A gkyi{en SAVIYHDISTYS. f asro nu-unosso, mm. H (rrritutut of.jeet saviseinaan sehd savi'nappaunseen. -Juttuja 'rappausalusloisia ja paljon muuta...

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "A gkyi{en SAVIYHDISTYS. f asro nu-unosso, mm. H (rrritutut of.jeet saviseinaan sehd savi'nappaunseen. -Juttuja 'rappausalusloisia ja paljon muuta..."

Transkriptio

1 SAVIRAKENTAMISEN EDISTAMISEKSI tt PA tl A gkyi{en SAVIYHDISTYS RY f asro nu-unosso, mm. H (rrritutut of.jeet saviseinaan sehd savi'nappaunseen H -Juttuja 'rappausalusloisia ja paljon muuta

2 PAASKYNEN - Saviyhdistys ry.:n jdsenlehti/le.byggaf6feningens medlemstidning - N.. 2/02-1l03 Lehtitoimikunta: Ann-l\,4arie Brax6n-Frommer, l\,'lariia Kl6n_Launonen Paiaskyseen tuleva aineisto osoiiteella: Ann-Marie B xen-frommer, Bocksintie 44, Vifkkala; tai suoraan sehkdpostiosoiiteeseen a Seuraavaan lehteen tuleva aineisto viim t Material till lidningen till ovanstaende postadfess eller IVlaierial till nesia nummer SAVIYHDISTYKSEN HALLITUS 2OO3 LERBYGGARFORENINGENS STYRELSE 2OO3 SAVIYHDISTYKSEN ALUENEUVOJAT LERBYGGARFORENINGENS REGIONALARADGIVARE Sinikka Siekkeli, puheenjohi4a/ordfdrande Kilontie 31, Espoo (myds faksi), Tomas Commondt, varapuheenj./viceordf Skyitala 7'1, Parainen a Ann-ll,4arie B axen-frommer, sihteeri/sekrctef are Bocksintie 44, Viftkala p a7, l\larita Klen-Launonen, rahastonhojtaja/kassor Bocksintie 25, Viftkala IVlessenger Eira Kejonen-Korkalo Kdpytie 2848,20810 Turku o Kimmo Pohto Linnankatu 66823,20100 Turku ; Teuvo Ranki Hlmaiistonkatu 7 b, Turku a , O5A teuvo. Eero Tuhkanen Nyyssanniementie 91, Keuru! VaraiaseneUSuoPleanter: Heikki Pennanen Saksalaniie 145, Tavastila 040-s I\Iarja Salmenmeki Kloviniie 6, EsPoo , s7 qll!!a: Leo Jarvenpa:i kkimeenle 89, Harviala, aqlyla: Hartwig Reutef eindlenlie 12,40420 Jyvaskyla, 0' ; Heikki Pennanen tie 145,49300 Tavastila, !!a!q: Kydsti Kangas liskyldntre 1243, 85640Maliskyla, yqq: Robert Holmberg 20 Jakari, '180; I INFORMATION PA SVENSKA : Pentti Okkonen, asvillanpolku'10, Singsby, SISALIO - INNEHALL Puheenjohtajalla/Ordforanden har ordei. 3 Kaislak3fe....4 Sihteeri ta/sekreteraren hff ofdet Saviyhdistyksenkotisivusta... 7 Vironmatkakesalla Savirappaus hirsiseina;tn Savilattian teko Tal in selnaii - kuviieiut ohjeei '14 Elam:i saviia llssaiatkuu 20 Ruokotonjultu Rakennusohieilavuodeta L nkkikokoelma NOL kokous Putkilahden uutisia Savipaita ja nrokokurssi ivu i/saviry enmaksu 2003: henkil6jasen 26 muut 50 edlemsavgift 2003: person 26 irvriga 50 istyksen tili/ Fiireningens a 40s

3 PUHEENJOHTAJALTA Hyvet lukijat. lvlinulla on sellainen olo, ettti talvi saisijo loppua, tuntuu Jag har en kansla att vjntern dntligen kunde ta slut, kuin se olisi kesen'.tjo ainakin vuoden. Ioivon runsajta dei kdnns som om den feckl atminstoneft er sateita ja pitkdan, minun kaivoni on ollutyhje sitten redan. Jag hoppas pa rikliga regn - och tengvariga, maraskuun. I\rutta muuten eemd on mallillaan. - min btunn har varit sin sedan novembea. Men saviasioissa on ollut hiljaiseioa, niinkuin talvella tapana annars gaf livet sin gilla gang. - pa lerfronten har det on, vaikka kylld puhutaan monestakin saviprojektista. varit stilla, som det bruk;r va om vintem, fastdn Niista vafmasii kulllaan lisaa kevat- tai syyskokouksessa. olika lerpoekt har diskuterats. vi h6r sekert me a om dem pi var- ellef hcjstm6tet. Leppuuttelin hermoja pari vijkkoa joutun jdtkeen Marokossa ja jostain kumman syyst5 site katselee Fick vila upp mina nerver nagra veckof strax efterj!l rakennuksia ihan eri perspektiivista, mita aikaisemmin I lvlafokkoch av nagon underlig anledning tittar tu stimatkoilla. Edane aamuna katukahvilassa man pa byggnader ur ett helt annat perspekfv an istuskeltaessa minua h6mmesmti outo naky. under tidigarc tu stresor. En morgon nar vi satt pa Vastapuolella katua uusittiin kauppakojun seiniri ett gatukaf6 fickjag syn pa negot fdrbtuffande. Mitt useamman miehen voimin. Kaksi miestd otti luudatja emot hdll man p5 att fctrnya vdggarna pa en bod, lakaisivat osan katua puhtaaksija sille alueelle he med manga mans arbetsinsats. Tva kadar tog karesivdt hiekkaa. Sitten tuli kolmas mies ja pirskotteti kvastar och sopade ren en del av gatan och dit vette cocacola-pullosta hiekan joukkoon, jonka jajkeen karade de sedan sand. Sedan kom en trcdje gubbe poltteli paritupakkaa. Neljas mies ker.isi hiekan piie e och han sprutade vatten pa saviliejua ja viides mies sekoitti vefkalleen taasfin. Vdli a sanden med en cocacola-flaska, och sen r6kte han hdn heitteli laastia ilmaan todetakseen sen oikeaa negfa cigarettef. En fjarde kdrrade lervdlling pa koostumusta (kirjoittajan olettamus). Koko Um:in sanden och en femte blandade langsamt bruket. toimiiuksen ajan itse rappausmestari seisoi vierelle, lbland slangde han upp bruket i luften fdr att puhua papatti ty6miehille, aivan kuin ohjejta antaen. konkollera om konsistensen var den ratta Aikaa kului tunnin verran ja tfteireni hatusijo tahba (skribentens teo ). Under hela denna process stod muualle, mutta enhdn voinut j,iftee kesken nain sjelva pparmastarn bredvid, pratade hela loen mielenkiintoista savirappausoppituniia. med jobbarna, som om han gav instruktioner et dem Sitten aloitettiin tydt. Savilaasti kulkj netjdn miehen kautta. Da hade det gatt en timme och min dotter ville ennen kuin viides mies sen ldi seinaen ja sitten vasta rcdan ge nagon annanstans, men jag kunde mestariuli kuvaan mukaan. Han silotteli seinain naturiigtvis inte slita mig fren denna intressanta antaumuksella. - Se oli parasta performanssja mita olen Jerrappningslektionsedan satte man igang med nehnyt; siina seineai silotettiin, hangattiin, puunattiin ja arbetet. Lerbruket gick via fyra gubbar innan den taas silotettiin. I\resta aivan tanssi sementtikauhan femie slog det pa vaggen och fdrst da kom mastam kanssa, uutta savilaastia seinean ja sama tanssijatkui. med i bilden. Han strdk vaggen gtatt med Palasin muutaman peivan jdlkeen katsomaan tydn tulosta hengivelse. - Det hdf var den besta performancejag ja hammestyin tydn nopeata edistymiski. Olihan sentaen nagonsin sett; viiggen Epatiu jo pedti kaksi neli6metrie. Savilaasti otj siististi strdks sldt, gnuggades och bonades och shdks igen. kaduila odottamassa seuraavanelidn rapdaljsta. fulastaren riktigt dansade med sin cementslev, - nvtt Nain Marokossa, hitaasti hyvaa fulee. bruk pa veggen och samma dans fortsatte. Hyvde kevadn jatkoa! Sinikka Siekkeli Saviyhdistyksen puheenjohtaja FRAN ORDFORANDEN Basta ldsarc. Efter negra dagar ebrvande jag dit fdr att titta pa resultatet och blev hepen 6ver hur arbetet fortskridiij hela tua kvadratmeter hade rappatst Lerbruket lag snyggr ocn prydligt p; gatan och vrintade pa aft fciljande kvadratmeter skulle adoas. - Sahar i Ml rckko, Engsamt men sakert. God fortsettning pa varenl Sinikka Siekkeli Lerf6reningens odfdf ande

4 KATE KAISLASTA KUTOMALLA Olen juuriltani Uudenkaupungin ulkosaariston kasvatti. Varsinaisen ammattini kalastajana jouduin jsftdmaan EU:n mukana tulleiden direktiivien my6ta. Hallinnassani olevan vanhempieni kalastustilan kulissit kuitenkin kaipasivat entisdintia ja klnnostusta; mm. entinen navettarakennus kaipasi uutla kattoa. Pelti ym. muut nykyajan materiaalit eiv,it mielestani soveltuneet paikan idylliin eike vallitsevassa tilanteessa klrkkarollenikaan. ldeani keyfted kaislaa' rakentamistafkoitukseen heeisi, kun sattumalta nein vanhan valokuvan ko. rakennuksesta. Alun perin kennuksessa ndytti olleen olkikatto. Tltkimusten mukaan kaisla oikein tehryne on vehjntd6n yhta kesteve kuin olki. Perustiedot kaislarakentamisesta kavin h kemassa Viron rannikolta. Suomesta en tarvittavaa tietoa saanut. Virossa on pitkat vieleikin eliivet perinteet kaislan keyt6sse. Kaisla sopii erinomaisesti saariston herkkaen luontoon tai maalaismaisemaan. Kaislaa voidaan kdyftaa myds saven yms. aineosien sideaineena seinarakenteissa. PrimitiivisillS "kangaspuilla" voidaan kutoa nopeasti kate kotaan, laavuun tai majaan; makuualusta tai vaikkapa helposti mukana kuljetettava nekdsuoja lintuhaffastajalle. Kestavdn kaislakaton saa vain kuivasta, kevdttalvella kerevs kaislasta. Tuoretta kaislaa voitaneen keytt2iii hyvin lyhytaikaiseen keytkidn ajateltuun kohteeseen- (* Tassa brkoitetaan kaislaa, josta kaytetdan myds nimeii jarviruoko) Taimo Mattsson Puh.: KuYa: Ami

5 flftt \trt rr.v ert vrar r Ala.lxrd "lntrrsrflrr i!{/r unt +st rdq lelqldudrrudt., rrftesqjui cj i u Ejr6 _,1..1-* ateht*,4ar ttr 5 ras a&zl. tta.ttlg-+_+a& ll -ry i^ttl 7l tp di4af "&E I-.-- E fa:eilt tffi M * di.4,6l tt ga?i aa $rt tt* tc,l, 44-

6 SIHTEERILTA Vuosi sitten tapasimme isolla joukolla Humppilan yhteaspohjoismaisessa savikokouksessa. Sen puitieissa luotiin ja FRAN SEKRETERAREN vahvistettiin hyvid yhteyksia pohjoismaiden ulkopuolellekin, ennen kaikkea Saksaan ja Vircon. Kesalla kiivimme porukalla For ett er sedan samlades en stor skara i i Humppila oe det samnordiska lermdtet. Dar skaoades och Virossa tutustumassa ennen kaikkea Tartun ympdristcin savifakeniamiseen, josta fcirctdrktes goda kontakter in bara till de 6vriga tesse lehdesse kunnon matkakertomus - nordiska lendema utan framfdr allt ockse tlltyskland kiitos Taial lise laihdin och Estland. ljnder sommaren reste sedan eit glatt syksylle tycimatkalle Saksaan. Jossa onnrstuin gang till Esiland och fick bekanta sig med framfdrallt vie ilemaan Weimarissa Dacl'vefu and Lehmrn lerbyggeriet i Tartu-trakten, och om den rcsan finns puheenjohtajan Horst Schroderin luona- Kontalon ivaa oh etui juu hef en ingaende reseskildring - tack Tarja fdr detl viikkoa aikaisemmin Weimarissa vieiettiin Saksan saviyhdistyksen l0- vuotis juhlaa. Toin sielta Saviyhdisiysai sielta lahjaks i j uhlajulkaisun, ja aikomus on jossain vaiheessa julkaista suomen kielelle ainakin joitakin sen mielenkiintoisia esitelmiai. Sj6lv akte jag pe en jobb,esa till Tyskland och kunde kombinera det med ett besdk i Weimar hos tyska lerf6reningens ordfdrande Horst Schrdder. Det vaf ddets ironi attjag kom ditjust efter Dachverband Lehms 1o-ars jubileumsfest, men Lerforeningen fick emotta festskfiften, och nu planerar vi att dversatb atminstone negra av fdredragen och ldgga ut dem pd neiet i sinom tid. Prof. Schrdder bor i ett heriiqt lerhus - precis som man kan vank sig. Viime kes6n rakennushankkeista on Esse lehdessd kerottu jonkin verran ja lisad on tulossa yhdistyksen nettisivuille - Her i tidningen pfesente s nag av byggprojekien kunhan ehditiiin- Siuntiossa i\rarita on ffdn senaste sommar och mera blir det pa ja \sanut vapaaehtoisesti. puhtaasti rakkaudesta fdreningens natsida. - vad tiden lider. [Iarita i saveen, puuhailla nettisivuja meille- Sinne Sjundea haf helt frivilligt, av ren och sker kadek till tallennetaan my6s aikaisempia savijuttuja. Tuulta le n, jobbat med sidorna. Dit Hggs aven tidigare purjeisiin on myci saanut yhteisten pohjoismaisten artiklaf. Det samnordiska natsidesprojektet haf ockse nettisivujen teko karsoraar miter jatkossa as:ai fatt mera vjnd i seglen - vi ser vart det ber han. - kanavoituvat. - Sen ljsaksi Mariia suostuijelben Dadill haf Ma ta varit se snallatt hon igen axlat otlamaan yhdistyksen rahastonhoitajan iehtavain skattmdsiarmanieln n6f vi blev ncidgade att hitta vastaan, kun Eiran tyopaineet eivat anlaneet henelle ersdttafe fdf Eira, som inte hann med uppgiftenl;ikkumavaraa. Sa smaningom blir vadret allt mildare och det betyder Ilmat ldmpenevat vehitellen ja se tietdd etta oma att det egna bygget igen kallar - nu skall det rappas! ty6maa kohta kutslru - rappaamaan. Sopivastit,issaSa lampligt med ali denna rappningsinfo i tidningen! lehdesse onkin paljon tietoa savirappauksestal Onskar alla rvnga,erbyggaren bra stan pa Innokasta savisesonkiin valn]istautumistal sasongenl Ann-Marie Ann-Marie

7 Saviyhdistyksen kotisivusta Tein ensimmaisen version Saviyhdistyksen kotisivusta parivuotta sitten ollessani rahastonhoitajana. Laitoin sen omien kotisivujeni yhteyteen ilmaiselle Surfoun palvelirnelle. Sivut olivatehty Wordilla ja niidon lokninen taso olitodellalokasmainen. Joten kun tuli mahdollisuus teettild sivut 'ammaflilaisilla, Lapinlahden ku$sikeskuksessa niin ilomielin luovuin sivujen y apidosta ja 'ammattilaisten' muusta sivuihin tiittyvesta. Mutta tekemdt sivut olivat omasta ja muidenkin mielestit vieh huonommat kuin minun tekomat sivut joten alkupereiset sivul palasivat paikoilleen. Sivujen peivittaminen ollut kovin tiuhatahtista, mutta muutam n pdivityksen sentaen sain tehtya. Saatuani nopean yhteyden kotjin en sitten enee paassytgdn pdivittdmdan Surfeun sorverilld o eita sivuja joten tein sivutaas uusiksi. Ja tale valifld olin jopa hieman oppinut lisdd kotisivujen teosta eikd minun enda tarvinnut tehdg sivuja Wordin ohjatulla toiminno a vaan pystyn jopa kdyttemeen ihan kotisivujen tekoon tarkoitettuja ohjelmia joilla saa aikaan hieman paremman ndkdisid ja paremmin toimivia sivuja (ainakin toivon niin) Sivuja paivilettiinkin parin kuukauden vdlein. olisikohanama uudet sivut sitten Yhdbtyksen sivuistajo kolmas vai neljds versio. sivut ovat vield kesken ergiset kun trime Pedskysen teko ja koko viime vuoden kirjanpidon tekeminen on vienyt nyt aikeani... Ottaisin mieleleni muiden jesenien teksteje ja kuvia sivullejos vain joku haluaa tekstejedn tai kuvisan julkaista yhdistyksen kotisuvulla Ja sitten tdrkein eli osoite mistd sivut l6ytyvat: m bnet.fi /saviry/ Jos teille tulee mieleen parannusehdotuksia taimuuta niin sivulta linkkijolla voi lahettee palautefta kayftakiie sitamyos jos loytyy risu ja ruusut teille onniite risuja niin voin kehittea sivuista paremmat. Terveisin Marita K-L alias tumbeliina

8 SAVI\TIDISTYS RY:N OPINTOIL{TK{ TARTOON T6nu Keskkula, Tarton yliopiston professori, oll vuoksi joudlrimme jdtiemadn koulumuseon ja laatinui hienon matkaohjelman valrniiksi, joten muutakin veliin ja jaikamaan matkaa Kaiavereen. meiddn matkaajien ei tarvinnut muuta kuin asettua n6kema,1n ja kokemaan mite tuleman piti. Professori Saav!imme illansuussa KeskkUlan perheen lornanoli vastassa meitd Tallinnan 300 vuotta vanhassa ja vapaa-ajanviettopaikkaan, joka sijaiisee satamassa pikkubussin ja kujjettajan kanssa ja njin maaseudun rauhass Tarton liepeilld. Keskeista sielld oointomatka oeasi velift6masti alkamaan. on 300 v. vanha valtavan suuri kivista muurattu tuulimylly, joka aikoinaan on jauhanut koko kylan Ohjelma 5.7. viljat. [.4yllya ympaftjjvai iakk,iat suuret puutja kaunis l.ljlkoilmamuseorocca-afmare hedelmepuutarha.vanhatuulimyllynsuojaan 2. Tuhat vuotta vanhan lrun maalinnan historia ja rakennetussa talossa saimme levatd, rlrokailla, juoda katseiu maittavaa teeta ja vaihtaa ajatuksia. Lopuksi sajmme 3. Eestin suufln vesiputous, Jegalassa k6mpiai makllpusseihimme ja vaipua Euhaisaan 4 Lounas Jenedalla /\rusian oriin tallissa. viefailu uneen. Jdnedan Kartanossa ja Linnassa. 5. Keskiaikaisen linnan rauniot Laiusella sek:i Eesiin Toisen matkapdivdn 6.7. ohjelma: koulun histofian museo, Palamuse 1. Vanhat savirakennukset, niiden 6. Kunnan elaintafia Elistveralla erikolsominaisuudet ia rakennustavat Eteld- 7. lllallinenja y6pymjnen Kaiaveressa Eestisse. 2. N4atka Tado-verska L Rocca-al-l\,4aren ulkoilmamuseo: sen laajasia 3. Y6pyminen Kaiaverassa alueesta tutustuimme 1700-luvun looo!a es ttavdan aiueeseen joka on siirretty museoile Aamulla yhdistyksemrne sihtee Ami oli keitellyt ison Lansi-Eestista; isot rakennukset muodostavat kattilallisen kaurapuuroa ja sen voimalla umpipihan. Kaikki rakennukset alkupefaisi. KIJVA suunnistimme tutkjmusmaikalle Eteld-Eestiin. r kaiot 45o, koska L:insi-Eestissa sataa niin Ensin savitaloia katsastamaan. paljon, ruokokattojen harja irtonainen ettei I aloitimme kiefroksen v rakennetusta iuuli vie - aittoja olj monenlaisia, vilja- naveiasta, jota on korjailtu monessa jaksossa, aikka, vaaieaitta, jossa palvelustytcjt koska rakennuksenurkat olivat peftaneet. Siihen kesaisin nukkuivat, riihess asuivat siat, on laitettu asbestisementtikatto, navetta ei enae kanat, lampaat, lehmai, ihmiset ole kaiytdssar kaikki tarpeellinen pyst!4tiin valmistamaan I Sitten komea savitalotila, jota isann6i nuori isdnta tilaila itse, u{kopuolelta osiettaviin kuulli Aarne Peteja. Hdnen isoisanse sai suojaja ikkunalasi; alkuaan ikkunattehtiin vapautussodasta 12 ha toniin ilmaiseksi sian rakosia. siiiaikkunaruudun koko tontille oli kennetta talo. Rakennusiatuikkeita,.i 4"x4". ollut. savi oli ainoa mahdollisuus tdrnd savi- I kesakeittid kotamailinen rakennus, jossa olki-oksa-ialo tuli valmiiksi, saviseinet on tulisua. Siella keiietiiin eldinten ja ihmisten muotoiltu lap'olla ilman muottia (se oli vanhempi ruoka. Vanhin suomalais-ugfilainen tapa tehda ilman mlotteja), seinien paksuus 80- rakennus. 90 cm. Vesija aurinko ovai rasittaneet talon 2. Nousimme piikeai rinnefta lrun maalinnaan, kulmia, suojaksion laitettu puupinot seinustalle. luvulta. Eestissd oli kaikkiaan 150 maalinnaa. lrun Tibn navetta on iso Ia pitka, siina maito-osasto, rnaalinnan vehmaassa maasiossa pesii mm. navetla keskelle Ekennusta ja hein:iosasto kuhankeiteja. - Neimme 7000 v. vanhan Rebalan ioisessa pdasse. hautausmaan Tallinna-Pietari-ajotien varrella. r Sitten vierailimrne ison maatilan pjhassa, jossa oli Haudat ovai isoja krvista ympyrenmuotoisiksi tulipalon jdljilt i vain ison navetan rauniot. Navetta rakennettuja muistomerkkejd. Vainalat oii oli rakennettu v. 19'19. Vuonna 1995 paloi haudattu paai pohjoisen suuniaan. navetta karjoineen seke salna. 3. Kavimme Eestin suurimmaila vesipuiouksella r Pysehdyimme vapaussodassa kaatuneitten Jegalassa. Vesi soljuu siell:i runsaana ja vapaana muistome.kin luona sellajnen on jokaisessa ja vuolaana 8 m korkeudelta ja 60 m leveydelte kihlakunnassa ja kihlakuntia on '130. Jokainen kohii Jagalajokea. paisas on erihinen. Vapaussodassa kaatui 20 Ndimme linnan rauniot Laiusella missa Kaarle Xll oli 000 eestildistd. asunut v Seuraava kohteemme oli r Lounas nautittjin V6run kaupungissa, ja sitten [,4aataiouskou]umuseo, Jonka rakennuksilla on matka jatkui bussillamme. Pysahdyimme myds mielenkiintoinen historia. Entinen kartano, jossa eestinkielisen kylakoulun muistomerkillzi (1686) vrimeinen kreivj suamattirn iraagisestiv I Seuraavaksi Piusa-Koopad, lasihrekkakaivos. Kaftano toimi maatalouskouluna 80 vuotta Nyt koulu Siell,i hiekkaa lapioitiin kaivoksen kaiosta pitkilla on lakkautettu. KartanorakennLrksen tornissa lapioilla, hevoset kuljeitivat hiekan pois. Kaivos on sjaitsee savetdja. astrolonomi Urmaksen iy6huone, nyi museona. Jdljelld on pitkat, korkeat, pimedt jossa sa mme ihailla pienoistahtita vasta. hiekan ta!fi:imat kayi iv:it kuin gooiiilaisen kirkon Aianouutteen holvit Pehmeee vaaleata hiekkaa on

9 I kaikkialla. Nykydan kaivostoiminta Iatkuu rakennuksen. Kaunis, hyvin hoidettu piha ja puutarha avolouhoksena. hiekka menee kil)ttdlasin loivai rauhallisen kokonaisuuden, missa silma lepdsi valmistukseen. la nautti. Piha oli idyllinen my6s siite syysia, etta sielle oli vahtikoi, kissa ja sen pennut! Piusan kihistdle tapasimme Ekologisen paistattelemassa paivda_ Tama savitalo on 70 vuotta teknologian keskuksen Tdnu I\laur.ngin ja ollut ulkoa ja sisdlte alkuperdisene. Nyt sie d asuu tutustuimme Savikota-ke amiikkapajaan. ETK on yksityisyritys. lolla jdlevesien pundistus rakentajan kolmas sukupolvi. Talon rouva avasi erdena ystavallisesti meille kotinsa ovetja kertoi vitkkaasti toimialanaan, tycillistden 10 henkilde. eestin kielele talostaja sen histo asta. Kielj kuulosti "Sivutuotteena suuna mee a osmankaemra tutulta, mutta juuri sanaakaan siie eivoinut (susinuta, huitnuij), joka on todettu tojmivan hyvinymmartad, sukulaisuudesta huolimatta. kuituna savilaastissa. Piusassa valmistetaan sekiteftye valmista savilaastijauhetta harkkoja Osoitteessa Lembitu 5 ialossa nuori isantd. Tdnun (savi, kuo ttu puuhake+osmankddmi). Savion oppilas, joka suunnittelee rakennusinsindbnopintojensa lopputy6ksi tdm2in savitalonsa hyvin kaunista, erikoisen p!naista. KUnnoslamtsen. Tdnu vei mejddt kulttuudtapahtumaan, Varska kylan kansanperinnekonserttiin, joka tanssittiin jalaulettiin Osoitteessa Veike kaar 52 nuori pari asustaa teta nurmikolla vnahassa pihapiirissa, Setu-museon rsoa, vanhaa savitaloa ja entis6i sita samalla. He suojissa- LaL.tlajanaiset olivat pukeutuneet ottivat meidaii vastaan aivan extempore ja esittelivet kansallispukuihin. kaulassa sukuhopeakoruja. jopa rcmonttiaan, savirappausta sisetiloissa ja pystyuunin 600 v. vanhoja. Lauloivatja tanssivat mm. Lautun KOrlausrappausta. kyldsta joka jai Venajalle. Vanskan kylatss; n_ SOO asukasta, konserttiin olitullut kuulemma yli 1OO llainittava on efta yksityiskoteja savesta Eestissa ei henked, miehid, naisia, lapsia. ole teht vuosikymmeniin_ lllansuussa suuntasimme taas majapaikkaamme, Sitten historian ja kulttuurin kieffos Tartossa, T6nun jossa Sirje-rouva meite jo odotii teepdyden kanssa. johdolla: Pihalle laitettii nuotio makkaranpaistoon ia kuljimme vanhan yliopistokaupungin kaiuja, pujsioja, savimarkaajat kdvivdt jaruessd pesulla la uimassa. kukkuloita, neimme upeita, a*kitehtoonisesti lllanvieton jdlkeen taas makuupusseihin ikeen kuin mefkittevid kennuksia, patsaita, suihkuldhteita, ansaittuun lepoon ja valmistauiumaan seulaavaan ruutikelladn, valtai6an kifton auniol kavimme pajvaan. yliopiston puutarhassa ja t!tkimme keskiaikaista kivimuuripdtkee - se on aikoinaan ollut kahden Sqnnuntai7.7. kibmetdn mittainen vahva muuri, jossa oli 20 tomja. Pejva Tariossa ja sitten paluumatkalle Tallinnan Kaikesta nekemestemme sajmme seikkaperdista kautta Suomeen. tietoa oppaaltamme, prof. T6nu Keskkiilaltir. Nrimme Maarva koolin Tartossa, ioka on steinerkoulu, ionka Tdnu Keskkrila suunnitteli v. 1998, ia joka valmistui v Pdasimme varitettavasti katsomaan site vain ulkoapaiin, kennuksen sisaseinet on apattu savella. KulttuLrrikiefros Tartossa peettyi ruokairuun vintoran tefassilla. Tdmdn ravintolan ed'ustalla on oatsas. jossa oscar wirdeja Edward wilde istuvat saman pdyddn aiaressa. seurasi savirarokier.os rarton kalrpunsin arueea. ::',ffi:""5#,i"::li,lflfi'j:";'#nii"l"' *' osoitteessa vambula 6 siiaitsee taro, joka on savimatkaajat saimme kanssanne Eestisse kokea, Elennettu luvulla savesta ja otjista, T6nu ja Sirje Keskkijla, kaikesta siita parhaat vdiipohja on puusta, sokkeli kjvesta, katto ja viemdrit kiitoksemme Tei e motemmille! kunnossa. Arkkiiehti on suunnitellut tamen

10 S avirappaus hirsiseinii An k*at i a I ek: I n Marita K-L Syksyllii kiivin katsomassa kun tehtiin savirappausta hirsiseiniiiin. Savirappaukseenhar taxvitaar: 1/3 osaa hienoa hiekkaa, 1/3 osaa savea ja 113 osaa sanomalehtee (lehmzin,4revosen lantaa) ja mm. seuraavanlaisia tydkaluja Rapattavat seinat piiiillystetii?in ensin kanaverkolla

11 Savirappaus levitetii?in ja sitten tasoitetaan ja tehe naynaa \.almis rapattu seina

12 LERGOLV I eii foredetta djurslall om knappt 30 m' (plais fdr en hast lre kor sex grisar plus ett suggbes och en setdonskam.nare) har jag veiat lnreda etl slorl k6k och elt nr ndre duschrum och toa elt. Sta let aif byggt strax efter Byggnadstekniken ar intressani da den kombinerar alderdom iga afbeislradtioner med (vid denna tid) hypermoderna ma aat:.+ltn n\l ; Vrirn/paS $RJN9 101 h+a, kd,ltri"! u{e^ helir,q-.a# Y r vil torlad'{o(v/sptd9 gi.".fe* t*t"ng Golvei dnskadejag be agga med kalkstensskivor med underliggande eiburen golwarmeslinga. Den murarelag iejt lill hjalp raknade ut alt fl',tspackel fdf detta skulle kosla ca SEK( E)+ arbete, sarnl att detta m6ste harda 3 menader jnnan p atlsaitlning Dessa tve fakta fannjag oaccepiabla och vaide i stallet erbruk. I en cenrentblandare blandades erpu lvef och iin puissand ca 1 :4 med vatten och kordes pe i en skoltkarra mellan awagda brador och 'rtj?inrnades i bf:;dornas niva (elsllngan hade redan iagts ut pa beiongs!lan). Redan efter fdrsla skoftaffan fann jag meloden a lifor arbststidskravande (muraren fann den dock nonna ) lbland ar del en fordel ail lnie vara iargad av de dogmer och fdrdomar som kunskaper i eti hantverk ofta medior;jag sade ti I murafen 'v skirer I dei hair och kdr det tofrl slallet och tillfdr vallnel nar det a. avvagt pa plats '. Leran och sanden btandades toft i cementblandaren pulvret kdrdes ul och avvagdes med hjailp av lengt vatlenpass och nivdbrado.na (arbetet med hea golvet log ca 1,5 Um - iika lang iid som de forsia 2 m2 med vat bruk). Harefler tilicjrdes valien med iin duschspruta (15liiefs tryckspruta fdr vaixibesprutning). Under arbetei protesterade muraren:"lvlen sa har kan manju inie g6ra.. eller, tja, det kan man fdrslas del skul e ju ga med vanligl cementbruk ocksa..- och hair har jag i al a af kampet med arbetsudskfavande vati bruk.l' Eftef n6goi dygns iorkning togs awaigningsbradorna borl och uppkornna he rum fylides med io i lerbruk som harefler fuklades Till slst eflerkornpfimefades ailt i lvd moment: ytan belades med eit afk kansparent plast och klappades med en brada fdrsedd med handtag och stampades darefter medjungfrlr, och fick lorka. P aslarket flyttades efier arbelets geng och avlagsnades eiier fullgjord uppgift. Nar kalksienen skulle laggas iuktades underiiggande lerbruk och n!4t lorrbruk ladesjamnt med vatienpass ca 5 nrm tjock. Bruket var samma som iidigare rnen medtllsats av ca 20 o/o gipspuverfofatt moive*a krympnlng;delta bruk fuktade som tidigare och kalklisorna lades Lase.valtenpass visade sig mycket afbelsbesparande i detta moment. Arbetet gav utan komplkauoner dnskat resultat. [4aieria]kosinaden underskred 100 E..q+er/F--? EteRJv! (d 5 -?P vnw rri-*:f+ ]"1,'ri:or."iulq Pontus Tunander, konservator NKF, Sverige

13 SAVILATTIA Entisee n. 30 m'z karjasuojaan (tijaa hevosele, koime e lehme e,kuudelre sialle sekd emakkokarsina ja valjashuone) olin suunnitellut tilavan kejttidn seke pienehkon suihkuhuoneen ja wc:n. Talli oli rakennettu heti v.1900 jalkeen. Rakennustekniikka on mierenkiintoinen, koska siine yhdistyvdt vanhan ajan tydperinteet (senaikaiseen) moderniin maieriaaliin: KUVAN TEKSTI ULKOSEINA + PERUSTA ilmarako n. 60 mm "sementtitiili" per,nteinen kalkkilaastj valettu betoni n. 80 mm hyvin kuivunut iurve/sphagnum; sullottuna n. 70 cm valettu betoni Aikomukseni oli tehda lattia kalkkikivilevyistd joiden alla lattialempda varten sahkcikaapeli. pestaamani muurarin laskujen mukaan tasoitetdhiintarkoitukseentulisimaksamaann.b-i0.0oosek(9oo-11ooe)+ iyd ja etta tamen tulisi kovettua 3 kuukautta ennen levyjen asettamista paikoilleen. Tassd kaksi fakto a joita en voinut hyvdksya ja niinpd valitsin sitten mieluummin savilaastin_ Betonimyllysse sekoitettiin savijauhe ja hieno rappaushiekka n. 1:4, seka vesi, ajettiin kottikerrylla mittalautojen variin ja tasoitettiin rauiojen pinnan mukaan (sahkdkaaperi orijo as;bttu betonib;ta[e) Jo ensimmdisen kottik2iryllisen jelkeen tydtapa oli minusta liian aikaavieva (muurarjn mieteste se kuitenkin oli normaali). Joskus on eduksi olla ippumatoniis saann6ista ja ennakkoruuloista, iotka usein riittyvet madrdttyyn a.nmattiin. Ehdotinkin muuradlle, ette "annetaan talle piutpaut ja tydstet ien ma kuivana, lisatedn vesi vasia sitten k!n se on tasoitettuna paika[a". Ja niin savija hi;kk; sekoitettiin kuivana belonimyllyssd, pulveri kerrattiin paikalle ja tasoitettiin pitk i i vatupassia ja tasotauioja kdyitiien (koko lattian iydsteminen kesti n. 1,5 t - yhta kauan kuin ensimmaiset 2 m, meriilla laastila). Td;an jelkeen iisattiin vesi hienolla suihkupullolla (l5lkasvien ruiskutukseen kdyiettdvalla paineruisku). Tydn aikana muuran protesror: "l\/utta eihan nain voitehdal... tai, nojaa, kai sr voi... - voisrhan sen tehdd i,av;llisen sementtrraastinkin kanssa... - ja t,iss,i mina olen kaikkina vuosina taistellut niin paljon aikaa viev6n maran laastrn kanssa...l" Jonkun vuorokauden kuivumisen jalkeen tasolaudat poistettiin ja niisu jeaneei tyhjdt paikataytettiin kuiva,la savilaastilla joka sitten kostutettiin. viimeiseksi tiivistettiin kaikki kahdesla'vaiheessa: pintaan asetettiin arkki i ipinakyv,ia muovia ja se taputettiin lautaa keirtaen, iohon oli laitettu ripa; sen jalkeen se tampattiin "hevosella", ionka jeikeen se sai kuivaa. Muoviarkkia siirrettiin ty6n edetess: ja tehtavansa tdytettyai se poistettiin. Kun kalkkikivilevyt laitettiin paikoilleen allaoleva savilaasti kostutettiin ja n. s cm kerros kurvaa iaastia levitettiin tasaisesti vatupassia kdyiiaien. Laastiolisamaa tavaraa kui; ajkaisemmin mutta sijhen olilisliity n 20 % kipsijauhetta kutistumisen estamiseksi; tamekin raasii kostutettiin kuten aikaisemmin ja laatat aseiettiin paikoilleen. Laservatupassi osoittautui hyvin tehokkaaksi teissa vaiheessa. Tycin tulos olijuuri torvomusten mukainen, eike mitdan komplikaatioita ilmennyt. [Iateriaalikulut alittivat 100 E. KUVATEKSTI SAVILAASTI n mm KALKKIKIVI KIPS'SAVILAASTI LAMPOKMPEL] BETONILMTTA Pontus T.tnander konservattori N.(l-, Ruotsi

14 Tallin seinien tiivistiiminen kevytsavella Olin viime kesiinii kuvaamassa kun Am-Marie tiivisti vanhaan tallirakennustaan kevl'tsavella. Kuvista kokosin ohjeetjoista on toivoakseni monelle hydtyii mietittaessa miten savellaja oljilla seinia tiivistetziiin. Ensimmiiiseksi varataan olkia, ja tietysti tarvitaan savea.

15 Savea liotetaan muutamia paiviajotta saadaan hlvin 'Juoksevaa" savivelliii. Savivellin saa parhaiten olkien pziiille tasaisesti tavallisella kastelukannulla. Kun savi on levitetfy olkien pallle, niin savi taytyy saada tasaisesti leviftymaiin olkiin ja se kay helpoiten ihan sekoittamalla olkia heiniihangolla

16 Kun on saatu savi tasaisesti levi?imii?in olkiin. niin sen iiilkeen kasan annetaan muhia seuraavaan oiiivadn muovin alla Seuraavana paiviin?i saviolki on pehmeaaja sitkeaajolloin se on sopivaa k5ltettiiviiksi.

17 Sillii vtilin kun savi muhii muovin alla on aikaa etsiii lautoja ja nauloja. Lautda kii)'tetiiiin "muotin" rakentamiseksi seiniitin. Laudat,,maalataan" savivellill?i ensin samoin seine maalataan savivellill?i jotta seinatja laudat eiviit imisi liikaa kosteutta pois itse saviolkiseoksesta. Ja sitten maalatut laudat naulataan seiniin pyshtukiin

18 Sitten on saviolkiseoksen tunkemisen vuoro Nuijiminen on hyvii suorittaa "helliillif' k?idellii, koska liian tiukkaan nuijittu savi ei pidd siszillii?in ilmaa niin hryin kuin ldyhempi saviolki.

19 Laudat voi ottaa pois kunhar savi on hieman kuivunut, ja siten laudat voi taas ka),ttaa seuraavaan kerrokseen. Tiilta naltae valmis seinii ja sitten lopuksi huokaistaan kuvat ja teksti Malita K,L

20 ELAMA SAVITALLISSA JATKUU Armelias kevdt saapui kuitenkin lopulta ja tallin ovet voitiin bvehdyttad auki nopeuttamaan kuivumista. Aurinkoinen kevebhava teki tydtddn ja saattoiopulta tallin seinat kuiviksi. Seindt osoittauiuivat lujiksi eike pakkanen ollut aiheu{anui niihin merkiftavia vaurioita. Parnumishalkea'nra jouduttii4 silti jossain mddrir paikkailemaan. Sisepuolinen savirappaus Kesalla saviseinat rapattiin. Rappauslaasiissa kaviettiin viereise[e pellolta saatua jaykkee, lihavaa savea, hiekkaa, selluvillaa seka hevosenlantaa. Hiekka seulottiin 4 mm:n seulalla, joiteivet isot kivennokarcet haittaisi appausty6td. Hevosenlaniaa ei pantu paljoa, vain sellainen mdara, jolla laasti saatiin muuttumaan sitk*iksi ja naiin helpommin tydstettaveksi. Laastin sekoittaminen onnistui tavallisella beionimyllyle. Edellisesse Paaskysessa (212OO1-1 l2ao2) ken oin savitallin rakentamispuuhista Tuikku nimiselle suomenhevoselle. Tallihan rakennetiiin vanhaan Veheiset halkeamat saatiin tassa vaiheessa my6s valaan niin, etta vanhan ulkosein6laudoituksen umpeen. Kun Eppaus oli kunnolla kuivunut se sisepuolelle tehtiin n. 150 mm:n valll kutterinlastusavimassalla. Valutyo tehtiin kaikkien hyvien maalattiin kalkkimaalilla. periaatteiden vastaisesti syksylh, joten savifakennehyven ladunnan vamislaniseksi savilaasti tydslel e n netallilastala ei ehtinyt juurikaan kuivua ennen talvea. Siitd vainakkaasli painaen kiinnivaletun eviseinen Prtaan. seuesikin seinan jaaiyminen ja kuuran kefaytyminen seinen sisapintaan. Seinat kasteltiin ennen rappausta ja annettiin sen j;lkeen kuivahtaa. Ensimmainen kerros laasiia Toinen talvi tallissa hierettiin seineian meiallilastalla voimakkaasti painaen. Tdma ensimmainen laastikerrcs oli ohut, jotta se saatiin mahdollisimman hyvin tunkeutumaankuluneen kunnon pakkastalven aikana on vasta saatu savivalun huokosiin, ja nain kiinnittymadn kunnolla todelliset kokem!ksei savitallista, kun seinet olivat seinapintaan. Saman tien lis:ittiin padib uutta laastia, tdysin kuivuneet. Vaikka tallin ilmanvaihton jolla tehiiin sopiva pintakerros rappaukseen. toistaiseksi ollut puutteellinen, on talli silti pysynyt Rappauksen paksuudeksituli n mm. kurvana. Hevoselhoitaiatkin tuntuval tyytyvdisiltd. Rappauksen annettiin kuivahtaa, jonka jdlkeen pinta 150 mm:n saviseind eiole laimp6e steend kovin.lyva, viimeisteltiin kostealla sienella hiertemell:i. mutte hevosel,e riiftave. Savipitoinen seine pystyy sitomaan itseensd kosteutia ja estea tallin sisailman liiallisen kostumisen- Savestahan on aiemmin Iakennettu paljon kotielain kennuksia, myds talleja. Lahes poikke!rksetta eeintenpitajien kokemukset savirakennuksista ovat olleet mycjnteisie. Uusiakin savirakennuksia on noussut runsaasti ja kantapaen kautta on tullut siina maiirin oppia, etta rakentamisen ongelmakohtia osataan velttad. Ennakkoluuloton hevosenhoitaja voikin turvallisin mielin Ehtea suunnittelemaar savista asumusta hevoilleen, kunh6n harkk:. rrtavrit perustiedot telniikasta ja savi akentam sko(emusla omaavar opaslajan ty6hdn. halkeahal nenivat sanalla unpeen ja valhiista pinnasta saaliin Teuvo Ranki,rakennusarkkitehti,

Missa. Mie käväsin niinku kissa kuumassa uunissa. 1 Harjotus. 2 Harjotus. Kunka Missa ellää S.4. Mikä Missa oon? ... Minkälainen Missa oon? ...

Missa. Mie käväsin niinku kissa kuumassa uunissa. 1 Harjotus. 2 Harjotus. Kunka Missa ellää S.4. Mikä Missa oon? ... Minkälainen Missa oon? ... Missa Mie käväsin niinku kissa kuumassa uunissa Kunka Missa ellää S.4 1 Harjotus Mikä Missa oon?.. Minkälainen Missa oon?.. Miksi Missa hääty olla ykshiin niin ushein?.. Missä Liinan mamma oon töissä?

Lisätiedot

Lasten tarinoita Arjen sankareista

Lasten tarinoita Arjen sankareista Arjen sankarit Lasten tarinoita Arjen sankareista 112-päivää vietetään vuosittain teemalla Ennakointi vie vaaroilta voimat. Joka vuosi myös valitaan Arjen sankari, joka toiminnallaan edistää turvallisuutta

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

Suomen suurlähetystö Astana

Suomen suurlähetystö Astana LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu Talousjohtaminen Suomen suurlähetystö Astana Harjoitteluraportti Elina Hämäläinen 0372524 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2. Lähtövalmistelut...

Lisätiedot

Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? ruma

Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? ruma Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? kaunis pimeä viileä rauhallinen raikas virkistävä ikävä Viihdyn täällä. ruma valoisa lämmin levoton tunkkainen unettava kiinnostava Haluan pois täältä! CC Kirsi

Lisätiedot

8-80 / 1.11.2015. Weber Superflex D2. Vedeneristysjärjestelmä. www.e-weber.fi

8-80 / 1.11.2015. Weber Superflex D2. Vedeneristysjärjestelmä. www.e-weber.fi * because välitämme you care 8-80 / 1.11.2015 Weber Superflex D2 Vedeneristysjärjestelmä www.e-weber.fi 1 Hyvällä suunnittelulla ja huolellisella toteut uksella syntyy terve ja kes tävä märkätila Weberin

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Thomas Åman, Metsäkeskus Lars Berggren, Skogsstyrelsen FLISIK-hanke

Thomas Åman, Metsäkeskus Lars Berggren, Skogsstyrelsen FLISIK-hanke Thomas Åman, Metsäkeskus Lars Berggren, Skogsstyrelsen FLISIK-hanke Erilaisia toimintoja Sanasto Opintomatkoja Yhteinen maastoretki (kunnostusojitus) Yleisellä tasolla Seuraava vaihe työharjoittelu (käytännön

Lisätiedot

Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa

Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa Minä rupesin hakemaan toppipaikkaa muutama kuukautta ennen kun tulin Sloveniaan. Minulla on kavereita, jotka työskentelee mediassa ja niiden kautta

Lisätiedot

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM SILEÄLLE, UUDELLE POHJALLE MÄRKÄTILAAN

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM SILEÄLLE, UUDELLE POHJALLE MÄRKÄTILAAN Suosittelemme aina käyttämään asentajaa, jolla on kokemusta mikrosementti-tuotteista. Tämä on erityisen suositeltavaa, kun kyseessä on märkätila. RAKENNE JA AIKATAULUTUS: 1. Cement primer + verkko, kuivumisaika

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13

Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13 Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13 Halusin lähteä ulkomaille työssäoppimaan sekä tutustumaan pieneksi aikaa toiseen maahan ja kulttuuriin. Kuusi

Lisätiedot

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen ilot Koulun jälkeen rättipoikki, kotiin laahustin tien poikki. Ajattelin: voisin mennä nukkumaan, ihan vain hetkeksi torkkumaan. Sitten

Lisätiedot

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver.

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver. Torgmöte 3½ 3.3 kl. 12:30-14 i Saima, stadshuset Kim Mäenpää presenterade projektet Skede 1 av HAB och torgparkeringen Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas

Lisätiedot

Nyyheetterit 8/2007. RSN:n perinteiset itsenäisyyspäivän juhlat. lauantaina 1. joulukuuta

Nyyheetterit 8/2007. RSN:n perinteiset itsenäisyyspäivän juhlat. lauantaina 1. joulukuuta OTSIKOISSA TÄLLÄ KERTAA: * Päätoimittajalta * RSN:n tulevia tapahtumia * Muuta muistettavaa * MOKOMA Hei kaikille tänne syksyn ja talven harmaaseen välimaastoon. Marraskuu on RSN: ssä lähtenyt vauhtiin

Lisätiedot

PERINTEISELLÄ SAVILAASTILLA LUOT NÄYTTÄVIÄ, TERVEELLISTÄ ASUMISTA EDISTÄVIÄ SISÄPINTOJA. NYT MYÖS SÄVYTETTYNÄ.

PERINTEISELLÄ SAVILAASTILLA LUOT NÄYTTÄVIÄ, TERVEELLISTÄ ASUMISTA EDISTÄVIÄ SISÄPINTOJA. NYT MYÖS SÄVYTETTYNÄ. PERINTEISELLÄ SAVILAASTILLA LUOT NÄYTTÄVIÄ, TERVEELLISTÄ ASUMISTA EDISTÄVIÄ SISÄPINTOJA. NYT MYÖS SÄVYTETTYNÄ. Juvan teollisuuskatu 21 B Puh. 09-774 2720 www.kivira.fi 02920 Espoo Fax. 09-774 27211 info@kivira.fi

Lisätiedot

suurempi valoisampi halvempi helpompi pitempi kylmempi puheliaampi

suurempi valoisampi halvempi helpompi pitempi kylmempi puheliaampi TEE OIKEIN Kumpi on (suuri) suurempi, Rovaniemi vai Ylitornio? Tämä talo on paljon (valoisa) valoisampi kuin teidän vanha talo. Pusero on (halpa) halvempi kuin takki. Tämä tehtävä on vähän (helppo) helpompi

Lisätiedot

Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats?

Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats? Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats? Maarit Nevalainen, terveyskeskuslääkäri, Mäntsälän terveyskeskus Ei sidonnaisuuksia, inga bindingar (till några firmor förutom

Lisätiedot

Suomen lippu. lippu; liputus, liputtaa, nostaa lippu salkoon

Suomen lippu. lippu; liputus, liputtaa, nostaa lippu salkoon Suomen lippu Suomessa on laki, miten saat liputtaa. Lipussa on valkoinen pohja ja sininen risti. Se on kansallislippu. Jokainen suomalainen saa liputtaa. Jos lipussa on keskellä vaakuna, se on valtionlippu.

Lisätiedot

1. 3 4 p.: Kansalaisjärjestöjen ja puolueiden ero: edelliset usein kapeammin tiettyyn kysymykseen suuntautuneita, puolueilla laajat tavoiteohjelmat. Puolueilla keskeinen tehtävä edustuksellisessa demokratiassa

Lisätiedot

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM VANHAN LAATAN PÄÄLLE MÄRKÄTILAAN

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM VANHAN LAATAN PÄÄLLE MÄRKÄTILAAN Suosittelemme aina käyttämään asentajaa, jolla on kokemusta mikrosementti-tuotteista. Tämä on erityisen suositeltavaa, kun kyseessä on märkätila. RAKENNE JA AIKATAULUTUS: 1. Cement primer laatta saumoihin,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

-mpi (komparatiivi) tuttu - tutun - tutumpi. siisti - siistin - siistimpi

-mpi (komparatiivi) tuttu - tutun - tutumpi. siisti - siistin - siistimpi MILLAINEN? vertailu -mpi (komparatiivi) tuttu - tutun - tutumpi kevyt - kevyen - kevyempi siisti - siistin - siistimpi iloinen - iloisen hidas hitaan - iloisempi - hitaampi -mpi (komparatiivi) KAKSITAVUISET,

Lisätiedot

Kehoa kutkuttava seurapeli

Kehoa kutkuttava seurapeli Kehoa kutkuttava seurapeli Pelaajia: 2-5 henkilöä tai joukkuetta Peliaika: 30 45 min Välineet: pelilauta, 112 korttia, kaksi tavallista noppaa, yksi erikoisnoppa ja viisi pelinappulaa. Kisa Pelin tarkoituksena

Lisätiedot

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom.

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom. Kaavoitusjaosto/Planläggningssekti onen 104 21.09.2011 Aloite pysyvien päätepysäkkien rakentamisesta Eriksnäsin alueelle/linda Karhinen ym. / Motion om att bygga permanenta ändhållplatser på Eriksnäsområdet/Linda

Lisätiedot

Ranska, Chamonix TAMMIKUU

Ranska, Chamonix TAMMIKUU Ranska, Chamonix TAMMIKUU Tulin Ranskaan 2.1.2013 Riitan & Katjan kanssa. Oltiin hotelilla, joskus 9 jälkeen illalla. Sain oman huoneen ja näytettiin pikaisesti missä on suihkut ja vessat. Ensimmäisenä

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

Twinning 2011 the real story UNCUTVERSION

Twinning 2011 the real story UNCUTVERSION Twinning 2011 the real story UNCUTVERSION 18. elokuuta kello 14.30 Hki- Vantaan kentällä alkoi tämän vuotinen Twinning vierailumme kaksoiskamariimme Stadeen. Lento lähti 17.30, mutta puheenjohtajamme Jarno

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

Copylefted = saa monistaa ja jakaa vapaasti 1. Käännä omalle kielellesi. Oppitunti 14 Persoonapronominit - Verbien taivutus (Preesens) minä

Copylefted = saa monistaa ja jakaa vapaasti 1. Käännä omalle kielellesi. Oppitunti 14 Persoonapronominit - Verbien taivutus (Preesens) minä Oppitunti 14 Persoonapronominit - Verbien taivutus (Preesens) 1 minä Minä olen. Minä laulan. Minä tanssin. Minä maalaan. Minä väritän. Minä piirrän. Minä otan. Minä myyn. Minä istun. = Olen. = Laulan.

Lisätiedot

Betonirakenteiden korjaus - 3-osainen järjestelmä 1 / 6. DIN EN :2004 -sertifioitu järjestelmä

Betonirakenteiden korjaus - 3-osainen järjestelmä 1 / 6. DIN EN :2004 -sertifioitu järjestelmä Betonirakenteiden korjaus - 3-osainen järjestelmä 1 / 6 1. K & H Korroosiosuoja- ja tartuntalaasti Korroosiosuojaus ja tartuntalaasti samassa, raekoko < 0,5 mm Soveltuu myös tiesuolan vaikutuksille alttiisiin

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

Mitä arvoa luonnolla on ihmiselle? Vilket är naturens värde för människan?

Mitä arvoa luonnolla on ihmiselle? Vilket är naturens värde för människan? Mitä arvoa luonnolla on ihmiselle? Vilket är naturens värde för människan? Lotta Haldin luontoympäristöyksikkö/ naturmiljöenheten AVAJAISTILAISUUS / INVIGNING perjantaina/fredag 9.10. klo/kl. 9 11.30 Vaasan

Lisätiedot

KAKKOS SANOMAT SISÄLLYS:

KAKKOS SANOMAT SISÄLLYS: Rauman freinetkoulun 2lk:n luokkalehti 5# helmikuu 2011 KAKKOS SANOMAT SISÄLLYS: Oppilaan haastattelu 2 Mikaelin arvoitus 2 Kaksi merenneitoa 3 Kirjaesittely 3 Hiihtoloma 5 Hiihtoretki 5 Silja Europalla

Lisätiedot

Opiskelemme matkailualan perustutkintoa ensimmäistä vuotta MATYS14 luokalla.

Opiskelemme matkailualan perustutkintoa ensimmäistä vuotta MATYS14 luokalla. TYÖSSÄOPPIMASSA SAKSASSA, KÖLNISSÄ 25.3-23.5.2015 Opiskelemme matkailualan perustutkintoa ensimmäistä vuotta MATYS14 luokalla. Lähdimme Leonardo- hankkeen rahoituksella, joka kattoi lennot sekä asunnon.

Lisätiedot

lehtipajaan! Oppilaan aineisto

lehtipajaan! Oppilaan aineisto Tervetuloa lehtipajaan! Oppilaan aineisto OSA 1: Tietoa sanomalehdestä Mikä on lehtipaja? Tässä lehtipajassa opit tekemään uutisia Luokkanne on Aamulehti junior -lehden toimitus it Saat oman ammatin ja

Lisätiedot

Kaija Jokinen - Kaupantäti

Kaija Jokinen - Kaupantäti Kaija maitokaapissa täyttämässä hyllyjä. Kaija Jokinen - Kaupantäti Kun menet kauppaan, ajatteletko sitä mitä piti ostaa ja mahdollisesti sitä mitä unohdit kirjoittaa kauppalistaan? Tuskin kellekään tulee

Lisätiedot

Kattamisohjeet. SBS-kumibituminen pintahuopa, 10 m x 0,7 m

Kattamisohjeet. SBS-kumibituminen pintahuopa, 10 m x 0,7 m Kattamisohjeet Katepal Oy PL 33, 37501 LEMPÄÄLÄ Palvelupuhelin (03) 375 9111 Fax (03) 375 0974 E-mail: katepal@katepal.fi www.katepal.fi Kuljetus ja varastointi Kuljetettava ja varastoitava pystyasennossa.

Lisätiedot

Kenguru 2010 Ecolier (4. ja 5. luokka) sivu 1 / 6

Kenguru 2010 Ecolier (4. ja 5. luokka) sivu 1 / 6 Kenguru 2010 Ecolier (4. ja 5. luokka) sivu 1 / 6 NIMI LUOKKA/RYHMÄ Pisteet: Kenguruloikan pituus: Irrota tämä vastauslomake tehtävämonisteesta. Merkitse tehtävän numeron alle valitsemasi vastausvaihtoehto.

Lisätiedot

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 Kansainvälinen pitkäkestoinen koulukyselytutkimus, jossa tarkastellaan kouluikäisten lasten ja nuorten terveyskäyttäytymistä ja elämäntyylejä eri konteksteissa.

Lisätiedot

Näin lisäeristät 4. Sisäpuolinen lisäeristys. Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet

Näin lisäeristät 4. Sisäpuolinen lisäeristys. Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet Näin lisäeristät 4 Sisäpuolinen lisäeristys Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet Tammikuu 202 Sisäpuolinen lisälämmöneristys Lisäeristyksen paksuuden määrittää ulkopuolelle jäävän eristeen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011

Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011 Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011 Sunny Beach on upea rantalomakohde Mustanmeren rannikolla Bulgariassa. Kohde sijaitsee 30 kilometrin päässä Burgasista pohjoiseen. Sunny Beachin

Lisätiedot

Liikenne sähköistyy Pohjoismaissa Trafiken elektrifieras i Norden

Liikenne sähköistyy Pohjoismaissa Trafiken elektrifieras i Norden Liikenne sähköistyy Pohjoismaissa Trafiken elektrifieras i Norden Elina Väistö Sito Parhaan ympäristön tekijät Sitossa laadittu kuluneen vuoden aikana Utarbetad vid Sito under det gångna året Sähköautojen

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

Huom! Kaikki puuosat ovat käsittelemättömiä ja näin ollen tarvitsevat puunsuojakäsittelyn ulko- ja sisäpuolelta ennen asennusta.

Huom! Kaikki puuosat ovat käsittelemättömiä ja näin ollen tarvitsevat puunsuojakäsittelyn ulko- ja sisäpuolelta ennen asennusta. Asennusohjeet huvimajalle Albatros iso / pieni Huom! Asennusohjeissa olevat kuvat viittaavat monissa kohdin isoon Albatrossiin mm. seinäelementtien ja listojen osalta. Tarvittavat työvälineet asennuksessa.

Lisätiedot

Miten hoidat ja istutat nurmikkoasi

Miten hoidat ja istutat nurmikkoasi Miten hoidat ja istutat nurmikkoasi Nurmikon käyttäminen Hemmanetin valmiit nurmikot kestävät heti että niitten päälle kävellään. Mutta alussa kannattaa olla vähän varovainen ettei rasita nurmikkoa liikaa

Lisätiedot

SUOMI KUULLUN- YMMÄRTÄMISKOE KESKIPITKÄ OPPIMÄÄRÄ MEDELLÅNG LÄROKURS 14.2.2011 YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA STUDENTEXAMENSNÄMNDEN

SUOMI KUULLUN- YMMÄRTÄMISKOE KESKIPITKÄ OPPIMÄÄRÄ MEDELLÅNG LÄROKURS 14.2.2011 YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA STUDENTEXAMENSNÄMNDEN SUOMI KUULLUN- YMMÄRTÄMISKOE KESKIPITKÄ OPPIMÄÄRÄ MEDELLÅNG LÄROKURS 14.2.2011 YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA STUDENTEXAMENSNÄMNDEN Vastaa kysymyksiin 1 25 valitsemalla kuulemasi perusteella sopivin vaihtoehto.

Lisätiedot

Näin lisäeristät 1. Villaeristeisen puurunkoseinän ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n

Näin lisäeristät 1. Villaeristeisen puurunkoseinän ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n Näin lisäeristät 1 Villaeristeisen puurunkoseinän ulkopuolinen lisäeristys Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n Tammikuu 2012 Ulkopuolinen lisäeristys PAROC Renova -levyllä Julkisivujen uusimisen yhteydessä

Lisätiedot

Eibar Espanja 2.11 12.12.2015 Erja Knuutila ja Pirkko Oikarinen

Eibar Espanja 2.11 12.12.2015 Erja Knuutila ja Pirkko Oikarinen Eibar Espanja 2.11 12.12.2015 Erja Knuutila ja Pirkko Oikarinen Maanatai aamuna 2.11 hyppäsimme Ylivieskassa junaan kohti Helsinkiä, jossa olimme puolen päivän aikoihin. Lento Pariisiin lähti 16.05. Meitä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

Kerabit Dual - asennusohjeet

Kerabit Dual - asennusohjeet Kerabit Dual - asennusohjeet Lue ohjeet huolellisesti ennen asennusta. Yleistä Alustaksi sopii raakaponttilaudoitus tai tarkoitukseen soveltuva rakennuslevy, esim. Kerabit OSB-kattolevy. Katon kaltevuus

Lisätiedot

LAUSESANAT KONJUNKTIOT

LAUSESANAT KONJUNKTIOT LAUSESANAT KONJUNKTIOT Ruusu ja Pampeliska ovat marsuja. Marja on vanhempi kuin Anna. Otatko teetä vai kahvia? JA TAI VAI (kysymyslause) MUTTA KOSKA (syy) KUN KUIN (vertailu) ETTÄ JOS SEKÄ Mari ja Matti

Lisätiedot

Valitse jokaiseen lauseeseen sopiva kysymyssana vastauksen mukaan:

Valitse jokaiseen lauseeseen sopiva kysymyssana vastauksen mukaan: Kero, mitä menet tekemään. Malli: Menen yliopistoon Menen yliopistoon opiskelemaan. Menen kauppaan 5. Menen uimahalliin Menen kotiin 6. Menen kahvilaan Menen ravintolaan 7. Menen pankkiin 4. Menen kirjastoon

Lisätiedot

Nordisk Forbund. Nordisk Forbund TNS

Nordisk Forbund. Nordisk Forbund TNS Contents 1 Resultater 3 2 Usikkerhed og basestørrelser 7 2 1 Resultater Metode Feltperiode: Uge 12 og 13 2014 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere i hhv. Sverige og Finland på 18 eller derover. Metode:

Lisätiedot

Alla kuitenkin kuva joka antaa sinulle käsityksen hankkeen laajuudesta. Nähtävästi Ylen Spotlight on kiinnostunut asiasta.

Alla kuitenkin kuva joka antaa sinulle käsityksen hankkeen laajuudesta. Nähtävästi Ylen Spotlight on kiinnostunut asiasta. Mäkinen Seppo Lähettäjä: Lähetetty: Vastaanottaja: Aihe: 4. huhtikuuta 2016 17:36 Mäkinen Seppo Fwd: Motocross banan i Hei, En ole kuullut teiltä mitään uutta miten Kirkkonummi suhtautuu motocrossratahankkeeseen

Lisätiedot

Simo Sivusaari. Nuori puutarhuri

Simo Sivusaari. Nuori puutarhuri Simo Sivusaari Simo Yrjö Sivusaari syntyi 26.10.1927 Vaasassa. Hän kävi kolmivuotisen puutarhaopiston ja on elättänyt perheensä pienellä taimi- ja kukkatarhalla. Myynti tapahtui Vaasan torilla ja hautausmaan

Lisätiedot

Visbyn risteily Helsingistä

Visbyn risteily Helsingistä Visbyn risteily Helsingistä Reitti: Karstula-Äänekoski-Jyväskylä-Jämsä (menoon mahdollista saada liityntäkuljetukset myös Keuruulta ja Petäjävedeltä -> kysy lisää toimistoistamme!) Lähdöt: 3.7 ja 24.7

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan Senioripoliisit

Etelä-Pohjanmaan Senioripoliisit Pöytäkirja: Tehty E-P Senioripoliisien kevätkokouksesta Aika: tiistai 15.4.2008 klo 11.00 Paikka: Seinäjoki ABC:n tilat Läsnä: 57 jäsentä, liite osanottajista ohessa. 1 Puheenjohtaja Veli-Jussi Pouttu

Lisätiedot

Itä-Suomen senioriviinakauppiaiden jäsentiedote 3/2015

Itä-Suomen senioriviinakauppiaiden jäsentiedote 3/2015 Itä-Suomen senioriviinakauppiaiden jäsentiedote 3/2015 KESÄTEATTERI KIINNOSTI Kuopion Uudessa Kesäteatterissa Rauhalahdessa esitettiin kuluneena kesänä täysille katsomoille musikaalia Solistina Olavi Virta.

Lisätiedot

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning Tämä ohje antaa toivottavasti sellaisen kuvan, että jokainen voi asentaa itse CW-suotimen omaan QROlleen. Lähtökohtana on ollut säästää virtaa sekä

Lisätiedot

Pidän hänen ilmeestään, kun sanon sen hänelle.

Pidän hänen ilmeestään, kun sanon sen hänelle. Hän rakastaa minua. Tietenkin minä rakastan häntä. Kyllä minä uskon, että hän rakastaa minua... Hänhän on vaimoni! Joskus hän sanoo sen ääneenkin. Pidän hänen ilmeestään, kun sanon sen hänelle. On hyvä

Lisätiedot

Suomen kielessä on 6 verbityyppiä:

Suomen kielessä on 6 verbityyppiä: Suomen kielessä on 6 verbityyppiä: 1 nukkua itkeä lukea nauraa seisoa 2 vokaalia syödä juoda imuroida uida 2 3 -da -dä purra mennä tulla nousta -ra -na -la -sta 4 haluta herätä karata 1 vokaali & -ta -tä

Lisätiedot

Kyläyhdistyksen terveiset 3. Jäsenmaksu 3. Kyläyhdistys vuokraa 4. 100 -vuotias koulumme 5. 30 -vuotias kyläyhdistys 6. Nettisivut 7.

Kyläyhdistyksen terveiset 3. Jäsenmaksu 3. Kyläyhdistys vuokraa 4. 100 -vuotias koulumme 5. 30 -vuotias kyläyhdistys 6. Nettisivut 7. VUOSITIEDOTE 2009 Levikki 400 kpl 1 Sisältö: Kyläyhdistyksen terveiset 3 Jäsenmaksu 3 Kyläyhdistys vuokraa 4 100 -vuotias koulumme 5 30 -vuotias kyläyhdistys 6 Nettisivut 7 Tapahtumat 7-9 Hallituksen jäsenet

Lisätiedot

Kiveen. hakattu 2/2013. Aleksis Kiven peruskoulu

Kiveen. hakattu 2/2013. Aleksis Kiven peruskoulu Kiveen hakattu 2/2013 Aleksis Kiven peruskoulu Sisällysluettelo Pääkirjoitus Minun proggikseni 3 Proggislogokilpailu 2013 5 Sarjakuvia 6 Koulu alkoi ja musiikki soi 10 Koululehti sai nimen 12 Lomatoivoituksia

Lisätiedot

Näin lisäeristät 2. Purueristeisen seinän ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n

Näin lisäeristät 2. Purueristeisen seinän ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n Näin lisäeristät 2 Purueristeisen seinän ulkopuolinen lisäeristys Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n Tammikuu 2012 Ulkopuolinen lisäeristys PAROC Renova levyllä Puurunkoinen, purueristeinen talo,

Lisätiedot

Bulgaria, Pazardzhik 4.3.-15.4.2014

Bulgaria, Pazardzhik 4.3.-15.4.2014 Bulgaria, Pazardzhik 4.3.-15.4.2014 Janet Valliovuo ja Ramoona Rahja, Horaca11 Johdanto Lähdimme ulkomaille, koska halusimme kokeilla jotain erilaista ja kokeilla rajojamme. Halusimme lähteä Iso-Britanniaan,

Lisätiedot

Näin lisäeristät 3. Hirsitalon ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC extra ja PAROC WPS 3n

Näin lisäeristät 3. Hirsitalon ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC extra ja PAROC WPS 3n Näin lisäeristät 3 Hirsitalon ulkopuolinen lisäeristys Eristeinä PAROC extra ja PAROC WPS 3n Tammikuu 2012 Hirsitalon ulkopuolinen lisäeristäminen PAROC extralla ja PAROC WPS 3n -levyillä Oikein tehty

Lisätiedot

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat Matkatyö vie miestä 5.4.2001 07:05 Tietotekniikka on helpottanut kokousten valmistelua, mutta tapaaminen on silti arvossaan. Yhä useampi suomalainen tekee töitä lentokoneessa tai hotellihuoneessa. Matkatyötä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI PAKKAUSSELOSTE Fucithalmic vet. 1% silmätipat, suspensio koirille ja kissoille 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA,

Lisätiedot

TULLIKATU 7, NAANTALI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

TULLIKATU 7, NAANTALI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. TULLIKATU 7, NAANTALI MYYNTIESITE NAANTALI, KERROSTALO 3h+kt+s+ph/khh+wc+vh+las.terassi+v+ak, 84 m, 314 000 Vastaava välittäjä Johanna Willberg MYYNTIPÄÄLLIKKÖ, LKV, PARTNER, KAUPANVAHVISTAJA 040 041 048

Lisätiedot

Rakenna oma puukuivuri

Rakenna oma puukuivuri Rakenna oma puukuivuri Sauno puutavarankuivuri Rakennusohje Kuivaimen osat ruuvataan yhteen erikoisruuveja käyttämällä. Tämän ohjeen avulla voit rakentaa omia tarpeitasi vastaavan kuivaimen. Katso ohjeen

Lisätiedot

VIERASKIELISET JA ASUMINEN ESPOOSSA

VIERASKIELISET JA ASUMINEN ESPOOSSA VIERASKIELISET JA ASUMINEN ESPOOSSA Tietoisku 3/2015 Arja Munter Palveluliiketoimi Kaupunkitieto Tilastokeskuksen vieraskielisten asumista koskevat tiedot ovat vuoden 2012 lopun tietoja. Tuolloin Espoossa

Lisätiedot

CHIA IHON HYVINVOINTIIN TESTI 6.7.2015

CHIA IHON HYVINVOINTIIN TESTI 6.7.2015 CHIA IHON HYVINVOINTIIN TESTI 6.7.2015 JARPPI 7 VUOTTA Islanninhevonen Jarppi (7 v) on allerginen ja hänelle on tehty allergiapaneeli keväällä 2014. Silloin allergiapaneelissa ei kuitenkaan ilmennyt allergiaa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

Espoon kaupungin hyväksymät palveluntuottajat henkilökohtaisen avun palvelusetelijärjestelmään.

Espoon kaupungin hyväksymät palveluntuottajat henkilökohtaisen avun palvelusetelijärjestelmään. 1 (13) Espoon kaupungin hyväksymät palveluntuottajat henkilökohtaisen avun palvelusetelijärjestelmään. Serviceproducenter som godkänts av Esbo stad för servicesedelssystemet för personlig assistans. Huom!

Lisätiedot

SAVUSILAKKAKULINARISTIN MATKASSA

SAVUSILAKKAKULINARISTIN MATKASSA Illalla pääni kun tyynyyn pistin väsyneet kädet rinnalle ristin pyysin Herralta isolta ett suojelisi myrskytuulen vihoilta samalla vielä, aivan kuin salaa pyysin ett saisin sopivasti kalaa ei niin paljon

Lisätiedot

Thaimaa Rayong 26.1.-2.2.2015

Thaimaa Rayong 26.1.-2.2.2015 Thaimaa Rayong 26.1.-2.2.2015 Rayong Marriott Resort Rayongin alue tuli vähän yllättäen osaksi tämän kertaista Thaimaan matkaamme. Olemme niin intohimoisia hiekkarantakävelijöitä eli varpaistelijoita,

Lisätiedot

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo:

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo: 13. kappale (kolmastoista kappale) SAMI RI N KOULUVII KKO 13.1. Samir kertoo: Kävin eilen Mohamedin luona. Hän oli taas sairas. Hänellä oli flunssa. Minä kerroin Mohamedille, että myös minulla on pää kipeä.

Lisätiedot

ARKISTOLUETTELO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO LASTENVALVOJA

ARKISTOLUETTELO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO LASTENVALVOJA Sivu 1(16) Aa Saapuneiden kirjeiden diaarit 1968 1977 1 Saapuneiden kirjeiden diaarit 1968-1971 21.3.1968-31.12.1971 2 Saapuneiden kirjeiden diaarit 1972-1977 1.1.1972-9.3.1977 Sivu 2(16) Ab Lähetettyjen

Lisätiedot

Työssäoppimisjaksoni Sierra Leonessa, Afrikassa 15.10-19.11.2015. Nanna Perttunen, vaatetusalan artesaaniopiskelija

Työssäoppimisjaksoni Sierra Leonessa, Afrikassa 15.10-19.11.2015. Nanna Perttunen, vaatetusalan artesaaniopiskelija Työssäoppimisjaksoni Sierra Leonessa, Afrikassa 15.10-19.11.2015 Nanna Perttunen, vaatetusalan artesaaniopiskelija Lounais-Suomen ammattiopisto, Novida Saavuimme Sierra Leonen pääkaupunkiin Freetowniin

Lisätiedot

Uunin rakentaminen helpommaksi

Uunin rakentaminen helpommaksi Uunin rakentaminen helpommaksi Meidän ei kannata antaa itsetekemisen ilon kariutua mihinkään alemmuuskompleksiin. Tekeminen ei ole salatiedettä vaan luontainen osa meidän elämäämme, vaikka sitä onkin pitkälti

Lisätiedot

VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD. Kauniainen - Grankulla

VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD. Kauniainen - Grankulla VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD Kauniainen - Grankulla Kauniaisissa on toiminut vuodesta 1989 lähtien vammaisneuvosto, joka edistää ja seuraa kunnallishallinnon eri aloilla tapahtuvaa toimintaa vammaisten

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013 Tietoisku 8/2013 Sisällys 1. Asuntokuntien keskikoko pieneni hieman 2. Perheiden keskikoko pysynyt ennallaan 3. Monilapsisuus yleisintä Pohjois-Espoossa 4. Perheiden kaksikielisyys

Lisätiedot

Oulaisten ammattiopisto Liiketalouden yksikkö 2007 RAPORTTI KANSAINVÄLISELTÄ TYÖELÄMÄJAKSOLTA. Veszprém, Unkari. Aika 18.3. 12.4.

Oulaisten ammattiopisto Liiketalouden yksikkö 2007 RAPORTTI KANSAINVÄLISELTÄ TYÖELÄMÄJAKSOLTA. Veszprém, Unkari. Aika 18.3. 12.4. 1 Mervi Matinlauri Oulaisten ammattiopisto Liiketalouden yksikkö RAPORTTI 2007 RAPORTTI KANSAINVÄLISELTÄ TYÖELÄMÄJAKSOLTA Paikka Veszprém, Unkari Aika 18.3. 12.4.2007 1. Taustatyö ja kohteen kuvaus Tavoitteenani

Lisätiedot

Adjektiivin vertailu

Adjektiivin vertailu Adjektiivin vertailu Adjektiivin vertailu Adjektiivilla on kolme vertailumuotoa: Positiivi Komparatiivi Superlatiivi fin finare finast hieno hienompi hienoin 1. Säännöllinen vertailu: -are ja -ast Positiivi

Lisätiedot

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry Outi Rossi JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa Kuvittanut Susanna Sinivirta Fida International ry JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa, 4. painos C Outi Rossi Kuvitus Susanna Sinivirta Fida International ry Kirjapaino

Lisätiedot

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Osuuskauppa Varuboden-Osla haluaa omalla toimialueellaan,

Lisätiedot

BETONIHARKKO, BETONIVALU, LECA-HARKKO JA SIPOREX Rappausohje

BETONIHARKKO, BETONIVALU, LECA-HARKKO JA SIPOREX Rappausohje BETONIHARKKO, BETONIVALU, LECA-HARKKO JA SIPOREX Simolinintie 1 06100 PORVOO (019) 5244 922 www.laastikulma.fi 2 RAPPAUSOHJE BETONIHARKKO, BETONIVALU, LECA-HARKKO JA SIPOREX Rapattava alusta Betoniharkko

Lisätiedot

Työssäoppimisjakso. Terhi Tiilikka ARTE 13 (tekstiili) Kobe, Japani 1.11.2014-4.1.2015

Työssäoppimisjakso. Terhi Tiilikka ARTE 13 (tekstiili) Kobe, Japani 1.11.2014-4.1.2015 Työssäoppimisjakso Terhi Tiilikka ARTE 13 (tekstiili) Kobe, Japani 1.11.2014-4.1.2015 Kobe? Kobe - yksi Japanin suurkaupungeista (~1,6 milj. asukasta) ja tärkeä satamakaupunki, joka sijaitsee Hyogon prefektuurissa

Lisätiedot

Usko, toivo ja rakkaus

Usko, toivo ja rakkaus Makku Lulli-Seppälä sko toivo a akkaus 1. Ko. 1 baitoille viululle alttoviululle a uuille op. kummityttöi Päivi vihkiäisii 9.8.1986 iulu a alttoviulu osuude voi soittaa sama soittaa. Tavittaessa alttoviulu

Lisätiedot

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE HAE VALTIONTUKEA ANSÖK OM STATSBIDRAG Tukea hakeva organisaatio Sökande organisation Organisaationumero Organisationsnummer Osoite Adress Yhteyshenkilö

Lisätiedot

HardiePlank kuitusementtipaneelien asennusohje

HardiePlank kuitusementtipaneelien asennusohje HardiePlank kuitusementtipaneelien asennusohje Tuotteet ja tarvikkeet 3 Profiilit 4 Ennen asentamista 5 Asennusperiaatteet 6 Säilyttäminen 7 Työstäminen 8 Kiinnitystarvikkeet 9 Asentaminen 10 Asennustiedot

Lisätiedot

LYHYT JÄRJESTELMÄKUVAUS DIESSNER eristerappaus soveltuu julkisivujen ja muiden seinäpintojen eristykseen niin korjaus kuin uudisrakentamisessa.

LYHYT JÄRJESTELMÄKUVAUS DIESSNER eristerappaus soveltuu julkisivujen ja muiden seinäpintojen eristykseen niin korjaus kuin uudisrakentamisessa. LYHYT JÄRJESTELMÄKUVAUS DIESSNER eristerappaus soveltuu julkisivujen ja muiden seinäpintojen eristykseen niin korjaus kuin uudisrakentamisessa. Järjestelmän rakenne sisältäpäin on seuraava: 1. Sisäseinärakenne

Lisätiedot

TEHTÄVIÄ SATUUN PEUKALOINEN

TEHTÄVIÄ SATUUN PEUKALOINEN 1 TEHTÄVIÄ SATUUN PEUKALOINEN A) Sisältökysymykset: 1. Miksi pojan nimeksi tuli Peukaloinen? 2. Millainen Peukaloinen oli lapsena? 3. Miten Peukaloinen ohjasi hevosta oikeaan paikkaan? 4. Mitä vastaan

Lisätiedot

NOKIA ETAPPI-AJO H:KI-NOKIA-H:KI 5 6 KESÄKUUTA 1938. Järjestää Helsingin Pyöräilyseura r.y. 420 km

NOKIA ETAPPI-AJO H:KI-NOKIA-H:KI 5 6 KESÄKUUTA 1938. Järjestää Helsingin Pyöräilyseura r.y. 420 km NOKIA ETAPPI-AJO 420 km H:KI-NOKIA-H:KI 56 KESÄKUUTA 1938 Järjestää Helsingin Pyöräilyseura r.y. Etappi-ajon osanottajat käännekohdassa Nokialla 13. 6. 37. CRESCENT 10HTAA viimeiset suurvoitot TORPEDO-vaihdetta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 857/2005 vp Vakuutusmeklaritutkinto Eduskunnan puhemiehelle 1.9.2005 tuli voimaan laki vakuutusedustuksesta (570/2005). Lain 49 :n mukaan siirtymäsäännöksistä säädetään seuraavasti:

Lisätiedot

Mannerheimin Lastensuojeluliiton. Yhdistyksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.16

Mannerheimin Lastensuojeluliiton. Yhdistyksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.16 Mannerheimin Lastensuojeluliiton Toijalan yhdistys ry Hallituksen kokous Laaksola 9.12.2014 klo 17.30 PÖYTÄKIRJA nettiversio PÖYTÄKIRJA 1. Kokouksen avaaminen Yhdistyksen puheenjohtaja avasi kokouksen

Lisätiedot