VERI JA RAHA Rasismin ja kapitalismin esoteriikasta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VERI JA RAHA Rasismin ja kapitalismin esoteriikasta"

Transkriptio

1 Matti Simola VERI JA RAHA Rasismin ja kapitalismin esoteriikasta ja muita kirjoituksia Seitsemäs, korjailtu ja laajennettu painos

2 Sisältö Saatteeksi 3 Horst Wesselin karu historiallinen preesens 19 Velka Weiningerille 25 Suuri huumori 33 Der Grosse Humor 42 Arvotajunta 46 Tahdosta 53 Otto Weininger ( ) 56 Mielipide1 61 Mielipide2 62 Weininger in Finnland 64 Kansallissosialismin dionyysinen elementti 78 Hävinneiden historia 85 Rodusta ja rasismista 88 Osakesalkku vertauskuvana 90 Natoon! pitkin hampain 93 Ruotsila vastaan Ruotsila 97 Semitismin puolustus 98 Monadologie in pragmatischer Hinsicht 104 Historioitsijan suuruus ja kurjuus 109 Ahdistava kulttuuri 110 Tapaus Ruotsila 115 Rahalle rakennettava moraali 121 Ihmiskysymyksestä 128 Kaveria ei jätetä 132 Veri ja raha - rasismin ja kapitalismin esoteriikasta 134 Hitlerin salainen oppi 154 Jus primae noctis - ob nobilitatem, non ex libidine 156 Kolmas kirja Lanzista 162 Mihin Mannerheimia tarvittiin? 195 Historian ymmärtämisestä 199 Vidkun Quislingin rikos 203 Hajamietteitä Euroopan raunioilla 206 Tekijän ylösnousemus 214 MAAN PUOLEEN Femme fatale 222 Usko ja toivo 229 2

3 Saatteeksi Ristiriitaista, myös "paradoksina" kaupattua käsitystä hyvästä, kaikkivaltiaasta jumalasta, joka antaa luotujensa kärsiä, on suoraluontoisen miehen mahdoton hyväksyä. Antamalla yhdelle olennolle kahtalainen rooli, sekä luojana että pelastajana, eli samastamalla paholainen ja jumala, käynnistettiin jo kohta 2000 vuotta jatkunut karnevaali, jossa yksilön omatunto on kokonaan korvattu kirkon auktoriteetilla. Älyllisesti epärehellinen, "pragmaattinen" ihminen ajattelee, että jumalan hyvyys seuraa hänen kaikkivaltiudestaan; ei ole "järkevää", ei ole käytännöllistä arvostella sitä, jolla on kaikki valta. On tärkeätä itse pysyä hyvissä väleissä tällaisen olennon kanssa ja laulaa sille ylistystä, vaikka kaikki kokemus todistaisi sen pahuudesta. Tämä selittää myös vankileireillä harjoitetun Stalinin palvonnan; vika ei voinut olla Stalinissa, jolla oli valta, vaan vartijoissa, joilla ei ollut valtaa. Samasta pragmatismista oli kyse niin kutsutussa Kekkosen Paasikiven-linjassa: vikaa ei saanut nähdä Moskovassa, vaan kaikesta oli syytettävä neuvostovastaisia aineksia. Mainittakoon vielä kirkkoisä Augustinus, kaikkien ruskeakielisten suojeluspyhimys, jonka mukaan helvetti vain todistaa jumalan oikeamielisyydestä ja taivas taas hänen armollisuudestaan. Myös marxilaiselle on merkitystä vain sillä, mitä ("historiallisella välttämättömyydellä") todella tapahtuu, ei millään mielikuvituksellisilla, toteutumatta jääneillä mahdollisuuksilla. Tämä on kaikkien "tosiasiaihmisten", tämä on myös amerikkalaisten pragmatistien; tämä on kaikkien järkevien, epäuskonnollisten ihmisten kanta. Ja se on myös kaikkivaltiasta jumalaa mielistelevän kirkon kanta: kaikki mikä on toteutunut on oikein ja edustaa jotakin maailmankaikkeudessa vaikuttavaa korkeampaa järkeä. Epäuskonnollinen ihminen ei voi tunnustaa mitään tälle järjelle vastakkaista, "kantilaista" järkeä; hänelle väite, että "näin pitäisi tapahtua, vaikka näin ei ehkä koskaan tapahdu", on mielettömyyttä. Hän tunnustaa vain vahvemman oikeuden eikä halua kuulla mitään 3

4 "hävinneiden historiasta"; hänen ajattelussaan ei ole mitään "transsendenttia". Uskonnollinen ihminen tuntee hartautta monia, usein "olemattomia" asioita kohtaan; hän pohtii totuutta, oikeutta ja kauneutta ehdottomina arvoina. Absoluuttisen epäuskonnollinen ihminen jos sellaista olisi ei mieti jälkeenpäin, tapahtuiko oikein vai väärin jos hän edes muistaisi mitä on tapahtunut. Hänellä ei ole mitään oikeuden "ideaa", mihin hän reaalimaailmaa voisi verrata. Kirkon markkinoima, ainakin periaatteessa käytännöllinen usko on itse asiassa taikauskoa eli vanhentunutta tiedettä. Myös kirkon opin sisältönä ovat erilaiset "invarianssit", käsitykset erilaisista enemmän tai vähemmän pysyvistä syy ja seuraus -suhteista. Uskon ja taikauskon välistä eroa voi valaista käsitteillä uhri ja armo. Kirkko vaatii jäseneltään uhria, joka on määrä palkita "armolla". Tähän liittyvät myös Blaise Pascalin peliteoreettiset spekulaatiot: pienellä uhrauksella, luopumalla syntielämästä, saattaa saada rajattoman voiton; siis kannattaa elää synnittömästi. Aidosti uskonnollinen ihminen taas ensin kokee armon, kun jostakin käsittämättömästä syystä hänen "intelligiibeli" olemuksensa saa yliotteen hänen "empiirisestä" olemuksestaan. Tällöin armoa seuraa uhri eikä päinvastoin kuten taikauskossa. Armon kokenut ihminen ei enää halua osallistua karnevaaliin, mutta hänet usein pakotetaan osallistumaan siihen; hänet saatetaan vaikkapa ristiinnaulita. Joka tapauksessa armon kokemuksesta seuraa monenlaista kiusaa ihmisen empiiriselle minälle. Kirkollisen tradition oikeutus saattaisi olla sellaisissa syy-seuraussuhteissa, joita ei voi lyhyessä ajassa testata: on parempi pitäytyä isien tavoissa, kun ei voida olla varmoja siitä, mitä lopulta olisi seurauksena, jos toimittaisiin toisin. Mutta kirkko jatkuvasti muuttaa 4

5 käytäntöjään, eikä sen olemassaoloa siis voi perustella tällaisellakaan argumentilla. Olen pohdinnoissani, Otto Weiningerin erityisellä myötävaikutuksella, päätynyt kirkon hylkimälle, ilmeisen "gnostilaiselle" kannalle: on tehtävä jyrkkä ero hyvän ja pahan välillä; ei voi puolustaa molempia tekemättä intellektuaalista ("loogista ja eettistä") itsemurhaa. Kun koko materiaalinen maailma nähdään pahan luomuksena, ei mitään voi puolustella sillä, että se on luonnollista eli jotakin toteutunutta, vaan on sen luonnollisuus, sen materiaalisuus, pikemminkin juuri peruste tuomita se. Hyvää voi olla ainoastaan hyvä tahto, siis henki, joka ei koskaan välittömästi ilmene materiaalisessa todellisuudessa. Pahuudesta syntyneellä luonnolla on toisaalta ihmisen pelastushistorialle suuri merkitys, koska se auttaa häntä tulemaan tietoiseksi korkeammasta olemuksestaan, joka nimenomaan ei kuulu luontoon: vain kohtaamalla objektin voi subjekti tulla tietoiseksi itsestään jonakin siitä erillisenä. Siis kannatan tuota sittemmin hylättyä, riskittömämpää kahden jumalan mallia: on hyvä jumala, jolla ei ole valtaa ja joka ei "näyttäydy maailmassa"; ja on paha luoja-jumala, demiurgi, jonka valtaan lihaksi tullut ihminen on joutunut. Tässä dualismissa korostuu ihmisen oma rooli hänen pelastushistoriassaan; hyvä jumala ei voi auttaa ihmistä maan päällä, lukuun ottamatta ehkä tuota käsittämätöntä armon aktia, jossa ihminen vasta tulee tietoiseksi myös henkisestä olemuksestaan. Armon kokenut ihminen aktiivisesti etsii tätä jumalaa koko elämänsä; vaikka tietää, että löytää hänet vasta kuolemassa. Ihmisessä ovat hänen empiirinen ja intelligiibeli minänsä jatkuvassa taistelussa keskenään. Niiden välinen ristiriita on sovittamaton: toisen 5

6 voitto merkitsee aina toisen täydellistä kuolettamista. Intelligiibelille minälle merkitsevät vain totuus ja valhe, oikeus ja vääryys. Empiiriselle minälle ne ovat yhdentekeviä; sille merkitsee vain mitkä sanat tai teot palkitsevat empiiristä minää; sille merkitsevät vain niiden seuraukset. Empiiriselle minälle on tärkeätä "sanoa oikea asia oikeaan aikaan". Voimakkaasti empiiriseen minäänsä samastuva henkilö saattaa myös perustella jonkin kannan hylättävyyttä sillä, että "eihän kukaan nykyään ajattele noin". Jos tällainen henkilö ylipäänsä puhuu totuudesta, saa se hänellä aivan toisen, "sosiaalisen" tai "funktionaalisen", merkityksen: totta on mikä sosiaalisesti palkitaan; totta on mikä toimii. Tälle funktionaaliselle totuuskäsitykselle siis perustuu myös marxismi; ja sille perustuu amerikkalainen pragmatismi. Siksi ei ole vaikea ymmärtää kuinka helposti entisestä marxilaisesta tulee pragmatisti ja kuinka helposti entisestä politrukista mainosmies. Näiden oppien on määrä vapauttaa ihmiskunta juuri kaikesta henkisyydestä eli moraalista; ne ovat auttaneet ihmisiä joukoittain siirtymään "hyvän ja pahan tuolle puolen". Tätä kokemusta ovat monet, usein juuri Nietzschen inspiroimat marxilaiset kuvanneet kollektiivisen uskoontulon kaltaiseksi vapautumiseksi huonosta omastatunnosta ja kaikesta menneisyyden painolastista; valtavien energioiden vapauttamiseksi yhteiskunnalliseen taisteluun, jossa hyvät tarkoitukset (seuraukset) pyhittävät kaikki keinot tällaista nietzscheläistä vapautumisen kokemusta on omalta kohdaltaan kuvannut myös Adolf Hitler. Ihminen, joka tietoisesti valehtelee, ihminen joka ei siis ole "patologinen valehtelija", joka ei edes tiedä valehtelevansa eikä myöskään puhuvansa totta, tällainen ihminen ei vielä ole täysin "vapautunut", koska hän on vasta antanut pikkusormensa pirulle ja voi vielä kuulla myös omantuntonsa äänen. Hän ei ole vielä suistunut täysin viettiensä varassa suunnistavaksi, funktionaaliseksi osaksi tapahtumien virtaa, koska kykenee edelleen näkemään itsensä periaatteessa siitä riippumattomana, moraalisia valintoja tekevänä subjektina. 6

7 Käsitystä ihmisestä jotakin yhtä asiaa tavoittelevana eläimenä eläinten joukossa on erityisesti vahvistanut niin sanottu valistuksen projekti. Se on tehnyt oivallisesta välineestä, tieteestä, itsetarkoituksen ja maailmankatsomuksen ulottamalla sen koskemaan myös ihmistä ja yhteiskuntaa; palauttamalla kaikki inhimilliset elämänilmaisut tuohon muka jokaista ihmistä suvereenisti hallitsevaan Johonkin, jonka on määrä tehdä hänen käytöksestään ennustettavaa. Edes eksaktit luonnontieteet enempää kuin tekniikka eivät tutki luontoa vaan tuottavat vain erilaisia yhteensopivia standardeja; näin ne yhdenmukaistamalla maailmaa tekevät ihmisten käytännön elämästä monella tapaa helpompaa. Insinööri-luonnontieteilijä tekee palveluksia ihmisille, jotka eivät ehkä itse ymmärrä tekniikasta mitään. Tähän juuri perustuu kaikki erikoistuminen ja vaihdettavissa oleva yhteiskunnallinen työ. Minkälaisia ostettavia palveluksia sitten voisi tehdä yhteiskuntatieteilijä tai vaikkapa taiteilija; ja mitä yleensäkään voi ihminen tehdä toisen puolesta? Jos insinööri tekee palveluksia yhdenmukaistamalla ympäristöä, tarvitaanko taiteilijaa ja yhteiskuntatieteilijää yhdenmukaistamaan ihmisten ajattelua? Yhteiskuntatieteessä tuo standardisointi ilmenee erilaisina diskursseina, erilaisina kielipeleinä, joiden säännöt kaikkien osallistujien on tunnettava, jotta kyseinen peli voi jatkua. Diskurssiin osallistujan on siis osattava sanoa täsmälleen oikeat sanat täsmälleen oikealla hetkellä; tämä on edellytys hänen omalle ja koko tiedeyhteisön menestykselle yhteiskuntatiedettä voisi tässä verrata vaikkapa paritanssiin. Mutta paritanssia voi mennä myös maata kiertävällä avaruusasemalla; osallistujien yhteensopivuus koskee vain heitä itseään, ei muuta yhteiskuntaa. Onko siis yhteiskuntatieteissä kyse ihmisten, joita ei tarvita yhteiskunnallisessa työssä, keräämisestä erilaisiin laitoksiin, 7

8 joissa he voivat muita häiritsemättä ja muiden heitä häiritsemättä yhteiskuntaa kiertävällä radalla mennä diskurssia? Ammattimainen taiteilija taas tarvitsee yleisöä, joka enimmäkseen koostuu ei-taiteilijoista. Mikä merkitys on taiteella näille jälkimmäisille? Tuotetaanko tässä yleisölle taidenautintoa, ja onko se sille siunaukseksi; vai viedäänkö sen aikaa näin joltakin paljon tärkeämmältä? Tarvitaanko siis myöskään taiteilijoita? Eikö taide ole juuri paras esimerkki siitä, mitä ei voi tehdä toisen puolesta? Eikö jokaisen tulisi tehdä taiteensa itse? Tässä taide on tietenkin ymmärrettävä niin laajasti, että se kattaa kaiken itseilmaisun. Mielestäni valistuksen projektin pitäisi rajoittua tekniikkaan; yhteiskuntatiede, samoin kuin taide, on palkkatyönä mielettömyyttä; ne tulisi korvata kansalaispalkalla ja vapaalla sivistystyöllä. Valistus koskee välttämättömyyttä ja mukavuutta, joista ihminen maksaa tietoisuuden ahtaudella. Valistus kutistaa maailmaa ja typistää ihmistä; se lyhentää etäisyyksiä ja tekee tutkimusmatkailijasta massaturistin. Valistuksen osuudelle inhimillisessä kulttuurissa tulisi siis asettaa rajat ja säästää ihmistä sivistykselle. Valistuksen skientismille on ominaista, että se pyrkii osoittamaan näennäisesti eri asiat periaatteessa samoiksi; se on "reduktionistista", kun taas sivistyksen projekti merkitsee juuri erojen etsimistä näennäisesti samanlaisista asioista. Valistus, "Gleichschaltung", on siis välttämätöntä yhteiskunnan toimivuuden kannalta, mutta liian pitkälle vietynä kulttuurisena totalitarismina, yksipuolisena ihmisen lajiolemuksen korostamisena, se lyö häntä laimin yksilöllisenä, epäyhteiskunnallisena, henkisenä olentona. Esimerkkinä valistuksen yliannostelun uhreista mainittakoon kaikkialta maailmasta tavattavat kaikenrotuiset tytöt, jotka nyt kuin yhdestä käskystä ovat alkaneet pukeutua farmareihin ja t-paitoihin, jotka jättävät navan sekä puolet pakaroista paljaiksi. Tällä yliannostelulla 8

9 on tullut todistetuksi, että myös rotuerot ovat näennäisiä. Tämä on tietenkin todistettu jo lukemattomia kertoja aikaisemmin; varsinaisena valistuksen riemuvoittona voi pitää muutamassa vuodessa koko maailman valloittanutta, erityisesti nuorille suunnattua yhdenmukaista musiikkikulttuuria. Sivistys, toisin kuin luonnontieteellinen tai teknillinen tietämys, ei kumuloidu; vain sillä on varsinaisesti historia, koska uuteen tekniikkaan on tavallaan koottu kaikki vanhempi teknillinen tietämys. Esimerkiksi filosofialla ei ole tällaista tieteen ja tekniikan "varmaa käyntiä", ja voimme ainoastaan koota kirjastoihin aikaisemmin eläneiltä filosofeilta säilyneet kirjalliset tuotokset sellaisinaan tai antaa niiden tuhoutua. Tällä jälkimmäisellä kannalla näyttäisivät olevan monet yhteiskuntatieteilijät, joiden mielestä kirjallisuudella, joka ei sovi heidän nykyiseen diskurssiinsa, ei ole mitään arvoa; he elävät, "poliittisina eläiminä", voimakkaasti ajan virrassa ja suorastaan ylpeilevät sivistymättömyydellään. Yhdenmukaisuus koskee aina vain yhtä aikaa kerrallaan. Vaikka meidän valtion kansalaisina on hyväksyttävä ainakin jokin vähimmäismäärä yhdenmukaistamista ja oltava kaikkien myös "aikamme lapsia", voimme vapaalla ollessamme kirjojen lukijoina vaivattomasti siirtyä ajasta ja paikasta toiseen. Valistuksen koura ei yllä kaikkialle; ainakin vielä toistaiseksi kirjastot ovat tarjonneet meille mahdollisuuden myös sivistykseen. Suomalaisten sivistyspyrintöjä tosin jatkuvasti jarruttaa aivan erityisen korkea kielimuuri; lisäksi myös humanistit, potentiaaliset kääntäjät, ovat nykyään melkein kaikki valistuksen leivissä; aitoa sivistysharrastusta, joka palvelisi kielitaidotonta mutta muuten opinhaluista suomalaista lukijaa, ei juuri ole. Esimerkiksi kaikki rasismin klassikot edelleen odottavat suomentajiaan; niille ei ole tässä ajassa "käyttöä"; ne eivät ole tämän päivän valistusta, siis niitä on pidettävä sivistykse- 9

10 nä, ja siksi niitä laiminlyödään. Vanhaa kirjallisuutta kyllä julkaistaan, mutta vain "soveltuvin osin"; ja klassikkoja valikoiden toimittamalla ei totisesti auteta ketään, joka haluaisi sivistää itseään; näin vain haetaan vahvistusta erilaisille tässä ajassa "toimiville" mielipiteille alistamalla myös klassikot valistuksen palvelukseen. Olen koonnut tähän kirjaan vuosina laatimiani epäajanmukaisia ja siis mahdollisesti sivistäviä esseitä. Niissä tosin on myös ajankohtaisia kannanottoja, joita enimmäkseen en ole saanut julki mielipidelehdissä, koska ne ilmeisesti rikkovat kaikkien nykyisten kielipelien sääntöjä. Esseet seuraavat toisiaan järjestyksessä, jossa olen ne myös kirjoittanut, yhtä poikkeusta lukuun ottamatta. Joskus 80-luvun lopussa tai 90-luvun alussa luin jostakin lähinnä porvarillisesta sanomalehdestä Horst Wesseliä käsittelevän artikkelin, jossa hänet, kaikkein karkeimman 30-luvun kommunistipropagandan hengessä, täysin yksiselitteisesti esiteltiin rappiolle joutuneeksi ja lopulta parittajaksi päätyneeksi oikeustieteen ylioppilaaksi. Asia jäi vaivaamaan minua, ja todettuani, että noin yhdeksän kymmenestä yhteiskuntatieteen tohtorista ei ole koskaan kuullut mitään tästä aikanaan kaikkien tuntemasta natsi-saksan symbolista, tunsin pakottavaa tarvetta antaa suomalaisille nykylukijoille jonkinlaisen hätäkasteen kirjoittamalla oman tiivistelmäni, "tosiasiaselostuksen" (Tatsachenbericht), joka aivan sanamuotoja myöten noudattelee Imre Lazarin aiheesta kirjoittamaa kirjaa. Näin syntyi kirjoitukseni Horst Wesselin karu historiallinen preesens. Wesselin tapaus on mielenkiintoinen, koska se tuo valoa kommunistien ja natsien väliseen kompleksiseen suhteeseen. Päästäkseen valtaan Hitler kipeästi tarvitsi SA:ta, noita "rakkaita raakalaisiaan" eli entisiä kommunisteja, joille sitten "pitkien puukkojen yönä" osoitet- 10

11 tiin heidän oikea paikkansa liikkeessä; ja juuri Wessel on tuon saksalaiskansallisen kommunismin varmasti kuuluisin edustaja. Nykyiselle, natsiliikkeelle kategorisen tuomion julistavalle ajallemme kiusallinen kysymys on: mitä olisi tapahtunut Saksalle ja mitä olisi tapahtunut koko Euroopalle, ellei venäläiskansallisen kommunismin vastineeksi olisi Saksassa noussut tätä saksalaiskansallista, niin ikään kommunistista SA-liikettä? Tuossa kirjoituksessani siis pitäydyn vain tosiasioihin, ja lukijan päätettäväksi jää oliko Wessel parittaja vai pyhimys. Itse olen kyllä vahvasti taipuvainen jälkimmäiselle kannalle. Wesselin tarinassa on liikuttavaa tuo varmaan marttyyrikuolemaan johtanut porvarispojan kädenojennus yhteiskunnan vähäosaisille, proletaareille ja prostituoiduille; liikuttava on SA:n esittämä Horst Wessel -Lied; kuin koko nöyryytetty Saksan kansa siinä laulaisi: kyllä tästä vielä, yhdessä, noustaan. Toisin kuin myöhempien aikojen suomalaiset, elitistiset taistolaisopiskelijat, ei Horst Wessel nyrpistänyt nokkaansa myöskään työmiehelle. Luopumalla etuoikeutetusta asemastaan, muuttamalla vanhempiensa hienostokodista kurjalistokortteleihin ja ryhtymällä itsekin työmieheksi, hän osoitti kaikki luokkarajat ylittävää ja täysin laskelmoimatonta, totisinta toveruutta. Tämä oli tietenkin naiivia, erikoisen yhteiskunnallisen tilanteen terästämää nuoruuden idealismia, josta yleensä toivutaan viimeistään 25-vuotiaana. Juuri natsismiin, jos se ymmärretään jonkinlaisena kristillisenä kommunismina, sopii mutatis mutandis sanonta, jolla entiset marxilaiset salonkikommunistit aivan härskisti ovat pyrkineet pyhittämään kaikki nuoruudenporsastelunsa: "Joka ei alle 25-vuotiaana ole natsi, sillä ei ole sydäntä; joka vielä yli 25-vuotiaana on natsi, sillä ei ole aivoja." Ajatus kokonaisesta kansasta yhtenä perheenä on kaunis; kriisiaikoina kuten sodassa voidaan kokea tuollaista luokka- tai säätyrajat ylittävää yhteisyyttä, mutta olojen vakiinnuttua on varmasti parempi, että jokainen taas palaa karsinaansa. 11

12 Kirjoituksen Velka Weiningerille erästä lyhempää konseptia tarjosin sekä Kanava- että Synteesi-lehteen - vetoomukseksi suomalaisille filosofeille. Kumpikaan ei sitä julkaissut. Nyt julkaistavassa pidennetyssä versiossa on muutaman virkkeen verran päällekkäisyyttä Synteesissä 4/01 ilmestyneen lyhyen prologin sekä Ajatus-vuosikirjassa 2003 ilmestyneen kirjoitukseni Otto Weininger ( ) kanssa. Myös kirjoitusta Suuri huumori tarjosin turhaan Kanavaan sekä Synteesiin. Sitä seuraa tässä välittömästi saksankielinen lyhennelmä Der Grosse Humor, jonka tosin kirjoitin vasta pari vuotta myöhemmin. Arvotajunta on konsepti, jota myös hyödynsin laatiessani Innsbruckissa 2003 järjestetyssä Otto Weininger -symposiumissa pitämääni esitelmää Weininger in Finnland. Kirjoitus Tahdosta on Weininger-vaikutteinen sormiharjoitus. Mielipide 1 ja Mielipide 2 ovat Helsingin Sanomien hylkäämiä yleisönosastokirjoituksia. Kansallissosialismin dionyysinen elementti ilmestyi Kanavassa 1/04. Hävinneiden historia ilmestyi Kanavassa 3/05. Kirjoitusta Rodusta ja rasismista tarjosin turhaan Yliopisto-lehteen. Kirjoituksessa Osakesalkku vertauskuvana puran hengellistä kokemustani piispoille. Piispat eivät tähän kirjeeseeni reagoineet. Natoon! pitkin hampain oli pitkään Kanavan jonossa; tarjosin sitä turhaan Ulkopolitiikka-lehteen, ja myös Kanava sen lopulta hylkäsi. Kanavassa 6/05 ilmestynyt Ruotsila vastaan Ruotsila on vastine Markku Ruotsilan Kanavassa 4-5/05 julkaistuun kirjoitukseen Natsi- Saksa ei ollut antikommunismin edelläkävijä, jossa hän arvosteli kirjoitustani Hävinneiden historia. Kirjoituksellani Semitismin puolustus, jota turhaan tarjosin Kanavaan, Teologiseen Aikakauskirjaan ja Vartija-lehteen, halusin vielä selventää, että Ruotsilan mukaan "holokaustia vähättelevän" kirjoi- 12

13 tukseni Hävinneiden historia pontimena ei suinkaan ollut antisemitismi. Kirjoitus Monadologie in pragmatischer Hinsicht on osittain päällekkäinen kirjoitusten Semitismin puolustus ja Veri ja raha kanssa. Historioitsijan suuruus ja kurjuus (Kanava 2/06) on vastine Ruotsilan uuteen hyökkäykseen Vielä antikommunismista (Kanava 1/06). Ahdistava kulttuuri ilmestyi Vapaa Ajattelija -lehdessä 5/06. Kirjoitusta Tapaus Ruotsila tarjosin turhaan Historialliseen Aikakauskirjaan. Lähetin myös sähköpostia useille historioitsijoille, joista kukaan ei halunnut kommentoida tuota minun ja Ruotsilan välille syntynyttä kiistaa antikommunismin alkuvaiheista. Marx-kritiikkiä sisältäviä kirjoituksia Rahalle rakennettava moraali ja Ihmiskysymyksestä sekä Tallinnan patsasjupakkaan liittyvää kirjoitusta Kaveria ei jätetä tarjosin turhaan Kanavaan, jälkimmäistä myös Helsingin Sanomiin. Kirjoituksia Veri ja raha, Hitlerin salainen oppi, Jus primae noctis ja Kolmas kirja Lanzista en enää tarjonnut millekään lehdelle. Ensimmäisen niistä tosin lähetin Teologisen Aikakauskirjan ja Vartijan päätoimittajille, mutta he eivät sitä myöskään yksityishenkilöinä kommentoineet. Seurakuntani kirkkoherra ei suostunut edes ottamaan luettavakseen näitä tekstejä, joiden pohjalta olisin halunnut hänen kanssaan keskustella. Hän ei myöhemmin myöskään vastannut sähköpostiini, jossa tiedustelin, kenen puoleen seurakunnassa voisin opillisissa kysymyksissä kääntyä. Myös henkilöt, jotka vielä aikaisemmin olivat viesteihini vastanneet, vaikenivat, ja niin päädyin tälle omakustantamisen lavealle tielle. Monet tässä julkaisemistani kirjoituksista ovat voimakkaasti Weininger-vaikutteisia sitä ovat jo nämä saatesanat. Weiningeria pidän vähintäänkin viime vuosisadan merkittävimpänä sanankäyttäjänä ja myös jaan hänen eettisen rigorisminsa: epäeettistä on myös puhdas 13

14 suvunjatkaminen, koska sillä pyritään ikuistamaan kaikki muukin synti. Maapallo olisi paljon kauniimpi planeetta ilman ihmistä, eläimiä ja myös kasveja. Vaikka elämä maapallolta joskus sammuu, jää tänne fossiilisiin kerrostumiin muistutus vanhoista synneistä; ja voimme vain toivoa, ettei öljyä jossakin maanjäristyksessä purkaudu vesistöihin. Jaan tämän huolen luonnonsuojelijoiden kanssa; mutta en ymmärrä miksi suden tulisi ikuisesti raadella ja syödä lammasta. Myöskään ryöstämistä ja raiskaamista, valehtelemista ja pettämistä vastaan ei ekologiselta kannalta ole mitään huomauttamista; ne eivät ole rikkomuksia biosfääriä kohtaan. Siksi pidän tuota eko-uskoa hylättävänä. Seikkailussani Jörg Lanz von Liebenfelsin kanssa on lähinnä kyse ajatuskokeesta, josko sittenkin myös seksuaalisuus saataisiin palvelemaan ideaa. Vaikka tunnen itseni nuoremmaksi kuin koskaan, siintää Venusvuori minulle enää kaukana horisontissa, joskaan aivan kokonaan en ole onnistunut Vanhaa Aatamia itsessäni kukistamaan. Mutta jos valtio todellakin ankarilla rotulaeilla huolehtisi siitä, että kaikki siittäminen (keinosiemennys) on varmasti siveellistä; jos nuorten ja vanhempienkin kisailut, joissa niin moni on käräyttänyt siipensä, korvattaisiin tarkoin valittujen valioyksilöiden postiluukuista kolahtelevilla kutsuilla spermanluovutukseen, en silti itse haluaisi olla noiden etuoikeutettujen joukossa. Olen siis jo oman naiskysymykseni ratkaissut tai pikemminkin antanut sen raueta; en koskaan saanut neitsyttäni, en oma-aloitteisesti enkä valtion tuella, eikä minulta nyt kukaan voi sellaista viedä. Mutta vaikka sukupuolinen siveettömyys ei voi enää suoraan kohdistua minuun, loukkaa minua syvästi, kun joudun sitä vaikka etäältäkin näkemään. 14

15 Kerran Tukholmassa, iltakävelyllä Gärdetin niityillä, saivat ihanteellinen lämpötila ja ilmankosteus joidenkin muiden samaan suuntaan vaikuttaneiden tekijöiden ohella minut ikään kuin sulautumaan luontoon. Vieno kesäillan tuuli tuntui menevän lävitseni ja tunsin suurta myötätuntoa kaikkea elävää kohtaan. Ohitin noin viidenkymmenen metrin päästä pienen kumpareen, jossa näin erään pariskunnan pensaston katveessa valmistelevan piknik-ateriaa. Olin jo langeta "rajanylitykseen"; ajattelin pelkästä mielihyvästä poiketa vaihtamaan muutaman sanan pariskunnan kanssa, mutta hetken epäröityäni lähdin taas jatkamaan suoraan kohti Djurgårdenin metsiköitä. Kun palatessani, hämärän jo ollessa laskeutumassa, ohitin saman kumpareen, koin järkytyksen, joka taas tylysti palautti minut luontoon kuulumattomaksi "monadiksi". Iltataivasta vasten näin liikkuvan siluetin..., ja kuulin huutoa, jolla nainen ilmoitti varmasti koko Gärdetille kuinka hienon päätöksen heidän piknikkinsä oli saamassa. Kantani kaikkeen seksuaalisuuteen on jo viitisentoista vuotta ollut ehdottoman kielteinen. Jokaisessa sukupuoliaktissa on kyse lankeemuksesta; niiden (satunnaiset) seuraukset tosin saattavat suuresti vaihdella, mutta mitään moraalisia aste-eroja ei niiden välillä ole: minun seksuaalisuuteni on täsmälleen yhtä synnillistä kuin lähimmäiseni seksuaalisuus, missä muodoissa ne sitten ilmenevätkin; juuri tätä on monenkin omasta seksuaalisuudestaan täysin siemauksin nauttivan siveyspoliisin vaikea tunnustaa. Jos myöntää heteroseksin, on myönnettävä myös homoseksi, eläimeensekaantuminen ja pedofilia; jos kieltää pedofilian, on kiellettävä myös eläimeensekaantuminen, homoseksi ja heteroseksi. Mutta heikko ihminen aina pyrkii tekemään kompromissia hyvän ja pahan välillä; jotta saisi juuri oman paheellisuutensa sisältymään yleisesti hyväksyttyyn maailmanjärjestykseen. Näin selittyvät kaikki nuo muodikkaat paradoksit, joiden mukaan todelliseen hyvyyteen muka kuuluu myös jonkin verran pahuutta. 15

16 Edellä edustamani, käsittääkseni weiningerilainen kanta voitaisiin yleisimmin ilmaista seuraavasti: jos ei hyväksy jotakin osaa hiilielämästä, on tuomittava se kokonaisuudessaan; jos hyväksyy osan siitä, on hyväksyttävä se kokonaisuudessaan. Ja koska varmastikaan kukaan ei hyväksy kaikkea, täytyisi kaikkien sen jälkeen kun on ensin yhteistuumin tuhottu koko kasvi- ja eläinkunta tehdä itsemurha. Weiningerin ohjelmaa vastaan on esitetty, että kaikki ihmiset eivät kuitenkaan luopuisi seksistä eivätkä tekisi itsemurhaa, vaan että juuri kaikkein "huonoin" aines jäisi tänne jatkamaan sukua. Weininger on rakentanut loogisen, mutta terveelle järjelle niin vieraan systeemin, että on opillaan ehkä tullut vahvistaneeksi juuri niitä aatevirtauksia, joita hän kaikkein katkerimmin vastusti. Näin hän on epäsuorasti ja tahtomattaan ehkä valmistanut tietä jopa natsismille, mistä häntä onkin syytetty. Jörg Lanz von Liebenfels, joka varmasti tunsi Weiningerin kirjoitukset, on rotuideologiallaan antanut hyvän esimerkin tällaisesta "heteronomisesta" vastineesta Weiningerin "autenttiselle" moraalille. Kun Weininger ehdottomasti kielsi kaiken lihallisen elämän, halusi von Liebenfels puhtaan veren kultillaan radikaalisti myöntää siitä osan. Itselläni ei ole rohkeutta itsemurhaan, ja minulla on myös tunne, ettei sekään olisi oikein. Naisesta en enää haaveksi, mutta minua ärsyttää, että muut edelleen harjoittavat seksiä, ja että he harjoittavat nimenomaan lisääntymisfunktiosta irrotettua, nautinnollista heteroseksiä kuten oletettavasti myös tuo pariskunta Gärdetin niityllä. Toisaalta myös minua, mukavuussyistä, kuten kaikkia ihmisiä, houkuttaa juuri heteronominen moraali, joka ei tuomitse jokaista elämänilmaisua yhtä jyrkästi ja joka suorastaan pyrkii myöntämään niistä osan. Homoseksi on hämmentävää, mutta en tuomitsisi sitä yhtä ankarasti kuin vain "huvin vuoksi ja urheilun kannalta" harjoitettua heteroseksiä, jossa naista, jossa äitiä häväistään. Siksi minua kiinnostaa Jörg Lanz von Liebenfelsin kaltainen hahmo, joka perusti Uuden Temppeliritarikuntansa valvomaan juuri "si- 16

17 veellistä siittämistä". Ymmärrän temppeliritariston eliittinä, joka vapaaehtoisesti elää selibaatissa ja osallistuu suvunjatkamiseen (munasolun hedelmöittämiseen) korkeintaan spermanluovuttajana, ja jonka on määrä pakottaa tämä siveellinen normi myös muille. Koska ihmissuku joka tapauksessa jatkuu, on tärkeätä, että se tapahtuu tiettyjen sääntöjen puitteissa, joissa nautinnollisen seksin mahdollisuus on poissuljettu. Tässä on tietenkin kyse lähinnä naisen nautinnosta; miestä, joka hakee seksistä nautintoa, passiivista homoseksuaalia, on aina halveksittu, muttei yleensä yhtä ehdottomasti tuomittu kuin seksistä nauttivaa naista. Ristiriitaisesti on suvaittu ja suorastaan ihailtu aktiivista naistenmiestä, jota juuri naisten nautinnonhalu auttaa tekemään valloituksensa. Temppeliritariston on siis määrä kieltämällä naiselta nautinto myös tehdä mahdottomiksi kaikki miesten väliset kunnianloukkaukset. Tässä on Otto Weiningerin ohjelma käännetty päälaelleen. Weininger katsoi, että miehen on ensin kiellettävä oma seksuaalisuutensa, ja kun tämä on tapahtunut, ei nainenkaan enää voi olla seksuaalinen. Siveiden miesten olisi siis vain purtava hammasta ja kestettävä kaikki naisten ja näiden miespuolisten apureitten heihin kohdistama, aina vain tungettelevammaksi käyvä seksuaalinen häirintä; ikään kuin kaikki vika todellakin olisi miehessä eli "katsojan silmässä". Tämän Weiningerin masokistisen ohjelman halusi von Liebenfels korvata aivan vastakkaisella, joka aloitetaan pistämällä naiset kuriin. Vasta sitten voi hänen mukaansa mies ehkä onnistua kukistamaan myös oman seksuaalisuutensa. Jätän toistaiseksi viimeisen sanan kaunopuheiselle von Liebenfelsille: Seksuaalisesti viileämpien ja aviokelpoisempien miesten jälkeläiset tulevat silloin vapaaehtoisesti tyytymään ankaraan yksiavioisuuteen, eikä heitä tarvitse siihen erityisillä siveyslaeilla pakottaa. Rotuäidit (Zuchtmütter) olisi tarkkaan eristettävä, jottei kiusausta aviorikokseen synny. Rotuäidiltä siis 17

18 vaaditaan paljon! Mutta tämä tuskien tie on naisen kuljettava takaisin, kun hän ensin vuosituhannen on toikkaroinut bakkanttisen himon teillä. Hänen on maksettava intohimoistaan. Mutta lopuksi arjalaisen (asisch) naisen asema kuitenkin muuttuu paljon paremmaksi kuin se on nyt. Hänen osakseen tulee kauneimpien, nuorimpien ja voimakkaimpien miesten rakkaus, hän voi iloita kauneimmista ja jalorotuisimmista lapsista, myöhemmät sukupolvet tulevat pystyttämään hänelle temppeleitä ja muistomerkkejä ja kuninkaat tulevat häntä ylistämään. Auringonkeltatukkaiset ja taivaansinisilmäiset, rusoposkiset, ikuisesti terveet ja ikuisesti nuoret jumalat ja jumalattaret tulevat kiittämään ja ylistämään kärsivää rotuäitiä heidän synnyttäjänään. Tämä on Mater dolorosan, tuskien murtaman jumalansynnyttäjän salaisuus! Tämä on Virgo immaculatan salaisuus! 18

19 Horst Wesselin karu historiallinen preesens 1 Wir tragen an unserem braunen Kleid die Sturmnummer fünf am Kragen Horst Wessel 1929 Horst Ludwig Wessel syntyy 9. lokakuuta 1907 pastori tohtori Ludwig Wesselin esikoisena Bielefeldissä. Sieltä perhe muuttaa seuraavana vuonna Ruhrin alueelle Mühlheimiin ja Horstin ollessa 6-vuotias edelleen Berliiniin. Kun maailmansota syttyy, lähtee isä ensimmäisenä vapaaehtoisena kenttäpappina rintamalle. Hän ystävystyy Hindenburgin kanssa, ja hänet palkitaan I luokan rautaristillä. Sodasta palattuaan hän ryhtyy Neue Illustrierte Zeitungin kirjalliseksi johtajaksi. Hän on suosittu saarnaaja, ja osa hänen saarnoistaan, joissa ylistetään isänmaata, sotaa ja sankarikuolemaa, julkaistaan myös kirjana. Kymmenvuotiaana, 1918, Horst saa nähdä läheltä vallankumouksen, ja hänelle muodostuu tavaksi nukkua ladattu revolveri tyynyn alla. Hän käy Berliinin parhaita kouluja ja menestyy hyvin mutta on paljon kiinnostuneempi aseista ja kaikesta sotilaallisesta, mikä onkin luonnollista 1920-luvun Berliinissä; eletään poliittisesti tavattoman aktiivista aikaa, jota rauhan oloissa varttuneen on vaikea kuvitella. Puolueiden ohella perustetaan erilaisia sotilaallisia järjestöjä. Eräs näistä on Bismarck-liitto. Se koostuu hyvin kirjavasta joukosta ryhmiä, joille on yhteistä vain kansallisuusaate. Horst liittyy aluksi ryhmään 47, "Prinz Oskar von Preussen", mutta siirtyy myöhemmin, täytettyään juuri 16 vuotta, ryhmään 21, "Kronprinzessin", joka heti näkee hänessä uuden johtajansa. Tämäkään ryhmä ei tyydytä Horstia, ja eräs välikohtaus, tai pikemminkin siitä annettu virallinen selvitys, saa 19

20 hänet eroamaan, 12. helmikuuta Horst on selvityksen mukaan pyrkinyt johonkin tilaisuuteen Hitler-univormussa ja uhannut kumipampulla, jos häntä ei päästetä sisään. Horstia oli harmittanut erityisesti vahvan johtajan puuttuminen. Bismarck-liitto oli menettänyt alkuperäisen vallankumouksellisen luonteensa ja muuttunut taantumukselliseksi voimaksi, ja ennen kaikkea se löi laimin Horstille tärkeätä työväen kysymystä; Hitler tunnetaan tuohon aikaan Berliinissä vain lehdistä, "isänmaattomana seikkailijana". Huhtikuun Horst kirjoittautuu Berliinin Friedrich-Wilhelm yliopistoon. Hän alkaa lukea lakia ja liittyy armeijakuntaan "Normannia". Hän kantaa patalakkia ja käsivarsinauhaa, puolustaa kunniaansa ja murtaa oikean kätensä neljästi. Mutta täältäkään hän ei löydä riittävää poliittista radikalismia eikä kaipaamaansa "johtajapersoonallisuutta". Vihdoin 7. joulukuuta 1926 Horst Wessel liittyy NSDAP:hen. Hänet kiinnitetään ensimmäiseksi SA:han, juuri kun Goebbelsista tulee Berliinin piirijohtaja. Horstille alkaa kertyä mustelmia, hän on usein pidätettynä ja alkaa kunnostautua myös puhujana. Pian hänen jälkeensä liittyy SA:han myös hänen nuorempi veljensä Werner. Tammikuussa 1928 Horst siirtyy jatkamaan oikeustieteen opintojaan Wieniin. Opintojensa ohessa hänen on, Goebbelsin määräyksestä, tutustuttava wieniläisen Hitlerjugendin metodeihin. Horst näkee aatteellisen eron wieniläisten ja berliiniläisten tovereidensa välillä: edellisillä korostuu kansallinen kulttuuri ja antisemitismi, Berliinissä taas ollaan johdonmukaisemmin kansallisia sosialisteja. Wienissä Horstia ei aina ymmärretä; se ei ole mikään varsinainen teollisuuskaupunki, ja Horstin korostama sosialismi saa jotkut pitämään häntä puolikommunistina. Horst taas pitää wieniläisiä flegmaattisina. Kommunistikorttelit ovat Horstin erikoisalaa. Tohtori Walter Reinhardt, Horstin ystävä Wienin ajoilta, on antanut seuraavan kuvauksen Wesselin soveltamasta erityisestä "tekniikasta", josta hän oli niin ylpeä: Reinhardt kiilautuu kerran Wesselin vanavedessä kokoussaliin, joka on täynnä kommunisteja. Puhuja on juuri lopettanut, ja 20

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa 1 opettaja- Isak Penzev 21.0.3.2013 Jatkamme Johanneksen kirjeen tutkimista. Tämä oppitunti kuuluu opetussarjaan, jossa me tutkimme Uutta testamenttia. Kun me tutkimme

Lisätiedot

RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (1. Joh. 4:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen. Rinnetie 10. 95420 Tornio. puh. 050 359 6939

RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (1. Joh. 4:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen. Rinnetie 10. 95420 Tornio. puh. 050 359 6939 RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen Rinnetie 10 95420 Tornio puh. 050 359 6939 s-posti: juha.muukkonen@gen.fi kotisivu: www.gen.fi Raamatunkäännös: KR 1933/38 JÄSENNYS

Lisätiedot

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry Outi Rossi JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa Kuvittanut Susanna Sinivirta Fida International ry JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa, 4. painos C Outi Rossi Kuvitus Susanna Sinivirta Fida International ry Kirjapaino

Lisätiedot

Kultaisia sanoja. (Uusi Aika 1901, N:o 2, Tammikuun 12 p )

Kultaisia sanoja. (Uusi Aika 1901, N:o 2, Tammikuun 12 p ) Kuta enemmän tiedät ja kuta paremmin ymmärrät, sitä ankarammin sinua tuomitaan, jollei elämäsi ole yhtä pyhä kuin tietosi on laaja. Tuomas Kempiläinen. Vaikka maailma tuhansine ilmiöineen vetää ihmisen

Lisätiedot

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei Tavallinen tyttö Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei minulla ei ollut edes mitään. - Noh katsotaanpa

Lisätiedot

Kristus-keskeinen elämä. Osa 4: Majakka-ilta

Kristus-keskeinen elämä. Osa 4: Majakka-ilta Kristus-keskeinen elämä Osa 4: Majakka-ilta 17.10.2009 Antti.Ronkainen@majakka.net Room. 8:29 (KR92) Ne, jotka hän edeltäkäsin on valinnut, hän on myös edeltä määrännyt oman Poikansa kaltaisiksi, niin

Lisätiedot

Mies ja seksuaalisuus

Mies ja seksuaalisuus Mies ja seksuaalisuus Kun syntyy poikana on Kela-kortissa miehen henkilötunnus. Onko hän mies? Millaista on olla mies? Miehen keho eli vartalo Kehon kehittyminen miehen kehoksi alkaa, kun pojan vartalo

Lisätiedot

Mikhail Bakunin. Jumala vai työ

Mikhail Bakunin. Jumala vai työ Mikhail Bakunin Jumala vai työ Te piikittelette meitä siitä, että emme usko Jumalaan. Me syytämme teitä häneen uskomisesta. Me emme tuomitse teitä tästä. Me emme edes syytä teitä. Me säälimme teitä. Sillä

Lisätiedot

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni.

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni. Welcome to my life Kohtaus X: Vanhempien tapaaminen Henkilöt: Sari Lehtipuro Petra, Sarin äiti Matti, Sarin isä Paju (Lehtipurot ja Paju istuvat pöydän ääressä syömässä) Mitäs koulua sinä Paju nyt käyt?

Lisätiedot

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Mieletön mahdollisuus Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Tukea lapsille ja nuorille, joiden vanhempi on sairastunut psyykkisesti Mieletön Mahdollisuus -projektin

Lisätiedot

Tampereen Kaupunkilähetys ry, 2013 Rongankotikeskus Seksuaaliterveyttä kehitysvammaisille -projekti

Tampereen Kaupunkilähetys ry, 2013 Rongankotikeskus Seksuaaliterveyttä kehitysvammaisille -projekti Tampereen Kaupunkilähetys ry, 2013 Rongankotikeskus Seksuaaliterveyttä kehitysvammaisille -projekti 2012-2016 Teksti ja kansainvälisten seksuaalioikeuksien (World Association for Sexual Health, WAS 2014)

Lisätiedot

Juha Muukkonen Thurevikinkatu 8 D 22 95420 Tornio puh. 050 359 6939 s-posti: juha.mu ukkonen@gen.fi

Juha Muukkonen Thurevikinkatu 8 D 22 95420 Tornio puh. 050 359 6939 s-posti: juha.mu ukkonen@gen.fi RAKKAUS Juha Muukkonen Thurevikinkatu 8 D 22 95420 Tornio puh. 050 359 6939 s-posti: juha.mu ukkonen@gen.fi kotisivu: www.gen.fi Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme, ja Herralta Jeesukselta

Lisätiedot

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat Matkatyö vie miestä 5.4.2001 07:05 Tietotekniikka on helpottanut kokousten valmistelua, mutta tapaaminen on silti arvossaan. Yhä useampi suomalainen tekee töitä lentokoneessa tai hotellihuoneessa. Matkatyötä

Lisätiedot

Dialogin missiona on parempi työelämä

Dialogin missiona on parempi työelämä VIMMA 6.6. 2013 Dialogin missiona on parempi työelämä Amis-Dialogi yhdisti yritykset ja opiskelijat vuoropuheluun rakentamaan yhdessä parempaa tulevaisuuden työtä. Amis-Dialogia tehtiin isolla porukalla

Lisätiedot

Hyvä Sisärengaslainen,

Hyvä Sisärengaslainen, Lisää 1. Joh 3:sta? http://www.sley.fi/luennot/raamattu/ UT/Johanneksen_kirjeet/1Joh03EK.h tm Hyvä Sisärengaslainen, 1. Johanneksen kirjeen kolmas luku puhuu Jumalan lahjasta, mutta myös hänen pyhästä

Lisätiedot

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet 1. Kysy Asiakkaalta: Tunnista elämästäsi jokin toistuva malli, jota et ole onnistunut muuttamaan tai jokin ei-haluttu käyttäytymismalli tai tunne, tai joku epämiellyttävä

Lisätiedot

Nainen ja seksuaalisuus

Nainen ja seksuaalisuus Nainen ja seksuaalisuus Kun syntyy tyttönä on Kela-kortissa naisen henkilötunnus. Onko hän nainen? Millaista on olla nainen? Naisen keho Kun tytöstä tulee nainen, naiseus näkyy monella tavalla. Ulospäin

Lisätiedot

Jesaja näkee tulevaisuuteen

Jesaja näkee tulevaisuuteen Nettiraamattu lapsille Jesaja näkee tulevaisuuteen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Mary-Anne S. Suomi Kertomus 27/60 www.m1914.org Bible for Children,

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

JUMALAN OLEMASSAOLOA. En voinut enää kieltää

JUMALAN OLEMASSAOLOA. En voinut enää kieltää Aikamedia 2 En voinut enää kieltää JUMALAN OLEMASSAOLOA n Vuosia sitten ajattelin, että elämässä ei ole mitään järkeä. Identiteettiongelmien keskellä minulla ei ollut hajuakaan siitä, kuka minä olen, mistä

Lisätiedot

Fysiikan historia Luento 2

Fysiikan historia Luento 2 Fysiikan historia Luento 2 Ibn al- Haytham (Alhazen), ensimmäinen tiedemies Keskiajan tiede Kiinnostus =iloso=iaa ja luonnontiedettä kohtaan alkoi laantua Rooman vallan kasvaessa Osa vanhasta tiedosta

Lisätiedot

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Me juhlimme tänään Jeesuksen taivaaseen astumista. Miksi Jeesus meni pois? Eikö olisi ollut parempi, että hän olisi jäänyt tänne. Helposti ajattelemme,

Lisätiedot

Kant Arvostelmia. Informaatioajan Filosofian kurssin essee. Otto Opiskelija 65041E

Kant Arvostelmia. Informaatioajan Filosofian kurssin essee. Otto Opiskelija 65041E Kant Arvostelmia Informaatioajan Filosofian kurssin essee Otto Opiskelija 65041E David Humen radikaalit näkemykset kausaaliudesta ja siitä johdetut ajatukset metafysiikan olemuksesta (tai pikemminkin olemattomuudesta)

Lisätiedot

Kaikki uskontosidonnaiset ryhmät. Evankelisluterilainen uskonto 7.11 USKONTO

Kaikki uskontosidonnaiset ryhmät. Evankelisluterilainen uskonto 7.11 USKONTO 7.11 USKONTO Kaikki uskontosidonnaiset ryhmät Uskonnon opetuksessa tarkastellaan elämän uskonnollista ja eettistä ulottuvuutta oppilaan oman kasvun näkökulmasta sekä laajempana yhteiskunnallisena ilmiönä.

Lisätiedot

KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 sivu 1/14. KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 sivu 2/14. KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 sivu 3/14

KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 sivu 1/14. KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 sivu 2/14. KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 sivu 3/14 KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 sivu 1/14 Tervetuloa täyttämään kysely! Koulutunnus: Oppilaiden tilannekartoitussalasana: Kirjaudu kyselyyn KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 sivu 2/14 Kukaan

Lisätiedot

Carol Ehrlich. 70-luvun naisliike

Carol Ehrlich. 70-luvun naisliike Carol Ehrlich 70-luvun naisliike 1980 Miten paljon naisliike on muuttunut viimeisten kymmenen vuoden aikana? Liberaali haara ei ole muuttunut juuri lainkaan. Yhä yritetään saada 52% vallasta siinä taloudellisessa

Lisätiedot

Näiden tapahtumien jälkeen tuli keskustelua seurannut lainopettaja Jeesuksen luo kysyen Jeesukselta, mikä käsky on kaikkein tärkein.

Näiden tapahtumien jälkeen tuli keskustelua seurannut lainopettaja Jeesuksen luo kysyen Jeesukselta, mikä käsky on kaikkein tärkein. Mark.12:28-34: Muuan lainopettaja oli seurannut heidän väittelyään ja huomannut, miten hyvän vastauksen Jeesus saddukeuksille antoi. Hän tuli nyt Jeesuksen luo ja kysyi: "Mikä käsky on kaikkein tärkein?"

Lisätiedot

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 1 Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 Hepreankielisessä sanassa eikev on hyvin paljon tarkoitusta. Ensimmäinen tarkoitus on: johdonmukainen, askel askeleelta eteenpäin. Sana eikev tarkoittaa myös kantapäätä. Kaikkivaltias

Lisätiedot

Tiede ja usko KIRKKO JA KAUPUNKI 27.2.1980

Tiede ja usko KIRKKO JA KAUPUNKI 27.2.1980 Tiede ja usko Jokaisen kristityn samoin kuin jokaisen tiedemiehenkin velvollisuus on katsoa totuuteen ja pysyä siinä, julistaa professori Kaarle Kurki-Suonio. Tieteen ja uskon rajankäynti on ollut kahden

Lisätiedot

Kristinusko (AR) Kristinuskon historia. Kristinuskon syntymä

Kristinusko (AR) Kristinuskon historia. Kristinuskon syntymä Kristinusko (AR) Kristinuskon historia Kristinuskon syntymä Juutalaisuudessa oli kauan jo odotettu, että maan päälle syntyy Messias, joka pelastaa maailman. Neitsyt Maria synnytti pojan Jeesus Nasaretilaisen,

Lisätiedot

Luuk.14:26-35. Kutsu Jumalan valtakuntaan

Luuk.14:26-35. Kutsu Jumalan valtakuntaan Luuk.14:26-35. Kutsu Jumalan valtakuntaan Tämän sunnuntain teema on " kutsu Jumalan valtakuntaan ". Päivän tekstissä Jeesus itse asiassa esittää kutsun Jumalan valtakuntaan, vaikka tuo kutsu kuulostaakin

Lisätiedot

Teosofinen itsekasvatus veljeyteen ja vapauteen. Pekka Ervastin esitelmä 25/ Teosofisen Seuran vuosijuhlassa

Teosofinen itsekasvatus veljeyteen ja vapauteen. Pekka Ervastin esitelmä 25/ Teosofisen Seuran vuosijuhlassa Teosofinen itsekasvatus veljeyteen ja vapauteen Pekka Ervastin esitelmä 25/6 1916 Teosofisen Seuran vuosijuhlassa En aio ilman muuta antaa käytännöllisiä neuvoja tähän itsekasvatukseen, sillä jos meillä

Lisätiedot

Tietoteoria. Tiedon käsite ja logiikan perusteita. Monday, January 12, 15

Tietoteoria. Tiedon käsite ja logiikan perusteita. Monday, January 12, 15 Tietoteoria Tiedon käsite ja logiikan perusteita Tietoteoria etsii vastauksia kysymyksiin Mitä tieto on? Miten tietoa hankitaan? Mitä on totuus? Minkälaiseen tietoon voi luottaa? Mitä voi tietää? Tieto?

Lisätiedot

Matt. 7: 1-29 Pirkko Valkama

Matt. 7: 1-29 Pirkko Valkama Suoraa puhetta, kuuleeko kukaan? Matt. 7: 1-29 Pirkko Valkama Matt. 7: 1-6 1."Älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi. 2. Niin kuin te tuomitsette, niin tullaan teidät tuomitsemaan, ja niin kuin te mittaatte,

Lisätiedot

Näkökulma korruptioon

Näkökulma korruptioon Anonyymi Näkökulma korruptioon Korruptoitu ihmismieli! 2001 Radikaali poliittista vapautta ajava liike, kuten anarkismi, puhuu aina paitsi yhteiskunnasta myös ihmisestä. Liian usein huomio kääntyy ihmisen

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesus parantaa sokean

Nettiraamattu lapsille. Jeesus parantaa sokean Nettiraamattu lapsille Jeesus parantaa sokean Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for

Lisätiedot

Jeesus söi viimeisen aterian oppilaittensa kanssa. Aterialla Jeesus otti leivän, mursi siitä palan ja kiitti.

Jeesus söi viimeisen aterian oppilaittensa kanssa. Aterialla Jeesus otti leivän, mursi siitä palan ja kiitti. Viimeinen ateria Jeesus sanoi oppilailleen: - On tullut minun aikani mennä pois. Jeesus tarkoitti, että hän kuolee pian. Oppilailleen Jeesus lupasi: - Minä olen aina teidän kanssanne. Älkää olko surullisia.

Lisätiedot

Onnistut yrittämässäsi, mutta jokin täysin epäolennainen. vikaan.

Onnistut yrittämässäsi, mutta jokin täysin epäolennainen. vikaan. KYLLÄ, JA Onnistut yrittämässäsi ja saavutat enemmän kuin odotit, enemmän kuin kukaan osasi odottaa. KYLLÄ, MUTTA Onnistut yrittämässäsi, mutta jokin täysin epäolennainen asia menee vikaan. EI, MUTTA Et

Lisätiedot

EETTISIÄ ONGELMIA. v Jos auktoriteetti sanoo, että jokin asia on hyvä, onko se aina sitä?

EETTISIÄ ONGELMIA. v Jos auktoriteetti sanoo, että jokin asia on hyvä, onko se aina sitä? Auktoriteetin hyvä EETTISIÄ ONGELMIA v 1.3 1. Jos auktoriteetti sanoo, että jokin asia on hyvä, onko se aina sitä? 2. Jos auktoriteetti on jumalolento, onko senkään hyvä aina hyvä? 3. Olet saanut tehtäväksesi

Lisätiedot

T A Q. Aiempien traumaattisten kokemusten kartoitus Traumatic Antecedents Questionnaire. Copyright: Bessel A. van der Kolk. Suomennos: Kimmo Absetz

T A Q. Aiempien traumaattisten kokemusten kartoitus Traumatic Antecedents Questionnaire. Copyright: Bessel A. van der Kolk. Suomennos: Kimmo Absetz T A Q Aiempien traumaattisten kokemusten kartoitus Traumatic Antecedents Questionnaire Copyright: Bessel A. van der Kolk. Suomennos: Kimmo Absetz Aiempien traumaattisten kokemusten kartoitus Nimi: Päivämäärä:

Lisätiedot

Opettajalle JOKAINEN IHMINEN ON ARVOKAS

Opettajalle JOKAINEN IHMINEN ON ARVOKAS Miten kohtelet muita? Ihmiset ovat samanarvoisia Vastuu ja omatunto Missä Jumala on? Opettajalle TAVOITE Oppilas saa keskustelujen ja tekstien kautta mahdollisuuden muodostaa ja syventää käsityksiään ihmisyydestä

Lisätiedot

Raamatun oikea ja väärä IR

Raamatun oikea ja väärä IR Raamatun oikea ja väärä IR Raamattu koostuu 66 eri kirjasta ja jokainen kirja on syntynyt johonkin tarkoitukseen. Raamattu ei ole yksi yhtenäinen kokonaisuus eikä siitä sen vuoksi voi poimia yksiselitteisiä

Lisätiedot

Syntyikö maa luomalla vai räjähtämällä?

Syntyikö maa luomalla vai räjähtämällä? Syntyikö maa luomalla vai räjähtämällä? Tätä kirjoittaessani nousi mieleeni eräs tuntemani insinööri T. Palosaari. Hän oli aikansa lahjakkuus. Hän oli todellinen nörtti. Hän teki heti tietokoneiden tultua

Lisätiedot

Tietokilpailu 3 Seksuaalirikoksen tunnistaminen ja avun hakemisen tärkeys

Tietokilpailu 3 Seksuaalirikoksen tunnistaminen ja avun hakemisen tärkeys Tietokilpailu 3 Seksuaalirikoksen tunnistaminen ja avun hakemisen tärkeys Tähän tietokilpailuun on kerätty kysymyksiä seksuaalirikoksiin ja rikosprosessiin liittyen. Tietokilpailun voi pitää pienryhmissä

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Seurakunnan synty. Kertomus 55/60.

Nettiraamattu lapsille. Seurakunnan synty. Kertomus 55/60. Nettiraamattu lapsille Seurakunnan synty Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Ruth Klassen Suomi Kertomus 55/60 www.m1914.org Bible for Children, PO Box

Lisätiedot

Jumala koettelee Abrahamin rakkautta

Jumala koettelee Abrahamin rakkautta Nettiraamattu lapsille Jumala koettelee Abrahamin rakkautta Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

Internetin saatavuus kotona - diagrammi

Internetin saatavuus kotona - diagrammi Internetin saatavuus kotona - diagrammi 2 000 ruotsalaista vuosina 2000-2010 vastata Internetiä koskeviin kysymyksiin. Alla oleva diagrammi osoittaa, kuinka suurella osuudella (%) eri ikäryhmissä oli Internet

Lisätiedot

RAPORTTI ISMMN KONFERENSSISTA 2014 ERI KANSAKUNNAT, YKSI KAIPAUS HENKEÄSALPAAVA AVAJAISSEREMONIA

RAPORTTI ISMMN KONFERENSSISTA 2014 ERI KANSAKUNNAT, YKSI KAIPAUS HENKEÄSALPAAVA AVAJAISSEREMONIA 2 RAPORTTI ISMMN KONFERENSSISTA 2014 ISMMN Johtajuuskonferenssi 2014 jumalan miehen, pastori Chrisin, kanssa oli historiallinen ja elämää muuttava. Se oli erityisen muutoksen ja Pyhän Hengen välittämisen

Lisätiedot

Mitä on Filosofia? Informaatioverkostojen koulutusohjelman filosofiankurssin ensimmäinen luento

Mitä on Filosofia? Informaatioverkostojen koulutusohjelman filosofiankurssin ensimmäinen luento Mitä on Filosofia? Informaatioverkostojen koulutusohjelman filosofiankurssin ensimmäinen luento Filosofian kurssi 2008 Tavoitteet Havaita filosofian läsnäolo arjessa Haastaa nykyinen maailmankuva Saada

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesuksen ihmeitä

Nettiraamattu lapsille. Jeesuksen ihmeitä Nettiraamattu lapsille Jeesuksen ihmeitä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Kun olen hätääntynyt ja ahdistunut, odotan

Kun olen hätääntynyt ja ahdistunut, odotan 1. syyskuuta Jumala, minun Jumalani, sinua minä odotan. Sieluni janoaa sinua, ruumiini ikävöi sinua ja uupuu autiomaassa ilman vettä. Ps. 63:2 Kun olen hätääntynyt ja ahdistunut, odotan kiihkeästi Jumalan

Lisätiedot

SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN

SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Beersebassa. Siellä sekä Aabraham, Iisak

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

II Elämän tarkoituksettomuuskokemuksen taustaa

II Elämän tarkoituksettomuuskokemuksen taustaa Sisältö Alkusanat... 11 I Sattuma vai tarkoitus? Elämä on mutta mitä?... 17 Kirjan rakenne ja lukuohje.... 23 Kaksi uudistamisen ja itsekasvatuksen tapaa... 28 Sydämen ajattelu... 31 II Elämän tarkoituksettomuuskokemuksen

Lisätiedot

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo:

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo: 13. kappale (kolmastoista kappale) SAMI RI N KOULUVII KKO 13.1. Samir kertoo: Kävin eilen Mohamedin luona. Hän oli taas sairas. Hänellä oli flunssa. Minä kerroin Mohamedille, että myös minulla on pää kipeä.

Lisätiedot

Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi

Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi 1 2.oppituntti Isak Pensiev 14.4.2012 Ystävät, me jatkamme oppituntia, joka avaa meille juutalaisia käsitteitä ja juutalaista näkökulmaa sekä Uuteen- että Vanhaan

Lisätiedot

Abodah Zarah. Rabbi J. Melamed

Abodah Zarah. Rabbi J. Melamed 1 Abodah Zarah Rabbi J. Melamed 6.2.2013 Talmud Tänään haluan keskustella millä tavalla Talmudissa käsitellään juutalaisten ja kristittyjen välisiä suhteita. Todellisuudessa tämän tyyppisiä kertomuksia

Lisätiedot

JOHANNEKSEN ENSIMMÄINEN KIRJE

JOHANNEKSEN ENSIMMÄINEN KIRJE JOHANNEKSEN ENSIMMÄINEN KIRJE Osallisuus Elämän Sanaan 1:1-4 Keskinäinen Osallisuus Jumalassa erottaa synnistä ja vihasta 1:5-2:6 Uusi Käsky 2:7-11 Isän Rakkaus ja maailman rakkaus 2:12-17 Antikristus

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jeesuksen ihmeitä

Nettiraamattu. lapsille. Jeesuksen ihmeitä Nettiraamattu lapsille Jeesuksen ihmeitä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

7 keinoa lisätä kirjasi myyntiä

7 keinoa lisätä kirjasi myyntiä 7 keinoa lisätä kirjasi myyntiä montako tietokirjaa pitää myydä, että olisit suomessa bestseller? Bestseller-listalle Suomessa tietokirjalla on päässyt vuonna 2014 jos on myynyt yli 13500 kappaletta tai

Lisätiedot

Valitse jokaiseen lauseeseen sopiva kysymyssana vastauksen mukaan:

Valitse jokaiseen lauseeseen sopiva kysymyssana vastauksen mukaan: Kero, mitä menet tekemään. Malli: Menen yliopistoon Menen yliopistoon opiskelemaan. Menen kauppaan 5. Menen uimahalliin Menen kotiin 6. Menen kahvilaan Menen ravintolaan 7. Menen pankkiin 4. Menen kirjastoon

Lisätiedot

JOHANNEKSEN ENSIMMÄINEN KIRJE

JOHANNEKSEN ENSIMMÄINEN KIRJE 1 JOHANNEKSEN ENSIMMÄINEN KIRJE 1 luku Johannes julistaa elämän Sanaa, Messiasta, että lukijoillakin olisi yhteys ISÄN ja Pojan kanssa 1 4. Ollakseen tässä yhteydessä heidän tulee vaeltaa valkeudessa ja

Lisätiedot

...mutta saavat lahjaksi vanhurskauden Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Room. 4:24

...mutta saavat lahjaksi vanhurskauden Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Room. 4:24 ...mutta saavat lahjaksi vanhurskauden Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Room. 4:24 Nyt ei siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa,

Lisätiedot

4. Johannes Duns Scotus (k. 1308)

4. Johannes Duns Scotus (k. 1308) 4. Johannes Duns Scotus (k. 1308) 57 Elämä Skotlannista fransiskaani, opiskeli Oxfordissa ja Pariisissa opetti pari vuotta Pariisissa ja vähän aikaa Kölnissä doctor subtilis (terävä/hienosyinen opettaja)

Lisätiedot

Politiikka-asiakirjojen retoriikan ja diskurssien analyysi

Politiikka-asiakirjojen retoriikan ja diskurssien analyysi Politiikka-asiakirjojen retoriikan ja diskurssien analyysi Perustuu väitöskirjaan Sukupuoli ja syntyvyyden retoriikka Venäjällä ja Suomessa 1995 2010 Faculty of Social Sciences Näin se kirjoitetaan n Johdanto

Lisätiedot

Iloa yhteistyöstä. Mielekäs ja tuloksekas koiraharrastus. Kati Kuula

Iloa yhteistyöstä. Mielekäs ja tuloksekas koiraharrastus. Kati Kuula Iloa yhteistyöstä Mielekäs ja tuloksekas koiraharrastus Kati Kuula 8.10.2016 Koirilla on oikeus hyvään elämään Meillä kaikilla on oikeus hyvään elämään Mitä kaikkea hyvää koiraharrastustoimintaan osallistumisesta

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Kuningas Daavid (2. osa)

Nettiraamattu lapsille. Kuningas Daavid (2. osa) Nettiraamattu lapsille Kuningas Daavid (2. osa) Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2009 Bible for

Lisätiedot

Pekka Ervastin esitelmä 1/

Pekka Ervastin esitelmä 1/ Mitä on usko? Pekka Ervastin esitelmä 1/10 1916 Te muistatte ja tiedätte kaikki, kuinka tässä protestanttisessa kirkossa pidetään uskoa ja elämää uskossa ainoana oikeana kristillisyytenä, ja kulmakivenä

Lisätiedot

Heikosta vastauksesta puuttuvat konkreettiset faktat, mikä näkyy esimerkiksi

Heikosta vastauksesta puuttuvat konkreettiset faktat, mikä näkyy esimerkiksi Heikosta vastauksesta puuttuvat konkreettiset faktat, mikä näkyy esimerkiksi asioiden esittämisenä ympäripyöreästi esimerkkien puuttumisena siten, ettei tehtävässä annettuja tai vastauksen kannalta olennaisia

Lisätiedot

VIRKISTYSPÄIVÄ NIVALASSA 19.2.2011

VIRKISTYSPÄIVÄ NIVALASSA 19.2.2011 VIRKISTYSPÄIVÄ NIVALASSA 19.2.2011 Hyvä Sanoma ry järjesti virkistyspäivän Nivalassa helluntaiseurakunnan tiloissa. Se oli tarkoitettu erikoisesti diakonia työntekijöille sekä evankelistoille ja mukana

Lisätiedot

Dalinda Luolamo. Tunteiden sota. Runokokoelma

Dalinda Luolamo. Tunteiden sota. Runokokoelma Dalinda Luolamo Tunteiden sota Runokokoelma Tunteiden sota Dalinda Luolamo Ulkoasu: R. Penttinen Painettu: Mediapinta, 2010 ISBN 978-952-235-235-4 Alkusanat Arvoisat lukijat. Tahdon kertoa teille projektistani

Lisätiedot

JEESUS PARANTAA SOKEAN

JEESUS PARANTAA SOKEAN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS PARANTAA SOKEAN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Siiloan lammikko oli Jerusalemissa b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin

Lisätiedot

Kuvattu ja tulkittu kokemus. Kokemuksen tutkimus -seminaari, Oulu VTL Satu Liimakka, Helsingin yliopisto

Kuvattu ja tulkittu kokemus. Kokemuksen tutkimus -seminaari, Oulu VTL Satu Liimakka, Helsingin yliopisto Kuvattu ja tulkittu kokemus Kokemuksen tutkimus -seminaari, Oulu 15.4.2011 VTL Satu Liimakka, Helsingin yliopisto Esityksen taustaa Tekeillä oleva sosiaalipsykologian väitöskirja nuorten naisten ruumiinkokemuksista,

Lisätiedot

HARRASTANUT VIIMEISEN 7 PÄIVÄN AIKANA (%)

HARRASTANUT VIIMEISEN 7 PÄIVÄN AIKANA (%) 1 Johdanto Tämän tutkimusyhteenvedon tehtävänä on antaa tietoja kansalaisten liikunnan ja kuntoilun harrastamisesta. Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää, missä määrin kansalaiset harrastavat liikuntaa

Lisätiedot

Hyvä Sisärengaslainen,

Hyvä Sisärengaslainen, Hyvä Sisärengaslainen, Tervetuloa SLEY:n nuorisotyön sisärenkaan raamattukouluun! Tämän kevään kuluessa käymme läpi Johanneksen evankeliumin lyhyissä jaksoissa. Voit lähettää kysymyksiä, palautetta, esirukousaiheita

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Hyviä ja huonoja kuninkaita

Nettiraamattu lapsille. Hyviä ja huonoja kuninkaita Nettiraamattu lapsille Hyviä ja huonoja kuninkaita Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for

Lisätiedot

Videointerventioiden eettistä pohdintaa. Jukka Mäkelä Lastenpsykiatri, lasten psykoterapian, Theraplay-terapian ja MIMvuorovaikutusvideoinnin

Videointerventioiden eettistä pohdintaa. Jukka Mäkelä Lastenpsykiatri, lasten psykoterapian, Theraplay-terapian ja MIMvuorovaikutusvideoinnin Videointerventioiden eettistä pohdintaa Jukka Mäkelä Lastenpsykiatri, lasten psykoterapian, Theraplay-terapian ja MIMvuorovaikutusvideoinnin kouluttaja Eettiset lähtökohdat Ensimmäinen eettinen periaate:

Lisätiedot

Millainen maailmani pitäisi olla?

Millainen maailmani pitäisi olla? Millainen maailmani pitäisi olla? Luomme itsellemme huomaamattamme paineita keräämällä mieleen asioita joiden pitäisi olla toisin kuin ne ovat. Tällä aiheutamme itsellemme paitsi tyytymättömyyttä mutta

Lisätiedot

Lukion ainevalintojen merkitys

Lukion ainevalintojen merkitys Lukion ainevalintojen merkitys Jouni Pursiainen, n LUMA-keskus, kemian professori Vanhempainstartti yliopistoon 28.2.2017 Meillä on oikeus tehdä valintoja, mutta valintojen seurauksia ei aina voi valita

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jeesus ja Lasarus

Nettiraamattu. lapsille. Jeesus ja Lasarus Nettiraamattu lapsille Jeesus ja Lasarus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for Children,

Lisätiedot

ZA4880. Flash Eurobarometer 239 (Young people and science) Country Specific Questionnaire Finland

ZA4880. Flash Eurobarometer 239 (Young people and science) Country Specific Questionnaire Finland ZA4880 Flash Eurobarometer 239 (Young people and science) Country Specific Questionnaire Finland FLASH 239 YOUNG PEOPLE AND SCIENCE D1. Sukupuoli [ÄLÄ KYSY - MERKITSE SOPIVIN] Mies...1 Nainen...2 D2. Minkä

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesus ja Lasarus

Nettiraamattu lapsille. Jeesus ja Lasarus Nettiraamattu lapsille Jeesus ja Lasarus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for Children,

Lisätiedot

Näkökulmia aiheeseen :

Näkökulmia aiheeseen : Näkökulmia aiheeseen : Luonto on mykkä, eikä anna neuvoja. Se esittää vain kieltoja. Ja niitäkin usein vasta jälkikäteen. Yrjö Haila Tässä on minun mittaamaton rikkauteni; eipä pese kukaan paitaansa ylävirran

Lisätiedot

Tule sellaisena kuin olet. 1. Suvaitsevaisuus ja armo 7.9.2014

Tule sellaisena kuin olet. 1. Suvaitsevaisuus ja armo 7.9.2014 Tule sellaisena kuin olet 1. Suvaitsevaisuus ja armo 7.9.2014 Suvaitsevaisuus ja armo Syyllisyyden taakat Miksi tein / en tehnyt, miksi sanoin, miksi en estänyt, miksi petin, miksi valehtelin, miksi en

Lisätiedot

JEESUKSEN YLÖSNOUSEMUS JA VARHAINEN KRISTINUSKO

JEESUKSEN YLÖSNOUSEMUS JA VARHAINEN KRISTINUSKO JEESUKSEN YLÖSNOUSEMUS JA VARHAINEN KRISTINUSKO Ylösnousemustutkimukseen liittyy laaja filosofinen keskustelu, koska kyseessä on kristinuskon oppijärjestelmän kannalta varsin keskeinen uskonkappale Jeesuksen

Lisätiedot

Eskatologia. Oppi lopusta

Eskatologia. Oppi lopusta Eskatologia Oppi lopusta ta eskhata = viimeiset ajat/tapahtumat Oppi lopusta ja maailmankaikkeuden päätöksestä Ihmisen kuolema = oman elämän eskatologinen loppu Maailmanloppu koko todellisuuden eskatologinen

Lisätiedot

Papuri.papunet.net. Oma ääni kuuluviin! Näin teet oman radio-ohjelman

Papuri.papunet.net. Oma ääni kuuluviin! Näin teet oman radio-ohjelman Papuri.papunet.net Oma ääni kuuluviin! Näin teet oman radio-ohjelman Tiesitkö, että kuka tahansa voi tehdä itse oman radio-ohjelman internetiin? Tässä kirjassa kerrotaan, miten se onnistuu. Saat ohjeet

Lisätiedot

Miks toi sai enemmän?! - millintarkkaa sisarusrakkautta monikkoperheessä. Janna Rantala Lastenpsykiatri Pari- ja perhepsykoterapeutti Helmikuu 2017

Miks toi sai enemmän?! - millintarkkaa sisarusrakkautta monikkoperheessä. Janna Rantala Lastenpsykiatri Pari- ja perhepsykoterapeutti Helmikuu 2017 Miks toi sai enemmän?! - millintarkkaa sisarusrakkautta monikkoperheessä Janna Rantala Lastenpsykiatri Pari- ja perhepsykoterapeutti Helmikuu 2017 Ennakkokäsityksiä Mitä sisarussuhteelta ylipäätään odotetaan

Lisätiedot

Minä varoitan teitä nyt. Tarinastani on tulossa synkempi.

Minä varoitan teitä nyt. Tarinastani on tulossa synkempi. Viima Viima Teräs ei ole mikään paha poika, mutta ei hän kilttikään ole. Hänen viimeinen mahdollisuutensa on koulu, joka muistuttaa vähän akvaariota ja paljon vankilaa. Heti aluksi Mahdollisuuksien talossa

Lisätiedot

Merkki siitä mitä tuleman pitää 81 Herätetty ja korotettu 85 Ylösnousemus ja me? 89 Kaste uuden elämän signaali 93 Aamun ihmiseksi 97 Se valo ei

Merkki siitä mitä tuleman pitää 81 Herätetty ja korotettu 85 Ylösnousemus ja me? 89 Kaste uuden elämän signaali 93 Aamun ihmiseksi 97 Se valo ei Sisällys Merkillinen johdatus 9 Uskomaton varjelus 14 Tunnelien kulttuuri 17 Alussa oli romahdus 21 Eiköhän se ole siinä 24 Pilkkaaminen 27 Kadotuksen tie 31 Mies rohkaisi mielensä 34 Isä kertoi perheelleen

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jeesus ja Lasarus

Nettiraamattu. lapsille. Jeesus ja Lasarus Nettiraamattu lapsille Jeesus ja Lasarus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Lisätiedot

JEESUS PARANSI SOKEAN BARTIMEUKSEN

JEESUS PARANSI SOKEAN BARTIMEUKSEN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) JEESUS PARANSI SOKEAN BARTIMEUKSEN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Jerikon kaupungin lähellä. Jeriko on Juudeassa oleva kaupunki

Lisätiedot

Paritreenejä. Lausetyypit

Paritreenejä. Lausetyypit Paritreenejä Lausetyypit Keskustele parin kanssa, kysy parilta! Omasta mielestäni olen Minun perhe on Minun suku on Minun äiti on Minun isä on Minun koti on Minun lempiruoka on Minun suosikkilaulaja on

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Komea mutta tyhmä kuningas

Nettiraamattu lapsille. Komea mutta tyhmä kuningas Nettiraamattu lapsille Komea mutta tyhmä kuningas Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible

Lisätiedot

Luuk.24:13-35, Pääsiäinen

Luuk.24:13-35, Pääsiäinen Luuk.24:13-35, Pääsiäinen Luuk.24:13-35: Samana päivänä oli kaksi opetuslasta menossa Emmaus-nimiseen kylään, jonne on Jerusalemista noin kahden tunnin kävelymatka*. 14. He keskustelivat kaikesta siitä,

Lisätiedot

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillisen koulutuksen mielikuvatutkimus 20..2007 Opetusministeriö Kohderyhmä: TYÖELÄMÄ Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillinen koulutus kiinnostaa yhä useampaa nuorta. Ammatilliseen

Lisätiedot

Millainen on Sinun Jumalasi?

Millainen on Sinun Jumalasi? Millainen on Sinun Jumalasi? Mielikuvat ja todellisuus Mikko Summala 12.01.2014 Johdanto Vuoden vaihde ja uuden vuoden alku on aina hyvää aikaa katsoa tarkemmin elämäämme, arvoida kulunutta vuotta sekä

Lisätiedot

TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen

TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen Esittelyteksti (mainostyylinen): Koskaan ihminen ei ole tiennyt niin paljon kuin nyt. Mutta huomenna tiedämme taas

Lisätiedot