ACTIONKAMERA ACTION-KAMERA TOIMINTAKAMERA ACTIONKAMERA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ACTIONKAMERA ACTION-KAMERA TOIMINTAKAMERA ACTIONKAMERA"

Transkriptio

1 ACTIONKAMERA ACTION-KAMERA TOIMINTAKAMERA ACTIONKAMERA Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, Helsingborg. Tel: Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: Maahantuoja/Importör: Biltema Suomi Oy, Iltaruskontie 2, FIN Helsinki/Helsingfors. Puh.: Importør: Biltema Danmark A/S, Boks 175, 9230 Svenstrup J, Tlf.: Originalmanual

2 ACTIONKAMERA INTRODUKTION OCH FUNKTION Produkten är en liten och lätthanterlig kamera med prestanda för HD-video, god återgivning av rörliga motiv, bra ljuskänslighet och med stöd för videoformatet AVI. Videoinspelning kan ske i VGA- eller HD-kvalitet och fotografering kan göras med olika upplösning. Vattenstämplingsfunktionen ger foto med datum och tid samt visning av datum och tid vid videoinspelning. Dessutom kan kameran användas för cyklisk inspelning där inspelade sekvenser ersätts av nya vid kontinuerlig övervakning. Inspelad video kan granskas på displayen eller spelas upp på TV eller dator. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs manualen före användning. Kontrollera att produkten är hel före användning. Produkten får inte modifieras eller byggas om. Alla reparationer ska utföras av behörig personal. Produkten får inte utsättas för direkt solsken eller värme. Rikta inte objektivet mot solen, bildsensorn kan skadas. Skydda produkten från damm och kemikalier. Rengör produkten med mjuk, torr och ren trasa. Rör inte kameralinsen med fingrarna. Säkerhetskopiera data på minneskortet du tänker använda om det är första gången det ska användas i videokameran. Formatera sedan minneskortet i en dator. Produkten ska förvaras svalt och torrt. Data på minneskortet kan gå förlorat om minneskortet: Används på felaktigt sätt. Bryts, tappas eller utsätts för kraftiga stötar. Utsätts för fukt, höga temperaturer eller direkt solljus. Utsätts för statisk elektricitet eller elektromagnetiska fält. Tas ut eller om spänningen bryts under ineller uppspelning. Kontakterna vidrörs med fingrarna eller med ett metallföremål. Slutar fungera. Produkten ska förvaras svalt och torrt. TEKNISKA DATA Kamera Bildsensor ,3 miljoner pixlar CMOS Funktionslägen: Kamera, videoinspelning och trafikövervakning Objektiv F3.1 f=9,3 mm Digital zoom gånger Slutare: Elektronisk Display tums TFT pekskärm Bildupplösning: M (2592x1944), 3M (2048x15,6), 1M (1280x1024) Videoupplösning: VGA: 640x480 (30 bilder/s) HD: 1280x720 (30 bilder/s) Vitbalans: Automatisk Exponering: Automatisk Filformat,bild JPEG Video AVI Lagringsmedia: Micro SD-kort (medföljer ej) ( 32 GB) (inbyggt flashminne saknas) USB: USB 2.0 Mått: x48x29 mm Vikt: ca 46,5 g 2

3 Systemkrav Dator Operativsystem: Windows 2000, XP, Vista, 7 Processor: Intel Pentium III 800 MHz eller högre/ likvärdig processor RAM: minst 512 MB Ljudkort och grafikkort:.. Måste ha stöd för DirectX 8 eller senare CD-spelare x eller snabbare Hårddisk: Minst 500 MB ledigt utrymme USB-port: USB 1,1 eller 2.0 DETALJÖVERSIKT Tillbehör Vattentätt kamerahölje Skal Stång Hjälmfäste Rem till hjälmfäste Sugkoppsfäste USB-kabel VATTENTÄTT KAMERAHÖLJE Se till att gummitätningen på kamerahöljet är rent. Hårstrå eller sandkorn kan orsaka att höljet inte längre är vattentätt. Ställ kameran i önskat funktionsläge innan den placeras i kamerahöljet. Skölj av kamerahöljet i färskt vatten och låt torka om den använts i saltvatten. Torka aldrig gummipackningen med trasa eller liknande då damm och ludd kan fastna på den vilket försämrar tätheten LADDA BATTERI Batteriet kan laddas via USB-kabel till en dator eller via cigarettändarplugg. Indikeringslampan lyser under laddning och släcks då batteriet är fulladdat. 1. Micro SD-kort 2. USB-port 3. På-/av-knapp 4. Mikrofon 5. Slutarknapp 6. Funktionsväljare: fotografering, videoinspelning, trafikövervakning 7. Indikeringslampa för drift 8. Indikeringslampa för laddning 9. Fäste för handledsrem MINNESKORT OBS! Kameran levereras utan minneskort. Sätt i ett minneskort innan användning. Sätt i Micro SD-kortet i minneskortplatsen. Tryck försiktigt på minneskortet så att det fjädrar ut för att ta ut minneskortet. 3

4 STARTA/STÄNG AV KAMERAN Tryck på-/av-knappen för att starta respektive stänga av kameran. Kameran stängs av automatiskt om den inte används på 5 minuter eller då batterinivån är för låg. VÄLJA FUNKTION Det finns tre lägen på funktionsväljaren, fotografering, videoinspelning och trafikövervakning. Starta kameran och sätt funktionsväljaren i önskat läge. INDIKERINGSLAMPOR Driftindikeringslampan lyser vid fotografering, videoinspelning och vid automatisk avstängning av displayen. Laddningsindikeringslampan lyser då batteriet laddas. Slutarknapp, tryck för att ta bild. Batteriikon VIDEOINSPELNING Visar förstoringsgraden. Tryck för att växla till uppspelningsläge. 1. Starta kameran. 2. Ställ funktionsväljaren i läget för videoinspelning. 3. Tryck på slutarknappen eller mitt på pekskärmen för att starta respektive sluta filma. Inspelningen stängs av automatiskt när minneskortet är fullt eller om batteriet tar slut. FOTOGRAFERING 1. Starta kameran. 2. Ställ funktionsväljaren i läget för fotografering. 3. Tryck på slutarknappen eller mitt på pekskärmen för att ta en bild. Förklaringar Räknare som visar antalet tagna bilder/antalet återstående bilder att ta. Visar vilket funktionsläge kameran är i. Upplösning. Tryck på ikonen för att växla mellan 1/3/5 megapixel. Visar att minneskort är monterat. Tryck för att zooma in respektive ut. Förklaringar 00:12:18 Timer som indikerar hur lång tid det går att spela in. Visar vilket funktionsläge kameran är i. Upplösning. Tryck på ikonen för att växla mellan HD och 640. Visar att minneskort är monterat. Tryck för att zooma in respektive ut. Slutarknapp, tryck för att starta/sluta filma. Batteriikon Visar förstoringsgraden. Tryck för att växla till uppspelningsläge. 4

5 Art TRAFIKÖVERVAKNINGSLÄGE UPPSPELNINGSLÄGE 1. Starta kameran. 2. Ställ funktionsväljaren i läget för trafikövervakning. 3. Tryck på slutarknappen eller mitt på pekskärmen för att spela in. Inspelad sekvens sparas var femte minut. När minneskortet är slut skrivs den äldsta videosekvensen över och ny sparas. Tryck på uppspelningsikonen vera uppspelningsläge. för att akti- Förklaringar AVI-format. Anger att det finns en fil i aktuell mapp. Förklaringar 00:12:18 Timer som indikerar hur lång tid det går att spela in. Visar vilket funktions läge kameran är i. Upplösning. Tryck på ikonen för att växla mellan HD och 640. Tryck för att zooma in respektive ut. Tryck för att radera aktuell bildfil. Välj YES för att radera fil. ANSLUTA TILL DATOR Anslut kameran via USB-kabeln till datorn. Starta kameran. Kameran fungerar nu som en flyttbar enhet ansluten till datorn. Bilder/videofilmer sparas i mappen I:\ DCIM\100MEDIA och filer som spelas in i trafikövervakningsläge sparas i I:\DCIM\RECORDER. I är enhetsbokstav i datorns filsystem. OBS! Används Windows 2000 eller senare behöver ingen drivrutin installeras. Slutarknapp, tryck för att starta/ sluta filma. Batteriikon Tryck nästa respektive föregående fil. Tryck för att starta uppspelning. Nu visas tre knappar för snabbuppspelning framåt respektive bakåt samt pausa uppspelningen. Visar att minneskort är monterat. Namn på aktuell mapp. Visar förstoringsgraden. Tryck för att växla till uppspelningsläge. OBS! Displayen stängs av automatiskt under inspelning för att spara ström. Tryck på på-/ av-knappen för att aktivera displayen. EL-AVFALL Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2012/19/EU och 2006/66/EC). 5

6 ACTION-KAMERA INNLEDNING OG FUNKSJON Dette er et lite og letthåndterlig kamera med ytelse for HD-video, god gjengivelse av bevegelige motiver, god lysfølsomhet og støtte for videoformatet AVI. Videoinnspilling kan skje i VGA- eller HD-kvalitet, og fotografering kan utføres med ulike oppløsninger. Vannmerkingsfunksjonen gir foto med data og klokkeslett samt visning av dato og klokkeslett ved videoinnspilling. I tillegg kan kameraet brukes for syklisk innspilling der innspilte sekvenser erstattes av nye ved kontinuerlig overvåking. Innspilt video kan studeres i displayet eller avspilles på TV eller datamaskin. SIKKERHETSFORSKRIFTER Les bruksanvisningen før bruk. Kontroller at produktet er helt før bruk. Produktet må ikke modifiseres eller bygges om. Alle reparasjoner skal utføres av kyndig personale. Produktet må ikke utsettes for direkte solskinn eller varme. Rett ikke objektivet mot solen, bildesensoren kan skades. Beskytt produktet mot støv og kjemikalier. Rengjør produktet med en myk, tørr og ren klut. Berør ikke kameralinsen med fingrene. Sikkerhetskopier data på minnekortet du har tenkt å bruke dersom det er første gangen det skal brukes i videokameraet. Formater deretter minnekortet i en datamaskin. Data på minnekortet kan gå tapt dersom minnekortet: Brukes på feil måte. Brekkes, mistes i bakken eller utsettes for kraftig støt. Utsettes for fukt, høye temperaturer eller direkte sollys. Utsettes for statisk elektrisitet eller elektromagnetiske felt. Tas ut eller dersom strømmen brytes under inn- eller avspilling. Spesielt kontaktene berøres med fingrene eller med en metallgjenstand. Slutter å fungere. Produktet skal oppbevares tørt og kjølig. TEKNISKE DATA Kamera Bildesensor ,3 millioner piksler CMOS Funksjonsmoduser:..... Kamera, videoinnspilling og trafikkovervåking Objektiv F3.1 f=9,3 mm Digital zoom ganger Lukker: Elektronisk Display tommers TFT pekeskjerm Bildeoppløsning: M (2592x1944), 3M (2048x15,6), 1M (1280x1024) Videooppløsning: VGA: 640x480 (30 bilder/s) HD: 1280x720 (30 bilder/s) Hvitbalanse: Automatisk Eksponering: Automatisk Filformat, bilde: JPEG Video: AVI Lagringsmedia: Micro SD-kort (medfølger ikke) ( 32 GB) (har ikke innebygd flashminne) USB: USB 2.0 Mål: x48x29 mm Vekt: ca. 46,5 g 6

7 Systemkrav datamaskin Operativsystem: Windows 2000, XP, Vista, 7 Prosessor: Intel Pentium III 800 MHz eller høyere/ likeverdig prosessor RAM: minst 512 MB Lydkort og grafikkort:.... Må ha støtte for DirectX 8 eller nyere CD-spiller x eller raskere Harddisk: Minst 500 MB ledig plass USB-port: USB 1.1 eller 2.0 DELEOVERSIKT TILBEHØR Vanntett kamerahus Skall Stang Hjelmfeste Stropp for hjelmfeste Sugekoppfeste USB-kabel VANNTETT KAMERAHUS Se til at gummitetningen på kamerahust er rent. Hårstrå eller sandkorn kan gjøre at huset ikke lenger er vanntett. Still kameraet i ønsket funksjonsmodus før det plasseres i kamerahuset. Skyll av kamerahuset i ferskvann og la tørke om det har blitt brukt i saltvann. Tørk aldri gummipakningen med en klut eller lignende fordi støv og lo kan sette seg fast på den, noe som reduserer tettheten. LADE BATTERI Batteriet kan lades via USB-kabel til en datamaskin eller via sigarettennerplugg. Indikeringslampen lyser under lading og slukkes når batteriet er fulladet. 1. Micro SD-kort 2. USB-port 3. På/av-knapp 4. Mikrofon 5. Lukkerknapp 6. Funksjonsvelger: fotografering, videoinnspilling, trafikkovervåking 7. Indikeringslampe for drift 8. Indikeringslampe for lading 9. Feste for håndleddrem MINNEKORT OBS! Kameraet leveres uten minneskort. Sett i et minnekort før bruk. Sett Micro SD-kortet i minnekortplassen. Trykk forsiktig på minnekortet slik at det fjærer ut for å ta ut minnekortet. 7

8 SLÅ KAMERAET PÅ OG AV Trykk på på/av-knappen for å slå kameraet på og av. Kameraet slås automatisk av dersom det ikke brukes på 5 minutter, eller dersom batterinivået er for lavt. VELGE FUNKSJON Det finnes tre moduser på funksjonsvelgeren: fotografering, videoinnspilling og trafikkovervåking. Slå kameraet på, og sett funksjonsvelgeren i ønsket modus. INDIKERINGSLAMPER Driftsindikeringslampen lyser ved fotografering og videoinnspilling og når displayet slås av automatisk. Ladeindikeringslampen lyser når batteriet lades. Trykk for å veksle til avspillingsmodus. Lukkerknapp, trykk for å ta bilde. Batteriikon. VIDEOINNSPILLING Viser forstørrelsesgrad. 1. Slå kameraet på. 2. Still funksjonsvelgeren i modus for videoinnspilling. 3. Trykk på lukkerknappen eller midt på pekeskjermen for å starte og avslutte filming. Innspillingen slås automatisk av når minnekortet er fullt, eller dersom batteriet er tomt. FOTOGRAFERING 1. Slå kameraet på. 2. Still funksjonsvelgeren i modus for fotografering. 3. Trykk på lukkerknappen eller midt på pekeskjermen for å ta et bilde. Forklaringer Teller som viser antall bilder som er tatt / antall bilder som det gjenstår å ta. Viser hvilken funksjonsmodus kameraet er i. Oppløsning. Trykk på ikonet for å veksle mellom 1/3/5 megapiksel. Viser at minnekort er montert. Trykk for å zoome inn og ut. FORKLARINGER 00:12:18 Timer som indikerer hvor lang tid det er mulig å spille inn. Viser hvilken funksjonsmodus kameraet er i. Oppløsning. Trykk på ikonet for å veksle mellom HD og 640. Viser at minnekort er montert. Trykk for å zoome inn og ut. Lukkerknapp, trykk for å starte/ slutte filming. Batteriikon. Viser forstørrelsesgrad. Trykk for å veksle til avspillingsmodus. 8

9 Art TRAFIKKOVERVÅKINGSMODUS AVSPILLINGSMODUS 1. Slå kameraet på. 2. Still funksjonsvelgeren i modus for trafikkovervåking. 3. Trykk på lukkerknappen eller midt på pekeskjermen for å spille inn. Innspilt sekvens lagres hvert femte minutt. Når minnekortet er fullt, skrives den eldste videosekvensen over, og ny lagres. Trykk på avspillingsikonet avspillingsmodus. for å aktivere FORKLARINGER Angir at den aktuelle filen er i AVI-format. Angir at det finnes en fil i aktuell mappe. Forklaringer 00:12:18 Timer som indikerer hvor lang tid det er mulig å spille inn. Viser hvilken funksjonsmodus kameraet er i. Oppløsning. Trykk på ikonet for å veksle mellom HD og 640. Navn på aktuell mappe. Trykk på neste eller forrige fil. Trykk for å slette aktuell bildefil. Velg YES for å slette fil. Trykk for å starte avspilling. Nå vises tre knapper for hurtigavspilling forover og bakover og for pause i avspilling. Viser at minnekort er montert. Trykk for å zoome inn og ut. KOBLE TIL DATAMASKIN Lukkerknapp, trykk for å starte/ slutte filming. Koble kameraet til via USB-kabel til datamaskinen. Slå kameraet på. Kameraet fungerer nå som en flyttbar enhet koblet til datamaskinen. Bilder/videofilmer lagres i mappen I:\ DCIM\100MEDIA, og filer som spilles inn i trafikkovervåkingsmodus lagres i I:\DCIM\RECORDER. I er enhetsbokstav i datamaskinens filsystem. OBS! Ved bruk av Windows 2000 eller nyere trenger du ingen driver. Batteriikon. Viser forstørrelsesgrad. Trykk for å veksle til avspillings modus. OBS! Displayet slås automatisk av under innspilling for å spare strøm. Trykk på på/avknappen for å aktivere displayet. EE-AVFALL Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC). 9

10 TOIMINTAKAMERA ESITTELY JA TOIMINTA Tämä tuote on HD-tason videokuvauksella varustettu pieni ja helppokäyttöinen kamera, jolla on hyvä liikkuvien kohteiden toistokyky ja valoherkkyys ja joka tukee AVI-videomuotoa. Videota voidaan kuvata VGA- tai HD-laatuisena ja valokuvaamiseen on käytettävissä eri resoluutioita. Vesileimatoiminnolla valokuviin ja videoihin voidaan lisätä päiväys ja kellonaika. Lisäksi kameraa voidaan käyttää toistuvaan videovalvontaan, jossa tallennetut jaksot korvautuvat jatkuvasti uusilla valvontavideoilla. Tallennettua videota voidaan katsoa kameran näytöstä tai toistaa television tai tietokoneen kautta. TURVALLISUUSOHJEET Lue käyttöohje ennen käyttämistä. Tarkista ennen käyttämistä, että tuote on ehjä. Tuotetta ei saa muuntaa tai muuttaa toiseksi. Vain valtuutettu henkilöstö saa tehdä korjaustöitä. Älä altista tuotetta suoralle auringonvalolle tai lämmölle. Älä suuntaa objektiivia aurinkoa kohti, kuvakenno saattaa vaurioitua. Suojaa tuote pölyltä ja kemikaaleilta. Puhdista tuote pehmeällä, kuivalla ja puhtaalla rätillä. Älä kosketa kameran linssiä sormin. Tee varmuuskopio muistikortin sisällöstä, jos aiot käyttää sitä ensimmäistä kertaa videokamerassa. Formatoi muistikortti sitten tietokoneella. Muistikortin sisältämät tiedot voidaan menettää, jos muistikortti(a): Käytetään virheellisellä tavalla Murtuu, katoaa tai siihen kohdistuu voimakkaita iskuja. Altistuu kosteudelle, korkealle lämpötilalle tai suoralle auringonvalolle Altistuu staattiselle sähkölle tai sähkömagneettisille kentille. Otetaan pois tai jos jännite katkeaa tallennuksen tai toistamisen aikana. Etenkin kontakteihin kosketaan sormin tai metalliesineellä. Lakkaa toimimasta. Tuotetta on säilytettävä viileässä ja kuivassa paikassa. TEKNISET TIEDOT Kamera Kuvakenno ,3 miljoonaa pikseliä CMOS Toimintatilat: Kamera, videointi ja kulunvalvonta Objektiivi F3.1 f = 9,3 mm Digitaalinen zoom kertainen Suljin: Elektroninen Näyttö tuumainen TFTkosketusnäyttö Kuvaresoluutio: M (2592 x 1944), 3M (2048 x 15,6), 1M (1280 x 1024) Videoresoluutio: VGA: 640 x 480 (30 kuvaa/s) HD: 1280 x 720 (30 kuvaa/s) Valkotasapaino: Automaattinen Valotus: Automaattinen Tiedostomuoto, kuva.... JPEG Video AVI Tallennusvälineet: MicroSD-kortti (ei sisälly toimitukseen) ( 32 Gt) (sisäänrakennettu flashmuisti puuttuu) USB: USB 2.0 Mitat: x 48 x 29 mm Paino: n. 46,5 g 10

11 Järjestelmävaatimukset tietokoneelle Käyttöjärjestelmä: Windows 2000, XP, Vista, 7 Suoritin: Intel Pentium III 800 MHz tai korkeampi/ samantasoinen prosessori RAM: vähintään 512 Mt Ääni- ja grafiikkakortti:... Tuettava DirectXversiota 8 tai uudempaa versiota CD-asema kertainen tai nopeampi Kiintolevy: Vähintään 500 Mt vapaata tilaa USB-liitäntä: USB 1.1 tai 2.0 OSIEN KUVAUS VARUSTEET Vesitiivis kamerakotelo Kuori Tanko Kypäräkiinnike Kypäräkiinnikkeen hihna Imukuppikiinnitys USB-kaapeli VESITIIVIS KAMERAKOTELO Varmista, että kamerakotelon kumitiiviste on puhdas. Hius tai hiekanjyvänen voi aiheuttaa sen, että kotelo ei ole enää vesitiivis. Kytke kamera haluamaasi toimintatilaan, ennen kuin laitat sen koteloon. Huuhtele kamerakotelo puhtaalla vedellä ja anna sen kuivua, jos sitä on käytetty suolaisessa vedessä. Älä koskaan kuivaa kumitiivistettä rätillä tms., koska tällöin siihen voi tarttua pölyä tai nukkaa, joka huonontaa tiiviyttä. AKUN LATAAMINEN Akku voidaan ladata tietokoneesta USB-johdon avulla tai savukkeensytyttimen liitännän kautta. Merkkivalo palaa latauksen aina ja sammuu, kun akku on ladattu täyteen. 1. MicroSD-kortti 2. USB-liitäntä 3. Virtakytkin 4. Mikrofoni 5. Suljinpainike 6. Toimintovalitsin: valokuvaus, videointi, kulunvalvonta 7. Käytön merkkivalo 8. Latauksen merkkivalo 9. Rannehihnan kiinnike MUISTIKORTTI HUOMIO! Kameran mukana ei toimiteta muistikorttia. Aseta kameraan muistikortti ennen käyttöä. Aseta MicroSD-kortti muistikortille varattuun paikkaan. Poista muistikortti painamalla sitä varovasti, jotta se ponnahtaa ulos. 11

12 KAMERAN KYTKEMINEN PÄÄLLE/POIS Kytke kamera päälle/pois painamalla virtapainiketta. Kamera kytkeytyy automaattisesti pois päältä, jos sitä ei käytetä 5 minuuttiin tai jos akun varaus on vähissä. TOIMINNON VALITSEMINEN Toimintovalitsimella on kolme asentoa: valokuvaus, videointi ja kulunvalvonta. Kytke kamera päälle ja aseta toimintovalitsin haluamaasi asentoon. MERKKIVALOT Käytön merkkivalot palavat valokuvauksen ja videoinnin aikana ja kun näyttö kytkeytyy automaattisesti pois toiminnasta. Latauksen merkkivalo vilkkuu, kun akkua ladataan. VIDEOINTI Suljinpainike, ota kuva painamalla tätä. Akkukuvake Näyttää suurennusasteen. Valitse toistotila painamalla tätä. 1. Kytke kamera päälle. 2. Aseta toimintovalitsin videointiasentoon. 3. Aloita videointi painamalla suljinpainiketta tai koskettamalla kosketusnäyttöä sen keskeltä. Videointi katkeaa automaattisesti, kun muistikortti on täynnä tai akun varaus loppuu. VALOKUVAUS 1. Kytke kamera päälle. 2. Aseta toimintovalitsin valokuvausasentoon. 3. Ota kuva painamalla suljinpainiketta tai koskettamalla kosketusnäyttöä sen keskeltä. Selitykset Laskin, joka näyttää otettujen kuvien/jäljellä olevien kuvien määrän. Näyttää, missä toimintotilassa kamera on. Resoluutio. Voit vaihtaa 1/3/5 megapikselin välillä painamalla kuvaketta. Näyttää, että kamerassa on muistikortti. Paina tätä lähentääksesi/ loitontaaksesi kuvaa. SELITYKSET 00:12:18 Ajastin, joka ilmoittaa, kuinka kauan vielä voidaan tallentaa. Näyttää, missä toimintotilassa kamera on. Resoluutio. Voit vaihtaa HD:n ja 640:n välillä painamalla kuvaketta. Näyttää, että kamerassa on muistikortti. Paina tätä lähentääksesi/l oitontaaksesi kuvaa. Suljinpainike, aloita/lopeta videointi painamalla tätä. Akkukuvake Näyttää suurennusasteen. Valitse toistotila painamalla tätä. 12

13 Art KULUNVALVONTATILA TOISTOTILA 1. Kytke kamera päälle. 2. Aseta toimintovalitsin kulunvalvonnan asentoon. 3. Aloita tallentaminen painamalla suljinpainiketta tai koskettamalla kosketusnäyttöä sen keskeltä. Kuvattu jakso tallennetaan viiden minuutin välein. Kun muistikortilla ei ole enää tilaa, uusi videopätkä tallennetaan vanhimman päälle. Aktivoi toistotila painamalla toistokuvaketta SELITYKSET Ilmoittaa, että tiedosto on AVI-muotoinen. Ilmoittaa, että valitussa kansiossa on tiedosto. SELITYKSET 00:12:18 Ajastin, joka ilmoittaa, kuinka kauan vielä voidaan tallentaa. Näyttää, missä toimintotilassa kamera on. Resoluutio. Voit vaihtaa HD:n ja 640:n välillä painamalla kuvaketta. Yhdistä kamera tietokoneeseen USB-johdon avulla. Kytke kamera päälle. Kamera toimii nyt tietokoneeseen liitettynä erillisenä yksikkönä. Kuvat/videot tallennetaan kansioon I:\ DCIM\100MEDIA ja kulunvalvontatilassa tallennetut tiedostot kansioon I:\DCIM\RECORDER. I on levyaseman tunnus tietokoneen tiedostojärjestelmässä. HUOMIO! Jos käyttöjärjestelmä on Windows 2000 tai uudempi, ajuria ei tarvitse asentaa. Suljinpainike, aloita/lopeta tallennus painamalla tätä. Akkukuvake Näyttää suurennusasteen. Valitse toistotila painamalla tätä. Poista kulloinenkin kuvatiedosto painamalla tätä. Poista tiedosto valitsemalla YES (kyllä). YHDISTÄMINEN TIETOKONEESEEN Paina tätä lähentääksesi/ loitontaaksesi kuvaa. Katso seuraava tai edellinen tiedosto painamalla tätä. Aloita toistaminen painamalla tätä. Tällöin näytetään kolme painiketta pikatoistoa eteen- tai taaksepäin sekä toiston keskeyttämistä varten. Näyttää, että kamerassa on muistikortti. Kulloisenkin kansion nimi. HUOMIO! Näyttö kytkeytyy automaattisesti pois päältä tallentamisen aikana virran säästämiseksi. Aktivoi näyttö painamalla virtapainiketta. ELEKTRONIIKKAJÄTE Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivien 2012/19/EU ja 2006/66/EC mukaisesti). 13

14 ACTIONKAMERA Introduktion og funktion Produktet er et lille og praktisk kamera, der kan optage i HD-video, god gengivelse af bevægelige motiver, god lysfølsomhed og understøttelse af videoformatet AVI. Videooptagelse kan ske i VGA- eller HD-kvalitet, og fotografering kan ske i forskellige opløsninger. Vandmærkefunktionen giver fotos med dato og tidspunkt samt visning af dato og tidspunkt ved videooptagelse. Kameraet kan desuden bruges til cyklisk optagelse, hvor optagede sekvenser erstattes af nye ved løbende overvågning. Optagede videoer kan ses i displayet eller afspilles på tv eller computer. SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs manualen inden brug. Kontrollér, at produktet er helt før brug. Produktet må ikke ændres eller ombygges. Alle reparationer skal udføres af autoriseret elektriker. Produktet må ikke udsættes for direkte sollys eller varme. Undgå at rette objektivet mod solen, da billedsensoren kan tage skade. Beskyt produktet mod støv og kemikalier. Rengør produktet med en blød, tør og ren klud. Undgå at røre ved kameralinsen med fingrene. Sikkerhedskopiér data på hukommelseskortet, som du regner med at skulle bruge, hvis det er første gang, det skal bruges i videokameraet. Formatér derefter hukommelseskortet i en computer. Data på hukommelseskortet kan gå tabt, hvis hukommelseskortet: Bruges forkert Knækkes, tabes eller udsættes for kraftige stød. Udsættes for fugt, høje temperaturer eller direkte sollys Udsættes for statisk elektricitet eller elektromagnetiske felter. Tages ud, eller hvis spændingen afbrydes under optagelse eller afspilning. Især kontakterne berøres med fingrene eller med en metalgenstand. ikke fungerer længere. Produktet skal opbevares tørt og køligt. TEKNISKE DATA Kamera Billedsensor CMOS med 1,3 millioner pixel Funktionstilstande: Kamera, videooptagelse og trafikovervågning Objektiv F3.1 f=9,3 mm Digital zoom gange Lukker: Elektronisk Display tommer TFT berøringsskærm Billedopløsning: M (2592x1944), 3M (2048x15,6), 1M (1280x1024) Videopløsning: VGA: 640x480 (30 billeder/s) HD: 1280x720 (30 billeder/s) Hvidbalance: Automatisk Eksponering: Automatisk Filformat, billede JPEG Video AVI Lagermedie: Mikro SD-kort (medfølger ikke) ( 32 GB) (ingen indbygget flashhukommelse) USB: USB 2.0 Mål: x48x29 mm Vægt: ca. 46,5 g 14

15 Systemkrav computer Operativsystem: Windows 2000, XP, Vista, 7 Processor: Intel Pentium III 800 MHz eller højere/ tilsvarende processor RAM: mindst 512 MB Lydkort og grafikkort:.... Skal understøtte DirectX 8 eller senere CD-afspiller x eller hurtigere Harddisk: Mindst 500 MB ledig plads USB-port: USB 1.1 eller 2.0 DETALJERET OVERSIGT Tilbehør Vandtæt kamerahus Skal Stang Hjelmholder Rem til hjelmholder Sugekopholder USB-kabel VANDTÆT KAMERAHUS Sørg for, at gummipakningen på kamerahuset er ren. Hår eller sandkorn kan betyde, at huset ikke længere er vandtæt. Sæt kameraet i den ønskede funktionstilstand, inden det anbringes i kamerahuset. Skyl kamerahuset i ferskvand og lad det tørre, hvis det har været anvendt i saltvand. Tør aldrig gummipakningen med en klud eller lignende, da støv og fnug kan sætte sig fast på den og nedsætte tætheden. OPLADNING AF BATTERI Batteriet kan oplades USB-kabel til en computer eller via et stik til cigartænderen. Indikatorlampen lyser under opladning, og slukkes, når batteriet er fuldt opladet. 1. Mikro SD-kort 2. USB-port 3. Tænd/sluk-knap 4. Mikrofon 5. Stopknap 6. Funktionsvælger: fotografering, videooptagelse, trafikovervågning 7. Indikatorlampe for drift 8. Indikatorlampe for opladning 9. Holder til håndledsrem HUKOMMELSESKORT OBS! Kameraet leveres uden hukommelseskort. Sæt et hukommelseskort i inden brug. Sæt Mikro SD-kortet i hukommelseskortholderen. Tryk forsigtigt på hukommelseskortet, så fjederen skubber det ud, når du ønsker at tage det ud. 15

16 TÆND/SLUK FOR KAMERAET Tryk på tænd-/sluk-knappen for at henholdsvis tænde og slukke for kameraet. Kameraet slukkes automatisk, hvis det ikke er blevet brugt i 5 minutter, eller hvis batteriniveauet er for lavt. VÆLG FUNKTION Funktionsvælgeren har tre indstillinger: fotografering, videooptagelse og trafikovervågning. Tænd for kameraet og sæt funktionsvælgeren i den ønskede position. INDIKATORLAMPER Driftindikatorlampen lyser ved fotografering, videooptagelse og ved automatisk slukning af displayet. Opladningsindikatorlampen lyser, når batteriet oplades. Lukkerknap, tryk for at tage et billede. Batteriikon VIDEOOPTAGELSE Viser forstørrelsesgraden. Tryk for at skifte til optagetilstand. 1. Tænd for kameraet. 2. Sæt funktionsvælgeren i tilstanden for videooptagelse. 3. Tryk på lukkerknappen eller midt på berøringsskærmen for at begynde eller holde op med at filme. Optagelsen afbrydes automatisk, når hukommelseskortet er fuldt, eller hvis batteriet er tomt. Fotografering 1. Tænd for kameraet. 2. Sæt funktionsvælgeren i tilstanden for fotografering. 3. Tryk på lukkerknappen eller midt på berøringsskærmen for at tage et billede. Forklaringer Tæller, der viser det antal billeder, der er taget/man stadig kan tage. Viser, hvilken funktionstilstand kameraet er i. Opløsning. Tryk på ikonet for at skifte mellem 1/3/5 megapixel. Viser, at hukommelseskortet er isat. Tryk for at zoome ind eller ud. FORKLARINGER 00:12:18 Timer, der viser, hvor længe man kan indspille. Viser, hvilken funktionstilstand kameraet er i. Opløsning. Tryk på ikonet for at skifte mellem HD og 640. Viser, at hukommelseskortet er isat. Tryk for at zoome ind eller ud. Lukkerknap, tryk for at begynde/ holde op med at filme. Batteriikon Viser forstørrelsesgraden. Tryk for at skifte til afspilningstilstand. 16

17 Art TRAFIKOVERVÅGNINGSTILSTAND 1. Tænd for kameraet. 2. Sæt funktionsvælgeren i tilstanden for trafikovervågning. 3. Tryk på lukkerknappen eller midt på berøringsskærmen for at optage. De optagede sekvenser gemmes hvert femte minut. Når hukommelseskortet er fyldt, overskrives den ældste videosekvens, og den nye gemmes. FORKLARINGER Angiver, at den aktuelle fil er i AVI-format. Angiver, at der ligger en fil i den aktuelle mappe. Navnet på den aktuelle mappe. 00:12:18 Tryk for at slette den aktuelle billedfil. Vælg YES for at slette filen. Tryk for at starte afspilning. FORKLARINGER Timer, der viser, hvor længe man kan indspille. Tryk for at gå til henholdsvis næste og foregående fil. Viser, hvilken funktionstilstand kameraet er i. Nu vises der tre knapper for hurtigafspilning henholdsvis fremad og bagud og til at sætte afspilningen på pause. Opløsning. Tryk på ikonet for at skifte mellem HD og 640. TILSLUT TIL COMPUTER Viser, at hukommelseskortet er isat. Tilslut kameraet til computeren ved hjælp af USB-kablet. Tænd for kameraet. Kameraet fungerer nu som en mobil enhed, der er tilsluttet computeren. Billeder/videofilm gemmes i mappen I:\ DCIM\100MEDIA og filer, der indspilles i trafikovervågningstilstand gemmes i I:\DCIM\ RECORDER. I er enhedsbogstavet i computerens filsystem. OBS! Hvis man bruger Windows 2000 eller nyere, behøver man ikke installere nogen driver. Tryk for at zoome ind eller ud. Lukkerknap, tryk for at begynde/ holde op med at filme. Batteriikon Viser forstørrelsesgraden. Tryk for at skifte til optagetilstand. OBS! Displayet slukkes automatisk under optagelse for at spare strøm. Tryk på tænd/ sluk-knappen for at aktivere displayet. EL-AFFALD Brugte elektriske og elektroniske produkter, også alle typer batterier, skal afleveres der, hvor der indsamles til genbrug. (Iht. direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC). AFSPILNINGSTILSTAND Tryk på afspilningsikonet afspilningstilstanden. for at aktivere 17

18 Art

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 USB 2.0 kort Modell/Malli FT-UPC-124V Nr/Nro: 32-4468 USB 2.0 kortti SE Läs igenom anvisningen före installation. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel

Lisätiedot

NOOX xperio herätyskello valvontakamera

NOOX xperio herätyskello valvontakamera NOOX xperio herätyskello valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, ruudulla lukee nyt "2010" Aseta oikea aika UP ja DOWN näppäimillä ja paina SET uudelleen vahvistaakseni

Lisätiedot

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas DVD RDS AV-MOTTAGARE DVD RDS AV-MODTAGER DVD RDS AV -VASTAANOTIN AVH-270BT AVH-170DVD Svenska Syftet med den här guiden är att leda dig genom enhetens mest

Lisätiedot

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Nr/Nro: 38-1259 Modell/Malli: S-420R SE Användningsområde Med hjälp av scartväxeln kan du ansluta fyra

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 Multiport USB 2.0 för 2.5 hdd Nr/Nro: 32-6826 Modell/Malli: BF-2043 USB 2.0 -kotelo 2.5 :n ulkoiselle kiintolevylle 1. Beskrivning Lättmonterat chassi, för

Lisätiedot

HD CAR DVR PERUUTUSPEILI + KAMERA KÄYTTÖOHJE

HD CAR DVR PERUUTUSPEILI + KAMERA KÄYTTÖOHJE HD CAR DVR PERUUTUSPEILI + KAMERA KÄYTTÖOHJE 1. Virtanappi 2. Menu-nappi 3. Mode-nappi 4. Selaus ylös -nappi 5. Selaus alas -nappi 6. OK-nappi 7. USB-portti 8. Peruutuskameran asetukset / käyttöpaneeli

Lisätiedot

OHJEET SUOMI MEDIA PLAYER KOTELO CMP-MOBPLAY10 CMP-MOBPLAY30. Vaihe 2: Nosta levyä varovasti ja irrota se siirtämällä sitä taaksepäin.

OHJEET SUOMI MEDIA PLAYER KOTELO CMP-MOBPLAY10 CMP-MOBPLAY30. Vaihe 2: Nosta levyä varovasti ja irrota se siirtämällä sitä taaksepäin. MEDIA ER KOTELO CMP-MOB10 CMP-MOB30 OHJEET SUOMI Vaihe 2: Nosta levyä varovasti ja irrota se siirtämällä sitä taaksepäin. 1. Pakkauksen sisältö 1 Media player kotelo Kantolaukku Kaukosäädin Verkkomuuntaja

Lisätiedot

PDA CAM KÄYTTÖOPAS PDA CAM

PDA CAM KÄYTTÖOPAS PDA CAM PDA CAM KÄYTTÖOPAS Fi 1 Suomi Käyttäjän käsikirja Sisällys Valmistelut... 2 Pakkauksen sisältö... 2 Järjestelmävaatimukset... 2 PDA Cam -kamera... 3 PDA Cam -kameran osat... 3 Asentaminen... 4 Laitteiston

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 3 TUOTETAKUU 3 Hyväksyntätiedot 3 YLEISKATSAUS 4 OMINAISUUDET 5 PÄÄRAKENNE 6 AMMATTIMAINEN VESITIIVIS RAKENNE 7 ASENNUS 8

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 3 TUOTETAKUU 3 Hyväksyntätiedot 3 YLEISKATSAUS 4 OMINAISUUDET 5 PÄÄRAKENNE 6 AMMATTIMAINEN VESITIIVIS RAKENNE 7 ASENNUS 8 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 3 TUOTETAKUU 3 Hyväksyntätiedot 3 YLEISKATSAUS 4 OMINAISUUDET 5 PÄÄRAKENNE 6 AMMATTIMAINEN VESITIIVIS RAKENNE 7 ASENNUS 8 KÄYTTÖOHJE 12 TIEDOSTON TALLENTAMINEN JA ESITTÄMINEN

Lisätiedot

P-0500 autokameran käyttöohje

P-0500 autokameran käyttöohje P-0500 autokameran käyttöohje Osat 1 LED valot 2 Linssi 3 Korttipaikka 4 Ilmaisinvalo 5 Mikrofoni 6 LCD näyttö 7 Kaiutin 8 Asennustelineen kiinnitys 9 Nollaus näppäin (Reset) 10 Päälle/pois kytkin 11 Valikko

Lisätiedot

ACTIONKAMERA. Käyttöohjeet. JB. 3287 / Made in China. Kitvision 2016 Christchurch, Dorset, BH23 4FL, UK

ACTIONKAMERA. Käyttöohjeet. JB. 3287 / Made in China. Kitvision 2016 Christchurch, Dorset, BH23 4FL, UK ACTIONKAMERA Käyttöohjeet JB. 3287 / Made in China. Kitvision 2016 Christchurch, Dorset, BH23 4FL, UK Kameran ominaisuudet Full HD 1080p videotallennus 12 megapikselin valokuvaustila Sisältö Kameran ominaisuudet

Lisätiedot

Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas

Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas Dansk Svenska Suomi Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas Du kan få detaljerede oplysninger om knapper og funktioner

Lisätiedot

Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti

Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti Modell/Malli: SOHO-FAST/RE Nr/Nro: 38-5000 Ver. 001-200503 SE Presentation 100Base-TX med överföringshastighet upp till 10/100Mbps (Full duplex)

Lisätiedot

Installation / Asennusohje SO-3396-V

Installation / Asennusohje SO-3396-V Installation / Asennusohje SO-3396-V SO-3396-V SO-3303 Black / Svart / Musta (0V) Connector / Skruv / Liitinruuvi 19. 0V Red / Röd / Punainen (+12V) 20. 12V Green / Grön / Vihreä (CLK) 29. CLK Yellow /

Lisätiedot

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Ennen Elis-korkkiruuvin ensimmäistä käyttökertaa: On suositeltavaa käydä käyttöohje huolellisesti läpi, jotta korkkiruuvisi toimisi pitkään ja hyvin. Tutki, ettei korkkiruuvisi

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING USB till skrivaradapter USB til skriveradapter USB-kirjoitinporttisovitin Nr/Nro: 38-2149 Modell/Malli: UN1BE Ver. 001-000 SVENSKA USB till skrivaradapter Artikelnummer: 38-2149,

Lisätiedot

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Lisätiedot

Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen tuotteen käyttöönottoa.

Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen tuotteen käyttöönottoa. KÄYTTÖOHJE 1 (5) VAROITUKSET Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen tuotteen käyttöönottoa. HUOMIO! Laite ei sovellu alle 3-vuotiaille lapsille. Sisältää pieniä osia - Tukehtumisvaara. Pidä huoli ettei

Lisätiedot

Käyttöopas. JB. 3593/valmistettu Kiinassa. Kitvision 2015 Christchurch, Dorset, BH23 4FL, UK 1

Käyttöopas. JB. 3593/valmistettu Kiinassa. Kitvision 2015 Christchurch, Dorset, BH23 4FL, UK 1 T O I M I N T A K A M E R A Käyttöopas Älä hävitä litiumioniakkuja tavallisen jätteen mukana. Palauta ne akkujen kierrätyspisteeseen. JB. 3593/valmistettu Kiinassa. Kitvision 2015 Christchurch, Dorset,

Lisätiedot

Windows. Valmistelut. Windows

Windows. Valmistelut. Windows Laiteohjelman päivittäminen vaihdettavalla objektiivilla varustetuille edistyksellisille Nikon 1 -kameroille, 1 NIKKOR -objektiiveille ja Nikon 1 -lisävarusteille Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen.

Lisätiedot

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv.

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. Passer sammen med andre eller sig selv. Passaa yhdessä toisten kanssa

Lisätiedot

Mini0801 Dash Kamera

Mini0801 Dash Kamera Käyttöohje Mini0801 Dash Kamera Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. 1. X24 Super HD ajoneuvokamera (Mini0801) 1.1 X24 Dash kamera pakkauksen sisältö Kamerayksikkä (vaatii lisäksi erillisen

Lisätiedot

Wildgame Innovations Riistakamera Red 4

Wildgame Innovations Riistakamera Red 4 Wildgame Innovations Riistakamera Red 4 Pakkauksen sisältö 1. Kamera 2. Kiinnitysmustekalat 3. USB-Mini5 kaapeli 4. Käyttöohje Ominaisuudet Resoluutio Infrapunasalama Infrapunasalaman kantama Liikkeentunnistin

Lisätiedot

Multiportti KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING. Modell/Malli: NS190. Nr/Nro: Ver:

Multiportti KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING. Modell/Malli: NS190. Nr/Nro: Ver: KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Multiport Multiportti Modell/Malli: NS190 Nr/Nro: 32-6826 Ver: 001-200510 2 SE Bruksanvisning Multiport Artikelnummer: 32-6826, modell: NS190 Läs igenom hela bruksanvisningen

Lisätiedot

HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

MP3-/WMA-spelare MP3-/WMA-soitin

MP3-/WMA-spelare MP3-/WMA-soitin KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING MP3-/WMA-spelare MP3-/WMA-soitin Modell/Malli: MP562A Nr/Nro: Ver. 002-200411 38-1768 (128 MB) 38-1769 (256 MB) 38-1770 (512 MB) 38-1771 (1 GB) SE Beskrivning MP3/WMA-spelare

Lisätiedot

Wildgame Innovations Riistakamera Micro 8 Red

Wildgame Innovations Riistakamera Micro 8 Red Wildgame Innovations Riistakamera Micro 8 Red Pakkauksen sisältö 1. Kamera 2. Kiinnitysmustekalat 3. USB-Mini5 kaapeli 4. Käyttöohje Ominaisuudet Resoluutio Infrapunasalama Infrapunasalaman kantama Liikkeentunnistin

Lisätiedot

Gallery 13-W. 7 Digitaalinen valokuvakehys. Käyttöohje

Gallery 13-W. 7 Digitaalinen valokuvakehys. Käyttöohje Gallery 13-W 7 Digitaalinen valokuvakehys Käyttöohje Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 Tärkeät turvaohjeet... 2 LCD ruudun puhdistus... 2 Digitaalisenvalokuvakehyksen puhdistaminen... 2 Johdanto...

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ PRESARIO F760EM. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ PRESARIO F760EM käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A.VAROITUS Lue turvavaroitukset ennen kuin muutat

Lisätiedot

PipeSpy Putki- ja rakennekamera. Asennus- ja käyttöohjeet

PipeSpy Putki- ja rakennekamera. Asennus- ja käyttöohjeet PipeSpy Putki- ja rakennekamera Mallinumero: 7B20 Asennus- ja käyttöohjeet Lue nämä ohjeet kokonaan ennen järjestelmän käyttöönottoa! Sisältö Tekniset tiedot... 3 Huomio... 3 Käyttökohteet... 3 Tunne työkalusi...

Lisätiedot

Touch Memo -laitteen käyttöopas

Touch Memo -laitteen käyttöopas Touch Memo -laitteen käyttöopas Kiitos, että olet ostanut Touch Memo -äänimerkkauslaitteen. Lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä ja huomioi varotoimenpiteet. Säilytä käyttöohje

Lisätiedot

ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI 36-1390. Headset. Headset Headset Kuulokkeet. Ver. 200802. Model: Lunar 600. www.clasohlson.com

ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI 36-1390. Headset. Headset Headset Kuulokkeet. Ver. 200802. Model: Lunar 600. www.clasohlson.com 36-1390 Headset Headset Headset Kuulokkeet ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI Model: Lunar 600 Ver. 200802 www.clasohlson.com Please read the entire instruction manual before using and save it for future use.

Lisätiedot

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys

Lisätiedot

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual ARM-19 ARM-20 Fixed wall mount EN SE FI DK NO User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Brukermanual EN User guide SE Användarhandledning For mounting on concrete and wooden walls, please

Lisätiedot

D: Digitaalikameran objektiivi E: Asetuspainike ja laukaisin F: USB-liitäntä

D: Digitaalikameran objektiivi E: Asetuspainike ja laukaisin F: USB-liitäntä DB-80 Kiikarit ja digitaalikamera Tuotetiedot A: Objektiivin rengas B: Kiikariobjektiivi C: Nestekidenäyttö Ohjeet käytettäessä kiikareina D: Digitaalikameran objektiivi E: Asetuspainike ja laukaisin F:

Lisätiedot

Rollei Action Kamera 410. Käyttöopas

Rollei Action Kamera 410. Käyttöopas Rollei Action Kamera 410 Käyttöopas Sisällysluettelo Sisältö Sisällysluettelo...1 Turvatoimet...2 Kotelo sisältö...3 Tuote esittely...4 Kaukosäätimen esittely...5 Rollei Actioncam 410 laitteesi käyttöönotto...6

Lisätiedot

Wall clock Väggklocka DST Veggklokke Seinäkello DST

Wall clock Väggklocka DST Veggklokke Seinäkello DST 31-3771, 31-3772 Wall clock Väggklocka DST Veggklokke Seinäkello DST ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI Ver. 25-07 www.clasohlson.com ENGLISH Please read the entire instruction manual before using and save it

Lisätiedot

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning Tämä ohje antaa toivottavasti sellaisen kuvan, että jokainen voi asentaa itse CW-suotimen omaan QROlleen. Lähtökohtana on ollut säästää virtaa sekä

Lisätiedot

Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas

Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas Suomi PCH-2016 7025574 PlayStation Vita-järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa Paina viisi sekuntia Kytke virta PS Vita -järjestelmään. Kun kytket

Lisätiedot

TRIMFENA Ultra Fin FX

TRIMFENA Ultra Fin FX BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE TRIMFENA Ultra Fin FX TASAUSSIIVEKE Ultra Fin FX Artikelnr./nro 31-1766 vers. 001-2003-03 Trimfena/Tasaussiiveke Ultra Fin FX B. Ca 6 mm avstånd till växelhuset. B. Vaihe 2, noin

Lisätiedot

Kocom HD-SDI tallentimen pikaohje

Kocom HD-SDI tallentimen pikaohje Kocom HD-SDI tallentimen pikaohje HD-SDI DVR pikaohje 1.1 Copyright Kocom Finland Oy Varmista, että kiintolevy on paikoillaan. Käynnistys Liitä verkkolaite takana olevaan DC liittimeen. Paina laitteen

Lisätiedot

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen 34-7686 Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen Modell/Malli: S825T/3 Nr/Nro: 34-7686 Svenska 3 Norsk 4 Suomi 5 Ver. 200709 Torkställning eluppvärmd, art.nr

Lisätiedot

Wireless Optical Mouse Trådlös optisk mus Trådløs optisk mus Langaton optinen hiiri

Wireless Optical Mouse Trådlös optisk mus Trådløs optisk mus Langaton optinen hiiri 38-1479 Wireless Optical Mouse Trådlös optisk mus Trådløs optisk mus Langaton optinen hiiri ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI Model: NB-30 Ver. 200801 www.clasohlson.com ENGLISH Wireless Optical Mouse art. nr:

Lisätiedot

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA MEDDELANDE TILL FÖRÄLDRAR: MODELLERA INNEHÅLLER VETE MELDING TIL FORELDRE: INNEHOLDER HVETE OPLYSNING TIL FORÆLDRE: INDEHOLDER HVEDE HUOMAUTUS VANHEMMILLE: MUOVAILUMASSA SISÄLTÄÄ VEHNÄÄ SKA MONTERAS AV

Lisätiedot

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa Turvallisuusohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä nämä ohjeet, takuutodistus, ostokuitti ja, mikäli mahdollista, pakkauslaatikko sisäosineen. Tämä laite on tarkoitettu

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

Webbkamera Webkamera Webb-kamera

Webbkamera Webkamera Webb-kamera KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Ver. 002-200612 Webbkamera Webkamera Webb-kamera Modell/Malli: TWC-30AP Nr/Nro: 38-1504 SE s. 3 NO s. 20 FI s. 38 BRUKSANVISNING Webbkamera Artikelnummer: 38-1504, modell: TWC-30XOP

Lisätiedot

MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY

MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY 95.581.231/ÄM 232945/06.15 www.grohe.com 30 274 32 168 D...1 NL...6...3 PL...11...6 P...16...8 BG...21...11 CN...26...13 GB...2...1 S...7...4 UAE...12...6 TR...17...9

Lisätiedot

Wildgame Innovations Riistakamera Blade 7 (t7i20a)

Wildgame Innovations Riistakamera Blade 7 (t7i20a) Wildgame Innovations Riistakamera Blade 7 (t7i20a) Pakkauksen sisältö 2 kpl kiinnitysmustekaloja Käyttöohje Kamerayksikkö Ominaisuudet Resoluutio Infrapunasalama Infrapunasalaman kantama Liikkeentunnistin

Lisätiedot

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen Ver. 00-000 Modell/Malli: AC-90 Nr/Nro: -9 SVENSKA Stege till uppblåsbar pool Artikelnummer: -9, modell AC-90 Läs

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA

KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA Finnish KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA Lue nämä ohjeet ja noudata niitä ennen kuin käytät laitetta. SOITTIMEN YLEISKATSAUS 1 2 3 10 8 4 5 6 9 7 11 12 13 14 15 16 17 18 15 19 20 SÄÄTIMIEN

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

SVENSKA. FM-radio. FM-radio NORSK SUOMI. Art.no. Model 38-3244 H5021A. Ver. 200902. www.clasohlson.com

SVENSKA. FM-radio. FM-radio NORSK SUOMI. Art.no. Model 38-3244 H5021A. Ver. 200902. www.clasohlson.com FM-radio FM-radio SUOMI SVENSKA NORSK Art.no. Model 38-3244 H5021A Ver. 200902 www.clasohlson.com SVENSKA FM-radio Art.nr: 38-3244 Model: H5021A Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE Weather Station

KÄYTTÖOHJE Weather Station KN-WS500N A KÄYTTÖOHJE Weather Station Osa I Tässä sääasemassa on 7 eri kielivaihtoehtoa: Englanti, saksa, ranska, italia, espanja, hollanti ja tanska. Sääasemassa on kuusi painiketta: CH, ALERT, MAX/MIN,

Lisätiedot

Käyttöohje Wöhler VE 300 videoendoskooppi

Käyttöohje Wöhler VE 300 videoendoskooppi Käyttöohje Wöhler VE 300 videoendoskooppi Best.-Nr. 23742 2016-03-22 Sisältö Sisältö 1 Yleiset tiedot... 3 2 Tekniset tiedot... 4 3 Turvallisuusohjeet... 5 3.1 Varoitukset...5 3.2 Turvallisuusohjeet...

Lisätiedot

Ominaisuudet. Pakkauksen sisältö. Kuvaus

Ominaisuudet. Pakkauksen sisältö. Kuvaus Ominaisuudet Wi-Fi b/g/n 10.1" IPS kosketusnäyttö Tukee 3. osapuolen laitteita Nettikamera G-anturi Mediasoitin 3G (optional) Pakkauksen sisältö 1 taulutietokone 1 USB-johto 1 verkkolaite kuulokkeita Pikakäyttöopas

Lisätiedot

Ominaisuudet. Pakkauksen sisältö. Kuvaus

Ominaisuudet. Pakkauksen sisältö. Kuvaus Ominaisuudet Wi-Fi b/g/n 7" kosketusnäyttö. Tukee 3. osapuolen laitteita Nettikamera G-anturi Mediasoitin 3G (optional) Pakkauksen sisältö 1 taulutietokone 1 USB-johto 1 verkkolaite kuulokkeita Pikakäyttöopas

Lisätiedot

D E. G: Kiikarin tarkennusrengas H: Optiikan korjausrengas I: Linssin kumisuojus J: Paristokotelo K: SD/MMC-muistikorttipaikka L: USB-liitäntä

D E. G: Kiikarin tarkennusrengas H: Optiikan korjausrengas I: Linssin kumisuojus J: Paristokotelo K: SD/MMC-muistikorttipaikka L: USB-liitäntä Tuotetiedot F D E L K J A B C G H I A: Kiikariobjektiivi, kiinteä 8x zoomaus B: Digitaalikameran objektiivi, kiinteä 8x zoomaus C: Digitaalikameran tarkennuspyörä D: Nestekidenäyttö E: Toimintopainikkeet

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Varmistaaksesi turvallisuuden lue ohjeet ennen asennusta ja käyttöä. Ohje koskee seuraavia malleja: 1. Täytettävät vaatimukset (koskien vesijärjestelmää ja sähköosia).

Lisätiedot

GR-D820E GR-D860E DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA LYT1814-005A INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE

GR-D820E GR-D860E DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA LYT1814-005A INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA GR-D820E E LYT1814-005A DA FI Kære kunde, Tak, fordi De har købt dette digitale videokamera. Før brugen bør du læse sikkerhedsforskrifterne

Lisätiedot

Ominaisuudet. Pakkauksen sisältö. Kuvaus

Ominaisuudet. Pakkauksen sisältö. Kuvaus Ominaisuudet Wi-Fi b/g/n 7" kosketusnäyttö. Tukee 3. osapuolen laitteita Nettikamera G-anturi Mediasoitin Pakkauksen sisältö 1 taulutietokone 1 USB-johto 1 verkkolaite kuulokkeita Pikakäyttöopas Kuvaus

Lisätiedot

- Dra ut kronan ett snäpp och ställ in rätt tid genom att vrida kronan, tryck in kronan igen.

- Dra ut kronan ett snäpp och ställ in rätt tid genom att vrida kronan, tryck in kronan igen. Armbandsklocka Analog/Digital Artikelnummer: 31-4146 Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Produktbeskrivning - Armbandsklocka, analog/digital - Alarm,

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

BACKKAMERASYSTEM GoCamp 706 RYGGEKAMERASYSTEM GoCamp 706 PERUUTUSKAMERASETTI GoCamp 706 SE BRUKSANVISNING NO BRUKSANVISNING FI ASENNUSOHJEET

BACKKAMERASYSTEM GoCamp 706 RYGGEKAMERASYSTEM GoCamp 706 PERUUTUSKAMERASETTI GoCamp 706 SE BRUKSANVISNING NO BRUKSANVISNING FI ASENNUSOHJEET BACKKAMERASYSTEM GoCamp 706 RYGGEKAMERASYSTEM GoCamp 706 PERUUTUSKAMERASETTI GoCamp 706 SE BRUKSANVISNING NO BRUKSANVISNING FI ASENNUSOHJEET TILLÄMPNING OCH EGENSKAPER TILLÄMPNING Som backkamera på fritidsfordon,

Lisätiedot

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 Kansainvälinen pitkäkestoinen koulukyselytutkimus, jossa tarkastellaan kouluikäisten lasten ja nuorten terveyskäyttäytymistä ja elämäntyylejä eri konteksteissa.

Lisätiedot

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver.

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver. Torgmöte 3½ 3.3 kl. 12:30-14 i Saima, stadshuset Kim Mäenpää presenterade projektet Skede 1 av HAB och torgparkeringen Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING USB 2.0 kort USB-kortti 2.0 Modell/Malli: M5273 Nr/Nro: 32-4468 Vers: 002-200405 SE USB 2.0 kort USB 2,0 kort med PCI anslutning, tillför 5 st. USB 2.0 portar på din dator (4

Lisätiedot

Teknik i sensorer for stegning/friturestegning

Teknik i sensorer for stegning/friturestegning Hurtig vejledning Teknik i sensorer for stegning/friturestegning Fremgangsmåde 1. Sæt panden på. 2. Vælg kogefelt. 3. Tryk på symbolet Ô. 4. Vælg indstillingen Manuel. 5. Tryk på symbolet X, og vælg det

Lisätiedot

HP Media -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP Media -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP Media -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimiä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

34-9208-2. Trolley Case. Resväska Trillekoffert Matkalaukku. Push-button locking tele scopic handle. Four 360 multidirectional wheels

34-9208-2. Trolley Case. Resväska Trillekoffert Matkalaukku. Push-button locking tele scopic handle. Four 360 multidirectional wheels 34-9208-2 Trolley Case Resväska Trillekoffert Matkalaukku Push-button locking tele scopic handle Four 360 multidirectional wheels Trolley Case Made of polycarbonate. Push-button locking telescopic handle

Lisätiedot

TAQ-10123 FINNISH / SUOMI

TAQ-10123 FINNISH / SUOMI TAQ-10123 Tärkeitä turvallisuustietoja HUOMAUTUS: Lue turvallisuustiedot huolellisesti, ennen kuin käytät tätä tablettitietokonetta. 1. Laitteelle EN55020 tehdyssä elektrostaattista sähkönpurkausta (ESD)

Lisätiedot

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Lisätiedot

Nokia latausliitäntäkaapeli CA-126

Nokia latausliitäntäkaapeli CA-126 Nokia latausliitäntäkaapeli CA-126 SUOMI Tämän kaapelin avulla voit siirtää ja synkronoida tietoja yhteensopivan tietokoneen ja Nokia-laitteen välillä. Kaapelin avulla voit myös samalla ladata yhteensopivan

Lisätiedot

Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. 1 Valokuvien, diojen ja filminegatiivien skannaus ION PICS 2 PC Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. ION PICS 2 PC skannerilla voit skannata valokuvia, dioja ja filminegatiiveja tietokoneelle

Lisätiedot

SafeLine VA4 Käyttöohjeet

SafeLine VA4 Käyttöohjeet SafeLine VA4 Käyttöohjeet 01.2013 Tekniska data Käyttöohjeet Strömförbrukning vid 24V matningspänning: Strömförbrukning på en aktiverad ingång och uppspelning av ljud med max volym: Högtalare Storlek:

Lisätiedot

Pikaohje Ohjelmistoversio V2.2 24.6.2009 KMR260. langaton käsimittari. Nokeval

Pikaohje Ohjelmistoversio V2.2 24.6.2009 KMR260. langaton käsimittari. Nokeval Pikaohje Ohjelmistoversio V2.2 24.6.2009 KMR260 langaton käsimittari Nokeval Yleiskuvaus KMR260 on helppokäyttöinen käsilämpömittari vaativiin olosuhteisiin. Laite on koteloitu kestävään roiskevesisuojattuun

Lisätiedot

404 CAMCORDER CAMCORDERIN & KAMERAN TOIMINTA

404 CAMCORDER CAMCORDERIN & KAMERAN TOIMINTA Suomi Finnish 404 CAMCORDER CAMCORDERIN & KAMERAN TOIMINTA Liitteet ARCHOS 404 -käyttöoppaaseen Katso www.archos.com/manuals ladataksesi tämän käyttöoppaan viimeisimnman version. Versio 1.1 Tämä käyttöopas

Lisätiedot

Digital HD Video Camera Recorder

Digital HD Video Camera Recorder Digial HD Video Camera Recorder HDR-AS30/AS30V 2013 Sony Corporaion 4-530-284-21(1) Digial HD-videokamera-opager Følgende beskriver de funkioner, der leveres/ændres med denne firmwareopdaering sam hvordan

Lisätiedot

Start Here Start her Aloita tästä Start her Börja här

Start Here Start her Aloita tästä Start her Börja här Start Here Start her Aloita tästä Start her Börja här 1 Install the software (required for full functionality). Installer softwaren (er nødvendig, for at alle funktionerne kan bruges). Asenna ohjelmisto

Lisätiedot

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0 TT-THERMO motorvärmare Installation och bruksanvisning v2.0 Importör: Address: Web: Email: Mob: Innehåll Leveransen innehåller: 2 Funktion OBS! Använd inte värmaren utan kylvätska. 3 Lämmittimien tekniset

Lisätiedot

Ominaisuudet. Pakkauksen sisältö. Beskrivning

Ominaisuudet. Pakkauksen sisältö. Beskrivning Ominaisuudet Wi-Fi b/g/n 10.1 kosketusnäyttö Ukee 3. osapuolen laitteita Nettikamera G-antur Mediasoitin Pakkauksen sisältö 1 taulutietokone 1 USB-johto 1 verkkolaite Kuulokkeita Pikakäyttöopas 1 OTG USB-johto

Lisätiedot

Kameran laiteohjelman päivittäminen

Kameran laiteohjelman päivittäminen Kameran laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys voidaan tehdä Nikonin

Lisätiedot

HP ScrollSmart Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP ScrollSmart Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP ScrollSmart Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimiä

Lisätiedot

WIQ-10024 MK2 WIQ-10024 MK2. Pikaopas

WIQ-10024 MK2 WIQ-10024 MK2. Pikaopas WIQ-10024 MK2 WIQ-10024 MK2 Pikaopas 1 1. Tärkeitä turvallisuutta ja käsittelyä koskevia tietoja - Tämä tuote sopii käytettäväksi ei-trooppisilla alueilla alle 2000 metrin korkeudella merenpinnasta, mikä

Lisätiedot

Elektronisk rörelsevakt med PIR-sensor. Elektroninen liiketunnistin PIRtunnistimella. Electronic Motion Detector with PIR Sensor KÄYTTÖOHJE

Elektronisk rörelsevakt med PIR-sensor. Elektroninen liiketunnistin PIRtunnistimella. Electronic Motion Detector with PIR Sensor KÄYTTÖOHJE Direkt inkoppling / Suora kytkentä / Direct connection MJ-JZ/JA-140206 13 000 00 Bruksanvisning Elektronisk rörelsevakt med PIR-sensor KÄYTTÖOHJE Elektroninen liiketunnistin PIRtunnistimella Instruction

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

Nokia FM-lähetin CA-300 9203671/1

Nokia FM-lähetin CA-300 9203671/1 Nokia FM-lähetin CA-300 6 3 5 7 9203671/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj vakuuttaa täten, että CA-119- tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin

Lisätiedot

PIKAOPAS ONNEKSI OLKOON! uusi LCD

PIKAOPAS ONNEKSI OLKOON! uusi LCD ONNEKSI OLKOON! sinulla on uusi LCD Tämä pikaopas opettaa sinulle perusasiat, tämän jälkeen olet valmis taltioimaan elämäsi uskomattomimmat hetket GoPro kamerallasi. PIKAOPAS Lataa tarkempi käyttöohje

Lisätiedot

Seuraavat toiminnot suoritetaan käyttämällä LG- tallentimen kaukosäädintä.

Seuraavat toiminnot suoritetaan käyttämällä LG- tallentimen kaukosäädintä. 1 Digitointi VHS-kasetilta DVD-Ievylle Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Prosessi kestää niin kauan kuin VHS:n toisto kestää. Soittimessa voi käyttää DVD-R, DVD+R sekä uudelleen kirjoitettavia

Lisätiedot

USB to Serial Port Adaptor USB till serieportsadapter USB til serieportadapter USB-sarjaporttisovitin

USB to Serial Port Adaptor USB till serieportsadapter USB til serieportadapter USB-sarjaporttisovitin 38-2150 USB to Serial Port Adaptor USB till serieportsadapter USB til serieportadapter USB-sarjaporttisovitin ENGLISH SVENSKA NORSK Model: UN8BE Ver. 200802 SUOMI www.clasohlson.com ENGLISH USB till serieportsadapter

Lisätiedot

ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200

ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200 ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 ----------------------------------------------------------------------------------- MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200 1516/MT

Lisätiedot

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE HERVANNAN KIRJASTON TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi TALLENNETAAN MUISTIKULLE JA MUISTIKORTILLE 1 Muistitikun

Lisätiedot

Quha Zono. Käyttöohje

Quha Zono. Käyttöohje Quha Zono Käyttöohje 2 Virtakytkin/ merkkivalo USB-portti Kiinnitysura Tervetuloa käyttämään Quha Zono -hiiriohjainta! Tämä käyttöohje kertoo tuotteen ominaisuuksista ja opastaa laitteen käyttöön. Lue

Lisätiedot

Snabbstartshandledningen Hurtigstartveiledning Lynvejledning Pikaopas S N DK FIN. LabelManager. Wireless PnP

Snabbstartshandledningen Hurtigstartveiledning Lynvejledning Pikaopas S N DK FIN. LabelManager. Wireless PnP S N DK FIN Snabbstartshandledningen Hurtigstartveiledning Lynvejledning Pikaopas LabelManager Wireless PnP Upphovsrätt 2013 Newell Rubbermaid Europe LLC Med ensamrätt. Ingen del av detta dokument eller

Lisätiedot

Liikenne sähköistyy Pohjoismaissa Trafiken elektrifieras i Norden

Liikenne sähköistyy Pohjoismaissa Trafiken elektrifieras i Norden Liikenne sähköistyy Pohjoismaissa Trafiken elektrifieras i Norden Elina Väistö Sito Parhaan ympäristön tekijät Sitossa laadittu kuluneen vuoden aikana Utarbetad vid Sito under det gångna året Sähköautojen

Lisätiedot

Vianmääritys. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Hakemisto

Vianmääritys. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Hakemisto Jos pyydät Lexmarkin asiakastukikeskukselta apua tulostusongelman ratkaisemisessa, sieltä saatetaan ohjata sinut vianmääritystilan avulla muuttamaan oletusasetuksia (esimerkiksi ottamaan käyttöön PPDS-tiedostojen

Lisätiedot

HomeMonitor käyttöönotto-ohje

HomeMonitor käyttöönotto-ohje HomeMonitor käyttöönotto-ohje Sisällys HomeMonitor käyttöönotto-ohje... 1 Käyttäjätunnuksen luonti... 3 Henkilötiedot... 4 Kameran lisäys käyttäjätiliin... 5 Verkkoon yhdistäminen... 6 Kamerayhteyden tarkistus...

Lisätiedot

Skype for Business pikaohje

Skype for Business pikaohje Skype for Business pikaohje Sisällys KOKOUSKUTSU... 2 ENNEN ENSIMMÄISEN KOKOUKSEN ALKUA... 4 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN SKYPE FOR BUSINEKSELLA... 5 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN SELAIMEN KAUTTA... 6 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN

Lisätiedot