Sisäyksikkö F D A E D Schutzvermerk ISO beachten C Selite: D Kaikki mitat millimetreinä. A D Etunäkymä Sivunäkymä oikealta B Sisäyksikkö on asennettava lämpöpumpun latausputkistossa lämpimälle puolelle! Tunnus Nimike Koko 1 Legende: Ohjain D Das Hydraulikmodul wird im Heizungsvorlauf 2 Technische Paluuvirtausanturi Änderungen vorbehalten. 1,5 m:n etäisyydelle yksiköstä installiert! Alle Maße in mm. 3 Lämmitysveden paluu Rp 1ʺ SK 4 A Lämmitysveden Vorderansicht meno Rp 1ʺ SK 5 D Läpiviennit Seitenansicht sähkö-/anturikaapeleille von rechts A 21

22 Schutzvermerk ISO beacht E Sisäyksikkö Porauskaavio D C B Selite Legende Abstände Porauskaavion für Bohrbild etäisyydet 1= ankkurin reikä (lisäkotelo) Ø 12 1= Bohrung für Dübel (Beipack) 12 Blattformat: A4 hoch Allgemeintoleranz DIN ISO c Oberflächen Maßstab 1:10 Werkstoff Det. Maßstab Gewicht - Zust. PEP 006/2011 Änderungstext RA Datum Von Erstellt Gepr. Norm. Datum Name Aepfelbach Alpha-InnoTec GmbH Industriestraße 3 D Kasendorf Benennung Hydraulikmodul Bohrbild ArtikelNr Ers. f. Ers. d. Blatt 1 von 1 22

23 1 Asennusmitat Sisäyksikkö >200 >1350 >600 >170 FS OKF PS >850 FS >500 Legende: Technische Änderungen vorbehalten. Selite: Alle Maße in mm. Kaikki mitat millimetreinä. OKF Oberkante Fertigfussboden FS Freiraum für Servicezwecke PS Freiraum für wandhängenden OKF Valmiin lattian yläpinta Pufferspeicher 50L (Zubehör) FS möglich Huoltoon tarvittava vapaa tila PS Vapaa tila seinäkiinnitteistä puskurisäiliö 50L (lisävaruste) varten 1 2 mahdollinen Zust. PEP 006/2011 Änderungstext 9.6. Dat 23

24 Liitännät LWDA / Sisäyksikkö L1 Sulakekoot ovat mainittu teknisissä tiedoissa A5 -F10 -F11 -F12 -F13 A2 -Q14 A2 EVU F13 Q14 Liitäntä BUP Vaihtoventtiili lämmitykselle ja käyttövedelle EVU Kompressorin estotilan etäohjaus. Siltaa, jos ei käytössä FP1 1. Shunttauksen jälkeinen lämmönjohtopumppu HUP Lämmönjohto-/ lämmönlatauspumppu LIN LIN-väyläliitäntä Luxtronikin ja ulkoyksikön välillä MA1/MIS 1. Shunttaus auki. 230 VAC MZ1/MIS 1. Shunttaus kiinni. 230 VAC MOT Moottorin lämpörele PEX Ei käytössä RFV Lisävaruste: Huoneanturi TA Ulkolämpötila-anturi TB1 1. Shunttauksen menovesianturi TBW Lämpimän käyttöveden anturi/termostaatti TRL Ulkoinen paluuvesianturi X0-X4 Piirilevyn liitännät X8 Kompressorin syöttöliitäntä X9 Sisäyksikössä olevan lisälämpövastuksen syöttöliitäntä X10 Sisäyksikön syöttöliitäntä ja N/PE-liitännät ulkoisille 230 VAC laitteille ZUP Lisälatauspumppu ZIP Lämpimän käyttöveden kiertopumppu ZW1 Lisälämpö 1. Sisäisesti johdotettu läpivirtauslämmittimelle ZW2/SST Lisälämpö 2 ohjaus / yhteishäiriöulostulo (230 VAC) A1 A ~N/PE/400V/50Hz 3~N/PE/400V/50Hz 3~N/PE/400V/50Hz 1~N/PE/230V/50Hz F10 F11 Kompressorin johdonsuoja-automaatit. HUOM! 1 x 3-vaihe. HUOM! Myötäsuuntainen pyörimissuunta pakollinen F12 Lisälämpö 2 johdonsuoja-automaatit Luxtronik-säätimen johdonsuoja-automaatit ZW2 Käyttövesivaraajan tai puskurivaraajan lisälämpökontaktori Artikkeli: Merkintä A1 A2 A3 A4 A5 UK Tarkoitus Piirilevy; HUOM!: I-max = 6A/230VAC Näyttöyksikkö Ulkoyksikkö Käyttövesi- tai puskurivaraaja Ulkoinen ryhmäkeskus varokkeita varten Läpivirtauslämmittimen johdonsuoja-automaatit 3 x 1-vaihe HUP FP1 ZUP BUP MIS ZIP M M RFV TB1 TBW TA X10 LIN X8 ZW2 L1 L1 MOT ASD EVU HUP FP1 ZUP BUP VBO ZW1 ZW2/SST MA1 MZ1 ZIP PEX GND RFV GND TB1 GND TBW GND TA GND TRL GND PE PE N N L L L1 L2 L3 N PE L1 L2 L3 N PE -X0 -X2 -X3 -X4 -X -X10 -X9 A1 A2 X10 X9 X8 A3 A

25 HMD 1(E) Piirikaavio 1/ K11 -X Q5 / E22 ZW PE -X9 -X8 Artikkeli: Merkintä L1 L2 L3 N PE 3~N/PE/400V/50Hz 3~N/PE/400V/50Hz X8 3~N/PE/400V/50Hz X9 E22 K11 Q5 UK Tarkoitus L1 L2 L3 N PE 3~N/PE/400V/50Hz L1 L2 L3 N PE X8 Kompressorin sähkön syöttö. HUOMIO! Myötäpäiväinen pyörimissuunta pakollinen. Lisälämmön sähkön syöttö ZW1 Lisälämpö 1 (läpivirtausvastus) Näyttö Lisälämpö 1 kontaktori PE GND/LIN/12V LIN LIN X8 LIN väyläkaapeli Kompressorin sähkön syöttö ulkoyksikölle 25

Maalämpöpumppu. Käyttö- ja asennusohje. SWC-sarja CALLIDUS

Maalämpöpumppu. Käyttö- ja asennusohje. SWC-sarja CALLIDUS Käyttö- ja asennusohje CALLIDUS Maalämpöpumppu SWC-sarja UK8000/00 Käännös alkuperäisestä käyttöohjeesta Lue ennen käyttöä Tämä käyttöohje tarjoaa tärkeää tietoa lämpöpumpun käsittelystä. Käyttöohje on

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje CALLIDUS. Maalämpöpumppu. WZS-sarja. Varaamme oikeuden muuttaa teknisiä määrityksiä ilman ennakkoilmoitusta.

Käyttö- ja asennusohje CALLIDUS. Maalämpöpumppu. WZS-sarja. Varaamme oikeuden muuttaa teknisiä määrityksiä ilman ennakkoilmoitusta. Käyttö- ja asennusohje CALLIDUS FI Maalämpöpumppu WZS-sarja Lue ennen käyttöä Tämä käyttöohje tarjoaa tärkeää tietoa lämpöpumpun käsittelystä. Käyttöohje on erottamaton osa tuotetta, ja se täytyy säilyttää

Lisätiedot

LWD ILMA-/VESI LÄMPÖPUMPPU

LWD ILMA-/VESI LÄMPÖPUMPPU Käyttö- ja asennusohje LLIDUS LWD ILM-/VESI LÄMPÖPUMPPU Ulkoyksikkö LWD 50 LWD 70 Lue tämä ensin Tämä käyttöohje tarjoaa tärkeää tietoa lämpöpumpun käsittelystä. Käyttöohje on erottamaton osa tuotetta,

Lisätiedot

Asennusohje. 086U6289 Rev. 10 FI

Asennusohje. 086U6289 Rev. 10 FI Asennusohje Atria Atria Duo Atria Duo Optimum Atria Optimum Comfort Diplomat Diplomat Duo Diplomat Duo Optimum Diplomat Duo Optimum G2 Diplomat Optimum Diplomat Optimum G2 086U6289 Rev. 10 FI Mikäli näitä

Lisätiedot

Asennusohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro

Asennusohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro Asennusohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VMBMA1020 Mikäli näitä ohjeita ei noudateta asennuksessa ja huollossa, Danfoss A/S:n

Lisätiedot

PremiumLine HQ C4,5-C10 / E6-E17. Asennusohje. 6 720 808 419 (2013/07) fi 6 720 641 855-01.1I

PremiumLine HQ C4,5-C10 / E6-E17. Asennusohje. 6 720 808 419 (2013/07) fi 6 720 641 855-01.1I PremiumLine HQ C4,5-C10 / E6-E17 6 720 641 855-01.1I Asennusohje 6 720 808 419 (2013/07) fi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet................ 3 1.1 Symbolien

Lisätiedot

6 720 810 350-00.1I 230V 1N~ 400V 3N~ Compress 6000 AW M AWM 5-17 AWMS 5-17. Asennusohje 6 720 810 846 (2014/04)

6 720 810 350-00.1I 230V 1N~ 400V 3N~ Compress 6000 AW M AWM 5-17 AWMS 5-17. Asennusohje 6 720 810 846 (2014/04) 6 70 810 350-00.1I 30V 1N~ 400V 3N~ AWM 5-17 AWMS 5-17 Asennusohje Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet................ 3 1.1 Symbolien selitykset.............................

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohje DHP-H DHP-L DHP-A DHP-AL DHP-C VMBMA220

Asennus- ja huolto-ohje DHP-H DHP-L DHP-A DHP-AL DHP-C VMBMA220 Asennus- ja huolto-ohje DHP-H DHP-L DHP-A DHP-AL DHP-C 2 Sisällys Asennusohje... 5 1 Tärkeää tietoa/turvamääräykset...5 1.1 Kylmäaine... 5 1.2 Sähköliitäntä... 5 1.3 Käyttöönotto... 5 2 Lämpöpumpun tiedot...6

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Ilma-vesilämpöpumpun sisäyksikkö ja ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän kuuman saniteettiveden säiliö EKHBH007A EKHBX007A

ASENNUSOPAS. Ilma-vesilämpöpumpun sisäyksikkö ja ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän kuuman saniteettiveden säiliö EKHBH007A EKHBX007A ASENNUSOPAS Ilma-vesilämpöpumpun sisäyksikkö ja ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän kuuman saniteettiveden säiliö EKHBH007A EKHBX007A EKSWW50V EKSWW00V EKSWW00V EKSWW00Z EKSWW00Z 5 6 7 x x x x x x x x x x

Lisätiedot

RE01 1445FI. Asennus- ja käyttöohje Oilon RE 35 RE 85. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa

RE01 1445FI. Asennus- ja käyttöohje Oilon RE 35 RE 85. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa RE01 1445FI Asennus- ja käyttöohje Oilon RE 35 RE 85 Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa Sisältö 1. Johdanto 1.1. Yleistä asennus- ja käyttöohjeesta...3

Lisätiedot

6 720 807 773-00.1I 230V 1N~ / 400V 3N~ Compress 6000 AW. 5-17 kw. Asennusohje 6 720 810 847 (2014/04)

6 720 807 773-00.1I 230V 1N~ / 400V 3N~ Compress 6000 AW. 5-17 kw. Asennusohje 6 720 810 847 (2014/04) 6 720 807 773-00.1I 230V 1N~ / 400V 3N~ 5-17 kw Asennusohje 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet................ 3 1.1 Symbolien selitykset.............................

Lisätiedot

MH01 1406 FI. Asennusohje MH 5 - MH 11. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa

MH01 1406 FI. Asennusohje MH 5 - MH 11. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa MH01 1406 FI Asennusohje MH 5 - MH 11 Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa Sisältö 1. Johdanto 1.1. Varoitukset... 3 1.2. Kuljetus ja säilytys... 3 1.3. Toimitussisältö,

Lisätiedot

161 502 09-1 2011-08-09. Asennus- ja käyttöohje CTC EcoAir. Malli 105 I 107 I 110 Polar Edition 107 I 110. Ulkoilmalämpöpumppu

161 502 09-1 2011-08-09. Asennus- ja käyttöohje CTC EcoAir. Malli 105 I 107 I 110 Polar Edition 107 I 110. Ulkoilmalämpöpumppu 161 502 09-1 2011-08-09 Asennus- ja käyttöohje CTC EcoAir Malli 105 I 107 I 110 Polar Edition 107 I 110 Ulkoilmalämpöpumppu Asennus- ja käyttöohje CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC EcoAir Polar Edition 107

Lisätiedot

MOS FI 0909-1 F1330 031386 ASENNUS- JA HOITO OHJEET NIBE F1330 LEK

MOS FI 0909-1 F1330 031386 ASENNUS- JA HOITO OHJEET NIBE F1330 LEK MOS FI 0909-1 F1330 031386 ASENNUS- JA HOITO OHJEET NIBE F1330 Sisällys Käyttöohje Yleistä Järjestelmän kuvaus 3 Toimintaperiaate 3 Toimintaperiaate Näyttö 4 Katkaisin 5 Lämpökäyrän muutos 5 Oikeanpuoleiset

Lisätiedot

Käyttöohje. 1.6.2013 v 1.1. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1

Käyttöohje. 1.6.2013 v 1.1. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 nilan Compact P MLP nilan Compact P MLP Käyttöohje 1.6.2013 v 1.1 Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 Yleisiä tietoja ennen asennusta Asennusohje on yritetty tehdä

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SCANVARM SC7 SC12

KÄYTTÖOHJE SCANVARM SC7 SC12 KÄYTTÖOHJE SCANVARM SC7 SC12 4/2012 1 Sisällys 1. YLEISTÄ 5 1.1. Turvaohjeet 5 1.2. Kuljetus 5 1.3. Maalämpöpumpun sijoittaminen 5 1.4. Pakkauksen avaaminen 6 1.5. Maalämpöjärjestelmän toiminta 6 1.5.1

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE V-MALLI Ver. 4/2005 1

KÄYTTÖOHJE V-MALLI Ver. 4/2005 1 KÄYTTÖOHJE V-MALLI Ver. 4/2005 1 SISÄLLYSLUETTELO: YLEISTÄ... 3 TOIMINTASELOSTUS... 4 KYTKENTÄKAAVIOIDEN PERUSTEET... 5 ASENNUSOHJEITA... 7 LÄMPÖÄSSÄN KULJETUS... 7 LÄMPÖÄSSÄN ASENTAMINEN... 7 SIJOITTAMINEN...

Lisätiedot

KAUKO 20/60 ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE KAUKORA OY

KAUKO 20/60 ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE KAUKORA OY KAUKO 20/60 ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE KAUKORA OY Kaukora Oy 2013 Kauko 20/60 Asennus- ja käyttöohje 2 Sisällysluettelo 1 Tärkeää... 4 Turvallisuustiedot... 4 2 Yleistä... 5 Tuotekuvaus... 5 Asennus... 5 Takuu...

Lisätiedot

HPB 300 ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE

HPB 300 ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE 1 ML 6.6.2011 v. 1.0 HPB 300 ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE Tämä käyttöohje on tekijänoikeuslain perusteella Scanoffice Oy:n omaisuutta ja sen kopioiminen ja/tai käyttäminen miltään osin ilman tekijän lupaa on

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet 16150214-1 2012-03-08. CTC EcoHeat 300. Malli 306 I 308 I 310 I 312

Asennus- ja käyttöohjeet 16150214-1 2012-03-08. CTC EcoHeat 300. Malli 306 I 308 I 310 I 312 Asennus- ja käyttöohjeet Malli 306 I 308 I 310 I 312 16150214-1 2012-03-08 Yleistä tietoa Sisällysluettelo YLEISTÄ TIETOA Tarkistuslista 6 Tärkeää! 7 Turvallisuusmääräykset 7 Talon lämpöasetukset 8 1.

Lisätiedot

VEDENJÄÄHDYTTIMET JA LÄMPÖPUMPUT. Sarja MANTA. Asennus-, käyttö- ja huolto-opas MANTA_201109_FI. Oppaan koodi: Versio: Sarjanumero:

VEDENJÄÄHDYTTIMET JA LÄMPÖPUMPUT. Sarja MANTA. Asennus-, käyttö- ja huolto-opas MANTA_201109_FI. Oppaan koodi: Versio: Sarjanumero: VEDENJÄÄHDYTTIMET JA LÄMPÖPUMPUT Sarja MANTA FI Asennus-, käyttö- ja huolto-opas Oppaan koodi: MANTA_201109_FI Versio: 20.11.2009 Sarjanumero: SISÄLLYS 1 YLEISIÄ TIETOJA JA TURVALLISUUSOHJEITA... 4 1.1

Lisätiedot

Suomalaisia maalämpöpumppuja vuodesta1983. Täystehoinen maalämpö - elämäsi kannattavin ympäristöteko KÄYTTÖOHJE LÄMPÖÄSSÄ V 7.0 30.

Suomalaisia maalämpöpumppuja vuodesta1983. Täystehoinen maalämpö - elämäsi kannattavin ympäristöteko KÄYTTÖOHJE LÄMPÖÄSSÄ V 7.0 30. Suomalaisia maalämpöpumppuja vuodesta1983 Täystehoinen maalämpö - elämäsi kannattavin ympäristöteko KÄYTTÖOHJE LÄMPÖÄSSÄ V 7.0 30.0 LÄMPÖÄSSÄ 10/2011 1 2 Suomalaisia maalämpöpumppuja vuodesta1983 Sisällys

Lisätiedot

Thermia Lämpöpumppu Villa Classic Asennusohjeet

Thermia Lämpöpumppu Villa Classic Asennusohjeet Thermia Lämpöpumppu Villa Classic Asennusohjeet F-52369-4 Tärkeätä... 2 Tuoteselostus... 3 Lämpöpumpun alusta... 4 Sijoitus ja asennus... 4 Putkiasennus... 5-6 Lämmityspiirien täyttö... 6-7 Lämmönkeruuputkien

Lisätiedot

Käyttö- ja Asennusohje

Käyttö- ja Asennusohje Käyttö- ja Asennusohje Käyttöohje, Stinger systeemi Asennusohje, ulkoyksikkö, Carrier Tekniset tiedot, piirustukset Versio 4,1 Maahantuoja Carrier Oy WWW.CARRIER.FI Käyttö- ja asennusohje versio 4.1-1

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE F1226. Maalämpöpumppu IHB FI 1109-3 031468 LEK

Asentajan käsikirja NIBE F1226. Maalämpöpumppu IHB FI 1109-3 031468 LEK LEK Asentajan käsikirja Maalämpöpumppu IHB FI 1109-3 031468 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 32. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 34.

Lisätiedot

161 502 36-1 2015-05-27. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja käyttöohje CTC EcoHeat 400. Malli 406 I 408 I 410 I 412

161 502 36-1 2015-05-27. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja käyttöohje CTC EcoHeat 400. Malli 406 I 408 I 410 I 412 161 502 36-1 2015-05-27 Providing sustainable energy solutions worldwide Asennus- ja käyttöohje CTC EcoHeat 400 Malli 406 I 408 I 410 I 412 Kylmämodulin irrotus 1. Irrota kylmämoduulin sähköpistokkeet

Lisätiedot

161 502 26-1 2013-10-31. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoPart 400

161 502 26-1 2013-10-31. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoPart 400 161 502 26-1 2013-10-31 Providing sustainable energy solutions worldwide Asennus- ja käyttöohjeet Malli 406-417 400 V 3N~ / 230 V 1N~ Kylmämodulin irrotus 1. Irrota kylmämoduulin sähköpistokkeet ja letkut.

Lisätiedot

NILAN EC9 KÄYTTÖOHJE EC9 731396B. 1.6.2013 v 1.1. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1

NILAN EC9 KÄYTTÖOHJE EC9 731396B. 1.6.2013 v 1.1. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 NILAN EC9 KÄYTTÖOHJE NILAN EC9 731396B EC9 1.6.2013 v 1.1 Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 JOHDANTO Tämän oppaan tarkoitus on antaa lyhyt ja selkeä kuvaus CTS 600

Lisätiedot

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET MEN. Standardi vesipumppu NOT 04 96 356 V05 AN. Pump Division

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET MEN. Standardi vesipumppu NOT 04 96 356 V05 AN. Pump Division Standardi vesipumppu NOT 04 96 356 V05 AN Pump Division 2-48 Hyvä asiakas Olet valinnut FLOWSERVE pumpun, kiitämme luottamuksestasi. Tässä ohjekirjassa annetaan ohjeita pumppuyksikön oikeaoppisesta asennuksesta,

Lisätiedot

LÄMPÖÄSSÄ MAALÄMPÖPUMPPU Esi 6-17 / Emi 28-43 / Emi 28P-43P

LÄMPÖÄSSÄ MAALÄMPÖPUMPPU Esi 6-17 / Emi 28-43 / Emi 28P-43P 100% MAALÄMPÖ SUOMESTA LÄMPÖÄSSÄ MAALÄMPÖPUMPPU Esi 6-17 / Emi 28-43 / Emi 28P-43P KÄYTTÖASENNUS- JA HUOLTO-OPAS LÄMPÖÄSSÄ 1/2015 100% MAALÄMPÖ SUOMESTA Esipuhe Kiitämme luottamuksesta tuotteitamme kohtaan

Lisätiedot