LÄMPÖPUMPUT. mallisto. ilmalämpöpumput ilmasta veteen lämpöpumput siirrettävä ilmalämpöpumppu lisävarusteet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LÄMPÖPUMPUT. mallisto. ilmalämpöpumput ilmasta veteen lämpöpumput siirrettävä ilmalämpöpumppu lisävarusteet"

Transkriptio

1 LÄMPÖPUMPUT mallisto ilmalämpöpumput ilmasta veteen lämpöpumput siirrettävä ilmalämpöpumppu lisävarusteet

2 Ilmalämpöpumppu säästää lämmityksessä ja lisää mukavuutta helteellä. Edullista lämpöä kaikkina vuodenaikoina Ilmalämpöpumppu erinomainen tukilämmönlähde energiansäästöön lämmityksessä. Sillä saavutetaan merkittävää energiansäästöä lämmityskäytössä. Kireimmillä pakkasilla, kun lämmitysenergian tarve suurimmillaan, laskee ilmalämpöpumpun lämmitysteho lähelle kuluttamaansa sähkötehoa. Tällöin Ilmalämpöpumpun rinnalla kannattaa pitää myös vaihtoehtoista lämmitystä tukemassa sen toimintaa. Puolueettomien tutkimusten mukaan kustannustehokkain vaihtoehto ilmalämpöpumppu ja varaava tulisija yhdessä. Lisätietoja energiansäästöstä löydät osoitteesta Viilennystä kesähelteellä Liian korkea lämpötila alentaa ihmisen suorituskykyä niin henkisessä kuin ruumiillisessakin mielessä. Tutkimuksissa todettu, että jokainen 25 C ylittävä aste alentaa suorituskykyä noin kahdella prosentilla. Erityisen raskaaksi käy, jos liika kuumuus ja liian korkea ilmankosteus vaikeuttaa nukkumista. Ilmalämpöpumppu helpottaa elämää helteellä viilentämällä ilmaa ja alentamalla sisäilman kosteutta miellyttävälle tasolle. Edistyksellinen DC inverter vai edullisempi /off Ilmalämpöpumpun toimintaa ohjataan säätämällä asetuslämpötila kaukosäätimestä haluttuun arvo. On/Off ilmalämpöpumppu käy täydellä teholla kunnes säädetty lämpötila saavutettu ja pysähtyy sitten odottamaan, että lämpötila taas muuttuu. DC inverter ohjattu ilmalämpöpumppu sen sijaan laskee tehoaan elektrisesti lämpötilan lähestyessä säädettyä arvoa. Etunä DC inverter ohjatussa mallissa, että kompressori käy suurimman osan ajasta osateholla. Tällöin laitteen hyötysuhde selkeästi parempi ja äänitaso alhaisempi. Lisäksi lämpötila pysyy tasaisempana keen tuottaessa koko ajan tarvittavan määrän lämpöä. Nykyaikaiset lämmityskäyttöön kehitetyt ilmalämpöpumput ovat poikkeuksetta inverter ohjattuja ja yhä useammat digitaalisesti ohjattuja DC inverter malleja. On/Off laitteistoja käytetään enimmäkseen viilennyskäytössä kohteissa, joissa hankintahinnalla suurempi merkitys kuin äänellä ja hyötysuhteella. ulkoyksikkö KAASU NESTE KAASU NESTE sisäyksikkö Lämmityskäyttö Kylmäaina virtaa nesteenä ulkoyksikön kenno, jossa paineen annetaan laskea ja kylmäaineen kaasuuntua ottaen ulkoilmasta lämpöä. Kaasu ohjataan sisäyksikköön kennosta samalla painetta lisäten jolloin kaasu nesteytyy ja luovuttaa ulkoilmasta ottamansa lämpöenergian sisäilmaan. Jäähdytyskäyttö Jäähdytyskäytössä kylmäainevirta toisin päin. Aine virtaa nesteenä sisäyksikköön, kaasuuntuu siellä ja ottaa mukaansa lämpöenergiaa sisäilmasta. Ulkoyksikössä kylmäainekaasu tiivistyy nesteeksi ja luovuttaa lämpöenergian ulkoilmaan. Ilmalämpöpumpun toimintaperiaate Ilmalämpöpumppu muodostuu kahdesta putkistolla toisiinsa liitetystä laitteesta, ulko ja sisäyksiköstä. Kompressori ja ohjausventtiili sijaitsevat ulkoyksikössä, ohjauselektriikka sisäyksikössä. Molemmissa laitteissa lämmönvaihdinkennosto ja puhallin, joilla saadaan ilma kiertämään kennost läpi.lämmityskäytössä herkästi haihtuvan kylmäaineen paineen annetaan pudota ulkoyksikön kennossa, jolloin se höytystyy ja ottaa höyrystymislämpönsä ulkoilmasta. Höyrystynyt kylmäaine ohjataan putkistoa pitkin sisäyksikön kennosto, jossa se paineen nousun johdosta nesteytyy ja luovuttaa höyrystymislämpönsä hueilmaan. Tällä prosessilla saadaan siirretyksi lämpöenergiaa ulkoa sisälle kovimmallakin pakkasella. Prosessi voidaan kääntää ohjausventtiilillä myös toisin päin, jolloin laite saadaan siirtämään lämpöä sisältä ulos, eli viilentäämään sisäilmaa. 2

3 Energiatehokkuus Nykyaikainen inverter ohjattu ilmalämpöpumppu säästää energiaa lämmityksessä jopa alle 20 C ulkolämpötilaan saakka. Koko vuoden lämmitysenergiantarvetta tarkasteltaessa pystyy oikein mitoitetulla ilmalämpöpumpulla säästämään jopa 50% kulutetusta lämmitysenergiasta verrattuna perinteisiin lämmitysmuotoihin. On siis huomattavasti edullisempaa siirtää ilmasta ulka tarjolla olevaa lämpöenergiaa sisälle, kuin lämmittää sitä sähkövastuksilla. Standardin mukaan ilmalämpöpumppujen energiatehokkuutta kuvataa COP (coefficient of performance) luvulla. Sillä tarkoitetaan sitä lämpömäärää (kw), jka lämpöpumppu pystyy siirtämään +7 C lämpöisestä ulkoilmasta +20 C sisäilmaan yhdellä kilowatilla sähköenergiaa. Energiatehokkuusluokituksen mukaiseen Aluokan energiatehokkuus lämpöpumpulla, jka COP kerroin 3.6 tai korkeampi. Kaikki PTilmalämpöpumput ovat energiatehokkuudeltaan parasta Aluokkaa. Suomen vaativat olosuhteet Lämmityskäytössä ilmalämpöpumpun ulkoyksikön kenno jäähtyy voimakkaasti ja siihen tiivistyy aina kuuraa. Tämä kuura sulatettava aika ajoin, ettei laitteist hyötysuhde kärsi. Nykyaikaisissa pakkasolosuhteisiin tarkoitetuissa pumpuissa ulkoyksikön sulatus hoidettu elektrisella ohjauksella automaattisesti. Kenn sulatuksen lisäksi siitä sulavan kdenssiveden päästävä virtaamaan pois ulkoyksikön pohjalta jäätymättä. PT ilmalämpöpumput suunniteltu toimimaan Suomen pakkasolosuhteissa ja siksi ne varustettu tarpeellisin sulatusjärjestelmin. Mitään jälkiasennuslämmittimiä ei tarvita vaan laite toimitetaan toimivana, asennusvalmiina pakettina. Kennosto kertyvän kuuran määrä riippuu ilmankosteudesta. Se suurimmillaan lämpötilan ollessa vain vähän pakkasella tai nollassa, ja ilman ollessa kosteaa. Hankalimmissa olosuhteissa kertyy sulamisvettä jopa yli 10 litraa vuorokaudessa. Siksi tärkeää antaa valtuutetun asennusliikkeen suorittaa ilmalämpöpumpun asennus, jotta kdenssivesi ohjataan oikein pois rakennuksen suunnasta. Energiamerkintä Energiamerkintä siirrettäville jäähdytyslaitteille ja ilmalämpöpumpuille tarjoaa yksilöityä tietoa laitteen ominaisuuksista ja sähkönkulutuksesta vuositasolla. Energiatehokkuusluokan ilmoittaminen muuttui pakolliseksi energiatehokkuusdirektiivin mukaisesti vuoden 2006 alusta alkaen. Laitteiden energialuokkaa vertailemalla pystyt valitsemaan energiatehokkaimman vaihtoehd. Yllä PT Ilmalämpöpumpun energiatehokkuusmerkki. 3

4 Ilmalämpöpumppu ympäristöystävällinen vaihtoehto Ilmalämpöpumpun asennus Kylmälaiteasennuksien tekeminen sallittua vain ammattitaitoisille kylmälaiteasentajille. Turvatekniikan keskus ylläpitää listaa hyväksytyistä asennusliikkeistä osoitteessa Laitetakuun edellytyksenä että asennuksen suorittanut laillistettu kylmäkeasentaja. PT ilmalämpöpumppujen jälleenmyyjä hoitaa useimmiten myös laitteen asennuksen paikalleen sekä opastaa laitteen käytössä. Asennuspaikka Sisäyksikön tulisi olla hueist suurimmassa avaisessa tilassa, että lämpö jakautuisi mahdollisimman tasaisesti koko tilaan. PT ilmalämpöpumpun asennuspaikan valinnanvapautta lisää lämpötilan mittaus kaukosäätimen lämpöanturilla. Laite lähettää joka kolmas minuutti lämpötilatied kaukosäätimeltä sisäyksikölle ja ohjaus tapahtuu tämän tied pohjalta. Mikäli lämpötilan mittaus tapahtuisi vain sisäyksikön imuilmasta, ei haluttua lämpötilaa välttämättä saataisi haluttuun kohteeseen vaan vain pumpun ympäristöön. Kaksikerroksisissa asunnoissa syytä muistaa, että jäähdytetty ilma ei juuri leviä alakerroksesta yläkerrokseen eikä lämmitetty ilma yläkerrasta alakertaan. Mikäli yhdellä yksiköllä halutaan lämmittää ja jäähdyttää kaksikerroksinen tila, sisäyksikkö sijoitettava portaikko hiukan yläkerran lattiatas yläpuolelle. Sisäyksikkö tulee sijoittaa mahdollisimman keskeiselle paikalle, josta lämpö pääsee jakautumaan mahdollisimman tasaisesti koko hueisto. Kaukosäädin, asetuslämpö 24 C Asennuspaikkaa suunniteltaessa tulee huomioida myös, että kdenssivesi pystyttävä johtamaan joko ulos tai viemäriin koko matkan alaspäin kaltevalla letkulla tai putkella. Laitteist virransyöttö tapahtuu maadoitetusta pistorasiasta enintään 180cm päässä sisäyksiköstä. Laitteelle syytä olla oma syöttö ja vähintään 10 A sulake. Ulkoyksikkö tulee sijoittaa siten, ettei lämmityskäytön aikana siitä valuva kdenssivesi aiheuta haittaa. Kdenssivettä muodostuu eniten pakkasen ollessa alhainen ja ilman kosteus siten suuri, kuten räntäsateella. Mikäli laitteist pääkäyttö jäähdytys, parempi sijoittaa ulkoyksikkö pois suorasta auringpaisteesta. Lämmityskäytölle (erityisesti sulatustoiminnolle) sen sijaan pelkästään hyötyä lämmittävästä auringpaisteesta. Putkist normaali asennuspituus enintään 7.5 metriä. Tätä pidemmät putkistot vaativat lisäkylmäainetäytön. Suurin suositeltava putkistopituus lisätäytöllä 15 metriä. Puu ja hirsitalot Vaikka ilmalämpöpumpun ulkoyksikköä asennettaessa käytetään värinänvaimenninkumeja eristämään laitteen värinä rakenteista, saattaa puu tai hirsirunko johtaa kompressorin värinän mahdollisesti aiheuttaman resanssiäänen tal sisälle. Parhaiten tältä vältytään asentamalla ulkoyksikkö maatelineen varaan tai kiinnittämällä se rakennuksen perustuksiin. Seinätelineelle asennettava ke eristettävä rakenteista värinänvaimenninkumien avulla. 23 C 23 C 25 C sisäyksikkö 24 C 24 C Suojaritilä peittää ulkoyksikön tyylikkäästi ja naamioi sen tal julkisivun väreihin. Lappia House Nuovo 144 ulkoyksikkö 10 C Maatelineelle asennetusta keesta ei johdu tal rakenteisiin mitään resanssiääniä. 4

5 Älykäs kaukosäädin PT ilmalämpöpumpun sisälämpötilan mittaus tapahtuu kaukosäätimessä sijaitsevalla sensorilla. Kaukosäätimen näytöstä luettavissa hueilman lämpötila. Lukema siirtyy lämpöpumpun sisäyksikölle radioteitse ja sen perusteella laite säätää lämmitys tai jäähdytystehsa sopivalle tasolle. Tämä mahdollistaa lämpöpumpun sisäyksikön vapaamman sijoittelun huetilassa. Voit sijoittaa PT lämpöpumpun sisäyksikön vaikka eteissyvennykseen, joka tavanomaisella pumpulla ei ole mahdollista. Vaikka pumpun lähiympäristön lämpötila nousisi asetuslämpötilaa korkeammaksi, jatkaa ilmalämpöpumppu toimintaansa kunnes kaukosaatimen ympäristö saavuttaa säädetyn lämpötilan. Ilmast aiheuttamat vaatimukset Suomen ilmasto asettaa suuret haasteet ilmalämpöpumpun moitteettomalle toiminnalle. Talvella ulkolämpötilan painuessa alle kahteenkymmeneen pakkasasteeseen ilmalämpöpumpun edelleen toimittava ja tuotava energiansäästöä. Lämpötilan vaihdellessa nollan ja pikkupakkasen välillä kennost sulatuksen toimittava ja sulamisvesien päästävä vapaasti ulos ulkoyksiköstä. Saman laitteen myös kesähelteellä pystyttävä viilentämään sisäilmaa, ulkoilman ollessa jopa lähellä kolmeakymmentä astetta. PT Ilmalämpöpumput suunniteltu juuri pohjoismaiden vaihteleviin ilmastoihin ja ne testattu ja käytännössä havaittu toimiviksi Suomen hyytävissä talvissa sekä helteisissä kesissä. Hueilman raikkaus Kaikki PT ilmalämpöpumput varustettu tehokkailla pölysuodattimilla. Niihin myös saatavana vaihtoehtoisesti aktiivihiili tai hopeaiiyksikkö. X malli lisäksi varustettu elektrisella hiukkassuodattimella, joka suodattaa hyvinkin pienet hiukkaset ilmasta. Iisaattori Q mallissa ilmaa raikastava iisaattori ena. Iisaattori lisää ilmaa raikastavia negatiivisia ieja ilmaan. Tämä erittäin hyödyllistä, mikäli perheessä kärsitään allergioista tai astmasta. Keen sydämenä korkea hyötysuhteinen Sanyotwinrotary kompressori, joka käy hiljaa ja värinöittä. Valmistaja myöntää sille kolmen vuoden takuun. Kompressorin erittäin huolellinen eristys laajentaa käyttölämpötilaaluetta ja alentaa entisestään ulkoyksikön äänitasoa. 5

6 Ilmasta veteen lämpöpumppu tarjoaa vielä lisää suorituskykyä Enemmän suorituskykyä Ilmasta veteen lämpöpumppua varten ei tarvitse kaivaa putkistoa puutarhaan tai porata satoja metrejä reikää kallio. Ulkoyksikkö pystyy pumppaamaan lämpöenergiaa ympäröivästä ilmasta aina 20 C saakka. Tätä kylmemmällä säällä pumppuun valmiiksi asennetut sähkövastukset antavat tarvittavan lisäteh. Kuuma käyttövesi (55 C) ja lämmitysjärjestelmän kiertovesi ovat missa järjestelmissään ja täysin riippumatta toisistaan säädettävissä. Automatiikka ohjaa laitetta niin sulatustoiminnoissa kuin huelämpötilan ylläpidossakin. Laadukkaat materiaalit ja loppuun asti mietitty rakenne takaavat pitkän ja huolettoman käyttöiän PT ilmasta veteen lämpöpumpulle. PTAWA ja PTAWB sarjan pumput ovat Suomen olosuhteisiin suunniteltuja ilmasta veteen lämpöpumppuja joko sisäänrakennetulla (PTAWA) tai erillisellä (PT AWB) käyttövesivaraajalla varustettuna. DC Inverterillä älykkäämpi tekniikka PTAWA PTAWB PTAWDC DC inverterillä varustettu versio ilmasta veteen lämpöpumpusta. Tässä mallissa älykäs elektriikka ohjaa pumpun toimintaa ja lämpöenergia voidaan johtaa lukuisiin eri käyttökohteisiin. PTAWDC valitaan usein lisäenergialähteeksi sähkö tai öljylämmitteisiin vesikiertojärjestelmiin. PTAWDC pumppua voidaan myös käyttää pelkästään käyttöveden tai vaihtoehtoisesti huetilan lämmitykseen. Sisäyksikön kompakti koko ja hiljainen ääni mahdollistaa PTAWDC pumpun käytön hyvin eri kohteissa. 6

7 Siirrettävä ilmalämpöpumppu Pienempiin asuntoihin tai vaikkapa vuokraasujalle soveltuva vaihtoehto edullinen siirrettävä ilmalämpöpumppu. Kesähelteillä erityisesti kerrostaloasuntoja vaivaavaan kuumuuteen siirrettävä ilmalämpöpumppu erinomainen ratkaisu. Laitteen teho riittää mainiosti niin yksittäisen hueen kuin pienen asunnkin viilentämiseen, sekä talvella lisälämmittämiseen. Lisäksi laite toimii tehokkaana ilmankuivaimena. PTC12 siirrettävä ilmalämpöpumppu kaukosäätimellä varustettu, älykkäällä elektriikalla varustettu vaihtoehto. Laitteessa myös ohjelmoitava ajastin, joten voit säätää laitteen päivittäisen toiminnan automaattiseksi ja varmistua aina haluamastasi sisäilman lämpötilasta. PTC12 laitteen energiatehokkuusluokka paras A. Kylmäaineena laite käyttää ympäristöystävällistä kaasua. Laite tyylikkäästi muotoiltu, joten sitä ei tarvitse piilotella. Asennusperiaate yksinkertainen ja käyttö turvallista. Tekniikka perustuu luotettavaan Sanyo kompressoriin. Pumppu kykenee jopa 450 kuuti ilmanvirtaukseen tunnissa ja poistamaan ilmasta kosteutta 1.4 litraa tunnissa. Laite siirtyy helposti pyörien varassa ja painaa vain 36 kg. Siirrettävä PTC12 Siirrettävä ilmalämpöpumppu paras asentaa ikkunan tai tuuletusauk viereen. Asunto: Avara / Espo Tuomarinportti (61m 2 ) 7

8 Tekniset tiedot PERUSTIEDOT Jäähdytysteho Lämmitysteho ILMALÄMPÖPUMPUT (Btu/h) (W) (Btu/h) (W) Ottoteho (W) jäähdytys lämmitys Kosteuden poisto (l/h) Ilmamäärä (m 3 /h) EER (W/W) COP (W/W) SUOSITELTAVA KÄYTTÖALA lämmityksessä (m 2 ) jäähdytyksessä (m 2 ) VIRRAN SYÖTTÖ Jännite/taajuus (V/Hz) Ottovirta (A) jäähdytys lämmitys Ääni db (A) sisäyksikkö (hidas/keski/kova puhallus) Ääni db (A) ulkoyksikkö JÄRJESTELMÄ Kylmäaine Kompressorivalmistaja Nesteputken halkaisija (mm/ ) Kaasuputken halkaisija (mm/ ) OMINAISUUDET Kaukosäädin LCDnäytöllä ja lämpöanturilla Irroitettava ja pestävä etupaneeli Pestävä suodatin Aktiivihiilisuodatin Hopeaiisuodatin Sähkösuodatin Iisaattori Puhallinnopeudet Toiminnot Ilmansuuntaus (pysty) Ilmansuuntaus (vaaka) Hiljainen toiminto Automaattitoiminto Kylmän puhalluksen esto Vikadiagnostiikka Automaattikäynnistys sähkökatk jälkeen Sisäyksikön näyttö Lämpötilan mittaus MITAT JA PAINOT Sisäyksikön mitat (LxKxS mm) Ulkoyksikön mitat (LxKxS mm) Sisäyksikön paino (kg) Ulkoyksikön paino (kg) PT DC Inverter Q ( ) 3.5 (1.04.1) ( ) 3.9 (0.84.7) 970 ( ) 950 ( ) V / 50V/Hz 4.2 (1.37.4) 4.1 (1.28.4) 40 / 38 / R410A Sanyo 6.35 mm / 1/ mm / 1/2 lisävaruste lisävaruste 3 + automaatti lämmitys, jäähdytys, kuivaus, puhallus, automaatti (smart) kaukosäätöinen käsisäätöinen LED kaukosäädin, imuilma 918 x 291 x x 590 x PT DC Inverter X ( ) 3.5 (1.04.1) ( ) 3.9 (0.84.7) 970 ( ) 950 ( ) V / 50V/Hz 4.2 (1.37.4) 4.1 (1.28.4) 40 / 38 / R410A Sanyo 6.35 mm / 1/ mm / 1/2 lisävaruste lisävaruste 3 + automaatti lämmitys, jäähdytys, kuivaus, puhallus, automaatti (smart) kaukosäätöinen käsisäätöinen LED kaukosäädin, imuilma 918 x 291 x x 590 x PTC12 siirrettävä V / 50V/Hz R410A Sanyo (ei lämpöanturia) 3 + automaatti lämmitys, jäähdytys, kuivaus, ajastin LED imuilma 460 x 848 x

9 ILMASTA VETEEN LÄMPÖPUMPUT PTAWA SARJA Tyyppi Suorituskyky Max. veden lämpö 55 C PTAWB SARJA Tyyppi PTAWDC SARJA Lämmitysteho 6.6 kw 5.0 kw 4.4 kw 3.8 kw 8.7 kw 7.3 kw 6.6 kw 4.7 kw 10.5 kw 9.1 kw 8.4 kw 6.2 kw 12.9 kw 11.2 kw 10.3 kw 8.3 kw 16.0 kw 13.6 kw 11.5 kw 9.8 kw Suorituskyky 15.6 kw Max. veden lämpö 55 C Virransyöttö Lämmitysteho Lämmitys sähköteho Lämmitysvirta Lämmitys COP Max. virta Käynnistysvirta Kompressorityyppi Kompressorimerkki Kompressoriteho Kompressorisähköteho Kompressorivirta Kiertovesipumppu Sisäyksikön äänitaso Sisäyksikön mitat (LxKxS) Sisäyksikön paino Ulkoyksikön ilmamäärä Ulkoyksikön äänitaso Ulkoyksikön mitat (LxKxS) Ulkoyksikön paino Kylmäainemäärä () Putki (neste/kaasu) Putken max. pituus Korkeusero max. Lämmitysteho 12.9 kw 11.2 kw 10.3 kw 8.3 kw 16.0 kw 13.6 kw 11.5 kw 9.8 kw 20.2 kw 17.0 kw 15.6 kw 11.6 kw 27.0 kw 22.4 kw 21.4 kw Sähköteho 1.5 kw 1.3 kw 2.0 kw 1.4 kw 2.0 kw 1.9 kw 2.9 kw 1.8 kw 2.5 kw 2.3 kw 3.6 kw 2.4 kw 3.0 kw 2.9 kw 4.2 kw 3.1 kw 3.7 kw 3.6 kw 4.8 kw 4.0 kw COP Virransyöttö 230/1/50 Lisävastus 3 230/1/50 3/6 400/3/50 3/6/9 400/3/50 3/6/9 400/3/50 3/6/9 Mitat (KxLxS) 1780x600x650 mm Sähköteho COP Virransyöttö /3/ /3/50 3/6/ /3/50 3/6/ /3/50 3/6/ Mitat (KxLxS) 1150x600x650 mm PT KS50DC 220 W/50Hz BTU ( ) 1570 W ( ) 7.2 A ( ) A 23 A Rotary Sanyo BTU 1480 W 8 A 34 db 450 x 650 x 350 mm 50 kg 2300 m 3 /h 58 db 875 x 615 x 315 mm 54 kg 1300 g 6.35 / mm 10 m 5 m Lisävastus 3/6/9 Kylmäaine Kylmäaine Kompressori Rotary Rotary Kompressori PT KS70DC 220 W/50Hz BTU ( ) 2140 W ( ) 9.7 A ( ) A 30 A Rotary Sanyo BTU 1850 W 9.1 A 36 db 450 x 650 x 350 mm 57 kg 3000 m 3 /h 60 db 930 x 790 x 410 mm 78 kg 2010 g 9.52 / mm 10 m 5 m Vesisäiliö 150 l 150 l 150 l 200 l 200 l Vesisäiliö 260 l 300 l 300 l 360 l Paino 235 kg 237 kg 240 kg 268 kg 273 kg Paino 138 kg 143 kg 178 kg 185 kg 9

10 Lisävarusteet ja asennustarvikkeet Suojaritilä ehostaa ja tehostaa Tal ulkoseinään kiinnitettävän ulkoyksikön peittämiseen tarkoitettu puinen suojaritilä voidaan maalata tal väreihin jolloin ulkoyksikkö ei häiritse tal julkisivua. Suojaritilä myös suojaa ulkoyksikköä lumelta ja auringvalolta ja tehostaa näin sen toimintaa. Sisäyksikön vaihtopaneelit Molempiin sisäyksiköihin saatavana eri värisiä ja eri pintamateriaaleista valmistettuja vaihtopaneeleita, joten saat sen helposti sopimaan sisustukseesi. Ajantasainen valikoima värivaihtoehtoja nähtävissä lähimmällä PT jälleenmyyjälläsi. Ulkoyksikön maateline Ulkoyksikkö voidaan asentaa maatelineeseen, irti tal seinästä. Tällöin vältytään resanssilta ja häiriöääniltä talossa. Erityisesti puu ja hirsitaloissa ulkoyksikkö kannattaa sijoittaa irti seinistä. Muut asennustarvikkeet PT ilmalämpöpumppujen asennukseen tarvittavat putket, kourut, listat ja muut tarvikkeet saat kaikilta jälleenmyyjiltä ja asentajilta. Perustarvikkeiden lisäksi saatavana myös tarvikkeita, joiden tehtävänä piilottaa pumpun osat sekä asennusputket ja naamioida se paremmin talo sopivaksi. 10

11 Kartoituspalvelu Ammattilainen apunasi PT Ilmalämpöpumppujen jälleenmyyjät tekevät sinulle myös kartoituksen tarpeistasi ja suosittelevat sinulle parasta vaihtoehtoa valikoimastamme. Näin saat juuri sinun tarpeesi täyttävän ilmalämpöpumpun ja vältyt yllätyksiltä asennusvaiheessa. Kartoituspalvelu antaa sinulle kuvan ilmalämpöpumpun avulla saavuttamistasi kustannusten säästöistä, tarpeisiisi parhaiten soveltuvan ilmalämpöpumpun ehdotuksen sekä valmiin kustannusarvi laitteen asennuksesta. Katsomme myös kanssasi sopivimman asennuspaikan pumpulle, niin tal sisällä kuin ulkakin. Näin pääset esittämään toiveesi pumpun sijainnista ja ammattilainen voi suoraan suunnitella laitteen asennuksen toiveidesi mukaisesti. Kun pumpun asennuksessa alusta alkaen hyödynnetty ammattilaisen asiantuntemusta, vältytään asennusvaiheessa yllätyksiltä sekä ylimääräisiltä kustannuksilta, joita ei välttämättä itse tule ajatelleeksi. Ota yhteyttä Voit täyttää yhteydenottolomakkeen kätevästi kotisivujen kautta, ja myyntimme ottaa sinuun yhteyttä ja sopii ajankohdan kartoitukselle. Täyttämällä lomakkeen kotisivuilla omassa rauhassasi voit täyttää lomakkeen mahdollisimman kattavasti, jolloin saat nopeammin laskelmat myynniltämme. Sinuun ottaa aina yhteyttä oman alueesi jälleenmyyjä joka palvelee sinua halutessasi alusta loppuun, aina kartoituspalvelusta loppuasennukseen asti. Lomakkeen löydät kotisivuiltamme: Mikäli haluat asioida suoraan myyjän kanssa, löydät kotisivuiltamme myös kaikki PT jälleenmyyjät. 11

12 Painettu ympäristöystävällisesti valmistetulle paperille. painopaikka: Edita LUE LISÄÄ JÄLLEENMYYJÄSI Maahantuti: Power Trade Oy, Rusthollarinkatu 7, Espoo, emme vastaa mahdollisista virheistä esitteessä. oikeudet muutoksiin pidätetään.

Bosch-ilmalämpöpumput. Tunnettua Bosch-laatua pohjoisiin olosuhteisiin

Bosch-ilmalämpöpumput. Tunnettua Bosch-laatua pohjoisiin olosuhteisiin Bosch-ilmalämpöpumput Tunnettua Bosch-laatua pohjoisiin olosuhteisiin 2 Bosch ilmalämpöpumput: kotitaloihin ja vapaa-ajan asuntoihin Bosch ilmalämpöpumput: kotitaloihin ja vapaa-ajan asuntoihin 3 Energiakustannuksia

Lisätiedot

Ilma-ilmalämpöpumppu on lisälämmityslaite, mutta laitteita löytyy myös päälämmittäjiksi. Ilma-vesilämpöpumppu ja poistoilmalämpöpumppu

Ilma-ilmalämpöpumppu on lisälämmityslaite, mutta laitteita löytyy myös päälämmittäjiksi. Ilma-vesilämpöpumppu ja poistoilmalämpöpumppu Johdanto Ilmalämpöpumppu hyödyntää ilman ilmaista energiaa. Melko pienellä investoinnilla voidaan vähentää lämmityskustannuksia melkein puolella. Ilma-ilmalämpöpumppu on lisälämmityslaite, mutta laitteita

Lisätiedot

ILMALÄMPÖ = FIKSU RATKAISU

ILMALÄMPÖ = FIKSU RATKAISU ILMALÄMPÖ = FIKSU RATKAISU Opas ilmalämpöpumpun ja ilmavesijärjestelmien hankintaan HELPPO YHTÄLÖ Ilmalämpöpumpulla säästää helposti neljänneksen ja parhaimmillaan jopa puolet omakotitalon energiakuluista.

Lisätiedot

Ilma-ilmalämpöpumppu on lisälämmityslaite, mutta laitteita löytyy myös päälämmittäjiksi. Ilma-vesilämpöpumppu ja poistoilmalämpöpumppu

Ilma-ilmalämpöpumppu on lisälämmityslaite, mutta laitteita löytyy myös päälämmittäjiksi. Ilma-vesilämpöpumppu ja poistoilmalämpöpumppu Johdanto Ilmalämpöpumppu hyödyntää ilman ilmaista energiaa. Melko pienellä investoinnilla voidaan vähentää lämmityskustannuksia melkein puolella. Ilma-ilmalämpöpumppu on lisälämmityslaite, mutta laitteita

Lisätiedot

KANNATTAA AINA. Ilma on ilmaista SÄÄSTÖ LÄMPÖ HELPPOUS YMPÄRISTÖ TURVALLISUUS

KANNATTAA AINA. Ilma on ilmaista SÄÄSTÖ LÄMPÖ HELPPOUS YMPÄRISTÖ TURVALLISUUS KANNATTAA AINA SÄÄSTÖ LÄMPÖ HELPPOUS YMPÄRISTÖ TURVALLISUUS Ilma on ilmaista Ilmalämpöpumppu Innova. Markkinoija Ahlsell Oy. Myynti valtuutetut jälleenmyyjäliikkeet kautta maan. Ilma on ilmaista INNOVAN

Lisätiedot

ILMALÄMPÖPUMPUT LYHYT OPPIMÄÄRÄ K= KYSYMYS V= VASTAUS

ILMALÄMPÖPUMPUT LYHYT OPPIMÄÄRÄ K= KYSYMYS V= VASTAUS ILMALÄMPÖPUMPUT LYHYT OPPIMÄÄRÄ K= KYSYMYS V= VASTAUS K: Miten valitsen oikean tehoisen ilmalämpöpumpun talooni? Meillä on 105 m2 omakotitalo, jossa on suora sähkölämmitys. V: Ensin kannatta miettiä, kumpi

Lisätiedot

Lähienergian valintaopas

Lähienergian valintaopas Lähienergian valintaopas Ilmalämpö Ilma-vesilämpö Maalämpö Aurinkolämpö ja -sähkö Energiavaraajat Ohjausjärjestelmät SISÄLLYSLUETTELO Parhaasta sopivaksi Yhä useampi suomalainen käyttää uusiutuvaa, paikallisesti

Lisätiedot

Ilmalämpöpumpun energiataloudellinen käyttö

Ilmalämpöpumpun energiataloudellinen käyttö Ilmalämpöpumpun energiataloudellinen käyttö Ilmalämpöpumpun hankinta Kun valitset ilmalämpöpumppua, harkitse valintakriteereitä. Tärkeintä on valita oikean tehoinen laite ja sijoittaa se toiminnan kannalta

Lisätiedot

Mikä on ilmalämpöpumppu... 2 Energian Säästö... 2 Toimintaperiaate... 2. Lämmönjako rakennukseen... 2. Laitteisto ja yksiköt... 2

Mikä on ilmalämpöpumppu... 2 Energian Säästö... 2 Toimintaperiaate... 2. Lämmönjako rakennukseen... 2. Laitteisto ja yksiköt... 2 Sisällysluettelo Mikä on ilmalämpöpumppu... 2 Energian Säästö... 2 Toimintaperiaate... 2 Lämmönjako rakennukseen... 2 Laitteisto ja yksiköt... 2 Mikä on oikea malli minulle?... 3 Mitä eroa on halvalla

Lisätiedot

Uutta lämpöä elämääsi

Uutta lämpöä elämääsi Uutta lämpöä elämääsi Sinun taloutesi ja ympäristömme takia IVT lämpöpumppu hyödyntää kallioon, maahan, veteen tai ilmaan varastoitunutta aurinkoenergiaa, tuottaen lämpöä ja käyttövettä taloosi. Hyödyntämällä

Lisätiedot

Ilmalämpöpumput. IVT Nordic Inverter lämmittää ja säästää. www.ivt.fi

Ilmalämpöpumput. IVT Nordic Inverter lämmittää ja säästää. www.ivt.fi Ilmalämpöpumput IVT Nordic Inverter lämmittää ja säästää. 359 001 www.ivt.fi Ilmalämpöpumpun toiminta Ilmalämpöpumpun toiminta on yksinkertaista ja ympäristöystävällistä. Tekniikka perustuu lämmön keräämiseen

Lisätiedot

Tehoa ja energiaa: Ilma-vesilämpöpumppu Compress 6000 AW

Tehoa ja energiaa: Ilma-vesilämpöpumppu Compress 6000 AW Tehoa ja energiaa: Ilma-vesilämpöpumppu Compress 6000 AW 2 Ilma-vesilämpöpumppu Compress 6000 AW Nauti luonnonenergiasta ja tehokkuudesta Compress 6000 AW tekee energian säästämisestä helppoa hyödyntämällä

Lisätiedot

Ilmalämpöpumpun toiminta ja asennus

Ilmalämpöpumpun toiminta ja asennus Taito Happonen Ilmalämpöpumpun toiminta ja asennus Aducate Reports and Books 3/2010 Aducate Centre for Training and Development TAITO HAPPONEN Ilmalämpöpumpun toiminta ja asennus Kylmätekniikan perusteista

Lisätiedot

NIBE Maalämpö. Lämpöpumppujen uusi sukupolvi NIBE-MAALÄMPÖ 1

NIBE Maalämpö. Lämpöpumppujen uusi sukupolvi NIBE-MAALÄMPÖ 1 NIBE Maalämpö Lämpöpumppujen uusi sukupolvi NIBE-MAALÄMPÖ 1 NIBE-MAALÄMPÖ 2 + Auringon lämpöä maassa valtava energiavarasto, joka vain odottaa hyödyntämistään. Mitä näet katsoessasi ulos ikkunasta? Kadun?

Lisätiedot

NIBE Poistoilma. Uuden sukupolven lämpöpumput

NIBE Poistoilma. Uuden sukupolven lämpöpumput NIBE Poistoilma Uuden sukupolven lämpöpumput 2 NIBE Poistoilma + Miksi puhaltaa energiaa ulos kun voit ottaa sen talteen? Poistoilmalämpöpumppu on periaatteessa energiankierrätysjärjestelmä. Se kerää energiaa

Lisätiedot

Lämpöä puhkuvat pumput

Lämpöä puhkuvat pumput 9-sarjan ilmalämpöpumput Lämpöä puhkuvat pumput Vertailu 48 Rakennusmaailma 5E/2010 AOYS09LDC Nordic Inverter 9FR-N N09SQ/S09SQU Mitsubishi Electric MSZ-GE25VA/MUZ-GE25VAH Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZJX-SA

Lisätiedot

SUOMEN KOTISEUTULIITTO 24.9.2009

SUOMEN KOTISEUTULIITTO 24.9.2009 SUOMEN KOTISEUTULIITTO 24.9.2009 LVI-KORJAUSKORTTI SEURANTALOILLE ILMALÄMPÖPUMPUT Tämä ilmalämpöpumppujen hankintaan ja asennukseen liittyvä ohje on osa syksyllä 2009 julkaistavaa laajempaa LVI-tekniikan

Lisätiedot

NIBE kiinteistölämpöpumput SUURIIN ASUIN- JA TEOLLISUUSKIINTEISTÖIHIN

NIBE kiinteistölämpöpumput SUURIIN ASUIN- JA TEOLLISUUSKIINTEISTÖIHIN NIBE kiinteistölämpöpumput SUURIIN ASUIN- JA TEOLLISUUSKIINTEISTÖIHIN + AURINGON LÄMPÖ VALTAVA ENERGIAVARASTO, JOKA VAIN ODOTTAA HYÖDYNTÄMISTÄÄN. Katso ulos ikkunasta. Mitä näet? Kadun? Puita ja peltoja?

Lisätiedot

NIBE Maalämpö LÄMPÖPUMPPUJEN UUSI SUKUPOLVI NIBE-MAALÄMPÖ 1

NIBE Maalämpö LÄMPÖPUMPPUJEN UUSI SUKUPOLVI NIBE-MAALÄMPÖ 1 NIBE Maalämpö LÄMPÖPUMPPUJEN UUSI SUKUPOLVI NIBE-MAALÄMPÖ 1 2 NIBE-MAALÄMPÖ + AURINGON LÄMPÖÄ MAASSA VALTAVA ENERGIAVARASTO, JOKA VAIN ODOTTAA HYÖDYNTÄMISTÄÄN. Mitä näet katsoessasi ulos ikkunasta? Kadun?

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LÄMPÖPUMPPUJEN VAIKUTUKSET SÄHKÖVERKKOLIIKETOIMINNAN KANNALTA

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LÄMPÖPUMPPUJEN VAIKUTUKSET SÄHKÖVERKKOLIIKETOIMINNAN KANNALTA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Sähkötekniikan koulutusohjelma Jussi Tuunanen LÄMPÖPUMPPUJEN VAIKUTUKSET SÄHKÖVERKKOLIIKETOIMINNAN KANNALTA Työn tarkastajat: Professori Samuli

Lisätiedot

Compress 5000 AA. Ilmalämpöpumppu

Compress 5000 AA. Ilmalämpöpumppu Compress 5000 AA Ilmalämpöpumppu 2 Tehokasta lämmitystä ja mukavuutta: Ilmalämpöpumppu Compress 5000 AA Energiakustannuksia ja ympäristöä säästävää tehokkuutta Voiko uusiutuvaa energiaa käyttää kodin lämmitykseen

Lisätiedot

Danfoss Lämpöpumput pientaloille

Danfoss Lämpöpumput pientaloille MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Lämpöpumput pientaloille Kodin lämmittäminen maahan tai veteen varastoituneella aurinkoenergialla on kestävä tapa säästää luontoa, rahaa ja parantaa elämän laatua.

Lisätiedot

ILMALÄMPÖPUMPPU. Yleisasennus- ja käyttöohje. Vers. 5.1

ILMALÄMPÖPUMPPU. Yleisasennus- ja käyttöohje. Vers. 5.1 ILMALÄMPÖPUMPPU Yleisasennus- ja käyttöohje Vers. 5.1 JOHDANTO Arvoisa Ultimate Ilmalämpöpumppuasiakkaamme LUE asennusohjeet huolellisesti AINA ENNEN ASENNUSTA ja pyydä myös asentajaasi tutustumaan asennusohjeisiin.

Lisätiedot

PIENTALON LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT 1

PIENTALON LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT 1 PIENTALON LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT 1 Sisältö 4 Valitse harkiten 5 Lämmitysjärjestelmän vaihtaminen 6 Mihin energiaa tarvitaan? 7 Matalaenergia- ja passiivitalot yleistyvät 8 Toimiva kokonaisuus syntyy hyvällä

Lisätiedot

HPB 300 ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE

HPB 300 ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE 1 ML 6.6.2011 v. 1.0 HPB 300 ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE Tämä käyttöohje on tekijänoikeuslain perusteella Scanoffice Oy:n omaisuutta ja sen kopioiminen ja/tai käyttäminen miltään osin ilman tekijän lupaa on

Lisätiedot

Rakennusten lämmöntuotantotavat

Rakennusten lämmöntuotantotavat Rakennusten lämmöntuotantotavat Markku Lappalainen, Tekn. tri, arkkitehti Tietopalvelujohtaja, Rakennustieto Oy markku.lappalainen@rakennustieto.fi Rakentajain kalenteri 2011 Rakennustietosäätiö RTS, Rakennustieto

Lisätiedot

SUUNNITTELUOHJE. Ilmanvaihdon teoriaa & käytännön tietoa

SUUNNITTELUOHJE. Ilmanvaihdon teoriaa & käytännön tietoa SUUNNITTELUOHJE Ilmanvaihdon teoriaa & käytännön tietoa SUUNNITTELUOHJE Ilmanvaihdon teoriaa & käytännön tietoa 4 Ensto Enervent Oy Kipinätie 1, 06150 PORVOO Puh 0207 528 800 www.enervent.fi 1. painos,

Lisätiedot

nousu, lattialämmityksen yleistyminen kuin pumppujen kehittyminen. Lämmön keräämiseen tarvitaan sähköä.

nousu, lattialämmityksen yleistyminen kuin pumppujen kehittyminen. Lämmön keräämiseen tarvitaan sähköä. Maalämpöpumppu kerää maaperään, kallioon tai veteen varastoitunutta auringon lämpöä. Maalämmöllä on lämmitetty pientaloja 1970-luvun puolivälistä lähtien, ja lämmitystapa on kasvattanut suosiotaan 2000-luvulle

Lisätiedot

Maalämpöpumpun ostajan opas

Maalämpöpumpun ostajan opas Maalämpöpumpun ostajan opas Sisällysluettelo Johdanto... 2 Mitä on maalämpö?... 3 Maalämmön soveltuvuus... 3 Miksi maalämpö?... 4 Säästö... 4 Esimerkki 1. Rintamamiestalo Vantaa... 4 Esimerkki 2. Uudiskohde

Lisätiedot

Like a Breath of Fresh Air. Enervent Ilmanvaihtoratkaisut

Like a Breath of Fresh Air. Enervent Ilmanvaihtoratkaisut Like a Breath of Fresh Air Enervent Ilmanvaihtoratkaisut 2 Enervent Like a Breath of Fresh Air 3 Enervent tuo ulkoilman sisälle vielä puhtaampana ja raikkaampana Ensto on sähköjärjestelmien ja -tarvikkeiden

Lisätiedot