Itsenäinen Somero Työpaikkojen ja yritystoiminnan turvaaminen Laadukkaat ja toimivat lähipalvelut

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Itsenäinen Somero Työpaikkojen ja yritystoiminnan turvaaminen Laadukkaat ja toimivat lähipalvelut"

Transkriptio

1 VALMIINA PALVELUKSEEN. Itsenäinen Somero Työpaikkojen ja yritystoiminnan turvaaminen Laadukkaat ja toimivat lähipalvelut Löy dä o m a e h d o k k a a s i ( ) k e s k i a u k e a m a lta ä ä n e s tä m ä l l ä va i k u tat! E n n a k koä ä n e s t y s Va a l i pä i vä k lo SOMERO

2 I TS E NÄINEN MUUTTUVA SOMERO Tuleva valtuustokausi on myös Someron osalta haastava. Monella suunnalla on esitetty ajatuksia kunnan, kaupungin ja maakunnan asemasta ja keskinäisestä riippuvuudesta. Tämä voi tuoda muutospaineita meidänkin jokapäiväiseen elämäämme. Nopeaan muutokseen emme silti usko, koska meillä rahatilanne on hyvä. Someron kaupungin vuosikate on ollut ylijäämäinen, velkamäärä pienehkö, ja investoinneilla on luotu kohtalaiset peruspalvelut somerolaisten käyttöön. Tarkka talouskuri mahdollistaa veroäyrin säilymisen maltillisella tasolla tulevaisuudessakin. Isot investoinnit saavat jatkoa tulevallakin valtuustokaudella: palvelutalo-hanke on edennyt rakentamisvaiheeseen ja Kiiruun koulun korjaus- tai uudisrakentaminen nousee tärkeimmäksi ja kiireellisimmäksi investointikohteeksi. Tulevaisuudessakin on pystyttävä tarjoamaan kaikille lapsille tasapuolisesti hyvät mahdollisuudet opiskella. Ilahduttavaa on myös muutos yrittäjyysajattelussa. Lopultakin on alettu rakentaa teollisuustaloa. Niin vasemmalla kuin keskustassakin on havahduttu ymmärtämään työpaikkojen merkitys, sillä niiden avulla rahoitetaan toimivat peruspalvelut, joita somerolaiset voivat käyttää tarpeen mukaan. Tulosvastuullisen kehitysyhtiön perustaminen tehostaisi markkinointia ja loisi aktiivisemman otteen Someron kiinnostavuuteen. Koko perusturva käyttää reilusti yli puolet kaupungin vuotuisista määrärahoista. Se on siis hyvin suuri menoerä, joten on kohtuullista vaatia vastinetta maksetuille veroille. Vastinetta on saatu kaikilla osa-alueilla, joista tärkeimpiä ovat lääkäripalvelut ja terveyskeskuksen muu toiminta. Nämäkään eivät ole mitään itsestäänselvyyksiä, kun kuunnellaan eri puolueiden näkemyksiä. Meillä on palvelut, jotka aina tarvitaan, on Someron asema alueella millainen tahansa. Nyt on kysymys myös valtakunnantason päätöksistä. Tänään tehtävillä ratkaisuilla on vaikutus pitkälle tulevaisuuteen. Itsenäinen ja taloudeltaan tasapainoinen Somero on tavoitteemme. Toivottavasti tuleva toiminta mahdollistaa tämän. Tällöin voimme päättää omista toimistamme tulevassa valtuustossa ja ratkaista asiat lähellä äänestäjiä. Tulevissa vaaleissa ratkaistaan osaltaan Someron tulevaisuus. Tartu mahdollisuuteen ja käy äänestämässä. Kati Fonsell-Laurila Someron Kokoomus ry:n puheenjohtaja Eero Manni Härkätien Kokoomus ry:n puheenjohtaja VAALIPÄÄLLIKÖ N V INKKELISTÄ Lehdet ovat kirjoittaneet paljon kuntauudistuksesta. Me Someron kokoomuslaiset olemme vahvasti itsenäisen kunnan kannalla. Muutama asia on jäänyt vähälle huomiolle. Kaupungin hyvin hoidetuista metsistä voidaan saada seuraavan kymmenen vuoden aikana saada tuplamäärä puunmyyntituloja ei mikään merkityksetön erä. Biovoimahankkeet ovat jääneet pysähdyksiin, vaikka niistä voisi olla paljonkin hyötyä. Samaten tuulivoimalat saattaisivat tuoda kassaan tuoretta rahaa, kunhan hankkeet saadaan alkuun. Arvoisa äänestäjä! Kokoomuksen listalla on 31 ehdokasta. He edustavat monia ammatteja, ja koulutustaustaa on eri aloilta. Listalta löydät varmasti Sinua kiinnostavan ehdokkaan. Voit kääntyä puoleeni, jos tarvitset lisää tietoa ehdokkaista. Vain äänestämällä Kokoomuksen ehdokkaita (numerot 58 88, katso keskiaukeamalta) voit lisätä omaa ja Someron hyvinvointia! Markku Mäki-Teeri, vaalipäällikkö päätoimittaja: Timo Alanen Julkaisija: Someron Kokoomusjärjestöt Painopaikka: Sälekarin Kirjapaino Oy 2

3 TA PAHTUNUTTA JA TULEVAA Valtuustokausi on vaihtumassa. Värikästä kautta ovat leimanneet Paras-hankkeen vaatimat selvitykset, kuntauudistus, investoinnit sekä erilaiset yhteistyömallit muiden kuntien kanssa. Epävarmuutta on ollut ilmassa. Se on väistämättä hidastanut kehittämistä, sillä aina on odotettu uusia meihin vaikuttavia linjauksia ja päätöksiä. Kaupunki on kuitenkin jatkanut investointeja. Teollisuushallia rakennetaan ja näin parannetaan yrittäjien mahdollisuuksia. Uusi uimahalli valmistui aikataulussa ja paikkakunnan harrastusmahdollisuudet ovat taas näiltä osin ykkösluokkaa. Palvelutalon rakentaminen on herättänyt paljon keskustelua, mutta nyt sekin hanke on etenemässä rakennusvaiheeseen. Tärkein kohde on tällä hetkellä saada Kiiruun koulu kuntoon. Jokaiselle oppilaalle pitää taata terveellinen oppimisympäristö. Itsenäinen päätöksenteko ja sitä kautta turvatut lähipalvelut ovat So- meron kannalta tärkeitä. Niiden eteen tullaan tekemään lujasti töitä. Toki yhteistyön edistäminen positiivisessa hengessä naapurikuntien kanssa luo mahdollisuuksia eri toimialueille. Onkin siis etsittävä kuntalaisten kannalta hyviä vaihtoehtoja. Somerolla on hyvä asua ja elää. Voimme asua väljästi, ja harrastusmahdollisuuksia on runsaasti. Peruspalvelut toimivat useilla toimialoilla, mutta toki jatkuvaa parannusta ja kehittämistä tarvitaan. Yrittäminen ja työpaikkojen luominen antavat monelle mahdollisuuden Somerolla asumiseen. Uusia yrityksiä tarvitaan, mutta ennen kaikkea on tärkeää turvata nykyisten yritysten toimintaedellytykset. Kunta on myös suuri työnantaja. Nykyisten työntekijöiden motivaatiosta ja viihtyvyydestä pitää huolehtia nykyistä paremmin. Hyvän työnantajan maineella saataisiin houkuteltua myös uusia osaajia eri tehtäviin. Laadukas perusopetus ja lukio antavat hyvät eväät koululaisten elämään. Niistä on pidettävä kiinni. Lukion säilyminen Somerolla on ensiarvoisen tärkeää. Sen säilyttämiseen onkin otettava kaikki konstit käyttöön. Hyvät tulokset perusopetuksessa ja lukiossa antavat nuorille loistavan ponnahduslaudan tulevaisuuteen. Kaupungin toimintoja pyöritetään verotuloilla ja valtion-osuuksilla sekä palvelumaksuilla. Veroäyri on säilynyt maltillisena ja tähän on pyrittävä myös jatkossa. Positiivisella ja avoimella yhteistyöllä pystytään turvaamaan hyvä päätöksenteko. Someron kokoomuslaiset ovat edelleen valmiita jatkamaan yhteistyötä hyvässä hengessä kaikkien tahojen kanssa. Kaisa Vasama- Kakko Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja KA KSI TA PAA TEHDÄ POLITIIKKAA Ko k e m u k s e n i p o l i t i i k a s ta tähän asti on kertonut minulle, että maailmassa on kaksi tapaa olla poliitikko. Yksi valitettava tapa on päättää alusta asti, että on tullut valtuustoon riitelemään asioista. Poliittinen valta on houkuttelevaa ihmisille, jotka pitävät väittelystä, koska riidanaiheita löytyy aina. Lähtökohta on monesti se, että jos toinen puolue tekee ehdotuksen, niin sen täytyy automaattisesti olla väärin. Ja tavoite on etsiä syitä miksi ehdotus ei ole järkevä eikä voi toimia, siitä huolimatta kuinka hyödyllistä se oikeasti on. Näin tehdään Englannissa, ja lopputulos on se, että kun parlamentin väittelyt näytetään televisiossa, joskus näyttää siltä että ruudussa näkyy pikkupoikia (ja muutamia tyttöjä) kinastelemassa leikkikoulussa jostain lelusta. On tämä varmaankin hauska harrastus heille jotka sitä harrastavat, mutta kyseenalaistan sen, voiko tämä menetelmä ikinä olla kansan hyödyksi. Toinen tapa olla poliitikko on muistaa ennen kaikkea, että on tullut valituksi edustamaan ihmisiä, ja että kaikkien yhteinen tavoite, puolueesta huolimatta, pitäisi olla päätöksenteko, joka on kaupungin, maan, tai maanosan yhteiseksi hyödyksi. Ikinä ei ole mahdollista, että jokainen päätös miellyttäisi jokaista kansalaista. Mutta on mahdollista olla valtuutettu muistamalla että tehtävä ei perustu pelkkää riitelemiseen. Hyvä poliitikko osaa kyllä pitää puolensa, mutta lähtee siltä kohdasta että paras keino tehdä päätöksiä, jotka tulevat vaikuttamaan moniin ihmisiin, on tehdä yhteistyötä muiden kanssa. Poliitikon pitää olla aina valmis kuuntelemaan muiden mielipiteitä, sekä kollegoiden, että kansan yleensä. Ainoastaan sen jälkeen kun on kuunnellut ja ymmärtää oikeasti mistä on kyse, voi ryhtyä tekemään päätöksiä toisten puolesta. Yhteistyön hengessä tämä tehtävä tulee aina olemaan paljon tuottavampi, ja on paljon suurempi mahdollisuus, että lopputulos on kansan hyödyksi, koska edustajat ovat sitä yhdessä pohtineet ja yhdessä yrittäneet löytää kaikille parhaan ratkaisun. Somerolla meillä ovat hyvin tärkeät vuodet edessä. He, jotka me valitsemme tekemään meidän puolestamme tärkeitä päätöksiä, tulevat varmasti kohtaamaan vaikeita haasteita. Minun henkilökohtainen toivomukseni on se, että nämä ihmiset, aloittavat heti alusta alkaen sillä periaatteella, että paras tapa kehittää Someroa on tehdä yhteistyötä meidän kaikkien hyväksi. Somerolta löytyy monia mielipiteitä, mutta yksi asiaa meitä yhdistää: me haluamme että Somero on menestyvä, turvallinen ja itsenäinen paikka asua. Toivon, että yhteistyön avulla seuraavan neljän vuoden aikana voimme jatkaa työskentelyä näiden tavoitteiden aikaansaamiseksi. Jody Mérelle 3

4 Kunnallisvaalit 2012 Someron Kokoomus ry:n, Härkätien Kokoomus r Aarikka Olla-Riitta Opettaja, yrittäjä Alanen Timo Filosofian tohtori, maanviljelijä Alhoranta Kalle Business Controller Eino Elina Isännöitsijä Laurén Leena Perheneuvoja, eläkeläinen Manni Eero Manni-Pettersson Päivi ETM, ravitsemusterapeutti Mérelle Jody Asianajaja, kieltenopettaja Nuoritalo Totti Maanviljelijä, maaseutuyrittäjä Näykki Lasse Maanviljelijä Palander Lassi Insinööri, maatalousyrittäjä Pelto-Lampola Sami Teräväinen Anne, tekniikan insinööri (AMK) Toivonen Kauno Torkkomäki Juhani Tulokas Tuula Eläkeläinen 4

5 y:n ja Someron kokoomusnuoret ry:n ehdokkaat Fonsell -Laurila Kati DI, projektivastaava Halttunen Juha-Pekka Liikkeenharjoittaja Ilmonen Timo Liikkeenharjoittaja Laukkanen Mika Validointipäällikkö Munter Hanna Mäkinen Jaakko Projektipäällikkö Mäki-Teeri Markku Maanviljelijä, maatilateknikko Norrby Roope Kuorma-auton kuljettaja Salomäenpää Olli Kanttori Seppälä Henry Suominen Ilkka Maatalous- ja metsätieteiden ylioppilas Syrjälä Jarkko Suunnittelujohtaja Vasama-Kakko Kaisa MMM Agronomi, maaseutuyrittäjä Välttilä Antti (kutsumanimi: Jussi), yo-merkonomi Välttilä Mikko Maanviljelijä 5

6 S O M E R O N VETOVOIMAISUUS Jokainen päättäjä tai päättäjäksi haluava miettii, kuinka Someron vetovoimaisuutta voitaisiin lisätä. Ehkäpä muutkin voisivat niin tehdä. Kuinka lisätä tunnettavuutta ja houkuttelevuutta, että saisimme asukkaita ja yrityksiä, jotta kuntamme voisi paremmin. Pyydän sinua lähtemään ajatusleikkiin. Ajattele eri kuntia ja mitä sinulle tulee niistä ensimmäisenä mieleen. Mistä kunta tunnetaan? Siellä nyt olevista yrityksistä? Joissakin tapauksissa: esimerkiksi Uusikaupunki ja autotehdas. Mutta väitän, että tunnettavuus tulee pääsääntöisesti jostain muualta. Kuten Sonkajärvi ja eukonkannon MM. Taikka historiasta ja sen tapahtumista. Tunnettavuuden luovat kuntalaiset itse. Siis sinä ja minä. Laittamalla itsensä henkilökohtaisesti peliin jonkun yhteisen asian puolesta. Kuntalaiset, jotka käyvät töissä ja menevät sen jälkeen kotiinsa vain toistaakseen saman seuraavana päivänä, ovat tie- tysti arvokkaita ihmisinä ja kenties tuottavina yksikköinä mutta yhteisön rakentajina, olipa heidän työnsä mikä sitten tahansa, he ovat mielestäni kenties hieman yksipuolisia. He uskovat työn riittävän heidän osaltaan ja se siitä. Mutta kunnan maineen tai brändin luomiseen, joka menisi kunnan ulkopuolisten ihmisten mieliin sekä tajuntaan ja joka nimenomaan lisäisi Someron tunnettavuutta, he eivät kuitenkaan mielestäni osallistu. Onko niin hyvä ja riittääkö se silti yksittäisen ihmisen osalta, on tietysti oma kysymyksensä. Tulee mieleen John F. Kennedyn puheessa pitämä toteamus, joka kenties hieman muunneltuna meni näin: Älä kysy mitä valtio voi tehdä hyväksesi vaan kysy mitä sinä voit tehdä valtion hyväksi. Mielestäni tässä on ydin. Mitä sinä voisit tehdä kuntamme eteen, oli mahdollinen työsi mitä tahansa. Mikä on sinun panoksesi tässä yhtälössä? Väitän, että koko kunnan kannalta parasta ja kestävintä bränditoimintaa mitä voimme jokainen henkilökohtaisesti tehdä on toimiminen erilaisissa yhdistyksissä ja harrastuksissa. Niissä toimiminen, yhdessä tekeminen ja tulosten saaminen on kaikkein parasta toimintaa millä lisäämme Someron tunnettavuutta: ja siitä saa itselleen vielä hyvän mielen. Missä yhdistyksissä tai harrastuksissa sinä toimit? Kuinka olet omalta osaltasi rakentamassa sitä kuuluisaa kolmatta, vapaaehtoistyön sektoria? Mikä on panoksesi elinympäristösi parantamisessa? Auttavia käsiä, ideanikkareita taikka muuten vain puuhakkaita ihmisiä tarvitaan joka paikassa lisää. Eikä maksa paljon, mutta paljon saa aikaiseksi. Ja sen hyvän mielen itsellesi. Sillä jokainen olemme omalla toiminnallamme Someron markkinamiehiä Toimimmepa sitten missä tahansa tai tapaamalla toisia ihmisiä maailman turuilla. Olli Salomäenpää L ISÄÄ MENEST YV IÄ YRITYKSIÄ JA TYÖ PAIKKOJA Vä e s t ö n i k ä ä n t y m i n e n ja muistisairauksien lisääntyminen aiheuttavat kunnille ongelmia. Työ- ja elinkeinoministeriö on arvioinut, että tehostetun palveluasumisen tarve tulee kaksinkertaistumaan vuoteen 2020 mennessä. Hoitohenkilökunta ja rahat eivät kunnissa enää riitä. Kotihoidon lisääminen, perhehoito ja hyväkuntoisten yhteisasuminen nousevat kunnissa ensisijaisiksi vaihtoehdoiksi ohi palveluasumisen. Haluan kuitenkin, että Somerolla vanhuksen on itse voitava valita, miten ja missä häntä hoidetaan. Iäkkäälle väestöllemme on taattava turvallinen ja mielekäs vanhuus. Jotta voimme ylläpitää nykyisen palvelutason, tulee meidän saada runsaasti lisää veronmaksajia. Pienet ja keskisuuret yritykset ja niiden henkilöstö tuottavat ison osan kaupungin verotuloista. Meidän tulee siis saada Somerolle lisää työllisiä ja lisää menestyviä yrityksiä, jotta selviämme väestömme vanhenemisesta aiheutuvista kuluista. Uusien asukkaiden ja yrittäjien houkuttelu Somerolle on käynnistynyt. Varsinkin kaupungin markki- nointiin panostetaan nyt aivan uudella teholla. Mielestäni meidän tulisi myös tarkistaa ja vahvistaa jo olemassa olevat voimavarat. Ehdotankin, että yritysneuvoja jalkautuu paikallisiin yrityksiin ja selvittää niiden toimintamahdollisuudet: laajentamismahdollisuudet, investointitarpeet, työvoiman saatavuus yhteistyökumppanien mahdollisuudet siirtää toimintansa Somerolle muualla asuvien työntekijöiden muuttohalut Somerolle lopettamisuhat Seuraavan viiden vuoden aikana Varsinais-Suomessa 29,4 prosenttia yrityksistä on omistajanvaihdoksen edessä. Lopettamisuhan alla olevat yritykset tulee kartoittaa. Näille yrityksille tulee antaa apua omistajanvaihdossuunnittelussa. Tässä tilanteessa voidaan kaupunkiin saada houkuteltua uutta väkeä muualta. Vastaavasti iso joukko ihmisiä voi jäädä työttömäksi, jos eläkkeelle jäävän yrittäjän firmalle ei löydy jatkajaa. Jatkuva oppiminen on päivän trendi. Kansalaisopistomme tarjoaa kasvatustieteissä yliopistotason koulutusta, miksei myös yritys- ja tuotantotalouden alalta? Kasvuyrityksille on tyypillistä yritysjohdon korkea koulutustaso ja osaaminen. Kaupungin on pilkottava hankintansa pienempiin osiin, jotta pienillä yrityksillä olisi mahdollisuus osallistua tarjouskilpailuihin. Myös osatarjousten jättäminen tulisi olla mahdollista. Meidän tulee käyttää kaikki keinot hyödyksi, jotta saamme lisää menestyviä yrityksiä ja työpaikkoja! Anne Teräväinen 6

7 P E R U STUSVA KALLIS ASIAMME Kuluvan vuoden talousarvioon on Somerolla varattu 33,4 miljoonaa perusturvatoimen palvelujen järjestämiseen. Nämä kattavat 63% kaupungin kaikista kuluista. Tuloja perusturvalle arvellaan kertyvän 4,3 miljoonaa, loput kulut katetaan verotuloilla ja valtionosuuksilla. Sosiaali- ja terveyspalvelut vievät paljon rahaa, ovat kallis osa kuntahallintoa. Perusturvaan kuuluvat peruspalvelut ovat mielestäni kalliita sanan monissa muissakin merkityksissä. Ne ovat kallisarvoisia, tärkeitä, korvaamattomia, suurenmoisia, hienoja, arvostettavia. Kansanterveyslaki, sosiaalihuoltolaki, lastensuojelulaki, pian myös vanhuspalvelulaki ja monet muut vaativat kuntia järjestämään edellä mainitut peruspalvelut. Varallisuudestaan ja arvomaailmastaan riippumatta jokainen meistä saa ja tarvitsee perusturvatoimen palveluja elämän monissa vaiheissa: Raskauden alusta asti odottava äiti ja isä saavat neuvolan henkilökunnalta monia palveluita ja jopa perhevalmennusta. Elämän alkuvuosina neuvolan ja koulun terveydenhoitajien määräaikaistarkastukset ja hammashuolto auttavat kasvavia kuntalaisia, heidän perheitään ennaltaehkäisten että korjaten. Lopulta palveluntarve koskeekin ihmisarvoa kunnioittavaa saattohoitoa ja omaisten tukea elämmepä ne ajat kotona, palvelutalossa tai vuodeosastolla. Monipuolisinta ammatillista osaamista täytyy näin ollen olla saatavissa yksilöiden ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseen. Somerolla on lääkäreitä, sairaanhoitajia, laboratorion ja röntgenin ja kuntoutuksen ammattilaisia, lähihoitajia, kodinhoitajia, sosiaalityöntekijöitä, sosiaaliohjaajia, perhetyöntekijöitä, perhepäivähoitajia, lastentarhanopettajia, kehitysvammaisten ohjaajia, mielenterveysyksikön hoitajia, koulukuraattori, psykologeja, perheneuvoja jne. Mutta paljon vielä puuttuukin. Vanhuspalveluihin on saatava lisää koulutettua työvoimaa. Omaishoitajien arvokasta ja raskasta työtä on helpotettava. Omaisten ja kotipalvelun näkemyksiä on myös kuultava intervallijaksoja ja muita hoitovaiheita suunniteltaessa. Kotipalvelua on saatava myös lapsiperheille. Työterveyshuoltoon on saatava kokoaikainen lääkäri. Kaikilla on oltava mahdollisuus ammatilliseen täydennyskoulutukseen ja työnohjaukseen. Pääsin perehtymään Someron kunnan palveluihin keväällä 1988, kun sain käynnistää Someron seudun perheasiain neuvottelukeskuksen perheneuvontapalvelut. Nyt olen ollut puolitoista vuotta eläkkeellä 23 vuotta kestäneen mielenkiintoisen työrupeaman jälkeen. Työni keskeisin osa oli terapeuttinen keskustelu yksin, parina tai perheenä oma-aloitteisesti tulleitten asiakkaitten kanssa. Perheneuvontapalvelun rinnalla tehtävänäni oli myös ihmissuhdepainotteista työtä tekevien ammattilaisten työnohjaus yksilöille ja ryhmille sekä jonkin verran myös lyhyehköt työyhteisöjen kehittämishankkeet. Neuvottelukeskus perustettiin kunnan aloitteesta ja on näin kunnan ja seurakunnan yhteisesti rahoittamaa. Ennen perheneuvojaksi pääsyäni olin ollut yli 10 vuotta julkishallinnossa henkilöstökouluttajana soveltamassa työnpsykologiaa esimiestyön, johtoryhmien ja tiimien valmennukseen. Koulutuksessa korostettiin silloin runsaaseen vuorovaikutukseen perustuvaa johtamistyyliä. Työssäni sain siis oppia tuntemaan ja arvostamaan sosiaali- ja terveyspalvelujen vastuuntuntuista henkilöstöä. Luotan laadukkaaseen perusturvaan tulevaisuudessakin kunhan perusturvalautakunta ja esimiehet harrastavat laadukasta henkilöstöhallintoa ja moneen suuntaan runsasta vuorovaikutusta. Leena Laurén SULJETAA N KO SOMERON LUKION OVET? V i i m e sy ksy n ä opetusministeri Jukka Gustafsson (sd) ilmoitti, että lukioita ryhdytään Suomesta karsimaan. Oppilasmäärän alaraja olisi 200, jos sen pienemmäksi oppilasmäärä vajoaa, suljetaan lukio. Tämä koskettaa Someron lukiota, sillä pienentyneet ikäluokat ovat kutistaneet Someron lukion oppilasmäärää. Tällä hetkellä oppilaita lienee noin 160. Kun Somerolla nyt syntyy vuosittain noin 80 lasta ja suunnilleen puolet suuntaa lukio-opiskeluun, opiskelijamäärä vähenee tästäkin (arvio 120). Sen vuoksi sulkeminen on edessä ellei jotain saada aikaan. On huomattava, että somerolaisista peruskoulun suorittaneista vuosittain aika moni ehkä 15 oppilasta on siirtynyt opiskelemaan muuhun lukioon kuin Somerolle. Tämä vuoto on kiireesti saatava tukkoon. Olen kysellyt, minkä vuoksi Someron lukio ei ole kelvannut? Vastaus on ollut, että muualla on laveampi kurssitarjonta, erityisesti kieltenopetuksessa. Ehkä kuljetuskin on kangerrellut. Kieltämättä Arto Koivun (kepu) puheenjohtajakaudella sivistyslautakunnassa lukion hyväksi ei ole tehty mitään puheista huolimatta. Tuntikehys on pienentynyt jatkuvasti. Kokoomus on vuosittain ehdottanut maksettavaksi lukiolaisille stipendejä, joilla olisi voinut ostaa esimerkiksi oppikirjoja. Kepu ja demarit ovat kolme kertaa äänestäneet vastaan ja ehdotus on hylätty. Kaupunginhallitus asetti yllättäen tavoitteeksi, että Someron lukio muutettaisiin urheilupainotteiseksi erikoislukioksi. Täysin typerä ajatus. Erikoislukiot sopivat suuriin kaupunkeihin, ei pienille paikkakunnille. On muistettava se perusajatus, että lukio opettaa jatko-opiskelua varten (esimerkiksi korkeakoulut, yliopistot). Somerolaiset opiskelevat saadakseen hyvät jatkopaikat. Siihen auttavat laajat ja monipuoliset lukion kurssit. Onkin turha kuvitella, että esimerkiksi painimalla pääsisi lukemaan lääkäriksi. Jos Someron lukio suljetaan, palataan ajassa 1900-luvun alkuun, jolloin somerolaiset suorittivat ylioppilastutkintonsa Forssassa, Turussa tai Salossa. Emme kai tätä tavoittele? Timo Alanen 7

8 S OSIAA L I S E N M EDIAN TÄRKEYS N y ky-y h t e i s k u n n a s s a on jo muutamien vuosien ajan puhuttu sosiaalisesta mediasta. Vuorovaikutteiset verkkopalvelut ovatkin tulleet jäädäkseen ja niiden tärkeyttä viestintäkanavana ei kannata aliarvioida. Ehkä parhaimpana esimerkkinä sosiaalisesta mediasta ja sen kattavuudesta toimii lähes kaikkien tuntema Facebook. Oikein hyödynnettynä sosiaalinen media on yrityksille, yhteisöille ja kunnille erinomainen tapa tuoda itseään esille ja markkinoida omia palvelujaan. Mutta on edelleen useita yrityksiä ja yrittäjiä, joilla jostain syystä ei vielä ole edes Internet -sivuja tai jotka eivät ole katsoneet sivuja taloudellisesti kannattavaksi. Sosiaalinen media on tässäkin kohtaa edullinen vaihtoehto. Ajattelinkin ottaa lyhyesti aiheen esille huomattuani, ettei Someron kaupungilla ole omaa Facebook -sivustoa ja kuinka vähän somerolaisia yrityksiä löytyy kyseiseltä sivustolta. Vaikka osa ihmisistä pitää Naamakirjaa jopa ärsyttävänä ja epämiellyttävänä, kannattaisi tätäkin keinoa ainakin kokeilla. Oma yrityksemme (Datapiste) on ollut esillä nyt viime keväästä ja sivustomme palaute on ollut pelkästään positiivista. Sivusto luonut uusia asiakaskontakteja. Pitäisin tärkeänä, että Someron kaupunki olisi myös sosiaalisessa mediassa näkyvästi ja vahvasti esillä. Näin näyttäisimme myös mahdollisille potentiaalisille uusille somerolaisille yrityksille ja muuttajille, että haluamme olla nykyaikainen ja palveleva kaupunki, jolta löytyy halua ja tietotaitoa modernin yhteiskunnan kehittämiseen ja siinä mukana pysymiseen. Meidän on pakko olla kehityksen kärjessä ja markkinoida osaamistamme, palvelujamme sekä mahdollisuuksiamme kattavasti ja nykyaikaisesti. Emme voi enää jättäytyä junasta tai jarrutella, vaan meidän pitää olla rohkeasti luomassa uutta ja näyttää se myös rohkeasti ja näkyvästi ulospäin. Houkutteleva näkyvyys ja näyttävyys ovat avainasemassa, jos haluamme Somerolle uusia yrityksiä ja työntekijöitä sekä sitä kautta oikeansuuntaista muuttoliikettä ja lisää palveluja. Sosiaalinen media on jo nykypäivää ja tulevaisuudessa sen merkitys vain kasvaa. Nyt kannattaakin hypätä ajoissa junaan ja panostaa oikeanlaiseen markkinointiin. Kuten eräs kollegani on joskus todennut: Marketing is everything and everything is marketing. Juha- Pekka Halttunen Auttaa menestymään Aluosa Oy Puh./fax GSM Palmantie 1, Somero tuotteet ja jälleenmyyjät: SÄHKÖ- LVI- JA KODINTEKNIIKAN AMMATTILIIKE Jukolantie 2, Somero puh. (02) KAUPIN PUUTAVARALIIKE Ky Somero , puupaaluja kuorittuna, sorvattuna, kyllästettynä sahatavaraa satamaoperaattoripalvelut Olli Raitanen Turuntie 372, Somero Somersora Puh. Oy, Turuntie , , SOMERO GSM 040 Olli , Raitanen 040 faksi Palmantie 7, Somero Puh. (02) Tervetuloa maaseutulomalle Seeteriin ****-tähden vuokrahuvilat Hirsjärven rantamaisemissa Soitellaan: Puh. (02) , Somersora Oy, Turuntie 372,31400 SOMERO GSM , faksi Varattu Varattu Harva katto harjalta vuotaa. Sälekarin Kirjapaino Oy, Somero 2012

HOPEALINNUT Kempeleen Kokoomus ry:n ja Kempeleen Kokoomusnaiset ry:n

HOPEALINNUT Kempeleen Kokoomus ry:n ja Kempeleen Kokoomusnaiset ry:n Kempeleen Kokoomus ry Kempeleen Kokoomusnaiset ry KUNTAVAALILEHTI LOKAKUU 2012 1 HOPEALINNUT Kempeleen Kokoomus ry:n ja Kempeleen Kokoomusnaiset ry:n KUNTAVAALILEHTI LOKAKUU 2012 Kuntavaalit 28.10.2012

Lisätiedot

KOKODEMO. Ikääntyminen on kunnia-asia s.6 Vappu Taipale kannustaa ikääntyneitä onnelliseen ja omannäköiseen elämään.

KOKODEMO. Ikääntyminen on kunnia-asia s.6 Vappu Taipale kannustaa ikääntyneitä onnelliseen ja omannäköiseen elämään. DEMO-verkosto KOKODEMO Ikääntyminen on kunnia-asia s.6 Vappu Taipale kannustaa ikääntyneitä onnelliseen ja omannäköiseen elämään. 2 Aktiivisen ikääntymisen teemavuosi 2012 Hyvät käytännöt ja toimintamallit

Lisätiedot

Kuntaliitoskyselyn tuloksia 23.2.2012 1 (20)

Kuntaliitoskyselyn tuloksia 23.2.2012 1 (20) Kuntaliitoskyselyn tuloksia 23.2.2012 1 (20) Kesälahti & Kitee kuntaliitos 2013! Yhteenvetoraportti N=146 Julkaistu: 10.2.2012 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Olen Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60%

Lisätiedot

YRITTÄJYYS OLE LÄSNÄ JA AVOIN - SITOUTAT HENKILÖSTÖN HAITIA

YRITTÄJYYS OLE LÄSNÄ JA AVOIN - SITOUTAT HENKILÖSTÖN HAITIA ILMOITUSLIITE TÄMÄ ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA ERIKOISJULKAISU ILMOITUSLIITE Vakuutus ja rahoitus Perusasiat kuntoon asiantuntijan avulla Alihankinta Hanki apua ja keskity ydinliiketoimintaasi Franchising

Lisätiedot

itsestään tarvitaan tekijät ja toimiva päätöksen teko. Kuntalaiset päättävät, kuka päättää sen takia on tärkeä äänestää!

itsestään tarvitaan tekijät ja toimiva päätöksen teko. Kuntalaiset päättävät, kuka päättää sen takia on tärkeä äänestää! P YHÄJOEN KUULUMISET Keskiviikkona 15.10.2008 viikko 42 Keskustapuolueen mielestä yhteiskunta on ihmisiä varten Tiina Pärkkä Keskusta on lähtenyt näihin kunnallisvaaleihin KOTI -teemalla, joka haluaa korostaa

Lisätiedot

PORVARILLINEN MIELIPIDELEHTI 1-2/08 PAINOS 85.000 JAETAAN JOKA KOTIIN VANTAALLA. Valtiovarainministeri Katainen Vantaalla:

PORVARILLINEN MIELIPIDELEHTI 1-2/08 PAINOS 85.000 JAETAAN JOKA KOTIIN VANTAALLA. Valtiovarainministeri Katainen Vantaalla: U usiv antaa PORVARILLINEN MIELIPIDELEHTI 1-2/08 PAINOS 85.000 JAETAAN JOKA KOTIIN VANTAALLA - Elintaso nousee maailmalla, ihmiset syövät kehittyvissäkin maissa enemmän ja ennen kaikkea syövät enemmän

Lisätiedot

Tärkeää työtä. mutta rankalta näyttää. sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi

Tärkeää työtä. mutta rankalta näyttää. sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi 8 2009 Luottamushenkilö Anne Granholm Olli Kangas: Kullekin lompakkonsa mukaan? Marja-Liisa Grönvall: Köyhyys ja eriarvoisuus lisääntyvät valtionohjaus

Lisätiedot

MEIDÄN LEMPÄÄLÄ R. Kerta se on ensimmäinenkin. Keskustan Lempäälän ehdokkaat esittelyssä

MEIDÄN LEMPÄÄLÄ R. Kerta se on ensimmäinenkin. Keskustan Lempäälän ehdokkaat esittelyssä MEIDÄN LEMPÄÄLÄ R Keskustan Lempäälän kunnallisjärjestön vaalilehti Lokakuu 2012 Vanhustyö vaikeaa? Vanhustyöhön olisi vanhoja hyviksi koettuja työmuotoja, mutta miksi niitä ei haluta ottaa käyttöön, ihmettelee

Lisätiedot

Yhteistyössä on voimaa.

Yhteistyössä on voimaa. Eloa Porvarintielle Yhteisten asioiden puolesta Teuvan Kokoomus lähtee tulevaan kunnallisvaaliin vain ja ainoastaan voitto mielessä. Vaalityöryhmä aloitti työnsä helmikuussa suunnittelukokouksella. Takataskussa

Lisätiedot

Yrittäjätiedote 3 2008

Yrittäjätiedote 3 2008 Yrittäjätiedote 3 2008 YRITTÄJÄVIIKKO 5. 11.10., LUVASSA PALJON TAPAHTUMIA KUNNALLISVAALIT 26.10. YRITTÄJÄEHDOKKAAT VASTAAVAT YRITTÄJYYS TURVAA LÄHIPALVELUT MAHIS TYÖHÖN -PROJEKTI KEUKE KEHITTÄÄ KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Hämeenlinna. - Lasten ja nuorten kasvua tukevat palvelut 2011

Hämeenlinna. - Lasten ja nuorten kasvua tukevat palvelut 2011 1 Hämeenlinna - Lasten ja nuorten kasvua tukevat palvelut 2011 2 SISÄLLYS 1. Haluaisitteko antaa palautetta koskien Hämeenlinnan kasvua tukevia palveluita?... 3 2. Kuinka kehittäisitte Hämeenlinnan kasvua

Lisätiedot

Ennakkoäänestys kirjastossa 17. 23.10. Vaalipäivä sunnuntai 28.10.

Ennakkoäänestys kirjastossa 17. 23.10. Vaalipäivä sunnuntai 28.10. Raision Vasemmistoliitto LOKAKUU #2/2012 Ehdokkaiden nimet ja numerot keskiaukeamalla. Ennakkoäänestys kirjastossa 17. 23.10. Vaalipäivä sunnuntai 28.10. www.raisio.vas.fi 2 vasen raisio #2/2012 3 pääkirjoitus

Lisätiedot

Äänestä avoimemman kunnan puolesta vaaleissa 28.10.

Äänestä avoimemman kunnan puolesta vaaleissa 28.10. Avoimempi Kaarina Tärkeintä on palveluiden laatu ja saatavuus Äänestä avoimemman kunnan puolesta vaaleissa 28.10. Ennakkoäänestys 17. 23.10. Kommunen är vårt gemensamma hem en hurdan kommun vill du ha?

Lisätiedot

Arkadianmäelle. Johtajaainesta. Miten työpaikat. Verotuksen on kannustettava kaikin tavoin yrittäjyyteen RAISIO - NAANTALI - MASKU

Arkadianmäelle. Johtajaainesta. Miten työpaikat. Verotuksen on kannustettava kaikin tavoin yrittäjyyteen RAISIO - NAANTALI - MASKU Juha Haapakoski tähtää tosissaan eduskuntaan Johtajaainesta s. 3 Miten työpaikat saadaan pysymään Suomessa? Miten eläkeläinen pärjää kun kaikesta aina leikataan? Auransilta vastaa näihin ja muihin kokoomukselle

Lisätiedot

Turun telakka on osoittanut selvästi kilpailukykynsä. Vastakkainasettelun tie kaatoi kuntauudistuksen. ja soten - vain tosi rohkea uskaltaa

Turun telakka on osoittanut selvästi kilpailukykynsä. Vastakkainasettelun tie kaatoi kuntauudistuksen. ja soten - vain tosi rohkea uskaltaa ILMOITUSLIITE KAARINA, PAIMIO, SAUVO kevät 2015 Huppe-papin kolumni: Vastakkainasettelun tie kaatoi kuntauudistuksen ja soten - vain tosi rohkea uskaltaa s. 6 Haastattelussa eduskuntavaaliehdokkaat Ville

Lisätiedot

Vanhustenpäivä 5.10.2014

Vanhustenpäivä 5.10.2014 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina. Vanhustenpäivä 5.10.2014 Vanhustenviikko 5.10. 12.10.2014 Sisällys Pääkirjoitus: Onko arvokas vanhuus ihmisoikeus aina?...3 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina...4

Lisätiedot

alle 30 vuotta 2 2 % 31-40 vuotta 19 22 % 41--50 vuotta 27 32 % 51-60 vuotta 29 34 % yli 60 vuotta 8 9 % Mies 65 76 % Nainen 20 24 %

alle 30 vuotta 2 2 % 31-40 vuotta 19 22 % 41--50 vuotta 27 32 % 51-60 vuotta 29 34 % yli 60 vuotta 8 9 % Mies 65 76 % Nainen 20 24 % 1 / 27 13.2.2015 16:12 joukovuolle1@gmail.com Muokkaa tätä lomaketta Näytä kaikki vastaukset Julkaise tiedot 1 Taustatiedot 1.1 Ikä alle 30 vuotta 2 2 % 31-40 vuotta 19 22 % 41--50 vuotta 27 32 % 51-60

Lisätiedot

KuvaSeppälä-yhtiöiden sidosryhmälehti 2 2013

KuvaSeppälä-yhtiöiden sidosryhmälehti 2 2013 KuvaSeppälä-yhtiöiden sidosryhmälehti 2 2013 LUKEMISTA OPETTAJILLE Haavi-Heikki ojentaa auttavan kätensä - eikä päästä irti s. 4 Vuoden 2013 luokanopettaja kannustaa nuoria opettajan työhön s. 10 Esikoulu

Lisätiedot

eri tavalla. EU:lla on painoarvoa maailman muiden suurvaltojen kanssa neuvoteltaessa. Esimerkiksi talouskasvua vauhdittava vapaakauppasopimus

eri tavalla. EU:lla on painoarvoa maailman muiden suurvaltojen kanssa neuvoteltaessa. Esimerkiksi talouskasvua vauhdittava vapaakauppasopimus 1 2014 Salon Yrittäjien Kesäduunikampanja: Nyt on meidän vuoromme kantaa yhteisvastuuta ja järjestää nuorille töitä s. 3 Parempi Eurooppa tehdään yhdessä Salo oli 1990-luvun lopulla ja lähes koko 2000-luvun

Lisätiedot

Terttu ja Anneli työuralla jo 50 vuotta

Terttu ja Anneli työuralla jo 50 vuotta 10 2008 Terttu ja Anneli työuralla jo 50 vuotta super10 2008 3 Pääkirjoitus 4 Ajankohtaista 5 Puheenjohtajalta 6 Ampumistragedia kosketti superilaisiakin 6 Superilaisille EM-kultaa! 7 Miten kuntaliitokset

Lisätiedot

Kivikasvo ei sammaloidu Tammikuu 2009

Kivikasvo ei sammaloidu Tammikuu 2009 P. Markula: Ketään ei sanota irti! Kivikasvo ei sammaloidu 01 Tammikuu 2009 2 Pääkirjoitus 21.1.2009 Yrittäjän turvaverkko Vuoden 2009 synkentyneet talousnäkymät tuovat yritystoiminnalle ja monelle yrittäjälle

Lisätiedot

Yrittäjätiedote 4 2009

Yrittäjätiedote 4 2009 Yrittäjätiedote 4 2009 KIRKASTUNEET NÄKYMÄT KÄYNNISTIVÄT TOIMITILOJEN KYSYNNÄN KILPAILUKYKYÄ KUUMA-ALUEELLE HYVINVOINTIKAMPUS JÄRVENPÄÄHÄN VUODEN 2009 YRITTÄJÄ YRITTÄJIEN VAKAUTUSNEUVONNALLA ON KYSYNTÄÄ

Lisätiedot

Yleinen palaute. - Toimivien ja viihtyisien päiväkotien lakkauttamista alueilta, joilla jo nyt on puute päiväkotipaikoista on vaikea

Yleinen palaute. - Toimivien ja viihtyisien päiväkotien lakkauttamista alueilta, joilla jo nyt on puute päiväkotipaikoista on vaikea Yleinen palaute - Tuntuu aivan käsittämättömältä että taas leikataan lapsista! Tulevaisuuden toivot heittopusseina! Lapset joutuvat mahdollisesti hoitoon kauemmas joten hoitopäivät pitenee eikä omalta

Lisätiedot

valmiina lähtöön Toiminnan aika sivu 3 Harrastuksena paloautot sivu 4 Huhtasuolla hyvä arki sivu 7 Uusi liikuntahalli Palokkaan sivu 13

valmiina lähtöön Toiminnan aika sivu 3 Harrastuksena paloautot sivu 4 Huhtasuolla hyvä arki sivu 7 Uusi liikuntahalli Palokkaan sivu 13 Lohikosken sosialidemokraatit ry. HUHTASUON SOSIALIDEMOKRAATIT ry. 2/2008 valmiina lähtöön Toiminnan aika sivu 3 Harrastuksena paloautot sivu 4 Huhtasuolla hyvä arki sivu 7 Uusi liikuntahalli Palokkaan

Lisätiedot

Vaikuttavuuden ytimessä. Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan. Opittua tulee toistaa ja pitää yllä

Vaikuttavuuden ytimessä. Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan. Opittua tulee toistaa ja pitää yllä astories1/14 Pekka Pohjakallio, 925 Design: Luovuutta ei pidä rajoittaa Punavuoren kulmille Hanne Paila, Rastor: Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan Leila Kostiainen, STTK:n pääsihteeri:

Lisätiedot

Rouva Helsinki. Kaupungin pomo haluaa eroon vanhoista laitosrakenteista. Suurliitos synnyttää uuden Oulun. työkyky käyttöön. sopeutuu markkinoihin

Rouva Helsinki. Kaupungin pomo haluaa eroon vanhoista laitosrakenteista. Suurliitos synnyttää uuden Oulun. työkyky käyttöön. sopeutuu markkinoihin Suurliitos synnyttää uuden Oulun Selvitysmies Lehto: työkyky käyttöön 2-2011 www.keva.fi Kevan sijoitusstrategia sopeutuu markkinoihin paljonko henkilöstöä kunnissa vuonna 2020? Keva på svenska s. 27 Rouva

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI. Talouden tasapainottamisohjelma 2010 2016 kansalaisten mielipiteet

KAJAANIN KAUPUNKI. Talouden tasapainottamisohjelma 2010 2016 kansalaisten mielipiteet KAJAANIN KAUPUNKI Talouden tasapainottamisohjelma 2010 2016 kansalaisten mielipiteet Kajaani 21.8.2009 Sisältö 1 Yhteenveto mielipiteistä 1 2 Mistä saadaan tuloja lisää 3 Veroprosentin korotus 3 Koiraveron

Lisätiedot

määräisivät kunnat ja myös jätteen loppusijoituspaikkaa ei yrittäjä voisi valita.

määräisivät kunnat ja myös jätteen loppusijoituspaikkaa ei yrittäjä voisi valita. Etelä-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus Teksti ja kuvat: Kari Tegelberg PUNKAHARJUN KULJETUS MUHONEN OY Yrittäjä arvostaa jatkuvuutta Punkaharjun Kuljetus Oy yhdessä kahden tytäryrityksen kanssa

Lisätiedot

Yrittäjävaltuutetut palveluksessasi. Miten yrittäjät aikovat toimia valtuustossa? SOTE-ala kasvaa & työllistää. Yrittäjyyden monet polut

Yrittäjävaltuutetut palveluksessasi. Miten yrittäjät aikovat toimia valtuustossa? SOTE-ala kasvaa & työllistää. Yrittäjyyden monet polut N:o 4 Keskiviikko 14. marraskuuta 2012 Yrittäjävaltuutetut palveluksessasi Miten yrittäjät aikovat toimia valtuustossa? 8 SOTE-ala kasvaa & työllistää Yrittäjyyden monet polut 4 6 7 n seudun, Rautjärven

Lisätiedot

-liike on ihmisen muotoinen. Nuoret Lapset Sivistys Miniluotto Köyhät Vertaisyhteisö Innovaatio Mielenterveyskuntoutujat Naisten keskus

-liike on ihmisen muotoinen. Nuoret Lapset Sivistys Miniluotto Köyhät Vertaisyhteisö Innovaatio Mielenterveyskuntoutujat Naisten keskus -liike on ihmisen muotoinen 3 2011 Nuoret Lapset Sivistys Miniluotto Köyhät Vertaisyhteisö Innovaatio Mielenterveyskuntoutujat Naisten keskus 2 11 3 [ pääkirjoitus ] Setlemettisanasto Kaikkea muuta kuin

Lisätiedot