LÄMPÖPUMPUT. mallisto. ilmalämpöpumput ilmasta veteen lämpöpumput siirrettävä ilmalämpöpumppu lisävarusteet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LÄMPÖPUMPUT. mallisto. ilmalämpöpumput ilmasta veteen lämpöpumput siirrettävä ilmalämpöpumppu lisävarusteet"

Transkriptio

1 LÄMPÖPUMPUT mallisto ilmalämpöpumput ilmasta veteen lämpöpumput siirrettävä ilmalämpöpumppu lisävarusteet

2 Ilmalämpöpumppu säästää lämmityksessä ja lisää mukavuutta helteellä. Edullista lämpöä kaikkina vuodenaikoina Ilmalämpöpumppu erinomainen tukilämmönlähde energiansäästöön lämmityksessä. Sillä saavutetaan merkittävää energiansäästöä lämmityskäytössä. Kireimmillä pakkasilla, kun lämmitysenergian tarve suurimmillaan, laskee ilmalämpöpumpun lämmitysteho lähelle kuluttamaansa sähkötehoa. Tällöin Ilmalämpöpumpun rinnalla kannattaa pitää myös vaihtoehtoista lämmitystä tukemassa sen toimintaa. Puolueettomien tutkimusten mukaan kustannustehokkain vaihtoehto ilmalämpöpumppu ja varaava tulisija yhdessä. Lisätietoja energiansäästöstä löydät osoitteesta Viilennystä kesähelteellä Liian korkea lämpötila alentaa ihmisen suorituskykyä niin henkisessä kuin ruumiillisessakin mielessä. Tutkimuksissa todettu, että jokainen 25 C ylittävä aste alentaa suorituskykyä noin kahdella prosentilla. Erityisen raskaaksi käy, jos liika kuumuus ja liian korkea ilmankosteus vaikeuttaa nukkumista. Ilmalämpöpumppu helpottaa elämää helteellä viilentämällä ilmaa ja alentamalla sisäilman kosteutta miellyttävälle tasolle. Edistyksellinen DC inverter vai edullisempi /off Ilmalämpöpumpun toimintaa ohjataan säätämällä asetuslämpötila kaukosäätimestä haluttuun arvo. On/Off ilmalämpöpumppu käy täydellä teholla kunnes säädetty lämpötila saavutettu ja pysähtyy sitten odottamaan, että lämpötila taas muuttuu. DC inverter ohjattu ilmalämpöpumppu sen sijaan laskee tehoaan elektrisesti lämpötilan lähestyessä säädettyä arvoa. Etunä DC inverter ohjatussa mallissa, että kompressori käy suurimman osan ajasta osateholla. Tällöin laitteen hyötysuhde selkeästi parempi ja äänitaso alhaisempi. Lisäksi lämpötila pysyy tasaisempana keen tuottaessa koko ajan tarvittavan määrän lämpöä. Nykyaikaiset lämmityskäyttöön kehitetyt ilmalämpöpumput ovat poikkeuksetta inverter ohjattuja ja yhä useammat digitaalisesti ohjattuja DC inverter malleja. On/Off laitteistoja käytetään enimmäkseen viilennyskäytössä kohteissa, joissa hankintahinnalla suurempi merkitys kuin äänellä ja hyötysuhteella. ulkoyksikkö KAASU NESTE KAASU NESTE sisäyksikkö Lämmityskäyttö Kylmäaina virtaa nesteenä ulkoyksikön kenno, jossa paineen annetaan laskea ja kylmäaineen kaasuuntua ottaen ulkoilmasta lämpöä. Kaasu ohjataan sisäyksikköön kennosta samalla painetta lisäten jolloin kaasu nesteytyy ja luovuttaa ulkoilmasta ottamansa lämpöenergian sisäilmaan. Jäähdytyskäyttö Jäähdytyskäytössä kylmäainevirta toisin päin. Aine virtaa nesteenä sisäyksikköön, kaasuuntuu siellä ja ottaa mukaansa lämpöenergiaa sisäilmasta. Ulkoyksikössä kylmäainekaasu tiivistyy nesteeksi ja luovuttaa lämpöenergian ulkoilmaan. Ilmalämpöpumpun toimintaperiaate Ilmalämpöpumppu muodostuu kahdesta putkistolla toisiinsa liitetystä laitteesta, ulko ja sisäyksiköstä. Kompressori ja ohjausventtiili sijaitsevat ulkoyksikössä, ohjauselektriikka sisäyksikössä. Molemmissa laitteissa lämmönvaihdinkennosto ja puhallin, joilla saadaan ilma kiertämään kennost läpi.lämmityskäytössä herkästi haihtuvan kylmäaineen paineen annetaan pudota ulkoyksikön kennossa, jolloin se höytystyy ja ottaa höyrystymislämpönsä ulkoilmasta. Höyrystynyt kylmäaine ohjataan putkistoa pitkin sisäyksikön kennosto, jossa se paineen nousun johdosta nesteytyy ja luovuttaa höyrystymislämpönsä hueilmaan. Tällä prosessilla saadaan siirretyksi lämpöenergiaa ulkoa sisälle kovimmallakin pakkasella. Prosessi voidaan kääntää ohjausventtiilillä myös toisin päin, jolloin laite saadaan siirtämään lämpöä sisältä ulos, eli viilentäämään sisäilmaa. 2

3 Energiatehokkuus Nykyaikainen inverter ohjattu ilmalämpöpumppu säästää energiaa lämmityksessä jopa alle 20 C ulkolämpötilaan saakka. Koko vuoden lämmitysenergiantarvetta tarkasteltaessa pystyy oikein mitoitetulla ilmalämpöpumpulla säästämään jopa 50% kulutetusta lämmitysenergiasta verrattuna perinteisiin lämmitysmuotoihin. On siis huomattavasti edullisempaa siirtää ilmasta ulka tarjolla olevaa lämpöenergiaa sisälle, kuin lämmittää sitä sähkövastuksilla. Standardin mukaan ilmalämpöpumppujen energiatehokkuutta kuvataa COP (coefficient of performance) luvulla. Sillä tarkoitetaan sitä lämpömäärää (kw), jka lämpöpumppu pystyy siirtämään +7 C lämpöisestä ulkoilmasta +20 C sisäilmaan yhdellä kilowatilla sähköenergiaa. Energiatehokkuusluokituksen mukaiseen Aluokan energiatehokkuus lämpöpumpulla, jka COP kerroin 3.6 tai korkeampi. Kaikki PTilmalämpöpumput ovat energiatehokkuudeltaan parasta Aluokkaa. Suomen vaativat olosuhteet Lämmityskäytössä ilmalämpöpumpun ulkoyksikön kenno jäähtyy voimakkaasti ja siihen tiivistyy aina kuuraa. Tämä kuura sulatettava aika ajoin, ettei laitteist hyötysuhde kärsi. Nykyaikaisissa pakkasolosuhteisiin tarkoitetuissa pumpuissa ulkoyksikön sulatus hoidettu elektrisella ohjauksella automaattisesti. Kenn sulatuksen lisäksi siitä sulavan kdenssiveden päästävä virtaamaan pois ulkoyksikön pohjalta jäätymättä. PT ilmalämpöpumput suunniteltu toimimaan Suomen pakkasolosuhteissa ja siksi ne varustettu tarpeellisin sulatusjärjestelmin. Mitään jälkiasennuslämmittimiä ei tarvita vaan laite toimitetaan toimivana, asennusvalmiina pakettina. Kennosto kertyvän kuuran määrä riippuu ilmankosteudesta. Se suurimmillaan lämpötilan ollessa vain vähän pakkasella tai nollassa, ja ilman ollessa kosteaa. Hankalimmissa olosuhteissa kertyy sulamisvettä jopa yli 10 litraa vuorokaudessa. Siksi tärkeää antaa valtuutetun asennusliikkeen suorittaa ilmalämpöpumpun asennus, jotta kdenssivesi ohjataan oikein pois rakennuksen suunnasta. Energiamerkintä Energiamerkintä siirrettäville jäähdytyslaitteille ja ilmalämpöpumpuille tarjoaa yksilöityä tietoa laitteen ominaisuuksista ja sähkönkulutuksesta vuositasolla. Energiatehokkuusluokan ilmoittaminen muuttui pakolliseksi energiatehokkuusdirektiivin mukaisesti vuoden 2006 alusta alkaen. Laitteiden energialuokkaa vertailemalla pystyt valitsemaan energiatehokkaimman vaihtoehd. Yllä PT Ilmalämpöpumpun energiatehokkuusmerkki. 3

4 Ilmalämpöpumppu ympäristöystävällinen vaihtoehto Ilmalämpöpumpun asennus Kylmälaiteasennuksien tekeminen sallittua vain ammattitaitoisille kylmälaiteasentajille. Turvatekniikan keskus ylläpitää listaa hyväksytyistä asennusliikkeistä osoitteessa Laitetakuun edellytyksenä että asennuksen suorittanut laillistettu kylmäkeasentaja. PT ilmalämpöpumppujen jälleenmyyjä hoitaa useimmiten myös laitteen asennuksen paikalleen sekä opastaa laitteen käytössä. Asennuspaikka Sisäyksikön tulisi olla hueist suurimmassa avaisessa tilassa, että lämpö jakautuisi mahdollisimman tasaisesti koko tilaan. PT ilmalämpöpumpun asennuspaikan valinnanvapautta lisää lämpötilan mittaus kaukosäätimen lämpöanturilla. Laite lähettää joka kolmas minuutti lämpötilatied kaukosäätimeltä sisäyksikölle ja ohjaus tapahtuu tämän tied pohjalta. Mikäli lämpötilan mittaus tapahtuisi vain sisäyksikön imuilmasta, ei haluttua lämpötilaa välttämättä saataisi haluttuun kohteeseen vaan vain pumpun ympäristöön. Kaksikerroksisissa asunnoissa syytä muistaa, että jäähdytetty ilma ei juuri leviä alakerroksesta yläkerrokseen eikä lämmitetty ilma yläkerrasta alakertaan. Mikäli yhdellä yksiköllä halutaan lämmittää ja jäähdyttää kaksikerroksinen tila, sisäyksikkö sijoitettava portaikko hiukan yläkerran lattiatas yläpuolelle. Sisäyksikkö tulee sijoittaa mahdollisimman keskeiselle paikalle, josta lämpö pääsee jakautumaan mahdollisimman tasaisesti koko hueisto. Kaukosäädin, asetuslämpö 24 C Asennuspaikkaa suunniteltaessa tulee huomioida myös, että kdenssivesi pystyttävä johtamaan joko ulos tai viemäriin koko matkan alaspäin kaltevalla letkulla tai putkella. Laitteist virransyöttö tapahtuu maadoitetusta pistorasiasta enintään 180cm päässä sisäyksiköstä. Laitteelle syytä olla oma syöttö ja vähintään 10 A sulake. Ulkoyksikkö tulee sijoittaa siten, ettei lämmityskäytön aikana siitä valuva kdenssivesi aiheuta haittaa. Kdenssivettä muodostuu eniten pakkasen ollessa alhainen ja ilman kosteus siten suuri, kuten räntäsateella. Mikäli laitteist pääkäyttö jäähdytys, parempi sijoittaa ulkoyksikkö pois suorasta auringpaisteesta. Lämmityskäytölle (erityisesti sulatustoiminnolle) sen sijaan pelkästään hyötyä lämmittävästä auringpaisteesta. Putkist normaali asennuspituus enintään 7.5 metriä. Tätä pidemmät putkistot vaativat lisäkylmäainetäytön. Suurin suositeltava putkistopituus lisätäytöllä 15 metriä. Puu ja hirsitalot Vaikka ilmalämpöpumpun ulkoyksikköä asennettaessa käytetään värinänvaimenninkumeja eristämään laitteen värinä rakenteista, saattaa puu tai hirsirunko johtaa kompressorin värinän mahdollisesti aiheuttaman resanssiäänen tal sisälle. Parhaiten tältä vältytään asentamalla ulkoyksikkö maatelineen varaan tai kiinnittämällä se rakennuksen perustuksiin. Seinätelineelle asennettava ke eristettävä rakenteista värinänvaimenninkumien avulla. 23 C 23 C 25 C sisäyksikkö 24 C 24 C Suojaritilä peittää ulkoyksikön tyylikkäästi ja naamioi sen tal julkisivun väreihin. Lappia House Nuovo 144 ulkoyksikkö 10 C Maatelineelle asennetusta keesta ei johdu tal rakenteisiin mitään resanssiääniä. 4

5 Älykäs kaukosäädin PT ilmalämpöpumpun sisälämpötilan mittaus tapahtuu kaukosäätimessä sijaitsevalla sensorilla. Kaukosäätimen näytöstä luettavissa hueilman lämpötila. Lukema siirtyy lämpöpumpun sisäyksikölle radioteitse ja sen perusteella laite säätää lämmitys tai jäähdytystehsa sopivalle tasolle. Tämä mahdollistaa lämpöpumpun sisäyksikön vapaamman sijoittelun huetilassa. Voit sijoittaa PT lämpöpumpun sisäyksikön vaikka eteissyvennykseen, joka tavanomaisella pumpulla ei ole mahdollista. Vaikka pumpun lähiympäristön lämpötila nousisi asetuslämpötilaa korkeammaksi, jatkaa ilmalämpöpumppu toimintaansa kunnes kaukosaatimen ympäristö saavuttaa säädetyn lämpötilan. Ilmast aiheuttamat vaatimukset Suomen ilmasto asettaa suuret haasteet ilmalämpöpumpun moitteettomalle toiminnalle. Talvella ulkolämpötilan painuessa alle kahteenkymmeneen pakkasasteeseen ilmalämpöpumpun edelleen toimittava ja tuotava energiansäästöä. Lämpötilan vaihdellessa nollan ja pikkupakkasen välillä kennost sulatuksen toimittava ja sulamisvesien päästävä vapaasti ulos ulkoyksiköstä. Saman laitteen myös kesähelteellä pystyttävä viilentämään sisäilmaa, ulkoilman ollessa jopa lähellä kolmeakymmentä astetta. PT Ilmalämpöpumput suunniteltu juuri pohjoismaiden vaihteleviin ilmastoihin ja ne testattu ja käytännössä havaittu toimiviksi Suomen hyytävissä talvissa sekä helteisissä kesissä. Hueilman raikkaus Kaikki PT ilmalämpöpumput varustettu tehokkailla pölysuodattimilla. Niihin myös saatavana vaihtoehtoisesti aktiivihiili tai hopeaiiyksikkö. X malli lisäksi varustettu elektrisella hiukkassuodattimella, joka suodattaa hyvinkin pienet hiukkaset ilmasta. Iisaattori Q mallissa ilmaa raikastava iisaattori ena. Iisaattori lisää ilmaa raikastavia negatiivisia ieja ilmaan. Tämä erittäin hyödyllistä, mikäli perheessä kärsitään allergioista tai astmasta. Keen sydämenä korkea hyötysuhteinen Sanyotwinrotary kompressori, joka käy hiljaa ja värinöittä. Valmistaja myöntää sille kolmen vuoden takuun. Kompressorin erittäin huolellinen eristys laajentaa käyttölämpötilaaluetta ja alentaa entisestään ulkoyksikön äänitasoa. 5

6 Ilmasta veteen lämpöpumppu tarjoaa vielä lisää suorituskykyä Enemmän suorituskykyä Ilmasta veteen lämpöpumppua varten ei tarvitse kaivaa putkistoa puutarhaan tai porata satoja metrejä reikää kallio. Ulkoyksikkö pystyy pumppaamaan lämpöenergiaa ympäröivästä ilmasta aina 20 C saakka. Tätä kylmemmällä säällä pumppuun valmiiksi asennetut sähkövastukset antavat tarvittavan lisäteh. Kuuma käyttövesi (55 C) ja lämmitysjärjestelmän kiertovesi ovat missa järjestelmissään ja täysin riippumatta toisistaan säädettävissä. Automatiikka ohjaa laitetta niin sulatustoiminnoissa kuin huelämpötilan ylläpidossakin. Laadukkaat materiaalit ja loppuun asti mietitty rakenne takaavat pitkän ja huolettoman käyttöiän PT ilmasta veteen lämpöpumpulle. PTAWA ja PTAWB sarjan pumput ovat Suomen olosuhteisiin suunniteltuja ilmasta veteen lämpöpumppuja joko sisäänrakennetulla (PTAWA) tai erillisellä (PT AWB) käyttövesivaraajalla varustettuna. DC Inverterillä älykkäämpi tekniikka PTAWA PTAWB PTAWDC DC inverterillä varustettu versio ilmasta veteen lämpöpumpusta. Tässä mallissa älykäs elektriikka ohjaa pumpun toimintaa ja lämpöenergia voidaan johtaa lukuisiin eri käyttökohteisiin. PTAWDC valitaan usein lisäenergialähteeksi sähkö tai öljylämmitteisiin vesikiertojärjestelmiin. PTAWDC pumppua voidaan myös käyttää pelkästään käyttöveden tai vaihtoehtoisesti huetilan lämmitykseen. Sisäyksikön kompakti koko ja hiljainen ääni mahdollistaa PTAWDC pumpun käytön hyvin eri kohteissa. 6

7 Siirrettävä ilmalämpöpumppu Pienempiin asuntoihin tai vaikkapa vuokraasujalle soveltuva vaihtoehto edullinen siirrettävä ilmalämpöpumppu. Kesähelteillä erityisesti kerrostaloasuntoja vaivaavaan kuumuuteen siirrettävä ilmalämpöpumppu erinomainen ratkaisu. Laitteen teho riittää mainiosti niin yksittäisen hueen kuin pienen asunnkin viilentämiseen, sekä talvella lisälämmittämiseen. Lisäksi laite toimii tehokkaana ilmankuivaimena. PTC12 siirrettävä ilmalämpöpumppu kaukosäätimellä varustettu, älykkäällä elektriikalla varustettu vaihtoehto. Laitteessa myös ohjelmoitava ajastin, joten voit säätää laitteen päivittäisen toiminnan automaattiseksi ja varmistua aina haluamastasi sisäilman lämpötilasta. PTC12 laitteen energiatehokkuusluokka paras A. Kylmäaineena laite käyttää ympäristöystävällistä kaasua. Laite tyylikkäästi muotoiltu, joten sitä ei tarvitse piilotella. Asennusperiaate yksinkertainen ja käyttö turvallista. Tekniikka perustuu luotettavaan Sanyo kompressoriin. Pumppu kykenee jopa 450 kuuti ilmanvirtaukseen tunnissa ja poistamaan ilmasta kosteutta 1.4 litraa tunnissa. Laite siirtyy helposti pyörien varassa ja painaa vain 36 kg. Siirrettävä PTC12 Siirrettävä ilmalämpöpumppu paras asentaa ikkunan tai tuuletusauk viereen. Asunto: Avara / Espo Tuomarinportti (61m 2 ) 7

8 Tekniset tiedot PERUSTIEDOT Jäähdytysteho Lämmitysteho ILMALÄMPÖPUMPUT (Btu/h) (W) (Btu/h) (W) Ottoteho (W) jäähdytys lämmitys Kosteuden poisto (l/h) Ilmamäärä (m 3 /h) EER (W/W) COP (W/W) SUOSITELTAVA KÄYTTÖALA lämmityksessä (m 2 ) jäähdytyksessä (m 2 ) VIRRAN SYÖTTÖ Jännite/taajuus (V/Hz) Ottovirta (A) jäähdytys lämmitys Ääni db (A) sisäyksikkö (hidas/keski/kova puhallus) Ääni db (A) ulkoyksikkö JÄRJESTELMÄ Kylmäaine Kompressorivalmistaja Nesteputken halkaisija (mm/ ) Kaasuputken halkaisija (mm/ ) OMINAISUUDET Kaukosäädin LCDnäytöllä ja lämpöanturilla Irroitettava ja pestävä etupaneeli Pestävä suodatin Aktiivihiilisuodatin Hopeaiisuodatin Sähkösuodatin Iisaattori Puhallinnopeudet Toiminnot Ilmansuuntaus (pysty) Ilmansuuntaus (vaaka) Hiljainen toiminto Automaattitoiminto Kylmän puhalluksen esto Vikadiagnostiikka Automaattikäynnistys sähkökatk jälkeen Sisäyksikön näyttö Lämpötilan mittaus MITAT JA PAINOT Sisäyksikön mitat (LxKxS mm) Ulkoyksikön mitat (LxKxS mm) Sisäyksikön paino (kg) Ulkoyksikön paino (kg) PT DC Inverter Q ( ) 3.5 (1.04.1) ( ) 3.9 (0.84.7) 970 ( ) 950 ( ) V / 50V/Hz 4.2 (1.37.4) 4.1 (1.28.4) 40 / 38 / R410A Sanyo 6.35 mm / 1/ mm / 1/2 lisävaruste lisävaruste 3 + automaatti lämmitys, jäähdytys, kuivaus, puhallus, automaatti (smart) kaukosäätöinen käsisäätöinen LED kaukosäädin, imuilma 918 x 291 x x 590 x PT DC Inverter X ( ) 3.5 (1.04.1) ( ) 3.9 (0.84.7) 970 ( ) 950 ( ) V / 50V/Hz 4.2 (1.37.4) 4.1 (1.28.4) 40 / 38 / R410A Sanyo 6.35 mm / 1/ mm / 1/2 lisävaruste lisävaruste 3 + automaatti lämmitys, jäähdytys, kuivaus, puhallus, automaatti (smart) kaukosäätöinen käsisäätöinen LED kaukosäädin, imuilma 918 x 291 x x 590 x PTC12 siirrettävä V / 50V/Hz R410A Sanyo (ei lämpöanturia) 3 + automaatti lämmitys, jäähdytys, kuivaus, ajastin LED imuilma 460 x 848 x

9 ILMASTA VETEEN LÄMPÖPUMPUT PTAWA SARJA Tyyppi Suorituskyky Max. veden lämpö 55 C PTAWB SARJA Tyyppi PTAWDC SARJA Lämmitysteho 6.6 kw 5.0 kw 4.4 kw 3.8 kw 8.7 kw 7.3 kw 6.6 kw 4.7 kw 10.5 kw 9.1 kw 8.4 kw 6.2 kw 12.9 kw 11.2 kw 10.3 kw 8.3 kw 16.0 kw 13.6 kw 11.5 kw 9.8 kw Suorituskyky 15.6 kw Max. veden lämpö 55 C Virransyöttö Lämmitysteho Lämmitys sähköteho Lämmitysvirta Lämmitys COP Max. virta Käynnistysvirta Kompressorityyppi Kompressorimerkki Kompressoriteho Kompressorisähköteho Kompressorivirta Kiertovesipumppu Sisäyksikön äänitaso Sisäyksikön mitat (LxKxS) Sisäyksikön paino Ulkoyksikön ilmamäärä Ulkoyksikön äänitaso Ulkoyksikön mitat (LxKxS) Ulkoyksikön paino Kylmäainemäärä () Putki (neste/kaasu) Putken max. pituus Korkeusero max. Lämmitysteho 12.9 kw 11.2 kw 10.3 kw 8.3 kw 16.0 kw 13.6 kw 11.5 kw 9.8 kw 20.2 kw 17.0 kw 15.6 kw 11.6 kw 27.0 kw 22.4 kw 21.4 kw Sähköteho 1.5 kw 1.3 kw 2.0 kw 1.4 kw 2.0 kw 1.9 kw 2.9 kw 1.8 kw 2.5 kw 2.3 kw 3.6 kw 2.4 kw 3.0 kw 2.9 kw 4.2 kw 3.1 kw 3.7 kw 3.6 kw 4.8 kw 4.0 kw COP Virransyöttö 230/1/50 Lisävastus 3 230/1/50 3/6 400/3/50 3/6/9 400/3/50 3/6/9 400/3/50 3/6/9 Mitat (KxLxS) 1780x600x650 mm Sähköteho COP Virransyöttö /3/ /3/50 3/6/ /3/50 3/6/ /3/50 3/6/ Mitat (KxLxS) 1150x600x650 mm PT KS50DC 220 W/50Hz BTU ( ) 1570 W ( ) 7.2 A ( ) A 23 A Rotary Sanyo BTU 1480 W 8 A 34 db 450 x 650 x 350 mm 50 kg 2300 m 3 /h 58 db 875 x 615 x 315 mm 54 kg 1300 g 6.35 / mm 10 m 5 m Lisävastus 3/6/9 Kylmäaine Kylmäaine Kompressori Rotary Rotary Kompressori PT KS70DC 220 W/50Hz BTU ( ) 2140 W ( ) 9.7 A ( ) A 30 A Rotary Sanyo BTU 1850 W 9.1 A 36 db 450 x 650 x 350 mm 57 kg 3000 m 3 /h 60 db 930 x 790 x 410 mm 78 kg 2010 g 9.52 / mm 10 m 5 m Vesisäiliö 150 l 150 l 150 l 200 l 200 l Vesisäiliö 260 l 300 l 300 l 360 l Paino 235 kg 237 kg 240 kg 268 kg 273 kg Paino 138 kg 143 kg 178 kg 185 kg 9

10 Lisävarusteet ja asennustarvikkeet Suojaritilä ehostaa ja tehostaa Tal ulkoseinään kiinnitettävän ulkoyksikön peittämiseen tarkoitettu puinen suojaritilä voidaan maalata tal väreihin jolloin ulkoyksikkö ei häiritse tal julkisivua. Suojaritilä myös suojaa ulkoyksikköä lumelta ja auringvalolta ja tehostaa näin sen toimintaa. Sisäyksikön vaihtopaneelit Molempiin sisäyksiköihin saatavana eri värisiä ja eri pintamateriaaleista valmistettuja vaihtopaneeleita, joten saat sen helposti sopimaan sisustukseesi. Ajantasainen valikoima värivaihtoehtoja nähtävissä lähimmällä PT jälleenmyyjälläsi. Ulkoyksikön maateline Ulkoyksikkö voidaan asentaa maatelineeseen, irti tal seinästä. Tällöin vältytään resanssilta ja häiriöääniltä talossa. Erityisesti puu ja hirsitaloissa ulkoyksikkö kannattaa sijoittaa irti seinistä. Muut asennustarvikkeet PT ilmalämpöpumppujen asennukseen tarvittavat putket, kourut, listat ja muut tarvikkeet saat kaikilta jälleenmyyjiltä ja asentajilta. Perustarvikkeiden lisäksi saatavana myös tarvikkeita, joiden tehtävänä piilottaa pumpun osat sekä asennusputket ja naamioida se paremmin talo sopivaksi. 10

11 Kartoituspalvelu Ammattilainen apunasi PT Ilmalämpöpumppujen jälleenmyyjät tekevät sinulle myös kartoituksen tarpeistasi ja suosittelevat sinulle parasta vaihtoehtoa valikoimastamme. Näin saat juuri sinun tarpeesi täyttävän ilmalämpöpumpun ja vältyt yllätyksiltä asennusvaiheessa. Kartoituspalvelu antaa sinulle kuvan ilmalämpöpumpun avulla saavuttamistasi kustannusten säästöistä, tarpeisiisi parhaiten soveltuvan ilmalämpöpumpun ehdotuksen sekä valmiin kustannusarvi laitteen asennuksesta. Katsomme myös kanssasi sopivimman asennuspaikan pumpulle, niin tal sisällä kuin ulkakin. Näin pääset esittämään toiveesi pumpun sijainnista ja ammattilainen voi suoraan suunnitella laitteen asennuksen toiveidesi mukaisesti. Kun pumpun asennuksessa alusta alkaen hyödynnetty ammattilaisen asiantuntemusta, vältytään asennusvaiheessa yllätyksiltä sekä ylimääräisiltä kustannuksilta, joita ei välttämättä itse tule ajatelleeksi. Ota yhteyttä Voit täyttää yhteydenottolomakkeen kätevästi kotisivujen kautta, ja myyntimme ottaa sinuun yhteyttä ja sopii ajankohdan kartoitukselle. Täyttämällä lomakkeen kotisivuilla omassa rauhassasi voit täyttää lomakkeen mahdollisimman kattavasti, jolloin saat nopeammin laskelmat myynniltämme. Sinuun ottaa aina yhteyttä oman alueesi jälleenmyyjä joka palvelee sinua halutessasi alusta loppuun, aina kartoituspalvelusta loppuasennukseen asti. Lomakkeen löydät kotisivuiltamme: Mikäli haluat asioida suoraan myyjän kanssa, löydät kotisivuiltamme myös kaikki PT jälleenmyyjät. 11

12 Painettu ympäristöystävällisesti valmistetulle paperille. painopaikka: Edita LUE LISÄÄ JÄLLEENMYYJÄSI Maahantuti: Power Trade Oy, Rusthollarinkatu 7, Espoo, emme vastaa mahdollisista virheistä esitteessä. oikeudet muutoksiin pidätetään.

Cat-lämpöpuhallin Kompakti lämpöpuhallin pienempiin tiloihin

Cat-lämpöpuhallin Kompakti lämpöpuhallin pienempiin tiloihin at-lämpöpuhallin 3 3 9 kw Sähkölämmitys 3 mallit at-lämpöpuhallin Kompakti lämpöpuhallin pienempiin tiloihin Käyttökohteet at on sarja kompakteja ja hiljaisia lämpöpuhaltimia kiinteään asennukseen. Se

Lisätiedot

Mikä ihmeen ilmalämpöpumppu?

Mikä ihmeen ilmalämpöpumppu? Mikä ihmeen ilmalämpöpumppu? 1. Mikä ihmeen ilmalämpöpumppu? 2. Toimintaperiaate 3. Energian säästö 4. Laitteistokoostumus 5. Oikea mallin valinta 6. On/Off- ja invertteri malli 7. Suodattimet 8. Kosteudenpoisto

Lisätiedot

KATSO LISÄÄ VIVAX COOL GEYI

KATSO LISÄÄ  VIVAX COOL GEYI VIVAX COOL GEYI VIVAX COOL GEYI on huippuhyvä lämpöpumppu, joka on erityisesti suunniteltu lämmityslaitteeksi kylmään ilmastoon. Sen vuosilämpökerroin SCOP on A++ luokkaa. Meillä tärkeät sulatustoiminnot

Lisätiedot

VIP inverter. Huipputehokas ilmalämpöpumppu pohjolan oloihin. Kaunis metallinhohtoinen ulkomuoto ja VIP-tason tekniikka!

VIP inverter. Huipputehokas ilmalämpöpumppu pohjolan oloihin. Kaunis metallinhohtoinen ulkomuoto ja VIP-tason tekniikka! Ilmalämpöpumput VIP inverter Huipputehokas ilmalämpöpumppu pohjolan oloihin. Kaunis metallinhohtoinen ulkomuoto ja VIP-tason tekniikka! Ominaisuudet ja toimintojen kuvaus Väri: Metallishampanja. Energiatehokkuusluokka

Lisätiedot

ARIA. Ilmalämpöpumppu. Yleistä. Ilmalämpöpumppu NIBE TM PBD FI

ARIA. Ilmalämpöpumppu. Yleistä. Ilmalämpöpumppu NIBE TM PBD FI PBD FI 1620-3 Ilmalämpöpumppu NIBE TM ARIA TM M11809 NIBE ARIA 5 Ilmalämpöpumppu Yleistä NIBE ARIA -ilmalämpöpumppu on suunniteltu pohjolan markkinoiden kylmään ja kosteaan ilmastoon. Pumppu on todella

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

NORDIC INVERTER. Nyt GSM kauko-ohjaus mahdollisuus TUOTETIEDOT 12 FR-N ILMA/ILMA

NORDIC INVERTER. Nyt GSM kauko-ohjaus mahdollisuus TUOTETIEDOT 12 FR-N ILMA/ILMA TUOTETIEDOT NORDIC INVERTER 12 FR-N ILMA/ILMA Nyt GSM kauko-ohjaus mahdollisuus Ilmalämpöpumppujen uusi sukupolvi. Huipputulos Konsumentverketin testissä. Tehokkaampi, hiljaisempi ja tyylikkäästi muotoiltu.

Lisätiedot

Compact-Y Teknologiaa energian säästöön.

Compact-Y Teknologiaa energian säästöön. Compact-Y Teknologiaa energian säästöön. Uusissa Compact-Y jäähdytyslaitteissa ja lämpöpumpuissa käytetään R410A kylmäainetta ja energiaa säästämään suunniteltua AdaptiveFunction Plus käyttölogiikkaa.

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

ITSERAJOITTUVA LÄMMITYSKAAPELI

ITSERAJOITTUVA LÄMMITYSKAAPELI ITSERAJOITTUVA LÄMMITYSKAAPELI PST-itserajoittuvaa lämmityskaapelia käytetään ensisijaisesti vesijohtojen, viemäreiden, kattokaivojen, räystäskourujen, syöksytorvien tms. sulanapitoon sekä pienten tilojen

Lisätiedot

Thermocassette HP Hillitty säteilylämmityskasetti uppo- tai pinta-asennukseen

Thermocassette HP Hillitty säteilylämmityskasetti uppo- tai pinta-asennukseen Thermocassette 300 600 W Sähkölämmitys 4 mallit Thermocassette Hillitty säteilylämmityskasetti uppo- tai pinta-asennukseen Käyttökohteet Thermocassette on tarkoitettu toimistojen, kylpyhuoneiden, koulujen

Lisätiedot

Combi Cooler Kompakti ilmankäsittelykoneen toiminto-osa, joka jäähdyttää ennätyksellisen energiatehokkaasti

Combi Cooler Kompakti ilmankäsittelykoneen toiminto-osa, joka jäähdyttää ennätyksellisen energiatehokkaasti Combi Cooler Kompakti ilmankäsittelykoneen toiminto-osa, joka jäähdyttää ennätyksellisen energiatehokkaasti Jäähdytyspalkkijärjestelmään yhdistetty Combi Cooler on helppo, toimintavarma ja sähkötehokas

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

Tynnyrissä on mukavaa! 1

Tynnyrissä on mukavaa! 1 ÖSEL KÄYTTÖOHJE Copyright Ösel Tubs Tynnyrissä on mukavaa! 1 Sisällysluettelo ESITTELY 3 TURVALLISUUS 4 KYLPYTYNNYRIN ASENTAMINEN 5 KYLPYTYNNYRIN LÄMMITTÄMINEN 7 KYLPYTYNNYRIN HUOLTAMINEN 8 Tynnyrissä

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

ARITERM ÖLJYLÄMMITYS. Ariterm 17 -sarjan öljykattilat Ariterm 30 S öljykattila ÖLJYLÄMMITYS

ARITERM ÖLJYLÄMMITYS. Ariterm 17 -sarjan öljykattilat Ariterm 30 S öljykattila ÖLJYLÄMMITYS ARITERM ÖLJYLÄMMITYS Ariterm 17 -sarjan öljykattilat Ariterm 30 S öljykattila ÖLJYLÄMMITYS ÖLJYLÄMMITYS ON LUOTETTAVA JA VAIVATON LÄMMITYSTAPA! Lämmityksen hyötysuhde on vanhoissa kattiloissa yleensä nykyaikaisia

Lisätiedot

Tekniset tiedot LA 12TU

Tekniset tiedot LA 12TU Tekniset tiedot LA 1TU Laitteen tekniset tiedot LA 1TU Rakenne - Lämmönlähde Ulkoilma - Toteutus Yleisrakenne - Säätö - Lämmönmäärän laskenta sisäänrakennettu - Asennuspaikka Ulkotila - Suoritustasot 1

Lisätiedot

Lämmityskustannus vuodessa

Lämmityskustannus vuodessa Tutkimusvertailu maalämmön ja ilma/vesilämpöpumpun säästöistä Lämmityskustannukset keskiverto omakotitalossa Lämpöässä maalämpöpumppu säästää yli vuodessa verrattuna sähkö tai öljylämmitykseen keskiverto

Lisätiedot

HydroHeater. HW HydroHeater. UUTUUS! Pyörillä kulkeva lämmin vesi. Tuotantokyky: 0-100 0 C. Jopa 6000 litraa lämmintä vettä tunnissa

HydroHeater. HW HydroHeater. UUTUUS! Pyörillä kulkeva lämmin vesi. Tuotantokyky: 0-100 0 C. Jopa 6000 litraa lämmintä vettä tunnissa HydroHeater HW HydroHeater UUTUUS! Pyörillä kulkeva lämmin vesi Tuotantokyky: 103 kw 0-100 0 C Jopa 6000 litraa lämmintä vettä tunnissa HW HydroHeater Liikkuva yksikkö lämpimän veden nopeaan toimitukseen

Lisätiedot

Oviverhopuhaltimet FLOWAIR.COM

Oviverhopuhaltimet FLOWAIR.COM Oviverhopuhaltimet FLOWAIR.COM ILMAN LÄMPÖTILAN JAKAUTUMINEN HUONEISSA Ilman oviverhopuhallinta Oviverhopuhaltimella -1 C 22 C 2 C 21 C 2 C 22 C -8 C -6 C -4 C -2 C 19 C C 1 C 1 C 6 C C C 6 C 1 C 1 C 18

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

NovarboTM tuottavampi kasvihuone

NovarboTM tuottavampi kasvihuone NovarboTM tuottavampi kasvihuone Cool innovations! www.novarbo.fi COOL INNOVATIONS Novarbo-jäähdytysjärjestelmästä on saatavissa tehokkaita sovellutuksia erilaisiin ilmasto-olosuhteisiin. Sen avulla säästetään

Lisätiedot

Sähkölämmityksen tulevaisuus

Sähkölämmityksen tulevaisuus Sähkölämmityksen tulevaisuus Sähkölämmityksen tehostamisohjelma Elvarin päätöstilaisuus 5.10.2015 Pirkko Harsia Yliopettaja, sähköinen talotekniikka Koulutuspäällikkö, talotekniikka 1.10.2015 TAMK 2015/PHa

Lisätiedot

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE 1(7) WATMAN - VEDENSUODATTIMET ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE NEUTRALOINTISUODATIN... C8 (laitetyypit alkaen 08-11-2006) C10 C12 C15 C18 YLEISTÄ 1. ASENNUS 2. SUODATTIMEN KÄYTTÖÖNOTTO 3. ph- ARVON SÄÄTÖ 4. HUOLTO

Lisätiedot

Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet

Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet Sisällys 1 Fortum Fiksu -järjestelmään liitettävä mittaava pistorasiakytkin sisäkäyttöön 2 Asentaminen 2.1 Kytkimen liittäminen

Lisätiedot

HW 1800 (350) - voimapesä pikkuveljeksi HW 3600:lle

HW 1800 (350) - voimapesä pikkuveljeksi HW 3600:lle HW 1800 HW 1800 HW 1800 (350) - voimapesä pikkuveljeksi HW 3600:lle Liikkuva lämmöntuottaja - 100 0 C Tällä liikkuvalla lämmöntuottajalla voit toimittaa 100 0 C lämpöistä vettä. Kuljetuksen, kokoamisen,

Lisätiedot

HW 3600. - roudansulatusta uudella tasolla

HW 3600. - roudansulatusta uudella tasolla HW 3600 HW 3600 - roudansulatusta uudella tasolla HW 3600 - liikkuva lämmöntuottaja ympärivuotiseen käyttöön Liikkuva lämmöntuottaja > 100 0 C Tällä liikkuvalla lämmöntuottajalla voit toimittaa 100 0 C

Lisätiedot

Näin lisäeristät 4. Sisäpuolinen lisäeristys. Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet

Näin lisäeristät 4. Sisäpuolinen lisäeristys. Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet Näin lisäeristät 4 Sisäpuolinen lisäeristys Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet Tammikuu 202 Sisäpuolinen lisälämmöneristys Lisäeristyksen paksuuden määrittää ulkopuolelle jäävän eristeen

Lisätiedot

ILTO Comfort CE5 ENEMMÄN KUIN LÄMPÖPUMPPU AINUTLAATUINEN UUTUUS LÄMPÖPUMPPU JA ILMANVAIHDON LÄMMÖN- TALTEENOTTOLAITE YHDESSÄ MERKITTÄVÄSTI PIENEMMÄLLÄ INVESTOINNILLA MAALÄMPÖPUMPUN VEROISTA TEHOA LÄMPIMÄN

Lisätiedot

Tehowatti Air PIKA- OHJE. Asentajan pikaohje. Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita.

Tehowatti Air PIKA- OHJE. Asentajan pikaohje. Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita. Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita. PIKA- OHJE Tehowatti Air Asentajan pikaohje D104385 06/2015 ver1 Ohjeen sisältö Sisällysluettelo s. 2

Lisätiedot

IR-lämmitin CIR Kohteisiin, jossa halutaan hillittyä muotoilua ja huomaamatonta toimintaa

IR-lämmitin CIR Kohteisiin, jossa halutaan hillittyä muotoilua ja huomaamatonta toimintaa 500-2000 W Sähkölämmitys 12 mallia IR-lämmitin CIR Kohteisiin, jossa halutaan hillittyä muotoilua ja huomaamatonta toimintaa Käyttökohteet CIR tuo mukavuutta terasseille, parvekkeille ja ulkoilmaravintoloihin

Lisätiedot

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje TE 270217/01 LVI 3618240 Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje SISÄLTÖ Rakenne 2 Asennus 3-4 Käyttö ja ylläpito 5 Tekniset tiedot 5 Sähkökaavio 6 Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

Uponor G12 -lämmönkeruuputki. Asennuksen pikaohje

Uponor G12 -lämmönkeruuputki. Asennuksen pikaohje Uponor G12 -lämmönkeruuputki Asennuksen pikaohje poraajille Uponor G12 -lämmönkeruuputken asennus neljässä vaiheessa Uponor G12 -putket asennetaan periaatteessa samalla menetelmällä kuin tavanomaiset keruuputket.

Lisätiedot

extensa & Extensa DUO

extensa & Extensa DUO Alféa extensa & extensa duo ilmavesilämpöpumppu extensa & Extensa DUO Toimintavarma lämmitysratkaisu Käyttövedentuotanto sisäänrakennetulla (Duo) tai erillisellä varaajalla Nykyaikaisin ja helpoin tapa

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0

KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0 KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0 Mitat P x L x K 480x289x100 DC / AC INVERTTERI 12V 2500W 230V AC 50Hz 1702-8571 Matkailuautot Husbilar

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

Zehnder Nova Neo Tehokasta lämmitystä ja mukavuusviilennystä. Lämmitys Viilennys Raitis ilma Puhdas ilma

Zehnder Nova Neo Tehokasta lämmitystä ja mukavuusviilennystä. Lämmitys Viilennys Raitis ilma Puhdas ilma Zehnder Nova Neo Tehokasta lämmitystä ja mukavuusviilennystä Lämmitys Viilennys Raitis ilma Puhdas ilma 1 Tämän päivän, huomisen ja tulevaisuuden vesikiertoinen lämpöpatteri. Matalan lämpötilan lämmitysjärjestelmät

Lisätiedot

VIESMANN. VITOCAL Jäätymätön liuos/vesi-lämpöpumput Yhdistelmälaitteet 5,9-10,0 kw. Tietolehti. VITOCAL 242-G Tyyppi BWT-M 241.A06

VIESMANN. VITOCAL Jäätymätön liuos/vesi-lämpöpumput Yhdistelmälaitteet 5,9-10,0 kw. Tietolehti. VITOCAL 242-G Tyyppi BWT-M 241.A06 VIESMANN VITOCAL Jäätymätön liuos/vesi-lämpöpumput Yhdistelmälaitteet 5,9-10,0 kw Tietolehti Tilausnumero ja hinnat: ks. hintaluettelo Yhdistelmälämpöpumput, joissa on liuos/vesi-lämpöpumppu, varaaja-vedenlämmitin,

Lisätiedot

PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS

PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS Vaatehoitotila kuuluu tärkeänä osana kiinteistöön. Laitteet ja varusteet on määriteltävä ja sijoitettava tilaan siten, että niiden käyttö on mahdollisimman helppoa ja esteetöntä.

Lisätiedot

Kylmävesiasema HALLA

Kylmävesiasema HALLA Kylmävesiasema Halla on erityisesti Suomen olosuhteisiin suunniteltu sisätiloihin asennettava kylmävesiasema. Valmis Plug & Play -kokonaisuus säästää aikaa ja rahaa sekä suunnittelu- että asennusvaiheissa.

Lisätiedot

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472 LEIVÄNPAAHDIN METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A 4560470, 4560472 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 04.04.2012 04.04.2012 Leivänpaahdin METOS Tempo SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Lämpöputkilämmönsiirtimet HPHE

Lämpöputkilämmönsiirtimet HPHE Lämpöputkilämmönsiirtimet HPHE LÄMMÖNTALTEENOTTO Lämmöntalteenotto kuumista usein likaisista ja pölyisistä kaasuista tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden energiansäästöön ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen

Lisätiedot

VIESMANN VITOCAL 200-G Liuos/vesi-lämpöpumppu 5,8-17,2 kw

VIESMANN VITOCAL 200-G Liuos/vesi-lämpöpumppu 5,8-17,2 kw VIESMANN VITOCAL 200-G Liuos/vesi-lämpöpumppu 5,8-17,2 kw Tietolehti Tilausnumero ja hinnat: ks. hintaluettelo VITOCAL 200-G Tyyppi BWC 201.A06 - A17 Yksitehoinen liuos/vesilämpöpumppu, 400 V~. Kompressorilla

Lisätiedot

KORKEALAATUISET LED 360 SULJETUT CORN LAMPUT

KORKEALAATUISET LED 360 SULJETUT CORN LAMPUT KORKEALAATUISET LED 360 SULJETUT CORN LAMPUT www.sanpek.fi Sanpek-LED korkealaatuiset 360 CORN LED- lamput edustavat LEDvalaistustekniikan viimeisintä kehitysaskelta. Nämä CORN LED-lamput on kehitetty

Lisätiedot

Lämpöpuhallin Tiger Kestävä siirrettävä lämpöpuhallin vaativiin ympäristöihin

Lämpöpuhallin Tiger Kestävä siirrettävä lämpöpuhallin vaativiin ympäristöihin 3 30 kw Sähkölämmitys 9 mallit Lämpöpuhallin Tiger Kestävä siirrettävä lämpöpuhallin vaativiin ympäristöihin Käyttökohteet Tiger on sarja kompakteja ja vahvoja lämpöpuhaltimia ammattilaisille. Tiger on

Lisätiedot

KAKSOISKATTILAT ARITERM 520P+ ARITERM 520

KAKSOISKATTILAT ARITERM 520P+ ARITERM 520 KAKSOISKATTILAT ARITERM 520P+ ARITERM 520 ARITERM 520P+ HUOM! Poltin myydään erikseen. VALINNAN VAPAUS Ariterm 520P+ kaksoiskattila on tehty lämmittäjille, jotka haluavat nauttia valinnan vapaudesta. Valitse

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

ILMA-VESILÄMPÖPUMPUT. Turvallinen ja energiaa säästävä lämmitysratkaisu. omakotitaloon.

ILMA-VESILÄMPÖPUMPUT. Turvallinen ja energiaa säästävä lämmitysratkaisu. omakotitaloon. ILMA-VESILÄMPÖPUMPUT Turvallinen ja energiaa säästävä lämmitysratkaisu omakotitaloon. 2 ILMA-VESILÄMPÖ IVT-lämpöpumppu säästää rahaa heti ensimmäisestä päivästä lähtien. Olemme koonneet tähän esitteeseen

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

SDW. Seinälle asennettava tuloilmalaite pieniin tiloihin LYHYESTI

SDW. Seinälle asennettava tuloilmalaite pieniin tiloihin LYHYESTI Seinälle asennettava tuloilmalaite pieniin tiloihin LYHYESTI Pieniin tiloihin, esim. asuntoihin tai toimistoihin sovitettu tuloilmalaite Asennetaan seinälle lähelle kattoa Etuosa voidaan irrottaa ilman

Lisätiedot

ASENTAJAN KÄSIKIRJA. Jäspi Basic jäähdytyspaketti. Kaukora Oy. MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin.

ASENTAJAN KÄSIKIRJA. Jäspi Basic jäähdytyspaketti. Kaukora Oy. MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin. ASENTAJAN KÄSIKIRJA Jäspi Basic jäähdytyspaketti MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin. Kaukora Oy 1 Sisällys Turvallisuustiedot... 3 1. Toimitus... 4 Toimitussisältö... 4 2. Muut asennuksessa

Lisätiedot

CBA/CBI. Ääntä vaimentava siirtoilmalaite LYHYESTI

CBA/CBI. Ääntä vaimentava siirtoilmalaite LYHYESTI Ääntä vaimentava siirtoilmalaite LYHYESTI Siirtää ilmaa seinän läpi Virtausalue < 50 l/s Pyöreä seinäaukko Yksinkertainen asennus Eri värivaihtoehtoja I L M A V I R T A Ä Ä N I T A S O R w -A R V O 10

Lisätiedot

KC(G,H)E Nestelauhdutteinen vedenjäähdytin/ lämpöpumppu sisäasennukseen

KC(G,H)E Nestelauhdutteinen vedenjäähdytin/ lämpöpumppu sisäasennukseen 02.05.2007 KC(G,H)E KC(G,H)E: Teho 414-1617 kw KCGE ja KCHC -yksiköt tarjoavat seuraavat ominaisuudet: Hyötysuhde: Uudet suuritehoiset ruuvikompressorit, (yli 1000kW vain kahdella kompressorilla, 1600

Lisätiedot

ESN 160-250 Ruuvikompressorit 160-250 kw 50 Hz

ESN 160-250 Ruuvikompressorit 160-250 kw 50 Hz ESN 160-250 Ruuvikompressorit 160-250 kw 50 Hz Raskaansarjan ammattilainen Paras valinta paineilman tuoton optimointiin ESN -sarjan ruuvikompressori on malliesimerkki nykyaikaisesta ruuvikompressorista.

Lisätiedot

Joustava pumppujärjestelmä

Joustava pumppujärjestelmä Joustava pumppujärjestelmä CLIPTONPUMPEN Tuorerehun lisäaineille ja säilöntähapolle Kaikentyyppiin koneisiin Laaja lisävarustevalikoima Helppokäyttöinen Helposti sovitettava 1 Helppo asentaa kaikenlaisiin

Lisätiedot

ADAX NEO -DESIGNLÄMMITTIMET

ADAX NEO -DESIGNLÄMMITTIMET ADAX NEO -DESIGNLÄMMITTIMET VALITTU LÄMPÖTILA ON HELPPO NÄHDÄ Selkeästä näytöstä näet helposti asetetun lämpötilan. Voit nostaa tai alentaa lämpöä patterin päädyssä olevilla plus- ja miinuspainikkeilla.

Lisätiedot

50% Korkean tason tehokkuutta. Hiljainen ja huippuunsa viritetty koneikko. EcoDesign. Optyma Plus New Generation

50% Korkean tason tehokkuutta. Hiljainen ja huippuunsa viritetty koneikko. EcoDesign.  Optyma Plus New Generation Optyma Plus New Generation Korkean tason tehokkuutta. Hiljainen ja huippuunsa viritetty koneikko. Laajennettu tuotesarja: 0.6-16.5 kw MBP-sovelluksiin 0.7-9.6 kw LBP-sovelluksiin 50% lyhyempi aika tarvitaan

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

SPIRALAIR -KOMPRESSORIT K1-4 K6-8 COMBI KS1-4 KS6 5 MULTI PUHTAUS HILJAISUUS

SPIRALAIR -KOMPRESSORIT K1-4 K6-8 COMBI KS1-4 KS6 5 MULTI PUHTAUS HILJAISUUS SPIRALAIR -KOMPRESSORIT K1-4 K6-8 COMBI KS1-4 KS6 5 MULTI PUHTAUS HILJAISUUS KYLMÄ KS / T Integroitu kuivain PUHTAUS PUHDASTA ILMAA Ilmaa puhtaimmassa muodossaan Teollisen prosessin tehokkuus ja tuotteiden

Lisätiedot

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Altaan asennus... 3 3. Altaan puhallus... 3 4. Altaan täyttäminen... 5 5. Pumppuyksikön käyttäminen... 6 6. Altaan käyttäminen ja vinkkejä...

Lisätiedot

Aurinko-Easy asennus- ja käyttöohje

Aurinko-Easy asennus- ja käyttöohje EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinkopaneelien asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneelit avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25.. 45 asteen

Lisätiedot

Nopea, hiljainen ja erittäin taloudellinen ilmanpoisto

Nopea, hiljainen ja erittäin taloudellinen ilmanpoisto Your reliable partner Nopea, hiljainen ja erittäin taloudellinen ilmanpoisto Vacumat Eco tehokas joka tavalla Veden laatu vaikuttaa tehokkuuteen Veden laatu vaikuttaa jäähdytys- ja lämmitysjärjestelmien

Lisätiedot

Rikstone RT Käyttöohje

Rikstone RT Käyttöohje Käyttöohje 1 Yleistä: on effektilaite sisältäen sekä jousikaiun (spring reverb) että Tremolon. Laitteen kaiku perustuu Fender 6G15 tekniikkaan ja tremolo on toteutettu Gibson Skylarkin mallin mukaan ns.

Lisätiedot

ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti A2015

ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti A2015 ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti A2015 KÄYTTÖKOHTEET Lattialämmityksen ohjaus Uppoasennettava termostaatti lattialämmityksen ohjaamiseen. Termostaatti pitää huolen, että huoneessa pysyy koko ajan

Lisätiedot

Aito kiukaat PUU- JA SÄHKÖLÄMMITTEISET TUOTEMALLISTO 2015. Aidon lämmön lähteillä.

Aito kiukaat PUU- JA SÄHKÖLÄMMITTEISET TUOTEMALLISTO 2015. Aidon lämmön lähteillä. Aito kiukaat PUU- JA SÄHKÖLÄMMITTEISET TUOTEMALLISTO 2015 Aidon lämmön lähteillä. Perinteikäs & moderni Aina ajankohtainen ja jäljittelemätön Aito vie saunojan aidon lämmön lähteille. Aito-kiukailla saunotaan

Lisätiedot

VIILEÄMPI KOTI ON MUKAVAMPI Hanki kaukojäähdytys taloyhtiöösi

VIILEÄMPI KOTI ON MUKAVAMPI Hanki kaukojäähdytys taloyhtiöösi VIILEÄMPI KOTI ON MUKAVAMPI Hanki kaukojäähdytys taloyhtiöösi KODISTA MUKAVAMPI JA TERVEELLISEMPI JÄÄHDYTYKSELLÄ ASUINMUKAVUUTTA JA PAREMPIA YÖUNIA Toimistot ja ostoskeskukset pysyvät kaukojäähdytyksen

Lisätiedot

Valitse älykkäät säätöventtiilit Flow

Valitse älykkäät säätöventtiilit Flow Valitse älykkäät säätöventtiilit Flow Helppoon virtauksen säätöön NC Flow -säätöventtiilit NC Flow on tarkoitettu lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien säätöön. Väärin asetettu virtaus on yleinen syy laitosten

Lisätiedot

Käyttöohje. 1/DOC-RS15C Fi A

Käyttöohje. 1/DOC-RS15C Fi A Käyttöohje 1 Yleistä: on 15W:n A-luokan 2-kanavainen combovahvistin, joka on valmistettu Suomessa kokonaan käsityönä. Kaikki kykennät on tehty point-topoint-periaatteella ilman piirilevyä. Puukotelo, 12"

Lisätiedot

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE ( )

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE ( ) 1(4) WATMAN - VEDENSUODATTIMET ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE (07-03-2008) ARSEENINPOISTOSUODATIN...AsB 20 (patruuna) YLEISTÄ 1. ASENNUS 2. SUODATTIMEN KÄYTTÖÖNOTTO 3. HUOLTO Paikka suodattimenne erikoistiedoille

Lisätiedot

WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET Sivu 1/8 WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET Puh: 02-4870258, Web: www.wenda.fi, E-Mail: sales@wenda.fi Sivu 2/8 Kamiinan perustiedot: Kamiina on valmistettu merivettä kestävästä alumiinista,

Lisätiedot

Pehmokäynnistimet. Tyyppi PSR. Uusi. Esite PSR1FI06_11 1SFC132003C1801

Pehmokäynnistimet. Tyyppi PSR. Uusi. Esite PSR1FI06_11 1SFC132003C1801 Pehmokäynnistimet Tyyppi PSR Esite PSR1FI06_11 1SFC132003C1801 Uusi ABB-pehmokäynnistimet Yleistä Vasemmalla: yhdistelmä, jossa on PSR ja moottorinsuojakytkin MS116 Yllä: PSR16, PSR30 ja PSR 45 *) Moottorin

Lisätiedot

Hairdryer. Register your product and get support at HP4962/22 HP4961/22. Käyttöopas

Hairdryer. Register your product and get support at  HP4962/22 HP4961/22. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4962/22 HP4961/22 FI Käyttöopas Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin

Lisätiedot

TALOMAT Easy. asennus- ja käyttöohje T91

TALOMAT Easy. asennus- ja käyttöohje T91 TALOMAT Easy asennus- ja käyttöohje T91 Talomat Easy -järjestelmä sisältää seuraavat komponentit: ohjausyksikkö 4-os talomat-painike x 2 2-os kytkinten asennuskehys kytkinten yhdyskaapeli kosteusteippianturi

Lisätiedot

Reppuimurilla käyttömukavuutta imurointiin

Reppuimurilla käyttömukavuutta imurointiin /10 BACK Erinomainen suodatuskyky, -suodatus saatavana Sopii sekä oikea että vasenkätisille 5-ja 10-litran mallit eri käyttötarkoituksiin 15-metrin irroitettava verkkojohto, helpottaa liikkumista ja tehostaa

Lisätiedot

Aurinko-C20 V asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 V asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 V asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan). 2. Akut. Kaksi

Lisätiedot

MEPUN KUIVURIUUNIT TALOUDELLISET JA TEHOKKAAT LÄMMÖNLÄHTEET

MEPUN KUIVURIUUNIT TALOUDELLISET JA TEHOKKAAT LÄMMÖNLÄHTEET LÄMMÖNLÄHTEET Mepun hakeuunit markkinoilla jo parikymmentä vuotta. Latviassa Mepun hakeuuneilla on kuivattu kymmeniä miljoonia kiloja viljaa vuodesta 2007. MEPUN KUIVURIUUNIT TALOUDELLISET JA TEHOKKAAT

Lisätiedot

LÄMMIN TALO. Ecodan Next Generation uuden sukupolven ilmavesilämpöpumppu

LÄMMIN TALO. Ecodan Next Generation uuden sukupolven ilmavesilämpöpumppu LÄMMIN TALO Ecodan Next Generation uuden sukupolven ilmavesilämpöpumppu Säästä rahaa uudella Ecodan Next Generation lämpöpumpulla Nyt Mitsubishi Electricin oman tuotekehityksen ansiosta Ecodan Next Generation

Lisätiedot

VPL45 Mitat MITAT VPL 45 Nilan Pro Ky

VPL45 Mitat MITAT VPL 45 Nilan Pro Ky Mitat 2640 500 470 70 Tilavaraus jälkilämmittimelle tulokanavassa. (sähkö tai vesi) 3 Tulo Ulko 400 4 Jäte IV-KOJE Poisto 2 PÄÄTY Kondenssivesi 32 mm (yht 2 kpl) PÄÄTY B =Ulkoilma 2 =Poistoilma 3 =Tuloilma

Lisätiedot

Rakennusten energiatehokkuus rakennuksen elinkaaren vaiheet

Rakennusten energiatehokkuus rakennuksen elinkaaren vaiheet Rakennusten energiatehokkuus rakennuksen elinkaaren vaiheet Lähde: LVI-talotekniikkateollisuus ry ja YIT Energian loppukäyttö rakennuksissa ERA17 Energiaviisaan rakennetun ympäristön aika -toimintaohjelmassa

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Betonirakentamisen talvituotteet

Betonirakentamisen talvituotteet VARAUDU TALVEEN Meiltä saat tarvittavat betonirakentamisen talvituotteet Betonirakentamisen talvituotteet - Pakkassuojamatot - Roudansulatusmatot - Led työvalot - Betoninkovetuskaapelit - Betonilämpömittarit

Lisätiedot

ERISTETYT PUTKISTOJÄRJESTELMÄT. Vettä ja lämpöä turvallista asumista. laadukkaita LVI-ratkaisuja rakentajalle ja remontoijalle.

ERISTETYT PUTKISTOJÄRJESTELMÄT. Vettä ja lämpöä turvallista asumista. laadukkaita LVI-ratkaisuja rakentajalle ja remontoijalle. ERISTETYT PUTKISTOJÄRJESTELMÄT Vettä ja lämpöä turvallista asumista laadukkaita LVI-ratkaisuja rakentajalle ja remontoijalle. Uponor neliputkinen elementti lämmön ja lämpimän käyttöveden johtamiseen autotallin

Lisätiedot

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST SUPER CUT 50 ESITTELY SUPER CUT-50 plasmaleikkureiden valmistuksessa käytetään nykyaikaisinta MOSFET invertteri tekniikka. Verkkojännitteen 50Hz taajuus muunnetaan korkeaksi taajuudeksi

Lisätiedot

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19 Tyypit W 088, 110, 16,156, 199 ja 260 Välitykset 1:1, 2:1, :1 ja 4:1 Suurin lähtevä vääntömomentti 2419 Nm. Suurin tuleva pyörimisnopeus 000 min -1 IEC-moottorilaippa valinnaisena. Yleistä Tyyppi W on

Lisätiedot

Nereus lattiaviileä Asuntojen viilennykseen

Nereus lattiaviileä Asuntojen viilennykseen Nereus lattiaviileä Asuntojen viilennykseen Viileäpaketin ominaisuudet: Käyttöjännite 230 V Automatiikalla toimivat sulkuventtiilit Automaattinen pumppujen ohjaus Viilennyksen ohjaus ulko- ja sisälämpötilan

Lisätiedot

Mittausverkon pilotointi kasvihuoneessa

Mittausverkon pilotointi kasvihuoneessa Mittausverkon pilotointi kasvihuoneessa Lepolan Puutarha Oy pilotoi TTY:llä kehitettyä automaattista langatonta sensoriverkkoa Turussa 3 viikon ajan 7.-30.11.2009. Puutarha koostuu kokonaisuudessaan 2.5

Lisätiedot

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala 89. m² Lämmitysjärjestelmän kuvaus Maalämpöpumppu NIBE F454 / Maalämpöpumppu NIBE

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN

ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN Artti Elonen, insinööri Tampereen Tilakeskus, huoltopäällikkö LAIT, ASETUKSET Rakennus on suunniteltava ja rakennettava siten, etteivät ilman liike, lämpösäteily

Lisätiedot

SÄHKÖTERASSILÄMMITTIMET

SÄHKÖTERASSILÄMMITTIMET TERASSILÄMMITTIMET 2016-2017 SÄHKÖTERASSILÄMMITTIMET REBEL HANG TERASSILÄMMITIN Kattoon asennettava helppokäyttöinen terassilämmitin! Lämmitin on ihanteellinen lämmönlähde pöytäryhmän päälle katetuille

Lisätiedot

Oviverhopuhaltimet ja -lämmittimet.

Oviverhopuhaltimet ja -lämmittimet. Oviverhopuhaltimet ja -lämmittimet www.flowair.com Ilmaverho + lämmitysw Oviverho kiertoilmalämmityksellä DUO Duo on saatavilla 2 eri versiona: Vesipatterillar Sähköpatterilla Tekniset tiedot DUO Verho

Lisätiedot

VPL65 Mitat MITAT VPL 65 Nilan Pro Ky

VPL65 Mitat MITAT VPL 65 Nilan Pro Ky Mitat 77 45 2790 30 620 70 CTS5000 PNEELI 500 Tilavaraus jälkilämmittimelle tulokanavassa. (sähkö tai vesi) 3 Tulo Ulko 400 4 Jäte IV-KOJE Poisto 2 PÄÄTY Kondenssivesi 32 mm (yht 2 kpl) PÄÄTY B =Ulkoilma

Lisätiedot

HIRSIRIVITALO. muovitontalo.fi. Kurkiniementie 1, Taivalkoski VARAA OMASI AJOISSA!

HIRSIRIVITALO. muovitontalo.fi. Kurkiniementie 1, Taivalkoski VARAA OMASI AJOISSA! VARAA OMASI AJOISSA! ENNAKKOMARKKINOINNISSA HIRSIRIVITALO Kurkiniementie 1, Taivalkoski muovitontalo.fi Hirsi on ollut aikojen alusta asti ihmisten asuntojen perusmateriaali. Hirsi on ekologinen ja hengittävä.

Lisätiedot

Energia. Energiatehokkuus. Megawatti vai Negawatti: Amory Lovins Rocky Mountain- instituutti, ympäristöystävällisyyden asiantuntija

Energia. Energiatehokkuus. Megawatti vai Negawatti: Amory Lovins Rocky Mountain- instituutti, ympäristöystävällisyyden asiantuntija Energia Energiatehokkuus Megawatti vai Negawatti: Amory Lovins Rocky Mountain- instituutti, ympäristöystävällisyyden asiantuntija Sähkön säästäminen keskimäärin kahdeksan kertaa edullisempaa kuin sen tuottaminen

Lisätiedot

Taloyhtiön energiatehokas ylläpito

Taloyhtiön energiatehokas ylläpito Taloyhtiön energiatehokas ylläpito Taloyhtiöiden energiailta 07.10.2015, Jyväskylän kaupunginkirjasto DI Petri Pylsy, Kiinteistöliitto Tarjolla tänään Lähtötilanteen haltuun otto Arkisia, mutta tärkeitä

Lisätiedot

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinko-R10 Aurinkopaneelin asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneeli avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25..

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Rakennustunnus: Pyörätie Vantaa

ENERGIATODISTUS. Rakennustunnus: Pyörätie Vantaa ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Osoite: Erillinen pientalo (yli 6 asuntoa) Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: Pyörätie 50 0280 Vantaa 2000 Useita, katso "lisämerkinnät" Energiatodistus on annettu

Lisätiedot

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP-sähkölämmitin Takuutodistus Arvoisa asiakkaamme, Ostamasi tuote täyttää korkeat esteettiset ja käytännön vaatimukset. Olemme ottaneet tuotteen suunnittelussa

Lisätiedot

Lämpöpuhallin Panther Tehokas lämpöpuhallin suurempiin tiloihin

Lämpöpuhallin Panther Tehokas lämpöpuhallin suurempiin tiloihin 3 20 30 Sähkölämmitys 5 mallit Lämpöpuhallin Panther 20-30 Tehokas lämpöpuhallin suurempiin tiloihin Käyttökohteet Panther 20-30 on sarja hiljaisia ja tehokkaita lämpöpuhaltimia kiinteään asennukseen.

Lisätiedot