Itsenäinen Somero Työpaikkojen ja yritystoiminnan turvaaminen Laadukkaat ja toimivat lähipalvelut

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Itsenäinen Somero Työpaikkojen ja yritystoiminnan turvaaminen Laadukkaat ja toimivat lähipalvelut"

Transkriptio

1 VALMIINA PALVELUKSEEN. Itsenäinen Somero Työpaikkojen ja yritystoiminnan turvaaminen Laadukkaat ja toimivat lähipalvelut Löy dä o m a e h d o k k a a s i ( ) k e s k i a u k e a m a lta ä ä n e s tä m ä l l ä va i k u tat! E n n a k koä ä n e s t y s Va a l i pä i vä k lo SOMERO

2 I TS E NÄINEN MUUTTUVA SOMERO Tuleva valtuustokausi on myös Someron osalta haastava. Monella suunnalla on esitetty ajatuksia kunnan, kaupungin ja maakunnan asemasta ja keskinäisestä riippuvuudesta. Tämä voi tuoda muutospaineita meidänkin jokapäiväiseen elämäämme. Nopeaan muutokseen emme silti usko, koska meillä rahatilanne on hyvä. Someron kaupungin vuosikate on ollut ylijäämäinen, velkamäärä pienehkö, ja investoinneilla on luotu kohtalaiset peruspalvelut somerolaisten käyttöön. Tarkka talouskuri mahdollistaa veroäyrin säilymisen maltillisella tasolla tulevaisuudessakin. Isot investoinnit saavat jatkoa tulevallakin valtuustokaudella: palvelutalo-hanke on edennyt rakentamisvaiheeseen ja Kiiruun koulun korjaus- tai uudisrakentaminen nousee tärkeimmäksi ja kiireellisimmäksi investointikohteeksi. Tulevaisuudessakin on pystyttävä tarjoamaan kaikille lapsille tasapuolisesti hyvät mahdollisuudet opiskella. Ilahduttavaa on myös muutos yrittäjyysajattelussa. Lopultakin on alettu rakentaa teollisuustaloa. Niin vasemmalla kuin keskustassakin on havahduttu ymmärtämään työpaikkojen merkitys, sillä niiden avulla rahoitetaan toimivat peruspalvelut, joita somerolaiset voivat käyttää tarpeen mukaan. Tulosvastuullisen kehitysyhtiön perustaminen tehostaisi markkinointia ja loisi aktiivisemman otteen Someron kiinnostavuuteen. Koko perusturva käyttää reilusti yli puolet kaupungin vuotuisista määrärahoista. Se on siis hyvin suuri menoerä, joten on kohtuullista vaatia vastinetta maksetuille veroille. Vastinetta on saatu kaikilla osa-alueilla, joista tärkeimpiä ovat lääkäripalvelut ja terveyskeskuksen muu toiminta. Nämäkään eivät ole mitään itsestäänselvyyksiä, kun kuunnellaan eri puolueiden näkemyksiä. Meillä on palvelut, jotka aina tarvitaan, on Someron asema alueella millainen tahansa. Nyt on kysymys myös valtakunnantason päätöksistä. Tänään tehtävillä ratkaisuilla on vaikutus pitkälle tulevaisuuteen. Itsenäinen ja taloudeltaan tasapainoinen Somero on tavoitteemme. Toivottavasti tuleva toiminta mahdollistaa tämän. Tällöin voimme päättää omista toimistamme tulevassa valtuustossa ja ratkaista asiat lähellä äänestäjiä. Tulevissa vaaleissa ratkaistaan osaltaan Someron tulevaisuus. Tartu mahdollisuuteen ja käy äänestämässä. Kati Fonsell-Laurila Someron Kokoomus ry:n puheenjohtaja Eero Manni Härkätien Kokoomus ry:n puheenjohtaja VAALIPÄÄLLIKÖ N V INKKELISTÄ Lehdet ovat kirjoittaneet paljon kuntauudistuksesta. Me Someron kokoomuslaiset olemme vahvasti itsenäisen kunnan kannalla. Muutama asia on jäänyt vähälle huomiolle. Kaupungin hyvin hoidetuista metsistä voidaan saada seuraavan kymmenen vuoden aikana saada tuplamäärä puunmyyntituloja ei mikään merkityksetön erä. Biovoimahankkeet ovat jääneet pysähdyksiin, vaikka niistä voisi olla paljonkin hyötyä. Samaten tuulivoimalat saattaisivat tuoda kassaan tuoretta rahaa, kunhan hankkeet saadaan alkuun. Arvoisa äänestäjä! Kokoomuksen listalla on 31 ehdokasta. He edustavat monia ammatteja, ja koulutustaustaa on eri aloilta. Listalta löydät varmasti Sinua kiinnostavan ehdokkaan. Voit kääntyä puoleeni, jos tarvitset lisää tietoa ehdokkaista. Vain äänestämällä Kokoomuksen ehdokkaita (numerot 58 88, katso keskiaukeamalta) voit lisätä omaa ja Someron hyvinvointia! Markku Mäki-Teeri, vaalipäällikkö päätoimittaja: Timo Alanen Julkaisija: Someron Kokoomusjärjestöt Painopaikka: Sälekarin Kirjapaino Oy 2

3 TA PAHTUNUTTA JA TULEVAA Valtuustokausi on vaihtumassa. Värikästä kautta ovat leimanneet Paras-hankkeen vaatimat selvitykset, kuntauudistus, investoinnit sekä erilaiset yhteistyömallit muiden kuntien kanssa. Epävarmuutta on ollut ilmassa. Se on väistämättä hidastanut kehittämistä, sillä aina on odotettu uusia meihin vaikuttavia linjauksia ja päätöksiä. Kaupunki on kuitenkin jatkanut investointeja. Teollisuushallia rakennetaan ja näin parannetaan yrittäjien mahdollisuuksia. Uusi uimahalli valmistui aikataulussa ja paikkakunnan harrastusmahdollisuudet ovat taas näiltä osin ykkösluokkaa. Palvelutalon rakentaminen on herättänyt paljon keskustelua, mutta nyt sekin hanke on etenemässä rakennusvaiheeseen. Tärkein kohde on tällä hetkellä saada Kiiruun koulu kuntoon. Jokaiselle oppilaalle pitää taata terveellinen oppimisympäristö. Itsenäinen päätöksenteko ja sitä kautta turvatut lähipalvelut ovat So- meron kannalta tärkeitä. Niiden eteen tullaan tekemään lujasti töitä. Toki yhteistyön edistäminen positiivisessa hengessä naapurikuntien kanssa luo mahdollisuuksia eri toimialueille. Onkin siis etsittävä kuntalaisten kannalta hyviä vaihtoehtoja. Somerolla on hyvä asua ja elää. Voimme asua väljästi, ja harrastusmahdollisuuksia on runsaasti. Peruspalvelut toimivat useilla toimialoilla, mutta toki jatkuvaa parannusta ja kehittämistä tarvitaan. Yrittäminen ja työpaikkojen luominen antavat monelle mahdollisuuden Somerolla asumiseen. Uusia yrityksiä tarvitaan, mutta ennen kaikkea on tärkeää turvata nykyisten yritysten toimintaedellytykset. Kunta on myös suuri työnantaja. Nykyisten työntekijöiden motivaatiosta ja viihtyvyydestä pitää huolehtia nykyistä paremmin. Hyvän työnantajan maineella saataisiin houkuteltua myös uusia osaajia eri tehtäviin. Laadukas perusopetus ja lukio antavat hyvät eväät koululaisten elämään. Niistä on pidettävä kiinni. Lukion säilyminen Somerolla on ensiarvoisen tärkeää. Sen säilyttämiseen onkin otettava kaikki konstit käyttöön. Hyvät tulokset perusopetuksessa ja lukiossa antavat nuorille loistavan ponnahduslaudan tulevaisuuteen. Kaupungin toimintoja pyöritetään verotuloilla ja valtion-osuuksilla sekä palvelumaksuilla. Veroäyri on säilynyt maltillisena ja tähän on pyrittävä myös jatkossa. Positiivisella ja avoimella yhteistyöllä pystytään turvaamaan hyvä päätöksenteko. Someron kokoomuslaiset ovat edelleen valmiita jatkamaan yhteistyötä hyvässä hengessä kaikkien tahojen kanssa. Kaisa Vasama- Kakko Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja KA KSI TA PAA TEHDÄ POLITIIKKAA Ko k e m u k s e n i p o l i t i i k a s ta tähän asti on kertonut minulle, että maailmassa on kaksi tapaa olla poliitikko. Yksi valitettava tapa on päättää alusta asti, että on tullut valtuustoon riitelemään asioista. Poliittinen valta on houkuttelevaa ihmisille, jotka pitävät väittelystä, koska riidanaiheita löytyy aina. Lähtökohta on monesti se, että jos toinen puolue tekee ehdotuksen, niin sen täytyy automaattisesti olla väärin. Ja tavoite on etsiä syitä miksi ehdotus ei ole järkevä eikä voi toimia, siitä huolimatta kuinka hyödyllistä se oikeasti on. Näin tehdään Englannissa, ja lopputulos on se, että kun parlamentin väittelyt näytetään televisiossa, joskus näyttää siltä että ruudussa näkyy pikkupoikia (ja muutamia tyttöjä) kinastelemassa leikkikoulussa jostain lelusta. On tämä varmaankin hauska harrastus heille jotka sitä harrastavat, mutta kyseenalaistan sen, voiko tämä menetelmä ikinä olla kansan hyödyksi. Toinen tapa olla poliitikko on muistaa ennen kaikkea, että on tullut valituksi edustamaan ihmisiä, ja että kaikkien yhteinen tavoite, puolueesta huolimatta, pitäisi olla päätöksenteko, joka on kaupungin, maan, tai maanosan yhteiseksi hyödyksi. Ikinä ei ole mahdollista, että jokainen päätös miellyttäisi jokaista kansalaista. Mutta on mahdollista olla valtuutettu muistamalla että tehtävä ei perustu pelkkää riitelemiseen. Hyvä poliitikko osaa kyllä pitää puolensa, mutta lähtee siltä kohdasta että paras keino tehdä päätöksiä, jotka tulevat vaikuttamaan moniin ihmisiin, on tehdä yhteistyötä muiden kanssa. Poliitikon pitää olla aina valmis kuuntelemaan muiden mielipiteitä, sekä kollegoiden, että kansan yleensä. Ainoastaan sen jälkeen kun on kuunnellut ja ymmärtää oikeasti mistä on kyse, voi ryhtyä tekemään päätöksiä toisten puolesta. Yhteistyön hengessä tämä tehtävä tulee aina olemaan paljon tuottavampi, ja on paljon suurempi mahdollisuus, että lopputulos on kansan hyödyksi, koska edustajat ovat sitä yhdessä pohtineet ja yhdessä yrittäneet löytää kaikille parhaan ratkaisun. Somerolla meillä ovat hyvin tärkeät vuodet edessä. He, jotka me valitsemme tekemään meidän puolestamme tärkeitä päätöksiä, tulevat varmasti kohtaamaan vaikeita haasteita. Minun henkilökohtainen toivomukseni on se, että nämä ihmiset, aloittavat heti alusta alkaen sillä periaatteella, että paras tapa kehittää Someroa on tehdä yhteistyötä meidän kaikkien hyväksi. Somerolta löytyy monia mielipiteitä, mutta yksi asiaa meitä yhdistää: me haluamme että Somero on menestyvä, turvallinen ja itsenäinen paikka asua. Toivon, että yhteistyön avulla seuraavan neljän vuoden aikana voimme jatkaa työskentelyä näiden tavoitteiden aikaansaamiseksi. Jody Mérelle 3

4 Kunnallisvaalit 2012 Someron Kokoomus ry:n, Härkätien Kokoomus r Aarikka Olla-Riitta Opettaja, yrittäjä Alanen Timo Filosofian tohtori, maanviljelijä Alhoranta Kalle Business Controller Eino Elina Isännöitsijä Laurén Leena Perheneuvoja, eläkeläinen Manni Eero Manni-Pettersson Päivi ETM, ravitsemusterapeutti Mérelle Jody Asianajaja, kieltenopettaja Nuoritalo Totti Maanviljelijä, maaseutuyrittäjä Näykki Lasse Maanviljelijä Palander Lassi Insinööri, maatalousyrittäjä Pelto-Lampola Sami Teräväinen Anne, tekniikan insinööri (AMK) Toivonen Kauno Torkkomäki Juhani Tulokas Tuula Eläkeläinen 4

5 y:n ja Someron kokoomusnuoret ry:n ehdokkaat Fonsell -Laurila Kati DI, projektivastaava Halttunen Juha-Pekka Liikkeenharjoittaja Ilmonen Timo Liikkeenharjoittaja Laukkanen Mika Validointipäällikkö Munter Hanna Mäkinen Jaakko Projektipäällikkö Mäki-Teeri Markku Maanviljelijä, maatilateknikko Norrby Roope Kuorma-auton kuljettaja Salomäenpää Olli Kanttori Seppälä Henry Suominen Ilkka Maatalous- ja metsätieteiden ylioppilas Syrjälä Jarkko Suunnittelujohtaja Vasama-Kakko Kaisa MMM Agronomi, maaseutuyrittäjä Välttilä Antti (kutsumanimi: Jussi), yo-merkonomi Välttilä Mikko Maanviljelijä 5

6 S O M E R O N VETOVOIMAISUUS Jokainen päättäjä tai päättäjäksi haluava miettii, kuinka Someron vetovoimaisuutta voitaisiin lisätä. Ehkäpä muutkin voisivat niin tehdä. Kuinka lisätä tunnettavuutta ja houkuttelevuutta, että saisimme asukkaita ja yrityksiä, jotta kuntamme voisi paremmin. Pyydän sinua lähtemään ajatusleikkiin. Ajattele eri kuntia ja mitä sinulle tulee niistä ensimmäisenä mieleen. Mistä kunta tunnetaan? Siellä nyt olevista yrityksistä? Joissakin tapauksissa: esimerkiksi Uusikaupunki ja autotehdas. Mutta väitän, että tunnettavuus tulee pääsääntöisesti jostain muualta. Kuten Sonkajärvi ja eukonkannon MM. Taikka historiasta ja sen tapahtumista. Tunnettavuuden luovat kuntalaiset itse. Siis sinä ja minä. Laittamalla itsensä henkilökohtaisesti peliin jonkun yhteisen asian puolesta. Kuntalaiset, jotka käyvät töissä ja menevät sen jälkeen kotiinsa vain toistaakseen saman seuraavana päivänä, ovat tie- tysti arvokkaita ihmisinä ja kenties tuottavina yksikköinä mutta yhteisön rakentajina, olipa heidän työnsä mikä sitten tahansa, he ovat mielestäni kenties hieman yksipuolisia. He uskovat työn riittävän heidän osaltaan ja se siitä. Mutta kunnan maineen tai brändin luomiseen, joka menisi kunnan ulkopuolisten ihmisten mieliin sekä tajuntaan ja joka nimenomaan lisäisi Someron tunnettavuutta, he eivät kuitenkaan mielestäni osallistu. Onko niin hyvä ja riittääkö se silti yksittäisen ihmisen osalta, on tietysti oma kysymyksensä. Tulee mieleen John F. Kennedyn puheessa pitämä toteamus, joka kenties hieman muunneltuna meni näin: Älä kysy mitä valtio voi tehdä hyväksesi vaan kysy mitä sinä voit tehdä valtion hyväksi. Mielestäni tässä on ydin. Mitä sinä voisit tehdä kuntamme eteen, oli mahdollinen työsi mitä tahansa. Mikä on sinun panoksesi tässä yhtälössä? Väitän, että koko kunnan kannalta parasta ja kestävintä bränditoimintaa mitä voimme jokainen henkilökohtaisesti tehdä on toimiminen erilaisissa yhdistyksissä ja harrastuksissa. Niissä toimiminen, yhdessä tekeminen ja tulosten saaminen on kaikkein parasta toimintaa millä lisäämme Someron tunnettavuutta: ja siitä saa itselleen vielä hyvän mielen. Missä yhdistyksissä tai harrastuksissa sinä toimit? Kuinka olet omalta osaltasi rakentamassa sitä kuuluisaa kolmatta, vapaaehtoistyön sektoria? Mikä on panoksesi elinympäristösi parantamisessa? Auttavia käsiä, ideanikkareita taikka muuten vain puuhakkaita ihmisiä tarvitaan joka paikassa lisää. Eikä maksa paljon, mutta paljon saa aikaiseksi. Ja sen hyvän mielen itsellesi. Sillä jokainen olemme omalla toiminnallamme Someron markkinamiehiä Toimimmepa sitten missä tahansa tai tapaamalla toisia ihmisiä maailman turuilla. Olli Salomäenpää L ISÄÄ MENEST YV IÄ YRITYKSIÄ JA TYÖ PAIKKOJA Vä e s t ö n i k ä ä n t y m i n e n ja muistisairauksien lisääntyminen aiheuttavat kunnille ongelmia. Työ- ja elinkeinoministeriö on arvioinut, että tehostetun palveluasumisen tarve tulee kaksinkertaistumaan vuoteen 2020 mennessä. Hoitohenkilökunta ja rahat eivät kunnissa enää riitä. Kotihoidon lisääminen, perhehoito ja hyväkuntoisten yhteisasuminen nousevat kunnissa ensisijaisiksi vaihtoehdoiksi ohi palveluasumisen. Haluan kuitenkin, että Somerolla vanhuksen on itse voitava valita, miten ja missä häntä hoidetaan. Iäkkäälle väestöllemme on taattava turvallinen ja mielekäs vanhuus. Jotta voimme ylläpitää nykyisen palvelutason, tulee meidän saada runsaasti lisää veronmaksajia. Pienet ja keskisuuret yritykset ja niiden henkilöstö tuottavat ison osan kaupungin verotuloista. Meidän tulee siis saada Somerolle lisää työllisiä ja lisää menestyviä yrityksiä, jotta selviämme väestömme vanhenemisesta aiheutuvista kuluista. Uusien asukkaiden ja yrittäjien houkuttelu Somerolle on käynnistynyt. Varsinkin kaupungin markki- nointiin panostetaan nyt aivan uudella teholla. Mielestäni meidän tulisi myös tarkistaa ja vahvistaa jo olemassa olevat voimavarat. Ehdotankin, että yritysneuvoja jalkautuu paikallisiin yrityksiin ja selvittää niiden toimintamahdollisuudet: laajentamismahdollisuudet, investointitarpeet, työvoiman saatavuus yhteistyökumppanien mahdollisuudet siirtää toimintansa Somerolle muualla asuvien työntekijöiden muuttohalut Somerolle lopettamisuhat Seuraavan viiden vuoden aikana Varsinais-Suomessa 29,4 prosenttia yrityksistä on omistajanvaihdoksen edessä. Lopettamisuhan alla olevat yritykset tulee kartoittaa. Näille yrityksille tulee antaa apua omistajanvaihdossuunnittelussa. Tässä tilanteessa voidaan kaupunkiin saada houkuteltua uutta väkeä muualta. Vastaavasti iso joukko ihmisiä voi jäädä työttömäksi, jos eläkkeelle jäävän yrittäjän firmalle ei löydy jatkajaa. Jatkuva oppiminen on päivän trendi. Kansalaisopistomme tarjoaa kasvatustieteissä yliopistotason koulutusta, miksei myös yritys- ja tuotantotalouden alalta? Kasvuyrityksille on tyypillistä yritysjohdon korkea koulutustaso ja osaaminen. Kaupungin on pilkottava hankintansa pienempiin osiin, jotta pienillä yrityksillä olisi mahdollisuus osallistua tarjouskilpailuihin. Myös osatarjousten jättäminen tulisi olla mahdollista. Meidän tulee käyttää kaikki keinot hyödyksi, jotta saamme lisää menestyviä yrityksiä ja työpaikkoja! Anne Teräväinen 6

7 P E R U STUSVA KALLIS ASIAMME Kuluvan vuoden talousarvioon on Somerolla varattu 33,4 miljoonaa perusturvatoimen palvelujen järjestämiseen. Nämä kattavat 63% kaupungin kaikista kuluista. Tuloja perusturvalle arvellaan kertyvän 4,3 miljoonaa, loput kulut katetaan verotuloilla ja valtionosuuksilla. Sosiaali- ja terveyspalvelut vievät paljon rahaa, ovat kallis osa kuntahallintoa. Perusturvaan kuuluvat peruspalvelut ovat mielestäni kalliita sanan monissa muissakin merkityksissä. Ne ovat kallisarvoisia, tärkeitä, korvaamattomia, suurenmoisia, hienoja, arvostettavia. Kansanterveyslaki, sosiaalihuoltolaki, lastensuojelulaki, pian myös vanhuspalvelulaki ja monet muut vaativat kuntia järjestämään edellä mainitut peruspalvelut. Varallisuudestaan ja arvomaailmastaan riippumatta jokainen meistä saa ja tarvitsee perusturvatoimen palveluja elämän monissa vaiheissa: Raskauden alusta asti odottava äiti ja isä saavat neuvolan henkilökunnalta monia palveluita ja jopa perhevalmennusta. Elämän alkuvuosina neuvolan ja koulun terveydenhoitajien määräaikaistarkastukset ja hammashuolto auttavat kasvavia kuntalaisia, heidän perheitään ennaltaehkäisten että korjaten. Lopulta palveluntarve koskeekin ihmisarvoa kunnioittavaa saattohoitoa ja omaisten tukea elämmepä ne ajat kotona, palvelutalossa tai vuodeosastolla. Monipuolisinta ammatillista osaamista täytyy näin ollen olla saatavissa yksilöiden ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseen. Somerolla on lääkäreitä, sairaanhoitajia, laboratorion ja röntgenin ja kuntoutuksen ammattilaisia, lähihoitajia, kodinhoitajia, sosiaalityöntekijöitä, sosiaaliohjaajia, perhetyöntekijöitä, perhepäivähoitajia, lastentarhanopettajia, kehitysvammaisten ohjaajia, mielenterveysyksikön hoitajia, koulukuraattori, psykologeja, perheneuvoja jne. Mutta paljon vielä puuttuukin. Vanhuspalveluihin on saatava lisää koulutettua työvoimaa. Omaishoitajien arvokasta ja raskasta työtä on helpotettava. Omaisten ja kotipalvelun näkemyksiä on myös kuultava intervallijaksoja ja muita hoitovaiheita suunniteltaessa. Kotipalvelua on saatava myös lapsiperheille. Työterveyshuoltoon on saatava kokoaikainen lääkäri. Kaikilla on oltava mahdollisuus ammatilliseen täydennyskoulutukseen ja työnohjaukseen. Pääsin perehtymään Someron kunnan palveluihin keväällä 1988, kun sain käynnistää Someron seudun perheasiain neuvottelukeskuksen perheneuvontapalvelut. Nyt olen ollut puolitoista vuotta eläkkeellä 23 vuotta kestäneen mielenkiintoisen työrupeaman jälkeen. Työni keskeisin osa oli terapeuttinen keskustelu yksin, parina tai perheenä oma-aloitteisesti tulleitten asiakkaitten kanssa. Perheneuvontapalvelun rinnalla tehtävänäni oli myös ihmissuhdepainotteista työtä tekevien ammattilaisten työnohjaus yksilöille ja ryhmille sekä jonkin verran myös lyhyehköt työyhteisöjen kehittämishankkeet. Neuvottelukeskus perustettiin kunnan aloitteesta ja on näin kunnan ja seurakunnan yhteisesti rahoittamaa. Ennen perheneuvojaksi pääsyäni olin ollut yli 10 vuotta julkishallinnossa henkilöstökouluttajana soveltamassa työnpsykologiaa esimiestyön, johtoryhmien ja tiimien valmennukseen. Koulutuksessa korostettiin silloin runsaaseen vuorovaikutukseen perustuvaa johtamistyyliä. Työssäni sain siis oppia tuntemaan ja arvostamaan sosiaali- ja terveyspalvelujen vastuuntuntuista henkilöstöä. Luotan laadukkaaseen perusturvaan tulevaisuudessakin kunhan perusturvalautakunta ja esimiehet harrastavat laadukasta henkilöstöhallintoa ja moneen suuntaan runsasta vuorovaikutusta. Leena Laurén SULJETAA N KO SOMERON LUKION OVET? V i i m e sy ksy n ä opetusministeri Jukka Gustafsson (sd) ilmoitti, että lukioita ryhdytään Suomesta karsimaan. Oppilasmäärän alaraja olisi 200, jos sen pienemmäksi oppilasmäärä vajoaa, suljetaan lukio. Tämä koskettaa Someron lukiota, sillä pienentyneet ikäluokat ovat kutistaneet Someron lukion oppilasmäärää. Tällä hetkellä oppilaita lienee noin 160. Kun Somerolla nyt syntyy vuosittain noin 80 lasta ja suunnilleen puolet suuntaa lukio-opiskeluun, opiskelijamäärä vähenee tästäkin (arvio 120). Sen vuoksi sulkeminen on edessä ellei jotain saada aikaan. On huomattava, että somerolaisista peruskoulun suorittaneista vuosittain aika moni ehkä 15 oppilasta on siirtynyt opiskelemaan muuhun lukioon kuin Somerolle. Tämä vuoto on kiireesti saatava tukkoon. Olen kysellyt, minkä vuoksi Someron lukio ei ole kelvannut? Vastaus on ollut, että muualla on laveampi kurssitarjonta, erityisesti kieltenopetuksessa. Ehkä kuljetuskin on kangerrellut. Kieltämättä Arto Koivun (kepu) puheenjohtajakaudella sivistyslautakunnassa lukion hyväksi ei ole tehty mitään puheista huolimatta. Tuntikehys on pienentynyt jatkuvasti. Kokoomus on vuosittain ehdottanut maksettavaksi lukiolaisille stipendejä, joilla olisi voinut ostaa esimerkiksi oppikirjoja. Kepu ja demarit ovat kolme kertaa äänestäneet vastaan ja ehdotus on hylätty. Kaupunginhallitus asetti yllättäen tavoitteeksi, että Someron lukio muutettaisiin urheilupainotteiseksi erikoislukioksi. Täysin typerä ajatus. Erikoislukiot sopivat suuriin kaupunkeihin, ei pienille paikkakunnille. On muistettava se perusajatus, että lukio opettaa jatko-opiskelua varten (esimerkiksi korkeakoulut, yliopistot). Somerolaiset opiskelevat saadakseen hyvät jatkopaikat. Siihen auttavat laajat ja monipuoliset lukion kurssit. Onkin turha kuvitella, että esimerkiksi painimalla pääsisi lukemaan lääkäriksi. Jos Someron lukio suljetaan, palataan ajassa 1900-luvun alkuun, jolloin somerolaiset suorittivat ylioppilastutkintonsa Forssassa, Turussa tai Salossa. Emme kai tätä tavoittele? Timo Alanen 7

8 S OSIAA L I S E N M EDIAN TÄRKEYS N y ky-y h t e i s k u n n a s s a on jo muutamien vuosien ajan puhuttu sosiaalisesta mediasta. Vuorovaikutteiset verkkopalvelut ovatkin tulleet jäädäkseen ja niiden tärkeyttä viestintäkanavana ei kannata aliarvioida. Ehkä parhaimpana esimerkkinä sosiaalisesta mediasta ja sen kattavuudesta toimii lähes kaikkien tuntema Facebook. Oikein hyödynnettynä sosiaalinen media on yrityksille, yhteisöille ja kunnille erinomainen tapa tuoda itseään esille ja markkinoida omia palvelujaan. Mutta on edelleen useita yrityksiä ja yrittäjiä, joilla jostain syystä ei vielä ole edes Internet -sivuja tai jotka eivät ole katsoneet sivuja taloudellisesti kannattavaksi. Sosiaalinen media on tässäkin kohtaa edullinen vaihtoehto. Ajattelinkin ottaa lyhyesti aiheen esille huomattuani, ettei Someron kaupungilla ole omaa Facebook -sivustoa ja kuinka vähän somerolaisia yrityksiä löytyy kyseiseltä sivustolta. Vaikka osa ihmisistä pitää Naamakirjaa jopa ärsyttävänä ja epämiellyttävänä, kannattaisi tätäkin keinoa ainakin kokeilla. Oma yrityksemme (Datapiste) on ollut esillä nyt viime keväästä ja sivustomme palaute on ollut pelkästään positiivista. Sivusto luonut uusia asiakaskontakteja. Pitäisin tärkeänä, että Someron kaupunki olisi myös sosiaalisessa mediassa näkyvästi ja vahvasti esillä. Näin näyttäisimme myös mahdollisille potentiaalisille uusille somerolaisille yrityksille ja muuttajille, että haluamme olla nykyaikainen ja palveleva kaupunki, jolta löytyy halua ja tietotaitoa modernin yhteiskunnan kehittämiseen ja siinä mukana pysymiseen. Meidän on pakko olla kehityksen kärjessä ja markkinoida osaamistamme, palvelujamme sekä mahdollisuuksiamme kattavasti ja nykyaikaisesti. Emme voi enää jättäytyä junasta tai jarrutella, vaan meidän pitää olla rohkeasti luomassa uutta ja näyttää se myös rohkeasti ja näkyvästi ulospäin. Houkutteleva näkyvyys ja näyttävyys ovat avainasemassa, jos haluamme Somerolle uusia yrityksiä ja työntekijöitä sekä sitä kautta oikeansuuntaista muuttoliikettä ja lisää palveluja. Sosiaalinen media on jo nykypäivää ja tulevaisuudessa sen merkitys vain kasvaa. Nyt kannattaakin hypätä ajoissa junaan ja panostaa oikeanlaiseen markkinointiin. Kuten eräs kollegani on joskus todennut: Marketing is everything and everything is marketing. Juha- Pekka Halttunen Auttaa menestymään Aluosa Oy Puh./fax GSM Palmantie 1, Somero tuotteet ja jälleenmyyjät: SÄHKÖ- LVI- JA KODINTEKNIIKAN AMMATTILIIKE Jukolantie 2, Somero puh. (02) KAUPIN PUUTAVARALIIKE Ky Somero , puupaaluja kuorittuna, sorvattuna, kyllästettynä sahatavaraa satamaoperaattoripalvelut Olli Raitanen Turuntie 372, Somero Somersora Puh. Oy, Turuntie , , SOMERO GSM 040 Olli , Raitanen 040 faksi Palmantie 7, Somero Puh. (02) Tervetuloa maaseutulomalle Seeteriin ****-tähden vuokrahuvilat Hirsjärven rantamaisemissa Soitellaan: Puh. (02) , Somersora Oy, Turuntie 372,31400 SOMERO GSM , faksi Varattu Varattu Harva katto harjalta vuotaa. Sälekarin Kirjapaino Oy, Somero 2012

KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ

KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ Studentum.fi:n tutkimus koulutukseen hakeutumisesta keväällä 2013 TIETOA TUTKIMUKSESTA Studentum.fi Studentum.fi aloitti toimintansa vuoden

Lisätiedot

Oikeat palvelut oikeaan aikaan

Oikeat palvelut oikeaan aikaan Kotipalvelut kuntoon Olemme Suomessa onnistuneet yhteisessä tavoitteessamme, mahdollisuudesta nauttia terveistä ja laadukkaista elinvuosista yhä pidempään. Toisaalta olemme Euroopan nopeimmin ikääntyvä

Lisätiedot

Anne Niemi. Osaava ja pätevä ja mukava

Anne Niemi. Osaava ja pätevä ja mukava eduskuntaan 2015 Hyvä ystävä, tule kanssani yhteiselle matkallemme tekemään Suomesta parempi paikka yrittää, tehdä työtä ja pitää huoli kaikista. Muutos parempaan alkaa nyt. Seuraa Annea Ota yhteyttä minuun.

Lisätiedot

PORVOOLAISTEN NUORTEN ÄÄNESTYSAKTIIVISUUSKYSELY

PORVOOLAISTEN NUORTEN ÄÄNESTYSAKTIIVISUUSKYSELY PORVOON KAUPUNKI JA PORVOON NUORISOVALTUUSTO Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PORVOOLAISTEN NUORTEN ÄÄNESTYSAKTIIVISUUSKYSELY KYSELY Internet-kysely toteutettiin lokakuussa 2010 yhteistyössä koulujen

Lisätiedot

Pyydämme sinua jakamaan ajatuksesi ja kokemuksesi. Laita ruksi sopivimpaan vaihtoehtoon tai täytä puuttuva tieto.

Pyydämme sinua jakamaan ajatuksesi ja kokemuksesi. Laita ruksi sopivimpaan vaihtoehtoon tai täytä puuttuva tieto. Kyselylomakkeen palautus 2.6.2003 mennessä osoitteeseen: OAMK/ Hoitotyön osasto/ Salla Seppänen Kuntotie 2 86300 Oulainen TIETOA KOHTI AKTIIVISTA VANHUUTTA KYSELYLOMAKKEESTA Kohti aktiivista vanhuutta

Lisätiedot

LAUSEEN KIRJOITTAMINEN. Peruslause. aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia.

LAUSEEN KIRJOITTAMINEN. Peruslause. aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia. LAUSEEN KIRJOITTAMINEN Peruslause aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia. minä - täti - ja - setä - asua Kemi Valtakatu Minun täti ja setä asuvat

Lisätiedot

3. Arvot luovat perustan

3. Arvot luovat perustan 3. Arvot luovat perustan Filosofia, uskonto, psykologia Integraatio: opintojen ohjaus Tässä jaksossa n Omat arvot, yrityksen arvot n Visio vie tulevaisuuteen Osio 3/1 Filosofia Uskonto 3. Arvot luovat

Lisätiedot

TEATTERILLISET MENETELMÄT TYÖNOHJAUKSEN VÄLINEENÄ: Kokemuksia Sopimusvuori Ry:stä ja Tredea Oy:stä

TEATTERILLISET MENETELMÄT TYÖNOHJAUKSEN VÄLINEENÄ: Kokemuksia Sopimusvuori Ry:stä ja Tredea Oy:stä 1 TEATTERILLISET MENETELMÄT TYÖNOHJAUKSEN VÄLINEENÄ: Kokemuksia Sopimusvuori Ry:stä ja Tredea Oy:stä Teatteri-ilmaisun ohjaajat Riku Laakkonen & Arttu Haapalainen 2 SOPIMUSVUORI RY Sosiaalipsykiatrisia

Lisätiedot

Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015

Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015 Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015 Kyselyn toteutus Työhyvinvointikorttikoulutuksia on toteutettu

Lisätiedot

LOPEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OHJELMA 2016 2018

LOPEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OHJELMA 2016 2018 Lopen kunta Perusturvalautakunta 26.1.2016 Perusturva Vanhuspalvelut LOPEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OHJELMA 2016 2018 Sisko Haapanen Vanhuspalvelujen johtaja JOHDANTO Seudullinen ikäihmisten ohjelma 2015 2018

Lisätiedot

Marko Ekqvist Perussuomalaiset

Marko Ekqvist Perussuomalaiset 1 / 14 27.9.2012 9:45 Yle logo Hae Uutiset Areena TV Radio Svenska Yle Helsinki Vastausten esikatselu Marko Ekqvist Perussuomalaiset Tietoja minusta Nimi: Puolue: Ikä: Ammatti: Kaupunginosa/kylä: Marko

Lisätiedot

Fazer nuorten arvostamana yrityksenä case Elämän Eväät. Nina Törhönen, Fazer

Fazer nuorten arvostamana yrityksenä case Elämän Eväät. Nina Törhönen, Fazer Fazer nuorten arvostamana yrityksenä case Elämän Eväät Nina Törhönen, Fazer Mitä on Elämän Eväät? Ohjelma luotiin vuonna 2007 herättämään nuorten tulevaisuuden työntekijöiden mielenkiintoa uudella tavalla.

Lisätiedot

Pirkkalan valtuustoryhmien HALLITUSOHJELMA

Pirkkalan valtuustoryhmien HALLITUSOHJELMA Pirkkalan valtuustoryhmien HALLITUSOHJELMA 1 2 Hallitusohjelman tarkoitus ja merkitys Pirkkalan pormestarimalliin kuuluu toimintatapa, jossa uusi pormestari ryhtyy heti valintansa jälkeen kokoamaan hallitusohjelmaa.

Lisätiedot

PAMin vetovoimabarometri 2012. PAMin vetovoimabarometri 2012

PAMin vetovoimabarometri 2012. PAMin vetovoimabarometri 2012 Barometrin teki TNS-Gallup Toteutettu Gallup Forumissa lokamarraskuussa Tehty aikaisemmin 2010 ja 2011 Selvittää kaupan, majoitus-ja ravitsemisalan sekä kiinteistöpalvelualan vetovoimaisuutta (mukana joissain

Lisätiedot

Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Tarjoamme lapsille niin kodinomaista elämää kuin se on mahdollista laitoksessa.säännöllisen päivärytmin avulla luomme lapsille turvallisuutta.

Lisätiedot

Mielenterveystyön kehittäminen 1.8.2008 31.12.2009

Mielenterveystyön kehittäminen 1.8.2008 31.12.2009 Mielenterveystyön kehittäminen 1.8.2008 31.12.2009 Työelämän kehittämisohjelma Tykes projektikoordinaattori Irmeli Leino, Turun amk osastonhoitaja/suunnittelija Pekka Makkonen, VSSHP, psykiatrian tulosalue

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

YLEINEN AMMATINVALINNAN PERUSTE OPISKELIJOILLE 1(3)

YLEINEN AMMATINVALINNAN PERUSTE OPISKELIJOILLE 1(3) YLEINEN AMMATINVALINNAN PERUSTE OPISKELIJOILLE 1(3) Ammatin sisällöllinen kiinnostavuus 34 40 21 4 1 4,00 Ammatin hyvä imago 35 41 14 8 3 10 55 25 10 38 37 23 3 44 44 12 35 22 26 9 9 10 50 40 60 40 8 32

Lisätiedot

11.02.2015/ Anna-Liisa Lämsä. Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä

11.02.2015/ Anna-Liisa Lämsä. Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä Työnantajakysely ja työnantajien haastattelut Vuoden 2014 alussa työnantajille tehty työnantajakysely 161 vastaajaa 51 työnantajan

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖT: Raili Kerola, Tuula Mäntymäki, Riitta Liinamaa, Riitta Toivonen, Reino Rissanen, Maria Riitta Laukkanen Veteläinen.

LUOTTAMUSHENKILÖT: Raili Kerola, Tuula Mäntymäki, Riitta Liinamaa, Riitta Toivonen, Reino Rissanen, Maria Riitta Laukkanen Veteläinen. PUIMALA: Asiakaslähtöinen palvelu kunnassa LUOTTAMUSHENKILÖT: Raili Kerola, Tuula Mäntymäki, Riitta Liinamaa, Riitta Toivonen, Reino Rissanen, Maria Riitta Laukkanen Veteläinen. Mitä tarkoittaa asiakaslähtöinen

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA 2014-2016. Hyväksytty valtuustossa 7.10.2013/ 65

KUNTASTRATEGIA 2014-2016. Hyväksytty valtuustossa 7.10.2013/ 65 KUNTASTRATEGIA 2014-2016 Hyväksytty valtuustossa 7.10.2013/ 65 Rantasalmen kuntastrategia 2014-2016 Visio 2020 Rantasalmi - Monta Mainiota Mahdollisuutta Rantasalmi on itsenäinen maaseutukunta, joka toimii

Lisätiedot

NEUVOA-ANTAVA KYSELY 2010

NEUVOA-ANTAVA KYSELY 2010 NEUVOA-ANTAVA KYSELY 2010 PALTAMON YRITTÄJIEN JA YRITTÄJÄJÄRJESTÖN YHTEISTYÖ TYÖVOIMATALON KANSSA Kysely postitettu 27.10.2010 Kyselyn saanut n. 111 yritystä (n=111) Yhteistyössä Kainuun Yrittäjien kanssa

Lisätiedot

Verkkoaivoriihi: Mihin Suomessa tulisi keskittyä työurien pidentämiseksi?

Verkkoaivoriihi: Mihin Suomessa tulisi keskittyä työurien pidentämiseksi? Verkkoaivoriihi: Mihin Suomessa tulisi keskittyä työurien pidentämiseksi? Pauli Forma, Keva Toteuttaneet: Kalle Mäkinen & Tuomo Lähdeniemi, Fountain Park Verkkoaivoriihi, taustatietoa Tavoite: selvittää

Lisätiedot

Kyselyt ja haastattelut Kaakkois-Suomi

Kyselyt ja haastattelut Kaakkois-Suomi Kyselyt ja haastattelut Kaakkois-Suomi Green Care vihreä hoiva maaseudulla, VIVA Joutseno 1.11.2011 Anne Korhonen, TTS Esityksen sisältö Kyselyt Maaseutuyrittäjät Hoivayrittäjät Kunnat Kolmas sektori Haastattelut

Lisätiedot

www.lenitatoivakka.fi Vahva vaikuttaja. LENITA KANSANEDUSTAJA TOIVAKKA

www.lenitatoivakka.fi Vahva vaikuttaja. LENITA KANSANEDUSTAJA TOIVAKKA www.lenitatoivakka.fi Vahva vaikuttaja. KANSANEDUSTAJA LENITA TOIVAKKA www.lenitatoivakka.fi Teen enkä meinaa! Jo ensimmäisellä kansanedustajakaudella olen kovalla työllä ja asioihin perehtymällä saavuttanut

Lisätiedot

Lukio-opiskelijoiden näkemys metsäalan imagosta. Ronja Hellström, Topias Härmä, Eero Kauppi ja Krista Lahtinen Olarin lukio14.2.

Lukio-opiskelijoiden näkemys metsäalan imagosta. Ronja Hellström, Topias Härmä, Eero Kauppi ja Krista Lahtinen Olarin lukio14.2. Lukio-opiskelijoiden näkemys metsäalan imagosta Ronja Hellström, Topias Härmä, Eero Kauppi ja Krista Lahtinen Olarin lukio14.2.2012 Olarin lukio Espoossa N. 400 opiskelijaa Joista 100 matematiikka- ja

Lisätiedot

Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015. Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö

Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015. Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015 Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö Mie tahtoisin ihan tavallisen työpaikan semmosen missä pomo on paikalla kun sitä tarvii työkaveri ei

Lisätiedot

Aito HSO ry. Hyvä sijoitus osaamiseen

Aito HSO ry. Hyvä sijoitus osaamiseen Aito HSO ry Hyvä sijoitus osaamiseen Aidossa elämässä tarvitaan oikeaa kumppania Työelämä on iso osa elämäämme. Se kulkee aivan samoin periaattein kuin muukin meitä ympäröivä maailma. Siellä on haasteita,

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

Mistä löytyvät uudet palveluinnovaatiot ikääntyville? Maija Käyhty, Villa Consulting Oy

Mistä löytyvät uudet palveluinnovaatiot ikääntyville? Maija Käyhty, Villa Consulting Oy Mistä löytyvät uudet palveluinnovaatiot ikääntyville? Maija Käyhty, Villa Consulting Oy Sieltä löytyvät innovaatiot, minne luova silmä ylettyy ja tutkittu tieto todeksi näyttää Tarina konseptin synnystä

Lisätiedot

Väestön näkökulmia vammaispalveluihin

Väestön näkökulmia vammaispalveluihin Väestön näkökulmia vammaispalveluihin Anu Muuri, VTT, dosentti THL 15.08.2013 Anu Muuri 1 Vammaispalvelulaki 1987 Lain tarkoitus, 1 : Edistää vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa

Lisätiedot

Oma ääni kuuluviin omat taidot näkyviin

Oma ääni kuuluviin omat taidot näkyviin Oma ääni kuuluviin omat taidot näkyviin Hyvää Ikää Kaikille seminaari Seinäjoella 18.9.2014 Marjut Mäki-Torkko Vammaispalvelujen johtaja, KM Mitä ajattelet ja sanot minusta Sitä luulet minusta Sinä olet

Lisätiedot

Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus Nuoret luupin alla Leena Haanpää ja Sanna Roos 2014

Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus Nuoret luupin alla Leena Haanpää ja Sanna Roos 2014 Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus Nuoret luupin alla Leena Haanpää ja Sanna Roos 2014 LASTEN JA NUORTEN KUULEMISJÄRJESTELMÄ Syyslukukausi Arviointi ja kehittäminen Teemojen valinta Kuntayhteistyö Etenemissuunnitelma

Lisätiedot

Liikkuva Tuki. Miksi jotkut ihmiset asuvat tehostetussa palveluasumisessa ja samassa tilanteessa olevat toiset ihmiset asuvat ja pärjäävät kotonaan?

Liikkuva Tuki. Miksi jotkut ihmiset asuvat tehostetussa palveluasumisessa ja samassa tilanteessa olevat toiset ihmiset asuvat ja pärjäävät kotonaan? Liikkuva Tuki Miksi jotkut ihmiset asuvat tehostetussa palveluasumisessa ja samassa tilanteessa olevat toiset ihmiset asuvat ja pärjäävät kotonaan? Matti Järvinen Porin perusturva Psykososiaalisten palvelujen

Lisätiedot

Kesätyöpaikkakysely 2015

Kesätyöpaikkakysely 2015 Kesätyöpaikkakysely 2015 Yrityksenne toimiala? (N=167) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Palvelut Kauppa Teollisuus Rakentaminen Julkinen sektori Kuljetus ja varastoine Muut Yrityksenne kokoluokka? (N=166)

Lisätiedot

Kuvat: Katri Saarela ja Kirkon kuvapankki KCSA Maria Manelius ja Vesa Ranta

Kuvat: Katri Saarela ja Kirkon kuvapankki KCSA Maria Manelius ja Vesa Ranta Kuvat: Katri Saarela ja Kirkon kuvapankki KCSA Maria Manelius ja Vesa Ranta Mihin hyvään sinä uskot? Ehdokkaaksi tarvitaan juuri sinua! Ehdokkaiksi tarvitaan kaikenikäisiä ja eri tavoin ajattelevia seurakuntalaisia,

Lisätiedot

Nuorten yhteiskuntatakuu 8.5.2012. Elise Virnes

Nuorten yhteiskuntatakuu 8.5.2012. Elise Virnes Nuorten yhteiskuntatakuu 8.5.2012 Elise Virnes Nuorten yhteiskuntatakuu Pääministeri Kataisen hallitusohjelmaan on kirjattu nuorten yhteiskuntatakuun toteuttaminen nuorten työllisyyden edistämiseksi ja

Lisätiedot

Foorumitoiminta Pirkkalassa. Pormestari Helena Rissanen 30.9.2014

Foorumitoiminta Pirkkalassa. Pormestari Helena Rissanen 30.9.2014 Foorumitoiminta Pirkkalassa Pormestari Helena Rissanen 30.9.2014 Foorumitoiminnan taustaa Foorumitoiminnan taustalla oli Tekesin rahoittama perusturvapalveluiden kehittämishanke Terveellä järjellä parasta

Lisätiedot

Tasa-arvoa terveyteen

Tasa-arvoa terveyteen Tasa-arvoa terveyteen Perusterveydenhoito tarvitsee lisää voimavaroja. Sosialidemokraattien tavoitteena on satsaaminen terveyteen ennen kuin sairaudet syntyvät. Terveydellisten haittojen ennaltaehkäisyn

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Me Itse ry Toimintasuunnitelma 2015 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin

Lisätiedot

Marika Silvenius 5.2.2013 Vanhustyön johtamisen kehittämisrakenne 5.2.2013 1

Marika Silvenius 5.2.2013 Vanhustyön johtamisen kehittämisrakenne 5.2.2013 1 Marika Silvenius Vanhustyön johtamisen kehittämisrakenne 1 Selvityksessä mukana olevat 21 Lapin kuntaa 1. Enontekiö 12. Ranua 2. Inari 13. Rovaniemi 3. Kemi 14. Salla 4. Kemijärvi 15. Savukoski, 5. Keminmaa

Lisätiedot

Kannattavaa kumppanuutta kuntouttavalla työotteella Alice Pekkala Kartanonväki-koti www.kartanonvaki.fi

Kannattavaa kumppanuutta kuntouttavalla työotteella Alice Pekkala Kartanonväki-koti www.kartanonvaki.fi Kannattavaa kumppanuutta kuntouttavalla työotteella Alice Pekkala Kartanonväki-koti www.kartanonvaki.fi Kuntoutus Kartanonväessä Hyvään hoitoon kuuluu aina kuntoutus Huonokuntoisellakin avuttomalla vanhuksella

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta 9.10.2013 Pilvi Heiskanen, toiminnanjohtaja Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry www.kotikunnas.

Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta 9.10.2013 Pilvi Heiskanen, toiminnanjohtaja Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry www.kotikunnas. Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta 9.10.2013 Pilvi Heiskanen, toiminnanjohtaja Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry www.kotikunnas.fi Turun lähimmäispalveluyhdistys ry Kotikunnas Yhdistys on perustettu

Lisätiedot

Palveluverkkotyöryhmä. Viestintä

Palveluverkkotyöryhmä. Viestintä + Palveluverkkotyöryhmä Viestintä + Sisältö n Ymmärrämmekö sidosryhmiä? n Ymmärretäänkö meitä? n Mistä sidosryhmät saavat tietoa palveluverkkoasioista ja keneltä? n Mikä voi mennä pieleen jos viestintävastuu

Lisätiedot

TAVOITEOHJELMA VAALIKAUDEKSI 2009 2012

TAVOITEOHJELMA VAALIKAUDEKSI 2009 2012 Sivu 1 / 5 Janakkalan Keskustan, Kokoomuksen, Kristillisdemokraattien ja Vihreiden yhteinen TAVOITEOHJELMA VAALIKAUDEKSI 2009 2012 1. JANAKKALA on elinvoimainen, elämänmyönteinen, kasvava, yhtenäinen,

Lisätiedot

Kestävän kehityksen täydennyskoulutus 2. asteen ammatillisten oppilaitosten opettajille 2015

Kestävän kehityksen täydennyskoulutus 2. asteen ammatillisten oppilaitosten opettajille 2015 Kestävän kehityksen täydennyskoulutus 2. asteen ammatillisten oppilaitosten opettajille 2015 19.3.2015 CRnet/TPohjola 1 Kestävän kehityksen täydennyskoulutus 2. asteen ammatillisten oppilaitosten opettajille

Lisätiedot

Helsinkiläisten mielipiteitä energiantuotannon tulevaisuuden linjauksista. Syyskuu 2015. Jaakko Hyry TNS

Helsinkiläisten mielipiteitä energiantuotannon tulevaisuuden linjauksista. Syyskuu 2015. Jaakko Hyry TNS Helsinkiläisten mielipiteitä energiantuotannon tulevaisuuden linjauksista Syyskuu 2015 TNS Tutkimuksen toteuttaminen TNS Gallup Oy kartoitti Greenpeacin toimeksiannosta tällä kyselyllä helsinkiläisten

Lisätiedot

Alkoholistako ongelma palvelutaloissa? Pelisäännöt avuksi. Eija Kaskiharju, YTT Ikäinstituutti Vanhustyön vastuunkantajat 15.5.

Alkoholistako ongelma palvelutaloissa? Pelisäännöt avuksi. Eija Kaskiharju, YTT Ikäinstituutti Vanhustyön vastuunkantajat 15.5. Alkoholistako ongelma palvelutaloissa? Pelisäännöt avuksi Eija Kaskiharju, YTT Ikäinstituutti Vanhustyön vastuunkantajat 15.5.2014 Päihdepelisäännöt palvelutaloihin 2009-2011 Toimintatutkimuksellinen kehittämishanke

Lisätiedot

Terveydenhuollon barometri 2009

Terveydenhuollon barometri 2009 Terveydenhuollon barometri 009 Sisältö Johdanto Sivu Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus 4 Aineiston rakenne 5 Tutkimuksen rakenne 6 Tulokset Terveystyytyväisyyden eri näkökulmat 9 Omakohtaiset näkemykset

Lisätiedot

KOULUTUS TULEVAISUUDESSA

KOULUTUS TULEVAISUUDESSA KOULUTUS TULEVAISUUDESSA Lukio Suomessa - Tulevaisuusseminaari 3.4.2014 Johanna Ollila, projektipäällikkö Tulevaisuuden tutkimuskeskus Turun yliopisto TULEVAISUUDENTUTKIMUS Havainnointia mm. tilastot,

Lisätiedot

Kim Polamo Työnohjaukse ks n voi n m voi a Lu L e,,ku inka i t yönohj t aus s autt t a t a t yös t s yös ä s si s. i 1

Kim Polamo Työnohjaukse ks n voi n m voi a Lu L e,,ku inka i t yönohj t aus s autt t a t a t yös t s yös ä s si s. i 1 Kim Polamo Työnohjauksen voima Lue, kuinka työnohjaus auttaa työssäsi. 1 Työnohjauksen tulos näkyy taseessa.* * Vähentyneinä poissaoloina, parempana työilmapiirinä ja hyvinä asiakassuhteina... kokemuksen

Lisätiedot

Sosiaalinen media vetovoimaisuuden edistäjänä

Sosiaalinen media vetovoimaisuuden edistäjänä Sosiaalinen media vetovoimaisuuden edistäjänä Ville Lehtovirta Aleksin Kaiku Oy 15.11.2012 Paula, taloustoimittaja Anita, asiakas Matti, myyntipäällikkö Teppo, työnhakija Viestintä www.aleksinkaiku.fi

Lisätiedot

Tilaohjelma 2014 Ympäristöpalvelut PS 19.3.2014

Tilaohjelma 2014 Ympäristöpalvelut PS 19.3.2014 Tilaohjelma 2014 Ympäristöpalvelut PS 19.3.2014 Terveyskeskuksen valmistavan keittiön muuttaminen jakelukeittiöksi Nykyinen keittiö on suunniteltu jakelukeittiöksi terveyskeskuksen perusparannushankkeessa

Lisätiedot

TERVEYDEN- JA VANHUSTENHUOLLON

TERVEYDEN- JA VANHUSTENHUOLLON TERVEYDEN- JA VANHUSTENHUOLLON UUDISTAMISOHJELMA Päivitetty 13.9.2013 Hyväksytty: Kaupunginhallitus 15.10.2013 249 SISÄLLYS 1 JOHDANTO...1 Työskentelyn vaiheet... 2 2 UUDISTAMISOHJELMAN PÄÄLINJAT...3 2.1

Lisätiedot

YLEISÖTILAISUUS KLO 18-20

YLEISÖTILAISUUS KLO 18-20 KUNTAJAKOSELVITYKSEN YLEISÖTILAISUUS KLO 18-20 Seuraavat yleisötilaisuudet 14.11. klo 18.00 ja 18.12. klo 18.00 Seuraa ja anna palautetta www.jyvaskylanseutu.fi/kuntajako Materiaalia lisätään koko ajan

Lisätiedot

Tiedotus & markkinointi,

Tiedotus & markkinointi, Tiedotus & markkinointi, kiertuetoiminnassa TEKIJÄ: V KOULUTUSJAKSO 30.- 31.1.2012 Kouvolan Teatteri Leena Björkqvist 2012 Ma 30.1.2012 Onnistuneen markkinoinnin peruspilareita kiertuetoiminnassa Klo 12.00-12.10

Lisätiedot

STM:n strategia ja hallitusohjelma, vanhuspolitiikan lähivuodet

STM:n strategia ja hallitusohjelma, vanhuspolitiikan lähivuodet STM:n strategia ja hallitusohjelma, vanhuspolitiikan lähivuodet Gerontologisen kuntoutuksen seminaari 23.9.2011 Kehitysjohtaja Klaus Halla Sosiaali- ja terveysministeriö Missä toimimme 2010-luvulla Globalisaatio

Lisätiedot

Otetaanko perheet puheeksi?

Otetaanko perheet puheeksi? Otetaanko perheet puheeksi? Vanhempien mielenterveys- ja päihdepalveluiden kehittämishanke peruspalveluissa 13.6.2012 Minna Asplund Kaisa Humaljoki Mielen avain Sosiaali- ja terveysministeriön Kaste hanke

Lisätiedot

Mitä on markkinointiviestintä?

Mitä on markkinointiviestintä? Mitä on markkinointiviestintä? Tiina Karppinen 17.3.2011 Markkinointiviestintä on yrityksen ulkoisiin sidosryhmiin kohdistuvaa viestintää, jonka tarkoituksena on välillisesti tai suoraan saada aikaan kysyntää

Lisätiedot

Mukana elämäsi suurimmissa päätöksissä

Mukana elämäsi suurimmissa päätöksissä VAIHDA MUKAVAMPAAN. Oikeanlainen koti kaikkiin elämäntilanteisiin Mukana elämäsi suurimmissa päätöksissä Sp-Koti on perustettu juuri sinua ja sinun asuntoasioitasi varten. Meidän arvomaailmamme lähtee

Lisätiedot

PUSKARADIO. toimii verkossa. - tutkittua tietoa suosittelusta

PUSKARADIO. toimii verkossa. - tutkittua tietoa suosittelusta PUSKARADIO toimii verkossa - tutkittua tietoa suosittelusta Näin pääset alkuun: 1 2 3 +1 PALVELE ASIAKKAITASI suosittelemisen arvoisesti PYYDÄ ASIAKKAITASI KERTOMAAN saamastaan palvelusta hyväksi havaittuun

Lisätiedot

Palaute oppimisessa ja ohjaamisessa

Palaute oppimisessa ja ohjaamisessa Palaute oppimisessa ja ohjaamisessa Kirsi Viitanen Palautteen merkitys oppijalle Oppimisen edistäminen Osaamisen tunnistaminen Ongelmanratkaisun kehittäminen Ryhmässä toimiminen vuorovaikutustaidot Itsetuntemuksen

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA. Aika: 25.01.2016 klo 9-10.50. Kartanokoti, Haverintie 27, 21900 Yläne. Paikka:

PÖYTYÄN KUNTA. Aika: 25.01.2016 klo 9-10.50. Kartanokoti, Haverintie 27, 21900 Yläne. Paikka: 25.01.2016 1. Aika: 25.01.2016 klo 9-10.50 Paikka: Kartanokoti, Haverintie 27, 21900 Yläne Paikalla: Veikko Rantala, Auranmaan kansalliset seniorit Seppo Eskola, Pöytyän sotaveteraanit Jaakko Mäkelä, Eläkeliiton

Lisätiedot

Häjyjen pj:n kommentti Simo Nikulan Ilkassa 25.7.2014 olleeseen kirjoitukseen, jossa hän käsitteli E-P:n liikuntatapahtumia.

Häjyjen pj:n kommentti Simo Nikulan Ilkassa 25.7.2014 olleeseen kirjoitukseen, jossa hän käsitteli E-P:n liikuntatapahtumia. Sippolan Eero hei! Olen Hölkkä- ja kuntoliikuntaseura Häjyt ry:n puheenjohtaja. Toivon, että julkaisette ao. tekstini Ilkassa ja mahd. muissakin Ilkka-konsernin julkaisuissa. Asia koskee mm. Nikun kommenttia

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä.

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. KUNTASTRATEGIA 2030 Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. SISÄLLYSLUETTELO 1 Nykytilan kuvaus ja toimintaympäristö...3 - Väestöennuste 2011 2030...4 - Kokonaisverotulojen kehitys 2000 2012...5

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKISTRATEGIA 2013-2017 LUONNOS

PORVOON KAUPUNKISTRATEGIA 2013-2017 LUONNOS PORVOON KAUPUNKISTRATEGIA 2013-2017 LUONNOS Strategia tarkoittaa valintojen tekemistä. Mitkä ovat kaikkein suurimmat haasteet porvoolaisten hyvinvoinnille vuosina 2013-2017? STRATEGIA RAKENNETTIIN YHDESSÄ

Lisätiedot

LAHDEN NUORISOVALTUUSTON KÄRKIHANKELISTA 2013 NUORTEN VERSIO

LAHDEN NUORISOVALTUUSTON KÄRKIHANKELISTA 2013 NUORTEN VERSIO LAHDEN NUORISOVALTUUSTON KÄRKIHANKELISTA 2013 NUORTEN VERSIO Katso koko kärkihankelista osoitteesta nuorilahti.net/upload/file/karkihankelista_2013.pdf tai skannaa QR-koodi. Perustuslain, kuntalain ja

Lisätiedot

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER Työtä lähellä ihmistä SuPer Lähi- ja perushoitajan oma liitto Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer on Suomen suurin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan toisen

Lisätiedot

Bewe Sport Koululuistelu ja -kaukalopallo. Hyvän asian puolesta. Auta Meitä Auttamaan

Bewe Sport Koululuistelu ja -kaukalopallo. Hyvän asian puolesta. Auta Meitä Auttamaan Bewe Sport Koululuistelu ja -kaukalopallo Hyvän asian puolesta Auta Meitä Auttamaan Koululaisliikunta on tärkeää? Miksi me haluamme tehdä tätä: Yhteiskunnallinen vastuu koululaisten hyvinvoinnista Liikuntamahdollisuuksien

Lisätiedot

Yli Hyvä Juttu Nuorisotoimenjohtaja Pekka Hautamäki

Yli Hyvä Juttu Nuorisotoimenjohtaja Pekka Hautamäki Yli Hyvä Juttu 21.11.2012 Nuorisotoimenjohtaja Pekka Hautamäki Valtaosa nuorista on tyytyväisiä elämäänsä, vaikka tyytyväisyys vapaa-aikaan ja erityisesti taloudelliseen tilanteeseen vähenee. Nuoret ovat

Lisätiedot

Uuden Jyväskylän tavoitteet vuonna 2012 Versio 6 Strategian valmistelu työvaliokunta 12.11.2007

Uuden Jyväskylän tavoitteet vuonna 2012 Versio 6 Strategian valmistelu työvaliokunta 12.11.2007 Uuden Jyväskylän tavoitteet vuonna 2012 Versio 6 Strategian valmistelu työvaliokunta 12.11.2007 Jarmo Asikainen Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan kuntajakoselvitys 1 Strategiset tavoitteet Kilpailukyvyn

Lisätiedot

SUOMI EUROOPASSA 2002 -TUTKIMUS

SUOMI EUROOPASSA 2002 -TUTKIMUS A SUOMI EUROOPASSA 2002 -TUTKIMUS GS1. Alla kuvaillaan lyhyesti ihmisten ominaisuuksia. Lukekaa jokainen kuvaus ja rastittakaa, kuinka paljon tai vähän kuvaus muistuttaa teitä itseänne. a. Ideoiden tuottaminen

Lisätiedot

HYVÄÄ YRITTÄJYYDESTÄ Hyvinvointialan kehittäminen. Ulla-Maija Laiho kehitysjohtaja, TEM Lohja 18.10.2012

HYVÄÄ YRITTÄJYYDESTÄ Hyvinvointialan kehittäminen. Ulla-Maija Laiho kehitysjohtaja, TEM Lohja 18.10.2012 HYVÄÄ YRITTÄJYYDESTÄ Hyvinvointialan kehittäminen Ulla-Maija Laiho kehitysjohtaja, TEM Lohja 18.10.2012 Hoito- ja hoiva-alan yrittäjät luovat hyvinvointia Sosiaali- ja terveyspalvelujen arvo kansantaloudessa

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (1) Kaupunginvaltuusto 55 15.06.2015. 55 Asianro 1974/01.02.00/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (1) Kaupunginvaltuusto 55 15.06.2015. 55 Asianro 1974/01.02.00/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta 24 22.4.2015 Kaupunginhallitus 160 18.5.2015 55 Asianro 1974/01.02.00/2015 Lausunto perhepäivähoitajien palkkausta koskevaan valtuustoaloitteeseen

Lisätiedot

Voimaa Vanhuuteen toimintaohjelma JIK :kyssä. ENSIO-projekti, Ensiote ikääntymiseen Hanna Leskelä, fysioterapeutti Reetta Kananoja, avopalveluohjaaja

Voimaa Vanhuuteen toimintaohjelma JIK :kyssä. ENSIO-projekti, Ensiote ikääntymiseen Hanna Leskelä, fysioterapeutti Reetta Kananoja, avopalveluohjaaja Voimaa Vanhuuteen toimintaohjelma JIK :kyssä ENSIO-projekti, Ensiote ikääntymiseen Hanna Leskelä, fysioterapeutti Reetta Kananoja, avopalveluohjaaja Keskeisimmät toimintamuodot Hyvinvointi -75 päivät Kunnon

Lisätiedot

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillisen koulutuksen mielikuvatutkimus 20..2007 Opetusministeriö Kohderyhmä: TYÖELÄMÄ Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillinen koulutus kiinnostaa yhä useampaa nuorta. Ammatilliseen

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan suurkaupunki hyötyä vai haittaa yrityksille? Arvioita, tekijöitä ja näkemyksiä. Varatoimitusjohtaja Anssi Kujala, Suomen Yrittäjät

Keski-Uudenmaan suurkaupunki hyötyä vai haittaa yrityksille? Arvioita, tekijöitä ja näkemyksiä. Varatoimitusjohtaja Anssi Kujala, Suomen Yrittäjät Keski-Uudenmaan suurkaupunki hyötyä vai haittaa yrityksille? Arvioita, tekijöitä ja näkemyksiä Varatoimitusjohtaja Anssi Kujala, Suomen Yrittäjät 1 55000 Elinkeinorakenne on muuttunut: Uudet työpaikat

Lisätiedot

AKTIIVINEN IKÄÄNTYMINEN. Jaakko Kiander & Yrjö Norilo & Jouni Vatanen 9.2.2012

AKTIIVINEN IKÄÄNTYMINEN. Jaakko Kiander & Yrjö Norilo & Jouni Vatanen 9.2.2012 AKTIIVINEN IKÄÄNTYMINEN Jaakko Kiander & Yrjö Norilo & Jouni Vatanen 9.2.2012 KESKEISET TULOKSET Henkilöt jäivät eläkkeelle ensisijaisesti, koska tunsivat tehneensä osuutensa työelämässä. Eläkkeelle jääneet

Lisätiedot

Palvelusetelit raportti käyttäjä- ja käyttötarpeista. Eija Seppänen Fountain Park 22.10.2009

Palvelusetelit raportti käyttäjä- ja käyttötarpeista. Eija Seppänen Fountain Park 22.10.2009 Palvelusetelit raportti käyttäjä- ja käyttötarpeista Eija Seppänen Fountain Park 22.10.2009 Tavoitteena osallistaa kansalaiset palvelusetelin kehittämiseen Facebook/palveluseteli 1226 fania (2.10) Twitter/palveluseteli

Lisätiedot

1 Minkä energiaosuuskunnan toimija olette? 1.Enon 2. Kiihtelysvaaran 3. Kontio-Energian 4. Tuupovaaran

1 Minkä energiaosuuskunnan toimija olette? 1.Enon 2. Kiihtelysvaaran 3. Kontio-Energian 4. Tuupovaaran Taustakysymyksiä: Liite 2 1 Minkä energiaosuuskunnan toimija olette? 1.Enon 2. Kiihtelysvaaran 3. Kontio-Energian 4. Tuupovaaran 2 Millainen on roolinne osuuskunnan toiminnassa? 1. hallituksen jäsen/ varajäsen

Lisätiedot

MPS Executive Search Johtajuustutkimus. Marraskuu 2010

MPS Executive Search Johtajuustutkimus. Marraskuu 2010 MPS Executive Search Johtajuustutkimus Marraskuu 2010 Tutkimuksen toteuttaminen Tutkimuksen toteutti tutkimusyhtiö AddValue Internetkyselynä 1....2010. Tutkimuksen kohderyhmänä oli suomalaista yritysjohtoa

Lisätiedot

Monitoimijainen perhevalmennus

Monitoimijainen perhevalmennus Monitoimijainen perhevalmennus Ulla Lindqvist Projektipäällikkö, VTL, KM Tukevasti alkuun, vahvasti kasvuun hanke ulla.j.lindqvist@hel.fi Monitoimijainen perhevalmennus on esimerkki Perhekeskus toiminnasta,

Lisätiedot

Pablo-vaari pääsee hoivakotiin

Pablo-vaari pääsee hoivakotiin Pablo-vaari pääsee hoivakotiin Tämä on tarina kunnan hoivakodin rakentamisesta. Päättävistä kunnan sedistä ja tädeistä, hoivakotipaikkaa tarvitsevista vanhuksista ja hoivakotien rakentajasta. Tämä tarina

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

Kolmas sektori ja maaseutukuntien palvelut

Kolmas sektori ja maaseutukuntien palvelut Kolmas sektori ja maaseutukuntien palvelut Mikkelin Tiedepäivä 7.4.2011 Ritva Pihlaja projektipäällikkö Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä, kansalaisjärjestöteemaryhmä tutkija Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti

Lisätiedot

Mielenterveystaidot koululaisille Levi 5. 7.9.2011

Mielenterveystaidot koululaisille Levi 5. 7.9.2011 Mielenterveystaidot koululaisille Levi 5. 7.9.2011 Elina Marjamäki, VTM Hankekoordinaattori Suomen Mielenterveysseura Mielenterveys Elämäntaitoa, jota voi tukea, vahvistaa, oppia ja opettaa Mielenterveyttä

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

MITEN RAKENTAA MENESTYVÄ VERKKOKAUPPA? Keskiviikko 4.12.2013 klo 12.00 15.00 MITÄ YRITYKSESI TULEE TIETÄÄ VERKKOKAUPPAA PERUSTETTAESSA?

MITEN RAKENTAA MENESTYVÄ VERKKOKAUPPA? Keskiviikko 4.12.2013 klo 12.00 15.00 MITÄ YRITYKSESI TULEE TIETÄÄ VERKKOKAUPPAA PERUSTETTAESSA? MITEN RAKENTAA MENESTYVÄ VERKKOKAUPPA? Keskiviikko 4.12.2013 klo 12.00 15.00 MITÄ YRITYKSESI TULEE TIETÄÄ VERKKOKAUPPAA PERUSTETTAESSA? Toimitusjohtaja Petri Luukkonen, BusinessVercco Oy Taustaa BusinessVERCCO

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA. Valtuusto 17 - SDP 3 - KOK 6 - KEPU 8

KINNULAN KUNTA. Valtuusto 17 - SDP 3 - KOK 6 - KEPU 8 KINNULAN KUNTA Perustettu 1914 Asukkaita noin 2000 Vero%19,00 Lainaa 2000 /asukas Ylijäämää 3 700 000 Talous kunnossa Politiikkana välittää toisistamme Emme tee kuntaliitoksia KINNULAN KUNTA Valtuusto

Lisätiedot

AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI

AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI 1. LÄHTÖKOHDAT Sosiaalityöntekijät kokivat osan asiakastilanteista

Lisätiedot

POTILASSIIRTOKORTTI- KOULUTUS. Rovaniemen malli. Työfysioterapeutti Marju Keränen 6.6.2011

POTILASSIIRTOKORTTI- KOULUTUS. Rovaniemen malli. Työfysioterapeutti Marju Keränen 6.6.2011 POTILASSIIRTOKORTTI- KOULUTUS Rovaniemen malli Työfysioterapeutti Marju Keränen 6.6.2011 Potilassiirtokorttikoulutus Rovaniemen malli Rovaniemen kaupungin työterveysliikelaitos Liikelaitoksen johtaja Ylilääkäri

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 46 21.05.2015 Kaupunginhallitus 244 08.06.2015. Vanhustyön henkilöstöjärjestelyt 1636/01.01.01/2015 SOSLA 21.05.

Sosiaalilautakunta 46 21.05.2015 Kaupunginhallitus 244 08.06.2015. Vanhustyön henkilöstöjärjestelyt 1636/01.01.01/2015 SOSLA 21.05. Sosiaalilautakunta 46 21.05.2015 Kaupunginhallitus 244 08.06.2015 Vanhustyön henkilöstöjärjestelyt 1636/01.01.01/2015 SOSLA 21.05.2015 46 Kaupunginvaltuuston 2.3.2015 hyväksymä Ikäystävällinen Uusikaupunki

Lisätiedot

TEE OIKEIN. Minun naapuri on (rikas) kuin minä. Hänellä on (iso) asunto ja (hieno) auto.

TEE OIKEIN. Minun naapuri on (rikas) kuin minä. Hänellä on (iso) asunto ja (hieno) auto. TEE OIKEIN Kumpi on (suuri), Rovaniemi vai Ylitornio? Tämä talo on paljon (valoisa) kuin teidän vanha talo. Pusero on (halpa) kuin takki. Tämä tehtävä on vähän (helppo) kuin tuo. Minä olen (pitkä) kuin

Lisätiedot

REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ. Tero Lausala, 24.9.2015

REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ. Tero Lausala, 24.9.2015 REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ Tero Lausala, 24.9.2015 TYÖN MUUTOS JA MURROS TYÖPAIKOISTA TYÖTEHTÄVIIN: MONIMUOTOISET TAVAT TEHDÄ TYÖTÄ TYÖN TARJONNAN JA KYSYNNÄN KOHTAANTO-ONGELMA

Lisätiedot

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -kyselyn kohderyhmänä olivat Savon ammattija aikuisopistossa sekä Savonia ammattikorkeakoulussa opiskelevat

Lisätiedot

Dialogin missiona on parempi työelämä

Dialogin missiona on parempi työelämä VIMMA 6.6. 2013 Dialogin missiona on parempi työelämä Amis-Dialogi yhdisti yritykset ja opiskelijat vuoropuheluun rakentamaan yhdessä parempaa tulevaisuuden työtä. Amis-Dialogia tehtiin isolla porukalla

Lisätiedot