PIRAATTIPUOLUEEN JÄSENLEHTI. Purje

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PIRAATTIPUOLUEEN JÄSENLEHTI. Purje"

Transkriptio

1 3/2009 PIRAATTIPUOLUEEN JÄSENLEHTI Purje 4 Acta uhkaa vapauttasi 15 Samuli Pahalahti 19 Lindén lankulla

2 Tekijänoikeudet eivät oikeuta vahvempaa lain suojaa yhdelle teollisuuden alalle. Tapio Berschewsky Luovuuden hinta Pääkirjoitus Piratismin vastaiseen taisteluun on helppo seen, ettei heidän asiakkaidensa nimiin rekisteröi- samaistua varsinkin, mikäli asiaan ei tutustu tyä sisältöä ole kopioitu sen sisään. Tässä kohtaa pintaa syvemmältä. Jos vaikka viihteen kopioin- hypitään meidän kaikkien yksityisyydensuojan ja tia pitää yksiselitteisesti vääränä toimintana, ei viestintäsalaisuuden varpaille vain, jotta yksit- ole helppoa nähdä, miksi viestinnän suojan täinen teollisuuden ala pystyisi pysäyttämään pitäisi yltää kattamaan myös sitä. Jotta verkossa heitä pelottavat kehityssuunnat. tapahtuvasta kulttuurin jakamisesta voitaisiin On kyseenalaista, mutta hyvin mahdollista, jakaa rangaistuksia, joudutaan tutkimaan käyt- että verkosta kopiointi nakertaa perinteisten täjien toisilleen lähettämiä viestejä ilman käyt- mediatalojen tuloja vääjäämättä vähän kerral- täjien laan. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että viihde- lupaa. Tämän sallimista kannattaa huolestuttavan moni vaikutusvaltainen taho. alan edustajille tai verkkopalvelun välittäjille Oletan kuitenkin varsin harvan kokevan, että pitäisi antaa mahdollisuutta sitoa kansalaisten on oikein luvatta avata toisen kirjoittamaa ja käsiä tai tutkia heidän viestejään. Maailmas- lähettämää kirjettä. Luottamuksen puuttuessa ih- tamme on ennenkin hävinnyt kokonaisia teolli- misten välille syntyy varmasti kommunikaatio- suuden aloja, kun kehitysaskeleet ovat tehneet ongelmia ja pahimmillaan toisen perusoikeuksia ne kannattamattomiksi. loukkaavaa käytöstä. Epäilys ei ole koskaan muka- Jokainen wattini, bittini, celsiukseni ja kalorini va tunne. Jokainen on halunnut tutkia muiden on ansaittu kirjoittamalla, helposti kopioitavalla henkilökohtaisia asioita selvittääkseen jonkin kiu- työllä. Teen Purjetta pyyteettä ja ilmaiseksi, sallisen seikan todellisen tilan. Mikäli näin toimii, mutta leivän pöytääni kantaa se, että ihmiset menee yksiselitteisesti metsään. Kukin kirje kui- haluavat ostaa, mitä muualle luon. Tästä huoli- tenkin saattaa paljastaa kumppanin uskottomuu- matta en voi kuin tukea ehdottomasti piraattien den tai muun yleisesti pahana pidettävän teon. näkemystä sisällön täydestä vapaudesta. Oikeu- Tekijänoikeuksien nykymallia ajavat tahot ovat valmiita avaamaan jokaisen kirjeen varmistaak- 2 temme yksityisyyteen on tärkeämpää kuin yhdenkään luovan ihmisen palkka.

3 Vuosien retorisen pahoinpitelyn jälkeen piraatti-termi on otettu poliittisen liikkeen huostaan. sivu 12 Purje Sisällys Ennustan internetille pidempää elinikää kuin cd-levylle. sivu 11 3/2009 Piraattipuolueen jäsenlehti TOIMITUS Tapio Berschewsky, päätoimittaja Joonas Mäkinen, toimitussihteeri Jari Nousiainen, taitto ja ulkoasu Jaana Parviainen, kansi ja kuvitus AVUSTAJAT Aapo Alasuutari, Kyuu Eturautti, Hans Häggström, Hannu Kuosmanen, Petri Lagus, Aino Partonen, Tuomas Puikkonen, Jussi Sorjonen, Lotta Söderholm, Timi Wahalahti YHTEYSTIEDOT Pääkirjoitus: Luovuuden hinta... 2 Acta uhkaa viestinnän vapautta... 4 Uutiset... 6 Ruotsi vei yksityisyytemme... 8 Piraattipuolue tiedottaa Kolumni: Kuollut media Poliittisen piraattiaatteen näkymiä, osa Visioita ihmisen tulevaisuudesta Kuukauden piraatti: Samuli Pahalahti Piraatit verkossa, osa 2: Wiki Piraattitapahtumia Lokikirja & Lankku JULKAISIJA Piraattipuolue r.p. Purje on muuttamattomana vapaasti levitettävissä ja kopioitavissa. Muokattuna levittämiselle on joitakin rajoituksia. Lisätietoja Purjeen www-sivulta. KANNEN KUVA: JAANA PARVIAINEN LISENSSI 3

4 Kaksi vuotta salassa valmisteltu Acta-sopimus on noussut tietovuodon myötä julkisuuteen. Sopimuksessa on useita huolestuttavia kohtia, mutta onneksi toivoa vielä on. Aapo Alasuutari Acta uhkaa viestinnän vapautta Marraskuussa WikiLeaksiin vuotanut luonnos eivätkä komission jäsenet ole nähneet lähde- tiukasti salassa pidettyjen Acta-neuvottelujen dokumenttia. Syynä tähän mainitaan sisällön (Anti-Counterfeiting Trade Agreement) Internet- mahdolliset muutokset sen käydessä vielä läpi osuudesta puhuu karua kieltä verkon käyttäjille. muiden Yhdysvaltojen hallinnon osien sekä yk- Yhdysvaltojen johdolla käytävien neuvottelujen sityisten sidosryhmien tarkastuksen. osapuoliin kuuluvat esimerkiksi Euroopan unioni, Kanada, Australia ja Japani. Neuvottelujen Sensuuria Yhdysvaltain malliin kuudes kierros käytiin Soulissa, Etelä-Koreassa päivänä marraskuuta. Luonnoksen pääpiirteet ovat avokämmen vasten vapaan tiedonvälityksen kasvoja. Sen viidessä Vuodettu dokumentti löytyy sivustolta wikileaks.org. pääosuudessa esitetään tekijänoikeusrikkomusten rangaistusten tuomista samalle tasolle Yhdysvaltojen lakien kanssa. Palveluntarjoajia Tähän asti neuvottelujen sisältö on pysynyt sul- vaaditaan vastuuseen asiakkaiden tekijänoikeus- jettujen ovien takana. Tiedossa oli vain, että sopi- rikkomuksista, mikäli he eivät suostu kolmesta mukseen on tulossa väärennösten vastaisen poikki -järjestelmään ja muihin tekijänoikeudel- lainsäädännön lisäksi pykäliä tiedostojakoon liit- la suojatun materiaalin laittoman varastoinnin ja tyen. Kuudennen neuvottelukierroksen jälkeen siirron estämiseen tähtääviin käytäntöihin. verkkoon vuotanut EU-maiden hallituksille osoi- Huolestuttavaa on myös Yhdysvaltojen Digital tettu informaatiopaketti sopimuksen Internet- Millenium Copyright Act -tyyppisen sensuuri- osuuden sisällöstä oli suuri järkytys kansalaisjär- järjestelmän käyttöönotto sopimuksen jäsen- jestöille ja poliitikoille ympäri maailman. valtioissa. Se oikeuttaa tekijänoikeusjärjestöt Asiakirja sisältää Euroopan komission kirjoit- vaatimaan palveluntarjoajia estämään käyttä- tamana Actan Internet-osuuden pääpiirteet. Se jiensä pääsyn tekijänoikeuksia loukkaavaa mate- on kirjoitettu Yhdysvaltojen kauppaneuvottelu- riaalia sisältävillle sivuille. Vaatimusta voidaan viranomaisen United States Trade Representati- käyttää myös toiseen suuntaan vaatien jonkin si- ven antaman suullisen selvityksen pohjalta, vuston kaistan sulkemista. 4

5 JAANA PARVIAINEN Tekstissä mainitaan, että palveluntarjoajien Ruotsi sanoo ei tulisi itse suorittaa suodatusta laittoman materiaalin löytämiseksi ja sensuroimiseksi ilman Internetin tiedonvälityksen tulevaisuus vaikut- tekijänoikeusjärjestöjen vaatimusta. taa synkältä. Onneksi valonpilkahduksiakin on. Minkäänlaisia todisteita käytön rajoittamiseen Euroopan komission papereissa mainitaan use- tai kaistan katkaisemiseen ei vaadita. aan otteeseen, ettei Acta tule muuttamaan EU- erillistä lainsäädäntöä vaan vain selventämään sitä. Käyttäjästä viis Tämä tosin vaikuttaa olevan sanahelinää uusimpien lehdistötiedotteiden valossa. Sopimus tarttuu myös drm-suojauksiin. Jäsen- Todellista toivoa luo Actan pääpiirteiden jul- maat velvoitetaan kriminalisoimaan näiden kistamisen jälkeen syntynyt kansainvälinen suojausten kiertäminen sekä kiertoa auttavien vaatimus neuvottelujen suuremmasta läpinäky- laitteiden myynti ja valmistus. Luonnoksessa vyydestä, suurten massojen herääminen uhkaa- todetaan myös, ettei laitevalmistajia vaadita vaan vaaraan ja etenkin valtiomiesten lausunnot varmistamaan Actaa vastaan. Esimerkiksi Ruotsin oikeusminis- omien suojausjärjestelmiensä yhteensopivuutta muiden suojausten kanssa. Huolestuttavimpana arkeen vaikuttavana teriön alivaltiosihteeri Magnus Graner totesi selvin sanoin, että mikäli Actasta ei poisteta osana luonnoksessa taataan rajaviranomaisille pykälää oikeus tutkia ja tarpeen vaatiessa takavarikoida asiakkaiden tekijänoikeusrikkomuksiin, Ruotsi tai jopa tuhota yksityishenkilöiden mp3-soitti- ei myöskään sopimusta hyväksy. met ja kannettavat tietokoneet. palveluntarjoajien vastuullisuudesta Odotettavissa on, että muutkin palveluntarjoa- Sopimusluonnoksen vuodettua Acta-neuvot- jien roolia puhtaina viestijöinä arvostavat maat telujen osapuolet tulivat sopimuksen sisällön tulevat asettumaan poikkiteloin näin räikeästi oi- kera julki hyvin nopeasti. Nämä lehdistötiedot- keustajua rikkovan sopimuksen kohdalla. Tälle teet sisältävät vain sopimuksen pääpiirteet, linjalle olisi hyvä myös Suomen lähteä. mutta ne vahvistavat vuodetun luonnoksen tiedot Actan Internet-osuudesta. 5

6 TUOMAS PUIKKONEN Aino Partonen ja Timi Wahalahti Piraattinuoret ry järjesti joulukuun alussa mielenosoituksen Ylen rahoitukseen suunniteltua yleistä maksua vastaan. Piraatit mediamaksua vastaan Eduskuntatalon edessä järjestettiin 10. joulukuuta mielenosoitus kaavailtua mediamaksua vastaan. sekä Kari Kärkkäinen (kd.). Paikalla oli myös Toteutuessaan maksusta muodostuisi opiskelijoi- Pertti Weltto Virtanen (ps., sit.), joka esitti den ja muiden pienituloisten painajainen. Esitetty säveltämänsä mediamaksun vastaisen laulun, mahdollisesti jopa 300 euroon nouseva vuosittai- jossa riimiteltiin seuraavanlaisesti: Mediamaksu, nen lasku Ylen rahoitukseen vaikeuttaisi kansan tasaverolasku, verotusta innovatiivista suoraan vähävaraisimpien elämää tuntuvasti. hallituksen hanurista! Mielenosoituksessa oli paikalla viitisenkym- Ministeri Lindénin aikataulu ei antanut periksi, mentä ihmistä. Facebook-ryhmässä mieltään joten hän ei päässyt tulemaan. Mika Lintilä, es- osoittamaan oli ilmoittautunut reilut 300 osallis- ityksen valmistaneen työryhmän puheenjohtaja, tujaa. Tämän lisäksi osallistumista harkitsevia oli kieltäytyi saapumasta. Työni on tehty ja saatu ilmoittautunut reippaasti yli tuhat, joten lopulli- päätökseen silloin, kun palautimme esityksen nen osallistujamäärä oli pettymys järjestäjille. hallitukselle, toteaa Lintilä. Harmittaa kuinka vähän barrikadeilla oli lop- Huolimatta koleasta säästä, ja mielenosoitta- pujen lopuksi ihmisiä, kun kuitenkin verkossa jien vähyydestä, piraattinuorten osallistuminen asiaa on vastustettu niin äänekkäästi. Pääasiassa runsaslukuisena merkitsi meille paljon näkyvyyt- mielenosoitukseen osallistui piraatteja. Meitä ja tä ja hyvää julkisuutta, kehuu Piraattinuorten muuta väkeä olisi saanut olla reilusti enem- puheenjohtaja Lari Yltiö. On harmi, etteivät män, toteaa Piraattinuorten toiminnanjohtaja hallituspuolueiden edustajat uskaltaneet tarttua Lotta Söderholm. mikkiin ja kertoa meille, miksi mediamaksun Mielenosoitus sujui oletettuun tapaan rauhal- kaltaisia älyttömyyksiä yritetään puskea läpi lisesti. Tiettävästi poliisikaan ei käynyt tark- eduskunnassa vailla suurempaa keskustelua, istamassa tilannetta, vaikka mielenosoitukseen Yltiö pohdiskelee. Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskuksen odotettiinkin 300 ihmistä. Puhumaan Heli toiminnanjohtaja Antti Kotilainen jäi hetkeksi Järvinen (vihr.), Terttu Savola (Köyhien asialla kuuntelemaan puheita poistuessaan eduskunta- r.p.), Lari Yltiö (Piraattinuoret), Tarja Filatov (sd.) talon pääovesta kesken mielenosoituksen. 6 saapuivat muun muassa

7 Uutiset Tiedostonjaon tulevaisuus Oikeutesi internetissä Uutuuden tuulet puhaltavat torrenttien maail- Euroopan parlamentissa piraatit ja vihreät ovat massa. Maailman suurin torrent-sivusto The Pi- ottaneet työn alle internetoikeuksien julistuk- rate Bay lopetti seurantapalvelimen käytön ja sen muotoilemisen. Ruotsin Piratpartietin en- siirtyi niin sanottuihin magnet-linkkeihin. Uusi simmäinen teknologia korvaa perinteisen seurantamallin Engström kehottaa internetin käyttäjiä osallis- vertaisvaihdantaan perustuvalla jaolla. Tämä tumaan keskusteluun ja kertomaan ehdotuk- tekee The Pirate Baysta jatkossa pelkän indek- siaan. Jos saamme aikaan hyvän esityksen, ei sointipalvelun, joka listaa julkaisuja mutta ei ole tarjoa enää seurantaa siitä, ketkä mitäkin jul- vahvan poliittisen enemmistön sen ympärille, kaisua jakavat. Engström kirjoittaa blogissaan. europarlamentaarikko ollenkaan mahdotonta, että Christian saamme The Pirate Bayn esimerkkiä seuraten muut- Julistuksen on tarkoitus noudattaa Euroopan kin torrent-sivustot ovat alkaneet käyttää mag- ihmisoikeussopimusta yksityisyydensuojan ja neettilinkkejä perinteisten torrenttien rinnalla. tiedon vapauden osalta. Engströmin mielestä Myös eri torrent-ohjelmat ovat alkaneet huo- operaattorien on tarjottava rajoituksettomat mioida päivityksissään uuden tekniikan. yhteydet. Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskuksen toiminnanjohtaja Antti Kotilainen kommen- Vastineeksi palveluntarjoajien ei tarvitsisi vastata asiakkaidensa vaihtamasta informaatiosta. toi: Tällä hetkellä vähän seurataan, miten Aiemmin vastaava ehdotus internetoikeuk- toimivaa se on. Ei olla vielä tilannetta analy- sien julistuksen luomiseksi tehtiin YK:n Inter- soitu, ja on vielä liian aikaista analysoida, kun net Governance Forumissa Ateenassa vuonna vaikutuksia ei ole näkyvissä. Kotilainen haluaa Kokouksessa syntynyt liitto kerää myös muistuttaa, että valvontaa jatketaan, ja uusi ha- käyttäjien mielipiteitä internetissä osoitteessa jautettu tekniikka ei poista sitä, että näyttöä ja- internetrightsandprinciples.org. Viides IG-foo- kamisesta voidaan edelleenkin kerätä. rumi järjestetään ensi vuonna. 7

8 Joulukuun alussa suomalaiset menettivät viestintäsalaisuutensa. Lähes kukaan ei huomannut. Manu Pitkänen Ruotsi vei yksityisyytemme Kirjekuoreen suljetun kortin kirjesalaisuus on kohteesta henkilökohtaisia tietoja. Näihin perustavanlaatuinen oikeus, johon ihmiset luot- kuuluvat etninen tausta, aatteelliset mielipiteet tavat. Se on myös turvana nykyisin vankempi sekä tietoja jäsenyyksistä, terveydestä ja seksu- kuin yhdenkään sähköisen viestintävälineen aalisesta suuntautumisesta. Yhdessä vanha ja uusi nauttima suoja. laki nostattavat aiheellista huolestuneisuutta. Syyt heikkoon yksityisyyteen johtavat Tukholmaan, missä 18. heinäkuuta 2008 äänestettiin Suojaudu vakoilulta äänin niin sanotun FRA-lain hyväksy- Vaikka valvonta on vahvaa, on kansalaisilla misen puolesta. Ruotsalaisten mielipiteet jakaan- joitain mahdollisuuksia yrittää suojautua tuivat lain hyväksymisajankohtana puolesta ja yksityistietojensa urkinnalta. Tässä auttavat vastaan. Vastustus näkyi Tukholman katukuvassa esimerkiksi erilaiset anonymisointi- ja salaus- laajoina mielenosoituksina pitkin kesää ja syksyä ohjelmat. vuonna Lain takana olevan tiedustelupalve- Lisätietoa erilaisista keinoista välttää lun sivuille tehtiin marraskuun alkuviikolla ruotsalaisperäistä vakoilua löydät Piraatti- voimakas palvelunestohyökkäys. Hyökkäyksen puolueen wiki-sivuilta: motiivina uskotaan olleen lain vastustus. wiki.piraattipuolue.fi/fra-suojakeinoja Tunnistusta ja valvontaa Laki perustuu ehdottomaan luottamukseen tiedustelun suorittavia valtion virkamiehiä Lex Orwelliksi ristityn lain laatimista ja kohtaan. Sen väärinkäyttö on siis helppoa. hyväksymistä perusteltiin terrorismin uhalla. Tiedustelupalvelu on jo kerennyt jäädä nalk- Käytännössä se antaa Ruotsin puolustusminister- kiin, sillä se aloitti vakoilun kesällä 2008, vaikka iön alaiselle tiedustelupalvelulle oikeuden tutkia laki ei ollut vielä tullut voimaan. kaikkea ulkomaihin suuntautuvaa sähköistä viestintää ilman oikeuden erillistä hyväksyntää. Lakia muokattiin sen hyväksymisen jälkeen uudelleen. Uusi versio hyväksyttiin täpärästi Jo toukokuussa 2007 hyväksyttiin laki, joka vuoden 2009 lopulla. Se siunasi päätöksen sallii tiedustelupalvelun tallentaa tutkittavasta tiedustelupalvelun liittämisestä teleliikenteen 8

9 JAANA PARVIAINEN solmukohtiin salakuuntelua varten. Lain uusi viestinnän salakuuntelun, sillä Ruotsin kautta muoto sallii tiedustelupalvelujen tilaukset paitsi kulkee suurin osa Norjan, Suomen ja Venäjän puolustusvoimille myös maan hallitukselle ja sen viestinnästä. kanslialle. Ulkoministeri on myös lipsauttanut paitsi yksityiset henkilöt myös yritykset. Laki tietojen myynnin ulkovalloille olevan mahdollista. antaakin ruotsalaisille mahdollisuuden suuren Salakuuntelulle altistuvat siis luokan teollisuusvakoiluun. Myös Suomi uhattuna Suomessa media ja poliitikot ovat olleet hiljaa. Kantaa ovat ottaneet ainoastaan Jyrki Kasvi Yhdenkin valtion teleliikenteen analysointi on (vihr.), Paavo Arhinmäki (vas.) ja Piraattipuolue. suuri urakka, ja valtaosa naapurimaiden televies- Suomalaiset vastuuhenkilöt ovat onnistuneet tinnästä kulkee Ruotsin kautta. Tehtävää varten pakoilemaan koko maata koskevaa vakavaa asiaa. Ruotsi hankki ostohetkellä maailman viiden- Esimerkiksi oikeusministeri Tuija Brax (vihr.) ei neksi tehokkaimman supertietokoneen, jolla ole ilmaissut huolta Suomen kansalaisten yksi- olisi mahdollista analysoida aineistoa, tunnistaa tyisyydestä eikä Suomessa toimivien yritysten puhetta ja purkaa heikkoja salauksia. liikesalaisuuksien kohtalosta. Tämä siitä huoli- Saaduista tiedoista saatetaan ruotsalaisten tutkijoiden mukaan laatia sosiogrammeja eli karttoja tutkittavien ihmisten matta, että Lex Nokia ajettiin Suomessa väkisin läpi juuri yrityssalaisuuksien turvaamiseksi. sosiaalisista Viestintäministeri Suvi Lindén (kok.) ei osoit- yhteyksistä. Palvelulla on lupa tallentaa pysy- tanut juurikaan kiinnostusta asiaa kohtaan västi kaikki Ruotsin kansainvälisen viesti- ennen kuin Taloussanomat nosti aiheen julki- liikenteen teletunnistetiedot. Näiden avulla seen keskusteluun marraskuussa Lindénin yksittäisten netinkäyttäjien aktiviteetti, selaa- välinpitämättömyys ministerikautensa vakavim- mistavat sekä heidän sosiaalinen piirinsä pys- man uhan suhteen on anteeksiantamatonta. tytään analysoimaan lähes täydellisesti. Kansa tietää taas poliitikkoja paremmin, On esitetty runsaasti epäilyksiä lain todelli- mistä on kyse. Sananvapauden puolesta ry sesta käyttötarkoituksesta. Laki mahdollistaa järjesti lakia vastustavan mielenosoituksen lähes kaiken Ruotsin naapurimaiden sähköisen Helsingissä jo 31. joulukuuta

10 Piraattipuolue tiedottaa Tietoyhteiskuntaministerin salkusta Yhdistyslain kehityssuunnasta Viestintäministeri Lindén ehdottaa perustetta- Piraattipuolue on tyytyväinen tuoreeseen luon- vaksi tietoyhteiskuntaministerin tointa. Piraatti- nokseen hallituksen esitykseksi yhdistyslain puolue kannattaa ajatusta, mutta muistuttaa, muuttamisesta. Esitys sallisi sähköisen etäosallis- että on ensiarvoisen tärkeää valita virkaan tumisen yhdistyksen kokouksiin ja sähköiset pätevä henkilö. jäsenäänestykset internetin kautta. Piraatti- Vanhasen hallitusten tietoyhteiskuntastra- puolue on lausunnoissaan toivonut uudistuksen tegiat ovat kauttaaltaan epäonnistuneet, eikä pikaista toteuttamista ja esitellyt oikeusminis- perinteisten puolueiden joukosta löydy vaihto- teriölle erilaisia tapoja etäosallistumisen käytän- ehtoja, julistaa Piraattipuolueen varapuheen- nön toteuttamiseen. johtaja Harri Kivistö. Piraattipuolue on ainoa, Pelkän etäkokouksen järjestämistä ei olla salli- jonka ydinosaamiseen ehdotettu virka keskit- massa. Tämä on harmillista yhdistyksille, joiden tyisi. Mikään muu puolue ei ole osoittanut riittä- jäsenet asuvat kaukana toisistaan. Silti jo osin etä- västi ymmärrystä tietoyhteiskunta-asioissa. nä järjestettävät kokoukset parantavat osallistu- Hallituksen osaamattomuutta alleviivaavat mismahdollisuuksia ja ovat tervetullut uudistus. muun muassa epäonnistunut verkkosensuuri, Piraattipuolue kannustaa ottamaan muutok- sähköinen äänestys, Lex Nokia ja kyvyttömyys set käsittelyyn ja käyttöön mahdollisimman suojata kansaa Ruotsin FRA-urkinnalta. Julkis- pian. Tällä parannetaan osallistumismahdolli- hallinnossa lähdekoodin suutta, jolla saavutetaan suuria parannuksia tietojärjestelmiä, joista seuraa valtavasti turhia kokousten demokraattisuudessa ja helpotetaan kustannuksia valtiolle, kunnille ja kansalaisille. käytännön järjestelyjä. käytetään suljetun Tietoyhteiskuntaministerin pesti sopii Piraat- Ehdotus voi monissa yhdistyksissä hyvinkin tipuolueelle, koska sillä ei ole sellaisia vapaata moninkertaistaa tietoyhteiskuntapolitiikkaa häiritseviä poliittisia eivätkä matkustuskulut tai liikuntarajoitteisuus tavoitteita, jotka ovat aiemmin rampauttaneet estä yhteiskunnallista vaikuttamista. Piraatti- liikenne- päätöksen- puolue aikoo hyödyntää etäosallistumismahdol- tekoa, tarkentaa Piraattipuolueen puheenjohtaja lisuutta ja sähköisiä jäsenäänestyksiä, kertoo Pasi Palmulehto. puolueen puheenjohtaja Pasi Palmulehto. 10 ja viestintäministeriön kokouksen osallistujamäärän,

11 Cd-levyjen myynti putoaa joka vuosi, ja ilmiölle löytyy monia syitä. Pitäisikö äänilevyille jo etsiä seuraajaa? Joonas Mäkinen Kuollut media Kolumni Yhtä poikkeusta lukuun ottamatta äänilevyjen Cd-levyissä on se hyvä puoli, että niistä saa myynti on 2000-luvulla pudonnut vuosi vuodel- hyvin tarkat myyntiluvut. Vapaassa nettijakelus- ta. Monet haluavat laittaa tämän ilmiön lait- sa saman tarkkuuden saavuttaminen on vaikeaa, toman tiedostonjaon niskoille. Mutta onko kun samalla täytyy myös pitää huolta lataajien myynnin putoamisessa jotakin niin ihmeellistä, yksityisyydensuojasta. että sille pitää etsiä syyllisiä? Miksi cd-levy nauttisi jatkuvasta suosiosta? Hallituista alkuperäislähteistä ladattujen tiedostojen määrää voidaan kuitenkin helposti Tekijänoikeuskeskusteluissa esitetään usein, seurata: esimerkiksi monilla Bittorrent-palve- että musiikkiteollisuudella menee huonosti lait- luilla on omat top 10 -listauksensa kaikkein tomien nettilatausten vuoksi. Väitteessä on kui- suosituimmista tiedostoista usein valmiiksi tenkin se virhe, että markkinakonservatiivinen ryhmiteltynä musiikkiin, elokuviin, peleihin ja levyteollisuus käyttää musiikin menestyksen ar- niin edelleen. viointiin vanhentuneita mittareita. Musiikki- Ensimmäinen julkaistu musiikki-cd on 1. lo- teollisuuden menestymistä ei voi mitata vain kakuuta vuonna 1982 myyntiin tullut Billy Joe- levymyynnillä. lin albumi 52nd Street. Cd on jo vanha ja Musiikkiteollisuus kukoistaa, mutta levyteollisuus on pulassa. raihnainen, ja nettijakelu voittaa sen niin kus- Ihmisillä on käytössään rajallinen määrä ra- tannuksissa, käytettävyydessä kuin äänenlaa- haa viihdeostoksiin. Levyjen myynti on siis dussakin. Musiikki ei ole niukka hyödyke, vaan riippuvainen kaikesta siitä, mikä vaikuttaa ih- digitaalisen kopioinnin myötä kappaleen hin- misten rahankäyttöön. Levymyynti laskee, kun nasta katoavat lähes täysin jakelu- ja valmistus- kuluttajat panostavat yhä enemmän elokuviin kustannukset. ja videopeleihin, joiden molempien myynti- Oli villiä nettijakelua tai ei, en voi hyvällä määrät ovat vuosi vuodelta kasvaneet huimasti. omatunnolla uskoa, että cd-levyjen myynti läh- Myös kulutustottumukset ovat muuttuneet, ja tisi enää koskaan nousuun. Ennustan internetil- nykyään yksi jakelukanava ei riitä kuluttajien le pidempää elinikää kuin cd:lle. Kuinka kauan halutessa yhä enemmän yksittäisiä kappaleita kestää, ennen kuin artistit alkavat saada kulta- kokonaisten levyjen sijaan. levyn sijasta kultatorrentin? 11

12 Piraattipuolueen varapuheenjohtajan Harri Kivistön juttusarjassa käsitellään piraattiliikkeen historiaa sen juurista nykyhetkeen. Harri Kivistö Poliittisen piraattiaatteen näkymiä, osa 2 Jotta ymmärtäisimme, mikä tekee poliittisesta merkiksi äänilevyjen kehittäjiä ja tehtailijoita piraatista piraatin, tarvitaan lyhyt historialli- kutsuttiin Yhdysvalloissa piraateiksi. nen katsaus termin käyttöön. Sana itsessään tu- Ei siis ole tarpeen tarkastella yksinomaan ny- lee latinasta ranskan kautta englantiin, missä kyajan ilmiöitä. Historiasta havaitsemme, että se sai sittemmin nyt käsiteltävän voimakkaan uuden teknologian mahdollisuuksien kyseen- sivumerkityksensä. alaistaessa vanhoja toimintamalleja oikeuksien- Piraattien kulta-ajan (noin ) lopul- omistajat näkevät ympärillään merirosvoja. la merirosvot olivat monella tapaa vaikuttaneet Uuden maailman valloittamiseen sekä siirtomaa- Sata vuotta kansan suussa valtojen poliittiseen valtataisteluun. Esimerkiksi englanninkielinen sana privateer kuvasi meri- Tekijänoikeudet pohjautuvat patentti- ja mono- rosvoa, jolla oli hallituksen tuki muita siirtomaa- polilainsäädäntöön. Vaikka nykyään patentit, te- valtoja vastaan. kijänoikeudet ja tavaramerkit ovat selvästi kolme eri käsitettä, 1900-lukua edeltävässä keskustelus- Luvatonta painotoimintaa sa näitä on vaikea erottaa toisistaan. Vanhoissa elokuvissa tekijät sisällyttivät usein kohtauksiin Termi oli siis jo pitkään ollut käytössä ympäri tavaramerkkinsä, koska niitä oli helpompi puo- Eurooppaa monenlaisissa yhteyksissä. Ei ole lustaa oikeudessa kuin elokuvaa itseään. lainkaan yllättävää, että sen merkitys laajeni Ajatus siitä, että tavaramerkkiloukkausten ni- kattamaan myös uudenlaiseen valtataisteluun meäminen piratismiksi juontaa juurensa 1800-lu- liittyvää omaisuuden siirtoa. vun lopusta, on virheellinen luvun aikana Kirjallisen sisällön luvattomat painokset sijoittuivat tavallisesti siirtokuntiin, joiden rannat olivat kaupankäyntiä len osaksi kuluttajien kielenkäyttöä. häiritsevästä Saavuttaessa vuosisadan toiselle puoliskolle merirosvoista. Jo 1700-luvun alussa Daniel Defoe piratismi oli väärennettyjen tuotteiden valmista- kutsui kirjaansa luvatta painavia piraateiksi. mista. Sittemmin siitä on tullut kuluttajien har luvulla termi alkoi levitä käsiin, kun esi- rastusta kuvaava sana. Piraatti merkitsee yhä 12 tunnettuja piraattituotteen käsite nousi kuitenkin vähitel-

13 HANNU ASPELIN Vieraskirjoitus Harri Kivistö on Piraattipuolueen varapuheenjohtaja ja Pirkanmaan vaalipiirin vaalipiirivastaava. Tampereen Hervannassa asuva Harri opiskelee englantilaista filologiaa ja tekee tällä hetkellä gradua kirjallisuustieteestä. Kirjoitus on alunperin julkaistu Revalvaatio.org-sivustolla 8. lokakuuta enemmän henkilöä, joka kopioi luvatta tekijänoikeuksien alaista sisältöä. Piraatti-termin toistaminen toimii teho- keinona samaan tapaan kuin Marcus Antoniuk- Termin monimerkityksisyys on hämärtänyt sen Julius Caesar -näytelmässä toistama Brutus julkista keskustelua ja mahdollistanut mitättö- on kunniallinen mies. Kyse ei ole pelkästään mien rikkeiden demonisoinnin. Yksittäisen parodiaefektistä. Väitteen toistaminen pakottaa kopioijan voi helpommin yhdistää vakaviin ri- kuulijan pohtimaan sen merkitystä uudestaan. koksiin, kun mielleyhtymänä on tuoteväärennösten järjestäytynyt rikollisuus. Yleisö palautetaan lausahduksen juurille ja saadaan miettimään, mitä siinä tilanteessa todella merkitsisi se, että Brutus sekä hänen toverinsa oli- Uuden ajan piraatti vat kunniallisia miehiä. Haluamme herättää kysymyksen: Mitä tässä poliittisessa todellisuudessa Vuosien retorisen pahoinpitelyn jälkeen piraat- merkitsisi se että piraatit ovat piraatteja? ti-termi on otettu poliittisen liikkeen huostaan. Puolueen nimessä kyse on siis piraatti-termin Kielitieteilijä Valentin Voloshinovin mukaan sa- purkamisesta. On kuvaavaa, että leikkimieliset nat ovat luokkataistelun areena, ja merkitykset silmälaput, merirosvolle ominainen puhetyyli, muokkautuvat aina sosiaalisen konfliktin kaut- sekä muu rekvisiitta muuttuivat käyttökelpoisiksi ta. Piraatin kilpailevat tunteisiin vetoavat nettipiratismin merkeiksi heti termin siirtyessä merkitykset heijastavat käsitteen ympärillä poliittisen puolueen käyttöön. Uudelleenarviointi käytävää väittelyä. oli jo täydessä vauhdissa, ennen kuin puolueita Ottamalla termin huostaan, Piraattipuolue rii- oli vielä edes muodollisesti perustettu. suu sen suurelta osin kielteisestä arvolatauksesta. Tämä on saanut piratismin vastaisen LÄHTEET: retoriikan etsimään itseään uudestaan. Uudel- Eileen Bowser: The Transformation of Cinema, leenarviointi toimii konfliktina Piraattipuolueen arvoliberaalin tekijänoikeuskritiikin ja nykyisen Daniel Defoe: The True-Born Englishman. tekijänoikeusjärjestelmän puolustajien konser- Valentin Voloshinov: Marxism and the Philosophy vatiivisuuden välillä. of Language. 13

14 Piraattipuolueen tiedottajan Kaj Sotalan kirja Kehittyvä ihmiskunta ilmestyi syksyllä. Tulevaisuuttamme käsittelevä teos valittiin Purjeen ensimmäiseen kirja-arvioon. Tapio Berschewsky Arvio: Visioita ihmisen tulevaisuudesta Kehittyvä ihmiskunta on Sotalan toinen kirja. Se käsittelee aiheita, jotka toistaiseksi ovat jääneet suomen kielellä varsin vähälle huomiolle. Sotala puhuu nurkan takana olevasta teknologiasta ja ilmiöistä, jotka muuttavat yhteiskuntaamme ja Kaj Sotala: Kehittyvä ihmiskunta Finn Lectura 2009 Paperiversion hinta: 37 euroa Ilmainen sähköinen versio jaossa kirjan sivulla osoitteessa finnlectura.fi. maailmaamme. Kirja on tarkoitettu keskustelunavaukseksi, jonka avulla voimme pohtia sekä henkilö- tulokseen: muutos on vääjäämätön ja lyhyen ajan kuluttua osa todellisuuttamme. kohtaista että yhteiskunnallista Ajatukset ovat selvästi kirjaili- suhdettamme ihmisyyden luon- jalle tuttuja, sillä laaja-alaisia teeseen ja sen tulevaisuuteen. käsitteitä on analysoitu mukavan Kunnianhimoinen teos käsit- johdonmukaisesti. Taustatutki- telee neljää isoa toisiinsa liit- mus kirjaa varten on tehty kun- tyvää osa-aluetta. Aiheina ovat nolla. ihmisen suorituskyvyn kohenta- Siinä missä sisältö on kun- minen, henkilön persoonallisuu- nossa, Sotala kompuroi muo- den muokkaaminen, iän tuoman dossa. Kehittyvä ihmiskunta on rappeuman parantaminen sekä ulosanniltaan rujo ja sisältää älykkyysräjähdys. Näistä viimei- paljon kirjoitusvirheitä, ylipitkiä nen osa on selvästi pisin ja käsit- virkkeitä, telee tekoälyjä, ihmisen aivojen tietokoneellista emulointia sekä kyborgisaatiota. Vaikeita käsitellään sulkuja sekä ylipäätään hankalaa kielenkäyttöä. Kun kirjailijan tarkoituksena on etupäässä asialliseen nostaa tietoisuutta yhteiskunnallisesti merkittä- sävyyn. Sotala maalaa kohteistaan kuvia, joiden vistä aiheistaan, toivoisi tekstin olevan mahdolli- yksityiskohdat varmasti hätkähdyttävät monia simman sujuvaa ja helposti omaksuttavaa. Kirja lukijoita. Kutakin osaa lähestytään neutraalisti, suorastaan huutaa tarvetta hyvän toimittajan mutta jokaisen kanssa tullaan samaan loppu- muotoilemalle toiselle painokselle. 14 aiheita rönsyileviä

15 Piraattiliiton taustalla häärivä Samuli Pahalahti valittiin joulukuun piraatiksi. Pahalahti on pitkään tehnyt työtä suomalaisen piraattiliikkeen edistämiseksi. Kuukauden piraatti: 1. MIKSI PERUSTIT PIRAATTILIITON? Olin keskustellut netissä monien kanssa, jotka suhtautuivat kriittisesti immateriaalioikeuksiin. Ei kuitenkaan ollut paikkaa, jossa kaikki voisivat jakaa ajatuksiaan, joten päätin tehdä tälle jotain. Ruotsin piraattiliike oli nousussa, joten ajattelin kopioida sen Suomeen. Piraattiliiton mallina oli Piratbyrån. 2. MITEN TUTUSTUIT PIRAATTIEN MAAILMAAN? Törmäsin immateriaalioikeuskritiikkiin vuosituhannen alussa, ja se vaikutti vahvasti omiin kantoihini. Piraattiliike tuli tutuksi vasta paljon myöhemmin The Pirate Bayn kautta. 3. KUINKA SUURI LUKIJAKUNTA PIRAATTILIITOLLA ON? Sivuilla on keskimäärin kävijää kuukaudessa. Marraskuussa luku oli yli , mistä kiitos kuuluu FRA-laille. Kävijämäärä kasvanee joulukuussa. 4. MITEN PIRAATTILIITTO VAIKUTTAA YHTEISKUNTAAN? Uutisoinnin kautta on tullut esille aiheita, jotka perinteinen media on sivuuttanut. Kun jokin herättää paljon kiinnostusta netissä, niin perinteinen media tarttuu siihen helpommin. Veikkaan lukijoiden usein lähettävän juttujamme muille toimittajille. Vaikutusta on myös Piraattiliiton hieman epäkorrektilla kirjoitustyylillä. Tämä tuntuu heijastavan tavallisten ih- PETRI LAGUS Samuli Pahalahti Kuka: Samuli Pahalahti Mikä: Piraattiliiton ylläpitäjä Ikä: 26 Missä: Salo, IRC, Facebook, IRC-Galleria Järjestöt: Piraattipuolue, Piraattinuoret, Effi, Vapaaajattelijain liitto, Skepsis, Suomen transhumanistiliitto misten suhtautumista politiikkaan ja kannustaa heitä tuomaan mielipiteensä suoremmin esille. 5. OLETKO MUKANA PIRAATTIPUOLUEEN TOIMINNASSA? Kyllä. Liityin jäseneksi tänä vuonna ja erosin kokoomuksesta. Totesin, ettei vanhojen puolueiden kautta voi vaikuttaa piraattiteemoihin. Ne ovat liian jäykkiä omaksumaan näkökantoja uusiin asioihin. Olen vastaperustetun VarsinaisSuomen piiriyhdistyksen hallituksen jäsen. 6. MIKÄ PIRAATTIAGENDASSA KIINNOSTAA ENITEN? Tekijänoikeudet ja patentit. Näiden suhteen olen radikaalimpi kuin piraatit keskimäärin eli kannatan niistä luopumista. Kantani on muodostunut taloustieteen puolelta. En näe immateriaalioikeuksia tehokkaana kannustajana uuden luomiseen. Päinvastoin ne aiheuttavat haittaa yhteiskunnalle estämällä tiedon leviämistä kaikkien käyttöön. 15

Purje PIRAATTIPUOLUEEN JÄSENLEHTI

Purje PIRAATTIPUOLUEEN JÄSENLEHTI 1/2010 Purje PIRAATTIPUOLUEEN JÄSENLEHTI 4 Kallis piraattijahti 8 Purkkikulttuuri 11 Kaj Sotala 2010 on piraattiliikkeen tärkeintä aikaa. Lähde mukaan rakentamaan tiedon vapauden perustaa! Tapio Berschewsky

Lisätiedot

Purje PIRAATTIPUOLUEEN JÄSENLEHTI

Purje PIRAATTIPUOLUEEN JÄSENLEHTI 2/2010 Purje PIRAATTIPUOLUEEN JÄSENLEHTI 4 Perusta piiriyhdistys 8 Hautala puhuu Actasta Päätoimittaja povaa mikrotransaktioilla maksettua kaurapuuroa taiteilijan pöytään. Tapio Berschewsky Tahdon maksaa

Lisätiedot

2/2009 4 Tiedotta tilattu 10 Tunne oikeutesi 11 Kuukauden piraatti

2/2009 4 Tiedotta tilattu 10 Tunne oikeutesi 11 Kuukauden piraatti 2/2009 4 Tiedotta tilattu 10 Tunne oikeutesi 11 Kuukauden piraatti Pääkirjoitus Tapio Berschewsky Käytetäänkö järkeä? Aamukahvi maistuu paremmalta, kun sitä juo- tiedon levittämistä ja ilmaista mainosta.

Lisätiedot

AHTO APAJALAHTI KAJ SOTALA JOKAPIRAATINOIKEUS. Pamfletti. Barrikadi-sarja No 16 WERNER SÖDERSTRÖM OSAKEYHTIÖ HELSINKI

AHTO APAJALAHTI KAJ SOTALA JOKAPIRAATINOIKEUS. Pamfletti. Barrikadi-sarja No 16 WERNER SÖDERSTRÖM OSAKEYHTIÖ HELSINKI Jokapiraatinoikeus AHTO APAJALAHTI KAJ SOTALA JOKAPIRAATINOIKEUS Pamfletti Barrikadi-sarja No 16 WERNER SÖDERSTRÖM OSAKEYHTIÖ HELSINKI Ahto Apajalahti & Kaj Sotala & Pulitzer Oy ISBN 978-951-0-36468-0

Lisätiedot

The Struggle to Scale - internetin kasvun ja kehityksen perässä pysyminen

The Struggle to Scale - internetin kasvun ja kehityksen perässä pysyminen Stuart Hamilton and Darren Moon The Struggle to Scale - internetin kasvun ja kehityksen perässä pysyminen Yhteenveto Internetin kasvun huima vauhti sen jälkeen, kun ensimmäinen web-selain otettiin käyttöön

Lisätiedot

Merkitty Creative Commons-lisenssillä: Nimeä-Epäkaupallinen 1.0 Suomi Lisenssi. Lisää lisenssistä http://creativecommons.org

Merkitty Creative Commons-lisenssillä: Nimeä-Epäkaupallinen 1.0 Suomi Lisenssi. Lisää lisenssistä http://creativecommons.org Merkitty Creative Commons-lisenssillä: Nimeä-Epäkaupallinen 1.0 Suomi Lisenssi. Lisää lisenssistä http://creativecommons.org Riku Siivonen ja Tanja Aitamurto, 2012 Tilaaja: Ossi Kuittinen, Sitra Ulkoasu:

Lisätiedot

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas Anne Ilvonen OK-opintokeskus Sisältö Vaikuttaminen on jokaisen kansalaistaito... 5 1. Mitä vaikuttaminen on?... 6 1.1. Valta... 7 1.2. Osallistuminen...

Lisätiedot

TEHOKKUUDESTA JAKAMISEEN tietoyhteiskunnan uusi vaihe

TEHOKKUUDESTA JAKAMISEEN tietoyhteiskunnan uusi vaihe EDUSKUNNAN TULEVAISUUSVALIOKUNTA TEHOKKUUDESTA JAKAMISEEN tietoyhteiskunnan uusi vaihe Tulevaisuusvaliokunnan tietoyhteiskunta-akatemia 19.-20.11.2008 TULEVAISUUSVALIOKUNNAN JULKAISU 2/2009 Tehokkuudesta

Lisätiedot

Vapa Media -julkaisu

Vapa Media -julkaisu MISTÄ ON KYSE? Hiljainen signaali -trendiraportti käsittelee digitaalista murrosta ja sen moninaisia seurauksia yritysten, kuluttajien ja median arkeen. Kolme kertaa vuodessa ilmestyvä trendiraportti koostuu

Lisätiedot

Mitä tapahtuu huomenna?

Mitä tapahtuu huomenna? Mitä tapahtuu huomenna? [ LOBBAUKSELLE ] Väitekirja 1 Mitä tapahtuu huomenna? [ LOBBAUKSELLE ] Sisällysluettelo Esipuhe 5 Mistä oikein on kyse? 6 Mitä sanovat yritykset? 14 Mitä sanovat lobattavat? 16

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA MARKKINOINTI

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA MARKKINOINTI VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA MARKKINOINTI Olli Kopakkala VERKKOKAUPAN INTERNET-MARKKINOINNIN TOIMEPITEIDEN KUSTANNUSTEHOKAS ALLOKOINTI KÄVIJÄSEURANNAN TUOTTAMIA TIETOJA HYÖDYNTÄEN Markkinoinnin

Lisätiedot

VÄTSKÄRI. WWW-sivusto yrityksen tärkein käyntikortti. Kansalaisten tietoturvatalkoot. Vain muutos on pysyvää

VÄTSKÄRI. WWW-sivusto yrityksen tärkein käyntikortti. Kansalaisten tietoturvatalkoot. Vain muutos on pysyvää VÄTSKÄRI Varsinais-Suomen Tietojenkäsittely-yhdistys ry:n jäsenlehti 2/2008 Vain muutos on pysyvää WWW-sivusto yrityksen tärkein käyntikortti Kansalaisten tietoturvatalkoot VÄTSKÄRI Varsinais-Suomen Tietojenkäsittely-yhdistys

Lisätiedot

vaikuttaminen miksi suomi vastustaa hyljekieltoa? miten teen eläinsuojeluilmoituksen? botoxin hinta sivu 24 sivu 4 sivu 8

vaikuttaminen miksi suomi vastustaa hyljekieltoa? miten teen eläinsuojeluilmoituksen? botoxin hinta sivu 24 sivu 4 sivu 8 LEHTI ELÄINTEN ASIALLA 4/2008 miksi suomi vastustaa hyljekieltoa? sivu 4 miten teen eläinsuojeluilmoituksen? sivu 24 botoxin hinta sivu 8 vaikuttaminen Eläinsuojelua verkossa Pukinkonttiin Animaliasta

Lisätiedot

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja.

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja. Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia ja saavutat parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja Mukana myös sosiaalinen media ja mobiilioptimointi SISÄLTÖ 1.

Lisätiedot

Sosiaalisen median strategia

Sosiaalisen median strategia Sosiaalisen median strategia Fiksu toiminta somessa tukee työtämme Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus Sisällysluettelo Sosiaalisen median strategia 1. Sosiaalisen median opas 1.1. MEKU sosiaalisessa mediassa

Lisätiedot

Avoin Elämä N ä i n t o i m i i O p e n S o u r c e

Avoin Elämä N ä i n t o i m i i O p e n S o u r c e Avoin Elämä N ä i n t o i m i i O p e n S o u r c e Henrik Ingo www.avoinelama.fi (cc) Henrik Ingo 2005 Painopaikka: Otamedia, Espoo Kansi: Henrik Ingo Taitto ja ulkoasu: Henrik Ingo Internet: www.avoinelama.fi

Lisätiedot

Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus?

Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus? Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus? Käytännön kokemuksia ja oppeja uuden sukupolven keskiöstä Veera Lehtismäki Tampere 2011 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Y-SUKUPOLVEN MÄÄRITELMIÄ 6 3. Suomen Telecenter

Lisätiedot

10kuuminta. digi-tv. Kaikki uudesta televisiosta. VERTAILUSSA verkon tehokkaat tietoturvalaitteet. Tekniikka tutuksi: websovellusta

10kuuminta. digi-tv. Kaikki uudesta televisiosta. VERTAILUSSA verkon tehokkaat tietoturvalaitteet. Tekniikka tutuksi: websovellusta Tietokone tutkii: Näin murtuu KOPIOSUOJAUS Ensitestissä uusi NOKIA 9300i WLANkommunikaattori DIGI-TV EKSTRA kaikki uudesta televisiosta WWW.TIETOKONE.FI TIETOTEKNOLOGIAN ASIANTUNTIJA 1/2006 HINTA 6,90

Lisätiedot

ESITYSLISTA. 2.3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat

ESITYSLISTA. 2.3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat Puoluehallitus 19.5.2011 1(1) ESITYSLISTA Piraattipuolue r.p. Yhdistyksen kevätkokous Aika: 18. kesäkuuta 2011 kello 12.00 Paikka: Kylmäkosken työväentalo, Kylmäkoskentie 22, Akaa 1. Kokouksen avaus 2.

Lisätiedot

Sosiaalinen media osana Viherympäristöliiton markkinointia ja viestintää

Sosiaalinen media osana Viherympäristöliiton markkinointia ja viestintää Sosiaalinen media osana Viherympäristöliiton markkinointia ja viestintää Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Puutarhatalouden koulutusohjelma Lepaa, kevät 2015 Oma Allekirjoituksesi Ville Miettinen & Jussi

Lisätiedot

Millaisen hallintomallin ja yhteiskunnan sinä loisit, jos voisit aloittaa tyhjältä pöydältä?

Millaisen hallintomallin ja yhteiskunnan sinä loisit, jos voisit aloittaa tyhjältä pöydältä? 1 2 Millaisen hallintomallin ja yhteiskunnan sinä loisit, jos voisit aloittaa tyhjältä pöydältä? ***** Voimakkaampi kuin maailman kaikkien armeijoiden voima on idea, jonka aika on tullut. Victor Hugo Omistettu

Lisätiedot

Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS

Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS JOHDANTO Pitelet käsissäsi arvokasta opasta nuorisovaltuustotoiminnan arviointiopasta. Suomalaisilla nuorilla on monia keinoja vaikuttaa päätöksentekoon ja osallistua,

Lisätiedot

Yksityisyys, luottamus ja turvallisuus verkoissa

Yksityisyys, luottamus ja turvallisuus verkoissa Yksityisyys, luottamus ja turvallisuus verkoissa LUOTI-artikkeli 2/2006 Marja-Liisa Viherä Liikenne- ja viestintäministeriön LUOTI-ohjelma* on pyytänyt kolmelta eri alan ammattilaiselta asiantuntijaartikkelia

Lisätiedot

Suomalaisen verkkokaupan pelastaja

Suomalaisen verkkokaupan pelastaja nro 1/2014 ekaupan lehti nro 1 2014 Ajankohtaista asiaa verkkokaupasta. Julkaisija: Klarna Oy Suomalaisen verkkokaupan pelastaja Kristina Metso Verkkoteollisuuden johtoon Finnish Design Shop 10 vuotta

Lisätiedot

Blogimarkkinoinnin vaikutus miesten ostopäätöksen syntyyn

Blogimarkkinoinnin vaikutus miesten ostopäätöksen syntyyn Blogimarkkinoinnin vaikutus miesten ostopäätöksen syntyyn Heikkilä, Erika Lehikoinen, Elisa 2014 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Blogimarkkinoinnin vaikutus miesten ostopäätöksen syntyyn

Lisätiedot

Verkostoituminen järjestöissä 2009

Verkostoituminen järjestöissä 2009 Verkostoituminen järjestöissä 2009 Kirjoittaja ja vastaava tutkija: Raisa Jäntti Kansi ja taitto: Miska Viitaniemi Painopaikka: Multiprint Oy, TAMPERE 2009 Julkaisija: Eetanet Oy, Creative Commons Nimi

Lisätiedot

digimaailman parhaat erikoisnumero Uuden sukupolven kotiteatteri: digiviihdettä tietokoneella WWW.TIETOKONE.FI

digimaailman parhaat erikoisnumero Uuden sukupolven kotiteatteri: digiviihdettä tietokoneella WWW.TIETOKONE.FI Uuden sukupolven kotiteatteri: digiviihdettä tietokoneella 3G vertailussa kaikki UMTS-puhelimet WWW.TIETOKONE.FI TIETOTEKNOLOGIAN ASIANTUNTIJA 12/2005 HINTA 6,90 PAL.VKO 2005-51 828418-05-12 Mobiiliviihde

Lisätiedot

ELSA News. 4/201 4 Talous ja hyväntekeväisyys. Haastattelussa Iina Kuustonen s.8. Haastattelussa Jukka Mähönen s.27. Yö kadulla - kodittomuus s.

ELSA News. 4/201 4 Talous ja hyväntekeväisyys. Haastattelussa Iina Kuustonen s.8. Haastattelussa Jukka Mähönen s.27. Yö kadulla - kodittomuus s. 4/201 4 Talous ja hyväntekeväisyys Haastattelussa Iina Kuustonen s.8 Yö kadulla - kodittomuus s.25 Haastattelussa Jukka Mähönen s.27 ELSA Turku ry SISÄLLYS TALOUS JA HYVÄNTEKEVÄISYYS Pääkirjoitus 4 Puheenjohtajalta

Lisätiedot

Liittovaltuusto järjestäytyi

Liittovaltuusto järjestäytyi 6 2005 3,5 Liittovaltuusto järjestäytyi Sisältö 6/2005: Pääkirjoitus 3 Robert Brotherus 61. vuosikerta, 14.12.2005 Julkaisija Vapaa-ajattelijain liitto ry Päätoimittaja Robert Brotherus Tyynylaavankuja

Lisätiedot

AsanLoppuasukas. sai Teostopalkinnon. Ministeri Cronbergin ajatuksia luovasta taloudesta. Teosmyyntiä opettelemassa

AsanLoppuasukas. sai Teostopalkinnon. Ministeri Cronbergin ajatuksia luovasta taloudesta. Teosmyyntiä opettelemassa Ministeri Cronbergin ajatuksia luovasta taloudesta Teosmyyntiä opettelemassa Musiikki elävöittää yritystapahtumaakin TEOSTON ASIAKASLEHTI 4 2008 sai Teostopalkinnon AsanLoppuasukas Pääkirjoitus Säästöjä

Lisätiedot