PALOTURVALLISET TULISIJAN JA SAVUHORMIN YHDISTELMÄT Osa 2: Lisätietoa: laitteiden CE-merkintä, asentaminen, korjaus- ja muutostyöt, tarkastukset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PALOTURVALLISET TULISIJAN JA SAVUHORMIN YHDISTELMÄT Osa 2: Lisätietoa: laitteiden CE-merkintä, asentaminen, korjaus- ja muutostyöt, tarkastukset"

Transkriptio

1 PALOTURVALLISET TULISIJAN JA SAVUHORMIN YHDISTELMÄT Osa 2: Lisätietoa: laitteiden CE-merkintä, asentaminen, korjaus- ja muutostyöt, tarkastukset 1

2 Paloturvalliset tulisijan ja savuhormin yhdistelmät Tässä ohjeistuksen osassa 2 annetaan syventävää turvallisuustietoa tehdasvalmisteisten tulisijojen ja savuhormien hankkimista ja käyttöä varten. Turvallisuustiedon lisääminen on havaittu tarpeelliseksi, koska paljon tulipaloja on saanut alkunsa näistä laitteista. Vuonna 2010 Suomessa tapahtui noin 900 savupiipuista ja tulisijoista alkanutta tulipaloa. Näiden joukossa oli myös CEmerkittyjä savupiippuja. Tällaiset tulipalot ovat vuosittain selvästi lisääntyneet, koska vastaava luku 2000-luvun alkuvuosina oli noin 400.

3 Paloturvalliset tulisijan ja savuhormin yhdistelmät Kertausta osasta 1: Tehdasvalmisteisten tulisijojen ja savuhormien pakollinen CE-merkintä ei tällä hetkellä takaa riittävää turvallisuustasoa. Tämä johtuu CEmerkinnän perustana olevien standardien puutteista. Tässä ohjeistuksen osassa esitetään CE-merkintään liittyviä asioita tarkemmin. Seuraavissa dioissa on esitetty Rakennustuoteasetuksen mukaisia suositeltavia CEmerkintöjä sekä vanhan Rakennustuotedirektiivin mukaisia merkintöjä. Useat myynnissä olevat tuotteet on CE-merkitty vanhan direktiivin aikana ja sen mukaisesti.

4 Savupiippujen CE-merkintä (uusi, suositeltava) CE-vaatimuksenmukaisuusmerkintä 13 NB: CPR/xxxx Oy Yritys AB, Katu 1, FI , Helsinki DoP: xxxxx EN Metallijärjestelmäsavupiippu ABC-DEF xxxx Aiottu käyttötarkoitus: järjestelmäsavupiippu T600-N1 D V3 L G(100) Merkinnän kiinnittämisvuoden kaksi viimeistä numeroa Ilmoitetun laitoksen (varmentamiselimen, NB) tunnusnumero, jossa Rakennustuoteasetuksen lyhenne CPR Valmistajan nimi ja osoite Suoritustasoilmoituksen (DoP) numero (voi olla ilman päivämäärää) Harmonisoidun tuotestandardin (hen) tunnus (voi olla ilman vuosilukua) Tuotteen nimi Osa tuotteen ilmoitetuista ominaisuuksista (voidaan esittää koodilla, jos sellainen on esitetty hen:ssä) Muut tiedot: Valmistajan kotisivun osoite, josta DoP on saatavissa Huom: Pakkauksesta löytyy erikseen valmistus-pvm.

5 Savupiippujen CE-merkintä (vanha) AnyCo Ltd CPD-0023 EN :2009 T400 N2 D Vm L50045 G 50 Esimerkki tuotteessa tai pakkauksessa olevasta CE-merkinnästä metallijärjestelmäsavupiipun suoralle savupiippukappaleelle. Tulisijan ja savuhormin hankinnassa on tällaisten CE-merkintätietojen lisäksi saatava palo-turvallisuuteen liittyvää olennaista lisätietoa. Tunnus CPD on vanhan Rakennustuotedirektiivin lyhenne.

6 Tulisijan CE-merkintä (uusi, suositeltava) Tässä kuvassa esitetään tulisijan CE-merkinnän ylempi osa Oy Yritys AB 13 EN 15821:2010 Jatkuvalämmitteiset saunan puukiukaat asuinrakennusten sisätilojen lämmitykseen - Saunan kiuas Alef-1 - Malli Beit-2 Laitoksen nro NBxxxx Paloturvallisuus: (syttyminen, Hyväksytty riski viereisille rakennusosille) - ilmoitettu takana suojaetäisyys 2) palaviin sivulla materiaaleihin: sisäkatt oon 400 mm 400 mm 1400 mm - CE-vaatimustenmukaisuusmerkintä, joka muodostuu direktiivin 93/68/ETY mukaisesta CE - merkistä -valmistajan nimi tai tunnusmerkki -merkinnän kiinnittämisvuoden kaksi viimeistä numeroa -Eurooppalaisen standardin tunnus ja vahvistamisvuosi -tuotteen kuvaus ja suunniteltu käyttö -Tuotteen ominaisuuksien arvot -Suojaetäisyys määrittelee, kuinka etäälle palava-aineisesta seinästä, sisäkatosta ja muista palamiskelpoisista tarvikkeista (kuten lauteet ja kaiteet) tämä kiuas on asennettava.

7 Tulisijan CE-merkintä (uusi, suositeltava) Tässä kuvassa esitetään tulisijan CE-merkinnän keskiosa Palamistuotteiden päästöt Pintalämpötila Vaarallisten aineiden vapautuminen Puhdistettavuus Savukaasun lämpötila nimellistehotestissä (ka) Savukaasun lämpötila käyttöturvallisuustestissä (maksimi) Hyväksytty Hyväksytty NPD Hyväksytty 325,0 ºC Mekaaninen lujuus Hyväksytty Lämmöntuotto ja hyötysuhde, ilmoitetaan: - hiilimonoksidipäästö 13 %:n happipitoisuudella (O 2 ) Hyväksytty (0,27 %) NPD = ominaisuutta ei ole määritelty. 557,5 ºC Käyttöturvallisuustestistä saadaan tulisijan tuottamat korkeimmat lämpötilat. 1) hyväksytty, kun päästö ei testauksessa ylitä kynnysarvoa 1,0 % (13 %:n O 2 - pitoisuudella), 0,27 % on kyseisessä testauksessa mitattu päästön keskiarvo-% (13 %:n O 2 - pitoisuudella). 1) Käyttöturvallisuustestistä saatava maksimilämpötila määrittelee, minkä lämpötilaluokan omaavaan savuhormiin tämän tulisijan voi yhdistää. Tässä esimerkissä kiukaan tuottama savukaasujen maksimilämpötila oli testauksessa 557,5 C, mikä tarkoittaa, että tämän kiukaan voi yhdistää savuhormiin, jonka lämpötilaluokka on T 600.

8 Tulisijan CE-merkintä (Uusi, suositeltava) Tässä kuvassa esitetään tulisijan CE-merkinnän alin osa - kokonaishyötysuhde Hyväksytty (72,2 %) Hyväksytty, kun kokonaishyötysuhde testauksessa ylittää vaaditun kynnysarvon 50 %, 72,2 % on kyseisessä testauksessa mitattu hyötysuhteen keskiarvo (%). - savukanavan veto 12 Pa Savukanavan veto on nimellistehotestissä 12 ± 2 Pa ja lämpötilaturvallisuustestissä 15 ± 2 Pa. - Nimellisteho 27,0 kw - lämmöntuotto (nimellislämmöntuotto huonetilaan) - polttoainelisäykset -- yhteensä -- panokset - Savukaasun massavirtaus Pitkäaikaiskestävyys 19,5 kw 12 kg 3 x 4 kg 22,2 g/s Hyväksytty Polttoainelisäyksiin ilmoitetaan kokonaispaino ja polttoaineen lisäysvälit ja I tai lukumäärä ja paino lisäyspanoksille (valmistajan ilmoittamat). DoP: xxxxxzzzzzz Suoritustasoilmoituksen (DoP) viite

9 Tulisijan CE-merkintä (vanha) Tässä kuvassa esitetään tulisijan CE-merkinnän ylempi osa - CE-vaatimustenmukaisuusmerkintä, joka muodostuu direktiivin 93/68/ETY mukaisesta CE -merkistä Oy Yritys AB 13 EN 15821:2010 Jatkuvalämmitteiset saunan puukiukaat asuinrakennusten sisätilojen lämmitykseen - Saunan kiuas Alef-1 - Malli Beit-2 -valmistajan nimi tai tunnusmerkki -merkinnän kiinnittämisvuoden kaksi viimeistä numeroa -Eurooppalaisen standardin tunnus ja vahvistamisvuosi -tuotteen kuvaus ja suunniteltu käyttö Paloturvallisuus: (syttyminen, riski viereisille rakennusosille) - mukaan lukien takana ilmoitettu suojaetäisyys 1) sivulla palaviin materiaaleihin: sisäkattoon Hyväksytty 400 mm 400 mm 1400 mm Tuotteen ominaisuuksien arvot Savukaasun lämpötila 325,0 ºC Savukaasun keskilämpötila nimellistehotestissä. On syytä vaatia tieto käyttöturvallisuustestissä mitattujen savukaasujen maksimilämpötilasta.

10 Tulisijan CE-merkintä (vanha), jatkuu Tässä kuvassa esitetään tulisijan CE-merkinnän alempi osa Lämmöntuotto ja hyötysuhde, ilmoitetaan: - hiilimonoksidipäästö 13 %:n happipitoisuudella (O 2 ) Hyväksytty (0,27 %) hyväksytty, kun päästö ei testauksessa ylitä kynnysarvoa 1,0 % (13 %:n O 2 - pitoisuudella), 0,27 % on kyseisessä testauksessa mitattu päästön keskiarvo-% (13 %:n O 2 - pitoisuudella) - kokonaishyötysuhde Hyväksytty (72,2 %) Hyväksytty, kun kokonaishyötysuhde testauksessa ylittää vaaditun kynnysarvon 50 %, 72,2 % on kyseisessä testauksessa mitattu hyötysuhteen keskiarvo (%). - savukanavan veto 12 Pa Savukanavan veto nimellistehotestissä on 12 ± 2 Pa. - lämmöntuotto 19,5 kw (nimellislämmöntuotto huonetilaan) - polttoainelisäykset 12 kg Polttoainelisäykset yhteensä. Pitkäaikaiskestävyys Hyväksytty

11 Tulisijojen ja savupiippujen suoritustasoilmoitus (DoP) Valmistajan on ennen CE-merkintää laadittava tuotteelle suoritustasoilmoitus, jossa yksilöidään ja ilmoitetaan tuotteen perusominaisuudet. Valmistajalla on tämän jälkeen vastuu siitä, että tuotteen ominaisuudet (suoritustasot) ovat ilmoitetun mukaisia. Suoritustasoilmoitus kertoo tuotteen ominaisuuksista tarkemmin kuin CE-merkintä, joten se kannattaa hankkia. Tuotteen suoritustasoilmoitus voidaan hankkia valmistajan verkkosivuilta. Sen voi pyytää myös tuotteen myyjältä paperimuodossa.

12 Savupiipun suoritustasoilmoitus (suositus, esimerkki) Huomaa erityisesti kohdat Lämpörasituksen kestävyys ja nokipalon kestävyys Perusominaisuudet Suoritustaso Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä Mittapoikkeamat Standardin mukaiset EN :2009 Kaasutiiveys Virtausvastus Lämmöneristävyys Lämpörasituksen kestävyys Nokipalon kestävyys Puristuslujuus Alipainepiippu N1 ( 2,0 l/sm 2 /40 Pa) Keskimääräinen karheus 1 mm NPD T 450 (testattu 600 mm paksulla läpivientikerroksella) G(100) eli suojaetäisyys 100 mm 2,5 kn eli 15 m suoria savupiippukappaleita Vetolujuus Taivutuslujuus Tuulikuorman kestävyys Kondensaatin kestävyys NPD NPD Max pituus vapaasti seisovana 3,0 m viimeisen tuen yläpuolella D eli kuivat käyttöolosuhteet (polttoaineena puu, hiili, turve) Korroosionkestävyys V3 (testattu EN luvun A.3 menetelmällä) Vaaralliset aineet Ei päästöjä

13 Tuotteen mukana tulevat asiakirjat Jokaisen CE-merkityn tulisijan ja savuhormin mukana tulee laitevalmistajan asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet. Savupiippujen mukana saadaan lisäksi pyydettäessä: Suoritustasoilmoitus (Declaration of Performance, DoP) Tuotannon sisäisen laadunvalvonnan vaatimustenmukaisuustodistus (Certificate of conformity of the factory production control). Kaikki tuotteen mukana tulevat asiakirjat kannattaa säilyttää!

14 TULISIJAN JA SAVUHORMIN YHTEENSOPIVUUS JA VALINTA Tulisija, savuhormi ja lämmityslaite on sijoitettava ja rakennettava tai asennettava niin, ettei niiden käytöstä aiheudu palo- tai räjähdysvaaraa. Tulisijan tulee rakenteensa ja toimintansa puolesta olla sellainen, että: polttoaine palaa hyvin savukaasut eivät leviä huonetilaan sytyttäminen ja sammuttaminen on vaaratonta polttoaineen lisääminen ei aiheuta vaaraa.

15 Tulisijan ja savuhormin liitos Savupiippu sekä siihen liitettävän tulisijan liitin- ja yhdyshormien tulee liitoksineen muodostaa paloturvallinen ja toimiva kokonaisuus. Tulisijan ja hormin liitos on tehtävä tulisijavalmistajan ja hormitoimittajan ohjeiden mukaisesti. Piipun läpivienti rakenteista (välipohja, yläpohja, seinä) on tehtävä huolellisesti hormitoimittajan asennusohjeiden mukaisesti. Seinän läpiviennin osalta Rakennusvalvonta saattaa vaatia lisäselvityksiä. Tulisija yhdistetään yleensä omaan erilliseen savuhormiin. Metallisten tulisijan, yhdyshormiputkien ja savuhormin liitoskohdissa on huomioitava mahdollinen korroosioriski, mikäli putkien metallilaadut ovat eri jalousastetta (ruostumaton tai ei).

16 Saunankiuas ja savuhormi Saunan kiukaan liitin- ja yhdyshormin sekä savuhormin on sovelluttava saunomisesta johtuviin käyttöolosuhteisiin ja niiden mukaisiin rasituksiin. Saunan kiukaan kanssa käytettävän savupiipun lämpötilaluokka on tavallisesti T 600. Sen on oltava vähintään T400 (riippuu kiukaan savukaasujen maksimilämpötilasta). Tulisijaa, jonka tuottama savukaasun maksimilämpötila on yli 600 C, ei saa yhdistää mihinkään savupiippuun. Sellaista ei tule hankkia.

17 Tulisijan valinnassa huomioitavaa Tulisijan valinnassa tulee huomioida kaikki sellaiset turvallisuuteen liittyvät vaatimukset, jotka sen olemassaolo rakennuksessa aiheuttaa. Tarkasteltavia kohteita ovat: Perusta Tilantarve Tulisijan ja savuhormin vaatima tila ja yhteen liittäminen Suojaetäisyydet palamiskelpoisiin rakenteisiin ja tarvikkeisiin Käytön ja huollon vaatima tila Yhteensopivuus savuhormin kanssa: Tulisijan savukaasujen maksimilämpötila määrää savupiipulta vaadittavan lämpötilaluokan.

18 Tulisijan asentaminen Tulisija asennetaan sen mukana tulevan laitevalmistajan ohjeen mukaisesti. Käytä valtuutettua asentajaa! Kamiinat, kevyttakat ja liedet toimitetaan työmaalle tehdaspakattuina. Valmistajat suosittelevat ammattitaitoisen asentajan käyttöä asennustyössä. Laitteen takuu raukeaa, mikäli asennus on tehty väärin. Asennustyössä tulee huomioida valmistajan ilmoittamat suojaetäisyydet erityisesti hormin liitinosista palava-aineisiin tarvikkeisiin.

19 Tulisijan asentaminen Asennuskohteessa voi tehdä tällaisia havaintoja: Tää lattia ei taidakaan olla tarpeeks kantava Onks tän lattian palavat tarvikkeet palosuojattu tarpeeksi hyvin? Tulisijaa ei saakaan laittaa näin lähelle tällaista puuseinää Yläpohjassa on savupiipulle liian ahdas rako Kiukaan ja hormin liitos ei osu kohdalleen, tehdäänkö mutkakappale? Tää vanha hormi on niin huonossa kunnossa, ettei tästä kiukaan asentamisesta taida tulla mittää Yläpohjan kantavat rakenteet tulevat vastaan piippua asennettaessa. Mitä tehdään, katkaistaanko kattotuoli?

20 Tulisijan asentaminen Asennuskohteen havainnot (jatkuu ) Piippu tulee liian lähelle palava-aineisia puurakenteita Välipohjassa on liian vähän tilaa piipulle ja piipun vaatimalle lisäeristeelle Onkohan tämä vanha hormi ollut aikaisemmin tulisijakäytössä vai onko se ilmahormi? Uskaltaako tähän vanhaan hormiin liittää uutta tulisijaa? Onko tässä talossa koneellinen ilmanvaihto (pelkkä poisto tai tulo ja poisto)? Korvausilman saaminen, vedon varmistaminen, häkäriskin välttäminen? Onko sulkupellissä häkäreikä?

21 Tulisijan asentaminen Tulisija asennetaan kantavalle ja liikkumattomalle alustalle. Varmin perustus on betonilattia. Lattian haitallinen lämpeneminen tulee estää. Jos tulisija halutaan asentaa alustalle, jossa on palava-aineisia osia kuten puupalkkeja, tulee jo hankintavaiheessa varmistaa asiantuntijalta, onko asentaminen mahdollista. Varaavien tulisijojen varauskyky perustuu suureen massaan, joten ne ovat yleensä kokoonsa nähden erittäin painavia. Niiden paino voi vaihdella 400 kilosta aina 4000 kiloon asti, mikä on otettava huomioon perustusten ja kantavien rakenteiden suunnittelussa.

22 Tulisijan asentaminen Kevyehköt metallivalmisteiset tulisijat eivät tarvitse varsinaista erikseen suunniteltua perustusta. Kamiinoiden ja kevyttakkojen painot vaihtelevat tavallisesti kg:n välillä ja puuliesien kg:n välillä. Yleensä lattia kestää niiden painon ilman vahvistusta, mutta sen kantavuus tulee varmistaa ennen tulisijan asennusta. Tilantarve muodostuu tulisijan omien mittojen lisäksi tarpeellisista suojaetäisyyksistä ympäröiviin rakenteisiin sekä normaalikäytön vaatimasta tilasta, joka on perinteisesti ollut yksi metri tulipesää hoitavaa henkilöä varten. Muu huonetila jää oleskelukäyttöön. Huollon vaatimus on vähintään 0,6 metriä vapaata tilaa nuohous- ja puhdistusluukkujen edessä. Suojaetäisyydet ilmoitetaan CE-merkinnässä ja suoritustasoilmoituksessa. Suojaetäisyyttä ei vaadita silloin, kun asennus tehdään palamattomaan ympäristöön kuten tiilimuurin viereen.

23 Savuhormin asentaminen Perustuksen tulee kestää savupiipun paino ja kaikki muut sille tulevat kuormitukset. Piippu suojataan maakosteuden vaikutuksilta. Yksihorminen pystysuora savupiippu voidaan tukea tulisijaan vain, jos tulisijan valmistajan asennusohjeet sen sallivat. Savupiiput tehdään palamattomista tarvikkeista (A1- luokka). Savupiippuun ei tueta muita rakenteita eikä siihen sijoiteta putkia, johtimia tai sen toimintaan kuulumattomia laitteita. Metallisten savupiippuelementtien välisiä liitoksia ei saa sijoittaa rakenteiden läpivientikohtiin.

24 Savuhormin asentaminen Savupiippu tehdään mahdollisimman pystysuoraksi. Sen läpiviennit tehdään niin, että lämpöliikkeet voivat tapahtua vapaasti. Jos savupiipun kaltevuus on yli 30 astetta, pitää suunnittelijalla olla selvitys sen rakenteellisesta toimivuudesta ja nuohottavuudesta. Häkävaaran torjumiseksi sulkupellissä on oltava aukko, jonka suuruus on 3 % hormin aukon pinta-alasta. Jos tulisija sijoitetaan huoneistoon, jossa on alipainetta synnyttävä koneellinen ilmanpoisto, on suunnittelijalla oltava selvitys siitä, ettei savuhormi toimi tuloilmareittinä. Savupiippu on ulotettava vesikaton yläpuolelle tai muutoin rakennukseen nähden niin korkealle, että saavutetaan riittävä paloturvallisuus ja veto

25 Savupiipun läpiviennit yläpohjassa ja välipohjassa Läpivienti on yksi savupiippurakenteen riskialtteimmista kohdista. Tämä koskee erityisesti Suomea, jossa yläpohjan lämmöneristyspaksuus on usein runsaasti enemmän kuin 200 mm. Turvallisen piipputyypin perusedellytys onkin, että sille on olemassa testitulokset asennuskohdetta vastaavalla eristepaksuudella. Asennuksessa on noudatettava valmistajan ohjeita. Savupiippu voi läpäistä pystysuunnassa välipohjan, yläpohjan ja vesikaton sekä vaakasuunnassa seinän. Läpiviennin eristyksen on oltava palamatonta ainetta (A1-luokka). Rakennusvalvonta saattaa vaatia seinän läpiviennin osalta lisäselvityksiä.

26 Savupiipun läpiviennit yläpohjassa ja välipohjassa Puhallusvillan tai vastaavan eristeen pääsy piipun ja läpivientieristeen väliin on estettävä. Savupiipun palamattoman eristeen yläpinta kannattaa asettaa 100 mm yläpohjan eristeen yläpintaa korkeammalle. Teräspiippu voidaan suojata vastaavalla tavalla esim. teräslieriöllä. Kuvat: Schiedel Savuhormistot Oy

27 Savupiipun läpivientien asennustarvikkeet CE-merkitty savupiippu ja -hormituote testataan aina järjestelmänä. Tuotteen mukana tulee tällöin myös läpivientitarvikkeet. Näitä oikein käyttämällä saavutetaan turvallinen asennus. Yksityiskohtaiset läpivientien asennusohjeet löytyvät tuotteen mukana toimitettavista asennus- ja käyttöohjeista. Jos asia ei selviä asennusohjeesta, savuhormin asennustarvikkeiden (esim. läpivientitarvikkeet) soveltuvuus käyttökohteeseen tulee varmistaa valmistajalta. Metallipiipun saumakohtaa ei saa olla läpiviennin alueella.

28 Läpiviennit seinässä Jos hormi kulkee vaakasuorassa seinän läpi, savupiipun lämpötilaluokan (T-luokan) tulee olla yhtä luokkaa korkeampi kuin vastaavanlaisella pystysuuntaisella savupiipulla. Läpiviennin eristepaksuus ei saa piipun suunnassa olla suurempi kuin pystysuuntaisen savupiipun testauksessa käytetyssä yläpohjassa. Paikallisen Rakennusvalvonnan kanta asiaan kannattaa varmistaa. Hormin suojaaminen varastotiloissa Savuhormi suojataan varastoissa ja vaatehuoneissa siten, ettei irtaimiston sijoittaminen sen välittömään läheisyyteen ole mahdollista.

29 Yhteenvetoa: tulisijan liittäminen savupiippuun Piipun ja tulisijan sekä niiden välisen yhdysputken muodostaman kokonaisuuden paloturvallisuudessa on olennaista: Tuotteiden yhteensopivuus: Tulisijan savukaasujen maksimilämpötila määrää savupiipulta vaadittavan lämpötilaluokan (T-luokka, esim. T 400) riittävät suojaetäisyydet kaikista palavista rakennustarvikkeista Savupiipun nokipalon kestävyys polttoaineen (korroosio-)ominaisuudet kestävä piippumateriaali. tulisijan ja hormiliitosten tiiveys

30 TIILESTÄ MUURATUT TULISIJAT JA SAVUPIIPUT Kaikki muuratut rakenteet on tehtävä käyttäen ammattimuuraria. Tässä annetaan yleistietoa, mikä on muidenkin hyvä tietää. Muurattu tulisija perustetaan kiviaineisen, liikkumattoman perustuksen varaan siten, että tulisija on riittävän vakaa. Perustuksen on kestettävä tulisijan paino ja estettävä siihen liittyvien rakennusosien lämpötilan liiallinen nousu. Tulisijan perustuksen tukeutuessa maapohjaan suojataan perustus roudan vaikutuksilta. Perustuksen päälle tuleva rakenne eristetään riittävällä kosteustai vesieristyksellä, joka kestää myös tulisijasta tulevan lämpörasituksen. Perustus lämmöneristetään tarvittaessa siten, ettei se muodosta kylmäsiltaa. Tulisija voidaan rakentaa myös palamattoman ala- tai välipohjan päälle, mikäli rakennusosa mitoitetaan kestämään tulisijan paino ja rakennusosan haitallinen lämpeneminen estetään. (E8:4.1) Paikalla tiilistä muurattujen savupiippujen seinämän paksuuden tulee olla vähintään 120 mm ja niiden ulkopinnat pinnoitetaan rakennuksen sisäpuolisilta osin katteen tasoon asti.

31 Tiilestä muuratut tulisijat ja savupiiput Muurattua savupiippua ei koteloida eikä CE-merkitä. Savupiipun ulkopinta tulee olla vähintään 100 mm:n etäisyydellä palava-aineisista rakennusosista. Väli- ja yläpohjan läpimenokohtaan sekä seinän liittymäkohtaan asennetaan vähintään 100 mm paksu lämpöä eristävä kerros soveltuvaa A1-luokan rakennustarviketta. Tiilistä muurattu savupiippu saa olla muissa rakennusosissa kiinni, jos piipun seinämän paksuus on vähintään 230 mm. Savuhormi suojataan erityisesti varastoissa ja vaatehuoneissa siten, ettei irtaimiston sijoittaminen sen välittömään läheisyyteen ole mahdollista.

32 Tiilestä muuratut tulisijat ja savupiiput: korjaus- ja muutostyöt Muurattujen rakenteiden korjaustarvetta voi jokainen arvioida tekemällä näköhavaintoja: Halkeamat, rapautumat Irtonaiset tiilet Tulisijaluukun, tuhkaluukun tai nuohousluukun kiinnityksen hajoaminen Kosteus ja pikeentyminen Piipun pään suojus on rikkoutunut tai puuttuu kokonaan Rappaus on irronnut Hormivuodot

33 Tiilestä muuratut tulisijat ja savupiiput: korjaus- ja muutostyöt Tulisijan ja savupiipun rakentaminen, asentaminen sekä korjaus- ja muutostyöt vaikuttavat rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen ja terveydellisiin oloihin, joten niitä varten tarvitaan rakennuslupa. Kun uuttaa tulisijaa liitetään vanhaan olemassa olevaan hormiin, on aina syytä tarkistaa yhdyshormin liitosdetaljit sekä vanhan hormin ja yläpohjan liitoksen kunto. Nuohoojan tai muun asiantuntijan (kuten tulisija/savupiippuyritys) tulisi tarkastaa vanhan hormin kunto (hormikartoitus). Jos vanhaan avotakkaan asennetaan suuluukut tai suuluukuilla varustettu takkasydän, on varmistuttava savuhormin sopivuudesta uuteen käyttöön. Tulee ottaa yhteys nuohoojaan tai tulisija/savuhormiyritykseen.

34 Tiilestä muuratut tulisijat ja savupiiput: korjaus- ja muutostyöt Jos on aihetta epäillä tulisijan tiiveyttä, nuohoojan tai vastaavan tulisija-asiantuntijan on syytä tehdä tiiveyskoe. Tämän jälkeen selviää, minkälaisiin korjauksiin ryhdytään. Savupiippujen korjaamisen menetelmiä ovat sisäpiipputuotteet, savuhormin sukitus ja savuhormin massaus. Sisäpiipputuotteita on jäykkiä ja taipuisia. Sukituksessa käytetään lämpökovettuvaa palonkestävää putkisukkaa. Massaus on liukuvaluun perustuva menettely. korjausmateriaalien tulee olla testattuja siten, että ne kestävät tulisijasta lähtevien savukaasujen lämpötilan vastaavalla tavalla kuin alkuperäinen piippu.

35 Savupiipun ja tulisijan käyttöönotto- ja kuntotarkastus Ennen rakennuksen käyttöönottokatselmusta tulee suorittaa savupiipun ja tulisijan käyttöönottotarkastus. Tarkastuksesta laaditaan pöytäkirja, joka tulee esittää rakennuksen käyttöönottokatselmuksessa rakennusvalvontaviranomaiselle. Asentaja suorittaa tulisijan ja/tai savupiipun asennuksen tai kunnostuksen ja sopii tehdyn työn käyttöönottotarkastuksesta vastaavan työnjohtajan tai rakennuttajan kanssa. Asentamiseen ja kunnostamiseen tulisi käyttää sertifioitua asentajaa. Tarkastuksen tilaa vastaava työnjohtaja tai rakennuttaja.

36 Savupiipun ja tulisijan käyttöönotto- ja kuntotarkastus Savupiipun ja tulisijojen käytönaikaiseen tarkastukseen soveltuvat nuohoojien tekemät kuntotarkastukset, jotka toteutetaan samalla tavalla kuin asennus- ja käyttöönottotarkastukset. Kuntotarkastuksessa käydään läpi (hyvin pitkälle) samat seikat kuin asennustarkastuksessa. Kuntotarkastus voidaan suorittaa kiinteistöissä asiakkaan pyynnöstä milloin tahansa, kun tarkastus katsotaan tarpeelliseksi, tai esimerkiksi 10 vuoden määrävälein tai kun kiinteistössä vaihtuu omistaja. Kaikki tarkastusraportit tulee liittää talon huoltokirjaan.

37 Paloturvalliset tulisijan ja savuhormin yhdistelmät Diasarja laadittu yhteistyössä: Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry. Nuohoojien Keskusliitto ry. Palosuojelurahasto on rahoittanut tämän diasarjan valmistelutyötä

PALOTURVALLISET TULISIJAN JA SAVUHORMIN YHDISTELMÄT Osa 1: Perustietoa laitteiden hankkimiseen ja käyttöön 26.5.2014 1

PALOTURVALLISET TULISIJAN JA SAVUHORMIN YHDISTELMÄT Osa 1: Perustietoa laitteiden hankkimiseen ja käyttöön 26.5.2014 1 PALOTURVALLISET TULISIJAN JA SAVUHORMIN YHDISTELMÄT Osa 1: Perustietoa laitteiden hankkimiseen ja käyttöön 1 Paloturvalliset tulisijan ja savuhormin yhdistelmät Tässä ohjeistuksessa annetaan hyödyllistä

Lisätiedot

Savupiippu-tulisija yhdistelmien paloturvallisuus

Savupiippu-tulisija yhdistelmien paloturvallisuus Savupiippu-tulisija yhdistelmien paloturvallisuus Syttymissyitä Hormeista alkaneet tulipalot kpl kaikista hormeista Teräshormi yläpohjan läpivienti 38 47% Teräshormi seinän läpivienti 18 22% Muuratun hormin

Lisätiedot

Tulisijojen, savupiippujen ja -hormien aiheuttamien tulipalojen torjunta

Tulisijojen, savupiippujen ja -hormien aiheuttamien tulipalojen torjunta Turvaohje 6/2007 Tulisijojen, savupiippujen ja -hormien aiheuttamien tulipalojen torjunta SISÄLLYSLUETTELO 1. Turvaohjeen tarkoitus 2. Turvaohjeen velvoittavuus 3. Viranomaismääräykset 4. Määritelmiä 5.

Lisätiedot

Tutkimukset tulisijojen ja savupiippujen paloturvallisuudesta

Tutkimukset tulisijojen ja savupiippujen paloturvallisuudesta Tutkimukset tulisijojen ja savupiippujen paloturvallisuudesta Savupiippujen ja tulisijojen paloturvallisuutta edistävä tiedotus- ja neuvontahanke Perttu Leppänen Taustaa Tampereen teknillisellä yliopistolla

Lisätiedot

ASENNUSOHJE ECO AIR T600 KIUASPIIPPU

ASENNUSOHJE ECO AIR T600 KIUASPIIPPU 04122014 ASENNUSOHJE ECO AIR T600 KIUASPIIPPU TUOTTEEN TUNNUS JA CE-MERKINTÄ Metallinen 0.1 järjestelmäsavupiippu EN 1856-1 T600 N1 D/W Vm-L50060 G26* Tuotekuvaus Standardin numero Lämpötilaluokka Paineluokka

Lisätiedot

TULISIJOJEN JA KEVYTHORMIEN PALOTURVALLISUUS

TULISIJOJEN JA KEVYTHORMIEN PALOTURVALLISUUS TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO PALOLABORATORIO TUTKIMUSSELOSTUS NRO PALO 2115/212 TULISIJOJEN JA KEVYTHORMIEN PALOTURVALLISUUS Tampere 212 1 (72) 72 sivua Rahoittajat Palosuojelurahasto Sisäasiainministeriö

Lisätiedot

IKI T600 piippupaketti

IKI T600 piippupaketti IKI T600 piippupaketti 07/2016 1 Kolmevaippainen Ilmajäähdytteinen terässavupiippu järjestelmä. IKI-PIIPPU T600 CE 1450- CPR- 0007 EN 1856-1 T600-N1-D-Vm-L99080-G(50) Lämpötilaluokka T600 Suojaetäisyys

Lisätiedot

SAVU HORMISTOT. Valmispiippu Rondo

SAVU HORMISTOT. Valmispiippu Rondo SAVU HORMISTOT Valmispiippu Rondo 2005 Valmispiippu Rondo hyvä veto kaikenlaisiin tulisijoihin Perinteisesti ammattitaitoa vaativasta piipun muurauksesta voi nyt selviytyä helposti ja nopeasti. Valmispiippu

Lisätiedot

Asennusohje C 586. www.contura.eu

Asennusohje C 586. www.contura.eu Asennusohje C 586 www.contura.eu 74 SERTIFIKAATTI SUORITUSTASOILMOITUS Nr. C586-CPR-130601-SE-1 TUOTE Tuotetyyppi Kiinteillä biopolttoaineilla lämmitettävä takka Tyyppimerkintä Contura 586 Valmistusnumero

Lisätiedot

Kuinka viedä rakennustuote hyväksytysti markkinoille? Liisa Rautiainen VTT Expert Services Oy

Kuinka viedä rakennustuote hyväksytysti markkinoille? Liisa Rautiainen VTT Expert Services Oy Kuinka viedä rakennustuote hyväksytysti markkinoille? Liisa Rautiainen VTT Expert Services Oy Vaatimusten mukaisuus (EU ja/tai kansallinen) on osoitettava jollain tavalla Onko tuotteella hen (=harmonisoitu

Lisätiedot

SAVUPIIPPU. Asennusohjeet sisällä oleva savupiipulle

SAVUPIIPPU. Asennusohjeet sisällä oleva savupiipulle SAVUPIIPPU Asennusohjeet sisällä oleva savupiipulle 1 HÄLLSTRÖMS PLÅT & CO HÄLLSTRÖMS PLÅT & CO Hällströms Plåt valmistaa suvunpiippuja huviloihin, omakotitaloihin ja lämpökeskuksiin, yrityksille ja kasvihuoneille.

Lisätiedot

IKI T600 KIUASPIIPPU Asennusohje 10/2016

IKI T600 KIUASPIIPPU Asennusohje 10/2016 IKI T600 KIUASPIIPPU Asennusohje 10/2016 1 IKI T600 KIUASPIIPPU ASENNUSOHJE ENNEN ASENNUSTA Tarkista että kaikki piipun osat ovat laatikossa osaluettelon mukaisesti (s. 3 5). Varmista ennen kiukaan kivitystä

Lisätiedot

ANTENNIALAN TEKNIIKKAPÄIVÄ Rantasipi Hyvinkää, 8.11.2012

ANTENNIALAN TEKNIIKKAPÄIVÄ Rantasipi Hyvinkää, 8.11.2012 ANTENNIALAN TEKNIIKKAPÄIVÄ Rantasipi Hyvinkää, 8.11.2012 KAAPELIEN PALOTURVALLISUUS JA PALOKATKOT Esityksen sisältö: paloturvallisuutta koskevat määräykset kaapelit palokatkot 1 RAKENNUSTEN PALOTURVALLISUUS

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET. Aurinkokiuas Lupaus 140

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET. Aurinkokiuas Lupaus 140 1/11 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET Aurinkokiuas Lupaus 140 Lue huolellisesti asennus- ja käyttöohjeet ennen kiukaan asennusta. Takuu ei kata asennus- tai käyttövirheestä johtuvia vikoja. Kaikki paikalliset

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS Rakennusvalvonnan ohjeita nro 28 LAHDEN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimiala Rakennusvalvonta Kärkölä, Lahti 12.4.2016 Rakennuttaja on vastuussa rakennustuotteiden kelpoisuuden

Lisätiedot

SERTIFIKAATTI Nro 143/00 Myöntämispäivä 15.12.2000 Päivitetty 25.10.2007 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA/EDUSTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY

SERTIFIKAATTI Nro 143/00 Myöntämispäivä 15.12.2000 Päivitetty 25.10.2007 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA/EDUSTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY SERTIFIKAATTI Nro 143/00 Myöntämispäivä 15.12.2000 Päivitetty 25.10.2007 TUOTTEEN NIMI MORDAX horminkorjausmassa VALMISTAJA/EDUSTAJA EsKon Oy Finnoonniitty 3 FIN 02270 ESPOO TUOTEKUVAUS MORDAX horminkorjausmassa

Lisätiedot

TULISIJOJEN SAVUKAASUJEN LÄMPÖTILAT TODELLISISSA OLOSUHTEISSA

TULISIJOJEN SAVUKAASUJEN LÄMPÖTILAT TODELLISISSA OLOSUHTEISSA TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO PALOLABORATORIO TUTKIMUSSELOSTUS NRO PALO 2339/2014 TULISIJOJEN SAVUKAASUJEN LÄMPÖTILAT TODELLISISSA OLOSUHTEISSA Tampere 2014 1 (73) 73 sivua Rahoittajat Palosuojelurahasto

Lisätiedot

PIENI ENERGIA-SYDÄN asennusohjeet

PIENI ENERGIA-SYDÄN asennusohjeet PIENI ENERGIA-SYDÄN asennusohjeet ENERGIA-sydämet Yleistä Energia-sydämmellä tehdyt tulisijat ovat tehokkaita ja vievät vähemmän tilaa kuin perinteisesti muuratut tulisijat. Energiasydän takka voidaan

Lisätiedot

Asennusohje C 510. www.contura.eu

Asennusohje C 510. www.contura.eu Asennusohje C 510 www.contura.eu 74 SERTIFIKAATTI SUORITUSTASOILMOITUS Nr. C510-CPR-130601-SE-2 TUOTE Tuotetyyppi Kiinteillä biopolttoaineilla lämmitettävä takka Tyyppimerkintä Contura 510 Valmistusnumero

Lisätiedot

Savupiippujen testaaminen

Savupiippujen testaaminen Savupiippujen testaaminen Savupiippujen testaaminen Voimassa olevat testausmääräykset ja ohjeet Suomessa (1 / 2) E3 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA, PIENTEN SAVUPIIPPUJEN RAKENTEET JA PALOTURVALLISUUS,

Lisätiedot

Kiviainesten CE-merkintä suunnittelijan ja hankintojen näkökulmasta. Pirjo Kuula TTY/Maa- ja pohjarakenteet

Kiviainesten CE-merkintä suunnittelijan ja hankintojen näkökulmasta. Pirjo Kuula TTY/Maa- ja pohjarakenteet Kiviainesten CE-merkintä suunnittelijan ja hankintojen näkökulmasta Pirjo Kuula TTY/Maa- ja pohjarakenteet Esityksen sisältö CE-merkinnän perusperiaatteet ja dokumentit Suoritustasoilmoitus ja AVCP-luokka

Lisätiedot

CE-merkintä ja tuotehyväksyntälaki. Pientaloteollisuuden roadshow Seinäjoki Mikko Viljakainen

CE-merkintä ja tuotehyväksyntälaki. Pientaloteollisuuden roadshow Seinäjoki Mikko Viljakainen CE-merkintä ja tuotehyväksyntälaki Pientaloteollisuuden roadshow Seinäjoki 25.9.2013 Mikko Viljakainen Mikä rakennustuotteiden CE-merkintä on? Rakennustuoteasetukseen perustuva vaatimustenmukaisuusmerkintä,

Lisätiedot

JOINTS FIRE COMPOUND PRO+ Palokipsimassa läpivienteihin

JOINTS FIRE COMPOUND PRO+ Palokipsimassa läpivienteihin TUOTEKUVAUS on koostumukseltaan erityinen kipsipohjainen, kutistumaton laasti, joka sekoitetaan veden kanssa. Palokatkomassa voidaan sekoittaa joko kaadettavaksi tai levitettäväksi läpivientien ympärille.

Lisätiedot

Rakennustuoteasetuksen käyttöönotto Rakennustuotteiden CE-MERKINTÄ. Rakennustuoteasetuspäivä

Rakennustuoteasetuksen käyttöönotto Rakennustuotteiden CE-MERKINTÄ. Rakennustuoteasetuspäivä Rakennustuoteasetuksen käyttöönotto Rakennustuotteiden CE-MERKINTÄ Rakennustuoteasetuspäivä 21.8.2013 Teemu Saari Sisältö 1. Yleinen osuus rakennustuoteasetuksesta ja CE-merkinnästä TAUSTAA CE-MERKINNÄLLE

Lisätiedot

EN :2010 EN :2010 SUORITUSTASOILMOITUS. Sika Unitherm Platinum EN :2010

EN :2010 EN :2010 SUORITUSTASOILMOITUS. Sika Unitherm Platinum EN :2010 Declaration of Performance Industrial Coating Suoritystasoilmoitus Päiväys 01.07.2013 Tunniste nro. 02 06 04 0000 3 0000060 Versio nro. 01 EN 13381-8:2010 EN 13501-2:2010 SUORITUSTASOILMOITUS Sika Unitherm

Lisätiedot

Rakennustuotteita koskevien EU säännösten toimeenpano Suomessa sekä tuotteiden kelpoisuuden osoittaminen. Teppo Lehtinen

Rakennustuotteita koskevien EU säännösten toimeenpano Suomessa sekä tuotteiden kelpoisuuden osoittaminen. Teppo Lehtinen Rakennustuotteita koskevien EU säännösten toimeenpano Suomessa sekä tuotteiden kelpoisuuden osoittaminen Teppo Lehtinen 27.1.2016 Rakennustuoteasetus CE CE-merkinnän vertailu kansallisiin vaatimuksiin

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MINSTER JA TURMALIN

ASENNUSOHJE MINSTER JA TURMALIN Turmalin-savikattotiili Minster-betonikattotiili ASENNUSOHJE Päivitetty 14.12.2012 Tämä korvaa aiemmat asennusohjeet Puh. +358 9 2533 7200 ~ Faksi +358 9 2533 7311 ~ www.monier.fi Sivu 1 / 9 Alkulause

Lisätiedot

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. Sika Firesil N

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. Sika Firesil N Declaration of Performance Sealing & Bonding Suoritustasoilmoitus Päiväys 04.2014 Tunniste nro. 020504036000000003 Versio nro. 01 EN 15651-1:2012 EN 15651-2:2012 14 1213 SUORITUSTASOILMOITUS Sika Firesil

Lisätiedot

Jalotakan teräshormit

Jalotakan teräshormit Jalotakan teräshormit Tuoteluettelo 2010-2011 25 Jalotakan teräshormit ovat CE-merkittyjä tuotteita. Tämä takaa tuoteiden korkean laadun sekä turvallisuuden. Aluskatteen tiiviste Savupiipun eristetyn osan

Lisätiedot

Ikkunan ja oven tärkeimmät teknilliset ominaisuudet

Ikkunan ja oven tärkeimmät teknilliset ominaisuudet Ikkunan ja oven tärkeimmät teknilliset ominaisuudet 12.2.2015 Jorma S. Tiiri Tuotekehityspäällikkö Domus Yhtiöt Oy LOIMAA CE-merkintä Rakennustuoteasetuksen N:o 305/2011 ja tuotestandardin SFS-EN 14351-1

Lisätiedot

Mitä vihervalvojan pitää tietää CE-merkinnästä ja rakennustuotteiden kelpoisuudesta? Vihervalvojapäivä 20.11.2015 Tuuli Kunnas

Mitä vihervalvojan pitää tietää CE-merkinnästä ja rakennustuotteiden kelpoisuudesta? Vihervalvojapäivä 20.11.2015 Tuuli Kunnas Mitä vihervalvojan pitää tietää CE-merkinnästä ja rakennustuotteiden kelpoisuudesta? Vihervalvojapäivä 20.11.2015 Tuuli Kunnas Sisältö Rakennustuotteiden kelpoisuus Rakennustuotteiden CE-merkintä Tietolähde:

Lisätiedot

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. Sikafloor -2540W EN 13813:2002. Sika Deutschland GmbH Kornwestheimer Straße D Stuttgart

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. Sikafloor -2540W EN 13813:2002. Sika Deutschland GmbH Kornwestheimer Straße D Stuttgart EN 1504-2: 2004 EN 13813 08 0921 SUORITUSTASOILMOITUS Sikafloor -2540W EN 13813:2002 02 08 01 02 024 0 000024 1008 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Sikafloor - 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai

Lisätiedot

TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Myönnetty 10.03.2011 Päivitetty 27.08.2013. SPU Eristeet

TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Myönnetty 10.03.2011 Päivitetty 27.08.2013. SPU Eristeet SERTIFIKAATTI VTT-C-6665-11 Myönnetty 10.03.2011 Päivitetty 27.08.2013 TUOTTEEN NIMI SPU Eristeet VALMISTAJA SPU Oy Itsenäisyydenkatu 17 A 7, FI-33500 Tampere TUOTEKUVAUS SPU:n valmistamia polyuretaanieristeitä

Lisätiedot

Rakennustuotteita koskevien EU säännösten ja merkintöjen toimeenpano Suomessa ajankohtaista/uutta

Rakennustuotteita koskevien EU säännösten ja merkintöjen toimeenpano Suomessa ajankohtaista/uutta Rakennustuotteita koskevien EU säännösten ja merkintöjen toimeenpano Suomessa ajankohtaista/uutta Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos Finvac seminaari 25.1.2017 Lainsäädäntöpohja MRL Olennaiset tekniset

Lisätiedot

Savunpoistoluukkuja koskevan tuotestandardin EN 12101-2 kansallinen soveltamisstandardi SFS 7024.

Savunpoistoluukkuja koskevan tuotestandardin EN 12101-2 kansallinen soveltamisstandardi SFS 7024. Savunpoistoluukkuja koskevan tuotestandardin EN 12101-2 kansallinen soveltamisstandardi SFS 7024. Testiluokat ja soveltaminen Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät 2013 Kimmo Kaukanen 27.11.2013 2 Sisältö

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. helmikuuta 2014 (OR. en) 6971/14 ADD 1 MI 215 ENT 65 COMPET 139 DELACT 42.

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. helmikuuta 2014 (OR. en) 6971/14 ADD 1 MI 215 ENT 65 COMPET 139 DELACT 42. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 25. helmikuuta 2014 (OR. en) 6971/14 ADD 1 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 21. helmikuuta 2014 Vastaanottaja: MI 215 ENT 65 COMPET 139 DELACT 42 Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS

PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS Vaatehoitotila kuuluu tärkeänä osana kiinteistöön. Laitteet ja varusteet on määriteltävä ja sijoitettava tilaan siten, että niiden käyttö on mahdollisimman helppoa ja esteetöntä.

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje Installations- och bruksanvisning

Asennus- ja käyttöohje Installations- och bruksanvisning 14, 21 ja 28 -Kiuas / -Bastuugn Asennus- ja käyttöohje Installations- och bruksanvisning 12.2013 Teuvan Keitintehdas Oy www.parrasauna.fi Keitintehtaantie 29, FI-64700 Teuva Puh: 0207 851 600, Fax: 0207

Lisätiedot

Annettu: 29.3.2007. Voimassa: 31.12.2010

Annettu: 29.3.2007. Voimassa: 31.12.2010 Dno: YM276/6221/2006 1 (6) Annettu: 29.3.2007 Voimassa: 31.12.2010 Ympäristöministeriö on maankäyttö ja rakennuslain 148 :n (231/2003) nojalla sekä huomioon ottaen rakennustuotteiden hyväksynnästä annetun

Lisätiedot

Asennusohje C 780. www.contura.eu

Asennusohje C 780. www.contura.eu Asennusohje C 780 www.contura.eu 74 SERTIFIKAATTI EC-vaatimustenmukaisuusvakuutus www.contura.eu Valmistaja Nimi Osoite Valmistuspaikka NIBE AB/NIBE STOVES Box 134, Skulptörvägen 10, SE-285 23 Markaryd

Lisätiedot

SERTIFIKAATTI Nro VTT-C-8580-12 Myöntämispäivä 11.6.2012 TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY.

SERTIFIKAATTI Nro VTT-C-8580-12 Myöntämispäivä 11.6.2012 TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. SERTIFIKAATTI Nro VTT-C-8580-12 Myöntämispäivä 11.6.2012 TUOTTEEN NIMI System Intello SERTIFIKAATIN HALTIJA Redi-yhtiöt Oy Yrittäjäntie 23 01800 Klaukkala TUOTEKUVAUS System Intello on rakennuksen vaipan

Lisätiedot

Kevythormien paloturvallisuus

Kevythormien paloturvallisuus Palonehkäisyn perinnepäivät Padasjoki 25.-26.5.2011 Kevythormien paloturvallisuus Kesämökki, marraskuu 2007 Hormin läpivienti yläpohjasta Hormi vapaassa tilassa Hormi yläpohjan kohdalla Kivivilla hormin

Lisätiedot

www.biohousing.eu.com Tehokas ja ympäristöystävällinen tulisijalämmitys käytännön ohjeita

www.biohousing.eu.com Tehokas ja ympäristöystävällinen tulisijalämmitys käytännön ohjeita www.biohousing.eu.com Tehokas ja ympäristöystävällinen tulisijalämmitys käytännön ohjeita 1 Vähemmän päästöjä ja miellyttävää lämpöä tulisijasta 1. Käytä kuivaa polttopuuta 2. Hanki tutkittu, tehokas ja

Lisätiedot

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Ilmansuodattimet Tyyppihyväksyntäohjeet 2008 Ympäristöministeriön asetus ilmansuodattimien tyyppihyväksynnästä Annettu Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 2008 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje Platina Pi-Ka ThermiSol Platina Pi-Ka essa kerrotaan ThermiSol Platina Kattoelementin käsittelyyn, kiinnitykseen ja työstämiseen liittyviä ohjeita. Platina Pi-Ka 2 1. Elementin käsittely... 3 1.1 Elementtikuorman

Lisätiedot

PUUHIILIUUNI METOS INKA P300, P600, P900

PUUHIILIUUNI METOS INKA P300, P600, P900 PUUHIILIUUNI METOS INKA P300, P600, P900 Asennus- ja käyttöohjeet (Rev. November 2012) 4149933, 4149936, 4149939 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä...3 2. Laitteen osat ja rakenne...3 2.1. Rakenne...4 3. Asennus...5

Lisätiedot

WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET Sivu 1/8 WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET Puh: 02-4870258, Web: www.wenda.fi, E-Mail: sales@wenda.fi Sivu 2/8 Kamiinan perustiedot: Kamiina on valmistettu merivettä kestävästä alumiinista,

Lisätiedot

CE-merkintä tuli pakolliseksi valtaosalle rakennustuotteita, kun Euroopan unionin rakennustuoteasetus tuli kokonaisuudessaan voimaan

CE-merkintä tuli pakolliseksi valtaosalle rakennustuotteita, kun Euroopan unionin rakennustuoteasetus tuli kokonaisuudessaan voimaan 1.7.2013 Usein kysytyt kysymykset: CE-merkintä Kohderyhmä: valmistaja 1. Mikä on CE-merkintä? Kiinnittämällä rakennustuotteeseen CE-merkinnän valmistaja vakuuttaa, että rakennustuotteen ominaisuudet ovat

Lisätiedot

Miten käytän tulisijaa oikein - lämmitysohjeita

Miten käytän tulisijaa oikein - lämmitysohjeita Miten käytän tulisijaa oikein - lämmitysohjeita Eija Alakangas, VTT Biohousing & Quality Wood Älykäs Energiahuolto EU-ohjelma 1. Puu kuivuu. Vesihöyry vapautuu. 2. Kaasumaiset palavat ainekset vapautuvat

Lisätiedot

Palopelti ETPS-E. Tuotetiedot. Tuotemerkintäesimerkki:

Palopelti ETPS-E. Tuotetiedot. Tuotemerkintäesimerkki: Palopelti ETPS-E ETPS-E on CE-merkitty perustuen tuotestandardiin EN 650:2010 ja EN 1366-2 mukaisesti testattu, moottorilla varustettu palopelti, joka täyttää paloluokan E 60 / E 120. Pelti asennetaan

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7 Venetie 2, 63100 Kuortane Omakotitalon katselmus 1.6.2016 klo 09.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 2/7 Tilaus 23.5.2016: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite:

Lisätiedot

Missä mennään palo-ovissa CE-merkintä vai tyyppihyväksyntä?

Missä mennään palo-ovissa CE-merkintä vai tyyppihyväksyntä? Missä mennään palo-ovissa CE-merkintä vai tyyppihyväksyntä? Paloseminaari 19 - Paloturvallisuus ja standardisointi Tiina Ala-Outinen VTT Expert Services Oy Sisältö Tyyppihyväksynnästä CE-merkintään CE-merkinnän

Lisätiedot

Rakennustuoteasetus. Puista Bisnestä 1.2.2011. Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos

Rakennustuoteasetus. Puista Bisnestä 1.2.2011. Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos Rakennustuoteasetus t t Puista Bisnestä 1.2.2011 Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos 1 Rakennustuoteasetus hyväksytty EU:n parlamentti hyväksyi CPR:n 18.1.2011 täysistunnon toisessa käsittelyssä Vuorossa

Lisätiedot

Savunpoistokattoluukun asennus kattoon

Savunpoistokattoluukun asennus kattoon Käkeläntie 41 FIN-16300 ORIMATTILA Tel. +358 3 544 3100 Fax. +358 3 544 3160 Asennusohje pdfmuodossa Säästä tämä ohje myöhempää koelaukaisua ja huoltoa varten Savunpoistoluukku voidaan asentaa täysin vaakasuoraan

Lisätiedot

Rakennustuoteasetus paloilmoitinliikkeen näkökulmasta. Restricted Siemens Osakeyhtiö 2013. All rights reserved.

Rakennustuoteasetus paloilmoitinliikkeen näkökulmasta. Restricted Siemens Osakeyhtiö 2013. All rights reserved. Rakennustuoteasetus paloilmoitinliikkeen näkökulmasta siemens.com/answers Paloilmoitinliikkeen rooli jakelijana 3 CE -merkintä 4 Suoritustasoilmoitus 5-6 Dokumenttien saatavuus 7 Esimerkkejä merkinnöistä

Lisätiedot

Annettu: 28.3.2007. Voimassa: 31.12.2010

Annettu: 28.3.2007. Voimassa: 31.12.2010 Dno: YM268/6221/2006 1 (5) Annettu: 28.3.2007 Voimassa: 31.12.2010 Ympäristöministeriö on maankäyttö- ja rakennuslain 148 :n (231/2003) nojalla sekä huomioon ottaen rakennustuotteiden hyväksynnästä annetun

Lisätiedot

JÄSPI OSAA LÄMMITYKSEN

JÄSPI OSAA LÄMMITYKSEN YLÄPALOKATTILA JÄSPI 40 STOKER ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Valmistaja: Tuotekatu 11, PL 21, 21201 Raisio, Finland Puh. +358 2 4374 600 kaukora@kaukora.fi www.kaukora.fi 30.12.2008 JÄSPI OSAA LÄMMITYKSEN 1.

Lisätiedot

ASENNUSOHJE 2. AMU-YLITYSPALKKI ja BISTÅL-TIKASRAUDOITE. sivu MATERIAALITIETO 1 TOIMITUSSISÄLTÖ 1 TÄRKEÄÄ 2

ASENNUSOHJE 2. AMU-YLITYSPALKKI ja BISTÅL-TIKASRAUDOITE. sivu MATERIAALITIETO 1 TOIMITUSSISÄLTÖ 1 TÄRKEÄÄ 2 2009 ASENNUSOHJE 2 AMU-YLITYSPALKKI ja BISTÅL-TIKASRAUDOITE sivu MATERIAALITIETO 1 TOIMITUSSISÄLTÖ 1 TÄRKEÄÄ 2 AMU-YLITYSPALKKI 1. Perustietoa 3 2. Älä pätki! 3 3. Asennus 4 1. kaksi tapaa 4 2. palkin

Lisätiedot

Rakennustuoteasetuksen voimaantulo Tuotehyväksynnät muuttuvat

Rakennustuoteasetuksen voimaantulo Tuotehyväksynnät muuttuvat Rakennustuoteasetuksen voimaantulo Tuotehyväksynnät muuttuvat Eurokoodi 2012 seminaari Antti Koponen Rakennustuoteasetus CPR Rakennustuoteasetus julkaistiin OJ:ssa 4.4.2011, astui osittain voimaan 24.4.2011

Lisätiedot

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEEN KÄÄNNÖS SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT LAUHTEIDEN ÖLJYNEROTUSYKSIKÖILLE TOIMINTA 04/13 SEPREMIUM sarjan öljynerotusyksiköllä puhdistetaan paineilmajärjestelmän öljyä sisältäviä lauhteita

Lisätiedot

Muuratut savupiiput. www.tiili-info.fi. Tutkittua tietoa ja teknisiä ohjeita savupiippujen suunnittelusta, rakentamisesta, sekä huollosta.

Muuratut savupiiput. www.tiili-info.fi. Tutkittua tietoa ja teknisiä ohjeita savupiippujen suunnittelusta, rakentamisesta, sekä huollosta. Muuratut savupiiput Tutkittua tietoa ja teknisiä ohjeita savupiippujen suunnittelusta, rakentamisesta, materiaaleista sekä huollosta. Tiilipiipun ylivoimaiset ominaisuudet Edullinen Energiatehokas Paloturvallinen

Lisätiedot

Asennusta koskevia ohjeita. Sisältö

Asennusta koskevia ohjeita. Sisältö Sisältö Liitäntämahdollisuudet kuivausrummussa Asennusta koskevia ohjeita Asennusmahdollisuudet Turvallisuusohjeet...1 Liitäntämahdollisuudet kuivausrummussa... 2 Asennusta koskevia ohjeita... 3 Asennusmahdollisuudet...

Lisätiedot

G90 GL ULOKEHYLLY Asennusohje (04-2011)

G90 GL ULOKEHYLLY Asennusohje (04-2011) A Member of Constructor Group G90 GL ULOKEHYLLY Asennusohje (04-2011) Constructor Finland Oy Puh. (019) 36251 myynti@kasten.fi Kasteninkatu 1, Pl 100 Faksi (019) 3625 333 www.kasten.fi 08150 Lohja Til.nro.

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

EU-vaatimustenmukaisuus vakuutus

EU-vaatimustenmukaisuus vakuutus 1 Tekniset tiedot -Paloluokka T600 -Suojaetäisyys eristetystä modulista 26mm piipun ollessa näkyvissä tuulettuvassa tilassa -Suojaetäisyys eristetystä modulista 26mm alle 400mm välipohjissa -Suojaetäisyys

Lisätiedot

PUULÄMMITTEISET KIUKAAT VEDELDADE BASTUUGNAR WOODBURNING SAUNA STOVES ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNINGAR

PUULÄMMITTEISET KIUKAAT VEDELDADE BASTUUGNAR WOODBURNING SAUNA STOVES ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNINGAR FI PUULÄMMITTEISET KIUKAAT VEDELDADE BASTUUGNAR WOODBURNING SAUNA STOVES ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNINGAR INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION AND USE MALLIT: 11108, 11108O, 11108V, 11208,

Lisätiedot

PALOTURVALLINEN RAKENNUSVAIPPA

PALOTURVALLINEN RAKENNUSVAIPPA PALOTURVALLINEN RAKENNUSVAIPPA Tuulettuvat julkisivut 27.10.2016 Julkisivuyhdistys / Jukka Sevón Lämmöneristeet Mineraalivillateristeet (kivi-, silikaatti, tai lasivillat) Muovipohjaiset eristeet Puupohjaiset

Lisätiedot

Aito kiukaat PUU- JA SÄHKÖLÄMMITTEISET TUOTEMALLISTO 2015. Aidon lämmön lähteillä.

Aito kiukaat PUU- JA SÄHKÖLÄMMITTEISET TUOTEMALLISTO 2015. Aidon lämmön lähteillä. Aito kiukaat PUU- JA SÄHKÖLÄMMITTEISET TUOTEMALLISTO 2015 Aidon lämmön lähteillä. Perinteikäs & moderni Aina ajankohtainen ja jäljittelemätön Aito vie saunojan aidon lämmön lähteille. Aito-kiukailla saunotaan

Lisätiedot

SANEERAUSKAAPELIN PST-C 10W/m asennusohje

SANEERAUSKAAPELIN PST-C 10W/m asennusohje SANEERAUSKAAPELIN PST-C 10W/m asennusohje Saneerauskaapelin PST-C 10 asennusohje Tuotetiedot: Kaksijohtiminen lämpökaapeli, sis. 5 m:n kylmäkaapelin. Teho 10 W/m, 230 V AC C-luokan kaapeli, soveltuu myös

Lisätiedot

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Vesilukot Tyyppihyväksyntäohjeet 2007 Ympäristöministeriön asetus vesilukkojen tyyppihyväksynnästä Annettu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2007 Ympäristöministeriön päätöksen

Lisätiedot

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI 1 Perinteinen valesokkelirakenne Termotuote korjattu rakenne Asennus 2 Ennen työn aloittamista on aina tarkistettava päivitetyt viimeisimmät suunnitteluohjeet valmistajan kotisivuilta. Eristämisessä on

Lisätiedot

4/2016 VIESKATALO. Työohjeet Rakennuksen vaipan tiivistämiseen. VIESKAN ELEMENTTI OY PL 4, 85201 Alavieska www.vieskanelementti.fi

4/2016 VIESKATALO. Työohjeet Rakennuksen vaipan tiivistämiseen. VIESKAN ELEMENTTI OY PL 4, 85201 Alavieska www.vieskanelementti.fi 4/2016 VIESKTLO Työohjeet Rakennuksen vaipan tiivistämiseen VIESKN ELEMENTTI OY PL 4, 85201 lavieska www.vieskanelementti.fi Yleistä Kosteus- ja homevaurioiden välttämiseksi on tärkeää huolehtia siitä,

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU)

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 28.5.2014 L 159/41 ASETUKSET KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o 574/2014, annettu 21 päivänä helmikuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 305/2011 muuttamisesta liitteessä III

Lisätiedot

Palopelti ETPS-EI EI 60 S / EI 120 S

Palopelti ETPS-EI EI 60 S / EI 120 S Palopelti ETPS-EI EI 60 S / EI 120 S Kuva 1 ER1 Kuva 2 ER3 ETPS-EI on kantikas palopelti jota on saatavilla moottori- ja sulakemallina. Pellin vaippa on valmistettu kuumasinkitystä teräslevystä ja sulkupelti

Lisätiedot

Muutokset. Sisällysluettelo 2 (8) KÄYTTÖSUUNNITELMA. Opastinportaali 28.7.2014 Dnro 3597/090/2014. Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus

Muutokset. Sisällysluettelo 2 (8) KÄYTTÖSUUNNITELMA. Opastinportaali 28.7.2014 Dnro 3597/090/2014. Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus 2 (8) Muutokset Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus Sisällysluettelo 1 KÄYTTÖTARKOITUS... 3 1.1 Rakennetyyppikohtaiset erityispiirteet... 4 1.2 Käyttö ja sijoittelu... 4 2 OPASTINPORTAALIN KÄYTTÖTURVALLISUUS...

Lisätiedot

Tiilipiipun palonkestävyysanalyysi Simulointi välipohjan paksuudella 600 mm Läpivienti täysin eristetty ja osittain tuuletettu rakenne

Tiilipiipun palonkestävyysanalyysi Simulointi välipohjan paksuudella 600 mm Läpivienti täysin eristetty ja osittain tuuletettu rakenne 14.04.2014 Lämmönsiirtolaskelmat Päivitys 15.4.-14 Tiilipiipun palonkestävyysanalyysi Simulointi välipohjan paksuudella 600 mm Läpivienti täysin eristetty ja osittain tuuletettu rakenne Kokkola 14.04.2014

Lisätiedot

HOITOALUE JA HOITOALUEELLA OLEVAT LAITTEET

HOITOALUE JA HOITOALUEELLA OLEVAT LAITTEET HOITOALUE JA HOITOALUEELLA OLEVAT LAITTEET SGS Fimko Oy Ilpo Pöyhönen Ilpo.Poyhonen@sgs.com Hermiankatu 12 B 33720 Tampere, Finland Puh. 043 8251326 MISTÄ PUHUTAAN Hoitoalue ja hoitoalueella olevat laitteet

Lisätiedot

Ecophon Hygiene Advance Baffle

Ecophon Hygiene Advance Baffle Ecophon Hygiene Advance Baffle Ecophon Hygiene Advance Baffle C3 on avoin riippupaneelijärjestelmä kohteisiin, joissa tapahtuu sisäkattoja seinäpintojen voimakasta likaantumista ja päivittäinen pesu on

Lisätiedot

Building value. TAKKA-LEIVINUUNIN LÄMPÖSYDÄN Kokoamisohje

Building value. TAKKA-LEIVINUUNIN LÄMPÖSYDÄN Kokoamisohje Building value TAKKA-LEIVINUUNIN LÄMPÖSYDÄN Kokoamisohje TAKKA-LEIVINUUNIN LÄMPÖSYDÄN Kokoamisohje Takka-leivinuunin lämpösydän on tehokas, varaava tulisija, johon on yhdistetty pieni leivinuuni, joka

Lisätiedot

Kirami CUBE Ulkopuolinen lämmityskamiina Käyttöohjeet

Kirami CUBE Ulkopuolinen lämmityskamiina Käyttöohjeet Kirami CUBE Ulkopuolinen lämmityskamiina Käyttöohjeet Kamiinan tekniset tiedot: Merialumiininen kamiina (AlMg3) Valurautainen rosti x 2, umpirosti x 1 Tulipesäluukku, jossa teräksinen sisäosa Sisällä vesikiertoputket

Lisätiedot

ASENNUSOHJE UNIQUE T600

ASENNUSOHJE UNIQUE T600 c ASENNUSOHJE UNIQUE T600 Tekniset tiedot UNIQUE T600 10/2013 -Paloluokka T600 -Suojaetäisyys eristetystä moduulista 26mm piipun ollessa näkyvissä tuulettuvassa tilassa -Suojaetäisyys eristetystä moduulista

Lisätiedot

Kunnossapitoyksikön päällikkö

Kunnossapitoyksikön päällikkö RATAHALLINTO KESKUS BANFÖRVALTNINGS CENTRALEN 8.11.2004 1277/731/2004 STANDARDIN SFSEN 13450 RAIDESEPELIKIVIAINEKSET KANSALLINEN SOVELTAMISOHJE Ratahallintokeskus on hyväksynyt standardin SFSEN 13450 Raidesepelikiviainekset

Lisätiedot

Levykoko: 600 x 1200 mm Paksuus: 30 mm Pontti: ympäritäyspontattu Pinnoite: diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin

Levykoko: 600 x 1200 mm Paksuus: 30 mm Pontti: ympäritäyspontattu Pinnoite: diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin Levykoko: 600 x 1200 mm Paksuus: 30 mm Pontti: ympäritäyspontattu Pinnoite: diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin SPU Sauna-Satu soveltuu saunan seinien ja kattojen sekä kosteiden tilojen

Lisätiedot

Taiter Oy. Taiter-pistokkaan ja Taiter-triangeliansaan käyttöohje

Taiter Oy. Taiter-pistokkaan ja Taiter-triangeliansaan käyttöohje Taiter-pistoansaan ja Taiter-tringaliansaan käyttöohje 17.3.2011 1 Taiter Oy Taiter-pistokkaan ja Taiter-triangeliansaan käyttöohje 17.3.2011 Liite 1 Betoniyhdistyksen käyttöseloste BY 5 B-EC2: nro 22

Lisätiedot

Asennusohje Sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3

Asennusohje Sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3 Asennusohje Sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3 Uponor-sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3 5 1 3 2 4 1. Sadevesiputki (tuloputki). - 2. Suojaputki vesiletkulle. - 3. Huoltokaivo. - 4. Ylivuotoputki. - 5. Vesiposti

Lisätiedot

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen:

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: RT-ohjekortti RT 12-10277 Rakennuksen pinta-alat (1985) Kerrosalan laskeminen, Ympäristöopas 72 (2000) RAKENNUSALA: Rakennusala on se alue tontilla,

Lisätiedot

JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET KAUKORA OY 2(10) SISÄLLYSLUETTELO Tärkeää... 4 Takuu... 4 Solar 300 (500) Economy... 5 Toimintakuvaus... 5 Yleiset asennusohjeet... 5

Lisätiedot

METALLISAVUPIIPPUJEN PALOTURVALLINEN KÄYTTÖ EPS-/PIR-YLÄPOHJISSA

METALLISAVUPIIPPUJEN PALOTURVALLINEN KÄYTTÖ EPS-/PIR-YLÄPOHJISSA TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO PALOLABORATORIO TUTKIMUSSELOSTUS NRO PALO 2405/2015 METALLISAVUPIIPPUJEN PALOTURVALLINEN KÄYTTÖ EPS-/PIR-YLÄPOHJISSA Tampere 2015 1 /(61) 61 sivua Rahoittajat Palosuojelurahasto

Lisätiedot

KATTILAPIIPUT. Valmispiiput lämmityslaitteisiin

KATTILAPIIPUT. Valmispiiput lämmityslaitteisiin KATTILAPIIPUT Valmispiiput lämmityslaitteisiin Suunniteltu ja valmistettu Suomessa Härmä Air on 100% suomalainen valmistaja, joka kantaa Avainlippumerkkiä osoituksena Suomalaisesta laadusta. Tuotteidemme

Lisätiedot

Kingspan-ohjekortti nro 106

Kingspan-ohjekortti nro 106 Toukokuu 2016 Kingspan-ohjekortti nro 106 HÖYRYNSULKURATKAISUOHJE Kingspan Therma -eristeet höyrynsulkuratkaisuna Kingspan Therma -eristeet alhaisen lämmönjohtavuuden ja korkean vesihöyrynvastuksen ansiosta

Lisätiedot

Uponor G12 -lämmönkeruuputki. Asennuksen pikaohje

Uponor G12 -lämmönkeruuputki. Asennuksen pikaohje Uponor G12 -lämmönkeruuputki Asennuksen pikaohje poraajille Uponor G12 -lämmönkeruuputken asennus neljässä vaiheessa Uponor G12 -putket asennetaan periaatteessa samalla menetelmällä kuin tavanomaiset keruuputket.

Lisätiedot

ULTRALIFT TP. Ultralift TP ohutlevynostomagneetin käyttö- ja huolto-ohje alkuperäisestä suomennettu 12/2012

ULTRALIFT TP. Ultralift TP ohutlevynostomagneetin käyttö- ja huolto-ohje alkuperäisestä suomennettu 12/2012 ULTRALIFT TP Ultralift TP ohutlevynostomagneetin käyttö- ja huolto-ohje alkuperäisestä suomennettu 12/2012 Valmistaja: Maahantuoja: Eclipse Magnetics Ltd. Units 1-4 Vulcan Rd Sheffield S9 1EW England OY

Lisätiedot

Roth DVT Öljysäiliö. Living full of energy. Installation DVT 1000 L DVT 1500 L 1/5

Roth DVT Öljysäiliö. Living full of energy. Installation DVT 1000 L DVT 1500 L 1/5 Roth DVT Öljysäiliö Installation DVT 1000 L DVT 1500 L Living full of energy 1/5 Roth DVT Öljysäiliö Johdanto Kuljetus-, asennus- ja käyttöohje koskee kaikkia Roth-öljysäiliöitä. Tässä käsitellyille säiliöille

Lisätiedot

MAGIC KAMIINA. Omistajat käsikirja. ASENNUS-, SÄÄTÖ- ja KÄYTTÖOHJEET. Sivu 1

MAGIC KAMIINA. Omistajat käsikirja. ASENNUS-, SÄÄTÖ- ja KÄYTTÖOHJEET. Sivu 1 MAGIC KAMIINA Omistajat käsikirja ASENNUS-, SÄÄTÖ- ja KÄYTTÖOHJEET Sivu 1 JOHDANTO Onnittelut! Olette investoineet energiatehokkaaseen ja laadukkaaseen tuotteeseen - MAGIC kamiinaan. Investointisi antaa

Lisätiedot

Hilti HIT-RE 500 + HIS-(R)N

Hilti HIT-RE 500 + HIS-(R)N HIS-(R)N Hilti HIT-RE 500 + Injektointijärjestelmä Hyödyt Hilti HIT-RE 500 330 ml pakkaus (saatavana myös 500 ml 500 ml ja 1400 ml pakkaus) Sekoituskärki BSt 500 S - soveltuu halkeilemattomaan betoniin

Lisätiedot

Rakennusten paloturvallisuus. Ilpo Leino, turvallisuuspäällikkö

Rakennusten paloturvallisuus. Ilpo Leino, turvallisuuspäällikkö Rakennusten paloturvallisuus Ilpo Leino, turvallisuuspäällikkö www.pelastustoimi.fi https://prontonet.fi/ Kaikki tulipalot 20000 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 2001-2003 keskiarvo

Lisätiedot

Teräsrakenteiden suunnittelua koskevat määräykset, ohjeet ja Eurocode-standardit

Teräsrakenteiden suunnittelua koskevat määräykset, ohjeet ja Eurocode-standardit Teräsrakenteiden suunnittelua koskevat määräykset, ohjeet ja Eurocode-standardit Teräsrakenteiden suunnittelua koskevat määräykset, ohjeet ja Eurocode-standardit Esityksen aiheet: Suomen rakentamismääräykset

Lisätiedot

Advanced Structural Technology. AST -laatu elementeissä

Advanced Structural Technology. AST -laatu elementeissä Advanced Structural Technology AST -laatu elementeissä Panel System 3.10 FI Tammikuu 2014 Korvaa Syyskuu 2013 Lujuus Sandwichelementin optimaaliset lujuusominaisuudet perustuvat sen eri materiaalikerrosten

Lisätiedot

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET VO80281/ S / H - 1 - ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET Tuotekuvaus Yleistä huomioitavaa Tekniset tiedot Valaisin on tarkoitettu jatkuvatoimiseksi turvavalaisimeksi,

Lisätiedot

Halton SCS CE-merkitty yhden palo-osaston savunhallintapelti

Halton SCS CE-merkitty yhden palo-osaston savunhallintapelti Halton SCS CE-merkitty yhden palo-osaston savunhallintapelti CE-merkitty tuotestandardin EN 12101-8:2011 mukaan Paloluokka o E600 120 (hodw-i o) S 1500C10000 AA single o E600 120 (hodw)-i o) S 1500C10000

Lisätiedot