Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan tiedotuslehti UUTISVILLA. Kuva: Erkki Nylamo 2001

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan tiedotuslehti UUTISVILLA. Kuva: Erkki Nylamo 2001"

Transkriptio

1 Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan tiedotuslehti UUTISVILLA Kuva: Erkki Nylamo 2001 TURUN YLIOPISTO Lääketieteellisen tiedekunnan kanslia Villa Medica Tiedotuslehti /2007

2 SISÄLTÖ PÄÄKIRJOITUS... 3 TIEDEKUNTANEUVOSTON PÄÄTÖKSIÄ Professorin virkojen täyttöön liittyvät asiat... 4 Muiden virkojen täyttöön liittyvät asiat... 4 Dosentuureihin liittyvät asiat... 5 Painatusluvan myöntäminen sekä vastaväittäjät ja kustokset... 5 Väitöskirjojen hyväksyminen... 5 Peruskoulutuksen opintoasiat... 6 Virantäyttöasiat... 6 Muut asiat... 7 ILMOITUSASIAT... 7 Villa Medica ja Villa Joukahainen suljettuna Tiedekuntaneuvoston kokoukset keväällä Daniscon tutkimussäätiön apuraha... 7 Tiedekunnan kanslian henkilökunta... 8 Lääketieteellisen tiedekunnan Turun yliopisto Tiedotuslehti UUTISVILLA Lääketieteellinen tiedekunta Digipaino 2007 Kiinamyllynkatu 13 Painos 525 kpl Turku Päätoimittaja: puh.(02) Hallintopäällikkö Risto Knuuti fax. (02) Toimittaja: Korkeakoulusihteeri Kaija Kangasjärvi 2

3 PÄÄKIRJOITUS Opettajatuutorointi goes clinics Opettajatuutoritoiminta aloitettiin Turun yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa syksyllä 2003, jolloin kahdeksan lääketieteen opettajatuutoria aloitti toimintansa. Kuluneina vuosina opettajatuutoritoimintaa on määrätietoisesti kehitetty keskeiseksi osaksi lääketieteen ja hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinnon opintosuunnitelmaa. Vuosittain mukaan on rekrytoitu uusia aktiivisia tuutoreita, ja ohjelman sisällöllisiä tavoitteita ja toteutusta on yhteistuumin kehitetty toimiviksi. Opettajatuutori-toimintaan osallistuminen ja sen kehittäminen onkin tarkoitus jatkossa sisällyttää koko tiedekunnan opetushenkilöstön toimenkuvaan. Näin kaikilla peruskoulutusvaiheen opiskelijoilla tulisi jatkossa olemaan oma nimetty tukihenkilö, opettajatuutori, koko opiskelun ajan. Tällä hetkellä tiedekunnassa toimii 60 lääketieteen ja hammaslääketieteen opettajatuutoria. Vuodesta 2005 lähtien tuutorointiohjelma on vakiintunut varsinkin opintojen prekliinisssä vaiheessa. Opiskelijoiden henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) tuli samana vuonna pakolliseksi yliopistossamme, ja opettajatuutoreiden tärkeä tehtävä on toimia tämän suunnitelmatyön (http://www.med.utu.fi/opiskelu/hops/index.html) ohjaajina ja vastuuhenkilöinä. Tuutorit toimivat siis opiskelijoiden tukihenkilönä, johon opiskelijat voivat aina tarvittaessa ottaa yhteyttä. Tuutorit myös järjestävät sovitun ohjelman mukaisesti ryhmä- ja henkilökohtaisia tapaamisia. Näissä tapaamisissa käsitellään opintoihin ja ammatilliseen kasvuun liittyviä aiheita. Nyt lääketieteen ja hammaslääketieteen opettajatuutorointi on laajenemassa peruskoulutuksen kliiniseen vaiheeseen. Klinikassa toimii joitakin peruskoulutuksen opettajatuutoreita, mutta kaikki teoreettisen vaiheen tuutorit eivät halua tai tunne olevansa kykeneviä jatkamaan kliinisessä opintovaiheessa. Myös opiskelijoiden antama palaute korostaa lääkärikoulutuksen saaneen opettajatuutorin merkitystä koulutuksen kliinisessä vaiheessa. On siis lisääntyvää tarvetta saada kliinisten oppiaineiden opettajia mukaan tuutorijärjestelmään. Neuvotteluissa onkin sovittu kliinisen laitoksen aktiivisesta osallistumisesta uusien opettajatuutoreiden rekrytointiin. Koska opiskelijoiden ryhmäkoko halutaan pitää pienenä, vuosikursseille tarvittava opettajatuutorimäärä on 17. Tällöin kullakin tuutorilla olisi vain yksi 8-10 opiskelijan ryhmä ohjattavanaan. Kliinisessä vaiheessa tämä merkitsee yhteensä 68 tuutorin tarvetta. Kliinisessä laitoksessa on 88 opetusvirkaa (professorit, kliiniset opettajat), joten iso osa opettajista tarvitaan ja pääsee mukaan toimintaan. Tällä hetkellä 17 kliinisen laitoksen opettajaa toimii opettajatuutorina. Hammaslääketieteen kliinisen vaiheen tuutorointia kehitetään samojen periaatteiden mukaan. Opettajatuutoritoiminta on tiedekunnan tukemaa ja opiskelijoiden arvostamaa toimintaa, josta myös tuutorit itse kokevat hyötyvänsä. Tiedekunta tarjoaa pedagogista koulutusta tuutoreille ja toiminta on myös tärkeä lisä opettajan akateemisessa meritoitumisessa. Pekka Kääpä prof., TUTKE Kari Majamaa prof., kliinisen laitoksen johtaja 3

4 TIEDEKUNTANEUVOSTON PÄÄTÖKSIÄ Professorin virkojen täyttöön liittyvät asiat Esittelijä: Hallintopäällikkö Risto Knuuti, puh Tiedekuntaneuvosto totesi, että dosentti, lääketieteen ja kirurgian tohtori Ilkka Tapani Mononen on kiistatta kelpoinen kliinisen kemian osa-aikaiseen professorin virkaan ja päätti esittää kanslerille, että Mononen nimitettäisiin kutsusta ko. virkaan viiden vuoden määräajaksi. Tiedekuntaneuvosto päätti valita psykiatrian professorin viran täytön yhteydessä kuultaviksi asiantuntijoiksi professori Kristian Wahlbeckin Helsingistä ja professori Heimo Viinamäen Kuopiosta. Tiedekuntaneuvosto päätti että asiantuntijoille saadaan määrätä enintään kahden kuukauden määräaika lausuntojensa antamista varten. Viran haltijan toimipaikka on Satakunnan sairaanhoitopiiri. Virka täytetään viiden vuoden määräajaksi. Virkaa on hakenut dosentti Jyrki Korkeila. Tiedekuntaneuvosto päätti asettaa toimikunnan ohjaamaan silmätautiopin professorin viran täyttöprosessia. Tiedekuntaneuvosto valitsi toimikunnan puheenjohtajaksi professori Reidar Grénmanin, jäseniksi professori Pirkko Kotilaisen, professori Veli-Matti Kähärin, tulosryhmänjohtaja Timo Ali-Melkkilän ja lääketieteen ylioppilas Niina Juvosen, sekä sihteeriksi tiedekunnan hallintopäällikön. Viran hakijat ovat Gysbert van Setten, Eija Vesti ja Marja-Liisa Vuori. Tiedekuntaneuvosto päätti esittää kanslerille, että dosentti, LT Sakari Suominen nimitettäisiin määräaikaiseen virkasuhteeseen hoitamaan kansanterveystieteen professorin virkaan kuuluvia tehtäviä lukien siihen asti kuin viran vakinaisen haltijan vikavapaus jatkuu, kuitenkin enintään asti. Tiedekuntaneuvosto päätti valita asiantuntijoiksi arvioimaan dosentti Olli Heinosen kelpoisuutta terveysliikunnan professorin määräaikaiseen virkasuhteeseen professori Leo Niskasen Kuopiosta ja professori Rainer Rauramaan Kuopiosta, sekä kummankin yhteisiksi varahenkilöiksi järjestyksessä 1) professori Markku Alenin Jyväskylästä, 2) professori Timo Takalan Oulusta ja 3) professori Bengt Salinin Tukholmasta. Tiedekuntaneuvosto päätti, että asiantuntijoille saadaan määrätä enintään kahden viikon määräaika lausuntojensa antamista varten. Muiden virkojen täyttöön liittyvät asiat Esittelijä: Hallintopäällikkö Risto Knuuti, puh Tiedekuntaneuvosto päätti esittää rehtorinvirastolle, että avoimeksi tullut anatomian apulaisopettajan virka julistettaisiin haettavaksi viisivuotiskaudeksi. Tiedekuntaneuvosto päätti esittää rehtorinvirastolle, että avoimeksi tullut solubiologian (terveyden biotieteiden koulutusohjelma) assistentin virka julistettaisiin haettavaksi viisivuotiskaudeksi. 4

5 Dosentuureihin liittyvät asiat Esittelijä: Hallintopäällikkö Risto Knuuti, puh Tiedekuntaneuvosto päätti pyytää professori Mauri Reunalan ja dosentti Markus Fräkkilän asiantuntijalausunnon LT Merja Soilu-Hännisen tieteellisestä pätevyydestä neurologian dosentiksi. Painatusluvan myöntäminen sekä vastaväittäjät ja kustokset Esittelijä: Korkeakoulusihteeri Outi Irjala, puh THL Liisa Pirinen (TtT-tutkinto): Työterveyshoitajan terveysneuvonta ja sen kehittyminen esimerkkinä painonhallinta. Vastaväittäjä: dosentti Arja Häggman-Laitila, Hoitotyön tutkimussäätiö, Helsinki, kustos: professori Sanna Salanterä. THM Arja Suikkala (TtT-tutkinto): Nursing student patient relationship and associated factors. Vastaväittäjä: professori Kerttu Tossavainen, Kuopion yliopisto, kustos: professori Helena Leino-Kilpi. LL Juuso Mäkinen (LT-tutkinto): Sex hormones and atherosclerosis in aging men. Vastaväittäjä: professor Fredrick Wu, Department of Endocrinology, University of Manchester, UK, kustos: professori Ilpo Huhtaniemi. Väitöskirjojen hyväksyminen Esittelijä: Korkeakoulusihteeri Outi Irjala, puh LL Pasi Karjalainen (LT-tutkinto): Clinical outcome and complications of percutaneous coronary interventions with special reference to warfarin treatment and stent type. LL Teijo Saari (LT-tutkinto): Effects of cytochrome P450 enzyme inhibitors on the metabolism of drugs used in anaesthesiology. LL, erikoislääkäri Katri Laimi (LT-tutkinto): Neck pain in adolescent headache sufferers. A cohort study of schoolchildren. LL Elina Salmi (LT-tutkinto): The effects of general anesthetics on gabaergic neurotransmission. Positron emission tomography studies in healthy subjects. FM Pirkko Muhonen (FT-tutkinto): Application of RNAi to silence tartrate-resistant acid phosphatase: unexpected effects on the monocyte-macrophage lineage. 5

6 Peruskoulutuksen opintoasiat Lääketieteen ja hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinto Esittelijä: Opintopäällikkö Anita Toivola, puh LK Outi Ahtin opinto-oikeuden siirto Helsingin yliopiston lääketieteellisestä tiedekunnasta Tiedekuntaneuvosto päätti olla hyväksymättä LK Outi Ahtin lääketieteen lisensiaatin tutkinnon opinto-oikeuden siirtoa Helsingin yliopistosta Turun yliopistoon ottaen huomioon, että opintojen tarkoituksenmukainen ja joustava eteneminen estyy opintosuoritusten vanhenemisen ja opetussuunnitelmien eroavaisuuksien johdosta ja myös sen, että vastavuoroisessa opiskelijavaihdossa samaa opintovaihetta koskeva edellytys ei tässä tapauksessa sellaisenaan täyty. Esitys hammaslääketieteen ja lääketieteen lisensiaatin tutkintojen vuoden 2008 opiskelijavalintaperusteiden muutoksiksi ylioppilastutkintojen pisteytyksen osalta Opetusministeriö on antanut eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen päätösten nojalla toimenpideohjeet yliopistoille ylioppilastutkintojen pisteytyksestä ja huomioon ottamisesta opiskelijavalinnassa vuodesta 2008 lähtien. Tiedekuntaneuvosto hyväksyi ohjeiden mukaisesti ja valtakunnallisen valintatoimikunnan päätösten nojalla alla mainitut muutokset hyväksyttyihin vuoden 2008 opiskelijavalintaperusteisiin: Uusien ylioppilaiden lisäpisteet poistetaan ja yo-tutkinnot huomioidaan alkupisteissä suoritusvuodesta riippumatta. Yo-tutkinnon aineiden alkupisteasteikko säilytetään entisellään. V tai aikaisemmin suoritettujen yo-tutkintojen pisteytys harkitaan tapauskohtaisesti valintatoimikunnassa suhteuttaen pisteet muille ylioppilaille annettaviin pisteisiin. Kansainväliset ylioppilastutkinnot (IB, EB, Reifeprufung) pisteytetään suoritusvuodesta riippumatta erillisten asteikkojen mukaisesti; samana keväänä tutkintoa suorittavien valinta toteutetaan ehdollisena. Hammaslääketieteen valinnassa alan ammattitutkintojen lisäpistejärjestelmä yhtenäistetään tutkinnon suoritusvuodesta riippumatta. Yo-tutkinnosta huomioitavat aineet vuoden 2011 valinnasta lähtien: äidinkieli, vieras kieli (Akieli/pitkä kieli) tai toinen kotimainen kieli (A-kieli/pitkä kieli) (paras näistä), biologian tai fysiikan tai kemian ainereaalikoe (paras näistä), mikä tahansa ainereaalikoe tai laaja matematiikka (paras näistä). Terveyden biotieteiden koulutusohjelma Esittelijä: Korkeakoulusihteeri Heli Törmänen, puh Tiedekuntaneuvosto hyväksyi terveyden biotieteiden koulutusohjelman vuoden 2008 opiskelijavalintaperusteiden muutoksen siten, että alkupisteitä saavat suoritusvuodesta riippumatta kaikki suomalaisen ylioppilastutkinnon suorittaneet hakijat. Virantäyttöasiat Esittelijä: Korkeakoulusihteeri Heli Törmänen, puh Tiedekuntaneuvosto nimitti LT, EL Marja Hietalan kliinisen opettajan virkaan (2679), joka on sijoitettu lääketieteellisen genetiikan oppiaineeseen, alkavaksi 5-vuotiskaudeksi. 6

7 Muut asiat Esittelijä: Korkeakoulusihteeri Heli Törmänen, puh Tiedekuntaneuvosto asetti laatutyön ohjausryhmän väliseksi toimikaudeksi seuraavalla kokoonpanolla: Tapani Rönnemaa, puheenjohtaja Pekka Hänninen Minna Ervast (TtM -opiskelija) Jaakko Kopra (FM-opiskelija) Risto Knuuti Pekka Kääpä Kari Majamaa Annina Matula (HLL -opiskelija) Maritta Välimäki Juha Latva-Hirvelä (jatkokoulutettava) Soile Salonen Eva Söderling Anita Toivola Kaisa Vehmas (LL -opiskelija) Tytti Vuorinen Heli Törmänen, sihteeri ILMOITUSASIAT Villa Medica ja Villa Joukahainen suljettuna Itsenäisyyspäivän jälkeen perjantaina sekä Villa Medica että Villa Joukahainen ovat suljettuina. Molemmat talot ovat avoinna normaalisti alkaen. Tiedekuntaneuvoston kokoukset keväällä 2008 Tiedekuntaneuvoston syksyn kokousajat löytyvät tiedekunnan www-sivulta: Daniscon tutkimussäätiön apuraha Daniscon tutkimusäätiö s.r. myöntää rahoitusta lääke- ja ravitsemustieteelliseen tutkimustyöhön etupäässä sokerien, sokerijohdannaisten ja viljatuotteiden ominaisuuksien ja vaikutusten selvittämiseksi tai valmistustekniikan kehittämiseksi. Aihepiiriin kuuluvat erityisesti sokerien, sokerijohdannaisten tai viljatuotteiden ravitsemusfysiologinen merkitys yksilö- ja väestötasolla. Perustutkintoihin tähtääviä pro gradu- tai diplomitöitä rahoitetaan vain, mikäli ne liittyvät johonkin laajempaan tutkimusprojektiin. Tällöin hakemuksessa tulee olla mukana tutkimuksen johtajan suositus. Vapaamuotoiset kirjalliset hakemukset lähetetään keskiviikkoon mennessä osoitteella: Daniscon tutkimussäätiö s.r./kyllikki Kilpi, Sokeritehtaantie 20, Kantvik. Määräaikaan mennessä saapuneet hakemukset käsitellään säätiön hallituksen kokouksessa helmikuun 2008 aikana. Lisätietoja: 7

8 Tiedekunnan kanslian henkilökunta Dekaani Tapani Rönnemaa, puh. Kliininen laitos (02) (ajanvaraukset (02) ) Varadekaani Olli Lassila, Kliinis-teoreettinen laitos, puh (02) Varadekaani Markku Koulu, Biolääketieteen laitos, puh (02) Varadekaani Pekka Hänninen, Biolääketieteen laitos, puh.(02) Hallintopäällikkö Risto Knuuti puh. (02) Tiedekunnan kanslian esimies Tiedekunnan yleis- ja taloushallintoasioiden esittelijä Professorien ja dosenttien virantäyttöasioiden esittelijä Korkeakoulusihteeri Sanna-Mari Tammilaakso puh. (02) Tiedekunnan, kliinisen laitoksen, kliinis-teoreettisen laitoksen ja hammaslääketieteen laitoksen esittelijä Erikoishammaslääkärikoulutuksen esittelijä Hallintopäällikön sijainen Opintopäällikkö Anita Toivola puh. (02) Tiedekunnan perustutkintokoulutuksen ja opiskelijavalinnan esittelijä. Lääketieteen perustutkintokoulutus Terveystieteiden kandidaatin-/maisterikoulutus Publiikit/lääkärinvalatilaisuudet Korkeakoulusihteeri Soile Salonen puh. (02) Tiedekunnan erikoislääkärikoulutuksen esittelijä. PGS-johtoryhmän sekä sen alaisuudessa toimivien työryhmien sihteeri. Erikoislääkärin tutkinnon lisäkoulutusohjelmat. Jatkokoulusta koskevien stipendien ja matkakulukorvausten esittelijä Korkeakoulusihteeri Outi Irjala puh. (02) (Työaika klo 8-12) Tiedekunnan tieteellisen jatkokoulutuksen esittelijä: Väitöskirja-asiat Korkeakoulusihteeri Heli Törmänen puh. (02) Tiedekunnan ja biolääketieteen laitoksen esittelijä Terveyden biotieteiden koulutusohjelma Korkeakoulusihteeri Kaija Kangasjärvi sposti: puh. (02) Tiedekunnan ja hoitotieteen laitoksen esittelijä Kansainväliset asiat Tiedekunnan www-sivujen päivitys ja englanninkieliset www-sivut Tiedekunnan tiedotuslehden toimitus PR- ja tiedotustoimintaan liittyvät asiat Taloussuunnittelija Anne Arvola puh. (02) Tiedekunnan talousasiat Toimistosihteeri Päivi Aalto puh. (02) Biolääketieteen ja kliinis-teoreettisen laitoksen toimistotehtävät Toimistosihteeri Raija Ahokas puh. (02) Sivuaineopinnot Peruskoulutuksen toimistotehtäviä ja tutkintotodistukset Kiinamyllyn viikkokalenteri Tiedekunnan WWW-sivujen päivitys Toimistosihteeri Sari Huttunen puh. (02) Hallintopäällikön sihteeri Professorien ja dosenttien virantäyttöihin liittyvät toimistotyöt Erikoislääkäriopiskelijoiden neuvonta ja tutkintotodistukset Toimistosihteeri Anne-Mari Johansson puh. (02) PGS:n kurssi- ja talousasiat Toimistosihteeri Katja Kirstilä puh. (02) Peruskoulutuksen opintoneuvonta ja toimistotyöt Amanuenssitodistukset, tutkintotodistukset Toimistosihteeri Laina Kotikivi puh. (02) Tiedekunnan yleiset toimistotyöt Osastosihteeri Pirjo Nironen puh. (02) Kliinisen laitoksen toimistotyöt Toimistosihteeri Riitta Paju puh. (02) Väitöskirja-asiat ja jatkokoulutusopiskelijoiden neuvonta Perusterveydenhuollon lisäkoulutus ja matka-apurahat Projektisihteeri Johanna Laine Puh. (02) Muuntokoulutus Projektisihteeri Erika Österholm Puh. (02) Muuntokoulutus Henkilökunnan sähköpostiosoitteet: Suunnittelija Anna-Liisa Koivisto Puh. (02) GSM Muuntokoulutus 8

Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkö- ja tietotekniikan osasto Tuotantotalouden osasto Linnanmaa

Lisätiedot

LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA

LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA SISÄLTö LÄÄKETIETEELLISEN tiedekunnan tutkintoja...84 LÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO...84 HAMMASLÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO...88 TERVEYSTIETEIDEN KANDIDAATIN JA

Lisätiedot

Lapin yliopisto taiteiden tiedekunta

Lapin yliopisto taiteiden tiedekunta Lapin yliopisto taiteiden tiedekunta Taiteiden tiedekunta Yliopistonkatu 8 PL 122 96101 Rovaniemi Puhelin (016) 341 341 (vaihde) Lapin yliopisto taiteiden tiedekunta vastaava toimittaja taitto paino Maija-Sisko

Lisätiedot

Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Teknillinen tiedekunta Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkötekniikan osasto Tietotekniikan osasto Tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkötekniikan osasto Tietotekniikan osasto Tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

HALLITUS. Aihe HALLITUKSEN KOKOUS nro 3/2009. Aika Tiistai 15.12.2009 kello 9.15. Paikka Hallituksen kokoushuone HR 144

HALLITUS. Aihe HALLITUKSEN KOKOUS nro 3/2009. Aika Tiistai 15.12.2009 kello 9.15. Paikka Hallituksen kokoushuone HR 144 HALLITUS Aihe HALLITUKSEN KOKOUS nro 3/2009 Aika Tiistai 15.12.2009 kello 9.15 Paikka Hallituksen kokoushuone HR 144 Asialistat Hallintojohtaja A 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus A 14 Vararehtoreiden

Lisätiedot

Opinto-opas 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-as 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkö- ja tietotekniikan osasto Tuotantotalouden osasto Linnanmaa

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology KAUPPAKORKEAKOULU KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology KAUPPAKORKEAKOULU KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology KAUPPAKORKEAKOULU KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT Opinto-opas 2014 2015 KAUPPAKORKEAKOULU OPINTO-OPAS 2014-2015

Lisätiedot

opinto-opas 2014-2015 Oulun yliopisto kauppakorkeakoulu

opinto-opas 2014-2015 Oulun yliopisto kauppakorkeakoulu opinto-opas 2014-2015 Oulun yliopisto kauppakorkeakoulu Toimittajat: Vuokko Iinatti ja Merja Inget Kannen suunnittelu: Petri Ovaskainen ISSN: 1457-8506 Juvenes Print - Suomen Yliopistopaino Oy Oulu 2014

Lisätiedot

Opinto-opas 2014 2015 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT

Opinto-opas 2014 2015 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT Opinto-opas 2014 2015 Tuotantotalous Tietotekniikka

Lisätiedot

JATKO-OPINNOT HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULUSSA, TAIDETEOLLISESSA KORKEAKOULUSSA JA TEKNILLISESSÄ KORKEAKOULUSSA

JATKO-OPINNOT HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULUSSA, TAIDETEOLLISESSA KORKEAKOULUSSA JA TEKNILLISESSÄ KORKEAKOULUSSA AALTOYLIOPISTO/JA TK O- OPISK ELU- TYÖRYH MÄ Anneli Ahvenniemi, pj. TKK, Minna-Mari Moisio/Anu Bask HSE, Pia Sivenius TaiK Opiskelijaedustajat: Ville Lehtola TKK, Kirsikka Vaajakallio TaiK 15.9.2008 JATKO-OPINNOT

Lisätiedot

HAKUOPAS 2015 ELÄINLÄÄKETIETEEN KOULUTUSOHJELMA

HAKUOPAS 2015 ELÄINLÄÄKETIETEEN KOULUTUSOHJELMA HAKUOPAS 2015 ELÄINLÄÄKETIETEEN KOULUTUSOHJELMA HAKUOPAS 2015 ELÄINLÄÄKETIETEEN KOULUTUSOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO 1 OPINNOISTA... 3 2 HAKEMINEN YHTEISHAUSSA... 3 2.1 HAKUAIKA JA HAKULOMAKE... 4 2.2 KUKA

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO LIIKUNTA- JA TERVEYSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN LIIKUNTA- JA TERVEYSTIETEIDEN OPINTO-OPAS

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO LIIKUNTA- JA TERVEYSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN LIIKUNTA- JA TERVEYSTIETEIDEN OPINTO-OPAS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO LIIKUNTA- JA TERVEYSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN LIIKUNTA- JA TERVEYSTIETEIDEN OPINTO-OPAS 2011-2012 2012-2013 2013-2014 Vastaava toimittaja Opintoasiainpäällikkö Päivi Saari Taitto: Mervi

Lisätiedot

Yliopistokoulutuksen laatuyksiköt

Yliopistokoulutuksen laatuyksiköt Pirjo-Liisa Omar (toim.) Yliopistokoulutuksen laatuyksiköt KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA : ISBN 952-206-038-0 (painettu) ISBN 952-206-039-9 (pdf) ISSN 1457-3121 Julkaisija: Korkeakoulujen

Lisätiedot

opiskelijan YLEISOPAS

opiskelijan YLEISOPAS opiskelijan YLEISOPAS Julkaisija: Turun yliopisto Toimittaja: Tuike Mäntylä Kansi: Samuli Keskinen / Mirja Sarlin Kannen kuva: Hanna Oksanen Taitto: Virpi Lehtola ISSN 1795-9454 Suomen Yliopistopaino Oy

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO INFORMAATIOVERKOSTOJEN KOULUTUSOHJELMA

SISÄLLYSLUETTELO INFORMAATIOVERKOSTOJEN KOULUTUSOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO 1 TEKNILLINEN KORKEAKOULU...1 1.1 Tehtävät...1 1.2 Yksiköt...2 1.3 Hallinto...2 2 TIETOTEKNIIKAN OSASTO...4 3 AUTOMAATIO- JA SYSTEEMITEKNIIKAN OSASTO...7 4 TUOTANTOTALOUDEN OSASTO...9

Lisätiedot

Lääketieteen lisensiaatin tutkintoa suorittamaan valitaan 153 uutta opiskelijaa.

Lääketieteen lisensiaatin tutkintoa suorittamaan valitaan 153 uutta opiskelijaa. Valintaperusteet 214 1 (5) LÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO Lääketieteen lisensiaatin tutkintoa suorittamaan valitaan 153 uutta opiskelijaa. HAKEMINEN HAKIJARYHMÄT Hakea voivat ylioppilaat, IB-, EB-

Lisätiedot

Opinto-opas 2010-2011. Oulun yliopisto Taloustieteiden tiedekunta

Opinto-opas 2010-2011. Oulun yliopisto Taloustieteiden tiedekunta Opinto-opas 2010-2011 Oulun yliopisto Taloustieteiden tiedekunta Toimittajat: Vuokko Iinatti ja Merja Inget Kannen suunnittelu: Petri Ovaskainen ISSN: 1457-8506 Otavan kirjapaino Keuruu 2010 Opinto-opas

Lisätiedot

LÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO Lääketieteen lisensiaatin tutkintoa suorittamaan valitaan 153 uutta opiskelijaa.

LÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO Lääketieteen lisensiaatin tutkintoa suorittamaan valitaan 153 uutta opiskelijaa. Valintaperusteet 215 1 (5) LÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO Lääketieteen lisensiaatin tutkintoa suorittamaan valitaan 153 uutta opiskelijaa. HAKEMINEN HAKIJARYHMÄT Hakea voivat ylioppilaat, IB-, EB-

Lisätiedot

OPISKELIJAEDUSTAJAN OPAS. Turun yliopiston kauppakorkeakoulun hallinnon opiskelijaedustajille ja TuKY:n toimijoille

OPISKELIJAEDUSTAJAN OPAS. Turun yliopiston kauppakorkeakoulun hallinnon opiskelijaedustajille ja TuKY:n toimijoille OPISKELIJAEDUSTAJAN OPAS Turun yliopiston kauppakorkeakoulun hallinnon opiskelijaedustajille ja TuKY:n toimijoille 2 Sisällys 1 ALKUSANAT... 4 Kokemuksia opiskelijaedustamisesta... 5 Opiskelijaedustajan

Lisätiedot

KULTTUURITUOTANNON JA

KULTTUURITUOTANNON JA TURUN YLIOPISTO HUMANISTINEN TIEDEKUNTA KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMA OPINTO-OPAS 2010 2011 Julkaisija: TURUN YLIOPISTO Toimittaja: Maija Santikko Sivunvalmistus ja taitto:

Lisätiedot

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto Lääketieteen lisensiaatin tutkinto Lääketieteen lisensiaatin tutkinto on paitsi akateeminen myös selkeästi ammattiin johtava tutkinto. Suurin osa opinnoista on kaikille yhteistä ja pakollista. Ensimmäisten

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 3/2015 1 (19)

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 3/2015 1 (19) Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 3/2015 1 (19) 24.03.2015 Aika 24.03.2015, 14:04-14:50 Paikka Joensuu M302 ja Kuopio ME201 Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Peltola Heli professori, jäsen 1-16 Friberg

Lisätiedot

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 ISSN 0782-9302 Toimitus: Heikki Kuoppala Kannen suunnittelu: Oulun yliopisto, Viestintäpalvelut Koulutusohjelmakohtaiset tekstin toimittajat / koostajat:

Lisätiedot

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Todettiin kokous lailliseksi kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Todettiin kokous lailliseksi kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. OULUN YLIOPISTON ETIIKKA-TYÖRYHMÄ 4/2011 Aika: Ma 12.12.2011 klo 14.00 16.00 Paikka: Linnanmaa, päärakennuksen sali HR 142 (Pentti Kaiteran katu 1) Läsnä: Keiski Riitta, pj Abuzaid Nuha Estola Eila Hohtola

Lisätiedot

DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINTA

DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINTA 20 14 # 27 ENEMMÄN URAVAIHTOEHTOJA Diplomi-insinöörin tai arkkitehdin tutkinto avaa monta tietä tulevaisuutesi rakentamiseen. # 28 # 29 PAIKKA KULMAHUONEESSA Enemmistö suomalaisten pörssiyhtiöiden johtajista

Lisätiedot

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Perustason opiskelijavalinta

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Perustason opiskelijavalinta Perustason opiskelijavalinta Valintaopas 2013 Perustason valintaopas Tämä valintaopas on kirjoitettu auttamaan hakija läpi n Helsingin yksikön hakuprosessi. un haettaessa noudatetaan ensisijaisesti tässä

Lisätiedot

HAKU YLIOPISTOIHIN JA KORKEAKOULUIHIN. Valintakokeet 2009. Yhteenveto opiskelijavalinnoista 2008

HAKU YLIOPISTOIHIN JA KORKEAKOULUIHIN. Valintakokeet 2009. Yhteenveto opiskelijavalinnoista 2008 HAKU YLIOPISTOIHIN JA KORKEAKOULUIHIN Valintakokeet 2009 Yhteenveto opiskelijavalinnoista 2008 Haku yliopistoihin ja korkeakouluihin Haku yliopistoihin ja korkeakouluihin 2009 Kädessäsi on tuore Valmennustiimi

Lisätiedot

VALINTAOPAS 2015 Turun yliopisto

VALINTAOPAS 2015 Turun yliopisto VALINTAOPAS 2015 Turun yliopisto Hae arvostettuun koulutukseen ainutlaatuisessa ympäristössä Kansainvälisesti tunnetussa Turun yliopistossa on yli 20 000 opiskelijaa ja 3300 tutkijaa, opettajaa, professoria

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2012-2013

OPINTO-OPAS 2012-2013 OPINTO-OPAS 2012-2013 SISÄLLYSLUETTELO Opinto-oppaan käyttäjälle... 5 Vaasan yliopisto... 5 Kauppatieteellinen tiedekunta... 6 Kauppatieteellisen tiedekunnan hallinto... 6 Tiedekunnan oppiaineet ja koulutusohjelmat...

Lisätiedot