JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013"

Transkriptio

1 JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013

2 2 TOIMINTAKERTOMUS 2013 JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY Sisällysluettelo I YLEISTÄ 3 II HALLINTO 5 1. Kannatusyhdistys 5 2. Hallitus 5 3. Opiston toimistot vuonna III HENKILÖSTÖ 6 1. Hallinto- ja suunnitteluhenkilökunta 6 Päätoimiset opettajat 6 2. Tuntiopettajat ja luennoitsijat sekä muu henkilöstö 6 IV. TOIMINTA 7 1. Tietoja vuoden 2013 kurssitarjonnasta Kestosuosikkeja ja uutuuskursseja Ainealueittaisia kurssitietoja 8 Musiikki 8 Kädentaidot 8 Kuvataiteet ja muotoilu 8 Liikunta ja tanssi 9 Näyttämötaiteet ja kirjallisuus 9 Kielet 9 2. Opiston tiedotus ja kurssien markkinointi Sisäinen tiedottaminen Ulkoinen tiedottaminen ja tapahtumat 10 Kevään tiedotuslehti ja koko lukuvuoden ohjelma 10 Kotisivut, tiedottaminen paikallislehdissä, muu tiedottaminen ja tapahtumat Laatutyö Oman asiantuntijuuden kehittäminen 12 Päätoimisen henkilökunnan ja tuntiopettajien koulutukset Yhteistyö Toimipaikat Opintosetelityyppinen valtionavustus, työnantajan kustantamat kulttuuri- ja liikuntasetelit, opistopassi Hanketoiminta 15 Folk & Art 15 Laatu- ja kehittämishanke: Laatua Järvilakeudelle 15 Väkihäjylä 16 Osaava-hanke Tuntiopettajasta kansansivistäjäksi 16 NordPlus-hanke 17 Elokuvakaupunki-hanke 17

3 TOIMINTAKERTOMUS 2013 JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY I YLEISTÄ 3 Kevätlukukauden alkamisajankohdaksi on vakiintunut viikko 3. Sähköisen ilmoittautumisjärjestelmän kautta ilmoittautui opiskelijoista 56 % ( tilaston mukaan). Lukema on vuoden takaisesta ajankohdasta noussut 4 %. Syksyllä 2013 Hellewi-ilmoittautumisjärjestelmän ylläpitäjä, Mäntsälän ATK-palvelu Oy, uusi järjestelmän ulkoasua sekä käyttöjärjestelmää nykyaikaisemmaksi. Siirtyminen uudistuneen järjestelmän käyttämiseen sujui hyvin. Vapaana sivistystyönä järjestettyjen tuntien nousu oli edelliseen kalenterivuoteen verrattuna 183 tuntia. Vuonna 2013 toteutuneita valtionosuustunteja oli 15635,29 ja eri hankkeiden rahoituksella järjestettyjä koulutuksia 92,3 tuntia, yhteensä 15727,59 tuntia. Hankkeiden opetustunnit oli käytetty pääosin henkilökunnan koulutukseen liittyen CAF-laatujärjestelmän käyttöönottoon sekä erityisryhmien, kuten syrjäytymisuhan alla olevien nuorten, aktivoimiseen. Kaikista suunnitelluista opetustunneista peruuntui liian pienen osallistujamäärän vuoksi n. 11 %. Peruuntumisprosentti on yhden prosenttiyksikön pienempi kuin edellisenä toimintavuotena. Netto-opiskelijoiden lukumäärässä (4683 henkilöä) tapahtui laskua n. 7 prosenttia verrattuna edeltävien vuosien netto-opiskelijamääriin. Tilastollinen lasku selittyy opiskelijarekisterijärjestelmän päivityksestä, jonka myötä netto-osallistujatilastossa olleet, puutteellisella henkilötunnuksella olevat opiskelijatiedot ovat täydentyneet. Aiemmin sama opiskelija on voinut olla kirjattuna sekä puutteellisella henkilötunnuksella että täydellisellä henkilötunnuksella, jolloin järjestelmä on ymmärtänyt kyseessä olevan kahden eri henkilön. Myös muissa opistoissa on ollut netto-opiskelijamäärien muutoksia muutamien viime vuosien aikana. Opiskelijatietojen täydentyessä virheelliset kirjaukset ovat vähitellen jäämässä pois. Laskutukseen siirtyminen on osaltaan nopeuttanut virheellisten opiskelijatietojen korjautumista, sillä lukuvuonna laskutukseen siirtymisen myötä on opiskelijan annettava jat ikäryhmittäin Osallistujia (netto-opiskelijat) Miehiä/Poikia (netto-opiskelijat) Naisia/Tyttöjä (netto-opiskelijat) täydet henkilötiedot ilmoittautumisen yhteydessä. Opiston toiminnan tavoittavuudesta kertoo kurssilaisten määrän kasvu osallistumisina laskettuna. Osallistumisia vuodelle 2013 oli hieman yli joka on yli 700 osallistumista enemmän kuin edeltävänä vuonna. Opiskelijamme valitsevat itselleen aiempaa useampia kursseja, ja tämä osoittaa opiskelijoiden olevan kurssivalikoimaamme tyytyväisiä. Erilaisten lyhytkurssien suosion kasvu selittää osaltaan osallistumisten määrän kasvua: sitoutuminen pitkiin kursseihin on vähentynyt ja vaihtelua haetaan mieluummin useista lyhyistä kursseista. Käytössä oli myös vuonna 2013 opistopassi tukemassa kaikkein aktiivisimpia opiskelijoita. Tuntien jakautuminen aineryhmittäin noudattelee pääpiirteissään edellisvuosien jakaumia. Kielten tunneissa on jonkin verran laskua johtuen pätevien opettajien pulasta. Kuvataiteissa on myös hienoista pudotusta, toteutumatta on jäänyt etenkin lasten ja nuorten kursseja. Selvää nousua on musiikin ja liikunnan tuntimäärissä. Musiikin tuntimäärien kasvu selittyy monipuolistuneella musiikkiopetuksen tarjonnalla. Päätoimisen musiikinopettajan myötä musiikin yksityistuntien määrässä on hieman nousua, samoin ryhmäopetukseen on tullut uusia kursseja uusien musiikin tuntiopettajien myötä. Tanssin ja liikunnan tuntimäärät ovat nousseet edellisvuodesta 8 prosenttia. Kesälukukautena 2013 oli tarjolla aiempaa enemmän liikunnan kesäkursseja etenkin senioreille. Lukuvuoden teemana on ollut Kuntoa ja Kulttuuria!, ja tämän teeman puitteissa syksyllä toteutettiin aiempaa enemmän liikunnan lyhytkursseja. Vertailtaessa ikäryhmittäistä jakautumista miesten osuus netto-opiskelijoista (26 %) kasvaa hitaasti. Miesten netto-opiskelijamäärä on noussut yhden prosenttiyksikön, kun kalenterivuonna miesten osuuden kasvu oli kuusi prosenttiyksikköä. Ikäryhmittäinen jakauma noudattelee edellisten toimintavuosien jakaumia. Netto-opiskelijat ikäryhmittäin Netto-opiskelijat ikäryhmittäin Osallistujia ( Miehiä/Poik Naisia/Tyttö

4 4 TOIMINTAKERTOMUS 2013 JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY Vuoden 2013 toimintasuunnitelmassa opetuksen painopistealueina mainitaan hyvinvointinäkökulman korostaminen opetustarjonnassa, maahanmuuttajien tarpeiden huomioiminen sekä työikäisen väestön osallistumisen mahdollistaminen. Hyvinvointinäkökulmaa on toteutettu erityiskurssien lisäksi mm. suuntaamalla opintosetelityyppistä valtionavustusta etenkin eläke- ja senioriväestön liikuntakursseihin kurssimaksun alennuksina. Erityisryhmille suunnattuja kursseja on ollut aiempaa enemmän sekä opiston normaaleina valtionosuustunteina että hankkeiden kautta toteutettuna toimintana. Työikäisen väestön aktivoimiseksi lyhytkursseja on järjestetty eri puolilla toiminta-aluetta, kalenterivuonna 2013 alle kuuden oppitunnin mittaisten lyhytkurssien määrä on n. 30 % suurempi kuin edeltävänä vuonna. Maahanmuuttajille suunnattuja kieliopintoja on järjestetty jokaisessa toiminta-alueen kunnassa ja olemme tällä hetkellä toiminta-alueemme ainoa maahanmuuttajien kielikoulutusta järjestävä oppilaitos. Alueellisiin ja paikallisiin koulutustarpeisiin on vastattu järjestämällä tarvittaessa esim. järjestyksenvalvojakoulutuksia sekä ensiapukursseja. Kesälukiotoiminta on muuttanut muotoaan entisen Järviseudun alueen kesälukioverkostoyhteistyön päätyttyä. Kesällä 2013 järjestettiin opiston omana toimintana ruotsin ja englannin abikurssit Kauhavalla. Kesälukukauden asema opiston kolmantena lukukautena on vahvistunut entisestään etenkin erilaisten liikuntakurssien toteuttamisen ajanjaksona. Yhteistyö on jatkunut vahvana etenkin Aisapari ry:n kanssa tiedottamisen ja yhteisten tapahtumien ja koulutustilaisuuksien merkeissä. Olemme vuoden aikana osallistuneet aktiivisesti eri yhteistyökumppaneiden kanssa järjestettyihin tilaisuuksiin joko markkinoiden opiston tarjoamia palveluita tai tuottamalla sisältöä ja ohjelmaa eri tapahtumiin. Yhteistyötä kurssien järjestämisessä on tehty mm. SPR:n ja Vapaaehtoisen pelastuspalvelun kanssa. CAF- laatujärjestelmän käyttöönoton myötä opiston sisäisten toimintaprosessien kehittämiseen on kiinnitetty erityisesti huomiota. Tiedotusja viestintäohjelman sekä vuosikellon laadinta käynnistyi vuoden 2013 aikana ja sisäisen ja ulkoisen tiedottamisen kehittämisen myötä tehdään opiston toiminnasta entistä avoimempaa. Vuoden 2013 aikana käynnistyi myös kestävän kehityksen suunnitelman laadinta. Opisto on tasaisesti pystynyt nostamaan pidettyjen valtionosuustuntien määrää. Opiston saama valtionosuus on riippuvainen opiston järjestämästä opetuksen määrästä. Tämän hetken laskentamallin mukaan valtionosuus määrittyy vuosittain kolmen edellisen vuoden pidettyjen valtionosuustuntien mukaan, joten on tärkeää järjestää riittävä määrä opetusta myös tulevaisuuden opetuksen järjestämisresurssien turvaamiseksi. Pidettyjen valtionosuustuntien kehitys Kunnat Valtio

5 TOIMINTAKERTOMUS 2013 JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY 5 II HALLINTO 1. Kannatusyhdistys Kannatusyhdistyksen varsinaisina kuntaedustajina olivat vuonna 2013 seuraavat henkilöt, suluissa osallistumiskerrat kokouksiin: Kannatusyhdistykseen kuuluu yhteensä 25 kuntien edustajaa. Kalenterivuonna 2013 kannatusyhdistyksen jäsenet osallistuivat aktiivisesti kokouksiin. Kauhavan Alahärmän kaupunginosassa, Härmän kuntokeitaassa pidettyyn vuosikokoukseen osallistui 18 edustajaa. Kokouksessa hyväksyttiin yhdistyksen toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta Syyskokous pidettiin Evijärvellä Kokouksessa hyväksyttiin toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2014 sekä hallituksen jäsenet vuosiksi Kokouksessa oli mukana 18 edustajaa. Evijärvi: Mauno Puotinen (2) Juha Konttila Johanna Anttikoski (1) Heli Saari (1) Pauli Hanhikoski (2) Susanna Välikangas Kauhava: Ville Virrankoski (1) Hermanni Mäkipernaa Anna-Liisa Niemi (2) Anna-Maija Puhtimäki Marjo Sjöblom Päivi Luoma Eero Paavola (1) Reijo Pikkumäki Eila Hakola-Sippola (1) Sisko Poltto Markku Ylipelkonen (2) Juhani Sillanpää Sirpa Peltola (2) Riitta Haapamäki Jorma Kivikangas (2) Jarkko Mattila Carl-Gustav Karling (1) Esa Jokiaho Hilkka Risku (1) Eeva Haapsaari Paavo Heikkilä (2) Simo Saarijärvi Mari-Elina Kottari (2) Kajsa Lähdemäki Anne Kujanpää (1) Minna Niinistö Erkki M. Peltola Lea Mäkisuvio Pirjo Kapanen Juha Kipunoinen (2) Marko Lindholm (2) Marko Ekola Ari Känsäkangas (1) Tuula Koivisto Laura Jokinen (2) Lasse Ruotsala Lappajärvi: Ville Ala-Aho (1) Vuokko Honkaniemi (2) Arvi Kangastie (2) Sami Savola Sari Kujala Päivi Angervisto Reijo Keto Mikko Puro 2. Hallitus Hallitus kokoontui vuoden aikana 5 kertaa. Kevätkauden kokousten sihteerinä ja esittelijänä toimi rehtori Leea Keto, syyskautena rehtorin sijainen Mari Takamaa. Puheenjohtajana toimi Anna-Liisa Niemi. Hallituksen varsinaiset jäsenet vuonna 2013, suluissa osallistumiskerrat kokouksiin: Evijärvi: Tiina Kultalahti-Byskata (1) Kauhava/Alahärmä: Paavo Heikkilä (4) Kauhava/Kortesjärvi: Jarmo Kumpula(3) Kauhava/Ylihärmä: Jorma Lammi(3) Lappajärvi: Hannu Övermark (3) Varajäsenet 2013 ja osallistumiset kokouksiin: Evijärvi: Rita Haapasaari (3) Kauhava/Alahärmä: Matti Kuoppala (1) Kauhava Eero Paavola Kauhava/Kortesjärvi: Mari-Elina Kottari (1) Kauhava/Ylihärmä Minna Niinistö (1) Lappajärvi: Vuokko Honkaniemi (1)

6 6 TOIMINTAKERTOMUS 2013 JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY 3. Opiston toimistot vuonna 2013 Opistolla on toimistot sekä Kauhavalla että Evijärvellä. Kauhavan toimisto toimii Suomen Yrittäjäopiston/Kauhavan kaupungin tiloissa osoitteessa Kauppatie 109 (puh ). Evijärven toimisto toimii osoitteessa Kauppatie 1 (puh ). Opiston kotisivuosoite on III HENKILÖSTÖ 1. Hallinto- ja suunnitteluhenkilökunta Rehtorina toimii Leea Keto. Kedon opintovapaan aikana rehtorin sijaisena on toiminut alkaen Mari Takamaa. Takamaan koulutus- ja kehittämissuunnittelijan tehtävissä on kyseisen opintovapaan aikana toiminut Pirita Nurmi. Toimistosihteerinä Kauhavalla toimii Pia Viinikka ja Evijärven toimistolla Riitta Tähtinen. Päätoimiset opettajat Opiston päätoimisen teatteri-ilmaisun opettajana toimi Aino Granlund kevätkaudella Granlundin hoitovapaan aikana ja myöhemmän irtisanoutumisen jälkeen teatteri-ilmaisun opettajana on toiminut syyskautena Sari Pasanen. Päätoimisena tekstiilityönopettajana toimii Tuula Latomäki ja päätoimisena musiikin opettajana Jari Rannanjärvi. 2. Tuntiopettajat ja luennoitsijat sekä muu henkilöstö Tuntiopettajia ja luennoitsijoita oli yhteensä n. 140 vuoden 2013 aikana. Jonkin verran opetusta ja ohjausta hankitaan myös alueella toimivilta yhdistyksiltä tai yrityksiltä, etenkin tämä pätee opetukseen, johon opettajaa tai tiloja ei olisi muuten saatavissa. Muuta työvoimaa on tilapäisesti käytetty mm. siivouksessa, omien opetustilojen pienissä kunnostustöissä, posliinitöiden poltossa ja kaluston, kuten kangaspuiden, siirtotöissä. Syksyn kurssi-ilmoittautumisen yhteydessä järjestetyissä palvelutoimistojen ilmoittautumispisteissä on ollut opiston tuntiopettajia informoimassa sekä avustamassa opiskelijoita ilmoittautumisessa. Hankkeiden koulutuksissa on käytetty pääsääntöi- sesti omia tuntiopettajia, CAF-laatujärjestelmään liittyen koulutusta on ostettu myös ulkopuolelta. Kevätkauden aikana osa-aikaisena tiedottajana on toiminut Päivi Kultalahti sekä osa-aikaisena hanketyöntekijänä Pirita Nurmi. Kaikkiaan palkkoja ja palkkioita on maksettu 193 henkilölle. Määrä sisältää vakituisen henkilöstön, luennoitsijoiden, tuntiopettajien sekä kokousedustajien palkkiot.

7 TOIMINTAKERTOMUS 2013 JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY IV. TOIMINTA 7 1. Tietoja vuoden 2013 kurssitarjonnasta 1.1 Kestosuosikkeja ja uutuuskursseja Kevätkauden 2013 teema kiertyi hyvinvoinnin ympärille. Lähemmäksi luontoa siirryttiin nokkonen ja pakurikääpä -kursseilla, raakaravintokursseilla sekä luonnon antimia hyödyntävällä kotikosmetiikkakurssilla. Luontoteema jatkui myös syyslukukaudella järjestetyllä kauppasienipoimijan koulutuksella. Rentoutta haettiin saunajoogasta ja eläkeläisiä aktivoitiin senioreiden kahvakuulakursseilla. Yhteistyössä Vapaaehtoisen pelastuspalvelun kanssa järjestettiin kadonneen henkilön etsintäkurssi ja yhteistyössä SPR:n kanssa järjestettiin ystävätoiminnan peruskurssi. Saaristolaivurikurssi antoi tiedot navigoinnista ja vesiliikenteen säädöksistä Lappajärvellä. Kesällä 2013 toteutettiin opintomatka Viroon ja Pärnun maakuntaan. Matkalla opiskeltiin kieltä ja kulttuuria sekä tutustuttiin keskeisiin nähtävyyksiin. Syksyn teema Kuntoa ja kulttuuria! innoitti osallistumaan erilaisiin yleisötilaisuuksiin ja liikunnan lyhytkursseille. Syksyllä 2013 järjestettiin useita yleisöluentoja, joihin oli vapaa pääsy. Suurimman yleisön keräsi Raakel Lignellin hyvinvointiteemainen luento opiston starttipäivänä syyskauden alussa. Tapahtuman yhteydessä tarjolla oli erilaisia ohjattuja liikuntatuokioita makupaloina syksyn liikuntatarjonnasta. Erilaiset oppijat -luennolla tarjottiin käytännön vinkkejä oppimisen ongelmien tunnistamiseen ja arjessa selviämiseen. Luentoa markkinoitiin etenkin erityisryhmien parissa toimiville ammattilaisille. Syksyllä perehdyttiin myös Renessanssin Firenzen historiaan ja taiteeseen, luento järjestettiin yhteistyössä Kauhavan kirjaston kanssa. Yhteistyössä Kauhavan kaupungin kulttuuritoimen kanssa järjestettiin alkusyksynä kansallispukuteemainen luento. Opisto oli syksyllä mukana valtakunnallisessa Nenäpäivä-keräyksessä. Nenäpäivän tapahtumia oli neljällä eri paikkakunnalla: Kauhavalla, Kortesjärvellä, Ylihärmässä ja Lappajärvellä. Opisto osallistui myös valtakunnalliseen Senior Surf -tapahtumaan Kauhavan pääkirjastossa. Päivän aikana oli mahdollisuus kokeilla tablet-tietokoneen käyttämistä. Muutoinkin vuoden aikana tehostettiin ikäihmisten tietotekniikan opetusta. Senioreita osallistui tietotekniikkakursseille 70 henkilöä. Vuoden loppupuolella toteutettiin yhteistyössä Lapuan kansalaisopiston sekä alueen yrittäjäjärjestöjen kanssa tulevaisuusseminaari, jossa käsiteltiin alueemme tulevaisuusnäkymiä eri perspektiiveistä. Uudet tulokkaat, opiston juoksu- ja kävelykoulut, liikuttivat ympäri toiminta-aluetta. Zumba palasi kurssivalikoimaan lukuvuoden mittaisen tauon jälkeen ja uusia joogaryhmiä perustettiin useita. Patikointiretkiä järjestettiin syksyllä eri puolilla toimialuetta. Lapsille syksyn uutuuskurssina tarjottiin sirkuskursseja kaikkiin kuntiin ja kaupunginosiin. Sirkuskurssit yllättivät suosiollaan, sillä kaikki suunnitellut 12 kurssia toteutuivat. Olli Hietasen (oik.) mielenkiintoinen alustus tulevaisuusseminaarissa innosti innosti vilkkaaseen keskusteluun.

8 8 TOIMINTAKERTOMUS 2013 JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY 1.2. Ainealueittaisia kurssitietoja Musiikki Kevätlukukaudella 2013 aloitti toimintansa Alahärmässä viihdeorkesteri, joka konsertoi myös Härmäläästen Häjyylyjen yhteydessä. Kesällä 2013 järjestettiin Alahärmässä lasten ja nuorten musiikkileiri. Suosittu leiri järjestetään jatkossakin Häjyylyviikolla. Rockmusiikkileiri yhteistyössä Lappajärven kunnan kanssa keräsi laajalta alueelta osallistujia oli yhteensä 29. Uusia kursseja olivat Kauhavalla syyslukukaudella Uusi kuoro, Tanssimusiikkiorkesteri ja rumpujen soiton alkeet. Kuorot ja yhtyeet esiintyvät alueen kulttuuritapahtumissa. Perinteisistä mu- siikkikursseista suosituimpia olivat pianon- ja kitaransoitto. Musiikin tuntimäärä ja osallistujamäärä nousivat uusien kurssien sekä uusien opettajien mukana. Musiikki Kurssit kpl 90 Toteutuneet tunnit 3518 Opiskelijoilta 829 Kädentaidot Kierrätys näkyi kurssivalikoimassa vahvasti. Vanha villapusero sai uuden elämän nallena, kahvipussit taipuvat koreiksi, karkkipaperit pussukoiksi ja juomantölkin klipsut tyylikkäiksi laukuiksi. Uusina kursseina toteutettiin Alahärmässä kansallispukujen ompelu ja korjaus sekä Kauhavalla Lasten käsityömix. Teknisen työn puolella järjestettiin Kortesjärvellä uutuutena kurssi aurinkopaneelien valmistuksesta ja Lappajärvellä puutyöryhmässä opetettiin myös soitinrakennusta. Yleisesti kurssivalikoima oli monipuolinen ja lyhytkursseja tarjottiin runsaasti. Kädentaitokurssien siirtyminen väistötiloihin Kauhavan Nahkalan koulun remontin vuoksi vähensi Kauhavan kädentaitokurssien määrää, osallistujia ja toteutuneita tunteja. Kädentaidot Kurssit kpl 104 Toteutuneet tunnit 2976 Opiskelijoilta 1127 Kuvataiteet ja muotoilu Lappajärvellä järjestettiin kesällä 2013 kuvataideleiri yhdessä Lappajärven kulttuuritoimen kanssa jo 42. kerran. Alahärmässä alkoi syyslukukaudella muutaman vuoden tauon jälkeen aikuisten kuvataideryhmä. Kauhavalla uusina kursseina olivat kalligrafiakurssit. Lapsille kuvataideryhmiä oli tarjolla Evijärvellä, Kauhavalla, Kortesjärvellä ja Lappajärvellä. Syyslukukaudella järjestimme Ylihärmän terveysaseman vuorohoito-osastolla Värit ja kuvat voimana arjessa -kurssin. Kuvataiteet ja muotoilu Kurssit kpl 60 Toteutuneet tunnit 1480 Opiskelijoilta 659

9 TOIMINTAKERTOMUS 2013 JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY 9 Liikunta ja tanssi Liikunta- ja tanssikurssit toteutuivat menestyksekkäästi myös vuonna Kurssitarjonnassa painotettiin liikuntakursseja Kuntoa ja kulttuuria teemaa mukaillen. Opiskelijamäärät olivat suuria ja joillekin kursseille oli halukkaita tulijoita enemmän kuin ryhmään voitiin ottaa. Mahdollisuuksien mukaan järjestettiin rinnakkaisryhmiä. Suosituimpia ryhmiä olivat perusjumpat, erilaiset vesijumpat, jooga ja Zumba. Uusia kursseja olivat liikunnassa opiston kävely- ja juoksukoulut sekä saunajooga. Tanssissa suuren suosion saivat Kauhavalla järjestetyt lasten baletit sekä tanssiliikuntakurssi aikuisille ja lapsille. Kesälukukauden liikuntaryhmät ovat vakiinnuttaneet paikkansa ja niiden suosio on kasvanut. Liikunta ja tanssi Kurssit kpl 281 Toteutuneet tunnit 4105 Opiskelijoilta 4937 Näyttämötaiteet ja kirjallisuus Kesän kynnyksellä järjestettiin Kauhavalla teatterin ja tanssin leiri lapsille ja nuorille. Syksyllä teatteriharrastuksen parissa aloitti seitsemän ryhmää. Aikuisille suunnattu näyttelijäntyön ja improvisaation kurssi toi yhteen uusia ja vanhoja teatteriharrastajia Kauhavalla. Lapsille suunnatut teatteritaiteen perusopetuksen kolme ryhmää toimivat Kauhavalla ja Ylihärmässä sekä teatterikerho Evijärvellä. Syksyn opetuksessa painottui teatteripelien ja -leikkien ohella improvisaatio ja klovneria. Kaksi lastenryhmistä osallistuikin valtakunnalliseen Nenäpäivään järjestämällä Kauhavan keskustassa esiintyneen klovnikulkueen. Toimin- takeskusten draamapajat puolestaan toivat teatteri-ilmaisua osallistujien arkeen Kauhavalla ja Alahärmässä. Kirjoittajat hakivat inspiraatiota kesän satu/ fantasia/dekkari -kesäkurssilta. Osin sähköisessä oppimisympäristössä toimiva kirjoittajaryhmä jatkaa saaden joka vuosi uusia osallistujia. Näyttämötaiteet ja kirjallisuus Kurssit kpl 55 Toteutuneet tunnit 1720 Opiskelijoilta 586 Kielet Kalenterivuonna 2013 Järvilakeuden kansalaisopistossa opiskeltiin suomea, englantia, venäjää, saksaa, espanjaa, italiaa ja viroa. Lähes puolet kursseista oli englannin kursseja ja kolmannes oli suomenkielen kursseja maahanmuuttajille. Kauhavalla käynnistettiin kesällä 2013 abikurssit ruotsista ja englannista muutaman vuoden tauon jälkeen. Kurssitarjontaa jouduttiin vähentämään opettajapulan vuoksi. Kielet Krssit kpl 46 Toteutuneet tunnit 1132 Opiskelijoilta 559

10 10 TOIMINTAKERTOMUS 2013 JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY 2. Opiston tiedotus ja kurssien markkinointi 2.1. Sisäinen tiedottaminen Päätoiminen henkilökunta kokoontui toimistopalaverin merkeissä noin kerran kuukaudessa. Syksyn Kuntoa ja kulttuuria! -teeman mukaisesti myös henkilöstö sitoutui kunnonkohottamiskampanjaan ja osa syksyn henkilöstöpalavereista toteutettiin kävelykokouksina. Henkilökunnalla on sisäisessä viestinnässä käytössä intranet sekä yhteinen gmailtili, jota hyödynnetään yhteisten asiakirjojen sekä tiedotuslehden materiaalin kokoamisessa. Opiston tuntiopettajiin oltiin säännöllisesti yhteydessä opettajakirjeiden, sähköpostin sekä tapaamisten merkeissä. Viikolla 11 lähetetyssä opettajakirjessä informoitiin kurssisuunnittelun aikataulusta sekä kevään näyttelyistä ja tapahtumista sekä opettajatapaamisesta. Opettajatapaamisia järjestettiin kolme kertaa. Tiedottamisessa siirrytään vähitellen sähköiseen tiedottamiseen kestävän kehityksen periaatteen mukaisesti. Opiston Facebook -sivuston kautta tapahtuvan tiedottamisen merkitys on kasvanut huomattavasti. Opettajilla on käytössään opettajan opas; tietopankki, johon on koottu tietoja opetustyön tueksi, ohjeita lomakkeiden täytöstä sekä kaikista kurssien pitämiseen liittyvistä käytännön asioista. Opas on saatavilla opiston kotisivuilta. Opetuksessa ja raportoinnissa tarvittavat lomakkeet löytyvät sähköisessä muodossa kotisivuilta. Tiedottamista ja viestintää on tarkasteltu kuluvan vuoden aikana markkinointi- ja viestintäsuunnitelmaa laadittaessa Ulkoinen tiedottaminen ja tapahtumat Kevään tiedotuslehti ja koko lukuvuoden ohjelma LUKUVUOSI OPINTO-OHJELMA Kuntoa & kulttuuria oppimisen iloa ja onnistumisen elämyksiä! Vuodenvaihteessa ilmestyi viides opiston Harrastamaan! -tiedotuslehti. Lehdessä olivat kaikki kevään ja kesän alkavat kurssit, opettajien henkilökuvia sekä puffijuttuja liittyen uutuuskursseihin. Lehti jaettiin postitse kaikkiin talouksiin opiston toiminta-alueella. Lehden kustannuksia katettiin mainosmyynnillä. Syksyn ohjelma jaettiin viikolla 35 postitse kaikkiin talouksiin. Itellan palvelun kautta tarkistettiin alueen talouksien määrä. Talouksien lukumäärä oli kasvanut ja sitä myöten painosmäärä kasvoi hieman ollen kpl. Sekä kevään tiedotuslehtiä sekä koko lukuvuoden ohjelmia toimitettiin lisäksi jaettaviksi kirjastoihin, kunnantaloille ja eri palvelupisteisiin. Harrastamaan! Laineiden liplatusta ja leppoistamista Kotisivut, tiedottaminen paikallislehdissä, muu tiedottaminen ja tapahtumat Ajantasainen tieto kursseista on aina saatavilla opiston kotisivuilla. Alkavista kursseista ja muista opiston tapahtumista tiedotetaan lisäksi Järviseudun sanomien, Komiat-lehden sekä MainosAviisin opistopalstoilla. Paikallislehtien kautta tiedotetaan erityisistä tapahtumista erillisillä ilmoituksilla. Lisäksi erityisesti lyhytkursseista tiedotetaan mainoksilla kirjastoissa, kouluilla, kaupoissa jne. Opisto hyödyntää tiedottamisessaan sosiaalista mediaa sekä yhteistyökumppaneiden sähköpostilistoja. Syksystä lähtien opistolla on ollut käytössään myös facebook-sivut sekä wikipedia-sivut. Ilmoituksia ja lehtijuttuja vuonna 2013 oli yhteensä 99 kpl. Opiston tapahtumat sekä kurssit ovat saaneet aiempaa enemmän palstatilaa paikallislehdissä kuluneena vuotena. Opistopalstailmoituksia oli vuoden aikana 83 kpl. Kevätlukukauden loppupuolella järjestettiin näyttelyitä ja konsertteja kattavasti koko toiminta- Kevätlukukausi 2013

11 TOIMINTAKERTOMUS 2013 JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY 11 alueella. Erilaisia kädentaitojen näyttelyitä oli kaikkiaan kymmenen ja konsertteja viisi. Perinteisesti osa kädentaitojen näyttelyistä järjestettiin muiden kesätapahtumien yhteydessä. Kaikkiaan erilaisia tilaisuuksia, konsertteja ja näytelmiä on ollut huomattava määrä. Kaikista kyseisistä tapahtumista ei opistolla ole tilastollisia tietoja, sillä esiintyvät ryhmät järjestävät niitä myös itsenäisesti, vieraillen esim. vanhainkodeilla, kouluilla ja eri toimijoiden järjestämissä tilaisuuksissa. Myös lapsiryhmien opettajat järjestävät itse ryhmien konsertteja ja tilaisuuksia lasten vanhemmille. Opisto järjesti keväällä 2013 yhdessä Kauhavan kulttuuritoimen kanssa Piia Kleemola-Välimäen konsertin sekä Japanin kulttuurilähettilään Miho Yamajin ja muusikko, säveltäjä Minni Ilmosen yhteiskonsertin. Opisto on ollut mukana ikäihmisten taitomessuilla Ylihärmässä, Opintomessuilla Alahärmässä sekä Elämysten päivässä Evijärvellä. Messuilla on tiedotettu opiston toiminnasta ja tulevista kursseista. Tapahtuman teemojen mukaisesti messukävijät ovat voineet työpajatyyppisesti tehdä esim. pieniä kädentaitotöitä tai kokeilla tablettitietokoneen käyttöä. Opisto järjesti joulukuussa yhdessä Aisapari ry:n kanssa Evijärvellä kyläillan. 3. Laatutyö Opisto sai valmiiksi CAF (Common Assesment Framework) -laatujärjestelmän arvioinnin ensimmäisen vaiheen. Prosessin tuloksena opisto täydensi omaa CAF arviointiopastansa. Oppaassa on yhdeksän erilaista arviointikorttia jotka on käsitelty omana osa-alueenaan. Kortit ovat: 1. Johtajuus, 2. Strategiat ja toiminnan suunnittelu, 3. Henkilöstö, 4. Sidosryhmät ja resurssit, 5. Prosessit, 6. Asiakastulokset, 7. Henkilöstötulokset, 8. Yhteiskunnalliset tulokset, 9. Keskeiset suorituskykytulokset. Kehittämistyön ensimmäisessä vaiheessa laadittiin arvioinnin tueksi opiston nykytilan kuvaukset ja kartoitettiin toiminnan vahvuudet ja parantamisalueet sekä hahmoteltiin mahdollisia kehittämiskohteita erikseen jokaisesta arviointikortista. Työskentelyssä hyödynnettiin olemassa olevia arviointimenetelmiä, hallinto-ohjelman tilastollisia tietoja sekä kehitettiin uusia laadullisia toiminnan mittareita olemassa olevien tukemiseksi. Käytännön kehittämistoimenpiteitä on ollut mm. vuosikellon luominen, viestintä- ja markkinointisuunnitelman aloittaminen, tuntiopettajien osaamisalueiden kartoitus ja merkitseminen tietokantaan, sähköisen viestinnän kehittäminen. Järvilakeuden kansalaisopistossa CAF prosessia työstivät hallinto- ja toimistohenkilökunta sekä päätoimiset opettajat. Yhteisiä CAF laatujärjestelmän arviointipäiviä vietettiin Lapuan kansalaisopiston kanssa kaksi kertaa. Opiston omaa CAF laatujärjestelmän arviointia on edistetty samassa yhteydessä henkilöstökokouksien kanssa. Opistossa käynnistettiin syksyllä kestävän kehityksen työskentely, jonka tavoitteena on laatia kestävän kehityksen suunnitelma. Kestävän kehityksen suunnitelma mahdollistaa kestävän kehityksen sertifikaatin hakemisen. Opisto toteutti huhti-toukokuussa 2013 laajan asiakaskyselyn joka kattoi opiston koko toimi- Kyselyä vauhditettiin kevätaiheisella palkinnoila.

12 12 TOIMINTAKERTOMUS 2013 JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY alueen. Kysely toteutettiin Webropol-kyselynä eli hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen, ihmisten avoin linkki oli saatavilla Internetissä. Mikäli nettivastaaminen aktiivisuuden ja omatoimisuuden tukemisen, roolin oli hankalaa, opiston toimistoilta oli monipuolisena kulttuuritoimijan sekä työikäisten saatavina paperisia vastauslomakkeita. Asiakaskyselyyn harrastustoiminnan tarjoamisen. vastasi noin 120 henkilöä opiston toiminta- Lisäksi suoritettiin opiskelijatyytyväisyyskysely alueelta. Eniten vastauksia tuli Kauhavan alueelta. maahanmuuttajaopiskelijoille. Sekä suomen kielen Ahkerimpia vastaajia olivat yli 56-vuotiaat naiset, kurssien opettaja, opetus sekä kurssien sisältö mutta vastauksia saatiin kaikista ikäryhmistä. Opiston saivat positiivista palautetta. Yksittäisissä avoi- toiminnasta eniten kehuja sai kurssien hyvä missa vastauksissa korostettiin kurssien merkit- ilmapiiri. Vastaajat kokivat olevansa tervetulleita tävyyttä myös muiden ihmisten kohtauspaikkana opiston kursseille. Kursseille ilmoittautuminen koettiin ja suomalaiseen yhteiskuntaan integroivana toi- pääsääntöisesti helpoksi. mintana. Jonkin verran kritisoitiin joidenkin ryh- Jos Järvilakeuden kansalaisopisto olisi ihminen, mien suurta kokoa ja kurssien kokoontumisaikoja. hän olisi vastaajien mukaan monitaitoinen, Lisäksi toivottiin enemmän opetustunteja. Toiveimien ihmisläheinen ja itseään kehittävä. Yleisesti ottaen den mukaisesti kaudelle ryhmäkokoja opisto määriteltiin sangen positiiviseksi hen- pienennettiin sekä koko lukuvuoden kurssien opeden kilöksi. Opiston tärkeimmiksi tehtäviksi vastaajat tustuntimäärää lisättiin. määrittelivät elinikäisen oppimisen tukemisen, 4. Oman asiantuntijuuden kehittäminen Päätoimisen henkilökunnan ja tuntiopettajien koulutukset Päätoimisen henkilökunnan koulutukset ovat liittyneet tiiviisti CAF-prosessin käyttöönottoon. Yhteisiä CAF laatujärjestelmän arviointipäiviä vietettiin Lapuan kansalaisopiston kanssa kaksi kertaa. Molempina päivinä läsnä oli myös konsultti Raila Oksanen, joka ohjasi opistojen laatuarviointia. Opiston omaa CAF laatujärjestelmätyöskentelyä on toteutettu samassa yhteydessä henkilöstökokouksien kanssa. Opisto kävi tutustumassa Lappeenrannan kansalaisopistoon sekä sen CAF laatutyöhön. Matkalla oli mukana opiston hallinto- ja toimisto-

13 TOIMINTAKERTOMUS 2013 JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY 13 henkilökuntaa, päätoiminen tekstiilityön opettaja sekä opiston hallituksen puheenjohtaja. Tuntiopettajat kouluttautuvat usein päätyöhönsä liittyen tai omin kustannuksin. Opisto tukee ja kannustaa kouluttautumiseen, opettajien on mahdollista saada koulutusavustusta hakemusta vastaan. Avustusta sai vuonna 2013 viisi opettajaa. Kaikilla opettajilla on mahdollisuus osallistua ilmaiseksi yhdelle opiston tarjoamalle normaalille kurssille, 4. ja Oman useat opettajat asiantuntijuuden ovatkin kyseisen koulutusmahdollisuuden kehittäminen käyttäneet. Opettajat ovat osallistuneet aktiivisesti opiston järjestämiin omiin koulutuksiin Päätoimisen sekä Osaava-hankkeiden henkilökunnan ja koulutustapahtumiin. tuntiopettajien Tuntiopettajille koulutukset järjestettiin syyslukukauden alussa opiston omana koulutuksena hätäensiapukoulutus, Päätoiminen henkilökunta johon osallistui on osallistunut 47 sekä henkilöä. laskutusjärjestelmän käyttöönottamiseen että verotukseen ja Hätäensiapukoulutus järjestetään kolmen vuoden työehtosopimuksen muutoksiin liittyneeseen koulutukseen. Lisäksi henkilökunta on osallistunut tarpeen vaa- välein. tiessa myös erilaisiin omiin työtehtäviinsä liittyviin koulutus- ja seminaaritilaisuuksiin. Tuntiopettajat kouluttautuvat usein päätyöhönsä 5. Yhteistyö 2013 OPISTON YHTEISTYÖTAHOT JA SIDOSRYHMÄT Y-kino TEtoimisto Kansalaisopistojen liitto KoL 4hyhdistykset Aijooshanke Kyläyhdistykset Aisapari ry Kylpylä Kivitippu urheiluseurat Vapaan Sivistystyön Yhteisjärjestö VSY Kansalaisopistojen Maakuntakorkeakoulu liitto Opiskelijat Kunnat/vapaa-aikatoimi/ kulttuuritoimi/ sivistystoimi Lapuan kansalaisopisto Kuntayhtymä Kaksineuvoinen 5. Yhteistyö 2012 Opiston yhteistyöverkosto on laaja ja joustava: yhteistyön määrä vaihtelee opetus- ja kehittämistarpeiden mukaisesti ja yhteistyötä pyritään tekemään aina kun se on opetustarjonnan monipuolisuuden ja toiminnan tehokkuuden kannalta järkevää. Hyvillä yhteistyösuhteilla erilaisten toimijoiden kanssa estetään päällekkäisyydet Lappeenrannassa opetuksessa ja tapahtumissa oli mukana (ks. sekä allaoleva henkilöstöä kaa- että hallinnon edustajia. vio). Kuviossa esitellään keskeiset yhteistyötahot ja sidosryhmät. 6. Toimipaikat liittyen tai omin kustannuksin. Opisto tukee ja kannustaa kouluttautumiseen ja on antanut koulutusavustusta kymmenelle tuntiopettajalle hakemusta vastaan. Lisäksi opisto on järjestänyt itse tuntiopettajille kuusi erilaista tekee koulutustilaisuutta, yhteistyötä eri joihin toimijoiden on osallistunut ja yhteen- sidos- Opisto ryhmien sä 69 kanssa opettajaa. joustavasti Koulutukset on alueen järjestetty koulutus- pääsääntöisesti laatu- ja kehittämisrahoituksella. vastaavasti. Yhteistyön Kaikilla opettajil- tavoit- ja kehittämistarpeita teena on la on vastata mahdollisuus ajankohtaisiin osallistua ilmaiseksi koulutustarpeisiin yhdelle opiston tarjoamalle normaalille kurssille. ja monipuolistaa opetustarjontaa. Yhteistyön kaut- Kursseja ta, eri ja toimijoiden luentoja järjestettiin resursseja vuonna ja 2012 erityisosaamista kaikkiaan hyödyntämällä 100 eri toimipaikassa. taataan Järvilakeuden laadukkaat, kansalaisopisto palvelut. pyrkii varmistamaan opintojen alueellisen saavutetta- tavoittavat vuuden Kuviossa järjestämällä esitellään kursseja opiston keskeiset arvojen yhteistyötahot mukaisesti myös taajamien ulkopuolella ja kylillä. Toimipaikko- ja sidosryhmät joiden kanssa yhteistyötä on toteutettu kuluneena jen määrä pysyi edellisvuosien tasolla. toimintavuonna. Nuorisoseurat Etelä-Pohjanmaan kansalaisopistot alueen muut yhdistykset; mm. eläkeläisjärjestöt SPR Alueen kirjastot Härmän kuntokeskus NYT-tiimi VAPEPA alueen koulut ja oppilaitokset nuorisovaltuusto Maakuntaalueen korkeakoulu kirjastot MLL harrasteyhdistykset seurakunnat kotiseutuseurat Järvilakeuden kansalaisopiston kannatusyhdistys ry TOIMINTAKERTOMUS

14 14 TOIMINTAKERTOMUS 2013 JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY Nuorisoseurat ja kylätalot ovat tuttuja kurssipaikkoja. Tässä Mäenpään kyläseuran näytelmäryhmä. 6. Toimipaikat Vuonna 2013 uutuuskurssien myötä myös toimipaikkojen määrä kasvoi hieman: kaikkiaan luentoja tai kursseja järjestettiin 117 eri toimipaikassa. Toimipaikat ovat pääsääntöisesti koulujen, nuoriseurojen ja kyläyhdistysten tiloja. Toimipaikka tarkoittaa tilaa jossa kurssi järjestetään, toimipaikaksi määritellään myös ulkotila, jos kurssi järjestetään maastossa. Runsas toimipaikkojen määrä heijastaa opiston arvoja. Pyrimme mahdollisuuksien mukaan järjestämään kursseja myös kylillä, taajamien ulkopuolella. Syyskauden haasteena oli Kauhavan Nahkalan koululla olevien opetustilojen remontti (puutyösalit sekä kudontatilat) ja remontin vuoksi Nahkalan koulun kurssit siirrettiin osin muihin tiloihin. Puutyökurssit siirrettiin koulukeskuksen tiloihin ja kudontakursseja varten vuokrattiin Heinon liiketilat. Kaikkia aikaisempia Nahkalan tiloissa toimineita kursseja ei voitu syyslukukautena järjestää. 7. Opintosetelityyppinen valtionavustus, työnantajan kustantamat kulttuuri- ja liikuntasetelit, opistopassi Opintosetelityyppistä valtionavustusta myönnettin vuonna , josta 15 % osuus on käytettävissä hakevaan ja tukevaan toimintaan sekä muihin opetusjärjestelyihin. Avustus kohdennettiin suoraan kurssimaksun alennuksina erityisryhmien, maahanmuuttajien sekä eläkeläisten kursseihin. Kurssimaksujen alennukset ovat keskimäärin 10. Maahanmuuttajien kielikurssien alennukset ovat 20. Lisäksi työttömille henkilöille on haettavissa työttömän opiskelupassi, joka oikeuttaa osallistumaan opiston kursseille 50 arvosta. Passi on haettavissa opiston toimistoilta ja se myönnetään TE-toimiston asiointikorttia vastaan. Opintosetelityyppinen avustus jakautuu käytettäväksi koko lukuvuoden aikana. Kulttuuri- ja liikuntasetelit 2013 Kulttuuri- ja liikuntaseteleiden vastaanotto tapahtuu opiston toimistoilla. Kulttuuri- ja liikuntaseteleiden käyttäminen kurssimaksujen maksamisessa lisääntyy jatkuvasti. Opistolla on sopimus kulttuurija liikuntaseteleiden vastaanottamisesta RJ-Kuntoiluseteli Oy:n kanssa sekä Smartum Oy:n kanssa. Opistopassi Opistopassin arvo on 130. Passin lunastaa vuoden aikana keskimäärin 100 henkilöä.

15 TOIMINTAKERTOMUS 2013 JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY Hanketoiminta Vuonna 2013 on opistolla ollut käynnissä seuraavat hankkeet: kansainvälinen Grundtvig-oppimiskumppanuushanke Folk & Art, NordPlus-hanke, Opetusministeriön rahoittama laatu- ja kehittämishanke sekä Aisapari ry:n rahoittamana Leader-hankkeet Väkihäjylä omaleimainen ja kulttuurisesti verkottunut Järvilakeus ja Elokuvakaupunki-hanke. Opiston on osallistunut lisäksi useamman vapaan sivistystyön oppilaitoksen yhteisiin Osaava-hankkeisiin. Folk & Art on opiston Grundtvig-oppimiskumppanuushanke. Muut mukana olevat maat ovat Latvia, Unkari, Kroatia ja Portugali. Hanketta koordinoi Latvia. Hankkeen tarkoituksena on kehittää ja tukea aikuisopiskelua kansanperinteen parissa. Kansanperinteeseen kuuluvat muun muassa taide, kädentaidot ja musiikki. Ensimmäinen hanketapaaminen oli joulukuussa Lappajärvellä. Vieraaksemme saapuivat osallistujia Latviasta, Unkarista ja Kroatiasta. Viikon aikana suunnittelimme toimintoja hankkeen parissa ja pidimme kv-seminaarin, tutustuimme suomalaiseen ja pohjalaiseen kansanperinteeseen, vierailimme Pietarsaaressa ja vietimme suomalaisen joulujuhlan. Seuraava hanketapaaminen on toukokuussa 2014 Unkarissa. Hanke käynnistyi syksyllä 2013 ja päättyy syksyllä Hanketyöskentelyllä pyritään monipuolistamaan ja kehittämään opiston normaalia toimintaa. Koska päätoimisen henkilökunnan palkkakuluja on työpäiväkirjoja vastaan voitu laskea eri hankkeille, on voitu yhä kasvattaa opetustuntimääriä, lisäksi talouteen on saatu lisää joustavuutta. Väkihäjylä-hankkeen kokemusten myötä seuraavaan Leader-rahoitteeseen hankkeeseen, Elokuvakaupunkihankkeeseen, päätettiin palkata päätoiminen hankevetäjä, jotta opistolla on käytössään riittävät resurssit normaaliin opistotoimintaan. Suomalainen joulupukki kävi tervehtimässä vieraita. Laatu- ja kehittämishanke: Laatua Järvilakeudelle Hankkeen keskeisenä tavoitteena on ollut CAF-laatujärjestelmän käyttöönotto. Laatutyötä on kuvailtu tarkemmin kohdassa 3. laatutyö. Hankkeen toisena kärkenä on aliedustettujen ryhmien (työttömät, syrjäytymisuhan alla olevat nuoret aikuiset) sekä aiemmin opiston toimintaan osallistumattomien henkilöiden aktivointi. Hankkeen puitteissa on luotu yhteistyöverkostoa aliedustettujen ryhmien parissa työskentelevien tahojen kanssa (työpajojen henkilökunta, et- YHDISTYSTEN ILTA Evijärven kunnantalolla torstaina klo 18 Kaikille kylille, järjestöille ja yhdistystoiminnasta kiinnostuneille avoin tapahtuma! Tilaisuuden avaa kunnanjohtaja Sabah Samaletdin Keskustellaan mm. yhteistyöstä ja tiedottamisesta Esitellään hyödyllisiä hankkeita ja innostavia ideoita. TERVETULOA! GLÖGITARJOILU! Lisätietoa facebook-tapahtumassa INTOa Aisaparin alueella -sivulla sivä nuorisotyö, sosiaalityöntekijät, te-toimistot) tiedottamisen ja hakevan toiminnan tehostamiseksi. Yhteistyössä eri kansalaisjärjestöjen kanssa toteutettujen kurssien kautta tuetaan aktiivista kansalaisuutta ja kansalaisyhteiskunnan rakentumista. Aktiivisella tiedottamisella ja osallistumisilla erilaisiin tapahtumiin löydettiin uusia opiskelijaryhmiä sekä madallettiin kynnystä osallistua opiston toimintaan. Hanke päättyi joulukuussa 2013.

16 16 TOIMINTAKERTOMUS 2013 JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY Väkihäjylä Väkihäjylä on Leader-rahoitteinen kehittämishanke, jolla tuetaan alueen yhteisöllistä kehittymistä. Hanke on ollut toiminnassa vuodesta Vuoden 2013 aikana hankkeen toimintoja on ollut Aira Samulinin luento sekä vierailut Kortesjärvellä, hankkeen loppuraportin valmistelu, opiston esiintyvien ryhmien toiminnan selvityksen laadinta sekä kyselyn toteutus hankkeeseen osallistujille hankkeeseen kohdennettiin Maaseutuviraston tarkastus. Tarkastuksessa opisto sekä hanke todettiin tukikelpoiseksi ja hanke ohjelmanmukaiseksi. Hanke päättyi joulukuussa Osaava-hanke Tuntiopettajasta kansansivistäjäksi Järvilakeuden kansalaisopisto on ollut osallisena useissa koulutus- ja kehittämishankkeissa yhdessä lähialueiden muiden vapaan sivistystyön oppilaitosten kanssa. Hankkeiden tavoitteena on ollut rakentaa vapaan sivistystyön täydennyskoulutusverkostoa ja vahvistaa tätä kautta vapaan sivistystyön asemaa koulutuskentällä. Hankkeen myötä tuetaan tuntiopettajien omaehtoista koulutushalukkuutta sekä luodaan osaamis- ja kehittämiskartoituskäytänteitä. Vuoden 2013 aikana on toteutettu mentorointikoulutusta sekä työhyvinvointiin liittyviä koulutuspäiviä alueen tuntiopettajille Osaava 3 -hankkeen toimintana. Vuonna 2013 käynnistynyt uusin Osaava-hanke on neljäs alueella toteutettava yhteistyöhanke. Hankkeen toimintoja on pedagogisen ja erityispedagogisen osaamisen vahvistaminen, opistojen tietoteknisten tieto- ja viestintäteknologisen opetuskäytön kehittäminen. Yksittäisten koulutustilaisuuksien lisäksi syksyllä 2013 käynnistyi viiden opintopisteen avoimen yliopiston erityispedagogiikan opintokokonaisuus. Hankkeen muut osallistujatahot ovat Etelä-Pohjanmaan opisto, Järvi-Pohjanmaan kansalaisopisto, Kauhajoen kansalaisopisto, Lakeudenportin kansalaisopisto, Lapuan kansalaisopisto, Seinäjoen kansalaisopisto, Vaasa-opisto, Kuula-opisto, Milonoff-tanssiopisto sekä Panula-opisto

17 TOIMINTAKERTOMUS 2013 JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY 17 NordPlus-hanke Baltian maiden ja Pohjoismaiden väliseen koulutusyhteistyöhön saatiin hankerahoitusta lukuvuodeksi Hankkeen painopisteenä on aikuisten musiikinopetuksen kehittäminen. Yksivuotisen hankkeen aikana kartoitetaan mahdollisuus pidempiaikaisen hankkeen käynnistämiseen. Hankkeessa ovat mukana Suomen lisäksi Viro (The Foundation of Saarde Education), Latvia (Ethnic music association) ja Liettua (Ethno music therapy association). Hanke päättyi kesällä Hankepartnerit kokoontuivat kesällä Pärnussa. Elokuvakaupunki-hanke Elokuvakaupunki-hanke on Leader-rahoitteinen kehittämishanke, jonka tehtävänä on edistää Kauhavan ja sen lähialueen elokuvatoimintaa. Hankkeen toimenpiteet keskittyvät nuorten toiminnan kehittämiseen, elokuva-alaa sisältävän tietokannan luontiin sekä tapahtumatuotannon edistämiseen. Hankkeen varsinaiset toiminnot opintomatkat Ystadiin, Cannesiin ja Belfastiin sekä nuorten elokuvatyöpajat toteutuvat vuoden 2014 aikana. Hankkeen aikana luotavan tietokannan tehtävä on kerätä Kauhavalta ja sen lähialueelta kuvauspaikkoja, näyttelijöitä, avustajia, muusikkoja sekä muita elokuva-alaa sivuavia toimijoita samoihin kansiin. Tietokanta palvelee valmistuessaan eloku- vantekijöitä, parantaa alueella olevien ihmisten ja toimijoiden osallistumismahdollisuutta elokuvantekoon sekä mahdollistaa elokuvien tuottamisen laajamuotoisemmin alueella. Elokuvakaupunki- hanke käynnistyi lokakuussa Vuoden 2013 hankkeen keskeiset toiminnot ovat olleet yhteistyöverkoston rakentaminen etenkin nuorten työpajatoiminnan käynnistämiseksi, kotisivujen luominen, kyläelokuva-tapahtuman järjestelyt sekä alkuvuoden 2014 opintomatkan järjestelyt. Kuva kyläelokuva-tapahtumasta, jonne Elokuvakaupunki-hanke järjesti puhujaksi elokuvaohjaaja Markku Pölösen.

18

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2014 JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY 2 TOIMINTAKERTOMUS 2014 JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON

Lisätiedot

JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY

JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 SISÄLLYS I YLEISTÄ 1 II HALLINTO 3 1. KANNATUSYHDISTYS 3 2. HALLITUS 3 3. Opiston toimistot vuonna 2011 4 III HENKILÖSTÖ

Lisätiedot

Liite nro 4. Kansalaisopiston kurssimaksuissa noudatettavat periaatteet ja kurssien hinnoittelu lukuvuonna 2008-2009

Liite nro 4. Kansalaisopiston kurssimaksuissa noudatettavat periaatteet ja kurssien hinnoittelu lukuvuonna 2008-2009 Liite nro 4 Yhdtr. 30.7.2008 223 liite2 Kansalaisopiston kurssimaksuissa noudatettavat periaatteet ja kurssien hinnoittelu lukuvuonna 2008-2009 Kurssihinnoittelun lähtökohtana on oppitunnin tuotantohinta,

Lisätiedot

Lasten ja nuorten kulttuuriseminaari

Lasten ja nuorten kulttuuriseminaari Lasten ja nuorten kulttuuriseminaari Power Park 14.4.2010 Valtakunnallinen vapaan sivistystyön kehittämisohjelma 2008 2012 Vapaan sivistystyön tarkoituksena on järjestää elinikäisen oppimisen periaatteen

Lisätiedot

Kokemäen kansalaisopisto

Kokemäen kansalaisopisto Kokemäen kansalaisopisto LUKUVUODEN 2014 2015 TOIMINTASUUNNITELMA Työvuoden pituus ja opetuksen järjestäminen Työvuosi 1.8.2014 31.7.2015 Syyskausi 8.9. 13.12.2014 Kevätkausi 7.1. 11.5.2015 Syysloma 20.

Lisätiedot

SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA

SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA Sotkamon kansalaisopiston henkilöstö on työstänyt Osaava - koulutuksen aikana vuosina 2011 2012 opistolle räätälöityä laatukäsikirjaa. Käsikirja on EFQM (European

Lisätiedot

JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016

JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016 JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016 2 TOIMINTAKERTOMUS 2016 JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY Sisällysluettelo I YLEISTÄ 3 II HALLINTO 6 Kannatusyhdistys

Lisätiedot

VUOSISUUNNITELMA 2013 2014

VUOSISUUNNITELMA 2013 2014 1 JOENSUUN KONSERVATORIO Vuosisuunnitelma käsitelty opettajakunnassa 18/9 2013 Toteutuksen arviointi käsitelty opettajakunnassa / 2014 VUOSISUUNNITELMA 2013 2014 1. OPISKELIJAMÄÄRÄT SYKSY Tilanne 20.9.

Lisätiedot

LUKUVUODEN 2013 2014 OPETUSOHJELMAN PERUSTEET

LUKUVUODEN 2013 2014 OPETUSOHJELMAN PERUSTEET Kokemäen kansalaisopisto 25.6.2013 LUKUVUODEN 2013 2014 OPETUSOHJELMAN PERUSTEET Työvuoden pituus ja opetuksen järjestäminen Työvuosi 1.8.2013 31.7.2014 Syyskausi 9.9. 15.12.2013 Kevätkausi 7.1. 18.5.2014

Lisätiedot

Otsikko. Alaotsikko. Tekijä 23.4.2015 1

Otsikko. Alaotsikko. Tekijä 23.4.2015 1 Otsikko Alaotsikko Tekijä 23.4.2015 1 100 vuotta oppimisen iloa Helsingin työväenopisto on Helsingin kaupungin omistama oppilaitos yli 16-vuotiaille Perustettu Helsingin kaupunginvaltuuston päätöksellä

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA johtreht/4 1 SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOKUNTA 26.5.2009

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA johtreht/4 1 SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOKUNTA 26.5.2009 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA johtreht/4 1 4 POHJOISEN ALUEOPISTON ESITTELY Sto EHDOTUS Merkitään tiedoksi. Lisätiedot: Vattula Kaarina, aluerehtori (pohjoinen alueop.), puhelin 310 88541 ESITTELIJÄ Historiaa

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Kansalais- ja työväenopistojen vapaus ja vastuu

Kansalais- ja työväenopistojen vapaus ja vastuu Kansalais- ja työväenopistojen vapaus ja vastuu SVV- luentosarja 2015-2016 Ma= Korolainen, Pilvi Mansikkamäki, Ma= Saari Laki vapaasta sivistystyöstä (21.8.1998/632 ja 29.12.2009/1765) 1 Vapaan sivistystyön

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 27.04.2017 klo 18:00-00:00 Paikka Aittalahden opistotalo, reksin konttuuri Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

AURANLAAKSON KANSALAISOPISTON TOIMINTAKERTOMUS 2013

AURANLAAKSON KANSALAISOPISTON TOIMINTAKERTOMUS 2013 AURANLAAKSON KANSALAISOPISTON TOIMINTAKERTOMUS 2013 1. Toimintaympäristön kuvaus Auranlaakson kansalaisopisto toimii neljän paikkakunnan alueella: Aura, Marttila, Oripää ja Pöytyä. Oppilaitoksen ylläpitäjä-

Lisätiedot

EURAN KUNNAN SENIORI-IKÄISTEN VIRKISTYS- JA HYVINVOINTIPALVELUIDEN STRATEGIA 2011 2016

EURAN KUNNAN SENIORI-IKÄISTEN VIRKISTYS- JA HYVINVOINTIPALVELUIDEN STRATEGIA 2011 2016 EURAN KUNNAN SENIORI-IKÄISTEN VIRKISTYS- JA HYVINVOINTIPALVELUIDEN STRATEGIA 2011 2016 Rikas elämä kaiken ikää. 21.2.2011 Sisällysluettelo 1. STRATEGIAN TARKOITUS 3 2. STRATEGIAN TAUSTAA 3 3. STRATEGIAN

Lisätiedot

Lisätietoja: Irma Marttila p. 040 913 8323 ja Kaarina Anttila p. 050 304 4659

Lisätietoja: Irma Marttila p. 040 913 8323 ja Kaarina Anttila p. 050 304 4659 KAUHAVA Aijjoos-jumppa Lisätietoja: Irma Marttila p. 040 913 8323 ja Kaarina Anttila p. 050 304 4659 Aijjoos-kerho Ylikylässä Parillisilla viikoilla maanantaisin klo 12 14 Huhmarkosken kylätalolla (Huhmarkoskentie

Lisätiedot

Helsingin suomenkielisen työväenopiston LAKE-hankkeen tulokset. FT Emilia Valkonen

Helsingin suomenkielisen työväenopiston LAKE-hankkeen tulokset. FT Emilia Valkonen Helsingin suomenkielisen työväenopiston LAKE-hankkeen tulokset FT Emilia Valkonen Hankkeen tarkoitus Selvittää: työväenopiston opetuksen tarve määritellä opetusresurssien jakamisessa käytetyt perusteet

Lisätiedot

Kestävän kehityksen ohjelmat ja työkalut vapaan sivistystyön oppilaitoksissa 2014 KYSELYN TULOKSIA

Kestävän kehityksen ohjelmat ja työkalut vapaan sivistystyön oppilaitoksissa 2014 KYSELYN TULOKSIA Kestävän kehityksen ohjelmat ja työkalut vapaan sivistystyön oppilaitoksissa 2014 Kestävän kehityksen asiantuntijaseminaari Leena Saloheimo 17.4.2015 VASTAAJAT, edustavuus - vastaajia 117 (*) osa vastasi

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014 Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Pirkan opiston opiskelijoiden tyytyväisyyttä

Lisätiedot

KARKKILAN TYÖVÄENOPISTON TOIMINTASUUNNITEL- MA KAUDELLE 2013-2014

KARKKILAN TYÖVÄENOPISTON TOIMINTASUUNNITEL- MA KAUDELLE 2013-2014 KARKKILAN TYÖVÄENOPISTON TOIMINTASUUNNITEL- MA KAUDELLE 2013-2014 1. Toiminta-ajatus Vapaan sivistystyön tarkoituksena on järjestää elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa

Lisätiedot

VUOSISUUNNITELMA 2015 2016

VUOSISUUNNITELMA 2015 2016 1 JOENSUUN KONSERVATORIO Vuosisuunnitelma käsitelty opettajakunnassa 18/9 2015 Toteutuksen arviointi käsitelty opettajakunnassa VUOSISUUNNITELMA 2015 2016 1. OPISKELIJAMÄÄRÄT SYKSY Tilanne 20.9. - ammatillinen

Lisätiedot

Puulan seutuopiston henkilöstön syyslukukauden aloitustilaisuus. Toivakka

Puulan seutuopiston henkilöstön syyslukukauden aloitustilaisuus. Toivakka Puulan seutuopiston henkilöstön syyslukukauden aloitustilaisuus Toivakka 29.8.2017 Illan ohjelma Rehtorin ajankohtaiskatsaus Uusia käytäntöjä/poimintoja Opettajan oppaasta (mm. kiky-tunnit) Hankeuutisia

Lisätiedot

INARIN KUNNAN RAJANAAPURIT. Enontekiö Kittilä Sodankylä Utsjoki. Norja Venäjä. www.revontuliopisto.fi. www.inari.fi

INARIN KUNNAN RAJANAAPURIT. Enontekiö Kittilä Sodankylä Utsjoki. Norja Venäjä. www.revontuliopisto.fi. www.inari.fi INARIN KUNNAN RAJANAAPURIT Enontekiö Kittilä Sodankylä Utsjoki Norja Venäjä REVONTULI- OPISTON RAJANAAPURIT Inari Kolari Muonio Rovaniemi Kemijärvi Pelkosenniemi Savukoski Norja Ruotsi Venäjä INARI ON

Lisätiedot

VUOSISUUNNITELMA

VUOSISUUNNITELMA 1 JOENSUUN KONSERVATORIO Vuosisuunnitelma käsitelty opettajakunnassa 18/9 2015 Toteutuksen arviointi käsitelty opettajakunnassa 31/5 2016 VUOSISUUNNITELMA 2015 2016 1. OPISKELIJAMÄÄRÄT SYKSY Tilanne 20.9.

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014 Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Pirkan opiston opiskelijoiden tyytyväisyyttä

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 3/

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 3/ KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 3/03.09.2012 Kokousaika 03.09.2012 klo 16.00 16.35 Kokouspaikka Kinnulan kunta, valtuustosali Jäsenet Saapuvilla olleet enet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä -

Lisätiedot

Vapaan sivistystyön kehittämisohjelman tilanne OPH:n näkökulmia

Vapaan sivistystyön kehittämisohjelman tilanne OPH:n näkökulmia Vapaan sivistystyön kehittämisohjelman tilanne OPH:n näkökulmia Pertti Pitkänen 30.3.2011 Osaamisen ja sivistyksen asialla KEHO: Toteutuneet muutokset - Lain tarkoitus ja tavoitteet sekä lain piiriin kuuluva

Lisätiedot

Kurssimaksun voi maksaa myös Tyky-kuntosetelillä. Tykykuntosetelillä maksettaessa kurssimaksu maksetaan kansalaisopiston toimistoon.

Kurssimaksun voi maksaa myös Tyky-kuntosetelillä. Tykykuntosetelillä maksettaessa kurssimaksu maksetaan kansalaisopiston toimistoon. TYÖKAUSI 2015-2016 syyslukukausi 14.9.-22.11.2015 kevätlukukausi 11.1.-15.4.2016 hiihtoloma 7.-11.3.2016 kevätnäyttely huhti-toukokuu konsertti/kevätjuhla huhti-toukokuu Yksittäisiä kursseja voidaan järjestää

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 2/22.08.2013. Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (x) (- ) (x) (- ) (x) (x)

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 2/22.08.2013. Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (x) (- ) (x) (- ) (x) (x) KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 2/22.08.2013 Kokousaika 22.08.2013 klo 15.00 16.43 Kokouspaikka Kinnulan kunta, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet enet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä -

Lisätiedot

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa.

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa. TOIMINTAKERTOMUS 2015 YLEISTÄ Metsäkansan kyläyhdistyksen toiminta vuonna 2015 oli aktiivista. Vuotta värittivät erityisesti hyvin onnistuneet tapahtumat ja kyläyhdistyksen saama positiivinen huomio. Yhdistys

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (9) Suomenkielisen työväenopiston jk reh/6 27.08.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (9) Suomenkielisen työväenopiston jk reh/6 27.08.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (9) 72 A. Belle Selene Xian valtuustoaloite vähäosaisten opiskelun tarpeesta HEL 2013-003033 T 00 00 03 Päätös Johtokunta päätti antaa valtuutettu Belle Selene Xian

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Esipuhe Iisalmen Taekwondo Ry on vuonna 2000 perustettu liikunta- ja urheiluseura, sen tarkoituksena on edistää Taekwondon keinoin kunto- ja terveysliikuntaa, kilpaurheilua sekä

Lisätiedot

Oulun kansalaisopisto

Oulun kansalaisopisto Oulun kansalaisopisto Ylläpitäjänä Oulun Seudun Setlementti ry (OSS ry), perustettu 1944 OSS ry monialainen yhdistys: kansalais-ja kansanopisto sosiaalipalvelut (nuoriso-, monikulttuurisuus-, sovittelutoiminnot,

Lisätiedot

ILOMANTSIN KANSALAISOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YLEISOHJEET TYÖVUODELLE 2014 2015

ILOMANTSIN KANSALAISOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YLEISOHJEET TYÖVUODELLE 2014 2015 1 ILOMANTSIN KANSALAISOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YLEISOHJEET TYÖVUODELLE 2014 2015 1. Opetussuunnitelman laatiminen Kansalaisopisto on pyytänyt kurssitoiveita kuntalaisilta ja opettajilta huhtikuun loppuun

Lisätiedot

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240 /Maire Korkeamäki JHL ry. 240 2 (7) TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 1. JOHDANTO Tämä toimintasuunnitelma on laadittu

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VIESTINTÄSUUNNITELMA SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VÄLI-SUOMEN SOS-HANKE 2011-2013 Kuva Niina Raja-aho Päivi Krook Maarit Pasto SOS-HANKE JA SEN TAVOITTEET SOS Syrjäytyneestä osalliseksi

Lisätiedot

JOSE TOIMINTA 2013 1/7 Joensuun seudun erilaiset oppijat ry 1.10.2013 Puosuntie 1 80170 Joensuu

JOSE TOIMINTA 2013 1/7 Joensuun seudun erilaiset oppijat ry 1.10.2013 Puosuntie 1 80170 Joensuu JOSE TOIMINTA 2013 1/7 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Josen jäseninä on erilaisia oppijoita, heidän läheisiään ja työnsä vuoksi oppimisvaikeuksista kiinnostuneita. Josen tarkoituksena on koota edellä mainitut

Lisätiedot

KARKKILAN TYÖVÄENOPISTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2014-2015

KARKKILAN TYÖVÄENOPISTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2014-2015 KARKKILAN TYÖVÄENOPISTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2014-2015 1. Toiminta-ajatus Vapaan sivistystyön tarkoituksena on järjestää elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa

Lisätiedot

Osaava: Laatua Siikalatvalla. Laatupaja

Osaava: Laatua Siikalatvalla. Laatupaja Osaava: Laatua Siikalatvalla Laatupaja 7.5.2013 Päivän ohjelma 13.00-13.15 Tervetuloa: päivän ohjelma ja esiin tulleet kysymykset 13.15-13.30 Pelisäännöt ja sovitut asiat - tiedon jakaminen - laatutyön

Lisätiedot

RYHMÄKALENTERI. Hyvinvointia tukevaa ryhmätoimintaa ikääntyville Evijärvellä

RYHMÄKALENTERI. Hyvinvointia tukevaa ryhmätoimintaa ikääntyville Evijärvellä RYHMÄKALENTERI Hyvinvointia tukevaa ryhmätoimintaa ikääntyville Evijärvellä Kevät 2017 Lukijalle Tähän Ryhmäkalenteriin on koottu tietoa Evijärven alueella toimivista ikäihmisille suunnatuista ryhmistä.

Lisätiedot

VUODEN 2017 KURSSIARVIOINTI YHTEENVETO. Jari Paajanen

VUODEN 2017 KURSSIARVIOINTI YHTEENVETO. Jari Paajanen VUODEN 2017 KURSSIARVIOINTI YHTEENVETO Jari Paajanen Auralan kansalaisopisto Kurssiarviointi 2017 1 (7) Kyselyn vastausprosentti oli 41,1 %, joka oli ihan hyvä ja viimevuotisen kyselyn perusteella olikin

Lisätiedot

VUOSISUUNNITELMA

VUOSISUUNNITELMA 1 JOENSUUN KONSERVATORIO Vuosisuunnitelma käsitelty opettajakunnassa 4.10.2016 Toteutuksen arviointi käsitelty opettajakunnassa VUOSISUUNNITELMA 2016 2017 SYKSY Tilanne 20.9. - ammatillinen koulutus 76

Lisätiedot

Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun musiikkiopisto, Mestarinkatu 2, Turku. 3 kerros.

Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun musiikkiopisto, Mestarinkatu 2, Turku. 3 kerros. Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys- Understödsföreningen för Åbonejdens musikinstitut Mestarinkatu 2, 20810 Turku Hallituksen kokous 1/2010 Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun

Lisätiedot

Tietostrategia 15.11.2002 Päivitetty 27.5.2009

Tietostrategia 15.11.2002 Päivitetty 27.5.2009 Tietostrategia 15.11.2002 Päivitetty 27.5.2009 SISÄLLYS 1 JOHDANTO...1 1.1 Valkeakoski-opiston tietostrateginen visio...1 2 NYKYTILA JA TAVOITE...1 2.1 Tekniset valmiudet...1 2.1.1 Tavoite...1 2.2 Henkilökunnan

Lisätiedot

Espoon työväenopisto. Visiomme: Espoon työväenopisto on Suomen arvostetuin vapaan sivistystyön suunnannäyttäjä. Saara Patoluoto 30.1.

Espoon työväenopisto. Visiomme: Espoon työväenopisto on Suomen arvostetuin vapaan sivistystyön suunnannäyttäjä. Saara Patoluoto 30.1. Espoon työväenopisto Visiomme: Espoon työväenopisto on Suomen arvostetuin vapaan sivistystyön suunnannäyttäjä Saara Patoluoto 30.1.2014 Espoon työväenopisto Lainsäädännöllinen tehtävä ja tarkoitus ( Laki

Lisätiedot

Lestijärvi, Keskuskoulu, kotitalousluokka

Lestijärvi, Keskuskoulu, kotitalousluokka KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4/2010 Kokousaika Torstai 19.00 19.38 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Lestijärvi, Keskuskoulu, kotitalousluokka Jäsenet Marketta

Lisätiedot

AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA MUUTOSHAKEMUS

AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA MUUTOSHAKEMUS OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ PL 29 00023 VALTIONEUVOSTO AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA MUUTOSHAKEMUS Espoon kaupunki, sivistystoimi, luopuu aikuisten lukiokoulutuksen järjestämisestä.

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 1 (5) VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 Viestintästrategian tarkoitus on tukea Konsulttinuorten toimintastrategiaa. Viestintästrategia laaditaan kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan. Viestintästrategiassa määritellään

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 13

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Vanhusneuvosto 22.04.2015 AIKA 22.04.2015 klo 10:00-12:00 PAIKKA Tupasvilla, Kortesjärvi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Tupasvillan tehostettuun palveluasumiseen

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Asiat 9-14 Pöytäkirjan Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan johtokunnan jäsenet Erkki Koskela ja

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Asiat 9-14 Pöytäkirjan Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan johtokunnan jäsenet Erkki Koskela ja KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2009 Kokousaika Torstai 27.8.2009 klo 19.00 19.54 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kinnula, valtuustosali Jäsenet Marketta Rouvinen,

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

Kokoontuminen Joka kuukauden ensimmäinen perjantai klo 18 POP Pankin kokoushuoneessa (Kauppatie 54 C, Kauhava).

Kokoontuminen Joka kuukauden ensimmäinen perjantai klo 18 POP Pankin kokoushuoneessa (Kauppatie 54 C, Kauhava). YLIHÄRMÄ Diabeteskerho Joka kuukauden ensimmäinen perjantai klo 18 POP Pankin kokoushuoneessa (Kauppatie 54 C, Kauhava). Lisätietoja: Ossi Anttila p. 050 521 3308 Eläkeliiton Ylihärmän yhdistys ry Kerho

Lisätiedot

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät TiVoLin viestintä Seuran www-sivujen päivitysvastaavat Seuratoiminnan työryhmä Projektien työryhmät Johtokunta: pj, sihteeri, rahastonhoitaja, toimialavastaavat Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät Valmentajat,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 MIKKELIN JUDO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 Toimintasuunnitelma 2009 Sivu 1 Sisällysluettelo 1. JÄRJESTÖTOIMINTA... 3 1.1 Hallinto... 3 1.1.1 Edustajat... 3 1.1.2 Aluetoiminta... 3 1.1.3 Huomionosoitukset...

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310 Toimintasuunnitelma 2012 Joensuun seudun JHL 310 TOIMIHENKILÖT 2012 2013 2 (10) (: etunimi.sukunimi@jns.fi tai poikkeavat mainittu erikseen) Puheenjohtaja Helena Timoskainen.............. 050 452 0013

Lisätiedot

KANSALAISOPISTON MAKSUPERUSTEET 2015

KANSALAISOPISTON MAKSUPERUSTEET 2015 KANSALAISOPISTON MAKSUPERUSTEET 2015 hyväksytty / 2015 maksun peruste 1.9.2015 alkaen 1.OPETUSKOHTAISET MAKSUT hyväksytty maksu Hintoihin sisältyy yleiskorotus sekä tarkistus erikoiskurssien maksuihin

Lisätiedot

Vapaa sivistystyö OPINTOSETELIT

Vapaa sivistystyö OPINTOSETELIT Vapaa sivistystyö OPINTOSETELIT Pertti Pitkänen 17.11.2010 Osaamisen ja sivistyksen asialla Taustaa Opintosetelikokeilu 2002, 2003 Laaja lisäselvitys 2003, Pentti Arajärvi (OPM 25:2003) - Aikuisten opintosetelin

Lisätiedot

Tässä ilmoitetaan sen henkilön yhteystiedot, jolta voidaan kysyä lisäselvitystä lomakkeen tiedoista.

Tässä ilmoitetaan sen henkilön yhteystiedot, jolta voidaan kysyä lisäselvitystä lomakkeen tiedoista. TÄYTTÖOHJE 1 Perustiedot 20.9.2017 KANSANOPISTOT Yhteystiedot (1*) Lomakkeella kerätään vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) piiriin kuuluvan koulutuksen valtionosuusrahoituksen perusteena olevat

Lisätiedot

KANSALAISOPISTO TYÖPAIKKANA. Info uusille opettajille Wellamo opisto Päivikki Tapiola

KANSALAISOPISTO TYÖPAIKKANA. Info uusille opettajille Wellamo opisto Päivikki Tapiola KANSALAISOPISTO TYÖPAIKKANA Info uusille opettajille Wellamo opisto 29.8.2016 Päivikki Tapiola VAPAA SIVISTYSTYÖ: villiä ja vapaata? Laki vapaasta sivistystyöstä (932 / 1998) Vapaan sivistystyön tarkoituksena

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.12.2006 Helinä Mäenpää viestintäpäällikkö Jyväskylän kaupungin viestinnän tavoite Viestintä tukee tasapuolista tiedonsaantia,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODELLE

TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODELLE TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2017 2018 1 JOHDANTO Työkausi 2017 2018 Savitaipaleen kansalaisopistossa alkaa mukavien uudistusten merkeissä. Opistomme opinto-ohjelman ja nettisivujen ulkoasu on uudistunut.

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

TOIMINTALINJA Lakeudenportin Ratsastajat ry

TOIMINTALINJA Lakeudenportin Ratsastajat ry TOIMINTALINJA (1/5) Lakeudenportin Ratsastajat ry TOIMINTALINJA 2017 1. Visio Lakeudenportin Ratsastajat ryn visiona on tarjota koko perheelle mahdollisuus harrastaa hevosten parissa. Tarkoituksena on

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMAA (6) Painopisteet Tavoitteet Toimenpiteet Ajankohta

TOIMINTASUUNNITELMAA (6) Painopisteet Tavoitteet Toimenpiteet Ajankohta TOIMINTASUUNNITELMAA 2017 1 (6) Painopisteet Tavoitteet Toimenpiteet Ajankohta Painopiste 1. Tiedottaminen Tavoite 1. Vastuuhenkilöiden sitouttaminen sekä osaamisen hyödyntäminen ja kehittäminen tiedotusvastaavan

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2011 Carita Bardakci 24.11.2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen valmentavia opintoja antava musiikkileikkikoulu

Taiteen perusopetuksen valmentavia opintoja antava musiikkileikkikoulu Taiteen perusopetuksen valmentavia opintoja antava musiikkileikkikoulu Pähkinätie 6 01710 Vantaa Puh. (09) 530 1100 muskari.musike@kolumbus.fi www.kolumbus.fi/muskari.musike Hämeenkylän musiikkileikkikoulun

Lisätiedot

Framtidens Vänner rf. Toimintasuunnitelma. ja talousarvio. vuodelle

Framtidens Vänner rf. Toimintasuunnitelma. ja talousarvio. vuodelle 11.2.2017 Tulevaisuuden Ystävät ry Framtidens Vänner rf Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2017 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 Tulevaisuuden Ystävät ry:n toiminnan tarkoituksena on kutsua eri

Lisätiedot

MONIKULTTUURISUUS TAITO- JA TAIDEAINEISSA KIELEN OPPIMISEN APUVÄLINEENÄ -hanke

MONIKULTTUURISUUS TAITO- JA TAIDEAINEISSA KIELEN OPPIMISEN APUVÄLINEENÄ -hanke MONIKULTTUURISUUS TAITO- JA TAIDEAINEISSA KIELEN OPPIMISEN APUVÄLINEENÄ -hanke LOPPURAPORTTI Heli Karppinen Kaukametsän opisto PL 251, 87101 Kajaani SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO..2 2 HANKKEEN TAUSTA JA

Lisätiedot

1 Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön tavoitteet Yhteiset tavoitteet Peruskoulun tavoitteet Lukion tavoitteet...

1 Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön tavoitteet Yhteiset tavoitteet Peruskoulun tavoitteet Lukion tavoitteet... 1 Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön tavoitteet... 1 1.1 Yhteiset tavoitteet... 1 1.2 Peruskoulun tavoitteet... 1 1.3 Lukion tavoitteet... 1 1.4 Aikuislukion tavoitteet... 2 2 Tvt-projektit...

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2012 Carita Bardakci 23.11.2011 1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 1. JOHDANTO JA TOIMINTA-AJATUS

Lisätiedot

Liite 7 38 5.6.2012 KUOPION KAUPUNGIN KANSALAISOPISTON TOIMINNAN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SOPIMUS. Juankoski, Kaavi, Rautavaara

Liite 7 38 5.6.2012 KUOPION KAUPUNGIN KANSALAISOPISTON TOIMINNAN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SOPIMUS. Juankoski, Kaavi, Rautavaara Liite 7 38 5.6.2012 KUOPION KAUPUNGIN KANSALAISOPISTON TOIMINNAN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SOPIMUS Juankoski, Kaavi, Rautavaara n kaupunki, Juankosken kaupunki, Kaavin kunta ja Rautavaaran kunta ovat sopineet

Lisätiedot

Kinnulan kunta, valtuustosali. Jäsenet Häkkinen Kirsti, varapuheenjohtaja (x) Lehtonen Marja, esittelijä-sihteeri (x)

Kinnulan kunta, valtuustosali. Jäsenet Häkkinen Kirsti, varapuheenjohtaja (x) Lehtonen Marja, esittelijä-sihteeri (x) KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2012 Kokousaika Torstai klo 19.22 20.36 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kinnulan kunta, valtuustosali Jäsenet

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Kokoustiedot. Aika: torstai klo Paikka: Itätuulentie 1, kokoustila 308. Saapuvilla olleet jäsenet:

Kokoustiedot. Aika: torstai klo Paikka: Itätuulentie 1, kokoustila 308. Saapuvilla olleet jäsenet: Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia PL 77700 02070 ESPOON KAUPUNKI omnia.fi PÖYTÄKIRJA 4 17.11.2016 1 (6) Kokoustiedot Aika: torstai 17.11.2016 klo 17.30 19.30 Paikka: Itätuulentie 1, kokoustila 308

Lisätiedot

TUOHITUN KYLÄYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2016

TUOHITUN KYLÄYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2016 TUOHITUN KYLÄYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2016 Vuosikokouksen jälkeen kyläasiamies Henrik Hausen kertoo uudesta hankkeesta ja vastaa kysymyksiin. 28.2.2016 klo 18.00. Paikka Tuohikoto Käsiteltävät asiat: 1.

Lisätiedot

EMO. Espoon musiikkiopisto EMO. Johtosääntö

EMO. Espoon musiikkiopisto EMO. Johtosääntö EMO Espoon musiikkiopisto EMO Johtosääntö ESPOON MUSIIKKIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ jonka Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys r.y. on hyväksynyt 12.4.2007. Johtosääntö korvaa 1989 hyväksytyn ohjesäännön.

Lisätiedot

Laatua Siikalatvalla

Laatua Siikalatvalla Laatua Siikalatvalla Päivän ohjelma 13.00-13.45 Yhteenvetoa tehdystä työstä huomioita tulevaan työhön Orientaatiota: Mainitkaa kolme asiaa, jotka mietityttävät tässä laatutyössä. 13.45-14.00 Tauko Poimintoja

Lisätiedot

Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan?

Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan? Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan? Raila Oksanen 1.9.2016 Page 1 Monikäyttöisyyden lähtökohta CAF on tarkoitettu helppokäyttöiseksi työkaluksi julkisen sektorin organisaatioiden

Lisätiedot

SIEVIN KYLÄT 2010 HANKE. Dr 5435/3524-2006 Hankenumero 44320

SIEVIN KYLÄT 2010 HANKE. Dr 5435/3524-2006 Hankenumero 44320 SIEVIN KYLÄT 200 HANKE Päivämäärä to 0.5.2007 Dr 5435/3524-2006 Hankenumero 44320 Aika: 9.00-2.00 Paikka: Kortesjärven säästöpankki Sievin konttori alakerran kokoushuone Kokouksen tyyppi Sievin kylät 200

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 34

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 34 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 34 Vanhusneuvosto 16.11.2015 AIKA 16.11.2015 klo 13:00-14:45 PAIKKA Iltakello, Kauhava KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 Iltakellon tehostetun palveluasumisen yksiköihin

Lisätiedot

Taiteen perusopetus Tampereella - vuosikertomus lv opetussuunnitelma-uudistus

Taiteen perusopetus Tampereella - vuosikertomus lv opetussuunnitelma-uudistus Taiteen perusopetus Tampereella - vuosikertomus lv 2016-2017 -opetussuunnitelma-uudistus 2017-2018 Sivistys- ja kulttuurilautakunnan kokous 12.10.2017 Kuvat: Sara Hildén -akatemia 1 26.9.2017 Taiteen perusopetus

Lisätiedot

KIVALO-OPISTO. Kotisivu: www.kivalo-opisto.fi. Yhteystiedot

KIVALO-OPISTO. Kotisivu: www.kivalo-opisto.fi. Yhteystiedot 1 KIVALO-OPISTO Kotisivu: www.kivalo-opisto.fi Yhteystiedot Kemin toimipiste: Käyntiosoite: Kemin kulttuurikeskus, Marina Takalon katu 3, 94100 Kemi Puhelin: 0400 328 435, rehtori, 040-748 3672, toimisto

Lisätiedot

Mannerheimin Lastensuojeluliitto Leppävaaran yhdistys ry Toimintasuunnitelma 2013

Mannerheimin Lastensuojeluliitto Leppävaaran yhdistys ry Toimintasuunnitelma 2013 Mannerheimin Lastensuojeluliitto Leppävaaran yhdistys ry Toimintasuunnitelma 2013 YHDISTYKSEN ARVOT VISIO Lapsen ja lapsuuden arvostus Yhteisvastuu Inhimillisyys Suvaitsevaisuus Ilo Visio on näkymä yhdistyksen

Lisätiedot

Apop Aikuisten perusopinnot ja ETEVÄKSI-hanke

Apop Aikuisten perusopinnot ja ETEVÄKSI-hanke Apop Aikuisten perusopinnot ja ETEVÄKSI-hanke Apop Aikuisten perusopinnot Kohderyhmä Ne syrjäytymisvaarassa olevat nuoret ja aikuiset, joilta puuttuu peruskoulun päättötodistus tai joiden jatko-opintoihin

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 5 /

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 5 / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 5 /29.8.2011 Kokousaika 29.8.2011 klo 16.00 16.35 Kokouspaikka Lestijärven kunta, Keskuskoulu Jäsenet Saapuvilla olleet enet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä -

Lisätiedot

Hyvinvointilautakunta

Hyvinvointilautakunta Hyvinvointilautakunta Yleistä: Varajäsenet: Puheenjohtaja: Kimmo Kupi Pirjo Laine Varapuheenjohtaja: Leena Aarikka Erja Salminen Jäsenet: Jarmo Anttila Jari Laurila Johanna Heikkilä Pihla Laakso Hans Julla

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö viestinnän tukena suomalaisissa yliopistokirjastoissa

Sosiaalisen median käyttö viestinnän tukena suomalaisissa yliopistokirjastoissa Sosiaalisen median käyttö viestinnän tukena suomalaisissa yliopistokirjastoissa 1.7.2011 Suomen yliopistokirjastojen neuvosto lähetti huhti-toukokuussa 2011 yliopistokirjastoille kyselyn Sosiaalisen median

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus toiminta-aika Tavoite Perheiden kokonaisvaltaisen auttamismallien kehittäminen ja verkostomaisen

Lisätiedot

Tässä ilmoitetaan sen henkilön yhteystiedot, jolta voidaan kysyä lisäselvitystä lomakkeen tiedoista.

Tässä ilmoitetaan sen henkilön yhteystiedot, jolta voidaan kysyä lisäselvitystä lomakkeen tiedoista. TÄYTTÖOHJE 1 Perustiedot 20.9.2016 KANSANOPISTOT Yhteystiedot (1*) Lomakkeella kerätään vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) piiriin kuuluvan koulutuksen valtionosuusrahoituksen perusteena olevat

Lisätiedot

Nilakan kuntarakenneselvitys: kansalaisopistotoiminnan järjestämisen vaihtoehtoiset mallit

Nilakan kuntarakenneselvitys: kansalaisopistotoiminnan järjestämisen vaihtoehtoiset mallit Nilakan kuntarakenneselvitys: kansalaisopistotoiminnan järjestämisen vaihtoehtoiset mallit Malli A. Muodostetaan uusi Nilakan kansalaisopisto, jossa ovat mukana Pielavesi, Keitele, Tervo ja Vesanto tuntimäärä

Lisätiedot

Koulun nimi lukuvuosi 2014-2015. Oppilasmäärä lukuvuoden päättyessä. Luokalle jääneiden lukumäärä. Työnantajan järjestämä koulutus

Koulun nimi lukuvuosi 2014-2015. Oppilasmäärä lukuvuoden päättyessä. Luokalle jääneiden lukumäärä. Työnantajan järjestämä koulutus Eurajoen kunta / koulutoimi PERUSKOULUN TOIMINTAKERTOMUS Koulun nimi lukuvuosi 2014-2015 Rikantilan koulu A. TILASTOLLISET ASIAT 1. Peruskoulun oppilaiden lukumäärä kevätlukukauden 2014 päättyessä Oppilasmäärä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Partiolippukunta Vihterä ry Toimintasuunnitelma 2016 Mahdollistamme alueen lapsille ja nuorille laadukasta ja mielekästä partiotoimintaa Yleistä toiminnasta Partiolippukunta Vihterä ry:n tarkoituksena

Lisätiedot

LUOvUUS Pohjois-Pohjanmaan luovan talouden kehittämisohjelma Kansalaisopisto luovan talouden toimintaympäristönä

LUOvUUS Pohjois-Pohjanmaan luovan talouden kehittämisohjelma Kansalaisopisto luovan talouden toimintaympäristönä LUOvUUS Pohjois-Pohjanmaan luovan talouden kehittämisohjelma 2018 Kansalaisopisto luovan talouden toimintaympäristönä YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus Jokaisella on oikeus ja tasaarvoinen

Lisätiedot

SKYOPE turvapaikanhakijan opintopolkua rakentamassa

SKYOPE turvapaikanhakijan opintopolkua rakentamassa SKYOPE turvapaikanhakijan opintopolkua rakentamassa Kaisa Rontu Moni tuntee kotoutumiskoulutuksen, mutta kuinka moni tietää, miten turvapaikanhakijat vastaanottokeskuksissa opiskelevat? Turvapaikanhakijoiden

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Liite AURANLAAKSON KANSALAISOPISTON TOIMINTAKERTOMUS 2014

Liite AURANLAAKSON KANSALAISOPISTON TOIMINTAKERTOMUS 2014 Liite AURANLAAKSON KANSALAISOPISTON TOIMINTAKERTOMUS 2014 1. Toimintaympäristön kuvaus Auranlaakson kansalaisopisto toimii neljän paikkakunnan alueella: Aura, Marttila, Oripää ja Pöytyä. Oppilaitoksen

Lisätiedot

Kysely Yhteystiedot Kansalaisopisto Kansalaisopiston numero Yhteyshenkilön nimi. Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukainen koulutus

Kysely Yhteystiedot Kansalaisopisto Kansalaisopiston numero Yhteyshenkilön nimi. Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukainen koulutus OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Kansalaisopisto Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Kysely 2013 1. Yhteystiedot Kansalaisopisto Kansalaisopiston numero Yhteyshenkilön nimi Puhelinnumero

Lisätiedot

Lions K piiri toimintasuunnitelma kaudelle 2012 2013

Lions K piiri toimintasuunnitelma kaudelle 2012 2013 Lions K piiri toimintasuunnitelma kaudelle 2012 2013 Lions teema: Me Palvelemme Kansainvälisen presidentin teema: In a World of Service Palvelun Maailmassa Kotimainen teema: Palvelulla Hyvinvointia Piirin

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 MIKKELIN JUDO RY 1. JÄRJESTÖTOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää jäsentensä judotaitoa sekä toimia judon tunnetuksi tekemiseksi ja sen harrastuksen levittämiseksi. Tarkoituksensa

Lisätiedot