Huom! Folkhälsantalo näyttää. Blankan jalanjäjillä LänsiTurunmaalla. Aktiva muuttaa Grankullankadulle. Koulunalku lähestyy. tietä.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Huom! Folkhälsantalo näyttää. Blankan jalanjäjillä LänsiTurunmaalla. Aktiva muuttaa Grankullankadulle. Koulunalku lähestyy. tietä."

Transkriptio

1 Saa r istomer en kaupun k i Huom! Blankan jalanjäjillä LänsiTurunmaalla ILMOITUSLIITE Lue lisää sivulta 7 Koulunalku lähestyy Lue lisää sivulta 9 Aktiva muuttaa Grankullankadulle Lue lisää sivulta 4 " Folken mietteitä: Folkhälsantalo näyttää tietä Lue lisää sivulta 3

2 2! KAUPUNGISSA PÄÄTETTYÄ Lisätiedot sekä esityslistat ja pöytäkirjat liitteineen löytyvät osoitteesta: ja päätöksenteko/pöytäkirjat ja esityslistat» EKOLOGIA:» YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Asemakaava Valoniemen kaupunginosan kortteleille 15-20, osalle kortteleita 11 ja 12 sekä niihin liittyville katu- ja virkistysalueille toteutettavasta yleisen arvonlisäverokannan muutoksesta aiheutuvan vesihuoltolaitoksen hinnastomuutoksen hyväksyminen Talousraportointi Rivitalotontin myyminen Söderbyn kaupunginosasta Rakennuksen ostaminen Norrbyssä Hakemus Etelä-Keskustan kaupunginosassa sijaitsevan alueen ostamisesta Ympäristöosaston hallinnon tulosyksikön muodostaminen ja yksikköpäällikön valitseminen Kaupungingeodeetin sijaisen valinta Leviämismallilaskelmien avulla toteutettu Turun seudun ilmanlaatututkimus» SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveydenhuollon kokeilulain mukaiseen yhteistoimintaan osallistuminen Kaupungin palvelut perheille, joiden lapsilla on eriasteisia toimintarajoitteita tai erityistarpeita Lausunto Kårkullan kuntayhtymän vuosien taloussuunnitelmaa varten Aktiva-nuorisopajan muutto Turunmaan Folkhälsan-talon palveluasumistoiminnan käynnistäminen» KAUPUNGINVALTUUSTO Länsi-Turunmaan kaupungin henkilöstöraportti vuodelta 2009 Länsi-Turunmaan kaupungin vuoden 2009 tilinpäätös, vastuuvapaus vuodelta 2009 Talousarviomuutos, ympäristölautakunnan talousarvio 2010 Käyttötalousarvion muutos, Bostads Ab Nagu Stenbacken I Asunto Oy, Bostads Ab Nagu Stenbacken II Asunto Oy ja Bostads Ab Nagu Millennium Länsi-Turunmaan käyntisatamia koskeva strategia Nauvon Satama Oy:n laitosten ja omaisuuden ostaminen Maakauppa Optum Oy:n kanssa Norrbyn kylässä sijaitsevan kiinteistön Näverviken 2:124 ostaminen Norrbyn kylässä sijaitsevan kiinteistön Vesterbacka 2:125 ostaminen Norrbyn kylässä sijaitsevan kiinteistön Vestergård 2:125 ostaminen Asemakaavan muuttaminen Bläsnäsin (14) kaupunginosan korttelin 19 tonteilla sekä osalla katu-, liikenne-, virkistys-, uimaranta- ja vesialueita Asemakaavan muuttaminen Etelä-Keskustan kaupunginosan korttelin 14 tontilla 3 Paraisilla Iniön majakan ranta-asemakaavaehdotus Korttelin 226 ja virkistysalueen asemakaavan muutos Klockarbergenin kaupunginosassa Nauvossa Asemakaavan muuttaminen korttelille 15, osalle kortteleita 18 ja 22 sekä katualueelle ja osalle puistoaluetta Österbyn kaupunginosassa Paraisilla Asemakaavan muuttaminen Valoniemen (35) kaupunginosan korttelin 4 tontin 4 ja korttelin 9 tontin 1 välisen katualueen osalta Eteläsaariston osayleiskaavan osan muuttaminen Paraisilla, osa tilasta Sorpo Norrgård Peimarin koulutuskuntayhtymän perussopimus sekä sopimus koulutusyhteistyön järjestämisestä Hallintosäännön tarkistaminen» KAUPUNGINHALLITUS Varsinais-Suomen yhteismarkkinointi - osallistuminen hankkeeseen Vuokra-asuntotyöryhmän raportti ja Länsi-Turunmaan Vuokratalot Oy:n perustaminen sekä hallinnointi Länsi-Turunmaan kaupungin suoraan omistamien asuntojen vuokrataso Oikaisuvaatimus Axel Öhman Oikaisuvaatimus Elinor Fagerlund Oikaisuvaatimus Jenny Törnqvist ja Dick Söderman Oikaisuvaatimus Martin Österman ja Christa Stenwall Oikaisuvaatimus Anders Michelsson Oikaisuvaatimus Mikael Grannas Oikaisuvaatimus Oscar Eksten Oikaisuvaatimus Susanna Hottinen ja Magnus Österman Oikaisuvaatimus Tuula Söderman ja Christer Söderman Paikallinen sopimus sosiaalipäivystyksen takapäivystyksestä Sosiaali- ja terveydenhuollon kokeilulain mukaiseen yhteistoimintaan osallistuminen Lausunto Kårkullan kuntayhtymän vuosien taloussuunnitelmaa varten Eron myöntäminen matkailupäällikkö Bo Lindholmille alkaen Länsi-Turunmaan elinkeinoasiamies Eri lautakuntien, jaostojen ym. viranomaisten pöytäkirjojen tiedoksi merkitseminen Kaupungininsinöörin valitseminen Ympäristölautakunnan päätöksen 214/2010 kumoaminen Turun hallinto-oikeuden päätös koskien Länsi-Turunmaan rakennusjärjestyksestä tehtyä valitusta MUUTOSTEN MERI Mikä kuuluu saaristoon? Mikä taas on tälle vierasta? Onko mikään lopulta alkuperäistä? Eikö meri aina luo yhteyksiä saarelta toiselle ja maailmalle? KESKUSTELU klo Saaristokeskus Korpoström Kysymyksiä muutoksesta ympäristön ja yhteisön, luonnon ja kulttuurin yhteiselossa saaristossa: Mitä merkitsee alkuperäisyys ja paikallisuus, mitä taas vieras ja ulkopuolinen? Miten muutos voidaan ymmärtää positiivisena potentiaalina, ja mitä tämä tarkoittaa suhteessa esim. luonnonsuojeluun, eliölajien monimuotoisuuteen, omavaraisuuteen ja yhteisön elinehtoihin. Keskustelua alustamassa mm. taiteilija Elin Wikström, meribiologian professori Erkki Leppäkoski ja tulevaisuuden tutkija Katriina Siivonen. Tilaisuus on yleisölle avoin. Ilmainen bussikuljetus Turun ja Korpoströmin välillä. KESKUSTELUSARJA tuo yhteen taiteen, tieteen ja arjen näkökulmia saariston tulevaisuuteen. Seuraavat tilaisuudet: ekonomia: verkot tulevaisuuteen ( ) (est)etiikka: luonnon kohtaamisesta (maaliskuu 2011) Sarjan järjestää Contemporary Art Archipelago (CAA) yhteistyössä Åbo Akademin, Turun yliopiston, Biosfäärialueen ja Saaristokeskus Korpoströmin kanssa. Contemporary Art Archipelago (CAA) on kansainvälinen Turun saaristoon keskittyvä nykytaidehanke, jonka näyttely levittäytyy saaristoon kesä-syyskuussa 2011 osana Turku 2011 kulttuuripääkaupunkiohjelmaa (päävastuutaho Länsi-Turunmaan kaupunki). Tarkempia tietoja ohjelmasta ja bussikuljetuksesta: Taru Elfving /

3 3 ELOKUU 2010 Folken mietteitä ä Folkhälsan-talo tiennäyttäjänä Turunmaan Folkhälsan-talo on valmis. Paraisten Munkvik on nyt saanut uuden ja komean käyntikortin, joka tuo mukanaan paljon uutta ja myönteistä Länsi-Turunmaalle ja toivottavasti koko seudulle. Paraisten Folkhälsan-talo on yksi lenkki Folkhälsanin visiossa Folkhälsan-talon rakentamiseksi kaikille Suomen ruotsinkielisille alueille. Meillä talo tarjoaa ikäihmisille ja muille erilaisia palveluita tarvitseville asumista joko yksityisomisteisissa asunnoissa tai vuokra-asunnoissa sekä osaston, josta kaupunki ostaa asumispaikkoja asukkaille, joilla on erilaisia erityistarpeita. Talossa kohtaavat myös eri sukupolvet, sillä samassa talossa toimii myös päiväkoti. Kaupunki mahdollisti rakennushankkeen kustantamalla terapia-altaan, joka toivon mukaan tuo asukkaille uusia mahdollisuuksia erilaisiin terveyttä edistäviin aktiviteetteihin. Yleisesti ottaen Folkhälsan-talosta tulee muodostumaan kohtauspaikka, jossa talon asukkaiden ja ympäröivän yhteisön terveyttä ja elämänlaatua edistetään erilaisin aktiviteetein. TALO ON LÄNSI-TURUNMAALLE monella tapaa onnenpotku. Tarvitsemme uusia asumismuotoja kasvavalle ikääntyvien joukolle. Lisäksi tarvitsemme yksityistä täydentäjää kaupungin omille hoitopaikoille ja asumisyksiköille. Talo on Bröcklska stiftelsen -säätiön Vapparintielle rakentamien asuntojen ohella hyvä esimerkki siitä, miten eri toimijat voivat tehdä yhteistyötä palveluiden ja turvan luomiseksi asukkaille. Toinen hyvä esimerkki on Houtskarin eläkeläisyhdistys, joka on vastannut useista panostuksista ikäihmisten asumiseen Houtskarissa. Meillä on edessämme kasvava tarve erityyppisille senioriasunnoille, joissa palvelut ovat helposti saavutettavissa. Tämä on seurausta siitä myönteisestä suuntauksesta, että ihmiset elävät yhä pitempään. Hyvinvointi yhteiskunnassa on lisääntynyt, ja yhä useammat voivat ja haluavat valita omanlaisia vaihtoehtoja ja päättää itse täysivaltaisesti, miten ja missä asua elämän eri vaiheissa, vaikka se sitten maksaisi enemmän. YHTEISKUNTA ON AINA hoidon saannin ja hyvän asumisen viimeisenä turvaajana myös asukkaiden terveyden pettäessä, mutta asukkaiden kannalta on sitä parempi, mitä enemmän vaihtoehtoja on tarjolla. Tämän vuoksi Folkhälsan-talo on lämpimästi tervetullut Länsi-Turunmaalle ja tämän vuoksi toivotamme kaikki yksittäiset ja yksityiset aloitteet tervetulleiksi myös tulevaisuudessa. = = Folkhälsantalo Paraisilla. Kuva: Otto Ilmonen PARAISTEN FOLHÄLSANTALO Paraisten Munkvikeniin pian valmistuvassa Folkhälsantalossa on tarjolla palveluja ja toimintaa kaikenikäisille. Palveluasuntojen, päiväkodin ja lounasravintolan lisäksi taloon valmistuu mm. terapia-allas. Länsi-Turunmaan kaupunki omistaa terapia-altaan ja altaan yhteyteen kuuluvat tilat. Terapia-allas on kaupungin taholta yksi viime vuosien suurimmista yksittäisistä satsauksista ennalta ehkäisevään ja terveyttä edistävään toimintaan. Terapia-altaassa on mahdollista järjestää monipuolista toimintaa kuntalaisille, vauvauinneista ja uimakouluista vesijumppaan. Altaan veden lämpötila pidetään noin 30 asteessa, ja vedenpinnan tasoa pystytään säätämään toiminnan tarpeiden mukaan. Terapia-allas otetaan käyttöön hieman muita tiloja myöhemmin, toiminta tiloissa alkaa syksyn kuluessa. Kaupunki pyrkii järjestämään allasosaston vuokrauksen ja toiminnan yhteistyössä paikallisten yrittäjien kanssa. Kiinnostuneet tahot voivat ottaa yhteyttä sosiaali- ja terveysjohtaja Otto Ilmoseen. Haluatko ilmoittaa Nyttissä? Seuraavat ilmoitukset ovat maksuttomia: - yhdistysten ilmoitukset - Yritykset voivat ilmoittaa tiedotuslehden paikallisosiossa kulttuuritapahtumista, joita ne järjestävät tiloissaan (esim. konsertit, näyttelyt, musiikki-illat) - Yksityishenkilöt voivat julkaista ns. pikkuilmoituksia Nyttissä (halutaan ostaa, myydä jne.) Ota yhteyttä: Parainen: Kirsti Mecklin, puh Nauvo: Annemo Palmroos-Broos, puh Korppoo: Tarja Santavuori-Sirkiä, puh Houtskari: Petra Öhman, puh Iniö: Åsa Knuts, puh Sähköposti: Lisätiedot: Anne-Maarit Itänen, puh Yritysilmoitukset - Niissä Paraisten Kuulutuksissa, joiden välissä Nytt jaetaan, on yrityksille oma ilmoituspalstansa, Saariston Palveluruutu. Ilmoitusmoduuli, jonka koko on 40 x 50 mm (väri-ilmoitus) maksaa 30 euroa + alv 22 %. Yhteydenotot: Ulf Bergman, (02) , ulf. Ilmoitusaikataulu 2010: Nytt 7 ilmestymispäivä Nytt 8 ilmestymispäivä Nytt 9 ilmestymispäivä Nytt 10 ilmestymispäivä aineistopäivä kl. 16 aineistopäivä kl. 16 aineistopäivä kl. 16 aineistopäivä kl. 9 Haluatko tilata Nyttin sähköisenä? Voit saada Nyttin lähetettynä myös sähköpostiisi pdf-muodossa. Tilaa sähköinen Nyttisi Anne-Maarit Itäseltä (anne-maarit. Nytt löytyy myös kaupungin kotisivuilta (www.lansi-turunmaa. fi) ja sitä jaetaan ilmaiseksi kaikissa aluekonttoreissa, kaupungintalon infossa ja kirjastoissa.

4 4 Etsivän nuorisotyön tehtävänä on auttaa niitä alle 29-vuotiaita nuoria, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella ja jotka tarvitsevat tukea tavoittaakseen julkisen sektorin palvelut tai jotka tarvitsevat tukea kiinnittyäkseen tarjolla olevaan palveluun tai jotka ovat vaarassa syrjäytyä. Kuvassa Aktivan toiminnanjohtaja Jenni Lindroos. Aktiva muuttaa Grankullankadulle Aktiva-nuorisopaja muuttaa elokuun aikana Grankullankatu 8:aan. Muuttokuorma siirtyy Runebergin tuvalta Kirkkosalmen rannassa Paraisten keskustassa tuttuun puutaloon Parsbyssä, äitiys- ja lastenneuvolan aikaisempiin tiloihin. Muuton ansiosta nuorisopaja voi laajentaa ja tehostaa toimintaansa. Länsi- Turunmaan kaupunki sai ylimääräisen valtionavustuksen uuden ohjaajan palkkaamiseen. Uuden ohjaajan tehtävänä on käynnistää uusi luova työpaja, jossa tehdään esim. puutöitä, kunnostetaan huonekaluja, harjoitetaan kädentaitoja ja hyödynnetään erilaisia kierrätysmateriaaleja. SYKSYSTÄ LÄHTIEN panostetaan myös etsivän nuorisotyön tehostamiseen. Tämä on mahdollista opetusministeriöltä saadun määrärahan turvin, joka on myönnetty etsivän nuorisotyön ohjaajan palkkaamiseen. Opetusministeriön ohjeen mukaan etsivän nuorisotyön tehtävänä on auttaa niitä alle 29-vuotiaita nuoria, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella ja jotka tarvitsevat tukea tavoittaakseen julkisen sektorin palvelut tai jotka tarvitsevat tukea kiinnittyäkseen tarjolla olevaan palveluun tai jotka ovat vaarassa syrjäytyä. ETSIVÄN NUORISOTYÖN OHJAA- JAN sijoituspaikka on Aktiva-nuorisopaja, mutta hän tekee yhteistyötä myös muiden nuoriso-ohjaajien kanssa. Ohjaajan kuuluu työssään käydä kaupungin nuorisotiloissa. Ohjaaja toimii myös yhteistyössä perusopetuksen ja toisen asteen oppilaitosten sekä tarvittaessa ammattikorkeakoulujen kanssa. Tarkoituksena on yhteyden saaminen nuoriin jo opiskeluaikana, jotta vältytään tarpeettomilta opintojen keskeyttämisiltä; tarvittaessa ohjaaja auttaa nuoria löytämään alansa tai paikkansa koulutusjärjestelmästä tai työmarkkinoilta. Työhön liittyy paljolti nuorten yksilöllinen ohjaaminen sekä opiskelu- ja työmahdollisuuksiin vaikuttavien taustatekijöiden kartoittaminen. Tavoitteena on laatia nuoren tulevaisuutta koskeva suunnitelma yhdessä nuoren kanssa. TÄLLÄ HETKELLÄ HAKU molempiin ohjaajan tehtäviin on käynnissä. Hakuaika päättyy elokuun viimeisenä päivänä. Ohjaajat palkataan ensi alkuun yhdeksi vuodeksi. Työsuhteiden mahdollinen jatko riippuu nuorten työllisyystilanteesta ja rahoituksen järjestymisestä. Entuudestaan Aktiva-nuorisopajassa työsentelevät toiminnanohjaaja ja ohjaaja. Aikaisempaan tapaan jatketaan myös Starttipajaa nuorille, jotka tarvitsevat hieman ylimääräistä tukea etsiessään itselleen sopivaa ammattia tai koulutusta. Myös henkilökohtainen neuvonta jatkuu entiseen malliin. Nuorisopajan henkilökunta on lisäksi saanut kesäkuusta lähtien vahvistusta osa-aikaisesta sosiaalityöntekijästä. Teksti: Helena Smirnoff

5 5 ELOKUU 2010 HALUATKO ILMOITTAA NYTTISSÄ? Voit olla yhteydessä tiedotussihteeri Annemo Palmroos-Broosiin, puh tai sähköposti: lansi-turunmaa.fi SUOMENKIELINEN SEURAKUNTATYÖ NAUVOSSA Nagu kapellförsamling järjestää: Su klo 11 Ehtoollisjumalanpalvelus kirkossa, kanttori Björn-Olof Mårtenson. Su klo 14 Jumalanpalvelus Seilin kirkossa, Robert Ojala, Brita Holmström. To kl 18 Konsertti kirkossa Vox Silentii. Su klo 18 Jumalanpalvelus Seilin kirkossa, Kjell Granström, Björn-Olof Mårtenson. Syyskuu, katso lähemmin Nya Nagubladetista ja kylän ilmoitustauluista. Muita tietoja: Kristillinen viikkolehti: Väståbolands svenska församling tilaa Kyrkpressenin joka kotiin jossa on seurakunnan jäsen. Suomenkieliset kodit voivat kuitenkin vaihtaa Kyrkpressenin Uusi Tie lehteen soittamalla Kjell Granströmille, puh Pastorinkanslia on avoinna maanantaisin ja torstaisin klo 9-12, puh Uudet puhelinnumerot, leikkaa ulos: pastorinkanslia kappalainen, Kjell Granström kanttori, Ami Taulio diakoniatyöntekijä, Eeva Granström seurakuntamestari, Peter Österman taloussihteeri, Monica Forss SAARISTON SADONKORJUUJUHLA Nyt vielä nautimme kesästä ja auringosta, mutta pian on aika taas viettää Saariston Sadonkorjuujuhlia syyskuun kolmantena viikonloppuna. Sadonkorjuujuhlat järjestetään silloin samanaikaisesti Turunmaalla ja Ahvenanmaalla, josta koko juhlaidea on alun perin lähtöisin. Lauantaina Kemiössä ja Nauvossa on toripäivä ja sunnuntaina Avoimet Ovet kutsuvat useammassakin kohteessa kummallakin paikkakunnalla. Markkinat ovat avoinna klo Musiikista vastaavat Nauvossa Arne Alligaattori & Djungeltrumman sekä Kemiössä Sotta & Pytty. Yleisön toivomuksesta kuulemme tänä vuonna myös pelimannimusiikkia, jota meille tarjoavat Kemiössä Taalintehtaan Hanurikerho ja Nauvossa Spelmanslaget Sydwest. Niin vanhat kuin uudetkin myyjät ovat tervetulleita mukaan markkinoille myymään tuotteitaan. Lähituotetuista elintarvikkeista kuten lihasta, kalasta, hunajasta, omenoista, omenamehusta, leipomuksista, vihanneksista ja juureksista sekä erilaisista käsitöistä koostuva suuri tuotevalikoima tarjoaa kuluttajille antoisan markkinapäivän. Markkinoilla voit myös tutustua eläimiin, nauttia grillimakkarasta ja vohveleista, tavata tuttuja ja viettää muuten vaan mukavaa toripäivää. Lauantai-iltana voi Sadonkorjuujuhlia jatkaa seisovan pöydän ja elävän musiikin parissa Strofinnhova Gårdissa Kemiönsaarella, ravintola Bystrandissa Nauvossa tai ravintola Buffalossa Korppoossa. Sunnuntaina on Avoimet Ovet ympäri Turunmaata klo Paraisilla Stentorpissa voit seurata Putin ja Oban paimenkoiranäytöstä. Tammiluodon viinitilalla järjestetään opastettuja kierroksia ja viinituvassa voit nauttia lasillisen viiniä tai ostaa pullon mukaan kotiin. Grönroosin tilalla voit tutustua alpakoihin ja niiden hoitoon sekä hankkia pehmeitä alpakkatuotteita. Pysähdy Sattmarkin tilalla ja nauti herkullisista kotona leivotuista piirakoista ja juuri savustetusta kalasta. Vastaleivotun leivän tuoksu leijuu vastaan Pensar Sydistä, jossa saariston maukkaimman näkkileivän tekijä Eva opastaa leivän leipomisen salaisuuksiin. Nauvossa voit poiketa vanhaan meijeriin tapaamaan Jari-Mattia ja kokeilla vaikka lasinpuhallusta hänen Hippoglass yrityksessään. Toki voit pelata varman päälle ja ostaa valmiita lasituotteita hänen ateljeestaan. Täältä voit jatkaa matkaa Korsnäsin Östergårdiin tapaamaan lampaita ja hevosia sekä samalla maistamaan tilalla valmistettua seljankukkamehua. Tackorkin marja & vihannestilalla voit kierrellä Margotin opastamana ja tutustua hake- ja viljantuotantolaitteisiin. Lapset voivat sillä aikaa ajella polkutraktoreilla. Korppoossa Hotel Nestor tarjoaa kaikkea aina perunapainannasta jousipyssyjen ja leijojen rakentamiseen, lisäksi heinähyppelyä, musiikkia ja taidetta sekä vastapaistettuja vohveleita, omenamehua, lihatuotteita sekä paljon muuta. Kemiönsaarella voit vierailla Westersin puutarhassa Kiilassa, nauttia kevyestä kurpitsakeitosta ja samalla oppia kaiken laillisesta kotipoltosta. Täältä löydät yrttejä, hunajaa, omenoita ja Sara Ilveskorven lasitaidetta. Westankärr Gårdissa voit kahvitella kunnostetussa tallissa, ostaa lampaanlihaa ja taljoja sekä seurata paimenkoirien työskentelyä. Bjärkas Gård tutustuttaa sinut jännittävään golfin maailmaan. Sieltä voit myös tilata etukäteen loimulohta, jos nälkä yllättää. IngeMayn savenvalantapajassa voit kokeilla oman saviruukun dreijausta tai ostaa valmiita ihastuttavia sinisen, vihreän ja vaaleanpunaisen sävyisiä saviastioita. Eugenia-jahdilla Kalkholmenin rannassa voit kokeilla solmujen tekoa ja sen jälkeen maistella Charlottan maukkaita Västanfjärdin leivoksia. Strömman kanavan kupeesta löydät MaCirquen, jossa tarjotaan yoruba-piirakkaa ja ihania tuoksukynttilöitä pimeneviin syysiltoihin. Gundby Gårdissa tapaat kolme naishenkilöä, joista Leena opastaa sinua vanhojen kirjontatöiden näyttelyssä ja samalla voit bongata eri puulajeja ja voittaa palkinnon. Hopeaseppä Henna esittelee korusarjansa ja Heidi kertoo kaiken huonekaluverhoilusta. Viimeisenä, vaan ei vähäisimpänä kohteena on Iloinen Lammas Mattbölessä. Siellä vaalitaan kulttuurimaisemaperinteitä ja harrastetaan pienimuotoista Irish Cob hevoskasvatusta, lisäksi tilalta löytyy myös lampaita, kanoja ja vuohia. Tämä on pieni läpileikkaus siitä, mitä tämän vuoden Sadonkorjuujuhlat tulevat tarjoamaan. Linja-auto Turusta Sadonkorjuujuhlille: 6600 Tiedustelut: Anne Lindroos, puh / Tervetuloa Sadonkorjuujuhlille! PRO5(.< 2ODYLQ 0DUNNLQDW PRO5(<=6 WDFN NLLWRV 2/2)60$5.1$'(1, 1$*8 7DFN WLOO (U DOOD VRP VWlOOGH XSS RFK KMlOSWH WLOO PHG DUUDQJHPDQJHQ NULQJ 2ORIVPDUNQDGHQ 7RUJI UVlOMDUH I UHWDJDUH I UHQLQJVDNWLYD RFK VWDGHQV SHUVRQDO ELGURJ PHG PnQJD LGHU VRP JMRUGH SURJUDPXWEXGHW ULNW RFK PHG HQ KHO GHO DUEHWVWLPPDU 5RVLV WHDWHUJlQJ À[DGH KDVWLJW HQ ÀQ I UHVWlOOQLQJ VRP KDU InWW P\FNHW EHU P ) UVDPOLQJHQ EM G Sn HQ ÀQ NRQVHUW L PHGHOWLGD DQGD L 1DJX N\UND 9L WDFNDU lyhq YnUD ELGUDJVJLYDUH 2/$9,10$5..,1$7 1$89266$ 6YHQVND.XOWXUIRQGHQ RFK 9lVWnERODQGV VWDG.LLWRV WHLOOH NDLNLOOH MRWND ROLWWH PXNDQD MD DXWWDPDVVD 2ODYLQPDUNNLQRLGHQ 3UR 1DJX U I MlUMHVWHO\LVVl.LLWRV WRULP\\MLOOH \ULWWlMLOOH \KGLVW\VDNWLLYHLOOH MD NDXSXQJLQ W\ QWHNLM LOOH MRWND RVDOOLVWXLYDW PRQLQ HUL LGHRLQ MD W\ WXQQHLQ MRWWD VDLPPH DLNDLVHNVL PRQLSXROLVHQ RKMHOPDWDUMRQQDQ.LLWRV 5RVLQ WHDWWHULSRUXNDOOH MRND KRLWL QRSHDOOD DLNDWDXOXOOD SDOMRQ NLLWRVWD VDDQHHQ WHDWWHULHVLW\NVHQ.LLWRV VHXUDNXQQDOOH MRND WDUMRVL KLHQRQ NRQVHUWLQ 1DXYRQ NLUNRVVD NHVNLDMDQ KHQJHVVl.LLWRNVHW P\ V PHLWl WXNHQHLOOH 6YHQVND.XOWXUIRQGHWLOOH MD /lqvl 7XUXQPDDQ NDXSXQJLOOH 3UR 1DXYR U\ MUINAISTULIEN YÖ Lauantaina 28. elokuuta klo KUNINGATAR BLANKAN JALANJÄLJISSÄ Osana Länsi-Turunmaan kulttuuriviikon antia opastettu kierros klo Nauvon kirkossa juuri ennen iltapäivän konserttia Blankan jalanjäljissä. Konsertissa yhteispohjoismaisen ROSENÖRN BAROKin kantaesitys tanskalisen Fuzzyn säveltämä Blanka sekä Telemannin nokkahuilukonsertto, solistina Sunniva Fagerlund. Ohjelman loppuosassa kuullaan Biberin, Purcellin ja Vivaldin sävellyksiä. Konsertin jälkeen yleisöllä on mahdollisuus ruokailla yhdessä kuoron kanssa Majatalo Martassa keskiaikaiseen tyyliin. KOKO PERHEEN JUHLA FRAMNÄSISSÄ Lasten ohjelmaa Aarteenetsintää, kasvomaalausta, ongintaa, hiekkalinnakilpailu ym.ym Ruokamyynti Makuelämyksiä Nauvon kansainvälisestä keittiöstä ja tietenkin meiltä saaristosta Ohjelma Yhteislaulua, tanssia ja musiikkia Muinaistulet sytytetään Tuliryhmä Poltteen tulishow Vapaa sisäänpääsy. Järjestäjinä Multiculti, NUF ja Länsi-Turunmaan kaupunki Jos haluat vaikuttaa tai tietää enemmän, ota yhteyttä Janette Lagerroos puh Taina Pohjanheimo puh tai Tove Dahlen puh vastaboland.fi MYRSKYLUODON MARTAT aloittavat syyskauden siivousasioiden merkeissä. Maria Carling tuote-esittelyllä klo 18 pienellä seurakuntatalolla. Enjon tuotteet ilman pesuaineita ja kemikaaleja. Tule tutustumaan. Tervetuloa mukaan iloiseen Marttatoimintaan! Kerromme mielellämme toiminnastamme: Tuula Laine Tuija Hongisto

6 6 HALUATKO ILMOITTAA NYTTISSÄ? Voit olla yhteydessä tiedotussihteeri Petra Öhmaniin, puh tai sähköposti: HOUTSKARIN KAPPELISEURAKUNTA Seurakunnan virasto on avoinna tiistaisin klo Muina aikoina sopimuksen mukaan. Virasto, puh Osoitteemme on Houtskarin kappeliseurakunta Näsby, Houtskari vt. kappalainen Harry S. Backström, puh , sähköposti: vt. diakonissa Hillevi Stenvall, vastaanotto tiistaisin klo 11 13, puh kanttori Dolores Frisk-Eriksson, puh taloudenhoitaja Regina Sjövall, puh , sähköposti: vahtimestari Jan-Olof Lindfors, puh MESSU TAI SANAJUMALANPALVELUS JOKA SUNNUNTAI KLO 11 Verkkosivustomme osoitteet: HOUTSKARIN YHTEISTYÖPARLAMENTTI Lauantaina 14. elokuuta klo Venemuseolla Houtskarin vakinaiset ja osa-aikaiset asukkaat, tervetuloa mukaan vaikuttamaan! Yhteistyövaltuuskunnan valinta Toiminnan suunnittelu Näsbyn kulttuuripolun suunnittelu Katsaus ajankohtaisiin kuntakysymyksiin ja informaatiota Houtskarin laajakaistahankkeesta apulaiskaupunginjohtaja Mikael Grannas Musiikista vastaa Parmas HALUATKO ILMOITTAA NYTTISSÄ? Voit olla yhteydessä tiedotussihteeri Åsa Knutsiin, puh tai sähköposti: INIÖN KIRJASTON AUKIOLOAJAT Kesäaika Torstaisin klo Perjantaisin klo Talviaika Keskiviikkoisin klo Torstaisin klo Perjantaisin klo INIÖ SKOLA Lukuvuosi käynnistyy tiistaina klo TAPAHTUMAKALENTERI HOUTSKARI Elokuu Messu tai sanajumalanpalvelus kirkossa joka sunnuntai klo (ellei toisin ilmoiteta). La Yhteistyöparlamentti Venemuseolla klo Musiikista vastaa Parmas. La Duo Parmas kutsuu tanssiin klo GrillCafé Skageniin. La Läskiä ja perunaa Mossalan lomakeskuksessa alkaen klo Rauno Laakso vastaa musiikista. Ennakkotilaukset puh /Minna Laine. Läskiä ja perunaa party Mossalan Lomakeskuksessa alkaen klo Tule ja nauti Houtskarin perinneruokaa Rauski Laakson tahdittamana. Ennakkovaraukset puh , Minna Laine. Ke Käsityötaidon päivä. Saaristomuseolla klo Punamullan valmistusta Curation Marianne Hemgårdin opastuksella. Marianne neuvoo ja vastaa erilaisiin korjausrakentamista koskeviin kysymyksiin. Järj. Houtskarin kulttuurikilta ja Curatio korjausrakentamisyhdistys Sushi-viikonloppu GrillCafé Skagenissa. La Iniöläisten ja houtskarilaisten tapaaminen La Muinaistulien yö Trollbergin purjehdus Medelbyssä, Korsnabbassa. Venekerhon lipunlasku auringon laskiessa. Muinaistuli lautalla. Ruokaa ja juomaa ravintola Emmassa. Järj. Houtskarin venekerho ja ravintola Emma. Su Lasten museopäivä Saaristomuseolla klo Syyskuu Ke 1.9. Björkö Handel viettää 30-vuotisjuhlaansa. Kahvi- ja kakkutarjoilu. Ke 1.9. Houtskarin torikilta kutsuu jäsenkokoukseen klo Roteniin. La 4.9. Äyriäisten ilta tanssin lomassa. Ljungheda klo Ilmoittaudu viimeistään klo 13 mennessä Björkö Handeliin, puh , jos haluat ruokailla. Tanssia Benexin tahtiin klo 21 alkaen. Järj. Skärgårdens Vänner. FOLKHÄLSAN I INIÖ RF Jalkahoitoa yhdistyksen jäsenille Terveystalolla. Ajanvaraukset arkisin klo 9 10 puh /Nina Grandell. Jalkahoito järjestetään Iniön terveysaseman ja jalkahoitaja Pirjo Korven välisenä yhteistyönä. INIÖLÄISTEN JA HOUTSKARILAISTEN TAPAAMINEN Iniön ja Houtskarin nuoret kokoontuvat tänä vuonna Houtskariin lauantaina Ilmoittautumiset Rita Björklundille, puh KEISTIÖN KYLÄTOIMIKUNTA Markkinat Keistiön koululla klo Keittotarjoilu ja myyntiä. Järj. Keistiön kylätoimikunta MUINAISTULIEN YÖ Muinaistulet sytytetään kaikissa kylissä. HALUATKO ILMOITTAA NYTTISSÄ? Voit olla yhteydessä tiedotussihteeri Tarja Santavuori-Sirkiään, puh tai sähköposti: Korppoon palvelutoiminnot haluaa kiittää kaikkia Korppoossa Nyhemin alueella ja Sateenkaaressa asuvia kärsivällisyydestä sekä Sateenkaaren henkilökuntaa, joka on joutunut tekemään ylimääräistä työtä asukkaiden turvallisuuden varmistamiseksi Nyhemin räjäytystöiden aikana. Kaikkien on hyvä muistaa, että kaiken tämän kaaoksen jälkeen horisontissa näkyy jo valoa. Lämmin kiitos vielä kerran! KORPPOOSSA TAPAHTUU ELOKUUSSA 2010 ELOKUU Camera Obscura -kurssi, Korpoströmin Saaristokeskus Konungsskärin risteily, Korpoströmin Saaristokeskus Muinaistulien yö, Buffalo / Korpoströmin Saaristokeskus / Rumar Strand ELOKUU 2010 NORRSKATASSA klo MUINAISTULIEN YÖTÄ juhlitaan Heimdalissa. Ork. ESA SALMI & EFEKTI klo NÄLKÄPÄIVÄ! SPR:n Nälkäpäiväkeräyksen hyväksi myytävänä hernekeittoa, lettuja ja kahvia pyöreään hintaan 10 euroa. Tervetuloa syömään! Keräys järjestetään Seagullin myymälän pihalla. LÄNSI-TURUNMAAN SYDÄNYHDISTYS Sydännurkka on Länsi-Turunmaan Sydänyhdistyksen kuukausitapaaminen, joka kokoontuu Korppoossa klo 17, paikka Kommunalgården. Sydämellisesti tervetuloa tutustumaan yhdistyksemme toimintaan ja kuulemaan ajankohtaisia sydänuutisia. Länsi-Turunmaan Sydänyhdistys ry VÄSTRA ÅBOLANDS HJÄRTFÖRENING Västra Åbolands Hjärtförenings månadsträff heter Hjärthörnan som träffas den 20 september 2010 kl. 17 i Korpo Kommunalgården. Alla är hjärtligt välkomna att bekanta sig med föreningens verksamhet. Västra Åbolands Hjärtförening rf KORPO PENSIONÄRER RF Yhdistys aloittaa syksyn toiminnan kuukausitapaamisella NORRSKATAN KOULULLA tiistaina 14. syyskuuta klo Lähdemme Norrskataan lautalla. Vanhan ajan arpajaiset kylätoimikunnan hyväksi, voittoja otetaan kiitollisina vastaan. Kevyttä ohjelmaa ja kahvitarjoilu. Sopikaa keskenään kimppakyydeistä. Vanhat ja uudet jäsenet ovat SYDÄMELLISESTI TERVETULLEITA! Hallitus KESÄTANSSIT Perinteiset kesätanssit, musiikista vastaa Korpo Spelmanslag, klo Korppoon Kommunalgårdenissa. Kahvitarjoilu, arpajaiset ja Kohtalon tango. Järj. Korpo Marthaförening rf

7 ELOKUU Kuningatar Blankan jalanjäljillä -kiertue Länsi-Turunmaalla Kuningatar Blankan elämäntarina sisältää huikeita käänteitä, arvoituksia ja dramatiikkaa. Hänen hahmonsa on kiehtonut taitelijoita läpi vuosisatojen ja muun muassa Rida, rida, ranka -lastenlorusta on Ruotsissa arkistoitu yli satoja versioita. Blankan kruunu on myös Länsi-Turunmaan vaakunassa ja yhteinen tunnus saaristokaupungille. Rosenørn Barok kantaesittää Länsi-Turunmaan kiertueella uuden teoksen, Blanka, jonka on säveltänyt tanskalainen säveltäjä Fuzzy (www.fuzzy.dk). ROSENØRN BAROKIN KONSERTIT: klo 19 Blankan pidot Juhlakartano Kappelinrannassa Kappelinrannan juhlakartanossa järjestetään keskiaikaiset Blankan pidot torstaina Rosenørn Barokin ja nokkahuilisti Sunniva Fagerlundin tarjoileman musiikillisen menun lisäksi ohjelmassa on keskiaikaiset syömingit. Muinaisemäntä Marja Hartola on valmistanut yleisölle keskiaikaisen aterian ja kertoo keskiajan ruoka- ja juomatavoista. Arkkitehti-tiedetoimittaja Aaro Söderlund johdattelee vaimonsa Ulla-Maijan kanssa kuulijat Blankan aikaan ja selvittää valkoisen daamin arvoitusta ja miten Blankan kultaiselle kruunulle kävikään. Liput maksavat ennakkoon 20 /lapset 4-12 v. 10, ovelta 25/15 ja sisältävät ruokatarjoilun. Blankan pidot on ainutlaatuinen tilaisuus tutustua upouuteen Juhlakartano Kappelinrantaan, joka tilaisuuden myötä avaa ensi kertaa ovensa yleisölle. Paikkoja on rajoitetusti, joten liput kannattaa varata ajoissa. Lippuja myyvät www. NetTicket.fi ja PIF-tipstjänst alkaen klo (konsertti 17 18) konsertti ja kantaesitys Kuningatar Blankan jalanjäljillä, Nauvon kirkko Kiertue huipentuu Muinaistulten yönä lauantaina klo Nauvon kirkossa pidettävään konserttiin, jossa kantaesityksensä saa tanskalaisen säveltäjä Fuzzyn uusi teos Blanka. Konsertti alkaa kohotahdilla klo Nauvon kirkossa, jolloin Tove Eriksson esittelee Nauvon kirkkoa. Konsertissa esiintyvät Rosenørn Barok solistinaan nokkahuilisti Sunniva Fagerlund ja konsertissa kuullaan Telemannia, Biberiä, Purcellia ja Vivaldia. Liput 6. Konsertin jälkeen on kaikille avoimet jatkot Casa- Blankassa, eli Majatalo Martassa, jossa on mahdollista nauttia keskiaikaisesta tarjoilusta. Konsertti järjestetään yhteistyössä Nauvon seurakunnan, Pro Nagu- ja Multiculti-kulttuuriyhdityksen kanssa. Rosenørn Barok: Rosenørn Barok on kesällä 2009 perustettu pohjoismainen kuuden muusikon yhtye, jonka soittajat tulevat Tanskasta, Ruotsista ja Suomesta ja ovat erikoistuneet barokkimusiikin esittämiseen alkuperäisin instrumentein. Yhtyeen kotipaikka on Kööpenhamina, ja nimensä yhtye on saanut harjoituspaikkansa, Tanskan Radion entisen päärakennuksen osoitteen, Rosenørn Alléen mukaan. Yhtyeen muusikot ovat opiskelleet vanhaa musiikkia Tanskan Kuninkaallisessa Konservatoriossa ja soittavat aktiivisesti barokkiyhtyeissä ja -orkestereissa Tanskassa ja Etelä-Ruotsissa. Yhtye on esiintynyt muun muassa Stockholm Early Music- ja Vanløse Barokfestivalilla ja tanskalainen Levende Musik i Skolen-organisaatio on valinnut yhtyeen tulevan lukukauden koulukonserttiyhtyeeksi. Tulevana syksynä Rosenørn Barok esiintyy Paraisilla I Barockens labyrinter festivaalilla sekä Musik i Tidefestivaalilla Tanskan Skanderborgissa. Yhtyeen muusikot: Ida Lorenzen (dk) ja Julia Dagerfelt (se), barokkiviulu, Liisa Tuomaala (fin), barokkialttoviulu, Joakim Peterson (se), violone, Jonas Nørgaard (dk) cembalo ja Dohyo Sol (se) luuttu.

8 8 Su 5.9. HALUATKO ILMOITTAA NYTTISSÄ? Voit olla yhteydessä tiedotussihteeri Kirsti Meckliniin, puh tai sähköpost: LÄNSI-TURUNMAAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA, PARAISTEN KIRKKO Su klo 12 Konfirmaatiomessu Toim. Juho Kopperoinen, Pentti Selin, Tomi Satomaa, Kaisa Takkula Su klo 12 Sanajumalanpalvelus Toim. Juho Kopperoinen, Tomi Satomaa Ma klo 19 Konsertti Paraisten kirkossa Jari Parviainen, basso, Kalevi Kiviniemi, urut Ke klo Sanan, rukouksen ja ylistyksen ilta Agricola-kappelissa Su klo 12 Messu Toim. Juho Kopperoinen, Tomi Satomaa klo 10 Messu Toim. Kristiina Saloniemi, Tomi Satomaa Ke 8.9. klo Sanan, rukouksen ja ylistyksen ilta Agricola-kappelissa Su klo 12 Messu Toim. Juho Kopperoinen, Tomi Satomaa Su klo 12 Messu Toim. Kristiina Saloniemi, av. Juho Kopperoinen, Tomi Satomaa Perhekahvila Barbatula on avannut ovensa kesätauon jälkeen! Kahvila on avoinna joka keskiviikko klo Perhekahvila Barbatula sijaitsee Paraisilla Perhetalo Ankkurin tiloissa, Uurnalehdontie 4 (samassa rakennuksessa toimii myös äitiys- ja lastenneuvola). Sisäänkäynti rakennuksen keskeltä, tervetuloa! Lisätietoa nettisivuiltamme SY YSLUKUKAUSI 2010 ON ALKANUT ÅBOLANDS HANTVERKISSA Käsityökeskusken kudontatupa avoinna ma , ti-to 9-15, pe klo10-18 Syyskauden avaus käsityökeskuksessa, sinisessä talossa, Lukkarinkujalla Paraisilla - kahvitarjoilu. - Syksyn ohjelma esitellään. - Kerrotaan tarinamatto-hankkeesta. - myytävänä käsityöpaketteja. - Kaikki materiaalit -10%. - Päivän aikana tilatut loimet materiaalin hintaan. TO klo Ruukkuja betonista kurssimaksu 20 + materiaali. Osallistujalla tulee olla omat valumuotit. Tarkemmat ohjeet löydät kotisivuilta. Ilmoittautumiset (02) tai kotisivujen kautta. VIELÄ MUUTAMA VAPAA PAIKKA KÄSITYÖKOULUUN - Käsityökoulu alkaa viikolla 36. Ota yhteyttä Erna Eloon (02) Suomenkielinen ryhmä kokoontuu torstaisin klo Lisätietoa yhdistyksen kotisivuilta

9 ELOKUU » TERVEYSASEMAT Paraisten terveysasema Vapparintie 15 A, Parainen Puhelin: Päivystysvastaanotto joka päivä klo 8-22, puhelinyhteys toivottava, puh Puhelinneuvonta, sairaanhoitaja, arkisin klo 8 16, puh Ajanvaraus lääkärin tai sairaanhoitajan vastaanotolle arkisin klo 8 13 puh Nauvon terveysasema Kellotapulikuja 2, Nauvo Puhelin: Ajanvaraus lääkärin vastaanotolle arkisin klo 8-12 Sairaanhoitajan puhelinaika ti, ke ja pe klo 8 9 puh KOULUNALKU LÄHESTYY! Länsi-Turunmaan kaupungissa lukuvuosi alkaa tiistaina 17. elokuuta. Koulutyön alkamisajat käyvät ilmi tämän päivän Paraisten Kuulutuksissa julkaistusta ilmoituksesta. Tiedusteluihin vastaavat koulujen rehtorit. Yhteyttä voi ottaa myös koulutoimistoon, puh Koulukuljetusten osalta noudatetaan pääasiassa samaa järjestelmää kuin lukuvuonna Kaupungin verkkosivuilla on lisätietoja koulutaksien ja sisäisen koulubussiliikenteen reiteistä sekä liikennöitsijöiden yhteystiedot. Verkkosivuilla on myös palvelulinjojen ja kutsutaksien aikataulut. Lisätietoja koulukuljetuksista ja sisäisestä joukkoliikenteestä antaa liikenneassistentti Eivor Suominen, puh Korppoon terveysasema Mäntymäentie, Korppoo Puhelin: Ajanvaraus lääkärin vastaanotolle Sairaanhoidonvastaanotto Houtskarin terveysasema Näsby, Houtskari Puhelin: Päivystysvastaanotto (terveydenhoitaja) Terveydenhoitajan puhelinaika arkisin klo 9 11 Ajanvaraus lääkärin vastaanotolle arkisin klo 9 11 Terveyskeskuslääkäri on paikalla 1 2 päivää viikossa. Iniön terveysasema Norrby, Iniö Puhelin: Terveydenhoitajan puhelinaika arkisin klo 8 9 Työaikana terveydenhoitajaan saa myös yhteyttä numerosta Ajanvaraus lääkärin vastaanotolle terveydenhoitajalta arkisin klo 8 9. Lääkärin vastaanotto joka toinen viikko. Päivystävä lääkäri iltaisin, viikonvaihteessa ja pyhäpäivinä: Paraisten terveyskeskus, puh Kuivakäymälät ovat in! Kuivakäymälät ovat Länsi-Turunmaan kaupungin ympäristönsuojelutoimiston mielestä erittäin varteenotettava vaihtoehto haja-asutusalueiden jätteiden ja jätevesien käsittelyn kokonaisuutta ajatellen. Tänä päivänä löytyy monenlaisia eri kuivakäymälämalleja, ja melkein joka kohteeseen on löydettävissä sopiva ratkaisu. Kiinteistönomistajan ei tarvitse kovin paljon murehtia jätevesien käsittelystä ja vaatimusten täyttämisestä vuoden 2013 loppuun mennessä, jos hankkii kiinteistölleen ekologisen kompostikäymälän. VAIKKA YLEISESTI LUUL- LAAN, ei kunnon kompostikäymälästä tarvitse aiheutua haju- tai kärpäshaittoja, eikä niiden käyttö/hoito ole välttämättä lainkaan niin työlästä ja likaista. Ari Hakalan perheessä, nykyaikaisessa ok-talossa Korppoon Rumarissa on ollut käytössä kuivakäymälä jo 20 vuotta. Käymälähuone on rakennettu keskelle omakotitaloa siten, että jäteastia on sijoitettu kellarikerrokseen. Säiliöt päästään tyhjentämään kätevästi ulkokautta kottikärryllä kellarista. Hakalan käymälä on malliltaan ns. karusellikäymälä. Siinä on neljä lokeroa, jotka vuoronperään käännetään täytettäväksi sillä aikaa aikaisemmin täyttyneet säilöt saavat rauhassa kompostoitua. Eikö käymälä oikeasti aiheuta hajuja kärpäshaittoja? Kärpäsiä ei ole ollut, ei myöskään hajuhaittoja. Jatkuvatoiminen, vähän virtaa kuluttava tuuletin imee pois hajut wc-huoneestakin. Wc:n ilma on raikkaampaa kuin tavallisessa vesivessassa. No eikö jätesäiliön tyhjentäminen ole kovin vaivalloista? Tyhjennän yhden karusellikäymälän jätelokeron puolen vuoden välein. Siihen mennessä se jäte-erä on saanut maatua jo puolentoista vuoden ajan eli se on jo multaa. Puolen tunnin työ puolen vuoden välein, ei paha. MITÄ KUSTANNUKSIA kuivakäymälän käytöstä on ollut? Ei se muuta vaadi, kun kuivikkeen ostoa (jos omasta puuverstaasta ei aina ole sitä tarjolla) ja tuulettimen tarvitseman sähkönkulutus. Puhutaan hyvin vaatimattomista summista. Suositteletko kuivakäymälää omakotitaloihin? Olen itse ainakin hyvin tyytyväinen ratkaisuumme ja naapurikin on parhaillaan asentamassa samankaltaista karusellikäymälää omaan taloonsa. Jos taloon pystytään jättämään kellarikerrokseen tilaa suurelle kompostisäiliölle, niin on tämä ehdottomasti käytännöllinen, luontoystävällinen ja edullinenkin tapa hoitaa ok-talon jäteongelma haja-asutusalueella. Teksti: Petri Huovila» PÄIVYSTYS Päivystävä lääkäri öisin klo : Kunnallissairaalantie 20, Turku Puh. pöytäpuhelimesta Puh. matkapuhelimesta , » YRITYSNEUVONTA Yritysneuvoja Karl-Henrik Stuns, puh » RAKENNUSVALVONTA Rakennusvalvonnan toimisto, Rantatie 28, Parainen Avoinna: ma ke klo ja klo 13 16, to klo ja klo 13 17, pe klo ja klo Asiakaspalvelu Paraisilla: Tekninen asiakaspalvelusihteeri Ann-Kristin Rajamäki, puh Tiedot lupapäätöksistä Amy Peltonen, puh Asiakaspalvelu saaristossa: Tiedot lupapäätöksistä Annika Fagerström, puh » KIRJASTO Pääkirjasto Paraisilla Rantatie 28, Parainen Puh , lainaustoimisto tai Puh , neuvonta tai Aukioloajat: ma-to 11-20, pe 10-16, la 10-14, aattoina 10-3» ASIAKAS- JA NEUVONTAPALVELUT Kaupungin asiakaspalvelupisteissä neuvotaan ja autetaan kävijöitä kaikissa kaupunkia koskevissa asioissa. Kaupungin vaihde Kaupungintalon asiakaspalvelu, Parainen 1. kerros, Rantatie 28, Parainen, puh Aukioloajat: ma-ke torstai perjantai Nauvon aluekonttori Brinkastentie 1, Nauvo, puh Aukioloajat: ma-ke torstai perjantai Korppoon aluekonttori Korppoo, puh Aukioloajat: ma-ke torstai perjantai Houtskarin aluekonttori Houtskari, puh Aukioloajat: ma-pe Iniön aluekonttori Norrby, Iniö, puh Aukioloajat: ma-pe Nauvon kirjasto Urheilukuja 1 A, Nauvo Puh Aukioloajat: ma-ti 14 19, ke 10 15, pe 10 15, aattoina Korppoon kirjasto Verkan, Korppoo Puh Aukioloajat: ma , ti ja , to ja 13 16, pe ja aattoina suljetaan viim. klo 16 Houtskarin kirjasto Näsby, Houtskari, puh Aukioloajat: ma 16-19, ti 10-15, ke 13-19, pe Iniön kirjasto Norby, Iniö, puh Aukioloajat: Ke 11-15, pe 10-18

10 10 DET RÄCKER MED EN KVINNA MEN BEHÖVS MÅNGA MÄN Jack Vreeswijk med gitarristen Love Tholin Anders Grönroos med gitarristen Anders Östling to kl. 19 i Hotel Kalkstrand, Pargas. Jack Vreeswijk som är aktuell med skivan Jack Vreeswijk sjunger Vreeswijk besöker Finland för fyra konserter. Jack har tidigare uppträtt en handfull gånger i Finland och varje gång har mottagandet varit lika fantastiskt. Tillsammans med den lysande gitarristen Love Tholin trollbinder han publiken med egna tonsättningar till sin pappas Cornelis texter och med Cornelis både välkända och mindre kända visor. Efter 4 barnskivor, över 2000 barnkonserter och närmare 1000 viskonserter är det dags för Anders Grönroos första vuxenskiva. En del av sångerna har han spelat live i över 10 år och andra är helt nya. Sångtexterna är skiva av Peter Sandström och Anders. Anders har tonsatt. Det är vackert, roligt och eftertänksamt... Berätta Din historia om livet i skärgården! FÖSS, Finlands öar rf Suomen saaret ry, är en tvåspråkig medborgarorganisation med syftet att säkra framtiden för öborna och att förbättra deras levnadsvillkor. Under 2010 arbetar föreningen med att samla in minnen och berättelser från skärgården. Du kan skriva ner din historia helt fritt eller välja ett eller flera av följande teman: Konserten har underrubriken det räcker med en kvinna men behövs många män som syftar på att kvällen inleds med ett samtal med författarna Sanna Tahvanainen, Henrik Jansson och Peter Sandström. De läser texter och berättar om sitt skrivande. Anders Grönroos intervjuar och sjunger sånger till deras texter. Biljetter: Förbokade biljetter kostar 18 (stud. 12 ). Obokade 22 /14. GRUPPER, minst 6 personer, förbokat: 16 /person, (stud. 10 ). Biljetterna löses ut vid dörren. Boka biljetter på eller t /ÊS FMFLUSJDJUFUFO LPN t 4LPMNJOOFO t 'ÚSIÌMMBOEFU UJMM OÊSNTUB TUBE t )ÚHUJEFS t )ÊMTB PDI TKVLWÌSE GÚSS PDI OV t *OUFSOFU t 'ÊSEBOEFU GÚSS PDI OV t.buivtiìmmojoh t +BLU PDI ötlf t "OEMJHIFU t 4BNIÚSJHIFU PDI OÊUWFSL Boka senast 10.9, efter det är priset detsamma som för obokade biljetter! Så samla ditt gäng eller kom solo - och upplev en oförglömlig kväll! Arr. Estrad Finland & Väståbolands stad/kulturen. KALLELSE TILL LANTMÄTERIFÖRRÄTTNINGSSAMMANTRÄDE Onsdagen den 25 augusti 2010 kl påbörjas på fastigheten Kotiranta vägförrättning enligt lagen om enskilda vägar gällande fastigheterna Kotiranta och Blanka, FN:r Vid förrättningen behandlas ansökan gällande avlyftandet av upphörd samfälld väg på fastigheterna Kotirantas och Blankas område. Sakägares frånvaro från lagligen kungjort sammanträde, utgör inte hinder för utförandet av förrättningen. I Åbo Vill Du hellre berätta i form av intervju? Vi kan banda in och skriva ner Din historia Under sommaren kommer det runtom i skärgården att ordnas berättarverkstäder, där Du tillsammans med andra får minnas och berätta om skeenden i skärgården. Tag kontakt ifall Du eller Din förening/ditt byalag vill stå värd för en berättarverkstad! KUNGÖRELSE Val av medlemmar till gemensamma kyrkofullmäktige i Pargas kyrkliga samfällighet och Väståbolands svenska församlings församlingsråd för den nya fyraårsperiod som vidtar med ingången av år 2011 skall förrättas med början andra söndagen i november innevarande år. Med anledning av detta meddelas: 1. att från svenska församlingen väljs till gemensamma kyrkofullmäktige 20 medlemmar och till församlingsrådet 12 medlemmar. Om Du känner att du varken kan berätta eller skriva ner din historia kan Du skapa en minneslåda. En minneslåda är en slags visuell minneshistoria, dit Du kan samla olika föremål som anknyter till Ditt liv t.ex. foton och brev eller IPCCZ PDI BSCFUTGÚSFNÌM TPN MFLTBLFS ötlfoêu PDI HBSO Du bestämmer själv över lådans innehåll. 2. att valbar är en för kristen övertygelse känd konfirmerad medlem av församlingen, som har fyllt 18 år och har rösträtt i samma eller någon annan församling, som inte står under förmyndarskap och som har gett sitt samtycke till att uppställas som kandidat. Valbara till samfällighetens och församlingens förtroendeuppdrag är dock inte en tjänsteinnehavare. 3. att valmansföreningens stiftelseurkunder, särskilda för val av gemensamma kyrkofullmäktige och val av församlingsråd skall inlämnas till pastorskansliet i Pargas, Kyrkoesplanaden 3, senast den 15 september kl 16. Pastorskansliet är öppet vardagar, dock inte lördag, kl Från 2.9 även torsdagar kl 18-19, och den 15 september också kl Projektledare och kontaktuppgifte /JDPMF.BUUTTPO HTN F QP 1JB 1SPTU HTN F QPTU Blanketter för bildande av valmansförening, kandidats samtycke samt försäkran och ombudsmannens ansökan erhålls från pastorskansliet i Pargas samt kapellförsamlingarnas kanslier under kansliernas öppethållningstider. Projekten/Projektit Skärgårdsröster och Skärgården LVMUUVVSJQFSJOUÚ öob Svenska kulturfonden och Undervi Väståboland Henric Schmidt, valnämndens ordförande Berättelserna kommer bland annat att resultera i olika artiklar i tidningar och på nätet, samt undervisningsmaterial för skolor. Den som vill får delta anonymt.

11 10 Kerro Sinun tarinasi elämästä saaristossa! FÖSS, Finlands öar rf Suomen saaret ry, on kaksikielinen kansalaisjärjestö, jonka tavoitteena on tulevaisuuden turvaaminen ja elinolojen kohentaminen saarilla asuville. Vuoden 2010 aikana FÖSS haluaa kerätä muistoja ja kertomuksia saaristosta. Voit kirjoittaa kertomuksesi vapaasti tai valita seuraavista teemoista yhden tai useamman: t,vo TÊILÚ UVMJ t,pvmvnvjtupkb t 4VIUFJUB MÊIJNQÊÊO LBVQVOLJJO t +VIMBQZIJÊ t 5FSWFZT KB UFSWFZEFOIVPMUP FOOFO KB OZU t *OUFSOFU t.bulvtubnjofo FOOFO KB OZU t 3VPLBUBMPVT t.futêtuzt KB LBMBTUVT t )FOLJTZZT IFOHFMMJTZZT t :IUFFOLVVMVWVVT KB WFSLPTUP KUTSU MAANMITTAUSTOIMITUKSEN KOKOUKSEEN Keskiviikkona 25. päivänä elokuuta 2010 klo 9.00 Kotirannan kiinteistöllä aloi- tetaan yksityistietoimitus koskien kiinteistöjä Kotiranta ja Blanka, TN:o Toimituksessa käsitellään hakemus lakanneen yhteisen tien poistamiseksi kiinteistöjen Kotiranta ja Blanka alueilta. Lain mukaan tiedoitetusta kokouksesta asiaosaisten poissaolo ei estä toimituksen suorittamista. Turussa KUULUTUS Länsi-Turunmaan suomalaisessa seurakunnassa toimitetaan kirkkolain (KL) 8 luvun 2 :n 1 momentin mukaisesti seurakuntavaalit, joissa vuoden 2011 alusta alkavaksi nelivuotiskaudeksi valitaan 11 jäsentä jäsentä seurakuntayhtymän yhteiseen kirkkovaltuustoon 12 jäsentä seurakunnan seurakuntaneuvostoon. KL:n 7 luvun 3 :n ja 8 luvun 4 :n mukaan vaalikelpoinen seurakunnan edellä mainittuihin luottamustoimiin on ehdokas, 1) joka on kristillisestä vakaumuksesta tunnettu; 2) joka on täyttänyt 18 vuotta viimeistään ; 3) joka on konfirmoitu ja merkitty tämän seurakunnan läsnä olevaksi jäseneksi viimeistään mennessä; 4) joka ei ole vajaavaltainen; 5) joka on antanut kirjallisen suostumuksensa ehdokkaaksi asettamiseen; sekä 6) joka ei ole tämän seurakuntayhtymän tai siihen kuuluvan seurakunnan viranhaltija tai työsopimussuhteessa oleva työntekijä. Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjat liitteineen erikseen Paraisten seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenten sekä erikseen Länsi-Turunmaan suomalaisen seurakunnan seurakuntaneuvoston jäsenten vaalia varten on valitsijayhdistyksen asiamiehen tai tämän varamiehen toimesta annettava viimeistään syyskuun 15 päivänä 2010 ennen kello 16 kirkkoherranvirastoon, joka on auki maanantaista perjantaihin 9-12 sekä torstaisin kello sekä kello Kirkkoherranviraston osoite on Kirkkoesplanadi 3, Parainen. Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjojen lomakkeita liitteineen on saatavana kirkkoherranvirastosta sen aukioloaikoina. Länsi-Turunmaa Länsi-Turunmaan suomalaisen seurakunnan vaalilautakunnan puolesta: Juho Kopperoinen Vaalilautakunnan PJ, kirkkoherra KUULUTUS )BMVBULP NJFMVVNNJO LFSUPB IBBTUBUUFMVNVPEPTTB.F WPJNNF ÊÊOJUUÊÊ KB LJSKPJUUBB 4JOVO LFSUPNVLTFTJ,FTÊO BJLBOB KÊSKFTUFUÊÊO LFSUPNVTQBKPKB FSJ QBJLPJTTB saaristossa. Siellä Sinä voit muistaa ja kertoa tapahtumisista saaristossa muiden kanssa. Ota yhteyttä jos Sinä tai Sinun järjestösi/kyläkuntasi haluaa järjestää kertomuspajan. +PT 4JOVTUB UVOUVV FUUÊ FU PTBB LJSKPJUUBB FJLÊ TVVMMJTFTUJ kertoa tarinasi, niin voit luoda muistorasian. Se on eräänlainen visuaalinen muistokertomus mihin voit kerätä erilaisia esineitä, jotka jotenkin liittyvät Sinun elämääsi, esim. valokuvia ja kirjeitä, harrastus- ja työskentelyesineitä kuten leluja, kalastusverkkoja ja lankaa. Länsi-Turunmaan suomalaisessa seurakunnassa toimitetaan seurakuntavaalit, joissa valitaan jäsenet Paraisten seurakuntayhtymän yhteiseen kirkkovaltuustoon ja Länsi-Turunmaan suomalaisen seurakunnan seurakuntaneuvostoon. Vaaliluettelo pidetään valvonnan alaisena nähtävänä torstaina kello ja perjantaina kello kirkkoherranvirastossa, osoite Kirkkoesplanadi 3, Parainen. Äänioikeutetuiksi vaaliluetteloon on merkitty kaikki mennessä 16 vuotta täyttävät kirkon jäsenet, jotka on merkitty Länsi-Turunmaan suomalaisen seurakunnan läsnä oleviksi jäseniksi. Äänioikeutettu seurakunnan jäsen ja kirkkoherra saavat tehdä vaaliluetteloa koskevan oikaisuvaatimuksen seuraavasti: Seurakunnan jäsen saa tehdä oikaisuvaatimuksen sillä perusteella, että äänioikeus on ilman laillista syytä häneltä kielletty. Kirkkoherra saa tehdä oikaisuvaatimuksen sillä perusteella, että joku on virheellisesti jätetty pois vaaliluettelosta taikka merkitty siihen äänioikeutta vailla olevaksi tai äänioikeutetuksi. Oikaisuvaatimusta ei voida perustaa jälkeen tapahtuneeseen tähän seurakuntaan muuttoon. Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja jätettävä viimeistään tiistaina ennen kello 16 kirkkoherranvirastoon, osoite Kirkkoesplanadi 3, Parainen. Virasto on tavanomaisten aukioloaikojen lisäksi auki viimeksi mainittuna päivänä kello Vaalilautakunta kokoontuu käsittelemään oikaisuvaatimuksia perjantaina kello 17 pidettävässä kokouksessa. Länsi-Turunmaa Länsi-Turunmaan suomalaisen seurakunnan vaalilautakunnan puolesta: Juho Kopperoinen vaalilautakunnan PJ, kirkkoherra Tarinoista tehdään kooste artikkeleihin lehtiin ja nettisivuille sekä opetusmateriaalia kouluille. Voit osallistua anonyymina. er / Projektinjohtajat ja yhteystiedot: PTU OJDPMF TLBSHBSETCFSBUUFMTFS!HNBJM DPN QJB TLBSHBSETCFSBUUFMTFS!HNBJM DPN ns kulturarv (suom. saaristolaisten ääniä ja saariston OTJFSBT BW SBIPJUUBWBU sningsministeriet/opetusministeriö

Huom! Taksi- ja linjaautoliikenteen. Lähipalvelulautakuntien pj:t. kokoontuivat. Perinteinen yhteistyöparlamentti

Huom! Taksi- ja linjaautoliikenteen. Lähipalvelulautakuntien pj:t. kokoontuivat. Perinteinen yhteistyöparlamentti 38 2010 7 Saa r istomer en kaupun k i Lähipalvelulautakuntien pj:t kokoontuivat Lue lisää sivulta 9 " Perinteinen yhteistyöparlamentti järjestettiin Houtskarissa Lue lisää sivulta 6 Huom! Taksi- ja linjaautoliikenteen

Lisätiedot

Huom! Terapia-altaan käytön hakuaika on alkanut! Lue lisää sivulta 3. Merivettä ja merimiinoja 4. miinalaivue esitteli toimintaansa kummikunnilleen.

Huom! Terapia-altaan käytön hakuaika on alkanut! Lue lisää sivulta 3. Merivettä ja merimiinoja 4. miinalaivue esitteli toimintaansa kummikunnilleen. 42 2011 2 Saaristomeren kaupunki Merivettä ja merimiinoja 4. miinalaivue esitteli toimintaansa kummikunnilleen. Katso sivu 4 " Vesihuoltolaitos tiedottaa: Hinnasto 2011 Lue lisää sivulta 9 Huom! Terapia-altaan

Lisätiedot

Huom! Paraisten kotipalvelu ja kotisairaanhoito muuttivat hotelli Kalkstrandiin

Huom! Paraisten kotipalvelu ja kotisairaanhoito muuttivat hotelli Kalkstrandiin 2010 8 Huom! Paraisten kotipalvelu ja kotisairaanhoito muuttivat hotelli Kalkstrandiin Perhetalo Ankkurin leikkipuisto avataan Katso sivu 2 Lue lisää sivulta 2 Saa r istomer en kaupun k i " Uusia kasvoja

Lisätiedot

Huom! Kulttuuritiimi ryhtyy. LänsiTurunmaalla. bloggaamaan kaupungin verkkosivuilla! Tarvitsetko apua kiinteistösi jätevesijärjestelmän

Huom! Kulttuuritiimi ryhtyy. LänsiTurunmaalla. bloggaamaan kaupungin verkkosivuilla! Tarvitsetko apua kiinteistösi jätevesijärjestelmän 2011 3 Saa r istomer en kaupun k i Huom! Tarvitsetko apua kiinteistösi jätevesijärjestelmän suunnitteluun? ILMOITUSLIITE Katso sivu 9 LänsiTurunmaalla siivotaan 6.5.2011 Lue lisää sivulta 11 " Norrbyn

Lisätiedot

Huom! Terveisiä sivistyslautakunnasta! Kaupunginkirjaston. uutuuksia. Muutoksia rakennusvalvonnassa

Huom! Terveisiä sivistyslautakunnasta! Kaupunginkirjaston. uutuuksia. Muutoksia rakennusvalvonnassa 38 10 Saaristomeren kaupunki Lautakunnista ja niiden työskentelystä kertova sarjamme jatkuu sivistyslautakunnan esittelyllä. Lue lisää Petra Palmroosin haastattelusta. Lue lisää sivulta 4 " Terveisiä sivistyslautakunnasta

Lisätiedot

Huom! " Kutsutaksien. Ehdotus Utön uusiksi tiennimiksi on nähtävillä. Vuoden mökkiläinen valitaan jälleen! Tervetuloa Paraisten Päiville 7. 8.6.!

Huom!  Kutsutaksien. Ehdotus Utön uusiksi tiennimiksi on nähtävillä. Vuoden mökkiläinen valitaan jälleen! Tervetuloa Paraisten Päiville 7. 8.6.! 01 Ä R G Å R D T D E N R I T O U P U N I Vuoden mökkiläinen valitaan jälleen! Huom! Ehdotus Utön uusiksi tiennimiksi on nähtävillä Tervetuloa Paraisten Päiville 7. 8.6.! Lue lisää s. Lue lisää s. 10 atso

Lisätiedot

8På Frukostklubb. Kodin siunaamiseen. on matala kynnys ja keveä ovi. Sivut 9-11

8På Frukostklubb. Kodin siunaamiseen. on matala kynnys ja keveä ovi. Sivut 9-11 Kyrkan och vi Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä 2/2012 www.turunseurakunnat.fi Kodin siunaamiseen on matala kynnys ja keveä ovi. Sivut 9-11 6Marian jäljillä Turussa. 20 Väitöskirjaa tekevä kuurosokea

Lisätiedot

2 Oulunkyläinen Pohjoiset esikaupungit

2 Oulunkyläinen Pohjoiset esikaupungit 2 Oulunkyläinen Pohjoiset esikaupungit 18.10.2014 Päätoimittajalta Tapahtuu Kulmilla Kunta ei ole liikeyritys Selasin parin viime vuoden lehtiä. Vielä viime vuoden alkupuolella oli aihetta iloon. Oulunkylän

Lisätiedot

TILITORI. TÄSSÄ LEHDESSÄ mm. Uuden Oulun juhlavuosi. Kuntoutuspalvelut. Ympäristövuosi. Kesäleirit. Veteraanijuhla.

TILITORI. TÄSSÄ LEHDESSÄ mm. Uuden Oulun juhlavuosi. Kuntoutuspalvelut. Ympäristövuosi. Kesäleirit. Veteraanijuhla. HAUKIPUTAAN KUNNAN TIEDOTUSLEHTI 2/2012 18.5.2012 Nro 87 1 JULKINEN TIEDOTE TÄSSÄ LEHDESSÄ mm. Uuden Oulun juhlavuosi Kuntoutuspalvelut Ympäristövuosi 2012 Kesäleirit Veteraanijuhla Puhdistusnäytelmä Kuva:

Lisätiedot

KIRKONPORTTI. Historia tulvii väkeä ja vilskettä. avoinna sinullekin. Koppaset tapaa kirkon ovilla. Leipää jaetaan Lempäälässä

KIRKONPORTTI. Historia tulvii väkeä ja vilskettä. avoinna sinullekin. Koppaset tapaa kirkon ovilla. Leipää jaetaan Lempäälässä KIRKONPORTTI avoinna sinullekin 1. Lempäälän seurakuntalehti 2. 5/2011 3. 4. 5. 6. 7. Historia tulvii väkeä ja vilskettä Leipää jaetaan Lempäälässä Koppaset tapaa kirkon ovilla Sivu 2 Sivu 3 Paula ja Ulrika

Lisätiedot

UUDENMAAN CP-YHDISTYS- NYLANDS CP-FÖRENING ry. Jäsentiedote Syysjulkaisu 3 2014

UUDENMAAN CP-YHDISTYS- NYLANDS CP-FÖRENING ry. Jäsentiedote Syysjulkaisu 3 2014 UUDENMAAN CP-YHDISTYS- NYLANDS CP-FÖRENING ry Jäsentiedote Syysjulkaisu 3 2014 A L K U S A N A T Julkaisija Uudenmaan CP-yhdistys Nylands CP-förening ry Kauppamiehentie 6, 2. krs, 02100 Espoo puh. 09-466

Lisätiedot

SALON KAUPUNKI TIEDOTTAA

SALON KAUPUNKI TIEDOTTAA SALON KAUPUNKI TIEDOTTAA www.salo.fi 11/2011 31.10.2011 Julkinen tiedote. Jaetaan joka talouteen. Kaupungintalo Avoimet ovet uudella kaupungintalolla Tervetuloa tutustumaan uuteen kaupungintaloon (Tehdaskatu

Lisätiedot

Parhaat akateemiset sisaret - Bästa akademiska systrar!

Parhaat akateemiset sisaret - Bästa akademiska systrar! 59. vuosikerta 1/2012 Parhaat akateemiset sisaret - Bästa akademiska systrar! Kuukaudet vuodenvaihteen 2011-2012 molemmin puolin ovat niin sääolosuhteiden, liittomme toiminnan kuin liikkeellä olleiden

Lisätiedot

10.11.2011 Lauttasaari-Seura Drumsö-Sällskapet www.lauttasaari.fi Perustettu 1968 Nro 40 PYYDÄ MEIDÄT. MAKSUTTOMALLE ArVIOKÄYnnILLE

10.11.2011 Lauttasaari-Seura Drumsö-Sällskapet www.lauttasaari.fi Perustettu 1968 Nro 40 PYYDÄ MEIDÄT. MAKSUTTOMALLE ArVIOKÄYnnILLE 10.11.2011 -Seura Drumsö-Sällskapet Perustettu 1968 Nro 40 Oikeita ihmisiä asuntoasioihin. Halusitpa myydä asuntosi tai saada sijoitusasuntoosi hyvät vuokralaiset, yksityinen Takio on oikea valinta. Oletko

Lisätiedot

Palvelubussit: Vuoden 2013 vanha vaikuttaja Tuula Kivistö vieraili Hervannassa. pkt. paprika punainen Hollanti. pikkukartano.

Palvelubussit: Vuoden 2013 vanha vaikuttaja Tuula Kivistö vieraili Hervannassa. pkt. paprika punainen Hollanti. pikkukartano. JAKELU: Hervanta, Kaukajärvi, Lukonmäki, Messukylä, Hallila, Vuores PALVELEMME Ma-pe 8.30-19 La 10-16 Su suljettu Varaosat Tarvikkeet Huollot Korjaukset Insinöörinkatu 38 Puh. 010 617 0100 Palveluksessasi

Lisätiedot

Asukastaloille uusi vetäjä

Asukastaloille uusi vetäjä 3/2011 Päivä Maalla -tapahtuma su 18.9. klo 10 15 Ohjelmaa on koko perheelle, mm. kotieläimiä ja maatalouskoneita, lapsille askartelua ja lypsyrasti. Gardenian pihalla on suoramyyntitori ja perennanvaihtotori.

Lisätiedot

Salon kaupunki tiedottaa www.salo.fi 2 / 2010 15.2.2010 (Julkinen tiedote, jaetaan joka talouteen )

Salon kaupunki tiedottaa www.salo.fi 2 / 2010 15.2.2010 (Julkinen tiedote, jaetaan joka talouteen ) 1 Salon kaupunki tiedottaa www.salo.fi 2 / 2010 15.2.2010 (Julkinen tiedote, jaetaan joka talouteen ) SALON UUSI TAPA TOIMIA Kuntaliitos vuoden 2009 alussa antoi hyvän pohjan Salon kaupungin kehittämiselle.

Lisätiedot

Neljänsuora esiintyi 15.8.2013 Salon iltatorilla, kuva Suvisalo ry / Anne Nenonen

Neljänsuora esiintyi 15.8.2013 Salon iltatorilla, kuva Suvisalo ry / Anne Nenonen SALON KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI 6-8 / 2014 Salon kaupunkitiedote www.salo.fi 6-8 /2014 3.-9.6.2014 Salon kesäasukas LÄMPIMÄSTI TERVETULOA SALOON Salossa riittää jälleen tänä kesänä näkemistä ja kokemista

Lisätiedot

K ESÄKUULUMISET P YHÄJOEN. Perustukset lukiosta s. 3. Kesäteatteria Annalassa s. 10. Kesäkalenteri mukaan s. 14-15. Kesäasukas Eva Temmes s.

K ESÄKUULUMISET P YHÄJOEN. Perustukset lukiosta s. 3. Kesäteatteria Annalassa s. 10. Kesäkalenteri mukaan s. 14-15. Kesäasukas Eva Temmes s. P YHÄJOEN K ESÄKUULUMISET 16.6.2012 VKO 24-25 Perustukset lukiosta s. 3 Kesäteatteria Annalassa s. 10 Kesäkalenteri mukaan s. 14-15 Kesäasukas Eva Temmes s. 16 Kirjaston lukuvinkkejä s. 20 sivu 2 Pyhäjoen

Lisätiedot

Uutussa leikitään monella kielellä Sivu 3.

Uutussa leikitään monella kielellä Sivu 3. Tuomiokirkko Espoonlahti Leppävaara Olari Tapiola Kauniainen Kirkolliskokous hyväksyi äänestyksen jälkeen kirkon henkilöstö- ja taloushallintokeskuksen perustamisen. Pääkirjoitus, sivu 2 ja sivu 4. Espoon

Lisätiedot

kylvetty kristillisyys

kylvetty kristillisyys Kyrkan och vi Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä 5/2011 www.turunseurakunnat.fi Suomalaiseen maaperään ja mielenmaisemaan kylvetty kristillisyys versoo kasvua yllättävissäkin paikoissa. Keskiaukeama Kevään

Lisätiedot

Kilpailijoiden haku verkossa on jo UUSI KITARASANKARI VALITAAN RAISIOSSA LOKAKUUN LOPUSSA. Raisio-päivät 26.-28.8. SEUTULIPPU: 30 päivää 60 eurolla

Kilpailijoiden haku verkossa on jo UUSI KITARASANKARI VALITAAN RAISIOSSA LOKAKUUN LOPUSSA. Raisio-päivät 26.-28.8. SEUTULIPPU: 30 päivää 60 eurolla IK - Itella Posti Oy - Julkinen tiedote jokaiseen jakelupisteeseen M Itella Posti Oy 4 2011 Raision kaupungin tiedotuslehti Raisio-päivät 26.-28.8. Sivu 3 KOULURUUAN TOP 3 UUSI KITARASANKARI VALITAAN RAISIOSSA

Lisätiedot

PYLKÖNMÄEN KUNTA Puh. 0400 265 611/VAIHDE www.pylkonmaki.fi sähköposti: pylkonmaenkunta@pylkonmaki.fi 43440 PYLKÖNMÄKI etunimi.sukunimi@pylkonmaki.

PYLKÖNMÄEN KUNTA Puh. 0400 265 611/VAIHDE www.pylkonmaki.fi sähköposti: pylkonmaenkunta@pylkonmaki.fi 43440 PYLKÖNMÄKI etunimi.sukunimi@pylkonmaki. Kuva: Iida Moisio PYLKÖNPOSTI 1/ 2008 25.2.2008 KUNNAN KUULUMISIA... 1 TALKOOHAASTE MEILLE KAIKILLE... 3 KESKUSHALLINTO TIEDOTTAA... 4 KUNNANTOIMISTON AUKIOLOAIKA ASIAKKAILLE... 4 PYLKÖNPOSTISSA ILMOITTAMINEN...

Lisätiedot

Kaiku. Kärsämäen kunta, kuukausijulkaisu 1 / 2015

Kaiku. Kärsämäen kunta, kuukausijulkaisu 1 / 2015 Kaiku Kärsämäen kunta, kuukausijulkaisu 1 / 2015 Kärsämäen kunta, Keskuskatu 14, 86710 Kärsämäki, puh. 044-445 6801, fax. 08 816 2800, www.karsamaki.fi Avoinna arkisin klo 9:00 15:00 Julkinen tiedote,

Lisätiedot

Vesantolainen. Muista Kesäkohtaaminen s. 32. Jäitä hattuun s.4. Uusi Vesseli ja uusi päiväkoti s. 15-16

Vesantolainen. Muista Kesäkohtaaminen s. 32. Jäitä hattuun s.4. Uusi Vesseli ja uusi päiväkoti s. 15-16 Ventolainen Uusi Vesseli ja uusi päiväkoti s. 15-16 Jäitä hattuun s.4 Muista Kesäkohtaaminen s. 32 Ventolainen kevät 2014 Kunnanjohtajan terveiset Kevät tulee kohinalla lauhan, mutta vähälumisen talven

Lisätiedot

Veden varaan. Pienen juhla on suuri hetki. Äijäjumpassa sohvatkin saavat kyytiä. Tarinatehdas ammentaa diakonian arkipäivästä.

Veden varaan. Pienen juhla on suuri hetki. Äijäjumpassa sohvatkin saavat kyytiä. Tarinatehdas ammentaa diakonian arkipäivästä. Kyrkan och vi Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä 2/2015 www.turunseurakunnat.fi Veden varaan Pienen juhla on suuri hetki Sivut8 11 Äijäjumpassa sohvatkin saavat kyytiä. Sivu 20 Tarinatehdas ammentaa diakonian

Lisätiedot

Vaasa 400 syntymäpäiväjuhlat - Matkailutoimisto - Mitä ihmiset harrastavat

Vaasa 400 syntymäpäiväjuhlat - Matkailutoimisto - Mitä ihmiset harrastavat Vaasan kaupungin henkilöstölehti - Vasa stads personaltidning No 3-2006 Vaasa 400 syntymäpäiväjuhlat - Matkailutoimisto - Mitä ihmiset harrastavat 3/2006 PÄÄKIRJOITUS Päätoimittaja Ville Rintamäki Toukokuu

Lisätiedot

Talven tapahtumat kätevästi käsillä s. 6-19

Talven tapahtumat kätevästi käsillä s. 6-19 Pöytyän kunnan tiedotuslehti nro 1/2012 Talven tapahtumat kätevästi käsillä s. 6-19 Pääkirjoitus Näin on pää avattu kunnan tiedotuslehden uuden vuosikerran merkeissä. Vuosi tuonee paljon uutta tiedotettavaa

Lisätiedot

Kontakt 1/2010. Suomi-Venäjä-Seuran jäsenlehti

Kontakt 1/2010. Suomi-Venäjä-Seuran jäsenlehti Kontakt 1/2010 Suomi-Venäjä-Seuran jäsenlehti PÄÄKIRJOITUS Suomi-päivät Donin Rostovissa Uutta potkua Venäjä-yhteistyöhön Euroopan Unionin sisällä on ollut viime aikoina paljon keskustelua EU:n suhteista

Lisätiedot

täytti komeat 60 vuotta LöyLyLEnkki 400g (4,98/kg) PyyMÄEN LEIPOMO PERUnARiESkA 250g (5,16/kg) 129 pss 380g (4,65/kg) pss MUnkkiPUSSi

täytti komeat 60 vuotta LöyLyLEnkki 400g (4,98/kg) PyyMÄEN LEIPOMO PERUnARiESkA 250g (5,16/kg) 129 pss 380g (4,65/kg) pss MUnkkiPUSSi PALVELEMME Ma-pe 8.30-19 La 10-16 Su suljettu Varaosat Tarvikkeet Huollot Korjaukset Insinöörinkatu 38 Puh. 010 617 0100 Hepolamminkatu 35 puh (03) 3180 520 Avoinna ark. 8-17 ja la 9-14 www.hervannanautotarvike.fi

Lisätiedot