ACTIONKAMERA ACTION-KAMERA TOIMINTAKAMERA ACTIONKAMERA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ACTIONKAMERA ACTION-KAMERA TOIMINTAKAMERA ACTIONKAMERA"

Transkriptio

1 ACTIONKAMERA ACTION-KAMERA TOIMINTAKAMERA ACTIONKAMERA Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, Helsingborg. Tel: Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: Maahantuoja/Importör: Biltema Suomi Oy, Iltaruskontie 2, FIN Helsinki/Helsingfors. Puh.: Importør: Biltema Danmark A/S, Boks 175, 9230 Svenstrup J, Tlf.: Originalmanual

2 ACTIONKAMERA INTRODUKTION OCH FUNKTION Produkten är en liten och lätthanterlig kamera med prestanda för HD-video, god återgivning av rörliga motiv, bra ljuskänslighet och med stöd för videoformatet AVI. Videoinspelning kan ske i VGA- eller HD-kvalitet och fotografering kan göras med olika upplösning. Vattenstämplingsfunktionen ger foto med datum och tid samt visning av datum och tid vid videoinspelning. Dessutom kan kameran användas för cyklisk inspelning där inspelade sekvenser ersätts av nya vid kontinuerlig övervakning. Inspelad video kan granskas på displayen eller spelas upp på TV eller dator. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs manualen före användning. Kontrollera att produkten är hel före användning. Produkten får inte modifieras eller byggas om. Alla reparationer ska utföras av behörig personal. Produkten får inte utsättas för direkt solsken eller värme. Rikta inte objektivet mot solen, bildsensorn kan skadas. Skydda produkten från damm och kemikalier. Rengör produkten med mjuk, torr och ren trasa. Rör inte kameralinsen med fingrarna. Säkerhetskopiera data på minneskortet du tänker använda om det är första gången det ska användas i videokameran. Formatera sedan minneskortet i en dator. Produkten ska förvaras svalt och torrt. Data på minneskortet kan gå förlorat om minneskortet: Används på felaktigt sätt. Bryts, tappas eller utsätts för kraftiga stötar. Utsätts för fukt, höga temperaturer eller direkt solljus. Utsätts för statisk elektricitet eller elektromagnetiska fält. Tas ut eller om spänningen bryts under ineller uppspelning. Kontakterna vidrörs med fingrarna eller med ett metallföremål. Slutar fungera. Produkten ska förvaras svalt och torrt. TEKNISKA DATA Kamera Bildsensor ,3 miljoner pixlar CMOS Funktionslägen: Kamera, videoinspelning och trafikövervakning Objektiv F3.1 f=9,3 mm Digital zoom gånger Slutare: Elektronisk Display tums TFT pekskärm Bildupplösning: M (2592x1944), 3M (2048x15,6), 1M (1280x1024) Videoupplösning: VGA: 640x480 (30 bilder/s) HD: 1280x720 (30 bilder/s) Vitbalans: Automatisk Exponering: Automatisk Filformat,bild JPEG Video AVI Lagringsmedia: Micro SD-kort (medföljer ej) ( 32 GB) (inbyggt flashminne saknas) USB: USB 2.0 Mått: x48x29 mm Vikt: ca 46,5 g 2

3 Systemkrav Dator Operativsystem: Windows 2000, XP, Vista, 7 Processor: Intel Pentium III 800 MHz eller högre/ likvärdig processor RAM: minst 512 MB Ljudkort och grafikkort:.. Måste ha stöd för DirectX 8 eller senare CD-spelare x eller snabbare Hårddisk: Minst 500 MB ledigt utrymme USB-port: USB 1,1 eller 2.0 DETALJÖVERSIKT Tillbehör Vattentätt kamerahölje Skal Stång Hjälmfäste Rem till hjälmfäste Sugkoppsfäste USB-kabel VATTENTÄTT KAMERAHÖLJE Se till att gummitätningen på kamerahöljet är rent. Hårstrå eller sandkorn kan orsaka att höljet inte längre är vattentätt. Ställ kameran i önskat funktionsläge innan den placeras i kamerahöljet. Skölj av kamerahöljet i färskt vatten och låt torka om den använts i saltvatten. Torka aldrig gummipackningen med trasa eller liknande då damm och ludd kan fastna på den vilket försämrar tätheten LADDA BATTERI Batteriet kan laddas via USB-kabel till en dator eller via cigarettändarplugg. Indikeringslampan lyser under laddning och släcks då batteriet är fulladdat. 1. Micro SD-kort 2. USB-port 3. På-/av-knapp 4. Mikrofon 5. Slutarknapp 6. Funktionsväljare: fotografering, videoinspelning, trafikövervakning 7. Indikeringslampa för drift 8. Indikeringslampa för laddning 9. Fäste för handledsrem MINNESKORT OBS! Kameran levereras utan minneskort. Sätt i ett minneskort innan användning. Sätt i Micro SD-kortet i minneskortplatsen. Tryck försiktigt på minneskortet så att det fjädrar ut för att ta ut minneskortet. 3

4 STARTA/STÄNG AV KAMERAN Tryck på-/av-knappen för att starta respektive stänga av kameran. Kameran stängs av automatiskt om den inte används på 5 minuter eller då batterinivån är för låg. VÄLJA FUNKTION Det finns tre lägen på funktionsväljaren, fotografering, videoinspelning och trafikövervakning. Starta kameran och sätt funktionsväljaren i önskat läge. INDIKERINGSLAMPOR Driftindikeringslampan lyser vid fotografering, videoinspelning och vid automatisk avstängning av displayen. Laddningsindikeringslampan lyser då batteriet laddas. Slutarknapp, tryck för att ta bild. Batteriikon VIDEOINSPELNING Visar förstoringsgraden. Tryck för att växla till uppspelningsläge. 1. Starta kameran. 2. Ställ funktionsväljaren i läget för videoinspelning. 3. Tryck på slutarknappen eller mitt på pekskärmen för att starta respektive sluta filma. Inspelningen stängs av automatiskt när minneskortet är fullt eller om batteriet tar slut. FOTOGRAFERING 1. Starta kameran. 2. Ställ funktionsväljaren i läget för fotografering. 3. Tryck på slutarknappen eller mitt på pekskärmen för att ta en bild. Förklaringar Räknare som visar antalet tagna bilder/antalet återstående bilder att ta. Visar vilket funktionsläge kameran är i. Upplösning. Tryck på ikonen för att växla mellan 1/3/5 megapixel. Visar att minneskort är monterat. Tryck för att zooma in respektive ut. Förklaringar 00:12:18 Timer som indikerar hur lång tid det går att spela in. Visar vilket funktionsläge kameran är i. Upplösning. Tryck på ikonen för att växla mellan HD och 640. Visar att minneskort är monterat. Tryck för att zooma in respektive ut. Slutarknapp, tryck för att starta/sluta filma. Batteriikon Visar förstoringsgraden. Tryck för att växla till uppspelningsläge. 4

5 Art TRAFIKÖVERVAKNINGSLÄGE UPPSPELNINGSLÄGE 1. Starta kameran. 2. Ställ funktionsväljaren i läget för trafikövervakning. 3. Tryck på slutarknappen eller mitt på pekskärmen för att spela in. Inspelad sekvens sparas var femte minut. När minneskortet är slut skrivs den äldsta videosekvensen över och ny sparas. Tryck på uppspelningsikonen vera uppspelningsläge. för att akti- Förklaringar AVI-format. Anger att det finns en fil i aktuell mapp. Förklaringar 00:12:18 Timer som indikerar hur lång tid det går att spela in. Visar vilket funktions läge kameran är i. Upplösning. Tryck på ikonen för att växla mellan HD och 640. Tryck för att zooma in respektive ut. Tryck för att radera aktuell bildfil. Välj YES för att radera fil. ANSLUTA TILL DATOR Anslut kameran via USB-kabeln till datorn. Starta kameran. Kameran fungerar nu som en flyttbar enhet ansluten till datorn. Bilder/videofilmer sparas i mappen I:\ DCIM\100MEDIA och filer som spelas in i trafikövervakningsläge sparas i I:\DCIM\RECORDER. I är enhetsbokstav i datorns filsystem. OBS! Används Windows 2000 eller senare behöver ingen drivrutin installeras. Slutarknapp, tryck för att starta/ sluta filma. Batteriikon Tryck nästa respektive föregående fil. Tryck för att starta uppspelning. Nu visas tre knappar för snabbuppspelning framåt respektive bakåt samt pausa uppspelningen. Visar att minneskort är monterat. Namn på aktuell mapp. Visar förstoringsgraden. Tryck för att växla till uppspelningsläge. OBS! Displayen stängs av automatiskt under inspelning för att spara ström. Tryck på på-/ av-knappen för att aktivera displayen. EL-AVFALL Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2012/19/EU och 2006/66/EC). 5

6 ACTION-KAMERA INNLEDNING OG FUNKSJON Dette er et lite og letthåndterlig kamera med ytelse for HD-video, god gjengivelse av bevegelige motiver, god lysfølsomhet og støtte for videoformatet AVI. Videoinnspilling kan skje i VGA- eller HD-kvalitet, og fotografering kan utføres med ulike oppløsninger. Vannmerkingsfunksjonen gir foto med data og klokkeslett samt visning av dato og klokkeslett ved videoinnspilling. I tillegg kan kameraet brukes for syklisk innspilling der innspilte sekvenser erstattes av nye ved kontinuerlig overvåking. Innspilt video kan studeres i displayet eller avspilles på TV eller datamaskin. SIKKERHETSFORSKRIFTER Les bruksanvisningen før bruk. Kontroller at produktet er helt før bruk. Produktet må ikke modifiseres eller bygges om. Alle reparasjoner skal utføres av kyndig personale. Produktet må ikke utsettes for direkte solskinn eller varme. Rett ikke objektivet mot solen, bildesensoren kan skades. Beskytt produktet mot støv og kjemikalier. Rengjør produktet med en myk, tørr og ren klut. Berør ikke kameralinsen med fingrene. Sikkerhetskopier data på minnekortet du har tenkt å bruke dersom det er første gangen det skal brukes i videokameraet. Formater deretter minnekortet i en datamaskin. Data på minnekortet kan gå tapt dersom minnekortet: Brukes på feil måte. Brekkes, mistes i bakken eller utsettes for kraftig støt. Utsettes for fukt, høye temperaturer eller direkte sollys. Utsettes for statisk elektrisitet eller elektromagnetiske felt. Tas ut eller dersom strømmen brytes under inn- eller avspilling. Spesielt kontaktene berøres med fingrene eller med en metallgjenstand. Slutter å fungere. Produktet skal oppbevares tørt og kjølig. TEKNISKE DATA Kamera Bildesensor ,3 millioner piksler CMOS Funksjonsmoduser:..... Kamera, videoinnspilling og trafikkovervåking Objektiv F3.1 f=9,3 mm Digital zoom ganger Lukker: Elektronisk Display tommers TFT pekeskjerm Bildeoppløsning: M (2592x1944), 3M (2048x15,6), 1M (1280x1024) Videooppløsning: VGA: 640x480 (30 bilder/s) HD: 1280x720 (30 bilder/s) Hvitbalanse: Automatisk Eksponering: Automatisk Filformat, bilde: JPEG Video: AVI Lagringsmedia: Micro SD-kort (medfølger ikke) ( 32 GB) (har ikke innebygd flashminne) USB: USB 2.0 Mål: x48x29 mm Vekt: ca. 46,5 g 6

7 Systemkrav datamaskin Operativsystem: Windows 2000, XP, Vista, 7 Prosessor: Intel Pentium III 800 MHz eller høyere/ likeverdig prosessor RAM: minst 512 MB Lydkort og grafikkort:.... Må ha støtte for DirectX 8 eller nyere CD-spiller x eller raskere Harddisk: Minst 500 MB ledig plass USB-port: USB 1.1 eller 2.0 DELEOVERSIKT TILBEHØR Vanntett kamerahus Skall Stang Hjelmfeste Stropp for hjelmfeste Sugekoppfeste USB-kabel VANNTETT KAMERAHUS Se til at gummitetningen på kamerahust er rent. Hårstrå eller sandkorn kan gjøre at huset ikke lenger er vanntett. Still kameraet i ønsket funksjonsmodus før det plasseres i kamerahuset. Skyll av kamerahuset i ferskvann og la tørke om det har blitt brukt i saltvann. Tørk aldri gummipakningen med en klut eller lignende fordi støv og lo kan sette seg fast på den, noe som reduserer tettheten. LADE BATTERI Batteriet kan lades via USB-kabel til en datamaskin eller via sigarettennerplugg. Indikeringslampen lyser under lading og slukkes når batteriet er fulladet. 1. Micro SD-kort 2. USB-port 3. På/av-knapp 4. Mikrofon 5. Lukkerknapp 6. Funksjonsvelger: fotografering, videoinnspilling, trafikkovervåking 7. Indikeringslampe for drift 8. Indikeringslampe for lading 9. Feste for håndleddrem MINNEKORT OBS! Kameraet leveres uten minneskort. Sett i et minnekort før bruk. Sett Micro SD-kortet i minnekortplassen. Trykk forsiktig på minnekortet slik at det fjærer ut for å ta ut minnekortet. 7

8 SLÅ KAMERAET PÅ OG AV Trykk på på/av-knappen for å slå kameraet på og av. Kameraet slås automatisk av dersom det ikke brukes på 5 minutter, eller dersom batterinivået er for lavt. VELGE FUNKSJON Det finnes tre moduser på funksjonsvelgeren: fotografering, videoinnspilling og trafikkovervåking. Slå kameraet på, og sett funksjonsvelgeren i ønsket modus. INDIKERINGSLAMPER Driftsindikeringslampen lyser ved fotografering og videoinnspilling og når displayet slås av automatisk. Ladeindikeringslampen lyser når batteriet lades. Trykk for å veksle til avspillingsmodus. Lukkerknapp, trykk for å ta bilde. Batteriikon. VIDEOINNSPILLING Viser forstørrelsesgrad. 1. Slå kameraet på. 2. Still funksjonsvelgeren i modus for videoinnspilling. 3. Trykk på lukkerknappen eller midt på pekeskjermen for å starte og avslutte filming. Innspillingen slås automatisk av når minnekortet er fullt, eller dersom batteriet er tomt. FOTOGRAFERING 1. Slå kameraet på. 2. Still funksjonsvelgeren i modus for fotografering. 3. Trykk på lukkerknappen eller midt på pekeskjermen for å ta et bilde. Forklaringer Teller som viser antall bilder som er tatt / antall bilder som det gjenstår å ta. Viser hvilken funksjonsmodus kameraet er i. Oppløsning. Trykk på ikonet for å veksle mellom 1/3/5 megapiksel. Viser at minnekort er montert. Trykk for å zoome inn og ut. FORKLARINGER 00:12:18 Timer som indikerer hvor lang tid det er mulig å spille inn. Viser hvilken funksjonsmodus kameraet er i. Oppløsning. Trykk på ikonet for å veksle mellom HD og 640. Viser at minnekort er montert. Trykk for å zoome inn og ut. Lukkerknapp, trykk for å starte/ slutte filming. Batteriikon. Viser forstørrelsesgrad. Trykk for å veksle til avspillingsmodus. 8

9 Art TRAFIKKOVERVÅKINGSMODUS AVSPILLINGSMODUS 1. Slå kameraet på. 2. Still funksjonsvelgeren i modus for trafikkovervåking. 3. Trykk på lukkerknappen eller midt på pekeskjermen for å spille inn. Innspilt sekvens lagres hvert femte minutt. Når minnekortet er fullt, skrives den eldste videosekvensen over, og ny lagres. Trykk på avspillingsikonet avspillingsmodus. for å aktivere FORKLARINGER Angir at den aktuelle filen er i AVI-format. Angir at det finnes en fil i aktuell mappe. Forklaringer 00:12:18 Timer som indikerer hvor lang tid det er mulig å spille inn. Viser hvilken funksjonsmodus kameraet er i. Oppløsning. Trykk på ikonet for å veksle mellom HD og 640. Navn på aktuell mappe. Trykk på neste eller forrige fil. Trykk for å slette aktuell bildefil. Velg YES for å slette fil. Trykk for å starte avspilling. Nå vises tre knapper for hurtigavspilling forover og bakover og for pause i avspilling. Viser at minnekort er montert. Trykk for å zoome inn og ut. KOBLE TIL DATAMASKIN Lukkerknapp, trykk for å starte/ slutte filming. Koble kameraet til via USB-kabel til datamaskinen. Slå kameraet på. Kameraet fungerer nå som en flyttbar enhet koblet til datamaskinen. Bilder/videofilmer lagres i mappen I:\ DCIM\100MEDIA, og filer som spilles inn i trafikkovervåkingsmodus lagres i I:\DCIM\RECORDER. I er enhetsbokstav i datamaskinens filsystem. OBS! Ved bruk av Windows 2000 eller nyere trenger du ingen driver. Batteriikon. Viser forstørrelsesgrad. Trykk for å veksle til avspillings modus. OBS! Displayet slås automatisk av under innspilling for å spare strøm. Trykk på på/avknappen for å aktivere displayet. EE-AVFALL Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC). 9

10 TOIMINTAKAMERA ESITTELY JA TOIMINTA Tämä tuote on HD-tason videokuvauksella varustettu pieni ja helppokäyttöinen kamera, jolla on hyvä liikkuvien kohteiden toistokyky ja valoherkkyys ja joka tukee AVI-videomuotoa. Videota voidaan kuvata VGA- tai HD-laatuisena ja valokuvaamiseen on käytettävissä eri resoluutioita. Vesileimatoiminnolla valokuviin ja videoihin voidaan lisätä päiväys ja kellonaika. Lisäksi kameraa voidaan käyttää toistuvaan videovalvontaan, jossa tallennetut jaksot korvautuvat jatkuvasti uusilla valvontavideoilla. Tallennettua videota voidaan katsoa kameran näytöstä tai toistaa television tai tietokoneen kautta. TURVALLISUUSOHJEET Lue käyttöohje ennen käyttämistä. Tarkista ennen käyttämistä, että tuote on ehjä. Tuotetta ei saa muuntaa tai muuttaa toiseksi. Vain valtuutettu henkilöstö saa tehdä korjaustöitä. Älä altista tuotetta suoralle auringonvalolle tai lämmölle. Älä suuntaa objektiivia aurinkoa kohti, kuvakenno saattaa vaurioitua. Suojaa tuote pölyltä ja kemikaaleilta. Puhdista tuote pehmeällä, kuivalla ja puhtaalla rätillä. Älä kosketa kameran linssiä sormin. Tee varmuuskopio muistikortin sisällöstä, jos aiot käyttää sitä ensimmäistä kertaa videokamerassa. Formatoi muistikortti sitten tietokoneella. Muistikortin sisältämät tiedot voidaan menettää, jos muistikortti(a): Käytetään virheellisellä tavalla Murtuu, katoaa tai siihen kohdistuu voimakkaita iskuja. Altistuu kosteudelle, korkealle lämpötilalle tai suoralle auringonvalolle Altistuu staattiselle sähkölle tai sähkömagneettisille kentille. Otetaan pois tai jos jännite katkeaa tallennuksen tai toistamisen aikana. Etenkin kontakteihin kosketaan sormin tai metalliesineellä. Lakkaa toimimasta. Tuotetta on säilytettävä viileässä ja kuivassa paikassa. TEKNISET TIEDOT Kamera Kuvakenno ,3 miljoonaa pikseliä CMOS Toimintatilat: Kamera, videointi ja kulunvalvonta Objektiivi F3.1 f = 9,3 mm Digitaalinen zoom kertainen Suljin: Elektroninen Näyttö tuumainen TFTkosketusnäyttö Kuvaresoluutio: M (2592 x 1944), 3M (2048 x 15,6), 1M (1280 x 1024) Videoresoluutio: VGA: 640 x 480 (30 kuvaa/s) HD: 1280 x 720 (30 kuvaa/s) Valkotasapaino: Automaattinen Valotus: Automaattinen Tiedostomuoto, kuva.... JPEG Video AVI Tallennusvälineet: MicroSD-kortti (ei sisälly toimitukseen) ( 32 Gt) (sisäänrakennettu flashmuisti puuttuu) USB: USB 2.0 Mitat: x 48 x 29 mm Paino: n. 46,5 g 10

11 Järjestelmävaatimukset tietokoneelle Käyttöjärjestelmä: Windows 2000, XP, Vista, 7 Suoritin: Intel Pentium III 800 MHz tai korkeampi/ samantasoinen prosessori RAM: vähintään 512 Mt Ääni- ja grafiikkakortti:... Tuettava DirectXversiota 8 tai uudempaa versiota CD-asema kertainen tai nopeampi Kiintolevy: Vähintään 500 Mt vapaata tilaa USB-liitäntä: USB 1.1 tai 2.0 OSIEN KUVAUS VARUSTEET Vesitiivis kamerakotelo Kuori Tanko Kypäräkiinnike Kypäräkiinnikkeen hihna Imukuppikiinnitys USB-kaapeli VESITIIVIS KAMERAKOTELO Varmista, että kamerakotelon kumitiiviste on puhdas. Hius tai hiekanjyvänen voi aiheuttaa sen, että kotelo ei ole enää vesitiivis. Kytke kamera haluamaasi toimintatilaan, ennen kuin laitat sen koteloon. Huuhtele kamerakotelo puhtaalla vedellä ja anna sen kuivua, jos sitä on käytetty suolaisessa vedessä. Älä koskaan kuivaa kumitiivistettä rätillä tms., koska tällöin siihen voi tarttua pölyä tai nukkaa, joka huonontaa tiiviyttä. AKUN LATAAMINEN Akku voidaan ladata tietokoneesta USB-johdon avulla tai savukkeensytyttimen liitännän kautta. Merkkivalo palaa latauksen aina ja sammuu, kun akku on ladattu täyteen. 1. MicroSD-kortti 2. USB-liitäntä 3. Virtakytkin 4. Mikrofoni 5. Suljinpainike 6. Toimintovalitsin: valokuvaus, videointi, kulunvalvonta 7. Käytön merkkivalo 8. Latauksen merkkivalo 9. Rannehihnan kiinnike MUISTIKORTTI HUOMIO! Kameran mukana ei toimiteta muistikorttia. Aseta kameraan muistikortti ennen käyttöä. Aseta MicroSD-kortti muistikortille varattuun paikkaan. Poista muistikortti painamalla sitä varovasti, jotta se ponnahtaa ulos. 11

12 KAMERAN KYTKEMINEN PÄÄLLE/POIS Kytke kamera päälle/pois painamalla virtapainiketta. Kamera kytkeytyy automaattisesti pois päältä, jos sitä ei käytetä 5 minuuttiin tai jos akun varaus on vähissä. TOIMINNON VALITSEMINEN Toimintovalitsimella on kolme asentoa: valokuvaus, videointi ja kulunvalvonta. Kytke kamera päälle ja aseta toimintovalitsin haluamaasi asentoon. MERKKIVALOT Käytön merkkivalot palavat valokuvauksen ja videoinnin aikana ja kun näyttö kytkeytyy automaattisesti pois toiminnasta. Latauksen merkkivalo vilkkuu, kun akkua ladataan. VIDEOINTI Suljinpainike, ota kuva painamalla tätä. Akkukuvake Näyttää suurennusasteen. Valitse toistotila painamalla tätä. 1. Kytke kamera päälle. 2. Aseta toimintovalitsin videointiasentoon. 3. Aloita videointi painamalla suljinpainiketta tai koskettamalla kosketusnäyttöä sen keskeltä. Videointi katkeaa automaattisesti, kun muistikortti on täynnä tai akun varaus loppuu. VALOKUVAUS 1. Kytke kamera päälle. 2. Aseta toimintovalitsin valokuvausasentoon. 3. Ota kuva painamalla suljinpainiketta tai koskettamalla kosketusnäyttöä sen keskeltä. Selitykset Laskin, joka näyttää otettujen kuvien/jäljellä olevien kuvien määrän. Näyttää, missä toimintotilassa kamera on. Resoluutio. Voit vaihtaa 1/3/5 megapikselin välillä painamalla kuvaketta. Näyttää, että kamerassa on muistikortti. Paina tätä lähentääksesi/ loitontaaksesi kuvaa. SELITYKSET 00:12:18 Ajastin, joka ilmoittaa, kuinka kauan vielä voidaan tallentaa. Näyttää, missä toimintotilassa kamera on. Resoluutio. Voit vaihtaa HD:n ja 640:n välillä painamalla kuvaketta. Näyttää, että kamerassa on muistikortti. Paina tätä lähentääksesi/l oitontaaksesi kuvaa. Suljinpainike, aloita/lopeta videointi painamalla tätä. Akkukuvake Näyttää suurennusasteen. Valitse toistotila painamalla tätä. 12

13 Art KULUNVALVONTATILA TOISTOTILA 1. Kytke kamera päälle. 2. Aseta toimintovalitsin kulunvalvonnan asentoon. 3. Aloita tallentaminen painamalla suljinpainiketta tai koskettamalla kosketusnäyttöä sen keskeltä. Kuvattu jakso tallennetaan viiden minuutin välein. Kun muistikortilla ei ole enää tilaa, uusi videopätkä tallennetaan vanhimman päälle. Aktivoi toistotila painamalla toistokuvaketta SELITYKSET Ilmoittaa, että tiedosto on AVI-muotoinen. Ilmoittaa, että valitussa kansiossa on tiedosto. SELITYKSET 00:12:18 Ajastin, joka ilmoittaa, kuinka kauan vielä voidaan tallentaa. Näyttää, missä toimintotilassa kamera on. Resoluutio. Voit vaihtaa HD:n ja 640:n välillä painamalla kuvaketta. Yhdistä kamera tietokoneeseen USB-johdon avulla. Kytke kamera päälle. Kamera toimii nyt tietokoneeseen liitettynä erillisenä yksikkönä. Kuvat/videot tallennetaan kansioon I:\ DCIM\100MEDIA ja kulunvalvontatilassa tallennetut tiedostot kansioon I:\DCIM\RECORDER. I on levyaseman tunnus tietokoneen tiedostojärjestelmässä. HUOMIO! Jos käyttöjärjestelmä on Windows 2000 tai uudempi, ajuria ei tarvitse asentaa. Suljinpainike, aloita/lopeta tallennus painamalla tätä. Akkukuvake Näyttää suurennusasteen. Valitse toistotila painamalla tätä. Poista kulloinenkin kuvatiedosto painamalla tätä. Poista tiedosto valitsemalla YES (kyllä). YHDISTÄMINEN TIETOKONEESEEN Paina tätä lähentääksesi/ loitontaaksesi kuvaa. Katso seuraava tai edellinen tiedosto painamalla tätä. Aloita toistaminen painamalla tätä. Tällöin näytetään kolme painiketta pikatoistoa eteen- tai taaksepäin sekä toiston keskeyttämistä varten. Näyttää, että kamerassa on muistikortti. Kulloisenkin kansion nimi. HUOMIO! Näyttö kytkeytyy automaattisesti pois päältä tallentamisen aikana virran säästämiseksi. Aktivoi näyttö painamalla virtapainiketta. ELEKTRONIIKKAJÄTE Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivien 2012/19/EU ja 2006/66/EC mukaisesti). 13

14 ACTIONKAMERA Introduktion og funktion Produktet er et lille og praktisk kamera, der kan optage i HD-video, god gengivelse af bevægelige motiver, god lysfølsomhed og understøttelse af videoformatet AVI. Videooptagelse kan ske i VGA- eller HD-kvalitet, og fotografering kan ske i forskellige opløsninger. Vandmærkefunktionen giver fotos med dato og tidspunkt samt visning af dato og tidspunkt ved videooptagelse. Kameraet kan desuden bruges til cyklisk optagelse, hvor optagede sekvenser erstattes af nye ved løbende overvågning. Optagede videoer kan ses i displayet eller afspilles på tv eller computer. SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs manualen inden brug. Kontrollér, at produktet er helt før brug. Produktet må ikke ændres eller ombygges. Alle reparationer skal udføres af autoriseret elektriker. Produktet må ikke udsættes for direkte sollys eller varme. Undgå at rette objektivet mod solen, da billedsensoren kan tage skade. Beskyt produktet mod støv og kemikalier. Rengør produktet med en blød, tør og ren klud. Undgå at røre ved kameralinsen med fingrene. Sikkerhedskopiér data på hukommelseskortet, som du regner med at skulle bruge, hvis det er første gang, det skal bruges i videokameraet. Formatér derefter hukommelseskortet i en computer. Data på hukommelseskortet kan gå tabt, hvis hukommelseskortet: Bruges forkert Knækkes, tabes eller udsættes for kraftige stød. Udsættes for fugt, høje temperaturer eller direkte sollys Udsættes for statisk elektricitet eller elektromagnetiske felter. Tages ud, eller hvis spændingen afbrydes under optagelse eller afspilning. Især kontakterne berøres med fingrene eller med en metalgenstand. ikke fungerer længere. Produktet skal opbevares tørt og køligt. TEKNISKE DATA Kamera Billedsensor CMOS med 1,3 millioner pixel Funktionstilstande: Kamera, videooptagelse og trafikovervågning Objektiv F3.1 f=9,3 mm Digital zoom gange Lukker: Elektronisk Display tommer TFT berøringsskærm Billedopløsning: M (2592x1944), 3M (2048x15,6), 1M (1280x1024) Videopløsning: VGA: 640x480 (30 billeder/s) HD: 1280x720 (30 billeder/s) Hvidbalance: Automatisk Eksponering: Automatisk Filformat, billede JPEG Video AVI Lagermedie: Mikro SD-kort (medfølger ikke) ( 32 GB) (ingen indbygget flashhukommelse) USB: USB 2.0 Mål: x48x29 mm Vægt: ca. 46,5 g 14

15 Systemkrav computer Operativsystem: Windows 2000, XP, Vista, 7 Processor: Intel Pentium III 800 MHz eller højere/ tilsvarende processor RAM: mindst 512 MB Lydkort og grafikkort:.... Skal understøtte DirectX 8 eller senere CD-afspiller x eller hurtigere Harddisk: Mindst 500 MB ledig plads USB-port: USB 1.1 eller 2.0 DETALJERET OVERSIGT Tilbehør Vandtæt kamerahus Skal Stang Hjelmholder Rem til hjelmholder Sugekopholder USB-kabel VANDTÆT KAMERAHUS Sørg for, at gummipakningen på kamerahuset er ren. Hår eller sandkorn kan betyde, at huset ikke længere er vandtæt. Sæt kameraet i den ønskede funktionstilstand, inden det anbringes i kamerahuset. Skyl kamerahuset i ferskvand og lad det tørre, hvis det har været anvendt i saltvand. Tør aldrig gummipakningen med en klud eller lignende, da støv og fnug kan sætte sig fast på den og nedsætte tætheden. OPLADNING AF BATTERI Batteriet kan oplades USB-kabel til en computer eller via et stik til cigartænderen. Indikatorlampen lyser under opladning, og slukkes, når batteriet er fuldt opladet. 1. Mikro SD-kort 2. USB-port 3. Tænd/sluk-knap 4. Mikrofon 5. Stopknap 6. Funktionsvælger: fotografering, videooptagelse, trafikovervågning 7. Indikatorlampe for drift 8. Indikatorlampe for opladning 9. Holder til håndledsrem HUKOMMELSESKORT OBS! Kameraet leveres uden hukommelseskort. Sæt et hukommelseskort i inden brug. Sæt Mikro SD-kortet i hukommelseskortholderen. Tryk forsigtigt på hukommelseskortet, så fjederen skubber det ud, når du ønsker at tage det ud. 15

16 TÆND/SLUK FOR KAMERAET Tryk på tænd-/sluk-knappen for at henholdsvis tænde og slukke for kameraet. Kameraet slukkes automatisk, hvis det ikke er blevet brugt i 5 minutter, eller hvis batteriniveauet er for lavt. VÆLG FUNKTION Funktionsvælgeren har tre indstillinger: fotografering, videooptagelse og trafikovervågning. Tænd for kameraet og sæt funktionsvælgeren i den ønskede position. INDIKATORLAMPER Driftindikatorlampen lyser ved fotografering, videooptagelse og ved automatisk slukning af displayet. Opladningsindikatorlampen lyser, når batteriet oplades. Lukkerknap, tryk for at tage et billede. Batteriikon VIDEOOPTAGELSE Viser forstørrelsesgraden. Tryk for at skifte til optagetilstand. 1. Tænd for kameraet. 2. Sæt funktionsvælgeren i tilstanden for videooptagelse. 3. Tryk på lukkerknappen eller midt på berøringsskærmen for at begynde eller holde op med at filme. Optagelsen afbrydes automatisk, når hukommelseskortet er fuldt, eller hvis batteriet er tomt. Fotografering 1. Tænd for kameraet. 2. Sæt funktionsvælgeren i tilstanden for fotografering. 3. Tryk på lukkerknappen eller midt på berøringsskærmen for at tage et billede. Forklaringer Tæller, der viser det antal billeder, der er taget/man stadig kan tage. Viser, hvilken funktionstilstand kameraet er i. Opløsning. Tryk på ikonet for at skifte mellem 1/3/5 megapixel. Viser, at hukommelseskortet er isat. Tryk for at zoome ind eller ud. FORKLARINGER 00:12:18 Timer, der viser, hvor længe man kan indspille. Viser, hvilken funktionstilstand kameraet er i. Opløsning. Tryk på ikonet for at skifte mellem HD og 640. Viser, at hukommelseskortet er isat. Tryk for at zoome ind eller ud. Lukkerknap, tryk for at begynde/ holde op med at filme. Batteriikon Viser forstørrelsesgraden. Tryk for at skifte til afspilningstilstand. 16

17 Art TRAFIKOVERVÅGNINGSTILSTAND 1. Tænd for kameraet. 2. Sæt funktionsvælgeren i tilstanden for trafikovervågning. 3. Tryk på lukkerknappen eller midt på berøringsskærmen for at optage. De optagede sekvenser gemmes hvert femte minut. Når hukommelseskortet er fyldt, overskrives den ældste videosekvens, og den nye gemmes. FORKLARINGER Angiver, at den aktuelle fil er i AVI-format. Angiver, at der ligger en fil i den aktuelle mappe. Navnet på den aktuelle mappe. 00:12:18 Tryk for at slette den aktuelle billedfil. Vælg YES for at slette filen. Tryk for at starte afspilning. FORKLARINGER Timer, der viser, hvor længe man kan indspille. Tryk for at gå til henholdsvis næste og foregående fil. Viser, hvilken funktionstilstand kameraet er i. Nu vises der tre knapper for hurtigafspilning henholdsvis fremad og bagud og til at sætte afspilningen på pause. Opløsning. Tryk på ikonet for at skifte mellem HD og 640. TILSLUT TIL COMPUTER Viser, at hukommelseskortet er isat. Tilslut kameraet til computeren ved hjælp af USB-kablet. Tænd for kameraet. Kameraet fungerer nu som en mobil enhed, der er tilsluttet computeren. Billeder/videofilm gemmes i mappen I:\ DCIM\100MEDIA og filer, der indspilles i trafikovervågningstilstand gemmes i I:\DCIM\ RECORDER. I er enhedsbogstavet i computerens filsystem. OBS! Hvis man bruger Windows 2000 eller nyere, behøver man ikke installere nogen driver. Tryk for at zoome ind eller ud. Lukkerknap, tryk for at begynde/ holde op med at filme. Batteriikon Viser forstørrelsesgraden. Tryk for at skifte til optagetilstand. OBS! Displayet slukkes automatisk under optagelse for at spare strøm. Tryk på tænd/ sluk-knappen for at aktivere displayet. EL-AFFALD Brugte elektriske og elektroniske produkter, også alle typer batterier, skal afleveres der, hvor der indsamles til genbrug. (Iht. direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC). AFSPILNINGSTILSTAND Tryk på afspilningsikonet afspilningstilstanden. for at aktivere 17

18 Art

TOIMINTAVIDEOKAMERA KÄYTTÖOHJE

TOIMINTAVIDEOKAMERA KÄYTTÖOHJE TOIMINTAVIDEOKAMERA KÄYTTÖOHJE Kiitos että valitsit easypix GoXtreme Race kameran. Tässä käyttöohjeessa on käyttöohjeen tekohetken uusimmat ohjeet tuotteen käyttöön. Kameran näytön ja käyttöohjeen tiedoissa

Lisätiedot

Ulkoasu. 1.Objektiivi 2.Tallennuspainike 3.Kuvien ottopainike _ FIN 01

Ulkoasu. 1.Objektiivi 2.Tallennuspainike 3.Kuvien ottopainike _ FIN 01 Ulkoasu 3 2 1 1.Objektiivi 2.Tallennuspainike 3.Kuvien ottopainike FIN 01 13 4.Micro-USB-portti 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Akun virtakytkin 6.Sivu ylös -painike 7.Virtapainike 8.OK-painike 9.Sivu alas -painike

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 001-200504 Firewirekort IEEE 1394 PCI Firewirekortti IEEE 1394 PCI Nr/Nro: 32-7172 Modell/Malli: FW3010 SE Presentation Firewirekort (IEEE 1394), snabb överföring upp till

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 003-200311 Nr/Nro: 32-6826 Multiport USB-2.0 för 2,5 HDD USB 2.0 Multiportti 2,5 HDD -asemille Modell/Malli: FT-KUH-K36G SE Beskrivning: Du har nu köpt en produkt som står

Lisätiedot

Tuotteen jättäminen suoraan auringonvaloon tai osoittaminen kohti aurinkoa, saattaa aiheuttaa kuvakennon vaurioitumisen.

Tuotteen jättäminen suoraan auringonvaloon tai osoittaminen kohti aurinkoa, saattaa aiheuttaa kuvakennon vaurioitumisen. KÄYTTÖOPAS GoXTreme Speed Kiitos, että valitsit tämän kameran! Korkealaatuisen tekniikan ansiosta tällä kameralla saat erittäin laadukasta videokuvaa ja erinomaisia valokuvia. Kamera tukee H.264 HD -videokuvaa.

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 USB 2.0 kort Modell/Malli FT-UPC-124V Nr/Nro: 32-4468 USB 2.0 kortti SE Läs igenom anvisningen före installation. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel

Lisätiedot

Kiitos, että valitsit GoXtreme WiFi Control -toimintakameran. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen. käyttöä. Kameran osat ja painikkeet

Kiitos, että valitsit GoXtreme WiFi Control -toimintakameran. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen. käyttöä. Kameran osat ja painikkeet Käyttöohje Kiitos, että valitsit GoXtreme WiFi Control -toimintakameran. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä. Kameran osat ja painikkeet 1 1. Laukaisin 8. Mikro USB -portti 2. Mikrofoni

Lisätiedot

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas DVD RDS AV-MOTTAGARE DVD RDS AV-MODTAGER DVD RDS AV -VASTAANOTIN AVH-270BT AVH-170DVD Svenska Syftet med den här guiden är att leda dig genom enhetens mest

Lisätiedot

Nätverkskabel USB 2.0 Verkkokaapeli USB 2.0

Nätverkskabel USB 2.0 Verkkokaapeli USB 2.0 KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Nätverkskabel USB 2.0 Verkkokaapeli USB 2.0 Modell/Malli: USB-NL2 Nr/Nro: 32-8825 Vers: 002-200312 SE Beskrivning Nätverkskabel för enkel filöverföring mellan datorer med USB

Lisätiedot

ACT-5020TW-pika-aloitusopas

ACT-5020TW-pika-aloitusopas Kamerakaavio: ENGLISH Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD UP Down Mode TRANSLATION Micro USB Micro HDMI Palauta Micro SD LCD Ylös Alas Tila ENGLISH Shutter key Power key Busy indicator WIFI indicator

Lisätiedot

CCT-1301 KÄYTTÖOPAS. facebook.com/denverelectronics FIN-1

CCT-1301 KÄYTTÖOPAS. facebook.com/denverelectronics FIN-1 CCT-1301 KÄYTTÖOPAS facebook.com/denverelectronics FIN-1 1.suljin 2.Kaiutin 3.Päälle/Pois päältä 4.USB-portti 5.Micro SD -korttipaikka 6.Objektiivi 7.Latauksen merkkivalo 8.Varatun merkkivalo 9.Kansi 10.Näyttö

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 002-200412 Infraröd sändare/mottagare Langaton infrapunasovitin Modell/Malli: MII-890 Nr/Nro: 38-1034 SE Introduktion USB till IrDA adapter för trådlös kommunikation genom

Lisätiedot

ver. 001-2006 -11 INSTALLATIONSANVISNING/ ASENNUSOHJE Firewire PC-card Tiedonsiirto-ohjain Artikelnr/nro 32-4968

ver. 001-2006 -11 INSTALLATIONSANVISNING/ ASENNUSOHJE Firewire PC-card Tiedonsiirto-ohjain Artikelnr/nro 32-4968 ver. 001-2006 -11 INSTALLATIONSANVISNING/ ASENNUSOHJE Firewire PC-card Tiedonsiirto-ohjain Artikelnr/nro 32-4968 SE Firewire PC-card 32-4968 Introduktion CardBus (Firewire) håller en säker plats som högeffektiv

Lisätiedot

Headset med USB-anslutning Kuulokkeet, USB-liitäntä

Headset med USB-anslutning Kuulokkeet, USB-liitäntä KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Headset med USB-anslutning Kuulokkeet, USB-liitäntä Modell/Malli: HS-819USB Nr/Nro: 38-1601 Ver. 001-200506 SE Headset med USB-anslutning lämplig för Internet-chat, videokonferans

Lisätiedot

Metal ActionCam Käyttöohje

Metal ActionCam Käyttöohje Metal ActionCam Käyttöohje Tärkeimpiä ominaisuuksia Taskuun mahtuva digivideokamera muistikorttitallennuksella. Täysi tuki AVI-videoformaatille. Toimii myös web-kamerana. Korkeatasoinen kuvanlaatu, myös

Lisätiedot

FullHD herätyskello-valvontakamera

FullHD herätyskello-valvontakamera FullHD herätyskello-valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, näytöllä näkyy nyt vuosi aseta oikea aika UP ja DOWNnäppäimillä ja paina SET uudelleen. Aset kuukausi, päivä,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING USB till serieportsadapter USB til serieportadapter USB-sarjaporttisovitin Modell/Malli: UN8BE Nr/Nro: 38-2150 Ver. 001-200607 SVENSKA USB till serieportsadapter Artikelnummer:

Lisätiedot

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Nr/Nro: 38-1259 Modell/Malli: S-420R SE Användningsområde Med hjälp av scartväxeln kan du ansluta fyra

Lisätiedot

NOOX xperio herätyskello valvontakamera

NOOX xperio herätyskello valvontakamera NOOX xperio herätyskello valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, ruudulla lukee nyt "2010" Aseta oikea aika UP ja DOWN näppäimillä ja paina SET uudelleen vahvistaakseni

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 Multiport USB 2.0 för 2.5 hdd Nr/Nro: 32-6826 Modell/Malli: BF-2043 USB 2.0 -kotelo 2.5 :n ulkoiselle kiintolevylle 1. Beskrivning Lättmonterat chassi, för

Lisätiedot

THGR810 Suomi 2 4 Norsk 5 7

THGR810 Suomi 2 4 Norsk 5 7 THGR810 Suomi 2 4 Norsk 5 7 LCD-näytöllä varustettu langaton anturi Malli: THGR810 Langaton anturi Malli THGN810 KÄYTTÖOHJE JOHDANTO Kiitos, että valitsit langattoman Oregon ScientificTM -lämpö-/kosteusmittarianturin

Lisätiedot

Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas

Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas Dansk Svenska Suomi Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas Du kan få detaljerede oplysninger om knapper og funktioner

Lisätiedot

HD CAR DVR PERUUTUSPEILI + KAMERA KÄYTTÖOHJE

HD CAR DVR PERUUTUSPEILI + KAMERA KÄYTTÖOHJE HD CAR DVR PERUUTUSPEILI + KAMERA KÄYTTÖOHJE 1. Virtanappi 2. Menu-nappi 3. Mode-nappi 4. Selaus ylös -nappi 5. Selaus alas -nappi 6. OK-nappi 7. USB-portti 8. Peruutuskameran asetukset / käyttöpaneeli

Lisätiedot

Herätyskellokamera. Käyttäjän ohjeet

Herätyskellokamera. Käyttäjän ohjeet Herätyskellokamera Käyttäjän ohjeet Sisällysluettelo 1. Tärkeää tietoa 2. Pakkauksen sisältö 3. Tekniset tiedot 4. Tuotetiedot 5. Laitteen käyttö 1. tärkeää tietoa Tämä käsikirja on suunniteltu tutustuttamaan

Lisätiedot

P-0500 autokameran käyttöohje

P-0500 autokameran käyttöohje P-0500 autokameran käyttöohje Osat 1 LED valot 2 Linssi 3 Korttipaikka 4 Ilmaisinvalo 5 Mikrofoni 6 LCD näyttö 7 Kaiutin 8 Asennustelineen kiinnitys 9 Nollaus näppäin (Reset) 10 Päälle/pois kytkin 11 Valikko

Lisätiedot

ACTIONKAMERA. Käyttöohjeet. JB. 3287 / Made in China. Kitvision 2016 Christchurch, Dorset, BH23 4FL, UK

ACTIONKAMERA. Käyttöohjeet. JB. 3287 / Made in China. Kitvision 2016 Christchurch, Dorset, BH23 4FL, UK ACTIONKAMERA Käyttöohjeet JB. 3287 / Made in China. Kitvision 2016 Christchurch, Dorset, BH23 4FL, UK Kameran ominaisuudet Full HD 1080p videotallennus 12 megapikselin valokuvaustila Sisältö Kameran ominaisuudet

Lisätiedot

Multifunktionell energimätare Multifunksjonell energimåler Monikäyttöinen sähkönkulutusmittari

Multifunktionell energimätare Multifunksjonell energimåler Monikäyttöinen sähkönkulutusmittari Multifunktionell energimätare Multifunksjonell energimåler Monikäyttöinen sähkönkulutusmittari Multifunktionell energimätare Säkerhetsföreskrifter Läs och följ instruktionerna innan energilmätaren ansluts

Lisätiedot

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk SmartWi II Installation Guide 中 文 Svenska Suomalainen Dansk 1 4 10-15 M 2 5 3 6 1 请 将 斯 马 特 维 主 机 安 置 在 你 家 的 中 心 位 置 斯 马 特 维 主 机 距 机 顶 盒 / 斯 马 特 维 客 戶 卡 之 间 的 最 大 距 离 为 10 至 15 米 2 斯 马 特 维 机 可 以 使 用 12v

Lisätiedot

OHJEET SUOMI MEDIA PLAYER KOTELO CMP-MOBPLAY10 CMP-MOBPLAY30. Vaihe 2: Nosta levyä varovasti ja irrota se siirtämällä sitä taaksepäin.

OHJEET SUOMI MEDIA PLAYER KOTELO CMP-MOBPLAY10 CMP-MOBPLAY30. Vaihe 2: Nosta levyä varovasti ja irrota se siirtämällä sitä taaksepäin. MEDIA ER KOTELO CMP-MOB10 CMP-MOB30 OHJEET SUOMI Vaihe 2: Nosta levyä varovasti ja irrota se siirtämällä sitä taaksepäin. 1. Pakkauksen sisältö 1 Media player kotelo Kantolaukku Kaukosäädin Verkkomuuntaja

Lisätiedot

PDA CAM KÄYTTÖOPAS PDA CAM

PDA CAM KÄYTTÖOPAS PDA CAM PDA CAM KÄYTTÖOPAS Fi 1 Suomi Käyttäjän käsikirja Sisällys Valmistelut... 2 Pakkauksen sisältö... 2 Järjestelmävaatimukset... 2 PDA Cam -kamera... 3 PDA Cam -kameran osat... 3 Asentaminen... 4 Laitteiston

Lisätiedot

SISÄLTÖ SISÄLTÖ. Esittely. Käyttövinkkejä. Digitaalinen yönäkö-monokulaari SISÄLTÖ DENVER NVI-500 DENVER NVI-500

SISÄLTÖ SISÄLTÖ. Esittely. Käyttövinkkejä. Digitaalinen yönäkö-monokulaari SISÄLTÖ DENVER NVI-500 DENVER NVI-500 SISÄLTÖ SISÄLTÖ Digitaalinen yönäkö-monokulaari Käyttöohje Malli: SISÄLTÖ Esittely 3 Käyttövinkkejä 4 Osien esittely 5 7 Paristojen asennus 7 Virta päälle 8 Virran sammuttaminen 8 Ympäristön tarkkailu

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 3 TUOTETAKUU 3 Hyväksyntätiedot 3 YLEISKATSAUS 4 OMINAISUUDET 5 PÄÄRAKENNE 6 AMMATTIMAINEN VESITIIVIS RAKENNE 7 ASENNUS 8

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 3 TUOTETAKUU 3 Hyväksyntätiedot 3 YLEISKATSAUS 4 OMINAISUUDET 5 PÄÄRAKENNE 6 AMMATTIMAINEN VESITIIVIS RAKENNE 7 ASENNUS 8 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 3 TUOTETAKUU 3 Hyväksyntätiedot 3 YLEISKATSAUS 4 OMINAISUUDET 5 PÄÄRAKENNE 6 AMMATTIMAINEN VESITIIVIS RAKENNE 7 ASENNUS 8 KÄYTTÖOHJE 12 TIEDOSTON TALLENTAMINEN JA ESITTÄMINEN

Lisätiedot

Webbkamera Webb-kamera

Webbkamera Webb-kamera KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Ver. 001-200503 Webbkamera Webb-kamera Modell/Malli: TWC-30XOP Nr/Nro: 38-1504 SE Beskrivning 3 funktioner: Videokonferens, Videomail, Chattning Bildsensor: CMOS sensor Upplösning:

Lisätiedot

Bærbar stereo, USB/SD/MP3/CD/Kassett/Radio. Kannettava USB/SD/MP3/CD/Kasettisoitin/Radio

Bærbar stereo, USB/SD/MP3/CD/Kassett/Radio. Kannettava USB/SD/MP3/CD/Kasettisoitin/Radio Bärbar stereo, USB/SD/MP3/CD/Kassett/Radio Bærbar stereo, USB/SD/MP3/CD/Kassett/Radio Kannettava USB/SD/MP3/CD/Kasettisoitin/Radio Bærbar stereoradio med USB-/SD-/MP3-/cd-/kassettebåndsafspiller FM/AM

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING USB till skrivaradapter USB til skriveradapter USB-kirjoitinporttisovitin Nr/Nro: 38-2149 Modell/Malli: UN1BE Ver. 001-000 SVENSKA USB till skrivaradapter Artikelnummer: 38-2149,

Lisätiedot

ELEKTRISK LUFTPUMP, UPPLADDNINGSBAR

ELEKTRISK LUFTPUMP, UPPLADDNINGSBAR ELEKTRISK LUFTPUMP, UPPLADDNINGSBAR Läs bruksanvisningen före användning! Sugsida (suger ut luft) Inblåsningssida (pumpar in luft) Anslutningsnippel och munstycken Strömbrytare Etikett på pump Please take

Lisätiedot

Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti

Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti Modell/Malli: SOHO-FAST/RE Nr/Nro: 38-5000 Ver. 001-200503 SE Presentation 100Base-TX med överföringshastighet upp till 10/100Mbps (Full duplex)

Lisätiedot

4x digitaalinen zoom, tarkennus: 12cm - ääretön 2.7" LCD -näyttö Tukee korkealaatuista HDMI -videon siirtoa

4x digitaalinen zoom, tarkennus: 12cm - ääretön 2.7 LCD -näyttö Tukee korkealaatuista HDMI -videon siirtoa Yleiskatsaus StreetVision SV1 on digitaalinen HD -videokamera, joka toimii niin tavallisena videokamerana kuin erinomaisena autokamerana. Kameralla voidaan kuvata korkealaatuista FullHD -videokuvaa (1920x1080p)

Lisätiedot

Käyttöohje Kopiointioikeus: Delivet Oy/Jammaa.com Kypäräkamera DV20. Sisällysluettelo

Käyttöohje Kopiointioikeus: Delivet Oy/Jammaa.com Kypäräkamera DV20. Sisällysluettelo Käyttöohje Kopiointioikeus: Delivet Oy/Jammaa.com Kypäräkamera DV20 Sisällysluettelo Huomautuksia 1 Rakenne. 2 Ominaisuudet. 3 Tekniset tiedot... 4 Pikaopas. 5 Ongelmanratkaisu.. 6 Huomautuksia: 1. Älä

Lisätiedot

User's Manual. User's Manual

User's Manual. User's Manual SJ/82-496-00010-003v1.0 User's Manual 82-496-00010-003v1.0 User's Manual HD-DV Camcorder HD-DV Camcorder English / Suomi / Norsk / Svenska Welcome: Dear user, thank you for purchasing this product. We

Lisätiedot

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Ennen Elis-korkkiruuvin ensimmäistä käyttökertaa: On suositeltavaa käydä käyttöohje huolellisesti läpi, jotta korkkiruuvisi toimisi pitkään ja hyvin. Tutki, ettei korkkiruuvisi

Lisätiedot

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman MP3 Manager Software for Sony Network Walkman Käyttöohje WALKMAN on Sony Corporationin kuulokestereotuotteisiin liittyvä rekisteröity tavaramerkki. on Sony Corporationin tavaramerkki. NW- E55/75 2004 Sony

Lisätiedot

Installation / Asennusohje SO-3396-V

Installation / Asennusohje SO-3396-V Installation / Asennusohje SO-3396-V SO-3396-V SO-3303 Black / Svart / Musta (0V) Connector / Skruv / Liitinruuvi 19. 0V Red / Röd / Punainen (+12V) 20. 12V Green / Grön / Vihreä (CLK) 29. CLK Yellow /

Lisätiedot

CCT-5001 KÄYTTÖOPAS FIN-1. facebook.com/denverelectronics

CCT-5001 KÄYTTÖOPAS FIN-1. facebook.com/denverelectronics CCT-5001 KÄYTTÖOPAS facebook.com/denverelectronics FIN-1 Videokameran osat Käyttöön valmistelu 1. HDMI-portti 6. Näyttö 11. Suojus 16. YLÖS 2. Micro SD 7. Varatun merkkivalo 12. Kaiutin 17. ALAS -korttipaikka

Lisätiedot

MD80. Käyttöohje. Myyntipakkauksen sisältö. Tutustu huolellisesti käyttöohjeisiin ennen laitteen käyttämistä.

MD80. Käyttöohje. Myyntipakkauksen sisältö. Tutustu huolellisesti käyttöohjeisiin ennen laitteen käyttämistä. MD80 Käyttöohje Tutustu huolellisesti käyttöohjeisiin ennen laitteen käyttämistä. Myyntipakkauksen sisältö MD80 -videokamera USB-johto Kiinnitysteline ja jalusta Ohjelmisto-CD Käyttöohje REC/Stop Kamera

Lisätiedot

Multiportti KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING. Modell/Malli: NS190. Nr/Nro: Ver:

Multiportti KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING. Modell/Malli: NS190. Nr/Nro: Ver: KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Multiport Multiportti Modell/Malli: NS190 Nr/Nro: 32-6826 Ver: 001-200510 2 SE Bruksanvisning Multiport Artikelnummer: 32-6826, modell: NS190 Läs igenom hela bruksanvisningen

Lisätiedot

MP3-/WMA-spelare MP3-/WMA-soitin

MP3-/WMA-spelare MP3-/WMA-soitin KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING MP3-/WMA-spelare MP3-/WMA-soitin Modell/Malli: MP562A Nr/Nro: Ver. 002-200411 38-1768 (128 MB) 38-1769 (256 MB) 38-1770 (512 MB) 38-1771 (1 GB) SE Beskrivning MP3/WMA-spelare

Lisätiedot

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Lisätiedot

Infraröd sändare/ mottagare. Infrapunalähetin/- vastaanotin KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING. Modell/Malli: CT-M06 Nr/Nro: 38-1034. Ver.

Infraröd sändare/ mottagare. Infrapunalähetin/- vastaanotin KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING. Modell/Malli: CT-M06 Nr/Nro: 38-1034. Ver. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Infraröd sändare/ mottagare Infrapunalähetin/- vastaanotin Modell/Malli: CT-M06 Nr/Nro: 38-1034 Ver. 001-200510 Bruksanvisningen Läs igenom hela bruksanvisningen före användning

Lisätiedot

Konvektorelement Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator

Konvektorelement Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator Konvektorelement Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator 1500 W 2010 Biltema Nordic Services AB Konvektorelement 1500 W INTRODUKTION Läs noga igenom dessa instruktioner innan du använder elementet

Lisätiedot

Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein.

Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A. Huomaa 1) Sammuta virta, kun et käytä laitetta.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE DENVER MPG-4054 NR Mediasoitin

KÄYTTÖOHJE DENVER MPG-4054 NR Mediasoitin KÄYTTÖOHJE DENVER MPG-4054 NR Mediasoitin Tämä MP4-videosoitin on varustettu täysillä multimediaominaisuuksilla. Laite sopii valokuvien katseluun, e-kirjojen lukemiseen, äänen tallentamiseen ja toistamiseen

Lisätiedot

Webbkamera Webkamera Webb-kamera

Webbkamera Webkamera Webb-kamera KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Ver. 002-200612 Webbkamera Webkamera Webb-kamera Modell/Malli: TWC-30AP Nr/Nro: 38-1504 SE s. 3 NO s. 20 FI s. 38 BRUKSANVISNING Webbkamera Artikelnummer: 38-1504, modell: TWC-30XOP

Lisätiedot

MINITV POCKET43 MINI DV VIDEOKAMERA

MINITV POCKET43 MINI DV VIDEOKAMERA MINITV POCKET43 MINI DV VIDEOKAMERA MAAILMAN PIENIN VIDEOKAMERA PIKAOHJE Copyright 2009 Bat. Power Oy www.batpower.fi Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään Versio 1.0 JOHDANTO Kiitos kun ostit MiniDV MD80

Lisätiedot

TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje

TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje 1.02 Version 1.8.2011 Uusin versio tästä käsirkirjasta löytyy internet-osoitteesta: http://www.microdata.fi/pdf/tuta/tuta-q2_kasikirja.pdf Copyright 2011 Microdata

Lisätiedot

Action Camera Wi-Fi - Waterproof - Ultra HD

Action Camera Wi-Fi - Waterproof - Ultra HD FI - Käyttöohje Action Camera Wi-Fi - Waterproof - Ultra HD OMINAISUUDET Ylös/Toisto -painike Laukaisin/Valinta -painike Virta/Tila -painike Latauksen tilan osoitinvalo Kaiutin Alas/Wi-Fi -painike Mikrofoni

Lisätiedot

Käyttöopas. JB. 3593/valmistettu Kiinassa. Kitvision 2015 Christchurch, Dorset, BH23 4FL, UK 1

Käyttöopas. JB. 3593/valmistettu Kiinassa. Kitvision 2015 Christchurch, Dorset, BH23 4FL, UK 1 T O I M I N T A K A M E R A Käyttöopas Älä hävitä litiumioniakkuja tavallisen jätteen mukana. Palauta ne akkujen kierrätyspisteeseen. JB. 3593/valmistettu Kiinassa. Kitvision 2015 Christchurch, Dorset,

Lisätiedot

DIGITAALIKAMERA 1,3 MEGAPIKSELIÄ

DIGITAALIKAMERA 1,3 MEGAPIKSELIÄ DIGITAALIKAMERA 1,3 MEGAPIKSELIÄ Suomi 1 KÄYTTÖOPAS Tietoa tekijänoikeudesta: Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän oppaan osia ei saa toistaa, levittää, tallentaa hakujärjestelmään tai kääntää toisille kielille

Lisätiedot

Gigabit nätverkskort Gigabit verkkokortti

Gigabit nätverkskort Gigabit verkkokortti KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Gigabit nätverkskort Gigabit verkkokortti Nr/Nro: 38-1505 Modell/Malli: SOHO-GA1200T Ver: 001-200510 2 BRUKSANVISNING Läs igenom hela bruksanvisningen fö re användning och spara

Lisätiedot

Käyttöohje. Painikkeet:

Käyttöohje. Painikkeet: Käyttöohje Painikkeet: 1. PLAY: Päällä/pois päältä Toisto/Pysäytys 2. M: Valinta/Vahvistus 3. ON/OFF: Virtapainike soittimen päällä 4 Vol+: Äänenvoimakkuuden lisäys 5 Vol-: Äänenvoimakkuuden vähennys :

Lisätiedot

MP3-/WMA-spelare MP3-/WMA-spiller MP3-/WMA-soitin

MP3-/WMA-spelare MP3-/WMA-spiller MP3-/WMA-soitin KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING MP3-/WMA-spelare MP3-/WMA-spiller MP3-/WMA-soitin Modell/Malli: MP561A Nr/Nro: Ver. 001-200611 38-3334 (128 MB) 38-2335 (256 MB) 38-3335 (512 MB) 38-3336 (1 GB) SE Beskrivning

Lisätiedot

Käyttöohje www.facebook.com/denverelectronics

Käyttöohje www.facebook.com/denverelectronics Käyttöohje www.facebook.com/denverelectronics Ulkonäkö ja toiminnallinen kuvaus 1. 6. 11. 16. Valikkonäppäin TV-lähtöliitäntä Objektiivi Kaiutin 2. 7. 12. 17. Ylös-näppäin HDMI-portti Virtapainike MIKROFONI

Lisätiedot

Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen tuotteen käyttöönottoa.

Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen tuotteen käyttöönottoa. KÄYTTÖOHJE 1 (5) VAROITUKSET Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen tuotteen käyttöönottoa. HUOMIO! Laite ei sovellu alle 3-vuotiaille lapsille. Sisältää pieniä osia - Tukehtumisvaara. Pidä huoli ettei

Lisätiedot

ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI 36-1390. Headset. Headset Headset Kuulokkeet. Ver. 200802. Model: Lunar 600. www.clasohlson.com

ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI 36-1390. Headset. Headset Headset Kuulokkeet. Ver. 200802. Model: Lunar 600. www.clasohlson.com 36-1390 Headset Headset Headset Kuulokkeet ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI Model: Lunar 600 Ver. 200802 www.clasohlson.com Please read the entire instruction manual before using and save it for future use.

Lisätiedot

Mini0801 Dash Kamera

Mini0801 Dash Kamera Käyttöohje Mini0801 Dash Kamera Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. 1. X24 Super HD ajoneuvokamera (Mini0801) 1.1 X24 Dash kamera pakkauksen sisältö Kamerayksikkä (vaatii lisäksi erillisen

Lisätiedot

MP3-/WMA-spelare MP3-/WMA-soitin

MP3-/WMA-spelare MP3-/WMA-soitin KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING MP3-/WMA-spelare MP3-/WMA-soitin Modell/Malli: MP562A Nr/Nro: Ver. 001-200405 38-1768 (128 MB) 38-1769 (256 MB) 38-1770 (512 MB) 38-1771 (1 GB) SE Beskrivning MP3/WMA-spelare

Lisätiedot

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv.

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. Passer sammen med andre eller sig selv. Passaa yhdessä toisten kanssa

Lisätiedot

ISAW A2 ACE -KAMERAN KÄYTTÖOPAS

ISAW A2 ACE -KAMERAN KÄYTTÖOPAS ISAW A2 ACE -KAMERAN KÄYTTÖOPAS Osien ja näppäinten nimet 1. LCD-näyttö 2. LED-valo 3. Virta-/sulkijanäppäin 4. Tila-/valikkonäppäin 5. MicroSD-paikka 6. USB-liitäntä 7. AV-liitäntä 8. Akku Näppäinten

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 Multiport USB 2.0 för 3.5 hdd Nr/Nro: 32-6650 Modell/Malli: BF-2003 USB 2.0 -kotelo 3.5 :n ulkoiselle kiintolevylle 1. Beskrivning Lättmonterat chassi, för

Lisätiedot

Wildgame Innovations Riistakamera Red 4

Wildgame Innovations Riistakamera Red 4 Wildgame Innovations Riistakamera Red 4 Pakkauksen sisältö 1. Kamera 2. Kiinnitysmustekalat 3. USB-Mini5 kaapeli 4. Käyttöohje Ominaisuudet Resoluutio Infrapunasalama Infrapunasalaman kantama Liikkeentunnistin

Lisätiedot

Wireless Optical Mouse Trådlös optisk mus Trådløs optisk mus Langaton optinen hiiri

Wireless Optical Mouse Trådlös optisk mus Trådløs optisk mus Langaton optinen hiiri 38-1479 Wireless Optical Mouse Trådlös optisk mus Trådløs optisk mus Langaton optinen hiiri ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI Model: NB-30 Ver. 200801 www.clasohlson.com ENGLISH Wireless Optical Mouse art. nr:

Lisätiedot

Wall clock Väggklocka DST Veggklokke Seinäkello DST

Wall clock Väggklocka DST Veggklokke Seinäkello DST 31-3771, 31-3772 Wall clock Väggklocka DST Veggklokke Seinäkello DST ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI Ver. 25-07 www.clasohlson.com ENGLISH Please read the entire instruction manual before using and save it

Lisätiedot

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual ARM-19 ARM-20 Fixed wall mount EN SE FI DK NO User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Brukermanual EN User guide SE Användarhandledning For mounting on concrete and wooden walls, please

Lisätiedot

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria)

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria) Porejärjestelmä Tehokas porejärjestelmä jossa on myös hyvää tekevä hieromatoiminto. Sopii myös muihin markkinoilla oleviin kylpytynnyreihin, mutta tällöin meille tulee ilmoittaa tynnyrin halkaisija, istuimien

Lisätiedot

LINC Niagara. sanka.fi 130625A

LINC Niagara. sanka.fi 130625A LINC Niagara 130625A SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. SANKA garanterar produktens funktion då monteringsanvisningen följs. sanka.fi Tarvittaessa. Vid behov. Vaihtoehto.

Lisätiedot

Windows. Valmistelut. Windows

Windows. Valmistelut. Windows Laiteohjelman päivittäminen vaihdettavalla objektiivilla varustetuille edistyksellisille Nikon 1 -kameroille, 1 NIKKOR -objektiiveille ja Nikon 1 -lisävarusteille Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen.

Lisätiedot

Komma igång. Produktöversikt. Paketets innehåll. * Använd knapparna + och för att höja och sänka ljudet. Högtalare. Volym upp*

Komma igång. Produktöversikt. Paketets innehåll. * Använd knapparna + och för att höja och sänka ljudet. Högtalare. Volym upp* Komma igång Produktöversikt Högtalare SV Laddningslampa Volym ned* Stativuttag Volym upp* Fokusring Strömbrytare Objektiv A/V IN DC IN * Använd knapparna + och för att höja och sänka ljudet. Paketets innehåll

Lisätiedot

Tämän ohjeen kopiointi ja jakaminen on kielletty ilman Bracun Oy:n lupaa Laitteella 1 vuoden (1v) takuu ostopäivästä, takuu asioissa ota yhteys

Tämän ohjeen kopiointi ja jakaminen on kielletty ilman Bracun Oy:n lupaa Laitteella 1 vuoden (1v) takuu ostopäivästä, takuu asioissa ota yhteys Tämän ohjeen kopiointi ja jakaminen on kielletty ilman Bracun Oy:n lupaa Laitteella 1 vuoden (1v) takuu ostopäivästä, takuu asioissa ota yhteys sähköpostitse info@bracun.net ja sovi takuumenettelystä.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE Arctic Mate HC-500M Riistakamera

KÄYTTÖOHJE Arctic Mate HC-500M Riistakamera KÄYTTÖOHJE Arctic Mate HC-500M Riistakamera Kiitos kun ostit HC-500M Riistakameran. Asiakastyytyväisyys on meille tärkeää, joten jos tuotteen käytössä on jotain epäselvyyksiä tai ilmaantuu kysymyksiä,

Lisätiedot

Rider 20 Rider 20:ssä on kolme näppäintä, joita käytetään useisiin eri tarkoituksiin.

Rider 20 Rider 20:ssä on kolme näppäintä, joita käytetään useisiin eri tarkoituksiin. Pikaopas Rider Rider :ssä on kolme näppäintä, joita käytetään useisiin eri tarkoituksiin. 1 Näppäintoiminnot YLÖS (1) ALAS (3) Paina pitkään kytkeäksesi taustavalon Paina mittaritilassa lyhyesti vierittääksesi

Lisätiedot

GR-D820E GR-D860E DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA LYT1814-005A INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE

GR-D820E GR-D860E DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA LYT1814-005A INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA GR-D820E E LYT1814-005A DA FI Kære kunde, Tak, fordi De har købt dette digitale videokamera. Før brugen bør du læse sikkerhedsforskrifterne

Lisätiedot

Painikkeet ja toiminnot

Painikkeet ja toiminnot Pikaopas Painikkeet ja toiminnot 1. Etukamera 2. Äänenvoimakkuuden + -painike 3. Äänenvoimakkuuden - -painike 4. Takakamera 5. Kuulokeliitäntä 6. SIM-korttipaikka 7. Virta- ja lukituspainike 8. Virtaliitäntä

Lisätiedot

GN Netcom AB Svarvargatan 11 100 28 Stockholm Sverige. Tel: +46 8 693 09 00 Fax: +46 8 654 84 80 www.gnnetcom.se

GN Netcom AB Svarvargatan 11 100 28 Stockholm Sverige. Tel: +46 8 693 09 00 Fax: +46 8 654 84 80 www.gnnetcom.se Page 1 GN 4800 VoIP Switch Dansk Vejledning i indstilling og brug Svenska Installations- och användarhandbok Suomi Asennus- ja käyttöopas GN Netcom Danmark Banemarksvej 50B 2605 Brøndby Danmark GN Netcom

Lisätiedot

Langattomien kauko-ohjainten WR-1/WR-R10 laiteohjelman päivittäminen

Langattomien kauko-ohjainten WR-1/WR-R10 laiteohjelman päivittäminen Langattomien kauko-ohjainten WR-1/WR-R10 laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tässä oppaassa kerrotaan, kuinka päivitetään laiteohjelma langattomiin kauko-ohjaimiin WR-1 ja

Lisätiedot

Wildgame Innovations Riistakamera Micro 8 Red

Wildgame Innovations Riistakamera Micro 8 Red Wildgame Innovations Riistakamera Micro 8 Red Pakkauksen sisältö 1. Kamera 2. Kiinnitysmustekalat 3. USB-Mini5 kaapeli 4. Käyttöohje Ominaisuudet Resoluutio Infrapunasalama Infrapunasalaman kantama Liikkeentunnistin

Lisätiedot

Sisällysluettelo. HUOM! Muista lukea tämä opas huolellisesti ennen käyttöönottoa.

Sisällysluettelo. HUOM! Muista lukea tämä opas huolellisesti ennen käyttöönottoa. 2 Sisällysluettelo Aihe: Sivunumero: 1. Yleistä tietoa laitteesta 1.1. Tärkeimmät ominaisuudet 3. 1.2. Laitteistovaatimukset 3. 1.3. Rajoitukset/kiellot 3. 2. Piirtopöydän esittely 2.1. Laitteen osat 4.

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

WR-R10- langattoman kauko-ohjaimen laiteohjelman päivittäminen

WR-R10- langattoman kauko-ohjaimen laiteohjelman päivittäminen WR-R10- langattoman kauko-ohjaimen laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tässä opaskirjassa kerrotaan, miten WR-R10- langattoman kaukoohjaimen laiteohjelma päivitetään. Jos

Lisätiedot

Stylish products and accessories for your mobile living. The Isotech assortment is a hand picked selection of quality products for your mobile life.

Stylish products and accessories for your mobile living. The Isotech assortment is a hand picked selection of quality products for your mobile life. ST ONE User manual Stylish products and accessories for your mobile living. The Isotech assortment is a hand picked selection of quality products for your mobile life. Enjoy your mobile lifestyle! Stone-

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING. Ver. 001-200501

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING. Ver. 001-200501 KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Infraröd sändare/ mottagare Infrapunalähetin/- vastaanotin Modell/Malli: CT-M04 Nr/Nro: 38-1034 Ver. 001-200501 SE FI Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spar

Lisätiedot

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen 34-7686 Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen Modell/Malli: S825T/3 Nr/Nro: 34-7686 Svenska 3 Norsk 4 Suomi 5 Ver. 200709 Torkställning eluppvärmd, art.nr

Lisätiedot

Numero hakasuluissa kuvaa sivua, jossa aiheesta kerrotaan enemmän.

Numero hakasuluissa kuvaa sivua, jossa aiheesta kerrotaan enemmän. Pikaopas SUOMI Yleisohje Numero hakasuluissa kuvaa sivua, jossa aiheesta kerrotaan enemmän. Kamera Edestä Takaa 1 Zoom-säädin 2 Laukaisin 3 Salama 4 [ON/OFF] (Virta) 5 Etuvalo 6 Linssi 7 Mikrofoni 8 [

Lisätiedot

Mac. Valmistelut. Mac

Mac. Valmistelut. Mac Laiteohjelman päivittäminen vaihdettavalla objektiivilla varustetuille edistyksellisille Nikon 1 -kameroille, 1 NIKKOR -objektiiveille ja Nikon 1 -lisävarusteille Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen.

Lisätiedot

- Dra ut kronan ett snäpp och ställ in rätt tid genom att vrida kronan, tryck in kronan igen.

- Dra ut kronan ett snäpp och ställ in rätt tid genom att vrida kronan, tryck in kronan igen. Armbandsklocka Analog/Digital Artikelnummer: 31-4146 Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Produktbeskrivning - Armbandsklocka, analog/digital - Alarm,

Lisätiedot

HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA MEDDELANDE TILL FÖRÄLDRAR: MODELLERA INNEHÅLLER VETE MELDING TIL FORELDRE: INNEHOLDER HVETE OPLYSNING TIL FORÆLDRE: INDEHOLDER HVEDE HUOMAUTUS VANHEMMILLE: MUOVAILUMASSA SISÄLTÄÄ VEHNÄÄ SKA MONTERAS AV

Lisätiedot

MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY

MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY 95.581.231/ÄM 232945/06.15 www.grohe.com 30 274 32 168 D...1 NL...6...3 PL...11...6 P...16...8 BG...21...11 CN...26...13 GB...2...1 S...7...4 UAE...12...6 TR...17...9

Lisätiedot

BLUETOOTH- MUSIIKKISOVITIN

BLUETOOTH- MUSIIKKISOVITIN Kaikki tavaramerkit ovat vastaavien omistajiensa omaisuutta. Ellei toisin mainita, niiden käyttö ei merkitse sitä, että tavaramerkin omistaja olisi KitSound-yhtiön tytäryhtiö tai hyväksyisi sen tuotteet.

Lisätiedot

älykkäimmän autohälyttimen

älykkäimmän autohälyttimen DEFA esittelee maailman älykkäimmän autohälyttimen? DEFA:n DVS90 -hälytin asettaa uudet vaatimukset ajoneuvojen hälytinjärjestelmille Hälytin yksilöidään ajoneuvoon asennuksen yhteydessä DVS90 on rakennettu

Lisätiedot

HIVE BUDS BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS. kitsound.co.uk

HIVE BUDS BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS. kitsound.co.uk kitsound.co.uk VAROITUS: Vältä mahdolliset kuulovauriot olemalla kuuntelematta suurella äänenvoimakkuudella pitkiä aikoja. Ole oman turvallisuutesi vuoksi tietoinen ympäristöstäsi, kun käytät kuulokkeita.

Lisätiedot