KUNTASTRATEGIA KOROSTAA YHTEISTÄ VASTUUTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUNTASTRATEGIA KOROSTAA YHTEISTÄ VASTUUTA"

Transkriptio

1 N U R M I J Ä R V E N K U N T A T I E D O T T A A YHTEISTYÖTÄ LASTEN JA PERHEIDEN ASIOISSA KUNTASTRATEGIA KOROSTAA YHTEISTÄ VASTUUTA LIIKKEELLE: EKOVIESTI:

2 pääkirjoitus KIMMO BEHM KUNNANJOHTAJA Koko viime kevät Nurmijärvellä perehdytettiin uusia luottamushenkilöitä vaativaan tehtäväänsä. Lukuisissa omissa ja Kuuma kuntien kanssa yhdessä järjestetyissä koulutustilaisuuksissa kunnanvaltuutetut, kunnanhallituksen ja lautakuntien jäsenet saivat laajan tietopaketin ajankohtaisista asioista ja kunnan käytännön toiminnasta. Suurin ja haasteellisin asia oli koko kevään jatkunut Nurmijärven kunnan vision ja strategian työstäminen yhdessä virkamiesjohdon kanssa vuosille Nämä vahvistettiin kunnanvaltuuston kesäkuun kokouksessa. Kuntastrategia - niin vaikealta kuin suomalaisen suussa tuntuukin - on tärkein kunnan kehittämistä ja kunnanvaltuuston työskentelyä ohjaava työkalu. Visio taas on haluttu tahtotila, jonka toivotaan ja uskotaan toteutuvan. Olemme yhdessä asettaneet päämäärän Nurmijärven kehittämiselle seuraavalle kymmenvuotiskaudelle. Kuntavision sanat, Nurmijärvi vastuullisten ihmisten elinvoimainen kunta pääkaupunkiseudulla, sisältävät merkittäviä arvovalintoja. Vastuullisten ihmisten kunta viestii sekä kunnan vastuullisuutta tehokkaasta toiminnasta palvelujen tuottajana että jokaisen kuntalaisen ja yksilön omaa vastuuta toiminnastaan. Esimerkiksi jokainen nurmijärveläinen voi panostamalla oman hyvinvointinsa ja terveytensä vaalimiseen vaikuttaa kunnan terveydenhuollon palvelujen käytön määrään. Yleinen järjestys, siisteys ja yhteisestä, meidän kaikkien veroilla ja maksuilla rahoitetun omaisuuden huolehtiminen, ovat osa yhteisöllisyyttä. Myös se, että maksamme palveluista on sitä, sillä ilmaisia tuotteita ja palveluja ei ole olemassa. Vastuullisuus luo elinvoimaa Nurmijärven sijainti pääkaupunkiseudulla on vertaansa vailla oleva valttikortti. Elinvoimaisuus syntyy osaltaan kunnan aktiivisella yrityselämän edellytysten kehittämisellä. Kunnan työpaikkaomavaraisuuden kasvattaminen on myös keskeinen haaste. Edellisessä tiedotuslehdessä esiteltiin uudet yritysalueemme, jotka osaltaan tukevat tämän tavoitteen saavuttamista. Kuntavisiossa mainittu kunta pääkaupunkiseudulla viittaa kuntamme kykyyn tarjota monipuolisia, viihtyisiä ja turvallisia asumisvaihtoehtoja osana laajenevaa pääkaupunkiseutua. Nurmijärven väestönkasvu on viime vuosia ollut poikkeuksellisen voimakasta ja meille on muuttanut paljon nuoria sekä nuoria lapsiperheitä. Vision mukaan Nurmijärvellä on helppo elää kaiken ikäisenä fyysisesti ja hen-kisesti tasapainosta elämää. Kunnioitamme maaseutumaisuutta ja vahvoja kulttuuriperinteitämme. Kuntavisio ja -strategia ohjaavat kunnan toiminnan suunnittelua ja päätöksentekoa. Haasteemme on viedä niiden pohjalta laaditut johtamiskohteet ja tavoitteet käytäntöön. Kunnan palvelualueet asettavat näiden pohjalta toiminnalleen omat tavoitteensa sekä ensi vuoden talousarviossa että tulevien vuosien talousja toimintasuunnitelmissa. Kuntavisioon ja strategioihin voi jokainen kuntalainen tutustua piakkoin myös kunnan kotisivuilla. Näin syksyn alkaessa kunnassa on tärkeimpänä tehtävänä ensi vuoden talousarvio ja seuraavien vuosien taloussuunnitelma. Vastaavasti kuntalaisia kiinnostavat asiat liittyvät usein lasten koulun käynnin alkamiseen, itsensä kehittämiseen opiskeluun ja oman kunnon ylläpitoon. Tässä lehdessä annetaan eväitä muun muassa näihin asioihin. Parhainta syksyn aikaa lukijoillemme. Luontoilta suorana lähetyksenä Taaborilta Jo 30 vuotta YLEn ohjelmistossa pyörinyt Luontoilta lähetettiin suorana Taaborilta tiistaina sekä radion, että TV1:n välityksellä. Jo vuosien varrelta tuttu kaarti, ohjelman vetäjä Veikko Neuvonen sekä Kauri Mikkola, Harry Dahlström, Seppo Vuolanto, Ilkka Koivisto, Seppo Vuokko ja Matti Helminen vastailivat yleisön paikanpäällä esittämiin ja myös ennakkoon lähetettyihin kysymyksiin. Yleisö sai tyhjentävän vastauksen tälläkin kertaa, kuten jo n. 500 lähetyksessä yli kysymykseen. Lämpimässä elokuun illassa oli ilahduttavan paljon yleisöä paikalla. Taukohetkinä yleisö sai nauttia Raisa Karilaisen ja Juha Poikelan aina taattua, upeata laulua sekä Nurmijärven Puhallinorkesterin viihdyttäviä säveliä. Kiitos asiantuntijoille, esiintyjille ja aktiiviselle yleisölle. Kunnanhallitus päätti viiden kiinteistön myynnistä Rajamäen Tykkitorninmäen asemakaava-alueella Kunnanhallitus päätti kokouksessaan myydä tarjousten perusteella Rajamäen Tykkitorninmäen asemakaava-alueelta 5 kiinteistöä rakennuksineen. Nurmijärven kunnanhallitus päätti viime toukokuussa, että Rajamäen Tykkitorninmäen alueen rakennetut kiinteistöt, joilla kunnalla ei ole käyttöä, myydään tarjousten perusteella. Tarjouskilpailu järjestettiin välisenä aikana. Myynnistä ilmoitettiin Helsingin Sanomissa ja Nurmijärven Uutisissa. Myyntiesite on ollut myös kunnan kotisivuilla. Tarjoukset tuli tehdä kiinteistökohtaisesti. Kaikissa kiinteistöissä on pidetty kolme yleistä näyttöä ja lisäksi on pidetty useita erillisnäyttöjä. Määräaikaan mennessä rakennetuista kiinteistöistä jätettiin yhteensä 30 tarjousta. Kaksi tarjousta on myöhemmin peruttu. NURMIJÄRVI N U R M I J Ä R V E N K U N T A T I E D O T T A A Nurmijärven tiedotuslehti jaetaan kunnan alueella jokaiseen talouteen, jossa ei ole mainosten jakamista estävää kieltoa. Lehteä saa myös kunnan toimipisteistä ja kirjastoista. Vastaava päätoimittaja: KIMMO BEHM PL 37, Nurmijärvi 2 Päätoimittaja: HILKKA GEHÖR Puh PL 37, Nurmijärvi Toimitusvastaava: KARI LEHTOVIRTA Puh PL 37, Nurmijärvi Ulkoasu ja taitto: TABANAS Kannen kuva: STUDIO IGUISTUS Aimo Virtanen Painos: kpl Paino: Keski-Uusimaa Oy Jakelu: Jakelujuniorit Oy ISSN: Ilmestymisaikataulu 2005: 23.01, ja

3 kunta tiedottaa Mervi Herola, sosiaalipalvelualueen päällikkö. Miksi aina, kun lapsen tai nuoren elämässä tapahtuu jotain kamalaa joku taho kertoo, että olivathan ongelmat jo vuosia sitten nähtävissä? Jos ne kerran nähdään ja tiedetään, miksi ei puututa ajoissa? Miten saadaan lasten ja perheiden parissa työskentelevät omaksumaan yhteinen tavoite ja toimimaan työssään sen saavuttamiseksi? VARPUn toimijoita vasemmalta: vt. erityislastentahrhanopettaja Tuija Niemeläinen, koulukuraattori Marianne Summanen, terveydenhoitaja Eeva-Liisa Niskala, perhetyöntekijä Eila Seuri ja sosiaalityöntekijä Päivi Ballis. Yhteistyötä lasten ja perheiden asioissa Nämä ajatukset käynnistivät valtion rahoitusta saaneen varhaisen havaitsemisen ja puuttumisen projektin Nurmijärvellä 2003 keväällä. Projekti liittyy kunnanvaltuuston ja sosiaalilautakunnan vanhemmuutta, verkottumista ja yhteisöllisyyttä tukeviin tavoitteisiin sekä strategisiin linjauksiin syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Vetovastuu on sosiaalipalvelualueella, mutta projekti sinänsä on poikkihallinnollinen yhdessä terveys- ja sivistyspalvelualueiden kanssa. Varsinainen projekti päättyy vuoden 2005 lopussa. Tarkoitus kuitenkin on, että uudet, hyväksi havaitut työmuodot jäävät pysyviksi. Varhaisen havaitsemisen ja puuttumisen projektilla haluttiin kehittää palvelujärjestelmän kykyä vastata nuorten ja heidän perheidensä tuen tarpeeseen aiempaa varhaisemmassa vaiheessa. Kokonaisuuteen kuuluu useita toisiaan täydentäviä osaprojekteja, joista Vaha- (vauvahavainnointi) ja Varpu-(varhainen puuttuminen) projekti ovat mittavimmat. Vauvahavainnointikoulutukseen osallistui v vauvaperheiden kanssa työskentelevää työntekijää. Koulutus kehitti työntekijöitten valmiuksia havainnoida vauvan ja hänen vanhempiensa välistä vuorovaikutusta ja tunnistaa vauvan kehityksen tärkeitä suoja- ja riskitekijöitä ensimmäisen elinvuoden aikana. Vaha -koulutuksessa mukana ollut Rajamäen alueen terveydenhoitaja Eeva- Liisa Niskala toteaa: Koulutuksen opit ovat käytössä päivittäin. Vauvahavainnointi toi työhön ihan uusia näkökulmia. Huoli puheeksi - koulutukset jatkuvat kunnassa edelleen. Huolen puheeksi ottaminen asiakasperheen kanssa on ensimmäinen askel asian työstämisessä. Tähän mennessä Stakesin, sosiaalialan kehittämisja tutkimuskeskuksen ohjelman mukaisen koulutuksen on saanut kunnan ja seurakunnan 430 työntekijää. Jatkossa myös uudet työntekijät saavat tämän koulutuksen. - Perheillä ja työntekijöillä on yhdessä mahdollisuus, vaikeissakin tilanteissa, etsiä uusia askelia parempaan suuntaan. Usein jo avoin ja luottamuksellinen keskustelu aiheesta helpottaa, toteaa Huoli puheeksi - kouluttaja Klaukkalan koulukuraattori Marianne Summanen. Erilaiset asiakas- ja viranomaisyhteistyötä selkiyttävät palaverit voidaan saada toteutetuksi järjestämällä dialoginen verkostokokous, johon voi tilata asiaan nähden ulkopuoliset vetäjät. Kokouksen vetäjiä on koulutettu kunnan ja Stakesin kanssa Nurmijärven tarpeisiin osana Varhaisen puuttumisen projektia. Klaukkalan sosiaalityöntekijä Päivi Ballikselle dialoginen verkostokokous on tuttua kahdesta tilaamastaan kokouksesta. Hän painottaa yhteistyön hyötyjä niin asiakkaan kuin työntekijöiden kannalta. Välillä pitää pysähtyä ja tarkastella rauhassa, mitä seuraavaksi kannattaa tehdä. Ratkaisuja etsittäessä on tärkeää, että jokaisella on mahdollisuus kertoa ja tulla kuulluksi. Vuorovaikutustaitoja vahvistavat Käsikynkkäryhmät toimivat lukukausittain joka taajamassa. Vanhempi-lapsiparit saavat ohjatussa ryhmässä harjoitusta toiminnallisesti ja vanhemmat saavat tukea itselleen vertaisryhmäkeskustelussa. Lapset ovat alle kouluikäisiä. Tiiran päiväkodin vt. erityislastentarhanopettaja, käsikynkkäryhmän ohjaaja Tuija Niemeläinen kertoo, että Käsikynkkä on mukavaa pelien ja leikkien kanssa touhuilua, johon perheet tulevat mielellään. Punaisena lankana on kuitenkin vuorovaikutuksen harjoituttaminen. Hakulomakkeita käsikynkkäryhmiin on saatavissa mm. neuvoloissa ja päiväkodeissa. Kivenpuiston koulun palveluohjausprojektin avulla saatiin perhetyöntekijä 2003 elokuussa kouluun. Seuraavassa vuodenvaihteessa palveluohjaus siirtyi osaksi lastensuojelun perhetyötä ja on Kivenpuiston koulussa keskiviikkoisin jatkossakin. Kivenpuiston koulun oppilaat, perheet ja yhteistyötahot ovat olleet mahtavan yhteistyöhaluisia, sanoo koulussa työskentelevä perhetyöntekijä Eila Seuri. Rajamäen erityispäivähoidon työryhmän ja Varpu-ohjausryhmän tehtävänä on ollut valmistella yhteistä lapsiperheiden peruspalvelujen poikkihallinnollista varhaisen puuttumisen toimintamallia. Sen on määrä valmistua syksyn 2005 aikana. Mallissa ohjeistetaan neuvola-, päivähoitoja opetushenkilöstö toimimaan huolen ilmaannuttua yhteistyössä vanhempien ja yhteistyötahojen kanssa. Perehdytys malliin, sen käyttöön otto ja koulutus siihen tarjotaan työntekijöille huoli puheeksi - koulutuksien yhteydessä. Valtion rahoitus edellytti seudullista yhteistyötä hyvien toimintakäytäntöjen levittämisessä. Tätä seudullista verkostoitumista tullaan tekemään mm. Kuumakuntien yhteistyössä. Naapurikunnissa on projekti herättänytkin jo runsaasti kiinnostusta. Nurmijärveläisille järjestetään Klaukkalan seurakuntakeskuksessa VARPU -info keskiviikkona klo 8.30 ja klo Lisätietoja: Nurmijärven kunta, Sosiaalipalvelualue Projektityöntekijä Suvi Valajärvi p

4 kunta tiedottaa Nurmijärven terveyskeskuksessa tehtiin alkukeväästä kysely vastaanotolle ja päivystykseen tuleville asiakkaille. Kysely tehtiin samanaikaisesti kuvassa näkyvällä Nurmijärven sekä Klaukkalan ja Rajamäen terveysasemilla. Potilaskysely terveyskeskuksen vastaanotolla ja päivystyksessä Nurmijärven terveyskeskuksessa tehtiin alkukeväästä 2005 ensimmäinen hieman laajempi kysely vastaanotolle sekä päivystykseen tuleville asiakkaille. Kyselyt tehtiin kaikilla kolmella terveysasemalla samanaikaisesti. Vastaanotoilla saatiin palautteita hieman yli 500, mutta valitettavasti vastauksista jouduttiin hylkäämään melko paljon epätäydellisyyksien vuoksi. Loppujen lopuksi vastaajia oli 368. Silmiin pistävää oli myös, että asiakkaat vastasivat ns paperiversiolla 95 %:sti vaikka kyselykaavakkeessa oli ohjeet myös nettivastausten antoon. Päivystyksen puolella vastauksia annettiin 156. Kaiken kaikkiaan saatu palaute oli myönteistä. Kysely tehtiin ennen hoitotakuun voimaantuloa, jossa yhtenä tavoitteenahan on välitön yhteydensaaminen terveyskeskukseen. Kyselyn mukaan 86 % asiakkaista oli saanut yhteyden hyvin tai erinomaisesti, joten tulokseen pitää 4 olla tyytyväinen. Puhelinliikenteeseen on kiinnitetty huomiota kyselyn jälkeen ja puhelimeen vastaajia on aamuruuhkan aikaan lisätty. Puhelinohjaus oli onnistunut vielä paremmin sillä 95 % koki saavansa hyvät ohjeet ja neuvot. Vastaanotolla lääkärin toimintaan asiakkaat olivat myös tyytyväisiä, sillä yli 90 % koki, että lääkärillä oli heille riittävästi aikaa, tutkimus ja hoito olivat asianmukaisia. Etenkin ajan riittävyys oli hieman yllättävä tulos, sillä aina valitetaan liian kiireistä rytmiä vastaanotolla. Hoitohenkilökunnan ja myös lääkäreiden ystävällisyys ja ammattitaito koettiin tutkimuksessa erinomaiseksi. Kokonaisarvosanaksi vastaanottotapahtumasta potilaat antoivat 4.1, kun paras arvosana on 5. Päivystysvastaanotolla saatiin samankaltaiset tulokset. Yllättävää oli, että puhelinpalveluun päivystyksessäkin oli tyytyväisiä 96 % ja suurin osa oli erittäin tyytyväisiä. Toiminta päivystyksessä on aika ajoin niin hektistä, että henkilökunta kokee, ettei pysty palvelemaan riittävän hyvin. Lääkäreiden toimintaan oltiin ainakin yhtä tyytyväisiä kuin normaalivastaanotollakin. Hoitajien ja lääkäreiden ammattitaitoon ja kohteluun oltiin päivystyksessä myös tyytyväisiä. Asiakkaat kokivat myös, että hoitajien ja lääkäreiden osoittama aika kullekin asiakkaalle on riittävä, vaikka henkilökunta kokee toiminnan liian kiireiseksi. Kokonaisarvosanaksi päivystys sai 4.2. Kyselyssä selvitettiin myös jonotusaikaa vastaanotolle, mikä kiinnosti etenkin päivystyksessä. Alle 15 minuutissa ilmoittautumisesta pääsi vastaanotolle 56 %, puolessa tunnissa 80 %. Yli tunnin oli joutunut odottamaan 5 %, mitä on pidettävä erittäin pienenä määränä. Asiakkaat monesti valittavat, ettei annetut ajat päivystyksessä pidä paikkaansa, vaan joutuu odottamaan. Annettu aikahan periaatteessa onkin ilmoittautumisaika, eikä vastaanottoaika. Tällä pyritään vähentämään odotusta terveyskeskuksessa. Toinen vaihtoehto olisi poistaa tämä ohjeellinen ajanvaraus, siirryttäisiin ns jonotussysteemiin. Yli 90 % vastanneista kannatti nykyistä järjestelmää. Vapaamuotoisissa kommenteissa suurimmassa osassa valitettiin omalääkäreiden vaihtuvuutta. Lääkärinvirkoja ei ole onnistuttu täyttämään vuoden 2003 jälkeen, jolloin useita lääkäreitä lähti pois. Tilanne on kyselyn jälkeen jonkin verran parantunut kun on saatu pitkäaikaisia sijaisia. Syksyn aikana palaa lisäksi virassa olevia lääkäreitä hoitovapaalta. Kyselyn tuloksia on käsitelty poliklinikoilla eri palavereissa. Kaiken kaikkiaan olemme tyytyväisiä saamaamme palautteeseen ja kiitokset siitä vastanneille. Mutta totta kai pyrimme jatkuvasti kehittämään ja parantamaan toimintaamme. Suurin kiitos kuuluu kuitenkin henkilökunnalle, jonka toimintaa kyselyssä kartoitettiin. Kyselyhän tehtiin ilman ennakkovaroitusta, jotta tulos olisi mahdollisimman totuudenmukainen. Hyvää syksyn alkua kuntalaisille! Soile Paahtama avohoidon ylihoitaja Ilpo Salminen ylilääkäri

5 kunta tiedottaa TESTAA DIABETESRISKISI! Diabetes lyhentää elinikää. Tällä hetkellä suurin uhka suomalaisten kansanterveydelle on yleistyvä aikuistyypin diabetes eli sokeritauti. Jo kahdellasadallatuhannella suomalaisella on tauti diagnosoitu ja satatuhatta uutta diagnoosia tehtäneen 5-10 lähivuoden aikana. Sairastuminen diabetekseen keski-iässä lyhentää jäljellä olevan elämän ennustetta keskimäärin karkeasti arvioiden 10 vuodella. Vaikka diabeetikko saattaakin voida varsin hyvin, liittyy sairauteen nopeutunut valtimosairauksien kehittyminen ja n. 3-kertainen riski sairastua mm. sydän- tai aivoinfarktiin (verrattuna diabetesta sairastamattomaan ikätoveriin). Lisäksi diabetes saattaa aiheuttaa muita ns. liitännäissairauksia kuten hermokudos-, munuais- ja silmänpohjavaurioita sekä jalkaongelmia. aikana arkisin. Mikäli sokeriaineenvaihduntasi on esim. viimeisen vuoden aikana tutkittu ja normaaliksi todettu, ei tilaisuus ole Sinulle tarkoitettu. Näin myös, mikäli Sinulla on jo tiedossa oleva diabetes tai muu sokeriaineenvaihdunnan häiriö. Ensimmäinen diabetesteemalauantai pidettiin Nurmijärven kk:n terveyskeskuksessa maaliskuussa Kiinnostus asiaan yllätti järjestäjät eikä kaikkia ilmoittautuneita voitu tilojen ahtauden takia mukaan ottaa. Noin joka kolmannella osallistujalla todettiin toimenpiteitä aiheuttava sokeriaineenvaihdunnan häiriö, joten tilaisuuden järjestäminen voitiin katsoa kannattavaksi. Todetut aineenvaihduntahäiriöt ohjaukseen ja seurantaan. Seulontaa ei toki kannata järjestää, jos seulaan jääneille ei ole tarjota jatkohoitoa. Nurmijärven terveyskeskuksessa onkin rakennettu ns. hoitoketjut, joiden kautta riskipotilaiden kokonaistilanne kartoitetaan ja yksilöllinen hoidon tarve määritellään kullekin omannäköisekseen. Usein nimittäin sokeriaineenvaihdunnan häiriöön liittyy ongelmia myös verenpaineessa, kolesterolitasoissa jne. Diabeteksen puhkeamisen ehkäisyyn ei ikävä kyllä ole tarjota pilleriä (niitäkin saatetaan tarvita) vaan avainasemassa ovat elämäntapamuutokset. Muutokset eivät välttämättä ole suuria: jo esim. 5%:n vähittäinen painonpudotus lähtötasosta pudottaa diabeteksen puhkeamistodennäköisyyden riskihenkilöllä 60 % alaspäin. Terveyskeskus tekee asiassa yhteistyötä myös esim. kunnan liikuntatoimen ja paikallisen diabetesyhdistyksen kanssa. Mikko Honkasalo terveyskeskuslääkäri Diabeteksen esiaste voidaan tunnistaa ja puhkeaminen estää (?). Verensokerin, kolesterolitasojen, verenpaineen yms. hyvä hoito vähentää diabeetikon riskiä saada komplikaatioita, mutta parhaimmillaankaan riski ei täysin häviä. Parasta onkin pyrkiä diabetesriskin tunnistamiseen jo sairauden esiasteessa. Mm. suomalainen DPS (Diabetes Prevention Study) -tut-kimus on osoittanut, että diabeteksen puhkeaminen on estettävissä, jos sairauden puhkeamista enteilevä esivaihe löydetään ja korjaaviin toimenpiteisiin päättäväisesti ryhdytään. Oletko Sinä sairastumassa? Oheinen riskilomake on karkeahko apuväline suuren riskin potilaiden löytämiseen. Normaalipainoinenkin henkilö saattaa diabetekseen sairastua, mutta kuten kysymykset osoittavat, liittyy suurentunut sairastumisriski yleensä keskivartalolle painottuviin liikakiloihin, niukahkoon liikkumiseen, vähäkuituiseen ruokavalioon ja vahvasti myös diabeteksen esiintymiseen lähisuvussa. Ota esiin vaaka ja mittanauha, jolloin riskipisteiden lasku käy vaivattomasti. Pisteet koholla; mitä sitten? aamupäivällä järjestetään Klaukkalassa Suopolun päiväkeskuksessa diabetesteemalauantai, jolloin vähintään 15 riskipistettä saaneet voivat osallistua ns. sokerirasitustestiin, jolla varhaiset sokeriaineenvaihdunnan häiriöt herkimmin voidaan nykytietämyksen valossa todeta. Tilaisuudessa kerrotaan myös sokeriaineenvaihdunnan häiriöistä; rasituskoe nimittäin kestää 2 tuntia eikä tuona aikana voi poistua paikalta, koska liikkuminen vaikuttaa kokeen tulokseen. Tulijoiden määrän selvittämiseksi mm. sokeriliuoksen tarpeen arvioimista ajatellen tarvitaan ennakkoilmoittautuminen, jonka voi tehdä diabeteshoitajille arkipäivisin klo välisenä aikana (Päivi Nurminen p tai Marko Miettinen p ). Mikäli saat testissä pistettä, on diabetesriskisi myös vähän suurentunut; tällöin voit neuvontaa ja tarvittaessa sokerimääritystä varten ottaa yhteyttä th Irma Heikkoseen Nurmijärvelle p tai th Ella Seittuun Klaukkalaan p niinikään klo välisenä Riskipistetaulukko 1. Ikä Alle 45 v. (0 p.) v. (2 p.) v. (3 p.) Yli 64 v. (4 p.) 2. Painoindeksi (Laske oma painoindeksisi) Alle 25 kg/m2 (0 p.) kg/m2 (1 p.) Yli 30 kg/m2 (3 p.) 3. Vyötärönympärys mitattuna kylkiluiden alapuolelta (yleensä navan kohdalta) MIEHET NAISET Alle 94 cm Alle 80 cm (0 p.) cm cm (3 p.) Yli 102 cm Yli 88 cm (4 p.) 4. Sisältyykö jokaiseen päivääsi yleensä vähintään puoli tuntia liikuntaa työssä ja/tai vapaa-ajalla ns. arkiliikunta mukaan lukien? Kyllä (0 p.) Ei (2 p.) 5. Kuinka usein syöt kasviksia, hedelmiä tai marjoja? Päivittäin (0 p.) Harvemmin kuin joka päivä (1 p.) 6. Oletko koskaan käyttänyt säännöllisesti verenpainelääkkeitä? En (0 p.) Kyllä (2 p.) 7. Onko verensokerisi joskus todettu olevan koholla (esim. terveystarkastuksessa, jonkin sairauden yhteydessä, raskauden aikana)? Ei (0 p.) Kyllä (5 p.) 8. Onko perheenjäsenilläsi tai sukulaisillasi todettu diabetesta (tyypin 1 tai 2 diabetesta)? Ei (0 p.) Kyllä: isovanhemmilla, vanhempien sisaruksilla tai serkuilla (mutta ei omilla vanhemmilla, sisaruksilla tai lapsilla) (3 p.) Kyllä: vanhemmilla, sisaruksilla tai omilla lapsilla (5 p.) Riskipisteitä yhteensä: Riski sairastua tyypin 2 diabetekseen kymmenen vuoden kuluessa on: alle 7 Pieni: arviolta yksi sadasta sairastuu 7 11 Jonkin verran lisääntynyt: arviolta yksi 25:stä sairastuu Kohtalainen: arviolta joka kuudes sairastuu Suuri: arviolta joka kolmas sairastuu yli 20 Hyvin suuri: arviolta puolet sairastuu 5

6 kunta tiedottaa Kuntastrategia korostaa yhteistä vastuuta Valtuusto vahvisti kesäkuussa vuosia koskevan kuntastrategian, joka painottaa maltillista väestönkasvua sekä kunnan ja asukkaiden yhteistä vastuuta palvelutuotannon ylläpitämisessä. Visiona on: Nurmijärvi - vastuullisten ihmisten elinvoimainen kunta pääkaupunkiseudulla. Kunnanjohtaja Kimmo Behmin mukaan strategiatyöskentely eteni keväällä tiiviissä aikataulussa ja myönteisessä hengessä. Strategia on työkalu, joka ohjaa valtuuston työskentelyä. Varsinkin uusille luottamushenkilöille strategiatyöskentely antaa tietoa kunnan toimialueista ja palveluista sekä avaa hyvän mahdollisuuden osallistua kunnan kehittämistyöhön. Strategiassa pohditaan, missä tilassa kunta on ja mihin suuntaan asioita viedään. Samalla valtuutetut sitoutuvat yhteisiin päämääriin. Hallittu väestönkasvu. Kunnan strategiset päämäärät vuoteen 2015 jakaantuvat seitsemään eri osa-alueeseen. Näistä ensimmäinen on hallittu väestönkasvu. Kunnan väestönkasvun odotetaan vähitellen tasaantuvan ja tavoitteena on maltillinen alle 2 %:n vuosittainen väestönkasvu. Sen mukaan Nurmijärvellä olisi v noin asukasta. Myös viihtyisään ja turvalliseen elinympäristöön ja asumisvaihtoehtojen monipuolisuuteen kiinnitetään huomiota, sanoo Behm. Kuntarakenteen eheys on keskeinen keino pitää kurissa palvelujen järjestämiseen liittyviä kuluja. Kasvua ohjataan Nurmijärvellä olemassa oleviin taajamiin ja kyläkeskuksiin osayleiskaavojen avulla. Osayleiskaavatyö on käynnistynyt ja tavoitteena on, että v Klaukkalan osayleiskaava ja Lepsämän kyläosayleiskaava olisivat valmiit. Työtä jatketaan Kirkonkylän osayleiskaavalla ja Perttulan kyläosayleiskaavalla. Tavoitteen mukaan osayleiskaavaohjelma on toteutettu v Toimiva liikenne ja riittävät peruspalvelut. Liikenneväylät ja joukkoliikenne tukevat asukkaiden arjen sujumista ja yritysten kilpailukykyä. Klaukkalan ohikulkutien rakentaminen, poikittaisen joukkoliikenteen lisääminen, Helsinkiin suuntautuvan joukkoliikenteen toimivuuden parantaminen ja lippujärjestelmien kehittäminen ovat lähivuosien painopisteitä. Seudullisessa edunvalvonnassa kiinnitetään huomiota tieinvestointien määrärahoihin. Myös kevyen liikenteen verkkoa ja sen toimivuutta parannetaan. Nopeasti kasvavassa ja lapsivaltaisessa kunnassa peruspalvelujen turvaaminen on iso haaste. Palveluja tuotetaan kustannustehokkaasti omana tuotantona, kuntien yhteistyönä sekä hyödyntämällä aktiivisesti vaihtoehtoisia toimintatapoja. Lisäksi strategiassa painotetaan yksilön omaa vastuuta ja ennalta-ehkäisyä. Jokainen voi omilla valinnoillaan vaikuttaa kuntatalouteen ja asumisen viihtyisyyteen. Nurmijärvellä on meneillään mittava koulurakentamisen buumi. Mukaan monet koulut ovat kuitenkin suuren osan aikaa tyhjillään ilman käyttöä. Kuntastrategiassa esitetäänkin kunnan tilojen monikäyttöisyyden tutkimista ja lisäämistä. Kuntaorganisaation kehittäminen. Kuntaorganisaation kehittämisessä painopisteitä ovat asiakaslähtöiset palvelut ja toimialarajat ylittävän yhteistyön lisääminen. Kun kuntapuolella haetaan uusia mahdollisuuksia järjestää palveluja, on kunnan tilaajaosaamista vahvistettava ja työnjakoa sekä päätöksentekoa selkiytettävä. Lisäksi on huolehdittava siitä, että luottamushenkilöiden ja viranhaltijaorganisaation välinen työnjako on toimivaa, Kimmo Behm luonnehtii. Kunta panostaa myös henkilöstönsä osaamisen kehittämiseen ja kannustavaan palkkaukseen. Aktiivinen elinkeinopolitiikka. Yritysten kiinnostus Nurmijärveä kohtaan on ollut selvässä kasvussa, mutta voimakas muuttoliike on vaikuttanut siihen, että kunnan työpaikkaomavaraisuus ei ole noussut samassa tahdissa. Strategian mukaan kunta harjoittaa aktiivista elinkeinopolitiikkaa, uusia työpaikka-alueita on avattu ja kaavoituksessa varaudutaan yritystonttitarjontaan. Esimerkiksi Kolmostien ja Hämeenlinnantien varret ovat keskeisiä alueita elinkeinotoiminnoille. Oppilaitosten kanssa kehitetään koulutusta ja alueellista ja seudullista yhteistyötä sekä asiantuntemusta hyödynnetään palvelujen kehittämisessä. Kuntatalous haasteena. Kuntatalous on vakavin haasteemme, Kimmo Behm miettii. Velkaantuminen tulisi saada taittumaan. Nurmijärvellä on ollut isoja kouluja päiväkoti-investointeja, lisäksi vanhustenhuollon tarpeet kasvavat. Velkaa on nyt reilut 1400 euroa asukasta kohden ja velkamäärä tulee lähivuosina vielä nousemaan. Toimintakulujen kasvua pyritään hillitsemään palveluja keskittämällä ja tehostamalla sekä seudullisen yhteistyön avulla. Palvelujen rahoittamisessa asiakkailta perittävien maksujen osuus tulee myös tarkasteltavaksi. Tämä on osa aiemmin mainitsemaani asukkaan vastuuta kuntayhteisöstä. Veroprosentti pyritään säilyttämään kilpailukykyisenä ja strategian mukaan se olisi v ,75 % ja v korkeintaan 19 %. Strategiset päämäärät vuoteen 2015: 1. Nurmijärvellä väestönkasvu on hallittua. Kunnassa on viihtyisä elinympäristö ja monipuolisia asumisvaihtoehtoja. 2. Kasvua ohjataan tiivistyviin taajamiin ja kyläkeskuksiin. 3. Nurmijärvi tarjoaa kustannustehokkaat ja riittävät peruspalvelut. Kunnallisia palveluita tuotetaan tehokkaasti omana tuotantona ja kuntayhteistyöllä sekä hyödyntämällä aktiivisesti muita vaihtoehtoisia tuottamistapoja. 4. Kuntaorganisaation rakenne tukee tehokasta palvelutuotantoa. Päätöksenteko ja palvelualueiden välinen työnjako sekä yhteistyö tukevat kunnan pitkäjänteistä kehittämistä. 5. Henkilöstö on osaavaa ja aktiivisesti kehittämistyöhön suuntautuvaa. Johtaminen kannustaa kunnan kehittämiseen. 6. Nurmijärvi tarjoaa yrityksille kilpailukykyisen toimintaympäristön. Aktiivinen elinkeinopolitiikka sekä koulutuksen ja työelämän yhteistyö mahdollistavat monipuolisen ja kasvavan yritystoiminnan. 7. Kuntatalous on tasapainossa ja hallinnassa. Omistajapolitiikka sekä omaisuuden hallinta ja hoito tukevat palvelutuotannon tehostamista ja talouden vakautta. OUTI MÄKELÄ kunnanhallituksen puheenjohtaja Strategia tuo toimintaan tavoitteellisuutta Pidän strategista johtamista ja ajattelua asioiden etenemisen kannalta tärkeänä, sanoo hallituksen puheenjohtaja Outi Mäkelä (KOK). Strateginen ajattelu tuo toimintaan tavoitteellisuutta ja sitä kautta oletettavasti myös enemmän aikaansaannoksia. Strateginen johtaminen on kunnallisessa päätöksenteossa suhteellisen uusi asia. Outi Mäkelän mukaan Nurmijärvellä on positiivista innostusta strategiatyöhön. Monet kuntia koskevista asioista ja rahoituksista linjataan kuitenkin kunnallisen päätöksenteon ulkopuolella valtion hallinnossa. Tähän Mäkelä toivookin uudistusta, jotta linjauksista voisi tehdä sopimuksia kunnan ja valtion välillä. Strategisten linjausten tuominen käytäntöön on myös haastavaa. Ne tulee purkaa käytännön toimintasuunnitelmiksi ja yhdessä laadittua strategiaa pitää kaikkien 6 sitoutua toteuttamaan. Myös strategisen johtamisen käytännöistä ja menetelmistä on sovittava. Nurmijärvi on mielestäni elinvoimainen kunta ja kasvu tuo oikein kanavoituna positiivista energiaa alueelle. Tärkeää on pystyä hyödyntämään kunnan asema ja sijainti pääkaupunkiseudulla uusien työpaikkojen synnyttämiseksi. Uskon myös, että vapaa-ajan ja kulttuurielämän palvelut lisääntyvät. Myös ns. kolmannella sektorilla eli järjestö- ja yhdistystoiminnalla on vahva merkitys toiminnan ja palvelujen tuottajina. Outi Mäkelä näkee Nurmijärven tulevaisuudessa kasvavana, aktiivisena, turvallisena ja hyvänä kasvuympäristönä, joka vaalii maaseutumaisuutta, puhtautta ja perinteitä. Nurmijärvi kytkeytyy yhä läheisemmin Helsinkiin ja on osa metropolialuetta. PASI HURTTALA valtuuston puheenjohtaja Nurmijärvi säilyy maalaishenkisenä Valtuuston puheenjohtajan Pasi Hurttalan (KESK) mielestä peruspalvelujen turvaaminen ja velkamäärän hillitseminen ovat Nurmijärven strategiassa olennaisimmat painopisteet. Strategiatyöskentelyä hän kuvaa sujuvaksi. Pasi Hurttala korostaa myös kuntavisiossa mainittua vastuullisuutta. Vastuullinen ihminen huolehtii itsestään ja elinympäristöstään. Vastuullisuus on esimerkiksi sitä, että lapsi ei heitä karamellipaperia tielle, vaan laittaa sen roskakoriin. Vastuullisuus on myös yhteisistä asioista huolehtimista. Luotu visio on Hurttalan mukaan sellainen, että siihen on helppo yhtyä. Nurmijärvi on hyvien liikenneyhteyksiensä vuoksi asuinpaikkana kiinnostava ja kuntaan muutetaan etenkin pääkaupunkiseudulta Espoosta ja Vantaalta. Väestön lisäys tietää kasvavaa peruspalvelujen tarvetta, mutta kovin radikaalein keinoin Pasi Hurttala ei lähtisi väestönkasvua rajoittamaan. Nurmijärvellä on yksityisten omistuksessa satoja tontteja, joten kaavoituspolitiikalla ei kovin suuria vaikutuksia ole saavutettavissa. Kasvun rajoittaminen on kaksipiippuinen juttu, sillä asukkaat tuovat myös verotuloja kunnalle. Pasi Hurttalan mielestä Nurmijärvi säilyy maalaishenkisenä ja on vuonna 2015 edelleen kunta. Meillä on entiset taajamat ja kyläkeskukset vihreiden viljelymaisemien ympäröiminä. Yrityselämä sijoittuu valtaväylien varrelle ja työpaikkoja on tullut lisää. Väestönkasvu on taittunut ja Nurmijärvi säilyy pientalovaltaisena asuinalueena. Tekstit: LEENA VALKONEN

7 OTA TALTEEN liikkeelle Nurmijärven liikuntatoimi, toimituskunta: Nurmijärven liikuntatoimen henkilökunta NURMIJÄRVEN LIIKUNTATOIMEN YHTEYSTIEDOT Liikuntalautakunta/ hallinto Liikuntapäällikkö ANTERO LEMPIÖ Puh Erityisliikunta/ terveysliikunta Liikunnanohjaaja RIITTA HÄMÄLÄINEN Puh Terveysliikunta/ KKI-tunnit Liikunnanohjaaja KATJA AHONEN Puh Lasten ja nuorten liikunta/salivuorot Liikunnanohjaaja MARITA HUIKARI Puh Liikuntapaikkojen hoitoon ja rakentamiseen liittyvät asiat: Kenttämestari HANNU KOKKONEN Puh Toimistonhoitaja PAULA VANHAKANGAS Puh Liikuntatoimen telefax Liikuntapaikkojen hoitoon liittyvät kyselyt suoraan: KLAUKKALA Puh FAX Liikuntapaikkojen hoitajat: Ihalainen Jarmo, Lehtola Tuomo ja Saarela Miika RAJAMÄKI Puh Liikuntapaikkojen hoitajat: Korkala Pekka, Lehtosaari Tapio, Oksanen Severi ja Väyrynen Jari KIRKONKYLÄ Puh ja Liikuntapaikkojen hoitajat: Lampinen Ismo, Runsten Reijo, Sundell Risto ja Välimäki Juha ULKOILUALUEIDEN HOITO Puh KLAUKKALAN KUNTOSALI Puh KLAUKKALAN JÄÄHALLI Puh LATUINFO Puh Kysy lisää liikuntamahdollisuuksista! INFO (09) tai käy katsomassa: Nurmijärvellä tilaa liikkua - liiku itsellesi terveyttä - Liikuntatoimen yhtenä tavoitteena on terveysliikunnan lisääminen kunnassamme. Fyysisesti aktiivinen elämäntapa on jokaiselle suositeltavaa, ja kun liikuntaa lisätään, saadaan lisää terveyshyötyjä. Liikunta/liikkuminen on välttämätöntä terveydelle. Terveysliikunta ei pelkästään kompensoi liikkumattomuuden vaikutuksia, vaan rakentaa terveyttä ja toimintakykyä. Terveysliikunta on kaikille suositeltavaa. Varmimmin siitä hyötyvät lapset ja vanhukset, sillä liikunta on tarpeellinen kasvun ja kehityksen tuki sekä ikääntymisen haittojen hidastaja. Terveille tällainen liikunta on tehokasta tautien torjunnassa ja sairaille sairauksien haittojen vähentämisessä. Työikäisillä se ylläpitää hyvää työkykyä ja takaa laadukkaan vapaa-ajan. Terveysliikunnassa teemme yhteistyötä eri hallintokuntien ja muiden järjestäjätahojen kanssa sekä eri ammattiryhmien kesken. Valtakunnalliset Terveys 2015 kansanterveysohjelma ja Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyohjelma painottavat liikuntaa. Uusiin ravitsemussuosituksiin sisältyy myös viesti liikunnasta. Terveyden ja toimintakyvyn kannalta liikunta ja ravinto ovat tasa-arvoisia. Liikunta ennaltaehkäisee ja on lääke mm. seuraaviin sairauksiin: aikuistyypin diabetes, alaselän vaivat, astma, katkokävely, kohonnut verenpaine, lihavuus, nivelrikko ja nivelreuma, osteoporoosi, sepelvaltimotauti, sydämen krooninen vajaatoiminta, virtsankarkailu, ja myös ikääntyminen. Lääkäriltä saa myös liikuntareseptejä. Kaikkien meidän kuntalaisten haasteena on olla vastuullinen ihminen, pidämme huolta terveydestämme. Tällöin kunta pystyy tarjoamaan riittävät peruspalvelut, ja kuntataloutta on helpompi hallita ja pitää tasapainossa. Koko Suomessa esim. diabeteksen hoitoon käytetään vuosittain 558 miljoonaa euroa. Vuonna 2003 diabeetikkoja oli noin ja vuonna 2020 niitä arvioidaan olevan noin Palveluopas ja ohjaustoimintakalenteri Terveysliikunnan neuvontaa varten olemme kehitelleet palveluoppaan. Opas on ollut käytössä keväästä asti terveydenhoitajilla, lääkäreillä, fysioterapeuteilla ja liikunnanohjaajilla. Nyt syksyn aikana saamme sen nettisivuillemme. Palveluistamme on ilmestynyt OHJAUSTOIMINTA-kalenteri , mikä jaetaan kaikkiin nurmijärveläisiin talouksiin yhdessä Kansalaisopisto Jukolan Opinto-oppaan kanssa. 10-vuotias Kunnossa Kaiken Ikää - toimintamme on kymmenvuotias. KKI-liikuntatuntimme ovat työikäisille naisille ja miehille tarkoitettua terveysliikuntaa. Uusi KKI-kalenteri on ilmestynyt. 3-vuotias Woimaa Wanhuuteen kuntosaliryhmillä alkaa 3. toimintavuosi, ryhmät on tarkoitettu vuotaille, niissä keskitytään parantamaan tärkeitä voimavaroja: lihasvoimaa ja tasapainokykyä. Ryhmät toimivat Rajamäen Uimahallin ja Klaukkalan Fitnessen kuntosaleilla. 1-vuotias Liitu - liikunnallinen tukiryhmä ylipainoisille, aloittaa toisen toimintavuotensa. Liitu-ryhmässä tavoitteena on painonhallinta tai pudotus liikunnan ja hyvän ravinnon avulla. Ryhmässä vertaistuki ja yhdessä tekeminen ovat ensisijaisen tärkeitä. 0-vuotiaat Liitujuniorit liikunnallinen tukiryhmä ylipainoisille lapsille. Kouluterveydenhoitajan suosittelema ryhmä ylipainoisille ala-asteikäisille. Ryhmässä liikutaan lapsen omien taitojen mukaan ja pyritään löytämään heille myönteisiä kokemuksia liikunnasta. Vanhempien aktiivista osallistumista toivotaan ravinto-luenoille ja liikuntainfoon. Sporttikerhot 9-12-vuotiaille, kerhossa kokeillaan eri lajeja ja pyritään kehittämään monipuolisesti lasten liikuntataitoja. Esitteitämme on saatavilla liikuntatoimistosta (Keskustie 2 B, Nurmijärvi), Klaukkalan yhteispalvelusta, Rajamäen Uimahallista ja kirjastoista. Terveysliikuntainfo puh ja tai Liikunnallisin syysterveisin Riitta Hämäläinen Yleisöluistelu Klaukkalan jäähallissa Mailan kanssa keskiviikkoisin klo Huom! kypäräpakko Ilman mailaa lauantaisin klo Yleisöluistelut ovat maksuttomia Liikuntatoimi hakee joukkoonsa ammattitaitoisia ryhmäliikuntaohjaajia KKI kuntojumppiin ja vesiliikuntatunneille Lisätietoja antaa Katja Ahonen p tai Riitta Hämäläinen p Klaukkalan urheilualueen kuntosali Avoinna klo 9-22 Yksityiset kävijät: 38 / kk 55 / 3 kk 80 / 6 kk 105 / vuosi sis. ALV 8 % Koululaiset: 1 / kerta Kuntotie, Klaukkala puh

8 liikkeelle Nurmijärven liikuntatoimi, toimituskunta: Nurmijärven liikuntatoimen henkilökunta Liikuntareitit kutsuvat liikkumaan Nurmijärven kuntoradat ja hiihtoladut Kiljavannummen ulkoilureitistö -Uimahalli - Kehityksen maja -Käpylännummen ja Matkun lenkit -Haukilammen reitti -Märkion lenkki ja Herusten lenkki -Kehityksen majan kilpalatu Rajamäen liikuntapuisto Kirkonkylän Parkkimäki Klaukkalan Tornimäki Kirkonkylän Alhonniittu Nukarin ja Palojoen latuverkosto Nummenpään ladut Nurmijärven Golfkentän ladut Kirkonkylän järvenpohjan ladut Metsäkylän lenkki pituus yht. (km) 35,0 1,5 3,3 3,2 15, ,0 4,0 5,0 10,0 josta valaistua (km) latujen hoitoluokitus Oranssilla kehystetyistä kohdista löytyy tarkempi kartta. Kysy Liikuntatoimesta. Kuntorata- ja latukartat sekä tiedot muista Nurmijärven kunnan liikuntapaikoista löytyvät myös kunnan kotisivuilta osoitteesta: Hiihtolatujen luokitus I Hoidetaan tarvittaessa päivittäin latukoneella II Hoidetaan 1-3 kertaa viikossa latukoneella tai latukelkalla III Hoidetaan lumen vahvuuden ollessa yli 50 cm latukelkalla Taekwondo Kurssit Ryhmät: n.14v. - n. 25v. Näytös Klaukkalan ala-asteella ma klo Lisätiedot ja ennakkoilmoittautumiset Klaukkalan Taekwondoon: Jani Niina ,1 3,3 3,2 3,0 1,3 1,5 l l l-ll ll l-lll l l l ll-lll ll-lll ll-lll ll-lll lll lll Golfkenttä 8 8 Röykkä Nummenpää 7 Perttula Lepsämä Herunen 1 Rajamäki Rajamäki 2 Klaukkala 10 6 Nukari Nukari syksy 2005 Liikunnallinen tapahtumakalenteri Nurmijärven kirkonkylä Hiihtolatujen hoidosta vastaavat liikuntatoimi ja urheiluseurat 8 La 3.9. La 3.- Su 4.9. Juostaan Metsäkylän avoin kymppi. Lähtö klo 12 Metsäkylän koululta. Ilmoittautumiset ennakkoon Minna Turunen p tai paikan päällä 30 min. ennen lähtöä. Järj. MeNo NJS 94 jalkapallon syysturnaus Rajamäen urheilupuistossa Ma 5.9. KKP Tuulitukat PuiU T-91 jalkapalloottelu Klaukkalan koulun kentällä klo 18 Ti 6.9. SYYSKUU Iltarastit klo 17-19, Klaukkala Tornimäki, tie 132 Klaukkala, järj. RR Pe 9.- Su Ruskaretki Lemmenjoelle, tied. Airi Harjula p , järj. NurLa. La 10.- Su NJS:n nappulaliigan SuperSpar lopputurnaus Klaukkalan urheilukentällä Su Estekisat, seuramestaruudet, Lisätiedot: Ti Iltarastit klo 17-19, Käpylännummi, tie 1311 Rajamäki, järj. RR Ti Korvenpojat FCD ikämies-35 jalkapallo-ottelu klo 20 Rajamäen liikuntapuistossa La Kuutamomelonta / kuutamoretki Sääksissä, tied. Hannu Malinen puh / NuLa Ma19.9. KKP Tuulitukat EBK T-91 jalkapallo- -ottelu Klaukkalan koulun kentällä klo 18 Ti Korvenpojat KP-75 ikämies-35 jalkapallo-ottelu klo 20 Rajamäen liikuntapuistossa Ti Iltarastit klo 17-19, Nummenpää länsi, tie 1322 Perttula-Selki, järj. RR Su Koukukisat, seuramestaruudet,lisätiedot: Ti Iltarastit klo 17-19, Pinninnummi, tie 1311 Rajamäki Urttilantien risteys, järj. RR Ke NJS City Stars miesten 3. div. jalkapallo ottelu Klaukkalan tekonurmella LOKAKUU La 1.- su NJS:n Palokärki turnaus Klaukkalan nurmella ja tekonurmella. Lisätietoja Ma KKP Tuulitukat LoPa T-91 jalkapallo- -ottelu Klaukkalan koulun kentällä klo 18 La Hallimelonnat alkavat ja jatkuvat läpi talven parittomina lauantaina klo 9-11, järj. Nurmijärven Latu (NurLa) MARRASKUU Su Koulukisat, Lisätiedot: Ke Estekisat, Pollux, Lisätiedot:

9 liikkeelle Nurmijärven liikuntatoimi, toimituskunta: Nurmijärven liikuntatoimen henkilökunta W E B T I M M I Liikuntatilojen ja paikkojen käyttövuorojen selaus mahdollisuus osoitteessa: linkki varauskalenteri - WebTimmi KKI KUNNOSSA KAIKEN IKÄÄ LIIKUNTATUNNIT ALKAVAT KALENTERIN SAAT: liikuntatoimesta Klaukkalan yhteispalvelusta Rajamäen Uimahallista kirjastoista KKI LIPPUVIHKOJA MYYNNISSÄ: liikuntatoimessa Klaukkalan yhteispalvelussa Rajamäen Uimahallissa Lisätietoja Katja Ahonen p tai Lämmitettävän tekonurmikentän käyttövuorot ajalle ovat haettavana klo 12 mennessä Hakemukset Hannu Kokkoselle sähköpostilla Osoitteeseen Ulkojääkaukaloiden Käyttövuorot kaudelle Vapaamuotoiset hakemukset mennessä kenttämestari Hannu Kokkoselle osoitteeseen Hakemuksesta tulee ilmetä, miltä kentältä ja minkä ikäisille käyttäjäryhmille vuoroa haetaan. Hakemuksessa tulee olla myös vuorojen vastuuhenkilöiden yhteystiedot. 9

10 liikkeelle Nurmijärven liikuntatoimi, toimituskunta: Nurmijärven liikuntatoimen henkilökunta Urheiluseurassa voit harrastaa monipuolisesti AMMUNTA NAMe 88, Reijo Ahtola Nurmijärven Reserviläiset, Teijo Syväkangas Rajamäen Kehitys, Juha Pietarinen AUTOURHEILU Nurmijärven Urheiluautoilijat, Hannu Hyttinen AVANTOUINTI Nurmijärven Latu, Timo Vainio BUDOLAJIT Aikidoseura Kaiten, Heikki Harju Hwarang Taekwondo Nurmijärvi Iiro Suorela Klaukkalan Hoi Jeon Moo Sool pj. Kari Osola / (09) peruskurssi: Raimo Pöysti tiedotus: Sami Kindt Klaukkalan Tae Kwon Do, Jan Muuriaisniemi * n. 30 v. -, Tapio Laakso *15 v. -, Niina Jaakkola * 7-14 v., Marjo Laine Kyokushin Karate, Kai Hallamaa Lepsämän Humu (muksujudo), Seppo Valima Nurmijärven Shotokan Karate Tommi Lehtimäki Pingviinit (judo), Simo Akrenius Rikidokan Karate, Timo Kujala ENDURO/MOTOCROSS Nurmijärven Moottorikerho, Esa Almgren FRISBEEGOLF Dgc Bats, Jari Väyrynen GOLF Nurmijärven Golfklubi, Esa Meriläinen HEVOSURHEILU (ks. myös ratsastus) Nurmijärven Hevosjalostusseura Juha Lyytinen (09) HIIHTO Klaukkalan Kiri, Pertti Halonen Korven Urheilijat, Harri Havulehto Metsäkylän Nouseva, Tauno Timonen Nukarin Haka, Sylvi Konttinen Nurmijärven Hiihtoseura, Seija Valajärvi Perttulan Riento, Risto Airikkala Rajamäen Kehitys, Veikko Kontkanen Suomiehen Sisu, Ossi Lindström JALKAPALLO Klaukkalan Nappulaliiga, Janne Kosonen Korven Korvenpojat, Jari Väyrynen (ikämiehet 35) Nurmijärven Jalkapalloseura, Tomi Bergman Rajamäen Kehitys, Markku Tulonen Rake:n nappulajaosto, Sanna Karppinen JUMPPA Klaukkalan Kiri, Johanna Hakala NuVoLi* naiset ja miehet, Leena Kukkonen Röykän Palloseura, Marketta Kiviharju JÄÄKIEKKO Kurra Juniorit, Mikkonen Juha pj * kiekkokoulu, tyttökiekko, Ismo Uusitalo Klaukkala Keskarit, Kari Lainio, Juhani Polo harrastejääkiekkoa aikuisille KAUKALOPALLO Metsäkylän Nouseva, Jouni Andersson KORIPALLO Klaukkalan NMKY, Pekka Kailio KUNTOLIIKUNTA Klaukkalan Kiri, miehet Kari Kivilahti Lepsämän Humu, Robert Rantanen Metsäkylän Nouseva, Eila Ruusuvirta Perttulan Riento, Risto Airikkala Valkjärven Vieteri (perheliikunta), Olli Einistö LASTEN LIIKUNTA Metsäkylän Nouseva, Vesa Sihvo Suomiehen Sisu, Ossi Lindström Nurmijärven Taitoluistelijat liikuntaleikkikoulu, Piia Ojala (ilt.) LENTOPALLO Klaukkalan Kiri (naiset), Tuire Uski Korven Korvenpojat, Mikko Luukkola Korven Urheilijat, Pasi Räikkönen Lepsämän Humu, Eero Miettinen Metsäkylän Nouseva, Henri Toivomäki Nukarin Nousu (naiset), Tuula Luukkola Nummenpään Urheilijat, Jouko Pursiainen Nurmijärven Jukolaiset, Tero Uusikari Nurmijärven Kunto, Reijo Eloranta Perttulan Riento, Jouni Korkka Perttulan Tähti, Tiina Hurttala Rajamäen Kehitys, Risto Sundell Rajamäen Rykmentti, Seppo Väisänen MELONTA Nurmijärven Latu, Hannu Malinen PESÄPALLO Nurmijärven Maila * miehet, Martti Kainulainen pj * naiset, E-tytöt, Marita Huikari Korttelipesis, Juha Murto Aikuisten harrastepesis, Sanna Alhonen PÖYTÄTENNIS Nurmijärven Pöytätennisseura,Rauno Karppinen RATSASTUS Impivaaran Ratsastajat, Mia Kainulainen Klaukkalan Ratsastajat, Riitta Uittin Nurmijärven Ratsastajat, Tero Aaltonen Solbackan Ratsastuskoulu, Pia Myrskog RETKEILY Nurmijärven Latu, Airi Harjula RINGETTE Seven Ringettes Ass., Sirpa Melender SALIBANDY Herusten Vire, Merja Åstedt Klaukkalan Kiri, Pertti Halonen Lepsämän Humu, Eero Miettinen Metsäkylän Nouseva, Eila Ruusuvirta Perttulan Riento, Tero Elg SB-Project-96, Harry Virtanen Röykän Salibandy, Antti Häkkinen Valkjärven Vieteri, Olli Einistö SHAKKI Nurmijärven Shakkikerho, Timo Herrala SULKAPALLO Klaukkalan Kiri, Kyösti Vatanen Nurmi-Sulka, Heikki Ahola SUUUNNISTUS Rajamäen Rykmentti, Vesa Tervo pj TAITOLUISTELU Nurmijärven Taitoluistelijat Marjatta Ojala puheenjohtaja (ilt.) vastuvalmentaja Pia Ojala (ilt.) TANSSI Nur-Dance, Pentti Mattila Nurmijärven tanssiopisto RIVITANSSI GrassLake Crazy Country Kickers TENNIS Mäntysalon Tennis, Sointu Rajakallio Nurmijärven Tennisseura Irma Viitanen UINTI Nurmijärven Kunto, Jyrki Köntti * vesiralli, Jarmo Timonen UIMAKOULUT Rajamäen Uimahalli Rantauimakoulut, liikuntatoimi VETERAANIURHEILU Klaukkalan Kiri, Juhani Lehto Esa Suni YLEISURHEILU Korven Urheilijat, Pia Havulehto Metsäkylän Nouseva, Minna Turunen Nurmijärven Yleisurheilu, Tapani Markkula AIKIDO Harjoitukset ja alkeiskurssit: Rajakaari ti ja pe Klaukkala, Haikalan koulu ma ja to Hessu KIRIN JUMPPASISKOT LIIKKUVAT TAAS! Tiistaisin Syrjälän koululla klo: Parilliset viikot: Aerobic-muokkaus Parittomat viikot: Circuit Training (kuntopiiri) Kausimaksu 25 /hlö maksetaan ohjaajalle paikan päällä. Lisätietoja: Johanna Hakala tai tai

11 kunta tiedottaa Klaukkalan kirjaston uudet ja avarat tilat. Pitkä odotus palkittiin, Klaukkalan uusi kirjasto avattu! Vuosikymmeniä odotettu Klaukkalan uusi kirjasto avattiin 4.7. klo 10. Vanhasta kirjastosta loppui yksinkertaisesti lattiatila, uudessa kirjastossa neliöitä on kaksinkertaisesti eli 850 neliötä. Kirjasto on nyt Säästökulman talossa Seurantieltä tultaessa katutasossa. Asiakkaitten toivotaankin käyttävän Seurantien puoleista sisäänkäyntiä, koska sinne on tehty uusia paikoitustiloja kirjaston asiakkaille. takunta tekeekin asian korjaamisesta esityksen tilapalvelulle. Nyt lämpötila kohosi asteeseen, mikä teki asiakkaitten ja henkilökunnan olon tukalaksi. Klaukkalassa yhteispalvelupiste ja kirjasto toimivat samoissa tiloissa. Yhteistyöstä saatava hyöty jää jatkossa nähtäväksi, sillä kun kirjasto avattiin, yhteispalvelu sulki ovensa kesätauon ajaksi. Toinen kirjaston uutuus, kameravalvonta, on sen sijaan jo osoittanut tehonsa. Klaukkalan kirjastossa ilkivaltaa ja töhrimistä yrittäneet pojat saatiin sen ansiosta tunnistettua ja tekijät joutuivat tyhmäilyistään vastuuseen. Kirjasto jouduttiin kesälomakiireiden vuoksi avaamaan ilman ulkoseinä- ja tienviittaopasteita. Asiakkaat kuitenkin löysivät kirjaston hyvin ja heinäkuun helteilläkin riitti kävijöitä. Lainaus- ja kävijämäärät kasvoivat heti. Heinäkuussa Klaukkalan kirjaston lainaus oli lainaa eli lähes 4000 lainaa enemmän kuin vuoden 2004 heinäkuussa. Kävijöitä oli yli , lisäystä edellisvuoteen yli Pääkirjasto on tähän asti ollut selkeästi käytetyin Nurmijärven kirjastoista, mutta Klaukkalan uusien tilojen myötä tilanne saattaa muuttua. Heinäkuussa lainaus pääkirjastossa oli enää parituhatta lainaa suurempi kuin Klaukkalassa. Kirjaston aukioloaikaa on hieman lisätty, kirjasto avataan Seurantien puoleinen sisäänkäynti. päivittäin jo klo 10. Aukioloajat ovat samat kuin pääkirjaston: ma-to 10-20, pe sekä la että aattoina Kirjaston kalusteet sekä tiloihin sijoitetut monet taideteokset ovat saaneet runsaasti kiitosta kävijöiltä. Kirjastossa on myös pieni museonäyttely. Aikanaan kuuluisasta Savitorpan keramiikka-ateljeesta on muistuttamassa näyttely, jos-sa on pieni kokoelma Savitorpan esineistöä ja kuvia sekä tietoja Savitorpan toiminnasta. Uusista laitetoiveista ei avausvaiheessa ri syistä pystytty täyttämään kuin sukututkimuksen harrastajille luvattu lukulaite. Lisäpäätteet yleisökäyttöön ovat kuitenkin tulossa, samoin lainausautomaatti. Myös Klaukkalaan sijoitettavaa aineistohankintaa pystytään jonkin verran lisäämään. Tiloja on muuten kehuttu, mutta uuden kirjaston ilmastoinnista on saatu valituksia. Kirjasto- ja kulttuurilau- Kirjaston oheistoimintoja pyritään myös toiveitten mukaisesti lisäämään. Ensimmäiseksi kirjasto osallistui Klaukkalan yritysten yöhön ja piti ovensa auki klo 22 saakka tarjoten kävijöille Berryman & Bulletin soittamaa bluesia ja runoja. Syyskuussa alkavat lasten satutunnit ja lokakuussa on tiedossa Helvi Juvosen runoja Hanna Mölsän esittämänä ja Elisa Reunasen ohjaamana. Seuraavaksi onkin vuorossa Rajamäen kirjastokurjuuden korjaaminen. Uusittu tilansa tuplaava kirjasto avataan kesällä Riitta Manka Kulttuurijohtaja 11

12 Nurmijärven ympäristölautakunta, toimittaja: Marja Innanen Päästökauppa vaikuttaa sähkön hintaan EU:n päästökauppadirektiivi on puhuttanut paljon viime aikoina. Monikaan ei tunnu tietävän, mistä oikein on kysymys ja mitä se käytännössä vaikuttaa. Muuttuuko tavallisen kansalaisen elämä jotenkin? Teollisuudessa päästökauppadirektiiviin on suhtauduttu nihkeästi. Asetettuja päästörajoja pidetään liian tiukkoina ja jakoperusteita epäoikeudenmukaisina. Järjestelmä palkitsee niitä, jotka vasta nyt ryhtyvät tekemään jotain päästöilleen. Vastaavasti rankaistaan niitä, jotka jo vuosia sitten investoivat päästöjen vähentämiseen. Teollisuudelle direktiivin toteuttamisen povataan poikivan suurta lisälaskua. Etenkin sähkön hinnan arvellaan nousevan jopa yli 50%. Tuntuuko se tavallisen nurmijärveläisen sähkönkuluttajan kukkarossa? Päästökauppalaki tuli voimaan Suomessa elokuussa 2004 ja päästökauppa alkoi vuoden 2005 alusta. Päästökaupan ensimmäinen kausi kestää vuodesta 2005 vuoteen Valtioneuvosto on hyväksynyt laitoskohtaiset päästöoikeudet, jotka perustuvat kansalliseen jakosuunnitelmaan. Jakosuunnitelma puolestaan on hyväksytty EU:n komissiossa. Kioton pöytäkirjan mukaan teollisuusmaiden on vähennettävä ilmaston lämpenemistä aiheuttavien kasvihuonekaasujen päästöjä vuoteen 2012 mennessä ainakin 5% vuoden 1990 tasosta. Suomen velvoite on pitää päästöt keskimäärin vuoden 1990 tasolla. Tällä hetkellä tuo tavoite Mikä päästökauppa? ylittyy noin 15 %. Päästökaupan piiriin kuuluvat 20 megawattia suurempien polttolaitosten ja eräiden teräs-, mineraali- ja metsäteollisuuslaitosten ja prosessien hiilidioksidipäästöt (CO2). Kaikkiaan päästökauppa koskee meillä noin 550 energiantuotanto- ja teollisuuslaitosta, myös osaa pienistä kaukolämpölaitoksista. Ongelma- ja yhdyskuntajätteen polttolaitokset on jätetty kaupan ulkopuolelle. Nurmijärven Sähkö Oy:n toimitusjohtaja Heikki Koivisto toteaa, että kyllä se valitettavasti tulee tuntumaan. - Tällä hetkellä hiilen osuus sähköntuotannossa on noin viidennes. Kun hiilen käyttö vähenee, tulee sähköstä pula. Kun hiilellä ei haluta tuottaa sähköä, tulee myös muulla voimalla tuotetun sähkön hinta nousemaan. Joillekin suurille tuottajille voi tulla myös spekulatiivista hyötyä siten, että hiilellä ei tuoteta luvallistakaan määrää, vaan myydään päästöoikeus pois. -Asiahan pitäisi mennä niin, että alettaisiin rakentaa hiiltä korvaavaa tuotantoa. Hinnan korotuksen suuruudesta Koivisto ei halua antaa vielä mitään arviota, siitä päätetään syksyllä. Hän toteaa kuitenkin, että Fortum nosti hintaa juuri 20 % ja arviot päästökaupan vaikutuksesta hinnanmuodostukseen liikkuvat tuossa 25% tuntumassa. -Meillähän ei ole omaa sähköntuotantoa vaan sähkö ostetaan pohjoismaisesta pörssistä, joten mahdollisuutta vaikuttaa hintaan ei juurikaan ole. -Vuodelle 2009 meillä on osuus ydinvoimaan ja sillä katetaan noin 4% alueen sähkön käytöstä. Joskus tulevaisuudessa tuotamme kaukolämmön kanssa yhdessä myös sähköä. Klaukkalan ja kirkonkylän lämpölaitokset toimivat jo biopolttoaineella ja myös Rajamäki tullaan muuttamaan ekologiseksi. Ekosähkön kilpailukyvyn Koivisto uskoo näillä näkymin kasvavan. Nurmijärvelläkin on tehty jo jonkin verran ekosähkösopimuksia. Myös sähkön tuottaminen hiilellä aiheuttaa päästöjä, jotka vaikuttavat ilmastonmuutokseen. Sovittujen arvojen ylittäjä joutuu joko vähentämään päästöjään tai se voi ostaa ns. päästöoikeuksia sellaiselta laitokselta, joka ei itse voi käyttää sille sallittua määrää. Ylimääräiset päästöoikeudet voi myydä tai säästää seuraavalle kaudelle. Päästöoikeuksien ylittäjä joutuu maksamaan sakkoa. Ensimmäisellä kaudella se on 40 euroa hiilidioksiditonnilta ja toisella kaudella jo 100 euroa tonnilta. Toisella kaudella päästökauppa saattaa laajeta koskemaan myös metaania, dityppioksidia ja ns. fluorikaasuja. Kaupankäynnin piiriin päässevät tuolloin mm. kemian- ja alumiiniteollisuuslaitokset. Suomessa päästökauppaa valvoo Energiamarkkinavirasto, jolta päästöluvat haetaan. Jätehuolto uuteen uskoon Nurmijärven kunnan uusi jätehuoltostrategia alkaa pikku hiljaa muotoutua. Syksyn aikana on tarkoitus käsitellä linjauksia teknisessä lautakunnassa ja tehdä päätöksiä. Uusittu jätelaki astui voimaan jo vuoden alusta. Valtakunnallisen jätesuunnitelman mukaisesti tänä vuonna yhdyskuntajätteen määrä pitäisi olla vähintään 15% pienempi kuin vuonna Hyötykäyttöön pitäisi ohjata peräti 70% jätteestä. Tavoitteet tuntuvat melko kovilta. Kunnan jätehuoltoneuvoja Liisa Karppinen on istunut työryhmässä, joka pohti jätehuollon linjauksia vuoteen Energiajakeen kohtalo on meillä edelleen auki. Energiajae on mennyt Keravalle, missä se on rouhittu sekoitettavaksi rakennusjätteen puun kanssa biopolttoaineeksi. Tätä polttoainetta ovat käyttäneet 12 voimalaitokset mm. Lahdessa. Rinnakkaispolton kielto vaikeuttaa kuitenkin jatkossa energiajätteen käyttöä. Biojätteen erilliskeräys tulee jatkumaan ja laajenee koskemaan 5 huoneiston kiinteistöjä. Biojätteen kompostointia Vapon laitoksella Metsä-Tuomelassa kokeillaan tämän vuoden loppuun. Sen jälkeen se jatkuu joko siellä tai muussa kompostointilaitoksessa. Nyt syntypaikkalajitellaan hyötykäyttöön menevät jätteet ensin pois ja sitten kunta vastaa biojätteen ja sekajätteen kuljettamisesta. Määräysten mukaan kaatopaikalle tuotavasta jätteestä pitää olla eroteltu hyötykäyttöön suurin osa biohajoavasta jätteestä. Tätä ei pystytä noudattamaan pilkulleen meillä eikä muuallakaan maassa, missä ei ole erillistä lajittelulaitosta. Metsä-Tuomelan jäteasemalle on valmistunut uusi pohjaltaan EU-määräysten mukainen täyttöalue, jota aletaan käyttää. Sen jälkeen on vielä tilaa uudelle alueelle. Kun kaatopaikka otettiin käyttöön 1993, sen suunniteltiin toimivan 30 vuotta. Kaatopaikan ympäristöluvan ehtoihin on tullut suuria tiukennuksia, mm. vesientarkkailuohjelmaan. Tulossa on myös ympäristön asukkaista koottava hajupaneeli, joka seuraa kaatopaikan hajuhaittoja. -Uusi suuntaus näyttää olevan sellainen, että kaikki kuiva jäte poltettaneen tulevaisuudessa, Liisa Karppinen sanoo. -Tarpeeksi tehokkaita polttolaitoksia tulee olemaan käytettävissä luultavimmin vuonna Silloin kaatopaikalle ei enää tulisi lainkaan yhdyskuntajätettä, ainoastaan erityisjätteitä. Kaikki materiaalina hyödynnettävä jäte: paperi, kartonki, metalli, lasi sekä biojäte kerättäisiin ensin erilleen ja loppu menisi polttoon. Poltosta syntyvä tuhka sitten tuotaisiin kaatopaikalle. Ruotsissa ja Tanskassa poltetaan jo kaikki jäte, myös biojäte erottelematta. Suomessa polttoa on vastustettu ympäristösyistä, mm. siksi että syntyvä tuhka on ongelmajätettä. Uusi jätelaki asettaa tiukkoja vaatimuksia kaatopaikoille. Liisa Karppisen mukaan Metsä-Tuomelassa pystytään vastaamaan niihin melko hyvin.

13 Nurmijärven ympäristölautakunta, toimittaja: Marja Innanen Jätevesiselvitys vuoden loppuun mennessä Viimeistään nyt on kaikkien haja- ja loma-asukkaiden syytä herätä tarkistamaan jätevesiasiansa. Jätevesihuoltoa koskevat uudet määräykset tulevat osittain voimaan jo Tuohon päivämäärään mennessä vesihuoltolaitoksen viemäriverkoston ulkopuolella olevien kiinteistöjen omistajien on tehtävä selvitys jätevesilaitteistaan sekä niitä koskevista käyttö- ja huolto-ohjeista. Jättiputki on näöltään komea, mutta tavoiltaan kavala: polttaa ja leviää nopeasti. Lähtöpassi jättiputkille Puutarhojen komea koristus jättiukonputki (Heracleum mantegazzianum) on viime vuosina joutunut huonoon huutoon. Alun perin 1800-luvulla pappiloiden ja herraskartanoiden pihoihin tuotu kasvi on riehaantunut leviämään hallitsemattomasti. Nyt sitä yritetään hävittää oikein urakalla. Vakituisessa asuinkäytössä olevien kiinteistöjen lisäksi asetus koskee vapaaajan asuntoja, karjatilojen maitohuoneita sekä sellaista kodin yhteydessä olevaa yritystoimintaa, johon ei tarvita erikseen ympäristölupaa. Niillä kiinteistöillä, joilla ei ole vesikäymälää, on aikaa selvityksen tekoon vielä kaksi vuotta. Selvityksen perusteella voidaan arvioida, täyttääkö jätevesijärjestelmä uudet vaatimukset. Olemassa olevien rakennusten järjestelmät tulee saada vaatimusten mukaisiksi mennessä. Uusien jätevesijärjestelmien rakentamista ei saa aloittaa ennen kuin on otettu yhteyttä kunnan viranomaiseen ja tämä on hyväksynyt Mikko Salminen Nukarilta suunnittelee vanhan saostuskaivon tilalle kolmiosaista säiliötä ja saostuskenttää, josta puhdistetut vedet valuvat laskuojaan. Alue on sikäli vaativa, että sijoittuu pohjavesialueen reunaan. Ympäristötarkastaja Jukka Kuoppala ja suunnittelija Liisa Teräsvuori kävivät paikalla toteamassa hankkeen hyväksi ja paikan sopivaksi. Rakentaminen voi alkaa. suunnitelmat. Nurmijärven kunnan ympäristönsuojelu aloitti keväällä 2005 kirjeiden ja jätevesiselvityslomakkeiden lähettämisen asianosaisille. Heinäkuun puoliväliin mennessä kirjeitä oli lähetetty lähes 3500 ja täytettyjä lomakkeita palautettu lähes 500. Kuntaan toivotaan selvityksiä mahdollisimman pikaisesti. Ne jotka eivät ole vielä saaneet lomaketta, voivat pyytää sen kunnan ympäristönsuojelusta. Lisätietoja asiasta antaa ympäristösuunnittelija Liisa Teräsvuori puh Mitä pahaa komeassa jättiputkessa on? Ensinnäkin se pyrkii leviämään niin agressiivisesti, että syrjäyttää kaikki muut kasvit. Heikompien lajien hävitessä luonto köyhtyy. Elinvoimainen jättiputki viihtyy hyvin monenlaisessa maaperässä ja kasvupaikoilla. Sen yksi ainoa kukinto sisältää tuhansia siemeniä. Toiseksi jättiputken kasvineste aiheuttaa iholle joutuessaan palovamman kaltaisia rakkuloita ja hengitysvaikeuksia. Rakkulat syntyvät UV-säteilyn herkistämänä ja aurinkoisella säällä oireet tulevat voimakkaampina. Lähes kaikki ihmiset saavat oireita, mutta herkille ihmisille ja varsinkin lapsille ne voivat olla hengenvaarallisia. Iho-oireet vaativat aina lääkärissä käyntiä. Miten jättiputken saa hävitettyä? Kasvinsuojeluseuran ohjeiden mukaan varmin tapa estää kasvin leviäminen on katkaista kukkavarsi hyvissä ajoin ennen kuin siemenet kehittyvät. Paras aika on juhannuksen tienoissa, mutta vielä alkusyksystäkin asian voi hoitaa. Jos siemenet ovat ehtineet kehittyä, pitää ne joko polttaa tai pistää jätesäkkiin ja kaatopaikalle. Kompostiin siemeniä ei saa laittaa, sillä sieltä ne jatkavat elämäänsä. Kasvi pirskauttaa helposti nestettään koskettaessa ja kitkettäessä, joten riittävä suojavaatetus on raivaustyön tekijälle tarpeen. Jos nestettä pääsee iholle, pitää se huuhdella heti runsaalla vedellä. Kasvin juurakkoa on vaikea tuhota kitkemällä, mutta glyfosaattiruiskutus tehoaa. Jättiputken nitistäminen on joka tapauksessa vuosien urakka, sillä maassa säilyy pitkään sen siemenpankki. Mitä kaloja Valkjärvessä ui Valkjärven hoito- ja kunnostussuunnitelmiin on jo vuosien ajan kuulunut kalastus. Vähempiarvoista ns. roskakalaa on poistettu useita kertoja. Järven kalakannan rakennetta tarkkaillaan aika ajoin koekalastuksella. Viimeksi Valkjärvellä koekalastettiin 25. ja 26. heinäkuuta. Asialla oli suunnittelija Petri Savolan vetämä Uudenmaan ympäristökeskuksen kalastusryhmä. Kalastusvälineenä käytettiin lautalta järveen laskettavaa kurenuottaa. Tätä 255 metriä pitkää ja 12 metriä korkeaa nuottaa vedetään niin, että se ulottuu pinnasta pohjaan saakka. Ympyrän muotoon kuroutuva pyydys sulkee piiriinsä kaikki mahdolliset kalat noin 0,5 hehtaarin alueelta kerrallaan. Lautalla kalansaalis tutkittiin ja lajiteltiin, kappalemäärät ja painot kirjattiin. Vesiastioihin erotellut peto- ja arvokalat päästettiin takaisin järveen. Muu saalis päätyi kompostiin. Aiemmissa koekalastuksissa on tavattu melko rikas lajisto, johon kuuluivat ahven, hauki, kuha, siika, särki, lahna, made, ankerias, säyne ja kiiski. Tämänkertaisen koekalastuksen tulosten raportointi valmistuu marraskuun loppuun mennessä. Silloin saadaan selkoa mm. siitä, tarvitaanko järvellä tehokalastusta ja mihin vuodenaikaan. Koekalastukseen käytetty kurenuotta laskettiin järveen lautalta, jolla myös saalis arvioitiin. Nauti metsän antimista Hyötyliikunta lähimetsässä antaa monenlaista hyvää. Keho virkistyy ja sielu saa lepoa. Metsästä löytyy myös monenlaista oikeasti terveysvaikutteista syötävää. Mustikkavuosi on ollut paras aikoihin, kohta kypsyvät puolukat, sienet ja karpalot. Mene metsään. 13

14 kunta tiedottaa Liikenneturvallisuusviikon 2004 tapahtuma Perttulan ammattiopistolla. Pelastuslaitos järjesti ammattiopiston pihalla esityksen onnettomuusauton käsittelystä. Uotilan koulun koulutulokkaita Turvallisemmin Nurmijärvellä - liikenneturvallisuutta edistetään yhteistyönä Nurmijärven liikenneturvallisuustyö on saanut piristysruiskeen muutaman vuoden hiljaiselon jälkeen kun kunnan liikenneturvallisuustyöryhmä kokoontuu taas säännöllisesti. Tärkeimmäksi toimintamuodoksi työryhmä on valinnut vuosittaisen liikenneturvallisuusviikon järjestämisen. Nurmijärven liikenneturvallisuusviikkoa vietetään tänä syksynä toista kertaa, Liikenneturvallisuustyössä mukana laaja yhteistyöjoukko. Nurmijärven liikenneturvallisuustyöryhmässä on edustajat kunnan eri hallintokunnista sekä laajasta yhteistyökumppanien joukosta. Tärkeimpien yhteistyötahojen poliisin, Liikenneturvan ja Uudenmaan tiepiirin lisäksi ryhmässä ovat edustettuina myös paikalliset linja-auto- ja taksiliikennöitsijät, autokoulut ja raskaan liikenteen yrittäjät. Työryhmä on paitsi hyvä foorumi tiedottaa ajankohtaisista liikenneturvallisuusasioista ja käydä keskustelua paikallisista ongelmakohteista myös keino toteuttaa pitkän tähtäimen yhteistoimintaa. Ryhmä on ottanut tavoitteekseen järjestää joka vuosi liikenneturvallisuusviikon, jonka toiminta ja painotukset vaihtelevat vuosittain valitun teeman mukaisesti. Tarkemmin liikenneturvallisuustoiminnan painopisteisiin voi perehtyä tutustumalla kunnan liikenneturvallisuusselvitykseen, joka löytyy kunnan internet-sivuilta. Työryhmätoiminta on kuitenkin vain pieni osa kunnan liikenneturvallisuustyötä. Liikenneturvallisuutta edistetään osana jokapäiväistä toimintaa kunnan kaikilla toimialoilla - oli kyse sitten kouluista, terveydenhuollosta tai katujen kunnossapidosta. Lisäksi kunta pyrkii liikennesuunnittelussa kiinteään vuorovaikutukseen kuntalaisten kanssa mm. tekemällä asukaskyselyjä sekä käymällä läpi perusteellisesti kaikki kuntalaisilta saadut liikenneturvallisuusaloitteet. Aloitteita voi jättää kuntaan kotisivujen palautesivun kautta, sähköpostilla, kirjeellä, puhelimella tai paikan päällä kunnanvirastolla. Liikenneturvallisuudelle nimikkoviikko. Nurmijärvellä järjestetään tänä syksynä toista kertaa liikenneturvallisuusviikko. Hankkeen suunnittelusta ja käytännön toteuttamisesta vastaa kunnan liikenneturvallisuustyöryhmä. Viime vuonna viikko järjestettiin ensimmäisen kerran ja aiheena oli lasten liikenneturvallisuus. Liikenneturvallisuusviikko on viikolla 40, Tämän vuoden teemaksi on valittu vanhempien vastuu ja työmatkaliikenne. Teemalla halutaan muistuttaa vanhempia siitä, että he ovat lasten ja nuorten kasvattajia myös liikenneasioissa ja pitkälti myös vastuussa lastensa liikkumisesta. Ennen kaikkea heidän tulisi olla hyviä ja kannustavia esimerkkejä liikenteessä. Teeman toinen pääaihe työmatkaliikenne liittyy sekin osaltaan vanhempien vastuuseen, koska työpaikoille suuntautuva ja työaikana tapahtuva liikkuminen koskevat pääsääntöisesti aikuisväestöä. Liikenneturvallisuusviikolle on suunniteltu mm. seuraavanlaista ohjelmaa: Liikenneturva järjestää yhteistyössä paikallisen autokoulun kanssa ikääntyville kuljettajille liikenneturvallisuuskurssin, mikäli osallistujia saadaan riittävästi linja-automatkustajille jaetaan älykorttikoteloihin liimattavaksi tarraheijastimia Rahtarit ry järjestää heijastinnäytöksiä, joissa tuodaan havainnollisella tavalla esille, kuinka heijastimen käyttö voi pelastaa jalankulkijan hengen pimeällä tiellä koulut huomioivat liikenneturvallisuusviikon opetuksessa. Tarkoitus on järjestää mm. kirjoitus- ja piirustuskilpailuja vanhempien vastuuseen liittyvistä aiheista Liikenneturvan kouluttaja tulee luennoimaan kunnan työntekijöille työmatkaliikenteestä. Tilaisuudessa voi voi tutustua mm. törmäysvaakaan ja -kelkkaan. Tapahtumiin saadaan ehkä myös ns. pyörähdysauto, jonka avulla voi kokeilla, kuinka vapautua turvavöistä ylösalaisin olevassa autossa. positiivista henkeä ja toiset huomioivaa liikennekäyttäytymistä halutaan tukea mm. julistamalla liikenneturvallisuuskilpailu kaikille kuntalaisille. Siinä halutaan palkita ihmisiä, jotka omalla käytöksellään ovat hyviä esimerkkejä liikenteessä. Kaikista liikenneturvallisuusviikon tapahtumista tiedotetaan lähempänä ajankohtaa paikallislehdissä. Viikosta halutaan näkyvä, valoisa ja toivoa antava tapahtuma. Sen vaikutus ei jää yhteen viikkoon, vaan sen toivotaan muistuttavan meitä noudattamaan liikennesääntöjä kaikkina vuodenaikoina. Laura Langer ja Kalle Simonen Liikenneturvallisuusaloitteet: Kalle Simonen Projektisuunnittelija Ympäristöpalvelualue Puh Tai gsm

15 kunta tiedottaa Kulje turvallisesti bussilla! Tiesitkö, että: henkilöautolla matkustettaessa on yli 40-kertainen kuolemanriski verrattuna linja-autolla matkustamiseen? vuosittain kuolee keskimäärin vain 2 matkustajaa linja-auto-onnettomuuksissa, kun liikenneonnettomuuksien kuolonuhreja on ollut vuosittain kaikkiaan noin 400? Linja-auto-onnettomuuksien harvinaiset kuolemantapaukset saavat lehdissä huomattavasti enemmän palstatilaa kuin henkilöauto-onnettomuuksien kuolemantapaukset. Esimerkiksi Konginkankaan onnettomuus vuonna 2004 muodostaa tilastollisen piikin (24 kuollutta) hyvin alhaisiin linja-auto-onnettomuuksien kuolintilastoihin. linja-auto-onnettomuuksissa loukkaantuu yli 34 kertaa vähemmän henkilöitä vuosittain kuin henkilöauto-onnettomuuksissa? Linja-auto-onnettomuuksissa on loukkaantunut viime vuosina noin 150 henkilöä ja henkilöauto-onnettomuuksissa noin 5280 henkilöä vuosittain. Nurmijärvi-lipulla kuljet työmatkasi turvallisesti ja edullisesti. Nurmijärvilippu on Nurmijärven ja pääkaupunkiseudun väliseen linja-autoliikenteeseen tarkoitettu uudelleen ladattava älykortti, jolla pääsee matkustamaan huomattavasti normaalihintaa edullisemmin. Alennus on 20 % Matkahuollon älykorttitaksasta ja jopa 45 % kertamaksusta. Nurmijärven kunta, Matkahuolto ja paikalliset linja-autoliikennöitsijät toteuttivat kesäkuussa 2005 alennuskampanjan, jolloin Nurmijärvi-lipun sai ostaa euroa normaalihintaa edullisemmin. Kampanjaa voi pitää menestyksenä, sillä sen myötä saatiin lähemmäs 80 uutta joukkoliikenteen käyttäjää. Myöhemmin syksyllä aiotaan järjestää vastaavanlainen kampanja. Lisätietoja Nurmijärvi-lipusta osoitteessa: Liikenneturvallisuustyöryhmän kokous, kuvassa vasemmalta kuljetussuunnittelija Laura Langer, Liikenneturvan Varpu Tavaststjerna, terveystarkastaja Hannu Malinen, työterveyshoitaja Anne Partonen ja Klaukkalan lähipoliisi Ville Jatala. TIELIIKENNEONNETTOMUUKSISSA KUOLLEET VUOSINA % Muut 1 % Linja-autossa Lähde: Tilastokeskus 60 % Henkilöautossa LINJA-AUTO- JA HENKILÖAUTO-ONNETTOMUUDET Linja-auto-onnettomuuksissa kuolleet Linja-auto-onnettomuuksissa loukkaantuneet Henkilöauto-onnettomuksissa kuolleet Lähde: Tilastokeskus Diagrammissa ei ole esitetty tilanahtauden vuoksi henkilöauto-onnettomuuksissa loukkaantuneita, joita on ollut yli 2000 vuosittain. 15

16 Nurmijärvellä tapahtuu elokuu - joulukuussa Elokuu Näyttelyt TARJA HAAPASAARI Keramiikkaa Kirjastogalleria, pääkirjasto (09) Syyskuu Näyttelyt IRJA TIRI Kotokahvila, Klaukkala Nurmijärven taideyhdistyksen järjestämä näyttely. Tiedustelut/Nurmijärven Taideyhdistys (09) HANNU KAUPPI 60 VUOTTA Kirjastogalleria, pääkirjasto (09) Tapahtumat TANSSISATU HEINÄSIRKKA JA MUURAHAISET Isoniitun koulu, Klaukkala pe klo 10.30, la klo 15, su klo 14. Liput 4. Nurmijärven tanssiopisto (09) ti klo PENTTI HAANPÄÄ -LUENTO Kirjastogalleria Kirjailija Pentti Haanpään ( ) syntymästä tulee kuluneeksi 100 vuotta ja kuolemasta 50 vuotta. Jaakko Yli-Paavola puhuu aiheesta "Haanpää Piippolasta". Tilaisuuteen on vapaa pääsy. (09) HYVÄN TUULEN SYYSPÄIVÄT Palojoen työväentalo Lauantai klo 13 taide- ja käsityönäyttely, klo 14 estradiohjelmaa, klo 19 karaoketanssit. Sunnuntai klo 12 taide- ja käsityönäyttely, klo 13 estradiohjelmaa. Ohjelmassa molempina päivinä myös paljon muuta. Vapaa pääsy. TSL:n Hyvinkään ja Nurmijärven opintojärjestöt Lokakuu Näyttelyt EINE MELANDER Kotokahvila, Klaukkala Nurmijärven taideyhdistyksen järjestämä näyttely. Tiedustelut/Nurmijärven Taideyhdistys (09) TUOMAS LAURIALA Guassimaalauksia Kirjastogalleria, pääkirjasto (09) Tapahtumat su klo 17 PRO VUOLTEENMÄKI ALEKSIN ILTAMAT Palojoen työväentalo, Palojoentie 278 Tervetuloa vaalimaan ja säilyttämään Aleksis Kiven lapsuudenmaisemaa ja viettämään syntymäpäivän aattoiltaa. Iltamissa mukana mm. laulaja Kaija Koo, oopperalaulaja Jyrki Niskanen, viulisti Sirkka-Liisa Kuula-Niskanen, sellisti Helena Paavola, Taisto Lundberg Horto Kaalosta, näyttelijä Jari Miettinen ja muita esiintyjiä. Lipunmyynti alkaa ovella tuntia ennen tilaisuuden alkamista. Liput 10. Pro Lintukoto to klo MUUMILAULUJA -BÄNDIN KONSERTTI Maaniitun koulun sali Muumimusiikkia koko perheelle. Mirja Mäkelän ja Eeppi Ursinin iloista laulua tahdittavat Mika Pohjola, piano; Lasse Lindgren, basso ja Joonas Riippa, rummut. Liput 7 euroa. Ennakkomyynti Nurmijärven kirjastoissa. (09) ALEKSIS KIVI -VIIKKO ma Aleksis Kiven päivä Aleksis Kiven syntymäkoti avoinna klo Opastus, vapaa pääsy. klo 12 Kunnianosoitukset ja ohjelmaa Aleksis Kiven patsaalla ke klo 20 Hanna Mölsä lausuu Helvi Juvosen runoja Klaukkalan kirjastossa. Ohjaus Elisa Reunanen. Vapaa pääsy. la KULTTUURIMATKA TAMPEREEN TYÖVÄEN TEATTERIIN Marilyn-musikaali. Ohjaus ja koreografia Tiina Brännare. (09) Marrasku Näyttelyt AIRA HALONEN Kotokahvila, Klaukkala Nurmijärven taideyhdistyksen järjestämä näyttely. Tiedustelut/Nurmijärven Taideyhdistys (09) KIINALAISIA LAKKATÖITÄ, RYIJYJÄ SEKÄ VALOKUVIA Kiinan kansantasavallan suurlähetystö Kirjastogalleria, pääkirjasto (09) pe klo 18 JOULUKADUN AVAJAISET KLAUKKALASSA (09) pe JOULUN AVAUS RAJAMÄELLÄ Kylätiimi (09) , Joulukuu Näyttelyt INARI KROHN Grafiikkaa Kirjastogalleria, pääkirjasto (09) ATTA UOTILA Kotokahvila, Klaukkala Nurmijärven taideyhdistyksen järjestämä näyttely. Tiedustelut/Nurmijärven Taideyhdistys (09) klo JOULUKORTTINÄYTTELY JA MYYJÄISET Taidekutomo, Jauhokuja 1 B, Klaukkala Näyttelyssä on esillä Inga-Anneli Mäkelän tekemiä joulukortteja ja käsitöitä. Avoinna joka päivä. Taidekutomo, Inga-Anneli Mäkelä Tapahtumat ma KULTTUURIMATKA HELSINGIN KAUPUNGINTEATTERIIN Kvartetti. Ohjaus Neil Hardwick. (09) klo TAIDEYHDISTYKSEN JOULUMYYJÄISET Aitohelmi, Klaukkalantie 72, Klaukkala Nurmijärven Taideyhdistys ry (09) , TANSSIOPISTON JOULUSHOW Isoniitun koulu, Klaukkala Tanssivan joulukalenterin luukut aukeavat. Vauhdikas ja värikäs jouluinen show. Esiintyjät Nurmijärven tanssiopiston oppilaita. Nurmijärven tanssiopisto (09) Muuta ajanvietettä Nurmijärvellä ELOKUVAT Kino Juha Keskustie 7, Nurmijärvi Tiedustelut ja liput TANSSIT Ruusulinna Aspinniituntie 80, Nurmijärvi Tiedustelut (09) Pää pilvissä, jalat korvissa Nurmijärven tanssiopisto 20 vuotta Nurmijärven tanssiopisto viettää alkavana lukuvuotena 20-vuotisjuhlia. Toiminta on kasvanut pienestä yhden opettajan koulusta yhdeksi Suomen suurimmista tanssioppilaitoksista, jossa opiskelee lähes tuhat lasta, nuorta ja aikuista taiteen perusopetuksen piirissä. Tanssiopistossa voi suorittaa tanssin yleisen tai laajan oppimäärän. Opetuspisteitä on Klaukkalassa, Perttulassa, kirkonkylällä ja Rajamäessä. vuotta vietetään luonnollisesti tanssin merkeissä. Luvassa on useita esityksiä, joista ensimmäisenä on vuorossa taiteen perusopetuksen yhteisproduktio Heinäsirkka ja muurahaiset, joka on suunnattu lapsiperheille syksyn ratoksi. Raataa vai rallatella? Siinä vasta pulma, jota heinäsirkka ja muurahaiset joutuvat ratkomaan. Joulushow on nuorisolle ja aikuisille kohdistettu vauhdikas tanssituotanto, jossa tanssivan joulukalenterin luukut aukeavat. Helmikuussa nurmijärveläiset kutsutaan ystävänpäivän tanssiaisiin. Iltaa höystetään hurmaavin balettiesityksin. Vuosi huipentuu toukokuussa Pää pilvissä, jalat korvissa - näytöksiin konserttitalo Martinuksessa. Tanssiopiston opintooppaita on saatavana kirjastoista. Ulla Lehtinen Lisätietoja: Nurmijärven Tanssiopisto Lisätietoja:, puh tai nouda kirjastosta tapahtumakalenteri. Muutokset mahdollisia.

YHTEENVETO AVUSTUKSISTA

YHTEENVETO AVUSTUKSISTA TA YLIN PÄÄTÖKSENTEKO Vähävaraisten yleishyödyllisten järjestöjen avustaminen Järjestöjen tilavuokra-avustus 1 735 1 735 3 avustuksensaajaa Nuorisoseuran, raittiusseuran ja työväentalojen käyttö- ja hoitokulujen

Lisätiedot

Vaalan kuntastrategia 2030

Vaalan kuntastrategia 2030 Vaalan kuntastrategia 2030 Mikä on kuntastrategia? Kuntastrategiassa kunnanvaltuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Strategisen suunnittelun tarkoituksena on etsiä

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 Liitenro1 Kh250 Kv79 Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2020 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline,

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020. Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa.

NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020. Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa. NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020 Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa. Vuonna 2020 Nurmijärvi on elinvoimainen ja kehittyvä kunta. Kunnan taloutta hoidetaan pitkäjänteisesti. Kunnalliset päättäjät

Lisätiedot

Nurmijärven kuntastrategia 2014 2020. Asukastyöpaja II: palvelut ja osallisuus Nurmijärvellä. Valtuustosali 5.2.2014

Nurmijärven kuntastrategia 2014 2020. Asukastyöpaja II: palvelut ja osallisuus Nurmijärvellä. Valtuustosali 5.2.2014 Nurmijärven kuntastrategia 2014 2020 Asukastyöpaja II: palvelut ja osallisuus Nurmijärvellä Valtuustosali 5.2.2014 Vaihe 1A. Osallistujia pyydettiin kertomaan, millaiset olisivat Nurmijärven hyvät lasten

Lisätiedot

Strategiamme Johdanto

Strategiamme Johdanto Strategia 2015-2016 Strategiamme 2015-2016 Johdanto Ruoveden tuleva kuntastrategia tehdään jäljellä olevalle valtuustokaudelle, jonka jälkeen uusi valtuusto päivittää strategian vastaamaan sen hetken tilannetta.

Lisätiedot

Meillä on matala kynnys käykää vaan peremmälle!

Meillä on matala kynnys käykää vaan peremmälle! Meillä on matala kynnys käykää vaan peremmälle! Sosiaali- ja terveystoimiala Lahden Terveyskioskista Neuvontaa kaikenikäisille Lahti avasi ensimmäisenä suurena kaupunkina Terveyskioskin 10.3.2010 Kauppakeskus

Lisätiedot

Diabeteksen ennaltaehkäisyä verkossa

Diabeteksen ennaltaehkäisyä verkossa Diabeteksen ennaltaehkäisyä verkossa Riikka Hirvasniemi, TtM, projektipäällikkö Anne Rajala, th, projektityöntekijä Kehittämistyön tausta KASTE- ohjelma Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointiohjelma 2007-2017

Lisätiedot

Pirkkalan valtuustoryhmien HALLITUSOHJELMA

Pirkkalan valtuustoryhmien HALLITUSOHJELMA Pirkkalan valtuustoryhmien HALLITUSOHJELMA 1 2 Hallitusohjelman tarkoitus ja merkitys Pirkkalan pormestarimalliin kuuluu toimintatapa, jossa uusi pormestari ryhtyy heti valintansa jälkeen kokoamaan hallitusohjelmaa.

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan Avoimen varhaiskasvatuksen varhaiskasvatussuunnitelma

Nurmijärven kunnan Avoimen varhaiskasvatuksen varhaiskasvatussuunnitelma 22.6.2015 Varhaiskasvatus Nurmijärven kunnan Avoimen varhaiskasvatuksen varhaiskasvatussuunnitelma www.nurmijarvi.fi Avoimen varhaiskasvatuksen esimies Kirsi Viitanen 040 317 4066 kirsi.viitanen@nurmijarvi.fi

Lisätiedot

Ohjausryhmän tiedotustilaisuus 27.3.2015

Ohjausryhmän tiedotustilaisuus 27.3.2015 Ohjausryhmän tiedotustilaisuus 27.3.2015 Ohjausryhmä Laatija: Aleksi Saukkoriipi Prosessi Selvitys aloitettu lokakuussa Päättynyt maaliskuussa Seuraavaksi alkaa huomautusaika kuntalaisille 30 päivää (huhtikuussa)

Lisätiedot

Mika Vuori. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen

Mika Vuori. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen Mika Vuori Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen KKI-päivät/ Laatua liikunnan palveluketjuun 18.3.2015 Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen ydinprosessin palvelutilaukset (Tilinpäätösennuste 2014) ennaltaehkäisevät

Lisätiedot

Kontiolahden Urheilijat järjestää kesällä 2010:

Kontiolahden Urheilijat järjestää kesällä 2010: Kontiolahden Urheilijat järjestää kesällä 2010: Leirit: Pro-Sporttileiri Kulho 14.-16.7. Kolme vuorokautta mukavaa toimintaa liikunnan parissa. Hinta: 60 Sisältää: ruokailut, majoituksen, vakuutuksen ja

Lisätiedot

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Tavoitteena liikunta-aktiivisuuden edistäminen Keinoina liikkumisympäristöjen kehittäminen Ohjauskeinot: Resurssiohjaus

Lisätiedot

Palveluverkkotoimikunnan esitys - kuntalaiskyselyn tuloksia

Palveluverkkotoimikunnan esitys - kuntalaiskyselyn tuloksia Palveluverkkotoimikunnan esitys - kuntalaiskyselyn tuloksia Risto Nikunlaakso 16.5.2016 1 Kuntalaiskysely palveluverkkotoimikunnan esityksestä Kuntalaisille varattiin mahdollisuus kommentoida palveluverkkotoimikunnan

Lisätiedot

Varhaisen puuttumisen strategiset lähtökohdat ja poikkisektorinen johtaminen Nurmijärvellä

Varhaisen puuttumisen strategiset lähtökohdat ja poikkisektorinen johtaminen Nurmijärvellä Varhaisen puuttumisen strategiset lähtökohdat ja poikkisektorinen johtaminen Nurmijärvellä Perhe ja sosiaalipalveluiden päällikkö Mervi Herola Perhekeskus palvelumallina seminaari 28.8.2008 Nurmijärven

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen TA 1 KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010 A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen C) Palvelualue: Vapaa-aikakeskus D) Vastuuhenkilö: Tapio Miettunen

Lisätiedot

Terveyden edistämisen politiikkaohjelma. Liiku Terveemmäksi neuvottelukunta 5.2.2008

Terveyden edistämisen politiikkaohjelma. Liiku Terveemmäksi neuvottelukunta 5.2.2008 Terveyden edistämisen politiikkaohjelma Liiku Terveemmäksi neuvottelukunta 5.2.2008 Hallitusohjelman mukaan politiikkaohjelmassa on kiinnitettävä huomiota: Terveyden edistämisen rakenteiden kehittämiseen

Lisätiedot

Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja

Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja HALLINNON MUUTTUVA ROOLI JA UUDET TOIMINTATAVAT TULEVAISUUDEN KUNTA INNOSTAA TOIMIMAAN Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja www.vaala.fi

Lisätiedot

Taivassalo 2020 Paremppa arkki!

Taivassalo 2020 Paremppa arkki! Taivassalo 2020 Paremppa arkki! Taivassalon kunnan arvot, visio ja strategia Taivassalon kunta Kv strategiaseminaarit 6.5.2013, 24.9.2013 Kh 4.11.2013 Kv 11.11.2013 - Mut sellaista piti varsinaisesti sanoa,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Esipuhe Iisalmen Taekwondo Ry on vuonna 2000 perustettu liikunta- ja urheiluseura, sen tarkoituksena on edistää Taekwondon keinoin kunto- ja terveysliikuntaa, kilpaurheilua sekä

Lisätiedot

URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI

URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI Kuntastrategia 2022 URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI Vetovoima Lähipalvelut Elinvoimaisuus Asukaslähtöisyys YRITYSTOIMINTA Edistämme kasvua ja yhteistyötä PALVELUT Varmistamme lähipalvelut kuntalaisille TALOUS

Lisätiedot

Asiakaskyselyn tuloksia

Asiakaskyselyn tuloksia Asiakaskyselyn tuloksia Ratamo-kirjastojen (,, ja ) sekä Lopen kirjaston yhteinen asiakaskysely Tässä raportissa tarkastellaan 5.-8..0 järjestetyn asiakaskyselyn tuloksia n kirjaston näkökannalta. Jakaumat

Lisätiedot

Nurmijärven Maankäytön Kehityskuva 2040. Nettikyselyn tuloksia

Nurmijärven Maankäytön Kehityskuva 2040. Nettikyselyn tuloksia Nurmijärven Maankäytön Kehityskuva 2040 Nettikyselyn tuloksia Kysymykset 1. Miten ajattelet oman / lastesi elämän / Nurmijärven muuttuvan vuoteen 2040 mennessä? 2. Mitkä ovat mielestäsi Nurmijärven mahdollisuudet

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN ILMASTONMUUTOS-KYSELYT VUOISINA 2007, 2009 ja 2010

ETELÄ-KARJALAN ILMASTONMUUTOS-KYSELYT VUOISINA 2007, 2009 ja 2010 LOPPURAPORTTI 1(12) 2011 ETELÄ-KARJALAN ILMASTONMUUTOS-KYSELYT VUOISINA 2007, ja Imatralla ja Lappeenrannassa suoritettiin ilmastonmuutos-kysely kolmannen kerran syksyllä. Kysely kohdistettiin kuntalaisille.

Lisätiedot

Wiitaunionin liikuntakysely. Wiitaunionin liikuntakysely toteutettiin loka-marraskuussa 2014.

Wiitaunionin liikuntakysely. Wiitaunionin liikuntakysely toteutettiin loka-marraskuussa 2014. Wiitaunionin liikuntakysely Wiitaunionin liikuntakysely toteutettiin loka-marraskuussa 2014. Wiitaunionin liikuntakyselyssä kartoitettiin Viitasaaren ja Pihtiputaan yli 16-vuotiaiden asukkaiden liikunta-aktiivisuuden

Lisätiedot

Terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan uusi strategia 2020. Kari Sjöholm erityisasiantuntija Suomen Kuntaliitto 11.09.2013

Terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan uusi strategia 2020. Kari Sjöholm erityisasiantuntija Suomen Kuntaliitto 11.09.2013 Terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan uusi strategia 2020 Kari Sjöholm erityisasiantuntija Suomen Kuntaliitto 11.09.2013 Terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan linjaukset/visio 2020 VISIO

Lisätiedot

Kansallinen LIIKUNTATUTKIMUS 2009-2010

Kansallinen LIIKUNTATUTKIMUS 2009-2010 TUTKIMUS 2009-2010 Miten suomalaiset 19-65-vuotiaat liikkuvat, mitä lajeja he harrastavat, missä he liikkuvat? Liikunnan harrastuskertojen määrä Liikunnan ja kuntoilun luonne Suomalaisten jakaantuminen

Lisätiedot

POLVIJÄRVEN KUNNAN KUNTASTRATEGIA 1/4

POLVIJÄRVEN KUNNAN KUNTASTRATEGIA 1/4 POLVIJÄRVEN KUNNAN KUNTASTRATEGIA 1/4 Kuntastrategian tavoitteena on antaa tavoitteellinen, suunnitelmallinen ja määrätietoinen pohja kaikelle kuntaorganisaatiossa tapahtuvalle päätöksenteolle, valmistelulle

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS Esityslista 2/2007

KUUMA-HALLITUS Esityslista 2/2007 Esityslista 2/2007 Aika Tiistai 3.4.2007 klo 18.00 Paikka Heikkilänmäen kalliosali Tapulikatu 15, Kerava 2 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 11 Toimintakertomus

Lisätiedot

Kuntien ja itsehallintoalueiden vastuu ja roolit hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä

Kuntien ja itsehallintoalueiden vastuu ja roolit hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Kuntien ja itsehallintoalueiden vastuu ja roolit hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät 2.-3.2016 Hanna Tainio Varatoimitusjohtaja Kuntaliitto Mitä edistetään?

Lisätiedot

14.4. 2015 Mai-Brit Salo

14.4. 2015 Mai-Brit Salo 14.4. 2015 Mai-Brit Salo Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry (PHLU) Alueellinen liikunnan ja urheilun järjestö, toimimme 18 kunnan alueella Päijät-Hämeessä Olemme yksi 15 aluejärjestöstä Autamme urheiluseuroja

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

Kansallinen LIIKUNTATUTKIMUS 2009-2010

Kansallinen LIIKUNTATUTKIMUS 2009-2010 Liikunnan vapaaehtois- tai kansalaistoimintaan osallistuminen Liikunnan vapaaehtois- tai kansalaistoimintaan osallistuminen 19-65-vuotiaiden keskuudessa % Lkm. 1997-1998 14 435.000 2001-2002 16 509.000

Lisätiedot

Hyvinvoitityö kuntien vahvuudeksi - seminaari Vuokatti, Katinkulta

Hyvinvoitityö kuntien vahvuudeksi - seminaari Vuokatti, Katinkulta Hyvinvoitityö kuntien vahvuudeksi - seminaari 28.9.2017 Vuokatti, Katinkulta Maire Ahopelto, kuntayhtymän johtaja, sairaanhoitopiirin johtaja, sote - ja maakuntauudistuksen valmisteluryhmän varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija Junila Sandra Tampereen Talviuimarit 13:20 4. 26,53 1 Virta Sini Katismaan Avantouimarit 13:20 2. 32,13 2 B Miehet 20-29 v. Heinämäki Janne Apian

Lisätiedot

Sähköinen liikuntakalenteri liikkumisreseptin tukena

Sähköinen liikuntakalenteri liikkumisreseptin tukena Sähköinen liikuntakalenteri liikkumisreseptin tukena Liisa Lähdesmäki LitL, projektikoordinaattori, lehtori Liikkumisreseptihanke / EPSHP Mikä on liikkumisresepti? on työkalu terveysliikuntaneuvonnassa

Lisätiedot

KOTONA TÄYTETTÄVÄ OMAHOITOLOMAKE AJOKORTTITARKASTUKSEEN TULEVALLE

KOTONA TÄYTETTÄVÄ OMAHOITOLOMAKE AJOKORTTITARKASTUKSEEN TULEVALLE Vaasan kaupunki Vähänkyrön terveysasema Vähänkyröntie 11, 66500 Vähäkyrö puh. 06 325 8500 KOTONA TÄYTETTÄVÄ OMAHOITOLOMAKE AJOKORTTITARKASTUKSEEN TULEVALLE Sinulle on varattu seuraavat ajat ajokorttitodistukseen

Lisätiedot

RHY:n kilpailu - Tuloskooste 31.01.2016

RHY:n kilpailu - Tuloskooste 31.01.2016 RHY:n kilpailu JUUKA, 15.03.2014 Yksilökilpailut Kilpasarja Miehet alle 50v Nimi Nro Seura Hiihto Arviointi Ammunta Pisteet 1. Nousiainen Jarno 101 Petrovaaran Metsästysseura 288 (24:09) 244 (-5m/-23m)

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN LAADINTA SEMINAARIN YHTEENVETOA - KUNTALAISTEN NÄKEMYKSIÄ

HYRYNSALMEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN LAADINTA SEMINAARIN YHTEENVETOA - KUNTALAISTEN NÄKEMYKSIÄ HYRYNSALMEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN LAADINTA 13.1.2017 SEMINAARIN YHTEENVETOA - KUNTALAISTEN NÄKEMYKSIÄ MITÄ TEEMME TÄNÄÄN? Riskienhallinnan vaihe 3 seuranta ja raportointi Riskienhallinnan vaihe 2 operatiivinen

Lisätiedot

# Pelaaja Seura Yhteensä

# Pelaaja Seura Yhteensä Teerenpeli Tour 2015 kokonaistilanne - 3 parasta tulosta lasketaan mukaan SCR # Pelaaja Seura 1 2 3 4 5 6 Yhteensä 1 El- Ghaoui Mohamed MeG 79 86 80 84 243 2 Lehtikangas Jari LG 85 76 85 85 246 3 Lindqvist

Lisätiedot

Äänestys 42: Esitys kaupunginhallitus = Jaa, Sanna Lundström, tuntikehitys opetuslautakunnalle = Ei. (n) (%) 25 49% JAA 24 47,1% EI 0 0% TYHJÄÄ

Äänestys 42: Esitys kaupunginhallitus = Jaa, Sanna Lundström, tuntikehitys opetuslautakunnalle = Ei. (n) (%) 25 49% JAA 24 47,1% EI 0 0% TYHJÄÄ Salon kaupunginvaltuusto Dnro 621/00.01.01.00/2016 22.5.2017 Äänestysluettelo 42, hallintosäännön hyväksyminen Äänestys 42: Esitys kaupunginhallitus = Jaa, Sanna Lundström, tuntikehitys opetuslautakunnalle

Lisätiedot

Asukasilta Hausjärven tulevaisuudesta? tilaisuus Ryttylä klo Kunnanjohtaja Pekka Määttänen

Asukasilta Hausjärven tulevaisuudesta? tilaisuus Ryttylä klo Kunnanjohtaja Pekka Määttänen Asukasilta Hausjärven tulevaisuudesta? tilaisuus Ryttylä 11.4.2017 klo 18.00 Kunnanjohtaja Pekka Määttänen Kuntastrategia on kunnan toiminnan punainen lanka, tie kohti haluttua tulevaisuutta Uuden kuntalain

Lisätiedot

Keminmaa kuntalaisten hyvinvoinnin edistäjänä. Eila Metsävainio

Keminmaa kuntalaisten hyvinvoinnin edistäjänä. Eila Metsävainio Keminmaa kuntalaisten hyvinvoinnin edistäjänä Eila Metsävainio Sisältö Kunnan nykytila, väestörakenne Suunnitelmakausi 2010-2012 Terveyden edistämisen haasteita Keminmaan kunnan visio Ihmisten hyvinvoinnin,

Lisätiedot

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille.

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille. 27.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA SOS-Lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen läheiset 1. Kyselyn taustaa Kirjallinen palautekysely SOS-lapsikyliin ja SOS-Lapsikylän nuorisokotiin sijoitettujen

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

1 KÄYTTÖTALOUSOSA. Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta

1 KÄYTTÖTALOUSOSA. Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta 1 KÄYTTÖTALOUSOSA Liikuntalautakunta Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta muutosten jälk. TOT2015 TOT-% TOT2014 TP2014 Toimintatuotot 745150 745150 288515 38,7 284441 845490

Lisätiedot

NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA

NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA (Vuodesta 1995 viralliset SM-kisat myös sarjoissa T/P 14,15 vuotta), Seuraluokitukseen kuuluvat sarjat ja lajit. 1. Oskari

Lisätiedot

Turvaa tulevaisuutesi liikkumalla Tapaturmapäivä 13.5.2011

Turvaa tulevaisuutesi liikkumalla Tapaturmapäivä 13.5.2011 Turvaa tulevaisuutesi liikkumalla Tapaturmapäivä 13.5.211 Pauliina Husu TtT, tutkija UKK-instituutti, Terveysliikuntayksikkö 16.5.211 1 Lasten ja nuorten vapaa-ajan liikunnan riittävyys. Suomalaisten

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN TYÖSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA PIKKUNIITUN VUOROPÄIVÄKOTI

VARHAISKASVATUKSEN TYÖSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA PIKKUNIITUN VUOROPÄIVÄKOTI VARHAISKASVATUKSEN TYÖSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA 2012 2013 PIKKUNIITUN VUOROPÄIVÄKOTI Työsuunnitelma hyväksytty:..20 Päiväkodin johtaja Johtokunnan puheenjohtaja Työsuunnitelman toteutuksen arviointi:..20

Lisätiedot

KUNNAN VISIO JA STRATEGIA

KUNNAN VISIO JA STRATEGIA KUNNAN VISIO JA STRATEGIA LUONNOLLISEN KASVUN UURAINEN 2016 AKTIIVISTEN IHMISTEN UURAISILLA ON TOIMIVAT PERUSPALVELUT, TASAPAINOINEN TALOUS, MENESTYVÄ YRITYSELÄMÄ JA PARHAAT MAHDOLLISUUDET TAVOITELLA ONNEA

Lisätiedot

Terveysliikunnan suositus Liikuntapiirakka

Terveysliikunnan suositus Liikuntapiirakka TAPAAMINEN Tehtävä Tutki liikuntapiirakkaa ja suunnittele itsellesi oma piirakka. Terveysliikunnan suositus Liikuntapiirakka Liikuntapiirakka: UKK-instituutti 34 TAPAAMINEN Oma liikuntapiirakkani 35 TAPAAMINEN

Lisätiedot

NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA

NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA (Vuodesta 1995 viralliset SM-kisat myös sarjoissa T/P 14,15 vuotta) Koonnut Ilkka Hemmilä, päivitetty 20.8.2012 (ulkoradoilla)

Lisätiedot

J.Kinnunen / Kuntavaalit 17

J.Kinnunen / Kuntavaalit 17 J.Kinnunen / 3.2.2017 Kuntavaalit 17 Kuntavaalit 9.4.2017 Nyt on erityinen syy olla paikallisesti aktiivinen: Sote- & aluehallintouudistus Lajin positiivinen alueellinen noste ja seurojen kehitysnäkymät

Lisätiedot

Kosken Tl kunnan strategia Koski Tl älykäs kunta

Kosken Tl kunnan strategia Koski Tl älykäs kunta Kosken Tl kunnan strategia 2014-2020 - Koski Tl älykäs kunta Koski Tl on kehittyvä kunta maaseudun rauhassa suurten pääkeskusten lähellä. Kunnassa on vireä keskustaajama sekä runsas tonttitarjonta. Koski

Lisätiedot

Vastuullinen ja rohkea Säkylä. Säkylän kuntastrategia

Vastuullinen ja rohkea Säkylä. Säkylän kuntastrategia Vastuullinen ja rohkea Säkylä Säkylän kuntastrategia Kunnanhallitus 21.11.2016 Kunnanhallitus 29.11.2016 Kunnanvaltuusto 12.12.2016 SISÄLLYS Esipuhe 1 TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT 5 2 VISIO 2030 6 3 STRATEGISET

Lisätiedot

Kunnallisten luottamustoimien täyttäminen toimikaudeksi Valmistelija: hallintojohtaja Päivi Huhtala

Kunnallisten luottamustoimien täyttäminen toimikaudeksi Valmistelija: hallintojohtaja Päivi Huhtala Kunnanhallitus 94 05.06.2017 Kunnanvaltuusto 49 12.06.2017 Kunnallisten luottamustoimien täyttäminen toimikaudeksi 1.6.2017-31.5.2021 Kh 05.06.2017 94 Valmistelija: hallintojohtaja Päivi Huhtala Alla lueteltuja

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Klaukkalan avoin päiväkoti 2012-2013

Varhaiskasvatussuunnitelma. Klaukkalan avoin päiväkoti 2012-2013 Varhaiskasvatussuunnitelma Klaukkalan avoin päiväkoti 2012-2013 1. AVOIMEN VARHAISKASVATUKSEN PALVELUT Avoimet varhaiskasvatuspalvelut kunnassa on jaettu kolmeen päätaajamaan kirkonkylään, Rajamäkeen ja

Lisätiedot

RHY:n hirvenhiihto - Tuloskooste

RHY:n hirvenhiihto - Tuloskooste RHY:n hirvenhiihto Juuka, 28.03.2015 Yksilökilpailut Kilpasarja Miehet alle Nimi Nro Seura Hiihto Arviointi Ammunta Pisteet 1. Nousiainen Jarno 102 Petrovaaran Metsästysseura (23:23) 290 (+3m/+2m) 588

Lisätiedot

OTTELUT Kaukalopallo Poliisien yli 35v. SM SARJATAULUKKO LOHKO 1. Savonlinna/Mikkeli

OTTELUT Kaukalopallo Poliisien yli 35v. SM SARJATAULUKKO LOHKO 1. Savonlinna/Mikkeli 1 OTTELUT Kaukalopallo Poliisien yli 35v. SM Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue LOHKO 1 1 6.2.2008 08:00 Kaarina Pori 2-2 15 6.2.2008 08:45 Vantaa Turku 3-9 9 6.2.2008 09:30 Savonlinna/Mikkeli

Lisätiedot

PM-RANNALTAONKIMESTARUUSKILPAILUN TULOKSET KYLÄSAARI

PM-RANNALTAONKIMESTARUUSKILPAILUN TULOKSET KYLÄSAARI PM-RANNALTAONKIMESTARUUSKILPAILUN TULOKSET KYLÄSAARI 18.6.2017 NUORET ALLE 12 V 1. LAURI ÅMAN NUMMI-PUSULAN KALASEURA 255 2. ANNA ÅMAN NUMMI-PUSULAN KALASEURA 80 NUORET ALLE 15 V. 1. MIRO VALTANEN NUMMI-PUSULAN

Lisätiedot

Pienten lasten kerho Tiukuset

Pienten lasten kerho Tiukuset Pienten lasten kerho Tiukuset Kerhotoiminnan varhaiskasvatussuunnitelma 2014 2015 Oi, kaikki tiukuset helähtäkää, maailman aikuiset herättäkää! On lapsilla ikävä leikkimään, he kaipaavat syliä hyvää. (Inkeri

Lisätiedot

Utajärven hallinto-organisaatio ja toimikuntien tehtävät

Utajärven hallinto-organisaatio ja toimikuntien tehtävät Utajärven hallinto-organisaatio ja toimikuntien tehtävät Kuntakonserni UYP Oy, Järvenneito k-oy Valtuusto Kunnanhallitus KJ Luottamushenkilöt JR/Henkilöstö Luottamushenkilöt Kuntastrategia Lupa- ja valvontalautakunta

Lisätiedot

Nurmijärven kuntastrategia Asukastyöpaja III: Nurmijärven vetovoima ja kilpailukyky. Rajamäen yläaste ja lukio 13.2.

Nurmijärven kuntastrategia Asukastyöpaja III: Nurmijärven vetovoima ja kilpailukyky. Rajamäen yläaste ja lukio 13.2. Nurmijärven kuntastrategia 2014 2020 Asukastyöpaja III: Nurmijärven vetovoima ja kilpailukyky y Rajamäen yläaste ja lukio 13.2.2014 Vaihe 1A. Osallistujia pyydettiin kertomaan, mitä ovat Nurmijärven kilpailukykytekijät

Lisätiedot

SENIORILIIKUNTAA ESPOOSSA. Espoo 15.10.2014 Espoon liikuntapalvelut, liikuntasuunnittelija esa.yletyinen@espoo.fi p. 050 540 6329

SENIORILIIKUNTAA ESPOOSSA. Espoo 15.10.2014 Espoon liikuntapalvelut, liikuntasuunnittelija esa.yletyinen@espoo.fi p. 050 540 6329 SENIORILIIKUNTAA ESPOOSSA Espoo 15.10.2014 Espoon liikuntapalvelut, liikuntasuunnittelija esa.yletyinen@espoo.fi p. 050 540 6329 LIIKUNTAA IKÄÄNTYVILLE Ikääntyessä säännöllinen ja monipuolinen liikkuminen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS

MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS 19.10.2017 1 Kuntastrategia on kuntakokonaisuuden pitkän tähtäyksen päätöksentekoa ja toimintaa ohjaava tulevaisuuden suunta tai kantava idea. Visio = toivottu ja haluttu

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus KUNTASTRATEGIAN PÄIVITTÄMINEN

Kunnanhallitus Kunnanhallitus KUNTASTRATEGIAN PÄIVITTÄMINEN Kunnanhallitus 115 17.08.2015 Kunnanhallitus 237 28.11.2016 KUNTASTRATEGIAN PÄIVITTÄMINEN Khall 17.08.2015 115 Uusi kuntalaki tuli voimaan 1.5.2015, mutta kuntien toimintaan eniten vaikuttavia säännöksiä

Lisätiedot

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht.

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht. OPM-Cup 2013 Lopullinen tulosluettelo OPM cupin lisenssejä lunastettu 169 kpl. Harri Nikula teki kovat pohjat heti alkukaudesta, ja voittaa cupin Tuurin hauki kisassa suurin hauki 10435 g, Sami Aittokallion

Lisätiedot

LIIKUNTA KUNNAN VETOVOIMATEKIJÄNÄ TERVEYSLIIKUNTA ASIKKALAN MALLIIN

LIIKUNTA KUNNAN VETOVOIMATEKIJÄNÄ TERVEYSLIIKUNTA ASIKKALAN MALLIIN LIIKUNTA KUNNAN VETOVOIMATEKIJÄNÄ TERVEYSLIIKUNTA ASIKKALAN MALLIIN 23.9.2016 Matti Kettunen Vapaa-aikajohtaja Asikkalan kunnan toimenpiteet terveysliikuntaprosessissa 2005 2006 2008 2009 2011 Liikuntastrategian

Lisätiedot

Lapsiperheiden ryhmämuotoiset palvelut

Lapsiperheiden ryhmämuotoiset palvelut Lapsiperheiden ryhmämuotoiset palvelut Perhepalvelukeskus, Korkalonkatu 4, 96100 Rovaniemi Kuva: Pekka Ojaniemi Palveluja perheille Avoin päiväkoti Avoimen päiväkodin toiminta on tarkoitettu alle kouluikäisille

Lisätiedot

Hirvenjuoksun ISM-kisa

Hirvenjuoksun ISM-kisa Hirvenjuoksun ISM-kisa Juuka, 04.07.2015 Yksilökilpailut Kävelijät Sarjalle ei lasketa aikapisteitä. Sarjassa on 4 arviomatkaa. Nimi Nro Piiri Arviointi Ammunta Pisteet 1. Lemmetty Tuomas 164 PS 548 (+9m/+3m/+8m/+6m)

Lisätiedot

EURAN KUNTASTRATEGIA voimaan Luonnos

EURAN KUNTASTRATEGIA voimaan Luonnos EURAN KUNTASTRATEGIA 2016-2020 voimaan 1.9.2016 Luonnos 21.4.2016 Jalkauttaminen Tiedottaminen Euran kuntastrategia, työsuunnitelma 2015 2016 Lähtökohdat ja Strategiaprosessin tavoitteet/arvot Strategiset

Lisätiedot

(N) 10.972 5.505 5.510. Prosenttitaulukon sarakesumma ylittää 100 prosenttia, koska liikunnanharrastusta voi toteuttaa useamman tahon kautta

(N) 10.972 5.505 5.510. Prosenttitaulukon sarakesumma ylittää 100 prosenttia, koska liikunnanharrastusta voi toteuttaa useamman tahon kautta TAUSTAMATERIAALI Kansallinen aikusten liikuntatutkimus 2006 Tahot, joiden kanssa tai järjestämänä kuntoilua, liikuntaa tai urheilua harrastetaan 19-65 - vuotiaiden keskuudessa. 1997-98 2001-02 2005-06

Lisätiedot

Hollolan kunta. Viestintäpolitiikka 2025

Hollolan kunta. Viestintäpolitiikka 2025 n kunta Viestintäpolitiikka 2025 Kunnanhallitus 25.6.2012 Viestinnän tavoitteet Viestinnän tavoitteena on omalta osaltaan tukea kuntastrategiassa 2025 määritellyn tahtotilamme saavuttamista ja arvojemme

Lisätiedot

Tiia-Liisa Aavisto, synt. 23.1.1995, karate EM 3. joukkueottelu naiset SM 1 ottelu naiset kevyt -60 kg SM 1. kata naiset

Tiia-Liisa Aavisto, synt. 23.1.1995, karate EM 3. joukkueottelu naiset SM 1 ottelu naiset kevyt -60 kg SM 1. kata naiset Vapaa-ajan lautakunta 46 18.12.2013 Liikuntatoimen stipendit vuodelta 2013 687/12.01.06/2013 Vapaa-ajan lautakunta 46 Valmistelija: vapaa-aikatoimenjohtaja Seppo Virta, puh. 014 2675 720 Laukaan kunta

Lisätiedot

Äänestys 17. Esitys kaupunginhallitus = Jaa Karnisto-Toivonen Saija, nykyinen malli = EI. (n) (%) 32 62,7% JAA 18 35,3% EI 0 0% TYHJÄÄ 1 2% POISSA

Äänestys 17. Esitys kaupunginhallitus = Jaa Karnisto-Toivonen Saija, nykyinen malli = EI. (n) (%) 32 62,7% JAA 18 35,3% EI 0 0% TYHJÄÄ 1 2% POISSA Salon kaupunginvaltuusto Dnro 117/12.06/2016 7.3.2016 Äänestysluettelot 17, varhaiskasvatuslain muutokset 1.8.2016 Äänestys 17 Esitys kaupunginhallitus = Jaa Karnisto-Toivonen Saija, nykyinen malli = (n)

Lisätiedot

RHY:n hirvenhiihto - Tuloskooste

RHY:n hirvenhiihto - Tuloskooste RHY:n hirvenhiihto Juuka, 28.03.2015 Yksilökilpailut Kilpasarja Miehet alle 1. Nousiainen Jarno 102 Petrovaaran Metsästysseura (23:23) 290 (+3m/+2m) 588 (98) 1178 2. Hirvonen Jarkko 103 Vaikkojoen Erä

Lisätiedot

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A)

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A) 16.8.2014 17:16:25 1 (134) 1 Piippola Pauli (Classic A) 1 2:22,60 0:19,74 2 2:02,86 0:00,00 3 2:54,59 0:51,73 16.8.2014 17:16:25 2 (134) 3 Väkeväinen Tom (Classic A) 1 2:09,60 2 2:33,70 0:09,43 3 2:24,27

Lisätiedot

Toivakan kunta Esityslista 3/2017 1/10. Sivistyslautakunta Aika klo 16:30. Toivakan kirjasto. Käsiteltävät asiat

Toivakan kunta Esityslista 3/2017 1/10. Sivistyslautakunta Aika klo 16:30. Toivakan kirjasto. Käsiteltävät asiat Toivakan kunta Esityslista 3/2017 1/10 Aika 24.10.2017 klo 16:30 Paikka Toivakan kirjasto Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 29 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 30 Esityslistan hyväksyminen 4 31 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Uusi kuntalaki ja johtamismallit mikä valita? Kuntamarkkinat 9.9. klo 10.-10.45

Uusi kuntalaki ja johtamismallit mikä valita? Kuntamarkkinat 9.9. klo 10.-10.45 Uusi kuntalaki ja johtamismallit mikä valita? Kuntamarkkinat 9.9. klo 10.-10.45 Jarkko Majava FCG Koulutus Oy jarkko.majava@fcg.fi 050 3252306 Uusi kuntalaki on tullut voimaan 1.5.2015 Suuri osa lain säännöksistä

Lisätiedot

Vuodenvaihde tuo muutoksia asukkaiden jätehuoltoon

Vuodenvaihde tuo muutoksia asukkaiden jätehuoltoon TIEDOTE 30.12.2015 Vapaa julkaistavaksi Vuodenvaihde tuo muutoksia asukkaiden jätehuoltoon Kaatopaikkakielto ei vaikuta asukkaan lajitteluun Biohajoavan eli orgaanisen jätteen kaatopaikkakielto astuu voimaan

Lisätiedot

Lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman prosessi Limingan kunnassa. Varhaiskasvatusjohtaja KM, LTO Minna Kärkkäinen 11.9.

Lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman prosessi Limingan kunnassa. Varhaiskasvatusjohtaja KM, LTO Minna Kärkkäinen 11.9. Lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman prosessi Limingan kunnassa Varhaiskasvatusjohtaja KM, LTO Minna Kärkkäinen 11.9.2013 ODL, OULU Liminka kasvukunta Oulun seudulla Noin 10 000 asukkaan kunta, ikärakenteeltaan

Lisätiedot

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020 IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI Strategia 2020 SWOT-ANALYYSI Vahvuudet Luonto, maisema, ympäristö Vahva koulutustarjonta Monipuolinen elinkeinorakenne Väestön ikärakenne Harrastusmahdollisuudet Heikkoudet Sijainti

Lisätiedot

1 ( 7 ) TENAN TUOPPI 2014 TULOKSET. Lyöntipeli HCP

1 ( 7 ) TENAN TUOPPI 2014 TULOKSET. Lyöntipeli HCP 1 ( 7 ) TENAN TUOPPI 2014 TULOKSET 17.9.2014 Lyöntipeli HCP # Pelaaja Seura OUT IN TOT Slope Tulos CBA +/- 1 Laahanen Reino VG 49 45 94 23 71-0.8 2 Aalto Timo VG 48 39 87 15 72-0.9 3 Martin Tuomo VG 45

Lisätiedot

Kuntamaisemasta apua omaan päätöksentekoomme. Kaupunginjohtaja Kari Karjalainen 25.5.2010 Kuntamaisema Seminaari

Kuntamaisemasta apua omaan päätöksentekoomme. Kaupunginjohtaja Kari Karjalainen 25.5.2010 Kuntamaisema Seminaari Kuntamaisemasta apua omaan päätöksentekoomme Kaupunginjohtaja Kari Karjalainen 25.5.2010 Kuntamaisema Seminaari Raisio Asukkaita reilu 24 000 Yrityksiä yli 1400 Sosiaali- ja terveyspalvelut isäntäkuntamallilla

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Leppiniemi Jarmo 3 Sitoutumattomat - 2757 4601,00 valittu 2 Akaan-Penttilä Eero 8 Kokoomus 794 3793,00 valittu 3 Hakala Lotta 4 Sitoutumattomat - 557

Lisätiedot

Lastenkulttuurin ja taiteen perusopetuksen kärkihanke Taiteen ja kulttuurin saatavuuden parantaminen lapsille ja nuorille

Lastenkulttuurin ja taiteen perusopetuksen kärkihanke Taiteen ja kulttuurin saatavuuden parantaminen lapsille ja nuorille Lastenkulttuurin ja taiteen perusopetuksen kärkihanke 2016-2018 Taiteen ja kulttuurin saatavuuden parantaminen lapsille ja nuorille Neuvotteleva virkamies Iina Berden, OKM 30.5.2017 Hallitusohjelman kärkihanke:

Lisätiedot

Ryhmät alkavat tiistaina 7.1 ja päättyvät viikolla 16-17. Kertoja on 15.

Ryhmät alkavat tiistaina 7.1 ja päättyvät viikolla 16-17. Kertoja on 15. KUNTOKEIDAS SANDELS Kalliolan Senioripalvelusäätiö Kuntokeidas Sandels Välskärinkatu 4 B, 00260 Helsinki Puh. (09) 4368 8070 Sisäänkäynti: katutaso, B-ovi, hissi/portaat pohjakerrokseen Kevätkauden 2014

Lisätiedot

Avoimien palveluiden kokonaisuus lapsiperheiden tueksi. KUKKANIEMEN PERHEKESKUS HAAPAJÄRVI ja REISJÄRVEN PERHEKESKUS

Avoimien palveluiden kokonaisuus lapsiperheiden tueksi. KUKKANIEMEN PERHEKESKUS HAAPAJÄRVI ja REISJÄRVEN PERHEKESKUS Avoimien palveluiden kokonaisuus lapsiperheiden tueksi KUKKANIEMEN PERHEKESKUS HAAPAJÄRVI ja REISJÄRVEN PERHEKESKUS 1.9.2016 PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN PERHEKESKUSMALLI Visio: Perhekeskustoimintaan

Lisätiedot

Kirsi Jaakkola YAMK, TERVEYDEN EDISTÄMINEN

Kirsi Jaakkola YAMK, TERVEYDEN EDISTÄMINEN Kirsi Jaakkola YAMK, TERVEYDEN EDISTÄMINEN Kuntouttavassa hoitotyössä kuntouttavaa toimintaa suoritetaan osana potilaan perushoidollisia tilanteita. Tavoitteena on tunnistaa ja ehkäistä myös kuntoutumista

Lisätiedot

Terveysasemien asiakasraadin tapaaminen Jutta Peltoniemi, vs. ylilääkäri Terveysasemat/avopalvelut, Terveyspalvelut, Hyvinvointitoimiala

Terveysasemien asiakasraadin tapaaminen Jutta Peltoniemi, vs. ylilääkäri Terveysasemat/avopalvelut, Terveyspalvelut, Hyvinvointitoimiala Terveysasemien asiakasraadin tapaaminen 13.12.2017 Jutta Peltoniemi, vs. ylilääkäri Terveysasemat/avopalvelut, Terveyspalvelut, Hyvinvointitoimiala Vuosi 2017 Mitä kaikkea on käsitelty asiakasraadin tapaamisissa

Lisätiedot

Piirinmestaruuskilpailut/piiricup IV Juuan Suurin tulos KKP:n Otto Huovisella 3892 g. Osallistujia 139.

Piirinmestaruuskilpailut/piiricup IV Juuan Suurin tulos KKP:n Otto Huovisella 3892 g. Osallistujia 139. Piirinmestaruuskilpailut/piiricup IV Juuan 24.3.2013. Suurin tulos KKP:n Otto Huovisella 3892 g. Osallistujia 139. NU12 NU15 NU18 1. Issakainen Iida PKUK 656 g 2. Lintunen Riku PP 246 g 1. Väistö Jalmari

Lisätiedot

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Terveyden edistämisen kuntakokous Simo 29.3.2010 Ohjaajalääkäri Terveyden edistämisen suunnittelija Terveyden edistämisen suunnittelija Aimo Korpilähde Tuula Kokkonen

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

Kuntien hyvinvointijohtamista koskevien selvitysten ja maakunnallisen indikaattoritiedon hyödynnettävyys TERVIS-hankkeen arvioinnissa

Kuntien hyvinvointijohtamista koskevien selvitysten ja maakunnallisen indikaattoritiedon hyödynnettävyys TERVIS-hankkeen arvioinnissa Kuntien hyvinvointijohtamista koskevien selvitysten ja maakunnallisen indikaattoritiedon hyödynnettävyys TERVIS-hankkeen arvioinnissa Yhteenvetoa Timo Renfors timo.renfors@kansanterveys.info 050 544 380

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus toiminta-aika Tavoite Perheiden kokonaisvaltaisen auttamismallien kehittäminen ja verkostomaisen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA JTB 2/2008

PÖYTÄKIRJA JTB 2/2008 PÖYTÄKIRJA JTB 2/2008 JärjestelytoimikuntaB Paikka Halikon kunnanvirasto, valtuustosali Aika 27.5.2008 klo 8.30 9.50 Läsnä Nummentalo Juhani puheenjohtaja Pölönen Päivi varapuheenjohtaja Aaltonen Helena

Lisätiedot

Äänestys 84 Esitys kaupunginhallitus = JAA Harri Lindholm, jäsenmäärä toimielimet = EI. n) (%) 40 78,4% JAA 11 21,6% EI 0 0% TYHJÄÄ 0 0% POISSA

Äänestys 84 Esitys kaupunginhallitus = JAA Harri Lindholm, jäsenmäärä toimielimet = EI. n) (%) 40 78,4% JAA 11 21,6% EI 0 0% TYHJÄÄ 0 0% POISSA Salon kaupunginvaltuusto Dnro 1807/00.00.01/2016 10.10.2016 Äänestysluettelot 84 Luottamushenkilöorganisaation linjaus 1.6.2017 alkavalle valtuustokaudelle Äänestys 84 Esitys kaupunginhallitus = Harri

Lisätiedot

Varhainen tunnistaminen ja tuen piiriin ohjaaminen neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa

Varhainen tunnistaminen ja tuen piiriin ohjaaminen neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa Varhainen tunnistaminen ja tuen piiriin ohjaaminen neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa Tuovi Hakulinen-Viitanen Tutkimuspäällikkö, Dosentti 13.9.2012 Tuovi Hakulinen-Viitanen 1 Säännölliset tapaamiset

Lisätiedot