PIRAATTIPUOLUEEN JÄSENLEHTI. Purje

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PIRAATTIPUOLUEEN JÄSENLEHTI. Purje"

Transkriptio

1 3/2009 PIRAATTIPUOLUEEN JÄSENLEHTI Purje 4 Acta uhkaa vapauttasi 15 Samuli Pahalahti 19 Lindén lankulla

2 Tekijänoikeudet eivät oikeuta vahvempaa lain suojaa yhdelle teollisuuden alalle. Tapio Berschewsky Luovuuden hinta Pääkirjoitus Piratismin vastaiseen taisteluun on helppo seen, ettei heidän asiakkaidensa nimiin rekisteröi- samaistua varsinkin, mikäli asiaan ei tutustu tyä sisältöä ole kopioitu sen sisään. Tässä kohtaa pintaa syvemmältä. Jos vaikka viihteen kopioin- hypitään meidän kaikkien yksityisyydensuojan ja tia pitää yksiselitteisesti vääränä toimintana, ei viestintäsalaisuuden varpaille vain, jotta yksit- ole helppoa nähdä, miksi viestinnän suojan täinen teollisuuden ala pystyisi pysäyttämään pitäisi yltää kattamaan myös sitä. Jotta verkossa heitä pelottavat kehityssuunnat. tapahtuvasta kulttuurin jakamisesta voitaisiin On kyseenalaista, mutta hyvin mahdollista, jakaa rangaistuksia, joudutaan tutkimaan käyt- että verkosta kopiointi nakertaa perinteisten täjien toisilleen lähettämiä viestejä ilman käyt- mediatalojen tuloja vääjäämättä vähän kerral- täjien laan. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että viihde- lupaa. Tämän sallimista kannattaa huolestuttavan moni vaikutusvaltainen taho. alan edustajille tai verkkopalvelun välittäjille Oletan kuitenkin varsin harvan kokevan, että pitäisi antaa mahdollisuutta sitoa kansalaisten on oikein luvatta avata toisen kirjoittamaa ja käsiä tai tutkia heidän viestejään. Maailmas- lähettämää kirjettä. Luottamuksen puuttuessa ih- tamme on ennenkin hävinnyt kokonaisia teolli- misten välille syntyy varmasti kommunikaatio- suuden aloja, kun kehitysaskeleet ovat tehneet ongelmia ja pahimmillaan toisen perusoikeuksia ne kannattamattomiksi. loukkaavaa käytöstä. Epäilys ei ole koskaan muka- Jokainen wattini, bittini, celsiukseni ja kalorini va tunne. Jokainen on halunnut tutkia muiden on ansaittu kirjoittamalla, helposti kopioitavalla henkilökohtaisia asioita selvittääkseen jonkin kiu- työllä. Teen Purjetta pyyteettä ja ilmaiseksi, sallisen seikan todellisen tilan. Mikäli näin toimii, mutta leivän pöytääni kantaa se, että ihmiset menee yksiselitteisesti metsään. Kukin kirje kui- haluavat ostaa, mitä muualle luon. Tästä huoli- tenkin saattaa paljastaa kumppanin uskottomuu- matta en voi kuin tukea ehdottomasti piraattien den tai muun yleisesti pahana pidettävän teon. näkemystä sisällön täydestä vapaudesta. Oikeu- Tekijänoikeuksien nykymallia ajavat tahot ovat valmiita avaamaan jokaisen kirjeen varmistaak- 2 temme yksityisyyteen on tärkeämpää kuin yhdenkään luovan ihmisen palkka.

3 Vuosien retorisen pahoinpitelyn jälkeen piraatti-termi on otettu poliittisen liikkeen huostaan. sivu 12 Purje Sisällys Ennustan internetille pidempää elinikää kuin cd-levylle. sivu 11 3/2009 Piraattipuolueen jäsenlehti TOIMITUS Tapio Berschewsky, päätoimittaja Joonas Mäkinen, toimitussihteeri Jari Nousiainen, taitto ja ulkoasu Jaana Parviainen, kansi ja kuvitus AVUSTAJAT Aapo Alasuutari, Kyuu Eturautti, Hans Häggström, Hannu Kuosmanen, Petri Lagus, Aino Partonen, Tuomas Puikkonen, Jussi Sorjonen, Lotta Söderholm, Timi Wahalahti YHTEYSTIEDOT Pääkirjoitus: Luovuuden hinta... 2 Acta uhkaa viestinnän vapautta... 4 Uutiset... 6 Ruotsi vei yksityisyytemme... 8 Piraattipuolue tiedottaa Kolumni: Kuollut media Poliittisen piraattiaatteen näkymiä, osa Visioita ihmisen tulevaisuudesta Kuukauden piraatti: Samuli Pahalahti Piraatit verkossa, osa 2: Wiki Piraattitapahtumia Lokikirja & Lankku JULKAISIJA Piraattipuolue r.p. Purje on muuttamattomana vapaasti levitettävissä ja kopioitavissa. Muokattuna levittämiselle on joitakin rajoituksia. Lisätietoja Purjeen www-sivulta. KANNEN KUVA: JAANA PARVIAINEN LISENSSI 3

4 Kaksi vuotta salassa valmisteltu Acta-sopimus on noussut tietovuodon myötä julkisuuteen. Sopimuksessa on useita huolestuttavia kohtia, mutta onneksi toivoa vielä on. Aapo Alasuutari Acta uhkaa viestinnän vapautta Marraskuussa WikiLeaksiin vuotanut luonnos eivätkä komission jäsenet ole nähneet lähde- tiukasti salassa pidettyjen Acta-neuvottelujen dokumenttia. Syynä tähän mainitaan sisällön (Anti-Counterfeiting Trade Agreement) Internet- mahdolliset muutokset sen käydessä vielä läpi osuudesta puhuu karua kieltä verkon käyttäjille. muiden Yhdysvaltojen hallinnon osien sekä yk- Yhdysvaltojen johdolla käytävien neuvottelujen sityisten sidosryhmien tarkastuksen. osapuoliin kuuluvat esimerkiksi Euroopan unioni, Kanada, Australia ja Japani. Neuvottelujen Sensuuria Yhdysvaltain malliin kuudes kierros käytiin Soulissa, Etelä-Koreassa päivänä marraskuuta. Luonnoksen pääpiirteet ovat avokämmen vasten vapaan tiedonvälityksen kasvoja. Sen viidessä Vuodettu dokumentti löytyy sivustolta wikileaks.org. pääosuudessa esitetään tekijänoikeusrikkomusten rangaistusten tuomista samalle tasolle Yhdysvaltojen lakien kanssa. Palveluntarjoajia Tähän asti neuvottelujen sisältö on pysynyt sul- vaaditaan vastuuseen asiakkaiden tekijänoikeus- jettujen ovien takana. Tiedossa oli vain, että sopi- rikkomuksista, mikäli he eivät suostu kolmesta mukseen on tulossa väärennösten vastaisen poikki -järjestelmään ja muihin tekijänoikeudel- lainsäädännön lisäksi pykäliä tiedostojakoon liit- la suojatun materiaalin laittoman varastoinnin ja tyen. Kuudennen neuvottelukierroksen jälkeen siirron estämiseen tähtääviin käytäntöihin. verkkoon vuotanut EU-maiden hallituksille osoi- Huolestuttavaa on myös Yhdysvaltojen Digital tettu informaatiopaketti sopimuksen Internet- Millenium Copyright Act -tyyppisen sensuuri- osuuden sisällöstä oli suuri järkytys kansalaisjär- järjestelmän käyttöönotto sopimuksen jäsen- jestöille ja poliitikoille ympäri maailman. valtioissa. Se oikeuttaa tekijänoikeusjärjestöt Asiakirja sisältää Euroopan komission kirjoit- vaatimaan palveluntarjoajia estämään käyttä- tamana Actan Internet-osuuden pääpiirteet. Se jiensä pääsyn tekijänoikeuksia loukkaavaa mate- on kirjoitettu Yhdysvaltojen kauppaneuvottelu- riaalia sisältävillle sivuille. Vaatimusta voidaan viranomaisen United States Trade Representati- käyttää myös toiseen suuntaan vaatien jonkin si- ven antaman suullisen selvityksen pohjalta, vuston kaistan sulkemista. 4

5 JAANA PARVIAINEN Tekstissä mainitaan, että palveluntarjoajien Ruotsi sanoo ei tulisi itse suorittaa suodatusta laittoman materiaalin löytämiseksi ja sensuroimiseksi ilman Internetin tiedonvälityksen tulevaisuus vaikut- tekijänoikeusjärjestöjen vaatimusta. taa synkältä. Onneksi valonpilkahduksiakin on. Minkäänlaisia todisteita käytön rajoittamiseen Euroopan komission papereissa mainitaan use- tai kaistan katkaisemiseen ei vaadita. aan otteeseen, ettei Acta tule muuttamaan EU- erillistä lainsäädäntöä vaan vain selventämään sitä. Käyttäjästä viis Tämä tosin vaikuttaa olevan sanahelinää uusimpien lehdistötiedotteiden valossa. Sopimus tarttuu myös drm-suojauksiin. Jäsen- Todellista toivoa luo Actan pääpiirteiden jul- maat velvoitetaan kriminalisoimaan näiden kistamisen jälkeen syntynyt kansainvälinen suojausten kiertäminen sekä kiertoa auttavien vaatimus neuvottelujen suuremmasta läpinäky- laitteiden myynti ja valmistus. Luonnoksessa vyydestä, suurten massojen herääminen uhkaa- todetaan myös, ettei laitevalmistajia vaadita vaan vaaraan ja etenkin valtiomiesten lausunnot varmistamaan Actaa vastaan. Esimerkiksi Ruotsin oikeusminis- omien suojausjärjestelmiensä yhteensopivuutta muiden suojausten kanssa. Huolestuttavimpana arkeen vaikuttavana teriön alivaltiosihteeri Magnus Graner totesi selvin sanoin, että mikäli Actasta ei poisteta osana luonnoksessa taataan rajaviranomaisille pykälää oikeus tutkia ja tarpeen vaatiessa takavarikoida asiakkaiden tekijänoikeusrikkomuksiin, Ruotsi tai jopa tuhota yksityishenkilöiden mp3-soitti- ei myöskään sopimusta hyväksy. met ja kannettavat tietokoneet. palveluntarjoajien vastuullisuudesta Odotettavissa on, että muutkin palveluntarjoa- Sopimusluonnoksen vuodettua Acta-neuvot- jien roolia puhtaina viestijöinä arvostavat maat telujen osapuolet tulivat sopimuksen sisällön tulevat asettumaan poikkiteloin näin räikeästi oi- kera julki hyvin nopeasti. Nämä lehdistötiedot- keustajua rikkovan sopimuksen kohdalla. Tälle teet sisältävät vain sopimuksen pääpiirteet, linjalle olisi hyvä myös Suomen lähteä. mutta ne vahvistavat vuodetun luonnoksen tiedot Actan Internet-osuudesta. 5

6 TUOMAS PUIKKONEN Aino Partonen ja Timi Wahalahti Piraattinuoret ry järjesti joulukuun alussa mielenosoituksen Ylen rahoitukseen suunniteltua yleistä maksua vastaan. Piraatit mediamaksua vastaan Eduskuntatalon edessä järjestettiin 10. joulukuuta mielenosoitus kaavailtua mediamaksua vastaan. sekä Kari Kärkkäinen (kd.). Paikalla oli myös Toteutuessaan maksusta muodostuisi opiskelijoi- Pertti Weltto Virtanen (ps., sit.), joka esitti den ja muiden pienituloisten painajainen. Esitetty säveltämänsä mediamaksun vastaisen laulun, mahdollisesti jopa 300 euroon nouseva vuosittai- jossa riimiteltiin seuraavanlaisesti: Mediamaksu, nen lasku Ylen rahoitukseen vaikeuttaisi kansan tasaverolasku, verotusta innovatiivista suoraan vähävaraisimpien elämää tuntuvasti. hallituksen hanurista! Mielenosoituksessa oli paikalla viitisenkym- Ministeri Lindénin aikataulu ei antanut periksi, mentä ihmistä. Facebook-ryhmässä mieltään joten hän ei päässyt tulemaan. Mika Lintilä, es- osoittamaan oli ilmoittautunut reilut 300 osallis- ityksen valmistaneen työryhmän puheenjohtaja, tujaa. Tämän lisäksi osallistumista harkitsevia oli kieltäytyi saapumasta. Työni on tehty ja saatu ilmoittautunut reippaasti yli tuhat, joten lopulli- päätökseen silloin, kun palautimme esityksen nen osallistujamäärä oli pettymys järjestäjille. hallitukselle, toteaa Lintilä. Harmittaa kuinka vähän barrikadeilla oli lop- Huolimatta koleasta säästä, ja mielenosoitta- pujen lopuksi ihmisiä, kun kuitenkin verkossa jien vähyydestä, piraattinuorten osallistuminen asiaa on vastustettu niin äänekkäästi. Pääasiassa runsaslukuisena merkitsi meille paljon näkyvyyt- mielenosoitukseen osallistui piraatteja. Meitä ja tä ja hyvää julkisuutta, kehuu Piraattinuorten muuta väkeä olisi saanut olla reilusti enem- puheenjohtaja Lari Yltiö. On harmi, etteivät män, toteaa Piraattinuorten toiminnanjohtaja hallituspuolueiden edustajat uskaltaneet tarttua Lotta Söderholm. mikkiin ja kertoa meille, miksi mediamaksun Mielenosoitus sujui oletettuun tapaan rauhal- kaltaisia älyttömyyksiä yritetään puskea läpi lisesti. Tiettävästi poliisikaan ei käynyt tark- eduskunnassa vailla suurempaa keskustelua, istamassa tilannetta, vaikka mielenosoitukseen Yltiö pohdiskelee. Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskuksen odotettiinkin 300 ihmistä. Puhumaan Heli toiminnanjohtaja Antti Kotilainen jäi hetkeksi Järvinen (vihr.), Terttu Savola (Köyhien asialla kuuntelemaan puheita poistuessaan eduskunta- r.p.), Lari Yltiö (Piraattinuoret), Tarja Filatov (sd.) talon pääovesta kesken mielenosoituksen. 6 saapuivat muun muassa

7 Uutiset Tiedostonjaon tulevaisuus Oikeutesi internetissä Uutuuden tuulet puhaltavat torrenttien maail- Euroopan parlamentissa piraatit ja vihreät ovat massa. Maailman suurin torrent-sivusto The Pi- ottaneet työn alle internetoikeuksien julistuk- rate Bay lopetti seurantapalvelimen käytön ja sen muotoilemisen. Ruotsin Piratpartietin en- siirtyi niin sanottuihin magnet-linkkeihin. Uusi simmäinen teknologia korvaa perinteisen seurantamallin Engström kehottaa internetin käyttäjiä osallis- vertaisvaihdantaan perustuvalla jaolla. Tämä tumaan keskusteluun ja kertomaan ehdotuk- tekee The Pirate Baysta jatkossa pelkän indek- siaan. Jos saamme aikaan hyvän esityksen, ei sointipalvelun, joka listaa julkaisuja mutta ei ole tarjoa enää seurantaa siitä, ketkä mitäkin jul- vahvan poliittisen enemmistön sen ympärille, kaisua jakavat. Engström kirjoittaa blogissaan. europarlamentaarikko ollenkaan mahdotonta, että Christian saamme The Pirate Bayn esimerkkiä seuraten muut- Julistuksen on tarkoitus noudattaa Euroopan kin torrent-sivustot ovat alkaneet käyttää mag- ihmisoikeussopimusta yksityisyydensuojan ja neettilinkkejä perinteisten torrenttien rinnalla. tiedon vapauden osalta. Engströmin mielestä Myös eri torrent-ohjelmat ovat alkaneet huo- operaattorien on tarjottava rajoituksettomat mioida päivityksissään uuden tekniikan. yhteydet. Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskuksen toiminnanjohtaja Antti Kotilainen kommen- Vastineeksi palveluntarjoajien ei tarvitsisi vastata asiakkaidensa vaihtamasta informaatiosta. toi: Tällä hetkellä vähän seurataan, miten Aiemmin vastaava ehdotus internetoikeuk- toimivaa se on. Ei olla vielä tilannetta analy- sien julistuksen luomiseksi tehtiin YK:n Inter- soitu, ja on vielä liian aikaista analysoida, kun net Governance Forumissa Ateenassa vuonna vaikutuksia ei ole näkyvissä. Kotilainen haluaa Kokouksessa syntynyt liitto kerää myös muistuttaa, että valvontaa jatketaan, ja uusi ha- käyttäjien mielipiteitä internetissä osoitteessa jautettu tekniikka ei poista sitä, että näyttöä ja- internetrightsandprinciples.org. Viides IG-foo- kamisesta voidaan edelleenkin kerätä. rumi järjestetään ensi vuonna. 7

8 Joulukuun alussa suomalaiset menettivät viestintäsalaisuutensa. Lähes kukaan ei huomannut. Manu Pitkänen Ruotsi vei yksityisyytemme Kirjekuoreen suljetun kortin kirjesalaisuus on kohteesta henkilökohtaisia tietoja. Näihin perustavanlaatuinen oikeus, johon ihmiset luot- kuuluvat etninen tausta, aatteelliset mielipiteet tavat. Se on myös turvana nykyisin vankempi sekä tietoja jäsenyyksistä, terveydestä ja seksu- kuin yhdenkään sähköisen viestintävälineen aalisesta suuntautumisesta. Yhdessä vanha ja uusi nauttima suoja. laki nostattavat aiheellista huolestuneisuutta. Syyt heikkoon yksityisyyteen johtavat Tukholmaan, missä 18. heinäkuuta 2008 äänestettiin Suojaudu vakoilulta äänin niin sanotun FRA-lain hyväksy- Vaikka valvonta on vahvaa, on kansalaisilla misen puolesta. Ruotsalaisten mielipiteet jakaan- joitain mahdollisuuksia yrittää suojautua tuivat lain hyväksymisajankohtana puolesta ja yksityistietojensa urkinnalta. Tässä auttavat vastaan. Vastustus näkyi Tukholman katukuvassa esimerkiksi erilaiset anonymisointi- ja salaus- laajoina mielenosoituksina pitkin kesää ja syksyä ohjelmat. vuonna Lain takana olevan tiedustelupalve- Lisätietoa erilaisista keinoista välttää lun sivuille tehtiin marraskuun alkuviikolla ruotsalaisperäistä vakoilua löydät Piraatti- voimakas palvelunestohyökkäys. Hyökkäyksen puolueen wiki-sivuilta: motiivina uskotaan olleen lain vastustus. wiki.piraattipuolue.fi/fra-suojakeinoja Tunnistusta ja valvontaa Laki perustuu ehdottomaan luottamukseen tiedustelun suorittavia valtion virkamiehiä Lex Orwelliksi ristityn lain laatimista ja kohtaan. Sen väärinkäyttö on siis helppoa. hyväksymistä perusteltiin terrorismin uhalla. Tiedustelupalvelu on jo kerennyt jäädä nalk- Käytännössä se antaa Ruotsin puolustusminister- kiin, sillä se aloitti vakoilun kesällä 2008, vaikka iön alaiselle tiedustelupalvelulle oikeuden tutkia laki ei ollut vielä tullut voimaan. kaikkea ulkomaihin suuntautuvaa sähköistä viestintää ilman oikeuden erillistä hyväksyntää. Lakia muokattiin sen hyväksymisen jälkeen uudelleen. Uusi versio hyväksyttiin täpärästi Jo toukokuussa 2007 hyväksyttiin laki, joka vuoden 2009 lopulla. Se siunasi päätöksen sallii tiedustelupalvelun tallentaa tutkittavasta tiedustelupalvelun liittämisestä teleliikenteen 8

9 JAANA PARVIAINEN solmukohtiin salakuuntelua varten. Lain uusi viestinnän salakuuntelun, sillä Ruotsin kautta muoto sallii tiedustelupalvelujen tilaukset paitsi kulkee suurin osa Norjan, Suomen ja Venäjän puolustusvoimille myös maan hallitukselle ja sen viestinnästä. kanslialle. Ulkoministeri on myös lipsauttanut paitsi yksityiset henkilöt myös yritykset. Laki tietojen myynnin ulkovalloille olevan mahdollista. antaakin ruotsalaisille mahdollisuuden suuren Salakuuntelulle altistuvat siis luokan teollisuusvakoiluun. Myös Suomi uhattuna Suomessa media ja poliitikot ovat olleet hiljaa. Kantaa ovat ottaneet ainoastaan Jyrki Kasvi Yhdenkin valtion teleliikenteen analysointi on (vihr.), Paavo Arhinmäki (vas.) ja Piraattipuolue. suuri urakka, ja valtaosa naapurimaiden televies- Suomalaiset vastuuhenkilöt ovat onnistuneet tinnästä kulkee Ruotsin kautta. Tehtävää varten pakoilemaan koko maata koskevaa vakavaa asiaa. Ruotsi hankki ostohetkellä maailman viiden- Esimerkiksi oikeusministeri Tuija Brax (vihr.) ei neksi tehokkaimman supertietokoneen, jolla ole ilmaissut huolta Suomen kansalaisten yksi- olisi mahdollista analysoida aineistoa, tunnistaa tyisyydestä eikä Suomessa toimivien yritysten puhetta ja purkaa heikkoja salauksia. liikesalaisuuksien kohtalosta. Tämä siitä huoli- Saaduista tiedoista saatetaan ruotsalaisten tutkijoiden mukaan laatia sosiogrammeja eli karttoja tutkittavien ihmisten matta, että Lex Nokia ajettiin Suomessa väkisin läpi juuri yrityssalaisuuksien turvaamiseksi. sosiaalisista Viestintäministeri Suvi Lindén (kok.) ei osoit- yhteyksistä. Palvelulla on lupa tallentaa pysy- tanut juurikaan kiinnostusta asiaa kohtaan västi kaikki Ruotsin kansainvälisen viesti- ennen kuin Taloussanomat nosti aiheen julki- liikenteen teletunnistetiedot. Näiden avulla seen keskusteluun marraskuussa Lindénin yksittäisten netinkäyttäjien aktiviteetti, selaa- välinpitämättömyys ministerikautensa vakavim- mistavat sekä heidän sosiaalinen piirinsä pys- man uhan suhteen on anteeksiantamatonta. tytään analysoimaan lähes täydellisesti. Kansa tietää taas poliitikkoja paremmin, On esitetty runsaasti epäilyksiä lain todelli- mistä on kyse. Sananvapauden puolesta ry sesta käyttötarkoituksesta. Laki mahdollistaa järjesti lakia vastustavan mielenosoituksen lähes kaiken Ruotsin naapurimaiden sähköisen Helsingissä jo 31. joulukuuta

10 Piraattipuolue tiedottaa Tietoyhteiskuntaministerin salkusta Yhdistyslain kehityssuunnasta Viestintäministeri Lindén ehdottaa perustetta- Piraattipuolue on tyytyväinen tuoreeseen luon- vaksi tietoyhteiskuntaministerin tointa. Piraatti- nokseen hallituksen esitykseksi yhdistyslain puolue kannattaa ajatusta, mutta muistuttaa, muuttamisesta. Esitys sallisi sähköisen etäosallis- että on ensiarvoisen tärkeää valita virkaan tumisen yhdistyksen kokouksiin ja sähköiset pätevä henkilö. jäsenäänestykset internetin kautta. Piraatti- Vanhasen hallitusten tietoyhteiskuntastra- puolue on lausunnoissaan toivonut uudistuksen tegiat ovat kauttaaltaan epäonnistuneet, eikä pikaista toteuttamista ja esitellyt oikeusminis- perinteisten puolueiden joukosta löydy vaihto- teriölle erilaisia tapoja etäosallistumisen käytän- ehtoja, julistaa Piraattipuolueen varapuheen- nön toteuttamiseen. johtaja Harri Kivistö. Piraattipuolue on ainoa, Pelkän etäkokouksen järjestämistä ei olla salli- jonka ydinosaamiseen ehdotettu virka keskit- massa. Tämä on harmillista yhdistyksille, joiden tyisi. Mikään muu puolue ei ole osoittanut riittä- jäsenet asuvat kaukana toisistaan. Silti jo osin etä- västi ymmärrystä tietoyhteiskunta-asioissa. nä järjestettävät kokoukset parantavat osallistu- Hallituksen osaamattomuutta alleviivaavat mismahdollisuuksia ja ovat tervetullut uudistus. muun muassa epäonnistunut verkkosensuuri, Piraattipuolue kannustaa ottamaan muutok- sähköinen äänestys, Lex Nokia ja kyvyttömyys set käsittelyyn ja käyttöön mahdollisimman suojata kansaa Ruotsin FRA-urkinnalta. Julkis- pian. Tällä parannetaan osallistumismahdolli- hallinnossa lähdekoodin suutta, jolla saavutetaan suuria parannuksia tietojärjestelmiä, joista seuraa valtavasti turhia kokousten demokraattisuudessa ja helpotetaan kustannuksia valtiolle, kunnille ja kansalaisille. käytännön järjestelyjä. käytetään suljetun Tietoyhteiskuntaministerin pesti sopii Piraat- Ehdotus voi monissa yhdistyksissä hyvinkin tipuolueelle, koska sillä ei ole sellaisia vapaata moninkertaistaa tietoyhteiskuntapolitiikkaa häiritseviä poliittisia eivätkä matkustuskulut tai liikuntarajoitteisuus tavoitteita, jotka ovat aiemmin rampauttaneet estä yhteiskunnallista vaikuttamista. Piraatti- liikenne- päätöksen- puolue aikoo hyödyntää etäosallistumismahdol- tekoa, tarkentaa Piraattipuolueen puheenjohtaja lisuutta ja sähköisiä jäsenäänestyksiä, kertoo Pasi Palmulehto. puolueen puheenjohtaja Pasi Palmulehto. 10 ja viestintäministeriön kokouksen osallistujamäärän,

11 Cd-levyjen myynti putoaa joka vuosi, ja ilmiölle löytyy monia syitä. Pitäisikö äänilevyille jo etsiä seuraajaa? Joonas Mäkinen Kuollut media Kolumni Yhtä poikkeusta lukuun ottamatta äänilevyjen Cd-levyissä on se hyvä puoli, että niistä saa myynti on 2000-luvulla pudonnut vuosi vuodel- hyvin tarkat myyntiluvut. Vapaassa nettijakelus- ta. Monet haluavat laittaa tämän ilmiön lait- sa saman tarkkuuden saavuttaminen on vaikeaa, toman tiedostonjaon niskoille. Mutta onko kun samalla täytyy myös pitää huolta lataajien myynnin putoamisessa jotakin niin ihmeellistä, yksityisyydensuojasta. että sille pitää etsiä syyllisiä? Miksi cd-levy nauttisi jatkuvasta suosiosta? Hallituista alkuperäislähteistä ladattujen tiedostojen määrää voidaan kuitenkin helposti Tekijänoikeuskeskusteluissa esitetään usein, seurata: esimerkiksi monilla Bittorrent-palve- että musiikkiteollisuudella menee huonosti lait- luilla on omat top 10 -listauksensa kaikkein tomien nettilatausten vuoksi. Väitteessä on kui- suosituimmista tiedostoista usein valmiiksi tenkin se virhe, että markkinakonservatiivinen ryhmiteltynä musiikkiin, elokuviin, peleihin ja levyteollisuus käyttää musiikin menestyksen ar- niin edelleen. viointiin vanhentuneita mittareita. Musiikki- Ensimmäinen julkaistu musiikki-cd on 1. lo- teollisuuden menestymistä ei voi mitata vain kakuuta vuonna 1982 myyntiin tullut Billy Joe- levymyynnillä. lin albumi 52nd Street. Cd on jo vanha ja Musiikkiteollisuus kukoistaa, mutta levyteollisuus on pulassa. raihnainen, ja nettijakelu voittaa sen niin kus- Ihmisillä on käytössään rajallinen määrä ra- tannuksissa, käytettävyydessä kuin äänenlaa- haa viihdeostoksiin. Levyjen myynti on siis dussakin. Musiikki ei ole niukka hyödyke, vaan riippuvainen kaikesta siitä, mikä vaikuttaa ih- digitaalisen kopioinnin myötä kappaleen hin- misten rahankäyttöön. Levymyynti laskee, kun nasta katoavat lähes täysin jakelu- ja valmistus- kuluttajat panostavat yhä enemmän elokuviin kustannukset. ja videopeleihin, joiden molempien myynti- Oli villiä nettijakelua tai ei, en voi hyvällä määrät ovat vuosi vuodelta kasvaneet huimasti. omatunnolla uskoa, että cd-levyjen myynti läh- Myös kulutustottumukset ovat muuttuneet, ja tisi enää koskaan nousuun. Ennustan internetil- nykyään yksi jakelukanava ei riitä kuluttajien le pidempää elinikää kuin cd:lle. Kuinka kauan halutessa yhä enemmän yksittäisiä kappaleita kestää, ennen kuin artistit alkavat saada kulta- kokonaisten levyjen sijaan. levyn sijasta kultatorrentin? 11

12 Piraattipuolueen varapuheenjohtajan Harri Kivistön juttusarjassa käsitellään piraattiliikkeen historiaa sen juurista nykyhetkeen. Harri Kivistö Poliittisen piraattiaatteen näkymiä, osa 2 Jotta ymmärtäisimme, mikä tekee poliittisesta merkiksi äänilevyjen kehittäjiä ja tehtailijoita piraatista piraatin, tarvitaan lyhyt historialli- kutsuttiin Yhdysvalloissa piraateiksi. nen katsaus termin käyttöön. Sana itsessään tu- Ei siis ole tarpeen tarkastella yksinomaan ny- lee latinasta ranskan kautta englantiin, missä kyajan ilmiöitä. Historiasta havaitsemme, että se sai sittemmin nyt käsiteltävän voimakkaan uuden teknologian mahdollisuuksien kyseen- sivumerkityksensä. alaistaessa vanhoja toimintamalleja oikeuksien- Piraattien kulta-ajan (noin ) lopul- omistajat näkevät ympärillään merirosvoja. la merirosvot olivat monella tapaa vaikuttaneet Uuden maailman valloittamiseen sekä siirtomaa- Sata vuotta kansan suussa valtojen poliittiseen valtataisteluun. Esimerkiksi englanninkielinen sana privateer kuvasi meri- Tekijänoikeudet pohjautuvat patentti- ja mono- rosvoa, jolla oli hallituksen tuki muita siirtomaa- polilainsäädäntöön. Vaikka nykyään patentit, te- valtoja vastaan. kijänoikeudet ja tavaramerkit ovat selvästi kolme eri käsitettä, 1900-lukua edeltävässä keskustelus- Luvatonta painotoimintaa sa näitä on vaikea erottaa toisistaan. Vanhoissa elokuvissa tekijät sisällyttivät usein kohtauksiin Termi oli siis jo pitkään ollut käytössä ympäri tavaramerkkinsä, koska niitä oli helpompi puo- Eurooppaa monenlaisissa yhteyksissä. Ei ole lustaa oikeudessa kuin elokuvaa itseään. lainkaan yllättävää, että sen merkitys laajeni Ajatus siitä, että tavaramerkkiloukkausten ni- kattamaan myös uudenlaiseen valtataisteluun meäminen piratismiksi juontaa juurensa 1800-lu- liittyvää omaisuuden siirtoa. vun lopusta, on virheellinen luvun aikana Kirjallisen sisällön luvattomat painokset sijoittuivat tavallisesti siirtokuntiin, joiden rannat olivat kaupankäyntiä len osaksi kuluttajien kielenkäyttöä. häiritsevästä Saavuttaessa vuosisadan toiselle puoliskolle merirosvoista. Jo 1700-luvun alussa Daniel Defoe piratismi oli väärennettyjen tuotteiden valmista- kutsui kirjaansa luvatta painavia piraateiksi. mista. Sittemmin siitä on tullut kuluttajien har luvulla termi alkoi levitä käsiin, kun esi- rastusta kuvaava sana. Piraatti merkitsee yhä 12 tunnettuja piraattituotteen käsite nousi kuitenkin vähitel-

13 HANNU ASPELIN Vieraskirjoitus Harri Kivistö on Piraattipuolueen varapuheenjohtaja ja Pirkanmaan vaalipiirin vaalipiirivastaava. Tampereen Hervannassa asuva Harri opiskelee englantilaista filologiaa ja tekee tällä hetkellä gradua kirjallisuustieteestä. Kirjoitus on alunperin julkaistu Revalvaatio.org-sivustolla 8. lokakuuta enemmän henkilöä, joka kopioi luvatta tekijänoikeuksien alaista sisältöä. Piraatti-termin toistaminen toimii teho- keinona samaan tapaan kuin Marcus Antoniuk- Termin monimerkityksisyys on hämärtänyt sen Julius Caesar -näytelmässä toistama Brutus julkista keskustelua ja mahdollistanut mitättö- on kunniallinen mies. Kyse ei ole pelkästään mien rikkeiden demonisoinnin. Yksittäisen parodiaefektistä. Väitteen toistaminen pakottaa kopioijan voi helpommin yhdistää vakaviin ri- kuulijan pohtimaan sen merkitystä uudestaan. koksiin, kun mielleyhtymänä on tuoteväärennösten järjestäytynyt rikollisuus. Yleisö palautetaan lausahduksen juurille ja saadaan miettimään, mitä siinä tilanteessa todella merkitsisi se, että Brutus sekä hänen toverinsa oli- Uuden ajan piraatti vat kunniallisia miehiä. Haluamme herättää kysymyksen: Mitä tässä poliittisessa todellisuudessa Vuosien retorisen pahoinpitelyn jälkeen piraat- merkitsisi se että piraatit ovat piraatteja? ti-termi on otettu poliittisen liikkeen huostaan. Puolueen nimessä kyse on siis piraatti-termin Kielitieteilijä Valentin Voloshinovin mukaan sa- purkamisesta. On kuvaavaa, että leikkimieliset nat ovat luokkataistelun areena, ja merkitykset silmälaput, merirosvolle ominainen puhetyyli, muokkautuvat aina sosiaalisen konfliktin kaut- sekä muu rekvisiitta muuttuivat käyttökelpoisiksi ta. Piraatin kilpailevat tunteisiin vetoavat nettipiratismin merkeiksi heti termin siirtyessä merkitykset heijastavat käsitteen ympärillä poliittisen puolueen käyttöön. Uudelleenarviointi käytävää väittelyä. oli jo täydessä vauhdissa, ennen kuin puolueita Ottamalla termin huostaan, Piraattipuolue rii- oli vielä edes muodollisesti perustettu. suu sen suurelta osin kielteisestä arvolatauksesta. Tämä on saanut piratismin vastaisen LÄHTEET: retoriikan etsimään itseään uudestaan. Uudel- Eileen Bowser: The Transformation of Cinema, leenarviointi toimii konfliktina Piraattipuolueen arvoliberaalin tekijänoikeuskritiikin ja nykyisen Daniel Defoe: The True-Born Englishman. tekijänoikeusjärjestelmän puolustajien konser- Valentin Voloshinov: Marxism and the Philosophy vatiivisuuden välillä. of Language. 13

14 Piraattipuolueen tiedottajan Kaj Sotalan kirja Kehittyvä ihmiskunta ilmestyi syksyllä. Tulevaisuuttamme käsittelevä teos valittiin Purjeen ensimmäiseen kirja-arvioon. Tapio Berschewsky Arvio: Visioita ihmisen tulevaisuudesta Kehittyvä ihmiskunta on Sotalan toinen kirja. Se käsittelee aiheita, jotka toistaiseksi ovat jääneet suomen kielellä varsin vähälle huomiolle. Sotala puhuu nurkan takana olevasta teknologiasta ja ilmiöistä, jotka muuttavat yhteiskuntaamme ja Kaj Sotala: Kehittyvä ihmiskunta Finn Lectura 2009 Paperiversion hinta: 37 euroa Ilmainen sähköinen versio jaossa kirjan sivulla osoitteessa finnlectura.fi. maailmaamme. Kirja on tarkoitettu keskustelunavaukseksi, jonka avulla voimme pohtia sekä henkilö- tulokseen: muutos on vääjäämätön ja lyhyen ajan kuluttua osa todellisuuttamme. kohtaista että yhteiskunnallista Ajatukset ovat selvästi kirjaili- suhdettamme ihmisyyden luon- jalle tuttuja, sillä laaja-alaisia teeseen ja sen tulevaisuuteen. käsitteitä on analysoitu mukavan Kunnianhimoinen teos käsit- johdonmukaisesti. Taustatutki- telee neljää isoa toisiinsa liit- mus kirjaa varten on tehty kun- tyvää osa-aluetta. Aiheina ovat nolla. ihmisen suorituskyvyn kohenta- Siinä missä sisältö on kun- minen, henkilön persoonallisuu- nossa, Sotala kompuroi muo- den muokkaaminen, iän tuoman dossa. Kehittyvä ihmiskunta on rappeuman parantaminen sekä ulosanniltaan rujo ja sisältää älykkyysräjähdys. Näistä viimei- paljon kirjoitusvirheitä, ylipitkiä nen osa on selvästi pisin ja käsit- virkkeitä, telee tekoälyjä, ihmisen aivojen tietokoneellista emulointia sekä kyborgisaatiota. Vaikeita käsitellään sulkuja sekä ylipäätään hankalaa kielenkäyttöä. Kun kirjailijan tarkoituksena on etupäässä asialliseen nostaa tietoisuutta yhteiskunnallisesti merkittä- sävyyn. Sotala maalaa kohteistaan kuvia, joiden vistä aiheistaan, toivoisi tekstin olevan mahdolli- yksityiskohdat varmasti hätkähdyttävät monia simman sujuvaa ja helposti omaksuttavaa. Kirja lukijoita. Kutakin osaa lähestytään neutraalisti, suorastaan huutaa tarvetta hyvän toimittajan mutta jokaisen kanssa tullaan samaan loppu- muotoilemalle toiselle painokselle. 14 aiheita rönsyileviä

15 Piraattiliiton taustalla häärivä Samuli Pahalahti valittiin joulukuun piraatiksi. Pahalahti on pitkään tehnyt työtä suomalaisen piraattiliikkeen edistämiseksi. Kuukauden piraatti: 1. MIKSI PERUSTIT PIRAATTILIITON? Olin keskustellut netissä monien kanssa, jotka suhtautuivat kriittisesti immateriaalioikeuksiin. Ei kuitenkaan ollut paikkaa, jossa kaikki voisivat jakaa ajatuksiaan, joten päätin tehdä tälle jotain. Ruotsin piraattiliike oli nousussa, joten ajattelin kopioida sen Suomeen. Piraattiliiton mallina oli Piratbyrån. 2. MITEN TUTUSTUIT PIRAATTIEN MAAILMAAN? Törmäsin immateriaalioikeuskritiikkiin vuosituhannen alussa, ja se vaikutti vahvasti omiin kantoihini. Piraattiliike tuli tutuksi vasta paljon myöhemmin The Pirate Bayn kautta. 3. KUINKA SUURI LUKIJAKUNTA PIRAATTILIITOLLA ON? Sivuilla on keskimäärin kävijää kuukaudessa. Marraskuussa luku oli yli , mistä kiitos kuuluu FRA-laille. Kävijämäärä kasvanee joulukuussa. 4. MITEN PIRAATTILIITTO VAIKUTTAA YHTEISKUNTAAN? Uutisoinnin kautta on tullut esille aiheita, jotka perinteinen media on sivuuttanut. Kun jokin herättää paljon kiinnostusta netissä, niin perinteinen media tarttuu siihen helpommin. Veikkaan lukijoiden usein lähettävän juttujamme muille toimittajille. Vaikutusta on myös Piraattiliiton hieman epäkorrektilla kirjoitustyylillä. Tämä tuntuu heijastavan tavallisten ih- PETRI LAGUS Samuli Pahalahti Kuka: Samuli Pahalahti Mikä: Piraattiliiton ylläpitäjä Ikä: 26 Missä: Salo, IRC, Facebook, IRC-Galleria Järjestöt: Piraattipuolue, Piraattinuoret, Effi, Vapaaajattelijain liitto, Skepsis, Suomen transhumanistiliitto misten suhtautumista politiikkaan ja kannustaa heitä tuomaan mielipiteensä suoremmin esille. 5. OLETKO MUKANA PIRAATTIPUOLUEEN TOIMINNASSA? Kyllä. Liityin jäseneksi tänä vuonna ja erosin kokoomuksesta. Totesin, ettei vanhojen puolueiden kautta voi vaikuttaa piraattiteemoihin. Ne ovat liian jäykkiä omaksumaan näkökantoja uusiin asioihin. Olen vastaperustetun VarsinaisSuomen piiriyhdistyksen hallituksen jäsen. 6. MIKÄ PIRAATTIAGENDASSA KIINNOSTAA ENITEN? Tekijänoikeudet ja patentit. Näiden suhteen olen radikaalimpi kuin piraatit keskimäärin eli kannatan niistä luopumista. Kantani on muodostunut taloustieteen puolelta. En näe immateriaalioikeuksia tehokkaana kannustajana uuden luomiseen. Päinvastoin ne aiheuttavat haittaa yhteiskunnalle estämällä tiedon leviämistä kaikkien käyttöön. 15

16 Piraattien kommunikaatiota käsittelevässä juttusarjassamme puhumme internetin tietopalveluista, joilla pitkin Suomea hajautunut liike pystyy helposti pitämään yhteyttä ja suunnittelemaan toimintaa. Tapio Berschewsky Piraatit verkossa, osa 2: Wiki Piraattipuolueen tapa käyttää verkon tarjoamia sivunsa. Siellä ilmoitetaan tilaisuuden ajan- erilaisia yhteisöpalveluja tehokkaasti hyväkseen kohta, paikka, luonne ja säännöt, sekä kerätään on mahdollistanut nopean kasvun ja tehokkaan osallistujalistaa. viestinnän puolueen ja kansanliikkeen sisällä. Kä- Vakavampaa puolta edustavat hallituksen ko- sittelimme edellisessä lehdessä reaaliaikaisen kes- kousten toiminnan julkistaminen. Esityslistat kustelun keskuksena toimivaa irc-pikaviestintä. kerätään hyvissä ajoin omalle wikisivulleen, Tällä kertaa tarkastelemme puolueen wikiä ja jolla myös julkaistaan pdf-muodossa edellisten esittelemme tarkemmin sen käyttötapoja. hallituskokousten pöytäkirjat. Maailman tunnetuin wiki lienee Wikipedia, joka on verkon käytetyimpien Wikiin kerätään myös esimerkiksi listaa vapaa- sivustojen ehtoisista piraattiaktiiveista sekä heidän käytössä joukossa. Wikipedia on yleinen tietopalvelu, jo- olevista resursseista, joita voidaan hyödyntää hon vapaaehtoistyöllä kootaan informatiivisia puolueen toiminnassa. Yhteen keskitettyyn paik- artikkeleja lukuisista erilaisista aiheista. Wiki on kaan tehty lista helpottaa löytämään tarvittavat kuitenkin monipuolinen työkalu useisiin erilaisi- henkilöt, kun jokin tapahtuma tai tiedote vaatii in tehtäviin, ei pelkästään sanakirjamaiseen ydinosaamista juuri joltakin tietyltä piraatti- tiedon luokitteluun. Dynaamisena tietoarkistona aatteen osa-alueelta. se toimii mainiosti myös keskeisenä osana erilaisten projektien suunnittelussa. Wikiä käytetään myös tiedotteiden ja muun julkaistavan materiaalin luonnosteluun ja viimeistelyyn. Esimerkiksi Purjeen sisältöä suunnitellaan Tapahtumia ja tiedotusta aktiivisesti nimenomaan puolueen wikin sisällä. Vaikka aloitteet piraattitapahtumiin lähtevät Purje pullistuu usein ircin puolelta, perustetaan näistä yleensä puolueen wikiin oma sivunsa. Sinne kerätään Purjeen käyttötavat wikille ovat malliesimerkki syntyviä ja sen tehokkaasta hyödyntämisestä. Yhdellä sivul- järjestelyjen tilasta. Esimerkiksi suosituiksi la annetaan ohjeita Purjeen tekijöille kuvista, muodostuneilla hifistelyilloilla on oma wiki- kieliasusta, juttutyypeistä, merkkimääristä ja 16 ideoita tapahtuman sisällöstä

17 JAANA PARVIAINEN muusta oleellisesta, mitä lehteä tehdessä pitää tietää. Toinen sivu listaa kunkin tekeillä olevan Wikiin käsiksi Purjeen sisältösuunnitelman. Lisäksi wikissä on Piraattipuolueen wikin pohjana toimii Wiki- oma sivu Purjeen juttuideoille ja Purjeen tapaa- pediastakin tuttu Mediawiki, joka tekee artik- misten muistiinpanoille. kelien muokkaamisesta helppoa ja tuttua Sisältösuunnitelma on Purjeen keskeisin työ- kenelle tahansa, joka on ikinä aiheeseen tu- kalu. Se sisältää tiedon jokaisesta artikkelista, tustunut. Lisäksi verkossa on monta hyvää jota ollaan tekemässä. Artikkelikohtaista tietoa opasta Mediawikin muokkaamiseen. Wikin on jutun tekijä, sen ilmestymispaikka lehden tekemiseen voi osallistua niin aktiivisena sivuilla ja sen valmiusaste. Kun juttu on valmis suunnittelijana kuin vain siistimällä sen esiteltäväksi muille, se lisätään omana linkki- sisältöä ja linkittämällä oleellisia artikkeleita nään sisältösuunnitelmaan. Tämän jälkeen se toisiinsa. Wikin muokkaaminen onnistuu siirretään toimituksen editoitavaksi, edelleen kaikilta rekisteröityneiltä käyttäjiltä. toimitussihteerille kielioppitarkastukseen ja lopulta taittajalle. Taittajan viimeisteltyä artikkelin linkki valmiin artikkelivedoksen pdf:ään lisätään omaan kohtaan sisältösivua, josta toimitus ja avustajat wiki.piraattipuolue.fi Puolueen oma mediawiki wiki.piraattipuolue.fi/purje Purjeen toimituksen esittelevä sivusto wiki.piraattipuolue.fi/hallituksen_kokoukset käyvät sen lukemassa. Vedoksia kommentoidaan Puolueen hallituskokouksien esityslistat ja edelleen wikiin, ja taittaja tekee näiden perust- pöytäkirjat eella korjaukset. Lopulta päätoimittaja siirtää vedoskierroksen läpikäyneet jutut valmiisiin, joista taittaja kokoaa lehden valmiiseen asuunsa. Arkistona, tiedotus- ja muistiinpanovälineenä sekä suunnittelutyökaluna wiki on Purjeelle ja wiki.piraattipuolue.fi/ohje_wikin_käyttöön Opas wikin muokkaamiseen wiki.piraattipuolue.fi/vapaaehtoiset_tekijät Lista, johon aktiiviset piraatit voivat lisätä tietoja itsestään puolueelle korvaamaton resurssi. 17

18 Piraattitapahtumia HELSINGIN PIRAATIT PIRAATTINUORET LANEILLA Aika: su klo Aika: Paikka: Café Java, toinen kerros, Paikka: Lauttasaaren nuorisotalo Apaja, Mannerheimintie 22 24, Helsinki Pajalahdentie 10 A, Helsinki Mitä: Piraatit tapaavat joulutunnelmissa Mitä: Piraattinuoret ovat mukana lämpimän kupposen äärellä. Extended 2 Lanparty -tapahtumassa. OULUN SEUDUN PIRAATIT Kotisivut: Aika: klo Paikan varaaminen: extended2.thegroup.fi Paikka: Coffee House, Kauppakatu 20, Kajaani PIRAATTINUORET HIFISTELEVÄT Mitä: Oulun vaalipiirin suunnittelutapaaminen Aika: PIRAATTINUORET Paikka: Niemeläntie 9, Vihti Aika: klo Mitä: Hifistelymökkireissu. Tule näyttämään Paikka: PirateNet muille erikoistaitojasi. Mitä: Piraattinuorten hallituksen kokous. Ilmoittautuminen wikissä 6.1. mennessä. Kokouksia pidetään kahden viikon välein. wiki.piraattipuolue.fi/hifistely PIRAATTIPUOLUE KESKI-SUOMEN PIRAATIT Aika: klo Aika: klo Paikka: PirateNet Paikka: Ravintola Sohwi, Mitä: Piraattipuolueen hallituksen kokous. Vaasankatu 21, Jyväskylä Kokouksia pidetään kahden viikon välein. Mitä: Keski-Suomen piraattien tapaaminen VARSINAIS-SUOMEN PIRAATIT Aika: klo Paikka: The Old Bank Public House, Aurakatu 3, Turku Mitä: Varsinais-Suomen Piraattien kokous 18

19 Lankulta kävelytetään joka Purjeessa joku viimeaikaisen yhteiskunnallisen sammakon suustaan päästänyt tunnettu suomalainen vaikuttaja. KOKOOMUS Kuulostaa omituiselta, mutta viestien salaista urkintaa vastaan voi suojautua vain avoimuudella. Turvallinen salaus on nimittäin sellainen, jossa itse salakirjoitusmenetelmä on avoin ja jatkuvan tieteellisen testauksen kohteena. Tuomo Pietiläinen, Helsingin Sanomat, 2. joulukuuta En usko, että ratkaisu piratismin kukistamiseen on teinien laittaminen vankilaan. Niin ei saavuteta suuren yleisön sympatioita. Francis Gurry, Iltalehti.fi, 12. marraskuuta [Piraattipuolueen] lähestymistapa on osallistavuudessaan perinteisestä poikkeava. Tästä voisivat politiikan perinteisemmät instituutiot ottaa oppia. Esimerkiksi arkipäivään eniten vaikuttavaa kunnallispolitiikkaa voitaisiin tehdä läpinäkyvämmäksi paketoimalla käsiteltävät asiat ymmärrettävään muotoon ja tarjoamalla uusia vaikutuskanavia verkossa. Kimmo Elo, Turun yliopiston lehti Aurora, 3/2009 Oikeusministeriö on hyvä esimerkki julkishallinnon organisaatiosta, joka on ottanut avoimet ohjelmistot käyttöön. Ministeriön kymmenen tuhatta työasemakäyttäjää vaihtoi kaupallisen työasemasovelluksen Open Officeen. Ministeriön laskelmien mukaan muutos tuottaa 4,5 miljoonan euron säästöt kuudessa vuodessa. Tommi Karttaavi, Tietokone-lehti, 10/2007 "Kyllähän se yllätys meille [ministereille] oli, että näin massiiviset valtuudet annettiin. Olemme yrittäneet ryhtyä kaikkiin mahdollisiin toimenpiteisiin, joilla Suomen kansalaisille tästä uhkasta kerrottaisiin." Suvi Lindén, Helsingin Sanomat, 2. joulukuuta Liikenne- ja viestintäministeri Lindéniä ei ole totuttu pitämään tietotekniikkaa ymmärtävissä piireissä kovinkaan asiantuntevana. Helsingin Sanomien haastattelussa ministeri osoitti taas, ettei ole tehtäviensä tasalla. Ruotsalaisen Fra-lain sisältö on herättänyt puhetta Suomessa jo pitkään, mutta viestintäasioita hoitavalle kansanedustajalle se tuli silti yllätyksenä. tuomitsee ammattitaidottomuutta Purje huokuvan Lindénin tästä lankulle. 19

20 AITOJA PIRAATTITUOTTEITA Piraattipuolueen kannatustuotteita voi tilata verkosta osoitteesta Kaikki tuotot menevät suoraan puolueen toiminnan tukemiseen. Kaupan valikoima uusiutui joulukuussa. Kangasmerkki (UUSI!) Noin 10 senttimetriä leveä brodeerattu kangasmerkki kansainvälisellä piraattilogolla. Hieno ja erittäin kestävä koriste vaatteeseen tai laukkuun. 4 Piraattipipo (UUSI!) Korkeammilla leveysasteilla ei pelkällä pääkallohuivilla tarkene, ainakaan sydäntalvella. Logolla varustettu piraattipipo pitää korvat lämpiminä. 12 Solmioneula ja rintamerkki (UUSI!) Hienostuneen merirosvon illanviettoon sopii tyylikäs kullanvärinen solmioneula. Rennompiin tilaisuuksiin tai vaikka laukun pieleen sopii uusi violettireunainen rintamerkki. Solmioneula 5 Rintamerkki 1,5 Kaikki yli 10 euroa ylittävät tilaukset Piraattipuodista ovat postimaksuttomia vuoden 2009 loppuun asti! Alle 10 euron tilauksille on voimassa kiinteä 1,5 euron toimitusmaksu. Mahdollinen postiennakkomaksu lisätään tilauksen summasta riippumatta. Pullonavaaja (UUSI!) Upea pullonavaaja, jolla tekee vaikutuksen juhlissa ja arjessa. Voidaan liittää lenkin avulla kiinni avaimenperään. 2,5

VALO ja tietoyhteiskunnan kehitysvaihtoehdot

VALO ja tietoyhteiskunnan kehitysvaihtoehdot VALO ja tietoyhteiskunnan kehitysvaihtoehdot Jussi Silvonen Joensuun VALO -päivä, 8. 5. 2009 (http://jinux.pokat.org/jussi/) Esityksen rakenne Torikatu 10, Joensuu, SONY Bravia, Lieksan koulut = mitä yhteistä?

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Selvityksen perusteella esitetään seuraavaa:

Selvityksen perusteella esitetään seuraavaa: Varhaiskasvatus- ja 25 17.03.2016 koulutuslautakunta Henkilöstö- ja työllisyysjaosto 29 19.04.2016 Virkojen perustaminen ja tuntiopettajien siirtäminen virkoihin 89/01.01.00/2013 VARKOLK 17.03.2016 25

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Jani Koivula, 21.11.2010 Kuka on se oikea? 23.11.2010 TULe urheiluseuraan liikkumaan 2 Ovatko sidosryhmänne sosiaalisessa mediassa? Oletteko te? Sosiaalisen

Lisätiedot

Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys

Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys TYY 2017 Frida Pessi 20.12.2017 Viestintä eli kommunikaatio Sanomien siirtämistä Merkitysten tuottamista Mutta myös yhteisen ymmärryksen tuottamista (yhteisöllisyys)

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

***I MIETINTÖLUONNOS

***I MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 12.7.2010 2010/0137(COD) ***I MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luettelon

Lisätiedot

9. toukokuuta. urooppaw paiva. Euroopan unioni

9. toukokuuta. urooppaw paiva. Euroopan unioni 9. toukokuuta urooppaw paiva m Euroopan unioni 9. toukokuuta Euroopan unioni H arvat Euroopan kansalaiset tietävät, että 9.5.1950 lausuttiin Euroopan yhteisön syntysanat, samaan aikaan kun kolmannen maailmansodan

Lisätiedot

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa.

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa. Sosiaalijaosto 22 23.04.2010 Sosiaalijaosto 36 31.05.2010 Sosiaalijaosto 52 18.06.2010 Sosiaalijaosto 58 11.08.2010 Sosiaalijaosto 67 08.09.2010 Sosiaalijaosto 76 17.09.2010 Lastensuojelun sijoituspäätökset

Lisätiedot

Yhdistyksien jäsenlehdet nyt ja tulevaisuudessa

Yhdistyksien jäsenlehdet nyt ja tulevaisuudessa Yhdistyksien jäsenlehdet nyt ja tulevaisuudessa Ursan kerhoseminaari Artjärvi 2.-4.2.2007 Harri Haukka harri.haukka@pp.inet.fi Tämän esitelmän idea? Tarkoitus ei ole, että allekirjoittanut kertoo mitä

Lisätiedot

TURVAPAIKANHAKIJAT:

TURVAPAIKANHAKIJAT: TURVAPAIKANHAKIJAT: ARKIPÄIVÄISET HALLINNON JA HALLINNAN KÄYTÄNNÖT JUSSI S. JAUHIAINEN URMI & TURUN YLIOPISTO jusaja@utu.fi Aineisto on peräisin YK:n (UNHCR), EU:n (Eurostat) ja Migrin tilastotietokannoista.

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä elokuuta 2001 N:o 682 687 SISÄLLYS N:o Sivu 682 Laki Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

Kansalais- ja vapaaehtoistyö

Kansalais- ja vapaaehtoistyö Kansalais- ja vapaaehtoistyö Yhdistysverkosto ry 2016 Juha Saurama 2015 Kansalais- ja vapaaehtoistoiminta Ihmiset eivät enää osallistu entisessä määrin perinteiseen kansalaisja vapaaehtoistoimintaan Ihmiset

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE Joulukuu 2015 Mira Matilainen LÄHTÖKOHDAT Kohderyhmät: Rahoittajat, tutkijakollegat, muut sosiaalisen median tutkimuksesta ja hankkeesta kiinnostuneet

Lisätiedot

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu?

oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu? Oppimispäiväkirjablogi Hannu Hämäläinen oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu? Parhaimmillaan oppimispäiväkirja toimii oppilaan oppimisen arvioinnin työkaluna. Pahimmillaan se tekee

Lisätiedot

Datan avaamisen reunaehdot. Katri Korpela Projektipäällikkö 6Aika - Avoin data ja rajapinnat

Datan avaamisen reunaehdot. Katri Korpela Projektipäällikkö 6Aika - Avoin data ja rajapinnat Datan avaamisen reunaehdot Katri Korpela Projektipäällikkö 6Aika - Avoin data ja rajapinnat 19.1.2016 Perinteinen manuaalinen tietopalvelu 1. Asiakas kysyy/pyytää asiakirjoja käyttöönsä/ kopioita omaan

Lisätiedot

ML 25 Valmistelija ja esittelijä: Marina Bergheim-Ahlqvist, 040 521 8128. Lähi- ja virkistysmetsät 1 496 ha

ML 25 Valmistelija ja esittelijä: Marina Bergheim-Ahlqvist, 040 521 8128. Lähi- ja virkistysmetsät 1 496 ha Maaseutulautakunta 25 08.04.2010 Elinkeino- ja kehittämisjaosto 36 27.04.2010 Tekninen lautakunta 76 25.05.2010 Kaupunginhallitus 313 30.08.2010 Strategiaehdotus kaupungin metsille ja maa-alueille 506/14.03.02/2010

Lisätiedot

Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville?

Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville? Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville? Mikä on tutkimusohjelman tai hankkeen tulos? Tutkijoille työtä, opinnäytteitä, meriittejä

Lisätiedot

piraattipuolue PIRAATTIPUOLUE-KYSELY 30.8.2011

piraattipuolue PIRAATTIPUOLUE-KYSELY 30.8.2011 PIRAATTIPUOLUE-KYSELY 30.8.2011 Yleistä kyselystä: Toteutusaika: 13.7. 22.8.2011 Vastaajia yhteensä: 1003 Tarkoitus: Tuloksia hyödynnetään puolueen toiminnan kehittämisessä. Huomioitavaa: Eri kysymysten

Lisätiedot

Sähköinen äänestys Ongelmat ja tulevaisuus

Sähköinen äänestys Ongelmat ja tulevaisuus Sähköinen äänestys Ongelmat ja tulevaisuus Mitä se on? Sähköisessä äänestyksessä (englanniksi e voting) joko äänestys, ääntenlasku tai molemmat tehdään sähköi sesti. Mikäli äänestys on täysin sähköinen,

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Pöytäkirja 14/ (10)

Pöytäkirja 14/ (10) Pöytäkirja 14/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 07.11.2016 Aika 07.11.2016 klo 14:00-15:55 Paikka Kasarmiravintolan kabinetti, Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

FiCom ry:n lausunto sisältöjen siirrettävyydestä

FiCom ry:n lausunto sisältöjen siirrettävyydestä Eduskunnan sivistysvaliokunnalle 29.2.2016/JM U-kirjelmä U 3/2016 vp FiCom ry:n lausunto sisältöjen siirrettävyydestä Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry kiittää mahdollisuudesta lausua

Lisätiedot

Laki, nuoret ja netti. Opetu s - ministeriö

Laki, nuoret ja netti. Opetu s - ministeriö Laki, nuoret ja netti Opetu s - ministeriö Netti on osa nuorten arkea Yhteydenpitoa kavereihin, tiedostojen vaihtoa, harrastusryhmiä, fanitusta, pelaamista, tiedon hakua, oppimista, asioiden hoitamista,

Lisätiedot

työvälineenä Työsuojelutoimijoiden verkostotapaaminen, Eeva Penttilä

työvälineenä Työsuojelutoimijoiden verkostotapaaminen, Eeva Penttilä Sosiaalinen media verkoston työvälineenä Mitä on sosiaalinen media? Sosiaalinen media tarkoittaa verkkoviestintäympäristöjä, joissa jokaisella käyttäjällä tai käyttäjäryhmällä on mahdollisuus olla aktiivinen

Lisätiedot

PIRAATTIPUOLUE PUOLUEOHJELMAN MUUTTAMINEN

PIRAATTIPUOLUE PUOLUEOHJELMAN MUUTTAMINEN PIRAATTIPUOLUE PUOLUEOHJELMAN MUUTTAMINEN Taustamuistio 5.11.2011 tausta Kokemukset vaalikampanjasta: Monet äänestäjät kokivat puolueohjelman liian kapeaksi. Piraattiehdokkailla oli joissakin puolueohjelman

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTINTÄ Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista Yhteisöjen välistä monimuotoista

Lisätiedot

PROJEKTITYÖN TEKEMINEN. Teosten hyödyntäminen omassa työssä

PROJEKTITYÖN TEKEMINEN. Teosten hyödyntäminen omassa työssä PROJEKTITYÖN TEKEMINEN Teosten hyödyntäminen omassa työssä TEOSTEN KÄYTTÖ Toisten tekemän teoksen käyttöön tarvitaan yleensä tekijän lupa. Lupaa ei tarvita: 1. Tiedon, ideoiden, periaatteiden käyttö Kunhan

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5)

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) 143 Lausunto ehdotuksesta valtionhallinnon viestintäsuositukseksi HEL 2016-010244 T 00 01 06 Päätös Päätöksen perustelut toteaa valtioneuvoston kanslialle lausuntonaan

Lisätiedot

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 1 Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 Hepreankielisessä sanassa eikev on hyvin paljon tarkoitusta. Ensimmäinen tarkoitus on: johdonmukainen, askel askeleelta eteenpäin. Sana eikev tarkoittaa myös kantapäätä. Kaikkivaltias

Lisätiedot

Paikkatiedon lupapolitiikka ja lisensiointimallit. INSPIRE-verkosto Paikkatiedon infrastruktuurin hyödyntäminen 29.9.

Paikkatiedon lupapolitiikka ja lisensiointimallit. INSPIRE-verkosto Paikkatiedon infrastruktuurin hyödyntäminen 29.9. Paikkatiedon lupapolitiikka ja lisensiointimallit INSPIRE-verkosto Paikkatiedon infrastruktuurin hyödyntäminen 29.9.2011 Antti Kosonen 6.10.2011 Miksi paikkatietoja lisensioidaan Paikkatiedot on historiallisesti

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA 1 Tämä huoltokirja on tarkoitettu yrityksesi aineettoman omaisuuden tunnistamiseen, oman osaamisen ja työn tulosten suojaamiseen sekä niiden hallintaan ja hyödyntämiseen.

Lisätiedot

Tutkija, maailma tarvitsee sinua!

Tutkija, maailma tarvitsee sinua! Tutkija, maailma tarvitsee sinua! Yleistajuistamisen perusteet VNK-SELVITYSTOIMINNAN VIESTINTÄ- JA HYÖDYNTÄJÄDIALOGIN KOULUTUSTYÖPAJA 17.11. LIISA MAYOW, KASKAS MEDIA Mitä jos maailman kaikki ongelmat

Lisätiedot

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa 1 opettaja- Isak Penzev 21.0.3.2013 Jatkamme Johanneksen kirjeen tutkimista. Tämä oppitunti kuuluu opetussarjaan, jossa me tutkimme Uutta testamenttia. Kun me tutkimme

Lisätiedot

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli Mitä on Reilu Peli? Jokaisen oikeus harrastaa iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta,

Lisätiedot

Kainuusta Eurooppaan EUROPE DIRECT KAINUU TIEDOTUSPISTE

Kainuusta Eurooppaan EUROPE DIRECT KAINUU TIEDOTUSPISTE Kainuusta Eurooppaan EUROPE DIRECT KAINUU TIEDOTUSPISTE Mitä se hyvejää? MIKSI EU? MITEN EU SYNTYI? KUINKA SAAN TIETOA OIKEUKSISTANI EU:SSA? MISTÄ EU MÄÄRÄÄ JA MISTÄ PÄÄTETÄÄN KANSALLISESTI? MITEN PÄÄSEN

Lisätiedot

Yhteisöllinen tapa työskennellä

Yhteisöllinen tapa työskennellä Yhteisöllinen tapa työskennellä Pilvipalvelu mahdollistaa uudenlaisten työtapojen täysipainoisen hyödyntämisen yrityksissä Digitalisoituminen ei ainoastaan muuta tapaamme työskennellä. Se muuttaa meitä

Lisätiedot

Julkaisujen, aktiviteettien ja uutisten tietojen tallennus LaCRISjärjestelmään

Julkaisujen, aktiviteettien ja uutisten tietojen tallennus LaCRISjärjestelmään Julkaisujen, aktiviteettien ja uutisten tietojen tallennus LaCRISjärjestelmään Liisa Hallikainen 15.12.2015 Tallennus aloitetaan oikealla ylhäällä olevalla Lisää uusi nappulalla Julkaisut tuodaan muista

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Sähkökirjat kurssikirjoiksi Katsaus tekijänoikeuksiin Satu Kangas

Sähkökirjat kurssikirjoiksi Katsaus tekijänoikeuksiin Satu Kangas Sähkökirjat kurssikirjoiksi Katsaus tekijänoikeuksiin Satu Kangas 8.11.2016 Tekijänoikeudet Oikeus valmistaa kappaleita teoksesta Oikeus saattaa teos yleisön saataviin Tekijän isyysoikeus nimen mainitseminen

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2008 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2008 N:o 126 127 SISÄLLYS N:o Sivu 126 Laki Pohjoismaiden välillä tulo- ja varallisuusveroja

Lisätiedot

Tervetuloa Työnvälitykseen

Tervetuloa Työnvälitykseen Tervetuloa Työnvälitykseen Välkommen till Arbetsförmedlingen Finska Tämä on Työnvälitys Haetko työtä? Haluatko lisätietoja työmarkkinoista? Tarvitsetko vinkkejä ja neuvoja löytääksesi haluamasi työn?

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.5.2016 COM(2016) 304 final 2016/0157 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS viisumien myöntämisen helpottamisesta tehdyn Euroopan unionin ja Georgian välisen sopimuksen mukaisesti

Lisätiedot

Ekosysteemin eri toimijat. Yritys Työntekijä Ulkopuolinen taho Media Muut tiedonvälittäjät (esim. Wikileaks)

Ekosysteemin eri toimijat. Yritys Työntekijä Ulkopuolinen taho Media Muut tiedonvälittäjät (esim. Wikileaks) Lainsäädännölliset keinot onko niitä kansainvälisellä tasolla? - Kansainvälisesti poikkeavat lähestymistavat - Ekosysteemin eri toimijoiden roolit ja rajat Mikko Manner Riskienhallintayhdistyksen seminaari

Lisätiedot

Pilviratkaisut ovat entistä suositumpia. Mutta mikä on oikea ratkaisu sinun maailmassasi? Lähde matkalle läpi avaruuden, ajaan ja maalaisjärjen

Pilviratkaisut ovat entistä suositumpia. Mutta mikä on oikea ratkaisu sinun maailmassasi? Lähde matkalle läpi avaruuden, ajaan ja maalaisjärjen Pilviratkaisut ovat entistä suositumpia. Mutta mikä on oikea ratkaisu sinun maailmassasi? Lähde matkalle läpi avaruuden, ajaan ja maalaisjärjen Verkkoratkaisujen tarjoaminen pk-yrityksille muistuttaa hieman

Lisätiedot

Heikosta vastauksesta puuttuvat konkreettiset faktat, mikä näkyy esimerkiksi

Heikosta vastauksesta puuttuvat konkreettiset faktat, mikä näkyy esimerkiksi Heikosta vastauksesta puuttuvat konkreettiset faktat, mikä näkyy esimerkiksi asioiden esittämisenä ympäripyöreästi esimerkkien puuttumisena siten, ettei tehtävässä annettuja tai vastauksen kannalta olennaisia

Lisätiedot

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa Hallitus 24 25.02.2016 Hallitus 63 30.03.2016 Hallitus 72 26.04.2016 Valtuusto 19 12.05.2016 Kuntayhtymän johtajan virka 60/31.312/2016 Hallitus 25.02.2016 24 Hallituksen puheenjohtaja: Etelä-Savon sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat. Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto )

Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat. Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto ) Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto 27.10.2015) 1. Ikäsi Yhteensä 31 vastaajaa, koko kyselyssä 332 2. Sukupuoli 3. Asuinalue

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS 2016 Maakunnan viestintäryhmä Varsinais-Suomen liitto YDINVIESTIT Suodatamme

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Suomi.fi julkishallinto ja julkiset palvelut yhdessä osoitteessa Suomi.fi / VM

Suomi.fi julkishallinto ja julkiset palvelut yhdessä osoitteessa Suomi.fi / VM Suomi.fi julkishallinto ja julkiset palvelut yhdessä osoitteessa Kansalaisen käsikirjasta Suomi.fi:hin Kansalaisen käsikirja kirjana v. 1992 Kansalaisen käsikirja verkkopalveluna v. 1997 Julkishallinnon

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Yhteiskunnan kehityksen indikaattorit miksi, kenelle ja miten? Ulla Rosenström Politiikka-analyysiyksikkö

Yhteiskunnan kehityksen indikaattorit miksi, kenelle ja miten? Ulla Rosenström Politiikka-analyysiyksikkö Yhteiskunnan kehityksen indikaattorit miksi, kenelle ja miten? Ulla Rosenström Politiikka-analyysiyksikkö 3.9.2009 Miksi? 5 keskeistä ongelmaa tiedonkäytössä tietoa on paljon, mutta se ei löydy tieto ei

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 4/2005 HALLITUKSEN KOKOUS Suomen Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 4/2005 HALLITUKSEN KOKOUS Suomen Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki 1(5) Aika 6.4.2005 Paikka Läsnä Poissa Suomen Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki Janne Nyman, hallituksen puheenjohtaja Salla Tuominen, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen jäsen Olli Kärkkäinen, hallituksen

Lisätiedot

KUMPPANUUSOHJELMA Tiedotusyhteistyö uuden 50 euron setelin käyttöönotossa. www.uudet-eurosetelit.eu www.euro.ecb.europa.eu

KUMPPANUUSOHJELMA Tiedotusyhteistyö uuden 50 euron setelin käyttöönotossa. www.uudet-eurosetelit.eu www.euro.ecb.europa.eu KUMPPANUUSOHJELMA Tiedotusyhteistyö uuden 50 euron setelin käyttöönotossa www.uudet-eurosetelit.eu www.euro.ecb.europa.eu SISÄLLYS I. Mikä on kumppanuusohjelma ja mitä etuja se tarjoaa? MUKAAN TIEDOTUSYHTEISTYÖHÖN

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA!

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! ANNE ILVONEN INNOVOINTIPÄÄLLIKKÖ OK-OPINTOKESKUS 24.3.2012 1 Vaikuttaminen Vaikuttaminen on henkilökohtaisen tai yhteisön vallan käyttöä niin, että saamme edistettyä meille

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki 15.9.2016 Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Miksi tiedottaa? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Hyvästi, huono kieli!

Hyvästi, huono kieli! Journalisti 13/2010 Hyvästi, huono kieli! Kun toimittaja panostaa resursseja, lukija voihkii. Lehtori Sirkka Wahlstén tekee kaikkensa, jotta jutuissa eivät vilahtelisi vierassanat ja viranomaiskieli. Jaakko

Lisätiedot

Facebook-sivu tehokäyttöön. Osa 2 Facebook-sivun julkaisut

Facebook-sivu tehokäyttöön. Osa 2 Facebook-sivun julkaisut Facebook-sivu tehokäyttöön Osa 2 Facebook-sivun julkaisut 2013-3-8 1 Mitä opit tänään Mitä laaja tutkimus kertoo erilaisten julkaisujen saamasta palautteesta Miten luot sisältöstrategian Facebook-sivullesi

Lisätiedot

KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ

KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ (malli) Hyväksytty Keskustan kunnallisasiain neuvottelukunnassa 18.4.2012 ja vahvistettu puoluehallituksessa 27.4.2012 Valtuustoryhmän tarkoitus 1 kunnan / kaupungin

Lisätiedot

Rakennustarkastaja antaa asiaan tarkemman esityksen kokouksessa.

Rakennustarkastaja antaa asiaan tarkemman esityksen kokouksessa. Teknisen lautakunnan lupajaosto 58 10.09.2009 Teknisen lautakunnan lupajaosto 78 09.12.2010 Teknisen lautakunnan lupajaosto 23 07.04.2011 Teknisen lautakunnan lupajaosto 28 05.05.2011 Teknisen lautakunnan

Lisätiedot

JHS 166 Julkisen hallinnon IThankintojen. (JIT 2014) -päivitys. JUHTA Sami Kivivasara

JHS 166 Julkisen hallinnon IThankintojen. (JIT 2014) -päivitys. JUHTA Sami Kivivasara JHS 166 Julkisen hallinnon IThankintojen yleiset sopimusehdot (JIT 2014) -päivitys JUHTA 14.4.2015 Sami Kivivasara Päivitysluonnoksen valmistelu Työryhmä käynnisti työskentelyn marraskuussa 2012, kokoonpano:

Lisätiedot

Nuoret, sosiaalinen media/internet ja luotettavuus Kvalitatiivinen tutkimus Hanna Vesa ja Matias Kuosmanen

Nuoret, sosiaalinen media/internet ja luotettavuus Kvalitatiivinen tutkimus Hanna Vesa ja Matias Kuosmanen Nuoret, sosiaalinen media/internet ja luotettavuus Kvalitatiivinen tutkimus Hanna Vesa ja Matias Kuosmanen Nuorten internetissä ja somessa kuluttamat sisällöt Nuorten netin käytössä korostuvat erilaiset

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2001 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2001 N:o 43 45 SISÄLLYS N:o Sivu 43 Laki Pohjoismaiden välillä tehdyn avioliittoa,

Lisätiedot

Elokuvantekijän pieni tekijänoikeusopas musiikista

Elokuvantekijän pieni tekijänoikeusopas musiikista Elokuvantekijän pieni tekijänoikeusopas musiikista Published: 17.9.2013 Kuuntelet musiikkia, suljet silmäsi ja alat nähdä mielessäsi elokuvan kohtauksia. Päähäsi muodostuu vähitellen täydellinen lyhytelokuva

Lisätiedot

Suomeksi Näin käytät sähköistä reseptiä

Suomeksi Näin käytät sähköistä reseptiä Suomeksi Näin käytät sähköistä reseptiä Kaikki apteekit ja julkinen terveydenhuolto ovat jo liittyneet sähköisen reseptin käyttäjiksi. Yksityinen terveydenhuolto siirtyy parhaillaan vaiheittain sähköisen

Lisätiedot

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Lapin liiton kuntataloustyöryhmä 25.04.2016 AIKA 25.04.2016 klo 10:00-11:35 PAIKKA Lapin liiton virasto, Hallituskatu 20 B, Rovaniemi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

TIEDOTUSOPIN VALINTAKOE

TIEDOTUSOPIN VALINTAKOE TAMPEREEN YLIOPISTO TIEDOTUSOPIN VALINTAKOE 12.6.2006 Tiedotusopin valintakoe koostuu neljästä tehtäväkokonaisuudesta. Valintakokeesta voi saada yhteensä 60 pistettä. Kokeen eri osat tuottavat pisteitä

Lisätiedot

21.5.2014 Copyright www.videomarkkinointi.info

21.5.2014 Copyright www.videomarkkinointi.info 1 Tervetuloa kolmannelle jaksolle! Tähän jaksoon sisältyy testi, miten käytät oman aikasi? Saat vinkkejä miten omat unelmat saadaan kirkkaaksi. Jotta voit ne toteuttaa Tarvitset suunnitelman ja työkalut.

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4.

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4. KEURUUN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 82 05.03.2012 Kaupunginhallitus 96 26.03.2012 Valtuusto 9 02.04.2012 Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen

Lisätiedot

Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna!

Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna! Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna! Ensi vuotta käynnistämme innolla vapaaehtoistoiminnan juhlavuotena. Kutsumme sinutkin mukaan yhteiseen

Lisätiedot

Oiva Kaltiokumpu /kesk Elsi Katainen /kesk Timo V. Korhonen /kesk (5 osittain, 6 14 ) vjäs. Veijo Puhjo /vas sihteeri Ossi Lantto valiokuntaneuvos

Oiva Kaltiokumpu /kesk Elsi Katainen /kesk Timo V. Korhonen /kesk (5 osittain, 6 14 ) vjäs. Veijo Puhjo /vas sihteeri Ossi Lantto valiokuntaneuvos HALLINTOVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 85/2010 vp Tiistai 16.11.2010 kello 12.15-13.20 Läsnä pj. Antti Rantakangas /kesk vpj. Tapani Mäkinen /kok (1 4, 5 osittain) jäs. Juha Hakola /kok Rakel Hiltunen /sd (9 osittain,

Lisätiedot

Eduskunta Ympäristövaliokunta Lausuntopyyntö HE 132/2015 VP (Laki metsähallituksesta)

Eduskunta Ympäristövaliokunta Lausuntopyyntö HE 132/2015 VP (Laki metsähallituksesta) Eduskunta Ympäristövaliokunta 11.2.3016 Lausuntopyyntö HE 132/2015 VP (Laki metsähallituksesta) 1 Yleistä Lakiesityksessä ei ole esitetty toiminnallisia perusteita uudistamiselle, siltä osin tarpeeton

Lisätiedot

PROJEKTIDOKUMENTAATIO OONA KARHUNEN

PROJEKTIDOKUMENTAATIO OONA KARHUNEN PROJEKTIDOKUMENTAATIO OONA KARHUNEN Emilia Ketola Eurajoen kristillinen opisto Avat 2015-2016 1 Projekti... 3 1.1 Asiakas ja kartoitus... 3 1.2 Asiakastapaaminen ja suunnittelu... 3 1.3 Toteutus... 5 1.4

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Valintakoe s2011 Sivu 1 Tietojärjestelmätieteen opiskelijavalinta. Nimi: Henkilötunnus:

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Valintakoe s2011 Sivu 1 Tietojärjestelmätieteen opiskelijavalinta. Nimi: Henkilötunnus: JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Valintakoe s2011 Sivu 1 Tehtävä 1. Tehtävän enimmäispistemäärä on 15. Esitä lyhyesti äskeisen esityksen keskeinen sisältö. Ilmaise asiasi sujuvasti ja selkeästi, kokonaisilla virkkeillä

Lisätiedot

Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu. Kärkkäinen Eero jäsen

Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu. Kärkkäinen Eero jäsen Esityslista 2/2016 1 Aika 11.04.2016 klo 14:30 Paikka Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu Lisätietoja Osallistujat Huusko Anu puheenjohtaja Isoniemi

Lisätiedot

Näkökulmia sosiaalisen median hyödyntämiseen Lions-toiminnassa

Näkökulmia sosiaalisen median hyödyntämiseen Lions-toiminnassa Näkökulmia sosiaalisen median hyödyntämiseen Lions-toiminnassa Tausta Viestintätoimikunnan pj. MD-PRC Auvo Mäkinen ilmoitti puhelimessa 20.2.2011 LC Jyväskylä/Harjun Jouni Huotarille, että Lions-liitto

Lisätiedot

Pohjoismaat digitaalisessa uutismaisemassa

Pohjoismaat digitaalisessa uutismaisemassa Pohjoismaat digitaalisessa uutismaisemassa UUTISMEDIA VERKOSSA 2016 REUTERS INSTITUTE DIGITAL NEWS REPORT 2016 Esa Reunanen 1.9.2016 SISÄLTÖ Tausta ja metodologia Uutislähteet, laitteet ja luottamus uutisiin

Lisätiedot

Oikotie.fi. Case: Elämäni Talot

Oikotie.fi. Case: Elämäni Talot Oikotie.fi Case: Elämäni Talot Brief Oikotien asuntopalveluun lisää kävijöitä viraalileviämiseen painottuvalla kampanjalla. Tiesimme, että ihminen haluaa Liittää itseensä myönteiseksi koettavia asioita

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle tutkintavankeuden vaihtoehtona määrättyjä valvontatoimia koskevan puitepäätöksen kansallista täytäntöönpanoa ja soveltamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

ESRC:n uusiutumassa olevat kotisivut on toteutettu WordPress-ohjelmalla (WP). Samaa ohjelmaa käyttävät menestyksellä ainakin SSql, HSRC ja JSK.

ESRC:n uusiutumassa olevat kotisivut on toteutettu WordPress-ohjelmalla (WP). Samaa ohjelmaa käyttävät menestyksellä ainakin SSql, HSRC ja JSK. PIKAOHJEET VIESTIEN KÄYTTÖÖN ESRC:N KOTISIVUILLA Versio 3, 27.12.2006 ESRC:n uusiutumassa olevat kotisivut on toteutettu WordPress-ohjelmalla (WP). Samaa ohjelmaa käyttävät menestyksellä ainakin SSql,

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana Helka Pirinen Esimies muutoksen johtajana Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Helka Pirinen Kansi: Ea Söderberg, Hapate Design Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen, Suunnittelutoimisto

Lisätiedot

RAPORTTI 25.2.2011 SUORITETUISTA KÄYTETTÄVYYSTESTEISTÄ Luuppi-projekti

RAPORTTI 25.2.2011 SUORITETUISTA KÄYTETTÄVYYSTESTEISTÄ Luuppi-projekti RAPORTTI 25.2.2011 SUORITETUISTA KÄYTETTÄVYYSTESTEISTÄ Luuppi-projekti Saila Oldén 1. JOHDANTO Tässä raportissa kuvataan perjantaina 25.2.2011 Luuppi-projektin tiimoilta suoritettujen käytettävyystestien

Lisätiedot

HE 170/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tasavallan presidentin eläkeoikeudesta annetun lain 1 :n ja tuloverolain 87 :n muuttamisesta

HE 170/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tasavallan presidentin eläkeoikeudesta annetun lain 1 :n ja tuloverolain 87 :n muuttamisesta HE 170/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tasavallan presidentin eläkeoikeudesta annetun lain 1 :n ja tuloverolain 87 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 57/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kemikaalilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan kemikaalilain säännöksiä muutettavaksi siten, että kemikaalin päällysmerkintöihin

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 108/2001 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työllisyyslain 21 :n, palkkaturvalain 9 :n, merimiesten palkkaturvalain 8 :n ja työehtosopimuslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2015:6. Tekijänoikeus kolmiulotteiseen tietokoneanimaatioon

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2015:6. Tekijänoikeus kolmiulotteiseen tietokoneanimaatioon TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2015:6 Asia Hakija Tekijänoikeus kolmiulotteiseen tietokoneanimaatioon B Annettu 21.4.2015 Tiivistelmä Kolmiulotteiset tietokoneanimaatiokuvat voivat itsenäisenä ja omaperäisinä

Lisätiedot