VERI JA RAHA Rasismin ja kapitalismin esoteriikasta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VERI JA RAHA Rasismin ja kapitalismin esoteriikasta"

Transkriptio

1 Matti Simola VERI JA RAHA Rasismin ja kapitalismin esoteriikasta ja muita kirjoituksia Seitsemäs, korjailtu ja laajennettu painos

2 Sisältö Saatteeksi 3 Horst Wesselin karu historiallinen preesens 19 Velka Weiningerille 25 Suuri huumori 33 Der Grosse Humor 42 Arvotajunta 46 Tahdosta 53 Otto Weininger ( ) 56 Mielipide1 61 Mielipide2 62 Weininger in Finnland 64 Kansallissosialismin dionyysinen elementti 78 Hävinneiden historia 85 Rodusta ja rasismista 88 Osakesalkku vertauskuvana 90 Natoon! pitkin hampain 93 Ruotsila vastaan Ruotsila 97 Semitismin puolustus 98 Monadologie in pragmatischer Hinsicht 104 Historioitsijan suuruus ja kurjuus 109 Ahdistava kulttuuri 110 Tapaus Ruotsila 115 Rahalle rakennettava moraali 121 Ihmiskysymyksestä 128 Kaveria ei jätetä 132 Veri ja raha - rasismin ja kapitalismin esoteriikasta 134 Hitlerin salainen oppi 154 Jus primae noctis - ob nobilitatem, non ex libidine 156 Kolmas kirja Lanzista 162 Mihin Mannerheimia tarvittiin? 195 Historian ymmärtämisestä 199 Vidkun Quislingin rikos 203 Hajamietteitä Euroopan raunioilla 206 Tekijän ylösnousemus 214 MAAN PUOLEEN Femme fatale 222 Usko ja toivo 229 2

3 Saatteeksi Ristiriitaista, myös "paradoksina" kaupattua käsitystä hyvästä, kaikkivaltiaasta jumalasta, joka antaa luotujensa kärsiä, on suoraluontoisen miehen mahdoton hyväksyä. Antamalla yhdelle olennolle kahtalainen rooli, sekä luojana että pelastajana, eli samastamalla paholainen ja jumala, käynnistettiin jo kohta 2000 vuotta jatkunut karnevaali, jossa yksilön omatunto on kokonaan korvattu kirkon auktoriteetilla. Älyllisesti epärehellinen, "pragmaattinen" ihminen ajattelee, että jumalan hyvyys seuraa hänen kaikkivaltiudestaan; ei ole "järkevää", ei ole käytännöllistä arvostella sitä, jolla on kaikki valta. On tärkeätä itse pysyä hyvissä väleissä tällaisen olennon kanssa ja laulaa sille ylistystä, vaikka kaikki kokemus todistaisi sen pahuudesta. Tämä selittää myös vankileireillä harjoitetun Stalinin palvonnan; vika ei voinut olla Stalinissa, jolla oli valta, vaan vartijoissa, joilla ei ollut valtaa. Samasta pragmatismista oli kyse niin kutsutussa Kekkosen Paasikiven-linjassa: vikaa ei saanut nähdä Moskovassa, vaan kaikesta oli syytettävä neuvostovastaisia aineksia. Mainittakoon vielä kirkkoisä Augustinus, kaikkien ruskeakielisten suojeluspyhimys, jonka mukaan helvetti vain todistaa jumalan oikeamielisyydestä ja taivas taas hänen armollisuudestaan. Myös marxilaiselle on merkitystä vain sillä, mitä ("historiallisella välttämättömyydellä") todella tapahtuu, ei millään mielikuvituksellisilla, toteutumatta jääneillä mahdollisuuksilla. Tämä on kaikkien "tosiasiaihmisten", tämä on myös amerikkalaisten pragmatistien; tämä on kaikkien järkevien, epäuskonnollisten ihmisten kanta. Ja se on myös kaikkivaltiasta jumalaa mielistelevän kirkon kanta: kaikki mikä on toteutunut on oikein ja edustaa jotakin maailmankaikkeudessa vaikuttavaa korkeampaa järkeä. Epäuskonnollinen ihminen ei voi tunnustaa mitään tälle järjelle vastakkaista, "kantilaista" järkeä; hänelle väite, että "näin pitäisi tapahtua, vaikka näin ei ehkä koskaan tapahdu", on mielettömyyttä. Hän tunnustaa vain vahvemman oikeuden eikä halua kuulla mitään 3

4 "hävinneiden historiasta"; hänen ajattelussaan ei ole mitään "transsendenttia". Uskonnollinen ihminen tuntee hartautta monia, usein "olemattomia" asioita kohtaan; hän pohtii totuutta, oikeutta ja kauneutta ehdottomina arvoina. Absoluuttisen epäuskonnollinen ihminen jos sellaista olisi ei mieti jälkeenpäin, tapahtuiko oikein vai väärin jos hän edes muistaisi mitä on tapahtunut. Hänellä ei ole mitään oikeuden "ideaa", mihin hän reaalimaailmaa voisi verrata. Kirkon markkinoima, ainakin periaatteessa käytännöllinen usko on itse asiassa taikauskoa eli vanhentunutta tiedettä. Myös kirkon opin sisältönä ovat erilaiset "invarianssit", käsitykset erilaisista enemmän tai vähemmän pysyvistä syy ja seuraus -suhteista. Uskon ja taikauskon välistä eroa voi valaista käsitteillä uhri ja armo. Kirkko vaatii jäseneltään uhria, joka on määrä palkita "armolla". Tähän liittyvät myös Blaise Pascalin peliteoreettiset spekulaatiot: pienellä uhrauksella, luopumalla syntielämästä, saattaa saada rajattoman voiton; siis kannattaa elää synnittömästi. Aidosti uskonnollinen ihminen taas ensin kokee armon, kun jostakin käsittämättömästä syystä hänen "intelligiibeli" olemuksensa saa yliotteen hänen "empiirisestä" olemuksestaan. Tällöin armoa seuraa uhri eikä päinvastoin kuten taikauskossa. Armon kokenut ihminen ei enää halua osallistua karnevaaliin, mutta hänet usein pakotetaan osallistumaan siihen; hänet saatetaan vaikkapa ristiinnaulita. Joka tapauksessa armon kokemuksesta seuraa monenlaista kiusaa ihmisen empiiriselle minälle. Kirkollisen tradition oikeutus saattaisi olla sellaisissa syy-seuraussuhteissa, joita ei voi lyhyessä ajassa testata: on parempi pitäytyä isien tavoissa, kun ei voida olla varmoja siitä, mitä lopulta olisi seurauksena, jos toimittaisiin toisin. Mutta kirkko jatkuvasti muuttaa 4

5 käytäntöjään, eikä sen olemassaoloa siis voi perustella tällaisellakaan argumentilla. Olen pohdinnoissani, Otto Weiningerin erityisellä myötävaikutuksella, päätynyt kirkon hylkimälle, ilmeisen "gnostilaiselle" kannalle: on tehtävä jyrkkä ero hyvän ja pahan välillä; ei voi puolustaa molempia tekemättä intellektuaalista ("loogista ja eettistä") itsemurhaa. Kun koko materiaalinen maailma nähdään pahan luomuksena, ei mitään voi puolustella sillä, että se on luonnollista eli jotakin toteutunutta, vaan on sen luonnollisuus, sen materiaalisuus, pikemminkin juuri peruste tuomita se. Hyvää voi olla ainoastaan hyvä tahto, siis henki, joka ei koskaan välittömästi ilmene materiaalisessa todellisuudessa. Pahuudesta syntyneellä luonnolla on toisaalta ihmisen pelastushistorialle suuri merkitys, koska se auttaa häntä tulemaan tietoiseksi korkeammasta olemuksestaan, joka nimenomaan ei kuulu luontoon: vain kohtaamalla objektin voi subjekti tulla tietoiseksi itsestään jonakin siitä erillisenä. Siis kannatan tuota sittemmin hylättyä, riskittömämpää kahden jumalan mallia: on hyvä jumala, jolla ei ole valtaa ja joka ei "näyttäydy maailmassa"; ja on paha luoja-jumala, demiurgi, jonka valtaan lihaksi tullut ihminen on joutunut. Tässä dualismissa korostuu ihmisen oma rooli hänen pelastushistoriassaan; hyvä jumala ei voi auttaa ihmistä maan päällä, lukuun ottamatta ehkä tuota käsittämätöntä armon aktia, jossa ihminen vasta tulee tietoiseksi myös henkisestä olemuksestaan. Armon kokenut ihminen aktiivisesti etsii tätä jumalaa koko elämänsä; vaikka tietää, että löytää hänet vasta kuolemassa. Ihmisessä ovat hänen empiirinen ja intelligiibeli minänsä jatkuvassa taistelussa keskenään. Niiden välinen ristiriita on sovittamaton: toisen 5

6 voitto merkitsee aina toisen täydellistä kuolettamista. Intelligiibelille minälle merkitsevät vain totuus ja valhe, oikeus ja vääryys. Empiiriselle minälle ne ovat yhdentekeviä; sille merkitsee vain mitkä sanat tai teot palkitsevat empiiristä minää; sille merkitsevät vain niiden seuraukset. Empiiriselle minälle on tärkeätä "sanoa oikea asia oikeaan aikaan". Voimakkaasti empiiriseen minäänsä samastuva henkilö saattaa myös perustella jonkin kannan hylättävyyttä sillä, että "eihän kukaan nykyään ajattele noin". Jos tällainen henkilö ylipäänsä puhuu totuudesta, saa se hänellä aivan toisen, "sosiaalisen" tai "funktionaalisen", merkityksen: totta on mikä sosiaalisesti palkitaan; totta on mikä toimii. Tälle funktionaaliselle totuuskäsitykselle siis perustuu myös marxismi; ja sille perustuu amerikkalainen pragmatismi. Siksi ei ole vaikea ymmärtää kuinka helposti entisestä marxilaisesta tulee pragmatisti ja kuinka helposti entisestä politrukista mainosmies. Näiden oppien on määrä vapauttaa ihmiskunta juuri kaikesta henkisyydestä eli moraalista; ne ovat auttaneet ihmisiä joukoittain siirtymään "hyvän ja pahan tuolle puolen". Tätä kokemusta ovat monet, usein juuri Nietzschen inspiroimat marxilaiset kuvanneet kollektiivisen uskoontulon kaltaiseksi vapautumiseksi huonosta omastatunnosta ja kaikesta menneisyyden painolastista; valtavien energioiden vapauttamiseksi yhteiskunnalliseen taisteluun, jossa hyvät tarkoitukset (seuraukset) pyhittävät kaikki keinot tällaista nietzscheläistä vapautumisen kokemusta on omalta kohdaltaan kuvannut myös Adolf Hitler. Ihminen, joka tietoisesti valehtelee, ihminen joka ei siis ole "patologinen valehtelija", joka ei edes tiedä valehtelevansa eikä myöskään puhuvansa totta, tällainen ihminen ei vielä ole täysin "vapautunut", koska hän on vasta antanut pikkusormensa pirulle ja voi vielä kuulla myös omantuntonsa äänen. Hän ei ole vielä suistunut täysin viettiensä varassa suunnistavaksi, funktionaaliseksi osaksi tapahtumien virtaa, koska kykenee edelleen näkemään itsensä periaatteessa siitä riippumattomana, moraalisia valintoja tekevänä subjektina. 6

7 Käsitystä ihmisestä jotakin yhtä asiaa tavoittelevana eläimenä eläinten joukossa on erityisesti vahvistanut niin sanottu valistuksen projekti. Se on tehnyt oivallisesta välineestä, tieteestä, itsetarkoituksen ja maailmankatsomuksen ulottamalla sen koskemaan myös ihmistä ja yhteiskuntaa; palauttamalla kaikki inhimilliset elämänilmaisut tuohon muka jokaista ihmistä suvereenisti hallitsevaan Johonkin, jonka on määrä tehdä hänen käytöksestään ennustettavaa. Edes eksaktit luonnontieteet enempää kuin tekniikka eivät tutki luontoa vaan tuottavat vain erilaisia yhteensopivia standardeja; näin ne yhdenmukaistamalla maailmaa tekevät ihmisten käytännön elämästä monella tapaa helpompaa. Insinööri-luonnontieteilijä tekee palveluksia ihmisille, jotka eivät ehkä itse ymmärrä tekniikasta mitään. Tähän juuri perustuu kaikki erikoistuminen ja vaihdettavissa oleva yhteiskunnallinen työ. Minkälaisia ostettavia palveluksia sitten voisi tehdä yhteiskuntatieteilijä tai vaikkapa taiteilija; ja mitä yleensäkään voi ihminen tehdä toisen puolesta? Jos insinööri tekee palveluksia yhdenmukaistamalla ympäristöä, tarvitaanko taiteilijaa ja yhteiskuntatieteilijää yhdenmukaistamaan ihmisten ajattelua? Yhteiskuntatieteessä tuo standardisointi ilmenee erilaisina diskursseina, erilaisina kielipeleinä, joiden säännöt kaikkien osallistujien on tunnettava, jotta kyseinen peli voi jatkua. Diskurssiin osallistujan on siis osattava sanoa täsmälleen oikeat sanat täsmälleen oikealla hetkellä; tämä on edellytys hänen omalle ja koko tiedeyhteisön menestykselle yhteiskuntatiedettä voisi tässä verrata vaikkapa paritanssiin. Mutta paritanssia voi mennä myös maata kiertävällä avaruusasemalla; osallistujien yhteensopivuus koskee vain heitä itseään, ei muuta yhteiskuntaa. Onko siis yhteiskuntatieteissä kyse ihmisten, joita ei tarvita yhteiskunnallisessa työssä, keräämisestä erilaisiin laitoksiin, 7

8 joissa he voivat muita häiritsemättä ja muiden heitä häiritsemättä yhteiskuntaa kiertävällä radalla mennä diskurssia? Ammattimainen taiteilija taas tarvitsee yleisöä, joka enimmäkseen koostuu ei-taiteilijoista. Mikä merkitys on taiteella näille jälkimmäisille? Tuotetaanko tässä yleisölle taidenautintoa, ja onko se sille siunaukseksi; vai viedäänkö sen aikaa näin joltakin paljon tärkeämmältä? Tarvitaanko siis myöskään taiteilijoita? Eikö taide ole juuri paras esimerkki siitä, mitä ei voi tehdä toisen puolesta? Eikö jokaisen tulisi tehdä taiteensa itse? Tässä taide on tietenkin ymmärrettävä niin laajasti, että se kattaa kaiken itseilmaisun. Mielestäni valistuksen projektin pitäisi rajoittua tekniikkaan; yhteiskuntatiede, samoin kuin taide, on palkkatyönä mielettömyyttä; ne tulisi korvata kansalaispalkalla ja vapaalla sivistystyöllä. Valistus koskee välttämättömyyttä ja mukavuutta, joista ihminen maksaa tietoisuuden ahtaudella. Valistus kutistaa maailmaa ja typistää ihmistä; se lyhentää etäisyyksiä ja tekee tutkimusmatkailijasta massaturistin. Valistuksen osuudelle inhimillisessä kulttuurissa tulisi siis asettaa rajat ja säästää ihmistä sivistykselle. Valistuksen skientismille on ominaista, että se pyrkii osoittamaan näennäisesti eri asiat periaatteessa samoiksi; se on "reduktionistista", kun taas sivistyksen projekti merkitsee juuri erojen etsimistä näennäisesti samanlaisista asioista. Valistus, "Gleichschaltung", on siis välttämätöntä yhteiskunnan toimivuuden kannalta, mutta liian pitkälle vietynä kulttuurisena totalitarismina, yksipuolisena ihmisen lajiolemuksen korostamisena, se lyö häntä laimin yksilöllisenä, epäyhteiskunnallisena, henkisenä olentona. Esimerkkinä valistuksen yliannostelun uhreista mainittakoon kaikkialta maailmasta tavattavat kaikenrotuiset tytöt, jotka nyt kuin yhdestä käskystä ovat alkaneet pukeutua farmareihin ja t-paitoihin, jotka jättävät navan sekä puolet pakaroista paljaiksi. Tällä yliannostelulla 8

9 on tullut todistetuksi, että myös rotuerot ovat näennäisiä. Tämä on tietenkin todistettu jo lukemattomia kertoja aikaisemmin; varsinaisena valistuksen riemuvoittona voi pitää muutamassa vuodessa koko maailman valloittanutta, erityisesti nuorille suunnattua yhdenmukaista musiikkikulttuuria. Sivistys, toisin kuin luonnontieteellinen tai teknillinen tietämys, ei kumuloidu; vain sillä on varsinaisesti historia, koska uuteen tekniikkaan on tavallaan koottu kaikki vanhempi teknillinen tietämys. Esimerkiksi filosofialla ei ole tällaista tieteen ja tekniikan "varmaa käyntiä", ja voimme ainoastaan koota kirjastoihin aikaisemmin eläneiltä filosofeilta säilyneet kirjalliset tuotokset sellaisinaan tai antaa niiden tuhoutua. Tällä jälkimmäisellä kannalla näyttäisivät olevan monet yhteiskuntatieteilijät, joiden mielestä kirjallisuudella, joka ei sovi heidän nykyiseen diskurssiinsa, ei ole mitään arvoa; he elävät, "poliittisina eläiminä", voimakkaasti ajan virrassa ja suorastaan ylpeilevät sivistymättömyydellään. Yhdenmukaisuus koskee aina vain yhtä aikaa kerrallaan. Vaikka meidän valtion kansalaisina on hyväksyttävä ainakin jokin vähimmäismäärä yhdenmukaistamista ja oltava kaikkien myös "aikamme lapsia", voimme vapaalla ollessamme kirjojen lukijoina vaivattomasti siirtyä ajasta ja paikasta toiseen. Valistuksen koura ei yllä kaikkialle; ainakin vielä toistaiseksi kirjastot ovat tarjonneet meille mahdollisuuden myös sivistykseen. Suomalaisten sivistyspyrintöjä tosin jatkuvasti jarruttaa aivan erityisen korkea kielimuuri; lisäksi myös humanistit, potentiaaliset kääntäjät, ovat nykyään melkein kaikki valistuksen leivissä; aitoa sivistysharrastusta, joka palvelisi kielitaidotonta mutta muuten opinhaluista suomalaista lukijaa, ei juuri ole. Esimerkiksi kaikki rasismin klassikot edelleen odottavat suomentajiaan; niille ei ole tässä ajassa "käyttöä"; ne eivät ole tämän päivän valistusta, siis niitä on pidettävä sivistykse- 9

10 nä, ja siksi niitä laiminlyödään. Vanhaa kirjallisuutta kyllä julkaistaan, mutta vain "soveltuvin osin"; ja klassikkoja valikoiden toimittamalla ei totisesti auteta ketään, joka haluaisi sivistää itseään; näin vain haetaan vahvistusta erilaisille tässä ajassa "toimiville" mielipiteille alistamalla myös klassikot valistuksen palvelukseen. Olen koonnut tähän kirjaan vuosina laatimiani epäajanmukaisia ja siis mahdollisesti sivistäviä esseitä. Niissä tosin on myös ajankohtaisia kannanottoja, joita enimmäkseen en ole saanut julki mielipidelehdissä, koska ne ilmeisesti rikkovat kaikkien nykyisten kielipelien sääntöjä. Esseet seuraavat toisiaan järjestyksessä, jossa olen ne myös kirjoittanut, yhtä poikkeusta lukuun ottamatta. Joskus 80-luvun lopussa tai 90-luvun alussa luin jostakin lähinnä porvarillisesta sanomalehdestä Horst Wesseliä käsittelevän artikkelin, jossa hänet, kaikkein karkeimman 30-luvun kommunistipropagandan hengessä, täysin yksiselitteisesti esiteltiin rappiolle joutuneeksi ja lopulta parittajaksi päätyneeksi oikeustieteen ylioppilaaksi. Asia jäi vaivaamaan minua, ja todettuani, että noin yhdeksän kymmenestä yhteiskuntatieteen tohtorista ei ole koskaan kuullut mitään tästä aikanaan kaikkien tuntemasta natsi-saksan symbolista, tunsin pakottavaa tarvetta antaa suomalaisille nykylukijoille jonkinlaisen hätäkasteen kirjoittamalla oman tiivistelmäni, "tosiasiaselostuksen" (Tatsachenbericht), joka aivan sanamuotoja myöten noudattelee Imre Lazarin aiheesta kirjoittamaa kirjaa. Näin syntyi kirjoitukseni Horst Wesselin karu historiallinen preesens. Wesselin tapaus on mielenkiintoinen, koska se tuo valoa kommunistien ja natsien väliseen kompleksiseen suhteeseen. Päästäkseen valtaan Hitler kipeästi tarvitsi SA:ta, noita "rakkaita raakalaisiaan" eli entisiä kommunisteja, joille sitten "pitkien puukkojen yönä" osoitet- 10

11 tiin heidän oikea paikkansa liikkeessä; ja juuri Wessel on tuon saksalaiskansallisen kommunismin varmasti kuuluisin edustaja. Nykyiselle, natsiliikkeelle kategorisen tuomion julistavalle ajallemme kiusallinen kysymys on: mitä olisi tapahtunut Saksalle ja mitä olisi tapahtunut koko Euroopalle, ellei venäläiskansallisen kommunismin vastineeksi olisi Saksassa noussut tätä saksalaiskansallista, niin ikään kommunistista SA-liikettä? Tuossa kirjoituksessani siis pitäydyn vain tosiasioihin, ja lukijan päätettäväksi jää oliko Wessel parittaja vai pyhimys. Itse olen kyllä vahvasti taipuvainen jälkimmäiselle kannalle. Wesselin tarinassa on liikuttavaa tuo varmaan marttyyrikuolemaan johtanut porvarispojan kädenojennus yhteiskunnan vähäosaisille, proletaareille ja prostituoiduille; liikuttava on SA:n esittämä Horst Wessel -Lied; kuin koko nöyryytetty Saksan kansa siinä laulaisi: kyllä tästä vielä, yhdessä, noustaan. Toisin kuin myöhempien aikojen suomalaiset, elitistiset taistolaisopiskelijat, ei Horst Wessel nyrpistänyt nokkaansa myöskään työmiehelle. Luopumalla etuoikeutetusta asemastaan, muuttamalla vanhempiensa hienostokodista kurjalistokortteleihin ja ryhtymällä itsekin työmieheksi, hän osoitti kaikki luokkarajat ylittävää ja täysin laskelmoimatonta, totisinta toveruutta. Tämä oli tietenkin naiivia, erikoisen yhteiskunnallisen tilanteen terästämää nuoruuden idealismia, josta yleensä toivutaan viimeistään 25-vuotiaana. Juuri natsismiin, jos se ymmärretään jonkinlaisena kristillisenä kommunismina, sopii mutatis mutandis sanonta, jolla entiset marxilaiset salonkikommunistit aivan härskisti ovat pyrkineet pyhittämään kaikki nuoruudenporsastelunsa: "Joka ei alle 25-vuotiaana ole natsi, sillä ei ole sydäntä; joka vielä yli 25-vuotiaana on natsi, sillä ei ole aivoja." Ajatus kokonaisesta kansasta yhtenä perheenä on kaunis; kriisiaikoina kuten sodassa voidaan kokea tuollaista luokka- tai säätyrajat ylittävää yhteisyyttä, mutta olojen vakiinnuttua on varmasti parempi, että jokainen taas palaa karsinaansa. 11

12 Kirjoituksen Velka Weiningerille erästä lyhempää konseptia tarjosin sekä Kanava- että Synteesi-lehteen - vetoomukseksi suomalaisille filosofeille. Kumpikaan ei sitä julkaissut. Nyt julkaistavassa pidennetyssä versiossa on muutaman virkkeen verran päällekkäisyyttä Synteesissä 4/01 ilmestyneen lyhyen prologin sekä Ajatus-vuosikirjassa 2003 ilmestyneen kirjoitukseni Otto Weininger ( ) kanssa. Myös kirjoitusta Suuri huumori tarjosin turhaan Kanavaan sekä Synteesiin. Sitä seuraa tässä välittömästi saksankielinen lyhennelmä Der Grosse Humor, jonka tosin kirjoitin vasta pari vuotta myöhemmin. Arvotajunta on konsepti, jota myös hyödynsin laatiessani Innsbruckissa 2003 järjestetyssä Otto Weininger -symposiumissa pitämääni esitelmää Weininger in Finnland. Kirjoitus Tahdosta on Weininger-vaikutteinen sormiharjoitus. Mielipide 1 ja Mielipide 2 ovat Helsingin Sanomien hylkäämiä yleisönosastokirjoituksia. Kansallissosialismin dionyysinen elementti ilmestyi Kanavassa 1/04. Hävinneiden historia ilmestyi Kanavassa 3/05. Kirjoitusta Rodusta ja rasismista tarjosin turhaan Yliopisto-lehteen. Kirjoituksessa Osakesalkku vertauskuvana puran hengellistä kokemustani piispoille. Piispat eivät tähän kirjeeseeni reagoineet. Natoon! pitkin hampain oli pitkään Kanavan jonossa; tarjosin sitä turhaan Ulkopolitiikka-lehteen, ja myös Kanava sen lopulta hylkäsi. Kanavassa 6/05 ilmestynyt Ruotsila vastaan Ruotsila on vastine Markku Ruotsilan Kanavassa 4-5/05 julkaistuun kirjoitukseen Natsi- Saksa ei ollut antikommunismin edelläkävijä, jossa hän arvosteli kirjoitustani Hävinneiden historia. Kirjoituksellani Semitismin puolustus, jota turhaan tarjosin Kanavaan, Teologiseen Aikakauskirjaan ja Vartija-lehteen, halusin vielä selventää, että Ruotsilan mukaan "holokaustia vähättelevän" kirjoi- 12

13 tukseni Hävinneiden historia pontimena ei suinkaan ollut antisemitismi. Kirjoitus Monadologie in pragmatischer Hinsicht on osittain päällekkäinen kirjoitusten Semitismin puolustus ja Veri ja raha kanssa. Historioitsijan suuruus ja kurjuus (Kanava 2/06) on vastine Ruotsilan uuteen hyökkäykseen Vielä antikommunismista (Kanava 1/06). Ahdistava kulttuuri ilmestyi Vapaa Ajattelija -lehdessä 5/06. Kirjoitusta Tapaus Ruotsila tarjosin turhaan Historialliseen Aikakauskirjaan. Lähetin myös sähköpostia useille historioitsijoille, joista kukaan ei halunnut kommentoida tuota minun ja Ruotsilan välille syntynyttä kiistaa antikommunismin alkuvaiheista. Marx-kritiikkiä sisältäviä kirjoituksia Rahalle rakennettava moraali ja Ihmiskysymyksestä sekä Tallinnan patsasjupakkaan liittyvää kirjoitusta Kaveria ei jätetä tarjosin turhaan Kanavaan, jälkimmäistä myös Helsingin Sanomiin. Kirjoituksia Veri ja raha, Hitlerin salainen oppi, Jus primae noctis ja Kolmas kirja Lanzista en enää tarjonnut millekään lehdelle. Ensimmäisen niistä tosin lähetin Teologisen Aikakauskirjan ja Vartijan päätoimittajille, mutta he eivät sitä myöskään yksityishenkilöinä kommentoineet. Seurakuntani kirkkoherra ei suostunut edes ottamaan luettavakseen näitä tekstejä, joiden pohjalta olisin halunnut hänen kanssaan keskustella. Hän ei myöhemmin myöskään vastannut sähköpostiini, jossa tiedustelin, kenen puoleen seurakunnassa voisin opillisissa kysymyksissä kääntyä. Myös henkilöt, jotka vielä aikaisemmin olivat viesteihini vastanneet, vaikenivat, ja niin päädyin tälle omakustantamisen lavealle tielle. Monet tässä julkaisemistani kirjoituksista ovat voimakkaasti Weininger-vaikutteisia sitä ovat jo nämä saatesanat. Weiningeria pidän vähintäänkin viime vuosisadan merkittävimpänä sanankäyttäjänä ja myös jaan hänen eettisen rigorisminsa: epäeettistä on myös puhdas 13

14 suvunjatkaminen, koska sillä pyritään ikuistamaan kaikki muukin synti. Maapallo olisi paljon kauniimpi planeetta ilman ihmistä, eläimiä ja myös kasveja. Vaikka elämä maapallolta joskus sammuu, jää tänne fossiilisiin kerrostumiin muistutus vanhoista synneistä; ja voimme vain toivoa, ettei öljyä jossakin maanjäristyksessä purkaudu vesistöihin. Jaan tämän huolen luonnonsuojelijoiden kanssa; mutta en ymmärrä miksi suden tulisi ikuisesti raadella ja syödä lammasta. Myöskään ryöstämistä ja raiskaamista, valehtelemista ja pettämistä vastaan ei ekologiselta kannalta ole mitään huomauttamista; ne eivät ole rikkomuksia biosfääriä kohtaan. Siksi pidän tuota eko-uskoa hylättävänä. Seikkailussani Jörg Lanz von Liebenfelsin kanssa on lähinnä kyse ajatuskokeesta, josko sittenkin myös seksuaalisuus saataisiin palvelemaan ideaa. Vaikka tunnen itseni nuoremmaksi kuin koskaan, siintää Venusvuori minulle enää kaukana horisontissa, joskaan aivan kokonaan en ole onnistunut Vanhaa Aatamia itsessäni kukistamaan. Mutta jos valtio todellakin ankarilla rotulaeilla huolehtisi siitä, että kaikki siittäminen (keinosiemennys) on varmasti siveellistä; jos nuorten ja vanhempienkin kisailut, joissa niin moni on käräyttänyt siipensä, korvattaisiin tarkoin valittujen valioyksilöiden postiluukuista kolahtelevilla kutsuilla spermanluovutukseen, en silti itse haluaisi olla noiden etuoikeutettujen joukossa. Olen siis jo oman naiskysymykseni ratkaissut tai pikemminkin antanut sen raueta; en koskaan saanut neitsyttäni, en oma-aloitteisesti enkä valtion tuella, eikä minulta nyt kukaan voi sellaista viedä. Mutta vaikka sukupuolinen siveettömyys ei voi enää suoraan kohdistua minuun, loukkaa minua syvästi, kun joudun sitä vaikka etäältäkin näkemään. 14

15 Kerran Tukholmassa, iltakävelyllä Gärdetin niityillä, saivat ihanteellinen lämpötila ja ilmankosteus joidenkin muiden samaan suuntaan vaikuttaneiden tekijöiden ohella minut ikään kuin sulautumaan luontoon. Vieno kesäillan tuuli tuntui menevän lävitseni ja tunsin suurta myötätuntoa kaikkea elävää kohtaan. Ohitin noin viidenkymmenen metrin päästä pienen kumpareen, jossa näin erään pariskunnan pensaston katveessa valmistelevan piknik-ateriaa. Olin jo langeta "rajanylitykseen"; ajattelin pelkästä mielihyvästä poiketa vaihtamaan muutaman sanan pariskunnan kanssa, mutta hetken epäröityäni lähdin taas jatkamaan suoraan kohti Djurgårdenin metsiköitä. Kun palatessani, hämärän jo ollessa laskeutumassa, ohitin saman kumpareen, koin järkytyksen, joka taas tylysti palautti minut luontoon kuulumattomaksi "monadiksi". Iltataivasta vasten näin liikkuvan siluetin..., ja kuulin huutoa, jolla nainen ilmoitti varmasti koko Gärdetille kuinka hienon päätöksen heidän piknikkinsä oli saamassa. Kantani kaikkeen seksuaalisuuteen on jo viitisentoista vuotta ollut ehdottoman kielteinen. Jokaisessa sukupuoliaktissa on kyse lankeemuksesta; niiden (satunnaiset) seuraukset tosin saattavat suuresti vaihdella, mutta mitään moraalisia aste-eroja ei niiden välillä ole: minun seksuaalisuuteni on täsmälleen yhtä synnillistä kuin lähimmäiseni seksuaalisuus, missä muodoissa ne sitten ilmenevätkin; juuri tätä on monenkin omasta seksuaalisuudestaan täysin siemauksin nauttivan siveyspoliisin vaikea tunnustaa. Jos myöntää heteroseksin, on myönnettävä myös homoseksi, eläimeensekaantuminen ja pedofilia; jos kieltää pedofilian, on kiellettävä myös eläimeensekaantuminen, homoseksi ja heteroseksi. Mutta heikko ihminen aina pyrkii tekemään kompromissia hyvän ja pahan välillä; jotta saisi juuri oman paheellisuutensa sisältymään yleisesti hyväksyttyyn maailmanjärjestykseen. Näin selittyvät kaikki nuo muodikkaat paradoksit, joiden mukaan todelliseen hyvyyteen muka kuuluu myös jonkin verran pahuutta. 15

16 Edellä edustamani, käsittääkseni weiningerilainen kanta voitaisiin yleisimmin ilmaista seuraavasti: jos ei hyväksy jotakin osaa hiilielämästä, on tuomittava se kokonaisuudessaan; jos hyväksyy osan siitä, on hyväksyttävä se kokonaisuudessaan. Ja koska varmastikaan kukaan ei hyväksy kaikkea, täytyisi kaikkien sen jälkeen kun on ensin yhteistuumin tuhottu koko kasvi- ja eläinkunta tehdä itsemurha. Weiningerin ohjelmaa vastaan on esitetty, että kaikki ihmiset eivät kuitenkaan luopuisi seksistä eivätkä tekisi itsemurhaa, vaan että juuri kaikkein "huonoin" aines jäisi tänne jatkamaan sukua. Weininger on rakentanut loogisen, mutta terveelle järjelle niin vieraan systeemin, että on opillaan ehkä tullut vahvistaneeksi juuri niitä aatevirtauksia, joita hän kaikkein katkerimmin vastusti. Näin hän on epäsuorasti ja tahtomattaan ehkä valmistanut tietä jopa natsismille, mistä häntä onkin syytetty. Jörg Lanz von Liebenfels, joka varmasti tunsi Weiningerin kirjoitukset, on rotuideologiallaan antanut hyvän esimerkin tällaisesta "heteronomisesta" vastineesta Weiningerin "autenttiselle" moraalille. Kun Weininger ehdottomasti kielsi kaiken lihallisen elämän, halusi von Liebenfels puhtaan veren kultillaan radikaalisti myöntää siitä osan. Itselläni ei ole rohkeutta itsemurhaan, ja minulla on myös tunne, ettei sekään olisi oikein. Naisesta en enää haaveksi, mutta minua ärsyttää, että muut edelleen harjoittavat seksiä, ja että he harjoittavat nimenomaan lisääntymisfunktiosta irrotettua, nautinnollista heteroseksiä kuten oletettavasti myös tuo pariskunta Gärdetin niityllä. Toisaalta myös minua, mukavuussyistä, kuten kaikkia ihmisiä, houkuttaa juuri heteronominen moraali, joka ei tuomitse jokaista elämänilmaisua yhtä jyrkästi ja joka suorastaan pyrkii myöntämään niistä osan. Homoseksi on hämmentävää, mutta en tuomitsisi sitä yhtä ankarasti kuin vain "huvin vuoksi ja urheilun kannalta" harjoitettua heteroseksiä, jossa naista, jossa äitiä häväistään. Siksi minua kiinnostaa Jörg Lanz von Liebenfelsin kaltainen hahmo, joka perusti Uuden Temppeliritarikuntansa valvomaan juuri "si- 16

17 veellistä siittämistä". Ymmärrän temppeliritariston eliittinä, joka vapaaehtoisesti elää selibaatissa ja osallistuu suvunjatkamiseen (munasolun hedelmöittämiseen) korkeintaan spermanluovuttajana, ja jonka on määrä pakottaa tämä siveellinen normi myös muille. Koska ihmissuku joka tapauksessa jatkuu, on tärkeätä, että se tapahtuu tiettyjen sääntöjen puitteissa, joissa nautinnollisen seksin mahdollisuus on poissuljettu. Tässä on tietenkin kyse lähinnä naisen nautinnosta; miestä, joka hakee seksistä nautintoa, passiivista homoseksuaalia, on aina halveksittu, muttei yleensä yhtä ehdottomasti tuomittu kuin seksistä nauttivaa naista. Ristiriitaisesti on suvaittu ja suorastaan ihailtu aktiivista naistenmiestä, jota juuri naisten nautinnonhalu auttaa tekemään valloituksensa. Temppeliritariston on siis määrä kieltämällä naiselta nautinto myös tehdä mahdottomiksi kaikki miesten väliset kunnianloukkaukset. Tässä on Otto Weiningerin ohjelma käännetty päälaelleen. Weininger katsoi, että miehen on ensin kiellettävä oma seksuaalisuutensa, ja kun tämä on tapahtunut, ei nainenkaan enää voi olla seksuaalinen. Siveiden miesten olisi siis vain purtava hammasta ja kestettävä kaikki naisten ja näiden miespuolisten apureitten heihin kohdistama, aina vain tungettelevammaksi käyvä seksuaalinen häirintä; ikään kuin kaikki vika todellakin olisi miehessä eli "katsojan silmässä". Tämän Weiningerin masokistisen ohjelman halusi von Liebenfels korvata aivan vastakkaisella, joka aloitetaan pistämällä naiset kuriin. Vasta sitten voi hänen mukaansa mies ehkä onnistua kukistamaan myös oman seksuaalisuutensa. Jätän toistaiseksi viimeisen sanan kaunopuheiselle von Liebenfelsille: Seksuaalisesti viileämpien ja aviokelpoisempien miesten jälkeläiset tulevat silloin vapaaehtoisesti tyytymään ankaraan yksiavioisuuteen, eikä heitä tarvitse siihen erityisillä siveyslaeilla pakottaa. Rotuäidit (Zuchtmütter) olisi tarkkaan eristettävä, jottei kiusausta aviorikokseen synny. Rotuäidiltä siis 17

18 vaaditaan paljon! Mutta tämä tuskien tie on naisen kuljettava takaisin, kun hän ensin vuosituhannen on toikkaroinut bakkanttisen himon teillä. Hänen on maksettava intohimoistaan. Mutta lopuksi arjalaisen (asisch) naisen asema kuitenkin muuttuu paljon paremmaksi kuin se on nyt. Hänen osakseen tulee kauneimpien, nuorimpien ja voimakkaimpien miesten rakkaus, hän voi iloita kauneimmista ja jalorotuisimmista lapsista, myöhemmät sukupolvet tulevat pystyttämään hänelle temppeleitä ja muistomerkkejä ja kuninkaat tulevat häntä ylistämään. Auringonkeltatukkaiset ja taivaansinisilmäiset, rusoposkiset, ikuisesti terveet ja ikuisesti nuoret jumalat ja jumalattaret tulevat kiittämään ja ylistämään kärsivää rotuäitiä heidän synnyttäjänään. Tämä on Mater dolorosan, tuskien murtaman jumalansynnyttäjän salaisuus! Tämä on Virgo immaculatan salaisuus! 18

19 Horst Wesselin karu historiallinen preesens 1 Wir tragen an unserem braunen Kleid die Sturmnummer fünf am Kragen Horst Wessel 1929 Horst Ludwig Wessel syntyy 9. lokakuuta 1907 pastori tohtori Ludwig Wesselin esikoisena Bielefeldissä. Sieltä perhe muuttaa seuraavana vuonna Ruhrin alueelle Mühlheimiin ja Horstin ollessa 6-vuotias edelleen Berliiniin. Kun maailmansota syttyy, lähtee isä ensimmäisenä vapaaehtoisena kenttäpappina rintamalle. Hän ystävystyy Hindenburgin kanssa, ja hänet palkitaan I luokan rautaristillä. Sodasta palattuaan hän ryhtyy Neue Illustrierte Zeitungin kirjalliseksi johtajaksi. Hän on suosittu saarnaaja, ja osa hänen saarnoistaan, joissa ylistetään isänmaata, sotaa ja sankarikuolemaa, julkaistaan myös kirjana. Kymmenvuotiaana, 1918, Horst saa nähdä läheltä vallankumouksen, ja hänelle muodostuu tavaksi nukkua ladattu revolveri tyynyn alla. Hän käy Berliinin parhaita kouluja ja menestyy hyvin mutta on paljon kiinnostuneempi aseista ja kaikesta sotilaallisesta, mikä onkin luonnollista 1920-luvun Berliinissä; eletään poliittisesti tavattoman aktiivista aikaa, jota rauhan oloissa varttuneen on vaikea kuvitella. Puolueiden ohella perustetaan erilaisia sotilaallisia järjestöjä. Eräs näistä on Bismarck-liitto. Se koostuu hyvin kirjavasta joukosta ryhmiä, joille on yhteistä vain kansallisuusaate. Horst liittyy aluksi ryhmään 47, "Prinz Oskar von Preussen", mutta siirtyy myöhemmin, täytettyään juuri 16 vuotta, ryhmään 21, "Kronprinzessin", joka heti näkee hänessä uuden johtajansa. Tämäkään ryhmä ei tyydytä Horstia, ja eräs välikohtaus, tai pikemminkin siitä annettu virallinen selvitys, saa 19

20 hänet eroamaan, 12. helmikuuta Horst on selvityksen mukaan pyrkinyt johonkin tilaisuuteen Hitler-univormussa ja uhannut kumipampulla, jos häntä ei päästetä sisään. Horstia oli harmittanut erityisesti vahvan johtajan puuttuminen. Bismarck-liitto oli menettänyt alkuperäisen vallankumouksellisen luonteensa ja muuttunut taantumukselliseksi voimaksi, ja ennen kaikkea se löi laimin Horstille tärkeätä työväen kysymystä; Hitler tunnetaan tuohon aikaan Berliinissä vain lehdistä, "isänmaattomana seikkailijana". Huhtikuun Horst kirjoittautuu Berliinin Friedrich-Wilhelm yliopistoon. Hän alkaa lukea lakia ja liittyy armeijakuntaan "Normannia". Hän kantaa patalakkia ja käsivarsinauhaa, puolustaa kunniaansa ja murtaa oikean kätensä neljästi. Mutta täältäkään hän ei löydä riittävää poliittista radikalismia eikä kaipaamaansa "johtajapersoonallisuutta". Vihdoin 7. joulukuuta 1926 Horst Wessel liittyy NSDAP:hen. Hänet kiinnitetään ensimmäiseksi SA:han, juuri kun Goebbelsista tulee Berliinin piirijohtaja. Horstille alkaa kertyä mustelmia, hän on usein pidätettynä ja alkaa kunnostautua myös puhujana. Pian hänen jälkeensä liittyy SA:han myös hänen nuorempi veljensä Werner. Tammikuussa 1928 Horst siirtyy jatkamaan oikeustieteen opintojaan Wieniin. Opintojensa ohessa hänen on, Goebbelsin määräyksestä, tutustuttava wieniläisen Hitlerjugendin metodeihin. Horst näkee aatteellisen eron wieniläisten ja berliiniläisten tovereidensa välillä: edellisillä korostuu kansallinen kulttuuri ja antisemitismi, Berliinissä taas ollaan johdonmukaisemmin kansallisia sosialisteja. Wienissä Horstia ei aina ymmärretä; se ei ole mikään varsinainen teollisuuskaupunki, ja Horstin korostama sosialismi saa jotkut pitämään häntä puolikommunistina. Horst taas pitää wieniläisiä flegmaattisina. Kommunistikorttelit ovat Horstin erikoisalaa. Tohtori Walter Reinhardt, Horstin ystävä Wienin ajoilta, on antanut seuraavan kuvauksen Wesselin soveltamasta erityisestä "tekniikasta", josta hän oli niin ylpeä: Reinhardt kiilautuu kerran Wesselin vanavedessä kokoussaliin, joka on täynnä kommunisteja. Puhuja on juuri lopettanut, ja 20

The Holy See. menossa? Miksi on olemassa pahaa? Mitä tulee tämän elämän jälkeen? Nämä kysymykset

The Holy See. menossa? Miksi on olemassa pahaa? Mitä tulee tämän elämän jälkeen? Nämä kysymykset The Holy See Ioannes Paulus PP. II Fides et ratio Usko ja järki 1998.09.14 Kunnioitettavat veljet piispanvirassa, lähetän teille tervehdykseni ja apostolisen siunauksen! Usko ja järki (fides et ratio)

Lisätiedot

Kokemuksiani ristin tieltä. Janne Kaisanlahti

Kokemuksiani ristin tieltä. Janne Kaisanlahti Kokemuksiani ristin tieltä Janne Kaisanlahti Janne Kaisanlahti Painettu Tornion Kirjapainossa 2010 2 Lukijalle A jelin Kemijoen vartta Kemistä Rovaniemelle, siis pohjoisen suuntaan eräänä syystalvena.

Lisätiedot

40. Mestari Eckhartin kristillisyys

40. Mestari Eckhartin kristillisyys 1 40. Mestari Eckhartin kristillisyys "Kun kaikki asiat vaipuivat hiljaisuuteen, laskeutui minuun korkeuksista, kuninkaalliselta valtaistuimelta salainen sana. Me olemme nyt juhlimassa sitä ikuista syntymää,

Lisätiedot

Tieto, totuus, tiede (2004)

Tieto, totuus, tiede (2004) 1 Tieto, totuus, tiede (2004) Keskustelijat: Eero Byckling Viljo Martikainen Heikki Mäntylä Jyrki Rossi Jyrki Tyrkkö 2.1.2004 Heikki Mäntylä Hyvät Luonnonfilosofit, Joululoman jälkeen on syytä palata taas

Lisätiedot

Elä sitä, mitä jo olet!

Elä sitä, mitä jo olet! ! Co-Creating meaningful futures. Mikko Paloranta mikko.paloranta@mirrorlearning.com 040 585 0022 Elä sitä, mitä jo olet!... 1 1.1. Lukijalle... 4 2. Luomme oman todellisuutemme... 5 2.1. Minä ja todellisuuteni...

Lisätiedot

Anarkismin aakkoset Mitä on kommunistinen anarkismi?

Anarkismin aakkoset Mitä on kommunistinen anarkismi? Anarkismin aakkoset Mitä on kommunistinen anarkismi? Alexander Berkman 1929 Sisältö Esipuhe............................................... 3 Johdanto.............................................. 4 1.

Lisätiedot

Juha Varto. Filosofian taito

Juha Varto. Filosofian taito filosofian taito Juha Varto Filosofian taito copyright Juha Varto 2005 (1992) 3 T ä m ä t e k s t i o n t a r k o i t e t t u l u e t t a v a k s i. T e k s t i ä e i v o i k ä y t t ä ä j o n k i n y

Lisätiedot

KARMA JA SAIRAUDET RUUSURISTIN KIRJALLISUUSSEURA R.Y.

KARMA JA SAIRAUDET RUUSURISTIN KIRJALLISUUSSEURA R.Y. PEKKA ERVAST KARMA JA SAIRAUDET RUUSURISTIN KIRJALLISUUSSEURA R.Y. II painos (Näköispainos v. 1946 ilmestyneestä laitoksesta) Digitalisoitu näköispainos 2006 Arvi A. Karisto Osakeyhtiön laakapaino Hämeenlinna

Lisätiedot

KODIN HYVINVOINTI. Saavuin Golgatalle. Saavuin Golgatalle luokse Jeesuksen. Nostin hiljaa pääni vaiti katsellen.

KODIN HYVINVOINTI. Saavuin Golgatalle. Saavuin Golgatalle luokse Jeesuksen. Nostin hiljaa pääni vaiti katsellen. KODIN HYVINVOINTI JULKAISIJA: SPA-UP Kansainvälinen lähetysseurakunta Suomen lähetysyhdistys ry OSOITE: Satamatie 10 37800 TOIJALA PUHELIN: (03) 542 5100 PANKKI: Sampo 800015-715655 PAINOPAIKKA: Hämeen

Lisätiedot

Anarkismin aakkoset. Mitä on kommunistinen anarkismi? Alexander Berkman

Anarkismin aakkoset. Mitä on kommunistinen anarkismi? Alexander Berkman Menneinä aikoina, kun ihmiset olivat jonkun tyrannin orjina tsaarin tai muun itsevaltiaan kirkko (jokaisen uskontokunnan ja lahkon) opetti orjuuden olevan olemassa Jumalan tahdosta, siksi että se oli hyvää

Lisätiedot

Mitä jokaisen kristityn tulisi tietää islamista

Mitä jokaisen kristityn tulisi tietää islamista Mitä jokaisen kristityn tulisi tietää islamista Ruqayyah Waris Maqsood ISBN 978-951-97604-1-4 SISÄLLYSLUETTELO Ensimmäinen osa Muslimit eivät ole vihollisia ristiretket ovat ohi! 12 Uskontunnustus 12 Usko

Lisätiedot

Eero Ojanen. Hyvä päätös? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ

Eero Ojanen. Hyvä päätös? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ polemia Eero Ojanen Hyvä päätös? KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Hyvä päätös? Eero Ojanen Hyvä päätös? Filosofisia näkökulmia päätöksentekoon kaks kunnallisalan kehittämissäätiö HYVÄ PÄÄTÖS? Kieliasun

Lisätiedot

Ensimmäinen luku BILLIN TARINA

Ensimmäinen luku BILLIN TARINA 1 Ensimmäinen luku BILLIN TARINA E rääseen Uuden Englannin kaupunkiin, jossa vallitsi suuri sotainnostus oli komennettu joukko vastaleivottuja upseereita, joihin minäkin kuuluin. Meitä imarteli se, että

Lisätiedot

Kyyhkynen 4 / 2002 1

Kyyhkynen 4 / 2002 1 Kyyhkynen 4 / 2002 1 pääkirjoitus Kun kaari lähestyy loppuaan Ensimmäiset kristityt elivät yhteiskunnassa, jonka arvot olivat kaukana kristillisestä arvomaailmasta. Rooman valtakunnassa polyteismi, julkihomous

Lisätiedot

Näkökulmia ruusuristiläisyyteen, hengentieteeseen ja tieteeseen

Näkökulmia ruusuristiläisyyteen, hengentieteeseen ja tieteeseen Artikkelikokoelma Näkökulmia ruusuristiläisyyteen, hengentieteeseen ja tieteeseen Antti Savinainen 2014 www.teosofia.net e-kirjat 1 artikkelikokoelma Sisällysluettelo Esipuhe...3 I Kuolema, jälleensyntyminen

Lisätiedot

RUUSU-RISTI Pekka Ervast Ihmiskunnan varhaisvaiheita Helsinki 1967 Oy Kirjapaino Kvartto Ab Digitalisoitu näköispainos 2006 Alkulause Pekka Ervast on pitänyt nämä esitelmät 22. IV. 1923, 29. IV. 1923,

Lisätiedot

niin & näin filosofinen aikakauslehti nro 67 talvi 4/2010

niin & näin filosofinen aikakauslehti nro 67 talvi 4/2010 niin & näin filosofinen aikakauslehti nro 67 talvi 4/2010 niin & näin filosofinen aikakauslehti nro 67 talvi 4/2010 3 Antti Salminen 7 Antti Salminen, Jean-Luc Nancy ja ei-minkään ruumis 11 Harry G. Frankfurt,

Lisätiedot

H. P. BLAVATSKYSTA SANANEN

H. P. BLAVATSKYSTA SANANEN PEKKA ERVAST H. P. BLAVATSKYSTA SANANEN * KUSTANNUSOSAKEYHTIÖ TIETÄJÄ H. P. BLAVATSKYSTA SANANEN RUUSU-RISTI-KIRJASTO N:o 9 H. P. BLAVATSKYSTA SANANEN * Helsingin esitelmiä keväällä 1923 pitänyt PEKKA

Lisätiedot

Neljä kaupunkimissiota valmisteluvaiheessa

Neljä kaupunkimissiota valmisteluvaiheessa ITÄPORTTI Kristillisen medialähetystyön erikoislehti Maaliskuu 2007 Nro 2 Neljä kaupunkimissiota valmisteluvaiheessa Krasnojarskissa lähes 10 000 ihmistä uskoon Pääkirjoitus Hedelmällinen missio Siperiassa

Lisätiedot

vanhojen puoluetoverien muistojuhlassa Miinchenin Löwenbräukellerissä marraskuun 8 päivänä 1943

vanhojen puoluetoverien muistojuhlassa Miinchenin Löwenbräukellerissä marraskuun 8 päivänä 1943 MITÄ HYVÄNSÄ TULEEKIN, ME SELVIÄMME SIITÄ Saksan Johtajan ja valtakunnankanslerin ADOLF HITLERIN PUHE vanhojen puoluetoverien muistojuhlassa Miinchenin Löwenbräukellerissä marraskuun 8 päivänä 1943 Hvvät

Lisätiedot

SISARENPOIKA. Paavalin synodi tiedottaa Paulussynoden meddelar 1/2004 SYSTERSONEN

SISARENPOIKA. Paavalin synodi tiedottaa Paulussynoden meddelar 1/2004 SYSTERSONEN SISARENPOIKA Paavalin synodi tiedottaa Paulussynoden meddelar 1/2004 SYSTERSONEN 1 Pääsevätkö naispappeuden hyväksyjät taivaaseen? Juha Muukkonen Pastori, päätoimittaja Tornio Sen, joka tahtoo pelastua,

Lisätiedot

Anarkismista. Anarkistinen kirjasto Anti-Copyright. 2014 tammikuu 5. Nicolas Walter Anarkismista

Anarkismista. Anarkistinen kirjasto Anti-Copyright. 2014 tammikuu 5. Nicolas Walter Anarkismista Anarkistinen kirjasto Anti-Copyright 2014 tammikuu 5 Nicolas Walter Anarkismista Nicolas Walter Anarkismista 1969 Suomennos (2012) perustuu Freedom Pressin painokseen vuodelta 2002 Alkuperäinen julkaisu

Lisätiedot

4/2010 7.12.2010 26. vuosikerta Irtonumero 4,00

4/2010 7.12.2010 26. vuosikerta Irtonumero 4,00 HEIJASTE 4/2010 1 4/2010 7.12.2010 26. vuosikerta Irtonumero 4,00 Tapio Talvitie Puheenjohtajan kynästä... 3 Pertti Leinonen Päätoimittajalta... 5 Eija Seppänen-Bolotinski Nojatuolimatka evoluutioon, osa

Lisätiedot

Uusi Elämä. Olen kokenut Jumalan todellisuuden. Karjalasta kajahtaa Kristillisiä videolähetyksiä

Uusi Elämä. Olen kokenut Jumalan todellisuuden. Karjalasta kajahtaa Kristillisiä videolähetyksiä Tohmajärvi Extra Rakkauden ja toivon sanomaa sivut 3-5, 7-10 ja 12 Uusi Elämä Riippumaton, yhteiskristillinen herätyslehti - Uusi Elämä, PL 755, 20101 Turku - www.uusielama.net Nro 2/2011 Noora Hirvonen:

Lisätiedot

Vapaa Ajattelija. Naiset, Islam ja Sharia 2/2008. Vapaa-ajattelijain liitto ry.

Vapaa Ajattelija. Naiset, Islam ja Sharia 2/2008. Vapaa-ajattelijain liitto ry. Vapaa Ajattelija 2/2008 Naiset, Islam ja Sharia Vapaa-ajattelijain liitto ry. Pääkirjoitus Tyhjästä on nyhjäistävä Käsi ylös ne, jotka ovat joskus kuulleet tavisuskovaisen suusta lausahduksen eihän tämä

Lisätiedot

I PEKKA ERVAST KIRKKO-EKLEESIA

I PEKKA ERVAST KIRKKO-EKLEESIA Uskontotieteellinen tutkimussarja I PEKKA ERVAST KIRKKO-EKLEESIA Helsingissä 1949 RUUSU-RISTI Hyvinkään Kirjapaino Osakeyhtiö Hyvinkää 1950. Digitalisoitu näköispainos 2006. ALKULAUSE Tämä Pekka Ervastin

Lisätiedot

Numero 51 31.12.2001

Numero 51 31.12.2001 4 2001 Toisen World Trade Centeriin törmänneen koneen lennonnumero oli Q33NY. Avaa MS Word, kirjoita lennonnumero, suurenna fonttikokoa, vaihda kirjaisintyypiksi Wingdings. Eteesi avautuu uskomaton viesti,

Lisätiedot

Vapaa Ajattelija 3/2007

Vapaa Ajattelija 3/2007 Vapaa Ajattelija 3/2007 Ateismin aalto Yhdysvalloissa Seurakuntalehtien ilmaisjakelu ET-opetuksen historiaa Uskonnollinen täysi-ikäisyys 15 vuotta Vapaa-ajattelijain liitto ry. Seitsemän jeesusta mielisairaalassa

Lisätiedot

On aika puhdas kirkko

On aika puhdas kirkko On aika puhdas kirkko Kun Jumala kutsui minut ministeriön Hän näytti, että visio tulevista asioista, että olisin paljastaa kolme suuret täplät Kristuksen ruumis. Hän sanoi tuolloin, "He ovat malleja."

Lisätiedot

EUROOPPALAISEN IHMISEN MAAILMANKATSOMUS JA IHMISKUVA

EUROOPPALAISEN IHMISEN MAAILMANKATSOMUS JA IHMISKUVA Sanomalehtiyliopisto syksy 2010 EUROOPPALAISEN IHMISEN MAAILMANKATSOMUS JA IHMISKUVA 1 JULKAISU No 33 Avoin yliopisto 2 EUROOPPALAISEN IHMISEN MAAILMANKATSOMUS JA IHMISKUVA 3 Sanomalehtiyliopisto syksy

Lisätiedot