VUOSIKERTOMUS U-landshjälp från Folk till Folk i Finland Auttamisen iloa!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUOSIKERTOMUS 2007. U-landshjälp från Folk till Folk i Finland Auttamisen iloa!"

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS 2007 U-landshjälp från Folk till Folk i Finland Auttamisen iloa!

2 Valokuvat: UFF rf Taitto: UFF rf Paino: Kirjapaino Uusimaa

3 Sisällysluettelo Alkusanat...4 Suomen UFF -yhdistys...5 Kehitysyhteistyö...5 UFF:n tukemat hankkeet kehitysmaissa...6 Vapaaehtoistyö...10 Taloudellinen apu...11 Vaateapu...12 Toiminta ja varainhankinta Suomessa...13 Vaatekeräys...13 Elektroniikka- ja korukeräys...13 Lajittelu...14 UFF-Myymälät...15 Rahalahjoitukset...16 Talous...16 Tiedotus ja globaalikasvatus...17 Suomen UFF-yhdistys 20 vuotta auttamisen iloa!...18 Yhteystiedot...21 Lahjoitustili: UFF Varainkeruu Nordea Lupa: OKH8A

4 Alkusanat Kehitysyhteistyöllä sysätään yhdessä liikkeelle myönteinen kierre Kahdessa vuosikymmenessä suomalaisten tuki on tavoittanut UFF:n kautta miljoonia kehitysmaiden kansalaisia. Apu vahvistaa avunsaajia ja heidän asemaansa omassa elämässään ja yhteiskunnassa. Joillekin avulla voi olla jopa käänteentekevä vaikutus. Avun merkitys on usein suurin kaikkein köyhimmille. Koulutus on avain toimeentulomahdollisuuteen, perheen toimeentulo puolestaan voi ratkaista lapsen mahdollisuuden päästä koulutuksen piiriin. Koska kehitysmaissa köyhyyden vaikutukset ulottuvat koko yhteisöön, suuntaa UFF avun kokonaisten yhteisöjen hyväksi. Koska apua tarvitsevia on niin monia, on järkevintä kouluttaa ja vahvistaa ihmisiä auttamaan toisiaan. Koulutuksen tarjoama osaamispääoma on kestävää ja luo edellytyksiä yhteiskunnan pysyvälle kehitykselle. Oppimisen tukeminen on punainen lanka UFF:n kehitysyhteistyössä. Lapsia UFF auttaa mahdollistamalla kouluvalmiuksien kehittämisen esikouluopetuksella ja tukemalla perusopetusta. Tuemme lasten koulumahdollisuuksia myös kouluttamalla päteviä peruskoulunopettajia, erityisesti maaseudun vaatimattomiin oloihin. Yhteisöissä toimiva lastenapu valistaa ja edistää terveyttä erityisesti lasten ja äitien keskuudessa. Nuorten työllistymistä ja toimeentulomahdollisuuksia tuemme ammatillisella, teknisellä, opisto- ja korkeakouluopetuksella. Terveyttä edistävä valistus- ja ennaltaehkäisevä toiminta on sisäänrakennettu kaikkien yhdistyksen tukemien oppilaitosten toimintaan ja tavoittaa kyläyhteisöissä kaikenikäiset vauvasta vaariin. Aids-tukikeskukset valistavat työyhteisöissä, auttavat sairastuneita ja järjestävät heille vertaistukitoimintaa. Kehitysmaassakin lapsen tulee saada olla lapsi ja käydä koulua. Koulunkäynti vähentää lapsiäitiyttä. Äitien koulutus parantaa tyttöjen asemaa. Ennaltaehkäisevä terveysvalistus voi säästää ihmishenkiä, hiv/aids-tiedottamisen ansiosta entistä harvempi lapsi jää orvoksi. Inhimillisten vaikutusten lisäksi kehitysyhteistyöllä on parhaimmillaan laajoja ja pitkäkestoisia yhteiskunnallisia vaikutuksia. Luku- ja kirjoitustaitoinen voi osallistua ja vaikuttaa yhteisössään. Koulutus lisää tasa-arvoa ja vähentää äärimmäistä köyhyyttä. Köyhyyden väheneminen lisää kansanterveyttä. Tasa-arvo parantaa naisten ja tyttöjen asemaa. UFF:n kehitysyhteistyö tavoittaa kehitysmaissa kaikkein köyhimpiin kuuluvia ihmisiä sysäten heidän elämässään myönteistä kehitystä liikkeelle ja voimallistaen heidät perheineen yhteiskunnan aktiivisiksi rakentajiksi. Haluamme saattaa kehityksen ja auttamisen tuomia myönteisiä kierteitä yhä useamman ihmisen ulottuville. Siksi haluamme tehdä auttamisesta käytännöllisen osan arkea; UFF:n kehitysyhteistyötä voi tukea kierrättämällä vanhat vaatteet ja muut tavarat yhdistyksen keräykseen ja asioimalla yhdistyksen Second Hand myymälöissä. Kierrätys ja uudelleenkäyttö vähentävät luontoon ja kaatopaikoille kohdistuvaa kuormitusta, myös energiaa säästyy. Kierrättäjän palkinnoista kuitenkin ehkä paras on auttamisesta tuleva sisäsyntyinen, aito hyvä mieli. Tässä raportissa kerromme tarkemmin miten apu toimii ja miten käytännöllistä siihen on osallistua. Tervetuloa kokemaan auttamisen iloa kanssamme! Kunnioittavasti Virve Kivi Toiminnanjohtaja UFF:n kehitysyhteistyötä voi tukea myös suoralla rahalahjoituksella Lahjoitustili: Keräyslupa: OKH8A

5 Suomen UFF yhdistys Auttamisen iloa! U-landshjälp från Folk till Folk i Finland rf (UFF) on riippumaton, vuonna 1987 perustettu suomalainen, yleishyödyllinen yhdistys. Yhdistyksen toiminnan tarkoitus on vahvistaa kansalaisyhteiskuntaa kehitysmaissa sekä tiedottaa kehitysmaista ja kehityskysymyksistä kotimaassa. Arvot Inhimillisten- ja ympäristön voimavarojen kestävä käyttö ja kehitys, terveys, suvaitsevaisuus ja tasa-arvo. Tavoite Tarjota tasavertaisia mahdollisuuksia kaikille. Vähentää laajalle levinnyttä köyhyyttä kansalaisyhteiskunnan vahvistamisen kautta. Tehtävä Niiltä joilla on, niille joilla ei ole. Hyvinvoivilta sairaille. Varaston vartijoilta tyhjille vatsoille. Vapailta niille, joilta vapaus puuttuu. Sinulta heille kaikille. Toimintatapa UFF:n tavoitteen toteuttamiseksi yhdistys kerää varoja kehitysyhteistyöhön vaatekierrätyksellä. UFF kerää yksityisten ihmisten vaatelahjoituksia keräyslaatikoilla eteläisen Suomen alueella. Osa vaatteesta lahjoitetaan afrikkalaisille yhteistyökumppaneille varainhankintatarkoitukseen. Suuren osan vaatteesta UFF-yhdistys myy vähittäis- ja tukkumyynnissä. UFF:n vaatekierrätysprosessista hyötyvät ensisijaisesti kohdemaiden köyhät ihmiset. Toiminnasta jää kuitenkin selkeitä hyötyjä myös kotimaahan. 6,5 miljoonaa kiloa käytöstä poistettua vaatemateriaalia päätyy uudelleenkäyttöön UFF:n kierrätyspalvelun kautta. Prosessi pitää yllä kotimaassa noin 150 työpaikkaa. Yhdistys ei saa uudelleenkäyttöpalvelun tuottamiseen mitään julkisia tukia. Kehitysyhteistyö 2007 Rahaa ja vaatteita etelään Suomen UFF -yhdistys lähettää avustuksina kehitysmaihin rahaa ja vaatteita. Vuonna 2007 UFF-yhdistys lähetti rahallista apua neljään vastaanottajamaahan: Mosambikiin, Malawiin, Sambiaan ja Angolaan yhteensä Kaikki kohdemaat lukeutuvat maailman köyhimpiin maihin. Vaateavustukset lähetettiin Mosambikiin ja Malawiin, yhteensä lähes 1,5 miljoonaa kiloa. Suomen UFF:n ja muiden Humana People to People -liikkeen jäsenyhdistysten yhteistyöhankkeet auttavat ruohonjuuritasolla maailman köyhimpien maiden ihmisiä, juuri niitä lukuja kirjoitustaidottomia ja rahattomia, joiden mahdollisuudet ovat kaikkein vähäisimmät. Vaikka käytetty vaate on pääasiassa avun tuottamisen väline, on se myös toisaalta apua sellaise- naan. Käytetty vaate on ihmisarvoinen vaihtoehto, kun rahaa on käytettävissä äärimmäisen vähän. Kierrätyksellä eroon köyhyydestä UFF lähettää vaateavustuksia sellaisiin kohdemaihin, joiden lainsäädännössä paikallisten hyväntekeväisyysyhdistysten varainhankintaa tukevan vaateavun vastaanottaminen on sallittu. Myös paikallisesti vaatekierrätyksellä kerätyt varat käytetään koulutuksen ja terveyspalvelujen tuottamiseen. Vaateapu jo sinällään työllistää paikallisia ihmisiä ja tuo ansaintamahdollisuuksia sellaisille ihmisryhmille, joiden ei olisi muutoin mahdollista ryhtyä harjoittamaan ammattia tai liiketoimintaan. Tämä ruohonjuuritason liiketoiminta on monelle perheelle ja erityisesti monille naisille tapa ansaita ja löytää tie taloudellisesti parempaan huomiseen. On laskettu, että jokainen eurooppalainen vaatekeräyspiste tuo yhden työpaikan Afrikkaan. Osaamista ja tiedonvaihtoa UFF käy jatkuvaa vuoropuhelua etelän kumppaniensa kanssa esimerkiksi avustusvaatteiden laatuvaatimuksista ja lähetettävistä määristä. Aika ajoin Suomen UFF:ssä myös työskentelee määräaikaisesti etelän kumppanien lähettämiä afrikkalaisia työntekijöitä, jotka opastavat pohjoista kumppaniaan oman maansa avustustarpeen oikeanlaisessa tyydyttämisessä. Paikallisten kierrätysasiantuntijoiden lisäksi UFF:ssä työskentelee tai vierailee ajoittain afrikkalaisia projektihallinnon harjoittelijoita ja muita asiantuntijoita erilaisten oppimis- ja tiedotusprojektien yhteydessä.

6 UFF:n tukemat hankkeet kehitysmaissa OPETTAJAOPISTOT Mosambik: Cabo Delgadon opettajaopisto Chimoion opettajaopisto Gazan opettajaopisto Inhambanen opettajaopisto Macusen opettajaopisto Maputon opettajaopisto Nacalan opettajaopisto Niassan opettajaopisto Teten opettajaopisto Malawi: Chilangoman opettajaopisto Angola: Cabindan opettajaopisto Zairen opettajaopisto UFF-yhdistys on suunnannut suurimman osan avustaan opetukseen ja koulutukseen. Maaseudun ja kaupunkien eriytyminen ei ole vain rikkaiden maiden ongelma, vaan kehitysmaissa tämä ongelma on jopa suurempi. Köyhissä maissa kouluttautunut väki hakeutuu usein kaupunkeihin mukavuuksien ja paremman toimeentulon perässä, koska heillä on siihen mahdollisuus. He eivät useinkaan halua palata maaseudulle vaatimattomiin ja vaikeisiin työolosuhteisiin ja näin maaseudun ihmisten tietotaso pysyy alhaisena. UFF tukee opettajaopistoja, jotka kouluttavat opettajia nimenomaan maaseudulle. Nämä opettajat kykenevät aloittamaan ja ylläpitämään opetustoiminnan hyvinkin puutteellisissa olosuhteissa. Näillä tulevaisuuden opettajilla on kaksijakoinen tehtävä: kouluttaa lapsia kantamaan vastuuta kehittyvästä kansakunnastaan sekä antaa kehityksen ensiapua yhteisöille. Opettajaopiskelijat osallistuvat opiskeluaikanaan mm. lukutaito-, tietokone-, yrittäjyyskurssien, esikoulujen, valistustoiminnan, näytelmä- ja kuorokerhojen pyörittämiseen. Näiden kerhojen avulla lukutaito, hiv/aidstietous, muu terveystieto sekä tieto naisten ja lasten oikeuksista leviävät tehokkaasti kyläyhteisöihin. Opettajaopistojen tehtäviin kuuluu myös tiedon välittäminen jo opettajanvirassa toimiville opettajille. Tieto välittyy täydennyskoulutusten ja erityisten pedagogisten resurssikeskusten kautta. Täydennyskoulutuksia järjestetään alueen opettajille yhdessä paikallisten kouluviranomaisten sekä muiden järjestöjen kanssa. Täydennyskoulutusten tavoitteena on lisätä opettajien voimavaroja ja opetuksen laatua. Opetuksen laadun parantamiseen tähtäävät pedagogiset resurssikeskukset, joita perustetaan peruskoulujen yhteyteen. Niiden varustuksiin kuuluvat pieni kirjasto, muutama tietokone, televisio, videot ja radio. Resurssikeskuksista opettajat voivat helposti hankkia lisämateriaalia ja -tietoa opetukseensa. Resurssikeskuksissa järjestetään lisäksi tietokonekursseja sekä seminaareja eri aihealueista myös muille kiinnostuneille. OPETTAJA- KORKEAKOULU One World University on Maputon läheisyydessä Mosambikissa sijaitseva alemman asteen korkeakoulu. Oppilaitoksesta valmistuneet työskentelevät opettajina opettajaopistoissa tai muissa koulutusinstituutioissa. Koulutusohjelmaan kuuluu 1,5 vuotta opintoja korkeakoululla ja 1,5 vuoden työharjoittelujakso opettajaopistossa. Vuonna 2006 aloitettiin mittava rakennusurakka opettajakorkeakoulun siirtämiseksi Maputon väliaikaisista tiloista Changalaneen. Ensimmäiset opiskelijat aloittivat uusissa tiloissa loppuvuodesta Changalanen korkeakoulun rakentamisessa on valittu ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja. Uusia opettajia on valmistunut tähän mennessä One World Universitystä yhteensä 155. Uudet tilat takaavat, että jatkossa korkeakoulu pystyy entistä paremmin vastaamaan tarpeeseen kouluttaa uusia opettajia opettajille. Ennätykselliset 42 uutta opiskelijaa aloittivat opintonsa Uusien aloituspaikkojen määrä on tulevina vuosina yhtä suuri.

7 AMMATILLINEN KOULUTUS Katulapsikoulu Mosambik: Bilibizan maatalouskoulu Itoculon cashewpähkinän tuotanto- ja koulutuskeskus Nhamathandan tekninen opisto Nuorille annettava ammatillinen koulutus on ollut tärkeä osa Humana People to People liikkeen toiminnassa. Ammatillisen peruskoulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijoille ammattitaidon saavuttamiseksi tarpeellisia tietoja ja taitoja sekä valmiuksia itsenäiseen ammatin harjoittamiseen. Koulutuksen tavoitteena on lisäksi tukea opiskelijoiden kehitystä hyviksi ja tasapainoisiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi. Ammattitaitoisesta työväestä hyötyy ylipäätään koko kehittyvä valtio. Mosambikin ADPP-yhdistyksen ammattikouluissa voi suorittaa perustutkinnon seuraavilla koulutusaloilla: maatalousala, liiketalous, rakentamisala ja hotelli- ja matkailuala. Koulutus seuraa kansallista ammattikoulutuksen rakennetta ja siihen voivat osallistua 7. luokan päästötodistuksen saaneet henkilöt. Ammattikoulutuksen kesto on alasta riippuen 1 vuosi tai 2 vuotta. Kaksivuotisen ammatillisen peruskoulutuksen aikana oppilas suorittaa myös luokan opinnot. Opintoihin kuuluu teoriaa ja käytännön harjoituksia. Lisäksi koulutukseen kuuluu enintään 6 kuukauden mittainen työssäoppimisjakso paikallisessa yrityksessä. Yhteistyötä tekevät yritykset ovat arvokkaita kumppaneita ammattikouluille, sillä ne tarjoavat opiskelijoille todellisen kosketuspinnan liike-elämään. Ammatilliset oppilaitokset ovat sisäoppilaitoksia. Sisäoppilaitoksen sääntöihin kuuluu, että opiskelija osallistuu koulun kunnossapitoon ja säännöllisin vuoroin auttaa koulun keittiössä ruoan valmistuksessa. UFF:n projekteilla tästä on muodostunut merkittävä projektin kestävyyden ja paikallisen omistajuuden osatekijä. Iltaisin ja viikonloppuisin opiskelijoille on järjestetty vapaa-ajanohjelmaa, joka vaihtelee urheilusta, puutarhanhoidosta, keskusteluryhmistä ja kieliopinnoista tietokoneopetukseen. Mosambik: Nacalan katulapsikoulu Nacalan katulapsikoulu Mosambikissa tarjoaa 8-20-vuotiaille lapsille ja nuorille peruskouluopetusta. Suurin osa lapsista on orpoja tai he tulevat hyvin köyhistä perheistä. Peruskoulutuksen lisäksi lapsille ja nuorille annetaan pienimuotoista teknistä ja kädentaitoihin liittyvää koulutusta sekä kulttuuriopetusta. Tällaista on mm. puunveisto, huonekalujen teko, puiden istutus, ompelu, kirjailu, englannin kieli, draama ja tanssi. Näistä taidoista on lapsille myöhemmässä vaiheessa hyötyä toimeentuloa hankkiessaan. Koulu kiinnittää erityisesti huomiota tyttöjen koulutukseen, jota edistetään yhteisökampanjoilla. Oppilaat saavat myös ravitsemusoppia: he oppivat tuottamaan ja valmistamaan monipuolista ruokaa. Koululla on tätä varten pienkarjaa sekä viljelysmaata ja kasvipuutarha. Katulapsikoulun oppilaat osallistuvat myös koulurakennusten ja kalusteiden kunnostukseen ja ympäristön siistimiseen. Koulua ympäröivän yhteisön jäsenille on tarjolla omaa ohjelmaa: koulut järjestävät aikuisille mm. iltaoppitunteja, jotka tähtäävät peruskoulun oppimäärän suorittamiseen. Lisäksi kouluilla on erityinen naistenkerho, joka kannustaa naisia elinkeinon harjoittamiseen, kuten puutarhanhoitoon, leivän leivontaan tai ompelutöihin.

8 Lastenapu JA YHTEISÖKEHITYS Hiv/aids-työ Mosambik: Nacalan Lastenapu Sambia: Yhteisökehitys ja Lastenapu, eteläinen provinssi Lastenavun päätavoitteena on valistaa perheitä hygienia- ja terveysasioissa, koulutuksessa, ruokaturvaan ja ravintoon sekä ympäristön suojeluun liittyvissä asioissa. Valistuksen avulla perheiden elinolot kohenevat. Usein pelkkä säännöllinen käsien pesu ja saippuan käyttö lisää perheiden ja erityisesti lasten hyvinvointia merkittävästi. Lastenapu tekee aktiivisesti töitä malarian, koleran ja hiv/aidsin ehkäisemiseksi. Ohjelma kiinnittää erityistä huomiota orpoihin ja heidän huoltajiinsa, joille jaetaan myös ruoka-apua. Lääkehoitoa ja konsultaatiota saavat hiv-positiiviset ja aidsiin sairastuneet. naisten kerhoja, joissa naisia aktivoidaan pienimuotoisten elinkeinojen harjoittamiseen. Naiset ovat mm. perustaneet kanankasvattamon, myllyn, leipomon, sekä myyneet vihanneksia. Ruokaturvaohjelma auttaa perheitä valmistautumaan viljelyskauteen ja kehottaa kaikkia perustamaan pienen vihannespuutarhan. Vihannesten viljelyn avulla perheet saavat lisäravintoa ja vaihtelua ruokavalioonsa. Aikuisten lukuopetuksessa paikallisen opettajaopiston opiskelijat saavat opetusharjoitusta ja yhteisö hyötyy monin tavoin. Lukutaidon lisääntyessä esimerkiksi aids-tietous saavuttaa useampia ihmisiä. Lukutaito avaa monia uusia portteja, eivätkä ihmiset ole enää toisen käden tiedon tai pahimmassa tapauksessa taikauskon varassa. Hiv:n leviämistä estetään Sambiassa toimivan HOPE-hankkeen avulla. Tavoitteena on vähentää hiv-infektioiden ja muiden sukupuoliteitse tarttuvien infektioiden määrää erityisten ennaltaehkäisy- ja hoito-ohjelman avulla. Yhteisöjä avustetaan reagoimaan ja vaikuttamaan epidemiaan riskikäyttäytymistä muuttamalla. HOPE-hankkeeseen kuuluu aids-tukikeskuksia, klinikoita, sosiaalikeskuksia ja kerhotoimintaa. Lisäksi vapaaehtoiset avustavat neuvonnassa ja valistamisessa. Erityishuomiota kiinnitetään koululaisiin, hiv/aidsin saaneiden ihmisten elämän helpottamiseen ja parantamiseen, äiti-lapsi -tartuntoihin, seksityöläisiin, sairastuneiden kotihoidontukeen, terveyspalveluihin ja valistuskampanjoihin. Aids-tukikeskuksessa annetaan tietoa sukupuolitaudeista ja ohjeita siitä, kuinka hiv-infektion kanssa voi elää. Näissä keskuksissa tai yhteistyössä mukana olevilla klinikoilla on mahdollisuus testata itsensä. Aids-tukikeskus myös kouluttaa ihmisiä aids-epidemian vastaiseen taisteluun. Keskuksen toimintoihin kuuluu myös orvoista ja näiden sijaisvanhemmista huolehtiminen ja tukipalveluiden järjestäminen kotona sairastaville. Lastenavun esikoulu mahdollistaa lasten päivähoidon, jolloin vanhemmilla on mahdollisuus työskennellä ja erityisesti perheiden vanhimmat tyttäret vapautuvat lastenkaitsemisvelvollisuudesta ja pääsevät kouluun. Lastenapuhankkeet järjestävät myös toimeentuloa tukevia toimintoja kuten Ympäristön suojelemiseksi yhteisöjä opastetaan puunistutukseen ja taimitarhojen perustamiseen. Aikaisemmin hiilen valmistusta varten kaadettujen puiden tilalle ei ole istutettu uusia taimia. Tältä osin lastenapuhankkeet pyrkivät pysyvän muutoksen luomiseen. Puunistutuksella myös vähennetään eroosiota.

9 Yhteisötiedotus sarjakuvin Mosambik: Maputo Chimoio Nhamatanda Beira Nacala Syksyllä 2005 alkanut ulkoasiainministeriön tukema sarjakuvahanke jatkuu Mosambikissa vuosina Hanke on alkujaan toteutettu yhteistyössä Maailman Sarjakuvat ry:n kanssa. Hankkeessa koulutetaan aktiivisia ihmisiä, jotka voivat hyödyntää sarjakuvamenetelmää tulevissa ammateissaan sekä oman yhteisönsä parissa. Koulutettavat ovat opettajaopiskelijoita, opettajia, sosiaali- ja terveystyöntekijöitä ja yhteisön kanssa vapaaehtoistyötä tekeviä ihmisiä. Kaikki osallistujat ovat sellaisessa asemassa, että he voivat käyttää sarjakuvaa sosiaalisen muutoksen kuvaamiseen, tiedottamiseen ja ihmisten valistamiseen. Hankkeessa on mukana viisi aluetta: Maputo Etelä-Mosambikissa, Chimoio, Nhamatanda ja Beira Keski- Mosambikissa sekä Nacala Pohjois- Mosambikissa. tarkoitetun TCE-ohjelman työntekijöitä (Total Control of Epidemic). Tässä ohjelmassa on kiitelty erityisesti sitä, että tiedottaminen tapahtuu nyt kansantajuisemmin. Nimittäin, tavallisesti käytetyt hienot värilliset julisteet eivät ole herättäneet yleisön mielenkiintoa ja usein vaikutusteho jää alhaiseksi. Sarjakuvakouluttajat puolestaan järjestivät vuoden aikana 21 työpajaa omassa työ- tai opiskelupaikassaan ja opettivat yli 330 henkilölle miten sarjakuvaa piirretään ja miten oma sanoma saadaan tuotua esille lyhyesti ja ytimekkäästi. Sarjakuvien aiheina ovat olleet mm. kolera, malaria, hiv/aids, koulunkäynnin tärkeys, nuorella iällä solmitut avioliitot, lasten pahoinpitely, puhdas vesi, kulotukset, turvaseksi, ystävyys. Valistavia sarjakuvia on ripustettu esille julkisille paikoille, kuten toreille, kouluihin, katujen varsille, poliisiasemille ja sairaaloihin. Yleensäkin sellaisiin paikkoihin, missä ihmisiä liikkuu paljon. Erityisesti nuoret ovat kiinnostuneet lukemaan sarjakuvien sanomaa ja ikäihmisetkin ymmärtävät piirretyn kuvan välittämän sanoman. Yleisö on pitänyt siitä, että sarjakuvissa on aina tekijän nimi. Tuttu henkilö omasta yhteisöstä lisää mielenkiintoa kerrottavaa asiaa kohtaan ja myös tekee asiasta helpommin lähestyttävän. Paikallinen piirtäjä onkin paras asiantuntija oman yhteisönsä ongelmien osalta. He osaavat myös muotoilla viestin niin että lukijat sitä parhaiten ymmärtävät. Vuonna 2008 koulutuksia pidetään neljässä paikassa: Nacalassa, Chimoiossa, Bilibizassa ja Maputossa. Jokaisessa koulutuksessa on 10 henkeä koulutettavana ja tavoitteena on edelleen saada puolet naisia. Kouluttajien tehtävänä on järjestää yhteensä 41 työpajaa ja ohjata yli 600 henkilöä sarjakuvien tekemisen pariin. Tuotetuista sarjakuvista ja saaduista kokemuksista tehdään myös kirjasia, joista käy ilmi hankkeen saavutukset ja vaikutukset. Vuonna 2007 kurssitettiin 20 kouluttajaa, joiden tehtävänä on opettaa muita, esimerkiksi oppilaitaan, työtovereitaan, vapaaehtoisia jne, tekemään sarjakuvia ja kertomaan yhteisön asioista. Koulutukset pidettiin Chimoiossa ja Maputossa ja koulutettavat tulivat opettajakorkeakoulusta, opettajaopistoista, hiv-tukikeskuksista, peruskouluista ja ammattikouluista. Lisäksi sarjakuvakouluttajiksi otettiin hiv/aids:n leviämisen ehkäisyyn

10 Vapaaehtoistyö tilaisuutesi Humana People to People -järjestöverkoston piirissä Humana People to People -jäsenyhdistyksillä on tällä hetkellä Afrikassa yli 180 projektia, jotka vaikuttavat yli 4,3 miljoonan ihmisen elämään. Humana People to People, yhteistyössä kansainvälisen DRH Movementin (Den Rejsende Højskole Movement) kanssa, kutsuu ihmisiä kaikkialta maailmasta ja kaikista elämäntilanteista osallistumaan vapaaehtoistyöohjelmaan (Development Instructor Programme). Ohjelma on avoin jokaiselle, joka on yli 17,5-vuotias sekä halukas ja valmis ottamaan haasteen vastaan. Erityisiä akateemisia vaatimuksia ei ole. Ohjelman pituus on 14 kuukautta. Siihen kuuluu 6 kuukauden valmennusleiri, 6 kuukautta työtä kehitysyhteistyöprojektissa ja 2 kuukauden Camp Future -seurantajakso ja tiedotustyötä Euroopassa, Afrikassa tai USA:ssa.. Valmennusleirin voi suorittaa jossakin kansainvälisen DRH Movementin kymmenestä kansanopistosta, jotka sijaitsevat Tanskassa, Norjassa ja Englannissa. DRH-kouluissa valmentautuu joka vuosi noin 600 vapaaehtoistyöntekijää yli 65 maasta työskentelemään Afrikassa, Aasiassa tai Keski-Amerikassa. Suomesta tähän vapaaehtoistyöhön lähtee vuosittain parisenkymmentä henkilöä. Valmennusleiri ohjaa käytännön menetelmin ymmärtämään elämää kehitysmaan lähtökohdista: miten kehitystä viedään eteenpäin silloin, kun resurssit ovat lähestulkoon olemattomat. Vapaaehtoisella on mahdollisuus valita jokin seuraavista työkentistä kehitysmaassa: hiv/aids -valistus opetustyö esikouluissa opetustyö peruskouluissa opetustyö ammattikouluissa opetustyö opettajaopistoissa lasten, perheiden ja yhteisön hyväksi tehtävä työ maatalous ja ympäristönsuojelu rakennushankkeet varainhankinta ja yhteystoiminta yritysten ja järjestöjen kanssa Jos haaveenasi on ollut tehdä vapaaehtoistyötä kehitysmaissa, mutta ohjelmamaksut ovat tuntuneet liian suurilta, tässä voi olla tilaisuutesi! Jos et voi ajatella elämää ilman hiustenkuivaajaa, televisiota ja mukavuuksia, etkä halua kokeilla, löytää ja ylittää omia rajojasi, joku muu ohjelma voi olla sopivampi. 10 Jos sinulla on hihat ylös -asenne, et pelkää fyysisiä ja sosiaalisia haasteita, olet valmis kehittämään itseäsi ja kokeilemaan jotakin vähän extremeä, silloin DRH on sinun ohjelmasi. Humana People to People järjestää rekrytointitilaisuuksia Suomessa useamman kerran vuodessa. Tilaisuuksista ilmoitetaan yleensä lehdissä. UFF yhdistys haluaa kiittää kaikkia DRH-vapaaehtoisia heidän vuosien varrella tekemästään kovasta työstä yhteisillä projekteillamme! UFF:n näkökulmasta DRH -vapaaehtoiset ovat tuoneet korvaamattoman lisän projektien resurssipääomaan. Suomalaisilla on sisukkaiden ja peräänantamattomien työntekijöiden maine ja monet projektit odottavat taas hartaasti uusia, nimenomaan suomalaisia vapaaehtoisia! Lisätietoja vapaaehtoistyöstä:

11 Taloudellinen apu Tuki yhteensä UFF:n omarahoitus UM:n tuki Opettajakoulutus 1. Cabo Delgadon opettajaopisto, Mosambik Chimoion opettajaopisto, Mosambik Gazan opettajaopisto, Mosambik Inhambanen opettajaopisto, Mosambik Macusen opettajaopisto, Mosambik Maputon opettajaopisto, Mosambik Nacalan opettajaopisto, Mosambik Niassan opettajaopisto, Mosambik Teten opettajaopisto, Mosambik Chilangoman opettajaopisto, Malawi Cabindan opettajaopisto, Angola Zairen opettajaopisto, Angola Opettajakorkeakoulu 13. One World -opettajakorkeakoulu, Mosambik Ammattikoulutus 15. Bilibizan maatalouskoulu, Mosambik Itoculon cashewpähkinäkoulutuskeskus, Mosambik Nhamatandan tekninen opisto, Mosambik Peruskoulutus 18. Nacalan katulapsikoulu, Mosambik Yhteisökehitys 19. Nacalan lastenapu, Mosambik Yhteisökehitys ja Lastenapu, Sambia Yhteisökehitys sarjakuvin, Mosambik Hiv/aids -työ 22. HOPE-aidstukikeskus, Sambia Humana Federaatio, jäsenmaksu YHTEENSÄ Suomen UFF on lähettänyt vuoteen 2007 mennessä rahallista apua kehitysmaihin noin 18,2 miljoonaa euroa. 11

12 Vuonna 2007 UFF:n kehitysavun kokonaisarvo oli lähes 2,5 miljoonaa euroa. Tästä noin puolet koostuu suomalaisten lahjoituksista sekä vaatteiden vähittäis- ja tukkumyynnistä, ja toinen puoli ulkoasiainministeriön myöntämistä kehityshanketuista. Ulkoasiainministeriö tukee suomalaisten kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyötä. Tukia myönnetään vuosittain kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Vuonna 2007 yhdeksän UFF:n tukemaa kehitysyhteityöhanketta sai myös ulkoasiainministeriön hanketukea. Näistä hankkeista valtaosa, kahdeksan, sijaitsee Mosambikissa: neljä opettajaopistoa, opettajakorkeakoulu sekä tekninen ammattiopisto. Yhdeksäs ulkoministeriön tukea saava kohde on opettajaopisto Malawissa. UFF:n kehitystuen jakautuminen vuonna 2007 Vuonna 2007 avustusohjelman kohdemaat olivat Mosambik, Malawi, Sambia ja Angola. Rahallinen kehitysapu jakautui 22 kohteeseen hanketyypeittäin seuraavasti: opettajakoulutus 56,4 %, hiv/aids-työ 4,1 %, ammatillinen koulutus 12,7 %, yhteisöhankkeet 14 %, hankehallinto 2 %, opettajakorkeakoulu 10,6 % ja peruskoulutus 0,2%. Vaateapu UFF:n vuonna 2007 lähettämät vaatelahjoitukset kumppanijärjestöjen varainhankintatyöhön: määrä arvo euroissa DAPP Malawi kg ADPP Mosambik kg YHTEENSÄ kg * * vaatelähetysten arvo perustuu markkinoilla vuonna 2007 vallinneeseen hintatasoon. Vaateapua afrikkalaisille yhteistyökumppaneille: : kg kg 1999: kg 2004: kg 2000: kg 2005: kg 2001: kg 2006: kg 2002: kg 2007: kg Suomen UFF on lähettänyt vaateapua afrikkalaisten yhteistyökumppanien varainhankintatyöhön yhteensä noin 17,5 miljoonaa kiloa kahdenkymmenen vuoden aikana. 12

13 Toiminta ja varainhankinta Suomessa VAATEKERÄYS UFF-yhdistyksen vaatekeräysmäärä oli vuonna 2007 ennätyssuuri kiloa, mikä oli 11 % edellisvuotta suurempi. Lähes 1000 vaatekeräyssäiliötä käsittävä keräyspalvelu tavoitti noin 3,2 miljoonaa asukasta 126:lla paikkakunnalla eteläisessä Suomessa. Uutena palveluna aloitettiin kotikeräys pääkaupunkiseudun pientaloasukkaille. Kotikeräys palvelee kahtasataa tuhatta taloutta pääkaupunkiseudulla ja lähikunnissa. Kotikeräysvaatteen laatu on ollut laatikkolahjoituksia parempi ja roskien määrä pienempi. Laadukas lahjoitus tuottaa enemmän kehitysapua yhdistyksen projekteille Afrikkaan ja Intiaan. Suomen UFF -yhdistyksen tarjoama vaatekeräyspalvelu on toiminut maassamme vuodesta 1988 alkaen. Keräyksen vaatemäärät ovat kasvaneet 20 vuodessa erittäin voimallisesti: nollasta yli 6,5 miljoonaan kiloon vuositasolla (2007). Näin mittavan kierrätystoiminnan ylläpito ja hoitaminen vaatii varteenotettavan määrän työpanoksia sekä ajokalustoa ja tuotantovälineitä. UFF ei saa kierrätystoiminnan ylläpitämiseen julkista tukea, vaan koko kierrätyspalvelu rahoitetaan omakustanteena. Keräyssäiliöt UFF:n vaatekeräys toimii keräyspisteissä olevien säiliöiden avulla. Säiliöt sijoitetaan tavallisimmin kunnallisiin kierrätyspisteisiin tai liikekeskusten ekopisteisiin. Ne pyritään sijoittamaan helposti löytyvään ja näkyvään paikkaan, johon on hyvä kulkuyhteys sekä asiakkaiden että huoltoliikenteen kannalta. UFF:n kierrätykseen kelpaavat kaikki edelleen käyttökuntoiset, ihmisarvoiset vaatteet, kengät, kodintekstiilit ja lelut. Jos vaate sen sijaan on pysyvästi tahriintunut, kulunut loppuun tai rikkoontunut käyttökelvottomaksi, sitä ei olisi syytä laittaa UFF:n keräykseen. Tekstiilijätteen käsittely kuluttaa kehitysyhteistyöhön suunnattuja varoja. Vaatekeräysmäärien nousu vuosina , miljoonaa kiloa Kierrätysmateriaalin kolme tärkeää tehtävää: 1. Kehitysapu 2. Kierrätys 3. Työpaikat ELEKTRONIIKKA- JA KORUKERÄYS Vuonna 2007 UFF laajensi palveluaan koskemaan myös muita tavaroita. Alueellisen kotikeräyksen yhteydessä voi lahjoittaa toimivia matkapuhelimia, digitaalikameroita, kannettavia tietokoneita sekä koruja. Laitteet testataan ja toimitetaan kehitysyhteistyöhön Mosambikiin, jossa laitteille on suuri tarve. Korut myydään UFF:n nettikaupassa ja myynnin tuotto käytetään kehityshankkeiden tukemiseen. 13

14 lajittelu Kaikki järjestön keräämät tavarat käsitellään Klaukkalassa lajittelukeskuksessa. Osa saapuvista vaate-eristä kulkee lajittelun kautta ja loppuosa pakataan tukkumyyntiin. Vuonna 2007 kerätyistä yli 6,5 miljoonasta vaatekilosta lajiteltiin noin 46 % ( kg) ja loput 54 % käsiteltiin pakkaamalla ne 120 kg säkkeihin tukkumyyntiä varten. Vaatteen jatkokäyttö Huolellisella lajittelulla vaatteet ohjataan tehokkaasti jatkokäyttöön ja näin saadaan hankittua varoja kehitysapuun. Myynnin tuotolla kustannetaan myös vaatteiden keräys-, kuljetus- ja käsittelykulut sekä katetaan myynnistä itsestään koituvat kulut. Vuonna 2007 suurin osa (54 %) vaatteesta kierrätettiin tukkumyynnin kautta. Tässä mallissa myös vaatekierrätyksen työllistävä vaikutus siirtyy Eurooppaan. Tukkumyynnin asiakkaina on yksityisiä henkilöitä sekä yrityksiä mm. Venäjältä, Baltian maista, entisistä Neuvostotasavalloista, Sloveniasta ja Turkista. Tukkumyynnin osuus yhdistyksen kehitysavun tulonlähteistä oli noin 20 %. Afrikkaan lähetettävän vaatteen määrä on myös edelleen suuri (22 %). Jatkuva yhteistyö vaateavun vastaanottajayhdistysten kanssa auttaa UFF:ää löytämään keräysvaatteen joukosta juuri Afrikkaan soveltuvat kappaleet. Vuonna 2007 vaateapua lähetettiin Malawiin ja Mosambikiin. Yksi tärkeimmistä tuoteryhmistä on kotimaassa vähittäismyymälöissä myytävä vaate, jonka osuus vaatteen jatkokäytössä on noin 6 %. Henkilökuntaa kurssitetaan kysynnässä tapahtuvia muutoksia varten, kuten esimerkiksi juuri sillä hetkellä muodissa olevien vaatteiden tunnistamiseen. UFF:n vaatekeräykseen tulee myös lumpuksi luokiteltavaa tekstiiliä tai täysin käyttökelvotonta vaatetta (likaista, rikkinäistä, kastunutta). Lumpun ja tekstiilijätteen jatkokäsittely syö kehitysyhteistyöhön tarkoitettuja varoja, sillä UFF joutuu maksamaan näistä koituvat käsittelykulut. Vuodesta 2004 alkaen tekstiilijätettä on toimitettu hyötykäyttöön energiajakeeksi. Lumppua saatiin kierrätettyä jonkin verran eteenpäin suomalaisen ja liettualaisen uusiotuotantoyrityksen kautta. Kerätyn vaatteen jatkokäyttö % 7% 6,7 % 5,6 % 54% Varainhankinta: tukkumyynti 54 % Lahjoitukset kehitysyhteistyöhön 22 % Varainhankinta: vähittäismyynti 7 % Jätetekstiili 6,7 % Lumppu 5,6 % Kerätystä vaatteesta lajiteltiin noin 46 %, loput 54 % pakattiin myytäväksi tukkuerinä 14

15 UFF - myymälät Vuonna 2007 UFF:llä oli 8 käytettyjen vaatteiden vähittäismyymälää: Helsingissä 6, Tampereella 2 ja Turussa 1. Tampereen toinen myymälä suljettiin kesällä. Vähittäismyynnin osuus yhdistyksen kehitysavun tulonlähteistä oli noin 80 %. UFF:n myymälän periaatteena on tarjota asiakkaalleen hyvälaatuinen tuote järkevällä hinnalla. Välttämättä tämä ei tarkoita huomattavasti halvempaa vaatetta kuin halvin mahdollinen uusi vaate, vaan laatua, tyyliä, ehkä vähän ylellisyyttäkin ja hyvää mieltä eettisesti ja ekologisesti kestävästä kulutuspäätöksestä. Vaatemyymälät ovat UFF:lle tärkeitä kolmesta syystä: Myynnillä kerätään varoja kehitysyhteistyökohteisiin. Vaatemyynnin tuotolla rahoitetaan vaatteiden keräyspalvelun ja käsittelyn kulut sekä katetaan myynnistä koituvat kulut. Myymälät toimivat tietopisteinä, josta asiakkaat voivat ottaa mukaansa UFF:n esitteitä ja tiedotteita, joissa kerrotaan yhdistyksen kehitysyhteistyöstä. Myymälöissä järjestetään myös info-päiviä, joissa kerrotaan yhdistyksen avustusprojekteista, sekä vastataan asiakkaiden kysymyksiin. Sesongit ja vaatekierto Myymälöiden vaatevalikoima koostuu aina kuhunkin sesonkiin sopivista, laadukkaista vaatteista. Valikoimissa näkyvät niin trendien virtaukset kuin kauden väritkin. Tehokasta vaatekiertoa ylläpidetään järjestämällä teemapäiviä ja tarjouksia. Teemapäivien lopuksi myymälän koko valikoima uudistetaan: kauppa tyhjennetään ja tilalle tuodaan kokonaan uusi vaatevalikoima. Myymälöiden tuotevalikoimat Muutamat UFF:n myymälät ovat profiloituneet erityisesti naistenvaateliikkeiksi tai trendimyymälöiksi. Tällä pyritään parantamaan asiakaspalvelua ja helpottamaan sopivien vaatteiden löytämistä. Suurin osa myymälöistä pitää valikoimissaan mahdollisimman monenlaisia vaatteita. Valikoimista löytyy yleensä vaatetta koko perheelle. Kanta-asiakkuus UFF:n myymälöissä voi rekisteröityä kanta-asiakkaana. Kanta-asiakas saa ostoetuja sekä kanta-asiakaspostia, mm. tiedon tulevista teemapäivistä ja tarjouksista sekä tiedotteita kehitysyhteistyöprojekteista ja UFF:n kohdemaista. Yhdistyksen vaatemyymälöiden kanta-asiakasrekistereissä on kaikkiaan noin henkilöä. Lajittelukeskuksessa valikoidaan vähittäismyymälöihin vietäväksi noin kymmenesosa lajitelluista vaatteista. Näiden vaatteiden taso pyritään pitämään mahdollisimman korkeana, jotta asiakas saa UFF:n myymälässä hyvän vastineen rahalleen. Myymälöihin saapuu viikoittain uusi erä vaatteita lajittelukeskuksesta. Tästä erästä puretaan vaatteita päivittäin ja näin myymälöihin tuleekin joka päivä satoja uusia vaatteita myyntiin. 15

16 RAHALAHJOITUKSET Vuodesta 2006 UFF:llä on ollut käynnissä kampanjoita, joilla hankitaan Lastenlähettiläät-kuukausilahjoittajia. Lastenlähettiläät tukevat kuukausittaisilla suoralahjoituksilla Nacalan Lastenapu projektia Mosambikissa tai työssäkäyvien lasten koulua Jaipurin ja Delhin slummeissa Intiassa. Varainkeräyskampanjaa tehtiin Helsingin kaduilla kesäkuusta marraskuuhun. Kauden aikana kuukausitukijaksi liittyi noin 350 uutta lahjoittajaa. Vuonna 2007 kuukausitukijat lahjoittivat yhteensä euroa. TALOUS Yhdistyksen harjoittaman kierrätystoiminnan tavoite on kattaa kierrätyspalvelun kulut sekä tuottaa varoja kehitysyhteistyöhön. Tämä edellyttää toiminnalta taloudellista tehokkuutta ja kannattavuutta. Eteläisen Suomen laajasti kattavan kierrätyspalvelun järjestäminen on yhdistyksen suurin menoerä: vuotuisen vaatevolyymin keräys ja käsittely vaatii varteenotettavan määrän taloudellisia panostuksia, mm. 100 henkilötyövuoden verran ammattilaisten tekemää työtä. Tuloslaskelma Yli 6,5 miljoonan kierrätysvaatekilon vuori voisi näyttäytyä myös pelkkänä kuluna tai pahimmassa tapauksessa jopa jätteenä. UFF:n kierrätysosaamisen ja kansainvälisten kontaktien avulla tämä vuori palautuu kuitenkin käyttötavaraksi ja muuntuu kehitysavuksi. Tuotto kehitysyhteistyöhön muodostuu kuitenkin vasta vaatteiden muuttuessa rahaksi ja kulujen tultua maksetuiksi. Yhdistyksen tilinpäätöksen tulosylijäämä palvelee toimintaa muodostaen rahoittajien edellyttämää omaa pääomaa, mikä vahvistaa yhdistyksen vakavaraisuutta, mahdollistaa edullisemmat rahoitusehdot sekä pienentää rahoitusriskien mahdollisuutta. Taloudellinen vakaus hyödyttää myös lahjoitusvaroista riippuvaisia avustuskohteita: ne voivat luottaa avunannon ja kumppanuuden jatkuvuuteen. Varsinainen toiminta Tuotot Myyntituotot , ,97 Varainkeruu , ,71 Muut tuotot , , , ,60 UFF kerää varoja kehitysyhteistyöprojekteille myös lipaskeräyksen avulla. UFF:n rahankeräyslippaita on erilaisissa kauppa- ja ravitsemusliikkeissä eteläisen Suomen kaupungeissa ja kunnissa noin 150 kappaletta. Vuonna 2007 UFF:n lipaskeräys tuotti yhteensä ,58 euroa. Yhdistys tukee varainhankintaa kierrätystoimintansa avulla. Näin kuukausilahjoitusten ja lipaskeräyksen tuotto voidaan lähettää kehitysyhteistyöprojekteille mahdollisimman lyhentämättömänä. Keräyksen tuotosta vähennetään maksimissaan kymmenen prosenttia kattamaan käsittelyja materiaalikuluja; tähän sisältyvät myös pankin veloittamat kulut. Kulut Henkilöstökulut , ,54 Poistot , ,86 Vuokrat , ,65 Muut kulut , ,42 Varaston muutos , , , ,84 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 6 618, ,15 Korkokulut , ,44 Muut rahoituskulut , , , ,90 Varsinaisen toiminnan tulos , ,86 Ulkoministeriön hanketuki , ,67 Myönnetyt lahjoitukset , ,28 Tilikauden ylijäämä , ,25 16

17 Suomen UFF on 138 ihmisen työpaikka Suurin osa Suomen UFF:n työsuoritteista on työvoimavaltaista käsityötä, mikä edellyttää suurta ja luotettavaa henkilökuntaa. Vuonna 2007 vakinaisen henkilökunnan lukumäärä oli 138, mikä vastaa noin 100 kokoaikaista henkilötyövuotta. Yhdistyksen palveluksessa on kuorma-auton kuljettajia, lajittelijoita, myyjiä, siivooja, huoltomiehiä, toimistotyöntekijöitä ja projektihallintohenkilöstöä. UFF:ssä tehtävää työtä ohjaavia arvoja ovat humanitaarisuus, kestävä kehitys, tasa-arvo, eettisyys, ihminen on itseisarvo ja voimavara. Yhdistyksen henkilöstöhallinnon tavoitteena on työmotivaation ja työssä jaksamisen vaalimisella edesauttaa koko työyhteisön menestymistä. Työhyvinvointiohjelma on rakennettu osaksi yhdistyksen henkilöstösuunnitelmaa. Menestyvän työyhteisön työpanosten tuloksena on kannattava työpaikka. Onnistuminen on suoraan nähtävissä myös yhdistyksen säännöissä kuvattujen tavoitteiden täyttymisenä: kehitysyhteistyön edistymisenä toimittamalla resursseja kehityshankkeisiin ja tiedottamalla kehitysmaa-asioista kotimaassa. TIEDOTUS JA GLOBAALIKASVATUS Suomalainen ja afrikkalainen kohtaavat UFF:n välityksellä UFF edesauttaa tiedotuksellaan etelän ja pohjoisen vuoropuhelua. Tämä tapahtuu yhdistyksen periaatteiden mukaan ihmisiltä ihmisille suoraan ilman välikäsiä. UFF tiedottaa tukemistaan kehitysyhteistyökohteista ja -kohdemaista nettisivuillaan ja julkaisuissaan sekä katuvarainhankkijoiden välityksellä. Koska UFF on jatkuvasti yhteydessä kansainvälisiin yhteistyökumppaneihinsa ja Afrikassa avustustyötä tekeviin ihmisiin, tiedon jakaminen lahjoittajien kanssa on luonnollinen osa toimintaa. Kansainvälisyyskasvatushanke Käsinuket kertovat lasten tarinoita Afrikasta Suomen UFF:n ja Mikkelin kehitysmaayhdistyksen yhteistyönä on syntynyt Afrikka-aiheinen toimintaopas esikoulu- ja ala-asteikäisten käyttöön. Käsinuket kertovat lasten tarinoita Afrikasta -kirja pitää sisällään 11 satua ja askarteluohjeet kierrätysmateriaaleista valmistettaville käsinukeille. Hanke sai Suomen ulkoasiainministeriön tukea. Kirjan tarinat ovat mosambikilaisten ja kenialaisten lasten keksimiä tai kuulemia tarinoita. Suomessa ne muuttuvat lasten toteuttamiksi nukketeatteriesityksiksi. Toimintaoppaan on tarkoitus rohkaista päiväkoteja ja ala-asteita kertomaan erilaisten kulttuurien ja elinolojen vaikutuksesta lasten elämään. Aiheen käsittely tapahtuu lasten omalla kielellä ja lapsille läheisten teemojen ympärillä. Teos postitettiin ala-asteille ja päiväkoteihin, sekä kaikkien suomenkielisten kuntien ja kaupunkien päivähoitotoimiin. Kirjan sähköinen versio sekä lisämateriaalia on luettavissa UFF:n www-sivulla. Kehitysmaista ja kehityskysymyksistä tiedottaminen on avustustyön ohella yhdistyksen perustoimintaa UFF:n toimintaan, kehitysyhteistyöhön ja vaatekierrätykseen on mahdollista tutustua vierailemalla lajittelukeskuksessa Nurmijärven Klaukkalassa. Vierailijat ovat yleensä ympäristö-, vaate- ja eri taidealojen ammattilaisia sekä opiskelijoita, joille kaikille on yhteistä kiinnostus kierrättämiseen ja kehitysyhteistyöhön. 17

18 suomen uff-yhdistys 20 vuotta AUTTAMISEN ILOA! Toiminnan alkuvaihe 1980-luvulla Kehitysapua kierrättämällä -idea syntyi 70-luvulla Tanskassa. Suomalaiset ottivat toimintamallin omakseen kahdeksankymmentäluvun lopulla. Vuonna 1987 Suomen UFF -yhdistys aloitti toimintansa vapaaehtoisvoimin. Kun UFF:n laatikot ilmestyivät Helsingin katukuvaan, luulivat ihmiset aluksi keräyksen olevan vain kertatempaus ja lahjoittivat vaatteita niin paljon, että kokonaiset keräyspisteet peittyivät hetkeksi vaatevuoriin. Koska Humana People to People järjestöverkoston jäsenyhdistykset toimivat pääosin vaatekierrätyksestä saatavan tulon varassa, muotoutui järjestön kehitysyhteistyö alusta saakka tarvelähtöiseksi vuorovaikutukseksi paikallisten ihmisten kanssa. Resursseja ei ollut hukattavaksi mihinkään, mihin paikalliset ihmiset eivät voineet aidosti sitoutua. Taloudellisten ja humanitääristen hankkeiden kautta pyrittiin saavuttamaan pitkäaikaisia kehitysvaikutuksia, yhteistyössä paikallisen väestön ja kohdemaan viranomaisten kanssa. Toiminnan johtoajatukseksi määriteltiin opettajien kouluttaminen, työtilaisuuksien luominen ja hyvien tuotantoyritysten perustaminen. Minimaaliset resurssit ohjasivat toimintaa pakostikin osallistavaan, ekologisesti ja kulttuurisesti kestävään suuntaan. Suomen UFF tuli nopeasti tutuksi suurelle yleisölle keltaisten keräysastioidensa ja erilaisten kierrätystempausten kautta. Vuonna 1990, vain kolme vuotta perustamisensa jälkeen, järjestöllä oli kaikkiaan seitsemän käytettyjen vaatteiden myymälää Helsingissä, Turussa ja Tampereella. Vaatteet kerättiin lajiteltaviksi Vuosaaren telakalla sijaitseviin tiloihin. Suomalaisten ensimmäinen vaatelähetys Afrikkaan paalattiin lainapaalauskoneella ja lastattiin telakan trukilla. Suomen UFF-yhdistyksen avustushistoria oli alkanut, elettiin talvea Samana vuonna perustettiin myös Suomen ensimmäinen Second Hand myymälä Helsinkiin. UFF:n idealla toimivia yhdistyksiä oli kahdeksankymmentäluvulla jo useissa muissakin maissa ja muutamassa vuodessa järjestöverkoston toiminta laajeni niin, että hätäavun ja vaatelähetysten lisäksi voitiin tarjota kouluja ja terveysasemia, lukuopetusta ja maatalousneuvontaa kehitysmaissa yhä useamman ihmisen ulottuville. Jäämuotinäytös keskellä Helsinkiä 20-vuotisen taipaleensa kunniaksi UFF tarjosi koko kansalle Helsingin Rautatientorin Jääpuistossa jäämuotinäytöksen. Näytöksessä esiteltiin hauskasti ja vauhdikkaasti UFF:n kierrätysvaatteita eri aikakausilta ja UFF:n tekemän kehitysyhteistyön merkitystä. UFF:n yhteistyökumppanina jäämuotinäytöksessä oli Helsingin Luistelijat. Hyväntekeväisyysnäytöksessä esiintyivät muun muassa muodostelmaluistelun moninkertaiset maailmanmestarit Marigold Ice Unity ja Musketeers sekä Helsingin Luistelijoiden lahjakkaita nuoria yksinluistelijoita. 18 Jääpuiston tapahtuman ohella UFF:n 20-vuotisesta toiminnasta ja kehitysyhteistyön tuloksista kertova näyttely oli esillä viikon ajan Helsingin rautatieaseman länsisiivessä.

19 Toiminta vakiintuu ja laajenee 1990-luvun alku toi tullessaan monia muutoksia. Yksi merkittävimmistä oli lajittelukeskuksen ja pääkonttorin siirtyminen Klaukkalaan vuonna Uusien tilojen ansiosta järjestö pystyi vastaanottamaan ja lajittelemaan aiempaa huomattavasti suurempia vaatemääriä ja lisäämään siten myös kehitysyhteistyöhön suunnattujen varojen määrää. Samalla järjestöön palkattiin lisää vakituista työvoimaa. Asiakkaita kuitenkin lama-suomessa riitti. Vuonna 1993 keräysastioihin jätettyjen vaatteiden määrä putosi ensimmäistä kertaa järjestön historian aikana. Notkahdus jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi, ja kasvu jatkui luvun jälkipuoliskolla jopa kymmenien prosenttien vuosivauhtia. Suomen UFF:n valmiudet kehitysyhteistyöhankkeiden toteuttamiseen vahvistuivat vuonna 1991, kun Pohjoismaiden UFF-järjestöt sekä seitsemän muualla Euroopassa toiminutta Humana People to People -järjestöä perustivat yhteisen federaation. Kotimaan haasteet eivät vaikuttaneet UFF:n kehitysyhteistyöhön. Järjestö päinvastoin vahvisti rooliaan Etelässä. Vuonna 1994 UFF oli ensimmäistä kertaa päärahoittajana kehitysyhteistyöhankkeessa rakentamassa Nacalan ammattikoulua Mosambikiin. Hanke käynnistettiin Finnidan ja mosambikilaisen sisarjärjestön ADPP:n tuella, myöhemmin sitä ovat tukeneet mm. Mosambikin opetusministeriö ja YK:n ruokaohjelma WFP. Vuosi 1997 oli vaatekeräyksen osalta vahvimman kasvun vuosi: keräystulos 2,4 miljoonaa kiloa oli huimat 30 % edeltävää vuotta suurempi. UFF:n voidaan katsoa saavuttaneen myös tavoitteensa kierrätyksen edistäjänä, sillä sen keräämä ja käsittelemä vaatemäärä vastasi tuolloin noin kymmenesosaa koko Suomen tekstiilijätekertymästä. Federaatio tukee jäsenorganisaatioita hankkeiden toteuttamisessa, ja sen kautta parhaat käytännöt saadaan nopeasti monistettua uusiin kohteisiin. Lisäksi federaatio kanavoi jäsenjärjestöjen varoja yhteisiin kehitysyhteistyöhankkeisiin ja hätäapuprojekteihin luvun alun vaikea taloudellinen lama heijastui myös Suomen UFF:n toimintaan. Ulkoasiainministeriö karsi rahoitustaan, eikä enää myöntänyt tukea avustusrahtikulujen kattamiseen. Näin järjestö jäi yksinomaan vaatemyynnistä saamiensa tuottojen varaan. Ammattimainen toimija Suomen UFF juhlisti kymmenvuotista taivaltaan marras-joulukuussa Kymmenessä vuodessa järjestö oli kehittynyt oppilaasta opettajaksi ja kasvanut ammattimaiseksi vaatekierrätysorganisaatioksi. Ja mikä tärkeintä, se oli noussut yhdeksi Suomen suurimmista yksityisen kehitysavun viejistä. Luvut kertovat vaikuttavasta kasvusta. Pääkaupunkiseudulla alkanut vaatekeräys oli laajentunut 130 kuntaan ja tavoitti nyt lähes 3,5 miljoonaa ihmistä siis kaksi kolmasosaa kaikista suomalaisista heistä oli rekisteröitynyt UFF:n kanta-asiakkaaksi. 19 Tuen rakenne muuttuu 2000-luvulla 1990-luvun lopulla Suomen UFF:n kehitysyhteistyön rakenne muuttui olennaisesti. Ensimmäisen kymmenen toimintavuoden aikana noin 60 % kerätyistä vaatteista oli lahjoitettu Afrikkaan ja loput laatuvaatteista myyty omissa myymälöissä. Pieniä määriä talvivaatteita lahjoitettiin muiden suomalaisten järjestöjen hyväntekeväisyyshankkeisiin mm. Venäjälle, Viroon ja Romaniaan.

20 Markkinat ja kumppanijärjestöjen toiveet kuitenkin muuttuivat. Kun käytettyjen vaatteiden maailmanmarkkinahinnat nousivat, Suomen UFF ryhtyi myymään vaatteita pohjoiseurooppalaisille tukkuostajille. Järjestely oli kaikin puolin toimiva: lajittelukeskuksen kannattavuus parani ja rahtikulut pienenivät, kun osa vaatteista siirrettiin suoraan tukkumyyntiin. Kumppanijärjestöt Afrikassa olivat ilmaisseet yhä suuremman tarpeen myös rahallisesta tuesta, erityisesti kasvavaan opetussektorin kehityshanketoimintaan. Tukkumyynnin vahvistuminen nopeutti prosessia, jossa kierrätysvaate muutettiin pääomaksi kehityshankkeita varten. Suomen UFF pystyi nyt tukemaan Etelän kumppaneitaan entistä tehokkaammin ja myös ennakoimaan paremmin vaatemyynnistä saatavia tuloja. UFF:n toiminta todettiin tehokkaaksi myös toisessa samana vuonna teetetyssä selvityksessä. UM:n kehityspoliittisen osaston kansalaisjärjestöyksikön teettämässä tutkimuksessa tarkasteltiin kuinka kansalaisjärjestöt huomioivat kehitysyhteistyössään kohdemaan opetussektorin kehittämisohjelmat. Tutkimuksen loppuraportissa todettiin, että UFF:n tukemat kehitysyhteistyöhankkeet toteutetaan tiiviissä yhteistyössä niin kansallisten hallintoelinten kuin paikallisten yhteisöjenkin kanssa. Tästä todistaa mm. se, että Mosambikin opetusministeriö on hyväksynyt UFF:n tukemien opettajaopistojen opinto-ohjelman ja myöntää valmistuneille tutkintotodistuksen, joka vastaa valtion opettajainkoulutuslaitosten todistusta. kestävästä kehityksestä. OPEC Fund for International Development jakoi palkinnon ensimmäistä kertaa. Palkinto annettiin tunnustuksena Humana People to People -järjestöverkoston tekemästä merkittävästä työstä köyhyyden vähentämiseksi eteläisen Afrikan maissa. Kauppaa kehitysyhteistyön hyväksi Suomen UFF on aktiivisesti etsinyt ja ottanut käyttöön tapoja tuoda kierrätys ja auttaminen osaksi mahdollisimman monen arkipäivää. UFF:n toiminnassa on mukana lahjoittajina ja asiakkaina poikkeuksellisen suuri määrä suomalaisia, jopa miljoona henkilöä. Tutkitusti tehokasta kehitysyhteistyötä Vuonna 2003 Suomen ulkoasianministeriö teetti UFF:ssä erityistilintarkastuksen. Tarkastukset ovat rutiininomainen osa ministeriön valvontaa, ja ne kohdistetaan eri vuosina satunnaisesti eri järjestöihin, jotka ovat saaneet ulkoasiainministeriön myöntämää hanketukea. Audiator Oy:n toteuttama tarkastuksessa ei todettu mitään huomautettavaa järjestön varainkäytössä. Raportissa todettiin edelleen, että UFF:n hankkeet suunnitellaan ja raportoidaan hyvin ja toteutetaan tehokkaasti, ja hankkeet vastaavat aidosti paikallisiin tarpeisiin. Kansainvälinen Humana People to People -järjestöverkosto, jonka yksi perustajajäsen Suomen UFF-yhdistys on, vastaanotti 2006 öljynviejämaiden järjestön, OPEC:n, kansainvälisen kehitysrahaston myöntämän palkinnon vuodessa UFF-yhdistyksen vaatekeräysmäärä on kasvanut lähes 6,6 miljoonaan kiloon vuonna Noin 1000 vaatekeräyssäiliötä käsittävä keräyspalvelu tavoitti noin 3,2 miljoonaa asukasta 126:lla paikkakunnalla eteläisessä Suomessa.

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä.

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä. Yhteiset Lapsemme ry 25.10.2016 Strategia 2017-2020 Strateginen tavoite Monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytykset toteutuvat Suomessa. Kansainvälisesti tuemme haavoittuvassa asemassa olevien lasten

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

T U K E M A A N M A A I L M A N RUOKAOHJELMAA

T U K E M A A N M A A I L M A N RUOKAOHJELMAA T U K E M A A N M A A I L M A N RUOKAOHJELMAA Haluamme kertoa La La La (Brazil 2014) -videolla Maailman ruokaohjelmasta ja sen tärkeästä taistelusta nälkää vastaan. Shakira ja Activia tukevat yhdessä Maailman

Lisätiedot

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot

Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia. valtiolla työskenteleville

Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia. valtiolla työskenteleville Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia valtiolla työskenteleville Virkamiesvaihdossa syvennetään maailmalla oman alan osaamista, kielitaitoa ja kansainvälisiä verkostoja. Vaihdossa hankitut tiedot,

Lisätiedot

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa 12.5.2014 Pitkät perinteet Kohti toimenpideohjelmaa Ohjelman sisältö, toteutus ja seuranta Pitkät perinteet kehitysyhteistyössä Ensimmäiset kehitysyhteistyöhankkeet

Lisätiedot

Täyttä elämää eläkkeellä

Täyttä elämää eläkkeellä Täyttä elämää eläkkeellä Saija Ohtonen-Jones 5.2.2016 TÄYTTÄ ELÄMÄÄ ELÄKKEELLÄ / copyright Suomen Punainen Risti 1 Punainen Risti kansainvälinen liike ja kotimainen järjestö auttaa katastrofien ja onnettomuuksien

Lisätiedot

U-landshjälp från Folk till Folk i Finland Auttamisen iloa!

U-landshjälp från Folk till Folk i Finland Auttamisen iloa! U-landshjälp från Folk till Folk i Finland Auttamisen iloa! VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Alkusanat... 1 UFF:n tavoiteet ja arvot... 2 Vaikuttamistyö... 3 Vastuullisuus... 4 UFF:n organisaatio...

Lisätiedot

Suunnitelma 0,7% -varojen käytöstä

Suunnitelma 0,7% -varojen käytöstä Suunnitelma 0,7% -varojen käytöstä Johdanto Turun yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto linjasi joulukuussa 2007, että TYY tulee näyttämään mallia YK:n vuosituhattavoitteiden toteuttamisessa. Poliittisessa

Lisätiedot

Tietoja toiminnasta 2016

Tietoja toiminnasta 2016 Tietoja toiminnasta 2016 Yhdistys tukee 400 orpolapsen koulunkäyntiä Hararessa Lapsista kasvaa oman maansa kehittäjiä Zimbabwe Entinen Etelä Rhodesia Väestö 13 milj. BKT/capita n. 600 $ Työttömyys 80-90

Lisätiedot

MLL. Tukioppilastoiminta

MLL. Tukioppilastoiminta MLL Tukioppilastoiminta Tukioppilastoiminta on Peruskoulussa toimiva tukijärjestelmä, joka perustuu vertaistuen ajatukseen Tukioppilas on tavallinen, vapaaehtoinen oppilas, joka haluaa toimia kouluyhteisön

Lisätiedot

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin.

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin. Yhdessä enemmän Ei jätetä ketään yksin. Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Vapaaehtoistoiminta ja auttaminen tuottavat iloa ja tekevät onnelliseksi Onnelliseksi voit tehdä monella tavalla. Yksi tapa on tulla

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 5. luokkien palvelukyky. Kauniainen. Tammikuu 2015

Pääkaupunkiseudun 5. luokkien palvelukyky. Kauniainen. Tammikuu 2015 Pääkaupunkiseudun. luokkien palvelukyky Kauniainen Tammikuu 201 Väittämät / Kauniainen vs. koko pk-seutu Koulupaikka, oppimiskäsitys ja -ympäristö Kauniainen=8: Väittämien jakaumat Vuosivertailu Kauniainen

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky. Kauniainen, Kasavuori. Joulukuu 2013

Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky. Kauniainen, Kasavuori. Joulukuu 2013 Pääkaupunkiseudun. luokkien palvelukyky Kauniainen, Kasavuori Joulukuu 0 Väittämät koko kunnan alueella Koulupaikka, oppimiskäsitys ja -ympäristö Kauniainen, n= KOULUPAIKAN MÄÄRÄYTYMINEN. Lapsellamme on

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Urapalvelut/ Susan Blomberg Yliopisto tukee opiskelijoidensa työharjoittelua myöntämällä harjoittelutukea tutkintoon sisällytettävään

Lisätiedot

IFHE JA KESTÄVÄN KEHITYKSEN TAVOITTTEET

IFHE JA KESTÄVÄN KEHITYKSEN TAVOITTTEET YK:N KESTÄVÄN KEHITYKSEN TAVOITTEET JA KOTITALOUSALA IFHE Position Paper / Terhi Lindqvist Marttaliitto 2016 IFHE JA KESTÄVÄN KEHITYKSEN TAVOITTTEET IFHE hyväksyi Korean maailmankongressissa IFHE Position

Lisätiedot

KIJANA! TAKSVÄRKKI-OPAS OPPILASKUNNILLE

KIJANA! TAKSVÄRKKI-OPAS OPPILASKUNNILLE KIJANA! TAKSVÄRKKI-OPAS OPPILASKUNNILLE Taksvärkki-kampanja on paljon enemmän kuin rahankeruupäivä. Se on nuorten omaa yhteisvastuuta, jossa opiskelijat keräävät varoja kehitysyhteistyöhankkeeseen. Taksvärkki-kampanjaan

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky. Helsinki. Maaliskuu 2014

Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky. Helsinki. Maaliskuu 2014 Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky Helsinki Maaliskuu 2014 Väittämät / Helsinki vs. koko pk-seutu Koulupaikka, oppimiskäsitys ja -ympäristö Helsinki=960: Väittämien jakaumat Vuosivertailu Helsinki

Lisätiedot

Turun A-kilta: virtaa vertaisuudesta

Turun A-kilta: virtaa vertaisuudesta Turun A-kilta: virtaa vertaisuudesta Historiaa Turun A-Kilta on perustettu 1962. Sen toiminnan tarkoituksena on auttaa ja tukea päihdeongelmaisia ponnisteluissa riippumattomuuteen päihteistä sekä tukea

Lisätiedot

Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys. Uusi Ennakkoluuloton Elinvoimainen Pudasjärvi

Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys. Uusi Ennakkoluuloton Elinvoimainen Pudasjärvi Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys Uusi Ennakkoluuloton Elinvoimainen Pudasjärvi Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys Pudasjärveläisiä ratkaisuja maahanmuuttajien koulutuskysymyksiin Lappi kodiksi

Lisätiedot

SÄÄNNÖT: LIITE 1. Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus

SÄÄNNÖT: LIITE 1. Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus SÄÄNNÖT: Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus 1 nimi: Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan killaksi, nimi on Kemiantekniikan Kilta ry. 2 Kotipaikka Killan kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki.

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

Kuljemme rinnallasi. vaikutamme puolestasi. Autamme sinua ja perhettäsi!

Kuljemme rinnallasi. vaikutamme puolestasi. Autamme sinua ja perhettäsi! Autamme sinua ja perhettäsi! Kuljemme rinnallasi vaikutamme puolestasi [ keski-suomen ensi- ja turvakoti on voittoa tavoittelematon, yleishyödyllinen lastensuojelujärjestö. lue lisää: ksetu.fi ] On oikein

Lisätiedot

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Tesoman päiväkodissa toimimme lasta kuunnellen ja kunnioittaen. Annamme lapselle turvaa, aikaa sekä mahdollisuuksia kokea ja tuntea onnistumisia

Lisätiedot

Kansalais- ja vapaaehtoistyö

Kansalais- ja vapaaehtoistyö Kansalais- ja vapaaehtoistyö Yhdistysverkosto ry 2016 Juha Saurama 2015 Kansalais- ja vapaaehtoistoiminta Ihmiset eivät enää osallistu entisessä määrin perinteiseen kansalaisja vapaaehtoistoimintaan Ihmiset

Lisätiedot

Palvelen - Sanoja ja tekoja. Worksop Rauman kevätseminaari

Palvelen - Sanoja ja tekoja. Worksop Rauman kevätseminaari Palvelen - Sanoja ja tekoja Worksop Rauman kevätseminaari 16.4.2016 2 Mitä on Zonta-toiminta? Empowering Women Through Service and Advocacy Zonta International on johtava, eri alojen ammattilaisten muodostama

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Toimintasuunnitelma 2014 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin osana

Lisätiedot

PUNAISEN RISTIN HAASTEET. Kristiina Kumpula pääsihteeri. Olemme rohkeita ja luotettavia auttajia kotona ja maailmalla kotona ja maailmalla.

PUNAISEN RISTIN HAASTEET. Kristiina Kumpula pääsihteeri. Olemme rohkeita ja luotettavia auttajia kotona ja maailmalla kotona ja maailmalla. PUNAISEN RISTIN HAASTEET Kristiina Kumpula pääsihteeri Olemme rohkeita ja luotettavia auttajia kotona ja maailmalla kotona ja maailmalla. SUOMEN PUNAINEN RISTI Julkisoikeudellinen yhdistys: Laki Suomen

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

4 ensimmäistä sähköpostiasi

4 ensimmäistä sähköpostiasi 4 ensimmäistä sähköpostiasi 1 Ohjeet Nyt rakennetaan neljä viestiä, jotka voit lähettää sähköpostilistallesi. Jos et vielä osaa rakentaa sähköpostilistaa, lue tämä kirjoitus: http://www.valmentaja-akatemia.fi/sahkopostilista/

Lisätiedot

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma Esiopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyslautakunta x.1.2016 x www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 2 Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys:

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: 1/5 Vuosikokouksen 2013 esityslista SAKSIN SUKUSEURA RY:N VUOSIKOKOUS :n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: Kokonaisohjelma:

Lisätiedot

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 13.3 Vuosiluokkien 1-2 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 13.3.1 Siirtyminen esiopetuksesta perusopetukseen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 3. 3 Nuorten maahanmuuttajien opetuksen siirtäminen Matinkylän koulun alaisuudesta Espoon aikuislukion alaisuuteen

Espoon kaupunki Pöytäkirja 3. 3 Nuorten maahanmuuttajien opetuksen siirtäminen Matinkylän koulun alaisuudesta Espoon aikuislukion alaisuuteen 26.01.2012 Sivu 1 / 1 395/12.01.01/2012 3 Nuorten maahanmuuttajien opetuksen siirtäminen Matinkylän koulun alaisuudesta Espoon aikuislukion alaisuuteen Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh. (09)

Lisätiedot

Työtä - Sosiaalisuutta - Terveyttä. Jäsenistön suurennuslasin alla Turun Seudun TST ry Harri Laaksonen

Työtä - Sosiaalisuutta - Terveyttä. Jäsenistön suurennuslasin alla Turun Seudun TST ry Harri Laaksonen Työtä - Sosiaalisuutta - Terveyttä Jäsenistön suurennuslasin alla Turun Seudun TST ry Harri Laaksonen Tietoja TST ry:stä: Yhdistyksen nimi on Turun Seudun TST ry. Kotipaikka on Turku sekä toiminta-alueena

Lisätiedot

Suomen CP-liitto ry. www.cp-liitto.fi

Suomen CP-liitto ry. www.cp-liitto.fi Suomen CP-liitto ry Suomen CP-liitto ry on CP-, MMC- ja hydrokefaliavammaisten lasten, nuorten ja aikuisten sekä heidän omaistensa valtakunnallinen keskusjärjestö, jonka päätehtävät ovat oikeuksien valvonta

Lisätiedot

Nuorten yhteiskuntatakuu eli nuorisotakuu 2013

Nuorten yhteiskuntatakuu eli nuorisotakuu 2013 Nuorten yhteiskuntatakuu eli nuorisotakuu 2013 24.10.2012 Turku Kjell Henrichson Yhteiskuntatakuun taustoja 110 000 perusasteen varassa olevaa alle 30-vuotiasta. 55 000 työtöntä alle 30-vuotiasta, joista

Lisätiedot

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 15.1.2015 Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Annalan päiväkoti on perustettu vuonna 1982 ja se sijaitsee omalla isolla tontillaan keskellä matalaa kerrostaloaluetta. Lähellä on avara luonto

Lisätiedot

Kansainvälisten asiain valiokunta

Kansainvälisten asiain valiokunta Mietintö 1 (5) Kansainvälisten asiain valiokunta Rauhantyö, kansainvälinen solidaarisuus ja ay-oikeudet Esitykset 4.1.1 4.1.14 Liitto vaikuttaa asevarustelukehitykseen ja rauhantyöhön kansainvälisissä

Lisätiedot

O DIAKON POLIITTINEN OHJELMA

O DIAKON POLIITTINEN OHJELMA O DIAKON POLIITTINEN OHJELMA Esipuhe Tämä poliittinen ohjelma on Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan O Diakon linjaus opiskelijan yhteiskunnasta ja korkeakoulusta. Tässä ohjelmassa linjataan

Lisätiedot

Suomen kielen itseopiskelumateriaali

Suomen kielen itseopiskelumateriaali Selma Selkokielisyyttä maahanmuuttajille (OPH) Suomen kielen itseopiskelumateriaali Nimi: Ryhmätunnus: Tutkinto: Tämä opiskelumateriaali liittyy alakohtaiseen lähiopetuspäivään. Kun olet osallistunut lähiopetukseen

Lisätiedot

Muuttuva opettajuus 3 pointtia

Muuttuva opettajuus 3 pointtia Muuttuva opettajuus 3 pointtia Toimitusjohtaja Petri Lempinen Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry @LempinenPetri #ammatillinenkoulutus #amke www.amke.fi 1. Ympäristön muuttuessa koulutus uudistuu

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

YK: vuosituhattavoitteet

YK: vuosituhattavoitteet YK: vuosituhattavoitteet Tavoite 1. Poistetaan äärimmäinen nälkä ja köyhyys -Aliravittujen määrä on lähes puolittunut 23,3%:sta 12,9%:iin. -Äärimmäisen köyhyysrajan alapuolella elävien määrä on puolittunut

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Hyvinvointi Liike-elämä Palvelut Tekniikka ja taito Video Näyttötutkinnosta https://www.youtube.com/watch?v=4rg3c 3Krpko&feature=youtu.be Omnian aikuisopiston toimipisteet

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen kyselyjen alustavia tuloksia Oppilaiden ja huoltajien kysely Avoin verkkokysely keväällä 2016

Taiteen perusopetuksen kyselyjen alustavia tuloksia Oppilaiden ja huoltajien kysely Avoin verkkokysely keväällä 2016 Taiteen perusopetuksen kyselyjen alustavia tuloksia Oppilaiden ja huoltajien kysely Avoin verkkokysely keväällä 2016 Taiteen perusopetuksen seminaari15.4.2016 Minna Harmanen Jan Hellgren Matti Pietilä

Lisätiedot

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma Liite 1 Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma HENKILÖSTÖN JA HUOLTAJAN YHDESSÄ LAATIMA ESIOPETUKSEN OPPIMISSUUNNITELMA Perustiedot Lapsen nimi: Syntymäaika: Osoite: Huoltajien yhteystiedot: Päiväkoti

Lisätiedot

Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa

Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa Education at a Glance: OECD Indicators (EaG) on OECD:n koulutukseen keskittyvän työn lippulaivajulkaisu, joka kertoo vuosittain koulutuksen

Lisätiedot

SENIORIT VAPAAEHTOISINA SUURET IKÄLUOKAT MAHDOLLISUUTENA LIONS-TOIMINNASSA

SENIORIT VAPAAEHTOISINA SUURET IKÄLUOKAT MAHDOLLISUUTENA LIONS-TOIMINNASSA SENIORIT VAPAAEHTOISINA SUURET IKÄLUOKAT MAHDOLLISUUTENA LIONS-TOIMINNASSA TAUSTATIETOA Järjestö on perustettu 1917 Chicagossa The International Association of Lions Clubs Palvelujärjestö WE SERVE Suomeen

Lisätiedot

Rauhankasvatusinstituutti ry

Rauhankasvatusinstituutti ry Rauhankasvatusinstituutti ry Poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö. Perustettu 1981 Yrjö Kallisen rauhanopiston kannatusyhdistys ry:n nimellä. Nimi vaihdettu Rauhankasvatusinstituutiksi

Lisätiedot

Suomi 100. VNK: Urheiluyhteisö:

Suomi 100. VNK:  Urheiluyhteisö: Suomi 100 Valtioneuvoston kansliassa toimiva Suomi 100 -hanke vastaa juhlavuoden ohjelman kokoamisesta Valo-Olympiakomitea toimii vnk:n yhteystahona ja kumppanina Suomi 100 -ohjelmaan voi päästä mukaan

Lisätiedot

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke - Miksi - Tavoitteet - Toimenpiteet Lasse Ala-Kojola, Mervi Karikorpi, Pirkko Pitkäpaasi, Birgitta Ruuti, Anne-Mari Tiilikka Erinomainen valinta! Uusia ammattiosaajia,

Lisätiedot

Onni on rajaton Sähköinen versio löytyy www.4v.fi/julkaisut Aiheet: Mitä onni on? Happy Planet Index BKT & onnellisuus Hyvän elämän osatekijät Mikä lisää onnellisuutta? Kestävä kulutus - rajat on Vastuulliset

Lisätiedot

Suomalaisten aikuisten osaaminen ja sen tulevaisuus PIAACin valossa Petri Haltia

Suomalaisten aikuisten osaaminen ja sen tulevaisuus PIAACin valossa Petri Haltia Suomalaisten aikuisten osaaminen ja sen tulevaisuus PIAACin valossa 27.5.2014 Petri Haltia KANSAINVÄLINEN AIKUISTUTKIMUS PIAAC: Programme for the International Assessment of Adult Competencies OECD:n organisoima,

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

Hakukierros 2009 Hakemusten arvioinnin prosessi. Kansalaisjärjestöseminaari Matti Lahtinen, UM/KEO/Kansalaisjärjestöyksikkö

Hakukierros 2009 Hakemusten arvioinnin prosessi. Kansalaisjärjestöseminaari Matti Lahtinen, UM/KEO/Kansalaisjärjestöyksikkö Hakukierros 2009 Hakemusten arvioinnin prosessi Kansalaisjärjestöseminaari Matti Lahtinen, UM/KEO/Kansalaisjärjestöyksikkö Tässä esitellään hankehakemusten arviointia ulkoasiainministeriön kansalaisjärjestöyksikössä.

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008. Elise Virnes

AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008. Elise Virnes AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008 Elise Virnes AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET Madaltaa siirtymiskynnystä perusopetuksesta ammatilliseen koulutukseen

Lisätiedot

Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta TALOUSARVIOESITYKSEN 2017 YHTEYDESSÄ KÄSITELTÄVÄT KUNTALAISALOITTEET

Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta TALOUSARVIOESITYKSEN 2017 YHTEYDESSÄ KÄSITELTÄVÄT KUNTALAISALOITTEET TALOUSARVIOESITYKSEN 2017 YHTEYDESSÄ KÄSITELTÄVÄT KUNTALAISALOITTEET Kuntalaisaloite asumispalveluiden järjestämiseksi tamperelaisille kehitysvammaisille - Tarja Viitapohja ym. (Dno TRE: 4108/05.01.05/2016)

Lisätiedot

Parantaa maahanmuuttajanaisten asemaa sekä toimintamahdollisuuksia niin Suomessa kuin kansainvälisesti.

Parantaa maahanmuuttajanaisten asemaa sekä toimintamahdollisuuksia niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Varainhankintastrategia 2011 TAUSTATIEDOT 1. 1. Järjestön tarkoitus 7.11.2011 - Syrjäytymisen ehkäisyä hyvinvoinnin vuoksi - Parantaa maahanmuuttajanaisten asemaa sekä toimintamahdollisuuksia niin Suomessa

Lisätiedot

SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET

SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSIA SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N YHTEYSTIEDOT Suomen Monikkoperheet ry, Ilmarisenkatu 17 A, 40100 Jyväskylä

Lisätiedot

Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi. Erkka Laininen, OKKA-säätiö

Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi. Erkka Laininen, OKKA-säätiö Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi Erkka Laininen, OKKA-säätiö Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerit Peruskoulut ja lukiot Ammatilliset oppilaitokset Vapaa sivistystyö

Lisätiedot

Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa

Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa Myötätuulessa toimintaa ja tuloksia ammatilliseen koulutukseen 19-21.3.2012 OPH seminaari Riitta Karusaari Koulutuspäällikkö

Lisätiedot

Mitä Nordplus ohjelmalla on tarjota opiskelijalle?

Mitä Nordplus ohjelmalla on tarjota opiskelijalle? Opiskelijoiden liikkuvuus Pohjoismaissa seminaari 3.12.2009 Kuopio Merja Kuokkanen/Kansainväliset opiskelijapalvelut, Itä Suomen yliopisto, Joensuun kampus Mitä Nordplus ohjelmalla on tarjota opiskelijalle?

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

Ammattiosaajan työkykypassi 2.0. Ville VeeVee Virtanen Verkostokoordinaattori SAKU ry

Ammattiosaajan työkykypassi 2.0. Ville VeeVee Virtanen Verkostokoordinaattori SAKU ry Ammattiosaajan työkykypassi 2.0 Ville VeeVee Virtanen Verkostokoordinaattori SAKU ry L630/1998, Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta 5 Ammatillisen peruskoulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijoille

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ TOIMINTAKERTOMUS 2011 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä omistaa Liedon ammatti- ja aikuisopiston, Loimaan ammatti- ja aikuisopiston ja Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO KULTTUURITOIMINTA- Anita Kangas

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO KULTTUURITOIMINTA- Anita Kangas KULTTUURITOIMINTA- KOKEILUT Anita Kangas KESKI-SUOMEN KULTTUURITOIMINTAKOKEILUN TAUSTA (VUOSINA 1976-1979) ARVO SALON JOHTAMA KULTTUURITOIMINTAKOMITEA 1974:2. KULTTUURIPOLITIIKAN TAVOITTEET: TASA-ARVON

Lisätiedot

EKOARKI Helmiä asukastoiminnan ja kestävän kehityksen

EKOARKI Helmiä asukastoiminnan ja kestävän kehityksen EKOARKI Helmiä asukastoiminnan ja kestävän kehityksen Helmiä asukastoiminnan ja kestävän kehityksen kasvatuksen tukemisesta kasvatuksen tukemisesta Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n ja Suomen Ympäristökasvatuksen

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2521 Nuorisobarometri 1995 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

Romaniasiain hoito ja lähtökohdat Lounais-Suomessa ja Länsi- ja Sisä-Suomessa

Romaniasiain hoito ja lähtökohdat Lounais-Suomessa ja Länsi- ja Sisä-Suomessa LSAVI/ 2012 Lounais-Suomi 1.1.2012 Lounais-Suomen alueellinen romaniasiain neuvottelukunta TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 Romaniasiain hoito ja lähtökohdat Lounais-Suomessa ja Länsi- ja Sisä-Suomessa

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA johtreht/4 1 SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOKUNTA 26.5.2009

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA johtreht/4 1 SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOKUNTA 26.5.2009 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA johtreht/4 1 4 POHJOISEN ALUEOPISTON ESITTELY Sto EHDOTUS Merkitään tiedoksi. Lisätiedot: Vattula Kaarina, aluerehtori (pohjoinen alueop.), puhelin 310 88541 ESITTELIJÄ Historiaa

Lisätiedot

Anniina Merikanto-Vuoti Projektipäällikkö

Anniina Merikanto-Vuoti Projektipäällikkö Anniina Merikanto-Vuoti Projektipäällikkö Kuidut Käyttöön -hanke Hankeaika: 1.1.2016-30.6.2017 Hankealue: Haapavesi, Pyhäntä ja Siikalatva Hallinnoija: Haapaveden- Siikalatvan seudun kuntayhtymä Rahoittaja:

Lisätiedot

EktakompusOy asukastupatoimijoiden muodostama yhteiskunnallinen yritys. Oulu 31.10.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen

EktakompusOy asukastupatoimijoiden muodostama yhteiskunnallinen yritys. Oulu 31.10.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen EktakompusOy asukastupatoimijoiden muodostama yhteiskunnallinen yritys Oulu 31.10.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen Yhteiskunnallinen yritys Yhteiskunnallinen yritysyhdistää yksityissektorin liiketoimintataidot

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

LYONIN JULISTUS TIEDON SAATAVUUDESTA JA KEHITYKSESTÄ. Hyväksytty IFLAn yleiskokouksessa Lyonissa Elokuussa 2014 Suomennos Päivi Jokitalo

LYONIN JULISTUS TIEDON SAATAVUUDESTA JA KEHITYKSESTÄ. Hyväksytty IFLAn yleiskokouksessa Lyonissa Elokuussa 2014 Suomennos Päivi Jokitalo LYONIN JULISTUS TIEDON SAATAVUUDESTA JA KEHITYKSESTÄ Hyväksytty IFLAn yleiskokouksessa Lyonissa Elokuussa 2014 Suomennos Päivi Jokitalo Miksi julistus? YK:ssa tekeillä uusi kehitysohjelma Vuosituhannen

Lisätiedot

Etäopetuspäivä t, Oph,

Etäopetuspäivä t, Oph, Sairastuneen oppilaan koulunkäynnin järjestäminen etäopetuksen avulla Vakiinnuttaa etäopetus yhtenä mahdollisuutena turvata koulunkäynti pitkien poissaolojen aikana Mahdollistaa sairastuneelle oppilaalle

Lisätiedot

11. Kertaus. Valtion on toteutettava Lapsen oikeuksien sopimuksen määräämät oikeudet. Artikla 4

11. Kertaus. Valtion on toteutettava Lapsen oikeuksien sopimuksen määräämät oikeudet. Artikla 4 123 11. Kertaus Valtion on toteutettava Lapsen oikeuksien sopimuksen määräämät oikeudet. Artikla 4 Valtion tulee huolehtia, että kaikki kansalaiset tuntevat lapsen oikeudet. Artikla 42 Ihmisoikeuksiin

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-3/2012. Mika Ihamuotila

Osavuosikatsaus 1-3/2012. Mika Ihamuotila Osavuosikatsaus 1-3/2012 Mika Ihamuotila 9.5.2012 Agenda 1) Kauden tapahtumat: Ensimmäisen vuosineljänneksen kehitys vastasi pitkälti yhtiön odotuksia. Kaudella avattiin yksi oma myymälä Suomessa. 2) Liikevaihto:

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Euroopan 505 miljoonasta asukkaasta 41%1

Euroopan 505 miljoonasta asukkaasta 41%1 Urheilun ja liikunnan mahdollisuudet ja tunnusluvut Euroopassa Euroopan 505 miljoonasta asukkaasta 41%1 harjoittaa urheilua tai harrastaa liikuntaa vähintään kerran viikossa. Euroopassa on yli 700 000

Lisätiedot

Supply Chain Module 1

Supply Chain Module 1 2.5.2016 Supply Chain Module 1 1. Määritelmä 2. Kuinka vähittäiskaupan ketju toimii? 3. Mitä toimenpiteitä teet kaupassa? 3.1. Perusvarastonvalvonta/ Check-in ja Check-out toiminnot (Vastaanotto ja Palautukset)

Lisätiedot

ALUEHALLINTOVIRASTON HARKINNANVARAISET NUORISOTYÖN VALTIONAVUSTUKSET

ALUEHALLINTOVIRASTON HARKINNANVARAISET NUORISOTYÖN VALTIONAVUSTUKSET ALUEHALLINTOVIRASTON HARKINNANVARAISET NUORISOTYÖN VALTIONAVUSTUKSET Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart Pohjois-Suomen aluehallintovirasto Harkinnanvaraiset valtionavustukset Nuorten työpajatoiminta

Lisätiedot

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS TURUN AIKUISKOULUTUSKESKUS Kärsämäentie 11, 20360 Turku puh. 0207 129 200 fax 0207 129 209 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA NÄYTTÖTUTKINTO AMMATTITAIDON ARVIOINTI KASVUN TUKEMINEN JA

Lisätiedot

Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit

Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit Attendo yrityksenä Attendo Oy on suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelualan yritys. Olemme edelläkävijä asumispalveluiden tuottamisessa ikäihmisille, vammaisille,

Lisätiedot

Kotouttamisrahasto. Vuosiohjelma 2009

Kotouttamisrahasto. Vuosiohjelma 2009 Kotouttamisrahasto Vuosiohjelma 2009 TOIMILINJA A1. Haavoittuvassa asemassa olevien kolmansien maiden kansalaisten tukeminen TOIMILINJA A2. Innovatiiviset neuvonnan ja kotoutumisen mallit TOIMILINJA B3

Lisätiedot

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 27.9.2011 1 Yhdistyksen nimi on Yy-Kaa-Koo ry (Yhteinen Kasvatus Koulussa), ja se toimii Piikkiön yhtenäiskoulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Kaarinan

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (5) Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Sisällysluettelo Toiminnan painopistealueet...2 Toiminnalliset avaintavoitteet...2 Ryhmätoiminta...2 Nuorten kurssit ja koulutukset...2

Lisätiedot

Attendo Pirtinkaari Yksilöllistä elämää yhdessä

Attendo Pirtinkaari Yksilöllistä elämää yhdessä Attendo Pirtinkaari Yksilöllistä elämää yhdessä Attendo yrityksenä Attendo Oy on suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelualan yritys. Olemme edelläkävijä asumispalveluiden tuottamisessa ikäihmisille, vammaisille,

Lisätiedot

Vastausten määrä: 87 Tulostettu :39:44

Vastausten määrä: 87 Tulostettu :39:44 Vastausten määrä: 87 Tulostettu 30.4.2015 8:39:44 Poiminta Koulu = 12 (Riihikallion koulu) Taustatiedot Koulu Riihikallion koulu 87 100% Vastausten määrä: 87 Yleistä 1. Koulun jokapäiväinen toiminta on

Lisätiedot