Automaatti paineenhallintaan pumppujen avulla Ilman poistaminen Veden lisääminen Flamcomatin kokoonpano

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Automaatti paineenhallintaan pumppujen avulla Ilman poistaminen Veden lisääminen Flamcomatin kokoonpano"

Transkriptio

1 Autoaatti paineenhallintaan puppujen avulla Ilan poistainen Veden lisääinen Flacoatin kokoonpano Montage Flacoat SF Asennus- ja käyttöohjeet 00, Flaco

2 Mukana toiitetut dokuentit: Kokoonpano-ohje ja sähkökytkentäkaavio Pupun käyttöohje: Järjestelänerottien, ja erikseen tilattaessa, Flacoatin liitäntöjen kuvaus Toiitettujen erityistoteutusten käyttöohjeet Vastuu Kaikki näissä asennus- ja huolto-ohjeissa oleva tekninen inforaatio, tiedot ja ohjeet järjestelän käyttäisestä ja huoltaisesta vastaavat tietäystäe ohjeiden painoonenon ajankohtana. Nää ohjeet sisältävät täänhetkisen kokeuksee ja havaintoe. Pidätäe itsellee oikeuden teknisiin uutoksiin, jotka aiheutuvat näissä asennus- ja käyttöohjeissa kuvatun Flaco-tuotteen teknisestä jatkokehityksestä. Teknisen tiedon, kuvausten ja kuvitusten perusteella ei sen takia voida esittää itään vaateita. Tekniset kuvitukset, piirustukset ja grafiikka eivät välttäättä vastaa todella toiitettua tuotetta - osakokoonpanoja, yksittäisiä koponentteja tai varaosia. Piirustuksia ei ole tehty oikeaan ittakaavaan, ja ne sisältävät yös syboleja esitettävän asian yksinkertaistaiseksi.

3 Flaco b.v. Postbus AC Gouda-Alankoaat Puh. ++ (0) Faksi ++ (0) S-posti: Kotisivu: Sisällysluettelo Luku Sivu Toiinta - paineenhallinta - ilan poistainen - veden lisääinen -5 Sovellusalue - tiivistelä - järjestelän tarjoaat edut 6 Asennuskaavio 7 Toteutus 8-9 Ohjaus - ohjausyksikkö - käsittely-yksikkö - ohjauspaneeli 0 Ohjaus- ja käyttöahdollisuudet Ohjausparaetrit Käyttöönotto Käyttötietojen asettainen -5 Vedenlisäyskaavio/ suositellut vedenlisäysäärät 6 Ongelien ratkaiseinen 7 Huolto, säännölliset tarkastukset 8 Liite Mitat ja painot 9 Liite Sähkökytkentäkaavio (Flacoatin käsittely-yksikkö) 0

4 Toiinta Paineenhallinta: Paineenhallinta on Flacoatin ensisijainen tehtävä. Se tapahtuu käyttäällä suurtehopuppuja ja agneettiventtiiliä, joka toiii paineeseen ukautuen. Paisuntatilana käytetään paineettoia, pystysuoria terässäiliöitä. Säiliöt vastaanottavat paisuntavettä kalvon sisälle, ja paineen vähentyessä vesi johdetaan taas takaisin järjestelään. Säiliön sisäseinän ja kalvon välinen tila on avoiessa yhteydessä ypäristöön. Kun paine nousee 0, baaria järjestelän asetuspaineen yläpuolelle, niin järjestelästä johdetaan vettä agneettiventtiilin kautta, Pall-renkaita sisältävän korin läpi paineettoaan kalvolliseen paisuntasäiliöön, kunnes järjestelän asetuspaine taas saavutetaan. Vastaanottosäiliö voidaan täyttää 90-prosenttisesti. Jos järjestelän paine laskee 0, baaria järjestelän asetuspaineen alapuolelle, niin paisuntavettä johdetaan pupulla puppujohdon kautta takaisin järjestelään, kunnes asetettu paine on taas saavutettu. Kahden pupun yksikössä on aina kaksi puppua ja kaksi agneettiventtiiliä. Jos järjestelään asetettu iniipaine alitetaan tai aksiipaine ylitetään, niin ensiäiseksi kytketään päälle yksi puppu tai agneettiventtiili. Vasta sitten, jos se ei johda toivottuihin tuloksiin, kytketään päälle toinen puppu tai agneettiventtiili (kuoritukseen perustuva paineenvalvonta). Kahden pupun yksikkö on suojattu häiriöiltä, eli jos yksi pupuista tai agneettiventtiileistä putoaa pois toiinnasta, niin toinen puppu tai agneettiventtiili oaksuu sen tehtävän. Kahden pupun yksikössä vaihdetaan päivittäin ensiäiseksi päällekytkettävää puppua ja venttiiliä. Tarkoitus on, että kupaakin puppua ja agneettiventtiiliä käytetään yhtä paljon järjestelän elinaikana ja että niiden käyttöönotettavuus säilyy korkeana. Kaikki häiriöiloitukset paineen, täyttöasteen, oottorinsuojauksen, vedenlisäyksen ja anturien ohjauksesta esitetään ohjauspaneelilla. Ohjauspaneeli voidaan sijoittaa joko säiliön kylkeen tai johonkin uuhun tarkoituksenukaiseen paikkaan. RS85-liitännän avulla Flacoat voidaan integroida osaksi kuuavesisäiliön ohjausta. Ilan poistainen: Varsinainen ilan poistainen perustuu paineen laskeisen periaatteeseen (katso yös Henryn laki Flacon luettelossa; tuoteryhä 5). Kun korkeaan järjesteläpaineen alainen paisuntavesi tulee Flacoatin paineettoaan säiliöön, niin sen ilanpoistoteho vähenee. Yliääräinen ila karkaa läitysvedestä. Jotta yhden ilanpoistojakson aikana läitysvedestä pystyttäisiin poistaaan ahdollisian paljon ilaa, säiliön syöttöön asennetaan erityisrakenteinen Pall-renkaita sisältävä kori, jonka ansiosta ilanpoistoteho kasvaa kaksi- tai kolinkertaiseksi verrattuna tavanoaisiin järjesteliin. Jotta uusissa järjestelissä ja läitysvettä vaihdettaessa esiintyvät korkeaat kaasuäärät saataisiin ahdollisian nopeasti poistettua, on ohjaukseen ohjeloitu korkeapi kierrosluku ja pidepi kierroskesto, ja ne on tehtaalla sovitettu säiliön ittoihin. Tää turbo-ilanpoisto kytkeytyy sen ukaisesti noin - 0 tunnin kuluttua autoaattisesti noraaliin ilanpoistoon. Jos tää jakso ei poikkeustapauksissa ole tarpeeksi pitkä, niin tehoilanpoisto voidaan aktivoida valitsealla uudestaan anuaalisesti turbo-ilanpoisto.

5 Veden lisääinen: Autoaattisen vedenlisäyksen avulla kopensoidaan vuotojen ja ilanpoiston aiheuttaaa vesihäviötä. Täyttöasteen valvonnan avulla vedenlisäys käynnistetään autoaattisesti, ja ohjeloitu äärä lisätään säiliön paineettoalla puolella. Kun säiliössä saavutetaan iniitäyttöaste (noraali = 6 %), niin vedenlisäysjohdon agneettiventtiili avautuu. Säiliön täyttöastetta nostetaan ohjeloidun äärän verran (noraaliin = %). Näin varistetaan se, että puput eivät kuivu. Säiliöön lisättävän veden äärää valvotaan ja rajoitetaan autoaattisesti, jotta vakavissa vuodoissa vettä ei pääsisi vuotaaan jatkuvasti pois. Käytettäessä standardinukaista vesiittaria lisättävän veden äärää rajoitetaan ohjeloialla vedenlisäyksen kestoa. Jos vedenlisäyksen kesto on saavutettu, niin virhe pitää poistaa käsin. Sen jälkeen voidaan lisätä saa täyttöäärä, ikäli vedenlisäyksen kestoon ei ohjeloida uutoksia. Käytettäessä erityisvalisteista vesiittaria, jossa on elektroninen läpivirtauksen ittaus, vedenlisäys keskeytetään kun ohjeloitava lisättävän veden kokonaisäärä on saavutettu. Jos lisättävän veden kokonaisäärä saavutetaan, voidaan käsin tehdyn virheenpoiston jälkeen lisätä vettä uudestaan. Jos Flacoatin jälkitäyttöveden liitäntä tehdään suoraan juoavesiverkkoon, se pitää varustaa takaisinvirtauksen suojauksella vesilaitoksen sääntöjen ukaisesti. 5

6 Sovellusalue Flacoatia käytetään vakiopaineen ylläpitäiseksi suljetuissa läitysjärjestelissä DIN 75-:n ukaan, syöttöläpötilan ollessa korkeintaan 0 ºC, sekä suljetuissa jäädytys-, jäähdytys- ja ilanvaihtojärjestelissä. Flacoat soveltuu seuraaviin olosuhteisiin: Läitysjärjestelän suurin sallittu syöttöläpötila: 0 ºC. Kalvojen suurin pysyvä läpöjännitys (DIN 807-): 70 ºC. Läitysjärjestelissä, joissa joustoputken ahdolliset toiintaläpötilat ovat yli 70 ºC, kytketään ennen Flacoatia päälle säiliö, jossa läpötilaa voidaan alentaa. Katso siihen tarkoitukseen sopivia säiliötä Flexcon VSV-esikytkentäsäiliöistä, joiden itat ovat 00 - litraa. Tiivistelä Yksikkötyypit: M - yhden pupun yksikkö, yläraja,7 MW (MW = läpöteho) M - yhden pupun yksikkö, yläraja 8 MW D - kahden pupun yksikkö, yläraja 8 MW D - kahden pupun yksikkö, yläraja 0 MW Maks. toiintapaine: 5 baaria Maks. järjestelän ylipaine: 0 baaria Maks. syöttöläpötila: 0 ºC Säiliön itat: 50-0 litraa, pystyasento Toiintapaine: paineeton Toiintapaine: 6 baaria Maks. sallittu ylipaine: 0 baaria Kalvo: vaihdettava BUTYYLIKUMIKALVO jonka aks. pysyvä läpöjännitys on 70 ºC ( K). Veden lisäys: agneettiventtiilin ja vesiittarin kautta juoavesiverkon vettä tai puhdistettua vettä Vesijohdon paine:, - 8 baaria Maks. vedensyöttöpaine: 0 baaria Maks. syöttöläpötila: 0 ºC Järjestelän tarjoaat edut: Kattava ohjela, joka tarjoaa laajan valikoian ittoja, kokoonpanoja ja painetasoja - neljä eri yksikkötyyppiä, jotka voidaan yhdistää 6 eri säiliönittaan. Korkea käytettävyysaste onien sovellusahdollisuuksien ansiosta - paineenhallinta läitys-, jäädytys-, jäähdytys- ja ilanvaihtojärjestelissä. Monta toiintoa hyvin pientä asennuspinta-alaa kohti - korkealaatuinen paineenhallinta tarkkojen painerajojen sisällä - paineenhallinta, ilanpoisto ja vedenlisäys - suuri paisuntatilavuus paineettoissa, korkealuokkaisissa säiliöissä, joissa on butyylikuikalvot. Erittäin suuri ilanpoistoteho järjestelään integroidun ikrokuplien erottaisen ansiosta - aktiivinen ja energiaa säästävä ilanpoistoprosessi - suuri käyttöturvallisuus. Yksinkertainen asennus käyttövaliin rakenteen ansiosta. Moderni ohjaus, jossa on sijainnista riippuattoat, erilliset koponentit - ohjauspaneeli on riippuaton käsittely-yksikön sijainnista - toinen paneeli voidaan liittää rinnakkaisesti kaikkiin ohjaus- ja esitysvaihtoehtoihin - paneeli voidaan asentaa yli 500 etrin etäisyydelle yksiköstä. Erittäin helppokäyttöinen - ohjauspaneeli on optiaalisella korkeudella - senhetkiset toiinnot esitetään viidellä erillisellä näytöllä ohjauspaneelin kytkentäkaaviossa, jossa on sybolierkinnät. Ilan lisähintaa on ahdollista saada DDC-liitäntä (keskitetty ohjaustekniikka) RS85:n välityksellä. 6

7 Flacoat M + Flacoat M + Flaco Asennuskaavio jossa käytetään esierkkinä Flacoat-yksikköä, johon on liitetty paisuntasäiliö syöttöläpötila: 00 ºC ja 0 ºC paluuläpötila > 70 ºC liitäntä juoavesiverkkoon säiliön vedenlisäystä varten. Min. paineenrajoitin P MAG GB BB Palautusjohto P VB Liitäntä juoavesiverkkoon Ohjauspaneeli GB Puppuyksikkö - (kuvan toteutus on kaksipuppujärjestelä) Flacoat-perussäiliö, jossa on täyttöasteanturi, kierrettävät ruuviliitokset ja joustavat paineletkut. Ohjauksen käsittely-yksikkö BB* VB* Järjestelään liitetty toinen Flacoat-säiliö Esikytkentäsäiliö nesteen läpötilan alentaiseksi aks. 70 ºC. Puppu Magneettiventtiili Takaiskuventtiili in.db* P * * Miniipaineenrajoitin täydentäään paineenvalvontaa ja ohjaaaan agneettiventtiilejä syöttöläpötilojen ollessa yli 00 ºC Upiventtiili Vesiittari (voidaan tilata ipulssiittarin kanssa, kuten kuvan kaaviossa) Suodatin * Järjestelän erotusyksikkö suodattien kanssa Varoventtiili Tyhjennyshana Joustava paineletku Putkiliitokset, jotka kuuluvat toiitukseen tai ovat tilattujen osien lisävarusteita Sähköliitännät * Valinnainen, voidaan tilata Flacolta lisävarusteena Autoaattinen ilanpoisto ilastusrajoittien kanssa 7

8 Flacoat M Typ Herstell-Nr. Zulässiger Betriebsüberdruck bar Vordruck Nenninhalt bar ltr. Herstellerzeichen Baujahr Zulässige Betriebsteperatur C + Baujahr Behälter-Nr. Flacoat Hersteller-Nr. Flaco Toteutus Yhden pupun yksikkö M tai vastaavasti M perussäiliön kanssa Flacoatin tyyppikilpi 7 Typ Herstellerzeichen + Herstell-Nr. Nenninhalt Baujahr Flacoat M/ ltr. Zulässiger Betriebsüberdruck bar Vordruck bar Zulässige Betriebsteperatur C 5 78 Voit lukea oan paisuntasäiliösi toteutusta koskevat tekniset tiedot tyyppikilvestä, kuvassa kohta Teräksinen perussäiliö. Vaihdettava butyylikuikalvo. Jalka. Liitäntä säiliön ja kalvon välisen tilan ilanvaihtoa varten 5. Tyyppikilpi 6. Johdinkanava 7.* Flexvent Super -uiuriilanpoistin, jossa on ilastustulppa 8. Jalka jonka korkeutta voidaan säätää 9. Täyttöasteanturi (säiliön painoa ittaava jalka) 0.* Yhdyskaapeli täyttöasteanturista ohjauksen käsittely-yksikköön.* Liitäntäkaapeli ohjauspaneelista ohjauksen käsittely-yksikköön.* Ohjauspaneeli. Kori jossa on Pall-renkaita. Magneettiventtiilin liitäntä (säiliö). Magneettiventtiilin liitäntä (yksikkö) 5. Pupun liitäntä (säiliö) 5. Pupun liitäntä (yksikkö) 6.* Tiivisterengas / 7.* Kierrettävät säiliöliitännät 8.* Tiivisterengas 9.* Joustavat paineletkut (etalliletkut) 0.* Upiventtiili (Kuin palloventtiili jossa on lukkolanka). Varoventtiili. Paineenvalvonnan agneettiventtiili. Suodatin. Järjestelän poistoliitäntä 5. Paineliitäntä järjestelään 6. Paineanturi 7. Puppuilanpoisto 8. Puppuyksikön tyyppikilpi 9. Vedenlisäyksen agneettiventtiili 0. Vesiittari. Joustava paineletku. Palloventtiili. Ohjausyksikkö. Pääkytkin 5. Potentiaalintasausliitäntä virtaliitäntää varten 6. Potentiaalintasausliitäntä 7.* Järjestelänerotusyksikkö (lisävaruste) 8. Paineenvalvontapuppu 9. Tyhjennyshana 0. Tyhjennysliitäntä 6 7 8????????? ???????? Pup 0 9 Flaco Flexcon GbH Berliner Chaussee Genthin Anschluß 5 Magnetventil * pakattu puppuyksikön osana 8

9 Flacoat D/D Typ Herstellerzeichen Herstell-Nr. Nenninhalt Baujahr ltr. Zulässiger Zulässige Betriebsüberdruck Vordruck Betriebsteperatur bar bar C + Flaco Toteutus Kahden pupun yksikkö D tai vastaavasti D perussäiliön kanssa Puppuyksikön tyyppikilpi 7 79 Flaco Flexcon GbH Berliner Chaussee Genthin Hersteller-Nr. Flacoat Behälter-Nr. Baujahr Perussäiliön tuotenueron, katso kuvan kohtaa 5, pitää olla osa tyyppikilvessä, katso kuvan kohtaa 8, olevasta tuotenuerosta. 76 Flacoat D/D ??????????? Hersteller-Nr. Flacoat Behälter-Nr. Baujahr Flaco Flexcon GbH Berliner Chaussee Genthin. Flacoat Hersteller-Nr. Baujahr Behälter-Nr. Flaco Flexcon GbH Berliner Chaussee Genthin

10 Ohjaus Ohjausyksikkö: Ohjaus koostuu ohjausyksiköstä ja ohjauspaneelista. Ohjausyksikkö on asennettu ja liitetty puppuyksikköön. Ohjauspaneeli voidaan asentaa käsittely-yksikön sijainnista riippuatta ja se yhdistetään siihen nelijohtiisella kaapelilla. Paisuntasäiliö on varustettu kiinnitysahdollisuudella. Ohjausyksikkö: Ohjaus koostuu tosiasiallisesti uistijärjestelästä, joka koordinoi ja valvoo kaikkia prosesseja. Ohjaus voidaan ohjeloida äärättyjen arvojen välille. Ohjausyksikkö sijaitsee täysin asennettuna puppuyksikössä. Siinä rekisteröidään ja käsitellään kaikki sisääntulevat ja uloslähtevät signaalit. Ohjaus tapahtuu ohjauspaneelin kautta, joka on kiinnitetty kiinnityseleenttien avulla säiliöön tai johonkin toiseen paikkaan (esi. kattilahuoneeseen tai isännöitsijän oleskelutiloihin). Järjestelään on ahdollista liittää toinen ohjauspaneeli. Lisäksi järjestelässä on vakiona RS85-liitäntä, jolla Flacoat on liitetty DDC:hen. Muistiprotokolla on liitteessä. Ohjauspaneeli: Ohjauspaneeli on sijoitettu litteään ja roisketiiviiseen koteloon. Ohjauskentässä esitetään asennuskaavio Flacoatin kaikkien toiinto- ja säätöeleenttien kanssa. Kaikki käyttöparaetrit esitetään erillisissä näytöissä, niin että järjestelätiedoista saa välittöästi ja jatkuvasti täydellisen yleiskuvan. Erilliset näytöt on varattu vastaaville paraetrienittauspisteille. Keltainen LED-valo, puppu käytössä Näyttö : paine Punainen LED-valo, painehälytys Punainen LED-valo, pupputoiinnon suojaus Keltainen LED-valo, agneettiventtiili toiinnassa Näyttö : vedenlisäys Punainen LED-valo, aks. täyttöaste ylitetty Näyttö : täyttöaste Näyttö : ilanpoistooodi Punainen LED-valo, in. täyttöaste alitettu Päänäyttö Punainen LED-valo, vedenlisäysraja rikottu Näyttö : vedenlisäys Flacoat D/D + Selailun valintanäppäin Lisääisnäppäin Vahvistusnäppäin Vähennysnäppäin 78 Jos paraetrit ovat sallittujen raja-arvojen sisällä, niin näytöt ovat vihreitä. Jos paraetri saavuttaa ei-sallitun arvon, siihen kuuluva näyttö uuttuu punaiseksi. LED-valot näyttävät jokaisesta toiinnosta, toiivatko ne tai onko niissä häiriö. Jos käyttöparaetrejä pitää uuttaa, riittää kun näppäintä painetaan kaksi kertaa, ja vastaavan paraetrin uutos voidaan suorittaa. Päänäyttö ja uutettavan paraetrin näyttö uuttuvat sen ajaksi keltaisiksi, jotta uutos voidaan toteuttaa turvallisesti (katso lisätietoja luvusta Käyttötietojen asettainen). Jos järjestelään liitetään toinen ohjauspaneeli tai jos vastaavasti käytetään RS85-liitäntää, niin se liitetään rinnakkaisesti ohjausyksikön ensiäiseen ohjauspaneeliin. Jos ohjauspaneelit sijoitetaan yli 500 etrin päähän ohjausyksiköstä, tarvitaan signaalinvahvistinta (katso lisävarusteet). Yhdyskaapelina pitää käyttää nelijohtiista kaapelia (tyyppi LYCY-P xx0,5). 0

11 + Flaco Ohjaus- ja käyttöahdollisuudet 78 Ohjauspaneeli Flacoat M Ohjausyksikkö -ohjaustekniikka -odeei... Signaalinvahvistin * RS85 Ohjauspaneeli tai Flacoat M + x0v AC -DDC

12 Ohjausparaetrit Paraetrien asettainen tapahtuu tehtaalla asiakkaan antaien tietojen perusteella. Jos itään tietoja ei ole saatavissa, niin Flacoat toiitetaan asiakkaalle vakioasetusten kanssa. Ohjeloitavat paraetrit: Ohjauspaneeli siihen kuuluvien ohjeloitavien Asetus toiitettaessa Asetusrajat käyttöparaetrien kanssa (vakio): Näyttö : järjestelän asetuspaine 0 baaria 0, - 5,0 baaria Näyttö : täyttöasteen hälytysrajat. in: iniitäyttöaste 05 % 05-0 %. ax: aksiitäyttöaste 90 % % Näyttö : ilanpoistooduuli Turbo turbo/noraali Näyttö : vedenlisäys - vedenlisäyksen keston rajoittainen 00 inuuttia 0-99 inuuttia - lisättävän veden kokonaisäärä 500 litraa litraa vesiittarit joissa on elektroninen läpivirtauksen ittaus Ohjeloidut paraetrit Magneettiventtiilien toleranssi järjestelän asetuspaineelle Puppujen toleranssi järjestelän asetuspaineelle Painehälytyksen aks. raja Painehälytyksen in. raja Lisättävän veden äärä prosessia kohti Säiliön itat / puppujen lukuäärä Vesiittari elektronisen läpivirtausittauksen kanssa/sitä ilan + 0, baaria järjestelän asetuspaineesta - 0, baaria järjestelän asetuspaineesta + 0, baaria järjestelän asetuspaineesta - 0, baaria järjestelän asetuspaineesta 6 % säiliön täyttöasteesta Tunnistenro kyllä/ei - Näitä paraetrejä saavat uuttaa vain Flacon huoltoasentajat.

13 Käyttöönotto: Kun olet asentanut Flacoat-autoaatin kokoonpano-ohjeiden ukaisesti, olet tehnyt järjestelän käyttöönottoa varten tarvittavat valistelut.. Sulje upiventtiilit puppuyksikön ja läitysjärjestelän tai vastaavasti ilanvaihtojärjestelän välillä saoin kuin puppuyksikön vedenlisäysliitäntä.. Avaa upiventtiili perussäiliön, yliääräisten järjestelään kytkettyjen paisuntasäiliöiden (jos sellaisia on) ja puppuyksikön väliltä.. Täytä läitysjärjestelä tai vastaavasti ilanvaihtojärjestelä vedellä tai vastaavasti läönsiirtoaineella (ei Flacoatin säiliöitä).. Kytke ohjaus päälle. Ohjaus on käyttövalis noin 0 sekunnin kuluttua. Kun täyttöasteeseen liittyvä näyttö esittää prosenttiluvun, joka on suurepi kuin, kytke välittöästi ohjaus pois päältä! Tarkista, että perussäiliö seisoo täysin luotisuorassa (katso kokoonpano-ohjeet, kohdat - 6) ja toista askel. Noraalit arvot ovat silloin: - näytössä esitetään paine välillä 0-0, baaria, näyttö ja LED-valo ovat punaisia - näytössä esitetään täyttöaste välillä 0 - %, näyttö ja iniitäyttöasteen LED-valo ovat punaisia - näytössä esitetään ilanpoistooodi TURBO, näyttö on vihreä - näytössä esitetään vedenlisäysrajoitus lähtien 0 inuutista tai vastaavasti 500 litrasta, sekä sen seurauksena tapahtunut vedenlisäys, joka alkaa 0 inuutista tai vastaavasti 0 litrasta. Näyttö on vihreä. Jos päänäyttöön tulee virheiloituksia, katso lukua Ongelien ratkaiseinen, sivu Aseta nyt järjestelän äärätty asetuspaine. Noudata ohjeita luvussa Käyttötietojen asettainen, sivu, kohta. 6. Säädä vedenlisäyksen aksiikesto tai aksiikokonaisäärä. Käytä siihen sivulla 6 olevaa vedenlisäyskaaviota. Rajoita vedenlisäyksen kestoa syöttöpaineen ukaan. Muista, että yhtä vedenlisäyskierrosta kohti täytetään 6 % säiliön koko sisällöstä. Aseta vedenlisäyksen rajoitin järjestelän tarpeiden ukaisesti. Käytettäessä standardinukaisia vesiittareita (perusasetus 0 inuuttia). Jos juoavesiverkon tai puhdistuslaitoksen syöttöpainetta ei tunneta, niin lähde periaatteessa liikkeelle baarista ja korjaa sitä tarvittaessa yöhein. Syötä vedenlisäyksen kokonaiskesto. Noudata ohjeita luvussa Käyttötietojen asettainen, sivu 5, kohta 5. Käytettäessä vesiittareita, joissa on elektroninen läpivirtausittaus (erityistoteutus; perusasetus 500 litraa). Jos vesiittari on liitetty ipulssikalvoon, niin syötä sisään vedenlisäyksen kokonaisäärä litroina. Yleisasetus voidaan suorittaa ainoastaan käyttäällä suositeltuja vedenlisäysääriä sivulla 6 olevan taulukon ukaisesti. Noudata ohjeita luvussa Käyttötietojen asettainen, sivu 5, kohta Ennen täyttöasteittarin kalibrointia on välttäätöntä tehdä ns. nolla-asennon tarkistus. Aseta säiliön nollapiste luvussa Käyttötietojen asettainen, sivu, kohta, olevien ohjeiden ukaisesti. 8. Avaa vedenlisäyksen palloventtiili (katso Toteutus, sivut 8-9, kohta ). 9. Kytke ohjaus POIS PÄÄLTÄ heti kun 7 %:n täyttöaste on saavutettu ja poista pupusta ila (katso Toteutus, sivut 8-9, kohta 7). 0. Avaa upiventtiili läitysjärjestelän tai vastaavasti ilanvaihtojärjestelän palautusputkeen.. Kytke ohjaus PÄÄLLE.. Kun järjestelän asetuspaine on nyt käyttötoleranssin rajojen sisällä ja kaikki näytöt ovat vihreitä, voidaan jatkuvasti palavat punaiset LED-varoitusvalot kytkeä pois (katso luku Ongelien ratkaiseinen, sivu 7, kohta ).. Lopuksi pitää lukita upiventtiilin asetukset. Vihje: Käyttöönoton kuvaus koskee läitysjärjesteliä. Ilanvaihto- ja jäähdytysjärjestelissä ensiäisen täytön aste pitää valita asennuskaavion ukaan. Muista, että Flacoatin upiventtiilejä saadaan käyttää yksinoaan silloin, kun puput ja paineen ylläpitoon käytetyt agneettiventtiilit eivät ole toiinnassa; toisin sanoen ainoastaan silloin, kun ohjaus on kytketty pois päältä.

14 Käyttötietojen asettainen Ohjauspaneelin paraetrien uuttainen tai asettainen tapahtuu tällä tavalla:. Säiliön nolla-asetus Nolla-asetusta tehdessä tulee ottaa huoioon luvussa Käyttöönotto olevat kohdat. + kunnes päänäytössä oleva Säiliön nolla-asetus Säiliön nolla-asetus Nolla-asetus käynnissä + loistaa punaisena ja vihreänä, päästä sitten irti! - 5 sekuntia näppäinten irtipäästäisen jälkeen päänäyttöön tulee Nolla-asetus Täyttö asetuksen onnistuttua ja näyttöön tulee täyttöasteen arvo, OK 0 % kuitenkin korkeintaan Täyttö % Jos päänäytössä kerrotaan, että säiliön nolla-asetus on virheellinen, niin tarkista luvussa Käyttöönotto, sivu, neuvotut toienpiteet säiliön nolla-asetuksen valistelusta. Poista virhe ja toista säiliön nollaasetukseen liittyvä toiintasarja. Katso yös lukua Ongelien ratkaiseinen, sivu 7, kohta.. Käyttöpaineen uuttainen Odota ja x.x näyttöön tulee baaria] + tai vastaavasti paineen uudelleenasettaista varten itattu painearvo Muutos käynnissä. Täyttöasteen hälytyksen uuttainen: Odota ja + tai vastaavasti painearvo in. näyttöön tulee. Ilanpoistooodin uuttainen: ja näytössä esitetään sillä hetkellä Esierkki: in. täyttöaste/aks. täyttöaste ovat yhtä suuret in. in. xx % iniitäyttöasteen uutta raja-arvoa varten Muutos käynnissä ja näytössä esitetään sillä hetkellä itattu. Odota ja Turboilanpoisto tai vastaavasti näyttöön tulee + tai vastaavasti uutta ilanpoistooodia varten ilanpoistooodi Muutos käynnissä ja näytössä esitetään asetettu Noraali ilanpoisto

15 5. Vedenlisäyksen kestoon liittyvien raja-arvojen uuttainen: Odota ja + tai vastaavasti näyttöön tulee aks xx in vedenlisäyksen kestoon liittyvien uusien raja-arvojen asettaista varten Muutos käynnissä ja näytössä esitetään uudet kestorajat 6. Vedenlisäyksen kokonaisäärän uuttainen käytettäessä täyttölaitteistoa elektronisen läpivirtausittauksen kanssa (erityistoteutus) Odota ja näyttöön tulee aks. xxx l + tai vastaavasti vedenlisäyksen uutta kokonaisäärää varten Muutos käynnissä 7. Vedenlisäyksen laskien nollaus Tää toiinto pitää suorittaa ennen vedenlisäyksen raja-arvojen asettaista, ikäli ahdollista jokaisessa tarkastuksessa. Se toiii saalla häiriöidenpoistajana. Virheen ja näytössä esitetään uudestaan asetettu lisättävän veden kokonaisäärä saanaikaisesti ja selvitys!, päästä sitten irti! dan loslaten! Vihje: Päänäyttöön tulee paraetrien uuttaisen jälkeen periaatteessa uudestaan näkyviin perusiloitus Toiinta Se kestää korkeintaan 50 sekuntia. 5

16 Vedenlisäyskaavio Vedenlisäysteho [l/in] ilan järjestelänerotinta (vakio) järjestelänerottien kanssa syöttöpaine [baaria] 7 Yhtä vedenlisäystä kohti täytetään vähintään 6 % säiliön kokonaisvolyyistä! Esierkki : Asetusarvo / ajan äärääinen vedenlisäyksen keston rajoittaista varten baarin syöttöpaine järjestelänerottien kanssa; tarvittu asetusäärä 80 litraa baarissa järjestelänerottien kanssa vedenlisäysteho on noin 8 litraa inuutissa 80 l = 5,85 in Asetusarvo lisän kanssa = 7 inuuttia 8 l/in Esierkki : Asetusarvo / ajan äärääinen vedenlisäyksen keston rajoittaista varten 6 baarin syöttöpaine ilan järjestelänerotinta; tarvittu asetusäärä 00 litraa 6 baarissa ilan järjestelänerotinta vedenlisäyksen teho on noin 5 litraa inuutissa 00 l =,8 in Asetusarvo lisän kanssa = 7 inuuttia 5 l/in Vedenlisäyksen äärän laskuri pitää asettaa ennen vedenlisäyksen raja-arvojen säätäistä, ikäli ahdollista jokaisessa tarkastuksessa (katso Käyttötietojen asettainen) Suositellut vedenlisäysäärät yleisasetuksia varten Esitetyt arvot ovat peräisin käytännön kokeuksesta. Ne voivat tietyissä tapauksissa poiketa huoattavasti. Perussäiliön sisältö + liitetty paisuntasäiliö (litraa) Vedenlisäyksen äärä säiliötä kohti (litraa)

17 Ongelien ratkaiseinen. Punaisten LED-varoitusvalojen kytkeinen pois päältä: Virheen ja saanaikaisesti selvitys Seuraavat virheet, joita osoitetaan punaisella LED-varoitusvalolla, täytyy kytkeä käsin pois päältä: - painehälytys on lauennut (rajat ylitetty: +/- 0, baaria järjestelän asetuspaineesta) - täyttöasteen hälytys: iniitäyttöaste on alitettu tai aksiitäyttöaste on ylitetty - vedenlisäyksen keston tai äärän raja-arvot on ylitetty - pupun (puppujen) läpökosketin on kytkeytynyt päälle (läpökosketin tai vastaavasti läpökosketin ) Virheen poistaisen yötä poistetaan yös tallennetut häiriöiloitukset (jos sellaisia on). Vihje: virheiden pysyvä poistainen on ahdollista ainoastaan silloin, jos yös virheiden syyt poistetaan.. Päänäytön virheiloitusten käsittely Virhe anturi D Tarkista ja korjaa puppuyksikön elektronisen paineanturin liitäntä virrattoassa ohjauksessa. Käytä kokoonpano-ohjeiden sähkökytkentäkaaviota! Virhe anturi F Testaa ja korjaa täyttöasteanturin liitäntä virrattoassa ohjauksessa. Tarkista yhdyskaapelien liitännät perussäiliön anturin ja puppujärjestelän käsittely-yksikön välillä. Käytä kokoonpano-ohjeiden sähkökytkentäkaaviota! Virhe TK - läpökosketin Virhe nollaasetus Tarkista ja korjaa ohjausyksikön läpökoskettien (TK) liitäntä virrattoassa ohjauksessa. Käytä kokoonpano-ohjeiden sähkökytkentäkaaviota! Jos läpökosketin on liitetty oikein ja pupun sybolin kohdalla olevaa punaista LED-valoa ei siitä huoliatta voida kytkeä pois tai jos läpökosketin estää jatkuvasti puppua tai järjestelää toiiasta oikein, sinun pitää ottaa yhteyttä huoltooe! Tarkista ja korjaa perussäiliön asento. Tarkista että täysin luotisuoraan asetettu perussäiliö nojaa vapaasti täyttöasteanturin painekeskiöön. Tarkista onko hydrauliletkut liitetty perussäiliöön sillä tavalla, että siihen ei kohdistu itään paine- tai venytysvoiaa. Paino liian pieni Paino liian suuri Tarkista onko täyttöasteanturin kuljetussuojaus poistettu. Tarkista että säiliön päällä tai sitä vasten ei ole vieraita esineitä. Virhe tunnistenro Jos häiriöiloituksia ei pystytä korjaaaan, ota yhteyttä huoltopalveluue. Iloita pupun rungon nuero, perussäiliön nuero ja tunnistenuero (näkyy päänäytössä ohjauksen päällekytkeisen jälkeen). Ota yhteyttä asiakaspalveluue. Iloita pupun rungon nuero. Vihje: jos virheiloituksia on onta erilaista, niin ne saadaan peräkkäin näkyviin päänäyttöön antaalla tunnistenuero. Kun tietty virhe on korjattu, niin virheiloitus poistetaan autoaattisesti ja se katoaa päänäytöstä.. Sähköiset osat; puput / agneettiventtiilit eivät toii: Paneeli pysyy tyhjänä ohjauksen - tarkista virransyöttö puppuyksikön päällekytkeisen jälkeen: ohjausjärjestelän käsittely-yksikköön ja tarkista sulakkeet - tarkista onko paneeli liitetty oikein käsittelyyksikköön (käytä kokoonpano-ohjeita ja/tai sähkökytkentäkaaviota) LEDit eivät anna näyttäää: Magneettiventtiilit eivät toii vaikka LED-toiintavalot loistavat keltaisina: Puppu tai puput eivät toii, vaikka LED-toiintavalot loistavat keltaisina ja läpökosketinta ei ole kytketty päälle - ohjausta päällekytkettäessä näkyy lyhyt LED-testi - tarkista loistavatko kaikki LED-valot testin aikana - tarkista käsittely-yksikön sulakkeet sekä liitännät (käytä kokoonpano-ohjeita ja/tai sähkökytkentäkaaviota) - tarkista käsittely-yksikön sulakkeet sekä liitännät (käytä kokoonpano-ohjeita ja/tai sähkökytkentäkaaviota) 7

18 Huolto - säännölliset tarkastukset Määräykset - DIN 807 osa - Läitysjärjesteliä koskeva ääräys - DIN 988 yksinoaan vedenlisäysliitäntää varten järjestelänerottien kanssa (katso huoltoa ja tarkastusta varten järjestelänerottien ukana tullutta erillistä kuvausta) Ohjeet koskevat perussäiliötä / liitettyä paisuntasäiliötä ja puppuyksikköä. DIN 807:n, osassa paisuntasäiliöille vaaditaan vuotuista huoltoa ja tarkistusta. Puppuyksikön ulkoisen tilan ja ohjauksen toiivuuden lisäksi on tarkistettava ennen kaikkea puppujen ja agneettiventtiilien toiinta ja puhdistettava likasuodatin. Sen lisäksi pitää tarkistaa yhdysputkien tiiviys. Nää toiinnot saa suorittaa ainoastaan aattitaitoinen ja koulutettu henkilö, kuten läitysjärjesteliä koskevassa ääräyksessä sanotaan. Ohjauksen tehdasasetukset pitää kuitenkin tarkistaa kerran puolessa vuodessa, ja se pitää tehdä puppujen ja agneettiventtiilien toiinnan tarkastaisen yhteydessä. Flacoat-järjestelän huoltoa varten neuvoe ottaaan yhteyttä Flacon huoltopalveluun. Säiliön tyhjentäinen ja uudelleenkäyttöönottainen. Merkitse uistiin näytön täysitila-arvo (%). Kytke ohjaus POIS PÄÄLTÄ. Sulje upiventtiili puppuyksikön ja järjestelän väliltä. Sulje upiventtiili puppuyksikön ja säiliön väliltä 5. Tyhjennä säiliö kokonaan 6. Puhdista puppuyksikön tyhjennysputkessa oleva likasuodatin (katso luku Toteutus, sivut 8 ja 9, kohta ) 7. Kytke ohjaus PÄÄLLE 8. Jos perussäiliötä ei liikutettu huollon aikana ja näytössä esitetään arvo, joka on > %, voit jättää pois säiliön nolla-asetuksen tekeisen. Jos tää on kuitenkin välttäätöntä, niin noudata ohjeita luvussa Käyttötietojen asettainen, sivu, kohta, ottaen huoioon kokoonpano-ohjeiden kohdat Avaa upiventtiili puppuyksikön ja säiliön väliltä 0. Täytä säiliö uistiin erkittyyn täyttöasteeseen asti. Avaa kaikki upiventtiilit järjestelään ohjauksen ollessa kytketty pois päältä. Tarkista puppujen ja agneettiventtiilien kytkentäfunktiot ohjauksen päällekytkeisen jälkeen (esierkiksi kytkentäprosessit puppujen aktiivisen ilanpoiston aikana ja paineen ylläpitäinen agneettiventtiileiden avulla). 8

PremiumLine HQ C4,5-C10 / E6-E17. Asennusohje. 6 720 808 419 (2013/07) fi 6 720 641 855-01.1I

PremiumLine HQ C4,5-C10 / E6-E17. Asennusohje. 6 720 808 419 (2013/07) fi 6 720 641 855-01.1I PremiumLine HQ C4,5-C10 / E6-E17 6 720 641 855-01.1I Asennusohje 6 720 808 419 (2013/07) fi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet................ 3 1.1 Symbolien

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet 16150214-1 2012-03-08. CTC EcoHeat 300. Malli 306 I 308 I 310 I 312

Asennus- ja käyttöohjeet 16150214-1 2012-03-08. CTC EcoHeat 300. Malli 306 I 308 I 310 I 312 Asennus- ja käyttöohjeet Malli 306 I 308 I 310 I 312 16150214-1 2012-03-08 Yleistä tietoa Sisällysluettelo YLEISTÄ TIETOA Tarkistuslista 6 Tärkeää! 7 Turvallisuusmääräykset 7 Talon lämpöasetukset 8 1.

Lisätiedot

161 502 09-1 2011-08-09. Asennus- ja käyttöohje CTC EcoAir. Malli 105 I 107 I 110 Polar Edition 107 I 110. Ulkoilmalämpöpumppu

161 502 09-1 2011-08-09. Asennus- ja käyttöohje CTC EcoAir. Malli 105 I 107 I 110 Polar Edition 107 I 110. Ulkoilmalämpöpumppu 161 502 09-1 2011-08-09 Asennus- ja käyttöohje CTC EcoAir Malli 105 I 107 I 110 Polar Edition 107 I 110 Ulkoilmalämpöpumppu Asennus- ja käyttöohje CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC EcoAir Polar Edition 107

Lisätiedot

161 502 36-1 2015-05-27. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja käyttöohje CTC EcoHeat 400. Malli 406 I 408 I 410 I 412

161 502 36-1 2015-05-27. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja käyttöohje CTC EcoHeat 400. Malli 406 I 408 I 410 I 412 161 502 36-1 2015-05-27 Providing sustainable energy solutions worldwide Asennus- ja käyttöohje CTC EcoHeat 400 Malli 406 I 408 I 410 I 412 Kylmämodulin irrotus 1. Irrota kylmämoduulin sähköpistokkeet

Lisätiedot

ACS 600/601/650. Käyttöohje Ilmastointihuoltolaite

ACS 600/601/650. Käyttöohje Ilmastointihuoltolaite ACS 600/601/650 Käyttöohje Ilmastointihuoltolaite ACS 600/601/650 Sisällysluettelo 1. Käytetyt symbolit 3 1.1 Symbolit 3 1.2 ACS 600/601/650 3 2. Tärkeitä vihjeitä 3 2.1 Käyttäjäryhmä 3 2.2 Sopimus 4 2.3

Lisätiedot

PANOSPUHDISTAMO BIOSETTI

PANOSPUHDISTAMO BIOSETTI LUO NN OLL INE NV ALI NTA Käyttö- ja huolto-ohjeet PANOSPUHDISTAMO BIOSETTI TALOKAIVO OY Terästie 5, 04220 KERAVA Puh (09) 274 4840 / Fax (09) 274 1099 www.talokaivo.fi / talokaivo@talokaivo.fi Sisältö

Lisätiedot

RE01 1445FI. Asennus- ja käyttöohje Oilon RE 35 RE 85. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa

RE01 1445FI. Asennus- ja käyttöohje Oilon RE 35 RE 85. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa RE01 1445FI Asennus- ja käyttöohje Oilon RE 35 RE 85 Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa Sisältö 1. Johdanto 1.1. Yleistä asennus- ja käyttöohjeesta...3

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Ilma-vesilämpöpumpun sisäyksikkö ja ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän kuuman saniteettiveden säiliö EKHBH007A EKHBX007A

ASENNUSOPAS. Ilma-vesilämpöpumpun sisäyksikkö ja ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän kuuman saniteettiveden säiliö EKHBH007A EKHBX007A ASENNUSOPAS Ilma-vesilämpöpumpun sisäyksikkö ja ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän kuuman saniteettiveden säiliö EKHBH007A EKHBX007A EKSWW50V EKSWW00V EKSWW00V EKSWW00Z EKSWW00Z 5 6 7 x x x x x x x x x x

Lisätiedot

Asennusohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro

Asennusohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro Asennusohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VMBMA1020 Mikäli näitä ohjeita ei noudateta asennuksessa ja huollossa, Danfoss A/S:n

Lisätiedot

INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control Systemin Asennus- ja käyttöopas

INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control Systemin Asennus- ja käyttöopas INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM Uponor Control Systemin Asennus- ja käyttöopas 0 2009 Asennus- Ja Käyttöoppaassa Pikaopas...3 Johdanto...6 Tekijänoikeudet ja vastuuvapauslauseke...7 Uponor Control

Lisätiedot

MOS FI 0909-1 F1330 031386 ASENNUS- JA HOITO OHJEET NIBE F1330 LEK

MOS FI 0909-1 F1330 031386 ASENNUS- JA HOITO OHJEET NIBE F1330 LEK MOS FI 0909-1 F1330 031386 ASENNUS- JA HOITO OHJEET NIBE F1330 Sisällys Käyttöohje Yleistä Järjestelmän kuvaus 3 Toimintaperiaate 3 Toimintaperiaate Näyttö 4 Katkaisin 5 Lämpökäyrän muutos 5 Oikeanpuoleiset

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE F1226. Maalämpöpumppu IHB FI 1109-3 031468 LEK

Asentajan käsikirja NIBE F1226. Maalämpöpumppu IHB FI 1109-3 031468 LEK LEK Asentajan käsikirja Maalämpöpumppu IHB FI 1109-3 031468 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 32. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 34.

Lisätiedot

HPB 300 ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE

HPB 300 ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE 1 ML 6.6.2011 v. 1.0 HPB 300 ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE Tämä käyttöohje on tekijänoikeuslain perusteella Scanoffice Oy:n omaisuutta ja sen kopioiminen ja/tai käyttäminen miltään osin ilman tekijän lupaa on

Lisätiedot

Käyttöohje. 1.6.2013 v 1.1. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1

Käyttöohje. 1.6.2013 v 1.1. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 nilan Compact P MLP nilan Compact P MLP Käyttöohje 1.6.2013 v 1.1 Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 Yleisiä tietoja ennen asennusta Asennusohje on yritetty tehdä

Lisätiedot

161 502 28-1 2014-11-04. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoLogic Pro/Family

161 502 28-1 2014-11-04. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoLogic Pro/Family 161 502 28-1 2014-11-04 Providing sustainable energy solutions worldwide Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoLogic Pro/Family Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoLogic Pro/Family 161 502 28-1 2014-11-04 Yleistiedot

Lisätiedot

Asennusohje. 086U6289 Rev. 10 FI

Asennusohje. 086U6289 Rev. 10 FI Asennusohje Atria Atria Duo Atria Duo Optimum Atria Optimum Comfort Diplomat Diplomat Duo Diplomat Duo Optimum Diplomat Duo Optimum G2 Diplomat Optimum Diplomat Optimum G2 086U6289 Rev. 10 FI Mikäli näitä

Lisätiedot

ILPO Comfort CE50 ja CE65

ILPO Comfort CE50 ja CE65 ILPO Comfort CE50 ja CE65 Asennus- ja huolto-ohje www.ilto.fi Sisällys Asennus... 3 Kuljetus ja käsittely...3 Sijoittaminen, mitat ja asennusetäisyydet...3 Putkiliitännät... 4 Patteriverkosto...4 Lattialämmitysverkosto...4

Lisätiedot

NIBE FIGHTER 1150 A B C D E F G

NIBE FIGHTER 1150 A B C D E F G MOS FI 0923-1 031225 ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET A B C D E F G Käyttöohje Kuljetus / Asennus Käyttöönotto / Säätö Lisävarusteet ja pikaohjeet Ohjaus / Hälytykset Tekniset tiedot Asiahakemisto LEK LEK LEK

Lisätiedot

Greenline HE C6-C11 E6-E17 Käyttöohje

Greenline HE C6-C11 E6-E17 Käyttöohje Greenline HE C6-C11 E6-E17 6 720 641 855-01.1I Käyttöohje 6 720 645 298 (2010/11) fi Tietoja Tietoja IVT Greenline HE on varustettu uusimman sukupolven matalaenergialämpöpumpuilla sekä kylmällä että lämpimällä

Lisätiedot

Alaris TIVA Ruiskupumppu. Käyttöohje fi

Alaris TIVA Ruiskupumppu. Käyttöohje fi laris TIV Ruiskupumppu s Käyttöohje fi Sisällysluettelo Sivu Johdanto...2 Tietoja tästä käyttöoppaasta...2 Pikaohje...2 laris TIV -ruiskupumpun ominaisuudet...3 Painikkeet ja merkkivalot...4 Merkkien selitykset...5

Lisätiedot

Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta)

Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta) Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta) Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Lue ensin ohje! Noudata turvallisuusmääräyksiä.

Lisätiedot

161 502 39-2 2015-08-13. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja huolto-opas CTC EcoZenith i250

161 502 39-2 2015-08-13. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja huolto-opas CTC EcoZenith i250 161 502 39-2 2015-08-13 Providing sustainable energy solutions worldwide Asennus- ja huolto-opas CTC EcoZenith i250 Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoZenith i250 161 502 39-2 2015-08-13 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohje DHP-H DHP-L DHP-A DHP-AL DHP-C VMBMA220

Asennus- ja huolto-ohje DHP-H DHP-L DHP-A DHP-AL DHP-C VMBMA220 Asennus- ja huolto-ohje DHP-H DHP-L DHP-A DHP-AL DHP-C 2 Sisällys Asennusohje... 5 1 Tärkeää tietoa/turvamääräykset...5 1.1 Kylmäaine... 5 1.2 Sähköliitäntä... 5 1.3 Käyttöönotto... 5 2 Lämpöpumpun tiedot...6

Lisätiedot

Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä)

Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä) Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä) Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Lue ensin ohje! Noudata

Lisätiedot

MH01 1406 FI. Asennusohje MH 5 - MH 11. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa

MH01 1406 FI. Asennusohje MH 5 - MH 11. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa MH01 1406 FI Asennusohje MH 5 - MH 11 Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa Sisältö 1. Johdanto 1.1. Varoitukset... 3 1.2. Kuljetus ja säilytys... 3 1.3. Toimitussisältö,

Lisätiedot

NILAN EC9 KÄYTTÖOHJE EC9 731396B. 1.6.2013 v 1.1. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1

NILAN EC9 KÄYTTÖOHJE EC9 731396B. 1.6.2013 v 1.1. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 NILAN EC9 KÄYTTÖOHJE NILAN EC9 731396B EC9 1.6.2013 v 1.1 Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 JOHDANTO Tämän oppaan tarkoitus on antaa lyhyt ja selkeä kuvaus CTS 600

Lisätiedot

6 720 810 350-00.1I 230V 1N~ 400V 3N~ Compress 6000 AW M AWM 5-17 AWMS 5-17. Asennusohje 6 720 810 846 (2014/04)

6 720 810 350-00.1I 230V 1N~ 400V 3N~ Compress 6000 AW M AWM 5-17 AWMS 5-17. Asennusohje 6 720 810 846 (2014/04) 6 70 810 350-00.1I 30V 1N~ 400V 3N~ AWM 5-17 AWMS 5-17 Asennusohje Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet................ 3 1.1 Symbolien selitykset.............................

Lisätiedot

110674SF-08 2015-02. Spirit UNI 4. Asennusohjeet Ilmankäsittelylaite ja ohjausautomatiikka

110674SF-08 2015-02. Spirit UNI 4. Asennusohjeet Ilmankäsittelylaite ja ohjausautomatiikka 110674SF-08 2015-02 Spirit UNI 4 Asennusohjeet Ilmankäsittelylaite ja ohjausautomatiikka Sisällys 1 Suunnitteleminen ja valmistelutyöt 4 1.1 Asentaja 4 1.2 LVI-asentaja (jos järjestelmässä on vesipatteri)

Lisätiedot

VEDENJÄÄHDYTTIMET JA LÄMPÖPUMPUT. Sarja MANTA. Asennus-, käyttö- ja huolto-opas MANTA_201109_FI. Oppaan koodi: Versio: Sarjanumero:

VEDENJÄÄHDYTTIMET JA LÄMPÖPUMPUT. Sarja MANTA. Asennus-, käyttö- ja huolto-opas MANTA_201109_FI. Oppaan koodi: Versio: Sarjanumero: VEDENJÄÄHDYTTIMET JA LÄMPÖPUMPUT Sarja MANTA FI Asennus-, käyttö- ja huolto-opas Oppaan koodi: MANTA_201109_FI Versio: 20.11.2009 Sarjanumero: SISÄLLYS 1 YLEISIÄ TIETOJA JA TURVALLISUUSOHJEITA... 4 1.1

Lisätiedot

VAROITUS Ilmoittaa mahdollisesti vaarallisesta tilanteesta, joka saattaisi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, ellei sitä vältetä.

VAROITUS Ilmoittaa mahdollisesti vaarallisesta tilanteesta, joka saattaisi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, ellei sitä vältetä. Turvallisuus Turvallisuus VAROITUS SUURJÄNNITE! Taajuusmuuttajissa esiintyy suuria jännitteitä, kun ne ovat kytkettyinä verkon vaihtovirran syöttötehoon. Asennus, käynnistys ja huolto tulee antaa ainoastaan

Lisätiedot