ACTIONKAMERA ACTION-KAMERA TOIMINTAKAMERA ACTIONKAMERA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ACTIONKAMERA ACTION-KAMERA TOIMINTAKAMERA ACTIONKAMERA"

Transkriptio

1 ACTIONKAMERA ACTION-KAMERA TOIMINTAKAMERA ACTIONKAMERA Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, Helsingborg. Tel: Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: Maahantuoja/Importör: Biltema Suomi Oy, Iltaruskontie 2, FIN Helsinki/Helsingfors. Puh.: Importør: Biltema Danmark A/S, Boks 175, 9230 Svenstrup J, Tlf.: Originalmanual

2 ACTIONKAMERA INTRODUKTION OCH FUNKTION Produkten är en liten och lätthanterlig kamera med prestanda för HD-video, god återgivning av rörliga motiv, bra ljuskänslighet och med stöd för videoformatet AVI. Videoinspelning kan ske i VGA- eller HD-kvalitet och fotografering kan göras med olika upplösning. Vattenstämplingsfunktionen ger foto med datum och tid samt visning av datum och tid vid videoinspelning. Dessutom kan kameran användas för cyklisk inspelning där inspelade sekvenser ersätts av nya vid kontinuerlig övervakning. Inspelad video kan granskas på displayen eller spelas upp på TV eller dator. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs manualen före användning. Kontrollera att produkten är hel före användning. Produkten får inte modifieras eller byggas om. Alla reparationer ska utföras av behörig personal. Produkten får inte utsättas för direkt solsken eller värme. Rikta inte objektivet mot solen, bildsensorn kan skadas. Skydda produkten från damm och kemikalier. Rengör produkten med mjuk, torr och ren trasa. Rör inte kameralinsen med fingrarna. Säkerhetskopiera data på minneskortet du tänker använda om det är första gången det ska användas i videokameran. Formatera sedan minneskortet i en dator. Produkten ska förvaras svalt och torrt. Data på minneskortet kan gå förlorat om minneskortet: Används på felaktigt sätt. Bryts, tappas eller utsätts för kraftiga stötar. Utsätts för fukt, höga temperaturer eller direkt solljus. Utsätts för statisk elektricitet eller elektromagnetiska fält. Tas ut eller om spänningen bryts under ineller uppspelning. Kontakterna vidrörs med fingrarna eller med ett metallföremål. Slutar fungera. Produkten ska förvaras svalt och torrt. TEKNISKA DATA Kamera Bildsensor ,3 miljoner pixlar CMOS Funktionslägen: Kamera, videoinspelning och trafikövervakning Objektiv F3.1 f=9,3 mm Digital zoom gånger Slutare: Elektronisk Display tums TFT pekskärm Bildupplösning: M (2592x1944), 3M (2048x15,6), 1M (1280x1024) Videoupplösning: VGA: 640x480 (30 bilder/s) HD: 1280x720 (30 bilder/s) Vitbalans: Automatisk Exponering: Automatisk Filformat,bild JPEG Video AVI Lagringsmedia: Micro SD-kort (medföljer ej) ( 32 GB) (inbyggt flashminne saknas) USB: USB 2.0 Mått: x48x29 mm Vikt: ca 46,5 g 2

3 Systemkrav Dator Operativsystem: Windows 2000, XP, Vista, 7 Processor: Intel Pentium III 800 MHz eller högre/ likvärdig processor RAM: minst 512 MB Ljudkort och grafikkort:.. Måste ha stöd för DirectX 8 eller senare CD-spelare x eller snabbare Hårddisk: Minst 500 MB ledigt utrymme USB-port: USB 1,1 eller 2.0 DETALJÖVERSIKT Tillbehör Vattentätt kamerahölje Skal Stång Hjälmfäste Rem till hjälmfäste Sugkoppsfäste USB-kabel VATTENTÄTT KAMERAHÖLJE Se till att gummitätningen på kamerahöljet är rent. Hårstrå eller sandkorn kan orsaka att höljet inte längre är vattentätt. Ställ kameran i önskat funktionsläge innan den placeras i kamerahöljet. Skölj av kamerahöljet i färskt vatten och låt torka om den använts i saltvatten. Torka aldrig gummipackningen med trasa eller liknande då damm och ludd kan fastna på den vilket försämrar tätheten LADDA BATTERI Batteriet kan laddas via USB-kabel till en dator eller via cigarettändarplugg. Indikeringslampan lyser under laddning och släcks då batteriet är fulladdat. 1. Micro SD-kort 2. USB-port 3. På-/av-knapp 4. Mikrofon 5. Slutarknapp 6. Funktionsväljare: fotografering, videoinspelning, trafikövervakning 7. Indikeringslampa för drift 8. Indikeringslampa för laddning 9. Fäste för handledsrem MINNESKORT OBS! Kameran levereras utan minneskort. Sätt i ett minneskort innan användning. Sätt i Micro SD-kortet i minneskortplatsen. Tryck försiktigt på minneskortet så att det fjädrar ut för att ta ut minneskortet. 3

4 STARTA/STÄNG AV KAMERAN Tryck på-/av-knappen för att starta respektive stänga av kameran. Kameran stängs av automatiskt om den inte används på 5 minuter eller då batterinivån är för låg. VÄLJA FUNKTION Det finns tre lägen på funktionsväljaren, fotografering, videoinspelning och trafikövervakning. Starta kameran och sätt funktionsväljaren i önskat läge. INDIKERINGSLAMPOR Driftindikeringslampan lyser vid fotografering, videoinspelning och vid automatisk avstängning av displayen. Laddningsindikeringslampan lyser då batteriet laddas. Slutarknapp, tryck för att ta bild. Batteriikon VIDEOINSPELNING Visar förstoringsgraden. Tryck för att växla till uppspelningsläge. 1. Starta kameran. 2. Ställ funktionsväljaren i läget för videoinspelning. 3. Tryck på slutarknappen eller mitt på pekskärmen för att starta respektive sluta filma. Inspelningen stängs av automatiskt när minneskortet är fullt eller om batteriet tar slut. FOTOGRAFERING 1. Starta kameran. 2. Ställ funktionsväljaren i läget för fotografering. 3. Tryck på slutarknappen eller mitt på pekskärmen för att ta en bild. Förklaringar Räknare som visar antalet tagna bilder/antalet återstående bilder att ta. Visar vilket funktionsläge kameran är i. Upplösning. Tryck på ikonen för att växla mellan 1/3/5 megapixel. Visar att minneskort är monterat. Tryck för att zooma in respektive ut. Förklaringar 00:12:18 Timer som indikerar hur lång tid det går att spela in. Visar vilket funktionsläge kameran är i. Upplösning. Tryck på ikonen för att växla mellan HD och 640. Visar att minneskort är monterat. Tryck för att zooma in respektive ut. Slutarknapp, tryck för att starta/sluta filma. Batteriikon Visar förstoringsgraden. Tryck för att växla till uppspelningsläge. 4

5 Art TRAFIKÖVERVAKNINGSLÄGE UPPSPELNINGSLÄGE 1. Starta kameran. 2. Ställ funktionsväljaren i läget för trafikövervakning. 3. Tryck på slutarknappen eller mitt på pekskärmen för att spela in. Inspelad sekvens sparas var femte minut. När minneskortet är slut skrivs den äldsta videosekvensen över och ny sparas. Tryck på uppspelningsikonen vera uppspelningsläge. för att akti- Förklaringar AVI-format. Anger att det finns en fil i aktuell mapp. Förklaringar 00:12:18 Timer som indikerar hur lång tid det går att spela in. Visar vilket funktions läge kameran är i. Upplösning. Tryck på ikonen för att växla mellan HD och 640. Tryck för att zooma in respektive ut. Tryck för att radera aktuell bildfil. Välj YES för att radera fil. ANSLUTA TILL DATOR Anslut kameran via USB-kabeln till datorn. Starta kameran. Kameran fungerar nu som en flyttbar enhet ansluten till datorn. Bilder/videofilmer sparas i mappen I:\ DCIM\100MEDIA och filer som spelas in i trafikövervakningsläge sparas i I:\DCIM\RECORDER. I är enhetsbokstav i datorns filsystem. OBS! Används Windows 2000 eller senare behöver ingen drivrutin installeras. Slutarknapp, tryck för att starta/ sluta filma. Batteriikon Tryck nästa respektive föregående fil. Tryck för att starta uppspelning. Nu visas tre knappar för snabbuppspelning framåt respektive bakåt samt pausa uppspelningen. Visar att minneskort är monterat. Namn på aktuell mapp. Visar förstoringsgraden. Tryck för att växla till uppspelningsläge. OBS! Displayen stängs av automatiskt under inspelning för att spara ström. Tryck på på-/ av-knappen för att aktivera displayen. EL-AVFALL Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2012/19/EU och 2006/66/EC). 5

6 ACTION-KAMERA INNLEDNING OG FUNKSJON Dette er et lite og letthåndterlig kamera med ytelse for HD-video, god gjengivelse av bevegelige motiver, god lysfølsomhet og støtte for videoformatet AVI. Videoinnspilling kan skje i VGA- eller HD-kvalitet, og fotografering kan utføres med ulike oppløsninger. Vannmerkingsfunksjonen gir foto med data og klokkeslett samt visning av dato og klokkeslett ved videoinnspilling. I tillegg kan kameraet brukes for syklisk innspilling der innspilte sekvenser erstattes av nye ved kontinuerlig overvåking. Innspilt video kan studeres i displayet eller avspilles på TV eller datamaskin. SIKKERHETSFORSKRIFTER Les bruksanvisningen før bruk. Kontroller at produktet er helt før bruk. Produktet må ikke modifiseres eller bygges om. Alle reparasjoner skal utføres av kyndig personale. Produktet må ikke utsettes for direkte solskinn eller varme. Rett ikke objektivet mot solen, bildesensoren kan skades. Beskytt produktet mot støv og kjemikalier. Rengjør produktet med en myk, tørr og ren klut. Berør ikke kameralinsen med fingrene. Sikkerhetskopier data på minnekortet du har tenkt å bruke dersom det er første gangen det skal brukes i videokameraet. Formater deretter minnekortet i en datamaskin. Data på minnekortet kan gå tapt dersom minnekortet: Brukes på feil måte. Brekkes, mistes i bakken eller utsettes for kraftig støt. Utsettes for fukt, høye temperaturer eller direkte sollys. Utsettes for statisk elektrisitet eller elektromagnetiske felt. Tas ut eller dersom strømmen brytes under inn- eller avspilling. Spesielt kontaktene berøres med fingrene eller med en metallgjenstand. Slutter å fungere. Produktet skal oppbevares tørt og kjølig. TEKNISKE DATA Kamera Bildesensor ,3 millioner piksler CMOS Funksjonsmoduser:..... Kamera, videoinnspilling og trafikkovervåking Objektiv F3.1 f=9,3 mm Digital zoom ganger Lukker: Elektronisk Display tommers TFT pekeskjerm Bildeoppløsning: M (2592x1944), 3M (2048x15,6), 1M (1280x1024) Videooppløsning: VGA: 640x480 (30 bilder/s) HD: 1280x720 (30 bilder/s) Hvitbalanse: Automatisk Eksponering: Automatisk Filformat, bilde: JPEG Video: AVI Lagringsmedia: Micro SD-kort (medfølger ikke) ( 32 GB) (har ikke innebygd flashminne) USB: USB 2.0 Mål: x48x29 mm Vekt: ca. 46,5 g 6

7 Systemkrav datamaskin Operativsystem: Windows 2000, XP, Vista, 7 Prosessor: Intel Pentium III 800 MHz eller høyere/ likeverdig prosessor RAM: minst 512 MB Lydkort og grafikkort:.... Må ha støtte for DirectX 8 eller nyere CD-spiller x eller raskere Harddisk: Minst 500 MB ledig plass USB-port: USB 1.1 eller 2.0 DELEOVERSIKT TILBEHØR Vanntett kamerahus Skall Stang Hjelmfeste Stropp for hjelmfeste Sugekoppfeste USB-kabel VANNTETT KAMERAHUS Se til at gummitetningen på kamerahust er rent. Hårstrå eller sandkorn kan gjøre at huset ikke lenger er vanntett. Still kameraet i ønsket funksjonsmodus før det plasseres i kamerahuset. Skyll av kamerahuset i ferskvann og la tørke om det har blitt brukt i saltvann. Tørk aldri gummipakningen med en klut eller lignende fordi støv og lo kan sette seg fast på den, noe som reduserer tettheten. LADE BATTERI Batteriet kan lades via USB-kabel til en datamaskin eller via sigarettennerplugg. Indikeringslampen lyser under lading og slukkes når batteriet er fulladet. 1. Micro SD-kort 2. USB-port 3. På/av-knapp 4. Mikrofon 5. Lukkerknapp 6. Funksjonsvelger: fotografering, videoinnspilling, trafikkovervåking 7. Indikeringslampe for drift 8. Indikeringslampe for lading 9. Feste for håndleddrem MINNEKORT OBS! Kameraet leveres uten minneskort. Sett i et minnekort før bruk. Sett Micro SD-kortet i minnekortplassen. Trykk forsiktig på minnekortet slik at det fjærer ut for å ta ut minnekortet. 7

8 SLÅ KAMERAET PÅ OG AV Trykk på på/av-knappen for å slå kameraet på og av. Kameraet slås automatisk av dersom det ikke brukes på 5 minutter, eller dersom batterinivået er for lavt. VELGE FUNKSJON Det finnes tre moduser på funksjonsvelgeren: fotografering, videoinnspilling og trafikkovervåking. Slå kameraet på, og sett funksjonsvelgeren i ønsket modus. INDIKERINGSLAMPER Driftsindikeringslampen lyser ved fotografering og videoinnspilling og når displayet slås av automatisk. Ladeindikeringslampen lyser når batteriet lades. Trykk for å veksle til avspillingsmodus. Lukkerknapp, trykk for å ta bilde. Batteriikon. VIDEOINNSPILLING Viser forstørrelsesgrad. 1. Slå kameraet på. 2. Still funksjonsvelgeren i modus for videoinnspilling. 3. Trykk på lukkerknappen eller midt på pekeskjermen for å starte og avslutte filming. Innspillingen slås automatisk av når minnekortet er fullt, eller dersom batteriet er tomt. FOTOGRAFERING 1. Slå kameraet på. 2. Still funksjonsvelgeren i modus for fotografering. 3. Trykk på lukkerknappen eller midt på pekeskjermen for å ta et bilde. Forklaringer Teller som viser antall bilder som er tatt / antall bilder som det gjenstår å ta. Viser hvilken funksjonsmodus kameraet er i. Oppløsning. Trykk på ikonet for å veksle mellom 1/3/5 megapiksel. Viser at minnekort er montert. Trykk for å zoome inn og ut. FORKLARINGER 00:12:18 Timer som indikerer hvor lang tid det er mulig å spille inn. Viser hvilken funksjonsmodus kameraet er i. Oppløsning. Trykk på ikonet for å veksle mellom HD og 640. Viser at minnekort er montert. Trykk for å zoome inn og ut. Lukkerknapp, trykk for å starte/ slutte filming. Batteriikon. Viser forstørrelsesgrad. Trykk for å veksle til avspillingsmodus. 8

9 Art TRAFIKKOVERVÅKINGSMODUS AVSPILLINGSMODUS 1. Slå kameraet på. 2. Still funksjonsvelgeren i modus for trafikkovervåking. 3. Trykk på lukkerknappen eller midt på pekeskjermen for å spille inn. Innspilt sekvens lagres hvert femte minutt. Når minnekortet er fullt, skrives den eldste videosekvensen over, og ny lagres. Trykk på avspillingsikonet avspillingsmodus. for å aktivere FORKLARINGER Angir at den aktuelle filen er i AVI-format. Angir at det finnes en fil i aktuell mappe. Forklaringer 00:12:18 Timer som indikerer hvor lang tid det er mulig å spille inn. Viser hvilken funksjonsmodus kameraet er i. Oppløsning. Trykk på ikonet for å veksle mellom HD og 640. Navn på aktuell mappe. Trykk på neste eller forrige fil. Trykk for å slette aktuell bildefil. Velg YES for å slette fil. Trykk for å starte avspilling. Nå vises tre knapper for hurtigavspilling forover og bakover og for pause i avspilling. Viser at minnekort er montert. Trykk for å zoome inn og ut. KOBLE TIL DATAMASKIN Lukkerknapp, trykk for å starte/ slutte filming. Koble kameraet til via USB-kabel til datamaskinen. Slå kameraet på. Kameraet fungerer nå som en flyttbar enhet koblet til datamaskinen. Bilder/videofilmer lagres i mappen I:\ DCIM\100MEDIA, og filer som spilles inn i trafikkovervåkingsmodus lagres i I:\DCIM\RECORDER. I er enhetsbokstav i datamaskinens filsystem. OBS! Ved bruk av Windows 2000 eller nyere trenger du ingen driver. Batteriikon. Viser forstørrelsesgrad. Trykk for å veksle til avspillings modus. OBS! Displayet slås automatisk av under innspilling for å spare strøm. Trykk på på/avknappen for å aktivere displayet. EE-AVFALL Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC). 9

10 TOIMINTAKAMERA ESITTELY JA TOIMINTA Tämä tuote on HD-tason videokuvauksella varustettu pieni ja helppokäyttöinen kamera, jolla on hyvä liikkuvien kohteiden toistokyky ja valoherkkyys ja joka tukee AVI-videomuotoa. Videota voidaan kuvata VGA- tai HD-laatuisena ja valokuvaamiseen on käytettävissä eri resoluutioita. Vesileimatoiminnolla valokuviin ja videoihin voidaan lisätä päiväys ja kellonaika. Lisäksi kameraa voidaan käyttää toistuvaan videovalvontaan, jossa tallennetut jaksot korvautuvat jatkuvasti uusilla valvontavideoilla. Tallennettua videota voidaan katsoa kameran näytöstä tai toistaa television tai tietokoneen kautta. TURVALLISUUSOHJEET Lue käyttöohje ennen käyttämistä. Tarkista ennen käyttämistä, että tuote on ehjä. Tuotetta ei saa muuntaa tai muuttaa toiseksi. Vain valtuutettu henkilöstö saa tehdä korjaustöitä. Älä altista tuotetta suoralle auringonvalolle tai lämmölle. Älä suuntaa objektiivia aurinkoa kohti, kuvakenno saattaa vaurioitua. Suojaa tuote pölyltä ja kemikaaleilta. Puhdista tuote pehmeällä, kuivalla ja puhtaalla rätillä. Älä kosketa kameran linssiä sormin. Tee varmuuskopio muistikortin sisällöstä, jos aiot käyttää sitä ensimmäistä kertaa videokamerassa. Formatoi muistikortti sitten tietokoneella. Muistikortin sisältämät tiedot voidaan menettää, jos muistikortti(a): Käytetään virheellisellä tavalla Murtuu, katoaa tai siihen kohdistuu voimakkaita iskuja. Altistuu kosteudelle, korkealle lämpötilalle tai suoralle auringonvalolle Altistuu staattiselle sähkölle tai sähkömagneettisille kentille. Otetaan pois tai jos jännite katkeaa tallennuksen tai toistamisen aikana. Etenkin kontakteihin kosketaan sormin tai metalliesineellä. Lakkaa toimimasta. Tuotetta on säilytettävä viileässä ja kuivassa paikassa. TEKNISET TIEDOT Kamera Kuvakenno ,3 miljoonaa pikseliä CMOS Toimintatilat: Kamera, videointi ja kulunvalvonta Objektiivi F3.1 f = 9,3 mm Digitaalinen zoom kertainen Suljin: Elektroninen Näyttö tuumainen TFTkosketusnäyttö Kuvaresoluutio: M (2592 x 1944), 3M (2048 x 15,6), 1M (1280 x 1024) Videoresoluutio: VGA: 640 x 480 (30 kuvaa/s) HD: 1280 x 720 (30 kuvaa/s) Valkotasapaino: Automaattinen Valotus: Automaattinen Tiedostomuoto, kuva.... JPEG Video AVI Tallennusvälineet: MicroSD-kortti (ei sisälly toimitukseen) ( 32 Gt) (sisäänrakennettu flashmuisti puuttuu) USB: USB 2.0 Mitat: x 48 x 29 mm Paino: n. 46,5 g 10

11 Järjestelmävaatimukset tietokoneelle Käyttöjärjestelmä: Windows 2000, XP, Vista, 7 Suoritin: Intel Pentium III 800 MHz tai korkeampi/ samantasoinen prosessori RAM: vähintään 512 Mt Ääni- ja grafiikkakortti:... Tuettava DirectXversiota 8 tai uudempaa versiota CD-asema kertainen tai nopeampi Kiintolevy: Vähintään 500 Mt vapaata tilaa USB-liitäntä: USB 1.1 tai 2.0 OSIEN KUVAUS VARUSTEET Vesitiivis kamerakotelo Kuori Tanko Kypäräkiinnike Kypäräkiinnikkeen hihna Imukuppikiinnitys USB-kaapeli VESITIIVIS KAMERAKOTELO Varmista, että kamerakotelon kumitiiviste on puhdas. Hius tai hiekanjyvänen voi aiheuttaa sen, että kotelo ei ole enää vesitiivis. Kytke kamera haluamaasi toimintatilaan, ennen kuin laitat sen koteloon. Huuhtele kamerakotelo puhtaalla vedellä ja anna sen kuivua, jos sitä on käytetty suolaisessa vedessä. Älä koskaan kuivaa kumitiivistettä rätillä tms., koska tällöin siihen voi tarttua pölyä tai nukkaa, joka huonontaa tiiviyttä. AKUN LATAAMINEN Akku voidaan ladata tietokoneesta USB-johdon avulla tai savukkeensytyttimen liitännän kautta. Merkkivalo palaa latauksen aina ja sammuu, kun akku on ladattu täyteen. 1. MicroSD-kortti 2. USB-liitäntä 3. Virtakytkin 4. Mikrofoni 5. Suljinpainike 6. Toimintovalitsin: valokuvaus, videointi, kulunvalvonta 7. Käytön merkkivalo 8. Latauksen merkkivalo 9. Rannehihnan kiinnike MUISTIKORTTI HUOMIO! Kameran mukana ei toimiteta muistikorttia. Aseta kameraan muistikortti ennen käyttöä. Aseta MicroSD-kortti muistikortille varattuun paikkaan. Poista muistikortti painamalla sitä varovasti, jotta se ponnahtaa ulos. 11

12 KAMERAN KYTKEMINEN PÄÄLLE/POIS Kytke kamera päälle/pois painamalla virtapainiketta. Kamera kytkeytyy automaattisesti pois päältä, jos sitä ei käytetä 5 minuuttiin tai jos akun varaus on vähissä. TOIMINNON VALITSEMINEN Toimintovalitsimella on kolme asentoa: valokuvaus, videointi ja kulunvalvonta. Kytke kamera päälle ja aseta toimintovalitsin haluamaasi asentoon. MERKKIVALOT Käytön merkkivalot palavat valokuvauksen ja videoinnin aikana ja kun näyttö kytkeytyy automaattisesti pois toiminnasta. Latauksen merkkivalo vilkkuu, kun akkua ladataan. VIDEOINTI Suljinpainike, ota kuva painamalla tätä. Akkukuvake Näyttää suurennusasteen. Valitse toistotila painamalla tätä. 1. Kytke kamera päälle. 2. Aseta toimintovalitsin videointiasentoon. 3. Aloita videointi painamalla suljinpainiketta tai koskettamalla kosketusnäyttöä sen keskeltä. Videointi katkeaa automaattisesti, kun muistikortti on täynnä tai akun varaus loppuu. VALOKUVAUS 1. Kytke kamera päälle. 2. Aseta toimintovalitsin valokuvausasentoon. 3. Ota kuva painamalla suljinpainiketta tai koskettamalla kosketusnäyttöä sen keskeltä. Selitykset Laskin, joka näyttää otettujen kuvien/jäljellä olevien kuvien määrän. Näyttää, missä toimintotilassa kamera on. Resoluutio. Voit vaihtaa 1/3/5 megapikselin välillä painamalla kuvaketta. Näyttää, että kamerassa on muistikortti. Paina tätä lähentääksesi/ loitontaaksesi kuvaa. SELITYKSET 00:12:18 Ajastin, joka ilmoittaa, kuinka kauan vielä voidaan tallentaa. Näyttää, missä toimintotilassa kamera on. Resoluutio. Voit vaihtaa HD:n ja 640:n välillä painamalla kuvaketta. Näyttää, että kamerassa on muistikortti. Paina tätä lähentääksesi/l oitontaaksesi kuvaa. Suljinpainike, aloita/lopeta videointi painamalla tätä. Akkukuvake Näyttää suurennusasteen. Valitse toistotila painamalla tätä. 12

13 Art KULUNVALVONTATILA TOISTOTILA 1. Kytke kamera päälle. 2. Aseta toimintovalitsin kulunvalvonnan asentoon. 3. Aloita tallentaminen painamalla suljinpainiketta tai koskettamalla kosketusnäyttöä sen keskeltä. Kuvattu jakso tallennetaan viiden minuutin välein. Kun muistikortilla ei ole enää tilaa, uusi videopätkä tallennetaan vanhimman päälle. Aktivoi toistotila painamalla toistokuvaketta SELITYKSET Ilmoittaa, että tiedosto on AVI-muotoinen. Ilmoittaa, että valitussa kansiossa on tiedosto. SELITYKSET 00:12:18 Ajastin, joka ilmoittaa, kuinka kauan vielä voidaan tallentaa. Näyttää, missä toimintotilassa kamera on. Resoluutio. Voit vaihtaa HD:n ja 640:n välillä painamalla kuvaketta. Yhdistä kamera tietokoneeseen USB-johdon avulla. Kytke kamera päälle. Kamera toimii nyt tietokoneeseen liitettynä erillisenä yksikkönä. Kuvat/videot tallennetaan kansioon I:\ DCIM\100MEDIA ja kulunvalvontatilassa tallennetut tiedostot kansioon I:\DCIM\RECORDER. I on levyaseman tunnus tietokoneen tiedostojärjestelmässä. HUOMIO! Jos käyttöjärjestelmä on Windows 2000 tai uudempi, ajuria ei tarvitse asentaa. Suljinpainike, aloita/lopeta tallennus painamalla tätä. Akkukuvake Näyttää suurennusasteen. Valitse toistotila painamalla tätä. Poista kulloinenkin kuvatiedosto painamalla tätä. Poista tiedosto valitsemalla YES (kyllä). YHDISTÄMINEN TIETOKONEESEEN Paina tätä lähentääksesi/ loitontaaksesi kuvaa. Katso seuraava tai edellinen tiedosto painamalla tätä. Aloita toistaminen painamalla tätä. Tällöin näytetään kolme painiketta pikatoistoa eteen- tai taaksepäin sekä toiston keskeyttämistä varten. Näyttää, että kamerassa on muistikortti. Kulloisenkin kansion nimi. HUOMIO! Näyttö kytkeytyy automaattisesti pois päältä tallentamisen aikana virran säästämiseksi. Aktivoi näyttö painamalla virtapainiketta. ELEKTRONIIKKAJÄTE Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivien 2012/19/EU ja 2006/66/EC mukaisesti). 13

14 ACTIONKAMERA Introduktion og funktion Produktet er et lille og praktisk kamera, der kan optage i HD-video, god gengivelse af bevægelige motiver, god lysfølsomhed og understøttelse af videoformatet AVI. Videooptagelse kan ske i VGA- eller HD-kvalitet, og fotografering kan ske i forskellige opløsninger. Vandmærkefunktionen giver fotos med dato og tidspunkt samt visning af dato og tidspunkt ved videooptagelse. Kameraet kan desuden bruges til cyklisk optagelse, hvor optagede sekvenser erstattes af nye ved løbende overvågning. Optagede videoer kan ses i displayet eller afspilles på tv eller computer. SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs manualen inden brug. Kontrollér, at produktet er helt før brug. Produktet må ikke ændres eller ombygges. Alle reparationer skal udføres af autoriseret elektriker. Produktet må ikke udsættes for direkte sollys eller varme. Undgå at rette objektivet mod solen, da billedsensoren kan tage skade. Beskyt produktet mod støv og kemikalier. Rengør produktet med en blød, tør og ren klud. Undgå at røre ved kameralinsen med fingrene. Sikkerhedskopiér data på hukommelseskortet, som du regner med at skulle bruge, hvis det er første gang, det skal bruges i videokameraet. Formatér derefter hukommelseskortet i en computer. Data på hukommelseskortet kan gå tabt, hvis hukommelseskortet: Bruges forkert Knækkes, tabes eller udsættes for kraftige stød. Udsættes for fugt, høje temperaturer eller direkte sollys Udsættes for statisk elektricitet eller elektromagnetiske felter. Tages ud, eller hvis spændingen afbrydes under optagelse eller afspilning. Især kontakterne berøres med fingrene eller med en metalgenstand. ikke fungerer længere. Produktet skal opbevares tørt og køligt. TEKNISKE DATA Kamera Billedsensor CMOS med 1,3 millioner pixel Funktionstilstande: Kamera, videooptagelse og trafikovervågning Objektiv F3.1 f=9,3 mm Digital zoom gange Lukker: Elektronisk Display tommer TFT berøringsskærm Billedopløsning: M (2592x1944), 3M (2048x15,6), 1M (1280x1024) Videopløsning: VGA: 640x480 (30 billeder/s) HD: 1280x720 (30 billeder/s) Hvidbalance: Automatisk Eksponering: Automatisk Filformat, billede JPEG Video AVI Lagermedie: Mikro SD-kort (medfølger ikke) ( 32 GB) (ingen indbygget flashhukommelse) USB: USB 2.0 Mål: x48x29 mm Vægt: ca. 46,5 g 14

15 Systemkrav computer Operativsystem: Windows 2000, XP, Vista, 7 Processor: Intel Pentium III 800 MHz eller højere/ tilsvarende processor RAM: mindst 512 MB Lydkort og grafikkort:.... Skal understøtte DirectX 8 eller senere CD-afspiller x eller hurtigere Harddisk: Mindst 500 MB ledig plads USB-port: USB 1.1 eller 2.0 DETALJERET OVERSIGT Tilbehør Vandtæt kamerahus Skal Stang Hjelmholder Rem til hjelmholder Sugekopholder USB-kabel VANDTÆT KAMERAHUS Sørg for, at gummipakningen på kamerahuset er ren. Hår eller sandkorn kan betyde, at huset ikke længere er vandtæt. Sæt kameraet i den ønskede funktionstilstand, inden det anbringes i kamerahuset. Skyl kamerahuset i ferskvand og lad det tørre, hvis det har været anvendt i saltvand. Tør aldrig gummipakningen med en klud eller lignende, da støv og fnug kan sætte sig fast på den og nedsætte tætheden. OPLADNING AF BATTERI Batteriet kan oplades USB-kabel til en computer eller via et stik til cigartænderen. Indikatorlampen lyser under opladning, og slukkes, når batteriet er fuldt opladet. 1. Mikro SD-kort 2. USB-port 3. Tænd/sluk-knap 4. Mikrofon 5. Stopknap 6. Funktionsvælger: fotografering, videooptagelse, trafikovervågning 7. Indikatorlampe for drift 8. Indikatorlampe for opladning 9. Holder til håndledsrem HUKOMMELSESKORT OBS! Kameraet leveres uden hukommelseskort. Sæt et hukommelseskort i inden brug. Sæt Mikro SD-kortet i hukommelseskortholderen. Tryk forsigtigt på hukommelseskortet, så fjederen skubber det ud, når du ønsker at tage det ud. 15

16 TÆND/SLUK FOR KAMERAET Tryk på tænd-/sluk-knappen for at henholdsvis tænde og slukke for kameraet. Kameraet slukkes automatisk, hvis det ikke er blevet brugt i 5 minutter, eller hvis batteriniveauet er for lavt. VÆLG FUNKTION Funktionsvælgeren har tre indstillinger: fotografering, videooptagelse og trafikovervågning. Tænd for kameraet og sæt funktionsvælgeren i den ønskede position. INDIKATORLAMPER Driftindikatorlampen lyser ved fotografering, videooptagelse og ved automatisk slukning af displayet. Opladningsindikatorlampen lyser, når batteriet oplades. Lukkerknap, tryk for at tage et billede. Batteriikon VIDEOOPTAGELSE Viser forstørrelsesgraden. Tryk for at skifte til optagetilstand. 1. Tænd for kameraet. 2. Sæt funktionsvælgeren i tilstanden for videooptagelse. 3. Tryk på lukkerknappen eller midt på berøringsskærmen for at begynde eller holde op med at filme. Optagelsen afbrydes automatisk, når hukommelseskortet er fuldt, eller hvis batteriet er tomt. Fotografering 1. Tænd for kameraet. 2. Sæt funktionsvælgeren i tilstanden for fotografering. 3. Tryk på lukkerknappen eller midt på berøringsskærmen for at tage et billede. Forklaringer Tæller, der viser det antal billeder, der er taget/man stadig kan tage. Viser, hvilken funktionstilstand kameraet er i. Opløsning. Tryk på ikonet for at skifte mellem 1/3/5 megapixel. Viser, at hukommelseskortet er isat. Tryk for at zoome ind eller ud. FORKLARINGER 00:12:18 Timer, der viser, hvor længe man kan indspille. Viser, hvilken funktionstilstand kameraet er i. Opløsning. Tryk på ikonet for at skifte mellem HD og 640. Viser, at hukommelseskortet er isat. Tryk for at zoome ind eller ud. Lukkerknap, tryk for at begynde/ holde op med at filme. Batteriikon Viser forstørrelsesgraden. Tryk for at skifte til afspilningstilstand. 16

17 Art TRAFIKOVERVÅGNINGSTILSTAND 1. Tænd for kameraet. 2. Sæt funktionsvælgeren i tilstanden for trafikovervågning. 3. Tryk på lukkerknappen eller midt på berøringsskærmen for at optage. De optagede sekvenser gemmes hvert femte minut. Når hukommelseskortet er fyldt, overskrives den ældste videosekvens, og den nye gemmes. FORKLARINGER Angiver, at den aktuelle fil er i AVI-format. Angiver, at der ligger en fil i den aktuelle mappe. Navnet på den aktuelle mappe. 00:12:18 Tryk for at slette den aktuelle billedfil. Vælg YES for at slette filen. Tryk for at starte afspilning. FORKLARINGER Timer, der viser, hvor længe man kan indspille. Tryk for at gå til henholdsvis næste og foregående fil. Viser, hvilken funktionstilstand kameraet er i. Nu vises der tre knapper for hurtigafspilning henholdsvis fremad og bagud og til at sætte afspilningen på pause. Opløsning. Tryk på ikonet for at skifte mellem HD og 640. TILSLUT TIL COMPUTER Viser, at hukommelseskortet er isat. Tilslut kameraet til computeren ved hjælp af USB-kablet. Tænd for kameraet. Kameraet fungerer nu som en mobil enhed, der er tilsluttet computeren. Billeder/videofilm gemmes i mappen I:\ DCIM\100MEDIA og filer, der indspilles i trafikovervågningstilstand gemmes i I:\DCIM\ RECORDER. I er enhedsbogstavet i computerens filsystem. OBS! Hvis man bruger Windows 2000 eller nyere, behøver man ikke installere nogen driver. Tryk for at zoome ind eller ud. Lukkerknap, tryk for at begynde/ holde op med at filme. Batteriikon Viser forstørrelsesgraden. Tryk for at skifte til optagetilstand. OBS! Displayet slukkes automatisk under optagelse for at spare strøm. Tryk på tænd/ sluk-knappen for at aktivere displayet. EL-AFFALD Brugte elektriske og elektroniske produkter, også alle typer batterier, skal afleveres der, hvor der indsamles til genbrug. (Iht. direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC). AFSPILNINGSTILSTAND Tryk på afspilningsikonet afspilningstilstanden. for at aktivere 17

18 Art

PUMPAUTOMAT PA 1100A PUMPEAUTOMAT PA 1100A AUTOMAATTIPUMPPU PA 1100A PUMPEAUTOMAT PA 1100A

PUMPAUTOMAT PA 1100A PUMPEAUTOMAT PA 1100A AUTOMAATTIPUMPPU PA 1100A PUMPEAUTOMAT PA 1100A 17-381_manual_120507.indd 2012-05-7, 13.17.02 Art. 17-381 PUMPAUTOMAT PA 1100A PUMPEAUTOMAT PA 1100A AUTOMAATTIPUMPPU PA 1100A PUMPEAUTOMAT PA 1100A Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB PUMPAUTOMAT

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING. Externt kabinett Eksternt kabinett Ulkoinen kotelo

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING. Externt kabinett Eksternt kabinett Ulkoinen kotelo KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Externt kabinett Eksternt kabinett Ulkoinen kotelo Ver. 001-200702 Modell/Malli: HD-343-U2S Nr/Nro: 38-2360 2 Externt kabinett Artikelnummer 38-2360, modell HD-343-U2S SVENSKA

Lisätiedot

Comfort Contego Bruksanvisning

Comfort Contego Bruksanvisning Comfort Contego Bruksanvisning Läs bruksanvisningen innan du använder denna produkt. Sverige Danmark Suomi Comfort Contego T800 Sändare Comfort Contego R800 Mottagare Innehållsförteckning Sida Introduktion

Lisätiedot

MARINStEREo/CD MARINStEREo/CD-SPILLER VENEStEREot/CD MARINStEREo/CD

MARINStEREo/CD MARINStEREo/CD-SPILLER VENEStEREot/CD MARINStEREo/CD MARINStEREo/CD MARINStEREo/CD-SPILLER VENEStEREot/CD MARINStEREo/CD FM/AM(RDS)/CD/USB/MP3/WMA 2011 Biltema Nordic Services AB Marinstereo/CD Denna manual innehåller viktig information om hur produkten

Lisätiedot

ConvertaMAX 20/26 BA 550 / BA 650

ConvertaMAX 20/26 BA 550 / BA 650 ConvertaMAX 20/26 BA 550 / BA 650 Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Advance MODELS 56397010, 56397011 Nilfisk MODELS 56397012, 56397013 Dansk Norsk Svenska Suomi 9/99 revised 1/01 Form Number 56041459

Lisätiedot

Dansk Brugervejledning Suomi Käyttöopas Norsk Bruksanvisning Svenska Handbok

Dansk Brugervejledning Suomi Käyttöopas Norsk Bruksanvisning Svenska Handbok Dansk Brugervejledning Suomi Käyttöopas Norsk Bruksanvisning Svenska Handbok Contents Dansk...3 Suomi...25 Norsk...47 Svenska...69 Declaration of Conformity...77 2 Dansk Brugervejledning 3 Indhold 4 1.

Lisätiedot

SLaDDLöST MaSKINSET OPPLaDBaRT MaSKINSETT akkukäyttöinen TyöKONESaRJa LEDNINgSFRIT MaSKINSæT

SLaDDLöST MaSKINSET OPPLaDBaRT MaSKINSETT akkukäyttöinen TyöKONESaRJa LEDNINgSFRIT MaSKINSæT SLaDDLöST MaSKINSET OPPLaDBaRT MaSKINSETT akkukäyttöinen TyöKONESaRJa LEDNINgSFRIT MaSKINSæT MK 8V Original manual 2010 Biltema Nordic Services AB Sladdlöst Maskinset MK 8V INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2.

Lisätiedot

BRUGSVEJLEDNING TIL PC TIETOKONEEN KÄYTTÖOHJE

BRUGSVEJLEDNING TIL PC TIETOKONEEN KÄYTTÖOHJE BRUGSVEJLEDNING TIL PC TIETOKONEEN KÄYTTÖOHJE DA FI Kære kunde Nogle af kameraillustrationerne i brugsanvisningen kan variere lidt i forhold til Deres kamera. Windows er enten et registreret varemærke

Lisätiedot

alarm clock // radio controlled //

alarm clock // radio controlled // Electronics alarm clock // radio controlled // Radio controlled (100% accurate) // Alarm function with snooze // Indoor thermometer // Calendar with day of week // Type 4943 4943_UL_UVN_100214.indd 1 2/13/2014

Lisätiedot

Dansk. Suomi. Svenska INSTRUKTIONSMANUAL KÄYTTÖOPAS ANVÄNDARHANDBOK

Dansk. Suomi. Svenska INSTRUKTIONSMANUAL KÄYTTÖOPAS ANVÄNDARHANDBOK Dansk Suomi Svenska INSTRUKTIONSMANUAL KÄYTTÖOPAS ANVÄNDARHANDBOK Dansk Tak, fordi du har valgt et Canon-produkt. Canon Speedlite 320EX er en flash med mange funktioner beregnet til brug sammen med Canon

Lisätiedot

Webbkamera Webb-kamera

Webbkamera Webb-kamera KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Ver. 001-200503 Webbkamera Webb-kamera Modell/Malli: TWC-30XOP Nr/Nro: 38-1504 SE Beskrivning 3 funktioner: Videokonferens, Videomail, Chattning Bildsensor: CMOS sensor Upplösning:

Lisätiedot

MD80. Käyttöohje. Myyntipakkauksen sisältö. Tutustu huolellisesti käyttöohjeisiin ennen laitteen käyttämistä.

MD80. Käyttöohje. Myyntipakkauksen sisältö. Tutustu huolellisesti käyttöohjeisiin ennen laitteen käyttämistä. MD80 Käyttöohje Tutustu huolellisesti käyttöohjeisiin ennen laitteen käyttämistä. Myyntipakkauksen sisältö MD80 -videokamera USB-johto Kiinnitysteline ja jalusta Ohjelmisto-CD Käyttöohje REC/Stop Kamera

Lisätiedot

Electronic Service Manuals

Electronic Service Manuals Electronic Service Manuals This electronic document is provided as a service to our customers. We do not create the contents of the information contained in this document. Should you have detailed questions

Lisätiedot

BENSIN/DIESELSUG BENSIN-/DIESELSUGER BENSIININ/DIESELPOLTTOAINEEN IMULAITE BENZIN/DIESELPUMPE

BENSIN/DIESELSUG BENSIN-/DIESELSUGER BENSIININ/DIESELPOLTTOAINEEN IMULAITE BENZIN/DIESELPUMPE BENSIN/DIESELSUG BENSIN-/DIESELSUGER BENSIININ/DIESELPOLTTOAINEEN IMULAITE BENZIN/DIESELPUMPE Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Lisätiedot

1 Sätt in tryckknappen A i ramen B framifrån, se till att den fastnar med ett klickande. Symbolen "+" på batterifacket måste vara uppåt.

1 Sätt in tryckknappen A i ramen B framifrån, se till att den fastnar med ett klickande. Symbolen + på batterifacket måste vara uppåt. CONNECT radiotryckknapp Merten009V0--000/0 sv CONNECT radiotryckknapp Bruksanvisning no fi För din säkerhet CONNECT radiotryckknapp, -kanal Art.nr WDE0090, WDE0090, WDE0090 CONNECT Radiotryckknapp, -kanal

Lisätiedot

C 6U. Cirkelsåg Randsav Sirkelsag Sirkkelisaha Circular Saw. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions

C 6U. Cirkelsåg Randsav Sirkelsag Sirkkelisaha Circular Saw. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions Cirkelsåg Randsav Sirkelsag Sirkkelisaha Circular Saw C 6U Läs bruksanvisningen noga igenom före verktygets användning. Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug. Les grundig og forstå

Lisätiedot

... DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 17 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 32 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 47

... DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 17 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 32 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 47 ESF6510LOW ESF6510LOX...... DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 17 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 32 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 47 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER...............................................

Lisätiedot

Ice Cream Box For fresh and creamy ice cream

Ice Cream Box For fresh and creamy ice cream Ice Cream Box For fresh and creamy ice cream Up to 1.5 L ready ice cream Timer > 30 minutes Recipe included 2 inner bowls included Pre-freezing bowls Bruksanvisning - svenska...sida 3-12 Brugsanvisning

Lisätiedot

Hair Trimmer SHBS 1000 A1

Hair Trimmer SHBS 1000 A1 PERSONAL CARE Hair Trimmer SHBS 1000 A1 Hiusleikkuri Käyttö- a turvaoheet Hårklippare Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Hårtrimmer Brugs- og sikkerhedsanvisninger Käännä ennen lukemista molemmat

Lisätiedot

FRAMTID DK NO FI SE OV10

FRAMTID DK NO FI SE OV10 FRAMTID DK NO FI SE OV10 DANSK 4 NORSK 20 SUOMI 35 SVENSKA 51 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Produktbeskrivelse 5 Før ibrugtagning 6 Daglig brug 7 Tilberedningstabeller 11 Vedligeholdelse og rengøring

Lisätiedot

PRINT & WEB VERSION 14T, 18T & 23T PRODUCTS VERSION. Användarmanual (Svensk) Brukerhåndbok (Norsk) Ohjekirja (Suomi)

PRINT & WEB VERSION 14T, 18T & 23T PRODUCTS VERSION. Användarmanual (Svensk) Brukerhåndbok (Norsk) Ohjekirja (Suomi) PRINT & WEB VERSION 14T, 18T & 23T PRODUCTS VERSION Användarmanual (Svensk) Brukerhåndbok (Norsk) Ohjekirja (Suomi) Tack för ditt val av Opranic! Med detta köp, har du valt en modern, högkvalitativ värmare.

Lisätiedot

brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning

brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning Køleskab Jääkaappi Kjøleskap Kylskåp ERC37208W ERC37255W ERC37255X 2 electrolux Indhold Electrolux. Thinking of you. Se mere om, hvordan vi tænker

Lisätiedot

HUOMAUTUS. Turvallisuustiedot. TÄRKEÄÄ -Lue nämä ohjeet kokonaan ennen asennusta tai käyttöä.

HUOMAUTUS. Turvallisuustiedot. TÄRKEÄÄ -Lue nämä ohjeet kokonaan ennen asennusta tai käyttöä. Sisältö Sisältö... 1 Turvallisuustiedot... 2 TÄRKEÄÄ -Lue nämä ohjeet kokonaan ennen asennusta tai käyttöä... 2 Aloittaminen... 3 Ilmoitukset & ominaisuudet & varusteet... 3 Ympäristötietoa... 3 Valmiustilan

Lisätiedot

Digital HD Video Camera Recorder

Digital HD Video Camera Recorder 4-416-299-51(1) Digital HD Video Camera Recorder Mer information finns på: Se også: Katso lisätietoja myös osoitteesta: De asemenea, consultaţi: http://www.sony.net/sonyinfo/support/ Bruksanvisning Betjeningsvejledning

Lisätiedot

Kompressor/Kompressori

Kompressor/Kompressori Bruksanvisning/Käyttöohje Kompressor/Kompressori Art. 17-620 Art. 17-625 Art. 17-630 Art. 17-635 Art. 17-640 Art. 17-645 Art. 17-6030 Art. 17-6033 Art. 17-6040 Art. 17-6043 S N Fin S FUNKTION Kompressorn

Lisätiedot

Avfuktare DS12/15/28/36, DSL60 & ED50

Avfuktare DS12/15/28/36, DSL60 & ED50 Avfuktare DS12/15/28/36, DSL60 & ED50 Hygrostatvred Varningslampa Fläktvred Frontgaller Luftfilter Slangkoppling Vattenbehållare Världsledande avfuktare från Wood s WC Wood är en världsledande tillverkare

Lisätiedot

RTI95 ON DEMAND. Installationsguide Installationsvejledning Asennusopas. Inspelningsbar HD-box för TV via antenn

RTI95 ON DEMAND. Installationsguide Installationsvejledning Asennusopas. Inspelningsbar HD-box för TV via antenn RTI95 ON DEMAND Inspelningsbar HD-box för TV via antenn Digitalboks med optagefunktion til HD modtagelse Kirjoitettavien digitaalisten laatikko TV antennin kautta Installationsguide Installationsvejledning

Lisätiedot

1 / 16 1 SPISLÄKT 760 OPAL S INSTALLATION Spisfläkt 760 OPAL är tillverkad för montering på vägg. läkten är utrustad med Easy-Clean motorpaket, halogenlampor och metalltrådsfilter. Spisfläkten har fyra

Lisätiedot

... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 18 NO FRYSER BRUKSANVISNING 34 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 50

... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 18 NO FRYSER BRUKSANVISNING 34 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 50 EUF2944AOW EUF2944AOX EUF2944AOK EUF2944AEX EUF2944AEW EUF2944ACX EUF2944ACW...... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 18 NO FRYSER BRUKSANVISNING 34 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 50 2 www.electrolux.com

Lisätiedot

UHB51-1500 INSTRUCTIONS FOR USE. 12/12 revised 5/13 FORM NO. 56091086. Dansk (2-9) Norsk (10-17) Svenska (18-25) Suomi (26-33)

UHB51-1500 INSTRUCTIONS FOR USE. 12/12 revised 5/13 FORM NO. 56091086. Dansk (2-9) Norsk (10-17) Svenska (18-25) Suomi (26-33) 12/12 revised 5/13 FORM NO. 56091086 Model: 01610A This manual is only for machines after serial number 3000117136. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje DK NO SE FI Dansk (2-9) Norsk

Lisätiedot