A gkyi{en SAVIYHDISTYS. f asro nu-unosso, mm. H (rrritutut of.jeet saviseinaan sehd savi'nappaunseen. -Juttuja 'rappausalusloisia ja paljon muuta...

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "A gkyi{en SAVIYHDISTYS. f asro nu-unosso, mm. H (rrritutut of.jeet saviseinaan sehd savi'nappaunseen. -Juttuja 'rappausalusloisia ja paljon muuta..."

Transkriptio

1 SAVIRAKENTAMISEN EDISTAMISEKSI tt PA tl A gkyi{en SAVIYHDISTYS RY f asro nu-unosso, mm. H (rrritutut of.jeet saviseinaan sehd savi'nappaunseen H -Juttuja 'rappausalusloisia ja paljon muuta

2 PAASKYNEN - Saviyhdistys ry.:n jdsenlehti/le.byggaf6feningens medlemstidning - N.. 2/02-1l03 Lehtitoimikunta: Ann-l\,4arie Brax6n-Frommer, l\,'lariia Kl6n_Launonen Paiaskyseen tuleva aineisto osoiiteella: Ann-Marie B xen-frommer, Bocksintie 44, Vifkkala; tai suoraan sehkdpostiosoiiteeseen a Seuraavaan lehteen tuleva aineisto viim t Material till lidningen till ovanstaende postadfess eller IVlaierial till nesia nummer SAVIYHDISTYKSEN HALLITUS 2OO3 LERBYGGARFORENINGENS STYRELSE 2OO3 SAVIYHDISTYKSEN ALUENEUVOJAT LERBYGGARFORENINGENS REGIONALARADGIVARE Sinikka Siekkeli, puheenjohi4a/ordfdrande Kilontie 31, Espoo (myds faksi), Tomas Commondt, varapuheenj./viceordf Skyitala 7'1, Parainen a Ann-ll,4arie B axen-frommer, sihteeri/sekrctef are Bocksintie 44, Viftkala p a7, l\larita Klen-Launonen, rahastonhojtaja/kassor Bocksintie 25, Viftkala IVlessenger Eira Kejonen-Korkalo Kdpytie 2848,20810 Turku o Kimmo Pohto Linnankatu 66823,20100 Turku ; Teuvo Ranki Hlmaiistonkatu 7 b, Turku a , O5A teuvo. Eero Tuhkanen Nyyssanniementie 91, Keuru! VaraiaseneUSuoPleanter: Heikki Pennanen Saksalaniie 145, Tavastila 040-s I\Iarja Salmenmeki Kloviniie 6, EsPoo , s7 qll!!a: Leo Jarvenpa:i kkimeenle 89, Harviala, aqlyla: Hartwig Reutef eindlenlie 12,40420 Jyvaskyla, 0' ; Heikki Pennanen tie 145,49300 Tavastila, !!a!q: Kydsti Kangas liskyldntre 1243, 85640Maliskyla, yqq: Robert Holmberg 20 Jakari, '180; I INFORMATION PA SVENSKA : Pentti Okkonen, asvillanpolku'10, Singsby, SISALIO - INNEHALL Puheenjohtajalla/Ordforanden har ordei. 3 Kaislak3fe....4 Sihteeri ta/sekreteraren hff ofdet Saviyhdistyksenkotisivusta... 7 Vironmatkakesalla Savirappaus hirsiseina;tn Savilattian teko Tal in selnaii - kuviieiut ohjeei '14 Elam:i saviia llssaiatkuu 20 Ruokotonjultu Rakennusohieilavuodeta L nkkikokoelma NOL kokous Putkilahden uutisia Savipaita ja nrokokurssi ivu i/saviry enmaksu 2003: henkil6jasen 26 muut 50 edlemsavgift 2003: person 26 irvriga 50 istyksen tili/ Fiireningens a 40s

3 PUHEENJOHTAJALTA Hyvet lukijat. lvlinulla on sellainen olo, ettti talvi saisijo loppua, tuntuu Jag har en kansla att vjntern dntligen kunde ta slut, kuin se olisi kesen'.tjo ainakin vuoden. Ioivon runsajta dei kdnns som om den feckl atminstoneft er sateita ja pitkdan, minun kaivoni on ollutyhje sitten redan. Jag hoppas pa rikliga regn - och tengvariga, maraskuun. I\rutta muuten eemd on mallillaan. - min btunn har varit sin sedan novembea. Men saviasioissa on ollut hiljaiseioa, niinkuin talvella tapana annars gaf livet sin gilla gang. - pa lerfronten har det on, vaikka kylld puhutaan monestakin saviprojektista. varit stilla, som det bruk;r va om vintem, fastdn Niista vafmasii kulllaan lisaa kevat- tai syyskokouksessa. olika lerpoekt har diskuterats. vi h6r sekert me a om dem pi var- ellef hcjstm6tet. Leppuuttelin hermoja pari vijkkoa joutun jdtkeen Marokossa ja jostain kumman syyst5 site katselee Fick vila upp mina nerver nagra veckof strax efterj!l rakennuksia ihan eri perspektiivista, mita aikaisemmin I lvlafokkoch av nagon underlig anledning tittar tu stimatkoilla. Edane aamuna katukahvilassa man pa byggnader ur ett helt annat perspekfv an istuskeltaessa minua h6mmesmti outo naky. under tidigarc tu stresor. En morgon nar vi satt pa Vastapuolella katua uusittiin kauppakojun seiniri ett gatukaf6 fickjag syn pa negot fdrbtuffande. Mitt useamman miehen voimin. Kaksi miestd otti luudatja emot hdll man p5 att fctrnya vdggarna pa en bod, lakaisivat osan katua puhtaaksija sille alueelle he med manga mans arbetsinsats. Tva kadar tog karesivdt hiekkaa. Sitten tuli kolmas mies ja pirskotteti kvastar och sopade ren en del av gatan och dit vette cocacola-pullosta hiekan joukkoon, jonka jajkeen karade de sedan sand. Sedan kom en trcdje gubbe poltteli paritupakkaa. Neljas mies ker.isi hiekan piie e och han sprutade vatten pa saviliejua ja viides mies sekoitti vefkalleen taasfin. Vdli a sanden med en cocacola-flaska, och sen r6kte han hdn heitteli laastia ilmaan todetakseen sen oikeaa negfa cigarettef. En fjarde kdrrade lervdlling pa koostumusta (kirjoittajan olettamus). Koko Um:in sanden och en femte blandade langsamt bruket. toimiiuksen ajan itse rappausmestari seisoi vierelle, lbland slangde han upp bruket i luften fdr att puhua papatti ty6miehille, aivan kuin ohjejta antaen. konkollera om konsistensen var den ratta Aikaa kului tunnin verran ja tfteireni hatusijo tahba (skribentens teo ). Under hela denna process stod muualle, mutta enhdn voinut j,iftee kesken nain sjelva pparmastarn bredvid, pratade hela loen mielenkiintoista savirappausoppituniia. med jobbarna, som om han gav instruktioner et dem Sitten aloitettiin tydt. Savilaasti kulkj netjdn miehen kautta. Da hade det gatt en timme och min dotter ville ennen kuin viides mies sen ldi seinaen ja sitten vasta rcdan ge nagon annanstans, men jag kunde mestariuli kuvaan mukaan. Han silotteli seinain naturiigtvis inte slita mig fren denna intressanta antaumuksella. - Se oli parasta performanssja mita olen Jerrappningslektionsedan satte man igang med nehnyt; siina seineai silotettiin, hangattiin, puunattiin ja arbetet. Lerbruket gick via fyra gubbar innan den taas silotettiin. I\resta aivan tanssi sementtikauhan femie slog det pa vaggen och fdrst da kom mastam kanssa, uutta savilaastia seinean ja sama tanssijatkui. med i bilden. Han strdk vaggen gtatt med Palasin muutaman peivan jdlkeen katsomaan tydn tulosta hengivelse. - Det hdf var den besta performancejag ja hammestyin tydn nopeata edistymiski. Olihan sentaen nagonsin sett; viiggen Epatiu jo pedti kaksi neli6metrie. Savilaasti otj siististi strdks sldt, gnuggades och bonades och shdks igen. kaduila odottamassa seuraavanelidn rapdaljsta. fulastaren riktigt dansade med sin cementslev, - nvtt Nain Marokossa, hitaasti hyvaa fulee. bruk pa veggen och samma dans fortsatte. Hyvde kevadn jatkoa! Sinikka Siekkeli Saviyhdistyksen puheenjohtaja FRAN ORDFORANDEN Basta ldsarc. Efter negra dagar ebrvande jag dit fdr att titta pa resultatet och blev hepen 6ver hur arbetet fortskridiij hela tua kvadratmeter hade rappatst Lerbruket lag snyggr ocn prydligt p; gatan och vrintade pa aft fciljande kvadratmeter skulle adoas. - Sahar i Ml rckko, Engsamt men sakert. God fortsettning pa varenl Sinikka Siekkeli Lerf6reningens odfdf ande

4 KATE KAISLASTA KUTOMALLA Olen juuriltani Uudenkaupungin ulkosaariston kasvatti. Varsinaisen ammattini kalastajana jouduin jsftdmaan EU:n mukana tulleiden direktiivien my6ta. Hallinnassani olevan vanhempieni kalastustilan kulissit kuitenkin kaipasivat entisdintia ja klnnostusta; mm. entinen navettarakennus kaipasi uutla kattoa. Pelti ym. muut nykyajan materiaalit eiv,it mielestani soveltuneet paikan idylliin eike vallitsevassa tilanteessa klrkkarollenikaan. ldeani keyfted kaislaa' rakentamistafkoitukseen heeisi, kun sattumalta nein vanhan valokuvan ko. rakennuksesta. Alun perin kennuksessa ndytti olleen olkikatto. Tltkimusten mukaan kaisla oikein tehryne on vehjntd6n yhta kesteve kuin olki. Perustiedot kaislarakentamisesta kavin h kemassa Viron rannikolta. Suomesta en tarvittavaa tietoa saanut. Virossa on pitkat vieleikin eliivet perinteet kaislan keyt6sse. Kaisla sopii erinomaisesti saariston herkkaen luontoon tai maalaismaisemaan. Kaislaa voidaan kdyftaa myds saven yms. aineosien sideaineena seinarakenteissa. PrimitiivisillS "kangaspuilla" voidaan kutoa nopeasti kate kotaan, laavuun tai majaan; makuualusta tai vaikkapa helposti mukana kuljetettava nekdsuoja lintuhaffastajalle. Kestavdn kaislakaton saa vain kuivasta, kevdttalvella kerevs kaislasta. Tuoretta kaislaa voitaneen keytt2iii hyvin lyhytaikaiseen keytkidn ajateltuun kohteeseen- (* Tassa brkoitetaan kaislaa, josta kaytetdan myds nimeii jarviruoko) Taimo Mattsson Puh.: KuYa: Ami

5 flftt \trt rr.v ert vrar r Ala.lxrd "lntrrsrflrr i!{/r unt +st rdq lelqldudrrudt., rrftesqjui cj i u Ejr6 _,1..1-* ateht*,4ar ttr 5 ras a&zl. tta.ttlg-+_+a& ll -ry i^ttl 7l tp di4af "&E I-.-- E fa:eilt tffi M * di.4,6l tt ga?i aa $rt tt* tc,l, 44-

6 SIHTEERILTA Vuosi sitten tapasimme isolla joukolla Humppilan yhteaspohjoismaisessa savikokouksessa. Sen puitieissa luotiin ja FRAN SEKRETERAREN vahvistettiin hyvid yhteyksia pohjoismaiden ulkopuolellekin, ennen kaikkea Saksaan ja Vircon. Kesalla kiivimme porukalla For ett er sedan samlades en stor skara i i Humppila oe det samnordiska lermdtet. Dar skaoades och Virossa tutustumassa ennen kaikkea Tartun ympdristcin savifakeniamiseen, josta fcirctdrktes goda kontakter in bara till de 6vriga tesse lehdesse kunnon matkakertomus - nordiska lendema utan framfdr allt ockse tlltyskland kiitos Taial lise laihdin och Estland. ljnder sommaren reste sedan eit glatt syksylle tycimatkalle Saksaan. Jossa onnrstuin gang till Esiland och fick bekanta sig med framfdrallt vie ilemaan Weimarissa Dacl'vefu and Lehmrn lerbyggeriet i Tartu-trakten, och om den rcsan finns puheenjohtajan Horst Schroderin luona- Kontalon ivaa oh etui juu hef en ingaende reseskildring - tack Tarja fdr detl viikkoa aikaisemmin Weimarissa vieiettiin Saksan saviyhdistyksen l0- vuotis juhlaa. Toin sielta Saviyhdisiysai sielta lahjaks i j uhlajulkaisun, ja aikomus on jossain vaiheessa julkaista suomen kielelle ainakin joitakin sen mielenkiintoisia esitelmiai. Sj6lv akte jag pe en jobb,esa till Tyskland och kunde kombinera det med ett besdk i Weimar hos tyska lerf6reningens ordfdrande Horst Schrdder. Det vaf ddets ironi attjag kom ditjust efter Dachverband Lehms 1o-ars jubileumsfest, men Lerforeningen fick emotta festskfiften, och nu planerar vi att dversatb atminstone negra av fdredragen och ldgga ut dem pd neiet i sinom tid. Prof. Schrdder bor i ett heriiqt lerhus - precis som man kan vank sig. Viime kes6n rakennushankkeista on Esse lehdessd kerottu jonkin verran ja lisad on tulossa yhdistyksen nettisivuille - Her i tidningen pfesente s nag av byggprojekien kunhan ehditiiin- Siuntiossa i\rarita on ffdn senaste sommar och mera blir det pa ja \sanut vapaaehtoisesti. puhtaasti rakkaudesta fdreningens natsida. - vad tiden lider. [Iarita i saveen, puuhailla nettisivuja meille- Sinne Sjundea haf helt frivilligt, av ren och sker kadek till tallennetaan my6s aikaisempia savijuttuja. Tuulta le n, jobbat med sidorna. Dit Hggs aven tidigare purjeisiin on myci saanut yhteisten pohjoismaisten artiklaf. Det samnordiska natsidesprojektet haf ockse nettisivujen teko karsoraar miter jatkossa as:ai fatt mera vjnd i seglen - vi ser vart det ber han. - kanavoituvat. - Sen ljsaksi Mariia suostuijelben Dadill haf Ma ta varit se snallatt hon igen axlat otlamaan yhdistyksen rahastonhoitajan iehtavain skattmdsiarmanieln n6f vi blev ncidgade att hitta vastaan, kun Eiran tyopaineet eivat anlaneet henelle ersdttafe fdf Eira, som inte hann med uppgiftenl;ikkumavaraa. Sa smaningom blir vadret allt mildare och det betyder Ilmat ldmpenevat vehitellen ja se tietdd etta oma att det egna bygget igen kallar - nu skall det rappas! ty6maa kohta kutslru - rappaamaan. Sopivastit,issaSa lampligt med ali denna rappningsinfo i tidningen! lehdesse onkin paljon tietoa savirappauksestal Onskar alla rvnga,erbyggaren bra stan pa Innokasta savisesonkiin valn]istautumistal sasongenl Ann-Marie Ann-Marie

7 Saviyhdistyksen kotisivusta Tein ensimmaisen version Saviyhdistyksen kotisivusta parivuotta sitten ollessani rahastonhoitajana. Laitoin sen omien kotisivujeni yhteyteen ilmaiselle Surfoun palvelirnelle. Sivut olivatehty Wordilla ja niidon lokninen taso olitodellalokasmainen. Joten kun tuli mahdollisuus teettild sivut 'ammaflilaisilla, Lapinlahden ku$sikeskuksessa niin ilomielin luovuin sivujen y apidosta ja 'ammattilaisten' muusta sivuihin tiittyvesta. Mutta tekemdt sivut olivat omasta ja muidenkin mielestit vieh huonommat kuin minun tekomat sivut joten alkupereiset sivul palasivat paikoilleen. Sivujen peivittaminen ollut kovin tiuhatahtista, mutta muutam n pdivityksen sentaen sain tehtya. Saatuani nopean yhteyden kotjin en sitten enee paassytgdn pdivittdmdan Surfeun sorverilld o eita sivuja joten tein sivutaas uusiksi. Ja tale valifld olin jopa hieman oppinut lisdd kotisivujen teosta eikd minun enda tarvinnut tehdg sivuja Wordin ohjatulla toiminno a vaan pystyn jopa kdyttemeen ihan kotisivujen tekoon tarkoitettuja ohjelmia joilla saa aikaan hieman paremman ndkdisid ja paremmin toimivia sivuja (ainakin toivon niin) Sivuja paivilettiinkin parin kuukauden vdlein. olisikohanama uudet sivut sitten Yhdbtyksen sivuistajo kolmas vai neljds versio. sivut ovat vield kesken ergiset kun trime Pedskysen teko ja koko viime vuoden kirjanpidon tekeminen on vienyt nyt aikeani... Ottaisin mieleleni muiden jesenien teksteje ja kuvia sivullejos vain joku haluaa tekstejedn tai kuvisan julkaista yhdistyksen kotisuvulla Ja sitten tdrkein eli osoite mistd sivut l6ytyvat: m bnet.fi /saviry/ Jos teille tulee mieleen parannusehdotuksia taimuuta niin sivulta linkkijolla voi lahettee palautefta kayftakiie sitamyos jos loytyy risu ja ruusut teille onniite risuja niin voin kehittea sivuista paremmat. Terveisin Marita K-L alias tumbeliina

8 SAVI\TIDISTYS RY:N OPINTOIL{TK{ TARTOON T6nu Keskkula, Tarton yliopiston professori, oll vuoksi joudlrimme jdtiemadn koulumuseon ja laatinui hienon matkaohjelman valrniiksi, joten muutakin veliin ja jaikamaan matkaa Kaiavereen. meiddn matkaajien ei tarvinnut muuta kuin asettua n6kema,1n ja kokemaan mite tuleman piti. Professori Saav!imme illansuussa KeskkUlan perheen lornanoli vastassa meitd Tallinnan 300 vuotta vanhassa ja vapaa-ajanviettopaikkaan, joka sijaiisee satamassa pikkubussin ja kujjettajan kanssa ja njin maaseudun rauhass Tarton liepeilld. Keskeista sielld oointomatka oeasi velift6masti alkamaan. on 300 v. vanha valtavan suuri kivista muurattu tuulimylly, joka aikoinaan on jauhanut koko kylan Ohjelma 5.7. viljat. [.4yllya ympaftjjvai iakk,iat suuret puutja kaunis l.ljlkoilmamuseorocca-afmare hedelmepuutarha.vanhatuulimyllynsuojaan 2. Tuhat vuotta vanhan lrun maalinnan historia ja rakennetussa talossa saimme levatd, rlrokailla, juoda katseiu maittavaa teeta ja vaihtaa ajatuksia. Lopuksi sajmme 3. Eestin suufln vesiputous, Jegalassa k6mpiai makllpusseihimme ja vaipua Euhaisaan 4 Lounas Jenedalla /\rusian oriin tallissa. viefailu uneen. Jdnedan Kartanossa ja Linnassa. 5. Keskiaikaisen linnan rauniot Laiusella sek:i Eesiin Toisen matkapdivdn 6.7. ohjelma: koulun histofian museo, Palamuse 1. Vanhat savirakennukset, niiden 6. Kunnan elaintafia Elistveralla erikolsominaisuudet ia rakennustavat Eteld- 7. lllallinenja y6pymjnen Kaiaveressa Eestisse. 2. N4atka Tado-verska L Rocca-al-l\,4aren ulkoilmamuseo: sen laajasia 3. Y6pyminen Kaiaverassa alueesta tutustuimme 1700-luvun looo!a es ttavdan aiueeseen joka on siirretty museoile Aamulla yhdistyksemrne sihtee Ami oli keitellyt ison Lansi-Eestista; isot rakennukset muodostavat kattilallisen kaurapuuroa ja sen voimalla umpipihan. Kaikki rakennukset alkupefaisi. KIJVA suunnistimme tutkjmusmaikalle Eteld-Eestiin. r kaiot 45o, koska L:insi-Eestissa sataa niin Ensin savitaloia katsastamaan. paljon, ruokokattojen harja irtonainen ettei I aloitimme kiefroksen v rakennetusta iuuli vie - aittoja olj monenlaisia, vilja- naveiasta, jota on korjailtu monessa jaksossa, aikka, vaaieaitta, jossa palvelustytcjt koska rakennuksenurkat olivat peftaneet. Siihen kesaisin nukkuivat, riihess asuivat siat, on laitettu asbestisementtikatto, navetta ei enae kanat, lampaat, lehmai, ihmiset ole kaiytdssar kaikki tarpeellinen pyst!4tiin valmistamaan I Sitten komea savitalotila, jota isann6i nuori isdnta tilaila itse, u{kopuolelta osiettaviin kuulli Aarne Peteja. Hdnen isoisanse sai suojaja ikkunalasi; alkuaan ikkunattehtiin vapautussodasta 12 ha toniin ilmaiseksi sian rakosia. siiiaikkunaruudun koko tontille oli kennetta talo. Rakennusiatuikkeita,.i 4"x4". ollut. savi oli ainoa mahdollisuus tdrnd savi- I kesakeittid kotamailinen rakennus, jossa olki-oksa-ialo tuli valmiiksi, saviseinet on tulisua. Siella keiietiiin eldinten ja ihmisten muotoiltu lap'olla ilman muottia (se oli vanhempi ruoka. Vanhin suomalais-ugfilainen tapa tehda ilman mlotteja), seinien paksuus 80- rakennus. 90 cm. Vesija aurinko ovai rasittaneet talon 2. Nousimme piikeai rinnefta lrun maalinnaan, kulmia, suojaksion laitettu puupinot seinustalle. luvulta. Eestissd oli kaikkiaan 150 maalinnaa. lrun Tibn navetta on iso Ia pitka, siina maito-osasto, rnaalinnan vehmaassa maasiossa pesii mm. navetla keskelle Ekennusta ja hein:iosasto kuhankeiteja. - Neimme 7000 v. vanhan Rebalan ioisessa pdasse. hautausmaan Tallinna-Pietari-ajotien varrella. r Sitten vierailimrne ison maatilan pjhassa, jossa oli Haudat ovai isoja krvista ympyrenmuotoisiksi tulipalon jdljilt i vain ison navetan rauniot. Navetta rakennettuja muistomerkkejd. Vainalat oii oli rakennettu v. 19'19. Vuonna 1995 paloi haudattu paai pohjoisen suuniaan. navetta karjoineen seke salna. 3. Kavimme Eestin suurimmaila vesipuiouksella r Pysehdyimme vapaussodassa kaatuneitten Jegalassa. Vesi soljuu siell:i runsaana ja vapaana muistome.kin luona sellajnen on jokaisessa ja vuolaana 8 m korkeudelta ja 60 m leveydelte kihlakunnassa ja kihlakuntia on '130. Jokainen kohii Jagalajokea. paisas on erihinen. Vapaussodassa kaatui 20 Ndimme linnan rauniot Laiusella missa Kaarle Xll oli 000 eestildistd. asunut v Seuraava kohteemme oli r Lounas nautittjin V6run kaupungissa, ja sitten [,4aataiouskou]umuseo, Jonka rakennuksilla on matka jatkui bussillamme. Pysahdyimme myds mielenkiintoinen historia. Entinen kartano, jossa eestinkielisen kylakoulun muistomerkillzi (1686) vrimeinen kreivj suamattirn iraagisestiv I Seuraavaksi Piusa-Koopad, lasihrekkakaivos. Kaftano toimi maatalouskouluna 80 vuotta Nyt koulu Siell,i hiekkaa lapioitiin kaivoksen kaiosta pitkilla on lakkautettu. KartanorakennLrksen tornissa lapioilla, hevoset kuljeitivat hiekan pois. Kaivos on sjaitsee savetdja. astrolonomi Urmaksen iy6huone, nyi museona. Jdljelld on pitkat, korkeat, pimedt jossa sa mme ihailla pienoistahtita vasta. hiekan ta!fi:imat kayi iv:it kuin gooiiilaisen kirkon Aianouutteen holvit Pehmeee vaaleata hiekkaa on

9 I kaikkialla. Nykydan kaivostoiminta Iatkuu rakennuksen. Kaunis, hyvin hoidettu piha ja puutarha avolouhoksena. hiekka menee kil)ttdlasin loivai rauhallisen kokonaisuuden, missa silma lepdsi valmistukseen. la nautti. Piha oli idyllinen my6s siite syysia, etta sielle oli vahtikoi, kissa ja sen pennut! Piusan kihistdle tapasimme Ekologisen paistattelemassa paivda_ Tama savitalo on 70 vuotta teknologian keskuksen Tdnu I\laur.ngin ja ollut ulkoa ja sisdlte alkuperdisene. Nyt sie d asuu tutustuimme Savikota-ke amiikkapajaan. ETK on yksityisyritys. lolla jdlevesien pundistus rakentajan kolmas sukupolvi. Talon rouva avasi erdena ystavallisesti meille kotinsa ovetja kertoi vitkkaasti toimialanaan, tycillistden 10 henkilde. eestin kielele talostaja sen histo asta. Kielj kuulosti "Sivutuotteena suuna mee a osmankaemra tutulta, mutta juuri sanaakaan siie eivoinut (susinuta, huitnuij), joka on todettu tojmivan hyvinymmartad, sukulaisuudesta huolimatta. kuituna savilaastissa. Piusassa valmistetaan sekiteftye valmista savilaastijauhetta harkkoja Osoitteessa Lembitu 5 ialossa nuori isantd. Tdnun (savi, kuo ttu puuhake+osmankddmi). Savion oppilas, joka suunnittelee rakennusinsindbnopintojensa lopputy6ksi tdm2in savitalonsa hyvin kaunista, erikoisen p!naista. KUnnoslamtsen. Tdnu vei mejddt kulttuudtapahtumaan, Varska kylan kansanperinnekonserttiin, joka tanssittiin jalaulettiin Osoitteessa Veike kaar 52 nuori pari asustaa teta nurmikolla vnahassa pihapiirissa, Setu-museon rsoa, vanhaa savitaloa ja entis6i sita samalla. He suojissa- LaL.tlajanaiset olivat pukeutuneet ottivat meidaii vastaan aivan extempore ja esittelivet kansallispukuihin. kaulassa sukuhopeakoruja. jopa rcmonttiaan, savirappausta sisetiloissa ja pystyuunin 600 v. vanhoja. Lauloivatja tanssivat mm. Lautun KOrlausrappausta. kyldsta joka jai Venajalle. Vanskan kylatss; n_ SOO asukasta, konserttiin olitullut kuulemma yli 1OO llainittava on efta yksityiskoteja savesta Eestissa ei henked, miehid, naisia, lapsia. ole teht vuosikymmeniin_ lllansuussa suuntasimme taas majapaikkaamme, Sitten historian ja kulttuurin kieffos Tartossa, T6nun jossa Sirje-rouva meite jo odotii teepdyden kanssa. johdolla: Pihalle laitettii nuotio makkaranpaistoon ia kuljimme vanhan yliopistokaupungin kaiuja, pujsioja, savimarkaajat kdvivdt jaruessd pesulla la uimassa. kukkuloita, neimme upeita, a*kitehtoonisesti lllanvieton jdlkeen taas makuupusseihin ikeen kuin mefkittevid kennuksia, patsaita, suihkuldhteita, ansaittuun lepoon ja valmistauiumaan seulaavaan ruutikelladn, valtai6an kifton auniol kavimme pajvaan. yliopiston puutarhassa ja t!tkimme keskiaikaista kivimuuripdtkee - se on aikoinaan ollut kahden Sqnnuntai7.7. kibmetdn mittainen vahva muuri, jossa oli 20 tomja. Pejva Tariossa ja sitten paluumatkalle Tallinnan Kaikesta nekemestemme sajmme seikkaperdista kautta Suomeen. tietoa oppaaltamme, prof. T6nu Keskkiilaltir. Nrimme Maarva koolin Tartossa, ioka on steinerkoulu, ionka Tdnu Keskkrila suunnitteli v. 1998, ia joka valmistui v Pdasimme varitettavasti katsomaan site vain ulkoapaiin, kennuksen sisaseinet on apattu savella. KulttuLrrikiefros Tartossa peettyi ruokairuun vintoran tefassilla. Tdmdn ravintolan ed'ustalla on oatsas. jossa oscar wirdeja Edward wilde istuvat saman pdyddn aiaressa. seurasi savirarokier.os rarton kalrpunsin arueea. ::',ffi:""5#,i"::li,lflfi'j:";'#nii"l"' *' osoitteessa vambula 6 siiaitsee taro, joka on savimatkaajat saimme kanssanne Eestisse kokea, Elennettu luvulla savesta ja otjista, T6nu ja Sirje Keskkijla, kaikesta siita parhaat vdiipohja on puusta, sokkeli kjvesta, katto ja viemdrit kiitoksemme Tei e motemmille! kunnossa. Arkkiiehti on suunnitellut tamen

10 S avirappaus hirsiseinii An k*at i a I ek: I n Marita K-L Syksyllii kiivin katsomassa kun tehtiin savirappausta hirsiseiniiiin. Savirappaukseenhar taxvitaar: 1/3 osaa hienoa hiekkaa, 1/3 osaa savea ja 113 osaa sanomalehtee (lehmzin,4revosen lantaa) ja mm. seuraavanlaisia tydkaluja Rapattavat seinat piiiillystetii?in ensin kanaverkolla

11 Savirappaus levitetii?in ja sitten tasoitetaan ja tehe naynaa \.almis rapattu seina

12 LERGOLV I eii foredetta djurslall om knappt 30 m' (plais fdr en hast lre kor sex grisar plus ett suggbes och en setdonskam.nare) har jag veiat lnreda etl slorl k6k och elt nr ndre duschrum och toa elt. Sta let aif byggt strax efter Byggnadstekniken ar intressani da den kombinerar alderdom iga afbeislradtioner med (vid denna tid) hypermoderna ma aat:.+ltn n\l ; Vrirn/paS $RJN9 101 h+a, kd,ltri"! u{e^ helir,q-.a# Y r vil torlad'{o(v/sptd9 gi.".fe* t*t"ng Golvei dnskadejag be agga med kalkstensskivor med underliggande eiburen golwarmeslinga. Den murarelag iejt lill hjalp raknade ut alt fl',tspackel fdf detta skulle kosla ca SEK( E)+ arbete, sarnl att detta m6ste harda 3 menader jnnan p atlsaitlning Dessa tve fakta fannjag oaccepiabla och vaide i stallet erbruk. I en cenrentblandare blandades erpu lvef och iin puissand ca 1 :4 med vatten och kordes pe i en skoltkarra mellan awagda brador och 'rtj?inrnades i bf:;dornas niva (elsllngan hade redan iagts ut pa beiongs!lan). Redan efter fdrsla skoftaffan fann jag meloden a lifor arbststidskravande (muraren fann den dock nonna ) lbland ar del en fordel ail lnie vara iargad av de dogmer och fdrdomar som kunskaper i eti hantverk ofta medior;jag sade ti I murafen 'v skirer I dei hair och kdr det tofrl slallet och tillfdr vallnel nar det a. avvagt pa plats '. Leran och sanden btandades toft i cementblandaren pulvret kdrdes ul och avvagdes med hjailp av lengt vatlenpass och nivdbrado.na (arbetet med hea golvet log ca 1,5 Um - iika lang iid som de forsia 2 m2 med vat bruk). Harefler tilicjrdes valien med iin duschspruta (15liiefs tryckspruta fdr vaixibesprutning). Under arbetei protesterade muraren:"lvlen sa har kan manju inie g6ra.. eller, tja, det kan man fdrslas del skul e ju ga med vanligl cementbruk ocksa..- och hair har jag i al a af kampet med arbetsudskfavande vati bruk.l' Eftef n6goi dygns iorkning togs awaigningsbradorna borl och uppkornna he rum fylides med io i lerbruk som harefler fuklades Till slst eflerkornpfimefades ailt i lvd moment: ytan belades med eit afk kansparent plast och klappades med en brada fdrsedd med handtag och stampades darefter medjungfrlr, och fick lorka. P aslarket flyttades efier arbelets geng och avlagsnades eiier fullgjord uppgift. Nar kalksienen skulle laggas iuktades underiiggande lerbruk och n!4t lorrbruk ladesjamnt med vatienpass ca 5 nrm tjock. Bruket var samma som iidigare rnen medtllsats av ca 20 o/o gipspuverfofatt moive*a krympnlng;delta bruk fuktade som tidigare och kalklisorna lades Lase.valtenpass visade sig mycket afbelsbesparande i detta moment. Arbetet gav utan komplkauoner dnskat resultat. [4aieria]kosinaden underskred 100 E..q+er/F--? EteRJv! (d 5 -?P vnw rri-*:f+ ]"1,'ri:or."iulq Pontus Tunander, konservator NKF, Sverige

13 SAVILATTIA Entisee n. 30 m'z karjasuojaan (tijaa hevosele, koime e lehme e,kuudelre sialle sekd emakkokarsina ja valjashuone) olin suunnitellut tilavan kejttidn seke pienehkon suihkuhuoneen ja wc:n. Talli oli rakennettu heti v.1900 jalkeen. Rakennustekniikka on mierenkiintoinen, koska siine yhdistyvdt vanhan ajan tydperinteet (senaikaiseen) moderniin maieriaaliin: KUVAN TEKSTI ULKOSEINA + PERUSTA ilmarako n. 60 mm "sementtitiili" per,nteinen kalkkilaastj valettu betoni n. 80 mm hyvin kuivunut iurve/sphagnum; sullottuna n. 70 cm valettu betoni Aikomukseni oli tehda lattia kalkkikivilevyistd joiden alla lattialempda varten sahkcikaapeli. pestaamani muurarin laskujen mukaan tasoitetdhiintarkoitukseentulisimaksamaann.b-i0.0oosek(9oo-11ooe)+ iyd ja etta tamen tulisi kovettua 3 kuukautta ennen levyjen asettamista paikoilleen. Tassd kaksi fakto a joita en voinut hyvdksya ja niinpd valitsin sitten mieluummin savilaastin_ Betonimyllysse sekoitettiin savijauhe ja hieno rappaushiekka n. 1:4, seka vesi, ajettiin kottikerrylla mittalautojen variin ja tasoitettiin rauiojen pinnan mukaan (sahkdkaaperi orijo as;bttu betonib;ta[e) Jo ensimmdisen kottik2iryllisen jelkeen tydtapa oli minusta liian aikaavieva (muurarjn mieteste se kuitenkin oli normaali). Joskus on eduksi olla ippumatoniis saann6ista ja ennakkoruuloista, iotka usein riittyvet madrdttyyn a.nmattiin. Ehdotinkin muuradlle, ette "annetaan talle piutpaut ja tydstet ien ma kuivana, lisatedn vesi vasia sitten k!n se on tasoitettuna paika[a". Ja niin savija hi;kk; sekoitettiin kuivana belonimyllyssd, pulveri kerrattiin paikalle ja tasoitettiin pitk i i vatupassia ja tasotauioja kdyitiien (koko lattian iydsteminen kesti n. 1,5 t - yhta kauan kuin ensimmaiset 2 m, meriilla laastila). Td;an jelkeen iisattiin vesi hienolla suihkupullolla (l5lkasvien ruiskutukseen kdyiettdvalla paineruisku). Tydn aikana muuran protesror: "l\/utta eihan nain voitehdal... tai, nojaa, kai sr voi... - voisrhan sen tehdd i,av;llisen sementtrraastinkin kanssa... - ja t,iss,i mina olen kaikkina vuosina taistellut niin paljon aikaa viev6n maran laastrn kanssa...l" Jonkun vuorokauden kuivumisen jalkeen tasolaudat poistettiin ja niisu jeaneei tyhjdt paikataytettiin kuiva,la savilaastilla joka sitten kostutettiin. viimeiseksi tiivistettiin kaikki kahdesla'vaiheessa: pintaan asetettiin arkki i ipinakyv,ia muovia ja se taputettiin lautaa keirtaen, iohon oli laitettu ripa; sen jalkeen se tampattiin "hevosella", ionka jeikeen se sai kuivaa. Muoviarkkia siirrettiin ty6n edetess: ja tehtavansa tdytettyai se poistettiin. Kun kalkkikivilevyt laitettiin paikoilleen allaoleva savilaasti kostutettiin ja n. s cm kerros kurvaa iaastia levitettiin tasaisesti vatupassia kdyiiaien. Laastiolisamaa tavaraa kui; ajkaisemmin mutta sijhen olilisliity n 20 % kipsijauhetta kutistumisen estamiseksi; tamekin raasii kostutettiin kuten aikaisemmin ja laatat aseiettiin paikoilleen. Laservatupassi osoittautui hyvin tehokkaaksi teissa vaiheessa. Tycin tulos olijuuri torvomusten mukainen, eike mitdan komplikaatioita ilmennyt. [Iateriaalikulut alittivat 100 E. KUVATEKSTI SAVILAASTI n mm KALKKIKIVI KIPS'SAVILAASTI LAMPOKMPEL] BETONILMTTA Pontus T.tnander konservattori N.(l-, Ruotsi

14 Tallin seinien tiivistiiminen kevytsavella Olin viime kesiinii kuvaamassa kun Am-Marie tiivisti vanhaan tallirakennustaan kevl'tsavella. Kuvista kokosin ohjeetjoista on toivoakseni monelle hydtyii mietittaessa miten savellaja oljilla seinia tiivistetziiin. Ensimmiiiseksi varataan olkia, ja tietysti tarvitaan savea.

15 Savea liotetaan muutamia paiviajotta saadaan hlvin 'Juoksevaa" savivelliii. Savivellin saa parhaiten olkien pziiille tasaisesti tavallisella kastelukannulla. Kun savi on levitetfy olkien pallle, niin savi taytyy saada tasaisesti leviftymaiin olkiin ja se kay helpoiten ihan sekoittamalla olkia heiniihangolla

16 Kun on saatu savi tasaisesti levi?imii?in olkiin. niin sen iiilkeen kasan annetaan muhia seuraavaan oiiivadn muovin alla Seuraavana paiviin?i saviolki on pehmeaaja sitkeaajolloin se on sopivaa k5ltettiiviiksi.

17 Sillii vtilin kun savi muhii muovin alla on aikaa etsiii lautoja ja nauloja. Lautda kii)'tetiiiin "muotin" rakentamiseksi seiniitin. Laudat,,maalataan" savivellill?i ensin samoin seine maalataan savivellill?i jotta seinatja laudat eiviit imisi liikaa kosteutta pois itse saviolkiseoksesta. Ja sitten maalatut laudat naulataan seiniin pyshtukiin

vuosr 2C,cL / ffie SAVIYHDISTYS RY

vuosr 2C,cL / ffie SAVIYHDISTYS RY SAV RA KE NTAM S E N E D sta M S E KS SAVYHDSTYS RY Tiissii numerossa mm. Lasten rakennusleiri 2000 Hirsitalojen savirappaus Raportti NOL:n syyskokouksesta Pdlkky-savis avusaunan kilas Kattotiilien valmistusta

Lisätiedot

SAVIRAKENNUKSET JA NIIDEN KORJAAMINEN

SAVIRAKENNUKSET JA NIIDEN KORJAAMINEN SAVIRAKENNUKSET JA NIIDEN KORJAAMINEN Vanhojen ja uusien savirakennusten puolesta Teuvo Ranki Rakennusarkkitehti Turku 2007 SISÄLLYS Sivu Lukijalle 3 Savirakentamista muinaisuudesta tulevaisuuteen 4 Savi

Lisätiedot

PAASKYNEN SAVIYHDISTYS RY. iosso numerosso : EDISTAMISEKSI SAVIRAKENTAMISEN

PAASKYNEN SAVIYHDISTYS RY. iosso numerosso : EDISTAMISEKSI SAVIRAKENTAMISEN SAVIRAKENTAMISEN aa aa EDISTAMISEKSI PAASKYNEN SAVIYHDISTYS RY iosso numerosso : - SAVIRAKENTAM ISKURSSI SOMEROLLA - KELTTIRAKENNUS ENGLANNISSA - HIRSISEINAN SAVIRAPPAUS PLUS PALJON MUUT ASIM! Seuraavaan

Lisätiedot

Vaasan kaupungin henkilöstölehti - Vasa stads personaltidning. MAAPERÄTUTKIMUS - MENTOROINTI - WWW.VAASA.FI uudet nettisivut. Lokakuu 7/2002 Oktoder

Vaasan kaupungin henkilöstölehti - Vasa stads personaltidning. MAAPERÄTUTKIMUS - MENTOROINTI - WWW.VAASA.FI uudet nettisivut. Lokakuu 7/2002 Oktoder Vaasan kaupungin henkilöstölehti - Vasa stads personaltidning MAAPERÄTUTKIMUS - MENTOROINTI - WWW.VAASA.FI uudet nettisivut Lokakuu 7/2002 Oktoder Lokakuu 7/2002 Oktober MERITUULI - HAVSVINDEN PÄÄKIRJOITUS

Lisätiedot

pyhä yrjänä st:göran 4/2012 Merta päin Raumalla syyskuussa

pyhä yrjänä st:göran 4/2012 Merta päin Raumalla syyskuussa pyhä yrjänä st:göran 4/2012 Merta päin Raumalla syyskuussa Puita halaamassa Pyhähäkissa kesäkuussa Kunniapar olaiseksi Kouvolassa marraskuussa suomen pyhän yrjänän partiokillat - s:t görans scoutgille

Lisätiedot

Koko ajan... tälläkin hetkellä. - Nuorten tarinoita työpajoilta

Koko ajan... tälläkin hetkellä. - Nuorten tarinoita työpajoilta Koko ajan... tälläkin hetkellä - Nuorten tarinoita työpajoilta Valtakunnalinen työpajayhdistys ry haluaa tarjota työpajoilla valmentautujina oleville nuorille mahdollisuuden päästä omalla äänellään kertomaan

Lisätiedot

EDISTAMISEKSI SAVIRAKENTAMISEN PAASKYNTN SAVIYHDISTYS. Tiissa n nerussa mm. Kutsu Vuosikokoukseen Savi ja sfrhk0allergia.

EDISTAMISEKSI SAVIRAKENTAMISEN PAASKYNTN SAVIYHDISTYS. Tiissa n nerussa mm. Kutsu Vuosikokoukseen Savi ja sfrhk0allergia. SAVIRAKENTAMISEN EDISTAMISEKSI ra lt PAASKYNTN SAVIYHDISTYS RY Tiissa n nerussa mm. Kutsu Vuosikokoukseen Savi ja sfrhk0allergia savikokoukset YM I I 2004 1 PAASKYNEN - Saviyhdistys ry-:n jasenlehti/lerbyggarftjreningens

Lisätiedot

pyhä YRJÄNÄ S:T GÖRAN 1/2011

pyhä YRJÄNÄ S:T GÖRAN 1/2011 pyhä YRJÄNÄ S:T GÖRAN 1/2011 Hallitus / Styrelsen 2011-2012 Suomen Pyhän Yrjänän Partiokillat 60 vuotta S:t Görans Scoutgillen i Finland 60 år Kerran partiolainen Aina partiolainen En gång scout Alltid

Lisätiedot

S ofia. Rikospaikka: Helsinki HELSINGIN KAUPUNGINMUSEON ASIAKASLEHTI HELSINGFORS STADSMUSEUMS KUNDTIDNING

S ofia. Rikospaikka: Helsinki HELSINGIN KAUPUNGINMUSEON ASIAKASLEHTI HELSINGFORS STADSMUSEUMS KUNDTIDNING S ofia 1/2007 HELSINGIN KAUPUNGINMUSEON ASIAKASLEHTI HELSINGFORS STADSMUSEUMS KUNDTIDNING Rikospaikka: Helsinki VANHA HELSINKI VIEMÄRIMONTUSSA EN ERFAREN NYKOMLING MIHIN MUSEONYSTÄVIÄ TARVITAAN? Sisältö

Lisätiedot

Lincoln Highway Centennial Tour

Lincoln Highway Centennial Tour EST. 1989 Cadillac Club ry jäsenjulkaisu nro 4 / 2014 Club Cadillac News Lincoln Highway Centennial Tour 1913 2013 25 Club years u TYKKÄÄ Cadillac Club Facebookissa Jotain pientä pukinkonttiin - Hannan

Lisätiedot

GUMBÖLE GOLF 1991-2011

GUMBÖLE GOLF 1991-2011 GUMBÖLE GOLF 1991-2011 20v 1 SISÄLLYSLUETTELO 0v PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS Hannu Niemelä 4 MITÄ GUMBÖLESSÄ OLI ENNEN GOLFKENTTÄÄ Claes Ehrnrooth 7 GUMBÖLE GOLFIN HISTORIA LYHYESTI 9 RAIMO J. VIRTASEN MUIS-

Lisätiedot

VANHAN PORVOON ASUKASYHDISTYS FÖRENINGEN INVÅNARNA I GAMLA BORGÅ

VANHAN PORVOON ASUKASYHDISTYS FÖRENINGEN INVÅNARNA I GAMLA BORGÅ VANHAN PORVOON ASUKASYHDISTYS FÖRENINGEN INVÅNARNA I GAMLA BORGÅ NO: NR: 49 2/2010 21.8.2010 Kirpputoritapahtuma Lopptorgsevenemang Ledare Då hösten och mörkret sänker sig över vårt land sker en stor förändring.

Lisätiedot

Kainuussa koulutetaan vaikka betonimiehestä puualan osaaja.

Kainuussa koulutetaan vaikka betonimiehestä puualan osaaja. Numero 1 Perjantai 16.1.2015 MP2 Itella Oyj 2 Tuore valtakunnansovittelija Minna Helle pitää itseään lukkojen avaajana. 18 Kainuussa koulutetaan 22 vaikka betonimiehestä puualan osaaja. Kuka rakentaa Venäjän

Lisätiedot

23.8.2012 Lauttasaari-Seura Drumsö-Sällskapet www.lauttasaari.fi Perustettu 1968 Nro 28

23.8.2012 Lauttasaari-Seura Drumsö-Sällskapet www.lauttasaari.fi Perustettu 1968 Nro 28 23.8.2012 -Seura Drumsö-Sällskapet Perustettu 1968 Nro 28 Ota avuksesi Kotiapu-Koralli Lauttasaaressa kotiapu on lähellä! Kotiapu-Korallin osaavat ja luotettavat työntekijät hoitavat kotisi kuntoon ammattitaidolla

Lisätiedot

s. 3 s. 7 Suuria haasteita Kaikille ei orkeita eläkkeitä eitä Kuljetus- ja huolinta-alan toimihenkilöt

s. 3 s. 7 Suuria haasteita Kaikille ei orkeita eläkkeitä eitä Kuljetus- ja huolinta-alan toimihenkilöt 1 Kuljetus- ja huolinta-alan toimihenkilöt KHT ry No 1/200 2004 Pois potkitun muutostur osturvaa s. 2 Mikään ei ole itsestään selvää s.2 Jyväsk äskylä odottaa paikallist allistoiminnan väk äkeä s.4 Yrity

Lisätiedot

Näkökulmia. vammaisuuteen. Toimittaneet Tiina Oikarinen ja Hannaleena Pölkki

Näkökulmia. vammaisuuteen. Toimittaneet Tiina Oikarinen ja Hannaleena Pölkki Näkökulmia vammaisuuteen Toimittaneet Tiina Oikarinen ja Hannaleena Pölkki Artikkelikokoelma on tehty osana Vammaisfoorumi ry:n alaisuudessa toimivan Vammaisten maahanmuuttajien tukikeskus Hilman toimintaa.

Lisätiedot

VANHAN PORVOON ASUKASYHDISTYS FÖRENINGEN INVÅNARNA I GAMLA BORGÅ

VANHAN PORVOON ASUKASYHDISTYS FÖRENINGEN INVÅNARNA I GAMLA BORGÅ VANHAN PORVOON ASUKASYHDISTYS FÖRENINGEN INVÅNARNA I GAMLA BORGÅ NO: NR: 56 1/2014 Kuvat Maria Lindborg-Wigert Innehåll Styrelsen har ordet/hallituksen tervehdys... 3 Årsmöte 2014 Vuosikokous... 4 Stiftelsen

Lisätiedot

SILENT REPORTAGE. Mielikuvia Suomen matkailumarkkinoista Saksassa

SILENT REPORTAGE. Mielikuvia Suomen matkailumarkkinoista Saksassa SILENT REPORTAGE Mielikuvia Suomen matkailumarkkinoista Saksassa Saksalaisten matkailijoiden haastatteluja Berliinissä ja Düsseldorfissa huhtikuussa 2011 ISBN 978-952- 6632-00- 1 (nid.) ISBN 978-952- 6632-01-

Lisätiedot

SATHY Uutiset. Kev tkinkerit 21.4! Asiaa lehdest ja yhdistyksest

SATHY Uutiset. Kev tkinkerit 21.4! Asiaa lehdest ja yhdistyksest SATHY Uutiset SATHY Uutiset on Suomen amerikkalaisperäisten työkoirarotujen harrastajayhdistys ry:n virallinen äänitorvi. 2002 numero 2/2002 6,50 Kev tkinkerit 21.4! Asiaa lehdest ja yhdistyksest T ss

Lisätiedot

VALIM VIESTI. Hyvää joulua ja onnea vuodeksi 2007! Terveiset vuosikokouksesta Keski-Porin kirkontornin historia. Jäsenlehti Medlemsblad

VALIM VIESTI. Hyvää joulua ja onnea vuodeksi 2007! Terveiset vuosikokouksesta Keski-Porin kirkontornin historia. Jäsenlehti Medlemsblad VALIM VIESTI Suomen Valimotekninen Yhdistys ry Finlands Gjuteritekniska Förening rf Jäsenlehti Medlemsblad 4 2006 Hyvää joulua ja onnea vuodeksi 2007! Terveiset vuosikokouksesta Keski-Porin kirkontornin

Lisätiedot

Kouluruoka 60 vuotta - Pysäköinninvalvonta Vaasassa - Välinehuolto

Kouluruoka 60 vuotta - Pysäköinninvalvonta Vaasassa - Välinehuolto Vaasan kaupungin henkilöstölehti - Vasa stads personaltidning No 5-2008 Kouluruoka 60 vuotta - Pysäköinninvalvonta Vaasassa - Välinehuolto 5/2008 MERITUULI - HAVSVINDEN PÄÄKIRJOITUS Päätoimittaja Ville

Lisätiedot

Uuden strategian voimalla Amerikan tulokkaat antoivat nimen Pelaajaystävällinen väyläuudistus

Uuden strategian voimalla Amerikan tulokkaat antoivat nimen Pelaajaystävällinen väyläuudistus Uuden strategian voimalla Amerikan tulokkaat antoivat nimen Pelaajaystävällinen väyläuudistus Peuramaa: nautittavaa golfia! Sisällys: Pääkirjoitus... 3 Kenttämestarin kuulumisia...5 Peuramaata kehitetään

Lisätiedot

KILPAVENEILY 1/12. Mukana menossa mm: F1 Nations Cup, Hurjamarine, Roslagsloppet, Team Nyholm, Team Manninen

KILPAVENEILY 1/12. Mukana menossa mm: F1 Nations Cup, Hurjamarine, Roslagsloppet, Team Nyholm, Team Manninen KILPAVENEILY 1/12 Mukana menossa mm: F1 Nations Cup, Hurjamarine, Roslagsloppet, Team Nyholm, Team Manninen Kilpailut 2012 Suomen kesään on vielä monta kuukautta, mutta kesä tulee varsin nopeasti. Eri

Lisätiedot

250 Tampere. 4/2013 Iloista joulua ja aktiivista uutta vuotta JHL 250 Tampere -lehden lukijoille

250 Tampere. 4/2013 Iloista joulua ja aktiivista uutta vuotta JHL 250 Tampere -lehden lukijoille 250 Tampere 4/2013 Iloista joulua ja aktiivista uutta vuotta JHL 250 Tampere -lehden lukijoille Lehden aikataulu JHL 250 Tampere nro 1/2014 ilmestyy viikolla 8-9 Tee lehteen juttu! Tai anna vinkki aiheesta,

Lisätiedot

Maunula sai jättipotin lähiörahastolta

Maunula sai jättipotin lähiörahastolta 10 Oulunkyläinen Pohjoiset esikaupungit Maunula sai jättipotin lähiörahastolta Carina Chela lausui runojaan espanjaksi kirjansa julkistamistilaisuudessa. Taustalla Pekka Nyman, Juha Silvo ja Sanna Salomäki

Lisätiedot

30-vuotias Kymen Ilco juhli...s. 8 Finnilco avannepäivillä Krakovassa... s. 12 Tukihenkilötoiminnasta...s. 14 IPAA juhli Summasaaressa...s.

30-vuotias Kymen Ilco juhli...s. 8 Finnilco avannepäivillä Krakovassa... s. 12 Tukihenkilötoiminnasta...s. 14 IPAA juhli Summasaaressa...s. Finnilco jäsenlehti 3 2014 30-vuotias Kymen Ilco juhli... s. 8 Finnilco avannepäivillä Krakovassa... s. 12 Tukihenkilötoiminnasta...s. 14 IPAA juhli Summasaaressa... s. 18 Finnilco 3/2014 39. vuosikerta

Lisätiedot

Kokka kohti uusia aaltoja. Johan Simberg teki keski-iässä täyskäännöksen ja vaihtoi teatterimaailman veneveistämöön.

Kokka kohti uusia aaltoja. Johan Simberg teki keski-iässä täyskäännöksen ja vaihtoi teatterimaailman veneveistämöön. Kyrkan och vi Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä 5/2010 www.turunseurakunnat.fi 6 7 Tasapainoilua aisti-ilojen ja kilvoittelun välillä 11 Emilian kasvaminen keskoskaapista pinnasänkyyn toi vauvaelämän

Lisätiedot

FUKSIOPAS KONEINSINÖÖRIKILTA

FUKSIOPAS KONEINSINÖÖRIKILTA FUKSIOPAS KONEINSINÖÖRIKILTA 2014 FUKSIKAPTEENIN TERVEHDYS SISÄLLYSLUETTELO Pidät juuri käsissäsi Koneinsinöörikillan fuksiopasta vuodelle 2014, mikä tarkoittaa sitä, että sinut on noin 150 muun ohella

Lisätiedot

ja satakunta kolottavat? rovaniemeläistä. Mikä auttaa, kun Kaameimmat joululaulut. Lue ja kauhistu. Alvar Aalto nivelet kuluvat ja Numero

ja satakunta kolottavat? rovaniemeläistä. Mikä auttaa, kun Kaameimmat joululaulut. Lue ja kauhistu. Alvar Aalto nivelet kuluvat ja Numero Numero Perjantai 12.12.201412 MP2 Itella Oyj 8 Mikä auttaa, kun Alvar Aalto nivelet kuluvat ja ja satakunta kolottavat? rovaniemeläistä. 10 26 Kaameimmat joululaulut. Lue ja kauhistu. Valtias Valtteri

Lisätiedot

Leijonasanomat Lejon Nytt 2013-2014

Leijonasanomat Lejon Nytt 2013-2014 Leijonasanomat Lejon Nytt 2013-2014 Piiri 107 F, Suomi Distrikt 107 F, Finland Vimpeli PIIRIKOKOUS 12.4.2014 Vimpelin lukiolla 8.11.2013 Leijonasanomat-nettilehdestä tuli totta!! 2 8.11.2013 Unelma! 2

Lisätiedot