Ammattisotilas 2/2013 Aliupseeriliitto ry

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ammattisotilas 2/2013 Aliupseeriliitto ry"

Transkriptio

1

2 Ammattisotilas 2/2013 Aliupseeriliitto ry 26.vuosikerta. Ilmestyy 6 kertaa vuodessa. Vuosina Puol väli. Aikakauslehtien Liiton jäsen. Vuositilaus 20,-/vuosi. ISSN-L ISSN (Painettu) ISSN (Verkkojulkaisu) Julkaisija Aliupseeriliitto ry Ratamestarinkatu 11, 7.krs Helsinki Puh: Fax Päätoimittaja Petteri Leino PÄÄKIRJOITUS... 3 Suomi tarvitsee kriisinhallinnan veteraaniohjelman... 4 Säädetään, sovitaan tai määrätään... 8 Sotilasmestari Mikkoselle Adolf Ehrnrootin palkinto Ari Manniosta vuoden urheilija Lisää liikettä, istuminen tappaa Koulutusta ja yhteishengen nostatusta...16 Pääluottamusmiehen kynästä Trumpetti vaihtui SAP:iin Lukijoiden kynästä Uutisia Sotamuseo sotilasmuseotoiminnan suunnannäyttäjänä Kirja-arvostelut Teemu Keskisarja: Raaka tie Raatteeseen - Marjo-Riitta Antikainen: Velvollisuuden kutsu - Fanni Luukkonen johtajana Lukuvinkkejä Lottanen: Sinikka ystäväiseni Toimisto tiedottaa Toimitussihteeri Asta Ruuskanen Toimituskunta Kimmo Alpiranta Jukka Klemetti Jyrki Surkka Mika Tiitinen Painopaikka: Erweko Oy Valuraudantie Helsinki Ilmoitukset: Ilpo Pitkänen Oy Insinöörikatu Helsinki Puh: (09) Fax: (09) Kirjoittajat esittävät lehdessä omia mielipiteitään. Toimitus ei vastaa tilaamattomasta aineistosta. Kansikuva: Afganistan, Kuva: Anu Köngäs Ammattisotilaan aikataulu 2013 Numero Aineisto toimituksessa Lehti ilmestyy 1/2013 2/2013 3/2013 4/2013 5/2013 6/ Ammattisotilas 2/2013

3 Virkapukuhankinnoissa ongelmia Kaksi vuotta sitten valtion pääsopijajärjestöt sopivat, että vuoden 2012 alusta alkaen työnantaja vastaa kaikista edellyttämiensä virkapukujen hankintakustannuksista. Sopimus on kaikkiaan hyvin yksinkertainen ja selvä. Työnantaja vastaa kaikista virkapukineiden kustannuksista. Puolustusvoimille on ollut alusta alkaen vaikeaa hyväksyä valtion pääsopijoiden sopimusta. Puolustusvoimissa asiaan suhtaudutaan, ettei tehty sopimus ollut puolustusvoimien edun mukainen ja näin sitä ei tarvitse kokonaisuudessaan noudattaa. Viimeisen vuoden aikana noin puolet Talousvarikon päällikön tekemistä päätöksistä on ollut kielteisiä. Puolustusvoimat toimii tässä asiassa aivan omalla tavallaan. Millään muulla hallinnonalalla ei ole esiintynyt vastaavia ongelmia. Tästä syystä Aliupseeriliitto nosti virkapukujen maksuttomuuden esille kevään palkkaneuvotteluissa. Kuullun mukaan muiden liittojen jäsenillä ei ole ollut ongelmia maksuttomien virkapukineiden hankinnoissa, joten Aliupseeriliitto sopi asiasta liittokohtaisissa neuvotteluissa. Kevään 2013 aikana selvitetään liiton ja pääesikunnan välillä viimeisen vuoden aikana ilmenneet ongelmat. Neuvottelupöydässä osapuolet olivat täysin yksimielisiä asiasta kaikki työnantajan edellyttämät virkapukineet ovat virkamiehelle ilmaisia. Puolustusvoimien palkatun henkilöstön sotilas- ja virkapuvut toimittaa nykyään varsinaissuomalainen Topper Uniform. Kyseessä on 30-vuotias työ- ja ammattivaatteisiin erikoistunut kotimainen yritys. Valtion Pukutehtaan konkurssin jälkeen puolustusvoimat päätyi virkapukineiden toimittajana Topperiin. Kiistämätön tosiasia on, että Topperin tultua virkapukineiden toimittajaksi palvelun laatu heikkeni merkittävästi aiempaan verrattuna. Virkapukineiden materiaalit ovat heikompia ja vähemmän kulutusta kestäviä, pukujen kuosit eivät istu kantajansa päälle sotilaspukujen tapaan ja toimitusten laatuvirheet ovat yli ymmärryksen. Syyt eivät kuitenkaan ole pelkästään tavaran toimittajassa eli Topperissa. Topper on normaali liiketalouden lakien toimiva pk-yritys, jonka palvelutuotanto puolustusvoimille perustuu kahdenväliseen sopimukseen. Puolustusvoimien antamien palveluvaatimusten perusteella Topper on laskenut virkapukineille toimitushinnat. Puolustusvoimien maksaman hinnan mukaisesti Topper tarjoaa tietyn palvelutason. Kuva: Petri Asikainen Osa Topperin tilauksista toimitetaan noin vuoden viipeellä. Tuona aikana henkilö on saattanut erota puolustusvoimien palveluksesta tai vaihtaa puolustushaaraa. Siitä huolimatta tilatut pukineet toimitetaan tilaajilleen, vaikkei niille olisi koskaan mitään tarvetta. Virkapukineiden suurten laatuvaihteluiden takia osa on siirtynyt tilaamaan pukineet muilta toimittajilta. Puolustusvoimat maksaa tässä tapauksessa tilaajalle Topperin hinnan ja erotus jää yksittäisen virkamiehen vastuulle. Kentältä kerrottujen kokemusten perusteella virkapukutoimitusten osalta vallitsee todelliset villin lännen periaatteet. Tämä palvelutaso perustuu puolustusvoimien ja Topperin väliseen sopimukseen, jossa on haluttu hakea mahdollisimman halpa ratkaisu. Vanha sananlaskun mukaan köyhällä ei ole varaa halpaan, mutta puolustusvoimat ei olekaan köyhä. Ammattisotilas 2/2013 3

4 4 Ammattisotilas 2/2013

5 Suomi tarvitsee kriisinhallinnan veteraaniohjelman Rahat on löydyttävä Kansanedustaja Timo Heinonen (KOK) esittää kansallisen kriisinhallinnan veteraaniohjelman tekoa. Hän korostaa, että jos Suomella on varaa lähettää sotilaat kriisinhallintatehtäviin, pitää meillä olla varaa hoitaa heidät kuntoon. Suomen turvallisuus- ja puolustuspoliittinen selonteko linjaa, että Suomi osallistuu jatkossakin kriisinhallintatehtäviin. Suomi pyrkii vahvistamaan kriisinhallintatoimintansa vaikuttavuutta sekä kykyään osallistua myös vaativaan kansainväliseen kriisinhallintatoimintaan. Heinonen toteaa, että selonteossa mainitaan operaatioiden riskien kasvaneen. Suomi on siirtynyt rauhanturvaamisesta kriisinhallintaan ja tämä muutos on tuonut mukanaan uusia riskejä. Selonteossa ei kuitenkaan oteta huomioon kasvaneiden riskien seurauksia. Oma tavoitteeni on, että pian käynnistyvässä selontekokeskustelussa kriha-veteraanien asia nostetaan esille. Veteraani-sanan käyttö kriisinhallintapalveluksessa olleista sotilaista herättää suomalaisissa ristiriitaisia tunteita. Suomalaisten kielenkäytössä veteraaneja ovat Talvi-, Jatko- ja Lapin sodissa taistelleet. Lainsäätäjä on täsmentänyt määritelmää edelleen myöntämällä veteraaneille kohdistettuja sosiaalietuuksia niille, joille on annettu rintamasotilas-, rintamapalvelus-, rintama- tai veteraanitunnus. Heinonen haluaakin pitää erillään käsitteet sotaveteraani ja kriha-veteraani. Heinonen on tehnyt eduskunnassa kaksi kirjallista kysymystä kriha-veteraaniohjelmasta. Vastatessaan viimeisimpään Heinosen kysymykseen, sosiaali- ja terveysministeri kuvaa nykyisiä käytäntöjä liittyen hoitoonohjaukseen, sotilastapaturmien korvauksiin ja vapaaehtoisten toteuttamaan vertaistukeen. Heinosen esitykseen ohjelman käynnistämisestä hän ei kuitenkaan ota sanallakaan kantaa. Vastaus paljastaa sen, että asian vakavuutta ei ymmärretä. Kriisinhallintatoiminta on aikaisempaa lähempänä sotaa. Meidän pitää varautua pahimpaan. Meidän tulee varautua siihen, että joku perhe jää ilman isää tai äitiä. Nykyiset vammat hoidettava ensin Heinosen visiossa ohjelmassa on kyse laajasta kokonaisuudesta, mikä kattaa kriisinhallintapalvelukseen sitoutuvan henkilön koko palveluskaaren tehtävään perehdytyksestä takaisin normaaliyhteiskuntaan ja normaaliin toimintakuntoon saattamiseen. Hän näkee asiassa kaksi tärkeää vaihetta. Ensin tähän mennessä vammautuneiden keskeneräiset asiat hoidetaan kuntoon. Sen jälkeen käynnistetään veteraaniohjelma, jossa huomioidaan kriha-veteraanien fyysiset, psyykkiset ja taloudelliset tarpeet sekä heidän perheidensä tarpeet. Olennaista on, että kun me heidät sinne lähetämme, hoidamme heidät myös kuntoon. Heinonen ottaa malliksi Tanskan veteraaniohjelman, missä on kokonaisvaltaisesti huomioitu sekä sotilaiden että heidän läheistensä tarpeet ennen operaatiota, sen aikana ja kotiin palattaessa. Sotilailla täytyy olla varmuus siitä, että jos he loukkaantuvat kriisinhallintapalveluksen aikana, heidän fyysiset ja psyykkiset vammansa hoidetaan kuntoon. Kuva: Esa Piisilä Ammattisotilas 2/2013 5

6 Timo Heinonen haluaa, että kriha-veteraaniohjelmassa huomioidaan kriha-veteraanien fyysiset, psyykkiset ja taloudelliset tarpeet sekä heidän perheidensä tarpeet. Tanskan ohjelma on poikkihallinnollinen ja se sisältää kattavan tuen tehokkaasta valmistautumisesta ja omaisten tukemisesta aina julkiseen arvostamiseen, tarvittavaan hoitoon ja monipuolisiin taloudellisiin tukiin Tanska tarjoaa täsmällisen, nopean, tarkoituksenmukaisen, koordinoidun ja kunnioittavan hoidon kaikille fyysisesti tai psyykkisesti vammautuneille veteraaneille. Heinonen haluaa suomalaisille kriisinhallintatehtävissä olleille sotilaille veteraanistatuksen ja varmuuden siitä, että valtio kantaa vastuun operaatiossa loukkaantuneista. Hän peräänkuuluttaa myös valtion vastuuta vammautuneen sotilaan ja hänen läheistensä taloudellisen toimeentulon turvaamisessa. Suomen kriha-veteraaniohjelman tulee sisältää ne periaatteet, joiden mukaan kriisinhallintatehtävissä toimivien asioita hoidetaan. Ohjelman myötä myös mahdolliset lainsäädännön muutostarpeet selviävät. Ohjelmaan tulee ottaa mukaan koko hallitus, puolustusvoimat, kunnat ja vapaaehtoiset toimijat. Myös perheitä on tuettava Heinonen korostaa sotilaiden ja heidän läheistensä perusteellista valmistautumista operaatioon, omaisten tukemista sekä julkisen tunnustuksen antamista sotilaiden työlle. En halua, että kriisinhallintatehtävistä palaaville sanotaan mitäs menit vapaaehtoisesti. Heinonen on huolissaan sotilaiden läheisten jaksamisesta. Perheen mukana pitäminen ohjelmassa on tärkeää. Heillä on jatkuva huoli läheisestään ja meidän pitää pystyä auttamaan heitä. Myös vapaaehtoisjärjestöillä on tärkeä rooli kriha-veteraanien tukemisessa. Heinosen mukaan ne eivät kuitenkaan voi korvata ammattilaisten apua. Tehtävään koulutetuilla psykologeilla ja muilla ammattilaisilla on tärkeä rooli. Myös vapaaehtoinen vertaistuki on tärkeää. Kriha-veteraaniohjelma on Suomessa uusi avaus, eikä sen ympärillä ole vielä käyty kovin laajaa keskustelua. Tällaisen laajan ohjelman toteuttaminen vaatii poikkihallinnollista lähestymistapaa. Koska sotilaiden terveyteen ja taloudelliseen toimeentuloon liittyvät asiat ovat ohjelman keskiössä, on sosiaalija terveysministeriön panos merkittävä. Vaikka sosiaali- ja terveysministeri ei ole vielä lämmennyt asialle, Heinonen ei ole valmis luovuttamaan. Itse uskon että asia lähtee liikkeelle ja puolustusministeri Carl Haglund on tässä tärkeässä roolissa. Olen ymmärtänyt, että hänelle tämä on tärkeä asia. Puolustusministeri kertoi minulle, että jatkossa kaikki kriisinhallintatehtävistä palaavat pääsevät henkilökohtaiseen psykologin haastatteluun. Käsittääkseni tämä muutos on tulossa lähiaikoina. Jos saamme ohjelman turvallisuuspoliittisen selonteon mietintöön uskon, että asia lähtee liikkeelle. Teksti ja kuvat Asta Ruuskanen Kuva Anu Köngäs 6 Ammattisotilas 2/2013

7 Kansallinen veteraaniohjelma Aliupseeriliiton strategia 2015 Aliupseeriliitto päätti vuonna 2011 strategiassaan, että liitto tekee aloitteen kansallisen veteraaniohjelman laatimisesta. Tavoitteen taustalla on kriisinhallintaoperaatioiden entistä vaativammat ja vaarallisemmat toimintaympäristöt ja sitä kautta sotilaiden riskien kasvaminen. Ohjelmassa olennaisina osina ovat Valtiokonttorin ryhmätapaturmavakuutusten korvaustasojen ajantasaistaminen hyvälle länsieurooppalaiselle tasolle sekä vakuutusten korvauskäytäntöjen kehittäminen. Aliupseeriliiton tavoitteena on, että kriisinhallintatehtävissä fyysisen tai psyykkisen terveytensä menettäneiden ja tapaturmissa loukkaantuneiden vahingot korvataan automaattisesti ja nopeasti täysimääräisesti ja pysyvästi parhaiden mahdollisten asiantuntijoiden hoitamina. Palvelusuhdeasioissa Aliupseeriliiton tavoitteena on, fyysisen ja psyykkisen vamman mahdollistamissa rajoissa, Työnantajan velvollisuus varmistaa palvelussuhteen jatkuminen puolustusvoimiin saadusta viasta tai vammasta huolimatta joko sotilas- tai siviilivirassa tai Työllistämistuki uudelleenkoulutukseen ja tämän jälkeisen työllistymisen varmistaminen Vammautuneen sotilaan irtisanomiskielto, jos hän on edes osittain työkykyinen nsiomenetystakuu, jolla varmistetaan ennen vammautumista tapahtuneen elintason säilyminen Korotettu invaliditeettieläke (työkyvyttömyyseläke), joka kattaa myös vammasta aiheutuvia ylimääräisiä elinkustannuksia kuten asunnon erityisrakenteet ja esikoiskulkuvälineet. Lisää resursseja vertaistukeen Suomen Rauhanturvaajaliitto sai Raha-automaattiyhdistykseltä neljän vuoden rahoituksen vertaistukitoiminnan kehittämiseen ja toteuttamiseen. Rauhanturvaajat vertaisina hankkeen saama avustusmäärä on ensimmäiselle vuodelle euroa. Rauhanturvaajaliitto valitsi hankkeen projektipäälliköksi psykoterapeutti, psykiatrinen sairaanhoitaja Hannu Piispasen. Piispanen on toiminut pitkään liiton Kotona ja kaukana hankkeessa. Hänellä on takanaan neljä rauhanturva- ja kriisinhallintaoperaatiota. Liitto aloitti Kotona ja Kaukana hankkeen 1990-luvun lopulla. Nyt sillä on puolustusvoimien kanssa yhteistyösopimus muun muassa tukipuhelintoiminnasta. Liitolla on noin 60 koulutettua, vapaaehtoista tukihenkilöä. Valtakunnallisessa tukipuhelimessa on 25 päivystäjää. Puolustusvoimat tukee toimintaa maksamalla puhelinkustannukset. Maksuton tukipuhelin on tarkoitettu rauhanturva- ja kriisinhallintatehtävissä olleille sotilaille ja heidän läheisilleen. Tarvittaessa soittajat ohjataan asianmukaisten ammattilaisten piiriin. Myös sotaveteraanit voivat pyytää tukipuhelimen kautta talkooapua esimerkiksi lumenluontiin ja polttopuiden tekoon. Suomen Rauhanturvaajaliiton puheenjohtaja Paavo Kiljunen kertoo, että maaliskuussa käynnistyneen Rauhanturvaajat vertaisina -projektin tavoitteena on kehittää nykyjärjestelmän pohjalta valtakunnallinen vertaistukijärjestelmä. Projektin puitteissa koulutetaan henkilöstöä, suunnitellaan ja pilotoidaan järjestelmä sekä juurrutetaan se Suomen Rauhanturvaajaliiton jäsenyhdistyksiin koko valtakunnan kattavaksi ja pysyväksi matalan kynnyksen vertaistukijärjestelmäksi. Projekti sisältää yhteistyötä muiden alan toimijoiden kanssa erityisesti koulutuksessa. Ammattisotilas 2/2013 7

8 Työntekemisen moninaiset perusteet Säädetään, sovitaan tai määrätään Arkisessa työnteon virrassa ja kiireessä tulee harvoin esiin tilanteita, joissa pitäisi miettiä, mihin perustuen tai mistä johtuen asiat tehdään niin kuin ne tehdään. Tietyt työelämän kysymykset ovat lainsäädäntöperusteisia, toiset sopimusperusteisia ja tietyt asiat perustuvat työnantajan ja esimiesten työnjohto-oikeuteen. Tällä kirjoituksella on tarkoitus yleistajuisesti jäsentää edellä mainittuja kysymyksiä ja kuvata, minkälaisia mahdollisuuksia ammattijärjestöillä on niihin vaikuttaa. Puolustusvoimien virkamiehiä, siis myös aliupseereita, keskeisimmin koskevat lait ovat virkamieslaki, laki puolustusvoimista, valtion eläkelaki ja kriisinhallintaa koskeva lainsäädäntö. Sopimuskysymyksissä taas tärkeimpiä ehkä ovat puolustusvoimien palkkausjärjestelmäsopimus ja työaikasopimus sekä kaikkia valtion virkamiehiä koskevat vuosiloma ja matkakustannusten korvaussopimus yleisen virkaehtosopimuksen ohella. Työnjohto-oikeus taas liittyy esimiesten konkreettiseen työnjakoon ja työnjohtoon eli siihen kuka tekee, mitä tekee, milloin tekee, miten tekee ja missä tekee. Arkisimmin tämä näyttäytyy työvuoroluettelon suunnittelussa ja käytännön päivittäisessä työnjohtamisessa. 8 Ammattisotilas 2/2013

9 Sotilaseläkkeistä ei sovita vaan säädetään lailla Lainsäädäntökysymykset liittyvät yleensä aina virkamiehen asemaan, oikeuksiin ja velvollisuuksiin sekä kurinpitoon. Lait säätää eduskunta ja niihin ei liity lainkaan sopimustoimintaa. Aliupseeriliitolla ei siis ole sopimustoimijan asemaa lainsäädäntökysymyksissä vaan liiton vaikutusmahdollisuudet perustuvat yleiseen yhteiskuntavaikuttamiseen ja eduskuntakuulemiseen valiokunnissa silloin, kun lainsäädäntövalmistelu aliupseeristoa suoraan tai välillisesti koskee. Eduskunta omassa valmistelussaan ja päätöksenteossaan sitten ottaa tai jättää ottamatta huomioon liiton esittämät kannanotot. Lainsäädäntökysymyksissä ehkä eniten virheellisiä käsityksiä on sotilaseläkekysymyksissä ja kriisinhallinnan palvelussuhteen ehdoissa. Kumpikin on lainsäädäntökysymyksiä, joissa ei ole sopimusoikeutta. Valtion eläkelain piiriin kuuluvat sotilaseläkkeet kuuluvat vieläpä sopimuskiellon piiriin valtion virkaehtosopimuslain mukaan; niistä ei edes saa sopia vaikka osapuolilla haluja olisikin. Kriisinhallintatehtävissä maksettavista etuuksista eli muun muassa kriha-palkkauksesta ja päivärahoista, on voimassa mitä puolustusministeriö asetuksillaan yksipuolisesti säätää. Niistäkään ei siis sovita. Tämä lähtökohta perustuu lakiin sotilaallisesta kriisinhallinnasta. Vaikka puolustusvoimien normaalin virkatyön mukainen palkkaus on virkaehtosopimuksella sovittava asia, kriisinhallintatehtävien palkkaus ei sitä ole lainsäädännön eroista johtuen. Yhteistoimintamenettelyn mukaiset kuulemiset ja keskustelut kyllä käydään ja näissä liitolla on mahdollisuus vaikuttaa kyseisiin asioihin. Sopimusoikeutta ei kuitenkaan ole. Virkamiesten palvelussuhteen ehdoista määrätään virkaehtosopimuksilla. Sopimusasioissa Aliupseeriliitolla on vahva rooli. Sotilaseläkkeet ja kriisinhallinnan palvelussuhteen ehdot ovat lainsaadäntökysymyksiä, joissa ei ole sopimusoikeutta. Sopimukset luovat tasa-arvoisen lähtökohdan Virkamiesten palvelussuhteen ehdoista määrätään virkaehtosopimuksilla. Palvelussuhteen ehtoja ovat muun muassa työaika- ja palkkauskysymykset sekä pienin poikkeuksin yleensäkin kaikki asiat, jotka liittyvät siihen mitä etuuksia tai oikeuksia virkamiehelle kuuluu siitä työstä, jonka hän tekee esimiehen alaisuudessa tämän työnjohto-oikeuteen perustuen. Voidaan sanoa, että esimiehellä on työnjohto-oikeuteen perustuva oikeus teettää työt mutta virkaehtosopimuksilla on sovittu, miten esimerkiksi työajat lasketaan, palkka maksetaan tai virkamatkakuluja korvataan. Nämä ovat palvelussuhteen ehtoja, jotka eivät kuulu esimiesten työnjohto-oikeuden piiriin. Sopimusasioissa Aliupseeriliitolla on vahva rooli. Onhan se sopijaosapuoli ja tässä suhteessa tasavertaisessa asemassa työnantajatahon kanssa. Sopimusten syntyyn tai olemassa olevien sopimusten Ammattisotilas 2/2013 9

10 muuttamiseen tarvitaan molempien osapuolten hyväksyntä. Yksipuolisesti sopimusasioissa päätöksiä ei voi tehdä. Puolustusvoimien virkamiehiä koskevat sopimukset tehdään pienin poikkeuksin puolustusministeriössä ja puolustusvoimien virkatyössä niitä sitten sovelletaan. Sopimusasioissa liiton luottamusmiehillä on kaksinainen tehtävä. Toisaalta he valvovat, että jäsenistö saa kaikki ne edut mitä heille puolustusvoimien palvelussuhteesta johtuen kuuluu. Toisaalta he ovat velvollisia valvomaan, että jäsenistö noudattaa palvelussuhteen ehdoista annettuja määräyksiä. Tämäkin piirre korostaa sopijaosapuolen roolia. Siitä mistä on sovittu, pidetään kiinni puolin ja toisin. Mahdollisissa erimielisyyskysymyksissä liitolla on mahdollisuus viedä erimielisyys aina työtuomioistuimen ratkaisuun saakka. Tätä ennen on kuitenkin käyty jo kaksi- tai kolmeportainen neuvottelumenettely soveltamiserimielisyydestä asian ratkaisemiseksi. Periaatteena on, että ne jotka ovat asioista sopineet myös erimielisyytensä keskenään ratkaisevat. Virkamiehen on noudatettava työnjohtomääräyksiä. Valtion virkamieslaki, puolustusvoimien työaikasopimus ja Yleinen palvelusohjesääntö määrittelevät esimiesten työnjohto-oikeuteen liittyviä asioita. Puolustusvoimien virkamiehiä, siis myös aliupseereita, keskeisimmin koskevat lait ovat virkamieslaki, laki puolustusvoimista, valtion eläkelaki ja kriisinhallintaa koskeva lainsäädäntö. Eduskunnassa työskentelevät 200 kansanedustajaa säätävät lait. Esimiesten työjohtomääräyksiä on noudatettava Työnjohtomääräysten noudattamisen velvoite kuuluu virkamiehen velvollisuuksiin useammankin eri kanavan kautta. Valtion virkamieslaki toteaa, että virkamiehen on suoritettava tehtävänsä asianmukaisesti ja viivytyksettä sekä että hänen tulee noudattaa työnjohto- ja valvontamääräyksiä. Puolustusvoimien työaikasopimus määrittää lisäksi, että virkamies on normaalin työajan lisäksi aina velvollinen tekemään myös ylityötä, mikäli esimies katsoo sen erityisestä palvelussyystä tarpeelliseksi. Myös Yleisen palvelusohjesäännön määräykset painottavat esimiehen antamien käskyjen täsmällistä täyttämistä. Esimiesten työnjohdon on kuitenkin oltava tarkoituksenmukaista, yhdenvertaista ja heidän on huolehdittava siitä, että virkamies saa virkasuhteestaan johtuvat edut ja oikeudet sellaisina kun ne hänelle kuuluvat. Esimiesten työnjohtamisen on aina oltava asiallista ja asianmukaista. Tätä asianmukaisuutta liiton luottamusmiehet valvovat. Kunkin aliupseerin on kohdallaan aina kysyttävä, menikö jokin asia aivan oikein, jos se jotenkin mieltä askarruttaa. Asian oikeaa tolaa tulisi ensin kysyä esimieheltä ja jos asia ei ota ratketakseen, sitten kääntyä oman luottamusmiehen puoleen, joka ryhtyy selvittämään asiaa. Työnjohto-oikeuden piiriin kuuluvat asiat eivät siis ole sopimusasioita, mutta työnteosta johtuvat palvelussuhteen ehtojen mukaisten etuuksien määrä ja laatu ovat. Lopuksi Hyvin toimivissa työyhteisöissä ja esimies alainen suhteissa tässä kirjoituksessa olevilla asioilla ei käytännön työntekemisen kannalta ole suurtakaan merkitystä. Esimerkiksi konkreettinen perinteiseen työnjakoon perustuva työnjohto on nykyään varsin harvinaista työpisteillä, joissa jokainen virkamies suorittaa pääosin omat työtehtävänsä tehtävänkuvausten ja vakiintuneiden käytäntöjen mukaisesti. Osaavan jäsenen näkökulmasta taas on hyvä kuitenkin tunnistaa, miten kennelläkin on mahdollisuus asioihin vaikuttaa ja kuka asioista perimmältään päättää tai sopii ja mihin perustuen. Luottamusmies toimii näissä kysymyksissä jäsenen luottopakkina. Teksti Mika Oranen, Päätoiminen pääluottamusmies Kuvat Asta Ruuskanen 10 Ammattisotilas 2/2013

11 Sotilasmestari Mikkoselle Adolf Ehrnrootin palkinto Sotilasmestari Pasi Mikkoselle (49) luovutettiin jalkaväenkenraali Adolf Ehrnroothin nimeä kantava euron tunnustuspalkinto Helsingissä Säätytalolla Pohjois-Karjalan prikaatissa vartiopäällikkönä palveleva Mikkonen sai tunnustuksen pitkäaikaisesta ja ansiokkaasta työstään vartioston osaamisen ja ammatillisen monipuolisuuden kehittäjänä. Palkitsemisperusteissa korostettiin Mikkosen laajaa kokemusta vartiotehtävissä sekä hänen poikkeuksellista kykyään löytää ratkaisuja monitahoisiin ja haasteellisiin kysymyksiin. Hän on edistänyt positiivisen maanpuolustushengen luomista kaikkien yhteistyötahojen kanssa. Esimiesten mukaan Mikkonen on osoittanut palvelustehtävissään myös poikkeuksellisen korkeaa sotilaallista ammattitaitoa. Mikkonen näkee, että hyvä suoritus vaatii aina koko työyhteisön osallistumista. Esimerkiksi henkilöstöresurssien tehokkaaseen käyttöön päästään vain sillä, että lähimmät työtoverit ovat samanhenkisiä ja puhaltavat yhteen hiileen. Meidän orkesteri soittaa hyvin yhteen ja siitä olen erittäin kiitollinen. Parasta Mikkosen työssä on sen monipuolisuus. Esimiehet ovat kannustaneet häntä kouluttautumaan jatkuvasti ja monipuolisesti. Oma joukko-osasto on mahdollistanut ja osittain vaatinut vartiostoa osallistumaan myös muuhun Prikaatin toimintaan tukemalla varusmieskoulutusta ja reserviläistoimintaa. Meidän vartiostossa tämä on koettu positiivisena asiana. Tiedän että tämä ei ole edes mahdollista monissa valtakunnan vartiostoissa. Mielekkäällä työllä on myös varjopuolensa. Ikävänä asiana näen nyt, ehkä jopa liian myöhään, että perhe on joutunut vuorotyöstä johtuen soveltamaan joulut, juhannukset ja viikonloput liian usein omalla tavallaan. Perhe oli aika harvoin yhdessä juhlapäivinä, kun lapset olivat pieniä. Puolustusvoimain komentaja kenraali Ari Puheloinen onnitteli sotilasmestari Mikkosta palkinnon johdosta. Pohjois-Karjalan prikaatin komentaja evrsti Jari Kytölä osallistui Mikkosen kanssa palkitsemistilasiuuteen. Viimeisenä lippua laskemassa Työ Pohjois-Karjalan prikaatissa päättyy kun joukko-osaston toiminta loppuu. Mikkonen tietää jo etukäteen, että siitä tulee raskas päivä. Haluan olla tuona päivänä työvuorossa laskemassa kasarmin kentän Suomen lippua alas. Tilaisuus on meille, jotka ovat työskennelleet varuskunnassa kymmeniä vuosia, varmasti koskettava. Mikkonen aloittaa ensi vuoden alussa Maasotakoulussa sotilaspoliisialiupseerin tehtävässä. Vaimo ilmoitti jo vuosia sitten että jos minulta työpaikkakunta vaihtuu, perhe ryhtyy selvittämään mahdollisuuksia muuttaa mukana. Tähän tietysti vaikuttaa vaimon työn saanti uudella paikkakunnalla. Tällä hetkellä vanhempi tytär on jo omissa ympyröissään ja nuorempi on lähdön kynnyksellä. Mikkosella on noin neljä vuotta virkauraa jäljellä. Kovaa kiirettä hänellä ei kuitenkaan eläkkeelle ole. Tällä hetkellä tuntuu siltä, että mitään suurempaa kiinnostusta eläkepäivinä työssä käymiseen ei ole. Toivoisin, että joku kaunis päivä voisin olla täysipäiväinen ukki, jolla olisi aikaa ja terveyttä kuskailla, vahtia, opettaa, neuvoa ja ennen kaikkea kertoilla hirmuisen jänniä tarinoita sotilasurasta jälkikasvulle. Mutta siihen on vielä toivottavasti aikaa. Teksti ja kuva Asta Ruuskanen Adolf Ehrnrootin tunnustuspalkinto jaetaan vuosittain yhdelle tai useammalle sotilaalle yksittäisestä teosta, toiminnasta tai työstä sotilaallisen maanpuolustuksen hyväksi. Päätöksen palkinnon myöntämisestä tekee Louise ja Göran Ehrnroothin Säätiö puolustusvoimain komentajan esityksestä. Sotilasmestari Pasi Mikkosen lisäksi muita palkittuja olivat insinöörieversti Kari Renko Ilmavoimien materiaalilaitokselta, everstiluutnantti Matti Santtila pääesikunnan henkilöstöosastolta ja kapteeniluutnantti Markku Kaukoranta Merisotakoulusta. Ammattisotilas 2/

12 Ari Manniosta vuoden urheilija Aliupseeriliitto on valinnut vuoden 2012 urheilijaksi keihäänheittäjä Ari Mannion (25). Vuosi oli kersantti Manniolle mieleenpainuva. Ensimmäinen kerta olympialaisissa ja ensimmäinen aikuisten arvokisamitali kotiareenalla olivat urheilijan uran tähtihetkiä. Viime vuoden merkittävimmät kilpailut Manniolle olivat Helsingin EM-kilpailut ja Lontoon olympialaiset. Viime vuosi oli merkittävä. Olin ensimmäistä kertaa olympialaisissa ja heitin 11. sijalle. Sain myös ensimmäisen aikuisten arvokisapronssin Helsingistä. Mannio työskentelee opetusaliupseerina Urheilukoulussa Lahdessa. Osan ajasta hän toimii urheilijana puolustusvoimien edustusvalmennusryhmässä. Muuna aikana hän toimii varusmiespalvelustaan suorittavien urheilijoiden kouluttajana. Mannio kertoo, että häneen otettiin yhteyttä avoimena olevasta urheilijan vakanssista. Hänen ei tarvinnut kahta kertaa miettiä, tarttako mahdollisuuteen. Toimin alokaskouluttajana Urheilukoulun kesälajin varusmiehille. Eli kun uudet varusmiehet tulevat lokakuussa, toimin kouluttajana koko P-kauden ajan. Mannio ei näe ongelmana tämänhetkisessä työssään yhdistää huippu-urheilua ja työntekoa. Nämä kaksi työtä täydentävät hyvin toisiaan. Kovan kesärupeaman jälkeen on mukava palata töihin, kun saa urheilun lisäksi muutakin ajateltavaa. 12 Ammattisotilas 2/2013

13 Tukiverkosto mahdollistaa täysipainoisen harjoittelun Manniolla on hyvä tukiverkosto ympärillään, joten hänen ei tarvitse keskittyä sponsoreiden hankintaan. Näin hän pystyy keskittymään täysillä urheilemiseen. Syksyllä harjoitan peruskuntoa, jotta jaksan harjoitella talvella. Talvella mukaan tulee tekniikan hiominen ja harjoittelu on peruskuntopainotteista eli määrät on korkealla. Kevättä kohti mentäessä harjoittelumäärät hieman vähenevät, mutta tehoja nostetaan korkeammalle. Kesällä sitten ulosmitattaan sen mitä olen talvella saanut aikaan ja otan kropasta kaiken mahdollisen irti. Mannio oli jo nuorena monipuolisesti kiinnostunut eri urheilulajeista. Teiniikäisenä hänellä oli useampia lajeja, joista hän oli kiinnostunut ja joita hän harrasti aktiivisesti. Pienempänä tuli harrastettua melkein kaikkia mahdollisia pallopelejä ja yksilölajeja. Jääkiekko oli 17-vuotiaaksi se ykköslaji ja keihäs tuli sen rinnalla. Sitten yksilölajin viehätys vei voiton. Toki jääkiekko kulkee tälläkin Positiivinen ja helposti lähestyttävä Mannio on esikuva monelle urheilijanalulle. hetkellä vielä mukana talviharjoittelussa. Menestynyt kilpaurheilija hakee tasapainoa kovaan harjoitteluun luonnosta. Metsästäminen ja kalastaminen auttavat rauhoittumaan ja tuovat mukavaa vastapainoa muulle elämälle. Teksti Asta Ruuskanen Kuvat: Cresta Vuoden urheilija Aliupseeriliiton hallitus nimeää Aliupseeriliiton vuoden urheilijan, urheiluvastaavan esityksen pohjalta, vuosittain liiton jäsenistön keskuudesta. Aliupseeriyhdistysten jäsenet voivat tehdä esityksiä vuoden urheilijasta oman yhdistyksensä kautta. Myös yksittäisillä jäsenillä on oikeus tehdä suoraan esitys vuoden urheilijasta. Perustellut esitykset tulee toimittaa kirjallisesti liiton hallitukselle tammikuun loppuun mennessä. Valintaperusteena ovat tulokset tai merkittävät sijoitukset edellisenä vuonna liiton omissa tai muissa liiton mestaruuskilpailusääntöjen hyväksymissä urheilukilpailuissa. Näitä ovat SotUL:n, Sot-SM-, CISM-, SM-, PM-, EM-, MM-kilpailut sekä Olympialaiset tai muut vastaavat kansalliset tai kansainväliset kilpailut. Valinnassa painotetaan kansainvälistä kilpailumenestystä. Ammattisotilas 2/

14 Lisää liikettä, istuminen tappaa! Puolustusvoimien uuden liikuntateeman tavoitteena on tukea henkilöstön liikunnallista elämäntapaa entistä paremmin. Puolustusvoimien liikuntapäällikkö Matti Santtila korostaa, että tämä tarkoittaa ensisijaisesti toimenpiteitä liikkumattoman ajan vähentämiseksi. Santtila kertoo, että liikkumattomuus ei ole yksinomaan suomalaisten ongelma. Se on noussut Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan neljänneksi vakavimmaksi elintasosairauksien riskitekijäksi maailmassa. Siksi WHO on nostanut liikkumattomuuden perinteisempien riskitekijöiden, kuten korkean verenpaineen, kolesterolin ja tupakoinnin ohella yhdeksi merkittävimmistä terveysongelmista maailmassa. Liikunnalla on suuri merkitys myös masennuksen ennaltaehkäisyssä ja hoidossa. Vaikka henkilö liikkuisi riittävästi, muu passiivisuus mitätöi liikunnan positiiviset vaikutukset. Puolet suomalaisista istuu päivittäin vähintään kuusi tuntia. Siksi myös puolustusvoimat on lähtenyt mukaan liikkumattomuuden haittojen torjumiseen. Työtyytyväisyyskyselyn mukaan noin puolet puolustusvoimien palkatusta henkilökunnasta liikkuu terveyden kannalta riittävästi. Täysin liikkumattomia on vain 5 %. Tällä hetkellä sotilasvirkoihin hakeutuu entistä huonokuntoisempia ihmisiä. Aliupseerit liikkuvat selvästi vähemmän kuin muut sotilashenkilöstöryhmät. Toisaalta sotilaat ovat oman ikäluokkansa miehiä paremmassa kunnossa. Siviilityöntekijät liikkuvat vähiten. Myös koulutustausta vaikuttaa liikkumiseen. Korkeasti koulutetut liikkuvat enemmän kuin alhaisemman koulutustason omaavat. Santtila pitää liikkumattomuuden näkökulmasta haasteellisimpina henkilöstöryhminä esikunnissa sekä teknisissäja valvontatehtävissä työskenteleviä. Näissä tehtävissä työskennellään pitkiäkin jaksoja paikoillaan. 14 Ammattisotilas 2/2013

15 Vuosille tehdyn liikuntastrategian mukaisesti puolustusvoimat suosittelee, että jokainen palveluksessa oleva harrastaisi liikuntaa säännöllisesti vähintään kolmesta viiteen kertaa viikossa, noin minuuttia kerrallaan. Henkilökunnalla on käytössään lukuisia ulko- ja sisäliikuntapaikkoja sekä liikuntapalveluita. Haasteena on, miten saada työntekijät hyödyntämään varuskuntien olemassa olevia palveluita. Myös ulkopuoliset tahot ovat kiinnittäneet huomiota puolustusvoimien monipuoliseen henkilöstö-liikuntaohjelmaan. Vuonna 2011 Suomen Kuntoliikuntaliitto nimitti puolustusvoimat Suomen aktiivisimmaksi työpaikaksi. Työpaikoille liikunta-aktivaattoreita Santtila kertoo, että joukko-osastoihin ja muihin hallintoyksiköihin nimetään tulevien vuosien aikana liikunta-aktivaattoreita. Uutta tehtävää pilotoidaan muutamassa hallintoyksikössä tämän vuoden aikana. Jatkossa jokainen työpiste nimeää vertaisen, joka toimii liikunta-aktivaattorina omassa työpisteessään. Aktivaattoreiden tehtävänä on kertoa, kannustaa ja tukea henkilökuntaa arkiliikunnassa. Liikunta-aktivaattoreiden rekrytointi on käynnistynyt Karjalan prikaatissa. Liikunnanohjaaja Miamari Kuronen kertoo, että Urheilukoulun edustaja kävi helmikuussa joukko-osastossa esittelemässä koulutuksen sisältöä ja puhumassa aktivaattorien rektytoinnista. Meillä on tavoitteena saada ensimmäiseen koulutukseen henkilöä. Etsimme liikunnasta kiinnostuneita ihmisiä ja sellaisia persoonia, jotka kannustavat muita liikkumaan. Koulutuksen keskiössä on arkiliikunta ja erityisesti se, miten liikunta saadaan yhdistettyä työpäivään. Lisäksi aktivaattoreille koulutetaan lihaskuntoon ja liikehallintaan sekä kestävyyskuntoon ja lihashuoltoon liittyviä asioita. Kuronen kertoo, että vähän liikkuvat ja liikkumattomat työntekijät ovat toiminnan pääkohderyhmä. Toiminnalla saamme työpisteille ihmisiä, jotka ottavat vähän liikkuvat henkilöt mukaan esimerkiksi kävelylenkille. Näin ehkäisemme kansasairauksia ja parannamme työntekijän terveyttä ja toimintakykyä. Matti Santtila haluaa kiinnittää henkilökunnan huomion siihen, että vaikka henkilö liikkuisi riittävästi, muu passiivisuus mitätöi liikunnan positiiviset vaikutukset. Varuskuntien urheiluseurat mukaan talkoisiin Suomen Sotilasurheiluliiton puheenjohtaja Timo Kakkola näkee, että varuskuntien urheiluseuroilla voi olla tärkeä rooli henkilökunnan liikuttamisessa. Ne voivat kannustaa liikkumaan järjestämällä henkilökuntaa kiinnostavia liikuntamahdollisuuksia. Kakkola näkee, että henkilöstö voisi aktivoitua liikkumaan nykyistä enemmän, jos olisi tarkemmin tiedossa, mikä henkilökuntaa kiinnostaa. Liikuntaa harrastavien mieltymykset pääosin tiedetään. Haasteena on se, että passiivisten henkilöiden syyt passiivisuuteen ja erityisesti heidän mahdolliset lajimieltymyksensä ja liikuntamuototoiveensa ovat usein hämärän peitossa. Kakkola pitää hyvänä, että työnantaja tiedottaa liikunnan hyödyistä ja liikkumattomuuden vaaroista eri tavoin. Hän näkee, että joskus myös ravistelu ja herättely asian vakavuuteen ovat paikallaan. Henkilökunnalla on Kakkolan mielestä hyvät edellytykset liikuntaharrastukseen työnantajan tarjoamissa puitteissa. Hän näkee, että kun työajalla tapahtuvaan liikuntaan liittää sopivan vapaa-ajalla tapahtuvan liikkumisen, saadaan henkilöstön fyysinen ja psyykkinen kunto nousemaan. Kakkola korostaa liikkumisessa vertaistuen merkitystä. Lähiympäristö voi vaikuttaa merkittävästi liikuntaan kannustamisessa Ehkä puuttuu se kaveri, joka kannustaa kuntoon. Esimiehillä tärkeä rooli Santtilan mukaan elämäntapamuutokseen kannustaminen on myös esimiestyötä. Esimiehen tuki ja kannustus sekä hänen antama esimerkki ovat ratkaisevia. Tämän vuoden alusta lukien kehityskeskustelussa käsitellään myös työkykyyn ja työhyvinvointiin liittyviä kysymyksiä. Vastuullinen esimies hoitaa tämän tyylikkäästi. Esimiesten tehtävänä on muun muassa huolehtia, että alaiset käyvät määräaikaisterveystarkastuksissa. Liikuntastrategian mukaisesti työnantaja järjestää fyysisen työkyvyn tavoitetason alle jääville ja merkittävästi ylipainoisille työntekijöille terveys-, kunto- ja ravinto-ohjausta yhteistoiminnassa työterveyshuollon kanssa. Työnantaja voi halutessaan vähentää passiivista aikaa rakenteellisilla muutoksilla. Santtilan mukaan esimerkiksi toimistotyössä perinteiset kalusteet kuten matalat pöydät ja toimistotuolit, edistävät passivoitumista. Sähköisesti säädettävät työpöydät ja muu seisomatyötä tukevat kalustevalinnat edistävät työntekijöiden terveyttä ja hyvinvointia. Santtilan mukaan liikkumisen edistämisessäkin pienet teot ovat avain menestykseen. Esimerkiksi ruokailun jälkeen pieni kävelylenkki edistää ruoan palamista kehossa ja edistää muutenkin terveyttä. Päivittäinen aktiivisuus on olennaisempaa kuin satunnaiset liikuntasuoritukset. Ihmisen oma henkilökohtainen motivaatio on ratkaiseva. Sitä ei kukaan pysty antamaan. Teksti ja kuvat Asta Ruuskanen Ammattisotilas 2/

16 Koulutusta ja yhteishengen nostatusta Kaartin jääkärirykmentin aliupseeri-iltapäivä Kaartin jääkärirykmentin komentaja eversti Pekka Saariaho järjesti joukkoosastonsa aliupseereille aliupseeri-iltapäivän maaliskuussa. Tapahtumaan osallistui myös kymmenen Etelä-Suomen huoltorykmentin aliupseeria. Varsinaisen koulutuksen lisäksi tilaisuuden tarkoituksena oli yhteishengen ja ammatti-identiteetin kehittäminen. Lisäksi rykmentin johto halusi tarjota vuonna 2015 yhdistyvien joukkojen aliupseereille mahdollisuuden tutustua toisiinsa. Kaartin jääkärirykmentissä, niin kuin muissakin joukko-osastoissa, on paljon nuoria peruskoulutettuja aliupseereita. Kehittyäkseen kisällitasolta mestaritasolle he tarvitsevat edelleen tukea. Pyrimme tukemaan aliupseeria erityisesti ydinosaamisen - esimerkiksi koulutustaito - kehittämisessä. Saariaho haluaa, että myös aliupseerit omaksuvat sotilaana olemisen ytimen. On tärkeää, että virkamiehen oikeudet ja velvollisuudet ovat tiedossa. Haluan myös tukea aliupseerien ammattikunnan identiteetin kehittymistä. On tärkeää, että Kaartin jääkärirykmentissä vaikuttaa vahvan ammatti-identiteetin omaava ja ammatistaan ylpeä aliupseeristo. Rautaisannos henkilöstöasioita Kaartin Jääkärirykmentin luottamusmies Jyrki Surkka kertoo, että tilaisuuden koulutuksellinen osio sisälsi laajasti henkilöstöasioita ja sotilaana toimimista käsitteleviä teemoja. Komentaja ja henkilöstösektorin johtaja kapteeni Pekka Siikala olivat paikalla koko tilaisuuden ajan. Siikala kertoi meille henkilöstöasioista, virkaehtosopimuksesta, työaikaasioista, koulutuksesta sekä virkamiehen oikeuksista ja velvollisuuksista. Lisäksi käsittelimme sotilaana olemisen pelisääntöjä. Aliupseeriliiton päätoiminen Kaartin jääkärirykmentin komentaja eversti Saariaho pitää tärkeänä, että rykmentissä vaikuttaa vahvan ammatti-identiteetin omaava ja ammatistaan ylpeä aliupseeristo. pääluottamusmies Mika Oranen piti puheenvuoron ajankohtaisista työmarkkinaasioista. Tilaisuuteen osallistui noin 30 aliupseeria eli noin puolet joukko-osaston aliupseereista. Myös tilaisuudesta pois jääneet pääsevät osalliseksi sen sisällöstä. Materiaali on tallennettu tietojärjestelmään, mistä sen voi käydä lukemassa. Olemme menossa komentajan kanssa soittokuntaan pitämään korvaavan tilaisuuden. Surkka pitää tämänkaltaisia tilaisuuksia hyödyllisenä aliupseereille. Saimme vastauksia ja linjauksia suoraan komentajalta ja henkilöstöjohdolta. Toisaalta tarjolla oli myös liiton näkemyksiä ja kantoja useisiin käsiteltyihin aiheisiin. Jatkosta on jo sovittu komentajan kanssa ja vastaavan tyyppinen tilaisuus on tarkoitus järjestää jatkossa kaksi kertaa vuodessa. Surkka pitää hyvänä myös sitä, että aliupseerit näkivät suuren määrän kol- 16 Ammattisotilas 2/2013

17 legojaan samaan aikaan samassa tilassa ja pääsivät tutustumaan uusiin ihmisiin. Hän on saanut jäseniltä pelkästään positiivista palautetta. Me-hengen ylläpitäminen tärkeää Etelä-Suomen huoltorykmentti ja Kaartin jääkärirykmentti yhdistetään vuoden 2015 alussa. Luottamusmies Matti Paajanen kertoo, että myös huoltorykmentin komentaja on ollut aktiivinen aliupseeriston me-hengen edistämisessä ja ammatti-identiteetin parantamisessa. Komentajan ja luottamusmiesten kanssa sovittiin lähentymisestä Kaartin aliupseerikunnan kanssa. He ovat ottaneet meidät avosylin toimintaan mukaan. Tämä tilaisuus oli hienoa ennakointia 2015 tapahtuvaan joukkojen yhdentymiseen liittyen. Ensimmäiseen yhteiseen tilaisuuteen osallistui kymmenen huoltorykmentissä työskentelevää aliupseeria. Pois jäivät ainoastaan virkavapaalla ja pitkillä kursseilla olevat. Paajanen koki, että aliupseerit saivat vastauksia moneen avoimeen ja mieltä vaivanneeseen kysymykseen. Myös keskustelu oli vilkasta. Erityisen hienoa oli komentajan läsnäolo tilaisuudessa koko sen ajan. Mika Orasen puheenvuoro oli omiaan lisäämään aliupseereiden tietoa Aliupseeriliitosta ja toivon mukaan ne jotka eivät liittoon kuulu, miettivät tämän tilaisuuden jälkeen uudestaan. Saimme pelkkää positiivista palautetta. Tätä halutaan lisää. Paajasen mielestä vastaaville tilaisuuksille on jatkossakin tarvetta. Aion itse esittää huoltorykmentin komentajalle, että meidän aliupseerit voisivat myös jatkossa osallistua kyseisiin tilaisuuksiin. Toivottavasti saamme myös yhteistä iltaohjelmaa järjestettyä parantamaan yhteishenkeä. Teksti ja kuva Asta Ruuskanen Ammattisotilas 2/

18 Pääluottamusmiehen kynästä Virastoeräneuvotteluissa saavutettiin tulos Huhtikuun alusta lukien kaikkia vaatipalkkoja sekä tiettyjä lisäpalkkioita, kuten ilmavoimallisia lisiä, sotilaallisen harjoituksen ja meripalveluksen korvauksia korotetaan 1,4 prosentin suuruisella yleiskorotuksella. Korviini on kantautunut kommentteja siitä että tilanteessa, jossa omalle kohdalle ei osu kohdennettua palkankorotusta vaan ainoastaan yleiskorotus, koetaan, että taaskaan en saanut mitään. Jostain ihmeellisestä syystä yleiskorotusta ei pidetä liittojen neuvottelemana palkankorotuksena vaan ajatellaan, että työnantaja maksaisi sen hyvää hyvyyttään kaikille. Myös sellaista ajattelua on ilmassa, että yleiskorotus ei ole palkankorotus, koska sen saavat kaikki. Totuus on kuitenkin toisenlainen. Liittojen tavoitteiden mukaisesti pääsopijat neuvottelivat yleiskorotuksen nimenomaan turvatakseen kaikille jäsenille palkkojen korotuksen. Yleiskorotuksen lisäksi tällekin sopimuskaudelle neuvoteltiin virastoerä, jolla voidaan sopimusaloittain kohdennetusti korjata kunkin sopimusalan palkkarakennetta. Tuota virastoerää ei voi, eikä saa jakaa tasapuolisesti kaikille vaan se on nimenomaan kohdennettava tiettyjen neuvottelumääräysten mukaisesti. Neuvottelumääräykset huomioiden liitot asettavat omat tavoitteensa virastoeräneuvotteluihin ja neuvottelevat niiden mukaisesti. Aliupseeriliitto neuvotteli Puolustusministeriön kanssa virastoerän kohdentamisesta AU-sopimusalalla liiton hallituksen asettamien tavoitteiden mukaisesti. Neuvoteltava varallisuus oli 0,5 prosenttia palkkasummasta. Neuvottelutulos edellyttää vielä Valtiovarainministeriön hyväksynnän,. asta sitten neuvottelutulos muuttuu sopimukseksi. Aiemmilla neuvottelukierroksilla tuo hyväksyntä on tullut neuvottelutuloksen mukaisena. Toivottavasti niin tapahtuu nytkin ja hyväksyntä saadaan nopealla aikataululla, jotta korotukset saadaan maksuun sopimuksen mukaisesti huhtikuun alusta lukien. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että sopimukset on oltava hyväksyttyinä maaliskuun kuluessa, jotta korotukset ehtivät palkanmaksuun. Korotuksia vaatipalkkoihin Virastoerä kohdennettiin tällä kerralla seuraavasti. Vaativuusluokkien 3 ja 3B palkkausta korotettiin 42 euroa. Palkkausluokassa 4B korotus on 9 euroa, vaativuusluokan 6 palkkausta korotettiin 39,83 euroa ja vaativuusluokan 7 palkkausta korotettiin 51 euroa. Vaativuusluokan 3 korotus kohdentuu pitkään perustehtävissä toimineille, joille ei kohdennettua korotusta ole tullut vuosikausiin. Myös kouluttajatehtävien arvostaminen oli yhtenä kriteerinä tuolle korotukselle. 3B ja 4B luokkien korotus on liiton strategian mukainen kohdennus, jolla kannustetaan henkilöstöä kouluttautumaan. Vaativuusluokkien 6 ja 7 korotuksilla parannetaan kilpailukykyä osaavan henkilöstön saatavuudesta ja palveluksessa pysyttämiseksi neuvottelumääräysten mukaisesti. Vaativuusluokissa 4, 5 ja palkkausluokassa 5B on noin 66 prosenttia au-sopimusalan henkilöstöstä, siksi virastoerää ei tällä kerralla voitu kohdentaa kyseisiin vaativuusluokkiin. Tällainen kohdentaminen olisi tulkittu yleiskorotustyyppiseksi korotukseksi ja se olisi ollut neuvottelumääräysten vastainen, eikä olisi näin ollen todennäköisesti saanut Valtiovarainministeriön hyväksyntää. Muutoksia ilmavoimallisiin lisiin Puolustusvoimien lisäpalkkioita koskeva liite 5 muutettiin siten, että siinä huomioidaan puolustusvoimauudistuksen tuomat organisaatiomuutoksen vaikutukset. Lisäpalkkioliite koskettaa jatkossa puolustusvoimien sotilasilmailun piirissä olevia tehtäviä. Periaatteet ovat samat kuin aiemmin ilmavoimallisten lisien osalta, mutta nyt siis myös muualla puolustusvoimissa tehtävä sotilasilmailuun liittyvä työ on lisien piirissä. Uutena ryhmänä lentoteknillisen vastuu- ja vaaralisän piiriin liitettiin miehittämättömien ilma-alusten huoltotehtävät. Lisän saaminen edellyttää kyseisen tehtävän lisäksi, että henkilöllä on sopimuksen mukainen soveltuva teknillinen peruskoulutus. Miehittämättömien Kuva: Petri Asikainen sotilaslentolaite- 18 Ammattisotilas 2/2013

19 AU-palkkataulukko lukien toiminnan tehtävien osalta sovittiin, että tehtävät ja niiden mahdollinen liittäminen lennonvarmistuslisän piiriin tarkastellaan. Asiasta neuvotellaan tarvittaessa seuraavien virastoeräneuvotteluiden yhteydessä. Takuupalkkamääräystä täsmennettiin Takuupalkkauksesta todettiin, että palkkausjärjestelmästä tehdyn tarkentavan virkaehtosopimuksen 8 3 kohdan 2 momentin takuupalkkamääräyksellä on tarkoitettu, että yhden vaativuusluokan aleneminen huomioidaan aina korkeimmasta vaativuusluokasta, jonka mukaista tehtävää henkilö on hoitanut virkaehtosopimuksen 8 3 kohdan 1 momentin mukaisen ajan. Au-sopimusalan keskushallintotason arviointi- ja kehittämisryhmälle annettiin selvitystehtävä. Ryhmä selvittää palkkausjärjestelmän toimivuutta ja kehittämistarpeita kuluvan sopimuskauden loppuun mennessä. Virkapukineiden hankinnan osalta todettiin, että sopimuksen mukaisesti työnantaja vastaa palveluksessaan olevalle henkilöstölle hankittavien virkapukujen hankintakustannuksista täysimääräisesti alkaen. Osapuolet tarkastelevat yhteisesti puolustusvoimien virkavaatehankintoja koskevan ohjeistuksen toimivuutta toteutuneen soveltamiskäytännön valossa. Yhteisesti todetut epätarkkuudet työnantajan edellyttämien virkavaatehankintojen soveltamisratkaisuissa korjataan. Työ tehdään kevään 2013 kuluessa. Jatkossa ei enää pitäisi tulla kielteisiä päätöksiä työnantajan edellyttämien pukineiden hankinnan osalta. Sitouttamisjärjestelmää tarkastellaan Edellä mainittujen muutosten ja pöytäkirjausten lisäksi sovittiin useista muista asioista. Muun muassa sitouttamisjärjestelmän kokonaistarkastelu tehdään vuoden 2013 loppuun mennessä. Muutto- ja siirtokustannustyöryhmä sekä puolustusministeriön työaikatyöryhmä jatkavat toimintaansa sopimuskauden loppuun saakka. Työnantajan määräämien koulutustilaisuuksien koulutuspäivien kestoa seurataan sopimuskauden loppuun saakka. Joustavien työaikamuotojen käyttöön kiinnitetään huomiota ja hajautetun työn käyttämistä edistetään. Jaksotyössä kahta kolmeviikkoisjaksoa käyttämällä voidaan tukea joustavuutta. Jatkossa kahden kolmeviikkoisjakson käyttäminen voidaan sopia koskemaan tiettyä työpistettä, henkilöstöryhmää tai yksittäistä virkamiestä. Työaikasopimukseen tuli joitakin soveltamisohjetarkennuksia. Muun muassa sotilaallisen harjoituksen tai meripalveluksen keskeydyttyä harjoitukseen tai meripalvelukseen kuulumattoman työn vuoksi, keskeytysaikana tehty työ merkitään työajaksi. Lisäksi työaikasopimuksen 2 :n soveltamisohjeen 8. kohta tarkennetaan. Kyseisessä kohdassa määritellään työpisteet, joissa noudatetaan virastotyöaikaa. Selvitys tehdään kevään 2013 kuluessa. Paljon asioita neuvoteltiin tällä kierroksella, mutta paljon jäi asioita myös jatkoneuvoteltavaksi ja selvitettäväksi ennen sopimuskauden päättymistä. Lassi Majamaa Päätoiminen pääluottamusmies Ammattisotilas 2/

20 Trumpetti vaihtui SAP:iin Musiikin maisteri, ylikersantti Markus Virtala (34) vaihtoi sotilassoittajan tehtävän määräaikaiseen siviilitehtävään pääesikunnassa. Sotilasmusiikkialan intendentin tehtävä tarjoaa hänelle näköalapaikan toimialan uudelleenjärjestelyyn. Virtala työskentelee pääesikunnan viestintäosastolla ylikapellimestarin työparina tämän vuoden loppuun asti. Tällä hetkellä häntä työllistävät puolustusvoimauudistuksen lisäksi muun muassa kesän kotimaiset ja kansainväliset sotilasmusiikkitapahtumat. Järjestelen kahta ulkomaille suuntaavaa tattoo-matkaa sekä MILjazzkiertueen viestintää. Lapin, Oulun ja Kajaanin soittokunnat lähtevät Ranskaan ja Varusmiessoittokunta Venäjälle tattoo-tapahtumaan. Valmistelemme pääesikunnassa myös puolustusvoimauudistukseen liittyviä asioita, kuten soitinmateriaalin siirtoja. Virtala on tyytyväinen uuteen työhönsä. Keskeisenä syynä tehtävän vaihtoon oli uteliaisuus. Halusin nähdä mitä alalla oikeasti tapahtuu. Paras tapa oppia uutta on hypätä uuteen junaan ja avoimin mielin ruveta tekemään töitä. Koen myös, että minulla on paljon annettavaa tälle alalle ja sen julkisuuskuvalle. Olen saanut kannustavaa palautetta ryhtyessäni tähän tehtävään. Toisaalta muusikon työ on niin kokonaisvaltaista, että olen myös kohdannut ihmetystä, miksi halusin vaihtaa soittimen sappiin. Uusia urakehitysmahdollisuuksia Sotilasmusiikkiala on suuren muutoksen edessä. Kahdestatoista ammattisoittokunnasta seitsemän lakkautetaan. Jäljelle jäävien soittokuntien vahvuus suurenee ja henkilöstökokoonpano muuttuu. Virtalalla on ainutlaatuinen mahdollisuus seurata muutosta koko toimialan laajuudelta ja osallistua myös tulevien 20 Ammattisotilas 2/2013

3/2013 AMMATTI - SOTILAS

3/2013 AMMATTI - SOTILAS 3/2013 AMMATTI - SOTILAS Ammattisotilas 3/2013 Aliupseeriliitto ry 26.vuosikerta. Ilmestyy 6 kertaa vuodessa. Vuosina 1988-2001 Puol väli. Aikakauslehtien Liiton jäsen. Vuositilaus 20,-/vuosi. ISSN-L 1459-0565

Lisätiedot

1/2014 AMMATTI SOTILAS - 2/2014 3/2014 4/2014 5/2014 6/2014 1/2015 2/2015 3/2015 4/2015 5/2015

1/2014 AMMATTI SOTILAS - 2/2014 3/2014 4/2014 5/2014 6/2014 1/2015 2/2015 3/2015 4/2015 5/2015 1/2014 AMMATTI SOTILAS - 2/2014 3/2014 4/2014 5/2014 6/2014 1/2015 2/2015 3/2015 4/2015 5/2015 6/2015 Ammattisotilas 1/2014 Aliupseeriliitto ry 27.vuosikerta. Ilmestyy 6 kertaa vuodessa. Vuosina 1988-2001

Lisätiedot

5/2013 AMMATTI SOTILAS - 6/2013 1/2014 2/2014 3/2014 4/2014 5/2014 6/2014 1/2015 2/2015 3/2015 4/2015 5/2015

5/2013 AMMATTI SOTILAS - 6/2013 1/2014 2/2014 3/2014 4/2014 5/2014 6/2014 1/2015 2/2015 3/2015 4/2015 5/2015 5/2013 AMMATTI SOTILAS - 6/2013 1/2014 2/2014 3/2014 4/2014 5/2014 6/2014 1/2015 2/2015 3/2015 4/2015 5/2015 6/2015 Ammattisotilas 5/2013 Aliupseeriliitto ry 26.vuosikerta. Ilmestyy 6 kertaa vuodessa.

Lisätiedot

2/2015 AMMATTI SOTILAS -

2/2015 AMMATTI SOTILAS - 2/2015 AMMATTI SOTILAS - Ammattisotilas 2/2015 Aliupseeriliitto ry 28.vuosikerta. Ilmestyy 6 kertaa vuodessa. Vuosina 1988-2001 Puol väli. Aikakauslehtien Liiton jäsen. ISSN-L 1459-0565 ISSN 1459-0565

Lisätiedot

2/2011 AMMATTI - SOTILAS

2/2011 AMMATTI - SOTILAS 2/2011 AMMATTI - SOTILAS Ammattisotilas 2/2011 Aliupseeriliitto ry 24.vuosikerta. Ilmestyy 6 kertaa vuodessa. Vuosina 1988-2001 Puol väli. Aikakauslehtien Liiton jäsen. Vuositilaus 20,-/vuosi. ISSN 1459-0565

Lisätiedot

5/2010 AMMATTI - SOTILAS

5/2010 AMMATTI - SOTILAS 5/2010 AMMATTI - SOTILAS Ammattisotilas 5/2010 Aliupseeriliitto ry 23.vuosikerta. Ilmestyy 6 kertaa vuodessa. Vuosina 1988-2001 Puol väli. Aikakauslehtien Liiton jäsen. Vuositilaus 16,-/vuosi. ISSN 1459-0565

Lisätiedot

Rajan säästöt vaikuttavat opistoupseerien urakehitykseen Puolustusvoimauudistus puhuttaa monella tasolla

Rajan säästöt vaikuttavat opistoupseerien urakehitykseen Puolustusvoimauudistus puhuttaa monella tasolla 6/2012 JOULUKUU Rajan säästöt vaikuttavat opistoupseerien urakehitykseen Puolustusvoimauudistus puhuttaa monella tasolla 1 6/2012 JOULUKUU SUOMEN ALIUPSEERI VUOSINA 1930-44, ASEMIES V.1945, SAULI VV.1946-53,

Lisätiedot

5/2011 AMMATTI - SOTILAS

5/2011 AMMATTI - SOTILAS 5/2011 AMMATTI - SOTILAS Ammattisotilas 5/2011 Aliupseeriliitto ry 24.vuosikerta. Ilmestyy 6 kertaa vuodessa. Vuosina 1988-2001 Puol väli. Aikakauslehtien Liiton jäsen. Vuositilaus 20,-/vuosi. ISSN 1459-0565

Lisätiedot

1/2008 AMMATTI- SOTILAS

1/2008 AMMATTI- SOTILAS 1/2008 AMMATTI- SOTILAS Ammattisotilas 1/2008 Aliupseeriliitto ry 21.vuosikerta. Ilmestyy 4 kertaa vuodessa. Vuosina 1988-2001 Puol väli. Aikakauslehtien Liiton jäsen. Vuositilaus 16,-/vuosi. ISSN 1459-0565

Lisätiedot

URA. Sivistyksen airuet Ammatti-identiteettinä yhteiskunnan rakentaminen. Valtiotieteilijä on nyt. 13 Irtisanotun oikeudet 28 9 askelta omaan lomaan

URA. Sivistyksen airuet Ammatti-identiteettinä yhteiskunnan rakentaminen. Valtiotieteilijä on nyt. 13 Irtisanotun oikeudet 28 9 askelta omaan lomaan Valtiotieteilijä on nyt URA Lehti yhteiskunta-alan korkeakoulutetuille 2-2012 EDUNVALVONTA Eri-ikäiset työyhteisön voimavarana VALOKEILASSA Ilman viestintää ei voi vaikuttaa LANSEERAUS Liitolle uusi nimi

Lisätiedot

Tietoa. 8 Kesäloma lähestyy. 16 Tietoala on mukana. Kevät täynnä haasteita TIETOALAN TOIMIHENKILÖT RY:N JÄSENLEHTI 2 : 2012

Tietoa. 8 Kesäloma lähestyy. 16 Tietoala on mukana. Kevät täynnä haasteita TIETOALAN TOIMIHENKILÖT RY:N JÄSENLEHTI 2 : 2012 TIETOALAN TOIMIHENKILÖT RY:N JÄSENLEHTI 2 : 2012 Tietoa. 8 Kesäloma lähestyy. Lakimies vastaa yleisimpiin kysymyksiin vuosiloman pitämisestä. 16 Tietoala on mukana UIL:n alueellisessa toiminnassa. Esittelyssä

Lisätiedot

2/2011 HUHTIKUU. Äänestä ja vaikuta s.14

2/2011 HUHTIKUU. Äänestä ja vaikuta s.14 2/2011 HUHTIKUU Äänestä ja vaikuta s.14 1 2/2011 HUHTIKUU SUOMEN ALIUPSEERI VUOSINA 1930-44, ASEMIES V.1945, SAULI VV.1946-53, ALIUPSEERI VV.1954-74, TOIMIUPSEERI VV. 1974-89. PÄÄLLYSTÖLIITON ÄÄNENKANNATTAJA

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

2/2008 Oulun aktiiveilla monipuoliset verkostot

2/2008 Oulun aktiiveilla monipuoliset verkostot 2/2008 Oulun aktiiveilla monipuoliset verkostot UUSI sisältö 12 Yhteistoiminta työnantajan ja henkilökunnan kesken toimii Porvoossa erinomaisesti. Oulu haluaa vähentää ruuhkia ja turhaa liikennettä keskustassa,

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

URA. Puhetta palkoista Perusteet syynissä. 14 Työmarkkinajärjestöjen palkkaratkaisu. 28 187 vaihtoehtoista valtuutettua. EDUNVALVONTA Jäsenkysely 2013

URA. Puhetta palkoista Perusteet syynissä. 14 Työmarkkinajärjestöjen palkkaratkaisu. 28 187 vaihtoehtoista valtuutettua. EDUNVALVONTA Jäsenkysely 2013 MCI URA Lehti yhteiskunta-alan korkeakoulutetuille 4-2013 EDUNVALVONTA Jäsenkysely 2013 ILMIÖ Akateeminen yrittäjyys OIKEILLE URILLE Uraneuvontaa jäsenetuna KLIKKAA LISÄÄ www.uralehti.fi Puhetta palkoista

Lisätiedot

16 Tietotekniikan palvelualan

16 Tietotekniikan palvelualan TIETOALAN TOIMIHENKILÖT RY:N JÄSENLEHTI 1 : 2012 Tietoa. 12 UIL:n palvelut ja jäsenedut esittelyssä. Mikä on yleisin jäsenpalvelusta kysyttävä kysymys? Tietotekniikan palvelualan työehtosopimus 9.11.2011

Lisätiedot

Valtuuston vaalikokous

Valtuuston vaalikokous 2/2009 Valtuuston vaalikokous Liiton kultaiset ansiomerkit Eläketyöryhmän selvitys Säästötoimet Talven liikuntatapahtumia Pääkirjoitus Helsingissä 24. päivänä huhtikuuta 2009 Julkilausuma Helsingissä huhtikuun

Lisätiedot

RAUTATIEVIRKAMIES RVL RAUTATIEVIRKAMIESLIITON JÄSENLEHTI. Uusin työasuin VR:n juhlavuoteen sivu 16

RAUTATIEVIRKAMIES RVL RAUTATIEVIRKAMIESLIITON JÄSENLEHTI. Uusin työasuin VR:n juhlavuoteen sivu 16 RAUTATIEVIRKAMIES RVL RAUTATIEVIRKAMIESLIITON JÄSENLEHTI 1 2012 Uusin työasuin VR:n juhlavuoteen sivu 16 Luottamusmiestoimintaan Tampereen palveluneuvojien tuoreita voimia sivu 6 stressiä mitataan sivu

Lisätiedot

Sopusointuja KESÄ ELO LOKA JOULU. kanneoikeudesta. Työntekijä koulunpenkille Veroetu työnantajalle s. 16. s. 26

Sopusointuja KESÄ ELO LOKA JOULU. kanneoikeudesta. Työntekijä koulunpenkille Veroetu työnantajalle s. 16. s. 26 2014 HELMI HUHTI KESÄ ELO LOKA JOULU Työntekijä koulunpenkille Veroetu työnantajalle s. 16 Miekkailu kanneoikeudesta ei lopu s. 26 Luonnonhelmaan Jorma Immonen on seikkaillut metsässä koko ikänsä s. 24

Lisätiedot

5 / 2013. Moniosaajan paikka: Varahenkilön työ on raskasta mutta antoisaa. Tietokonepelistä. oppia vanhustenhoitoon

5 / 2013. Moniosaajan paikka: Varahenkilön työ on raskasta mutta antoisaa. Tietokonepelistä. oppia vanhustenhoitoon 5 / 2013 Moniosaajan paikka: Varahenkilön työ on raskasta mutta antoisaa Tietokonepelistä oppia vanhustenhoitoon SISÄLLYS 5/2013 22 Miksi kehittämishankkeet usein epäonnistuvat? 52 Tarja Aatosen työ on

Lisätiedot

HEDien hemmottelua ja muita herkkuja s. 9 Navigoi itsesi uudelle uralle s. 9 Suomalainen voitaa hiilijalanjäljen suuruudessa s. 18

HEDien hemmottelua ja muita herkkuja s. 9 Navigoi itsesi uudelle uralle s. 9 Suomalainen voitaa hiilijalanjäljen suuruudessa s. 18 Erityistoimihenkilöt ET ry:n jäsenlehti 1/2012 kevätkokouksessa nähdään! HEDien hemmottelua ja muita herkkuja s. 9 Navigoi itsesi uudelle uralle s. 9 Suomalainen voitaa hiilijalanjäljen suuruudessa s.

Lisätiedot

URA. Arjessa kiinni. 28 Ylös tuolista 12 Vuosilomapalkka. EDUNVALVONTA Johtajasopimukset. ILMIÖ Kirosana yt. OIKEILLE URILLE Miten pukeutua töihin?

URA. Arjessa kiinni. 28 Ylös tuolista 12 Vuosilomapalkka. EDUNVALVONTA Johtajasopimukset. ILMIÖ Kirosana yt. OIKEILLE URILLE Miten pukeutua töihin? MCI URA Lehti yhteiskunta-alan korkeakoulutetuille 2-2014 EDUNVALVONTA Johtajasopimukset ILMIÖ Kirosana yt OIKEILLE URILLE Miten pukeutua töihin? KLIKKAA LISÄÄ www.uralehti.fi Arjessa kiinni 28 Ylös tuolista

Lisätiedot

UUSIA TUOTTEITA JA PALVELUITA. s. 7 PUUTU. s.6. s.19. Matka. s.23. uudenlaiseen. työhön. s.12

UUSIA TUOTTEITA JA PALVELUITA. s. 7 PUUTU. s.6. s.19. Matka. s.23. uudenlaiseen. työhön. s.12 EILAKAISLAN sidosryhmälehti 1/2013 Matka uudenlaiseen UUSIA TUOTTEITA JA PALVELUITA s. 7 PUUTU TYÖPAIKKA- KIUSAAMISEEN s.6 Inhousekonsultista Tukea s.19 vinkit työnhakuun s.23 työhön s.12 EILAKAISLAN sidosryhmälehti

Lisätiedot

PORILAINEN. Huhtikuu 1 2015. www.puolustusvoimat.fi/porpr

PORILAINEN. Huhtikuu 1 2015. www.puolustusvoimat.fi/porpr PORILAINEN Huhtikuu 1 2015 www.puolustusvoimat.fi/porpr 1 6 4063 00 00 6 4063 015104 00 6 4063 015111 2 009608 Huhtikuu 1 2015 Tiedustelukomppania aloitti Niinisalossa...6 SISÄLTÖ Uuden Porin prikaatin

Lisätiedot

Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto

Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto uskomme sinuun usko sinäkin Opas lastensuojeluun sijoitetun nuoren läheisille ja työntekijöille Aikuisten opas Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto Kun yksi ovi sulkeutuu, toinen ovi avautuu, mutta

Lisätiedot

8/2009. JUKOn pääluottamusmies Ari Hoppania: Sama palkka samanarvoisista tehtävistä samassa virastossa

8/2009. JUKOn pääluottamusmies Ari Hoppania: Sama palkka samanarvoisista tehtävistä samassa virastossa 8/2009 JUKOn pääluottamusmies Ari Hoppania: Sama palkka samanarvoisista tehtävistä samassa virastossa sisältö 10 Maailmalta vyörynyt taantuma mullisti suomalaisen ohjelmistoyrityksen ja ajoi henkilöstön

Lisätiedot

Oikeita töitä. Vammaisten ja osatyökykyisten työllistymisen toimivia käytäntöjä Ruotsista, Tanskasta, Virosta ja Suomesta

Oikeita töitä. Vammaisten ja osatyökykyisten työllistymisen toimivia käytäntöjä Ruotsista, Tanskasta, Virosta ja Suomesta Oikeita töitä Vammaisten ja osatyökykyisten työllistymisen toimivia käytäntöjä Ruotsista, Tanskasta, Virosta ja Suomesta Toimittaneet: Anna Idström, Marko Stenroos ja Minna Uimonen Oikeita töitä Vammaisten

Lisätiedot

Puolustuksen rakenne uudistuu

Puolustuksen rakenne uudistuu Ruotuväki, PL 25, 00131 HKI MP2 Itella Oyj Kuumuus sisältää riskejä Suomalainen sotilas sopeutuu korkeisiinkin lämpötiloihin uutiset, sivu 4 50. vuosikerta n:o 4 (1093) 16.2.2012 verkossa > www.ruotuvaki.fi

Lisätiedot

1/2013 53. vsk POHJOIS-KARJALAN PRIKAATIN PERINTÖ RISTIINAN RESERVILÄISET 50 VUOTTA RESERVILÄISLIITON LIITTOKOKOUS

1/2013 53. vsk POHJOIS-KARJALAN PRIKAATIN PERINTÖ RISTIINAN RESERVILÄISET 50 VUOTTA RESERVILÄISLIITON LIITTOKOKOUS c 1/2013 53. vsk d POHJOIS-KARJALAN PRIKAATIN PERINTÖ RISTIINAN RESERVILÄISET 50 VUOTTA RESERVILÄISLIITON LIITTOKOKOUS 14 20 22 2 SAVON VASAMA 1 2013 53. vuosikerta, maaliskuu 2013 JULKAISIJA Suur-Savon

Lisätiedot