Automaatti paineenhallintaan pumppujen avulla Ilman poistaminen Veden lisääminen Flamcomatin kokoonpano

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Automaatti paineenhallintaan pumppujen avulla Ilman poistaminen Veden lisääminen Flamcomatin kokoonpano"

Transkriptio

1 Autoaatti paineenhallintaan puppujen avulla Ilan poistainen Veden lisääinen Flacoatin kokoonpano Montage Flacoat SF Asennus- ja käyttöohjeet 00, Flaco

2 Mukana toiitetut dokuentit: Kokoonpano-ohje ja sähkökytkentäkaavio Pupun käyttöohje: Järjestelänerottien, ja erikseen tilattaessa, Flacoatin liitäntöjen kuvaus Toiitettujen erityistoteutusten käyttöohjeet Vastuu Kaikki näissä asennus- ja huolto-ohjeissa oleva tekninen inforaatio, tiedot ja ohjeet järjestelän käyttäisestä ja huoltaisesta vastaavat tietäystäe ohjeiden painoonenon ajankohtana. Nää ohjeet sisältävät täänhetkisen kokeuksee ja havaintoe. Pidätäe itsellee oikeuden teknisiin uutoksiin, jotka aiheutuvat näissä asennus- ja käyttöohjeissa kuvatun Flaco-tuotteen teknisestä jatkokehityksestä. Teknisen tiedon, kuvausten ja kuvitusten perusteella ei sen takia voida esittää itään vaateita. Tekniset kuvitukset, piirustukset ja grafiikka eivät välttäättä vastaa todella toiitettua tuotetta - osakokoonpanoja, yksittäisiä koponentteja tai varaosia. Piirustuksia ei ole tehty oikeaan ittakaavaan, ja ne sisältävät yös syboleja esitettävän asian yksinkertaistaiseksi.

3 Flaco b.v. Postbus AC Gouda-Alankoaat Puh. ++ (0) Faksi ++ (0) S-posti: Kotisivu: Sisällysluettelo Luku Sivu Toiinta - paineenhallinta - ilan poistainen - veden lisääinen -5 Sovellusalue - tiivistelä - järjestelän tarjoaat edut 6 Asennuskaavio 7 Toteutus 8-9 Ohjaus - ohjausyksikkö - käsittely-yksikkö - ohjauspaneeli 0 Ohjaus- ja käyttöahdollisuudet Ohjausparaetrit Käyttöönotto Käyttötietojen asettainen -5 Vedenlisäyskaavio/ suositellut vedenlisäysäärät 6 Ongelien ratkaiseinen 7 Huolto, säännölliset tarkastukset 8 Liite Mitat ja painot 9 Liite Sähkökytkentäkaavio (Flacoatin käsittely-yksikkö) 0

4 Toiinta Paineenhallinta: Paineenhallinta on Flacoatin ensisijainen tehtävä. Se tapahtuu käyttäällä suurtehopuppuja ja agneettiventtiiliä, joka toiii paineeseen ukautuen. Paisuntatilana käytetään paineettoia, pystysuoria terässäiliöitä. Säiliöt vastaanottavat paisuntavettä kalvon sisälle, ja paineen vähentyessä vesi johdetaan taas takaisin järjestelään. Säiliön sisäseinän ja kalvon välinen tila on avoiessa yhteydessä ypäristöön. Kun paine nousee 0, baaria järjestelän asetuspaineen yläpuolelle, niin järjestelästä johdetaan vettä agneettiventtiilin kautta, Pall-renkaita sisältävän korin läpi paineettoaan kalvolliseen paisuntasäiliöön, kunnes järjestelän asetuspaine taas saavutetaan. Vastaanottosäiliö voidaan täyttää 90-prosenttisesti. Jos järjestelän paine laskee 0, baaria järjestelän asetuspaineen alapuolelle, niin paisuntavettä johdetaan pupulla puppujohdon kautta takaisin järjestelään, kunnes asetettu paine on taas saavutettu. Kahden pupun yksikössä on aina kaksi puppua ja kaksi agneettiventtiiliä. Jos järjestelään asetettu iniipaine alitetaan tai aksiipaine ylitetään, niin ensiäiseksi kytketään päälle yksi puppu tai agneettiventtiili. Vasta sitten, jos se ei johda toivottuihin tuloksiin, kytketään päälle toinen puppu tai agneettiventtiili (kuoritukseen perustuva paineenvalvonta). Kahden pupun yksikkö on suojattu häiriöiltä, eli jos yksi pupuista tai agneettiventtiileistä putoaa pois toiinnasta, niin toinen puppu tai agneettiventtiili oaksuu sen tehtävän. Kahden pupun yksikössä vaihdetaan päivittäin ensiäiseksi päällekytkettävää puppua ja venttiiliä. Tarkoitus on, että kupaakin puppua ja agneettiventtiiliä käytetään yhtä paljon järjestelän elinaikana ja että niiden käyttöönotettavuus säilyy korkeana. Kaikki häiriöiloitukset paineen, täyttöasteen, oottorinsuojauksen, vedenlisäyksen ja anturien ohjauksesta esitetään ohjauspaneelilla. Ohjauspaneeli voidaan sijoittaa joko säiliön kylkeen tai johonkin uuhun tarkoituksenukaiseen paikkaan. RS85-liitännän avulla Flacoat voidaan integroida osaksi kuuavesisäiliön ohjausta. Ilan poistainen: Varsinainen ilan poistainen perustuu paineen laskeisen periaatteeseen (katso yös Henryn laki Flacon luettelossa; tuoteryhä 5). Kun korkeaan järjesteläpaineen alainen paisuntavesi tulee Flacoatin paineettoaan säiliöön, niin sen ilanpoistoteho vähenee. Yliääräinen ila karkaa läitysvedestä. Jotta yhden ilanpoistojakson aikana läitysvedestä pystyttäisiin poistaaan ahdollisian paljon ilaa, säiliön syöttöön asennetaan erityisrakenteinen Pall-renkaita sisältävä kori, jonka ansiosta ilanpoistoteho kasvaa kaksi- tai kolinkertaiseksi verrattuna tavanoaisiin järjesteliin. Jotta uusissa järjestelissä ja läitysvettä vaihdettaessa esiintyvät korkeaat kaasuäärät saataisiin ahdollisian nopeasti poistettua, on ohjaukseen ohjeloitu korkeapi kierrosluku ja pidepi kierroskesto, ja ne on tehtaalla sovitettu säiliön ittoihin. Tää turbo-ilanpoisto kytkeytyy sen ukaisesti noin - 0 tunnin kuluttua autoaattisesti noraaliin ilanpoistoon. Jos tää jakso ei poikkeustapauksissa ole tarpeeksi pitkä, niin tehoilanpoisto voidaan aktivoida valitsealla uudestaan anuaalisesti turbo-ilanpoisto.

5 Veden lisääinen: Autoaattisen vedenlisäyksen avulla kopensoidaan vuotojen ja ilanpoiston aiheuttaaa vesihäviötä. Täyttöasteen valvonnan avulla vedenlisäys käynnistetään autoaattisesti, ja ohjeloitu äärä lisätään säiliön paineettoalla puolella. Kun säiliössä saavutetaan iniitäyttöaste (noraali = 6 %), niin vedenlisäysjohdon agneettiventtiili avautuu. Säiliön täyttöastetta nostetaan ohjeloidun äärän verran (noraaliin = %). Näin varistetaan se, että puput eivät kuivu. Säiliöön lisättävän veden äärää valvotaan ja rajoitetaan autoaattisesti, jotta vakavissa vuodoissa vettä ei pääsisi vuotaaan jatkuvasti pois. Käytettäessä standardinukaista vesiittaria lisättävän veden äärää rajoitetaan ohjeloialla vedenlisäyksen kestoa. Jos vedenlisäyksen kesto on saavutettu, niin virhe pitää poistaa käsin. Sen jälkeen voidaan lisätä saa täyttöäärä, ikäli vedenlisäyksen kestoon ei ohjeloida uutoksia. Käytettäessä erityisvalisteista vesiittaria, jossa on elektroninen läpivirtauksen ittaus, vedenlisäys keskeytetään kun ohjeloitava lisättävän veden kokonaisäärä on saavutettu. Jos lisättävän veden kokonaisäärä saavutetaan, voidaan käsin tehdyn virheenpoiston jälkeen lisätä vettä uudestaan. Jos Flacoatin jälkitäyttöveden liitäntä tehdään suoraan juoavesiverkkoon, se pitää varustaa takaisinvirtauksen suojauksella vesilaitoksen sääntöjen ukaisesti. 5

6 Sovellusalue Flacoatia käytetään vakiopaineen ylläpitäiseksi suljetuissa läitysjärjestelissä DIN 75-:n ukaan, syöttöläpötilan ollessa korkeintaan 0 ºC, sekä suljetuissa jäädytys-, jäähdytys- ja ilanvaihtojärjestelissä. Flacoat soveltuu seuraaviin olosuhteisiin: Läitysjärjestelän suurin sallittu syöttöläpötila: 0 ºC. Kalvojen suurin pysyvä läpöjännitys (DIN 807-): 70 ºC. Läitysjärjestelissä, joissa joustoputken ahdolliset toiintaläpötilat ovat yli 70 ºC, kytketään ennen Flacoatia päälle säiliö, jossa läpötilaa voidaan alentaa. Katso siihen tarkoitukseen sopivia säiliötä Flexcon VSV-esikytkentäsäiliöistä, joiden itat ovat 00 - litraa. Tiivistelä Yksikkötyypit: M - yhden pupun yksikkö, yläraja,7 MW (MW = läpöteho) M - yhden pupun yksikkö, yläraja 8 MW D - kahden pupun yksikkö, yläraja 8 MW D - kahden pupun yksikkö, yläraja 0 MW Maks. toiintapaine: 5 baaria Maks. järjestelän ylipaine: 0 baaria Maks. syöttöläpötila: 0 ºC Säiliön itat: 50-0 litraa, pystyasento Toiintapaine: paineeton Toiintapaine: 6 baaria Maks. sallittu ylipaine: 0 baaria Kalvo: vaihdettava BUTYYLIKUMIKALVO jonka aks. pysyvä läpöjännitys on 70 ºC ( K). Veden lisäys: agneettiventtiilin ja vesiittarin kautta juoavesiverkon vettä tai puhdistettua vettä Vesijohdon paine:, - 8 baaria Maks. vedensyöttöpaine: 0 baaria Maks. syöttöläpötila: 0 ºC Järjestelän tarjoaat edut: Kattava ohjela, joka tarjoaa laajan valikoian ittoja, kokoonpanoja ja painetasoja - neljä eri yksikkötyyppiä, jotka voidaan yhdistää 6 eri säiliönittaan. Korkea käytettävyysaste onien sovellusahdollisuuksien ansiosta - paineenhallinta läitys-, jäädytys-, jäähdytys- ja ilanvaihtojärjestelissä. Monta toiintoa hyvin pientä asennuspinta-alaa kohti - korkealaatuinen paineenhallinta tarkkojen painerajojen sisällä - paineenhallinta, ilanpoisto ja vedenlisäys - suuri paisuntatilavuus paineettoissa, korkealuokkaisissa säiliöissä, joissa on butyylikuikalvot. Erittäin suuri ilanpoistoteho järjestelään integroidun ikrokuplien erottaisen ansiosta - aktiivinen ja energiaa säästävä ilanpoistoprosessi - suuri käyttöturvallisuus. Yksinkertainen asennus käyttövaliin rakenteen ansiosta. Moderni ohjaus, jossa on sijainnista riippuattoat, erilliset koponentit - ohjauspaneeli on riippuaton käsittely-yksikön sijainnista - toinen paneeli voidaan liittää rinnakkaisesti kaikkiin ohjaus- ja esitysvaihtoehtoihin - paneeli voidaan asentaa yli 500 etrin etäisyydelle yksiköstä. Erittäin helppokäyttöinen - ohjauspaneeli on optiaalisella korkeudella - senhetkiset toiinnot esitetään viidellä erillisellä näytöllä ohjauspaneelin kytkentäkaaviossa, jossa on sybolierkinnät. Ilan lisähintaa on ahdollista saada DDC-liitäntä (keskitetty ohjaustekniikka) RS85:n välityksellä. 6

7 Flacoat M + Flacoat M + Flaco Asennuskaavio jossa käytetään esierkkinä Flacoat-yksikköä, johon on liitetty paisuntasäiliö syöttöläpötila: 00 ºC ja 0 ºC paluuläpötila > 70 ºC liitäntä juoavesiverkkoon säiliön vedenlisäystä varten. Min. paineenrajoitin P MAG GB BB Palautusjohto P VB Liitäntä juoavesiverkkoon Ohjauspaneeli GB Puppuyksikkö - (kuvan toteutus on kaksipuppujärjestelä) Flacoat-perussäiliö, jossa on täyttöasteanturi, kierrettävät ruuviliitokset ja joustavat paineletkut. Ohjauksen käsittely-yksikkö BB* VB* Järjestelään liitetty toinen Flacoat-säiliö Esikytkentäsäiliö nesteen läpötilan alentaiseksi aks. 70 ºC. Puppu Magneettiventtiili Takaiskuventtiili in.db* P * * Miniipaineenrajoitin täydentäään paineenvalvontaa ja ohjaaaan agneettiventtiilejä syöttöläpötilojen ollessa yli 00 ºC Upiventtiili Vesiittari (voidaan tilata ipulssiittarin kanssa, kuten kuvan kaaviossa) Suodatin * Järjestelän erotusyksikkö suodattien kanssa Varoventtiili Tyhjennyshana Joustava paineletku Putkiliitokset, jotka kuuluvat toiitukseen tai ovat tilattujen osien lisävarusteita Sähköliitännät * Valinnainen, voidaan tilata Flacolta lisävarusteena Autoaattinen ilanpoisto ilastusrajoittien kanssa 7

8 Flacoat M Typ Herstell-Nr. Zulässiger Betriebsüberdruck bar Vordruck Nenninhalt bar ltr. Herstellerzeichen Baujahr Zulässige Betriebsteperatur C + Baujahr Behälter-Nr. Flacoat Hersteller-Nr. Flaco Toteutus Yhden pupun yksikkö M tai vastaavasti M perussäiliön kanssa Flacoatin tyyppikilpi 7 Typ Herstellerzeichen + Herstell-Nr. Nenninhalt Baujahr Flacoat M/ ltr. Zulässiger Betriebsüberdruck bar Vordruck bar Zulässige Betriebsteperatur C 5 78 Voit lukea oan paisuntasäiliösi toteutusta koskevat tekniset tiedot tyyppikilvestä, kuvassa kohta Teräksinen perussäiliö. Vaihdettava butyylikuikalvo. Jalka. Liitäntä säiliön ja kalvon välisen tilan ilanvaihtoa varten 5. Tyyppikilpi 6. Johdinkanava 7.* Flexvent Super -uiuriilanpoistin, jossa on ilastustulppa 8. Jalka jonka korkeutta voidaan säätää 9. Täyttöasteanturi (säiliön painoa ittaava jalka) 0.* Yhdyskaapeli täyttöasteanturista ohjauksen käsittely-yksikköön.* Liitäntäkaapeli ohjauspaneelista ohjauksen käsittely-yksikköön.* Ohjauspaneeli. Kori jossa on Pall-renkaita. Magneettiventtiilin liitäntä (säiliö). Magneettiventtiilin liitäntä (yksikkö) 5. Pupun liitäntä (säiliö) 5. Pupun liitäntä (yksikkö) 6.* Tiivisterengas / 7.* Kierrettävät säiliöliitännät 8.* Tiivisterengas 9.* Joustavat paineletkut (etalliletkut) 0.* Upiventtiili (Kuin palloventtiili jossa on lukkolanka). Varoventtiili. Paineenvalvonnan agneettiventtiili. Suodatin. Järjestelän poistoliitäntä 5. Paineliitäntä järjestelään 6. Paineanturi 7. Puppuilanpoisto 8. Puppuyksikön tyyppikilpi 9. Vedenlisäyksen agneettiventtiili 0. Vesiittari. Joustava paineletku. Palloventtiili. Ohjausyksikkö. Pääkytkin 5. Potentiaalintasausliitäntä virtaliitäntää varten 6. Potentiaalintasausliitäntä 7.* Järjestelänerotusyksikkö (lisävaruste) 8. Paineenvalvontapuppu 9. Tyhjennyshana 0. Tyhjennysliitäntä 6 7 8????????? ???????? Pup 0 9 Flaco Flexcon GbH Berliner Chaussee Genthin Anschluß 5 Magnetventil * pakattu puppuyksikön osana 8

9 Flacoat D/D Typ Herstellerzeichen Herstell-Nr. Nenninhalt Baujahr ltr. Zulässiger Zulässige Betriebsüberdruck Vordruck Betriebsteperatur bar bar C + Flaco Toteutus Kahden pupun yksikkö D tai vastaavasti D perussäiliön kanssa Puppuyksikön tyyppikilpi 7 79 Flaco Flexcon GbH Berliner Chaussee Genthin Hersteller-Nr. Flacoat Behälter-Nr. Baujahr Perussäiliön tuotenueron, katso kuvan kohtaa 5, pitää olla osa tyyppikilvessä, katso kuvan kohtaa 8, olevasta tuotenuerosta. 76 Flacoat D/D ??????????? Hersteller-Nr. Flacoat Behälter-Nr. Baujahr Flaco Flexcon GbH Berliner Chaussee Genthin. Flacoat Hersteller-Nr. Baujahr Behälter-Nr. Flaco Flexcon GbH Berliner Chaussee Genthin

10 Ohjaus Ohjausyksikkö: Ohjaus koostuu ohjausyksiköstä ja ohjauspaneelista. Ohjausyksikkö on asennettu ja liitetty puppuyksikköön. Ohjauspaneeli voidaan asentaa käsittely-yksikön sijainnista riippuatta ja se yhdistetään siihen nelijohtiisella kaapelilla. Paisuntasäiliö on varustettu kiinnitysahdollisuudella. Ohjausyksikkö: Ohjaus koostuu tosiasiallisesti uistijärjestelästä, joka koordinoi ja valvoo kaikkia prosesseja. Ohjaus voidaan ohjeloida äärättyjen arvojen välille. Ohjausyksikkö sijaitsee täysin asennettuna puppuyksikössä. Siinä rekisteröidään ja käsitellään kaikki sisääntulevat ja uloslähtevät signaalit. Ohjaus tapahtuu ohjauspaneelin kautta, joka on kiinnitetty kiinnityseleenttien avulla säiliöön tai johonkin toiseen paikkaan (esi. kattilahuoneeseen tai isännöitsijän oleskelutiloihin). Järjestelään on ahdollista liittää toinen ohjauspaneeli. Lisäksi järjestelässä on vakiona RS85-liitäntä, jolla Flacoat on liitetty DDC:hen. Muistiprotokolla on liitteessä. Ohjauspaneeli: Ohjauspaneeli on sijoitettu litteään ja roisketiiviiseen koteloon. Ohjauskentässä esitetään asennuskaavio Flacoatin kaikkien toiinto- ja säätöeleenttien kanssa. Kaikki käyttöparaetrit esitetään erillisissä näytöissä, niin että järjestelätiedoista saa välittöästi ja jatkuvasti täydellisen yleiskuvan. Erilliset näytöt on varattu vastaaville paraetrienittauspisteille. Keltainen LED-valo, puppu käytössä Näyttö : paine Punainen LED-valo, painehälytys Punainen LED-valo, pupputoiinnon suojaus Keltainen LED-valo, agneettiventtiili toiinnassa Näyttö : vedenlisäys Punainen LED-valo, aks. täyttöaste ylitetty Näyttö : täyttöaste Näyttö : ilanpoistooodi Punainen LED-valo, in. täyttöaste alitettu Päänäyttö Punainen LED-valo, vedenlisäysraja rikottu Näyttö : vedenlisäys Flacoat D/D + Selailun valintanäppäin Lisääisnäppäin Vahvistusnäppäin Vähennysnäppäin 78 Jos paraetrit ovat sallittujen raja-arvojen sisällä, niin näytöt ovat vihreitä. Jos paraetri saavuttaa ei-sallitun arvon, siihen kuuluva näyttö uuttuu punaiseksi. LED-valot näyttävät jokaisesta toiinnosta, toiivatko ne tai onko niissä häiriö. Jos käyttöparaetrejä pitää uuttaa, riittää kun näppäintä painetaan kaksi kertaa, ja vastaavan paraetrin uutos voidaan suorittaa. Päänäyttö ja uutettavan paraetrin näyttö uuttuvat sen ajaksi keltaisiksi, jotta uutos voidaan toteuttaa turvallisesti (katso lisätietoja luvusta Käyttötietojen asettainen). Jos järjestelään liitetään toinen ohjauspaneeli tai jos vastaavasti käytetään RS85-liitäntää, niin se liitetään rinnakkaisesti ohjausyksikön ensiäiseen ohjauspaneeliin. Jos ohjauspaneelit sijoitetaan yli 500 etrin päähän ohjausyksiköstä, tarvitaan signaalinvahvistinta (katso lisävarusteet). Yhdyskaapelina pitää käyttää nelijohtiista kaapelia (tyyppi LYCY-P xx0,5). 0

11 + Flaco Ohjaus- ja käyttöahdollisuudet 78 Ohjauspaneeli Flacoat M Ohjausyksikkö -ohjaustekniikka -odeei... Signaalinvahvistin * RS85 Ohjauspaneeli tai Flacoat M + x0v AC -DDC

12 Ohjausparaetrit Paraetrien asettainen tapahtuu tehtaalla asiakkaan antaien tietojen perusteella. Jos itään tietoja ei ole saatavissa, niin Flacoat toiitetaan asiakkaalle vakioasetusten kanssa. Ohjeloitavat paraetrit: Ohjauspaneeli siihen kuuluvien ohjeloitavien Asetus toiitettaessa Asetusrajat käyttöparaetrien kanssa (vakio): Näyttö : järjestelän asetuspaine 0 baaria 0, - 5,0 baaria Näyttö : täyttöasteen hälytysrajat. in: iniitäyttöaste 05 % 05-0 %. ax: aksiitäyttöaste 90 % % Näyttö : ilanpoistooduuli Turbo turbo/noraali Näyttö : vedenlisäys - vedenlisäyksen keston rajoittainen 00 inuuttia 0-99 inuuttia - lisättävän veden kokonaisäärä 500 litraa litraa vesiittarit joissa on elektroninen läpivirtauksen ittaus Ohjeloidut paraetrit Magneettiventtiilien toleranssi järjestelän asetuspaineelle Puppujen toleranssi järjestelän asetuspaineelle Painehälytyksen aks. raja Painehälytyksen in. raja Lisättävän veden äärä prosessia kohti Säiliön itat / puppujen lukuäärä Vesiittari elektronisen läpivirtausittauksen kanssa/sitä ilan + 0, baaria järjestelän asetuspaineesta - 0, baaria järjestelän asetuspaineesta + 0, baaria järjestelän asetuspaineesta - 0, baaria järjestelän asetuspaineesta 6 % säiliön täyttöasteesta Tunnistenro kyllä/ei - Näitä paraetrejä saavat uuttaa vain Flacon huoltoasentajat.

13 Käyttöönotto: Kun olet asentanut Flacoat-autoaatin kokoonpano-ohjeiden ukaisesti, olet tehnyt järjestelän käyttöönottoa varten tarvittavat valistelut.. Sulje upiventtiilit puppuyksikön ja läitysjärjestelän tai vastaavasti ilanvaihtojärjestelän välillä saoin kuin puppuyksikön vedenlisäysliitäntä.. Avaa upiventtiili perussäiliön, yliääräisten järjestelään kytkettyjen paisuntasäiliöiden (jos sellaisia on) ja puppuyksikön väliltä.. Täytä läitysjärjestelä tai vastaavasti ilanvaihtojärjestelä vedellä tai vastaavasti läönsiirtoaineella (ei Flacoatin säiliöitä).. Kytke ohjaus päälle. Ohjaus on käyttövalis noin 0 sekunnin kuluttua. Kun täyttöasteeseen liittyvä näyttö esittää prosenttiluvun, joka on suurepi kuin, kytke välittöästi ohjaus pois päältä! Tarkista, että perussäiliö seisoo täysin luotisuorassa (katso kokoonpano-ohjeet, kohdat - 6) ja toista askel. Noraalit arvot ovat silloin: - näytössä esitetään paine välillä 0-0, baaria, näyttö ja LED-valo ovat punaisia - näytössä esitetään täyttöaste välillä 0 - %, näyttö ja iniitäyttöasteen LED-valo ovat punaisia - näytössä esitetään ilanpoistooodi TURBO, näyttö on vihreä - näytössä esitetään vedenlisäysrajoitus lähtien 0 inuutista tai vastaavasti 500 litrasta, sekä sen seurauksena tapahtunut vedenlisäys, joka alkaa 0 inuutista tai vastaavasti 0 litrasta. Näyttö on vihreä. Jos päänäyttöön tulee virheiloituksia, katso lukua Ongelien ratkaiseinen, sivu Aseta nyt järjestelän äärätty asetuspaine. Noudata ohjeita luvussa Käyttötietojen asettainen, sivu, kohta. 6. Säädä vedenlisäyksen aksiikesto tai aksiikokonaisäärä. Käytä siihen sivulla 6 olevaa vedenlisäyskaaviota. Rajoita vedenlisäyksen kestoa syöttöpaineen ukaan. Muista, että yhtä vedenlisäyskierrosta kohti täytetään 6 % säiliön koko sisällöstä. Aseta vedenlisäyksen rajoitin järjestelän tarpeiden ukaisesti. Käytettäessä standardinukaisia vesiittareita (perusasetus 0 inuuttia). Jos juoavesiverkon tai puhdistuslaitoksen syöttöpainetta ei tunneta, niin lähde periaatteessa liikkeelle baarista ja korjaa sitä tarvittaessa yöhein. Syötä vedenlisäyksen kokonaiskesto. Noudata ohjeita luvussa Käyttötietojen asettainen, sivu 5, kohta 5. Käytettäessä vesiittareita, joissa on elektroninen läpivirtausittaus (erityistoteutus; perusasetus 500 litraa). Jos vesiittari on liitetty ipulssikalvoon, niin syötä sisään vedenlisäyksen kokonaisäärä litroina. Yleisasetus voidaan suorittaa ainoastaan käyttäällä suositeltuja vedenlisäysääriä sivulla 6 olevan taulukon ukaisesti. Noudata ohjeita luvussa Käyttötietojen asettainen, sivu 5, kohta Ennen täyttöasteittarin kalibrointia on välttäätöntä tehdä ns. nolla-asennon tarkistus. Aseta säiliön nollapiste luvussa Käyttötietojen asettainen, sivu, kohta, olevien ohjeiden ukaisesti. 8. Avaa vedenlisäyksen palloventtiili (katso Toteutus, sivut 8-9, kohta ). 9. Kytke ohjaus POIS PÄÄLTÄ heti kun 7 %:n täyttöaste on saavutettu ja poista pupusta ila (katso Toteutus, sivut 8-9, kohta 7). 0. Avaa upiventtiili läitysjärjestelän tai vastaavasti ilanvaihtojärjestelän palautusputkeen.. Kytke ohjaus PÄÄLLE.. Kun järjestelän asetuspaine on nyt käyttötoleranssin rajojen sisällä ja kaikki näytöt ovat vihreitä, voidaan jatkuvasti palavat punaiset LED-varoitusvalot kytkeä pois (katso luku Ongelien ratkaiseinen, sivu 7, kohta ).. Lopuksi pitää lukita upiventtiilin asetukset. Vihje: Käyttöönoton kuvaus koskee läitysjärjesteliä. Ilanvaihto- ja jäähdytysjärjestelissä ensiäisen täytön aste pitää valita asennuskaavion ukaan. Muista, että Flacoatin upiventtiilejä saadaan käyttää yksinoaan silloin, kun puput ja paineen ylläpitoon käytetyt agneettiventtiilit eivät ole toiinnassa; toisin sanoen ainoastaan silloin, kun ohjaus on kytketty pois päältä.

14 Käyttötietojen asettainen Ohjauspaneelin paraetrien uuttainen tai asettainen tapahtuu tällä tavalla:. Säiliön nolla-asetus Nolla-asetusta tehdessä tulee ottaa huoioon luvussa Käyttöönotto olevat kohdat. + kunnes päänäytössä oleva Säiliön nolla-asetus Säiliön nolla-asetus Nolla-asetus käynnissä + loistaa punaisena ja vihreänä, päästä sitten irti! - 5 sekuntia näppäinten irtipäästäisen jälkeen päänäyttöön tulee Nolla-asetus Täyttö asetuksen onnistuttua ja näyttöön tulee täyttöasteen arvo, OK 0 % kuitenkin korkeintaan Täyttö % Jos päänäytössä kerrotaan, että säiliön nolla-asetus on virheellinen, niin tarkista luvussa Käyttöönotto, sivu, neuvotut toienpiteet säiliön nolla-asetuksen valistelusta. Poista virhe ja toista säiliön nollaasetukseen liittyvä toiintasarja. Katso yös lukua Ongelien ratkaiseinen, sivu 7, kohta.. Käyttöpaineen uuttainen Odota ja x.x näyttöön tulee baaria] + tai vastaavasti paineen uudelleenasettaista varten itattu painearvo Muutos käynnissä. Täyttöasteen hälytyksen uuttainen: Odota ja + tai vastaavasti painearvo in. näyttöön tulee. Ilanpoistooodin uuttainen: ja näytössä esitetään sillä hetkellä Esierkki: in. täyttöaste/aks. täyttöaste ovat yhtä suuret in. in. xx % iniitäyttöasteen uutta raja-arvoa varten Muutos käynnissä ja näytössä esitetään sillä hetkellä itattu. Odota ja Turboilanpoisto tai vastaavasti näyttöön tulee + tai vastaavasti uutta ilanpoistooodia varten ilanpoistooodi Muutos käynnissä ja näytössä esitetään asetettu Noraali ilanpoisto

15 5. Vedenlisäyksen kestoon liittyvien raja-arvojen uuttainen: Odota ja + tai vastaavasti näyttöön tulee aks xx in vedenlisäyksen kestoon liittyvien uusien raja-arvojen asettaista varten Muutos käynnissä ja näytössä esitetään uudet kestorajat 6. Vedenlisäyksen kokonaisäärän uuttainen käytettäessä täyttölaitteistoa elektronisen läpivirtausittauksen kanssa (erityistoteutus) Odota ja näyttöön tulee aks. xxx l + tai vastaavasti vedenlisäyksen uutta kokonaisäärää varten Muutos käynnissä 7. Vedenlisäyksen laskien nollaus Tää toiinto pitää suorittaa ennen vedenlisäyksen raja-arvojen asettaista, ikäli ahdollista jokaisessa tarkastuksessa. Se toiii saalla häiriöidenpoistajana. Virheen ja näytössä esitetään uudestaan asetettu lisättävän veden kokonaisäärä saanaikaisesti ja selvitys!, päästä sitten irti! dan loslaten! Vihje: Päänäyttöön tulee paraetrien uuttaisen jälkeen periaatteessa uudestaan näkyviin perusiloitus Toiinta Se kestää korkeintaan 50 sekuntia. 5

16 Vedenlisäyskaavio Vedenlisäysteho [l/in] ilan järjestelänerotinta (vakio) järjestelänerottien kanssa syöttöpaine [baaria] 7 Yhtä vedenlisäystä kohti täytetään vähintään 6 % säiliön kokonaisvolyyistä! Esierkki : Asetusarvo / ajan äärääinen vedenlisäyksen keston rajoittaista varten baarin syöttöpaine järjestelänerottien kanssa; tarvittu asetusäärä 80 litraa baarissa järjestelänerottien kanssa vedenlisäysteho on noin 8 litraa inuutissa 80 l = 5,85 in Asetusarvo lisän kanssa = 7 inuuttia 8 l/in Esierkki : Asetusarvo / ajan äärääinen vedenlisäyksen keston rajoittaista varten 6 baarin syöttöpaine ilan järjestelänerotinta; tarvittu asetusäärä 00 litraa 6 baarissa ilan järjestelänerotinta vedenlisäyksen teho on noin 5 litraa inuutissa 00 l =,8 in Asetusarvo lisän kanssa = 7 inuuttia 5 l/in Vedenlisäyksen äärän laskuri pitää asettaa ennen vedenlisäyksen raja-arvojen säätäistä, ikäli ahdollista jokaisessa tarkastuksessa (katso Käyttötietojen asettainen) Suositellut vedenlisäysäärät yleisasetuksia varten Esitetyt arvot ovat peräisin käytännön kokeuksesta. Ne voivat tietyissä tapauksissa poiketa huoattavasti. Perussäiliön sisältö + liitetty paisuntasäiliö (litraa) Vedenlisäyksen äärä säiliötä kohti (litraa)

17 Ongelien ratkaiseinen. Punaisten LED-varoitusvalojen kytkeinen pois päältä: Virheen ja saanaikaisesti selvitys Seuraavat virheet, joita osoitetaan punaisella LED-varoitusvalolla, täytyy kytkeä käsin pois päältä: - painehälytys on lauennut (rajat ylitetty: +/- 0, baaria järjestelän asetuspaineesta) - täyttöasteen hälytys: iniitäyttöaste on alitettu tai aksiitäyttöaste on ylitetty - vedenlisäyksen keston tai äärän raja-arvot on ylitetty - pupun (puppujen) läpökosketin on kytkeytynyt päälle (läpökosketin tai vastaavasti läpökosketin ) Virheen poistaisen yötä poistetaan yös tallennetut häiriöiloitukset (jos sellaisia on). Vihje: virheiden pysyvä poistainen on ahdollista ainoastaan silloin, jos yös virheiden syyt poistetaan.. Päänäytön virheiloitusten käsittely Virhe anturi D Tarkista ja korjaa puppuyksikön elektronisen paineanturin liitäntä virrattoassa ohjauksessa. Käytä kokoonpano-ohjeiden sähkökytkentäkaaviota! Virhe anturi F Testaa ja korjaa täyttöasteanturin liitäntä virrattoassa ohjauksessa. Tarkista yhdyskaapelien liitännät perussäiliön anturin ja puppujärjestelän käsittely-yksikön välillä. Käytä kokoonpano-ohjeiden sähkökytkentäkaaviota! Virhe TK - läpökosketin Virhe nollaasetus Tarkista ja korjaa ohjausyksikön läpökoskettien (TK) liitäntä virrattoassa ohjauksessa. Käytä kokoonpano-ohjeiden sähkökytkentäkaaviota! Jos läpökosketin on liitetty oikein ja pupun sybolin kohdalla olevaa punaista LED-valoa ei siitä huoliatta voida kytkeä pois tai jos läpökosketin estää jatkuvasti puppua tai järjestelää toiiasta oikein, sinun pitää ottaa yhteyttä huoltooe! Tarkista ja korjaa perussäiliön asento. Tarkista että täysin luotisuoraan asetettu perussäiliö nojaa vapaasti täyttöasteanturin painekeskiöön. Tarkista onko hydrauliletkut liitetty perussäiliöön sillä tavalla, että siihen ei kohdistu itään paine- tai venytysvoiaa. Paino liian pieni Paino liian suuri Tarkista onko täyttöasteanturin kuljetussuojaus poistettu. Tarkista että säiliön päällä tai sitä vasten ei ole vieraita esineitä. Virhe tunnistenro Jos häiriöiloituksia ei pystytä korjaaaan, ota yhteyttä huoltopalveluue. Iloita pupun rungon nuero, perussäiliön nuero ja tunnistenuero (näkyy päänäytössä ohjauksen päällekytkeisen jälkeen). Ota yhteyttä asiakaspalveluue. Iloita pupun rungon nuero. Vihje: jos virheiloituksia on onta erilaista, niin ne saadaan peräkkäin näkyviin päänäyttöön antaalla tunnistenuero. Kun tietty virhe on korjattu, niin virheiloitus poistetaan autoaattisesti ja se katoaa päänäytöstä.. Sähköiset osat; puput / agneettiventtiilit eivät toii: Paneeli pysyy tyhjänä ohjauksen - tarkista virransyöttö puppuyksikön päällekytkeisen jälkeen: ohjausjärjestelän käsittely-yksikköön ja tarkista sulakkeet - tarkista onko paneeli liitetty oikein käsittelyyksikköön (käytä kokoonpano-ohjeita ja/tai sähkökytkentäkaaviota) LEDit eivät anna näyttäää: Magneettiventtiilit eivät toii vaikka LED-toiintavalot loistavat keltaisina: Puppu tai puput eivät toii, vaikka LED-toiintavalot loistavat keltaisina ja läpökosketinta ei ole kytketty päälle - ohjausta päällekytkettäessä näkyy lyhyt LED-testi - tarkista loistavatko kaikki LED-valot testin aikana - tarkista käsittely-yksikön sulakkeet sekä liitännät (käytä kokoonpano-ohjeita ja/tai sähkökytkentäkaaviota) - tarkista käsittely-yksikön sulakkeet sekä liitännät (käytä kokoonpano-ohjeita ja/tai sähkökytkentäkaaviota) 7

18 Huolto - säännölliset tarkastukset Määräykset - DIN 807 osa - Läitysjärjesteliä koskeva ääräys - DIN 988 yksinoaan vedenlisäysliitäntää varten järjestelänerottien kanssa (katso huoltoa ja tarkastusta varten järjestelänerottien ukana tullutta erillistä kuvausta) Ohjeet koskevat perussäiliötä / liitettyä paisuntasäiliötä ja puppuyksikköä. DIN 807:n, osassa paisuntasäiliöille vaaditaan vuotuista huoltoa ja tarkistusta. Puppuyksikön ulkoisen tilan ja ohjauksen toiivuuden lisäksi on tarkistettava ennen kaikkea puppujen ja agneettiventtiilien toiinta ja puhdistettava likasuodatin. Sen lisäksi pitää tarkistaa yhdysputkien tiiviys. Nää toiinnot saa suorittaa ainoastaan aattitaitoinen ja koulutettu henkilö, kuten läitysjärjesteliä koskevassa ääräyksessä sanotaan. Ohjauksen tehdasasetukset pitää kuitenkin tarkistaa kerran puolessa vuodessa, ja se pitää tehdä puppujen ja agneettiventtiilien toiinnan tarkastaisen yhteydessä. Flacoat-järjestelän huoltoa varten neuvoe ottaaan yhteyttä Flacon huoltopalveluun. Säiliön tyhjentäinen ja uudelleenkäyttöönottainen. Merkitse uistiin näytön täysitila-arvo (%). Kytke ohjaus POIS PÄÄLTÄ. Sulje upiventtiili puppuyksikön ja järjestelän väliltä. Sulje upiventtiili puppuyksikön ja säiliön väliltä 5. Tyhjennä säiliö kokonaan 6. Puhdista puppuyksikön tyhjennysputkessa oleva likasuodatin (katso luku Toteutus, sivut 8 ja 9, kohta ) 7. Kytke ohjaus PÄÄLLE 8. Jos perussäiliötä ei liikutettu huollon aikana ja näytössä esitetään arvo, joka on > %, voit jättää pois säiliön nolla-asetuksen tekeisen. Jos tää on kuitenkin välttäätöntä, niin noudata ohjeita luvussa Käyttötietojen asettainen, sivu, kohta, ottaen huoioon kokoonpano-ohjeiden kohdat Avaa upiventtiili puppuyksikön ja säiliön väliltä 0. Täytä säiliö uistiin erkittyyn täyttöasteeseen asti. Avaa kaikki upiventtiilit järjestelään ohjauksen ollessa kytketty pois päältä. Tarkista puppujen ja agneettiventtiilien kytkentäfunktiot ohjauksen päällekytkeisen jälkeen (esierkiksi kytkentäprosessit puppujen aktiivisen ilanpoiston aikana ja paineen ylläpitäinen agneettiventtiileiden avulla). 8

19 Flacoat M Typ Herstellerzeichen Herstell-Nr. Nenninhalt Baujahr ltr. Zulässiger Zulässige Betriebsüberdruck Vordruck Betriebsteperatur bar bar Typ Herstellerzeichen Herstell-Nr. Nenninhalt Baujahr ltr. Zulässiger Zulässige Betriebsüberdruck Vordruck Betriebsteperatur bar C bar C + Flaco Liite Mitat ja painot Puppuyksiköt Puppuyksiköt Tyyppi Mitat Säiliöliitäntä Järjestelä- Vedenlisäys- Paino Koodi- Pituus Leveys Korkeus liitäntä liitäntä kg nuero M / M / D / / / D / / / Perussäiliö (GB) Säiliötyyppi Koko Mitat Säiliön liitännät Paino Koodisisältö nuero litroina Ø Korkeus Puppuliitäntä Magneettiventtiililiitäntä kg 6597 GB / / GB / / GB / / GB / / GB / / GB / / GB / / GB 0 / / GB / / GB / / GB / / GB / / GB / / 0 77 GB / / GB / / GB / / Esikytkentäsäiliö (BB) Säiliötyyppi Koko Mitat Säiliön liitännät Paino Koodisisältö nuero litroina Ø Korkeus* Puppuliitäntä Magneettiventtiililiitäntä kg * * * 6598 BB / / BB / / BB / / BB / / BB / / BB / / BB / / BB 0 / / BB / / BB / / BB / / BB / / BB / / BB / / BB / / BB / / * Säiliön korkeutta koskevassa luvussa otetaan huoioon jalat, jotka tilataan irrallaan ja joiden korkeus voidaan säätää. 9

20 Liite Kytkentäkaavio 75 B V V GND A GND V WZ WZ GND TK V GND Voiassa EPROM V.0:sta lähtien K TK TK TK W S PE N PE PE N N PE N N PE L DW DW N PE PE keltainen vihreä valkoinen ruskea sininen haraa usta usta () vihreänkeltainen usta () haraa haraa usta usta usta usta vihreänkeltainen sininen ruskea vihreänkeltainen sininen ruskea vihreänkeltainen sininen ruskea vihreänkeltainen sininen ruskea vihreänkeltainen sininen ruskea usta usta ruskea vihreänkeltainen Paneeliliitäntä, LIYCY-P xx0,5 Täyttöasteanturi Paineanturi Vesiittari Moottorinsuojaus läpökosketin Moottorinsuojaus läpökosketin Jännitteettöän koskettien häiriöniloitin Kapasiteetti 50 V AC A:han asti V DC A:han asti 0V/50Hz (x,5 ) Puppu, H05VV-F5G,5 Puppu, H05VV-F5G,5 Vedenlisäysventtiili, H05VV-FG0,75 Venttiili, H05VV-FG0,75 Venttiili, H05VV-FG0,75 iniipaineenalennin Syöttö (x0 V(50 Hz)/N/PE) H05VV-FG,5 (x,5 ) Maadoituskytkentä Koskettien virtapiiri ei ole toiinnassa Ei ole liitetty tehtaalta: syöttö; häiriöniloitin (jännitteetön kosketin) Ei-liitetyksi jää Flacoat M/M:ssa venttiili, puppu, läpökosketin (TK) Sisäiset sulakkeet Syötön eristys (ulkoinen) Flacoatin liitäntäteho Tyyppi Siltakytkentä tehtaalta: iniipaineenalennin; liitosnavat 5 ja 6 joissa x,5 ; eristys usta Jokainen puppu 0A Magneettiventtiilit yhdessä A Priaari elektroniikka 5 A 6 A 6 A 0,85 kw, kw Vesiittari kytketään lisälaitteiden tilauksen ukaisesti! Sekundaari elektroniikka 60 A (ei kuvassa) 6 A 6 A,6 kw, kw M M D D Flacoatin ohjausyksiköiden töitä saavat toteuttaa yksinoaan sähköasennustöihin valtuutetut henkilöt. Asennustöissä on otettava huoioon paikalliset ääräykset. Avatun ohjausyksikön töitä saadaan toteuttaa pelkästään virrattoassa ohjauksessa. 0

000 m 3. Flamcomat M1. Typ. Herstellerzeichen. Herstell-Nr. Nenninhalt Baujahr ltr. Zul ssiger Zul ssige Betriebs berdruck Vordruck Betriebstemperatur

000 m 3. Flamcomat M1. Typ. Herstellerzeichen. Herstell-Nr. Nenninhalt Baujahr ltr. Zul ssiger Zul ssige Betriebs berdruck Vordruck Betriebstemperatur 1 mat M1 Typ bar bar 000 m 3 Herstellerzeichen Herstell-Nr. Nenninhalt Baujahr ltr. Zul ssiger Zul ssige Betriebs berdruck Vordruck Betriebstemperatur 4 flc 3 + 3 m Automaattinen pumppukäyttöinen paineensäätäjä

Lisätiedot

MOOTTORIVENTTIILI. Käsikirja

MOOTTORIVENTTIILI. Käsikirja MOOTTORIVENTTIILI Käsikirja Tutustu käsikirjaan huolella ennen järjestelmän käyttöönottoa. Ainoastaan valtuutettu huoltohenkilökunta on oikeutettu suorittamaan säätöja korjaustoimenpiteitä. Korjauksessa

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

inet Box Asennusohje

inet Box Asennusohje Asennusohje Sivu 2 Sisällysluettelo Käytetyt symbolit... 2 Asennusohje Turvallisuusohjeita... 2 Käyttötarkoitus... 2 Toimituksen sisältö... 2 Mitat... 3 Liitännät / säätölaitteet... 3 Näytöt... 3 Asennus...

Lisätiedot

WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle

WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle KÄYTTÖOHJE WehoFloor RF LCD langaton kytkentäyksikkö (6 kanavalle) & laajennusmoduuli (4 tai 6 kanavalle) 868 MHz 2-6 1. KÄYTTÖOHJE WFHC langaton

Lisätiedot

Flamco www.flamcogroup.com

Flamco www.flamcogroup.com ENA 7-30 liite Asennus- ja käyttöohjeiden Flamco www.flamcogroup.com Sisältö Sivu 1 Ensikäyttö 3 1.1 ENA 7-30:n käyttöönotto 3 1.2 Käyttöönottoparametrit 3 2 Laite- ja parametrivalikossa olevat kohteet

Lisätiedot

200P 220P 240P 260P 280P 200N 220N 240N 260N

200P 220P 240P 260P 280P 200N 220N 240N 260N P P 4P 6P 8P N N 4N 6N Valiina palvelukseen Paras kuorainallisto aatila- ja hyötykäyttöön. FI Uusi Quicke kuorainallisto Räätälöity sinun tarpeisiin Koko toiinnan lähtökohtana Quickellä on aina laatu.

Lisätiedot

Fernanzeige DuoC. Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa!

Fernanzeige DuoC. Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Fernanzeige DuoC Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! A DuoComfort 1 4 5 6 DuoControl CS 4 5 6 DuoComfort 2 9 1 2 9 50 cm 50 cm DuoControl 4 5 6 B 55 mm 14 1 2 9 50 cm 10 19 18 - + 12 V 13 12 15 11

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoTank 300/310. Providing sustainable energy solutions worldwide

Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoTank 300/310. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 502 30-2 Providing sustainable energy solutions worldwide Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoTank 300/310 TÄRKEÄÄ LUE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ SÄILYTÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN 2016-04-25 Asennus-

Lisätiedot

Integroitu ohjaus Tyyppi BEKA-troniX1

Integroitu ohjaus Tyyppi BEKA-troniX1 Integroitu ohjaus Tyyppi BEKA-troniX1 Sisältö: Sivu Yleiset tiedot: 1. Toiminnalliset ominaisuudet ja mitat 1 2. Toimintajakso 2. Käyttö 4. Parametrien säätäminen 4 Lisälaitteet: 5 5. Ylipaineen valvonta

Lisätiedot

3/2-, 5/2- ja 5/3-venttiilit sarja 590 On-Line järjestelmä Täydelliset venttiiliryhmät, koko VDMA 01

3/2-, 5/2- ja 5/3-venttiilit sarja 590 On-Line järjestelmä Täydelliset venttiiliryhmät, koko VDMA 01 Tekniset tiedot Tyyppi Luistiventtiili Vakio VDMA 24 563 koko 01 Käyttöpaine, maks. Ks. Taulukko Virtaus 6 barilla ja P (painehäviö) 1 bar Qn 750 NI/min. Lämpötila-alue 10 C +40 C Paineväliaine Paineilma,

Lisätiedot

Telecrane F24 Käyttö-ohje

Telecrane F24 Käyttö-ohje 1 Telecrane F24 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F24 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käyttöönotto / paristot / vastaanottimen virtalähde 4 - Tunnistuskoodin vaihto 6 - Vastaanottimen virtalähteen jännitteen

Lisätiedot

Kattoluukku: Hollandia 300, 500, 600, 700, 710

Kattoluukku: Hollandia 300, 500, 600, 700, 710 Kattoluukun käyttäminen 1. Ohjauspaneelit (sähköinen ja elektroninen versio) Sähkökäyttöiset Hollandia 300 DeLuxe -versiot ilman liukuvaa aurinkosuojaa (aurinkoverholla tai ilman sitä), Hollandia 500 FreeDome

Lisätiedot

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO SM-EC79 HAKEMISTO Tarkistuslaitteen käyttö Ongelman sijainnin määritys tarkistuslaitteella 136 Ongelma etuvaihtajassa tai takavaihtajassa 137 Ongelma SM-EW79A + ST-7970:n toiminnassa 139 SM-EW79A tarkistus

Lisätiedot

Uponor-umpisäiliö 5,3 m 3

Uponor-umpisäiliö 5,3 m 3 Uponor-umpisäiliö 5,3 m 3 Toimintaperiaate Uponor-umpisäiliö soveltuu erityisesti WC-jäteveden keräilyyn. WC-jätevedet johdetaan 5,3 m 3 säiliöön, jonka loka-auto tyhjentää ja vie jätevedet puhdistettavaksi.

Lisätiedot

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80 Telestart T80 D Deutsch 1 Dansk 61 DK GB English 11 Svenska 71 S F Français 21 Norsk 81 N I Italiano 31 Suomi 91 FIN ES Español 41 Polski 101 PL NL Nederlands 51 Русский 111 RU Käyttö- ja huolto-ohje

Lisätiedot

HUOLTO-OHJE SS/EN3. Firephant FP1V1 1 KG Jauhesammutin. Sivu 1/10 Versio 09.2014. Lisenssinhaltija:

HUOLTO-OHJE SS/EN3. Firephant FP1V1 1 KG Jauhesammutin. Sivu 1/10 Versio 09.2014. Lisenssinhaltija: Sivu 1/10 SS/EN3 HUOLTO-OHJE Firephant FP1V1 1 KG Jauhesammutin 1KG JAUHESAMMUTIN Sivu 2/10 MALLI HOUSEGARD FP1V1 SS/EN3 A: Yleistä. B: Tekniset tiedot. C: Täyttämisen toimenpiteet. D: Tarkistuksen toimenpiteet.

Lisätiedot

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin LADDOMAT MR 50 Asennusohje Toimitussisältö Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Patentoitu kaksitoiminen takaiskuventtiili, osanro 469 854 2 pumppua, Laddomat LM6A-130. 2 sulkuventtiiliä, vivulla varustettu

Lisätiedot

KULJETTAJAN KÄSIKIRJA

KULJETTAJAN KÄSIKIRJA KULJETTAJAN KÄSIKIRJA www.fogmaker.com Art. No. 8012-010 Edition 2.1 1 Yleinen kuvaus Tämä linja-auto on varustettu täysautomaattisella moottoritilan ja mahdollisen erillisen lisälämmitintilan sammutusjärjestelmällä.

Lisätiedot

Flamco www.flamcogroup.com

Flamco www.flamcogroup.com ENA 5 Liite Flamco www.flamcogroup.com Sisältö Sivu 1 Ensikäyttö 3 1.1 ENA 5:n käyttöönotto 3 1.2 Käyttöönottoparametrit 3 2 Laite- ja parametrivalikossa olevat kohteet 4 2.1 Käyttötavat 4 2.1.1 Nopea

Lisätiedot

Hyvä Webaston käyttäjä! Tämä käyttöohje on tarkoitettu valtuutetun asentamon antaman käytönopastuksen

Hyvä Webaston käyttäjä! Tämä käyttöohje on tarkoitettu valtuutetun asentamon antaman käytönopastuksen Käyttö- ja huolto-ohje T80 advanced FIN Yleistä Hyvä Webaston käyttäjä! Tämä käyttöohje on tarkoitettu valtuutetun asentamon antaman käytönopastuksen tueksi.. Tässä käyttöohjeessa haluamme vielä luoda

Lisätiedot

ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360

ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 ASENNUSOHJE Sivu 1 / 5 ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 YLEISTÄ Varmista, että seuraavat dokumentit ovat konetoimituksen mukana: asennusohje (tämä dokumentti) CTS 600 ohjausjärjestelmän käyttöohje

Lisätiedot

Victor S - sarja G, itseimevä keskipakopumppu (valurautapesä)

Victor S - sarja G, itseimevä keskipakopumppu (valurautapesä) Puppu Keskipakopuput Victor S - sarja G, itseievä keskipakopuppu (valurautapesä) Max. virtaus: 10 500 l/in, ax. 55 vp Pupattava aine voi sisältää likaa, hiekkaa ja partikkeleita Vankkarakenteinen ja luotettava

Lisätiedot

Käyttöohjeet DVC-P. sisäänrakennetulla paineanturilla- Art-Nr.: 30588

Käyttöohjeet DVC-P. sisäänrakennetulla paineanturilla- Art-Nr.: 30588 Käyttöohjeet DVC-P sisäänrakennetulla paineanturilla- Art-Nr.: 30588 Systemair Oy Nietostie 2 FI-01390 VANTAA Phu: +358 (0)20 7920 520 Fax: +358 (0)20 7920 530 mailbox@systemair.fi www.systemair.de Sisältö

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje

Asennus- ja käyttöohje SE - 140 SE - 200 SE - 250 SE - 300 SE - 400 Käyttövesivaraaja Asennus- ja käyttöohje Varoitus! Vesisäiliö on varustettu magnesiumanodilla joka suojaa korroosiota vastaan. Anodin kuluminen on tarkastettava

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19 Tyypit W 088, 110, 16,156, 199 ja 260 Välitykset 1:1, 2:1, :1 ja 4:1 Suurin lähtevä vääntömomentti 2419 Nm. Suurin tuleva pyörimisnopeus 000 min -1 IEC-moottorilaippa valinnaisena. Yleistä Tyyppi W on

Lisätiedot

Käyttöohje Z 125 /2/... Elektroninen säätölaite FIN 09/11 Z 6 / HK

Käyttöohje Z 125 /2/... Elektroninen säätölaite FIN 09/11 Z 6 / HK Käyttöohje Z 125 /2/... Elektroninen säätölaite FIN 09/11 Z 6 / HK Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Erityispiirteet 3 3. Tekniset tiedot 3 4. Sähköliitäntä 3 4.1 Z 125 /2/... : n liitäntäkaavio 3 5. Käyttöönotto

Lisätiedot

Paineanturi nesteitä ja kaasuja varten

Paineanturi nesteitä ja kaasuja varten 904 Paineanturi nesteitä ja kaasuja varten QBE620-P Paineanturi ylipaineen mittaukseen LVIS-sovelluksissa, joissa käytetään väliaineena nesteitä tai kaasuja Pietsoresistiivinen mittausjärjestelmä Lähtöviesti

Lisätiedot

Lataussäädin 12/24V 10A. Käyttöohje

Lataussäädin 12/24V 10A. Käyttöohje Lataussäädin 12/24V 10A Käyttöohje 1 Yleistä Lataussäätimessä on näyttö ja sen latausmenetelmä on 3-vaiheinen PWM lataus. Siinä on myös kaksi USB liitintä pienten laitteiden lataamiseen. 2 Kytkentäkaavio

Lisätiedot

Jäähdytysnesteen täyttö. Jäähdytysnesteen täytön edellytykset. Työskentely ajoneuvon jäähdytysjärjestelmän parissa VAROITUS!

Jäähdytysnesteen täyttö. Jäähdytysnesteen täytön edellytykset. Työskentely ajoneuvon jäähdytysjärjestelmän parissa VAROITUS! Jäähdytysnesteen täytön edellytykset Jäähdytysnesteen täytön edellytykset Työskentely ajoneuvon jäähdytysjärjestelmän parissa VAROITUS! Käytä suojavarusteita, kun työskentelet ajoneuvon jäähdytysjärjestelmän

Lisätiedot

Etälukija PR 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. PR1000v.2

Etälukija PR 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. PR1000v.2 Etälukija PR 1000 Käyttäjäopas PR1000v.2 Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi Sivu 2 PR 1000 Rajoitukset Kaikki oikeudet tähän ohjekirjaan ovat Global Safety & Security Solutions

Lisätiedot

AEROVIT PAINEILMANUOHOUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. OKR Cleaning ApS

AEROVIT PAINEILMANUOHOUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. OKR Cleaning ApS AEROVIT PAINEILMANUOHOUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE OKR Cleaning ApS Korden 15 ٠ DK - 8751 Gedved Tel. +45 86 92 44 22 ٠ Fax +45 86 92 29 19 CVR: DK28492871 ٠ sales@okrcleaning.dk ٠ www.okrcleaning.dk

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6 PL 163 87101 Kajaani puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. TEKNISIÄ TIETOJA 2. ELTRIP-R6:n ASENNUS 2.1. Mittarin asennus 2.2. Anturi-

Lisätiedot

Lue ennen Mac OS X:n asennusta

Lue ennen Mac OS X:n asennusta Lue ennen Mac OS X:n asennusta Tää dokuentti sisältää tärkeää Mac OS X:n asentaiseen liittyvää tietoa, johon on hyvä tutustua ennen asennusta. Dokuentissa on tietoja tuetuista koneista, järjestelävaatiuksista

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250 -E1 Asennusohje -E1 / PUHZ Ulkoyksiköt Tämä asennusohje on täydennys ulkoyksiköiden PUHZ ja lämpöpumppukonvektoreiden -yhdistelmille. Järjestelmän kuvaus Ulkoyksikkö: PUHZ-ZRP125 PUHZ-SHW112 PUHZ-RP200

Lisätiedot

OLEMME RATKAISU VAATIESSASI VUOKRAPUMPUILTASI PARASTA

OLEMME RATKAISU VAATIESSASI VUOKRAPUMPUILTASI PARASTA Xyle Vuokrahinnasto 214 OLEMME RATKAISU VAATIESSASI VUOKRAPUMPUILTASI PARASTA Mitä tahansa tarvitsetkin vedenpoistosta rakennus-, kaivos- ja louhostoiinnassa tai jätevesien ohipuppauksiin kunnallisilla,

Lisätiedot

Alasinkatu 1 3, 40320 Jyväskylä Vaihde 020 720 9292 www.suomenallaslaite.fi Y tunnus 0522611 3

Alasinkatu 1 3, 40320 Jyväskylä Vaihde 020 720 9292 www.suomenallaslaite.fi Y tunnus 0522611 3 CARIBIAN MYRSKY #14105 Ohjelma 1 Trooppinen sade ja hajuste Ohjelman käynnistyttyä alkaa suihkussa lämmin trooppinen sade isoine ja pehmeine pisaroineen. Valaistus vaihtelee valkoisesta ja punaiseen. Hedelmäinen

Lisätiedot

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt G5996.3 Fi Asennusohjeet Valvonta- ja liikuttelujärjestelmä 1 Kytkentäohje 1.1 Yleistä Ohjausyksikkö sisältää elektronisia komponentteja, jotka voivat vahingoittua, jos niitä käsitellään väärin. Kaikkien

Lisätiedot

SENTRONIC D -propot SENTRONIC D 608 609

SENTRONIC D -propot SENTRONIC D 608 609 SENTRONIC D -propot Digitaalisesti toimiva 3-tie proportionaaliventtiili Ohjaus ja takaisinkytkentä digitaaliviestillä Venttiiliin integroitu näyttö ja näppäimet Suoratoiminen Dynaaminen ja nopea toiminta

Lisätiedot

ComfortZone CE50/CE65

ComfortZone CE50/CE65 ComfortZone CE50/CE65 KÄYTTÖ-OHJE www.scanoffice.fi ComfortZone L Ä M P I M Ä N K O D I N T O I M I V A S Y D Ä N Sisällys - käyttö Ohjauspaneeli ja sen käyttö...3 Käyttöasetukset... 4 Yleistä... 4 Sisälämpötila...

Lisätiedot

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Kytkentäkaavio DHP-S, 400V 3N.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Kytkentäkaavio DHP-S, 400V 3N. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Kytkentäkaavio www.heating.danfoss.com Danfoss A/S myöntämä takuu ei ole voimassa eikä Danfoss A/S ole korvausvelvollinen, jos näitä ohjeita ei noudateta asennuksen ja huollon

Lisätiedot

Elektroninen ohjausyksikkö

Elektroninen ohjausyksikkö Elektroninen ohjausyksikkö MALLI CITY Käyttäjän käsikirja Asennus Toiminnot Vasatherm Finland Oy Puh: +358 (0)9 4730 6190 Pihatörmä 1 A Fax: + 358 (0)9 4730 6201 02240 Espoo E-mail: etunimi.sukunimi@vasatherm.fi

Lisätiedot

Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA

Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSIA 2 LATAUS 2 VIANETSINTÄ JA HUOLTO 3 TAKUU 5 VAROITUKSIA Älä käytä laturin seinäpistokkeessa jatkojohtoa, jos mahdollista. Jos joudut käyttämään

Lisätiedot

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Käyttöohje. 6 720 818 996 (2015/12) fi

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Käyttöohje. 6 720 818 996 (2015/12) fi 6 720 813 694-00.1I Compress 7000 12 LWM Käyttöohje 6 720 818 996 (2015/12) fi 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet........ 2 1.1 Symbolien selitykset.....................

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE EX35/EX50/EX65

KÄYTTÖOHJE EX35/EX50/EX65 KÄYTTÖOHJE EX35/EX50/EX65 www.scanoffice.fi CZ06516 Versio A 01/2013 Sisällys Käyttö Aluksi... 1 Ohjauspaneeli ja -yksikkö... 2 Käyttöasetukset... 3 Näyttö...3 Lisäkäyttövesi...3 Sisälämpötila...4 Käyttöveden

Lisätiedot

ASENNUS GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41

ASENNUS GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41 ASENNUS GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41 1. YLEISTÄ Tiedonsiirtoyksikkö TBLZ-1/2-1-3-41 on tarkoitettu GOLDilmankäsittelykoneeseen malleihin 4, A ja B. Yksikkö koostuu seuraavista osista: 1. 4-moduulinen standardikotelo

Lisätiedot

Näppäimistö CT 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. CT1000v.5

Näppäimistö CT 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. CT1000v.5 Näppäimistö CT 1000 Käyttäjäopas CT1000v.5 Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi Sivu 2 CT 1000 Rajoitukset Kaikki oikeudet tähän ohjekirjaan ovat Global Safety & Security

Lisätiedot

Aurinkolämpöasema. Thermotech aurinkolämpöasema EDUT TIEDOT

Aurinkolämpöasema. Thermotech aurinkolämpöasema EDUT TIEDOT Thermotech aurinkolämpöasema EDUT Tyylipuhdas design Toimitetaan koottuna Kevyt Sisäänrakennettu ilmaus elppo asentaa Säätökeskus jossa mm. - Pumpun kierroslukuohjaus - 1 esiasetettua järjestelmää TEDOT

Lisätiedot

VIESMANN. VITOCELL 140-E/160-E Varaaja lämmitysveden varaamiseen. Tietolehti. VITOCELL 140-E Tyyppi SEIA. VITOCELL 160-E Tyyppi SESA

VIESMANN. VITOCELL 140-E/160-E Varaaja lämmitysveden varaamiseen. Tietolehti. VITOCELL 140-E Tyyppi SEIA. VITOCELL 160-E Tyyppi SESA VIESMANN VITOCELL 140-E/160-E Varaaja läitysveden varaaiseen Tietolehti Tilausnuerot ja hinnat: katso hinnasto VITOCELL 140-E Tyyppi SEIA Tilavuus 400-950 litraa Läitysveden varaaiseen aurinkoläpöjärjestelien,

Lisätiedot

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet ekninen tuote-esite NRQ4A oimilaite ja 3 tie säätöpalloventtiileille Vääntömomentti: 8 Nm Nimellisjännite AC/DC: 4 V Ohjaus: auki-kiinni oiminta-aika 9 s ekniset tiedot urvallisuusohjeet Sähköiset tiedot

Lisätiedot

Tarkastus- ja huoltomääräykset. Kytkimien lisävarusteet 2017

Tarkastus- ja huoltomääräykset. Kytkimien lisävarusteet 2017 Tarkastus- ja huoltomääräykset Kytkimien lisävarusteet 2017 Yleistä Yleistä Osat, joita käytetään auton ja perävaunun yhteen liittämiseen, ovat normaalikäytössäkin alttiina erittäin suurelle rasitukselle.

Lisätiedot

Paineanturin TBLZ-1-23-aa asennus GOLD/COMPACT/MIRUVENT

Paineanturin TBLZ-1-23-aa asennus GOLD/COMPACT/MIRUVENT Paineanturin TBLZ-1-23-aa asennus GOLD/COMPACT/MIRUVENT 1. Yleistä Paine-anturia käytetään laitoksissa, joissa pyritään säädettävään ilmavirtaan pitämällä kanaviston paine vakiona. Paineanturia käytetään

Lisätiedot

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE JOHNSON CONTROLS Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE Ohjekirjassa perehdytään tarkemmin maalämpökoneen toimintaan ja asetuksiin. Noudattamalla ohjekirjan ohjeita saatte parhaimman hyödyn laitteestanne, sekä varmistatte

Lisätiedot

Käyttöohje huoltohenkilölle. PowerUnit ja näyttöpaneeli UV-erotinyksikölle.

Käyttöohje huoltohenkilölle. PowerUnit ja näyttöpaneeli UV-erotinyksikölle. Käyttöohje huoltohenkilölle. PowerUnit ja näyttöpaneeli UV-erotinyksikölle. Tekninen tuki. Puh: Jyrki Hämäläinen 010 231 2035 Email: jyrki.hamalainen@jeven.fi Kotisivut: www.jeven.fi ALAVALIKOT. Tässä

Lisätiedot

Vitocal 200 pikaohje asennusliikkeelle

Vitocal 200 pikaohje asennusliikkeelle Vitocal 200 pikaohje asennusliikkeelle Perustietoa Lämpöpumput vaativat minimivirtauksen ja lämpötilaeron toimiakseen, huomioi tämä suunnittelussa ja asennuksessa. Minimivirtaukset lämmityspiirissä:

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖLIESI OCE 40 OCE Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO... 2 KÄYTTÖ... 2 UHDISTUS JA HOITO... 2

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 0-40 / 0-80 BAR 0-600 / 0-1200 PSI Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 1 10-2015 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden

Lisätiedot

OUM6410C4037 3-pisteohjattu venttiilimoottori 24 VAC

OUM6410C4037 3-pisteohjattu venttiilimoottori 24 VAC OUM6410C4037 3-pisteohjattu venttiilimoottori 24 VAC TUOTETIEDOT YLEISTÄ OUM6410C venttiilimoottori soveltuu hitaiden säätöprosessien ohjaamiseen, esim. lämmityspiirien säätöön. Venttiilimoottori ei tarvitse

Lisätiedot

FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje. Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy

FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje. Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy 1 Johdanto FX-pumppu on suunniteltu, valmistettu ja testattu FX Airguns AB:ssä Ruotsissa. Pumpuissa käytetyt kaksi eri järjestelmää

Lisätiedot

Eye Pal Solo. Käyttöohje

Eye Pal Solo. Käyttöohje Eye Pal Solo Käyttöohje 1 Eye Pal Solon käyttöönotto Eye Pal Solon pakkauksessa tulee kolme osaa: 1. Peruslaite, joka toimii varsinaisena lukijana ja jonka etureunassa on laitteen ohjainpainikkeet. 2.

Lisätiedot

NIBE ILMAVESILÄMPÖPUMPPUOPAS OSA 1: SISÄYKSIKÖT VVM 310 VVM 320 VVM 500

NIBE ILMAVESILÄMPÖPUMPPUOPAS OSA 1: SISÄYKSIKÖT VVM 310 VVM 320 VVM 500 NIBE ILMAVESILÄMPÖPUMPPUOPAS OSA 1: SISÄYKSIKÖT VVM 310 VVM 320 VVM 500 Tämä opas ei ole täydellinen opas asennukseen ja käyttöön. Tarkempaa tietoa löytyy NIBE lämpöpumppujen ja niiden lisävarusteiden

Lisätiedot

290 A/W. Käyttöohje 6 720 641 730 (2010/04) 6 720 614 054-00.1D

290 A/W. Käyttöohje 6 720 641 730 (2010/04) 6 720 614 054-00.1D 290 A/W 6 720 614 054-00.1D Käyttöohje 6 720 641 730 (2010/04) Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet.... 3 1.1 Symbolien selitykset................. 3 1.2 Turvallisuusohjeet...................

Lisätiedot

EAGLETM. Single/Double. Pyöreä, kattoon asennettava suutinhajotin

EAGLETM. Single/Double. Pyöreä, kattoon asennettava suutinhajotin EAGLETM Single/Double Pyöreä, kattoon asennettava suutinhajotin Lyhyesti Kääntyvät suuttiet 0 prosenttisen joustava hajotuskuvio Mahdollisuus pystyhajotukseen Pyörretoiinto Hyvä induktioteho Voidaan käyttää

Lisätiedot

Joustava pumppujärjestelmä

Joustava pumppujärjestelmä Joustava pumppujärjestelmä CLIPTONPUMPEN Tuorerehun lisäaineille ja säilöntähapolle Kaikentyyppiin koneisiin Laaja lisävarustevalikoima Helppokäyttöinen Helposti sovitettava 1 Helppo asentaa kaikenlaisiin

Lisätiedot

IBC control Made in Sweden VIANETSINTÄ MICROMAX- JA VVX-MOOTTORIT

IBC control Made in Sweden VIANETSINTÄ MICROMAX- JA VVX-MOOTTORIT IBC control Made in Sweden VIANETSINTÄ MICROMAX- JA VVX-MOOTTORIT Sisällysluettelo Sivu Vianetsintä MicroMax, MicroMax180, MicroMax370, MicroMax750 Ohjausyksikkö on lauennut kiertovahdin vuoksi Magneettianturin

Lisätiedot

Asennuskaavio PG 8130 PG 8131 PG 8132 PG fi - FI

Asennuskaavio PG 8130 PG 8131 PG 8132 PG fi - FI Asennuskaavio PG 8130 PG 8131 PG 8132 PG 8133 Lue ehdottomasti koneen käyttöohje ja huoltodokumentit ennen koneen asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja koneen rikkoontumisen.

Lisätiedot

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Kytkentäkaavio. DHP-A Opti.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Kytkentäkaavio. DHP-A Opti. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Kytkentäkaavio www.heating.danfoss.com Danfoss A/S myöntämä takuu ei ole voimassa eikä Danfoss A/S ole korvausvelvollinen, jos näitä ohjeita ei noudateta asennuksen ja huollon

Lisätiedot

Malli: NF2500G / NF5000G

Malli: NF2500G / NF5000G Malli: NF2500G / NF5000G Käyttöohje FI 3 251-091124 1 FI Sisältö Tärkeitä ohjeita 3 Pakkauksesta purkaminen ja asennus 3 Sähköiset liitännät 4 Laitteen käynnistäminen, valo ja lukko 4 Termostaatti 5 Sulatus

Lisätiedot

Jäähdytysnesteen täyttö. Työskentely ajoneuvon jäähdytysjärjestelmän VAROITUS!

Jäähdytysnesteen täyttö. Työskentely ajoneuvon jäähdytysjärjestelmän VAROITUS! Työskentely ajoneuvon jäähdytysjärjestelmän parissa Työskentely ajoneuvon jäähdytysjärjestelmän parissa VAROITUS! Kun jäähdytysjärjestelmään tehdään muutoksia, se on tyhjennettävä, täytettävä uudelleen

Lisätiedot

Pressurisation Systems. Variomat. Pumppuohjattu paineenpitojärjestelmä. Pressurisation Systems. Paineenpito Kaasunpoisto Lisätäyttö

Pressurisation Systems. Variomat. Pumppuohjattu paineenpitojärjestelmä. Pressurisation Systems. Paineenpito Kaasunpoisto Lisätäyttö Variomat Pumppuohjattu paineenpitojärjestelmä Paineenpito Kaasunpoisto Lisätäyttö 39 Ohjaus Control Basic Control Basic S Control Touch 2-rivin LCD näyttö 8 ohjauspainiketta 2 merkkivaloa (tilatieto) Järjestelmäpaineen,

Lisätiedot

Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje

Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje MECAIR Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje HUOMIO: Ennen tuotteen käyttöä sinun on luettava on tämä käyttöopas huolellisesti, jotta saat riittävää tietoa tuotteesta Tekniset tiedot Virransyöttö

Lisätiedot

TSI DP-CALC 5815 KÄYTTÖOHJE

TSI DP-CALC 5815 KÄYTTÖOHJE TSI DP-CALC 5815 KÄYTTÖOHJE DP-CALC 5815 käyttöohje 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Mittarin perusvarusteet.. 3 2 Käyttöönotto. 3 Virransyöttö.. 3 Paristojen ja akkujen asennus... 3 3 Mittarin käyttö... 3 Näppäintoiminnot...

Lisätiedot

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ YLEISTÄ ENT 20-3F valvontajärjestelmä on tarkoitettu höyrykattiloihin, joiden paine on alle 60 bar ja syöttöveden säätö tapahtuu jaksottaisella syöttövesipumpun käytöllä. Järjestelmä koostuu elektrodilaipasta,

Lisätiedot

MICRA HÄLYTYSJÄRJESTELMÄ SMS-VIESTEILLÄ

MICRA HÄLYTYSJÄRJESTELMÄ SMS-VIESTEILLÄ 1 (8) MICRA HÄLYTYSJÄRJESTELMÄ SMS-VIESTEILLÄ Made in EU Poland, valmistaja Satel. Micra on aito ammattitason hälytysjärjestelmä omakotitaloihin, verstaisiin, maatalouteen ja muihin pienempiin kohteisiin.

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS OPS M7-1

ILMAILUMÄÄRÄYS OPS M7-1 ILMAILUMÄÄRÄYS OPS M7-1 uutos 1 5.11.1976 PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 www.lentoturvallisuushallinto.fi MAA- JA METSÄTALOUDEN LENTOPAIKAT 1 YLEISTÄ 1.1 Tää

Lisätiedot

Katso asennusvideo: ASENNUSOHJE. SAFERA Siro R-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20809 V4.5.0 FIN SIRO R-LINE

Katso asennusvideo: ASENNUSOHJE. SAFERA Siro R-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20809 V4.5.0 FIN SIRO R-LINE Katso asennusvideo: ASENNUSOHJE SAFERA Siro R-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 0809 V..0 FIN SIRO R-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys.

Lisätiedot

HYDROSET EN 8-4 F PINNANSÄÄTÖ- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ

HYDROSET EN 8-4 F PINNANSÄÄTÖ- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ KESKUSYKSIKKÖ Keskusyksikkö on laitekotelon sisään työnnettävää mallia ja laitetta voidaan käyttää seinä- tai paneeliasenteisena. Keskusyksikkö sisältää virransyötön, toimintojen viiveet, releet, merkkivalot,

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 VERSIO: 201401 ASIAKIRJA: 841608 SUOMI ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 ROTOTILTIN OHJAUS HALLINTAVIPUEMULOINNILLA SISÄLLYS 1. Turvallisuusmääräykset 5 1.1. Yleistä 5 1.2. Turvallisuuden tarkistuslista 5 2. Toimituksen

Lisätiedot

Sivu 1. MRL-lupa nro:

Sivu 1. MRL-lupa nro: Sivu 1 Mikkelin seudun 2012 Selvitys ypäristöpalvelut jätevesijärjestelästä PL 167 50101 Mikkeli Käsittelytiedot: JV-kanta nro: LIMS-kohde nro: Täyttöohjeet takasivulla MRL-lupa nro: 1. RAKENNUS- Kunta

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje Alkuperäisten käyttöohjeiden käännös www.sulzer.com

Asennus- ja käyttöohje Alkuperäisten käyttöohjeiden käännös www.sulzer.com 1 597 0503 FI 01.2013 fi Asennus- ja käyttöohje Alkuperäisten käyttöohjeiden käännös www.sulzer.co Asennus- ja käyttöohje Putkijalustaversio A (aa-asennus) Putkijalustaversio B (seinäasennus) 2 Änderungen

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

Koneturvaovi Albany RP300. ASSA ABLOY Entrance Systems

Koneturvaovi Albany RP300. ASSA ABLOY Entrance Systems Koneturvaovi Albany RP300 ASSA ABLOY Entrance Systems Albany RP300 Avautuu ja sulkeutuu nopeasti, joten käyttöjaksoja voi olla jopa 5 minuutissa. Toimii luotettavasti myös oltuaan raskaassa käytössä vuosikausia.

Lisätiedot

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN Asennus- ja käyttöohje 1. Symbolien selitykset 2. Sisällysluettelo Ohje 1. Symbolien selitykset.........2 2. Sisällysluettelo..............2 3. Yleisiä turvallisuusohjeita.....3

Lisätiedot

Paikantavan turvapuhelimen käyttöohje

Paikantavan turvapuhelimen käyttöohje Paikantavan turvapuhelimen käyttöohje Stella Turvapuhelin ja Hoiva Oy Tämä ohje kertoo miten paikantavaa turvapuhelinta käytetään Stella Turvapuhelin ja Hoiva Oy Mannerheimintie 164 00300 Helsinki Sisällysluettelo

Lisätiedot

Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään

Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään Lukkojen EH-LP-808A, 908, 905 asettelu osaksi Kotihälytin järjestelmää Ennen asettelujen aloittamista: 1. Sormenjälkilukon (EH-LP-808A) tai koodilukon (EH-LP-908

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

Joka päivän alussa, asentaja saa ohjeistuksen päivän töille.

Joka päivän alussa, asentaja saa ohjeistuksen päivän töille. Taitaja 2011 kilpailutehtävän kuvaus. 26.4.2011 Viitetarina Prosessilaitokseen tulee uusi pullotusjärjestelmä tuotteen näytteistykseen. Pullotusyksikkö tulee ottamaan näytteitä prosessin säiliön 1 nesteestä.

Lisätiedot

vaatiessasi vuokrapumpuiltasi parasta

vaatiessasi vuokrapumpuiltasi parasta Xyle Vuokrahinnasto 213 Olee ratkaisu vaatiessasi vuokrapupuiltasi parasta Mitä tahansa tarvitsetkin vedenpoistosta rakennus-, kaivos- ja louhostoiinnassa tai jätevesien ohipuppauksiin kunnallisilla, teollisilla

Lisätiedot

GSRELE ohjeet. Yleistä

GSRELE ohjeet. Yleistä GSRELE ohjeet Yleistä GSM rele ohjaa Nokia 3310 puhelimen avulla releitä, mittaa lämpötilaa, tekee etähälytyksiä GSM-verkon avulla. Kauko-ohjauspuhelin voi olla mikä malli tahansa tai tavallinen lankapuhelin.

Lisätiedot

Polttokennojärjestelmä VeGA. Huoltovihko VeGA. Skall medföras i fordonet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon

Polttokennojärjestelmä VeGA. Huoltovihko VeGA. Skall medföras i fordonet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon Polttokennojärjestelmä VeGA Huoltovihko VeGA Skall medföras i fordonet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon 1 1,6 Nm Nm 1,6 Nm Kuva Kuva 5 Kuva 5 6 1 7 6 0,5 Nm,5 Nm 1 5 1 5 1 6 Huoltovihko VeGA Sarjanumero VeGA

Lisätiedot

Flamco Fill-PE Liite. Asennus- ja käyttöohjeet. Flamco www.flamcogroup.com TP.30/06/09.FI. Painos 2009 / FI

Flamco Fill-PE Liite. Asennus- ja käyttöohjeet. Flamco www.flamcogroup.com TP.30/06/09.FI. Painos 2009 / FI Flamco Fill-PE Liite Flamco www.flamcogroup.com Sisältö Sivu 1. Ensikäyttö 3 1.1. Ensikäyttö Fill-PE 3 1.2. Käyttöönottoparametrit 3 2. Laite- ja parametrivalikossa olevat kohteet 3 2.1. Säätötavat 3 2.1.1.

Lisätiedot

82 813 A801 FIN. Koodilukko käsikirja

82 813 A801 FIN. Koodilukko käsikirja 82 813 A801 Koodilukko käsikirja Koodilukko käsikirja Sisällysluettelo 1. Näyttö-/hallintaelementit ja niiden toiminto 3 1.1. LED-tilannäyttö 3 1.2. Näppäimistö 3 1.3. Kokoonpano 3 1.4. Tunniste (lisävaruste)

Lisätiedot

OSV-20 OSV-30 OSV-40 OSV-50 OSV-60 OSV-80 KÄYTTÖVESIVARAAJA SLIM. Asennus- ja käyttöohje

OSV-20 OSV-30 OSV-40 OSV-50 OSV-60 OSV-80 KÄYTTÖVESIVARAAJA SLIM. Asennus- ja käyttöohje OSV-20 OSV-30 OSV-40 OSV-50 OSV-60 OSV-80 KÄYTTÖVESIVARAAJA SLIM Asennus- ja käyttöohje Tätä tuotetta ei saa hävittää normaalin yhdyskuntajätteen mukana. Purettu laite on vietävä asianmukaiseen kierrätyspisteeseen

Lisätiedot

TSI VELOCICALC 9515 KÄYTTÖOHJE

TSI VELOCICALC 9515 KÄYTTÖOHJE TSI VELOCICALC 9515 KÄYTTÖOHJE Velocicalc 9515 käyttöohje 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Mittarin perusvarusteet.. 3 2 Käyttöönotto. 3 Virransyöttö.. 3 Paristojen asennus... 3 Teleskooppianturin käyttö... 3 3 Mittarin

Lisätiedot

Asennusohje. SAFERA Siro R -liesivahti ja virranhallintayksikkö PCU4.1-U

Asennusohje. SAFERA Siro R -liesivahti ja virranhallintayksikkö PCU4.1-U Asennusohje SAFERA Siro R -liesivahti ja virranhallintayksikkö PCU4.1-U v4.2.1 FIN Siro R PCU4.1-U Sisällysluettelo 1. Valmistelut 2. Asennus 3. Asennuksen vianmääritys 4. Lisävaruste: vesivuotovahdin

Lisätiedot

Omavoimaiset säätimet on suunniteltu integroitaviksi suoraan lämmönsiirtimeen. Niiden avulla lämmönsiirrin säätää käyttöveden lämmitystä.

Omavoimaiset säätimet on suunniteltu integroitaviksi suoraan lämmönsiirtimeen. Niiden avulla lämmönsiirrin säätää käyttöveden lämmitystä. Tekninen esite Lämmönsiirtimen omavoimaiset säätimet (PN16) PM2+P Suhteellinen virtaussäädin, jossa sisäänrakennettu p -säädin (NS) PTC2+P Virtauksen mukaan toimiva lämpötilansäädin, jossa sisäänrakennettu

Lisätiedot

Käyttöohje. Kytkentävahvistin N00..A N05..A 701692/01 06/03 SUOMI

Käyttöohje. Kytkentävahvistin N00..A N05..A 701692/01 06/03 SUOMI Käyttöohje SUOMI Kytkentävahvistin N00..A N0..A 7069/0 06/03 Ohjeet turvallista käyttöä varten räjähdysvaarallisilla alueilla Käyttö Luonnostaan vaarattomia virtapiirejä sisältäviä laitteita on tarkoitus

Lisätiedot

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Movair AF 170 Käyttöohje Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Sisällysluettelo Yleistä... 3 Varoitus!... 3 Laitteen käyttö ja suodattimien vaihto... 4 Alipaineistajan käyttö... 4 Suodattimien

Lisätiedot