PALOTURVALLISET TULISIJAN JA SAVUHORMIN YHDISTELMÄT Osa 2: Lisätietoa: laitteiden CE-merkintä, asentaminen, korjaus- ja muutostyöt, tarkastukset

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PALOTURVALLISET TULISIJAN JA SAVUHORMIN YHDISTELMÄT Osa 2: Lisätietoa: laitteiden CE-merkintä, asentaminen, korjaus- ja muutostyöt, tarkastukset"

Transkriptio

1 PALOTURVALLISET TULISIJAN JA SAVUHORMIN YHDISTELMÄT Osa 2: Lisätietoa: laitteiden CE-merkintä, asentaminen, korjaus- ja muutostyöt, tarkastukset 1

2 Paloturvalliset tulisijan ja savuhormin yhdistelmät Tässä ohjeistuksen osassa 2 annetaan syventävää turvallisuustietoa tehdasvalmisteisten tulisijojen ja savuhormien hankkimista ja käyttöä varten. Turvallisuustiedon lisääminen on havaittu tarpeelliseksi, koska paljon tulipaloja on saanut alkunsa näistä laitteista. Vuonna 2010 Suomessa tapahtui noin 900 savupiipuista ja tulisijoista alkanutta tulipaloa. Näiden joukossa oli myös CEmerkittyjä savupiippuja. Tällaiset tulipalot ovat vuosittain selvästi lisääntyneet, koska vastaava luku 2000-luvun alkuvuosina oli noin 400.

3 Paloturvalliset tulisijan ja savuhormin yhdistelmät Kertausta osasta 1: Tehdasvalmisteisten tulisijojen ja savuhormien pakollinen CE-merkintä ei tällä hetkellä takaa riittävää turvallisuustasoa. Tämä johtuu CEmerkinnän perustana olevien standardien puutteista. Tässä ohjeistuksen osassa esitetään CE-merkintään liittyviä asioita tarkemmin. Seuraavissa dioissa on esitetty Rakennustuoteasetuksen mukaisia suositeltavia CEmerkintöjä sekä vanhan Rakennustuotedirektiivin mukaisia merkintöjä. Useat myynnissä olevat tuotteet on CE-merkitty vanhan direktiivin aikana ja sen mukaisesti.

4 Savupiippujen CE-merkintä (uusi, suositeltava) CE-vaatimuksenmukaisuusmerkintä 13 NB: CPR/xxxx Oy Yritys AB, Katu 1, FI , Helsinki DoP: xxxxx EN Metallijärjestelmäsavupiippu ABC-DEF xxxx Aiottu käyttötarkoitus: järjestelmäsavupiippu T600-N1 D V3 L G(100) Merkinnän kiinnittämisvuoden kaksi viimeistä numeroa Ilmoitetun laitoksen (varmentamiselimen, NB) tunnusnumero, jossa Rakennustuoteasetuksen lyhenne CPR Valmistajan nimi ja osoite Suoritustasoilmoituksen (DoP) numero (voi olla ilman päivämäärää) Harmonisoidun tuotestandardin (hen) tunnus (voi olla ilman vuosilukua) Tuotteen nimi Osa tuotteen ilmoitetuista ominaisuuksista (voidaan esittää koodilla, jos sellainen on esitetty hen:ssä) Muut tiedot: Valmistajan kotisivun osoite, josta DoP on saatavissa Huom: Pakkauksesta löytyy erikseen valmistus-pvm.

5 Savupiippujen CE-merkintä (vanha) AnyCo Ltd CPD-0023 EN :2009 T400 N2 D Vm L50045 G 50 Esimerkki tuotteessa tai pakkauksessa olevasta CE-merkinnästä metallijärjestelmäsavupiipun suoralle savupiippukappaleelle. Tulisijan ja savuhormin hankinnassa on tällaisten CE-merkintätietojen lisäksi saatava palo-turvallisuuteen liittyvää olennaista lisätietoa. Tunnus CPD on vanhan Rakennustuotedirektiivin lyhenne.

6 Tulisijan CE-merkintä (uusi, suositeltava) Tässä kuvassa esitetään tulisijan CE-merkinnän ylempi osa Oy Yritys AB 13 EN 15821:2010 Jatkuvalämmitteiset saunan puukiukaat asuinrakennusten sisätilojen lämmitykseen - Saunan kiuas Alef-1 - Malli Beit-2 Laitoksen nro NBxxxx Paloturvallisuus: (syttyminen, Hyväksytty riski viereisille rakennusosille) - ilmoitettu takana suojaetäisyys 2) palaviin sivulla materiaaleihin: sisäkatt oon 400 mm 400 mm 1400 mm - CE-vaatimustenmukaisuusmerkintä, joka muodostuu direktiivin 93/68/ETY mukaisesta CE - merkistä -valmistajan nimi tai tunnusmerkki -merkinnän kiinnittämisvuoden kaksi viimeistä numeroa -Eurooppalaisen standardin tunnus ja vahvistamisvuosi -tuotteen kuvaus ja suunniteltu käyttö -Tuotteen ominaisuuksien arvot -Suojaetäisyys määrittelee, kuinka etäälle palava-aineisesta seinästä, sisäkatosta ja muista palamiskelpoisista tarvikkeista (kuten lauteet ja kaiteet) tämä kiuas on asennettava.

7 Tulisijan CE-merkintä (uusi, suositeltava) Tässä kuvassa esitetään tulisijan CE-merkinnän keskiosa Palamistuotteiden päästöt Pintalämpötila Vaarallisten aineiden vapautuminen Puhdistettavuus Savukaasun lämpötila nimellistehotestissä (ka) Savukaasun lämpötila käyttöturvallisuustestissä (maksimi) Hyväksytty Hyväksytty NPD Hyväksytty 325,0 ºC Mekaaninen lujuus Hyväksytty Lämmöntuotto ja hyötysuhde, ilmoitetaan: - hiilimonoksidipäästö 13 %:n happipitoisuudella (O 2 ) Hyväksytty (0,27 %) NPD = ominaisuutta ei ole määritelty. 557,5 ºC Käyttöturvallisuustestistä saadaan tulisijan tuottamat korkeimmat lämpötilat. 1) hyväksytty, kun päästö ei testauksessa ylitä kynnysarvoa 1,0 % (13 %:n O 2 - pitoisuudella), 0,27 % on kyseisessä testauksessa mitattu päästön keskiarvo-% (13 %:n O 2 - pitoisuudella). 1) Käyttöturvallisuustestistä saatava maksimilämpötila määrittelee, minkä lämpötilaluokan omaavaan savuhormiin tämän tulisijan voi yhdistää. Tässä esimerkissä kiukaan tuottama savukaasujen maksimilämpötila oli testauksessa 557,5 C, mikä tarkoittaa, että tämän kiukaan voi yhdistää savuhormiin, jonka lämpötilaluokka on T 600.

8 Tulisijan CE-merkintä (Uusi, suositeltava) Tässä kuvassa esitetään tulisijan CE-merkinnän alin osa - kokonaishyötysuhde Hyväksytty (72,2 %) Hyväksytty, kun kokonaishyötysuhde testauksessa ylittää vaaditun kynnysarvon 50 %, 72,2 % on kyseisessä testauksessa mitattu hyötysuhteen keskiarvo (%). - savukanavan veto 12 Pa Savukanavan veto on nimellistehotestissä 12 ± 2 Pa ja lämpötilaturvallisuustestissä 15 ± 2 Pa. - Nimellisteho 27,0 kw - lämmöntuotto (nimellislämmöntuotto huonetilaan) - polttoainelisäykset -- yhteensä -- panokset - Savukaasun massavirtaus Pitkäaikaiskestävyys 19,5 kw 12 kg 3 x 4 kg 22,2 g/s Hyväksytty Polttoainelisäyksiin ilmoitetaan kokonaispaino ja polttoaineen lisäysvälit ja I tai lukumäärä ja paino lisäyspanoksille (valmistajan ilmoittamat). DoP: xxxxxzzzzzz Suoritustasoilmoituksen (DoP) viite

9 Tulisijan CE-merkintä (vanha) Tässä kuvassa esitetään tulisijan CE-merkinnän ylempi osa - CE-vaatimustenmukaisuusmerkintä, joka muodostuu direktiivin 93/68/ETY mukaisesta CE -merkistä Oy Yritys AB 13 EN 15821:2010 Jatkuvalämmitteiset saunan puukiukaat asuinrakennusten sisätilojen lämmitykseen - Saunan kiuas Alef-1 - Malli Beit-2 -valmistajan nimi tai tunnusmerkki -merkinnän kiinnittämisvuoden kaksi viimeistä numeroa -Eurooppalaisen standardin tunnus ja vahvistamisvuosi -tuotteen kuvaus ja suunniteltu käyttö Paloturvallisuus: (syttyminen, riski viereisille rakennusosille) - mukaan lukien takana ilmoitettu suojaetäisyys 1) sivulla palaviin materiaaleihin: sisäkattoon Hyväksytty 400 mm 400 mm 1400 mm Tuotteen ominaisuuksien arvot Savukaasun lämpötila 325,0 ºC Savukaasun keskilämpötila nimellistehotestissä. On syytä vaatia tieto käyttöturvallisuustestissä mitattujen savukaasujen maksimilämpötilasta.

10 Tulisijan CE-merkintä (vanha), jatkuu Tässä kuvassa esitetään tulisijan CE-merkinnän alempi osa Lämmöntuotto ja hyötysuhde, ilmoitetaan: - hiilimonoksidipäästö 13 %:n happipitoisuudella (O 2 ) Hyväksytty (0,27 %) hyväksytty, kun päästö ei testauksessa ylitä kynnysarvoa 1,0 % (13 %:n O 2 - pitoisuudella), 0,27 % on kyseisessä testauksessa mitattu päästön keskiarvo-% (13 %:n O 2 - pitoisuudella) - kokonaishyötysuhde Hyväksytty (72,2 %) Hyväksytty, kun kokonaishyötysuhde testauksessa ylittää vaaditun kynnysarvon 50 %, 72,2 % on kyseisessä testauksessa mitattu hyötysuhteen keskiarvo (%). - savukanavan veto 12 Pa Savukanavan veto nimellistehotestissä on 12 ± 2 Pa. - lämmöntuotto 19,5 kw (nimellislämmöntuotto huonetilaan) - polttoainelisäykset 12 kg Polttoainelisäykset yhteensä. Pitkäaikaiskestävyys Hyväksytty

11 Tulisijojen ja savupiippujen suoritustasoilmoitus (DoP) Valmistajan on ennen CE-merkintää laadittava tuotteelle suoritustasoilmoitus, jossa yksilöidään ja ilmoitetaan tuotteen perusominaisuudet. Valmistajalla on tämän jälkeen vastuu siitä, että tuotteen ominaisuudet (suoritustasot) ovat ilmoitetun mukaisia. Suoritustasoilmoitus kertoo tuotteen ominaisuuksista tarkemmin kuin CE-merkintä, joten se kannattaa hankkia. Tuotteen suoritustasoilmoitus voidaan hankkia valmistajan verkkosivuilta. Sen voi pyytää myös tuotteen myyjältä paperimuodossa.

12 Savupiipun suoritustasoilmoitus (suositus, esimerkki) Huomaa erityisesti kohdat Lämpörasituksen kestävyys ja nokipalon kestävyys Perusominaisuudet Suoritustaso Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä Mittapoikkeamat Standardin mukaiset EN :2009 Kaasutiiveys Virtausvastus Lämmöneristävyys Lämpörasituksen kestävyys Nokipalon kestävyys Puristuslujuus Alipainepiippu N1 ( 2,0 l/sm 2 /40 Pa) Keskimääräinen karheus 1 mm NPD T 450 (testattu 600 mm paksulla läpivientikerroksella) G(100) eli suojaetäisyys 100 mm 2,5 kn eli 15 m suoria savupiippukappaleita Vetolujuus Taivutuslujuus Tuulikuorman kestävyys Kondensaatin kestävyys NPD NPD Max pituus vapaasti seisovana 3,0 m viimeisen tuen yläpuolella D eli kuivat käyttöolosuhteet (polttoaineena puu, hiili, turve) Korroosionkestävyys V3 (testattu EN luvun A.3 menetelmällä) Vaaralliset aineet Ei päästöjä

13 Tuotteen mukana tulevat asiakirjat Jokaisen CE-merkityn tulisijan ja savuhormin mukana tulee laitevalmistajan asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet. Savupiippujen mukana saadaan lisäksi pyydettäessä: Suoritustasoilmoitus (Declaration of Performance, DoP) Tuotannon sisäisen laadunvalvonnan vaatimustenmukaisuustodistus (Certificate of conformity of the factory production control). Kaikki tuotteen mukana tulevat asiakirjat kannattaa säilyttää!

14 TULISIJAN JA SAVUHORMIN YHTEENSOPIVUUS JA VALINTA Tulisija, savuhormi ja lämmityslaite on sijoitettava ja rakennettava tai asennettava niin, ettei niiden käytöstä aiheudu palo- tai räjähdysvaaraa. Tulisijan tulee rakenteensa ja toimintansa puolesta olla sellainen, että: polttoaine palaa hyvin savukaasut eivät leviä huonetilaan sytyttäminen ja sammuttaminen on vaaratonta polttoaineen lisääminen ei aiheuta vaaraa.

15 Tulisijan ja savuhormin liitos Savupiippu sekä siihen liitettävän tulisijan liitin- ja yhdyshormien tulee liitoksineen muodostaa paloturvallinen ja toimiva kokonaisuus. Tulisijan ja hormin liitos on tehtävä tulisijavalmistajan ja hormitoimittajan ohjeiden mukaisesti. Piipun läpivienti rakenteista (välipohja, yläpohja, seinä) on tehtävä huolellisesti hormitoimittajan asennusohjeiden mukaisesti. Seinän läpiviennin osalta Rakennusvalvonta saattaa vaatia lisäselvityksiä. Tulisija yhdistetään yleensä omaan erilliseen savuhormiin. Metallisten tulisijan, yhdyshormiputkien ja savuhormin liitoskohdissa on huomioitava mahdollinen korroosioriski, mikäli putkien metallilaadut ovat eri jalousastetta (ruostumaton tai ei).

16 Saunankiuas ja savuhormi Saunan kiukaan liitin- ja yhdyshormin sekä savuhormin on sovelluttava saunomisesta johtuviin käyttöolosuhteisiin ja niiden mukaisiin rasituksiin. Saunan kiukaan kanssa käytettävän savupiipun lämpötilaluokka on tavallisesti T 600. Sen on oltava vähintään T400 (riippuu kiukaan savukaasujen maksimilämpötilasta). Tulisijaa, jonka tuottama savukaasun maksimilämpötila on yli 600 C, ei saa yhdistää mihinkään savupiippuun. Sellaista ei tule hankkia.

17 Tulisijan valinnassa huomioitavaa Tulisijan valinnassa tulee huomioida kaikki sellaiset turvallisuuteen liittyvät vaatimukset, jotka sen olemassaolo rakennuksessa aiheuttaa. Tarkasteltavia kohteita ovat: Perusta Tilantarve Tulisijan ja savuhormin vaatima tila ja yhteen liittäminen Suojaetäisyydet palamiskelpoisiin rakenteisiin ja tarvikkeisiin Käytön ja huollon vaatima tila Yhteensopivuus savuhormin kanssa: Tulisijan savukaasujen maksimilämpötila määrää savupiipulta vaadittavan lämpötilaluokan.

18 Tulisijan asentaminen Tulisija asennetaan sen mukana tulevan laitevalmistajan ohjeen mukaisesti. Käytä valtuutettua asentajaa! Kamiinat, kevyttakat ja liedet toimitetaan työmaalle tehdaspakattuina. Valmistajat suosittelevat ammattitaitoisen asentajan käyttöä asennustyössä. Laitteen takuu raukeaa, mikäli asennus on tehty väärin. Asennustyössä tulee huomioida valmistajan ilmoittamat suojaetäisyydet erityisesti hormin liitinosista palava-aineisiin tarvikkeisiin.

19 Tulisijan asentaminen Asennuskohteessa voi tehdä tällaisia havaintoja: Tää lattia ei taidakaan olla tarpeeks kantava Onks tän lattian palavat tarvikkeet palosuojattu tarpeeksi hyvin? Tulisijaa ei saakaan laittaa näin lähelle tällaista puuseinää Yläpohjassa on savupiipulle liian ahdas rako Kiukaan ja hormin liitos ei osu kohdalleen, tehdäänkö mutkakappale? Tää vanha hormi on niin huonossa kunnossa, ettei tästä kiukaan asentamisesta taida tulla mittää Yläpohjan kantavat rakenteet tulevat vastaan piippua asennettaessa. Mitä tehdään, katkaistaanko kattotuoli?

20 Tulisijan asentaminen Asennuskohteen havainnot (jatkuu ) Piippu tulee liian lähelle palava-aineisia puurakenteita Välipohjassa on liian vähän tilaa piipulle ja piipun vaatimalle lisäeristeelle Onkohan tämä vanha hormi ollut aikaisemmin tulisijakäytössä vai onko se ilmahormi? Uskaltaako tähän vanhaan hormiin liittää uutta tulisijaa? Onko tässä talossa koneellinen ilmanvaihto (pelkkä poisto tai tulo ja poisto)? Korvausilman saaminen, vedon varmistaminen, häkäriskin välttäminen? Onko sulkupellissä häkäreikä?

21 Tulisijan asentaminen Tulisija asennetaan kantavalle ja liikkumattomalle alustalle. Varmin perustus on betonilattia. Lattian haitallinen lämpeneminen tulee estää. Jos tulisija halutaan asentaa alustalle, jossa on palava-aineisia osia kuten puupalkkeja, tulee jo hankintavaiheessa varmistaa asiantuntijalta, onko asentaminen mahdollista. Varaavien tulisijojen varauskyky perustuu suureen massaan, joten ne ovat yleensä kokoonsa nähden erittäin painavia. Niiden paino voi vaihdella 400 kilosta aina 4000 kiloon asti, mikä on otettava huomioon perustusten ja kantavien rakenteiden suunnittelussa.

22 Tulisijan asentaminen Kevyehköt metallivalmisteiset tulisijat eivät tarvitse varsinaista erikseen suunniteltua perustusta. Kamiinoiden ja kevyttakkojen painot vaihtelevat tavallisesti kg:n välillä ja puuliesien kg:n välillä. Yleensä lattia kestää niiden painon ilman vahvistusta, mutta sen kantavuus tulee varmistaa ennen tulisijan asennusta. Tilantarve muodostuu tulisijan omien mittojen lisäksi tarpeellisista suojaetäisyyksistä ympäröiviin rakenteisiin sekä normaalikäytön vaatimasta tilasta, joka on perinteisesti ollut yksi metri tulipesää hoitavaa henkilöä varten. Muu huonetila jää oleskelukäyttöön. Huollon vaatimus on vähintään 0,6 metriä vapaata tilaa nuohous- ja puhdistusluukkujen edessä. Suojaetäisyydet ilmoitetaan CE-merkinnässä ja suoritustasoilmoituksessa. Suojaetäisyyttä ei vaadita silloin, kun asennus tehdään palamattomaan ympäristöön kuten tiilimuurin viereen.

23 Savuhormin asentaminen Perustuksen tulee kestää savupiipun paino ja kaikki muut sille tulevat kuormitukset. Piippu suojataan maakosteuden vaikutuksilta. Yksihorminen pystysuora savupiippu voidaan tukea tulisijaan vain, jos tulisijan valmistajan asennusohjeet sen sallivat. Savupiiput tehdään palamattomista tarvikkeista (A1- luokka). Savupiippuun ei tueta muita rakenteita eikä siihen sijoiteta putkia, johtimia tai sen toimintaan kuulumattomia laitteita. Metallisten savupiippuelementtien välisiä liitoksia ei saa sijoittaa rakenteiden läpivientikohtiin.

24 Savuhormin asentaminen Savupiippu tehdään mahdollisimman pystysuoraksi. Sen läpiviennit tehdään niin, että lämpöliikkeet voivat tapahtua vapaasti. Jos savupiipun kaltevuus on yli 30 astetta, pitää suunnittelijalla olla selvitys sen rakenteellisesta toimivuudesta ja nuohottavuudesta. Häkävaaran torjumiseksi sulkupellissä on oltava aukko, jonka suuruus on 3 % hormin aukon pinta-alasta. Jos tulisija sijoitetaan huoneistoon, jossa on alipainetta synnyttävä koneellinen ilmanpoisto, on suunnittelijalla oltava selvitys siitä, ettei savuhormi toimi tuloilmareittinä. Savupiippu on ulotettava vesikaton yläpuolelle tai muutoin rakennukseen nähden niin korkealle, että saavutetaan riittävä paloturvallisuus ja veto

25 Savupiipun läpiviennit yläpohjassa ja välipohjassa Läpivienti on yksi savupiippurakenteen riskialtteimmista kohdista. Tämä koskee erityisesti Suomea, jossa yläpohjan lämmöneristyspaksuus on usein runsaasti enemmän kuin 200 mm. Turvallisen piipputyypin perusedellytys onkin, että sille on olemassa testitulokset asennuskohdetta vastaavalla eristepaksuudella. Asennuksessa on noudatettava valmistajan ohjeita. Savupiippu voi läpäistä pystysuunnassa välipohjan, yläpohjan ja vesikaton sekä vaakasuunnassa seinän. Läpiviennin eristyksen on oltava palamatonta ainetta (A1-luokka). Rakennusvalvonta saattaa vaatia seinän läpiviennin osalta lisäselvityksiä.

26 Savupiipun läpiviennit yläpohjassa ja välipohjassa Puhallusvillan tai vastaavan eristeen pääsy piipun ja läpivientieristeen väliin on estettävä. Savupiipun palamattoman eristeen yläpinta kannattaa asettaa 100 mm yläpohjan eristeen yläpintaa korkeammalle. Teräspiippu voidaan suojata vastaavalla tavalla esim. teräslieriöllä. Kuvat: Schiedel Savuhormistot Oy

27 Savupiipun läpivientien asennustarvikkeet CE-merkitty savupiippu ja -hormituote testataan aina järjestelmänä. Tuotteen mukana tulee tällöin myös läpivientitarvikkeet. Näitä oikein käyttämällä saavutetaan turvallinen asennus. Yksityiskohtaiset läpivientien asennusohjeet löytyvät tuotteen mukana toimitettavista asennus- ja käyttöohjeista. Jos asia ei selviä asennusohjeesta, savuhormin asennustarvikkeiden (esim. läpivientitarvikkeet) soveltuvuus käyttökohteeseen tulee varmistaa valmistajalta. Metallipiipun saumakohtaa ei saa olla läpiviennin alueella.

28 Läpiviennit seinässä Jos hormi kulkee vaakasuorassa seinän läpi, savupiipun lämpötilaluokan (T-luokan) tulee olla yhtä luokkaa korkeampi kuin vastaavanlaisella pystysuuntaisella savupiipulla. Läpiviennin eristepaksuus ei saa piipun suunnassa olla suurempi kuin pystysuuntaisen savupiipun testauksessa käytetyssä yläpohjassa. Paikallisen Rakennusvalvonnan kanta asiaan kannattaa varmistaa. Hormin suojaaminen varastotiloissa Savuhormi suojataan varastoissa ja vaatehuoneissa siten, ettei irtaimiston sijoittaminen sen välittömään läheisyyteen ole mahdollista.

29 Yhteenvetoa: tulisijan liittäminen savupiippuun Piipun ja tulisijan sekä niiden välisen yhdysputken muodostaman kokonaisuuden paloturvallisuudessa on olennaista: Tuotteiden yhteensopivuus: Tulisijan savukaasujen maksimilämpötila määrää savupiipulta vaadittavan lämpötilaluokan (T-luokka, esim. T 400) riittävät suojaetäisyydet kaikista palavista rakennustarvikkeista Savupiipun nokipalon kestävyys polttoaineen (korroosio-)ominaisuudet kestävä piippumateriaali. tulisijan ja hormiliitosten tiiveys

30 TIILESTÄ MUURATUT TULISIJAT JA SAVUPIIPUT Kaikki muuratut rakenteet on tehtävä käyttäen ammattimuuraria. Tässä annetaan yleistietoa, mikä on muidenkin hyvä tietää. Muurattu tulisija perustetaan kiviaineisen, liikkumattoman perustuksen varaan siten, että tulisija on riittävän vakaa. Perustuksen on kestettävä tulisijan paino ja estettävä siihen liittyvien rakennusosien lämpötilan liiallinen nousu. Tulisijan perustuksen tukeutuessa maapohjaan suojataan perustus roudan vaikutuksilta. Perustuksen päälle tuleva rakenne eristetään riittävällä kosteustai vesieristyksellä, joka kestää myös tulisijasta tulevan lämpörasituksen. Perustus lämmöneristetään tarvittaessa siten, ettei se muodosta kylmäsiltaa. Tulisija voidaan rakentaa myös palamattoman ala- tai välipohjan päälle, mikäli rakennusosa mitoitetaan kestämään tulisijan paino ja rakennusosan haitallinen lämpeneminen estetään. (E8:4.1) Paikalla tiilistä muurattujen savupiippujen seinämän paksuuden tulee olla vähintään 120 mm ja niiden ulkopinnat pinnoitetaan rakennuksen sisäpuolisilta osin katteen tasoon asti.

31 Tiilestä muuratut tulisijat ja savupiiput Muurattua savupiippua ei koteloida eikä CE-merkitä. Savupiipun ulkopinta tulee olla vähintään 100 mm:n etäisyydellä palava-aineisista rakennusosista. Väli- ja yläpohjan läpimenokohtaan sekä seinän liittymäkohtaan asennetaan vähintään 100 mm paksu lämpöä eristävä kerros soveltuvaa A1-luokan rakennustarviketta. Tiilistä muurattu savupiippu saa olla muissa rakennusosissa kiinni, jos piipun seinämän paksuus on vähintään 230 mm. Savuhormi suojataan erityisesti varastoissa ja vaatehuoneissa siten, ettei irtaimiston sijoittaminen sen välittömään läheisyyteen ole mahdollista.

32 Tiilestä muuratut tulisijat ja savupiiput: korjaus- ja muutostyöt Muurattujen rakenteiden korjaustarvetta voi jokainen arvioida tekemällä näköhavaintoja: Halkeamat, rapautumat Irtonaiset tiilet Tulisijaluukun, tuhkaluukun tai nuohousluukun kiinnityksen hajoaminen Kosteus ja pikeentyminen Piipun pään suojus on rikkoutunut tai puuttuu kokonaan Rappaus on irronnut Hormivuodot

33 Tiilestä muuratut tulisijat ja savupiiput: korjaus- ja muutostyöt Tulisijan ja savupiipun rakentaminen, asentaminen sekä korjaus- ja muutostyöt vaikuttavat rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen ja terveydellisiin oloihin, joten niitä varten tarvitaan rakennuslupa. Kun uuttaa tulisijaa liitetään vanhaan olemassa olevaan hormiin, on aina syytä tarkistaa yhdyshormin liitosdetaljit sekä vanhan hormin ja yläpohjan liitoksen kunto. Nuohoojan tai muun asiantuntijan (kuten tulisija/savupiippuyritys) tulisi tarkastaa vanhan hormin kunto (hormikartoitus). Jos vanhaan avotakkaan asennetaan suuluukut tai suuluukuilla varustettu takkasydän, on varmistuttava savuhormin sopivuudesta uuteen käyttöön. Tulee ottaa yhteys nuohoojaan tai tulisija/savuhormiyritykseen.

34 Tiilestä muuratut tulisijat ja savupiiput: korjaus- ja muutostyöt Jos on aihetta epäillä tulisijan tiiveyttä, nuohoojan tai vastaavan tulisija-asiantuntijan on syytä tehdä tiiveyskoe. Tämän jälkeen selviää, minkälaisiin korjauksiin ryhdytään. Savupiippujen korjaamisen menetelmiä ovat sisäpiipputuotteet, savuhormin sukitus ja savuhormin massaus. Sisäpiipputuotteita on jäykkiä ja taipuisia. Sukituksessa käytetään lämpökovettuvaa palonkestävää putkisukkaa. Massaus on liukuvaluun perustuva menettely. korjausmateriaalien tulee olla testattuja siten, että ne kestävät tulisijasta lähtevien savukaasujen lämpötilan vastaavalla tavalla kuin alkuperäinen piippu.

35 Savupiipun ja tulisijan käyttöönotto- ja kuntotarkastus Ennen rakennuksen käyttöönottokatselmusta tulee suorittaa savupiipun ja tulisijan käyttöönottotarkastus. Tarkastuksesta laaditaan pöytäkirja, joka tulee esittää rakennuksen käyttöönottokatselmuksessa rakennusvalvontaviranomaiselle. Asentaja suorittaa tulisijan ja/tai savupiipun asennuksen tai kunnostuksen ja sopii tehdyn työn käyttöönottotarkastuksesta vastaavan työnjohtajan tai rakennuttajan kanssa. Asentamiseen ja kunnostamiseen tulisi käyttää sertifioitua asentajaa. Tarkastuksen tilaa vastaava työnjohtaja tai rakennuttaja.

36 Savupiipun ja tulisijan käyttöönotto- ja kuntotarkastus Savupiipun ja tulisijojen käytönaikaiseen tarkastukseen soveltuvat nuohoojien tekemät kuntotarkastukset, jotka toteutetaan samalla tavalla kuin asennus- ja käyttöönottotarkastukset. Kuntotarkastuksessa käydään läpi (hyvin pitkälle) samat seikat kuin asennustarkastuksessa. Kuntotarkastus voidaan suorittaa kiinteistöissä asiakkaan pyynnöstä milloin tahansa, kun tarkastus katsotaan tarpeelliseksi, tai esimerkiksi 10 vuoden määrävälein tai kun kiinteistössä vaihtuu omistaja. Kaikki tarkastusraportit tulee liittää talon huoltokirjaan.

37 Paloturvalliset tulisijan ja savuhormin yhdistelmät Diasarja laadittu yhteistyössä: Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry. Nuohoojien Keskusliitto ry. Palosuojelurahasto on rahoittanut tämän diasarjan valmistelutyötä

PALOTURVALLISET TULISIJAN JA SAVUHORMIN YHDISTELMÄT Osa 2: Lisätietoa: laitteiden CE-merkintä, asentaminen, korjaus- ja muutostyöt, tarkastukset

PALOTURVALLISET TULISIJAN JA SAVUHORMIN YHDISTELMÄT Osa 2: Lisätietoa: laitteiden CE-merkintä, asentaminen, korjaus- ja muutostyöt, tarkastukset PALOTURVALLISET TULISIJAN JA SAVUHORMIN YHDISTELMÄT Osa 2: Lisätietoa: laitteiden CE-merkintä, asentaminen, korjaus- ja muutostyöt, tarkastukset 20.1.2015 1/40 Paloturvalliset tulisijan ja savuhormin yhdistelmät

Lisätiedot

PALOTURVALLISET TULISIJAN JA SAVUHORMIN YHDISTELMÄT Osa 1: Perustietoa laitteiden hankkimiseen ja käyttöön 26.5.2014 1

PALOTURVALLISET TULISIJAN JA SAVUHORMIN YHDISTELMÄT Osa 1: Perustietoa laitteiden hankkimiseen ja käyttöön 26.5.2014 1 PALOTURVALLISET TULISIJAN JA SAVUHORMIN YHDISTELMÄT Osa 1: Perustietoa laitteiden hankkimiseen ja käyttöön 1 Paloturvalliset tulisijan ja savuhormin yhdistelmät Tässä ohjeistuksessa annetaan hyödyllistä

Lisätiedot

Savupiippuja koskeva RIL 245 Pienet savupiiput -ohje uudistunut PSR-hanke: Savupiippujen ja tulisijojen paloturvallisuus

Savupiippuja koskeva RIL 245 Pienet savupiiput -ohje uudistunut PSR-hanke: Savupiippujen ja tulisijojen paloturvallisuus Savupiippuja koskeva RIL 245 Pienet savupiiput -ohje uudistunut PSR-hanke: Savupiippujen ja tulisijojen paloturvallisuus 11.02.2015 Paloseminaari 2015 Industria Oy Jari Valtonen, dipl.ins. 050-5745654

Lisätiedot

Savupiippu-tulisija yhdistelmien paloturvallisuus

Savupiippu-tulisija yhdistelmien paloturvallisuus Savupiippu-tulisija yhdistelmien paloturvallisuus Syttymissyitä Hormeista alkaneet tulipalot kpl kaikista hormeista Teräshormi yläpohjan läpivienti 38 47% Teräshormi seinän läpivienti 18 22% Muuratun hormin

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet. SAVUPIIPPU Perusosa: 15125R Jatko-osat: 15200R, 15225R, 15325R

Asennus- ja käyttöohjeet. SAVUPIIPPU Perusosa: 15125R Jatko-osat: 15200R, 15225R, 15325R FI Asennus- ja käyttöohjeet SAVUPIIPPU Perusosa: 15125R Jatko-osat: 15200R, 15225R, 15325R 00000000 00000000 0809 Misa-järjestelmäsavupiippu on testattu standardin EN 1856-1:2009 mukaisesti käytettäväksi

Lisätiedot

Tulisijojen, savupiippujen ja -hormien aiheuttamien tulipalojen torjunta

Tulisijojen, savupiippujen ja -hormien aiheuttamien tulipalojen torjunta Turvaohje 6/2007 Tulisijojen, savupiippujen ja -hormien aiheuttamien tulipalojen torjunta SISÄLLYSLUETTELO 1. Turvaohjeen tarkoitus 2. Turvaohjeen velvoittavuus 3. Viranomaismääräykset 4. Määritelmiä 5.

Lisätiedot

METALLISAVUHORMIEN SOVELTUVUUS SUOMALAISIIN KÄYTTÖOLOSUHTEISIIN

METALLISAVUHORMIEN SOVELTUVUUS SUOMALAISIIN KÄYTTÖOLOSUHTEISIIN 20.01 1 (5) 20.01.2011 METALLISAVUHORMIEN SOVELTUVUUS SUOMALAISIIN KÄYTTÖOLOSUHTEISIIN Turvatekniikan keskus TUKES on kiinnittänyt huomiota CE-merkittyjen elementtirakenteisten metallisavuhormien soveltuvuuteen

Lisätiedot

PALOTURVALLISET TULISIJAN JA SAVUHORMIN YHDISTELMÄT

PALOTURVALLISET TULISIJAN JA SAVUHORMIN YHDISTELMÄT Paloseminaari 17 Paloturvallisuus ja standardisointi 11.2.2015 Hanasaaren Kulttuurikeskus PALOTURVALLISET TULISIJAN JA SAVUHORMIN YHDISTELMÄT Jarmo Majamaa Paloinsinööri Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö

Lisätiedot

Paloturvalliset tulisijan ja savupiipun yhdistelmät

Paloturvalliset tulisijan ja savupiipun yhdistelmät Paloturvalliset tulisijan ja savupiipun yhdistelmät --------------- - Opetusaineisto paloturvallisen tulisija-savuhormiyhdistelmän valitsemiseksi, asentamiseksi ja käyttämiseksi - Tehdasvalmisteiset kiinteän

Lisätiedot

NVI 2000 moduulisavupiippujen ASENNUSOHJEET

NVI 2000 moduulisavupiippujen ASENNUSOHJEET 1.4.2005 5. painos NVI 2000 moduulisavupiippujen ASENNUSOHJEET SISÄLLYSLUETTELO : - tekniset tiedot ja CE-merkinnät 2-3 - takuu- ja toimitusehdot 3 - yleisimmät asennustavat 4-6 - asennuspaketti 7 - asennus

Lisätiedot

Tehdasvalmisteiset tulisijat,

Tehdasvalmisteiset tulisijat, Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät 26.-27.11. Tehdasvalmisteiset tulisijat, savuhormit ja pelastustoimen laitteiden CE CE rakennustuotedirektiivin t ktii i mukaan 2008 CE-merkinnän perusteet CE-merkinnän

Lisätiedot

CE-merkintä pakolliseksi 1.7.2013, miten muutos näkyy käytännössä?

CE-merkintä pakolliseksi 1.7.2013, miten muutos näkyy käytännössä? CE-merkintä pakolliseksi 1.7.2013, miten muutos näkyy käytännössä? 3.10.2013 Timo Pulkki Muurauslaastin CE-merkintä 13 NB CPR/2345 Yritys ABC, Katu 1, FI-00110, Helsinki CE symboli Merkinnän kiinnittämisvuoden

Lisätiedot

Valmispiippu Kerastar on ainutlaatuinen yhdistelmä: teräksinen kuori, keraaminen hormi

Valmispiippu Kerastar on ainutlaatuinen yhdistelmä: teräksinen kuori, keraaminen hormi Asennusohjeet Valmispiippu Kerastar on ainutlaatuinen yhdistelmä: teräksinen kuori, keraaminen hormi Valmispiippu Kerastar on tarkoitettu lähtemään tulisijan päältä. Siinä on haponkestävä, keraaminen sisähormi.

Lisätiedot

SAVUPIIPPUJEN CE-merkintä

SAVUPIIPPUJEN CE-merkintä SAVUPIIPPUJEN CE-merkintä Finnbuild-messut 2012 Kimmo Kaukanen kimmo.kaukanen@vtt.fi Puh. 020 722 4859 VTT Expert Services Oy www.vttexpertservices.fi 16.10.2012 2 Savupiipputuotteiden ominaisuudet osoitetaan

Lisätiedot

Suoritustasoilmoitus (Dop = Declaration of Performance)

Suoritustasoilmoitus (Dop = Declaration of Performance) Suoritustasoilmoitus (Dop = Declaration of Performance) Dop Nro: Honkatalot, Polar Life Haus 802-1/2013 1. Tuotetyyppi: Eurooppalaisen teknisen hyväksynnän mukainen hirsitalon rakennussarja. 2. Tuotteen

Lisätiedot

Valmispiippu ISOKERN. Asennusohjeet

Valmispiippu ISOKERN. Asennusohjeet Valmispiippu ISOKERN Asennusohjeet Schiedel on Euroopan johtava piippuvalmistaja Valmispiippu Isokern Valmispiippu Isokern valmistetaan islantilaisesta hohka- eli laavakivestä. Sen elementit ovat kevyitä

Lisätiedot

Tehdasvalmisteiset tulisijat - asetusvalmistelun tilanne ja standardit. Karoliina Meurman 11.11.2010 Pelastustoimen laitteiden ajankohtaispäivät

Tehdasvalmisteiset tulisijat - asetusvalmistelun tilanne ja standardit. Karoliina Meurman 11.11.2010 Pelastustoimen laitteiden ajankohtaispäivät Tehdasvalmisteiset tulisijat - asetusvalmistelun tilanne ja standardit Karoliina Meurman 11.11.2010 Pelastustoimen laitteiden ajankohtaispäivät Tukesin markkinavalvonta - tehdasvalmisteiset tulisijat -

Lisätiedot

VALMISPIIPPU RONDO PLUS

VALMISPIIPPU RONDO PLUS VALMISPIIPPU RONDO PLUS Valmispiippu Rondo Plus hyvä veto kaikenlaisiin tulisijoihin Perinteisesti ammattitaitoa vaativasta piipun muurauksesta voi nyt selviytyä helposti ja nopeasti. Valmispiippu Rondo

Lisätiedot

Tutkimukset tulisijojen ja savupiippujen paloturvallisuudesta

Tutkimukset tulisijojen ja savupiippujen paloturvallisuudesta Tutkimukset tulisijojen ja savupiippujen paloturvallisuudesta Savupiippujen ja tulisijojen paloturvallisuutta edistävä tiedotus- ja neuvontahanke Perttu Leppänen Taustaa Tampereen teknillisellä yliopistolla

Lisätiedot

EU:N RAKENNUSTUOTEASETUS

EU:N RAKENNUSTUOTEASETUS EU:N RAKENNUSTUOTEASETUS - Hyväksyttiin keväällä 2011 - Tavoite rakennustuotteiden kilpailuesteiden poistaminen - Mahdollistaa tuotteiden Ce merkinnän - Erilainen kuin monet muut Ce merkintään tähtäävät

Lisätiedot

Valmispiippu RONDO PLUS

Valmispiippu RONDO PLUS Valmispiippu RONDO PLUS Valmispiippu Rondo Plus hyvä veto kaikenlaisiin tulisijoihin Perinteisesti ammattitaitoa vaativasta piipun muurauksesta voi nyt selviytyä helposti ja nopeasti. Valmispiippu Rondo

Lisätiedot

Kevythormien paloturvallisuus. Seppo Pekurinen Vahingontorjuntapäällikkö Finanssialan Keskusliitto

Kevythormien paloturvallisuus. Seppo Pekurinen Vahingontorjuntapäällikkö Finanssialan Keskusliitto Kevythormien paloturvallisuus Seppo Pekurinen Vahingontorjuntapäällikkö Finanssialan Keskusliitto Jäseniä 468: luottolaitoksia 328, vakuutuslaitoksia 75 (vahinkoyhtiöitä 24) Vahinkovakuutusyhtiöiden markkinaosuudet

Lisätiedot

Ympäristöministeriön asetus

Ympäristöministeriön asetus Luonnos 13.3.2017 Ympäristöministeriön asetus Pienten savupiippujen rakenteista ja paloturvallisuudesta Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti säädetään maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 117 b

Lisätiedot

ASENNUSOHJE LIEKKI PIIPPU

ASENNUSOHJE LIEKKI PIIPPU Käyttötarkoitus: ASENNUSOHJE LIEKKI PIIPPU Hormex T600 liekki piippu on lämpöä kestävä, kaksoisseinäinen savupiippujärjestelmä, joka on valmistettu 1.4828 lämpöä kestävästä teräksestä (ulkokuori - 1.4301)

Lisätiedot

Suunnittelu-, asennus- ja käyttöohje

Suunnittelu-, asennus- ja käyttöohje Suunnittelu-, asennus- ja käyttöohje Aito valmispiippu 1 Suunnittelu-, asennusja käyttöohje Sisällysluettelo 1 Suunnittelu... 3 1.1 Yleistä...3 1.2 Hormin rakenne...3 1.3 Tekniset tiedot...4 1.4 Hormityypin

Lisätiedot

RIL 245-2014. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. Pienet savupiiput Suunnittelu-, rakentamis- ja huolto-ohje

RIL 245-2014. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. Pienet savupiiput Suunnittelu-, rakentamis- ja huolto-ohje RIL 245-2014 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry Pienet savupiiput Suunnittelu-, rakentamis- ja huolto-ohje 2 RIL 245-2014 RILin julkaisuilla on oma kotisivu, joka löytyy osoitteesta www.ril.fi/kirjakauppa

Lisätiedot

Ajankohtaista nuohouksesta

Ajankohtaista nuohouksesta Ajankohtaista nuohouksesta Esiselvitys Esiselvitys nuohousta koskevan lainsäädännön muutostarpeista SM028:00/2012 "Miten nuohousta tulisi uudistaa" otakantaa-kysely Esiselvitys Tavoitteena selvittää nuohousta

Lisätiedot

TULISIJOJEN JA KEVYTHORMIEN PALOTURVALLISUUS

TULISIJOJEN JA KEVYTHORMIEN PALOTURVALLISUUS TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO PALOLABORATORIO TUTKIMUSSELOSTUS NRO PALO 2115/212 TULISIJOJEN JA KEVYTHORMIEN PALOTURVALLISUUS Tampere 212 1 (72) 72 sivua Rahoittajat Palosuojelurahasto Sisäasiainministeriö

Lisätiedot

Palostandardoinnin tilanne

Palostandardoinnin tilanne Palostandardoinnin tilanne Tulisijat TC295 TC295 Standardien uusiminen Paloturvallisuuteen liittyviä seikkoja Paloturvallisuuteen liittyvät merkinnät Yhteenveto Standardien uusiminen Standardeja olla uudistamassa

Lisätiedot

Pienten savupiippujen rakenteet ja paloturvallisuus

Pienten savupiippujen rakenteet ja paloturvallisuus E3 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ, Asunto- ja rakennusosasto Pienten savupiippujen rakenteet ja paloturvallisuus MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 2007 Sisällys MÄÄRITTELYT 1 SOVELTAMISALA 2 YLEISET

Lisätiedot

ASENNUSOHJE ECO AIR T600 KIUASPIIPPU

ASENNUSOHJE ECO AIR T600 KIUASPIIPPU 04122014 ASENNUSOHJE ECO AIR T600 KIUASPIIPPU TUOTTEEN TUNNUS JA CE-MERKINTÄ Metallinen 0.1 järjestelmäsavupiippu EN 1856-1 T600 N1 D/W Vm-L50060 G26* Tuotekuvaus Standardin numero Lämpötilaluokka Paineluokka

Lisätiedot

Mitä rakennustuotteiden CE-merkintä muuttaa? Rakentajaseminaari 11.6.2013 Jani Kemppainen

Mitä rakennustuotteiden CE-merkintä muuttaa? Rakentajaseminaari 11.6.2013 Jani Kemppainen Mitä rakennustuotteiden CE-merkintä muuttaa? Rakentajaseminaari 11.6.2013 Jani Kemppainen Mikä rakennustuotteiden CE-merkintä on? Rakennustuotedirektiiviin / -asetukseen perustuva vaatimustenmukaisuusmerkintä,

Lisätiedot

EU:n Rakennustuoteasetus ja tuotehyväksyntälaki. Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos Kuntamarkkinat 13.9.2012

EU:n Rakennustuoteasetus ja tuotehyväksyntälaki. Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos Kuntamarkkinat 13.9.2012 EU:n Rakennustuoteasetus ja tuotehyväksyntälaki Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos Kuntamarkkinat 13.9.2012 Rakennustuoteasetus (EU) N:o 305/2011 CE-merkintä pakolliseksi rakennustuotteille 1.7.2013

Lisätiedot

SAVU HORMISTOT. Valmispiippu Rondo

SAVU HORMISTOT. Valmispiippu Rondo SAVU HORMISTOT Valmispiippu Rondo 2005 Valmispiippu Rondo hyvä veto kaikenlaisiin tulisijoihin Perinteisesti ammattitaitoa vaativasta piipun muurauksesta voi nyt selviytyä helposti ja nopeasti. Valmispiippu

Lisätiedot

SAVUPIIPPU. Tekniset tiedot

SAVUPIIPPU. Tekniset tiedot SAVUPIIPPU Tekniset tiedot HÄLLSTRÖMS PLÅT & CO HÄLLSTRÖMS PLÅT & CO Hällströms Plåt valmistaa suvunpiippuja huviloihin, omakotitaloihin ja lämpökeskuksiin, yrityksille ja kasvihuoneille. Tuotetta on valmistettu

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET. Aurinkokiuas Lupaus 140

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET. Aurinkokiuas Lupaus 140 1/11 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET Aurinkokiuas Lupaus 140 Lue huolellisesti asennus- ja käyttöohjeet ennen kiukaan asennusta. Takuu ei kata asennus- tai käyttövirheestä johtuvia vikoja. Kaikki paikalliset

Lisätiedot

Asennusohje C 586. www.contura.eu

Asennusohje C 586. www.contura.eu Asennusohje C 586 www.contura.eu 74 SERTIFIKAATTI SUORITUSTASOILMOITUS Nr. C586-CPR-130601-SE-1 TUOTE Tuotetyyppi Kiinteillä biopolttoaineilla lämmitettävä takka Tyyppimerkintä Contura 586 Valmistusnumero

Lisätiedot

Rakennustuoteasetus ja rakennustuotteiden hyväksyntä. Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos E7 Workshop 27.8.2014

Rakennustuoteasetus ja rakennustuotteiden hyväksyntä. Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos E7 Workshop 27.8.2014 Rakennustuoteasetus ja rakennustuotteiden hyväksyntä Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos E7 Workshop 27.8.2014 Maankäyttö- ja rakennuslain muutos (958/2012) 117 Rakentamiselle asetettavat vaatimukset

Lisätiedot

IKI T600 piippupaketti

IKI T600 piippupaketti IKI T600 piippupaketti 07/2016 1 Kolmevaippainen Ilmajäähdytteinen terässavupiippu järjestelmä. IKI-PIIPPU T600 CE 1450- CPR- 0007 EN 1856-1 T600-N1-D-Vm-L99080-G(50) Lämpötilaluokka T600 Suojaetäisyys

Lisätiedot

Aidosti kotimainen veto piipussa

Aidosti kotimainen veto piipussa Aidosti kotimainen veto piipussa Lue lisää www.kmhormi.com KM-Metallihormi Kevyt ja moderni, tyylikäs ja vaivaton hormiratkaisu RST Sadehattu Kotimainen KM-metallihormi sopii moderniin rakentamiseen ja

Lisätiedot

Kari Siponen, turvallisuusinsinööri, Tukes. 11.11.2010 Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivä pelastustoimen laitteista

Kari Siponen, turvallisuusinsinööri, Tukes. 11.11.2010 Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivä pelastustoimen laitteista KEVYTHORMIEN CE-MERKINTÄ Kari Siponen, turvallisuusinsinööri, Tukes 11.11.2010 Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivä pelastustoimen laitteista PL 66 (OPASTINSILTA 12 B), 00521 HELSINKI KALEVANTIE 2, 33100

Lisätiedot

Saneeraa vanha piippusi paloturvalliseksi ammattilaisen avulla

Saneeraa vanha piippusi paloturvalliseksi ammattilaisen avulla SANEERAUSTUOTTEET Saneeraa vanha piippusi paloturvalliseksi aattilaisen avulla Tarvitseeko vanha tiilipiippusi kunnostusta, koska se on rapautunut tai sen seinämään on syntynyt halkeamia? Piipun korjaamisen

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Auli Lastunen 16.1.2014 Markkinavalvonnan näkökulma

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Auli Lastunen 16.1.2014 Markkinavalvonnan näkökulma Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Auli Lastunen 16.1.2014 Markkinavalvonnan näkökulma Tilanne Rakennustuoteasetus (EU) N:o 305/2011 edellyttää CEmerkintää Markkinoilla on vielä paljon erilaisia

Lisätiedot

Rakennustuotteiden CE-merkintä Sisäilma ja rakennustuotteiden uudet emissiovaatimukset Tiina Ala-Outinen & Tiina Tirkkonen VTT Expert Services Oy

Rakennustuotteiden CE-merkintä Sisäilma ja rakennustuotteiden uudet emissiovaatimukset Tiina Ala-Outinen & Tiina Tirkkonen VTT Expert Services Oy Kuvapaikka (ei kehyksiä kuviin) Rakennustuotteiden CE-merkintä Sisäilma ja rakennustuotteiden uudet emissiovaatimukset Tiina Ala-Outinen & Tiina Tirkkonen VTT Expert Services Oy Rakennustuotteita koskevat

Lisätiedot

Rakenteellisen palonehkäisyn, turvallisuuden ja rakentamisen ohjauksen XXXIV opintopäivät OULU Kevythormien paloturvallisuus

Rakenteellisen palonehkäisyn, turvallisuuden ja rakentamisen ohjauksen XXXIV opintopäivät OULU Kevythormien paloturvallisuus Rakenteellisen palonehkäisyn, turvallisuuden ja rakentamisen ohjauksen XXXIV opintopäivät 16.-18.11.2011 OULU Kevythormien paloturvallisuus Seppo Pekurinen Vahingontorjuntapäällikkö Finanssialan Keskusliitto

Lisätiedot

Kuinka viedä rakennustuote hyväksytysti markkinoille? Liisa Rautiainen VTT Expert Services Oy

Kuinka viedä rakennustuote hyväksytysti markkinoille? Liisa Rautiainen VTT Expert Services Oy Kuinka viedä rakennustuote hyväksytysti markkinoille? Liisa Rautiainen VTT Expert Services Oy Vaatimusten mukaisuus (EU ja/tai kansallinen) on osoitettava jollain tavalla Onko tuotteella hen (=harmonisoitu

Lisätiedot

SAVUPIIPPU. Asennusohjeet sisällä oleva savupiipulle

SAVUPIIPPU. Asennusohjeet sisällä oleva savupiipulle SAVUPIIPPU Asennusohjeet sisällä oleva savupiipulle 1 HÄLLSTRÖMS PLÅT & CO HÄLLSTRÖMS PLÅT & CO Hällströms Plåt valmistaa suvunpiippuja huviloihin, omakotitaloihin ja lämpökeskuksiin, yrityksille ja kasvihuoneille.

Lisätiedot

IKI T600 KIUASPIIPPU Asennusohje 10/2016

IKI T600 KIUASPIIPPU Asennusohje 10/2016 IKI T600 KIUASPIIPPU Asennusohje 10/2016 1 IKI T600 KIUASPIIPPU ASENNUSOHJE ENNEN ASENNUSTA Tarkista että kaikki piipun osat ovat laatikossa osaluettelon mukaisesti (s. 3 5). Varmista ennen kiukaan kivitystä

Lisätiedot

Tuote-esite. - testatut ja paloturvalliset Schiedel valmispiiput

Tuote-esite. - testatut ja paloturvalliset Schiedel valmispiiput Tuote-esite - testatut ja paloturvalliset Schiedel valmispiiput Edistyksellinen ja energiatehokas Schiedel valmispiippu - Hyvä veto Euroopan johtavasta piipputalosta! Schiedel on valmispiippujen markkinajohtaja

Lisätiedot

15.2.2008. Korvaa esitteen 7 10/15.2.2007. Leca-hormit. varma ja turvallinen valinta. www.maxit.fi

15.2.2008. Korvaa esitteen 7 10/15.2.2007. Leca-hormit. varma ja turvallinen valinta. www.maxit.fi Leca-hormit varma ja turvallinen valinta 7 10 15.2.2008 Korvaa esitteen 7 10/15.2.2007 www.maxit.fi Leca-hormi on helppo ja vetävä ratkaisu maxitin kehittämät rakennusmateriaalit ja niiden tarjoamat kokonaisratkaisut

Lisätiedot

Tuote-esite. - testatut ja paloturvalliset Schiedel valmispiiput

Tuote-esite. - testatut ja paloturvalliset Schiedel valmispiiput Tuote-esite - testatut ja paloturvalliset Schiedel valmispiiput Part of the MONIER GROUP Edistyksellinen ja energiatehokas Schiedel valmispiippu - Hyvä veto Euroopan johtavasta piipputalosta! Schiedel

Lisätiedot

T o i m i i k o ta l o s i l ä m m i t y s -

T o i m i i k o ta l o s i l ä m m i t y s - T o i m i i k o ta l o s i l ä m m i t y s - l a i t t e i s t o t u r v a l l i s e s t i, e n e r g i a t e h o k k a a s t i j a y m pä r i s t ö ä s ä ä s tä e n? Ky s y n u o h o o j a l t a s i!

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS. Nro. 007-CPR-2013-07-01

SUORITUSTASOILMOITUS. Nro. 007-CPR-2013-07-01 SUORITUSTASOILMOITUS Nro. 007-CPR-2013-07-01 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Finnfoam FI-300/30 2. Tuotteen tunniste: EAN-Koodi: 64 18711 13030 7 + valmistuspäivämäärä 3. Aiottu käyttötarkoitus:

Lisätiedot

NORMAALI ENERGIA-SYDÄN asennusohjeet

NORMAALI ENERGIA-SYDÄN asennusohjeet ENERGIA-sydämet Yleistä Energia-sydämmellä tehdyt tulisijat ovat tehokkaita ja vievät vähemmän tilaa kuin perinteisesti muuratut tulisijat. Energiasydän takka voidaan asentaa suoralle seinälle tai nurkkaan!

Lisätiedot

CE-merkinnän merkitys lattiapinnoituksiin 2013

CE-merkinnän merkitys lattiapinnoituksiin 2013 CE-merkinnän merkitys lattiapinnoituksiin 2013 26.3.2013 Heureka Mikä rakennustuotteiden CE-merkintä on? Rakennustuotedirektiiviin / -asetukseen perustuva vaatimustenmukaisuusmerkintä, joka oikeuttaa tuotteen

Lisätiedot

TULISIJOJEN SAVUKAASUJEN LÄMPÖTILAT TODELLISISSA OLOSUHTEISSA

TULISIJOJEN SAVUKAASUJEN LÄMPÖTILAT TODELLISISSA OLOSUHTEISSA TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO PALOLABORATORIO TUTKIMUSSELOSTUS NRO PALO 2339/2014 TULISIJOJEN SAVUKAASUJEN LÄMPÖTILAT TODELLISISSA OLOSUHTEISSA Tampere 2014 1 (73) 73 sivua Rahoittajat Palosuojelurahasto

Lisätiedot

ANTENNIALAN TEKNIIKKAPÄIVÄ Rantasipi Hyvinkää, 8.11.2012

ANTENNIALAN TEKNIIKKAPÄIVÄ Rantasipi Hyvinkää, 8.11.2012 ANTENNIALAN TEKNIIKKAPÄIVÄ Rantasipi Hyvinkää, 8.11.2012 KAAPELIEN PALOTURVALLISUUS JA PALOKATKOT Esityksen sisältö: paloturvallisuutta koskevat määräykset kaapelit palokatkot 1 RAKENNUSTEN PALOTURVALLISUUS

Lisätiedot

CE-MERKINTÄ KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA. Timo Pulkki

CE-MERKINTÄ KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA. Timo Pulkki CE-MERKINTÄ KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA Timo Pulkki Mihin CE-merkintä käytännössä perustuu? CE-merkinnän käytön edellytyksenä on eurooppalainen harmonisoitu tuotestandardi tai CPD (1.7.2013 asti): eurooppalainen

Lisätiedot

TONA. Taloudellinen ja ekologinen keraaminen savupiippujärjestelmä CERAMIC GUARANTEE

TONA. Taloudellinen ja ekologinen keraaminen savupiippujärjestelmä CERAMIC GUARANTEE TONA Taloudellinen ja ekologinen keraaminen savupiippujärjestelmä CERAMIC GUARANTEE TONA Johtava eurooppalainen keraamisten savupiippujen toimittaja TONA aloitti keraamisten tuotteiden valmistuksen vuonna

Lisätiedot

SERTIFIKAATTI Nro 143/00 Myöntämispäivä 15.12.2000 Päivitetty 25.10.2007 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA/EDUSTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY

SERTIFIKAATTI Nro 143/00 Myöntämispäivä 15.12.2000 Päivitetty 25.10.2007 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA/EDUSTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY SERTIFIKAATTI Nro 143/00 Myöntämispäivä 15.12.2000 Päivitetty 25.10.2007 TUOTTEEN NIMI MORDAX horminkorjausmassa VALMISTAJA/EDUSTAJA EsKon Oy Finnoonniitty 3 FIN 02270 ESPOO TUOTEKUVAUS MORDAX horminkorjausmassa

Lisätiedot

Asennusohje C 510. www.contura.eu

Asennusohje C 510. www.contura.eu Asennusohje C 510 www.contura.eu 74 SERTIFIKAATTI SUORITUSTASOILMOITUS Nr. C510-CPR-130601-SE-2 TUOTE Tuotetyyppi Kiinteillä biopolttoaineilla lämmitettävä takka Tyyppimerkintä Contura 510 Valmistusnumero

Lisätiedot

Jarno Liimatainen SELVITYS TULISIJOJEN AIHEUTTAMISTA TULIPALOVAHINGOISTA SELVITYS 1 (8) 2.2.2004

Jarno Liimatainen SELVITYS TULISIJOJEN AIHEUTTAMISTA TULIPALOVAHINGOISTA SELVITYS 1 (8) 2.2.2004 SELVITYS 1 (8) SELVITYS TULISIJOJEN AIHEUTTAMISTA TULIPALOVAHINGOISTA Tiedot on kerätty pelastustoimen resurssi- ja onnettomuustilastojärjestelmä Prontosta. Selvitys on rajattu vuoteen 2002. Jarno Liimatainen

Lisätiedot

KOTA LUOSTO, LUOSTO VS JA KOTA INARI ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HOITO-OHJE

KOTA LUOSTO, LUOSTO VS JA KOTA INARI ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HOITO-OHJE KOTA LUOSTO, LUOSTO VS JA KOTA INARI ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HOITO-OHJE 1. TEKNISET TIEDOT Kota Luosto Kota Luosto VS Kota Inari 1.1 Mitat korkeus (mm) 750 +/- 15 750 +/- 15 765 +/- 15 leveys (mm) halk. 500

Lisätiedot

Conformité Européenne.

Conformité Européenne. Conformité Européenne. 11.3.2014 CE-merkintä, harmonisoitu tuotestandardi CE-merkinnällä tuotteen valmistaja tai valtuutettu edustaja ilmoittaa viranomaisille, että tuote täyttää Euroopan unionin direktiivien

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS Rakennusvalvonnan ohjeita nro 28 LAHDEN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimiala Rakennusvalvonta Kärkölä, Lahti 12.4.2016 Rakennuttaja on vastuussa rakennustuotteiden kelpoisuuden

Lisätiedot

SPU Eristeen paloturvallinen käyttö kattorakenteissa

SPU Eristeen paloturvallinen käyttö kattorakenteissa TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-08652-12 SPU Eristeen paloturvallinen käyttö kattorakenteissa Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Esko Mikkola Julkinen 2 (6) Sisällysluettelo 1 Tehtävä... 3 2 Aineisto... 3 3 Palotekninen

Lisätiedot

PIENI ENERGIA-SYDÄN asennusohjeet

PIENI ENERGIA-SYDÄN asennusohjeet PIENI ENERGIA-SYDÄN asennusohjeet ENERGIA-sydämet Yleistä Energia-sydämmellä tehdyt tulisijat ovat tehokkaita ja vievät vähemmän tilaa kuin perinteisesti muuratut tulisijat. Energiasydän takka voidaan

Lisätiedot

Nuohoojan Tulikivi-uuniopas Nuohoojan Tulikivi-uuniopas Tässä nuohoojan oppaassa ovat tärkeimmät Tulikiviuunien paloturvallisuuteen liittyvät seikat sekä ohjeita nuohoojalle Tulikivi-uunien puhdistamiseen

Lisätiedot

Varaava REG takka. Elementtirakenteisen REG takan rakenne. REG takka Basic 800 alaliittymä Viistekulmat edessä ja takana Antiikkilaasti Luukku: Musta

Varaava REG takka. Elementtirakenteisen REG takan rakenne. REG takka Basic 800 alaliittymä Viistekulmat edessä ja takana Antiikkilaasti Luukku: Musta Takat kamiinat Varaava REG takka Varaavat REG takat ovat kotimaisia. Tulisijat koostuvat päällekkäin asennettavista valuelementeistä. Materiaalina käytetään tulenkestävää valumassaa, jota on käytetty tulisijojen

Lisätiedot

Rakennustuoteasetuksen käyttöönotto Rakennustuotteiden CE-MERKINTÄ. Rakennustuoteasetuspäivä

Rakennustuoteasetuksen käyttöönotto Rakennustuotteiden CE-MERKINTÄ. Rakennustuoteasetuspäivä Rakennustuoteasetuksen käyttöönotto Rakennustuotteiden CE-MERKINTÄ Rakennustuoteasetuspäivä 21.8.2013 Teemu Saari Sisältö 1. Yleinen osuus rakennustuoteasetuksesta ja CE-merkinnästä TAUSTAA CE-MERKINNÄLLE

Lisätiedot

PALAMATON RAKENTAMINEN

PALAMATON RAKENTAMINEN KASIL FINLAND PALAMATON RAKENTAMINEN WWW.KASIL.FI PALOLUOKITUS A1 - DIN 4102 - Material Testing Institute Dresden, test.nro. 05-6-3610 K rakennuslevy on kova, täysin palamaton (A1) ja kosteudenkestävä

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje Installations- och bruksanvisning

Asennus- ja käyttöohje Installations- och bruksanvisning 14, 21 ja 28 -Kiuas / -Bastuugn Asennus- ja käyttöohje Installations- och bruksanvisning 12.2013 Teuvan Keitintehdas Oy www.parrasauna.fi Keitintehtaantie 29, FI-64700 Teuva Puh: 0207 851 600, Fax: 0207

Lisätiedot

Kartiohattu. Myrskykaulus Läpivientipelti

Kartiohattu. Myrskykaulus Läpivientipelti Suojattuhattu Kartiohattu Sadehattu Tukivanne Piippujakso Myrskykaulus Läpivientipelti Aluskatteen läpivienti Piippujakso Seinätuki Seinäkulmatuki Säädettävä jakso Mittausjakso 22,5 o Käyrät 135 o T-jakso

Lisätiedot

Asennuskuvat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Asennuskuvat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Asennuskuvat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Suojaetäisyydet Suojaetäisyydet tulenarkoihin rakenteisiin sivulle verkosta taakse verkosta eteen luukusta ylös kattoon poistoputkesta 100mm 100mm 500mm 1000mm Suojaetäisyydet

Lisätiedot

Elementtihormin pystytysohjeet

Elementtihormin pystytysohjeet Elementtihormin pystytysohjeet TONA savuhormistot Yrjönalhontie 13, 21420 Lieto Puh. 020 7413 123 Fax (02) 4870 305 e-mail: tona@smidson.com Sisällys 1 Yleistä... 2 1.1 Hormin tekniset tiedot... 2 1.2

Lisätiedot

NUOHOUSALAN KESKUSLIITTO RY:N MALLI TULISIJOJEN JA SAVUHORMIEN TARKASTUKSEN JA NUOHOUKSEN YKSIKKÖMÄÄRISTÄ

NUOHOUSALAN KESKUSLIITTO RY:N MALLI TULISIJOJEN JA SAVUHORMIEN TARKASTUKSEN JA NUOHOUKSEN YKSIKKÖMÄÄRISTÄ NUOHOUSALAN KESKUSLIITTO RY:N MALLI TULISIJOJEN JA SAVUHORMIEN TARKASTUKSEN JA NUOHOUKSEN YKSIKKÖMÄÄRISTÄ Tämä kirjelmä on annettu 2.2.2001 ja päivitetty 1.8.2005 ja 1.10.2014. 1 MÄÄRITELMIÄ Tulisija on

Lisätiedot

CE-merkintä 9.5.2011

CE-merkintä 9.5.2011 CE-merkintä 1 9.5.2011 Esityksen sisältö Mikä on CE-merkintä? Mihin CE-merkintä perustuu? Vaatimuksenmukaisuuden osoittaminen Valmistajan ja Ilmoitetun laitoksen tehtävät CE-merkintä Suomessa nyt ja tulevaisuudessa

Lisätiedot

Rakennustuotteiden -merkintä

Rakennustuotteiden -merkintä Rakennustuotteiden -merkintä Eurooppalainen käytäntö rakennustuotteiden kelpoisuuden osoittamiseen Rakennustuotteiden CE-merkintä perustuu rakennustuotedirektiiviin Euroopan komission rakennustuotedirektiivin

Lisätiedot

Asennuksen perusasioita

Asennuksen perusasioita tt Asennuksen perusasioita Ennen kuin liität takkaa hormiin, olisi hyvä tarkistaa seuraavat asiat: - Piipun kunto (nuohooja) - Piipun vetoisuus (nuohooja) - Tarvittava turvaväli (palotarkastaja) - Turvallisuus

Lisätiedot

Piipunhattu. Saatavana lisävarusteena. Kevytsorabetonikuori Palamaton kiviainesmateriaali. Luokka A1, paksuus 30 mm. Kasettipelti, ruostumaton teräs

Piipunhattu. Saatavana lisävarusteena. Kevytsorabetonikuori Palamaton kiviainesmateriaali. Luokka A1, paksuus 30 mm. Kasettipelti, ruostumaton teräs Aito valmispiippu onpiippu - elementti LATTIAsTA LÄHTEVÄ Piipunhattu SAVUKAASUImuri Saatavana lisävarusteena Liukuholkki Ruostumaton teräsputki Mahdollistaa hormiputken lämpölaajenemisen Kevytsorabetonikuori

Lisätiedot

TERÄSHORMISTON ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HOITO-OHJE, KOTA HORMEILLE

TERÄSHORMISTON ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HOITO-OHJE, KOTA HORMEILLE TERÄSHORMISTON ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HOITO-OHJE, KOTA HORMEILLE Ennen asennusta tuotteet tulee tarkastaa tilausvahvistuksen mukaisiksi ja pinnaltaan virheettömiksi. Teräshormiston tarkoitus on johtaa takkojen,

Lisätiedot

CE-merkityt tuotteet, käyttäjänäkökulma 23.11.2011

CE-merkityt tuotteet, käyttäjänäkökulma 23.11.2011 CE-merkityt tuotteet, käyttäjänäkökulma 23.11.2011 Timo Pulkki Rakennustuoteteollisuus RTT EU:n sisämarkkinoiden toimintatapa Kansalliset viranomaiset: Päättävät kansallisesti rakentamiseen käytettäviltä

Lisätiedot

TARKASTUSMENETTELYLLÄ SAVUNPOISTO HALLINTAAN. 10_12_2009_Timo Salmi

TARKASTUSMENETTELYLLÄ SAVUNPOISTO HALLINTAAN. 10_12_2009_Timo Salmi TARKASTUSMENETTELYLLÄ SAVUNPOISTO HALLINTAAN Savunhallintaprojekti 12/2008 03/2010 Status 1. Savunhallintalaitteistojen määrittely ja kartoitus valmis 2. Savunhallintalaitteiden tarkastustoiminnan nykytilanne

Lisätiedot

PIIPPU-LÄPIVIENTISARJA Metallisille, eristetyille ja tehdasvalmisteisille savupiipuille

PIIPPU-LÄPIVIENTISARJA Metallisille, eristetyille ja tehdasvalmisteisille savupiipuille PIIPPU-LÄPIVIENTISARJA Metallisille, eristetyille ja tehdasvalmisteisille savupiipuille SUUNNITTELU- ja ASENNUS- KÄSIKIRJA 1/2010 Sisällysluettelo 1. Piippu-läpivientisarja...3 2. Valmistusmateriaalit...3

Lisätiedot

Rakennustuotteiden tuotehyväksyntä. Jani Kemppainen

Rakennustuotteiden tuotehyväksyntä. Jani Kemppainen Rakennustuotteiden tuotehyväksyntä Jani Kemppainen Rakennustuoteasetus CPR Rakennustuoteasetus julkaistiin Euroopan Unionin virallisessa lehdessä 4.4.2011, astui osittain voimaan 24.4.2011 ja korvaa rakennustuotedirektiivin

Lisätiedot

CE-merkintä ja tuotehyväksyntälaki. Pientaloteollisuuden roadshow Seinäjoki Mikko Viljakainen

CE-merkintä ja tuotehyväksyntälaki. Pientaloteollisuuden roadshow Seinäjoki Mikko Viljakainen CE-merkintä ja tuotehyväksyntälaki Pientaloteollisuuden roadshow Seinäjoki 25.9.2013 Mikko Viljakainen Mikä rakennustuotteiden CE-merkintä on? Rakennustuoteasetukseen perustuva vaatimustenmukaisuusmerkintä,

Lisätiedot

Savupiippujen testaaminen

Savupiippujen testaaminen Savupiippujen testaaminen Savupiippujen testaaminen Voimassa olevat testausmääräykset ja ohjeet Suomessa (1 / 2) E3 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA, PIENTEN SAVUPIIPPUJEN RAKENTEET JA PALOTURVALLISUUS,

Lisätiedot

HIVE WOOD KIUKAAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

HIVE WOOD KIUKAAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET HIVE WOOD KIUKAAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET 2 SISÄLLYS 1. YLEISTÄ... 3 2. ASENNUS... 3 2.1. Käyttöönotto... 3 2.2. Asennus... 3 2.3. Kiukaan liittäminen savuhormiin... 4 3. KÄYTTÖOHJEET... 5 3.1. KIUKAAN

Lisätiedot

INFRASAUNAN ASENNUSOHJE. Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat.

INFRASAUNAN ASENNUSOHJE. Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat. INFRASAUNAN ASENNUSOHJE Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat.fi INFRASAUNA + YHDISTELMÄSAUNA INFRASAUNAN ASENNUS JA KÄYTTÖOHJEET

Lisätiedot

Kiviainesten CE-merkintä suunnittelijan ja hankintojen näkökulmasta. Pirjo Kuula TTY/Maa- ja pohjarakenteet

Kiviainesten CE-merkintä suunnittelijan ja hankintojen näkökulmasta. Pirjo Kuula TTY/Maa- ja pohjarakenteet Kiviainesten CE-merkintä suunnittelijan ja hankintojen näkökulmasta Pirjo Kuula TTY/Maa- ja pohjarakenteet Esityksen sisältö CE-merkinnän perusperiaatteet ja dokumentit Suoritustasoilmoitus ja AVCP-luokka

Lisätiedot

Rakennustuotteiden tuotehyväksyntä tilannekatsaus. Antti Koponen

Rakennustuotteiden tuotehyväksyntä tilannekatsaus. Antti Koponen Rakennustuotteiden tuotehyväksyntä tilannekatsaus Antti Koponen Rakennustuoteasetus CPR Rakennustuoteasetus julkaistiin Euroopan Unionin virallisessa lehdessä 4.4.2011, astui osittain voimaan 24.4.2011

Lisätiedot

Kevythormien paloturvallisuus

Kevythormien paloturvallisuus Palonehkäisyn perinnepäivät Padasjoki 25.-26.5.2011 Kevythormien paloturvallisuus Kesämökki, marraskuu 2007 Hormin läpivienti yläpohjasta Hormi vapaassa tilassa Hormi yläpohjan kohdalla Kivivilla hormin

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Kari Siponen Tulisijojen ja metallisavupiippujen testaukset 2017

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Kari Siponen Tulisijojen ja metallisavupiippujen testaukset 2017 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Kari Siponen 4.10.2017 Tulisijojen ja metallisavupiippujen testaukset 2017 Rakennustuotteiden testausohjelma 2016-2017 Tukesin uusi organisaatiorakenne 05/2016 Yksiköt

Lisätiedot

PIENTALON PALOTURVALLISUUS LIITTYEN KEVYTHORMEIHIN

PIENTALON PALOTURVALLISUUS LIITTYEN KEVYTHORMEIHIN Janne Aaltonen PIENTALON PALOTURVALLISUUS LIITTYEN KEVYTHORMEIHIN PIENTALON PALOTURVALLISUUS LIITTYEN KEVYTHORMEIHIN Janne Aaltonen Opinnäytetyö Lukukausi Kevät 2013 Rakennusalan työnjohdon koulutusohjelma

Lisätiedot

TERÄSHORMISTON ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HOITO-OHJE, KOTA HORMEILLE

TERÄSHORMISTON ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HOITO-OHJE, KOTA HORMEILLE TERÄSHORMISTON ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HOITO-OHJE, KOTA HORMEILLE Ennen asennusta tuotteet tulee tarkastaa tilausvahvistuksen mukaisiksi ja pinnaltaan virheettömiksi. Teräshormiston tarkoitus on johtaa takkojen,

Lisätiedot

Jalotakan teräshormit

Jalotakan teräshormit Jalotakan teräshormit Tuoteluettelo 2010-2011 25 Jalotakan teräshormit ovat CE-merkittyjä tuotteita. Tämä takaa tuoteiden korkean laadun sekä turvallisuuden. Aluskatteen tiiviste Savupiipun eristetyn osan

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET SILENCIO 24 / 36 SILENCIO EL

ASENNUSOHJEET SILENCIO 24 / 36 SILENCIO EL ASENNUSOHJEET 24 / 36 EL Näin saavutetaan paras ääneneristys Betonielementit ja betoniset ontelolaatat Betonisten välipohjien ääneneristys riippuu paljolti siitä, millaisia kantavat rakenteet ovat. Laatta-

Lisätiedot

Karoliina Meurman 9.11.2011. Katsaus käsisammuttimien, tulisijojen ym. valvontaan

Karoliina Meurman 9.11.2011. Katsaus käsisammuttimien, tulisijojen ym. valvontaan Karoliina Meurman 9.11.2011 Katsaus käsisammuttimien, tulisijojen ym. valvontaan Käsisammuttimia koskeva lainsäädäntö Laki pelastustoimen laitteista (10/2007) Sisäasiainministeriön asetus käsisammuttimista

Lisätiedot

Rakennustuotteita koskevien EU säännösten toimeenpano Suomessa sekä tuotteiden kelpoisuuden osoittaminen. Teppo Lehtinen

Rakennustuotteita koskevien EU säännösten toimeenpano Suomessa sekä tuotteiden kelpoisuuden osoittaminen. Teppo Lehtinen Rakennustuotteita koskevien EU säännösten toimeenpano Suomessa sekä tuotteiden kelpoisuuden osoittaminen Teppo Lehtinen 27.1.2016 Rakennustuoteasetus CE CE-merkinnän vertailu kansallisiin vaatimuksiin

Lisätiedot

Mitä vihervalvojan pitää tietää CE-merkinnästä ja rakennustuotteiden kelpoisuudesta? Vihervalvojapäivä 20.11.2015 Tuuli Kunnas

Mitä vihervalvojan pitää tietää CE-merkinnästä ja rakennustuotteiden kelpoisuudesta? Vihervalvojapäivä 20.11.2015 Tuuli Kunnas Mitä vihervalvojan pitää tietää CE-merkinnästä ja rakennustuotteiden kelpoisuudesta? Vihervalvojapäivä 20.11.2015 Tuuli Kunnas Sisältö Rakennustuotteiden kelpoisuus Rakennustuotteiden CE-merkintä Tietolähde:

Lisätiedot