Itsenäinen Somero Työpaikkojen ja yritystoiminnan turvaaminen Laadukkaat ja toimivat lähipalvelut

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Itsenäinen Somero Työpaikkojen ja yritystoiminnan turvaaminen Laadukkaat ja toimivat lähipalvelut"

Transkriptio

1 VALMIINA PALVELUKSEEN. Itsenäinen Somero Työpaikkojen ja yritystoiminnan turvaaminen Laadukkaat ja toimivat lähipalvelut Löy dä o m a e h d o k k a a s i ( ) k e s k i a u k e a m a lta ä ä n e s tä m ä l l ä va i k u tat! E n n a k koä ä n e s t y s Va a l i pä i vä k lo SOMERO

2 I TS E NÄINEN MUUTTUVA SOMERO Tuleva valtuustokausi on myös Someron osalta haastava. Monella suunnalla on esitetty ajatuksia kunnan, kaupungin ja maakunnan asemasta ja keskinäisestä riippuvuudesta. Tämä voi tuoda muutospaineita meidänkin jokapäiväiseen elämäämme. Nopeaan muutokseen emme silti usko, koska meillä rahatilanne on hyvä. Someron kaupungin vuosikate on ollut ylijäämäinen, velkamäärä pienehkö, ja investoinneilla on luotu kohtalaiset peruspalvelut somerolaisten käyttöön. Tarkka talouskuri mahdollistaa veroäyrin säilymisen maltillisella tasolla tulevaisuudessakin. Isot investoinnit saavat jatkoa tulevallakin valtuustokaudella: palvelutalo-hanke on edennyt rakentamisvaiheeseen ja Kiiruun koulun korjaus- tai uudisrakentaminen nousee tärkeimmäksi ja kiireellisimmäksi investointikohteeksi. Tulevaisuudessakin on pystyttävä tarjoamaan kaikille lapsille tasapuolisesti hyvät mahdollisuudet opiskella. Ilahduttavaa on myös muutos yrittäjyysajattelussa. Lopultakin on alettu rakentaa teollisuustaloa. Niin vasemmalla kuin keskustassakin on havahduttu ymmärtämään työpaikkojen merkitys, sillä niiden avulla rahoitetaan toimivat peruspalvelut, joita somerolaiset voivat käyttää tarpeen mukaan. Tulosvastuullisen kehitysyhtiön perustaminen tehostaisi markkinointia ja loisi aktiivisemman otteen Someron kiinnostavuuteen. Koko perusturva käyttää reilusti yli puolet kaupungin vuotuisista määrärahoista. Se on siis hyvin suuri menoerä, joten on kohtuullista vaatia vastinetta maksetuille veroille. Vastinetta on saatu kaikilla osa-alueilla, joista tärkeimpiä ovat lääkäripalvelut ja terveyskeskuksen muu toiminta. Nämäkään eivät ole mitään itsestäänselvyyksiä, kun kuunnellaan eri puolueiden näkemyksiä. Meillä on palvelut, jotka aina tarvitaan, on Someron asema alueella millainen tahansa. Nyt on kysymys myös valtakunnantason päätöksistä. Tänään tehtävillä ratkaisuilla on vaikutus pitkälle tulevaisuuteen. Itsenäinen ja taloudeltaan tasapainoinen Somero on tavoitteemme. Toivottavasti tuleva toiminta mahdollistaa tämän. Tällöin voimme päättää omista toimistamme tulevassa valtuustossa ja ratkaista asiat lähellä äänestäjiä. Tulevissa vaaleissa ratkaistaan osaltaan Someron tulevaisuus. Tartu mahdollisuuteen ja käy äänestämässä. Kati Fonsell-Laurila Someron Kokoomus ry:n puheenjohtaja Eero Manni Härkätien Kokoomus ry:n puheenjohtaja VAALIPÄÄLLIKÖ N V INKKELISTÄ Lehdet ovat kirjoittaneet paljon kuntauudistuksesta. Me Someron kokoomuslaiset olemme vahvasti itsenäisen kunnan kannalla. Muutama asia on jäänyt vähälle huomiolle. Kaupungin hyvin hoidetuista metsistä voidaan saada seuraavan kymmenen vuoden aikana saada tuplamäärä puunmyyntituloja ei mikään merkityksetön erä. Biovoimahankkeet ovat jääneet pysähdyksiin, vaikka niistä voisi olla paljonkin hyötyä. Samaten tuulivoimalat saattaisivat tuoda kassaan tuoretta rahaa, kunhan hankkeet saadaan alkuun. Arvoisa äänestäjä! Kokoomuksen listalla on 31 ehdokasta. He edustavat monia ammatteja, ja koulutustaustaa on eri aloilta. Listalta löydät varmasti Sinua kiinnostavan ehdokkaan. Voit kääntyä puoleeni, jos tarvitset lisää tietoa ehdokkaista. Vain äänestämällä Kokoomuksen ehdokkaita (numerot 58 88, katso keskiaukeamalta) voit lisätä omaa ja Someron hyvinvointia! Markku Mäki-Teeri, vaalipäällikkö päätoimittaja: Timo Alanen Julkaisija: Someron Kokoomusjärjestöt Painopaikka: Sälekarin Kirjapaino Oy 2

3 TA PAHTUNUTTA JA TULEVAA Valtuustokausi on vaihtumassa. Värikästä kautta ovat leimanneet Paras-hankkeen vaatimat selvitykset, kuntauudistus, investoinnit sekä erilaiset yhteistyömallit muiden kuntien kanssa. Epävarmuutta on ollut ilmassa. Se on väistämättä hidastanut kehittämistä, sillä aina on odotettu uusia meihin vaikuttavia linjauksia ja päätöksiä. Kaupunki on kuitenkin jatkanut investointeja. Teollisuushallia rakennetaan ja näin parannetaan yrittäjien mahdollisuuksia. Uusi uimahalli valmistui aikataulussa ja paikkakunnan harrastusmahdollisuudet ovat taas näiltä osin ykkösluokkaa. Palvelutalon rakentaminen on herättänyt paljon keskustelua, mutta nyt sekin hanke on etenemässä rakennusvaiheeseen. Tärkein kohde on tällä hetkellä saada Kiiruun koulu kuntoon. Jokaiselle oppilaalle pitää taata terveellinen oppimisympäristö. Itsenäinen päätöksenteko ja sitä kautta turvatut lähipalvelut ovat So- meron kannalta tärkeitä. Niiden eteen tullaan tekemään lujasti töitä. Toki yhteistyön edistäminen positiivisessa hengessä naapurikuntien kanssa luo mahdollisuuksia eri toimialueille. Onkin siis etsittävä kuntalaisten kannalta hyviä vaihtoehtoja. Somerolla on hyvä asua ja elää. Voimme asua väljästi, ja harrastusmahdollisuuksia on runsaasti. Peruspalvelut toimivat useilla toimialoilla, mutta toki jatkuvaa parannusta ja kehittämistä tarvitaan. Yrittäminen ja työpaikkojen luominen antavat monelle mahdollisuuden Somerolla asumiseen. Uusia yrityksiä tarvitaan, mutta ennen kaikkea on tärkeää turvata nykyisten yritysten toimintaedellytykset. Kunta on myös suuri työnantaja. Nykyisten työntekijöiden motivaatiosta ja viihtyvyydestä pitää huolehtia nykyistä paremmin. Hyvän työnantajan maineella saataisiin houkuteltua myös uusia osaajia eri tehtäviin. Laadukas perusopetus ja lukio antavat hyvät eväät koululaisten elämään. Niistä on pidettävä kiinni. Lukion säilyminen Somerolla on ensiarvoisen tärkeää. Sen säilyttämiseen onkin otettava kaikki konstit käyttöön. Hyvät tulokset perusopetuksessa ja lukiossa antavat nuorille loistavan ponnahduslaudan tulevaisuuteen. Kaupungin toimintoja pyöritetään verotuloilla ja valtion-osuuksilla sekä palvelumaksuilla. Veroäyri on säilynyt maltillisena ja tähän on pyrittävä myös jatkossa. Positiivisella ja avoimella yhteistyöllä pystytään turvaamaan hyvä päätöksenteko. Someron kokoomuslaiset ovat edelleen valmiita jatkamaan yhteistyötä hyvässä hengessä kaikkien tahojen kanssa. Kaisa Vasama- Kakko Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja KA KSI TA PAA TEHDÄ POLITIIKKAA Ko k e m u k s e n i p o l i t i i k a s ta tähän asti on kertonut minulle, että maailmassa on kaksi tapaa olla poliitikko. Yksi valitettava tapa on päättää alusta asti, että on tullut valtuustoon riitelemään asioista. Poliittinen valta on houkuttelevaa ihmisille, jotka pitävät väittelystä, koska riidanaiheita löytyy aina. Lähtökohta on monesti se, että jos toinen puolue tekee ehdotuksen, niin sen täytyy automaattisesti olla väärin. Ja tavoite on etsiä syitä miksi ehdotus ei ole järkevä eikä voi toimia, siitä huolimatta kuinka hyödyllistä se oikeasti on. Näin tehdään Englannissa, ja lopputulos on se, että kun parlamentin väittelyt näytetään televisiossa, joskus näyttää siltä että ruudussa näkyy pikkupoikia (ja muutamia tyttöjä) kinastelemassa leikkikoulussa jostain lelusta. On tämä varmaankin hauska harrastus heille jotka sitä harrastavat, mutta kyseenalaistan sen, voiko tämä menetelmä ikinä olla kansan hyödyksi. Toinen tapa olla poliitikko on muistaa ennen kaikkea, että on tullut valituksi edustamaan ihmisiä, ja että kaikkien yhteinen tavoite, puolueesta huolimatta, pitäisi olla päätöksenteko, joka on kaupungin, maan, tai maanosan yhteiseksi hyödyksi. Ikinä ei ole mahdollista, että jokainen päätös miellyttäisi jokaista kansalaista. Mutta on mahdollista olla valtuutettu muistamalla että tehtävä ei perustu pelkkää riitelemiseen. Hyvä poliitikko osaa kyllä pitää puolensa, mutta lähtee siltä kohdasta että paras keino tehdä päätöksiä, jotka tulevat vaikuttamaan moniin ihmisiin, on tehdä yhteistyötä muiden kanssa. Poliitikon pitää olla aina valmis kuuntelemaan muiden mielipiteitä, sekä kollegoiden, että kansan yleensä. Ainoastaan sen jälkeen kun on kuunnellut ja ymmärtää oikeasti mistä on kyse, voi ryhtyä tekemään päätöksiä toisten puolesta. Yhteistyön hengessä tämä tehtävä tulee aina olemaan paljon tuottavampi, ja on paljon suurempi mahdollisuus, että lopputulos on kansan hyödyksi, koska edustajat ovat sitä yhdessä pohtineet ja yhdessä yrittäneet löytää kaikille parhaan ratkaisun. Somerolla meillä ovat hyvin tärkeät vuodet edessä. He, jotka me valitsemme tekemään meidän puolestamme tärkeitä päätöksiä, tulevat varmasti kohtaamaan vaikeita haasteita. Minun henkilökohtainen toivomukseni on se, että nämä ihmiset, aloittavat heti alusta alkaen sillä periaatteella, että paras tapa kehittää Someroa on tehdä yhteistyötä meidän kaikkien hyväksi. Somerolta löytyy monia mielipiteitä, mutta yksi asiaa meitä yhdistää: me haluamme että Somero on menestyvä, turvallinen ja itsenäinen paikka asua. Toivon, että yhteistyön avulla seuraavan neljän vuoden aikana voimme jatkaa työskentelyä näiden tavoitteiden aikaansaamiseksi. Jody Mérelle 3

4 Kunnallisvaalit 2012 Someron Kokoomus ry:n, Härkätien Kokoomus r Aarikka Olla-Riitta Opettaja, yrittäjä Alanen Timo Filosofian tohtori, maanviljelijä Alhoranta Kalle Business Controller Eino Elina Isännöitsijä Laurén Leena Perheneuvoja, eläkeläinen Manni Eero Manni-Pettersson Päivi ETM, ravitsemusterapeutti Mérelle Jody Asianajaja, kieltenopettaja Nuoritalo Totti Maanviljelijä, maaseutuyrittäjä Näykki Lasse Maanviljelijä Palander Lassi Insinööri, maatalousyrittäjä Pelto-Lampola Sami Teräväinen Anne, tekniikan insinööri (AMK) Toivonen Kauno Torkkomäki Juhani Tulokas Tuula Eläkeläinen 4

5 y:n ja Someron kokoomusnuoret ry:n ehdokkaat Fonsell -Laurila Kati DI, projektivastaava Halttunen Juha-Pekka Liikkeenharjoittaja Ilmonen Timo Liikkeenharjoittaja Laukkanen Mika Validointipäällikkö Munter Hanna Mäkinen Jaakko Projektipäällikkö Mäki-Teeri Markku Maanviljelijä, maatilateknikko Norrby Roope Kuorma-auton kuljettaja Salomäenpää Olli Kanttori Seppälä Henry Suominen Ilkka Maatalous- ja metsätieteiden ylioppilas Syrjälä Jarkko Suunnittelujohtaja Vasama-Kakko Kaisa MMM Agronomi, maaseutuyrittäjä Välttilä Antti (kutsumanimi: Jussi), yo-merkonomi Välttilä Mikko Maanviljelijä 5

6 S O M E R O N VETOVOIMAISUUS Jokainen päättäjä tai päättäjäksi haluava miettii, kuinka Someron vetovoimaisuutta voitaisiin lisätä. Ehkäpä muutkin voisivat niin tehdä. Kuinka lisätä tunnettavuutta ja houkuttelevuutta, että saisimme asukkaita ja yrityksiä, jotta kuntamme voisi paremmin. Pyydän sinua lähtemään ajatusleikkiin. Ajattele eri kuntia ja mitä sinulle tulee niistä ensimmäisenä mieleen. Mistä kunta tunnetaan? Siellä nyt olevista yrityksistä? Joissakin tapauksissa: esimerkiksi Uusikaupunki ja autotehdas. Mutta väitän, että tunnettavuus tulee pääsääntöisesti jostain muualta. Kuten Sonkajärvi ja eukonkannon MM. Taikka historiasta ja sen tapahtumista. Tunnettavuuden luovat kuntalaiset itse. Siis sinä ja minä. Laittamalla itsensä henkilökohtaisesti peliin jonkun yhteisen asian puolesta. Kuntalaiset, jotka käyvät töissä ja menevät sen jälkeen kotiinsa vain toistaakseen saman seuraavana päivänä, ovat tie- tysti arvokkaita ihmisinä ja kenties tuottavina yksikköinä mutta yhteisön rakentajina, olipa heidän työnsä mikä sitten tahansa, he ovat mielestäni kenties hieman yksipuolisia. He uskovat työn riittävän heidän osaltaan ja se siitä. Mutta kunnan maineen tai brändin luomiseen, joka menisi kunnan ulkopuolisten ihmisten mieliin sekä tajuntaan ja joka nimenomaan lisäisi Someron tunnettavuutta, he eivät kuitenkaan mielestäni osallistu. Onko niin hyvä ja riittääkö se silti yksittäisen ihmisen osalta, on tietysti oma kysymyksensä. Tulee mieleen John F. Kennedyn puheessa pitämä toteamus, joka kenties hieman muunneltuna meni näin: Älä kysy mitä valtio voi tehdä hyväksesi vaan kysy mitä sinä voit tehdä valtion hyväksi. Mielestäni tässä on ydin. Mitä sinä voisit tehdä kuntamme eteen, oli mahdollinen työsi mitä tahansa. Mikä on sinun panoksesi tässä yhtälössä? Väitän, että koko kunnan kannalta parasta ja kestävintä bränditoimintaa mitä voimme jokainen henkilökohtaisesti tehdä on toimiminen erilaisissa yhdistyksissä ja harrastuksissa. Niissä toimiminen, yhdessä tekeminen ja tulosten saaminen on kaikkein parasta toimintaa millä lisäämme Someron tunnettavuutta: ja siitä saa itselleen vielä hyvän mielen. Missä yhdistyksissä tai harrastuksissa sinä toimit? Kuinka olet omalta osaltasi rakentamassa sitä kuuluisaa kolmatta, vapaaehtoistyön sektoria? Mikä on panoksesi elinympäristösi parantamisessa? Auttavia käsiä, ideanikkareita taikka muuten vain puuhakkaita ihmisiä tarvitaan joka paikassa lisää. Eikä maksa paljon, mutta paljon saa aikaiseksi. Ja sen hyvän mielen itsellesi. Sillä jokainen olemme omalla toiminnallamme Someron markkinamiehiä Toimimmepa sitten missä tahansa tai tapaamalla toisia ihmisiä maailman turuilla. Olli Salomäenpää L ISÄÄ MENEST YV IÄ YRITYKSIÄ JA TYÖ PAIKKOJA Vä e s t ö n i k ä ä n t y m i n e n ja muistisairauksien lisääntyminen aiheuttavat kunnille ongelmia. Työ- ja elinkeinoministeriö on arvioinut, että tehostetun palveluasumisen tarve tulee kaksinkertaistumaan vuoteen 2020 mennessä. Hoitohenkilökunta ja rahat eivät kunnissa enää riitä. Kotihoidon lisääminen, perhehoito ja hyväkuntoisten yhteisasuminen nousevat kunnissa ensisijaisiksi vaihtoehdoiksi ohi palveluasumisen. Haluan kuitenkin, että Somerolla vanhuksen on itse voitava valita, miten ja missä häntä hoidetaan. Iäkkäälle väestöllemme on taattava turvallinen ja mielekäs vanhuus. Jotta voimme ylläpitää nykyisen palvelutason, tulee meidän saada runsaasti lisää veronmaksajia. Pienet ja keskisuuret yritykset ja niiden henkilöstö tuottavat ison osan kaupungin verotuloista. Meidän tulee siis saada Somerolle lisää työllisiä ja lisää menestyviä yrityksiä, jotta selviämme väestömme vanhenemisesta aiheutuvista kuluista. Uusien asukkaiden ja yrittäjien houkuttelu Somerolle on käynnistynyt. Varsinkin kaupungin markki- nointiin panostetaan nyt aivan uudella teholla. Mielestäni meidän tulisi myös tarkistaa ja vahvistaa jo olemassa olevat voimavarat. Ehdotankin, että yritysneuvoja jalkautuu paikallisiin yrityksiin ja selvittää niiden toimintamahdollisuudet: laajentamismahdollisuudet, investointitarpeet, työvoiman saatavuus yhteistyökumppanien mahdollisuudet siirtää toimintansa Somerolle muualla asuvien työntekijöiden muuttohalut Somerolle lopettamisuhat Seuraavan viiden vuoden aikana Varsinais-Suomessa 29,4 prosenttia yrityksistä on omistajanvaihdoksen edessä. Lopettamisuhan alla olevat yritykset tulee kartoittaa. Näille yrityksille tulee antaa apua omistajanvaihdossuunnittelussa. Tässä tilanteessa voidaan kaupunkiin saada houkuteltua uutta väkeä muualta. Vastaavasti iso joukko ihmisiä voi jäädä työttömäksi, jos eläkkeelle jäävän yrittäjän firmalle ei löydy jatkajaa. Jatkuva oppiminen on päivän trendi. Kansalaisopistomme tarjoaa kasvatustieteissä yliopistotason koulutusta, miksei myös yritys- ja tuotantotalouden alalta? Kasvuyrityksille on tyypillistä yritysjohdon korkea koulutustaso ja osaaminen. Kaupungin on pilkottava hankintansa pienempiin osiin, jotta pienillä yrityksillä olisi mahdollisuus osallistua tarjouskilpailuihin. Myös osatarjousten jättäminen tulisi olla mahdollista. Meidän tulee käyttää kaikki keinot hyödyksi, jotta saamme lisää menestyviä yrityksiä ja työpaikkoja! Anne Teräväinen 6

7 P E R U STUSVA KALLIS ASIAMME Kuluvan vuoden talousarvioon on Somerolla varattu 33,4 miljoonaa perusturvatoimen palvelujen järjestämiseen. Nämä kattavat 63% kaupungin kaikista kuluista. Tuloja perusturvalle arvellaan kertyvän 4,3 miljoonaa, loput kulut katetaan verotuloilla ja valtionosuuksilla. Sosiaali- ja terveyspalvelut vievät paljon rahaa, ovat kallis osa kuntahallintoa. Perusturvaan kuuluvat peruspalvelut ovat mielestäni kalliita sanan monissa muissakin merkityksissä. Ne ovat kallisarvoisia, tärkeitä, korvaamattomia, suurenmoisia, hienoja, arvostettavia. Kansanterveyslaki, sosiaalihuoltolaki, lastensuojelulaki, pian myös vanhuspalvelulaki ja monet muut vaativat kuntia järjestämään edellä mainitut peruspalvelut. Varallisuudestaan ja arvomaailmastaan riippumatta jokainen meistä saa ja tarvitsee perusturvatoimen palveluja elämän monissa vaiheissa: Raskauden alusta asti odottava äiti ja isä saavat neuvolan henkilökunnalta monia palveluita ja jopa perhevalmennusta. Elämän alkuvuosina neuvolan ja koulun terveydenhoitajien määräaikaistarkastukset ja hammashuolto auttavat kasvavia kuntalaisia, heidän perheitään ennaltaehkäisten että korjaten. Lopulta palveluntarve koskeekin ihmisarvoa kunnioittavaa saattohoitoa ja omaisten tukea elämmepä ne ajat kotona, palvelutalossa tai vuodeosastolla. Monipuolisinta ammatillista osaamista täytyy näin ollen olla saatavissa yksilöiden ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseen. Somerolla on lääkäreitä, sairaanhoitajia, laboratorion ja röntgenin ja kuntoutuksen ammattilaisia, lähihoitajia, kodinhoitajia, sosiaalityöntekijöitä, sosiaaliohjaajia, perhetyöntekijöitä, perhepäivähoitajia, lastentarhanopettajia, kehitysvammaisten ohjaajia, mielenterveysyksikön hoitajia, koulukuraattori, psykologeja, perheneuvoja jne. Mutta paljon vielä puuttuukin. Vanhuspalveluihin on saatava lisää koulutettua työvoimaa. Omaishoitajien arvokasta ja raskasta työtä on helpotettava. Omaisten ja kotipalvelun näkemyksiä on myös kuultava intervallijaksoja ja muita hoitovaiheita suunniteltaessa. Kotipalvelua on saatava myös lapsiperheille. Työterveyshuoltoon on saatava kokoaikainen lääkäri. Kaikilla on oltava mahdollisuus ammatilliseen täydennyskoulutukseen ja työnohjaukseen. Pääsin perehtymään Someron kunnan palveluihin keväällä 1988, kun sain käynnistää Someron seudun perheasiain neuvottelukeskuksen perheneuvontapalvelut. Nyt olen ollut puolitoista vuotta eläkkeellä 23 vuotta kestäneen mielenkiintoisen työrupeaman jälkeen. Työni keskeisin osa oli terapeuttinen keskustelu yksin, parina tai perheenä oma-aloitteisesti tulleitten asiakkaitten kanssa. Perheneuvontapalvelun rinnalla tehtävänäni oli myös ihmissuhdepainotteista työtä tekevien ammattilaisten työnohjaus yksilöille ja ryhmille sekä jonkin verran myös lyhyehköt työyhteisöjen kehittämishankkeet. Neuvottelukeskus perustettiin kunnan aloitteesta ja on näin kunnan ja seurakunnan yhteisesti rahoittamaa. Ennen perheneuvojaksi pääsyäni olin ollut yli 10 vuotta julkishallinnossa henkilöstökouluttajana soveltamassa työnpsykologiaa esimiestyön, johtoryhmien ja tiimien valmennukseen. Koulutuksessa korostettiin silloin runsaaseen vuorovaikutukseen perustuvaa johtamistyyliä. Työssäni sain siis oppia tuntemaan ja arvostamaan sosiaali- ja terveyspalvelujen vastuuntuntuista henkilöstöä. Luotan laadukkaaseen perusturvaan tulevaisuudessakin kunhan perusturvalautakunta ja esimiehet harrastavat laadukasta henkilöstöhallintoa ja moneen suuntaan runsasta vuorovaikutusta. Leena Laurén SULJETAA N KO SOMERON LUKION OVET? V i i m e sy ksy n ä opetusministeri Jukka Gustafsson (sd) ilmoitti, että lukioita ryhdytään Suomesta karsimaan. Oppilasmäärän alaraja olisi 200, jos sen pienemmäksi oppilasmäärä vajoaa, suljetaan lukio. Tämä koskettaa Someron lukiota, sillä pienentyneet ikäluokat ovat kutistaneet Someron lukion oppilasmäärää. Tällä hetkellä oppilaita lienee noin 160. Kun Somerolla nyt syntyy vuosittain noin 80 lasta ja suunnilleen puolet suuntaa lukio-opiskeluun, opiskelijamäärä vähenee tästäkin (arvio 120). Sen vuoksi sulkeminen on edessä ellei jotain saada aikaan. On huomattava, että somerolaisista peruskoulun suorittaneista vuosittain aika moni ehkä 15 oppilasta on siirtynyt opiskelemaan muuhun lukioon kuin Somerolle. Tämä vuoto on kiireesti saatava tukkoon. Olen kysellyt, minkä vuoksi Someron lukio ei ole kelvannut? Vastaus on ollut, että muualla on laveampi kurssitarjonta, erityisesti kieltenopetuksessa. Ehkä kuljetuskin on kangerrellut. Kieltämättä Arto Koivun (kepu) puheenjohtajakaudella sivistyslautakunnassa lukion hyväksi ei ole tehty mitään puheista huolimatta. Tuntikehys on pienentynyt jatkuvasti. Kokoomus on vuosittain ehdottanut maksettavaksi lukiolaisille stipendejä, joilla olisi voinut ostaa esimerkiksi oppikirjoja. Kepu ja demarit ovat kolme kertaa äänestäneet vastaan ja ehdotus on hylätty. Kaupunginhallitus asetti yllättäen tavoitteeksi, että Someron lukio muutettaisiin urheilupainotteiseksi erikoislukioksi. Täysin typerä ajatus. Erikoislukiot sopivat suuriin kaupunkeihin, ei pienille paikkakunnille. On muistettava se perusajatus, että lukio opettaa jatko-opiskelua varten (esimerkiksi korkeakoulut, yliopistot). Somerolaiset opiskelevat saadakseen hyvät jatkopaikat. Siihen auttavat laajat ja monipuoliset lukion kurssit. Onkin turha kuvitella, että esimerkiksi painimalla pääsisi lukemaan lääkäriksi. Jos Someron lukio suljetaan, palataan ajassa 1900-luvun alkuun, jolloin somerolaiset suorittivat ylioppilastutkintonsa Forssassa, Turussa tai Salossa. Emme kai tätä tavoittele? Timo Alanen 7

8 S OSIAA L I S E N M EDIAN TÄRKEYS N y ky-y h t e i s k u n n a s s a on jo muutamien vuosien ajan puhuttu sosiaalisesta mediasta. Vuorovaikutteiset verkkopalvelut ovatkin tulleet jäädäkseen ja niiden tärkeyttä viestintäkanavana ei kannata aliarvioida. Ehkä parhaimpana esimerkkinä sosiaalisesta mediasta ja sen kattavuudesta toimii lähes kaikkien tuntema Facebook. Oikein hyödynnettynä sosiaalinen media on yrityksille, yhteisöille ja kunnille erinomainen tapa tuoda itseään esille ja markkinoida omia palvelujaan. Mutta on edelleen useita yrityksiä ja yrittäjiä, joilla jostain syystä ei vielä ole edes Internet -sivuja tai jotka eivät ole katsoneet sivuja taloudellisesti kannattavaksi. Sosiaalinen media on tässäkin kohtaa edullinen vaihtoehto. Ajattelinkin ottaa lyhyesti aiheen esille huomattuani, ettei Someron kaupungilla ole omaa Facebook -sivustoa ja kuinka vähän somerolaisia yrityksiä löytyy kyseiseltä sivustolta. Vaikka osa ihmisistä pitää Naamakirjaa jopa ärsyttävänä ja epämiellyttävänä, kannattaisi tätäkin keinoa ainakin kokeilla. Oma yrityksemme (Datapiste) on ollut esillä nyt viime keväästä ja sivustomme palaute on ollut pelkästään positiivista. Sivusto luonut uusia asiakaskontakteja. Pitäisin tärkeänä, että Someron kaupunki olisi myös sosiaalisessa mediassa näkyvästi ja vahvasti esillä. Näin näyttäisimme myös mahdollisille potentiaalisille uusille somerolaisille yrityksille ja muuttajille, että haluamme olla nykyaikainen ja palveleva kaupunki, jolta löytyy halua ja tietotaitoa modernin yhteiskunnan kehittämiseen ja siinä mukana pysymiseen. Meidän on pakko olla kehityksen kärjessä ja markkinoida osaamistamme, palvelujamme sekä mahdollisuuksiamme kattavasti ja nykyaikaisesti. Emme voi enää jättäytyä junasta tai jarrutella, vaan meidän pitää olla rohkeasti luomassa uutta ja näyttää se myös rohkeasti ja näkyvästi ulospäin. Houkutteleva näkyvyys ja näyttävyys ovat avainasemassa, jos haluamme Somerolle uusia yrityksiä ja työntekijöitä sekä sitä kautta oikeansuuntaista muuttoliikettä ja lisää palveluja. Sosiaalinen media on jo nykypäivää ja tulevaisuudessa sen merkitys vain kasvaa. Nyt kannattaakin hypätä ajoissa junaan ja panostaa oikeanlaiseen markkinointiin. Kuten eräs kollegani on joskus todennut: Marketing is everything and everything is marketing. Juha- Pekka Halttunen Auttaa menestymään Aluosa Oy Puh./fax GSM Palmantie 1, Somero tuotteet ja jälleenmyyjät: SÄHKÖ- LVI- JA KODINTEKNIIKAN AMMATTILIIKE Jukolantie 2, Somero puh. (02) KAUPIN PUUTAVARALIIKE Ky Somero , puupaaluja kuorittuna, sorvattuna, kyllästettynä sahatavaraa satamaoperaattoripalvelut Olli Raitanen Turuntie 372, Somero Somersora Puh. Oy, Turuntie , , SOMERO GSM 040 Olli , Raitanen 040 faksi Palmantie 7, Somero Puh. (02) Tervetuloa maaseutulomalle Seeteriin ****-tähden vuokrahuvilat Hirsjärven rantamaisemissa Soitellaan: Puh. (02) , Somersora Oy, Turuntie 372,31400 SOMERO GSM , faksi Varattu Varattu Harva katto harjalta vuotaa. Sälekarin Kirjapaino Oy, Somero 2012

Pidetään kaikki mukana. Jokaista ihmistä pitää arvostaa

Pidetään kaikki mukana. Jokaista ihmistä pitää arvostaa ver Ohjelma kuntavaaleihin Pidetään kaikki mukana Jokaista ihmistä pitää arvostaa SDP:n tavoite on inhimillinen Suomi. SDP haluaa, että Suomessa kaikki ihmiset ovat tasa-arvoisia. Jokaista ihmistä pitää

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

Anne Niemi. Osaava ja pätevä ja mukava

Anne Niemi. Osaava ja pätevä ja mukava eduskuntaan 2015 Hyvä ystävä, tule kanssani yhteiselle matkallemme tekemään Suomesta parempi paikka yrittää, tehdä työtä ja pitää huoli kaikista. Muutos parempaan alkaa nyt. Seuraa Annea Ota yhteyttä minuun.

Lisätiedot

LAUSEEN KIRJOITTAMINEN. Peruslause. aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia.

LAUSEEN KIRJOITTAMINEN. Peruslause. aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia. LAUSEEN KIRJOITTAMINEN Peruslause aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia. minä - täti - ja - setä - asua Kemi Valtakatu Minun täti ja setä asuvat

Lisätiedot

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT Kriittiset menestystekijät: Asiat, joissa on onnistuttava, jotta tavoitteet toteutuisivat. Kriittiset menestystekijät ovat tärkeitä ja sellaisia joihin organisaatio

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ

KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ Studentum.fi:n tutkimus koulutukseen hakeutumisesta keväällä 2013 TIETOA TUTKIMUKSESTA Studentum.fi Studentum.fi aloitti toimintansa vuoden

Lisätiedot

Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1. Strategiaseminaari

Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1. Strategiaseminaari Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1 Strategiaseminaari 27.6.2017 Visio 2030 Suomen houkuttelevin seutukaupunki Strategiset ohjelmat Vetovoima ja kasvu Osaaminen ja hyvinvointi Toimiva kaupunkiympäristö

Lisätiedot

PORVOOLAISTEN NUORTEN ÄÄNESTYSAKTIIVISUUSKYSELY

PORVOOLAISTEN NUORTEN ÄÄNESTYSAKTIIVISUUSKYSELY PORVOON KAUPUNKI JA PORVOON NUORISOVALTUUSTO Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PORVOOLAISTEN NUORTEN ÄÄNESTYSAKTIIVISUUSKYSELY KYSELY Internet-kysely toteutettiin lokakuussa 2010 yhteistyössä koulujen

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Nordia-ilta Eriarvoistuminen ja arjen turvallisuus. Arjen turvaa Resurssien järkevää käyttöä ja voimavarojen kokoamista uudessa kunnassa

Nordia-ilta Eriarvoistuminen ja arjen turvallisuus. Arjen turvaa Resurssien järkevää käyttöä ja voimavarojen kokoamista uudessa kunnassa Nordia-ilta 26.4.2017 Eriarvoistuminen ja arjen turvallisuus Arjen turvaa Resurssien järkevää käyttöä ja voimavarojen kokoamista uudessa kunnassa Ilpo Tapaninen Pohjois-Pohjanmaan liitto Tärkeimmät

Lisätiedot

3. Arvot luovat perustan

3. Arvot luovat perustan 3. Arvot luovat perustan Filosofia, uskonto, psykologia Integraatio: opintojen ohjaus Tässä jaksossa n Omat arvot, yrityksen arvot n Visio vie tulevaisuuteen Osio 3/1 Filosofia Uskonto 3. Arvot luovat

Lisätiedot

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö Visio vuodelle 2025 Marttila on elinvoimainen ja yhteisöllinen, maltillisesti kasvava kunta, joka järjestää asukkailleen laadukkaat ja edulliset palvelut sekä turvaa yrittämisen perusedellytykset. Kunnan

Lisätiedot

NEUVOA-ANTAVA KYSELY 2010

NEUVOA-ANTAVA KYSELY 2010 NEUVOA-ANTAVA KYSELY 2010 PALTAMON YRITTÄJIEN JA YRITTÄJÄJÄRJESTÖN YHTEISTYÖ TYÖVOIMATALON KANSSA Kysely postitettu 27.10.2010 Kyselyn saanut n. 111 yritystä (n=111) Yhteistyössä Kainuun Yrittäjien kanssa

Lisätiedot

Pyydämme sinua jakamaan ajatuksesi ja kokemuksesi. Laita ruksi sopivimpaan vaihtoehtoon tai täytä puuttuva tieto.

Pyydämme sinua jakamaan ajatuksesi ja kokemuksesi. Laita ruksi sopivimpaan vaihtoehtoon tai täytä puuttuva tieto. Kyselylomakkeen palautus 2.6.2003 mennessä osoitteeseen: OAMK/ Hoitotyön osasto/ Salla Seppänen Kuntotie 2 86300 Oulainen TIETOA KOHTI AKTIIVISTA VANHUUTTA KYSELYLOMAKKEESTA Kohti aktiivista vanhuutta

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA VIIHTYISÄ, TURVALLINEN JA ELINVOIMAINEN SONKAJÄRVI JA YLÄ-SAVON SEUTUKUNTA

KUNTASTRATEGIA VIIHTYISÄ, TURVALLINEN JA ELINVOIMAINEN SONKAJÄRVI JA YLÄ-SAVON SEUTUKUNTA KUNTASTRATEGIA 2017- SONKAJÄRVI JA YLÄ-SAVON SEUTUKUNTA KUNTASTRATEGIA 2017- Tahtotilana on, että Sonkajärvi on ihmisille ja yrityksille viihtyisä, turvallinen ja elinvoimainen asuin- ja toimintaympäristö.

Lisätiedot

ZA5209. Flash Eurobarometer 269 (Intergenerational Solidarity) Country Specific Questionnaire Finland

ZA5209. Flash Eurobarometer 269 (Intergenerational Solidarity) Country Specific Questionnaire Finland ZA5209 Flash Eurobarometer 269 (Intergenerational Solidarity) Country Specific Questionnaire Finland FLASH 269 Haluaisin kysyä muutaman kysymyksen, jotka liittyvät yhteiskuntamme muodostavien eri sukupolvien

Lisätiedot

Oikeat palvelut oikeaan aikaan

Oikeat palvelut oikeaan aikaan Kotipalvelut kuntoon Olemme Suomessa onnistuneet yhteisessä tavoitteessamme, mahdollisuudesta nauttia terveistä ja laadukkaista elinvuosista yhä pidempään. Toisaalta olemme Euroopan nopeimmin ikääntyvä

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖT: Raili Kerola, Tuula Mäntymäki, Riitta Liinamaa, Riitta Toivonen, Reino Rissanen, Maria Riitta Laukkanen Veteläinen.

LUOTTAMUSHENKILÖT: Raili Kerola, Tuula Mäntymäki, Riitta Liinamaa, Riitta Toivonen, Reino Rissanen, Maria Riitta Laukkanen Veteläinen. PUIMALA: Asiakaslähtöinen palvelu kunnassa LUOTTAMUSHENKILÖT: Raili Kerola, Tuula Mäntymäki, Riitta Liinamaa, Riitta Toivonen, Reino Rissanen, Maria Riitta Laukkanen Veteläinen. Mitä tarkoittaa asiakaslähtöinen

Lisätiedot

PAMin vetovoimabarometri 2012. PAMin vetovoimabarometri 2012

PAMin vetovoimabarometri 2012. PAMin vetovoimabarometri 2012 Barometrin teki TNS-Gallup Toteutettu Gallup Forumissa lokamarraskuussa Tehty aikaisemmin 2010 ja 2011 Selvittää kaupan, majoitus-ja ravitsemisalan sekä kiinteistöpalvelualan vetovoimaisuutta (mukana joissain

Lisätiedot

TEATTERILLISET MENETELMÄT TYÖNOHJAUKSEN VÄLINEENÄ: Kokemuksia Sopimusvuori Ry:stä ja Tredea Oy:stä

TEATTERILLISET MENETELMÄT TYÖNOHJAUKSEN VÄLINEENÄ: Kokemuksia Sopimusvuori Ry:stä ja Tredea Oy:stä 1 TEATTERILLISET MENETELMÄT TYÖNOHJAUKSEN VÄLINEENÄ: Kokemuksia Sopimusvuori Ry:stä ja Tredea Oy:stä Teatteri-ilmaisun ohjaajat Riku Laakkonen & Arttu Haapalainen 2 SOPIMUSVUORI RY Sosiaalipsykiatrisia

Lisätiedot

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER Työtä lähellä ihmistä SuPer Lähi- ja perushoitajan oma liitto Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer on Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatusalan

Lisätiedot

VESANTO KYSELY VESANNON TULEVAISUUDESTA

VESANTO KYSELY VESANNON TULEVAISUUDESTA VESANTO KYSELY VESANNON TULEVAISUUDESTA Kuntien asema muuttuu lähitulevaisuudessa merkittävästi sote- ja maakuntauudistusten myötä. Myös Vesannon kunta valmistautuu näihin muutoksiin laatimalla uuden strategian

Lisätiedot

9.1. Mikä sinulla on?

9.1. Mikä sinulla on? 9.kappale (yhdeksäs kappale) 9.1. Mikä sinulla on? Minulla on yskä. Minulla on nuha. Minulla on kuumetta. Minulla on kurkku kipeä. Minulla on vesirokko. Minulla on flunssa. Minulla on vatsa kipeä. Minulla

Lisätiedot

Aito HSO ry. Hyvä sijoitus osaamiseen

Aito HSO ry. Hyvä sijoitus osaamiseen Aito HSO ry Hyvä sijoitus osaamiseen Aidossa elämässä tarvitaan oikeaa kumppania Työelämä on iso osa elämäämme. Se kulkee aivan samoin periaattein kuin muukin meitä ympäröivä maailma. Siellä on haasteita,

Lisätiedot

Kim Polamo Työnohjaukse ks n voi n m voi a Lu L e,,ku inka i t yönohj t aus s autt t a t a t yös t s yös ä s si s. i 1

Kim Polamo Työnohjaukse ks n voi n m voi a Lu L e,,ku inka i t yönohj t aus s autt t a t a t yös t s yös ä s si s. i 1 Kim Polamo Työnohjauksen voima Lue, kuinka työnohjaus auttaa työssäsi. 1 Työnohjauksen tulos näkyy taseessa.* * Vähentyneinä poissaoloina, parempana työilmapiirinä ja hyvinä asiakassuhteina... kokemuksen

Lisätiedot

Tulevaisuuden Tampere

Tulevaisuuden Tampere Tulevaisuuden Tampere Tampereen Lasten Parlamentin kommentit Tampereen tulevaisuustyöhön 1 Kysymys 1: Mitkä ovat Tampereen nykyiset vahvuudet? Missä olemme hyviä, mistä olemme ylpeitä? Tampereen nykyiset

Lisätiedot

Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015

Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015 Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015 Kyselyn toteutus Työhyvinvointikorttikoulutuksia on toteutettu

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

Osaavan työvoiman rekrytointi Kainuuseen -hanke Tiedotustilaisuus

Osaavan työvoiman rekrytointi Kainuuseen -hanke Tiedotustilaisuus Osaavan työvoiman rekrytointi Kainuuseen -hanke Tiedotustilaisuus 13.6.2017 13.6.2017 Hankkeen taustaa Valtuustoaloite Kainuussa pitkään jatkanut negatiivinen muuttotase vaatii erityistoimenpiteitä tilanteen

Lisätiedot

FACEBOOK case pkssk. Heli Sivonen Työhönottaja, PKSSK heli.sivonen@pkssk.fi

FACEBOOK case pkssk. Heli Sivonen Työhönottaja, PKSSK heli.sivonen@pkssk.fi FACEBOOK case pkssk Heli Sivonen Työhönottaja, PKSSK heli.sivonen@pkssk.fi FACEBOOK case pkssk PKSSK:n rekrytointi siirtyi sosiaaliseen mediaan alkutalvella 2010. Olimme ensimmäinen sairaala Suomessa,

Lisätiedot

Yritysvaikutukset elinvoiman lähteenä. Yrittäjänpäivä Naantali Jorma Saariketo Varsinais-Suomen Yrittäjät

Yritysvaikutukset elinvoiman lähteenä. Yrittäjänpäivä Naantali Jorma Saariketo Varsinais-Suomen Yrittäjät Yritysvaikutukset elinvoiman lähteenä Yrittäjänpäivä Naantali 5.9.2017 Jorma Saariketo Varsinais-Suomen Yrittäjät 1 Kunta syntyy uudelleen Sote-palvelu- ja maakuntauudistus muuttavat Suomea Kuntien rooli

Lisätiedot

Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus Nuoret luupin alla Leena Haanpää ja Sanna Roos 2014

Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus Nuoret luupin alla Leena Haanpää ja Sanna Roos 2014 Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus Nuoret luupin alla Leena Haanpää ja Sanna Roos 2014 LASTEN JA NUORTEN KUULEMISJÄRJESTELMÄ Syyslukukausi Arviointi ja kehittäminen Teemojen valinta Kuntayhteistyö Etenemissuunnitelma

Lisätiedot

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -kyselyn kohderyhmänä olivat Savon ammattija aikuisopistossa sekä Savonia ammattikorkeakoulussa opiskelevat

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA. Valtuusto liite nro 5

VIESTINTÄSTRATEGIA. Valtuusto liite nro 5 VIESTINTÄSTRATEGIA Valtuusto 14.11.2016 41 liite nro 5 Voimaantulo 1.1.2017 1 SONKAJÄRVEN KUNNAN VIESTINSTÄSTRATEGIA 1 Viestinnän periaatteet... 2 2 Kuntastrategia 2017-2021... 2 3 Viestinnän tavoitteet...

Lisätiedot

LOPEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OHJELMA 2016 2018

LOPEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OHJELMA 2016 2018 Lopen kunta Perusturvalautakunta 26.1.2016 Perusturva Vanhuspalvelut LOPEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OHJELMA 2016 2018 Sisko Haapanen Vanhuspalvelujen johtaja JOHDANTO Seudullinen ikäihmisten ohjelma 2015 2018

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Me Itse ry Toimintasuunnitelma 2015 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin

Lisätiedot

Palveluverkkotyöryhmä. Viestintä

Palveluverkkotyöryhmä. Viestintä + Palveluverkkotyöryhmä Viestintä + Sisältö n Ymmärrämmekö sidosryhmiä? n Ymmärretäänkö meitä? n Mistä sidosryhmät saavat tietoa palveluverkkoasioista ja keneltä? n Mikä voi mennä pieleen jos viestintävastuu

Lisätiedot

Lapin koulutusfoorumi. Näkökulmia Itä-Lapin lukiokoulutukseen

Lapin koulutusfoorumi. Näkökulmia Itä-Lapin lukiokoulutukseen Lapin koulutusfoorumi Näkökulmia Itä-Lapin lukiokoulutukseen 14.1.2015 - Juha Narkilahti- Taustaa Prosessi voi olla rinnastettavissa ammatillisen koulutuksen vastaavaan Kemijärven kokemukset ministeriön

Lisätiedot

Verkkoaivoriihi: Mihin Suomessa tulisi keskittyä työurien pidentämiseksi?

Verkkoaivoriihi: Mihin Suomessa tulisi keskittyä työurien pidentämiseksi? Verkkoaivoriihi: Mihin Suomessa tulisi keskittyä työurien pidentämiseksi? Pauli Forma, Keva Toteuttaneet: Kalle Mäkinen & Tuomo Lähdeniemi, Fountain Park Verkkoaivoriihi, taustatietoa Tavoite: selvittää

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

Facebook-opas tilitoimistoille

Facebook-opas tilitoimistoille Facebook-opas tilitoimistoille Joko tilitoimistollanne on Facebook-sivu? Jos ei, tähän oppaaseen on koottu 10 askeleen polku, jota seuraamalla sivu on helppo perustaa. MUUTAMA FAKTA SOSIAALISESTA MEDIASTA

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan

Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan Kuntajakoselvityksen tavoitteet ja tilannekatsaus 24.9.2007 Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan valtuustot Kuntajakoselvittäjä Jarmo Asikainen Jarmo Asikainen Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan kuntajakoselvitys

Lisätiedot

Hyvä kauniaislainen! Tällä kyselyllä haluamme selvittää mielipiteesi kaupungin palveluista. Kiitämme Sinua arvokkaasta tutkimusavustasi!

Hyvä kauniaislainen! Tällä kyselyllä haluamme selvittää mielipiteesi kaupungin palveluista. Kiitämme Sinua arvokkaasta tutkimusavustasi! ASUKASKYSELY 2016 2 Hyvä kauniaislainen! Tällä kyselyllä haluamme selvittää mielipiteesi kaupungin palveluista. Kiitämme Sinua arvokkaasta tutkimusavustasi! 1. MITEN TÄRKEINÄ PIDÄT ALLA MAINITTUJA HYVINVOINTIIN

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN LAADINTA SEMINAARIN YHTEENVETOA - KUNTALAISTEN NÄKEMYKSIÄ

HYRYNSALMEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN LAADINTA SEMINAARIN YHTEENVETOA - KUNTALAISTEN NÄKEMYKSIÄ HYRYNSALMEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN LAADINTA 13.1.2017 SEMINAARIN YHTEENVETOA - KUNTALAISTEN NÄKEMYKSIÄ MITÄ TEEMME TÄNÄÄN? Riskienhallinnan vaihe 3 seuranta ja raportointi Riskienhallinnan vaihe 2 operatiivinen

Lisätiedot

Marko Ekqvist Perussuomalaiset

Marko Ekqvist Perussuomalaiset 1 / 14 27.9.2012 9:45 Yle logo Hae Uutiset Areena TV Radio Svenska Yle Helsinki Vastausten esikatselu Marko Ekqvist Perussuomalaiset Tietoja minusta Nimi: Puolue: Ikä: Ammatti: Kaupunginosa/kylä: Marko

Lisätiedot

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Mieletön mahdollisuus Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Tukea lapsille ja nuorille, joiden vanhempi on sairastunut psyykkisesti Mieletön Mahdollisuus -projektin

Lisätiedot

Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Tarjoamme lapsille niin kodinomaista elämää kuin se on mahdollista laitoksessa.säännöllisen päivärytmin avulla luomme lapsille turvallisuutta.

Lisätiedot

LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016

LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016 LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016 Kyselyyn vastasi kaikkiaan 149 ihmistä, joista 31 olivat ruotsinkielisiä ja 118 suomenkielisiä Kaikki ihmiset eivät vastanneet kaikkiin kysymyksiin

Lisätiedot

Dialogin missiona on parempi työelämä

Dialogin missiona on parempi työelämä VIMMA 6.6. 2013 Dialogin missiona on parempi työelämä Amis-Dialogi yhdisti yritykset ja opiskelijat vuoropuheluun rakentamaan yhdessä parempaa tulevaisuuden työtä. Amis-Dialogia tehtiin isolla porukalla

Lisätiedot

Ammattitaitoista työvoimaa yhteistyöllä -projekti

Ammattitaitoista työvoimaa yhteistyöllä -projekti YHDEKSÄN N + 1 KYSYMYSTÄ YSEILLE Pohjois-Karjalan kauppakamari ja Pohjois-Karjalan Aikuisopisto toteuttivat 13.-24.11.2006 Yhdeksän + 1 kysymystä yseille internetkyselyn Pohjois-Karjalan peruskoulujen

Lisätiedot

TEE OIKEIN. Minun naapuri on (rikas) kuin minä. Hänellä on (iso) asunto ja (hieno) auto.

TEE OIKEIN. Minun naapuri on (rikas) kuin minä. Hänellä on (iso) asunto ja (hieno) auto. TEE OIKEIN Kumpi on (suuri), Rovaniemi vai Ylitornio? Tämä talo on paljon (valoisa) kuin teidän vanha talo. Pusero on (halpa) kuin takki. Tämä tehtävä on vähän (helppo) kuin tuo. Minä olen (pitkä) kuin

Lisätiedot

UUDEN TYÖN MARKKINA Ehdotus edistyksellisemmän työn markkinan luomiseksi Suomeen

UUDEN TYÖN MARKKINA Ehdotus edistyksellisemmän työn markkinan luomiseksi Suomeen UUDEN TYÖN MARKKINA Ehdotus edistyksellisemmän työn markkinan luomiseksi Suomeen Timo Lindholm / Sitra 22.8.2017 Lähtökohdat - Globaalit ilmiöt muokkaavat työelämää hävittävät ja luovat töitä. - Työn murroksen

Lisätiedot

Saa mitä haluat -valmennus

Saa mitä haluat -valmennus Saa mitä haluat -valmennus Valmennuksen jälkeen Huom! Katso ensin harjoituksiin liittyvä video ja tee sitten vasta tämän materiaalin tehtävät. Varaa tähän aikaa itsellesi vähintään puoli tuntia. Suosittelen

Lisätiedot

Tiedotus & markkinointi,

Tiedotus & markkinointi, Tiedotus & markkinointi, kiertuetoiminnassa TEKIJÄ: V KOULUTUSJAKSO 30.- 31.1.2012 Kouvolan Teatteri Leena Björkqvist 2012 Ma 30.1.2012 Onnistuneen markkinoinnin peruspilareita kiertuetoiminnassa Klo 12.00-12.10

Lisätiedot

Useasti Kysyttyä ja Vastattua

Useasti Kysyttyä ja Vastattua 1. Miksen ostaisi tykkääjiä, seuraajia tai katsojia? Sinun ei kannata ostaa palveluitamme mikäli koet että rahasi kuuluvat oikeastaan kilpailijoidesi taskuun. 2. Miksi ostaisin tykkääjiä, seuraajia tai

Lisätiedot

MITÄ OPITTIIN KAINUUN MAAKUNTAVAALEISTA? KAINUUN HALLINTOKOKEILUN ARVIOINNIN NÄKÖKULMA Demokratiapäivä , Helsinki

MITÄ OPITTIIN KAINUUN MAAKUNTAVAALEISTA? KAINUUN HALLINTOKOKEILUN ARVIOINNIN NÄKÖKULMA Demokratiapäivä , Helsinki MITÄ OPITTIIN KAINUUN MAAKUNTAVAALEISTA? KAINUUN HALLINTOKOKEILUN ARVIOINNIN NÄKÖKULMA Demokratiapäivä 17.10.2017, Helsinki Anni Jäntti kunta- ja aluejohtamisen yliopistonlehtori Tampereen yliopisto KAINUUN

Lisätiedot

MAALLA - MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA - MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA - MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2011-2024 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2011 2024 1 (4) JOHDANTO Strategia kattaa kuluvan valtuustokauden lopun ja kolme seuraavaa valtuustokautta. Tavoitteena

Lisätiedot

YLEINEN AMMATINVALINNAN PERUSTE OPISKELIJOILLE 1(3)

YLEINEN AMMATINVALINNAN PERUSTE OPISKELIJOILLE 1(3) YLEINEN AMMATINVALINNAN PERUSTE OPISKELIJOILLE 1(3) Ammatin sisällöllinen kiinnostavuus 34 40 21 4 1 4,00 Ammatin hyvä imago 35 41 14 8 3 10 55 25 10 38 37 23 3 44 44 12 35 22 26 9 9 10 50 40 60 40 8 32

Lisätiedot

Urheiluseurat 2020. @SipiKoo

Urheiluseurat 2020. @SipiKoo Urheiluseurat 2020 @SipiKoo Ennen oli paremmin? Ennen oli helpompaa? Ennen oli ennen. Nyt on nyt. Menestyvä? Hyvän seuran ulottuvuudet Resurssien hankintakyky Jatkuvuus, toimintaympäristön lukutaito Yleinen

Lisätiedot

Terveydenhuollon barometri 2009

Terveydenhuollon barometri 2009 Terveydenhuollon barometri 009 Sisältö Johdanto Sivu Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus 4 Aineiston rakenne 5 Tutkimuksen rakenne 6 Tulokset Terveystyytyväisyyden eri näkökulmat 9 Omakohtaiset näkemykset

Lisätiedot

Hautaako Facebook tahallaan sivun ylläpitäjien julkaisut? 13.2.2013

Hautaako Facebook tahallaan sivun ylläpitäjien julkaisut? 13.2.2013 Hautaako Facebook tahallaan sivun ylläpitäjien julkaisut? 13.2.2013 Tilaisuuden järjestäjä FBO Facebook-opas Facebook-markkinoinnin käsikirja ja valmennusohjelma verkossa http://facebook-opas.akatemia.fi

Lisätiedot

Fazer nuorten arvostamana yrityksenä case Elämän Eväät. Nina Törhönen, Fazer

Fazer nuorten arvostamana yrityksenä case Elämän Eväät. Nina Törhönen, Fazer Fazer nuorten arvostamana yrityksenä case Elämän Eväät Nina Törhönen, Fazer Mitä on Elämän Eväät? Ohjelma luotiin vuonna 2007 herättämään nuorten tulevaisuuden työntekijöiden mielenkiintoa uudella tavalla.

Lisätiedot

SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50

SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50 SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50 IKÄ % 18 24 9 25-34 35-44 26 45-54 30 55-60 13 Yli 60 7 ASEMA % Työntekijä 23 Alempi toimihenkilö 13 Ylempi toimihenkilö 31 Johtava asema 6 Opiskelija 9 Perhe-/opinto-/vuorotteluvapaalla

Lisätiedot

MINUN HYVÄ OLONI OSA II: OMAN HYVINVOINNIN POHTIMINEN

MINUN HYVÄ OLONI OSA II: OMAN HYVINVOINNIN POHTIMINEN MINUN HYVÄ OLONI OSA II: OMAN HYVINVOINNIN POHTIMINEN Tähän vihkoon on koottu kysymyksiä, jotka auttavat sinua miettimään omaa vointiasi. Vihkon kysymykset auttavat sinua myös miettimään, millaista apua

Lisätiedot

Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja

Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja HALLINNON MUUTTUVA ROOLI JA UUDET TOIMINTATAVAT TULEVAISUUDEN KUNTA INNOSTAA TOIMIMAAN Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja www.vaala.fi

Lisätiedot

Kannattavaa kumppanuutta kuntouttavalla työotteella Alice Pekkala Kartanonväki-koti www.kartanonvaki.fi

Kannattavaa kumppanuutta kuntouttavalla työotteella Alice Pekkala Kartanonväki-koti www.kartanonvaki.fi Kannattavaa kumppanuutta kuntouttavalla työotteella Alice Pekkala Kartanonväki-koti www.kartanonvaki.fi Kuntoutus Kartanonväessä Hyvään hoitoon kuuluu aina kuntoutus Huonokuntoisellakin avuttomalla vanhuksella

Lisätiedot

Kyselyt ja haastattelut Kaakkois-Suomi

Kyselyt ja haastattelut Kaakkois-Suomi Kyselyt ja haastattelut Kaakkois-Suomi Green Care vihreä hoiva maaseudulla, VIVA Joutseno 1.11.2011 Anne Korhonen, TTS Esityksen sisältö Kyselyt Maaseutuyrittäjät Hoivayrittäjät Kunnat Kolmas sektori Haastattelut

Lisätiedot

11.02.2015/ Anna-Liisa Lämsä. Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä

11.02.2015/ Anna-Liisa Lämsä. Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä Työnantajakysely ja työnantajien haastattelut Vuoden 2014 alussa työnantajille tehty työnantajakysely 161 vastaajaa 51 työnantajan

Lisätiedot

Kuvat: Katri Saarela ja Kirkon kuvapankki KCSA Maria Manelius ja Vesa Ranta

Kuvat: Katri Saarela ja Kirkon kuvapankki KCSA Maria Manelius ja Vesa Ranta Kuvat: Katri Saarela ja Kirkon kuvapankki KCSA Maria Manelius ja Vesa Ranta Mihin hyvään sinä uskot? Ehdokkaaksi tarvitaan juuri sinua! Ehdokkaiksi tarvitaan kaikenikäisiä ja eri tavoin ajattelevia seurakuntalaisia,

Lisätiedot

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana Helka Pirinen Esimies muutoksen johtajana Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Helka Pirinen Kansi: Ea Söderberg, Hapate Design Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen, Suunnittelutoimisto

Lisätiedot

Workshop: Verkostot ja niiden merkitys sihteerin/assistentin työssä. 8.2.2010 Paasitorni

Workshop: Verkostot ja niiden merkitys sihteerin/assistentin työssä. 8.2.2010 Paasitorni Workshop: Verkostot ja niiden merkitys sihteerin/assistentin työssä 8.2.2010 Paasitorni Verkostot sihteerin ja assistentin työssä ammatilliset yhdistykset kollegat muissa yrityksissä henkilökohtaiset kontaktit

Lisätiedot

Vaalan kuntastrategia 2030

Vaalan kuntastrategia 2030 Vaalan kuntastrategia 2030 Mikä on kuntastrategia? Kuntastrategiassa kunnanvaltuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Strategisen suunnittelun tarkoituksena on etsiä

Lisätiedot

Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015. Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö

Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015. Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015 Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö Mie tahtoisin ihan tavallisen työpaikan semmosen missä pomo on paikalla kun sitä tarvii työkaveri ei

Lisätiedot

Mukana elämäsi suurimmissa päätöksissä

Mukana elämäsi suurimmissa päätöksissä VAIHDA MUKAVAMPAAN. Oikeanlainen koti kaikkiin elämäntilanteisiin Mukana elämäsi suurimmissa päätöksissä Sp-Koti on perustettu juuri sinua ja sinun asuntoasioitasi varten. Meidän arvomaailmamme lähtee

Lisätiedot

ARVOT. Kehityshakuisuus. Asukaslähtöisyys. Avoimuus. Luotettavuus. Perusteltu ja selkeä valmistelu ja päätöksenteko

ARVOT. Kehityshakuisuus. Asukaslähtöisyys. Avoimuus. Luotettavuus. Perusteltu ja selkeä valmistelu ja päätöksenteko TOIMINTA-AJATUS Siilinjärvi luo hyvinvointia asukkaille elämän eri vaiheissa laadukkailla peruspalveluilla ja viihtyisällä elinympäristöllä yhteistyössä yritysten, yhteisöjen ja ympäristökuntien kanssa

Lisätiedot

Mielenterveystyön kehittäminen 1.8.2008 31.12.2009

Mielenterveystyön kehittäminen 1.8.2008 31.12.2009 Mielenterveystyön kehittäminen 1.8.2008 31.12.2009 Työelämän kehittämisohjelma Tykes projektikoordinaattori Irmeli Leino, Turun amk osastonhoitaja/suunnittelija Pekka Makkonen, VSSHP, psykiatrian tulosalue

Lisätiedot

Kestävän kehityksen täydennyskoulutus 2. asteen ammatillisten oppilaitosten opettajille 2015

Kestävän kehityksen täydennyskoulutus 2. asteen ammatillisten oppilaitosten opettajille 2015 Kestävän kehityksen täydennyskoulutus 2. asteen ammatillisten oppilaitosten opettajille 2015 19.3.2015 CRnet/TPohjola 1 Kestävän kehityksen täydennyskoulutus 2. asteen ammatillisten oppilaitosten opettajille

Lisätiedot

Vetovoimaa ja osaamista Live Delphin yhteenveto

Vetovoimaa ja osaamista Live Delphin yhteenveto Vetovoimaa ja osaamista Live Delphin yhteenveto Kuopio 1.11.2017 TODENNÄKÖISYYS 1. Vetovoimaisuus -teesi: Vuonna 2025 useampi kuopiolainen käy töissä seutukunnissa, kuin sieltä käydään töissä Kuopiossa.

Lisätiedot

Väestön näkökulmia vammaispalveluihin

Väestön näkökulmia vammaispalveluihin Väestön näkökulmia vammaispalveluihin Anu Muuri, VTT, dosentti THL 15.08.2013 Anu Muuri 1 Vammaispalvelulaki 1987 Lain tarkoitus, 1 : Edistää vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa

Lisätiedot

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole.

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole. 1 Unelma-asiakas Ohjeet tehtävän tekemiseen 1. Ota ja varaa itsellesi omaa aikaa. Mene esimerkiksi kahvilaan yksin istumaan, ota mukaasi nämä tehtävät, muistivihko ja kynä tai kannettava tietokone. Varaa

Lisätiedot

Sosiaalinen media vetovoimaisuuden edistäjänä

Sosiaalinen media vetovoimaisuuden edistäjänä Sosiaalinen media vetovoimaisuuden edistäjänä Ville Lehtovirta Aleksin Kaiku Oy 15.11.2012 Paula, taloustoimittaja Anita, asiakas Matti, myyntipäällikkö Teppo, työnhakija Viestintä www.aleksinkaiku.fi

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2017 talousarvio

Forssan kaupungin vuoden 2017 talousarvio MEDIATIEDOTE Julkaisuvapaa 14.12.2016 klo 18.00 Forssan kaupungin vuoden 2017 talousarvio Uusi vuosi uudet kujeet! Näin tavataan aina vuoden vaihtuessa todeta ja paljon on ensi ja seuraavina vuosina tapahtumassakin.

Lisätiedot

URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI

URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI Kuntastrategia 2022 URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI Vetovoima Lähipalvelut Elinvoimaisuus Asukaslähtöisyys YRITYSTOIMINTA Edistämme kasvua ja yhteistyötä PALVELUT Varmistamme lähipalvelut kuntalaisille TALOUS

Lisätiedot

Saamelaisten toimintamallien juurruttaminen ja levittäminen

Saamelaisten toimintamallien juurruttaminen ja levittäminen Saamelaisten toimintamallien juurruttaminen ja levittäminen palveluissa Edellytykset yy ja haasteet Inari 20.9.2013 Mirja Laiti Työkalupakin arviointia Kokonaisuudessaan erinomainen työväline henkilöstön

Lisätiedot

Kuntalaisaktivismi pelastaa demokratian?

Kuntalaisaktivismi pelastaa demokratian? Kuntalaisaktivismi pelastaa demokratian? Tuusula 5.10.2017 Julia Jousilahti Tutkija, projektipäällikkö Demos Helsinki @juliajousilahti Demos Helsinki Riippumaton yhdistysmuotoinen ajatushautomo, perustettu

Lisätiedot

Oppimalla ammattiin. Nuorten näkemyksiä oppisopimuksesta. Harri Leinikka Toimitusjohtaja T-Media Oy

Oppimalla ammattiin. Nuorten näkemyksiä oppisopimuksesta. Harri Leinikka Toimitusjohtaja T-Media Oy Oppimalla ammattiin Nuorten näkemyksiä oppisopimuksesta Harri Leinikka Toimitusjohtaja T-Media Oy 1 Kyselyn toteuttaminen Oppimalla ammattiin kyselyn kohderyhmänä olivat 16-29 - vuotiaat nuoret. Vastaajia

Lisätiedot

Pirkkalan valtuustoryhmien HALLITUSOHJELMA

Pirkkalan valtuustoryhmien HALLITUSOHJELMA Pirkkalan valtuustoryhmien HALLITUSOHJELMA 1 2 Hallitusohjelman tarkoitus ja merkitys Pirkkalan pormestarimalliin kuuluu toimintatapa, jossa uusi pormestari ryhtyy heti valintansa jälkeen kokoamaan hallitusohjelmaa.

Lisätiedot

Savonlinnan kaupunki 2013

Savonlinnan kaupunki 2013 Savonlinnan kaupunki 2013 Kuntasi työhyvinvointisyke Yleistä kyselystä Savonlinnan kaupungin työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin organisaation palveluksessa olevien työntekijöiden työhyvinvointi ja siinä

Lisätiedot

Palaute oppimisessa ja ohjaamisessa

Palaute oppimisessa ja ohjaamisessa Palaute oppimisessa ja ohjaamisessa Kirsi Viitanen Palautteen merkitys oppijalle Oppimisen edistäminen Osaamisen tunnistaminen Ongelmanratkaisun kehittäminen Ryhmässä toimiminen vuorovaikutustaidot Itsetuntemuksen

Lisätiedot

Sote- ja maakuntauudistus sekä valinnanvapauden lisääminen voidaan toteuttaa myös onnistuneesti

Sote- ja maakuntauudistus sekä valinnanvapauden lisääminen voidaan toteuttaa myös onnistuneesti Sote- ja maakuntauudistus sekä valinnanvapauden lisääminen voidaan toteuttaa myös onnistuneesti Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin esitys sote- ja maakuntauudistusten jatkovalmisteluun SuPer 9/2017

Lisätiedot

Foorumitoiminta Pirkkalassa. Pormestari Helena Rissanen 30.9.2014

Foorumitoiminta Pirkkalassa. Pormestari Helena Rissanen 30.9.2014 Foorumitoiminta Pirkkalassa Pormestari Helena Rissanen 30.9.2014 Foorumitoiminnan taustaa Foorumitoiminnan taustalla oli Tekesin rahoittama perusturvapalveluiden kehittämishanke Terveellä järjellä parasta

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA 2014-2016. Hyväksytty valtuustossa 7.10.2013/ 65

KUNTASTRATEGIA 2014-2016. Hyväksytty valtuustossa 7.10.2013/ 65 KUNTASTRATEGIA 2014-2016 Hyväksytty valtuustossa 7.10.2013/ 65 Rantasalmen kuntastrategia 2014-2016 Visio 2020 Rantasalmi - Monta Mainiota Mahdollisuutta Rantasalmi on itsenäinen maaseutukunta, joka toimii

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

Nuorten ja aikuisten ammatillisen koulutuksen laadun ja vaikuttavuuden turvaaminen globaalin kestävyysvajeen puristuksessa

Nuorten ja aikuisten ammatillisen koulutuksen laadun ja vaikuttavuuden turvaaminen globaalin kestävyysvajeen puristuksessa Nuorten ja aikuisten ammatillisen koulutuksen laadun ja vaikuttavuuden turvaaminen globaalin kestävyysvajeen puristuksessa Educa - Opetusalan valtakunnallinen koulutustapahtuma, ammatillinen seminaari

Lisätiedot

Raportointi >> Perusraportti Tasa arvovaalikone

Raportointi >> Perusraportti Tasa arvovaalikone heli.kiemunki (Lapin ammattiopisto), olet kirjautuneena sisään. 10. maaliskuuta 2011 10:21:05 Your boss is {0} Kirjaudu ulos Etusivu Kyselyt Raportointi Asetukset Käyttäjätiedot Ota yhteyttä Oppaat Help

Lisätiedot

PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018

PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018 PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018 Perusturvan hallinto Hyvinvointilautakunta vahvistaa sitovat käyttösuunnitelmat tulosyksikkö I-tasolla. Perusturvajohtaja, johtava

Lisätiedot

Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy

Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy + Toimiala: Rakentaminen ja remontointi Yritys: Tampereen Rakennustiimi Oy Olemme saaneet Fonectalta selkeää näyttöä

Lisätiedot

ZA4880. Flash Eurobarometer 239 (Young people and science) Country Specific Questionnaire Finland

ZA4880. Flash Eurobarometer 239 (Young people and science) Country Specific Questionnaire Finland ZA4880 Flash Eurobarometer 239 (Young people and science) Country Specific Questionnaire Finland FLASH 239 YOUNG PEOPLE AND SCIENCE D1. Sukupuoli [ÄLÄ KYSY - MERKITSE SOPIVIN] Mies...1 Nainen...2 D2. Minkä

Lisätiedot