VUOSIKERTOMUS U-landshjälp från Folk till Folk i Finland Auttamisen iloa!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUOSIKERTOMUS 2007. U-landshjälp från Folk till Folk i Finland Auttamisen iloa!"

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS 2007 U-landshjälp från Folk till Folk i Finland Auttamisen iloa!

2 Valokuvat: UFF rf Taitto: UFF rf Paino: Kirjapaino Uusimaa

3 Sisällysluettelo Alkusanat...4 Suomen UFF -yhdistys...5 Kehitysyhteistyö...5 UFF:n tukemat hankkeet kehitysmaissa...6 Vapaaehtoistyö...10 Taloudellinen apu...11 Vaateapu...12 Toiminta ja varainhankinta Suomessa...13 Vaatekeräys...13 Elektroniikka- ja korukeräys...13 Lajittelu...14 UFF-Myymälät...15 Rahalahjoitukset...16 Talous...16 Tiedotus ja globaalikasvatus...17 Suomen UFF-yhdistys 20 vuotta auttamisen iloa!...18 Yhteystiedot...21 Lahjoitustili: UFF Varainkeruu Nordea Lupa: OKH8A

4 Alkusanat Kehitysyhteistyöllä sysätään yhdessä liikkeelle myönteinen kierre Kahdessa vuosikymmenessä suomalaisten tuki on tavoittanut UFF:n kautta miljoonia kehitysmaiden kansalaisia. Apu vahvistaa avunsaajia ja heidän asemaansa omassa elämässään ja yhteiskunnassa. Joillekin avulla voi olla jopa käänteentekevä vaikutus. Avun merkitys on usein suurin kaikkein köyhimmille. Koulutus on avain toimeentulomahdollisuuteen, perheen toimeentulo puolestaan voi ratkaista lapsen mahdollisuuden päästä koulutuksen piiriin. Koska kehitysmaissa köyhyyden vaikutukset ulottuvat koko yhteisöön, suuntaa UFF avun kokonaisten yhteisöjen hyväksi. Koska apua tarvitsevia on niin monia, on järkevintä kouluttaa ja vahvistaa ihmisiä auttamaan toisiaan. Koulutuksen tarjoama osaamispääoma on kestävää ja luo edellytyksiä yhteiskunnan pysyvälle kehitykselle. Oppimisen tukeminen on punainen lanka UFF:n kehitysyhteistyössä. Lapsia UFF auttaa mahdollistamalla kouluvalmiuksien kehittämisen esikouluopetuksella ja tukemalla perusopetusta. Tuemme lasten koulumahdollisuuksia myös kouluttamalla päteviä peruskoulunopettajia, erityisesti maaseudun vaatimattomiin oloihin. Yhteisöissä toimiva lastenapu valistaa ja edistää terveyttä erityisesti lasten ja äitien keskuudessa. Nuorten työllistymistä ja toimeentulomahdollisuuksia tuemme ammatillisella, teknisellä, opisto- ja korkeakouluopetuksella. Terveyttä edistävä valistus- ja ennaltaehkäisevä toiminta on sisäänrakennettu kaikkien yhdistyksen tukemien oppilaitosten toimintaan ja tavoittaa kyläyhteisöissä kaikenikäiset vauvasta vaariin. Aids-tukikeskukset valistavat työyhteisöissä, auttavat sairastuneita ja järjestävät heille vertaistukitoimintaa. Kehitysmaassakin lapsen tulee saada olla lapsi ja käydä koulua. Koulunkäynti vähentää lapsiäitiyttä. Äitien koulutus parantaa tyttöjen asemaa. Ennaltaehkäisevä terveysvalistus voi säästää ihmishenkiä, hiv/aids-tiedottamisen ansiosta entistä harvempi lapsi jää orvoksi. Inhimillisten vaikutusten lisäksi kehitysyhteistyöllä on parhaimmillaan laajoja ja pitkäkestoisia yhteiskunnallisia vaikutuksia. Luku- ja kirjoitustaitoinen voi osallistua ja vaikuttaa yhteisössään. Koulutus lisää tasa-arvoa ja vähentää äärimmäistä köyhyyttä. Köyhyyden väheneminen lisää kansanterveyttä. Tasa-arvo parantaa naisten ja tyttöjen asemaa. UFF:n kehitysyhteistyö tavoittaa kehitysmaissa kaikkein köyhimpiin kuuluvia ihmisiä sysäten heidän elämässään myönteistä kehitystä liikkeelle ja voimallistaen heidät perheineen yhteiskunnan aktiivisiksi rakentajiksi. Haluamme saattaa kehityksen ja auttamisen tuomia myönteisiä kierteitä yhä useamman ihmisen ulottuville. Siksi haluamme tehdä auttamisesta käytännöllisen osan arkea; UFF:n kehitysyhteistyötä voi tukea kierrättämällä vanhat vaatteet ja muut tavarat yhdistyksen keräykseen ja asioimalla yhdistyksen Second Hand myymälöissä. Kierrätys ja uudelleenkäyttö vähentävät luontoon ja kaatopaikoille kohdistuvaa kuormitusta, myös energiaa säästyy. Kierrättäjän palkinnoista kuitenkin ehkä paras on auttamisesta tuleva sisäsyntyinen, aito hyvä mieli. Tässä raportissa kerromme tarkemmin miten apu toimii ja miten käytännöllistä siihen on osallistua. Tervetuloa kokemaan auttamisen iloa kanssamme! Kunnioittavasti Virve Kivi Toiminnanjohtaja UFF:n kehitysyhteistyötä voi tukea myös suoralla rahalahjoituksella Lahjoitustili: Keräyslupa: OKH8A

5 Suomen UFF yhdistys Auttamisen iloa! U-landshjälp från Folk till Folk i Finland rf (UFF) on riippumaton, vuonna 1987 perustettu suomalainen, yleishyödyllinen yhdistys. Yhdistyksen toiminnan tarkoitus on vahvistaa kansalaisyhteiskuntaa kehitysmaissa sekä tiedottaa kehitysmaista ja kehityskysymyksistä kotimaassa. Arvot Inhimillisten- ja ympäristön voimavarojen kestävä käyttö ja kehitys, terveys, suvaitsevaisuus ja tasa-arvo. Tavoite Tarjota tasavertaisia mahdollisuuksia kaikille. Vähentää laajalle levinnyttä köyhyyttä kansalaisyhteiskunnan vahvistamisen kautta. Tehtävä Niiltä joilla on, niille joilla ei ole. Hyvinvoivilta sairaille. Varaston vartijoilta tyhjille vatsoille. Vapailta niille, joilta vapaus puuttuu. Sinulta heille kaikille. Toimintatapa UFF:n tavoitteen toteuttamiseksi yhdistys kerää varoja kehitysyhteistyöhön vaatekierrätyksellä. UFF kerää yksityisten ihmisten vaatelahjoituksia keräyslaatikoilla eteläisen Suomen alueella. Osa vaatteesta lahjoitetaan afrikkalaisille yhteistyökumppaneille varainhankintatarkoitukseen. Suuren osan vaatteesta UFF-yhdistys myy vähittäis- ja tukkumyynnissä. UFF:n vaatekierrätysprosessista hyötyvät ensisijaisesti kohdemaiden köyhät ihmiset. Toiminnasta jää kuitenkin selkeitä hyötyjä myös kotimaahan. 6,5 miljoonaa kiloa käytöstä poistettua vaatemateriaalia päätyy uudelleenkäyttöön UFF:n kierrätyspalvelun kautta. Prosessi pitää yllä kotimaassa noin 150 työpaikkaa. Yhdistys ei saa uudelleenkäyttöpalvelun tuottamiseen mitään julkisia tukia. Kehitysyhteistyö 2007 Rahaa ja vaatteita etelään Suomen UFF -yhdistys lähettää avustuksina kehitysmaihin rahaa ja vaatteita. Vuonna 2007 UFF-yhdistys lähetti rahallista apua neljään vastaanottajamaahan: Mosambikiin, Malawiin, Sambiaan ja Angolaan yhteensä Kaikki kohdemaat lukeutuvat maailman köyhimpiin maihin. Vaateavustukset lähetettiin Mosambikiin ja Malawiin, yhteensä lähes 1,5 miljoonaa kiloa. Suomen UFF:n ja muiden Humana People to People -liikkeen jäsenyhdistysten yhteistyöhankkeet auttavat ruohonjuuritasolla maailman köyhimpien maiden ihmisiä, juuri niitä lukuja kirjoitustaidottomia ja rahattomia, joiden mahdollisuudet ovat kaikkein vähäisimmät. Vaikka käytetty vaate on pääasiassa avun tuottamisen väline, on se myös toisaalta apua sellaise- naan. Käytetty vaate on ihmisarvoinen vaihtoehto, kun rahaa on käytettävissä äärimmäisen vähän. Kierrätyksellä eroon köyhyydestä UFF lähettää vaateavustuksia sellaisiin kohdemaihin, joiden lainsäädännössä paikallisten hyväntekeväisyysyhdistysten varainhankintaa tukevan vaateavun vastaanottaminen on sallittu. Myös paikallisesti vaatekierrätyksellä kerätyt varat käytetään koulutuksen ja terveyspalvelujen tuottamiseen. Vaateapu jo sinällään työllistää paikallisia ihmisiä ja tuo ansaintamahdollisuuksia sellaisille ihmisryhmille, joiden ei olisi muutoin mahdollista ryhtyä harjoittamaan ammattia tai liiketoimintaan. Tämä ruohonjuuritason liiketoiminta on monelle perheelle ja erityisesti monille naisille tapa ansaita ja löytää tie taloudellisesti parempaan huomiseen. On laskettu, että jokainen eurooppalainen vaatekeräyspiste tuo yhden työpaikan Afrikkaan. Osaamista ja tiedonvaihtoa UFF käy jatkuvaa vuoropuhelua etelän kumppaniensa kanssa esimerkiksi avustusvaatteiden laatuvaatimuksista ja lähetettävistä määristä. Aika ajoin Suomen UFF:ssä myös työskentelee määräaikaisesti etelän kumppanien lähettämiä afrikkalaisia työntekijöitä, jotka opastavat pohjoista kumppaniaan oman maansa avustustarpeen oikeanlaisessa tyydyttämisessä. Paikallisten kierrätysasiantuntijoiden lisäksi UFF:ssä työskentelee tai vierailee ajoittain afrikkalaisia projektihallinnon harjoittelijoita ja muita asiantuntijoita erilaisten oppimis- ja tiedotusprojektien yhteydessä.

6 UFF:n tukemat hankkeet kehitysmaissa OPETTAJAOPISTOT Mosambik: Cabo Delgadon opettajaopisto Chimoion opettajaopisto Gazan opettajaopisto Inhambanen opettajaopisto Macusen opettajaopisto Maputon opettajaopisto Nacalan opettajaopisto Niassan opettajaopisto Teten opettajaopisto Malawi: Chilangoman opettajaopisto Angola: Cabindan opettajaopisto Zairen opettajaopisto UFF-yhdistys on suunnannut suurimman osan avustaan opetukseen ja koulutukseen. Maaseudun ja kaupunkien eriytyminen ei ole vain rikkaiden maiden ongelma, vaan kehitysmaissa tämä ongelma on jopa suurempi. Köyhissä maissa kouluttautunut väki hakeutuu usein kaupunkeihin mukavuuksien ja paremman toimeentulon perässä, koska heillä on siihen mahdollisuus. He eivät useinkaan halua palata maaseudulle vaatimattomiin ja vaikeisiin työolosuhteisiin ja näin maaseudun ihmisten tietotaso pysyy alhaisena. UFF tukee opettajaopistoja, jotka kouluttavat opettajia nimenomaan maaseudulle. Nämä opettajat kykenevät aloittamaan ja ylläpitämään opetustoiminnan hyvinkin puutteellisissa olosuhteissa. Näillä tulevaisuuden opettajilla on kaksijakoinen tehtävä: kouluttaa lapsia kantamaan vastuuta kehittyvästä kansakunnastaan sekä antaa kehityksen ensiapua yhteisöille. Opettajaopiskelijat osallistuvat opiskeluaikanaan mm. lukutaito-, tietokone-, yrittäjyyskurssien, esikoulujen, valistustoiminnan, näytelmä- ja kuorokerhojen pyörittämiseen. Näiden kerhojen avulla lukutaito, hiv/aidstietous, muu terveystieto sekä tieto naisten ja lasten oikeuksista leviävät tehokkaasti kyläyhteisöihin. Opettajaopistojen tehtäviin kuuluu myös tiedon välittäminen jo opettajanvirassa toimiville opettajille. Tieto välittyy täydennyskoulutusten ja erityisten pedagogisten resurssikeskusten kautta. Täydennyskoulutuksia järjestetään alueen opettajille yhdessä paikallisten kouluviranomaisten sekä muiden järjestöjen kanssa. Täydennyskoulutusten tavoitteena on lisätä opettajien voimavaroja ja opetuksen laatua. Opetuksen laadun parantamiseen tähtäävät pedagogiset resurssikeskukset, joita perustetaan peruskoulujen yhteyteen. Niiden varustuksiin kuuluvat pieni kirjasto, muutama tietokone, televisio, videot ja radio. Resurssikeskuksista opettajat voivat helposti hankkia lisämateriaalia ja -tietoa opetukseensa. Resurssikeskuksissa järjestetään lisäksi tietokonekursseja sekä seminaareja eri aihealueista myös muille kiinnostuneille. OPETTAJA- KORKEAKOULU One World University on Maputon läheisyydessä Mosambikissa sijaitseva alemman asteen korkeakoulu. Oppilaitoksesta valmistuneet työskentelevät opettajina opettajaopistoissa tai muissa koulutusinstituutioissa. Koulutusohjelmaan kuuluu 1,5 vuotta opintoja korkeakoululla ja 1,5 vuoden työharjoittelujakso opettajaopistossa. Vuonna 2006 aloitettiin mittava rakennusurakka opettajakorkeakoulun siirtämiseksi Maputon väliaikaisista tiloista Changalaneen. Ensimmäiset opiskelijat aloittivat uusissa tiloissa loppuvuodesta Changalanen korkeakoulun rakentamisessa on valittu ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja. Uusia opettajia on valmistunut tähän mennessä One World Universitystä yhteensä 155. Uudet tilat takaavat, että jatkossa korkeakoulu pystyy entistä paremmin vastaamaan tarpeeseen kouluttaa uusia opettajia opettajille. Ennätykselliset 42 uutta opiskelijaa aloittivat opintonsa Uusien aloituspaikkojen määrä on tulevina vuosina yhtä suuri.

7 AMMATILLINEN KOULUTUS Katulapsikoulu Mosambik: Bilibizan maatalouskoulu Itoculon cashewpähkinän tuotanto- ja koulutuskeskus Nhamathandan tekninen opisto Nuorille annettava ammatillinen koulutus on ollut tärkeä osa Humana People to People liikkeen toiminnassa. Ammatillisen peruskoulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijoille ammattitaidon saavuttamiseksi tarpeellisia tietoja ja taitoja sekä valmiuksia itsenäiseen ammatin harjoittamiseen. Koulutuksen tavoitteena on lisäksi tukea opiskelijoiden kehitystä hyviksi ja tasapainoisiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi. Ammattitaitoisesta työväestä hyötyy ylipäätään koko kehittyvä valtio. Mosambikin ADPP-yhdistyksen ammattikouluissa voi suorittaa perustutkinnon seuraavilla koulutusaloilla: maatalousala, liiketalous, rakentamisala ja hotelli- ja matkailuala. Koulutus seuraa kansallista ammattikoulutuksen rakennetta ja siihen voivat osallistua 7. luokan päästötodistuksen saaneet henkilöt. Ammattikoulutuksen kesto on alasta riippuen 1 vuosi tai 2 vuotta. Kaksivuotisen ammatillisen peruskoulutuksen aikana oppilas suorittaa myös luokan opinnot. Opintoihin kuuluu teoriaa ja käytännön harjoituksia. Lisäksi koulutukseen kuuluu enintään 6 kuukauden mittainen työssäoppimisjakso paikallisessa yrityksessä. Yhteistyötä tekevät yritykset ovat arvokkaita kumppaneita ammattikouluille, sillä ne tarjoavat opiskelijoille todellisen kosketuspinnan liike-elämään. Ammatilliset oppilaitokset ovat sisäoppilaitoksia. Sisäoppilaitoksen sääntöihin kuuluu, että opiskelija osallistuu koulun kunnossapitoon ja säännöllisin vuoroin auttaa koulun keittiössä ruoan valmistuksessa. UFF:n projekteilla tästä on muodostunut merkittävä projektin kestävyyden ja paikallisen omistajuuden osatekijä. Iltaisin ja viikonloppuisin opiskelijoille on järjestetty vapaa-ajanohjelmaa, joka vaihtelee urheilusta, puutarhanhoidosta, keskusteluryhmistä ja kieliopinnoista tietokoneopetukseen. Mosambik: Nacalan katulapsikoulu Nacalan katulapsikoulu Mosambikissa tarjoaa 8-20-vuotiaille lapsille ja nuorille peruskouluopetusta. Suurin osa lapsista on orpoja tai he tulevat hyvin köyhistä perheistä. Peruskoulutuksen lisäksi lapsille ja nuorille annetaan pienimuotoista teknistä ja kädentaitoihin liittyvää koulutusta sekä kulttuuriopetusta. Tällaista on mm. puunveisto, huonekalujen teko, puiden istutus, ompelu, kirjailu, englannin kieli, draama ja tanssi. Näistä taidoista on lapsille myöhemmässä vaiheessa hyötyä toimeentuloa hankkiessaan. Koulu kiinnittää erityisesti huomiota tyttöjen koulutukseen, jota edistetään yhteisökampanjoilla. Oppilaat saavat myös ravitsemusoppia: he oppivat tuottamaan ja valmistamaan monipuolista ruokaa. Koululla on tätä varten pienkarjaa sekä viljelysmaata ja kasvipuutarha. Katulapsikoulun oppilaat osallistuvat myös koulurakennusten ja kalusteiden kunnostukseen ja ympäristön siistimiseen. Koulua ympäröivän yhteisön jäsenille on tarjolla omaa ohjelmaa: koulut järjestävät aikuisille mm. iltaoppitunteja, jotka tähtäävät peruskoulun oppimäärän suorittamiseen. Lisäksi kouluilla on erityinen naistenkerho, joka kannustaa naisia elinkeinon harjoittamiseen, kuten puutarhanhoitoon, leivän leivontaan tai ompelutöihin.

8 Lastenapu JA YHTEISÖKEHITYS Hiv/aids-työ Mosambik: Nacalan Lastenapu Sambia: Yhteisökehitys ja Lastenapu, eteläinen provinssi Lastenavun päätavoitteena on valistaa perheitä hygienia- ja terveysasioissa, koulutuksessa, ruokaturvaan ja ravintoon sekä ympäristön suojeluun liittyvissä asioissa. Valistuksen avulla perheiden elinolot kohenevat. Usein pelkkä säännöllinen käsien pesu ja saippuan käyttö lisää perheiden ja erityisesti lasten hyvinvointia merkittävästi. Lastenapu tekee aktiivisesti töitä malarian, koleran ja hiv/aidsin ehkäisemiseksi. Ohjelma kiinnittää erityistä huomiota orpoihin ja heidän huoltajiinsa, joille jaetaan myös ruoka-apua. Lääkehoitoa ja konsultaatiota saavat hiv-positiiviset ja aidsiin sairastuneet. naisten kerhoja, joissa naisia aktivoidaan pienimuotoisten elinkeinojen harjoittamiseen. Naiset ovat mm. perustaneet kanankasvattamon, myllyn, leipomon, sekä myyneet vihanneksia. Ruokaturvaohjelma auttaa perheitä valmistautumaan viljelyskauteen ja kehottaa kaikkia perustamaan pienen vihannespuutarhan. Vihannesten viljelyn avulla perheet saavat lisäravintoa ja vaihtelua ruokavalioonsa. Aikuisten lukuopetuksessa paikallisen opettajaopiston opiskelijat saavat opetusharjoitusta ja yhteisö hyötyy monin tavoin. Lukutaidon lisääntyessä esimerkiksi aids-tietous saavuttaa useampia ihmisiä. Lukutaito avaa monia uusia portteja, eivätkä ihmiset ole enää toisen käden tiedon tai pahimmassa tapauksessa taikauskon varassa. Hiv:n leviämistä estetään Sambiassa toimivan HOPE-hankkeen avulla. Tavoitteena on vähentää hiv-infektioiden ja muiden sukupuoliteitse tarttuvien infektioiden määrää erityisten ennaltaehkäisy- ja hoito-ohjelman avulla. Yhteisöjä avustetaan reagoimaan ja vaikuttamaan epidemiaan riskikäyttäytymistä muuttamalla. HOPE-hankkeeseen kuuluu aids-tukikeskuksia, klinikoita, sosiaalikeskuksia ja kerhotoimintaa. Lisäksi vapaaehtoiset avustavat neuvonnassa ja valistamisessa. Erityishuomiota kiinnitetään koululaisiin, hiv/aidsin saaneiden ihmisten elämän helpottamiseen ja parantamiseen, äiti-lapsi -tartuntoihin, seksityöläisiin, sairastuneiden kotihoidontukeen, terveyspalveluihin ja valistuskampanjoihin. Aids-tukikeskuksessa annetaan tietoa sukupuolitaudeista ja ohjeita siitä, kuinka hiv-infektion kanssa voi elää. Näissä keskuksissa tai yhteistyössä mukana olevilla klinikoilla on mahdollisuus testata itsensä. Aids-tukikeskus myös kouluttaa ihmisiä aids-epidemian vastaiseen taisteluun. Keskuksen toimintoihin kuuluu myös orvoista ja näiden sijaisvanhemmista huolehtiminen ja tukipalveluiden järjestäminen kotona sairastaville. Lastenavun esikoulu mahdollistaa lasten päivähoidon, jolloin vanhemmilla on mahdollisuus työskennellä ja erityisesti perheiden vanhimmat tyttäret vapautuvat lastenkaitsemisvelvollisuudesta ja pääsevät kouluun. Lastenapuhankkeet järjestävät myös toimeentuloa tukevia toimintoja kuten Ympäristön suojelemiseksi yhteisöjä opastetaan puunistutukseen ja taimitarhojen perustamiseen. Aikaisemmin hiilen valmistusta varten kaadettujen puiden tilalle ei ole istutettu uusia taimia. Tältä osin lastenapuhankkeet pyrkivät pysyvän muutoksen luomiseen. Puunistutuksella myös vähennetään eroosiota.

9 Yhteisötiedotus sarjakuvin Mosambik: Maputo Chimoio Nhamatanda Beira Nacala Syksyllä 2005 alkanut ulkoasiainministeriön tukema sarjakuvahanke jatkuu Mosambikissa vuosina Hanke on alkujaan toteutettu yhteistyössä Maailman Sarjakuvat ry:n kanssa. Hankkeessa koulutetaan aktiivisia ihmisiä, jotka voivat hyödyntää sarjakuvamenetelmää tulevissa ammateissaan sekä oman yhteisönsä parissa. Koulutettavat ovat opettajaopiskelijoita, opettajia, sosiaali- ja terveystyöntekijöitä ja yhteisön kanssa vapaaehtoistyötä tekeviä ihmisiä. Kaikki osallistujat ovat sellaisessa asemassa, että he voivat käyttää sarjakuvaa sosiaalisen muutoksen kuvaamiseen, tiedottamiseen ja ihmisten valistamiseen. Hankkeessa on mukana viisi aluetta: Maputo Etelä-Mosambikissa, Chimoio, Nhamatanda ja Beira Keski- Mosambikissa sekä Nacala Pohjois- Mosambikissa. tarkoitetun TCE-ohjelman työntekijöitä (Total Control of Epidemic). Tässä ohjelmassa on kiitelty erityisesti sitä, että tiedottaminen tapahtuu nyt kansantajuisemmin. Nimittäin, tavallisesti käytetyt hienot värilliset julisteet eivät ole herättäneet yleisön mielenkiintoa ja usein vaikutusteho jää alhaiseksi. Sarjakuvakouluttajat puolestaan järjestivät vuoden aikana 21 työpajaa omassa työ- tai opiskelupaikassaan ja opettivat yli 330 henkilölle miten sarjakuvaa piirretään ja miten oma sanoma saadaan tuotua esille lyhyesti ja ytimekkäästi. Sarjakuvien aiheina ovat olleet mm. kolera, malaria, hiv/aids, koulunkäynnin tärkeys, nuorella iällä solmitut avioliitot, lasten pahoinpitely, puhdas vesi, kulotukset, turvaseksi, ystävyys. Valistavia sarjakuvia on ripustettu esille julkisille paikoille, kuten toreille, kouluihin, katujen varsille, poliisiasemille ja sairaaloihin. Yleensäkin sellaisiin paikkoihin, missä ihmisiä liikkuu paljon. Erityisesti nuoret ovat kiinnostuneet lukemaan sarjakuvien sanomaa ja ikäihmisetkin ymmärtävät piirretyn kuvan välittämän sanoman. Yleisö on pitänyt siitä, että sarjakuvissa on aina tekijän nimi. Tuttu henkilö omasta yhteisöstä lisää mielenkiintoa kerrottavaa asiaa kohtaan ja myös tekee asiasta helpommin lähestyttävän. Paikallinen piirtäjä onkin paras asiantuntija oman yhteisönsä ongelmien osalta. He osaavat myös muotoilla viestin niin että lukijat sitä parhaiten ymmärtävät. Vuonna 2008 koulutuksia pidetään neljässä paikassa: Nacalassa, Chimoiossa, Bilibizassa ja Maputossa. Jokaisessa koulutuksessa on 10 henkeä koulutettavana ja tavoitteena on edelleen saada puolet naisia. Kouluttajien tehtävänä on järjestää yhteensä 41 työpajaa ja ohjata yli 600 henkilöä sarjakuvien tekemisen pariin. Tuotetuista sarjakuvista ja saaduista kokemuksista tehdään myös kirjasia, joista käy ilmi hankkeen saavutukset ja vaikutukset. Vuonna 2007 kurssitettiin 20 kouluttajaa, joiden tehtävänä on opettaa muita, esimerkiksi oppilaitaan, työtovereitaan, vapaaehtoisia jne, tekemään sarjakuvia ja kertomaan yhteisön asioista. Koulutukset pidettiin Chimoiossa ja Maputossa ja koulutettavat tulivat opettajakorkeakoulusta, opettajaopistoista, hiv-tukikeskuksista, peruskouluista ja ammattikouluista. Lisäksi sarjakuvakouluttajiksi otettiin hiv/aids:n leviämisen ehkäisyyn

10 Vapaaehtoistyö tilaisuutesi Humana People to People -järjestöverkoston piirissä Humana People to People -jäsenyhdistyksillä on tällä hetkellä Afrikassa yli 180 projektia, jotka vaikuttavat yli 4,3 miljoonan ihmisen elämään. Humana People to People, yhteistyössä kansainvälisen DRH Movementin (Den Rejsende Højskole Movement) kanssa, kutsuu ihmisiä kaikkialta maailmasta ja kaikista elämäntilanteista osallistumaan vapaaehtoistyöohjelmaan (Development Instructor Programme). Ohjelma on avoin jokaiselle, joka on yli 17,5-vuotias sekä halukas ja valmis ottamaan haasteen vastaan. Erityisiä akateemisia vaatimuksia ei ole. Ohjelman pituus on 14 kuukautta. Siihen kuuluu 6 kuukauden valmennusleiri, 6 kuukautta työtä kehitysyhteistyöprojektissa ja 2 kuukauden Camp Future -seurantajakso ja tiedotustyötä Euroopassa, Afrikassa tai USA:ssa.. Valmennusleirin voi suorittaa jossakin kansainvälisen DRH Movementin kymmenestä kansanopistosta, jotka sijaitsevat Tanskassa, Norjassa ja Englannissa. DRH-kouluissa valmentautuu joka vuosi noin 600 vapaaehtoistyöntekijää yli 65 maasta työskentelemään Afrikassa, Aasiassa tai Keski-Amerikassa. Suomesta tähän vapaaehtoistyöhön lähtee vuosittain parisenkymmentä henkilöä. Valmennusleiri ohjaa käytännön menetelmin ymmärtämään elämää kehitysmaan lähtökohdista: miten kehitystä viedään eteenpäin silloin, kun resurssit ovat lähestulkoon olemattomat. Vapaaehtoisella on mahdollisuus valita jokin seuraavista työkentistä kehitysmaassa: hiv/aids -valistus opetustyö esikouluissa opetustyö peruskouluissa opetustyö ammattikouluissa opetustyö opettajaopistoissa lasten, perheiden ja yhteisön hyväksi tehtävä työ maatalous ja ympäristönsuojelu rakennushankkeet varainhankinta ja yhteystoiminta yritysten ja järjestöjen kanssa Jos haaveenasi on ollut tehdä vapaaehtoistyötä kehitysmaissa, mutta ohjelmamaksut ovat tuntuneet liian suurilta, tässä voi olla tilaisuutesi! Jos et voi ajatella elämää ilman hiustenkuivaajaa, televisiota ja mukavuuksia, etkä halua kokeilla, löytää ja ylittää omia rajojasi, joku muu ohjelma voi olla sopivampi. 10 Jos sinulla on hihat ylös -asenne, et pelkää fyysisiä ja sosiaalisia haasteita, olet valmis kehittämään itseäsi ja kokeilemaan jotakin vähän extremeä, silloin DRH on sinun ohjelmasi. Humana People to People järjestää rekrytointitilaisuuksia Suomessa useamman kerran vuodessa. Tilaisuuksista ilmoitetaan yleensä lehdissä. UFF yhdistys haluaa kiittää kaikkia DRH-vapaaehtoisia heidän vuosien varrella tekemästään kovasta työstä yhteisillä projekteillamme! UFF:n näkökulmasta DRH -vapaaehtoiset ovat tuoneet korvaamattoman lisän projektien resurssipääomaan. Suomalaisilla on sisukkaiden ja peräänantamattomien työntekijöiden maine ja monet projektit odottavat taas hartaasti uusia, nimenomaan suomalaisia vapaaehtoisia! Lisätietoja vapaaehtoistyöstä:

11 Taloudellinen apu Tuki yhteensä UFF:n omarahoitus UM:n tuki Opettajakoulutus 1. Cabo Delgadon opettajaopisto, Mosambik Chimoion opettajaopisto, Mosambik Gazan opettajaopisto, Mosambik Inhambanen opettajaopisto, Mosambik Macusen opettajaopisto, Mosambik Maputon opettajaopisto, Mosambik Nacalan opettajaopisto, Mosambik Niassan opettajaopisto, Mosambik Teten opettajaopisto, Mosambik Chilangoman opettajaopisto, Malawi Cabindan opettajaopisto, Angola Zairen opettajaopisto, Angola Opettajakorkeakoulu 13. One World -opettajakorkeakoulu, Mosambik Ammattikoulutus 15. Bilibizan maatalouskoulu, Mosambik Itoculon cashewpähkinäkoulutuskeskus, Mosambik Nhamatandan tekninen opisto, Mosambik Peruskoulutus 18. Nacalan katulapsikoulu, Mosambik Yhteisökehitys 19. Nacalan lastenapu, Mosambik Yhteisökehitys ja Lastenapu, Sambia Yhteisökehitys sarjakuvin, Mosambik Hiv/aids -työ 22. HOPE-aidstukikeskus, Sambia Humana Federaatio, jäsenmaksu YHTEENSÄ Suomen UFF on lähettänyt vuoteen 2007 mennessä rahallista apua kehitysmaihin noin 18,2 miljoonaa euroa. 11

12 Vuonna 2007 UFF:n kehitysavun kokonaisarvo oli lähes 2,5 miljoonaa euroa. Tästä noin puolet koostuu suomalaisten lahjoituksista sekä vaatteiden vähittäis- ja tukkumyynnistä, ja toinen puoli ulkoasiainministeriön myöntämistä kehityshanketuista. Ulkoasiainministeriö tukee suomalaisten kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyötä. Tukia myönnetään vuosittain kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Vuonna 2007 yhdeksän UFF:n tukemaa kehitysyhteityöhanketta sai myös ulkoasiainministeriön hanketukea. Näistä hankkeista valtaosa, kahdeksan, sijaitsee Mosambikissa: neljä opettajaopistoa, opettajakorkeakoulu sekä tekninen ammattiopisto. Yhdeksäs ulkoministeriön tukea saava kohde on opettajaopisto Malawissa. UFF:n kehitystuen jakautuminen vuonna 2007 Vuonna 2007 avustusohjelman kohdemaat olivat Mosambik, Malawi, Sambia ja Angola. Rahallinen kehitysapu jakautui 22 kohteeseen hanketyypeittäin seuraavasti: opettajakoulutus 56,4 %, hiv/aids-työ 4,1 %, ammatillinen koulutus 12,7 %, yhteisöhankkeet 14 %, hankehallinto 2 %, opettajakorkeakoulu 10,6 % ja peruskoulutus 0,2%. Vaateapu UFF:n vuonna 2007 lähettämät vaatelahjoitukset kumppanijärjestöjen varainhankintatyöhön: määrä arvo euroissa DAPP Malawi kg ADPP Mosambik kg YHTEENSÄ kg * * vaatelähetysten arvo perustuu markkinoilla vuonna 2007 vallinneeseen hintatasoon. Vaateapua afrikkalaisille yhteistyökumppaneille: : kg kg 1999: kg 2004: kg 2000: kg 2005: kg 2001: kg 2006: kg 2002: kg 2007: kg Suomen UFF on lähettänyt vaateapua afrikkalaisten yhteistyökumppanien varainhankintatyöhön yhteensä noin 17,5 miljoonaa kiloa kahdenkymmenen vuoden aikana. 12

13 Toiminta ja varainhankinta Suomessa VAATEKERÄYS UFF-yhdistyksen vaatekeräysmäärä oli vuonna 2007 ennätyssuuri kiloa, mikä oli 11 % edellisvuotta suurempi. Lähes 1000 vaatekeräyssäiliötä käsittävä keräyspalvelu tavoitti noin 3,2 miljoonaa asukasta 126:lla paikkakunnalla eteläisessä Suomessa. Uutena palveluna aloitettiin kotikeräys pääkaupunkiseudun pientaloasukkaille. Kotikeräys palvelee kahtasataa tuhatta taloutta pääkaupunkiseudulla ja lähikunnissa. Kotikeräysvaatteen laatu on ollut laatikkolahjoituksia parempi ja roskien määrä pienempi. Laadukas lahjoitus tuottaa enemmän kehitysapua yhdistyksen projekteille Afrikkaan ja Intiaan. Suomen UFF -yhdistyksen tarjoama vaatekeräyspalvelu on toiminut maassamme vuodesta 1988 alkaen. Keräyksen vaatemäärät ovat kasvaneet 20 vuodessa erittäin voimallisesti: nollasta yli 6,5 miljoonaan kiloon vuositasolla (2007). Näin mittavan kierrätystoiminnan ylläpito ja hoitaminen vaatii varteenotettavan määrän työpanoksia sekä ajokalustoa ja tuotantovälineitä. UFF ei saa kierrätystoiminnan ylläpitämiseen julkista tukea, vaan koko kierrätyspalvelu rahoitetaan omakustanteena. Keräyssäiliöt UFF:n vaatekeräys toimii keräyspisteissä olevien säiliöiden avulla. Säiliöt sijoitetaan tavallisimmin kunnallisiin kierrätyspisteisiin tai liikekeskusten ekopisteisiin. Ne pyritään sijoittamaan helposti löytyvään ja näkyvään paikkaan, johon on hyvä kulkuyhteys sekä asiakkaiden että huoltoliikenteen kannalta. UFF:n kierrätykseen kelpaavat kaikki edelleen käyttökuntoiset, ihmisarvoiset vaatteet, kengät, kodintekstiilit ja lelut. Jos vaate sen sijaan on pysyvästi tahriintunut, kulunut loppuun tai rikkoontunut käyttökelvottomaksi, sitä ei olisi syytä laittaa UFF:n keräykseen. Tekstiilijätteen käsittely kuluttaa kehitysyhteistyöhön suunnattuja varoja. Vaatekeräysmäärien nousu vuosina , miljoonaa kiloa Kierrätysmateriaalin kolme tärkeää tehtävää: 1. Kehitysapu 2. Kierrätys 3. Työpaikat ELEKTRONIIKKA- JA KORUKERÄYS Vuonna 2007 UFF laajensi palveluaan koskemaan myös muita tavaroita. Alueellisen kotikeräyksen yhteydessä voi lahjoittaa toimivia matkapuhelimia, digitaalikameroita, kannettavia tietokoneita sekä koruja. Laitteet testataan ja toimitetaan kehitysyhteistyöhön Mosambikiin, jossa laitteille on suuri tarve. Korut myydään UFF:n nettikaupassa ja myynnin tuotto käytetään kehityshankkeiden tukemiseen. 13

14 lajittelu Kaikki järjestön keräämät tavarat käsitellään Klaukkalassa lajittelukeskuksessa. Osa saapuvista vaate-eristä kulkee lajittelun kautta ja loppuosa pakataan tukkumyyntiin. Vuonna 2007 kerätyistä yli 6,5 miljoonasta vaatekilosta lajiteltiin noin 46 % ( kg) ja loput 54 % käsiteltiin pakkaamalla ne 120 kg säkkeihin tukkumyyntiä varten. Vaatteen jatkokäyttö Huolellisella lajittelulla vaatteet ohjataan tehokkaasti jatkokäyttöön ja näin saadaan hankittua varoja kehitysapuun. Myynnin tuotolla kustannetaan myös vaatteiden keräys-, kuljetus- ja käsittelykulut sekä katetaan myynnistä itsestään koituvat kulut. Vuonna 2007 suurin osa (54 %) vaatteesta kierrätettiin tukkumyynnin kautta. Tässä mallissa myös vaatekierrätyksen työllistävä vaikutus siirtyy Eurooppaan. Tukkumyynnin asiakkaina on yksityisiä henkilöitä sekä yrityksiä mm. Venäjältä, Baltian maista, entisistä Neuvostotasavalloista, Sloveniasta ja Turkista. Tukkumyynnin osuus yhdistyksen kehitysavun tulonlähteistä oli noin 20 %. Afrikkaan lähetettävän vaatteen määrä on myös edelleen suuri (22 %). Jatkuva yhteistyö vaateavun vastaanottajayhdistysten kanssa auttaa UFF:ää löytämään keräysvaatteen joukosta juuri Afrikkaan soveltuvat kappaleet. Vuonna 2007 vaateapua lähetettiin Malawiin ja Mosambikiin. Yksi tärkeimmistä tuoteryhmistä on kotimaassa vähittäismyymälöissä myytävä vaate, jonka osuus vaatteen jatkokäytössä on noin 6 %. Henkilökuntaa kurssitetaan kysynnässä tapahtuvia muutoksia varten, kuten esimerkiksi juuri sillä hetkellä muodissa olevien vaatteiden tunnistamiseen. UFF:n vaatekeräykseen tulee myös lumpuksi luokiteltavaa tekstiiliä tai täysin käyttökelvotonta vaatetta (likaista, rikkinäistä, kastunutta). Lumpun ja tekstiilijätteen jatkokäsittely syö kehitysyhteistyöhön tarkoitettuja varoja, sillä UFF joutuu maksamaan näistä koituvat käsittelykulut. Vuodesta 2004 alkaen tekstiilijätettä on toimitettu hyötykäyttöön energiajakeeksi. Lumppua saatiin kierrätettyä jonkin verran eteenpäin suomalaisen ja liettualaisen uusiotuotantoyrityksen kautta. Kerätyn vaatteen jatkokäyttö % 7% 6,7 % 5,6 % 54% Varainhankinta: tukkumyynti 54 % Lahjoitukset kehitysyhteistyöhön 22 % Varainhankinta: vähittäismyynti 7 % Jätetekstiili 6,7 % Lumppu 5,6 % Kerätystä vaatteesta lajiteltiin noin 46 %, loput 54 % pakattiin myytäväksi tukkuerinä 14

VUOSIKERTOMUS 2011. U-landshjälp från Folk till Folk i Finland 25 vuotta auttamisen iloa!

VUOSIKERTOMUS 2011. U-landshjälp från Folk till Folk i Finland 25 vuotta auttamisen iloa! VUOSIKERTOMUS 2011 U-landshjälp från Folk till Folk i Finland 25 vuotta auttamisen iloa! Valokuvat: UFF rf Taitto: UFF rf Paino: Hämeen Kirjapaino Oy 2 Sisällysluettelo Alkusanat... 4 Suomen UFF -yhdistys...

Lisätiedot

Kehitysyhteistyö ei ole vain raha-apua

Kehitysyhteistyö ei ole vain raha-apua Kehitysyhteistyö ei ole vain raha-apua Väheneekö köyhyys suoraan suhteessa siihen, kuinka paljon kehitysyhteistyöhön käytetään rahaa? Pelastuuko maailma, jos pohjoisessa vain yksinkertaisesti hellitetään

Lisätiedot

Tulevaisuus. uusiksi 2 2010. Kohti kaikille avointa koulua vammaisten lasten oikeudet. Maatalouden lapsityöläiset

Tulevaisuus. uusiksi 2 2010. Kohti kaikille avointa koulua vammaisten lasten oikeudet. Maatalouden lapsityöläiset Tulevaisuus uusiksi 2 2010 Kohti kaikille avointa koulua vammaisten lasten oikeudet Maatalouden lapsityöläiset Loppu lasten ruumiilliselle kuritukselle PÄÄKIRJOITUS Hyvä lukija Pienessä Karuguarun kylässä

Lisätiedot

APUA SINUN AVULLASI Vuosikertomus 2011 Suomen Punainen Risti 11.5.2012 1

APUA SINUN AVULLASI Vuosikertomus 2011 Suomen Punainen Risti 11.5.2012 1 APUA SINUN AVULLASI Vuosikertomus 2011 Suomen Punainen Risti 11.5.2012 1 Kannen kuva: Niklas Meltio Kuvassa: Paula Nuorteva Nälkäpäivänä 2011 11.5.2012 2 Sisältö Hallituksen toimintakertomus tilikaudelta

Lisätiedot

Aktiivista palvelu- ja avustustoimintaa. tarkoitettu helppotajuinen opetusmateriaali internet -ympäristön

Aktiivista palvelu- ja avustustoimintaa. tarkoitettu helppotajuinen opetusmateriaali internet -ympäristön No:18 2011 Aktiivista palvelu- ja avustustoimintaa Toteutamme kansainvälisen Lionsjärjestön periaatetta We Serve - Me palvelemme harjoittamalla vapaaehtoistyöhön, palveluihin ja avustamiseen perustuvaa

Lisätiedot

Rainer Kauniston Rafael-nukke on hiv-aidsin haavoittama orpo

Rainer Kauniston Rafael-nukke on hiv-aidsin haavoittama orpo 1/2007 Rainer Kauniston Rafael-nukke on hiv-aidsin haavoittama orpo Ulkoministeri Erkki Tuomioja: YK:ta tarvitaan edelleen Jokaiselle lapselle Terveys, koulutus, tasa-arvo, turva LAPSISTA KASVAA MAAILMA

Lisätiedot

Liity joukkoon tue lasta

Liity joukkoon tue lasta Sisällysluettelo 1. Vapaaehtoisia kaivataan kerhotoiminnassa, leireillä, retkillä ja tapahtumissa 2. Hoitaisitko mielelläsi lapsia? 3. Ryhtyisitkö mummiksi, vaariksi, kaveriksi tai kummiksi? 4. Toimi tukihenkilönä

Lisätiedot

KOOR. Kehitysyhteistyötä, kulttuuria ja tiedotusta 2/2011 (18.vk no 2) Kriisiavusta kestävään kehitykseen -teemanumero

KOOR. Kehitysyhteistyötä, kulttuuria ja tiedotusta 2/2011 (18.vk no 2) Kriisiavusta kestävään kehitykseen -teemanumero KOOR Kehitysyhteistyötä, kulttuuria ja tiedotusta 2/2011 (18.vk no 2) Kriisiavusta kestävään kehitykseen -teemanumero KOOR 2/2011 1 KOOR 2/2011 2. Eeva-Liisa Bahnaan: Pääkirjoitus 3. Veera Jansa: Kaksi

Lisätiedot

Outi Hakkarainen & Tiina Kontinen (toim.) Vapaaehtoisuus kehitysyhteistyössä

Outi Hakkarainen & Tiina Kontinen (toim.) Vapaaehtoisuus kehitysyhteistyössä Outi Hakkarainen & Tiina Kontinen (toim.) Vapaaehtoisuus kehitysyhteistyössä Kepan Raporttisarja / Kehitysyhteistyön palvelukeskus, 91 ISSN 1236-4797 ISBN (nid.) 978-952-200-076-7 ISBN (pdf) 978-952-200-077-4

Lisätiedot

kirahviposti 5/2004 toukokuu Järjestöt pohtivat yhteistyön laatukriteereitä kehitysyhteistyön palvelukeskuksen uutislehti

kirahviposti 5/2004 toukokuu Järjestöt pohtivat yhteistyön laatukriteereitä kehitysyhteistyön palvelukeskuksen uutislehti kirahviposti kehitysyhteistyön palvelukeskuksen uutislehti > www.kepa.fi/kirahviposti 5/2004 toukokuu vapaaehtoistyö velvoittaa > SUOMALAISET käyttävät keskimäärin 18 tuntia kuussa vapaaehtoistyöhön. Määrä

Lisätiedot

Uusia avauksia kansalaistoimintaan

Uusia avauksia kansalaistoimintaan Setlementti 2 2 0 1 4 S E T L E M E N T T I L I I K E O N I H M I S E N M U O T O I N E N Uusia avauksia kansalaistoimintaan Kansalaisjärjestöt muutoksessa Aluesuunnittelua kehittämiskävelyllä Setlementtiliikkeen

Lisätiedot

10-vuotisraportti 1999 2009

10-vuotisraportti 1999 2009 Reilun kaupan edistämisyhdistyksen 10-vuotisraportti 1999 2009 HYVÄ OLO LÄHELLÄ JA KAUKANA 3 Tasavallan presidentin tervehdys Sisällys 3 Tasavallan presidentin tervehdys, ulkomaankauppa- ja kehitysministerin

Lisätiedot

Esipuhe 5. Johdanto 7

Esipuhe 5. Johdanto 7 Esipuhe 5 Johdanto 7 1. Ylä-karjalassa haluttiin vastata tietoyhteiskunnan haasteisiin 9 1.1. Syrjäseutu innostui tietoyhteiskunnan kehittämisestä 10 1.2. Seutukunnalle selviytymisstrategia 12 1.3. Tietoyhteiskunta

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2011. Abilis Foundation Development Aid for People with Disabilities

VUOSIKERTOMUS 2011. Abilis Foundation Development Aid for People with Disabilities VUOSIKERTOMUS 2011 Abilis Foundation Development Aid for People with Disabilities VUOSIKERTOMUS 2011... 3 Yhteenveto... 3 1. Johdanto... 4 2. Rahoituskauden toiminta... 4 A. Hankerahoitus... 4 2.1. Hakemukset

Lisätiedot

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 36 TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 1 Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi Vertaisohjauksen hyvät käytännöt

Lisätiedot

kirahviposti mikä on hanketuen tulevaisuus? 9/2003 lokakuu Kirjastoyhteistyölle kiitosta Päivitä itsesi: www.kepa.fi > sivut 8-13

kirahviposti mikä on hanketuen tulevaisuus? 9/2003 lokakuu Kirjastoyhteistyölle kiitosta Päivitä itsesi: www.kepa.fi > sivut 8-13 kirahviposti kehitysyhteistyön palvelukeskuksen uutislehti > www.kepa.fi/kirahviposti 9/2003 lokakuu henrik kastenskov Kirjastoyhteistyölle kiitosta > Uunituoreessa evaluaatiossa tarkastellaan Kepan panosta

Lisätiedot

VATUKKA-PROJEKTI HYVÄT KÄYTÄNNÖT

VATUKKA-PROJEKTI HYVÄT KÄYTÄNNÖT VATUKKA-PROJEKTI HYVÄT KÄYTÄNNÖT Loppuraportti Vatukka-projekti Hämeenlinnan Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry www.hmlseudunkehitysvammaistentuki.net 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTA A 2. VATUKKA-PROJEKTIN

Lisätiedot

NAISET YHTEISÖTALOUDESSA Selvitys liittyy Kylätalous-hankkeen kansainväliseen IF A TREE -kehittämiskumppanuuteen

NAISET YHTEISÖTALOUDESSA Selvitys liittyy Kylätalous-hankkeen kansainväliseen IF A TREE -kehittämiskumppanuuteen FT Maritta Pohls maritta.pohls@kolumbus.fi NAISET YHTEISÖTALOUDESSA Selvitys liittyy Kylätalous-hankkeen kansainväliseen IF A TREE -kehittämiskumppanuuteen SUOMALAISEN NAISEN ASEMA Tasa-arvolainsäädännön

Lisätiedot

Yritysvastuuraportti 2010

Yritysvastuuraportti 2010 Yritysvastuuraportti 2010 sisällys Sisällysluettelo Raportointiperiaatteet 2 lyhyesti 3 Tapamme toimia 4 Henkilöstö 10 Vastuullista liiketoimintaa Media-alalla 16 Oppimisessa 20 Talous ja yhteiskunta 22

Lisätiedot

APUA SINUN AVULLASI. Vuosikertomus 2013

APUA SINUN AVULLASI. Vuosikertomus 2013 APUA SINUN AVULLASI Vuosikertomus 2013 Suomen Punainen Risti 16.5.2014 1 Hyväksytty valtuuston kokouksessa 16.5.2014 Kannen kuva: Toimittaja: Kuvaaja: Sydäntalvi-harjoitus onnistui loistavasti. Salossa

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa

TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa 1 Suomen lasten ja nuorten säätiö Yrjönkatu 29 A 00100 Helsinki saatio@nuori.fi www.nuori.fi 2 SISÄLTÖ ALKUSANAT... 4 1. SÄÄTIÖN TARKOITUS

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ YK:N VÄESTÖRAHASTON VUOSIRAPORTISTA 2004 STATE OF WORLD POPULATION 2004

TIIVISTELMÄ YK:N VÄESTÖRAHASTON VUOSIRAPORTISTA 2004 STATE OF WORLD POPULATION 2004 TIIVISTELMÄ YK:N VÄESTÖRAHASTON VUOSIRAPORTISTA 2004 STATE OF WORLD POPULATION 2004 Seksuaali- ja lisääntymisterveyden tila maailmassa 10 vuotta YK:n väestö- ja kehityskonferenssista Sisällys JOHDANTO

Lisätiedot

Superäitejä ei ole. » Jokainen vanhempi tarvitsee tukea kasvattajana s.12. Taloushallinto sähköistyy vauhdilla 10. Verkostoissa jaetaan kokemuksia 24

Superäitejä ei ole. » Jokainen vanhempi tarvitsee tukea kasvattajana s.12. Taloushallinto sähköistyy vauhdilla 10. Verkostoissa jaetaan kokemuksia 24 ray:n avustustoiminnan asiakaslehti Taloushallinto sähköistyy vauhdilla 10 Verkostoissa jaetaan kokemuksia 24 2 2011 Superäitejä ei ole» Jokainen vanhempi tarvitsee tukea kasvattajana s.12 HYVÄN TEKIJÄ

Lisätiedot

************************************************************* Uhusiano-tiedote 2 / 2012

************************************************************* Uhusiano-tiedote 2 / 2012 ************************************************************* Uhusiano-tiedote 2 / 2012 Pääkirjoitus s. 2 Vapaaehtoistyö Tansaniassa s. 3 Diasporassa asuvat tansanialaiset mukaan kehityshankkeisiin s.

Lisätiedot

kepa 20 vuotta historiikki lyhyt oppimäärä

kepa 20 vuotta historiikki lyhyt oppimäärä kirsi salonen juha rekola kepa 20 vuotta historiikki lyhyt oppimäärä kehitysyhteistyön palvelukeskuksen raporttisarja, numero 79. issn 1236-4797 isbn 952-200-012-4 (nid.) isbn 952-200-013-2 (pdf), osoitteessa

Lisätiedot

MEDIAA VAIKUTTAVASTI KÄSIKIRJA NUORTEN MEDIAVAIKUTTAMISEEN

MEDIAA VAIKUTTAVASTI KÄSIKIRJA NUORTEN MEDIAVAIKUTTAMISEEN MEDIAA VAIKUTTAVASTI KÄSIKIRJA NUORTEN MEDIAVAIKUTTAMISEEN Sisällysluettelo 1. Mikä käsikirja?... 4 2. Mediavaikuttaminen... 6 3. Digitarina...11 4. Lyhytelokuva...14 5. Fotopikajuoksu...20 6. Lehtityö...22

Lisätiedot

Etsivän nuorisotyön ja työotteen pika-analyysi. Kaupunki-innovaatiot -hanke Kesäkuu 2011 Jaana Männikkö

Etsivän nuorisotyön ja työotteen pika-analyysi. Kaupunki-innovaatiot -hanke Kesäkuu 2011 Jaana Männikkö Etsivän nuorisotyön ja työotteen pika-analyysi Kaupunki-innovaatiot -hanke Kesäkuu 2011 Jaana Männikkö TIIVISTELMÄ Etsivän nuorisotyö on laajentunut Suomessa viimeisten kolmen vuoden aikana Opetus- ja

Lisätiedot

14 Opetusta. 7 Jokaisesta. 4 Oppisopimuksella. Av-viestinnän ammattilainen hallitsee monta mediaa s. 8. koneasentajaksi.

14 Opetusta. 7 Jokaisesta. 4 Oppisopimuksella. Av-viestinnän ammattilainen hallitsee monta mediaa s. 8. koneasentajaksi. vengi KOULUTUSKESKUS SALPAUKSEN ASIAKASLEHTI 2/2010 Av-viestinnän ammattilainen hallitsee monta mediaa s. 8 4 Oppisopimuksella koneasentajaksi 7 Jokaisesta löytyy yrittäjä 14 Opetusta virtuaalisesti Salpauksen

Lisätiedot

TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI

TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI JULKAISIJA Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta Nuora JULKAISUN NIMI Tavoitteet, teot ja tulokset Lapsi-

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelujen hyvät käytännöt maaseudulla

Hyvinvointipalvelujen hyvät käytännöt maaseudulla Hyvinvointipalvelujen hyvät käytännöt maaseudulla Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä Hyvinvointipalvelujen teemaryhmä Virpi Lemponen (toim.) MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄ Hyvinvointipalvelujen teemaryhmän

Lisätiedot