VERI JA RAHA Rasismin ja kapitalismin esoteriikasta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VERI JA RAHA Rasismin ja kapitalismin esoteriikasta"

Transkriptio

1 Matti Simola VERI JA RAHA Rasismin ja kapitalismin esoteriikasta ja muita kirjoituksia Seitsemäs, korjailtu ja laajennettu painos

2 Sisältö Saatteeksi 3 Horst Wesselin karu historiallinen preesens 19 Velka Weiningerille 25 Suuri huumori 33 Der Grosse Humor 42 Arvotajunta 46 Tahdosta 53 Otto Weininger ( ) 56 Mielipide1 61 Mielipide2 62 Weininger in Finnland 64 Kansallissosialismin dionyysinen elementti 78 Hävinneiden historia 85 Rodusta ja rasismista 88 Osakesalkku vertauskuvana 90 Natoon! pitkin hampain 93 Ruotsila vastaan Ruotsila 97 Semitismin puolustus 98 Monadologie in pragmatischer Hinsicht 104 Historioitsijan suuruus ja kurjuus 109 Ahdistava kulttuuri 110 Tapaus Ruotsila 115 Rahalle rakennettava moraali 121 Ihmiskysymyksestä 128 Kaveria ei jätetä 132 Veri ja raha - rasismin ja kapitalismin esoteriikasta 134 Hitlerin salainen oppi 154 Jus primae noctis - ob nobilitatem, non ex libidine 156 Kolmas kirja Lanzista 162 Mihin Mannerheimia tarvittiin? 195 Historian ymmärtämisestä 199 Vidkun Quislingin rikos 203 Hajamietteitä Euroopan raunioilla 206 Tekijän ylösnousemus 214 MAAN PUOLEEN Femme fatale 222 Usko ja toivo 229 2

3 Saatteeksi Ristiriitaista, myös "paradoksina" kaupattua käsitystä hyvästä, kaikkivaltiaasta jumalasta, joka antaa luotujensa kärsiä, on suoraluontoisen miehen mahdoton hyväksyä. Antamalla yhdelle olennolle kahtalainen rooli, sekä luojana että pelastajana, eli samastamalla paholainen ja jumala, käynnistettiin jo kohta 2000 vuotta jatkunut karnevaali, jossa yksilön omatunto on kokonaan korvattu kirkon auktoriteetilla. Älyllisesti epärehellinen, "pragmaattinen" ihminen ajattelee, että jumalan hyvyys seuraa hänen kaikkivaltiudestaan; ei ole "järkevää", ei ole käytännöllistä arvostella sitä, jolla on kaikki valta. On tärkeätä itse pysyä hyvissä väleissä tällaisen olennon kanssa ja laulaa sille ylistystä, vaikka kaikki kokemus todistaisi sen pahuudesta. Tämä selittää myös vankileireillä harjoitetun Stalinin palvonnan; vika ei voinut olla Stalinissa, jolla oli valta, vaan vartijoissa, joilla ei ollut valtaa. Samasta pragmatismista oli kyse niin kutsutussa Kekkosen Paasikiven-linjassa: vikaa ei saanut nähdä Moskovassa, vaan kaikesta oli syytettävä neuvostovastaisia aineksia. Mainittakoon vielä kirkkoisä Augustinus, kaikkien ruskeakielisten suojeluspyhimys, jonka mukaan helvetti vain todistaa jumalan oikeamielisyydestä ja taivas taas hänen armollisuudestaan. Myös marxilaiselle on merkitystä vain sillä, mitä ("historiallisella välttämättömyydellä") todella tapahtuu, ei millään mielikuvituksellisilla, toteutumatta jääneillä mahdollisuuksilla. Tämä on kaikkien "tosiasiaihmisten", tämä on myös amerikkalaisten pragmatistien; tämä on kaikkien järkevien, epäuskonnollisten ihmisten kanta. Ja se on myös kaikkivaltiasta jumalaa mielistelevän kirkon kanta: kaikki mikä on toteutunut on oikein ja edustaa jotakin maailmankaikkeudessa vaikuttavaa korkeampaa järkeä. Epäuskonnollinen ihminen ei voi tunnustaa mitään tälle järjelle vastakkaista, "kantilaista" järkeä; hänelle väite, että "näin pitäisi tapahtua, vaikka näin ei ehkä koskaan tapahdu", on mielettömyyttä. Hän tunnustaa vain vahvemman oikeuden eikä halua kuulla mitään 3

4 "hävinneiden historiasta"; hänen ajattelussaan ei ole mitään "transsendenttia". Uskonnollinen ihminen tuntee hartautta monia, usein "olemattomia" asioita kohtaan; hän pohtii totuutta, oikeutta ja kauneutta ehdottomina arvoina. Absoluuttisen epäuskonnollinen ihminen jos sellaista olisi ei mieti jälkeenpäin, tapahtuiko oikein vai väärin jos hän edes muistaisi mitä on tapahtunut. Hänellä ei ole mitään oikeuden "ideaa", mihin hän reaalimaailmaa voisi verrata. Kirkon markkinoima, ainakin periaatteessa käytännöllinen usko on itse asiassa taikauskoa eli vanhentunutta tiedettä. Myös kirkon opin sisältönä ovat erilaiset "invarianssit", käsitykset erilaisista enemmän tai vähemmän pysyvistä syy ja seuraus -suhteista. Uskon ja taikauskon välistä eroa voi valaista käsitteillä uhri ja armo. Kirkko vaatii jäseneltään uhria, joka on määrä palkita "armolla". Tähän liittyvät myös Blaise Pascalin peliteoreettiset spekulaatiot: pienellä uhrauksella, luopumalla syntielämästä, saattaa saada rajattoman voiton; siis kannattaa elää synnittömästi. Aidosti uskonnollinen ihminen taas ensin kokee armon, kun jostakin käsittämättömästä syystä hänen "intelligiibeli" olemuksensa saa yliotteen hänen "empiirisestä" olemuksestaan. Tällöin armoa seuraa uhri eikä päinvastoin kuten taikauskossa. Armon kokenut ihminen ei enää halua osallistua karnevaaliin, mutta hänet usein pakotetaan osallistumaan siihen; hänet saatetaan vaikkapa ristiinnaulita. Joka tapauksessa armon kokemuksesta seuraa monenlaista kiusaa ihmisen empiiriselle minälle. Kirkollisen tradition oikeutus saattaisi olla sellaisissa syy-seuraussuhteissa, joita ei voi lyhyessä ajassa testata: on parempi pitäytyä isien tavoissa, kun ei voida olla varmoja siitä, mitä lopulta olisi seurauksena, jos toimittaisiin toisin. Mutta kirkko jatkuvasti muuttaa 4

5 käytäntöjään, eikä sen olemassaoloa siis voi perustella tällaisellakaan argumentilla. Olen pohdinnoissani, Otto Weiningerin erityisellä myötävaikutuksella, päätynyt kirkon hylkimälle, ilmeisen "gnostilaiselle" kannalle: on tehtävä jyrkkä ero hyvän ja pahan välillä; ei voi puolustaa molempia tekemättä intellektuaalista ("loogista ja eettistä") itsemurhaa. Kun koko materiaalinen maailma nähdään pahan luomuksena, ei mitään voi puolustella sillä, että se on luonnollista eli jotakin toteutunutta, vaan on sen luonnollisuus, sen materiaalisuus, pikemminkin juuri peruste tuomita se. Hyvää voi olla ainoastaan hyvä tahto, siis henki, joka ei koskaan välittömästi ilmene materiaalisessa todellisuudessa. Pahuudesta syntyneellä luonnolla on toisaalta ihmisen pelastushistorialle suuri merkitys, koska se auttaa häntä tulemaan tietoiseksi korkeammasta olemuksestaan, joka nimenomaan ei kuulu luontoon: vain kohtaamalla objektin voi subjekti tulla tietoiseksi itsestään jonakin siitä erillisenä. Siis kannatan tuota sittemmin hylättyä, riskittömämpää kahden jumalan mallia: on hyvä jumala, jolla ei ole valtaa ja joka ei "näyttäydy maailmassa"; ja on paha luoja-jumala, demiurgi, jonka valtaan lihaksi tullut ihminen on joutunut. Tässä dualismissa korostuu ihmisen oma rooli hänen pelastushistoriassaan; hyvä jumala ei voi auttaa ihmistä maan päällä, lukuun ottamatta ehkä tuota käsittämätöntä armon aktia, jossa ihminen vasta tulee tietoiseksi myös henkisestä olemuksestaan. Armon kokenut ihminen aktiivisesti etsii tätä jumalaa koko elämänsä; vaikka tietää, että löytää hänet vasta kuolemassa. Ihmisessä ovat hänen empiirinen ja intelligiibeli minänsä jatkuvassa taistelussa keskenään. Niiden välinen ristiriita on sovittamaton: toisen 5

6 voitto merkitsee aina toisen täydellistä kuolettamista. Intelligiibelille minälle merkitsevät vain totuus ja valhe, oikeus ja vääryys. Empiiriselle minälle ne ovat yhdentekeviä; sille merkitsee vain mitkä sanat tai teot palkitsevat empiiristä minää; sille merkitsevät vain niiden seuraukset. Empiiriselle minälle on tärkeätä "sanoa oikea asia oikeaan aikaan". Voimakkaasti empiiriseen minäänsä samastuva henkilö saattaa myös perustella jonkin kannan hylättävyyttä sillä, että "eihän kukaan nykyään ajattele noin". Jos tällainen henkilö ylipäänsä puhuu totuudesta, saa se hänellä aivan toisen, "sosiaalisen" tai "funktionaalisen", merkityksen: totta on mikä sosiaalisesti palkitaan; totta on mikä toimii. Tälle funktionaaliselle totuuskäsitykselle siis perustuu myös marxismi; ja sille perustuu amerikkalainen pragmatismi. Siksi ei ole vaikea ymmärtää kuinka helposti entisestä marxilaisesta tulee pragmatisti ja kuinka helposti entisestä politrukista mainosmies. Näiden oppien on määrä vapauttaa ihmiskunta juuri kaikesta henkisyydestä eli moraalista; ne ovat auttaneet ihmisiä joukoittain siirtymään "hyvän ja pahan tuolle puolen". Tätä kokemusta ovat monet, usein juuri Nietzschen inspiroimat marxilaiset kuvanneet kollektiivisen uskoontulon kaltaiseksi vapautumiseksi huonosta omastatunnosta ja kaikesta menneisyyden painolastista; valtavien energioiden vapauttamiseksi yhteiskunnalliseen taisteluun, jossa hyvät tarkoitukset (seuraukset) pyhittävät kaikki keinot tällaista nietzscheläistä vapautumisen kokemusta on omalta kohdaltaan kuvannut myös Adolf Hitler. Ihminen, joka tietoisesti valehtelee, ihminen joka ei siis ole "patologinen valehtelija", joka ei edes tiedä valehtelevansa eikä myöskään puhuvansa totta, tällainen ihminen ei vielä ole täysin "vapautunut", koska hän on vasta antanut pikkusormensa pirulle ja voi vielä kuulla myös omantuntonsa äänen. Hän ei ole vielä suistunut täysin viettiensä varassa suunnistavaksi, funktionaaliseksi osaksi tapahtumien virtaa, koska kykenee edelleen näkemään itsensä periaatteessa siitä riippumattomana, moraalisia valintoja tekevänä subjektina. 6

7 Käsitystä ihmisestä jotakin yhtä asiaa tavoittelevana eläimenä eläinten joukossa on erityisesti vahvistanut niin sanottu valistuksen projekti. Se on tehnyt oivallisesta välineestä, tieteestä, itsetarkoituksen ja maailmankatsomuksen ulottamalla sen koskemaan myös ihmistä ja yhteiskuntaa; palauttamalla kaikki inhimilliset elämänilmaisut tuohon muka jokaista ihmistä suvereenisti hallitsevaan Johonkin, jonka on määrä tehdä hänen käytöksestään ennustettavaa. Edes eksaktit luonnontieteet enempää kuin tekniikka eivät tutki luontoa vaan tuottavat vain erilaisia yhteensopivia standardeja; näin ne yhdenmukaistamalla maailmaa tekevät ihmisten käytännön elämästä monella tapaa helpompaa. Insinööri-luonnontieteilijä tekee palveluksia ihmisille, jotka eivät ehkä itse ymmärrä tekniikasta mitään. Tähän juuri perustuu kaikki erikoistuminen ja vaihdettavissa oleva yhteiskunnallinen työ. Minkälaisia ostettavia palveluksia sitten voisi tehdä yhteiskuntatieteilijä tai vaikkapa taiteilija; ja mitä yleensäkään voi ihminen tehdä toisen puolesta? Jos insinööri tekee palveluksia yhdenmukaistamalla ympäristöä, tarvitaanko taiteilijaa ja yhteiskuntatieteilijää yhdenmukaistamaan ihmisten ajattelua? Yhteiskuntatieteessä tuo standardisointi ilmenee erilaisina diskursseina, erilaisina kielipeleinä, joiden säännöt kaikkien osallistujien on tunnettava, jotta kyseinen peli voi jatkua. Diskurssiin osallistujan on siis osattava sanoa täsmälleen oikeat sanat täsmälleen oikealla hetkellä; tämä on edellytys hänen omalle ja koko tiedeyhteisön menestykselle yhteiskuntatiedettä voisi tässä verrata vaikkapa paritanssiin. Mutta paritanssia voi mennä myös maata kiertävällä avaruusasemalla; osallistujien yhteensopivuus koskee vain heitä itseään, ei muuta yhteiskuntaa. Onko siis yhteiskuntatieteissä kyse ihmisten, joita ei tarvita yhteiskunnallisessa työssä, keräämisestä erilaisiin laitoksiin, 7

8 joissa he voivat muita häiritsemättä ja muiden heitä häiritsemättä yhteiskuntaa kiertävällä radalla mennä diskurssia? Ammattimainen taiteilija taas tarvitsee yleisöä, joka enimmäkseen koostuu ei-taiteilijoista. Mikä merkitys on taiteella näille jälkimmäisille? Tuotetaanko tässä yleisölle taidenautintoa, ja onko se sille siunaukseksi; vai viedäänkö sen aikaa näin joltakin paljon tärkeämmältä? Tarvitaanko siis myöskään taiteilijoita? Eikö taide ole juuri paras esimerkki siitä, mitä ei voi tehdä toisen puolesta? Eikö jokaisen tulisi tehdä taiteensa itse? Tässä taide on tietenkin ymmärrettävä niin laajasti, että se kattaa kaiken itseilmaisun. Mielestäni valistuksen projektin pitäisi rajoittua tekniikkaan; yhteiskuntatiede, samoin kuin taide, on palkkatyönä mielettömyyttä; ne tulisi korvata kansalaispalkalla ja vapaalla sivistystyöllä. Valistus koskee välttämättömyyttä ja mukavuutta, joista ihminen maksaa tietoisuuden ahtaudella. Valistus kutistaa maailmaa ja typistää ihmistä; se lyhentää etäisyyksiä ja tekee tutkimusmatkailijasta massaturistin. Valistuksen osuudelle inhimillisessä kulttuurissa tulisi siis asettaa rajat ja säästää ihmistä sivistykselle. Valistuksen skientismille on ominaista, että se pyrkii osoittamaan näennäisesti eri asiat periaatteessa samoiksi; se on "reduktionistista", kun taas sivistyksen projekti merkitsee juuri erojen etsimistä näennäisesti samanlaisista asioista. Valistus, "Gleichschaltung", on siis välttämätöntä yhteiskunnan toimivuuden kannalta, mutta liian pitkälle vietynä kulttuurisena totalitarismina, yksipuolisena ihmisen lajiolemuksen korostamisena, se lyö häntä laimin yksilöllisenä, epäyhteiskunnallisena, henkisenä olentona. Esimerkkinä valistuksen yliannostelun uhreista mainittakoon kaikkialta maailmasta tavattavat kaikenrotuiset tytöt, jotka nyt kuin yhdestä käskystä ovat alkaneet pukeutua farmareihin ja t-paitoihin, jotka jättävät navan sekä puolet pakaroista paljaiksi. Tällä yliannostelulla 8

9 on tullut todistetuksi, että myös rotuerot ovat näennäisiä. Tämä on tietenkin todistettu jo lukemattomia kertoja aikaisemmin; varsinaisena valistuksen riemuvoittona voi pitää muutamassa vuodessa koko maailman valloittanutta, erityisesti nuorille suunnattua yhdenmukaista musiikkikulttuuria. Sivistys, toisin kuin luonnontieteellinen tai teknillinen tietämys, ei kumuloidu; vain sillä on varsinaisesti historia, koska uuteen tekniikkaan on tavallaan koottu kaikki vanhempi teknillinen tietämys. Esimerkiksi filosofialla ei ole tällaista tieteen ja tekniikan "varmaa käyntiä", ja voimme ainoastaan koota kirjastoihin aikaisemmin eläneiltä filosofeilta säilyneet kirjalliset tuotokset sellaisinaan tai antaa niiden tuhoutua. Tällä jälkimmäisellä kannalla näyttäisivät olevan monet yhteiskuntatieteilijät, joiden mielestä kirjallisuudella, joka ei sovi heidän nykyiseen diskurssiinsa, ei ole mitään arvoa; he elävät, "poliittisina eläiminä", voimakkaasti ajan virrassa ja suorastaan ylpeilevät sivistymättömyydellään. Yhdenmukaisuus koskee aina vain yhtä aikaa kerrallaan. Vaikka meidän valtion kansalaisina on hyväksyttävä ainakin jokin vähimmäismäärä yhdenmukaistamista ja oltava kaikkien myös "aikamme lapsia", voimme vapaalla ollessamme kirjojen lukijoina vaivattomasti siirtyä ajasta ja paikasta toiseen. Valistuksen koura ei yllä kaikkialle; ainakin vielä toistaiseksi kirjastot ovat tarjonneet meille mahdollisuuden myös sivistykseen. Suomalaisten sivistyspyrintöjä tosin jatkuvasti jarruttaa aivan erityisen korkea kielimuuri; lisäksi myös humanistit, potentiaaliset kääntäjät, ovat nykyään melkein kaikki valistuksen leivissä; aitoa sivistysharrastusta, joka palvelisi kielitaidotonta mutta muuten opinhaluista suomalaista lukijaa, ei juuri ole. Esimerkiksi kaikki rasismin klassikot edelleen odottavat suomentajiaan; niille ei ole tässä ajassa "käyttöä"; ne eivät ole tämän päivän valistusta, siis niitä on pidettävä sivistykse- 9

10 nä, ja siksi niitä laiminlyödään. Vanhaa kirjallisuutta kyllä julkaistaan, mutta vain "soveltuvin osin"; ja klassikkoja valikoiden toimittamalla ei totisesti auteta ketään, joka haluaisi sivistää itseään; näin vain haetaan vahvistusta erilaisille tässä ajassa "toimiville" mielipiteille alistamalla myös klassikot valistuksen palvelukseen. Olen koonnut tähän kirjaan vuosina laatimiani epäajanmukaisia ja siis mahdollisesti sivistäviä esseitä. Niissä tosin on myös ajankohtaisia kannanottoja, joita enimmäkseen en ole saanut julki mielipidelehdissä, koska ne ilmeisesti rikkovat kaikkien nykyisten kielipelien sääntöjä. Esseet seuraavat toisiaan järjestyksessä, jossa olen ne myös kirjoittanut, yhtä poikkeusta lukuun ottamatta. Joskus 80-luvun lopussa tai 90-luvun alussa luin jostakin lähinnä porvarillisesta sanomalehdestä Horst Wesseliä käsittelevän artikkelin, jossa hänet, kaikkein karkeimman 30-luvun kommunistipropagandan hengessä, täysin yksiselitteisesti esiteltiin rappiolle joutuneeksi ja lopulta parittajaksi päätyneeksi oikeustieteen ylioppilaaksi. Asia jäi vaivaamaan minua, ja todettuani, että noin yhdeksän kymmenestä yhteiskuntatieteen tohtorista ei ole koskaan kuullut mitään tästä aikanaan kaikkien tuntemasta natsi-saksan symbolista, tunsin pakottavaa tarvetta antaa suomalaisille nykylukijoille jonkinlaisen hätäkasteen kirjoittamalla oman tiivistelmäni, "tosiasiaselostuksen" (Tatsachenbericht), joka aivan sanamuotoja myöten noudattelee Imre Lazarin aiheesta kirjoittamaa kirjaa. Näin syntyi kirjoitukseni Horst Wesselin karu historiallinen preesens. Wesselin tapaus on mielenkiintoinen, koska se tuo valoa kommunistien ja natsien väliseen kompleksiseen suhteeseen. Päästäkseen valtaan Hitler kipeästi tarvitsi SA:ta, noita "rakkaita raakalaisiaan" eli entisiä kommunisteja, joille sitten "pitkien puukkojen yönä" osoitet- 10

11 tiin heidän oikea paikkansa liikkeessä; ja juuri Wessel on tuon saksalaiskansallisen kommunismin varmasti kuuluisin edustaja. Nykyiselle, natsiliikkeelle kategorisen tuomion julistavalle ajallemme kiusallinen kysymys on: mitä olisi tapahtunut Saksalle ja mitä olisi tapahtunut koko Euroopalle, ellei venäläiskansallisen kommunismin vastineeksi olisi Saksassa noussut tätä saksalaiskansallista, niin ikään kommunistista SA-liikettä? Tuossa kirjoituksessani siis pitäydyn vain tosiasioihin, ja lukijan päätettäväksi jää oliko Wessel parittaja vai pyhimys. Itse olen kyllä vahvasti taipuvainen jälkimmäiselle kannalle. Wesselin tarinassa on liikuttavaa tuo varmaan marttyyrikuolemaan johtanut porvarispojan kädenojennus yhteiskunnan vähäosaisille, proletaareille ja prostituoiduille; liikuttava on SA:n esittämä Horst Wessel -Lied; kuin koko nöyryytetty Saksan kansa siinä laulaisi: kyllä tästä vielä, yhdessä, noustaan. Toisin kuin myöhempien aikojen suomalaiset, elitistiset taistolaisopiskelijat, ei Horst Wessel nyrpistänyt nokkaansa myöskään työmiehelle. Luopumalla etuoikeutetusta asemastaan, muuttamalla vanhempiensa hienostokodista kurjalistokortteleihin ja ryhtymällä itsekin työmieheksi, hän osoitti kaikki luokkarajat ylittävää ja täysin laskelmoimatonta, totisinta toveruutta. Tämä oli tietenkin naiivia, erikoisen yhteiskunnallisen tilanteen terästämää nuoruuden idealismia, josta yleensä toivutaan viimeistään 25-vuotiaana. Juuri natsismiin, jos se ymmärretään jonkinlaisena kristillisenä kommunismina, sopii mutatis mutandis sanonta, jolla entiset marxilaiset salonkikommunistit aivan härskisti ovat pyrkineet pyhittämään kaikki nuoruudenporsastelunsa: "Joka ei alle 25-vuotiaana ole natsi, sillä ei ole sydäntä; joka vielä yli 25-vuotiaana on natsi, sillä ei ole aivoja." Ajatus kokonaisesta kansasta yhtenä perheenä on kaunis; kriisiaikoina kuten sodassa voidaan kokea tuollaista luokka- tai säätyrajat ylittävää yhteisyyttä, mutta olojen vakiinnuttua on varmasti parempi, että jokainen taas palaa karsinaansa. 11

12 Kirjoituksen Velka Weiningerille erästä lyhempää konseptia tarjosin sekä Kanava- että Synteesi-lehteen - vetoomukseksi suomalaisille filosofeille. Kumpikaan ei sitä julkaissut. Nyt julkaistavassa pidennetyssä versiossa on muutaman virkkeen verran päällekkäisyyttä Synteesissä 4/01 ilmestyneen lyhyen prologin sekä Ajatus-vuosikirjassa 2003 ilmestyneen kirjoitukseni Otto Weininger ( ) kanssa. Myös kirjoitusta Suuri huumori tarjosin turhaan Kanavaan sekä Synteesiin. Sitä seuraa tässä välittömästi saksankielinen lyhennelmä Der Grosse Humor, jonka tosin kirjoitin vasta pari vuotta myöhemmin. Arvotajunta on konsepti, jota myös hyödynsin laatiessani Innsbruckissa 2003 järjestetyssä Otto Weininger -symposiumissa pitämääni esitelmää Weininger in Finnland. Kirjoitus Tahdosta on Weininger-vaikutteinen sormiharjoitus. Mielipide 1 ja Mielipide 2 ovat Helsingin Sanomien hylkäämiä yleisönosastokirjoituksia. Kansallissosialismin dionyysinen elementti ilmestyi Kanavassa 1/04. Hävinneiden historia ilmestyi Kanavassa 3/05. Kirjoitusta Rodusta ja rasismista tarjosin turhaan Yliopisto-lehteen. Kirjoituksessa Osakesalkku vertauskuvana puran hengellistä kokemustani piispoille. Piispat eivät tähän kirjeeseeni reagoineet. Natoon! pitkin hampain oli pitkään Kanavan jonossa; tarjosin sitä turhaan Ulkopolitiikka-lehteen, ja myös Kanava sen lopulta hylkäsi. Kanavassa 6/05 ilmestynyt Ruotsila vastaan Ruotsila on vastine Markku Ruotsilan Kanavassa 4-5/05 julkaistuun kirjoitukseen Natsi- Saksa ei ollut antikommunismin edelläkävijä, jossa hän arvosteli kirjoitustani Hävinneiden historia. Kirjoituksellani Semitismin puolustus, jota turhaan tarjosin Kanavaan, Teologiseen Aikakauskirjaan ja Vartija-lehteen, halusin vielä selventää, että Ruotsilan mukaan "holokaustia vähättelevän" kirjoi- 12

13 tukseni Hävinneiden historia pontimena ei suinkaan ollut antisemitismi. Kirjoitus Monadologie in pragmatischer Hinsicht on osittain päällekkäinen kirjoitusten Semitismin puolustus ja Veri ja raha kanssa. Historioitsijan suuruus ja kurjuus (Kanava 2/06) on vastine Ruotsilan uuteen hyökkäykseen Vielä antikommunismista (Kanava 1/06). Ahdistava kulttuuri ilmestyi Vapaa Ajattelija -lehdessä 5/06. Kirjoitusta Tapaus Ruotsila tarjosin turhaan Historialliseen Aikakauskirjaan. Lähetin myös sähköpostia useille historioitsijoille, joista kukaan ei halunnut kommentoida tuota minun ja Ruotsilan välille syntynyttä kiistaa antikommunismin alkuvaiheista. Marx-kritiikkiä sisältäviä kirjoituksia Rahalle rakennettava moraali ja Ihmiskysymyksestä sekä Tallinnan patsasjupakkaan liittyvää kirjoitusta Kaveria ei jätetä tarjosin turhaan Kanavaan, jälkimmäistä myös Helsingin Sanomiin. Kirjoituksia Veri ja raha, Hitlerin salainen oppi, Jus primae noctis ja Kolmas kirja Lanzista en enää tarjonnut millekään lehdelle. Ensimmäisen niistä tosin lähetin Teologisen Aikakauskirjan ja Vartijan päätoimittajille, mutta he eivät sitä myöskään yksityishenkilöinä kommentoineet. Seurakuntani kirkkoherra ei suostunut edes ottamaan luettavakseen näitä tekstejä, joiden pohjalta olisin halunnut hänen kanssaan keskustella. Hän ei myöhemmin myöskään vastannut sähköpostiini, jossa tiedustelin, kenen puoleen seurakunnassa voisin opillisissa kysymyksissä kääntyä. Myös henkilöt, jotka vielä aikaisemmin olivat viesteihini vastanneet, vaikenivat, ja niin päädyin tälle omakustantamisen lavealle tielle. Monet tässä julkaisemistani kirjoituksista ovat voimakkaasti Weininger-vaikutteisia sitä ovat jo nämä saatesanat. Weiningeria pidän vähintäänkin viime vuosisadan merkittävimpänä sanankäyttäjänä ja myös jaan hänen eettisen rigorisminsa: epäeettistä on myös puhdas 13

14 suvunjatkaminen, koska sillä pyritään ikuistamaan kaikki muukin synti. Maapallo olisi paljon kauniimpi planeetta ilman ihmistä, eläimiä ja myös kasveja. Vaikka elämä maapallolta joskus sammuu, jää tänne fossiilisiin kerrostumiin muistutus vanhoista synneistä; ja voimme vain toivoa, ettei öljyä jossakin maanjäristyksessä purkaudu vesistöihin. Jaan tämän huolen luonnonsuojelijoiden kanssa; mutta en ymmärrä miksi suden tulisi ikuisesti raadella ja syödä lammasta. Myöskään ryöstämistä ja raiskaamista, valehtelemista ja pettämistä vastaan ei ekologiselta kannalta ole mitään huomauttamista; ne eivät ole rikkomuksia biosfääriä kohtaan. Siksi pidän tuota eko-uskoa hylättävänä. Seikkailussani Jörg Lanz von Liebenfelsin kanssa on lähinnä kyse ajatuskokeesta, josko sittenkin myös seksuaalisuus saataisiin palvelemaan ideaa. Vaikka tunnen itseni nuoremmaksi kuin koskaan, siintää Venusvuori minulle enää kaukana horisontissa, joskaan aivan kokonaan en ole onnistunut Vanhaa Aatamia itsessäni kukistamaan. Mutta jos valtio todellakin ankarilla rotulaeilla huolehtisi siitä, että kaikki siittäminen (keinosiemennys) on varmasti siveellistä; jos nuorten ja vanhempienkin kisailut, joissa niin moni on käräyttänyt siipensä, korvattaisiin tarkoin valittujen valioyksilöiden postiluukuista kolahtelevilla kutsuilla spermanluovutukseen, en silti itse haluaisi olla noiden etuoikeutettujen joukossa. Olen siis jo oman naiskysymykseni ratkaissut tai pikemminkin antanut sen raueta; en koskaan saanut neitsyttäni, en oma-aloitteisesti enkä valtion tuella, eikä minulta nyt kukaan voi sellaista viedä. Mutta vaikka sukupuolinen siveettömyys ei voi enää suoraan kohdistua minuun, loukkaa minua syvästi, kun joudun sitä vaikka etäältäkin näkemään. 14

15 Kerran Tukholmassa, iltakävelyllä Gärdetin niityillä, saivat ihanteellinen lämpötila ja ilmankosteus joidenkin muiden samaan suuntaan vaikuttaneiden tekijöiden ohella minut ikään kuin sulautumaan luontoon. Vieno kesäillan tuuli tuntui menevän lävitseni ja tunsin suurta myötätuntoa kaikkea elävää kohtaan. Ohitin noin viidenkymmenen metrin päästä pienen kumpareen, jossa näin erään pariskunnan pensaston katveessa valmistelevan piknik-ateriaa. Olin jo langeta "rajanylitykseen"; ajattelin pelkästä mielihyvästä poiketa vaihtamaan muutaman sanan pariskunnan kanssa, mutta hetken epäröityäni lähdin taas jatkamaan suoraan kohti Djurgårdenin metsiköitä. Kun palatessani, hämärän jo ollessa laskeutumassa, ohitin saman kumpareen, koin järkytyksen, joka taas tylysti palautti minut luontoon kuulumattomaksi "monadiksi". Iltataivasta vasten näin liikkuvan siluetin..., ja kuulin huutoa, jolla nainen ilmoitti varmasti koko Gärdetille kuinka hienon päätöksen heidän piknikkinsä oli saamassa. Kantani kaikkeen seksuaalisuuteen on jo viitisentoista vuotta ollut ehdottoman kielteinen. Jokaisessa sukupuoliaktissa on kyse lankeemuksesta; niiden (satunnaiset) seuraukset tosin saattavat suuresti vaihdella, mutta mitään moraalisia aste-eroja ei niiden välillä ole: minun seksuaalisuuteni on täsmälleen yhtä synnillistä kuin lähimmäiseni seksuaalisuus, missä muodoissa ne sitten ilmenevätkin; juuri tätä on monenkin omasta seksuaalisuudestaan täysin siemauksin nauttivan siveyspoliisin vaikea tunnustaa. Jos myöntää heteroseksin, on myönnettävä myös homoseksi, eläimeensekaantuminen ja pedofilia; jos kieltää pedofilian, on kiellettävä myös eläimeensekaantuminen, homoseksi ja heteroseksi. Mutta heikko ihminen aina pyrkii tekemään kompromissia hyvän ja pahan välillä; jotta saisi juuri oman paheellisuutensa sisältymään yleisesti hyväksyttyyn maailmanjärjestykseen. Näin selittyvät kaikki nuo muodikkaat paradoksit, joiden mukaan todelliseen hyvyyteen muka kuuluu myös jonkin verran pahuutta. 15

16 Edellä edustamani, käsittääkseni weiningerilainen kanta voitaisiin yleisimmin ilmaista seuraavasti: jos ei hyväksy jotakin osaa hiilielämästä, on tuomittava se kokonaisuudessaan; jos hyväksyy osan siitä, on hyväksyttävä se kokonaisuudessaan. Ja koska varmastikaan kukaan ei hyväksy kaikkea, täytyisi kaikkien sen jälkeen kun on ensin yhteistuumin tuhottu koko kasvi- ja eläinkunta tehdä itsemurha. Weiningerin ohjelmaa vastaan on esitetty, että kaikki ihmiset eivät kuitenkaan luopuisi seksistä eivätkä tekisi itsemurhaa, vaan että juuri kaikkein "huonoin" aines jäisi tänne jatkamaan sukua. Weininger on rakentanut loogisen, mutta terveelle järjelle niin vieraan systeemin, että on opillaan ehkä tullut vahvistaneeksi juuri niitä aatevirtauksia, joita hän kaikkein katkerimmin vastusti. Näin hän on epäsuorasti ja tahtomattaan ehkä valmistanut tietä jopa natsismille, mistä häntä onkin syytetty. Jörg Lanz von Liebenfels, joka varmasti tunsi Weiningerin kirjoitukset, on rotuideologiallaan antanut hyvän esimerkin tällaisesta "heteronomisesta" vastineesta Weiningerin "autenttiselle" moraalille. Kun Weininger ehdottomasti kielsi kaiken lihallisen elämän, halusi von Liebenfels puhtaan veren kultillaan radikaalisti myöntää siitä osan. Itselläni ei ole rohkeutta itsemurhaan, ja minulla on myös tunne, ettei sekään olisi oikein. Naisesta en enää haaveksi, mutta minua ärsyttää, että muut edelleen harjoittavat seksiä, ja että he harjoittavat nimenomaan lisääntymisfunktiosta irrotettua, nautinnollista heteroseksiä kuten oletettavasti myös tuo pariskunta Gärdetin niityllä. Toisaalta myös minua, mukavuussyistä, kuten kaikkia ihmisiä, houkuttaa juuri heteronominen moraali, joka ei tuomitse jokaista elämänilmaisua yhtä jyrkästi ja joka suorastaan pyrkii myöntämään niistä osan. Homoseksi on hämmentävää, mutta en tuomitsisi sitä yhtä ankarasti kuin vain "huvin vuoksi ja urheilun kannalta" harjoitettua heteroseksiä, jossa naista, jossa äitiä häväistään. Siksi minua kiinnostaa Jörg Lanz von Liebenfelsin kaltainen hahmo, joka perusti Uuden Temppeliritarikuntansa valvomaan juuri "si- 16

17 veellistä siittämistä". Ymmärrän temppeliritariston eliittinä, joka vapaaehtoisesti elää selibaatissa ja osallistuu suvunjatkamiseen (munasolun hedelmöittämiseen) korkeintaan spermanluovuttajana, ja jonka on määrä pakottaa tämä siveellinen normi myös muille. Koska ihmissuku joka tapauksessa jatkuu, on tärkeätä, että se tapahtuu tiettyjen sääntöjen puitteissa, joissa nautinnollisen seksin mahdollisuus on poissuljettu. Tässä on tietenkin kyse lähinnä naisen nautinnosta; miestä, joka hakee seksistä nautintoa, passiivista homoseksuaalia, on aina halveksittu, muttei yleensä yhtä ehdottomasti tuomittu kuin seksistä nauttivaa naista. Ristiriitaisesti on suvaittu ja suorastaan ihailtu aktiivista naistenmiestä, jota juuri naisten nautinnonhalu auttaa tekemään valloituksensa. Temppeliritariston on siis määrä kieltämällä naiselta nautinto myös tehdä mahdottomiksi kaikki miesten väliset kunnianloukkaukset. Tässä on Otto Weiningerin ohjelma käännetty päälaelleen. Weininger katsoi, että miehen on ensin kiellettävä oma seksuaalisuutensa, ja kun tämä on tapahtunut, ei nainenkaan enää voi olla seksuaalinen. Siveiden miesten olisi siis vain purtava hammasta ja kestettävä kaikki naisten ja näiden miespuolisten apureitten heihin kohdistama, aina vain tungettelevammaksi käyvä seksuaalinen häirintä; ikään kuin kaikki vika todellakin olisi miehessä eli "katsojan silmässä". Tämän Weiningerin masokistisen ohjelman halusi von Liebenfels korvata aivan vastakkaisella, joka aloitetaan pistämällä naiset kuriin. Vasta sitten voi hänen mukaansa mies ehkä onnistua kukistamaan myös oman seksuaalisuutensa. Jätän toistaiseksi viimeisen sanan kaunopuheiselle von Liebenfelsille: Seksuaalisesti viileämpien ja aviokelpoisempien miesten jälkeläiset tulevat silloin vapaaehtoisesti tyytymään ankaraan yksiavioisuuteen, eikä heitä tarvitse siihen erityisillä siveyslaeilla pakottaa. Rotuäidit (Zuchtmütter) olisi tarkkaan eristettävä, jottei kiusausta aviorikokseen synny. Rotuäidiltä siis 17

18 vaaditaan paljon! Mutta tämä tuskien tie on naisen kuljettava takaisin, kun hän ensin vuosituhannen on toikkaroinut bakkanttisen himon teillä. Hänen on maksettava intohimoistaan. Mutta lopuksi arjalaisen (asisch) naisen asema kuitenkin muuttuu paljon paremmaksi kuin se on nyt. Hänen osakseen tulee kauneimpien, nuorimpien ja voimakkaimpien miesten rakkaus, hän voi iloita kauneimmista ja jalorotuisimmista lapsista, myöhemmät sukupolvet tulevat pystyttämään hänelle temppeleitä ja muistomerkkejä ja kuninkaat tulevat häntä ylistämään. Auringonkeltatukkaiset ja taivaansinisilmäiset, rusoposkiset, ikuisesti terveet ja ikuisesti nuoret jumalat ja jumalattaret tulevat kiittämään ja ylistämään kärsivää rotuäitiä heidän synnyttäjänään. Tämä on Mater dolorosan, tuskien murtaman jumalansynnyttäjän salaisuus! Tämä on Virgo immaculatan salaisuus! 18

19 Horst Wesselin karu historiallinen preesens 1 Wir tragen an unserem braunen Kleid die Sturmnummer fünf am Kragen Horst Wessel 1929 Horst Ludwig Wessel syntyy 9. lokakuuta 1907 pastori tohtori Ludwig Wesselin esikoisena Bielefeldissä. Sieltä perhe muuttaa seuraavana vuonna Ruhrin alueelle Mühlheimiin ja Horstin ollessa 6-vuotias edelleen Berliiniin. Kun maailmansota syttyy, lähtee isä ensimmäisenä vapaaehtoisena kenttäpappina rintamalle. Hän ystävystyy Hindenburgin kanssa, ja hänet palkitaan I luokan rautaristillä. Sodasta palattuaan hän ryhtyy Neue Illustrierte Zeitungin kirjalliseksi johtajaksi. Hän on suosittu saarnaaja, ja osa hänen saarnoistaan, joissa ylistetään isänmaata, sotaa ja sankarikuolemaa, julkaistaan myös kirjana. Kymmenvuotiaana, 1918, Horst saa nähdä läheltä vallankumouksen, ja hänelle muodostuu tavaksi nukkua ladattu revolveri tyynyn alla. Hän käy Berliinin parhaita kouluja ja menestyy hyvin mutta on paljon kiinnostuneempi aseista ja kaikesta sotilaallisesta, mikä onkin luonnollista 1920-luvun Berliinissä; eletään poliittisesti tavattoman aktiivista aikaa, jota rauhan oloissa varttuneen on vaikea kuvitella. Puolueiden ohella perustetaan erilaisia sotilaallisia järjestöjä. Eräs näistä on Bismarck-liitto. Se koostuu hyvin kirjavasta joukosta ryhmiä, joille on yhteistä vain kansallisuusaate. Horst liittyy aluksi ryhmään 47, "Prinz Oskar von Preussen", mutta siirtyy myöhemmin, täytettyään juuri 16 vuotta, ryhmään 21, "Kronprinzessin", joka heti näkee hänessä uuden johtajansa. Tämäkään ryhmä ei tyydytä Horstia, ja eräs välikohtaus, tai pikemminkin siitä annettu virallinen selvitys, saa 19

20 hänet eroamaan, 12. helmikuuta Horst on selvityksen mukaan pyrkinyt johonkin tilaisuuteen Hitler-univormussa ja uhannut kumipampulla, jos häntä ei päästetä sisään. Horstia oli harmittanut erityisesti vahvan johtajan puuttuminen. Bismarck-liitto oli menettänyt alkuperäisen vallankumouksellisen luonteensa ja muuttunut taantumukselliseksi voimaksi, ja ennen kaikkea se löi laimin Horstille tärkeätä työväen kysymystä; Hitler tunnetaan tuohon aikaan Berliinissä vain lehdistä, "isänmaattomana seikkailijana". Huhtikuun Horst kirjoittautuu Berliinin Friedrich-Wilhelm yliopistoon. Hän alkaa lukea lakia ja liittyy armeijakuntaan "Normannia". Hän kantaa patalakkia ja käsivarsinauhaa, puolustaa kunniaansa ja murtaa oikean kätensä neljästi. Mutta täältäkään hän ei löydä riittävää poliittista radikalismia eikä kaipaamaansa "johtajapersoonallisuutta". Vihdoin 7. joulukuuta 1926 Horst Wessel liittyy NSDAP:hen. Hänet kiinnitetään ensimmäiseksi SA:han, juuri kun Goebbelsista tulee Berliinin piirijohtaja. Horstille alkaa kertyä mustelmia, hän on usein pidätettynä ja alkaa kunnostautua myös puhujana. Pian hänen jälkeensä liittyy SA:han myös hänen nuorempi veljensä Werner. Tammikuussa 1928 Horst siirtyy jatkamaan oikeustieteen opintojaan Wieniin. Opintojensa ohessa hänen on, Goebbelsin määräyksestä, tutustuttava wieniläisen Hitlerjugendin metodeihin. Horst näkee aatteellisen eron wieniläisten ja berliiniläisten tovereidensa välillä: edellisillä korostuu kansallinen kulttuuri ja antisemitismi, Berliinissä taas ollaan johdonmukaisemmin kansallisia sosialisteja. Wienissä Horstia ei aina ymmärretä; se ei ole mikään varsinainen teollisuuskaupunki, ja Horstin korostama sosialismi saa jotkut pitämään häntä puolikommunistina. Horst taas pitää wieniläisiä flegmaattisina. Kommunistikorttelit ovat Horstin erikoisalaa. Tohtori Walter Reinhardt, Horstin ystävä Wienin ajoilta, on antanut seuraavan kuvauksen Wesselin soveltamasta erityisestä "tekniikasta", josta hän oli niin ylpeä: Reinhardt kiilautuu kerran Wesselin vanavedessä kokoussaliin, joka on täynnä kommunisteja. Puhuja on juuri lopettanut, ja 20

VERI JA RAHA Rasismin ja kapitalismin esoteriikasta

VERI JA RAHA Rasismin ja kapitalismin esoteriikasta Matti Simola VERI JA RAHA Rasismin ja kapitalismin esoteriikasta ja muita kirjoituksia Kolmas, paranneltu laitos Sisältö Saatteeksi 3 Horst Wesselin karu historiallinen preesens 17 Velka Weiningerille

Lisätiedot

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa 1 opettaja- Isak Penzev 21.0.3.2013 Jatkamme Johanneksen kirjeen tutkimista. Tämä oppitunti kuuluu opetussarjaan, jossa me tutkimme Uutta testamenttia. Kun me tutkimme

Lisätiedot

Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä.

Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä. elämä alkaa tästä 2008 Evangelism Explosion International Kaikki oikeudet pidätetään. Ei saa kopioida missään muodossa ilman kirjallista lupaa. Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä. Asteikolla

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA. Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015

MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA. Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015 MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015 LUOMINEN 1) Raamattu kertoo kaiken olevaisen synnystä yksinkertaisen (entisajan) maailmankuvan puitteissa. 2) Raamatun

Lisätiedot

Löydätkö tien. taivaaseen?

Löydätkö tien. taivaaseen? Löydätkö tien taivaaseen? OLETKO KOSKAAN EKSYNYT? LÄHDITKÖ KULKEMAAN VÄÄRÄÄ TIETÄ? Jos olet väärällä tiellä, et voi löytää perille. Jumala kertoo Raamatussa, miten löydät tien taivaaseen. Jumala on luonut

Lisätiedot

Majakka-ilta 21.11.2015. antti.ronkainen@majakka.net

Majakka-ilta 21.11.2015. antti.ronkainen@majakka.net Majakka-ilta 21.11.2015 antti.ronkainen@majakka.net Majakka-seurakunta Majakan missio: Majakka-seurakunta kutsuu, opettaa, palvelee, varustaa, lähtee ja lähettää! Majakan arvolauseke: Yhdessä olemme aivan

Lisätiedot

Kolminaisuusoppi. Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki

Kolminaisuusoppi. Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki Kolminaisuusoppi Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki KOLMINAISUUSOPPI - KIRKON TÄRKEIN OPPI Kolminaisuusoppia pidetään yhtenä kristinuskon tärkeimmistä opeista. Se erottaa kirkon uskon muista uskonnoista.

Lisätiedot

1. Uskon puolustus. Jyväskylän Vapaaseurakunta

1. Uskon puolustus. Jyväskylän Vapaaseurakunta 1. Uskon puolustus Jyväskylän Vapaaseurakunta 2. Sisältö Klo 12-13.30 Timo K: 1) Katsaus ateismiin ja uusateismiin 2) Mitä meiltä kysytään? Mitä vastamme kysymyksiin? *Miksi on kärsimystä, jos Jumala on

Lisätiedot

Matt. 5: 21-48 Reino Saarelma

Matt. 5: 21-48 Reino Saarelma Kiperiä kysymyksiä Matt. 5: 21-48 Reino Saarelma Opetus Neljä jaksoa Vihasta ja riidasta (Matt. 5:21-26) Aviorikoksesta (5:27-32) Vannomisesta (5:33-37) Vihamiesten rakastamisesta (5:38-48) Matt.5:21-26

Lisätiedot

RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (1. Joh. 4:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen. Rinnetie 10. 95420 Tornio. puh. 050 359 6939

RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (1. Joh. 4:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen. Rinnetie 10. 95420 Tornio. puh. 050 359 6939 RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen Rinnetie 10 95420 Tornio puh. 050 359 6939 s-posti: juha.muukkonen@gen.fi kotisivu: www.gen.fi Raamatunkäännös: KR 1933/38 JÄSENNYS

Lisätiedot

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry Outi Rossi JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa Kuvittanut Susanna Sinivirta Fida International ry JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa, 4. painos C Outi Rossi Kuvitus Susanna Sinivirta Fida International ry Kirjapaino

Lisätiedot

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole.

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole. 1 Unelma-asiakas Ohjeet tehtävän tekemiseen 1. Ota ja varaa itsellesi omaa aikaa. Mene esimerkiksi kahvilaan yksin istumaan, ota mukaasi nämä tehtävät, muistivihko ja kynä tai kannettava tietokone. Varaa

Lisätiedot

Kultaisia sanoja. (Uusi Aika 1901, N:o 2, Tammikuun 12 p )

Kultaisia sanoja. (Uusi Aika 1901, N:o 2, Tammikuun 12 p ) Kuta enemmän tiedät ja kuta paremmin ymmärrät, sitä ankarammin sinua tuomitaan, jollei elämäsi ole yhtä pyhä kuin tietosi on laaja. Tuomas Kempiläinen. Vaikka maailma tuhansine ilmiöineen vetää ihmisen

Lisätiedot

IHMISOIKEUSKASVATUS Filosofiaa lapsille -menetelmällä

IHMISOIKEUSKASVATUS Filosofiaa lapsille -menetelmällä Pohdi! Seisot junaradan varrella. Radalla on 40 miestä tekemässä radankorjaustöitä. Äkkiä huomaat junan lähestyvän, mutta olet liian kaukana etkä pysty varoittamaan miehiä, eivätkä he itse huomaa junan

Lisätiedot

JEESUS ARMAHTAA AVIONRIKKOJANAISEN

JEESUS ARMAHTAA AVIONRIKKOJANAISEN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS ARMAHTAA AVIONRIKKOJANAISEN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka - pyhäkössä Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI

Lisätiedot

SEISKALUOKKA. Itsetuntemus ja sukupuoli

SEISKALUOKKA. Itsetuntemus ja sukupuoli SEISKALUOKKA Itsetuntemus ja sukupuoli Tavoite ja toteutus Tunnin tavoitteena on, että oppilaat pohtivat sukupuolen vaikutusta kykyjensä ja mielenkiinnon kohteidensa muotoutumisessa. Tarkastelun kohteena

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

SAARNA JÄRVENPÄÄN KIRKOSSA 7.9.2014 JEESUS PARANTAJAMME

SAARNA JÄRVENPÄÄN KIRKOSSA 7.9.2014 JEESUS PARANTAJAMME SAARNA JÄRVENPÄÄN KIRKOSSA 7.9.2014 JEESUS PARANTAJAMME Evankeliumi Matteuksen mukaan (Matt.12:33-37) Jeesus sanoi: Jos puu on hyvä, sen hedelmäkin on hyvä, mutta jos puu on huono, sen hedelmäkin on huono.

Lisätiedot

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei Tavallinen tyttö Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei minulla ei ollut edes mitään. - Noh katsotaanpa

Lisätiedot

Me lähdemme Herran huoneeseen

Me lähdemme Herran huoneeseen Me lähdemme l Herran huoneeseen "Jumalanpalvelus - seurakunnan elämän lähde Keminmaan seurakunnan ja Hengen uudistus kirkossamme ry:n talvitapahtuma 23.-25.1.2009 Reijo Telaranta Ilo valtasi minut, kun

Lisätiedot

Kaksi taakan kantajaa. (Pojalla raskas taakka ja tytöllä kevyt)

Kaksi taakan kantajaa. (Pojalla raskas taakka ja tytöllä kevyt) Draama-Taakankantajat Kirjoittanut Irma Kontu Draama perustuu Raamatunjakeisiin: Fil. 4:6-7 Älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan

Lisätiedot

Kristus-keskeinen elämä. Osa 4: Majakka-ilta

Kristus-keskeinen elämä. Osa 4: Majakka-ilta Kristus-keskeinen elämä Osa 4: Majakka-ilta 17.10.2009 Antti.Ronkainen@majakka.net Room. 8:29 (KR92) Ne, jotka hän edeltäkäsin on valinnut, hän on myös edeltä määrännyt oman Poikansa kaltaisiksi, niin

Lisätiedot

Tehtäviä. Sisko Istanmäki: Liian paksu perhoseksi

Tehtäviä. Sisko Istanmäki: Liian paksu perhoseksi Sisko Istanmäki: Liian paksu perhoseksi JULKAISIJA: Oppimateriaalikeskus Opike, Kehitysvammaliitto ry Viljatie 4 C, 00700 Helsinki puh. (09) 3480 9350 fax (09) 351 3975 s-posti: opike@kvl.fi www.opike.fi

Lisätiedot

Omatunto kolkuttaa. Jumalan, äidin vai tasavallan presidentin ääni? Muoto ja sisältö: periaatteet ja käytäntö

Omatunto kolkuttaa. Jumalan, äidin vai tasavallan presidentin ääni? Muoto ja sisältö: periaatteet ja käytäntö Omatunto kolkuttaa Jumalan, äidin vai tasavallan presidentin ääni? Jokaisella meillä on omatunto. Omalla tunnolla tarkoitetaan ihmisen sisäistä tajua oikeasta ja väärästä. Se on lähtöisin Jumalasta, vaikkei

Lisätiedot

1. KAPITTEL 2. KAPITTEL

1. KAPITTEL 2. KAPITTEL 1. KAPITTEL Joka alusta oli, jonka me kuulimme, jonka me silmillämme näimme, jota me katselleet olemme, ja meidän kätemme pidelleet ovat elämän sanasta, 2 (Ja elämä on ilmestynyt, ja me olemme nähneet,

Lisätiedot

USKONTO 7. ja 8. luokka ( 7. vuosiluokalla 1½ viikkotuntia ja 8. luokalla ½ viikkotuntia)

USKONTO 7. ja 8. luokka ( 7. vuosiluokalla 1½ viikkotuntia ja 8. luokalla ½ viikkotuntia) USKONTO 7. ja 8. luokka ( 7. vuosiluokalla 1½ viikkotuntia ja 8. luokalla ½ viikkotuntia) TAVOITTEET tapoihimme, lakeihimme jne. ymmärtää, että erilaiset uskonnot muissa kulttuureissa määrittävät niiden

Lisätiedot

3. kappale (kolmas kappale) AI KA

3. kappale (kolmas kappale) AI KA 3. kappale (kolmas kappale) AI KA 3.1. Kellonajat: Mitä kello on? Kello on yksi. Kello on tasan yksi. Kello on kaksikymmentä minuuttia vaille kaksi. Kello on kymmenen minuuttia yli yksi. Kello on kymmenen

Lisätiedot

JUMALAN VALTAKUNTA ALKAA MURTAUTUA ESIIN Jeesus voitti kiusaukset erämaassa. Saarna 12.10.2008 Ari Puonti

JUMALAN VALTAKUNTA ALKAA MURTAUTUA ESIIN Jeesus voitti kiusaukset erämaassa. Saarna 12.10.2008 Ari Puonti JUMALAN VALTAKUNTA ALKAA MURTAUTUA ESIIN Jeesus voitti kiusaukset erämaassa Saarna 12.10.2008 Ari Puonti Herra Jumala asetti ihmisen Eedenin puutarhaan viljelemään (abad) ja varjelemaan (shamar) sitä.

Lisätiedot

Mies ja seksuaalisuus

Mies ja seksuaalisuus Mies ja seksuaalisuus Kun syntyy poikana on Kela-kortissa miehen henkilötunnus. Onko hän mies? Millaista on olla mies? Miehen keho eli vartalo Kehon kehittyminen miehen kehoksi alkaa, kun pojan vartalo

Lisätiedot

Bob käy saunassa. Lomamatka

Bob käy saunassa. Lomamatka Bob käy saunassa 1 Mitä sauna merkitsee suomalaiselle? 2 Mitä tehtäviä saunalla on? 3 Missä kertoja saunoi ensimmäisen kerran? 4 Kuka oli Leena? 5 Millainen Leena oli? 6 Mitä Leena teki saunassa? 7 Mitä

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Tuhlaajapoika

Nettiraamattu. lapsille. Tuhlaajapoika Nettiraamattu lapsille Tuhlaajapoika Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Lisätiedot

http://www.youtube.com/watch?v=sugtzbcwtti&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=sugtzbcwtti&feature=related Syyskuu no 55 /2012 http://www.youtube.com/watch?v=sugtzbcwtti&feature=related "Särkyneille on puhuttava hiljaa ja sanoin, jotka eivät lyö. Kuin tuuli, joka vaalii viljaa, kuin lempeä ja lämmin yö. Särkyneitä

Lisätiedot

Mistä ei voi puhua? Matti Häyry Filosofian professori Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu matti.hayry@aalto.fi

Mistä ei voi puhua? Matti Häyry Filosofian professori Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu matti.hayry@aalto.fi Mistä ei voi puhua? Matti Häyry Filosofian professori Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu matti.hayry@aalto.fi Etiikan päivä: Hyvä ja paha tieto - Tieteiden talo 12.3.2015 Kolme esimerkkiä Ei kannata? Giubilinin

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jumala koettelee Abrahamin rakkautta

Nettiraamattu lapsille. Jumala koettelee Abrahamin rakkautta Nettiraamattu lapsille Jumala koettelee Abrahamin rakkautta Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni.

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni. Welcome to my life Kohtaus X: Vanhempien tapaaminen Henkilöt: Sari Lehtipuro Petra, Sarin äiti Matti, Sarin isä Paju (Lehtipurot ja Paju istuvat pöydän ääressä syömässä) Mitäs koulua sinä Paju nyt käyt?

Lisätiedot

Mikhail Bakunin. Jumala vai työ

Mikhail Bakunin. Jumala vai työ Mikhail Bakunin Jumala vai työ Te piikittelette meitä siitä, että emme usko Jumalaan. Me syytämme teitä häneen uskomisesta. Me emme tuomitse teitä tästä. Me emme edes syytä teitä. Me säälimme teitä. Sillä

Lisätiedot

Kleopas, muukalainen me toivoimme

Kleopas, muukalainen me toivoimme Luukas 24 : 13-35 16 18 : Mutta heidän silmänsä olivat pimitetyt, niin etteivät he tunteneet häntä. Ja hän sanoi heille: "Mistä te siinä kävellessänne puhutte keskenänne?" Niin he seisahtuivat murheellisina

Lisätiedot

JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA

JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Getsemane-niminen puutarha, yrttitarha Öljymäellä. b) Ajallinen yhteys

Lisätiedot

Mitkä alla olevista asioista pitävät paikkansa sinun kohdallasi? Katso lista rauhassa läpi ja rastita ne kohdat, jotka vastaavat sinun ajatuksiasi.

Mitkä alla olevista asioista pitävät paikkansa sinun kohdallasi? Katso lista rauhassa läpi ja rastita ne kohdat, jotka vastaavat sinun ajatuksiasi. SYYT ELÄÄ Tehtävän tarkoituksena on kartoittaa ja vahvistaa niitä syitä, joiden vuoksi nuori tahtoo elää. Samalla sen avulla voidaan arvioida hyvin monipuolisesti nuoren elämäntilannetta ja kokemusmaailmaa.

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Keho ja seksuaalisuus Tunteet ja seksuaalisuus Tytöksi ja pojaksi Isä ja lapset Äiti ja lapset Mallioppiminen

SISÄLTÖ. Keho ja seksuaalisuus Tunteet ja seksuaalisuus Tytöksi ja pojaksi Isä ja lapset Äiti ja lapset Mallioppiminen Seksuaalisuus SISÄLTÖ Keho ja seksuaalisuus Tunteet ja seksuaalisuus Tytöksi ja pojaksi Isä ja lapset Äiti ja lapset Mallioppiminen Lapsen kysymykset Lapsen häiritty seksuaalisuus Suojele lasta ja nuorta

Lisätiedot

Kun isä jää kotiin. Teksti: Liisi Jukka Kuvat: Iida Vainionpää

Kun isä jää kotiin. Teksti: Liisi Jukka Kuvat: Iida Vainionpää Teksti: Liisi Jukka Kuvat: Iida Vainionpää Kun isä jää kotiin Mikko Ratia, 32, istuu rennosti olohuoneen tuolilla, samalla kun hänen tyttärensä Kerttu seisoo tuolista tukea ottaen samaisessa huoneessa.

Lisätiedot

Fransiskaanit ja teologia

Fransiskaanit ja teologia Fransiskaanit ja teologia sääntökunnilla yliopistossa omat oppituolinsa opetus omassa konventissa ) omat teologiset traditiot (k. 1245) opetti Pariisissa aluksi sekulaariteologina (=ei-sääntökuntalaisena)

Lisätiedot

HENKISTÄ TASAPAINOILUA

HENKISTÄ TASAPAINOILUA HENKISTÄ TASAPAINOILUA www.tasapainoa.fi TASAPAINOA! Kaiken ei tarvitse olla täydellisesti, itse asiassa kaikki ei koskaan ole täydellisesti. Tässä diasarjassa käydään läpi asioita, jotka vaikuttavat siihen,

Lisätiedot

NÄKY, JOHTAJUUS, RAKENTAJAT ESRAN KIRJAN 1-7 KAUTTA TÄHÄN PÄIVÄÄN / VARIKKO 11.1.2015

NÄKY, JOHTAJUUS, RAKENTAJAT ESRAN KIRJAN 1-7 KAUTTA TÄHÄN PÄIVÄÄN / VARIKKO 11.1.2015 NÄKY, JOHTAJUUS, RAKENTAJAT ESRAN KIRJAN 1-7 KAUTTA TÄHÄN PÄIVÄÄN / VARIKKO 11.1.2015 J O TA I N K Ä S I T TÄ M ÄT Ö N TÄ Jumala vaikuttaa pakanakuninkaan toteuttamaan suunnitelmansa Kuin kastelupuro on

Lisätiedot

Evankeliumitekstissä Jeesus kertoo, että Isä herättää kuolleet, ja että myös hänellä, Pojalla on valtaa antaa elämä kenelle tahtoo.

Evankeliumitekstissä Jeesus kertoo, että Isä herättää kuolleet, ja että myös hänellä, Pojalla on valtaa antaa elämä kenelle tahtoo. 1 Jeesus sanoi juutalaisille:»totisesti, totisesti: ei Poika voi tehdä mitään omin neuvoin, hän tekee vain sitä, mitä näkee Isän tekevän. Mitä Isä tekee, sitä tekee myös Poika. Isä rakastaa Poikaa ja näyttää

Lisätiedot

Tampereen Kaupunkilähetys ry, 2013 Rongankotikeskus Seksuaaliterveyttä kehitysvammaisille -projekti

Tampereen Kaupunkilähetys ry, 2013 Rongankotikeskus Seksuaaliterveyttä kehitysvammaisille -projekti Tampereen Kaupunkilähetys ry, 2013 Rongankotikeskus Seksuaaliterveyttä kehitysvammaisille -projekti 2012-2016 Teksti ja kansainvälisten seksuaalioikeuksien (World Association for Sexual Health, WAS 2014)

Lisätiedot

Sävel Oskar Merikanto Sanat Pekka Ervast

Sävel Oskar Merikanto Sanat Pekka Ervast Sävel Oskar Merikanto Sanat Pekka Ervast KUOLEMAN KUNNIAKSI Pekka Ervast Oskar Merikanto Teoksen taustaa Tukholman kongressi 1913 ja Oskar Merikanto. Kuten lukijamme tietävät, pidetään ensi kesänä Tukholmassa

Lisätiedot

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet 1. Kysy Asiakkaalta: Tunnista elämästäsi jokin toistuva malli, jota et ole onnistunut muuttamaan tai jokin ei-haluttu käyttäytymismalli tai tunne, tai joku epämiellyttävä

Lisätiedot

Jeesus parantaa sokean

Jeesus parantaa sokean Nettiraamattu lapsille Jeesus parantaa sokean Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeremia, kyynelten mies

Nettiraamattu lapsille. Jeremia, kyynelten mies Nettiraamattu lapsille Jeremia, kyynelten mies Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Lisätiedot

Monikossa: talojen, koirien, sinisten huoneitten / huoneiden

Monikossa: talojen, koirien, sinisten huoneitten / huoneiden Teidän talonne on upouusi. MINKÄ? KENEN? MILLAISEN? = talon, teidän, sinisen huoneen= GENETIIVI Monikossa: talojen, koirien, sinisten huoneitten / huoneiden Genetiivi ilmaisee omistusta Laurin koira, minun

Lisätiedot

TOTALITARISMIN UHKA KIRKOILLE LÄNSI-EUROOPASSA. Luku 16 Ydinsisältö

TOTALITARISMIN UHKA KIRKOILLE LÄNSI-EUROOPASSA. Luku 16 Ydinsisältö TOTALITARISMIN UHKA KIRKOILLE LÄNSI-EUROOPASSA Luku 16 Ydinsisältö Saako valtiovalta rajoittaa kansalaisten mielipiteitä? Perustele. Totalitarismi Valtiojärjestelmä, jossa valtion valta ulottuu yhteiskunnan

Lisätiedot

Apologia-forum 25.-27.4.2014

Apologia-forum 25.-27.4.2014 Mikä on kristinuskolle luovuttamatonta? Kuvat: sxc.hu Apologia-forum 25.-27.4.2014 Ryttylän Kansanlähetysopisto Pääpuhujana prof. John Lennox (oxfordin yliopisto) Tiede usko luominen evoluutio www.kansanlahetysopisto.fi/apologiaforum

Lisätiedot

Wisdom of Merlin. Dragon Sky Manual. Merlinin Viisaus. Andrea Chisara Baginski

Wisdom of Merlin. Dragon Sky Manual. Merlinin Viisaus. Andrea Chisara Baginski Wisdom of Merlin Dragon Sky Manual Merlinin Viisaus Andrea Chisara Baginski Merlinin Viisaus Alku Merlinin Viisaus-energian perusti Andrea Chisara Baginski, huhtikuun 25. Päivä, 2006. Andrea on monen eri

Lisätiedot

Jeremia, kyynelten mies

Jeremia, kyynelten mies Nettiraamattu lapsille Jeremia, kyynelten mies Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Lisätiedot

Hyviä ja huonoja kuninkaita

Hyviä ja huonoja kuninkaita Nettiraamattu lapsille Hyviä ja huonoja kuninkaita Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3

Lisätiedot

LAUSEEN KIRJOITTAMINEN. Peruslause. aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia.

LAUSEEN KIRJOITTAMINEN. Peruslause. aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia. LAUSEEN KIRJOITTAMINEN Peruslause aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia. minä - täti - ja - setä - asua Kemi Valtakatu Minun täti ja setä asuvat

Lisätiedot

Juha Muukkonen Thurevikinkatu 8 D 22 95420 Tornio puh. 050 359 6939 s-posti: juha.mu ukkonen@gen.fi

Juha Muukkonen Thurevikinkatu 8 D 22 95420 Tornio puh. 050 359 6939 s-posti: juha.mu ukkonen@gen.fi RAKKAUS Juha Muukkonen Thurevikinkatu 8 D 22 95420 Tornio puh. 050 359 6939 s-posti: juha.mu ukkonen@gen.fi kotisivu: www.gen.fi Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme, ja Herralta Jeesukselta

Lisätiedot

Nainen ja seksuaalisuus

Nainen ja seksuaalisuus Nainen ja seksuaalisuus Kun syntyy tyttönä on Kela-kortissa naisen henkilötunnus. Onko hän nainen? Millaista on olla nainen? Naisen keho Kun tytöstä tulee nainen, naiseus näkyy monella tavalla. Ulospäin

Lisätiedot

TEE OIKEIN. Minun naapuri on (rikas) kuin minä. Hänellä on (iso) asunto ja (hieno) auto.

TEE OIKEIN. Minun naapuri on (rikas) kuin minä. Hänellä on (iso) asunto ja (hieno) auto. TEE OIKEIN Kumpi on (suuri), Rovaniemi vai Ylitornio? Tämä talo on paljon (valoisa) kuin teidän vanha talo. Pusero on (halpa) kuin takki. Tämä tehtävä on vähän (helppo) kuin tuo. Minä olen (pitkä) kuin

Lisätiedot

VERBI ILMAISEE MYÖNTEISYYTTÄ JA KIELTEISYYTTÄ

VERBI ILMAISEE MYÖNTEISYYTTÄ JA KIELTEISYYTTÄ VERBI ILMAISEE MYÖNTEISYYTTÄ JA KIELTEISYYTTÄ EI taipuu tekijän mukaan + VERBI NUKU/N EI NUKU (minä) EN NUKU (sinä) ET NUKU hän EI NUKU (me) EMME NUKU (te) ETTE NUKU he EIVÄT NUKU (tekijänä joku, jota

Lisätiedot

Lenita-show veti lehterit täyteen Porissa Sali on aina täysi

Lenita-show veti lehterit täyteen Porissa Sali on aina täysi Lenita-show veti lehterit täyteen Porissa Sali on aina täysi Julkaistu: 14.7. 14:07 IS SUOMIAREENA Yhdysvaltain Suomen suurlähettiläs Bruce Oreck vertasi Yhdysvaltain ja Euroopan asenne-eroa erikoisella

Lisätiedot

Hyvä Sisärengaslainen,

Hyvä Sisärengaslainen, Lisää 1. Joh 3:sta? http://www.sley.fi/luennot/raamattu/ UT/Johanneksen_kirjeet/1Joh03EK.h tm Hyvä Sisärengaslainen, 1. Johanneksen kirjeen kolmas luku puhuu Jumalan lahjasta, mutta myös hänen pyhästä

Lisätiedot

Riitänkö sinulle - riitänkö minulle? 06.02.2010 Majakka Markku ja Virve Pellinen

Riitänkö sinulle - riitänkö minulle? 06.02.2010 Majakka Markku ja Virve Pellinen Riitänkö sinulle - riitänkö minulle? 06.02.2010 Majakka Markku ja Virve Pellinen Riittämättömyys Se kääntyy usein itseämme ja läheisiämme vastaan En riitä heille He eivät riitä minulle Suorittaminen, vertailu

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Prinssi joesta

Nettiraamattu. lapsille. Prinssi joesta Nettiraamattu lapsille Prinssi joesta Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO

Lisätiedot

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 1 Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 Hepreankielisessä sanassa eikev on hyvin paljon tarkoitusta. Ensimmäinen tarkoitus on: johdonmukainen, askel askeleelta eteenpäin. Sana eikev tarkoittaa myös kantapäätä. Kaikkivaltias

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) VIINITARHAAN TÖIHIN

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) VIINITARHAAN TÖIHIN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) VIINITARHAAN TÖIHIN Tänään meillä on kaksi vertausta, joissa kutsutaan väkeä töihin viinitarhaan. 2. Itse kertomus Raamatusta rinnakkaispaikkoineen Kukin

Lisätiedot

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Mieletön mahdollisuus Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Tukea lapsille ja nuorille, joiden vanhempi on sairastunut psyykkisesti Mieletön Mahdollisuus -projektin

Lisätiedot

Tartu Raamattuun anna Raamatun tarttua! Kyösti F

Tartu Raamattuun anna Raamatun tarttua! Kyösti F Tartu Raamattuun anna Raamatun tarttua! Kyösti F KUINKA RAAMATTU VOISI: 1. Tarttua meihin 2. Pysyä meissä 3. Tuottaa siunausta elämässämme Elämmekö sanasta? Elämän koulu Ei ihminen elä ainoastaan leivästä,

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Nainen kaivolla

Nettiraamattu. lapsille. Nainen kaivolla Nettiraamattu lapsille Nainen kaivolla Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2007 Bible for Children,

Lisätiedot

Jeesus ruokkii 5000 ihmistä

Jeesus ruokkii 5000 ihmistä Nettiraamattu lapsille Jeesus ruokkii 5000 ihmistä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Nainen kaivolla

Nettiraamattu lapsille. Nainen kaivolla Nettiraamattu lapsille Nainen kaivolla Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible for Children,

Lisätiedot

JUMALAN OLEMASSAOLOA. En voinut enää kieltää

JUMALAN OLEMASSAOLOA. En voinut enää kieltää Aikamedia 2 En voinut enää kieltää JUMALAN OLEMASSAOLOA n Vuosia sitten ajattelin, että elämässä ei ole mitään järkeä. Identiteettiongelmien keskellä minulla ei ollut hajuakaan siitä, kuka minä olen, mistä

Lisätiedot

Visio: Arjen riskit hallintaan ennakoiden ja yhteistyössä! 4.5.2014 Yhteiset palvelut/jhaa 1

Visio: Arjen riskit hallintaan ennakoiden ja yhteistyössä! 4.5.2014 Yhteiset palvelut/jhaa 1 Visio: Arjen riskit hallintaan ennakoiden ja yhteistyössä! 4.5.2014 Yhteiset palvelut/jhaa 1 Kokemuksia työnohjauksesta johdon näkökulmasta 4.5.2014 Yhteiset palvelut/jhaa 2 Työnohjauksen peruskysymyksiä

Lisätiedot

Jesaja näkee tulevaisuuteen

Jesaja näkee tulevaisuuteen Nettiraamattu lapsille Jesaja näkee tulevaisuuteen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Mary-Anne S. Suomi Kertomus 27/60 www.m1914.org Bible for Children,

Lisätiedot

Hyvästä paras. Miksi jotkut yritykset menestyvät ja toiset eivät?

Hyvästä paras. Miksi jotkut yritykset menestyvät ja toiset eivät? 1 Hyvästä paras Miksi jotkut yritykset menestyvät ja toiset eivät? Nimi: Nina Granqvist Päivämäärä: Teos: Hyvästä paras Kirjailija: Jim Collins Kirjapisteet: 3 2 Jim Collinsin teos Hyvästä paras on noussut

Lisätiedot

JOULUN TUNNELMA. Ken saavuttaa nyt voi joulun tunnelmaa niin parhaimman lahjan hän itselleen näin saa.

JOULUN TUNNELMA. Ken saavuttaa nyt voi joulun tunnelmaa niin parhaimman lahjan hän itselleen näin saa. JOULUN TUNNELMA Nyt joulun kellot näin kaukaa soi, joulurauhaa julistaa. Äänet hiljentyvät kaupungin ja on kiire jäänyt taa. Nyt syttyy tähdet nuo miljoonat jokaiselle tuikkimaan. Jälleen kodeissa vain

Lisätiedot

ANNA JA ALEKSI SETELINVÄÄRENTÄJIEN JÄLJILLÄ

ANNA JA ALEKSI SETELINVÄÄRENTÄJIEN JÄLJILLÄ EURO RUN -PELI www.uudet-eurosetelit.eu ANNA JA ALEKSI SETELINVÄÄRENTÄJIEN JÄLJILLÄ - 2 - Anna ja Aleksi ovat samalla luokalla ja parhaat kaverit. Heillä on tapana joutua erilaisiin seikkailuihin. Taas

Lisätiedot

ANNA JA ALEKSI SETELINVÄÄRENTÄJIEN JÄLJILLÄ

ANNA JA ALEKSI SETELINVÄÄRENTÄJIEN JÄLJILLÄ EURO RUN -PELI www.uudet-eurosetelit.eu ANNA JA ALEKSI SETELINVÄÄRENTÄJIEN JÄLJILLÄ Anna ja Aleksi ovat samalla luokalla ja parhaat kaverit. Heillä on tapana joutua erilaisiin seikkailuihin. Taas alkaa

Lisätiedot

Näiden tapahtumien jälkeen tuli keskustelua seurannut lainopettaja Jeesuksen luo kysyen Jeesukselta, mikä käsky on kaikkein tärkein.

Näiden tapahtumien jälkeen tuli keskustelua seurannut lainopettaja Jeesuksen luo kysyen Jeesukselta, mikä käsky on kaikkein tärkein. Mark.12:28-34: Muuan lainopettaja oli seurannut heidän väittelyään ja huomannut, miten hyvän vastauksen Jeesus saddukeuksille antoi. Hän tuli nyt Jeesuksen luo ja kysyi: "Mikä käsky on kaikkein tärkein?"

Lisätiedot

SUOMI EUROOPASSA 2002 -TUTKIMUS

SUOMI EUROOPASSA 2002 -TUTKIMUS A SUOMI EUROOPASSA 2002 -TUTKIMUS GS1. Alla kuvaillaan lyhyesti ihmisten ominaisuuksia. Lukekaa jokainen kuvaus ja rastittakaa, kuinka paljon tai vähän kuvaus muistuttaa teitä itseänne. a. Ideoiden tuottaminen

Lisätiedot

TAIKURI VERTAISRYHMÄT

TAIKURI VERTAISRYHMÄT TAIKURI VERTAISRYHMÄT C LAPSILLE JOIDEN VANHEMMAT OVAT ERONNEET Erofoorumi 3.11.15 Tina Hav erinen Suom en Kasv atus- ja perheneuvontaliitto Kenelle ja miksi? Alakouluikäisille kahden kodin lapsille joiden

Lisätiedot

Wanted. Kohti hyvää elämää Hyvään. Taiteen taito. Mysteeriloota. Tölön taidetta. Koulun kysytyin kysymys

Wanted. Kohti hyvää elämää Hyvään. Taiteen taito. Mysteeriloota. Tölön taidetta. Koulun kysytyin kysymys Koulun kysytyin kysymys "Miksi koulua käydään?". Otimme tehtäväksemme ottaa siitä selvää. Wanted Taiteen taito Tölön taidetta Kohti hyvää elämää Hyvään elämään on monta tietä ja neuvoa. Tässä muutama.

Lisätiedot

Matt. 7: 1-29 Pirkko Valkama

Matt. 7: 1-29 Pirkko Valkama Suoraa puhetta, kuuleeko kukaan? Matt. 7: 1-29 Pirkko Valkama Matt. 7: 1-6 1."Älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi. 2. Niin kuin te tuomitsette, niin tullaan teidät tuomitsemaan, ja niin kuin te mittaatte,

Lisätiedot

Dialogin missiona on parempi työelämä

Dialogin missiona on parempi työelämä VIMMA 6.6. 2013 Dialogin missiona on parempi työelämä Amis-Dialogi yhdisti yritykset ja opiskelijat vuoropuheluun rakentamaan yhdessä parempaa tulevaisuuden työtä. Amis-Dialogia tehtiin isolla porukalla

Lisätiedot

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Me juhlimme tänään Jeesuksen taivaaseen astumista. Miksi Jeesus meni pois? Eikö olisi ollut parempi, että hän olisi jäänyt tänne. Helposti ajattelemme,

Lisätiedot

Jumalan lupaus Abrahamille

Jumalan lupaus Abrahamille Nettiraamattu lapsille Jumalan lupaus Abrahamille Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Kant Arvostelmia. Informaatioajan Filosofian kurssin essee. Otto Opiskelija 65041E

Kant Arvostelmia. Informaatioajan Filosofian kurssin essee. Otto Opiskelija 65041E Kant Arvostelmia Informaatioajan Filosofian kurssin essee Otto Opiskelija 65041E David Humen radikaalit näkemykset kausaaliudesta ja siitä johdetut ajatukset metafysiikan olemuksesta (tai pikemminkin olemattomuudesta)

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jumalan lupaus Abrahamille

Nettiraamattu lapsille. Jumalan lupaus Abrahamille Nettiraamattu lapsille Jumalan lupaus Abrahamille Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat Matkatyö vie miestä 5.4.2001 07:05 Tietotekniikka on helpottanut kokousten valmistelua, mutta tapaaminen on silti arvossaan. Yhä useampi suomalainen tekee töitä lentokoneessa tai hotellihuoneessa. Matkatyötä

Lisätiedot

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 sivu 1/14. KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 sivu 2/14. KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 sivu 3/14

KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 sivu 1/14. KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 sivu 2/14. KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 sivu 3/14 KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 sivu 1/14 Tervetuloa täyttämään kysely! Koulutunnus: Oppilaiden tilannekartoitussalasana: Kirjaudu kyselyyn KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 sivu 2/14 Kukaan

Lisätiedot

3. Arvot luovat perustan

3. Arvot luovat perustan 3. Arvot luovat perustan Filosofia, uskonto, psykologia Integraatio: opintojen ohjaus Tässä jaksossa n Omat arvot, yrityksen arvot n Visio vie tulevaisuuteen Osio 3/1 Filosofia Uskonto 3. Arvot luovat

Lisätiedot

Tiede ja usko KIRKKO JA KAUPUNKI 27.2.1980

Tiede ja usko KIRKKO JA KAUPUNKI 27.2.1980 Tiede ja usko Jokaisen kristityn samoin kuin jokaisen tiedemiehenkin velvollisuus on katsoa totuuteen ja pysyä siinä, julistaa professori Kaarle Kurki-Suonio. Tieteen ja uskon rajankäynti on ollut kahden

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Fysiikan historia Luento 2

Fysiikan historia Luento 2 Fysiikan historia Luento 2 Ibn al- Haytham (Alhazen), ensimmäinen tiedemies Keskiajan tiede Kiinnostus =iloso=iaa ja luonnontiedettä kohtaan alkoi laantua Rooman vallan kasvaessa Osa vanhasta tiedosta

Lisätiedot

Carol Ehrlich. 70-luvun naisliike

Carol Ehrlich. 70-luvun naisliike Carol Ehrlich 70-luvun naisliike 1980 Miten paljon naisliike on muuttunut viimeisten kymmenen vuoden aikana? Liberaali haara ei ole muuttunut juuri lainkaan. Yhä yritetään saada 52% vallasta siinä taloudellisessa

Lisätiedot

DAAVID VOIDELLAAN KUNINKAAKSI

DAAVID VOIDELLAAN KUNINKAAKSI Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) DAAVID VOIDELLAAN KUNINKAAKSI 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin c) Kertomuksessa esiintyvät

Lisätiedot

Kristinusko (AR) Kristinuskon historia. Kristinuskon syntymä

Kristinusko (AR) Kristinuskon historia. Kristinuskon syntymä Kristinusko (AR) Kristinuskon historia Kristinuskon syntymä Juutalaisuudessa oli kauan jo odotettu, että maan päälle syntyy Messias, joka pelastaa maailman. Neitsyt Maria synnytti pojan Jeesus Nasaretilaisen,

Lisätiedot