OIKEUDELLISET TIEDOT. Tekijänoikeudet 2010 ZTE CORPORATION. Kaikki oikeudet pidätetään.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OIKEUDELLISET TIEDOT. Tekijänoikeudet 2010 ZTE CORPORATION. Kaikki oikeudet pidätetään."

Transkriptio

1 BLADE Käyttöopas 1

2 OIKEUDELLISET TIEDOT Tekijänoikeudet 2010 ZTE CORPORATION. Kaikki oikeudet pidätetään. Mitään tämän julkaisun osaa ei saa lainata, tuottaa uudelleen, kääntää tai käyttää missään muodossa sähköisesti tai mekaanisesti, mukaan lukien kopioiminen ja mikrofilmaus, ilman ZTE Corporation etukäteen myöntämää kirjallista lupaa. ZTE Corporation on tämän oppaan julkaisija. Pidätämme oikeuden tehdä muutoksia painovirheisiin tai päivittää teknisiä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. Versionro: R1.0 Painoajankohta: Oppaan nro:

3 Sisältö Turvallisuus Tuotteen turvallisuustiedot Radiotaajuushäiriöt Yleinen radiotaajuutta koskeva huomautus Ominaisuusabsortionopeus (SAR) Kehoa vasten käyttäminen Radiotaajuuskentille altistumisen rajoittaminen Määräykselliset tiedot Häiriötekijät Ajaminen Koneiden käyttö Tuotteen käsittely Yleinen huomautus käsittelystä ja käytöstä Pienet lapset Demagnetisointi Sähköstaattinen purkaus (ESD) Antenni Normaali käyttöasento Turvatyynyt Sairauskohtaukset / hetkelliset tajunnanmenetykset Toistuvasta liikkeestä johtuvat vammat Hätäpuhelut Kova ääni

4 Puhelimen kuumeneminen Sähköturvallisuus Lisävarusteet Liittäminen autoon Vialliset ja vahingoittuneet tuotteet Häiriö Yleinen maininta häiriöstä Sydämentahdistimet Kuulolaitteet Lääkinnälliset laitteet Sairaalat Lentokone Häiriö autossa Räjähdysherkät ympäristöt Huoltoasemat ja räjähdysherkät ympäristöt Räjäytysnallit ja räjäytysalueet Aluksi Yleiskatsaus Näppäinmääritykset Käynnistäminen SIM/microSD-kortin ja akun asentaminen SIM/microSD-kortin ja akun irrottaminen Akun lataaminen Puhelimen virran kytkeminen päälle/pois

5 Puhelimen alustavat asetukset Puhelimen kytkeminen lepotilaan Puhelimen aktivoiminen Puhelimeen tutustuminen Sormieleiden käyttö Aloitusnäyttö Puhelimen tila ja ilmoitukset Sovellusten ja asetusten esikatselu Puhelut Puhelun soittaminen Puhelun soittaminen valitsimella Soittaminen yhteystiedoista Soittaminen puheluhistoriasta Soittaminen tekstiviestistä Puhelinneuvottelun soittaminen Hätäpuhelun soittaminen Kansainvälisen puhelun soittaminen Puhelun vastaanottaminen Saapuvaan puheluun vastaaminen Saapuvan puhelun hylkääminen Puhelun mykistäminen Puhelun asettaminen pitoon Kaiuttimen kytkeminen päälle/pois Puhelun päättäminen

6 Puheluasetukset Yhteystiedot Yhteystietojen käytön aloittaminen Yhteystiedot-näyttö Yhteystietojen hallinta Yhteystietojen tuominen/vieminen Yhteystiedon luominen Yhteystiedon lisääminen suosikkeihin Ryhmän luominen ja Yhteystietoihin lisääminen Yhteystiedon hakeminen Yhteystiedon muokkaaminen Yhteystiedon poistaminen Tekstin näppäileminen Näyttönäppäimistön käyttö Android-näppäimistö XT9 tekstinsyöttö TouchPal-näppäimistö Tekstin näppäily näyttönäppäimistöllä Tekstin syöttäminen käsin kirjoittamalla Numeroiden ja symbolien lisääminen Kosketussyöttöasetukset Viestit Viestien vaihtaminen Tekstiviestin kirjoittaminen Multimediaviestin kirjoittaminen

7 Viestien ja viestiketjujen hallinta Viestiasetukset Sähköpostin käyttö Sähköpostitilin luominen Sähköpostin laatiminen ja lähettäminen Sähköpostiin vastaaminen ja sähköpostin edelleen lähettäminen Sähköpostiasetukset Yhteyden muodostaminen Internetyhteyden muodostaminen Internetyhteyden muodostamistavat GPRS/3G/EDGE WiFi Selaimen käyttö Selaimen avaaminen Web-sivujen avaaminen Selausvaihtoehdot Kirjanmerkkien käyttö Selainasetukset Bluetooth Bluetoothin kytkeminen päälle/pois Laitteen tekeminen näkyväksi Laitteen nimen muuttaminen Parin muodostaminen toisen Bluetooth-laitteen kanssa 86 7

8 Multimedian käyttö Kamera Kameran avaaminen Kuvaaminen Kameran asetukset Videokamera Videokameran avaaminen Videoiden kuvaaminen Videoasetukset FM-radio FM-radion avaaminen FM-radion kuunteleminen Musiikki Musiikki-näytön avaaminen Musiikin kuunteleminen Soittolistojen luominen Soittolistojen hallinta Kappaleen asettaminen soittoääneksi Videot Videoiden avaaminen Videoiden katseleminen Galleria Äänitallennin Avaa äänitallennin

9 Tallenna muistio Google-sovellukset Google-tilille kirjautuminen Google-sähköpostin käyttäminen Google-sähköpostin avaaminen Sähköpostiviestien kirjoittaminen ja lähettäminen Kalenteri Google Talkin käyttäminen Google Talkin avaaminen Uuden kaverin lisääminen Kutsun näyttäminen ja hyväksyminen Online-tilan muuttaminen Keskustelun aloittaminen Puhelinasetukset Perusasetukset Kellonajan ja päivämäärän asettaminen Näyttöasetukset Ääniasetukset Kieliasetukset Matkapuhelinverkkopalvelut Suojausasetukset Puhelimen suojaaminen näytön lukituksella SIM-kortin suojaaminen PIN-koodilla Tunnistetietovaraston määrittäminen

10 Muistin hallitseminen Muistikortin hallitseminen Puhelimen sisäisen tallennustilan hallitseminen Tietosuoja-asetukset Tehdasasetusten palauttaminen Sovellusasetukset Sovellusten hallitseminen Muut asetukset Hakuasetukset Puhesynteesin asetukset Muut sovellukset Hälytys Aseta hälytykset Docs To Go Muistio Laskin Avaa Laskin SIM-työkalupaketti Tehtävienhallinta Sekuntikello Tekniset tiedot Hakemisto EY-VAATIMUSTENMU-KAISUUSVAKUUTUS

11 Turvallisuus Tuotteen turvallisuustiedot Lue käyttöoppaan turvallisuustiedot-osio. Puhelinta ei saa käyttää ajon aikana ilman handsfree-laitetta. Kun puhelinta käytetään kehon lähellä, on pidettävä 15 mm:n erotusetäisyys. Pienet osat voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran. Laite voi tuottaa kovia ääniä. Laite on pidettävä erossa sydämentahdistimista ja muista lääkintälaitteista. Puhelin on sammutettava pyynnöstä sairaaloissa ja lääkinnällisissä tiloissa. Laite on sammutettava pyynnöstä lentokoneessa ja lentokentillä. Sammuta laite räjähdysvaarallisissa ympäristöissä. 11

12 Puhelinta ei saa käyttää polttoainetta tankattaessa. Laite saattaa tuottaa kirkasta tai välkkyvää valoa. Laitetta ei saa hävittää polttamalla. Vältettävä kosketusta magneettisten esineiden kanssa. Äärilämpötiloja on vältettävä. Vältettävä kaikkea kosketusta nesteiden kanssa, ja pidettävä kuivana. Laitetta ei saa yrittää purkaa. Älä luota tähän laitteeseen hätätilanneviestinnässä. Käytä vain hyväksyttyjä lisävarusteita. 12

13 Radiotaajuushäiriöt Yleinen radiotaajuutta koskeva huomautus Puhelin sisältää lähettimen ja vastaanottimen. Kun puhelin on päällä, se vastaanottaa ja lähettää radiotaajuusenergiaa. Kun käytät puhelinta, puheluja käsittelevä järjestelmä ohjaa puhelimen tehotasoa. ominaisabsorbtionopeutta (SAR). Ominaisuusabsortionopeus (SAR) Matkapuhelimesi on radiolähetin ja -vastaanotin. Se on suunniteltu niin, ettei se ylitä kansainvälisissä ohjeissa suositeltuja radioaaltojen altistusrajoja. Nämä ohjeet ovat itsenäisen tiedeorganisaation ICNIRP:n kehittämiä, ja ne sisältävät turvamarginaalit, jotka on suunniteltu varmistamaan kaikkien henkilöiden turvallisuus, iästä tai terveydestä riippumatta. Ohjeissa käytetään mittayksikkönä ominaisabsobtionopeutta (SAR). Mobiililaitteiden SAR-raja on 2 W/kg, ja korkein tämän laitteen SARarvo oli testauksessa korvaa vasten käytettynä 1,35 W/kg*. Koska mobiililaitteet tarjoavat erilaisia toimintoja, niitä voidaan käyttää muissa sijainneissa, esimerkiksi kehoa vasten, kuten tässä käyttöoppaassa on kuvattu**. SAR-arvo mitataan käyttämällä laitteen korkeinta lähetystehoa. Tämän laitteen todellinen SAR-arvo käytön aikana on yleensä alla esitettyä alhaisempi. Tämä johtuu laitteen virtatason automaattisista muutoksista, joilla varmistetaan, että laitteessa käytetään vain 13

14 verkkoyhteyteen vaadittua minimitehoa. *Testit suoritetaan IEC-standardin PT mukaisesti. ** Katso ohjeet kehoa vasten käyttämisestä. Kehoa vasten käyttäminen Tärkeää tietoa radiotaajuusaalloille altistumisesta: Radiotaajuusaltistusohjeiden noudattamisen varmistamiseksi puhelinta on käytettävä vähintään 15 mm erotusetäisyydellä kehosta. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa sen, että radiotaajuusaltistuksesi ylittää olennaiset ohjerajat. Radiotaajuuskentille altistumisen rajoittaminen Maailman terveysjärjestö WHO antaa seuraavat ohjeet henkilöille, jotka haluavat rajoittaa altistumistaan radiotaajuuskentille: Varotoimenpiteet: Nykyiset tieteellisistä tutkimuksista saadut tiedot eivät osoita, että matkapuhelimien käytössä tarvittaisiin erityisiä varotoimia. Henkilöt voivat halutessaan kuitenkin rajoittaa omaa tai lastensa altistumista radiotaajuussäteilylle rajoittamalla puheluiden pituuksia tai käyttämällä handsfree-laitteita, joiden avulla puhelin voidaan pitää erossa päästä ja kehosta. Lisätietoja tästä aiheesta on Maailman terveysjärjestön WHO:n kotisivulla osoitteessa WHO Fact sheet 193: June

15 Määräykselliset tiedot Seuraavia hyväksyntöjä ja ilmoituksia sovelletaan tietyillä alueilla, kuten ilmoitettu. Vaarallisten aineiden käytön rajoittamista sähkö- ja elektroniikkalaitteissa koskevan direktiivin (RoHS) vaatimustenmukaisuusvakuutus ja CE-asiakirja löytyvät tämän oppaan lopusta. Häiriötekijät Ajaminen Autolla ajamiseen on aina keskitettävä täysi huomio onnettomuusriskin pienentämiseksi. Puhelimen käyttö ajaessa (jopa handsfree-laitteella) voi aiheuttaa huomion herpaantumisen ja aiheuttaa onnettomuuden. Noudata voimassa olevia lakeja ja määräyksiä langattomien laitteiden käytöstä ajon aikana. Koneiden käyttö Koneiden käyttämiseen on aina keskitettävä täysi huomio onnettomuusriskin pienentämiseksi. Tuotteen käsittely Yleinen huomautus käsittelystä ja käytöstä Vain sinä itse olet vastuussa puhelimen käytöstä ja sen mahdollisista seurauksista. 15

16 Puhelin on sammutettava paikoissa, joissa sen käyttö on kielletty. Puhelimen käyttöä säätelevät turvallisuussäädökset, joiden tarkoituksena on suojella käyttäjiä ja ympäristöä. Käsittele aina puhelinta ja sen lisävarusteita varovasti, ja säilytä puhelinta puhtaassa ja pölyttömässä paikassa. Älä altista puhelinta tai sen lisävarusteita avotulelle tai savukkeen sytyttimille. Älä altista puhelinta tai sen lisävarusteita nesteille, kosteudelle tai vesihöyrylle. Älä pudota, heitä tai yritä taivuttaa puhelinta tai sen lisävarusteita. Älä käytä puhelimen tai sen lisälaitteiden puhdistukseen karkeita kemikaaleja, puhdistusliuottimia tai suihkeita. Älä maalaa puhelimen kuorta tai sen lisävarusteita. Älä yritä purkaa puhelinta tai sen lisävarusteita, vain valtuutettu huoltohenkilöstö saa sen tehdä. Älä altista puhelinta tai sen lisävarusteita äärilämpötiloille, minimi -[5] C ja maksimi +[50] C. Tarkista paikalliset määräykset elektroniikkaromun hävittämisestä. Älä pidä puhelinta takataskussa, sillä se voi mennä rikki, kun istuudut. Pienet lapset Älä jätä puhelinta ja sen lisävarusteita pienten lasten ulottuville tai anna heidän leikkiä niillä. 16

17 He voivat loukkaantua tai vahingoittaa muita tai voivat vahingossa vahingoittaa puhelinta. Puhelimessa on pieniä, teräväreunaisia osia, jotka voivat aiheuttaa vamman, tai jotka voivat irrota ja muodostaa tukehtumisvaaran. Demagnetisointi Välttääksesi demagnetoinnin vaaran älä pidä sähkölaitteita tai magneettista muistilaitetta puhelimen lähellä pitkään. Sähköstaattinen purkaus (ESD) Älä kosketa SIM-kortin metalliliittimiä. Antenni Älä kosketa antennia tarpeettomasti. 17

18 Normaali käyttöasento Kun soitat tai vastaanotat puhelun, pidä puhelinta korvaasi vasten puhelimen alaosa suutasi kohti. 18

19 Turvatyynyt Älä aseta puhelinta turvatyynyn sijaintipaikan päälle tai sen laukeamisalueelle. Laita puhelin turvalliseen paikkaan, ennen kuin käynnistät ajoneuvon. Sairauskohtaukset / hetkelliset tajunnanmenetykset Puhelin saattaa tuottaa kirkasta tai välkkyvää valoa. Toistuvasta liikkeestä johtuvat vammat Ota seuraavat seikat huomioon, jotta voit minimoida toistuvasta rasituksesta johtuvan vamman kirjoittaessasi tekstiviestejä tai pelatessasi pelejä puhelimella: Älä purista puhelinta tarpeettoman tiukasti. Paina näppäimiä kevyesti. Käytä erikoistoimintoja, jotka on suunniteltu minimoimaan näppäinten painamisaikoja, kuten viestimallit ja ennakoiva tekstinsyöttö. Pidä usein venyttely- ja rentoutustaukoja. Hätäpuhelut Tämä puhelin, kutein kaikki langattomat puhelimet, toimivat radiosignaalilla, jonka yhteyttä ei voida taata kaikissa olosuhteissa. Sen vuoksi ei koskaan kannata turvautua pelkästään langattomiin puhelimiin hätätilanneviestinnässä. 19

20 Kova ääni Tämä puhelin pystyy tuottamaan kovia ääniä, jotka voivat vahingoittaa kuuloasi. Säädä äänenvoimakkuus alas ennen kuin käytät kuulokkeita, Bluetooth-stereokuulokkeita tai muita audiolaitteita. Puhelimen kuumeneminen Puhelin saattaa kuumentua latauksen ja normaalin käytön aikana. Sähköturvallisuus Lisävarusteet Käytä vain hyväksyttyjä lisävarusteita. Älä liitä puhelimeen yhteensopimattomia tuotteita tai lisävarusteita. Varo, ettet kosketa tai päästä metalliesineitä, kuten kolikot ja avainlenkit, koskettamaan akun napoja tai aiheuttamaan niihin oikosulkua. Liittäminen autoon Pyydä ammattilaiselta apua, jos haluat liittää puhelinliittymän ajoneuvon sähköjärjestelmään. Vialliset ja vahingoittuneet tuotteet Älä yritä purkaa puhelinta tai sen lisävarusteita. Vain pätevä huoltohenkilöstö saa huoltaa tai korjata puhelinta tai sen lisävarusteita. 20

21 Jos puhelin tai sen lisävaruste on uponnut veteen, siihen on tullut reikä tai siihen on kohdistunut kova isku, älä käytä sitä, ennen kuin olet tarkistuttanut sen valtuutetussa huollossa. Häiriö Yleinen maininta häiriöstä Ole varovainen, jos käytät puhelinta lähellä henkilökohtaisia lääkinnällisiä laitteita, kuten sydämentahdistimia ja kuulolaitteita. Sydämentahdistimet Sydämentahdistimien valmistajien suositus on, että matkapuhelimen ja sydämentahdistimen välisen erotusetäisyyden on oltava vähintään 15 cm, jotta vältytään mahdolliselta häiriöltä sydämentahdistimelle. Jotta etäisyys säilyy, pidä puhelinta vastakkaisella puolella sydämentahdistimeesi nähden äläkä pidä sitä rintataskussa. Kuulolaitteet Kuulolaitteita tai muita sisäkorvaimplantteja käyttävät henkilöt voivat kokea häiritseviä ääniä käyttäessään langattomia laitteita tai ollessaan niiden lähellä. Häiriön taso on kuulolaitteen tyypin ja häiriölähteen etäisyyden mukainen. Välimatkan lisääntyminen niiden välillä voi pienentää häiriötä. Voit myös ottaa yhteyttä kuulolaitteesi valmistajaan keskustellaksesi vaihtoehdoista. 21

22 Lääkinnälliset laitteet Kysy lääkäriltäsi ja laitteen valmistajalta, häiritseekö puhelin lääkinnällisen laitteesi käyttöä. Sairaalat Sammuta langaton laite, jos sairaalassa, klinikoilla tai terveydenhuoltotiloissa sitä edellytetään. Tämän käyttökiellon tarkoituksena on estää mahdollinen häiriö herkille lääkinnällisille laitteille. Lentokone Sammuta langaton laite aina, kun lentoaseman tai lentoyhtiön henkilökunta sitä pyytää. Kysy lentoyhtiön henkilökunnalta, onko langattoman laitteen käyttö sallittu lentokoneessa. Jos laitteessa on käytettävissä lentotila, se on otettava käyttöön ennen lentokoneeseen siirtymistä. Häiriö autossa Huomaa, että sähköisiin laitteisiin mahdollisesti kohdistuvan häiriön vuoksi jotkut ajoneuvojen valmistajat kieltävät matkapuhelinten käytön ajoneuvoissaan, jollei ulkoisella antennilla varustettua handsfree-sarjaa ole mukana asennuksessa. 22

23 Räjähdysherkät ympäristöt Huoltoasemat ja räjähdysherkät ympäristöt Noudata potentiaalisesti räjähdysherkissä ympäristöissä kaikkia näkyviä varoituksia, joissa kehotetaan sammuttamaan langattomat laitteet, kuten matkapuhelin tai muu radioaaltoja käyttävä laite. Potentiaalisesti räjähtäviä ympäristöjä ovat mm. huoltoasemat, kannen alaiset tilat laivoissa, polttoaineen tai kemiallisten aineiden siirtoon ja säilytykseen tarkoitetut alueet sekä tilat, joissa ilma sisältää kemikaaleja tai hiukkasia, kuten viljaa, pölyä tai metallipölyä. Räjäytysnallit ja räjäytysalueet Sammuta matkapuhelin tai langaton laite räjäytystyömaa-alueella tai alueella, jossa ilmoituksin on kehotettu sammuttamaan radiopuhelimet tai elektroniset laitteet, jotta vältetään räjäytystöihin kohdistuva häiriö 23

24 Aluksi Yleiskatsaus 24

25 Näppäinmääritykset Näppäin Virtanäppäin Toiminto Pidä painettuna puhelinasetusten avaamiseksi. Voit valita äänettömän tilan, värinätilan, lentokonetilan tai sammuttaa puhelimen. Voit asettaa puhelimen lepotilaan näppäintä painamalla. Voit aktivoida puhelimen näppäintä painamalla. 25

26 Näppäin Aloitusnäppäin Valikkonäppäin Takaisin-näppäin Äänenvoimakkuusnäppäimet Toiminto Voit palata aloitusnäyttöön mistä tahansa sovelluksesta tai näytöstä näppäintä painamalla. Pidä painettuna nähdäksesi viimeksi käytetyt sovellukset. Näet nykyisen näytön valinnat näppäintä painamalla. Palaat edelliseen näyttöön näppäintä painamalla. Säädä äänenvoimakkuutta ylös painamalla Äänenvoimakkuus ylös -näppäintä. Säädä äänenvoimakkuutta alas painamalla Äänenvoimakkuus alas -näppäintä. Käynnistäminen SIM/microSD-kortin ja akun asentaminen Sammuta puhelin, ennen kuin asennat tai vaihdat akun, SIM-kortin tai microsd-kortin. 1. Irrota akkukansi. 26

27 2. Pidä SIM-korttia leikattu kulma suunnattuna kuvassa esitetyllä tavalla, ja aseta se oikein kortinpidikkeeseen. 3. Avaa microsd-kortinpidike, pidä microsd-korttia leikattu kulma suunnattuna seuraavassa kuvassa esitetyllä tavalla, ja aseta se oikein kortinpidikkeeseen. 27

28 Huomautus:microSD-logo on SD Card Associationin tavaramerkki. 4. Aseta akku paikoilleen kohdistamalla akun kullatut kontaktipinnat puhelimen akkulokeron kultaisiin kontaktipintoihin. Työnnä akkua, kunnes se naksahtaa paikoilleen. 5. Aseta akkukansi takaisin paikoilleen ja paina sitä varovasti, kunnes kuulet naksahduksen. SIM/microSD-kortin ja akun irrottaminen 1. Varmista, että matkapuhelin on sammutettu. 2. Irrota akkukansi. 28

29 3. Vedä akku ulos ja poista se matkapuhelimesta. 4. Vedä SIM-kortti ulos ja poista se matkapuhelimesta. 5. Avaa microsd-kortinpidike, liuta sitä varovasti alas ja poista microsd-kortti pidikkeestä. Akun lataaminen Uusi akku ei ole täysin latautunut. Ladataksesi akun: 1. Liitä sovitin latausliittimeen. 2. Liitä laturi pistorasiaan. Huomautus: Jos akkuvirta on vähissä, näyttöön ponnahtaa varoitusviesti ja merkkivalo palaa punaisena. Kun lataat puhelinta, merkkivalo muuttuu akun lataustason mukaan: 29

30 Merkkivalon väri Punainen Akun lataustaso Alle 10 % akun kokonaislatauksesta Oranssi Yli 10 %, mutta alle 90 % akun kokonaislatauksesta Vihreä Yli 90 % akun kokonaislatauksesta Kun puhelimen virta on kytketty päälle, -kuvake näkyy tilarivillä. Kun lataus on valmis, akun merkkivalo näkyy tilarivillä. 3. Irrota laturi, kun akku on täysin latautunut. Puhelimen virran kytkeminen päälle/pois 1. Varmista, että SIM-kortti on asetettu laitteeseen, ja että akku on ladattu. 2. Kytke puhelimen virta päälle pitämällä Virtanäppäintä painettuna. Kytke puhelimen virta pois päältä pitämällä Virtanäppäintä painettuna päästäksesi puhelinvalintoihin, valitse Sammuta, ja napauta sitten OK. Puhelimen alustavat asetukset Kun kytket ensimmäistä kertaa virran päälle BLADE-puhelimeen 30

31 tai palautat sen tehdasasetuksiin (katso Puhelinasetukset Tietosuoja-asetukset Nollaa tehdasasetuksiin), sinun on tehtävä joitakin asetuksia ennen puhelimen käyttöönottoa. 1. Muuta tarvittaessa kieltä napauttamalla Vaihda kieli. 2. Napauta näytön Android-robottia käynnistääksesi opetusohjelman. 3. Ohita opetusohjelma napauttamalla Ohita tai jatka napauttamalla Aloita. 4. Katso näytön ohjeet ja napauta Seuraava. 5. Luo Google-tili napauttamalla Luo tai Kirjaudu sisään tilillesi. Voit myös napauttaa kohtaa Ohita asettaaksesi tilin myöhemmin. 6. Määritä Google-sijaintivalinnat ja napauta Seuraava. 7. Määritä päivämäärä- ja aikavalinnat ja napauta Seuraava. Puhelimen kytkeminen lepotilaan Lepotila asettaa laitteen matalan virrankulutuksen tilaan, jolloin näyttö on sammuksissa akkuvirran säästämiseksi. Laite siirtyy lepotilaan myös automaattisesti tietyn pituisen käyttämättömyysjakson jälkeen. Kytke puhelin lepotilaan painamalla Virtanäppäintä. Puhelimen aktivoiminen Jos puhelin on kytketty lepotilaan, se on aktivoitava. 1. Aktivoi puhelimen näyttö painamalla Virtanäppäintä. 2. Vedä -kuvaketta oikealle. 31

32 Huomautus: Jos olet asettanut puhelimeen näytön lukituksen poistokuvion (katso Puhelinasetukset Suojausasetukset Puhelimen suojaus näytön lukituksella Aseta näytön lukituksen poistokuvio), sinun on piirrettävä kuvio näytön lukituksen poistamiseksi. Puhelimeen tutustuminen Sormieleiden käyttö Voit ohjata puhelinta sormieleillä. Kosketusnäytön säätiet muuttuvat dynaamisesti suoritettavan tehtävän mukaisesti. 1. Napauta painikkeita, kuvakkeita tai sovelluksia valitaksesi kohteita tai avataksesi sovelluksia. 2. Pidä kohdetta painettuna saadaksesi käytettävissä olevat valinnat näkyviin. 3. Näpäytä näyttöä vierittääksesi ylös, alas, vasemmalle tai oikealle. 4. Vedä kohdetta siirtääksesi sitä tai tehdäksesi jonkin vastaavan toiminnan. Vihje: Sen lisäksi, että voit ohjata sormieleillä puhelinta, voit myös vaihtaa puhelimen näyttöjä (kuten tekstin syöttönäyttö, gallerianäyttö jne.) pysty- ja vaakatilan välillä pitämällä puhelinta pystyssä tai sivuttain. Aloitusnäyttö Voit lisätä tai poistaa aloituskohteita aloitusnäytöstäsi. 32

33 Laajennettu aloitusnäyttö Aloitusnäyttö jatkuu näytön leveyden ohi ja tarjoaa näin enemmän tilaa lisättäville kohteille. Napauta pisteitä tai liu uta sormeasi vasemmalle tai oikealle siirtyäksesi laajennetulle aloitusnäytölle. Aloitusnäytön taustakuvan mukauttaminen 1. Palaa aloitusnäyttöön napauttamalla Aloitusnäppäintä. 2. Paina Valikkonäppäintä ja valitse Taustakuva. 3. Valitse Sovella taustakuva kohteeseen -valikosta Aloitus. Voit valita myös Lukitse näyttö mukauttaaksesi lukitun näytön taustakuvan. 4. Valitse käytettävä taustakuva kohdasta Galleria, Livetaustakuvat tai Taustakuvat. 33

34 5. Napauta Tallenna tai Aseta taustakuva. Kohteiden lisääminen aloitusnäyttöön 1. Palaa aloitusnäyttöön napauttamalla Aloitusnäppäintä. 2. Liu uta vasemmalle tai oikealle löytääksesi laajennetulta aloitusnäytöltä tilaa, johon kohteen voi lisätä. 3. Napauta Valikkonäppäintä ja valitse Lisää. Voit myös napauttaa ja pitää aloitusnäytön tyhjää aluetta painettuna hakeaksesi Lisää kotivalikkoon -pikakuvakevalikon. 4. Valitse kohdetyyppi ja kohde, jonka haluat lisätä aloitusnäyttöön. Kohteiden poistaminen aloitusnäytöstä 1. Palaa aloitusnäyttöön napauttamalla Aloitusnäppäintä. 2. Pidä poistettavaa kohdetta painettuna, kunnes -kuvake tulee näkyviin näyttöön. 3. Vedä kohde -kuvakkeen päälle. 34

35 Puhelimen tila ja ilmoitukset GPRS yhdistetty GPRS käytössä EDGE yhdistetty EDGE käytössä 3G yhdistetty 3G käytössä Akkuvirta hyvin vähissä Akun lataus matala Akku täyteen ladattu Akkua ladataan Värinätila Lentokonetila Signaalin vahvuus Verkkovierailu Puhelimen kaiutin on mykistetty Puhelimen mikrofoni on mykistetty SIM-korttia ei asennettu GPS on päällä GPS on liitetty USB on liitetty microsd-kortti liitetty Liitetty WiFi-verkkoon Hälytys on asetettu Langallinen mikrofonikuuloke 35

36 Ei signaalia Uusi viesti Uusi teksti- tai multimediaviesti Uusi wap push -viesti Uusi teksti- ja wap push -viesti Uusi vastaajaviesti Vastaamaton puhelu Puhelu käynnissä Puhelu pidossa Puhelun soitonsiirto päällä Ongelma teksti- tai multimediaviestin lähettämisessä Bluetooth on päällä Kaiutin on päällä Uusi pikaviesti Tuleva tapahtuma Kappaletta toistetaan Ladataan tietoja Sisällön lataaminen ja asennus onnistui Tietoja ladataan palvelimelle Lisää (ei näytettyjä) ilmoituksia Lähetys valmis Lataus valmis 36

37 Ilmoituspaneelin avaaminen Ilmoituspaneelista saat tietoja kalenteritapahtumista, uusista viesteistä ja käytössä olevista asetuksista, kuten puhelun soitonsiirrosta tai nykyisen puhelun tilasta. Voit avata ilmoituspaneelista viestin, muistutuksen, tapahtumailmoituksen jne. 1. Pidä ilmoituspalkkia kunnes tulee näkyviin näytön yläosaan. 2. Vedä kohdetta alaspäin. Vihje: Voit avata ilmoituspaneelin myös Käynnistimen aloitusnäytöstä napauttamalla Valikkonäppäin > Ilmoitukset. Sovellusten ja asetusten esikatselu Ohjelmien esikatselu BLADE-puhelimessasi on paljon toimintoja. Napauta -kuvaketta hakeaksesi seuraavat laitteeseesi esiasetetut ohjelmat. Sovellukset Hälytys Laskin Kalenteri Puheluloki Kuvaus Aseta hälytyksiä. Suorita peruslaskutoimituksia. Merkitse kalenteriin tapaamiset ja tapahtumat. Tarkista saapuneiden, lähtevien ja vastaamattomien puhelujen historia. 37

38 Videokamera Kamera Yhteystiedot Numeronvalitsin Docs To Go Sähköposti Filer FMRadio Galleria Gmail Internet Latitude Kartat Market Viestit Musiikki Kuvaa videoleikkeitä. Ota hyviä kuvia. Säilytä ystäviesi ja työtoveriesi yhteystiedot. Valitse numero. Tarkastele asiakirjojasi. Lähetä ja vastaanota sähköposteja. Hallitse microsd-kortin tiedostoja. Hae, kuuntele ja tallenna radiokanavia. Hallitse multimediatiedostoja. Mahdollistaa Gmail-tilin käytön ja voit tarkistaa Gmail-sähköpostisi matkapuhelimesta. Selaa internetiä. Katso ystäviesi sijainnit ja jaa omasi Google Maps Latitude -sovelluksella. Jäljitä nykyinen sijaintisi, katso reaaliaikainen liikenne ja vastaanota yksityiskohtaisia reittiohjeita määränpäähäsi. Pääset lataamaan hyödyllisiä sovelluksia ja hauskoja pelejä. Avaamalla Viestit-ikkunan voit lähettää ja vastaanottaa teksti- ja multimediaviestejä. Selaa äänitiedostojasi ja kuuntele niitä. 38

39 Navigointi Hae reittisi navigoimalla Google Maps - sovelluksessa. Muistio Luo tekstihuomautuksia. Paikat Hae lähellä olevia ravintoloita, pankkiautomaatteja tai liikkeitä ja nähtävyyksiä. RoadSync Hae yrityssähköpostisi, kalenterit, yhteystiedot, tehtävät ja liitetiedostot liikkeellä ollessasi. Asetukset Säädä puhelimen asetuksia. SIM-työkalupaketti Tulee näkyviin näytölle vain, jos SIMkortissa on tämä toiminto tarjolla. Ota yhteys E-PLUS-palveluun saadaksesi lisätietoja. Äänitallennin Tallenna audioleikkeitä. Sekuntikello Mittaa täsmällisesti miten kauan jonkin tekeminen kestää. Talk Käytä Google Talk -sovellusta. Tehtävienhallinta Hallitse kaikkia puhelimessa käynnissä olevia ohjelmia. Videot Selaa ja katso videotiedostoja. Äänihaku Sano ääneen, mitä etsit ja katso tulokset Googlesta. YouTube Katso YouTube-videoita. 39

40 Asetusten esikatselu Voit säätää laitteen asetuksia. Napauta Aloitusnäppäin > > Asetukset nähdäksesi kaikki laitteesi asetukset. Vihje: Voit myös napauttaa aloitusnäytöllä Valikkonäppäin > Asetukset. Langattomat ominaisuudet ja verkot Puheluasetukset Ääni ja näyttö Sijainti ja turvallisuus Sallii puhelimen langattomien liitäntöjen, kuten Wi-Fi:n, Bluetoothin, matkapuhelinverkkojen ja VPN-verkkojen määrittämisen ja hallinnan. Voit ottaa myös käyttöön Lentokone-tilan. Voit asettaa kiinteitä puhelinnumeroita, vastaajaviestejä, DTMF-ääniä, puhelujen eston, puhelun soitonsiirron, koputuksen ja puhelun tunnisteen. Voit tehdä ääniasetuksia, kuten soittoääniä ja ilmoituksia, sekä näyttöasetuksia, kuten näytön kirkkauden jne. asetukset. Voit asettaa näytön avauskuvion, SIM-kortin lukituksen käyttöönoton tai puhelimen tunnistetietovaraston asettamisen. Voit myös valita käytettävät lähteet määrittäessäsi sijainteja Oma sijainti -kohdassa. 40

41 Sovellukset USB-asetukset Tilit ja synkronointi Tietosuoja SD-kortti, USBmassamuisti ja puhelimen muisti Hae Kieli ja näppäimistö Helppokäyttötoiminnot Tekstin muuttaminen puheeksi Voit valvoa sovellusten ja uusien ohjelmien asennusta. Voit määrittää tietokoneliitännät ja USBlatausasetukset. Voit määrittää tilien hallinnan ja yleiset synkronointiasetukset. Voit määrittää sijainnin, varmuuskopioasetukset ja henkilökohtaisten tietojen kaltaiset tietosuoja-asetukset. Voit tarkistaa ulkoisten korttien ja puhelimen sisäisen muistin käytettävissä olevan tilan. Voit asettaa hakuvalinnat. Voit asettaa alueasetukset (käyttöjärjestelmän kielen ja alueen) ja tekstinsyöttövalinnat. Voit valvoa helppokäyttötoimintojen valintoja. Voit muuttaa tekstin muuttaminen puheeksi -asetuksia, jos olet asentanut tekstin muuttaminen puheeksi (äänidata) - sovelluksen. 41

42 Päivämäärä ja aika Tietoja puhelimesta Voit asettaa päivämäärän, ajan, aikavyöhykkeen ja päivämäärä/aikamuodon. Voit myös ottaa käyttöön automaattisen ajan päivityksen, jos verkko tukee sitä. Voit tarkistaa puhelimen tilan, akun lataustason ja oikeudelliset tiedot. Viimeksi käytettyjen sovellusten avaaminen 1. Pidä Aloitusnäppäintä painettuna missä tahansa näytössä, kunnes seuraava viimeksi käytetyn sovelluksen liittymä tulee näkyviin. 2. Napauta sovellusta, jonka haluat avata. 42

43 Puhelut Puhelun soittaminen Puhelun soittaminen valitsimella 1. Napauta Aloitusnäppäin > > Valitsin. 2. Anna puhelinnumero tai yhteyshenkilön nimi, jolle haluat soittaa. Napauta väärän syötteen poistamiseksi, pidä näppäintä painettuna kaikkien numeroiden tyhjentämiseksi. Puhelin luetteloi automaattisesti vastaavat yhteystiedot. Voit piilottaa näppäimistön napauttamalla -näppäintä, ja katsoa onko vastaavia numeroita tai yhteystietoja lisää. 3. Napauta -näppäintä. Soittaminen yhteystiedoista 1. Napauta Aloitusnäppäin > > Yhteystiedot. 2. Liu uta sormeasi vierittääksesi yhteystietoluetteloa ja napauta yhteystietoa, johon haluat soittaa. Vihje: Voit hakea yhteystietoa napauttamalla Valikkonäppäin > Hae. 3. Napauta -näppäintä. 43

44 Soittaminen puheluhistoriasta 1. Napauta Aloitusnäppäin > > Puheluloki. Vihje: Voit myös avata Puheluhistorian napauttamalla Yhteystiedotnäytössä Puheluloki-välilehteä tai napauttamalla -näppäintä Valitsin-näytössä. 2. Napauta luettelon aiemmin soitettua tai vastaanotettua puhelua. Voit vierittää luetteloa alaspäin nähdäksesi lisää puhelutietoja. 3. Napauta -näppäintä. Soittaminen tekstiviestistä Jos tekstiviesti sisältää puhelinnumeron, johon haluat soittaa, voit soittaa samalla, kun luet viestiä. 1. Napauta Aloitusnäppäin > > Viestit ja napauta viestiä, joka sisältää puhelinnumeron, johon haluat soittaa. 2. Napauta numeroa. 3. Valitse numero ja napauta -näppäintä Puhelinneuvottelun soittaminen Voit luoda puhelinistunnon itsesi ja kahden tai useamman osapuolen välillä. 44

45 Huomautus: Tämä toiminto on käytettävissä palveluntarjoajan ja verkon tilan mukaan. 1. Soita ensimmäiseen numeroon. 2. Kun sinut on yhdistetty ensimmäiseen numeroon, napauta Valikkonäppäin > Lisää puhelu. 3. Soita toiseen numeroon. 4. Kun sinut on yhdistetty toiseen numeroon, napauta Valikkonäppäin > Yhdistä puhelut. 5. Voit lisätä kolmannen osapuolen napauttamalla Valikkonäppäin > Lisää puhelu. 6. Soita numeroon, ja kun siihen on yhdistetty, napauta Valikkonäppäin > Yhdistä puhelut Hätäpuhelun soittaminen 1. Anna Valitsimesta alueellasi käytettävä hätäpuhelunumero. 2. Napauta -näppäintä. Huomautus: Hätäpuhelu on mahdollista soittaa, vaikka puhelimessa ei olisi SIM-korttia. SIM-korttiin voi tallentaa muita hätänumeroita. Ota yhteys palveluntarjoajaan, jos kaipaat lisätietoja. 45

46 Kansainvälisen puhelun soittaminen Huomautus: Tämä toiminto on käytettävissä palveluntarjoajan ja verkon tilan mukaan. 1. Pidä Valitsimen -näppäintä painettuna ja napauta + - merkkiä. 2. Anna koko puhelinnumero. Esimerkiksi: seuraavassa muodossa: + maakoodi-suuntanumero-puhelinnumero. 3. Napauta -näppäintä. Puhelun vastaanottaminen Saapuvaan puheluun vastaaminen Puhelun saapuessa puhelutiedot ilmestyvät näyttöön. Vastaa puheluun vetämällä -näppäintä oikealle. 46

47 Saapuvan puhelun hylkääminen Hylkää puhelu vetämällä -näppäintä oikealle. Puhelun mykistäminen Voit mykistää mikrofonin puhelun aikana niin, että henkilö, jonka kanssa puhut, ei kuule sinua, mutta sinä kuulet hänet. Napauta Valikkonäppäin > Mykistä. Kun mikrofoni on kytketty pois päältä, mykistyskuvake tulee näkyviin näyttöön. Puhelun asettaminen pitoon Voit asettaa puhelun pitoon puhelun aikana seuraavilla tavoilla. Napauta Valikkonäppäin > Aseta pitoon. Kun puhelu on pidossa, -kuvake tulee näkyviin. Jos puhut puhelimessa, ja hyväksyt uuden puhelun, ensimmäinen puhelu asetetaan pitoon automaattisesti. Voi vaihtaa kahden puhelun välillä napauttamalla Valikkonäppäin > Vaihda puheluita. Kaiuttimen kytkeminen päälle/pois Puhelun aikana napauta Kaiutin kuvaketta kääntääkseni kaiuttimen päälle. 47

48 Kun kaiutinpuhelin on päällä, kaiutinpuhelinkuvake ( ) tulee näkyviin tilariville. Puhelun päättäminen Päätä puhelu vetämällä puhelun aikana -kuvaketta oikealle. Puheluasetukset Voit säätää puhelimen puheluasetuksia. Avaa puheluasetusten valikko painamalla aloitusnäytössä Valikkonäppäin > Asetukset > Puheluasetukset. 48

49 Sallitut numerot Vastaajapalvelu Vastaajan asetukset DTMF-äänet Voit rajoittaa lähtevät puhelut vain sallittuihin numeroihin.tämän toiminnon käyttöönottamiseksi sinun on tiedettävä SIM-kortin PIN2-koodi. Voit valita vastaajapalvelutarjoajan. Voit määrittää vastaajanumeron. Voit asettaa DTMF-äänien pituuden. Soitonsiirto Voit tehdä saapuvien puheluiden soitonsiirron eri numeroon. Voit valita milloin soitonsiirtoa käytetään: Siirrä aina, Siirrä, kun varattuna, Siirrä vastaamattomat tai Siirrä, kun ei tavoitettavissa. Soittajan tunnus Koputus Voit valita, näytetäänkö numerosi lähtevissä puheluissa. Voit valita, ilmoitetaanko uusista saapuvista puheluista samaan aikaan kun puhut toista puhelua. GSM/WCDMApuheluasetukset Lisäasetukset Soitonestoasetukset Kiellä tietyntyyppiset puhelut. 49

50 Yhteystiedot Yhteystietojen käytön aloittaminen Voit lisätä uusia yhteystietoja ja niiden lisätietoja. Yhteystiedon puhelinnumeron asettaminen mahdollistaa nopean soittamisen henkilölle tai hänen tietojensa selaamisen. Yhteystiedot tallennetaan joko puhelimen muistiin tai SIM-kortille. Jos tallennat tiedot SIMkortille, voit tallentaa nimen ja puhelinnumeron. Jos tallennat tiedot puhelimen muistiin, voit tallentaa myös lisätietoja, kuten sähköpostin, postiosoitteen, kuvia, lempinimen, web-sivuston jne. Siirry Yhteystiedot-näyttöön napauttamalla Aloitusnäppäin > > Yhteystiedot. Yhteystiedot-näyttö Yhteystiedot-näytössä on kolme välilehteä: Puheluloki, Yhteystiedot, Suosikit ja Ryhmät. Yhteystietojen hallinta Yhteystietojen tuominen/vieminen Voit tuoda yhteystietoja SIM-korttiin tai microsd-korttiin tai viedä niistä yhteystietoja. Yhteystietojen tuominen SIM-kortista tai niiden vieminen korttiin 50

51 1. Napauta Yhteystiedot-näytössä Valikkonäppäin > Tuo/Vie. 2. Valitse tuo tai vie yhteystietoja. BLADE-puhelimesi lukee automaattisesti yhteystiedot. 3. Valitse yhteystiedot, jotka haluat tuoda/viedä. Vihje: Jos haluat tuoda kaikki yhteystiedot SIM-kortista tai viedä ne korttiin, napauta Valikkonäppäin > Valitse kaikki. 4. Napauta Valmis. Yhteystietojen tuominen microsd-kortista tai niiden vieminen korttiin 1. Napauta Yhteystiedot-näytössä Valikkonäppäin > Tuo/Vie. 2. Valitse tuo tai vie yhteystietoja. Jos haluat tuoda yhteystietoja microsd-kortista, microsdkortissa on oltava tallennettuna vcard-tiedostoja. Jos vcardtiedostoja on enemmän kuin yksi, sinun on valittava vcardtiedosto. 3. Napauta tarvittaessa OK. Yhteystiedon luominen 1. Napauta Yhteystiedot-näytössä Valikkonäppäin > Uusi yhteystieto. 2. Valitse sijainti, johon yhteystieto tallennetaan. 3. Näppäile nimi ja puhelinnumerot. Voit myös asettaa sähköpostiosoitteet, IM-osoitteet, postiosoitteet, organisaatiot, 51

52 lisätietoja jne., jos valitset yhteystiedon luomisen puhelimeen. 4. Tallenna yhteystieto napauttamalla Valmis. Yhteystiedon lisääminen suosikkeihin 1. Valitse Yhteystiedot-näytöltä Suosikkeihin lisättävä yhteystieto. 2. Pidä yhteystietoa valittuna, kunnes pikakuvakevalikko tulee näkyviin. 3. Napauta Lisää suosikkeihin. Ryhmän luominen ja Yhteystietoihin lisääminen 1. Napauta Ryhmät-välilehteä Yhteystiedot-näytössä. 52

53 2. Napauta Valikkonäppäin > Uusi ryhmä. 3. Näppäile ryhmän nimi ja napauta OK. 4. Avaa juuri luotu ryhmä napauttamalla sitä ryhmäluettelossa. 5. Napauta Valikkonäppäin > Lisää. 6. Valitse yhteystiedot, jotka haluat lisätä tähän ryhmään. 7. Napauta Valmis. Yhteystiedon hakeminen 1. Napauta Yhteystiedot-näytössä Valikkonäppäin > Hae. 2. Näppäile haettavan yhteystiedon nimi. Vastaavat yhteystiedot luetellaan. Yhteystiedon muokkaaminen 1. Valitse Yhteystiedot-näytöltä muokattava yhteystieto. 2. Napauta Valikkonäppäin > Muokkaa yhteystietoa. Vihje: Voit muokata yhteystietoa myös pitämällä sitä valittuna Yhteystiedot-näytössä, ja valitsemalla esiin ponnahtavasta pikakuvakevalikosta Muokkaa yhteystietoa. 3. Muokkaa yhteystietoa ja napauta Valmis. Yhteystiedon poistaminen 1. Valitse Yhteystiedot-näytöstä poistettava yhteystieto. 2. Napauta Valikkonäppäin > Lisää > Poista yhteystieto. 53

54 Vihje: Voit poistaa yhteystiedon myös pitämällä sitä valittuna Yhteystiedotnäytössä, ja valitsemalla esiin ponnahtavasta pikakuvakevalikosta Poista yhteystieto. 3. Napauta OK. 54

55 Tekstin näppäileminen Näyttönäppäimistön käyttö Kun avaat kentän, johon on lisättävä tekstiä tai numeroita, vaihda syöttötapa pitämällä syöttöruutua valittuna, ja valitse ponnahdusvalikosta Syöttötapa. Huomautus: Puhelimessa käytettävissä olevat syöttökielet ovat maan ja alueen mukaisia. Ne eivät ehkä ole aivan samat kuin tässä käyttöoppaassa kuvatut. Android-näppäimistö Android-näppäimistön näppäinasettelu on samanlainen kuin pöytätietokoneen näppäimistössä. Voit käyttää vaakasuuntaista näyttönäppäimistöä kääntämällä puhelimesi sivuttain. 55

56 Vihje: Jos haluat käyttää vaakasuuntaista näppäimistöä, sinun on valittava Suuntaus-valintaruutu kohdassa Asetukset > Ääni ja näyttö. Vaakasuuntainen QWERTY-näppäimistö ei ole tuettu kaikissa sovelluksissa. XT9 tekstinsyöttö XT9 tekstinsyötöllä voi nopeuttaa tekstinsyöttöä korvaamalla kirjaimen napautus-/näppäilyliikkeen jäljityseleellä, jossa siirretään sormea kirjaimelta toiselle nostamatta sormea, kunnes saavutetaan sanan loppu. Käytettäväksi voit valita yhden XT9 tekstinsyöttönäppäimistön kolmesta näppäinasettelusta (Näppäimistö, Pienennetty näppäimistö, Puhelinnäppäimistö). Näppäimistö 56

57 Siirrä sormeasi kirjaimelta toiselle jäljittääksesi sanan nostamatta sormea, kunnes saavutat sanan lopun. Jäljitystoiminto on käytettävissä myös pienennetyssä näppäimistöasettelussa ja puhelinnäppäimistöasettelussa. 57

58 Pienennetty näppäimistö Puhelinnäppäimistö 58

59 Työkalurivin käyttö Huomautus: -kuvake on käytettävissä, kun useampi kuin yksi kieli on aktivoitu. Voit valita useampia syöttökieliä painamalla Aloitusnäytössä Valikkonäppäin > Asetukset > Kieli ja näppäimistö > XT9 tekstinsyöttö > Kielet ja asetukset. Vihjeitä XT9 tekstinsyötön käyttöön Jätä kaksoiskirjaimet huomioimatta XT9 tekstinsyöttö lisää ne automaattisesti. Napauta milloin haluat. Jos haluat antaa yksittäisen kirjaimen, napauta se. Nosta sormesi sanan lopussa. Välilyönti lisätään automaattisesti, kun alat jäljittää seuraavaa sanaa. TouchPal-näppäimistö Voit valita käyttöön yhden kolmesta TouchPal-näppäimistöasettelusta. 59

60 Koko QWERTY 12 näppäimen PhonePad 60

61 CooTek T+ Tekstin näppäily näyttönäppäimistöllä 1. Siirry kenttään, johon on tarkoitus lisätä tekstiä tai numeroita. 2. Napauta tai pidä näppäimistön kirjaimia painettuna tekstin syöttämiseksi. Tekstin syöttäminen käsin kirjoittamalla 1. Vaihda käsin kirjoitus -syöttötilaan napauttamalla XT9:n työkalurivin Käsin kirjoitus -symbolia. 61

62 2. Kun Käsin kirjoitus -syöttönäyttö tulee näkyviin, kirjoita sanan kirjaimet kirjain kerrallaan, kunnes sana on valmis. 3. Kun olet kirjoittanut sanan, napauta oikeaa sanaa valintaluettelossa tai napauta välilyöntimerkkiä tai piirrä seuraava symboli ilmaistaksesi sanan lopun. 4. Muut Käsin kirjoitus -käyttöliittymän käytettävissä olevat symbolit näkyvät alla. 62

63 Numeroiden ja symbolien lisääminen 1. Siirry kenttään, johon on tarkoitus lisätä tekstiä tai numeroita. 2. Avaa symbolipaneeli napauttamalla näppäimiä /. 3. Valitse numerot ja symbolit. Kosketussyöttöasetukset Voit määrittää kosketussyöttöasetukset napauttamalla Aloitusnäytössä Valikkonäppäin > Asetukset > Kieli ja näppäimistö. TouchPal Perusasetukset Ennakoiva sanansyöttö: Ottaa käyttöön Ennakoiva sanansyöttö -toiminnon. Näppäinääni: Ottaa käyttöön näppäimistöä kosketettaessa kuuluvan äänipalautteen. 63

64 Näppäinvärinä: Ottaa käyttöön näppäimistöä kosketettaessa tuntuvan näppäinvärinän. Monikielinen syöttö: Ottaa käyttöön kielen automaattisen tunnistuksen, jos on valittu enintään kolme kieltä. Valitse kielet: Valitse kielet, joita saatat käyttää. Vaihda asettelua pyyhkimällä: Valitse vaihtaaksesi asettelua pyyhkimällä vaakasuoraan näppäimistön poikki. Asetteluna pystykuva: Valitse Koko QWERTY, 12 näppäimen PhonePad tai CooTek T+ vaihtaaksesi näppäimistöasettelua pystykuvatilassa. Asetteluna vaakakuva: Valitse Koko QWERTY, 12 näppäimen PhonePad tai CooTek T+ vaihtaaksesi näppäimistöasettelua vaakakuvatilassa. Ennakoiva tekstinsyöttö ja eleet Ennakoi seuraava sana: Ottaa käyttöön seuraavan sanan ennakoinnin BLADE-puhelimessa. Korjaa kirjoitusvirheet: Ottaa käyttöön kirjoitusvirheiden korjauksen BLADE-puhelimessa. Symbolit liukumalla alaspäin: Sallii symbolien syötön näppäimiä alas liu uttamalla. Merkitykselliset sanat: Sallii merkityksellisten sanojen syöttämisen liu uttamalla ehdotusten yli. Ohje: Hae englanninkielinen TouchPalin verkkokäyttöopas. Tietoja: Katso TouchPal-tiedot. 64

65 Android-näppäimistö Värinä näppäimiä painettaessa: Ottaa käyttöön näppäimistöä kosketettaessa tuntuvan näppäinvärinän. Ääni näppäimiä painettaessa: Ottaa käyttöön näppäimistöä kosketettaessa kuuluvan äänipalautteen. Automaattinen isojen kirjainten käyttö: Valitse valintaruutu ison kirjaimen lisäämiseksi automaattisesti jokaisen virkkeen alkuun. Äänitulo: Ota äänitulo käyttöön rastittamalla valintaruutu. Sanaehdotusasetukset Pikakorjaukset: Valitse korjataksesi tavallisimmat kirjoitusvirheet. Näytä ehdotukset: Valitse näyttääksesi ehdotetut sanat kirjoitettaessa. Täydennä automaattisesti: Valitse käyttääksesi välilyöntinäppäintä tai pilkutusta korostetun sanan lisäämiseksi automaattisesti samaan aikaan kun kirjoitat. XT9 tekstinsyöttö Kielet ja asetukset: Valitse syöttökielet. Napauta kieltä asettaaksesi näppäimistöasettelun, sanaehdotusasetukset, näppäinsyötön asetukset, jäljityssyötön asetukset sekä käsin kirjoitus -syöttöasetukset. Asetukset: Aseta värähtely näppäimiä painettaessa, ääni näppäimiä painettaessa, automaattinen isojen kirjainten käyttö ja automaattinen pilkutus. Tietoja: Näytä XT9-versiotiedot. 65

66 Viestit SMS (tekstiviesti)- ja MMS (multimediaviestityspalvelu) -tiedostot sijaitsevat kohdassa Viestit (Aloitusnäppäin > > Viestit). Viestien vaihtaminen Viestit-näytössä voit vastaanottaa ja lähettää tekstiviestejä ja multimediaviestejä Kun vastaanotat uuden viestin, voit avata sen Ilmoitukset-paneelista tai Tekstiviesti-näytöstä. Napauta uutta viestiä, kun haluat lukea sen. Laite ilmoittaa tilarivillä lukemattomista viesteistä / / - kuvakkeella. Tekstiviestin kirjoittaminen 1. Napauta Aloitusnäppäin > > Viestit. 2. Napauta Uusi viesti. 3. Napauta tarvittaessa Vastaanottaja-kenttää, ja näppäile vastaanottajan puhelinnumero tai napauta Valikkonäppäin > Ihmiset valitaksesi vastaanottajat Yhteystiedoista. Vihje: Voit myös antaa vastaanottajan nimen ensimmäiset kirjaimet tuodaksesi Yhteystietoihin tallennettujen vastaavien nimien luettelon näkyviin ja valita sitten vastaanottajan luettelosta. 4. Napauta tarvittaessa Kirjoita viesti -kenttää, ja kirjoita tekstiviestin sisältö. 66

67 5. Lähetä tekstiviesti napauttamalla Lähetä. Multimediaviestin kirjoittaminen 1. Napauta Aloitusnäppäin> > Viestit. 2. Napauta Uusi viesti. 3. Anna vastaanottajan puhelinnumero, ja tarvittaessa viestin teksti aivan kuten tekstiviestiä laadittaessa. 4. Anna multimediaviestille otsikko napauttamalla Valikkonäppäin > Lisää aihe. 5. Napauta tarvittaessa Kirjoita viesti -kenttää, ja syötä multimediaviestin sisältö. 6. Napauta Valikkonäppäin > Liitä lisätäksesi multimediaviestiin liitetiedoston: Kuvat: Valitse multimediaviestiin lisättävä kuva. Ota kuva: Ota kuva, ja lisää se multimediaviestiin. Videot: Valitse multimediaviestiin liitettävä video. Kuvaa video: Kuvaa videoleike, ja lisää se multimediaviestiin. Äänimateriaali: Valitse multimediaviestiin lisättävä äänitiedosto. Nauhoita ääntä: Nauhoita äänitiedosta, ja lisää se multimediaviestiin. Diaesitys: Muokkaa diaesitystä ja lisää se multimediaviestiin. 7. Lähetä multimediaviesti napauttamalla Lähetä. Vihje: Jos lisäät aiheen tai liitetiedoston tekstiviestiin, tekstiviesti muunnetaan automaattisesti multimediaviestiksi. 67

68 Jos poistat aiheen ja liitetiedoston multimediaviestistä, multimediaviesti muunnetaan automaattisesti tekstiviestiksi. Viestien ja viestiketjujen hallinta Tekstiviestit ja multimediaviestit, jotka on lähetetty yhteystiedolle ja vastaanotettu yhteystiedolta (tai numerosta), ryhmitetään ketjuiksi Viestit-näytössä. Ketjutetut viestit näyttävät tietyn yhteystiedon kanssa vaihdetut viestit (aivan kuten keskusteluohjelmassa). Viestiketjut lajitellaan niiden vastaanottoajan mukaan, uusin ylimmäisenä. Viestiin vastaaminen 1. Napauta Viestit-näytössä viestiä, johon haluat vastata. 2. Napauta Kirjoita viesti, ja kirjoita viestin sisältö. 3. Napauta Lähetä. Poista viesti (ketju) 1. Napauta Viestit-näytössä Valikkonäppäin > Poista ketjut. 2. Valitse poistettavat viestit tai ketjut. 3. Napauta OK. Viestiasetukset Napauta Viestit-näytössä Valikkonäppäin > Asetukset. Voit määrittää viestiasetuksesi. Muistiasetukset Poista vanhoja viestejä: Poista vanhoja viestejä, kun rajat saavutetaan. 68

69 Tekstiviestiraja: Aseta yhdessä ketjussa sallittu tekstiviestien enimmäismäärä. Multimediaviestiraja: Aseta yhdessä ketjussa sallittu multimediaviestien enimmäismäärä. Tekstiviesti (SMS) -asetukset Lähetysraportit: Pyydä toimitusraportti jokaisesta lähetettävästä tekstiviestistä. Hallitse SIM-kortin viestejä: Hallitse SIM-kortille tallennettuja viestejä. Palvelukeskus: Voit tarkastella ja muokata palvelukeskusta. Multimediaviesti (MMS) -asetukset Lähetysraportit: Pyydä toimitusraportti jokaisesta lähetettävästä multimediaviestistä. Lukuraportit: Pyydä lukuraportti jokaisesta lähetetystä multimediaviestistä. Automaattinen nouto: Valitse multimediaviestien automaattinen noutaminen. Automaattinen nouto verkkovierailun aikana: Valitse multimediaviestien automaattinen nouto verkkovierailun aikana. Ilmoitusasetukset Ilmoitukset: Valitse viesti-ilmoitusten näyttäminen tilarivillä. Valitse soittoääni: Valitse saapuvien viestien soittoääni. Värinä: Valitse, jos haluat, että puhelin värisee uutta viestiä vastaanotettaessa. 69

70 Sähköpostin käyttö Napauta Aloitusnäppäin > > Sähköposti. Voit asettaa Sähköposti-näytössä sähköpostitilin ja vaihtaa sähköposteja. Sähköpostitilin luominen 1. Kirjoita sähköpostiosoitteesi sekä salasana, ja napauta sitten Seuraava, kun siirryt ensimmäistä kertaa Sähköposti-näyttöön. 2. Valitse tilityyppi, muokkaa saapuvien palvelimen asetuksia, ja napauta sitten Seuraava/Seuraava[Tarkista]. 70

71 Jos valitset Seuraava[Tarkista], puhelin tarkistaa saapuvien palvelimen asetukset ja päättää asetuksen automaattisesti. Jos saat ilmoituksen, ettei asetusta voi päättää, sinun on ehkä korjattava joitakin asetuksia asetusten päättämiseksi. Jos asettamisessa ilmenee ongelmia, ota yhteys matkapuhelinoperaattoriin ja sähköpostipalveluntarjoajaan. 3. Muokkaa lähtevien palvelinasetuksia, ja napauta Seuraava/ Seuraava[Tarkista]. Jos valitset Seuraava[Tarkista], puhelin tarkistaa lähtevien palvelimen asetukset ja päättää asetuksen automaattisesti. 4. Aseta sähköpostien tarkistuksen aikaväli, valitse käytetäänkö tätä tiliä oletuksena tai ilmoitetaanko, kun sähköposti saapuu, ja napauta sitten Seuraava. 5. Anna tilille nimi, aseta näytössä näkyvän lähtevän viestin nimi, ja napauta Valmis. 71

72 Sähköpostin laatiminen ja lähettäminen Kun olet luonut sähköpostitilin, voit laatia ja lähettää sähköpostiviestejä. 1. Napauta Sähköposti-näytössä Valikkonäppäin > Luo. 2. Napauta tarvittaessa Vastaanottaja-kenttää, ja näppäile vastaanottajan osoite. Kun olet näppäillyt osoitteen, yhteystietoihin tallennetut vastaavat osoitteet tulevat näkyviin. Napauta vastaanottajaa luettelossa. Vihje: Voit myös napauttaa Valikkonäppäin > Lisää kopio/piilokopio vastaanottajien lisäämiseksi. 3. Näppäile sähköpostin aihe ja sisältö. 4. Napauta Lähetä. Sähköpostiin vastaaminen ja sähköpostin edelleen lähettäminen 1. Avaa Sähköposti-näytössä sähköposti, johon haluat vastata tai jonka haluat välittää eteenpäin. 2. Napauta Valikkonäppäin > Vastaa/välitä eteenpäin sähköpostiin vastaamiseksi/sen edelleen lähettämiseksi. Voit myös napauttaa Valikkonäppäin > Vastaa kaikille vastataksesi kaikille sähköpostin vastaanottajille. 3. Näppäile sähköpostin sisältö ja vastaanottajat. 4. Napauta Lähetä. 72

73 Sähköpostiasetukset Napauta Sähköpostinäytössä tiliä, jonka haluat asettaa, ja napauta Valikkonäppäin > Tiliasetukset. Voit hakea sähköpostiasetukset. Yleiset asetukset Tilin nimi: Aseta tilin nimi. Oma nimi: Aseta nimi, joka näkyy lähtevässä viestissä. Sähköpostiosoite: Tarkastele ja muuta sähköpostiosoitetta. Käytä allekirjoitusta: Valitse tästä allekirjoituksesi. Allekirjoitus: Aseta allekirjoituksesi. Sähköpostin tarkistustiheys: Aseta sähköpostin tarkistustiheys. Virransäästötila: Ota käyttöön sähköpostin synkronointiajan älykäs säätö. Oletustili: Rastita valintaruutu, jos haluat lähettää sähköpostin oletuksena tältä tililtä. Ilmoitusasetukset Sähköposti-ilmoitukset: Valitse saadaksesi ilmoituksen tilariville sähköpostin saapuessa. Valitse soittoääni: Valitse saapuvan sähköpostin ilmoituksen soittoääni. Värinä: Valitse saadaksesi värinäilmoituksen sähköpostin saapuessa. 73

74 Palvelinasetukset Saapuvan sähköpostin asetukset: Aseta saapuvan sähköpostin palvelinasetukset. Lähtevän sähköpostin asetukset: Aseta lähtevän sähköpostin palvelinasetukset. 74

75 Yhteyden muodostaminen Internetyhteyden muodostaminen Puhelimen verkkotoimintojen avulla voit muodostaa yhteyden internetiin tai yrityksesi verkkoon. Internetyhteyden muodostamistavat Voit käyttää oletusyhteysasetuksia muodostaaksesi yhteyden internetiin matkapuhelinverkkosi (GPRS/3G/EDGE) tai WiFi:n kautta. GPRS/3G/EDGE Käytä GPRS/3G/EDGE-verkkoa internetyhteyden muodostamiseen ja multimedia-/sähköpostiviestien vastaanottamiseen puhelimeesi. Sinulla on oltava datasuunnitelma voidaksesi käyttää langattoman palveluntarjoajan GPRS/3G/EDGE-verkkoa. Tarkista langattoman palveluntarjoajasi GPRS/3G/EDGE-hinnat. Jos puhelimesi GPRS/ 3G/EDGE-asetuksia ei ole esimääritetty, ota yhteys matkapuhelinoperaattoriisi saadaksesi oikeat parametrit. Älä muuta asetuksia, sillä palvelut saattavat lakata toimimasta. Uuden GPRS/3G/EDGE-yhteyden lisääminen Pyydä palveluntarjoajalta seuraavat tiedot ennen kuin aloitat: Tukiaseman nimi (APN) Käyttäjätunnus ja salasana, jos niitä tarvitaan. 75

76 Palvelimen IP-osoite ja porttinumero, jos verkko käyttää välityspalvelinta. 1. Napauta Aloitusnäppäin > > Asetukset > Langattomat ominaisuudet ja verkot > Matkapuhelinverkot > Tukiasemien nimet. 2. Napauta Valikkonäppäin > Uusi tukiasemanimi. 3. Napauta Nimi ja kirjoita tukiaseman nimi (voit antaa minkä tahansa nimen). 4. Napauta Tukiaseman nimi ja kirjoita lisättävän tukiaseman nimi. 5. Napauta Välityspalvelin ja Portti ja kirjoita palvelimen IPosoite ja portti, jos verkko käyttää välityspalvelinta. 6. Napauta ja anna Käyttäjänimi ja Salasana (jos käyttäjänimeä ja salasanaa ei ole, jätä kohdat tyhjäksi). 7. Napauta ja anna tarvittaessa Tukiasematyyppi. 8. Päätä asetus napauttamalla Valikkonäppäin > Tallenna. Huomautus: Jos haluat asettaa tukiaseman nimen oletusasetuksiin, napauta Valikkonäppäin > Palauta oletusasetukset. WiFi WiFi tarjoaa langattoman internetyhteyden enintään 100 metrin etäisyydelle. 76

77 Kytke WiFi päälle 1. Napauta Aloitusnäppäin > > Asetukset > Langaton ja verkot. 2. Rastita WiFi-valintaruutu kytkeäksesi WiFi:n päälle. WiFi-verkon lisääminen 1. Napauta Aloitusnäppäin > > Asetukset > Langaton ja verkot > WiFi-asetukset. Havaittujen WiFi-verkkojen nimet ja turvallisuusasetukset (avoin verkko tai suojattu verkko) näkyvät WiFi-verkot -osiossa. 2. Napauta verkkoa muodostaaksesi yhteyden. Jos valitset avoimen verkon, verkkoyhteys muodostetaan automaattisesti. Jos valitset suojatun verkon, sinun on annettava langattoman yhteyden salasana. WiFi-verkon tilan tarkistaminen Voit tarkistaa WiFi-verkon tilan tilariviltä ja langattoman verkon säätimistä. 1. Valitse tilariviltä kuvake. 2. Napauta Aloitusnäppäin > > Asetukset > Langaton ja verkot > WiFi-asetukset, ja napauta sitten langatonta verkkoa, johon puhelin on parhaillaan yhdistetty. Voit tarkistaa verkon tilan ponnahdusikkunasta. 77

78 Selaimen käyttö Voit käyttää selainta useimpien web-sivustojen selaamiseen. Jotkut web-sivustot eivät ehkä näy oikein, koska puhelin ei tue tiettyjä web-teknologioita, kuten Flashia. Puhelin muodostaa automaattisesti EDGE- tai GPRS/3G-yhteyden, kun selaat web-sivuja. Selaimen avaaminen Käynnistä toiminto napauttamalla Aloitusnäppäin > > Selain. Web-sivujen avaaminen Voit avata Selain-valinnalla web-sivuja seuraavilla tavoilla. 1. Napauta osoiteriviä antaaksesi selattavan verkkosivun, ja napauta Siirry. 2. Napauta Valikkonäppäin > Kirjanmerkit ja valitse avattava kohde. 78

Doro Secure 580IUP. Käyttöopas. Suomi

Doro Secure 580IUP. Käyttöopas. Suomi Doro Secure 580IUP Käyttöopas Suomi 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Huomaa! Kaikki kuvat ovat vain viitteellisiä, eivätkä ne välttämättä täysin vastaa todellista tuotetta. Suomi 1. Virta päälle/pois

Lisätiedot

Doro Secure 580. Käyttöopas. Suomi

Doro Secure 580. Käyttöopas. Suomi Doro Secure 580 Käyttöopas Suomi Huomaa! Kaikki kuvat ovat vain viitteellisiä, eivätkä ne välttämättä täysin vastaa todellista tuotetta. Suomi 1. Virta päälle/pois 2. Kuulokemikrofoniliitäntä 3. Laturin

Lisätiedot

020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00

020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00 020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00 Windows Phone 8 Nokia Lumia käyttöönotto Sisällysluettelo Uuden puhelimen perusasetukset... 2 ENSI KÄYNNISTYS... 2 MICROSOFT-TILIN LUOMINEN... 3 KIRJAUTUMINEN

Lisätiedot

Nettiposti. Nettiposti käyttöohje

Nettiposti. Nettiposti käyttöohje YKSIKÄÄN ASIAKAS EI OLE MEILLE LIIAN PIENI TAI MIKÄÄN HAASTE LIIAN SUURI. Nettiposti Nettiposti käyttöohje Tässä käyttöohjeessa kuvataan selainkäyttöisen Nettiposti sähköpostiohjelman toiminnot. Käyttöohje

Lisätiedot

Nokia Display Headset (HS-6) -laitteen käyttöohje. 9232425 1. painos

Nokia Display Headset (HS-6) -laitteen käyttöohje. 9232425 1. painos Nokia Display Headset (HS-6) -laitteen käyttöohje 9232425 1. painos VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote HS-6 noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY

Lisätiedot

F-Secure Mobile Security. Android

F-Secure Mobile Security. Android F-Secure Mobile Security Android F-Secure Mobile Security Sisällysluettelo 3 Sisällys Luku 1:Asennus...5 Asentaminen...6 Aktivointi...7 Luku 2:Luottamuksellisten tietojen suojaaminen...9 Anti-Theftin

Lisätiedot

Senioripuhelin GSP-130 www.facebook.com/denverelectronics Käyttöopas Finnish

Senioripuhelin GSP-130 www.facebook.com/denverelectronics Käyttöopas Finnish Senioripuhelin GSP-130 www.facebook.com/denverelectronics Käyttöopas Finnish FIN-1 Aseta SIM-kortti: SIM-kortissa on puhelinnumerosi, PIN-koodi, yhteys operaattorin palveluihin, yhteystiedot ja tekstiviestit.

Lisätiedot

SIMO MOBILOG ONGELMIEN RATKAISU

SIMO MOBILOG ONGELMIEN RATKAISU SIMO MOBILOG ONGELMIEN RATKAISU Yleisimmät ongelmat CGI (Mukana) sovellus Sovelluksen päivittäminen Lataaminen ja asennus Kielen vaihtaminen Ympäristön vaihtaminen (tuotanto-testi) Uudelleenasennus Pakotettu

Lisätiedot

Ominaisuudet. Pakkauksen sisältö. Kuvaus

Ominaisuudet. Pakkauksen sisältö. Kuvaus Ominaisuudet Wi-Fi b/g/n 7" kosketusnäyttö. Tukee 3. osapuolen laitteita Nettikamera G-anturi Mediasoitin 3G (optional) Pakkauksen sisältö 1 taulutietokone 1 USB-johto 1 verkkolaite kuulokkeita Pikakäyttöopas

Lisätiedot

Manager. Doro Experience. ja Doro PhoneEasy 740. Suomi

Manager. Doro Experience. ja Doro PhoneEasy 740. Suomi Doro Experience ja Doro PhoneEasy 740 Suomi Manager Esittely Doro Experience Manager -hallintaportaalia käytetään sovellusten asentamiseen ja käyttöön Doro Experience -laitteella käyttämällä mitä tahansa

Lisätiedot

Käytön aloittaminen Nokia N92-1

Käytön aloittaminen Nokia N92-1 Käytön aloittaminen Nokia N92-1 Tilat Käytön aloittaminen Mallinumero: Nokia N92-1. Jäljempänä käytetään nimitystä Nokia N92. Laitteella on neljä tilaa: Suljettu tila (1), katselutila (2), avoin tila (3)

Lisätiedot

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen)

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) 6 Korvanappi 7 Mikrofoni 8 Pidike 9 Varauksen osoitin (punainen) 10 Virtavalo (vihreä) Asennus

Lisätiedot

Mirva Jääskeläinen Espoon kaupungin työväenopisto

Mirva Jääskeläinen Espoon kaupungin työväenopisto Mirva Jääskeläinen Espoon kaupungin työväenopisto Windows Phonet yleisesti Nokian Lumiat Vanhemmat WindowsPhone 7 Uudemmat WindowsPhone 8 Samsungin Windows Phone mallit HTC:n mallit www.windowsphone.com

Lisätiedot

NOOX xperio herätyskello valvontakamera

NOOX xperio herätyskello valvontakamera NOOX xperio herätyskello valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, ruudulla lukee nyt "2010" Aseta oikea aika UP ja DOWN näppäimillä ja paina SET uudelleen vahvistaakseni

Lisätiedot

HP:n UC-kaiutinpuhelin. Käyttöopas

HP:n UC-kaiutinpuhelin. Käyttöopas HP:n UC-kaiutinpuhelin Käyttöopas Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth on omistajansa tavaramerkki, jota Hewlett-Packard Company käyttää lisenssillä. Windows on Microsoftyritysryhmän

Lisätiedot

Siirtyminen Outlook 2010 -versioon

Siirtyminen Outlook 2010 -versioon Tämän oppaan sisältö Microsoft Microsoft Outlook 2010 näyttää hyvin erilaiselta kuin Outlook 2003. Tämän oppaan tarkoituksena on helpottaa uuden ohjelman opiskelua. Seuraavassa on tietoja uuden käyttöliittymän

Lisätiedot

DNA Prepaid WLAN Mokkula

DNA Prepaid WLAN Mokkula DNA Prepaid WLAN Mokkula Mokkula käyttää normaalikokoista / suurempaa SIM-korttia. Irrota SIM-kortti kokonaisena ja laita se Mokkulaan alla olevan kuvan mukaisesti. Jos irrotat vahingossa pienemmän SIM-kortin,

Lisätiedot

Motorola Phone Tools. Pikaopas

Motorola Phone Tools. Pikaopas Motorola Phone Tools Pikaopas Sisältö Vähimmäisvaatimukset... 2 Ennen asennusta Motorola Phone Tools... 3 Asentaminen Motorola Phone Tools... 4 Matkapuhelimen asennus ja määritys... 5 Online-rekisteröinti...

Lisätiedot

Käyttöohje. Sonera Visuaalisen kommunikaation henkilökohtainen käyttö tietokoneella älylaitteella ja selaimella

Käyttöohje. Sonera Visuaalisen kommunikaation henkilökohtainen käyttö tietokoneella älylaitteella ja selaimella Käyttöohje Sonera Visuaalisen kommunikaation henkilökohtainen käyttö tietokoneella älylaitteella ja selaimella Soneran visuaalisen kommunikaation palvelu käyttö onnistuu useilla eri tavoilla ja laitteilla.

Lisätiedot

Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas

Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas Suomi PCH-2016 7025574 PlayStation Vita-järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa Paina viisi sekuntia Kytke virta PS Vita -järjestelmään. Kun kytket

Lisätiedot

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa. CD290 CD295. Pikaopas. 1 Liitä 2 pääset alkuun 3 Käyttö

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa.  CD290 CD295. Pikaopas. 1 Liitä 2 pääset alkuun 3 Käyttö Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa www.philips.com/welcome CD290 CD295 Pikaopas 1 Liitä 2 pääset alkuun 3 Käyttö Pakkauksen sisältö Tukiasema (CD295) Tukiasema (CD290) Laturi* Verkkolaite*

Lisätiedot

Nokia Display Headset HS-69 Käyttöopas. 9250694 1. painos, FI

Nokia Display Headset HS-69 Käyttöopas. 9250694 1. painos, FI Nokia Display Headset HS-69 Käyttöopas 9250694 1. painos, FI VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA vakuuttaa täten, että HS-69-tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien

Lisätiedot

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote AD-42W noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä. Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta

Lisätiedot

- 4 - - 5 - kytkemisestä päälle (eikä 30 sekunnin kuluessa, jolloin se etsii GSMsignaalia).

- 4 - - 5 - kytkemisestä päälle (eikä 30 sekunnin kuluessa, jolloin se etsii GSMsignaalia). kytkemisestä päälle (eikä 30 sekunnin kuluessa, jolloin se etsii GSMsignaalia). 4.4 Merkkivalojen tila A. GSM merkkivalo (Sininen): Tietoliikennesignaalin merkkivalo. Kun laite on yhdistetty GSM verkkoon,

Lisätiedot

Puhelimeen tutustuminen

Puhelimeen tutustuminen Puhelimeen tutustuminen Kiitos, että valitsit HUAWEI-älypuhelimen. Tutustutaan aluksi muutamaan perusasiaan. Kytke puhelimen virta painamalla virtapainiketta yhtäjaksoisesti. Kun puhelimen virta on kytketty,

Lisätiedot

w4g Kotimokkula käyttöopas

w4g Kotimokkula käyttöopas w4g Kotimokkula käyttöopas 4G Kotimokkula on huippunopea reititin, jonka avulla voit liittää laitteita internetiin WLAN-verkkoa tai. Mukavin tapa käyttää Kotimokkulaa on liittää tietokone, matkapuhelin

Lisätiedot

JABRA move Wireless. Käyttöopas. jabra.com/movewireless

JABRA move Wireless. Käyttöopas. jabra.com/movewireless JABRA move Wireless Käyttöopas jabra.com/movewireless 1. tervetuloa...3 2. toimitussisältö... 4 3. kuinka käytät...5 3.1 Korkeuden säätö 4. lataaminen... 6 4.1 Akun tila 5. kuinka kytket...7 5.1 Bluetoothin

Lisätiedot

TG7200_7220NE(fi-fi)_QG.fm Page 1 Wednesday, July 25, 2007 4:57 PM. Koukku (220 240 V, 50 Hz) (KX-TG7202/KX-TG7203/KX-TG7222) Koukut

TG7200_7220NE(fi-fi)_QG.fm Page 1 Wednesday, July 25, 2007 4:57 PM. Koukku (220 240 V, 50 Hz) (KX-TG7202/KX-TG7203/KX-TG7222) Koukut TG7200_7220NE(fi-fi)_QG.fm Page 1 Wednesday, July 25, 2007 4:57 PM Pikaopas Digitaalinen langaton puhelin Malli KX-TG7200NE/KX-TG7202NE KX-TG7203NE Digitaalinen langaton vastaajapuhelin Malli KX-TG7222NE

Lisätiedot

Ominaisuudet. Pakkauksen sisältö. Kuvaus

Ominaisuudet. Pakkauksen sisältö. Kuvaus Ominaisuudet Wi-Fi b/g/n 7" kosketusnäyttö. Tukee 3. osapuolen laitteita Nettikamera G-anturi Mediasoitin Pakkauksen sisältö 1 taulutietokone 1 USB-johto 1 verkkolaite kuulokkeita Pikakäyttöopas Kuvaus

Lisätiedot

Nokia Bluetooth Headset BH-202 9251777/1

Nokia Bluetooth Headset BH-202 9251777/1 Nokia Bluetooth Headset BH-202 22 3 1 4 5 7 6 8 9 9251777/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA vakuuttaa täten, että HS-38W-tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sovellussivusto

Käyttöohjeet. Sovellussivusto Käyttöohjeet Sovellussivusto SISÄLLYSLUETTELO Tietoja oppaasta...2 Oppaassa käytetyt symbolit...2 Vastuuvapauslauseke...3 Huomautuksia...3 Mitä sovellussivustolla voi tehdä... 4 Ennen sovellussivuston

Lisätiedot

Windows. Valmistelut. Windows

Windows. Valmistelut. Windows Laiteohjelman päivittäminen vaihdettavalla objektiivilla varustetuille edistyksellisille Nikon 1 -kameroille, 1 NIKKOR -objektiiveille ja Nikon 1 -lisävarusteille Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen.

Lisätiedot

SÄHKÖPOSTIN PERUSKURSSI

SÄHKÖPOSTIN PERUSKURSSI SÄHKÖPOSTIN PERUSKURSSI HERVANNAN KIRJASTO TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi LIELAHDEN KIRJASTO TIETOTORI Teivaankatu 1, Lielahtikeskus 33400 Tampere

Lisätiedot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A.VAROITUS Lue turvavaroitukset ennen kuin muutat

Lisätiedot

Tämä Parrot Minikit + käyttöohje on tehty helpottamaan laitteesi käyttöönottoa. Lisää tietoa laitteesta ja sen käytöstä löytyy www.parrot.com.

Tämä Parrot Minikit + käyttöohje on tehty helpottamaan laitteesi käyttöönottoa. Lisää tietoa laitteesta ja sen käytöstä löytyy www.parrot.com. Pikakäyttöohje Ennen aloittamista Tietoja käyttöohjeesta Vähentääksemme turhaa paperinkulutusta Parrot Minikit + käyttöohje julkaistaan painetun version sijaan verkossa. Löytät kaikkien valmistamiemme

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP

Sonera Viestintäpalvelu VIP Sonera Viestintäpalvelu VIP Loma- ja Poissaoloviestitoiminnallisuuden käyttöopas v 1.2 Toiminnallisuuden kuvaus Poissaoloviestin aktivoit päälle suorittamalla seuraavat toimenpiteet: Valitse aktiviteetiksesi

Lisätiedot

Nokia autoluuri Asennusohje Käyttöopas

Nokia autoluuri Asennusohje Käyttöopas Nokia autoluuri Asennusohje Käyttöopas HSU-4 CUW-3 9232831 2. painos 2004-2006 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ PRESARIO F760EM. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ PRESARIO F760EM käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

HS-8100 BLUETOOTH CAR KIT Tuotetiedot

HS-8100 BLUETOOTH CAR KIT Tuotetiedot Tuotetiedot Hands free -laite Mikrofoni Lyhyt mikrofoni 1 12 V -liitin 2 Mikrofoniliitäntä 3 Linkkipainike 4 Toiminnon merkkivalo (sininen/punainen) 5 Soittopainike 6 Äänenvoimakkuuden lisääminen (+) Käyttö

Lisätiedot

GroupWise Calendar Publishing Host User

GroupWise Calendar Publishing Host User GroupWise 8 Calendar Publishing Host User 8 17. lokakuu 2008 Novell GroupWise Calendar Publishing Host User PIKAKÄYNNISTYS www.novell.com YLEISTÄ Novell GroupWise Calendar Publishing Host User on Web-pohjainen

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle PIONEER AVIC-S1. Löydät kysymyksiisi vastaukset PIONEER AVIC-S1 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een

Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een Liite 4 1(19) KEMIN ENERGIA Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een Janne Pirttimaa 12.2.2013 Liite 4 2(19) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yhdistäminen bluetoothilla... 3 2. Ongelmatilanteet ja ratkaisut...

Lisätiedot

DNA Mokkula 4G LTE WLAN S

DNA Mokkula 4G LTE WLAN S PIKAOPAS DNA Mokkula 4G LTE WLAN S Virtapainike Navigaatiopainike WPS-painike LCD-näyttö Ulkoisen antennin liitin Micro USB-portti Paketin sisältö Mokkulan lisäksi: Litium-ioniakku Seinälatausadapteri

Lisätiedot

Käyttöohje HERE Maps. 1.0. painos FI

Käyttöohje HERE Maps. 1.0. painos FI Käyttöohje HERE Maps 1.0. painos FI HERE Maps HERE Maps näyttää lähellä olevat kohteet ja opastaa sinut perille. Voit etsiä kaupunkeja, katuja ja palveluja löytää perille tarkkojen reittiohjeiden avulla

Lisätiedot

Nokia Bluetooth-HF BH-601 Käyttöohje

Nokia Bluetooth-HF BH-601 Käyttöohje Nokia Bluetooth-HF BH-601 Käyttöohje VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote HS-34W noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä. Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta

Lisätiedot

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon 1. Jos koneellesi ei vielä ole asennettu Open Office ohjelmaa, voit ladata sen linkistä joka löytyy Arkisto => Asiakirjapohjat sivulta seuran kotisivuilta. Jos ohjelma

Lisätiedot

WiFi-kantaman laajennin N600

WiFi-kantaman laajennin N600 Asennusopas WiFi-kantaman laajennin N600 Malli WN2500RP Sisällysluettelo Aloittaminen........................................... 3 Laajentimen esittely..................................... 4 Etupaneeli.........................................

Lisätiedot

Nokia Sport-HF (HS-29 ja AD-45) 9250253/1

Nokia Sport-HF (HS-29 ja AD-45) 9250253/1 Nokia Sport-HF (HS-29 ja AD-45) 9250253/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuotteet HS-29 ja AD-45 noudattavat Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä.

Lisätiedot

Turvallinen veneily -näyttö. VesselView-ohjelmiston päivittäminen. Automaattinen WiFi-haku. Micro SD -kortin käyttäminen. Osa 1 - Alkuvalmistelut

Turvallinen veneily -näyttö. VesselView-ohjelmiston päivittäminen. Automaattinen WiFi-haku. Micro SD -kortin käyttäminen. Osa 1 - Alkuvalmistelut Turvallinen veneily -näyttö Kun VesselView käynnistetään sen oltua sammutettuna vähintään 30 sekuntia, näyttöön tulee turvalliseen veneilyyn liittyviä ohjeita sisältävä ikkuna. Jatka painamalla Accept

Lisätiedot

Pikaopas. Powerline lisäpistorasia Malli PLP1200

Pikaopas. Powerline lisäpistorasia Malli PLP1200 Pikaopas Powerline 1200 + lisäpistorasia Malli PLP1200 Pakkauksen sisältö Joillain alueilla ohje-cd-levy toimitetaan tuotteen mukana. 2 Aloittaminen Powerline-sovittimet ovat vaihtoehtoinen tapa laajentaa

Lisätiedot

PIKAOPAS MODEM SETUP

PIKAOPAS MODEM SETUP PIKAOPAS MODEM SETUP Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM SETUP FOR NOKIA 6310i -OHJELMAN ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN MODEEMIKSI...2

Lisätiedot

Tuotetta koskeva ilmoitus

Tuotetta koskeva ilmoitus Suojaus Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen

Lisätiedot

Epooqin perusominaisuudet

Epooqin perusominaisuudet Epooqin perusominaisuudet Huom! Epooqia käytettäessä on suositeltavaa käyttää Firefox -selainta. Chrome toimii myös, mutta eräissä asioissa, kuten äänittämisessä, voi esiintyä ongelmia. Internet Exploreria

Lisätiedot

Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla

Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla 02/2016, ed. 5 KÄYTTÖOHJE Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla Maahantuoja: Tiilenlyöjänkuja 9 A 01720 Vantaa www.scanvarm.fi Kiitos

Lisätiedot

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys

Lisätiedot

PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650

PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650 PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650 Copyright 2002 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään 9354501 Issue 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650:N ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

GIGABYTE tietokoneen käyttö ensimmäistä kertaa

GIGABYTE tietokoneen käyttö ensimmäistä kertaa Onnittelut GIGABYTE tietokoneen ostosta. Tämä käyttöohje auttaa sinua tietokoneesi käyttöönotossa. Lopullisen tuotteen asetukset riippuvat ostohetken mallista. GIGABYTE varaa itselleen oikeuden muutoksiin

Lisätiedot

Nokia Bluetooth-HF BH-102 9207247/2

Nokia Bluetooth-HF BH-102 9207247/2 Nokia Bluetooth-HF BH-102 1 2 3 4 45 46 7 8 10 119 9207247/2 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA vakuuttaa täten, että HS-107Wtyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP

Sonera Viestintäpalvelu VIP Sonera Viestintäpalvelu VIP Loma- ja Poissaoloviestitoiminnallisuuden käyttöopas v 1.2 Toiminnallisuuden kuvaus Poissaoloviestin aktivoit päälle suorittamalla seuraavat toimenpiteet: Valitse aktiviteetiksesi

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöopas. Android C-Penille

Asennus- ja käyttöopas. Android C-Penille Asennus- ja käyttöopas Android C-Penille TÄRKEÄ HUOMAUTUS: C-Pen 3.5 sisältää litium-ioni-akun. Tätä akkutyyppiä EI saa säilyttää lataamattomana pitkään. Jos C-Pen 3.5 -kynää ei käytetä pitempään aikaan,

Lisätiedot

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE HERVANNAN KIRJASTON TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi TALLENNETAAN MUISTIKULLE JA MUISTIKORTILLE 1 Muistitikun

Lisätiedot

Plantronics Explorer 50. Käyttöopas

Plantronics Explorer 50. Käyttöopas Plantronics Explorer 50 Käyttöopas Sisällysluettelo Tervetuloa 3 Pakkauksen sisältö 4 Kuulokkeen osat 5 Käytä turvallisesti! 5 Pariliitoksen muodostaminen ja lataaminen 6 Pariliitoksen muodostaminen 6

Lisätiedot

Radio R 4.0 IntelliLink Usein kysytyt kysymykset

Radio R 4.0 IntelliLink Usein kysytyt kysymykset Sisältö 1. Audio... 1 2. Puhelin... 2 3. Apple CarPlay... 2 4. Android Auto... 5 5. Galleria... 7 6. Muuta... 7 1. Audio K: Miten vaihdan äänilähdettä, esimerkiksi FM-radiosta USB:lle? V: Vaihtaaksesi

Lisätiedot

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys Wi-Fi Direct -opas Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla Vianmääritys Sisällys Tietoja oppaasta... 2 Oppaassa käytetyt symbolit... 2 Vastuuvapauslauseke... 2 1. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla SSID:n

Lisätiedot

Doro PhoneEasy 510. Suomi

Doro PhoneEasy 510. Suomi Doro PhoneEasy 510 Suomi 1. Taskulamppu 2. Äänenvoimakkuuden säätö 3. Näyttö 4. Vasen valintanäppäin 5. Soittopainike 6. Pikavalintanäppäimet 7. Vastaaja 8. Näppäinlukko 9. Äänetön/Syöttötapa 10. Viestin

Lisätiedot

DNA Mokkula 4G WLAN E5372 pikaopas

DNA Mokkula 4G WLAN E5372 pikaopas DNA Mokkula 4G WLAN E5372 pikaopas Mokkula käyttää normaalikokoista / suurempaa SIM-korttia. Irrota SIM-kortti kokonaisena ja laita se Mokkulaan alla olevan kuvan mukaisesti. Jos irrotat vahingossa pienemmän

Lisätiedot

Sivu 1 / 11 08.01.2013 Viikin kirjasto / Roni Rauramo

Sivu 1 / 11 08.01.2013 Viikin kirjasto / Roni Rauramo Sivu 1 / 11 Kuvien siirto kamerasta Lyhyesti Tämän oppaan avulla voit: - käyttää tietokoneen omaa automaattista kopiointiin tai siirtoon tarkoitettua toimintaa kuvien siirtoon kamerasta tai muistikortista

Lisätiedot

Doro PhoneEasy 715. Suomi

Doro PhoneEasy 715. Suomi Doro PhoneEasy 715 Suomi 17 18 19 20 1. Kuuloke 2. Nuolinäppäimet 3. Vasen valintanäppäin 4. Soittopainike 5. Pikavalintanäppäimet 6. Vastaaja 7. Äänetön/Syöttötapa 8. Mikrofoni 9. Viestin pikavalinta

Lisätiedot

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa. B141. Lyhyt käyttöopas

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa.  B141. Lyhyt käyttöopas Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa www.philips.com/support B141 Lyhyt käyttöopas Tärkeitä turvallisuusohjeita Varoitus Sähköverkko on luokiteltu vaaralliseksi. Laturin virran voi katkaista

Lisätiedot

Mobiilitulostus-/- skannausopas Brother iprint&scanille (Apple laitteet)

Mobiilitulostus-/- skannausopas Brother iprint&scanille (Apple laitteet) Mobiilitulostus-/- skannausopas Brother iprint&scanille (Apple laitteet) Sisällysluettelo Ennen Brother-laitteen käyttöä... Kuvakkeiden selitykset... Tavaramerkit... Johdanto... Lataa Brother iprint&scan

Lisätiedot

Skype for Business pikaohje

Skype for Business pikaohje Skype for Business pikaohje Sisällys KOKOUSKUTSU... 2 ENNEN ENSIMMÄISEN KOKOUKSEN ALKUA... 4 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN SKYPE FOR BUSINEKSELLA... 5 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN SELAIMEN KAUTTA... 6 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN

Lisätiedot

HDS Gen3 Pikaopas. Yleiskuvaus. Nro Näppäin Toiminto

HDS Gen3 Pikaopas. Yleiskuvaus. Nro Näppäin Toiminto HDS Gen3 Pikaopas FI Yleiskuvaus 1 4 6 5 7 2 3 8 9 10 11 Nro Näppäin Toiminto 1 Kosketusnäyttö 2 Sivut-näppäin Aktivoi aloitussivun Kohdistin- Siirtää kohdistinta, siirtyy valikkokohteissa ja säätää arvoja

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SAMSUNG SGH-Z720 http://fi.yourpdfguides.com/dref/783655

Käyttöoppaasi. SAMSUNG SGH-Z720 http://fi.yourpdfguides.com/dref/783655 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Doro PhoneEasy 612. Suomi

Doro PhoneEasy 612. Suomi Doro PhoneEasy 612 Suomi 17 18 19 1. Kuuloke 2. Kameranäppäin 3. Vasen valintanäppäin 4. Soittopainike 5. Pikavalintanäppäimet 6. Vastaaja 7. Äänetön/Syöttötapa 8. Mikrofoni 9. Viestin pikavalinta 10.

Lisätiedot

Siemens Webserver OZW672

Siemens Webserver OZW672 Siemens Webserver OZW67 Climatix IC pilvipalvelu Kytke laite lämpöpumpun ohjaimeen Kytke laite verkkopiuhalla internetiin Mene nettiselaimella Climatix IC palveluun Luo käyttäjätili ja rekisteröi laite

Lisätiedot

DNA Netti. DNA Netti - Käyttöohje v.1.0

DNA Netti. DNA Netti - Käyttöohje v.1.0 DNA Netti DNA Netti on Mokkuloiden yhteysohjelma. Ohjelman avulla voit hallita Mokkulan asetuksia sekä luoda yhteyden internetiin Mokkulan, WLANin tai Ethernet -yhteyden avulla. Sisältö DNA Netti asennus...

Lisätiedot

Julkinen. Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje

Julkinen. Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje Ohje 1 (10) Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Suojatun viestin vastaanottaminen... 1 3 Suojatun viestin lukeminen... 2 4 Vastaanotetun

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SAMSUNG SGH-P510 http://fi.yourpdfguides.com/dref/783568

Käyttöoppaasi. SAMSUNG SGH-P510 http://fi.yourpdfguides.com/dref/783568 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle SAMSUNG SGH-P510. Löydät kysymyksiisi vastaukset SAMSUNG SGH-P510 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

Plantronics Blackwire C610 Blackwire C620

Plantronics Blackwire C610 Blackwire C620 Plantronics Blackwire C610 Blackwire C60 KÄYTTÖOPAS TERVETULOA Tervetuloa Plantronicsin kuuloketuoteperheen pariin. Plantronics tarjoaa laajan tuotevalikoiman, joka kattaa tavoitteiden ja liiketoiminnan

Lisätiedot

Ominaisuudet. Pakkauksen sisältö. Kuvaus

Ominaisuudet. Pakkauksen sisältö. Kuvaus Ominaisuudet Wi-Fi b/g/n 8" kosketusnäyttö. Tukee 3. osapuolen laitteita Nettikamera G-anturi Mediasoitin 3G (optional) Pakkauksen sisältö 1 taulutietokone 1 USB-johto 1 verkkolaite kuulokkeita Pikakäyttöopas

Lisätiedot

lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen

lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen Windows: in kopioiminen lizengo Asennusopas Klikkaa sitä Windows-versiota, jonka haluat kopioida USB-tikulle, niin pääset suoraan oikeaan oppaaseen. Windows

Lisätiedot

Plantronics M70. -M90 sarja. Käyttöopas

Plantronics M70. -M90 sarja. Käyttöopas Plantronics M70 -M90 sarja - Käyttöopas Sisällysluettelo Tervetuloa 3 Pakkauksen sisältö* 4 Kielen valitseminen 5 Pariliitoksen muodostaminen 6 Kuulokkeen osat 7 Käytä turvallisesti! 7 Hallinta 8 Puheluun

Lisätiedot

DNA KOTILUURI KÄYTTÖOHJEET

DNA KOTILUURI KÄYTTÖOHJEET DNA KOTILUURI KÄYTTÖOHJEET DNA Kotiluuri -liittymä on perinteisellä kiinteällä lankaliittymänumerolla matka viestinverkossa toimiva liittymä. Voit soittaa minne tahansa ja siihen voi soittaa mistä vain,

Lisätiedot

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa. CD191 CD196. Pikaopas. 1 Liitä 2 Aloita 3 Käyttö

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa.  CD191 CD196. Pikaopas. 1 Liitä 2 Aloita 3 Käyttö Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa www.philips.com/welcome CD191 CD196 Pikaopas 1 Liitä 2 Aloita 3 Käyttö Tärkeitä turvallisuusohjeita Käytä ainoastaan teknisissä tiedoissa mainittua virtalähdettä.

Lisätiedot

Luo uusi palvelu valitsemalla Asetukset ja Palvelut.

Luo uusi palvelu valitsemalla Asetukset ja Palvelut. Käyttöopas Luo uusi palvelu valitsemalla Asetukset ja Palvelut. 2 3 4 1 Lisää uusi palvelu: 1. Aloita seuraavasti: Valitse Asetukset ja sen jälkeen palvelut. Valitse luo uusi palvelu. 2. Nimi ja palvelun

Lisätiedot

Active Life Tracker Bluetooth Smart Watch B2205

Active Life Tracker Bluetooth Smart Watch B2205 Active Life Tracker Bluetooth Smart Watch B2205 B C A 24/7 aktiivisuusranneke ja sovellus älypuhelimelle/tabletille. Toiminnot: Askelmittari Unen mittaus Kilometrilaskuri Kalorilaskuri Aktiivisuusmittari

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SONY ERICSSON VIVAZ http://fi.yourpdfguides.com/dref/2738646

Käyttöoppaasi. SONY ERICSSON VIVAZ http://fi.yourpdfguides.com/dref/2738646 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Kuvan ottaminen ja siirtäminen

Kuvan ottaminen ja siirtäminen Kuvan ottaminen ja siirtäminen Kuvien ottaminen Kuvien ottaminen tapahtuu oppilaiden omien kännykkäkameroiden tai koulun tablettien kameran avulla o Työ tehdään pareittain, joten ainakin toisella työparin

Lisätiedot

SUOMI LATAAMINEN LAITEPARI PUHELUT PUHELULOKI/SMS ILMOITUKSET ÄÄNIKOMENNOT AKTIVITEETTI

SUOMI LATAAMINEN LAITEPARI PUHELUT PUHELULOKI/SMS ILMOITUKSET ÄÄNIKOMENNOT AKTIVITEETTI SUOMI LATAAMINEN LAITEPARI PUHELUT PUHELULOKI/SMS ILMOITUKSET ÄÄNIKOMENNOT AKTIVITEETTI 06 07 09 11 12 13 14 SYKEMITTARI LÖYDÄ PUHELIMENI KAMERAN LAUKAISIN SOVELLUKSET MUSIIKKI ASETUKSET TEKNISET TIEDOT

Lisätiedot

F: Liitäntäpainike G: Paristotila H: Varausliitäntä I: Liiketunnistin/merkkivalo. 12 h

F: Liitäntäpainike G: Paristotila H: Varausliitäntä I: Liiketunnistin/merkkivalo. 12 h TRUST MI5400X BLUETOOTH OPTICAL MOUSE Tuotetiedot Hiiri Laturi F A B D G I E C H J A: Hiiren kakkospainike B: Intelli-rullahiiri/ pariston merkkivalo tyhjä ja varattu C: Hiiren ykköspainike D: Selaa taaksepäin

Lisätiedot

DNA Netti. Sisältö. DNA Netti - Käyttöohje v.0.1

DNA Netti. Sisältö. DNA Netti - Käyttöohje v.0.1 DNA Netti DNA Netti on Mokkuloiden yhteysohjelma. Ohjelman avulla voit hallita Mokkulan asetuksia sekä luoda yhteyden internetiin Mokkulan, WLANin tai Ethernet -yhteyden avulla. Sisältö DNA Netti - Testaa

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa. D400 D405. Lyhyt käyttöopas

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa.  D400 D405. Lyhyt käyttöopas Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa www.philips.com/welcome D400 D405 Lyhyt käyttöopas Tärkeitä turvallisuusohjeita Varoitus Sähköverkko on luokiteltu vaaralliseksi. Laturin virran

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP

Sonera Viestintäpalvelu VIP Sonera Viestintäpalvelu VIP Poissaolotiedotetoiminnallisuuden käyttöopas 1 (8) Sonera Viestintäpalvelu VIP - poissaolotiedotetoiminnallisuus Toiminnallisuuden kuvaus Poissaolotiedotteen aktivoit päälle

Lisätiedot

SBQ-50011G. Käyttöopas

SBQ-50011G. Käyttöopas SBQ-50011G Käyttöopas 1 2 1. LAITTEEN YLEISKUVAUS Näppäimien sijainti 1. Virtanäppäin 2. VOL+ 3. VOL- 4. Kuulokkeiden liitäntä 5. USB-liitin 3 2. ALOITUSOPAS 2.1 KORTTIEN ASENNUS Sammuta laite ennen kuin

Lisätiedot

Doro PhoneEasy 520X. Suomi

Doro PhoneEasy 520X. Suomi Doro PhoneEasy 520X Suomi 2 16 15 1 17 3 14 13 4 12 5 11 6 10 18 7 9 8 19 20 21 22 23 1. Äänenvoimakkuuden säätö 2. Kuulokemikrofoniliitäntä 3. Vasen valintanäppäin 4. Soittonäppäin 5. Pikavalinta 6. Vastaaja

Lisätiedot

Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Asemat Käyttöohje Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen

Lisätiedot

Sanomapavelinohjelmiston käyttöohje (Vanha versio RO)

Sanomapavelinohjelmiston käyttöohje (Vanha versio RO) Sanomapavelinohjelmiston käyttöohje (Vanha versio 22.5.2015 RO) Asio Sanomapalvelinohjelmiston ja viestintäpalvelun käyttö nettiselaimella Kirjautuminen palveluun, Viestin lähetys, Sanomaryhmän luominen

Lisätiedot

ReSound-sovellukset - käyttöohje

ReSound-sovellukset - käyttöohje ReSound-sovellukset - käyttöohje Johdanto Onneksi olkoon ReSound-sovelluksen lataamisen johdosta. ReSoundsovellukset tuottavat parempia kuuntelemiselämyksiä ja auttavat hyödyntämään ReSound-kuulokojeita

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS Plantronics VoYaGEr 510-UsB BLUETOOTH -kuulokejärjestelmä 0 0 0

KÄYTTÖOPAS Plantronics VoYaGEr 510-UsB BLUETOOTH -kuulokejärjestelmä 0 0 0 KÄYTTÖOPAS Plantronics VOYAGER 510-USB BLUETOOTH -kuulokejärjestelmä 0 0 0 TERVETULOA Tässä käyttöoppaassa on ohjeita Plantronics Voyager 510- ja USB Bluetooth -kuulokkeiden asetusten määrittämisestä ja

Lisätiedot