PALOTURVALLISET TULISIJAN JA SAVUHORMIN YHDISTELMÄT Osa 2: Lisätietoa: laitteiden CE-merkintä, asentaminen, korjaus- ja muutostyöt, tarkastukset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PALOTURVALLISET TULISIJAN JA SAVUHORMIN YHDISTELMÄT Osa 2: Lisätietoa: laitteiden CE-merkintä, asentaminen, korjaus- ja muutostyöt, tarkastukset"

Transkriptio

1 PALOTURVALLISET TULISIJAN JA SAVUHORMIN YHDISTELMÄT Osa 2: Lisätietoa: laitteiden CE-merkintä, asentaminen, korjaus- ja muutostyöt, tarkastukset 1

2 Paloturvalliset tulisijan ja savuhormin yhdistelmät Tässä ohjeistuksen osassa 2 annetaan syventävää turvallisuustietoa tehdasvalmisteisten tulisijojen ja savuhormien hankkimista ja käyttöä varten. Turvallisuustiedon lisääminen on havaittu tarpeelliseksi, koska paljon tulipaloja on saanut alkunsa näistä laitteista. Vuonna 2010 Suomessa tapahtui noin 900 savupiipuista ja tulisijoista alkanutta tulipaloa. Näiden joukossa oli myös CEmerkittyjä savupiippuja. Tällaiset tulipalot ovat vuosittain selvästi lisääntyneet, koska vastaava luku 2000-luvun alkuvuosina oli noin 400.

3 Paloturvalliset tulisijan ja savuhormin yhdistelmät Kertausta osasta 1: Tehdasvalmisteisten tulisijojen ja savuhormien pakollinen CE-merkintä ei tällä hetkellä takaa riittävää turvallisuustasoa. Tämä johtuu CEmerkinnän perustana olevien standardien puutteista. Tässä ohjeistuksen osassa esitetään CE-merkintään liittyviä asioita tarkemmin. Seuraavissa dioissa on esitetty Rakennustuoteasetuksen mukaisia suositeltavia CEmerkintöjä sekä vanhan Rakennustuotedirektiivin mukaisia merkintöjä. Useat myynnissä olevat tuotteet on CE-merkitty vanhan direktiivin aikana ja sen mukaisesti.

4 Savupiippujen CE-merkintä (uusi, suositeltava) CE-vaatimuksenmukaisuusmerkintä 13 NB: CPR/xxxx Oy Yritys AB, Katu 1, FI , Helsinki DoP: xxxxx EN Metallijärjestelmäsavupiippu ABC-DEF xxxx Aiottu käyttötarkoitus: järjestelmäsavupiippu T600-N1 D V3 L G(100) Merkinnän kiinnittämisvuoden kaksi viimeistä numeroa Ilmoitetun laitoksen (varmentamiselimen, NB) tunnusnumero, jossa Rakennustuoteasetuksen lyhenne CPR Valmistajan nimi ja osoite Suoritustasoilmoituksen (DoP) numero (voi olla ilman päivämäärää) Harmonisoidun tuotestandardin (hen) tunnus (voi olla ilman vuosilukua) Tuotteen nimi Osa tuotteen ilmoitetuista ominaisuuksista (voidaan esittää koodilla, jos sellainen on esitetty hen:ssä) Muut tiedot: Valmistajan kotisivun osoite, josta DoP on saatavissa Huom: Pakkauksesta löytyy erikseen valmistus-pvm.

5 Savupiippujen CE-merkintä (vanha) AnyCo Ltd CPD-0023 EN :2009 T400 N2 D Vm L50045 G 50 Esimerkki tuotteessa tai pakkauksessa olevasta CE-merkinnästä metallijärjestelmäsavupiipun suoralle savupiippukappaleelle. Tulisijan ja savuhormin hankinnassa on tällaisten CE-merkintätietojen lisäksi saatava palo-turvallisuuteen liittyvää olennaista lisätietoa. Tunnus CPD on vanhan Rakennustuotedirektiivin lyhenne.

6 Tulisijan CE-merkintä (uusi, suositeltava) Tässä kuvassa esitetään tulisijan CE-merkinnän ylempi osa Oy Yritys AB 13 EN 15821:2010 Jatkuvalämmitteiset saunan puukiukaat asuinrakennusten sisätilojen lämmitykseen - Saunan kiuas Alef-1 - Malli Beit-2 Laitoksen nro NBxxxx Paloturvallisuus: (syttyminen, Hyväksytty riski viereisille rakennusosille) - ilmoitettu takana suojaetäisyys 2) palaviin sivulla materiaaleihin: sisäkatt oon 400 mm 400 mm 1400 mm - CE-vaatimustenmukaisuusmerkintä, joka muodostuu direktiivin 93/68/ETY mukaisesta CE - merkistä -valmistajan nimi tai tunnusmerkki -merkinnän kiinnittämisvuoden kaksi viimeistä numeroa -Eurooppalaisen standardin tunnus ja vahvistamisvuosi -tuotteen kuvaus ja suunniteltu käyttö -Tuotteen ominaisuuksien arvot -Suojaetäisyys määrittelee, kuinka etäälle palava-aineisesta seinästä, sisäkatosta ja muista palamiskelpoisista tarvikkeista (kuten lauteet ja kaiteet) tämä kiuas on asennettava.

7 Tulisijan CE-merkintä (uusi, suositeltava) Tässä kuvassa esitetään tulisijan CE-merkinnän keskiosa Palamistuotteiden päästöt Pintalämpötila Vaarallisten aineiden vapautuminen Puhdistettavuus Savukaasun lämpötila nimellistehotestissä (ka) Savukaasun lämpötila käyttöturvallisuustestissä (maksimi) Hyväksytty Hyväksytty NPD Hyväksytty 325,0 ºC Mekaaninen lujuus Hyväksytty Lämmöntuotto ja hyötysuhde, ilmoitetaan: - hiilimonoksidipäästö 13 %:n happipitoisuudella (O 2 ) Hyväksytty (0,27 %) NPD = ominaisuutta ei ole määritelty. 557,5 ºC Käyttöturvallisuustestistä saadaan tulisijan tuottamat korkeimmat lämpötilat. 1) hyväksytty, kun päästö ei testauksessa ylitä kynnysarvoa 1,0 % (13 %:n O 2 - pitoisuudella), 0,27 % on kyseisessä testauksessa mitattu päästön keskiarvo-% (13 %:n O 2 - pitoisuudella). 1) Käyttöturvallisuustestistä saatava maksimilämpötila määrittelee, minkä lämpötilaluokan omaavaan savuhormiin tämän tulisijan voi yhdistää. Tässä esimerkissä kiukaan tuottama savukaasujen maksimilämpötila oli testauksessa 557,5 C, mikä tarkoittaa, että tämän kiukaan voi yhdistää savuhormiin, jonka lämpötilaluokka on T 600.

8 Tulisijan CE-merkintä (Uusi, suositeltava) Tässä kuvassa esitetään tulisijan CE-merkinnän alin osa - kokonaishyötysuhde Hyväksytty (72,2 %) Hyväksytty, kun kokonaishyötysuhde testauksessa ylittää vaaditun kynnysarvon 50 %, 72,2 % on kyseisessä testauksessa mitattu hyötysuhteen keskiarvo (%). - savukanavan veto 12 Pa Savukanavan veto on nimellistehotestissä 12 ± 2 Pa ja lämpötilaturvallisuustestissä 15 ± 2 Pa. - Nimellisteho 27,0 kw - lämmöntuotto (nimellislämmöntuotto huonetilaan) - polttoainelisäykset -- yhteensä -- panokset - Savukaasun massavirtaus Pitkäaikaiskestävyys 19,5 kw 12 kg 3 x 4 kg 22,2 g/s Hyväksytty Polttoainelisäyksiin ilmoitetaan kokonaispaino ja polttoaineen lisäysvälit ja I tai lukumäärä ja paino lisäyspanoksille (valmistajan ilmoittamat). DoP: xxxxxzzzzzz Suoritustasoilmoituksen (DoP) viite

9 Tulisijan CE-merkintä (vanha) Tässä kuvassa esitetään tulisijan CE-merkinnän ylempi osa - CE-vaatimustenmukaisuusmerkintä, joka muodostuu direktiivin 93/68/ETY mukaisesta CE -merkistä Oy Yritys AB 13 EN 15821:2010 Jatkuvalämmitteiset saunan puukiukaat asuinrakennusten sisätilojen lämmitykseen - Saunan kiuas Alef-1 - Malli Beit-2 -valmistajan nimi tai tunnusmerkki -merkinnän kiinnittämisvuoden kaksi viimeistä numeroa -Eurooppalaisen standardin tunnus ja vahvistamisvuosi -tuotteen kuvaus ja suunniteltu käyttö Paloturvallisuus: (syttyminen, riski viereisille rakennusosille) - mukaan lukien takana ilmoitettu suojaetäisyys 1) sivulla palaviin materiaaleihin: sisäkattoon Hyväksytty 400 mm 400 mm 1400 mm Tuotteen ominaisuuksien arvot Savukaasun lämpötila 325,0 ºC Savukaasun keskilämpötila nimellistehotestissä. On syytä vaatia tieto käyttöturvallisuustestissä mitattujen savukaasujen maksimilämpötilasta.

10 Tulisijan CE-merkintä (vanha), jatkuu Tässä kuvassa esitetään tulisijan CE-merkinnän alempi osa Lämmöntuotto ja hyötysuhde, ilmoitetaan: - hiilimonoksidipäästö 13 %:n happipitoisuudella (O 2 ) Hyväksytty (0,27 %) hyväksytty, kun päästö ei testauksessa ylitä kynnysarvoa 1,0 % (13 %:n O 2 - pitoisuudella), 0,27 % on kyseisessä testauksessa mitattu päästön keskiarvo-% (13 %:n O 2 - pitoisuudella) - kokonaishyötysuhde Hyväksytty (72,2 %) Hyväksytty, kun kokonaishyötysuhde testauksessa ylittää vaaditun kynnysarvon 50 %, 72,2 % on kyseisessä testauksessa mitattu hyötysuhteen keskiarvo (%). - savukanavan veto 12 Pa Savukanavan veto nimellistehotestissä on 12 ± 2 Pa. - lämmöntuotto 19,5 kw (nimellislämmöntuotto huonetilaan) - polttoainelisäykset 12 kg Polttoainelisäykset yhteensä. Pitkäaikaiskestävyys Hyväksytty

11 Tulisijojen ja savupiippujen suoritustasoilmoitus (DoP) Valmistajan on ennen CE-merkintää laadittava tuotteelle suoritustasoilmoitus, jossa yksilöidään ja ilmoitetaan tuotteen perusominaisuudet. Valmistajalla on tämän jälkeen vastuu siitä, että tuotteen ominaisuudet (suoritustasot) ovat ilmoitetun mukaisia. Suoritustasoilmoitus kertoo tuotteen ominaisuuksista tarkemmin kuin CE-merkintä, joten se kannattaa hankkia. Tuotteen suoritustasoilmoitus voidaan hankkia valmistajan verkkosivuilta. Sen voi pyytää myös tuotteen myyjältä paperimuodossa.

12 Savupiipun suoritustasoilmoitus (suositus, esimerkki) Huomaa erityisesti kohdat Lämpörasituksen kestävyys ja nokipalon kestävyys Perusominaisuudet Suoritustaso Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä Mittapoikkeamat Standardin mukaiset EN :2009 Kaasutiiveys Virtausvastus Lämmöneristävyys Lämpörasituksen kestävyys Nokipalon kestävyys Puristuslujuus Alipainepiippu N1 ( 2,0 l/sm 2 /40 Pa) Keskimääräinen karheus 1 mm NPD T 450 (testattu 600 mm paksulla läpivientikerroksella) G(100) eli suojaetäisyys 100 mm 2,5 kn eli 15 m suoria savupiippukappaleita Vetolujuus Taivutuslujuus Tuulikuorman kestävyys Kondensaatin kestävyys NPD NPD Max pituus vapaasti seisovana 3,0 m viimeisen tuen yläpuolella D eli kuivat käyttöolosuhteet (polttoaineena puu, hiili, turve) Korroosionkestävyys V3 (testattu EN luvun A.3 menetelmällä) Vaaralliset aineet Ei päästöjä

13 Tuotteen mukana tulevat asiakirjat Jokaisen CE-merkityn tulisijan ja savuhormin mukana tulee laitevalmistajan asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet. Savupiippujen mukana saadaan lisäksi pyydettäessä: Suoritustasoilmoitus (Declaration of Performance, DoP) Tuotannon sisäisen laadunvalvonnan vaatimustenmukaisuustodistus (Certificate of conformity of the factory production control). Kaikki tuotteen mukana tulevat asiakirjat kannattaa säilyttää!

14 TULISIJAN JA SAVUHORMIN YHTEENSOPIVUUS JA VALINTA Tulisija, savuhormi ja lämmityslaite on sijoitettava ja rakennettava tai asennettava niin, ettei niiden käytöstä aiheudu palo- tai räjähdysvaaraa. Tulisijan tulee rakenteensa ja toimintansa puolesta olla sellainen, että: polttoaine palaa hyvin savukaasut eivät leviä huonetilaan sytyttäminen ja sammuttaminen on vaaratonta polttoaineen lisääminen ei aiheuta vaaraa.

15 Tulisijan ja savuhormin liitos Savupiippu sekä siihen liitettävän tulisijan liitin- ja yhdyshormien tulee liitoksineen muodostaa paloturvallinen ja toimiva kokonaisuus. Tulisijan ja hormin liitos on tehtävä tulisijavalmistajan ja hormitoimittajan ohjeiden mukaisesti. Piipun läpivienti rakenteista (välipohja, yläpohja, seinä) on tehtävä huolellisesti hormitoimittajan asennusohjeiden mukaisesti. Seinän läpiviennin osalta Rakennusvalvonta saattaa vaatia lisäselvityksiä. Tulisija yhdistetään yleensä omaan erilliseen savuhormiin. Metallisten tulisijan, yhdyshormiputkien ja savuhormin liitoskohdissa on huomioitava mahdollinen korroosioriski, mikäli putkien metallilaadut ovat eri jalousastetta (ruostumaton tai ei).

16 Saunankiuas ja savuhormi Saunan kiukaan liitin- ja yhdyshormin sekä savuhormin on sovelluttava saunomisesta johtuviin käyttöolosuhteisiin ja niiden mukaisiin rasituksiin. Saunan kiukaan kanssa käytettävän savupiipun lämpötilaluokka on tavallisesti T 600. Sen on oltava vähintään T400 (riippuu kiukaan savukaasujen maksimilämpötilasta). Tulisijaa, jonka tuottama savukaasun maksimilämpötila on yli 600 C, ei saa yhdistää mihinkään savupiippuun. Sellaista ei tule hankkia.

17 Tulisijan valinnassa huomioitavaa Tulisijan valinnassa tulee huomioida kaikki sellaiset turvallisuuteen liittyvät vaatimukset, jotka sen olemassaolo rakennuksessa aiheuttaa. Tarkasteltavia kohteita ovat: Perusta Tilantarve Tulisijan ja savuhormin vaatima tila ja yhteen liittäminen Suojaetäisyydet palamiskelpoisiin rakenteisiin ja tarvikkeisiin Käytön ja huollon vaatima tila Yhteensopivuus savuhormin kanssa: Tulisijan savukaasujen maksimilämpötila määrää savupiipulta vaadittavan lämpötilaluokan.

18 Tulisijan asentaminen Tulisija asennetaan sen mukana tulevan laitevalmistajan ohjeen mukaisesti. Käytä valtuutettua asentajaa! Kamiinat, kevyttakat ja liedet toimitetaan työmaalle tehdaspakattuina. Valmistajat suosittelevat ammattitaitoisen asentajan käyttöä asennustyössä. Laitteen takuu raukeaa, mikäli asennus on tehty väärin. Asennustyössä tulee huomioida valmistajan ilmoittamat suojaetäisyydet erityisesti hormin liitinosista palava-aineisiin tarvikkeisiin.

19 Tulisijan asentaminen Asennuskohteessa voi tehdä tällaisia havaintoja: Tää lattia ei taidakaan olla tarpeeks kantava Onks tän lattian palavat tarvikkeet palosuojattu tarpeeksi hyvin? Tulisijaa ei saakaan laittaa näin lähelle tällaista puuseinää Yläpohjassa on savupiipulle liian ahdas rako Kiukaan ja hormin liitos ei osu kohdalleen, tehdäänkö mutkakappale? Tää vanha hormi on niin huonossa kunnossa, ettei tästä kiukaan asentamisesta taida tulla mittää Yläpohjan kantavat rakenteet tulevat vastaan piippua asennettaessa. Mitä tehdään, katkaistaanko kattotuoli?

20 Tulisijan asentaminen Asennuskohteen havainnot (jatkuu ) Piippu tulee liian lähelle palava-aineisia puurakenteita Välipohjassa on liian vähän tilaa piipulle ja piipun vaatimalle lisäeristeelle Onkohan tämä vanha hormi ollut aikaisemmin tulisijakäytössä vai onko se ilmahormi? Uskaltaako tähän vanhaan hormiin liittää uutta tulisijaa? Onko tässä talossa koneellinen ilmanvaihto (pelkkä poisto tai tulo ja poisto)? Korvausilman saaminen, vedon varmistaminen, häkäriskin välttäminen? Onko sulkupellissä häkäreikä?

21 Tulisijan asentaminen Tulisija asennetaan kantavalle ja liikkumattomalle alustalle. Varmin perustus on betonilattia. Lattian haitallinen lämpeneminen tulee estää. Jos tulisija halutaan asentaa alustalle, jossa on palava-aineisia osia kuten puupalkkeja, tulee jo hankintavaiheessa varmistaa asiantuntijalta, onko asentaminen mahdollista. Varaavien tulisijojen varauskyky perustuu suureen massaan, joten ne ovat yleensä kokoonsa nähden erittäin painavia. Niiden paino voi vaihdella 400 kilosta aina 4000 kiloon asti, mikä on otettava huomioon perustusten ja kantavien rakenteiden suunnittelussa.

22 Tulisijan asentaminen Kevyehköt metallivalmisteiset tulisijat eivät tarvitse varsinaista erikseen suunniteltua perustusta. Kamiinoiden ja kevyttakkojen painot vaihtelevat tavallisesti kg:n välillä ja puuliesien kg:n välillä. Yleensä lattia kestää niiden painon ilman vahvistusta, mutta sen kantavuus tulee varmistaa ennen tulisijan asennusta. Tilantarve muodostuu tulisijan omien mittojen lisäksi tarpeellisista suojaetäisyyksistä ympäröiviin rakenteisiin sekä normaalikäytön vaatimasta tilasta, joka on perinteisesti ollut yksi metri tulipesää hoitavaa henkilöä varten. Muu huonetila jää oleskelukäyttöön. Huollon vaatimus on vähintään 0,6 metriä vapaata tilaa nuohous- ja puhdistusluukkujen edessä. Suojaetäisyydet ilmoitetaan CE-merkinnässä ja suoritustasoilmoituksessa. Suojaetäisyyttä ei vaadita silloin, kun asennus tehdään palamattomaan ympäristöön kuten tiilimuurin viereen.

23 Savuhormin asentaminen Perustuksen tulee kestää savupiipun paino ja kaikki muut sille tulevat kuormitukset. Piippu suojataan maakosteuden vaikutuksilta. Yksihorminen pystysuora savupiippu voidaan tukea tulisijaan vain, jos tulisijan valmistajan asennusohjeet sen sallivat. Savupiiput tehdään palamattomista tarvikkeista (A1- luokka). Savupiippuun ei tueta muita rakenteita eikä siihen sijoiteta putkia, johtimia tai sen toimintaan kuulumattomia laitteita. Metallisten savupiippuelementtien välisiä liitoksia ei saa sijoittaa rakenteiden läpivientikohtiin.

24 Savuhormin asentaminen Savupiippu tehdään mahdollisimman pystysuoraksi. Sen läpiviennit tehdään niin, että lämpöliikkeet voivat tapahtua vapaasti. Jos savupiipun kaltevuus on yli 30 astetta, pitää suunnittelijalla olla selvitys sen rakenteellisesta toimivuudesta ja nuohottavuudesta. Häkävaaran torjumiseksi sulkupellissä on oltava aukko, jonka suuruus on 3 % hormin aukon pinta-alasta. Jos tulisija sijoitetaan huoneistoon, jossa on alipainetta synnyttävä koneellinen ilmanpoisto, on suunnittelijalla oltava selvitys siitä, ettei savuhormi toimi tuloilmareittinä. Savupiippu on ulotettava vesikaton yläpuolelle tai muutoin rakennukseen nähden niin korkealle, että saavutetaan riittävä paloturvallisuus ja veto

25 Savupiipun läpiviennit yläpohjassa ja välipohjassa Läpivienti on yksi savupiippurakenteen riskialtteimmista kohdista. Tämä koskee erityisesti Suomea, jossa yläpohjan lämmöneristyspaksuus on usein runsaasti enemmän kuin 200 mm. Turvallisen piipputyypin perusedellytys onkin, että sille on olemassa testitulokset asennuskohdetta vastaavalla eristepaksuudella. Asennuksessa on noudatettava valmistajan ohjeita. Savupiippu voi läpäistä pystysuunnassa välipohjan, yläpohjan ja vesikaton sekä vaakasuunnassa seinän. Läpiviennin eristyksen on oltava palamatonta ainetta (A1-luokka). Rakennusvalvonta saattaa vaatia seinän läpiviennin osalta lisäselvityksiä.

26 Savupiipun läpiviennit yläpohjassa ja välipohjassa Puhallusvillan tai vastaavan eristeen pääsy piipun ja läpivientieristeen väliin on estettävä. Savupiipun palamattoman eristeen yläpinta kannattaa asettaa 100 mm yläpohjan eristeen yläpintaa korkeammalle. Teräspiippu voidaan suojata vastaavalla tavalla esim. teräslieriöllä. Kuvat: Schiedel Savuhormistot Oy

27 Savupiipun läpivientien asennustarvikkeet CE-merkitty savupiippu ja -hormituote testataan aina järjestelmänä. Tuotteen mukana tulee tällöin myös läpivientitarvikkeet. Näitä oikein käyttämällä saavutetaan turvallinen asennus. Yksityiskohtaiset läpivientien asennusohjeet löytyvät tuotteen mukana toimitettavista asennus- ja käyttöohjeista. Jos asia ei selviä asennusohjeesta, savuhormin asennustarvikkeiden (esim. läpivientitarvikkeet) soveltuvuus käyttökohteeseen tulee varmistaa valmistajalta. Metallipiipun saumakohtaa ei saa olla läpiviennin alueella.

28 Läpiviennit seinässä Jos hormi kulkee vaakasuorassa seinän läpi, savupiipun lämpötilaluokan (T-luokan) tulee olla yhtä luokkaa korkeampi kuin vastaavanlaisella pystysuuntaisella savupiipulla. Läpiviennin eristepaksuus ei saa piipun suunnassa olla suurempi kuin pystysuuntaisen savupiipun testauksessa käytetyssä yläpohjassa. Paikallisen Rakennusvalvonnan kanta asiaan kannattaa varmistaa. Hormin suojaaminen varastotiloissa Savuhormi suojataan varastoissa ja vaatehuoneissa siten, ettei irtaimiston sijoittaminen sen välittömään läheisyyteen ole mahdollista.

29 Yhteenvetoa: tulisijan liittäminen savupiippuun Piipun ja tulisijan sekä niiden välisen yhdysputken muodostaman kokonaisuuden paloturvallisuudessa on olennaista: Tuotteiden yhteensopivuus: Tulisijan savukaasujen maksimilämpötila määrää savupiipulta vaadittavan lämpötilaluokan (T-luokka, esim. T 400) riittävät suojaetäisyydet kaikista palavista rakennustarvikkeista Savupiipun nokipalon kestävyys polttoaineen (korroosio-)ominaisuudet kestävä piippumateriaali. tulisijan ja hormiliitosten tiiveys

30 TIILESTÄ MUURATUT TULISIJAT JA SAVUPIIPUT Kaikki muuratut rakenteet on tehtävä käyttäen ammattimuuraria. Tässä annetaan yleistietoa, mikä on muidenkin hyvä tietää. Muurattu tulisija perustetaan kiviaineisen, liikkumattoman perustuksen varaan siten, että tulisija on riittävän vakaa. Perustuksen on kestettävä tulisijan paino ja estettävä siihen liittyvien rakennusosien lämpötilan liiallinen nousu. Tulisijan perustuksen tukeutuessa maapohjaan suojataan perustus roudan vaikutuksilta. Perustuksen päälle tuleva rakenne eristetään riittävällä kosteustai vesieristyksellä, joka kestää myös tulisijasta tulevan lämpörasituksen. Perustus lämmöneristetään tarvittaessa siten, ettei se muodosta kylmäsiltaa. Tulisija voidaan rakentaa myös palamattoman ala- tai välipohjan päälle, mikäli rakennusosa mitoitetaan kestämään tulisijan paino ja rakennusosan haitallinen lämpeneminen estetään. (E8:4.1) Paikalla tiilistä muurattujen savupiippujen seinämän paksuuden tulee olla vähintään 120 mm ja niiden ulkopinnat pinnoitetaan rakennuksen sisäpuolisilta osin katteen tasoon asti.

31 Tiilestä muuratut tulisijat ja savupiiput Muurattua savupiippua ei koteloida eikä CE-merkitä. Savupiipun ulkopinta tulee olla vähintään 100 mm:n etäisyydellä palava-aineisista rakennusosista. Väli- ja yläpohjan läpimenokohtaan sekä seinän liittymäkohtaan asennetaan vähintään 100 mm paksu lämpöä eristävä kerros soveltuvaa A1-luokan rakennustarviketta. Tiilistä muurattu savupiippu saa olla muissa rakennusosissa kiinni, jos piipun seinämän paksuus on vähintään 230 mm. Savuhormi suojataan erityisesti varastoissa ja vaatehuoneissa siten, ettei irtaimiston sijoittaminen sen välittömään läheisyyteen ole mahdollista.

32 Tiilestä muuratut tulisijat ja savupiiput: korjaus- ja muutostyöt Muurattujen rakenteiden korjaustarvetta voi jokainen arvioida tekemällä näköhavaintoja: Halkeamat, rapautumat Irtonaiset tiilet Tulisijaluukun, tuhkaluukun tai nuohousluukun kiinnityksen hajoaminen Kosteus ja pikeentyminen Piipun pään suojus on rikkoutunut tai puuttuu kokonaan Rappaus on irronnut Hormivuodot

33 Tiilestä muuratut tulisijat ja savupiiput: korjaus- ja muutostyöt Tulisijan ja savupiipun rakentaminen, asentaminen sekä korjaus- ja muutostyöt vaikuttavat rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen ja terveydellisiin oloihin, joten niitä varten tarvitaan rakennuslupa. Kun uuttaa tulisijaa liitetään vanhaan olemassa olevaan hormiin, on aina syytä tarkistaa yhdyshormin liitosdetaljit sekä vanhan hormin ja yläpohjan liitoksen kunto. Nuohoojan tai muun asiantuntijan (kuten tulisija/savupiippuyritys) tulisi tarkastaa vanhan hormin kunto (hormikartoitus). Jos vanhaan avotakkaan asennetaan suuluukut tai suuluukuilla varustettu takkasydän, on varmistuttava savuhormin sopivuudesta uuteen käyttöön. Tulee ottaa yhteys nuohoojaan tai tulisija/savuhormiyritykseen.

34 Tiilestä muuratut tulisijat ja savupiiput: korjaus- ja muutostyöt Jos on aihetta epäillä tulisijan tiiveyttä, nuohoojan tai vastaavan tulisija-asiantuntijan on syytä tehdä tiiveyskoe. Tämän jälkeen selviää, minkälaisiin korjauksiin ryhdytään. Savupiippujen korjaamisen menetelmiä ovat sisäpiipputuotteet, savuhormin sukitus ja savuhormin massaus. Sisäpiipputuotteita on jäykkiä ja taipuisia. Sukituksessa käytetään lämpökovettuvaa palonkestävää putkisukkaa. Massaus on liukuvaluun perustuva menettely. korjausmateriaalien tulee olla testattuja siten, että ne kestävät tulisijasta lähtevien savukaasujen lämpötilan vastaavalla tavalla kuin alkuperäinen piippu.

35 Savupiipun ja tulisijan käyttöönotto- ja kuntotarkastus Ennen rakennuksen käyttöönottokatselmusta tulee suorittaa savupiipun ja tulisijan käyttöönottotarkastus. Tarkastuksesta laaditaan pöytäkirja, joka tulee esittää rakennuksen käyttöönottokatselmuksessa rakennusvalvontaviranomaiselle. Asentaja suorittaa tulisijan ja/tai savupiipun asennuksen tai kunnostuksen ja sopii tehdyn työn käyttöönottotarkastuksesta vastaavan työnjohtajan tai rakennuttajan kanssa. Asentamiseen ja kunnostamiseen tulisi käyttää sertifioitua asentajaa. Tarkastuksen tilaa vastaava työnjohtaja tai rakennuttaja.

36 Savupiipun ja tulisijan käyttöönotto- ja kuntotarkastus Savupiipun ja tulisijojen käytönaikaiseen tarkastukseen soveltuvat nuohoojien tekemät kuntotarkastukset, jotka toteutetaan samalla tavalla kuin asennus- ja käyttöönottotarkastukset. Kuntotarkastuksessa käydään läpi (hyvin pitkälle) samat seikat kuin asennustarkastuksessa. Kuntotarkastus voidaan suorittaa kiinteistöissä asiakkaan pyynnöstä milloin tahansa, kun tarkastus katsotaan tarpeelliseksi, tai esimerkiksi 10 vuoden määrävälein tai kun kiinteistössä vaihtuu omistaja. Kaikki tarkastusraportit tulee liittää talon huoltokirjaan.

37 Paloturvalliset tulisijan ja savuhormin yhdistelmät Diasarja laadittu yhteistyössä: Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry. Nuohoojien Keskusliitto ry. Palosuojelurahasto on rahoittanut tämän diasarjan valmistelutyötä

Suunnittelu-, asennus- ja käyttöohje

Suunnittelu-, asennus- ja käyttöohje Suunnittelu-, asennus- ja käyttöohje Aito valmispiippu 1 Suunnittelu-, asennusja käyttöohje Sisällysluettelo 1 Suunnittelu... 3 1.1 Yleistä...3 1.2 Hormin rakenne...3 1.3 Tekniset tiedot...4 1.4 Hormityypin

Lisätiedot

Valmispiippu RONDO PLUS Asennusohjeet

Valmispiippu RONDO PLUS Asennusohjeet Valmispiippu RONDO PLUS Asennusohjeet VALMISPIIPPU RONDO PLUS ASENNUSPÖYTÄKIRJA Asiakkaan yhteystiedot: Nimi Katuosoite Postinumero ja -toimipaikka Puhelinnumero Sähköposti Rakennuspaikan osoite: Katuosoite

Lisätiedot

LAAVUKIUAS ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNINGAR INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION AND USE

LAAVUKIUAS ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNINGAR INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION AND USE FI LAAVUKIUAS SÄHKÖLLÄ JA PUULLA TOIMIVA YHDISTELMÄKIUAS VEDELDADE BASTUUGNAR WOODBURNING SAUNA STOVES ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNINGAR INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION AND USE MALLIT:

Lisätiedot

version 1.0 Made by NARVI Oy Finland Kota Kuru 14 ja 20 Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje

version 1.0 Made by NARVI Oy Finland Kota Kuru 14 ja 20 Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje version 1.0 Made by NARVI Oy Finland Kota Kuru 14 ja 20 Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje FI FI 2 FI Sisällysluettelo 1.1 Tekniset tiedot 4 2. Huomioitavaa ennen kiukaan asentamista 5 2.1 Saunatila 5 2.2

Lisätiedot

OSASTOIVAT LÄPIVIENNIT JA -SAUMAUKSET

OSASTOIVAT LÄPIVIENNIT JA -SAUMAUKSET OSASTOIVAT LÄPIVIENNIT JA -SAUMAUKSET PALOKATKO-OPAS Tätä opasta suojaavat tekijänoikeuslait. Oppaan jäljentäminen tai käyttö kaupallisessa tarkoituksessa on kielletty ilman Suomen Palokatkoyhdistys ry:n

Lisätiedot

Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta

Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta E1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA 1 Rakennusten paloturvallisuus Määräykset ja ohjeet 2002 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta Annettu Helsingissä 12 päivänä maaliskuuta 2002

Lisätiedot

version 1.1 Made by NARVI Oy Finland Narvi NC 16, 20, 20 VS, 24 -kiukaat Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje

version 1.1 Made by NARVI Oy Finland Narvi NC 16, 20, 20 VS, 24 -kiukaat Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje version 1.1 Made by NARVI Oy Finland Narvi NC 16, 20, 20 VS, 24 -kiukaat Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje 2 Yrittäjäntie 14, -27230 Lappi tel. +358 0207 416 740 fax +358 0207 416 743 www.narvi.fi Sisällysluettelo

Lisätiedot

Toimivat Katot 2 0 0 7

Toimivat Katot 2 0 0 7 Toimivat Katot 2007 Sisällysluettelo Toimivat Katot Toimiva katto tärkein julkisivu 5 Vesikatto on tärkeä asia 6 Loivat katot Loivien kattojen suunnittelu Katon käyttöikä 7 Yläpohjarakenteet 7 Ilmasulku

Lisätiedot

3/11 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta

3/11 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta E1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Rakennusten paloturvallisuus Määräykset ja ohjeet 2011 3/11 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta Annettu Helsingissä 6 päivänä huhtikuuta 2011

Lisätiedot

Standardin EN 14015:2004 sisältö

Standardin EN 14015:2004 sisältö Sivu 1 / 54 Standardin EN 14015:2004 sisältö Nesteiden varastointiin vähintään ympäristön lämpötilassa käytettävän säiliön mitoitus ja rakentaminen. Paikalla rakennettava, suoraseinäinen, ympyrä- ja tasapohjainen,

Lisätiedot

Julkaisu 1.2012. Ilmanvaihtolaitteistojen paloturvallisuusopas

Julkaisu 1.2012. Ilmanvaihtolaitteistojen paloturvallisuusopas Julkaisu 1.2012 Ilmanvaihtolaitteistojen paloturvallisuusopas SISÄLTÖ ESIPUHE 4 OHJEITA OPPAAN KÄYTTÄJÄLLE 5 RAKENNUSTEN PALOTURVALLISUUDESTA 6 PALOLUOKITUS 7 Rakennukset 7 Rakennusosat ja rakennustarvikkeet

Lisätiedot

CE-merkintäkäytäntö ja sen merkitys suunnittelutyössä

CE-merkintäkäytäntö ja sen merkitys suunnittelutyössä CE-merkintäkäytäntö ja sen merkitys suunnittelutyössä Pääsuunnittelijakoulutus PS Pro Tutkielma Maaria Turunen Helsinki 19.09.2014 Aalto University Professional Development Aalto PRO 1 Tiivistelmä Tutkielmani

Lisätiedot

Sisällys LOIVAT KATOT 7. Toimivat Katot... 5 Vesikatto on tärkeä asia... 6

Sisällys LOIVAT KATOT 7. Toimivat Katot... 5 Vesikatto on tärkeä asia... 6 Toimivat katot 2013 Toimivat katot 2013 Kattoliitto ry ISBN 978-952-269-091-3 ISBN 978-952-269-092-0 (pdf) Taiton suunnittelu ja taitto: Tmi Airos Paino: Vammalan Kirjapaino Oy, Sastamala 2013 Sisällys

Lisätiedot

Toimivat Katot 2 0 0 1

Toimivat Katot 2 0 0 1 Toimivat Katot 2001 2 SISÄLLYSLUETTELO Toimivat katot Toimiva katto tärkein julkisivu 4 Vesikatto on tärkeä asia 5 Kattosertifikaatti 5 Suunnittelu Loiva katto 6 Yläpohjarakenteet 7 Ilmansulku 7 Höyrynsulku

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 12. Nostoapuvälineet. Turvallisuus. Työsuojeluhallinto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 12. Nostoapuvälineet. Turvallisuus. Työsuojeluhallinto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 12 Nostoapuvälineet Turvallisuus Työsuojeluhallinto Tampere 2010 ISBN 978-952-479-101-4 SSN 1456-257X Multiprint Oy, Tampere 2010 Sisällysluettelo JOHDANTO... 7 NOSTOAPUVÄLINEIDEN

Lisätiedot

Tuote-esite. - testatut ja paloturvalliset Schiedel valmispiiput

Tuote-esite. - testatut ja paloturvalliset Schiedel valmispiiput Tuote-esite - testatut ja paloturvalliset Schiedel valmispiiput Part of the MONIER GROUP Edistyksellinen ja energiatehokas Schiedel valmispiippu - Hyvä veto Euroopan johtavasta piipputalosta! Schiedel

Lisätiedot

Märkätila vanhaan taloon

Märkätila vanhaan taloon Museoviraston korjauskortisto Korjauskortti n:o 25 31.1.2011 Märkätila vanhaan taloon Tietoa märkätilan rakentamista tai korjaamista harkitsevalle, suunnittelevalle ja siihen ryhtyvälle. Kortissa esitetään

Lisätiedot

1960- JA 1970-LUKUJEN PIENTALOT

1960- JA 1970-LUKUJEN PIENTALOT 1960- JA 1970-LUKUJEN PIENTALOT 1 2 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT... 7 I PIENTALON ENERGIANSÄÄSTÖN PERUSTEITA... 8 MINKÄLAINEN ON HYVÄ TALO: TOIMINTA JA TALOUDELLISUUS... 8 LÄMPÖ, KOSTEUS, ILMA KUINKA RAKENNUS

Lisätiedot

H E L S I N G I N. Rakennusmestarit ja -insinöörit 2011. teema. Pientalorakentaminen

H E L S I N G I N. Rakennusmestarit ja -insinöörit 2011. teema. Pientalorakentaminen T E E M A L E H T I H E L S I N G I N Rakennusmestarit ja -insinöörit 2011 Pientalorakentaminen SISÄLTÖ 6B 2011 Toimittajalta Pientalorakentaminen kertoo jo sanana, miten se eroaa muusta rakentamisesta.

Lisätiedot

KAIKKIALLA SUOMESSA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN KAIKKIALLA SUOMESSA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN KAIKKIALLA SUOMESSA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN R A P O R T T I

KAIKKIALLA SUOMESSA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN KAIKKIALLA SUOMESSA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN KAIKKIALLA SUOMESSA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN R A P O R T T I R A P O R T T I KUNTOTARKASTUS Häiviän päiväkoti Tarkastuspäivä 30..2013 Terveystalontie 2 31300 TAMMELA Tarkastaja: Sami Heikkinen RI, DI, PKA Suomen Kiinteistönvälittäjäliitto Ry:n suosittelema yhteistyökumppani

Lisätiedot

Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet

Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet 1.9.2011 tätä opasta päivitetään ajoittain. uusin versio on saatavilla if vahinkovakuutuksen kotisivuilta if.fi Tähän oppaaseen on koottu kiinteistöjen

Lisätiedot

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123 1/68 Kohteen tiedot Nimi MALLITALO 1950 luvun esimerkki Katuosoite Hämeenkatu 1 Postiosoite 00000, Kotikunta Rakennuskunta/maakunta Helsinki, Uusimaa Käyttäjän tiedot Nimi Erkki Esimerkki Katuosoite Hämeenkatu

Lisätiedot

Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet. Suositus L11/2013. Kaukolämpö

Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet. Suositus L11/2013. Kaukolämpö Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet Suositus L11/2013 Kaukolämpö Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet Energiateollisuus ry 2013 ET-Kaukolämpökansio 2/6 Energiateollisuus

Lisätiedot

INERTTIKAASUSAMMUTUSLAITTEISTOT SUUNNITTELU JA ASENTAMINEN. FK CEA 4008: 2015 04 (fi)

INERTTIKAASUSAMMUTUSLAITTEISTOT SUUNNITTELU JA ASENTAMINEN. FK CEA 4008: 2015 04 (fi) INERTTIKAASUSAMMUTUSLAITTEISTOT SUUNNITTELU JA ASENTAMINEN FK CEA 4008: 2015 04 (fi) Huhtikuu 2015 1 Inerttikaasusammutuslaitteistot suunnittelu ja asentaminen Sisällysluettelo ESIPUHE... 4 1 YLEISTÄ...

Lisätiedot

Uponor-komposiittijärjestelmän suunnittelu ja asennus 5 I 2010 9001

Uponor-komposiittijärjestelmän suunnittelu ja asennus 5 I 2010 9001 KO M P O S I I T T I JÄ R J E S T E L M Ä K Ä S I K I R J A Uponor-komposiittijärjestelmän suunnittelu ja asennus 5 I 2010 9001 2 U P O N O R - KO M P O S I I T T I JÄ R J E S T E L M Ä - K Ä S I K I R

Lisätiedot

D1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA

D1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA D1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistot Määräykset ja ohjeet 2007 Ympäristöministeriön asetus kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistoista Annettu Helsingissä 24 päivänä

Lisätiedot

Uponor-PEX -käyttövesijärjestelmä

Uponor-PEX -käyttövesijärjestelmä P E X- K ÄY T TÖ V E S I JÄ R J E S T E L M Ä K Ä S I K I R J A Uponor-PEX -käyttövesijärjestelmä 04 2009 6002 Sisällys Sivu Turvallinen Uponor-PEX -käyttövesijärjestelmä Järjestelmän kuvaus ja hyväksynnät3

Lisätiedot

Painovoimaisen ilmanvaihdon käyttö ja huolto. Jari Ketola. Vanhan rakennuksen kunnostusopas -sarja Nro 2

Painovoimaisen ilmanvaihdon käyttö ja huolto. Jari Ketola. Vanhan rakennuksen kunnostusopas -sarja Nro 2 Painovoimaisen ilmanvaihdon käyttö ja huolto Jari Ketola Vanhan rakennuksen kunnostusopas -sarja Nro 2 Painovoimaisen ilmanvaihdon käyttö ja huolto Vanhan rakennuksen kunnostusopas -sarja Nro 2 Teksti:

Lisätiedot

Betonituotteiden CE- merkintään liittyviä kysymyksiä ja vastauksia

Betonituotteiden CE- merkintään liittyviä kysymyksiä ja vastauksia RTT/ Betoniteollisuus ry 22.4.2013/as Betonituotteiden CE- merkintään liittyviä kysymyksiä ja vastauksia 1. Miten harkot CE- merkitään? Kaikki harkot CE- merkitään standardien SFS-EN 771-3 (muurattavat

Lisätiedot

Standardin SFS-EN 1090-2 soveltamisohje Teräsrakenteiden toteutus NCCI T

Standardin SFS-EN 1090-2 soveltamisohje Teräsrakenteiden toteutus NCCI T 28 2014 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Teräsrakenteiden toteutus NCCI T Standardin SFS-EN 1090-2 soveltamisohje Teräsrakenteiden toteutus NCCI T Liikenneviraston ohjeita 28/2014 Liikennevirasto Helsinki 2014

Lisätiedot