Digitaalikamera. Käyttöopas. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Digitaalikamera. Käyttöopas. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista."

Transkriptio

1 Digitaalikamera Käyttöopas Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista.

2 Haluamme kiittää sinua tämän RICOH WG-M1 -digitaalikameran hankinnasta. Ennen kameran käyttöä sinun kannattaa lukea tämä käyttöopas, jotta pystyt hyödyntämään kaikki kameran ominaisuudet ja toiminnot. Säilytä käyttöopas huolellisesti, koska sen avulla opit parhaiten tuntemaan kaikki kameran käyttömahdollisuudet. Tekijänoikeudet RICOH WG-M1 -kameralla otettuja kuvia, jotka on tarkoitettu muuhun kuin henkilökohtaiseen käyttöön, ei saa käyttää ilman tekijänoikeuslain mukaista lupaa. Ota huomioon, että myös kuvattaessa omaksi iloksi on olemassa tapauksia, joissa kuvausoikeuksia on rajoitettu. Tällaisia tapauksia ovat esimerkiksi mielenosoitusten, performanssiesitysten tai näyttelyesineiden kuvaaminen. Tekijänoikeuksien alaisia kuvia ei myöskään saa käyttää muissa yhteyksissä kuin tekijänoikeusasetuksessa mainituissa tapauksissa. Tämä tulee ottaa huomioon kuvia käytettäessä. Tavaramerkit microsdhc-logo on SD-3C, LLC:n tavaramerkki. Microsoft, Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Macintosh, Mac OS, OS X ja App Store ovat Apple Inc. yhtiön rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Google ja Google Play TM ovat Google Inc. yhtiön tavaramerkkejä. HDMI, HDMI-logo ja High-Definition Multimedia Interface ovat HDMI Licensing LLC -yhtiön tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Intel, Intel Core ja Pentium ovat Intel Corporationin tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Tämän tuotteen AVC-patenttisalkkukäyttöoikeus antaa kuluttajalle oikeuden henkilökohtaiseen tai muuhun korvauksettomaan käyttöön (i) videoiden koodaamiseen AVC-standardin mukaisesti ( AVC-Video ) ja/tai (ii) koodauksen purkamiseen sellaisesta AVC-Videosta, jonka on koodannut henkilökohtaista toimintaa harjoittava kuluttaja ja/tai joka on saatu palveluntarjoajalta, jolla on käyttöoikeus AVC-Video tuotteiden välittämiseen. Mitään nimenomaista tai oletettua käyttöoikeutta ei myönnetä mihinkään muuhun tarkoitukseen. 1

3 Lisätietoja antaa MPEG LA, LLC. Katso Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. Tässä ohjekirjassa käytetään seuraavia symboleita, jotta voit nopeasti ja helposti löytää tietoa. Osoittaa hyödyllistä tietoa. Käytetään seuraavia symboleita kameran käyttöä esiteltäessä. Näin tehdään ymmärtämisen helpottamiseksi: kohteen ominaisuudet : Kameran käyttöliittymän valintojen ominaisuudet ilmaistaan symbolilla. 2

4 Kameran käyttäjille Älä käytä tai säilytä tätä laitetta voimakasta sähkömagneettista säteilyä tai magneettikenttiä muodostavien laitteiden läheisyydessä. Vahvat staattisen sähkön varaukset tai esimerkiksi radiolähettimien muodostamat magneettikentät voivat häiritä kameran näytön toimintaa, vaurioittaa tallennettuja tietoja tai vaikuttaa kameran sisäisiin piireihin ja aiheuttaa toimintahäiriöitä. Kamerassa käytetty nestekidenäyttö on valmistettu käyttäen erittäin korkeaa tarkkuutta vaativaa tekniikkaa. Vaikka kameran pikseleistä vähintään 99,99 % toimii, ota huomioon, että pikseleistä enintään 0,01 % saattaa jäädä syttymättä tai syttyä silloin kun ei pitäisi. Tällä ei kuitenkaan ole vaikutusta kuvan laatuun. Tämän käyttöoppaan kuvat ja kameran näyttö voivat olla erilaisia varsinaisessa tuotteessa. Tässä oppaassa yleistermillä tietokone(et) viitataan tästä eteenpäin joko Windows- tai Macintosh -tietokoneeseen. Tässä oppaassa termillä akku tarkoitetaan mitä tahansa tämän kameran ja sen lisälaitteiden kanssa käytettävää akkutyyppiä. 3

5 Kameran turvallinen käyttö Olemme kiinnittäneet paljon huomiota tämän kameran turvallisuuteen. Kun käytät kameraa, kehotamme sinua kiinnittämään erityistä huomiota seuraavilla symboleilla merkittyihin asioihin. Vaara Varoitus Tietoja kamerasta Vaara Tämä symboli ilmaisee, että tämän seikan huomiotta jättäminen voi aiheuttaa merkittäviä henkilövammoja. Tämä symboli ilmaisee, että tämän seikan huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vähäisiä tai jonkinasteisia henkilövammoja tai aineellisia menetyksiä. Älä yritä avata kameraa tai muuttaa sen rakennetta. Kamerassa on korkea jännite, minkä vuoksi sähköiskun vaara on olemassa, jos kamera avataan. Jos kameran sisäosa esimerkiksi kameran maahan putoamisen vuoksi tulee näkyviin, älä missään tapauksessa koske kameran sisäosiin, koska tällöin on olemassa sähköiskun vaara. Myös kameran hihnan kiertäminen kaulaan on vaarallista, ja on huolehdittava siitä, että pikkulapset eivät voi kiertää hihnaa kaulansa ympärille. Jos havaitset käytön aikana jotakin normaalista poikkeavaa, kuten savua tai outoa hajua, lopeta käyttö välittömästi, poista akku tai irrota verkkolaite ja ota yhteyttä lähimpään huoltoedustajaan. Laitteen käytön jatkaminen voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. 4

6 Varoitus Jotkut kameran osat kuumenevat käytössä, minkä vuoksi iho saattaa palaa, jos näistä osista pidetään kiinni pitkän aikaa. Jos kameran nestekidenäyttö vaurioituu, varo lasinsirpaleita. Huolehdi myös, etteivät nestekiteet pääse iholle, silmiin tai suuhun. Yksilöllisistä ominaisuuksistasi tai fyysisestä kunnostasi riippuen kameran käyttö saattaa aiheuttaa kutinaa, ihottumaa tai rakkuloita. Mikäli tavallisuudesta poikkeavia oireita ilmaantuu, lopeta kameran käyttö heti ja hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon. Tietoja verkkolaite Vaara Kamerassa on käytettävä teho-ja jännitearvoiltaan oikeaa, erityisesti tälle kameralle tarkoitettua verkkolaite. Muunlaisen verkkolaite vääränlaisessa sähköverkossa voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai kameran rikkoutumisen. Verkkolaite käyttöjännitealue on V AC. Älä pura kameraa tai tee siihen muutoksia. Nämä toimenpiteet saattavat aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Jos laitteesta tulee savua tai outoa hajua tai jos tapahtuu jotain muuta epätavallista, lopeta laitteen käyttö välittömästi ja ota yhteyttä lähimpään huoltoliikkeeseen. Käytön jatkaminen voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Jos laitteen sisään pääsee vettä, ota yhteyttä lähimpään huoltoliikkeeseen. Laitteen käytön jatkaminen voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Jos Verkkolaite käytettäessä nousee ukkonen, irrota virtajohto pistorasiasta ja lopeta laitteen käyttäminen. Käytön jatkaminen voi aiheuttaa laitteen vaurioitumisen, tulipalon tai sähköiskun. Jos virtajohdon pistokkeeseen kertyy pölyä, pyyhi pistoke. Pöly voi aiheuttaa tulipalon. 5

7 Varoitus Älä aseta tai pudota painavia esineitä USB virtajohdon päälle äläkä vahingoita virtajohtoa taivuttamalla sitä liikaa. Jos USB virtajohto vahingoittuu, ota yhteyttä lähimpään huoltoliikkeeseen. Älä oikosulje äläkä kosketa laitteen lähtöliittimiä, kun virtajohto on kytketty pistorasiaan. Älä kytke virtajohtoa märin käsin. Se voi aiheuttaa sähköiskun. Älä kohdista laitteeseen voimakkaita iskuja äläkä anna sen pudota kovalle pinnalle. Iskut ja putoaminen saattavat aiheuttaa toimintahäiriön. Älä lataa verkkolaite muita kuin ladattavia DB-65-litium-ioniakkuja. Muussa tapauksessa voi aiheutua ylikuumeneminen, räjähdys tai akkulaturin toimintahäiriö. Välttääksesi vaaran käytä vain CSA/UL-hyväksyttyjä virtajohtoja; johdon tyyppi vähintään SPT-2, johdin vähintään 18 AWG:n kuparia, toisessa päässä valettu urosliitin (NEMAmääritysten mukainen) ja toisessa valettu naarasliitin (ei-teollisten IEC-määritysten mukainen) tai vastaava. Akkua koskevia tietoja Vaara Säilytä akku pikkulasten ulottumattomissa. Akun laittaminen suuhun voi aiheuttaa sähköiskun. Jos akusta vuotanutta ainetta joutuu silmiin, se saattaa aiheuttaa näön menetyksen. Huuhtele silmät puhtaalla vedellä ja hakeudu välittömästi lääkäriin. Älä hankaa silmiä. 6

8 Varoitus Käytä ainoastaan tälle kameralle tarkoitettua akkua. Muuntyyppisien akkujen käyttäminen voi aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon. Älä pura akkua. Akun purkaminen voi aiheuttaa räjähdyksen tai akun sisällä olevien aineiden vuotamisen. Poista akku kamerasta heti, jos se kuumenee tai alkaa savuta. Varo, ettet polta itseäsi. Älä anna rautalankojen, hiuspinnien tai muiden metalliesineiden koskettaa akun napoja (+ ja -). Älä saata akkua oikosulkuun tai hävitä sitä polttamalla. Akku voi räjähtää tai aiheuttaa tulipalon. Jos paristosta tai akusta vuotanutta ainetta joutuu iholle tai vaatteille, se saattaa ärsyttää ihoa. Pese altistuneet ihon alueet huolellisesti vedellä. Varo-ohjeet DB-65-akun käytöstä: - Käytä vain asianomaista laturia. - Älä polta, pura, lyhennä, käytä korkeassa lämpötilassa. Säilytä kameraa ja sen lisävarusteita poissa pienten lasten ulottuvilta Vaara Varmista, että pienet lapset eivät pääse käsiksi kameraan ja sen lisävarusteisiin. 1. Tuotteen putoaminen tai odottamattomat liikkeet voivat aiheuttaa henkilövammoja. 2. Hihnan kiertäminen kaulan ympärille voi aiheuttaa tukehtumisen. 3. Pienien lisävarusteiden, kuten akun tai microsd-muistikortin, nielaiseminen on mahdollista. Mikäli näin käy, hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon. 7

9 Varotoimenpiteet käytön aikana Ennen käytön aloittamista Jos kameraa ei ole käytetty pitkään aikaan, varmista, että se toimii edelleen normaalisti, etenkin ennen kuin aiot ottaa tärkeitä kuvia (kuten häissä tai matkalla). Tallennettujen tietojen säilymistä ei voida taata, jos tietojen tallentaminen, toistaminen, siirtäminen tietokoneeseen tai muu vastaava toimenpide ei onnistu kameran, tallennusvälineen (microsd-muistikortin) tai muun välineen vian vuoksi. Tämän kameran objektiivia ei voi vaihtaa eikä irrottaa. Akkua ja verkkolaite koskevia tietoja Täyteen ladatun akun varastointi saattaa heikentää akun toimintaa. Vältä varsinkin varastointia korkeissa lämpötiloissa. Jos jätät akun paikalleen kameraan eikä kameraa käytetä pitkään aikaan, akku tyhjenee liikaa ja akun käyttöikä lyhenee. On suositeltavaa ladata akku päivää ennen käyttöä tai käyttöpäivänä. Verkkolaite mukana kamera on tarkoitettu vain tässä kamerassa. Älä käytä sitä muiden laitteiden kanssa. Kameran kuljettamiseen ja käyttöön liittyviä varoituksia Älä käytä tai säilytä kameraa kuumassa ympäristössä tai suorassa auringonpaisteessa. Kameraa ei pitäisi viedä kuumiin ja kosteisiin tiloihin. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää kulkuneuvoihin, joiden sisälämpötila saattaa kohota hyvin korkeaksi. Kameran käyttölämpötila on C. Kameran nestekidenäyttö muuttuu mustaksi korkeassa lämpötilassa, mutta palautuu normaaliksi lämpötilan laskiessa. 8

10 Nestekidenäytön vastenopeus hidastuu alhaisissa lämpötiloissa. Tämä johtuu nestekiteiden ominaisuuksista, ei kameran viasta. Jos kamera joutuu olosuhteisiin, joissa lämpötila muuttuu nopeasti, laitteen sisä- ja ulkopinnalle voi tiivistyä kosteutta. Pidä sen vuoksi kameraa kameralaukussa tai muovipussissa ja ota se ulos sieltä vasta, kun lämpötilaeroa ei enää ole. Varmista, ettei kamera joudu kosketuksiin roskien, kuran, hiekan, pölyn, veden, myrkyllisien kaasujen tai suolojen kanssa, koska ne saattavat aiheuttaa kameran rikkoutumisen. Pyyhi kamera kuivaksi sade- tai vesipisaroista. Älä paina näyttöä voimakkaasti. Se voi aiheuttaa toimintahäiriön tai näytön rikkoutumisen. Älä istu niin että sinulla on kamera takataskussasi sillä se voi aiheuttaa vaurioita kameran ulkokuorelle tai näytölle. Kun käytät kameran kanssa jalustaa, varo kiristämästä jalustan kiinnitysruuvia liikaa. Kameran korjaamiseen liittyviä tietoja Kameraa ei saa puhdistaa orgaanisilla liuottimilla kuten tinnerillä, alkoholilla tai bensiinillä. Poista objektiiviin tai etsimeen kerääntynyt pöly linssiharjalla. Älä käytä puhdistukseen paineilmaa, koska se voi vahingoittaa objektiivia. Kameran säilyttämiseen liittyviä tietoja Kameraa ei pidä säilyttää paikoissa, joissa käsitellään torjunta-aineita tai kemikaaleja. Kamera on syytä poistaa kotelostaan ja sitä tulee säilyttää hyvin tuuletetussa paikassa, jottei se homehdu säilytyksen aikana. Vältä kameran käyttöä tai säilytystä paikoissa, joissa se voi joutua alttiiksi staattiselle sähkölle tai sähköisille häiriöille. Vältä kameran käyttämistä tai säilyttämistä suorassa auringonvalossa tai paikoissa, joissa se joutuu alttiiksi nopeille lämpötilanvaihteluille tai tiivistyvälle kosteudelle. Kamera on syytä tarkistuttaa joka vuosi tai joka toinen vuosi, jotta sen toiminta säilyy ennallaan. 9

11 Muut Ole varovainen poistaessasi microsd-muistikortin heti kameran käyttämisen jälkeen, sillä kortti voi olla kuuma. Pidä akku-/korttitilan kansi suljettuna äläkä poista microsd-muistikortin tai katkaise virtaa kamerasta silloin, kun kuvia katsellaan tai tallennetaan kortille, tai kun kamera on kytketty tietokoneeseen USB-kaapelilla, sillä tällöin tiedot saattavat kadota tai muistikortti voi vahingoittua. Älä taivuta microsd-muistikortin äläkä kohdista siihen voimakkaita iskuja. Estä kortin kastuminen ja säilytä sitä viileässä. Älä poista microsd-muistikortin alustamisen aikana, koska tällöin kortti saattaa vahingoittua käyttökelvottomaksi. microsd-muistikortin olevat tiedot saatetaan menettää seuraavaksi kuvatuissa tilanteissa. Emme vastaa kadonneista tiedoista, mikäli. 1. käyttäjä käsittelee microsd-muistikortin väärin. 2. microsd-muistikortin joutuu alttiiksi staattiselle sähkölle tai sähköisille häiriöille. 3. microsd-muistikortin ei ole käytetty pitkään aikaan. 4. microsd-muistikortin poistetaan tai akut irrotetaan kortin tietojen käyttämisen aikana. Jos muistikorttia ei käytetä pitkään aikaan, sillä olevia tietoja ei ehkä pystytä lukemaan. Muista varmuuskopioida tärkeät tiedot tietokoneella säännöllisin väliajoin. Muista alustaa käyttämättömät microsd-muistikortin tai muistikortit, joita on käytetty toisessa kamerassa. Huomaa, että tallennettujen kuvien poistaminen tai microsd-muistikortin tai kameran sisäisen muistin alustaminen ei poista alkuperäisiä tietoja kokonaan. Poistetut tiedot voidaan joissakin tapauksissa palauttaa yleisesti saatavana olevilla palautussovelluksilla. Käyttäjän vastuulla on varmistaa, etteivät tallennetut tiedot joudu vääriin käsiin. 10

12 Vesitiiviiseen, isku- ja pölysuojattuun rakenteeseen liittyviä tietoja Tämä kamera on valmistettu JIS-standardin luokan 8 vaatimusten mukaisesti vesitiiviiksi ja luokan 6 vaatimusten mukaisesti pölysuojatuksi (IP68). Tämä kamera täyttää valmistajan pudotustestin (pudotus 2 metrin korkeudelta 5 cm:n paksuiselle vanerialustalle) ja MIL-Standard 810F Method Shock testing -standardin vaatimukset. Tämä kamera täyttää valmistajan vesi- ja pölytiiviys- sekä iskunkestävyysvaatimukset. Se ei kuitenkaan estä mahdollisia toimintahäiriöitä tai vaurioita. Vesitiiviyttä ei voida taata, jos kameraan kohdistuu isku tai se pudotetaan. Varmista että kameran mukaan annettu vedenalainen objektiivin suoja O-LP1532 on liitettynä kameraan kun käytät sitä vedessä. Vedenpitävyys voidaan taata vain jos kamera on varustettu objektiivin suojalla. Huomioitavia asioita ennen kameran käyttämistä vedessä Tarkista seuraavat asiat ennen kameran viemistä veden lähelle Varmista, ettei akku- ja muistikorttitilan suojakannen kumitiivisteessä ole halkeamia tai naarmuja. Akku-/korttitilan kansi kumitiivisteessä 11

13 Varmista, ettei akun ja muistikortin suojakannen kumitiivisteissä tai sen kontaktipinnoilla ole likaa (pölyä, hiekkaa, hiuksia, nukkaa tai nestettä). Pyyhi pinnat tarvittaessa puhtaalla, nukkaamattomalla kankaalla. Sulje akun ja muistikortin suojakansi kokonaan siten, että se naksahtavat. Muuten kameran sisään voi päästä vettä, mikä voi vaurioittaa kameraa. Käsittele kameraa varoen veden lähellä Vältä akku- ja muistikorttitilan suojakannen avaamista veden lähellä tai märin käsin. Odota, kunnes kamera on täysin kuiva, ennen kuin vaihdat akun tai microsd-muistikortin. Vältä akun tai kortin vaihtamista paikassa, jossa kamera saattaa kastua tai likaantua, ja tarkista, että kätesi ovat kuivat. Kamera uppoaa, jos se putoaa veteen. Muista sen vuoksi kiinnittää hihna kameraan ja pujottaa hihna ranteeseesi, kun käytät kameraa vedessä tai veden läheisyydessä. Objektiivi on suojattu lasilla vesitiiviyden varmistamiseksi. Koska lika ja vesi lasissa vaikuttavat otettujen kuvien laatuun, lasi on pidettävä puhtaana. Kameran käyttöön vedessä liittyviä huomautuksia Kameran suurin käyttösyvyys on 10 metriä vedenpinnan alapuolella. Suurin yhtäjaksoinen käyttöaika vedenpinnan alapuolella on 60 minuuttia. Älä avaa akun ja muistikortin suojakantta, kun kamera on vedessä. Älä käytä kameraa kuumassa vedessä tai kuumassa lähteessä. Älä kohdista kameraan suurta voimaa esimerkiksi hyppäämällä veteen sen kanssa. Se voi heikentää kameran vesitiiviyttä tai aiheuttaa suojakansien avautumisen. Jos jätät kameran hiekkarannalle, sen käyttölämpötila saattaa nousta liian suureksi tai hiekka saattaa tukkia sen kaiuttimen tai mikrofonin. 12

14 Älä anna kameraan kohdistua voimakasta tärinää, iskuja tai painetta, koska se saattaa vaurioittaa kameraa, aiheuttaa toimintahäiriöitä tai heikentää kameran vedenpitävyyttä. Mikäli kameraan kohdistuu voimakasta tärinää, iskuja tai painetta, vie kamerasi lähimpään huoltoliikkeeseen ja tarkistuta laitteen toiminta. Vältä aurinkovoiteen tai -öljyn joutumista kameran pinnalle, koska kameran pinnan väri saattaa muuttua. Jos kameran pinnalle joutuu öljyä, pese se välittömästi lämpimällä vedellä. Nopeat ja suuret lämpötilamuutokset voivat aiheuttaa kosteuden tiivistymisen kameran sisään tai sen pinnalle. Lämpötilaeroa voidaan pienentää pitämällä kameraa pussissa tai kotelossa. Huomioitavia asioita kameran vedessä käyttämisen jälkeen Älä avaa kameran akun ja muistikortin suojakantta, kun kamera on märkä. Pyyhi vesi pois kameran pinnalta puhtaalla, nukkaamattomalla kankaalla. Suojakansien sisäpinnat voivat kastua, kun ne avataan. Pyyhi kosteus pois kansien pinnalta. Kameran pyyhkiminen kankaalla silloin, kun kankaan pinnalla on hiekkaa tai pölyä, voi naarmuttaa kameran pintaa. Varmista, että akun ja muistikortin suojakansi on kokonaan kiinni, ennen kuin huuhtelet kameran juoksevan veden alla. Kuivaa kamera sen jälkeen pehmeällä kankaalla. Pyyhi lika tai hiekka pois vesitiiviistä tiivisteestä tai sen kosketuspinnasta. Kameran vesitiiviys voi heiketä, jos tiiviste irtoaa tai jos siihen tai kosketuspintaan tulee murtumia tai lommoja. Jos kameraan tulee tällaisia vaurioita, ota yhteyttä lähimpään huoltoliikkeeseen. Jos kamera on hyvin likainen tai jos sitä on käytetty merellä/järvellä, varmista, että siitä on katkaistu virta, ja että akun ja muistikortin suojakansi on kunnolla kiinni, ennen kuin huuhtelet sen juoksevan veden alla tai upotat sen hetkeksi (2 3 minuutiksi) vesiastiaan. 13

15 Älä puhdista kameraa saippuavedellä, miedoilla puhdistusaineilla tai alkoholilla, koska se saattaa heikentää kameran vedenpitävyyttä. Kameran vesitiiviyden varmistamiseksi suosittelemme vaihtamaan vesitiiviin tiivisteen kerran vuodessa. Ota yhteyttä lähimpään huoltoliikkeeseen ja tilaa tiivisteen vaihto. (Tiivisteen vaihtaminen on maksullista.) Kameran lisävarusteet eivät ole vesitiiviitä. (paitsi vedenalainen objektiivin suoja O-LP1532.). 14

16 Hakemisto Kameran turvallinen käyttö...4 Varotoimenpiteet käytön aikana...8 Vesitiiviiseen, isku- ja pölysuojattuun rakenteeseen liittyviä tietoja Hakemisto...15 Esivalmistelut...19 Sisältyvät tarvikkeet...19 Osien nimitys...21 Karabiinihihnan kiinnitys...23 Objektiivin Suojan Kiinnitys ja Poisto...24 Akkun ja Muistikortin asetus

17 Lataus...28 Eri Painikkeiden Toimintojen Esittely...29 Toimintatapa...31 Kytke Päälle / Pois...31 Aseta Kieli, Päiväys ja Aika ensimmäisen käynnistyksen jälkeen...32 LCD Näyttö...33 Tallennuksen ja Valokuvauksen Perustoimintojen Esittely...34 LCD Näyttö Toistotilassa...36 Toiston Perustoimintojen Esittely...37 Valikon vaihtoehtojen Asetustilan Esittely...41 Valikon Esittely

18 Yleisten Asetusten Esittely...43 Toimintatilan Asetuksien Esittely...47 Elokuva Asetuksien Esittely...48 Valokuva Asetuksen Esittely...55 AP Asetuksen Esittely...58 Älykkään laitteen APP in Toimintatapa...61 Sijainnin Palvelutoiminto...61 APP Kotisivu...63 Toisto...63 Etäetsin...73 Tietoja

19 Yhteysportin Esittely...77 Kytkeytyminen Tietokoneesseen...77 HDMI Liitäntä TV Lähtö...78 Liitteet...79 Tärkeimmät Tekniset Tiedot...79 Muistutukset ja Varoitusviestit...84 WG Tasaisen Kiinnittyvän Alustan O-CM1531 käyttö...87 Takuuehdot

20 Quick Start Guide Esivalmistelut Sisältyvät tarvikkeet Ladattava litium-ioniakku DB-65 Verkkolaite GAC-03 USB-johto I-USB152 Karabiinihihna O-ST153 Pikaopas Maat tai alueet johtuen eri muoto plug virtalähde voi olla sama. Todellinen tuote voi poiketa liitteenä olevien piirustusten kanssa. 19

21 Objektiivin suoja O-LP1531 Vedenalainen objektiivin suoja O-LP1532 Objektiivin suoja O-LP1531 asetettiin tuotteelle sen lähtiessä tehtaalta. Varmistaaksesi veden- ja pölynpitävyyden varmista että objektiivin suoja on aina kiinnitetty kameraan. Vedenpitävyys taataan vain jos kamera on varustettu O-LP1532 vedenalainen objektiivin suoja. WG Tasainen Kiinnittyvä Alusta O-CM

22 Osien nimitys Kantohihnan kiinnityslenkki 2 LCD Näyttö 3 Objektiivin suojalukko 4 Asetuspisteet 5 Objektiivin suoja 6 Mikrofoni 7 Valikkopainike / Suuntapainike (Ylempi) 8 OK painike Toistopainike / Suuntapainike (Alempi) 21

23 Video Tallennus Painike / Laukaisin painike 11 Virtapainike / Poistopainike 12 Tilanilmaisin Akun / Kortin Suoja 14 Suojan Aukaisuvipu 15 Suojan Lukitus Asetusaukko 17 Kaiutin 18 Jalustan Liitäntä 22

24 Karabiinihihnan kiinnitys Kiinnitä kameran mukaan annettu karabiinihihna. 1. Pujota hihnan pää kameran kantohihnan kiinnittimeen. 2. Kiinnitä hihnan pää rajoittimeen. Kumi suojarengas Karabiini on varustettu kumirenkailla näyttön suojaamiseksi vaurioilta. Nämä kumirenkaat vaimentavat iskua kun karabiini iskeytyy näyttöön. Parhaan tuloksen saavuttamiseksi, ennen karabiinihihnan käyttöön ottoa, varmista että kumirenkaat on asetettu alla olevan kuvan mukaisesti. 23

25 Objektiivin Suojan Kiinnitys ja Poisto Tuotteseen on saatavana kahdentyyppiset, vaihdettavat, objektiivin suojat. Kiinnitä objektiivin suoja aina paikalleen, varmistaaksesi veden- ja pölynpitävyyden. Objektiivin suoja O-LP1531: Sovelletaan yleiseen käyttöön. Älä käytä veden alla. Näkökulma ilmassa on noin 160 (*1). Ei pysty tarkentamaan veden alla. (*1) Yksittäiskuva, 4:3, Näkymä: Leveä Objektiivin suojan poistamisen askeleet: 1. Liuuta objektiivin suojalukko nuolen osoittamaan suuntaan 1, ja käännä objektiivin suojaa nuolen osoittamaan suuntaan 2. 1 Objektiivin suojalukko Asetuspisteet 2 Vedenalainen objektiivin suoja O-LP1532: Sovelletaan käyttöön vedessä. Näkökulma ilmassa on noin 130 (*2), ja näkökulma vedessä on noin 90 (*2). (*2) Yksittäiskuva, 4:3, Näkymä: Vedenalainen 2. Kun kolme asetuspistettä ovat suorassa linjassa, poista objektiivin suoja. 24

26 Objektiivin suojan asettamisen askeleet: Liuuta objektiivin suojalukko nuolen osoittamaan suuntaan 1. Kun kolme asetuspistettä ovat suorassa linjassa, käännä objektiivin suojaa nuolen osoittamaan suuntaan 2. kunnes se napsahtaa. 1 Kun tuote altistuu lämpötilavaihteluille, objektiivin suojan sisäpinnalla voi muodostua kondensaatiota. Jos näin tapahtuisi, poista objektiivin suoja, puhdista se pehmeällä, kuivalla, nukattomalla liinalla, ja kiinnitä se takaisin objektiiville. 2 25

27 Akkun ja Muistikortin asetus 1. Avaa akkun/kortin kansi Ensin, liikuta kannen lukkoa oikealle (1), ja paina kannen avauskytkintä alaspäin (2) avataksesi akkun/kortin kansi akselin ympäri alasuuntaan. 2. Laita akku akkukoteloon seuraavan kuvan mukaisesti huomioimalla negatiivisen ja positiivisen suunnan

28 3. Aseta muistikortti korttipaikkaan kuvan ohjeiden mukaisesti, tuotteen ollessa sammutettuna. Kun asetat muistikortin, varmista että kortin uurros sopii korttipaikkaan. Älä työnnä väkinäisesti muistikorttia korttipaikkaan. 4. Sulje akkun/kortin suoja Sulje akkun/kortin kansi akselin ympäri ylöspäin kunnes se naksahtaa ja liikuta kannen lukko vasempaan suuntaan. Muistikortti (johon viitataan nimellä microsd kortti tai microsdhc kortti) on lisävaruste joka ei sisälly tuotteen pakettiin ja se pitääs ostaa erikseen. Suosittelemme käyttämään 4 tai korkeamman Luokan muistikorttia. Muistikortin poistamiseen, avaa akku/ kortti suoja ja paina muistikorttia varovasti sisäänpäin. Kun se vapautuu, poista kortti varovasti. Tuote sammuttaa itsensä automaattisesti jos se on päällä, kun muistikortti liitetään tai poistetaan. 27

29 Lataus Lataa kun laite on kytketty pois päältä. 1. Liitä laite verkkolaitteeseen USB kaapelin avulla. 2. Liite sitten verkkolaitteen liitin sähkökoskettimeen lataaksesi. Saadaksesi maksimaalisen eliniän akulle, lataa akkua ainakin 4 tunnin ajan ensimmäisellä kerralla. Pitkin latausaika on 200 minuuttia (se riippuu ympäristön lämpötilasta ja latauksen olosuhteista). Lataa akkua sisätiloissa 0 C ja 40 C välillä. Jos akku oli pitkän aikaa käyttämättä, käytä varustettua verkkolaitetta lataaksesi akun ennen sen käyttöä. Latauksen merkkivalo: Punainen Vilkku: Lataus Merkkivalo sammuu, kun lataaminen on päättynyt, ja kamera sammuttaa itsensä automaattisesti. 28

30 Eri Painikkeiden Toimintojen Esittely Tähystimen tila viittaa tallennuksen ja valokuvauksen tähystimeen. Säästääkseen virtaa, jos laitetta ei käytetä 30 sekunnin ajan, se automaattisesti sammuttaa LCD näytön (virransäästötila). LCD herää painamalla mitä tahansa painiketta. Tallennustila tai valokuvaustila: Painike Nimi Valikon Tila Tähystimen Tila Videotallennuksen Aikana Virtapainike / Poistopainike - Näytä kaikki piilevät tiedot - Paina ja pidä painettuna: kytke laite pois päältä OK Painike Vahvista valinta Valitse tallennustilan ja valokuvaustilan välillä - Valikkopainike / Suuntapainike (Ylempi) Valitse valikko Mene toiminta-asetuksen käyttöliittymään - Toistopainike / Suuntapainike (Alempi) Valitse valikko Mene toistotilaan - Video Tallennus Painike / Laukaisin painike Mene Tähystimen tilaan (paitsi Langattomassa piirteessä) Aloita tallennus / Ota valokuva Lopeta tallennus Tähystintilassa, kun Liiketunnistus tai Kulunut aika toiminta on kytketty päälle, paina siirtyäksesi videotallennustilaan. 29

31 Toistotila: Elokuvan Toisto Painike Nimi Valokuvan Toisto Toistaminen Pikakelaus Eteenpäin / Takaisinkelaus Keskeytys Virtapainike / Poistopainike Poisto Takaisin elokuvan alkutilaan Paina ja pidä painettuna: kytke laite pois päältä OK Painike Valokuvatiedosto: ei toimenpiteitä Elokuvatiedosto: aloita toisto Keskeytä Toisto normaalilla nopeudella Jatka toistoa Valikkopainike / Suuntapainike (Ylempi) Toistopainike / Suuntapainike (Alempi) Video Tallennus Painike / Laukaisin painike Edellinen tiedosto Takaisinkelaus Takaisinkelaus Seuraava Tiedosto Eteenpäin Eteenpäin Mene tähystintilaan - Edellinen Kuva Seuraava Kuva 30

32 Toimintatapa Kytke Päälle / Pois Kytke päälle: Kun virta on katkaistu, paina ja pidä painettuna yli 2 sekunnin ajan; tai paina ja pidä painettuna yli 2 sekunnin ajan kytkeäksesi laitteen päälle ja päästäksesi toistotilaan. Kytke pois: Kun virta on päällä, paina ja pidä painettuna yli 2 sekunnin ajan sammuttaaksesi laitteen. 31

33 Aseta Kieli, Päiväys ja Aika ensimmäisen käynnistyksen jälkeen Aseta ensimmäisen käytön aikana. 1. Paina ja pidä painettuna kytkeäksesi laite päälle ja päästäksesi kielenvalintanäyttöön; 2. Paina tai kielen valintaan; 3. Painettuasi painiketta valitaksesi halutun kielen, laite menee Päivämäärä/Aika asetusnäyttöön; 4. Paina tai asettaaksesi päiväyksen ja ajan näyttömuoto, ja paina varmistaaksesi näyttömuoto; 5. Päiväys ja aika asetuksissa, paina tai asettaaksesi lukuarvot ja paina varmistaaksesi; 6. Kun varmistit, ilmestyy automaattisesti ruutuun. Paina päästäksesi tähystintilaan. Päivämäärä/Aika H-M 00:00 32

34 LCD Näyttö :01: :56:00 00:01:23 SD narrow narrow narrow narrow Tilan Näyttö 2. Ajastimen Näyttö 3. Sarjakuvanoton Näyttö 4. Silmukkanauhoituksen Näyttö 5. Liiketunnistuksen Näyttö 6. Valkotasapainon Näyttö 7. Jäljellä olevien otosten määrän Näyttö 8. Jäljellä Olevan Tallennusajan Näyttö 9. Sisäisen Muistin / Musitikortin Näyttö 10. Akun Tilan Näyttö 11. Elokuvan Mitan Näyttö 12. Valokuvan Mitan Näyttö 13. Näkökentän Näyttö 14. Wind Cut Näyttö Osa kuvakkeista katoaa automaattisesti 2 sekunnin jälkeen. Paina paljastaaksesi kaikki nykyiset asetukset. Viittaa 16:9 näyttöalueeseen. Viittaa 4:3 näyttöalueeseen. 33

35 Tallennuksen ja Valokuvauksen Perustoimintojen Esittely 1. Mene tähystintilaan ja paina vaihtaaksesi video tilan ja valokuvaustilan välillä; 2. Kohdista objektiivi tallennettavan kohteen suuntaan ja paina aloittaaksesi videon tallennuksen tai valokuvauksen; 3. Videon tallennus tilan aikana, paina uudelleen tallennuksen pysäyttämiseksi. Tallennusaika on enintään 25 minuuttia kerrallaan. 00:56:00 00:01:

36 Valokuvaustilassa, kun laite havaitsee ihmisen kasvon, ilmestyy vihreä tarkennuskehys. Kun laite huomaa kaksi tai enemmän kasvoa, ilmestyy pääasiallinen vihreä ja toissijainen valkoinen tarkennuskehys. Valokuvaustilassa ja videotilassa, LCD näyttö voi kytkeytyä pois päältä säästääkseen virtaa. Painamalla LCD näyttö kytkeytyy päälle ja aloittaa / lopettaa heti tallennuksen. Mitä tahansa muuta painiketta painamalla, ainoastaan LCD näyttö kytkeytyy päälle. 35

37 LCD Näyttö Toistotilassa 13. 1/ / :01: : :01:23 narrow narrow :21 1. Elokuvan Näyttö 2. Sarjakuvanoton Näyttö 3. Ajastimen Näyttö 4. Silmukkanauhoituksen Näyttö 5. Liike tunnistuksen Näyttö 6. Valkotasapainon Näyttö 7. Muistikortin tai Sisäisen Muistin Näyttö 8. Akun Tilan Näyttö 9. Elokuvan Mitan Näyttö 10. Valokuvan Mitan Näyttö 11. Näkökentän Näyttö 12. Elokuvan Pituuden Näyttö 13. Nykyisten Kuvien määrän Näyttö / Otosten kokonaismäärä 14. Otosten Ajan ja Päiväyksen Näyttö Osa kuvakkeista katoaa automaattisesti 2 sekunnin jälkeen. näkyy vain kun toistaa elokuvatiedostoa. Viittaa 16:9 näyttöalueeseen. Viittaa 4:3 näyttöalueeseen. 36

38 Toiston Perustoimintojen Esittely Yksittäinen Valokuva: 1. Ollessasi tähystintilassa, paina päästäksesi videoiden ja valokuvien toistotilaan; 2. Katso elokuva- tai valokuvatiedostoja LCD näytöllä; 3. Paina tai katsellaksesi elokuvia tai valokuvia muistikortilta tai sisäisestä muistista. Paina palataaksesi tähystintilaan. Kun muistikortti on asetettu, voidaan nähdä vain muistikortilla olevat tiedostot, eikä sisäisen muistin tiedostoja voi nähdä. Jos muistikortilla tai sisäisessä muistissa ei ole tiedostoja, ilmestyy huomautus, ei kuvia.? 37

Tekijänoikeudet Kameran käyttäjille Tuotemerkit

Tekijänoikeudet Kameran käyttäjille Tuotemerkit e_kb448.book Page 0 Monday, August 6, 2007 3:59 PM Haluamme kiittää sinua PENTAX -digitaalikameran hankinnasta. Ennen kameran käyttöä sinun kannattaa lukea tämä käyttöopas, jotta pystyt hyödyntämään kaikki

Lisätiedot

Haluamme kiittää sinua tämän PENTAXdigitaalikameran

Haluamme kiittää sinua tämän PENTAXdigitaalikameran Haluamme kiittää sinua tämän PENTAXdigitaalikameran hankinnasta. Käyttäessäsi tätä kameraa ensimmäistä kertaa, on suositeltavaa, että luet tämän pikaoppaan jotta saat käsityksen kameran perustoiminnoista.

Lisätiedot

Digitaalikamera. Käyttöopas. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista.

Digitaalikamera. Käyttöopas. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista. Digitaalikamera Käyttöopas Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista. Kiitoksia siitä, että olet hankkinut PENTAX digitaalikameran. Ennen kameran

Lisätiedot

Pikaopas. Sarjanumero on kameran pohjassa.

Pikaopas. Sarjanumero on kameran pohjassa. Pikaopas Sarjanumero on kameran pohjassa. Pakkauksen sisällön tarkistaminen GR II Salamakenkä (kiinnitetty kameraan) Ladattava akku (DB 65) USB-muuntaja (AC-U1) g USB-kaapeli g Käsihihna Virtapistoke g

Lisätiedot

CEL-SR3XA260. HD-videokamera. Käyttöopas

CEL-SR3XA260. HD-videokamera. Käyttöopas CEL-SR3XA260 HD-videokamera Käyttöopas Y Johdanto Tärkeitä käyttöohjeita VAROITUS! VAROITUS! SÄHKÖISKUVAARAN VUOKSI ÄLÄ IRROTA ETU- TAI TAKAKANTTA. KAMERAN SISÄLLÄ EI OLE KÄYTTÄJÄN HUOLLETTAVAKSI TARKOITETTUJA

Lisätiedot

DIGITAALIKAMERA. Käyttöopas

DIGITAALIKAMERA. Käyttöopas DIGITAALIKAMERA Käyttöopas Fi COOLPIX S9500/S9400:n suositellut toiminnot p Pikatehosteet... A32 Voit käyttää kuviin useita eri tehosteita heti sulkimen laukaisun jälkeen. Samalla kun tarkistat kuvan lopputuloksen

Lisätiedot

Käyttöopas. Multi-Track Linear PCM -tallennin LS-100. Multi-Track Linear PCM -tallennin

Käyttöopas. Multi-Track Linear PCM -tallennin LS-100. Multi-Track Linear PCM -tallennin Multi-Track Linear PCM -tallennin LS-100 Multi-Track Linear PCM -tallennin Käyttöopas Kiitos, että ostit Multi-Track Linear PCM -tallentimen. Lue tämä opas huolellisesti, jotta osaat käyttää tuotetta asianmukaisesti

Lisätiedot

DIGITAALINEN SANELULAITE YKSITYISKOHTAISET OHJEET

DIGITAALINEN SANELULAITE YKSITYISKOHTAISET OHJEET DIGITAALINEN SANELULAITE YKSITYISKOHTAISET OHJEET Kiitos, että ostit Olympuksen digitaalisen äänitallentimen. Näissä ohjeissa on lisätietoja tuotteen oikein käyttämisestä ja turvallisesti. Säilytä ohjeet

Lisätiedot

CEL-SP3PA261. Digitaalinen videokamera. Käyttöopas

CEL-SP3PA261. Digitaalinen videokamera. Käyttöopas CEL-SP3PA261 Digitaalinen videokamera Käyttöopas Johdanto Tärkeitä käyttöohjeita VAROITUS! SÄHKÖISKUVAARAN VUOKSI ÄLÄ IRROTA ETU- TAI TAKAKANTTA. KAMERAN SISÄLLÄ EI OLE KÄYTTÄJÄN HUOLLETTAVAKSI TARKOITETTUJA

Lisätiedot

WB850F/WB855F. Napsauta aihetta. Perusvianmääritys. Pikaohje. Sisällys. Perustoiminnot. Edistyneet toiminnot GPS. Kuvausasetukset.

WB850F/WB855F. Napsauta aihetta. Perusvianmääritys. Pikaohje. Sisällys. Perustoiminnot. Edistyneet toiminnot GPS. Kuvausasetukset. Nämä käyttöohjeet kuvaavat kameran käytön yksityiskohtaisesti. Lue tämä käsikirja huolella. Napsauta aihetta Perusvianmääritys Pikaohje Sisällys Perustoiminnot Edistyneet toiminnot GPS WB850F/WB855F Kuvausasetukset

Lisätiedot

ICONIA W510 / W511- käyttöohjekirjassa

ICONIA W510 / W511- käyttöohjekirjassa ICONIA W510 / W511- käyttöohjekirjassa - 1 2012. Kaikki oikeudet pidätetään. ICONIA W510 / W511-käyttöohjekirjassa Malli: W510 Ensimmäinen painos : 11/2012 2 - SISÄLLYSLUETTELO Turvallisuus ja mukavuus

Lisätiedot

User Manual WB650/WB660. Napsauta aihetta. Pikaviite. Sisällys. Perustoiminnot. Edistyneet toiminnot. Kuvausasetukset. Toistaminen/Muokkaaminen

User Manual WB650/WB660. Napsauta aihetta. Pikaviite. Sisällys. Perustoiminnot. Edistyneet toiminnot. Kuvausasetukset. Toistaminen/Muokkaaminen Nämä käyttöohjeet kuvaavat kameran käytön yksityiskohtaisesti. Lue tämä käsikirja huolella. Napsauta aihetta User Manual WB650/WB660 Pikaviite Sisällys Perustoiminnot Edistyneet toiminnot Kuvausasetukset

Lisätiedot

Käyttöopas. ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c ja E535

Käyttöopas. ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c ja E535 Käyttöopas ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c ja E535 Huomautuksia: Ennen tämän julkaisun ja siinä kuvattujen tuotteiden käyttöä lue huolellisesti seuraavat tiedot: Turvaohjeet, takuutiedot ja

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Blu-ray Disc / DVD Player BDP-S350 3-452-776-51(1)

Käyttöohjeet. Blu-ray Disc / DVD Player BDP-S350 3-452-776-51(1) 3-452-776-51(1) z Seuraavasta osoitteesta löydät Sonyn tuotteita koskevia hyödyllisiä vinkkejä, vihjeitä ja tietoja: www.sony-europe.com/myproduct Käyttöohjeet 3-452-776-51(1) Blu-ray Disc / DVD Player

Lisätiedot

Käyttöohje Nokia 515. 2.1. painos FI

Käyttöohje Nokia 515. 2.1. painos FI Käyttöohje Nokia 515 2.1. painos FI Psst... Tämän oppaan lisäksi on vielä muutakin... Tämän käyttöoppaan ohjeet perustuvat uusimpaan saatavilla olevaan ohjelmistoversioon. Jos laitetta ei ole päivitetty

Lisätiedot

DIGITAALIKAMERA. Käyttöohje

DIGITAALIKAMERA. Käyttöohje DIGITAALIKAMERA Käyttöohje Fi Tietojen löytäminen Etsi haluamiasi tietoja seuraavista: i Usein kysyttyjen kysymysten hakemisto s. iv ix Tiedätkö, mitä haluat tehdä, mutta et tiedä tarvittavan toiminnon

Lisätiedot

Turvallisuuteesi liittyviä tietoja

Turvallisuuteesi liittyviä tietoja Turvallisuuteesi liittyviä tietoja VAROITUS: TULIPALO-, SÄHKÖISKU- TAI VAHINKOVAARAN VÄLTTÄMISEKSI, ÄLÄ ANNA TÄMÄN LAITTEEN ALTISTUA SATEELLE, KOSTEUDELLE, PISAROILLE TAI LOISKEILLE ÄLÄKÄ ASETA SEN PÄÄLLE

Lisätiedot

Käyttöohje C870/C870D/L870/L870D/L875/ L875D

Käyttöohje C870/C870D/L870/L870D/L875/ L875D Käyttöohje C870/C870D/L870/L870D/L875/ L875D Sisältöluettelo C870/C870D/L870/L870D/L875/L875D Luku 1 Luku 2 Luku 3 Alkusanat Yleiset varotoimet Aloittaminen Toimitussisällön tarkistusluettelo... 1-1 Aloittaminen...

Lisätiedot

ERITYISHUOMAUTUS U.K.:SSA OLEVILLE KÄYTTÄJILLE

ERITYISHUOMAUTUS U.K.:SSA OLEVILLE KÄYTTÄJILLE Sisältö Ominaisuudet... 3 Arvoisa SHARP-asiakas... 3 Esittely... 3 Valmistelu... 3 Tärkeitä turvallisuusohjeita... 4 Turvallisuusohjeet... 5 Liittäminen TV:n jakeluverkkoon (Kaapeli-TV jne.) virittimestä...

Lisätiedot

Nokia 201 -käyttöohje

Nokia 201 -käyttöohje Nokia 201 -käyttöohje 1.0. painos 2 Sisältö Sisältö Turvallisuus 4 Käytön aloitus 5 Näppäimet ja osat 5 Aseta SIM-kortti ja akku 6 Akun lataaminen 7 Virran kytkeminen tai katkaiseminen 8 Aseta muistikortti

Lisätiedot

Osat. arkinsyöttölaite paperituki syöttölaitteen suojus. reunaohjain. asiakirjakansi. tulostelokero. asiakirja-alusta. lasitaso

Osat. arkinsyöttölaite paperituki syöttölaitteen suojus. reunaohjain. asiakirjakansi. tulostelokero. asiakirja-alusta. lasitaso Osat reunaohjain arkinsyöttölaite paperituki syöttölaitteen suojus asiakirjakansi tulostelokero kuljetuslukon vipu asiakirja-alusta lasitaso ohjauspaneeli (Lisätietoja on kohdassa Ohjauspaneelin toiminnot

Lisätiedot

A K S N E V S K S R O N I M O U S

A K S N E V S K S R O N I M O U S LC-22LE250E SUOMI NORSK SVENSKA LCD FÄRG-TV LCD FARGE TV LCDVÄRI-TV BRUKSANVISNING BRUKERVEILEDNING KÄYTTÖOHJE Sisältö Ominaisuudet... 52 Arvoisa SHARP-asiakas... 52 Esittely... 52 Tärkeitä turvallisuusohjeita...

Lisätiedot

Blu-ray -kotiteatterijärjestelmän

Blu-ray -kotiteatterijärjestelmän HT-H7500WM HT-H7750WM Blu-ray -kotiteatterijärjestelmän käyttöopas kaikki on mahdollista Kiitos, kun valitsit tämän Samsung-tuotteen. Saat tuotteellesi tavallista kattavamman palvelun, kun rekisteröit

Lisätiedot

Acer Aspire 2020 -Sarja. Käyttöohjekirja

Acer Aspire 2020 -Sarja. Käyttöohjekirja Acer Aspire 2020 -Sarja Käyttöohjekirja Tekijänoikeudet 2004 Kaikki Oikeudet Pidätetään Acer Aspire 2020 -Sarjan Kannettavan Tietokoneen Käyttöohjekirja Julkaistu Ensimmäisen Kerran: Maalis 2004 Näihin

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. OLYMPUS FE-45 http://fi.yourpdfguides.com/dref/4293909

Käyttöoppaasi. OLYMPUS FE-45 http://fi.yourpdfguides.com/dref/4293909 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DCP-J925DW. Versio 0 FIN

KÄYTTÖOPAS DCP-J925DW. Versio 0 FIN KÄYTTÖOPAS DCP-J925DW Versio 0 FIN Jos tarvitaan asiakaspalvelua Täytä seuraavat tiedot tulevaa käyttöä varten: Mallin numero: DCP-J925DW Sarjanumero: 1 Ostopäivä: Ostopaikka: 1 Sarjanumero on laitteen

Lisätiedot

Käyttöopas. Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten.

Käyttöopas. Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten. Käyttöopas Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten. Sisällys Sisällys...2 Luku 1 Johdanto...4 Lisää tästä oppaasta...4 Skannerin ominaisuudet...5

Lisätiedot

Valmistaja varaa oikeuden vaihtaa tai muokata tässä ohjekirjassa olevia tietoja ilman etukäteisilmoitusta tai velvoitteita.

Valmistaja varaa oikeuden vaihtaa tai muokata tässä ohjekirjassa olevia tietoja ilman etukäteisilmoitusta tai velvoitteita. Cat B25-puhelimen käyttöohje Kiitos Cat B25-matkapuhelimen hankinnasta Lyhyt johdanto Kiitos Cat B25 GSM-matkapuhelimen valitsemisesta. Löydät tietoja puhelimen loistavista ominaisuuksista tästä ohjekirjasta.

Lisätiedot

FI6177. Kannettavan tietokoneen käyttöopas

FI6177. Kannettavan tietokoneen käyttöopas FI6177 Kannettavan tietokoneen käyttöopas Tammikuu 2011 Sisältö Sisältö... 2 Kappale 1: Kannettavan esittely Tietoja tästä käyttöoppaasta... 6 Huomautuksia tästä käyttöoppaasta... 6 Turvallisuus- ja varotoimenpiteet...

Lisätiedot

MALLI BD-AMS10S BD-AMS20S BLU-RAY-/DVD-SOITIN KÄYTTÖOPAS

MALLI BD-AMS10S BD-AMS20S BLU-RAY-/DVD-SOITIN KÄYTTÖOPAS MALLI BD-AMS10S BD-AMS20S BLU-RAY-/DVD-SOITIN KÄYTTÖOPAS Vain BD-AMS20S Vain BD-AMS20S KÄYTTÖOPAS SUOMI Introduction TURVALLISUUS / TÄRKEITÄ TIETOJA VAROITUS: VOIT VÄHENTÄÄ TULIPALON TAI SÄHKÖISKUN RISKIÄ,

Lisätiedot