Itsenäinen Somero Työpaikkojen ja yritystoiminnan turvaaminen Laadukkaat ja toimivat lähipalvelut

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Itsenäinen Somero Työpaikkojen ja yritystoiminnan turvaaminen Laadukkaat ja toimivat lähipalvelut"

Transkriptio

1 VALMIINA PALVELUKSEEN. Itsenäinen Somero Työpaikkojen ja yritystoiminnan turvaaminen Laadukkaat ja toimivat lähipalvelut Löy dä o m a e h d o k k a a s i ( ) k e s k i a u k e a m a lta ä ä n e s tä m ä l l ä va i k u tat! E n n a k koä ä n e s t y s Va a l i pä i vä k lo SOMERO

2 I TS E NÄINEN MUUTTUVA SOMERO Tuleva valtuustokausi on myös Someron osalta haastava. Monella suunnalla on esitetty ajatuksia kunnan, kaupungin ja maakunnan asemasta ja keskinäisestä riippuvuudesta. Tämä voi tuoda muutospaineita meidänkin jokapäiväiseen elämäämme. Nopeaan muutokseen emme silti usko, koska meillä rahatilanne on hyvä. Someron kaupungin vuosikate on ollut ylijäämäinen, velkamäärä pienehkö, ja investoinneilla on luotu kohtalaiset peruspalvelut somerolaisten käyttöön. Tarkka talouskuri mahdollistaa veroäyrin säilymisen maltillisella tasolla tulevaisuudessakin. Isot investoinnit saavat jatkoa tulevallakin valtuustokaudella: palvelutalo-hanke on edennyt rakentamisvaiheeseen ja Kiiruun koulun korjaus- tai uudisrakentaminen nousee tärkeimmäksi ja kiireellisimmäksi investointikohteeksi. Tulevaisuudessakin on pystyttävä tarjoamaan kaikille lapsille tasapuolisesti hyvät mahdollisuudet opiskella. Ilahduttavaa on myös muutos yrittäjyysajattelussa. Lopultakin on alettu rakentaa teollisuustaloa. Niin vasemmalla kuin keskustassakin on havahduttu ymmärtämään työpaikkojen merkitys, sillä niiden avulla rahoitetaan toimivat peruspalvelut, joita somerolaiset voivat käyttää tarpeen mukaan. Tulosvastuullisen kehitysyhtiön perustaminen tehostaisi markkinointia ja loisi aktiivisemman otteen Someron kiinnostavuuteen. Koko perusturva käyttää reilusti yli puolet kaupungin vuotuisista määrärahoista. Se on siis hyvin suuri menoerä, joten on kohtuullista vaatia vastinetta maksetuille veroille. Vastinetta on saatu kaikilla osa-alueilla, joista tärkeimpiä ovat lääkäripalvelut ja terveyskeskuksen muu toiminta. Nämäkään eivät ole mitään itsestäänselvyyksiä, kun kuunnellaan eri puolueiden näkemyksiä. Meillä on palvelut, jotka aina tarvitaan, on Someron asema alueella millainen tahansa. Nyt on kysymys myös valtakunnantason päätöksistä. Tänään tehtävillä ratkaisuilla on vaikutus pitkälle tulevaisuuteen. Itsenäinen ja taloudeltaan tasapainoinen Somero on tavoitteemme. Toivottavasti tuleva toiminta mahdollistaa tämän. Tällöin voimme päättää omista toimistamme tulevassa valtuustossa ja ratkaista asiat lähellä äänestäjiä. Tulevissa vaaleissa ratkaistaan osaltaan Someron tulevaisuus. Tartu mahdollisuuteen ja käy äänestämässä. Kati Fonsell-Laurila Someron Kokoomus ry:n puheenjohtaja Eero Manni Härkätien Kokoomus ry:n puheenjohtaja VAALIPÄÄLLIKÖ N V INKKELISTÄ Lehdet ovat kirjoittaneet paljon kuntauudistuksesta. Me Someron kokoomuslaiset olemme vahvasti itsenäisen kunnan kannalla. Muutama asia on jäänyt vähälle huomiolle. Kaupungin hyvin hoidetuista metsistä voidaan saada seuraavan kymmenen vuoden aikana saada tuplamäärä puunmyyntituloja ei mikään merkityksetön erä. Biovoimahankkeet ovat jääneet pysähdyksiin, vaikka niistä voisi olla paljonkin hyötyä. Samaten tuulivoimalat saattaisivat tuoda kassaan tuoretta rahaa, kunhan hankkeet saadaan alkuun. Arvoisa äänestäjä! Kokoomuksen listalla on 31 ehdokasta. He edustavat monia ammatteja, ja koulutustaustaa on eri aloilta. Listalta löydät varmasti Sinua kiinnostavan ehdokkaan. Voit kääntyä puoleeni, jos tarvitset lisää tietoa ehdokkaista. Vain äänestämällä Kokoomuksen ehdokkaita (numerot 58 88, katso keskiaukeamalta) voit lisätä omaa ja Someron hyvinvointia! Markku Mäki-Teeri, vaalipäällikkö päätoimittaja: Timo Alanen Julkaisija: Someron Kokoomusjärjestöt Painopaikka: Sälekarin Kirjapaino Oy 2

3 TA PAHTUNUTTA JA TULEVAA Valtuustokausi on vaihtumassa. Värikästä kautta ovat leimanneet Paras-hankkeen vaatimat selvitykset, kuntauudistus, investoinnit sekä erilaiset yhteistyömallit muiden kuntien kanssa. Epävarmuutta on ollut ilmassa. Se on väistämättä hidastanut kehittämistä, sillä aina on odotettu uusia meihin vaikuttavia linjauksia ja päätöksiä. Kaupunki on kuitenkin jatkanut investointeja. Teollisuushallia rakennetaan ja näin parannetaan yrittäjien mahdollisuuksia. Uusi uimahalli valmistui aikataulussa ja paikkakunnan harrastusmahdollisuudet ovat taas näiltä osin ykkösluokkaa. Palvelutalon rakentaminen on herättänyt paljon keskustelua, mutta nyt sekin hanke on etenemässä rakennusvaiheeseen. Tärkein kohde on tällä hetkellä saada Kiiruun koulu kuntoon. Jokaiselle oppilaalle pitää taata terveellinen oppimisympäristö. Itsenäinen päätöksenteko ja sitä kautta turvatut lähipalvelut ovat So- meron kannalta tärkeitä. Niiden eteen tullaan tekemään lujasti töitä. Toki yhteistyön edistäminen positiivisessa hengessä naapurikuntien kanssa luo mahdollisuuksia eri toimialueille. Onkin siis etsittävä kuntalaisten kannalta hyviä vaihtoehtoja. Somerolla on hyvä asua ja elää. Voimme asua väljästi, ja harrastusmahdollisuuksia on runsaasti. Peruspalvelut toimivat useilla toimialoilla, mutta toki jatkuvaa parannusta ja kehittämistä tarvitaan. Yrittäminen ja työpaikkojen luominen antavat monelle mahdollisuuden Somerolla asumiseen. Uusia yrityksiä tarvitaan, mutta ennen kaikkea on tärkeää turvata nykyisten yritysten toimintaedellytykset. Kunta on myös suuri työnantaja. Nykyisten työntekijöiden motivaatiosta ja viihtyvyydestä pitää huolehtia nykyistä paremmin. Hyvän työnantajan maineella saataisiin houkuteltua myös uusia osaajia eri tehtäviin. Laadukas perusopetus ja lukio antavat hyvät eväät koululaisten elämään. Niistä on pidettävä kiinni. Lukion säilyminen Somerolla on ensiarvoisen tärkeää. Sen säilyttämiseen onkin otettava kaikki konstit käyttöön. Hyvät tulokset perusopetuksessa ja lukiossa antavat nuorille loistavan ponnahduslaudan tulevaisuuteen. Kaupungin toimintoja pyöritetään verotuloilla ja valtion-osuuksilla sekä palvelumaksuilla. Veroäyri on säilynyt maltillisena ja tähän on pyrittävä myös jatkossa. Positiivisella ja avoimella yhteistyöllä pystytään turvaamaan hyvä päätöksenteko. Someron kokoomuslaiset ovat edelleen valmiita jatkamaan yhteistyötä hyvässä hengessä kaikkien tahojen kanssa. Kaisa Vasama- Kakko Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja KA KSI TA PAA TEHDÄ POLITIIKKAA Ko k e m u k s e n i p o l i t i i k a s ta tähän asti on kertonut minulle, että maailmassa on kaksi tapaa olla poliitikko. Yksi valitettava tapa on päättää alusta asti, että on tullut valtuustoon riitelemään asioista. Poliittinen valta on houkuttelevaa ihmisille, jotka pitävät väittelystä, koska riidanaiheita löytyy aina. Lähtökohta on monesti se, että jos toinen puolue tekee ehdotuksen, niin sen täytyy automaattisesti olla väärin. Ja tavoite on etsiä syitä miksi ehdotus ei ole järkevä eikä voi toimia, siitä huolimatta kuinka hyödyllistä se oikeasti on. Näin tehdään Englannissa, ja lopputulos on se, että kun parlamentin väittelyt näytetään televisiossa, joskus näyttää siltä että ruudussa näkyy pikkupoikia (ja muutamia tyttöjä) kinastelemassa leikkikoulussa jostain lelusta. On tämä varmaankin hauska harrastus heille jotka sitä harrastavat, mutta kyseenalaistan sen, voiko tämä menetelmä ikinä olla kansan hyödyksi. Toinen tapa olla poliitikko on muistaa ennen kaikkea, että on tullut valituksi edustamaan ihmisiä, ja että kaikkien yhteinen tavoite, puolueesta huolimatta, pitäisi olla päätöksenteko, joka on kaupungin, maan, tai maanosan yhteiseksi hyödyksi. Ikinä ei ole mahdollista, että jokainen päätös miellyttäisi jokaista kansalaista. Mutta on mahdollista olla valtuutettu muistamalla että tehtävä ei perustu pelkkää riitelemiseen. Hyvä poliitikko osaa kyllä pitää puolensa, mutta lähtee siltä kohdasta että paras keino tehdä päätöksiä, jotka tulevat vaikuttamaan moniin ihmisiin, on tehdä yhteistyötä muiden kanssa. Poliitikon pitää olla aina valmis kuuntelemaan muiden mielipiteitä, sekä kollegoiden, että kansan yleensä. Ainoastaan sen jälkeen kun on kuunnellut ja ymmärtää oikeasti mistä on kyse, voi ryhtyä tekemään päätöksiä toisten puolesta. Yhteistyön hengessä tämä tehtävä tulee aina olemaan paljon tuottavampi, ja on paljon suurempi mahdollisuus, että lopputulos on kansan hyödyksi, koska edustajat ovat sitä yhdessä pohtineet ja yhdessä yrittäneet löytää kaikille parhaan ratkaisun. Somerolla meillä ovat hyvin tärkeät vuodet edessä. He, jotka me valitsemme tekemään meidän puolestamme tärkeitä päätöksiä, tulevat varmasti kohtaamaan vaikeita haasteita. Minun henkilökohtainen toivomukseni on se, että nämä ihmiset, aloittavat heti alusta alkaen sillä periaatteella, että paras tapa kehittää Someroa on tehdä yhteistyötä meidän kaikkien hyväksi. Somerolta löytyy monia mielipiteitä, mutta yksi asiaa meitä yhdistää: me haluamme että Somero on menestyvä, turvallinen ja itsenäinen paikka asua. Toivon, että yhteistyön avulla seuraavan neljän vuoden aikana voimme jatkaa työskentelyä näiden tavoitteiden aikaansaamiseksi. Jody Mérelle 3

4 Kunnallisvaalit 2012 Someron Kokoomus ry:n, Härkätien Kokoomus r Aarikka Olla-Riitta Opettaja, yrittäjä Alanen Timo Filosofian tohtori, maanviljelijä Alhoranta Kalle Business Controller Eino Elina Isännöitsijä Laurén Leena Perheneuvoja, eläkeläinen Manni Eero Manni-Pettersson Päivi ETM, ravitsemusterapeutti Mérelle Jody Asianajaja, kieltenopettaja Nuoritalo Totti Maanviljelijä, maaseutuyrittäjä Näykki Lasse Maanviljelijä Palander Lassi Insinööri, maatalousyrittäjä Pelto-Lampola Sami Teräväinen Anne, tekniikan insinööri (AMK) Toivonen Kauno Torkkomäki Juhani Tulokas Tuula Eläkeläinen 4

5 y:n ja Someron kokoomusnuoret ry:n ehdokkaat Fonsell -Laurila Kati DI, projektivastaava Halttunen Juha-Pekka Liikkeenharjoittaja Ilmonen Timo Liikkeenharjoittaja Laukkanen Mika Validointipäällikkö Munter Hanna Mäkinen Jaakko Projektipäällikkö Mäki-Teeri Markku Maanviljelijä, maatilateknikko Norrby Roope Kuorma-auton kuljettaja Salomäenpää Olli Kanttori Seppälä Henry Suominen Ilkka Maatalous- ja metsätieteiden ylioppilas Syrjälä Jarkko Suunnittelujohtaja Vasama-Kakko Kaisa MMM Agronomi, maaseutuyrittäjä Välttilä Antti (kutsumanimi: Jussi), yo-merkonomi Välttilä Mikko Maanviljelijä 5

6 S O M E R O N VETOVOIMAISUUS Jokainen päättäjä tai päättäjäksi haluava miettii, kuinka Someron vetovoimaisuutta voitaisiin lisätä. Ehkäpä muutkin voisivat niin tehdä. Kuinka lisätä tunnettavuutta ja houkuttelevuutta, että saisimme asukkaita ja yrityksiä, jotta kuntamme voisi paremmin. Pyydän sinua lähtemään ajatusleikkiin. Ajattele eri kuntia ja mitä sinulle tulee niistä ensimmäisenä mieleen. Mistä kunta tunnetaan? Siellä nyt olevista yrityksistä? Joissakin tapauksissa: esimerkiksi Uusikaupunki ja autotehdas. Mutta väitän, että tunnettavuus tulee pääsääntöisesti jostain muualta. Kuten Sonkajärvi ja eukonkannon MM. Taikka historiasta ja sen tapahtumista. Tunnettavuuden luovat kuntalaiset itse. Siis sinä ja minä. Laittamalla itsensä henkilökohtaisesti peliin jonkun yhteisen asian puolesta. Kuntalaiset, jotka käyvät töissä ja menevät sen jälkeen kotiinsa vain toistaakseen saman seuraavana päivänä, ovat tie- tysti arvokkaita ihmisinä ja kenties tuottavina yksikköinä mutta yhteisön rakentajina, olipa heidän työnsä mikä sitten tahansa, he ovat mielestäni kenties hieman yksipuolisia. He uskovat työn riittävän heidän osaltaan ja se siitä. Mutta kunnan maineen tai brändin luomiseen, joka menisi kunnan ulkopuolisten ihmisten mieliin sekä tajuntaan ja joka nimenomaan lisäisi Someron tunnettavuutta, he eivät kuitenkaan mielestäni osallistu. Onko niin hyvä ja riittääkö se silti yksittäisen ihmisen osalta, on tietysti oma kysymyksensä. Tulee mieleen John F. Kennedyn puheessa pitämä toteamus, joka kenties hieman muunneltuna meni näin: Älä kysy mitä valtio voi tehdä hyväksesi vaan kysy mitä sinä voit tehdä valtion hyväksi. Mielestäni tässä on ydin. Mitä sinä voisit tehdä kuntamme eteen, oli mahdollinen työsi mitä tahansa. Mikä on sinun panoksesi tässä yhtälössä? Väitän, että koko kunnan kannalta parasta ja kestävintä bränditoimintaa mitä voimme jokainen henkilökohtaisesti tehdä on toimiminen erilaisissa yhdistyksissä ja harrastuksissa. Niissä toimiminen, yhdessä tekeminen ja tulosten saaminen on kaikkein parasta toimintaa millä lisäämme Someron tunnettavuutta: ja siitä saa itselleen vielä hyvän mielen. Missä yhdistyksissä tai harrastuksissa sinä toimit? Kuinka olet omalta osaltasi rakentamassa sitä kuuluisaa kolmatta, vapaaehtoistyön sektoria? Mikä on panoksesi elinympäristösi parantamisessa? Auttavia käsiä, ideanikkareita taikka muuten vain puuhakkaita ihmisiä tarvitaan joka paikassa lisää. Eikä maksa paljon, mutta paljon saa aikaiseksi. Ja sen hyvän mielen itsellesi. Sillä jokainen olemme omalla toiminnallamme Someron markkinamiehiä Toimimmepa sitten missä tahansa tai tapaamalla toisia ihmisiä maailman turuilla. Olli Salomäenpää L ISÄÄ MENEST YV IÄ YRITYKSIÄ JA TYÖ PAIKKOJA Vä e s t ö n i k ä ä n t y m i n e n ja muistisairauksien lisääntyminen aiheuttavat kunnille ongelmia. Työ- ja elinkeinoministeriö on arvioinut, että tehostetun palveluasumisen tarve tulee kaksinkertaistumaan vuoteen 2020 mennessä. Hoitohenkilökunta ja rahat eivät kunnissa enää riitä. Kotihoidon lisääminen, perhehoito ja hyväkuntoisten yhteisasuminen nousevat kunnissa ensisijaisiksi vaihtoehdoiksi ohi palveluasumisen. Haluan kuitenkin, että Somerolla vanhuksen on itse voitava valita, miten ja missä häntä hoidetaan. Iäkkäälle väestöllemme on taattava turvallinen ja mielekäs vanhuus. Jotta voimme ylläpitää nykyisen palvelutason, tulee meidän saada runsaasti lisää veronmaksajia. Pienet ja keskisuuret yritykset ja niiden henkilöstö tuottavat ison osan kaupungin verotuloista. Meidän tulee siis saada Somerolle lisää työllisiä ja lisää menestyviä yrityksiä, jotta selviämme väestömme vanhenemisesta aiheutuvista kuluista. Uusien asukkaiden ja yrittäjien houkuttelu Somerolle on käynnistynyt. Varsinkin kaupungin markki- nointiin panostetaan nyt aivan uudella teholla. Mielestäni meidän tulisi myös tarkistaa ja vahvistaa jo olemassa olevat voimavarat. Ehdotankin, että yritysneuvoja jalkautuu paikallisiin yrityksiin ja selvittää niiden toimintamahdollisuudet: laajentamismahdollisuudet, investointitarpeet, työvoiman saatavuus yhteistyökumppanien mahdollisuudet siirtää toimintansa Somerolle muualla asuvien työntekijöiden muuttohalut Somerolle lopettamisuhat Seuraavan viiden vuoden aikana Varsinais-Suomessa 29,4 prosenttia yrityksistä on omistajanvaihdoksen edessä. Lopettamisuhan alla olevat yritykset tulee kartoittaa. Näille yrityksille tulee antaa apua omistajanvaihdossuunnittelussa. Tässä tilanteessa voidaan kaupunkiin saada houkuteltua uutta väkeä muualta. Vastaavasti iso joukko ihmisiä voi jäädä työttömäksi, jos eläkkeelle jäävän yrittäjän firmalle ei löydy jatkajaa. Jatkuva oppiminen on päivän trendi. Kansalaisopistomme tarjoaa kasvatustieteissä yliopistotason koulutusta, miksei myös yritys- ja tuotantotalouden alalta? Kasvuyrityksille on tyypillistä yritysjohdon korkea koulutustaso ja osaaminen. Kaupungin on pilkottava hankintansa pienempiin osiin, jotta pienillä yrityksillä olisi mahdollisuus osallistua tarjouskilpailuihin. Myös osatarjousten jättäminen tulisi olla mahdollista. Meidän tulee käyttää kaikki keinot hyödyksi, jotta saamme lisää menestyviä yrityksiä ja työpaikkoja! Anne Teräväinen 6

7 P E R U STUSVA KALLIS ASIAMME Kuluvan vuoden talousarvioon on Somerolla varattu 33,4 miljoonaa perusturvatoimen palvelujen järjestämiseen. Nämä kattavat 63% kaupungin kaikista kuluista. Tuloja perusturvalle arvellaan kertyvän 4,3 miljoonaa, loput kulut katetaan verotuloilla ja valtionosuuksilla. Sosiaali- ja terveyspalvelut vievät paljon rahaa, ovat kallis osa kuntahallintoa. Perusturvaan kuuluvat peruspalvelut ovat mielestäni kalliita sanan monissa muissakin merkityksissä. Ne ovat kallisarvoisia, tärkeitä, korvaamattomia, suurenmoisia, hienoja, arvostettavia. Kansanterveyslaki, sosiaalihuoltolaki, lastensuojelulaki, pian myös vanhuspalvelulaki ja monet muut vaativat kuntia järjestämään edellä mainitut peruspalvelut. Varallisuudestaan ja arvomaailmastaan riippumatta jokainen meistä saa ja tarvitsee perusturvatoimen palveluja elämän monissa vaiheissa: Raskauden alusta asti odottava äiti ja isä saavat neuvolan henkilökunnalta monia palveluita ja jopa perhevalmennusta. Elämän alkuvuosina neuvolan ja koulun terveydenhoitajien määräaikaistarkastukset ja hammashuolto auttavat kasvavia kuntalaisia, heidän perheitään ennaltaehkäisten että korjaten. Lopulta palveluntarve koskeekin ihmisarvoa kunnioittavaa saattohoitoa ja omaisten tukea elämmepä ne ajat kotona, palvelutalossa tai vuodeosastolla. Monipuolisinta ammatillista osaamista täytyy näin ollen olla saatavissa yksilöiden ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseen. Somerolla on lääkäreitä, sairaanhoitajia, laboratorion ja röntgenin ja kuntoutuksen ammattilaisia, lähihoitajia, kodinhoitajia, sosiaalityöntekijöitä, sosiaaliohjaajia, perhetyöntekijöitä, perhepäivähoitajia, lastentarhanopettajia, kehitysvammaisten ohjaajia, mielenterveysyksikön hoitajia, koulukuraattori, psykologeja, perheneuvoja jne. Mutta paljon vielä puuttuukin. Vanhuspalveluihin on saatava lisää koulutettua työvoimaa. Omaishoitajien arvokasta ja raskasta työtä on helpotettava. Omaisten ja kotipalvelun näkemyksiä on myös kuultava intervallijaksoja ja muita hoitovaiheita suunniteltaessa. Kotipalvelua on saatava myös lapsiperheille. Työterveyshuoltoon on saatava kokoaikainen lääkäri. Kaikilla on oltava mahdollisuus ammatilliseen täydennyskoulutukseen ja työnohjaukseen. Pääsin perehtymään Someron kunnan palveluihin keväällä 1988, kun sain käynnistää Someron seudun perheasiain neuvottelukeskuksen perheneuvontapalvelut. Nyt olen ollut puolitoista vuotta eläkkeellä 23 vuotta kestäneen mielenkiintoisen työrupeaman jälkeen. Työni keskeisin osa oli terapeuttinen keskustelu yksin, parina tai perheenä oma-aloitteisesti tulleitten asiakkaitten kanssa. Perheneuvontapalvelun rinnalla tehtävänäni oli myös ihmissuhdepainotteista työtä tekevien ammattilaisten työnohjaus yksilöille ja ryhmille sekä jonkin verran myös lyhyehköt työyhteisöjen kehittämishankkeet. Neuvottelukeskus perustettiin kunnan aloitteesta ja on näin kunnan ja seurakunnan yhteisesti rahoittamaa. Ennen perheneuvojaksi pääsyäni olin ollut yli 10 vuotta julkishallinnossa henkilöstökouluttajana soveltamassa työnpsykologiaa esimiestyön, johtoryhmien ja tiimien valmennukseen. Koulutuksessa korostettiin silloin runsaaseen vuorovaikutukseen perustuvaa johtamistyyliä. Työssäni sain siis oppia tuntemaan ja arvostamaan sosiaali- ja terveyspalvelujen vastuuntuntuista henkilöstöä. Luotan laadukkaaseen perusturvaan tulevaisuudessakin kunhan perusturvalautakunta ja esimiehet harrastavat laadukasta henkilöstöhallintoa ja moneen suuntaan runsasta vuorovaikutusta. Leena Laurén SULJETAA N KO SOMERON LUKION OVET? V i i m e sy ksy n ä opetusministeri Jukka Gustafsson (sd) ilmoitti, että lukioita ryhdytään Suomesta karsimaan. Oppilasmäärän alaraja olisi 200, jos sen pienemmäksi oppilasmäärä vajoaa, suljetaan lukio. Tämä koskettaa Someron lukiota, sillä pienentyneet ikäluokat ovat kutistaneet Someron lukion oppilasmäärää. Tällä hetkellä oppilaita lienee noin 160. Kun Somerolla nyt syntyy vuosittain noin 80 lasta ja suunnilleen puolet suuntaa lukio-opiskeluun, opiskelijamäärä vähenee tästäkin (arvio 120). Sen vuoksi sulkeminen on edessä ellei jotain saada aikaan. On huomattava, että somerolaisista peruskoulun suorittaneista vuosittain aika moni ehkä 15 oppilasta on siirtynyt opiskelemaan muuhun lukioon kuin Somerolle. Tämä vuoto on kiireesti saatava tukkoon. Olen kysellyt, minkä vuoksi Someron lukio ei ole kelvannut? Vastaus on ollut, että muualla on laveampi kurssitarjonta, erityisesti kieltenopetuksessa. Ehkä kuljetuskin on kangerrellut. Kieltämättä Arto Koivun (kepu) puheenjohtajakaudella sivistyslautakunnassa lukion hyväksi ei ole tehty mitään puheista huolimatta. Tuntikehys on pienentynyt jatkuvasti. Kokoomus on vuosittain ehdottanut maksettavaksi lukiolaisille stipendejä, joilla olisi voinut ostaa esimerkiksi oppikirjoja. Kepu ja demarit ovat kolme kertaa äänestäneet vastaan ja ehdotus on hylätty. Kaupunginhallitus asetti yllättäen tavoitteeksi, että Someron lukio muutettaisiin urheilupainotteiseksi erikoislukioksi. Täysin typerä ajatus. Erikoislukiot sopivat suuriin kaupunkeihin, ei pienille paikkakunnille. On muistettava se perusajatus, että lukio opettaa jatko-opiskelua varten (esimerkiksi korkeakoulut, yliopistot). Somerolaiset opiskelevat saadakseen hyvät jatkopaikat. Siihen auttavat laajat ja monipuoliset lukion kurssit. Onkin turha kuvitella, että esimerkiksi painimalla pääsisi lukemaan lääkäriksi. Jos Someron lukio suljetaan, palataan ajassa 1900-luvun alkuun, jolloin somerolaiset suorittivat ylioppilastutkintonsa Forssassa, Turussa tai Salossa. Emme kai tätä tavoittele? Timo Alanen 7

8 S OSIAA L I S E N M EDIAN TÄRKEYS N y ky-y h t e i s k u n n a s s a on jo muutamien vuosien ajan puhuttu sosiaalisesta mediasta. Vuorovaikutteiset verkkopalvelut ovatkin tulleet jäädäkseen ja niiden tärkeyttä viestintäkanavana ei kannata aliarvioida. Ehkä parhaimpana esimerkkinä sosiaalisesta mediasta ja sen kattavuudesta toimii lähes kaikkien tuntema Facebook. Oikein hyödynnettynä sosiaalinen media on yrityksille, yhteisöille ja kunnille erinomainen tapa tuoda itseään esille ja markkinoida omia palvelujaan. Mutta on edelleen useita yrityksiä ja yrittäjiä, joilla jostain syystä ei vielä ole edes Internet -sivuja tai jotka eivät ole katsoneet sivuja taloudellisesti kannattavaksi. Sosiaalinen media on tässäkin kohtaa edullinen vaihtoehto. Ajattelinkin ottaa lyhyesti aiheen esille huomattuani, ettei Someron kaupungilla ole omaa Facebook -sivustoa ja kuinka vähän somerolaisia yrityksiä löytyy kyseiseltä sivustolta. Vaikka osa ihmisistä pitää Naamakirjaa jopa ärsyttävänä ja epämiellyttävänä, kannattaisi tätäkin keinoa ainakin kokeilla. Oma yrityksemme (Datapiste) on ollut esillä nyt viime keväästä ja sivustomme palaute on ollut pelkästään positiivista. Sivusto luonut uusia asiakaskontakteja. Pitäisin tärkeänä, että Someron kaupunki olisi myös sosiaalisessa mediassa näkyvästi ja vahvasti esillä. Näin näyttäisimme myös mahdollisille potentiaalisille uusille somerolaisille yrityksille ja muuttajille, että haluamme olla nykyaikainen ja palveleva kaupunki, jolta löytyy halua ja tietotaitoa modernin yhteiskunnan kehittämiseen ja siinä mukana pysymiseen. Meidän on pakko olla kehityksen kärjessä ja markkinoida osaamistamme, palvelujamme sekä mahdollisuuksiamme kattavasti ja nykyaikaisesti. Emme voi enää jättäytyä junasta tai jarrutella, vaan meidän pitää olla rohkeasti luomassa uutta ja näyttää se myös rohkeasti ja näkyvästi ulospäin. Houkutteleva näkyvyys ja näyttävyys ovat avainasemassa, jos haluamme Somerolle uusia yrityksiä ja työntekijöitä sekä sitä kautta oikeansuuntaista muuttoliikettä ja lisää palveluja. Sosiaalinen media on jo nykypäivää ja tulevaisuudessa sen merkitys vain kasvaa. Nyt kannattaakin hypätä ajoissa junaan ja panostaa oikeanlaiseen markkinointiin. Kuten eräs kollegani on joskus todennut: Marketing is everything and everything is marketing. Juha- Pekka Halttunen Auttaa menestymään Aluosa Oy Puh./fax GSM Palmantie 1, Somero tuotteet ja jälleenmyyjät: SÄHKÖ- LVI- JA KODINTEKNIIKAN AMMATTILIIKE Jukolantie 2, Somero puh. (02) KAUPIN PUUTAVARALIIKE Ky Somero , puupaaluja kuorittuna, sorvattuna, kyllästettynä sahatavaraa satamaoperaattoripalvelut Olli Raitanen Turuntie 372, Somero Somersora Puh. Oy, Turuntie , , SOMERO GSM 040 Olli , Raitanen 040 faksi Palmantie 7, Somero Puh. (02) Tervetuloa maaseutulomalle Seeteriin ****-tähden vuokrahuvilat Hirsjärven rantamaisemissa Soitellaan: Puh. (02) , Somersora Oy, Turuntie 372,31400 SOMERO GSM , faksi Varattu Varattu Harva katto harjalta vuotaa. Sälekarin Kirjapaino Oy, Somero 2012

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT Kriittiset menestystekijät: Asiat, joissa on onnistuttava, jotta tavoitteet toteutuisivat. Kriittiset menestystekijät ovat tärkeitä ja sellaisia joihin organisaatio

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖT: Raili Kerola, Tuula Mäntymäki, Riitta Liinamaa, Riitta Toivonen, Reino Rissanen, Maria Riitta Laukkanen Veteläinen.

LUOTTAMUSHENKILÖT: Raili Kerola, Tuula Mäntymäki, Riitta Liinamaa, Riitta Toivonen, Reino Rissanen, Maria Riitta Laukkanen Veteläinen. PUIMALA: Asiakaslähtöinen palvelu kunnassa LUOTTAMUSHENKILÖT: Raili Kerola, Tuula Mäntymäki, Riitta Liinamaa, Riitta Toivonen, Reino Rissanen, Maria Riitta Laukkanen Veteläinen. Mitä tarkoittaa asiakaslähtöinen

Lisätiedot

ZA5209. Flash Eurobarometer 269 (Intergenerational Solidarity) Country Specific Questionnaire Finland

ZA5209. Flash Eurobarometer 269 (Intergenerational Solidarity) Country Specific Questionnaire Finland ZA5209 Flash Eurobarometer 269 (Intergenerational Solidarity) Country Specific Questionnaire Finland FLASH 269 Haluaisin kysyä muutaman kysymyksen, jotka liittyvät yhteiskuntamme muodostavien eri sukupolvien

Lisätiedot

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö Visio vuodelle 2025 Marttila on elinvoimainen ja yhteisöllinen, maltillisesti kasvava kunta, joka järjestää asukkailleen laadukkaat ja edulliset palvelut sekä turvaa yrittämisen perusedellytykset. Kunnan

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA VIIHTYISÄ, TURVALLINEN JA ELINVOIMAINEN SONKAJÄRVI JA YLÄ-SAVON SEUTUKUNTA

KUNTASTRATEGIA VIIHTYISÄ, TURVALLINEN JA ELINVOIMAINEN SONKAJÄRVI JA YLÄ-SAVON SEUTUKUNTA KUNTASTRATEGIA 2017- SONKAJÄRVI JA YLÄ-SAVON SEUTUKUNTA KUNTASTRATEGIA 2017- Tahtotilana on, että Sonkajärvi on ihmisille ja yrityksille viihtyisä, turvallinen ja elinvoimainen asuin- ja toimintaympäristö.

Lisätiedot

Sähköiseen palvelusetelijärjestelmään siirtyminen Rovaniemen kaupungissa. Markus Hemmilä, toimialajohtaja, Rovaniemen kaupunki

Sähköiseen palvelusetelijärjestelmään siirtyminen Rovaniemen kaupungissa. Markus Hemmilä, toimialajohtaja, Rovaniemen kaupunki Sähköiseen palvelusetelijärjestelmään siirtyminen Rovaniemen kaupungissa Markus Hemmilä, toimialajohtaja, Rovaniemen kaupunki Palvelusetelistä hyötyä Rovaniemelle Seteliä käytetty jo 10 v ajan vanhuspalveluissa

Lisätiedot

Lapin koulutusfoorumi. Näkökulmia Itä-Lapin lukiokoulutukseen

Lapin koulutusfoorumi. Näkökulmia Itä-Lapin lukiokoulutukseen Lapin koulutusfoorumi Näkökulmia Itä-Lapin lukiokoulutukseen 14.1.2015 - Juha Narkilahti- Taustaa Prosessi voi olla rinnastettavissa ammatillisen koulutuksen vastaavaan Kemijärven kokemukset ministeriön

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN LAADINTA SEMINAARIN YHTEENVETOA - KUNTALAISTEN NÄKEMYKSIÄ

HYRYNSALMEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN LAADINTA SEMINAARIN YHTEENVETOA - KUNTALAISTEN NÄKEMYKSIÄ HYRYNSALMEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN LAADINTA 13.1.2017 SEMINAARIN YHTEENVETOA - KUNTALAISTEN NÄKEMYKSIÄ MITÄ TEEMME TÄNÄÄN? Riskienhallinnan vaihe 3 seuranta ja raportointi Riskienhallinnan vaihe 2 operatiivinen

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA. Valtuusto liite nro 5

VIESTINTÄSTRATEGIA. Valtuusto liite nro 5 VIESTINTÄSTRATEGIA Valtuusto 14.11.2016 41 liite nro 5 Voimaantulo 1.1.2017 1 SONKAJÄRVEN KUNNAN VIESTINSTÄSTRATEGIA 1 Viestinnän periaatteet... 2 2 Kuntastrategia 2017-2021... 2 3 Viestinnän tavoitteet...

Lisätiedot

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Mieletön mahdollisuus Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Tukea lapsille ja nuorille, joiden vanhempi on sairastunut psyykkisesti Mieletön Mahdollisuus -projektin

Lisätiedot

LOPEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OHJELMA 2016 2018

LOPEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OHJELMA 2016 2018 Lopen kunta Perusturvalautakunta 26.1.2016 Perusturva Vanhuspalvelut LOPEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OHJELMA 2016 2018 Sisko Haapanen Vanhuspalvelujen johtaja JOHDANTO Seudullinen ikäihmisten ohjelma 2015 2018

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan

Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan Kuntajakoselvityksen tavoitteet ja tilannekatsaus 24.9.2007 Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan valtuustot Kuntajakoselvittäjä Jarmo Asikainen Jarmo Asikainen Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan kuntajakoselvitys

Lisätiedot

LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016

LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016 LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016 Kyselyyn vastasi kaikkiaan 149 ihmistä, joista 31 olivat ruotsinkielisiä ja 118 suomenkielisiä Kaikki ihmiset eivät vastanneet kaikkiin kysymyksiin

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

Ammattitaitoista työvoimaa yhteistyöllä -projekti

Ammattitaitoista työvoimaa yhteistyöllä -projekti YHDEKSÄN N + 1 KYSYMYSTÄ YSEILLE Pohjois-Karjalan kauppakamari ja Pohjois-Karjalan Aikuisopisto toteuttivat 13.-24.11.2006 Yhdeksän + 1 kysymystä yseille internetkyselyn Pohjois-Karjalan peruskoulujen

Lisätiedot

Nuorten yhteiskuntatakuu 8.5.2012. Elise Virnes

Nuorten yhteiskuntatakuu 8.5.2012. Elise Virnes Nuorten yhteiskuntatakuu 8.5.2012 Elise Virnes Nuorten yhteiskuntatakuu Pääministeri Kataisen hallitusohjelmaan on kirjattu nuorten yhteiskuntatakuun toteuttaminen nuorten työllisyyden edistämiseksi ja

Lisätiedot

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana Helka Pirinen Esimies muutoksen johtajana Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Helka Pirinen Kansi: Ea Söderberg, Hapate Design Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen, Suunnittelutoimisto

Lisätiedot

Ajatuksia oppimisesta

Ajatuksia oppimisesta Ajatuksia oppimisesta Turun normaalikoulun kouluttajat Tampereen normaalikoulun 3. 6. sekä 7. 9. luokkalaiset Tampereen yliopiston 2.vsk luokanopettajaopiskelijat OPPIMINEN ON MUUTOS. Luonto ja opetus

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Saamelaisten toimintamallien juurruttaminen ja levittäminen

Saamelaisten toimintamallien juurruttaminen ja levittäminen Saamelaisten toimintamallien juurruttaminen ja levittäminen palveluissa Edellytykset yy ja haasteet Inari 20.9.2013 Mirja Laiti Työkalupakin arviointia Kokonaisuudessaan erinomainen työväline henkilöstön

Lisätiedot

Dialogin missiona on parempi työelämä

Dialogin missiona on parempi työelämä VIMMA 6.6. 2013 Dialogin missiona on parempi työelämä Amis-Dialogi yhdisti yritykset ja opiskelijat vuoropuheluun rakentamaan yhdessä parempaa tulevaisuuden työtä. Amis-Dialogia tehtiin isolla porukalla

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2017 talousarvio

Forssan kaupungin vuoden 2017 talousarvio MEDIATIEDOTE Julkaisuvapaa 14.12.2016 klo 18.00 Forssan kaupungin vuoden 2017 talousarvio Uusi vuosi uudet kujeet! Näin tavataan aina vuoden vaihtuessa todeta ja paljon on ensi ja seuraavina vuosina tapahtumassakin.

Lisätiedot

SenioriKaste hanke Lapin toiminnallinen osakokonaisuus Lapin toimintayksikön ohjausryhmä Projektipäällikkö Leila Mukkala

SenioriKaste hanke Lapin toiminnallinen osakokonaisuus Lapin toimintayksikön ohjausryhmä Projektipäällikkö Leila Mukkala SenioriKaste hanke Lapin toiminnallinen osakokonaisuus Lapin toimintayksikön ohjausryhmä Projektipäällikkö Leila Mukkala Lapin toiminnallisen osakokonaisuuden tavoitteet Muistisairaan ihmisen alueellisen

Lisätiedot

Nuorten ja aikuisten ammatillisen koulutuksen laadun ja vaikuttavuuden turvaaminen globaalin kestävyysvajeen puristuksessa

Nuorten ja aikuisten ammatillisen koulutuksen laadun ja vaikuttavuuden turvaaminen globaalin kestävyysvajeen puristuksessa Nuorten ja aikuisten ammatillisen koulutuksen laadun ja vaikuttavuuden turvaaminen globaalin kestävyysvajeen puristuksessa Educa - Opetusalan valtakunnallinen koulutustapahtuma, ammatillinen seminaari

Lisätiedot

ZA4880. Flash Eurobarometer 239 (Young people and science) Country Specific Questionnaire Finland

ZA4880. Flash Eurobarometer 239 (Young people and science) Country Specific Questionnaire Finland ZA4880 Flash Eurobarometer 239 (Young people and science) Country Specific Questionnaire Finland FLASH 239 YOUNG PEOPLE AND SCIENCE D1. Sukupuoli [ÄLÄ KYSY - MERKITSE SOPIVIN] Mies...1 Nainen...2 D2. Minkä

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

Kolmas sektori maaseutukunnissa

Kolmas sektori maaseutukunnissa Kolmas sektori maaseutukunnissa Luopioinen 23.3.2011 Ritva Pihlaja projektipäällikkö Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä, kansalaisjärjestöteemaryhmä tutkija Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti Vaikea

Lisätiedot

Kestävän kehityksen täydennyskoulutus 2. asteen ammatillisten oppilaitosten opettajille 2015

Kestävän kehityksen täydennyskoulutus 2. asteen ammatillisten oppilaitosten opettajille 2015 Kestävän kehityksen täydennyskoulutus 2. asteen ammatillisten oppilaitosten opettajille 2015 19.3.2015 CRnet/TPohjola 1 Kestävän kehityksen täydennyskoulutus 2. asteen ammatillisten oppilaitosten opettajille

Lisätiedot

VASTAUS ALOITTEESEEN KOSKIEN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAA OPETUSTA RUOTSIN KIELELLÄ

VASTAUS ALOITTEESEEN KOSKIEN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAA OPETUSTA RUOTSIN KIELELLÄ Sivistyslautakunta 49 12.05.2016 Kaupunginhallitus 258 05.09.2016 VASTAUS ALOITTEESEEN KOSKIEN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAA OPETUSTA RUOTSIN KIELELLÄ 108/40.400/2016 SIVLK 12.05.2016 49 Valmistelu ja lisätiedot:

Lisätiedot

Someron kaupungin organisaatio. Vuosi alkaen

Someron kaupungin organisaatio. Vuosi alkaen Someron kaupungin organisaatio Vuosi 2014 1.11.2014 alkaen Organisaatio Kaupunginjohtaja Sami Suikkanen Hallinto- ja talous Keskustoimisto Maataloustoimi Elinkeinotoimi Hanna Saarni Sij. Anne Liimatainen

Lisätiedot

Someron kaupungin organisaatio

Someron kaupungin organisaatio Someron kaupungin organisaatio 2017 Organisaatio Kaupunginjohtaja Sami Suikkanen Hallinto- ja talous Keskustoimisto Maataloustoimi Elinkeinotoimi Hanna Saarni Perusturva Sosiaalityö Vanhuspalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

Suomalainen kunta. Menestystarina yhä vuonna 2017

Suomalainen kunta. Menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunta Menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunta menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunnallishallinto on kansainvälinen menestystarina. Kunnat järjestävät kansalaisten hyvinvointipalvelut

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (1) Kaupunginvaltuusto 55 15.06.2015. 55 Asianro 1974/01.02.00/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (1) Kaupunginvaltuusto 55 15.06.2015. 55 Asianro 1974/01.02.00/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta 24 22.4.2015 Kaupunginhallitus 160 18.5.2015 55 Asianro 1974/01.02.00/2015 Lausunto perhepäivähoitajien palkkausta koskevaan valtuustoaloitteeseen

Lisätiedot

HOITOA JA HUOLENPITOA KOTISOHVALLE TULEVAISUUDEN ETÄMAHDOLLISUUDET

HOITOA JA HUOLENPITOA KOTISOHVALLE TULEVAISUUDEN ETÄMAHDOLLISUUDET HOITOA JA HUOLENPITOA KOTISOHVALLE TULEVAISUUDEN ETÄMAHDOLLISUUDET Leila Mukkala projektipäällikkö / Ikäihminen toimijana hanke 6.11.2014 GERIATRIN ETÄKONSULTAATIOPALVELUT Tavoitteena Geriatrian erikoislääkärinpalvelut

Lisätiedot

Työelämä omiin käsiin: Erottaudu massasta, innostu ja tee unelmistasi totta!

Työelämä omiin käsiin: Erottaudu massasta, innostu ja tee unelmistasi totta! Työelämä omiin käsiin: Erottaudu massasta, innostu ja tee unelmistasi totta! Tuula Kurkisuo KM, Erityisopettaja,Tiimimestari Omnian ammattiopiston yrittäjyyspolkuvastaava TYÖTAITAJAHANKE, vastuuvalmentaja

Lisätiedot

Työhyvinvointi yrityksesi elinvoima

Työhyvinvointi yrityksesi elinvoima Työhyvinvointi yrityksesi elinvoima Hyvinvoivat työntekijät tekevät työnsä hyvin Kun yrityksesi työntekijät kokevat työnsä mielekkääksi ja palkitsevaksi, he panostavat sen tekemiseen. Näet tuloksen osaamisena

Lisätiedot

Työllisyydenhoito kunnassa

Työllisyydenhoito kunnassa Työllisyydenhoito kunnassa Kuntamarkkinat 14.9.2016 Kehittämispäällikkö Erja Lindberg Pitkäaikaistyöttömyyden vuosihinta on 8 800 000 000 Laskelma vuoden 2014 kustannuksista Lähde: TEM/Heikki Räisänen,

Lisätiedot

AMMATILLINEN KUNTOUTUS

AMMATILLINEN KUNTOUTUS AMMATILLINEN KUNTOUTUS Ammatillinen kuntoutus auttaa jatkamaan työssä Työkyvyn heikkeneminen voi estää työskentelysi jossain vaiheessa työuraa. Tällöin ammatillinen kuntoutus voi auttaa sinua jatkamaan

Lisätiedot

Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia?

Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia? Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia? Kuntamarkkinat 15.9.2016 Kehittämispäällikkö Erja Lindberg Pitkäaikaistyöttömyyden vuosihinta on 8 800 000 000 Laskelma vuoden 2014 kustannuksista

Lisätiedot

URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI

URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI Kuntastrategia 2022 URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI Vetovoima Lähipalvelut Elinvoimaisuus Asukaslähtöisyys YRITYSTOIMINTA Edistämme kasvua ja yhteistyötä PALVELUT Varmistamme lähipalvelut kuntalaisille TALOUS

Lisätiedot

Työnhaun haasteet uusia tapoja hakea työtä

Työnhaun haasteet uusia tapoja hakea työtä Työnhaun haasteet uusia tapoja hakea työtä Työelämän muutostuulet Työelämä muuttuu, oletko valmis? - Millainen tulevaisuus sinun kohdallasi on? Otatko vastaan sen mitä tulee vai voisitko mahdollisesti

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA. Aika: 25.01.2016 klo 9-10.50. Kartanokoti, Haverintie 27, 21900 Yläne. Paikka:

PÖYTYÄN KUNTA. Aika: 25.01.2016 klo 9-10.50. Kartanokoti, Haverintie 27, 21900 Yläne. Paikka: 25.01.2016 1. Aika: 25.01.2016 klo 9-10.50 Paikka: Kartanokoti, Haverintie 27, 21900 Yläne Paikalla: Veikko Rantala, Auranmaan kansalliset seniorit Seppo Eskola, Pöytyän sotaveteraanit Jaakko Mäkelä, Eläkeliiton

Lisätiedot

Nykyisten tilojen muutos, oma toiminta. Kiikan vanhainkoti (+ Niittyvilla) saneerataan 30- paikkaiseksi asumispalveluyksiköksi vaiheittain.

Nykyisten tilojen muutos, oma toiminta. Kiikan vanhainkoti (+ Niittyvilla) saneerataan 30- paikkaiseksi asumispalveluyksiköksi vaiheittain. VAIKUTUSTEN ARVIOINTI / VAIHTOEHTOJEN VERTAILU: ARVIOINNIN KOHDE JA AIKA: Kiikan - Keikyän alueen asumispalvelut NÄKÖKULMA VAIKUTUSTEN ARVIOINNILLE MITTAREIDEN TIETOA VAIHTOEHTO 0 = NYKYTILA VAIHTOEHTO

Lisätiedot

Yli Hyvä Juttu Nuorisotoimenjohtaja Pekka Hautamäki

Yli Hyvä Juttu Nuorisotoimenjohtaja Pekka Hautamäki Yli Hyvä Juttu 21.11.2012 Nuorisotoimenjohtaja Pekka Hautamäki Valtaosa nuorista on tyytyväisiä elämäänsä, vaikka tyytyväisyys vapaa-aikaan ja erityisesti taloudelliseen tilanteeseen vähenee. Nuoret ovat

Lisätiedot

YLEISÖTILAISUUS KLO 18-20

YLEISÖTILAISUUS KLO 18-20 KUNTAJAKOSELVITYKSEN YLEISÖTILAISUUS KLO 18-20 Seuraavat yleisötilaisuudet 14.11. klo 18.00 ja 18.12. klo 18.00 Seuraa ja anna palautetta www.jyvaskylanseutu.fi/kuntajako Materiaalia lisätään koko ajan

Lisätiedot

Raportointi >> Perusraportti Tasa arvovaalikone

Raportointi >> Perusraportti Tasa arvovaalikone heli.kiemunki (Lapin ammattiopisto), olet kirjautuneena sisään. 10. maaliskuuta 2011 10:21:05 Your boss is {0} Kirjaudu ulos Etusivu Kyselyt Raportointi Asetukset Käyttäjätiedot Ota yhteyttä Oppaat Help

Lisätiedot

Yhdessä oleminen ja kohtaaminen turvallisuutta luovana tekijänä turvallisuutta luovana Marttaliitto tekijänä ry

Yhdessä oleminen ja kohtaaminen turvallisuutta luovana tekijänä turvallisuutta luovana Marttaliitto tekijänä ry Yhdessä oleminen ja kohtaaminen turvallisuutta luovana tekijänä Yhdessä oleminen Pirkko Elomaa-Vahteristo ja kohtaaminen 21.10.2010 turvallisuutta luovana Marttaliitto tekijänä ry Pirkko Elomaa-Vahteristo

Lisätiedot

TÖISSÄ JA ELÄKKEELLÄ - TUTKIMUS. Tutkimusjohtaja Mikko Kesä

TÖISSÄ JA ELÄKKEELLÄ - TUTKIMUS. Tutkimusjohtaja Mikko Kesä Raportti Tutkimusraportti 3.2.2010 23.3.2010 TÖISSÄ JA ELÄKKEELLÄ - TUTKIMUS Tutkimusjohtaja Mikko Kesä Tutkimusjohtaja Tutkija Suvi Kovero Mikko Kesä Innolink Research Oy Oy. 2009-2010 2010 Perustiedot

Lisätiedot

Kuntauudistuskysely akavalaisille 2012. Yhteenveto tuloksista 14.5.2012

Kuntauudistuskysely akavalaisille 2012. Yhteenveto tuloksista 14.5.2012 Kuntauudistuskysely akavalaisille 0 Yhteenveto tuloksista 4.5.0 Kuntauudistuksen tarpeellisuus ja kunnallisten palveluiden järjestäminen Kuntauudistus on tarpeen, koska suuremmat kunnat pystyvät tarjoamaan

Lisätiedot

Minkälaiset palvelut kuntalaiset haluavat ja millä hinnalla? Pauli Forma

Minkälaiset palvelut kuntalaiset haluavat ja millä hinnalla? Pauli Forma Minkälaiset palvelut kuntalaiset haluavat ja millä hinnalla? Pauli Forma Ikärakenne Lähtökohtia Palvelujen tarve lisääntyy ja painopiste muuttuu Palveluja tuottavat työntekijät siirtyvät eläkkeelle Työvoimakilpailu

Lisätiedot

Päätös: Valtuusto lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi

Päätös: Valtuusto lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi Varavaltuutettu Antti Ahosen ja kahden muun valtuutetun allekirjoittama valtuustoaloite: Lapsiperheissä on tulevaisuus lasten kotihoidontuen Hämeenlinna-lisään on löydyttävä kestävä, pysyvä ratkaisu KV

Lisätiedot

ZA6587. Flash Eurobarometer 423 (Citizens Awareness and Perceptions of EU Regional Policy, wave 4) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6587. Flash Eurobarometer 423 (Citizens Awareness and Perceptions of EU Regional Policy, wave 4) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA87 Flash Eurobarometer (Citizens Awareness and Perceptions of EU Regional Policy, wave ) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL - Citizens' awareness and perception of EU regional policyfif D Minkä

Lisätiedot

TERVEYDEN- JA VANHUSTENHUOLLON

TERVEYDEN- JA VANHUSTENHUOLLON TERVEYDEN- JA VANHUSTENHUOLLON UUDISTAMISOHJELMA Päivitetty 13.9.2013 Hyväksytty: Kaupunginhallitus 15.10.2013 249 SISÄLLYS 1 JOHDANTO...1 Työskentelyn vaiheet... 2 2 UUDISTAMISOHJELMAN PÄÄLINJAT...3 2.1

Lisätiedot

Mitä sote-uudistus tarkoittaa minulle

Mitä sote-uudistus tarkoittaa minulle Mitä soteuudistus tarkoittaa minulle Sosiaali ja terveyspalvelut vuonna 2019 hallituksen esitysluonnoksen mukaisesti 11/2016 1 18.11.2016 Tämä on soteuudistus Soteuudistuksessa koko julkinen sosiaali ja

Lisätiedot

SÄÄSTÖPANKKI. Parempi Suomi 2016: Tilanne pääkaupunkiseudulla

SÄÄSTÖPANKKI. Parempi Suomi 2016: Tilanne pääkaupunkiseudulla SÄÄSTÖPANKKI Parempi Suomi 2016: Tilanne pääkaupunkiseudulla SÄÄSTÖPANKISSA KUULUU ASIAKKAAN ÄÄNI - Kun Säästöpankki menestyy, se pystyy jakamaan osan paikkakunnan hyvinvointia tukemaan, esimerkiksi erilaisiin

Lisätiedot

Arvoisa Ville Niinistö,

Arvoisa Ville Niinistö, Arvoisa Ville Niinistö, Olitte haastateltavana TV 2:ssa eräänä iltana. Suoraselkäisesti ja rohkeasti, suorastaan intohimoisesti puolustitte Suomeen tulleitten pakolaisten oikeuksia. Hienoa. Heistä saadaan

Lisätiedot

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Perusopetuskysely 2016 Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Taustatietoja Kysely toteutettiin toukokuun lopulla 2016 Linkki kyselyyn lähetettiin Helmin kautta 4099 oppilaan 7966:lle huoltajalle

Lisätiedot

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillisen koulutuksen mielikuvatutkimus 20..2007 Opetusministeriö Kohderyhmä: TYÖELÄMÄ Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillinen koulutus kiinnostaa yhä useampaa nuorta. Ammatilliseen

Lisätiedot

Oikeus arvokkaaseen elämään ja vanhenemiseen

Oikeus arvokkaaseen elämään ja vanhenemiseen Oikeus arvokkaaseen elämään ja vanhenemiseen Perusoikeudet/ ihmisoikeus Yhdenvertaisuus direktiivi (syrjimättömyys) STM vastaa toimivuudesta Ikäihmisten palvelujen laatusuositus Vanhuspalvelulaki (luonnoskierrosvaiheessa

Lisätiedot

Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa?

Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa? Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa? Vastaa sen pohjalta, millaista Ruotsin paras vanhustenhoito sinun mielestäsi olisi. Yritä pohtia, miten haluaisit asioiden olevan

Lisätiedot

PARASTA SUOMELLE MUOKKAA PERUSTYYLEJ KOULUTUSPOLIITTINEN OHJELMA

PARASTA SUOMELLE MUOKKAA PERUSTYYLEJ KOULUTUSPOLIITTINEN OHJELMA PARASTA SUOMELLE MUOKKAA PERUSTYYLEJ Ä TEKIN NAPS. KOULUTUSPOLIITTINEN OHJELMA OHJELMA VALMISTELTU LAAJASSA YHTEISTYÖSSÄ Valmisteluvastuussa TEKin koulutusvaliokunta ja projektiryhmä Projektipäällikkö

Lisätiedot

TOTEUTTAAKO VANHUSPALVELULAKI VALTAA VANHUUS -LIIKKEEN TEEMOJA?

TOTEUTTAAKO VANHUSPALVELULAKI VALTAA VANHUUS -LIIKKEEN TEEMOJA? TOTEUTTAAKO VANHUSPALVELULAKI VALTAA VANHUUS -LIIKKEEN TEEMOJA? Senioriliikkeen kevätkokous 22.04.2013 Helsinki Aulikki Kananoja LAKI l l Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden

Lisätiedot

AGE-hanke alkoi syyskuussa 2013 ja se päättyy heinäkuussa 2015. Mukana hankkeessa ovat Tšekki, Saksa, Kypros, Suomi, Espanja ja Portugali.

AGE-hanke alkoi syyskuussa 2013 ja se päättyy heinäkuussa 2015. Mukana hankkeessa ovat Tšekki, Saksa, Kypros, Suomi, Espanja ja Portugali. Maailman terveysjärjestön WHO:n määritelmän mukaan aktiivinen ikääntyminen on prosessi, jossa optimoidaan mahdollisuudet pysyä terveenä, osallistua ja elää turvattua elämää ja pyritään siten parantamaan

Lisätiedot

KUINKA KIRJOITAT E-KIRJAN päivässä

KUINKA KIRJOITAT E-KIRJAN päivässä KUINKA KIRJOITAT E-KIRJAN päivässä Valmentaja-Akatemia opettaa sinulle kuinka valmentajana pystyt kasvattamaan bisnestäsi, auttamaan useampia ihmisiä ja ansaitsemaan enemmän. www.valmentaja- akatemia.fi

Lisätiedot

KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN

KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN Kehittämiskoordinaattori Tuula Ekholm Liittyminen KKE -hankekokonaisuuteen

Lisätiedot

MILLAINEN ON POHJOIS-SAVON BRÄNDI?

MILLAINEN ON POHJOIS-SAVON BRÄNDI? MILLAINEN ON POHJOIS-SAVON BRÄNDI? MAAKUNNALLINEN MARKKINOINTIOHJELMA -HANKE Aluebrändityö työstetään maakunnallisena hankkeena, jonka veturina toimii Kuopio. Tämä esitys liittyy hankkeen valmisteluvaiheeseen

Lisätiedot

Reflektoiva oppiminen harjoittelussa Insinööritieteiden korkeakoulu

Reflektoiva oppiminen harjoittelussa Insinööritieteiden korkeakoulu Reflektoiva oppiminen harjoittelussa 15.9.2016 Insinööritieteiden korkeakoulu Minna Nevala, psykologi Materiaalit: psykologi, uraohjaaja Seija Leppänen Mitä hyötyä on itsetuntemuksesta? Reflektointiprosessi

Lisätiedot

Kuntien työskentelyn purku Maarit Kairala esosiaalityön maisterikoulutus -hanke, projektipäällikkö/ yliopisto-opettaja

Kuntien työskentelyn purku Maarit Kairala esosiaalityön maisterikoulutus -hanke, projektipäällikkö/ yliopisto-opettaja Kuntien työskentelyn purku Maarit Kairala esosiaalityön maisterikoulutus -hanke, projektipäällikkö/ yliopisto-opettaja Maarit Kairala marit.kairala@ulapland.fi Miten kunnat varautuvat kansalliseen tietojärjestelmään?

Lisätiedot

Ravitsemustaidoilla hyvinvointia Päijät-Hämeeseen

Ravitsemustaidoilla hyvinvointia Päijät-Hämeeseen Ravitsemustaidoilla hyvinvointia Päijät-Hämeeseen Raportti Päijät-Hämeen ravitsemusterveyden edistämisen suunnitelmaan liittyvän kyselyn tuloksista 2015 Ravitsemussuunnitelman tavoitteissa erittäin tärkeää

Lisätiedot

ZA4811. Flash Eurobarometer 227 (Expectations of European Citizens Regarding the Social Reality in 20 Years' Time)

ZA4811. Flash Eurobarometer 227 (Expectations of European Citizens Regarding the Social Reality in 20 Years' Time) ZA4811 Flash Eurobarometer 227 (Expectations of European Citizens Regarding the Social Reality in 20 Years' Time) Country Specific Questionnaire Finland Flash Eurobarometer on The expectations and wishes

Lisätiedot

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER Työtä lähellä ihmistä SuPer Lähi- ja perushoitajan oma liitto Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer on Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatusalan

Lisätiedot

MITEN VÄLTÄN TYÖUUPUMUKSEN?

MITEN VÄLTÄN TYÖUUPUMUKSEN? Hannamari Honkanen, kätilö, HUS MITEN VÄLTÄN TYÖUUPUMUKSEN? 1 Työssä jaksaminen vai loppuun palaminen? 1. Katse kutsumuksen juurelle +/-? 5. Katse koulutukseen, "konttoriin" ja kulisseihin +/-? Työssä

Lisätiedot

Miksi tarvittaisiin seniorien toimintakeskus? Seniorien toiminnat ja Elinvoimaa ikääntyville -kehitysohjelma. Kristiina Mustakallio 28.4.

Miksi tarvittaisiin seniorien toimintakeskus? Seniorien toiminnat ja Elinvoimaa ikääntyville -kehitysohjelma. Kristiina Mustakallio 28.4. Miksi tarvittaisiin seniorien toimintakeskus? Seniorien toiminnat ja Elinvoimaa ikääntyville -kehitysohjelma Kristiina Mustakallio Taustana väestönkehitys Espoossa 2014-2016 suhteellisesti kasvu on nopeinta

Lisätiedot

ZA4893. Country Specific Questionnaire Finland

ZA4893. Country Specific Questionnaire Finland ZA4893 Flash Eurobarometer 212 (Attitudes towards the planned EU pilot project "Erasmus for Young Entrepreneurs" Trainers and counsellors of start-up organisations) Country Specific Questionnaire Finland

Lisätiedot

ORIMATTILA BRÄNDIKOODI 2016

ORIMATTILA BRÄNDIKOODI 2016 ORIMATTILA BRÄNDIKOODI 2016 Ylivoimatekijät Konkreettisesti ajateltuna Orimattilan ylivoimatekijöihin kuuluvat luonnollisesti sekä asumisen että liiketoiminnan näkökulmasta edulliset neliöt. Konkretiaa

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012) Voimaan 1.7.2013 Keskeisiä linjauksia Erillislaki Ei säädetä uusista palveluista

Lisätiedot

Alueellisen osallistumisen ja demokratian vaihtoehdot Esitys Mikkelin, Suomenniemen ja Ristiinan valtuustojen yhteisseminaarissa 1.2.

Alueellisen osallistumisen ja demokratian vaihtoehdot Esitys Mikkelin, Suomenniemen ja Ristiinan valtuustojen yhteisseminaarissa 1.2. Alueellisen osallistumisen ja demokratian vaihtoehdot Esitys Mikkelin, Suomenniemen ja Ristiinan valtuustojen yhteisseminaarissa 1.2.2012 Sisältö Kuntalaisten osallisuus: lähidemokratia ja kuntapalvelut

Lisätiedot

Hollola Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta

Hollola Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta KUNTALAISTUTKIMUS 2015 Suomen Kuntaliitto Marianne Pekola-Sjöblom Yleisiä näkemyksiä, päätöksentekoa ja osallistumista koskevat kysymykset 2015 Kyselylomakkeen kysymykset: 13-17, 24-, -,, 37 Näpäytä solua

Lisätiedot

ZA5775. Flash Eurobarometer 340 (The Charter of Fundamental Rights of the European Union) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5775. Flash Eurobarometer 340 (The Charter of Fundamental Rights of the European Union) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA77 Flash Eurobarometer 0 (The Charter of Fundamental Rights of the European Union) Country Questionnaire Finland (Finnish) EB FLASH 0 - The Europeans and the EU Charter of Fundamental Rights - FIF D

Lisätiedot

Nuorisotutkimus 2008

Nuorisotutkimus 2008 Nuorisotutkimus 08 Tutkimuksen taustatiedot Nuorisotutkimus tehtiin huhtikuussa 08 verkkokyselynä Tutkimus toteutettiin Elinkeinoelämän nuoriso-ohjelman alueilla Vastaajina on peruskoulun 7. 9.-luokkalaisia

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet 1 (5) Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet Johdanto n ja Imatran kaupungin kotihoidon toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista,

Lisätiedot

Suomalaisten näkemyksistä Suomen valtionhallinnon virkamiesetiikan ja - moraalin tilasta

Suomalaisten näkemyksistä Suomen valtionhallinnon virkamiesetiikan ja - moraalin tilasta Suomalaisten näkemyksistä Suomen valtionhallinnon virkamiesetiikan ja - moraalin tilasta TNS 0 Tutkimuksen toteuttaminen ja sisältö Kysely toteutettiin TNS Gallup Foruminternetpaneelissa. Yhteensä tehtiin

Lisätiedot

Koukkuniemi 2020- hanke. Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä

Koukkuniemi 2020- hanke. Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä Koukkuniemi 2020- hanke Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä Hankkeen tavoitteet 1. Yhteiskunnallisen yrityksen perustaminen vanhustenhuollon

Lisätiedot

Tutkintojen tunnustaminen ja rinnastaminen

Tutkintojen tunnustaminen ja rinnastaminen Tutkintojen tunnustaminen ja rinnastaminen Opiskelupaikan hakijalle Suomessa ammatilliseen koulutukseen voi hakea peruskoulun tai lukion todistuksella Jos olet suorittanut koulutuksen ulkomailla, haet

Lisätiedot

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen.

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Tutkittua tietoa & punnittuja näkemyksiä. Osallistu, innostu

Lisätiedot

Kumppanuus ja asiakkaan valinnanoikeus SOTE verkottumistilaisuus Turku

Kumppanuus ja asiakkaan valinnanoikeus SOTE verkottumistilaisuus Turku Kumppanuus ja asiakkaan valinnanoikeus SOTE verkottumistilaisuus Turku 12.4.2014 mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen 1 Kiinnostavia teemoja Tuottaja kysymys Asiakkaan valinnanoikeus Mikko Martikainen

Lisätiedot

Vaaliohjelma 2014 Haaparannan Moderaatit

Vaaliohjelma 2014 Haaparannan Moderaatit Vaaliohjelma 2014 Haaparannan Moderaatit Målgrupp: Haparanda Ingress: Haaparanta tarvitsee uuden poliittisen johdon Brödtext: Sosiaalidemokraatit ovat olleet vallassa Haaparannassa vuosikymmenien ajan.

Lisätiedot

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA 1 YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA Työmarkkinat ovat murroksessa. Suomea varjostanut taantuma on jatkunut ennätyksellisen pitkään. Pk-yritysten merkitystä ei tule aliarvioida taantumasta

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä.

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. KUNTASTRATEGIA 2030 Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. SISÄLLYSLUETTELO 1 Nykytilan kuvaus ja toimintaympäristö...3 - Väestöennuste 2011 2030...4 - Kokonaisverotulojen kehitys 2000 2012...5

Lisätiedot

2016 PUOLIVUOTISRAPORTTI

2016 PUOLIVUOTISRAPORTTI 2016 PUOLIVUOTISRAPORTTI 2 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Talousarvion toteutuminen... 3 2.1 Nuva-kuntayhtymä... 3 2.2 Sosiaali ja terveyspalvelujen talouden toteutuminen 1.1. 30.6.2016... 6 3. Toiminnan

Lisätiedot

HYVINVOINTIKERTOMUS. auttaa tarkastelemaan hyvinvointia kokonaisuutena ja kantamaan yhdessä vastuuta hyvinvoinnista

HYVINVOINTIKERTOMUS. auttaa tarkastelemaan hyvinvointia kokonaisuutena ja kantamaan yhdessä vastuuta hyvinvoinnista HYVINVOINTIKERTOMUS kuntajohtamisen työväline, joka tukee hyvinvoinnin näkökulmien kytkemistä toiminnan ja talouden suunnitteluun, seurantaan ja arviointiin, 225 kuntaa käyttää auttaa tarkastelemaan hyvinvointia

Lisätiedot

ASKELMERKKI. Ammatillinen tukihenkilötyö. www.askelmerkki.fi

ASKELMERKKI. Ammatillinen tukihenkilötyö. www.askelmerkki.fi ASKELMERKKI Ammatillinen tukihenkilötyö www.askelmerkki.fi Ongelmista tavoitteisiin Askelmerkin ammatillinen tukihenkilötyö on aina yksilöllistä ja tapauskohtaisen tarpeen mukaan rakennettua työtä. Tärkeää

Lisätiedot

VALTUUSTOALOITE SIIRTOLAPUUTARHATOIMINNAN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMISESTÄ

VALTUUSTOALOITE SIIRTOLAPUUTARHATOIMINNAN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMISESTÄ Kaupunginvaltuusto 92 01.07.2013 Kaupunginhallitus 275 19.08.2013 Kaupunginhallitus 88 16.03.2015 Tekninen lautakunta 94 28.10.2015 Kaupunginhallitus 80 29.03.2016 Kaupunginvaltuusto 18 25.04.2016 VALTUUSTOALOITE

Lisätiedot

Hyvinvointipalveluiden talousarvio 2017

Hyvinvointipalveluiden talousarvio 2017 Hyvinvointipalveluiden talousarvio 2017 Perusturvalautakunnan talousarvio 2017 1 000 euroa TP 2015 MTA 2016 HKE 2017 TA 2017 TA 17/16 TULOT 12 154 12 123 10 180 10 180-16,0 % MENOT 64 985 65 089 65 860

Lisätiedot

Uusi Jyväskylä Sivistyksen palvelualue. Arto Lepistö

Uusi Jyväskylä Sivistyksen palvelualue. Arto Lepistö Uusi Jyväskylä Sivistyksen palvelualue Arto Lepistö 12.5.2008 Rakenne seuraa strategiaa Kansallinen ja kansainvälinen kilpailukyky imago ja vetovoima Myönteinen näkyvyys Hyvinvointi Kuntalaisten elinikäinen

Lisätiedot

Kasvu, oppiminen, perheet

Kasvu, oppiminen, perheet Kasvu, oppiminen, perheet Pirjo Tuosa, selvityshenkilö Uudistuksen lähtökohtia Jyväskylän kaupungissa toteutetaan palvelu- ja organisaatiouudistus vuoden 2013 alussa hallinnon ja palvelujen järjestämissopimuksen

Lisätiedot

SÄÄSTÖPANKKI. Parempi Suomi Säästöpankki

SÄÄSTÖPANKKI. Parempi Suomi Säästöpankki SÄÄSTÖPANKKI Parempi Suomi 2016 - Säästöpankki SUOMEN VANHIN PANKKIRYHMÄ - OSA YHTEISKUNTAA JO YLI 190 VUOTTA Ensimmäinen Säästöpankki Turkuun 4.1.1823 Perustettiin vähävaraisia varten, opetti säästäväisyyttä

Lisätiedot