Automaatti paineenhallintaan pumppujen avulla Ilman poistaminen Veden lisääminen Flamcomatin kokoonpano

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Automaatti paineenhallintaan pumppujen avulla Ilman poistaminen Veden lisääminen Flamcomatin kokoonpano"

Transkriptio

1 Autoaatti paineenhallintaan puppujen avulla Ilan poistainen Veden lisääinen Flacoatin kokoonpano Montage Flacoat SF Asennus- ja käyttöohjeet 00, Flaco

2 Mukana toiitetut dokuentit: Kokoonpano-ohje ja sähkökytkentäkaavio Pupun käyttöohje: Järjestelänerottien, ja erikseen tilattaessa, Flacoatin liitäntöjen kuvaus Toiitettujen erityistoteutusten käyttöohjeet Vastuu Kaikki näissä asennus- ja huolto-ohjeissa oleva tekninen inforaatio, tiedot ja ohjeet järjestelän käyttäisestä ja huoltaisesta vastaavat tietäystäe ohjeiden painoonenon ajankohtana. Nää ohjeet sisältävät täänhetkisen kokeuksee ja havaintoe. Pidätäe itsellee oikeuden teknisiin uutoksiin, jotka aiheutuvat näissä asennus- ja käyttöohjeissa kuvatun Flaco-tuotteen teknisestä jatkokehityksestä. Teknisen tiedon, kuvausten ja kuvitusten perusteella ei sen takia voida esittää itään vaateita. Tekniset kuvitukset, piirustukset ja grafiikka eivät välttäättä vastaa todella toiitettua tuotetta - osakokoonpanoja, yksittäisiä koponentteja tai varaosia. Piirustuksia ei ole tehty oikeaan ittakaavaan, ja ne sisältävät yös syboleja esitettävän asian yksinkertaistaiseksi.

3 Flaco b.v. Postbus AC Gouda-Alankoaat Puh. ++ (0) Faksi ++ (0) S-posti: Kotisivu: Sisällysluettelo Luku Sivu Toiinta - paineenhallinta - ilan poistainen - veden lisääinen -5 Sovellusalue - tiivistelä - järjestelän tarjoaat edut 6 Asennuskaavio 7 Toteutus 8-9 Ohjaus - ohjausyksikkö - käsittely-yksikkö - ohjauspaneeli 0 Ohjaus- ja käyttöahdollisuudet Ohjausparaetrit Käyttöönotto Käyttötietojen asettainen -5 Vedenlisäyskaavio/ suositellut vedenlisäysäärät 6 Ongelien ratkaiseinen 7 Huolto, säännölliset tarkastukset 8 Liite Mitat ja painot 9 Liite Sähkökytkentäkaavio (Flacoatin käsittely-yksikkö) 0

4 Toiinta Paineenhallinta: Paineenhallinta on Flacoatin ensisijainen tehtävä. Se tapahtuu käyttäällä suurtehopuppuja ja agneettiventtiiliä, joka toiii paineeseen ukautuen. Paisuntatilana käytetään paineettoia, pystysuoria terässäiliöitä. Säiliöt vastaanottavat paisuntavettä kalvon sisälle, ja paineen vähentyessä vesi johdetaan taas takaisin järjestelään. Säiliön sisäseinän ja kalvon välinen tila on avoiessa yhteydessä ypäristöön. Kun paine nousee 0, baaria järjestelän asetuspaineen yläpuolelle, niin järjestelästä johdetaan vettä agneettiventtiilin kautta, Pall-renkaita sisältävän korin läpi paineettoaan kalvolliseen paisuntasäiliöön, kunnes järjestelän asetuspaine taas saavutetaan. Vastaanottosäiliö voidaan täyttää 90-prosenttisesti. Jos järjestelän paine laskee 0, baaria järjestelän asetuspaineen alapuolelle, niin paisuntavettä johdetaan pupulla puppujohdon kautta takaisin järjestelään, kunnes asetettu paine on taas saavutettu. Kahden pupun yksikössä on aina kaksi puppua ja kaksi agneettiventtiiliä. Jos järjestelään asetettu iniipaine alitetaan tai aksiipaine ylitetään, niin ensiäiseksi kytketään päälle yksi puppu tai agneettiventtiili. Vasta sitten, jos se ei johda toivottuihin tuloksiin, kytketään päälle toinen puppu tai agneettiventtiili (kuoritukseen perustuva paineenvalvonta). Kahden pupun yksikkö on suojattu häiriöiltä, eli jos yksi pupuista tai agneettiventtiileistä putoaa pois toiinnasta, niin toinen puppu tai agneettiventtiili oaksuu sen tehtävän. Kahden pupun yksikössä vaihdetaan päivittäin ensiäiseksi päällekytkettävää puppua ja venttiiliä. Tarkoitus on, että kupaakin puppua ja agneettiventtiiliä käytetään yhtä paljon järjestelän elinaikana ja että niiden käyttöönotettavuus säilyy korkeana. Kaikki häiriöiloitukset paineen, täyttöasteen, oottorinsuojauksen, vedenlisäyksen ja anturien ohjauksesta esitetään ohjauspaneelilla. Ohjauspaneeli voidaan sijoittaa joko säiliön kylkeen tai johonkin uuhun tarkoituksenukaiseen paikkaan. RS85-liitännän avulla Flacoat voidaan integroida osaksi kuuavesisäiliön ohjausta. Ilan poistainen: Varsinainen ilan poistainen perustuu paineen laskeisen periaatteeseen (katso yös Henryn laki Flacon luettelossa; tuoteryhä 5). Kun korkeaan järjesteläpaineen alainen paisuntavesi tulee Flacoatin paineettoaan säiliöön, niin sen ilanpoistoteho vähenee. Yliääräinen ila karkaa läitysvedestä. Jotta yhden ilanpoistojakson aikana läitysvedestä pystyttäisiin poistaaan ahdollisian paljon ilaa, säiliön syöttöön asennetaan erityisrakenteinen Pall-renkaita sisältävä kori, jonka ansiosta ilanpoistoteho kasvaa kaksi- tai kolinkertaiseksi verrattuna tavanoaisiin järjesteliin. Jotta uusissa järjestelissä ja läitysvettä vaihdettaessa esiintyvät korkeaat kaasuäärät saataisiin ahdollisian nopeasti poistettua, on ohjaukseen ohjeloitu korkeapi kierrosluku ja pidepi kierroskesto, ja ne on tehtaalla sovitettu säiliön ittoihin. Tää turbo-ilanpoisto kytkeytyy sen ukaisesti noin - 0 tunnin kuluttua autoaattisesti noraaliin ilanpoistoon. Jos tää jakso ei poikkeustapauksissa ole tarpeeksi pitkä, niin tehoilanpoisto voidaan aktivoida valitsealla uudestaan anuaalisesti turbo-ilanpoisto.

5 Veden lisääinen: Autoaattisen vedenlisäyksen avulla kopensoidaan vuotojen ja ilanpoiston aiheuttaaa vesihäviötä. Täyttöasteen valvonnan avulla vedenlisäys käynnistetään autoaattisesti, ja ohjeloitu äärä lisätään säiliön paineettoalla puolella. Kun säiliössä saavutetaan iniitäyttöaste (noraali = 6 %), niin vedenlisäysjohdon agneettiventtiili avautuu. Säiliön täyttöastetta nostetaan ohjeloidun äärän verran (noraaliin = %). Näin varistetaan se, että puput eivät kuivu. Säiliöön lisättävän veden äärää valvotaan ja rajoitetaan autoaattisesti, jotta vakavissa vuodoissa vettä ei pääsisi vuotaaan jatkuvasti pois. Käytettäessä standardinukaista vesiittaria lisättävän veden äärää rajoitetaan ohjeloialla vedenlisäyksen kestoa. Jos vedenlisäyksen kesto on saavutettu, niin virhe pitää poistaa käsin. Sen jälkeen voidaan lisätä saa täyttöäärä, ikäli vedenlisäyksen kestoon ei ohjeloida uutoksia. Käytettäessä erityisvalisteista vesiittaria, jossa on elektroninen läpivirtauksen ittaus, vedenlisäys keskeytetään kun ohjeloitava lisättävän veden kokonaisäärä on saavutettu. Jos lisättävän veden kokonaisäärä saavutetaan, voidaan käsin tehdyn virheenpoiston jälkeen lisätä vettä uudestaan. Jos Flacoatin jälkitäyttöveden liitäntä tehdään suoraan juoavesiverkkoon, se pitää varustaa takaisinvirtauksen suojauksella vesilaitoksen sääntöjen ukaisesti. 5

6 Sovellusalue Flacoatia käytetään vakiopaineen ylläpitäiseksi suljetuissa läitysjärjestelissä DIN 75-:n ukaan, syöttöläpötilan ollessa korkeintaan 0 ºC, sekä suljetuissa jäädytys-, jäähdytys- ja ilanvaihtojärjestelissä. Flacoat soveltuu seuraaviin olosuhteisiin: Läitysjärjestelän suurin sallittu syöttöläpötila: 0 ºC. Kalvojen suurin pysyvä läpöjännitys (DIN 807-): 70 ºC. Läitysjärjestelissä, joissa joustoputken ahdolliset toiintaläpötilat ovat yli 70 ºC, kytketään ennen Flacoatia päälle säiliö, jossa läpötilaa voidaan alentaa. Katso siihen tarkoitukseen sopivia säiliötä Flexcon VSV-esikytkentäsäiliöistä, joiden itat ovat 00 - litraa. Tiivistelä Yksikkötyypit: M - yhden pupun yksikkö, yläraja,7 MW (MW = läpöteho) M - yhden pupun yksikkö, yläraja 8 MW D - kahden pupun yksikkö, yläraja 8 MW D - kahden pupun yksikkö, yläraja 0 MW Maks. toiintapaine: 5 baaria Maks. järjestelän ylipaine: 0 baaria Maks. syöttöläpötila: 0 ºC Säiliön itat: 50-0 litraa, pystyasento Toiintapaine: paineeton Toiintapaine: 6 baaria Maks. sallittu ylipaine: 0 baaria Kalvo: vaihdettava BUTYYLIKUMIKALVO jonka aks. pysyvä läpöjännitys on 70 ºC ( K). Veden lisäys: agneettiventtiilin ja vesiittarin kautta juoavesiverkon vettä tai puhdistettua vettä Vesijohdon paine:, - 8 baaria Maks. vedensyöttöpaine: 0 baaria Maks. syöttöläpötila: 0 ºC Järjestelän tarjoaat edut: Kattava ohjela, joka tarjoaa laajan valikoian ittoja, kokoonpanoja ja painetasoja - neljä eri yksikkötyyppiä, jotka voidaan yhdistää 6 eri säiliönittaan. Korkea käytettävyysaste onien sovellusahdollisuuksien ansiosta - paineenhallinta läitys-, jäädytys-, jäähdytys- ja ilanvaihtojärjestelissä. Monta toiintoa hyvin pientä asennuspinta-alaa kohti - korkealaatuinen paineenhallinta tarkkojen painerajojen sisällä - paineenhallinta, ilanpoisto ja vedenlisäys - suuri paisuntatilavuus paineettoissa, korkealuokkaisissa säiliöissä, joissa on butyylikuikalvot. Erittäin suuri ilanpoistoteho järjestelään integroidun ikrokuplien erottaisen ansiosta - aktiivinen ja energiaa säästävä ilanpoistoprosessi - suuri käyttöturvallisuus. Yksinkertainen asennus käyttövaliin rakenteen ansiosta. Moderni ohjaus, jossa on sijainnista riippuattoat, erilliset koponentit - ohjauspaneeli on riippuaton käsittely-yksikön sijainnista - toinen paneeli voidaan liittää rinnakkaisesti kaikkiin ohjaus- ja esitysvaihtoehtoihin - paneeli voidaan asentaa yli 500 etrin etäisyydelle yksiköstä. Erittäin helppokäyttöinen - ohjauspaneeli on optiaalisella korkeudella - senhetkiset toiinnot esitetään viidellä erillisellä näytöllä ohjauspaneelin kytkentäkaaviossa, jossa on sybolierkinnät. Ilan lisähintaa on ahdollista saada DDC-liitäntä (keskitetty ohjaustekniikka) RS85:n välityksellä. 6

7 Flacoat M + Flacoat M + Flaco Asennuskaavio jossa käytetään esierkkinä Flacoat-yksikköä, johon on liitetty paisuntasäiliö syöttöläpötila: 00 ºC ja 0 ºC paluuläpötila > 70 ºC liitäntä juoavesiverkkoon säiliön vedenlisäystä varten. Min. paineenrajoitin P MAG GB BB Palautusjohto P VB Liitäntä juoavesiverkkoon Ohjauspaneeli GB Puppuyksikkö - (kuvan toteutus on kaksipuppujärjestelä) Flacoat-perussäiliö, jossa on täyttöasteanturi, kierrettävät ruuviliitokset ja joustavat paineletkut. Ohjauksen käsittely-yksikkö BB* VB* Järjestelään liitetty toinen Flacoat-säiliö Esikytkentäsäiliö nesteen läpötilan alentaiseksi aks. 70 ºC. Puppu Magneettiventtiili Takaiskuventtiili in.db* P * * Miniipaineenrajoitin täydentäään paineenvalvontaa ja ohjaaaan agneettiventtiilejä syöttöläpötilojen ollessa yli 00 ºC Upiventtiili Vesiittari (voidaan tilata ipulssiittarin kanssa, kuten kuvan kaaviossa) Suodatin * Järjestelän erotusyksikkö suodattien kanssa Varoventtiili Tyhjennyshana Joustava paineletku Putkiliitokset, jotka kuuluvat toiitukseen tai ovat tilattujen osien lisävarusteita Sähköliitännät * Valinnainen, voidaan tilata Flacolta lisävarusteena Autoaattinen ilanpoisto ilastusrajoittien kanssa 7

8 Flacoat M Typ Herstell-Nr. Zulässiger Betriebsüberdruck bar Vordruck Nenninhalt bar ltr. Herstellerzeichen Baujahr Zulässige Betriebsteperatur C + Baujahr Behälter-Nr. Flacoat Hersteller-Nr. Flaco Toteutus Yhden pupun yksikkö M tai vastaavasti M perussäiliön kanssa Flacoatin tyyppikilpi 7 Typ Herstellerzeichen + Herstell-Nr. Nenninhalt Baujahr Flacoat M/ ltr. Zulässiger Betriebsüberdruck bar Vordruck bar Zulässige Betriebsteperatur C 5 78 Voit lukea oan paisuntasäiliösi toteutusta koskevat tekniset tiedot tyyppikilvestä, kuvassa kohta Teräksinen perussäiliö. Vaihdettava butyylikuikalvo. Jalka. Liitäntä säiliön ja kalvon välisen tilan ilanvaihtoa varten 5. Tyyppikilpi 6. Johdinkanava 7.* Flexvent Super -uiuriilanpoistin, jossa on ilastustulppa 8. Jalka jonka korkeutta voidaan säätää 9. Täyttöasteanturi (säiliön painoa ittaava jalka) 0.* Yhdyskaapeli täyttöasteanturista ohjauksen käsittely-yksikköön.* Liitäntäkaapeli ohjauspaneelista ohjauksen käsittely-yksikköön.* Ohjauspaneeli. Kori jossa on Pall-renkaita. Magneettiventtiilin liitäntä (säiliö). Magneettiventtiilin liitäntä (yksikkö) 5. Pupun liitäntä (säiliö) 5. Pupun liitäntä (yksikkö) 6.* Tiivisterengas / 7.* Kierrettävät säiliöliitännät 8.* Tiivisterengas 9.* Joustavat paineletkut (etalliletkut) 0.* Upiventtiili (Kuin palloventtiili jossa on lukkolanka). Varoventtiili. Paineenvalvonnan agneettiventtiili. Suodatin. Järjestelän poistoliitäntä 5. Paineliitäntä järjestelään 6. Paineanturi 7. Puppuilanpoisto 8. Puppuyksikön tyyppikilpi 9. Vedenlisäyksen agneettiventtiili 0. Vesiittari. Joustava paineletku. Palloventtiili. Ohjausyksikkö. Pääkytkin 5. Potentiaalintasausliitäntä virtaliitäntää varten 6. Potentiaalintasausliitäntä 7.* Järjestelänerotusyksikkö (lisävaruste) 8. Paineenvalvontapuppu 9. Tyhjennyshana 0. Tyhjennysliitäntä 6 7 8????????? ???????? Pup 0 9 Flaco Flexcon GbH Berliner Chaussee Genthin Anschluß 5 Magnetventil * pakattu puppuyksikön osana 8

9 Flacoat D/D Typ Herstellerzeichen Herstell-Nr. Nenninhalt Baujahr ltr. Zulässiger Zulässige Betriebsüberdruck Vordruck Betriebsteperatur bar bar C + Flaco Toteutus Kahden pupun yksikkö D tai vastaavasti D perussäiliön kanssa Puppuyksikön tyyppikilpi 7 79 Flaco Flexcon GbH Berliner Chaussee Genthin Hersteller-Nr. Flacoat Behälter-Nr. Baujahr Perussäiliön tuotenueron, katso kuvan kohtaa 5, pitää olla osa tyyppikilvessä, katso kuvan kohtaa 8, olevasta tuotenuerosta. 76 Flacoat D/D ??????????? Hersteller-Nr. Flacoat Behälter-Nr. Baujahr Flaco Flexcon GbH Berliner Chaussee Genthin. Flacoat Hersteller-Nr. Baujahr Behälter-Nr. Flaco Flexcon GbH Berliner Chaussee Genthin

10 Ohjaus Ohjausyksikkö: Ohjaus koostuu ohjausyksiköstä ja ohjauspaneelista. Ohjausyksikkö on asennettu ja liitetty puppuyksikköön. Ohjauspaneeli voidaan asentaa käsittely-yksikön sijainnista riippuatta ja se yhdistetään siihen nelijohtiisella kaapelilla. Paisuntasäiliö on varustettu kiinnitysahdollisuudella. Ohjausyksikkö: Ohjaus koostuu tosiasiallisesti uistijärjestelästä, joka koordinoi ja valvoo kaikkia prosesseja. Ohjaus voidaan ohjeloida äärättyjen arvojen välille. Ohjausyksikkö sijaitsee täysin asennettuna puppuyksikössä. Siinä rekisteröidään ja käsitellään kaikki sisääntulevat ja uloslähtevät signaalit. Ohjaus tapahtuu ohjauspaneelin kautta, joka on kiinnitetty kiinnityseleenttien avulla säiliöön tai johonkin toiseen paikkaan (esi. kattilahuoneeseen tai isännöitsijän oleskelutiloihin). Järjestelään on ahdollista liittää toinen ohjauspaneeli. Lisäksi järjestelässä on vakiona RS85-liitäntä, jolla Flacoat on liitetty DDC:hen. Muistiprotokolla on liitteessä. Ohjauspaneeli: Ohjauspaneeli on sijoitettu litteään ja roisketiiviiseen koteloon. Ohjauskentässä esitetään asennuskaavio Flacoatin kaikkien toiinto- ja säätöeleenttien kanssa. Kaikki käyttöparaetrit esitetään erillisissä näytöissä, niin että järjestelätiedoista saa välittöästi ja jatkuvasti täydellisen yleiskuvan. Erilliset näytöt on varattu vastaaville paraetrienittauspisteille. Keltainen LED-valo, puppu käytössä Näyttö : paine Punainen LED-valo, painehälytys Punainen LED-valo, pupputoiinnon suojaus Keltainen LED-valo, agneettiventtiili toiinnassa Näyttö : vedenlisäys Punainen LED-valo, aks. täyttöaste ylitetty Näyttö : täyttöaste Näyttö : ilanpoistooodi Punainen LED-valo, in. täyttöaste alitettu Päänäyttö Punainen LED-valo, vedenlisäysraja rikottu Näyttö : vedenlisäys Flacoat D/D + Selailun valintanäppäin Lisääisnäppäin Vahvistusnäppäin Vähennysnäppäin 78 Jos paraetrit ovat sallittujen raja-arvojen sisällä, niin näytöt ovat vihreitä. Jos paraetri saavuttaa ei-sallitun arvon, siihen kuuluva näyttö uuttuu punaiseksi. LED-valot näyttävät jokaisesta toiinnosta, toiivatko ne tai onko niissä häiriö. Jos käyttöparaetrejä pitää uuttaa, riittää kun näppäintä painetaan kaksi kertaa, ja vastaavan paraetrin uutos voidaan suorittaa. Päänäyttö ja uutettavan paraetrin näyttö uuttuvat sen ajaksi keltaisiksi, jotta uutos voidaan toteuttaa turvallisesti (katso lisätietoja luvusta Käyttötietojen asettainen). Jos järjestelään liitetään toinen ohjauspaneeli tai jos vastaavasti käytetään RS85-liitäntää, niin se liitetään rinnakkaisesti ohjausyksikön ensiäiseen ohjauspaneeliin. Jos ohjauspaneelit sijoitetaan yli 500 etrin päähän ohjausyksiköstä, tarvitaan signaalinvahvistinta (katso lisävarusteet). Yhdyskaapelina pitää käyttää nelijohtiista kaapelia (tyyppi LYCY-P xx0,5). 0

11 + Flaco Ohjaus- ja käyttöahdollisuudet 78 Ohjauspaneeli Flacoat M Ohjausyksikkö -ohjaustekniikka -odeei... Signaalinvahvistin * RS85 Ohjauspaneeli tai Flacoat M + x0v AC -DDC

12 Ohjausparaetrit Paraetrien asettainen tapahtuu tehtaalla asiakkaan antaien tietojen perusteella. Jos itään tietoja ei ole saatavissa, niin Flacoat toiitetaan asiakkaalle vakioasetusten kanssa. Ohjeloitavat paraetrit: Ohjauspaneeli siihen kuuluvien ohjeloitavien Asetus toiitettaessa Asetusrajat käyttöparaetrien kanssa (vakio): Näyttö : järjestelän asetuspaine 0 baaria 0, - 5,0 baaria Näyttö : täyttöasteen hälytysrajat. in: iniitäyttöaste 05 % 05-0 %. ax: aksiitäyttöaste 90 % % Näyttö : ilanpoistooduuli Turbo turbo/noraali Näyttö : vedenlisäys - vedenlisäyksen keston rajoittainen 00 inuuttia 0-99 inuuttia - lisättävän veden kokonaisäärä 500 litraa litraa vesiittarit joissa on elektroninen läpivirtauksen ittaus Ohjeloidut paraetrit Magneettiventtiilien toleranssi järjestelän asetuspaineelle Puppujen toleranssi järjestelän asetuspaineelle Painehälytyksen aks. raja Painehälytyksen in. raja Lisättävän veden äärä prosessia kohti Säiliön itat / puppujen lukuäärä Vesiittari elektronisen läpivirtausittauksen kanssa/sitä ilan + 0, baaria järjestelän asetuspaineesta - 0, baaria järjestelän asetuspaineesta + 0, baaria järjestelän asetuspaineesta - 0, baaria järjestelän asetuspaineesta 6 % säiliön täyttöasteesta Tunnistenro kyllä/ei - Näitä paraetrejä saavat uuttaa vain Flacon huoltoasentajat.

13 Käyttöönotto: Kun olet asentanut Flacoat-autoaatin kokoonpano-ohjeiden ukaisesti, olet tehnyt järjestelän käyttöönottoa varten tarvittavat valistelut.. Sulje upiventtiilit puppuyksikön ja läitysjärjestelän tai vastaavasti ilanvaihtojärjestelän välillä saoin kuin puppuyksikön vedenlisäysliitäntä.. Avaa upiventtiili perussäiliön, yliääräisten järjestelään kytkettyjen paisuntasäiliöiden (jos sellaisia on) ja puppuyksikön väliltä.. Täytä läitysjärjestelä tai vastaavasti ilanvaihtojärjestelä vedellä tai vastaavasti läönsiirtoaineella (ei Flacoatin säiliöitä).. Kytke ohjaus päälle. Ohjaus on käyttövalis noin 0 sekunnin kuluttua. Kun täyttöasteeseen liittyvä näyttö esittää prosenttiluvun, joka on suurepi kuin, kytke välittöästi ohjaus pois päältä! Tarkista, että perussäiliö seisoo täysin luotisuorassa (katso kokoonpano-ohjeet, kohdat - 6) ja toista askel. Noraalit arvot ovat silloin: - näytössä esitetään paine välillä 0-0, baaria, näyttö ja LED-valo ovat punaisia - näytössä esitetään täyttöaste välillä 0 - %, näyttö ja iniitäyttöasteen LED-valo ovat punaisia - näytössä esitetään ilanpoistooodi TURBO, näyttö on vihreä - näytössä esitetään vedenlisäysrajoitus lähtien 0 inuutista tai vastaavasti 500 litrasta, sekä sen seurauksena tapahtunut vedenlisäys, joka alkaa 0 inuutista tai vastaavasti 0 litrasta. Näyttö on vihreä. Jos päänäyttöön tulee virheiloituksia, katso lukua Ongelien ratkaiseinen, sivu Aseta nyt järjestelän äärätty asetuspaine. Noudata ohjeita luvussa Käyttötietojen asettainen, sivu, kohta. 6. Säädä vedenlisäyksen aksiikesto tai aksiikokonaisäärä. Käytä siihen sivulla 6 olevaa vedenlisäyskaaviota. Rajoita vedenlisäyksen kestoa syöttöpaineen ukaan. Muista, että yhtä vedenlisäyskierrosta kohti täytetään 6 % säiliön koko sisällöstä. Aseta vedenlisäyksen rajoitin järjestelän tarpeiden ukaisesti. Käytettäessä standardinukaisia vesiittareita (perusasetus 0 inuuttia). Jos juoavesiverkon tai puhdistuslaitoksen syöttöpainetta ei tunneta, niin lähde periaatteessa liikkeelle baarista ja korjaa sitä tarvittaessa yöhein. Syötä vedenlisäyksen kokonaiskesto. Noudata ohjeita luvussa Käyttötietojen asettainen, sivu 5, kohta 5. Käytettäessä vesiittareita, joissa on elektroninen läpivirtausittaus (erityistoteutus; perusasetus 500 litraa). Jos vesiittari on liitetty ipulssikalvoon, niin syötä sisään vedenlisäyksen kokonaisäärä litroina. Yleisasetus voidaan suorittaa ainoastaan käyttäällä suositeltuja vedenlisäysääriä sivulla 6 olevan taulukon ukaisesti. Noudata ohjeita luvussa Käyttötietojen asettainen, sivu 5, kohta Ennen täyttöasteittarin kalibrointia on välttäätöntä tehdä ns. nolla-asennon tarkistus. Aseta säiliön nollapiste luvussa Käyttötietojen asettainen, sivu, kohta, olevien ohjeiden ukaisesti. 8. Avaa vedenlisäyksen palloventtiili (katso Toteutus, sivut 8-9, kohta ). 9. Kytke ohjaus POIS PÄÄLTÄ heti kun 7 %:n täyttöaste on saavutettu ja poista pupusta ila (katso Toteutus, sivut 8-9, kohta 7). 0. Avaa upiventtiili läitysjärjestelän tai vastaavasti ilanvaihtojärjestelän palautusputkeen.. Kytke ohjaus PÄÄLLE.. Kun järjestelän asetuspaine on nyt käyttötoleranssin rajojen sisällä ja kaikki näytöt ovat vihreitä, voidaan jatkuvasti palavat punaiset LED-varoitusvalot kytkeä pois (katso luku Ongelien ratkaiseinen, sivu 7, kohta ).. Lopuksi pitää lukita upiventtiilin asetukset. Vihje: Käyttöönoton kuvaus koskee läitysjärjesteliä. Ilanvaihto- ja jäähdytysjärjestelissä ensiäisen täytön aste pitää valita asennuskaavion ukaan. Muista, että Flacoatin upiventtiilejä saadaan käyttää yksinoaan silloin, kun puput ja paineen ylläpitoon käytetyt agneettiventtiilit eivät ole toiinnassa; toisin sanoen ainoastaan silloin, kun ohjaus on kytketty pois päältä.

14 Käyttötietojen asettainen Ohjauspaneelin paraetrien uuttainen tai asettainen tapahtuu tällä tavalla:. Säiliön nolla-asetus Nolla-asetusta tehdessä tulee ottaa huoioon luvussa Käyttöönotto olevat kohdat. + kunnes päänäytössä oleva Säiliön nolla-asetus Säiliön nolla-asetus Nolla-asetus käynnissä + loistaa punaisena ja vihreänä, päästä sitten irti! - 5 sekuntia näppäinten irtipäästäisen jälkeen päänäyttöön tulee Nolla-asetus Täyttö asetuksen onnistuttua ja näyttöön tulee täyttöasteen arvo, OK 0 % kuitenkin korkeintaan Täyttö % Jos päänäytössä kerrotaan, että säiliön nolla-asetus on virheellinen, niin tarkista luvussa Käyttöönotto, sivu, neuvotut toienpiteet säiliön nolla-asetuksen valistelusta. Poista virhe ja toista säiliön nollaasetukseen liittyvä toiintasarja. Katso yös lukua Ongelien ratkaiseinen, sivu 7, kohta.. Käyttöpaineen uuttainen Odota ja x.x näyttöön tulee baaria] + tai vastaavasti paineen uudelleenasettaista varten itattu painearvo Muutos käynnissä. Täyttöasteen hälytyksen uuttainen: Odota ja + tai vastaavasti painearvo in. näyttöön tulee. Ilanpoistooodin uuttainen: ja näytössä esitetään sillä hetkellä Esierkki: in. täyttöaste/aks. täyttöaste ovat yhtä suuret in. in. xx % iniitäyttöasteen uutta raja-arvoa varten Muutos käynnissä ja näytössä esitetään sillä hetkellä itattu. Odota ja Turboilanpoisto tai vastaavasti näyttöön tulee + tai vastaavasti uutta ilanpoistooodia varten ilanpoistooodi Muutos käynnissä ja näytössä esitetään asetettu Noraali ilanpoisto

15 5. Vedenlisäyksen kestoon liittyvien raja-arvojen uuttainen: Odota ja + tai vastaavasti näyttöön tulee aks xx in vedenlisäyksen kestoon liittyvien uusien raja-arvojen asettaista varten Muutos käynnissä ja näytössä esitetään uudet kestorajat 6. Vedenlisäyksen kokonaisäärän uuttainen käytettäessä täyttölaitteistoa elektronisen läpivirtausittauksen kanssa (erityistoteutus) Odota ja näyttöön tulee aks. xxx l + tai vastaavasti vedenlisäyksen uutta kokonaisäärää varten Muutos käynnissä 7. Vedenlisäyksen laskien nollaus Tää toiinto pitää suorittaa ennen vedenlisäyksen raja-arvojen asettaista, ikäli ahdollista jokaisessa tarkastuksessa. Se toiii saalla häiriöidenpoistajana. Virheen ja näytössä esitetään uudestaan asetettu lisättävän veden kokonaisäärä saanaikaisesti ja selvitys!, päästä sitten irti! dan loslaten! Vihje: Päänäyttöön tulee paraetrien uuttaisen jälkeen periaatteessa uudestaan näkyviin perusiloitus Toiinta Se kestää korkeintaan 50 sekuntia. 5

16 Vedenlisäyskaavio Vedenlisäysteho [l/in] ilan järjestelänerotinta (vakio) järjestelänerottien kanssa syöttöpaine [baaria] 7 Yhtä vedenlisäystä kohti täytetään vähintään 6 % säiliön kokonaisvolyyistä! Esierkki : Asetusarvo / ajan äärääinen vedenlisäyksen keston rajoittaista varten baarin syöttöpaine järjestelänerottien kanssa; tarvittu asetusäärä 80 litraa baarissa järjestelänerottien kanssa vedenlisäysteho on noin 8 litraa inuutissa 80 l = 5,85 in Asetusarvo lisän kanssa = 7 inuuttia 8 l/in Esierkki : Asetusarvo / ajan äärääinen vedenlisäyksen keston rajoittaista varten 6 baarin syöttöpaine ilan järjestelänerotinta; tarvittu asetusäärä 00 litraa 6 baarissa ilan järjestelänerotinta vedenlisäyksen teho on noin 5 litraa inuutissa 00 l =,8 in Asetusarvo lisän kanssa = 7 inuuttia 5 l/in Vedenlisäyksen äärän laskuri pitää asettaa ennen vedenlisäyksen raja-arvojen säätäistä, ikäli ahdollista jokaisessa tarkastuksessa (katso Käyttötietojen asettainen) Suositellut vedenlisäysäärät yleisasetuksia varten Esitetyt arvot ovat peräisin käytännön kokeuksesta. Ne voivat tietyissä tapauksissa poiketa huoattavasti. Perussäiliön sisältö + liitetty paisuntasäiliö (litraa) Vedenlisäyksen äärä säiliötä kohti (litraa)

17 Ongelien ratkaiseinen. Punaisten LED-varoitusvalojen kytkeinen pois päältä: Virheen ja saanaikaisesti selvitys Seuraavat virheet, joita osoitetaan punaisella LED-varoitusvalolla, täytyy kytkeä käsin pois päältä: - painehälytys on lauennut (rajat ylitetty: +/- 0, baaria järjestelän asetuspaineesta) - täyttöasteen hälytys: iniitäyttöaste on alitettu tai aksiitäyttöaste on ylitetty - vedenlisäyksen keston tai äärän raja-arvot on ylitetty - pupun (puppujen) läpökosketin on kytkeytynyt päälle (läpökosketin tai vastaavasti läpökosketin ) Virheen poistaisen yötä poistetaan yös tallennetut häiriöiloitukset (jos sellaisia on). Vihje: virheiden pysyvä poistainen on ahdollista ainoastaan silloin, jos yös virheiden syyt poistetaan.. Päänäytön virheiloitusten käsittely Virhe anturi D Tarkista ja korjaa puppuyksikön elektronisen paineanturin liitäntä virrattoassa ohjauksessa. Käytä kokoonpano-ohjeiden sähkökytkentäkaaviota! Virhe anturi F Testaa ja korjaa täyttöasteanturin liitäntä virrattoassa ohjauksessa. Tarkista yhdyskaapelien liitännät perussäiliön anturin ja puppujärjestelän käsittely-yksikön välillä. Käytä kokoonpano-ohjeiden sähkökytkentäkaaviota! Virhe TK - läpökosketin Virhe nollaasetus Tarkista ja korjaa ohjausyksikön läpökoskettien (TK) liitäntä virrattoassa ohjauksessa. Käytä kokoonpano-ohjeiden sähkökytkentäkaaviota! Jos läpökosketin on liitetty oikein ja pupun sybolin kohdalla olevaa punaista LED-valoa ei siitä huoliatta voida kytkeä pois tai jos läpökosketin estää jatkuvasti puppua tai järjestelää toiiasta oikein, sinun pitää ottaa yhteyttä huoltooe! Tarkista ja korjaa perussäiliön asento. Tarkista että täysin luotisuoraan asetettu perussäiliö nojaa vapaasti täyttöasteanturin painekeskiöön. Tarkista onko hydrauliletkut liitetty perussäiliöön sillä tavalla, että siihen ei kohdistu itään paine- tai venytysvoiaa. Paino liian pieni Paino liian suuri Tarkista onko täyttöasteanturin kuljetussuojaus poistettu. Tarkista että säiliön päällä tai sitä vasten ei ole vieraita esineitä. Virhe tunnistenro Jos häiriöiloituksia ei pystytä korjaaaan, ota yhteyttä huoltopalveluue. Iloita pupun rungon nuero, perussäiliön nuero ja tunnistenuero (näkyy päänäytössä ohjauksen päällekytkeisen jälkeen). Ota yhteyttä asiakaspalveluue. Iloita pupun rungon nuero. Vihje: jos virheiloituksia on onta erilaista, niin ne saadaan peräkkäin näkyviin päänäyttöön antaalla tunnistenuero. Kun tietty virhe on korjattu, niin virheiloitus poistetaan autoaattisesti ja se katoaa päänäytöstä.. Sähköiset osat; puput / agneettiventtiilit eivät toii: Paneeli pysyy tyhjänä ohjauksen - tarkista virransyöttö puppuyksikön päällekytkeisen jälkeen: ohjausjärjestelän käsittely-yksikköön ja tarkista sulakkeet - tarkista onko paneeli liitetty oikein käsittelyyksikköön (käytä kokoonpano-ohjeita ja/tai sähkökytkentäkaaviota) LEDit eivät anna näyttäää: Magneettiventtiilit eivät toii vaikka LED-toiintavalot loistavat keltaisina: Puppu tai puput eivät toii, vaikka LED-toiintavalot loistavat keltaisina ja läpökosketinta ei ole kytketty päälle - ohjausta päällekytkettäessä näkyy lyhyt LED-testi - tarkista loistavatko kaikki LED-valot testin aikana - tarkista käsittely-yksikön sulakkeet sekä liitännät (käytä kokoonpano-ohjeita ja/tai sähkökytkentäkaaviota) - tarkista käsittely-yksikön sulakkeet sekä liitännät (käytä kokoonpano-ohjeita ja/tai sähkökytkentäkaaviota) 7

18 Huolto - säännölliset tarkastukset Määräykset - DIN 807 osa - Läitysjärjesteliä koskeva ääräys - DIN 988 yksinoaan vedenlisäysliitäntää varten järjestelänerottien kanssa (katso huoltoa ja tarkastusta varten järjestelänerottien ukana tullutta erillistä kuvausta) Ohjeet koskevat perussäiliötä / liitettyä paisuntasäiliötä ja puppuyksikköä. DIN 807:n, osassa paisuntasäiliöille vaaditaan vuotuista huoltoa ja tarkistusta. Puppuyksikön ulkoisen tilan ja ohjauksen toiivuuden lisäksi on tarkistettava ennen kaikkea puppujen ja agneettiventtiilien toiinta ja puhdistettava likasuodatin. Sen lisäksi pitää tarkistaa yhdysputkien tiiviys. Nää toiinnot saa suorittaa ainoastaan aattitaitoinen ja koulutettu henkilö, kuten läitysjärjesteliä koskevassa ääräyksessä sanotaan. Ohjauksen tehdasasetukset pitää kuitenkin tarkistaa kerran puolessa vuodessa, ja se pitää tehdä puppujen ja agneettiventtiilien toiinnan tarkastaisen yhteydessä. Flacoat-järjestelän huoltoa varten neuvoe ottaaan yhteyttä Flacon huoltopalveluun. Säiliön tyhjentäinen ja uudelleenkäyttöönottainen. Merkitse uistiin näytön täysitila-arvo (%). Kytke ohjaus POIS PÄÄLTÄ. Sulje upiventtiili puppuyksikön ja järjestelän väliltä. Sulje upiventtiili puppuyksikön ja säiliön väliltä 5. Tyhjennä säiliö kokonaan 6. Puhdista puppuyksikön tyhjennysputkessa oleva likasuodatin (katso luku Toteutus, sivut 8 ja 9, kohta ) 7. Kytke ohjaus PÄÄLLE 8. Jos perussäiliötä ei liikutettu huollon aikana ja näytössä esitetään arvo, joka on > %, voit jättää pois säiliön nolla-asetuksen tekeisen. Jos tää on kuitenkin välttäätöntä, niin noudata ohjeita luvussa Käyttötietojen asettainen, sivu, kohta, ottaen huoioon kokoonpano-ohjeiden kohdat Avaa upiventtiili puppuyksikön ja säiliön väliltä 0. Täytä säiliö uistiin erkittyyn täyttöasteeseen asti. Avaa kaikki upiventtiilit järjestelään ohjauksen ollessa kytketty pois päältä. Tarkista puppujen ja agneettiventtiilien kytkentäfunktiot ohjauksen päällekytkeisen jälkeen (esierkiksi kytkentäprosessit puppujen aktiivisen ilanpoiston aikana ja paineen ylläpitäinen agneettiventtiileiden avulla). 8

19 Flacoat M Typ Herstellerzeichen Herstell-Nr. Nenninhalt Baujahr ltr. Zulässiger Zulässige Betriebsüberdruck Vordruck Betriebsteperatur bar bar Typ Herstellerzeichen Herstell-Nr. Nenninhalt Baujahr ltr. Zulässiger Zulässige Betriebsüberdruck Vordruck Betriebsteperatur bar C bar C + Flaco Liite Mitat ja painot Puppuyksiköt Puppuyksiköt Tyyppi Mitat Säiliöliitäntä Järjestelä- Vedenlisäys- Paino Koodi- Pituus Leveys Korkeus liitäntä liitäntä kg nuero M / M / D / / / D / / / Perussäiliö (GB) Säiliötyyppi Koko Mitat Säiliön liitännät Paino Koodisisältö nuero litroina Ø Korkeus Puppuliitäntä Magneettiventtiililiitäntä kg 6597 GB / / GB / / GB / / GB / / GB / / GB / / GB / / GB 0 / / GB / / GB / / GB / / GB / / GB / / 0 77 GB / / GB / / GB / / Esikytkentäsäiliö (BB) Säiliötyyppi Koko Mitat Säiliön liitännät Paino Koodisisältö nuero litroina Ø Korkeus* Puppuliitäntä Magneettiventtiililiitäntä kg * * * 6598 BB / / BB / / BB / / BB / / BB / / BB / / BB / / BB 0 / / BB / / BB / / BB / / BB / / BB / / BB / / BB / / BB / / * Säiliön korkeutta koskevassa luvussa otetaan huoioon jalat, jotka tilataan irrallaan ja joiden korkeus voidaan säätää. 9

20 Liite Kytkentäkaavio 75 B V V GND A GND V WZ WZ GND TK V GND Voiassa EPROM V.0:sta lähtien K TK TK TK W S PE N PE PE N N PE N N PE L DW DW N PE PE keltainen vihreä valkoinen ruskea sininen haraa usta usta () vihreänkeltainen usta () haraa haraa usta usta usta usta vihreänkeltainen sininen ruskea vihreänkeltainen sininen ruskea vihreänkeltainen sininen ruskea vihreänkeltainen sininen ruskea vihreänkeltainen sininen ruskea usta usta ruskea vihreänkeltainen Paneeliliitäntä, LIYCY-P xx0,5 Täyttöasteanturi Paineanturi Vesiittari Moottorinsuojaus läpökosketin Moottorinsuojaus läpökosketin Jännitteettöän koskettien häiriöniloitin Kapasiteetti 50 V AC A:han asti V DC A:han asti 0V/50Hz (x,5 ) Puppu, H05VV-F5G,5 Puppu, H05VV-F5G,5 Vedenlisäysventtiili, H05VV-FG0,75 Venttiili, H05VV-FG0,75 Venttiili, H05VV-FG0,75 iniipaineenalennin Syöttö (x0 V(50 Hz)/N/PE) H05VV-FG,5 (x,5 ) Maadoituskytkentä Koskettien virtapiiri ei ole toiinnassa Ei ole liitetty tehtaalta: syöttö; häiriöniloitin (jännitteetön kosketin) Ei-liitetyksi jää Flacoat M/M:ssa venttiili, puppu, läpökosketin (TK) Sisäiset sulakkeet Syötön eristys (ulkoinen) Flacoatin liitäntäteho Tyyppi Siltakytkentä tehtaalta: iniipaineenalennin; liitosnavat 5 ja 6 joissa x,5 ; eristys usta Jokainen puppu 0A Magneettiventtiilit yhdessä A Priaari elektroniikka 5 A 6 A 6 A 0,85 kw, kw Vesiittari kytketään lisälaitteiden tilauksen ukaisesti! Sekundaari elektroniikka 60 A (ei kuvassa) 6 A 6 A,6 kw, kw M M D D Flacoatin ohjausyksiköiden töitä saavat toteuttaa yksinoaan sähköasennustöihin valtuutetut henkilöt. Asennustöissä on otettava huoioon paikalliset ääräykset. Avatun ohjausyksikön töitä saadaan toteuttaa pelkästään virrattoassa ohjauksessa. 0

000 m 3. Flamcomat M1. Typ. Herstellerzeichen. Herstell-Nr. Nenninhalt Baujahr ltr. Zul ssiger Zul ssige Betriebs berdruck Vordruck Betriebstemperatur

000 m 3. Flamcomat M1. Typ. Herstellerzeichen. Herstell-Nr. Nenninhalt Baujahr ltr. Zul ssiger Zul ssige Betriebs berdruck Vordruck Betriebstemperatur 1 mat M1 Typ bar bar 000 m 3 Herstellerzeichen Herstell-Nr. Nenninhalt Baujahr ltr. Zul ssiger Zul ssige Betriebs berdruck Vordruck Betriebstemperatur 4 flc 3 + 3 m Automaattinen pumppukäyttöinen paineensäätäjä

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

Flamco www.flamcogroup.com

Flamco www.flamcogroup.com ENA 7-30 liite Asennus- ja käyttöohjeiden Flamco www.flamcogroup.com Sisältö Sivu 1 Ensikäyttö 3 1.1 ENA 7-30:n käyttöönotto 3 1.2 Käyttöönottoparametrit 3 2 Laite- ja parametrivalikossa olevat kohteet

Lisätiedot

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin LADDOMAT MR 50 Asennusohje Toimitussisältö Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Patentoitu kaksitoiminen takaiskuventtiili, osanro 469 854 2 pumppua, Laddomat LM6A-130. 2 sulkuventtiiliä, vivulla varustettu

Lisätiedot

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80 Telestart T80 D Deutsch 1 Dansk 61 DK GB English 11 Svenska 71 S F Français 21 Norsk 81 N I Italiano 31 Suomi 91 FIN ES Español 41 Polski 101 PL NL Nederlands 51 Русский 111 RU Käyttö- ja huolto-ohje

Lisätiedot

Flamco www.flamcogroup.com

Flamco www.flamcogroup.com ENA 5 Liite Flamco www.flamcogroup.com Sisältö Sivu 1 Ensikäyttö 3 1.1 ENA 5:n käyttöönotto 3 1.2 Käyttöönottoparametrit 3 2 Laite- ja parametrivalikossa olevat kohteet 4 2.1 Käyttötavat 4 2.1.1 Nopea

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19 Tyypit W 088, 110, 16,156, 199 ja 260 Välitykset 1:1, 2:1, :1 ja 4:1 Suurin lähtevä vääntömomentti 2419 Nm. Suurin tuleva pyörimisnopeus 000 min -1 IEC-moottorilaippa valinnaisena. Yleistä Tyyppi W on

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6 PL 163 87101 Kajaani puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. TEKNISIÄ TIETOJA 2. ELTRIP-R6:n ASENNUS 2.1. Mittarin asennus 2.2. Anturi-

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250 -E1 Asennusohje -E1 / PUHZ Ulkoyksiköt Tämä asennusohje on täydennys ulkoyksiköiden PUHZ ja lämpöpumppukonvektoreiden -yhdistelmille. Järjestelmän kuvaus Ulkoyksikkö: PUHZ-ZRP125 PUHZ-SHW112 PUHZ-RP200

Lisätiedot

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Käyttöohje. 6 720 818 996 (2015/12) fi

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Käyttöohje. 6 720 818 996 (2015/12) fi 6 720 813 694-00.1I Compress 7000 12 LWM Käyttöohje 6 720 818 996 (2015/12) fi 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet........ 2 1.1 Symbolien selitykset.....................

Lisätiedot

Tarkastus- ja huoltomääräykset. Kytkimien lisävarusteet 2017

Tarkastus- ja huoltomääräykset. Kytkimien lisävarusteet 2017 Tarkastus- ja huoltomääräykset Kytkimien lisävarusteet 2017 Yleistä Yleistä Osat, joita käytetään auton ja perävaunun yhteen liittämiseen, ovat normaalikäytössäkin alttiina erittäin suurelle rasitukselle.

Lisätiedot

Käyttöohjeet DVC-P. sisäänrakennetulla paineanturilla- Art-Nr.: 30588

Käyttöohjeet DVC-P. sisäänrakennetulla paineanturilla- Art-Nr.: 30588 Käyttöohjeet DVC-P sisäänrakennetulla paineanturilla- Art-Nr.: 30588 Systemair Oy Nietostie 2 FI-01390 VANTAA Phu: +358 (0)20 7920 520 Fax: +358 (0)20 7920 530 mailbox@systemair.fi www.systemair.de Sisältö

Lisätiedot

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt G5996.3 Fi Asennusohjeet Valvonta- ja liikuttelujärjestelmä 1 Kytkentäohje 1.1 Yleistä Ohjausyksikkö sisältää elektronisia komponentteja, jotka voivat vahingoittua, jos niitä käsitellään väärin. Kaikkien

Lisätiedot

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Kytkentäkaavio DHP-S, 400V 3N.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Kytkentäkaavio DHP-S, 400V 3N. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Kytkentäkaavio www.heating.danfoss.com Danfoss A/S myöntämä takuu ei ole voimassa eikä Danfoss A/S ole korvausvelvollinen, jos näitä ohjeita ei noudateta asennuksen ja huollon

Lisätiedot

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet ekninen tuote-esite NRQ4A oimilaite ja 3 tie säätöpalloventtiileille Vääntömomentti: 8 Nm Nimellisjännite AC/DC: 4 V Ohjaus: auki-kiinni oiminta-aika 9 s ekniset tiedot urvallisuusohjeet Sähköiset tiedot

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE JOHNSON CONTROLS Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE Ohjekirjassa perehdytään tarkemmin maalämpökoneen toimintaan ja asetuksiin. Noudattamalla ohjekirjan ohjeita saatte parhaimman hyödyn laitteestanne, sekä varmistatte

Lisätiedot

Joustava pumppujärjestelmä

Joustava pumppujärjestelmä Joustava pumppujärjestelmä CLIPTONPUMPEN Tuorerehun lisäaineille ja säilöntähapolle Kaikentyyppiin koneisiin Laaja lisävarustevalikoima Helppokäyttöinen Helposti sovitettava 1 Helppo asentaa kaikenlaisiin

Lisätiedot

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ YLEISTÄ ENT 20-3F valvontajärjestelmä on tarkoitettu höyrykattiloihin, joiden paine on alle 60 bar ja syöttöveden säätö tapahtuu jaksottaisella syöttövesipumpun käytöllä. Järjestelmä koostuu elektrodilaipasta,

Lisätiedot

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Kytkentäkaavio. DHP-A Opti.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Kytkentäkaavio. DHP-A Opti. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Kytkentäkaavio www.heating.danfoss.com Danfoss A/S myöntämä takuu ei ole voimassa eikä Danfoss A/S ole korvausvelvollinen, jos näitä ohjeita ei noudateta asennuksen ja huollon

Lisätiedot

Koneturvaovi Albany RP300. ASSA ABLOY Entrance Systems

Koneturvaovi Albany RP300. ASSA ABLOY Entrance Systems Koneturvaovi Albany RP300 ASSA ABLOY Entrance Systems Albany RP300 Avautuu ja sulkeutuu nopeasti, joten käyttöjaksoja voi olla jopa 5 minuutissa. Toimii luotettavasti myös oltuaan raskaassa käytössä vuosikausia.

Lisätiedot

GSRELE ohjeet. Yleistä

GSRELE ohjeet. Yleistä GSRELE ohjeet Yleistä GSM rele ohjaa Nokia 3310 puhelimen avulla releitä, mittaa lämpötilaa, tekee etähälytyksiä GSM-verkon avulla. Kauko-ohjauspuhelin voi olla mikä malli tahansa tai tavallinen lankapuhelin.

Lisätiedot

Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje

Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje MECAIR Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje HUOMIO: Ennen tuotteen käyttöä sinun on luettava on tämä käyttöopas huolellisesti, jotta saat riittävää tietoa tuotteesta Tekniset tiedot Virransyöttö

Lisätiedot

Malli: NF2500G / NF5000G

Malli: NF2500G / NF5000G Malli: NF2500G / NF5000G Käyttöohje FI 3 251-091124 1 FI Sisältö Tärkeitä ohjeita 3 Pakkauksesta purkaminen ja asennus 3 Sähköiset liitännät 4 Laitteen käynnistäminen, valo ja lukko 4 Termostaatti 5 Sulatus

Lisätiedot

Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään

Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään Lukkojen EH-LP-808A, 908, 905 asettelu osaksi Kotihälytin järjestelmää Ennen asettelujen aloittamista: 1. Sormenjälkilukon (EH-LP-808A) tai koodilukon (EH-LP-908

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

MTR260C LÄMPÖTILALÄHETIN

MTR260C LÄMPÖTILALÄHETIN Käyttöohje Ohjelmistoversio V1.5 14.3.2007 MTR260C LÄMPÖTILALÄHETIN Nokeval MTR260C käyttöohje YLEISKUVAUS MTR260C on paristokäyttöinen langaton lämpötilalähetin, jossa on sisäinen Pt100-anturi. Laite

Lisätiedot

LADDOMAT MR. Asennus- ja käyttöohje

LADDOMAT MR. Asennus- ja käyttöohje LADDOMAT MR Asennus- ja käyttöohje Laddomat MR on erillisellä liitäntäkeskuksella (LK) varustettu säätölaite. Siinä on 3 relettä ja 4 lämpötilatunnistintuloa. Käytettävissä on useita erilaisia ohjausvaihtoehtoja.

Lisätiedot

AXCARD AXCARD PR-336 1. JOHDANTO 2. LUKIJAN KÄYNNISTYS

AXCARD AXCARD PR-336 1. JOHDANTO 2. LUKIJAN KÄYNNISTYS . JOHDANTO AXCARD PR-336 PR-336 koostuu PR-543 lukupäätteestä sekä RC-436 kontrolleri yksiköstä. Kontrollerissa on yksi potentiali vapaa vaihtokytkin. Kontrollerissa on sisääntulot avauspainikkeelle, ovikoskettimelle

Lisätiedot

Omavoimaiset säätimet on suunniteltu integroitaviksi suoraan lämmönsiirtimeen. Niiden avulla lämmönsiirrin säätää käyttöveden lämmitystä.

Omavoimaiset säätimet on suunniteltu integroitaviksi suoraan lämmönsiirtimeen. Niiden avulla lämmönsiirrin säätää käyttöveden lämmitystä. Tekninen esite Lämmönsiirtimen omavoimaiset säätimet (PN16) PM2+P Suhteellinen virtaussäädin, jossa sisäänrakennettu p -säädin (NS) PTC2+P Virtauksen mukaan toimiva lämpötilansäädin, jossa sisäänrakennettu

Lisätiedot

YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B. Kuva 1 Tyyppi 44-6B. Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI

YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B. Kuva 1 Tyyppi 44-6B. Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B Kuva 1 Tyyppi 44-6B Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI Painos huhtikuu 2003 SISÄLLYS SISÄLLYS Sivu 1 Rakenne ja toiminta.......................... 4 2 Asennus................................

Lisätiedot

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet Käännös valmistajan alkuperäisestä ohjeesta Rev 4.2 (201505) 4246074, 4246075, 4246084, 4246152, 4246153, 4246154 Säätöohjeet METOS WD-6 6. Säätöohjeet Tämä kuvio laitteen

Lisätiedot

"THE FLOW" TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03)

THE FLOW TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03) THE FLOW TECHNO TFT OY KORVENKYLÄNTIE 10 P.O. BOX 50 40951 MUURAME, FINLAND TEL: +358-14-3722113 FAX: +358-14-3722012 E-mail: flowtechno@flowtechno.com TIIVISTENESTELAITE: TFT W03 A F Sivu: 1/7 Korvaa:

Lisätiedot

KYTKENTÄOHJEET. MicroMax370

KYTKENTÄOHJEET. MicroMax370 KYTKENTÄOHJEET ROTAATIOLÄMMÖNVAIHTIMEN OHJAUSYKSIKKÖ MicroMax370 Tarkistettu 04-12-13 1.1 F21037902FI Valmistajan seloste Valmistajan vakuutus siitä, että tuote on EMC-DIREKTIIVIN 89/336/EEG ja sen lisäysten

Lisätiedot

Pressurisation Systems. Variomat. Pumppuohjattu paineenpitojärjestelmä. Pressurisation Systems. Paineenpito Kaasunpoisto Lisätäyttö

Pressurisation Systems. Variomat. Pumppuohjattu paineenpitojärjestelmä. Pressurisation Systems. Paineenpito Kaasunpoisto Lisätäyttö Variomat Pumppuohjattu paineenpitojärjestelmä Paineenpito Kaasunpoisto Lisätäyttö 39 Ohjaus Control Basic Control Basic S Control Touch 2-rivin LCD näyttö 8 ohjauspainiketta 2 merkkivaloa (tilatieto) Järjestelmäpaineen,

Lisätiedot

ASENNUS JA LIITÄNNÄT, NÄYTTÖTAULU EFI-TAF

ASENNUS JA LIITÄNNÄT, NÄYTTÖTAULU EFI-TAF ASENNUS JA LIITÄNNÄT, NÄYTTÖTAULU EFI-TAF YLEISTÄ Digitaalinen näyttötaulu on elektroninen alusta, joka korvaa paperille merkityt tiedot kerrostalojen auloissa. Kolme : - Kaksi mallia asennettavaksi sisälle:

Lisätiedot

TEHOYKSIKKÖ. Innova Ohjauskeskusten Esittely. Onnittelut uudesta Innova-ohjauskeskuksestasi

TEHOYKSIKKÖ. Innova Ohjauskeskusten Esittely. Onnittelut uudesta Innova-ohjauskeskuksestasi TEHOYKSIKKÖ Innova Ohjauskeskusten Esittely Onnittelut uudesta Innova-ohjauskeskuksestasi Innova-ohjauskeskus on kehitetty tekemään saunomisesta mahdollisimman nautinnollista. Voit säätää saunasi lämpötilaa,

Lisätiedot

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0457350/6 IM-P045-10 CH Issue 6 BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Suositeltava asennus 2. Asennus ja huolto 3. Varaosat 4. Ulkoinen impulssiputki IM-P045-10 CH Issue 6 Copyright 20001

Lisätiedot

Huonesäädin STRA-04. Sovellusesimerkki

Huonesäädin STRA-04. Sovellusesimerkki Huonesäädin STRA-04 STRA-04 on valmiiksi ohjelmoitu kommunikoiva huonesäädin lämmityksen ja jäähdytyksen ohjaukseen jälkikäsittelyjärjestelmissä. Se soveltuu toimistoihin, kouluihin, sairaaloihin, hotelleihin,

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002 TAC 2112 0FL-3664-002 Asennusohje 1. Asennus 1.1 Säädin Sijoita säädin sellaiseen paikkaan, että säätimen arvot on helppo lukea ja asetella ja että sen luukulle jää avautumistilaa. Sallittua ympäristönlämpötilaa

Lisätiedot

Läpivirtauslämmittimet 1200-3,5/ 11/ 18. Asennus ja käyttöohjeet

Läpivirtauslämmittimet 1200-3,5/ 11/ 18. Asennus ja käyttöohjeet Läpivirtauslämmittimet 1200-3,5/ 11/ 18 Asennus ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO Kuljetus 2 Sijoitus 2 Tekniset mitat 3 Putkiasennukset 4 Sähköasennukset 6 Päivittäinen käyttö/ Vian paikallistaminen 8

Lisätiedot

SYÖTTÖVEDENSÄÄDIN EVM-1 F

SYÖTTÖVEDENSÄÄDIN EVM-1 F EVM - 1F -syöttövedensäädin on tarkoitettu höyrykattiloihin, joiden teho on alle 10 t / h ja paine max 60 bar. Säädin huolehtii höyrykattiloiden syöttöveden jatkuvasta säädöstä ja pitää vedenpinnan korkeuden

Lisätiedot

NANO90 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET

NANO90 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET NANO90 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET LUKON YLEISET TIEDOT Ohjeen yhteensopivuus Tämä ohje on yhteensopiva kaikkien NANO90-mallien kanssa. Lukkojen asetukset toimituksen yhteydessä Lukot toimitetaan tehdasasetuksilla,

Lisätiedot

SPIRALAIR -KOMPRESSORIT K1-4 K6-8 COMBI KS1-4 KS6 5 MULTI PUHTAUS HILJAISUUS

SPIRALAIR -KOMPRESSORIT K1-4 K6-8 COMBI KS1-4 KS6 5 MULTI PUHTAUS HILJAISUUS SPIRALAIR -KOMPRESSORIT K1-4 K6-8 COMBI KS1-4 KS6 5 MULTI PUHTAUS HILJAISUUS KYLMÄ KS / T Integroitu kuivain PUHTAUS PUHDASTA ILMAA Ilmaa puhtaimmassa muodossaan Teollisen prosessin tehokkuus ja tuotteiden

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ILMAVERHOT vesilämmitys R 515 MAN. / AUT.

KÄYTTÖOHJE ILMAVERHOT vesilämmitys R 515 MAN. / AUT. KÄYTTÖOHJE ILMAVERHOT vesilämmitys R 55 MAN. / AUT. Jäätymissuoja-anturi Termostaatti 0-0 V BMS ON-OFF OVIKOSKETIN 0-0 V ON-OFF BMS -REPORT OUT IN IN IN OUT Ovikosketin mek. / magn. OUT J4 J6 J5 J6 OHJAUS

Lisätiedot

Käyttöoppaan täydennysosa Käytön valvontamoduuli

Käyttöoppaan täydennysosa Käytön valvontamoduuli Käyttöoppaan täydennysosa Käytön valvontamoduuli Ensimmäinen laitos Ensimmäinen painos Koodi 1277289FI Käyttöoppaan täydennysosa Ensimmäinen laitos - Ensimmäinen painos Johdanto Vaara Konetta koskevien

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

VIANETSINTÄ - MICROMAX JA VVX-MOOTTORIT

VIANETSINTÄ - MICROMAX JA VVX-MOOTTORIT VIANETSINTÄ - MICROMAX JA VVX-MOOTTORIT SISÄLLYSLUETTELO SIVU VIANETSINTÄ MICROMAX, MICROMAX180, MICROMAX370, MICROMAX750 OHJAUSYKSIKKÖ ON LAUENNUT KIERTOVAHDIN JOHDOSTA MAGNEETTIANTURIN TARKISTUS (KOSKEE

Lisätiedot

Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245

Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245 Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245 IHB FI 1006-1 ECS 40 IFB FI 1 Asennusohje ECS 40 Yleistä Tätä lisävarustetta käytetään, kun F1145/ F1245 on asennettu rakennukseen, jossa on enintään neljä

Lisätiedot

vaatiessasi vuokrapumpuiltasi parasta

vaatiessasi vuokrapumpuiltasi parasta Xyle Vuokrahinnasto 213 Olee ratkaisu vaatiessasi vuokrapupuiltasi parasta Mitä tahansa tarvitsetkin vedenpoistosta rakennus-, kaivos- ja louhostoiinnassa tai jätevesien ohipuppauksiin kunnallisilla, teollisilla

Lisätiedot

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle

Lisätiedot

Käyttöopas. Sangean PR-D4

Käyttöopas. Sangean PR-D4 Käyttöopas Sangean PR-D4 TURVAOHJEET Lue tuotteen ohjeet tuotteen turvallisen käytön takaamiseksi ja säilytä nämä ohjeet tulevaisuuden varalle. 1. Älä käytä tuotetta veden lähellä. 2. Puhdista laite kuivalla

Lisätiedot

CAW Kattoasenteiset lämminvesikäyttöiset ilmanlämmittimet

CAW Kattoasenteiset lämminvesikäyttöiset ilmanlämmittimet Kattoasenteiset lämminkäyttöiset ilmanlämmittimet Kattoon asennettavat lämminkäyttöiset ilmanlämmittimet Kattoon asennettavia -lämmittimiä käytetään sisääntulotilojen, varastojen, teollisuushallien, verstaiden,

Lisätiedot

Liitäntä AutoFuturista Koivunen Web Shopiin

Liitäntä AutoFuturista Koivunen Web Shopiin Liitäntä AutoFuturista Koivunen Web Shopiin Päivitetty 16.3.2012 KÄYTTÖÖNOTTO 1. Päivitetään ohjelmaversio 2010.1.1 (tai uudempi) ohjelman tukisivuilta. Ohjeen julkaisuhetkellä versio löytyy tukisivujen

Lisätiedot

ECL Comfort 110. 230 V AC ja 24 V AC

ECL Comfort 110. 230 V AC ja 24 V AC 230 V AC ja 24 V AC Kuvaus ja sovellus voidaan asentaa omakotitalojen lämmityssovelluksiin Danfoss Link -ratkaisun avulla DLG-liitännän kautta. Säätölaite on suunniteltu helposti asennettavaksi: yksi kaapeli,

Lisätiedot

1 Tekniset tiedot: 2 Asennus: Asennus. Liitännät

1 Tekniset tiedot: 2 Asennus: Asennus. Liitännät Viitteet 000067 - Fi ASENNUS ohje inteo Soliris Sensor RTS Soliris Sensor RTS on aurinko- & tuulianturi aurinko- & tuuliautomatiikalla varustettuihin Somfy Altus RTS- ja Orea RTS -moottoreihin. Moottorit

Lisätiedot

Tehtävä 2: Manipulaattoriaseman asennus, ohjelmointi ja käyttöönotto

Tehtävä 2: Manipulaattoriaseman asennus, ohjelmointi ja käyttöönotto Tehtävä 2: Manipulaattoriaseman asennus, ohjelmointi ja käyttöönotto Pisteet 25/100 t max 210 min Muistitikulla on lisämateriaalia! Tehtävän kuvaus Kilpailijapari vastaa tuotantolinjan (Handling station)

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

Uponor G12 -lämmönkeruuputki. Asennuksen pikaohje

Uponor G12 -lämmönkeruuputki. Asennuksen pikaohje Uponor G12 -lämmönkeruuputki Asennuksen pikaohje poraajille Uponor G12 -lämmönkeruuputken asennus neljässä vaiheessa Uponor G12 -putket asennetaan periaatteessa samalla menetelmällä kuin tavanomaiset keruuputket.

Lisätiedot

PALOVAROITINKESKUS ICAS. Käyttö- ja asennusohje ICAS. Zone 1. Zone 2. Relay/Siren. Mains. BL-Palontorjunta Oy. Snro: 71 231 40.

PALOVAROITINKESKUS ICAS. Käyttö- ja asennusohje ICAS. Zone 1. Zone 2. Relay/Siren. Mains. BL-Palontorjunta Oy. Snro: 71 231 40. ver.1/9.11.2001/ms PALOVAROITINKESKUS IMC-M Käyttö- ja asennusohje Snro: 71 231 40 BL-Palontorjunta Oy PALOVAROITINKESKUS IMC-M ovi ovi YLEISTÄ IMC-M palovaroitinkeskus on kaksisilmukkainen palovaroitinkeskus

Lisätiedot

Jokin ulkopuolisen valmistajan 24V tai 230V jännitetasolla toimiva säädin

Jokin ulkopuolisen valmistajan 24V tai 230V jännitetasolla toimiva säädin Sivu 1/6 PEMCO PMFC- puhallinpattereiden ohjaus Pemcon puhallinpattereiden ohjaus on toteutettu sekä suunnittelija, että käyttäjän kannalta mahdollisimman helpoilla ja tehokkailla ratkaisuilla. Pemco tarjoaa

Lisätiedot

Asennus, IQnomic plus moduuli TBIQ-2-1-aa GOLD/COMPACT

Asennus, IQnomic plus moduuli TBIQ-2-1-aa GOLD/COMPACT FI.TBIQ2480.130225 Asennus, IQnomic plus moduuli TBIQ-2-1-aa GOLD/COMPACT 1. Yleistä IQnomic plus -moduulia käytetään lisätoimintoihin, joiden tulot ja lähdöt eivät sisälly vakiona koneen ohjausyksikköön.

Lisätiedot

Trust PhotoCam LCD 2300 PHOTOCAM LCD Pika-asennusohje. Versio 1.0

Trust PhotoCam LCD 2300 PHOTOCAM LCD Pika-asennusohje. Versio 1.0 PHOTOCAM LCD 2300 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust PhotoCam LCD 2300 -tuotteen käyttäjille. Jos kaipaat lisäapua, voit ottaa yhteyttä yhteen Trustin asiakaspalvelukeskuksista.

Lisätiedot

Hätäkutsujärjestelmä on kaapeloitu kutsujärjestelmä joka koostuu seuraavista laitteista: Merkkivalo (LS)

Hätäkutsujärjestelmä on kaapeloitu kutsujärjestelmä joka koostuu seuraavista laitteista: Merkkivalo (LS) Hätäkutsupakkaus Tyyppi: 5200 xx Pakkaus koostuu: erkkivalo Tyyppi: 5203 xx Vetonarupainike Tyyppi: 5202 xx Sammutuspainike Tyyppi: 5201 xx Teholähde Tyyppi: 5204 xx Täydentävät tuotteet (eivät kuulu toimitukseen):

Lisätiedot

Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED02. Luetteloesite

Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED02. Luetteloesite Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED0 Luetteloesite Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED0 E/P-paineensäätöventtiili, Sarja ED0 Qn= 10 l/min Paineilmaliitäntä

Lisätiedot

KAASUKESKUS Sa-20. Käsikirja

KAASUKESKUS Sa-20. Käsikirja KAASUKESKUS Sa-20 Käsikirja Sa-Va/Sairaalavaruste Oy Karvaamokuja 4 00380 HELSINKI Puh. 09-5617 120 Fax. 09-70017183 info@sa-vasairaalavaruste.fi www.sa-vasairaalavaruste.fi KOMPONENTTILUETTELO 5 11 8

Lisätiedot

GRINDEX- IMUVAUNU Käyttöohjeet

GRINDEX- IMUVAUNU Käyttöohjeet GRINDEX- IMUVAUNU Käyttöohjeet 1. Toiminta...2 2. Tarkistukset ennen käyttöä ja kokoaminen...2 3. Käyttö ja rajoitukset...2 4. Tekniset tiedot...3 5. Asennus...5 6. Huolto...5 7. Johtimet...6 8. Merkinnät

Lisätiedot

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI kit Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI Mahdollistaa lämmityksen ja jäähdytyksen tuotteille, joissa on vain yksi patteripiiri Tarkka virtaussäätö Jäähdytys/lämmitys 4-putkijärjestelmiin

Lisätiedot

X-TRE Power Box. 1. Asennus

X-TRE Power Box. 1. Asennus X-TRE Power Box Asennus ja käyttöohje Malli XT-S01 Tuote käy seuraaviin SUZUKIN moottoripyöriin: GSX-R600 (2006-2010), GSX-R750 (2006-2010), GSX-R1000 (2005-2010), GSX1300R Hayabusa (2008-2010), B-King

Lisätiedot

Huonelämpötilan säädin

Huonelämpötilan säädin 336 Synco 100 Huonelämpötilan säädin 2 lähtöä 0 10 VDC ja käyttötavan valintakytkin RLA162.1 Huonelämpötilan säädin yksinkertaisiin ilmanvaihto- ja ilmastointi- sekä lämmityslaitoksiin. Kompakti rakenne.

Lisätiedot

Asennus, käyttö ja huolto

Asennus, käyttö ja huolto Asennus, käyttö ja huolto Sähkökattila EP 26 NIBE 1 1102-2 Toiminta.. 2 Tekniset tiedot 3 Tekniset tiedot..... 3 Yleistä asennuksesta... 4 Ympäristön lämpötila Vedenlaatu Kattilan asennus Kaapeloinnin

Lisätiedot

TERMOMAT 4 - käyttöohje. Elektroninen lämpötilaerosäätäjä aurinkolämmityslaitteiston kiertovesipumpun ohjaukseen

TERMOMAT 4 - käyttöohje. Elektroninen lämpötilaerosäätäjä aurinkolämmityslaitteiston kiertovesipumpun ohjaukseen TRMOMT 4 - käyttöohje lektroninen lämpötilaerosäätäjä aurinkolämmityslaitteiston kiertovesipumpun ohjaukseen TRMOMT 4 lektroninen lämpötilaerosäätäjä aurinkolämmityslaitteiston kiertovesipumpun ohjaukseen

Lisätiedot

Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje

Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje 1(11) Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje Ohje koskee mittarimallia 162LxG (686-18B-L1-G3-084) 1. Merkinnät ja ulkopuoliset osat 1. LCD-näyttö 2. Optinen liitäntä 3. Mittarin numero 4. Mittarin

Lisätiedot

KL1000 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET

KL1000 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET KL1000 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET LUKON YLEISET TIEDOT Ohjeen yhteensopivuus Tämä ohje on vasenkätiselle lukolle valmistuspäivästä 4/2014 alkaen. Muiden versioiden koodit ovat erilaiset. Lukkojen asetukset

Lisätiedot

6.2. Asennustyökalut. Asennustyökalut. Lisätietoja asennustyökaluista osiossa 6.2. MK20 MK21. MK10-SB sivu 402. MK3SP sivu 402. sivu 403.

6.2. Asennustyökalut. Asennustyökalut. Lisätietoja asennustyökaluista osiossa 6.2. MK20 MK21. MK10-SB sivu 402. MK3SP sivu 402. sivu 403. MK10-SB sivu 402. MK20 MK21 MK3SP sivu 402. sivu 403. MK7 MK7HT MK6 sivu 403. sivu 403. sivu 404. MK9 MK9HT MK9SST sivu 404. sivu 404. sivu 409. MK3PNSP2 MK7P MK9P sivu 405. sivu 406. sivu 407. Lisätietoja

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖARILA OFTE 40B OFTE 40C OFTE 60B OFTE 60BR Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO...

Lisätiedot

turvavalopuomi SG-BIG Base

turvavalopuomi SG-BIG Base Turva Optiset turvalaitteet Turvavalopuomit, kehontunnistus turvavalopuomi SG-BIG Base Kehontunnistus, Tyyppi 2 / 4, PL c / e Toimintaetäisyys 0,5-60 m Valvontakorkeus 500-800-900-1200 mm www.oem.fi, asiakaspalvelu@oem.fi,

Lisätiedot

AquaPro IP 54. Laser 635 nm. auto man man DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 FI 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114

AquaPro IP 54. Laser 635 nm. auto man man DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 FI 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114 Laser 635 nm IP 54 auto man man AquaPro DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114 LV 121 LT 128 RO 135 BG 142 GR 149 58 Lue käyttöohje kokonaan.

Lisätiedot

ei jakoventtiileinä. Laipallista venttiiliä M3P...FY on saatavana kahta eri kokoa: laipallinen venttiili DN100

ei jakoventtiileinä. Laipallista venttiiliä M3P...FY on saatavana kahta eri kokoa: laipallinen venttiili DN100 Magneettitoimimoottorilla varustetut moduloivat säätöventtiilit PN kylmä- ja lämminvesilaitoksia varten; varustettu asennon säädöllä ja asennon takaisinkytkennällä MP80FY MP00FY Magneettisella toimimoottorilla

Lisätiedot

TAC Xenta 4262 LÄMMITYSTOIMINNAT. Käyttöohje 0FL-4072-002 07.09.2007. TAC Xenta on pieniin ja keskisuuriin järjestelmiin tarkoitettu säädinsarja.

TAC Xenta 4262 LÄMMITYSTOIMINNAT. Käyttöohje 0FL-4072-002 07.09.2007. TAC Xenta on pieniin ja keskisuuriin järjestelmiin tarkoitettu säädinsarja. TAC Xenta 4262 Käyttöohje 0FL-4072-002 07.09.2007 TAC Xenta on pieniin ja keskisuuriin järjestelmiin tarkoitettu säädinsarja. TAC Xenta 4000 on sarja esiohjelmoituja säätimiä, joissa on kaukoliityntämahdollisuus

Lisätiedot

Käyttölaite tyyppi ABNM-LOG/LIN AB-QM, 0-10 V, ohjausjännitteellä

Käyttölaite tyyppi ABNM-LOG/LIN AB-QM, 0-10 V, ohjausjännitteellä Käyttölaite tyyppi ABNM-LOG/LIN AB-QM, 0-10 V, ohjausjännitteellä Käyttökohteet Huonetermostaatti tai valvontajärjestelmä (DDC) ohjaa toimitaiteitta 0-10 V:n jännitteellä. Toimilaite muuntaa 0-10 V:n signaalin

Lisätiedot

TIEHÖYLÄN TERÄN KALTEVUUDEN SÄÄTÖJÄRJESTELMÄ GRADER WATCHMAN. Käyttöohjeet

TIEHÖYLÄN TERÄN KALTEVUUDEN SÄÄTÖJÄRJESTELMÄ GRADER WATCHMAN. Käyttöohjeet TIEHÖYLÄN TERÄN KALTEVUUDEN SÄÄTÖJÄRJESTELMÄ GRADER WATCHMAN Käyttöohjeet 2 Sisällysluettelo sivu 1. Käyttötarkoitus 3 2. Terän kaltevuuden säätöjärjestelmän rakenne 4 3. Tekniset tiedot 4 4 Tiehöylän

Lisätiedot

5/2- ja 5/3-venttiilit, sarja Compact 18 NS 4, G 1/4 Täydelliset venttiiliryhmät liitäntäaukot yhdellä sivulla

5/2- ja 5/3-venttiilit, sarja Compact 18 NS 4, G 1/4 Täydelliset venttiiliryhmät liitäntäaukot yhdellä sivulla Tekniset tiedot Tyyppi Luistiventtiili Käyttöpaine, maks. Erillissyöttö 1 10 bar Sisäisesti ohjatut pilottiventtiilitversiot 10, 11, 22: 5/2 Uni = 3-7, 5/2 Bi = 1 7, 5/3 = 2 7 bar Versiot 32, 40, 41, 42,

Lisätiedot

Rotonivo. Sarja RN 3000 RN 4000 RN Käyttöohje

Rotonivo. Sarja RN 3000 RN 4000 RN Käyttöohje Rotonivo Sarja RN 3000 RN 4000 RN 6000 Käyttöohje 010516 1 UWT GmbH Westendstraße 5 Puh..: +49 (0)831 57123-0 Internet: www.uwt.de D-87488 Betzigau Faksilla: +49 (0)831 76879 E-Mail: info@uwt.de Tämä käyttöohje

Lisätiedot

NIBE VPB 200/ VPB 300/ VPBS 300 TEHOKKAAMMIN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ NIBE VPB/VPBS. Tyylikäs ja ajaton muotoilu

NIBE VPB 200/ VPB 300/ VPBS 300 TEHOKKAAMMIN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ NIBE VPB/VPBS. Tyylikäs ja ajaton muotoilu NIBE VPB 2/ VPB / VPBS Lämminvesivaraaja TEHOKKAAMMIN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ Tyylikäs ja ajaton muotoilu Entistäkin helpompi asentaa kevyempien tuotteiden ja yhteen paikkaan koottujen putkiliitäntöjen ansiosta

Lisätiedot

TARKASTUS- JA HUOLTO-OHJE PAINEELLISELLE JAUHESAMMUTTIMELLE TULIPEIKKO FX2

TARKASTUS- JA HUOLTO-OHJE PAINEELLISELLE JAUHESAMMUTTIMELLE TULIPEIKKO FX2 TARKASTUS- JA HUOLTO-OHJE PAINEELLISELLE JAUHESAMMUTTIMELLE TULIPEIKKO FX2 Käsisammutin tulee tarkastaa vähintään kahden vuoden välein. Milloin sammutin on alttiina toimintakuntoon vaikuttaville tekijöille,

Lisätiedot

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC/DC 24 V Nimellisjännitteen taajuus. Tehontarve ajossa Tehontarve pidossa Tehontarve mitoitus

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC/DC 24 V Nimellisjännitteen taajuus. Tehontarve ajossa Tehontarve pidossa Tehontarve mitoitus ekninen tuote-esite GR4A-7 Kiertoliiketoimilaite läppäventtiileille Nimellisvääntömomentti 40 Nm Nimellisjännite AC/DC 4 V Ohjaus auki-kiinni ekniset tiedot Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC/DC 4 V Nimellisjännitteen

Lisätiedot

TALOMAT Easy. asennus- ja käyttöohje T91

TALOMAT Easy. asennus- ja käyttöohje T91 TALOMAT Easy asennus- ja käyttöohje T91 Talomat Easy -järjestelmä sisältää seuraavat komponentit: ohjausyksikkö 4-os talomat-painike x 2 2-os kytkinten asennuskehys kytkinten yhdyskaapeli kosteusteippianturi

Lisätiedot

HUIPPUIMURIT ROSENBERG EC-MOOTTORI. EC huippuimurin edut:

HUIPPUIMURIT ROSENBERG EC-MOOTTORI. EC huippuimurin edut: ROSENBERG EC-MOOTTORI HUIPPUIMURIT EC huippuimurin edut: - energiataloudellisuus - erittäin hyvä hyötysuhde - matala melutaso - pyörimisnopeuden säätäminen helppoa - Fanax Oy:n säädinvalikoimasta sopiva

Lisätiedot

Flamco. Flamcovent. Assenus- ja käyttöohje. Mikrokuplia poistavat Flamcovent-ilmanerottimet. 4-24-189/A/2002, Flamco 18503871

Flamco. Flamcovent. Assenus- ja käyttöohje. Mikrokuplia poistavat Flamcovent-ilmanerottimet. 4-24-189/A/2002, Flamco 18503871 Flamcovent Mikrokuplia poistavat Flamcovent-ilmanerottimet 4-24-189//2002, Flamco 18503871 SF ssenus- ja käyttöohje sennus- ja käyttöohje Tekniset tiedot Suurin käyttöpaine Korkein käyttölämpötila : 10

Lisätiedot

Aurinko-Easy asennus- ja käyttöohje

Aurinko-Easy asennus- ja käyttöohje EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinkopaneelien asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneelit avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25.. 45 asteen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0

KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0 KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0 Mitat P x L x K 480x289x100 DC / AC INVERTTERI 12V 2500W 230V AC 50Hz 1702-8571 Matkailuautot Husbilar

Lisätiedot

SANEERAUSKAAPELIN PST-C 10W/m asennusohje

SANEERAUSKAAPELIN PST-C 10W/m asennusohje SANEERAUSKAAPELIN PST-C 10W/m asennusohje Saneerauskaapelin PST-C 10 asennusohje Tuotetiedot: Kaksijohtiminen lämpökaapeli, sis. 5 m:n kylmäkaapelin. Teho 10 W/m, 230 V AC C-luokan kaapeli, soveltuu myös

Lisätiedot

Telecrane F25 Käyttö-ohje

Telecrane F25 Käyttö-ohje 1 Telecrane F25 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F25 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käytössä huomioitavaa 4 - Käyttö 6 - Lähettimen paristot ja vastaanottimen virtalähde 7 - Tarkastus ja vianetsintä 8 -

Lisätiedot

JÄYKKIEN MATERIAALIEN PURSOTUS

JÄYKKIEN MATERIAALIEN PURSOTUS JÄYKKIEN MATERIAALIEN PURSOTUS Jäykkien, paksujen tai korkeaviskositeettisten materiaalien (pinnoitteet, tiivisteet, liimat) käyttö vaatii oikeat laitteet, luotettavuuden ja voimakkaat pumput Päästäksemme

Lisätiedot