PIRAATTIPUOLUEEN JÄSENLEHTI. Purje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PIRAATTIPUOLUEEN JÄSENLEHTI. Purje"

Transkriptio

1 3/2009 PIRAATTIPUOLUEEN JÄSENLEHTI Purje 4 Acta uhkaa vapauttasi 15 Samuli Pahalahti 19 Lindén lankulla

2 Tekijänoikeudet eivät oikeuta vahvempaa lain suojaa yhdelle teollisuuden alalle. Tapio Berschewsky Luovuuden hinta Pääkirjoitus Piratismin vastaiseen taisteluun on helppo seen, ettei heidän asiakkaidensa nimiin rekisteröi- samaistua varsinkin, mikäli asiaan ei tutustu tyä sisältöä ole kopioitu sen sisään. Tässä kohtaa pintaa syvemmältä. Jos vaikka viihteen kopioin- hypitään meidän kaikkien yksityisyydensuojan ja tia pitää yksiselitteisesti vääränä toimintana, ei viestintäsalaisuuden varpaille vain, jotta yksit- ole helppoa nähdä, miksi viestinnän suojan täinen teollisuuden ala pystyisi pysäyttämään pitäisi yltää kattamaan myös sitä. Jotta verkossa heitä pelottavat kehityssuunnat. tapahtuvasta kulttuurin jakamisesta voitaisiin On kyseenalaista, mutta hyvin mahdollista, jakaa rangaistuksia, joudutaan tutkimaan käyt- että verkosta kopiointi nakertaa perinteisten täjien toisilleen lähettämiä viestejä ilman käyt- mediatalojen tuloja vääjäämättä vähän kerral- täjien laan. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että viihde- lupaa. Tämän sallimista kannattaa huolestuttavan moni vaikutusvaltainen taho. alan edustajille tai verkkopalvelun välittäjille Oletan kuitenkin varsin harvan kokevan, että pitäisi antaa mahdollisuutta sitoa kansalaisten on oikein luvatta avata toisen kirjoittamaa ja käsiä tai tutkia heidän viestejään. Maailmas- lähettämää kirjettä. Luottamuksen puuttuessa ih- tamme on ennenkin hävinnyt kokonaisia teolli- misten välille syntyy varmasti kommunikaatio- suuden aloja, kun kehitysaskeleet ovat tehneet ongelmia ja pahimmillaan toisen perusoikeuksia ne kannattamattomiksi. loukkaavaa käytöstä. Epäilys ei ole koskaan muka- Jokainen wattini, bittini, celsiukseni ja kalorini va tunne. Jokainen on halunnut tutkia muiden on ansaittu kirjoittamalla, helposti kopioitavalla henkilökohtaisia asioita selvittääkseen jonkin kiu- työllä. Teen Purjetta pyyteettä ja ilmaiseksi, sallisen seikan todellisen tilan. Mikäli näin toimii, mutta leivän pöytääni kantaa se, että ihmiset menee yksiselitteisesti metsään. Kukin kirje kui- haluavat ostaa, mitä muualle luon. Tästä huoli- tenkin saattaa paljastaa kumppanin uskottomuu- matta en voi kuin tukea ehdottomasti piraattien den tai muun yleisesti pahana pidettävän teon. näkemystä sisällön täydestä vapaudesta. Oikeu- Tekijänoikeuksien nykymallia ajavat tahot ovat valmiita avaamaan jokaisen kirjeen varmistaak- 2 temme yksityisyyteen on tärkeämpää kuin yhdenkään luovan ihmisen palkka.

3 Vuosien retorisen pahoinpitelyn jälkeen piraatti-termi on otettu poliittisen liikkeen huostaan. sivu 12 Purje Sisällys Ennustan internetille pidempää elinikää kuin cd-levylle. sivu 11 3/2009 Piraattipuolueen jäsenlehti TOIMITUS Tapio Berschewsky, päätoimittaja Joonas Mäkinen, toimitussihteeri Jari Nousiainen, taitto ja ulkoasu Jaana Parviainen, kansi ja kuvitus AVUSTAJAT Aapo Alasuutari, Kyuu Eturautti, Hans Häggström, Hannu Kuosmanen, Petri Lagus, Aino Partonen, Tuomas Puikkonen, Jussi Sorjonen, Lotta Söderholm, Timi Wahalahti YHTEYSTIEDOT Pääkirjoitus: Luovuuden hinta... 2 Acta uhkaa viestinnän vapautta... 4 Uutiset... 6 Ruotsi vei yksityisyytemme... 8 Piraattipuolue tiedottaa Kolumni: Kuollut media Poliittisen piraattiaatteen näkymiä, osa Visioita ihmisen tulevaisuudesta Kuukauden piraatti: Samuli Pahalahti Piraatit verkossa, osa 2: Wiki Piraattitapahtumia Lokikirja & Lankku JULKAISIJA Piraattipuolue r.p. Purje on muuttamattomana vapaasti levitettävissä ja kopioitavissa. Muokattuna levittämiselle on joitakin rajoituksia. Lisätietoja Purjeen www-sivulta. KANNEN KUVA: JAANA PARVIAINEN LISENSSI 3

4 Kaksi vuotta salassa valmisteltu Acta-sopimus on noussut tietovuodon myötä julkisuuteen. Sopimuksessa on useita huolestuttavia kohtia, mutta onneksi toivoa vielä on. Aapo Alasuutari Acta uhkaa viestinnän vapautta Marraskuussa WikiLeaksiin vuotanut luonnos eivätkä komission jäsenet ole nähneet lähde- tiukasti salassa pidettyjen Acta-neuvottelujen dokumenttia. Syynä tähän mainitaan sisällön (Anti-Counterfeiting Trade Agreement) Internet- mahdolliset muutokset sen käydessä vielä läpi osuudesta puhuu karua kieltä verkon käyttäjille. muiden Yhdysvaltojen hallinnon osien sekä yk- Yhdysvaltojen johdolla käytävien neuvottelujen sityisten sidosryhmien tarkastuksen. osapuoliin kuuluvat esimerkiksi Euroopan unioni, Kanada, Australia ja Japani. Neuvottelujen Sensuuria Yhdysvaltain malliin kuudes kierros käytiin Soulissa, Etelä-Koreassa päivänä marraskuuta. Luonnoksen pääpiirteet ovat avokämmen vasten vapaan tiedonvälityksen kasvoja. Sen viidessä Vuodettu dokumentti löytyy sivustolta wikileaks.org. pääosuudessa esitetään tekijänoikeusrikkomusten rangaistusten tuomista samalle tasolle Yhdysvaltojen lakien kanssa. Palveluntarjoajia Tähän asti neuvottelujen sisältö on pysynyt sul- vaaditaan vastuuseen asiakkaiden tekijänoikeus- jettujen ovien takana. Tiedossa oli vain, että sopi- rikkomuksista, mikäli he eivät suostu kolmesta mukseen on tulossa väärennösten vastaisen poikki -järjestelmään ja muihin tekijänoikeudel- lainsäädännön lisäksi pykäliä tiedostojakoon liit- la suojatun materiaalin laittoman varastoinnin ja tyen. Kuudennen neuvottelukierroksen jälkeen siirron estämiseen tähtääviin käytäntöihin. verkkoon vuotanut EU-maiden hallituksille osoi- Huolestuttavaa on myös Yhdysvaltojen Digital tettu informaatiopaketti sopimuksen Internet- Millenium Copyright Act -tyyppisen sensuuri- osuuden sisällöstä oli suuri järkytys kansalaisjär- järjestelmän käyttöönotto sopimuksen jäsen- jestöille ja poliitikoille ympäri maailman. valtioissa. Se oikeuttaa tekijänoikeusjärjestöt Asiakirja sisältää Euroopan komission kirjoit- vaatimaan palveluntarjoajia estämään käyttä- tamana Actan Internet-osuuden pääpiirteet. Se jiensä pääsyn tekijänoikeuksia loukkaavaa mate- on kirjoitettu Yhdysvaltojen kauppaneuvottelu- riaalia sisältävillle sivuille. Vaatimusta voidaan viranomaisen United States Trade Representati- käyttää myös toiseen suuntaan vaatien jonkin si- ven antaman suullisen selvityksen pohjalta, vuston kaistan sulkemista. 4

5 JAANA PARVIAINEN Tekstissä mainitaan, että palveluntarjoajien Ruotsi sanoo ei tulisi itse suorittaa suodatusta laittoman materiaalin löytämiseksi ja sensuroimiseksi ilman Internetin tiedonvälityksen tulevaisuus vaikut- tekijänoikeusjärjestöjen vaatimusta. taa synkältä. Onneksi valonpilkahduksiakin on. Minkäänlaisia todisteita käytön rajoittamiseen Euroopan komission papereissa mainitaan use- tai kaistan katkaisemiseen ei vaadita. aan otteeseen, ettei Acta tule muuttamaan EU- erillistä lainsäädäntöä vaan vain selventämään sitä. Käyttäjästä viis Tämä tosin vaikuttaa olevan sanahelinää uusimpien lehdistötiedotteiden valossa. Sopimus tarttuu myös drm-suojauksiin. Jäsen- Todellista toivoa luo Actan pääpiirteiden jul- maat velvoitetaan kriminalisoimaan näiden kistamisen jälkeen syntynyt kansainvälinen suojausten kiertäminen sekä kiertoa auttavien vaatimus neuvottelujen suuremmasta läpinäky- laitteiden myynti ja valmistus. Luonnoksessa vyydestä, suurten massojen herääminen uhkaa- todetaan myös, ettei laitevalmistajia vaadita vaan vaaraan ja etenkin valtiomiesten lausunnot varmistamaan Actaa vastaan. Esimerkiksi Ruotsin oikeusminis- omien suojausjärjestelmiensä yhteensopivuutta muiden suojausten kanssa. Huolestuttavimpana arkeen vaikuttavana teriön alivaltiosihteeri Magnus Graner totesi selvin sanoin, että mikäli Actasta ei poisteta osana luonnoksessa taataan rajaviranomaisille pykälää oikeus tutkia ja tarpeen vaatiessa takavarikoida asiakkaiden tekijänoikeusrikkomuksiin, Ruotsi tai jopa tuhota yksityishenkilöiden mp3-soitti- ei myöskään sopimusta hyväksy. met ja kannettavat tietokoneet. palveluntarjoajien vastuullisuudesta Odotettavissa on, että muutkin palveluntarjoa- Sopimusluonnoksen vuodettua Acta-neuvot- jien roolia puhtaina viestijöinä arvostavat maat telujen osapuolet tulivat sopimuksen sisällön tulevat asettumaan poikkiteloin näin räikeästi oi- kera julki hyvin nopeasti. Nämä lehdistötiedot- keustajua rikkovan sopimuksen kohdalla. Tälle teet sisältävät vain sopimuksen pääpiirteet, linjalle olisi hyvä myös Suomen lähteä. mutta ne vahvistavat vuodetun luonnoksen tiedot Actan Internet-osuudesta. 5

6 TUOMAS PUIKKONEN Aino Partonen ja Timi Wahalahti Piraattinuoret ry järjesti joulukuun alussa mielenosoituksen Ylen rahoitukseen suunniteltua yleistä maksua vastaan. Piraatit mediamaksua vastaan Eduskuntatalon edessä järjestettiin 10. joulukuuta mielenosoitus kaavailtua mediamaksua vastaan. sekä Kari Kärkkäinen (kd.). Paikalla oli myös Toteutuessaan maksusta muodostuisi opiskelijoi- Pertti Weltto Virtanen (ps., sit.), joka esitti den ja muiden pienituloisten painajainen. Esitetty säveltämänsä mediamaksun vastaisen laulun, mahdollisesti jopa 300 euroon nouseva vuosittai- jossa riimiteltiin seuraavanlaisesti: Mediamaksu, nen lasku Ylen rahoitukseen vaikeuttaisi kansan tasaverolasku, verotusta innovatiivista suoraan vähävaraisimpien elämää tuntuvasti. hallituksen hanurista! Mielenosoituksessa oli paikalla viitisenkym- Ministeri Lindénin aikataulu ei antanut periksi, mentä ihmistä. Facebook-ryhmässä mieltään joten hän ei päässyt tulemaan. Mika Lintilä, es- osoittamaan oli ilmoittautunut reilut 300 osallis- ityksen valmistaneen työryhmän puheenjohtaja, tujaa. Tämän lisäksi osallistumista harkitsevia oli kieltäytyi saapumasta. Työni on tehty ja saatu ilmoittautunut reippaasti yli tuhat, joten lopulli- päätökseen silloin, kun palautimme esityksen nen osallistujamäärä oli pettymys järjestäjille. hallitukselle, toteaa Lintilä. Harmittaa kuinka vähän barrikadeilla oli lop- Huolimatta koleasta säästä, ja mielenosoitta- pujen lopuksi ihmisiä, kun kuitenkin verkossa jien vähyydestä, piraattinuorten osallistuminen asiaa on vastustettu niin äänekkäästi. Pääasiassa runsaslukuisena merkitsi meille paljon näkyvyyt- mielenosoitukseen osallistui piraatteja. Meitä ja tä ja hyvää julkisuutta, kehuu Piraattinuorten muuta väkeä olisi saanut olla reilusti enem- puheenjohtaja Lari Yltiö. On harmi, etteivät män, toteaa Piraattinuorten toiminnanjohtaja hallituspuolueiden edustajat uskaltaneet tarttua Lotta Söderholm. mikkiin ja kertoa meille, miksi mediamaksun Mielenosoitus sujui oletettuun tapaan rauhal- kaltaisia älyttömyyksiä yritetään puskea läpi lisesti. Tiettävästi poliisikaan ei käynyt tark- eduskunnassa vailla suurempaa keskustelua, istamassa tilannetta, vaikka mielenosoitukseen Yltiö pohdiskelee. Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskuksen odotettiinkin 300 ihmistä. Puhumaan Heli toiminnanjohtaja Antti Kotilainen jäi hetkeksi Järvinen (vihr.), Terttu Savola (Köyhien asialla kuuntelemaan puheita poistuessaan eduskunta- r.p.), Lari Yltiö (Piraattinuoret), Tarja Filatov (sd.) talon pääovesta kesken mielenosoituksen. 6 saapuivat muun muassa

7 Uutiset Tiedostonjaon tulevaisuus Oikeutesi internetissä Uutuuden tuulet puhaltavat torrenttien maail- Euroopan parlamentissa piraatit ja vihreät ovat massa. Maailman suurin torrent-sivusto The Pi- ottaneet työn alle internetoikeuksien julistuk- rate Bay lopetti seurantapalvelimen käytön ja sen muotoilemisen. Ruotsin Piratpartietin en- siirtyi niin sanottuihin magnet-linkkeihin. Uusi simmäinen teknologia korvaa perinteisen seurantamallin Engström kehottaa internetin käyttäjiä osallis- vertaisvaihdantaan perustuvalla jaolla. Tämä tumaan keskusteluun ja kertomaan ehdotuk- tekee The Pirate Baysta jatkossa pelkän indek- siaan. Jos saamme aikaan hyvän esityksen, ei sointipalvelun, joka listaa julkaisuja mutta ei ole tarjoa enää seurantaa siitä, ketkä mitäkin jul- vahvan poliittisen enemmistön sen ympärille, kaisua jakavat. Engström kirjoittaa blogissaan. europarlamentaarikko ollenkaan mahdotonta, että Christian saamme The Pirate Bayn esimerkkiä seuraten muut- Julistuksen on tarkoitus noudattaa Euroopan kin torrent-sivustot ovat alkaneet käyttää mag- ihmisoikeussopimusta yksityisyydensuojan ja neettilinkkejä perinteisten torrenttien rinnalla. tiedon vapauden osalta. Engströmin mielestä Myös eri torrent-ohjelmat ovat alkaneet huo- operaattorien on tarjottava rajoituksettomat mioida päivityksissään uuden tekniikan. yhteydet. Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskuksen toiminnanjohtaja Antti Kotilainen kommen- Vastineeksi palveluntarjoajien ei tarvitsisi vastata asiakkaidensa vaihtamasta informaatiosta. toi: Tällä hetkellä vähän seurataan, miten Aiemmin vastaava ehdotus internetoikeuk- toimivaa se on. Ei olla vielä tilannetta analy- sien julistuksen luomiseksi tehtiin YK:n Inter- soitu, ja on vielä liian aikaista analysoida, kun net Governance Forumissa Ateenassa vuonna vaikutuksia ei ole näkyvissä. Kotilainen haluaa Kokouksessa syntynyt liitto kerää myös muistuttaa, että valvontaa jatketaan, ja uusi ha- käyttäjien mielipiteitä internetissä osoitteessa jautettu tekniikka ei poista sitä, että näyttöä ja- internetrightsandprinciples.org. Viides IG-foo- kamisesta voidaan edelleenkin kerätä. rumi järjestetään ensi vuonna. 7

8 Joulukuun alussa suomalaiset menettivät viestintäsalaisuutensa. Lähes kukaan ei huomannut. Manu Pitkänen Ruotsi vei yksityisyytemme Kirjekuoreen suljetun kortin kirjesalaisuus on kohteesta henkilökohtaisia tietoja. Näihin perustavanlaatuinen oikeus, johon ihmiset luot- kuuluvat etninen tausta, aatteelliset mielipiteet tavat. Se on myös turvana nykyisin vankempi sekä tietoja jäsenyyksistä, terveydestä ja seksu- kuin yhdenkään sähköisen viestintävälineen aalisesta suuntautumisesta. Yhdessä vanha ja uusi nauttima suoja. laki nostattavat aiheellista huolestuneisuutta. Syyt heikkoon yksityisyyteen johtavat Tukholmaan, missä 18. heinäkuuta 2008 äänestettiin Suojaudu vakoilulta äänin niin sanotun FRA-lain hyväksy- Vaikka valvonta on vahvaa, on kansalaisilla misen puolesta. Ruotsalaisten mielipiteet jakaan- joitain mahdollisuuksia yrittää suojautua tuivat lain hyväksymisajankohtana puolesta ja yksityistietojensa urkinnalta. Tässä auttavat vastaan. Vastustus näkyi Tukholman katukuvassa esimerkiksi erilaiset anonymisointi- ja salaus- laajoina mielenosoituksina pitkin kesää ja syksyä ohjelmat. vuonna Lain takana olevan tiedustelupalve- Lisätietoa erilaisista keinoista välttää lun sivuille tehtiin marraskuun alkuviikolla ruotsalaisperäistä vakoilua löydät Piraatti- voimakas palvelunestohyökkäys. Hyökkäyksen puolueen wiki-sivuilta: motiivina uskotaan olleen lain vastustus. wiki.piraattipuolue.fi/fra-suojakeinoja Tunnistusta ja valvontaa Laki perustuu ehdottomaan luottamukseen tiedustelun suorittavia valtion virkamiehiä Lex Orwelliksi ristityn lain laatimista ja kohtaan. Sen väärinkäyttö on siis helppoa. hyväksymistä perusteltiin terrorismin uhalla. Tiedustelupalvelu on jo kerennyt jäädä nalk- Käytännössä se antaa Ruotsin puolustusminister- kiin, sillä se aloitti vakoilun kesällä 2008, vaikka iön alaiselle tiedustelupalvelulle oikeuden tutkia laki ei ollut vielä tullut voimaan. kaikkea ulkomaihin suuntautuvaa sähköistä viestintää ilman oikeuden erillistä hyväksyntää. Lakia muokattiin sen hyväksymisen jälkeen uudelleen. Uusi versio hyväksyttiin täpärästi Jo toukokuussa 2007 hyväksyttiin laki, joka vuoden 2009 lopulla. Se siunasi päätöksen sallii tiedustelupalvelun tallentaa tutkittavasta tiedustelupalvelun liittämisestä teleliikenteen 8

9 JAANA PARVIAINEN solmukohtiin salakuuntelua varten. Lain uusi viestinnän salakuuntelun, sillä Ruotsin kautta muoto sallii tiedustelupalvelujen tilaukset paitsi kulkee suurin osa Norjan, Suomen ja Venäjän puolustusvoimille myös maan hallitukselle ja sen viestinnästä. kanslialle. Ulkoministeri on myös lipsauttanut paitsi yksityiset henkilöt myös yritykset. Laki tietojen myynnin ulkovalloille olevan mahdollista. antaakin ruotsalaisille mahdollisuuden suuren Salakuuntelulle altistuvat siis luokan teollisuusvakoiluun. Myös Suomi uhattuna Suomessa media ja poliitikot ovat olleet hiljaa. Kantaa ovat ottaneet ainoastaan Jyrki Kasvi Yhdenkin valtion teleliikenteen analysointi on (vihr.), Paavo Arhinmäki (vas.) ja Piraattipuolue. suuri urakka, ja valtaosa naapurimaiden televies- Suomalaiset vastuuhenkilöt ovat onnistuneet tinnästä kulkee Ruotsin kautta. Tehtävää varten pakoilemaan koko maata koskevaa vakavaa asiaa. Ruotsi hankki ostohetkellä maailman viiden- Esimerkiksi oikeusministeri Tuija Brax (vihr.) ei neksi tehokkaimman supertietokoneen, jolla ole ilmaissut huolta Suomen kansalaisten yksi- olisi mahdollista analysoida aineistoa, tunnistaa tyisyydestä eikä Suomessa toimivien yritysten puhetta ja purkaa heikkoja salauksia. liikesalaisuuksien kohtalosta. Tämä siitä huoli- Saaduista tiedoista saatetaan ruotsalaisten tutkijoiden mukaan laatia sosiogrammeja eli karttoja tutkittavien ihmisten matta, että Lex Nokia ajettiin Suomessa väkisin läpi juuri yrityssalaisuuksien turvaamiseksi. sosiaalisista Viestintäministeri Suvi Lindén (kok.) ei osoit- yhteyksistä. Palvelulla on lupa tallentaa pysy- tanut juurikaan kiinnostusta asiaa kohtaan västi kaikki Ruotsin kansainvälisen viesti- ennen kuin Taloussanomat nosti aiheen julki- liikenteen teletunnistetiedot. Näiden avulla seen keskusteluun marraskuussa Lindénin yksittäisten netinkäyttäjien aktiviteetti, selaa- välinpitämättömyys ministerikautensa vakavim- mistavat sekä heidän sosiaalinen piirinsä pys- man uhan suhteen on anteeksiantamatonta. tytään analysoimaan lähes täydellisesti. Kansa tietää taas poliitikkoja paremmin, On esitetty runsaasti epäilyksiä lain todelli- mistä on kyse. Sananvapauden puolesta ry sesta käyttötarkoituksesta. Laki mahdollistaa järjesti lakia vastustavan mielenosoituksen lähes kaiken Ruotsin naapurimaiden sähköisen Helsingissä jo 31. joulukuuta

10 Piraattipuolue tiedottaa Tietoyhteiskuntaministerin salkusta Yhdistyslain kehityssuunnasta Viestintäministeri Lindén ehdottaa perustetta- Piraattipuolue on tyytyväinen tuoreeseen luon- vaksi tietoyhteiskuntaministerin tointa. Piraatti- nokseen hallituksen esitykseksi yhdistyslain puolue kannattaa ajatusta, mutta muistuttaa, muuttamisesta. Esitys sallisi sähköisen etäosallis- että on ensiarvoisen tärkeää valita virkaan tumisen yhdistyksen kokouksiin ja sähköiset pätevä henkilö. jäsenäänestykset internetin kautta. Piraatti- Vanhasen hallitusten tietoyhteiskuntastra- puolue on lausunnoissaan toivonut uudistuksen tegiat ovat kauttaaltaan epäonnistuneet, eikä pikaista toteuttamista ja esitellyt oikeusminis- perinteisten puolueiden joukosta löydy vaihto- teriölle erilaisia tapoja etäosallistumisen käytän- ehtoja, julistaa Piraattipuolueen varapuheen- nön toteuttamiseen. johtaja Harri Kivistö. Piraattipuolue on ainoa, Pelkän etäkokouksen järjestämistä ei olla salli- jonka ydinosaamiseen ehdotettu virka keskit- massa. Tämä on harmillista yhdistyksille, joiden tyisi. Mikään muu puolue ei ole osoittanut riittä- jäsenet asuvat kaukana toisistaan. Silti jo osin etä- västi ymmärrystä tietoyhteiskunta-asioissa. nä järjestettävät kokoukset parantavat osallistu- Hallituksen osaamattomuutta alleviivaavat mismahdollisuuksia ja ovat tervetullut uudistus. muun muassa epäonnistunut verkkosensuuri, Piraattipuolue kannustaa ottamaan muutok- sähköinen äänestys, Lex Nokia ja kyvyttömyys set käsittelyyn ja käyttöön mahdollisimman suojata kansaa Ruotsin FRA-urkinnalta. Julkis- pian. Tällä parannetaan osallistumismahdolli- hallinnossa lähdekoodin suutta, jolla saavutetaan suuria parannuksia tietojärjestelmiä, joista seuraa valtavasti turhia kokousten demokraattisuudessa ja helpotetaan kustannuksia valtiolle, kunnille ja kansalaisille. käytännön järjestelyjä. käytetään suljetun Tietoyhteiskuntaministerin pesti sopii Piraat- Ehdotus voi monissa yhdistyksissä hyvinkin tipuolueelle, koska sillä ei ole sellaisia vapaata moninkertaistaa tietoyhteiskuntapolitiikkaa häiritseviä poliittisia eivätkä matkustuskulut tai liikuntarajoitteisuus tavoitteita, jotka ovat aiemmin rampauttaneet estä yhteiskunnallista vaikuttamista. Piraatti- liikenne- päätöksen- puolue aikoo hyödyntää etäosallistumismahdol- tekoa, tarkentaa Piraattipuolueen puheenjohtaja lisuutta ja sähköisiä jäsenäänestyksiä, kertoo Pasi Palmulehto. puolueen puheenjohtaja Pasi Palmulehto. 10 ja viestintäministeriön kokouksen osallistujamäärän,

11 Cd-levyjen myynti putoaa joka vuosi, ja ilmiölle löytyy monia syitä. Pitäisikö äänilevyille jo etsiä seuraajaa? Joonas Mäkinen Kuollut media Kolumni Yhtä poikkeusta lukuun ottamatta äänilevyjen Cd-levyissä on se hyvä puoli, että niistä saa myynti on 2000-luvulla pudonnut vuosi vuodel- hyvin tarkat myyntiluvut. Vapaassa nettijakelus- ta. Monet haluavat laittaa tämän ilmiön lait- sa saman tarkkuuden saavuttaminen on vaikeaa, toman tiedostonjaon niskoille. Mutta onko kun samalla täytyy myös pitää huolta lataajien myynnin putoamisessa jotakin niin ihmeellistä, yksityisyydensuojasta. että sille pitää etsiä syyllisiä? Miksi cd-levy nauttisi jatkuvasta suosiosta? Hallituista alkuperäislähteistä ladattujen tiedostojen määrää voidaan kuitenkin helposti Tekijänoikeuskeskusteluissa esitetään usein, seurata: esimerkiksi monilla Bittorrent-palve- että musiikkiteollisuudella menee huonosti lait- luilla on omat top 10 -listauksensa kaikkein tomien nettilatausten vuoksi. Väitteessä on kui- suosituimmista tiedostoista usein valmiiksi tenkin se virhe, että markkinakonservatiivinen ryhmiteltynä musiikkiin, elokuviin, peleihin ja levyteollisuus käyttää musiikin menestyksen ar- niin edelleen. viointiin vanhentuneita mittareita. Musiikki- Ensimmäinen julkaistu musiikki-cd on 1. lo- teollisuuden menestymistä ei voi mitata vain kakuuta vuonna 1982 myyntiin tullut Billy Joe- levymyynnillä. lin albumi 52nd Street. Cd on jo vanha ja Musiikkiteollisuus kukoistaa, mutta levyteollisuus on pulassa. raihnainen, ja nettijakelu voittaa sen niin kus- Ihmisillä on käytössään rajallinen määrä ra- tannuksissa, käytettävyydessä kuin äänenlaa- haa viihdeostoksiin. Levyjen myynti on siis dussakin. Musiikki ei ole niukka hyödyke, vaan riippuvainen kaikesta siitä, mikä vaikuttaa ih- digitaalisen kopioinnin myötä kappaleen hin- misten rahankäyttöön. Levymyynti laskee, kun nasta katoavat lähes täysin jakelu- ja valmistus- kuluttajat panostavat yhä enemmän elokuviin kustannukset. ja videopeleihin, joiden molempien myynti- Oli villiä nettijakelua tai ei, en voi hyvällä määrät ovat vuosi vuodelta kasvaneet huimasti. omatunnolla uskoa, että cd-levyjen myynti läh- Myös kulutustottumukset ovat muuttuneet, ja tisi enää koskaan nousuun. Ennustan internetil- nykyään yksi jakelukanava ei riitä kuluttajien le pidempää elinikää kuin cd:lle. Kuinka kauan halutessa yhä enemmän yksittäisiä kappaleita kestää, ennen kuin artistit alkavat saada kulta- kokonaisten levyjen sijaan. levyn sijasta kultatorrentin? 11

12 Piraattipuolueen varapuheenjohtajan Harri Kivistön juttusarjassa käsitellään piraattiliikkeen historiaa sen juurista nykyhetkeen. Harri Kivistö Poliittisen piraattiaatteen näkymiä, osa 2 Jotta ymmärtäisimme, mikä tekee poliittisesta merkiksi äänilevyjen kehittäjiä ja tehtailijoita piraatista piraatin, tarvitaan lyhyt historialli- kutsuttiin Yhdysvalloissa piraateiksi. nen katsaus termin käyttöön. Sana itsessään tu- Ei siis ole tarpeen tarkastella yksinomaan ny- lee latinasta ranskan kautta englantiin, missä kyajan ilmiöitä. Historiasta havaitsemme, että se sai sittemmin nyt käsiteltävän voimakkaan uuden teknologian mahdollisuuksien kyseen- sivumerkityksensä. alaistaessa vanhoja toimintamalleja oikeuksien- Piraattien kulta-ajan (noin ) lopul- omistajat näkevät ympärillään merirosvoja. la merirosvot olivat monella tapaa vaikuttaneet Uuden maailman valloittamiseen sekä siirtomaa- Sata vuotta kansan suussa valtojen poliittiseen valtataisteluun. Esimerkiksi englanninkielinen sana privateer kuvasi meri- Tekijänoikeudet pohjautuvat patentti- ja mono- rosvoa, jolla oli hallituksen tuki muita siirtomaa- polilainsäädäntöön. Vaikka nykyään patentit, te- valtoja vastaan. kijänoikeudet ja tavaramerkit ovat selvästi kolme eri käsitettä, 1900-lukua edeltävässä keskustelus- Luvatonta painotoimintaa sa näitä on vaikea erottaa toisistaan. Vanhoissa elokuvissa tekijät sisällyttivät usein kohtauksiin Termi oli siis jo pitkään ollut käytössä ympäri tavaramerkkinsä, koska niitä oli helpompi puo- Eurooppaa monenlaisissa yhteyksissä. Ei ole lustaa oikeudessa kuin elokuvaa itseään. lainkaan yllättävää, että sen merkitys laajeni Ajatus siitä, että tavaramerkkiloukkausten ni- kattamaan myös uudenlaiseen valtataisteluun meäminen piratismiksi juontaa juurensa 1800-lu- liittyvää omaisuuden siirtoa. vun lopusta, on virheellinen luvun aikana Kirjallisen sisällön luvattomat painokset sijoittuivat tavallisesti siirtokuntiin, joiden rannat olivat kaupankäyntiä len osaksi kuluttajien kielenkäyttöä. häiritsevästä Saavuttaessa vuosisadan toiselle puoliskolle merirosvoista. Jo 1700-luvun alussa Daniel Defoe piratismi oli väärennettyjen tuotteiden valmista- kutsui kirjaansa luvatta painavia piraateiksi. mista. Sittemmin siitä on tullut kuluttajien har luvulla termi alkoi levitä käsiin, kun esi- rastusta kuvaava sana. Piraatti merkitsee yhä 12 tunnettuja piraattituotteen käsite nousi kuitenkin vähitel-

13 HANNU ASPELIN Vieraskirjoitus Harri Kivistö on Piraattipuolueen varapuheenjohtaja ja Pirkanmaan vaalipiirin vaalipiirivastaava. Tampereen Hervannassa asuva Harri opiskelee englantilaista filologiaa ja tekee tällä hetkellä gradua kirjallisuustieteestä. Kirjoitus on alunperin julkaistu Revalvaatio.org-sivustolla 8. lokakuuta enemmän henkilöä, joka kopioi luvatta tekijänoikeuksien alaista sisältöä. Piraatti-termin toistaminen toimii teho- keinona samaan tapaan kuin Marcus Antoniuk- Termin monimerkityksisyys on hämärtänyt sen Julius Caesar -näytelmässä toistama Brutus julkista keskustelua ja mahdollistanut mitättö- on kunniallinen mies. Kyse ei ole pelkästään mien rikkeiden demonisoinnin. Yksittäisen parodiaefektistä. Väitteen toistaminen pakottaa kopioijan voi helpommin yhdistää vakaviin ri- kuulijan pohtimaan sen merkitystä uudestaan. koksiin, kun mielleyhtymänä on tuoteväärennösten järjestäytynyt rikollisuus. Yleisö palautetaan lausahduksen juurille ja saadaan miettimään, mitä siinä tilanteessa todella merkitsisi se, että Brutus sekä hänen toverinsa oli- Uuden ajan piraatti vat kunniallisia miehiä. Haluamme herättää kysymyksen: Mitä tässä poliittisessa todellisuudessa Vuosien retorisen pahoinpitelyn jälkeen piraat- merkitsisi se että piraatit ovat piraatteja? ti-termi on otettu poliittisen liikkeen huostaan. Puolueen nimessä kyse on siis piraatti-termin Kielitieteilijä Valentin Voloshinovin mukaan sa- purkamisesta. On kuvaavaa, että leikkimieliset nat ovat luokkataistelun areena, ja merkitykset silmälaput, merirosvolle ominainen puhetyyli, muokkautuvat aina sosiaalisen konfliktin kaut- sekä muu rekvisiitta muuttuivat käyttökelpoisiksi ta. Piraatin kilpailevat tunteisiin vetoavat nettipiratismin merkeiksi heti termin siirtyessä merkitykset heijastavat käsitteen ympärillä poliittisen puolueen käyttöön. Uudelleenarviointi käytävää väittelyä. oli jo täydessä vauhdissa, ennen kuin puolueita Ottamalla termin huostaan, Piraattipuolue rii- oli vielä edes muodollisesti perustettu. suu sen suurelta osin kielteisestä arvolatauksesta. Tämä on saanut piratismin vastaisen LÄHTEET: retoriikan etsimään itseään uudestaan. Uudel- Eileen Bowser: The Transformation of Cinema, leenarviointi toimii konfliktina Piraattipuolueen arvoliberaalin tekijänoikeuskritiikin ja nykyisen Daniel Defoe: The True-Born Englishman. tekijänoikeusjärjestelmän puolustajien konser- Valentin Voloshinov: Marxism and the Philosophy vatiivisuuden välillä. of Language. 13

14 Piraattipuolueen tiedottajan Kaj Sotalan kirja Kehittyvä ihmiskunta ilmestyi syksyllä. Tulevaisuuttamme käsittelevä teos valittiin Purjeen ensimmäiseen kirja-arvioon. Tapio Berschewsky Arvio: Visioita ihmisen tulevaisuudesta Kehittyvä ihmiskunta on Sotalan toinen kirja. Se käsittelee aiheita, jotka toistaiseksi ovat jääneet suomen kielellä varsin vähälle huomiolle. Sotala puhuu nurkan takana olevasta teknologiasta ja ilmiöistä, jotka muuttavat yhteiskuntaamme ja Kaj Sotala: Kehittyvä ihmiskunta Finn Lectura 2009 Paperiversion hinta: 37 euroa Ilmainen sähköinen versio jaossa kirjan sivulla osoitteessa finnlectura.fi. maailmaamme. Kirja on tarkoitettu keskustelunavaukseksi, jonka avulla voimme pohtia sekä henkilö- tulokseen: muutos on vääjäämätön ja lyhyen ajan kuluttua osa todellisuuttamme. kohtaista että yhteiskunnallista Ajatukset ovat selvästi kirjaili- suhdettamme ihmisyyden luon- jalle tuttuja, sillä laaja-alaisia teeseen ja sen tulevaisuuteen. käsitteitä on analysoitu mukavan Kunnianhimoinen teos käsit- johdonmukaisesti. Taustatutki- telee neljää isoa toisiinsa liit- mus kirjaa varten on tehty kun- tyvää osa-aluetta. Aiheina ovat nolla. ihmisen suorituskyvyn kohenta- Siinä missä sisältö on kun- minen, henkilön persoonallisuu- nossa, Sotala kompuroi muo- den muokkaaminen, iän tuoman dossa. Kehittyvä ihmiskunta on rappeuman parantaminen sekä ulosanniltaan rujo ja sisältää älykkyysräjähdys. Näistä viimei- paljon kirjoitusvirheitä, ylipitkiä nen osa on selvästi pisin ja käsit- virkkeitä, telee tekoälyjä, ihmisen aivojen tietokoneellista emulointia sekä kyborgisaatiota. Vaikeita käsitellään sulkuja sekä ylipäätään hankalaa kielenkäyttöä. Kun kirjailijan tarkoituksena on etupäässä asialliseen nostaa tietoisuutta yhteiskunnallisesti merkittä- sävyyn. Sotala maalaa kohteistaan kuvia, joiden vistä aiheistaan, toivoisi tekstin olevan mahdolli- yksityiskohdat varmasti hätkähdyttävät monia simman sujuvaa ja helposti omaksuttavaa. Kirja lukijoita. Kutakin osaa lähestytään neutraalisti, suorastaan huutaa tarvetta hyvän toimittajan mutta jokaisen kanssa tullaan samaan loppu- muotoilemalle toiselle painokselle. 14 aiheita rönsyileviä

15 Piraattiliiton taustalla häärivä Samuli Pahalahti valittiin joulukuun piraatiksi. Pahalahti on pitkään tehnyt työtä suomalaisen piraattiliikkeen edistämiseksi. Kuukauden piraatti: 1. MIKSI PERUSTIT PIRAATTILIITON? Olin keskustellut netissä monien kanssa, jotka suhtautuivat kriittisesti immateriaalioikeuksiin. Ei kuitenkaan ollut paikkaa, jossa kaikki voisivat jakaa ajatuksiaan, joten päätin tehdä tälle jotain. Ruotsin piraattiliike oli nousussa, joten ajattelin kopioida sen Suomeen. Piraattiliiton mallina oli Piratbyrån. 2. MITEN TUTUSTUIT PIRAATTIEN MAAILMAAN? Törmäsin immateriaalioikeuskritiikkiin vuosituhannen alussa, ja se vaikutti vahvasti omiin kantoihini. Piraattiliike tuli tutuksi vasta paljon myöhemmin The Pirate Bayn kautta. 3. KUINKA SUURI LUKIJAKUNTA PIRAATTILIITOLLA ON? Sivuilla on keskimäärin kävijää kuukaudessa. Marraskuussa luku oli yli , mistä kiitos kuuluu FRA-laille. Kävijämäärä kasvanee joulukuussa. 4. MITEN PIRAATTILIITTO VAIKUTTAA YHTEISKUNTAAN? Uutisoinnin kautta on tullut esille aiheita, jotka perinteinen media on sivuuttanut. Kun jokin herättää paljon kiinnostusta netissä, niin perinteinen media tarttuu siihen helpommin. Veikkaan lukijoiden usein lähettävän juttujamme muille toimittajille. Vaikutusta on myös Piraattiliiton hieman epäkorrektilla kirjoitustyylillä. Tämä tuntuu heijastavan tavallisten ih- PETRI LAGUS Samuli Pahalahti Kuka: Samuli Pahalahti Mikä: Piraattiliiton ylläpitäjä Ikä: 26 Missä: Salo, IRC, Facebook, IRC-Galleria Järjestöt: Piraattipuolue, Piraattinuoret, Effi, Vapaaajattelijain liitto, Skepsis, Suomen transhumanistiliitto misten suhtautumista politiikkaan ja kannustaa heitä tuomaan mielipiteensä suoremmin esille. 5. OLETKO MUKANA PIRAATTIPUOLUEEN TOIMINNASSA? Kyllä. Liityin jäseneksi tänä vuonna ja erosin kokoomuksesta. Totesin, ettei vanhojen puolueiden kautta voi vaikuttaa piraattiteemoihin. Ne ovat liian jäykkiä omaksumaan näkökantoja uusiin asioihin. Olen vastaperustetun VarsinaisSuomen piiriyhdistyksen hallituksen jäsen. 6. MIKÄ PIRAATTIAGENDASSA KIINNOSTAA ENITEN? Tekijänoikeudet ja patentit. Näiden suhteen olen radikaalimpi kuin piraatit keskimäärin eli kannatan niistä luopumista. Kantani on muodostunut taloustieteen puolelta. En näe immateriaalioikeuksia tehokkaana kannustajana uuden luomiseen. Päinvastoin ne aiheuttavat haittaa yhteiskunnalle estämällä tiedon leviämistä kaikkien käyttöön. 15

16 Piraattien kommunikaatiota käsittelevässä juttusarjassamme puhumme internetin tietopalveluista, joilla pitkin Suomea hajautunut liike pystyy helposti pitämään yhteyttä ja suunnittelemaan toimintaa. Tapio Berschewsky Piraatit verkossa, osa 2: Wiki Piraattipuolueen tapa käyttää verkon tarjoamia sivunsa. Siellä ilmoitetaan tilaisuuden ajan- erilaisia yhteisöpalveluja tehokkaasti hyväkseen kohta, paikka, luonne ja säännöt, sekä kerätään on mahdollistanut nopean kasvun ja tehokkaan osallistujalistaa. viestinnän puolueen ja kansanliikkeen sisällä. Kä- Vakavampaa puolta edustavat hallituksen ko- sittelimme edellisessä lehdessä reaaliaikaisen kes- kousten toiminnan julkistaminen. Esityslistat kustelun keskuksena toimivaa irc-pikaviestintä. kerätään hyvissä ajoin omalle wikisivulleen, Tällä kertaa tarkastelemme puolueen wikiä ja jolla myös julkaistaan pdf-muodossa edellisten esittelemme tarkemmin sen käyttötapoja. hallituskokousten pöytäkirjat. Maailman tunnetuin wiki lienee Wikipedia, joka on verkon käytetyimpien Wikiin kerätään myös esimerkiksi listaa vapaa- sivustojen ehtoisista piraattiaktiiveista sekä heidän käytössä joukossa. Wikipedia on yleinen tietopalvelu, jo- olevista resursseista, joita voidaan hyödyntää hon vapaaehtoistyöllä kootaan informatiivisia puolueen toiminnassa. Yhteen keskitettyyn paik- artikkeleja lukuisista erilaisista aiheista. Wiki on kaan tehty lista helpottaa löytämään tarvittavat kuitenkin monipuolinen työkalu useisiin erilaisi- henkilöt, kun jokin tapahtuma tai tiedote vaatii in tehtäviin, ei pelkästään sanakirjamaiseen ydinosaamista juuri joltakin tietyltä piraatti- tiedon luokitteluun. Dynaamisena tietoarkistona aatteen osa-alueelta. se toimii mainiosti myös keskeisenä osana erilaisten projektien suunnittelussa. Wikiä käytetään myös tiedotteiden ja muun julkaistavan materiaalin luonnosteluun ja viimeistelyyn. Esimerkiksi Purjeen sisältöä suunnitellaan Tapahtumia ja tiedotusta aktiivisesti nimenomaan puolueen wikin sisällä. Vaikka aloitteet piraattitapahtumiin lähtevät Purje pullistuu usein ircin puolelta, perustetaan näistä yleensä puolueen wikiin oma sivunsa. Sinne kerätään Purjeen käyttötavat wikille ovat malliesimerkki syntyviä ja sen tehokkaasta hyödyntämisestä. Yhdellä sivul- järjestelyjen tilasta. Esimerkiksi suosituiksi la annetaan ohjeita Purjeen tekijöille kuvista, muodostuneilla hifistelyilloilla on oma wiki- kieliasusta, juttutyypeistä, merkkimääristä ja 16 ideoita tapahtuman sisällöstä

17 JAANA PARVIAINEN muusta oleellisesta, mitä lehteä tehdessä pitää tietää. Toinen sivu listaa kunkin tekeillä olevan Wikiin käsiksi Purjeen sisältösuunnitelman. Lisäksi wikissä on Piraattipuolueen wikin pohjana toimii Wiki- oma sivu Purjeen juttuideoille ja Purjeen tapaa- pediastakin tuttu Mediawiki, joka tekee artik- misten muistiinpanoille. kelien muokkaamisesta helppoa ja tuttua Sisältösuunnitelma on Purjeen keskeisin työ- kenelle tahansa, joka on ikinä aiheeseen tu- kalu. Se sisältää tiedon jokaisesta artikkelista, tustunut. Lisäksi verkossa on monta hyvää jota ollaan tekemässä. Artikkelikohtaista tietoa opasta Mediawikin muokkaamiseen. Wikin on jutun tekijä, sen ilmestymispaikka lehden tekemiseen voi osallistua niin aktiivisena sivuilla ja sen valmiusaste. Kun juttu on valmis suunnittelijana kuin vain siistimällä sen esiteltäväksi muille, se lisätään omana linkki- sisältöä ja linkittämällä oleellisia artikkeleita nään sisältösuunnitelmaan. Tämän jälkeen se toisiinsa. Wikin muokkaaminen onnistuu siirretään toimituksen editoitavaksi, edelleen kaikilta rekisteröityneiltä käyttäjiltä. toimitussihteerille kielioppitarkastukseen ja lopulta taittajalle. Taittajan viimeisteltyä artikkelin linkki valmiin artikkelivedoksen pdf:ään lisätään omaan kohtaan sisältösivua, josta toimitus ja avustajat wiki.piraattipuolue.fi Puolueen oma mediawiki wiki.piraattipuolue.fi/purje Purjeen toimituksen esittelevä sivusto wiki.piraattipuolue.fi/hallituksen_kokoukset käyvät sen lukemassa. Vedoksia kommentoidaan Puolueen hallituskokouksien esityslistat ja edelleen wikiin, ja taittaja tekee näiden perust- pöytäkirjat eella korjaukset. Lopulta päätoimittaja siirtää vedoskierroksen läpikäyneet jutut valmiisiin, joista taittaja kokoaa lehden valmiiseen asuunsa. Arkistona, tiedotus- ja muistiinpanovälineenä sekä suunnittelutyökaluna wiki on Purjeelle ja wiki.piraattipuolue.fi/ohje_wikin_käyttöön Opas wikin muokkaamiseen wiki.piraattipuolue.fi/vapaaehtoiset_tekijät Lista, johon aktiiviset piraatit voivat lisätä tietoja itsestään puolueelle korvaamaton resurssi. 17

18 Piraattitapahtumia HELSINGIN PIRAATIT PIRAATTINUORET LANEILLA Aika: su klo Aika: Paikka: Café Java, toinen kerros, Paikka: Lauttasaaren nuorisotalo Apaja, Mannerheimintie 22 24, Helsinki Pajalahdentie 10 A, Helsinki Mitä: Piraatit tapaavat joulutunnelmissa Mitä: Piraattinuoret ovat mukana lämpimän kupposen äärellä. Extended 2 Lanparty -tapahtumassa. OULUN SEUDUN PIRAATIT Kotisivut: Aika: klo Paikan varaaminen: extended2.thegroup.fi Paikka: Coffee House, Kauppakatu 20, Kajaani PIRAATTINUORET HIFISTELEVÄT Mitä: Oulun vaalipiirin suunnittelutapaaminen Aika: PIRAATTINUORET Paikka: Niemeläntie 9, Vihti Aika: klo Mitä: Hifistelymökkireissu. Tule näyttämään Paikka: PirateNet muille erikoistaitojasi. Mitä: Piraattinuorten hallituksen kokous. Ilmoittautuminen wikissä 6.1. mennessä. Kokouksia pidetään kahden viikon välein. wiki.piraattipuolue.fi/hifistely PIRAATTIPUOLUE KESKI-SUOMEN PIRAATIT Aika: klo Aika: klo Paikka: PirateNet Paikka: Ravintola Sohwi, Mitä: Piraattipuolueen hallituksen kokous. Vaasankatu 21, Jyväskylä Kokouksia pidetään kahden viikon välein. Mitä: Keski-Suomen piraattien tapaaminen VARSINAIS-SUOMEN PIRAATIT Aika: klo Paikka: The Old Bank Public House, Aurakatu 3, Turku Mitä: Varsinais-Suomen Piraattien kokous 18

19 Lankulta kävelytetään joka Purjeessa joku viimeaikaisen yhteiskunnallisen sammakon suustaan päästänyt tunnettu suomalainen vaikuttaja. KOKOOMUS Kuulostaa omituiselta, mutta viestien salaista urkintaa vastaan voi suojautua vain avoimuudella. Turvallinen salaus on nimittäin sellainen, jossa itse salakirjoitusmenetelmä on avoin ja jatkuvan tieteellisen testauksen kohteena. Tuomo Pietiläinen, Helsingin Sanomat, 2. joulukuuta En usko, että ratkaisu piratismin kukistamiseen on teinien laittaminen vankilaan. Niin ei saavuteta suuren yleisön sympatioita. Francis Gurry, Iltalehti.fi, 12. marraskuuta [Piraattipuolueen] lähestymistapa on osallistavuudessaan perinteisestä poikkeava. Tästä voisivat politiikan perinteisemmät instituutiot ottaa oppia. Esimerkiksi arkipäivään eniten vaikuttavaa kunnallispolitiikkaa voitaisiin tehdä läpinäkyvämmäksi paketoimalla käsiteltävät asiat ymmärrettävään muotoon ja tarjoamalla uusia vaikutuskanavia verkossa. Kimmo Elo, Turun yliopiston lehti Aurora, 3/2009 Oikeusministeriö on hyvä esimerkki julkishallinnon organisaatiosta, joka on ottanut avoimet ohjelmistot käyttöön. Ministeriön kymmenen tuhatta työasemakäyttäjää vaihtoi kaupallisen työasemasovelluksen Open Officeen. Ministeriön laskelmien mukaan muutos tuottaa 4,5 miljoonan euron säästöt kuudessa vuodessa. Tommi Karttaavi, Tietokone-lehti, 10/2007 "Kyllähän se yllätys meille [ministereille] oli, että näin massiiviset valtuudet annettiin. Olemme yrittäneet ryhtyä kaikkiin mahdollisiin toimenpiteisiin, joilla Suomen kansalaisille tästä uhkasta kerrottaisiin." Suvi Lindén, Helsingin Sanomat, 2. joulukuuta Liikenne- ja viestintäministeri Lindéniä ei ole totuttu pitämään tietotekniikkaa ymmärtävissä piireissä kovinkaan asiantuntevana. Helsingin Sanomien haastattelussa ministeri osoitti taas, ettei ole tehtäviensä tasalla. Ruotsalaisen Fra-lain sisältö on herättänyt puhetta Suomessa jo pitkään, mutta viestintäasioita hoitavalle kansanedustajalle se tuli silti yllätyksenä. tuomitsee ammattitaidottomuutta Purje huokuvan Lindénin tästä lankulle. 19

20 AITOJA PIRAATTITUOTTEITA Piraattipuolueen kannatustuotteita voi tilata verkosta osoitteesta Kaikki tuotot menevät suoraan puolueen toiminnan tukemiseen. Kaupan valikoima uusiutui joulukuussa. Kangasmerkki (UUSI!) Noin 10 senttimetriä leveä brodeerattu kangasmerkki kansainvälisellä piraattilogolla. Hieno ja erittäin kestävä koriste vaatteeseen tai laukkuun. 4 Piraattipipo (UUSI!) Korkeammilla leveysasteilla ei pelkällä pääkallohuivilla tarkene, ainakaan sydäntalvella. Logolla varustettu piraattipipo pitää korvat lämpiminä. 12 Solmioneula ja rintamerkki (UUSI!) Hienostuneen merirosvon illanviettoon sopii tyylikäs kullanvärinen solmioneula. Rennompiin tilaisuuksiin tai vaikka laukun pieleen sopii uusi violettireunainen rintamerkki. Solmioneula 5 Rintamerkki 1,5 Kaikki yli 10 euroa ylittävät tilaukset Piraattipuodista ovat postimaksuttomia vuoden 2009 loppuun asti! Alle 10 euron tilauksille on voimassa kiinteä 1,5 euron toimitusmaksu. Mahdollinen postiennakkomaksu lisätään tilauksen summasta riippumatta. Pullonavaaja (UUSI!) Upea pullonavaaja, jolla tekee vaikutuksen juhlissa ja arjessa. Voidaan liittää lenkin avulla kiinni avaimenperään. 2,5

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

VALO ja tietoyhteiskunnan kehitysvaihtoehdot

VALO ja tietoyhteiskunnan kehitysvaihtoehdot VALO ja tietoyhteiskunnan kehitysvaihtoehdot Jussi Silvonen Joensuun VALO -päivä, 8. 5. 2009 (http://jinux.pokat.org/jussi/) Esityksen rakenne Torikatu 10, Joensuu, SONY Bravia, Lieksan koulut = mitä yhteistä?

Lisätiedot

Opas tekijänoikeudesta valokuvaan, piirrettyyn kuvaan, liikkuvaan kuvaan, ääneen ja musiikkitallenteisiin sekä tekijänoikeudesta internettiin.

Opas tekijänoikeudesta valokuvaan, piirrettyyn kuvaan, liikkuvaan kuvaan, ääneen ja musiikkitallenteisiin sekä tekijänoikeudesta internettiin. Opas tekijänoikeudesta valokuvaan, piirrettyyn kuvaan, liikkuvaan kuvaan, ääneen ja musiikkitallenteisiin sekä tekijänoikeudesta internettiin. TEKIJÄNOIKEUS (Kopiereg - Derechos d autor - Müəlliflik hüquqları

Lisätiedot

Tekijänoikeus tuo leivän tekijän pöytään

Tekijänoikeus tuo leivän tekijän pöytään Tekijänoikeus tuo leivän tekijän pöytään Jokaisella on oikeus niiden henkisten ja aineellisten etujen suojaamiseen, jotka johtuvat hänen luomastaan tieteellisestä, kirjallisesta tai taiteellisesta tuotannosta.

Lisätiedot

MITÄ BLOGIIN, WIKIIN TAI KOTISIVUILLE SAA LAITTAA?

MITÄ BLOGIIN, WIKIIN TAI KOTISIVUILLE SAA LAITTAA? MITÄ BLOGIIN, WIKIIN TAI KOTISIVUILLE SAA LAITTAA? Tekijänoikeudet ja tietosuoja verkossa Ella Kiesi 26.3.2009 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla Vaikuttava lainsäädäntö Tekijänoikeuslaki 404/1961

Lisätiedot

Facebook koulutus. Kalle Rapi Etelä-Karjalan kylät ry http://kylat.ekarjala.fi

Facebook koulutus. Kalle Rapi Etelä-Karjalan kylät ry http://kylat.ekarjala.fi Facebook koulutus Kalle Rapi Etelä-Karjalan kylät ry http://kylat.ekarjala.fi Facebook, mikä se on? Facebook on Internetissä toimiva mainosrahoitteinen yhteisöpalvelu Sivusto tarjoaa käyttäjille mahdollisuuden

Lisätiedot

Yllättävän, keskustelun aikana puhkeavan ristiriidan käsittely

Yllättävän, keskustelun aikana puhkeavan ristiriidan käsittely Yllättävän, keskustelun aikana puhkeavan ristiriidan käsittely TOIMI NÄIN Pysäytä keskustelu hetkeksi ja sanoita havaitsemasi ristiriita. Kysy osallistujilta, mitä he ajattelevat havainnostasi. Sopikaa

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään

Vinkkejä hankeviestintään Vinkkejä hankeviestintään Viestintä vs. tiedottaminen Tiedon siirto ja vaihdanta kokonaisuutena Kanavina esim. nettisivut, intrat, uutiskirjeet, esitteet ja logot, kokoukset ja tilaisuudet, sosiaalinen

Lisätiedot

Tekijänoikeus ja piratismi

Tekijänoikeus ja piratismi Tekijänoikeus ja piratismi Jokaisella on oikeus niiden henkisten ja aineellisten etujen suojaamiseen, jotka johtuvat hänen luomastaan tieteellisestä, kirjallisesta tai taiteellisesta tuotannosta. YK:n

Lisätiedot

Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015

Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015 Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015 Sisältö Sosiaalinen media järjestöissä Twitter Blogit Instagram Lähteet: Sosiaalinen media koulutus Oulussa 2.9.2015 sekä oma

Lisätiedot

Ohjelmiston lisensoinnin avoimet vaihtoehdot

Ohjelmiston lisensoinnin avoimet vaihtoehdot Ohjelmiston lisensoinnin avoimet vaihtoehdot Ohjelmistoliiketoiminta-seminaari Jyväskylä, 11.4.2007 Matti Saastamoinen Suomen open source -keskus COSS COSS - Centre for Open Source Solutions Kansallinen

Lisätiedot

Selvityksen perusteella esitetään seuraavaa:

Selvityksen perusteella esitetään seuraavaa: Varhaiskasvatus- ja 25 17.03.2016 koulutuslautakunta Henkilöstö- ja työllisyysjaosto 29 19.04.2016 Virkojen perustaminen ja tuntiopettajien siirtäminen virkoihin 89/01.01.00/2013 VARKOLK 17.03.2016 25

Lisätiedot

Vähemmistökieliohjelma Haaparanta

Vähemmistökieliohjelma Haaparanta Vähemmistökieliohjelma Haaparanta Hiukka Haaparannan olosuhteiden erityisyydestä sekä ohjelman teosta ja seurannasta Ohjelman sosiaalialaa koskeva puoli Vanhus- ja vammaishuolto Yksilö- ja perhehuolto

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Palveluverkkotyöryhmä. Viestintä

Palveluverkkotyöryhmä. Viestintä + Palveluverkkotyöryhmä Viestintä + Sisältö n Ymmärrämmekö sidosryhmiä? n Ymmärretäänkö meitä? n Mistä sidosryhmät saavat tietoa palveluverkkoasioista ja keneltä? n Mikä voi mennä pieleen jos viestintävastuu

Lisätiedot

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Jani Koivula, 21.11.2010 Kuka on se oikea? 23.11.2010 TULe urheiluseuraan liikkumaan 2 Ovatko sidosryhmänne sosiaalisessa mediassa? Oletteko te? Sosiaalisen

Lisätiedot

Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys

Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys TYY 2017 Frida Pessi 20.12.2017 Viestintä eli kommunikaatio Sanomien siirtämistä Merkitysten tuottamista Mutta myös yhteisen ymmärryksen tuottamista (yhteisöllisyys)

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Mikä tekijänoikeus? 1/10. Sivut vaihtuvat nuolinäppäimillä. Sovelluksesta pääset pois Esc näppäimellä.

Mikä tekijänoikeus? 1/10. Sivut vaihtuvat nuolinäppäimillä. Sovelluksesta pääset pois Esc näppäimellä. Mikä tekijänoikeus? 1/10 Sivut vaihtuvat nuolinäppäimillä. Sovelluksesta pääset pois Esc näppäimellä. Tekijänoikeus ja piratismi toinen oppitunti Mikä tekijänoikeus? 1/10 Tekijänoikeus ja piratismi Jokaisella

Lisätiedot

Tekijänoikeusjärjestelmä - ajankohtaisia kysymyksiä. Sivistysvaliokunta 23.9.2011 Satu Kangas, Viestinnän Keskusliitto satu.kangas@vkl.

Tekijänoikeusjärjestelmä - ajankohtaisia kysymyksiä. Sivistysvaliokunta 23.9.2011 Satu Kangas, Viestinnän Keskusliitto satu.kangas@vkl. Tekijänoikeusjärjestelmä - ajankohtaisia kysymyksiä Sivistysvaliokunta 23.9.2011 Satu Kangas, Viestinnän Keskusliitto satu.kangas@vkl.fi 1 Tekijänoikeuden ratio Tekijänoikeuden avulla tavoitellaan yhteiskunnallista

Lisätiedot

Tietoturvallisuuden huoneentaulu mitä jokaisen on hyvä muistaa

Tietoturvallisuuden huoneentaulu mitä jokaisen on hyvä muistaa Tietoturvallisuuden huoneentaulu mitä jokaisen on hyvä muistaa 2.10.2017 Julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden teemaviikko Petri Puhakainen, valtioneuvoston tietoturvapäällikkö Tietoturvallisuuden

Lisätiedot

Historiaa. Unix kirjoitettiin kokonaan uudestaan C-kielellä 1973. Unix jakautui myöhemmin System V ja BSDnimisiin. Kuutti, Rantala: Linux

Historiaa. Unix kirjoitettiin kokonaan uudestaan C-kielellä 1973. Unix jakautui myöhemmin System V ja BSDnimisiin. Kuutti, Rantala: Linux Historiaa Linux on Unix-yhteensopiva käyttöjärjestelmä. Unixin perusta luotiin 1964 MIT:ssa aloitetussa MULTICS-projektissa (http://www.cs.helsinki.fi/u/kerola/tkhist/k2000/alustukset/unix_hist/unix_historia.htm)

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

***I MIETINTÖLUONNOS

***I MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 12.7.2010 2010/0137(COD) ***I MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luettelon

Lisätiedot

VAnkasti verkossa! VAnkasti verkossa! VAnkasti verkossa! VAnkasti verkossa!

VAnkasti verkossa! VAnkasti verkossa! VAnkasti verkossa! VAnkasti verkossa! Löydät Internetistä kotibilekuvia, joissa esiinnyt. Mitä ajattelet kuvista? 1) SIISTII! 2) EVVK 3) En pidä siitä, että kuviani laitetaan nettiin ilman lupaani Internetiin laitettua kuvaa tai aineistoa

Lisätiedot

Ammatillinen yhdistystoiminta

Ammatillinen yhdistystoiminta Ammatillinen yhdistystoiminta klubien takahuoneista sosiaaliseen mediaan FT, KTT Johanna Ahopelto 2014 Tutkimuksen tausta ja tavoitteet Työssä tutkitaan, miten tekniikan alan koulutustaustaiset aatteelliset

Lisätiedot

Älä luule, ota selvää!

Älä luule, ota selvää! Älä luule, ota selvää! Tekijä Elämä ilman kulttuuria on tylsää 1 Yhdistä tekijä ja teos. laulaja kirjailija kuvittaja ohjaaja säveltäjä 2 Kirjoita omin sanoin kehykseen mikä teos on. 3 Täydennä ajatuskarttaan

Lisätiedot

osaamisen arvioinnin suunnitelmat 7202 Kylmälaitteiden asennus, käyttöönotto ja huolto osaamisen arviointi, ammattitaitovaatimukset ja kriteerit

osaamisen arvioinnin suunnitelmat 7202 Kylmälaitteiden asennus, käyttöönotto ja huolto osaamisen arviointi, ammattitaitovaatimukset ja kriteerit Ammattiosaamisen näyttöjen toimielin 2 23.02.2010 Näyttösuunnitelmien hyväksyminen AMMOSNÄY 2 Toimielimen kokoukseen tuodaan seuraavat ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisen ja osaamisen arvioinnin suunnitelmat:

Lisätiedot

ADPROFIT 2015. Kansallismuseo

ADPROFIT 2015. Kansallismuseo ADPROFIT 2015 Kansallismuseo Brief Miten saadaan lisää nuoria aikuisia Kansallismuseoon? Tausta Mielikuva Kansallismuseosta on tällä hetkellä pölyttynyt ja anonyymi. Terminä museo viittaa liikaa vain menneisyyteen.

Lisätiedot

Avoin hallinto Open Government Partnership. Suomen toimintaohjelman valmistelu

Avoin hallinto Open Government Partnership. Suomen toimintaohjelman valmistelu Avoin hallinto Open Government Partnership Suomen toimintaohjelman valmistelu Mikä on Open Government Partnership? Open Government Partnership (avoimen hallinnon kumppanuushanke) eli OGP käynnistettiin

Lisätiedot

1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto. Sisällys

1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto. Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto Sisällys 1 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto Yleistä tutkimuksesta 2 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena

Lisätiedot

Tiedote maalausaikaneuvotteluista

Tiedote maalausaikaneuvotteluista Tiedote maalausaikaneuvotteluista Cab on lähettänyt 17.1.2017 tiedotteen jossa he kertovat että maalausaika tulee muuttumaan 27.4.2017 Tämä 17.1.2017 lähetetty tiedote uusista ajoista on yksin ja ainoastaan

Lisätiedot

Internet. Tekniikantie 12 Innopoli 02150 ESPOO 9043542717 90466464

Internet. Tekniikantie 12 Innopoli 02150 ESPOO 9043542717 90466464 Rissa & Järvinen Oy IBI Internet Tekniikantie 12 Innopoli 02150 ESPOO 9043542717 90466464 c:- '~ Internet: petterljarvinen@retj.fi XAOO: G=petteri; S=jarvinen; O=pjoy; P=inet; A=mailnet; C=fi WVVVV-sivu

Lisätiedot

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa.

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa. Sosiaalijaosto 22 23.04.2010 Sosiaalijaosto 36 31.05.2010 Sosiaalijaosto 52 18.06.2010 Sosiaalijaosto 58 11.08.2010 Sosiaalijaosto 67 08.09.2010 Sosiaalijaosto 76 17.09.2010 Lastensuojelun sijoituspäätökset

Lisätiedot

Tekijänoikeusfoorum luvattoman verkkojakelun vastaiset toimet 28.10.2013

Tekijänoikeusfoorum luvattoman verkkojakelun vastaiset toimet 28.10.2013 Tekijänoikeusfoorum luvattoman verkkojakelun vastaiset toimet 28.10.2013 Yhteenveto Kuluttajille on tarjolla runsaasti uusia digitaalisia sisältöpalveluita Laillisten palveluiden käyttö kasvaa Laittomat

Lisätiedot

Yhdistyksien jäsenlehdet nyt ja tulevaisuudessa

Yhdistyksien jäsenlehdet nyt ja tulevaisuudessa Yhdistyksien jäsenlehdet nyt ja tulevaisuudessa Ursan kerhoseminaari Artjärvi 2.-4.2.2007 Harri Haukka harri.haukka@pp.inet.fi Tämän esitelmän idea? Tarkoitus ei ole, että allekirjoittanut kertoo mitä

Lisätiedot

Avoimen datan vaikutuksia tiedontuottajan toimintaan

Avoimen datan vaikutuksia tiedontuottajan toimintaan Avoin data ja liiketoiminta Avoimen datan vaikutuksia tiedontuottajan toimintaan SKS/Poligonin talviseminaari 3.2.2011 Antti Kosonen MML Tietopalvelukeskus MML ja avoin data 2011 alusta MML on tarjonnut

Lisätiedot

piraattipuolue PIRAATTIPUOLUE-KYSELY 30.8.2011

piraattipuolue PIRAATTIPUOLUE-KYSELY 30.8.2011 PIRAATTIPUOLUE-KYSELY 30.8.2011 Yleistä kyselystä: Toteutusaika: 13.7. 22.8.2011 Vastaajia yhteensä: 1003 Tarkoitus: Tuloksia hyödynnetään puolueen toiminnan kehittämisessä. Huomioitavaa: Eri kysymysten

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 21. toukokuuta 2002 VÄLIAIKAINEN 2002/2031(COS) LAUSUNTOLUONNOS kansalaisvapauksien ja -oikeuksien

Lisätiedot

9. toukokuuta. urooppaw paiva. Euroopan unioni

9. toukokuuta. urooppaw paiva. Euroopan unioni 9. toukokuuta urooppaw paiva m Euroopan unioni 9. toukokuuta Euroopan unioni H arvat Euroopan kansalaiset tietävät, että 9.5.1950 lausuttiin Euroopan yhteisön syntysanat, samaan aikaan kun kolmannen maailmansodan

Lisätiedot

PIRAATTIPUOLUE PUOLUEOHJELMAN MUUTTAMINEN

PIRAATTIPUOLUE PUOLUEOHJELMAN MUUTTAMINEN PIRAATTIPUOLUE PUOLUEOHJELMAN MUUTTAMINEN Taustamuistio 5.11.2011 tausta Kokemukset vaalikampanjasta: Monet äänestäjät kokivat puolueohjelman liian kapeaksi. Piraattiehdokkailla oli joissakin puolueohjelman

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalisen median käyttö autokaupassa Autoalan Keskusliitto ry 3/1 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalinen media suomessa Kaikista suomalaisista yli % on rekisteröitynyt

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Ajankohtaista päihdepolitiikasta. Kristiina Hannula 24.3.2012

Ajankohtaista päihdepolitiikasta. Kristiina Hannula 24.3.2012 Ajankohtaista päihdepolitiikasta Kristiina Hannula 24.3.2012 2 Kansanterveysjärjestöjen ja alkoholielinkeinon suhde Terveyden edistämisen keskuksen Päihde-ja mielenterveysfoorumin nimeämä työryhmä pohti

Lisätiedot

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista Kaupunginhallitus 342 28.09.2015 Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista 575/00.03.00/2015 Kaupunginhallitus 28.09.2015 342 Kehityspäällikkö Lasse Lehtonen: Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

SUOKI TOIMINTA PASSI

SUOKI TOIMINTA PASSI I K O SU M I TO A T IN A P I SS nimi: Näitä taitoja, joita harjoittelet tässä passissa, sinä tarvitset: A Työharjoittelussa B Vapaa-aikana C Koulussa Nämä taidot kehittyvät, kun teet tehtävät huolellisesti:

Lisätiedot

A 1 Yli esteiden Nimi

A 1 Yli esteiden Nimi A Yli esteiden Nimi Ym-py-röi oi-ke-a lu-ku. Käy-tä ku-vi-a las-ke-mi-sen tu-ke-na. Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Vä-ri-tä oi-ke-a mää-rä.

Lisätiedot

U 63/2016 vp Sivistysvaliokunta. Satu Kangas

U 63/2016 vp Sivistysvaliokunta. Satu Kangas U 63/2016 vp Sivistysvaliokunta Satu Kangas 16.2.2017 Mikä U-kirjelmässä tekijänoikeudesta on tärkeää 1. Lehtijulkaisujen suoja - tukeeko Suomi kotimaista mediaa vai yhdysvaltalaisia teknojättejä 2. Tekijänoikeuden

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN TYÖKALUPAKKI

SOSIAALISEN MEDIAN TYÖKALUPAKKI SOSIAALISEN MEDIAN TYÖKALUPAKKI TYÖKALUPAKKI eli sosiaalisen median pikaopas nenäilijälle Nenätapahtuman tueksi. Näiden ohjeiden avulla tempaiset verkostosi mukaan sosiaalisessa mediassa. MISTÄ LIIKKEELLE?

Lisätiedot

Nettikasvattajan. käsikirja

Nettikasvattajan. käsikirja Nettikasvattajan käsikirja 5+1 ohjetta kasvattajalle 1 Ole positiivinen. Osallistu lapsen nettiarkeen kuten harrastuksiin tai koulukuulumisiin. Kuuntele, keskustele, opi! Pelastakaa Lapset ry:n nettiturvallisuustyön

Lisätiedot

Luottamushenkilöt 23.10.15 Hyvinkää

Luottamushenkilöt 23.10.15 Hyvinkää Luottamushenkilöt 23.10.15 Hyvinkää Media ja edunvalvonta Kari Klemm KLEMM.IT Julkisuus on päivän sana * Media * Mediassa * Median kanssa Media(kin) on muutoksen kourissa *runsaat 2000 toimittajaa irtisanottu

Lisätiedot

ja jälkeen opiskelun Teemu Tokola Oulun Yliopisto Sähkö- ja tietotekniikan osasto

ja jälkeen opiskelun Teemu Tokola Oulun Yliopisto Sähkö- ja tietotekniikan osasto Opiskelijoiden tvt-taidot ennen ja jälkeen opiskelun Teemu Tokola Oulun Yliopisto Sähkö- ja tietotekniikan osasto TVT Tieto- ja viestintäteknologian tät i käyttö muuttunut t rajusti viimeisinä vuosikymmeninä

Lisätiedot

Blogger-blogin käyttöönotto ja perusasiat Bloggerista & bloggauksesta

Blogger-blogin käyttöönotto ja perusasiat Bloggerista & bloggauksesta 1 Blogger-blogin käyttöönotto ja perusasiat Bloggerista & bloggauksesta Blogi on yhden tai useamman kirjoittajan verkkosivu tai -sivusto, jonka kautta voidaan julkaista omia kirjoituksia perinteisten julkaisukanavien

Lisätiedot

Tiimiakatemia: Mikä ihmeen työpajabrandi?

Tiimiakatemia: Mikä ihmeen työpajabrandi? 23.8.2011 Vähäisen ilmoittautujamäärän vaivaama Kesäpäivä aloitettiin tavan mukaan aamukahvilla. Vaikka järjestäjien tunnelma ennen päivien alkua olikin ollut alavireinen, nousi tunnelma nopeasti, kun

Lisätiedot

Hyvästä paras. Miksi jotkut yritykset menestyvät ja toiset eivät?

Hyvästä paras. Miksi jotkut yritykset menestyvät ja toiset eivät? 1 Hyvästä paras Miksi jotkut yritykset menestyvät ja toiset eivät? Nimi: Nina Granqvist Päivämäärä: Teos: Hyvästä paras Kirjailija: Jim Collins Kirjapisteet: 3 2 Jim Collinsin teos Hyvästä paras on noussut

Lisätiedot

Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville?

Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville? Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville? Mikä on tutkimusohjelman tai hankkeen tulos? Tutkijoille työtä, opinnäytteitä, meriittejä

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Mainoselokuvakilpailu 2009. Valitse sopimuksen laji(t) laittamalla rasti ruutuun [ x ] Allekirjoitus: 1 [ ] ESIINTYMISEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS

Mainoselokuvakilpailu 2009. Valitse sopimuksen laji(t) laittamalla rasti ruutuun [ x ] Allekirjoitus: 1 [ ] ESIINTYMISEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS Esiintymisen ja kuvauspaikan käyttöoikeussopimus Jokaisen mainoselokuvassa pelkällä äänellään tai kasvoillaan tunnistettavasti esiintyvän henkilön tulee allekirjoittaa esiintyjäsopimus. Jokaisesta valmiissa

Lisätiedot

Tietoyhteiskunta muuttuu muuttuuko mikään?

Tietoyhteiskunta muuttuu muuttuuko mikään? Tietoyhteiskunta muuttuu muuttuuko mikään? Educa 27.1.2012 Hannu Laukkanen 1 Aiheitamme tänään Tieto ja viestintätekniikka - TVT- koulussa ja opetuksessa Sosiaalinen media mahdollisuuksien media Tekijänoikeudet

Lisätiedot

Toiminnallisen määrittelyn tarina. Esimerkki Reaktorin tavasta tehdä toiminnallista määrittelyä.

Toiminnallisen määrittelyn tarina. Esimerkki Reaktorin tavasta tehdä toiminnallista määrittelyä. Toiminnallisen määrittelyn tarina Esimerkki Reaktorin tavasta tehdä toiminnallista määrittelyä. Toimitusjohtajan pulma Tässä on toimitusjohtaja Roope, jonka tavoitteena on pyörittää Rengasmaster Oy:tä

Lisätiedot

Digisovittimien testaus ja laitteiden linkitys HDpalveluissa. Timo Santi DigiPhilos Oy

Digisovittimien testaus ja laitteiden linkitys HDpalveluissa. Timo Santi DigiPhilos Oy Digisovittimien testaus ja laitteiden linkitys HDpalveluissa Timo Santi DigiPhilos Oy CA-linkitysprojektin tavoitteet Saada korkealaatuista, kuluttajaa kiinnostavaa HD-sisältöä tarjolle Suomen kaapelitelevisioverkkoihin.

Lisätiedot

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole.

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole. 1 Unelma-asiakas Ohjeet tehtävän tekemiseen 1. Ota ja varaa itsellesi omaa aikaa. Mene esimerkiksi kahvilaan yksin istumaan, ota mukaasi nämä tehtävät, muistivihko ja kynä tai kannettava tietokone. Varaa

Lisätiedot

SUOMI EUROOPASSA 2002 -TUTKIMUS

SUOMI EUROOPASSA 2002 -TUTKIMUS A SUOMI EUROOPASSA 2002 -TUTKIMUS GS1. Alla kuvaillaan lyhyesti ihmisten ominaisuuksia. Lukekaa jokainen kuvaus ja rastittakaa, kuinka paljon tai vähän kuvaus muistuttaa teitä itseänne. a. Ideoiden tuottaminen

Lisätiedot

FiCom ry:n lausunto sisältöjen siirrettävyydestä

FiCom ry:n lausunto sisältöjen siirrettävyydestä Eduskunnan sivistysvaliokunnalle 29.2.2016/JM U-kirjelmä U 3/2016 vp FiCom ry:n lausunto sisältöjen siirrettävyydestä Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry kiittää mahdollisuudesta lausua

Lisätiedot

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 1 Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 Hepreankielisessä sanassa eikev on hyvin paljon tarkoitusta. Ensimmäinen tarkoitus on: johdonmukainen, askel askeleelta eteenpäin. Sana eikev tarkoittaa myös kantapäätä. Kaikkivaltias

Lisätiedot

-miksi lause 'ensimmäisenä aloittaneet tienaavat kaiken rahan' ei pidä paikkaansa?

-miksi lause 'ensimmäisenä aloittaneet tienaavat kaiken rahan' ei pidä paikkaansa? Mitä on MLM! Monitasomarkkinoinnin perusasioita: -Historia -Mistä raha tulee? -mitä on 'vivuttaminen'? -miksi siitä puhutaan?(6 kk esimerkki) -organisaatimalli *binäärinen organisaatiomalli *ylivuoto -palkkiojärjestelmä

Lisätiedot

työvälineenä Työsuojelutoimijoiden verkostotapaaminen, Eeva Penttilä

työvälineenä Työsuojelutoimijoiden verkostotapaaminen, Eeva Penttilä Sosiaalinen media verkoston työvälineenä Mitä on sosiaalinen media? Sosiaalinen media tarkoittaa verkkoviestintäympäristöjä, joissa jokaisella käyttäjällä tai käyttäjäryhmällä on mahdollisuus olla aktiivinen

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 5/2007 HALLITUKSEN KOKOUS 20.6.2007

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 5/2007 HALLITUKSEN KOKOUS 20.6.2007 1(6) Aika 13.6.2007 Paikka Läsnä Asianajotoimisto Fredman & Månsson Mikko Salo, hallituksen puheenjohtaja Une Tyynilä, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen jäsen Jan Hjelt, hallituksen jäsen Salla Korhonen,

Lisätiedot

Uuden TwinSpacen yleiskatsaus

Uuden TwinSpacen yleiskatsaus Uuden TwinSpacen yleiskatsaus (Julkaistu syyskuussa 2014 ) Nämä ohjeet on tarkoitettu opettajaylläpitäjille. Ne sisältävät kaikki tarvittavat tiedot uuden TwinSpacen käyttämiseen. Kirjautuminen Siirry

Lisätiedot

ML 25 Valmistelija ja esittelijä: Marina Bergheim-Ahlqvist, 040 521 8128. Lähi- ja virkistysmetsät 1 496 ha

ML 25 Valmistelija ja esittelijä: Marina Bergheim-Ahlqvist, 040 521 8128. Lähi- ja virkistysmetsät 1 496 ha Maaseutulautakunta 25 08.04.2010 Elinkeino- ja kehittämisjaosto 36 27.04.2010 Tekninen lautakunta 76 25.05.2010 Kaupunginhallitus 313 30.08.2010 Strategiaehdotus kaupungin metsille ja maa-alueille 506/14.03.02/2010

Lisätiedot

Mukaan.fi on oma verkkopalvelu juuri sinulle, joka olet kiinnostunut erityistä tukea käyttävien lasten, nuorten ja aikuisten elämästä.

Mukaan.fi on oma verkkopalvelu juuri sinulle, joka olet kiinnostunut erityistä tukea käyttävien lasten, nuorten ja aikuisten elämästä. Tule mukaan! Mukaan.fi on oma verkkopalvelu juuri sinulle, joka olet kiinnostunut erityistä tukea käyttävien lasten, nuorten ja aikuisten elämästä. Tämän helppokäyttöisen netin kohtaamis- ja keskustelupaikan

Lisätiedot

3.3 Jutun saatekaaviotiedot

3.3 Jutun saatekaaviotiedot 3.3 Jutun saatekaaviotiedot STT:n jutun saatekaavio sisältää jutun oheistietoja, jotka kertovat käyttäjälle muun muassa jutun sisällöstä ja juttutyypistä sekä antavat tiedot jutun luokittelua ja lähettämistä

Lisätiedot

HE 14/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 15 :n ja tieliikennelain 105 b :n muuttamisesta

HE 14/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 15 :n ja tieliikennelain 105 b :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 15 :n ja tieliikennelain 105 b :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi ajoneuvoliikennerekisteristä

Lisätiedot

oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu?

oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu? Oppimispäiväkirjablogi Hannu Hämäläinen oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu? Parhaimmillaan oppimispäiväkirja toimii oppilaan oppimisen arvioinnin työkaluna. Pahimmillaan se tekee

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2011:7

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2011:7 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2011:7 Asia Hakija Tekijänoikeus liiketunnukseen X Annettu 9.3.2011 Tiivistelmä Yrityksen liiketunnus ei ollut riittävän itsenäinen ja omaperäinen ollakseen tekijänoikeuslain

Lisätiedot

Täältä tullaan! Nuoret journalistit -tutkimus TAT-ryhmä 2011

Täältä tullaan! Nuoret journalistit -tutkimus TAT-ryhmä 2011 Täältä tullaan! Nuoret journalistit -tutkimus TAT-ryhmä 2011 Nuoret journalistit -tutkimus Nuoret journalistit -tutkimuksessa kiinnostuksen kohteena ovat journalismin uudet sukupolvet. Millainen on tulevien

Lisätiedot

1.1 Tämä on STT-Lehtikuva

1.1 Tämä on STT-Lehtikuva 1.1 Tämä on STT-Lehtikuva STT-Lehtikuva on Suomen johtava, kansallinen uutis- ja kuvatoimisto. Uutispalveluiden lisäksi STT tuottaa muita palveluita medialle ja viestintäpalveluita johtaville yrityksille,

Lisätiedot

Laki, nuoret ja netti. Opetu s - ministeriö

Laki, nuoret ja netti. Opetu s - ministeriö Laki, nuoret ja netti Opetu s - ministeriö Netti on osa nuorten arkea Yhteydenpitoa kavereihin, tiedostojen vaihtoa, harrastusryhmiä, fanitusta, pelaamista, tiedon hakua, oppimista, asioiden hoitamista,

Lisätiedot

LIITE. ehdotukseen NEUVOSTON PÄÄTÖS

LIITE. ehdotukseen NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.10.2016 COM(2016) 620 final ANNEX 1 LIITE ehdotukseen NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden ja Sveitsin valaliiton välisellä eurooppalaisia satelliittinavigointiohjelmia

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Selkosanakirja sdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmq. Tietokoneet. wertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk 1.4.

Selkosanakirja sdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmq. Tietokoneet. wertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk 1.4. qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj klöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwerty uiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxc vbnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåa Selkosanakirja

Lisätiedot

A B C. Avoimen hallinnon ja LOGO

A B C. Avoimen hallinnon ja LOGO Kokei le!?! A B C Avoimen hallinnon ja vuoropuhelun edistäjä LOGO Otakantaa.fi on oikeusministeriön kehittämä avoimen valmistelun vuorovaikutuskanava. Ota käyttöön päätöksenteon valmistelun ja johtamisen

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Pelisääntöjen laatiminen

Reilun Pelin työkalupakki: Pelisääntöjen laatiminen Reilun Pelin työkalupakki: Pelisääntöjen laatiminen Tavoitteet Tämä diaesitys ohjaa työpaikkaa luomaan työpaikalle yhteiset pelisäännöt eli yhteiset toimintatavat. Yhteiset toimintatavat parantavat yhteishenkeä

Lisätiedot

Tutkija, maailma tarvitsee sinua!

Tutkija, maailma tarvitsee sinua! Tutkija, maailma tarvitsee sinua! Yleistajuistamisen perusteet VNK-SELVITYSTOIMINNAN VIESTINTÄ- JA HYÖDYNTÄJÄDIALOGIN KOULUTUSTYÖPAJA 17.11. LIISA MAYOW, KASKAS MEDIA Mitä jos maailman kaikki ongelmat

Lisätiedot

Matkailutoimialan aamu. 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä

Matkailutoimialan aamu. 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä Matkailutoimialan aamu 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä Asiakaskäyttäytyminen internetissä asiakkaan tietotarpeet ja ostopäätökseen vaikuttavat tekijät Internet on noussut vallitsevaksi viestintävälineeksi.

Lisätiedot

VIESTINTÄ TAPAHTUMA SANOMA SANOMA PALAUTE. LÄHETTÄJÄ - ilmaisukyky - esitystapa - taustat (media/yksilö)

VIESTINTÄ TAPAHTUMA SANOMA SANOMA PALAUTE. LÄHETTÄJÄ - ilmaisukyky - esitystapa - taustat (media/yksilö) VIESTINTÄ TAPAHTUMA VUOROVAIKUTUS SANOMA YHTEINEN KOODISTO JA KIELI PALAUTE SANOMA LÄHETTÄJÄ - ilmaisukyky - esitystapa - taustat (media/yksilö) KANAVA - häiriöt - no-signal VASTAANOTTAJA - tulkinta -

Lisätiedot

ja Jyväskylän yliopisto

ja Jyväskylän yliopisto Rinnakkaisjulkaiseminen ja Jyväskylän yliopisto Rinnakkaisjulkaiseminen ja Jyväskylän yliopisto Pekka Olsbo Julkaisukoordinaattori Jyväskylän yliopiston kirjasto Julkaisuyksikkö pekka.olsbo@jyu.fi p. 050-5818355

Lisätiedot

Pöytäkirjan 1, 2, 3, 6, 8, 10, 13, 14 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 1, 2, 3, 6, 8, 10, 13, 14 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 1, 2, 3, 6, 8, 10, 13, 14 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Sähköinen äänestys Ongelmat ja tulevaisuus

Sähköinen äänestys Ongelmat ja tulevaisuus Sähköinen äänestys Ongelmat ja tulevaisuus Mitä se on? Sähköisessä äänestyksessä (englanniksi e voting) joko äänestys, ääntenlasku tai molemmat tehdään sähköi sesti. Mikäli äänestys on täysin sähköinen,

Lisätiedot

Yhteisöllinen tapa työskennellä

Yhteisöllinen tapa työskennellä Yhteisöllinen tapa työskennellä Pilvipalvelu mahdollistaa uudenlaisten työtapojen täysipainoisen hyödyntämisen yrityksissä Digitalisoituminen ei ainoastaan muuta tapaamme työskennellä. Se muuttaa meitä

Lisätiedot

TURVAPAIKANHAKIJAT:

TURVAPAIKANHAKIJAT: TURVAPAIKANHAKIJAT: ARKIPÄIVÄISET HALLINNON JA HALLINNAN KÄYTÄNNÖT JUSSI S. JAUHIAINEN URMI & TURUN YLIOPISTO jusaja@utu.fi Aineisto on peräisin YK:n (UNHCR), EU:n (Eurostat) ja Migrin tilastotietokannoista.

Lisätiedot

Sosiaalisen median koulutus- ja tukipalvelujen vakiinnuttaminen osaksi tukipalveluyksikön toimintaa

Sosiaalisen median koulutus- ja tukipalvelujen vakiinnuttaminen osaksi tukipalveluyksikön toimintaa Sosiaalisen median koulutus- ja tukipalvelujen vakiinnuttaminen osaksi tukipalveluyksikön toimintaa Sari H. Pitkänen ja Taina Rytkönen-Suontausta Opinto- ja opetuspalvelut Itä-Suomen yliopisto Miten sosiaalinen

Lisätiedot

PROJEKTITYÖN TEKEMINEN. Teosten hyödyntäminen omassa työssä

PROJEKTITYÖN TEKEMINEN. Teosten hyödyntäminen omassa työssä PROJEKTITYÖN TEKEMINEN Teosten hyödyntäminen omassa työssä TEOSTEN KÄYTTÖ Toisten tekemän teoksen käyttöön tarvitaan yleensä tekijän lupa. Lupaa ei tarvita: 1. Tiedon, ideoiden, periaatteiden käyttö Kunhan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.8.2017 COM(2017) 436 final 2017/0202 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan osallistumista Välimeren alueen tutkimus- ja innovointikumppanuuteen

Lisätiedot

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA 1 Tämä huoltokirja on tarkoitettu yrityksesi aineettoman omaisuuden tunnistamiseen, oman osaamisen ja työn tulosten suojaamiseen sekä niiden hallintaan ja hyödyntämiseen.

Lisätiedot

Lauri Nurmi, urheilutoimituksen esimies

Lauri Nurmi, urheilutoimituksen esimies Lauri Nurmi, urheilutoimituksen esimies Sanomalehti onnistuu, jos sen levikkialueen urheilu- ja liikuntaväki pitää paikallista urheilujulkisuutta tärkeänä ja haluaa osallistua sen tuottamiseen ja ylläpitää

Lisätiedot